+ ipil.sk

Azelastin COMOD 0,5 mg/ml očná roztoková instiláciaPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene,ev. č.: 2013/00132-ZME

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Azelastin COMOD 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia


Azelastíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri čast‘ 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Azelastin COMOD a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Azelastin COMOD

3. Ako používať Azelastin COMOD

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Azelastin COMOD

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Azelastin COMOD a na čo sa používa


Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


Azelastin COMOD obsahuje azelastín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antihistaminiká. Antihistaminiká účinkujú tak, že bránia vplyvom látok, ako histamín, ktoré telo produkuje ako súčasť alergickej reakcie. Pri azelastíne sa dokázalo zníženie zápalu oka.


Azelastin COMOD možno použiť na liečbu a prevenciu porúch oka vyskytujúcich sa pri sennej nádche (sezónny alergický zápal očnej spojovky)u dospelých a detí od 4 rokov.

Azelastin URSAPHARM možno použiť na liečbu porúch oka spôsobených alergiou na roztoče alebo srsť zvierat (celoročný alergický zápal očnej spojovky) u dospelých a detí od 12 rokov.


Azelastin COMOD nie je vhodný na liečbu očných infekcií.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Azelastin COMOD


Neužívajte Azelastin COMOD

- Ak ste alergický (precitlivený) na azelastíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.) aprinosenímäkkýchkontaktnýchšošoviek.


Ak sa vás to týka, poraďte sa s lekárom.


Upozornenia a opatrenia

 • Predtým, ako začnete používat‘ Azelastin COMOD, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak si nie ste istý, či sú vaše poruchy oka spôsobené alergiou. Hlavne ak je zasiahnuté len jedno oko, ak zle vidíte alebo vás bolia oči a v nose nepociťujete žiadne príznaky, je možné, že sa jedná skôr o infekciu než alergiu

 • ak sa napriek používaniu Azelastinu-COMOD problémy zhoršili alebo pretrvávajú dlhšie ako 48 hodín bez výrazného zlepšenia .


Pred použitím Azelastin COMOD sa poraďte s lekárom, ak:

- nosíte tvrdé kontaktné šošovky.


Iné lieky a Azelastin COMOD

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať lieky, vrátane iných očných instilácií (t. j. očných kvapiek) alebo liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Interakcie (vzájomné ovplyvňovanie sa) lieku s inými liekmi a jedlom doposiaľ nie sú známe.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte,ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Azelastin COMOD sa nemá používať počas dojčenia, pretože liečivo sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, aby ľahké prechodné podráždenie po aplikácii Azelastinu COMOD viedlo k výraznejšie zhoršenému videniu. Ak sa však vyskytnú prechodné účinky na zrak, môžete krátko po použití Azelastinu COMOD vidieť rozmazane. Preto najprv počkajte, kým tieto účinky odznejú a až potom veďte vozidlo alebo obsluhujte stroje.


 1. 3. Ako používať Azelastin COMOD


Vždy používajte Azelastin COMOD presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý správnou dávkou alebo použitím lieku, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Poruchy oka spôsobené sennou nádchou (sezónny alergický zápal očnej spojovky):

Ak lekár nepredpíše inak, dospelí a deti od 4 rokov si aplikujú jednu kvapku Azelastinu COMOD do každého oka dvakrát denne (ráno a večer). V prípade potreby možno dávku zvýšiť na 1 kvapku do každého oka štyrikrát denne.


Poruchy oka spôsobené alergiou (celoročný zápal očnej spojovky):

Ak lekár nepredpíše inak, dospelí a deti od 12 rokov si aplikujú jednu kvapku Azelastinu COMOD do každého oka dvakrát denne. V prípade potreby možno dávku zvýšiť na 1 kvapku do každého oka štyrikrát denne.


Nezabudnite:

- nepoužívajte Azelastin COMOD dlhšie ako 6 týždňov,

- Azelastin COMOD sa má kvapkať iba do očí.


Ako používať Azelastin COMOD

Umyte si ruky.

Zoberte čistú papierovú vreckovku a odstráňte vlhkosť z okolia očí.Obrázok 1:

Pred každým použitím odstráňte kryt.

Pred prvým použitím Azelastin COMOD stláčajte prosím dno fľaštičky dovtedy, kým sa na hrote fľaštičky neobjaví prvá kvapka. Následne je fľaštička pripravená na ďalšie používanie.


MORVlZWXv3r3btGnT9u3bqeVbtmwZNmxYO0mZ7Pmhy8WJJBm1atVCd/Px8WnWrNnOnTupF/Lt27enT59Onjx58+bN/fv3l2wnicevQUwIRkREHDx4kByEgwzQ0dExMzObMmUKNdzCly9fYmJiaJ1i0ODBsrKyYq10dYLDvIuOnZ6e/uLFC2ohnh9HRyDRzkDAol36RA1xgFbOoRE/uCDv37+PjY2FbLp8+TKtE8JZ2bp1q6urq2RY859tn+AKIESsBYF2w8PDacvyExMTFyxY4OXlNX78ePZv7eNRHYByPXLkSFBQ0K1bt8jC+vXrm5qaLly4UFdXlzYO9+zZM3R8Wp4bbW1t7g7XCYPDvPv169e0tDTaFCY6P4f0LhW4HFpTqzqoTglXxpkzMjJgrE+dOnXhwoXXr1//bIPBhg0bRo0aBSEl5urx+CEUFBSWL1+upKRkb29PO4SH6OTkhH5qYmIiSZKFR0UA19/Nze3AgQPU+ATt27dHOzE2NhbO4gy/DR9+9eoVtbCDhkbXrl0lw8kmwGHehRv15vVrakndunW7dOnCob6NZletia6oi86gNtiTVAu9KzMzk1gtBS375s2boqIiGOiTJ08+ePCAiN5FW1jRr18/yKbIyMjo6Gi8zcrKMjIygmMBW8/MNfD4HnKNGs2bP79Fixbz5s2jHcKTdXV1/fbt2+zZs3nVW3OA7jl58uQnT55QAy+PHj3a39+/U6dOPzRHz58/v3r1Km18a/CgQW3btpWkbWkc5l3Y7jffBxWrX79+3759OfR4mjdvTja+MgFEe35ybxw8EvATS8LngmK9vb1BohX5MOqsrKy8cOHCZcuWNWzYELLpzp07rwX+VkFBQVhYGLQUb8pZAjTmkaNGbdq0CRInPT2d2p4hd1xcXFJSUiwsLMDNDFaSR3UDDlZxcfG///4LUfvo0SOyvEmTJn///feKFSvQo39opdGjIXbBu9RCFRWVwUOGSNJiZilO825JScnDBw+oJfXq1dPW1maqPlVEfn5+bm6uCNUbKCohIYF4raqqyp51OrhS6Nrffqxx48bwovr06TNmzBhdXV1ir/OAAQPgQUP1ootCEG/durVbt24TJkxgPOdjVSC8rqpr166M1KTqkJaWHjN2rFKLFsFBQTdu3KCuSv348SOcrXfv3sHr+kVuLh5cR15e3q5du8LDw8l5LjhkWlpa5ubmM2bM+FlQI3Tn+Pj4gwcPUgvxRfQFBQUFuNr4Yu3atWHkOTSi+TNw2Fqlpqa+/H4xM4wvt/oz2lD1qXPqCpesrKzExEQ4oWyQvDIyMp07d75///4Pj3bq1Alci/9woXR0dOCIUJdhowcuWLAArjS6qJTAlG/YsKFDhw7du3cXU+2rAbSAa1KCQXVGaiISoFXjCTq7uIBfYy9fps0XbN++PTk5OSoqqm3btkzVkEf1ITMzEzL32LFj1B2e8IxXrlzZo0ePX2ypyMnJ2bhxI82kQzo/ePDAydERdrJhw4a1ateWrltXUVGxS5cuHTU1VVVUWigrcy5agxSneffD+/e0EnhD7FF1FQG8hOqbc0VzHDFixNGjR6UEEnPnzp2DBg0CmTE+Di8vLx8QEICuSI2GAYcAorxVq1boVNIC4M78sKpgWRcXlzlz5mRnZ8OmX758OSwsjNMSqqSkhOkqiBjwgOEzrV27drmFBW3YELh06dLkyZMPHDiAR8lI9XhUE+BRzZ0798qVK1Rny04AqNVfWJ7Pnz+jC9N2gUsJ9jV8EIBaiPPArKGN1RFg4MCBo42Meurrq6iqcmLpqBSneZfmGQGWlpYc2iojJXAUyLYIFoGH2LFjRxGePDg4GFaPcDwhEMPDwwMDAxnPTExs+oTlrdzXcV2GhoaLFy/28fGREvRMSCj4E2ZmZhwdgKKl+5YS8BYjNREh8JjU1NQ2R0VZWVqCaGn7i+7evQvPCQ5Tt27dJOBieRQXF1+7dg3P9D1FDjVv3nzNmjXoqj9TF5CzkARoDKtWrbp9+3YFfwvfKhWAeHtCALzQ19cfb2wMVa2hoSEnJ8dmDuZwi79z5w6thNPuc1lZmcjDDrdp08bf33/lypW5ubl4u2nTpqFDh06bNk20vyJ+oEfBg0YDOHfuHFGyefPmzp07jxo1itmKVQ6pqam0kjbq6kxURPRo1qxZUHCwn68vpAwtX+eNGzeWL1/u4OBgYGDAhukPHpVGTk5OdHQ0/GCSdNFDu3fvbm9vjy75M9IlUqcfOHBg165d1EgDlcZtAfBi3Lhxevr60MHt27eHL874CJ8wuMq76MO0gOxSgqh1jFSm0oD0rO42MWbMmNjY2B07dhBvV69eraenx2kHhYC8vHxkZOT06dOJnvb8+XNra2stLS11DjKWcOplScocBdFja2cHF3DLli20mWyCet3c3ExNTZmqHo+qANIzKytr/fr16IxkM5aRkZk4cSLc/V8Ec/348SPaw+7duxMTE0WeAvX48ePwyA+2bw/uN54woV+/fmzTvlzl3YyMDOGg/5xbqQHzSg6Mo/EVFxeL/CcgOBYtWnTz5k1ibSFaORQGmjvnYkYKA48bLvb8+fOJeE9Pnz7FlR46dEiSSEsCAM9SSUlp4d9/N2naFMI3PT2devTNmzdmZmZlZWXCu355sB9FRUU2NjbQrFTbtWTJEmdn56ZNm/5s1g++Mrzk//7772crGzp27PjXX3/RyBLfoka8+jVQnydPnjx79uzYsWOjjYzMzcw0OnZkD/tylXeFs/eMHz+ec3ndawlAvAYvPnr0aMSIESL/CV1d3dmzZ3t4eBCt/OzZs4cPH542bRp7wmhUDujVffv2tbCwWLNmDfo/Ss6fP+/i4uLp6cmtlrB27VpaicSEniaARigrKztjxoy6dev6UkYjCRQWFi5YsABuNP5z68HVZMBVSkpKsrW1PXLkCFmoqKhoZ2e3fPnyH7r1EMd5eXk7d+4EVf9wTg0WCTrB3NwcZ/jhdiNCXkNYw10DrYLvc3Jy0H7y8/N/SOFfv37FoQP79+NPWVl5zNix0L46OjqoZ8OGDRlcDMRV3qUmbiSgp6fHSE2qCFVVVeFtJKIFTB5Y9s6dOzExMegtaIh+fn7dunXr0qVLtf6uGIDOM2vWLOjdbdu2EdOH27dvb9WqFbouhyx4165d7969Sy2BE9ajRw+m6lNNkJaWnjp1Klqjj7c3LRAg7Kmrqyuod/HixXwAMvbjy5cv//77r4ODw71798hC2BPI3J8tH4Hlef78eXh4+O7du39Iuui2w4cPnz9/fq9evX423w8HrpkA2traY8eOhWiGDwcChnRGD0pISHj79q3wKkUCYOuozZvx175Dh/79+w83MOihp9e8eXNG2JervHuU4mQR4GiogcGDB6PRVPevQD/NnTv39u3bxJAsvBZ4natXr2Z8bXPVATfWzMwsOTn55MmT6NtwqDdt2oTrRbfkylj6vHnzaLybKLRWXzIAvYvn0rRpUzc3N1rQGzy44OBg/LewsKCmhOPBNhQXF6OveXp6Pnz4kCwcNGiQi4vLgAEDfvgV6E4YHw8Pj8uXLxNDUzSAcZcuXYqvK/5Jsj94cm0EMDQ0hA6Gt3r16tVr166d/j4hNA2vEhPxd/bMGfDupEmT8NNw3yv+oyIBJ3kXt/jNmze0Qs5N7hKgMh/8/WoKbQErNnLkyPHjx69fvx59AE3/2LFjoHy0VwkYbdbU1HR0dIyPjycGMNE2fH194T736dOHE+ZbR0eHVhIVFbXa2ZmRylQ30N5gXkNCQry8vC5euEA9lJOTAz0EyRIUFNS6dWumasjjFygsLNy7d29AQAB892/fvhGFkI/r1q3r3Lnzz4zJo0eP4E5BHAtns1dVVXVycpo8ebKCgkKleyv8uRYC9O7de8mSJVeuXEFDunjx4i++kp6efub06WtXr86ePdtqxQoxx6HkJO9mZGSU/++RE5CVlYXXw1R9RIWSkhLhdikq1KtXj4gjQ0je58+f79ixQ1tbG+2ehevs/wjorr169UJPmzNnTn5+fnl5+Z07d+B9w8nQ0NBguna/h3DmyoKCAvgQHM2s9VvAOsPVgG8EzXTq5EnqqCO6ALHjaPPmzSoqKpxwm2oO8FzQyxwcHMgSGRkZ8Bae489mB/BAY2JipkyZInwIanXo0KGurq76+vqiyjUEKwf+NjY2HjZs2L///gsH7vHjx6j2D2d/id3DEREReZ8+oRripF5O8u7/uVrfD+KPGTOGPWvV/gjiDHIGQwa3dN68ecRuuQMHDkARmpubc/TW0YA2AFMO35nYrAxvFwYCnYr9Ufjbtm0LrzEpKYla+OHDB0nlXQK4aiKnxdEjR2hm8ezZsyYmJv7+/rDIXB+PkRhkZmbiiUDpkiVNmjRZvHgxepm8vPwPv5KXl7d161YbGxvhQ/Xr11+wYMHKlSuraQlho0aNxo0bN3DgwNu3b9+4cePhw4dpaWkQG1lZWcIf3r1rV1lpqZe3988uROTgJO8+efKEpgvbt2/P0f5JlemwPiIPnUHDyJEj586dGxwcTLwNCwtDSadOnar1R8UDuMxwKdLT093d3YkSKCdlZWUvLy+xdadKY8SIEZs2baKWPHr0iKNLBSsO2FxYbbmGDaOiomiHrly5YmlpiUcJScQHtGIccArhJO3Zs4cs0dLSWrJkCbjzZ5Oj2dnZsDOhoaHCC51at24NxoVQrm6JifMPF+DTp0/gXbAv2tWuXbsI15yK/fv3dxHEvKvW+pDgZIO++n38Tyku8y4VaA3VsYWXChkZmRUrVsTGxhILed68eePm5rZv375q/VGxAU700qVLiWQJRAkMOlwZuBcsX2MFK0YrwTOCh8REXcQKFRWV1c7O8k2arA0MpB26deuWra0t3CY4JTz1Moj4+PhVq1Zdu3aNLOnataufn9+QIUN+thglJyfH19c3PDxcONcWbPX27dt79+4tzjz2jQXo0KHDqFGj5syZExgYCKKlfWbzpk0jDA3btW8vhvpwrzXDbaGmcyegqqrK0akgarW/fT9pXU2ABFy+fPnixYuJwT20v+nTp48bN47rs7xS/wvRABuRkZHxzz//wDnDNcKrUFdXt7CwYPPOIuHV+Lfj42GzakJqYTwXOzs7WPDQkBBqLEkiFw0enLOz8+TJk/ExCWii3AKRm8/a2vrGjRtECewVMTdvYGDwM6kDcQlPlzoiTX4X7TwiIqJv376MmGv8KNS5np4ebEL37t1dXFyoExzwFW7Fx/O8+2NkZ2XR4oqBSGBtOcq74s+iAzdz+PDhMGTkqJGrqyv6g8TEasCFwI5D9V6/fr28vJxYOtG0aVMTExPWUi8cR9SNyjplZWWpqamcWBdWdaDzmpmZoS8E+PvT5rnfvHljb2+fnZ29aNEiCdj2xiGAdGNjY+H0kKQLv6dPnz5r1qyB0v0Z6RYVFW3btm39+vW0cllZ2UGDBtna2kLpssFW//333wkJCWQAXSlBza9dvQoRIoZf5x7vpqSm0naAwXtq3rw5U/WpIqimJCsr64eb20QOeCogodu3bz9//lxKMF8OBzY4OFj8+9iqCXBp4UwQuROkBAlufXx8cKsnTZrEzhD88vLyqDPMHFkC5/LVq1c1hHelBHMExsbGcD483N1pUTXgQnl5eWVkZICAf5Y1nYfIce7cOfSgR48ekSUTJ060sbHp2bPnz0i3tLQUTObm5kbLc4CHCz5btWoV2jNLJgQbN24MyU7lXfgZKSkpcNPF4N5xj3efJiTQIjODdNlpTP8UkDsiDxH+Q8Df/Ouvv9CLQkNDwfSQVufPn7969erIkSPF8OtiAC5w8ODBQUFBcLGJkuTkZEtLS9Db6NGj2eBu0wA10KNHDyrvlpSUPH36VGKeSEWAXjxixIimglWytFwRsOMhISFwTP39/cW81bJm4siRI0uWLIGvQ5YsW7YMSvcXUZelBCsZHRwchOcBBwwYgO+yassiWFZ47vnbt2/Vt5OTCo7xLmjp2bNn1HzpUoIlwdwVakzVHIZ+zpw5oFsin8/bt283bNigo6MjMXtX4FbDt/j333+NjIyIUQRYbXjr6Py4TLZRr4yMDG0DenFx8Y3r1zmXUrqKkJaW7j9gwIGDB8eNHUsz33BEdu7cWV5e7unp2aJFixp1W8QJ2NiDBw8uXbqUlDf16tUjSPcXQhCMFRcXB0VLe2pEN9y9ezertvOhtnDs4CXQyuXk5MQzoMIx3s3Nzc3Pz6cVNm7cWJxL40QLanOEZYH0FNtPa2pqwqW1sLAg/L4bN26cPHly9uzZLF/6+0eA6o2IiHB0dPzw4YOUIFrIpEmT9uzZ84uxMkZQt25dZWVlWmFBQQGsg8R4QhVHly5dzpw9a7FsWUJCAnXmBZSwf/9+3BZra+vu3btzt9ezFmDNvXv3wrMhSVdBQWHx4sVWVlY00i0tLYU1zszMTElJwYeJBYy0ZFPAhAkTwsPDWUW6qPmdO3fWrl179uxZavn/zUAPHiyeOnCMd/OEeLd169bt2rWTjG0GL168oA7siAFTp04F1x49elRKEAVs165dffv2hdVjz3BQ1TFlypTCwkI/Pz8iUNfr169htd3c3H6xNkT8QE3U1NTat29PndpEtT9+/FgDeRfQ0NCIiIzcvm0bnCTqvBJoGGoMdykwMBBCile9IgR4NCoqKjg4mEwYBdJduXLlokWLqAto0CwfPXoUExPz9OlTfPLly5fZ2dk/PKGBgYGLiwurEl1kZWXBdduwYYNwRrsGDRrAHRdPNThGV5lZWbQtz+rq6sJh9jgKNF/hKYdqBXxYEBLBu0BcXNw///wDPwaunzirUa3AtUDEw5HHlRIWHJfp7u6uqKgIzcR07f5/gF+7du1K5d28T59SU1N1dXUZrBWDQDu0EGSU27JlC83bhl4xMTEBAffr14+p6kkYiouLIyIiAgICyIHievXqubq6zps3j1S65eXl8fHx/v7+t27dgkf468Uo+vr6+Hrnzp1Z4sR//fr17t27Hh4esbGxwrnbgc5dumhra4unMlzi3W/fvr15/ZqWvLNZs2ZcX2cxZ84cclndNwHE2VIhLDZu3GhmZoZOVVpa6uzsPHr0aElKQoebCcOxbNmygoKCsLAweOu40qtXr/r4+AQFBamqqjJdwf+Hxo0b0zaVvUtNjbt508jIiCWWS8wgdmNbWlnhtTD1vnv3rn///pcuXYLqZc+4BUdRUlKC7kAGepMSrHGLjIwE6RJvy8rKYHh9fX2FNwj9DOA2Yo5AzAZNGGDcnJwc2Ni1a9cS800/xMyZM8UWMZdLvAtWSE5OpundJk2asD8K4K9BrT8R1l/MdmTixInR0dEX/pccxtPTc+fOnazd6lo5gNXs7e0hH3fv3k3EJ4EpEc/axQqiYcOGwknQID5gv7jewqsC+ExWK1Y0aNAAFl84vN+ECRPWrVuHBszdlZWMA4QKCRsaGkqWtG3bFkYAPCQlIC24OEeOHCESJFf8tC9evICiwGknT57MFO+CMkC0J06cQP1/nZ5IXV0dekNsFeMS78J7yhKaSEB/k6SYPozwLnyXpUuXPnnyhHAGjx49GhMTM2PGDHHWQQwA9QYGBiooKJw6deol+xLcysjIaGhoNGvWLDMzkyyEn/4pL68m866UYJWpmbm5gqJiYEAAbeUO/BJbW9uMjAyY+D9K3cqDQGJiore3N5xRskRHRwcUO2bMGCmBDo6Li4uIiDh9+jQ1qEsFkZaW5uTkpKSkNFhc65VIwKt++/Yt5ERsbCxt/RQ6mnB6Ijt7e3G6bhzj3dzvt2O3bNmyd+/eXF9UxbirjhvYv39/9LTNmzcTJegtenp6HTt2ZLZiIgdMABx5MzMz+DfwNoSXEDML3PA2bdpQeReMkp2To1bjk9HKysrOmjWrRYsWISEhdwWxUEjAuLu7u8NltLOzg9fCVA25CHifq1evPnbsGJmOpVu3bj4+PsOGDatXrx4Kt2zZ4ufnB0H8s30WgwYNGjVqFDEtun79ejAc7ZPg9dmzZ+OQkZFRdV8OCehy+Arbt29PSUmhrZjR19d/9eoVjXe76ugMHz5cbNWT4hbv4m7SRudhOiUg7W7nzp3J1xC74onSTEPz5s3nz59/7949YjtvcnLyhg0bAgICJG/mDOJJU1OT6Vr8GOAVWl7IO3fuPHjwABKkZk7xUgEmGDlyZKtWrRwcHG7Hx1O7CVRvYGAgLCwRlYzBSnIF/7dW5s0bW1vbf/75hyzU0tIKCwv766+/cDQ3Nxf3mcwvQoO0tHTfvn3h6FDHZg0MDJydnYOCgmjTNyC/OXPmbNy40djYWAz2BO7C1q1bHR0dqYWQFh06dMD1gnRxjdRDtWvXXrhggZibDZd4Nycnh9gKQgJesIR5uHDe4TAykhAXTuvgwYMfP35cXFyMnnPkyBF4svB8+a0aYgMas/C2/cyMDDwRSZpMqTSIwPpQt/5+fteuXaMlzYTEKSoqcnNzk5gNDtWHJ0+egJliYmLIEgjBkJCQ/v37E9tb4XPDAgh/UUZGpk+fPgsWLBg/fnzjxo1ph4hoYpGRkampqdRDWVlZ1tbW+fn5RH6LarooKcHA+L59+1asWEGWKCoqamhoTJ06deLEiahVaGgobYHe0GHDBg0eLGaBwRneJYJnvnv3jlqIR8i2ocIq4suXL4zoXSnBzZw7d+758+chsKQEqy12794NpcWqPe+SDTjdXbp0OXXqFDUiG2wWrAnPuwRgH/X09FY7O4MYzp09S8vtum3bNgg1ELPYNoRwEffv31++fPnVq1fJkhEjRvj5+XXr1g0tDRYAN/DO94P5BNq0aQMTMXPmzF/kXYVK1tTU9PHxIUbOSCQlJa1ZswYNe/bs2dUkLqFYoqOjUQGyBM7EkiVLcHWqqqqZmZk4SkSkJ6GiooLLET+JcIZ34YV9/PiRVghdKAHDSurq6kxX4f+hU6dOixYtsrOzKygowA2/fPkyOueECRMkb7SZtYClgGKg8m5ycjLe8vkASBCq19PTs27duicoio3A8ePHIWggvFi1OZs9SExMnDNnzsOHD8mSKVOmeHt7d+jQAb1+y5YtgYGBHz58EE5WP2zYMDc3tx49evzWBRw3bhxUJvQ0mciIAEG9oHYLC4vqiDV25swZ1JCM7N23b19cFxQ8fgvWDEd37NhBS3COz0C+i3+FEGd4F75MdlYWtQSMO3XqVAmgBGqQis+fPwu3eLEBN9PExAR66+TJk1ICi3/w4MFevXqpqanx84viQYsWLWhJPh49epSTk9OqVSv+EZAA9cJb3bBhg1X9+kcOH6Z2ma9fv164cGHWrFlr1641MDCASeXvG4Fv374RcVITEhLIwgEDBnh4eIB0QYcgXSvBbmkaiCyN4DDawPLPgHs+aNCg0NDQpUuX3rp1i3oIotPa2hosaGNjI0LTjUuDvHZ2doZXQZRAkdva2g4cOJD4FXgSISEhtH1onTt3XrBwISPhtDjDu2gWz1+8oJbg6aqoqDBVn2rC69evxZOS6GdA13Jycrpy5QoxCxIdHT106ND58+czMuVcAwE6oQULS01NTUlJ0dLSkgAXU7SAgxIcHAzrGREenvW9U/706VNYdjCKkZGRJMUbrzRAdaBAcB5JuujRhIQF6ebl5YWHh69evZr2LTAubKylpeXff/9dQdIloa+vj3OC/C5fvkw7ZG9v/+nTp1WrVolkFAdeF/wJKOn79+8TJTgt6jxq1Ciiy0Dj+vn50UbO0cuMJ0zo2rVr1StQCXCGdyEEnz19Si2RlpaWjNC11KFyiBu4ZszuRESHmT17dkREBPE2Kipq5MiR7BkMl2w0bdq0Y8eOaAbUaX7wrvh3dXMCDRo0mDNnDpgV1EuLZAeCsbOzg/s4c+bMGp5BoaysDJ60g4NDfHw8UYIbAo8ERKurq5uRkQEHhezvJGrVqtW9e3d44YaGhpXb69izZ89169bRFnARgMMEUl+5cmUVow2im6D+mzZtwgWS1V60aNHcuXNJfwviITIykvZFXNq0adOYSiDLGd5NT09PSkqilsAMsSridqXRsmVLAwMDIlwU9O758+eZXRWCPrl8+fITJ04QNxx+Il4vW7aMwSrVHKBVDxo0iLqlUkqQc/rr1681nDx+Bnl5eRMTEzk5OS8vr4/fR9VITEyE3srJyTE3N6/JAzbPnj2DYH3z5g1ZMmnSJNwuONPw8iGCDx06JPwtHR0dsCa88Ko0PJiyDRs2KCgoUDPMSwl0VGhoKBo5VG9VZAZcit27d2/bto0M6wGlC6YnxQxcDbQB4S/a2dszOFzKGd4VTv9Xt25dWjxbjgI+u6mpKRmmET4gXHjaPk4xo127dmi7ixcvJt5CfjFYmZqGLl26gH2pvBsXFyfOBJGcA9TYrFmzYGrNzcxoC2c+fvxob2+PQnSrmkm97969w82hki6szcaNG2F2wFUQwQcOHBD+1owZMwICAkTCTK1atSI29VKjYkkJTLqfnx9ewNT86SA2CchcGxsb8i2xRoxc+fX+/XtcCLnSigQon9mMGpzhXWqeFgLjxo1jpCYiB4zsgAEDoHJiY2OJErifixYtYrBK8GlGjBiBRnzr1i1Yq/HjxzNYmZqGTp060fZMv3z5EhZE8sKHiRYwCGirq52c3r59Sy0vKSkBhcDKQ/O1bt265uxHh+sGtWdmZkauXpaRkTEwMAgJCalfv35GRgbo5/jx47RvwX0xMTFxd3cXYWiEJk2agOChcU+ePElzjEC9cJtWrFhRiX29t2/fxtWRb/v37+/i4kKSblZWlr+/P232AZg8ZcqEiRP//CJECc7wrjAkY3KXgLKy8vDhw0nejYiIgBFhdmuyqqpqcHAwLD76IVOrD2omYO9AseQiEQKvX7/mefe3GDlyJEx80Nq1ly5dopZnZ2eDbJKSkpycnDQ1NWsC9UJfXr16FVqfHKwCvU2aNAl3ALeI2DIUHh5OZv0jIC8vv2DBAmtra9EuMcENhzfp5uaGOkBUEHmKSISFhUF7WFhY/NGmUCh4XAsZaF1DQ2PVqlVkKLrCwsI9e/bs3buXFieyW7du5ubmjO+G5zDvShLQDgYPHqyrq0tY24SEhHPnzs2ePZvBKqEnqAjAYB1qJqSlpceMGUPj3bt37oBUmKoSh9CrVy9PT08fHx/aWh7Yelj83NxceJOw0UxVTzwA6cbFxXl4eNy7d49YoCcrKztz5kzQsLq6Olhw586dgYGBNNKFCAYxg/9atmwp8s1X+FEtLS1QL5FQmbr1KzMz09fXl/hfwbkAPEec6t9//yXeQoNZWVkNGzaMmIqG0L927drmzZuh6anfwnWZmZvDA2B8axnPu6wA2gEcsZ49exLWtqysDNYBxpfZWV4eTEFPT49WcuHCBUcnJ0Yqwy3Avmt07Ojl5YVOdPr0aeqhkpKSkydPfvjw4fjx4xLsUILS7t69C83633//ESVgo+nTp8MXgT2BqTlx4sTy5ctpcQLgZ0+ZMsXPzw9Kt5poCY+mTZs2sGw5OTm0lVz5+fmbNm0CfaJiv6VePFl8HQ+XXAPRu3dveBXEomv4GUlJSQEBAY8fP6Z9cbSREZxXNqxP5HmXLZCTk5s2bVpsbOwLwTbltLQ0eHMTJkyoCWNiPGgQjrX08OHDjx8/SsYC/uoGaKOVioq/v3/dunVPnTpFC9MPToJHu3Hjxh49enA9ldkPkZCQsGrVKpJ0gT59+jg5OYFQwbU3btyAnREOzmNiYhIUFFTdjj4eDdgxIiICDwXESZ3rLSwshN7Fi8WLF/9iwBk1v3PnDhQzGb5wwIABeNbkVmDoZkdHR1q2XXgVw4cPNzMzY0lacQlsdtwFrG2XLl0SExPRtrKysuCWDh48mM8qWgMBx19dXZ22PujNmzc871YcLVu1gnoT3sECPHjwYNmyZaCioUOHSkCgWSrgVYB0yZUiAFgW4o/IFfHy5UtnZ2falCcwfvx4d3d3sY2uoRmHhYWhJtu3b6eWw+iBkkGNxOp04S9Cy3748AGfiYuLI0pat27t6enZoUMH4i1I18rKKjo6mvZFrc6dV1pbsycIAYd5V/JGitDuZ86cCZmbm5tbWlp68+ZNeHaGhoZM14uHuCEtLT1ixAhoMmoh2KJ3795MVYmLUGrRwsXVFdZ28+bN1HWtMN/gp+XLlxORmCSGeu/fvz937lzqrj+8hYgkUpvAqoSHh8Oq0DKvjBs3LiQkpLV4czzDs7S3twdNQl1Qy+Frurm5QWwYGxsLDwhDJZ85c4aau9DHxwd6l3idl5cH4bt3717hnyMihIj6IioPzvDu5++XwEkJUsYyUpNqhYGBAdw9Io7oixcvTp48CVMrLy/PdL14iBvdunWjlcAhY3Z3GReBvrN4yRINDQ07OztqNjNY8OTkZJj+2rVrL1myhKm4RSIEzIWJicmTJ0/IkqlTp3p4eBBjJLheMNzBgwdp23hgXlxcXMRMulKCud6OHTtC9ZaVlYFKqYfS0tJwISDXUaNG0b4F58nc3JyMpDtv3jyoeSKOG4TK+vXraa4qgZ27dg0dOpRVE3ac4V3h/buMr0mrDjRp0gS+5+TJk6UEXnlcXBwuvHv37hJ5sTx+AR0dHVrJ/Xv3srOz+aV2f4p69eoNHTbMy9vb18cH5ESd2oSxXrFiRUlJydKlS1ky81cJEAupcAkk6crIyEyaNMnT01NVVVXqfxkRqHOiBNq2bYvL79q1KyOcBJuGCkCOf/78+cqVK1QVDma1srJq3Lhx3759ybrhY7a2tiTp9urVy8nJiSDdgoKCHTt2hIaGfvr0ifoTeKZ29vajR48W1zVVFJzh3ZqDwYMHozkS8WVu3bp18eLFzp07S4A/zuOPAIuprKxMDbUDZQDFxvNuJQDqHT58OGx0YGDgo4cPaauKoHpxnx0cHLg4fQ4h++zZMzc3NzLzDy52zJgxuByYEaIEjHXkyBFafoJGjRpNnz7d0NCQ2TBe3bp1A18uW7bs2rVr1HJ4SAsXLoSvAEVOkGt0dDQZWktRUXHJkiWEV1FUVHT48GFIZ1pcKllZ2dmzZ0P0i+tS/gA877IOaFJ2dnZoVcTbY8eOoem0adOG2VrxEDPg7Pfr1w/mkiyBOINq4WOYVA5EqCaQjYuzMzX7LAFY7YyMDD8/P86tGoEr5ujoSEaZBYyNjUHD1Cgr+Mz69etpX8QH/v777yqmJRAJQL3h4eEWFhZXr16lloN6nZ2dg4KC8IGkpCT4TOQhIyOjUaNG4ZnC7fj333/xsZSUFNpphw0bNn/BAnb6qTzvshETJ04MDg6GkcXrmzdv/vfffzzv1jRAhXTq1IlaUlxcHH/rFjEHwaMSkJaWhisTtWXLvLlzqfOgUoKh2n379qWmpqLfCW/iYi0gZJ2cnE6cOEEqeEI+tmjRgjozdejQIVq4RHl5eW9vb/as79XR0QH1Tpo0iUygKyV4KNDo4NSQkJA9e/aQoam0tLRMTU2JxWJQyVOmTBFeoY0HjS/CbLJzho7DvMvOGyoSwAldsGABkUYDjS8qKmr8+PF8GtEaBfAuuTuCQFlZ2aNHjz59+lTpIPI8ateu3a5du5gTJ1xdXQ9/H7AQHS02NtbKygqqV19fn/1be3NychYuXEgdERk6dOiOHTto8WWzs7O3bdtG++6YMWMGDx7MHhOKmnTp0gWGbtmyZdR4F3goMTEx+P/s2TNiRRieS9++fXv27Amli+dlYGAgfDbd7t3dPTzatW8vvgv4Q7C9bZH4JJSPSCLXMxOoU6cOuhCcNSIT3/nz569evfrDFsZDUoE20Lp1awUFBdhNshB+fUZGBs+7VUSjRo3s7e3xf9/evWAv6qErV65YW1t7enoOGTKEqepVBO/evfPy8qKSLqjI399feJz8+vXrpFIksWrVKrZlZ0KDxyWsXLkSLhFt0BgGkMzHhU4xb968+vXrnzlzxtHRUfg8nbS0AgMDWbVrSBic4V20HloJG2Ymqgnw/uCVGxsbh4aGEiUwE7AIsrKyzFaMh9gAZdaqVSttbW0yobeUIJweTFJ7FjvynAD6l5KSEhEff+uWLTTqvXHjxtKlS4OCglgbEDszM9Pb25uqYvv37+/r66ujoyMsYc+dO0crmTlzJsRltdfyzwH7NmXKFOhaNze3dEoqZXINM7h5/Pjx6BRHjx6F25GQkEA7g56+voeHB8tJV4pDvJv5fYRriUeTJk1GjRp1/PhxYmHzvXv3bt26NXjwYKbrxUN8QBugzesnJydfOH+ebwZVB/ipRYsWFhYWkH2hISG0DDlPnz6dNm0aiG0i0wnjhEGkrd28eTMZnbhz587u7u59+/Yl1v1SAQ7bs2cPrXDBggWsHUWXk5ObPXs2SBduRElJCe0oHtbkyZMJpfv27VtaAJCuXbvCW8LdEGN9KwmW3n0esAvw2uDGErxbXl6+a9cudC1+lrfmQF5enhbQAM0gOzsblldiQiwxCHQxWHmSeolgNSQ+ffq0ZMmSvLw8Y2NjOEBsmAoFzRQWFu7cuXPHjh0k6bZv337t2rVDhw794Vc+fvwozF4sZ6aGDRva2NgkJiYKewy4A5cvX46MjKSGQJESDA5pamqudnbGfzY8qd+C5132olmzZiDakydPEuNg58+fj4+PJ4Oi8ZB4yMrKwqqCfan52nIF4HlXVADp/t9OUBWVkJAQ2iLnjIwMW1vb169fm5ubKysrM27QwbVHjx719/cn09u1adMGunDYsGF/dB72BwOAPwTlmpaWRktvAPnu6upKzvUSgMrv0aOHtY3NwIEDWavjaeBGLcnxfSrIBBSSCrSnMWPG7N+/n9jWBtf1wIEDaGH8LG/NQadOnUC9d+/eJUsyMzOzsrKIMPc8RAJpaenxxsZKLVp4e3lR0/hICe52REQEVKadnR2xcYVBnD171tHRMTU1lXirqqoaHBw8btw44eHlX+OH5pRtUFJSWr9+/aJFi2jhPmikC+jr60Pp4j8bEvxVENzgXdqoAgEJXldFAl1rxowZDx8+hOIpKSmBUXj27Bmol+l68RATYOubNWtGLXkoAPtXjnALtWvX7tOnj4enp6uLy82bN6mHcnJyIiMj0QHDw8MbNGjAVA1jY2NNTU2pIx/u7u5jx479Nen+cNFyaGiol5eX6KsoasDjRD0tLS1v3779s8/IyMiEhoW1a9eOVeGXfwtu8K5wtkgpid6/SwKNafjw4UFBQUR/i4+PP3jwoLa2Ntv2APCoJigqKtKyYsDfh+KBAiOyfPMQFYjhSi9v79VOTnFxcVSbA5d369atBQUFISEh4h9wRk1u3bo1c+ZMknRB/yCk6dOn/3ZYFbUdNGjQ6dOnqYXe3t5oP2vWrEHTYrMVhfXT09NbsWKFg4NDcnKy8FH0jgMHD9K2uXMC3ODdmgy0qilTpvj4+BBvHzx4kJSUpKGhwWyteIgHsIxaWlqws9SIPOnp6UVFRTzvVgd0dHR8fH09PT3PC22/gcsLAnZ0dNTV1RWb4wvSffToEepDpjRAk1i0aBFouILi+++//6bxLrB+/frs7GxbW9vOnTuzWSlCzhoZGT179kw45wEuPyg4WDh9CCfA8y4HMG/ePJJ3b968eePGDXV1dQ5NZvCoCgYMGLBz5863b9+SJSkpKdArEhw3hll06dIFirBD+/bCMY1PnjwJ/gNdEcGBxVCZxMREX1/fS5cuEfOasrKypqamFhYWFZ9sFo6hKCWY4oUbAe/NxcVFW1ubzdT7f5kcFy9+/fo1Kkyu4gbQBfA4DAwMuGgJucG7ud9vbJcS5HNmoiLMoF27dqtXr4bPKyXI7Xzq1Cl0ey7mTuFRCbRu3Zq2ku6/uLjkpCTWxp6VALRt29bB0VFZWdnV1ZVaDvL777//7O3t8Xr06NHVrXozMzOh844cOUKuhBoyZIiNjQ2Rh6ciADOtXLnyh4eg3Y8fPw5WDgwM7NSpE5vbUqtWrdasWXPu3LmM76M4HD50SF9fn4tcwA3eTaPELiFQo1LB16lTB05uQEAAsRUPfp+ZmRnPuzUEampqtNaOZpD67h04gIuePlcAX2f+ggV4QSSIJcvLy8ufP39uaWkJjQj3t/oeAZ7ytm3bIiMjyRJoXEjwCi5lB1XHxMSgnulCxpME5COceCj44ODgH4bdYAngE3To0GH//v1jx46lRjhB/R0dHLp166arq8tmv0EY3OBdHu3bt581a9bWrVuJt3CB+aBFNQQggH79+sXHx1N3ULx8+ZLn3epGgwYNZs+ZU7tOnbDQUJrSSk5ONjc39/Lymjp1anUscv769Sv6OJEZhYC2tvbevXsrSLoFBQXR0dGo3g93gtBw+/Zt2BaoXrAam7f2Dh061MPDw83NjTrRC/fCy9MzNCyMWwkced7lBuBcm5iYHD9+PDMzE2+JIFY8agjAuxEREVTevXP7NiwOg9taaggaNWpkamoq17Chu7s7LYwzKM3GxgZqsjqy2J4+fdrOzo5826lTJ/BiBVMvQxHu3LnT39+fyKpCRc+ePfX19bds2ULbwgs3wsrK6t69e/jP5oG0hQsXPn/+fNOmTdTCW7dubdu2bcWKFRxaacgN3iXIhgp4f4zUhEHo6urCBAQHB0sJEvQyXR0e4oOOjg5txwjkb1ZWVo2abWEKcnJy06ZPb66kZDJrFu0Q7BL4GHoRvVKEeuvu3bvW1tZkTh4QoYODw6BBgyr4ddDSmjVrqDt9CfTq1Qtk3KNHj8GDB0+bNo129P3790FBQZD1UMmspV64QRYWFgkJCdeuXSML4WfATcH9GThwIIN1+yNwg3eFN2/VNE+/Vq1a8Kk9PT0tLS3r169Pi6XAQ7KhpqYmKytbUFBAlpSWlj5/9qxdu3YM1qrmoF69eiNHjnz85Mn8efPu3Lnz9etX8lBhYWF0dDRKAgIC1NXVq7gw+Nu3b6DbZcuWvXjxgiiRlpaGyJs0aVJFRoA/f/4cGhoKkqaVw3pAK4N0CfKeOnUqCGzGjBn5+fm0bcpRUVFoZqDeql9LdQAXoqGhAacBfic17jT6wu5du9q3b9+yZUtOTPRyg3d5EIDxpSWo4VETICMjAytJJoUk8OzZs1GjRzNVpRoIZWXl0LAwDw+PSxcvEjnYSRw5cgSUiUNaWlpVoSsI6LVr196/f594C3VhYmJibm5ekRHUtLS0kJAQkKvwIZAudHn//v3JkuHDhx8/ftzb2/vy5cu0xAn79+/PycnB56GMWRjuGH0BfsOTJ0+2bdtGrfnFixf/+uuvyVOmcCJzDOtuawXBB2ziUaMAm0LjXdj6FT/ZIsKjmtCuXTsnJye5hg1jYmJo+2KPHj0KuoqIiKh0th9I5/0CEGeGbhs2bNiqVasqMoKdlJQEwb19+3Zaajyp/w0vDxgwgLpcGYTar18/8K6np+epU6do1Hv27NmPHz/a2NhMmTKFhWv3lJSU5s2bd/369UePHpGFubm5kZGRvfv04UT4Km7w7r1792gltPxoPHhINoQDMj99+jQ1NbXiWzl5VB2gLg0NDQdHR7yA30OjK2jH0aNHnzhxohKrT75+/Yqvr1mzJjs7myiBtPDx8Wnfvv1vv5uSkoIvgrBpKhwYPHgw2EhTU1NYhYN6u3XrFhQUpK6uDneBttIKJnfFihWojKmpKQuXEUCLL1myxN7ePj8/nyx8/vz56dOnLSwsGKxYBcEN3r154wathNe7PGoUoLRkZGRohj4xMZHnXTEDBKampubh6QllCY1LeyLQnYMGDdq3b9+QIUP+SCmmpaVBepKki2d95syZ3/I36gD3y8zM7MqVK7RD8AwMDAzCwsLgKPxsyhOfAemC3evXrx8cHEyjbUheOzu7V69eOTo6Kioqsmq6F04DHAJcHbiWWu62Zs3YsWNxUQzVq6LgBu/y4MED+sPX15daEhsby2/jZgRNmjTx9PLqpqsbGhICyqQeAncuWLDAxcVl2rRpjRs3rsjZPn36hIcbFxdHvG3YsCH062+fLCTy7du38UVaAiUpwbpfY2NjW1vbDh06/HadETje1dUVmtjd3f3169fUQ0VFRVu2bCHGnHV0dFgVWAPXuHv3bvgWtJXb68LCfP38WDg8TgUHeFd48ERKsMJI/DXhwYNB6Onp0UrOCHZ5sjnWgQQD1Dtv3jx5efnAwMDXr15RD6WmpoLDCgsL58+f/1vqLSsri4yMjI6OJktA2Djzr7+Fk1+4cGH16tWPHz+mHQJtQwFbWlq2atWqgtcC6p05c6aCggKxLYp6KD8/f+/evSkpKWhpRkZGFTyheKCrqwsXJygoiFq4a9eu6TNm9OzZk6laVQQc4N2srCzhxQKM56DmwUPMEF6wk56enpqS0oFPTsUQ6tatO27cOPCcl5fXi+8HPAnqhWZYuXLlryfFzp07FxYWRr41NDSEhP11IA5wYXh4+Pr168k9vlQ4OTmZm5v/6aQsBOLIkSNB1eDXixcv0o5evXo1MTHRx8dn+vTp7FkwjPtvYWFx9OhRahyh8vJyby+vPXv3slmbcYB3f5h8l4UL3HnwqFYoKysPGDCAGjEAUgkWh+ddBlG/fn3QFZh1jasrba4xJyfHwcGhtLTU3t7+h8OekBNv3751dXX98OEDUaKurr548eJfbEbCV6BD1q1bB6rOzc2lHUU1IP6WLl1auWtBJfX09Hbs2IEq7dmzhzbQiEpCvuMabWxs4BawZJusqqoqrnfVqlVUbfb69esnT56wWfJykr04FA+MBw9RASa+f//+VN798uXLlatXhxkYsGrNS01DnTp1hg4dCh7y9fF58OABbXDOxcUFBLl8+XI1NTXaY/r06VNERAQYgngLfTZp0qThw4f/bBoVZ8aHfX19QYrCRzt06IDfmjlzZhUvR0VFZe3atc2aNdu9ezctvDMkEHgdrAZ/As4BGxa34l6NGjVq7969d+/eJQuzs7NPnz6to6PDHmlOAwd4FzeR1pTZnDqDB49qAuRIx44dqSXQu7f++6+goKCC63d4VBNgjoYMGQLi3LxpU0xMDO0o5Cl0rZ2dHdQkabjw7M6fP3/o0CFity4o2cDAwMLColGjRj/8Cejmy5cvu7u7Ux0vEj169PD29kYdRGIY5eXl16xZo6+vj3PS9nCWlJQcO3YsJSVl5cqVRkZGjK8tgLsDhwbUS+Vd3NK4uLikpCRaf2EPOMC7woFGlZWVeQefR01D3bp1NTQ0WrRoQc3sVlhYCFHC8y7jAOH16dMHD6hJkya7du2iHgJlgoyhbj08PHr27ElQ44cPH/bv30+mLoAyc3R0/Fm6IShmnNPf3z81NZV2CKLT0NAQpN67d28RLuIFoRobG6M+0NDnzp2jHiouLr5x48abN29QeXNzc8apV05ODi7L0aNHExISyMK3b948fPiQ510ePHhUCYRrD8N94sQJshBe6cuXL7W0tBisGA8CEAPNmzf38PSsJyOzdcsW6igdqPfChQsFBQURERG6uroQu+CJw4cPE0fxZENDQ0GctBN+E+D58+deXl7R0dG00BbEF8eOHbthw4bqCNgOPw9V2rp1K6QtdDltnQ38Bmtra1Cdn5+fgoICg9O9+OnOnTvr6elReffjx493bt8eMWLEz8YPmAUHeBeNlTbOjEbGkll9HjzECRgRWqQ2mL+LFy9WawJ2Hn8EyC8Qkky9ert376ZmigXi4uLMzMwCAwNVVVU3btxIlhsZGc2ePZt2Hhi9d+/eQWuGhIRQAyKSUFJSWrRo0YoVK0B71XEhBFRUVOAT6OjohIeH03YqA1u2bHn27Jmzs/PAgQMZXD+sqKiora3dsGHDwsJCsjA1NTUnJ4fn3UpCOBkRP87Mo2aicePGwhFSs7KyMjMzW7ZsyUiVeAgDjDhl6tR4AWiHbt26ZW5u3qtXL1Kcqamp2dnZ0VYAZWdn37hxA9x89epV4Yk2KcGE7rJly0xMTMTgb8Hegt3btGkTFBQkHLL3+vXroH9o4hkzZkARMWKZ69SpM2zYsP3791Or9+DBg6SkJHZGFOYA7/LgwYMAjKyurm6HDh0SExPJwvS0NKhenndZAuhUmPuozZufPn36ww88fvyYTPMHmJqadu/enXybm5t74cKFiIiIly9f0pYTkzA0NHRzc8O3xDbIAS07c+bMLl26+Pv7g95oRyGNUB94Eg4ODkzFaGzVqhVty/L79+8zPn4sLy9noUjjJO/WtOS7PHiQAOm2b9+eyruwejD0EEAM1ooHifT0dNtVqy5duvSLz5AztV27dp06dWrDhg2JjbnEqLKwSiYB07dw4UJXV1dFRUUR1/t3AHuB6SMjI5s3b75u3Tra0ZycnE2bNkGj79q1SziHhxgAv1M4VEjslStDhg79dRASRsAB3t2/bx9tSh+uDQtdGB48xAAlAaglsNeQGiNGjGBzgJ6agJKSkps3b9pYW799+7aCXwHjHjhw4NixYw8ePDhy5MivP6mhoeHu7j5y5EgG5/LBYZ6ennAXwsPDnzx58vXrV+pRSHlws4+Pz5w5c1q0aCFmKw2npFatWtTFQHt278ZDgZvCttEgDvAuDx48SDRq1AhWr3HjxtQ1O69fv87NzeV5l0HkZGfv2LFj+/btP9zqM3ToULhHwkI2ToDfnlxTU3PWrFkzZsxgQ3JZtD1TU9OOHTtCmv/zzz/CH4BzADdi8eLFffv2FWfkCgMDg9OnT9Omww9FR+fl5jq7uFQ6L3J1gO28W1paKhwnko9XxaMmo3///vDfqbwbe/lycnJyxePg8xAt0tPTg4OC9u7dW1RUJHzUyspq2bJlKSkptra2169f/6MzN2/efOrUqTNnztTV1WWPX1W/fv2BAwe2a9dOW1sb8pd29PPnz4cOHYKTYWlpOW/ePDk5OfHUaty4cXfv3o2MjKSVnz9/Hk6PpZXViBEjWBJgmBWV+AWys7NBvbRCZreL8eDBLGDvaIEyIHbfvHmjr6/PErNSo5CUlOS8ejWUlnD6FuDEiROjRo2qXbu2qqrq1q1bp02bdv/+/YqcFiZu9OjRzs7OPXv2rCWAqCteJRB5iImwVitWrKBmJpASRON69eoVeDc2NhZESJsZqSY0a9Zs3bp17du3t7a2ph0CH+MZff361cjIiA2xDjnZS1nYCnnwEBuUlZVh8u7cuUMdCkpISCgpKeF5V5zA/b97505IaOiZ06dph6Slpdu0aePr6wuNRUxzwmR17NgxJiYGXHX48GHhrAZSglAVigIMGzbM1NSUzRGGCYDDwGQqKio+Pj5nzpyhyX04IrjSx48fOzo6woeAXqrWGV+CF6ysrHDzPTw8MjIyqEeTk5M9PTy+fPmCmhAzwdVXk9+C7b0UpoQ2zgyLw69n5lHDYWJicu7cuYKCArIEb5eam/NTMGIDJN3FixdhyoX3C8nKyg4fPtzOzg5SleYJQfUGBQX16dPn8uXLaWlp+fn5RLm8vHzz5s1xFIe6du2qrq7OFRcK9ezevfvatWu1tbX37Nnz6vtUxMDz58+XLFkCoT9nzpzevXtXt/UGtc+fP79evXp+fn40Ff769Wsfb284B6gMsw7N/9fem8DVtH///6k0p2gSGSqRUlEZEpFkzFhuETKkokGSBleTJBoMoZDKUJcul8h1czNkyExuhlDGm+ZJpXn4r8/Z/+/5Hftwr6vO2Wef1vPh4dFe+3TOar/3eb/Weu/3e715vWkrKyvh/ma1aGpqYjVapItjYGBAmtT6Oi/v7bt3vXls3ia/Anp58MCBo0ePsi+xhQ59+fLlRKGJr2ondF8gDJaWlp8+fYK8gjCCGklJSUHYxOMJ7leBrBcChQ0bNowfPz4iIuLixYukF9TX1ycmJt64ccPW1nb16tVKSkocTTfhMkJgCtfT398ftJb11Pv377du3VpVVQWhAIX7KfG67ra2tpKemsCtjIPMSBenX79+IL2XLl1iNd6+fdvIyIgql7oOILo7IiPj4+NZqxIyAV0JDg6Grv8fuinIyXoy4KSb3AZ0zszMDFL83bt3BwQEkM4ST3xDQkLOnTt34MCBUaNGcdQZuP42NjbgkqOjI+s+IkBZaWnIli3QduvXr6dKenlddyEeJC0Rg3gQF+8iXRzo0yGpIunuxbQ0FxcXXtgVlV9pa2vLy8uLiY5OSUlhF11I48LDw5csWUKJb7wA3JYyMjLe3t66urphYWFZWVkNDQ2sL4DO/PHjx6NHj/b09Fy6dKm6ujrnJmlDFj5nzhz4Oqxbt+7ly5ckN/bu2VNSUuLq4jJg4EDuz7Tidd0tKChgDsUQqKio8M58egShijFjxpAsDx8+fJKdbWBoSIk/XYGnT59uDQkhhTsEkMBt2LBh7ty53PeK14DUyMLCQkNDIyEh4dChQ1+tL71z58709HQrKyu4YkOGDOFcJZDp06dramo6Ozv/8eXcN5CVX5OTP1VVrfPw0NLS4rL08rruIgjyVQYMGDBhwoRr166xGn87fRp1l0P8+eefISEhz54+ZT8FDREaGso+i6rLAtdBW1vbz88PosPt27c/ePCA9ALIOP/666/c3NxTp04tXLjQ2tqac4WdVVVV9+zZExgYmJiYyGoH6U1LS6utrfX399fS1ubmMCqv3yUlJSWkfFdaWhpvbgSBCN3BwYGku8nJyT4+PjjxsNM5e/as85o1pFFTAUYtqiVLlgQHB3O/LCLvIyMjM3/+fIhX2HWXoK6uDtT3+fPnENBs3Lhx8eLFKioqnPBETU0N5B8a6OjRo6z2pqamq1evlpWVxSckcHNHB14XsKysLOZUewLoU3CrUQQBjIyMIAxl/YKAMDx8+NDU1JRCr/iJ9vb2ioqKpMTEnTt3sotuz549IVHbunUrn82Q6kQKCwsTEhL++TXNDHx9fUEaiZHnYcOGwSUVFRWFsKalpQVaAXKtjoQ13bp169OnD7w//HzixAnmvhQCjCbOzs5eaGOzLzpaV1eXO0kdr+sugiDfQlFREfKJI0eOMC3QoSQlJYEei4mJUegYfwA9MshGbGxs4rFjpOhfgJFC+fn5zZs3j30bHITJ2bNnSQUYSKXFWamqqjrEYMyYMSCBcHv36tWrtrYWpNfAwMDMzKyDy9N79+4dFhYG7bV3717SMpnc3Fw3V1cfX98JJibSnB8u4mndhSteX19PMsrKyuKMTQQRYAxyjhs3jlV329vasv/668WLF5TsxcZPQL+c++pVWHj4lcuX2XVCX18fRHfmzJk49vYPlJSUJCcnk3R33vz5Q4YM+fPixYyMjG/9Ivt2EX379nVxcVm1alUHN0BUUlLavHkz5NMhISEfPnxgPfXy5ctNP/+8dOnSlfb2nI6leFp3m5ubSYuIBBgluXmhwCaCUI6wsPDYsWNHjhzJutFNcXHx5UuXoGfBaRAdoaCgwM3N7dGjR+z7skycODEiIgIiG3yg+89kZ2ezl6+aPn36hAkTLC0tz6akHIyNzcvN/Z63+vjxY2BgYGZmZnx8vIKCQke8gsxt5cqV6urq9vb2rDs2QqSVn58PLSsoJAQCz9HSbzz9zWxjwGohRvyp8gdBeIpu3bpBHmBiYsKqu58/f75y5cr0GTN4auMzGtHY2AjX08fb+8WLF6RTEMqYmZlt375dT0+PEt9oRF1dXUxMDKme18yZM7W1tbt37w5p64qVK2fNnn3mzJnjv/zy4e+/P32tYDUr0C6///47SCZII6hmR7Iv+F3Q/v3793t7ez99+pQ1u2tqajoUG6upqWlubs65BI+ndbempqbhy3Fm6EpUVVWp8gdBeA1paWkjIyNlZeXCwkKm8eXLl7du3YK+iY5FB6mltrb21MmTW7Zs+eq+BXZ2dhs3blRTU+O+Y7QDkl1SeWQxMTG4V1nnoEHm6uDgMMvC4tbt26Cp8Po3r19/tQoYAaSkFy9ehHDTz89v+PDhHRnRgd81NTWFECo4OPju3bus1YiLiooiIyIgtFLmWNVVntbd5uZmUnHm7gyo8gdBeA1BQUFjY+Nx48adPHmSaQTNOJ+aChG9hoYGhb7Rjprq6iNHjuzZs+erohsQEODm5tarVy/uO0Y76uvrL126RBow0Bw61HDkSPZYULlPH0tLy8mTJ//999/Pnz9/9vTphw8f0tLS2HeAFWDkoyC9DQ0NmzdvNjQ07EhKKiIiMmnSJElJSYilbt68yTrTKisrCz5l2bJlP/zm/wxP6y5cYpLuQpuh7iIIK8SsZkhwWcf07ty5k3H1av/+/THl/U7Ky8vDw8KSkpLY53IOGDAgLCxszpw5eDG/E0gZ79+/T7qSujo6gwcP/lbZahkGQ4cOnT17NiguMY0ZlPg48MsvrK9sbGy8fPlyRUVFfHy8jo5OR/wENRk7dmxsbOzSpUvv3bvHeiowIKCL6i58E0gzCeXl5WVlZanyB0F4EEh5zc3NtbW1CwoKmDE79FmJSUnmU6ZwsxoAfYGuJjg4OPHYMZIdrq2mpub27dunTp2KEf93AvfetWvXzp07x2qE2GXqtGn/WtFFiIGYmJi0tLQAY/+PIYMHi4mKnjx5knXXy9bW1gcPHixYsCAiIgJu/o7EQ9DEQ4YM2b9/v76+PqsdPu7169fq6uo//M7/AE/rLoIg34OcnNzatWshYGcdIH329OnBAwc2BwfjxOZ/AHrwnJycXTt3pqSkkE6JiIiMHz/ew8PDzMwMRff7+fTpE+SjrBbQNi0tLYMvhe07kZOX9w8I0Bw6dE9UVH5+Puuply9fzps3LywsbMWKFR1c+TNixAhQX9L2CSXFxV1Rd9+8eVNUVMRqkZKSwk0REISdCRMmzJw5MykpidWYnJw8ZerUiRMnUuQUrwOZWUZGRmREBOuEcCZz5szx8/MbOnQoBi7/icePH5M2IYB+23zKlF4/uvQWcl9bW1t5ObmAgACS9EILBgYGVlZWQtzZwaW98DUh6W7tt2d4dRCevp/Yx5nFxMRwHRGCsCMpKenl5UXSXcg8nNesuXT5MudmZtIX6LL/t9XBli2vXr1iP7tw4cIdO3Zweod2viQqKgq6blZLjx49ZsyY0ZHlztDzW8ya1VtZ2cXZmTRNGjQiPDy8oaHB19e3IwU7Sd8dgHPPaHhXd9va2tiLZkDL4dcAQb6Krq7utm3bfHx8WI2lpaWxsbFgxICVSXt7e11dXVpaGvTX7HUbIIKBvMrV1RVrbf5XoMc+dOgQ6ckusMbZWV5evoNvLiQkNHLkyD1793p7eeXk5LCWdgDRhaYEaYDQ88ey3rt377I+PxZgTLniXNUq3tVd+GKwb9woKyuLe60gyLdYvnz5iRMnHj9+zLRA9/RLUpKGhoaVlRU+pCSoqalJiI+Pjo4mpWUCjHqEGzZssLe3R9H9r4DoXrlyxcnJiWRXVlaeNWtWp3wE5F2GhoYhISHE3oKkhUZhYWGgnd7e3v379/9Pb9vU1LR3716S0dTUVFFRsaMefwPe1V0EQf4rEOxv2bJl9erVf//9N9NYVlYGMjNkyBAsbSjAGHuPjIhITExkr7qsrq6+ceNGCFA4WiOQX3n58mVAQAC73XPDhk58zCEsLDzGyGiTn1/coUPnz59n3VkIgFgqNzc3ODh49OjR3/+ely9fZl3+TjB79uxOcPcb8K7uNjQ01Hz5xYDG6+BqLQThb0BWx40bZ2tru23bNlZ79pMnBw8cgN6KQ/ub0oXi4uKgwMCUlBRSfy3A2B09Pj4e+mtcpPsDlJSUBAYGkpbAAkuWLl2wYEHnfhZIL2S90F5S0tJHWTYFIUhPT4dWhvx1/Pjx3/Nur169As9Ju7wPGDDAbPLkTvOYDd7V3ebm5oYvr4WEhATuc4kg/0C3bt1kZGQcHBxycnJSU1OZz8BamptPnTo1cOBAZxcXYmVkV6O1tfVFTs6aNWuePXvGfrZ3797nzp0bNmwY9x3jA+rr648cOfLnn3+SZuSMGjXK2dlZXFy80z9RSEhIUVExNDRUREQEpJcURWVnZ8Pn7tq1y8TE5B/more3t0O4sGfPnidPnrDaIXhdsXIlRwtF8LTukmIQuIL40AVB/pX+/fuvWrXq6dOnpN1goHOEfHfhokVdbUcv6Ezu37sXFBTELrpSUlL6+vqxsbGDBw+mxDe6A9f20qVLcAFJ03GUlZUh/oPEkXMzYUVFRf39/SHQPJyQQHpUD1Lq6ekJLT5lypSvDmBAiPD27dsdO3YcO3aMVFcLwgX4LY4uHuNd3RVgbCbKegj5LharQpB/BWR10qRJq1evDgwMZJ2lWVpauj0srLuIiLW1NYXucRnoYTNv3oRLAYEI6RT0J6ANkASDPFDiG92BlDEnJweube6X08LhwkLkN9ncnNNT+SCZdnJykpaSOnDgAOvWIAKMGsteXl4QDfz000+kyfyQH9+8eXPbtm23bt0ibcMAgSkkuxwNFwR4WXehwcS+HKCAHqSsrIwqfxCERhD90atXrw4ePMhqLywo2PTzz7169TI3N6fKNy5z984dZ2fn4uJikh20Ye3atSC6HdzPtStTV1cXFRX16NEjViN03TNmzFi4aJGUlBSnHQB1hHa0W7YMxGLnzp3FX9ZZevHihbu7e2pq6sqVK0eOHNmzZ08IPUGP4+Pjr1+/TtJpAUZq95O1NSS7nF50x7u6y05bWxtpmwQEQb6FpKTk7t27IR25ceMGq/1/xX3c3MIjIqZNm8bfA87QY9y+dWvOnDnspyDycHV1Xb9+fdd82t0ptLa2goDFxcWR7P369XNavZpr0QxILzSinZ1d7969f964kbTjb3l5+a8M/vV9QGttbW1dXFy4EC7QSXcRBPlPiImJHT9+fNasWRDjs9pLSkq2BAcLCQpOmjRJhE+n7zY1Nd29exeSe/ZTgwYN8vLysrGxQdH9YZqbm8+ePevm5kayy8jIbA0N1dLS4rI/kGRbWFhARuvr4/P8+fP/+us9evQwnTQJRJc79SFQdxGEn1FWVo6Ojobc7sGDB6z23NzcLVu21Dc0TJ8+nf+mKzY2Nqanp0dGRLB3wfr6+qGhoRBwYNXljgAxTVBQELvd28eHwnrgxsbGe/buBceuX7v2/b+lOXTo0qVLIQ7jWlEm3r3z/vd8l++6AwThMoKCggYGBuHh4b6+vnfu3GE99eLFCzCWlpY6ODhQ5R4nqK2pOXz4MEQbZWVlrJuZA2PHjt21axdcEKwf0hFev34NsUtOTg7JvnLlSjs7O2oDGl1dXbjb4+PiTp06xV6PjJ0ZM2a4urnp6OhwU254V3eZWzAygca+fv06XCaqXEIQOgIhLKQgILGenp6keadlpaUbfX2bmppWrVolIiJC9+LnoLLV1dVRUVG7d+0inYI/TV1dPSwszNDQkO5/JoXAFa6srATRvXDhAqsdLqnppEke69dTXnWEaOiAwECLWbM2BwU9ffq0paWFVFESvhEQHAwePHiTnx+EYtz3mXd1F0GQTgQC1ra2Nn9/f1KVACAwICA7O9vDwwM6LPrWcK6vr3/27Nm+fftS2eryCwkJDR8+PCAgYOTIkSi6HaGhoeG3334jbfMHaGtrr3N37/jmB50FBJFGRkanz5x59+5dVlYW3BIQXIIACwkLwymLmTP1DQxUVVU5UdPje0DdRZAuAQT4FhYW0tLSPj4+pGe9AHRM/xtwXrXKZMIEOlYnLigoOHL48Llz53LZ9hcSFBQEuQ0MDDQ1NcVNmToCxG03btyIiIiAq81q762svGLlyuEjRvDa9HiQ1aEMbGxsICwD6YWwUkJCgvKnDLyru3BpeK0VEYTWgPSC9iQkJLi6umZkZLCeam5uvpWZmfvq1eLFi1fa20PiQpe8sLGx8e7du9HR0TeuXydVuCOwsrLy9PQcMWIETqTqIPn5+Y6OjpBBshpBxuAKz5kzh6rc8XsANZFkQLUj/z+8eyNCc7Jvf1hRUfHp0yfObYuIIPwNdEDDhg07efIkZL0gwKybmLa2thYVFUE2k3nr1tatW7W0tHh8u2twvqamJmr3//jqCyBwhzAiJiaGlyWBLtTW1rKLrgBjCwE3Nzfsk/8TvKu7CIJwCEhnt2zZIicnFxsbW1lZSTp7+9Yt04kTvby8Zs+Zo6qqSvlMGXZaWlpKSkquX7t2MDY2+6+/vvoa0AMPDw8HBwdcFtFxqqurAwMD09LSSHZ1dfXYQ4d69epFiVf0BXUXQboivXv33rhxo5qaGlHTiv0FO3bsuHLlisWsWTNnzOjXvz+PDNJCjlteXn7+/Pk/L168fPly25cl3AmkpKQmTZoEimtmZoai23Hq6+v37NlDKjgKDBg4cMfOnZqampR4RWt44rv0LaBTgN6hiKXkJsS5pK2mEAT5MWRkZFasWDFmzJjt27cfP36cdBa+aw8ePABJPnH8uN2yZVZWVpTvwtnQ0AApV1JS0sMHD9h3rScA0Q0JCZk3b16fPn1wgkjHgdvgjz/+OHToEGn/AMDb29vIyIgSr+gOT+uunJxcjx49WHW3qqqqpqYGhzUQpFPo3r27np7eL7/8Aurr7u5OqjIBQG/7v/IaPj7wb+euXbNnzyZq+nDzuW87g/v37m3bvv3G9ev/8MqZM2du27YNt9HtLOCyP336dMeOHeyPdTd4eVlYWFA+MZim8LTuIgjCHdasWTN27Njdu3enpqaSNlJlss7dPTIiws7OzmjsWA0NDVlZWU4nlM3NzSUlJffv309OTk7/889vvUxSUnLAgAEQNyxcuJALRe27CCC6b968CQwMzMzMZLWLiIjMnTvX1tZWQkKCKt/oDk/rLjSw8Jer+FsZUOUPgvArwsLChoaGO3fuhMQ3JSXl8uXL7LmvAGMlSUhIiIqKCrx49OjRI0eNAsHjxPhzS0vLs2fPMjIyIMF98PBhbU3NV18Gwq+pqWlpaWltbQ2hAH2LfvAgEH5FRkaePXuWZNfR1XVwdOzTpw8lXvEHPK27MjIykl+GVOXl5d96roMgSAeRl5d3cHCwsLA4d+5cQkICaRcjJvkM0tPTlZWVeysrT5gwwcTEREtLq1OW69TX19+5c+d8aiqkWfApDQ0N//Di9evX29jYgOJimtvp7N69+8iRIyQjtLi7u/uwYcNwhLkj8LTuQgxOGshqbm7GLXgRhHNAyggprIuLy08//RQXFxcdHU3a0JTJ58+f8xhk3rwZunVrt27d3NauHT9+PAjwj9ULrKmpuXHjxrbQ0BcvXnx1ojIrixYtCggIGDRoUDcGP/BxyD9w+PDhoKAg0pgHdMhBmzdPmzYNL3gH4WndZV+238aAKn8QpIsA3zslJSVvb29ra+sTJ06cOXPm1atXNd8Y7CXmPcEPO3fsgH9iYmLDhw/X19dXU1fv06dPz549e/fuLSIiIioqCv/Dl5r4n/hdSGfhbUFob9++ffr06Ty2Ko+sQBTev39/kHZIyg0NDXlwYTEfAInN77//vm7dOpLoiouLr/PwsLCwQNHtODytu1JSUqSRq/z8/OLiYqr8QZAuBeicuro6ob5paWmQjN68eZNUm5cdkNI7DIhDkNgxY8ZI9+ghIyPTo0eP7sLC8L8wY5dPBQWF169fP3/2DDr6f3Vm1KhR48aNs7Ky0tXV5Z2Cf3wGZDXXr1/38vKqqqoinVq8ZIm9vT0WuO4UeFp32edVFRUVfc+WigiCdBbCwsKDBg1avXo1qO+zZ88yMzMTExMhQ/3OX4eu/NatW199W2lp6c+fPzc1Nf3zO4wcOXLhwoXTpk0bMGAAzqHlHK2trY8fPw4NDYVgiHRq5syZzs7OXNsWnu/had1FEIRHgNwX0tMJEyaMHz/e1dUVBPjSpUv+/v4//IYtLS3sJSpJ6OjobN++3djYGBJcHi8WzQdAVrNjxw72qexjxozx8fXt27cvVY7xHzytuxAOS7DNkKyuroYAGYc7EIT7gPKBAEPeY8Rg3bp1kCGdPn36ypUrkLnCd7OkpKSDHyErK6uoqAhv7ujoiEPKXKO8vDwsLOyXX35hNUKso6Wtvd7Tc/DgwRj0dCI8rbvCwsKCbAvz6+rqcAkvgvACUlJS4xhUVVV9+PAhNzf31q1bpaWlxcXFkDzBYX19/Xe+FTGara+vb2pqCm+IVX+5SW1t7e7du6Oiokh2BQUFZ2fnsWPHYsXNzoWndReAyBdS2399AoQgCIXIMoD0dP78+ZD1VjEoLCwEMYZEqqys7OPHj6DHDx8+/GoxrMWLF48cOdLY2FhVVRXeB9eGcpPm5ubNmzcfOHCAZO/evfvq1atnzJiB88Y7HV7XXfgmS0tLs86lKigogCAaN9REEB6kW7duMgwGDBigp6fX2tra3t7e1tZG/ABdPPyfl5dHvBi0Gfp0ZWVlFRUVYQbUOt8FgZQmmgH7tgeeGzY4OjlhCTBOwOs3upCQEOm5wlfL1yEIwoN8dXzS0NCQ+54g7EACk5ycHB4eThJdERGR5StWuLi4oOhyCF7XXUkJCdJXF24RLFmFIAjSEaAjPXnyZHBwMPuC7Llz565duxaHlzkHr+uunLw8aepyaWlpY2MjVf4gCILQnebm5rS0tICAgA8fPpBOmZubr1u3TkFBgRLHugi8rrvs48zEgyKq/EEQBKE76enpdnZ27M90jY2N/QMC1BlVrylxrIvA67orKytLmm3x9u1b9tsFQRAE+VcaGhrOnj1rY2NDsoPQ6hsYgOgOHTqUEse6FLyuu5KSkqTnuy9evPhWfXYEQRDkW3z69CkuLm7jxo3sp3R0dYODgw0MDLjvVReE13VXVFSUfTFfXV1de3s7joQgCIJ8J2/fvo2KikpISGCfHzN69OigzZtHjBhBiWNdEF7X3f9tXcK2qq+8vBx1F0EQ5DvJz88PCAg4ceJEc3Mz6dT48eMjd+xQVVXFHpVr8LruQrLLXiKjpaUFp1YhCIJ8DwUFBd7e3qTaywKMilQTTU03b96MostleF13AZMJEx4+fMgqtKWlpai7CIIg/0pJSYmPjw+76IqJiU2bPt3Dw0NdXR1Fl8vQQHd79eoFtwWr0OJ8ZgRBkH/lw4cPrq6u586dI9kh0507b567u7uamhpWw+Y+NNBdOTk5kqW8vLytrY0SZxAEQWhBVVXV1q1bz58/z37q502bli5dKi0tjZkuJdBAd5WUlEg3R2FhIY4zIwiCfBXoHktKSoKDg48ePUpKUcTExJydnV1cXKjyDRGghe6yz6vCfBdBEOSrgOiWlpbu27fv+PHjpP2P5eXlly9f7oyiSzU00F24V0j57u3bt1tbW6nyB0EQhGeprq7euXPnoUOHKioqWO1SUlK2trb2q1ZJSkpS5RtCQAPdZV+/W1VVRYknCIIgPE5cXFxUVFRdXR2rEbR2ydKlDo6OxDRVqnxDCGigu4qKiuw3Sm5uLlZXQRAEYdLU1BQZGcleBlJQUNDY2HjdunUgupQ4hpCgge5+dRtI3IIXQRCESXV1NWS6mzZtYj81bfr0baGhKLq8Aw10FzAxMbl8+TKrpbCwkCpnEARBeIra2tq9e/du376dfcLpTAuLbdu2KSsrU+IY8lXoobvDdHRIuotbEiEIgggwtvY7efJkdHQ0pLykUzYLF/r5+SkpKVHiGPIt6KG7KioqJMvHjx8p8QRBEIR3IER348aNRUVFrHYhIaEJEyd6e3uj6PIg9NBdRUVFkqWgoIASTxCk69DW1lZbW1tcXAw/9+vXT0xMjGqPkC9obW1NT08PDw8nia6oqOjkyZO9fXz69u1LlW/IP0AP3e3ZsyfJcu3aNUo8QZCuQFNTU15e3pUrV+7evfvhw4f29vb58+e7u7tT7RfyBWfPnoWMFlqK1QiZrpGR0ToPD01NTay9zJvQQ3cVFBRIlsePH1PiCYLwN6Wlpbdv3w4ICKiuri4pKYF8l7D/9ddfVlZW7E98EKq4cOGCk5MTtBfJPnr06M3BwUOGDEHR5VnoobtSUlLsxrq6OgkJCe47gyB8RltbW0NDw7t3706cOHHo0KGvLhZoaWmRl5fnvm8IO9Be6enpK1euZBddcXHxyB07NDQ0KHEM+U7oobtfnQRfVFSkpqbGfWcQhG+AdLagoODWrVtpaWnJycnsL5CWloZvmaKi4vbt2/H5Li/Q2Nh4/fr1DRs2kJ7pAoMHD449dAhFl/ehh+4C2traz549Y7VgtUgE+TEgYfr06dPDhw/Pnz9///590F321+jr648ePXrEiBFGRkYgvezbkyDcp6WlBUR33bp1pM4QGD58eNDmzVpaWpQ4hvwnaKO7enp6pFuNfYwFQZB/BRT30qVL8fHxf/31V0lJSXNzM+kFCxYssLCwMDY2VlBQkJSUFBISosRPhER7e/uTJ08CAwPZRdfA0NDPz2/UqFFYe5kW0EZ3ZdmmNLMvEkcQ5KtAlw05bmVlZUpKyqpVq9hfICws3KdPnxUrVlhbWw8aNIh9MxKEWqAFCwsLbW1tc3JySKcGDhzo4uJiZGSEERJdoM23a8CAASRLbm4uJZ4gCI2A/rquru7ly5eQ48bExLx79470AlVV1X79+oEYm5iY9O/fnwofkX8BYiaQ2/Xr17OLbv8BAwKDgqZNm4aiSyNoo7s9evQgWT58+ECJJwhCF+rr6x88eJCUlJSZmfn06VPWU+Li4np6eqNGjZo7d66BgQH79wvhHUBu3d3dIXIi2ZWVlb28vKZPn46iSy9oo7tycnIkC5bOQJBv0dDQcPfu3ZCQkLy8vLdv35LOjhkzZuXKlePHj1dRUZGQkMCHgrwMBEy+vr4ZGRnsp/bs3Tt27FgUXdpBG91lX6pbzQDjdARh0t7e3tLS8ujRI+ipr169SjoL+mpmZhYYGGhsbEyJe8h/Alrz/fv3/v7+58+fZz+7f//+iRMnct0ppBOgje6yl2iGmxJ1F0GYVFZWZmdnnzp16uTJk0RRZQJhYeG+ffsaGRnZ2dmZmpp+dUNrhNeA/u3NmzcQJJ05c4Z0Sk5ObpOf36xZsyhxDOk4tNFdMTExDQ0N1rlUra2tVVVVWLgOQSAAvX37Niju77//Tqo2NXTo0ClTpkAfbWhoKCMjQ5WHyH+loqIiNDQ0MTGRZFdSUnJ2cZk9e7YoljGhLXTS3cGDB7PqLrH2n0KXEIRympqasrKyYmJirly58vHjR9ZtzyHHXbRo0ZIlSwYOHCgtLU2hk8h/pby8fN26db/99hvJLisr6+LqunjxYmxQWkMb3RUUFOz15dSq5ubmv//+myp/EIRyqqqqwsPDIStqb29ntcvJya1YsWL16tX9+/fHSTe0o7Gx0cfH59ixY+ynVtrbQ8vikwK6Qxvd7d69u1yvXqyW1tZWiAqp8gdBqKKlpaWgoCA1NXXXrl2kPeBUVFQMDQ29vLz09fWxd6YjRUVFERERSUlJJLu4uLj7unWurq4iIiKUOIZ0IrTRXQjbSSWrGhoacDdApEvR1tZWVlYGinvixImMjAwQYOapvn37Tp48edGiRSYmJriBAU0pLS3dvXt3bGxsfX09q11GRsbOzm7VqlUouvwBnXRXUlKS1QKdzvv37+F/rGmHdAXgVr9x40ZUVNT169crKiqYduiUZ82atWTJklGjRsnKylLoIdIRoE2hcQ8ePMheARca19nFBddu8A20USwQ195KSiQjpLxws7IvMUIQPqOysjIyMjIsLIy0jYGqqurevXsnTZokKiqK5S/oCwRVSUlJW7duZZ0ZR7B48WIXF5deXz5lQ2gNbXQX+hQRUVEJCYm6ujqmsbW1tampiUKvEISjQC8MkWVaWhqILutTFTExMRUVFUdHR8iElNjiUYReQP4Aae7atWtJ9u7du1taWv7888/yCgqUOIZwCNrorgCjGKmWltaDBw+YFtBg6JVwCS/XgAteXFxMpFyQaUG/QLVH/Axc7Xv37h07duzUqVOsY49qamrz588HxdXV1aXQPaRTgFZOTExkF11BQcG5c+eu8/BQwPE8voNOugsxPmnhP8SJVVVVVPnTBXn79u327dufP38uwHjmxN5ZIJ1FUVHRgQMHkpKS3r17xxxbFhcXnz59+po1a0aOHIkrOPmA2tra/fv3R0ZGsp8ymzw5IDCwd+/e3PcK4TR00l3odHqyTWnG0hncBC74q1evHj58KMAo196nT58FCxZQ7RQfAtfW3t4erjPrjGUIOuPi4szNzaWkpCAZotA9pFOAxk1NTY2KioIYi3RqpoXF7t27cZYcv0In3RURERH/cncEEF3cDZCb/K8JxMWJnxsbG52dnevq6qytrXHhSqcAHXFhYWFCQkJwcDCr4iopKc2fP9/X17dfv34Uuod0IvX19adPn/b39ycV/xEWFp5sbr59+3YUXT6GTroLnTtpbK2ysjI3N7etrQ3Df+6goaFha2sLKW9BQYEAY7lhUFCQkJCQpaUlU4+RH+Pz588XL148dOgQ68JcyHHHjBmzZs0aSHPxCvMN0L4XLlzYvHnzmzdvWO2ioqJmZmYbvLwUcCIVX0Mn3YWbUkpKimSE3gpSLnY7wgkg9Fm0aBEIwNq1a4liYW/fvt20aRPkwXPnzsVF/T9MWVnZvn374uLiWLMfZWVlNzc3a2trLPfIZ6SlpXl7e79+/ZpkHz58uKenp5aWFjY3f0Mn3RUWFhZl69kbGhoaGxtRd7mGhIQEMbBsZWVFWN6/fw+R+8CBA0eNGkWtbzQlLy9v2bJl9+/fZ10UZ2pqGhERMWzYsO7du+PCXH7i0aNHNjY2kDCQ7Orq6tu2b9fW1sbRO76HTroLDNPRUVNTYx2c+fTpU3V1tdyXWyYgHAUCIEtLyyNHjri7u1dWVoLl2bNntra2586dGzJkCPYa30l7ezvcvWfPnl25cmVrayvTrqiouHbtWhesT8R3QCtfunRpwYIF7KLbr1+/6JgYHR0dShxDuAzNdBd6IlJqC3cwqZYpwh0WL17c2NgYGBhIPOuFpM3e3n7fvn3Dhw+n2jUa0NLSkpOTs3///qNHjzJFV1xcfPTo0Rs2bJg6dSqONPIZzc3NmZmZbm5uNTU1pFP6+vqbg4MNDAwocQzhPjTTXRk23YVkt7a2lip/ujLdunWztraGoCc0NJRYCHHr1q3169dHRESMGDGCau94GohXUlNTw8LCnj59yowaIc11cHBYunSpqqoqii6fAWHWtWvX/Pz8SBOpAO1hw4K3bIF4ixLHEEqgme5KSEqSZnV+/PixuLiYKn+6MqC70tLSoBMVFRW7du0iFlJnZGRs2rTpwIEDWETsH4DLFRISwpr3KCgoxMfHm5mZYZll/qO9vf3ly5fbtm27d+8eqfyyrp7eli1bMNPtatBMdyHZJeluYWFhQUEBLiWiBFAIWVlZNze3169fnzhxAoJ6aIgLFy5AXA/JnLy8PEoIK62trUVFRQEBAXFxcUwj3NKTJk3au3cvrs3lV169euXs7Az5LqsRvhoDBw5c7+EBmS4Ob3Q1aKa7kpKS7CUaKisrm5qasHQDVfTq1QtUtr6+/rfffiMsZ86cUVVVdXV1BVVG6SVoaGi4fv36nj17zp8/zzRqaGisWrXK0dERp1DxKy9evPD19SWJrgBjkdjGjRvNJk9G0e2C0Ex3u3fvrqSkJCIiwrrioqqqCnWXWqATIaQXkl0BxiTz6OjoPn36LF++HLsVAcYshKNHj4Lo5uXlMY1jxozZtGnTxIkTJb6swobwDTk5OU5OThBvkezQWa339JxpYYFL3rsmNNNdAcZSIkgOysrKmBbo1EibkiLcR01N7dChQ1ZWVrdu3YLD4uJiDw8PyHrNzMyodo1i4P7csWNHREQEc/WIqKjoggUL/Pz81NXVMS7hV969e+fo6Hjz5k32U3FxcZPMzHA7ry4L/XRXVlaWFCSWl5c3NjZS5Q/CBLJeSOns7e2zsrLgsKamZvLkyQ8ePBgxYkTXfPre3t5eWVkJSW1MTAzTKCUl9fPPPzs4OOBO5vwKtHteXp6zs/ONGzdIp6D1Q0NDp06bRoljCI9AP91VUlIiDSkXFRXhEl4eYdiwYSAqnp6eEOwTljVr1hw4cKALLuptbW2FmCMsLOz06dNMI1wfd3f3JUuW4AAjv9LW1gY3/44dO27fvk061adPHw8PD8v/K/SGdFnop7uQ75LGZ54+fYq78PIIICfTpk0rLi4ODg4mFvVC7hsSEgIx/qBBg6j2jnu0tLRcuXLF39//7t27TOOUKVMg9x0/fjyFjiGcpqysLCAg4MyZM6SiVJAwQAwKooshF0I/3YVkl/RIrKKiAu51XErEI0hKSi5evLigoGD37t21tbXNzc3nzp1TUFDYvHmzvLw81d5xg7q6uj/++AMij+zsbKZxwYIFEH+oq6tT6BjCaRoaGoKCgpKTk0kzTuTk5NzWrl20aBFWkkcE6Ki7ioqKoqKiJGN5eTnqLu/Qo0cPDw8PkN7Dhw+3t7c3NTWdOnVKR0fHzs5OXFycj1cWwR8LWc7Ro0eh8y0pKSGMsrKyK1euXLduXd++fal1D+Eo9fX1kNHCPU+yS0hIWFpa2tjYkLYxRbos9NNdAUYN8cePH0Mfx7SUlpayHiKU06tXL39//6dPn96/f1+A0UBRUVH9+/efNm0aH8/grampOXjwYFhYGPy9hAWug6enp4uLC/a5/E1RURHc4ceOHWM/5eDo6Obmhku0ESa01F2jsWP/+OMP1pGc4uJiUgE2hHIGDhx44MABe3v7R48eCTAKCGzcuHHAgAHDhg2j2jWO8OnTp9DQUNBdYo8mAcY8muDgYEh0cIUuf1NWVhYZGbl//37WfaUI4P5fu3YtRl0IK7TUXTU1NdJYZX5+PuouD6LHKD/r5OT04cMHOMzOzt6wYcPRo0cVFBSodq2TAa2FPy0pKamhoYGwjBkzxs/Pz9zcHJdp8jdVVVW7du2KiYlh390Pbgmn1atRdBEStNRd9meEubm57JEmQjmCgoITJ050d3f38fEhSoylpaVBCrh161a+mWDS3t5eVFQEqTyILjEGA3+1sbHxzp07u+zC5a4DaC0obkhICMkuLCz8k7X18hUrZGRkKHEM4WVoqbv9+/cndWd37typq6vjm66cn4AgaeHChe/evYuPjyd2bExISFBXV3dwcCBtcUFHQHTz8/Mhp//1118J0RUREZk8ebK/v//w4cNRdPkb6HOOHj0aFRVFsouJiVlaWXl5eSkqKlLiGMLj0FJ3IYRknxNbUlKCdzlvAu3i6Oj48ePH1NRUyHpBfXft2gXBk4WFBa3HYIlMF7rd3377DbpgAcYmM/BH+fn56ejo8PH0MUSAsY/98ePHoa3Ly8tZ7XBLW8ya5ezsjNPXkW9BS92VlpZm193CwkJ+nbBDdyDtGzJkiJub26NHj96+fQuWDx8+7Nu3D7JeXV1dqr37cWpqaoKCghITE5kP9iDH3b59u5qaGma6/A2IbmxsbEBAAEl0gSlTp4K9d+/elDiG0AJa6i7g6OS0IzKS1VJQUECVM8i/AsmfiYkJqJSTkxOkhm1tbZcvX96/f//mzZvl5OTouKIXEveQkJADBw4QhyC0hoaGZ86c6dOnD7WOIZymtbUVgi1/f3+S6BL3QHh4OA68If8MXXWXPZxkFgRGeBZra+u8vDzQWuIwJiZGU1Nz9erVtBtthg43NDQ08v8iPzExsalTp0ZERKDo8j2fP3+G6ApCrq9kulOmhEdEoOgi/wpddXfAgAEky8uXLynxBPl+RERE3N3ds7KyUlNTCcvu3buHDx8OqTC1jv0noMPdtm3bvn37mJZJkyZt2bJFTU2NQq8QLtDU1JSWlgaZLvG4hJXx48d7eXsrKSlR4hhCL+iqu+xzFogd1xEep2fPnuHh4aWlpXfu3IHDN2/eLF269ObNmyoqKlS79l3U1dXt3LkzOjqauU7X2Ng4KCho6NCh+EyX77l06RIEjvn5+SQ73AMgxtra2ngPIN8DXXWXfVXcp0+fKioqcE9T3kddXd3V1fX+/fvEkuv379/7+PgcPHiQx4s6EYWmT5w4Aa4Ss5cBLS2tqKgofX19an1DOA20PsSIM2fOZD+lo6Pj5+8/Au8B5Luhq+4qKytLSUkR60GZFBYWou7yPsLCwtB/bdq0KTIykmjBlJQUIyMje3t79h0veAeIEtLT08FnZu3lQYMGxcTEoOjyPS0tLdevX1+9ejX7qWE6OuEREYaGhtz3CqEvdNVdYOzYsX/++SerpaCgQFtbmyp/kO9HRkZmyZIlOTk5oLiQRH7+/HnXrl1Dhw6dMGECzy57ffDgAcQKz58/Jw51dXW3bt1KryfTyA8A8VZmZqaHh8erV69Ip3T19Pwh0x0xghLHEPpCY90dNmwYSXfZJzsgPMvAgQPXrFkDYvbmzRsBxnT0/fv3q6mpgZ1q177C69evIVDIy8sjDvv16weiO23aNGq9QjgNZLrXrl0jdtYinerfv39UVJSWlhY+00X+KzTW3b5sM3GKiooo8QT5ASCvhex2/fr1kEk0NjZCB3fy5ElNTU1vb28JCQmeWtFbVVXl6OjIFF3wDRJfc3Nznk3NkU6hvb39xYsXwcHBt27dIp2C6HDP3r3a2to8daMidIHGuqvEtk4OEiaITClxBvkx7Ozs7t+/z9wqPCkpydjYePLkybwjaZ8+fQoKCrp+/TpxKC0tvWHDBmtraxEREWodQzgKiC7kuNDWkO+STg0ZMmRzcPDIkSNRdJEfg8a6q8Cmu21tbdBL4gYgNEJSUpIYxHvw4IEAY1nRtm3bII3gkWVFnz9/jo+PT0xMJPY8kJKSWrJkybJly/Ae43tKS0s9PT1JT7IEGI8YXF1djYyMhIVp3Hki1ELjW0dOTo5kAd0tKyvDPpFeqKqqhoSETJ06lTjMyMjYt29faGgotV4JMJ7tXb58OSYmBm4qAcbAuKmpqbu7O4/EBAhHgZuQXXR79uy5wctr3rx5omJilHiF8Ac01t0ePXpAP3j16lWmBTrKgoICdXV1Cr1CfoBx48YFBAQEBQURh5DyTpkyBRqXWq/y8vLAk9zcXOIQUvMtW7YMGjQIRxf5nps3bzKrmbICAeKCn37CGwDpIDTWXcg/SClva2trZWUlVf4gP4yEhISdnd3du3fT0tIIi7e3d3JyMqTCVLkEOW54ePjt27eJQwUFhdjYWFrvnoR8J8XFxRAFkowQ5Yds3fqTtTUlLiF8Bo11V1hYmFSGvrm5Gas005S+ffsuW7YsJyfn/fv3cPj48eMdO3aEhoZKSUlx3xm4kU6cOBEfH8+0+Pv7z5gxg/ueIFymrq5u3759RBFTVlasWGFlZUWJSwj/wVe629jYyExQEHohIiIyffp0SHn3799fX18PypeSkjJx4kRLS0vuO3Pt2rWQkBDm4ZIlSxYuXEi7TZOQHwAU9+TJk8w6oATG48bZLl6MNwDSWdBYdwUFBaV79GC1EPOqPn/+LCkpSZVXyA8jLS3t5uaWkZGRlZUFh/n5+YcOHRo+fDiXH9h/+PDhp59+Yj6wMDU13bRpE9Yf7QoUFBTExcW9ePGC1aikpLTK3r5fv35UeYXwHzTWXQg/4SsB/xNrPAgaGhqqqqpQd+lIt27dBg4c6Ovru2LFCqJuMyQfZ86ccXJy4tpoMwRtwcHB1dXVxKGampqrqyv8j1Np+J7Gxsa0tLSLFy+yGqF7mTFjxhhcNYR0KvS+mSAL0dDQYJbMFWDobkVFBfsugQhdmDVr1rx5844dOybAKBQF+cfIkSPHjRvHhUoaTU1N8Llnz54lNkqC/NvGxgbyXexz+R6iSsa+fftIu9lrampa29jIy8tT5RjCl9C7Q+nRo4eKigqr7kK+UlBQoKOjQ6FXSEcQExMLCQl59uzZo0eP4PDFixcxMTF6enqysrKc/mi4kY4ePUpsNwQyP2nSpFWrVnHhcxHKaW5ujo+PJ245JjIyMjYLF+IkdqTTobfuiouL9/zywVtLS0t9fT1V/iCdAsRSIL3Tp08nDk+dOjV37lxIPTn6oZWVlUeOHLl79y5xCCGdl5fXgAEDOPqhCI9w9uzZgwcPkozjxo3DgqAIJ6C37kpISJCW8H748CE9PX3OnDn4QI6+QNuZmJg4OTnt379fgLEs29/ff8KECcrKyhz6RGKD1ePHj7e1tREWHx+fsWPHcujjEJ7izZs3cIPBPcBqlJWVdVu7Fkc7EE5Ab92FUJR9ClU9A5BkSlxCOgUxMbHFixdfuXKF2PQ0Nzd306ZN0dHRoqKinPi4jx8/7tq1q7i4mDg0NTV1dHTkxAchvEZNTc3mzZtJc5gBj/XrDQwMKHEJ4Xv4UHdrGKDu0hpBQcHhw4eD+AUFBRGzi5OSkmbPnj1nzhxOfNwvv/ySkZFB/Ny3b9/IyEis8t1FOH369JkzZ0jGKVOnLl26lBJ/kK4AvXW3W7duenp6Q4YMYS1TVVtb+/nzZwq9QjoFiJwsLCwuXrxIlKdvbGzcunXrmDFjlJSUOveDnj17xiwNDXh6empra3fuRyC8yfPnz2NiYpjLxgj69+8P9wAlhdKQLgK9dVeAsTUbKeWtqKgoLy9XU1OjyiWkU4CgavDgwXZ2dk+ePCksLBRgPIdLSUlZsWJFJ1YOqq+v37BhA4g6cTht2rS5c+fiVJquAMhtUlISRF2sRmj6xUuWaGpqUuUV0hWgve726tWLNCRYUFBAdNMIHzBlypTJkycfP368paWlrKzs8OHDo0aNGjFiRKe8eWtr66+//nr58mXisHfv3ra2tqTiowhfArfT1atXk5OTiQotTIyNjefMmYNPqRCOQnvdhWSX9CXJz89/9+5dW1uboKAgVV4hnYW8vLyrq+uFCxeIggbZ2dmpqakaGhqdMgwICXRMTExTUxNxaGpqCjKPyW5XAELzQ4cOvX79mtU4UFXVzs4OF48hnIb2utujRw/2LriysrKhoQGDVv5AX1/fwcEhNDRUgLFdTEpKytSpU0eOHNnBuKq5uRmSXWbRFdDy5cuXKygodILHCG8DTX/q1CnmppMEYmJiM2fONJs8GcuTIZyG9ncYZCcgvUJCQkRtPwLonUmr8RD6Ao3r7u4eGxtbVlYGh1lZWUlJSZqamh2ZckzUBfz9999ramoE/m/69Lhx43DZd1fg5cuXe/fuJXURg4cMWbJkibi4OFVeIV0H2usuMG78+PPnz7M+0y0uLgbp7fHlbkUIfVFUVIyJiVmwYAFxmJycbGVlZWJi8sNv+PnzZ7hnsrOzicMhQ4YEBwdjn9sVqK6u9vX1ffPmDasRclwXF5dBgwZR5RXSpeAH3ZWXlxcVE2O1lJaWYrVIPsPc3Hz69Ol//PEH/FxSUhIVFTVmzJgfexbb1taWk5OTkpLCXG/m4OCAfW4XIS4uDkIuktHaxmbq1KmU+IN0QfhCd+XkxL4sY/Ty5cvKykpVVVWqXEI6HWlpaUdHR0J3gXPnzl29evXH+sqGhoZLly799ddfTMuyZcu4sN8RQjn37t2LjIwkGTU0NPz9/XHzUIRr8IPuysjKkhZ0vn79uqKior29HR/X8Q2CgoJGRkbLly9PSEgQYEyN8fPzGz169A9U0C0uLk5OTmZOCIiOjsYyvF2BsrKydevWffz4kdUoJibm4+tLKvOOIByFH3QXOk328cb8/PyWlpZOLLCAUA50jjNmzICUt6ioSIAxwQrk097e/r+mqr/++isz2dXW1raysup8XxEeo6GhITExkbWwHcGCn34yNTWlxCWky8IPuissLDxy1KjHjx+zTmkuLS1l7i2D8AegrxMmTDAzM0tKShJglD44fPjw5MmT1dXVv/9NQLOJbY4I1q5d27Nnz873FeEloCuA/uH48eOkbe11dHQWLlyIJSERLsMPugtoaWmRlhK9fv0a+mUObV+DUIW8vLytre3du3fz8vLg8NWrV+np6f9Jdx8+fPju3TviZxMTk4kTJ+KTXb6nqqoqOTmZfVv7Rba2enp6WGAH4TJ8orsDBw6ErJdZeEiAUS2SVYYR/qBbt26glMOGDYO4qr29vaKi4uTJk5Dyfv9sZEhuxMXF6+vrISazsLDo27cvTgLgb6AfuHTp0q5du1iNoLVjjY1nzJiBoTnCffhEdyENIvWeqamptbW1uISX/wDV9PHxyczMLC0thcPHjx//8ccfDg4O39mBGhkZhYSEXL161cDAYNGiRVjUjO8hNlcmGfv07bty5UqIuihxCeni8InuKioqsg8WQb+MNe75khEjRsyePTsuLk6Asf1Uenr6zJkzv3MHKhERETc3txUrVoiJiWGuw/c0NTVFR0ffvn2b1SgsLLxo4UKIwKjyCuni8InuQl7LPlpYUFCgp6dHiT8IRyG0k9Bd4PLly9evX1dRUfnOMhpCQkK4rX0XITMzc+/evSSjjo6O/apVGHUhVMEnugvJrqOTU3hYGKsxPz+fKn8QTqOrq+vl5RXGaPG6ujqQXkh5cVcDhJWSkpIFCxYwq5IRiImJhUdE9OrViyqvEIRPdFeAsXkqyfLq1StKPEG4w8KFC+Pj44nNEhITE21sbEB6qXYK4RUgGouMjCT2vWAFwrXhw4dT4hKCEPCP7rI/3rt48WJ4eDglziBcQFtbe9GiRVFRUcTh4cOHzc3NcfdcRIAxhzkjI+PXX39lXeMgwFg5ZmlpSZVXCELAP7rLnu8+efKkuroapzTzK0JCQgsWLPjtt9+Iyn/nz5+HFjcwMKDaL4R63r9/Hxsb+/fff7MaFRUVV69Z01tZmSqvEISAf3RXQ0NDUFCQVKOqqKgIdZdfgeYeOnTorFmziPpTDQ0NgYGBZ8+exTIIXZy6urqjR4+mpKSwGuGugCht1KhRWCYFoRz+0V1g7NixN2/eZLVA2Dt48GCq/EE4jays7Pjx40+cOFFVVQWHFy5cePz4sb6+PtV+IZQBkXdWVtaZM2dIdlBcaxsbnMeO8AJ8pbv6BgYk3c3LyzM3N6fKH4TTQO5iZGRkYmJy7tw5AUafu2/fvgMHDggL89WNjXw/lZWVUVFR2dnZrEY5OTlLS0vcYhnhEfiqe1JRUSFZXr9+TYknCNfo16/f1KlTMzMziZL3165de/PmDQ5ydFnOnz9/9uxZVougoOD48ePnW1rinDuER+Ar3WXf6D4hISE8PBwL8PIxkNpOnDhRXV2d0N2SkpIzZ854eXlho3dB3r17t2zZMpJRVlbW09MTR5gR3oGvdFdJSYlkaWtrKy4uZp/qjPATampqenp6WVlZzc3NNTU16enpixYtgjyYar8QrgJN7+/vz273DwjQHDqU+/4gyLfgK91VUFBQUVFhLVMFultUVIS6y9+IiYktX748NTUV2hoO37x58+DBg759++LE5q5DS0vL0aNHf/31V5J91uzZc+fOpcQlBPkWfKW7oqKiurq6JN0tKSmh0CWEO4wYMQKantDdv//+OyMjY+LEibihfdfh2bNncXFxjY2NrMahWlq+vr64rT3Ca/CV7nbv3p00ZRGi4Ly8vClTplDlEsIdIOV1cnL6888/BRiN/uTJk8LCQllZWXzK2xWorq4ODQ3Nysoi2R0cHL5zlyoE4Sb/T3ffv39/7do1Cl3pOM1NTRWVlayWpqam33//HWe3dgWam5uZP1+9ejUhIcHc3ByHmrsC2dnZ9+7dIxl1dXVFREQyMzMpcQlB2AGRJX74f7r7GwOK/OEUbW1tFxhQ7QjCbSIYUO0FQhkgxs5r1lDtBYJ8Bb4aZ0YQBEEQHuf/A9W3q7eo1mXEAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="bottom" width="103" height="95" border="0">

