+ ipil.sk

ArulatanPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/06922PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Arulatan

50 mikrogramov/ml, očná roztoková instilácia

Latanoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný ibaVám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Arulatan a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Arulatan

3. Ako používať Arulatan

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Arulatan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ARULATAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Váš liek sa nazýva Arulatan.

Aplikuje sa iba do očí.


Liečivo Arulatanu je jedným zo skupiny liekov známych ako prostaglandíny. Znižuje očný tlak tak, že zvyšuje prirodzený tok tekutiny z vnútra oka do krvného obehu.


Arulatan sa používa na liečbu glaukómu (zeleného zákalu) zvaného glaukóm s otvoreným uhlom a tiež na liečbu okulárnej hypertenzie (vysoký krvný tlak v očiach). Obe tieto ochorenia sú spojené so zvýšeným tlakom vo vnútri oka a prípadne môžu ovplyvniť kvalitu Vášho zraku.


2. SKÔR, AKO POUŽIJETE ARULATAN


NEPOUŽÍVAJTE Arulatan

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo latanoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Arulatanu (Tieto látky sú uvedené v časti 6 tejto písomnej informácie.)


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Arulatanu


Pred začiatkom liečby týmto liekom, informujte svojho lekára:

- ak máte ťažkú astmu, alebo keď Vaša astma nie je dostatočne kontrolovaná,

- ak trpíte inými typmi glaukómu,

- ak máte v oku zápal, napr. zápal spojoviek,

- ak nemáte v oku šošovky alebo máte umelé šošovky (afakia alebo pseudoafakia),

- ak máte uzavretú alebo zablokovanú sietnicovú žilu (venózna oklúzia sietnice),

- ak máte cukrovku, ktorá postihuje oči (diabetická retinopatia),

- ak ste náchylný na zápal dúhovky alebo prostrednej vrstvy oka (iritída/uveitída),

- ak sa chystáte na operáciu očí alebo ste už takúto operáciu prekonali.


Arulatan môže spôsobiť postupnú zmenu farby očí, a tá môže by trvalá. Zistite si od svojho lekára viac informácií.


Počas používania Arulatanu je potrebné pravidelné očné vyšetrenie.


Deti

Podávanie Arulatanu deťom/dospievajúcim do 18 rokov sa vzhľadom na chýbajúce údaje o bezpečnosti a účinnosti neodporúča.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte iné očné lieky, ktoré patria do rovnakej skupiny liečiv (prostaglandíny). Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo tehotenstvo plánujete túto instiláciu nepoužívajte.

Instiláciu nepoužívajte, keď dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Rovnako ako v prípade iných očných instilácii, ak budete po prvej aplikácii vidieť rozmazane, predtým, než začnete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj, počkajte, kým sa videnie upraví.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Arulatanu

Konzervačná látka, benzalkóniumchlorid, ktorá je v Arulatane obsiahnutá, môže spôsobiť podráždenie oka. Vyhnite sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred aplikáciou lieku vyberte kontaktné šošovky počkajte aspoň 15 minút pred opätovným nasadením. Benzalkóniumchlorid kontaktné šošovky sfarbuje.


3. AKO POUŽÍVAŤ ARULATAN


Vždy používajte Arulatan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pokyny na používanie Arulatanu:

Zvyčajná dávka je jedna kvapka Arulatanu do postihnutého oka (očí) raz denne.

Najlepší čas na aplikáciu je večer.


Ak musíte používať aj iné očné lieky, pred ich použitím počkajte aspoň 5 minút.


Ak nosíte kontaktné šošovky, pred aplikovaním Arulatanu si ich vyberte. Znovu si ich môžete nasadiť po 15 minútach.


Toto je zvyčajná dávka v prípade dospelých, vrátane starších pacientov. Arulatan sa u detí bežne nepoužíva.


K správnemu používaniu Arulatanu Vám dopomôžu nasledujúce kroky:


1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

2. Otočte viečkom fľaštičky.

3. Prstom si jemne stiahnite dolné viečko postihnutého oka.

4. Špičku kvapkadla umiestnite do blízkosti oka, ale nedotýkajte sa ho.

5. Jemne fľaštičku stlačte, aby Vám do oka kvapla jedna kvapka, potom dolné viečko uvoľnite.

6. Pritlačte prst na vnútorný kútik postihnutého oka pri nose. Pridržte kútik 1 minútu a pritom majte oko zatvorené.

7. Aplikujte aj do druhého oka, ak tak určil Váš lekár.

8. Nasaďte viečko na fľaštičku.MoReoUg50q9Y2opdHYYouIUg5iNhtTpSM2SAH2wuytNRjC0DmXV8RScaQs51JnF6hSDnSr1i81QoD6kzi9oLOZKvWJK1Ouf0ieiKKgQRaNnSQopOcRe6oXXxjS0xIhtZzkekX2phPLJcYN7sHrGH8BjGWf7x+wkdENJhfRHSIZ69J4F1R0StFx1/wDoH3+0IYpCnSmRmq99g21Oi4gUaJyyujXG0rlZSE4VtMicxMYR7tHpG+dIzTikGBPlJMUUJCRmGwprt+VOeC44qvRASAaA35zQEISEpFgjVHRK0XdqXVlTkMbeyQforgbbLkomJ/qWv75QFJMwbDsQ00qbaP8AJikhRSc4ijqlNMcZNsUmVhY2dFaQoZjFSFIM53hja30Kz0hKL7U66+KKWjYbU8oDNaI29k86PSNqdSrky/FFKhMG0RROpm+pMovUKQc6VesbW+tOekJxtbzah9VUXqAvlCovtTrr4opaIpONLQM6ky3AJQ+4kZgsxNOqFz+oz0xh/AIvqCznUn0jeM9h9Y3jPYfWN4z2H14aR0Q0mF9EdIhnr0ngV7q0jZ0kkgiwwG9VTIsDgt64ptrC08m4318s2JEFxxVeiA22CpSrBAaSScpOc3HurSNwknVDoAsFMxe6oXXxjS0xh/AIOuPLUFWpnVsKSFFJziKOqU0xxk2xSZWFjcRrraVyspCcGhTbMshmI2pxC6stUHXWVgC1WTtuUkkgiwxRUQ6n67e2KKlFpX12dsBSTMGw/HlKhMG0RizP9giatTp/pq0RgPGYwj3aPSL1x2eSyMa8v3jGvL942t9Cs9ISjfs9p9I37PafSN+z2n0jfs9p9I37PafThpHRDSYX0R0iGevSeBXurSNxpNrUg5wY20JdHYYGuNrQcuUCJB8T/lMYyz/eIn+pa/vnB22fJRMbWwtWekZRIKDY+gRSWoqOc3NffRth3o4ouuV2yl27nRSCSbBCddSl13KTZGLM/wBgg0Ua0rOj0ii7KuxQsNykhRSc4ijqlNMcZNsUmVhY3O/aAVxk1RtDw5nPWNtaKRnyXNpcUkZskAaobo/Uj0ibTiV837kR0Q0mF9EdIhnr0ngV7q0i5riyUNZ8pgfp1UFASvq6USDYXyhQ+8UVpKTmNxsLQpDkhSKVZYmytLnJYY21opGfJuNFpPOcggLWKbuc2Dm2COlGg3EPu0lUp3tgzRINlHKFGKzTbNi5XNaCqIlMqzQVI25PIK+zYF1UpNZOXYa26ikmP/Gd6nPaNtaKRnyXKSFFJziKOqEa4OMmoxtS68qco3MpUJg2iDrc2VclnZG2AUTYoWXKSFFJziP/ACAHE57DEm3BS4pqNykdUt9SpxerUs5kp9Y2tlxR+qqMV8z2ja2EJz0jON4z2H1jeM9h9YvtTCeWS4xXzPaL5t2eWyJlwo5CkxP9S1/fL9qo6IaTC+iOkQz16TwKjpRoMIarl8xzCAlIkBYLrS8oXL/HtDbU5UlBM9hfsJnOcxUY2txbZnlrEXjrZTyzEYIHlpCMB4xGA8Yi/dbCeSZgKVScP1WQEpEgLBsWm8qlz7P93GUK3yUAHsuFC0hSTaIU0o8ys4ijx0kDT9rn6psVGpYGfPdCp79RV9vtsilQmDaIJbKmlclnZBLiJp46bLlJJIIsMDXNtTy+sUUroqyJXVPcylQmDaIU5qY0VW0MkUVpKTmN2k4tSznJ3Wk2tSDnBgDXioDjVxtzANdqDkitakGcr8RNtaVjOk/tBHRDSYX0R0iGevSeBWW8iiT2f7h5zKkAdv8ArYMt5FEns/3DV7MCZ/x8Dqb+r7Q03RKgpQmOTYF1KdsbrnyQlaTWkzENuj5hOFtmxQIMLbURNJINzU8v/WNxKpUHOMmKkF1OQo9Lsm3DR4psiWqUUTxkWRtTqVcmXclO0dtbEweS7UaDYtXKMa8v3jGvL94xry/eMa8v3jGvL94xry/eMa8v3jGvL94xry/eL3VInkmiN+z2n0jfs9p9IvUBfKFRNWpz/TXoik40tAzqTK5SQopOcRW4FiUr8RJ1Cm+W0RNtaVjOk/s1HRDSYX0R0iGevSeBQgKMkIrGY/koec4ygmXN/vYNNyEgifb/AKh5zipoy5/9fAqcBvReo5oLuRsf5P4djTQNqXWMyTmhxozkgzHXcC5GTiQeuz0uan6JOjc5uJkvjpqMUmjrwy5DFFaSk5jdqeKhOd/XA19jnUg/aBtlAnIur2ik2tKxnSdjRW+meYVxrLSKLeUm03Kb1JDX+VQEISEpFg+ApONIWc6kzipCkGc7wxtDw5l+sXzSqNd8msRSQopOcQA5J1PLbG/1s/8AZV+y0dENJhfRHSIZ69J4Fddrko1c0L6U6BsH1WX1Hsqh1eUrl/j3+ADCTfuW81zXapuHR+HYlC0hSTaIdoLKkrlvslzXaptnT+C4EpEgLButF5AWInqZdE8VdkXzSqNd8msbGSdUOgCwUzGH8AiRDaznI9I21dWROQXAG0EicqWQRTe21eaV78NNxsUuMKjBWwS6jN81wBtc08RVkBL41pef5YCkmYNh/ZCOiGkwvojpEM9ek8CKTVScvANNylVfrJGj7XXHT8oncYSc0+2vd1uL3qROFvK+YwhtG+UZQlCRUkSG4KQoVKEjC2VfKfgdtZSTnsMbW4tszy1iFUVtqGTITBJYV1EGMWe7sxiz3dmAQwrrIEDXHEIGXKRE1BTpq30BKRICwfElRFB3jiNsAomxQsubUurKnIYCXxrS8/ywFJMwbD+xkdENJhfRHSIZ69J4EUhVSW6gLjSWzNFGYOe7rVU3Do/BcQ2mxIAG7/p0G8bNf81xWqVCpF6nn/NO5IcoyCkW5z+ShDuX5hmPCZSoTBtEUtSVHiE6ILbgKVJtFzal1ZU5DFF8hlzlsP7FR0Q0mF9EdIhnr0ngR7+nQLmp+iToulINTYo25fzRGpwnjg/fd9bRhXAZfSM9xDaN8oyhDKbEjctTf1faNYWbxyz+bhWi6meY5RBWia2s4tSOW7IGm3xFfaBRWEuZUG39ho6IaTC+iOkQz16TwI9/ToFzU/RJ0XFLVYkTMLcUBNRJMUsqEkjR992Kib87xOcwXHCVKVabn6lwCmreVWDc6PESAdP3uXx21FS6uFi43tbtpzKii8gouUkkgiwwG9UzWnj5U+sU21haeT9go6IaTC+iOkQz16TwI+oynSI7KrjbU50UhM7hAtWQm487RGRIOn7brTXb8qc8FxxVei4VuT1pFvKdzW4vepE4W4oCaiSbiXUE1WjjCA42qrRwtQcQFp5Yp6mJcTxTaPW7TaVLOMioCFmg7mNh5v2AjohpML6I6RDPXpPAa3DYkEmKSiSTaYZRVvpmfbdbaqvEz7fwXAqe/UVfb7bpfXyzYkQXHFV6LmVLSd8qAhCQlIsG5/pm1Ginf/UdhlU0rfJgLQoKSbDwuVEUHeOIk6m94wsuhrVJUtM9/aRAWhQUk2Hh5HRDSYX0R0iGevSeA1isFZCarjr9fEH3+119RlOkR2VXGAiyj/nLuVJagkZzBRqQT+s+kUlEkm03A5qlJQ3xMpiihISMw3MstnblD+3ZZVNK3yYC0KCkmw8L0VpChmMFepO7PrFFQIItFyk1Ku1JsMXhkuUyg5OHUdENJhfRHSIZ69J4DQ0K9bFfOfwXG25SVKaue4tw2JBJu62sFbWbKImXCjkKTGH8BjD+AxRD4nygiApJmDYblJagkZzBm+FVTvK42hkc6/SKTyyu4C2iSeOqyKZ21zjKFnNunGdVvUxSUSSbTsStLaykWqAquVCm2bUTgONqq0cMSdTXxk2xMim3x0/e5SQopOcQlh+9cyKyK4cR0Q0mF9EdIhnr0ngJS1GpImYW4vfKM4ClA0W77ryfnJd1RP8A9Z3Ck2tSDnBgpW+4oZis7AKILbfGMCkjXVZ1+m68Z1W9TBccJUpVp2Ky4KTiflNkrhc1OAlzifKYLbgKVJtEU2lSzjIqOI5xCeGaWpyG1cU70+kUHEFCuW5reqipaci8ogKSZg2HhpHRDSYX0R0iGevSeAg2DfOGXVcFIbYu+Vde6tIjW2k0lQHFGm9K3IOaBrraVyspCcK2mROYmNrecSfqrja30Kz0hKL2gs5kq9YwHjEYDxiJnW0HMT6QNdfPKEj7xeNAq4yq92prt+VOeC44SpSrTskO1y+YZxdkoSXkXKsRfiaJyCxlikkkEWGAjVfeD0gKSZg2HhgodTPMcoikwC6jktFyQNNviK+0UmlTzjKOGUdENJhfRHSIZ69J4CXVU3eQ2mQopvlbBbKrFCKLSZZzlPw9J5YQIIYbK+VVQjXHKM5Sq2W1IqyqyCKbknHc8qk7CitIUMxguammtPEyp9bgoqpN5UGyLwyXKZQcnDNMbU5xki3nii6nmOQwHGyUqTYYDeqbxXHyH0gKSZg2HhdHRDSYX0R0iGevSeAXHpVpFXPcLhF84Z9XxO2vJBzWmJNNKcGcmUS1wNj6IpKJJNp2NFtClnMBG2lLQ7TE1BTpq30BKRICwbOm3Jt3PKpUUHEFCuWKSSQRYYoarrHHA0wFoUFJNh4YorSFDMYK9SV/9ZP3iitJScxiQNNviK+0CisJcyoNvCyOiGkwvojpEM9ek8AtMf1n7feG2hO+MoCUiQFg2dAJ1xzKmdkXqwjkCYw/gEYfwCL6gs51J9I2xhCs1Eyi+1MQMt/G1suKP1VRtbCE56RnA11jnKT9owb3YPWMP4DGH8BjD+Axg3uwesXupiRkv4vaCDnSn1g668sg2pydmz1tpNJUUtUrpnipsiTaEoGZI3ModTPMcoida2+OBcpNK5xkMJbc2t41ch5uGdtRXkVlEUhtrecCznikkkEWGAnVM3EZ/mikysLHCiOiGkwvojpEM9ek8Ami0paZAJIFX5Oca+/Kcr1ObYMsTFNzJySuuOAilYnnikokk2mNqZURnsEba4hAlkrga4AUq+ZNnwiWm5UlRQRb8ys+7FKhMG0QXdSWf+r0iioEEWi5RO2t5ibOaKTSp5xlHwomKbhsRONuaSU/RbFJpU84yjgIrTNtw2kWHqjbUVZFZDFNtZQrkijquo8cDTAUkzBsPCSOiGkwvojpEM9ek8DDVOuXgXIH6f8AV0pUJg2iKSGG0qzpQLh115AItE6+yFNIZLoMxf1D4KikEk2CKTjS0DOpMoXqkgzVejm/NG6lSjIC0wQ2FOq5LO2EurQE06wmeS5S3jvHETcbveMLLlJCik5xAb1VIGwLFnXAUkzBsPwSlqNSRMwt5XzGA22CpSrBASBfnfqzngMpUJg2iCrUs0niGwwW3AUqTaI2pdWVOQxQO1OcVRt5uEUdENJhfRHSIZ69J4HGp9UEJKRJKzUDcM3wqqd5XG0MiWdfpF86oJrvU1D4PXFkoaz5TEmm0o5hcooSEjMN0mozXkROsxfmSJzCBkiRwaa1+mxvm6KuMioxSaOvDLkMUVAgi0RIGm3xFfaJ66EHMur4FLANazM81zX3kbcqyfyjgYodTPMcogrRNbWcWpHLcDbk3GrBnEBbSp5xlHB6OiGkwvojpEM9ek8DONykJzTzbEKCQhBEwpcbY+hOaiJwCsuLziwGDR1OivjX2mKKEhIzC5J1tKueNe1Mk638yc2w1xa9aB3tU5xtJDw7DFFaSk5jcQyn5jGuajQArKjIYCFNqCjYkiuA5qlJQ3xMpgJSJAWDduM6repguOEqUq0wG2wVKVYIDQttVz7PbUV5FZRFJg66nN80UVAgi0RSbWpBzgxflLg5RKJOoU3y2iJtOJXzboVKMgLTC3a5fKMwjX3k7WN6MiuCaep5Nr4vywW3AUqTaIptrKFckBp4BDpszHg5HRDSYX0R0iGevSeBttBpCxSbY2h4cy/WMEDy0hE06nP9VWmA5qog/wDX67jMsCf8xiQbKOUKMYR7tHpCG02JAAuSdbSrniYLiBmBjagaRtUq34HjOq3qYLjhKlKtMUUgkmwRrjmGUJcw3LbUV5FZRFJg66nN80UVAgi0XKSFFJziJKIdFW+tiSiWjVvoCkmYNh3HWGMH8ys8BF8ECtahkhKEipIkOCqLqZ5jlETrW3xwLiWnzSZsGdMBaFBSTYeDEdENJhfRHSIZ69J/ZXGdVvUwXHCVKVaYopBJNggPvYT5UjJuu2oryKyiKTB11Ob5oorSUnMbs2nFI5oo6oRrg4yajGFoHMurZ6/qZO2fMnPAaSScpOc8GFKhMG0Qp/Uo5S16ekUVAgi0ReGaJzKDlgONqq0cFo6IaTC+iOkQz16T+ydbZorenI5kwXHCVKVaYDbYKlKsEa4s03c+b4Ci8gLEf+O71Oe0ba0UjPk2E2nFI5oFMJcE8okf8RtjC05qJnA22XJRMYyz/eIxln+8RSOqW+pU4JZcpAW8HcRzjgRQdTLMcioptKlnGRUU0W/MnNwUjohpML6I6RDPXpP7HK3VSzDKYU23eMmrlNyYFBvjq+0FLQttJtPwmCoHOiqDrT55AofeL1KV/wAqvWL7U66+KKWiMWe7sxJOp1z+oS0xfICOUqjb3jzI9YotzQvj2wW3E16YS6gmq0cYQlaTUoTHB2tuopJjXE37M7co5411IByEZxAcbVVo4JR0Q0mF9EdIhnr0n9iFSjIC0xhaZzIrijqdGtjjKrMU3FlauWKDaCtXJCXNUmkq2hkgJSJAWD46khI19O9OfkiioEEWiP0izyt/fhAuakFc628nVBCkmialplXAUkzBsPBCOiGkwvojpEM9ek/sEqUZAWmCGwp1XJZEkkNCve2xScWpZzk3KKElRzCKWqVUBxU2xrbSKKeATqplAl/yAaYStJrSZiClwHXEWnIeEOI5xwI/Q6pTK3WlSqOU18EI6IaTC+iOkQz16T+wCtaglItMSBKGcic/Pd2poqGfJAOqHKX0o9YoNoCE8nAZSoTBtEU2FBAUa0ys5oS0gWWnOeEQHBMTmOQ8EI6IaTC+iOkQz16T+wA3ToSVSnKcY15fvGMKpTto1SgUka6rOv0gJSJAWD+ACOiGkwvojpEM9ek/xER0Q0mF9EdIhnr0n+IiOiGkwvojpEM9ek/xER0Q0mF9EdIhnr0n+IiOiGkwvojpEM9ek/xER0Q0mF9EdIhnr0n+IiOiGkwvojpEM9ek/wAREdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8REdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8REdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8REdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8AERHRDSYX0R0iGevSf4iI6IaTC+iOkQhjWKVGddOMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaA7QoSTRlOcL6I6RGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiFLeboihK0Z/4j/wD/xAAtEAEAAQIDBwQCAwEBAQAAAAABEQAhMUFREGFxgZHR8CChscEwQGDh8VBwsP/aAAgBAQABPyH/AMG3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bv+/u3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bl4/tBbkutPHuCg868d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+qBJJNmxr/9kEA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9vzt+yndseCKPdhRnt+vK4aLkQarlUykuKZw6f+WwIDycLP2MDQjhRcgL/H6oMAlRgCo+7UeM+cemtPkMqMq6zQ9xvbID6fzQBJoyMTGYmKKpkQMHgTPWkIZ0w91O8y7IDJhYy/8AHECA8dgJdjNM/NSNCrU+RP6hrjlKlwxJsDAubrgakGigln8cdLMMXQXipcEJL+Jwd6Bh2Amy4hZ2IbqqIYTOdJwxDkDwzv8A5QYBABAH/jkCA8k8Du8XZsk6NWo0e6f0o/xwM1oUcJks6Oersn/PFyGrUFJd1xfbd+KRTcPy5TThkcLD9py29JTf74ZVA7wHyxzn9hRGFLNiH3azuhwA6P8A4NAgPXj0BjCdh50stlv9Dq/Rj/HAzWhWBQ2HA99l4ZQS241BSXdcX23fhaTI8Fjnnlb3oBnquHwb8M9uKnhw5Nxn8b6uEJA4csBhx3/rY9+vEOnH0lO6VL1HOQ6/+DQIDxmDAnKG77tgHgJSk44R0P0DXHKULxuZm9d+GxxJQFSRgH9Zu+fwKWPJpt8XK5x3V0lN/vhntii3p9vdGNKWPDptsDK5x3/sYk2drDEal/ajTW2GdY2vEMxYYOT56VGOasYD/wAGQIDycJHWMNPkMiEI6RR5DCDCOs1BTBwGYczl+YMAlRgCmkk4ES1e/LnscSUBUkYB/Wbvn1wFTxLejpA4G7mYZd9uKnhw5Nxn8b6L4Dblugx6/tOEIeEWG88mmC5ec5iRrG1gAsUY+PZ/4RAgPQ9YFzYmN0yctjSAWJeWUbn8ww9ew3fsPMth5DABKukVMXpwG2lvcL+Pqj6jYSVw/wAbsqslkJbW3GyywJmeO6dcK4QSx4GTh0/citWZGBiTzDrRaJXun9m3dIQmJImnyGRCEdIp4DxG6w/8GgQHrTII3LGfhps+3qPazy/LOILJ6G/Xpwo8hgAlXSKDGJxDob9/j6QwCVGAKa1MAQ9mwI+4DK8qAm0rM4teGmdBgEAEAfsyozCcXgZ0JQwERLdE+O3IQuRPhGwOUnrGHaD4CADOOM9SgzA1GhsfdOX/AINAgPRxIZukvbe4c9uMzGW7o8/kfxtBEGTeOsfHCnyGVGVdZ2BjE4h0N+/x9JrjlKlwxJsDAN5U7nvVxhzN57p0t+HgxjlXn33Xn33Xn33+d5zx18Phn1o8hhBhHWaLsTIDmm7s7bmJ5JEmvOnMGVGUNj2bY3hdGpA8canSDtXjRjd8LQYBCDIn/g0CA8ANJ3yLsjWMOWyEwWvm+vxDHRJ4FtacSUps880S7/jjh6Y/xwM1oUcJks6Oerse9LOafo830HAUAQB6kYFsJsci9EgjG6gOViZ9qKIcRDTjeaDBrMgTr6TyHEGEdZqLLsjF3S3ioZ1VsDS7jn+S0xCnRyetPkMiEI6RTzJ9wZX657tqATHZU0H291HGeDtj9sOjtnLMLUaHqFrfvN2dOZPFky4HB+ef/g0CA9cmyRdz9Meu2evwLPnZ5/gj/HAzWhV5IXWdANnnmiXf8ccPTH+OBmtCsC5sOBo8hgAlXSKggRceTfdXzHD0NT3FYCowsxcLqfWdE5wihw1evpRBJN2xrUtCsn+orz92gyaxIE6bUPgrYwmFD3GC6dDzU/JKkCjAYn+Hnsn78Cz52eeyIOLyuVkdfZS9QIb9zuyqQaKSSNpQAMK0ncy2MNFg3LPKR/8ABYEB4MAoQkSryivzMztO+2zfcY2NHlrovrNccpU4xJgw4a67PPNEu/444ek1xylR2BSnKceL2o8hgAlXSKDGJxDob9/jtlRmE4vAzq+NJvzl07VJuSpKQnQy2ogkm7Y1paZCjLzoLe9S0VMJl5Y+9GES5SIzq39NghIHDngceO+rrCiJ57p1x2PMn3Blfrnu/IYWN2Fv6fBshMFr5vrYTlI6xhqA80sYSlMgU3ujbDdB125q5gzHC75fYpkCm90bNt0HX/waBAezulwA6lPkOiEI6Rs001luX05b/Sa45SoWSH9rv+NnmmGXd88MfUMVMyZ40fHHZFedhw8NU7a7ZcZGRvjYHLhQiGbdHwe+NJH3FZXntJyhNDv7UQwZWTnH/VFT3AYD8JrjhKnZIf0u/wCdjGStvPR5/M/kZ24kmXRPKNjoyNhGzvjz2IBMdlTQfb3UN+c1sH4vi3eizJWOt2885qf1MqRK+deVBgEIMif+DQID3nmiTf8APHGryQssbhpc5EN27aa45So2SH9rv+NnmmmXd88MfXGOKsYCg6VlJgR8semybA2LhxZZcamm3L9/ZGNPkOqMq6ztxU8OHJuM/jfSljw6bbAyucd/5QXCVJMGh6xswuY42NHlrov5MP3LqI8ZbCQQMa0ncz2FsVCviab4k57BQhE+ejv7ztLwWqYb4nsbNwN7OBJPAPH/AMHgQHmvZGGSwk1n5elPBukR1XT+t+yP8cDNaFYBvKnc99nmmmXd88MfwOCLQZEwNDwM38S3DO2+kN9VEMQjP0QR2cLbnc+NJItNgm7/AF+gwsRIuObwy2T9+BZ87PP8YLhKkmDQ9Yp8hkQhHSKtwZoXMfO3dcYWNTlpolOmJE2KtPbpQYBCDIn7IYBKjAFAmkxi/lUFdcbEeygjMcEHrfYiFy8TPk9Dx48KRESUAvSoG8mUPuLvKvL2a8d+6AhmmPsqfoYCWzdNM/5JAgPBgEiEiUitxJMuieUbJoCcneOo7b6n/PAyGhsCGs4L04b/AADAIAIA/AC6SrIk0HWPSeQwASrpFdV3vdD7cOFFT3AYD9GU10Wabnx1bHupxu26cp/IxZaWkLEu8+deXu1HsDQFpnlOzGZhJd1OfyGy5Nmm7l6YdP1YNWGJQsaGdRQ3AbpvntRFhOCXPtUNCuj+gp8h1RlXWfzOcSWRJB/JYEB5eAFkDG/YdPQENZwXpw3+AYBQBAH4Sk02TwbcL9fQpvCFm997PpVxhzN57p0t+nkIXInwjZczHAYk05/o6+KQtmH3z3UCNJ22Ls3WMeX6QUsRM3BuMWiqZEsTwJnrS95ocnzx5T65TBl3Cjbh1zotqJK9C5ybsKaUESEgPWkhIcQHpeiSOZkYfavD3a8PdopFGbqfNeXfVWIMkexTIPMwMHtUqMxjF4uf8lgQHgSTubx+xtHxBSexv+KDAIAIA/CKIHYb5XN8y2hH3AZXlS0RolODq4YWzoMAgAgD9QMAoQkSnyGRCEdI2ZCFiZ8I/QNNbcJ0mh6ha37zdnS2ynar+Y9PcVgKjjTFwup9Z1FltlK7WcfSEfcBleVS/G7hDidlJhzJJniYh5VJXXCxHsohNQJ92P8AAIEB62uot/8A0S5wpb9xS9Stbtxuy2TNkP6Tf8Ua44D8PnmiDf8AHHB8h1RlXWdiu8IWb33s+lXGHM3nunS36/idWwdUAk4Ef26/o67QAnuNONBLAdon5F+GwxdBeKgQlMTiDAz1psuZrDcaHoXieJAiWk4VIl0ECfBw+6hkVAy+xA86OnuAwH8DgQHgqXQLIzfBzo8hhBhHWaA81I7OP+f9A4N0oOi6f3u2YFzdcBRrjgPwBgFKMAVfj5FsjQ0NhZcyGG90KIiqCZne/wCOP7PidX7xT/1YMdMc6bRjiRe4eLRT5DqjKus7Sy5kMN7oUIBm3R8HvjQNjHDi+WHt/B4EB7B5+MQYvwtsvKK3EzO8b7Ua45D/AJySCOODmN/xxwrAubrgKj/HFzWr+A1xylRKtllwZ7bFeA72ssM91GntD5Fzz/a8Tq/cJSx5NNvi5XOO6nDI4WH7Tl6FxUg4SIx38t1ROlkJ1TP4vhR09wGA/hUCA95phk3fHDCnMniyZcDg/PP/AJvnmiDf8ccKn/PFyGrUFJd1xfbd+GIsxyl9Thj5hWALA4uBk+a/txhmNoH7ZDIEusW/TGsVPJhyb3P43ejFTw4cm4z+N9KWPDptsDK5x3/w6BAeSGs4r04b/GrmEnEvY/H/AC+hQep4btdjiSgKA81I7GH+/hsTZJuZ+uHXYN+cVsD5vg3/ALgYiuPvd21dCXhDL3PX9af+rBjpjnU025fv7Ix9Jl0LVm5j2f5/EIEB4MAkQkSpWSH9Lv8AmnElIUfeRdOh5qf8nzTDBu+eGNHkMAEq6RReQKb2PL/iWUEG0jF1bEDZ93M9n7ZrjlKjZIf2u/42a+KwtkH3y3/qy4yMjfGwOXCpWcyZ0fWXenyGVGVdZ9I9SMbt7uzqMMQtA/iMCA9P+eDmtSryQukbwqawKE5TjxO9BwFIMif8fHoYVaM+/prtlfTASIuXHXpx/EcEkXMls7GsMV0hR9P2jXHKVCyQ/td/xsn/ADxchq1H+OLmtX9OVGYTi8DOp/c7HlMDPWnyGVGVdZ2pRPEgRLScKTDmSTPExDyoxjCHmO8789hQoQ3X1Onu/icCA9YkxwM3utT5DIhCOkVmwKryOfy7/wDjHQM/YSG2TiX1Orq6d8PxrKCLaRi6tkvXBM2AndMPL9mP8cDNaFYFDYcD32HkMAEq6RReQKb2PL/pPzzNY7jWuY5D7nQ36U2XM1huNDb0lN/vhlUDvAfLnNBgEAEAbEag86kPk2BmFqdBYey8/wCKQID3S1zgL66b9k5kOLaEP+Q9H+OJkNGpIQbLi+2/8bTpYbrf6HVtuw5IRzOv68kJdhxfbfS5d6+wBllsPIYAJV0igxicQ6G/f4/oNT3FYCpfcrjpxczKpUYwnA4GW2VGMYwOLlScMQ5A8M7/AOelp0Mtlv8AR6KPIYAJV0it0hCJgj+KQIDwYBIhIlFZDOS3OWFXhlJJbhU/54ma0f8AiDogCDiR/Tp6I/xxMho0aa2wzrH4hDlhajW6RhEw47JlkpEMFf5/WZ8COgl9U4kpTYeQwASrpFBjE4h0N+/x/OGASowBQLUx9TXPTnUqMYTgcDLaeQwASrpFX/mIJmaLll/VFzzIY73X0wlmNoFWlBbiInad96Y2IkHDJ4Z/xaBAeQ81I7OH+U+QyIQjpFTeQo/5I4Yl3ZcDU/54ma0fxXmuUo5HvstPgXMJYecv1Q7h4c8CceOH0+QyoyrrOxxJQFIQWIIW1x3/ADtT3FYCpfcrjpxczKpI7ORtyufH0MTN1V249uudQ4yMLfCxeXD1mHr2G79h5lseM8dfDwdP4vAgPR8e1FY1OP1v2a6CryOJ8G7/AIvDBzOCZWBuLNEY8zEyHnztR4XMzcm/GjXHIfhjkMpGKrPk9GxEkb28Po/ptzzNY7jWtecIdZu3bcC5uuBo4eO+P8N35n55msdxrQi2VMDFpi56VOjGE4HAy9U6k+Rnez0etrEyMTI5eaVIeKWErV5iFOrm9f4vAgPHnKlu31eYYp1MndiVAeK2MJRjog8C2n/CmqO67/Y7BoGYkLLk+OtGuOEqYUquU3eHDHbN5CigHAQgyJ+CWw8bMZdF5xsQWwsCXVHKf0oJaeLFOOlGbdMRAefG0zBW63GMj3+aNccB+Ujf5TPEtU/udjymBnrTZczWG40NqUTxIES0nChoKmDG3mHvQSZ9YnSHbukARMEeg7jATYV0p+WjiwvndhVkbI4rzZ9qfIZUZV1nYiSHdzZvLDnu/jMCA8mQwXX+mV5uy4Vuga8SgwCkGRP+GdFiRSywP6HblwI6CH3TYcyGO81Niv2AVxufDXrx/AakHevGpO74TYYyPeOV+uW/87U9xWAqaViBHYtzvlT5DKjKus7LJZWC1t7TKgonwa8X2/I9PcVgKIYM7JzhP9UDBMBDHOcTrtRBJN2xrWeL7ZuGh70DhjhxfLD29LnIMmCLvsPqa9kYZLCTWfl6bFeF3M3BvxqEMQtA/jMCA8GASISJSRsspyPNTZ1tY4o++u7/AIKWGx2s9z1FBCDccX23UNOxNxqf5s800w7vjhh60PNSOzh/lPkMiEI6RV4ZSSW3lSQg2XF9t/5ShDYnw4uXDGpI7ORtyufHa2qwSyO4ytnwxqAqeYL/AImp7isBU2Kwg2k3vyTSESESDlS29qBBJF2xptgjs4W3O58ah96uOvFycqRNLMEJ9KnlBlxbO7y2TNJESwdj29UMAkQkSkjZZTkeamwB4vN4O7+NwID1ybJF3P0x67IDxWxhKsKG3ERnjd/wJsSYSWJ/YbJMGY1r/p6Z/wA8HNalYl3ccDs80ww7vjhh68tDCXGpq7Cw5msdzqURKbES7ThztbGgwCkGRPwy4yMjfGwOXCppty/f2RjtHLvD3Bcs6ZUNE+DXi+34ASSxBCacwKYLLg4e9FUyJYngTPWp4bSEPOWWaSPuKyvP0dJTf74ZUkEKM2+G+aDAIAIA9aRArbyDpbYlnKAmMMHt62MJbczNeOxiMvU4avGf8bgQHgwChCRKSNllOR5qbJ0g7V40Y3fC/wDAtPiXMZYec9lzMcBiTTnQYBCDInpn/PBzWpWJd3HA7PNNMO744YevzzRJv+eOOyalGOLihzpJBGG7MvFh1qQJMCRs4RMT6ZcZGRvjYHLhUvOZM6PrLvT5DKjKus7TGMoOQ7jtzoueZDHe6/gUseTTb4uVzjuojPiYiA8+PUKSSZrM47opSx4dNtgZXOO/0YE3MkHE5U4IDibnhaoCp4kttvMSo1cjrTiSlKkPFLCVpOVnrGD1g1A50IfB/HuoEB65Nki7n6Y9dtybNN3L0w6fvgXKKwiRYegbYNMFfJ9cvVP+eDmtSsS7uOB2YHCy5L7PN1BgFIMievEMXYUz4Pm+kh7iMJy9EbCM8neZ1JXOItR7KlOEOfxTYY4kX4PFop8h1RlXWfQu+sSSDQjXfwT1MS7EBKhGO2dLuYhoqmRLE8CZ60TnCKHDX39KUTxIES0nCjbqxvOHu5NT0mxxdTePTMkEXUtYqfm+TZxZs9hYczWO51KH4iOdOXPZGInTJOD277JAmeyJoHt7P411AgPNzzNY7jWoaKiUS88faiLCcEufagLn4mfLTDBndOcJ/r8AYBQhIlI7cSTLonlGy8wzRqZm6y0uciG7d+43PM1juNaso1iAjcXmSdPQ6QkTYq06HSgwCEGRPVfBELqVH+ODkNTZqdMhfUcmjT2j8iZZ+vAA5k7jdvrEN5U7Ht+PEu7Lge9GCA4i54XpkD0bHJvxry9mvHfunyGVGVdZ9YxeG2Kazf4zL1GHACE3rhy/Ch5qR2cP8pxJQm0pLRmjhpy2rcqFfF13xBy/jHUCA83PM1juNaFwWIp4Blnj7UkfcVlefpCOs4r14bvEMApBkT1xW+QYe+1KUXOfwbsJ6/t3gRC6FLl3r7AGWW18hkQhHSNslKTJa/h9aPmpHZw/ynElCbCw5msdzqUkdkgwD/kesMAkQkSktdMYn+1SszhODwc/T479U9LyoAGq/hTBrEkTpRtw650W1eXu09LyoAGq7ZsBryBD8RZ5fjbwDjRDNeY86fIZEIR0j0Y3McLOhz00H8LwHgNx2JMWzWv+n8NgQHiVDUPk14HtUrMYTgcDL8AwUeU8Jx4zr605SOsYaHqFrfvN2eyA8VsYSrTEqNHM6/tFZLOS3ucTts6Cbo8lvxt90OBr+yavqo/xwchqbQzicA6m/d4epvAVF7nlqfIZEIR0jYLkGukEWPPPlp+F6+4jI0qDWm9Brw92vLvr0BIxESMG5xKnZIf0O/59ErMYxgcXKsd4PyyOOVREVIQgeLf0zMuzSG5pnU6lgyn1sVqUdpEiz7n44aqYg3Ow9GEzGS5ocvlfwpYbHaz3NgDxO70d38LgQHm55msdxrVzDuI/rPxHkMIMI6zRaDqiL7t2m71pECtnIuttrPsODLnT9kEFDxhiz/BG/ZP+eLkNWieA25boMeu06y6bPgViVdxwPfYeQwgwjrNBnE4B1N+7w9UL6YgTEy46dOGzzzRDv+eOP5jXHKVGyQ/sd/xsPIYAJV0imCG7+11YdaKnuAwH4gEugaLlk3YPX8mRU1yU1PfYJppBM6EOUxO78UgG0WabHO3VseyRXWxn4fwqBAeyVouRBquVLl3r7AGWX45/7xchq0nKz1jB6wXCVJMGh6xT5DIhCOkbIDxWxhKtMSo0czr+wNuc1sD5vi37Ahx4MAW+ej0z/ng5rUrEN5U7HtsPIYQYR1msQxZhTLg+bvX55ok3/PHHZOReLwjf++uv5TXHKVCyQ/td/wAbJ/zxchq1JLTzYpw0/IAkwbNa/wCn5I6/AsudzntAdJFgQajrP4YVkMrQWtuceewLLc7Wex/CIEB5ueZrHca1qwbAow91+H4XElAUNBUwY28w96CTNrE6Q0kJFMgfhSJpZghP4VhgUYDE/wAPPakQK+8wa2/XKVzAQlhJwmf92rHsRcaH+1BLTxcrw19JrjhKlZIf0u/52x92i8Z849daDAKQZE9QSCOHDmN/zxx2HeFjNP2ebqDAKQZE/EGAUowBTSScCJavflz2T/ni5DVqCku64vtu/KAZKF5du+/y2uHltdZOeuxLoGi5ZN2D1/BmrmDM8LPltr0DH2Eh/B4EB41xylYFzYcD+Gf88XIatSRgH9Zu+fyrYqFfE03xJz2r1Ahv3O7KpQxG1H9UMAlRgCmTMyvc3N/b0HkMIMI6zU5F4vCN/wC+uvpNccJUzJD+l3/O2ZVsks28dqLvmaw3OnqnKvR4Ru/XTTaEdZxXrw3eIcBSDIn4AwCVGAKSOs4L14bvCrwygltxqCEu64vtu/MAPIYQYR1n8sQcXlcrI6+zZYab1OGrxn+BIgVt5B0tsWbYgMKFx7P8HgQHo/xwM1oVgG8qdz3/AAicNv8AeGmF99GntD5Fzz/PFgNaAIcuVzltadLLZb/Q6v0tY9isxw4lBxR0n0aCMiiQPwqXx8XJl3uewWpEN293Z1H+OLmtWh4e+Futz460+QyIQjpGxhsI0Tvd54aUGAUgyJ6DXHCVKyQ/pd/ztWPYi40P9o4eO+P8N/q880Sb/njjskH5Jlae71hgFKMAUkdZwXrw3eFHkMAEq6RReAcaYZDzHl+gADlJ6xh/JNroCJu2PdNkY5qxgPWgLMbQKuYngswacti6hRBM8x0ev8GgQHl0IDRlmvrH5qf88DIaH4LLiwGHfGJ+N9KWPDptsDK5x3/oyg5bGZ4/Ty2jfnNbB+L4t369ABJbyUjnUKMxjE4mWyF9MQJiZcdOnDYEdZxXrw3eIYBCDInoNccJUzJD+l3/ADtcSUhVmSyhgd2/zh6bslgXA79/nBxJQlBole6f2eoMAlRgCkjrOC9eG7w2GXQtWbmPZ/n6IDymj8kWzDMogH7j22hwk9Yw+qFU6I0Ynucp2u6BlCjjh7D+CQIDz09xWArORBiOBpxx4euahGODglzqXJCW3icXak5Fsjsc2/6YYBIhIlIvcSTLonlG1GpR2kSLPufon0ydAJfr7PqLDmax3OpREUQDM7z/ABwoOApBkSsTWv1HWeuu0I6zivXhu8QwCkGRPQa44SpWSH9Lv+dp5DCDCOs155oh3/PHH0jWXTZ8CgqJJwHESZXi3Hj6W55msdxrSiMhqwz8Rhx9DjagOiO0PP8ARAeU0fkCN3zcx3bfKaPVFiNaRIPmbvPZaYYp0M3faaDAIAIA/gcCA8TxG3LdBh1qywIieO+NcfSEfcBleVQoqSE9nL5thQOGOHF8sPb9cpSVsXceu1ImJEsXcvDX9CP8cDNaFQ3pgkk0PNX0WRBlLhWu+PNKMFaBCntDTjgcLj9pz2LTPFgzLWMKeKJEsb1j0DamYXpbn+9fSa44SpmSH9Lv+fQWa1/KtNz44YfhxGOZOw37qGvYiw8NfSLxoTSOF+jn+ZAJ3P8A+j+ceEUkHC/cdfwPLYqNfF03xLy2pECvnMmlv4EgQHgwCVGAK6FB6nhu1p8hlRlXWfToQbAox9luNSozGMXi5/snnKlu30PULW/ebs9ktXBM2AndMPL8wYBSjAFJwxJkDxzv/tLl3r7AGWWzAN5U7nvTSkMWbXDxBNPkMiEI6Rscx5iYkNPNaCAdifHg58Man/qwY64Z1NFvT7+ycPV5phh3fHDD0GuOEqdkh/S7/n0Y9DCrRl29NPW/PM1juNaQg1rtvk765U+QyoyrrO0ywigxYJttPIYQYR1mrTEqNHM6/n6kPFLCVw/V6elA2izTY526th5DABKukUWYiSHNfMj+AwIDxrjlKiVbLLNtPb0uJKAoVCB0ZZD7x+P3DjPF2x+2PRtg5g4DMOZy/G3PM1juNa5rkPudDfpUqMYTgcDL0NjLZkG7x358cahRmE4nByoRbKuJ1YmetIbqqYYDOWxXiO97PnuqXGxlbcY8Kn/qwY64Z0aTlbCQZXJn2pCGaY+yoGCBZIxjy2+eaId/zxx9AYBIhIlNnWVC7nvu39d+25hJxL2PxtenuKwFQnCrF3PuqKOs6Yhk9abLmaw3Gh6uoxBZHQ369eOx5zw18PB1/K8MgXchsbCSlOXLvv8ALaaxQnme206IEtjUJ9MKyGVoLW3OPPZCYLXxff8AAUCA8GASowBS+IqD3N/x6XElAVJGAf1m75/dtMQp0cnrUB5pYwmyWcoAYyxe/R+Nc4FCZJS73Om2UwZdwp6XlQANV2xZdkYu6W8UsgjDdmXiw61PQbHB0N42HjbZwt4YUy5srI8P7rtyg+GoERIS9Vz+b401lgKWOGk89riS5feBpu6btkL6IKzEz469eHp6FA6vhu0p8hkQhHSNgQ9wWE514791479+qLmjCEE3LE0usE3CPT42YSy+REr8sdhKQd68ak7vhNgI0nbYuzdYx5flnHNWEjsABO5c/sPy+J1bd0gCJgj0IVCOwmFY93bH35Flyscv4DAgPDBV5TwjHjGnqGSjsbs55/HH9jf9kkum/lRV9wWR9WXYcGWemwB5SBrxKDAKQZE/FOuA84F97J4hmMLZjDhQYBABAGyDVhC4k6OVEZW25GpxvXWU3+uOew8hhBhHWaim3L9vdOFR/wB2DDXDLZCjMJxODlV8aDfvPp3qVmcJweDnTEDvnVc5z7bdeeo6zfvqUuEYYbbmjyGEGEdZoM4nAOpv3eHpDRklRA1Mz+vSeQwASrpFRLdk4O+G8U2HMkmeJiHlSQkUyR+FcGMctkoOWxmeP08tsGMHAZhzOVMcl5SdCffauVMxZVV074/MJoM9ZX9vyyHmthK47A4I+xhfS5KK4Gh89TZCYLXxff8AAUCA83YiQnJN/Yp8hlRlXWfSRnfGGtFthQcBQBAH656S8Kxm7c92ybyFHg809VpiFOjk9agPNLGE2AuaixJnxTL10/CHKx1jBUh5rYSuwsOZrHc6lARaVm8GvDXKjr7gsj6Gs8DSxx0nlUUrMTC6uHPOkh7iMJyo8hhBhHWah4zBlB9596NLaPyJlnsavuIyNWhMuswaHz6DT2p8C5ZUX0mQvomTR5DCDCOs0GcTgHU37vDaGASowBUdgUtynHi9ts222crtIxoaYijLHja/vXBjHL1TxmFqNJwR1hJpsadLLZb/AEOqg4ChCRK3SMImHGNkyYkSxdy8NfxrbCdom0E1iPgP7fk3yAImCds7DUnQRvlOnojDMbQKtsM0aGRvwKPIYAJV0irijvzM543fwGBAeOc8HbH7Y9T0YFzdcDUf92DDTHL9k0VtwnSaHqFLfvN2ewYKG5uzjl8cPUCSnZzZPPDlv2OJKQq0xKjRzOv4DRliHkDxx5b/AEzszjGDxM6h9yuenEyM6KvuCyPog1YQhKTo5VzXZ/Y6C/Wmw5kMd5qUEPcFhOdclyH3ept0ou+ZrDc6eo1xwlXlFfmZnad9qPIYQYR1mi5rALY/vu6bqbnmax3GtWSDCmI37t3hQnDb/eGmF99R/wB2DDTHL8VjQwiJkSc3PYuyVzrdtHONmIy1Rh492y9rvamZwPxhaqlbr/ZtvK+OBboekfkDUVx97u2wuuiyRd+ej0croXo+9ifn2orOo4fe7+AwID0kJdhxfbfTiSlNo9SIbt7uzpe5xWTqeaH7YyJII3ng3LPCdjiSkKPvIunQ81PSOcqW7eUPUKW/ebs9lqbPNj+/b1mOiTwLa04kpSnElAUTiD350eaUIZTg5j3ooBxMMOF4qExZdy2TozjGDxM6vrWN4x6OrRd8zWG509Dd8yGG80rmuy+x0F+tNhzIY7zUqUuFJIbbyjhYXdnE69qg1YFlKTqZelJrMPAf02nHuAgcqSPuKyvOgj7gMrypdbG6/cfb5/I86WG63+h1bckcwZjjY8vTo4BzHUbEB4rYwmFThiNqP5XnoGPsJD8kVizIwcSeadNs8QWbpb33mHLax5qR2Mf9qQ81sJWrTDFOhm77DQ5wIb97/AIEB7JWi5EG9yqf88DIaHoekaBPJTXzX91kzNr2N7d22EggY1pO5n6h4wxDyF4Yc92w8hhBhHWanr8Cz52efpkGilgmp/zwMhoVP+eLkNWpIwD+s3fPpBwxwYPlh7VFHXdMBzelSozhODwc6LDmax3OpUfudhzmDlpU9BscHQ3j0N3zIw3mlc12f2Ogv1psOZDHealBD3BYTnUSKwg4DG5nvZpIzHBB+q8PZrw9mr1wHBEueenocSUBUkYB/Wbvn8oLhKkmDQ9Y2lCAxrSdzOmAC1Rj49m1zBlRlDY9n5OAcEfYwv5YQygHCWTk9GxME/RjjKeX2yUl2HF9t9T/AJ4GQ0NiswK4Q6HPF5af9+BAebCyJcNAYJgIY5zidfRGyzLJ3tBAnWOWMur7cf3sZmEl3U5/IbF6gY37ndlUoYjaj6QwChCRKvKK/MzO077bJ0g7V40Y3fC+kDt/m8iPlsRTCXE3WDdg/gDAKEJEphgyunOP+q6ym/1xzo8hhBhHWaim3L9vdOFGGRxtH0oMApBkTa3fMhhvNKl96uevEzc6Q3XUwwGcvwAEkWTDMiNcJ/PZsggwg2HubEwJ6wk1ob+OajIzw22l1BjCPxLR6gwhGxOuB84h9fkXOFLfuoOCOsJdNgSkr4m89dgfiI5058qlLhCWC242C5FrhJFhyz5a/wAAgQHrWs96ZnF9AHKHWfod/wDgwWDhZH+55bJZS9TNjEfr1M7pcAOptRDRhvZOMYdPQBy/3exHy2RiC6epv06cfUCSWIITSIpYgpO2wQkDhzwOPHfWCnlx4N5l8b9iUzxYMy1jCpcMJb+Bxd6eJ6Duz35egHDHBg+WHtU0W9Pv7Jwp8h0QhHSNisDG8s8zzCaDgKQZE/ROeTXawly++XptadLLZb/Q6qTgjrCTTYJoM9ZX9vyEC4ElosR8Bz/IoMEE5m/Z5bQV0LNlHJjLhUVCMMHFBntn/PFyGrUg0UEs/wDegQHm55msdxrQ0RMSCPC9/amFswvkzxx22vnAamCePsP/AAgQpeME3f4Z3bJAmeQBqHt7vXzJXMK+Gj33bLwykktvKXORDdu22mIU6OT1qP8AHByGpR5DCDCOs0kEAJFo6x88fVINFDDFYl3ccD9VCT2Kpe1JyxBmTxyv/u1rPA0scdJ5US7ZWR4f3T5DIhCOkbIgMbiGV8DhUuHEt7A4u9RZq4YO6W22HGxgbY2D4ViXdxwOxzJ4smXA4Pzz/RDLKRYjN8jntx5wViHE+I51G4RJ0M75HrsQCN65/QfigmYZlMi++1jMxlu6PP5H8Y8odZ+h29WKnhw5Nxn8b61MCQtoaf8AfgQHgaYJmyLl8vTAhgr4Pvn/AMKUMwtRpMCOsJNKtwZoXMfPrPOVLdvq8kLpGgmwXINdIIseefLT0SQgH9bu+KcSUJTiSkKB81I7OP8Anqn/ADwc1qUpuCFi9tzLrsG1FusG7SsEjmTuN+/bBqwhcSdHKpY670g1PepfhdwlwOynyGRCEdI2SmDLuVSVziLUeypThDn8VjGVRk36uJtOgI+wlP0AwChCRKZ24kmXRPKNm+RhEw4TTw0o4OIvkbLTXCEx4T+GQaKWCaXqVrduN2W1ZYFOUxP9HP8AH9PUe93n6FiZoXAdPNaOENmPDgZccf4DAgPBwFCEiUitxJMuieUbQjdZDmeatBgFAEAf8PEZaow0eM9i2ynar6zaAcaIZrzHntgymNZnyehF02DgD3X/AG9R/jiZDRo0VthnWNpL0LM1YPmlokKsnKkt7VH/AHYMNcMqDAKEJEoFqZ+ppnryqRGYTg8HOjyGEGEdZqKVgBPctztnRrjkPR4nV6x6kQ3b3dnUIYhaB+ikQK2ci629LxOj8LwJYYxfi3fM+iA8VsYTCg5SesYfwyaYo+T657TyGACVdIo7kMpB7nCgwCACAP4HAgPAgje3j9DYeQwASrpFTuY4voS/4h2Sa62EfLYaiLMHBk/Z1/Bh2Miv5z667DyGEGEdZovAFN7HlqDAKUYArJ/Nv+3xT5DKjKus7cS7suBqf88TNaO0iKArmdz/AI4U4koSkeI7nTnjnuo09o/ImWdNX3EZGjWyOP8AHRZ602HMhjvNSpUZxjB4mdX1rG8Y9HVoxuXCTGdG+zxOqtx6hJ0M2z0rCci+XOp1FSiTXTP5okmpOD6y2SmVbEfVSEFiCFtcd/0sNFw3LnKQp8hkQhHSPR4nR+BvAOFMM15jz2hClgsuLHK1qvDKGG252XlfHEl0HSPw/X1Hvd57HElAUODr+yaPv+CwIDyxxoP0/wB7EWUAjR4GXzfH/hhgFKMAUAMKkW+G6awlsSzvedb/ANfi4BgEiEiU0knEmWr35c9jiSkKiIRhg4oM9hAKSEpg31d4INzku/UpquRLk8SI6URv0xMh581iXdlwFT/niZrR2krdMTCanmVS+HixEO8ypxJSFARaVm8GvDXKgwCEGRKfvmQw3mlakGwKMfdbh6QNgpBmcnw6fsvAhgjFuDf8z6LzWCUcj29ckJdhxfbfU/54GQ0Ni4AMPUQ+NkIC8WSLnO/R+LgzyXnJ1I9tg8hgAlXSKkjAP6zd8/ymBAejpNhi6C8UbfWF5w93NqdGMJwOBl6HsEV1sZ+H4RzlS3b6YWzC+DLDD0qMHxkKwmmXLYa44Sp2SH9Lv+axLuy4Cp/zxM1o+giKIrmdz/jhTiShKusKZnnvjXCoHcB+XONjc1lQsf339dz5DIhCOkbS2FsJgiyX3yfsyDRQwxQ9Qtb95uz281AXSRjRW/yieLbacTSYCik64aT6FCLZUwMWmLnpTiSlNsmDZrX/AE9HB6lmZLBzfHT8GNzDGzq89dA2Sqi5y+LfjHX+VQID1wRaRDqn9AkMMLdyp+Hpt/OA1ME8fYdo5ypbt5WJd3HA0OXePsCZ51gEcydxv3+glbpiYTU8yqXw8WIh3mWxDfdTDGIyrA6n0K5Z0FHkhyJsyWnnhtMlAcEzPjq/ta5QAnuNOPpRJJFmxp6iEsxNiXzMTjsHBDh6iHzsOJZmyxc3z12Ict93kz8PXhMwluavL5TZIeKWErQ5wIb97/J4EB4+H3IMo0PkrEu7LgaXORDduaXRLa6f2eocuiWTCcudF3zNYbnT8IZgBZNE4X6+if8APFyGrUFJd1xfbd6L4IhdSly709wHPKgh7gsJzoiKIBmd5/jh6TyAUmF7Jp2HqLRK90/s/bZUVU+TTie9IbrqYYDOXqRBJN2xrSkyFGXnQW96jfuwYaY5Ua44SkjZZTkealQHitjCVKGI2o0CSdzbf7H4eDJmZXubm/tslXA+cQ+v5PAgPSStuJ3W9vfKNvM6V6PukVvkGHv6zmPMTEh580aa2wzrHr880Qb/AI44bRy7w9wXLOoKS7ri+278PA4IbOjrDl8XwqP+7BhrhltG3Oa2B83xb/UwsRIOGTwz/dsQZI9imSPMwMHtt3bjMSiWy5Ye1HT3AYD0XJskXc/THrsgHdOK1GDNN1QsvAEbHUBbgYsj6Onq1QE3kcX4d+3SJk4mby80/k0CA9HG8XHccL9eG25mOAxJpzomwVuWQrkFIGnE9akhibLR9+nqEEDsN8rm+ZegTb8isfbfCo/xxc1q+vAtx+S9OKbcv2904UUc4jwibW2AyTFFxyjE6U0oIkkgPWoQXEkIHlG3dubwWKZbYHu/8YMAoQkSr7DFOpk7sT0PQMfYSHpghAP73d80+QyoyrrOzzTDLu+eGP8AJoEB4E6FmasHzSOHc5Bobr+gK1myBmi+fFMuTTCPstfr+BGpY7SJFn3PQ3YiQnJPMhp8hlRlXWdsxYngb6HDDzAMAgAgD1whmNoFJG6wnI81aGxwPuTCMrVMlwVCfAx+qSieBImWk4bXElAUOhA6Msh94/H/ADSJQHBMn56m2RoVejyJ9MjAryebrpTiSlNnmmmXd88Mf5rAgPcDWbNlmHc9A6YEO8vm0dX8j2OycLZaG6i/ltGsFj02hgEiEiUuwDuSynsiiJCcQufelbbbVIt3F+3/ADjzlS3b6HqFrfvN2ex6wKJTY+KeffdKkxpvUKlRQhN0azd9qJzhFDu9dvmmmXd88Mf5RAgPQkwk2n+H5rT4FzCWHnL0BgR1hLpV4ZQS23tTFREllwzOwpSV9XeOvreaYYN3zwxphbCwJdUcpoMApBkT/qPSNCHkhr5p6zyGACVdIp2wH2DV9v5VAgPQdOr0avdH5nFF2TO1vQQHmljCVASVJvF9+FWpMVkd5svDKSS28pc5EN259BrjlKQbCtEb3ceOnoBebnl8R/1fPNEm/wCeOL5DIhCOkejFTw4cm4z+N9SyooVKPPj+cwIDycE9YSa1OGI2o7bE2WLH9+/pMlAcEzPjq7VqXRd8CsA3lTue+yUwZdwp8hkQhHSNjiSkKXQgdGGa+sfn/qz/ANWDHXDOoQRN1wfBnThgOBueN6eI6Buz25fy2BAeEWbOEwEd+UfnmluVZksnzHLbINFDDFYlHccD39F1UXoXKOhsz4EdBL6pxJSmyYszwN9Dhh5gdPcBgKhRmE4nBypCEyZtlr8fm+Gw8hhBhHWaDS8fd1yvbnUKMxjE4mX/AJFAgPENHAYRgpz33zP1OE/54Oa1KeLntnA4O7YLozk5eatlUceI6VhjQ2VYFw6pru673yGVGVdZ2XkhZJ1Fo1xwHoD4Dbtuow6UpuCFi9tzLrsCHuCwnOiXbOyPH+qdk2oDGWuHv/5BAgPMcl5b6E+/6B1AW4GLI+jp6TXHCVLpgT1BO5ji+hL1tLkeC5yyyv7VBHJwN+dy47VpniwZlrGFHAwu7OJ17UXfM1hudP8Ax2BAeTlI6xh/QTVUL9f7PUGASISJUTdjhb6HDHzHYeQwASrpFQQouPJv73zHD8DV9xGRqX3q568TNzqdmcJweDntLDmax3OpQg2UMTFpiZa0XfM1hudP/G4EB4F0lWRJoOsfoeU0esc5Ut2+t0jCJhxihhbxtbJqek2OLqbx+R6+4jI1zXZfY6C/Wmw5kMd5qbUSSRZsaVH7nYc5g5aVLjYytuMc+H/jMCA9yOhej7/QeU0fgDgjrCXSrkkAmEG59387d8yGG80qX3q568TNzqdGcJweDn6HDA43H7TlQQaUIv8ADfFBgFIMif8AisCA9GOSbg+NakPNbCV/QyELEz4R67okJMYrD1TbkrmDMcbHl/0Hr7iMjRGVtuRqcb1BHJwN+dy4+idGcYweJnRtlY2nD3cyiN/lE8W3/iUCA8ucKW/dTC2YXyZ44/ovQiuJqfHR9YiSa73AsW3y9NufYcGXOn6ZdgHcllPZFOOBwuP2nP0kZQihw196UEuDXM5MT3xqCVgW4k6mX/h8CA87vnQmcx2f3+kvUDG/c7sqkhBsuL7b/UNuc1sD5vi37YDxWxhKtMSo0czr+oVu8ongXqBCVwOAcHPSpNyUIQMaOfoPIYQYR1mgZBiAZ5zi9aflq4ML53YVBKQLKUnUy/8AC4EB6TTFHyfXP9SP8cTIaNA8Rt23UY9PQhUI7CYVj3dlhfxuYsmeF9qRAr7zBrb9Y1fcRkaYYMrpzjH9044HC4/ac6fIZEIR0j0HkOIMI6zRMgRAM85xetLy1cGF87sKiZdmkN5/4RAgPLKCDaRi6vxSlwrBBbe0nQm/vQfgmXp0MrxUFi0BnEMJKgPFbGEoMAhBkTbDoWg5ZN+J0qSwcrIf3HLZbm55Blw3W2W4M0LmPn9kJGIiRg3OJUsdd6QanvU4mNxDO2Bx9S1ppc3zx96WQRhuzLxYdakCTAkauETE/wDgkCA9GGY2gVvkYTEuE/i7FxE7nXYgYEdYS6epy8EtTd3f5sNUFmTiwfp2ZCFiZ8I2wYMzrX/DaQ25zWwPm+LfteA8Ruv7ZOVbKbnMvTVciXJ4kR0pa80Gb5Y+3qXmeLBmWsYVGgqEya65/FSYmEkLkk/VIiliCk/+AQID0bSunQg+OP6R5DABKukVP5ji+hLZAGJVsXMvDTZNCsScDAjmPX0dTNBEQxNz2rhMwluavL5T0PAOIXHaWpdF3wKQuXiZ8lAXPxM+WpThDn8VfLKJZHFw964MY4frTMuzSG5peWriwvnfjUWZrCKjeMfdAkkmzY19J5DCDCOs0vaaXN88eU1g9T6Fcs6izVwwd0tqDAIQZE/nkCA9G6xL1M75XpsS0JYBbszr8fnYz4iZgNfNKklp5sU4abAwClGAKSN1hOR5q7LEjlMTMMZuW0AEb3z+ho8hhBhHWaXWCLADp87UNsJBh1Ryn0fX1Hvd50EfcBleVeO/VAkkmzY12qm0Rg+kqMQpEJtMZwOlQl1mUQ8y/tQUsRMHBvMT9UMAkQkSgcMcGD5Ye1YvQ+xHPKpfhdwlwOykh7iMJy9J5DiDCOs0yTUjB9JUiJc5B4YKwGn82EfdMSDE3B8qVFBjF/CgwCkGRP5tAgPb5GExLhOyXO9lotR7eib7hHU3qfIdEIR0j8MQpRMpv8OOFGuOA2jJRXF2Uc/jjtPIYQYR1mi7EyA5pu7Jsbb0bFGUZUSHuIwnL0PSNAnkpr5rtOgZ+wkKIWzK+DPHCo/xxc1q7Gr7iMjS7AO5LKeyKaUhizbg8Wmkh7iMJy9Ea6IFiBkDMUGDMkGOBmXnQOGOXB88Pf8AWevuIyNOYlEthwMPajDAcBc8bVBXOZtR7KcVqEfuw9YQ9wWE51LSrJ/sKDgm/vUU4IDibnhakjIokL8quawWIp3fzCBAeOgZ+wkNhbjYsB/cdaGamYM8Kfjh6Aag86kvlqf+rBjrhnU0W9Pv7Jwp8hkQhHSPSiCSbtjWpR5imdHi7+mvoY81I7GP+1Iea2ErVlgTM8d064UNpgtiEjH97FeFzM3Jvxo1xyGyDVhCEpOjlTd0y8HUaOGQ2EF5zapsDZuXBkYcfRGpPgZ3udFJruybkkHy5+oEUswUmghIpkL8qQmQgQ86G3vQJJJs2NfQlM8WDMtYwqKOs64pm9KBwxy4Pnh7/sHA0iAooISKZC/KkrlsldZKBN2yDxwUCTROD6yp8hkQhHSPWEPcFhOdS0qyf7Cg4Jv71FFIiJKAXps3eHs15d9/ymBAe8pq2RJiVLlzPw0phEtxmBm6PRG2LOvBia4ctvBnHCpBjtzQ7iYNm4kpzMjD7UKTGm9Fo6e4DAeiSkuw4vtvqf8APAyGhU4xDgw466Ua44CvKatskcnK35XLHGmQDhdQXOzEe9Py2gymPajBjQbhdKDAKQZE9Nxx5TD7eO9oIe4LCc6j9zsOcwctKhRmMYnEy9b19xGRqWVUjD7MhyqGzi7j81DSro/uPQDBsQdjgNil2Iw3Zl4sOtBCxExcG8xP2gwCRCRKTijpPqUEJFMhflUJwhz+KIkJxC596KAcTDDheKhpV0f3FBk1iQJ0/Ace4CBypEmiMH0lXn7NIi7ZB4YP5W8ePIEB448hhBhHWailYAT3Lc7Z0ffM1hudPwniY1x3F0N9T/ngZDQpxJQFXgRK6n4njpOAAA0CpaVZP9hXl7NGK1KP2YegIe4LCc6j9zsOcwctKhRmMYnEy/DwYxwqbOwhdNWe9TqKSiTXTP5qQwrYn6th5DCDCOs0KSSZrM47ppcgHclnHdFBgEIMifvhgEiEiV599UGKQjEfhXh7uzdKA4slQco2okNnF3H5/l7x48ePIEB45EkkWbGlIRIVZOVJb2owpWIR9j2opNGLifFeffdOHGC2C6U9DYLCZ9qhOEOPzVsbI2V5s+1JH3FZXnsVEDuF+8+Z7TFAsycWD9P4zyGACVdIpjMy3HBFeffVGORwtH0oadibjw02BD3BYTnUfudhzmDlpUKMxjE4mX455WTmJc7YvGpcsJLWBwdqSieBImWk4bJ6UY4uKHOr+1jeMejq1BqQLKUnUy/8NgQHjolWwQzbx3rHnMJC1nJx/qkIY0x9lJD3EYTlskMOmGy5eTGhoKGLG3GHvS0TwJEy0nD8LmfETMB58VH1GSErj/rdl6uCVorLYnmypSudeOs0X0mQvomTsFXxjTDhbd1pewUIbn9CfwYi1YPy8Y9EBU8w2rDeL8sjhlSUTwJEy0nDYEPcFhOdCAZt0fD7YVLjYytsLE58PxhgFCEiUAilWb/DdFHFzQuU6bv62BD3BYTnUcZuAh+nPvTxPQd2e/LYnVDSfQoIyKJA/CgjMcEHrfYkNnl3P42/PhSIiSgF6bEhEcSAIOc0BXOvHSaMGFBuF0/nsCA9wCN1kOZ5q0HAQAQBtQ0wt3Kn4VukYTEuMeiYmqUJHiXqVXEosjSLPvSEy8zPhp4BRbIXeXrz92vP3aAmfmZ8FQysLIv1j6ZoMAoAgD0pMZh4D+mwbYDtE2DXHCVPeiGCDU80akwZjWv+mwYKPCeE4cY124gLFGHj3eoMAoQkSmGDK6c4/wCq6ym/1xz2HkMIMI6zTQYYEWuHi81Ng7Fw4Ms+P4wwChCRKvfMyxN0NM/6pIe4jCctoIJIu2NPyokkizY0okkUwSe5cfegwZkgxwMy86hhVAQ+5Ic6RFLEFJ/m8CA8dgmuthHyprLFdIU/T0HYJrrYR8qvO+tpC6HrH6RCsCi3r+0+gxke8c598t9QHitjCVBjBwGYczlScpHWMNJwR1hJpsOiBLY1BfwqXPLrt8TO7x31dcWAy7pxHxv2gEdRx+DdjlQhsoYmLTEy1oIWImDg3mJ+IazjhjeHW0u1vrMlfQM38SIiIiIhWoiwgF67XjwoBxMMOF4osmLGB9JUGTWJInTYEPcFhOdRwWgJeckM0vLVwYXzuwpFNMQUn+aQIDwrgRchL/FLy6AwhPoKaTHWV/Srz4FjGWPnP9H6eo97vOpAmeyJoHt7PS7vnUiMx2f1UugaLlk3YPXZCMoFwhk5HVs8po/HP/Vgx1wzqFESQHRM/m+FJD3EYTltiy7Ixd0t4rB6n0K5Z1C8asWc+6kQSxBSfTAEmjIxMZiYpWUqPhC+yFUOzEaETlnNGuOA/QOBpEBRUsqpGH2ZDlUuWElvA4O1TC4biGdsDjQQ9wWE50S5s7I8f6o9LbKFvHD+ZQIDyK3FkQ6J5R6eFprFCeZ7UApjbuBHy/QsTZJuZ+uHXZMLF5HKyOvu9JrjhKVrcwXhOfPZFHF5XKyOvs2BwEAEAflhRmE4nByoRbKuJ1YmetTK4biGdsDj6TpeAAA0CvL2aDgm/vUVJHZyNuVz47HHySLzmkhyPFY5Z539v1nmeibs9+dHSBwFnIxy7bOspv8AXHKk5YgzJ45XnvQYBCDIn8ugQHrkhqNHF0902Skwg2n+m2DmHgsS5HPYuIrh73d+dc4Ut+6rTDNGhkb7BQ9SMbt7uzqMMQtA/BIGYWo1eYYp1MndifosyrZTc5l6lVxKLI0iz71Izkwl9hZ507cGudBvXjv1Xjv1Rtw650W1OKUmE2mEYPWosRlLtJuPhmgwCgCAP2V1EI1eJn82xo4uaFynTzTZJHJyt+VyxxpOWIMyeOV/9oMAhBkT+WQIDwrJBzznHP4jZHOhAi68xlMztiDg8JldPX3bE4WesYPz8iVxItjod92zPkOLLvT8RwhDQiw3nk0LsTIDmm7sn/TDAJEJEoCbWs3i1465U4koTZJHJyt+Vy40PxEc6cuf8tgQHuvKaNt3QwiZmWMnKgJSnLl33+fTKEMdxpw2D1Ixu3u7OrzEKdXN6/jKcROGaMHv2/6pq3TEwmp5lT55bATuDrfdltU3hSxe+5n1oZQl1i3a4fyuBAe68po2KHDG0CgwI6wl0qTFs1r/AKfmMdEngW1pxJSmwZKGxuznn8cfxwYMzrX/AA2Z3Q4AdH/rMqOqfJpxPepWZwnB4Oew8hhBhHWamFKBlN/hxxou+ZrDc6fyeBAeLQC10/o2bpCETBGyb+7RiC6/Ec9jC4FzHUflSUl2HF9t9T/ngZDQ2DFTECeFPzx/GucKW/cUGBHWEumy8kLLGoNT/niZrR/6zd8yGG80rVg2BRj7rcNo5d4+wJnnUfUZKQuH+N+f8lgQHg5WOsYKfIZUZV1mrNsQGFC49nbHCyZGI6uR1bMQFijDx7vyHCY1x3F0N9T/AJ4GQ0Nk7ZD+k3/FGuOA/GsMPcNtDl88PRG2Q/sN/wA0a45D/rrqIRq8TP5tjV1hRE890647ZMDjsPfqUa45D+RwID0SJNep5QJsvsgBcs5+Gu0tQLXT+jZCpbWHwvP4mp7isBRiJbh/HRd6U+QyoyrrOwzBW63GMj3+aOnuAwH45X0RRiLnx068fTE2Q/tN/wA0a45D/rvX3EZGui73uJ9uPCnyGRCEdI2LXsRcaH+1gEcydxv3/wAigQHihQlsvodPdsyVzVnjc8tsDlY6xg2zKtklm3jtQFc68dJrw9mvD2aFBrTeqUGAUgyJsanuKwFRZqwYu6S1S4MSX8Tg71OjGE4HAy2dJTf74ZVwgljwMnDp+SCEA/vd3zT5DqjKus+mU+8iji5bE+syF9Ryan/PEzWj/wBiwwYi0d06XpbcELF7bmXXYEPcFhOdEaKBmvDJ83fyCBAejLMbQKXqVrduN2VWuHltdZOWu09MCG7mjH4ESSRZsaU8e4qDy9D6TJjx4GePDGjHA43j6flghAP73d804kpT05FNxrWcZuPU2CrYWW7D7fNOJKEocu8fYEzzqCWni5Xhr/2UtdMYn+1NhzIY7zU2GX51NSdT3oMAhBkT+PQID0JOWxmOP0c9mEzGS5ocvlfQ9KXCsEFt7WXAnqIfdcGMcKkGO3NDuJgoITHEB+qhs8u4/NAm7ZB44K8/drz92g6M386Gjq4jD77l2qORkZiTO+Dw/NJCXYcX2304kpT1BGywHM81Nrw8dsf4bqxDeVOx7UeQwgwjrNdV2vZB78ONBgFIMif9g09qfAuWVI8B3KjPHLfsU3hSxe+5n1p1bomITR8y/jsCA9ZkLHWzeec1NiNeBIPmbHP0WmIU6OT1plfomZTV8z/XlRmE4vAzqWOudIdX2qx8CQwB5Pqgjs4W3O58a056LpN+/wBD19xGRqYUquU3eHDHYNqLdYN2lYDHMncb9/8A2eMEseBnn1ojHmYmQ181pxJSFERRAMzvP8cKDAKQZE/jUCA9josG9Y5SmyEHDYzHD7ef7KMA2E2OReokQowPLH6omCYCGOc4nWnyHVGVdZ9KIJJu2NaQmQoy86C3vUWIyl2k3HwzQYBQBAHr156jrN++mw5kMd5qUeQwgwjrNIQaV2XydtM6Ncch/wBhq+4jI0wQ3f0ujHrSQ9xGE5UtvCli99zPrQyhLrFu1w/jMCA9aMSrYuZeGlXMxyCYNeVBgFAEAesbnEIw3433UUQ4iGnG815+zXn7NIi7ZB4YKlsou4/NOBIbiScovQRmOCD1vUNnF3P4qOSWcLtuXfZu8PZrw9mvD2dm4yJDcwXlFqBF2zDwxVAYVuR9XrlLhWCC3GoferjrxcnKkTSzBCfxmntT4FyyrIpzYhudNjmPMTEh581uyA4u931z/wCzDjYwNsbB8KE47f7w0xvuo8hhBhHWachMiJZa3H5vjUKMxjE4mX8XgQHpWbZyIzcrsVW7ygGVNpcsOOPon4M4rgTPttjGRuIXdseVPkMqMq6zQMuxR3OC2aiVVKJMdMvmp3hYrdo6a/qXhlBLbe1BCXdcX23fmDAKEJEq86ATieb648KfIZEIR0jYJwm/3FphbdTq3RMQmj5l+roYEhzdKMdW3A33WadW6JiE0fMv+Eki83Cb/wDFQRycDfncuNFhzNY7nUoCLSs3g14a5UGAUgyJ/GoEB51oHgKGHDLF1doYBIhIlES7ABNkD1FX3UE00eQQx+H9I8hwAlXSKDJrEgTpRSkr4m89fygwClGAKIYM7Jzh/iohiiSjJfPXnslcdFiZNEzoBfFTH4t2OewIe4LCc6emNAowdHHC+VBwFIMifpQhmNoFW2GaNDI34FOJKAox0Q7g+NP+GGASISJTrhJmncDln/VOJKEqSOTlb8rlxrgBLHiZ5df41AgPZfMEBk6PmONRZqwYu6S1S4JIv4nB3qYHG4jlbE4/pxKtghm3jvUGpANhY1c9hU9wGA/I8PHbH+G+sA3lTJze9MGRte5vb+/pn4VVzj751CiJID2c/m+FPkMiEI6RS28KWL33M+tR2di4z9E8Fa426846OzAFgcXAyfNf+Mae1PgXLKnzy2AncHW+7LYWoQCwO5ztlwwo09o/ImWf8XgQHkxT9GeEL5b0zn5BE8rtS2WXc/im0oXERyv71cgzR7lHT3AYDZBqwhCUnRyomiBjrxm7zDDbo3qzDXEgqKVmJhdXDnnSQ9xGE5bLTDFOhm77DVzB48cCcOGH3Cf+RFwKMwVutxjI9/mgwCgCAPzQQgH97u+acSUpTiSgKuqO/Mznjd64cbGBtjYPPhUrGZcoPvLtT5DIhCOkUiSSLNjSpszSQVG5I+6flq4ML53YVBqQLKUnUy/IGAUowBSRusJyPNWnD17hd+w8z/5J7hfQuRg9udOJKEosOZrHc6lOcdEco3O7/P4tAgPQyIoVAPPmpcsJLeBwdqeAUWyF3l6bBgxgfSFWLO4Lm6XW3v8AhaTRmwnzSlc68dZ2bk4WesYNkGrCEJSdHKm7pl4Oo1LKihUo080/RghAP73d804kpSjyGACVdIqYvTgNtLe4X8fww42MDbGwefCpeMy5QfeXanyGRCEdI2BD3BYTnUSKwg4DG5nvZqLVYQbS7z5YoMApBkT8OIdwqccE5eceQUgacWoQxC0D/lErdMTCanmVZFObENzpsYbCNE73eeGlGuOQ/nECA9BCAf3u75pxJSlHkMAEq6RTYiS5tMvOrd3flhxsYG2Ng+FS8Zlyg+8u1JD3EYTltk3JFlAxqZ0IBm3R8PthQOGOXB88Pf1yQJuPBv7nzHG8SJXU/wCYGASISJXQoHV8N2lPkMiEI6RWIbyp2Pap/wA8TNaP82gQHpGBXk8zXSnElKU4koClILEELa47/oQozCcTg5VhvH+SRwypKJ4EiZaTh6JNyRZQMamdRK9q2TT/ABUpwhz+KeltBlMe1effdeffdJ1Q0n0KH8yLETk/86SWnm5XjrS5d6e4DnlQ5d4+wJnnUlINlxfbf/M4EB409q/AmeVZ7LAwN721z2KbwhZvfez6UtS6bvifqA4Y4MHyw9qWpiMfvvHaoK5zNqPZUNKuj+4rx36pUGCcH1hTQDiYacLTQSWMNmIeLHpQ6PxiZcSfiKj/ABwchqVeSFljUGpQxG1H/nQFTTDap9MCUBC2ZXyZVP8AniZrR/l8CA8GAUowBQOGOTF88PehEM26Pg98abLmaw3GhRZcyGG90KtfMQxF0dcv7oMAgAgD95vAONEM15jzp8hkQhHSK62scUffXd/0DsRykDscKfyYfARnxL2oMAhBkT+VwIDwYBKjAFEMGdk5wn+qmVWEHA4Xc95FAgki7Y02BH3AZXlUfvdjzuBlrUDU8wX/AODh2Miv5z661AeK2MJUE1EJZ13O7pu/58ktPNyvHWnTL0H3Rr1nT+VQIDxrjlKbilpere+NqUTxIES0nCre1jaMeroUXPMhjvdf+GGASISJUZfJ7NT2e9EmtsEaz/0YCoL0IYIlx/lUCA9kXHAkwk12Jg+FHQn3mjHA43j6UGAQAQB/9OKBAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQOgEEyrpv8A/RERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERMio4k3wNdgDy92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3akD7LNeDk7v/AEf/2gAMAwEAAgADAAAAEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHt/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLOPPPPPPPPPPNY/PPPPPPOWPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPC9PPPPPPPPJQNfPPPDUCYPPPPPPPPPPA9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKC/PPPPPPI4x/PPCsBC/PPPPPPPPPL/KfvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPARPPPPPPLYx/PIACS/PPPPPPPPPPPOVPAvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNw/PPPPIAA/PIZr/PPPMNPPPPPPB8fBPMvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIE/PPOKW/PJQLfAY0JwCxPPPPPLAtNPHs/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF00POAB/PLZBEyB2j/PDIE/PPPPIl3wrDfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPD8OCAvPPFdwA0vPPPPPLGtPPPPAQrHfLfPPPPPPPPPODwzDPfhfPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAGPPPPCAxD/ADzzzzzzyBDzzzzyBysnzzzzzzzwevAMMAggAIrzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzihDzzzxsO/zzzzzzzzzwcTzzzzzzzz7zzzzzi5AMTbPzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzysXTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwJhzzzhpiPzzzzzzzzzzxYLzzzzzzzzzzzzysMjZzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzwbPzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxMRzzzxIrzzzzzzzzzzzzwIDzzzzzzzzzzjOMRvzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwTnzzzzzzzzzzzzzzzzzzyoDzzzzyDXzzzzzzzzzzzyEFXzzzzzzzziOAQCbzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywFTzzzzzzzzzzzzzzzzygPPzzzzyhPzzzzzzzzzzwaNfzzzzzzziLACnwjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxMDzzzzzzzzzzzzzzzzzkMPnzzzxMDzzzzzzzzzyMMPzzzzzzgiAcdzy3XzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwB/zzzzzzzzzzzzzzzylQANHzzyFDzzzzzzzzjATPzzzzziaAABDzwWC/wA8888888888888888888X8888888888888888888888DRV888888888888888/A8QD1888Az888888pAIk8884XajYL8CW88gEc88888888888888888888X88888888888888888888888Cw8888888888888885Q88ZJ188TYGf88HAAw888pwRFKk984m0887E888888888888888888888X8888888888888888843P888KDE88888888888884oDJ88dQV88KkDAgDDPALwgDMSc88owIQ8888U888888888888888888888X8888888888888888YwDDi888kE08888888888884EIQS88OTr888gICxADDMj+A388888ADb888HU888888888888888888888X8888888888888844DDDDD088TDb88888888888REc8kAS88HQ9888884AAN888UU88888TD0888UU888888888888888888888X8888888888888lADDDANM8888AU08888888888ADX8sAQZ88HQZ8888YAc8888UD888888g1888oD888888888888888888888X888888888888ijDDHP88888881Dl88888888jwXxAE8sADj88rE888YE888888UDU88888AD88gDT888888888888888888888X88888888884IDHB0c888888888IU88888884gDMpCDg8sADT88x84wDU888888QDc88888gA88zE8888888888888888888888X888888888lADEP888888888888eT088884iQVLMmDILT8sEDz80mgDNDL88888ST888888gQ88IH8888888888888888888888X88888888pjDAc8888888888w08sgp88886DzEZTViWtID88HTxHMDozA388888TE888888rL8ZBc8888888888888888888888X88888888oDIP88888888888EC88fQ0888QTADsbVaE88ED4YAp888dUaU88888iE88888oD98IX88888888888888888888888X8888888rDQ8888888888888uDj8sgz88QAt+A0DseFf1IDzm88888HD3Tc8888AL88888vH8ykc88888888888888888888888X888888ZDKj88888888888888ri88XDa8AX884TCYHsYADIQ8888888IwL98888gX88888yFKD1888888888888888888888888X88888jDQ8888888888888888aa888EU8IA088wGLrVg6fQ08888888iUgX8888LQ88888ADML8888888888888888888888888X88888ODF88888888888888888I8888IXHAE0jHLNW8qALRc8888888TDDq8887ETc888FDf888888888888888888888888888X88888MP8888888888888888XSjb888ZDjRhk09QZLDE888888888888sDa80qD/gf888AH8888888888888888888888888888X88888888888888888888855LDDE8888ADQ8d9L8kwhQ888888888888YMDjHAALIX88fTc8888888888888888888888888888X888888888888888888888IQODDT988bDYc88ADTAMIW88888888888888dNs8KCj084AX88888888888888888888888888888X88888888888888888888DjDhDDDQ8DDE888tSBEb8888888888888888888888kQkRAC888888888888888888888888888888X88888888888888888888HDDDDDDE8XTQ08xAG8888888888888888888888888KIDHf8888888888888888888888888888888X888888888888888888882DDDDDDTc9LD/AEJogs9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPAQwwwwww3/CwEA4PLBsgsfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPAgwwwwww1PPCQx/PPPAxG5A/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPOKAwwwwww1PPPI9PPPPPPDRA8BtPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPIAwwwwwww2/PIA2/PPPPPPPDLyE4CdPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPFQwwwwyQwwzCPKIEvPPPPPPPPPLNQC0QDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPEAwww00Aw0PwPKGg1PPffPPPPPPPPLMADA0FudPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPCaAwwwwwwPAkdBIwPIM4hoA+/PPPPPPPPHejBE4ACfefPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPKFqAxzyDMPMMAAJQfPPg/LN5gAoi/PPPPPPPPPDPYRDCK8AAjdzPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPwwwwH88PbxvCAww4ciGBA/PPEzzITNPPPPPPPPPPPPPLDLQzcMPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPOULZDRhCBChPALQOgBPPAmEI/PPPGIqpkAEMAACT9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPOXfOPPPPPPPPFfGInwvPPPNwOE/dPPACDTTTXcP49Di/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPAleAPPPPPPPCCPPHCBvPPPPPE7wFuSMPPPPPPPPPPPK6QPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPCFBw/PPPPPJBA/PPPJ/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDSED/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzyhxr3zzzzziArzzzzijjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyQARDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzygTwDXzzzzeAhzzzzyMMNHzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyBALzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzyZ+wOACYtA2HzzzzyMMNAFrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz17Pzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzy3ygjw29/wB888884iDDDNsgG0888888888888888888888888888rQL8888888888888888888888888888X888888888888888NS888XzIL319HLwhDE3M888xSA888888888888888888888888888N43088888888888888888888888888X888888888888888vD8f8NXDDDDDDDDDOc88888kZMUz888888884A88888888888888888JwR8888888888888888888888888X888888888888888888YCxACCIDILAMls88888g088nMm7088888QP8888888888888888888GkS88888888888888888888888X8888888888888888881/d8888NcD88888888jCE8888TE6Cz888Xc88888888888888888888pBZ8888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888CEE8888888DGIV+NE0888888888888888888888swT888888888888888888888X88888888888888888888888888888888ZaZm888888888888888vb88888888888888888888888jZ88888888888888888888X8888888888888888888888888888888SEQc88888888888888888D888888888888888888888888c88888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//8QAIBEAAwACAwEBAQEBAAAAAAAAAAEREDEgMEAhUGBBUf/aAAgBAwEBPxCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBpB7/oz3/Rnv+jPf9Ge/6M9/0Z7/AKM9/wBGe/6M9/lNKdaVGouixqfiHv8AKWupKmhu8UzEg2kN+tK+o9/laCfehK4a8FQkkNUNn1pXG3qHv8uvNKmhspUUDgbPt2Nxeoe/ymj5pUSnASp8Q+KdCVYk4N+ke/y06hOKU4CVG0hu4SojOLg0nz2sL6sMJ6D3+W0w1MpBspUbiG6JNiOhms0VCcnEHF+4f1eg9/mMJcKOQabYlWH0drknGNVYaqxX2RlFllYtlyPf5q0JchZhyN3p0E5XhxPvSk2IzmokkjB8p7/OQ5j7DTpbq5oJFicK7T341sS+mbnFBwN3ta9yMg2kPwj35ZPONzio/e07Fg3Bs/Ge/K1Gp5Zuclo27Urg3epBKDaQnRvIe/NtD8SwnLXtqsN0oJQcDZ40H5D35mgl8S3lqcmvWuoJhKYeSVH8XlPfncTwrY3ELBqcE4x66lA3B1zQSSKhO8KYSg3lPfnTmDU8C2a4gbGpweic1QlBwN3imEdDLbeW+XHrzHv0OLfBsPKcwamU4J0ZaeUmxSNwdcFRGFGbSPKUQ8rY9eY9+OiuCcwneuEjynMGplOCvEJy06XlSWHI34NRqigf5xevMe/CqEpzHGr3JBuCoao1Mww1HwQnIry1yKhOSdw1fBD15j34FHSnHhOxKxuLKoao1OA1Rqc4DcG7w3NeTTluaeY99yVEpwbhReL1DV7FmHlQao1OA1Rqchuct+h/htwT55577acT6DfcJ96VSEixWhO8CmHGUGquI3Oe/RrwpXDffMe+xZtRv1p1CfOlKLDcImJ1xKYeScyowvznv0a8KjcXnPfUlRKYbg3e1uhBRghUx/8AAhUUTKwTEEEpi/cNR8t+haNMrQ3nPfSlctzsnBOifeO43MEYmMVoqYwnBO9AIwTuL1Ccz11Eqx/PQe+lPmHI3e2uWGrxXDLUwh8Y+BrkSDVDbg4nzB65tOSxthRvQe+imG53Jw2NR5TomUo3CsYY0GmsIfQxGI7l8i3jTw+OvPtmg3PSe+aSwy3e9xctMNTGo98LBGJjfCcSvDcHfQtZbcdTfoli3fSe+STDxeFfB/VwYS4aDV4J0Z0I1MjBVDV6XGLRvyL85LMOBs/Ue+g18Wg+CdEEqJQW4UGEyPjHh/hOG50px8yDcw+CV4fsHvlSvwpNix24JzLomGrhOHxjZC71+JYbmptwWIb2nvzJUanBPvHXDTCcGqNTFBpMSGvnanBNPg0E7jqbZSsfuPfm1GqNwanEccNcMpCiB9+srLhOG8PKUG9x78q3nbhphKvDxcEqNBOT6BxkEwlPwA9+Vb5vWX+jVWUqJQX1JwTuX+APflSvQxOZ2FRrBOj9avwj35deh7wnDZGGuUfjGWp+0e/aeU5h8ScFiy01+we/KlOh9icFi1Y2/WPfkSdKZX7hOmiKaeGW36Z78aV9SGJMfCFQ1V2JhJlBf6B78a8kkstwWzTDC8LI+uyC4nCP8w9+QubwXJvmG5wUfjJwj6q8IKsSRjZH+Me/G3Ea4fxiMEjrFBuDUdEZXlfA01lNjUNJjLTXXS8JJKsQRkssanuPfiW+DVGYyEYg3MacUxTTGWmuFLEhExv4KVlFlljd9x78S2NCxOorCSihlu40G2NRtpidH+ZTiaY0Gy42CLVwgkkkknCvyj34tjbrawTh9IfkTISDSYxHwT4MUWWWWWXhUyGNl+Oe/Eo9406EHzROdBNoRnJCHXYhExt+Ke/EtDE+9BKi+DdfGVepOCoaTHH4Z78S1hTbmlB+SEnrUCdGGp+Ce/Ch/FhaHvilRKD5Uy1PYi1Rx+Ae/Co2WjJyQNpDZ8qZcCaY49icE6P3j34V8WEOilFllfNcDXCD9pBqjU9p78CVY/BMyyyiyMjKLIybgxeCg+McexOCaY/YPfgTg3cNTNN9TcXNKicFQ6Gp1JB+FQfGOPUe/G1cIkTkTuKsNwbg3eaobiymRDxrmn0byIOhqeg9+NMixu8a8XpoNwbvFNoSEoy0+FSXmTh8Y1POe/xEXA3ehNoRk+iD56aoanmPf4KbH4H4DCehf9DXlPf4EIgb+Ov849/0Z7/oz3/Rnv8Aoz3/AEZ7/oz3/Rnv+jQQwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwuT+k/8QAHxEAAwACAgMBAQAAAAAAAAAAAAEREDEgQCEwQVBg/9oACAECAQE/EKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysTdFr+i+i1/RfRa/ovotf0X0Wv6L6LX9F9Fr+i+i1/RfRa/ovotflJu+tuCdfogX4f0Wvynv1Nw2JTi0Gwk2L1m52fotflbGnobmEpwbg3RMJT1tzGnZfRa/LNzbmEuDCVEp7dDQfZfRa/KevQ3RLLcNi9pid4NPsfRa/Lag3FuiWW4SiUxRivEeE+enh+HhBuv8ARa/LauFluiZbglRKDaQ8EI4NQbkgwhpheH1/otfmINhuiXEmkhthehrk1ReMLw8ReylRBBGCTj9Fr81lEuLYSolPTtzRhBvS3hWYyiisFxfRa/NYlxbwvYbelKPmw28VhF7PotdN6E52GErxYQSntbe5iiTYug+i11EG6zCV4sJ723seCVEp0votdVqCd6jCV5M09rcNiU9TDdIxqCdP6LXW0+m8Nye/abmEvSw3RULDYXT+i11mqJzpPWU7ybet4Jehh1hZNwXl9T6LXXQbovQtjwTvBrwL1MJUSnNhukGpwwN0TqfRa67VNCd6D0bYdGhO8GoNzcDdEJxqGNiCS5CC31fotdhBOdDQWWqaE7lqjUEKstwYSouBwUUghCrLdFl6Fvq/Ra6cFXBq4b3thstU0J3LVGpileU0RkrwqFwNQTg6E88Vvq/Ra6LDdy3BBOe5uiVGoJwTuWrhO8GKyuM1kanM1MJTgxb6v0Wug/SauG9jeBK5agnBO5QTgnebYlRKcNBb5NXlobdX6LXubg3eCVIJxTyNPY3cLJoTgnctCcE7xbEry09DXk04N56z6LXtbnFegnjDePS4G28QagnlrCyYXh8GxK89PRtwPC11fotex5JhJ62obelu4Sp5Q2nhPLWFk1lu4bzz09D3wsJet9Fr1NwbuEqJT2p6GG6IYjQsEeGy8Gyw3cTxhO+4+F7E630WvS3Mpeg1BuOnArQhEyNCDVGoJ5axcVg1MGoxuZb9RvwLr/Ra9LYSolPabKDTi2EE7hjyhcDUE8MKhJxJ+cFvm29GmGE6/wBFr0NzCV9zVwnctQbLcEqRhWCdwx5QhUNqZXI8bXPbm0y3BK9j6LXNt4QSnvQbLVwncbC1wlGK0LBoNsJUUeh7y047GnMh4JTsfRa5PBLz0WLgg2GqJzg1BDYxGisHGJz1EM04sbzybuEqJTs/Ra9BJ0nsXBqDDcG6JzDog0Z5QsqwlfS1eZhK4XBsLtvotc4ui2kPBa4NXKGE5hqnlCdH7xOJ4aGwtcG6xO59FrrNwTvDTjthK4aonBO4agmxi37WNTgmGpg9i1lud76LXW2GgnBO5bCV4bYQakZQveiIstU1hZbond+i11Xm+OG2G5hK+DcErhQl10EUaDdEu99Frqvmt5fBpluDdG7TVGpld99Frqtz0IaudBwbwkF20fg/Ra6u3oWsNU0VhJljyhBO/s/Ra7pZauFxNUeCCd/X+i11W76F7GqPBNi/VfRa6jels6Yb1MOMIR+l9Frpt45ThGJ3HkxqCfsaDwuEfn/Ra6bcm7lKj0bY+jcIKvXGExWFX5f0Wumx81gwsNecJXiPKKwq9UWFExWVhBfxfotdNbHvC0MUUKMNwSognCoiy35E7mLCMogn64RkojxWVkggTvd+i10nrgnBCrFQwlcbcKXBqCCd4QgorQughEREEECU7v0Wuk9CUgahGFEZGLLYSQ1BKoahtlhpoQTT4wYsyUVlZWer8n6LXS0NMffTt4Z4PmNJjYrWFXEhBBBBBBGEaKE1+N9FrpMLWNvQwnB+g1cKPJ5I2L2GK0L8R9FrpPeNPQZsSnGx9pqjgTgnfwvotdJ5ac26JyYne2w1BfgvotdFi3h7Fri3Bui5Gyne4wnBO9/6LXRYTKZFZaEmxRybyqI0J3uNUagu8+i10X5eGKCEEEEXN8CTDC7phOCd7n0Wug34E4NpEEFRBUVFWFFwlRCcGPKFXcao00LtvotdBqiUwncml6kudJRqCgTvqbdJ0eUKuz9FrppzCtlZGpiPEIJTm3BK5aTI1hHNhOowoE71/otdNpECU4xYnpbEryaoxRBNcJX1mqeUJ3rfRa/EYSvpauEZ5Kzz2TUE71fotfgtMPLF0CDdhoXU+i1+A6ULpp+b9Fr+i+i1/RfRa/ovotf0X0Wv6L6LX9F9Fr+i+i1/RfSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihW/0n//EAC0QAAEDAgQFBAIDAQEAAAAAAAERITEAQRBRYXEggZGh8DCxweFAYFDR8XCw/9oACAEBAAE/EP8AgyhQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChR/PqFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFAAt+gQyCB0GreT/VoD/g4gQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgR/OiBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECHLZ22g/wDsg0xmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxuo+4bLunDdJkKxkMkxrvDP+MTv5PGTIZaXDIVpn1ZdqK88Qpn8FP+OM2Y2cF+wgLUopAkAaMLjrn+Khw8GEkmkAa5eo7Z8iAl7xzwkqecGgGfWtHvxiBHq1ui+g6Zycpr6e9cC70+nICuRBBeT/jjNmMsGcZcC5lRrdYFxmIb9WT/AIi54dp5oLwK6PqLCl5oGGqA4P486JSbC+ykZkVoKlSSdSSfb0xGv0eV0jBKJRRNTKyg7oR9Wzta8OalYTl0w6ib8WrZkFMtXJRRgdTRliJohw8GEAD/AI4zZjdS4AhwNiEUbCC3Rk34W/u5ZDuT9llNd85ZDTsvQBTh887KPYD6DoKGvNV7BazdSfRE/GlS8Qd4IUq+G+gKjvCIDlOKqBe9Rd6GFDKUJ+cKh4jdBQn5GiujgmMhKiZcg4KnZwH1VgE/4MzZjOz7pEunvwts+AcEDOY+Tl+Bv7uWQ7k/ZZTTm36faK5vsgFZUAiwKS2AX2oa81XsFrN1J9AfuMGfBstkHQRWr6QYgqAtg9Me2GgNdpUQVDRh4VGXUGTZ+MJw5Qjk0gMsThK2OV5hp5DdE/8ABmbMZoMFYxEvi18FmUioYWsw8F/AXPD/AM5C8ChG5mJFOZGQIzJryIpLubSaQXHHz+42A41kb0MpHEMhRVAvapu9TihhMf7KWskyNpQWlkb0M5HMEh+Q5a3FTGuR6ghREXEFtTrCNnmDgaQF77DMVqnUrLRYaCY/4MzZjLHJBAQpSZ454SVE7xzwgKPF4ucJRmY7eshw8GEkmttS3zi7MrATg8CKS7m0mhoccfP7jYDiYCh0omAAFJ5b0bIpdsnmZAdQOPbDQGu0qIKg2u0UawPNaoElvyTWZUnlajODtavYN5YM4lOnRgNabsJbpdgH/BmbMbkXDdYCXoJwZOZpclWF1XgMvW5dPfFPpEujFgueOeEBRbUypkekVyDPjAmTSgywwd2vc4GrIKkxYCAct8LFhEE9E3MD3h6EkAuAZKgu6hSbEU0n5RrTe6UczJj+wrqA1odm4phuwGw2dJ3jnhJUWMUcIIST/wAGZsxjBZKyKgVqXXoRemof7wgl0Lll/V90GR0pKLAFkuBe8c8ICm65OH+nkDKeIhw8GEkmjJdJXu600KQuSICal286R4UB6UQBFlC43pmA0hw8GEAD8nO3ryAypQoVA1C0vNVKxEHVFQAuL7F+qQnm3BI9IICheuKzKRUOD2YeCUJBMQJUYW95/wCCs2Y1qiKvyPA9j/TE7wuQs7ksuZ9MiJXzAM//AIOWEK5454SWDfUnD/TyBlPEXPD9PNBeBQflqLCl5oGGqA4KfqM6w7QyKgK0rYUzBlLIsMGZZf0TgO+x8opGf4XbtmHndCEj6ABnmIek7xzwgKIjVzRWlOoK6GOQswcWTocU0GCs4GTxe+PX4G5bSuhtlDbboOxjdvBCmlOHgwgg/wDBmbMaZL43AUJ1N8HgxAMTJyiRj0jBJxFWslDWV8kV4EUl2FoGHhej444hv7uWQ7k/ZZTXfOWQ07L0AU4DKC6irf6kKiNQGDyDCABxJ3ZLOQoVYGulRIHPUhuvuyfve76PvXRl1WBPCmeKeEBSw9j27iKxGj0FlychSkh2rLCP6fy/mjRCoAKXpO8c8JKm68tdtDO2BOJ4KizAhfc+gjxusgbUSEcjNjYdaSBDFXh9HqAHQzFZntZbkfELO/4MzZjGtqa5OgEuzIAvF1FX6YAwssGW9Df3csh3J+yymtxUpFkI2eZOHhej444hv7uWQ7k/ZZTT+POiUm5vsgC5454QFCOxaFLlKMnKeEh+e6xpNa8cM26y9Ga1R0vYZCqA3BIduFy2dtoFaZGEslq5Vra/Vl1WBGOczwgWVE/PFgCkk6iGIgX1DsEoUQCd0358HQfFgAYWWDLYADAGVw8DC259rw+z0BDpZisyK0MUII0II9sbjQEzCFVTkpHPAOTrEQhRc2DT/grNmMTh5RhIIpA3OGyysgtMMmHWAFNcB10cZXPDvzkLwK1gxG9Rfd8AYed6vjjiC54dp5oLwK79axm2cmh0Wl7xzwgKbik4f6eQMp4GdvHkBlShQqBqM8/sXYEkZgSTkaScmO5WtoxctnbaBTQ2i3QJc0P7B76p1GNTv0akpTnuRXpQ7cCUOMPCo6ag6LKMWFDJfRFjC94fDdeWu2hnbAn1GS4aIBmNnlBJ2MPBiAYmTlEjGCx6QQEKdazmWECGKydHKgP3LTzwCgUI1JMCwdCfDJ0cqD3i08/+Cs2YxM+QcEXs4Dao4C0meKeElgQI6ekQZrkyPCXPD/zkLwKLj+NvyYXJrwPL8ccYDwVkTW/6OWUFLoDuTloi3CsElwWL5aCW6xSir0r6lwPAiBIZ5RvUu33SNLGcl7DKCkgbEEO9ArKurgQ6ISBUtUPz3WPA9FM8O1HmRtIo+H42/JxcCoicUNuCyNmJCD1ImAOoc0M5lhttH8CSgCZNsDwdFmBC+59BhVRjQqTALHJycGTaVi1gWo0S9W4vPBOiw3CJpTh4MIIP/BmbMbzvR88YDcVKQ7RnZpkUMq8sLqIS4g5EYrnh2g8yF4FHx/G35MLk14Pt+OPQGeiw0ATRD8MrDrICw7IiiJB1RJBUoBC4Lsr+ilrJMjaQVpc8U8JLF2w0BrtKiCoujehnI5gkPVFWVhgA5kdgLDrgimuA66PUIwX6dJks5n92F5qCZlQiJyUBlgNsQ5M1Akkwz5sHAxAzvklwD9BExF8eWDUAh8i2+Agy8y9Skagk/wACX9mZsxtZtyKbom7jqcGhdn3C2DAQymQKw393LIdyfssppD9BnXPeOZEBTDwPb8ceiFP/AHUCQNcu3Xwbu5Hsz9VN+NNmZUw/By/fEqulyBUWqCqJyVD/AHFwUJ+AIABGs3I7A/1g6D4sADCywZb0yrKwwAcyOwFSd454SVN5CzWcJCNceuAKaYDrIooRXi3BkQVlYoWlOHgwgg/kocPBhJJpFQh7EpzoO8Rd83N0WiBXZdsPt54B9grFD2eDdu3COvUUkC06nes8bVmHKAcmlsfxH0944F3pJtkZqshMrDo5/ZGbMZTh4MJBFQEAdQ5oZzLD+74xq1GU53D4p2UOwH2XU4bBmwWe/kDqaIcPBhAA9ACytMQmMjuQcK9454QFOgXQjshzTSH57rHgfgmcRkIGXA8hOAbywfgwV7ND+p8oHr1lTthbD9vwY0RIM4DQqYHeFyFjYllhOBNfU1ydRJdkQBP4ri3AHJG5sFb+2qDEkjdXOK+YwZwH2860QMpZpVzpc8U8JL1n2gPmkJjfI/srNmNdH1CSU8gcDYM2Cz38gdTQHDyCKAB6MBsIiOgtjWxgTiK54Wy1baIEhqVsKZgzoiwwa8v+G+xfqkJ5twyFGDi69DH8H/byPpyTAgKTJfGwKAOhv+EMg+LyRFFCrmQqyL6SdM5OU0XAqEtQSPeL24+fWp4VAcq7XV5Rj0UacxzUIY6E0Y69RSQpXoNqIHdl24e/lQho+T0oJ6EYppkMA3aTMEgdjhGnii8lmtXOjBxht6FM9Sayp48wuqUKUUt+ys2YyB+jnX2sYap/XW0jr5HyBQ4eDCAB6PTwe2MusA6OWMu3nSPCmf3jnJvs3AKUhw8GEAD8QnDyiCQRSZ454SWB9ifVJXzf+Ai4ktqZcRu8QavD6PUAOhmKt5atAJj1oPnusaTWuhDNusvRmtWs4vrrhvhU0Xhl2+6R4VyH52ubZ/h6bv3tG+8OcUHeIO+Tm6rTOjLwInSkq9/0BmzGIp3iMADGxVLhSGB/kRlXlhdwQ5gZmrw+j1BLIZDAWH42/JzYFA8O0AHkm8n0fC9HzzQXvFPCSwC+eFsNW2iBIalbCmYMpZFhgzLL/kswlptR6QcyX4K2eZFEAt24hdRe61aADHqCNVI8rpGCUSikTnEAYlg3ObauqejieYQGHBk4aUBVGgNmaVe4O9LoBNDR/hZEQzA2HVqg+e6x4H6GzZjKW4uhwlPYMxFJnjnhAUUebVdsvsJyUkv5DUuz7hbggoIXMFYP486BSbC+ykJnh35zN5PoE4eQQSSaVklk9wG9zBACrXVPRwHMJLCgMZ9FK0ejULD/AC7PWoSz8I1Tgohaz92xwkh0II70ueKeEli6p6OA5hJYUh6lgPCqlYY5wtUrNPylZ94D3/R2bMZ+B22TuE8phSKQNzhsMrMDzLLS54fr5qLQf45PqIFBvdeTAfx50Ck2F9lI393Lo9yfoMg9Bc8P/OQvAoSUjMUu/wB3dSyUP95/QgH1g0AihMZhhlX3mxWQfyzPV0b0MpHEMhS+G+gKjvCIDlPAipaBXEQDKvQc1RtvPQQiSprlQog+e6x4H6UzZjeZ5fnjAZntZbkfELO/jfC9HzzgPknZR7AfQdBQ15qvYLWbqT6At6UcDa5A5nLAika6kdTe4DMz8u4q0kCmNPy9VuCdzCLkye0AxXdDQGu0oYLgdsNAa7SogqLI3oZyOYJD9OM2Y24ZsF3t5C6HAgrnMtgrMKBVzKl0/ivIB+Uc8mDwIpLubSaQeZRdsPsIzQEvRNpqeDoILsiEJwGFVGdCoMCkcnN+Y0p7yhLs3EuAizKyfBuHGDodF/GapLPwjVOCiFr+mlrJMjaQV4d2ABBBxoQnMUlSfp7NmMpw8GEgii4fjb8nFwPAiku4vBo35wsAUknUQxEC/wAT4Hl+ecAueOeEBRh9pDU0rC+Z8gPRVLOMz3mBzhEFM/li54dp5oLwKPD+NvyYXJr/AG8j6M1yIH8UsHyI5FusUoq9C7dxICYaYODFFzxzwkuFeH0egBZLIVcVaSBBP6izZjbe7lkexH0WUVuKlIZ4zu0SK7Vaxm2UuhlWgYPKMIIP8OJ7uVw+EZlAYWxkjB0HrWhc+msGFFyeYCowEf6wAXhn+UueH/nIXgUXH8bfkwuTXzTso9gPoOgrf3cuj3J+gyD8PO3jyAypQoVA1B+3nWbYO4ZGl7xzwksWRBpQFUaA2Zpu/e0b7w5xXOpCGiAAOYixAcF5eykAZIg+Tl+pM2YyKfAJFg5KQIOtMKCneOeElTcmB7WYsTmRo/wgUF1eJC4hO0WYvJyD1BM8oyPeYHIuG64EvUT+Tv7uWQ7k/ZZTTm36faK5vsgFLnjnhAUYfaQ1NKwvmfID8EQIbdSEoXMWDlKWVX6hHZB2mvVPRxPMIDDFVAveou9DChlKE8sKmHiDvBQlIcPBhAAwcFtdk5nAMgmIAqOL+80f1NmzG70O1Qerslgmz5PXwikHJQKP8ON8k7KHcH7DoaG/NV7la7dQPStE+AYAnOI2blhsCwJzjChp+Od+ar2C9m6A3PtNxOibrqcF7xzwgKbik4f6eQMp/BQ/PdY0mlyswWobrDDmK9qO5DKBSOgfH3o7kuoFIyl6too4A6mjLETwrRPgWBIzmNm5r3jnhAUXDZgNSPlR/U2bMZTh4MJBFe5SwJU3SeDcVnQCLghLcFPatvdy6HYj7DIf4QZbbQekPMFwPknZQ7g/YdDSLiC2p1hGzzB9K0r0kCGNK65G7hj5YdC7350dd/kn4z4Br7JbmhzooNeRFJdhaBgueOeEBTdcnD/TyBlP4BDh4IJJNOAImxLStpVzBFe1HchlApHQPiveOeEBTnDQSsuUpRnUMFNupAFLmDlynDedaSBTFANGUNlnZheYZKMgEjWLk9g/6/VmbMZB5lF3w24nNCQpO8c8JKm9R9EiexSRmgH8Sjfx50SEWNtlB253LodiPsMh9J8L0JiOk3BzfRks1/FNgweTCSL3IhVWi9454SWDyIpLubSaIbWh5DPbBmQOvrQ/PdY0mlyswCiG6ww5iuf74lE0sUqi/AII9OxUh9x7CUsXwA5luuQIq3Hy6e+KfSJdGLAddsoQPoIJnmYb9XZsxuafDbOZkhFc+FbLqC2s7CciX8Ij1k83CLUi6ZGsq/vIooPwULFAXE5uQiVTkVkGMiFzw7XzUWg+jz1chhZkh/QYIH6Odfa/Dhgpt1ITqGgOUoonnQBRHJrGZLJg/hun2ibC+ykFthLwUXZrabl/WECG3UhKFzFg5StC34AOBLguY21exHchlApHQPxDPOmirMPZoOvCuGzCgFvXJObCHwZzLCBBNfK6aOEopEpb9XZsxglWlhdBQXEjIivlO9miXAiWrOZYQKJoQSERRrJS91fIP8FyOXgK6YSwPfYnK0XoUmeH6+aG0itGUYBXk9Ghccd6r6JE9ikjNAKUweDCCD6ADAS30qgAkqgGBAQB1DCpnMPwltjQkEqbxLM9mUjPvryKoB8lSxSUxkaDSfqf0DiiR4donlzeT6ucDY+QTC5lBD0H7edZtg7hka6p6OJ5hAYY5EGlAVRoDZmlXX68sERdi2yzHva5vcxXDZANSPlwGQ9EGxkCk7Ck/PaEsSDK4N87NEgU1CCWKKXPHPCSwGs/zuoG9mRN36yZsxlg2LChkc4aCEtgRns4ztwRkoBNA4eUYQQf4NYgFywkQKa9g4tgGnsEOSHGqAV1T0cRyCQxwimqtRcelaFx6J9t0Hcwu3klThdwSsbaCN8CfXQ/PdY0ms5NhRq5x2CC0ueOeElgsguTFyIBz2pKXtSCAW6z0CAVH04PnusaTQKypo4VeqggVD1K4MmhV0nlfLFy2dtoFTT/AB/1IXVDNTLVp+UrPvAe+JwQaJMqPq2UvR4dZtyKbom7jqcRjczEqHMjoE5A3lWkgQT+ss2YynDwQSCK31XfmqBcijKYdiHepHR3Q/gTO6JrJOXEac+ar3K926EX5rHQiQIv8CMPA9vxz6AQebRd8NuJzQkKTvHPCSpnQqLghNwU9qG/NV7la7dQPU3I1XkFshCdBkeuf74lE0sUqi+LqsQiP3XUAFOBQ6UTJJKk89vSh+e6xpNZH3nwKkx91krsWCzSBc8P7ctnbeDjy/fEqulyBUWperMF6W6Qw5iueXACIOFW0CNyHNAUMHsBQdFddjmlHhU4eDCQRW+qz81QLkUZTDoHIEH62M2YxtdTydAJdmQBeGcywgUTSwpUGGBnXKHgu6/nmgCXLCBQpp3Bhyg9gjuXCbe7lkexH0WUU/jzokIuLbITXgeX459AK9sIT0HK4AAcIa6p6OB5BBY0wUAa+RJSZvqERQOHlEEEH0Vi+WglusUoq9f0UtZJkbSCuNz7TcXom6ymkpc1IIBbrPQIBehyCYARTWTPWrVAjydKsi+knTOTlNMkbBmsDYRo9S7edI0uBVAveou9DChlKgTIOIJgDDuCV2pDh4MIAHGaya6XKGiodL2Rhyx5mBNYob6mjxLpFcSujIgEGvVXb5FDnWfrZmzGJw8ogkEVvqs/NUC5FGUwG23QdjG7eCFP55pzfRks0wMhRg4uvQxpTh4MIIPDt7uWR7EfRZRT+POiQi4tshNeB7fjn0B53o+eMRtnReSERCUWgAJ53TBUQ1bO0ufjGAR6PCsHyI5FusUoq9CbdhICYaYODFF7xzwksXKJCGigguZmxCKDBTbqQBS5pLlPQWRvQykcQyFM6/vIqgHyVLFJTitS3AcIuWTWZDelkb0M5HMEhgXBcibLBbPcHAQ6oCDXzm86B7+VOBS6cJBBQjnvj8P5o0CikAtq8CKS7C0Cs5lhAgmjHpAoCBaPEwLa7JyP68dM2YxtdTydAJdmQBeJtZTydRJdkQBP57qrm5pndZj3axbYCBnMzPFt7uWR7EfRZRT+POiQi4tshNe17oGzlIEQKA4eUYQQeNKF+R7oc4JmTSXbzrHlwXaiaFowuHrT5x5GfqtZT3mMqt71n5tnBJDoQR3pc8U8JLgOGmESDvuJMtIJPDeVRiPBNHYoNytMLFU1SrIvpJ0zk5TUZL2GQqkDcEh24ciDSgKo0BszSp+CtTcYAZYyL0I10hlRljBCpwlETYoGUlDalf7oXISu/wBdcOqejgeQQWNBAUAC29SB6YLJCTgE1Zbdqu9gKc4OBmFRdgRvsfb9Z6Zsxhgpt1IShcxYOUrkeqdVzU79Hr5jBnAfbzr7DWKPs0CsqaOBHqpAB39AnDyiCQRUDAHUOaGcyw+E72eBcAtqGVe2F1EJcQcj+YMFNupCULmLBylNfWd1AM5gdQ3jFCC8W4MiSysULSnDwQQQeJSM5NgQEXlx7F6+OdlHuD9F1GA69hYJDqM4mxAmO4w6rbTcjKOJaJlj4Vb7jvMyIStKfqM647RzIoC+n546KwWNtlBOb3sqB7+VCDMclCmOoOP4he8c8JLjPipjC0rII9iqNRIkvIKugeig82irnhtxOaEhXgRSXY3kY7jQaret8pzxG2IYmSgwC4Z836x0zZjDBDbqQlC5iwcpWgQOxc4TnGzVLt50jS4dwzYLPfzB1FAcPKIIIPHOKh28+bGjBToGIw3MwsJl0Lb1I/LRjObYEhVoc+5arn2m4nRN11OKZ454SWIj7yUpXrUgt2dQAnEgcyi7wbcTmhIV4EUl2N5GHVPRwPIILGgQkj4IsHW85vxqcPBhIIrJH0KiQm5gBEAAV7VdyWVCFdC3EIA+cMCUHo9WXVIAV2urSjHow/A+cMCUGJp4a4w5JEnZL6Z3xNdx11TK4A0TvHPCS4HTBFNMh100R6CRijABEEHDnBzRHcv00Zsxlpc1IIBfrPUBJV7VdyGUCkdA/oKz1J5JtyI1CPGsekEBClXh9HrAHQzGGcywgUTXw/mjwCoBC3/K9ilgSg3DwLDEIMGVyn9KzFgQcjv7EZg0zZcH4J2Ue4P0XUY7Ck4f6eYMo4zD7SGp5GNsz5gp3jnhJYHumXBMy5OYSnooPnveQakloMoRgOmKcZMTI+LKAFUCjmRo8H43/JxcDH3q7kuoFIyl6Oj5yUfCOq1AMr59OFwjPhJRshM1RNi1ZWiZQivzk4NBgJKKBnInp5vvmoI6UClnZCTiV4XMWdgWWMeiTO6JrJOWB1DgCD9LGbMYYKbdSE6hoDlK3JrZlUXIQFwqyg9FO8c8ICm8cI/EFL51Bxismuhil4qmQ10Yi/yZQrirlBqP5JG/ypBAlES3c+HyTuo9gPoOgofXcjWB5rVAktiSfjrMqIM3HyBT+m6fSC4tshNJnjnhAU23Jw/08wZRROK2MkYMgda8rHF53o+OfXCh4doAPIF4FHh/G/5MLk0ueOeEBQoXMFYiImbNLC1Q/PdY8D0qZzlQWgC0ZCb1PSqiUXuxZojkrgJE81Ul5j3h6SZ/XdZ8PITger1IEeDP9KZsxid3J4yZDLS4ZCtXPtNxOibrqfT+SflHsB9B0FLHpBAQLxlWVhgA5kdgKk7xzwksGcywgUTQT/Y0cAVAIW/5DYVGNShECsMnJgvvSiLiaSFP+Q8O3u5ZHsR9FlFKfqM647RzIoC4JnjnhAUWhbke6HKCYkUPF4Xo+eMQX2twnsZ8iEvUXPD9PNBeBRcfxt+TC5NfJOyj2A+g6CkpnQkkILxLu92QD06fKDmiO5eoOoo/bAGF1g62JVlYYAMJXYA9HuTUjH2P9sDO6prIOX6QM2YwwU26kJQuYsHKUwjo66CdgSZAj0fAiku5tJpV1+vLBEXYtssx/wBrm9yitF0qIO1c0uAEQeicMlCiATum/PiPya6GIGiqdLWT+PdWcKOS8gCghia6nHUgCIt8CaS2dCSSptEOzXZCeBM8P180NpFFw/G35OLgYKA1y9R2y5lIA4eUYQQeJfqMUB/debEGUF0FS31AVFagOHlGEEH0icPIIpJNbalvnF2ZWAnB8k7KPYD6DoKGvNV7BazdSfUp9YTw3cwfVBzEdckCZcqAkYHOVBaALRkJvQhQKkaEmRJOhNiVDdWiCn6OzZjLnh/5yF4FP486JSbm+yAeh8k7KPYD6DoKGhxx8/uNgPUG2IcmagSSYZ82N4fZ6Ah0sxVpVpIFE/iocPBhJJop/NBXkfYGQYXgTvHPCAoX5bhDTPkQlwIHh2oI8g2kUbD8bfk4uBgZIRma5/m7qHUYqb9SAoXOGLheIvynCGufIgLDcM2Cz38wdRQGDyjCCD6CHDwYSSa2DNgu9vMXQYMqARYFJbAL7UM+ar2C1m6k+rTTvHPCA9UAMAZXCmBhbc+1dvsUOdZ6A1k10uUNFQ6XsjBKOXw3Rkfo8zZjb87lkO5P2WU0h+gzrnvHMiAp6O7qZ0KGK6gCxUNCYzDDKvvNisg9c08NcZYAWV3SY2ifAOCBnMfJy/B15rZywNEFX9MWyOlFSLrUQd6Ar6V1dMF1ohlC4Xp9noAWSyFb87l0e5P0GQVGEFxLIaYhAupCZ454SWBX3gaRm07BLFA4eURQQeBM8O180NpFFw/G35OLgYGupx1IAiLfAmg2ytoKLu9tdi3F4Xo+eMRcSq4HvGJpZmAHGTh5BFJJrYM2C728xdBgXPHPCAoN8TXcddFzuIH4CmkekEBQvqLtxQnQOhyMW0h8MtFhoJjjvutJApisxZg4svQwwff8S4XrIBfo1mzGHvK0uQ/sFNANPgnZQ7AfZdT6E8mltbALRZRdG9DORzBIfgDQA7UZEkDnLAJ8RhVRjQqTALHJyfjg7Xdo4wOrMZqyHO1jzA6hUhRQ+FsZIwZA615WOLcM2Cz38wdRRTh4MIIPAgeHagjyDaRRsPxt+Ti4GHgRSXcXg0vqpF1UllwuovxE9FIuigssU0NqeBFJdjeRXWBrQ7N4kOHgwkk1sGbBd7eYugxbsACCDjQhOYpL82nmLns5plrgdXZiI5IBAULxJ5NAiJlYEShcHFRdaWIgJTMnxP0RmzGg+e6xpNc/2FI27w5D8W2dFpJQEoVaKB6ZWUGZCPq3dlzshnIQosDWX8NTh4MJBFQGAdQ5oZzLFMsAJKKBnIn4JF5uDUUrlvwcXVPxwPIILGisZ9FI0OrUbBQMHlGEEGvGRx8tksdwzYLPfzB1FAcPKIoIPAmeHa+aG0ii4fjb8nFwME7xzwgKed6PjniBh+OsyogzcfIFEwFZ4FxSpI8hQOEMFNupCdQxYOUq2h9ZIvwqMxHAme9YAZCdgy35tPNzpEFEeiZjTw1xlwQJOyXD5TvZ4hgEl6Q4eDCAB+hs2Yx+u4GuBzWqQBemLCpgnqm5xe0Nwy7edI8K2t5tiFWLrlBoZatPylZ94D3/AByHF64UmdAjYe6MQEwp0bqLGGTqTb19/dyyHcn7LKau1soKAXqYciBeAp8scggicxPeXL05ukANTVnBC1bCfSFB3hFAznDNg0oCKNSbMU6OceWQARuODOSQMzZ02FwlwIHh2oI8g2kUbD8bfk4uBjOvP5XD383pBKsfZbbnvMyKQlXprHMoCTN/gBwySrEU8suQkkG9baXkSPd69dH9CWQ8iegGG2IYmaoQCY58mJrJrpcheKhkPdP6EzZjIcPBhJJryAflHPJRc8c8JLhMoyOukncAmBArK3jzC6pQpRS35ISrWwugoLiRkavD6PUAOhmMOR8N1wJeon1icPIMJJNXwUMgNTQhiIpc+03E6JuupwU/UZ1h2hkVAVrLnbHCSPQiu1JnjnhJYMu/vIqofIQuQha3oVXgBsBS9RkenIS78I1DCghK/opazTJ2lFOLwPL8c8ITPD/zkbSKPh+NvycXAxM93O4fKciAeBMBAht1IShcxYOUpVkGjNyoRBauQhS5454SWK7KeJT6BF7Yp3jnhAU+F8UcAVAIW/r1ZzLCBJfi1DJH9d1nw8hOC5454QFFTqdpryBcgrofoLNmMueH/nIXgUJKRmK5/u7qWTg8CKS7m0mhjylLmP6BTwD+YEeNlkD6iQnkBsXG8XOEozMdvTGCm3UhKFzQHKVOr9Qjsg7TX2o7kMoFI6B+CLjzrL06eZgZWseQWUKkCoXrUt+AQwEMC5zb11E3403ZFDDYD/ef1JB64LQQKSL4ZCV2VRQqr09CXfhGoYUEJU/z30IbrbMvt7xwLtReSUmaEyakJzh8fO9XxzwhTh4MJBFPmtUkd0Wtiw8BBXOZbBWYUCrmVLphB891jSa1bt30ht3+mr4Iq1CDQKPnqno4nmEBhxVe4DM6UBNhCyXEOO2UZG0AAxzMv6twwouRyAEGHWE8N3ID1T4X4XEdZ+Lak5Nyi5kqeHuTUjH2P9sPBiAcGRnEDP6CzZjIcPBhJJoap/XS8jrZGzJ4PAiku5tJoaHHHz+42A/M+X80aIVABS9ZzLCBDGHLHmYE9yh/Q+mca5igJtFy48+tTwqA5UB84YEoMbD2HbuIrEaPQQG87pgqIatnYRrpBIjpCSUTBddjrhmG6UXVK1xsuhSV9EBEs1fPYadQGtvebYBk2XCjQf8AC7DAqZWAI98SoUpd+aLK4MEbFbGSMLj0rwuOJ5APyhnkomeOeElgl286xoegIEFxs/P1mlnVnfspqRH+M8N/xLBCzodpg826DuYXbySpwmS+NgUAdDf1Weiw0EThzl5ke78CZqhsgGpHy4GyQElFCzAXFkHxYSGBli6/6CzZjIz9J4LtzJ0CfEJuTNKDvT0F4/IuFy8OWUwkSHD1D890jSOIX+zKFcUYINRwI72MZ24IyUAmgcPKIIIPpfKryRyIwWrViEXkER05BHZDh4MIAGDq3AUEbm4UWu9Oh1RzIdqVQD2qbvQwKYXBM8c8ICn9tLWaZO0gJT1JZ+EapxQSmGXLHkFlCpAqF6M0/sXYEAZACBmae1XcllQhXQtSluRbiBNqy1jnGM5cgUxzazmCyaoOkLgUHltSZ454QFNlycP9PMGUcTWoYejzAuiqlU4VzxzwgKWPsO3YTWB0emb97RvvDnFFSLpQQdqMEz7HwqAZ4BDtRkSQOcsAnxcTxc4SjMx2oh07wAkEI3OgJGN5Zl0EfM8/W2aDASPDL1c5lhAsMMoI8hBThl2cutCJsiRBF0YeDEA4MjOIGf0FmzGVGrnmtKNRR1KXPHPCS4T+7YI3CtnOy0DB5BhAA/H17qxC9CHEGLiMG9R9EiexSRmgcRT/AHNGCFQAUvWcywgQxgR2RCCS0XLrWD0SR6QQFKVnMsIFMYdU9HA8ggsaA9aIACypcLUyAKg+e6RpHAf8LuMKJlckj2pZuEOkyyHcyXqXbzrHlSd454QFBNuwgBMNEnJmgme4w6rbTcjKMIfnukeDTHlCSkR4qQFCszoABiJjMMOo+03I6ii37iwWHQdxFwE7xzwgKbak4f6eYMo4CHDwYSSa7paTm2cmh0XHSeX1lg3yiarQAQ1sngCQzS/o4TPsfCoBnxWNWkgQxpWYccQQ4LRPgHBAzmPk5EweUQSCK65G7i5lgImFOjdRYwydSbelfy1agROJCdY4QkeGXqJhugGhXyxS1yvIWkDuqeC4q0kCmK+A72aAYALelzxzwgKLClQY4GVYgaA7r+gs2YwjxssCbUAEcjPwP486JSbC+ykNQl34RqGBRK/kovJLamXEbvEGrw+z1ADoZjATciaUXenoDzxCs/yugO9mRN2DwIpLuLwa+H80eAVAIW/oBtdFkhbXZl2cL3K7kOqEKyhqXKzBel+kOOQqH572kjgcW4Dgjc3Cp1bqU9kDca9U9HEcgkMal286xoVOrdAjug7RUYKb9SAoXOGLheJM8O/ORtIpA3OGyysgtMMlJnjnhAUXNKALGCDvvm4YBipt1ITqGLBylBfgiUSWWVqbYN3UzoUMV1AFioaYhLvwjUMCiVwT0P8AGbxTBfVmazbWsSuC1Wi3w7fIoN1uwITabvKNn+F9NBCj2ju/E98kOKjmrRyS3qNIe8oS7NxMRCZCBlwfIBwXz/tah5wRmGHNPht3siQisf8AQbNmMd+ar2C9m6A+ZFJdhaBjeH2egBZLIUT88WBKSToJYClPy0AwkyS5WBzBrsDDwIpLuLwaN+cLAFJJ1EMRAvCMq1sLuAXEjI1eH2eoAdDMYcmb8xJAY0KSnjMElEVayUNZXyRXgRSXYWgV4EUl3NpNICh51zCCaqspCgl37+gPt509e930fauXWp5RQM8PcjuQ6oQrKGptOIR1BwAlzIPQwQ36kBQucMXC8AwU36kIUucuHC1OrdQnsgbzXqno4jkEhjWqDpCxFB571Ed1azKScxIJyFGVuA5IXNh4QEyRwpJ8M8b8T/V4GpdvOkaVS7edI8KXnpBC3MW/oGHqLZPgGAJziNm5YBRKkaEuBZGgNQqhu8kzltj54ZzLCBZVYVaSBRNH1Biobq0QU9M1pvdKMdmx/QYxFX6Hj3P9MVnmVXfLbiMlBCs5lhApivlO9niGEJehlWthdgA5k5n9AZsxid3J4umQy0uGQrXwTsodgPsup4NKBvecgZCmUaCj80J/NAXlfcWUZTC41BMyoRE5KAy4imui6QPrsi7MCZ454QFHUVfpgDCywZbhzJ7QVKAAakge9fBOyh2A+y6mvknZR7AfQdBQ0OOPn9xsBwONGn4Sse8l7V8EXahRqFHx7UdyWVCFdC1dU9HA8ggsaB9/KsmwZgzNCNdIJEdISSicAwU3akIUucuHC1OrdSnsgbjXqno4jkEhjUu3nWNCiPTvCCTvdZqEK7LtyfbzxTTCDCn0spuvDg8iKS7m0mhoccfP7jYD07URZWGADmR2AsbyQEzKhETkoDKhrTchLdLsTQ4KzgZPF70fTR5QR5CCnqGjb+WIC66j+gw1F0Lq0LA1B8TrzVewXs3QH4J2UOwH2XU4M3MeALZ/6Ahf58zZjJFjHhSCKSuDJoVdJ5Xy4LtZNC0RNy1KgXEQIpCIlkfmN+ad4XIWNiWWE4G8Po9AQ6WYq0q0kCidOEnDyjCQRSBucNllZBaYZMAttwHYxu3ghTw8onGRwAW/jXOlMDVVYROMnDyiCQRQKyrq4VOiAAGalUA9qm70MCmFpO8c0ICn9tLWaZO0gJWky4CAp0LBUJyigcPKIIIOIwU36kIUucuHC0uRmA0Q/WHHIV1E/wCNN2RQw3oTO81UIqXWQiC5PrdqPhuhAwswY4gooW9NGVWXMhyfF3/ZIk09/pOz7JEmvtw+FXkjkR6gZV5YXQUhzAzJrMOOIKcAji1cIROhVsNdOBQVAQs+FBDrgs1INaIOkLAQDlvg90y5JmXNyCE/QDNmN0JN3nGz/CcAm1QIRAuC3Ll1CU/gde1jwqEAACCgaMLk/IrdYOR6Mhwkz5BwRezgNqjgLiZZCIQNJdqCnOTRx5ROMngPZBHdaAiwhJJxuWTACKa5JcAIoxFGHhUdNQdFlO+GgNdoUyGDMg0oCKNSbMUED0yMoM6VfRsz66p0CKAG1Crk4HGjT8JWPeS9q/opazTJ2lFKTPFPCSweRz7q52QKBg8oggg0n4Ge250Iuxa+WFonwDggZzHycsw44ghwbNBgIHhl6mxqUzwogyesW9QaAnVLJFyIsew4Z/WgAzCj70t9s6LSwgJSi4/JOyj2A+g6CsyK0OVJJ1JJ9v55mzGGKG3UhKFzFg5SiAgrYN5EEM8v62RRaJIHcewNjvxOUsCHs0P8CKcb5UigAmJbOfAzCouwY32Ppxe9ybF3F3sCMM6ARcEJuCntQyrywuohLiDkRj8p4owQqACl6+CdlHuD9F1FJnjnhAUASvmAZf8AwYkoOHMitDFQQdCAfen8edEoXFtkJ3vtNMysrELdauoo4AanjLATiP8AhdxhRMrkke1agyXQpK+iAiWak7xzwksHYfEQPJR9qCB4ZCUGdKvo2ZychZ27BT2J0bFIvkByLZVUKqtXnjorEXFtkJrM9rLcj4hZ34ImuXrqOy/1jniCkJuKUxRJHK8xaSO6pw5y8yPd6VrjwaRaxDoTTE7wuQs7ksuZ9MnbVYCwLCtixdBleLthoDXaVEFQcRJeZBKUZu5mwH88zZjB40FatyZchICxw9ksW+Ig5TEx/BWlWkgQxWYMcQQ03kLNZwkI14wlWlhdBQXEjIitxUpF0Z3aJGD3TLgmZcnMJTgZK+Pn9wuD4EUl2N5FeBFJdxeDShzartl9hOSklxbe7lkexH0WUUe54Ww1b6IAl8Nybvxb71a8gxQesPdbbHtMioSmLq3AUEbm4UuJSLl0QgNSr55j07TJu/w9J3jnhJYOXWp4VCM60+ceRn6rWU95jKre9BXjx50JFEKJKsFwyUF1ElPwCcPKMJBFRMAdQ5oZzLDpkbubmVCOZeI/xRZcmn0txalfJ/o5kVocoABqSB71eH0esJZDIYjLJQpiUbIvy+m9D/eEAulcMtwRS3nhcxPIFEKi1uxqvBD5CE6jo1J+gM2YxMHlEEgioCAOoc0M5ljtqu/NUKZBWQoHDyDCAB/B9vkUOddgs5atAJijxHXE13HXVMrgDiJbH4hGSA3IsxPA8a4ypFzDsC4kIMD5J2UO4P2HQ0i8gtqdYRs8wcTVTF0IDuO9jTg2i3QBc8v6ehLPwjVOKCUonDyiCQRTAGJuS0LeRMgRXtxzJZUIV0LUneOeEBTODYUaucNgitLnh+vmotB9NneH2egBZLIVeVaSBBP4IrJroYpeKpkNdHrM22+kTJzGBRGuwODOZYQLKkj0ggKFo+h2axbYiDlMxGK5454QFIwv4hNC6kFM1UgIcPBhAA/Q2bMZQ/Rzr7WEveOeEBRcnyevlFJOaA/wj4WRcR4MsB2ipWDHkSh43IG46/0QklIUmeOeEBRx9pDQ0jG+ZsiScPIMJJNe+6NgkLNmaSqYK5454SWJ/D9PpEWNtlB293LodiPsMhxCxnkUrx6NAuNeBFJdjeRQv3n9SB9ItBAoTGcYdVtpuRlFQ/PdI8Gs9EfYGYme4YGrqno4jkEhjXvR3IdUIVlDUcOghHUHACXMg9JSHPYiNShnxZsjtBXP8AFxFf6MLnjrfSi2crLmBnMhymvrOdEOWG2QCiq5LM5aaIbWh5DP8mZA6/g6rrEQgVY3DSk7xzwkvUMxvi67jLqmdhAxOjkDAHUzoHC3rOgEXBQbgr74HTL0MKjkjQyS1H0HIf7wgF0rhlsPIiku5tJrkd/YjsHmbrAfojNmM6st0kOf4AK6Kq1G6hiYANuOrgUP4MnDyCCSTUGZBxBEkIdiCu9ckdJMI3KEWHpEanDwYSCK23LfObszuJGDwIpLuLwa27otLCAlKLh1vwzJAT0BqN2o9hRjU2IBiyL6SdM5ucVlX15FFB+ChYoC0/jzoEIsbbKDt7uXQ7EfYZDi5nSXiCKfBUMUFKA8+urLkuvEOpSvAiku4vBoD1ogALKlwtTIApTh4MIINCBTfqQhS5y4cLTKMjpoI2ABgAeG8wvXU9k/6/Jfb6QMnIIBVe7I4HwtwuJ6zeM781XsF7N0B+CdlDsB9l1ODYszMe4/BY/rusuXkB9JGA6Z5ASAVblQVjBc8c8ICg0OOPn9xsB+0M2YwjXSPK6RglEpUvBGpsMAMMZh69iO5DKBSOgfgHF6kAPBn6IyrWwugoLiRkRW6KLRIB7j3B+Hm7BAnCTuwkBKSPD9QfLG0ijwfjb8nFwH8edAhFjbZQdvdy6HYj7DIeALGfRSvHo0C414EUl2N5FMWFTJfVFjg9oahPPCphogbxQLgmaUAWOVPbfFhoneOeEliQaqPkUriwSGJP5OZFaAhUEHQgH3q8Po9YA6GYx96kxtHPKsqWx8guUzCiXx53GiwhNSVP0xfJ6VoW/ABwJcFzG2rwIpLsLQMeUHNEdy4BGoL32GcjVOh6HTBFNch1k4ER7mYWEQ6F9qgftTNmNmxkeGJke34E8hPkU4RvROUsCHs0OIyrWwu4BcSMiKfx50SEXFtkJufabC9U2WQ0DrC3W2x7TIqEpwOZ0l4ginwVDFBSgKetdWXJdeIdSmHUT/AItW7MIZelY3upPCzpS5FTwSEYs52IIQ4O1mEvATM5IAC6fyrb5kUQC3biF1HA5bO28DieOMyy324ZZjB8WZmPcfggL32CYjRephvA4wS4wV4XMWNwWXEYHOZYQIJoZVrYXYAOZOZ/Z2bMYJOZMJvWcgSFL+POiQixtsoIyr2wuwJcQciK6YM6HZ/F10yOORV1hNaGKm/UgKFzhi4X0UtMmR+5AvJAhuD5J2UewH0HQUNear2C1m6k4qRnJsCAi8uPYvVz7TYTqmy6GpdvusaFEYz6KRodWo2DhumoKOeGIGEAvw9QGtDs38tCXtSSEW6x1CQVdRP+NN2RQw3E5bO20CmptFugS5of2wCXfhGoYFErSZ4fr5obSK31XfmqBcijKVnMsIFE1aVaSBRNc4/Rva9CRmin80FeR9gZBhcPjFZI5Efs5mzG2dJEY+YLqEEYIsf9LVPKAMxqcVDt582NGCnQOPLv7yKoR8hC5CFpFxBbU6wjZ5g8fhej554Bc+03F6Juspoa81XsFrN1J9BGbf7ViDd97hUaepLPwjVOKCUwimQqMalCIFYZOTiMAEjWLk9g/6/Nnii8lmpXOjjx8noUz1JxECMmct2ikz5MlQfPdY8DgNrKeToBLsyALwyC/qEk6gK9dEyh4UAOwf2GB7RUjJjyBQ8NiKltpO4vMhhswoBbVyTCwl/wBnM2Yxprd3cd1TblQcMhRg4uvQxoNAUDXUDmDBoDPcxmbBjNACONlAks75IRC7cypxdOB7Yy6wDo5cGv5x0FkgACnrW/u5dHuT9BkHGkWL5bE929uH+ylrNMnaQEp2uhZKsu3Cc0KYSuDJoUZB53wox16mkhSvQbUA6sCF0VTqd8VCAXx55NAAGyL7fwxOHlEEgivkO9miXAiW4CoLq0QUo8B0eePn9QuQueOeElg8Dy/HH7MGbMa1EumLoQHcd7Gr/wCKkiS+SgwHAw28axe/wuoWFWbaGpAgIQg7rGB9A4aQJKKBnInAqNXPNaULmUegveOeEliFtWjg7XKPIZ0Q4eDCABx3lWkgUxW2qz8UUpmUZSncrhvRXqmqEUu9wdiHQK6mmZBpQFQKk2Rx8CKS7m0mhzylLmP6BTwD/GmK3C3iYmcgSTZGOy0LjuUW6snwSlwUujhZOVBFZAWKrCHwIpLsLQMPB9vxx+zhmzGt66OUHkNaJZ2A3vwbQjzwVlEGhlHqIy3Z6kdQc7lCGCmFCwPO4BYz0xU4eCCQRRDSNGsALBk1HU3r4jBnAPfyoeelK5ruCH2Jf+OCVaWF0FBcSMiKvD6PWAOhmMBmsmLTdIBczDNJLQ5wnA9ansPw9M7Ahyio6XsMhCwG4JDtj4Ht+OP2gM2Y1qTraxCs5+sOb6MlmvAZgxxBTTKgEWBSbAL7VqkaEKW4lfbAhxeuEAmQI+Xsnj8zy/POAiIA6hhUzmFA4eUQQQf5TWgT3nMCSohXko417xzwgKcyIch3tbuEqWT9pZsxtQEUDcUW6M29YHWn6REHzBHTgzmWECGKPtaAp29XssEDKCHpRQwzoRFwQm4Ke1DKvbC7AlxByPAueH/nIXgVz/eBGbTuFuRiV471NASS7maxBT+TWvO9HzxQTPHPCS4HZDQGu0qIKgyZMGlSwHIBUKqfvLNmNmHHEFFLCrSQKJo4cub8zAAY8qSvhdrMJeAmZyQAF04ij46zKCRFz8kUh+gzrnvHMiAphz61PCoDlSZ454SWDwIpLuLwaPvKUuY/sEPIH8qepLvwjUMKCEoI/LROIUQeRsz/ADm86D7edaap0CCgm9SrF/bWbMZ0ct4Lq97wlmX1lhsBY5BAmMWZFaAhUEHQgH3pzbdPpBcW2QnEyQlXPCGZZGD4Br7JTmhzooNeBFJdhaBgLalHB2uUeQzpB891jwKyp48gsoVIFQvUHRlaLIBFkyFTgmeOeEBTZCNNbylp2YqrO3jzA6hUhRQ//ImbMayWB23tpKBUQKAPw0e3u5ZHsR9FlFT/AOZdXsX94fAzn/4bDoFdKuVbQOZCXMVKl1NTJ7uH0JxIWoveOeElg3FSkXQjd4k0meH6DzM3k8BWm4GsByWqAIeta4Wy1b6IAl8JdvusaFagyXQgCeqkiXemlTg0ClSSPP4f8gZsxiDTuhgSCEbnQEj8Bu0VMmPIHCTPDtfNDaRXV9RYQnJQx0UDiXJ8nr5RSTmgPGf3GDNg2XyDKRNc/wB8Sia3IURbHNg0oCKNSbMVEN1azKScxIJyFBipv1IChc4YuF/46zZjLHpBAQp+AshR7x3bR4VOHgwkEULflHB3sQeRzxLnjnhAUIeqtClvRRk5T6JD897yDS5WYLUP1hxyFexXcllQhXQtj1T0cDyCCxrUt+ATkywLHPtQwU36kB1DwXC/8bZsxgLKwxCYyO5B+DmPEMq1sLoKC4kZEV1yJzFzKo63nqADlQg86QyoyxghU9SD57pHg1OrdQnsgbzXqno4jkEhji5bO28Cg/fyrJsGYMzSQfDISuyxQqr/APGWbMZVz/tah5wRmH4OY8eYccQU0To/D3dCB68MFN+pCNQ5cOFpcrMFqH6w45CvYjuSyoQroW4L6T6Qqe0KoGUVI2QcSTACGcgjvQOHlEEEH/irNmMYIOIrtFDWV8kVnMsIFMfgPsT6pK+b6PEDRqDrnEYgKBUjQlwLI0BvwIPnukeDRa706HVHMh2rn++JRNbkKItwe5Hch1QhWUNSp+CPTcYkZYyDVlA2PkFymYUS/wDxJmzGGVeWF0FIcwMya2ZRaJIHcewN+DCs5ZaATZAgALp48nRyofeLXywF/kyhXFXKDUfwkohpGjWAFgyazqb1bDfSFB3hFAznhiZewyBUALAAO9PWrKNDAljmG9MjcBSQubDgv/DWbMZl7IwBIZ6OLOyh+FeH0egIdLMUN+ar3K126gcIwqIxqUIgVhk5Mc5lhAomgn+xo4AqAQt/xM6Cx8omUyKiGoJE5RAGIcNzG3qTkx3K1vHAneOeEBSFwZNSrJHO+FL2e0JcgCVhb5MD0ByQubD/AMLZsxuzWLbEQcpmI/E+SdlDuD9h0NB6bka4PJapEBuBckAJKKFmAuBGFlkIHTygukHEVk10MQNFU6Wsn8aH57pHg0Csq6uFXogABmq2G+kKDvCKBnNJnjnhJcBM8U8ICkTiyalWSOd8KVs9oS5AErC3yJC1kImqJuG/4QzZjLnnGZ7z0jRB0hciAc9qgPwd2R39AaMFKQCYqIhe5pKBASESRqIzmWECiaU4eDCCDic5EFqAPGYmrr2seBAhBBU1DVhqxMaEdOTazIMN5CzWcJCNfx0wMjYMoAVQKOZGlxKRcuiEBqVfPdeEQfNR9+IMAUZegk+0B70EBM1+mCohq2dtHvxiBHo/8EZsxrirSQKYrrkbubGfpDGfdw8QzBjiCniHuzG2z5ZA7olqFDtFSMGHInLB9iPVJXzfjzg9grOWIoQqIxqUIgVhk5MVjFHCAJJP5aZ0QzEIFSJrLSIvaknTObnFFhChL0Fj3kPbizcNKAijUmzFFspWXOLOQDlFOsSEoQ+RajZXJLgBFFL+/s2Y3X8G5byuptn4S5454QFF6fJ6+UUk5oDgAmNejZVIw69CL1ppdKMdmz/Y8FXuBQdEZNjmlFeFzFjcFlxHAUjFHAABBGIo+OsygkRc/JFfYaxQ9mvsNYo+zWU95jKre9DxlE9VGQR35qMAz7nwqE5fjEjayEzVE2LUjZ7QlgSJXFtkcsimCM60O6nLZ22g8KZ454QFA4BRl6CT7Qe9KRvdSeFnSichZ27BT2J0alOHgwgg/vjNmMsDleQvIDdE4KWMlgIABOcjsX1s6/vIoo/AUuQFKS2dCSQgvEu73ZAKJw8ggkk1tqu/FFKZlGUwZW8fFME9GRw5S8iPdUneOeEBS7PeU0AD/GWMDAHQOamYS4HIf7wgF0rhlql2+6R4YCHLZ22g4/RYyIc67gqZkFxz0JXMfc6lyvfo9CRfJlACilRzMfiqcPBhIIp1o0/CVj3kvalI3spfCxrSD687TJu/w9S7edY8uFM8U8ICn1nOiHOpbu96A9qyuPu4voHVehlA9qji7UooQ9iU50Dh5RBBB4EpP3FmzG65G7mxngqhaNijc8yxkVUY9Hvss5O8BS1JninhJei0ZRgFeD0aFhpM8P0HmZvJxM3JGhFnr6g04p3jnhAURGr2itKdQV8A9zmfQmsUi451Lt51jy4NKBvecgZCmUaCjHNQXUSFrZFFogE9h7A9b+7l0e5P0GQYQ/PdI8GiGkaNYAWDJrOpvWXO2cEkegJXapdvuseXBHIw4gF6NP372jfWHKaZatHwlJ9oL3/Gg+e6R4NZM5YtFCfJ1r4zeVB9vOtPnHmZ+i1mbugk60FXtxy7fdY0K0wMoZJRyq7endkdq+c3nQPfyoKRdaiDvR6/RogFlV0Rf3BmzGzUF1EhcPsBhMHMCj6JovAWVNb/AKOWFOLAtrunM0PQl34RqGFBCV/RS1mmTtKKUmeOeElwnLZ22gUnhHYAy7YpYrFZ5lV3y24jJQQrOZYQKYqxYTBPRNzA94emNQR0QYuyXIaZUY3IxKpyKyDGRC54dqPMxaDg6vwHBG5uFffInid6QOE3G6K9h2oKUdQQSEIECwpu4BjnTRViWs1HSptNioQCnIJQLs4uaXACIaCkXSog7UzFgs0iXNL+nLZ22g8GZBpQEUak2Yr5Iq1CjQCPhlq0fCUm/YF7/kJcaNLCkUFoulRB2qyUadJ7NQ3Z7UB719JzIhypO8c8JLjS7edY0K0QMoZJRyq7endkdqEdeopIFp1O/AgTjL+1M2Y2YQMadGyiwh16kXY9vVURVQrDO/AVR6g/hco9TITgcJ/3PlFByozNB+V4hYImiYCBDx8npQT0IqCWgyhOB6VB891jwOA681XsF7N0B+CdlDsB9l1Na6Yjegvs+AaTPD/zmbyeDNy/fEqutiEReolbnqQ2X3Z8sp00KEOhNZ6jAmZEEbGgcPKMIIPDqjETkh0ABgjJUEVLt51jQoP38qybBmDM1nbx5gdQqQoofjg+e6R4NPcrIqWYGwaNX9D0MiP7VpkYQzWjnwXvDmJWU5dKCAJ53TBUQ1bOxkfNpACilRzMflKcPBhIIqSr+uLZHWgpF0qIO1Zz3kMiN718RgzgHv5U/e930fatMjCGa0c66suqwI9C/k/1eBr6TmRDnWtry3Z70B7fte7duZsxlkzxzwgKZwbCjVzhsEVoQKb9SA6hwxcLwJScBxU6dmbnt2Aoa+CdlDsB9l1NeBFJdzaTSMZzbAAotDD3L+kMB+4YEKK0QMoZJRyrX08zd0EvWgI1uCXb7rGhQfv51k2DMGZrO3jzA6hUhRQ/onCd9zpRQcq3psUGFk7I5TRbOHlzAzmQ5TW8aCiI1bs5acEzxzwgKXpbhOE3DrpMgtRDSFWsCbBk1GQWpTh4IIIP56nDwYSCMMyLD32Yg54piCArKCFlRXqN8Qj+h6GRH9v2/du3btzNmMs5bO28CnYsFmgC55f1nVNHZVQTOehaAYBs0uZIAbnDtlqMCZASTsK5bTpoFAdSKznvIZEf2rPokA1CCWKKl286RpYc/B7YuXWAZXDFv1VMGHInL017xzwgKPVxOqQiDYgZkKrswFZtNlwEBBoXKITnNXprHMoSBF/gRhLt91jQoP38qybBmDM1nbx5gdQqQoof05fZ6mGd1L3oImpkJQdkq+jdnzINKAqBUmyOG0dF5IREJRaPHQQjqDgBLmQemF6A5IXNh/4azZjLGSEZisf7uyF0IqYZqB5ogQsgp9veuBdql2+6x5YeWprRiQbNSLr9eXCYu4bZ5sGlAVAqTZH0c+/vIopPwFLkBSgTJpQZcJGz3scRxI7H1ggnJmUxGSZ/As/BYdqLfuDBYdB3EXArJHQO3Kch1U4xkbB3L5E55pjImg07RBhLBHAsBS6QRBBCEctqOA+RdT8I6rVmQaUBUCpNkcJdvusaFI+pcDwqoSGOcb0kHwI5lssUKq/pk4eUQSCKk7IOJIkjDMCR2qCW88LkPMAqkVMJdvOsaFW6H2LCAICCBTTXVOgRQA2oVclLUlX9MXyelFSLrUQd6IFdl2w+3ngP9DkMiN74rlwjr1FJAtOp3wEgKyghdEV6DavlWXgkO9Z6nAmZEEbH99Zsxke2qz81QpkFZCkMHgggAY8hnkUodMjdxYzxSgmd0+nKZTnUdw+HpncEuc19BrFD3aB+I60gHqBWtr62v9ArFH3aGnYylCyO4CStA4eQQQAOExOkcKQfDPC7lq0AGMEzw7XzQ2kVfrZSUAvQy4FKVyg9gjuWAjvUnku3MjUJ4jWmzCW63cQnDyiCQRQKyrq4VOiAAGalUA9qm70MCmFwTPHPCAplxtnlADqQV3oKQdUQQFKSUsC7PSWicPKIJBFcmbETrc5QpRlS7edY8sXLZ23g+q5bO28Clc7k+qpHkyU/fvaN9Ycpp/hZFQ7Ae4atXLLgBFH7szZjGjxakXAeDKjH+sAF4Z8B4tSLgPBlXL+BCrkjRzS/4Qrbmm6F842ngsoJWN9RG+QFM5lhAomnk8XOEgzMdqMekCgIUrMOOIIcDak5NyjmSp9FdG1DORzDBUnk0t7YAebMWj6QYkoBvk1a1JfgE5MsCxz7UZHyZQAopUczHpM3YaSSqyAQXWJIOBb9hYLBqOwmwPohERERECOvQUlK06HbHdu/vve0falxnQ7sFzrqy6pAjCXb7rGhTPGwZLg3E6vStntCXIAlYW+Qa45ARR+5s2YxqcUgSEtHNw0yp3/dIl19vBu0GAg+GdOb6sl2n4I9D/eEAulcMtRmHRdgRvsfbgZeyMgSWerAzOo0c5UFoAtGQmwm30sQBllH9h6uZ6Eu/CNQwoISt7ebYl02WKjRLt91jyxsPYdu4isRo9KRvdSeFnStX7dtZfZ/pq5JMAIo4dHvxiBHq0kcydlCAgUJ1FWhxgQataArLpXgXITPD9B5mbyfwOVxosKRT/KyKlmBsGjUETUyMoOyVfRuz9x9RB81H3qXbzrGhWoNl0IAnqpIl3pddzph3G6FXRP3JmzGgIA6BhQzCHCjfC9C4jrPrmI8in4ANpKeDoILsiEJwAHEcrl4iVrjfTgTPD9VHkG0im+sE2cirpCa4AHAGVw8DC1x/tSGDwQQAPVyt48gsoVIFQvRLfzgEMBDAue29dw5RB81H34QPnDAhRWvpyHoO7I7Vz/fEomlilUXwXBzGdltAg55BUoPuOGfAutgWcCPxtdU6ABSRagRyULIpd8nkZEdAGCqAe9Rd6nBTK1dRQwA1PSYCaKcPBBBB/bmbMZGjvKUIFBZT6nBetpkI7niMN4scJdTDfB9T3lKHZ/rjKvLC6CkOYGZr4TvZoBgC3q8Po9ICyWQq4q0kCCfQtqtJAhivlO9miXAiW/BRuiGYhAqRNZajuHw9M7glzmssbVmGKCcmt67XV5Tj0YiBHa6vKMeiuxKmZAcY9C1kfufIiTH2Wag4eQYQAPydkLEwQLc9GAgVBLeeFyEcwFUiphy/fEqutiEReuSijAanjLATRTh4MIIP7YzZjZvGJgBtIS0uhRg9/Ed1WdRiypgaAWEMrl4GFrD/SjHJAoCBenr+9ybF2FnuCsBf78oVjRwh1D0sypLK1GcHa1FGFc8VpTqCv8AyYU4eDCQRRHrRAAXVLhemYBXgRSXY3kYcv3xKrrYoRF6CAoA9vUgemCyQk/uDNmNVmYm8fNMF9WQ6hnhu5AeuvvkRRArduI2Q1eH0ekBZLIV8r4o4SikSlvT0Iqy27RdrCU5QP5V3OkvEEU+CoYoKU8zU4AK0Oi1zgMRXPC3WrfRIgtStwTOctiZNaQI/bWbMarNeV6SBTFZgxxBTTnBzRHcvWDBJxFWslDWV8kV4EUl2FoGAm5E0oO9PQXj0+cHsFZywCZcg4KnZwH1VgE/lkpc1JIRbrHUJBV7VdyWVCFdC2Cd454QFNGUYBGgdWpYKGCm/UgOoeC4X9nZsxugDWh2fgqmzAakfLBJzKWOYULDAeobvBcxfc2XqnXmq9gvZugPwTsodgPsupwLwFkTS/6MSVHpDKvbC7ghzAzNZgxxBTg3FSkWRnZpkVtzuXQ7EfYZD/LDBDfqQhS5y4cLTCOjpoI2ABgAcbn2mwvVNlkNAmTSkywydnvYwn9lZsxhHpAIClKXvHPCSolHL4boyMbWR6GcOzQ/sMBrTZhLdbvUHVTp2Zue3YChr4J2UOwH2XU4Dw/G35ObApnh/wCczeT6cUi5gEN6+oMPAOH2b+fsNiFzw7XzUWg/y+zFiYIFuejAQKYsKGS+iLGF7w+NwInJcxW5gLLCljw7VfLi0H9jZsxsvmB1Lzy5okYHKyVgVCjUsnUm2HQArQ7PwMKcsgp/lC0elD891jSaz0V9wZgI7hwelzxzwksEjQaT9T+gcUg+e6x4Hp2xkjC4dK0rDiCx/G35MbELnh2reSLQf5eD57pHg10S6E90OaKJ3jnhJYL01jqQBEW+BNA6wt1tse0yKhKfsTNmNeXsoBOSJNm5UFAoQ10uRIGgPgkekEBSmJkhGZrn+buodflWfgkO+KacEtDnCMB1oHDyjCCDhD891jSaJyFnfuFNcjVqKJoZWUHdCPq2dvYjuQygUjoHwVQL3qLvQwoZShYgDAMlQXdQpNiKfUXXPHz+oXIXPFPCS4UfslyFKARAwHfsDBIdRnE2I253LodiPsMh/mFbCmYMaJuMWvL1rnC2WrfRAEvhLt51jQqOjYsjm+hIKI37AZsxrjrSQKYq8Po9QSyGQoOYjrEARLnUEnF9TcmxBzJQeg5bO28CreT/AFeR4NvgM4IfBVdzFatZlwEhDoXCqRnHqnR54+f1C5HgRSXYWgcO1/5uzwFysM3BMekEJchf+wc08CKS7G8irn2mwvVNlkNJfOhJJU2iHZrshP8AMOj5oVEhNzACIAArqno4jkEhjgbb0em69+4QhZFOHgwgg/rzNmMAu1GZJI5yyCbA7wuYs7AssY4CNog6QuRAOe1PgGvsEOSnOikUuHfc6UUHKjM0H5XiFgiaJQArsuyQD38q/ochkR/aobs9qA961tfW17t+N2R3oop6YLg35shUPs9DBO6h7esd+ar2C9m6A+RFJdhaBxb6rPxRQuYVkMQ2yloKpu99di9KfqM647RzIoC0meOeEBTql1I7Ick0Bw8oggg/zAmMww6j7TcjqKN+8/oCHrBqAGA7nhbrVvokQWp3OgvEFQ+QochKfrrNmNm2lctcN6NEvRp4a4wxBMndJwfK+aMEKgApenM6ScQRT4CByALiv4mdvHkBlShQqBqTEpFy6AUGhV8QbUOXUySc9uLl++JVdLkCotU5yxAhnm0nIB1xg+e6R4NaMowCvJ6NC44bk3fi33q15BigVYW622PaZFQlP5kyICuAdKksqzKDcqCsq/vIog/BQsUBa8CKS7i8GiMZ9FI0OrUbBQOHlEEEH9aZsxtF1iuBVxcNMAh3oyJYPKSQD/kp3xLOQoVYGulHAQxjJBaRXUUmcGTQq6TyvlS54p4SXCctnbaBTM2i3QJc0P7yP3PkRJj7LNQcPIMIAHG2YlyBTHNrOYLJ1T0cRyCQxpM8c8ICirJNWLFAiG1chGlzw7UeZi0H+Yh+e6R4NFC4grkzERZrcWqXbzrHlWscLdat9EiC1K3BM5xNiZNaQI/WWbMYQLGvRsqkYdehF8xRg4unQ5oHDyCCABxrqrkbKRyyIcoyv3vd9H3rW19bXluz3oD2r+x6GVX9qQuE3G6I9w3ogV2XbD7edf0PQyI3vQG9a8sDbmzHEITTTAKXCbjZVe471LdnvQHtW0SCiI1LMpeePRB0hckgHPal6swXpbpDDmK5pcAIg9MTDYYdR9puR1Fa3K0EIvMs72dQKy7+8iqEfIQuQhaUGzIV6zmUJdA/mSRfLQS2VVCqrVu6mZClymoIuRRSZ454QFI+jK0GYCLrmKis7ePMDqFSFFD/AKuzZja6GzkRbMLbJQMN9v0IgOwOiRwH5nbkUc02V0g4n20fwBCgrk3oveOeElS14cxKQnLLWhSsucGcwXOaDz0C3IBXdaCn4eVCIsCk2AX2ob81XsFrN1J9UnDyiCQRQ3ZZxqSUknfsMUTPHPCSwbu5mQgcpoCLEU07nQXiCofIUOQlPxTwslXiXMhRkzmLkK7ff0WBlm3FO50F4gqHyFDkJSj/AAMlUDkin+ouKla5/viUTW5CiLV1T8cDyCCxoD1ogALKlwtTIAoHDyiCCD+tM2Y0ryDhWhqVERaSAA4qcPBhIIq96jGaQMGEUzQiMW7KHije2E2sUne00GPwVzxTwgKdWXVYEUA4tXCEToVbDXT6pOHkEEkmhVlTRwqdVBAs9EbInxhLO0BGIoU0Tt5HGbAZeWDoErR9YMQFEXwauEu33WNCn/3jnNvs2AC0DB5RhBB/CvKtJApivgO9mgGAC3rwIpLubSaMEjEF3iBro+SaP8Epw8EEgikhrFuXZXeV8leBFJdjeRXL98Sq62KERegJAsA6UAZVkQGxUP60zZjOb5QAW2AQb0LROQs79wprkatRRNRKyg7oR9Wzt3HxEHyU/f8ADMkIzFY/3dkLo4tQFBC5uOEPz3WPA9QtsrEFVTZr6blqQ/uM6PeOZEBSgn80BaR9wZQhOEaafWCwgklkWlpulb282xKLNlio0J3jnhJU1jhbrVvokQWrdan0zKGLEpdPwUB4zP3YK1nNgi7jUjqb3AZmfwwmOww6j7TcjqKeZqcAFaHRa5wGDKtQiP3XQCFCYzjDqttNyMopP1ZmzG1F0Lq8JB1J+H2TsUqSQyEXiv7HIZVb3pBO9JFKAAdx3Gp4oPIZLRyqD57rHgUlOrcBwRubhUTxwlOcpOfKeA+HXqXYM5hCVm4Q6TLIdzJepdvOseWHynezxDCEvW4IPJlZE7EQiJSenSpKBQKVNSNBpP1P6BxQHDyDCAB62cvj5/ULkeBFJdhaBXgRSXc2k0uKVBjgZViBoDuvGkHyA5FsuQqq1C79hIGIaIOTFE7xzwkqOWztvAoZZFME51qNlL2e0JcgCVhb5ML0ByQubD6hOHkGEkmttVn4opTMoylc+nviv0iWVg/ielLTSx0myKTTwIpLsbyK6p+OB5BBY1yZIB4pJK7pSVIof1VmzGHTZk0qXB5gopEWgiamRlB2Sr6N2cH4jrSAeoFJjOvdgudFNEx3G1CSFjmCj0QGhbNLkAAGwr4Fn4LDtgIOckCgIFwcW4Dgjc3CvvkTxO9DpsyaXIByAVCqn4K654+f1C5HgRSXYWgUueOeEBRfUypkekVyDP0iQfIDkWy5CqrUJv2EgYhog5MUTPHPCSwS7edY0KI9O4IJO91muZ/58iLMPdZoDh5RBBBpPQy38lqAAFAGTJOlCM9jGdsCc0IBq8q0kCCf4pzOkvEEU+CoYoKVqcrQQi8yzvZ1ApXXgaRm07BLFLnh2vmotB/eGbMY6PPHz+oXI8CKS7C0ClzxzwgKSN1wyq6JklSyeokXyA5FsqqFVWoTfsJAxDRByYpLt91jyxk5MditbTSPqXA8KqEhjnG9MtWj4Sk37AvfjIGKtCttVBm5zQjWc2wAKLQw9y/8Ypw8GEgivIB+UM8lE7xzwkqIfoM6x7wyKoCVt7uXQ7EfYZD+7M2Yyl0cLJSoIrICxVYQ+BFJdhaBXgRSXc2k0U2tDyGe2DMgdfXyt48gsoVIFQvRwH6LufhHVasyDSgKgVJsjwScmOxWtpopoUODCgDdXOKynvMZVb3rltOmhQh0JxzZpKv6Yvk9KDSugaHQB575fxy2xoSCEFohnazKDc+02E6psuhq59psL1TZZDQ15qvcrXbqB+5M2YwmO4wyjbzYroKV3GO3zsoSyDg17hbLVtogSGoUfHWRUAIsPkn8M060afhKxfuS9qGKemS4F+TI1p848zP0WtMjCGa0c8BH0HMiHKmr3u+j7UAFvO6YomGjdnTsxEPlcA/U0avgnZR7g/RdRW4qUiyM7NMirSrSQKJ/jmAqdOEEEIRy2rr8osITkoY6KBW/KLRBI5DH3DVt7uXQ7EfYZD+2s2Yy4E4eQQSSacaNHylIt2Ie1KepcDwIgSGeQb11T0cTzCAwrqno4DmElhXNmxE6/KQKEZSHDwYQAPzjvia7jrqmVwBomeOeElTtQ71I6O6H8hOF/MLqTUopkiAF1QcAixYWcmDYhTh4IIIP7WzZjIcPBhJJoFZU0cKvVQQLPRHr3hBZnuskctnbeDhLt90jwoP30qzbhnDI04lDpRMkkqTz2/gXIG46/wBEJJSGcywgUTV8GTxDGz7pYo/kC2xoSCEFohnazKCQ5LIZUA3EszEFP2ozZjKHh2gA8gXgVz9ljVmWRFlycMiDSgKo0BszTccUDqDgRLmRahgpt1IApcwcuU/g1OHgwkEUsL01OU7NGgIKQcQW1OuZ3aIH8idClk3gVDUA/tTNmMbo/lRYCH9KeImVf6L1qsOAkIdC4VSM4pDh4IIAH/pxM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzMn9XZyr7v+iRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERESNabTO/46af8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMV//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/d8sxXR/0d//2Q==" name="Obrázek1" align="bottom" width="127" height="103" border= "0">


