+ ipil.sk

ANALGIN injPríbalový leták


Príloha č. 2 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2109/01468

Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!ANALGIN inj

injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie

Jedna 5 ml ampulka obsahuje 2 500 mg liečivaMetamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu); 10 mg liečivaPitofenoni hydrochloridum (pitofenóniumchlorid); 0,1 mg liečivaFenpiverinii bromidum (fenpiveríniumbromid).

Pomocné látky: aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Obsah sodíka: 32,7 mg/ml, to zodpovedá 1,423 mmol/ml.

Farmakoterapeutická skupina

Spazmolytikum v kombinácii s analgetikami.

Charakteristika

ANALGIN inj je zložené spazmoanalgetikum obsahujúce pyrazolónové analgetikum, anticholínergikum a spazmolytikum.

Indikácie

Spastické (kŕčové) bolesti hladkého svalstva (kŕče tráviacej sústavy, žlčové a obličkové koliky, bolestivé napätie močového mechúra), kŕčovitá, bolestivá menštruácia a spazmoanalgézia (odstránenie kŕčovitých bolestí) pred inštrumentálnym vyšetrením a po ňom.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku, tehotenstvo, dojčenie, podávanie deťom do 4. mesiaca veku, leukopénia (znížený počet bielych krviniek), akútna intermitentná porfýria (ochorenie prejavujúce sa zvýšeným vylučovaním kys. -aminolevulovej a porfobilinogénu v moči), ťažká srdcová insuficiencia (srdcová nedostatočnosť), čerstvý srdcový infarkt, tachykardia (zrýchlenie srdcovej činnosti), hypertrofia (zväčšenie) prostaty, mechanické stenózy (zúženie) tráviacej sústavy, megakolón (výrazné rozšírenie a predĺženie hrubého čreva), glaukóm (zelený očný zákal).

Nežiaduce účinky

Alergické reakcie (najčastejšie kožné ale aj slizničné prejavy), zriedkavo sa vyskytne anafylaktická reakcia. Metamizol môže u citlivých pacientov vyprovokovať astmatický záchvat.

Iným závažným nežiaducim účinkom sú krvné dyskrázie (chorobné zloženie krvi): agranulocytóza, leukopénia, trombocytopénia a hemolytická anémia. Ohrození sú pacienti, u ktorých je potvrdená porucha krvotvorby. Agranulocytóza je spojená s horúčkou, bolestivými zápalmi sliznice úst, hrdla, nosa, ako aj v oblasti konečníka a genitálu. Granulocyty sú výrazne redukované alebo kompletne chýbajú. Trombocytopénia po metamizole je príčinou zvýšenej krvácavosti.

K závažným nežiaducim reakciám po podaní ANALGINU inj patrí šok. Ihneď po objavení sa prvých príznakov je treba podávanie prerušiť a začať intenzívnu protišokovú liečbu.

Po rýchlom podaní môže najmä u pacientov s vysokou horúčkou dôjsť k prudkému poklesu krvného tlaku. Riziko je vyššie u hypotonikov (pacientov s nízkym tlakom krvi) a pacientov s nestabilnou cirkuláciou.

Anticholinergná zložka ANALGINU inj - fenpiverín môže spôsobiť sucho v ústach, poruchy akomodácie, závraty, zápchu, sťažené močenie, zrýchlenie srdcovej frekvencie a nevoľnosť.

Interakcie

Je nevhodné súčasne podávať antikoagulanciá (lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi), perorálne antidiabetiká (lieky proti cukrovke), sulfónamidy (antibakteriálne látky sulfonamidového pôvodu) a látky spôsobujúce krvné dyskrázie (chorobné zloženie krvi). Počas liečby ANALGINOM inj sa zakazuje požívať alkoholické nápoje, pretože ich tlmivé účinky sa navzájom umocňujú. ANALGIN inj sa nesmie podávať
v jednej injekcii s indigokarmínom. ANALGIN inj znižuje hladinu cyklosporínu v krvi.

Dávkovanie a spôsob podávania

Injekčný roztok má byť pred aplikáciou zohriaty na telesnú teplotu. Injekcia sa podáva pomaly intravenózne (1-1,5 ml za minútu) ležiacemu pacientovi alebo intramuskulárne. Rýchle intravenózne podanie spôsobuje prudký pokles tlaku, až šokový stav. Po intravenóznom podaní účinok nastupuje o 2-20 minút, pri intramuskulárnom podaní po 20-30 minútach. Jednotlivé dávky sa môžu opakovať po 6-8 hodinách.

Dávkovacia schéma:

dospelí jednotlivé dávky až do 5 ml,

deti školského veku (7-12 rokov) 0,6-1 ml,

malé deti (1-6 rokov) 0,3-0,5 ml,

dojčatá (4-12 mesiacov) 0,2-0,3 ml.

Dojčatám do 4 mesiacov sa nemá ANALGIN inj podávať.

Špeciálne upozornenia

Vzhľadom na obsah pyrazolónového derivátu, hrozia najmä po opakovanom a dlhšie trvajúcom podávaní lieku poruchy krvotvorby. Postihnutá je najmä tvorba leukocytov a trombocytov ( možnosť vzniku agranulocytózy, neutropénie a trombocytopénie). Počas liečby ANALGINOM inj je preto potrebné pacienta monitorovať klinicky aj laboratórne.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pacientom s nízkym krvným tlakom, nestabilným obehom, zlyhávajúcim obehom pri srdcovom infarkte, pri úrazoch a rozvíjajúcom sa šoku. Vznikom astmatického záchvatu alebo anafylaktického šoku sú ohrození pacienti s už diagnostikovanou astmou. Uvedeným nežiaducim reakciám je možné predísť dôkladnou liekovou anamnézou.

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.

Tehotenstvo a dojčenie

Podávanie ANALGINU inj v prvom trimestri tehotenstva sa neodporúča (potenciálna teratogenita).
V poslednom trimestri môže spôsobiť predčasný uzáver ductus arteriosus Bottali. Metamizol prechádza placentárnou bariérou. Jeho metabolity sa vylučujú do materského mlieka. Preto počas prvých 48 hodín po podaní ANALGINU inj matka nemá dojčiť.

Predávkovanie

Príznaky: Predávkovanie sa prejavuje únavou, malátnosťou, spavosťou až bezvedomím. Môžu sa vyskytovať svalové zášklby, konvulzia alebo epileptiformné kŕče. Porucha cirkulácie sa prejavuje hypotenziou, dysrytmiou a kolapsom. Môže sa objaviť útlm dýchania až zastavenia dychu.

Liečba:Spočíva v zabezpečení dostatočnej ventilácie. Analeptiká včítane teofylínových prípravkov sú kontraindikované. Pri cirkulačnom kolapse je potrebné doplniť objem krvi, podporiť činnosť srdca infúziou dopamínu. Pri kŕčoch podať intravenózne diazepam. Elimináciu účinných látok je možné zvýšiť dialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Liek musí byť uložený mimo dosahu detí.

Balenie

5 ampuliek po 5 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.

Dátum poslednej revízie: 3/2009


2

ANALGIN inj

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2109/01468


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

ANALGIN inj


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Liečivá: Metamizolum natricum monohydricum 2 500 mg,

Pitofenoni hydrochloridum 10 mg,

Fenpiverinii bromidum 0,1 mg v 5 ml.

Obsah sodíka v lieku: 32,7 mg/ml, to zodpovedá 1,423 mmol/ml.


3. Lieková forma

injekčný roztok

Vzhľad lieku:číry, bezfarebný až slabo žlto zafarbený roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. Klinické údaje

4.1. Terapeutiké indikácie

Liek je indikovaný na liečbu kolikovitých bolestí žlčových a močových ciest, tenezmov močového mechúra, bolestivých spazmov žalúdka a čriev, spastickej dysmenorey a na tlmenie spastických bolestí pred inštrumentálnym vyšetrení a po ňom.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

a) Dávkovanie deťom:

Dojčatám do 4 mesiacov sa nemá ANALGIN inj podávať.

Od 4-12 mesiacov sa podáva jednotlivá dávka 0,2 - 0,3 ml.

Malým deťom (1-6 ročné) sa podáva 0,3 - 0,5 ml.

Deťom školského veku (7-12 ročné) sa podáva 0,6 - 1 ml.

b) Dávkovanie dospelým :

Dospelým sa podáva jednotlivá dávka až do 5 ml.

Injekčný roztok má byť pred aplikáciou zohriaty na telesnú teplotu. Injekcia sa podáva pomaly intravenózne (1-1,5 ml za minútu) ležiacemu pacientovi alebo intramuskulárne. Pri intravenóznom podaní nastupuje účinok o 2-20 minút, pri intramuskulárnom podaní po 20-30 minútach. Rýchle intravenózne podanie spôsobuje prudký pokles tlaku, až šokový stav. Dávka sa môže opakovať po 6 - 8 hodinách.


4.3. Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na niektorú zložku lieku, hlavne na pyrazolónové deriváty, leukopénia, gravidita a laktácia, deti do 4 mesiacov veku, akútna intermitentná porfýria, hypertrofia prostaty, glaukóm, ťažká srdcová insuficiencia, čerstvý infarkt myokardu, tachykardia, mechanické stenózy tráviaceho traktu, megakolón.


4.4. Špeciálne upozornenia

Vzhľadom na obsah derivátu pyrazolónu, hrozia najmä po opakovanom, dlhšie trvajúcom podávaní lieku poruchy krvotvorby. Ku ich vzniku predisponujú pacienti s primárnymi poruchami krvotvorby a pacienti liečení cytostatikami. Postihnutá je najmä tvorba leukocytov a trombocytov. Počas liečby ANALGINominj je preto potrebné monitorovať klinicky, aj laboratórnymi vyšetreniami možnosť vzniku tejto nežiaducej reakcie.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pacientom s nízkym krvným tlakom, cirkulačnou nestabilitou a zlyhávajúcou cirkuláciou pri infarkte myokardu, pri polytraume a rozvíjajúcom sa šoku. Vznikom astmatického záchvatu alebo anafylaktického šoku sú ohrození pacienti s anamnézou astmy provokovanej nesteroidnými antiflogistikami, chronickej urtikárie alebo rinitídy. Uvedeným nežiaducim reakciám je možné predísť dôkladnou liekovou anamnézou.


4.5. Liekové a iné interakcie

Metamizol pri súčasnom podávaní s cyklosporínom môže znížiť jeho plazmatickú hladinu. Nevhodné je súčasné podávanie antikoagulancií, perorálnych antidiabetík, sulfónamidov a látok, ktoré spôsobujú krvné dyskrázie. Nedoporučuje sa pri terapii ANALGINominj požívať alkoholické nápoje, pretože sa potencujú ich tlmivé účinky. ANALGIN inj sa nesmie podávať v jednej injekcii s indigokarmínom.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Metamizol prechádza placentárnou bariérou. Podávanie ANALGINuinj v prvom trimestri tehotenstva sa neodporúča (potenciálna teratogenita). V poslednom trimestri môže spôsobiť predčasný uzáver ductus arteriosus Bottali.

Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka. Počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu preto matka nemá dojčiť.


4.7.Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.


4.8. Nežiaduce účinky

K závažným nežiaducim reakciám po podaní ANALGINuinj patrí šok. K príznakom začínajúceho šoku patrí studený pot, závrat, nauzea, zmena farby kože a plytké dýchanie. Pridružuje sa zvieravý pocit v prekordiu, rýchly pulz, chladné končatiny a prudký pokles krvného tlaku. Ihneď po objavení sa prvých príznakov je treba podávanie prerušiť a začať intenzívnu protišokovú liečbu.

Iným závažným nežiaducim účinkom sú krvné dyskrázie (agranulocytóza, leukopénia, trombocyto-pénia a hemolytická anémia). Agranulocytóza je spojená s horúčkou, bolestivými afekciami slizníc úst, hrdla, nosa, ako aj v oblasti konečníka a genitálu. Granulocyty sú výrazne redukovanéalebo kompletne chýbajú. Trombocytopénia po metamizole je príčinou zvýšenej krvácavosti. Ohrození sú pacienti s prexistujúcimi poruchami krvotvorby.

Po rýchlom podaní môže najmä u pacientov s vysokou horúčkou dôjsť k prudkému poklesu krvného tlaku. Riziko je vyššie u hypotonikov a pacientov s nestabilnou cirkuláciou.

Alergia na metamizol sa môže manifestovať kožnými alebo slizničnými erupciami, zriedkavo sa vyskytne anafylaktická reakcia.

Metamizol môže u senzitívnych pacientov vyprovokovať astmatický záchvat.

Anticholinergná zložka ANALGINuinj - fenpiverín môže spôsobiť sucho v ústach, poruchy akomodácie, zápchu, sťažené močenie, zrýchlenie srdcovej frekvencie.


4.9. Predávkovanie

Príznaky:V experimentálnych podmienkach k prejavom akútnej toxicity patrí tachypnoe, útlm dýchania a analgézia. U zvierat ovplyvnených letálnou dávkou vznikajú pred smrťou kŕče.

Vzhľadom na terapeutickú šírku je predávkovanie zriedkavé. Akútna otrava metamizolom má miernejší priebeh ako u ostatných pyrazolónov.

Pri otrave sa objavujú: závraty, pocity stiesnenosti, epileptiformné stavy, obrna dýchania a obehový kolaps, zastreté vedomie, somnolencia až kóma. V ľahkých prípadoch dochádza k začervenaniu tváre, suchosti slizníc, tachykardii, mydriáze, retencii moču, motorickému nepokoju, zvýšenej teplote až k stavu vyčerpania a spavosti. Otravu sprevádzajú poruchy srdcového rytmu a kontraktility.

Liečba:Pri liečbe predávkovania sa používa symptomatický postup na udržanie vitálnych funkcií. Je potrebné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Teofylínové prípravky a analeptiká sú kontraindiko-vané. Pri cirkulačnom kolapse je nutné doplniť objem krvi, činnosť srdca je možné podporiť infúziou dopamínu. Kŕče sa potláčajú intravenózne podaným diazepamom. Metamizol je eliminovateľný hemodialýzou a hemoperfúziou.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Spazmolytikum v kombinácii s analgetikami

ATC kód: A03DA02

Mechanizmus účinku

Presný mechanizmus a miesto pôsobenia metamizolu nie sú do detailov objasnené. Predpokladá sa, že pôsobí kombinovaným centrálnym a periférnym účinkom. Centrálne pôsobenie sa vysvetľuje inhibíciou syntézy prostaglandínov, sekrécie histamínu a serotonínu zo žírnych buniek thalamu. Periférny účinok sa vysvetľuje inhibíciou syntézy prostaglandínov, ktoré senzitizujú nociceptory na pôsobenie algogénnych mediátorov. Metamizol má naviac aj priamy blokujúci vplyv na zápalovú hyperalgéziu.

Pitofenón je látka podobná papaverínu, ktorá priamym účinkom na bunky hladkého svalu pôsobí spazmolyticky.

Fenpiverín je parasympatikolytikum, ktoré uvoľňuje spazmy hladkého svalstva anticholinergickým účinkom na parasympatické zakončenie a slabým ganglioplegickým účinkom, ktorý pôsobí na nervové impulzy v synapsách vegetatívneho nervstva.

V ANALGINeinj sa kombinujú analgetické a spazmolytické účinky metamizolu so spazmolytickými účinkami pitofenónu a fenpiverínu. Výsledkom je spazmoanalgetický účinok.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní sa dá nezmenený metamizol detegovať v plazme len krátky čas. Hydrolýzou sa rýchlo mení na 4-methylaminoantipyrín (4-MAA). Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť 85 %, po rektálnom podaní 54 %. Vrcholovú koncentráciu v plazme dosiahne za 1,2 - 2 hodiny. Na bielkoviny plazmy sa viaže asi 60 % metamizolu a jeho metabolitov. Distribučný objem je asi 1,15 l/kg. Po pomalom intravenóznom podaní účinok nastupuje po 8 minútach, niekedy aj počas podávania injekcie. Účinok trvá väčšinou dlhšie ako 5 hodín.

V pečeni sa biotransformáciou 4-MAA mení na 4-formylaminoantipyrín a 4-aminoantipyrín (4-AA), ktorý sa ďalej metabolizuje na 4-acetylaminoantipyrín. Analgeticky účinný je 4-MAA a 4-AA.

Polčas 4-AA je u rýchlych metabolizátorov 3,8 hodiny, u pomalých metabolizátorov 5,5 hodín. Maximum metamizolu sa vylúči močom počas prvých 24 hodín. Do 7 dní po i.v. podaní sa vylúči 96 % podaného liečiva. Na proteíny plazmy sa viaže asi 58 % hlavného metabolitu 4-MAA.

Štúdie u detí od 1 do 11 rokov, ktoré z terapeutických dôvodov užívali metamizol, ukázali rýchlešiu elimináciu v porovnaní s dospelými, ktorá sa vysvetľuje zrýchlenou biotransformáciou. U geriatrických zdravých dobrovoľníkov (73-90 ročných) bol výrazne predĺžený polčas a znížený celkový klírens 4-MAA.

V treťom trimestri gravidity sa znižuje exkrécia a predlžuje sa polčas metamizolu. Príčinou je redukovaná kapacita biotransformácie. Koncentrácia v materskom mlieku koreluje s plazmatickými hladinami metabolitov. 48 hodín po jednorazovom podaní sa v mlieku nenachádzajú žiadne metbolity.

U pacientov s chronickou renálnou insuficienciou je predĺžený polčas 4-MAA, jeho celkový a renálny klírens.

Pacienti s cirhózou, steatózou a chronickou hepatitídou majú redukovanú exkréciu metabolitov a predĺženú elimináciu metamizolu.

V dôsledku vylučovania neúčinného metabolitu metamizolu - kyseliny rubazonovej, farbí sa moč do červena.

Experimentálne údaje o farmakokinetických vlastnostiach pitofenonu a fenpiverínia nie sú v dostupnej literatúre uvedené.


6. Farmaceutické údaje


6.1. Zoznam pomocných látok

Pomocné látky: Aqua ad iniectabilia


6.2. Inkompatibility

ANALGIN inj je inkompatibilný s indigokarmínom, preto sa nesmie miešať v jednej injekčnej striekačke.


6.3. Čas použiteľnosti

3 roky


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

Ampulka z hnedého skla s etiketou, papierová škatuľka, výlisok z PVC, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 5 ml


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Bez zvláštnych upozornení.


6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

73/0760/92-S


9. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie

14.12.1992


10. Dátum poslednej revízie textu: marec 2009

4

ANALGIN inj