Obrázok 2:

Fľaštičku držte kvapkacou špičkou smerom dolu, palec položte vedľa kvapkacej špičky a ostatné prsty položte na dno fľaštičky.


MoRz8uTJiBdhlJOTkxlL4MXExIwbN27VqlW2trbll14oa3h4OL+LomXLlhBd5ARRAv9JM58JEyd27969nJ9MqEFwTXcLCgoYj2QaNWoEl8ZivE9NDKBe//z588aNGyVuclIe1NXVIbRQCBj6EydOdOrUaeTIkSKrFpDY3NzcxYsXU6HGy5cv3d3dJSUlbWxsWHS9uF0QIbhe+kKbjx49QlNYQ9clwLV4eXsbm5hsCQnBhTCOnj9//s2bNzNnzoSdYnGUgzC5dOkSXD6lbfitEXaoqqqiZYDT9fPzo6ITxCtwq1C1siUT7YalpeX27duDgoKOHDnC8KO42/PmzcO/uL3liYARECBvkFhq4CdMNoJRVBPERps3b2askKWnrz91ypQKXD5B9OGa7kLYGHMA0CqxO7YTjZ2hoSEsLyotKh6cX4VXi0QV3b17d2JiohhvKdctW7ZAidF2sN55WyK4RpgJtCZwHq9evRLj9eguWrQIN6Ffv34sTjPV1dVVUlKi6+6TJ0/S0tLwM9XQya8oXYMHD27duvWK5csFl9RPSUnBbUfAFxgYSF/FhZMkJCRABanhCPhBlyxZgvAUFWTHjh14DcsrxltdbuPGjR06dChPOI4iYWBg4Ovri5YkICCAMVcCpQiWFxrv4+Pzn4P2cdqBAwf4I6XxWzg7O+PF+vXr7927xzh5ypQpKi1blvu6CTWJGtnKlEEhD3qKhIQE61NEoI6wvFSwjMjgy5cvFbNWOjo6qKJOTk4fPnwoLi6Oj49ft25dy5YtEViI4HxNZAlXjdy+fft2w4YNuGrkOTk5ecGCBWK88VkQZlayjQaU2rGcv9UPQoFHDx8irKmhz9JwLbiZXbp02bZtG241nBljihHK3t69e799+7Zs2bJ27drV0PCibPBrIrCDXFGii3qBaKNXr164ORcvXpzC847U81SYV9yE8veB4UxFRUUvLy99ff1JkyYxpPfXr18RERE5OTkw1tra2qV9LE47evQofwwzQgHEzQiVoMTnz5+nP55HJh0GD2a3W4hQrXCt+qF9oRY95yMrK1utm2WWBzT0/AfM+fn5CLor3KXZs2dP2Ec0KFTkfubMGS0tLQTyIjutvkGDBrNnz0b0A69ArU7w+PFjSC8aL7hhVkIiZGbUqFFxcXEIBfiJsbGxU6ZOraG6y6eVquqy5cu1dXTCw8IYM1AhS1FRUdAk6IetrS3qhQjGahUGV5eRkQFXSq1ijSjExcXF3t5ejPcgdvjw4WI8qTMyMvLw8IB8VuDBE8oqPgehJGIXxmwfaOru3bvfvHmDDJiYmJQY1uDn2LdvH//tmDFjevfunZSUFBoayhiRrqWtPdLJqWbNeiD8FVzTXagaYwutejzYyg8FqhD/KSz0BvID51rhT4NmwEGuXLmSertr1662bduWvbQFu0DM3NzcEP0gPqCaGEgvzAEswrhx41h56NihQwcEBHTdTUlJSX/6tFWrVsLPTNXSuHHjyZMn6+vpbdy48fLly4yjuPMI2nCxkKWWHOrGRLQdFhZ2/PhxavQT3K2zszM08tatW4hTqa4mhL/e3t5WVlaVGWLWv39/fA7EW3AYFO72rFmzEF+am5sL/uH27dv5jwDMzMyQK2QVeb569Sr9tEaNGtnZ2ZmIwMh/QvXBNd19lZGRlpZGT0HdY30vWDk5Ob66UP3Mlfk0XBFk7NGjR0ePHhXjzdJBawLptRThRW1g9xHgw2MNGzaMSkH4v3Dhwm/fvuFahC+96urqMD0Mn5F4/35PKysh56Q6QKDZtVs3lZYtNwQE0LdopEDQFhQU9ODBg1WrVrVv356VHFYtv3//Rl3YtGkTpa8TJkzw8fFBYXv58mVgYOCdO3eKiooQ+CLs69u3byULW506dQwNDUNCQnAPqe5l+tHbt287OTmtWbNmxIgR9PT79+9Dd/lvqaAHf/7PP/8wPh8VGZ9Q0/tdCGXDKd0tLi6G32UM90fYKAp+l9/PnJGRcfHiRVtb28r08ikoKCxbtuzVq1dUf9enT5/wgampqajMItt5iPYOgTxaK3d3d2roJuIPNIX4yWbPno37I8yco0iMHTv2woUL9MQjhw8jJ9yY6oqr0NDQ8FuzRktbO3jzZsZ6znl5eadOnTp37tyxY8dsbGxwN0S22PwnqPXXrl2bOnWqGE8U7e3t/fz8YPoR0kEdqeepuBteXl6TJk2qkm9Ek4K4DYYVL2BYGYOcUSshnD9+/Bg3bhzV8hQWFi5evJg/3hM57N27N+KeKQLDlRUVFVEjqmmXX4LowCndRWv+/d/hpxjv+aIobFvbq1evW7duUaMn8nlUZv4P2hfExbNmzYKGUSsFwkbDPq5fv15ZWbnKMl3VSElJTZw4EQ2lr68vP9sBAQHwK87Ozs2bNxdm69+xY0dGSlpaWnp6eoU3ahRBGjVqBGulqamJcCfh348kxXj1BcHHnDlzxowZg4ithnZswmJOnjyZet25c2cPDw9EpZC6mJiYnTt3UukQwvnz51ft98JPL1261MDAgIqAGUdRMSH8cN7y8vIIcc6cOUOlU2umIuJkGGKK6c7OZrTdCQlchVO6W1RUlP9vsysmGuOZxXhDkRH8UrqLADknJ6eS825xXbCPcM/QWlRjXPvp06fxLXPnzhXlTirEQNTihYjrqZmUnz9/Dg4OhgDDayJoEJr0tmnTxtTUlDFABs6JS7orxnP2/fv3hz/bvm2bYK8mbj7KT2pqqqurK+4G6z1Df8vjx49R4KkRZAgv8NrIyAgBxPPnz318fKhxfJaWlitWrKiORgCuGiFL06ZNPT09Hz58SD/09etX2G643pEjR8J28/fKRPytqqoK+yu4yy98MCxy7VnepDZTw6pZ2SB+Z6zohophbGzMVn7owMzxOzBzc3NRISs/yhoRNzQMFf7IkSNQdMg5AnxdXV0HBwdRrr0IC9BatWjRwtvb+/79+2K8fvItW7YgFoF1ENriFdAY+CSG7m4ICIAd4d76EigVS5Yu1TcwCFi/nrGVAhTi8OHDN2/eXLNmDf/pe43gzZs3sJXURtSKiorz5s0bMGAA9dshkqNmxCK6WrhwYdXum0sHpahfv36IJhcsWMAoS1B9xDRJSUkJCQlUSsuWLXv06BEWFoYQmfE5XczNfVavFp0dMwnVCqd0t7CwkDG1Dp5SRPpdEYzz+/Hevn0Lq1clT3FwdYjr4dLQBonx1oTatGmTnp6evr6+KD+xw++CJhLWZNCgQWitqB1PQ0ND0fpfunRJaHOirK2t6bN4ATQJ5qkyo81FFjk5Odgp6BDM34PkZPpVI2DFVTs6OgYGBiKSg4qIcuER4z3TRZQJHxkbGwsrCfEbMmQIck6J7vXr1wMCAsR4j3VHjRplYWFRrV3o+Hao6caNG2fPnn337l36jYUNiIyM5L/V0NB49+7d0aNHGWvqId3Dw6OGLpdGqABc013GcgGobyKyHwt9K/KPHz8yJhlXBlRaaO2UKVOonb2hwWvXrvX39xf9agzLu2/fvrlz5164cIEaDQdz8OXLF6HpLvxH9+7dr1y5wk9Bo4lWm5O6K8ZTCIgQSkvghg2nTp1iLEwI8FvAnEE/DAwMRNn0o5rDo+/Zs4eKs/EjLl++nMpwTk4OtR0CgByOGDFCCHtvQ+DNzMzWrVu3dOnSq1evMvaooECsiebowIEDjLqPeAgRQ/v27bkxoI9QHjilu/n5+Yw+NJR1NO5s5YcOalfbtm3v3Lkjxhvx+Pz5c0QJVRWG29raenp6otGk3v7zzz+Ghobu7u5V8uHVCrXdt6ysLEwAFTNlZ2fDkwnn26FDsN0M3T137pyTkxNjgxrOgCKnr6+/ysdHU1Nz9+7djK0U4B3379+fmprq5ubm4OAgCgMSBYGqIbhcv37969evxXjiGhERwX9qExcXh6NivA0wBg0apKWlJZxc4caam5v7+fktW7YsOjpa8ATc22fPnjFGYCEcHz1mzOAhQ4QQHBBEB07pLirkL4FxVaIDGghKd8V4HVC/f/+uqsYd+jFhwoTk5GT+AE7UfwTgor+ZCWJ8mEsYFEdHR8q7CPO5QJ06dYyMjBiJT9PSEBVBnISWDeHTvHnzWbNnd+3a1W/Nmls3b9IPoRLFx8fPmzfv5cuXLi4uIrie84sXL3x9falxSYgvAwMD+Y9vf/78GR4eThUkJA4ePFiYI8Ugvaamphs3bkQEHBUVxTiK+s4QXeTN2toaZpf1BfUIQoZTuvv50ycq1OUDYROdRXksLCzWrl1Lvc7KykIbUYWmCn568eLFEAzE+2K8kUo2NjZooZSUlET8WR2kV5UHK18NP2RpaRkbG8tPREgE4dHT0xPx+1ZJ6tev37Vbt5DWrZcvX37yxAn6U0kxXq/DkiVLkpKSEMnBionOrYCmImNUFwVyBXMJ6eUfRYGHp4SzlJKScnJyEn7dR4nS1NQ8ePDguHHjjhw5wrirDBD9uLu7s1LyCezCHd1FEecP1qcjOk0G/bEl5Xer9vPRykyaNCklJYV60FtQUDB//ny4AbLQaxkgXunUqRNDdy/FxAwbNkxERgZUH6gaaPT9/Pxaq6pCKhALMnQiMjLy0aNH69ev79Gjhyh0hObl5SFKOHDggBivh3bBggW9e/emP6y5f/8+NXdIUlKyb9++bOUT8TTqnaysLLLK2B6Nj2rr1iHBwdocHUlAKBtO6e5XgR3v69WrJzpD8+kDmF+9esUYel150NbY29sj5Eed//r1KzWjt127dq6urlx9Wll5pKWlDQwM8C+9fUTg8ubNG45N5C2NZs2azZ03DzchYscORp+zGG+C7OjRo2HLYOBUVFRYySEF4lTI2KZNm8R4y46OGDECWWJMVUeUQK3MBTEW2iiBElFWVvby8qKelzNWjBfj3XNEM527dGElbwTW4Y7ugjwBJUP1Ex3JUVRU5L++d+8eGvcqbxrg3iZPnpyamgqn8ufPH6jvzp0727dvb21tXUNXI6pucFsgOYhObty4wU/MyMh49PBhLdFdMV7wYWdvb2Bo6Ofre/LkScbRL1+++Pr6PnjwYPHixW3btmVr2O3FixfXrVtHDeDATzNnzhzBOIDfjWRjY8OuQaf6EhYuXAiPLjhxCDG36PTDEYQPp3T3V34+I0VPT4+VnJSIhIQEgnSqlwwNBAJzhMNV3oq1aNFi/vz5ly9fzsrKwltocHh4uL6+vug85xY1YE00NDTouvv+/fukpKS+/fqJTtBW3aBwamlpbdu2Dcrq7+/POJqbm4ty+/z58+DgYFNTU+FnLz09fcOGDdQef7KysoGBgTo6OmVIF2M9alagRg/A1yYkJFBbAvOBGA8bOvQad2esEcqGO7pbXFycmZlJT6GGF7KVnxKhR+jZ2dnVobtojExMTPz8/FxdXamu7MOHD8PSwR+I8vqRLKKgoAD/JCUllU+L2548efI+M1NdQ4PFjAkZlJx6EhKubm5Qi5AtWx4+eMCY4Hvnzh1HR0dEdfhXaOOcUa9RU+B04XfFeCtOr127tkePHiWeDEmmfse4uLhx48aZm5vjTE1NTbbWv8QtRRx86tSpgQMHMhaGxHW5u7tv3LhRXV2dlbwRWIQ7ulsjoM9OgakqcSBYlQBjDccWFBREvd2+fTvaIGtr62r6uhoNGmVLS8uDBw8+evSIn/jgwYPnL160VlOrbasZwOIPsLVt2arV9m3bTp8+nf/vPqQXL164uLjcu3dv5syZCOaE8PDi9+/fJ06cOHbsGPV2xowZo0ePLu3kLl26KCkpZWRkIGL4hwdSFixY0L9/fxaXAUFUt3///mnTpvGnEVIkxMcHbtjg6eUl+kvcEKoW7uguNOxVRgY9BcGmqMWSdL+bnp5eWFhYTV+E1hPNzcOHD2NiYsR4K9m6ublduXKFzBQsER0dHbR9dN1FVASD0rVr10puX1ETgUSZmJi0XLECYccG3oKLDHbt2pWWlgbji0iuuu/P/fv3V6xYQT00cXJymjt3bmmd/7m5uSjh1Jl8bt68iZKPijBr1iwW+3s6dOgAmz579uzExER+IhVSIMRBMMH5wfMEOtzRXTHeaAX6W+iuqPWs0heFqFa/CxD4L1u2DOqewQtHUlNTly9fvnnz5ur7xpoLwhErK6tbt27R1xmF5cXbWqi7YrxnkyirixYt6ta165AhQxhH4Sbj4uLgfVHAqnVtr58/f0KTqLXHDQ0NIbqlBY4IYeHO9+zZIzh4+PXr10uXLoUkh4eHszhZtnPnzgsXLsQlvHv3jp+IWGHXzp0G+vp9+vatbT0rtRnu6G5xcbHgzBxR2AGQjoKCgqysLLVp0qlTp3Jycqpv1CWqMaLsadOmrVq1ipKTrVu3duvWrcSNP2s5CNG6dOkiLS1N193r167BPAltsWgRpG7dut179IiNjYVu3blzhyFp0LNJkyYlJyfD+EKkq1w2UJ29vb2pzXzk5OScnZ0NDAxK/BaI7rVr13x8fBjLXvJBgHvx4kULC4t169bZ2NjQF0sXGpKSkgMGDEhLS/P396dPWkOeUTE1tbQ0NTXJIOdaAnd0F3WP8fgEhVjUBvHCGXTv3p2/hlxmZiZcafV9HYRk2LBhV69epRaM/fPnz65du4julghiFEYMhF8n/u7dtm3bspUlUQCVSE9fP2DDhh07duzft09wnHBQUNDjx48hvebm5lVofH///r1///4tW7aI8YrxlClThg8fXlrfA8TMy8vrwYMHZX/mq1ev3NzcJkyYMHnyZDU2ntzjQvDVsO///PMPfUVbBA179+5dtGhR7excqYVwR3epcY9s5+I/kJCQQFTLf5uSkiK4PnDVgvbFxcUFDdOzZ8/Q0HB72eHKAF87dOhQ/kKeFLB6o8eMYStLIgKKTevWrf+3SZG+PuRNUHrPnTsHSYM0jhs3rqq6B+7duxcSEkKN6tLR0YFclfbJ7969w/fevXuXkecWLVpQHdR0YC43bdoUExPj6+trZWVVJVn9K5SVlaH9MN/Pnz+np+/ds6dnz56ljdMmcAzu6O7Xr18FE0VnsSqKunXr0ldt3Lhx4+DBg6t1kii1LzdqOxpHPT09VtqamsKAAQMYuhsVFQXXKyJbOLOLnJycw+DBBoaGztOnCzrL1NTUhQsXPnz40MfHp/JdOAigAwIC7t+/L8bbVsjPz6+0bYVwJvSeIbpivAWtdu3ahfR169ZRy6byyc3NvXPnDn7rNWvWTJ06VfgWE9UQFX/gwIH0YZVfvnwZNXLko5QUUWuyCNUBd3QXBZeRUqdOHTQWrGSmNKSkpIyNjdGUULlF/T9w4MDYsWOrdT4GPtyER/V9BTfAT6OgoED3c2gZb9265eDgwGKuRAcUpLZt2x4/cQKKdfjQIUaNKygoiIiIgBB6enqisElISFTsW/Ly8vbu3XvhwgVqsWgPD48S57/h6IcPHxYvXnz+/HnGIYS2e/bsQYjZuXNnTU1Nf3//+Ph4xhjGX79+wcGfPn162bJlRkZGwlRftEtQfW9v7+XLlzOytGPHDldXV7K0HOfhju4KQl+XUUQQFxdHWzB9+vTAwEBqlMqGDRs6duxoYGDAdtYIYjIyMs7OzqtWraInbt261c7Ojq2FF0SQxo0bL1q0SE9XNzg4mLEMkxivhyAjI2PmzJmOjo4VsG7UKI1t27ZR3Vc2NjawpCWe+f79e3jZgwcPMjaZV1NTg5716dNHjOd6YSshvahlsL+MT4ByQ7NfvHgBAR48eDCaC2E+8cWXnj179vbt2/TEbVu39uvXjyxixXm405oIPsthcUOSMkBjhLYA4TxicDFeB11AQEBISAgZUiEK2NvbM3Q3IT7+9atXtWrhqrKBXYP0Dh02rLWa2uZNm+Li4hjLWiUnJy9YsODy5cu4kxp/ed9ycnJCQ0Op9SB1dXXXr19fonh//Phx8+bNcIc4n54Opztv3ryhQ4fyUxAwtW/fHlXM1NQUtYz6ZDoIHZYuXXrt2jXkuUOHDn+V28ogJyfn4+MzevRo+hjsL1++QHpX+/qK2kQMQtXCHd0V3G9LNPe/Q7OF6o2YAE3Ajx8/EK1fv34dGtytWze2s0YQQxsNt/HkyRN+ClzRjZs3ie4y+N/2vV27Qla3bNkSyht1TAdu9cCBA7CSGzdu7NixY/k/9ujRo0eOHKFeQwhLdH6/fv3avn372rVrGXoPJk6cOGbMGMEBE02aNJk+fbqFhYWXl9fp06cZR6Hi8M2nTp0KDAwcOXKk0CJg3Bl8XQBtZRJcEaIWWAh2N1MiVDfc0V1Gd5MYL9RlJSf/CbUp97lz56jxIGlpaWi89PX15eXl2c5abQdlBj/NsmXL6InRZ84MGzaMxYUGRRNxcXEVFZUlS5Zoa2v7+fllffhAP4p45datW/BzcJN2dnbS0tL/OTk1PT19zZo1hYWFdevWhXwiNhV8SJyXlxceHu7p6clIR50aN26cu7t7aZ3blPENCwuDyzx8+DBjs+GioiJY5ylTpsTExMyfPx9WWwiOE/dk4MCBUVFR9O76ly9fxsXFqaurk2U0OIyIKlMFYCwSCUQ5ZtTT05s2bdqDBw+oaXyoaefPnx88eHCFR6MQqgRog5mZGSPx0aNH6U+f6pEpWCWBcGTs2LGqqqobNmy4l5DAWFsDMaWbm1t8fPzcuXPLnkwP2YOa4ny8NjAwmDBhguD4DIgunO7s2bMZ6dBUGEdvb+//XAZVSUkJ0t6vXz8YcQS+jKNQ33379t25cwdfAUVs0aJFtYofPhztgKWlJV13v3z5kpiYiKaADGzmMNzR3W8Cm96LeMEdMmTInj17YmNjxXgPp48dO2ZhYYGqzna+ajtt27bt0qXLTdoO8JCEe/fuEd0tAxRdeN8dO3YcOniQMaPv06dPkGRoyfLly7t3717aJyDuPHHihBhv3NbQoUNNTU0Zmpebm7t161bGRC+KYcOGrVixopyL5DRs2LBPnz5wtBEREcjw27dvGSfAdi9evBieGE69Z8+e5fnMCiMvL49bd/LkyQ+03gIUtiuxsTZ9+pAxH1yFO7prYGjISEFVHzRoECuZKQ9ycnKo3pTuAuguglyIMZlFwCLwuwoKCubm5nTdRUh34cKFQQ4O0tLSLOZNlEGh1dTU9PDwaNOmjZ+vr+CkPpRzWFIo2fjx4wU7dZ4/f7569Wpqc3h9fX0YaMY+ARDdoKAg6Lfgqh2oMjj0Vxt+ILfq6upeXl69evVatGgRY1CxGM90XrlyxcHBYf78+a6urggFyv/hfwVyYmhoiMzQdTftyRM3Nzcvb2+YfpF9WEaoDNz5UQUrs+CwC1HDysrK2dmZWgwPjU5ISEiPHj3IpmDsghbfwMCAvh1vcXHxu8zMly9fkuleZUBtQzJp0iQtTU3IRlZWFqWjfOAsPT09MzMzJ0+erKSkxLezqKcHDx6k+lqhcNA5+u4FuPnQWjjd9evXM+QcmjR8+HCIbsU2A4abtLS0PHLkCLwy/oVNpz/xFePFW97e3pcuXVqwYAG1fHd1dDs3adKEsX1LUVER4gyPRYvgvHEnca9ILM4xuKO79QXGQTC2DhVNZs6cefbs2RcvXuA1Quxdu3ahkrOdqVoNWnMTExMzM7OrV6/yEzNevrx3756uri5pAf+T7j16HDt2bEto6Injxxn29OPHj5DPlJSUWbNmderUiZKxBw8enDhxgpoRhLjT1taW/iewwtQ8XYboQjX79OmDylLJ0YgtW7ZElmB8d+7ciZooeAJ0FzkcNGjQuHHjUDCqvO8XsmptbX3nzh3BJ2XhYWG4/KlTp1pYWJA+Zy7BHd0VXMwvOjoaNYqVzJQfDQ2NKVOm8MdnBgYGDhkyRJRHhNUG0BZra2vTdffz58+JiYl2dnZkzHl5UNfQWLhwIe5hSHDwq1ev6Ie+f/8OEU1NTZ03b96IESPgiU+dOsVfeNLHx4du/m7cuOHh4REXF8f4fIgQhNDLywuRUOU9KL5x6NChnTt3hvRu27aNvk8fRXZ29vbt269fvz5s2LBp06ZV7bqhkpKS06dPx2euXLlScB2S2MuXEZSPHTNmzNixpOxxBu7orpRAPMhYeVw0kZKSsre3P336NGq1GG8PHMQKGzZsIBPnWURWVtbc3DwqKoq+iTr0A3aNtH3lpEmTJmPHjkUEuXTp0pRHjxhHk5OTZ86cmZGR0bNnz/Pnz1PbL0JH+ft2IOXAgQPe3t6oEYy/rVu37sCBA/38/Fq1alVVHb/4zNatWyNW6Nev3/Lly8+cOSN4Dmw6vjQsLAz/Ojg4VOEOno0bNx45cqSZmZm7uzuiEPqh4uLily9e+Pv7v37zZs6cOZBnslcgB+CO7tbQ6W6oRbAFw4cPj4+PpzrGd+/ebWtri/pPKhhboCyZmpqqqqrSdfdKbCx+Iw0NDdLVXB5QeuHkIKsa6uozZsxISEhgjLfIyclZsWIF/CW10hxkDLYPfwXFffToUVBQ0LFjx+jbIVPgM4cMGbJp06aKPdMtG9hoiN/evXvDw8ODg4MRFjBWdUYNffv27eTJk48fP+7m5mZsbIxsV0k9RaHS0dHZsWMHwu7NmzczVgH639LNERHP0tOXLV+O0ISUwJoOd3RXcEAjQkUUX9EfgyohIWFnZ3f27FkqykZbg8bIxMSEDLBiEYiuurp6YmIifdMY+LYfP35U3+hWTtJaTS1ix47hjo6Cuxj9+fOHv7zrmDFjUFujo6PPnTsHz1diZ5WioqKTkxMMdLX2OsjJyc2aNatr166beKtgCi5AC/WNjIy8ceOGvb39iBEjjIyMqmrKYtOmTT08PFq2bEmtfc1YCwiZGTtmzCzeatIiPkmSUDbc0V3GxAOKT58+ib7uivEeKDo4ONy9ezc7Oxsh9u3btyHDo0ePJoEtW6Dx7dOnz4ULF+izUREYTZw0iejuX4FI5ciRI4IPTRncvHkTNvfZs2elnamlpeXu7u7o6CiETcbq1avXuXNnGNDr16+HhYVRE4sZZGZmbt269dKlS+3atZs7dy68b5UMfULpmjhxYtu2bSG9+F6G4UYQ4O3llZKSMm3aNPpO3oSaBXd0t0aDeg7djYmJOXz4MAzWhw8f8KJbt25kgBWL4P6jEaTrbkZGxuPHj+GDWcxVzYJa7GJraOjnz5/LPjMpKamMo506dVq9ejU8qDBX64Sr7t+/v4mJiY2NDbwvfnrBc57yuHr1qpmZmbe3d4cOHSo/MqNBgwaWlpa6urra2tpr1qxhHIXb3rN7d9qTJ55eXh07dqyhz9dqOZzSXan69fN5yy7yYUSLooyCgoKbmxsMFjx6cXHx6dOnEXEjwCfzB9gCdqdZs2aM4bgwQP369WMrSzUIlGGELBHh4SEhIYwZMnXr1pWQkPj176paGk2bNh05cuSiRYuqdhRxOYGq4XtdXFx69eq1cePGyMjID/9ehpoiKyvrFA9ra2tXV1dzc3MZGRlcY4VFEbeoRYsWfn5++vr6aBZycnLozzsKCgpQDidPmrTKxwcxgeA+EAQRhzu6C8uIIhh18iQ/BTUf9aEGuRNTU9MRI0YEBwdTb6Oiouzs7Nq1a0cGWLHFwoULHR0d6Sknjh9HMCSErs6aDqQiPDw8dMsWhugijuzduzec69GjR+/cuVPGJyDoQY2A6nTv3r3Ep0jCBEHYunXrhg8f7u/vD2su+NCX4iIPWGQYZX0euApcMqow7gOuQlZW9q+WoEKDAOEPDAy8fPkyY5RZZmamp4dHclLSjJkzmzRpUqnLIwgX7uguSnYDAWv448cPVjJTMRAgz5o168SJE1StRquE16jwxPKyBeSBkYLGLi4uzt7enpX81BRgyHbv3h22fTtjrWY4s0GDBnl6empra9va2q5du1ZwO3ox3qA2+EuE0bCPorObJzKPCMDQ0PD06dOIvUo0vhQJPGB5UXmhmpBbtE6fP39u1KgRrsvJyan8Mok2wdLSEt5327ZtO3fuZAQxyENQUND79+/X+PvXiIEsBAru6C43aNOmzfLlyydNmkS93bBhAwJnRP3s5qrWoqSk5OrqumnTJnrirp07ie6Wwe/fv9evX781NJQxGQYSMnjw4JUrV7Zu3VpcXBxeEKeheMPJnTlz5tWrVwMHDtTS0jI2Nm7fvr2KigqERATHFcrJyaGSCi5ALQgcf3x8PCMRbvjFixeQ7ebNm5ezHwv+WFdXF80CJH/mzJmC/fMnT57s3KXLmDFjynkJBNbhlO5yoD8W7RHapr179166dEmMt394UlIS0V22wM8Bd8LQ3StXrqSkpOjp6bGVK1EGWgsXG7x5s+Chtm3bMtZSxmtHHkLMYGUpLi5+9OgRY+lpqutYcAtwQSDGiDZSU1MRUkO/yxlYoGWTlZVFOI6IxMbG5vv37/THvT9//ty5Y0ePHj3o61oTRBnu6C6Kpsq/NwKjRnawlZ8K06hRoxkzZqSlpb158wZ+S01Nje0c1WqMjIw0NTXT09PpiZdiYojuCgIXuHPnzt3//CN4qHv37hEREdWx2IWQQasCz8pIdBg8uEmTJtevXXv2/PlPgbU+BIG/f/z4sZeXl4ODw1/NRUYInpCQsHjx4qioKKgvP/3jx48PHjwgultT4JTuMrb1QA1hDEatEUhISFDzFpKTk/X19bt06cJ2jmo1UlJS06ZNmz9/Pj0Rrd7IUaPIYBY6nz59iggPDwsPp+sBxciRI6llHVnJWNXy4cOHCxcu0FPQ8owZMwbx2fPnz2/dupV0/37i/fupKSllfw5OdnNze/jw4cyZMzU0NMqfAQTiK1asyMvLO3bsGD8xKyvrXkLCgAED/upaCGzBHd3lEtLS0nZ2dv37969Xrx6Zn8c6nTt3ZqS8efMGLWYZu7jXNv43ejksLCQkhPFMF0ydOhX+TEVFhZWMVTlxcXGCc5ENDQ0bNGiAKFlHRydv6NCv377Bzj753/9P4q5cEVximuLHjx+4YzgLOmpsbFzOmg6Zb9GiRfv27em6W1BQIHjnCSIL0V0RpS4PtnNB+F8zh8YUjm3fvn38xK9fv8ZcvNitWzcSFYnxnmseO3rU39+fkY6bY2tr6+7u3vLfD4BqLsXFxYIDsGfNns3vaUOg3FhWFv+pqqra2NjQT8Mfent5/fr1i77Lb35+fnR09KNHj4KDg3v37l3ONTdww8s5+5kgmnBKd0kjSKgOpKWlYUfouovmMj4+/uXLl3/VQ8hJvn/7tnPnTjg2RrqkpOSgQYOWL1+upaXFSsaqg9evXwvu0VvOdVQQurVq1SokOPjOnTuMmbivXr2ys7PDPRw/fnx5euMR9mVkZNBT6tevz4Fn57UHTulu03+XvKKiItQTtjJD4Axo1ExMTBijq9LS0q7GxampqdXmaA/6ARsnKLpg4MCBvr6+HItLzp8/z0jR4y2OUZ6/lZCQsLCwaNGiRURExMEDBwSXFliyZElCQsLChQvNzMzK6OsqLCxMTk6+fPkyPVFZWbkzGQhSc+CO7tapU4exI2ZxcfHNmzfZyg+BM1BdzZ06daLr7pcvX+7fvz9w0KBau3YVlCM8LGzLli2Ch+zt7deuXdu6dWvh56r6wPVu3bqVkdivb9/yL2sD6UVBWrRokZamppeXl+AqtlFRUTCykF5ELaWt/pibm7tnz57379/TE+Xl5bW1tcuZDQLrcEd3S4Q8BSFUCfATlpaW0dHR9DE19+7dgxLDCnNg4vhfgYg2Pz9/186dQUFBjBWUcCscHR3DwsI4tnwSLvnkyZOM3QlxsT0sLf/qc/AnTZo0mTJ1qrGx8YIFC+Bc6Y97ocQI5mbPng31nTJlCtSUUbT+/Pmzbt26/fv30xMlJSWte/dWUlL666sisATHdZdAqCrgd7W0tG7fvs1PefTo0Z3btw0MDGrVQp7Qiby8PIjQjh07GKIrJSVla2u7Zs0aRs8TB3j69OnGjRsZI5kte/as8I5hJqam28PCAgICTp86lZOTQz/04cMHeOIHDx54e3ujyFF9zlBceNz169cHBgYyPkq1desRI0ZULBsEViC6SyCUC01NTVNT08TERPpaRRcvXhzk4NCiRQsWMyZ8jkZGQgAYewM0aNAAouvl5dWyZUuOdQDk5uYePHgw5d9TcmVkZAYMGFCZpwzq6upQVg0NjZ07dgjuOrx3796XL19aWlr269dPQkLi2rVrKGyCD5jBnDlzyIoZNQuiuwRCuYCu2NvbHz16lD4dE/Y38d49ZWVljilNGZw4ccLHx+fjx4+MdAQlK1euRHTCsflvRUVF+JX37dvHWA+kc+fOFhYWldkPGGVGSUlp2rRpBgYG893d3759yzjh+vXrt27dggDjlsLslrjLi4uLy8CBAyucBwIrcEd3xcXFBacJos7k5+dXfidqAgGYm5vD39B1F6XrwMGDffr2/avN3WooxcXFhw4dmuHiIngIpm3btm06OjrCz1W1gkv+/PkzzC5j03vlFi1GODlVuJOZTqNGjWxsbIxiYiZOmACVpT/uFeONXobrLe1vUfAWLlpUqx5zcAOONxYFBQWoNqzsmE3gHtLS0itWrBg2bBg9MfrMmevXrv3t+Joax69fv6Kjo5csXix4yNDQMDIykkvzdPkgcD937tz27dvpidTefFW7WlmzZs327d8fHBy8d8+e0ta3otO4ceMBtrbz589nfWdiQgXguO4SCFWLtbV127ZtGe7H19e3fYcOHJ5QBFsfdfKkj4/Pp0+fGIcsLCy2bt3KSdEV4y0IKrgOl5KS0uTJk/9qP4PyICMj4+bmpqurGxYWdj8x8efPnyWeJi4urqOj4zh8+NChQ5GT2vOAg0sQ3SUQ/gKI65IlS0aOHElPjI+PP3PmDCORM/z58+f69esbN25kDKQCffv2RcwBqWAlY9XN79+/165dm5ycTE+EzlFPZKvjG2Fe+/fvr6end/78+RPHjycmJjK6ndXV1R0dHXGOuoYGcbo1F6K7BMLf4eTktHr16ocPH9IT/des6dq1K8dWihDjPeBMiI+f7+7OWJgQGBsbr1ixokOHDqxkTAhcunQpODiYkYirnjBxYvWNHZOQkNDiMWPGjEePHqWnp79+/Tr/169WqqoQXXw7x4at1U6I7hIIf83ChQudnZ3pO8BkZ2dv3bp14YIFshzqbS4qKkpJSVm5ahVDdNH0m5mZIfgwMjJiK2/VzfPnzydPnsxIVFRUDAwMFNo4Tf1yL0JJqFkQ3SUQ/pq+ffva29szdko4cfy4gb7+MEdHWBYW81aFJCYmwukyOlrFeHqwZMkSCwsLrnqvnJycoKAgwblSs2bP1tXTYyVLBC7BKd2VkZHR09NL+a8dpwmESiIvLz9hwoT79+/TC9uHDx/++eeftrq6HTp04MBmCQkJCV6enoKiq6OjA8/XtWtXropuYWHhqVOnIiMjEUvR0/v3729na8tWrghcglO6W79BA2VlZXpT+OfPH4SuZB4RoWqB5HTp0qVPnz6MIC8+Pj4iImL58uU1fVO2x48fQ3RxOYKH9uzZw+0lqV++fLlv3z7GKhZKSkrjx49vTtZAJlQFnNLdOjzoKQUFBYwlZAmEKqFRo0bTp09PTU29cOECHBI//cD+/W00NKY7O5e2n4yIU1RUlJ6evnTJEkHRRfwaFhZmamrKSsaEQ25u7q5du+B36Yn169cfMWIELpyrFp8gZDiluwSCMGnTps2MGTOSkpIYCx1s27atabNmTk5ONW4RK2p5JohrTEwM45CGhsaKFSusrKxYyZhwQMxx69YtGHpGevv27Yc5OjaWlWUlVwTuUcPaBQJBdID7sba2XrBgwdy5c+nzLLOzs31WrRIXF3esaWOsYNyPHTt29OhRRrqamtqSJUsGDRrE7SUJEXOsX7/+xYsX9ERFRcVJkydXyZKQBAIF0V0CoeJAh2bOnJmcnLxjxw56+sePH1etXCkrK2tbo0bi4CqWLF5cUFBAT5STk0NgMXz4cG6LLggNDT137hw9pU6dOnb29v369atxXRcEUYYUJgKhUqBFDgkJef/+fXR0ND0drnfZ0qVFRUU2Njair1jfv38PDw+HTRc8NGHChOnTp9cs4/634GeKiYlZLLD6tErLljNmzKihj+oJIgvRXQKhskBWN2zY8O3btxs3btDTX7586ePjk5OTY2dnJyMjI7JjgBE0bNu6NSwsTPDQkCFDvL29uS26ID093cPDg5HYpEmTgIAAsrUtocohuksgVAGamprr169fsGDB1atX6enP0tN9V6/OyMiYPXu2CC6oC5+Xlpa2MSjozJkzeXl5jKPDhg3bvHkz5IeVvAkNBExr1qwRnKk8fsKEHj16sJIlArchuksgVAH8pRNdXV3v379PPwQ3uWnjxufPn+OooqIiWzkUBKJ79+5d93nzIL30qVAUY8aMgRqJVIargz9//hw7dgxhB+Opto2NzeTJk8nEIUJ1wCndrVevnoyMDNu5INRSxMXFu3XrFhwc7ObmlpCQQD+ENv34sWNv37xxd3fvYm7eoEEDdvucobhfv36NjIz0WLRI8Gj9+vWtra3nzZvXvHlz4edNmOA+JCUlhYWFITaipzdu3HjM2LE1ffETgsjCKd2VlJRs2rQp27kg1GrMzc23bt0KfY2NjWUcgrmEGx47btyQIUPU1dXZGiL748eP27dv79+3Dz5P8GijRo3Gjh07Z86cNm3acGC1yzIoLi7+8OED4qTr16/T02UaN3ZxceHwQpgE1uGU7gry69cvRiRLIFQ3JiYm27dv9/X1jYiIYBzKysraEhJy+dKl8RMmDBo0SMgDZWHvUB127dx5+PBhwc10xXi95fPnz582bZpSLVgQ8c+fP3v27BEMPow6dBg6bBgsLyu5ItQGOK67hYWF9M3aCAThoKmp6e/vr6ys7OPjwzgEu5mQkJCamnr40CEPT8+OHTsKJ0uoCzExMb6rVz958uT3798lnnP8+HFra2vRn/VUJeBXWLp06c+fP+mJrVq1mjtvHhnDTKhWOK67BAJbKCgoeHt7a2tr+/n5CQ5cysvLi4uLu3Xr1iAHh9GjRunp68vIyIiLi1f5c9/i4uJfv35Ba7dt3Xro0KESz4Ht7t27N/Kpq6tbtd8usrx7927SpEkM0YXdd5kxo1u3bmzlilBLILpLIFQXMI4jR47U0dEJCgo6ePBgUVER4wT4zkMHD8ZcvGhpadm9e/cORkbq6upVON0IuvL48eOzZ89uCQkRnCZE0aJFCyjQlClTVFRUqup7RZzs7Ox58+YJbhhqZWU1YsQIVrJEqFUQ3SUQqpF69ep16tQpICCga9euu3fvvn37tuA5nz59ioyMPH/+vLqGhmabNgNsbTt06NC8efPK9PdC458+fXr48OEL58+np6cztpKlgLceOHDguHHjrK2tpaWlK/xdNYsfP374+voKPtY1MTFZt349mRBBEAJEdwmEakdJSWnatGl2dnahoaE7duwocaxfTk5OclLSg+TkCxcuNGjQQE9f38bGxtzcvFWrVrJ/uRPO69ev9+3diy/6/v17aY9yxXj7Jg0dOhRKU3sG7lKzdQ8ePMgIRFRVVVf5+NQex09gF6K7BIIwgPFF475s2TJbW9tVq1bB+H7+/FnwtOLi4hweWVlZsZcvI0VCQsK6d+927dq1adNGXl6+tapq3Xr1YE+pST44yn8kXFBQ8ObNm6iTJ0NCQhhPLvngrxo3bjx8+PB58+ZpaWlV2+WKIoWFhbGxsf7+/u/evaOnU5tb4A6zlTFCbYPoLoEgPCQlJWFh9+/ff/36dfjR5OTktLS0sv8Eahp95gz+46dAwjt37kz1Qjdv3pyajAQn9yErK/HevTImzkGte/fuPXLkSDjp2jZPpqio6N69eytWrHjw4AE9vWHDhiNHjbK1s5OSkmIrb4TaBtFdAkHYyMrK9u/fv2vXrsm8XuVTp04lJiaW/88hsdeuXfvbLx0wYICDg0OfPn1atGjB7QUxSuTt27ezZs26efMmI93I2HjixIlkvR2CMCG6SyCwA9S3W7duZmZmU6dOTUpKioqKioiIYKwSXCV06NBhwYIFUFx8Y+15lEvnw4cPkydPFhRdNTW1RYsWaWpq1sJAhMAiRHcJBNaoU6eOlJRUSx7wo0uXLr1161ZkZOTFixchwL9+/Spt8k95aNSokY6OjrOz89ChQ+Xk5Kow2zWI4uLijIyM8ePHX7lyhXFIXl5+lY9Ply5dWMkYoTZDdJdAEBWUlZUdHBzs7Ow+fvz4/PlzmODY2Nhv/8/bt2+/f/9ens9RUlKCxx02bFj//v1rw4qPZZCZmenn5yfodGH9ly5b1qtXL1ZyRajlcFx3i4qKSpy5SCCILPXq1VPiYW5uPnHiRGjtFx7wbVCRnJycwsLCMgZPNW7cmOq+5vxuQv8JgpVt27YdOHCAMZmqWbNms2bNGjFiBFtbUxBqOZwqdpKSkqhR9JTPnz/fuHFj/PjxLOWIQKgUUlJSzXjgdadOnQp5FBcXlzErt27duqzvMygK4BZFR0fv3LkT6ktPV1RU9PD0HDx4MBFdAltwquSJi4tDeukp8LuwC7C8ZJIAgQPU5SHG02O28yLSUBvrBgQEZGRk0NOhtSNHjXJwcGjUqBFbeSMQOKW79evXZ/hdMd6ycJBewXQCgcBV3rx5s3z58rt379ITEZRDcSdMmFB7FsUkiCac0l0x3jICrVq1ev36NT/l58+fubm5RHcJhFrC169f/fz8Tp8+TU+sU6eOaceOzi4uZDFIAutwTXflmzRRVFSk6y41LEVdXZ3FXBEIBOHw+/fvkJCQHTt2MNLrN2jg6empp6fHSq4IBDpc010FBQXGxAmY3RIXwiUQCByjsLAwMjLS19f3169f9HQJCYmQ4ODOnTuzlTECgQ7XdFdKSoparpZPVlbWmzdv2MoPgUAQDn/+/Ll69eqyZcsQatPTGzZs6OrmZmdvz1bGCAQGXNPdRo0aMRZ8//Tp07NnzwoKChDzspUrAoFQrRQVFaWmpgYFBb148YJxaMiQIRMnTmQlVwRCiXBNd+vXr99QYIZAXl5efn4+0V0CgatkZ2eHhoaeO3eOscC1lZXVdGdneXl5tjJGIAjCNd0VFxc3MTFRUVF5+/YtPzEzM/Pbt29k8gCBwEl+/fq1d+/ekJAQRnrbtm3dZs3S0dFhJVcEQmlwTXeBnJwc4xFvbm4uY5wFgUDgBoWFhefPnw8ICGCkN2nSZNy4cdra2llZWfzEunXrSklJUYt5kaUzCGzBQd1t3ry5tIwMPeXZs2cfP35s06YNW1kiEAjVxO3btz08POj9WxTFxcXx8fH3EhP/t6dTcTGVKCEpCbmty9v1T05eXkJCQl1NrWmzZg0bNkS8Xr9+fVlZWST+75xauWEiQThwUHdRc1B/6Cnp6en0mJdAIHADhNTOzs4pKSmCh758+RIZGVn2n4uLizdu3BjNBbRWUlKybr16UpKSSMTbtrr/Q6JePZ22bfFWQUEBRlleXp64ZELl4aDuysjINPi37v7+/fvVq1dklWYCgTPAzn7+/Hn58uWPHj2q8IcUFRV9/fq1xEPwyqX9VZMmTUaMGIHGpLWamrS0NLyyqqoqZBvaTO1IIc7z02K8RbL4/9JfEGo5HNRdVANlZeW6desWFhbyEz99+vTnzx+iuwQCB4DoZmdnBwcHR0VF0au5cIDeC47h4tOqVSsTExNILOS5iYICvHKzpk3rSUhAkmGXIc/Uv2ig0FLhNLyuxwNnEmGuJXBQd4FF9+6nT5+m7/+VmZkJ10v6iAiEmg4C6Lt37+7cufPo0aOluVUWec2jtKNoglq3bo1/4QGgyuJ16vzvdf36eAsZhgbr6+vjtZycXEMeOApJZqxJQKjpcFN3lZSUGJtrZmRklLFlKYFAqBE8e/YMNvfkyZOvXr1iTNUtEciYrq4uvzX48eNHQkLCu3fvqjmbpYIMlPg0mkJcXLxZs2b/G3Rdv74EzwEDcbyVlFTX0NDT04NXhp+uX7/+/0aPSkvLyMjw+7QJNQhu6i6KJmMj3ujoaNhfFFa2skQg/Cc/f/6EJLRs2ZI8EBHky5cv8Lienp7/OSewT58+Y8aMMTY2VlVVLaOLKy0trbCwMDs7++PHj3ComZmZDx8+ZOxiJGSKioo+fPhQ4qGbN2+WmN7L2tpAX7+1mppKixbwG80UFZs2bUrEWMThpu6WGAaigmlra7OSHwKhNNDU5uTkwAPFxsbu27cvNTUVsrFy5UrIBttZEwlgahGL4OasXbu2jCFUsICampoDBw4cMWJE27ZtGd1dJUK1BnDDjHRYUijx+/fvHzx4EB8ff/369RcvXiCxkhdSTcRcvIj/GIldzM1VW7VSbN5cmafEzXg0bNgQDaMUDyLM7MJN3VVQUGjTpg1jSl9GRkbXrl3ZyhKBIMi3b9/i4uJOnDhx7tw5/u4d0JizZ88S3RXjbV+PW3HkyBG4ve/fv5d22oABAywsLAYPHqymplbJ5WCLi4vz8/Mp4wvFTU5O/qs/h7wZGRnJysricxBOIc+/f/9GuCDkdXtu3rjBcMcIMiDD8MTIW+PGjU1MTfG6uZKSnJwcmaksfLipu8CsUye0aPSUZ8+esZUZAoFBbm7u5cuX/f394aUYASKaQrJd9OfPn/fv37979+6nT5+WsY+npaXl1KlTu3fv3rx58/J43LIpKiq6cePGhg0b7ty5k5mZWYGR0nl5efhBXVxchgwZIsZbwBIfAuv8588fOOYvX77gBcw00n/+/Ikz8RaqnJaWVsmc/ydpPPhvlZWVIcDSMjLwJ1ZWVrpt22ppa5MV7IUGZ3XX1NSUkQK/y0pOCAQ6BQUFiYmJ48aNg6IItuwQEm9v79rcMQN9gvtftWpVUlIShLC003R1db28vOzs7GRkZKpk+g20EHc+KCgIWljhD0Hm8bO6u7vDK4eGhrZq1UqMt0y0GM9J8/+lXvBTwLdv3z58+IDy8PLlSxjl58+fI+XatWuIACp/aYJk8sCL+Lt3Dx86JC4urq+vP3bcOBQ8TU3N6vhGAh3O6q6SwBCq8PBw1ITKB8UEQsX4/v07FHf79u1RUVH0XlMpKSn4D2tr67Fjx3bs2JGx2lotIT8/H8Jz+fLlXbt24d/STmvYsKGampqDg8P06dNbtmxZJV+dm5sbFxe3cuXKW7dulXFa48aN5eTkqCFvUMrfv39nZWWV2IEM+Txy5Ai0c+PGjWZmZpSPZKyhwYB6BIsX7du3p6dTj/+hwV+/foVdzs7OfvfuHYzyzZs3EcDhi3DfEChQBhqnVSBoKOKBKGfe3LmNpKX79Olj3auXiakpGd9XfXBWhFRKqpPv37+vqrpKIJQf2KD4+Pi9e/eePXuWPrkTPgO+beDAgfBtHTp0qJ2KS4Uj0NorV67ExsaWcaapqakDDy0trSoJoCGfaBOg9LC5eFHiOVD6Ll264BuNjY11dHSaNGkixlNWCOHdu3cfPXqUkpJSoiu9d+/erFmzfHx8evbsyZheUX5QQmR5qKqqMg5BjyG3yAYUFxHAx48fYbUhzFQiihziGLjnT58+lf/rfuTmHo2MxH8mJiZdu3UbNGiQnp4e8SpVDmdvqLy8vJGxceK9e/TE1NRUorsEYQL/gVLn6+t7+/ZtGCD6oTZt2owbN65fv35o2tC4s5VDFoFlvHr16u7du69du5aRkVGGV9PU1HRycho8eHDbtm2rKjqBdl68eHHr1q0Qe1jJEs9xdnaG/4MHVVRUpNaApB/t0aMHLCYMaHR09MGDBwXVNyEhwdXVddOmTTY2NlW+FpUMD8ol86HsL7XjOPIG0X379i31LzQYphalsTwfnsDj/PnztgMGDHN0JJvKVC2c1V1g1rEjQ3cRD/bu3Zut/BBqG58/fw4NDQ0JCUHTzH+wR+Hh4TF79myYp7p169bC1QHhyW7evLlhwwa07FBfxs2hIyUlNW3atLlz56qoqFThvYIjhBOFIpb27fb29t7e3h06dIDbK+NLqeHB2traiAkWLVoE9WWcgDZn4MCBN27cEM4AdWqaEDVrmfIYuLqioiL8W8gDJvjJkyfx8fGIeHDzy/60x6mpT9PSIo8eRVmF9yXr/VUVXNbdzp07I5ilpyC8dXFxYSs/hNoD/NOVK1eCgoLoHafi4uLKysqI/ObMmVMLu++oKTqZmZlwt9u3b8e/ZcgtzCXu1YABAyC6+vr6VZiNHz9+4KuXLVtW4tNc/EYQ0RkzZowaNUpeXr48HwhVRkCgpqYWFhbWs2fPtWvXMqZO4KpHjx69f/9+Q0ND4U+cpbKHF1R5U+fRt29fiHFWVlZiYuLhw4dv376NEkuNtGIAqX7x/PksN7crsbHTpk83MDAgD30rD5drPuotI+XkyZOodSRqI1QfP3/+vHfvXnh4+I4dO+jpioqKNjY248aNQzgoLS3NVvbYArclISHh9OnTULs7d+78b0/cUoDiGhkZ9enTB44TQlWFs0up1aD27NkTEBBQ4tNcSFT37t3d3d3xS1VgUg1+1kmTJsGXe3h4PHz4kH4oNTV18eLFiMNEZ4YYIgAlJaV+/frhYiHASUlJx48fx78pKSklTpU+evTo/aQkePeRI0eqqqqSWb+Vgcu6q66hIZiI+kaeVRCqiTdv3qBtRXjHmJE5aNCgqVOnduzYsWnTpmzljS2guLBT69evf/r06ZMnT8o+uUePHk5OTpaWlq1bt67aUWbw1q9fv/bz8zt06FBpE4LHjh27aNEi+N0Ku1J4SihZs2bN5syZw1jZ8fz587DCyICobXIABVXmgdv+/PlzREW4RVeuXBGMjZ4/exa4YcPdO3fGjB2LwKgWho9VBZd1V0ZGpnfv3hcuXOCnoO69fPmS6C6hyikoKLh+/frSpUvxL31WroaGBtzPkCFD5OTkattz3N+/f8fHx3t6et69e7cMg0vh6Og4bdq0Tp06QW6rw0tlZmbOnz8fpq201TCCg4MnTpxYebFH5s3MzHx8fPBpaG346fn5+SdOnLCwsEBgUcmvqCZw7bq6ujo6OnZ2dtHR0a6uroLbPaEJvXbtGn5Qe3v7RR4erVq1IktOVgAu6y4KhAYk9t+6m5KS0qtXLxZzReAYaMezsrI2btwIK0NPh+mBe1u9erWWlhZbeWMFasrpjRs3wsLCoHNlnAmJUlFRgdbOmDGDUtzqyM+fP38SEhLGjx//+PHjEk+AAaVksqoygACra9euCMJmz55N34303bt3u3btMjY2hqUWzSCMehisoKAwevRo2F9fX1/8goJ98oghDh8+/PDhw5murlZWVjifqO9fwWXdRRliWFvobmxsLOI4trJE4Bjfv3+/cOFCaGjoxX+vTW9jY+Ps7GxtbV2r+uKoEOTWrVtnzpyB6JZ9MpTJ1NR0zJgxECEZGZlqylJBQQGsm4eHR2mii/AIDQI8aNWqvqSk5KBBg54+fYqALDc3l59+8+bN06dPt2zZUvRHmSCTyDx87aZNm/CbCs4DTk1NneHi0qdvX4h0t27dqu9H5B4c113Byebwu1++fCnnSEUCoTTg6tCqbt68GYaAvp+rnp4emqFRo0YJlj1ugxDk0qVLe/fuvXbtWmlrUFBYWFgMGTKkb9++6urqFV5QojwgDrh69eqKFStKm7QKqYDNnTp1KhxblX+7nJwcSgICfVh/fiLuEsSsZ8+eHTp0EE3LSwfeF7GjoaEhAqnVq1e/ePFC8JxzZ88m3b+PQHPsuHEGBga1bZR+xeDyPUKxFqxO+fn5b968IbpLqAxwUdRcFDSp9NUe+vfvv2bNGh0dndrW+ty5c8fPz+/8+fM/f/4sbVFlSOyAAQNmzpwJyWncuHF1T1ymRHfhwoWJiYklTljCt/fp08fNzU1RUbGa8oCS0K5dO9wceiHJyMg4duwY0mvEkGBkskWLFuPHj7e0tNywYUNISIjgOQizEG8dP358urOzo6Ojmpqa0LNZw+By64B6pays3K9fv+joaH4idDc7O5vFXBFqOt++fdu1a9e6devoKz6irXF1dZ0wYUKtCumoTXX279+/atWq0s6RkJBo0qSJubn5nDlzOnXqVK0Glw+0//79+15eXvHx8aWdg5/M398folJ92RAXF8clHz58mNFJizs2f/78GtQxizhSU1MzODgYkeWMGTPQhDIGyiHKgZX3X7MG/+EtKoK2traqqmprNbWmTZvWr19fSkqK7HfEh8u6C/Brq6io0FNQOG7fvm1lZcVWlgg1FzQuME9ofXbu3MlPhNB27dp13rx5+Lf2tCy/f/+G4kZGRu7bt6+M7ehR+9BSOzk5QXeFud7C06dP4XTpHbwMEAqEhYUJYTYtioTgmKP09PTY2Fg7O7vq/vYqB78mco64E1WAPlqbAX/yuoKCQvv27SHAKi1bItDR09Nr3rx548aNa/k4LI7rrqSUVLN/dyLl5uai6USrIZy4m8AZEOAfOnRo48aNKD/8RLQjzs7Ow4YNay6w/xVXoTatw62IiIh4+PDhjx8/SjwNZm7y5Mk2NjZmZmZycnLCbGc/fPiAr7527VoZ57i7u3fv3l1oWRLk5MmTNVF369SpA/nE3UOUeYBHaQWAAkb/0qVL1GtpaWlNLS3YXx1t7e49eujq6ioqKta2JzIUHL/mBg0aqAj0I0F6v3z5UnsaSkLl+fz586pVq7Zv304fm2ppably5UpTU9NatXIe3O2yZcvOnj1bRoM7derUiRMntmvXDndGyM4mJyfHzc2tbNGFaZswYQK7Lf6ePXvWrVsnKyvLYh4qTKNGjaysrDp37jx06NBJkybRxxWWAerOfV7MGnv58u7du1E2tLW1p0yZ0tHMrFmzZrXKAXNcdxGdtVZT09LWfkpbP+jr16/Z2dlEdwnloaio6OXLl0uWLNm7dy8/sWHDhv369UO7WXuGkPz58wc+cseOHYsXLy7xBLSbMDTdunVbuHChhYUFK4N1f/36tXbt2hMnTjDSIbH8kU347aZNm8bYxqf6iIqKKnFACbKakZGB0EQ42ahyqJ+7b9++aWlp3t7e0FG0q6WtScIAvwW1FCXuzPXr1/FimKNjHxsbYxMTBQWFalo4RaTguO6Cpk2bqqio0HU3KysLJd7AwIDFXBFqBGgg4uLiVq9eHRMTw09EkO7i4oIwv5bMzS0uLqamKW/atKm0J6ZoK2GARowYMWDAAGqHWuEDJUNsFBYWlp+fT09HhI1LQK2n3o4cORJGTTgtO7JUUFBQ2tEnT57UXN3lA+/r6+uLMHTXrl3R0dGl7ahYNocPHcJ/Wlpa5l27mpiYdOzYUVVVVVJSUvSnWlUM7usuWgGGtc3MzESMhoJSq3o2CH9LTk7OoUOH1qxZ8/TpU34idMXDw0NoDTfrQLGePXsWHBx85MiRN2/elHiOkZHRxIkTcWdatWrFVudtUVHRrVu3Nm7cyNhUB9W/d+/ex44do962bt26f//+1TFbt0Tg5+jrVTGgj4f/K3CxeXl5uNXVtMLX34JsWFtbt2/f3sLCYsuWLcnJyfSjEOaynwHzecoj8siRtrq6Zh07Dhw0CHEJJ8cqcl938avL/nshchTZV69e4d9a4lcIFQAOb+3ataGhoR8/fuQnOjs7L1q0qFYtiAEHM2XKFNyE379/l3iCt7f3jBkzoGTsto/QMIguYxcgAAuORp9vOg0NDc3MzIQWM3348EFwiWM+z58/r8BnwkOHhITgYmEKV61aJSJLTsLDwN4g/LKyskKROHz4MP/Qz58/8a+npydu+9GjR8sY/U6Rm5sbf/du0v37iHqVlZWXLF3arVs3jqkv93UXsZiOjo68vDy9A+Tdu3d4S3SXIAjMBIxdYGBgeHg4f0M0FRUVV1dXKBBbnahCprCwEFobFBTk6+tb4gmSkpIwN2hhRWH2FGLoHTt28E0tBZSgX79+w4cPX7BgARU04LeDKWdMLKw+UJBSU1Pfvn1LvaU/Y6Y4e/ZsBT42LS1t3rx5Yrz1NwwMDBAIis6wPpQKxAEHDx7s3bs3Mobqg0um1lFBhZo2bdrx48cRAyUmJu7bt+/OnTuQZPx2JS60gtM+8pgwfrydnd248eP19PQaNGggCkFG5eG+7gItbW1FRUW67mZmZn779q1Vq1Ys5krEyc/PR30Q/nhUdikuLn78+DHkhN6IGxkZubi4jBo1CtWexbwJDRjE2NjYgICAuLi4Ek/Q19e3t7eHzRWahpXNpUuXtm7dSk9B69y+fXt3d3d4LL7jhCk3NjYWWq7wvfQlMzt37lz2KOvyfyz9dYlLcbELbv748eMNDQ2Dg4OjoqKonnbo64YNG65fvz537tw+ffo4OTmlp6fHx8fjt0ONS0hIoGyxILC/+/fvv3rtmr2d3TBHR6gvBx7x1ArdResg9+9VhBCHwvKSoVUlggh9+fLl0F34A+hNrdpOB2YCl3zlyhV+Srdu3fz8/ExMTETkWVq1gkY8OzsbRn/btm2lrYowffr0CRMmtGv3f+ydB1QUSfv1MStKziAISgYFRETMgIIZxZxzwCzmHNdVV9esq+6KAfOuOWdMKCImgoCKgAKCgSzZ7+70/+2vtweRMEx3z9TveDhDOcxUd1fVfW531VNNeHJCMGrPnTuXlREadZs6dSq8OHwwnStKWVkZbkxqFYuLi2M+6fTy8mLpLs42XF1F7hZoamryMyzGQTVv3hzGBj///PNP+jzA486YMQMhyIIFC5o1a4axBacFLuju3bsYk2/cuAEBLvYD38fH79ix4979+7179+7fv7/Q97GWC91FnFtXUZFZ8unTp7dv35LsGcXy9evXPXv2KIg6z8mTJ+H8pOkSOCQ0NLRr164YLukSDw8PGCkjIyN+jm4S5/3796NHj37w4EGxE2EQpy5duhRmhT8JDtGFly1bFh4eziqfPn06Rmc0YKgytcs9rqClpaXU1suiYtCYkJAQuqRdu3as9xQUFCAm0NXVlU6VpAxOOAzPuHHjOnTosH79+r1791LlUFkMKY8ePVqyZMmQIUPq1q3bqFEjExOTnJwcHx8fGGKEfbdu3Sr2M188f/46Ovre3bsrVq4UtB+QC92tV6+esopKlSpVmPdk4uPjie4WC04UTgtODoJxiBCs3vXr1zFqyHBmmcLCwsePHyOUpjMA1KpVa/z48fD9qqqq3NZNOmDUu3PnDjS12P+tU6dOz549oXCmpqb8CUFw1TCanz17llXeunXrxYsXo84ZGRkIIqnHh9BgFxcXqT0dTE1NhXjQk9HWrFlTrOSXcsHrj8AB/mgXCp6AfmRlZQUpdXZ2njdvHipMPeRGR5s6dSoM7qxZs+zs7DDgKCoqGovw9vaG+s6ePRvWiJ5gQZOdnX3t2rW09PSVK1fa29sL9J6zzI6kLLp3734nIICKfClwUTHWkKlV4iAAh+RQC+GpkoEDB27cuBEjL/83DS0HaAYILNDPadFVU1MbM2aMr6+vPIguNY/Mz88PpqTYNzRp0mTs2LEDBgzg2829Z8+ebd68mfVcsH79+uvWraOexBeK4KRud+/ePXr0KPVaS0sLIZ2kBJKpNG/evOHqAMvKqFGjIL27du06fvw4decfQcmJEyeCgoIwvMD4WltbU1ERrh0sMqT33r17v//+e2hoKD03jSbo0SOEVgsWLEAsJUTplRfdbdCgAcva4qIimOLbUMIH1NXV58+fj/Fr69at1JLNlJSUuXPn4vXIkSMrb9M0TsjNzT137hz6cGRkJFUCX4JI3MfHRx4ymsF8PHnyBIp7+fJlZgpMmr59+06ZMqVZs2Z8m1OGGBqxAushNAImxE/0Y5HqIqjXkD1m2F2pZGVlMeeBDx061MTEBBrJehtkphzPyJlDVnBwcAl5OXgFLgR87apVq1q0aHHo0KGrV69S5bGxsWvWrEGYAunt06cPfXSwvx4eHmh48MSwy3gDawckSO+ihQt37NwJwZb2wVQYedFdfX19lu5CRWJiYho2bMhVlXgLtX/i5MmTIbEYxagFrAg50WfwGjGmzGx1h7EYokvta0aV4NiXLFkCe8efR5iVB6zS6dOnZ8yYkZSUxFriAgwNDWfOnInREJebP/eWKVDzgIAAXLucnBxmOUbqnj170j0dY3ejRo2ovA3QJ8QWY8aMQduu7OqdPHmSnh+E+LVfv35oV8yF4BQwauW4oQJlatWqFZVeEWEHrp2A7sogph80aJCnp+fRo0enT59Ol+NwXrx4gUAKGsxcrYv39+rVC0YZ/7V582ZWMixY4WVLlx709+fPSqpSIi+6CwkRv0eKCNTd3Z2T+vAfjFkjRoyoV6/e8OHDqUgTfgjGCOPX6tWrFf87T02IQHRv374NP0eXwHzA4mNo5rBW0uH79+/fvn37/fffi022DJV1cHDAVXZ1deV8ba44qHx8fPy+ffuYM+CAqanpyJEjmVlNcCDt2rXz9/d/9eoVfn3+/Pm6desQOGpoaFReJAEDN2zYMOo15HbgwIGWlpb4uoyMDNY78b/luEcKjcHVoXQXhISE4PMrWGdpAuOro6Mzbdo0jL2LFi26dOkS9RQc5ycoKAhh0+DBgyHJJiYmeCdOEX7ims6fP79x48ajR49m5SG5efMmru+oUaOEta5XXnQXjBg5cu6cOcwS8WmQBBZ9+vSpU6eOr69v1P8SXCPqhAAvXbpU0Kufc3Nzb9y4MXXqVLqkQYMGy5cvR5DBYa2kA46dUqB//vlH/H+pKVSzZ89u0qQJP5+cIfI7f/48azoVAkFvb28YQdabbW1tmzZt+vr1axh6uN6//vorOTkZwzcKK8MmpqWlrRVt/E4Bqejevbtk753AzdvY2NC/7t69G51UiPNDcWn27t2LKwLvC+dKqW96evrOnTvv3LmDeAVO18zMjIr8cIC4vvBOuHasx72//fabh4eHsIYjOdJdSwsLVsnFixc3bdrESWUERNeuXdH0YYwQjVIl6CoYwnDqBPoEtLCw8NatW7NmzaIfudWvX3/ZsmX9+/fntmJSAMJw+PDhHTt2FBt0Qmjnzp2LoQ0nRPp1KyUxMTFbt25lFWKAhukRnyYJcYVVSklJuXbtmoLIVOHwHz9+3Lx5c4zs9vb2Ekz9gYDgxIkTx44do35VU1MbMmQIvCnlrcUTNdvZ2ZXjW9AZobsIE2Gs8WtAQAAsb4sWLSpWd25QV1eHte3SpQuk9+DBg9QRKYj2moQVRnTVunXroUOHwtBTgYWnp+fKlSvRRJlbPOXm5AQHBxPd5SkNxLZsi46OxpVGC+aiOkLCzc0NfmLevHn03S1YJYwm69evl8LTMokD0UWvpidSQWMWLlwI08CTRBCVxPfv32EUYA4OHDhQbNJgU1NT6Fnbtm15/hABA3QUY3sxBVEOdozFqH+x77e2toaFmjp1KuJsqoTKv3/9+nV9fX0M5Z07d4b9rfjSBsg53Cf9DLJJkyZ9+/alP1Z8N0BHR8dyfEuVKlXMzc07dOiA8JcqwVVD/YVoeRX+F0YgNkIH3L59O5U5gOLhw4c4pRhqcLBjx45t3LgxeijiGAQ0zJNZVFRU7JRAPiNHuovhFdeYNf0vIiKC6O5PqV69OgJPGNwpU6Y8evSIyrMD34AWj3EcjkEoD1dQ89DQ0F9++YWe9qKtrb106dLhw4fz8EGmBIHFf/ny5aRJk4rdyA82FwqxYcMG6JD061Ym0GFx+ViF7dq18/b2/tFdcQSIjRo1OnTo0Jo1a9CG8/LyqHX8H0U8ffoU5XgDfFWrVq0g0hoaGtVEKIhErjS1wgeGh4cvW7YMOkGVwH6tWLGCuT2z+PPdcjc5TU3N9u3bww6i/vj1woULd+7ccXd3F0o3FAehHtz/jh07hg0bhvN2+/ZtaqBGu42JidkjArYYF3rLli2s+8y4UoJbZCFHugtmzJixbt06ZklISEinTp24qo+waNas2bZt2+bMmXPz5k2qhFqhiHHQxMSE/30eg+Pr16+XL1+OXk2VYESeOHEildiI06pVIoiNEhMTjx07RiXTZ4EzgHh0xIgRiKj4v6bu27dv4vs0oNqInH46o1VVVRWX3sPD488//4Q6YjRnrnx98+YNVFNBlEsSAwKsFZQYtlJXV1dFRQWqUMI8LLSr4ODgBQsWwEDThRhqXFxcmG9D22P9Ybk334XSuLq6tm3b9uTJkziKtLS02bNnozNaiD1KExZUfI+AHiEFDgchPvPGzEUR4n9lamaGoUmK1ZQA8qW76E6skuPHj6PDcFIZIeLo6Lh169aFCxeePn2aKkH3qFevHhyD1PY0LTefP39GPZmTieD/Zs2aJZPJQCjg7QIDA3fu3Mnaq4cCoVLHjh19fHzc3NwEsW7q2rVr4nPBpk6d2rx589L8ObQZR9q0adOwsLAbN25AfYOCgpKTk5nvSU9PPy4CryFjUF9IL346OzsjuNTS0mKdKIQCEIkNGzZAJOhCnNKxY8eygjl6egRNRZJW6unp9enT58GDB5T5i46O3r59+/z584X43IcFAikEgp07d7506RIuE6w8a+I6E1ydRYsW8X/wYSFfuiue0vPFixdwAzLQWKUG9bRMTU3Nz8+PKjl06FBmZib0mM+GKTc3d9OmTUeOHKFLYBEWL14sw6KbkZGxe/duXBcMzeLLcwG8PmxZgwYNBJEBND4+fuPGjazsVLCMI0eOLNPnwPi2atXKyckJcVhsbOzDhw8h5wEBAeIpqSNFKIgEG4oLK1y7dm07O7uWLVtCiRVEj2xxhjGGMB83Dhs2bO3ateJPi1++fMkqwWeWqeZM4L+7du0KLd+yZUt+fj4qv2/fPjRyuHbZGM10dHRwJrt3745LcObMGfRcNADxty1esgSXQ/rVqyAC6G8SxKRhQysrq4iICGZhaGiobLRUqYEYEyNLWloaXBS1EhSuNzs7G32DnxtkopL+/v70c0HUEF0a5kAQJq8cFBUVQQmmTZtGz61lQi0bRdg0ZMgQ6detfEBa4HSfP3/OTLGOAxk/fnz5JtXXrFlTT0SLFi2mT5/+6dMnGNZbt25Bxr6LYN6Fhp5RidsURE+m6IiTBbRwxYoV+DTxYI6exMekfFOpqTOAn4gG0IyvX7+O06LwvzDr5s2biE46deqEylQRUY6v4Ak4BBhZFxeX1NTUkydPsv7X2Nh43rx5PXv1EkTUyEJ4Na4IaIUIdZm6i+aLcLVjx44c1kqIoD+sWrUKw/f58+cpC4L+v3DhwlmzZvFkT1YaDNmo29y5c6lfa9So0blzZ/wqta1ppAmVDfHs2bOrV68WT0wIEGp4enrOmTNHQHtMoZNCWhDbsdIVubu7Q2Ak8mxeU1Ozqwict7dv34aHh8NjUXn5ExMTxacis0BHgAyMGzcOcUCxd1DEMwzr6+uXaf58QUEBQtvMzExU5tWrV6jh06dPb9++zZqu9fr1a3jEdu3aeXl54WfDhg1h0/mWbqxM4HiPHz/Oejru1Lz5kiVLmjVrJkTRVZA33QU2YnvuIkKEMxDo9eMK9GQLC4ulS5fCCly8eJEaFPbu3QsbAemtyA00yQLXguFp3bp19JBtY2ODy82rfXUkBa7Fs2fPcBX279+P1+JvgLrMmDEDNrd+/foCOnzYHZhd1n1aWNXhw4dLfNUmGrClCG9vb3xvQkJCWFgY9TQqLi4uKiqKXmNKgzcjAujXr5+zs/OPpneJT6oqzWJxhIyIolAHyDbqgDgAIoRwClUq+Q8DAgICAwPNzc2hTDAVrVu3ZqbxEhB5eXmXL1++cOECs1BRUbF9+/YIHIU7HVK+xAZ+V7z9oUugcQtuJjrnUBuarlixAjE4NcMZ5mD37t2qqqqTJ0/myS1cjFnbt29/8OABtRuMrq4urB4zAazMAJHYtWvXX3/9BWGgt59j4urqOn/+/JYtWwrrkTYuXFBQ0J49e1hp8XEgHTp0qNTrqCrC2tq6V69eaORo3ojeoL441WlpafippqaGUMbW1hZxTMm3T0JDQ1kl4nM8FUSmNjk5+ePHjzExMfiT69ev46jhaPHtnz9/LjaWosC3I5TEUEZn50AbCBVx/vx5AwMD2N8ePXrgWPi2v0XJPH/+fNGiRazU1iYmJl06dxZcTmYmcqe7CJDpVC8U3759QysnulsOqlWrZmdnB4NlZmZGrbfDYLRgwQKczBEjRnCeZZDKC3jgwAHqV9Rn0qRJAwcO5LZWlQH80OzZs5mzxljgf5cvXy6sMZcCknP06FFq5zgatLcpU6ZIbcf46tWrUxqMqL18SaZ27NjBKkFgCvcMLYeQQ84xBMHF0ssESgkCX/jmTp06QVCVlZXR4KGyo0ePZs4R+yQCAoYQuXnz5oi94M55EhaXDFr1mDFjWNOpateu3bVbt8blXYLFE+RLdxVEzR09h6m76NjPnj1zdnbmsFaCBnFMSEiIt7d3dHQ0VYLeQj0w4/DufWFhIVw4LCBdQuVb56o+lQGOMSkp6Z9//tm6dav4nUwFUbJlNGxfX19PT0+B5jO6cuXKvn37mCVoVC4uLqVcO8QHil0Gw9yQozRAb9REYASjNoeHz27UqBHT9tWtWxcy3KVLl8DAQETDT548ef/+PXPLpqCgIHh3uPM+ffq0bt0anltPT09RUZHzEJkFgnhUdcKECeL3CRwcHEaNGsVJrSSI3OkuGpm5uTmzJCMj4/Hjx7iWsnfvUWpgCNizZw/GdwgwVeLj47N7925E4lxJL0IrBPiQJepXjNSrVq2qeC5A/pCWlhYQEABNgsUpdhNWjNGwPsOHD7ewsBBo24ZssBLdKIiW1S5ZskRA3v3t27fMadhlAuqoo6OjoaHRULQWAz/19fXV1dVL+BMIc8eOHVu2bAkDfe3aNXTJCxcuMB894Kxu2rRpy5YtTZs2bdasGXwIegesPE/294TNRSiJ8UT8Mba1jc2va9bweb1iKZE73UV4qP/fCbcFBQVoiKmpqfyZDSRE0M+XL18+c+ZMKnduYmLivHnzEOW4ublJvzIYZRYuXBgcHEz9amBgsGbNGmFlTi+BoqIiDOUYN0+dOoXzzFzxQtOuXbtp06a5uroKaHNWceDj6YtIM2vWLBMTE07qUz4iIiJKqbvoLz169NDW1oajxXCEFxBa6KiiiNK70ipVqiDEdHZ2hjv88uXL8+fPHz16dOLECaZ9RCsKFqGsrAwHjHbi4eGB3mpjY1Oyrlce6LZXr17dvHkzaiueVhO9GCMMgg9O6iZZ5E530XYbNWqE1oyRiy78+vVrQkIC0d2KAEcFd5uenj537lxqsSPC1Tlz5vj5+RU7haRSofLM0b+iGrL0HOHMmTOIKl69evWj0Xz27NlwhHXr1hX08k24+e3bt7MKPT094eCFdVx//PEH60q5u7vDZdauXdve3l5BtKYIXpOaY1/lf1DvrOCR1qxZU1dXF44ZDtjX1/fBgwcHDhw4e/YsU9XQZ6nNqQIDA1esWIFhsGvXrujLjo6OGCcr8u2lJycnB7WCrKJVU1MgxZm/YEGbNm34dku8fMid7qId6+npNWzUiKm7SUlJr1+/Lt+MCQJN9erVvby84MB++eUXat3OkydPFi1atGHDBnRgqS1cefbs2YQJE+gq9e/fv1evXoKe/UiRmZkZFBR08OBB1vNOGsriIMiAaxH6urjU1FSYXVZ2Kk1NzcWLFwtLdDG2MJ+wUsCyI4CQ2oFQQo7mAUfr6uoaGxuLhgRbCfX9+PEjDDH1NiphCEr2ilAQLbpDiACLaSwCwQH6EcIFyHkFu3N+fj5OS1paGmL0y5cvb9myhbU4m4ba9mD69Ok9evQQequmkZHDKBMqKipa/31CEBcXFxwcjOsq0Mdg/AEea9SoUTif27Zto+LWmzdv7ty5EyYYcbQUBprPnz/DJNHp1DFkjB49mm+pPMoKBqmIiIgTJ07s2rWr2BwOOLEWFhaDBw8eOnSooaGhgNbmFguO99ixY/C7LOvj4+MjuAz4CQkJrPU/RkZG0DCuogcMcaYievfuHRMT8+jRI5jgd+/e4WyLr1MKE0G9hgajjamqqmpoaMBDI5KmNo2gboNDEdH3f2RGcUGh8dTPT58+wfPA16KrvnnzJiQkpIS0JPhY5xYtfCZMaNuuHc+3pywTcqq74k/mEeWRR7wSAUHxkiVLsrOz//zzTwWRS/Pz88OJnTlzZmWHNYWFhefOnaPnGaEmI0eOdHFxEbQOpaenHzhwAIqLQYrl/2gGDhw4adIkOzs7Ya3N/RHQg+PHj7NWbeI69unTR3CzshEwsTI/Ozs78+GhO5yrpaWlubk5ziokMCoqKjw8/MmTJ/fu3WPeC6RhajA6MtRXWVm5Tp06tP3FB/4omED8BHdbUFAAaceAgCtLm+ySwRehVdva2srA/Som8qi7iKFatmqFARpRHl2YlJREdFdSoE9u2LDh69ev1O4xeLF48WLEy927d6/U742MjPT396fnMMNVwHwLejf727dvz5s3D6NhsRsbKIhWsm7dutXV1RUjlLBuwP4IDNBHjhyh92qk8fb2hk4I6xgR/509e5YVQEDq+BMeQS/rioALRyuCQCJiRqwQGBh48uRJaHCxf4XjShJR2dVDoLl7165zZ88OHTZs8ODB2trawmoAP0IedRcYiCYyMHUXIR6akampqWxcV85BLEwt47l//76CaNJ4jx49bt261bZt20pynxkZGRivb9y4Qf0K7f/jjz+EmISZGvueP3++f//+ffv2FbtGCOcQMWLfvn1nzpzZoEEDmWm0OPbQ0FDExMw7zDjYbt269ezZU3BmFz6SuYOsgsjAGRoa8jMWrCYCXaaFiBkzZqD/xsbGvnjx4ubNm3DDCIny8vJg39PS0orNiVZ6FBUV8UX16tXDC4wVcXFx4gk4KTB0xMfHr/7lF/+DB4cMHdqpUyeECCXviMx/5FR3ETfhYjNLYJVevXqF1kYe8UoKxPULFy6cPn06tbII4LWfn5+Dg4PEv4sar0+cOEGXTJgwoTK+qLLB0IZh7syZM4cPH2bGhUzQRHv37t2/f/8OHTrI0opkgIDj+PHj8PfMQn19/UGDBglr7RAF5IRldhHZW1tbC2WQ0RXh7Ow8duxYaG1ycjKVKRND5YcPHyDA6enphYWFCC8QHcKbosWKb6eICJi6dkpKShh164nA4EAtRzYwMICCPnz4kNpvKiwsjBWp0OB7ob5Hjxzx9PR0c3dH74ZyCzTilFPdVVNXN2nYEFaMefsOARdGPaF0Cf5TvXr19u3bz58/f8mSJVSyN0gjTPDGjRuNjY0l+12IviG69G5rdnZ2vr6+wrqUGG6orUapnXDEJ8FSNG3adOLEifB/8LuCDvmLBYrLmq0NB9aqVStEGEJcQPLo0SM66KSwsLAQ6DpyFRF4QWUKyxWBOAkhb0ZGBgZS9EEIs/jkLMgtdX8YLh8+lX4kzJRMNze31q1bx8TEPHv27MKFC5cuXWLFKzToGrt37z5//nyzZs169+mDhiHESc7Cq7FEQB/G+HX61ClmbAVVQLAmiMylQgF9DLYM0fHWrVvRRal5T4hw165dK9lHXOHh4du2baN/XbNmDVdr/8sK9BVh/unTp2Fwqdz3P3qUi/Hax8dn/PjxGP6EKEKl4bfffmPNblVTU5szZ45QriYTqNGbN28yMzOZhfDuMpBuSUE0LQuw7hpWBCgxTLCZmZmXl9fr168RRv/yyy/F5oRBIeL49+/fQ549PD2nT5/eRGjpmuVUdxVE0+IRfDF1F7H2169fpZZsXU6A9M6aNSskJOT69evUduLwc87Ozn379pXUUy5o1dKlS+nnoCNGjHBxcZHIJ1cScAbp6ekIR4KDgzG+PHjwoIQ3wxZoaGjAEEB+ML4Iy8SXHtimvXv3snZ8UxDl+hbQVsFMYP5YSbOhuDgWrh4N4AwjpKtatSqCNn7enqXWGWNYsBUxatSov//+e9euXR8/fkR/Yb0Zg8m/2TbOnLl29SoaSQ8vL0tLS/wtPw+NhfzqrpGREWuaBgKoqKgo2chDxisw3GzcuHHo0KFPnz5VEJ3n9evXm5qaQn0lcqf0xo0b58+fp17DTEPR+fnUEwMfho/IyMh79+49fPjw1KlTxYbzTLS0tFq3bj1kyBDoLh8Wn1QesbGxMLusQsQZM2fO5KQ+FQSqEBMT8/z5c2YhGidXzgyKe+fOnYCAAMRwMJQY/fivTw0aNJgxY8bAgQMRqcPa3r59Wzx5pIJozvPWrVsxAgwYMKBzly4WFhb8vxskv7pLTdtjTV0JDw9Ho+SoRrKMjY3N5s2boR/U3iwvXrxYu3bt7t27K7794ufPn1etWkX/2qVLFycnJx52vMTERAx8fn5+8fHxGJF/tBKXSdeuXYcPHw7d1dPTk0INOQRnY/ny5eJbKi1ZskSgd2Vzc3NfvnxJJUylUVdX52r/+Tdv3owfPx5nuE6dOvn5+ZMmTeLnnGoWiMv19fXHjRvXs2fP+/fvX716dc+ePcW+E31q06ZNFy5c6Nf/X3iyx8OPkF/dxRVt1bo1M4svoAwZoTJo1aoVBHLYsGHUr4hPN2zYAPWt4MeeO3cOKk69trKygtnl20j98ePHEydOrFy5MktEaf6E8nmdO3fGSM3DGELiPHr0SDw7FXSiU6dOXFWpgmRnZ1NJj2lq1qxpZ2fHVYaAY8eOUWENtd34T2+08Ap0AYSe3t7eiETRKtatW3f8+HHxt+HQMBRERkZCm//44w/E39KvaimRX91VEI1urBKMj+np6RKcLECgQaCDoHX69Ok7d+6EG0DPR/9p3rw5CsstLZ8+fUIfo8QMH+Ls7IwP5MkNNIwCMPcXL17cvn073EbJb65Vq5aqqqqSklKPHj26d+/etGlT+WmEycnJGzduZN15wtkYMGCAgDb7Y4GDunLlCrMER4RAipMp6BjTli5dSr1GS2vdurUQ0z/h1KE9ODo6+vn5jR49evPmzYGBgeJZnTG2xL57N2TwYJ+JE9GEtLW1eTjtX65119DQUEND4/Pnz8xCRKktWrTgqkqyTd26dX18fKKioqBGVAkcsImJSfkmzsAe3bx5k95U3MDAoH///nxIlAGvg7j79OnTGHmfPXtWwjsxIhgZGVlaWiJcaNOmjb29Pd/MemWTn59/6dKlx48fMwsxvE6bNs3BwYGHI2YpefnyJbV2jgYHZW1tzUllmGuZMLjhxApx7Q2NoqKih4dHs2bNrl69evDgwUePHrHGcAXR46eNv//+4vnzsWPHNnd25ttNIwGf/YoDS+Hu7s66ZREQEEB0t5LAMNqwYcOJEydSidEVRGu31q5dC7ujr69f1k9D14KwUcnq8MnQrVatWkm+0mWhoKAAY9ymTZvu3bsXERFR8ptRYU9PTzQ2CwsLROWCS8YkESBOJ06cSExMZBZCGLp16yboFX2ICFkluNxcPaf/+PEj/drY2JgPsWnFUVdXh52Fd79169aff/55584d1huysrLOnj0bGRmJAadvv3686l9yrbvATUx3z58/P3fuXK7qI/Mg0HZ1dR0+fPiaNWvS0tIgVNeuXTt69Cj6Rlknejx//hzyRq12rVWr1pAhQ7gdqb9+/bp3795du3Yhqij5+VmvXr1wvHC3iPxkJq9yOcjJyblw4QJcC7OwXr16nTt3trW1Fa7ZRUvYv38/qxBtng+uC9rPn+zQFad+/foDBw5s167d7t27d+7cKb7dAnR3/vz58e/f+/r68kd65V13xe9wYih///49Licn9ZEHFBUVR48eff36dXiC79+/U3LVpEkT6HHpB6bMzEzEufQNNPhFDs1udnb2kydPVqxYgYP60XsQGejo6Hh5eY0ZMwYGV4gP2CROQkICLj0zATVCECcnJ0iUIGbb/oi7d++y5qujzfNke+/U1NTc3FxB30tggVDeyMho2bJlGEAWL1789OlTVq43dM8tmzejmU2ePFlVVZUPYa68666BgYGhoSHrSQxGc6K7lYqWltb69esRqFJ3m8PCwrZv325qalrKFP9QawzZgYGBdMmvv/7KyVACXxseHg5zA8v+4cOHYt8DAwdr6+7u7u3tbWVlJauJL8pKQUHB5s2bWc+/cRFHjRol0EyKFDgucbOLg+JwrzOmwU1LSxNP5SgDQH3RxWxtbXft2oXzz9rKMC8vz2/vXvz08fEpxyMtiSPvuotBsKOHx96//mIWhoSEuLm5cVUlOaFx48YwiP369aN+vXbt2okTJ6ZNm1aae0FQO0S1QUFB1K82NjacLDiB5z558iT6+Y8STsHltGzZslevXh06dEBUIdwbp5UBruDBgwdZhT1EcFIfSREXF4dWwSocNGgQJ5WhQDhLv46JiYH0wm9wWJ/KQ0dHZ+7cuS4uLuvWrWPdfEpPTz/k76+spDROlGmVqxpSyLvuwl3Zia0mOnLkyJQpU8idwEqlWrVqPXv2nDFjxsaNGxVEkyAgw9Cn0mwilJ+ff/fuXXot7ODBg6W/TD4lJWXVqlV+fn6sBLw0qNJvv/3WrVs3dXV1BON8uLvFHzAILlu2THwRyJw5c4S+gEp8gk+jRo243RqLef/gyZMnb968sbS0lNUoEOM2jG/Dhg3RwPz9/Zn/hVa3detWc3Pzrt26cTujW951F5iL8ooxJ8J8+fIlPj4eBoXDWskDNWrUgO4GBASEhIQoiOyjr6/vxYsXf7pqMykpafv27dTr2rVrd+7cudLryqCoqCg8PHzlypXFLt6ndjCdPn36uHHjEH1Ls2JCASfw6NGjrOlUYO3atY0bN+akSpICsaB4KhjoHJq0j48P2gMkED8Riunr60P56tWrV42Bguh+qWRDNIxsOOGTJ0+mNg5BzPrs2TMok6KiogS/hVfgxCLWWb9+PUYYSC9zAkF2dvaxY8fatmvHbUIredddNHFdXd0mTZowM1Xl5OS8ffuW6K4UwMmHxZk2bRq11OH27ds7duyYMmVKyXebmQ8F+/fvj9i20iv6PzCK3b9/f9asWawlpxQaGhqenp5Q3DZt2siqn6g46FwbN25kbbtkZWU1YsQIjmokMQIDA9PS0or9r507d7JKoHzt27dXUlLS1NRErKaqqoo2A0mGWmhra+MFfoV7oycuoFNAv0tQ5dzcXIxd379/h9DCPOTl5SFCTUhISE1NZT7vRBeD6nft2lW294BBfPPrr79CdI8cOcK0VQj40IW7devGYd3kXXcVRNNe7OzsmLr79evXy5cve3h4cFgrOQFDDEJvLy+v3bt3UyUYnlq3bu3s7FzCX+np6WHIwJiCsalTp05Sy2oER+7n5werTW/0SwOb4uTkNHLkSPRndHgiuj8CjhDXms52QgHhWbRoEaIWrmolEaBzp0+fFs/h8CPgvegEMizQvHFOqM156Bvv0OCf6u63b98o3f306RPq8+HDB/HnIOg4CHbPnj07adKkVq1aydKyIhboiUuWLHn37t29e/eY5Rjeie5yDFq2sYkJswTNNyoqKiMjQ5Zm2/MWaOeoUaNgYal5UgjMqQczJYzCDg4O0D+839bW1tXVVTqPajB+/f7771u2bCl2YIXizpgxo1GjRvxZI8hPcKFhOCA5zEIMgm5ubkIPVl6/fh0SEgK1Yxa6uLhgGBG/qV4ySSIkWrv/ADd87ty5Bw8eIOpdunSpubk5H9YWVwbokgsXLmQ9ijpz+jRzu27pQ3T33/xtDRo0gPFiPgaA5U1ISLCwsOCwYnICRltHR8fevXvDRKalpSFaf/nyJcapfv36/WgsQODfSYR0aogqwUYgFNixY4e46GJURaBQjrwfckhqaurRo0dZu+MZGhr26tVLW1tb0FPPYDGDg4NZy1esra3Xr1/fsmVLBdH2lzj8xMRExPRoRYGBgU+fPi0sLKTsKX4WFBTgBUoku84HzbL6/0Bfw7egl1HfC0987Nixu3fvwviOGDFCS0tL9ha54ZCp888E3RlhDYe32Ynu/gvCPWdnZ+a9iOTk5JiYGKK70gEjwrBhw+7cuXPp0iUMPR8+fNizZ4+dnR1X+WxZoJceOXJk3bp1zHx7FDY2NqtWrerRo4fQvZoUwIiPLnbq1ClmIUKo7t27wxQK/QRiHL9y5QqrhTg5OdHTROqLsLW17dixI1UC8YMAQ2XhPnNychDoZ2Vl4RMePXqkIJplQjkBvA0tkLlZE/4rLi4O3kBRUVFHRwfdR0VFhRmkUremIaIQXZxbIyMjBDf6+vrq6urx8fFbtmy5du1adHQ09WZ8Lxwh4qHhw4d37doVJkS421GIg3OF2EK8HKdC+pWhIbr7L2pqaqzF1GiLiMrd3d1lLwDkJ4g9Z8yYcfv2bWp1EKzDmTNnMF5wvoM9bMHly5dXrlwZGxvL+q8WLVqsXr26devWQtcM6QCb5e/vz8ou0rBhw0GDBnGYU0IiUAvKAwICmIVw8GgbJTwugVJS+08XmyckOzubumWNeCUzM5PWXTTIoKCgmTNnUp8An4philqrRv8tJSo1a9YUn7QMLwEL/uTJE1yL06dP04HCy5cv58yZ888//7Rv337AgAGWlpYy8MQEMQ3CZXruCI2rqyu3R0d0919UVVVZ9xzQ6BEPpqenC32uh4Bo06bN5MmTqWUYGRkZhw4d8vT0dHBw4Pb2Y0hIiI+PT3JyMrMQnbZv376LFi2CmxH01i7S5OLFi2fPnmWWwOzCYPF5n9RSgmDx/v37rJDCzMysbdu25X5uqiiCes3cpQom+N69e9ROEqmpqXC9Zd3HBXYWAUHjxo2hr5ClS5cuUeWQ9sDAQDR4dL1Ro0aNGzeOq40cJMWdO3f8/PzEE8mNHDWKk/rQkCHjXzCMNrGzQyNj7osSHx+fkpJCdFdq4CrMmzdvy5YtVG7bsLCwU6dOWVlZcXjXKykpacyYMSzRVRA9mFiyZAl+clIrIQKz++uvv7KyFhsYGEyfPl3ovgoGFC2EVi8KNFoYx8poIRByZWXlqlWrUg54w4YNS5cuLccMUBUVFdQQmn358mU05qioKOq5Mn7GxcUtE/Hbb7/169cPnkSIu3fAyu/atYu1rzOOAhEz4iGOKvV/EN39PxCcsnQXfheBkoWFheAanHBRVVXdvXs3/CW1+AGxqoeHB3wwJ5WBmcCIJr6BrrOz8+HDh6W5aFjoFBYW/vHHH+IbI+L0ykDCQujumTNnWO0E8XoFE15Sz3chrlRfgKWGIqIEQhITE6Ovr//+/XvqnceOHRs+fHj5nojVrl27Z8+esL/nzp3bu3cvrhFz5uDs2bPXrFkzfvx4dENbW1s1NTUBPVJ5LYJZggivZcuWEydO5DxnCNHd/0NHRweDPrMEjTs8PByDvtDjcWHRtWvX7t27HzlyBK8R98yfP//q1avS7yd5eXnHRbDK0R4wPBHRLRMhISFbtmxhFXp6enp5eXFSH8kCs4smwSp0c3Ozt7cv+Q8LCgq+fPmCoITaqyA9Pf3r16/Q18jISMR82dnZKITuUtk08Z5v376hJDQ0lPU5y5cvR3Pt1q0bgpjy3dbW1NQcOXJkhw4dbt++ffbs2Vu3btHqixerV68+evSoo6MjFLpjx46CeBiPc3X//n16vzIKhA6IJCytrDiPHoju/h8I5UzNzO7du8dcfhcfH4+ok+iuNFFWVh46dCh6PrV+EZ3n0qVLvXv3lnI1EHIdOHCAlXvIysrq119/JYnMygT0Y8GCBQkJCaxyGCnO09NLhL///huthVXo4+NDjRtQUAgqZABBJAaTxMTEjIwM2Mrg4GBoKkYb2GW4WKgvfuJXvMD7mWsafwqML87wP//8M3bsWISt5c46YGhoOGjQoE6dOj19+nT//v34QHpF01sRN2/e1NPTmz59OhSaudcCD3n37t2ZM2dYzzUsLS3t7O35MCGD+xrwBMSJrVq1OnXyZEpKCl344sULdBKhJ2oXFrgQzZo1ozJYYUhCyfjx411dXaU57z8zM3PPnj2QfGYhuuukSZNQN6lVQwbAFcRgHRYWxiqfN2+ejY0NJ1WSLBgupkyZwio0Nzf39/fHMbJmOEsKOpkzlJtKt4kA8aYIRKi+vr7wplD9cjwgw8fCznqImDlzJqLMCxcuULZbQeR9wZgxY/T19SdOnIj4mJ+PfrOysg4ePMjaJayBsXEvb2+eLLInuvv/gY9hTeG5cuUKLC8aGd8almwDie3evfv169ffvHmjIDJMJ06cQCwvnbtDGGIQ79+9e5dZiMFl+PDhGNTILlVlglotypw2AYyNjb29vflgOyoING/r1q3i5VEiKvLJ6AIqKioYdhD0QwsholTDU1RURFNs3LixiYkJXsDVQRep9b4U/4gYPXp0r169nJycNDQ0yj2humnTpkePHn348CE07Pbt2zExMfS9wISEhEWLFm3fvh09Al+EOAMCzJMLWlhYCKeLiIFZiKEDJw1HxFWtWPDiTPEEAwMD8VE1IiKiefPmRHelCUaKFi1adOjQAaM2unpOTg6Gks6dOxsZGUnh2xEsX7p06eXLl8xCxGT9+/enVlsSSgl80rlz56jNpmjq1as3ffp0W1tbGehTjx8//uu/W3eXCQwsCPShrKqqqhBRNTU1tHycH4xC1LZFUAsqhxRcGrWQndo7gf4ECP/AgQP9/PyuXr0aHBxMl6NW6DLoQV5eXl27dsVfle9sU3cB7e3tX7x4cevWLdh3ZsJLhFPbtm37+++/Ya/xti5dulhYWHBrKHFCILoLFy5kldetWxeBO3+eaxDd/f+gZXfu0iV682ZmofiTG4IUQLzfr1+/a9euvX379vv37xi7MYKPHz++smNqfBdieVa2epgMas4n59MxhEVcXNz58+dZmTURUXXs2JEnt/sqQmpqKsyueAozJpBPaBIG/YYNG6IVqYmA1qJ5U0kzaC9LbT0EdYTKlt6hojsgIlyyZMmgQYOoCcl0FipUD4oIn4qf48aNc3NzK/c5R/1dXFxwIMOGDbt37x4+EKJO/29SUhI8940bN/DtLVu2HDNmDHw2J9eXyiu3bNkyxOus/xo6bBivlokT3f0P7du33/Jf3UWTWr16NRlwpQwGIOicu7s7xm7EsBi7oYWI3I2NjSv1e6G7Dx48YCUQ1tDQgO7KgFRIE5jdyyKYhVCd7t27m5ubC93sop1Q836ZG8wBtJPhw4fb2NhATaU28wiCbSMCoeqWLVv+/PPP7Oxsam7Ep0+fzoiAH128eDH6FLWjUTnOP46ofv36AwYM6NOnD+wvxB5hMZVTWkG06olat3PgwAH8+scff2AsRbSBGKJ8X1d6vouA/K9duxZGn0p4x8TBwWHBggW8mh5LdPc/iCdkjoiIiIyMtLW15aQ+8gz6yciRI48ePZqRkYFfnzx5cufOHQMDg0rN3EmtxWQVNmnSBF238r5UJoHx2r59O7MEQ3CbNm2gDTx5EFhuqBkAe/bsYW0Z1Lhx45kzZ8LzcRWmQ+c2bdo0YsQInPm7d+/GxsZCDqn/un//PmICV1fXHj16QIPNzMzKHUfi8jVt2vT06dOvXr06dOgQnC7kllrsRDNhwoR69erh6zw9PXFaEC7D4sPxS/zM5OfnJycn42C3bdvGmghJgSPdtn0734JmYXcAiQNnY2dnx7I7Dx8+JLrLCeje8LiQXgVR9hmYJzjgSs20kJKSwtJdhOoYTEma7rLi5+fH2qVYVVUVXlDoe61T2akgbKwtXWHlhw4dihbL+b0xe3v7rVu3Pnv27OLFi+gyGM2o+VDQ4EsiHB0dERwMGTLE2tq63PnPob4YFX/99de4uDhIL2LigICAmJgY+g2ZmZnnRGhqauIbIb2mpqb4XiMjo4pPwiosLPzy5QsaGD4f1gi6m5qaKv625s2bL1m6lIcL/4ju/ge0hgEDBrB09+bNm2PGjOGqSvJMrVq1Zs2aRemugijB76BBg9BpK2+vULhq8UJnZ+dK+jpZ5cWLF+ITjtzc3KS2dWPlAbMLayWeUAWurk+fPpwnQqKAvUOjbdKkycCBA2/duvXnn3/CoNP/+0QEepOFhYWPj0/btm0rslQSOopwqlevXtHR0Y8ePTp//vyVK1eYb/j06RNVglrp6enhu+rWrdutWzeIMfoy/pyVsKgEEBbj0yC0iB5CQkIgvfD01B11caDxy1eswHXh4dbCRHfZtHBxYZUcOXIE4S3iWU7qI+egc06cOHHHjh0KokWK6MDt27evvE2KEGOxSmbPns2TwVQofPv2benSpayUI2DZsmVCP5MY4v/+++9ffvmFVW5gYLBixQoTExNOalUsVapUwdm2EjFy5MiTJ0+i2sxUnW9EQH3heufOndu3b1/qZmw5nsXC4kM7nURMnjwZGg/1PXDgAD6fKYow3LQhZi6uhRVGQKavr4+qItSGNqODv3r1Ci6WakXZ2dl4TefF/CmwTz179pw3f35lTwcpN0R32SAGVFFRYY0aL1++5DyVttzSv39/Pz8/KvXMmTNnIMPon5XxRQUFBeI5hMmT3TIBOwhlEn9Gvm7dOp7splxucGg3btwYMGCA+H9NmzZNfHN1/lCnTp1BgwZ5eHjgupw4cSIsLCwxMZHeWDA8PByGdfny5aNGjWrRogVcMrWuqdxf5yBi+vTpL168uHr16u3bt5OTkz+JKPb97969++OPP8r9dUxwpIaGhqNGj0YYwZ9VQ+IQ3WVTs2ZNBF+srZLv379PdJcr7O3tqSFDQZSHgdqkSOLfkpKScvbsWdauMgqiuSoS/y4ZBqZk165drFt/dnZ2Q4cO5apKkiI0NHTevHni5ZArHx8fns8AgIvV0tJCVXv16hUUFISmDscJXaTf8Pbt20WLFkFx0deaN2/evn17xEkV2QpMSUmplYjU1NTY2Fj4V3wv9B5dODg4mJ7wJUEsrax6dO/etVs3/qdCI7pbDM2dnVm6i7EeIa3Q75IJFJz23r170xZqy5YtY8eOlWxy9qSkpMWLF+Mqi/9X6R8+EQoKCmCnWClHwOTJk4WecgQtZM2aNUyhohgyZMiGDRsq78GHZKlataqGhkbnzp0hh3Fxcbdu3Tp+/Dhzghg0EiUXLlyoX78+vK+3t3fr1q0rmKJVVQRsdM+ePTMyMtLS0j58+ACPCwGGHkdFRT19+jQ9Pb3cn1+tWjUnJ6du3bu3bNlSPOcgPyG6WwxWlpasko8iePX8Rn5Av3JxcXFzc6MevuJC/Oh2X/lITk6Gj9m/f7+kPlBuiY6ORuzCGkMRM3Xr1k3QC3Zzc3MPHz586dIlKhkyjaur6/Lly38amaHF5ufnQ8kqs45lQ1lZmVryCwcM3d2+ffvly5fpzRioPZHAwYMHEeBOmTKlb9++jRo1qsgEJTSAWiI0NTXxUW3atKFuilCrbyHAOMkwxBs3bhQPbn4EVHbwkCG4Clb/22JIKM2M6G4xGBoZIXRiPvnPzs4ODw8nussJ6Eu6urqIu+/cuUMNfOicXl5eEglsMcRgSD1//vyP3kA2ty8l3759O3v2LGvQVFFRgWfCUCuUAVEcNLmAgIC//vqLtVIFgjRx4sSSc5fib/39/WfPnv3p06fRo0f/9ttv/JmeSV2RunXrenp6QrrCwsJQ1StXriQmJn758oV6T1FREYKGRSLQ47p06dK2bVscOGS7gvfVWck0tLW1IboHDhxgtR+8B2cMhrs6qFGjWtWq9erVa9O2ra2trYWFBUIZnt/e/xFEd4sBbdHO3p6puxkZGfBYnTp14uGUdHkAna1du3YnTpyg5j0hBgoJCWnVqlUFP5bKQLlz505WLkNCWcEA/eTJk0OHDlFJTmi6du3q5uYm3EQZaCFxcXHbtm1j5YvV0NCYM2cOFKvkQ8PZ+Oeff6j5RIjtBg0ahLNRuTUuFzVr1nRwcLCzs0Mkcf/+/WvXrgUHB0dFRdFzrxREUxqBtbW1vb09/CW8pqWlJaLSCj59g8lGp963b9/ff/8tnt8RAr9o8eLmzZsrioDK8nm2VOkRan+oVGrVqmVkaMgsyc3NRSCGMFAQez7LJLYiKN3NycmBtUJvrGC0CzsC0WVtHUP1bXruJS492YPop2RmZp4+fZr1ZNfY2Lh3796CfrJbWFh49OjR69evMwuhUt26dYOI/nSnW6alQ6N98+YNP3WXomrVqo0aNTIxMenevfu7d+8gwA8fPkQsxXxPuAhEG6qqqjoiBg8e3Lp1a0NDw7Lef0Lvwwk5ePAg+vKrV6+K3XJ46dKl/fr141u2qYpDdLcY0K/MzM3RpJhJz79+/YpwjOguV+DMu7q63rx5E94UPfbKlSvjxo3DMFGRz8TIwppApyDKklG3bl167T/sjpmZWUW+RR7AWLxp0yZWIfyQh4cH5/mbKkJISAiGftZjXX19/alTp+rp6f30zxHA0XYwLS0NlnfEiBE8vzWK60Xt39CkSRN0sUWLFsGy+/n5UZtyUuCEUOuCwsLC7ty5U61aNdjfIUOGODo6Ijj+6ZmJjY199uzZ7t27b9y4AbllumomR44cce/QQdDt50cQ3S0GRKkI39CAmLqbkJAQGhrq4OAg3CdVgganvWXLlujS1D3hlJQUdN2K6G5eXt769etZfd7AwGDdunXMxAg/yoZDoMEovGvXLtYOAQhb58+fL5SJvsWSlJTk6+vLEl0c0fLly0u5kysabd++fQMCAqiRBE33/fv3QpkmUk0EgqeFCxdOnDgR+rps2TJ0OtbbCkRAgHG56cKhQ4dqa2uzXEpubm5iYuKlS5eguyV8L8w0IptVq1a5ubvLpOgqEN39Eerq6vX/e6sZnfDx48e9e/eGGeKqVnIOfKeNjU1ERASGeMTad+/e7dy5c7kfLz158uTChQuswjVr1vA2xw1vefTo0b59+1iF1DJQLqojGbKzsxF+iafahwWElJb+c9Bi6REDovv8+XOh6C4NYtOcnJzIyMi3b9+W8k8OHjxYvu9SVlbu1KnTqNGj7ezsZHgyDdHd4sHlNzU1RYdh7ioFy4uIleguV0Bivby8IJaZmZlwqy9fvoyLi7MUW/RVSsQXDrVq1apnz54YYjQ1NStcWXkBHWTChAmsQvQdeCNBP5a7devWkSNHWIUdOnSYO3dumR5kQmUtLCwoxfrw4QM+tn379gJaFI6O9uDBg507d16+fLkiq2xLQ5MmTcaOHeveoQOMsmzfViS6WzwItdAIDA0NX716RRei8yQmJpa8coBQqbi4uNSqVQu6i9cxMTFv3rwpn+4ifrp69SqrEH2+Xr16BQUFAhoWOQdhUGhoKKtwyZIlgnN1TBDPrV+/XnyWO0S3rNPEEHwMGDAAovX9+3c0rcePH6PdCiX5KEa/jRs3+vv7Ixj90VNYiYBAbdr06Z6enioqKjJsc2mI7v4Q6KumlpYCQ3efPXsWHh7u5OQkq08d+I+xsTE8BzUZCuNXYGAg3EM57kA8fPiQFbyjw+PKKoitLCSUAC7BggULWIVt2rTx9vYW7jnMzs7ev39/cHAwsxDR3uLFi13ENk0pDV27dtXR0aE260WLPXnyJGTmp3OhpQ8iA+grgtqPHz8+f/788OHDFy9eLPad1atXt7GxmTJlSrXq1eGG7wQEfMvJycrMTEtLYz0OLwFEMAhzrW1sBg4ciBOLEyLcNlNWiO7+EC0tLcP69RF8MSeMvHv3Dt1S0LNFhA7cAz0JOTIy8suXL2XVXVzQmzdvUqaZpm/fvsXOwyRLe3/Et2/f/vrrL9be78rKylOnThVErr5igatDTHb06FFW82jbtm2vXr3Kd1waGhpr164dPnw49Ss+HLEjPpBbmYHKZmRk5OfnY0BLEwEvnpiY+Pr1awQHePGjP0QI4t6hw6RJk+DaqSVV+JwPHz68efPmxfPnCQkJWSA7OzMjg5WEGXalnpKSspKSYt26qqqqOAlmZmaISAT9PKJ8EN39IWgNLVq0uHz58tevX+nCiIgINCqiuxyCi0K/DggIiI+PN/zvDLifggsaEhKSm5vLLGzSpEmxU7RKGIDknNDQUPgh5gQIQOX+Fa5xQZh16NAhVpaM+vXrDx06FCJR7htd0Gx4aCrRKYRtxowZOHW6uroSqPEPgO+ElCIqghDCv54+fVr8PVBcvA3qmCUCUexPPxY+ZOasWd7e3kZGRnRqRmURVlZW0GB8JgIyfCZesJbk4p0IXBAlY2jFECrcRlJxiO6WROMmTdA+mLqL5rtw4ULEaBzWSs7Bye/Tp8/ff/+tIFpNhFGsefPmZcqIhGGIlVYJI6C1tTWCdwnXVXaBHYRvY2X1w6Xp16+fcCfFwOw+ePBAfC6uk5OTl5dXRdbdKikpzZ07l97d+enTp+3atRs5cqSdnR213gYtsNzND9cC+kr9RNuOjY0NCwu7ceMGDqdQBF5Q22hWkE6dO8+fP9/c3LyEU0Ellqr4d8k2RHdLAjGdiooKM3sZIrioqKjGjRuTR7xcgTG9U6dOlO4qiO5A5OXllUl3o6OjIdjMEnt7e1xrgaqF9ME4/uzZM6gI8xEMtdl4mzZthJsVEhH2ypUrWS7N0tJywYIF8HMV/PAWLVpMmzZt8+bN1K8YRpgLXimaNm0KJaZea2pq6unpscaZ0NBQ+py/e/fu0aNHsJUVrFjJoALq6upN7OxGjhjh5u5OcrdJBKH2EOmgqqratl071nRNxKre3t5cVYmgIBqe6NdXr16dOXNm6UNsDFtwA8nJycxCAwMDMoe59Hz58sXPz4+VQsHU1JQyu1zVqoIUFBRAFJ88ecIsrFatGlwpwrIKfnhqaurdu3epLKclECKigt8lKdTU1Gxtbc3MzBDmNnV0JB1EghDd/Qlt27bduWMHM2nRkSNHli1bJg+T3XmLsbGxg4MDAiAF0VAVHx9f+hW33759e//+PWvGh46OTsUNjZyAvhAcHMzaqxg2yNPT09nZmataVZwXL15s27aNVeju7j527NiKOHi0NCguFB2fL573n4fo6+u3a9fO3OJf4PW1tbXlcN5TZUN09ycgiq9SpQpTd9+9e/fmzRsrKysOayXn1KlTp2PHjpTuKohu2ZV+QSS8GusmM+J6CDl5uFtKELhs3bqVOelBQbQmZPjw4cJNKZOZmYn6sw5KQZS/rNw79+Xl5cE9L126NCgoKC0trcJ1rCwaN24MQ4+BTk9fHx3ByMgI/QvdAdEGefJSSRDd/QloiOrq6vTuNBToSER3OaRatWrMzMxhYWGl/1uMsKzh1cDAwMzMjDnEkJsZP6KoqOjQoUPiyzrnz58vlFwQ4uCgYN/FzejMmTPLcVC5ubkZGRnBwcF//fUXPQtBHAhbvXr1oM2IY1iprcsHZBJ6iab7bwRZpUrNGjWqVqtmYW6OQ4Bz1dXTY02fpra25eEyYnmA6O7PWbBwoe+MGcySw4cP06vxCNIHg0v9+vXpX69cubJixYpS/u3nz59ZS06pHc3oXzFsCfchJYucnBz4e2pwb9iwYcUnxbx9+3b16tWsQltb2zKlLOYbOKht27axLCm0avz48aX/EGgnmlZ4ePjdu3cfPHhw+fLlEt5sZm7eo3v3Fi4uCQkJka9e4Rplf/sG+c/Py2POkyooKEhNTaVeV6teHRpZnRER4mrWql0b8llDpLjqGhqWFhYqqqrQV3QQPT29unXrkqnF/ITo7s8RT+9+9erVlJQUmRmdBUfVqlUbNGhgY2NDOd2goKCPHz+WcnHXhw8fWOndYTuYc0bw4cKdkcsCR7pp06aoqCgIsKenJwxcRR5jQ7wXLVr07t07Vvnvv/8u3IzW0Dl/f3/Wgl0YwdmzZ5cyIywMLv784sWL9+/fj4iIgG8uwb9qaWt379atd58+TZs2pVfj4P04t9+/f6eyWNBvLsjPT/tfVjVIKRoqs2UiQKwt0l3K6Zb+kAmcIyPjS6ViamraqFEj5vaTCqJZGO7u7lxViaCurm5vb0/fYY6NjS2N7sL5JScnsyZVYfCSVVuAGCImJiYgIEBB1GI/ffq0bNmycseLsHG3b99mFfr4+Li6ulasmlwSGRl57do1VnYqNze3Dh06lPzIHxqJcwt3u2LFCrSo9PR0VrtigU9zc3eHh4bior2xnmvQqXjQsCtwNARhQHT35yCc7Nyly7atW5mFGIDQOcm8A66AWDI9VlxcXGl2nYOxYK13pLLtqKioSL6KPAA2CFYe6ktlTtixY8erV6+2bt1qYWFR1mfYHz58+OWXX5g7UiuIbhUMHz5cuLcHILenTp1CPMEs1NXV9fLyql+/Pqt3FxQUwNpmZWVBbqn0GvTMvhLAeVZSUmrWrNmUqVOdnJzI9D2CAtHdUiI+vcLf39/X17fccx0JFQSOgWlw79+/36dPn5/+FTwKa1IVxsQmTZpIvn78ABIyatSoz58/w5ZRCetv3rw5derU1atXOzo6ll56oTfnz59n3YyFqM+fP9/Gxkby9ZYKiEVevHjBSqBYo0YNDw+PTp06USfn+/fvMLKINl6/fh0REfHmzZvAwEDxvd+LBaGhqakpFLdHjx7OLVqQjBMEGqK7pQL+AO6KOas5JycnOjpa0Dt7CxqMj0yTev369dL8FfUgjVmCwVFfX1/CleMN1LJaqO/ixYsvXLhAFd64cWPKlClbtmwp/XLbqKiow4cPs8wu3Fu3bt2Eu3YoLy9vz549L1++ZBbq6ekNGzYMrSIsLAwdHNFGWlpaYmIizgBr+VnJ9PL2huK2bNmyYcOGrLvKBALR3VKhpaXVwsXl/LlzdAmGb4S9RHe5omrVqtYiKBMWFxeXmZn50/0qsrKy8E5mCZSJ9WAYn8zUEubEaSGCw7Gzs/Pz8/tNBFUYFBTUq1cvKHFp1slkZGQcP34cPo9ZqK2tPWDAAHNzc+EqCk4CvbEVDYKwXbt2jRs3DhYfffzLly9l+kxLK6vevXu3a9cOcotWVJGUzgQZhuhuqahTp46NjQ1TdxEFnzp1igqNOayYPIOLQs+HKioq+vTp0091l5oyyiypLlqewSzBWAlFUVdXh8VxdHSUgdAK0ovAcdWqVWir69evpxw/PNz48eP9/f1NTU1LSDaOE/vq1asDBw4wzxveT90+FW7jh9ldvny5+G4BD0WU/nOoucTKysru7u59+/Wzt7cnU4sJP4XobqmAK8LwhFGGOWUxPT39w4cPzAQOBGkCLYHrol5DUFNSUoyNjUv+E4gHa5kmJET8wZuqqmq/fv0kV1NeULNmTV9fXxzsli1bqPTUwcHBkN5NmzaVsM9HVlYWpJp1k0BHR2fatGkGBgbSqHfl4OfnR+8OVA4wFBgZGenp6Vnb2Li6ulpZWRW7eTOBUCxEd0sFlSDJwsLi+fPndCEG+jdv3hDd5YraIqjX0F3WRrDFglCJtXUd1Eh+Vm4gnoDQInbctm1bamoqThq83a+//rp06dIf5V/7559/jh8/zir08vJq1apV5de3sqDOQPn+tlOnTsYmJmZmZjY2NpBeDQ0Nkt2MUFaI7pYWWCszc3Om7r579+7u3btubm7CXUchaFj3mRMSEn76JwUFBaydd6tUqSJX4yZ0AlYVp2vjxo3U/uSnT5+GHi9btkx8G/a3b9/OmjWLVYgzNn/+fOFOp1IQbQTJ2pCqZIyNjb169rS1tUWQra+vj1ZXq1YtuWo2BMlCBKO0qKioGBgYMPdIyM/Pj4+Ph28QbrIeQVNVBPUaF0U8qT0LvAd6I14u3JlB5QAHi+bq6+sL7Tlx4oSCaI3Qrl27TExMpkyZwswfkpWVtXLlys+fPzP/HGJz6tSpUiZy4idoBpcuXWIlyqCBoCKMroZ/VasOGDCgTdu28LWCvqNO4CFEd0sL3JW9vb2evn7Chw90YUxMTGJiItFdTlARQb0WnzAlDt7DysysIBpnxX2ezAPXu2XLFkSN9ByizZs3W1paenl5Ub8WFBQcP36ctbZVQXSH2cPDQ6p1lTQZGRnQXVb6FFNTUxhZNCc3d3eEIIaGhnp6eiTHBaGSILpbBqwsLRs0aMDU3RcvXoSGhlpbW5ObTtwCnQgODv7p236qzfIDoo0DBw6MHDny/v37CqLpzYsWLYL0WlhY4Nfw8PAdO3bQSfkpbG1t58+fL/T8D2/evGHdGlFWVp45a5a7u7v8POkncAvR3TKgo6vL6pkYmKik84J+3CUDFBUVsXY7IPyURo0arVq1asKECZGRkfgVEeSCBQv27duHk4mfrAloYNCgQcLNTkXz6NGj9+/fM0scRRDRJUgNortlQElJqWXLlncCAphzc6C7mZmZRHc5oWrVqswn7uVAnjMb4Oy1aNFi3Lhxc+fOpbJInj59evv27dDjw4cP5+XlMd/s5eXVv39/oS9OhdMNDAxkPbS2tLIij4oI0oTobtlo0qSJsrIyU3cfPnz48eNHbW1tuZqewxMcHBxw5ln5C38E5Jm1Y0y1atUGDhxYOVUTBrVr1x4wYEB4ePjBgwchtHC669ats7KyYp1SY2PjYcOGNWjQgKt6Sgo4XdY+hvXq1UOcQeJmgjQhuls2GomyrTJL3r59GxkZaWNjQx7xSh9VVdXSp0yC7pZSoeUKXV3dMWPGBAUFUZmK4QhZ+/NAkxCddOjQQegtHFFFREQEvXckhbW1tZOTk9APjSAsiO6WDQ1NzWZOTtHR0czCR48e9ezZk3Rd/kPdTSUwqVq1qqOj49ixYxcuXMha3ExBCbOysrL06yZZsrOzQ0NDWTeZtbW1yTIhgpQhuls2IK7du3U7fuxYYWEhXXjhwoWVK1fK85NCrkhKSvrRQkxC6UHTHTFixO+//y6uu9WrV9+1a1fDhg05qZhkSU9Pj4qKYpaoqKq2btNGVVWVqyoR5BOiu2XGytqa9Sj3lYjSbO1CkCxhYWEs+0IoH4gjzczMWM8+ga+vb5s2bbiokYT5/v17XFzc7du3mYWqKiqNGzfmqEYE+YXobpnR09Ozt7dnrRZ9+PAh0V2CQMnJydm8eTO1kJeJp6fnnDlzZCN9BAKLiIgI1gN+JSUlU1NTrqpEkFuI7paZ6tWr9+3Xj6W7v/76q4+PD1dVIlSrVq1JkyZc10KQFBQUXLlyZf/+/awUTlZWVitWrNDQ0OCqYpIlPz+ftcEf2kybtm3V1NS4qhJBbiG6Wx7at2/PKomPjyd7E0mZfBHUawRD5IZhOfj+/Xt0dPTWrVtjYmJY/zV58mR7e3tOalUZwNPv3r2bWVKjRg0Y+hL2HiYQKgmiu+UB+qqjo8O6ZxUUFER0V5pkieC6FgKGWli1ZcuWGzduMMtr1ao1atQob29v2bjDTPH06VNWSdVq1aikmASClCG6W06GDBmyYcMGZom/v3/fvn3JnoBSo6ioiJ5VXqVKFS0tLW7rIzhgAfft23f06FFWeePGjUeMGKGtrc1JrSqJ69evs0pat25N2gyBE4hIlBOn5s1ZJc+ePUtKSqpfvz4n9ZFDMkRQr6tWrSpjOiEFTp8+jdiRtfmBrq7u7NmzHRwcZOkGbG5u7t69e1mFCJ05qQyBQHS3nFhaWpqYmDCfiuXl5UVGRhLdlRo5IqjX8LtkgkyZuHPnzuDBg1mpraG1Pj4+ffv2lbGkp9HR0eKpymTp6TVBWBDdLSdKSkpt2rZl6m56evqlS5dcXV1lySjwmU+fPqWkpFCvcc5JavtSUlBQcP/+/T59+ojvJwEl9vX1lTHRVRDNvWCVtGzZUl9fn5PKEAhEd8tJnTp1bP+7Jxr87tOnT7OysiDJXNVKrkhKSvrwv72QIRUys+KlUikqKnr+/PnKlStZe9AqiFbrrl27tl69epxUrPJAnHH8+HFWoYenJyeVIRAUiO6Wmxo1apiYmKirq3/58oUuzMjISEhIIJMkpQCinLdv39J+t0OHDqXfIEGeiYmJ2bBhw71795iJToGbm9vvv/+up6fHVcUqD8RnISEhrEI7OztOKkMgKBDdLTcwWHr6+ubm5szF+GlpaXBgRHelAHSXOSHIxcXlp3+CS4ZQqTIrxXdwxv7444+jR4+y7jA7OjquWrVKVtttREQEvc6bAs3A3MyMq/oQCER3yw/MrrGxMVN3Yb8iIyNdXV1l7wkZ38jKyqJvMiuIlr789E9wUViP3uH5Dhw4MH36dMnXj38gUjl27Nj69etZ5Q0aNJgxY4aDg4NMbqhVVFR0586db9++MQs7enjUlbnb6QQBQXS3/NStW1fjv3N5vn79GhYWlpOTU6dOHa5qJSfgVIeGhtK/mpubc1gZQXD79u21a9eyClVVVSdNmtSrVy9ZvUufnp6OA8/NzWUWIlwmu4cROITobvmBuKqIbUr65cuXtLQ0oruVCkwMzG54eDj1q4mJCdlCtWRiY2MnT57MSgYJg+vj4zN+/HhFRUWuKlbZ4MDRH5kl6urqFhYWRHcJHEJ0t/z8u2F4s2ZmZmbR0dF0ITo52RG2soHuxsfH0zcPO3ToIEsZDSVORkbGjBkzmK2Uonv37vPnz5ft6fcRERGsnSLt7OwMDQ3JYj8ChxDdrRA6OjoIn5kl8GEpKSlkc7FKpaCg4OXLl/SvpdwgVj5za+Tk5Gzfvv3KlSusciMjo127dsm26Obm5t68eTMhIYFZaNKwoRw2AwKvILpbIVRUVFgTNN6+ffv+/Xuu6iMnZGdnX758mf61lGtCvn//DsGutErxkaKiIgjPn3/+ydrjD3Hh3r17ZT6z5icRzJLatWubmJjI3hplgrAgulshlJWV69atyyzJyMiA7iLQrlWrFle1knkiIiLoh7suLi6lf7hL53OWE969e+fn5xcbG8ss1NDQ8PX1dXJy4qpWUuPjx49JSUnMErh8Gxsb8nCXwC1EdyuEoqKi+ETQz58/5+XlEd2tPAIDA+nXbm5uZBZbsWRlZR05cuT06dMsl9+tW7eePXvKQ/t88uQJK0MkLD5JD0ngHKK7FaJKlSqenp4Bt28nJyfThV++fIHuclgr2SY/P/+vv/6iXlevXt3e3l4eJKSsFBUVhYSE+Pv7M0UXzdXZ2dnHx0cm81KxQNgRFxfHSsulqakp83fXCfyH6G5FUVNTY922ggaz1gsSJMiLFy9evXpFvbazs7O0tJTJhA8V5NOnT6tXr6ZPFAUkZ/z48Q4ODlzVSppAd1kzLerUqWNhYaEstvaPQJAyRHcrirq6OmsRS3R0tLw9R5Qmf//9N/26adOmOjo6HFaGtxw5coQ59UxBtFq3f//+PXv2lJM1V4g8nj59yixB2NGqdWuu6kMg0BDdrSiampo1/3ufMywsLD09nav6yDafP3/29/enfzU1NVVVVeWwPvwEerNw4UJWYe3atX19feXkdBUVFcXFxTEzmimIEsyR7bEJfIDobkVRVFSsJpb1NzExET2frM2XOAEBAXT6IRcXl44dO1ZwbqrszclKTU395ZdfsrKymIVopYcPH27QoAFXtZIyBQUFUVFRrIe7ampq8vBgm8B/iO5WFBUVFU0tLVZhRkaG+KbihApCTdClFKV69erW1tZlEhJcEdZzdwRGbm5uEq4lp+Tn5/v5+V26dIlVPnr06E6dOnFSJU6A4kZERDBLEJ919PAgK4gIfIDorgRo3rz5vbt3YXDpkuTkZKK7Eufly5ehoaHUedbS0oLZLdNdU1wR5rRzBdH8Xg0NDQnXklMiIyP379/PypLh5OTk4+MjJ491KRBgnTt3jlmCQI3suUvgCUR3JYC6ujqcE1N3yToiiZOTk3Po0CE6ybCOjk6rVq3Keidftq9LWlra9u3bw8LCWOVjxoxp1KgRJ1Xiirdv3zK3iVQQTSsj2VsJPIHorgQwMTZmbbgLW1ZYWIgQm6sqyR4pKSn0ckxYN29vbzJHhgnCvuDg4Lt37zIX7CIuGTBgQJcuXeTK7IKQkBBWibKyMnm4S+AJRBgkQO06dchG95VNnTp1jIyM8PPbt2/W1taQE65rxC+Sk5MPHDjAMruwuYMHD5bDDE1PnjxhlUyaPJmTmhAI4hDdlQCampqsksDAQNgOkkdJgqirq0+cOBEe9+vXr507d27YsCHXNeIRaGxocqwnmoqKij169CjH3Xihk5WVdf78eVahvb09J5UhEMQhuisBlJSUWH73zZs3ZF6VZIF4WFpaQm6LiooQ0MiblpRMWlra7t27EZEwC42MjIYOHaqiosJVrbgiLi5OfE8weXvCTeAzRHclQLEawJxmRZAICG4qcgtBfB9AXDgzM7MK14tjcFxHjx5lZaeqWbPmhAkT5HMGLys7Jujo4SF+U4pA4AqiuxJAS0tL/Pnux48fSSZYXgF9iomJYRXKQN6M2NjY9evXswobN248ePBgTurDObdu3WKVNGvWjJOaEAjFQnRXAtSoUUNcdzMzMzmpDKEEZG+/ivz8/G3btr17945Vvnz5cvl0eN++fbt+/Tqr0MbGhpPKEAjFQnSXQBAwjx49OnToEKtw6tSpHTt25KQ+nJOUlMTKjqIgyuPNSWUIhGIhuisZHB0d7927xyxh5YYlECqDAwcOpKSkMEtq1649YcIEeVuwSwPrz3qK79yihYxlJSMIHaK7ksGpeXOW7sbGxpKnSoTK5uvXr6yZ8/PmzTM2NuaoOtwTFBTEeppgY2Mjt1EIgZ8Q3a0scnJyuK4C4T9An8QvitCd0MCBA69cuULv9+zo6Ni9e3dYXm5rxRVQ3MDAQJbumpqaku0QCLyC6C5BXigsLIREMUuqVKki9P1oO3fuvH///g0bNrx8+bJXr15jxoxp3Lix3GZP+/LlS2JiIusGgKGhIcnYSuAVpDkS5Ij09HSuqyBh6tSp00sE1xXhBRBd1sbD1jY20F2SZYXAK4juEggEGSE6OpqVtKuhiYnQb2kQZA+iuwQCQRYoLCwMCwtj6a6urm7dunW5qhKBUCxEdwkEgiyQlZX17t27b9++MQs1tbQUFRW5qhKBUCxEdwnywufPn1klVapUadCgASeVIUicVBHMEg0NDVNTU7ItGIFvEN0lyAtfvnzhugqESuSzCGaJoQiu6kMg/AiiuwQCQRZ4I4JZoq6uLp9Jqgk8h+gugUAQPHl5eRDdjx8/MguVRHBVJQLhRxDdJcgLrHQKCqLnu5zUhCBxcnNzWQ93gaqaGiwvJ/UhEEqA6C5BXhB/vjtmzBhOakKQOFlZWQkJCcwSDU1NR0dHrupDIJQA0d3Kgqwa5Busm5AKovuQnNSEIHGgux8+fGCW4OKamJhwVR8CoQSI7kqGs2fOsEr09fU5qQmBIIcgqHr8+DGzRFFRUU9Pj6v6EAglQHRXMrDucQGyBQqBIB0KCwthdlnJt2vWqKGiosJVlQiEEiC6S5AX8vLyWCX16tXjpCYEyQLdTU5OZpZUqVJFR0dHTU2NqyoRCCVAdFcC5Obmis+VJc8O+cbbt29ZJdbW1pzUhCBZCgoKWBe3Ro0arm5uXNWHQCgZorsS4MuXL+K6q6WlxUllCD9C9jYBJFBAd2NiYpgl1atXJ5OqCLyF6K4EKCwsFC+sVq2a9GtCIMghOTk5Z/47sbFKlSq6Ojpc1YdAKBmiuxIARorld5s1a0a22uY/cEVcV4EgAVJSUoqKipgliHq1tLW5qg+BUDJk3JEA4hvdWFpaEr/LN4KDg1klBgYGnNSEIFlYN5mBiYmJNtFdAl8huisBxP2uqqoqV5Uh/Ih79+6xSsh8ZtkgPj6eVdK6TRtOakIglAaiuxIgISGBpbv6+vrkPjOBIB3Cw8NZJY1tbTmpCYFQGojuSgCE26zHS7Vr1yY59/kPuUaywZMnT1glmmQ1AYHHEN2VAPfv32fprqGhIfG7vCItLU28kGzOKgNkZmYGBgayChs2bMhJZQiE0kB0t6Kkpqbm5+ezCkmCOr4hPvdNgTyGlwlSUlLEC8nqeQKfIbpbUTIyMgoKCliFysrK5B4mgSAFIiIiWCVt2ratU6cOJ5UhEEoD0d2KkpycnJuTwyxp166dtrY20V2eQzZqlA3E/a4NSf9J4DdEdyuK+H1mXV3dWrVqcVUfQrHgMrFKPDw8OKkJQbK8evWKVdKoUSNOakIglBKiuxUF3T4jI4NZoqenR25z8Q3WfjUKZFKVrHD16lVWiS7ZdpfAb4juVpSIiAiW7mppaRG/SyBIgdzc3NjYWFahuro6J5UhEEoJ0d0K8fnz569fv7IKVVVVa9asyUl9CD9CfO5bjRo1OKkJQYIkJSWJ70pibGzMRV0IhNJCdLdCZGVlffv2jVmiqalpYGBAEu7zjbi4OFaJmZkZJzUhSBBEvayl8w0aNCC9j8BzSAOtEMnJyan/9btWVlZkzT4PEc+bQZ4FyADiOxE5ODiQK0vgOUR3K0TM27cfPnxglqiqqpJs+wSCdIiJiWHdZzZp2JBsBUbgOUR3y09ubm50dDQrEZKurq6GhgZXVSL8CNbcN6CkpMRJTQgSJC0tjeV3YXbJ0nkCzyG6W36ysrJYolu7dm1DQ0OSkIGHHD58mFWiR1abCJ9z584h/GWW6OroEL9L4DlEd8tPamrq+/fvmSU6Ojp2dnak2xMIUgCBr3hqdCUlJbIlCYHnEN0tPynJydHR0cwSNTU1IyMjrupDIMgVmZmZ4svDVFVVie4SeA7R3XKCDv/u3TvW6hRlZeX69etzVSXCj0hLSxNf5WliYsJJZQiSIj09PS8vj1nSoEEDFVVV8nyXwHOI7pYTdHjoLrOkWrVqhoaGZGs5HpKRkfH9+3eua0GQMPC7rPvMxsbGZAtOAv8hultOcnJyoqKimCV169Z1d3cna/YJBOnw+fPnnP9uBaakpETSkBH4DxGJcvLp06dr164xS+rUqePg4MBVfQglAGPEus/csmVLRUVFrupDkAgZGRksvwuzS5JmEPgP0d1yArObnZ3NLME4bmpqylV9CCUAY8TSXV1dXWKMhE5qaiprEVHtOnXIDScC/yFttJwEPXrEKnF3dyeZqggEqfH48WPWpvdqqqrE7xL4D9Hd8gCne/rMGVahl5cXJ5Uh/JSsrCxWViM1NTWyzFrQ5OfnF7PHVM2aZBERgf8Q3S0P0VFRCf9NywycnJw4qQzhpyQkJLAeBGpqapIbkoImSwSrUElJifhdAv8hQ095uHb9OqsEZldHR4eTyhB+ivjiXbgisspT0BSJYJbgglarVu3/tXeHvAnEUADHxd1mpja4D0AwGEggQUKCxfK99k3YEmZJEGcBQ9USFAgQFwKIG4KxroamE6MJoS35/+RTL/Tou/buXhlW+I+6ay3P87d+3wiyyewzOWR0z78zX4oeKZVKHMGJIFB3rQkh5vO5EWy1Wk6SwSWm06kxRxeLRZ7vBi1X9MiT4iof4HLUXWvD4dBYPPV6PdpD+my1Whnv4MRxzHr3zkRxzDN7BIHL1E6WZR+DgdF0sNPp8DGot06K6yxwZfJear1e65GX51+u8gEuR921MxmPt9utHpF/9Xq9ztcL3tpsNsYms5QkCWsjAE4w9Vg4HA6j0UjO43qw2+2Wy2U2Lb11PB6N5wLSIx963h15I/XAvRRCwGVqYbFYCCGMo8cajQZnEIVFLnbpLBa6T0WP8F4VQnGuu3JN8Lf/C3Sz2cw4+69arTabzSiK+Om8tVwu9/u9HqlUKoVCgSEL2m63MxqkS9+nE8MKP+ldBM5191VxkU/AZCVut9uus4CdNE1rtZrrLHBl74rrLID/sc8MAMDtUHcBALidH2SbMGdizrYxAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="bottom" width="103" height="95" border="0">


