+ ipil.sk

AGOLUTINPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/05287


Písomná informácia pre používateľa


AGOLUTIN

(Progesteronum)

injekčný roztok


Držitel' rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


Zloženie

Účinná látka: progesteronum (progesterón) 30 mg v 1 ml olejového roztoku.

Pomocné látky: alcoholum benzylicum (benzylalkohol), benzylis benzoas (benzylbenzoát), oleum pro iniectione (olej na injekciu).


Farmakoterapeutická skupina

Hormón


Charakteristika

Prirodzený gestagén pripravený synteticky. Je určený predovšetkým na substitúciu nedostatku progesterónu produkovaného žltým telieskom ovária.

Po olejovej intramuskulárnej injekcii sa progesterón z miesta vpichu rýchlo vstrebáva. Jeho biologický polčas v krvi je len niekoľko minút. Metabolizuje sa v pečeni, biotransformuje sa na pregnandiol, ktorý sa vylučuje močom ako glukuronát. Účinná látka prechádza placentárnou bariérou do materského mlieka.


Indikácie

Nedostatočná produkcia progesterónu žltým telieskom ovária (chýba sekrečná transformácia endometria). Hlavnou indikáciou sú hypofunkčné poruchy menštruačného cyklu alebo dysfunkčné maternicové krvácanie. V tehotenstve sa používa pri nedostatočnej produkcii progesterónu, k udržaniu tehotenstva v prípade habituálneho resp. hroziaceho abortu. Podáva sa pri premenštruačnom syndróme a v profylaxii postnatálnej depresie. Diagnosticky sa používa na progesterónový test pri nedostatočnej produkcii progestesterónu žltým telieskom ovárií (anovulácii), k vyvolaniu krvácania a rýchleho odlúčenia endometria.


Kontraindikácie

A b s o l ú t n e: maternicové krvácanie pred vylúčením organickej príčiny, dysfunkčné (porucha funkcie) maternicové krvácanie bez súčasnej aplikácie estrogénov, tromboflebitída (povrchový zápal žíl), tromboembolická choroba (stav charakterizovaný vznikom krvnej zrazeniny), pľúcna embólia (blokáda) v anamnéze, choroby a dysfunkcia (porucha funkcie) pečene, dojčenie. Alergia na ktorúkoľvek zložku.

R e l a t í v n e: podávanie pacientom s astmou, epilepsiou, ochorením srdca alebo dysfunkciou (poruchou funkcie) obličiek pre možnosť zvýšenej retencie (zadržanie) tekutín.

Tehotenstvo nie je kontraindikáciou pre prirodzené a tzv. čisté syntetické gestagény (bez vedľajších androgénnych a estrogénnych účinkov), pokiaľ nejde o podozrenie na zamĺknutý (po odumretí plodu) potrat.


Nežiaduce účinky

Nervozita, kŕče. zmeny libida, poruchy spánku, sklon k depresiám, zriedka bolesti hlavy, prípadne hyperpyrexia (vysoká horúčka s teplotami cez 40 °C), zmeny telesnej hmotnosti, edém, melazma (tmavé škvrny v koži), chloazma (žltohnedé,ohraničené plochy na koži), len ojedinelo sa pozoruje napätie prsníkov, urtikária (žihľavka), pruritus vulvae (svrbenie lona), kandidóza (infekcia vyvolaná kvasinkou Candida), nauzea (nutkanie na vracanie), vomitus (vracanie), lokálne dráždenie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie

Nie sú popísané klinicky významné interakcie. Účinok progesterónu znižujú antihistaminiká, fenobarbital, fenytoín, rifampicín, primidon, karbamazepín. Zvyšuje plazmatickú hladinu cyklosporínu, inhibíciu jeho metabolizmu. Potenciálne užitočná interakcia môže vzniknúť pri podaní progesterónu, ak žena s endometriózou užívala syntetické progestagény napr. noretisterón. Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.


Dávkovanie a spôsob podávania

Agolutin sa podáva do svalu.

Pri sekundárnej amenoree je substitúcia samotného progesterónu účinná len pri dokázanej dostatočnej produkcii ovariálnych estrogénov, tzn. pri pozitívnom progesterónovom teste.

