+ ipil.sk

ALYOSTAL PrickPríbalový leták


Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01947-Z1B


PÍSOMNÁINFORMÁCIAPREPOUŽÍVATEĽAALYOSTAL


Prick

(Allergenorum extractum)


Injekčný roztok na intradermálne použitie na diagnostické účely


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Stallergenes S.A.

6 rue Alexis de Tocqueville F-92183 Antony Cedex Francúzsko


Zloženie lieku

Liečivo: Allergenorum extractum (alergénový extrakt) v koncentrácii 100 IR/ml

(štandardizované extrakty) alebo 100 IC/ml (neštandardizované extrakty)

Pomocné tky: mannitolum (manitol), natrii chloridum (chlorid sodný), glycerolum (glycerol), phenolum (fenol), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


Negatívna kontrola:

Glycerol-fyziologický roztok: natrii chloridum (chlorid sodný), glycerolum (glycerol), phenolum (fenol), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


Pozitívna kontrola:

1. Histamini dihydrochloridum (Histamíniumdichlorid) 10 mg/ml, natrii chloridum (chlorid sodný), natrii hydrogenocarbonas (hydrogénuhličitan sodný), glycerolum (glycerol), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

2. Codeini dihydrogenophosphas (Kodeíniumdihydrogenfosfát) 9%, natrii chloridum (chlorid

sodný), glycerolum (glycerol), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


IR (Index reaktivity): Alergénový extrakt hodnotu 100 IR/, ak v kožnom prick-teste za použitia ihly Stallerpoint vyvolá u 30 pacientov senzitívnych na daný alern červenú škvrnu s priemerom 7 mm. Kožná reaktivita u týchto pacientov je zároveň porovnávaná s pozitívnou kontrolou, ktorou je kodeíniumdihydrogenfosfát 9%.

IC (Index koncentrácie): Alergénový extrakt má index koncentrácie 100 IC/ml, ak jeho koncentrácia je rovnaká ako u štandardizovaného refereho extraktu s indexom reaktivity 100 IR/ml.


V prípade, že pre uitú skupinu alergénov neexistuje referenč extrakt, hodnota 100 IC/ml zodpovedá takému extraktu, ktorého koncentrácia bola stanovená na základe klinických skúseností.

U alergénov, ktoré na základe skúsenos nenavodia dostatočnú reakciu u pacienta, sa môže použiť extrakt v koncentrácii 1000 IC/ml. V koncentrácii 1000 IC/ml dostupné alergény živíšneho pôvodu a plesne.

ROZTOČE Jednotlivé roztoče

Acarus siro IC

Blomia tropicalis * IR Dermatophagoides farinae IR Dermatophagoides pteronyssinus IR Euroglyphus maynei IC Glyciphagus domesticus IC Lepidoglyphus destructor IC Pyroglyphus africanus * IC Tyrophagus putrescentiae IC


Zmesi roztočov

Skladové roztoče (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, IC Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescenciae)

* tropické roztoče

TRÁVY


Jednotlivé trávy

Kostrava lúčna (Festuca pratensis) IC Lipnica lúčna(Poa pratensis) IR

Mätonoh trváci (Lolium perenne) IR Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) IC

Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) IR

Psinček obyčajný (Agrostis vulgaris) IC Pýr plazivý (Agropyron repens) IC Reznka laločnatá (Dactylis glomerata) IR Timotejka lúčna (Phleum pratense) IR Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) IR


Jednotlivé obilniny

Jačmeňsiaty (Hordeum vulgare) IC Kukurica siata (Zea mays) IC

Ovos siaty (Avena sativa) IC Pšenica letná(Triticum aestivum) IC

Raž siata (Secalecereale) IR


Zmesi trávaobilnín

Pele 3 tráv (reznačka, mätonoh, timotejka) IR Pele 5 tráv (reznačka, lipnica, mätonoh,tomka, timotejka) IR

Pele12tráv(psinček,prstnatec,stoklas,reznačka,kostrava, IR

lipnica, ovsík, mätonoh, tomka, timotejka, ovos hluchý, medúnok)