Obrázok 3:

Ruku s fľaštičkou prípravku Azelastin COMOD podoprite druhou voľnou rukou, tak ako je na obrázku.


moRazZg5EyaGDFYJnMSEBFaCFLiVtboErqSk5NGjR/7+/hAVuhC9WFZWFnE2XFsdHR203oKCgrCwsHXr1tEbRUOSe/XqhcaDOFggiwX4BuTT0NBw6NChiDEePnyIDo6O8+bNG1a8ga7nzQGnZcyYMZqamurq6u3bt4ce13u/lhgOfgCPDyLn4+3NfT/KwMBgzZo1vBU8+JVubm4hISGscmj/jh07NDQ0tLS0qDvM9EsIASdNmgSPlYfV+CkZGRmenp4nT578+PEjsxxmC/0WQQO8hFpygXEGcH5CQ0NhFLh3EqycLVu2PHjwwNLKCpZFCOegNigePHzITK4kwtnUufZGTKEcBw8ePHDgwJMnT5jlFhYWZmZmgwYNotrD58+f4eNu3ryZeU/FxMTE3t5eV1e3rt9briLQTlkO1BgwtZlScnJyTEwMq79Td6FFOEk81NTUIMOwil27dm3Tpk19HdMhussP4uPj165dSy+QpenRo4evry9aG2+bV3h4+IkTJ+in+Py3b99Sg7joAPC4JSUlESWgD1AHyMvL29jYqKio8PM+D7ofzBBryRAFaoLTpaqqWqu9TkJCgtrLgaW7UlJSzs7OcL0RgkdGRsJ6cr83Ojo6JSVl3B9/zJ8/X05Orr5aByGHSpfB2rFqwIABPEymyAT9Fw0Dl5652S201tbWFv9pkcjKynJxcTlz5gwz05O7uztCYQRzDbCpUGPA0FEEtbm5uampqbCHYWFh3LuY3OPQsmXLDh06wIOBYI8YMUJbW7s+3ZOnILpb66SlpXl6eMT9e7uJRllZ+dSpU9AY3n7dp0+f1q1bR2eKgEVYvHgxPXkKcksts2O+RUFBoX///nxbO/T161cEDStXruQe5xbhZO2gkuDwpzLcuz/BOC5ZsoR6PHny5FGjRi1btoyVUPf79++o/O5du2Am4DnBNDScoSnhAY38/fv3rGXZSkpKPG/J6DXoqk5OTqz7VY6OjmjGzCkRSUlJaDDp6el0CSQH/XHChAkNvIVQW5N14gCjBO8fMQDUd+vWrayMsAUFBS9evMADlKNzSUtLT5kyBWcVQTAkWUDV5zFEd2sRWIS///7bz8+PexN7BEloUoqKirz9xvLy8hs3btC7siB0s7Kygr/JurHD4vr162PHjkX0OXr06Mo3/qshUFy4unv27KFzUjJp0aKFiYmJm5sbz32RH3H//v0DBw4wSxCOoALMEnjcMJ2BgYHHjx+n81fTPH70aISR0apVq8abmcFJb4DRjAB5/eoVa3i+d+/e6FM8vArowm/fvg0ODg4ICKCnIEDX4ac6ODgYGRnRsfU/GyJFRUGJadFFv9PT00PbgMw0cNGtEPQXS0tLc3NzhAGwWocOHYKZys7OZvUyOLibOHTu3BkRMC4xnHJ0SUlJSZzhOtrjiO7WIjAKCOwucxK4MEGjWbNmjaGhIc+nD8A0nD59mvLK0dXRRuEn3r17lz4AvjlMBjQvISGBabMghzAZV65cQaiHd/G2ViKciCE1NXX79u34igpz1YqLi8+aNWvFihU/2nGI5xQVFXHnFUK0NGTIEGYJTiNMube3t5aW1o4dOxAfc2/Z5unpGRkZCSMycNAgkvCZbzx4+JBlo5WVlXm7xhoiCj/sr7/+opO5oj0gVrOxsenevTvdfyG6R48eXbt2LRWoiXCm78GJXL58OUSCzL+rBJwoJQ4zZ86E4Xr48GFMTAxOe3h4OMupev369T4OEhIS/fr1w/mnpqp07dq16hlkhQTSIGoRNJE9wcGs1oNId/Xq1ePGjauN6RXJycn0jA/09rlz57Zr1w5KRk+YQgO1tbXt0aNHRkZGUlLSuXPnwsLCqJeg2bAdjx49CgoKGjZsGA9rhU/ev38/IssfzWCSl5eH3k+dOhW15eH3Vs7FixcvX77MKoRJlZKS4j4Y523GjBn6+vpbt26F98B9ABx2+BMTJk6ERSYblPKBr1+/Pnv2jNW5ZGVleXgrEr0J0RhzWgZMvI+PD3xZ5oRkxMRo2/C9mJvawou1trbu2LFjHQ3I+A8cVhUVFXhOpqamsBiwTikpKffu3UMnZaUAgw906dIlEc4UDVxxdFgDA4NBgwbBxYGtqxNeTh2oYh3l1MmTXp6erMEnUVFRWPbJkyfXxtSPgoKCq1ev0roLZ9zIyEiEY4xoM4FIF9YEhkNBQQGBHUwDAtCVK1fSxgWvQq0RNPNkL5dv376hPvb29hEREaxTQQNXF0o2cOBAfiZDRk92cHBgFaLfwun+0VtwyXAAnJKhQ4dOmjSJ9Sp+Hczuls2b4bDDr9LU1CS3FmuVL58/53FtOQCd49WcfHhRI0aMYO7Pgeu+a9cuSC/zyhYVFeFy+/n5MZt3YGAgvFuiuNWAGgbGdaSSYcEWQWVjY2PhJYeEhLAGpz5xgPsF87Ju3Tq8d/To0XCVBgwYgLcL6idUBaK7vKesrOzmzZvQV26lsbS0XLhwYW2ILpXf+P79+3QJbAS1t4mMjEy3bt2io6Ohgmi4f/31l5mZGbUJD3xDY2NjKN/69etDQ0Op6CE9PR1WY+/evTVMGPn+/ftTp04FBATQE6dZIC5ETZydnTt16lSTL/pVSkpKuFNWNW/e3MnJqfJoifIMJk6cmJiY6OXlhTPJvTvpnYiI2VZWuMpjxo6FJ06Mby1B7RfLLFFXV4ezWHN3p7S0FJ0FV5AWXbSKKVOmuLi4MBe2lZeXZ2RkeHh4oKfQ75WTk4Pojh8/voZ1IFDnGf/btGkzkoOnp2dCQsK1a9egwbBUmZmZiDSog+mNTM5xQMihr6+PqANNokePHuiG4uLiQrV8i+guj0FvhHcG/5e1rBCYmpqi6dTSlDx8b3x8fGRkJPUUBoK+VwxxnT17NkSC2hXg8ePH4eHh06dPp16FMEBfoSISEhKbN2+mmvKjR48gwzVJLp+UlOTj44M+wD1/SoQzmtu3b18bGxv0Df4PiMbFxcF3pjstxVAOVfwEZWXlDRs26OnpHThwABrMGvF9/fr18uXL70RGWllZ9e7du5aWtTRwsrKy3r59yyyRlpau+axA+GSw7K6urjDxVEmrVq0QdTk4ODC9Q3Q3hFmIsZhb2cPKo81TN5kIPAcCPHDgQAMDgyVLlrx69er27duweHjw/Plz1gINBBiRHEQ4t9PU1NQUFBR0dHQUFRXhGMHQCTwvB9FdHvP06dPAgIAnjx+zgl2I7saNG9u2bVtL3wvTj4ZIz1uGey4rK0u/qquri8Z369YtEc78wJSUFLgFzC1Q2rVr5+jo+OXLl61bt4pwZoQdPXrU0NAQ6liNysAYwSRxr1em6NWrl52dHdwCgax8zc7OhljS818oUBNLS8sKR3YrhMpPNH/+fJyfLVu2sPKCUVy8cCH+yZMJEybMnjOn6p9MqAowrC85KZCYhdTO7TX5WKgpfDJbW1t6RQAu9NKlSxH7Mmce4DA4W+7u7vBl6YziaNUBAQFQBf7v5dWgwBWR4KChoQHXOTc3Fx7YkydPHj58eP78eVaTEOEMnAHEzbC91MZiMIa4TFpaWnCkBHWxiO7yElx1//XrIW8s0YV19vb2rtW7qZ8+fUK3p5+OHj2a+WphYSFzTSEMB/c9cNgsDw8PSncB3PkbN27AmvxSgA5Rxy/dt29fhdt9I7RFIIgwFzokkK1t4Z1ERESgf7KSLSBGGTRo0K/uxSYqKqqvrw8/esiQIQiJWK/iJMMNR1j8z03pNWvk5eXJiC+vgNq9y85m3VISFxevYYIFXK8FCxbQogtw+SC6zKk66DjoShBjhMV0J8LFPXjwYM+ePcmwAj9pyQFOs56eHlyxtWvXIuy5e/funj17WAnFqGE4avZ7VFRUUFAQQl7IsJWVFbVhFJ9XBhPd5RmINbcGBcGms8oVFRXhGuN/rZpdaCR9t3PEiBHKysr0SxCAc+fO0Qsh4CcaGxtX6OjBqYf5oG5Bo6WGhYXhcRVbJBQ3JibG19eXvtfNhMpZs3Pnzv79+//qT+MVlMXctm1bZmYms1xNTQ0/s3ohKa4pzuScOXPwIbjK6NLMZEYinJOPqAjmYJmj48iRI+tf5h2B8PXr1/f/XUGEE4tLUJNdbDMyMuzs7Og8KvhAeJCQYdZhb9++xWFXr16lS9DXTp8+zexxBH5CefDweKjRK7Bo0aJXr17ROyPl5eXB+tGRQDkHOG04ZjUHEc7GkXijpqZmly5d8DkwejBZtWexie7yBmhe8O7d0BVWefv27ZctW4ZYqlZHFIqKiuCY00/HjBnDzKHz/v37AwcOUOOsEIk+ffqoqqr+6KNMTEwUFBSoXVYQGiLqpWZgVQIaNEL8kJAQaD+dJ4tJx44dp0yZsmTJEsFOMsRZ2r9/PyrJLBQTExs/fryurm4NPxxnNTg4GI422gBr2YMIZ0MF20WLoO4zZs7EyScjvjUEupvDmaxAIykpWUmr/inZ2dkrVqygMxciErK3t58xYwbrMHQHFxeXixcv0iXwpRA8de3atdpfTeA5MLbdOEyePPnDhw+wZvHx8YgK4DM9evSINS2A4iQHmEf4T3DgYPTwAC0KJqtt27bUBFUeQnSXN+zbt2/Lli2sQjhNS5cuNTc3r207C5+OzrXWo0cPbW1tZjiLBkfPO0BUZ2pqWsky8xYtWkAj16xZQz1NTExE9Pyjg6G4iPB27dqF/xW2ZhHOuJejoyNcAYFvIYBKIthlFSL+njdvXs3vMsHd7tSpk4ODQ+/evTdt2vQXV7IUcOjQIfT/mbNmjRs3TuBno06Tn5/Pcm5gGas9uItPg8OE2Ih6Cp8VHpKlpSWrVdy7d8/JyYmaJEFhYWHh7u5ORFdoady4sTQHxLLTpk37+PEjLOGLFy/S0tLu3LkTHh7OOr6kpITepKF169YIGNCo8L9fv346OjoISHi1NJ/oLg+A/+vp4VFYWMgqnzNnjp2dXU3ufVUR5qTKAQMGdO/enb5DgmAXBuX169fUUzSjyqdK4Y3M4I+Vl5jm27dvkBAYnStXriCOrGRtrr+//5AhQwS+uSbcAqgd6xqhWzo7OzMnoNUQmGwjIyPEvoGBgZ6enqxXcdLgbj91coqMjER0JScnR0Z8qweCXdYAHjSy2tsQXb16defOnfT8drhiixcvhrFmXh30IFwypqVGNLx27VoeNh5C7YFLSe0QjE6H64ue+M8UgXfvYMRgwY4cOcJakybCCSqoW9N475kzZ2ArEEYjnlm2bBlkWF1dvSZJsoju1oiysjL4TStcXFgGHQEuXOY///yTD6Kbk5NDryCk7pPQjj818fL+/fuULqLpeHt7/zTSYs7/YrmEpaWl8BkfP3584sQJ7pvqLPT09Hbs2KGlpfWrv4jnfP36ddWqVdyOEUR38ODBvP0ueBjokB4eHgMHDvTy8rp79y6+nXkAfOoTx48/f/4c3w4fiDkiQKgKMJofP31C22YWom1X46YF+gUs78aNG+kbQmiu6COwzvQx+KKUlBRqIhVVgk49adIk9G6SmKwu8jsHXETIcLdu3f744w9cSkTAMGu4xLGxseiw1JAwZTbxv4QD9XYXFxfqwbBhwwwMDNTU1BDnUDkBmzdvDstfFWea6G71ocKXNWvWcI/njR8/HuX8GcaLioqiLTu8MJh7Wuzhr50/f55eiaijo/PTaU1oNBDmrl27UvOfU1NT4VvA0UM0kJycfPv27Rs3bnBv4MWNiYkJzNlPx4b5AHwFeAnMXcopcCpsbW1r73uh6PBg9u3bt3//fmYGQYonjx+bT506Z+7cmTNnKioqCnxBYR0CQvjxv9EJGq2MjEw11pp//vwZV4d2LtFxVq5cqa2tTR8Am5uRkYG4ltnmJ0yYAG0moltvgGT24mBubo644vXr10lJSbCr6LaZmZnwurg3RBHhbCcDRDiTRtFmFBQUOnbsKCUlhXgDDyQkJOBS/yhpJdHdaoLOD2UKCgpK/FfVaOAHLV++nD/5/YuLi6EodJbaLl260HscwWQgqDp69Ch9sKOjY1XGwNAKe/bsSa87ioyMhPqeOnUKzfHFixdFRUU//YR58+atXr1aSAzTgwcPtm7dylrXhE6ybt26Wr1GkFIlJSUEtQihAgIC4Edz343fu2dP/JMns2bNMh45kgS+VQT+bu5/dRcObp8+farxOXFxcaGhoXQJgtqRI0cyj4FHiz7OdNrmzJkDbRYGh5LAc9Bn23GAjsK7glsGxX358iVCDthAWBKIMfe7YBKjOFBPYYHxCejOMDLQYETDiKpZmeeJ7laT/Pz84ODgvy5dYuUq0tTUhOQg7uTP0B20EOIKC4LHbdu2NTIyoleqoGLnzp2jY3HEwePGjavGV+BdCBlZN0srYcGCBatWreLbtkKVA4918+bNd+/eZWnewoULEf3zoQLi4uJmZmaDBg1CzLRx40bWq7hwqNuTJ0/QpZc5OtZeWpX6BC4lKzMzlUvhVz8HPqufn192djb1FNfI3d2ddY8KDvTOnTvpe4xjx47FRSRbTjUEmjZtKsVBWVnZ0NAQNhDNAOFvYmJifHz8iRMnKtxXDTzngAfXrl3bs2dPkyZNEPX279+fmciM6G51gIOze9euXVwDnLhCnp6effv25c/yeRggOOy0skLqmDt94tp7e3tTj0VFRRHsVnGwGR/LHDyrMANGhcBmjR8/HkFDrW7iW3XgK5w5cyYsLIz5c+DSmnDg+dqAH0Gt0A8MDNTX14cdf/v2LTNrB8426onWhG7s6OQEb4BvFaujwFmh5wlSwK5VYxHR2bNnr1y5Qj1GdILOwhRdqPKmTZvoRQr4ClNT04CAACK6DQ1Y1MYc0DHhRquoqCAUdnNze//+PeJg+M379u1Dj0aDKSgoQIhMu/hoqF854PHNmzeZw5FEd38ZnMeQgwd9fHxY5ei6ixcvHjZsGN82okLMfePGDSoLBJReTU1NXl6eegmNgFoPTvHHH3/069evih+LQLnCpMqVA1FHNODh4dGtW7dffW9tQCXKht1kjc0oKSnZ2NgI5D7hxIkTe/bsiSrBWeZe6BwZGZk+f765ufnESZO6dOlCRnx/BK4sK7e2CCc6+aUPoRKr0U/nzZvH3IAL3Wf//v3MA+BMw6EUkqETgsCBuevAYciQIWgY2dnZkFXIcExMDB6np6cnJCQw3Wsqswf9lOjurwFNunDhwvr167lfWrJkiYWFBT/dYVxpeh4m7A6+nd5zIyIi4uTJk9TjNm3aIAyt+vAhonlWPMECfh/3bWcEalD6Gm5hxEPgjqA/sO4FSUpKzp4928DAQCD5/CClCMs8PT379Omzbdu2uLg41t1v1Blh8f0HD+bOnTtw4ECh2kFFeIAoMvfdEuGc2F9NN3bs2DF6jRya7qRJk+ieizAlLCxs3bp1tPeprq5OzbcizhCBGwRaHTn07t0bfvPt27dtbW1ZXdvY2BiOHZ1lgejur4Fz6vvnn9zBioODg7OzMz8NJazDnTt3UB/qKSyCnp4e9fjDhw92dnb0kUOHDoWhr3oUDruWkZHBXQ7TNnLkyJLS0mOMuVo0wcHBKioqwrMglXtjBtRt2LBhc+bMEeCNXOi9tLQ0PKTBgwe7u7sfOHCAdQAcu/Bbt+7Hxc2aNct28eKarBGsryDe/cA1n/mX4t2srCz4N/RT2EQ1NTXaFXv48OHatWtpjxYxLhxKhDV1YkN1ggCB5Tx//vy8efNYAhESEjJmzJjLly/TJaQlVRXoHDqkj7c3c4MBEY6zAx8HNpTP0UlhYWFqaip9K2Py5MlUFkbUc//+/XTA2q1bt5kzZ1b9tirctLS0NJazJiMjs97fX1dX901GhqWlJWvppLi4+OnTp2uSpY+3QLrQ0IOCgljlcEj//PPPau9syEOaNGnStWtXXKZBgwatWLECvZQ5Ow+n98uXL5s2bUpOTnZ1c1NQUCBb3DDh3mETulv1+0xo21evXn3/b5pJxCj0YD+1asjPzy8mJoZ6FR+LC2RmZsajuhPqJ+izOTk5sDkbNmygM7RDERDzIABQV1cX+XdHYQqiu1UCp/XF8+fr/fwePXrEemn48OFOTk5iYmJ8rhIMx7179+inU6ZMoR6ghvv27aOuPew14qqqj+xSMPdjoegkJwd/H0qPoJaVDxI/3MvLa+DAgdX5DbUArtStW7eWLl3KKodTsnfvXiEZe6aZMWNGz549EXvBF6b3cKQJCwtLSEiwsrKaOHFie1lZstcNBWtbCxHOXYSqTwX//Pnznj17qNmC6CDa2tr00ruCgoItW7YwVw05ODggfOFFrQn1FjiC8fHxAQEBJ0+epAfgpKSkZs2atWDBggpjHqK7VQK+zNZt27h32tHT04M7rKyszGebCHWBOsbGxlJPO3XqRK1fRD0hutQsdhFOhDd79uxfzVvLnQakf79+sFDXr1+PiopirZsaP378pEmThEcS8Nv9/f2554XBN+J5aqqa07hxY11d3fXr1xsYGKxZs4Y7vQauxdq1a+FLWVpZ4RKTDRVqTnJyMj3VTkZGZty4cfQtkCNHjjCzsM2ZM8fFxYUPKecIdReYYhjG1atXQ3pp0dXU1Fy0aJGpqemPbC/R3SqxZfPmE8ePszZthZtMrRri/2wLiN/Dhw/pGxrm5uawHcXFxcePH0dISqW2QK0gur179/6lT/7+/fvNmzdZhfp9+0LJEEeytpVG85o7dy61mW4Nfg3PQMi4ceNGdANqQTMNzoOFhYVwjs/BZUEsDhMP6XVzc+PeRxLX+uLFi0+fPrWaPXvq1KnCcJ+87oKTeerUKUgv9bRdu3b6+vrU4/Dw8KVLl9Kr5mA03d3d+bwtK6HOsWfPnuXLlzMnHMAqhoSEQB0q8diE0RIJFdDaPcHB9G7wNBAbR0dHfq4aYtUqLCyMfgqTDb2ENdm7dy/tc8nKytra2v5q9bKzs1mTRYGqqmpKSkp0dDRzZBetysjISFtbW0iCXfxwuB0nTpxgjf8NHDgQ50HIJyg1bdq0V69ex44d2759u5eXF7wcpuuA056amuq6YsX9uLjlzs7y8vLC6UMIiqpPrUDzTktLo+7ZoAHDYUXDQN95+fIlfBpadLW0tHi7YQahnoE2k5ubu2PHDvjKdCG8tGnTpsH1/2mDJL23MgoKCkJDQlauXMn9kp2dHU6xoO5BZWZmUqlBRTj6qq6ujkh09erV9IgvTPPJkyerERshjGaVIBqDbfrr0qWkZ8+Y5RoaGtOnTxeSNAJQqZiYGO7VujIyMjNnzlRRURES56By0F0XLlwIAQ4KCrp27Rp3xhLEaknJyTjtJiYmv7pyph4zduzYKh6JjkNPOUTnHTp0qAhnqgR8HbrlSEtLW1tb4yrUiTZD4D/w2+C9+fv7M9cjdO7ceenSpTNmzKiKF0h094cUFRXBzK1fv547re6yZcscHBwEuByFmSbU2NgYJgPOAXOeuqura/XyIHKPYU+cNKm4uJi17Rrisz59+igoKFTjK2oDxCuOjo7x8fHMQnFx8fnz55uZmdWh+cAQg8GDB3fv3v3w4cMBAQHv3r1jHfA0MXHVypUPHzyYM2eOeq9eZPRRhKOUVTkM5vLp06fP/nUfu3btCoessLAQ1vPMmTPUbRIxMTFLS8spU6aQxdOECkErio6O9vX1vXnzJp2sXlVV1d3dfeTIkVWcYEt0t2JKSkrOnD69wd+fe5bp3LlzV61aJcA4DxcbGkM/hcm4cuUKczKUk5PTxIkTq/fhdGI8mt69e+fm5p49e5ZZCEkbNWqUkNgmnBAPDw/W7XFqte68efPq3A7zCLPk5eXt7OwGDhwI9+7u3busA6AQ8AgfP368YMECE1NTMgZZReA+wj+jNxGZMGFCs2bNwsPD9+/fT3Vzqs3gzFcj2zOhIVBeXh4XF7dkyZKHDx/SI0FGRkZeXl5aWlpVd4KJ7lYA7BrCvqCtW1npIxo3bozgEqIrwK1jEHyfP3+eeTf1IwfqMbUz6KJFi6pnOF68eMF9b1NDQ+PJ48eszWvh1lVjB5jaABdrw4YNBw8eZJXLyMjAJxWSTNHVQFRUtF+/frdu3YJLERQURM+ho4DTnZycDIV48uTJIlvbDh06NORUSqxdon8E2jDTPdXT08vKytq1axe9USZ6zcqVK8mwLqFCYGrOnTu3YsUKesFI06ZN4ajBb/vVQR+iuxVw7949dD/WcCYkbcSIET4+PlR6CkHx7t07Pz+/Cl9CCG5ubo5mwdy1+5fgHtzt3Llz+/btr/+74zdNjx49hGHznJKSEjR67lzZkNu9e/cKT9LKagP1hSvdu3dv+BDx8fEs70eEkyYMsoGw3mDAACGfO1Z7JHDtxVkhiHSZa9NVVFSOHz9++PBh6qm4uHhAQAB/dqki1DmoZd+IdOkSGBkrK6ulS5dWwxIS3WUD6+bm5sYSXUS6gwcPdnZ25v9SXRYXL16kB6hatmyJylD3zeATjBo1avz48Z06dar2h3PHDRM496vzudLQw8ur9rfwCmouFYJd7iz5cD6GDx8ukFrxHDh848aNg0iEhITs3LmTewvu2NjYly9fGo0YMXfuXCUlpYYc+FYOTCedk1mEky2SuTMjbOjkyZMFUS+CsINOBzvDzC0qLy+/bNmyGTNmVG9dH9Hd//A8Odli2jTuxBFSUlKrVq3S19cXrFHLyMg4ePAgLTOQFrgIHz9+RPVkZWUR7tRkAhE+h1t3e/XqVeHB3KeI/6SmpiJASUlJYZXb2tpOnz69Pq20wW+Bw+fi4tK3b19PT09mnjKK7Ozsw4cOwSFbtGgRXCKykyA3379/h+7S2dYMDQ29vLzoJMz9+vVDsxGS+QoEoQKdC52OuUQT3q2Hh8fo0aOrPbWi/timGoJuCf/XwsKCW1FatGhx6dIlTU1NgVSMpry8HOEdZIaaX92tWzcHBwddXV1efX5aWtqnT5+YJTD31C3rjh07sg4+c+YM7FT37t0FkjEDZwBeQlBQEKrBLEdlEBritNS/O674aWJiYmPGjDEwMHBycoL7Rc+lpCgrK4u7d2/WzJmLbG0XL14sISFRX5fBcG/G9+3bt3fv3lU+qxndh5ni9MuXL3S6N3irCxcurPboDKG+Qi3sdnR0pPd2E+GkS9q2bduQIUNq8slEd/8B5/f169drvLy49+GBvAUGBgpcdEU4Sw8PHz5MZYyCSUWVtLW1efj5Dx48YN2wRTwty7FxXeTl27Zty9xkA5VB+OXt7Y3zw//Isri4+OjRo/TIHA380Pnz5wtkb12+AUHdvHlz//79EesnJSXhVLAO2LJ5c2JCgrWNDYJj/qcN5wMVJsvkPg+VwxTdefPmGRkZ1acbJASe8OzZM2dnZ2YKOR0dHcgBfN8afjJpav8AZ3nXrl3Xrl1jpTpSUFDw8fEZPXq0oCpGg2jm9u3b0dHR1FOYnjlz5vBwWvXXr1/Dw8PpJRYUKqqqLTg3Ujp16oRIa//+/cz6XLp0CafL3t6+Hyd7M69qUhUuXrzo5+dHbylDISUlhcoMGjSo3g9w4uqbm5v36tULjRbOB+suBbh58yZMxvjx4y2trOCF1LMT0qRJE8Qc9JxSEU68C6ew8oAVvjX3ptGgZ8+ekydP/tUc5oR6z927d5cuXXrnzh26xNjY+M8///zR0NsvQXT3n1mO+/bu/Wfc9L9LNdq1awdnB3ojDMmHoTEXLlygb5Th2vM2yz8+GRE/K61x165dqRGv1uLiJiYmUVFRL168oF8tLCyE/iFKdnV1hRPAN+MeFxe3aNEi1rZIsMWIdKdPn95AhujwezU1Nb29vdEMcPJZDpMI54Lu3r078elTnCs4RvVpQwX8diUlJabulpeXcycYYVHhMRISEhYWFrq6uvX1njyheiAIQcdhzpM3MzNbu3Ztjx49ePL5DV13oTSnTp7kXpnTtm1byMnUqVOFYYoKtScudJcuQQjO24qlp6ezwkcNDQ1VVVXq5huskq6eHoKn9X5+zAzgiHozMjLmzZsXERHh6ekpLy9fq+qL8/DmzZuRI0dyz+kdPnz4ihUr6pO6/BS4g5KSkpMmTRowYABsBJoHa98OPA2/det5crLNvHnwSFq3bi0MHmTNQavL+6+LDE1ltd4KYbmVIpzlcObm5nUonRmhtkEjuXnz5sKFC2nHDjYNouvr6wv7xqtvadC6W1paGhYWxr1XK2ImKO6MGTOEJPnw169fd+7cScc00tLSaBY8/Hw0NQSRrLFtBLvMiSqQebPx41+mpx88eJD7fl1oaGhSUtLixYshinBZail6QERuZ2fHFH4KLS0txHYNSnSZyMrK7t+/H9dly5YtKSkpLPXNyspy5yTutrW1VVNTEwY/sobExsbe+u+WWbCMVUlZyroXgqdwFutuZhUCz4Ei3Lhxw9HRkRZd9Be4titXruSh6Io0ZN2F13z16lUnRsJFGiium5ub8Az5PHjwgDlx19ramrd1+/TpU3JyMmtSFbUwiVnStl07tMj27dsHBwdzz/q+f/++g4NDTEyMjY0N7DvPZ6lAP/z9/a9du8bcEwno6urCKRFsMhOBIyYmNnv2bPgf27dvP336NHfSsYsXLuASjxs3btasWXX6XMHn405l2rNnT3rv+h8BbWblN/jjjz9qOCuVUJ9A+BEVFbVq1So6zTuMmKWlpZOTE29FV6Qh6y5OsfeaNdxDPrBN3t7e7dq1E0ituCkqKnJxcaEtKeQQbgFvvwKSlpqayiyRad9eU1OTe6xUsk0bm3nz9Pv29fHxuRMRwXoVkejevXshjfBazM3NeSi9+fn5COn27dvHcg66d++OfqKurs6rL6q7NG3atHfv3t26dRs4cKC9vT33iG/KixdBW7Y8efzYdvHiPn361NHpu/BBY/6dXUhjZ2f305VjsKqsOQFeXl4N9h4JgZvY2FiobHp6Ol2yjENtJOark32vhnz//j0xMdHL05Pe/prit99+Gz58+JEjR4TnXhyqCr1hzqlDsFuTjFQVfsXjx49ZGTM6d+6s3qtXhcOBMFWw7wcPHPD19UWgyRozg5fw4sWLmTNn3rt3D+4L4rCa33MuKys7d+4cnA9WubS09PLlyw0NDeuohPAcnGqcEysrq8GDB0+dOvX+/fusq1NcXAyvCI1/ubPz+PHj0c7r1ogv2ip8L1ahjo5OVfYBzM3N3bNnD/0UosurOTKEuk55eTnCsAEDBtAljRo18vDwcHV1raVvbHAG658txFNSfLy9uXMR47z7+/sLj+iKcObuOjs700/hecGk8nbKLiJIlv8BJCUkuLMTMGnVurWzi4uGpmbw7t2PHj1irb8S4exrFBMTg8pDF6uXSo0CynHjxg3oK6u8RYsWkBaIRwOZwPxLIOqFvu7YsWPz5s30drM0WVlZ9nZ2UZGR8xcsUFJSqkOzipKSkq5eucIqRERSlT578OBBetAOnquFhQXv60eog8B2XblyZdq0aXQJnNelS5cuWrSo9r60Yeku/GW4vbt27eLeZbZnz56IqJSVlQVSsQp59+7dxo0bmRvRwK9HDXkbo+Tl5bFcEEiato7OT8WyZcuWkD1VVdX9+/YhkuDepRhOw4IFC+bMmTN9+nQFBYXqRaWI9dEHqGwhNPioCRMm1NItoPpBq1atYDhUVFR2794Nx4V7xPfYsWOQsdFjxuDqVHH/WoETFhbGyo+hrq5elQV1aD87d+6kny5evLhyt5LQQEBzun79upeXFz0uIycnRyVertVJtQ1LdxHsQsmOHj3KGibs0aOHp6fnkCFDhGcXcTSIEydOwNCUlZVRJRISEgYGBrwdeKYSdd387+xQSUnJKi4O/v3336G7K1xdBw4atGHDhsePHrEOgOsQGBgYGxvr6Og4fPjwX11lFB4ePn/+/Gf/3aMCDB06FNeLt/fb6x/Nmzc3NjbW0NA4cuQIThf3iO+TJ0+Sk5OfPn1qb2+P6yjk6TXQlq5evcq6szJlypSq5AQNCgqiZzAMHDhw5MiRZGSXUFJScvny5VWrViUmJlKzNWFjESpYWVnVdqK3BqS70Bj4vNu3bWOVo9/C7owZM0Z4RBdVRbCIuJy5UFVLS6tfv368HcvEF3Gnh4Sj90txv7i4+OjRo3V1dT08PI4dPcp6tbCw8DqHlStXOjs7V3FMERVLSUlBXMItujgPCK+5U0YTuIGUwjuB/w6lmTlz5v3791kHwL07e+bM3dhYdw+PsWPHCvM9Z0TnWVlZrEI9Pb2f1jkjIyM4OJh+amhoqKioWLcGtgk8B0KLFuXr6wvvkypBQ0J4sGTJEj70goaiu3CTT586tdLNjfslGxsbS0tLoRJd2JcdO3Y8YoSPkFsVFRWeT2fHdyGGYBX+YWJSDXdPRkbmzz//7N+vH2wcQig6TKfx8vK6d+/e0qVL9fX1K/98dAn8dmpTd9ZLXbp02bhxIxHdX0VNTQ2uPaxMaGhoZmYm61W0Nxtr6wfz5qEj4AwL4Ty1b9++Rdy+/S47m1k4adIkhOmVKyjeePToUXqwpn///uPGjRNm94LAHxBvwK2nM+8i+kLgi2CXP21D6DpYbYC+d+XKFcRb3C9ZWVm5uroK1Vyqf1yE06fPnTvHLISqDR8+nOdDDjC4+C5mCaxYtTNQtmrVasLEicoqKgcPHDh06BBroS2A6YegonEj9kIcVuFUZ7wrOTkZIs2cxU0BI7t27dq+fftWr3oNnHbt2nl4eMDp2bRpU0xMDPdGAju2b4+NiZk7d67xyJHi4uICqeSPyMnJSUpOZm3BBGfipwvZ4WQcO3aMyvTSvHlz/HwyjZnw8OHDhQsX3r17l3ratm1bZ2dnlPAt+moQuhsbG7thwwbuPEcWFhb+/v7CtmdLRESEt7f358+fmYVSUlJ6eno8/65r165xF9Yk8XezZs10dHQQM+no6gYGBLx69Yp1wNu3b/38/GD3nZycDAwMuMcU09PTHR0duSvWuXPn5cuXk31jagL8S0R76urqISEhaPms8QUArwhef8SdO7a2tgoKCsIz4vvmzZus/4bp8vLyWlpaP53NHhkZSed4kZOTmzhxolA52QT+8+TJE2tr67i4OOqptLS0i4sLn2951n8TlpKSEhAQwD3lZ8iQIevWrZOQkBBIrX7Ex48foTqscSwoDfSmNm6ubt26lVXi7OJS86ga/iN8mmHDhrk4O1+8eJH1al5e3qVLlxD7BgUFzZs3j/kSTOSkSZMePHjAekv79u3d3d2nTp0qPMMBdRS0JQjq6tWrBw8ePHToUO4DcnNzjxw+/Dw52dXNrX///kLi5dy7d+/Rf7uwsrLyT28yI0o+d+4cdV/9999/79evnzBs6EkQIKmpqbNnz6ZFV4STndDKyoqHe7tVBaHoVLXE9+/fs7OzNwYG3rxxg1kOUwKDgqhLVlZWUHWrEAgSQjruhcUIIo2NjXk+EyQhIQHmjFU4wsiIJx+O2nbo0CEgMBDG8fDhw/AkWDkcysvL58+fHx4e7uDg0IuTo4O6Bc0tum3atMGRU6ZMIaLLE37jAL8TXg56QWhoKPemArgKZuPH29vbW82eDadHsNv15OfnZ/831ZQIZ+Sl8uVP6P5o4XTOP0TG5ubmZBpzgwUGJy0tDU2aFl1RUVEorpOTU00SDFSP+qy7xcXFiOe4d0fv0aMH5A22Xqg2//r69WsIB+6XOnXqVBupEK9wpSBQ6NFDiacrmCGZ9g4Offv127Nnz6WLF7lHfKlVpIhx8fjIkSO0laSBbV2xYsWcOXPI7UGeA78Tga+WltbOnTthjLhHfAMDAx89fmwxbZqhkVFLzk7MAgH+KGsuGAwlekTlMQq1pTS9lRviY8S7tVhLghADJwxNCF7mrVu3qBJEX9OnT4dtkZKS4n996rPuwprs27uXVdiOk9x/8ODBwhY83b59OygoiDVzhMLU1JTn+aI/f/4MnWMV1saNXEQYBgYGCgoKffX1d+zYwUqfRE1dfv78eYXbksPh8PX1xc8nSalqA0S9EhISU6ZM0dbWRtvbv38/9yW4dfNmYkJCTEyM7eLFgppGDt1l7cOBYPen0x3evXsXGxtLP7WzsxO2mRwEvvHp06f169cfOnSIntMAW+fh4SGo9Cn1VncvXbrkvWYN946bVC4S4ZkwQpGcnOzv75+YmEg9hcrCxj1+/Jh6OmzYMJ5/48OHD7kzCNbSVOHff/+9Q4cOc+bOxeejrbNyQYtw1vhyv0tOTg5iYGxsLGweUj2jadOmampqmzZtwqk2MTHhPuD9+/d79uyBe+Tu4QG143/fgejG/jv1lAIKWrkTAH/u2bNnYWFhdMno0aNrq34EoWfXrl2bN2+m77dNmjRpy5Yt/L+9TFMPdbe4uPh2eLi9nR1LdEVFRa2tre3t7YVKdKnUlWgE9DraFi1ajB8/nl5HhKc1mWBcIaWlpZcvX2ZNmR45alTXrl15+0VMcNp7aWjs2LlzG+fmf05ODvdtZwrotIqKChR6xIgRRHT5AAJfnOc//vgjJSUFjikco48fPzIPwJWKi4uznjt3wcKFaJzwC/k2RlNWVgbh//7fpoJOUfngLlo4gl26gS1fvpykFG2YwKeH6NIJ3uFlDho0yM/PT4CiK1L/dBf97U5EhJubG/eqIXNzc3d3d2GbWEGt1j1x4gRdYmZmpqOjQ6eTNTIy4nn63JcvX96+fZt1T7uvvj4fJvXBZC9zdNTV09u3d+/Nmze5pbdx48aDBw+2s7MzNDQk+Q34TLdu3YKDg48ePYoANz4+njXim5mZ6ebqGhUZOdfaWldXlz8j7mghX/7rIMKB69KlS+V2Mz8//9ixY/TTqmxYRKh/wMQdOXJkxYoVdMmAAQN8fX0FnmK2vuluamoqFIt72SjUy9HRUdhWDYlwNg/w8vKidwYdNWoUWgmCcvqA2tiaG6EAc5tJoKioqK2jwx+nBPYagayqquoSBwfue84LFy60trZGfYRkBUuDAoFvmzZtLC0t4fnt3r07JCSEe8T30qVLSUlJxsbGCxctkpGRqe0qffv2jeVDwxuD6lf+LtSQzjCqra1NcmU0QNByLl++7O/vT7dhLS0tZ2dnNTU1gc+orVem7fPnz4dCQ7mjKE1NTQ8PDyHsewggli5dmpGRQT1FDbds2XLy5Elm7kZ9fX3efun79++vX7+e/d+UezBkCgoKfEtai3YvLy+vo6vL0l0/Pz9bW1sYVpI+V4A0b95cT09PWVl54MCB06dP5z4gLS1tx44dL1JSVq5cicNq24qxujPaxk9DbeZcfVNTUz6vziQIA3fu3HF3d4f7RW2V1rVrVx8fH4QxwjDOWH90FycXAgbFYvZSnGIlJSVEkLAjAvdxWHz58sXJySkmJoZ6Kikp6e3t/fr1a8TlVEmTJk3s7Ox69uzJwy/FWUIogCCbuW1fc1FRZRWVquzrwlu4r4iEhISwDQQ0TKBtrVu3trCwQLCIVhoREcHaSRDBxNUrVxITEpYuWzZu3LjaazylpaW0Y0oBt0xVVbWStxQXFx/9d38O+BCIcqrYqPCj6P2O0DjRAYn/VxeBBDx9+nTNmjX01NS2bdu6ubkNGzZMGERXpD7pLs51ZGTkixcvmIWysrIIoYYOHSokp5smLy8PFTt+/Dj1tE2bNgh81dTU5s6dSx9jYGBgZWXF21G0wsLCW7du0YsaKTQ0NKqxSV/NkeBKAhwdHQ1bT1YNCQ8qKirBwcEHDx7cvn07vZUezT83bJYsiY6Kspo9W1NTs5bG4ytcXFcJ1P6G1GMqIfNPfe7c3NzExMS7d+9++vSJKmncuDG8QPjr0tLSHTp0EODyZcKvkp2dvXr1amauWfiOM2bMEJ6hK2GpR80pKyu7/NdfzBJ0NlNT0yFDhgibHS8pKTlx4sSuXbvwQITjkpuYmJiZmR0+fJjOpdKlSxcbG5vu3bvz1uNGi2QlbsS39+7du3Pnzjz8lirCHbWcOnUKrpK9vT3P1ysTqgean4yMzIIFC3r16rVjx45Lly5xqyAaM8KL6dOnjzczE4Zpw/QmM0BdXb3yxAiIce/fv7958+aYmJiUlBTWq4qKivCJ0RkHDx6MaEk4N2siMCkuLl65ciUsCV3i7Oxsa2srVBdOiKpSQ+B6R0VFMUsQwMEWCGGeI9QzICCAHmFVUFBAs3j37t2RI0coJRbh7M49evRo3gYQ5eXld+7cYeWGhFkxNjYWiGuiraPDKkG04evrC0c1KChIh+tVgqBo0aLF8OHDEfwh9qXHQZhAd93d3aOio1esWAFnUbBjOhs2bKAfy8nJVTK4ix6BzohfhE5R4aq258+fi3DmIZ4+fRp9ZOjQocuXL9fQ0BA2V55AA9O6b98++qm1tTW17bfgalQB9Ud34+PjWQt2JSUleb7ytYZQ27lv2rSJToiI8M7b27t9+/ZeXl70zTFdXV10b56n1yksLNy/fz/LviDS5e0QctXBD/T28XFfvZoeVBP5d+Xl5MmT0VtMTEwQP5ExNmEAUooOtWzZsj59+qCtRkZGsrKdIM44f+4chGrp0qVGRkY8bL2sBoBOxL27M01qaiq92y4adu/evX8U6OBz4Ozu2rWLmdaqXbt2zZo1gyXBz/n8+TPVWXBkMYfTHAYMGLBw4cL+/ftLS0uTMWDhAabj0KFDnp6elBAg7kJEATMibJtaitQn3eXeI33x4sXCNkmnoKBg69atzC1vXV1dhw0bdurUKXozSLjSCNMVFRV5/u1//fXXjf9uEQGT4bBkiQDHrv7444/o6OgL58+zymE94XkgOl+0aJGmpqZQ3SNq4BgYGECr9u7dCx/u5cuXrFeTk5Ks586dPWeOxbRpqmpqNZ80AL1v+99BB4gua8Ou/1QgOZl24zp16lTJAAo09eHDh5cuXaKetmnTZuzYsePHj4cTXFRUhK9A88P/V69e4TPz8vLoN0ZERNy/f79v375ovYiAlZSUSPsUOCUlJTBuHh4e9Koh2I0VK1bIy8sLtmIVUn+ay6mTJ1kl1d6/vfbIzc09ePAg/dTe3t7S0hId+8CBA2/evKEKTU1Na2MKAFx7Nzc3VqGWlpZgt5FHxLBs6dLGjRpdu3aNDlMoPnz4AMsOy2hlZYWzJNj8MgQa+GoQsyVLlujq6m7cuDE8PJx5u4IiePfuuHv3Zs6caTp+fA3X8EC5Jf+77B56icb8o+NjYmLoEei2bdtWMlEAUdGjR4/QJamnU6dO9fX1ZW6COWHCBIS8mZmZjx8/xs88d+4cPTaEWP/69esIlJWVleE3m5ubq6qqEvUVFGgSuEbr16+np76jiQrnMhaKetJQ3r9/z51tuDZCxhry4sULup8PHz4cQohmcfbsWXqXDODi4lIb+T0OHTpEDVYxceHFbrs1AT8fUZG3j08vDY0tmzdzZxl78uQJKolTtH37diG8oA0TapXRyJEj4bfhuqxZs4b7GNhBV1fX6OjoFa6ucnJy1f4u6C4r3kVAExYWxswtQwM5RJBKTZKgZiNXcrsbxjopKYl+imCX1Rfw1W04qKiomJiYODs7Q3oR6NO31uApxsXF4ZfCmUagPH/+fJLvRSDAN9q0aROsKHWHGdcRoosLKrRZZutJE2FlgRDh7BQmkA2eKofOoSPC2e0AocDLly937txJj1eh9dTGln8pKSl+fn6swlGjRw+paOdzPgPplZGRgc3S1tJaumxZxuvX9OQyCtjZmzdvwvCtXr3a2NgYV5aMqAkDkKWOHTt6eXkZGBjMnj07JyeHlVcSF+748eMpqalurq7/x96VgNW0teHcew2XzPMYKSXNGjQQyjyFlFQqQ6iUoVTSRBoMIZookZQpRBTJmISEzFNkHi5u4pr1v/es5+5n/3snp+kMu/M+Hs85++z2Xnvttb73e9fwfdo6OpXz8NA8mrAU899//w1Xm93BcZDaZwzeBV+W31ToK0LKsdF40kaNGsnKyoLsHRwc9u7dGxUVdeXKlZKSEpA35D7s/rp163bs2DFlypTp06fLyMiI2sZFDgNvgcRWI1/r1avn4eFhZ2cnsqQrxWHetbCwEEpJygdd16Jzgm6Dg4OpkI2qqqrjx4+viftmZGTQJ6ikeENw9L3CQgc6iWHfvnv27IF+Stu/nz16AZfF0dFxwoQJZE+LUAopQZkYMmRIVlYWXtz27dvZM68X8/OdnJzw4mwmT64EIUE+ynTtiuZKDRRJ8WLOwGFl8y74j0r0Bqasid1x8B4mTpxoYmKSmZmZkpKCnkVNKL58+TIkJOTUqVN43mHDholgVFruASaUGA3qiI2NzezZs0VtZQ8DHOFdRkQbQFiJFcsBLAJ0G/kMOwIbhC5KLXknEVWqPQWCFK9pZmdnU/aIYPTo0SLIXh06dICvamhgAPXA2BUmxZvxjYmJyc/Pd3Z2hvyVzPiKDnr06OHj49O7d+8NGzacOXOGMeP7/PnztWvXXrx0CSoEJF3RTR0d2rfX0tKiJ/UDw126dImdgvfJkyfUKgEQZPlGAFKYztyM5QXlABIc/dTS0nLgwIGHDx8+cuQI+jWVIfj06dM3b94cNWqUt7e3nJwcn9eUoHKAkvHz86N01+DBg2FFBR96r6LgCO9SUWYoCCBie0VRVFREpVcD58EuWFtbU7/CQTY0NKyJ4anS0lLoA8b2IQUFBdHcgwiZYmxi0kNBISEhYVN8PCM8IXD+/HlXV1cYdzB0165dhVFGCZggCRUsLCx0dXXXrFkTERHBPud0dnbB5cvjx49f4OFRoTmgps2aMTJUQvvCZ8WlcFP6cbQKSnDXrVu3fM+MwbuFhYX8F0mKx77t27eHuoILeP/+/ZUrV1JDnWT55MOHD1esWKGhoVGhy0rAP/DKpkyZQokuOGf+/v5CCQFUUXCEd6mdrxREcM/W9evXqc+KiopZWVmUjejYsSN6L5zompi5hAFiL+rDEZGdJSWJ3ry8vNTV1f18faGWGPoJblZ0dDSMbGBg4IABA+DBiOyz1CqgpcnLy4Ns8FJmzZoFL5O+0Zb4f/Hx8Xfu3PFetEhNTY3PsDDS0tIwprg41QxwKXT5u3fvQvJSr76kpOSvv/4iU7bwKeHUlr+WFc2MvlIP/dHFxaWiy19xPkwNGmpUVJSxsfHy5cshduHjohhHjx6dO3fusmXLevfuLZnurXbgXcNEUMMMaCGobU1NTdFcwMwAR3g3lxYZjgCuqFBKUg5Onz5NfUa3jI2NJRse/vjjD/TYGhK7BB06dMBdyok2IIKAnf13MFxFJTom5kBaGnvi8PLlyzDukyZNgs8L+S6UQkrABjgPSlROTm7VqlXp6ensPT/Z2dn2dnZTp00zMzPjZ6kz+kXffv2gZugBIM+dO5eSkgL/lRK1n3ggn8lQcPmXJUmxcBopYVpa2qtXryo9TgbnAEyvpKQUGhpKBSk8ceIEuDwkJMTIyEjiGlYj4MDFxMQcPnyYDOM1btwYlT98+HARn9alwBHeFX3AVafidKOLgoOpDbsQuzBANbr6Gh739u3b2WO2oo+u3brBq9Xr0wcClxHhEkAdQk/k5OTMnz+/EhOHEtQcVFRU8GoMDAwgARnZSqR4M75LAwPPnj3r4OCAc35pLkGQqqqqFy5coK9137lzp6mpqa6uLpE473kgP+HIL8cbQYTwR/v167dr1y5yBL1y3LhxFXpMOuDa6ujohIeHQ/SDfclBPKOrq+uKFSsGDRpU6StLQMfnz5/hckVGRpLpRVT7yJEj0ZDEaCEbF3gXnY0dW1XUNhHBpy4qKiKfW7VqBQokNgK+PHp+//79a3R4RKyj2TVt2nTEyJGKPXv+G+pr925GeEIpnn66efOmpaWlp6cnLKlQCikBA0Rx2trawucD9W7bto19TtaRI7dv34b2tbK2ZszUMtCwYcNRo0ZB31CL/wF8jo+PV1NTIzuU/uaBujs/qTWaN2+uoaFB8W5sbOyIESOqqJngRvv5+bVs2XLBggXkSEFBgZWV1YYNG8aMGVOVK0sgxdt1fe3aNXjhT58+JUfwEsVlWpcCF3iX7KJjHKz24MZVBEiX2iz4119/UelvYW4cHR1rOi/37t27i4uLa/QWNQq4tAoKChANEL5Lg4Ke/dflKKBK165de+7cOegMbW1tCF/x9TO4hHr16mlqaoIdIWp9fX3hbtK3zKIXPCwqCggIgJB1c3fHKy5nz2VvLa0BAwc+3LSJfgWQ2YABA8zNzeG//sMDOY63z0+fAmHr6en16NGDhJTJysq6dOkSBHTlH5gHND9nZ2cUycfHhxTp1atXM2fOhAdpaGgoCaxRFbx582bNmjVUVN1GjRolJyeLXUQdSQsQEAoLCynngL5jYfz48ZLEO3wCRnmipaVSr15BQUH5+flvaBs6Cc6ePTtt2jQHBwczMzPGClgJhIgGDRqAh3R0dFatWgXNyo5KlpaWduv2bTtb2/FmZj/TqXj7dnZ2hw8doiZoCLy8vCCs+/fv/4oHcpBPvQvIy8srKysT3v327VtSUpKqqmrVJyxwBTRF0D8cQbLL5fnz5y4uLuvWrdPX15dQb+WAFxQbG5uQkEC+wrUKDg42NjYWbqkqAcnrFxAyMzMZYZgIZs2aJcpxVUQQMIvR0dH79+//N2Lf5cuMX+/evbt06VLU9oIFC4yMjCR1KzrQ0tJavnx5nz59wsPD2Zt27ty+7e3tfT4vD3Slra1d5hpDCOKp06YF+PvTDxYVFXl4eCxZsuTRo0fU6tZevXrxWaq2bdtCMZ84ceL169fwjBMTE2HcodFVVFRkZWWrkge6SZMmeBZcMzAwkAyA37p1a8WKFfgKpheLZbeihn379qECqa/29vb0rZhiBAnvCgJfv35Fl2MPhs+ZM4d/A1FpQF6w50Rbtmwpvk5306ZNLSws1NTUYngEzHi64uJi8O7169fh08yYMaMqplOCagSYplOnTngjvXv3Xrx48ZEjR6jZFgr7UlOvFBS4uLri/bLbJ8h4ypQpcLboGb2A/Px8d3d3XJw6YmBgwGep4JlBMG3evJnEwyKxWRo1agTWhGaFrzBhwgRdXd3KrRuAIJs5cyYefP78+XhYeN6HDh1q1qwZyKMmIuRwG5cvX3ZxcaHCluGtoYOLafAccbW84oVXr14xQtdK8aa+pk+fLoCNfWB9BuXDEODu4utx16lTB+WH8F2+YoWqmtqqsLC//vqLcQ6kz6JFizIyMlavXo0zYcQlM76igAYNGhgaGkK4rFy5Mjg4mBFGDQ313r17O3fs6K2pqaCoyH5lYES81jt37ly9epU6CEq7xgN1pEJro3r27AlyvX37Nlnw//3793c8SPESmSQnJzdv3nz8+PGWlpYaGhrS0tIVGkRBgUEPDx8+XLt2La4M6t2yZYucnJynpyef25clkOL5Q0uXLqXWUikoKMDTkpeXF9NOLeFdQQCsQO0spODg4CCYOci3b98yFKGSklJ7Tqz7bdiwIfSThro6LDhED8OIS/GWOk+cOHH27Nnm5uYiGDq01gLs6+3tDeG7ZMkSkmCA/iveWtbRo7Ldu5fJTJ06d/b394fZpa9tZqCiYzlQpeihBw4cQFeFomIsQkQPiuUBGmvgwIFDhgzp3r07lBafniseFvr+xYsXoHByxM/Pr0uXLjY2NpJ4GvwA/XrDhg2ZmZlkgAQ1P2nSpBoNeFDTkPCuIPD8+XMqeDoBPOjhw4cLxuGF2mbEnm3VqpWorfeuCnR0dddv2LBj+/bExET2VtG7d+/CzB0/fnzevHm6urqSGV/RweDBgyFcNm3aFBcXR03NEnz+/Jk9L0MAa6unr++1cOHSwEBqbx4DFc12DlO+cOFCuGhQVLjmzZs3oVDPnTuHxkM/LYuHrVu36uvrDxs2zMjICB2ZH/Zt3LgxCSN89OhRcsTDwwNuN65QoXLWQnz79u3kyZNoJGSOHP135MiR06ZNa9SokbCLVnlIeFcQgPvMiHQIr1lFRUUw/hosCCN+dbPmzYWbdrfaAU9i2vTpOjo6QUFBp06dYvyKx9+zZ8+FCxcgkiAyRDCGaO0EGKtr1654KeC5HTt28P+H9evXB+3hg7+f31PWpjIpXjyjihYGErkHD+D7L1++/PPPP2/evDl//jyM/r59++h3uX79+q1bt1JTU8GaTk5O/fv35+f6cnJyoF5I54sXL0rxNvTPnTs3KSlJUVGxokWtVYD5iomJofxpODpoMCIYjrBCkPCuIHDo0CF6v4W56du3r2AyN4Dv8/PzGUEW27drxzHuqVOnDmyxto7Ops2bIUdWhYVRKSgooAPPnj17165dkZGRkFmiHKG69gCvAMKlEik6/vzzz3HjxnXs2NHO1pYsRab/yp5x4B9oGA14aNGiBcjS0tJy8eLFBw4cWLVq1e3bt8mE0ffv31+9erWLh8mTJy9YsIBkvC+nRcHJNjAwQAv09PQkkSmvXbu2Zs2a0NBQMV0cJADgPULpwsUhX1HD69evV1dXF26pqg4J79Y44DszxK62trahoaFgBjxLSkoY2yVx3xYtW3J1TQf8ienTpyspKS0LDYVdY9vfEydOWFtbu7q6jhgxQrLUWRSAd8SYhZHi0So/o0G6urr709Lc5s/Pzs6mH6/eQAqtW7e2s7MbO3bsuXPnli9fXlhYeO/ePerXhISE/fv3z5s3b/z48d1/MidNgCfCOZcvX4aAA3/DMuzduxcsYmtrK5rJwYSO48ePx8XFUV/htZBxDnEHF3gXyoYewkbUALPCXtYkLy8vmLtDCjx//px+pF27drBKHJ7mxKP1798fijYpKQna9yFrCvDixYtz5szJyMhwc3OTBC0ROoqLixnuERRwmzZt+GyikKStWEFha2KPHFy6QYMGQbOCfaHADh48SKJtSPFMUGBgYHp6ur29vZmZWTmBgiFt586diz/EyVK8lR+xsbHKysp9+vQR31VCNYQHDx4sXLiQGilE5bu7u3NDMHCBd69fv85YLQyzKzqz7igbfRNRp06dhg4dWtOBISmgYz98+JB+BLxbG9LW4jFnzZqlra0N4Zubm8v49e+//962bVteXh56MuQvx2a7xQtoooxtYDIyMh07duT/CllZWYwjNTf/h6ZiZGSEdjVx4sSUlBQoVzKXjD6ek5Nz8+bNM2fOBAUFlTOL1LlzZ19f38zMTJIfDPJ3/fr1EMqS9fZ0oD5BugUFBeQrpIK3t7cIZlWvHLjAuxfy8hjjVHp6eqKzXrekpITuzsMiaGlpCWZm8evXr2i49Ly/Urws4qKWNKImgBqGiezXr5+SklJISMiO7dvZwUPu3r0L4Xv+/HkvLy/4InV4EEppazPu3bvHCP0IBmrDdxN99uxZCWsVVY2mpiFz0ro8WFpaOjs7nz17lgy5vXnzZiMPR48eRdsrcw0BDkLdbt682cbG5sePH+ikCQkJ+vr6U6dOFd9QNtWL0tJS1M/OnTvJV9QYKkdHR0d8Qw4wIPav+cuXL7CejAlUWVlZ0RlHhU9AyfHff/9dTk6On5yj1QIwDWOPIwrQjnOLqspHq1atSBBXCF+YeAb74u3ExsZeuXJl/vz5gwYNEqNUYtwANN+tW7cYa5JbtGjRlO8XUUibaiVo2bKlwLqYhoYG1DaaUFRUFFoXNbI1duxYd3d3W1vbDh06lMkW48ePBzdTk5eQyJDRkrXNUrzYKZcuXVq+fDkZD4AvgrqysLDgUpZPsefdd+/esUNBNW/eXHQ8xydPnlAzrHCTR48eLTCfoLi4mBqoIUDN8JPulGNAhQ8bNqxHjx47duzYuWMHY+Bd6r8kqUOHDoXwFdjUuwRSvO00N2/eZByEX8j/RMzp06cZR0aNGiXIFt6gQYMZM2ZAwkLmQqKRMXN0PTAHXIo5c+aQcGmMv0IJ582bh+5JskqjTeJrYmJi+fkQawNevXoVGRn56NEj8hUiatq0aQJzpAQDUSGnSqOkpITBuzIyMpB0ojMiUVhYSLUhdDZ0QsHc998kaw8f5uTk0A9KS0srKSkJpgCiBnRgJycnTQ2NVatW5eXlMX599uxZfHw8jODChQvNzMxEZ7yE23j8+DHjXbRp06a3lhafy2f++eefHf+NRlLgPzhzdQGtRVNTs1u3bnp6em5ubmSbEKh3+/bteMCwsDA1NTX2gLOcnBy41sXFhaRRSk9PT0lJmT59uoALL1KAMU9KSoL7Qqx6w4YNbW1t+/btKzr2vFog9rz78eNHxiAzeFd0fMb379+j41ElRPcTGO19//794sWLjJWiaMe1YVFVmYDha9KkyZChQ9XU1UOCg6F92Rmirl69OmXKlOzsbG9v7/bt20ume2sU6BcQu9SqYIK2bdvynyzkxo0bf/2X+4+C4HlXijcH2bJlSxsbG21tbVAFSRCLBnbs2DErK6u0tDSygID+J/AtBg4cCHUOoUyO+Pj46Ovrw0TUzoYHqXDnzp09e/ZQYU9QP7Nnz+be+JzY8y4bIhUP4cWLF/SRXkE6szBqmZmZ9COoGctJk0Rnpbew0K5du+CQEENDQwjfW7duMX799OlTZGTklStXIHxhwQW28rwWAuaVColAgJ6Lt8NnlEewGrQRY03lsGHDKpc7qLqgqKgIlvX3909OTibBW65fvz506NCYmBhwKkPHQ9zDz7tw4cJlXkbL169fh4aGhoeH1851Bn///XdERAQVbw4tAY4IJzug2PPu58+fyfQ7BTRZEZmBR8HQo+jzT7q6ugK7e2Fh4f79++lHfv/9d0EWQJSBFmI2YYJSr16RERFQJCQzOR3o/I6OjtbW1tOmTevSpYtQCsl5PHjwgIpXTID3YtS/P5+bESCUz5w5w9i7P3z4cKF3/9atWy9ZsgT0DxYhoeJQVCcnp4CAgJEjRzJCZGhqak6YMOH+/fvwQmAxjhw5snfvXjQ80VmhIjCgMdDDhcJ30dHREWJ5ag5i/2rfvHnDcHih50RkbzU6UmJiIjVmArFLTxFa0zh8+DDjiJycXK2d3C0TPXv2XBIYmJWVtTY8nJ5FjgCmMCws7ODBg35+ftArkhnfagcV7J7Cb7/9hnouLi7+5ZJ7iN3du3cXPXhAP4jmraenJwpvqnnz5vDbGjZsuHz5ckK9N27cCA4OhioYMGAAPUQGvAQ7O7ucnJz09PTS0lKcjOcyMjISTLIy0cGjR4/c3Nyo4Hrm5uYWFhbCLVLNQex5F97uz/KWCB3Hjx+nK05PT0+BhaT59OnTvHnzGAftp0yRhKOjo06dOrCD48eP19bWXrF8eUpKCmPG98OHDxcuXID4QGXOnTtXEke3GgELu27dOsbB9+/fe3p4bEtOhq/TR0+vHM13/fr17OxsxprKwYMHy8rKisI0E2la0Lj169f39vaGewFOzc/PB7WEh4cbGhrSFwpBGaOBZWZmkoUgMBr6+vqurq5CF+6CxNKlSx/850V17drVw8ODw91N7HlXZAEVHhkZSX318fGpUAieKuLMmTOMI+jDfCZOqVUgNlpGRmZpUJCGpmZ0VFRhYSHjnHfv3vn7+584ccLX11dHR0cS3Krq+PbtG3ilzJ/ATxcvXnRwcIDlNZswoczlCG/fvt2+bVv+hQv0gxC7o0ePhtCskRJXHGha9erVmz59Oj7gWUiO4cuXLwcFBa1YsaJXr16Uf4APYGLo4zVr1pAje/fuHTVqVC1ZYAXhtGfPntjYWPJVWlraxcVFUVGRY2uY6ZDwbk3h4MGDVPi6bt26mZiYCGz4C0aNHkycwGTQIEgBwRRAHAHnesqUKZoaGuFr1x4/doydSO7YsWPPnj2zsbGZOnUqZ+LVCQunTp0qP/Hfy5cvwU9/1K1rZWXF+AnNG0oX/Yt+EG7loEGDNDQ0qr+sVQN6vbW1NZrTypUryX6hQ4cOgVE2bNhAd8TJdt7Dhw/fuHFDirehfMuWLYsXLxaRKbMaRVFR0erVq6l5esiDMWPGcNu7lfBujQBWAwKX+jp27FhVVVWBuW9QbOyItcOHDxfM3cUa/24xCgnJSE+PioqiUn5SuHnzZnBw8IEDB5YtW6atrV0bbGJNAMovNDSUsf2PjdevXwcHBenq6srJydGPP3jwYHFAwJMnT+gHZWRkLC0tRXMZcOPGjSHu8byUTUhPT/fy8gLZ0Hc8dunSBbLYzs6OfF2/fj2ZARF8gQWJz58/R0REUHu48R4nT57M+ZWMYs+78BNFMI/HiRMnqExhZPhLkKEZMzIy3r9/Tz/StWtXfX19gRVAfFGnTp3WrVtb29hoaGrOmzuXpCinAxWbk5Njamq6aNEimMhaFXGzurBr164LFy6Ulpb+8sznz59v3brVz8+POvLp06ewsDBG9FMYAVtbW1GmqAYNGjg7O799+xaFJ0cSExPBLmBi+ubUESNGoGnt3btX6r8cR4x9VtwDehPsFYmkC0d21KhRsJacX8st9o8HK8nYdfDhwwd2PARBAsZiyZIlpAxoQAYGBsrKygKbp3n69OnOnTsZvDts+HAJQ/AJkh1BRUVlV0pKXFxcwubNjKj9wF9//QWLCSfdyclJQ0MD9qI2zMNVC6BTd+zYwUhAhMaZnJzcoUMHeDNpaWn0n7Zv3w6xSIQsunZ4ePiO7dsZ14Rra29vL+LTgXiEuXPngk2TkpIg8uB2rF27tk2bNtOnT6fWT+Ecc3PzrKwsMhm8b9++AwcOgIyFWvAaBExlfHw8tZVATk4O3gn3omSwIfa8y8abN2/YmWcEhq9fv8KCUIEhITQnTJjQsmVLwdz9x48fp0+fLvr/jLPNmzc3NDSsVWsjqwUgAxcXFz09vYh16+CVM2Z8YRkhWa5cuTJr1qzx48e3atVKWOUUI0DWpKSkkFhOdEycOBFqFXUYFBQEKUw23hB8//YN1hmEVPz33xtiY9eGhzP+Fl1s/fr1YjHjDscCvALPGMz67ds3MukL5UDFJYWbTmY30bTIn6xYsUJXV5eTrQvKJDMz89ChQ9SRefPmKSgoCLFIAgMHeVe4gMlASyK7EtGL+vTpI8iodbgvujTdbAF6vMhzIjgaL/ogb7CrjAyUx4YNGx78/25RKd7yVG9vb3haYWFhmpqawiijOOH27dvbtm2j9mgSqKmpWVpakplOMBOqESKP+hWuJFp1cXHxunXr8ArYQ1khISEiuJyqTECRq6ioeHp6Xr9+nbjmDx8+XLZsWefOnfX19YlehwOB2oBrQsJn5uXlwVOZMWOGkIteA4CZgsNEYlkDpqameHDhFklgkPBudeL79+/Hjh3Lz88nXyGYpk6dKsiFeTdv3szNzWUE8FJRVq65NOCcx7+RC9u3nzptWu/evT08PEg8Pzpev3594sSJ4cOH+/j42Nvbc3sdZlXw4cOHvXv3on0yjsMxpVKr4n/2wMznz5/h92zdupUxewIEBgaOHj1ajHxK6Np+/fpB5kLik8ADaFERERFycnIk7z1qACeoq6sT3sUjJyQkDBkyhHth1eFP0GP5rV69uvb0HbHn3ebNmzM6KhxJEhZV8Hj8+DEsy6v/ArXDFgtyNRO6aHp6OoMYtHV0Rowcyfl1CjUKUC8qUEtbe/uOHatWrUrZtYsxPSnFC8Tt5eVVUFDg7OysoKAA8yqZ8WUAIi86Opq+nApVpK2tDd+U6sJfv35lLFSGwN2+bRvc2Vf/n/+gfv368HKmTZsmdhMoYNYJEybgMdFgPn36hArZtm2bjIyMr68vIR5paWlXV1coXbKV/MaNG7AqTk5OohCHq7oAr2L+/Pnkc7169SD6BRnLT+gQe3OMtsjwdu/fv88YyBIMoDLPnz8PA0EdgQkW5FaTly9fZmdn04/g7ioqKtzzlIWFVq1aBQQE9O3bd31MzMmTJxm/lpSUrF+/Pj8/H0Zz1KhRkoVsdIBglixZwpgBadSokZWVlbKyMnXk9evXjJAvUMnsnb7gJzMzs9mzZ7du3brmylwO0Nk/fvwI/x4kWqFswRQcHR3v3LlDhdYJDQ2F5LWzsyMucu/evY2NjR88eABNjLukpqaamJjQK0qs8e7dO4p0AUNDw9GjR4v4srjqhdjzrugAjSk5Obm4uJh8tbW1VVdXF2QBYLMYK1batG1rampae0ZvBACYxaFDh/bo0WPH9u07d+5kLGGT4k3ILViwIDExMSwsTBINm0JSUhIjS4cUT/mhcULjUu7pzZs3f3kp/JWRkZGHh4dQQhpBnhYUFMAVgIMFTwsFgPegp6c3ZswYlIf/tbh4ZHd3d7QfajLbx8cHLjL4VYqn5l1cXLZs2UI22MChP3TokKysLDf68sGDB6mnbt++/dSpUzt27FirxofEnndbtGjBHmiCW/3lyxcBhzWAANq3bx/11dvbW8AF+P79O2Mhd726dUUzkoC4o1u3bnPmztXt08fPz+86K6HCMx6GDx8O6oXw5dLwYOVw5cqVOXPmsI/DVQXZPH78GOKvTZs2OMJe6sxG3759IRO7dOkieNIFC65btw7CnZH2OysrKy4uzsbGBg/CfxZCPMKiRYuePHly6dIlKd6mmpkzZ2ZmZpKMCHDacDWy3xei/+jRo5D4fGZIFGU8fPgwKCiImm6AC9W/f//aFoJG7Hm3zGy7gs+U8PnzZ3j01IKmefPmCb6HoMOPHDmSvv0RzgdEsICLURuAJtegQYMBAwYoKCisXrUqJSWFGuegACljZ2c3efJkV1dXWNJaO8X+5s0bsAvZkMoGyCYgIODq1au+vr6QPiEhIeVcCtZ58ODBYDhC0gLGy5cvUciYmBj2T+Bg0MnSpUtPnz4dHBxMLRMrHzhHU1MTtsLLy4vMauMi/v7+K1asaN26NX6F5N24cSPZHAGNePjwYXt7e7FuSKgoPBEVAl1OTs7W1la4+ZKFAjF+hRRkunaFpKC7n+jkjKycNQ10iZ07d5LPcGPHjBkj+O7RqFGjzp0704+gx168eBH6QMAlqT2AyQhYvFhHV3dTfDx7pS7aYUREBNQMqHfEiBHcGCSsEP7555/o6Ojjx4+Xfxocl9u3bxsbG5dzTrt27czNzT09PYVCuuhKoMOEhAR6eRQVFX///fd79+5RG8zwpLNmzQoNDR04cCA/FgCeBHxltBDQOUQtjNiBAwdUVVVnzJghLS0N393b29vd3Z2cvH79+lGjRpFlz2IKmKP9+/fjSaV4Y+mDBg0yNDQUdqGEAC7wLpopxAedd+FiC1Lyok/SozGPHz9eRUVF8INgaMeMZSbv37+/euWK4IfcaxX+/PNPMzMzvPHExMQ9u3dDwDFOgAaCXc7JyXF2du7evbtQCikUoA8eO3Zs06ZNVMgRWVlZ+B+HDh0im2TouHLlyq1bt352qW7dukEXTpo0SVjphrKysrZv305SfcPLHzBggIODg7q6Onj37t274OMtW7aQM0GioN6wsDA43/xcGU8EXYsWsmfPntLS0tevX69Zswa++9ixY8HcpqamoGTcQoq3dCAzM9PGxqbmHrNGATsJB4skfgBatmw5depURrTBWgIu8C5IlzHU/PbtW8Ye1hoFjMv169fJ565duw4ePFgos6ogAHbUno+fPsG7lPBuTaNHjx6QYnp6eksDA9n88eTJEwjftLS0tWvXQtXVkhnfwsJCijOkeO3TwsICtQQx5+XlhdpghGj+WXhXBQUF1Fu/fv2EGI8TQo0KQte5c+eVK1f27NmT7KQAR4KA4f1DEL948UKK9+AQqXCC+dxGiCssXrwYSpekE8aNYmNjdXR0oHc7duxoa2tLufVOTk6QvOK4aANOGPyGHTt2EN9FircCRsArT0UHXODdTp06MXgFmuOX2U6qC69evfLz8yO3Qz80MTHR0tISinXA3dFRURv0eMKQvMXFxaKTlJSrwBtv1KjR8OHDQcDr1q3bl5rKiCuJFgIGsrKygumEm4/XJEbRHioBPD4kIH0Ns5KSkqura5MmTXr16rVz5044IsHBweyd0HQ0btwYqtHX11deXr7mi1weLC0t8/PzoWWhQdevX0/f0vPbb7+1atUKrxWPBlNABjzu3LmzYMGCjRs3ouS/tAY4AXUCTkLzILFBDh8+DFcDZNywYUMQLaQwicZTUlJy8ODBiRMnit2uG2ihXbt2UQPy/2YfsbbmdhcoB1zgXdg7Rsu+ffs28RxrGnDi0FsonoPYNTMzE2Iw1Q4dOsB3pvMuvEsymyKBYCAnJwdzCbGyKT6eilxG4c2bN0uWLDl79uycOXMGDhzI4RDwUG9RUVHUVzRLfKXGY0i6WUjG0NDQ8+fP/yyg+vz586mkCMIFeDE6OhpeAkqOz+wTiJq/f/8++JL0OEhkyP2FCxfyGZ599OjRoGo4GeQrJLW2tjauCWd68ODB165dIzZt9erVcO6FMsldFaAv7N69m/oaFxcHN0WI5REuuMC7aNaMJQzXr18XDO8+e/YsLS2NhMeC74Z+0qdPHwHc92eAPmCEa/jA07vCKk/tBAwKzKWKisrGuDgIPrIelQ6oGeghc3NzZ2dnTobpIeuT6RGm4G2w41eDTrp37w5RuGnTJjJCy8CpU6eGDRsGJ6Zmi8sfuvBQzgnoenAm8NQgFSnemrKtW7ei8OPGjeNzZsHe3h5eCDVIAM5WVFREQ0IlQOYWFBRI8cJXwafBmVV+IMHhy5cvkZGRVHsYMWJE+WvoOA8u8C7cYfaoy8OHD2VlZWv0vt+/fz969CjZe0eKgc4gXCeuQYMGjN3M70pKhBK9q5YDTpiysrKfv7+enh6EC5WMmQKEUVhYWGpq6vr16zm24BzmddCgQfT1Zd7e3nBE2IOKOCIvL+/l5aWmpubu7s6IECnFW81kaWkZERExcOBAsVij0Lp16+DgYHAn4Ug4Eyg82gCfidw7dOgAri0qKiJ/XlhYaG1tffz4cQ0NDSUlJXKQRGwGE4vRwuYjR45QgTJQFZD1sFTCLZJwwQXeBdOwd2iQOC81CnSqjIwMyr6YmJgYGRkJN+oK9C5jUO7J48f3/lvYIoEggZbwbzpVC4teysoglSsFBdSKEoKvX7/evHkTqnf+/Pkwr23atBG7STs2iouLPT09qU4BZh0+fPisWbN+NqKOWoJMBLlC2JmZmT169IixMgPcY2dn5+PjY2Njg+Yt+lGNQL3Jycm6urpkphaSPT4+Hp4HP9uK0ADU1dXho9y+fZtYMHhsUVFRIKopU6bk5uaS+dE7d+6AjHGa6NeGFG8ZM1wragWMlZUVnpEDTb0q4ALvAsYmJmiL9CPQEzV6x2/fvuXl5dGjMTs4OAh9uo7kbBduGSRgoFevXtu2bYMtTti8mb3UGRS1ZMmSCxcuTJ8+3cDAQOhNqCoA08TFxdGn8VRVVd3c3PhRZpB0p0+fRlXs3bv36dOn9J/g4EJE4uCMGTM6d+4s+i0c2nQhD+Trhg0bwJFwLPj5WwhBe3t70O3WrVs/f/4MXw1/3qNHDyh+XBZSuLS09MmTJ/v374ejL/p5eb9//56UlESUOqCsrDxixIjauXeIDo7wLntI+eHDhzV6R3QJeoLuCRMmCDLP7s9QpvR//+EDSivWBl3c0aRJk6lTp8LNB/VmZGQwZtzfvXsHYr548SLOAfuKwjKiSgBt7PDhw9HR0dR8NugWTKmtrc3nslWcv3jxYhDwihUrGA4KmCY8PBzdLTAwUCzCG02aNAmSFBUixSu8k5MTmJLPwCnt27d3dnY+efIk2YIFUxYTEwPGQvM4evQo0cFoLZcuXQIZi7hwhP7ZuHEj+YzHB+kKJbaBqIEjvMtenMJOUV69gNNNZ7KAgABRILa6deuyp8FgEKHORaF4tRl//PGHjo5Od1lZDU3NiHXrqM2gFMA0/v7+UDmxsbFaWlpCKWSl8ePHj6tXr65Zs4aayYYLOHnyZEtLywrl6WvRooWNjY2MjMyCBQuolRMEENOJiYmg3k2bNrH3qYsaOnbs6ODggEcged3Bl/C3xo0bx+efq6qqLl26FFVB9jRnZ2fjqWfPng2nhORrun379okTJ3R1dSuRCklg+Pr1K9ozlesCin/s2LGiXGCBgSO8y162AAGxZcuWmgvWCN8N7uf379+vXbuG7tGjR48aupEEnAF8tVatW0+bNk1TU3OBuztaDmMu859//rl8+bKpqamfnx9sdPPmzcVFGTx+/HjJkiX03Igwsh4eHhVdZkjc2UGDBiUkJIC3zp49S4+tgeoCe5mZmYWFhaEORXn3JyyPvr7+kCFD4CuQR3Bzc+vfvz8cC37+HI9mbm6en58fGhoqxVsPvHz5cpDuvHnzJkyYIMUbvz106NDEiROVlJREc+AdT40WfuDAAbKrCu7X0KFD1dTURLO0AgZHeLfMHXJwDGt0pSicbnp4SAkk4BPgjMStWzfGxe3Zs4e9EOHJkyfu7u6nT592dHRUV1cX/XW8cBcCAwNTU1OpI2CIpKQkPjmmTKioqMB1dnZ2htRjbMTCEShpEtFJlCN/wT6MGTPm1KlTZOytuLg4MzMTrMm/LwXRn5WVlZeXR75GRERERkZ2796dDCqQbN/w+EWzEj5+/JiWlkYF8oOJhkMpmkUVPDjCu61btwbFoonTD8bFxXFsh4YEnEG7du0WeHgYGhqu37AhIz2d8Sts9ObNmwsKCmbMmGFhYSHKM77QoEFBQRs2bKCOwFeIiYnhcxlROZCRkQG5gr9DQkLIaC0FEM+iRYt8fX1RgSJrykme4H79+sGRQi3Be9i6dauBgQH/O7bhuIBr7e3tCXvBFQsPD585cyY9UwIkr2iuriosLISfQQXtMTMzg9gVbpFEBxzhXWD69OkM3oWY8PPzI8ksJZBA1PDHH38Y9u0rJy/fu3fv2A0b2IEjLl686OHhgVbt6elJD0woUoiKilq5ciX1FaTi7+/PDpFROUAyol83btzYx8eHviEYNIZqAf2sWrVKX19f8APOJMMmCc7TtWvXn50GkWdjYwPNCur98eMHXuiZM2fIQDGfUFVVnTp16vz588lXMPecOXNAYJcvX5biJZM4e/bsiBEjqvQwNYB//vnn0KFD9Axd8+bNE/2RG4GBO7yrp69fv359epgqMltWq3gX9ogdXB7NXZRnwmozIIk6dOgwe/ZsbW3thQsX3r51i5HPA8IXpjY7Ozs0NBTmlR0SVYj4/v374cOHg4ODqb3yaGlOTk4mJibV2N6kpaWtra1RUfCh6QFQcfcLFy4sWbIE2lpgfRzcCauSkpICvifMJ8XT997e3njqJk2aMMaQ8bKgd/GKSUgQlB9iABq9ffv2fN6xQYMGULQFBQVbtmzB3VHVa9as0dPTo05ASYYOHSpSHby0tPTp06coMGWLoMsZKUprObjDu+ifM2bMCA8Pp46gmWZkZJiamgqxVAIGjAI7GnNjaelaHh1GxPGv8DU0BL/Gb9y4a9cuxu5VoKioyMXF5eTJkxB/KioqomBk4R+cOHECipOSoQ0bNpw2bZq9vT2cg+q9F1qvpaUlnjooKIiRQDAzM9PW1hZVJwCzDp8er2Dt2rX0ZA9SvMR/ELXjx493c3NTVlZmrOWELwKfCaxMMpPm5ORA9ULH8z/Li5Pt7OzwV2QX7MePH48ePUr9CjF9/vx54YanZQC8m56eTvklMjIycB2EWyRRA3d4F+241/+PxaGho5VDMTBCFnMY4F0SJYdCk6ZN+QzLLoFwAebw8PTU1tFZHxPDmDEBXr58GRkZmZ+fD+fS3Nycz52gNQSiNX18fK5du0aOgGwGDRrk7OxcQzt8SNYB+Nb/jgr8P/WirubMmRMdHc1IPl29ANvBJYK8ZsTnIYAMxa9v377FCWpqagzHSF9f39jYGC6CFM+FAmsaGBjwb5RwNR0dHSsrq0ePHpFQ8AyA13fu3FlzezcqCrRVekoMvB3J3iEGROVVVR3gXRnWbiL0hydPntQe3v37778Z0ZjbtmnTSTLCIyaoX7/+kCFDFBUVN2/alJCQwMgkCOTm5t66dQtM4+fnx2fI32oH1AwEFigWCow62LFjR4hROTm5mrsvVO/o0aPRzdm7YNPS0latWgU/oEJ7hfkHxP3x48eXL19+lxZy1dDQcODAgYcPHyazmCRsCLgfpzE8ALxWcA/hXeDQoUOzZs2qkFEiuxbPnTu3Z88eopvpgAovLCwUna2McAKo5Pb9+vXDWxNueUQQ3OHdOnXqdOjY0cTE5MiRI9RBdAZ6UhRuAwbx4cOHjBD8zZs3bytuKcNqM9CMYbV7Kim1bNmSzbtSvDymGzduBA2sWbMGKgpsJMgZXxh9EL+pqSljFRiKeuzYsfbt24NOam7Pcd26dceOHQuWxf/0rc9fvnyBm6Kurm5mZlbtd0e3unLlytKlS/E/OQL1BrfD09OzSZMmXl5e8+fPh9pGzYCeN2/eDD4GRzJeyvDhwzU0NIincvXqVby+rl27Vmi+AO0Bd4RWZkteMuWMX0Vh7h/21sXFhXzGuwDp8j+ZXXvAHd6V4k2lMNJSfvjwAZ6gkZGRsIokSHz8+BFChLEftFmzZq1qcvxNguoF2UEUsW5d+Vmk0KqhmaytrW1sbBQUFAQz4/vp0yfYfZAKe+k1yMDDwyMrK8vBwcHAwEBaWrrmOADeRkhISGBgIJ2Bnjx5smHDBlBv9co+kC6IJCoq6vTp0+QIOtS8efPc3NyItobfs3LlypcvX+7atYucsHjxYnj/7EXOZI6WfIZsrUTWdy0tLYjpadOmMY7jvezevRsXFPrape/fv2/atIn6qqOjg5dVQ4MQYg1O8S76AMO3KikpgXcprPIIGHhYxtSXFM8XkSyqEhdANYavWQPe5Sdl8uPHj0E/OTk54IChQ4fW9DZWkByILSIigr6fhw74uKCTy5cvm5ubT548uWfPnjVUErRneBuPHj1CeeirCM+dO3fw4EFwTzUaeqjYAwcObN++nTqycOFCR0dH+i3q16/v6+tbVFQErxdfUbAVK1asWrWK8UbAQCgbiQ+Ka964cQNeQkXLg7rNyMigOJ4C3I7s7GxLS8uKXrB6gUrYsWMH+YwqGjRoUI1OPYgvOMW7f/zxByPTxZcvX54+ffrt2zfRWXRQc4BvDn+TcfDho0cg4969ewulSBLwDxCbv58fhAsjXaAUb0Wovr5+eno6I3KTFG9u786dO6NGjQoICKi5hKwoG5TWunXr4NuVfyaE+Jo1a/AUzs7OYMcaivjRsmVLyO5Lly4dP36cOgivBXyGqujevXt13Qh8BqKlBvynTJkC0mUs2Iayl5eXt7KyIrwLQPPhNCUlJfppnTp1GjduHCqHfN2yZUsleLdx48Z+fn43b95kyIkXL16geYDnhBtDA2Wg1p0pKiqSnW9CLI/IglNsBEe4DWsuEx4x1ENtWNML34K9brDg8uXELVu6du3aokULUZj+kYANMpjpvXBhamoqe9VM+/btQSfgkm3btsHmshNtPXv2bP369VlZWXFxcQYGBr///ns1vmiUDd0HAi44OJjxE+6CJgdXj1Fm+A1w9VxcXP4dMI+IUFNTgyKs3rb322+/KSsrz5kz5+7du/RNvUeOHIHgrujU6c+A54K3Qel7BQUFT09PEEkpDz94oMozZMiQYcOGpfNCj8HmrF27NjIykv7UkARaWlo4k/xVWFgYGL0SdgnFmD9/PtwOerXjM8gYTg8uKKxufv/+fTRRaqgGSldTU1Nic8oEp3hX6r+EPPTYEaSHCLFIAgO6dJnm5uixYyaDBg0ePFhkI+rVZnz9+jUvLw9K98KFC4yfYOJVVVXj4+NhaqV4E4QwZO7u7vn5+X/99Rfj5Hv37llbW0NlTpw4sXPnztW1vOjBgwcgG2rwkAJJr+Tq6lpQUIBfy9xdgyeCwps8ebKFhQV7Y2vV0a9fP5A6JCk9d8K5c+cGDBjQvHnzql8f7wUSn3zGBefNmwfPPjc3F07S06dPQXKgfGJqwC4gPPoWvkOHDuEEuvJG39TV1UU3zMjIIEd27949ffr0ipYKvRgXsbW1TUxMpC8ug9qG20G8nMo9b1Xw7ds3eH5UM4C4h1ckMTg/A9d4t1379jIyMnQrAO8b7meN7u0TEXz+/LnMxThPHj9O2rpVXV29Y8eOgi+VBOUAdvNoVtayZcuoIAMUmjVrNm3aNNh6+pIF0HBycvLevXuhpdg8DRoICgoi+1mNjIyqbvUuXry4YMEC+gYBAjAoOM/X11dfXx/MCp0HwZ2WlsZufuCnkJCQzMxMKyursWPHlhNSsRIAF06aNOnYsWP//PMPdXDXrl1kArjqo83Z2dnUZ3g8oFs3NzccZAc2YQNVAep1dHSkH+zQoUOvXr0o3sWrRPkrMRLbtm1beDMkBS/9OBwFFJL/+M/ViBcvXqCdUAvu0PwqMYpee8A13kUjZqQeg2mj4thxG3C92fN/BMePHz9w4ICDg4OAiyRB+di+bRtIl23HwSiQkrNmzWL7iyRDLYxaVFRUSkoKY1cJmeOEBoVdBmdXOiMQ5Avowc/PD9qa/SsKAAbq0aMHkbAGBgaKiorDhw9fvnw52xuQ4gnfmzdvkvxCI0eOrBYxSgBXkjHGA92PYuzbt2/JkiVVHOOBoCcf8JhXrlwBq/Gz3o0ALwK8a25uTp9wbdiwIbR4amoq2Qd848YNXLYSoabwyPgrvIWioiJ6AwDz4YJw1AQc0QytBd4enpc6ApdRuKFdRBxc493aDLR+RrAqCpDCC728YBmF4gtLwEBpaSl8QWjEJYsXs39t2rTpXB4YiwQpgEsgv1atWgViCAgIILF/6Xj06NHSpUvBytu3b1dWVq7DA/9lQ0PC33p4eLDnknGdKVOmrFu3jrFIvmXLlhYWFlA5ERERa9euZfPThw8fzp07B29g4MCBEOUaGhp4iqpP/sGxYHMM5C+0IGhp/vz5M2bMqPSUJ/wJlBn1AEnNSIgkxZvWoV+WMZ+FryBF8Cudd3G+lpYW/BXCu9DEO3bs0NXVrUTxUP9WVlZJSUl0R6ekpAT8179/fwFv3YHZyc3NpZz+sWPHogyCLIDYgWu8i+bY8P/Hbb5//86INc9JoJ+/ePGCGhlr1qwZm4YDAwPDwsIkfqhwgfdy//59UFdyUhL7165duzo4OMyePftnpEsBJ9jZ2amqqnp5eZ0/f57tckFimpqaQvWOGzeuXbt2/Mz4ohWBDJKTk0HqbNJt06YN7rh48eKfzSCCY3BHcNXhw4d/doujR4/inAkTJkyaNElJSYkxOlVRqKiorF69Gk4Ge4IZQnDRokXoEQsXLtTW1q7obrqPHz+SlEckKjIFUFq3bt3g8VhbW4NBibh8/PgxuJkM/lPWBso7JycHt6Z7Bm3btoXngSuDI798+XL27FnGNDD/wKVWrFhhaWlJ39kFoe/o6ChI95qE6zl48CB1hIqbIcHPwDXe/Xec+f/X9MIe8T86JL5A66ePOBkbG8MiUKtCCPbs2YPjFUpDJkH14vPnzzC1a1avhkVmL/cDiYJCBgwYwOecHyQj1NK2bds2b96ckJDA3qoOgvf29gbVgX0NDQ1/ecEHDx5ERUVt2LCBPWEhJyfn5uYGK/8z0v369evp06fByuzg0gyAJ6CJMzIyBg0aNGrUqD59+lRlu5Gtra2CgsKaNWvS09PZPR13AStA+9rb2/MfOxqPHxsbGx4eTrbbUmjcuDHqXFFREW+qQ4cO8GbISHvnzp1RM61bt4bCpkIkwvJcu3YNvZKxtwdakNqRBcK+dOlSpaei8U4h6AMCAqgjuCM8ADxv5S5YCcDy7N+/n/J7+vXrZ2BgILC7iym4xrtswBzQkwNyFTDidIGipqYGPXHy5Em6tw7hD5MKB7x6l7dIwCfQDlNSUlauWPHkyRP2GMzIkSN9fHx69+5d0ck5yFAoDJjgoKCgtLQ0xq/v3r2Dv4Vm4OzsDIoqZ24VOhVSGwaUvkyJAKQbGBgIjvzZYAkeB40NyjI/P5/P4SXcCIoQ+gzaEQUzMTGp9EgMnA/wrpGR0cqVK+khlAmuX7+Owh84cGDZsmVaWlq/nPEFU4aFhYF02XE68QbBl7t37wadp6amhoSEoPBkIAGXhcMED4DiXSnebmY4GQze7dWrF2Q6XBwp3rqzEydOwP+onO4H67u6ukLTZ2VlUQe3bNkiSN6FjwIvivoKtS1ZxvxLcJ93awnAu8+ePaO+dunSRUZGZvbs2YyNCjeuX9+amOjh6VkbAomIGsLXrAkNDS3zp4kTJ4Iz2rdvX7mZSGhQqMatW7fCrwoODn79+jXjBDAcpBhENvS0vLw841f4plDM7u7uZa7Lg5iLj4+HiCmnbNCFuC+Ym/3TrFmzPnz4ADnO/gmN9jEP8Aygk/z8/EBdv35aFkhQayi/vn37wt1kjAxL8WaXQU5jx4719fUFJ5WTHufLly/wjcokXfIr+QDXBHyZlJTUs2dPKsNBgwYNxo0bB7lP1f/x48fhiCgpKdEH+UlaQ/gBJKQzeBrsW+nxdjhS/v7+dN7NzMzEi6AWhdU04H9Qy5gHDhyIVyCY+4o1JMaXI/h3RwotK2f37t3BrMOGDTM1Nd27dy91nCTvHDJ0qKamZs3Fr5eADthW6B5IroMHDrB/lZaWhsr08PBgh3ypEMA9sN0QvsrKygEBAeAeRiZmWPmdO3devnzZ09MT2pqsNkJ7uHr1amRk5K5du9iZm6G8Ic7ALvj/Z/fFZSEoIabBQ4yfUB54fuB7cANOWLVqFc4pcxNOaWkpfoLVhvKDCwIfomPHjmBH/pso8QlQTlAdWBOOQlFREeMc0AMUOUmmpKamxnY9v3//npaWhndRJumy8fDhQ8ZYGnsJG3QtKpkxcQAnBpVDvBwQM14KnKFKL0Lu3bs33nhQUBBVmO3bt5MYHZW7IP94//495UrWq1dv9OjR1bhYncOQ8C5HAHNGhW6XlZUlEdJhyuFZw/mlG7tbt26l7t3brVu32hDDS+gAmYEJQGznzp5l/wr3yNHR0c7OrtIbfhioW7fukCFDQD+beJkE2auNbt++Dd6FPHJ1dQXNJCcn4zOVRpcOaGhIQy8vLzSncu6Yl5eHR2BvHyK5embOnEnmbrW1taHFcS+wOP5nx/0ggFY7efIkRCRoQ09PT1dXt0uXLhXK3gq7D3I1MjJau3YtbsSY8cVX1AwcBeh+ExMTxt9euXIFZS4/I0X5QPUyRunhcrF5Fw81YcIEVIgUb1Vzbm4u3lqlJ7khoM3NzeG4UJ43nhHuTocOHSp3Qf6RkZEBe0I+w+HDKxNK1A6xg4R3OYKzNLMOg0L6MKww0RCbN2+mfv306dO/uxf69IEaFvA+v9oGmNSNcXFbtmx59uwZPaYSAd7LokWLoO0gFKr3vp06dZo3bx5EFbQIfVclwcuXL7du3QqZBd5lJ9IgaN26NWSfra1t+fF+oR1h38vcsxsWFkYy1VNHwD3Q2TDNoJnU1FRI0jIDyUG0XeIBEhzuI0qio6ND5mXxhyj29OnTjY2Ny2EpnNmvXz8oSHgVYF/2wmx4onAIDh8+THcpIN1cXFx+ViFlAqKc/u7gY0G5Mnj3wIEDqEl2NU6aNInwLgDKfPXqVaV5FwobDwInCf4TGfL9+vVrQUFBTfMunpQ+swsnCXUuGUXjBxLe5QjoKVMgd6hdEySCPAwNfbnH69evd+3cCQsokbw1B1jSZcuWbd60qUx2sbS0XLNmDcxxDQWwbdiwYf/+/SEcwX/R0dHsfAb09sBAjx49li9f/sscRyBdJycnKhkAHaA0UCPbBOMIeBTsC5/PwcEB4pI+OcLA3zxI8WZJyaVISGSoWHV1dXgzioqKP/tbnA/WmTt3LoSvvb09W9Dfu3fP19c3MTGROuLt7f3LldgMqKqq0teCPX/+nD1BDmV/9+5dFJXxouEZoJ+SgsHJQDV279690qQF+h81ahTUJ7EDbCevJgCrQondbt26ocHUUBoM7kHCu1wAnHRqIWvTpk1hNymLid4Ofp04cSKkD90Tx/nDR4wwNzcXQnG5Dig26J5gXshG9q/wdUA5bm5u1TW2/DPg1bdr1y4oKEhfX3/p0qV5eXm//BPI0xEjRvj5+ZWfxQ9CGTYXSpdNum3atIGMMzExKcefIAkVoGIPHjwI3o2NjYVifvr0KT3aMB30DARSvPlyPIuZmRl0JPj7Z2ExcPD333/X1tbGLRYvXgz1zEgbvGfPnqtXryorK0vxhou2bdtWziOzocMDpXdRJ6dPny4zTjUOgggZhQTFTp48GY8gxaNJPNGECROqIhZRDwsWLEDbu3//vqmpaU2vb/ry5Qs4nozJ49HggqA2JFkQ+AT3efdn2QK4hNTUVOozLBFMCb0Dw8ZZWVnt3r2bEQR43dq1fQ0N29f8JFCtwtu3bxO3bImLi6PnySHAS1FRUXF1dQVnVGjOsirA24cVhlkMDg6GHmKXioBsBYZ/ZmtrW37IDpBEQUGBv7//mTNnGD9B9EA1lk+6dNSvXx/NFX4hZN/evXvRPjMzM/l8LvyJi4vLmDFjZs+eXX6aS7gCJLYXHo1+HEwJ0Y/O8u7du3Xr1lVoWhc+k6WlJV1wv3z5Eiqf2lOgoKBAaUF4J2UKUEheCEQikfH4UP9VDCOvqamZnJz8/v17AWQDhK8Pb4m4SvD1Bw8eXBti4FcXuMa7cPc+/n80Zhg4bi+xQ1enD5fJy8uze13Xrl3hC4N96QevX78eFR29uKxQhRJUDoWFhWvXrk3ZtYu9BRYYN24cZC6Mo+A3OMrKyoJ7oGVXr17NWHgMr1RdXX3q1KnGxsY9evT45aVAeFOmTGFE5JfikW5AQMDYsWMrug0X3GNgYIBqgR49efIkWGrfvn3sSVk2wFibN2+GUgQBW1tbl3NfVDgY2sLCgj4dQ0K84cOpU6dycnL4j2oHjTty5EjIUyocI+jn2LFj9Chd06dPx7smn+FMfPr0iR0LBS8FD36At8odIhUPPnz4cD7L8DM04KGKF/kl4LKkp6dTUxXwQtB4OC9vqhFc491/o1P9/xQLyQworPIIABAx6LTks5aW1qhRo9hLCtElYHQSEhIYq2w2bNhgYW7eizfUJkFV8OPHD8i1Rd7esJ5lTuh6enp6eHhAGQhrLA52f/To0dra2pBWy5cvLyoqgv62t7eH+IbihMblZ5DzwYMHkMVsr6Jly5ZLly4FFVV6Xzg4DN5hly5doLkhmsHr4OCVK1fSc3qWCfgBc+bMgfj28fEpZ+k1OgVj9pHs+oWnjk5B9SB+0LlzZ5SQvmrp9evXO3fufPXqFfkK+sRTZGVlkXS8+BVuBHvoHnWur69/4L/dZbt376467woGEPcXL16kQpMOHTqUvSlcgnLANd6tbbh582ZERARZNQO7ib4NyVKmZQf1Llu2DKxAH0/7+uVLYGBgRGRkTc81chuo/4MHDoB42JtTwUPt27eHELSxsRFurBKytbRjx45OPFT0zyFxrl+/7urqWibp+vv7jx8/vuoPiDYML7ldu3ZDeQgKCiosLEStEvZ99uxZSEjIvXv3Pn78SP8rfN20aROoetGiRRBeZTo38DNiYmIY90JtwFsCZ1PjwM2bN2ekeGJAUVFxz5499IEBMHdsbCy1Sx7sjpYATlVQUCC8K8Xrp2zehTBVUVGBTCdVGhcXB39I9AfnyI5tarkAqnHq1KmSZcwVgoR3xRgwN/CyqWkkCBolJSUqeg4b+BV208/Pj34wNzd348aN6Dmi3+FFEGAjEMP69evjN25k/wqTamJiMnfuXMgasQ4Q9vXrV7QTeA/slWLdu3cH6VpYWNTQ4LksD9RX6HVQbHJyMomzSAd4d/bs2aampvifQXJQZtHR0YzzQRVycnKHDx+mxkvxjuA9gETLLAl6FnEF6OX59u1bamoqfF/qiLOzs7q6OvomPXEyRPnYsWPZBQA3GxgYULPa586dGzJkyE/rQjQAL+HkyZPUCjK07fJX4UnAhhjbgjKB5s5IzAKnshKZpUUfsPgXL17cv38/9bx4dliQ169f/2x3ECQvOj/MBD2pKrRaTHQ0RIa9vb3AFvtwAxA6/8bEiIigIpbQAdKdMWPGzJkzYabFmnShby5cuLBw4cKzZ88yJkHbtm27ePFikK7A5vYgND09PXV0dNgT1VI8QRwVFQUpNm/ePDAocQXAE5GRkfHx8YyT0RfQd+iBvdq0aTN9+vScnBzoOcbJvXv3dnR0HDNmDKNzgTIXLFhAZQQCMZPVW+hQdN7dvHkztDj7cVCBIC2Kd48dOyb6vPvmzRsq7xng5uYm4LSDHIAYm4My8bCoiLGUHx2Ak80CrT8hIYEesoBkn4bVGDVqVJl/UqdOHagTMzMzRjLzt2/fhgQHP3361MvLqxy5LAEdMNlbExPXrl3L2J1CAQLL3NwczU+sN1eUlpZCWULpwrdgLMolm5TAXgJeUAPvEC1cQ0Nj+fLl0L7s8Jbnz5+fNm3agQMHHBwc4HbjRWzfvp19WkpKCh6KnjKvb9++uGx4eDiolOojAwcOxNVMTExatGjBGE0FX86aNYsKSKmqquru7k6SjqBOunXrJi8vT8zR3bt3i4uL2Z2rSZMmampq1OD2jh07cAVR3lUPJyw3N5fyeOA0oH6EWyRxBKd498uXL2/evmWsavmNB2EVqYYAFx4eNDVfhU4O+SvFWxV58OBBfX39n3VdiDBra2u487BE9O2SqLrYDRvwP7xyyVxv+UADg6kF4ybQooBRgKGH+V66dKm2trbgy1a9wJPeu3cP1EIPuy/Fc+DALmgqEydOFLxTSzbmysjILFu2TE9PD4KbHWQKLJvIQznX+fjxI/QxfaoYchYS2djY+Pjx4295lgT3wo3Yf0tWY4EjKdKFup09ezbKQ41tgE07dOhAyQDci827uL6ysrKsrCxxoFFsMLQo8y5ZuU2sDQBjIhkkqwQ4xbvwKK/8fyoSqI0uXbr8MoW4eAGdc+PGjStWrKCODB48mFrBceTIEVhDmP6feRudO3eeM2fOu3fv8CeMSAUgEtSho6Ojurq6ZFdAmYDHc/bs2dWrV5+mDbVRIAGxXVxcoHUEX7ZqR15eHlkqzDgORvHy8sKTCnckCU6klZUVVCaoNzs7m57+nR+A88BwT548oV+QfGjMQ5l/BdGPvgO3FW2A4nucPHPmTPrOIine7hq6mL5582aZAbZwDpUS49OnT9euXdPV1a3QgwgSDx8+pFaQodj9+/cXanHEFdzhXfSHp0+fgnXoB9GvTExMuLSPCH0ebn5ERAQVkW7QoEGhoaEg45MnT0rxRrQyMzO1tLTKmdXW0NAIDg6uX7/+zp07GT+l7t1b9OCBm7u7kZERJ8fnq4K//vprU3x8UnLyQ1auGyneBlaw0bhx42BwxXpsmSA/P3/evHls0gUCAgIsLCxEpHmoqKjExMQcPHgQRFhmpOifAd6qoaGhj48PdaTMXEkMFBYWogPu2bOH2jUEBAUFTZ48mZHLD/VDF7g/25HcunVraoMTevHRo0enTJnC/1MIGIcPH6b8G1geBQUF4ZZHTMEp3r137x4j8ygc8z59+girSNUO2H2YvPj4eGqyCgwaGBjYq1cvmEjCu1K82DdTp04tR3KRHUeRkZEQtezweJcvX17g7u7s7Gxlbc3JJWmVA/TKIm/vnJycMneUGhsbwxyDA7iR9JsEo8jNzWX/lJqaOmzYMJF6THTziRMnoi+sXLlyx44d7KlcNvr164d+REVXJUhJSbG3t/9Z3In379/DT3V3dy8uLqavL/tZhYCG6SGc0HJQpezLkhRS8JXRu79//16VbEg1DchxT09P6iu8Fskgc+XAHd5Fk2VEoIXm6Nu3b9u2bYVVpGoEbP358+e9vb2pFQ0k9iwc7d69e4NHYffxlcTLvXbt2vHjx8sf6kTltGrVKjY2Fr52UlISPeEoGTlYuHDh7Tt3XF1dO3bsyL0Jcv6B2vj48ePJEydCQ0OvXLnCPgEVOGPGjPnz53MjTh4Y5dy5cwsWLGArXRDJ5s2bR48eLZSClQMS8Bne56pVq/r37x8SEgIO++effwgBN2zY8MePH59oYex0dXXhdKL9M0gOnSs8PNzBwUFaWppM08Kq4A8hbaGkN23adOjQIWpqBifgjUdHR/+sQtBrZGRkcBeS9JBEVSzTXzExMYHTcPXq1TZt2pS57FlEAPNC7Z5QU1PT0tLi0lCiIMEp3oVHST8CZjI1NRVWeaoRsBpwKWxtbSHoyRF0aTjsfn5+BgYGZCK2fv36OIGKUx8VFWVpafnLiHGQs1BpPXr0gFCgT3QRbIqPf/zokaOTExhdRAYVBQ+4IHFxcVsTExlDKQTKyspubm4QW9xIOwon49KlS3giNul27twZUm/QoEFCKRifaNq06eTJk4cOHXr58uUbN24U8FZ7gB337t178+ZNco68vHxAQAAZIGXsWYfPsXTpUvyVpqYmGTQGzTx48CA7O5sxgo0/HD58OLxS8OXPCkP2NFIzDiDdZ8+edenShX0mXNvk5OSioqIWLVqQ5dAiCBjYrVu3Ul9BumWuOJOAH3CHd58/f371/+UIyKmcTGFiBFhD9EmKdIEpU6Y4OjqqqqpSq5/gfRsaGlLR2EHAUL3lx4snaNy48dSpU9HzfX19qRAcFI4cOYL7TrS0tLKyateuXfU9kxiA5L2BeMouK60QVNSIESNcXFzoSWnEHdevX589ezZ7eJmsXjY3NxeLeQeoxkE8SPFeInxKatVxp06dPD094bOiv4BI2EMU796928pDOddHt3J2dh42bBj+/GdDQWDc+Ph46G9qGhi8C9etTN6V4q1EEeVlzAD8ciqkJWq4b9++ko0PlQZ3eJedgQueJpx0oRSmekH23cKHgM/erVs3yA4bGxtYQPriHXyGTTExMaG4Ex40P7wrxRs/HDdunKysLEwSY8eIFG9v0qqwsBPHj3svWgQnt5ascy4pKUlJSVmzZs2jspbDoMbmz5/v4OAAA8SZQXjoPHDVy5cvGcfxjHA+TE1NxVHTo/Xu2bOH2iykr6+Ppk4Gb/Di4E+g1/wsRxMb8GvnzZsHpQsftPxYKOvWrQsMDKTPNIPm2dl5xQhQ/FSIUNiiPn361BJTUBPgDu+y7aOHhwc3WgYMBBj00KFDt2/flpeXhzNRpq1v3rw5ToNx/Pz5M75GRESgBvicdIQRAaeCqkG9O3bsYMT8+vTpU05Ojp2trfPs2RA9cMw5QzZs/Pjx435hYUxMzM6dO9np4uvWrYvHj4qK4sYUBgGZozEzM2OTbuPGjcEfFhYWQilYFVFaWkp6DfkK5xVqnlo8DFe1Q4cOAwcOTEhIIEdAq2/fvv3y5Qv4kszjSktL4403aNCgZ8+eU6ZMAeP+Mpwq2k9iYqKXlxfjOHolO7aluACOC3oEmQ4n89aSQeaqgDu8W1hYyDjCpaihcCC68FDOOegPenp6ffv2JZupYExPnToF757/u4CkIyMjQcDw1tmh8l69euXn63v+3Dkra2uSwaYSDyLigIdx4sSJqMjI7LK254Jxx48f7+bmxqXsKyCYc+fOOTk5sUkXttXHx2fy5MlCKVjVAbfp/PnzJBQUehDELiOYCThYV1cXgpg4WLAhW7ZsAcvm5eU9evQIR4yMjDp27AjCBkPzucQBupCR6JcATevu3bvV8FTCAEpODZi3bdsWVkUA2QY5DO7w7rFjxxhH6JvWawnat29PDa1/+/YNRmT06NEVCg4MuTx16tRevXqFh4enp6ezk8+kpaVdvHixn5GRvb29qqqqWEceZuD169cQsrt27XrMs7kMKCoqOjs7T5gwgYpywAGgkeTm5vr7+1PLjijAbSX5dMX3Fb/lgXyuV6+elZUVY6gcXwcMGKCjo0OmV1AbSUlJERERY8aMqfQd6Qmt1dXVQdjHjx9HPwLvXrlyBbcQu/qEB4/6oZwGKH5RjuwhFhCzFlAO2GuCuLGvo0Jo0qRJ//79wZfPnz8vLS29ffs2PlTU/4CFMjQ0BM0kJCQEBQWx06I9efJk+7ZtZ3NzJ02aBO3LjXouKCiYN3cuVH6Z23M1NDRWr14Nc8OZJVRS/62Tnzt37qVLl6jIfwTKysqhoaHGxsZiRxJ0fOeBfP7tt9/K3FIoLy8P3wKu5Js3b9Bl0Hc8PDxWrFhBz2rAP3AdKrAz+sXMmTPr1q177tw54r9+/Pjx3bt3YrccCRYAz0W2GqIaR44cyY3NmUKEGHcqOhhpUggY4WNqA+rUqaOiooJeQWLKFBcXg04qofvRu6Dq3NzcwOKjRo3CdRgZT2GyCwsLAwMD0zMyZs+e3a9fPz4Tp4saYGrfv39/8ODB0JCQMiMKNWrUaOLEiXhSji3nJqQ7efJkxoJEskDPxcUFQlAcF1LRQVIOk88gYGh6VVVVRiuFY4H3m5GRgTaAOvn69SskL86Bx4l6qFDcMSjatWvXUkGvevbsCef17NmzVMR4lKFMSyXKIIkxKFXz+++/Dxw4UBx7ukiBI7zL3nsqxRt0FXxJhI7u3btTDjUc1ZycnMGDB1datWhpaV29enUjD+yhSOBCXp6dre2o0aOHDR1q1L9/OTsrRBAwiFevXNm0efPePXvokUMoqKmpOTs7g5y4JHOleASQm5trbW3NXumD9uPl5SWUhAfVjlatWnXp0gWNH2wHUly4cGHDhg2NjIwaN25Mb6UtW7aEwP3w4QM1V5WYmIg/gd+JBlB+30FN4g/hlZaUlKCDPPpvhgL8dPnyZUb4YqheqGrxmqdAPZw5cwbeA/nauXNnLkUAFBY4wrsSUIDK19PTQ1eBoUE/v3btWhWHtmCVXF1ddXR0Nm/evH//fhJ8h4H9+/ZlHj4Mgh8xciTsGjtjmggC1XLgwIG42NhLly6xf23WrBmEPkgXDy74stUoyHSdr68vm3RlZWVDQkJGjBjBjVUz4Nfhw4enp6eTJ71//76jo+PIkSPRUHv16gU5S21HVlBQWLlypZOTExUwZNu2bXfu3JkyZYqFhQW1s5YM/KALoPHg/7y8vGfPnoFxcfDvv/9+/PgxJQBQyTiZUR6QsdiN2+Pp6Ome7OzsJKlCqw4xawQS8ANjY+OYmBgSGA+d//Xr11WcUoLa69u3r7q6OmzW6tWrT5UVRwK3S0tLO3nyJCyazeTJsHdUdhcRREFBwQJ3dxiUMmUunPq5c+daWlqKlzThB5AvGRkZ3t7e7JiX8vLyCQkJWlpaYscN5cDExMTGxmb58uWkO4AX4+Lidu3aJS0tDUEPD1VJSal9+/Z40aWlpba2tu/fv6dq5sKFC2gh0dHRvXv3fvXqVWFhIWrvx48fX758wYevX7+i8ZS5GqBMNG/e3MHBofwtCSIIPPjRo0epryIYJVQcwZ0OJgEFOO+UXoE/XlRUVPV9L9Cv8HPHjRsHQxYfH+/v7w8LxZisgkmC13+aB5izOXPm9DMygv6uW7euKOTngWFFCV++fJmUlLQ+JqbMuI+gHNRVeHg4VLtIhf6vOvD4oIpDhw55eHjcuHGD8SuJGMq9IUR0BDgZaH6rVq0im4XQaF/zIMXLdVH+n+NPrvBQoTv+wQPULdoStLWqqqqamhrktdiNIkC1X7p0idpSCJ8MDyLcInEDHOHdMheAoNFwI25GRQHnvUOHDmTI6/Hjx7du3arGpRDgUVdX1yFDhkAHHDx4EKRepsuPvuro6KiiomJsYtKvXz9FRUX4+8JlX1TI2dzcTZs2lZnbTooXJtfMzAxPx43suQzgNaWmpvr5+bHJRlZWNjg4ePjw4UIpWE0DxiEgIGDAgAGhoaHoDvfv3+cnYRGfQHdo164dXFJwauPGjXEvY2Nj1Gfnzp1xvFmzZmI9eAA/lcpyJsXLci/EwnAJYtwm6GjVqhX7IJRN7VxaBaEGoiU5EqBKHz169OnTp+od9QWPBgYGmpqagnpjY2PZe42keMLiIg+7du1SU1U17NsXIpKsc6nGkvCDFy9enDhxAsXIv3DhZ7H64Bw4OTkNGzaMq6nNjhw54unpCdZhHMerDAoKwoNzbO0YA2h7Ghoad+7cycvLu3r1Kj7ANeQ/QiSApguHDK58165d//zzz5YtWxLSJUmH0L/gWeK4WBMtA+/evaOy3APcW+sgLHCkiZTZ1hnBDmsV6Bvbnz9/XlJSUu2zrdLS0rBlWlpaEyZMQOeE7f7ZmQ/u38e/rKwsmKqePXtOd3BQV1cXzOoMtIGjR4+uj4m5ceMGe50LQZs2baZPn25nZwd7yiWjSQeU7syZM6mM5RTAGZGRkQYGBtwmXSneniI0OTRXsC9JEYhOAX8RPpkUbyyEHSIG7QEse+/ePfCrqqoqaJUERUdX+u233yBt0VpEf/1gVXDhwgVqW9TIkSO7d+8u3PJwBtyxMkOHDctIT6cfQY/iUjy/CoG+fAPcw//qjwoBNgjsq83DjBkzwsLC4uLiPn78yAjCQBUDKCoqysjI6KmkNHbs2CFDhkBAQJ3DflXjEHRpaSkKAMsKLQ5SYQe8pIBb9+jRIzo6Gm4Kx2ZzKXz79i0lJQVvh+12gIcSEhIg9IVSMGEBVNqYB45tyK4J0FdU9enTh5OhYYUC7vCuHMsXe/DggaGhoVAKI3TQF+K+evVKANIfTL98+XIIx/Xr12dnZ1+8eBH897OTb1y/jn9BS5f20dPT19PT0NSEh9SyRYumzZpVRUDAvXjz5g2k7aWLF9PS0i5fvvyzMyFc5OTkJk6cOGXKFO4tWqbw7t27HTt2BAQEsElXQUFh1apVtY10JeAfJSUloaGh5DMYV1lZWdzjqIgOuMO7nVkL9MU3CnnVQY/deO/evTI33VY7IBl79eoF9sUdQXsXLlzIysoq/9a5Z87gX+MmTRR69OjUqVPbtm2HDhsGCgcXVihuA1k+hktB3Z49e7b8hGvQuNbW1mPGjFFVVeX/FmIHkO7GjRtXrlzJnsXU09NbunTpgAEDhFIwCcQCeXl51GdtbW04arVzmWpNgDu825WVl4psdxFGWYSPBg0aoJ+Q6G5Pnjz52dRmTaBevXo9e/bE3SE9UQAQ8NatWx+VlWmAQsm7d3k84PO+/fsbNWzYrl27YcOG9R8wAKq0zN7+7ds3Eqng2tWrycnJr9+8eVdcjDuS9G0/Q4sWLWbMmDFu3DglJSUOxGMqB5D+UVFRy5YtI7nb6DAyMgoODpaskZGgfFBZ7qV4oyMcHhYSPLjDu+07dGAcec5DrZ3FAW9RUVV//PhRWloqyG08v/32WyseDAwM3N3dDx06tH79+jNnzoAvy5z9pfCMt47j7t27VCY+y0mTWjRvjvcLEQ8f4tXLl58+fYJTVaHCQIuDbj08PGrDBkRUMhjXx8eHcRwNwNDQcPXq1erq6kIpmATiAnjq27dvJ5/RbLp16yZ26RxEGdzhXbQMWHn6qCaY5t69e7WWd+l49uwZhKCw1qyix1paWoL2rl27BicaHPzy5cufbfxlIzkpqdK3lpaWhmIG2djY2NQShVdSUhIYGAjeZRyH82FiYhISEiIhXQl+iYKCgs+fP5PPWlpaxsbGwi0Px8Ad3v3jjz+GDB26NTGROgJdlZOTA70lxFJJQKF+/fqampqQm7Nmzbp9+/bp06chx/Py8spZ/VQVdOnSRU9PD29/0KBBsrKynN8nQ/D69etwHtg/6evrr1ixQkVFRfClkkDscObMGSq6SJs2bWphLvMaBXd4998UeMrK9CM/fvzYv3+/k5OTKAcKrm34/fffyfgz1Of79++fP39+48aNK1euJCcn/zJoH58YNmzY0KFDQTMyMjLNmjXj6gYhNkC6wcHB0dHRJBYxHVC6IGMFBQWhFEwC8QLJQURSf8JdVlJSojJDSFAt4A7vwqD3YJmVp0+f3r17l9vLVsUUf/zxRzMeFBUVx44d6+vr+/Dhw+zs7PT0dHAwiaXMz3VIjlVczdjYeMKECQMGDOjcuXNtW3iJ6iouLg4KCgoLC2P/Ckdkw4YNHTt2FHzBJBBHvH379s2bN2QfIHqopqYmV+PJCAvcqU0Y365du0Ll5OTkUAfRgOC4KSsrczusDDfQpUuXSZMmWVparl69+ty5c3v37oUU/vLlCzuQEN71n3/+CSELAaerqyvPQ23mlRcvXkDpsoeXGzZsOHr0aH9/f24ETEVjKCkpgawv5kGKFyC2devWbdq0qT2jGgJGvXr16JsSJagWcId3pXiumYaGBp134bUdPHgQMkiyGE9cAE5t2bLlMB6oYH7sc0gsXGlpaYlH9fjx4wULFiQnJzOON2rUyMLCwt3dHU6JuNfSu3fvCgoKMjMzCwsL79y58+TJE7IpWU5OTlFRUU1NDe4anDCJLKt2/Pjxgz1tIUEVwalmCkOjrq4O9qWHTXj69Cn6ai3nXRJRVtilqDAa8SBZkV4O7t+/b29vf+LECcZxMNDkyZO9vLw6duwojq+eAjQunm7Tpk25ubmPHj1i7M++y0N6evrJkyfxsIMHD65tUww1AZLKkHyGx3Pt2rURI0YIt0gcA6d4F11OWUVFTV39xPHj1MG8vLzU1FRVVdVasqKVAmQB9RnqUCIFuId79+6Zm5vn5+ezf5o1a9by5ctFNrDfixcvyEAx2ecNX7nM08Cpvr6+bCnPwPfv30+dOvXXX3+tW7du4MCB1V/cWobGjRurqKhkZ2eTgX3Ura2tbdu2bYVdLu6Aa7YY2kheXj771Cl6cIaCgoLHjx/LysoKsWACxrdv36hwM9LS0iJrfyWoHPB+Qbfu7u5s0oWP5ejo6OPjIzov/cePH2DZBw8eoLSQrZCnJDk0QYsWLQwNDQ0MDIYOHdq9e/dGjRpB1D58+HDv3r3e3t7ULtJf4saNG5GRkbhCly5dhJvpmQMYPXr01q1bSTiEs2fPbtmyZdq0aU2bNpVUbLWAa7wLT61v374Z6f9j78vjYt7+/+de3GsnkrK0KNqzlChpUYpESJQiypKliCxXdhJS9iVZbvbsu7TYiexLIUSRLCWUNbm/553z+7y/7/ueaUxTzbybeT//6DFzmuXM+33O6/l8nuV1TtBz0iYnJ1+9erV58+aKs/ji7du31GNIV26oVp4AWkpISAgNDaUvZSBo2rRpYGAgzG5JpPv+/XtyGiD6gnSOdXv58uWpU6eSkpLOnTuXkZEh+IJ3794d5mPjxo0I9+7u7k+fPt2wYQP8lvikS5CYmIiejosgzugOLkVmZibUAL6usLBQRUXF0NBQT0+P2zMDmJqaWlpa4qbw+MFk2bJlX758GTJkCKKorKsmD5A33uXxD2fW0NCg8y7azfHjx7t27ao4s7ywC9TjRo0ayetZ7oqJ3bt3T58+HYTBKEdMnDJlipeXl4jz2h49erRgwQIwTZUqVebMmePi4lJx9USkBt2uW7cOhkmckznS09MR348cOfLx48ecnJySXmZtbW1nZwdyRSMHVdNfCVd9/vz57t27i+DdHz9+PHny5MCBA4gJ7/jIy8v7/v07Lhrkqa6ublBQkI2NjYLPy8Dazp8/Py0tjZwuk52dHRERcfTo0ZCQEBgbJSUlWVewckMO25aysrJ7//537twpKCigCrdu3Yp45OjoKMOKSRP0HBTQ71zmELnBpk2bRowYIZjjGnZt1qxZgwYNgpEVMRj4zz//QJKSHGFwllu2bMHfiqjnmzdvFi5cuGLFCtHpuBkAKVJJxQXRv3//yZMnt27dmlopZmxsPHToUPpOs1WrVv3111+1atUSfDtqAsbFC7Zv3w6zy9ggDsv7+H8IDw93dnZW8CVaRkZGu3btMjMzI0+haVJSUvr27YsAGxAQ0KdPHx0dHUVbNFNekEPeRdCxt7dft3YtnXsQbtDfIGPZM+lVcUBAgeqnniIicwdWywHgAmHvpk2bJshkcLowr97e3r+cSUH7r169Onn89evX4OBgeBdbW9tytHewucnJyaGhofRT08sCqEZ43MDAQNhcqvIEFhYWCP103kXjBzf37t0bL4ZpIwwNOs/MzITHXb9+PX29oVCA+BcvXqyhoQFSV+TpTPz2tm3bXrx4cebMmZcvXyZpI9H2Xr9+PZ2P9u3bo+WAnps1a9akSZO6detW5wN6RRHCbFkgh7wLqKmpDfX1nTJ5Mr3wyJEjMMFoK7KqldTw7t27uLg48rh+/fotW7bk/G6lBrgkJydnw4YNsI+Cmyn19fXnzZvn6uoqDne2aNHC09MTto8Mz2ZlZcElQ5LSTWRZgLa3du3aqKiokk5+VFVVhYWCUIAWhBoGSYMRwdN5eXlCX29oaDhw4MAhQ4Y0EThwjMcXHPhFjMVlW7duhVEbMWLEsGHDTExM4LxPnDiBqyc4HV4SLly4kJiY2KpVKwbNKxrQJDp06ACxsmPHjkOHDt26dQsKhvrvVT54/E1r8L64EY0aNWrYsCEuGhRPgwYNUFijRg3wMZgYgQgvg0iqpHsayxfyybs8/hga+t7N/3ZI9CVF4N309HTqqB80fS4VfqUGyOnp06ewj/v37xc8RxkcBnMGOyjmoGidOnXAYd++fYOJKSwsRAlIC7wLu1z23PcZGRkLFy7cvn27YIoxHn83to+PD5woqBRBmVgiNNTc3Fw447/++ou+yJnAw8NjwoQJ4M6S/NOzZ8+Eni1dVFQUHR2N6+bi4hIfH3/+/PmSeL0kXL9+Hb9CwXmXx9+cCULFXejbty9uE9gXUZTxGpDxAz7ohbjdKioqIFpQL4iW0C2hXjhp0Dlpb+Bpkg8LxAy25vGbKHkgx5Bb3oXIGjF8+KhRo+iFc+fODQoKkvu+hO5BQirQuHFjbglipQaMY3Bw8OHDhwUTVpubm69cudLU1LRUM5GIgAEBAR8/fpw9ezaPP9ocExPTrl07uMOyDA/CQ5dUTx4/R3R4eDgcJCIvffAW39i0aVM4WvjvkJAQup0ChY8dOxa1LWmwFzRPvLvQ/4LRYXMTEhLwmSTVsCCUlZURIuzt7V+9ejVmzBg6N8fGxs6bN09xVmKKBu6CgYGBrq6un59fZmbm2bNnN2zYcO3aNRFv+fTpE3RPSf+FGCKuFzeXekDdaPIAd6RatWrgYDQbtBPEMXB2y5Yty/OHyQhyy7uAhaUl7hZ9KwK6IkSZfJ8/igiCNk3OEkGrhVaVj9y8CgiYtpSUFF9f3/T0dMa/0LB79eo1f/58hCQJPhnkBwcDp0s2ihQXF69btw70o6enJ1lV79+/P3XqVPJpjC9C8wOhDh48GL5H8I1gRLAdiB+unSJdWJ8pU6aAEYUuj+LxDda9e/fwE3B9qC/C56PZ05kbH87Ib0V9vqqqKlS4lZUV6R0vXrxgyHFcEzFP5lAcQN7hIuvxgWaJG4eWiVZEzvREdMXVRrzFX6g60dkli/kQ/XWCZ0gTwEbb2tqChmGUYZrhj9XV1WG0SKICcDP+snwoW555F7cH1Hvm9GmqBP0QGk2+effWrVsvX74kj+EkKmi1KoeKRkFBQVxcHBhLcB0Q5BR8Hv6lo6Mj8ecjWkVGRiJukuFB0Njy5cvhniVYYIUmN2nSJMHhR3yFk5MTXIulpaXQha8gNrj56OjoqKgoymuCEadNm+bj44NIKvTrEK9Bt3gNlR0TdSaHP6Im+/fvFzGkDHI1MzPz9vZ2dnb+5TjQwYMH+/fvj5gu+mWKCTRCVT7IkrfPnz/jsoNu3759i6YLHZadnQ0ZBA6G8QUH467l5+dDFeFpRkYGNREmAd68ebN79256CYgWAlRbW5ucMQo+hjuHogIFKCkp4b9sWx8nz7wLyQM9y+Bd3DB0aXlNoIF2D7NLLWkh+d5kWyUOEuDdu3dLly7dvHmz4JQnAJ+HSCd0nVGpoKmpOXnyZBgX8nTHjh3Dhw9v165dqT4EtA0ve/fuXUY5jNGQIUPGjx8P3iqJy/HeWbNmgbCphOr16tWDy+nbt29JThfYt28fjD79G11cXBYtWgQV8uHDB9Aqrg91ZjsdiMgQAR4eHgjQjAhQWFgoaL/mzZsHBz9jxgy4K3mNGOUCRNrafFAlrq6uuJ4gV/wl7AuNhYsM3oUhzsnJ+cEHGBQvBmejweOVeBkZmoY7oidg+CXwmXf5oOqD3tGgQQM0J8RABwcHfX19EDMKWTLJKOe827ZtW0bhs2fPYAc1NDRkUqWKBrzRpUuXiJYkY4lyv0JB/gASAouAd4WOke7cubNPnz7lsk8DHQR+FJaOuAeINjjgbdu2if8JsMvu7u7wyoL/ioiIGDhwIDxrSVbj6tWr9vb2IEhqONfExGTdunXt27cviacRXnFZ5s6dS6ZRCFCBtWvXIsiSU6ogI86cOSOY0rljx45LlizBhwvub8Z13r59u+D6LFyQ8+fP4wPxjeLs0eJABxmU5vHz1Ap9AXXGNv0BUT+4I+TB48eP8QAeGl4ZduL169dobGdo6feFAp/2gg/yFMKuKh8Qmp6enlBRhoaGsk0lJOe8q6WlhZ5GFrsToC/dunVLLnkXsvHEiRNXrlwhT6HuHR0d2TbAwkE0cnNzYfjCw8MZ5YhiEJEhISE9evQgBPD169cnT54gEpGzhyWY0ELbUFFRcXZ2PnbsGDGIIODg4GBxJmIQ2kC68MeCpIuGB/4eNGiQ0DcitoLh/v7770mTJlFzsTVr1rS0tNywYYPQjkm2G6Wmps6ZMwctnOJpkDo+JCAggBKX+BcuCMwT/e2I/qgMuFMwsz8+GQEhJiYmOjqazuV0IHzDXiNMw8Nx1FuOQPP75XpAc3NzwUIwMUl3Cj6GdYaVunDhQkZGBplaRr9gJEf7zgePn6gfIIXjx483NTU1NjZu1qwZGhJjuV9FQ555l8cfaIWIpvMuySSH4CV/eeAQIA4dOkQ9nTp1atmHIjlIEwglM2bMAP0wyhHuraysZs6c2alTJxL6EXri4+MnTJgA6u3cuTPeIvECK8j/rl27Hjx4kHxsXFzcL3kXdIVgB31w/fp1xr/09PRmz55d0qoCEO39+/ejoqK2bNlCkS64f8iQIf7+/kInXFElvGX//v2gavr6WHiXoKCgwYMHU6SL2Hrt2jUYYnq+DhC5j48PXil45BF+BRgajLty5UqwNSkki7MYr0RMX7RoEaoHEc/yBTuKALB1Qz6oEugtCEfQMG5odnY2ugbkFLgZBHz37l2hkw7Lli3j8bd7WFtbt27d2s7OTldXV2qpueWNexiAjkb/pJdADaWlpeXl5cnfsVZoc/SV/fb29jKsDIfSIjMzc/To0cePH2eUI9Db2NjAcrVr147yW+CYW7dukS000JHwlyAPydyYqqoqPvnkyZPgG8QveN+xY8eKTnCGloZv3Lt3L4Oi0Nf++uuvXr16CSUn1BmMiHh37tw56o1w6hCIHh4eCHmChgOWeteuXUeOHIHZpd6CD4fUgNNFrKQSwnz+/BmXLiIiAl2AYnQzMzPomC5dugj9OeDaVatWQQRQ9giRFx/76NEj/DTG9iRynKiBgQGX6pyFQJOow0eLFi1w03v27AmuLSwsBPU+fvwYcg3KKSUlJTk5mfFGtIE9fODWa2lpoam4urqiGVd0/ks5511cPgNDQ3UNjazMTKoQsgjWUP54F8Lf0NAQEYo8hYMxMjKSbZU4iIn8/PwFCxaA/AT/BacLbkAsoJMZIxXf7t27AwICcPcl+Gp8DiT/jh07yMJmeG4oABEfBZtIBmYZS1JhB2fNmtWvXz+hS1fAmnCicI2IhtRAcaNGjWJjY2EiGWGOjCrv3Llz27ZtCJ2ML5o4cWJwcDB4mhqlxOuhA/DhYF/y4bhWZJ8V/LfQwcybN2/icy5dukTfZ7h8+XIHB4eioiJbW9tx48Yxtm+Bd0eNGsXxLvtB0bCampq+vj50GNngBCuM+37ixAnoKkajesjH6dOnFy5ciJYDBdymTZuKm1aQc96FgkY4aNmyJZ13oXEgf6Dx5WzuU11dfcCAAfPmzSPrcRB0evfuzVEvywGeePnyZWhoKDiGsaQWbAQa2Lx5s4qKCuNd+BeEeUJCQlJSEo+/6QjcDGKTLJU/SJ1KEIHwhA5SEu8ihEHPgbEY5TCUw4YNc3Nzq1GjBiLa169fwa/4HHD5/fv3Eeyo06ApwDtu3LgRBoUsZsZbwJrwmjdu3Ni/fz81D0cBYbRDhw5TpkzBNaEK8V3Pnj2bPXs2fSFV3bp1cXFwNRjDhmQ7L642/M3cuXOp3DJVq1Y1NzdHx4Hd4fE1Tbdu3fD2wYMH07ckpaWlXblyhctCU+lAFlWhZdavXx8N29vbe82aNWhm0HzUiDTpet/4+JuP/v37+/n5mZqaws+U+6SknPMuj5+HrMl/E0c8f/782rVrLi4uQjfyV17UqlXL2dn5+PHjly9f5vHXBKJ5wQewZOk8B0GAdGEuw8LCQBuM3IpgVk9PT5hgQdIl0NbWtrOzS0lJAemCDs+ePZuVlaWlpSVBNUC61IAtvGNJWzgQm86cOQOvKfivgQMHDh06FD3r1q1b4E5w4d27dwVnf+kAjcFVkByBPP4wO/yl0MRSIHV4YjhphEKKSnHp3rx5AwZdvXo1/QgjBFa40uHDhzM8NMIrRAAMLnQD6JPK6oCo2rVrV9A5Y+8DCjt16sTIBHLv3j1UQ8SP4lApgJuOvtO5c+e3b9+iByFmQh3Sz5Lh8ceQ9u3bB+vSo0cPR0dHVVXVcjyfSv55F51WT18fEhgdjyrMzs7Oz8+XM97l8T0E9AQiGn4sAhPUXGpqKiSbrOvFQTjQCJcvXy40oTEYCH5LRK6xatWqISLs2rWLrCgGCYFOJONdWElq1Both5wSKAjEJjjLTNrQEQH4Cb0MJIo6gNvoHU004IN/+Rp4Dmtra4TIZs2aUeN+CJe4aLD7iJX04z7t7e1DQkKoNB0QCqjMkydPcIlAt3jw9OlT+iobZWXlcePGQd9oaGgwoiq+C8aIwbul2lTKgeUgydRcXV0dHBxevnwJ5Xr16tW4uDjq8HK0H1DvqVOnSBZVdLfymmWQf95FdzIxMcH1pYcDSHLECPlb7gsl0bdvX4QYssAKtgOWF4aAs7wsBCzX9OnT//77b6EZ9YqKiqAO0fNFjHHB21H+D+359OnTkOdlvNffv3+nFvfSgcIZM2YIrkzh8ekT7Y0+USoUCFtg7oyMDHGqYWZmNmjQIAREdXV1tGqKFHGt4E7WrVt34cIF+qou6AYYVlwQ1DM2NhYEif5OxgCocW/B+kydOhWqFFdM6JQTN5WrIKhVq1bLli21tbU9PDzGjBmzd+/e6OjoV69ekf9CHCclJYGSnZ2d0QXgbcr+jfLPuzz+ik1G+oiUlBQYQWNjY/k72lpfXx+tB5YXFgpRm5zVZWVlJWeT2ZUdoIHQ0FDwh4jXwKX9+PFDBO/Ck8ET4/6S9US5ubkfPnyQgHf/4YM8/v333wXHgfD5mzdvRvQRmrKYYdZr1qyJQAYihIns379/69at4cKbN2+OFggKhJi4c+fO48ePo6Ki8OtIGmR0Q3yvkZERrC3+omM2btyY/sPxSvAouu2sWbOonMx0gPUv87FixQoRv5SsuEGVxo4d27NnT9HXSjBvCdeJpAy0DdxZCCyQH1oOjMS7d+8Q3NDOIbyohLgE0GpoOfXr19fV1UXbQxNC5KeSNv/yu0jWLRM+Ro0atXv37kWLFuF7iSxG89u1axcoed68eT4+Po0aNSrLpK+i8C6sLS4rPWo8f/4cUUD+hpoBBDtESbKw+e7du4cOHYIVEL0zhIM0gc4sNDkGA4zjToUCOp06+B1cXlBQIMFCfbyd4hhlZWWyvIjH976oKugcdjYmJoY+oisIxDtEPfS1zp07o72Ba1VUVBgrQlFVLT54/GXJ6I/4TETVunXrlnRENDl7+MyZM4iDIH6hezHFAagdcRkR2cXFBT9QSUnplztxBcfbuSNGpAYwa1ZWFsgVXPvgwYMrV64IHYah4xof9BJ4UwsLixYtWrRp0watDiwA1SXODmzc6HHjxnXt2hWt7uDBg+np6WRwBf0Ryg/tELrNwcFBRDZT0VAI3gW5WnbqhItFDxzEEcol76J5+fn5TZgwgTw9e/bskydPoPFlWysOBBDsy5YtW7NmzS/PY0GsEZoqstwBYqNmYcCUiE1QpdevXz927BgsBckKJGJqE0Rra2sLn2pqagreFXFyHwOIgPX4KOkFYNk9e/bs3Lnz5s2bqAb9X61aterWrRu+CBV7+PCh0FyV0JqIvJAmiLnq6uqdOnUiyYnEqRtiheBeatC2OO/lIDFAbGhyly5dQtu7f/++6KV5v0QaHzx+bhawLwKjlZUVVBcajziRH43nr7/+glA7cODAxo0bCfFDjCYmJj5+/NjX13fMmDGSnRSpELzL44++4kLTeXffvn3Tp0+XWoISaQLSfsiQIRTvImbBLujp6ZVLUl8OZcHXr19JHxZcfDRy5Mi///6bPksKyf/06VM4M+ppXFwc5H/79u1BIbibCAHk/DXyArJfQoJaITZRs1kIfNu2bfP39wfn4RtLOrmWoF+/fsOGDWvXrh3IjJxnLsG3CwVJPgX5mJ2dzfDZMBkLFy4E6cKUkLFreBFcz7y8PMaML1gWvb569epkpLFUqaaotCR0SLZsjYOYwAVH19iyZQsZuRHnHEZQI7oDrAX6hYiXveEDD9CDICvRYr28vCAWmzZtKvrz0XKgJvEt3bt3DwkJOXfuHCnH14WFhZ0/fz4mJkaCURBF4V2IHQbrkM2CkmXXYz8QrOGoRo8ezeOvykNA79u3L7f1ULYAQxw5cgRqjyI5gmp//OHh4TE+KAjGjrE6iRpnxnuXLl0aHh5OhpTR1T09PcE0hw8fJiUgFVg62E0JKnb58mVqDSdZlyT69eAwCwuLOXPmdOzYsXzFHNlim5GRER0djRBMP6sAXwR2nzVrFiImPekj7DWelu8IMC77rl27qFOSCJydnbW1tcvxWzjw+HecnCa0efPmtWvXCr4AMgviCU3Ozc0NchNMCduKlqCsrCz4Yqg03DW0H3zgqVOn7t27R1bVUYLsMx8n+ECzGcJHy5Yt8RUlqUaUo43BKJ88eXL16tULFixAsyTnLCUkJMANL1682NraulRJNhSFdxs3bgyKpQ7II3jw4EGPHj1kVaWKBrwIGgSRgRDvsLwlparnIB1ALM+fP59ButVr1Ojdu/f48eOpnaxCQU5BoFYw5eTkREZG0l8AZQlCkmBRFXgOIaxevXoMmikJDRo0GDFixIQJE0RXWDKguR47dmzDhg30uVUwrp6eXp8+ffr376+rqyuFDMk3btyAlWGkNLKzsxNzjJqDmMAVvn///t69e8Fn+fn5jP+2bdsWrbpbt24dOnSA4ilpBQAdTfkwNDTs2bNncHAwPC56DaJfUlLSixcvnj59Sm/keLxs2bJ9+/bhxeiD8M2CSbzpQOcKCgpCZdD1EhMTyTAMmoq3tzciba9evcQ//E1ReBfo3acPSe5DgeSXkFfA8o4dO5bKcgCrJPpYUw4VCnT+iRMnMtIwValSpbOV1bhx4345FIGg4+rqCqWIfi44/gbBHhAQgMBR2lqByA8dOgRvV9JpPAyA9qZMmQKCL/cEtqgJ8RPXrl2j21x8I+gWTRfUK53tcAjHu3fvfvz4Mb1QX18fAZebqSlH4Drv3Llz06ZN8Kb0YR4VFZXOnTvjajs6OmppaUmsddBEm/FhY2MzdOhQKpfL1atXEfmpkSSYsTVr1qAXwNEOHz4cf0XcZWg+CwsLsOy6detQc6IVoKQnT56cmZk5cuRIMcWoAvGuYMbE48eP496L1jiVF4jpTk5OGzduhKLk8Rc2x8fHwzTIul6KCAhtNzc3wa2r5ubmc+bO1dHR+e2339B7BQmVSlZVtWpVCGpjY+NTp07t2LHjwoUL1GuG84F/lZYVPn36tGrVKgQRxsF5DOB77e3tEb+aNGmiqqoKP1HueWtfvny5cOFCRGHGCW7+/v5jxoyB6RHH65QLcAsQlPfv388QIjC7CCDcYUTlBbT2SZMmHT58mL7QoUaNGgMGDABHwrDCOyKCldeKAZC3iYkJ7iB8Lb4R7Hv06NGoqCjqBdnZ2RBbp0+fhr2eM2cO4zQdOlArmO+ZM2dCCOInEAONn4MGDC6HzxFn54gC8W6rVq2ggOhjR5DYt2/fhhqSYa0qDmiyaD1ox3PnziUBHS3DxcWFO0NUmvjnn39ycnLQG+ln2BHUqVMnLCyMWmHw5vVrBu+SGU3qKVqvLh+Q1eCngoICkHHjxo0l27Cbl5c3duxYoVO5aDmIgAYGBqBzd3d3amFXuQPV+Pr168WLF+Gh4eOpcvzSjh07Tps2zcHBQZo77FEfKAD4GMbNgqZBP6q466AgwOVF+C0sLLx16xa8LL21/7vlxNIyIiKiQrddQDbV4gNh0NnZeeLEiRCde/bsQZWKi4tRvTdv3mzZsuXx48eImZ06dSqpZ6GDoGMOGzYMf0eMGEGGZ6BiQdgQpr6+vr8cDVIg3kUUc+/ff/u2bfRCCB955V0ef3DSysoKdoqcrHLz5s2EhAQ0OFnXS4EAgly5ciUuO2NhsIaGxoqVK42MjamSlJQUxm5dT09PoT0f4UOFD8mqhHj34MEDCPZ9+/YJ/hdtBt4OX+3k5NSgQYMKdXhwCdu3b1+3bh21chhfh+bav39/hDPYaymntQErbNu2DYGYXohbYGtry8jezEECQCnGxMRA/dPzXeDy6uvr+/v7Dxo0SJq7OtHSWrZsuXr1arQ0tMDExERqaeGlS5dQmTFjxqBWoje8oKFqaWnhE6AkSMmoUaOgaMHootWwAvEuYG1tzeBdaFtqv438AW3LxMTE3Nyc8C7CenR0NHQGN8srHSDQII6jjTF2wmhqaYWEhHTo0IEqyc/PP3HiBGO3LuJCRRAPnCWEudAzB+E2fHx8EE3KNwu8UID7YXPPnj1Ln83FVyPYtW/fXmoDy3QcP34cIolR2Lx5c+74v3IB1BW6A510lZSUPDw8wFtGRkblfuaPOIAxRWMD8ScnJ2/lg5Tn5ORMnz793r17kyZNateunYhPMDU1BXkHBQVRadRmzJhRr1694cOHi5j3USzeBQkxStLS0rKzs3+5i6vyAnrNxcXl9OnT+JmwXDf46Ny5s6zrJf+AyomLi5s3bx5joSZM5LBhw7p27UontocPH2ZmZTE8cfmeAPr06dO3b9+iGcBzgHQFM3IMHjx42rRp0O8Vfeg3j7+NMjAw8NGjR1QJvhff3rt374o22SUhNTUVlE92eVIAGcycOVNedxtKGegIDNKF93V3dwdLyXbivHbt2uiPbdu2tbS0XLZsGXW8VWxs7LNnz1BCl8gMoOYwNkuWLIGIJNnL0YsXL16soqICEVnSuxSLd9G3EcgYEScjI0OOeZcswGvRogUCLo9/kAt8VadOnbgVIhWNx48fI6wwSBeXHTIIGp+++OLTp0+bN2169t85xW7duhkYGEh8m8hGWHL4XWJiYkREhODBABRAtLB0MMHib4QoS63QAseMGUMaJI+/UMXe3j40NBTGQibNErWCFUPkZZAugHp6e3tLv0pyCU1NTRAYOdIYXAU+g7KUdaX+D8rKyjCprVu3njx58qVLl37+/ImGcfny5bFjx65YsQI1L6lxQpzByaD7jBs3jixiff78eXh4OOjGzMxM6NIwxeJdXLihQ4euX7+eKsGVvXLlinz7P3V1dWdnZ9hcxPcvX75cuHABgk5fX1/W9ZJnILgw1grx+P2zW/fuQRMm0JfQFxcXo5MzUgH/+eefaJOSbZAlR7vjM8mhZiQQiACE+dSpU2HBK3oo9cePH+np6bt3746KiqI2MdetW9fLy2vChAmQhjIhXVz/O3fuzJgxg5GHEoAOmD59uvSrJK/ALV67du3Nmze/fftmY2PDws3QkIBwKWifixYt2rVrF1mEe+3ataCgoLlz59rZ2YkYf8J/p02bhgZDDsrEu8LCwuCDwb6C1KtYvAsYGBoyShISEgICAuR7Z56rqyskG8kpn5qaeu7cuZYtW8pkQkURAHEDtcs4upXH3wMaHBzM2KqLcL9v3z7GblEjIyN049IuMyGZnhAvLl68iFYtzluUlJQmTZokBdKFlcQFiYmJuXXrFuW88aWIU4MHD5bgLIdyATzNo0ePEB9xuRiL2oyNjdetWyc0KRIHiQEp6ejoKOta/AIGBgYRERFNmzZFwyAl8GboJmvWrOnUqVNJ70I4dXNze//+PdiElKBRxcfHw+kJkotiRV7oDh2BTG8IVYh9zZo1k0mVpAMdHR0XF5fo6GgePy//5cuX+/TpI/GCWA6iAXZBFxUsnx8ayji8E8L/2LFjcSdO0Atr1arVvXv31q1bi+//wB9ZWVngif379+PBL4/CJYC6h9EcOXJkhZIu1ADMd2Bg4PPnzxmj7jAWvXv3ltXZJP/888+zZ89mz5599OhRRmoq3Kb58+dzR4koLKC3QkJCmjRpQpHonTt3vL29z549q66uXtK70JLBsvfu3SM7g6Evc3Nzoec43v2tSdOmbdq0oZZ98/gZ+BAR5Jt3q1Wr5uPjQ3gXSE5OhsGC9uTOEy1fIJSDYyCTGQuYoYXXRUUxxDJejC66bu1axsxrq1at3N3dxVzQW1xc/OHDBzC9OMvyq/BBbjr+gnHhvysoCRQ50zcnJwcSZOXKlfQLgtZoa2u7bNmycjlCXGKQI5AFdzDDfI8ZM6Zr165SWF/GobRAuM7Ozr558yb6Dszl2rVrITqtra2NjY3V1NRatGhhaGioqamJNkYOdZb4iyB//f39QaX4S8ZCoNI8PDwOHz4sYhQE71qyZElmZiYYum3btjD3QmWlYvEuj39ddPX06Lz78eNHxEoLCwsZ1koKaN++fcuWLckK0ocPH4J60Szk8hhEWYEsz5kxYwa1EZAAxDZ69GgXFxd6IfgyNTVVMJ8G7oinp6c4s++IBa9fv46PjweBMdJPMlC/fv2mTZuqqqqam5sjKjVs2BChCrEDfq7iplfevXt3+vRp1O3ixYtUIcQEVMWwYcPwG2WbhuLFixezZs3atGkTo7xBgwbTpk0bMmQI1zVYCMTqiRMnbtiwgVF+ig/qKRq5s7OzpaUlLFZZ0qtBLvfp0ycjI2P16tVkt9uVK1cWLFgwc+ZMEVkOQTG7d++Gl0MLV1FREcr9Cse76E6Mw7xwLy9cuACFK53sr7ICxPucOXMGDhxInh4/ftzLy4sLLuWI/Pz8zZs3M07eBqB5vQcNou8a+vz5M6TewrCwuwJ82atXL9CS6EgBgkejPXHixPbt28+dOyd4pCAFdXV1BwcHaEpTU1MdHR2pbUK9ceNGZGQkQiH8LlUI2Qe7AMbV1taWrZWEXkH4RnBklOMeBQYGent7y2T3MIdfAu1KkHQFkcpHvXr1YDZ68IG2J9k3QodBNMNYx8TEfPr0CYIVfbxJkyZjx44Vkc0KHU30WI7C8S4uVtMmTRiFBQUFeXl5crybiMDJyUlTU5OcUIS4f+/ePcmOjeMgiKKiopMnT0ZFRTFGmNu0bTvS3x9NixrSf/Xq1Y4dO3bt3CmYrhnRYeHChb80gunp6YsWLTp27JjgvhcKJiYmvr6+YFz4S0QBqSV+gi3YtWtXREQEfW8u8O9Bh+PHw4iIk722QvHy5ctJkybt379f8F8zZswIDg7mssqwFqUaI0FTTExMhEONjo4OCgpyc3OTbIgFLIu3X79+HR/F4x/ngBZubW1tbm4uwacRKBzvwvW30tU1Mja+d/cuVQjH8PbtW7nn3bp16w4YMAAhm8efJjlz5gzMkKwrJSfIzMyEwyN7EymoqKiA/MzMzNDqoJS/ffsGubM0MlLoQVigxp07d4pIyA6bC6N84MABEec54ov09PSmTp3ar18/aQ5mkNlccO3w4cPPnz9PlUNtkCTyXl5eMt8yTtIvg/737t3L+BfqNnv2bPCuTCrGQUy0bt06ISEhKSmpcePG0JS6urowtWhjxcXF6HpPnjwBO+7Zs4fsviX5n6GD09LS0CyXL1++fft2IyOj3/gQ/0v/XY2ro4Pe3bdv39evX/P42YU3btyIhg03LNkSGYXjXR4/hRMsL513nz9/DvPHqk3cFQEEF3t7+zVr1hBPBtcFdS+vxzFJExAxy5YtY4wwV6tWDbLGwd4erhSE9OD+/aPHjl2iTXbSoaGhsXTpUhEtEIwLtl69erXg9iSCP//8E9HB09PTz88PUUnKK+bevXuHisHmpqamkhJUANVwdnYeN24cbC4bSBdBE6JTkHShR9ER5DhfrDzBgQ9GITQryVgOMh47diyIFnf54MGD6HfUokVEeLgOSFIXFxcJ+NLS0jIkJCQwMJA8jYuLc+ZDssljReRdJSWlxv8dX3316tWdO3dgR+R7Fy9in4GBgY2NzdGjR3n8xIHHjh2DEZF1vSo9yMHdjEI41yZNmoBNM7OyLl68+KnkdFHQ4PPmzevevbvQ0WDIdrg0iKSoqCjBoWnqE1xdXRFW9PX1pb8tG2Fu4cKFaFT0bULW1tYjRoxwcnISnVleasjNzQXpbtmyhVGO6vn6+g4dOpSb05UbIMqBI729vUG9sL9Xr16FIebxU4JPnz797t27EydOVFNTK+3H4gMRMEli86ysrE2bNnXo0EGyqTpF5N3atWsLmjyYkg8fPsj9llZoDgg3wrs8vuXleLeMgI6eMmWKYDnE3Pro6I+0pP+CAEeCmaZNm2ZmZlbSUqPbt2/Pnj379OnTjJljCpMnT4bN1dXVlf4quaKion379s2dO5eRFQsXBKTbvHlzlhw6CdKF7UYUZpyqW69evTFjxowePRodn9tTJ0+AhG3RogW8L/Totm3b0INI+YsXL9asWYO/K1euLG0+OATPsLAw6kCR+Pj4GzduSHa8myLyLm6JlZXV0SNH6O5BQXgXot7CwoLaUIQ2BA2op6cn63pVVnz//n3+/Pn0bO8USqJJOiIjI8FPJY2yfPv2LSYmZuTIkSW9HbcSHg5CSsrn5RHk5eUhnG3cuJFOZgh28OX29vbsoTFcxkGDBsXFxTHKSa5s8HGDBg1kUjEOFQ1oWW1t7VmzZtnZ2aGjkQMP0FxjY2MR8KHDSpur0sjIaNKkSeHh4Tz+7NLSpUs53i0F1FRVGSngHz9+DIMi8XLzSgQ0RBMTE8K7P3/+TExM5HhXMsDtQUrjApbqXdWrV2/WrFnXrl0DAgJK2qcLOk9LS1u9ejV4V/C/oLSmTZu6ubkhBEh/MeA///wDJrt+/fqcOXPo2SgRwvr27QvzDefNEtJFVbOzsxElT58+zfhXrVq1vLy8xFk9zkEO0KlTpx07dsydOxct9vPnzyi5cOHC9OnTQ0JCSpWjlOzo3bx5c25uLp6i76ekpEiwsFlBebehsjJjLyN4KD09HQZC7rMWo50ZGxsfPXoU0ROBae/evT4+PtzxohIgNTUV3o6xhlkENDQ0TPkA6UL6lGRzYZQPHTq0Zs0acJvgaX1Av379cMu6dOkik+3XCFs7d+5cvnz5vXv3qMJWrVqNGjUKtpIls7k8vqbMyMgA6aK2gokzAwMDp06dysLU/BwqAlWqVGnTps3ixYtDQ0P37NkDy4uetWXLFmVlZbQE8deWQlDCpQwcOHDFihWkZMGCBQihpWUNOeeYktCgQQPBZRTPnz//+vWrzPcXVjT++OOPjh07qqurE8v79OnThw8fmpmZybpelQxko+pd2qr4kqCqqgqixTVv27atlpYW2p6IrBHv3r2LjIzcsGED2bHAQPPmzYOCgjw9PUvKg1PRyMnJmTlzJmQB/fQed3d3OG8RSkL6ILmX4cgPHDhAjgOhY8SIERMmTOBIV6GA/qKjowOxhS52/PhxyDJ0YVAvTEjPnj3FJ040Gzs7u3379pGDLE+cOAF5V9oTmhWUd3GVe7i4XL58+f3791QhSSgv97zL489SNGnShPAursC5c+c43i0V0GmTk5O3bdvGWKdDR506dUaPHu3s7AxCwuPf/gcRH4uejLiwfft20Ibgf8HcS5cuxZ2S1ZDM/fv3XVxcINTo1QO3TZs2jUr7zBLk5eWBWQ8fPix4JeHL586dyx5fzkFqILvblyxZcunSJbAvSp48ebJmzRrEQ/FnGIl1RjckvItQcOHCBY53xUULLS1Goq87d+4UFhYqQods2rQppN/Fixd//Pjx8eNH8K6fn19Fn3kuT8jNzd2zZw91cjsd8HxwtyNHjrSxsRF/9P7z589JSUmwkvTM4RSUlZX79u0LetPQ0ChTvSUCqAv94tixYzNmzKCWIuJnIvpMmTKle/furJqaIUf7jRs3jlp3SqFGjRq+vr64yNzpfgoLqENdXd2dO3f279+fpFxOTEzcv38/Goz4eYJhWuCS4XS/f/+OELps2TJ3d/dSTdWxqMNIGU0E8mVfv379xYsXMglt0oeHh8eRI0dIosHXr18/e/aMO/VMfIAjDx48KPRfPXr0WLhwIWSNOP4PPZ/kKI2Li4uIiBA8eh0wNzcfM2aMq6urTIQRSDc/Pz86Onr16tXPnz8nhSAwNzc3hCpYeVYd2lNcXJycnAx9cObMGca/0NnHjx8PE8yRLgc7O7vJkyeHhISQp7C83bp1Ez8Aos1DVcfGxpIhQ6jSBw8etG/fXvwKKC7vNm7cuJpAyHj8+LGIk43lCUZGRtQMd2pqKrwvx7tiAkyJyE7GqQTh7OzcokULEaT77du3rKysa9euQXTjo75+/Yp+ixKhxxsMGTKE5HuS1UZYKLNJkybB7NJ/L9jL398fql/mWajoAOmeOnVq1qxZJI8uA+Hh4UOHDuXmdDnw+CLMz88vPj7+7NmzPP4M4759+0oVAFu1aqWiokJ4F+r51q1bHO+KBWgWT0/P0Pnz6YXp6emyqo+UAdnRtWtXciIvSWH6/v17LmekONi+ffuTJ0+E/svMzAy9t6TdtKBYENiKFStIAh3GWeuCWLBgQWBgIOSRrKZOX79+3a9fP5LtlipEtLK1tWVJQgwKUDM7duyYOXNmdna24JwuJI67u7tMdjlzYCcaNmwI6iW8C4SFhREpKebbmzdv3q5dO3Rk9GJI0qSkJG9vb/H3Fygu7wJGhoaMkuTkZJnURPpAKO/Tpw/hXR5/VfPbt2853v0lMjMzR40aVdJ/hR61DbrNyMg4fvx4VFTU48ePf/kVoDQjI6OpU6f26tVLVmdTgsbgHWEQqWXVqJWlpSVcY6l0vXTw8ePHXbt2wem+evWK8S+YkiVLlri5uXGky4GOqlWr2tjYoIuRhOc/fvw4dOiQiK7NAOKnnZ0dJDgZB8rNzUXbY5wwK+rbJau0fECrRQtGyenTp/Pz8xVkKz30GlwvCazXrl178OBBixYtuPAkAtC2ERERIl6Qk5ND385bVFQEnj548OCWLVvu3bsndJUyA6C3nj17TpgwAdZZVttyPn/+jDpPnz6dIt169eqhVhMnTjQ2NpZJlUQA13zx4sWIgIKz49ra2rNnzwbpss2dc2ADlJWVraysEhISyK4EdFIfHx/x03Tr6OhQixvAGm/evOF4Vyw0b95csDA1NRU3Q/qVkT5Aun379l27di2PP4135coVKDhF2EYlMW7dulXSciqCrKysFy9e/Pz5E64XlvHEiRPr16+/cOGCODkjCYKDg4cPH66hoSGrqdPCwsKYmJhFixZRq6hq1arl5+c3fvz4Zs2asWqzEI9/EPpff/0VHx8v+C91dXU4XScnJ5lkF+HAfqBhdOrUSV9fH60IT+/evXv//n1TU1Mx345OSvEuzO7Tp087dOgg5nsVmnfhJxDjqLFWgjt37igI7wKwAoR3efw1uv7+/hzvlgSIYsRx0Krol7179w62GNZ26dKl8+fP//r1q2ib26RJE2dnZ3R+qMCOHTtCDMlwhfCPHz/gHUG61NwziBY/xMPDAw2DVaSLqh49enTy5MlkbQsDqO2uXbvMzc258RvWoqioKCcnBy0tNze3bt26aPbVqlWT5nYStGdNPgjvokWlpKSIz7t16tQxMTGB1ObxB13S09OLi4vFbG8KzbsArjKDd0E/o0ePllV9pAwINMR6cgw7/p47d27gwIGyrhQbAe68cuVKWloanUSrVq0KC4guR09DCBrAy8LCwgTPeSWoWbMmyNXa2trV1bV9+/b4hAqvvXjIz89fsGABtAVVoqKisnz5cpCuDGslFLjgBw8ehNOFyWD8C2La0dExIiJCEXKtVy6AlgoKCh4+fHiRj/379wu+RlVVtU+fPnA+7dq1Q9eoaBuAFg6mB1mibuQYkmHDhok5K0GmeMnZbggLENyfPn0Sc8G8ovOursCRAGgNuHy1atWSSX2kDHAAoirhXR5/hqNv376yWsvDZnz8+DEhIYFx/K2BoSFC/JaYGLINmiA5Ofnq1atEQTNAlib16NHDxcVFW1ubVTtfQWDQCnQNamBgMHfuXDc3NxnWSih+/vyZmpoKQSBIug0aNECFZ86cyR41w4GgsLDw1KlTBw4cOHHihNAcqASvXr1aywc6CHpKz549oU0rbuc6pLOFhcWePXvIONaXL18go9XV1cV8u46ODvX4w4cPX79+5XhXLLQQWFrF469ZRdCRfmWkD0g2GxsbLS0tEsJOnjwJzujcubOs68U6PHnyJDExkZ4VEpLFydHRpWfPff/1tffu3aPvuqGAixwUFOTs7Ax9zaoETzz+7P78+fO3bdtGlcBtgHS7du0qw1qVBNyFDRs2CG49aNq0aWBg4KBBg0p1wgwHKSAvL2/GjBmwhtSigV8CPW7FihWHDh2CtB0/fryurm4FTRloampSZPn9+/f379+Lz7v05IYkd5WYb2RX/5c+atSo0dXRMeG/6zJwyxWHd8EHvXv3Xrp0KSmBVxA8NE3B8enTp/j4+OvXr9MLQZ82trZ6enqM4QGhpOvj4zNnzhwQA9sYF3j79i1i4pYtW6io0bp168jISCsrK3ZOjkIdbty4kVGI6IkwjRj9xx9/sGoemsOjR49GjRp15syZ4uJiennt2rU9PDxatWpFMojB6UJLHTlyhP4aWKBNmzalpqZCF8IPVET3adasGZXi8fPnz9nZ2SYmJmK+V1VVlXqcm5sLTy/mG1kXBaQMdFFEGQbvXrlypWfPnrKqkpSBNufk5HTgwIFnz57hKboHeNfOzk7W9WIL/vnnH/QoxHp61AAhGRoZtWnTBg+G+vpOmTy5pMVTkNITJkyAYGdh+mvU+fXr1xAE69evpwrbtm0LAmPt0kJo4pCQEEbKETU1NegGbpyGbUCXuX37dp8+fcjiIx5/XBcsO5gPHR0dxk45aFbYzatXr65ZsyYlJYXsxsaHXLp0adCgQeHh4W5ubuU+O4MPpPQlpKf43MnjH7RAPf7y5csvM+FQUHTe5Qkbat67dy9sH6um3yoOaDrGxsYdO3YkvAssW7YMwZfLoUHh4sWLjHy/jVRUhgwZQpwuLh3Um1Debdy48dSpU319fdmZnvDDhw/Lly9ft24dVWJtbb1kyRIWZsYgePPmTXBw8IMHDxjlEydOxF2QSZU4lAQyDT979uycnBxSAoMLiR8QEGBhYSE0uiIWNWjQAK+xsbEB+65cuTIpKYkkpoANhX6tUaOGi4tL+brehg0bUjvNPn36JP5IOI9vWiT7Uo53hfBuUVERLI74OcMqO0AP0KQQlUSW4sHx48e5hc0EINTt27czCk1NTalsrjBbNWvWFJTJSkpKYWFh7u7u7NyaBW0OcRkTE0OV9O3bd+HChaxdBvz169fo6Gi0TEa5q6urn58flxmDbUAwiYiISExMRDjl8ddDwONCNomzNx2KtnPnzkZGRrGxsfgQkuUN9hfUi2AF2q6gOkOJpqWlif96ic/YUHTehVNp1KiRgaFhWmoqVYiQ9OLFC8Xh3SpVqjg6Om7atInwbl5e3tatWyE5mzZtKuuqyR7Q3YJpGYYOHUpp5EOHDn3+/FnwjTt37uzSpQs7+eDbt2/wtXC6JCby/ud0xU+4I30kJCSgiTKG8rS1tcPDw7mxGRbixo0bu3btou7X8OHDZ8yYATsr/uw7lCs6mqqq6qhRo8iY89OnT6GxYIIhdiuq3lKBovMuj5+Ox8DAgM67CKOpqanm5uYyrJWUgcg1efLkW7duvX79Gg4Plhd9ZsyYMQq+p+jnz59Q3IxliogdRHHjQt2+dWvZ0qWMtVSQ9itXrnRycpJqXcUGQiF+FOiKkC7Mh62tbWRkJGtPwMR1fvDgwbJlyxj7uHCd586dy2atoMioWrXqH3/8gcYG6dm1a9dFixZJkPcUb+nWrdv8+fPB2WS8Gm0ALQElbFC0jJVi4oPj3X/HNDT/G3E+ffpEdoOw6piziga4BKZnz549PP521SNHjtjb25uYmCjURWAAKoRa6U0hfMkShAOQMf4bFRXFyMVfu3btiRMn+vj4SLGapQDi4P79+xHFyKHfVapUad++/V9//WVsbMzaG52fn79169aUlBR6Ibqtr68vAjoLl4hzAGxsbMC1p0+fbtGiRVBQkMTJxnGje/XqBfe8efPmL1++fPv27fjx425ubmzwRbm5uZK9kWuy/0oq1f+OWuDWQl8XFBSwcA1qxaFGjRoIx1evXiULrBDm4IpgJhTqIjBAktHQ0bJVK1DU2TNnLiUnX79+HX6X4YadnZ39/PzYyWEwuBcvXlyyZAm1vlRNTS0kJAR6i50V5vHrHBcXh5jLmEFv27btoEGD6BsoObAKiBvDhg3z9vYGcZZxjWqjRo2GDx+ekJBAcoLC8h47dqx169ayOjiEgtAJJnHA8e6/4yHNmzVTVlamixdI7JycHEWjHAMDA0RhNHEef1n8ypUru3Tpws7kCVIA5BeVvJpC7Vq1+vTp8+XzZ9CA4LYBxIIxY8Y0bdqUhVtIf/78eeXKFXjxO3fukJJq1apFRESQPa+yrZsIkOU5jEGFJk2ajBo1ql27dqyVCxx4/C065dW0jIyMfHx8Zs+eDZkLtrt27Vp2drbQrEeyAiSg+CsoOd79d2mVWpMmOjo6dN799OkTWb+uUKhSpcrAgQMPHTpEfB4uwqxZs6ysrBTzRJeHDx8KHi138+bNkl4PAQcOMzMzYyEZFBcXp6SkDB06lDoAGPc0PDy8f//+sq2YaHz9+hWhlpF0E3LB3d3dzc2NG2FWHOBe9+7dOzQ0lAwvPXny5NmzZ+XCu+ga1PoMJSUliDnx34sQQT2uWbOm+CKDa7j/Ar6WnnkEePny5YMHDywtLWVVJVkB4Tg4OBjsAjnJ42cbnjp16sKFCxWQeuPj49+/fy/mi8nqJBCb+Od3Sg2ILIcPH54wYQK1RVtNTW38+PFkYIO1AOmGhYXRs1cSQNkEBgay8DpzqFC0bNkS7uju3bs8PuHdv3/fxsam7CnV8vLy0NLIY0S5Ro0aif9eujeD2RV/3Jvj3X9Rt25dxkQRvC/u67dv32Q+hSBlwP2bmpr6+vrOmzePlKxYscLCwoKFh9JUKMC4iYmJ4ievMTY2DggIYOfmV/yQyZMnU6SrqamJp97e3mweXgZOnDgBR84obN68eWRkJKsGGDlIB2iuTk5OhHd5/LWf379/L7sfQE+neBfRvlS8S0/hAq8svhbkePdf1KpVS3ALILRMQUGBovEuj381vLy8rl69GhcXR0rmz5+vp6fXpk0b2VZMmsjKyhJnosHc3Lx37966urqtW7cGJbBw5PP69euzZ89+8uQJeQrSnTVrlru7O8v9Ympq6sKFC+kHURAsWbKEDQtZOcgE9MNxhSZClwBv3ryhlkch2pdqpd6hQ4eox/C74u+6ZF2YkAl+//13UzMzDU3NzP95Ah5fB3369EnijCSVF7C8IJJx48YhWJMFhAiCcEhbt25VUVFh4YqhcgfZMMpYy0MBjAVR7OPjA8uopaXFQq4lwK+AeggNDaXOeaxbt+7w4cMHDBjA5lkDkjV62rRpjI1D6KRjx47t2bMnC6fPOUgH5d5u0dgQ5ajpJHy++IdZoXPl5eWRxzo6OmZmZuLHRpaGDOlDVVUVljeTVvL48eOcnBzWJhOoaFhbW8PJrVq1ingO2N/o6GgEPkXIDQT9e+HCBcFMrbVq1Wrbtu3IkSMdHR0hQWRSN/Hx8ePH7du3nzp1ijytUqWKh4dHYGAgm0mXxz+oFdW+ePEio9zKysrf31/BE7koOAoKCsr3AxHczp8/T84Dhp5r0aKF+P366dOn1I4G2LNS5TfkePf/o2HDhnX/m+QavPvixQtFy55BAa6OrMQhmTQgCcG7rVq1AhmzfF6w7MCPFTyaG7996NChMIuVIkFScXHxmTNn1q1bR/JjAJ6envC+7EwWTeHHjx/nzp1bs2YN5SQI9PT0Jk6cqK2trQjDLRxKAiNhWdnx6tWrly9fkscIa66uruK/9/Lly9QAdYMGDUp16jPHu/8fsHGMGS9cU9ySoqIiBZziJVBVVQ0LC0tLS0vlJ9HMyspavHixvr6+kZGRfIe/zMxMRnr0Zs2ahYSEuLu7Vxa/lZ+fv2jRIsqyW1hY4Cn7J01w5efPn88IryRPr4ODg9wLPg6iQT93GU6p7JEZke3evXvkcdWqVTt06CDmG+G8IRAJ7yImGBoalqpzcbz7//FvlmZDw7Nnz1Jr23h8efXlyxeF5V0eP+882rqNjc23b994/EU606ZNi42NZfmqnLIASuv27dtUbyTAdahE+5h//vy5atWq5ORk8hRxAaTL/nM+vn//Pm/ePGo2mgAKz9zcfOTIkXLc5DiIg+zsbGo/PdlTVMaRyI8fP9Knkzp16tSqVSsx3wtqyMnJIad/Qhd27ty5VDuaON79P5iYmNSuXZvOu2/evBH/KGN5BTQgovbs2bPJ6oOjR49OmTIF8VFeJ3oLCwupvQoEEMItWrSoRKcz3bx5c86cOeQxtAIem5mZybZKvwT6XWhoKP1cQoLWrVtHRkYqWuY4DoJITEykcrKiP6qrq5fl00CZjx49OnnyJFUyatQoMd9bXFwMdUglW0UkbNu2bam+nePd/4OGujpjFBEX98OHD+xfQVPR8PLyQhtdvXo1eQovBfMUEBDA8slCCYDeCBlLbaAiQL9ydHSsLMMeILCQkBDqqY2NjaurK8uHxxFPDxw4sHjxYkY5tE5YWJiBgYFMasWBPcjPz9+zZw/Fu82aNSvjUYAwVGhyt2/fJk8tLS27dOki5ntzc3PPnz9PliDAc+ONpa0Mx7v/h4bKyoyzpZ4+ffrixQsdHR35ns78JRo2bAiWxdWgTh1fsWKFkpKSXJ43DrOLX0ovgdmqRHtGL1y4QA3VqqqqDhw4EOaA5Q0YdV6wYIHg2BKcuoODg0yqxIFVSEpKunHjBhnXbd68ebdu3coo+h8+fLhmzRrqqb+/f53/rqsVAZgQirBJbt3Sps3iePf/AHEtOIFHzqNlediqaJAdvQiCEHpkV+WrV6/Cw8Phel1cXORpvffPnz+vXbvGKOzQoUNlSZBUUFAwd+5cag0zam5vb8/aHca8/w33oc6MCXU0KoRCLy8vNleegxSAFvL48eO1a9eS83d5/M2yNjY2ZYnJHz9+DA4OhocmT62trXv06CHme9HFYD+o5lq9evVSpXQm4Nr0f+Do5MRYyErlkefQpk2bqVOnTp48mVyTjIyM0NDQ+vXrW1payk1wLCws3L17N70E3ZvlhwfQAU9Apfto3Lgxas7m5VQkRQY5pZXxLxiashzaykE+gBby9u3bjRs3Xr16lZQg4AQGBpYqmyMDIM558+YlJCSQp/ioiRMnirmAAPV59uwZ9V5g8+bNEkziyEm4LC+YmJgwSiDGyeAGB5AroiEs78iRI8k1gfddvHhxREREq1at5GNIIDk5mVouQYH9i5IIvn37hojw4sUL8lRNTU38KSuZ4MuXLzt27KAn2yMwMjIaN26cpqamfDQqDhLj/fv369evj4mJoTJmeHh42Nvbl+UDIyMjV61aRZ7WqlXL19fXyspKzIFishCBGhIzNzd3dHSUoBoc7/4HgsOJR44c4XiXQo0aNby9vd+9ewfjS0oSExODg4N37twpH2us8EMYJV5eXmVcwSE1QDHAFpD8Yn/88YenpyfLlwQmJSWFhYUxUmTgasPp2tjYyM0gCgfJ8ObNm5kzZ+7atYuaN3F2dkaJ+BOxDIC8QeHr1q2jNq106tQJvCv+1oyMjIyVK1dST4cNGyZZZbiW/R8Ixqn8/PyHDx8aGhrKpD4sBKh3ypQpCO5z586FIoHHOnr06JgxYzZt2lT2M7lkC+iJLVu2MAoHDx5cKSawv3//DuMYHx9Pnv7555+9e/dmbc1J7uhevXoxyiEX+vXrN2jQIPlbr8dBTKBt/Pz589KlSw4ODvSldkZGRsuWLZNMBOMzEckRspYvX04V6urqokT8Pbuo1erVq6lj2i0sLHr27ClBZXgc7zIA3sV9pSbwCbKzszneZcDf3//58+fbt28n+TRAV+rq6pMmTapbt66sqyY50NUZJQ0aNBA/hY1sAXNAJcoAhg8fLn5AkT6gZd3d3QXLO3fuPGPGDI50FRZFRUXPnj1DPFm1ahVFulBj1tbWixcv1tbWluwz09LSIiIitm7dShXioxYtWiR+7wbp7tmzhzK7sMijR49GfJCgPjyOdwXR181t9f9G/wnu3bsn2SC+HAMCZeLEiRAoJ06cICWQotWrVw8ICKik1Pvjxw/BpA1ubm6V4ucUFxffuHEjKSmJPFVVVfXz85NtlUTg8ePHU6ZMIclH6bC1tV23bl1ZlsxwqNT49OnTyZMnwW1XrlyhjoBEB+zTp09gYKCJiYkE4zcvXrw4ePDg33//ff36daoQH7VgwQInJyfxP+f27duhoaHU0+7du9vZ2UmcuJTjXSaMjIwYJWgEMqkJm4EOoKurO3PmzNzcXLLUsLCwcO3atWpqap6enpUlnyIdsO+Mg+cAFxcXmVSmtECQQmShpsEGDBiAuyPbKpUE+PKwsDCEV8ayCYTCFStW6OjoyKpiHGQLNAxod2hf6qACHn/rPAgS8hdqrLSkW1BQcP78eXwm+jXVNXj8SeIZM2a0b99e/Hmxt2/fkkz15Kment6gQYOgbktVHzo43mVCcDPW7t27Y2NjZVIZNgOttmPHjhEREd7e3mQNcHZ29vLly7W1tTt37szamcWSADkMuU0vAQcIrm9nJxARDhw4QD0dPnw4O+faoQ+WLl26adMmRrmWlhbiIzebo7B4+PDhkCFDGKm5e/ToASkmwdb5oqKipKSkJUuWUCNAFIYNGwbbWqr1ht++fUOLjY+PLy4u5vEPaoMOcHBwKEsX43iXCaG3JD09nc2zZTIEKHbVqlWjR48m21fu3LkzZcoU9BbIyUq0CQRdKzEx8ePHj/TC7t27KykpyapK4gNRZuHChdTT8ePHa2pqyq46JeLz589bt26lHylDUL9+fdS5Q4cOYmq1Hz9+5OXlQeplZmbCiOTm5uI2wQ81b94c/I0H3ELoSgS40ri4uHHjxlGrav74449mzZr5+/sjqtSqVeuXn/D161c0LXwOQlBGRsbNmzePHDnCyLsAjmzbti1Id+DAgaVagYwP379/f1RUFHHMiGlWVlZjx44t4xIEroEygbtiZGTEyJ7z+vVrjndLQrdu3SAtAwMD37x5w+MPy0+dOnX9+vWVaMwQERyKAQRGL0QzqBQD5teuXaPMLlSjk5MTO7MxHzt2LDw8nDpShgDdbcSIEZ6enuIcNwTGffDgwY4dO2CPUlJSqJ3KBMrKypaWlvj5vXv3ZnO2EA4U8vPzYSUjIyMp0q1bt66Li4ufnx9upYhmjK4KvQXtlZaWdvfuXeiwly9fgnEZe9IIzMzMrK2tfX19dXV1S6XJyCHWELVU4lhDQ8N58+aVZYSZgONdIbCxsWHwLm4tjJ2s6sNyQPr17dsX3QAykJScPn06JCRkzZo1DRs2lG3dxARud3Z2Nr2kLR/sX1j7/fv3tWvXUk/BOq1bt2bhIPPhw4eDg4MZOUngbAYMGACvI85aKqg6iLk9e/ZAIQl9AVogvuXs2bMxMTGIlXZ2duVTdQ4VAzL+gTtF7cyBCEMj8fHxadq0aUltGL42OTn54MGD169ff//+PRwRfe6WAXRhb29vGANNTU0JzpG8ceMGYtqTJ0/IUy0trRUrVpiampb2cwTB8a4QqAmIZQYNc2AA/DRkyBBExrlz55KS3bt3o5nOmTOH/an+Pn36BKHAoAT0LtSf/UPlV65cOXLkCHkMw+fs7Fx2MV7uOHXqlLu7u+CxB126dAkNDf0l6ZLV2hMmTLh48eIvk9ggCsMK9+rVC+wLOVimenOoSJw/f378+PH0Gwrvi1v2Gx+Cr//69Wt8fPzs2bNv37798+dPEZ8MPQe69fLy6tChA6FbCTry1atXO3bsSP8iSARbW9tyiQkc7wqBrsCQMu73t2/f2E8hMkStWrVGjBjx8uXLbdu2kXQw8LsaGhpDhw5l57AnhZycnIyMDHoJbnSLFi3Yf+YrrnNsbCy1HAxholOnTqzSCqBMaBpoMkHS1dPTi4yM/OUKF/y6uLi4WbNmCe47EoHCwsKAgAD87devnwRGh0NF4+PHjyEhIRTpNm/e/MCBAyVZyS9fvoAF4TXxGkHGhUtu2LAh4g9utLW1tY2NDTpCWXajoVudPHkSgYv6rgYNGkydOtXFxaW8OhfHu0LQQGB0tKioKDs7u7IcSiMrqKmpIdiBxtBqf/z4UVBQgMCqqanZtWtX1i51QddCQIedohcaGBhA2LJ/kBnBKCEhgUxLQyXY2dmxbV7z7du3S5cuZYzh8/iJbTdu3Kivry/67WhCK1eujIqKEkyaTYCAiF6J/5K1BXRAAs6ZMweaz9XVlVPMbMP+/fupDbW4gwgUQo+OBzHn5eVBXOIFDHHcsmXL1q1bI+agtxoZGaHlQ8OBesu4k+Ldu3e7d+9esGABdVoRPjkoKMjPz68cBRxLo6FsoaysbGZmRj8Pjiyh5HhXNNDiDQ0Np0yZkpaWRlYiPHv2DK5XS0sL5kbWtROOz58/37x5kzrDhwA9Db1aVlUSEzBz+/bty8zMJE+hb9zc3Ng2s3v//n20AUZh+/btIyIifnmaPSzy9OnTN2/eTOXEpwOhdvDgwXBIiLxg94sXL27duhVfR38NIjU5tAMBmlXDABzmz59PPfbx8XFwcBDKl7iDCxcuhM2lFkxBwVtYWPTv3x+mVkNDA3JT4uQVDIDj4Rngqjds2EB9XePGjdEIvby8yjd/Dse7QlCjRo1Wurp03v3y5Qu6NOKFDGtVKYC436lTJwS7AQMGwIdBrxw/fhxKdtKkSRJnM69QgL0YwRr1tLa2Zv+KMPDZrVu3SJ5O+DlfX191dXVZV4qJy5cvMy4v+BJmAkFTtC8B6S5btmz9+vVUCnsK6J6I2gjW9evXx4eAUKHq0OocHR3HjRsHAqa/+OrVq2BufKM4O1I40BEfH3/27NlGjRpB30icELEkUGrM2NgYpCvUSh49epQsC6CPLYeEhEyYMKF27dolTQNLDJBuQEDAoUOHyD5dHr9bIZR5eHiUu5zleFcIIKAY007g3YcPH8qqPpULCIXOzs5jxoxB3OTxB3I3btyIsFjGneYVATLIzDhwV0lJqbxWT1Qc0CD379+PsEieorn27t2bbXVG/ELQZKyEQksA6YqedwDX7tixIzIyUpB0dXR0wKNWVlb0QvxwNC14XzS5wMBAkD31pXgAB2NnZ4frUx6/SSEAxbxr1y6Q0IcPH8A9L1++hHAp36ki+NR3797x+FtFoI3MzMyIbcX9wk1/8ODBli1bVq5cSVEg/qupqRkVFYW+WY7VICgoKDhz5gy8AT3Ia2lphYeHu7m5lfvX8TjeFQo0tWZNm9JL0BRu3ryJYFcpNnTKHLiA06ZNu3LlCsnUT2ba9PX12WbI0MlxWxmFqCRrR8UJUO3MzExECqpk1KhRbLu2PL44ENzjUadOHRGdCD8tNzd3z549YNDXr18z/tulSxeQqIi0Vm3atIEfGjhwICMFCgKojY1NpciCInNAjF67dm3x4sXk3n379i0jIwO3snzHq/z8/HBTyONt27aB5KClwLLp6elJSUkxMTH02VxlZWXw38SJEyU7F0EE8GOfPHkCJYf2RmWEhplGZRCyzM3Ny/frKHC8KwRQdnUF1rJ++vQpLy+vWbNmMqlSpUOjRo3CwsI8PT3JjngQ8NKlSxctWlRekzHlAjIMTi+Bc+rbty/Lz0JAtWERqKR6iFmDBw+WbZWE4vPnz+/fv6eX1K9fH65FxLAHou3MmTNPnjwpmAChT58+8+fPFy2J0HMdHBxgXGbMmEEvv3TpEm60l5dX6X+EwgEddv369eA/8lRNTQ06ptxH6YcOHbp7926yOgE0P27cODRjsOCrV69QSB/n0NDQmD59eu/evRs2bFi+Izog2vj4eLhqNA+KdMHxw4YNGz58eIUmfeN4Vwhwd1u2bGlqako/wgJNAQKQ413x0aFDB0jU4OBg8nTVqlW2traurq6yrRUdd+/epYZqCXDru3btKqv6iAlIwE2bNlGRAmaXbcuYCaAPyPQzhQYNGiCMlvT6lJQUxF/8Fdwr4ujouGDBAl1d3V9G3j///DMwMBAxHTeXXh4UFNSzZ0+WKyqZA/dr7969MKC4dzz+cg1cN/TZck+3jls5a9YsX19f8vQZH4IvA+VDQuno6JT7hgjICxiDDRs2ILBTsxKqqqpoZv37969Zs2aFztpwvCscNWrUYHTRt2/fQoxzqdvFR/Xq1fv164cwum/fvuLiYvTkESNGQEWamJiwZCbyxIkTjBCPjsf+lcynT5+mBpmVlJRgBFlyPRnIzc2lEuwR1KtXr+l/Z3AIEO7hcRHvGDxNALaG3RF/8B89FzEd7pb+aRArN2/etLGxKc0vUCyAfhDi9uzZQ0gXAOP6+/tXxLIMELmbmxuaB7w12gk1j8vjD1qgVeOmR0ZG2tvbl+8eMDQJfN3BgwdhAx48eECV165dW1tbOzo6WjqLZzneFQ4ECMbSKtwtxgYyDr9E8+bNR44cmcoHj5+OdfHixeHh4WzwZwjEgsdMQe2yfK8n5DniEfV07NixQpmMDRDsMoJylsdf1YIbMX36dKGky+PzKBpSqb66S5cuDg4Ox44do0rAJdevX+d4VwTItAu1IBzXHN2h4rYh4Lb+9ddflpaWBw4cePLkCYIDmoeysjL4z9bW1sLConwHltG6QLQJCQlHjhzBb6Qzvb6+vp+f3+DBg6V29jPHu8JRs2bNevXr00sQHZ49e4aox/LsS6wCVC36lY+PDzrw+/fvi4qKjh49CuMyYcIEme/ruHr1qmAKJPYPMsPsXrhwgTxu1apVt27d2CkUEMSzs7MZa6PQrRg7UsjSZdhTwVVUFNBUShsQYV+cnJzovEvOhhs9ejTXf0tCXl7e6tWrqaeQdBV9ijOI1tHRESECX40Ai5Zcn49y97i3b9/et29ffHx8enr658+fqX+hXfXp08fb29vc3Fya/YjjXeH4l3cFllZ9/PgR94zrt6UCLpevry9Ibu/evf/88w+uIeKslZWVzNPWox8ySnr27KmmpiaTyogJRBB/f3/qKWIWIiM7jzomqWYYhWgM9G6F15w6dSo8PFyQdDU0NN6+fUtCZNWqVUvb6XBNtLS06CVoey9evMBnltY6Kw7Onj1LzQuYmpoOHDhQCl+KO1WXj4r4cCg/WNstW7ZAqqItMQ4cQwtZuXKltbU1hJ2UOxHHu8Lx22+/tW3bFp2fygfE44+bffjwody3kMs9GjZsGBISgg7w8uVLPH3w4EFUVFTLli2bNm0qq4lJ3MpDhw4xCgcMGMDOiVIKiYmJFJmBP+DOWZvfAxKBsVIGsdXZ2Zke4O7fv79gwQLqvBcCsGynTp1wL5YuXfro0SPJvr1KlSo6OjqMpZGFhYUZGRkc7wpFcXEx3ezi+isrK8uwPqUFdBVoFa0O/JqVlZWamgp3GxcXR6V7pIB2iF4TFBQ0dOjQ2rVry6S2HO+WCCUlJcbcBkIeY18gBzHRunVrhFF0ZvI0NjbW0tJy1KhRssqBnJKSQh9uAiAChGaIZQ+g+Xbs2EFtsTA3N+/QoYNsqyQCX758SUtLo5f88ccf9E3GkD7Tpk1jpJcC6UJMzJw5E8RZRgsCY62rq0vnXfRfboq3JEAknT9/njyGNEHrYtWWPxHAbYWvTU9Ph6DPycmBjDt58qTQV6qqqkKK9ejRw8XFRbbyi+PdEqHSqBFjqBn3FfYXFCKrKlVquLq6+vr6btq0iTwlixVlsj4conjPnj2MlA4ODg4sPEGPjhs3bly+fJmsB2ncuDFih9SWgUiA9+/f0zmPx9/hQ60V//79e2ho6NGjRxnvQudCOf7eunWrjBWAaGbsWcIdxzXkst8IBUlxQ9C5c2cdHR12zl8Q/Pjx482bN3fv3kW1oaFfv36NyCz00HuCjh07dunSxcLCwszMDD5e5se0cLxbImrXrs3on7iv0FO45TK/bZURCLuzZs26yQeeop+MHTv2+PHj0g+CL168uH//PrVZggDeUVaDTuIANLZt2zZq1gPGsXv37myOjM+fPyeJAClUq1YNcoE8PnfuXHR0tOC7oqKiQLrl8rtq1aoluNL706dPBQUFHO8Kgj7wAL1S/7+rStkDKLZr165BvkO0kVFlwSMmKaABuLm5de3aFYyL9gAHz5Iuw/FHiWiorKykpPTbb7/RE8wilOA2c7wrGdTU1CZOnDhixAgyxnvmzJnY2NjBgwdLszPgboJ0GcfGIda3b9+etQNrpM63b98mZrdmzZqjR4+mOIyduHfvHqMEnoMMIEH3jBs3jjo2mACiZ+vWrSWdwCoB0HONjY2NjIzoNcnPz4d6/uWhv4oG9McjR46Qx2hXJiYmMt9uQMfPnz+/fPmSkZEBcQD1yZiboAA5hVYEfV+3bl1vb2+0N/Rrdi7H4fhDFAwMDWudOFFYWEiVZGdnQ2RxJ2lLBjgee3t7EO3mzZvJZs1JkyaB8KQ52owQA5PNyOeAQMPaXbA8vkuDuqeGbbW1tR0cHGRbpV8CKoFR0qVLFx5/kH/Lli2gXsZ/g4ODe/ToUb51QMxlrDt79eoVvvqX5/4qGmAnqAQyjRo1Ys+qfpI58vLly9DoO3bsEDqSrKmpqa6uDrlgbm4O3Yan6Mus1dAEHO+KAvondB+dd1+/fi1iWIPDL4FePXDgwCtXrpDR5g8fPixdujQyMlJqCfxevnzJIF3cYvAuaxcGA1lZWadOnaKeBgQEsDxfKfpIfHw8o7BNmzY8/hrmw4cPM9YnQo2hVZT7MBIaG8PagnSF5iPkQAGmgiUTLgi8u3fvjo2NhYYT3GkGrrW0tGzXrh2Ee/PmzcG7ZT/0XmrgeFcUlJSUGLEgMzOTsQ6WQ6lQpUqVjh07enh4PHnyBMG3qKjo9OnTycnJTk5O0qkAXCO+kV6io6ODDsxagQwOO3/+/NWrV8lTAwMDd3d32Vbpl0hPTyfnYdChpaUF475v374bN27QyzU0NEaPHo3/0jdxgS/LvlEeYo6xNBIVAO+iC3NDViXhdz5kWwe0+XPnzo0cOfLNmzd020Ogra09derUzp07q6qq4j7Kak9EWcDxrihARjGWYCD85eXlaWpqsnyjJ5uBftK/f/8DBw6QE3UyMjLWrl0rnVMC0YfT0tIY+QjhHdmck/n9+/fR0dFUWrsRI0awds0LhStXrjBK3NzcGjZseO/evbNnz9LTFyDEw+wihjIELp5S0R9XQLJ9BOi84F1IPXpSQFAvwjrHu3TQifbDhw+MBXFSA9mD+/jx4/Dw8F27dtFPJULQwK3s0aOHv79/27Zt2ZmjTXxwvCsK0MuCY19ZWVnt2rXjeLcsgHCZMmXKwIEDyaE6ly5dOnXqFJ5WtOlEQElJSaGXwFSZmJiweUMO3Dk1swtrWEEHcZcvBHOS2NraEhNDbRIlQEvo16+f4PXHfaHI4MePH/QQXCqYm5vDFWVnZ1MlsFCgXvZrF2kC119ZWZkMUTx//jw9PR33qyKOQxANdM/9+/evWLGCvhQOFKunpwdxNmDAADMzM5l78XIBx7uigM7fuk0b+rEVPP4Ur6zqI09wcHDo1q0bXC+Pf9bTnj170NUr9MzLnz9/wuwyFkMiKLPqaEIGwBALFiygno4cOZLNEoEgNzeXcaoxj593sKCgICEhgV6IyN6+fXsLCwvBDwEvUiIsLy/v/v37klWmSZMmjNlKfBp1hCIHArhJZ2dncnJiYWHhw4cPcbOkLE1u3Lgxb948dE9EA6pQX18fdNurVy9Qrzzt/uJ49xeAwtodG0vfSgQxSH/KQTIgGk6fPp3wLo+fAfHMmTNeXl4VN1tTXFx84cIFxnRR3bp1jYyMKugby46kpKQ7d+6Qx7q6uo6Ojqydh6aQmpoq2EGMjY0RUhmJhHDxPT09BROhE/Ts2fPatWtFRUUwu8+ePfv48aMEi+/q1KnDuGL4HIndsxwDhnLRokXkMbpJZmam1Hj3+/fv27ZtmzlzJn1Ygsc/mGH8+PFQTvLEuAQc7/4C2trajC28L1++hHOS/iCM/KFdu3boV8uWLePx+97atWshbCtuvx2+Aq6aXlK1alU2nIxUEmB2lyxZQh7//vvv8OUtW7Zk/wQHojbjVGM/P7/q1aufOnWKQXjKysoI9yX9IugM3CAyGQz7BcEkAe+qqakx/O7ly5dfvHjBZrElE5ibm6MjkE3V169fP3LkiI6OTkV3DbQThNNVq1atXr2aEsRQ3gYGBmFhYU5OTvIxqiwIjnd/ARWBYb3du3dv3ry5Mi6iYyGGDBmyd+9espszJSXl+PHj3t7eFfRdt27dSk9Pp5egV1tZWVXQ15Ud9JldcigpSzZ4iAAC944dOxiF7du3B+Pu3LmTUT569GgRvwg/mQq7WVlZaCQSHNsMfSzI68XFxVDS7Fcw0kS9evUg8kaNGkWebtmyxc7OrlOnThX3jdDBFy9eDA0NTUpKogqVlJQ8PT3HjBnD2oO2ygUc7/4CjVVVBfvnmzdvKnQmUnEAAwczNGfOHPJ00aJFELkVNIUpGPctLCwYKXzZg48fP0ZHR1MGsU2bNpViUcnDhw8ZiagaNmyIykNUPX/+nPFiFxcXER/VokULalQJH5uWlmZqalracSZYZMGR+fz8fFAvl3WOAVdX1+3bt5PTnR89ejRp0iR4jAraKQ7SRfOGzaXP3BsZGY0bN65Pnz5s3kxfLuBa3i9ATjVhnKyCCMLxbrmgRo0a6O2wuWR/6r179yB+PTw8yv2L3r59GxMTwygMCAhgbfBF+INBJwO2iH39+vWrFMHozp07BQUF9BKIm+bNm1MD5hRw3xlH5DJQp04df3//xYsX8/gqJDU1tbCwsKTJ4JJQrVo1QaqGmuGWaAhCRUVl6tSpI0aMIOd1JicnBwUFrV27ttwPBMzNzR07duyJEyfo6VN69+4N2Y0moQhDiSwNOuwBHEZXR0cG72ZlZcmqPnKG3377DT2tc+fO169fJxwTGBjo6OhY7rO8oHPGiirYIJK5kIUgo7VUM4Mpt7OzY7/ZRbUPHTrE2P0JEwPmW7lyJePFw4YN+6V5dXZ2JrwLIEwPGjTI2Ni47OPDT58+BfUqQnwvFXA7rK2tcV8WLFhATg3Zt28fWt2GDRtq165dLsPyxcXFUJPTp0+Pi4ujCqtXrz5lypQZM2YozqIZjnd/DUFVfvnyZS8vL5lURv5Qv379nj17oh8ScYOAeOrUKdi7cvyKb9++CU46jhw5UklJqRy/pbwAK3bt2jWyqYPHz9vn7e3N/u1DPP44EH0TCI+fg9PQ0FAwGzO8LEkbKRqmpqYtW7Z89OgRj79MOjExUU9Pr+wrusErOjo6Q4cOLePnyB9wX/z8/HC/yEnPaIqQO9OmTRs1apSurm4ZeRHC9/jx47NmzaJ2ZkL6tGrVCibbzc1NcUiXx/GuOBDkXXqyXA5lh4mJiYGBAeHdz58/x8bGOjg4lOM2BvRzRroM3q8mF2UIhKczZ84QsuHxp8B79+4t2yqJiUuXLjE2u7du3Rp+FxqCscLZ1tZWHCUBmxUSEjJkyBDyNCoq6v+1d+ZxMefxH69IUTk6JIU2RZSSUBQJiZBsSOu+tY7FYtlFK/exrnUfiyyrXOsqV45cRSk5SqJD6T5cpfv3+s08fvP77mfIVDPz/c7M5/lHj+k935l5z3y/38/r/f4c7w8Sss6dO9fe1bVr1zo7O9PRImGMjIzmzJmTlpaGKAfp6YcPH5DvIqKaPXu2o6NjjYOe3NxcnL59+/YJ6mOrqakNHTr0p59+QnSlaH0PVHe/jfCuYVAIXI6IDVnxR/5A3jly5Mj79+/jbset/vTp09jY2C+WU6gZYWFhRFVte3t7aW6CVC2Sk5ORZAhqO0ydOlUm9q3DHREdHU3sGNO6devmzZvv2LGDGE/t0qWLiN3m/fr1QxAGDVDiLZ1funSpv7+/6Nl/aWkpIfl88FZ//fWXn5+fiO+jOOC84NZYv379jBkz+HOskPgiT42MjJwyZQpksrpD7Eq8WkNIak+dOsUc+8epHDdunKGhoQJOLKe6+22QcOBaJO7erKwsqrviAjeenZ2doJ4fcqaDBw8iChZLjQikjydOnCAm+wwcOJCbnczFxcU3btwQ1DfGL+Dt7c39kV2Qnp5OLNPCL9y9e/f69esjoiJ0Fy27iP2Kurq6o0ePvnnzJn/E8dKlS15eXocOHUJ7/c13wIcmJia+e/fui89u2rTJx8eHO3vecQdcb1ZWVrhrhg8fjpgVvzzCl9TUVF9fX0Qqu3fvHjx4sLa2Nn7/Kq5M/PhoM3H34XpGXst8Sl1d/dixY4RRoaC6KxJdu3blF/EX8ObNG8TybPkjfxgZGaE9ffLkCX+bxTQeVc93FRHhXe41NTXNzc25WVo9Ly8vICBA8O/GjRu5GR8Q8HspBJsm8WnRooWNjU12djaxdWbDhg3xlIhZjqqqKoKkuXPn7ty5k79C6datW1DiSZMmdevWDbEawt8vvhUafaRZ+/fvT0hI+OI7Q0uQRo8ZM0bUL6lg4LdFlLNmzRp/f3/BGjCcaGS9uDE9PT0dHR3btm3btGlTDQ0N5t2E0w25xf0bEREBfQ0NDRU8xS+2vGHDBu5vIC1RqO6KRMeOHQnd5U+1p4gRV1fXFStW8NvoqKioyMjIVq1a1TLVQ6h+/fp1YsPdzp078yfZ1spdyQBREVSQNjY2RmLBrj8iAkVEUkvMZNbX12/Tpk1MTAxRpgp3E7JY0XsXkVpNnTo1JSXlzJkzuDwgqLdv38bbImlGu6+jo9O7d++WLVsinBLsMpSbm4sDAgMDkSjzF6vgQoJavHr1SvC20N3Tp09DP+jeRF8Dv8wvv/zSpUuXAwcOIG0VrAjADYWIEDENfn+kH40bN4b04nJFjPj8+fOCggJcCS9fvsRj5mJuPIsE2sfHB3efAvYtM6G6KxKGQovHqe6KnXbt2vXo0YNfUj89PR26CyWuZWc+2t/o6GhiBRHa/RpUPpIC0Ke9e/cK/p04caKs9ILm5+fzh2AFIKkdOnRoo0aNsrKyiI0X0VhX67RCMtG4IyaDAKOt51eOfPfu3T0eeIykCqKLzFiwGhu/JFxi9nPgpE+YMGHWrFkCS2VlZWxs7OvXr2nNyK8BdcSZGjhwYNeuXZH77tq1i9mlAX0N58H/l18KGz/7FwfU7e3tf/zxxwEDBuAkysS4iUShuisSwlWNcAn+/PPPCh61iRe0m2PHjhVsZfPkyRNEzbXRXTSsL168ECzI4dOiRQuoew0q/UqB0NBQZBX8x0jOEHZwfxcEPmiOEd8wLVBc/prjx48fM8sjKPFWjlV3/ipuNDMzs82bNzs5OeEiKecheLbqIBivxcft3LkTmTFOPXMjQog3Lg+qu1WDaAbxH6IWb2/vBw8eIADChUqcAiXexDrh19bhsWXLFryW7r0ogOquSAhP4eNPGaBTq8RLnz590Djy58SiKU9JSWnZsmWNgxukWWFhYc+ePWMaTU1NO3ToIAZfxU1RUdGGDRsE/yLJ4O/JwaJLIoL29+jRo4SxTZs2JiYmeAoJJdHPrKenV7PBdbzKy8vL0dHx33//DQgIQL6Vk5OTkZHxteJT6urqRkZGuKjmzp2LJBupmK2tLVN38drg4OBhw4Yp2jqWmoHfs2fPnoiMExMTIb148ObNG8gt4ir+3r18cH7RMCKvNTY2xmXcv3//Zs2aseg2B6G6KxLCldLQoNQyG6MIg9/Z09OT39ealZUVERFhZ2dX45wPJ0iwrwAfNBwdO3aElovBV3ETHh7O7zVV4iXlUAtZyQ+SkpIghITxp59+wolDQim82W3Dhg1ro3OGhoY+Pj6jRo1KS0t79eoV8uwcHiUlJVBW/IU88yf7QPu7deuGMIvfvaGpqSnccYUgD+qLH7zG/iga/GIX4IcffsjOzsZ9CtEV7FapxAu59PX1IbqQW27OXmQdqrsigRbQ3t6eObWqrKwMFxxnq+rLLoiOBWOc+MGnTJlSM91FDpSQkMAsR6fE03UXFxcOtgUQp82bNwskyp4HN2d+CfPXX38RFiSXzs7OSrzbhOiNVOIV5a7lV1NRUWnMw8LCAhlVcXFxYWFhRUUFEmt8HN68QYMGkAdIL7P+NizW1tbw7cWLFwIjNANJG9XdGoAfuRUPPHZ3d2fbHVmC6q5I4O4lKgYjrEaYzJY/cgyzfGBgYOCGDRtqtvkdWvxHjx4RI4s4iUiga+uiuEGIAFcF28Xr6em5urrKStccdGv16tWEEfko/6wVFBQQk9q6du0q3oolfJUVcU4ykjBkY0zdTUlJQdKMtFgmuvQp8gHVXZFAhmTWpo3S/035UeItQqBTmiWBjo7O8OHDBRvUI2etWbcwEiBil3s00MOGDRP7jgu1B66eOXOGfzmh9e/QoQOSfradEgmkmMSPrMTrHBoxYgT/MW4T4XyXRRDT6OvrMy25ubmQYSTKyMLZ8oqiaFDdFQnku8RgW1FRETGBkyIWEOLY2toKWvOwsLCa7RoUGxsrGC7lg5PIzZrM8fHxcJXfyYzW383NTVaS3ezs7MDAQMI4atSoKgpb4vyyOIkJWXi7du0aNmzI7AjJzMxEUk51lyI1qO6KBFIlYkozAvnk5GSEyerq6mx5JZdAHZllqq5cufLrr7/W4H2E87Du3btzsCYz5Bbf8fHjx/x/IQxIymVlZPfixYvMfcv5DB06VNBn++7dO6KfGfFrzQYOxIW1tTVSXqbupqSkwE+Z2PGJIh9Q3RUJiIGOUP9kcXHxhw8fqO6KFxUVFWNj4xYtWvBL0926dSs/P7+6tRILCgo2b95MGCdMmMDB5bBZWVnh4eGCbRtmzpzJzenWwuTm5p48eZKoUTV27FgrKyuB7n769IlYRIRbid2owtDQkFi9/fz5c6S8pqambLlEUTSo7ooE2hFdPT3ogWATKyVepoKomYbJ4gU/NX7SDh06CErCpqamVld3L1y4QKzpbNSoEQcHTcvKyu7cuXPmzBn+v8gFR40aJRMTfCoqKq5fv06sjdbQ0OjRowd+ai5/haZNmxIJNy4w3Nd2dnbMyc8UiuSg15mooDUxMDBg6i7yXaIPjSIWtLS0mBujJiQkVKvSBXKsAwcOEEYvLy8ORki4foKDgwX/Tpo0ycTEhEV/RCcnJycoKCglJYVpdHR0hO5ysFOBiba2duvWre/evcvf4IjP27dv8S/VXYp0oNeZqCCW19bRYVrQaGZnZ7Pljxyjrq7OHE1n1rIXhac8CKNghi2nQL6I1Fzw77hx41h0RnTKy8uhW0zPlXhV793c3MSyhZSksbGxCQgIYOrumzdvSkpK6JgRRTpQ3RUVVVVV4rb8/Pnz17b2pNQG/M7MAmHCIlo1V65cYe6CAvr27cvN2pDHjh0TXEIzZ840MzNj1x8RKSgouHjxIlJephHO9+7dm+PJLh9ra2tcY8yLBNfMnDlzuFm1myJ/UN0VFS0trab/7ahMSUl5+PChp6cnWy7JK3Xr1kULiJaRPyUnKCiooqJCxD1MMjIyLl++TNQm7NevHweb1NevX+/cuZP/WFNT08XFRSaqBFdWVoaFhRE9+fB/yJAh5ubmbHlVLQwMDIgu5RcvXqxduxang3Y1U6QAvchEBe2+8D1ZUlJSWloqE82lbIHkydTUlJ/pQnSRFIo4terRo0fMEu1KvO27bWxsOJiH7dmzR/DYzc3N1tZWJpYPIabZtGkTYdTT0xs5cqSsiJaxsXGvXr0CAgKYxn379s2cOdPKyootryiKg2zcJ1xATU1NQ2jd4adPn9AMUd0VO+o8+I+RYH38+FEU3X3//v2VK1dSU1OZxp49e7Zt25ZrW34mJiYeOXKE/7hRo0Z9+/YV3nuDmwQHB1+/fp0wjhkzRoZqlSM+8PX1JXQXIJ7Yu3cvB0M0ipxBdVdU0HALpyNIdpmzMyjiQpsH/zF0l9g4/WtAcZ88eVJSUsI0tmvXrorySWwB9RKMj1pbW9dm2yVpkpmZCYkljDY2Nj///LNMJOsCzM3Nly9fDvVlGk+cODFjxowuXbqw5RVFQaC6Ww06d+5MbGZSUFDw4cMHDpb8lXUQ5QjWgJaXl799+/abZQ1w2OPHj4ninZAEV1dXrm1AlJ2dvWfPHgRtSrz5era2tmZmZlxe88oH0Q8yQmLsXF1dfd26dV8bPtfT0yMKvRUWFooYRUkU/NqTJk3avn07c0nC58+fke927NiR9mBRJArVXYqcgBjozp07RPkkExMThEpsufQ1rl27hsSR/xgeuru7y0Rx4Js3bx4+fJgwDh482MnJ6WsvUeXBtOTn5yNUlYh/1aRp06aLFi1Cpi6wVFRU3Lp1C4G1paUli45R5B6qu9VAU1OTaB8R+3MheJc/6vEQ/fjKysrXr18Tu6/r6Oj07duXa7vH5+bmChbh1K1bt1OnTkjK2Xbq27x//97f359YO4SgYcaMGTLRQy4MfnxnZ2dzc/O4uDiBMTU19dixY35+frIyR4yblJeXx8bG4oLBXYl/t23b1rx5c7ad4hD02qoGGhoaxBJe7gTvcoYGD9GPx30eHR1N7Myop6eHVIxrM6oSEhLQJPF3x0Mk9/3333NwjZMwECS0ocSmft7e3lUHDQ0aNCA6+flDMxJxsZooKysjbhg4cCBTdxFJR0VFZWZmGhoasuibTIMgODIycurUqU+fPuVfMMI7NCs4VHergTIPpoUoAkwRF5U8RD8ezeXZs2eZFsgtkt127dqJ27VaAT/PnTv36NEj/r+IDHr37s39kV0AcSLCGisrq8GDB1cdNAiHqvHx8UR1SRbR0tJCZHbixAmmS0lJSc+fP0d+JhPnhWvgCg8JCZkzZw6zzBz9JQmo7lK4yCceoh//5MmTixcvMi1Is4YNGyZuv2pLTk4OhEfw7+TJk2ViUl5JScm9e/cIvezYseM3q0Iy58cJKC0tFb0QikSBD5aWlgggmF8NEQaUw8HBAck6i77JIojM/vrrr6VLlwosCMvwS8rKGjmpQXWXwkVKeYh+vGAtrIDOPMTqlBhAMMGcQMvNqtHCFBQUCJciR0b4zUXVwlMilHib8uLkcmSSOb5Fp06dILTMedqIjfB9ZWhFMuuUl5fjR1u/fv3x48cFRlwePj4+06ZNq+5+YnIP1V2KzJORkXHw4EHCOGHChGqNEEsHhP+CCSaTJk2Sla12kaYT1Uhat27t6Oj4zfU2OEB4glJZWRl3Bmgg/05OTgEBAcz1gVFRUWlpaVR3RQQn9P79+0uWLLl3756gnkGLFi0WLVo0cuRIKrrCUN2lcJEKHvzHderUqXoyZGBgIDGrHGnW0KFDJehfTcEXWbduXd++fdEYubi4cKGv9ZtAI9++fcufmCqgWbNmIm4U7+zsHBwczFzfBQlHcsmdzX/at2+vp6fH1N2kpKRHjx7Z2tpyJCnnMh8/fjx16tTSpUsFG2Yr8eq8Llu2zMvLi66E/iJUdylc5D0P/mNlZeUqmr/8/HzhTubp06dzbfmQAOQBEydOZNuLalBaWvr8+XPmztNKvMRdxCpgurq6xEIjnNlqDSJIGsQQlpaW4eHhTK9iY2M/f/5MdbcKysvLExMTd+zYsWXLFqbd1dX1999/t7e3Z8sx7kN198uUlJSgQc/NzRUkUnXr1s3PyyNqEFIkBJo8wS8P3a2irMT9+/dfvnxJGLmZ7MooOBHEVhNIVSFURCGqr6Gvr0+oV3Z2NtdWvXt6ep44cQL3u8By4cKFRYsWifgdFZDCwsLr169DcUNCQgRGhGJjxoyZN28eXa1bNVR3SZKTk69cuXL233/xQHggSpCEUSTKs2fPkGPxH0N3vzbpFzc/wm3ipKANlZUN6WSCT58+IfljWjQ1NW1tbUXsJEdbTOS7N27cgPQi7xenl7XDzMyMCA5SUlJev37NKSe5Q05Ozv79+3fv3s2cB966detly5Z5eHjIxHp0dqG6+7/wK+8jbTp96tSff/4p+guFywJQak9FRUVRUZGga8He3v5rTfzTp0+TkpKYsZGqqqqrq6um0M5RlJqB3/bdu3dRUVFMY/369dHIivgOGhoaxJYJOLkfP37kyFIiPq1atWrSpAmxQDkhIaGKEpiKCX/Qwc/P7/Tp0wIjzi9u0pUrV/bo0UO2tsdgC6q7/ztKgdT21KlT/ocPE/1p3wT3qpaWloQcU1iQxWZlZQn+7dmz5xcP+/z586VLl4hFpV27dnVwcJDRyoXcJCMjg/iRobvfXLkrQEdHBykvsyaUEq9XCadJbC6Kg+nTp8+aNYtpYc60oijxdqM6ykNQ+EWJN37v7u7+66+/ih6KURRddxHOP3z4cPWqVYjoiY1WKGxRXFyMHEvwr7Gx8RcPQ9t9584dZE5Mo52dHa3wJ0ZwgwgPnyM7FH3aWt26dSGxt2/fZnZLpKWlcWcpER8LCwvCcu7cufXr17PiDNfALRkWFrZ9+/aTJ08y7ba2tvPmzXNzc+PsNEZuoui6+zg6euKECczsqlrU5SFelyiQUuZq0S+uVyktLQ0JCUFrzjS2adPGxcWFDi+JF2ImM3BycqpWd2L79u2VlZWZQgstF6wT4whGRkaEBfluQUEBVRT8CAcPHtyxY0diYiLTPmbMmCVLliDNpX3L1UVxNQO3fdj9++7u7sJPoY1owMPExMTZ2ZlffuH169eI9YiS7rgnaT+zeEHrnJeXx+ziMzAwED4Mxzx8+PDz588CC84aUhZra2taDFaM4DYhVu7i58WPXK03gaSpqKgwhRYBEyInTg0HmJmZqaqqEguc0tPTFVl3cX89e/bM19eXWYQVp7JVq1bz588fN24cB0vTyASKq7tPnz5dsWKFsF1bW9vR0dHT07NXr15o8QXrvsvLy42NjXEJMg8W3imBUkvQOiPBEgwHItlt1qyZ8DGxsbHXr19nGnV0dPr37/9FkabUBqJTQYlX/aNa72Bubk7cJsh3MzIyuDYi2Lt378uXLzMtuBS5trWGdED8ER8ff/z4cWS6aWlpAjvuMicnpzlz5nTr1o129dUYBf3hcM/v2b07OjqasHfs2HHhwoV9+/bV09MjniouLiaGEpW+tN0KpZaUlZUxu7MQUwsfU1JScv78eWKyDxTX1dVV4v4pGJmZmUSFSKWvj7h/DV1d3ZYtWzI3qFHiSS/XdNfGxobQXeY8A8UBQov768iRI/fu3WPaHRwcpk2b5uLiIhwKU6qFIuouQrmjf/999uxZok+pa9eumzZtQhz3xeUNOFh44lW9evVoITTxAk1lxkO2trbCxyQnJx84cIBpwVkYMWIEXW0pdhChChur2/WKxMjNzY1YoRcaGtq/f/9aOSdu2rZtS1gUbUrz58+fr127hmYwMjKSGFObPHnyL7/8gpCLprm1R+F+wcrKyoSEhNDbt5lDg0q8EH7FihVfE10l3mQfZjkbJd468a8tcaHUmPfv3wvqPuIO79ChA3FARUXF0aNHiURES0tr5MiR3FkPKjcQg7tgypQpNfid+/TpQ+juxYsXubYduvBafK7V1ZIQaBWRV7x8+XL9+vX+/v7Mp5Ba2NjY+Pn59erVi1Pj8TKNwuku5PbypUt379xhGhs1auTj49OjR48qGhS8kAgAkWNVUb+QUjOYJRoGDhwoXKgvPj5eeGB+2rRpIpbpp1QL5n4GfGrWqSA8/bDGiwgkh7CTwkNL8senT59iYmKCgoJWrlxJPIWod/jw4WPHjqVbM4kXxdJdhHW4269evUrYO3Xq5O3tXbWIFhQUMOcXKPGq5QkPA1NqSVhYmOBxz549iRSkrKxs7969xEuaN28+efJkaTineAgv3q1ZfPP3338TFg8Pjxr6JDGEQwrhtkKeQC4RERFx9uzZCxcuIJxlPgWhxQkaPXo0pJeW5BM7iqW7IDoqillsRYk36WPixInfLLaQnp4uqBjMR0ND42t1gyk1Rl9fn//AwMDAxsaGGEx6/PhxQEAA8ZJJkyZVd6YPRUSSk5MJSw3m1OTm5p46dYowcm1w94sQK1blCURU+/fvP3bsGFIR5nYvjRs3HjJkyLRp06ysrOgyIQmhWLpbUVFxKzSUmE6FbAmRXdVDVsXFxWiAiMGeevXq0etS7IwaNSolJeXy5cvz5s3r0qUL87y8e/fup59+Ioroqqqq0pFdyUHUJ1Kq/iIiEBcX9+nTJ6YF4ZSjo2OtPKNUHzSA/PUChw4dWrt2LfEsGjRTU9PNmzf36NGDjqBJFMXS3czMTP/Dh5kWZWXlpUuXfrOMfnl5ObHpDRoOIyMjuk2Y2NHW1t7Ag7AjWoIGJCQkEPbFixeLXiuYUntqEOLExMQQVSG9vb3p3hXSBIqbkZERGRl55cqVgICA7Oxs5rPIcdu1azd9+vT+/fuLuK0ypTYolu7ev3+fsEA7nZ2dv/nCz58/EwNdaDXoZGZpkpaWdubMGUROTGOHDh0GDRpEl1BLCGICPx/BQIDoBAUFEVUhO3XqxMHigkRSDrp06cKKJ2IECW58fPydO3fOnz8fFhaWk5PDfBaKi3Zs8ODBrq6udBme1FAs3T1+/DhhmThxoo6OzjdfCN0l5h3Uq1ePjilKDbQdiNNDQ0OZRjQZU6ZMsbS0pCXDJMQXd5uubmFUNPRExQwl3rQdDp41YuIk6NatGyueiIXCwsJHjx5t2rTp6dOnWVlZxNI7xD1DhgyZMGFC586ddXV16apcaaJAv3VSUtKN/1YWBP369RPltdnZ2Xfv3mVakGOZmZmJzTlKleTl5T148IBYx+Xo6Oju7k4HojjO27dvibXyKioqSK04mO8SMz+UeMNJrHhSYyorK8vLy/Pz869du7Zt2zbm6gA+CHfwpdDuLV261M7OjhUnKTJ2VdUG4TKzLVu2/GI5JGGEA3YkW02aNBGPZ5QqqaioiI+PJ6oxa2trDxgwQHgPGQrXgAYQejZ48GBuFhokRjGArOxtBa1FVJqRkRETE4MM4cKFC8IFT9TU1ExMTKC1o0eP7tmzJy20xyKKoruFhYVnTp8mjD4+PiIuTYuIiCAsTk5ODRo0EI9zlCopLi5GO0Ks6IDiQnc5mDNRCF68eEGMmzZt2pSbQ/LCVSHNzc1Z8UR03r17B7cfPnz44MGD2NjYp0+ffnEf8SFDhkBx+/fv36ZNG7oKg3UURXeRsBIDtErVmTRx8+ZNwgLdrb1XFFFAFE9UY65Xr56Hh0fLli3ZcokiOpGRkcQ4cYsWLbg5OnDmzBnCwtk5HPn5+c+fPw8NDT1//nwWD2IUhg8S3BEjRqCxsra21tHRoYUeOYJC6G5lZWV4eDhR8q1Pnz7t27cX5eVv3rwRngjdqVMnsflH+To4d0h2iUmYampqnp6eNNnlPsjGIAnl5eVMIwSAgyWQ3r59K1y6UldXlxVnmAiWYOFBWlpaVFTU6dOnD/93PSSBsrKyqanp6tWrobi0ph4HUQjdxc1/KTiY0F0HBwcRB2+I+lZKvFJK36xvRRELUNytW7cSxsmTJ1tZWbHij0LxxeXphYWFoo+w4GCi2gwyXeguB+crEZO/+LA1gQA/Gv+nw/WfkpKSlJSUkJBw+/ZttEXEiiwB6urq8BYqO2jQoAEDBlhYWNDslrNw7uqXBHFxcRn/nTGBMBYJq4iDTEFBQYRl6tSp9JqWDufOnROe1PbFTXkpYueLZVBTU1PbtGkj4jsg5CUGd5GHcXOdaFlZGWExMTGp4njoYkZGBlSwSZMmCFBqE0kU8cjPz8d78lU2MTERivv+/fuXL18+ffq06pd36dIFYWjbtm0dHR3btWsHZzi4RovCRP51t7y8/O7du4n/nd1na2uLC1SUjsq8vLzAwEDCSAd3pUNWVtbGjRsJ48SJE0UcIKCwDsSDWDbarFkzblY1F1682717968d/OHDh+3bt6NlqKysVOdhaGhoZ2cHzUPSyQ/KG/MQvARHQkchrvx/oa8fP37Eh965cweSz9/eG3/xc/EF+JsOOzg49O3bt0OHDpaWlvhVNTU16ciLrCD/uouL+FVCAtHZhYtVxB4k5MrC1QO4P8tRPkCT9ObNG8I4YcIEugRCVigpKSEWEWloaHBzMrPwVrtVTP6Cal65ciU6OpppPHbsmBJvbFXETyRqZ4qIj4+Pi4tLt27dmjZtyv8smt3KHHKuu7iyExMTn8fGMo3GxsaOjo4ijlFFRkYK3x6TJ0/29fW1sbGhAiA5EDCtW7eO6KV0d3dHzMSWS5TqEhYWRuzi1aRJE1lZFFsFyGi/pso1U1MCNTU1/FBaWlr4FIQp/HqoFhYWyBa4ORWcUi3kXHcRbkc8fPj0yROmsUWLFm3bthXxHezt7Q0NDVNTU5nGoKCg5ORkSG///v2rWzaPIiJ3797NyMhgWtBejxo1iq4+lBWQ6QpPVoKKcHAysxIvziMsVVSiRhsyfvx4SCPagaysLOFdiquLpaUlLmw0NcgH8LZ4gDYKn6Knp6ejo0OveTlDznX3w4cPz/4bbiNQ7dixo+g72HTq1OngwYMLFiwg+pQQxc+dOzc2Nnb27NnMURyKWMjLyzt79mx6ejrT2KNHD1tbWzqIJSsUFxcL7zQACeFmxiY8olHFjoeIHoYOHdqnTx9cqGhkcKG+e/eusLAwOzubPzSL7y68dy8an2bNmgl62lq1aoWLGdEkfhN8FsIRtCSqqqo4AEfSrS3lGHnWXX4nc+B/t0lH8DhgwADRI27cGLi7Tp8+PXnyZGapQv5auuXLlyclJa1du5ZuniVe4uLiIiMjiaFBR0dHZAB0NEtWgPYQi/caNWrUsmVLbioKscj4m0AgdXgo/V/fciUPwQFfXPDD/O6C0Vl6SSsa8qy7uO6RpBJXPwTS2tq6Wu+Du8LY2PjAgQMrVqwICAhghvB4c2TDCHV///13CwsLbjYoMgcSiAsXLkRFRTGNdnZ2Li4udPmWDCGsu7q6uq1bt2bLn6oRXkck+tKgL85voh0zlK8hz7qL2/60UE3mQYMGVdF99DX40uvn54d8a8uWLcTSCHxKSkrK/PnzBw8eTIs21xJkDAkJCdBdplFdXd3BwUH0UXmKWBDuJVbiTYwS8eVFRUXEWgCETZy9QSIjIwlLDXYaplBEQZ5192V8/MMHD5gW5KOQxhq/oaGh4c8//4yAffXq1XFxccynIiIi5s2bl5iYOGHCBHq71obS0tLQ0NAnQlPhPDw8NDU12fJKMSHKc/IRve4gdJeIUCG63Fy8C4gJHEq8oWhWPKHIPfKsuyFCu+3a2tp27ty5Nu+ppaX1ww8/9OjRA/pN1JF5+/btsmXLoqKiNmzYQEv21xjkWKdOnWJa6tSp4+joKPomFhRx8bWShCLCrwXBtNStW5ebk5kpFGkit7qLQHv1qlWE8ccff6z9oAvewdjYOCQkZNGiRSdPnmRuA4KGJjAwEJYlS5Z07dqVg0Vouc/FixeJnZKRJHl7e3Oz2IJ8I1xKolrZanJyMrGBJjJIbua7ZWVlwutu6WQCioSQW2EIDw8nLDo6Oi4uLuJ6fz09vTVr1piamu7YsQOZLvOp4ODglJSUuXPnjhw5knZVVYuCgoLdu3cTRkQwPXr0YMUfBQeXMWHx8PAQ8bXIlUtKSgijiooKN4PRnJwc4fnMdO8TioTg4j1Qe5B37t2zhzCiyRDjjaSsrKyvrz9z5kxI75YtW8LCwpjx8rNnz+bPn3/t2rV169bRPmfRuXHjxt27dwnjggULaLLLCl/cokdEkEEiiiKMampq3KwzIzyZmUKRHPKpu8lJScS8JzBgwACxf1DDhg09PT3t7e29vLwgvcyn0OgEBAQgY9i+fbuNjY3YP1r++PDhA+IYwti7d+8+ffqw4g8lPj6esFhYWIj+cmEx42y+S6FIEzm8ByoqKs6dP08sYLCysrKzs5PEx9WpUwcZ7a1btxYtWnTo0CFmtTlkwPfu3RszZgy/oqSmpiZdIP818Ftdv36dyJDq1av366+/0paaLXJzcwmL6LOiSkpKiDKfGhoaDg4O4vFM3MBbYnzX0tKS9rJQJIQctmhoLG7evElspOXm5vbFTbzFBRRi1apV1tbWGzduJOY5P3v2bN68ebGxsePHj6d9zl8jLy9v//79xPRXZLq0q4BFiInlSrxd/ER8LWSMmJalqqrK2SV26enpRHG0Nm3a0KnXFAkhh7r7/PlzItBu3rx5z549Jb1gv379+t7e3qampuvXr798+TKz0UlNTYUe37hxY82aNfb29hJ1Q0a5detWVFQUkXOMGDGCm8OBisD79++FpxqJvngXryWKVamoqNCzSaEoyZ/uQu2uX7+e9N+K5F26dDE3N5dC2TZkvd26dfvrr782bNgAoWU2Wx8+fEAW7unpuWTJkkmTJtElCkxyc3NPnDhBTAsfPHhwr169aCczW+CKFV6/q6urK+LLkT4S4S+X810KRZrIW6OWkpz89MkTZnuBhtvKysrAwEA6DiCo19HRWbt2rY2Nzbx587Kzs5n9V5CWBQsWPHny5OeffzY2NqYVXJV44/ERERFEsou4xMHBAc00HRFni6SkJGI+s729vehb5+JsEvOqcCo5e8ELBxm49mjMR5EQcnVhIb+MjYt79uwZ02hmZubk5CT9KRJeXl5t27bdunXr2bNnmZOtPn36tGvXrvj4eAgw8jk6hvTu3buLFy++ePGCabS1tXVxceHmhnEKQl5eHiGcJiYmot9H0GxiV1qILmd3zExLSyPGd+Eq1V2KhJCrCwtBa1hYGFFUtnXr1sh3WfEHn7ty5UpLS8vt27cje2A+FRISkpKSMn78eB8fH9ELzcsfSDIeP36M0IRp1NTUhOiam5uz5RUFxMTEEJMTW7RoIXqYCN2NjY1lWvh7zYrNPwpFZpEr3c3Ozr7x35rMCFr79evH3yNT+qioqDRv3nzmzJnW1tbTpk17/fo181lkAytWrIiOjsZfhd1pp7i4+Pbt20RdJLTvbm5unN24RhFA8hcREUHoroGBAZ2XQKHUHvnR3fLy8gcPHhBdW3p6en379mVxW1xlZWWkCPDhzp07c+fODQoKYtZzRk5w4sSJhw8frlu3rn///lpaWoo2nAnFPXjwINOiqqrq6upKlw+xS15eHrGVkBJvyBNnR8R3IGbJKfHOLGcrLyJkJzrVmzVrRvuZKRJCfi4sZE6nTp5kWqBhnTp1MjMzY8slJsgVjhw54u/vv23btpiYGOZTSUlJkGQkvuPGjYO3LEYJ0icgICDxv5PPNTU1x4wZQ/MqdkFESIx3KvFuMeHNA76G8J4KXCY0NJRI7hEuK1oQTJEa8qO7rxIScPMwLQhXJ0+ezJ2gFfE+lLVdu3Z//vnnhQsXmKsbkRzAePfu3dmzZw8ePFhBVOfVq1d79+4ljF5eXpaWlqz4QxHQsGFD4SlU9+7dc3d3F3E6grBsGxkZicc5CkXG4Yom1Z6jR48SFisrK67tY4MgwN7evm3bto6OjitWrMjMzBQ8BRnm7/cObV6yZAlbY9LS5MCBA2lpaYRxxowZChJ2cBno7pAhQx48eMCst4pbbOzYsSLWekxNTSUszs7O4nSRQpFZ5ER3s7Ky9u/fTxh9fHw4uEqHv8AX6tKpU6fRo0dDeJg9cvn5+Vu2bAkKCtq1a1f37t3luLMrPj4eKT5hnD9/Pk12uUCdOnVcXV23bt3K1N1Pnz6dOHECl6Uo16TwpgicLXeMG1C4Mpeuri53usoocoacXFjnzp0jLPr6+m5ubqw4IyLdunV7+PAhtMff35+Y6gxNmjhx4pQpU7y9vY2NjeVvxBct3Z49e4iyDGjpxowZw5ZLFAIzM7NJkyYtXryYaYQSz5o1q3Xr1t98uQzpLmIL4R0PEfLK331H4QjyoLv8KoOEES241GpU1Rhtbe1ffvmla9eu+/btu3btGnOqc3Jy8tq1a2/cuDF37lwXFxc563qNi4tDTk80zThlHJkER+Hzww8/7Nq1i1jltX79+j1Cm1sL8+bNG8LSqlUrcTpHocgs8qC7jx8/JvJFMGTIEFacqS5IAvr162dlZYWsd9OmTcyiHx8/fgwJCYmJiRk9evT8+fObN2/Oop9iBLkF4oxXr14xjW3btkVyz9mUSDExMjKaOHHi77//zjQeOXJkzpw57dq1q/q1wsuQaPUxCoWPzOsuGvEdO3bk5+UxjSNGjPhmu8Ad6tSpY2houHjxYicnp5EjR2ZkZDDngmZnZ2/evPn8+fMHDhyws7ND4ivTI76VlZWIk8LDw5nfEd8IwYeJiYlMfzX5Q0VF5ccff1y7di2zG7aoqOjw4cOrVq2qutiy8J4KnD25+HZE10v79u3pFg4UySHzuot0MCM9nWlBWN2nTx9NTU22XKox3bt3f/Dgwe7du48fP07UK05ISPDmgdy3Q4cOnK0v/00+ffp05syZiIgIphHJ7uDBgzlbvFeR0dHR+e2335YuXco0BgYGjh07FuJUxQvj4uIIi+h790qZgoIC4akGstiAUGQF2dbdkpKS69evE+NP1tbWXbt2ldEBUbRN/MR3+/btV69eZY74vn379o8//rh9+/ZPP/3k4eEhi2UUkQO9evWKWGatpqaGZLdz586yG0zIMUhS+/fvv3fvXuZ4bWZm5rFjx5YtW1bFXXb//n3CQjffpVD4yLbupqamRkVFFRUVMY329vYy3WMJHerZs6e5ufnZs2dXrlxJrHBFQjx79uzLly/Pnz8fiS9bTtaM4uLiS5cuEcmukZHRgAEDaLLLTXAfmZmZeXp6btmyRWAsLCy8cePG6NGj6d4VFEoNkGHdLS8vj4mJeRwdzTSijUB4LuvbniDzMzAwmD59OhLBuXPnBgcHM0dDc3Nz/f39r1y5smLFimHDhuHLysqCB8QQ+/btIyoZtW7dukePHrIbJ8k9yFP79u178uRJZimM58+f4wr87rvvVFVVhS8/4cFdJQ6P78Jbov5l/fr16eJdiuSQ4WuroKAgNDSU2PUPusvWrn+SAIn70aNH//777927d8fHxzMz+4yMjHnz5kGSJ0+e7ODgwP1QA3HS/v37iWnM2traS5cu1dDQYMsryjeBrHbu3LlXr164DgVG3H2BgYEIoZo2bdqqVSt9fX08gELz5YoY+uFjbGwsNZ+rRWZmJnNAR4mO71IkjKzq7v+OFCYkXL1yhWls1KgRAnPc/2x5JQlw/0+ZMsXOzu6ff/45duwYs9sZjcXp06cfPXqENnH+/PkWFhYs+vlNnjx5cuDAAcI4ePDgLl26sOIPRXR0dHRwZ4WEhKQz5jDe5aHEm5SAABG5L0LePn36WFpalpSUsOdstYG3wvWqKBTJIau6W1ZWdvPWrfT/zmQ2MDBwd3eXv+k5+EbW1tZo2tCobdmy5erVq8xmIikp6dChQ2FhYZMmTZowYQJnCzvv3buX6JwA7dq142AtTwoBslhce23btiXuOD4ZPO7du3fmzJk9e/bgyH79+knfSQpFVpBV3X337t3pU6eYFogTkidRKtjJIioqKsjmXV1dnZ2d9+/fP2/ePATpzEGpuLi4BQsWBAYG/vHHH/zp3JwaTouMjCT22eWzZs0anLLvv/9eVoaoFRYjIyMvL6+oqCjhghgCCgsLX/PYt28f8RSXezUqebDtBUWBkFXd/ffMmYSEBKYFIfm4cePY8kdqQFB//PHHXr16rVu3LiQkhJjt/PDhQ2jYDz/8MH78eAsLC44spvrw4cO2bdu+2PeIRvy3335DSIF4gs5k4Thubm6HDx8OCwurwWu5tjMYEyTrzE05lXj96rK4To8iK8hkS5efny9cIXbQoEFt27ZlxR/pw9/E9+rVqwcOHAgNDf306ZPgqZycHIgcjH379p02bZqxsTG7elZeXn7+/PkrV658cY6rEm8TiOXLl2tra9vY2NCsl8u0bNly7dq1hw4d4k+Ow22I2Fd4RwGZ48WLF8QIiKqqqvwNV1G4g0zq7rVr15KSkgijr6+v4iRMysrK/B1Su3XrFhwc/PPPPxO9f9HR0Y8fP4b6Tpo0adiwYVA1tlxNTU09fvx4VlZWFcc8ePAADfoff/yBll1qjlFqgJOTk5WVFf9iKy4uhly9ffs2JiYGF2FkZCTb3lEosoHsCdX79++X/7dQOxg5cqTMFZGoPYgzmjdvDmX19PT08/PbunUrM6esrKx8wAM58apVq3r06CH9Qd+ysjIESXfv3iWSXbjBHFErLS09efIkvsuaNWto/x7HacKD/5jfwzR8+PAlS5bcunVr5cqVd+7coWOlFErVyJ7uIocrLCxkWurXrz9hwgS2/OECjRs33rBhg5ub2/bt22/fvp33310iIL0uLi5eXl5Tp05FdKKnpycdr9D+Jicn//vvv4Q/iAB69er1zz//ECP027ZtMzMzmzJlCp3hLHMIin2ePn16586dUVFRxAFdu3ZlxbFvgohQeBER7WemSBQZ0913BQUnT5wgJkH07t3b1taWLZc4ApqJPn36WFtbnzt3Dm1fSEhIcXEx84CAgIDg4GB3d/cRI0ZA9qRQLLekpOTmzZtENWZtbW0PD4+JEycaGBjMnTuXcBJ5ebNmzXCA4gwZyBM4uYiAbWxsfH19L168yHxKatFedSkqKiLieCVeJQC6ayFFcshY63b7zh2E0kSn5ZAhQ2jJdSVe5y1at3HjxvXv3//SpUvIgIlNjd6/f3/s2DFIcvfu3X18fPg9z5LzJykpyc/PDx/KNJqbm3t7eyNBHzNmTGZm5vLly5nPZmRk/Pbbb/gWTk5OknOMIjkQ/yEI3rNnz+LFi48cOcI34owjFWbXsa9RxoNtLyiKhSzpLlrwy5cuEStnXF1dkb2pqqqy5RXXQKZoaGiIhHL48OGbNm0ihA0hS3p6+qlTp5ATQ57//PNPya14Pn78OFEvEHK7cOFC/n5wmpqayIogtMTU9Pj4+Hnz5gUGBsrrUmxFAFfgvn37Zs6ciQvAyMjI2tpaXV2dbacoFK4gM7pbWVmJTPfhw4dMI27mnj174sbmVI0ILsCf8LxkyRIPD4+tW7devXoVckvMugoODjY1NR07dixS5A4dOmhra4txTCsiIuJ3oelv7dq1c3FxEZwsPID0Qmhv3LjBPCw2NhYBAZzX1dUVlz8UKaOmptaVB9uOUCicQ2Z098OHD2idiZk4iKORtNGRmK+B3Ldjx47btm27d+/esWPH+OpLHOPv73/hwoU+ffq4ubkNGDBAX1+/9p9bUFDwyy+/EEakuVu2bCGmKzdt2hTynJubGxMTIzAWFRUh323fvv2YMWPoyaVImSZNmshZjXcK15AN3UWihhwoMCCAadTU1HR1dUXrzJZXsoKWlhZ+KFtb26dPn/7111+CUTcBeXl5J06cCAkJ2bNnD3JfqF0tNwg6fPgwMZ0KzJw5U3j6GzJsOzu7xYsX//rrr4mJiQI74oN9+/bheFpMgyJRENATa98RetJ15BSJIhu6W15efv/+faL2AvKnQYMG0XEjEdHV1XVycrK3t580adLSpUtv375NHAD1DQsLe/jwIRLQefPmQYBrlvtGRkbu2LGDmKvi6Og4bdq0L/Zjq6mpubu7IyZANswsvBUREbF582aEAnSXQIrkwIVKbAiNOI8uIqJIFNnQ3ZSUlEP/rarP3wWhY8eObLkkiygrKyNMgfqeO3cO2S107tmzZ/n5+cxjEOJkZmb+8ssvO3funDhxIhTxu+++a9SokYgfgdho7969xHQqvHzWrFmCYgvCNGjQAAdER0cHBwczB6GPHj3auXNnJMp0WRGFQpEbZKA5Q0C6f9++1NRUprFevXpIyOg05prRuHFjT09P5KDQubNnz96/fx9aSxyTnJzs6+vr7+/fu3fvPn36QK3585CroLi4+MyZM//++y+xKnfEiBHOzs5V5xDIrVeuXPnmzRvmQC9Yv369ra0tl6vqUygUSrWQAd1NfP36+PHjhHHKlCl0ZLeWQOr4i30jIiKOHDly8eJFZjcvn1c8oKbW1tYuLi4jR45s0aLFFwdckadCMvfv308MB+CF3t7eohSI7tChw+rVqwcNGsQ0pqenL1iw4Pz585wtvEChUCjVQgZ0d9fu3R8+fCCMv/76K012a4+ysjKyWDc3t169eoWFhSG5vHr1qvBhOTk5ISEht27d2rVr18CBAxcvXmxkZEQck5eXt3HjRqI4fsOGDSG63bt3F2XADMcMGDBg7ty5mzdvZtqjoqJ27tyJ5Lv6349CqTaNGzdmcR8RiiLAdd0Nu3//7L//EsYVK1aIZbkLhQ/yV01Nzb59+/bs2fP27ds7duwIDw/Pzs4m5puUlZUlJyfv5OHFw9bWFmmouro6jty+fXtgYCDxtg4ODkiRRa+3jJcsXLgQn37v3j2BsaSk5J9//kG23a1bN7pQmyJehOczI6CnszUpEoXTuvv+/Xt/f3+iGrOpqamHhwdbLsk39erV6927t52dHWTv3Llzd+/effbsGaG+fAICAi5cuGBtbe3q6orjX716RRTGUuJtVrNo0aJWrVpVywddXd3Zs2e/ePEiNzdXYExKSvr777/Nzc1pIkIRL58/fxauz0yhSBTu6m55efmlS5dCQ0OJ3ULGjx9PKwhKDiSUyH2RXEJNoXY3b948duzYgwcPhI/89OkT5PnRo0f6+vrIGLp37/7y5UtkyYID5s2bhwy1ug7UrVvX2dkZodWBAwcExuLi4mvXrg0aNAgyT9d4UCgUmYa7upuWloaUKyMjg2l0cHAYMmQI7QWSNFDfRo0aIZ21sLCYOHEiTsQff/whvLmbEi9dSE5OVuItt4Vgu7m5xcXFvX79evr06TWecK6npzd69Ojw8PCnT58KjAkJCZcvX7a3t6cpL4VCkWk4qrulpaWht26Fh4UxjWpqagMGDDAxMaGDfFID2aeWltaoUaOQgIaGhv75558xMTHE1hR8SkpK8vLygoKCDAwMkJhCgBEz6ejo1K9fv7rnC8fb2NggxoKEC+pv8AtKe3t7IxGnFwCFQpFduKi7aGFfvXr1zz//ECUdunbtimSXKPBLkQ4aGhoIenr27IkcdN++fThBSH+JCSl80tPTL/Do0qWLs7Mz/nbu3NnQ0LBauS+ybaTL169ff/nypcCIxzdu3OjYsSPt8KBQKLILF3UXye7lS5fCw8OZRn7fY5s2bdjyiqLEU1+km0hGU1NTIyIirl69ev78eeGaG3we8tDV1TU3N8dL+vXrhxS2iqpVBHiJq6trYmIis+TkpUuXpk+fTnWXQqHILlzU3djY2I0bNxLGli1bDh8+XKL7tFNEBGfBxMTE2Nh40KBBCxcuvHz58k8//cSs78gkJyfnzp079+/fP3ToUOPGjb28vDw8PKCp3+y3gLgi5fX393///r3AePfu3cePH/fq1UuMX4dCoVCkCed09/Pnz3t27y4qKmIakSStWLFC9FSJIgVUVFSgnWY8pkyZcuPGjX379oWHh0MmP378WFlZyTy4vLz8A4+NPJABQ31dXFzwQFNTs379+nXr1hUetbWystLX12fqLt7n2bNnVHcpFIrswi3dRav6z7FjRPkFMHr06L59+7LiEkUU1NTU+vfvDzl89erV7du3b968GRcXh8T0a8fj2bU8OnfubG1tDeW2tLTEXz09PWZ0hcT6t99+Gz9+PPO1EPgZM2ZI7rtQKBSKROGW7kZHR2/fvp0wokVeuHAhrQrJfdTV1S0sLJDCjhgxIjk5+e7duw8ePLh+/foX5z/zieCBBwYGBsbGxjo6Ok2bNh08eLCpqWmzZs0aN24svOUU3lCyX4NCoVAkCYd0Nzc3d/Xq1cQWcsDX11e4GjCFs9SpU0ebh5WV1bhx4zIyMqC+Z8+ePXXq1NfGgJV4s6CBEm8REY5EpotIC281cuRI4khiljuFQqHIFpzQ3crKSojuls2bHz54QIwLjh8/vl+/fmw5RqkNUE0tHmZmZqNGjcrMzLx27drJkyfDwsI+8fiiDOMCYC5P2rBhgxRdpigcJSUlxLaViPy+uOMWhSIu2NddtLMFBQX79u37+++/iUKppqamkydP1tTUZMs3ihjR19eH+vK7oJEB37x5M5nHixcvqvU+tF4VRYzg8iO2fEak2KhRI7b8oSgC7Osu4s3jx48fPnSI2P+gWbNmCxYs6NSpE4095QlVVVVTHsOGDcvJyUlMTIyMjExJSUHbd+/ePeENgIWxs7OTgp8URQCNj3Dtl3r16tWvX58VfygKAvu6e/To0XXr1n387w67DRo08PLyGjp0KL0B5BW0bs2bNzcwMLC3ty8uLobipqenx8fHP3r06PLly/j7tRd6enpK00+KHIMLj7mTBx+0ORoaGqz4Q1EQ2NTd0tLS4ODghQsWEHZlZWVHR8fff/+9cePGrDhGkRo413Xq1GnAQ09Pz8rKCrI6f/58Pz+/rVu3EgerqKj07Nnz+++/Z8VVivwB3WVuN6nEGw0ZNGgQ7WOjSBTWdLekpCQ4KGjWrFnCTw0YMGDXrl1UdBWTwsLCQ4cOHT16lLCrqakhGtuwYQMde6OIi4KCgidPnjAt9erVoxMIKJKGHd1FmHnp0qWNf/xB1KUC7u7uO3fuNDQ0ZMUxCrsgGlu1ahWiLjSITDtEd+DAgUuWLOnQoQPNRShiobKyMiMjg7nXpBKvAvl3333HlksUBYEF3S0vL3/06NGO7dvjYmOJVUOurq7btm2joquYIBrz8fH5559/Pn/+zLTXqVMHortu3ToTExMquhRxUVFRkZyc/OG/M0vU1dWbN2/OlksUBUHauguhRYC5dMmS6Ohopl1ZWdnZ2Xnjxo0tW7aUsksU1sFVkZ+fP3v2bIgusai3bt26gwYN2rNnj66uLlvuUeQSJACJiYlMCyI8FxcXutMoRdJIW3dfxMWtXrWKEF20rba2tr/99lu7du3oluaKBkT39evXfn5+wgWtdHR0PD0916xZQ4fcKGKnrKzsypUrTIuKikqXLl3Y8oeiOEhVd1NSUhYuXHjv3j3CjhzX19fX0dER8aY0/aGwDoT25cuXy5YtO3/+PNG9/N13382ZM2f06NFUdCmSID09/fbt20wLdNfCwoItfyiKg/R0982bN2NGj3727Blh19LS+vPPP/v06UP31lVAEIr9+OOPaP5KS0uZdhMTk99///3777+nnX4UCSG8RlxZWdnU1JQVZygKhTR0t7KyMisry2/58tjYWOIpdXX1w4cPu7m5ScENCqfAVfH27Vt3d3diIQcwNjZeuXLl8OHD69Zlv64LRV4JCQkhLAsWLKDRP0UKSLxdQ/OamZm5ft26oKAgYvSuadOmmzdvHjp0qKR9oHCNsrKy8PBwZLrComtubu7n5+fh4UFFlyI53r9/v2fPHsLo5OTEijMURUPiTVtOTs7u3bvPnTtHbPqBnAbRJZpXSTtA4RqlpaWXLl3y9fUVFl1bW9s1a9Y4OztT0aVIFP6uz0wMDAw6derEijMURUOyrVtRUdHBgwcPHTxI7HnQpEmTqVOnjho1ipZfVjRKSkrOnz+/bNmyuLg4YvW2o6Pj1q1bO3bsSBfpUiTNhQsXCMugQYPQLrHiDEXRkKDuVpSXnzlzZv26dYRdWVn5+++/nzVrFt3gT9H4/PnzoUOHfHx8CDsuCScnp+3bt7dv354uJKNImszMzOPHjxNGV1dXVpyhKCCS0l2kNf6HDy9atIj8vLp1vb29/fz8qOgqGoWFhTt37lwgtA2GhobGgAEDFi9ebG5uTkWXIgViYmKIYS8dHR3EfGz5Q1E0JKK7RUVFp0+f9vX1FX7Ky8tr3bp1BgYGkvhcCmfJyclZvnw5MlrCrq6uPmXKlDlz5rRo0YJ2L1OkAFKCkydPEuUh3dzcaKNEkRri192ysrKLFy9u+uMPIqIE48aNg+jq6+uL/UMpXCYzM3PGjBlnzpwRfgrpL0SXVsagSI20tLTHjx8T68W7detGV4pTpMb/625FRQUks5ZvV15efuPGjfXr1ycnJxNPIaJcu3atjo5O7T+FIkNkZWVNmzZNeBoLWL16Nb/bmV4SFKkRFhaWmprKtLRv375Tp04qKir0OqRIDoij4PH/6+4mHpL71KCgINqTQ2HyKw+2vaAoOs+fP7e3t2fbC4oCQVdJUigUCoUiPajuUigUCoUiPf4HiN11WhZToL4AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="103" height="95" border="0">