Ako dlho sa musí Arulatan používať?

Arulatan používajte tak dlho, kým Váš lekár liečbu neukončí.


Ak použijete viac Arulatanu, ako ste mali

Ak budete fľaštičku stláčať, buďte opatrný a dbajte na to, aby ste do postihnutého oka kvapli iba jednu kvapku. Ak si do oka nakvapkáte veľmi veľa kvapiek, môžete pociťovať mierne podráždenie oka. Poraďte sa so svojím lekárom.

Ak dôjde k neúmyselnému prehltnutiu Arulatanu, obráťte sa na svojho lekára.


Ak zabudnete použiť Arulatan

Ak ste zabudli použiť očnú instiláciu vo zvyčajnom čase, počkajte s aplikáciou, kým nepríde čas na ďalšiu dávku.

Nekvapkajte si do oka kvapku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Arulatanmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Arulatan prestaňte používať a obráťte sa ihneď na svojho lekára:

 • ak zaznamenáte zmeny videnia, ktoré sa neobjavia vždy bezprostredne po aplikácii očnej instilácie. Zmenami sa myslí to, ak je pre Vás sťažené čítanie alebo rozoznávanie drobných detailov.

 • ak cítite, ako by ste mali niečo v oku (očiach).

 • ak Vám slzí oko (oči) a máte ho (ich) červené alebo Vás bolí (bolia), prípadne vidíte rozmazane.

 • ak Vám napuchlo viečko (viečka), viečka Vám opúchajú alebo Vás bolia.


Zhodnotenie vedľajších účinkov je založené na počte ich výskytu podľa nižšie uvedenej tabuľky:

Veľmi časté

pociťuje ich viac ako 1 z 10 liečených pacientov

Časté

pociťuje ich nie viac ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientov

Menej časté

pociťuje ich nie viac ako 1 z 100, ale viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov

Zriedkavé

pociťuje ich nie viac ako 1 z 1 000, ale viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov

Veľmi zriedkavé

pociťuje ich nie viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov

Neznáme

počet výskytu nie je možné na základe dostupných údajov zistiťPoruchy oka:

Veľmi časté:

 • počas dlhodobejšej liečby môže dôjsť k postupnej a miernej zmene farby oka (očí). Tá sa zvyčajne prejaví počas prvých 8 mesiacov. Medzi pacientov, ktorí sú najčastejšie postihnutí touto zmenou, patria tí, ktorí majú zmiešanú farbu dúhovky, t. j. modrohnedú, sivohnedú, žltohnedú a zelenohnedú. Zmena farby je vo väčšine prípadov mierna a nie je klinicky zaznamenaná. Z dôvodu vyššej pigmentácie melanínu sa môže zdať dúhovka viac hnedastá. Viac informácií Vám podá Váš lekár (zvýšená pigmentácia dúhovky);

 • oko môže byť začervenané z dôvodu väčšieho zásobovania krvou (mierna až stredne závažná hyperémia spojovky);

 • môže sa objaviť podráždenie očí (pálenie v očiach – pocit piesku v očiach, svrbenie, štípanie a pocit cudzieho telesa v oku);

 • zmeny rastu rias a chĺpkov okolo očí (väčšia dĺžka, hustota, pigmentácia a množstvo)

Časté:

 • prechodná bodkovaná epiteliálna erózia rohovky, väčšinou bez príznakov;

 • zápal očného viečka (blefaritída);

 • bolesť v očiach.

Menej časté:

 • napuchnutie očného viečka z dôvodu zadržiavania nadmerného množstva vody (opuch očného viečka);

 • suché oko;

 • zápal rohovky (keratitída);

 • rozmazané videnie;

 • zápal spojoviek.

Zriedkavé:

 • zápal dúhovky alebo strednej vrstvy oka (iritída/uveitída) (väčšina prípadov je zaznamenaná u pacientov so sprievodnými rizikovými faktormi);

 • napuchnutie oblasti v zadnej časti oka, ktorá zodpovedá za videnie drobných detailov (makulárny opuch );

 • napuchnutie alebo erózia rohovky (symptomatický opuch alebo erózia rohovky); rozmazané videnie alebo videnie kruhov okolo svetla

 • opuchnutie oblastí okolo očí (periorbitálny opuch);

 • riasy môžu rásť „nesprávnym smerom“, čo môže niekedy spôsobiť podráždenie oka;

 • rad rias navyše (distichiáza).Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé:

 • pacienti s angínou pocítili zhoršenie príznakov bolesti hrudníka.

Neznáme:

 • zvýšený búšenie srdca (palpitácia).

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé:

 • astma,

 • zhoršenie astmy a dýchavičnosťPoruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté:

Zriedkavé:

 • miestna reakcia na očných viečkach;

 • stmavnutie očných viečok a kože okolo očí.


Celkové poruchy:

Veľmi zriedkavé:

 • Bolesť hrudníka.

Neznáme:

 • bolesť hlavy,

 • závrat.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme:

 • bolesť svalov (myalgia);

 • bolesť kĺbov (artralgia).


Ak sa u Vás niektorý z týchto vedľajších účinkov prejaví a budete mať obavy, informujte čo najskôr svojho lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ARULATAN


Pred otvorením uchovávajte a prepravujte v chlade. (2 °C – 8 °C).

Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale, na ochranu pred svetlom.

Po otvorení uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Každú fľaštičku je potrebné po 4 týždňoch po otvorení vyhodiť.


Arulatan nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale a na fľaštičke za EXP. Doba použiteľnosti sa vzťahuje k poslednému dňu uvedeného mesiaca.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Toto opatrenie chráni životné prostredie. Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Arulatan obsahuje

Liečivo je latanoprost. Každý ml obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

2,5 ml očnej roztokovej instilácie (obsah fľaštičky) obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu.

Pomocné látky:

 • benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml

 • chlorid sodný

 • dihydrogénfosforečnan sodný, monohydrát

 • hydrogénfosforečnan sodný bezvodý

 • čistená voda


Ako vyzerá Arulatan a obsah balenia

Očná instilácia je bezfarebná alebo slabožltá, číra tekutina.

Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.


Arulatan je k dispozícii v týchto veľkostiach balenia: 1 fľaštička po 2,5 ml, 3 fľaštičky po 2,5 ml, 6 fľaštičiek po 2,5 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlín, NemeckoTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 20106Arulatan

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/06922


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Arulatan

50 mikrogramov/ml, očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

Jedna kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramov latanoprostu.


Pomocná látka: Benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Bezfarebný alebo slabožltý, číry roztok.


pH je medzi 6,6 a 6,9.

Osmolalita je medzi 250a 330 mOsmol/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného intraokulárneho tlaku u pacientov, ktorí trpia glaukómom s otvoreným uhlom a okulárnou hypertenziou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Okulárne použitie


Odporúčané dávkovanie pre dospelých (vrátane starších pacientov):


Odporúčaná liečba je jedna kvapka raz denne do postihnutého oka (očí). Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa Arulatan aplikuje večer.


Pri liečbe sa nemá prekročiť jedna dávka denne, pretože bolo zistené, že častejšou aplikáciou slabne účinok znižujúci intraokulárny tlak.


Ak bude jedna dávka vynechaná, v liečbe sa pokračuje aplikovaním nasledujúcej dávky.


Tak, ako v prípade aplikovania akýchkoľvek iných očných instilácii, sa aj v tomto prípade odporúča stlačiť na jednu minútu časť spojovkového vaku v oblasti vnútorného kútika oka (punktuálna oklúzia), aby sa znížila možná systémová absorpcia. To je potrebné urobiť ihneď po aplikácii každej kvapky.


Kontaktné šošovky je potrebné pred aplikovaním očnej instilácie vybrať. Môžu sa opäť nasadiť po 15 minútach.


V prípade používania viac ako jedného topického očného lieku je medzi aplikáciami jednotlivých liekov potrebné dodržať najmenej päťminútový interval.


Deti a dospievajúci:


Podávanie Arulatanu deťom/dospievajúcim do 18 rokov sa vzhľadom na chýbajúce údaje o bezpečnosti a účinnosti neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na latanoprost, benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Latanoprost môže postupne meniť farbu oka, pretože zvyšuje množstvo hnedého pigmentu v dúhovke. Pred začatím liečby je potrebné pacientov informovať o tom, že môže dôjsť k trvalej zmene farby oka. Jednostranná liečba môže mať za následok trvalú heterochrómiu.


Táto zmena farby oka bola pozorovaná prevažne u pacientov, ktorí majú zmiešanú farbu dúhovky, t. j. modrohnedú, sivohnedú, žltohnedú a zelenohnedú. V štúdiách skúmajúcich látku latanoprost bol začiatok zmeny pozorovaný zvyčajne počas prvých 8 mesiacov liečby, zriedka počas druhého alebo tretieho roka liečby, a zmena nebola zaznamenaná po štvrtom roku liečby. Miera progresie pigmentácie dúhovky sa časom znižuje a počas piatich rokov je stabilná. Účinok zvýšenej pigmentácie v čase dlhšom než päť rokov nebol hodnotený. V otvorenej štúdii skúmajúcej bezpečnosť latanoprostu v období piatich rokov bola pigmentácia dúhovky zaznamenaná u 33% pacientov (pozri časť 4.8). Vo väčšine prípadov je zmena farby dúhovky nepatrná a často nie je klinicky pozorovaná. Miera výskytu u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky sa pohybuje od 7 do 85 %, pričom najvyšší výskyt je u pacientov so žltohnedou dúhovkou. U pacientov s homogénnou modrou farbou očí neboli pozorované žiadne zmeny a u pacientov s homogénnou sivou, zelenou alebo hnedou farbou dúhovky došlo k zmene iba zriedka.


K zmene farby dochádza z dôvodu vyššieho obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky a nie z dôvodu zvýšenia množstva melanocytov. Zvyčajne sa hnedá pigmentácia okolo zornice v postihnutom oku koncentricky rozptýli smerom k okraju, ale viac zhnednúť môže celá dúhovka alebo iba jej časť. Po ukončení liečby nebolo pozorované ďalšie zvýšenie pigmentácie hnedej dúhovky. Doteraz nebolo v klinických štúdiách spojené so žiadnym symptómom, ani patologickými zmenami.


Liečba nemá vplyv na névy, ani na škvrny dúhovky. V klinických štúdiách nebolo pozorované nahromadenie pigmentu v trabekulárnej sieti, ani inde v prednej komore. Na základe päťročných klinických skúseností nebolo preukázané, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaký negatívny následok a Arulatan je možné používať aj pri ďalšej pigmentácii dúhovky. Pacientov je však nutné pravidelne monitorovať a ak to bude vyžadovať klinická situácia, liečbu Arulatanom ukončiť.


Pri chronickom glaukóme so zúženým uhlom, glaukóme s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a pigmentovom glaukóme sú skúsenosti s latanoprostom iba obmedzené. Nie sú žiadne skúsenosti s liečbou latanoprostom pri zápalovom a neovaskulárnom glaukóme, zápalových očných ochoreniach a pri kongenitálnom glaukóme. Latanoprost nemá žiadny alebo iba veľmi slabý vplyv na zornicu, ale s jeho liečbou nie sú žiadne skúsenosti pri akútnych záchvatoch glaukómu s uzavretým uhlom. Preto sa odporúča pri týchto problémoch používať Arulatan s opatrnosťou, kým nebudú k dispozícii ďalšie skúsenosti.

Zo štúdie skúmajúcej používanie latanoprostu počas perioperačného obdobia pri operácii sivého zákalu sú k dispozícii iba obmedzené údaje. Arulatan je potrebné u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Vyskytli sa prípady makulárneho edému (pozri časť 4.8) hlavne u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov s roztrhnutým zadným puzdrom šošovky alebo prednými komorovými šošovkami, alebo tiež u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre cystoidný makulárny edém (napríklad diabetickú retinopatiu a okluzné sietnicové žily). Arulatan je potrebné používať s opatrnosťou u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov s roztrhnutým zadným puzdrom šošovky alebo prednými komorovými šošovkami, alebo tiež u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre cystoidný makulárny edém.


U pacientov so známymi predispozičnými rizikovými faktormi pre iritídu/uveitídu je možné Arulatan používať s opatrnosťou.


Sú k dispozícii iba obmedzené skúsenosti v prípade liečby pacientov s astmou, avšak v postmarketingovom sledovaní bolo zaznamenaných niekoľko prípadov exacerbácie astmy a/alebo dýchavičnosti. Pacientov trpiacich astmou je teda potrebné liečiť s opatrnosťou, kým nebudú získané dostatočné skúsenosti (pozri aj časť 4.8).


Boli pozorované prípady sfarbenia kože okolo očných viečok, väčšina z nich u japonských pacientov. Na základe doterajších skúseností nie je sfarbenie kože okolo očných viečok trvalé a v niektorých prípadoch zmizlo ešte počas liečby Arulatanom.

Latanoprost môže postupne meniť rast rias na viečku liečeného oka a chĺpkov okolo neho; medzi tieto zmeny patrí väčšia dĺžka, hustota, vyššia pigmentácia, väčšie množstvo rias alebo chĺpkov a rast rias nezvyčajným smerom. Zmeny rastu rias však po ukončení liečby prestanú.


Arulatan obsahuje benzalkóniumchlorid., ktorý môže spôsobiť podráždenie oka. Je potrebné zabrániť kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pred aplikáciou sa kontaktné šošovky vyberú a počká sa najmenej 15 minút pred ich opätovným nasadením. Je známe, že benzalkóniumchlorid mäkké kontaktné šošovky sfarbuje.


Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť aj bodkovanú keratopatiu a/alebo toxickú ulceratívnu keratopatiu. U pacientov so syndrómom suchého oka alebo pri oslabenej rohovke je v prípade častého alebo dlhodobejšieho používania Arulatanu potrebné pacienta starostlivo sledovať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Pri súbežnej aplikácii dvoch analógov prostaglandínu do oka boli zaznamenané prípady paradoxného zvýšenia intraokulárneho tlaku. Preto sa používanie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínu alebo derivátov prostaglandínu neodporúča.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Bezpečnosť používania tohto lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená. Liek má potenciálne nebezpečné farmakologické účinky na priebeh gravidity, plod a novorodencov. Preto sa Arulatan nemá počas gravidity používať.


Laktácia


Latanoprost a jeho metabolity môžu prenikať do materského mlieka a preto nemajú Arulatan používať dojčiace ženy, alebo majú dojčenie prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Arulatan môže spôsobiť prechodné rozmazané videnie. Pokiaľ rozmazané videnie pretrváva odporúča sa , neriadiť vozidlá a neobsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov sa týka zrakového systému. V otvorenej štúdii skúmajúcej bezpečnosť latanoprostu v období piatich rokov bola pigmentácia dúhovky zaznamenaná u 33 % pacientov (pozri časť 4.4). Iné nežiaduce účinky na zrak sú väčšinou prechodné a vyskytujú sa ihneď po aplikovaní dávky.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100, až <1/10)

Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé(≥1/10,0000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10,000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy oka:


Veľmi časté:zvýšená pigmentácia dúhovky; mierne a stredne závažné podráždenie oka v dôsledku prekrvenia spojovky (pálenie očí, akoby v nich bol piesok, svrbenie, pichanie a pocit cudzieho telesa v oku); zmeny rias a chĺpkov okolo očí (väčšia dĺžka, hustota, vyššia pigmentácia a množstvo) (väčšina prípadov bola pozorovaná v japonskej populácii).


Časté: prechodná bodkovaná epiteliálna erózia, väčšinou bez symptómov; zápal očného viečka; bolesť v očiach.


Menej časté:edém očného viečka; suché oko; keratitída; rozmazané videnie; zápal spojoviek.


Zriedkavé:Iritída/uveitída (väčšina prípadov zaznamenaná u pacientov so sprievodnými predispozičnými faktormi); edém škvrny; symptomatický edém rohovky a erózia rohovky; periorbitálny edém; rast rias nezvyčajným smerom, čo niekedy môže spôsobiť podráždenie oka; rad očných rias navyše pri vývode Meibomových žliaz (distichiáza).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:


Veľmi zriedkavé:Zhoršenie angíny u pacientov, ktorí týmto ochorením trpeli už predtým.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:


Zriedkavé:Astma, zhoršenie astmy a dýchavičnosť.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:


Menej časté:Vyrážka.


Zriedkavé:Lokalizovaná reakcia na očných viečkach; stmavnutie palpebrálnej pokožky viečok.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:


Veľmi zriedkavé:Bolesť v hrudníku.


V postmarketingovom pozorovaní boli dodatočne spontánne zistené tieto problémy:


Poruchy nervového systému:


Bolesť hlavy, závrat.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:


Palpitácie.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:


Myalgia (bolesť svalov); Artralgia (bolesť kĺbov).


4.9 Predávkovanie


Okrem podráždenia očí a prekrvenia spojovky nie sú v prípade predávkovania Arulatanom známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky na zrak.


Ak dôjde k neúmyselnému prehltnutiu Arulatanu, môžu byť užitočné nasledujúce informácie: Jedna fľaštička obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac než 90 % je metabolizovaných pri prvom priechode pečeňou. Intravenózna infúzia 3 mikrogramy/kg u zdravých jedincov nevyvolala žiadne príznaky, avšak dávka 5,5 – 10 mikrogramov/kg vyvolala nevoľnosť, bolesť brucha, závrat, únavu, návaly tepla a potenie. U opíc bol latanoprost podávaný intravenózne v dávkach do 500 mikrogramov/kg bez závažnejších účinkov na kardiovaskulárnu sústavu.


Intravenózne podanie latanoprostu opiciam bolo spojené s prechodnou bronchokonstrikciou. U pacientov trpiacich stredne ťažkou prieduškovou astmou však nebola bronchokonstrikcia indukovaná latanoprostom pri lokálnej aplikácii do očí v dávke sedemkrát vyššej než klinická dávka Arulatanu.


Ak dôjde k predávkovaniu Arulatanom, liečba musí byť symptomatická.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomatiká a miotiká, analógy prostaglandínu;

ATC kód: S 01 E E 01


Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F, je selektívny prostanoidný agonista FP receptorov, ktorý znižuje intraokulárny tlak tým, že zvyšuje prietok vodnatého moku. K zníženiu intraokulárneho tlaku u človeka dochádza asi tri až štyri hodiny po aplikovaní a maximálny účinok sa dosiahne po ôsmich až dvanástich hodinách. Tlak zostáva znížený najmenej počas 24 hodín.


V štúdiách vykonaných so zvieratami a ľuďmi sa zistilo, že hlavný mechanizmus účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u človeka bolo pozorované pomerne malé zvýšenie odtoku (pokles rezistencie odtoku).


V kľúčových štúdiách bolo zistené, že latanoprost je účinný ako monoterapia. Navyše boli vykonané klinické štúdie skúmajúce kombinácie. Tie zahŕňajú štúdie, ktoré ukazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii s beta-adrenergickými antagonistami (timolol). Krátkodobé (1 alebo 2-týždňové) štúdie ukazujú, že účinok latanoprostu je nápomocný v kombinácii s adrenergickými antagonistami (dipivalyl epinefrín), orálnymi inhibítormi karbo-anhydrázy (acetazolamid) a aspoň čiastočne nápomocný s cholinergnými agonistami (pilokarpín).


Klinické štúdie ukázali, že latanoprost nemá žiadny významný účinok na tvorbu vodnatého moku. Nezistilo sa, či latanoprost vplýva na hemato-aqueóznu bariéru.


V štúdiách u opíc sa zistilo, že latanoprost nemá v klinickej dávke žiadne alebo má iba zanedbateľné účinky na intraokulárnu krvnú cirkuláciu. Avšak počas topickej liečby sa môže vyskytnúť slabá alebo stredne závažná konjunktívna alebo episklerálna hyperémia.


Chronická liečba očí latanoprostom u opíc, u ktorých bola vykonaná extrakapsulárna extrakcia šošoviek, nezasiahla cievy sietnice, ako ukázala fluorescenčná angiografia.


Počas krátkodobej liečby u ľudí nespôsobil latanoprost únik žltého farbiva do zadného segmentu pseudofakických očí.


Bolo zistené, že latanoprost nemá v klinických dávkach žiadne významné farmakologické účinky na kardiovaskulárnu alebo dýchaciu sústavu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost (mw 432.58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je sám o sebe inaktívny, avšak po hydrolýze kyselinou sa latanoprost stáva biologicky aktívnym.


Prekurzor sa dobre vstrebáva rohovkou a celé množstvo liečiva, ktoré prenikne do vodnatého moku, sa počas prestupu rohovkou hydrolyzuje.


Štúdie vykonané u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia vo vodnatom moku je dosiahnutá asi po dvoch hodinách po topickej aplikácii. Po topickej aplikácii u opíc dochádza k distribúcii latanoprostu hlavne do predného segmentu, do spojoviek a na očné viečka. Do zadného segmentu prenikne iba nepatrné množstvo liečiva.


V oku nedochádza prakticky k žiadnemu metabolizmu kyseliny latanoprostu. K hlavnému metabolizmu dochádza v pečeni. Polčas v plazme je u človeka 17 minút. Hlavné metabolity, 1,2-dinor a 1, 2, 3, 4-tetranor metabolity, nevykazujú v prípade štúdií so zvieratami žiadnu alebo iba slabú biologickú aktivitu a vylučujú sa primárne močom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U niekoľkých druhov zvierat sa skúmala očná a systémová toxicita latanoprostu. Všeobecne je možné povedať, že latanoprost je dobre tolerovaný a hranica bezpečnosti je medzi klinickou dávkou do oka a systémovou toxicitou najmenej 1000-násobná. Preukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-krát vyššie než klinická dávka/kg telesnej váhy a podané intravenózne opiciam bez anestézie zvýšili rýchlosť dýchania, čo pravdepodobne naznačuje krátkodobú bronchokonstrikciu. V prípade štúdií so zvieratami sa nezistilo, že by latanoprost zvyšoval citlivosť.


U králikov alebo opíc neboli pri podaní dávok do 100 mikrogramov/oko/deň zistené žiadne toxické účinky na oči (klinická dávka je približne 1,5 mikrogramov/oko/deň). U opíc však bolo zistené, že latanoprost spôsoboval vyššiu pigmentáciu dúhovky.


Mechanizmom zvýšenej pigmentácie sa zdá byť stimulácia tvorby melanínu v melanocytoch dúhovky bez žiadnych pozorovaných proliferačných zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá.


V prípade štúdií skúmajúcich chronickú toxicitu očí sa nepreukázalo, že by aplikácia latanoprostu v dávke 6 mikrogramov/oko/deň spôsobovala zväčšenie palpebrálnej štrbiny. Tento účinok je reverzibilný a dochádza k nemu pri podaní dávok nad hranicou klinickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.


Pri testoch na reverznú mutáciu s použitím baktérií, na génovú mutáciu lymfómu u myší a pri mikronukleárnych testoch na myšiach bol latanoprost negatívny. Pri ľudských lymfocytoch boli pozorované in vitrochromozomálne aberácie. Podobné účinky boli zaznamenané s prostaglandínom F, prirodzene sa vyskytujúcom, čo naznačuje, že ide o skupinový efekt.


Dodatočné štúdie mutagenity na naplánovanú syntézu DNA in vitro/in vivou potkanov boli negatívne a výsledky naznačujú, že latanoprost nemá mutagénny účinok. Štúdie karcinogenity boli u myší a potkanov negatívne.


V štúdiách so zvieratami nebolo zistené, že by mal latanoprost nejaký vplyv na plodnosť u oboch pohlaví. V prípade štúdie embryotoxicity u potkanov nebola pri podávaní intravenóznych dávok latanoprostu (5, 50 a 250 mikrogramov/kg/deň) zistená žiadna embryotoxicita. Avšak u králikov mal latanoprost pri dávkach 5 mikrogramov/kg/deň a vyšších embryoletálne účinky.


Dávka 5 mikrogramov/kg/deň (približne 100-krát vyššia než klinická dávka) spôsobila značnú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšenou mierou neskorej resorpcie a potratov a zníženou hmotnosťou plodu.


Nebol zistený žiadny teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Benzalkóniumchlorid

Dihydrogénfosforečnan sodný monohydrát

Hydrogénfosforečnan sodný

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


V štúdiách in vitrosa preukázalo, že pri zmiešaní očných kvapiek s obsahom tiomersalu s Arulatanom došlo k zrazeniu. Pri použití týchto liečiv je potrebné pred aplikovaním očných kvapiek dodržať aspoň päťminútový interval.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti: 24 mesiacov

Čas použiteľnosti po otvorení fľaštičky: 4 týždne


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C – 8 °C).

Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po prvom otvorení fľaštičky: uchovávajte do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaštička a kvapkadlo z polyetylénu s nízkou hustotou .Viečko z polyetylénu s vysokou hustotou.


Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá približne 80 kvapkám roztoku.


Arulatan je k dispozícii v týchto veľkostiach balenia:

1 fľaštička po 2,5 ml, 3 fľaštičky po 2,5 ml, 6 fľaštičiek po 2,5 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165 – 173

13581 Berlín, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0610/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
8Arulatan