Pele 4 obilnín(jmeň, pšenica, kukurica, ovos) IR Zmes 5 tráv + 4 obilnín IR


BURINY Jednotlivé buriny

Ambróziavyššia(Ambrosiaelatior) IR

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) IC Chmeľobyčajný (Humulus lupulus) IC Horčica čierna (Brassica nigra) IC Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) IC Lucerna siata(Medicago sativa) IC Margaréta biela (Leucanthemum vulgare) IC Mrlík biely (Chenopodium album) IC Múrovník lekársky(Parietaria officinalis) IR Múrovník židovský (Parietariajudaica) IR Palina obajná (Artemisiavulgaris) IR Púpava lekárska (Taraxacum officinale) IC Repka olejka(Brassica napus) IC Skorocel (Plantago) IC Slanobyľdraslomilná(Salsola kali) IR Slnečnicarná (Helianthus annus) IC Štiavčny (Rumex acetosa) IC Zlatobyľkanadská (Solidago canadensis) IC Žihľavadvojdomá (Urtica dioica) IC


Zmesi burín

Astrovité (margaréta, púpava, zlatobyľ,voškovník) IC Mrlíkovité(mrlík,skavec) IC

Zmes burín (lucerna, ďatelina, pŕhľava, kapusta čierna, IC

skorocel)

DREVINY


Jednotlivé dreviny

Agát biely (Robiniapseudoaccacia) IC Akácia belavá (Acacia dealbata) IC Baza čierna (Sambucus nigra) IC

Borievka obyčajná (Juniperuscommunis) IC

Borovicalesná(Pinus sylvestris) IC Brest hrabolistý (Ulmus minor) IC Breza previsnutá (Betula pendula) IR Buk lesný(Fagussylvatica) IC Cyprus vždyzelený (Cupressussempervirens) IC Dub letný (Quercus robur) IC Gaštanjedlý (Castaneasativa) IC Hrab obyčajný (Carpinus betulus) IR Jasštíhly(Fraxinus excelsior) IR Javor hors(Acer pseudoplatanus) IC Jelša lepkavá(Alnus glutinosa) IR Lieska obyčajná (Corylus avellana) IR Lipaveľkolistá(Tilia platyphylos) IC Moruša biela(Morus alba) IC Oliva európska (Olea europea) IR Orechkráľovský(Juglans regia) IC Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) IC Platan javorolistý (Platanus vulgaris) IC Topoľbiely(Populus alba) IC Vŕba rakytová (Salixcaprea) IC Zob vtáčí (Ligustrum vulgare) IC


Zmesi drevín

Brezovité (jelša, breza, lieska, hrab) IR Bukovité (buk, gaštan, dub) IC

Cyprusovité (cyprus, borievka) IC

Olivovité(oliva,vtáčí zob, jaseň) IC Vŕbovité (topoľ,vŕba) IC Zmes drevín(agát, javor, lipa, pagaštan,platan) IC


PLESNE, KVASINKYA DERMATOFYTY Jednotlivé plesne

Alternaria alternata IC Botrytis cinerea IC

Epicoccumpurpurascens IC

Fusariumsolani IC Helminthosporium halodes IC Chaetomiumglobosum IC Merulius lacrymans IC Mucor racemosus IC Pullulariapullulans IC Rhizopus nigricans IC Stemphylliumbotryosum IC Trichothecium roseum IC


Kvasinkya dermatofyty

Epidermophyton flocosum IC Trichophyton rubrum IC

Zmesi plesní

Aspergillus(fumigatus, niger, nidulans) IC Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC

Penicillium(digitatum, expansum, notatum) IC

Zmeskvasiniek (Saccharomycescerevisiae, minor) IC Zmessnetí (Ustilago avenae, U. tritici, U. holci, U. zeae) IC