Na prevenciu atakov dysfunkčného krvácania pri premenopauzálnej oligomenoree sa podáva vždy 42. deň cyklu, pokiaľ sa nedostaví spontánna menštruácia 60 mg Agolutinu i.m. Ak nenastane po troch takýchto cyklických aplikáciách Agolutinu maternicové krvácanie, pokladá sa pokles hladiny ovariálnych estrogénov za stabilizovaný a menopauza pravdepodobná.

Pri hroziacom potrate (habituálny potrat v anamnéze) je liečba progesterónom odôvodnená len vtedy, ak sa dokázala jeho znížená produkcia. Podáva sa 25 - 100 mg Agolutinu 2 krát týždenne (v prípade potreby i denne) do 8. - 16. týždňa tehotenstva (alebo i dlhšie), podľa výsledku priameho či nepriameho sledovania hladiny progesterónu v organizme. Pri podozrení na zamĺknutý potrat je podávanie gestagénov nevhodné. Na progesterónový test sa aplikuje 60 mg Agolutinu, ak sa nedostaví krvácanie do 14 dní - test je negatívny - ide (pri vylúčení tehotenstva) o nedostatočnú prípravu endometria alebo o organickú poruchu maternice.

Preventívna aplikácia progesterónu je oprávnená len vtedy, ak sa dokáže nedostatočná tvorba progesterónu (v tehotenstve, pri luteálnej insuficiencii, po liečbe anovulačnej sterility klomifénom a pod.). I v tomto prípade je vhodné sledovať hladinu progesterónu.


Špeciálne upozornenia

Progesterón zhoršuje pečeňové funkcie a pri akútnom alebo chronickom poškodení pečene je kontraindikovaný. Pri poškodení obličiek sa absolútne kontraindikácie neuvádzajú, ale je potreba progesterón podávať s opatrnosťou kvôli možnosti retencie (zadržania) tekutín.

Progesterón zvyšuje bazálnu plazmatickú hladinu inzulínu a pri dlhodobom podávaní môže znížiť toleranciu glukózy. V prípade veľmi vysokých dávok sa môže prejaviť hypnotický efekt, ktorý závisí od dávky.


Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Liek sa musí uchovávať mimo dosah detí.


Uchovávanie

Uchovávať pri teplote 15 – 25 °C, chrániť pred svetlom a mrazom


Balenie

5 ampuliek po 2 ml


Dátum poslednej revízie

október 2013

3AGOLUTIN

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/05287


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

AGOLUTIN


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Progesteronum 30 mg v 1 ml olejového roztoku.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Nedostatočná produkcia progesterónu žltým telieskom ovária (chýba sekrečná transformácia endometria). Hlavnou indikáciou sú hypofunkčné poruchy menštruačného cyklu alebo dysfunkčné maternicové krvácanie. Počas gravidity sa používa pri nedostatočnej produkcii progesterónu, k udržaniu gravidity v prípade habituálneho, resp. hroziaceho abortu. Podáva sa pri premenštruačnom syndróme a v profylaxii postnatálnej depresie. Diagnosticky sa používa na progesterónový test pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovárií (anovulácii), k vyvolaniu krvácania a rýchleho odlúčenia endometria.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Agolutin sa podáva intramuskulárne.

Pri sekundárnej amenoree je substitúcia samotného progesterónu účinná len pri dokázanej dostatočnej produkcii ovariálnych estrogénov, tzn. pri pozitívnom progesterónovom teste.

Na prevenciu atakov dysfunkčného krvácania pri premenopauzálnej oligomenoree sa podáva vždy 42. deň cyklu, pokiaľ sa nedostaví spontánna menštruácia 60 mg Agolutinu i.m. Ak nenastane po troch takýchto cyklických aplikáciách Agolutinu maternicové krvácanie, pokladá sa pokles hladiny ovariálnych estrogénov za stabilizovaný a menopauza pravdepodobná.