Obrázok 4:

Mierne zakloňte hlavu, zľahka odtiahnite voľnou rukou spodné viečko od oka, stlačte rýchlo a silno stred dna fľaštičky. Tým sa uvedie do činnosti mechanizmus pre výdaj jednej kvapky. Zvláštny mechanizmus ventilu použitý v systéme COMOD® zaručuje aj pri silnom zatlačení dna fľaštičky vždy rovnakú veľkosť kvapky a rovnakú rýchľosť kvapnutia. Pri kvapkaní do oka zabráňte kontaktu kvapkacej špičky s okom alebo pokožkou tváre. Pomaly zatvorte oko, aby sa tekutina mohla rovnomerne rozmiestniť po jeho povrchu.


MoRaqLF7a/k8SYKuL7SB2E+sZnJlQ3obgr7d2GGJDUlrw6uotz38FuLOD7N8U1h7pnt7aF7yG24pl1lxqxhWNKuOGX3I7kC6ak/BTLawddDUDqIBj6LXj6LXgqmCQTAiJCW0I5K2m3AurguBzD0VQdw7ISH4UmMMxDgPzVQqiPD7aVOjwymXr7wMzM6uP7mw7J5luQ3Y0zkX0jS3ojsC0ZnF4ZXUW57+DlR0SmHmVx3mXlx3octEyN293B9vJpJ3tpAsKVuSHmHY7kG5eiiNMYlo7Z2shPLQhLaO0lWUaIJd9IeH9y1PQX4zAw6xk12ljSJeC0KaWRmk668zBHmXhFdRbnv4S1ge6ZFbPODISolp7aXGRLjPNLYepp/u44kRmZTc6kejhtxbK4WIA0628jw+wk3cSOJVzKkhKVOKi0DzojQI8QsQva5ggM+3g9rNr2ZyJkF6E4K+1dhHHktSmvBq6i3PfwtzX8NQpLLhK7e8r+O1GkLivxpCJTHpNqo8wTKuTDDEh6MuJiEjDT7T6PBvy2IxScREQkTpMo2Iz0lUXDxhiKxFT6TnePOhNceb27jSHm7GlXH9I0p2I7X2rU0vBK6i3PfwqkktNjCOE+Kay9y329zXe1eqrA4T5GSi9ZdLGkiVVSogbdcZXGxC6gRrOJK796QzHKRiCO2JF1MfH9VKjU0yQI1DGaCUJQn1dPS0MPo1WXc2NKh8ONraWRmR115mN/Aq6i3Pfw0mMiUxIYXGebcU05XTkzo/bPNIfanQ1wpFLZ8M/jKqYkoSaCS0FoW2qPZS4wYxGQZsokjuM8g9aQ2A9iNBB+5mvAzNRsVkyQI+HUkGIceN83v6sDDx5WPdTa9mciZBehOCutnYQYfbktd+rqLc9/D2UApjKkmlUSU5DkRpDcpjtp0JE6O+w5Gep7XiF8nWWn0v4fjuB+jmMhaFNqZmSI4axBKQG8RR1Bu1guBLiHOeubFaDl7BQHMSB29muB2Q88ENuOmzSTXQxh1pIYgxo3LkNcGTWv8At7Du3WkPN2NMuL6RJj0N2BZMzkd8rqLc9/EW9dxkitsFQX23Eut9tZVyZzLja2Ham24/JW2h1L1JCdDuHFBymnNhbLrQIzI0TpTYTdT0hOIZZAsRugsSj7kQPuRvL7kQDxKDxI4DxFKMKvJyguymrC3FuAiMzbgS3Q3QTFhrDjZBqogtBKUoLm4gjcOWKmZ7uF3llSJdCkqQpC1NrrbpMjvldRbnv4m3ruGYqbP2iyMjLtrOsTOQ42th2quOJzVworgXSwVhWHYxhWGweHHgeHZY+35g+gTc/t+YCw9MBYcfCcNmE4cYCKGCkIrITYS2hvs7CIUyGZGlVfMVBktuJdb7yfWNTkyYrsR0Vl0bQIyUXdq6i3PfxJlmVpXe0WKe14R9vY1rc5t9hyM7WXRtAjJReLfkNRm5925IBEavSos/aLIyMu8kxmpbVhWOwVjDjy1I7tXUW57+KWhLiLCAqE6Ka1z7iZBamtTYL0FyvtHYJxpTMtvxGwnXrTIfkOyXINO/LEeExFatqw4bgqbY4xkZKLvFoS4h3DiVOQoTcFnu1dRbnv4t5lEhqbCXCeFRbcUu3dabfbsKZyMGH3YzkC7akeHmW8aIJlnImiNEflrg0jMb1WhLqLOsVBWKy2VDNtxDqPMq6i3PfxkmM3KZlxHIb2wqbbj9zPpGpAfjuxnINu/EESwjzC8FLt4sUS7iTKDTLj64WHw22hpHwWhLiLOpVEMQLJ2CuNKalteYV1Fue/jZUVuWzKiuRHthU23H7l+O1Jbm0LjY/ubXEvn2RFnxpZd6pRJKVexmRKtpUoNMuPLiYfUYYjsxkfKZYMQkzbeRL9Ysp2G7AsWpyPLq6i3Pfx0uI3MZlRXIj2wqbfjd1KgR5hS6F9kf3IVFu5UcRruI+CMlF3EiwixRIxEow/KfknHhyJRxcPJIMsNMI+djeEgLWpxQh0b74m0COCpKkKQ4ppdbcJk+XV1Fue/j5cRuYzKiORHRU3Gvu5EOPKKTh1RB+K/GNmS/HNjEL6AzeQnQh1t0ux2D1rDYD+Iw/Zy5IShS1R6KW8I1JEYBESS+alEhNnbqlekSE9Ncg1TEIvSwrGpyZEZ2K6Ky70gjzLyiuotz38hJjNy2pkNyG6Kq50d4ZEopFLDfD+Hn0h6FJjhKlINq2nNBvEbxBvEUZQRcQVhMuMsb8hb7LYct4LQdxG0QdvpjgdkPPhtpx02KKY6GMPxmw0y0wnkmZEVraHLWK2qXNNllthv4SojUxqfXOwXBW2y4ZtuIeb8mrqLc9/IvsNyWp0ByE4Ku3VFCVJWnvXYER8O4eiqDmHHyC6ecgLiyG/QjMgUqQkFYTCBWc0h9Umj6jNBzZRhTri/RuM+8GqOc4GsOEGaeEyEpSguZeWOZiqqzmKSkkJ+TjaHm7OoXD9IFi7BcjSWpbPkldRbnv5JxtDzdhWLhmKi09qvfwSm0LCoERQOogKB0kAHRQR9BhD6HBBU0AgmshJCY7LfY2cz2UQzzOuhKnSUIS03yNxaUuj0iTHYT0Oa1NZ8irqLc9/JmRKKzrjiOCltNHnLqV7ifuK2GUKJy7WmJ0GRkceQ5FegT25zPkFdRbnv5RxtLrc+CqE8Ka04xeZlve3ibikjcefzbSpKWSkmhTD7kd2vsG57Xj1dRbnv5WRHblMyorkR4jNJ1NmUxvzGIHNFeMPNaYXOtKpMxK0KbWw85HegT25zPjldRbnv5abDRMYeZWw624tlyunonMeXxIf8AaKlOmr59pVpmIUk0KjyHIr0KY3NY8arqLc9/L2MApjSkmhUaS5EfiS25jHlsS+lV/Ws7C2q/dpMjI4cxyFIjyG5THjFdRbnv5i1rvcJECcuC+y8iQ15XESM4gonNdZ2NzV8UhW2CoL6FpcR4tXUW57+Zt630q7I4LqVEtPlLVnjVow6/k92V1WcIxS2XAX4tXUW57+atq3gKFPae3V5TcS2DjS4r5xpSVEtHYmRKTaV5wXxSTzks+KV1Fue/mlJJSbKAcN0Utpn5XEMX0oJnEY7KTHRKYkQJEZ2igOsH4pXUW57+beaQ+1Nhrhvios/dI8m80l9mQyqM/GkKiyWnUvNeeV1Fue/nFtocHtmAlhlJ5mMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMwtlpw/bMBJEhOZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjM/Qt9J56TGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGkxpMaTGk8//EAEcQAAIBAQIICA0DAwQCAwEBAAECAwARIQQQEiIxQVFxEyMyQEJQUmEgMDM0YGJygZGSobHBgqLRFHBzQ2Oy4VODk6Px8CT/2gAIAQEABj8C/uO0cktjLpGSaLwtlKDZbZZ/bVnbQotNNI2ljaaiXWRlH3/21Zdchyaii7TX7v7bRw9hbfjUk3YWz4/22mk1ZV26g2uQ2/21ml1qt2+rBUcQ6Kgf21Ef/kaoV1A5Xw/ttHF2Ft+NSy9lbPj/AG2nb1rPhdWX22t/tqznQotok6TUCbEH9tZjtGT8ajj7TAf22jj7T1FsW1v7bQx9lbfj/wDlTSdlbPj/APn9tpfVsFSv2ns/ttO+1zUXrWn6/wBtWfYLcUC7EHoznzxrvavLg7gTVwlbctZuDsd7WVm4Mo3tV0cQ9xrlINy15f8AaK85avOZfmq/CZvnNeXl+c15V/mq+R/jXKPxrlH41yj8a5R+NeVf5q8q/wA1eXl+c1dhM3zmvOpvnNecyfGvOGry/wC0Vy1P6a/0j+mr4ofgavwdPjV+C/v/AOqvwdvmq+Kb4CtLj9NeXs3qauwmP3mys2eI7nFXHrfCD6hFKu02VZ6KZ+EJuF9cXG7/AEri4o0331fhDD2bqz5GbebcWZBI25auwdvfdV4Rd7VnTRDdbWdhXwT/ALrOnc7hV8kx94/iv9Q/qryR+Y15v+415uvxNebJXm0fwrzaL5a82i+WvNovlrzaL5a82SvNkrzcfE15v+415Ej9ZrkMP1V/qfNXlJviP4q6aSrsJPy1dhQ+T/urp4/hV0kPxP8AFf6Z/VXkbf1CvNn91X4NN8hrORhvGK6s2eUbnNXYS/vvq+RW3rWdFEfjWfg3wes5ZV91eXs3g1mTxnc3V8g7RA+tYOPXHolZwmW2xL6shjWMbTea42Z27rbqsRSx2AV5HJHr3Vxs6j2RbWe0j++rsGT9V9ZiKu4dSZyKd4q/BovkFebj3EirhIu5qzJ5BvvrMwkHetlXGJtxrzcncQaz4JF3rizHZdxq7CX/AFX1nCN/dXGYOR7LVe7J7S1xc0bdwbqmNdsn4qHutP09ECsPGv8ASuMkOT2RcKyYo2c9wq2Z1jGwXmr0Mh9c1YiKo2AdZZ6K28VfgyfpurN4RNzVxeE/MtZuQ+5qz8Hk+FuLi53XutrPyJN4rjYWT2b6zJ1t2G7qXB19o/amOyM+h3CStYPvRXkRdkfmsmFC34rKwluEbsjRWTGoVdgHPc5gN5q/CIh+sV5zH8a84HwNeUJ/Sa/1D+mropvgP5q6CT415sfnq7Bf3/8AVXYOvzVdDHV0UX1rkQ/A/wA1oi+WtKfLWlPlryg+UV5QfKK8sB+kV5x+xa84/YtecfsWvOP2LXnH7Frzj9i15f8AYK8oPlFeUHyivKL8tcYsL+1HbXk0X2fA4qZlGzVSphKLYemvUcS7Et+tTtsUD0NaWQ3D61wknuXZQlmtSH6tQjiQKo1DmtrEDfWdhMXzV5XK3KazY5T8KzcG+L1mxRDfbVzKu5avwhvdYKvwmX5zWc7HecdyMdwq7B5T+g15tL8tebtXkbP1iuSo/VWmL5qvkh+J/ir5o6vwhflq/Ch8n/dedf8A1/8Adecn5a84f4V5d/hXlpfpXlpfpV8sv0ryk3xH8V5Sb4j+K8pN8R/FeUm+I/ivKTfEfxXlJviP4ryk3xH8V5aX6V5aX6VdNJ9K8u/wq7CG+WvOT8ted/8A1/8AdXYUPkq7CF+WgZZlKDUBp6js2IBWEN3j0NMani4rt5rhZRxKfuPMs/CI/cbazBI+4VxeDge01XMqeytZ2EyfNVpJO+rACd1ZuDy/LXkbN7Cr2iX31nYSo3LbWdO53CrzKd7V5G3exrzaP3is3B4huQVmqBuHoNN3WfapD/ufgehksutVu31YLyaSFeiPHcZOtuwXmuJhZu9jZVzLGPVFcZK7+0asVSx7quwdh7V1Z8ka/WuMnc+yLKvjZvaas3B4/lqwAAd3ohhHtVvc+hkneR96wcf7g8ZbNIFqzBov1PXGTNZ2RcKyUUsdgFXoIx65rjpye5RZV0Ab2r6sVQo7vRbCP8jfeou+37+hk3dfUUnZcHxXCSuFWiuDDg17R01axLMdZq0rwa7Xq2UmVu+4VkxoqD1R6NTH1z96g3fn0MZG0MLDTxNpU2Ulpz0zW8RfnSHkrXCTNaftQc8XF2jr3VmJa/bbT6OufWNYP7HoauFILjc9Wt5Jrnq0Xg+FnXyHkoKaWQ2saE+FLf0Yz+fR8msH/wAY5re6jeavwiIfrFedRfPXnMfxrzlK85SvOovmq7CIj+sVmsDuPWDRuLVYWGjE+jonaK4DCDxfRbs0GRgynWMeVK6oO+imCD9bVlMSztSz4ULxesf8+ivC9llP7h4zBv8AEv28bxkqLvavLg+yLazY5WrMwYe9quEa7hXlyNwFX4TL85rOdjvOO4E1dG3wryT/AC1fG3wq8HHmyuu5quwl/ffWcI33iuNwcjvU15XIPriyrUYMNoPVfBvp6LbK4xbU1ONFWwysm6r2Rt615XJ9kVlSOzHaTQKpkp22rK5cvbPotN7vuKhfXk2H3eJbdig/xj7eI4yZF3ms0vJ7K1xWD+9mq51T2VrPnkP6sWZDI25a8hZ7RFZ0kS1n4SfctXvK3vryNu9jV2DR+8W1dBENyCrlA93hXqDvFZ2DxH9Aq/B1911XcIm5q4vCPmWs0JJ7LVxsTpvFZUbsp2g1n2Sr62mrHJib1tHxq0G0d3VNhFoq3gzGfUNlXYQ/wrOlkb6VakK27Tf6MTe77ipYeycoeJbdih9gfbwM+dLdgvrionffdXFhI/dbXGTue63FmYO/vFlZ7Rp77a42d29kWV5LK9o1xcKLuXm2dCoO1bqtwea31XqyaJl79VWwyEDZqoJhA4J9uqrR/YOb3fcUo1SDJ8S27FDwsyLxYuJ7q4pXkPwFcWEjG601xsztvNWIpY7BXkcgevdXHTjcgq9C59Y1xcSJ7I57YwBGw0WgPBNs1VkzJZsOo1k8uLsH8VwkTWjWNn9gpvd9xSuulTaKWRdDC0eIc92PNgYDa11cdOB3IK8nlna5qxEVRsA6jKSKGU6jRlgteHWNa0JIjvG2lmTQdWz+wM3u+4xBNcZyfESeycUDpGqs0YJIHd1Qco5UnYFM1gW022DVS5VzOcuz+wMsesi7E0R0SD6jxEnsnFg3+Nft47OdRvNX4TF89ecL7ga8oTuU1/qH9NeTm+A/mvIy/Sr4pfpXImHuH81e7DetXYSnvuq1HVh3Hxee6rvNX4Qp9m+uJhZvauqzL4NdiVYoLMdlCbCxuj/n+wcqarbRSSrpU20HXQRaPDk9k4sH9geFaxA31nYTH7jbVzM+5azMHc7zZWZDGN99XOq7lq/CZPcbKzpXbe2K4VmwSHcprzaX3rXm7V5v+9a8kPmFeSHzCvN/3Cr8Gk9wtrPjZd4q1SQe6vKcIux76vwY2+3V2Cn5680/+z/qvNh89XQJ8aujhHuNcpBuWr8IPuAFZ2ESn9RxcXG7+yLa8nkD1zVs8xPclWQxhe/X/YSOceycQU8qM5PhyeycUB9Ws/CI/jWblvuWuLwf3s1ZuQm5azsJk9xsq1iTvqxVJ3Vm4NJ7xZV6om9qz8IQbhbWfO53Cyr1dt7Vdgye++s2CIbkFXeK4yBD32WGrcGkyfVetMXzVyovmrykPxP8VfLF9avnT4VfhX7P+6zp3O4Ve0rbzXkLd5NZkEY/T/YiSPWRdvxcGeTKLPf4cnsnEFLGwaBVigk91ZuDP77qzjGnvrjMIJ9lavV39pqzcHj+WrALB/aZx0WzhSuulTaKSVdDC3w5kUWKHNgpZXhRntNpYW1YqhR3D0YtJsHV3GzKp2a64tHf6VxcCD2jbVzINy15f9grzg/KK8tb+gVfwbb1rgZUCtZaCvPlmGmM37sT4MTeucu7w599bnPozwVubGNHfUoJzA2b1Xkk5cnYWrMvg02JV15NXQFR691cZMi7r6zsIc7hZXlJviP4rlSj9VXSzfEVm4Sw3rXCtJwj6BdZZz5kbQwsNPG2lTZUcuoHO3VaPCl7wPtUo/3Px6MEnQKklPSa2otrZx9/VRwbBzY/SfZWSoLOaDYW1nqLVkMSr1OmEDpZrb8WQTnxZvu1eFvQVhC949GJNr5gqOIdJrKAGgdUmTpG5R31abWdj8aFo44jOP4rjJ1t2C81xULvvuriMFHylqugI/8AXWdg5P8A66swjBh7rqCq+S56L3dRPEdYu30VIsIuNKScxs1vCib1PzU69w9GIoB0RlGjKdEa/XqkuxsUXk0X6AuQVwvBh3HJt21xhMcZ25o+FWzSNIdguFcXAg77PAyXQMNhFLIoZLDbYpu6jE68mTTvxAN5SPNPg4O3tfinG2P8jqgoHUsukW6OsJZe0bt1BzpkOV1T/TQni15R7RrIFyDlNsrio87tG89VvEdOo99FSLCLjSueQbn3eDC2x7KQbQR1OSdVPPaVYtbuoLhHGpt11lwvlD7dWvYc58wUkS6WNlKi6FFg6oOCwHPPLYaqAts7zQigSSTa1llprNwX4vV+Cj5/+qz4ZBuvry2SfXuq1WDDaOqBhKjNe5t+JcHwhski5W1WeBbscGoD61nVHGxjK7Q00Xj42Lu0ihJE5Vq4OSxJtmpt3VghBzYvvT4QdCXDf1RwEJ446T2aCqCzsaysKk/Sn81m4On6r6zVA3VeLazsHjP6azQ0fsmsvBMIt9+SaWHC4S1ps0WH/vqdon0MKaJ9K4hDObYtR7NBlNoOsYpu6w/WoG2SD79VGXB7El2amoqwKutCDCTn9F9vVTzN0Rdvosb2Y20kfS0tv6nMEBtm1ns1YLXdj8ay3vnbT3dYcOgz0094x8G9rQHV2aEkbBlOgisIH+2aB2UD1V2ZRoajFKtjChg2ENf0HP26p/p0OZHp7zXCMOLiv9/U5gwVr+lIPxiy8GwdrT0ila/glZyM36B+K/8A9GCj4FaskDxnvvFWxSK47j1bKsQsUHH2ojylrKia1WFmKBtsY+3VdhukHJamjkFjLQwec8YOS3a6nODQ+Vsvbs0saDKdjSxDTpY7T1KZJGCqNZoxQ2pDr2tXBxLaftWgPLrc+BYavhCnal1cJgc5t2G4/GlgwyItabNF/wD31XaaZzpY21ECLlzjRnwYZnSTZiy49HSXbTMNBNQbrPr1Zat0y8k7e6rL1dT8KyX8svK7+/qbh4pApPKDVby5TpbHYZcptiX1xeDsfaayrsHX5qvwYfNWfg7jcbavZk9pa4udG7reeWE5UnYFZUrXalGgVbyItbmuDiWwazt6znb1Dimk2LZ//fDEZ8FW/pRj8Yylt6No6tOExDjV5Q7QpZYzYy0sqe8bD1O0shsVdNFRmQ9ka99ZMUbOe4VeET2mq+eOrpovfbVwR9zVnYPJ7hbV9cXO47rbRVk0Sv3i41Zl8G2x7qtBtHNsuVwq99FMFGQvbOmrBazt9aEmF/8Axj80ABYBqHWkvfZ98U7bWAxvhMViyAWt62KX2Pz1d/URDi25Q7Jq0+Sa5xQYG0HqZcGBzUvbfWddEvKNZESBV7vC4yNH9oVmhoz6pq2F1k7tBqyWJk3irYZWXu1VZhMf6kq2GQN3a+ZZcrhF2k0VwVbfXasuVyzd9BrODj7TVxa52tzp62PewxOf9w/YY5vYP2xS+x+ermjcWqwsIr+nVS5PJs1ihHOwJ1DZ1NO+1zSHW5LeKsYAjYatQcE3q6PhVqjhU2p/FWqSrDZQXCBwq7ddZULhto1jx3GSjK7IvNWYNHk+s2msqV2c99WqmSnbbRQZuNk2to+HXA9sYj7Zx4Qf9tvtimPqeipbYMUC7Ix43jI87tDTRaLjY+7TWUjFWGsUEwsf+wfmgyMGU6x4i1iAO+r5gx2JfVkEHvc1nzEDYt1ZKqWOwVbJZCvfpq3I4R9r9dfrGI/5Djwn/E32xTez6KyeycUfsjx5azIl7a1xi2pqcaKtia7Wp0Gs48HINK/xXnH7TXlGP6auSU+6szBid7VmRxr9avnI9m6rXdmPeasijd/ZFZ4WMesatmdpT8BVkUaoO4eAYcHIaXW2paWSNmMpb49btvGKQf7n4GPCf8TfbFN7PhZcrhF76shjaTv0Cs2GMb7TWdDEd1tcbg7D2TbV0wU7Hu9CiKIOqsHb/bHMLGAIOo0ZMEuP/jP4rJdSrDUa4wZ/bGvfR4GMvZsrzc+8ir+DXe1Z+EAblrPaR/fZWbg6e++rB4OXM4UUY4LY49us0I4lLMay2z5jr2but5vd98WELsIx4T/ib7YpvZ8KJwCYgtl2o1akdi9prqz8IUbltrNwkHetZoST2TVksbIfWFcVKQOzqoLhK8G3aGigQbQdfUpeRgqjWathkD2bOop09e2lXWhK8yskXO1MNIrOGVHqcUGRirDWKCYUuWO2NNZcLhh4fGTLb2ReaycGjyfWbTWXK5ZtpoM/FRbTpNZEK2bTrPXE49Q4pk2rbjwn/E32xTez4vJdQw2GrYTwTfSsmVdOhhoNZBz4ezs3VlQvbtGsc34yRF9o2VfhK+6+uU53LWiX5a/1Plry9m8EVbHIrj1Tb4cbjko19Ibc181uokm1OtnvFPAemLRvHMyrAFTpBoy4KCya01jFlxOVbaKAkiV+/RV+Cn5682Pz1m4MBvas3g03LXGTue62slFLHYKtksiX1tNBsnLftN10V2irKA7SkY8I/wAZxTnuHieAijypdp0Va7tGp2nJ+lWvhK27ratXCVt3VkcJwqdnL/muNidN4oMjFWGsVk4SmWO0umuKlFvZNx5jxkyL3W1xYeTcLK4pEjHxNZ+EP7jZizInbctXYNJ7xZXm5+Irzdq4yCRd61apIPdR4UlirWBjr8KSI9IWUVOkVFLrK37+oXs5SZ4pJV0qbaWRDarC0c0bCIBZIL2XteBk5aJ3toq0zQ2d1prjMJP6Vq9Gf2jVkaKg9UdezL65qBvXAx4R7BxYRuHieEyFy+1Zf4PGFQPWry0cbbY2q2LCY5V7tOLMnazY19cdArd6mys7LTeKuwmP3mys2RDuPg3ms6eIb3FX4Qvuvq7hG3LXF4P8zVmlI/ZWuMnkPdbV1ZuDtva6uOmVe5b6zlaT2jXFwRruXwrZIEJ22UEjUKo1Dw5Nj59Sw9k2j39ROg5BvXdRwRzeL05rKg5Ntop3ieyVGsyTrrIlQq3fisRspOw2irAciTsN1+x7QBoEaRSuNDC3FhP+NvtinHqjxnGG1tSDTRGCoUT1f5rKwjCb+6+s6SU+8Vpl+aieGkXeRRAwwy+wn/dWIpbcKyv6aWz2az0Zd4xXMRXlX+avKv8ANV8jfHHmRO25auwZ/fdWcY03muNwgn2VryZf2jXFxonsjwLSbBVnC5Z2JfXFYP72arkiHuNaIvlrjIEPsmyrGJiPraKylIIOseHDN+k0F7akdRWqONjvXv7qWRDYym0Usya9I2Hmi98Y+5rCf0/msiVAwovgpy17J01YwsI1HEEn42PbrFZcLhh9uvYZN64oTsGT8MWE/wCJvtim9nxjz4VLwik2gfzQVQABqGPJ5cvZ2b64SZ8iLVbo9wrOXhW2vViKFGwDHnQxnetebRfLXmyV5slebR/CrsGh+QVmoo3DxUqyMclWIC6hVkUbPuFZ+RHvNZ2E/BK85PyVxcqPvurjomXv1VbE92tToNXZso0p4Uu1c6opOywPUcvtGs7yTcofmgym0HQeZuOwAtTSdprPh/8AuPjFzu2NNFvKRdoYg8TlW7qEeE2I/a1HrwnsENili7LW/H/8xYT/AIm+2Kb2fHmw2GjNhjCV7bhq3nm3CSQozbSKyVAA2DwbGFo2GjLggsOuP+Ki4NWDK2d3DwpI+0pGKGTtID1FhC+uTiGDznijyT2eZPM+hRTSNymNpqKM8qy0+CXhsik+hrImQqfviyeXF2D+Kyomv1qdI66kj7SkYsjVIpGLCf8AE32xTez1rOmxzUfq2jqLL/8AIoOJcocoWihg+EHi+i3Zq1SCNo5h/TRnMQ5x2mgzDi4728PIlQMvfRkwe2SPs6xiDxsVYaxQjwqxH7eo9dTLqttFRy9lgcWEf4m+2Kb2etZD2gDUqbHt6iSYaYzfuOJ8El5UZtQ6xbRWRbtTDQathlZaswiLK9ZKzJgD2WuPjTg0DcYeUw6NLFGLWaliX9R2nxJdeLl7Q176yJks2HUcQR+Mh2axurhIXyh1xFN2hknFC2sDJPuqb2D9sUvsfnrWJ9qWVOm1QeonibQwspo25Smw0knR0NurUQatUcE3qaPhVsdko7tNZMiMp2EVxUzAbNVcdEr963VnFoz6wri5kbcfDypZFQd9GPBLVH/kOn3UEQFnarTfM3KbxZjlQMtGSG2SL6jFwkLWH71kHMm7O3d1u+1M7FNAfbH/APfCpvYP2xS/4/z1rA+wkVZ2kI6jGEqM17m34uAY8ZF9RjyZEVhsIrMDRH1TXFSJJvuNZ+DuO+y3FmTyD9VeWt3qK5MR3rXkovrXJiG5avnI9m6rWJJ2mrcng07TVmC19bnT44y4PYkmtdRopIpVhqNWjTQiws7pP5q0G0dalToIsp4zpU2VE+onJPvqT2Tif/EfuOtVOyQVBvI+nUbwvoYU0TjOU2GlmTSPrSyxnNbwuMiR9615HJ9kms2SUfCrsKPyV50Pkq/Cj8n/AHWc8j++uKgUHbpPMbJBnamGkVZILV1ONBxZJz4ezs3UJImyl614QaJB9cSyW3slh34m/wAZ/HWsvdYfrWDn/cHUn9TGM9OV3jFwUh4l/wBp5+UkUMp0g0ZcHteLWNa4suJrNo1Grs2TWnO7GwlPcbauwlPfdVqMGHceb5Y0xm3FNg36lxb0PWuEezUbbGHUvCIOJfR3HZiGCTHOHIO3u6gMuDWLJrXUaKuCGGkGg6Eqw0EUIcIsWXU2pucskkrGI3oNVmPKRip2g1Y5Eq+t/NBWPBPsb+easjaCLDTxtpU2VFJ0bbG3VZS96nrXCB/tt9sQPUjRSC1Woxvo6LbRVo01wUp49f3dQX5so0PXByrYdXfiEOFG1NT6xQZTaDrHN8pRxkWcPziaGSRkezMsq2JllHwNZMqMh7xiADZcfYarFOTJ2DzRZhocX78cXfb9utZBtU4ojtUdSmN9PRbYaaKQWMKDobGGgisiSwTj93UHByraPtVvKiOh8WSc+HWuzdQkibKU83tUcVJev8UrobGU2illXT0hsNZEqB12EUWwRrPUasiVCrbDVoNhoRYXeNUn80GUgg6COZOBylzhjg3n7da2YsHP+2v26msN0g5LUYpVsYUHQ2MNBFcHJYs4/d1AUcAqdINGbB7Wi1jWuLLjN2tdRrKjN/SXWObNEeVpU7DTI4sZTYRWd5J7m/mrReDiyJkDD7UZI7ZIvqMVnKi1pQkia0fbmUkfR0ruxYP7fWzb6wf/ABjqew3SDktRjlXJYUGU2EaCKEM5sm1HtdQmbBRY2uPbuqw6aEkTZLCsk5kw0rt3c0tYgAazRTBVyz2jooyyG1ziGCTH/Gfx4BlwUBX1pqNFWFhGkGuEiO8ajWWlzDlLs5is40pcd2LBz/uL9+tpPaNYP7PVGS9zjktsoxyrYfviEGFt7Mh/PUJkjsWfb2qMcilWGo0GU2EaCKEOEGyXU3a5lwkp3DbV5yY9SDFkwxljSNJYQ2tdWLgZTxy/u8DKFizDQ23fRjkUqwoSxNYwrLW5xyl2cwaNtDCymjbSpsqM7GHW0o9c1Bu6p4OUbjrFWPep5L7cQhntaHUezQZSCp0EdQWNc45L7K4OVbNh24hBhbXdGQ/nmDSyGxVoyPo6K7MQlwq1V1JrNZEaBV2CmikFqtWQ16nkttoOhsYXg1Ybpl5Q/PgWG6QclqMUq2MKEsZvH1oSp7xsPMJPWsOJW2i3rWb2z96g3fnqoxyrlKay1taE9LZvxZJtaE6V2bqEkTZSnqDg5VtG3ZVjXoeS+IQzWtDt7NBkIKnQR45cFXQM5sQwuYXnyY/PgGKT3HYaMUg3HbQkjbJYa67Mo5S+BslXktTRuLGXSKEi3r0l20JYzaraPHxPtWzFA3qAdaze2fvUG789VlWFoOkGjNg4ti1js4spL0PKTbXCRHeNnUBjkUMp1GstLWg27N+LJOdCdK/xQkibKU+Nll7TW1FFqJv3VYNHg5D6ei2yjFKL/vQkjbJYaDWQ1izDSu3wOFjHHL+4Yoff9z4+KTstZ8cQHZYr+etZvbP3qDd+erTPgq+1GPxi4SI7xtrKS5hyl2dQEMLQdVGbBxbFrXs4spL1PKXbXCRHeNni5m2IT9MTv2U8PIkF/RbZXByjcdtBlJDDQRQhwg5Muo6m8D+riFx5Y/NQ+/7nx8vcLcU8W5h1rN7Z+9Qbvz1cZ8HFkute1RBFhGqhJE2SwrsyjlJ1CZ8FX2ox+MXCRHeNtZSXMOUuzxWEewcWEbh4gxyraPtWdnRnkviEOFG1dT7N9BlNoOsYirC0G4ihCptCk2fHx7p2hZVlBe2pH561lPrmoPZ6v4SOxZx+6ijrksNINCSNslhoNZD5s40jb1CZsHFkute1RBFhGqhJE2SwqzkzDlL4nCP8bfbFOPVHiSkihlOkGjLDa8P1XFYM+LWhrLibeNY5lMvrW1C+xx1rJ7RrB/Z6wtGbMNDUY5FyWFB0NjDQRXBS2Ccfu6h4SOxZ9vaopIpVhpBoOjZLDQRXByWLOP3eIdO0pGLJ7SEeLMuCgK+tNRoq4KsNINCSJirDWKEeE2RydrUeYh+2uKKTtKD1o2+sH/xjrGw5sg5LUYpVsYUCDYRrrgZjZMP3dQ9mUaGoxyrksKBBsI10IMINkupu14iZNjmoH9azxmeLH1ONNZ4tTU40Yoff9+YRSdlrMSjsEr1oQbiKgU3ERqD8Ossl7nHJbZRilFhH1oEGwjXXAzGyYfu6hyXuYcl9lcHKNx24hg+FHO0K+3f4eX/5FBxRy9pQfGFWAKnSDRkwT/4z+KiR1KsLbQd/MJhsGVini3MOtOFMKF9tnWmQ9zDktsoxSiwj60GU2EaDXByWCcfu6hMco3HWKyJNHRbbiGD4U2b0XOrf4UUvZaz44sjXG1nPip0G6mQ6VNlR7GzfSnIa5xyW2U0UosYUHQ2MLwasa6ZeUPz1CYpVtU1Yb4zyWxCDCDbF0W7NWi8eBMmvJtGJ4e2tvvHP5NjZ1LINKm2gw0EW+lOyUclqMci5LLpFLLGbGWstbmHKXZ1CY5FylOqrRa0J0Ni4Ka1of+NBlNoOgjwJYtQa7dUUvZa/dz+GX9JxRbVzfh6VZaXTro7+6ipFhFCWP3jbSyxm4/TqEo65SnSDXCR2tAdfZxZD50J1bKDo2Up0EY45h0xYfdiibWBkn3c+famdimh/UPSs4TCONHKHaxZWmM8taWSM2q2g9QlWFoOkGjNCLYf+OKw50J0rQkjbKU68T2aUz8UuDn2xz5kOhhZRU6RdSbHzfSw4VAt3TUau/FkPfA2nu76DKbQdBHUNhvFGfBxxXSXs4rRnRnlLQlia1TRU6DUkR6LWVFJqtsO7n8mxs6lcaVNtK40MLfSzh4RxJ0js4uBmPEnQezVo0dRHCMGXN6SDVuxZaHN6S7aEkR3jWKWYaJBfvGKJ+lZYefRTfpOJNqZvpYVYWg6RWWlpgbQdndiGD4QeK6LdnqM4Rgq53STbuxcJEd420zx3SRZxXWMUuDnXnjn0o1gZQxSwHWMoej4VnUMdAJ8cUcWqdIq0Z0J5LYhg+EHiui3Z6jM2DiyXWvaogiwjVWWhsOKKXUDfu59Yakj7LWVC+rKsPv8AR+bhbcrK17KEeEWyR7dYoSROGXu8aY5FylOkVaM6E8lsQhnNsOo9mgQbQdfUXCR2LP8A8qKOpVhpBxxnpJmHnwk1SDFFLrZb9/o9kSrbsOsUWHGRdoat9ZcL2bRqNBH4uXZqPjTHIuUp0ispbWhOg7MXBS2tB/xoOhtU6COouzKNDUY5VsYYmhdrFk0W7efcJrjP0xSQnShtHv8ARwKzqCdAJ8AyYNYj9nUaKSqVYajQSe2SP6isuFww8YUcWqdINcJFa0B/biyTnQnSuzdQkjbKU9RZEgv6LbKaGTSPriEGFHN1SbN9WjnjxnpCyiDpFINUmb6OTcLbblXbtVCDCWzOi51eBkTJbsOsUXTjIto0isuFypoJPZHJt1HxhBFoOqjNg4ti1r2cVq3oeUm2hJE1o+3UQJJSQaGFZ2dGdDjEIpbWh/40HRgynQRzx9j51BhpBtFJKNDC30byJBf0W1ijFINx20MFnN3QY6u7wS8NkUn0NZEyFTQU8ZF2Tq3VbE1+tTpHjDPgq3dKMfjFwkR3jUay4zf0l1jqIpIoZTpBrhI7Wg/44rs6I6UoSRNaPtzuOYdE2HEYjpjP09HCjXMOS2ymjcWOpvqxzxsdzd/f4ORKgZaL4NbInZ1ispSVYaxQTCx/7B+aDIwZTrHizPgwsk6SdqrDpoSRNYwq7NlHKXqKw3ijNgotXWmzdi4SI7xqNWpc45SbOdSRdoYsg6JBk+jowtReM16Q25rZreHaRkSdsVxi2pqcaKtie7Wp0Ggr8VLsOg+L4WKxZv8AlRRwQw0g0JI2yWGg1kPYs41bd3UZmwYWSa17VFWFhGo0JI2KsNYoRyWJN9G51INTZwpXXSptFJIuhhb6OSRHpLZiik7SA+HYRaDqNF8FOQ3YOisiVCrd9BX42PYdIq2J79anSPFWjNmGhqMcq5LCgykgjQRQhnNk2o9rqPKXMm1Nt30Y5VyWFWihDhZv1SfzzmOcdE2HEYjpiP09HZPaNYP7PiciZAwovg3GJ2elVoJVh9KCYUMsdsaay4nDL3eJsa5xyW2UY5VsP3xCDCmv6Mh/PUeRIL+i2sVkyDN6LDQcQimteH6rQeNgynQRzeSLtCrKCnkyDJ6kHCyqlui00GRgynQR1u8h0KLatqFNiDxeetj9tdNFrOEj7S1lxOVbuoJhS5J7a6KDIwZTrHiODlG47KyJNHRbbiEGEnM6L7OozHKoZTRdLXh27N+LMvQ6UNZcTbxrHN37L5woMukXio5R0hb1HI1uaM1d1WtoZyV63GDg50mndUUeq21t3jiycVJtXRXGJmdsaKyoZCvdqNBcJXg27Q0UGUgg6x4ZilW1TXaiPJbEIZrTD/xoMpBU6COorDeKM2CC7XH/ABiEkTZLCknIsLaubLMNMZv3YngOlDaNx6ikk6Vli76VF5TGwUkS6FFnWzSyGxVppn0nVsozuM+TRu8fYdFFoeKf6Vxsdg7Q0VbDIR3ajQXCV4Nu0NFBkYMp1jwjHIoZTpBrhEtaA6+ziyWzoTpXZuoSRtlKdB6jMsViTfRqMcilWGo1D7/uebPGdDCymRtKmw1GTyWzT1EmDg3Je2+uFPJiFvv62LubFGkmslboV5I299ZbjiU09/dzKxhaNhotAeCb6Vxseb2heKyoZCh7qycKj/Un8VbDKrd2vwSrC0HUaM0Ath1js4rRfGeUlCWJrR9uo8mQWMNDDSKSBiCVtvG/m/CDRILffiil12WHf1A0jclRaaeVtLG2ktGc+cetTJKwVRrrIXNhGhdtWC6McpqWKMWKvNbUHBPtXR8KtC8Ku1KtFoIqxmEq+v8AzXGhoj8RXlGO5TX+p8tcp/lry496mjPgUsbDpRhvtiy4zvXbWXGb+kuzrosOVHnYpMGOvOXqBYAc6TTuqOLo22tu61zzlPqQaaypDdqUaBWUcyHW23dQjiXJUc2ypXCDvqzB4y/rNcKypcj9K+KEkTWEfWrrpByk65sOipIuybqjmHRNAjQefvIOSM1d1NhBF73Lu8UuWCzNoUUWjtBXSp1dUF5HCrtNFMEFg/8AIfxWtnb3k0JcL90f80ABYBqHNSzEADWaKYILf9w/isuVyzbTiyY0ZjsAq9AntmuMwkD2VrOmlO6yuVN8R/FXSTfEfxWZhLDetZkkbfSs6BiPVvqw4hJG2Sw11ktmzDSu3d1zHhA9k4ghOdFm+7Vz5rDnyZopIl0sbKWNeSosHgZOUMrZ4VnZQCp32kDqXOnW3Yt9cTAzd7Gys1lj9kVlSyM57zVoXIj7bVmDKk7Z5sZJWsH3qzkxakxWQpbtOoVbhDcK2zQKyY0VRsA8TxkSP7S21bGAkq6CKMci5LDSKDKSGGgihDNdN/y64ki1kXb8QQ8mXN9+rnxCnMjzR+afCmGjNXwHI0gVwmUcu23KpG2qD4M577PpRO1z1FY8oLdlbzVmDxBRta+uNmZu7VWTGjMdii2r0EY9c1x05PcosoEQ5R2sbebmWQ3D61lvo6K7MQlwq1U1JrNBEUKo1DxthukHJajFKth++IQYS2f0X29cMRyZM4UCNIqObtC/fzxnBz2zV30qLezGwUkK9EeBZRB0isHb1B4OEe2aTefvz8sxAA1msmEcK23QKsaTJXsrcKyY0LNsAq2UrEPiazlMp9aslFCjYBzkuxsUXk1boiXkDEMIwlc7oodXMMiQX9FtlZEgu6LbcQgwprujIfz1vwg5Ud/uxS4OdWeOeZCnMizRv10cKYZqXLv8KdfWt+NcHrjazwcI9s0m8/fntrGwbTWTgw4Ru1qq2aQnu1VxMZI7WqrcJfLPZW4VkxIqDuHPP6SM3aX/AIxf1UwzByBt7+ZGKVbR9qsN8Z5L4hDObYdR7NBlNoOsdasjaGFhp420qbKik6NtjbudswPGNmrSootZjYKSFeiPCjwka81qyWOZLmnfq8Gcd9v0ojY554VHGS9kaq4183Ug0VZClo1tqFZU/Gvs1VYosGwc9eY6RoG00WY2sbyaWPo6WPdQVRYouA5mY5FylOqspbWhOhtm/Fwb2tAdXZoPGwZToI61WYaHF+/FGxOcua3Ojkni0uWjhbjRcnhvC3S+lNG4sZTYa4OQ8cn7vADdpBU8W5udGSVwq0Ugtjj26zQSNSzHUKD4Wco9gUFRQqjUOfjB15MenfiDMOMkzj+OalWAKnSDRlhtaH/ji7UR5S0JYmtU9aOo5S5y4mgOiQXb+c8Eh4yT6CkhTSxpIk5KizxHDRDjl1doUGUlXWhHNZHN9Gxwzdk5JpBqfN5zkjPm7OzfWXM1p2ahQduLi7R17qyYUs2nWeoHlbQotpnblMbTSIeSM5t3N7DRnwYZnSTZiy0vU8pdtcJEd41jrR06JvWlkXlKbRSSroYW83aRzYqi000z69A2Cv6lxnycnuHijLDYk30ajHKhVhtoLbwkfZauMyoj33ipY4pEckWiw66DLcQbRUcy6GFvNzDghv1yfxVgtd2+JoS4UAz6k1DqLJ/8jAYpZzpY5I5yZ8FW/pRj8YhJEd421lJcw5SbOsxMNMendifBWPJzl5v/AE0ZzE5XeaFvkkvf+KsHi8iZAwq3BpP0v/NcZA9m0XjGcEc3G9N+zmpLGwDXRhwc2Raz2qEcS2n7VdnS636jwdN5xQDauV8edGbBxZLrXtUQRYRqoSRNksKs5Mw5S9ZMjaGFhp4m0qajmHRN+6gym0G8c14OM8c+juG2giC1mN1LENOljtPj+MhjbetNwMaxy6QRRVgVdT8K4GU8cP3czLMbANJNcFFdAP3VkJco5TbK4OIbzrPUkY/2/wAnFENiDnfCR2LPt20UdSrDSDQdGyWGgiuDksWf/l1kmEqPVbEYGOdF9uaGR9PRXaaaWQ2s1f1Eo41tA7I5lwsQ49f3VrV1Pwrgpbpx+7mNpuFcDCeJGvtVkLcg5TbKEUS2KOpY/wDH+TiiPqjnnZlGhqMcq5LCgQbCNdCDCDZLqbtdYvE2hhTI3KU2Gkk6Oht3MzLKbvvRkfR0V2UMKmGYOQNvNOFhsE3/ACrWrqfhQhwk5MmptTePLyMFUazXBRZsP/KshNHSbZQiiFw+vU0D7VIxYOfUA57kvcw5LbK4OUbjtxLg+FN3LJ/PWK4Suhrm34uCY58V3u5jnm19SDTWXKdy6hQnnFkOodqrBcOa5S5kw0Nt30Y5VKsKEWEWvHqOsUHicMp1jxmecp9SDTVshsUaEGgVbyYhpehHEti9Txydl8WR2GI59wco3HZWS96nkttxCDCTxehX7NWi8dXvEekKKMLCDYaSTo6G3cwWCHNLLlFqtNrO3vJoS4WN0f8APOMiVdx1isrlxdsfmsuFyp+9BcJXg27Q0VlIwZdo8RxsgB7OuimDjg17WutbO3vJoSYXcP8Ax/zQVQABoA6omTXk2j3YpIT01tG8c/Mcq5Smu1EdDYhFNa0P/Gg6G1ToI6vGEqLnubfi4FjnxXe7x6mS0Muhlq2NLX7baedl4eKf6VxsZye0NFZUUjIe41ZKqSfQ1nxyL9a8tZvU15wPlNXM7blricHO9zXlcgbEurWSatl4lO/T8K4pM7tHT1XLFqBu3VHMOibaDDQb+flHUMp0g1wkdrQbeziyTnQnSuzdQkjbKU6+rnibpCmRuUpsNJLq0NuoMptBvB6st4PIbal1cTOp7mFleRyvZNX4NN8hq7B5fkNXYNJ7xZWdkR72q2aVn7luriYlXv19Wx4SPYbFwR5UV3u6gIItB1UZsHFsWtezitW+M8pKEkTWj7dXDClHc+I4M5zkvXd6QyYPlcIzDo6jiVzyDc27qIz4Kt3SjH4xZcZ3rtrhIz7S7OrWjfksLKeJ9KmkmTSppZUNqsLR6O5TsFXaTVkCmU7dArjJM3srcKyYoy57qSSSyxrrtWLgHPGR6O8dRGfBhn9JNuKSzkZF/VwwhRnJyt2I4I5uN6ejfGSjK7IvNWYNHkDtNeaypZGc9+MLHMVUahTRSsrq21cSTJpH1pZYzmt1FwkkefrKmy2siFMkdXEHQaaPo6V3UHU2MLxSyjToYbD6L2yyqm81ZBGZDtNwqwyZK9lLvBzcHlO5DV+DTfIasIIPfj4CQ8U/0Polao4xL1xZLHipLj3d/opxsyKdlt9WQxM52m4Vy+DGxLqtJJNGVk4OMaXkuq7FkwpbtOoVbhDGRtguFWRRqm4Y7HRWGwi2srgrO4GspBxL8nu7sX9NKeMXkntD0S4VBxcn0OLgXPGR/Uc6XKBZm0KKzM1xpQ9Z2ms/CI/cbazFeT3WVxUSJvvrjJ3s2C6rALTXksgbXuq2eYt3JdWUkSJZ0j/NZCXQLo7+/EJZrVh1bWoJGoVRqHhtFILj9KaKTSNe2gymxheDV90y8ofn0RaJtf0po3FjKbKWZNI+tLKhtVhbzmGXolcmg6MVYaCKEWE2JJ2tR6p4yeNd7V5XK9lTWbFKd9grNwX4vXm6fGvIJ8auii+tXMi7lq/CX911Z7s281Yqlj3Vdg7D2rq42ZF9m+s4NIfWNWRRqm4Y/wCkiN3+ofxi4eYcSNA7XirNEi8lqaNxYy6RQkjYqw1ihHPYku3U3oj/AFKDOXlbsX9NIcx+T3HnLoOUM5d+MKeMi7J1bq4t7H7Daeo+NmVTs11xMTP3m6swpGPVFcZM7bzizMHkP6a8lk72FXvEPea8unwry6fCr8KHyVnTudwsq8O+9qzcGj94tqxQAO7wmfpm5B30STaTQj6AvY91BEFii4DxeUM2YaG21wcqZLYhHhFrxbdYoPGwZTrHofYau8m164rGPGpc3f385awZj5y4rKsYFWFWOeFT1tPxqxm4Jtj1aDaO7nuVK6oO+rMHjLntNcKzpSq9lLqsAJNeSyBte6uOn9yCvJZZ9Y21xcaJ7Is5gQp4uPNXEFPlGvfxvBzLaPtWUM+HtbN+LKia7Wp0Gs05MmtD6HmM6dKnYaKOLGFxpZk1aRtFLLGbVbRzgsBnxZw/OIZQ5QtB20IMOThIui/SSuEwOYSKdAP81ZNEybxVsUjJuNcYEkHeLDXGwuu6+vLge0LKzJo23N4V9Z2ERD9VeXt3Ka5Tn9NaJflryc3wH81yZR7hX+oP015Uj9Jq7CU991Zk8bbm8PLmkCiiuCrkDtNprKkcs20mrVjyV7T3CrZ3Mh2C4VZFEqbhzN2Bz2zVxcKwzIr/AH+PsNGXBLjrj/iirCwjUaDISGGgihFhditqfUfQ/wDqYxnLy92L+nkPFvo7jzlgBxbZy02AYR7UZ2VY96HQ411YM6LWhrKjIYa1OqvJZB2pdXEz+5xXksseqa4yGRd64s1iN1XTyD9Rrzqb/wCQ151N85q+aQ/qq824szB5T+mvNnrzc/EV5v8AvFebn5hXm7V5rL8tZ0TjeuLMkddxsry5PtX1xsKt7JsrOLRn1hXCCRCnatuopggt/wBw/isuRyzHWaDNxUe1tPwq0Jlv2n5sIRyYx9cSIRnnObfzG05supxWRKu46jiEb8ZDs1jdQkicMvodao4p+T3d2LgZDxqfuHODkjjEvWlkQ2MptFBioZHF6mjLg9rxbNa0JInKsKEc1kcv0PgZ8aNvFebRe5a83HxNeb/vavN/3GvN1q7BovkrNULuHic+NW3ir8HT9N1ZjyJ9a4qRH33VxsLKNurFZGubrY6BQazhJe0345txslh7I01kwcUm3XVpNpqNDyRnNzMxyqGU0ZIrZIfquLLiazaNRrJ5EutP49DWifXoOymicZy0ssZsZaWVPeNh5xwyDi5Poa4Fzxcn0OIyQ2Ry/Q1kSoVagknGRbNYrKhe3aNY5vlPAtvddQVFCqNAHNeMkzuyt5orDxS92mtbMaWWZcjKNgU6cUs56RyRzUy4LYsmtNRoo6lWGkGrQbCKEWFndJ/NWjR6GcIg41PqMVumJuWKDKbVN4PN3hfXoOw00TixlNhrg3PGx/UYsiZAw+1F4LZY/qKDoxVhrFBMLH/sWsuNwy7R1TYrcK2xP5qwNwSbE/mslQWY6hWVhB4Jdmk1xUYt7R00kWqNfqcUMesLfv5tnix9TjTWTIM3Uw0HFkHPh7OzdXCRNlD7ehn9TEM08sbDi/pZTmHkHYecf1MY4xOV3illj0j60s0eg/THlWZEnbWrWXKj7a1lwyFD3UFwpLPXWsqJw47upOOlVe7XVmDRW+s9cbKSNmqsmGNn3VlYTJ+lKshjC45pNrXVDHta/nBSRQynUaMuD2vFs1ri4SFrD96yTmTdnbu9CyrC0HSKs/025JxcBKeOX9w5xwsY4l/oasbyL8ru76BBtB8Asg4J9q6PhVrJlJ2lrKjcq20GrMIQSDtC41mSgN2WuPP7ZZFTeashVpTt0CrA/BrsStZJq3I4Ndr1bLbK3fcKyUUKBqHgO2wYreyhPOjLg9iSa11NRSRSrDSDVoNhoRYWd0n81aPQoxPr0HZTRSC8UsiGxlvBrK0SDlrzdopBaraaMbaOi20UMFmOYeQ2zu8K0pkP2kuq2EiVfgayXUq2wisyU5PZa8VZhENnelZk627Ddzi+s6dSdi31ZBCT3ubK8rkDYl1WkkmsyEgbWuq3CJre5K4qJV79fhyD1TibvjP453ZILGGhxpFZMgzdTDQcWQ+fDs2bqEkTZS+hV3lV5J/FFWFhGkUJY/eNtLLGbj9ObmNrj0W2U0UgsYUMGnOf0G2+Hkyxq47xVsLNEfiKzVEg9Ssl1KnYRXFTOo2W3VxipJ9K4yJ03X1dhCj2rqzHVtx8fn4RGP1Vc7P7K1xWD+9mq5lj9kVxsrvvNWRozH1RbV6CMeuatmlZ+5bq4qFQduvxckXZYioZDotsPPDHIoZTqNGSG14fquLLibeNRrNzZBpQ+hX9REOMHKG3FbpiblLQdDap0Hm+yVeS1FHBV1oYPhB43ot2vE5MiKw2MLauQxn1DXEzg9zivJZQ9U21xkbp7Qsq0Vm4RKP1V5a3eoq9Yj7qzsHQ7jV+C/8A2f8AVebH5q83a32q82PzVdgv/wBn/VXYOvzVdHEPcaukVdyir8Jk9xsrPdm3mrBWbg8nwsrOyI95rjZ2PsiyvIhj699WKoA2DxyzjkyD64haeMTNbnplwUBX1pqNFWBDDSDQdGKsNBFCLCLFl1Nqb0KOEwjNPLGzFwUp4lv21aLxze0Zsy6Dtoo4KutCDCWz+i51+Nz8HjP6a8lk7mNZsko+FZuFfFKunT4V5SH4n+K0xfNX+n81aYvmrlwj3n+Kvmj+tZ2FfBKzppDuuq9Xbe1XYNH7xbWYiruHM3i6Wld9EHSKEgvXQw2ilkQ2q14PPbeTKND1wcq2HV34hDhRtTU+ygQbQdfoRYdFcJH5Fv24hg07cX0WOrnHZlGhqMcq5LChDhRtTU+ygVNoOvqzLlcKtGOC2OPbrNGwE68XBSniW/bVovHPeDlW0fareVEdD4poibVWwju9CSji1TpFbYm5JxLguEH2GP25xkSC/otrFZMgzeiw0Gsnlw9n+Ky4WtGzZ1TaaKYPZI/a1CsuZyxoO3FxbTrrg40Fh02664SMcQ37cQgnPE6j2atBtB56UcAqdINWxT5KbCLbK4OO8nlMdfoUY5BaprJa9TyW24lwbCDxnRY9LnBjkUMp1GjJDbJF9VrhInKtQSeyOT6HqcrbwknZWrHbJTsLorJhQnadQoPNxsn0GMo65SnSDWUudCdB2YuDltaD/jQdGDKdBHpSY5Bd9q4N/cduIYPhB43ot2ucmSCyOX6GsiZCpoKeMi7J1Vxb53YOnqMjKy37K0VB4OPsrWREhZtgoPhZ/QtBI1CqNQ8Eo4tU6QaMsVrQf8cV2dGeUlCSJrR9vSkxv7jsoxyDcduIYPhB43ot2uc5EqBlovgx4ReydNa1YfSgs44VduuuKkFvZOnn1rEAbTVkXHN3aPjVhfITspdWREhdtgoNhTWeotZEMYQd3h8Y2dqQaaK28HH2Vx8JE1h1jbWbmyDSh9KeDk9x2UY5BuO3EMHwg8Z0W7XOuNS/tDTWVBxqfWr7VYVY54VfW0/GrGbgm9fR8atBtHdznjJRldkXmrMGis9Z6tmlZq4mIt36qysKkyvVSsiJAg7vEGLBL21yfxRZ2LMdJOINNxSd+mgcEudRoJ5VFWBDDSDQdGKsNBFCKexZtR1N6U8HJ7jsrIkG47cQwfCWzui517+d2TRhu/XVuDSW+q9WTRMtWwysm41ZNGsg2i41nMYz6wq2N1Ydx5nnTAnYt9WYPD73rPmNmxbhWSiljsFWyWRL62mrWHCt62j4VYBYPEFmNgGkmjFDasP/ACxZMS72OgUGsy5e2fxjt5Mo0NRjlWw/fEIcLN2qT+atGj0o4OQbjsrJfR0W24hBhRzdCvs388sItFWhODO1KthkWQbDca42F177LqtUkHuq6csPWvrjIUb2TZWfHIv1ry4HtAis2eI7mFXeIz5UXe1eXDezfXFQM3tGyszIj9kVxsrvvNWRozn1RWeFiHrGrZWaU/AVZFGqDuHirTcBXBRGyAfuxZb2rDt27qEcShVGrweDlXcdYrOvjPJfEI5LWh/40JI2DKdBHpQY5VtWr74zobEIZ7Wh1Hs0GUgqdBHPuMgQnbZYa4t5E+tcXMjb7q8hb7JtrPgkXeuK42VdPIP1GvOpfnNecyfGvOXrzmT5qvwmb5zWc7HecXFwu25avQJ7RrjsI9yCvI5Z9e+rFAA2DxpwSI3Dyh/GLhZLoB+6gqiwDQB4ZSRQynSDRkitaH/jiuzozykoSRNaPt6UFJFylOqstbWh27MXAyniW/b1HnIrbxV+DRfLXm49xNeRI/Ua5Lj9VaH+avJt8xryH7jV2DR+8W1mQxruXmJYeUa5KtOmgmhBe5oIgsVbgPE2GjPgozelHs3YuEiO8ajWXHp1rs9KCGFoOqstPIto7sQwWc5vQY6u7rwqDmR5o/OJU6Zvff4wz4MLJOknaqw6aEsRsI+tZS3OOUuz0oMbi1TpqzSh5LYhg054wclu111LL2VuxBiM2PO/jx3Cw2LN/wAqKsLCNINCSJslhVoukHKX0oMUguP0oxv7jtoEGwiuDkPHrp9brkJ23AxPJrdvt4/hI7FnH7qKOLGGkGlljNjCspbnHKXZ6UZDXN0W2UY5BYwpZI2sZdBq3RIOUvXGDD2vxig3W8w4SO6cfuoqwsI0g0JYjYR9a4RNPSXZ6UWi6VeSfxRVhYRpFCWM3j60JY/eNnW+Dfq/GKD2eY8NEOOH7qsOmhKnvG0UssZtU/T0o4aIcaNI7WLLW9Tyl20ssZtVuton7L2YlXsMR+eZHCYFzxy1GvFtiblCg6G1TeD6UHCYR7a/nFY18LcobO+gym0HQR1rMusDK+GKWA9IZQ5mcKhGYeWNmL+nlPFNyT2T6U8PEOKOkdnF/TzHijoPZ62kh7Ju3VHMOiaDKbQRaOZFWFoNWr5FuSdndiMMl8kY07R6UFWFoOqrVvibknZ3Yhgk5v8A9Nvx1qmFKPVbEcGY50fJ3czaKQXH6UUaNjsYC40+ESqVyhkqD6UtHILVNZDXr0W24uBlPHL+7rR4n5LCynhfSppJl0qaWRDarC0en2eitvFeQj+UVasSA7QvWtrxox2kV5CP5RWSoyRsH9+P/8QALBAAAQIEAwcFAQEBAAAAAAAAAQARITFhcUFRoRBQgZHB0fAgMECx4fFgcP/aAAgBAQABPyEjolVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCiMiVMugCSwVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU05lzODcgo9KDkXFU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU1TVNU0QQWKkXUy6l+8X5jbQU+T3injDcaxf8knqRdTLqX7zGGEG0z9aqH7gH2HR/+Sz1Iupl1L95ljBzf8Ac07gg0v8AgH/ks9SLqZdS/ejU5GLEBoE5oieGQ+tf+Sz1Iupl1L91qCxPQ1RBAcksAgShykf8lnqRdTLqX7rJGIQbCP2yf4TLV0/5NPUi6mXUv3WmMOaL8Cc8QENy/P8Ak09SLqZdS/dic4DPhROBiJ+AQ6H/AJNPUi6mXUv3JjxPgEcJyOVDFi4uYnX/AJNPUi6mXUv3I9RbcTL+16VIf8mnqRdTLqX7jVTe4AfoUYiYcBDVv+Tz1Iupl1L9yoDzkoA87/k6epF1MupfuN53AB5d3XnIA/f+Tz1Iupl1L9zLg8WdVU55un/J56kXUy6l+2M9I/IiSS5mrgu7f5iQUzbILqcGeZBaVB1KB0o7kTqCeiN+6OqlHhcU9yinbRBzwWCJw3LNAmKFe8iQMWkf1SBMQKn6bWtb+oX9Vs4DsEKd5STiEUg4zkCYcYA9EwTtn21Mr4UxOLhd1ihYHVYoWMIvbVgXYCipCxOqn132LPzxyXiJXWsqEBcBFN0z1Iupl1L9vy2GHVECzEgAAEhD/KPgeDFfyCcgfqw+cFCgFxKQhkA+qLve9JlasSVKlePsV47Fkb9gdEfAskPoiEIyAAiIuIAM5b95AxwHE/VAZfyLr+KiTjiOX8Yv4xfxi/jF/FX8BeGdUSchwH1UisO6ikLI0TFwRoPwjEYZUwCuAVFN8nf1WLF2oziDUggXdcBJULCYds76nmo+lLojXxBsIORBotAUKZm7qWlB9GWmSA6rHIq90WsoJH2pIJZDdFyRwoFw4luCepF1Mupft+KE7or454F/8iSwcyTyTLzGSfPFCwR2E5vokrttRTSQecQ0TUco5fsyipCrBop5LOtBGCUxuTRlCpraomofEgV4QF0doEdiE8LXK1zUfYU0A8hiuZMUIhixmtQ7Cnk8cVJ+qYOhREK45oVPTrdHTUDpwD8vlz1Iupl1L9umseRd1Rjzm/x5IAclgEQDaxBh448EfMc/m91SaLzJj8aLBMhzm5oIKw80N5ackVLrZ0rr4vt1jcDqgqQOHfbKXoZhrmEQQWIYqQ1kNuSaQxtnRNgrRAeiaw/YruR+PPUi6mXUv2+cxKmTUD/HErbkMSyAQYE4Zp9Se9MThcU18MY8ZnRDIukyHzfr3FrlA6qc8N6nPAN0T41sqScL9JlEXAjuIFQRagY1/CZQQavTAO5FYBXJKwZuC6onEuoU/qO6JzJoPQeccWIWHaXg7C8HYXg7C8HYXg7C8HYXh7O044ExJQig7DqCPpfZgRo7ehmZmd+QwRxkMxgEVI+LPUi6mXUv23P6kXZOfsA/n+NaLShiWQRCSEhSFZ4AOhSvxnAw1iZkykYOQEnRSky80lrGgB9rv/4Ir7Q6rRWeqk6s+gKc2iNZdO3WICtIoia2jZkEChxyB1RJiN3dRQjfCgdoVy7J3BChEwCsCVgXYincBZ6AHjCjy/dBqJDQV/PLxOxeJ2J3E2IdPYWLFixYsOeJ2LxOxMYM1cv55YB3Ary/fYDqIFf0nMWKkEfUzkp6Piz1Iupl1L9vymRPVN5gPJ+/+NJGCIjmFCLGEtCyAAAAMBh8AkAOSwT+yImHHIJ7BHCCNUS9+c0DJ44cdXU/oyBAaJ6MzJ09GZA6mKGbwFlvmJ1Wt4Z6IjyFcILTgd1oYnQLMrxTUq5h9rSCCw9qG+J6kXUy6l+3h6TpTefIeF/8YUFMfQNUAAcMBmUy4zBIxOJ951DHj6ATmLYnKKfxljrl0ee8JVL6A6lHWfdRYXQklpiv2dToanRlIOcyBPNUogDf4KepF1Mupftv6zkGTCcx9f4wwAHgzyIZKTuvuUxcExNhNBDvfGQ7p5Bh4mgE7Dc0U0EpxY0mm4+Gjl1MSz78FS+gN/iJ6kXUy6l+286WpOPMev8AxhQxMBykH6T7yM2B9opCWJxtmjXF2PsiU2IkclNop6Wk0weDBh3VBMgH+MnqRdTLqX7YgEidGCzRHV/jI0RloqZjz4IRDmhSPL2MGHdqaIkJwhgGQCmwMGNhAhGCp+OH+PnqRdTLqX7daiaogRyH/Gly0bA4HpwRhkMk+jwQGcAOCMfU8jaRETfIJzH3NKBOHzjICvZ/kZ6kXUy6le3UguiAnN0+LpUAWq13EQY8ECphwnL+qgctzSgYw4ohWzoE6r7dzeEL8go3k2rIQO4uw0UZoAI4O08zpNk4CeTX0O6KiMiTEkpopEH32f5KepF1MunfAetE9zwOT3dMeCnRuREgpiwA+0RKVf6LUPT9lTkSm6KY2iNREO3Q0Cm5sa/qkDcEVNA3CFRt1vgKazzxUhiydEawzp3oWTSLT7EkLmXNDdZKFgiCZotEUxJdlWAgUDwQFqgHogbNCiNU8A80UUInojhmmIBSZWGH+TnqRdTL7JojvzKA/Xs6xsgEPEPYmv5Bfkn908JspUIutApaOQurqQ7kSblsbr6YrGw5hdVEeMEn6WPVG+q1uBA+lig8+6UwfimtIwJqhWTPU/R6otXJEqd5+hXV4faBM9uoCnEhPCbKWJmcDmqsDQKPgHlgbmCZTlh5ObIZGJIk4O6SIIkCCJoycGP1JI4wgqJRR6UG6EXDNrtf8rPUi6mX2TPeYhsH+a+zrGzy+T0QIbMO5BPYI5wU8ANgQ5rDROrOaI5BAElgHKaHYMiw5lR0DVzRNnBD7Osy8ynSS0E4fFIcMZJz47+iDcKhbUdlRoSDlxks9BHEuCMgCZ4+yBAAgIMiP+AT1Iupl9kz/ljD+xqPZ1jY8M5okwmncZqb7o6JzFNfY7I6WHKDyVLyrlN5dmF9Jo9iFc6nsmM5u7bIU1oR80nNcwOCtcbH2T7r6lgoGdFiSXQg/NBMsj/v56kXUy+yaUNLwUuT2j7D2SBnTYASAAJJwCbjYT1RbG8DUpjJMWY0krDzQ3HNTsBCsUPAcJoqZYA5FQKYBKZYj/fT1Iupl9szmGOK0x5T2PDZbBoYUgkkMd0CYbUDRN8lPGTNhQEKRJIiweWgH++nqRdTLog6LkKiI+tjosPzPp/Y8NlsMFryD3tG0C0PsKnHGH0FLPOpoIwFr9bFnidydwYoO5FGNwpqpvRSWcf3VTJCPthnEZiCnA5P+qcwTzID1QEgBsFtZoGN+AByShqIRneKf7+epF1MvsYENysxUmx3oujjEofX4bLYbs+Q9TWJmTLSD0S1Xvqy0SfuWobPYtKX6upYvJJa3AdhFiE0Wskk1NGzB9oE44xA6rwdxeDdURCdQd5AolwL1U1fiktXvCFxVIkxRMA+TRmmSqN+EWog1/GwC9AQr+FFM8nIo37A6qU+FxUhfgQC5bJUSSclyibXRRsJHOZ0mmCiZhzKq08xcZ/8AnqRdTL7IA1fUddj1ndLYduHr8NlsGX0BiupIjkHnkFNHDvtlgeYwATg7j32608dMnsTMnTgXkDrzgrrRc+jrVp+xB6Hdy1gfoynA4/stA0IADAAKezMJ+djg1AUT5XBzH6o/WdkDmTUl22LGcGaHsUGyzYyj4XBQ+iIWig9AsJFmd1U5fMC6kP+Bz1Iupl9kI3cWojZFZuQojqOPr8NlsJgzgwCoYoHX0B9aZ2yrzohOTMakrzJLMm9uRiQJ5lNhZAH/IZ6kXUy+1sg2r/rovDCEyIUiZsyp62P9MgJs27MFVSyjH+YbizCWQIBwXB3bz2h+QRTuC+bAO+i1wztXgi3RJ5fpEnHEJ0RKI3dleKjgU77YkYtg3yZ6kXUy+1pP3D9bZPaeInr9+tvxlPMBOgyWgPX/MtKbcZHRJ1CNiIYA4Fo9N1vFUkrnBFCHBXMzQZwJUhElDnzIX1MUxcGntQWkPcgxE5UIELIOywQuToidAT1RLCGCfJT1Iupl9oanMsFTMsSI6mEDMpoACODEEep9ZnQncq7mHb/ADBymA5KNMBrXKbxEPpNG3VAQMLSKoaL2AAckooXVx4nsrhCBE3M9wz1Iupl/QwuHIJafWxsfRHhw4epkOe+x0T+QLzft/mHGC2sT0dOpOKHBDKYDAbpO5jeaEkQRzIorhNl0UT4AQxtAIo1QMD1WMQoVouIPB9qZY5xn6TY44vJjgXWAhkYbYH5k9SLqZf0TVozLAiIimDgVCO5aceB9TOebyLumc0fkT3/AMw/KHEDL61TLMFdAaPukAsVxgFGoI5wGdyhvBWUBmqp/BY9BE8Uy+KFim52GJx5mPovJdBRoGIx24fMnqRdTL+lpH1PPXY9J2aowPmXp5aJVN3QS5RcVw3eSAJJYDFGeYF6GibRHFaQ78d0vsTQ+RYIecjcp3QcM+NfDhuSepF1Mv6WgAQfKwIiIpg4FEMDLvtwQIAEFwcfQ9nTmH4vDOD9NzjkIHKHA7PBYoXC5Ee6aUxBjcN2yua7PR1L+dlUHhhAZAboy6QiXIVQDACS2AEVoCLSqjFHwPGidxFmoQ57HYm0AMoDqkho6yK43BPUi6mX9X0xBm47Cuy3IsAnBTG3ymRHVVq1AR13QRcgx4oE7BEkOYEHksRjfNCR4MfjdkvIY3z6JgMHjvz73QMoRBY90wXQAIklOgEDyigJiDmD9VpZmUnrguc01+anHXft0ZumQcdE2fICeVaHz09SLqZf1AsdpaqBZGa9dho9Lmn8oGAZwRwdjdxDkAq4HRuprkyZewUQPkQYEFOx4kLpNd1U1BngCIaXgcyU54ZnHT7cNzi1kgOX7Q6C9iRULYkWA5D2GBmPnz1Iupl/Xh24B4w2hDqRxVDshiDfEK6KLsjDZk4QhkiHG6ndAaXoaI5g+IRDy6ROrdIAvjRjxh3TU8ia4B14bnDHUmAp3IkkSS5OKPDAmD1hQmCoLTnFFA3cwdXTdmEH0dlVEj2456kXUy/sQLytkcddsLOT+oqj8Q/ZQohixmquk7rQyD26GiL1OYhS1aNgyvuc7OrMcqotNgAUQcPsh3LMxuRZAQX2ZCiBXXM4BmUOxiQjwyHoAYAIMwU+G/TooYJImm/ExDwCWcJluJPUi6mX9YDkYAOUSbCfEoT4PcAQ1ZEf5mDOsU2PEc5shQXWJIGQT6yLkIbsgmD7giMuCiQT6ABwZMm5ioCwHGEHHBRnZMUSoNpohCwvtJCnioO5OYO5FCM9s3oidB+xMnHzo6g5rIL8vmFeSyx45KRhWBCVMBO2aH+aAsyfYIFnALS3FPUi6mX9efAAOWyGEvnOxJ9PiK1UUjsnrV8gMR13bJjIHg4T14OK0Kg9PDnw3OFiM5I5Jwjf0VGgvMgT+eYOsELAlCu84HReH1dk4wwmWHMIkTAQRgUztIxaAwTGF5v5JqIzYP2kgIIkiPjEA+xKadklGZtkgkByQiSTU2Zgn26IZYJgBgN1z1Iupl/XwaaNjLHoA/drsLhYAOuwi28O1u7FrwPBihAhP6jghognBGI3NDTAFmUtPtFTjGgxoEPCbAPU1BlEpyPDVyKdAfN/LVOVXAPFWuEYuEkIz8eUFU18C4+EVAzJKOvyYcAjvN4pWyTmOcKdhimM+eZLds9SLqZf1tDJbGG09seXzbPBo3cOm+BHMfhhxkJ6i4otyfHc0WXDCzsNEFpYo5sNB7RuapgcJwJPj5OTJ1FBcQENyBJiFaHcB7qCCULg958Dd/ECfhBu8kvtV1SbomHTR4M0wFrAgtu9PUi6mX9fisjs8VkNpBkwbVsrQANd3sImD57mr0FEklzNXSPL3RRIhb8+PFSl2SHh2QnL8RiEEwbBn6dlFyACOD7BGKsSYJ3HijCCn2XTDun0EtPpNDRVkByUyc0eTumGEVuQlvGepF1Mv65XhA7DBp/QNvgc2zS/v/K+Gy2eGy98aSiJ3GK5zAl2U+WcVwFH4A5YvwTRJiHA/RS6wNTa7R1Qv0X0UreoJfaeQHyEfVVHkYlPYlUptNxB5BN+QnajquHvJ/QJlQmdwoUkjF3J1z3dPUi6mX9bhcja7LTM7TwObZpf36j/ADMNkWVG/toiX84UQv0B1RBAzA/WLJsBH4cECCHBcH/EvZiGRp6Jiq6O3b4B/CMQOCqsckgbsERGfEDEIfUR1Lzui4EpsqkgLLqvMZwCM5c91CiRbJgaBYtsxfqgMAAGA9OUy3mbDFR8uB8bLCwkEDshRw0927p6kXUy/rbOQLkGxzOPm/bb4HNs0v79UurgcOR5w5IACT0X6iQHet2ID6J6pwITxmyouQgV7WRLgubMZ9QhlgnAGBG5ZqdiIuFpsQ4bihswcAoYjQqIkWffX4UBIAsTLBgoccipFSCsQsiBwVxirLPmLjD1ijAcXQCdGW/yS+0UmbFdGwzkPICZhzEbh3fPUi6mX9fC35bG8s8h/dvgc2zS/v2yQizC4TudliJ8MEEthmlhHWCaZGKGnM7C4Pj6QqkxvH9VLb16r+I7ooxbU/pH2AH5kFUCgfWyWzvI+Zo55huEf1txNcJofDAhPkh5hT6+GNujAOCg0+E2xmNgSJsVkUHjAXlBqANPwvPdkWNeegXVzfbp+azQHIQQsRZBcokAZuLk7phG9VrDDeM9SLqZf1jPSIEBIUxBeH/HptISMnTYDPAep9kkvweSemKoFZvyR5r7xafcZHVFDM5hkckKccgc1KD4Vimjgq5JHRCA7P8AgH4L8/DEL8k8gjmw17J2GaD/AC0UxoyYcgiXLma1OYrxUrrwzqgbnhkHqgzgsygIHFUiTFGvGHAMPVKLPYcCgssdiMiniLsLUDruGFj6bPR1KP8AdRNKAJQ/EbuZhL9ffoEGOSK3MhYAFEE+ghYkUZ1dM5IjHtsqP8AN5z1Iupl/YynDFnWTTjjDrt8dls8jX2SAIwhgQsF/THycwARsk5IvqSLKj25DsYAQNLqmweAjF1j3vjR1JZ5ZrQpT6QLgAqVoGhTx8f0Um8M+ygS4/QAUtC59unNlOa3JAiYCScAmtqMhuqYSHyXdE2OXjJlzsAPz9RXgkHmFLqsBh64cDMBxnq6fAxHa/jXcTQvs3aSxeF7LEdefxQg7QOhj+ITVwSQaEcMUQj7ANgpmGJwZIGK3Imxx3rPUi6mX9jxTYdEeAiOFKEAcdggveRbLkJr7jpdRnXYI5mjga59Eys+bCfMqdHYH0v4jsgVHESTANFAYUBj3gTvFk4UQamvyRliFrZgFZFf1S/qlNzc0SSXJc7NdaKkM4fupT106BAxoTWpU8KzOfqCFMMoj0EQAJk4IoSZ4P2lqhOQU+KA7o9A73VR+s7opz0+zo0KK/sEDSLEcH1vjCRJtR9FOiYcZn03E7PpFMMUjHmFQEcwHxBA4xRQRYcFEtf8AC2ScAnYW2aPTIIgYhAsXE1FWCHdY8VnIgY3Dec9SLqZf2IHxBPsddkdovuJvptngc2zS/v3I/Egu58ZIINmAGA2hmxxASgdccWG6i55oQCXgHKSteVDYQCGIcLEvySnt42QBfxV/FRJxxHKXaqNG0HtDHXbwAYQ6p5uvMgILLJ86KHj5foi3B/xmgxNOAn1TAA4McuMk98HYjhJkwRzHUZj1QsHZDgY6OorsClnjuMWRgR9yiATDykBgCcGI+GEIXHVOqMxQDytqWfDBDumhDGHK4w2BiPEll5QHWyQIAEFwcd4z1Iupl/Yg3HonXY5ZiAbBseBzbNL+/fEA4CByU/yHHK5P4wYGbi+aBAXIDAek9ELAgcFN1mOAfGCHoBkmIiRfh6no7yGRDFjNRsckLtuLCiEsS/XZPVIuLspj4OMJmzyCLa5BqlGEG5mY/nD05qSwGlhwRlhAcLDsOB2eSV2CithkLg3hPUi6mX9jzGAiGLFNhHUIj0OzwObZpf3vVuJMrPBM93JF59juJ7ZDioh0GxzFAAfMKzMfQafSBzXIjg/ABFbwHjBFlB1jgPWSHLDxBZoQfE+yXVYjLJURJeyUxu6epF1Mv7MPfpjHqjgukOgQAILgyKFxifUbDDeLfveuWmgt0Xg8I/NxMwkfBm2zAhxk5OKMjyrWVdhAMDcSTeOFg8imIEvgGfuhwasIyFfpPQcwCjhmerezBjkkLHVOuH/AOyLLMnxUQIAWeYoRhu2epF1Mv7LMCBbg/umx0C/FUC8vm2eDRvXwKA/qY/JB/dxTfuVKoJrEAqE+Jj57x+CIbEBsYghOh58fByTnc9uQpuB5IpkAdjL8hgmwBsx/VN44eeYdctsZPruBhO2aAERA+ALoklIATJUDokDCgp7Z+SwOFslnyJ6ud9g4TjDAMiELM4xmG7CepF1Mv7L2AiAeE9H2QCsg6FPP5thQsexvV39zN2Xiggem4y6HEEuY+tmFoYPweUuW25g0E6G4QcinUjMv4tU8tQwMcwpFSD8gTclAYORnRCI3Z0KE8/buQmFWTqUIID5CPrFEJ7mRyiIdyduQxTdehnHYe8xmb8Nip4UgIgCEBEEYJu3eLVAQBIgjHdU9SLqZf2RHucQopyLPgn+LcIwfq8NlvchV2aEJ6Z8wQ3Hh0B8jgUyqWJrrEZMQnXgHFKerSuio/GzC/FrWkuiPMJd/VYRjxmhzGCjUNA0pgGgRsEGxjUPwYE4eYwUShPkIGmwbfJMjGpAhycwcjumepF1Mv7TECd4IHpsDMB4JjrsYBmDXepzZ9IvCGO5MGhCObw2Yx2Z5lvngaGwEEwiYm9wbAB8xJFQmMbYjGNxmPlEgCSWAxRo4jwMj0Dd1KqbHvbnqRdTL+04g+pkfKbHjMW50D02QnIfW9WRfyiq8DXckwjTHeJpsyOw5k3AYfMSbORRgqsAxCIBFyGIT5ZKR2D8mak2NQam1qG5Io2Mip/FXUYEs8PZT1Iupl/aCg5wKFTemSdUtzBA90Q5TBZNByOm9ZKxnXbK2B9yM/wBMe6jZTMQUBEIAuCMEJiAHJnfcD+gkIaHMI3zQwDMbHeJc+7mEPAE4I4Px3F45UGDzLYSA3Ewg5hk6ZOd6GqoelrYfZixwyQNmyfwz9c9SLqZf22TSVj8bawcg696w1dk3DZUlablhADHEU4zPAjMURBJrzAKcEFiMAzG4C0M8jiWYKcyMhDQ5HYOPlNSpA3cUMKH474wcpZoyEAlU1EChzAIqJmaUWXnQ4HujYT4CAzgFwRMJ8JkAER4xQabOQ4PpnqRdTL+215+Zj8fa8gcDVvUBykQ2whSZNo3N9Ur0NEcwfEIgk15gFA5AERhUO24ACVYBwUwyZm9wbJqadJUCQZvxlkgIw7V4GBRowynL8IDOAHBGOzLVBxsKgRMXA5o67GuL5jHUZFO1mYxLI+iepF1Mv7jWBncZ42xxUDewACEnLxuW54ZB7dDRHeTYKJBOchiChQ6Vg/vcLb8wUu5REQCALEHBHWyRChjCoVfEH8YxIwCPAOH7DFY/ulm2YBcXxw9AGeGRZyKLTOYBiCh9icWTVPlxDM+22epF1Mv7jb4nFfv3snhCVZvaHyo7pGiyM/wmkxI4BmFIrkx9DuUxuBrBcFB7ons2KCQTnIYgpi6VKHYfhFDUYEyyCPQ0mIhxzOzPUzSFzgpUdOOCyKBJAgsRihAgaZw539EIrdkkxeYK0YUIyKCmIB+Jdtk9SLqZf3A3xxIJ7HEpoxEL72ocHVOM06ndJc5yZuYTP8ES/WxwshNPeEOujkODuBvraAI9wRY+YEgzGwkcSYCncgQQ4Lg++woTko6TSOQHY4C4hhcyQWFpAZB4jMQifGWU7o/09hgVA2Jdop6IZB7dDRHMHxCYXThgGRRwWMsfKU9SLqZf3SHYAHl+bKGG9Xl8y1L7bqAtmwUVONDFR3bBF1u4QC2TI3Ab5YCZZhM9fQJHsdhQmREx/NEAarkQPvENtVOA8z2OC4xcB4h6AuwMcTOCiyhEEgzCPOLcAsPB/qKehlQ/kjRGxnMTBRoSGVTLnOSkXUy/u+CYH92ZxOLgNvXy+Zal9t1ggjMA4ITvk+efzsfRjAw/SCHoxJlkdwA9GxQfvIwx092yOgy3VBjJMj3SHMYLYJwejolAAAAIAD0ko2GIJmmOISIkGYRzBbgQ6y1CoegcteHIuiCCxDEbJpF1Mv7pROMXB+bIvTjxfevl8y1L7bt53fY7Ngg1MiSDIpy+KTH8V3APoExIOCnzp049w2OIxSYfpDD0SJMsj7Zx8+XFsd7Fa5I/fXCWCIJmjSpHIcwjl0chiE0xJk9g+h4j6FgdiaRdTL+6ycQDwL7HgY/0A9N6+XzLUvtu5hiZhftHLFMSEQUS5ihjQprQHmaim4X799jsUihhqZEkGRTiMUmP49rx2WwA9j3/AGHwzI4lmExohAEDQ5HY6VLnnqIGAZwRwdgKAbiRCmZEMiR6qRdTL+6I7IvOEQSEGIgVFzzX1vUhCZLqmCKtTu8/GAnhQe6PeLbAI5gtwIKYAo1jtuFoyfKHaUcsUxIRBRnmKGNCn2YG7UU9lr1tWxmBiTX99kKw2AWbgETuUrsnmDEfWSjd5sLg2T1Iupl/egGweFjEfay3eWeO9SBAkfsQkOZd4QmCy50NEZcXEFEEmvMAoUIEsBzFabhKWELKD3RFhsBJHvFvgEPnASwqHb2P7kA2OxdYgent4zwk2MkQKDAMQpTFkZSAPGynKRdTL+8zUgk3EO2yv+XaO9CBMJOXjct40YlEqGi01ENQjlinAGIKGQAoHAe+4XdAaXoaIlzBHGoRyxTgDEFAREk0B+/Yh+waWeCikwaRoYH79yUaGVdwpjw5l22GIJJljepF1Mv71ZznH5siDE599d6DLJDEHAoDpDA4Fm8mlYBES7LT8oMwjlinAGIKGQAoHAe+4WH4IEfwihqcCQZhSKvJvRVX1v4CHERDogSQILEIA7vI9wbdGAcFPOWxJft3TOAIDERqRdTL+9BCLThHY0aZgLQ/Y3pj714u+9M/iCIl2Wn5QZhEgHOAxBTywPJmNw2UPNzCIAOckQHZbQ0SiqmPS3YiY7B+bGIjEcJiPvT3p6kXUy/vANcJKynsAuCjss6fEQ1b/U5+I3N2X3gfUIjk1hgVDYJdo3CGFzgOYU+Ng40NdjicjE/CAiAgcEY+hmw/MBEfWx+jBp4ZE+9PUi6mX9+CxIDjPV1LF43BdGPcILf6lsQ/lzRHMFMRE5nOChfAWc7bhHODYkon0t0NdgwYkwMzbSiBQGciBHoh0xXEiNFk2A/Zopj3Z6kXUy/vwCJgk1H2djpJgP0DRv8AVMXAEWXMjoimIMwUU6IhgDkU6WmDEsjuEd4NsQjYBCGKg99kfRccVY7Id4N8RtYNDi34Omx4y/HMHuz1Iupl/fcgDkAddCdj5ZkQK8D9D/VyI2Dg77GGeBzBndASjODcIKAzAQIReR5iZ/OyJw2fKoqhzg3AbHyDw3Cej7GTk+yenuz1Iupl/fmLk+KAaxSV01SYJPjLUD/WOI5jpDrsd6SIM+RAoDORAjcJEAEDEHFHD5mBOymyrEpnUVQYXOA5FBRcDEUUxs11U+ZYeNQPuz1Iupl/gQaGg+M9XUh+jcKUDAsf9WQAIIcHBGLEcDH22GAeTXPZAAQEogjHcMwrqmuUU2CDoppgKuoebkUzaR8GTbHTLhxYh++5PUi6mX+BDQzNqOuxskucnwloR/rBVBmJIhNZKXObYc3koE8Q+kCABBcHHcV5EeqqikUENTiSDIrEeVwJ8GfY0agHFkenuT1Iupl/gMoPpEfp9jpJV4QP2OX+fk4UAE+8CeOxMVHeTYoa7Dm8lAniH0gQAILg47iAjJsgftHLFMSEQUFlyDUZGmz99ZA6KY9uepF1Mv8AAAQDgwIRjOMjqluRQdf8/MXGRmdBqMsmBHndFpPH3QzAbEUd5NihrsMHJAsT+UMsE4AwI3EesITwoPdEfG2A2uwX0GWje3PUi6mX+C1AmeIgemyLbgfQdf8APWKzoFF7JtBOuH/QCgrPBx5J6e6MwGxFFudWg7AEpHE1ClEASK8gRuJ/wCl6GiPc1lRsGaGDpG9/bnqRdTL/AAWEBM8UD02OW0N+hr/nJAPhBO0hwxksyKJ6WSnpWRR0y/8AdD9I5i+XuAEitIEIlEQnjQaV2RYnVqkFuDcEbigUDJmabwwyJBnsI+zKadFFUCABAQZEezPUi6mX+DLGPa6GGxGIT0FhE+MtQP8AOTFpEjjlUZOrpJqk0Uxtbw8gCo+B4XMHVD1I5G+aypvxQ9wZYJiQgQjJyfOP52TWaIYdhToZmMSyO4go8WCeGRGKDRkkgaHI7CIl87KUQLxviPYnqRdTL/CdYDQ/Gerow7DEqpSrHj/m4fAyZqiYpgkOYRndOBnpM/ZZtLBZEreRscU5OpxuYKJuGQ4HtzCu+YCvZsFKA8mqg0DNm7iCsNsQih9Y43d9kxiIx1GRTrbmMSyPrnqRdTL/AAm0R4cf0a7H4SfFEdf84zFFZzsjsmoKqcjgDD0jo5YHCyflNeKKGy/gRiFyGZ+nZRcgAjg+2ybMBKoVREAgCxBwRO3KEZGilwD+opuIiACBiDinj5o51UU2D7E4smqe80iGPcPVPUi6mX+EAligXw1RBBIMwm4kdxTHbj/nRSKagwPRHLsPwj+t6xByiGJvmsdhiS7KFsWYuBPaBIP8g+2fBB4C6tUQSrARCOYLcCAG0jgr7Nxt+T5YsyKJgOYgYhE9G4RSjP0dvTPUi6mX+GwgY3O/XRsmENUKXFx4/wCclqG4sFEsiE6czF2j6zkaAIHBTK0zEWyRcNsAT2mcfkFMtNyXC9qGoS/Qog2bBRMLOQxBQ8ZKwf3uM4aCKFCGy4IogCEERBCDDsh8fGKmNs9SLqZf4bQI8KP797HESvFEdf8AO+ez9pcoFvMWOCeQZzpO6HyvmIElZDWC4xQ2fsSlfL2W14REfwmkxIiQZhSKk+lxFKq7jl5JE1RRC8T9bMtIB+ilEFYb4jZPUi6mX+GEjigXw1RIhBiIEJz00vMduO5ARUonQ2gOQ4O95p7PgEQhTMSnDmIbtH2yQ5fA/SZxjhSuMEND7Ep3zVrKNQwUnMBHB9g6seZ5hNEc5Mh2Ef5kLOk0QIAEFwcdxTFpgrUTPyx2PMn0ZA9ioqzT5tVPUi6mX+JAQbUp6ujHMcEyKkVjspuNn3F4Dx+KOiFoKQH2DvccepwyH96o7K/KET7zcnMKK4RtGdCKXbiqoBNcC5+kH1CiQWBHB9YvHOCoUbOT+JrsMklyOP5oht0chwdxEQAQMQcUd9mYcx4wUiix8hjQoJsYuEnBbopF1Mv8RmEhc/W2Pi8ScX57iaIsXFPH4IUTgAqVJ8d+9mvgc1opwjDIwCMwgZsP3Pl74CABKYKd29FgHPhhwTJNgxC4qpIz3AuYCPeFKD4Vx6hiDbEIodSGKg99gK8d3CDvBuDcYLEk9StVN9nsJpF1Mv8AEm9skChjAVCfExeGf1txSvjjJafaew/YIDrvYAkV5ABRql3GZTkrjoAwYS+CeiFgQOCrEHM+GCLlzxr4cVmGR0DcYogZz5RStQgWDhP0gwDMQOCn5p00/nZPTImNsinEDMYlkdx+AAxRFJHkC5EfakXUy/xYINyxA9Oex9C58CgdwFNYg1Apv3KlFLBr8tG3rOcmSPXTqlR7KOQ+3QVQOYzAfEIAEEODgnIw3i7GT6zax5TTkC0xAhN2SE3iqBMyuNYR0Uu8KmiAwdUfpAxYiqTUCafATosYuBnFQ6bAaGM6QoShkyZ7jnqRdTL/ABWORGWx0+tjjYc1I9OW4Jky9n9bVPIH5An2UhvSeRERFfIKV3WBZ8JqUIAbJgfGqD0p2zRgnniCf0m3OEmBrP2spNsAyKfcMiTFRmNxT1Iupl/ikYnIMQUVvVDDRZrmajHRHLcDg5/PeI5uC8fipj3wn79e0COFRzKAcQad3QCy0yMgBSUQx4MES4JOXCOSCwn4tEMsEwAwHxQYWckYBEQxSIYcHdEpGxX2X4GihwIc4s6ByjOQO9UL9AdEAImuozgjVAzQM9QnEjci5J8ObOyiGAQRMHYW0W4BDrQ3cbhT1Iupl/jNCZ98ddkRAzvDhw+c3GuB5nkpAfClUE9g+F6Pt1j6vKxE9Uxlz4P33JIJ/Blx0TwPARg6dGLxm6byEozI+KYIcM0780m8MvjMhmQxLII1IkRgHU5nY5aAmwuFMpmRg9SrHjQ9kqCeEmGc00xjCMDQo94tiI7dHIYhASQORkP3TcE9SLqZf4w+0CkiCRBDEJ7LCd4cOPzo1nPcXP6UtDn8T04+ieWSOScfzyi+aOfLl4uPTYJyAFWraAdNxPgC8TDinG425f1Fi1VNySVeBgkxE0x6IihmObfaF0DAPFaJKQ+M0OlATLII9OwwBIdg8aZkXcgoRIABgPdl5sHChzCaRMjgGYQJIEFiMUBnCUsqTX589SLqZf47Cm5ljr9o5ZBHBGCEacFli1+ZBY5yx4IRbADMlSXGicziefoAcpEMjzEMVYyNwG9Ju75FCBX+fokFiRgE+lcM8cU8ll8zHih0zZopqyDP0Dumg51OHIJkP5IfJGrFcYBFQvAUczXZc51g1+AZQyRM0dRyRIdln3AU7lMfNnqRdTL/ABxsEXmT8pseMRJmkj05/MfHD1TE6cEXUoynyH36ocsHjaLqgkIxTKGI6+nz2aMGn83HogYkjAJyrNAe6ZkcJQsEzcVFAOKYzfMDM6KjaWvmYTUUYnDq2CG9LFxdA+E8iZHEswp6ZAxvkdhotKmn8IeAJwRwfmT1Iupl/jhocwFCpsTJOqW5kge/y4WXNc+CZ7IDMqQYwTmcT6jAbAONMdeSCBoCxidOPpqUHMBVO9oD8x2bWLC4qUB+BBO04hDiIAC8oPDHih0QMABgPmsQEDZxJH3EkjEoGXA2SDXCsMB8Mc4NiSiSbsNgIdS6odkFYb4j5c9SLqZf5DBpKx+Ny2RoB8YfjfKdDnH8zxUnjnsT05+uXyEDmwKhFmENQtF8Gff0ZOmcQ46KAY5GoPT5QSSxONs1kjfjgpTfgOs8QfgLnFQmgADAfPfpi1n2H2dkKTgoweZ/FG3VgHBQAiZjH812NYOTN1FUOxpqH5U9SLqZf5DFH5gPx9jufrP4/wAnBZtDinosPCPkMSh8syexgWIh4OiF0cETBRcZCMLGRptZwTeJ/E6hYJPjLUD5JM01AT/BHZuFgMgFGRkkbHVN2Z2Nw7gm+c+CL25BqlNOflrwDj8cgAQAgzBRIvnBOsU2PFxDIe6AnoxZuR+TPUi6mX+S3wYnCPjIprAEqFKP9lPjxryCmqH9AE8wRN4x9qsAdStVg4GQSRtwbFCALH1AoWrUZLIhG2ZiZEKTA2ZHEfHG2TKKQ8YoaCYkIkWIEJtzNSG4SnEx4DPpsahowf3T5N13EV7FIpkKcSQ5FOIxQY/j5E9SLqZf5LR43M/dk7DkcRz+/j4t6McngiBDiGeXEgAAAABID28pnvMWOCM5h1HhgGBqDayjK4eb4ofQJyRYBEzkuSfynqxM4BmU/gBhGGgyG4yZVj6fuzw8RdflCxk+UP0jlimJCIKM8xQxoVLYH9RT489SLqZf5IKHMBQrAuT5jAp/jADHEOSBYDcGI+KKSPxNEQY2BmU3yffkmI5iKFAhggJyKbKKIxJCAQHA5c7/AAwUBnIgAiUhM4nmaUTKZgsh7oUYjEm5nclqCdgEHIHT5Z6wBZSe6I+NsAj3i3wCFzgCUhUO3xp6kXUy/wArxByPlNlLCqcvLfEj5SORU7zTnssMrG8HPwikAA5MjVAuBw0SCBSATgOYrT4JEQADknBFMYDxzeyz0RuAd0LRzhqdyiXMG7AgAkTafMd0BpehoiXMEcahHLFOAMQUwRIwv38WepF1Mv8AKwiBbIoIbEAqjus7eZT78ECABBcHH4THEJATLIIrbSAMBU7ucuPO3xCIQcxID3RDI8NEgm6JMnsH347QyRHi4M8bqUQ6NhiSQpvZOJmWZ3Mz+ICO+zw2CHT5rJ8AiP4ojBqZgkGYUisQE1jTu+JPUi6mX+Wxj+M0+tk0HO4e3D4LtcxGRdgjW1pNEQACb5ggIAAGAGHxYIgqFCYGcjjZCmLh47hSgjE9xjQXuWS8aVDMpjnOjDQZlNlrmTmdzsplGxH4NkyR4YY9T844eiYJlmEx/BIh+qbCx7MNBp9ICICBwRj8KepF1Mv8ujmHI4FO6GBkUYiY4dXj8ECABBcHH32XYIXIDkQ5JwhyZiEd4dPxaIAAAAwGHx43eTCwUcLKbKzBZ/IGFwXP0g+oQafJFcH2HJh4IlwQgnnon2QEG+XCM5sAGJu6INNmAYDdDHh+YRdNjwIeQUJ+eC5gjhUJ3xOl6GuwoRJgZm2lEASK8gR8GepF1Mv8z6mowHzLZOljMcPbl7+ADiItkhNURPx8ohwxknkv4AR8MOCIuaZ8VwchOh4Bc+1DRTDaMCFxI8uzQJzwCdE4cZ+rKLBFjoO6eQXeD9p6oBoAWuSUUHDMfjNZRMY5brg23N0RosNzIDEYjkiMuNhzHzwPjbEIscRuoPfZEidUqQc4NwHwJ6kXUy/zJAczI4FBDYgFUOspYzKaBgCYYjdZAIYhwUWMS8wkiBIHxCHRvCzCdnIJsWadpSoeSalUV46Ojwowb1TaooRcZ7tjD+DjrsjXH5su3DcAywTEhAhGyk+cfxsnosSR7FASFmMSyPvz1Iupl/msQ0edgenLZU0zH89f9BII9oMAjGASb7HjfZu00CABBcHHcEwrroEq9mwGhjOkKG4oQJM/enqRdTL/ADRfO4LDyj55FYtEbMYhRJTH+dMR9NkE454/6lOoOPMZ8Va2qVzgn65HA3fXZh0WdweUuW4gQfOCVYqiCRBDEYIHTmW3cN196epF1Mv86WMMzHNw2V0nwOI6/wCbdQ1fxE6C+CCQ1V2o5W2yMSADIPdmLTjlsKzFiMmITrwDilNxFBALqgmVJ5zJqfenqRdTL/OGWCBiDiFHQ6Lmh9RIIMCoW3WD/LsVXEPBOvimY/SeCzUHf0AEmAcoe4eo6IG4QzPaVKIA22XMsCefbeM9SLqZf570445mNjGyYdxYf5Q/sipyCKcfEmxT0AJ8H7TR+U5klyU2wTwEdTwTATnGB2OAAJsLhQAWinqUzDUxtofNAo6M5YCK8uMdsNMHRPBxvCepF1MvuDHIP9o67JoBtHgnp8r+jbAovBGqLZjPeYHgADEp/ZETDjkE7A1mGNeyewBzip1dFiM5BDJRJAB0wEGXF+s9EzFWUzmUbMi5jEC5O4JMOfNspLSX4VUuqwPW52HPEswhpZGAMwjrzWEwU2miXaKbvnqRdTL7glTjA5sCo3wCmmMRkxChGmfJD6SCC/XRF0C5DEICbICW/kd0zMMgPyUOBnkh5mi675+KL0GL1/fI6VuC6rTEerqT2/pRJyFYql9AdSec++msjcgJ9Exm1kcgmMamNpywqRidhhiWJj7IAAAAwGHsy/iukaI/M5iYKTbNGUJjxMd3T1Iupl9w4cthGObhsxGcR8Y/JYo/LXhHHa5JjH1MENDMIH64bjdm5nfkEU9AnmtT8LiTq6dW/IrckASWAcqWlm5uamIh5Jr7Tzog1F+5f3ywcs/qgtOO5ePVZllo8rqhigb1BK37xwRyxDknEoQHFhoN6KwwHtiRQLIgGRR0UDORqM9mTpDzuFIzsTdk9SLqZfcJAIAEGBBRyATPenBAsXE0LzWB8lJNr0xz2GEEzmUaGXIhiEwDCwPw4umomwDnJDIxJEnB+bXVJsnXyIBP6TiCihQ+U5AByU1EPcX6T0U0fwTPZMhvDaJIQwSj8BGs4ocT5kgCQADk4IQZi1cuHukgOEcSzBRI/hCI7CZhWJNgRkRbMbrnqRdTL7iZHCgO4JYOaoCOYBMqE5fIiDcYGDzLZLoAYYEBeCHUBFkQIFOTMUCB0V5igHjJPN1p0yDwQMmUE6wPRSI3IiaMmfUQByAFVyKSKOtEqOicGsJ1/Ed9iyYX3eUw4n6U4v8ApBSEcX2WjEn15JGeZsMVZxZ+ASGqMDtmk2Fl8jHgmrxzsU21WiePw4anMTjyfZNBzuHvw98BAAgwIKA0iZgnxgiYDmIGIR2qOQxCdhIybmSmN0z1Iupl9x4FSAY5uGzFXxnzY/Jgzcly4IVLiOLPED75plGEkOwqdyMRqMinFzASNBCdSXOL9JaKeGbHUdlLAzBnSa15YbNZMyYYFJleKdUTBiUeWK1FDRFyFVAElgHKBOBzBsgzjihl4Z1Xg7qLR4Beqm3DIKnPBMrUpBs1udGlh8hH2TWB+ZD6pqHDVzCORyHICzimFikQw4O6M8Vw6YG9gRWRvZFY8MB8Z6+Ku/G2QCOavAPgsAaEB95hQ+nk6B2Rw1fioiAhlhQ5bonqRdTL7jIAEEODMFGzUFsMNfM8z5DAc4/mOKjQGE3MBhDiE3iaM/eCx+SDG+aywp/ry9GlplTrhA+k4PHyB1Xg7iAC/j4olDjknqsTeZAoS3Dj2dGLKlm8cE8kzcB5xTyQuUVOzcyvzCCBAEAljMZqD0BwSHgYYUrMPjOEWDELgnUZ5zxw4IiKJEkmaZo5eAPAOPw8GixWZsHqUrsEn7EkVCGZERDPq3PPUi6mX3JJY4hgU0CI16p4QnBUJJ4aZ8jGxv8AaOqkqO0eCemyL8RIx65I6GWBxso+xQceSeiad4W4Pj3VUy+7IEQGAYD4oMgB8xlxTCK5OfHDgqsbklDKBjJq2GxuUeBiJ8p8VmE1Is5FHtGwDEIZOIcEFiEOBjLxaoACAlEEY7lnqRdTL7lwhUPqUkLm8AHLO4Q/wrDEfHkAD9AVBVMKaYTF+EdmW4M7CrIABpY8FIp8RivoM+x2QWdsR90EgCSQAMSnht2OhOz4vcZkOycAclNwORi9AoWjWMY+KZUzB8Mm2Q1YA3In7+M3GoZR3Cj5l5j62Dzr0SMUCwZZ5lkRuSepF1MvuZxjOBzOOxpj2LyrH5GAtgHnBEuY8sAyKP5DliWR2u5P8Cdxiip4yBxyV0CoG4xUSZkw4jsqy9OW5H9URi4TTk82ByCtK2AcE5CYsgLnBFMy8olNi+JAibme2KTgvAIDRQ9cD4JnT5E6OwFncR8jjYCE4wwDIhA7QBEz/Tcc9SLqZfcwKgTExCZpzG6V9jHAsCfB/kYn3DlJ15JGBAywDgjEeiPB4EV0fmlXHHJDA2ySa/MEwOiYAYeRjw+ewfWnTtmy/tonEA2C2s0S+JLXJTAT+npNM5/EWQlIEFgPQUZMpHLYAhzG8wOvym0zMjsFEaGwEUBnALgiYQ2cDLxaoEACAgyI3DPUi6mX3OJWFwWaZoY+BGYRMZzDBBwtA5Bzt8dljmBReziinxkTHmp6nB+VnHApwyiH0o7H02RTKDw8Ay4Ilicx30PdNUax36/IIASQAGJTkzKnRPHhwYJxEXg/aeqPyhMkuSm0ktPrNMhR5TDmUPjlD8xj6wICZBpsCAcEOZdPlwKF5CIoo+ZeY+thQPV8fLBBjkywodwT1Iupl90Odo4hUiYCmJgUcaIhgjkU6mnDEsj8eBGxxDTgPxrUKVfgTDka+uiAXk/ZEd6OqciF4lHkYpmG5Ipioh9Ek3AFmQ7SGibAasHopr133QhwGb3vEgByWCnB5MfkpjeROrIUi+KQ7pzAzzm6IvcMqmaiEmU506AimYsyGpiZ2V+Yx9sx7pjoBg0doYdfmTNbozpojwcV2QFs2TVREZRkbjMfPnqRdTL7pdINg4e+yZkB1hVAnjuDH48LMN+RoiSUiDMFDFpCBPMfv2acDAJ2JZizoYIdzZhqOyfTfC0TRxroo4ggjEKRZk9uSynyM6LU/PuhtQQpHFIR5fshNUzF5fsgPFIqjAO5FfdUdV5wKqks8klqyRTCCScApthmWuZWFa+dHUUpovs6ludF9TBBIzwGHvEAJI2fjbBeGVjx7/NxRDIs5FHbowDEImgXIYhPHkpHYPzp6kXUy+6p4M4cWdth34Tc2dkBEBA4Ix+ODnAHbFEkpEGYKDB0mimvuEOGMlOTzY/NSYyzU1rSXRBxrfohp25BAOxFP6jsiFjFVP6jsihG4UwPs5YIHhmhNMjuWoD9GUwnlmhDAMmvhwEYk4B4yGGxGIOBTpxfGYoGMZhj817g0hDQ5hG+aGAZjY7RLnm/MIZYJwBgR8yepF1MvuoBgAlAg4ojISSFWWydEnOU0+Q6oBS9DRFuYLOoT5kg8TScwh9AnAFwd2EAyzxtmo8XA+NlJkBzB2Gewr8Jp587ICICBwRj80tDPI4lmCnMjIQ0OR2ELcWTv9fMnqRdTL7rH5FYmKhVyPxNdmKGR2rp8iFkMmaopxeJ+kGk5JmZVyIbFxsRZEbpJAEgAEyUyGT8UUfVjkLZKMnLo2DqjccBjiN6IjiSFWR2EQEj48kMjAOCDA/NAJVgIFGpRj346j0IeYL5k9SLqZfdjV0xpVGj3BDvsFAFA7kNfv5E8GyM9ZI+zMVQSEsRjfNXdM/fhucYBvjSucESOQYHFmuS6lwqBAOY5Qx2jvBtiFHuX2x2CryMsah2QHxviN9T1Iupl92uBikcSzCIAwmOQoEkCCxGKGLSECeY/fyc5CI82R9WORtmndtYsbCpfmuYI7jcVvX5mQUfGxZ3OKASNgugCI4vfZ7KSxwLD0gEitIEIeJHE3UrsxmUQ6jIp6sTGJZHfM9SLqZfdwm64p5qJAmCQZhAkgQWIxQxaQgTzH7+SQHLA4WyTuU3C90RGPdiS0xsPdRVMcIOHzicVzIwCd3uD8KJ7fFJxxKAiJguoa/NjxKsgVE3OPrc7xjEkmdc407nHaG5oJBkVg8oyIqMxviepF1Mvu8kBGY5mokCYJBmECSBBYjFBhqUug1+/lQrlrCEPFPRKQgPDFEMwIyMCCmYQeHk5umYrL