EPITÉLIE, HMYZ Epitélie

Kôň IC Králik IC

Mačka IR Morča IC

Pes IC

Potkan IC Škrečok IC


Zmes epitélií

Zmes peria(kacie,husacie,kuracie) IC


Hmyz

Komár IC Moľaobilná IC

Ovad IC Šváb IC


LATEX A RASTLINNÉ PRODUKTY


Latex IR


POTRAVINY Koreninya semená

Aníz IC Bobkový list IC

Cesnak IC

Cibuľa IC Čaj IC Čierne korenie IC Horčica IC Kari IC Káva IC Muškátový orech IC Oliva IC Paprika IC Rasca IC Sézam IC Tymián IC


Obilniny

Alfa-amyláza IC Jačmeň IC

Kukurica IC

Pšenica IC Pšenič ka IC

Ražná múka IC Ryža IC Slad IC Zmes 7 obilnín (jačmeň,kukurica,ovos,ryža,raž) IC


Vajcia

Vajce (bielko) IC Vajce(žĺtko) IC

Vajce (celé) IC


Zelenina

Artičoka IC Fazuľa IC

Mrkva IC

Paradajky IC Sója IC Špenát IC Zelený hrášok IC Zeler IC Zemiaky IC


Ovocie a orechy

Arašidy IC Avokádo IC

Banán IC

Broskyňa IC Citrón IC Granátové jablko IC Jablko IC Jahody IC Kakao IC Kiwi IC Lieskový oriešok IC Mandľa IC Mango IC Marhuľa IC Melón IC Pomaranč IC Vlašský orech IC


Mäso

Bravčové IC Kuracie IC


Rybya morské produkty

Hejk IC Krab IC

Krevety IC

Langusta IC Sardinka IC Sladkovodnéryby (kapor, ostriež, šťuka) IC Slávka jedlá IC Treska IC Treska bezfúza IC Tuniak IC Ustrica IC

Farmakoterapeutická skupina

Imunopreparáty, diagnostické alergény


Charakteristika

Roztok alergénových extraktov na diagnostické prick testy.

Pozitivitakožnýchtestovdokazujeprítomnošpecifickýchprotilátokprotialergénom,naktoréje pacient senzibilizovaný.

Lokálnareakcia,ktorása prejavujeakoopuch,sčervenanieasvrbenie(Lewisovetrias)jevýsledkom miestneho pôsobenia mediátorov alergie uvoľnených v mieste vpichu pri reakcii antigénu s protilátkou.


Terapeutické indikácie

Tento liek jeurčený len nadiagnostickéúčely.

DiagnostikaalergiítypuIpomocoukožnýchtestovpodľaklasifikácieGellaaCoombsa,ktorésa prejavujú najmä rinitídou,konjunktivitídou a astmou so sezónnymaleboceloročnýmpriebehom. Stanoveniepresnejdiagnózyvyžadujeidentifikáciualergénov,ktorézodpovednézaalergické

ochorenie.

KožnétestysapoužívajúnapotvrdenieprecitlivenostiI.typunapele,roztoče, alergényživočíšneho pôvodu,plesne,kvasinky, dermatofyty,latexapotraviny,ktorúmožnopredpokladaťnazáklade anamnézy pacienta.


Kontraindikácie

Absolútnekontraindikáciekožnéhopricktestunieznáme,neodporúčasaichvšakvykonávaťpri akútnomhorúčkovitomalebopalovomochorení,vakútnejfázezákladnéhoalergickéhoochorenia

a pri inýchsystémových ochoreniach a tiežprikožných léziách v testovanej oblasti.


Tehotenstvoa dojčenie

Počas tehotenstva by sa kožné testy nemali robiť.


Nežiaduce účinky

Pri dodrža všetkých pravidiel testovania je znášanlivosť kožných testov dobrá. Pri všetkých pozitívnych reakciáchsa vytvorí lokálny edém, erytéma slabšie svrbenie.

Nežiaduce reakcie anafylaktického typu sú zriedkavé.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Interakcie

Liečba antihistaminikami môže významne zníž reakcie na kožné testy. Krátkodobo účinkujúce antihistaminikátrebavysadiťminimálne48hodínpredtestovaním,hydroxyzin,ketotifenminimálne2

týždne pred plánovaným testovaním.

Antihistaminiká s dlhodobým účinkom (astemizol) treba vysadiť minimálne na 6 týždňov pred testovaním.

Podávaniekortikosteroidovneovplyvňujesignifikantnereakcienakožnétesty,pokiaľdendávka neprevyšujeekvivalent30mgprednizolonu.Pretoniejepredtestamipotrebnéukončiťichpodávanie.

Je však žiaduce prerušiť všetky aplikáciedermatokortikoidov 2-3 týždne pred kožnými testami.

Kožné testy sa nemajúrobiť najmenej dva týždne po ukončeníliečbytricyklickýmiantidepresívami.


vkovaniea spôsob povania

Pricktestspočívavprepichnutíistenejkožepredlaktiaihlou„Stallerpointshrotom1mmcez kvapkukoncentrovanéhoalergénovéhoextraktu.Tlaklancetymubyťstrednesilarovnomerný.

Pokožka samá stlač asio 2 až 5 mm.

Výsledkysaodčítajúpribližneo20minút.Predodčítanímjevhodnékožuopäťdôkladneočist

alkoholom alebo éterom, čím sa odstránia zvyškyrozšťadla.

Zarovnakýchpodmienoksauronegatívnaapozitívnakontrola.Odporúčasarobiťkontrolydvojmo, abysa znížilorizikofalošnejpozitivity.

Vyhodnotenie senzitivity sa robí porovnaním reakcie vyvolanej testovaným alergénom oproti kontrolám.

Vovšeobecnostisaakonegatívnyhodnotítestspriemerompupencaaerytémumenšímako3mm. Ak jereakciaväčšia ako 3 mm, považuje sa test za pozitívny.


Špeciálne upozornenia

Predvykonanímtestujepotrebné,abypacientinformovalalergológaoetkýchliekoch,ktorév súčasnosti užíva alebo práve prestal užívať, a to na lieky lekárskypredpis aj voľnopredajné.

Kožnétestytrebarobiťna zdravejkoži,abybolivýsledkyinterpretovataaby nedošlokzhoršeniu existujúcejdermatózy.Pridermografizmetrebazásadneporovnávaťskontrolnýmitestami,pretože

vyhodnotenievýsledkov jev týchtoprípadoch osobitne problematické.

Diagnostictestsa nesmie používať pouplynutí dátumu použitnosti,ktorý jeuvedený na liekovke. Alyostal Prick nemá žiadenvplyv na schopnosť viesťmotorové vozidlá a obsluhovať stroje. Uschovávaťmimo dosahua doadudetí!


Uchovávanie

Liek uchovávajte pri teplote +2 až +8 °C(v chladničke).

Pozitívna kontrola skodeíniumdihydrogenfosfátomsauchováva mimo chladničky pri teplote do 25°C.


Balenie

Liek sa dodáva v bezfarebných sklenených injekčných liekovkách s obsahom 3 ml roztoku na kožné vpichové testy. Súčasťou každej injekčnej liekovky je kvapkadlo. Prepravný obal umožňuje dodávku od 1 do 50 injekčných liekoviek. Na prepravu sa môžu použiť škatule so 6 alebo 20 alebo 50 priehradkami na injekčné liekovky.

Dátum poslednej revízie

Apríl 2015

2


ALYOSTAL Prick

Súhrn údajov o lieku
Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01947-Z1B


SÚHRNCHARAKTERISTICKÝCHVLASTNOSTÍLIEKU


1. Názovlieku


ALYOSTALPrick

Injekčný roztok na intradermálne použitie na diagnostické účely


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liekovkas roztokom obsahuje:

Allergenorumextractum v koncentrácii 100 IR/ml (štandardizované extrakty) alebo

100 IC/ml (neštandardizované extrakty). Každá liekovka obsahujeniektoz alernov uvedených vzozname alergénov.

Negatívnakontrola: Glycerol-fyziologický roztok


Pozitívnakontrola:

1. Histamini dihydrochloridum 10 mg/ml

2. Codeini dihydrogenophosphas 9 %


Jednotky:

IR(Indexreaktivity):Alergénovýextrakts titrom100IR/mljetakýextrakt,ktorýv kožnomprick-teste zapoužitiaihlyStallerpointvyvoláu30pacientovsenzitívnychnadanýalergénčervenúškvrnu s priemerom 7 mm. Kožná reaktivita u týchto pacientov je zároveň porovnávaná s pozitívnou kontrolou, ktorou je kodeíniumdihydrogenfosfát 9%.


IC(Index koncentrácie):Alergénový extraktindex koncentrácie 100IC/mlak jeho koncentráciaje rovnaká,akou štandardizovanéhoreferenčnéhoextraktus indexomreaktivity100IR/ml.Referenč extrakt obsahuje alergénz rovnakej skupiny alergénov.


V prípade, že pre uitú skupinu alergénov neexistuje referenč extrakt, hodnota 100 IC/ml zodpovedátakému extraktu, ktorého koncentráciabola stanovenána základe klinickýchskúseností.

Ualergénov,ktorénazákladeskúsenosnenavodia dostatočreakciuupacienta,samôžepoužiť extrakt v koncentrácii 1000 IC/ml. V koncentrácii 1000 IC/ml dostup alergény živočíšneho pôvodu a plesne.


ROZTOČE Jednotlivé roztoče

Acarussiro IC

Blomia tropicalis * IR Dermatophagoides farinae IR Dermatophagoides pteronyssinus IR Euroglyphus maynei IC Glyciphagusdomesticus IC Lepidoglyphus destructor IC Pyroglyphusafricanus * IC Tyrophagus putrescentiae IC


Zmesi roztočov

Skladové roztoče (Acarus siro, Glyciphagus domesticus, IC Lepidoglyphus destructor,Tyrophagus putrescenciae)


* tropické roztoče

TRÁVY


Jednotlivé trávy

Kostrava lúčna (Festuca pratensis) IC Lipnica lúčna(Poa pratensis) IR

Mätonoh trváci (Lolium perenne) IR Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) IC

Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) IR

Psinček obyčajný (Agrostis vulgaris) IC Pýr plazivý (Agropyron repens) IC Reznka laločnatá (Dactylis glomerata) IR Timotejka lúčna (Phleum pratense) IR Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) IR


Jednotlivé obilniny

Jačmeňsiaty (Hordeum vulgare) IC Kukurica siata (Zea mays) IC Ovos siaty (Avena sativa) IC

Pšenica letná(Triticum aestivum) IC

Raž siata (Secalecereale) IR


Zmesi trávaobilnín

Pele 3 tráv (reznačka, mätonoh, timotejka) IR Pele 5 tráv (reznačka, lipnica, mätonoh,tomka, timotejka) IR

Pele12tráv(psinček,prstnatec,stoklas,reznačka,kostrava, IR

lipnica, ovsík, mätonoh, tomka, timotejka, ovos hluchý, medúnok)

Pele 4 obilnín(jmeň, pšenica, kukurica, ovos) IR Zmes 5 tráv + 4 obilnín IR


BURINY Jednotlivé buriny

Ambróziavyššia(Ambrosiaelatior) IR

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) IC Chmeľobyčajný (Humulus lupulus) IC Horčica čierna (Brassica nigra) IC

Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) IC

Lucerna siata(Medicago sativa) IC Margaréta biela (Leucanthemum vulgare) IC Mrlík biely (Chenopodium album) IC Múrovník lekársky(Parietaria officinalis) IR Múrovník židovský (Parietariajudaica) IR Palina obajná (Artemisiavulgaris) IR Púpava lekárska (Taraxacum officinale) IC Repka olejka(Brassica napus) IC Skorocel (Plantago) IC Slanobyľdraslomilná(Salsola kali) IR Slnečnicarná (Helianthus annus) IC Štiavčny (Rumex acetosa) IC Zlatobyľkanadská (Solidago canadensis) IC Žihľavadvojdomá (Urtica dioica) IC


Zmesi burín

Astrovité (margaréta, púpava, zlatobyľ,voškovník) IC Mrlíkovité(mrlík,skavec) IC

Zmes burín (lucerna, ďatelina, pŕhľava, kapusta čierna, IC

skorocel)

DREVINY


Jednotlivé dreviny

Agát biely (Robiniapseudoaccacia) IC Akácia belavá (Acacia dealbata) IC Baza čierna (Sambucus nigra) IC

Borievka obyčajná (Juniperuscommunis) IC

Borovicalesná(Pinus sylvestris) IC Brest hrabolistý (Ulmus minor) IC Breza previsnutá (Betula pendula) IR Buk lesný(Fagussylvatica) IC Cyprus vždyzelený (Cupressussempervirens) IC Dub letný (Quercus robur) IC Gaštanjedlý (Castaneasativa) IC Hrab obyčajný (Carpinus betulus) IR Jasštíhly(Fraxinus excelsior) IR Javor hors(Acer pseudoplatanus) IC Jelša lepkavá(Alnus glutinosa) IR Lieska obyčajná (Corylus avellana) IR Lipaveľkolistá(Tilia platyphylos) IC Moruša biela(Morus alba) IC Oliva európska (Olea europea) IR Orechkráľovský(Juglans regia) IC Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) IC Platan javorolistý (Platanus vulgaris) IC Topoľbiely(Populus alba) IC Vŕba rakytová (Salixcaprea) IC Zob vtáčí (Ligustrum vulgare) IC


Zmesi drevín

Brezovité (jelša, breza, lieska, hrab) IR Bukovité (buk, gaštan, dub) IC

Cyprusovité (cyprus, borievka) IC Olivovité(oliva,vtáčí zob, jaseň) IC

Vŕbovité (topoľ,vŕba) IC

Zmes drevín(agát, javor, lipa, pagaštan,platan) IC


PLESNE, KVASINKYA DERMATOFYTY Jednotlivé plesne

Alternaria alternata IC Botrytis cinerea IC

Epicoccumpurpurascens IC

Fusariumsolani IC Helminthosporium halodes IC Chaetomiumglobosum IC Merulius lacrymans IC Mucor racemosus IC Pullulariapullulans IC Rhizopus nigricans IC Stemphylliumbotryosum IC Trichothecium roseum IC


Kvasinkya dermatofyty

Epidermophyton flocosum IC Trichophyton rubrum IC

Zmesi plesní

Aspergillus(fumigatus, niger, nidulans) IC Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC

Penicillium(digitatum, expansum, notatum) IC

Zmeskvasiniek (Saccharomycescerevisiae, minor) IC Zmessnetí (Ustilago avenae, U. tritici, U. holci, U. zeae) IC


EPITÉLIE, HMYZ Epitélie

Kôň IC Králik IC Mačka IR

Morča IC

Pes IC Potkan IC Škrečok IC


Zmes epitélií

Zmes peria(kacie,husacie,kuracie) IC


Hmyz

Komár IC Moľaobilná IC Ovad IC

Šváb IC


LATEX A RASTLINNÉ PRODUKTY


Latex IR


POTRAVINY Koreninya semená

Aníz IC Bobkový list IC Cesnak IC

Cibuľa IC

Čaj IC Čierne korenie IC Horčica IC Kari IC Káva IC Muškátový orech IC Oliva IC Paprika IC Rasca IC Sézam IC Tymián IC


Obilniny

Alfa-amyláza IC Jačmeň IC Kukurica IC

Pšenica IC

Pšenič ka IC

Ražná múka IC Ryža IC Slad IC Zmes 7 obilnín (jačmeň,kukurica,ovos,ryža,raž) IC


Vajcia

Vajce (bielko) IC Vajce(žĺtko) IC

Vajce (celé) IC


Zelenina

Artičoka IC Fazuľa IC

Mrkva IC Paradajky IC

Sója IC

Špenát IC Zelený hrášok IC Zeler IC Zemiaky IC


Ovocie a orechy

Arašidy IC Avokádo IC

Banán IC

Broskyňa IC Citrón IC Granátové jablko IC Jablko IC Jahody IC Kakao IC Kiwi IC Lieskový oriešok IC Mandľa IC Mango IC Marhuľa IC Melón IC Pomaranč IC Vlašský orech IC


Mäso

Bravčové IC Kuracie IC


Rybya morské produkty

Hejk IC Krab IC

Krevety IC

Langusta IC Sardinka IC Sladkovodnéryby (kapor, ostriež, šťuka) IC Slávka jedlá IC Treska IC Treska bezfúza IC Tuniak IC Ustrica IC

3. Lieková forma


Injekčný roztok na intradermálne použitie na diagnostické účely


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


Tento liek jeurčený len nadiagnostickéúčely.

DiagnostikaalergiítypuIpomocoukožnýchtestovpodľaklasifikácieGellaaCoombsa,ktorésa prejavujú najmä rinitídou,konjunktivitídou a astmou so sezónnymaleboceloročnýmpriebehom. Stanoveniepresnejdiagnózyvyžadujeidentifikáciualergénov,ktorézodpovednézaalergické ochorenie.

KožnétestysapoužívajúnapotvrdenieprecitlivenostiI.typunapele,roztoče, alergényživočíšneho pôvodu,plesne,kvasinky, dermatofyty,latexapotraviny,ktorúmožnopredpokladaťnazáklade anamnézy pacienta.


4.2. Dávkovanie a spôsobpodávania


Pricktestspočívavprepichnutíistenejkožepredlaktiaihlou„Stallerpointshrotom1 mmcez kvapkukoncentrovaného alergénového extraktu.Tlaklancetymusíbyťstrednesilarovnomerný. Pokožka samá stlač asio 2 až 5 mm.

Výsledkysaodčítajúpribližneo20minút.Predodčítanímjevhodnékožuopäťdôkladneočist

alkoholom alebo éterom, čím sa odstránia zvyškyrozšťadla.

Zarovnakýchpodmienoksaurobínegatívnaapozitívnakontrola.Odporúčasarobiťkontroly dvojmo, abysa znížilorizikofalošnejpozitivity.

Vyhodnotenie senzitivity sa robí porovnaním reakcie vyvolanej testovaným alergénom oproti kontrolám.

Vovšeobecnostisaakonegatívnyhodnotítestspriemerompupencaaerytémumenšímako3mm. Ak jereakciaväčšia ako 3 mm, považuje sa test za pozitívny.


4.3. Kontraindikácie


Absolútnekontraindikáciekožnéhopricktestunieznáme,neodporúča saichvšakvykonávaťpri akútnomhorúčkovitomalebopalovomochorení,vakútnejfázezákladnéhoalergickéhoochorenia a pri inýchsystémových ochoreniach a pri tiež kožných léziách v testovanej oblasti.


4.4. Špeciálne upozornenia


Kožné testy treba robiť nazdravejkoži,abybolivýsledkyinterpretovata abynedošlo kzhoršeniu existujúcej dermatózy. Pri dermografizme trebazásadne porovnávať s kontrolnými testami, pretože vyhodnotenievýsledkov jev týchto prípadoch osobitne problematické.


4.5. Liekovéa inéinterakcie


Liečbaantihistaminikami môževýznamneznížiť reakcienakožnétesty.Krátkodoboúčinkujúce antihistaminikátrebavysadiťminimálne 48hodín predtestovaním, hydroxyzin, ketotifenminimálne2 týždne pred plánovaným testovaním.

Antihistaminiká s dlhodobým účinkom (astemizol) treba vysadiť minimálne na 6 týždňov pred testovaním.

Podávaniekortikosteroidovneovplyvňujesignifikantnereakcienakožnétesty,pokiaľdendávka neprevyšujeekvivalent30mgprednizolonu.Pretoniejepredtestamipotrebnéukončiťichpodávanie.

Je však žiaduce prerušiť všetky aplikáciedermatokortikoidov 2-3 týždne pred kožnými testami.

Kožné testy sa nemajúrobiť najmenej dva týždne po ukončeníliečbytricyklickýmiantidepresívami.


4.6. Používanie v graviditea počas laktácie


Počas gravidity by sa kožné testy nemali robiť.

4.7. Ovplyvnenieschopnosti viesť motorové vozidlá aobsluhovať stroje


Žiadne.


4.8. Nežiaduce účinky


Pri dodrža všetkých pravidiel testovania je zšanlivosť kožných testov dobrá. Pri všetkých pozitívnych reakciáchsa vytvorí lokálny edém, erytéma slabšie svrbenie.

Nežiaduce reakcie anafylaktického typu sú zriedkavé.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Vzhľadomnaspôsob podania je možnosť predávkovania vylúčená.


5. Farmakologické vlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina: Imunopreparáty, diagnostické alergény


ATC kód: V01AA20


5.1. Farmakodynamickévlastnosti


Roztok alergénových extraktov na diagnostické prick testy.

Pozitivitakožnýchtestovdokazujeprítomnošpecifickýchprotilátokprotialergénom,naktoréje pacient senzibilizovaný.

Lokálnareakcia,ktorásaprejavujeakoopuch,sčervenanieasvrbenie(Lewisovetrias)jevýsledkom miestneho pôsobenia mediátorov alergie uvoľnených v mieste vpichu pri reakcii antigénu s

protilátkou.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Neboli sledované.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosťpoužívania bola preveredlhodobýmklinickým poívaním.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok


Alergénový roztok: Mannitolum Glycerolum

Natrii chloridum

Phenolum

Aqua ad iniectabilia


Pozitívnakontrola:

1. Histaminidihydrochloridum10mg/ml,natriichloridum,natriihydrogenocarbonas,glycerolum, aqua ad iniectabilia

2. Codeinidihydrogenophosphas 9 %, natrii chloridum, glycerolum, aqua ad iniectabilia


Negatívnakontrola: Glycerolum

Natrii chloridum

Phenolum

Aqua ad iniectabilia


6.2. Inkompatibility


Žiadne.


6.3. Čas použitnosti


3 roky


6.4. Upozorneniana podmienkya spôsob skladovania


Uchovávať pri teplote +2 až +8 °C (v chladnke).

Pozitívna kontrola skodeíniumdihydrogenfosfátomsauchováva mimo chladničky pri teplote do 25°C.


6.5. Vlastnostia zloženieobalu,veľkosťbalenia


Injekčná liekovka z bezfarebného skla typu I., každá s pripevneným kvapkadlom a obsahom 3 ml roztoku na kožné vpichové testy.

Veľkostibalenia:

Roztok na prick testy:1 x3 ml

Pozitívna kontrola (Histamini dihydrochloridum 10 mg/ml): 1 x 3 ml Pozitívna kontrola (Codeinidihydrogenophosphas 9%): 1 x 3ml Negatívna kontrola (Glycerol-fyziologický roztok): 1 x 3ml


Prepravný obal umožňuje dodávku od 1 do 50 injekčných liekoviek. Na prepravu sa môžu použiť škatule so 6 alebo 20 alebo 50 priehradkami na injekčné liekovky.


6.6. Upozornenianaspôsob zaobchádzania s liekom


Pred použitím skontrolujte dátum použitnosti.


6.7. Podmienkya spôsoblikvidácie nepoužitéholieku


Nerelevant.


7. Držiteľrozhodnutia o registrácii


STALLERGENESS.A.

6 rue Alexis de Tocqueville F-92183 Antony Cedex Francúzsko


8. Registračné číslo


59/0184/98-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženiaregistrácie


Dátum prvej registrácie: 16.4.1998

Dátum posledného predĺźenia registrácie: 11.7.2005


10. Dátum poslednej revízie


Apríl 2015

1


ALYOSTAL Prick