Pri hroziacom potrate (habituálny potrat v anamnéze) je liečba progesterónom odôvodnená len vtedy, ak sa dokázala jeho znížená produkcia. Podáva sa 25 - 100 mg Agolutinu 2 krát týždenne (v prípade potreby i denne) do 8. - 16. týždňa gravidity (alebo i dlhšie), podľa výsledku priameho či nepriameho sledovania hladiny progesterónu v organizme. Pri podozrení na zamĺknutý potrat je podávanie gestagénov nevhodné. Na progesterónový test sa aplikuje 60 mg Agolutinu, ak sa nedostaví krvácanie do 14 dní - test je negatívny - ide (pri vylúčení gravidity) o nedostatočnú prípravu endometria alebo o organickú poruchu maternice.

Preventívna aplikácia progesterónu je oprávnená len vtedy, ak sa dokáže nedostatočná tvorba progesterónu (v gravidite, pri luteálnej insuficiencii, po liečbe anovulačnej sterility klomifénom a pod.). I v tomto prípade je vhodné sledovať hladinu progesterónu.


4.3 Kontraindikácie

Absolútnou kontraindikáciou je maternicové krvácanie pred vylúčením organickej príčiny, dysfunkčné maternicové krvácanie bez súčasnej aplikácie estrogénov, tromboflebitída, tromboembolická choroba, pľúcna embólia i v anamnéze, akútne a chronické ochorenie pečene. Laktácia. Alergia na ktorúkoľvek zložku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Relatívnou kontraindikáciou je podávanie pacientkám s astmou, epilepsiou, ochorením srdca alebo dysfunkciou obličiek pre možnosť zvýšenej retencie tekutín. Je potrebná opatrnosť pri podávaní týmto pacientkám. Progesterón zhoršuje pečeňové funkcie a pri akútnom alebo chronickom poškodení pečene je kontraindikovaný. Pri poškodení obličiek sa absolútne kontraindikácie neuvádzajú, ale je potreba podávať ho s opatrnosťou kvôli možnosti retencie tekutín.

Progesterón zvyšuje bazálnu plazmatickú hladinu inzulínu a pri dlhodobom podávaní môže znížiť toleranciu glukózy. V prípade veľmi vysokých dávok sa môže prejaviť' hypnotický efekt, ktorý závisí od dávky.


4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú popísané klinicky významné interakcie. Účinok progesterónu znižujú antihistaminiká, fenobarbital, fenytoín, rifampicín, primidon, karbamazepín. Zvyšuje plazmatickú hladinu cyklosporínu, inhibíciu jeho metabolizmu. Potenciálne užitočná interakcia môže vzniknúť pri podaní progesterónu, ak žena s endometriózou užívala syntetické progestagény napr. noretisterón. Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Laktácia je kontraindikáciou. Gravidita nie je kontraindikáciou pre prirodzené a tzv. čisté syntetické gestagény (bez vedľajších androgénnych a estrogénnych účinkov) pokiaľ nejde o podozrenie na zamĺknutý potrat.

Podávanie v gravidite je odôvodnené len v prípade preukázanej nedostatočnej sekrécie progesterónu, u habituálneho potratu profylakticky, u abortus iminens terapeuticky. Hrozí však virilizácia plodu a bol zaznamenaný zvýšený počet ektopických gravidít.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viest vozidlá a obsluhovať' stroje

Neboli vykonané špeciálne testy na dôkaz zníženia pozornosti, nie je pravdepodobné že v rozmedzí terapeutických dávok dôjde k ovplyvneniu vigility. Teoreticky je po veľmi vysokých dávkach popísaný hypnotický účinok, ktorý je závislý od dávky.


4.8 Nežiaduce účinky

Akútne život ohrozujúce nežiaduce účinky po podaní terapeutických dávok nie sú známe. Najčastejšie sú v dôsledku dlhodobého podávania poruchy v oblasti GIT nauzea, vomitus, prípadne hyperpyrexia, zmeny telesnej hmotnosti, edém. V oblasti CNS sú to nervozita, kŕče, zmeny libida, poruchy spánku, sklon k depresiám, zriedka bolesti hlavy. Ďalej sa môžu objaviť melazma, chloazma, len ojedinelo sa pozoruje napätie prsníkov, urtikária, pruritus vulvae, kandidóza, lokálne dráždenie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie

Nie sú známe údaje o akútnej toxicite, pri podaní dávok okolo 100 mg sa dosahuje len 1/10 koncentrácie obvyklej v gravidite. U extrémne vysokých dávok sa vyskytne spavosť, kŕče maternice.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormón, gestagén.

ATC kód: G03DA04

Agolutin je monokomponentný liek s obsahom progesterónu, ktorý je prirodzeným hormónom s dôležitými fyziologickými funkciami. Je určený predovšetkým na substitúciu nedostatku progesterónu produkovaného žltým telieskom ovária. Vo zvýšenej koncentrácii sa vylučuje v luteálnej fáze menštruačného cyklu, pripravuje endometrium na sekrečnú fázu a na nidáciu oplodneného vajíčka. V gravidite je produkovaný vo vysokých množstvách a slúži na udržanie gravidity. Má antiestrogénnu aktivitu. Znižuje motilitu uteru a vyvoláva oneskorenie pôrodu. Progesterón spätnou väzbou inhibuje produkciu gonadotropínov. Spolu s estrogénmi podporuje lobuloalveolárny vývoj prsníkov. Pri vysokých koncentráciách v priebehu menštruačného cyklu má termogénny efekt.

Klinická štúdia farmakodynamiky

V klinickej praxi sa ako prirodzený progesterón používa pri substitúcii nedostatku progesterónu. Väčšina dôkazov pre indikáciu použitia progesterónu má empirický charakter z viac ako desaťročného používania hormonálneho lieku vo viacerých liekových formách. Sú k dispozícii výsledky otvorených klinických štúdií a pre indikáciu premenštruačnej tenzie sú známe signifikantne lepšie výsledky po progesteróne oproti placebu, získané v randomizovanej kontrolovanej štúdii za dvojito slepých podmienok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Intramuskulárna injekcia 30 mg progesterónu vytvára plazmatickú hladinu 20 až 40 nmol/l-1, čo zodpovedá plazmatickej hladine v luteálnej fáze. Dávky vyššie ako 50 mg vytvárajú hladiny blízke hladinám v gravidite. Plazmatický polčas je veľmi krátky, distribučná fáza je 3 až 6 minút, eliminačná fáza sa pohybuje medzi 19 až 95 minútami. Distribučný objem je okolo 17 až 19 l, progesterón je vychytávaný tukom, z ktorého sa postupne uvoľňuje. Cirkulujúci progesterón je viazaný na plazmatický albumín resp. na kortikosteroidy viažuce globulín medzi 95 až 96 %. Koncentrácia v CSF dosahuje 10 % plazmatickej hladiny.

Metabolizuje sa predovšetkým v pečeni - asi 65 %, tiež v obličkách, mozgu, maternici a na koži. Biotransformuje sa na pregnandiol, ktorý sa vylučuje močom ako glukuronát. Okolo 10 % je vylučovaných stolicou a významná je tiež enterohepatálna cirkulácia. Účinná látka prechádza placentárnou bariérou až do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Liek je v klinickej praxi používaný viac ako 10 rokov. Neboli zaznamenané nečakané nežiaduce účinky, ktoré nie sú v zozname očakávaných nežiaducich účinkov. Nie sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite, pretože po intramuskulárnom podaní nie je možné vzhľadom na objemové ťažkosti toxické hladiny dosiahnuť. Dlhodobé podávanie v klinických podmienkach dostatočne substituuje testy chronickej toxicity v experimente.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok.

Alcoholum benzylicum, benzylis benzoas, oleum pro iniectione.


6.2 Inkompatibility

Oxidujúce látky, alkálie a svetlo spôsobujú rozklad progesterónu. Progesterón spôsobuje falošnú negativitu alebo zníženie hodnôt stanovenia jódu viazaného na bielkoviny a vychytávanie radiojódu štítnou žľazou.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote 15 - 25 °C, chrániť pred svetlom a mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

1.) 2 ml odlamovacie ampulky s nalepeným štítkom, plastová vanička, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

2.) 2 ml neodlamovacie ampulky s nalepeným štítkom, pilník, plastová vanička, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 2 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Injekcie sa podávajú intramuskulárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0462/69-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1969/14.02.2007 – bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013


4AGOLUTIN