8HNkMjEkScH5LsG7+IE+CDcPIKmwgmAsJJlgsWsHFN7haHEqgnQn65BOmEqYB1XRCgOQ5KAcsJqfrwCPhhxRLgyH73A6I7dGAYhGtG5EQn/SUjsmm956kXUy+8CQEZjmaN6wcgUirKumVV+W+zYShxTwONo81dISIGxkq7EIBuE2eIFgmkZPhcwqxqEfhEgCSQAMSnsXc9FMsT9B3T0AT8oIWIsguSmgHFORMp+f5OaCRgSAEvYBQGciACOFyJMj+abJdw7xKrwQZWYbZbjQxOhzCM3HLIMxsM7TKbCncgAICUQRjvWepF1MvvE9diYJlmEXCc5Eh2TGzvRRVAghwXB+WcjEmCHBTkTnraSTr4oWCeGQVOYQQCKsSYqC5M78VrOnemIG6AApWbl0DZOoEA5AjMexoFQU8IyE/hOgrQO5PwIN06ujz3TIVH+EKZDcIeQTVkh0hHVURI17RGcAOScEfGE8+ZpsH2mY46e5SHJB6T90MGbmExheQBA3yOx+N4Y2dkMQb70E9SLqZfeToS5g5hMR0pidDXYUIkJh/KG3RyHB+c+EsmGoEU4kjk7POKkP0nvWPhzCmokjYVcxUK0ihKQcUiBMOI5f1UTF1pmL95agqdnOLMUwkOcR/QdQxIc+pPZMxYDEvpJBI7kBh7pstQxOw20k8SyFKoFAZgIAesYw2QIfad1K7HlGohgajIp0MzGJZHec9SLqZfeYxk2SMXUYY6TsMI8mgTj7IEACC4OO4tLgK1fgQpxwx9FFmFh30UYUgPY8DEypVn+5+qmK8E1pQQ+CMuEirnwRDEJIuScUEr2ZHdDmjMMB7JAAgBBmCiOszA1UU2ClAeTVPqYIGme8p6kXUy+9B9AmJBwUwkkkWfI7HUdQ1hTfkWjm2Ln9IAkAA5OCOQCffTh7jDswEqhX7REAgCxBwWn5QZFX0bj+N4z1Iupl96j1isBTlvF5wyvsk40bBlffWfpjdhqiSRJLkzKE+w338Pw948EDMSF9aolE5gIgoj3FDGhUMg9uopvCepF1MvvZ4RKOJZhCbqGQZo5YhwRgUwwA8DMb5ZQzCwj0Gx2R0f6f3ycACBwoPdEEmtMAoqM9xWhV9G4/jd89SLqZfe5NAI5jsnPpYo5A5wJlWh8o5im+DjCkly/WwQ4xPmJPwDMABgfoUSicwEQVp+UGRQ3BCBJnu6epF1MvviHkK5Uj1C2JgU0OnDAMijOTgeZ5He4Fjw2RAsUa/BGUIDiMuV0RAIAsQcEYFxLDylrBiWR3bPUi6mX3y/w/Awd1JA+Esp3TFPODvbz0EfmyOEfJcfhZ6lgOYrseReC64qgCRWGI3ZPUi6mX309P5i8cdka5dxkQKAzkQI3q1gdi1bHoSLgn96fDm50ET522M8eRPBjuyepF1Mvvtyi2Fi7bGuL4+LtvUgAQQ4Mwjqdi3YNFnoZAxGI5JvYxMwfhDwBMQcQmwElf7DYaIgGLxhuuepF1MvvsGAJiWITOiV3DZayJjV03q+JB+Z6ctmbFVfk/fw3eg54lmEO3AxMgzCMDZJFnckjgN1z1Iupl9+MpSxCIoxHId0CQXBYhDHDUCcOd96D5d0QaJa9VjQhsxiE18Im/56kXUy+/QAAASaOzYLF8gAQqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKoGlk7NhoIMgsFUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqFVCqhVQqoVUKqHZIui6gqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqapqmqaDKC/9oACAEBAAAAEH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9gACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7/APr/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7f8A8f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDb/wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ALf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AG//AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/b/+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APt//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9v8A6/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDt/wDX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANv/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8At/8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBv/n//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7f/f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9v/H/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APwEJ4gwN/8A/wD/AP8A+3/v/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBcar/sgn/H/wD/AP8A9v8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APfT/wD/AP8A/wDjwX//AP8A7f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCc/wD/AP8A/wD/AP8AwF//AP8A2/8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AmVEAJ+f/AP8At/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/H//APp5thnftC//AP8Ab/7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD9rlX/AP8A/wD/AP8A/wD+3/n/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A1j//AP8A/wD/AP8A/wD/AP2/9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APt//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCf+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APb/AN//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB/1/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4+H/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN//AP8A/wD+o/8A/wD/AP8A/wD8cf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8As/8Af/kHjE//AP8A/wD/AP8AS/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AZ/8A/wApY/wH/wD/AP8A/wD9X/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7P/ZGf/wD/AGv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9v/8Ar/8A/wD/APn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7f9p//wD/AP8A5f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APa/r/8A/wD/AP8A6/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO1/f/8Al0//AE//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDf/v7JI/Csv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ALr9t7v/AC9L/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB3+gH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP779v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+af/AP8A/e/7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDeP/8A/wD71+f/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APH/AP8A/wD/AP8AT/8A/wD/APffz/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6/8A/wD/AP8A/ST/AP8A/wDv75//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN//AP8A/wD/APP5/wD/AP8A368//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5/8A/wD/AP8Av97/AP8A/wD/AP8AP/8A/wD/AP8A/wA//wD/AP8A/wD0/wD/AP8A/wB/bv8A/wD/AP8A/p//AP8A/wD/AP7/AP8A/wD/AP7qf/8A/wD+/wB9/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/APH/AP8A/wD/APr+/wD/AP8A/f75/wD/AP8A/wD/AN//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDln/8A/wD/APv+8/8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wDf/wD/AP8A/wDuX/8A/wD/APf4d/8A/wD/AP8A/wAf/wD/AP8A/wCo/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/Uv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD20/8A/wDv/wD/AP8A/wD/AN/v3/8A/wD/AP8A/wA//wD/AP8A/wAfU/8A/wAH/wD/AP8A/wD/AL/+/wD/AP8A/wD/AP4//wD/AP8A/v8A6/8A/n//AP8A/wD/AP8Af/8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/APr/AC3/AP8A/wD/AP8A/v8Ae/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/8A+5bu/wD/AP8A/wD/AP3/APfyH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn/wD/AFXz/wD/AP8A/wD/APv9b+Qf/wD/AP8A/wB//wD/AP8A5/8A/X+L/wD/AP8A/wD/APf+3/5P/wD/AMb/AP8A/wD/AP8A3/8A/wCpP/8A/wD/AP8A/wDv9+//AM//AP2bfv8A/wD/AP8An/8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A3/ff7/J7T3z/AP8A/wD/AP8AH/8A/vf/AP8A/wD/AP8A/wC/7r/5XZf+pf8A/wD/AP8A/wCf/wD/AC//AP8A/wD/AP8A/wB/1f8A+yvf/wAZ/wD/AP8A/wD/AD//AP33/wD/AP8A/wD/AP7/APv/AP7/AP8A+fv3/wD/AP8A/p//APfP/wD/AP8A/wD/AP3/ABf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP2//wDP/P8A/wD/AP8A/wD7/wA//wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/APv/AP8AP/7/AP8A/wD/AP8A9/7f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4Yft/5P8A/wD/AP8A/wDv/wCv/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/APW4Vf8A+n//AP8A/wD/AN/6f/8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD9/wCP/wD+f/8A/wD/AP8Av/u//wD/AP8A/wD/AP7/AP8A/wD/APv/AP8A/wD7/wD/AP8A5/8Af/1//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDP/wD/AP8A/n//AP8A8v7/AP3/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wDL/wD/AP8A/wD/AP8A/wDc/f8A/f8A/wD/AP8A/wD/AOv/AP8A/wD/ANf/AP8A/wD9/wD/AP8ALHv/ANv/AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A+X//AP8Alvf/ANf/AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8A/wDT/wD/AP8A/wC//wD9uO//AO//AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wDl/wD/AP8A/wB//wDne1//AN//AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP6f/wCfuj//AN//AP8A/wD/AP8A/v8A/wD/AP8A/wDd/wD/AP8A/p//AH1+f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/f8A/wD/AP8A/wDZ/wD/AP8A/wC//Hw4/wD9f/8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8A/wD/AM3/AP8A/wD/AN/7/Ln/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wDp/wD/AP8A/wA//wD/ALP/AP3/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD/APH/AP8A/wD+/wD/AP8A1/8A+/8A/wD/AP8A/wD/AO//AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AP8Av/8A/V//AO//AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AOf/AP8A/wD/AH/v/t//AN//AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/h/f/wB//wC//wD/AP8A/wD/AP7/AP8A/wD/AP8A/wDr/wD/AP8A/wDv/wD/AH//AD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8A/s+//v8A/wBf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4f8A/wD/AP5OP/3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDt/wD/AP8A/u9/+/8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+/v8A9/8A/f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7f8A/wD/AP5N/wDv/wD5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/v3/AN//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDL/wD/AP8A/wAb/wC//wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDL/wD/AP8A/wDL/wB//wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APf/AMv/AP8A/wD/ALf+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO//ANn/AP8A/wD/AH/9/wD/AK//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7L/wDL/wD/AP8A/wDv+/8A/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8fP8A+/8A/wD/AP8At/f/AP8AH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+P7/AM3/AP8A/wD/APfv/wD+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APrx/wDv/wD/AP8A/wAn3/8A/P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5+f8A4f8A/wD/AP8A/wC//wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APv8/wDl/wD/AP8A/wCTf/8A/v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/p/x/wD/AP8A/wDe/wD/APf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A1/8Av+3/AP8A/wD/ALn/AP8A+f8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCX7f8A/wD/AP8Aj/8A/wD7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+f/8Ay/z/AP8A/wD/ANf/AP8Ax/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+H//AOP+/wD/AP8A/wDv/wD/APf/AP8A/wD1/wD/AP8A/wD/AP8A9f8A/wDhDv8A/wD/AP8A3/8A/wC//wD/AP8A4/8A/wD/AP8A/wD/AMf/AP8Ax/7/AP8A/wD/AL//AP8AD/8A/wD/AJ/9/wD/AP8A/wD+v/8A/rNf/wD/AP8A/wB//wD/AN//AP8A/wB9/wD/AP8A/wD/AKP/AP8A+R/y/wD/AP8A/v8A/wD+f/8A/wD/APP/AP8A/wD/AP5L/wD/APT/APT/AP8A/wD9/wD/AP4//wD/APzv7/8A/wD/AN3/AP8A/wD/AP8A9n//AP8A+/8A/wD/AH//AP8A8/e//wD/AP8Ah/8A/wD/AF//AP8A/wD/AP8A9/8A/wD4/wD/AP8A38+//wD/APr/AP8A/wD9f/8A8/8A/wD/AO//AP8A/v8A/wD/AN+O/wD/AP8A+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD1/wD/AP8Av/8A/wD/AP8AT/8A/wD/APf/AP8A/n//AP8Av/8A/wD9/wD/APn/AJv/AP8A/r//AP8A/wDf/wD/APj/AP8A/wB//wD/AO//AP8A+/8Ajf8A/wDz/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/wD/AP7/AP8A/wDT/wD/AOf/AP3/AP8At/8A/wD/AP8Af/8A/wD4/wD/AP3/AP8A/wD/AP8A/wC//wD7/wD+n/8A/wD/AP8Av/8A/wD9f/8A+/8A/wD/AM//APz/AP8A8/8A/n//AP8A/wD9/wD/AP8A+n//APf/AP8A/wDv/wD8/wD/APn/APX/AP8A/wD/APv/AP8A/wD5v/8A7/8A/wD/AH//APf/AP8A8/8Ad/8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8AP/8A3/8A/wD/AH//AJ//AP8A8sq//wD/AP8A/wDt/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD+f/8A/wD/AP8A+OH/AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AP8Av/8Af/8A/wD+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8At/8A/wD/APv/AP7/AP8A/wD9f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/X//AP8A/wD8f/3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDzZ/8A/wD/AP3/APv/AP8A/wD5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH3/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4sav/wD/AP8A/wD/AO//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A+t+//wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/APb/AP8A/wBv/wD/AP8A/wDmxX//AH//AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP3/AP8A/s//AP8A/wD8E3fP/wDv/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wDx/wD/AP8Aj/8A/wD/AMx//wDf/wA//wD/AP8A/wD+/wD/AP8A/wDr/wD/AP1JPnu+Z/8A/wC//wC7/wD/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD7/wD/APsRyE0X/wD/AP3/AP8A2/8A/wD/AP8A+/8A/wD/AP8A6/8A/wD8HQ/9m/8A/wDr/wD/ANP/AP8A/wD/APf/AP8A/wD/APP/AP8A/wCP/wD/AK//AP8Ar/8A/wDz/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/wDH/wD/AP13/wD/AP8A/wD+3/8A/wDb/wD/AP8A/wDf/wD/AP8A/wDX/wD/APWX/wD/AP8A/wDDn/8A/wDd/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wC3/wD/AP2f/wD/AP8A+W6//wD/APn/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AN//AP8A9+3/AP8A/wCb/f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/v8A/wD/AP8A/wDH/wD/APfz9/8AyP8A/f8A/wD/APb/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AOf/AP8A7/6ygf8A/wD/AP8A/wD/APz/AP8A/wD7/wD/AP8A/wD/ALf/AP8A6/8Ai1e//wD9/wD/AP8A9v8A/wD/APf/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD3/wD/AP8A/wD/AM7/AP8A/wD7/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDr/wD/AP8A/wD/AHT/AP8A/wD1/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wB//wD/AOf/AP8A/wD/AP1t/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AF//AP8A9P8A/wD/AP8Aw+b/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8AX/8A/wDxf/8A/wD/AB/d/wD/AP8A/wD/AP8A/v8A/wD/AP8A/wD/AE//AP8A+b//AP8A/f6E/wD/AP8A/wD/AP8A/f8A/wD/AP8A/wD/AB//AP8A/ff/AP8AK/v+/wD/AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AP8A/wD/AHf/AP8A/sB/zz/m8n//AP8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wDDzvP/APP6/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AG//AP8A/wD/AEX/AP8Ab/v/AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP5//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+/wD8f/8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8AH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP7/AP8A/wD/AP8A/wD/AJ//AP8A/wD/AP8A/wD7/wD5/wD/AP8A/wD/AP3/AP8A/wD/AP8A/wD/AB//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/n//AP8A/wD/APv/AP8A/wD/AP8A/wD/AA//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD/AP8A/wDP/wD/AP8A/wD/AP8AX/8A+/8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP5//wD/AP8A/wD/AP7/AP8A+/8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wCf/wD/AP8A/wD/AP1//wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/xAAsEAEAAQIEBQMEAwEBAAAAAAABEQAhMUFRYXGBobHwEJHxMEBQwSBg0eFw/9oACAEBAAE/ENzTnXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVfJV8lXyVbmjOurUaCVrzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSjQwmlomJQeTSBrJMQGLSbJ7150rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50rzpXnSvOledK86V50p0EJXRq6tXe9vrSJGmgK9Cnclk3Fe9c+1DKO4Icv/ACTte1dGrq1d72+tayhxv+hCKO5BRNH6VAAAIDI/8k7XtXRq6tXe9vrXp2Ca2DzFLkRFcm8G/wD5L2vaujV1au97fWj2ROcf0xVmR+peDFwuf/JXa9q6NXVq73t9W9AFTmI6xSXBgYq4FRSXQZwC82//AJL2vaujV1au97fVt4EGt/0VGTNiwG/ig5/+Tdr2ro1dWrve31bvCVteHt71YtBSai28P3/8m7XtXRq6tXe9vqwbI71oBZ1c6weHOsR6/wDkx2vaujV1au97fU6ZqqL2qZMbaqy1OEkHQu4f/Ju17V0aurV3vb6kVQJBnAj2WlMFYg2D90AAAAQBl/5N2vaujV1au97fUlhEnuqetGLjgmXuf+Tu17V0aurV3vb6kWskJow/pU2kwjGDL2X/AJP2vaujV1au97fUjDE20KnupOZCJ3De7/8AJ+17V0aurV3vb6lzZuBqx0ipukNzgHQf+T9r2ro1dWrve304kZXOgX9UjRUyrm1ZOEXIr1n+sKIqAEq5U8hTIfZM1OGmJDmQ61OSuUA6FTez/qCiztX6kVNg6YrDt6VM3rQY6qgl1kSODf1qHCxFgdCnSIcYL0aXt2Syi5BEI3D3rxn91sYpR3r5FXyKvkVfIqBPF968Z/dAEHkb1dC0wMpOyJ8haDRM+Kalxm7e7SEWIWXPFvpRZDKx9gooQrdvOMCjTtlq66OkTFyc9xowALN2O3B/amTjdv3AU1nNv8LULj0Y/O5qNxmQI529aXIMxgYuSj5IScg5NXQFEqT8T2vaujV1au97fTuNCgdzGmCCDisfujBgAGgf1NQFWAzaYA40Fd5U51ElcGZ53aTijnB85DpU+PrEI5ketTBUzN45tAgAqsAZ1Cwzgne4blDF+8cKb9i3sa8gDuKfCC95EnF/So7drn7zUicMSIe7rSIQnH/EKdsHHF8YFEUE0b2ajBIM3Q9qfOP9qVExGA9mvPv1Xn36rz79V59+q+cf7U3+7/fSZDgdi9iqgwmVx7qgjYsP2Jp2DchB70cShhKhR8b9euhTOQ3DjbNCSMzk/ZQODAX7p5FhJLns61oOzh8rhUqhAle2Z1MTYJsO81NwsxLEvGIqYsxL+0PTcRShrxojRrpwXYaSOVmfbSKBDNl6jpTYNSB0J71Hi+b7kJ9KhDYxebDrUSLuZvtM0AIKJEbP4Dte1dGrq1d72+nfyEX2diqXSRI1BXQ/qIIgAlVsUlguQGO8gcJnakmRYsm5MDgjSxQMygcDA5FBXbBDcihENpXinso41b1yuyorMYP2gPWoGx6ndaEC2XYT8JLXvG+e5VyW0A+4TU5Oa9oKmLjvx7GpHYf0xQ1U8hOo2KmkjKUfY71KpTOU5I1NpRiC94ikYEDCOJS8q69pahbHqOy1AGaH3kB0qK1UafII96hRhgdxF1pnASQ609Pu+17V0aurV3vb6cBMPED9kVcRPsaLqn9PRgBKrAFYeXWz7/8ABuUZzKS2bQx9zWHJJRxFwDdoR4XfaWEHu1ALNMnlQ4jRUgwH7QfkjoL07qUMkvq90qbU+QAPautY/BeQcqnEvImdI61KIbFwe4UiQDCJCVAgf/rVn2pNOdwLZie404vNko3ZkdalS4UzdCFeVDP23a9q6NXVq73t9OEDig4QO7UqliWM3tl/pxK7A7++T0M4L1M2OidVm2wOtCD+IiC1Sxzqz2XlWb2dBs1hfZQuR97NWLGCHvUnbWM80vTFZeLfbNBy+8f57oCy22O4SFOQLcyXtcUETWZ+yUBmqAvteity4CHvOlYqYwuymxvF46FPjfr11KeE9n/jaegl1M9/R5cod2J7tfHP9ry79V5d+qgSWsvqv5444444ld+XfqvLv1UnD2HoFbbo7lTsk6F8GX8FBhR+2uigUlmJu4E1iLZP2va9q6NXVq73t9O8OJDgKWHzCNR/pqIIYHE4ay/64FRvxKnCn7c6AclhCB7OplqYDKAiXVcV3b/a7UDA92pUAYgXJLUwDMkdUHWp0T17qPSglHTKH0P3qdJvMKdFTd21kdVSV28QKwhtkewxRCSgjmGOL6x95JLocioS+kl8ORVhfJ12QimSIGP9KkGE1gdHUmWnCR0mmAy8Ww9qo4mLdlLWOy/wimLtH+wUtRkWU/RRBO5gg+9PgdTEzgiPaX07+Vo+VoGo6LH7b/O/fv3799jYlpfK0fK0L4oAOx6dtjeLx1K+B+nxR1Io+06CLUxQn3aDeS3i6rA63+17XtXRq6tXe9vp4i3Kc+RSy2fzof8ATS1oBNhtv3sbG9TNQky2JyLLxDNoywoAQBofYIgBdVgKj2ACl7r0qHEYgbmx6VBNDdPkd1RgdyVFUpJMVLlApEp5he7QJTzC9ioVfYL3RIqPbz/grulQydmJdGdaPuu/3UeYH606Mo7FQiss09LOlGQ60fJVH2VnNNbFRWhoIe35jte1dGrq1d72+nChQBTivVawhnDdE/phl4aei/YKfYPmEYD3o1IMTf5jLz+tBAsNxaMic4qcVwCcaEk5lTprJTHNe0UnUeLLQBZwe3kVCKDO15MacEvEB8gDrRxvpQkJEs+zQ6VFo7Ao5haiTWAB7H9C7XtXRq6tXe9vp3tGMPY/Sr6TkWGD9f0wEIQDIkvtIdKhhuAtmA/r6kU+ky3DbuRSWlRoOTd+SmsbzkGwPOaDYLlNyL0FkqZ+yRzCph7MYOo9iohF4uy5J6KADOBycj+kdr2ro1dWrve300eAiw2D9VfSeTWf1/TBHk/wc6GgQRwlK9JoRBGRzPo5ou260BdbFLGwITchc63cqd85B+63Wg4lklSbY3MB1qJyYiu7NPuq20JV5B/TO17V0aurV3vb6bKSKdRVZ0UaIxWecz/TCch5qCPRoPItriqJNnGozBDcZHUgzrP0CLFRNhySZd0QZw/kyHb2yO+ctEhx2EPdeLBu4UItLgO7OHBD+n9r2ro1dWrve307KxaNJVROS2Wjc7/03CS8bBIfiHsa1bGkl4JwdU+y60aki0gbiOZ/JgVh4Ju4zd4mkzyRkMgyDAKtwIbZyDN0yZ3sAAAQGR/UO17V0aurUgnY+Pp2XieGks1EpLbaJTv9rK21jNNLtFqIMKaHnSTCxNi9xpsEz4or5x/lEwa7J7pRUBdG91qDvLDHNLU6ER2fkBztI0czRMRySgIcKkCNuLJMnk1DN2IHuDocuGBYIh4NRPUM5ystjV2L0AqWVFjd+/sq9rS17qtIfYCXHE7vVp/Uu17V0aurUslG4No5k0IgjI5n0Vj68qftOP7tqaCupuYR1p9Es17my6VLGjq6Qd6lgrJU6h0qVHGUDzJdadYxyAewxUveLPFM31KUgxUYohSzFRHSvGf1VyHRIjtQyWolQn1QF4uPb2omxazstQZmZdubDpTQLkPtDupC5M5Dw1rDaoBuZ+Lv0uFOtNRzM+MI2JICdHLm2etPZIzcbdWeZRNNEQjxwFQO2XH32KcmluMZzc1moWCKLHqMeQjcoe3lxSva63f+p9r2ro1dW9HJOsKOLeniy5/R8No+gAAAIGX0BVCuJXWnpRoEWBgXjUydFIlyDvUqPMe5Tdampt88Qe1LNTwpwDe4RUEiegeTLpRANcg7oOtEvtBhzXtlSgtZnQk+tRakZr0AdKhbBGB+yo+02LB7FYARBFA5fy3taCXvUrKubH3ipC+eGVFM2i0QPa02RtJ/g2qDIaQxwqTY4xNHCEPJod/15oaMfLIYtor7o0raGxJbC0big6/kQGomP4k3koZBojjRxxFAe4RyKxZbBiOSVE1Dik8bnqU0NhGm6jKHhH9V7XtXRq6t6OYcTDowhsP0bw2j/G4oCrAZtJoxjD+Mqc6jmuCi87vQqVB5G85qkaxqkX2DpQJCMAErTGoh/wBk61F5oD+yE61JkMw3hNEQrH5+OioCbMFP3CftQQBRCJZoVKMm5rgHmNGmOJIRwoXk41BkLHIAZXJqQEM++btzL71EAQAl+Lfnk3oyBCiRNT/wDte1dGrq3o5j1h8JepAc/o+G0fSAhLBnoC7kVHLMLhzoNqbBiudlHBszMjwwHIom0YJbkVFiOXjxX6UYu5s7KkWWzb0g6VDURGK8YL/eg8GCAaI2avBN7VXDHkttUqXKGw2LPDEzKCzbRTNWbbB0zoc+BYaYyejlP9/7XtXRq6t6ONxC5ognUp1JZNgTv9AgSroxsvRyxQBKtS5HTg1wLyGidX2vpR7Na+HKfJHRRUgwH7QfgyTxiRxNHcuVBpJRc9+5iZ60zQLvO3DTqYlTChcEeJw1zIf792vaujV1b1cOWyhxnd4Qp9B4HX6NgvsYK4m6/iHbyzn9Tu8hoijCXCZgyDArH4hIAHUOf9+7XtXRq6tRHqIM3C5o9LcqwcYeOn0PA6/R0UkfMJ+tP2PG2e7SCATEKOQzRKsi/wDolTNq0U+wpUBGYQ+49L/wtCiagQ+0aRA0YwuiqCueojqp0JLX2JW2YO+4/T2He3q0AxTAJeZTrQeA048QSelWo4SHHGvsSrlACPbF1qVPY2LsnL4nT+/9r2ro1dW9LkIwCDDBwmOVYS3jYynBLc6gM8mYSPs/z8Dr9CYhI7akH+W1AwPdqTujEaOUmpuzaSannaf1JSW8c8GkzftT20n7147dKkr95a8fSyEpgS0xC8xmnIqzNk6rAiocZu3s+jEipj1FmpvvQMrF+EqEsBON+yvObdSsYASBwSksFiF3lrWQCwETtUrciAh7z9Pa3Lgq+8aaSrZXHCalwxMVh29KYeVjHVRMeFlip+Ic2PaYpypMVZWgCx8QKkRmU6U9FMouL3tL7FXP4gCDu5Xv/wCAdr2ro1dW9HcFyQyv49T0urkTjnfCH+Z4HX6RQEVbIhD2qbA2Jy9xqeH8ph19lLDc5eMc6gAV4Zh7+yp21cUF5RK34GF7tb2Da9igBhuCxecajLhrIqjNztPvSB379nSJt2gmqGtHhk14wxoUXKshB9FBBBEhHOi8wU49p60YpLivJKTmcVIIFNS5UyIXQT29N9XCBB7xp+LtFcMJpcJr3JpOL+lR27fs5p8WswZ0aiUK1PyYdKSE9kvuiaAAAAIAy/8AA+17V0auregiyXwDEDnSIwkJWYs0tri/zHgdfoAFYReCYFD3DBq9iopKODGecaQWfhi4AR96KHXCx5ifao1UNUmqdYIGXuNBAzAQHI/8h7XtXRq6t63QjymycgOVKn1xBI+5WD/mUyS/EMnL+SCIkjk0cwAm0kgbRFIwV2CFFpGEZUBOMDH2P6wrPsTA5tGTAkRkfxs6DiZ95dFMj7BJ81aEmHy/RVQ9jH9qkC0dBisoN2L2apEaMP0DTY5CznYpquydmlSVGJZnL7nte1dGrq3rfVhQMYx9h7n0vXQJ1IJsQf59SV7uv3Vyxt5l/WUnvMi4LmIDlSx+AkaRNC6jVdfxYbBlgSsso9dmpFxYdae69w2oja4BQ9Vo445SHgwKHUviPHvQ8kc/3DQw1hAjSDLTjJ6unxvH+FoS+eDApRcuCLcWJVUtwXj9z2vaujV1b1gnOtiHvRd3KiJhsmyX51D4iTZcUDJuFBgEISI4P8sac74Vvaril6Odj/WAF3HYAErUtxCnIiHIg5VY8VvYuy5fioVoBF5E8s3cpte5f2LZ67u60sWUMB4MPlLjQ8nEPv5u5v4Hte1dGrq38LI5iBkXPEJy+hzcwXFhd7D/ACLMuZ8bVLpZfGED/WFokG6/5fbWIa1kLC8iXlQFzDYAEB+JVe7bOLPAxeEZlPchSJS6qtABsvdTeTIbYpOlP2JmFOjKnOnCMzI4YvcKnXvh1wg6UAxqzS08zSGB4yR86VdlNnUxe5TInACU5KVNhnb7zte1dGrq38I9C4si69w5TSXh4kDCPOr3PvNhLLkM6Tr/ACtgZ/O4pfZjHbWH9YYmHM14DuCaXPWKyPMdvxKErqwASrWNh9QcRzHkZUJwl+nYMLoyJLszajPWJ0XA4CHjR5Juw8DNcZKlGGwT97qoI9UyriJuTSdk4Oozgi8w+87XtXRq6t/FVEyWAF/ch4nozzQWWLrhHFfxcEMIrpEju+1SggRbYp+ifxEBwIZmBMwkT8eZYUqYA1aUKWp5Cx9hVtmescrwg/Egy7cmwOBzT3b5DSdFBydAN2BzcqRoMvfObogbfhO17V0aurfxSKRbKuv07LSXh4kDCPOhercwk5NVDyTOjLCkDImp/Cz2YRqtblRnmN/4caBGME2CWiMHlqWwJcgg5UyMbIgfHDnvvRfB0rNolx8Pxuwgje1lyF2sVg+dYwLfgCXlQozFyEB7H4gLJ2ZDFjNnobtgHyUkK4sCwY2FrAetznJUNiLEU9gBOMknAtoajIsJ+yjgC5wfu0QR2leb9qwYwC3BLfgO17V0aurfyS6QCFhLcAPcdfS4uNpewGEtojehARESRM/WPhPKpKF3okxR+Ihd5CxHKMeDJtT4SFgexibnMKzOhthoMBs0c8C043E57r6TePxd+K3mzA+whsjT4m1TE7pwkcv4i0oeoifvkZY6VifrMXkq06yN1yTZD3A50XHv36ZxyomDIizZyo0BjAJoRH3MPsE0AuR1RO52oqNp3FbbGXNKcdyqUoShmZF9fv8Ate1dGrq38pZzNMVkNxhOFR/npiwxBskJx9EBd8anbiZaUCGAgDgiYnpExILaW9Jq9MDfAkw2/FEI6cUvC5ZzxmoKSRIXmNHE4lYNGjoc+OP4mB5Elca3MU5S0wcmKXSvFWgDVkGd7ii3APw8jBrwHZ25Z6VA2AF33uq1geiLKr727nlbH+agQUZJMH7/ALXtXRq6t/PEDby+M87nhO3rmYgZRb7OuB2cZLJikH6dsSrByomoadQrBZEmozV1M3ASfxWQkjlbr9RiZjGoUmCZI5jiNGJsL4yi66OeGMT+InNmstgpyScXZSSmSQt+uR/6fhligSr7UmRXN6MtRyypUyrrUwXhNYAhOedDg4/lhTalxg7VNBD7wip+zlSyaxgnO7orXnI48YweP4Pte1dGrq30EOQydoCJoEgND1gaGSvw9DnkiwVDgtIQyScKRgQMI4lXyl40hPX8XfA6zddRdMTeVO1dE1HEcyo57ZMQZnM9TcZ/DCwgHKBIDNiM5CZ4CGkfFXNcjNXAvSVloCJ+hgGwfhQMVMYH+ugXam+qZMH4NWeMDD7h7a5yPCWmcACey0n0LueUeoQ2gEiblEpzaHWIC8Rp3im2GxYXiUEzSOUoSGpljr+C7XtXRq6t/M9iyOQXa63yiL3oqzhJJDNlGQm5XUHPWZcMKHyeDbTJ0dHLckVAvfiioVdeVsnCI6B+Mha5nsDHgOTk86DGKt1d0RKRkUYGUBvmZOyfhjR3HBQBAcgRGWN6Zx2IkNHI3xenooCrAZtYzVJU2hY7LSIGy6FDupAioufoCuLPnl7qkyMz/alEQs5O6xUsI+Hdqen3k+bJM4F5eN9BrFgXAHsZu7eiCMBzAHN0OlFPK6X98noZQfQTSimRMOv4Lte1dGrq383EsmaKgfdPTFpfNL/oCIXTINYfJleyigiIwjl6Q3p8lxiRovQ/jRxSJ7gY7l7lsiuDRUGYZiWacmzIZQxP05iP4dbZ29A1VgDNanu6IRGqMW2Bvi502XRasYG7QuQZTvTRgzWX+MVwBOJ9lRzZNMn20IRsRy90pu1oQhGlcjUQ97orIgajiOK9irWYYBPDPuSjaTK5E1E+246hA0DFdi9ArWQiHZgd7vCrTfILnVaNxQiWBwMeDm5UffAgBgAYH4vte1dGrq387exh85uk+gY2lLXkfXJgI7EKu0THPPX0BISmk2Ug7v44Hj25sue3QbZhUXYA3tkTWXMkzo5Q35EJEdI/DLWCo4KQ8EPPQrDYl5YNqw3yDhWELeNO64ru3/lYXERC8JLVPLbyrLmkbEUSGcLt7r0KvLCBY4GB5NYkfLITdyuZTRtobLxWw8k4VbKiQY4rc9vssXBABOhOLsXrTD5gd8V4scGlrrCQDQYDYtTK99Ik+/xWN6s0SIHN5GxBx/G9r2ro1dW/mEgkFGeL+vSXIMZ1AO8/k7hrXgZgPZ3yp9kXyrhsjByEcqfNaRT3noM4YYSkfhkcuF2roCriqOLv+A9/pEUOAENxrJujNbq0bUAX9IlJvi9pN6uojI/ZLjVrAgtC7c8O9Pjn+kFzjg5fWHBZld0yOcFS/wDsR8YNjxo4ecEw2DANim34ySLq5CNymMXEeXmBxZeFBH47te1dGrq31EO2A6HTqekDLYAZQn/D8faWkiy8afhjSiGZwsTSNFTKubQRMIREXjPWfqoahBbvDAJVwV42x3z8ZcCm3Lc+YKuDLCz5OHH2Z0Q64eDZPoYqMjhzaMBuQp59xorxQTDVbKdHEOK0vI7nwgXav/ud+bFtzFONi1uL7LaymtBH5Dte1dGrq38yqgoM7egACKF2Z/3/AFqVX4HX6OfBt+uOFCQEr2u/elLLsDdELm2eU1Knee9eR3Id6YMATXDFgk7BJDaCaXzBoXuVHzuLXncKBTIEC6z6VOGmIx5C71IDTMJzgdKDRuhOYHrXzwHpavgiGw8YLUup7qMO0t9lKhwOJZuSaLcghAXE4ru/wu52a5zjIdMDPSpDXi1HBZHBn8d2vaujV1b+bTEc+wfv0ngZhOofr6cqsI0YihdDV2L0uEM2bckfcKegeU4PZpFblDuqiws2X2B3U7ZwiV7t3JoGAEiMif0kESDJNyh4hgaIw0BDgYaCPUfsDOhCAaI2SgXH7ARi2bblX9DAfQeNG1wmD5NTTCKpE8TpUHAsXj+TKoycmsx7lKDry+t7FJmZCR5SdahlouRx1GccqDWLAQHL+LPWQldAuuFFGmpEFumDYvq5Ug9LHYNVwA1bU/UUjxMZPZxOxb8d2vaujV1b+caF8FnE/r0KRJwG9h+mlVsvpeJpTGEOfgpYoY/PJuOA1qZQBPdoMz2Us/ZUEANMY4HorRdUl4SXOFFkiypvpduZfelRUtcRuf6m5R9sTpFxExPwsSeLME4G7tTzqibgyrmeJ+CdCEKyftFG7IYzhY9I8vssO9rPhOZs253p82MvXYdB5LSs0l1myXq0W4EN7A5IeNGc6p3dEutk/me8VK0uRziiyHsRcYwni0x5PpUaGhsWp4Mhwpv35sGk1CasYo65nDAyD8f2vaujV1b+dupVBqjTqHoc1eP5f2GVXg33VuI2olySkzN1fkYNKJnIkQzV+mHah6gmElxVlwwdsaJQYG4emIccHJftxJBxnuiUskFp7FqetpkJ6PTjCgOhjoqGJOXWGHWoz5iAOMNv5oArI8ownBtSyySW0oC8JOE/gmj+AjFIv4Io4bMa6khxS/ZkFqCAckaAIJwR1z7GJvkkVhyfSo0dTZtRI6hfuWyTwAphdCCnvGmG3sq3scZ/bUGhDJkdY6VFsVpejdFYyEhbgF6XVm6SGx/Yp9CMxkmuB3b/AJHte1dGrq381IhS7JFCjDKNEq+Uc4g9fGMeWWPf0ZdwTg/4H0WlwEiykAXcbnOh4qWRBoj0KLtlinVKNJrJwnrRVLsHEAYNkHhUMAmB4uGB5NIGKXS5lQUjAiGavYUBMzmF0sLyk+xgWM3RK/SopbhIecWjS6wkDmxQ0ybFq+ydKRkVMq4tEFywvfsb0EIZjE/R6TJiRMXr2KKiP/dIiruIlA4JS3wXKQQuaTjufyj7vxzDoMPKl0suxBhPerdrJ4Nj+BduWQuwY81ZqFYACTQN1sknOjiBpmEnP7QXbZNkJUMo6dTP8Fe21ebRAxxYN6LGZJQTEtp4A5k6i7U1gbLT2geZW06avsfk+17V0aurfQjIhcbknRKlNiUaDm+y9fN6vTw+v0cx6XGgISG38WkPIygzxtTZW5esZmYawDvUgBWVI3/UtDFC2ZBCHQJQcIrS1lb44j3KgDXmG5tRyo8unmtosRXD9Y/xlCzEwE14wxq1N27R2bR7M5RDpVdJdI/g3ohGmEC93SGYjIvag6UXa0ASrT6a7A1mM8qQxYKeFLA60GiebhPCKOM0CSJlHNCX+QeU5hL4wLzaE1MRx/3fP+eCd7nO9tbx406UIcFv4EgiJI5NO6jz5SNuaeTejzdGxbJ8Fhx0fajVeKIAwBsS8lYcqBtCgYpheRthWkQTSajgm5J6XEDdO5qXDmNTrmyQT2uW+x+V7XtXRq6t9CEyA/2n1dNHANojJXSLOAnf0NBJPzEPRCGQk8F/v1Ar5aA7sdR5ThRBEw9kV9ocKzu8Wey5fk0GOYo9qv6+nECTIY/Zbi1B1lAsZJYRwWmOX6k5E1LReNZPStrwK+p6RVwSTkOtq8Z/deM/uiALMBEdaRIRlVlfRkEXC5+xuVE3HyTKjHMQnKEOtRGpCR5j2qJTf/GQ6KsvjVeMF/4G2GVwDVazYI/w1QQRlA6DThDgjmtQAqmjcqMh852ho/tF87TEbsUOoJIBqJZ/n757EkNNgCO5QI95z/BPdcwMB1gk3DWkKEbgydRwTMaUgIXcpYnBw1Ic/tA8h3QwdgpU2xQbv/JSkngG61WK3KiVcpgHdh0vGne5KEaI4UhIgZExKgZFBNvZdN29BrZhWbRLj+T7XtXRq6t9BwKyHSE7ns9JWkwtJAez3fYSqxtQ7grYWQEEdARUTVzgaAWPViZKQRLBWRti7F6aU64QbLPEX1UBd4pPIcHGeNASjABcj0RASyJI04uar97lWd83TYCK+cf7Xzj/AGpETEYLrUfIFgTe8TTwpmH6w+lMliIQCyKl9U6RUarYZRxOBzpwlY9BlOtYjDaM5v60hQsihKwdHODhg90qXMMLIbGV70dSZe6H7EO9PSxITGr/ANDPKf49DA8EvdSWpHdg7J/BuKgaaM6KyeHvsBqdSTSgc7ZkQkR0+zhVIpqEvZZypEwBOsj6nsJkRdFfJsyVnJyXJ97iub+mCW2JJomCbNqiqqLE3d6bmFGWFIGRNT8j2vaujV1b6ENyORpM+jeXpgsNOwtz6vs5Vc44SOZRZjOKWS3MmTNgKXLDWcgj7WO22chh/wBJoZQwWDQCx/E3uwgGiONQ2Az5HXQ+xyjBsVI5Lky4hxmM/wCQYKd5n7UjAgYRxKnCQTcZ6z+CVghGREKHQegQDeOzODvfZvgsCAiIkiZ/YpRcuULwDdUOdb0AwRXq1OLYaXHkO5J/ASaKliVce4xb+xq4xMxJa4CePpM9JoXXMbYbZ1A4Cf8AmZuSb/kO17V0aurfQJYGFnJUDyYpEBEYRyq2pBHDAvsHP8zKrE5Bp0SehKlKT6dGnQ/BOQrwygmeyc/QHImg+Y53kdETKojbbcnR2L2YA8GSAaiWfsCopYbFaNy44zoU7hRSWm66S7D/ADyvv2DqOK3L0Uk0oJPYMPC+zjSIoiJk0pqZnh/zanXOgVz3enDChARESRM/x3a9q6NXVvoxDBMMsGHCzlUz19DMCTmSUZYQg2SmKKhALr6QJhJw2P8As/KxAQO9q6qpyZTjoGfv+CaT5JGEBPs9/occLz4mdQSkwZNmlYSw4jlEMdm9S/KzLNuyuZQRUsrz1oXglCZ1Te0CxcFoZ+pMwJYxC6a9e7BVWio1VyAutQEHhIVx4MgyA+iaJd8R9Tgvxwp5ceC464CdTOPR2PUMAbnLdbSMasCOhZeYXH8b2vaujV1b6OOEAGbJO6L0DjArjqOIDz/MXDbA2Weq7VJ+0Lxj8Fx8UozFhuMPKttHaJD2pXoaIzxnkxQ/vnAEuiUveYtCd1boq1m3wo37QtMcYyi5JWUFUH97oqAcWUcVGC8IqeAWhmXivFFEy/sgmT+em1Ix4GK2Cj9EiQjZ3L7DeoKx75GKvVXjWD7twDHppc3kH0srobdarFblWeGYCT2GDZzD0OD7Y3KBPCoBCe5Ks+GJuE/jO17V0aurfRvzcMbOouXp5FArBTCVt+gFwSSGcf8AU/K22xF4F+9RE/17+Ddt4kJgrnge619DSeCVfBXhbd6pXvJ+0lSqS83neS2wlR6HCZOTPQqTYxQn3TrSKCIjCOVQ4Cw7+R0oURL/AKS7rUWejEPZqyJjiAe3+6ij+ovVpIv0BzB1VfK6mnFb1N6UlRT3OzcqXuGDOydg5zj9aUqzgF272DnrSztiOT/m+dJ5UQhRgjrS3EWjXNA/pzzaN8InIHBHM/Fdr2ro1dW+ju0gJEJ7Ne7nIpJ6UV0lHDOOwpyV4HX+XtwEXYYye+Sr52Q3/YP4MZr4Qlxg3EHlU56AydE2SE2aVzNrZbJsn+5VFY/WWa3GR4fylJBIln3Sm24/8LPZUsruRp0PWrM2WxcGBpKCZ4rH2/3XBKiXuqnzRik+UnWsMJUA4TJ7/Y2ROhgXjnqG3BvWE7xeR+x1L+k0/e+KODtg7Y1YpyxbNBiO34nte1dGrq30rBgmmz0J86FERRMynTJRMQLol9vRDAh7hN+vytupRCJynotSOwBrOAkej+ExLxxXDu7J0PTDAWUstjjWHk5XGfvr5nBkeZ5VA5ZwC/RriZ6+il8C60WYdTJKOAlrM1TqZZx90ZYUqYA1azcGLXroYPPngVsh+H3H6fa9q6NXVvpXqBmMZ2Oo+hQeKBcgcset9BkCw211+vytnZhY4xH6VCil9MbBt+EQQQRIRzpEoexwxlbYuy2XoMYhk4wbqZalsQn7+aVzapzcjeztdpprGiDJGruklBqNPImLJGQ9nByjD7k9yFqE5ECoSW9hcfU5gkQXMvQizZLDsLzvQ8hbTg3TAecLpQiCMjmfQ7XtXRq6t9LdoEgQns1jjRREwxPBL86sJmOtijwnmCohpSjUoGhkDq/X5W0iSGSbD70KIiiZlCKQFByk/CCAiTMcQOSMI7UNy8mhkHjkmTyaM+paFGCOTWIGS2DMHcczOPv3BEJcuD/0Ms5ceVxvrjM7Zw+mCLkSHTPuYm+RgcCAOCJifbrg8CXj7IJuDP0wqlqPERKxchLDRQIwnLyVCMBvOSak4m56TwldlBvx5bbNRUslob1YHhfUP59r2ro1dW+nbjnRsnXoPrbKeRXf1+VtEuFgyiPSGFSWcbl/CkETDEwMdxzM+MI2aInkkzWT+6CD1qAYI0f0iMGXrqZY4Yff3RwFb2wfGSkAsJYjZ/4OWYVdCkri4o4O2Ds3oA02xFmGImj9sk0ktiCWc9BbbJS1TFyDJUQgRcvoZmyVi4IAJ1Jwdy9DqYspe2KcJcSscWsJjUyTctRqLLwhgiYNJWpyTgDE2X1HGi2OAAcxMf49r2ro1dW+nbRcJjdkOKHFPVooWRxP9/lWGRSjG/piOu4v4aOIHWDE+4umJvGoUmCZI5jiNBB61AMEa0P5EA9/XmLYffpBZFA5JUca0Zzdd3EzsT6EZTg9gZJro4nuUNjck3N9TRLPGT7bNXQMHB4ODstJwJigMJR9QgO+wGsuYu1GpItIG4jmeim4c1m1C48KxSsrT2sTZbUPQ46Ss26/8HPJDZ2j2zwZPySX/h2vaujV1b6l/M2mIBwvyegvEz7q37/LAgAADImkqKrBfg/D3wOs3XUXTE3caEYBMkcxyaO9ZgBgiYNBwwKt+o24OWn4BJrFGNs1HR7DlDZc+oaFGImTT0t3RmJgjmNFbsFbBmOJtibl/tDOhCAaq2ChgOzMJyHoONHaSJmUEFgCwB6G4hsJwdb4y0PVJq/HY43GXYwdsVtlogGImVZRemOgGfcyrC6A287q8OezJ69r2ro1dW+pdZnQZ1l4d30uGBDmi50/LEGAAIGV1OeE7v4iBEFT3NHVZnZvSRL475ZMz4b0KCKIyJlU2IWaxyF8660ICIiSJn+AjbTJERbd0905QgGJCb7jiJZKO9ZgBgiYNBWDt5Ny6LlGH2UdvkuI8gZvQzpmU5bGiuo20D0wPnI81LDi0QV+I1OQvF/fSnLKkDCOtDiMeYOTZmc9Y9X5YIrDYxNHE4WpATQPqOY5JZppNs55oMx8vTEQtw/aWI/sfTte1dGrq31JpG1YkSbmNcYQrRiTZxqIYYqvYNvyxBqhi7OkKEjs2L9fiYA67FNQZcMHOrlusbem2oepf0VlxiBd9nEy0oNAiAHMT8BeU7EjR7HtDUYhluJ2JmdTOhip0LLUuhczoz1AYASIyJ9ebLee2DVWANWkRHIpZEN3NzeRQKgCrkVaEJCFvy7Y8KAc9jHF1d29KLK/ojkjcckqYyVHt+sYJ+koHe1YQwatUPlhw4pyyWNF9b4HWbrqLpibxqFJgmSOY4jU2u3eKLMf+4lZ6o7MC612cyu17V0aurfVRU3E0SPVekUxFsIxB/sFyYKDoH7I5JklysllldcIM/Y7NvS+2ie/EWHUwdsaFB0r9xMkzH8Abhb2muMnvnNXEOg8lOh7T6L7SXXBa9LLRCKiaA4I/WUWGRuKXuAzyaeh3bS7ZTNX2F8yPXLijMBbhThmSUDY1i+Cadm1frUWR1HBHGocxK9j317mDkvrC0MsPzLo31FeaccR340tTBmW0eJiOTsonKHL7I6IyJkjXRq6t9UgCJVuu/r6CKjZDkF1P7DcmPesQQxEcSmrh+dTudcTPX0uUEtR6mgye5ap7fBYR5Qyejl+AhSsSR/xMRLlYxKgl3CD2MDs+hy76S7c5wdsH2QetTknMTETMfqKAqwGbTJKS3KdnIgqOSmYaHJsJzoNKgEAGAfxv1qNOtNRzM+MJiWPfZdMx6YN6nkWm4/syTBKuAEksmM+Wpibl/4IT4cyV57MnlnZGhEIkI+jnRq6t9WNRAWwM+59/TFFDNJQf2LcmIIiSOTXOorioedNKSKg9+ZaYzOplQKDIGn/AGss2zJ+AcrgUBxEcSsWWlkepn1TOS/pfuxbj/Qye5apffkGfDJ6OX05D4fGMo/XoBiQmwLsfzPrwh8Yampg+yQFJm4TcT9YlAoEwQZiYUHoXKe2zg5afwOOAR8TA7ODvDm+jnRq6t9WEwXLSJdB9CzaJ7j+ybkwe989k1Mjpc73pu2I0CyI4NOHm2AMwzHRqNMYF37+owcl+/SaMRSSZ7j400pFBERhHKobfmE+4ZnUyq3di/P+1k9m30vN6vRkAgA7L/k+gOS8O2WTJ+GSo0sJDbJ0PaaGKLDsJnZ5hvib5AhgIA4ImJ6OP6DKCETRKVwpWIMjqgCc4ro1dW+rGDLpwhD906JSDklEtA2OQB+V4ziOK6Jow4mqn7/H27CMBnV05G2D2JlQqp5FpuP7MkwSm2neABj+/EcL/gT7vAQrUy6Lne9N2xGgWRHBpssyJYZhmOY1Z5lktxePUZ5L9C6aZDZP16XDwbnZHjh9G9lQQTzOmC3MKD3dDPVoejLQgarzdHMzowKMY96ZHHByfTte1dGrq31sAgZovaFXxhF7wdC/lXLlIdSVGghm5Mp+Q4YoDh8d2JlmMQPB+o5jklmgg9agGCNbfMwGRlq5i0h+AMqwlYjq6cjbC2FQRXmedHYm1Cqv2EYDOrrzFsP5qLj7iH7pIoFljDUPZX0kERJHJqRBTYp6Xtg7ZyTTGRojWPJEZZiYJs2q74RIht5x8bbmFIWGRiE4V0aurfWghczVFdD0HIy7OQhyZPyiICkEzJoICIyX4PyIiETfHuFpllTzl3MnJMx1ou2I0C4iYNadjiDM01nMzD8BkJI5W6/UYmYuHm+AMkzHUou2I0C4iYNBB5YNlobcHK9voNawzEYz0JU4Q9NXb2X1IHbYQaI9h5RjUGt4Zdl1bPKcfRpYAKmwIcgCujV1b60MF0Habv1+ktymxvEx6E5flEIkOhBhE1oP4RQgCPP8kgCRZz95Zn7hp47pEvkEzH/mJRdsRoFxEwa07HEGZprOZmH4CCEkhL/tZn7hqO33uJ0CZnUzoUEURkTKgcSkRtobozZ3u/yscTTKCZ0vOnLIkTEaQgRyMkFOTP1IAajA0RxooUtCvF7LnlTErZ0Zo10aurfWgWRdiYugnp7amEL+UE4MpKkMF1d8fyiQCZKP2lmZ8QaeO6RL5BMx/wCYlHfvEhMiOTQe7UYBZWupzLWPwBVGyiNwdzBzpor1hNYaOplwhacWiT19DdGTO1wQEREkTP8Ajf2QzcS8z7+hy46HHEuFx9Z2vaujV1b60RRTqiHvXVdrSPaupw3Aez+0l0EkEnQdVmfspGqYTEGSZiYNHM+rCGDU9i0Vg4cFzMnkv4C9JYyySZJr+qOXYjWHQhl7ejNs7b7Lm9ZwwA+JKQOCOZ/C9oI823HFhz9Ldcdc0mPc8vrdr2ro1dW+vCYF3cZodCUUDqVKQQ6ok/tODeqhh3l0xNGPZWbj+zMcyomJH1EzEslQtR58u3qro/sfwP71FkNExEwpbYNBd7eG7B9woHIiRRrq1cxmJz7TBGCOZ6pNQ/bb4NxTSEceFj7mhARESRM/q9r2ro1dW+vByw5DB6N9x+zLwNf7Uzyc4NY7OTs08LR8AYRMms/mN3PE6MNQYFD4PHeOtnB/AvYmVIGtf8QR6OnI3xoeM9Nurf8Afm2cTsTakD629Goa1l4gejNZWx1G6A8/q9r2ro1dW+v0/BzHoHvhcQ8XX+13g5B7mYhmQ5m4SkUKnUC8IbJY5mdFBbnB+kwTEfwLz7TBGImZSzqmeQ5ObpcsHVpOUwxi38NmDnkn69NldEwRuejSiyzlLvrl6YOpAnMjmx0v1e17V0aurfX01tcgj3qIop0DD2q3ZyvT/bAx/pOxZkZdGOExUZk89a0HcMTco59pgjBHM/AofEFIHETMqFC29arme3hhSyVBbDsIZ+9WpLOWaDJNP1QiH3ZohKm0vtyDbmIedWm5TLFHgM8vq9r2ro1dW+wgUjN2Mr20WGFXcE6lJPKXqAnR/tZlhQokTRpXLuwuHHk5YaTV/Zouo48eZliZyHlRCQOCOZ+BQQQRIRzpQdESuYurJlaxSRmhziaJk5cJEqjYFGwOzg5VZZngaQzze19MVM9xxy7sHN9Tte1dGrq32E+DniX+Pp6hgNPiYf2xddyZRZErF4BXWzOznxPR2CpOV6PnkwMsKQMian4KTeCxIai6s2V7KKCIjCOVR2+1xOlDM6mVRepHphJxpIc4MEtTWrAuiPdOl+p2vaujV1b7C7Zhq4uXY5+mDwZXNsbp/Xx0bkqIsv1k27JkDWZCwXfT3YJzCnYKk5Xo+eTAywpAyJqfggy8hRqnQ34Od703bEaBZEcGihsYmz4hmsyllWI2p59Bkc/2JoQEREkTP6fa9q6NXVvsAwDUYI5VNnIa5g2eZDWCQlm2NXhdy/r8bAmyxE+QjarAvEqQ4uHZvo5Vh4NbB0TEdm/1Y5Fpsn6cxxGsyFgu+nuwTmFJ066I7u3LLSj7YnSLiJifgrNYh2I6unI2whJgKFeZ5+tptcwkubXFfp9r2ro1dW+xs7FT5luuhip6kJ7P0n+vMjwHCLrkcMHMos0WS6HQ44cMKOWHkuOmAnUyisOMC+N7PdfSfqxyLTZP05jiNYeHPde/o58beiyTsBLfc1cxeRCD1qUYI/gpnso+LjyeJlmKp3uNwZJgjr6ILmZASxOBBeYH0+17V0aurfY3yit8S8+XoEiBBcrA4I/1x08LkIsvqCAKIRLNPPfkT93pwxrBq+IeJkmiWatK0CyLZcGzyTCkC2yu7oMVs/USD0qUYiVcaIhKrbojkbxNHr85JTObB1MHbGppdH6JkmY3PwSCB1Dymoxcz4w1IZgcWCQcf99MKFOropnoyZ2uGQIUSJqfR7XtXRq6t9iqYNmJsIPLGnWPuyRhKnfujtN3SOf9cizkfUWXIBpEYlT7uHJyBc9DlnbAQEREkTP1bBgYbLriHDBzGopyC2T2tltYoCtsrs6DAbNRnVAnD7Lj2bb5UIgjI5n037YnSLIjiU0esCdU6u/Eztf0menWjcHqe80QS0S2cDJPiT8FBSNDEmREJVLiTjTAyYjV0JeBPBb+jDCgzncdWr2aIchNSD6Ha9q6NXVvsrAIN9/w+6l1kBkGR9yrXp5pAY5Yf1t3fFCcA5jmYPGEghj2app2wpLq88Mm6OWjbBI9Umr3TcIPuMW57NL8QEJHULDhTqh2wJ7nBc2MahVFPvno3JN/poIIIkI50l+Xmc4aa5MtCrIFzPQDs4lCcNUnEGY5ODxkPwMSVxSDzPKg9Ux32tunuvjUHcqtD4k5xfKA62SWzgZJ5b+fa9q6NXVvssSTQHDXgB6Glh5JnF6keX9cBoJj3/3YJ+wpsKGYgzHTMc6UrRTY/sAR3HU/jlPbbrVYjuVAcZTJLaMPC+zjV++4H57lG25wdq9/ZnRDrh4Nk+nilG0JnkGsweOLn1DQoxEyaxfqRxQZrSsAgLtzKTPsmHKfwKHxBSBxEzKcuvPnV1PcNzCsouXmgGfHEypVAZkm1NzP3jD+Xa9q6NXVvsjaFnORuuQGgaRIRyas+vJwjd42f66D6GgGLZ+D1GlZh5G04C8JOT/OZ/lmE24HrvSFl4DdFLm2eU1Moqf+5m5DvVrwBcnt8mHSfpmea+A9NGjkckfmyKIZJU8i03H9mSYJS/YgYhL+xLk3Pwc6ctUVm5Oi7N1EMFCDERwalSsaE/01GzSYBIvjcevu0m8fw7XtXRq6t9n0vmb32g5VtnnBBOpSDzd2YAMcb/1wwxFzki7kw8qRIiq5gjSNZZ9weqf5jv5EA0RxKlyNzvPYva5wrF2vGk1HBNy1S6WWBPf5MmkVKiKfcjMbkm/0mNq0FiaeJvidFwHR0SOCOpQdjMAMETBow0DBfqNuDlp+DtxSEsmQYm+JuWrGdbgJkjgjqUmFxCETBGoE5S0Gg0vs1jFEBERJEz9e17V0aurfZ4oEj44vAR6L67CTe/1I8j+ukCCAsnFXSO79FwyYhC6hdcKh10qIHbLlh2asZDqmb4jUkgwBDpHEQ8a1CCBWgxWzf6Nv5uPGjrqOzWNEV9lkzO2DehQRRGRMqCIWXINKfJne7+CXwTUdxmOZqYPs1dDrCsbaOqucIWmHSc0Pd0MtGZKgpB5l6dr2ro1dW+zgUly4BuuQGmxKUYiZU8GqmbGN4yfhAmyoALgMX9VHwkcGomP5dIQnzRGOlIzLqarSE4P4jB7p+naZERh0nIbM7RWJvmRJ9/iub1oAkANBgNm1RBLYYr3XiJNiii/J4Nk+hL8iWy1h+sGl8nqW0zNHUy3IWsxNyuguely4YGWFIGRNT8EKBIHhojkmSXKl6baEz5AyyyOz6WHceeZsZm0yWoFIQLPQD94OTXa9q6NXVvtJzbOl8DkilokhiDI+5UQdujiS/IycvwarmO1izJss0M2MLIiRtgP9/LjGjGxVPUBwKMCx7XfIjin1o0b6DLyx4kPGl5LThdLitoVc2mZ+YbPHEyq8A2hVbn+pvRwmhQNRLP8AMib54uSZJrUjCyE+HocswpGLRjMuJrryYmiZtRQDmJj+CQ+IKQOImZT90d41HWe7SbAigiIwjlWf4rAMwwR0aH3o2QhpOTdGU510aurfaXi5obJ0HufTIbc7ihwC5PwWpH3fBE4E0bmuUSA92sIbzGQhXdZef5biI1FkNVYA3pl4spkGwcD3Zc6gLtEXO57vYfXBhSASJolK3PXZ+Gg0qS6Me247MO1Qt6yzzDZ441LI1klnc/0N6AMUmpzP5QWTFIP074lZWIGUW2zpgdnGs+uxebfSdTB43rIt+F2TETMbn4PG0SRC8OHyTiNgaCQm+45JZ9HOjV1b7TFHiiYkieJjW0WxEh6lcgluUBdiTl+Cu6R4cux4XVvWwk4M3RlxD8skHrUAxVoMjGSzhQauRkbrRBgNSWO4Oi7cSgAABABY+xN7sIBojjRyiyxJ3VyMGlOyy2vnJ0Qak7kaBySw4lAaQcfinVHlVu4J5gHA5n8UQwEAcRHEp16OrXffiZ6+k6U6ZY69x70Lo9zjAyT/AKW/B260xiX96h6N6CmiyQIL7C1dGrq32sNl0YYD3c1CiIomZRRq/jF0ngn4DbB2QS9qw8Upm5sNgg5VIpnexIEeQs1X8qRRpb0DFXILtXAKI3TD9eA3b1bA6zYdRdMXeJS19Vc1brm/aGWFCiRNGnb6kJJ3wUPG3UKBv+oTehlmxFHHEajkdoJJsLzzUARrE8gZeyn4vkSLnYUeEbkYPcUfAugHtNCRSIQfNYUuubn46yJjgtlaxUwVgfwia4w4nvUFWAVwzqYw4Pufg+17V0aurfa3q7LLwseGLk9MJFidEDzJc34AISgo3FF94NwoqyvB3vd1JQAAABAGX5RxiodsPcPIasrq3gOxm6rd6ViJyTBxBxd8DdtRgOjqlcVdX7ZZl7DloMVsXotLkE5gLjjQ4BnFNmEjiv0mGKur5wMx8vU7w6Zc7hn7/gu17V0aurfamraugjZKNlhBObd80NSB2BMVseaSgKmGwCSJ98oCrAZtcjlDDE4s0WLpQlx7pxHT9KTwrFmGKOBlvyaClwQkZhksjDDs/iADPYxwNXYvSzhNweJ1N9in19lVR6q1lbkN3SRhwc0uUffAgBgAYH2qYiCAGauBRrHNgeLjxs2axhvJQaGhsW9CLHgr2grBi8Bc4DmUMKWaOtHaorcpd1UqFXOUewpHExZ2UcyOX6GgUPYK7gQnWgxxe2Y1vU50sNoBCPD0mu+W5/o5jZrMjsWIX2tTE3L/AIHte1dGrq322F6ZQzJXmQ5HpgNBLfMuEffOPY4WEJ0pc0orZcom7FbBK7FRCgGwi+/8Njs2d+GP8lubQ/FpzuWUcCe38IoioASrlUIftOyaN8PGKnHsARN8R7lNBDkaxxm9ookHoTQaBgHCp/S3cI248ttUo9NiDi9TINjmv2wRLYLxLBmvzBU3J1udF/4GW9SGZHukW5F9qMMsKqjl1ENqLDeAuNBn9HGRae4INEoPUjCxmWjicLVoW/DuOCOIlmjNqaIMxKJx0HZBiaa82Joff9r2ro1dW+2Q4S1OVzqDlNOWQiOI1nkhtjEuM/fEigGJshscbNwVm/EpnJLgJzP4aSV83ElqZwHePHm7GZogySCBQZ6/x2ow3gRQwt53h+CTDrJxrRiy4il8NQ9nUEA8aJTO84nAwPavjxxAUDknAY5g5hQqPkcOo9imCHJdPF+lAAAAEAZfbR+7GKGAZr/q2KuVqtwpqubnwgKfgoHZarHaxdsyX/DgcPqx5GI114B7U6i/C+UTMf8AjDanLKkDCOtZkSkNBctLnxx++7XtXRq6t9vbjVjCTb1PAUBFj0KGRKVMgRZFj7Hl94GBQZuA9CXiBnT4dfQQd6gXSgIz+Yl5/wAGGRSjG9FFCC0RhoCGVe1Auo/xRCVju5FHMIUO7I/R9+cJoUDVWxULetBlcRPIQ605NUXYtGGeY1hIMc3IoZ8xK2+JHuGhhTdx7aIjZmhWBoRci33LohqwASrTQMLcsxauhBlQTQicUHcp9Bli3w+vBVkRccamEmD7NS1UUXHG+piez6JIHHEulNNMmdrggIiJImf3va9q6NXVvt1ckpTGwHs+grfhTmjkie995k2INpO4HANax3DJkruZ77P5JKlB5GOUOVTBdZJ5vdPL+IQkS/egGIoHZk/v703uwgGquFROnIyr2z5YN2oOcyTybY440akWAc+7ci+1C49F0dnsKF82BS3Yxd37xhwSpuciy3jR9Bc2C2NxGphq8L/YmoPIWyiZJ/xktUaV6JY6dh7ejDoy52e+3Ey0owOBAHBExPvO17V0aurfb74HECE9msVqLWGJNnGt7MlsUeE+z7sRSwZuIvypeMa0rbWwGKiXThInvzFX+WIxkGAleYjkoZRiOElzmvM/i6E5t4F6KYvG7P7T94kJZYw9s4EuxSxQJSOTzd2WoNYx7lYJ2JdqDYN5D3bobUb3YQDQDD7246DbIcJu7DWNFWBGVebWEcGy0mN2wbu1GFCDABAH2eppsu5omIlynmSIlm20nRweNvRlbgN0W+zrgcbOMyVBSDzL7vte1dGrq33Fqedhpl+PUenNwijAXdk5/crFY/AibCeqPYKxiJnzZHLGHHR/O0tFjlG4cEO1IfY3BmajiOY0J4KTXHA75br529XEMW7insPehxgJfuhsljlutBitinpzlBgt0w7F98qdilyTu6G7YqJOyLy2r8BBu0WCIeDQD7+/6VhsAewcfQCKSIl4eiM8V9q79BQDkjTBynGZcHN0cjq1PgYrZvpw5OeSYDNUsrMMk0+67XtXRq6t9xZxW9fUOMHP0srzpNgVPf3A+5OzVXr4GxODnpReyKxJjJsAvKoQui4sYrusru/Qe/4ZsLLgy1w0rDnTYXkRVjbAqVufccpwPR8QmGhknYX70HNt9d0Dn9zP4JWqWCsm2LtM1dKgK3sgdXOaWlm+AepxW44UdKJmDriPDAyD8A4HNwCxxcK3NtgkvVopzWFJZYdloBH2xkCQEiaNScXyp1Rz1mJwwq/2AbadtDlwkrJtEQ0Bl2cvue17V0aurfcyB7NY0HBnkrbZ2iSUgVkkzJLrcZHh9uddLYGRquAZrTGJAkkLA4Huy51aRKAXxZ5oeAa/SwTGSkLwYdTPUxGWFEmo4JuWoUsEFVOmOcLhpU+ZxFk2LqhSfUcFrIGSUDnSmRgxRI+5UMFkOByETl9ssUyI5vWqan2aalircFnqrR9uUn9G9sOOQAAABAGX4GMU1jGEvtOfoBhARLhypsv3IEALjOcNdc2V7KKCIjCOVNTOC4mXDM6mVW7sXp/2sns2+47XtXRq6t9zc9jwLrB0h7vpisSS52C4Ieb7fFpLVYuzunQpc8hpXcR7DRkCAEAaH00GjTC6hdcGobXEWU2AdznSCx070AoYpZo1STsB+xibjm/auVwKAYquBV/Bzzkk224uelIzvntnkyO+BLQWIK7bj/0c/wAG4rYBqqDt7vQoAGVbGT2j7rCC0Rq3Q34Od703bEaBZEcGmyzIlhmGY5jUrRlks5X8eomHJftu17V0aurfc73fECE9mrvCbUZnARHnUxYFzVbnJ50QQuBISJxPtYiRJFvhPFibpcoolri4p5jSl4JET4vDI2D66Cus3+6TUrVJXQLCHpbgz2qCwXy9RmfoxAYNmZzM4+yefaIAxVyK4GGwPY0czeAwAIL/ANiyM9iWs1fX2oM+xl+ERhkSXH/L0iegsEWCfd2KlCsZhu6cjbCEmAoV5nnR2JtQqrlhUiH1c3mLTH2va9q6NXVvurmiRHFbqT6AnBoK3/SMmx9oSweRQyAbauRyKfZMmQZAyAgCnCHZ269szQtm/ZW0CQgCztGTybXAaWY3fe4iVwMNgexq5i0h9gh8SUAMVcirDMlZFx4cjPFygVJBRLRGqyP0NEiPm5pmuv4UTS4x3J+56KjIZ1E/eZCSOVuv1GJmLh5vgDJMx1KLtiNAuImDQ1j77Jo5HS5Xt9r2vaujV1b7o1yXOJl3BB5Vsn4QMPKmuhQHiFhuKMsKQMian2WBY99lwzXpi2qDFYg05vmubyBsE8eG4zQljN2L/ZlVPQDJchk8nJEIQxLvvcRoeyVUIyHLou2H1w9pZgf92rEcoNnGzozHM5RYrUbjXVcjPhKYwGXy8WzX/mB+GsxnfGem/copXFM+v3pdB0jT/tZ9jDUH7zLLJmdTOhQRRGRMqO0rUeRdcj3aoz9n2vaujV1b7vJT4TAF3MR/16Rtsbm6Y+UPI1+xVHkjuK9x5ThU5QJORA7uLSuzm0UdtbngZtAfEFADADI+1UNEILJgBib4m5asXSgWGqwR1KjEoLcfKzcyyKDJmIHBzHZufUdSGShVrOhu8hoZOEpjc/Y9C1CQhFidn/gZ5CL25XHNJmvlvw6AFeEKl9/c9DF4M8i+/sffS+/IMumT0c6QSYq0f6GeTch9H3rSkujV39mAHxJSBwRzPsu17V0aurfdwThA+XfkIUvpYcQYT3KZAPGzil5MUGWFIGRNT66oTVBABKw3SxpEU7u8oodVpkFEOxdHy3zKMsKAEAaH27gUZx71yOGDmUN2TIi3wThvlQNSw7loln9ZVeAbQqtz/U3otCyLwifQQwzKOWN+bakxKRcFtlyy6JUCGGQUOqtHK/pcGBsvqmFFscAAZAYfiFuwCzWCHFhz9ChQwOaLHuOX34h5viLJMk1KkewjhfTy6HEzCo6pkmVnq1cxohB61KMEfse17V0aurfeBHCEZYTqB77vSZsSJXbHyvwGr68oTEASMykRJvtzaBIghA/BiBwD7oEAUQiWaYKkN8+//Bs1BgDYPaMODDtWrzVBxGDzoQLxjJzoFA3iUi5yPSiCs1L3EdalRmFy9ioKh8Ak1GEDIEPcmgini0tB2ycApdVo1pbtwNsns4NDCRQ675GwB+KQREkcmkEkqPBuKn5VwQyRzEnOg3kjwQkfb7+EmApB5nlRx2Ers9HTkb40WvzmnU0nUwdsa/XpsromCNz7Dte1dGrq33lliIRlK4cEGtk/CBh5VMqwHwziYm4UDxaEiEiOifi0YAQiSJTId4qT4weiaxY2FI2sH2KfSxwmfKZ6VIQgJUYOYRWYDoS0ZCc8dtNjnDoQR1psOXi8FWScIqRaiGQG7lc38auA0lOa9s8PQWlkvxZF8oeAfgH7YnSLIjiVhD6J1bq78TO1/SRCRMs6nc95qyuXmYMk/wCln6/a9q6NXVvvVwoSDDN8To1elwkZVdm5zPsNP7AoioASrlU6GYkq+A2AwS2j0d9HjykL80cm9GWFIGRNT8AgggiQjnSXBqxrLM1yZWsVMFYH8ImuMOJ71DAiQ4V1MYcH3Prdr2ro1dW+9mb0OZOZuNzhREXViA4hskPOnlslKDCTZJKh0BmIcnRGyZJ/XcK3KFzagtNroPM6Ab0opP8Ash3Ggk6Ek5uwBupRzs1FlIKIlvhJbH0JJIpF8FeFt34KCO8WGoOWsz44uWVCiEdKdfwN5720Np+t2vaujV1b76+NAxm25j7Lp6SOyqK2LzwhuOv9bhncSdEYc4qdyWIuIC5xpoGhVNgwDY9cAtD/AGRC8aivMBwXESXEGfTEQeWBcXZP9yqKx+ss1uMjw/BYuBQXALLvE1ePthXVJdeP1u17V0aurffI1YdZCEabwr1zG3MuPCsfSsQMj71FqhDycHDBNk/q8ywJAjgYnkUXhtPdwuuCU3m2YtFLjitLPqZUmAErW+YBOlEJtkZRGdYoRyfULIedZoDYrDycn8j2vaujV1b7/HrERc/tC24el8dy1ugQsOy6H9UgGOFq97ooIKWFOIYrmFF6uQe+fYlIUGVkbrdq6h6IWoOJlBmgQhsIRJrHo2SkeNGhLtWIYaijl3DhVi2xeXil3n6u3DH2YSpZlspvlNuUUZkBVLqkvuTiao+l0+O+4GG4e5fJfyHa9q6NXVvwGCB0AticBwc9PTAm8lfC4hi5Of3RVNa0GDFHAyzq9IRByjB2zy/JpMWyQHOo9gApe69K0oqBeamk81wVHnY6NRTESb+yPtSR8hZLsFbECQc1GeiEPAuKcij7CGQhdZEOcUkwQeELf4GRuvpBubI+x062WoJqYjg/13z/AJ4MxhwCZI/5g1dTkkXeG09GTKjTRRgDIlSTLB2jo6s9G2i/ju17V0aurfgABjCco4HB/wAqREw8MzZLmzTnzdrZbJsntjlUA4FzNR0RkTU+5YF2iDFFPEEcVXixCDZqwjGLHi0dsKEQRkcz8ROgYmL6ktLoLih1QOtOJEZgHqp8PAZH71LQZWFE6enYEbn+k0Mk7myKJ+7Yx9krdPSvVoAs4PbyKWJLjHE4MfYprEg8OLwOtQDS+Ycm2ytWWPDMvFC/P1gCQqdw4Sy7wZPoiFh1g5cLjrhrRlhQAgDQ+i2sxUYOe46WcoUx9xlfvjnTRml0JqbiWRs1O9USoTKF9hs5N4/Hdr2ro1dW/AxMuEF/3ux29MHMtlmtHDBxjV+5sWrCvCsG6eouaaJUj3OC5tnQgWJhHwMBun8HCMSP210VDvbAuKYr7FNICxDBu9oKgDTF7qQe1AkIwAStHivwj+4RQIrMEXQT0qERtJnSPWkiDC4Kenbmwb3cabIvP91Ros2Tk+2kQoYQyjnOh5xgEex/JElcGaMmgleAZ0lQj0qMqubNYQibKyN3A98mgsHEsBAfTg74SWw7xo5b4Ve1YYh1MBuektjRKkfCzcy0oZszPDts6jc/Gdr2ro1dW/AnAJAkRyavnwzIz40+yUhIgZExKBGSBW4/ZF9x1PuY5kAwBdCVtI9IX5YIAni2q9hQ55s3GirYkwJsL0Fse0EjscHGOFDj+RAbJ96oOcAy2DFdikytYk45ic6I8LgdGLpxWkKDCyNgu0YptJpCBxzj1JwQa89x0VtvDsh9gkopgbSddI4CnLKgBKulFFtZyZbhFuMuf1b+FuH7YPjNBsh6EDLjg7YemLIlwnua7l6z3ENvPcG0h+L7XtXRq6t+CzhATAweGTstJdXiQKUhVXcDYnLDRhyo4Jec3HRGyan3A3qEZeHsE8R6SdxQunBHo6IjcoCpWrBoXB0y0S1QxzeFMO4DiqbUmBHKF3Jq/LJZRxGDzooRYvWInuNCoLFIe8ulQI1xgfNI60AX7D9E0IgjI5n8W5VmoKEVg1P2mWkjJMIV72daYsLCb2THrxvHLBZX3s6npRaN/ZVB3gm/ja5TQSHkgVDCDgPdGhEEZHM/ksyQKX0C64FPC3CM+/cPZWKFxS4XwKDjji5GpJI4Gh80/sMl3GThVrSQo8Rieb9naa9rEJkcJOIekbbG4smHlDyNfrhhdAkRxEpO/hDG4nDitpGFIhgoQYiODU/1RkaiVJaICfoVvhwoQEREkTP8T2vaujV1b8HjmiDuWHHm24emEgsuzWOFgdGHX7hBESRyaV9QqFhNzxScI1qTYIzGcuWzBxVeFTMcJ7DymjiM9bDd/wCDmYInAECmc18OU0mLtB6qjzpZ0Peo2oz/ALQnRUxAGY3ukejUoTMr2UUDrgaOF/S0qQCEXGkVasJsdashSJSsUCQjABK0aSc/90RQ4McIe59JgoOamCFST/gVdJU+UNYvbx/njXhHWp6Ji6MjGPJpcE8ZLzE9aWwGPHCGD0qdV2iWXMI3YqWSI4NWUFPiObBcXHjZs41jnEWuBobFqIxMT4eQvFg41G7fQBOyPYJ3+2WYbKNmNfaDa/paAt4hhLPA9j7F9bVfNg/9DJKZLKceOv6G5mejoZkCsdU5braRes5Mqu9DFbP4jte1dGrq34MywoBImlMUTOMlmuGWpwfTFIUEuNjclh5Ob9xjdKLGzoj3CnXEaBHPaoqUkkPE3HB4JUBFnBDwuXM8JrO6E2GgwGzaj5psTCbnFs8lw/g3KGvdSpmPPigqwjm6JFnL0xAASM3c9qolSkf6VFBIMERzSoA7CC7TY+iKh7iTvuUayrmGPvKMTOBF8kmhA+wJXgXOtTjEj9tdVBVQwNoYTrWGW3XrN2JaCFvIiP2OK7v9stdCfbcd2DepyVJBE/HVvTvJUyrVWtGFaTHh2X7MGfC54Oo4juXpGLJsSW0x2OYZ0ya2XWizDqZVMQlOZFZNsTPX8P2vaujV1b8IJZBMEp4G51JM6vipaDIbJCU9cvLOo6iSJo0mMroyliu5qJ9xgQVELY3AcHMyrAy8lbC2BxcnL0YTLBI2QxOpzHGso7bYarBNyjLDhZW9ibraRVhCLnI4hxwcn7ZBESRyaMPylALYwedRrrGBsH2pZnpS7h3CiB3ktF5YJ3qevo91WpjSTyFVkEBeG5b0wx4iXLgbKn2hJqelTiF0dJ2xq/EAYcKCRRcgwRMGhCrEKzoEw4OebQeVEJA4I5n4Xte1dGrq34U4mpSF8R48zeTOkUiIlkaeFkvGwm48STOgqxRkQkT7cUAwBKWDwfckzqc8GQ2TZITZrCWqq+DuuTvDn6KLlrbNqFx8at6d209xg39hSkluYbf8pS6mBc8T7+ysN08JwdHZv+IMsUqQBUxGCQS75HCeFR3WUiI9xyg2peb3N2wXampd7AvDFXaix3WCLDgQbVeigmiS9Hpl6APxro+2w/WGcF7DyhvV1ssaR2cnVX5X9JRTqRxU4cMHZZqyPoYcwB8LfhO17V0aurfhtAnDEy7LHR42qyVf2yZ9zDR42+3kJFqrhed3FwnQq+1ZTuNhLVIRuk2GO4P+5+omNKAK9rpd6iFywKJsx57btAcxGw6JYbJQyOEueLFPdwog25F4ExHZ/CSX8SSA2MrkVPVgHTGl5pwpkz2RuWMHNvULRYXuBbmSoWzivLwUg5DxqY/ES3Hbub6wDc9q3YFTtYlqXsn7glkxPD/jo4lQoLOKL9Gpczwn0Cy7Y3vkeEU+GSOhirJticL/AIPte1dGrq34Z5byZEsjSw1F+mb2ScSGhihznfuWe4z1L6x9sk0loNgFnu7RunMyqNMg7ywAamepuFAAI/IhIjmeqCIkjk1nJKPJ7HtDxrGJzfM1ETzEb1hJ8QuFsTaorXZgPdPBnQPHTbQGy4n7+yWZIFwGLyogkWA6qS8TV6EC4xu59iUmuCKqHqtI70Bxtjewb1Ez7xYPCy81NqL5UGk2Cx/Dqg/CfQNTma9m/upXvOIX7tcHOLtW7ODB8zzo1Fl4QwRMGsFZxoHQOXBbXNoyBCiRNT8D2vaujV1b8Pa8UgSPAbnUkzqRBrDgkzHy9HTziqPMM6s4aR5TOWXMy+3P1L3omiMI5JQqsyNBJZ2TBMnlQR9AbiOJqcHJdG38YG7iwjqI5iTvTJFuWA3TDyZdKxUUIXJrLtXDtAwOIqbi0V3j3UUBWi6dAjPKaGfty6tKkAUEM4G5pjjnFSwuAQcbinMr2PSeqpQ7ysjdcax1WynUxDgNL5pL43KU5FHwuQ3jjN1fzNGQhqq9G2vxl+ovu8J3C8j9jo3q62WNI7OTqr8r+kpkbvmk/wDHDGrfH5V1mGI7P4Dte1dGrq34iBI6vbcmj0b6yj1RMIMIlXFDKYTj/pkw5VHz8JxBZJ/3B+3KkssTqdxwTPiCOXghkMkzEuNHY8MvCzacnPjj/LTKg4upODuVNDcG9FUMXTr2HKlwmk2K5Rcm9Rwtg192eigR3il+dCYG4rDzu6VEmYi15kK2rmT0frIgBdVgKcQhi39hmpmEfLRdaLKmkDoUIQtoOfeY5JUjhMkScBYOVfG96AqeF5UY5nuCkgtdJwVZU4RRCwkXfXV9MlEgZzCB5kNQU2cwDWuxdy+8GgUGkf8AHRLlPHJMKS3j2GGerQFk4LzQD94mVQAZiyNzqGGcW+/7XtXRq6t+JufTC3MxDR1Nw9CanQWZltJeOG4G3bMgft8XaSWHPfXRvqMFY9sDBHqJxo2IpOAaPnmx+gwSsfYhK1Eig6g5FKAmSY+5NMLNrz3HRU2Zp3QoRg2SE51FgDCb7jFRwgv+mu61FANpTvQnSo7Ar4nzGks8wsf6r4HVDQwYCHvH6r4HUKMkMD7SpoTOf+QUVA8YrJ6elSV11nY1LXbx26UtLevdWhGDYJXlUatMHp7BUa64ezBHWojUcV2m57FQKczkvBlWH0wYcj61puVDAwffoPpCokAt2Doupo+8SaxnkPmMuxg7ZoLUkQZI1fJEINRqaQxjjkOppg5Rh992vaujV1b8Vkuw8bKanHRdMKL4h7efJuzOZnIHxJSBwRzPt07YHLDtzg5S6owVj2wMEeonGjzsWINC5aHPjj9MEAUQiWaZVpiz9gmnlXYjdFTpUsruRp0PWmyg0l9Q9qksf2rlNSQswIV7Ovp5gAmm3qT09PMiW0ldFTtBy3OYUpEK0ks809qh9/8A2RREt+gmqOtmH/ZrauZPQ+zgCI8qXAbrZabK8dcGEedDRYW4jeNmJvstHTzgoe3DL716KMuzoP8A0MsxceVxvrjM7Zw+jNlzJ2efcxNzA+2J0i4iYn3na9q6NXVvxQQVQJA4iaU9tysVc+2jy3atWLGOXO15OXDD7fIzR5Ov1GJmOMHFYDJMEdSgBfFsWWbuYm5gZXAoDgiYn4zC/wALutBitihyzEiC3TDsX3ypySvLQMVGAa+hCecV5cm7M56yB8SUgcEcz726OAre2D4yUgFhLEbP/ByzCksEdZlaGzBjWdfvO17V0aurfi2TXJkDWKqF8f8AJ1L6hVwrvpoznq5afcN4BUNxmaliTP2auE1hWNnJ1VzchZwkz6eKZtsHjerJUDW9sHo5T+JMgSogDVoMZSks2ydtt6QrbC7OgwGxTIEQ4f63FbjhUQszFvDNxzthexV2i+XX6Wjyb41GRc11PfWZYmZQSKDkHBExPvX4smgOSVONUTewgk433awMAjitgyMuKv3na9q6NXVvxgjowZrIOSYjQVJKZb9QzP0lDFRhYMMMm6Xux+3E0MEk4mjuXKfKGQElsPYczOs0UbYaDAbNXHOw0NssWzyXChn8MGKQAkXt9TtU1Fbp/YXHkFThIktjqljhi5DWeLAve5i3fYoI9HsTKkDSUIul19/Rz4+i7QIxOt9U15i8zKTAUg8yy/Ndr2ro1dW/G4mmHwSZJ/zCprakbiTfUypyypAwjrRsRScA0fPNj9xeeJCQ+4YtzmONAVtwNnVYDcqXeAYc984MmxQKL3CG2ZuSfg8jHSiHT9hO1ZUMlCNMfkgdKwpvpUauhu2q6GsLfgfb3UUQoNDkZ7/xSD0qUYiUzBJc25atHI6tXvTmxPgTnnlAM7Z7Z4MnviSfme17V0aurfjoTc2RORH7MyoGw9m6eRTllSBhHWjYik4Bo+ebH7i5XwG61RdblOjG5gPZw6XZqBDBaJnUatBtrwXHDnvvQKyZ6nMeJJv98DwZIBqrYqxyWvhd0X5GuJ2hDdPuMbVgcYSg1dDdtWuHxF7YJwJ4lAcxC46pdbr/ADxp4ibuMjdg41jJ8kSdMfgsbeqx8C40xmdTKKv4TE5uHU9w/Mdr2ro1dW/HwGRIXGn7M6gbD2bp5FOWVIGEdahZiGoNOhv7sfuYUJ6FuY2ZNqTja8UPfByX2Ke3tATuo0FEsTsDYXmgV6WbUthaKBx/IgNk+5jJ5hd0uRzisokD8waB4rwqX5GYZtmByKvTaPcJwHCZqQjFWeCt3kHGgYbo+JcV3b/zURUAJVyp8PTY8GwW62k41JcEZGquNIQKmAMWhUpJJB7f9mzSPXsohnK3s8GNILUkQZI1ajAIlH2J4gbfIy0Py3a9q6NXVvyEBkSFxp+zOi7Q9Rw9zKhQRRGRMqCXSRi2hvYZs73fuoE4RByZucMKQxwFk2CQ8w41je8E/hN3JqVQWUuwPMqGmWVk3tK5BRiEtPu5hHGKJ6b99x+yMsUqQBUUf45piDmleYnv01h+7GiQk4zVp6avCBdqVz4qsbH9pTxUvlnYW6qKRcDANAMPoPPtEAYq5FH/AEvVrTrZ6FXBWLoLubF3SgABNQewOu/qkhDOSB/6GWjchOscgmZ8Y2oURFEzKzEU8unUPcZ6geVEJA4I5n5Xte1dGrq35GW05BrjJ70ld6i5TRuSZez6PPbCMuhOjJna4DACRGRPuwl/AwNEcaVQuQM8Y+wKfJFwVNs17lJrGZ9xdVYIMnhzKiRTEyXMPsaWA7NQ6woBF4oXmI9KgxjoTmw60YXzJT7TR1qwSR+gKopja/d2aOQjhNeYd1TY+AZ4wXdKMQNhsG72grF6LADgTByrfdNT2KVWl1sO0l9lKdB+KeqUa85HPjGLx+k6ki0ALquRWLoaSIfAObeIpA4cBfMZOuA3aHo8B6rirmt3+ONQm01Blwwc6k0YOTewy4xPo5K0Z97br7IvM/NhWT9Ozc/Kdr2ro1dW/JFYuTLJJknlqjSrlnYbM8vRRJewWu3LLRM2ooBzEx++ZzNWPa6qVReEJ8kmkwhNeeRDrU+oeouQz0pxiDFK90ikRRETJrf5jD0qBt7JbHWzQaJnwFqVETOI92vjH+U7Urog9iiYNmYSTwpIXuZvHu+iBBuQOaEFZIXBdwcyhbNIe01EhzF58V+lYRXDDgH1YyTEv4JZd7ZPoHhLbwLFstXIXlDn2iAMAMj+cEVBSJ/u+VDWtlYmfLXo5Hepesl/wgM/eaIJaJbOBknxJ+T7XtXRq6t+TGJEFkf8d8qyOREo6OGzg7NvS4SDplzN+ZljrJlhSBkTU/BCIYkJ30qbULMpmdwGpCLOP6UigSBGELqqlwmwdZr55/lHRaak+zSQhQRMxytqKsUcNzU4LJhZ/Y+xxXwmsyaC/GDOmvqQlTirVnAAGfgbsDm5UY/INg+iZAkBImjRtxZMuoM9WIytYqyBcz0A7OJRZcFc2jqOTnxkPyPa9q6NXVvyjlcCgOIjiVrO8F1Ls5m56YjYNYsm6HJthEfm0vcxGyXqCOApyyoASrpUBVgc0ZtBY4Ln9QG9AiEz0dvdi59Q0KMRMmnjuhG+YDMf+4lBkAgsk1NVk/v8j2vaujV1b8qnk+dH6cxyabTMoOY2Z++fpeNhJuGZ0nubl/zIyYTVnGD7inLKVMVrFVGFmcD3+sDfOcIGWjTyOSPOtEAYiZNLmmyWGYZjmNWwOu3XUXTB3/H9r2ro1dW/LQkxIcAmSf8AM6kNRZNmP2ZNAQI/CDIjk0HsMsAcrXU54NvzDXAITiC+voFGCQdSg6vr9D+RAPf05G2CQelQDESpQYgwGYZjglBkAgsk1NVk/v8AH9r2ro1dW/LmuSxF4+qzM+IUwqOMnRHMcRo0nWbj+zJMyjcUg3kGMsvbL8xeDLb5gHd6RFXCNf2n2Fpa+gAdbRywbYPOtEAYiZNPHdCN8wGY/wDcSl2tGOBdTRzOYfje17V0aurfmI+tpbBx4Dk5PFlNbSYQYRqW3YXEYhmP+OJUXcuDc/6ZkP5dERghd3/l9FMkPeEPU+xtXHoAGbZk8nJHPqGhRiJk1nKjsSLrTZyajRi44DEMk/7g/je17V0aurfmRMOCHlwGGuGlIpERLI1JTEmwfrGI/paOjCO3ETJGyflmAJuth/2fQr4TnFh9lwLiCwsS05mZuXo6qoO8GRaOpbRC4XRkS4n4zte1dGrq35rJqknHUnjPX0k8Qhu4EGpmZm4Uc+0wRgjmflUwabxlDjdBOfoUcBlc2AboH7NaRnWZ3CanHR2bU2ZzdkcHRPZvm/jO17V0aurfmkERJGky7js7pk8tG2noybZNx8tm+zfWhn8oZYSIWSiNAycUu+aGpv1BS625yTnRDhlwBI+z9k4BR8iEImlT1KVeWKmplqc/R24jpcIXewXOTOfxfa9q6NXVvzbv9GyJiJU7VpLyx4hk5nB9IFpEzgybXVnhpP5RZeiQmUy3NZb+i5eF7F3DmRwGn2eFOYFhhpI/5g0+VhlCkJMMsTOojTDlYQXLwTfHafxXa9q6NXVvzg1NeRojkjcdqm1kwrf5rSZcygaESIwjRIS7WD2M9cdY/JypVhxJwTcYTcqG0xoWGINkRONMvIlOz2TZFKAdsqJg7mCa/n+17V0aurfnV7JINHaSvEv1SHhlmNRCSvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmqsHILFaSk14l+qkh3AFLLAWxa+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qvmq+ar5qlVlVd66NTkLVcyvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvCleFK8KV4UrwpXhSvClGRtEzK//2Q==" name="Obrázek5" align="bottom" width="103" height="95" border="0">


Obrázok 5:

Uvoľnite spodné viečko a jemne zatlačte na vnútorný okraj oka smerom k nosu (viď obrázok). Udržujte tlak prstom na nos a niekoľkokrát pomaly žmurknite, aby sa kvapky rozptýlili na celý povrch oka. Následne odstráňte zvyšok očných kvapiek.


Obrázok 6:

Po použití fľaštičku starostlivo uzatvorte uzáverom. Zabezpečte aby špička kvapkadla bola suchá.
Ako dlho používať Azelastin COMOD

Liečba Azelastinom-COMOD má pokračovať dovtedy, kým ste v kontakte s alergénom/alergénmi (napr. prach, pele), a to aj vtedy, ak sa príznaky zlepšili.


Liečba celoročného alergického zápalu očnej spojovky sa má obmedziť na nepretržitú aplikáciu počas 6 týždňov. Aj pri sezónnom alergickom zápale očnej spojovky je nutné, aby liečba dlhšia ako 6 týždňov bola pod lekárskym dohľadom.


Ak máte pocit, že účinok Azelastinu-COMOD je príliš silný alebo príliš slabý, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Ak použijete viac Azelastinu COMOD, ako máte

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia. Doposiaľ nie sú známe žiadne prípady predávkovania. Ak máte obavy, kontaktujte lekára.


Ak omylom vypijete Azelastin COMOD, čo najskôr kontaktujte lekára alebo najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete použiť Azelastin COMOD

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Kvapky použite čo najskôr a aplikujte rovnaké množstvo rovnako často, ako je opísané vyššie, alebo ako predpísal váš lekár.


Ak prestanete používať Azelastin COMOD

Liečba Azelastinom-COMOD má byť podľa možnosti pravidelná až do úľavy od príznakov.

Ak prestanete používať Azelastin URSAPHARM, hoci ste ešte stále v kontakte s alergénom/alergénmmi, musíte počítať s návratom typických alergických príznakov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Na zhodnotenie vedľajších účinkov sa stanovili nasledujúce pojmy pre častosť výstkytu:

Veľmi časté: postihujú viac než 1 používateľa z 10

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej než 1 používateľa z 10 000

Neznáme: z dostupných údajov


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie (ako vyrážky alebo svrbenie)


Poruchy nervového systému:

Menej časté: horká pachuť


Poruchy zraku:

Časté: ľahké, prechodné podráždenie očí


Ak sa u vás vyskytne jeden z vyššie uvedených vedľajších účinkov, prestaňte používať Azelastin COMOD a ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Uvedené vedľajšie účinky odznejú spravidla rýchlo. Preto sa nevyžadujú žiadne osobitné opatrenia. Ak po aplikácii Azelastinu COMOD pocítite horkú pachuť v ústach, môžete ju odstrániť nealkoholickým nápojom (napr. džús, mlieko).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Azelastin COMOD


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a krabičke (mm/rrrr). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Azelastin COMODpoužívajte len ak je zapečatenie na krabičke pred prvým otvorením nepoškodené.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Azelastin COMOD sa môže používať maximálne 12 týždňov po prvom otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azelastin COMOD obsahuje

Liečivo je azelastíniumchlorid 0,50 mg/ml.

Jedna kvapka s objemom približne 30 µl obsahuje 0,015 mg azelastíniumchloridu.


Ďalšie zložky sú dinátriumedetát, hypromelóza, sorbitol, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.


Ako vyzerá Azelastin COMOD a obsah balenia

Azelastin COMOD je číra, bezfarebná očná instilácia, ktorou sú naplnené 10 ml viacdávkový obal s odvzdušňovacou pumpou a viečko.

Každé balenie obsahuje 1 viacdávkový obal s odvzdušňovacou pumpou a viečko.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

D-66129 Saarbrücken

Nemecko

Tel: +49 (0)6805 92 92-0

Fax: +49 (0) 6805 92 92-88

e-mail: info@ursapharm.de


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Azelastin COMOD 0,5 mg/ml Augentropfen

Belgicko /Luxembursko Azelastin-COMOD, 0,5 mg/ml collyre en solution

Česko Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok

Nemecko Azelastin-COMOD 0,5 mg/ml Augentropfen

Holandsko Azelastin-COMOD, 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing

Poľsko Azelastin COMOD, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Slovensko Azelastin COMOD 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.


Kontakt pre SR:

URSAPHARM

Studená 5

821 04 Bratislava

Tel.: 0911 902 509

e-mail: ursapharm@gmail.com


6

Edition 02/2014

Azelastin COMOD 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00132-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Azelastin COMOD 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Azelastíniumchlorid 0,05 % (0,50 mg/ml).

Jedna kvapka s objemom približne 30 µl obsahuje 0,015 mg azelastíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Číry, bezfarebný roztok


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie

Liečba a prevencia symptómov sezónnej alergickej konjunktivitídy u dospelých a detí od veku 4 rokov.


Liečba symptómov celoročnej (pereniálnej) alergickej konjunktivitídy u dospelých a detí od 12 rokov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Okulárne použitie.

Očnú roztokovú instiláciu (ďalej len „instilácia“) treba aplikovať do spojovkového vaku, hlava má byť mierne zaklonená. Treba ju vždy používať tak, aby sa zamedzilo kontaktu kvapkadla s okom alebo pokožkou.

Sezónna alergická konjunktivitída

Zvyčajná dávka u dospelých a detí od 4 rokov je 1 kvapka do každého oka dvakrát denne (ráno a večer). V prípade potreby možno dávku zvýšiť na 1 kvapku do každého oka štyrikrát denne.


Celoročná (pereniálna) alergická konjunktivitída

Zvyčajná dávka u dospelých a detí od 12 rokov je 1 kvapka do každého oka dvakrát denne (ráno a večer). V prípade potreby možno dávku zvýšiť na 1 kvapku do každého oka štyrikrát denne. Klinické štúdie preukázali bezpečnosť a účinnosť počas 6 týždňov, preto má akýkoľvek liečebný cyklus trvať maximálne 6 týždňov.


Vyhnite sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami (pozri časť 4.4).


 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Azelastin COMOD nie je určený na liečbu očných infekcií.


Tak ako iné oftalmologické lieky, aj Azelastin COMOD sa neodporúča používať, ak pacient nosí kontaktné šošovky.


Ďalšie upozornenia, pozri časti 4.5 a 4.6.


 1. Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Uskutočnili sa interakčné štúdie pri perorálnompodávaní vysokých dávok. Tieto však nemajú žiaden význam pre Azelastin COMOD, keďže systémové hladiny sa po aplikácii instilácie pohybujú v pikogramoch.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie je k dispozícii dostatok údajov, aby bolo možné stanoviť bezpečnosť azelastínu u gravidných žien.

Perorálne podávanie vysokých dávok azelastínu vyvolalo u pokusných zvierat nežiaduce účinky (smrť plodu, spomalenie rastu a malformáciu kostry). Lokálna aplikácia do oka spôsobí minimálnu systémovú expozíciu – plazmatické hladiny sa budú pohybovať v pikogramoch. Napriek tomu je pri použití Azelastinu COMOD počas gravidity potrebná opatrnosť.


Laktácia

Azelastín sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka. Preto sa Azelastin COMOD počas laktácie neodporúča.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Je nepravdepodobné, aby ľahké prechodné podráždenie po aplikácii Azelastinu-COMOD viedlo k výraznejšie zhoršenému videniu. Pacienta treba poučiť, aby v prípade výskytu akýchkoľvek prechodných účinkov na zrak najprv počkal, kým tieto účinky odznejú a až potom viedol vozidlo alebo obsluhoval stroj.


 1. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa hodnotia podľa nasledujúcich frekvencií:


Veľmi časté: ≥ 1/10

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté: ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé: < 1/10 000

Neznáme: z dostupných údajov


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie (ako vyrážky alebo svrbenie)


Poruchy nervového systému:

Menej časté: horká pachuť


Poruchy zraku:

Časté: ľahké, prechodné podráždenie okaHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie

Nie sú známe žiadne špecifické reakcie po predávkovaní do oka a pri tomto spôsobe podania sa ani nepredpokladajú.

U ľudí nie sú známe žiadne skúsenosti s podávaním toxických dávok azelastíniumchloridu. V prípade predávkovania alebo intoxikácie sa na základe výsledkov štúdií na zvieratách očakávajú poruchy centrálneho nervového systému. Liečba týchto porúch musí byť symptomatická. Antidotum nie je známe.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: dekongesčné liečivá a antialergiká, iné antialergiká

ATC kód: S01GX07


Azelastín, ftalazinónový derivát, je klasifikovaný ako silná, dlhodobo pôsobiaca antialergická zlúčenina so selektívnymi H1-antagonistickými vlastnosťami. Po lokálnej aplikácii do oka možno zaznamenať aj dodatočný protizápalový účinok.


Údaje zo štúdií in vivo (predklinických)a in vitro ukazujú, že azelastín inhibuje syntézu alebo uvoľňovanie chemických mediátorov, o ktorých je známe, že sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a neskorej fáze, napr. lukotriény, histamín, PAF a sérotonín.


Hodnotenie EKG pacientov po dlhodobej liečbe vysokými perorálnymi dávkami azelastínu v štúdiách s opakovanou dávkou doposiaľ neukázalo žiaden klinicky významný účinok na korigovaný QT (QTc) interval.


U viac ako 3 700 pacientov liečených perorálnym azelastínom sa nepozorovala žiadna súvislosť medzi azelastínom a vertikulárnou arytmiou alebo torsade de pointes.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika (systémová farmakokinetika)


Po perorálnom podaní sa azelastín rýchlo absorbuje, pričom vykazuje 81 % absolútnu biologickú dostupnosť. Jedlo nemá žiaden vplyv na absorpciu. Distribučný objem je veľký, čo poukazuje na distribúciu prevažne do periférnych tkanív. Väzba na plazmatické bielkoviny je relatívne nízka (80 – 90 %, čo je príliš nízka hodnota na to, aby sa bolo treba obávať vytesňovacích reakcií).


Polčas plazmatickej eliminácie po jednorazovej dávke je približne 20 hodín pre azelastín a približne 45 hodín pre terapeuticky aktívny metabolit N-desmetylazelastín. Vylučovanie prebieha prevažne stolicou. Stále vylučovanie malého množstva azelastínu do stolice poukazuje na možný enterohepatálny obeh.


Charakteristika u pacientov (očná farmakokinetika)


Po opakovanej aplikácii instilácie s obsahom azelastínu, s tým istým zložením ako Azelastin COMOD, do oka (jedna kvapka do každého oka až štyrikrát denne) boli hodnoty cmax azelastíniumhydrochloridu v rovnovážnom stave veľmi nízke a detegovali sa buď na hranici kvantifikácie alebo pod ňou.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Azelastíniumchlorid nevykazoval pri testovaní na morčatách žiaden senzibilizačný účinok. Azelastín neukázal genotoxický potenciál v súbore testov in vitroa in vivo, ani karcinogénny potenciál u potkanov alebo myší.


U samcov a samíc potkanov vyvolal azelastín po perorálnych dávkach vyšších ako 30 mg/kg/deň zníženie indexu fertility, ktoré súviselo s dávkou. V štúdiách chronickej toxicity sa však u samcov ani samíc nezistili žiadne zmeny v reprodukčných orgánoch, ktoré by súviseli s liečivom.


Embryotoxické a teratogénne účinky u potkanov, myší a králikov sa vyskytovali len po podaní toxických dávok (napr. malformácie kostry sa pozorovali u potkanov a králikov po dávkach 50 mg/kg/deň).


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok

Dinátriumedetát

Hypromelóza

Sorbitol

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekciu


 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti

Pred otvorením: 2 roky.

Po otvorení: Nepoužívajte dlhšie ako 12 týždňov.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C.


 1. Druh obalu a obsah balenia

Veľkosť balenia: 10 ml viacdávkový obal s odvzdušňovacou pumpou a viečko. Fľaštička obsahuje 10 ml roztoku.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

D-66129 Saarbrücken

Nemecko

Tel: +49 (0) 68 05 92 92-0

Fax: +49 (0) 68 05 92 92-88

e-mail: info@ursapharm.de


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0452/12-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.októbra 2012


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015

5

Edition 02/2014

Azelastin COMOD 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia