+ ipil.sk

Beclomet Nasal Aqua 50 µgPríbalový leták

Príloha č. 2b k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev. č. 2011/2689


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Beclomet Nasal Aqua 50 μg

nosová suspenzná aerodisperzia


Beklometazóndipropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Beclomet Nasal Aqua a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Beclomet Nasal Aqua

3. Ako používať Beclomet Nasal Aqua

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Beclomet Nasal Aqua

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BECLOMET NASAL AQUA A NA ČO SA POUŽÍVA


Beklometazóndipropionát patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy. Keď sa aplikujú lokálne na nosovú sliznicu, zmierňujú zápal a opuch.


Tento nosový sprej sa používa na prevenciu a liečbu sezónnej a celoročnej alergickej nádchy, vrátane sennej nádchy a vazomotorickej nádchy (nádcha spôsobená rozšírením ciev v nosovej sliznici).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE BECLOMET NASAL AQUA


Nepoužívajte Beclomet Nasal Aqua

- keď ste alergický (precitlivený) na beklometazóndipropionát alebo na niektorú z ďalších zložiek Beclomet Nasal Aqua.


Buďte zvlášť opatrný pripoužívaníBeclomet Nasal Aqua

- keď máte infekciu alebo ulceráciu (tvorba vredov) nosovej sliznice

- keď máte sklon k opakujúcemu sa krvácaniu z nosa

- keď ste mali zranenie alebo chirurgický zásah na nose

- keď máte neliečenú mykotickú, bakteriálnu alebo systémovú vírusovú infekciu

- keď máte astmu liečenú steroidmi

- keď máte tuberkulózu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

O používaní tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia rozhoduje lekár. Poraďte sa so svojim lekárom, ak otehotniete alebo chcete otehotnieť alebo ak dojčíte počas liečby s Beclomet Nasal Aqua.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

U tohto nosového spreja neboli zistené účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Beclomet Nasal Aqua

Benzalkóniumchlorid je dráždivý a môže spôsobiť podráždenie kože a bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).


3. AKO POUŽÍVAŤ BECLOMET NASAL AQUA


Váš lekár rozhodol o správnej dávke a dĺžke Vašej liečby v závislosti na Vašom stave, ktorý lieči. Vždy používajte Beclomet Nasal Aqua presne tak, ako Vám povedal Váš lekár a nikdy si sami dávku nemeňte. Ak máte dojem, že účinok tohto lieku je príliš silný alebo príliš slabý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelých a deti staršie ako šesť rokov je 1 – 2 vstreky do každej nosovej dierky dvakrát denne. Celková denná dávka nemá prekročiť osem vstrekov (4 vstreky do každej nosovej dierky).


Beclomet Nasal Aqua sa neodporúča podávať deťom do 6 rokov.


Tento nosový sprej sa používa na prevenciu a liečbu alergickej a vazomotorickej nádchy. Je určený na pravidelné používanie. Nezmierňuje príznaky ako upchatý nos alebo sekréciu (vylučovanie) z nosa rýchlo. Najlepší účinok sa prejaví až po niekoľkých dňoch liečby.


Pri liečbe sezónnej alergickej nádchy sa má začať liečba pred začiatkom peľovej sezóny.


Tento liek nelieči príznaky alergie na očiach. Váš lekár Vám môže predpísať iný liek na liečbu očí.


Návod na použitie


Úvod:


1. Fľašu dôkladne pretrepte a odložte ochranné viečko.


2. Držte fľašu tak, ako je ukázané na Obrázku 1; s palcom podopierajúcim dno fľaše a časťou, ktorá sa vsunie do nosa medzi ukazovákom a prostredníkom.


3. Vstrek: Stlačte hornú časť oproti dnu fľaše. Pred prvým podaním lieku vystreknite liek 3-6-krát do vzduchu, kým sa dosiahne uvoľnenie úplnej dávky z fľaše. Odporúča sa takto postupovať aj neskôr, po tom, keď ste sprej dlhšiu dobu nepoužívali, pričom stačí naprázdno stlačiť dávkovač len 1-2-krát.


Používanie:


1. Vyfúkajte si nos.


2. Fľašu s liekom dobre pretrepte a odložte ochranné viečko.


3moR1EJUUFwQXBCXwiyFqI0LIS6FW+P38TtwwmTezLz77sz7FL4/PGfy3iz3/u9Z/udcS0TkH/mfo4R/fv/+/afH8ScxpuRPj+BvwF9DQl9fn4wfP16qqqoKvvf79+9SWlrq/W4vElxf6nodBBw+fFgmTJggHR0dMn369ILG40sA4wNeJLi+1PW6M2fOyIEDB+T69evy7NmzgknwhY3vr3CHt2/fypQpU2TBggVqEatXr3a6zyxt7Nix3sGdZ2RGgg3Ixz8rKir0OHXqVPn69avzfWniALCxepMQnqydFzqwW7duyYwZM/QcazC8evVK3rx5IytWrPAdYl7YonmTkCYYffnyRX78+KF/X758WYOhAat49+6dNDY2ysuXL+XcuXOyadMm32HmHYu3JRSSHYj8mDirOjAwID9//pRJkyZJeXm5TJ48WT5+/KiBcevWrfr3smXLpL+/X9avXy89PT0+w3Med6rA6EIAZr5nzx49r6ur08nt2LFDJx+8n1UeHh6WX79+KVGzZ89WMnARiMFisAy+SxsDgvcHCSlKdmD1u7q6pKWlRVatWjXK16MGYb9barx//74MDg7Ktm3bRq5/8uSJXj9nzpyR78gKwXPXDBEO4pmTwKru3btXNm/eLGvXro1dvQcPHsiHDx9GMgMuQ6y4c+eO3L59WwkhLhhBTB5ys0B4TJmSAAHNzc2ycuVK2bBhQ87LYB7zJg48fPhQLly4IPPmzVMCcAdk85YtW+TUqVNy7NgxDZpmDRC0c+dOJaa1tVWfzcqbNfjohMzdgQkSAxYvXpxDAPEBNYhfT5s2TW7cuKGrPTQ0FPs8JDTPI5gC7v/8+XNWwx2FzEggwiN2iOphCyAjvH//XieFebPykJAPWNahQ4f0HoIr8YVj8Plp2gCpaofwQE+cOKFprbu7OycI8qLnz59rfOA3/Hr//v15n4slGHCvzs7OEVGVJVIHRiI2K19WVqaaP6rwYcVfvHih6Q4VSMA0rZAEI4FnVldXKwFpU2QYqWMCFkCgqqyslO3bt8vChQtzriEWYCUEOyaDFeDbEydO1O+SYCQQMLPQCFFI7Q5MbubMmUrA/PnzcwYJAUeOHFFLWbduneZ+iLLrsITe3l5dZWIJxJA5OD59+lSfD8gYkFAMpKodrl69qjEAAqIKHFYcF8CECWa8iLRo4G8mRtrDXRYtWqTiiKCHpZA60QvFRipLOH/+vDQ0NGg6jALC5tOnT3rOysI417LSnDNxZHSwb1BbW6tH2mtIaeLN8uXL9btgkMwS3pZgqo0GSJyf8mAsASLsGgLno0ePdKWxAO5PAqTgSjRcikWCtyVQ2eHbUemK6M9KUgjxYbUNqLw1a9aonnAFsYIaxMrurOFlCVRzly5dkpMnT+ZYgRU4gLoA4OMGssPZs2f1HGtwBfedPn1aZXZSLZKEcAmdqoA6fvy4LFmyRLNCGOR+PgRNfB7pHBZOVgHSTC0EPAtieS5xolAiwteHu2DOJKAL7t27p2IHMw1j6dKlemxqalJZnM/nXYBGsMGShVg53AmLyLIj7UwCpkzxQ9UX1R8wHDx4UFeMNEd6DNb/hQK3IZbYhIkN6AfiDbEiKwHlRAJWwICwgihXCIKBYQWYL58wCawmbuMCeozUDUhuRNOVK1eUCLpPPoiLDU4kYAWIGyaXZAUGVm7Xrl0aQ4gR5hqYMh/c5e7du3mfs3v3brWmo0eP6pHswjg497GCuNiQlwQyAuKI/mBULIgDRGA1WBDNET5YVCFAWiOoUJNtbW2jfgtuvICkkjrOAuw8LwmUvaQ6FJ+LFQRBFwihwxZbmAATKkkgMJIeWQSEUzAYulpCVGfc0qOdJ5JA7kfD0zP0qeUhDQlMNDfBw8SoO7AMSvC4XWgGSRD89u2bzJ07Vy0ynBFcGq1JZOV1BwZBIwM/DFaJPttsXB+8h8mQ8qgsabggo2m6UmfQeMXvaathRZAQB5u0z15kcDyxJOzbt08Hs3HjxlGr5bvfGAXTFlGAJIRRfX29WgyfYiGHBBMkjx8/lvb29qK0tFxBeoWIWbNmef3nDVeMIoECiH3BcePGaes8qlkCitHliQNBmbohKiakQc4OFF+g8ojCmB+qMNgF+i9AiU7AJD7ghtZ0YUwoxGvXro3akXJBktvmxARehIpDC9DuIkC5PMgXTPj169caDBFOaAnUZVwQJMu4qswgXDeNlQTbDQ7qAPI6KwFIb4VqhCDIAhcvXlTRAwGYdiHAJazLlAZxmkFJoFUW/pFJM9hCGhphJUbvAcl98+ZN9WciPLvSfNhNwgpMRPE+6gPSIh1sUjNuaZaZtKpR6TFuwlEoSfoRC4EEPgzWrCGo9qJSJp1mqjwsANTU1GiQJdNQiTJRjgBpDDm8K421GWwsUfugYels47fsMCbqgVxgrXBcg0GG5a6tpFkMR8ppIwAwSeoO24v0aYzkQ9zk4xC02H8BJLEQDKxJQMEAAAAASUVORK5CYII=" align="right" hspace="12">

Obrázok 1

. Držte fľašu tak, ako je ukázané na Obrázku 1; s palcom podopierajúcim dno fľaše a časťou, ktorá sa vsunie do nosa medzi ukazovákom a prostredníkom. Stlačením hornej časti oproti dnu fľaše dôjde k uvoľneniu dávky.

4
. Časť, ktorá sa vkladá do nosa, umiestnite do nosovej dierky tak, ako to ukazuje Obrázok 2, a druhú dierku si upchajte jemným stlačením prstom. Hlavu nakloňte

mierne dopredu. Vstreknite si odporúčanú dávku raz do nosa a súčasne nosom zhlboka

v

Obrázok 2

dýchnite.

5. Vyberte nosový aplikátor z nosovej dierky a vydýchnite ústami. Ak má liek tendenciu vytekať z nosovej dierky, jemne sa nosom nadýchnite a potiahnite.


6. Zopakujte kroky 4 a 5 pre druhú nosovú dierku.


7. Ak používate 2 vstreky do každej nosovej dierky, zopakujte kroky 4, 5 a 6.


8. Utrite nosový aplikátor a nasaďte ochranné viečko.


Čistenie:


1. Oddeľte jemným ťahom nosový aplikátor od fľaše (Obrázok 3).

morAcQWjL099SNWl8AW4BKz4XZfqM1FBnuG6Bh0V7s+mnI58CAgI/RW6rhiUOyrcK/fipoaUwTa7k/IuGcKnLR3EJuGJlQlQoZ7cGQWm9/DSvLp3/wlGp+M+Ze3ZhJUqXj8bb0BT4hK26y638/kyT46rgbeM1bwbWwETVWMZEpwfb6+vX7tbLfTke7OhV4Y3jp9KhBJ7xArqv1lf4G8h5p4eXOvEvSpLsw6UhW2ZV05y8PVxj7NCyVGQu52n+VMBSR7qiRN7dFHpe8lCIdhjISInYd+dZxXcdHqi8IBZXj4nhYUo72+f+/P9NvSjUhnTSOmsP54P91YcMQ7X43m/vbVj70jwemWnh915K4BatTre3Pa38zfRWVHgQnyft0UBUkusBCveVtt0LZyxU1zZth0q4xgXLO9bfFrnNhW7du1XOgAl2sOU8Pwc43ZjX/FlYjixpDM6fR3tIlEp9RLvF7TPdhb2cFMc8GCArk/QcE5hcBboqj+GB5qTjtC+9k7QAQdKhYuekBDZr2Eup+3uIBxoqr8dtt+bz3M7DofzAWwSPO6wB9MC2JllnwsqaPu399e3gp/5JnWIrYiaWHRy+5Z1mvTdsHEqZejjXOsjbud+gLT7RxTKV/jxiwfn5tJRhiPxfTw0hVkia6crzLOMNmee55KWF3IABW0pk0dlKTtedeIS7HGSNN3E0yoCusL5MaAFoM5K/VzztKX4NlLaDfz30nw2tv0QdGbvu++P3d2nK2rV3U/7j6/X9+9Ld9ueHKFdOrXo7vQBYtOzM0FnXy8vn7usdBhbiFBlEOghVr610CBBY5wJG6zyU4d8FP+EU1tLM9ZTh2nu/Kmsu/PHrXGo5EWvHV6XaP5QfIIffS6o0CkG+PBipX6S0BTBGvVJlbW4W9YkFocvF8vAcpv8DnLkTTTRDAW4JEj4U7ZeXCeXhQPjzSuUJjkb8SKCFWYcO0x//GY38+Hja7N32hif6ohr8wa5ZW/H4ego8HS4Xi733Scc5MTmHO1fR2cd0tnXx+me2Zvckt77giSiEyFR+nhbiBGLZAgGgsKVoJrpbH1U2188nyNjX9hcQnkJiYh43EKEoUV6R17InD5D/lEAGIguZ48GF3bi4ZrwIx7sCC+RqVyOtmIlewOPtybrVlBn7Y04p0jxMQXPQgcKRlmx+nYpXs2SJscorhV2Im3zcTqdzndfoGCcLTlgVPKNYt/T6evr6/PjdOOfL77dzvu9v2+wCOAASLevSGfdPIUoBGQeXw+7r5fN7rBegKyNNnkCkFKBBGpZM0bHXiooTn34EO00DWQ2dNxSDpCccLmCGzYsv0/6R1tD9iQwKtwomSlN1wSEo+THxJsRLdHH2o+M25tprjfvoRfpL4+ZPZP3LlqT+zH4DKprtbkvT8hkvFUj5lL6fLSxuXlihMbvvWeAKh0t7/SOHmLv/f3l7bVpvk6XcRq7drgcnM5FObaEbtZ/v79Dqv8WGdrsiIrTh15bfXltXvd9e/CJaU4982IzpbPj48bWOsWT0NYWmpVwpGmP0Mgrh45LeGETVROrCaoikT2Bx1Vh1QqtDvMDxNy2iKTt7K8WA3Cie6H1rLD+BovJaa4n1+Igj00aV98UnVI1V0j7zxV9kulClK7ifUKUFsILKuHnqWd6XYmi+zbyTFuiHy6xoIo+ZbND0eLk1jxNK7XD15DqT3TztTs64/F+/th8ch3xF1LWgY9DAEh13334LLVXu9yb5nPg8EHz5fgZqN8Fnb059ax/XOSSoIhpE/r4xVeQZrt7xFB+VncnKJ8fgdwgqaMlN5zGkiFOr0+SRMG5h43GnIIHmS18OHm+AGKBXY9rqlK6pKReFU0CUs8VtB8cZfNyiuw/SkjVQWmwswqdGE1KSJMOSSuc67N6vcSBQ9ZVk9/QxmqN6pTq36q1LgZuTMMxKUPZ7Lanw3n7+fbiKenqjmp98Xrz4eTosH8LhQKf83z+OsKNCSjo7fvk5KbkZ2QHbL4cnQ0/p27rWFcd9ZzwIFOtbQ22/bUIfYeF3ay9xDIvCvIuXkoEIA307YMwVZ0TsS1dmr6MvcRQEXrUrTDMztqf3jCgZLXznOE5UGe89ZNCySeGzSm7I3X/GRU0NExIeFC7mmknRMJNedMH3WYeQZw+VETtOZDN68f5fr0Md6fl+68gwtkGgKDN1YzHWI/yegoxAgIKev3cQrJRlc4Ol5+RXUSfoHzOGqVD+e2EuP+Y1zDPrJEtuuZ3Lb6gGJIZ+84DD+CngeAu2AopG7nlOhn98ZNdiaXngNs5pSUzq6Wm/mZp2VVMQxJlKVEvAra9fsGyNLNOZw8p5seXuH61NrTM+QS/RHf7CAIV+Jnd+k9vx+4Sqotfb2I2DLD3BQpayL+Mfo23zf4ZOhNTK43yKaZxCptu4hxmSM63kVUULt8KqwGjCYKr2GGW+ahqL87yDhlcHoxBXMZame/xfKoIqIwtgJFZxr6jq6So47WkCfnBBKBx0gh/kamiCQwt/8HoZgJU5+eKuf9sCG/uHKDz3vaHXaxIQYPzFgrXv3ce6jFrQNx7jrg9XgJDIzq7nb+/XtxVq3ZA2mst0k+68TCPNqYKBP0aFHmvDWeFIg94ULg1JIpOScdgrebLZbaByURfC/gIKGNxEgDnwnb7iZ+5Kw+Q30yZ+1646UnWN1evkaPCR9/OaqvXJBrkTyMQ1XLmze12uzox9hwC0J+MNo1sz7f95uXt7eszktk3zmY6U06sI6P97vt07MrumszPAkPj5jBuEw8Yd3r5PvS1cLitGinaJqCy6P3yoAMcqEZHhujjmuU9irchvk1yksexHfNehBoS4qeKPwqyGyYqTgA16fmAYJiHnS/XYaS9EkWxIrMgzV/PTNJK5MzPdoXMgmwNFipVSU9lPqyjs/v9frsdUeHxiRsYvCfQ2j+KfaZjqCBHgU3UX+67zfv71/dxDF92F8g7X1UxR8/xwFGGnlqKKFMc/eX17ftYb8VTbdiYEY1J3KyoZVgMrcWcQBsINvVhofc3UV/8UAhyXuqBaDgmVA4P7ehvGjHZDm1U7VE81zUZkoqBXTvuOQw+QJFqXAt5UAPmbdKtY9Fjh6dVXbErt/bLInr4cMf3Mr9fN8Nl6PuLYw+UYcagx1gw6uTROFLeGbghR7XWp/bhuByea4DyzPAc8AUkJxAadXqbKS8I6exHFWBNfvhOKTgMVfw4qoquKPBRQ5GC5aaQ/mtgPkHVsiHIQL8BxEglW5nCqsIjjIUb0Idwdnq8IzQoVyKIYbUKeQK5jr7NANKpxqUYkrRSk8pflohmogYBZJagZ6gdV8rZVwfv3sCtzVSk7ITR9JBxMFEhlGVwSs0bgPqhY6CpH4ZLO1MfKLP64LVx2/6+pdPqtYJ+B74NjHHS7DDPEdLPqnIzGWY9ByHamlBZRvXi0XsN/UVnhKvDT4FOOWMU/5zmMSTtaXSRAfaLJDQZjYpJt4YAq8ErB97IDlPSQYyOjsUFX3vKfw049hFAnZu3aowItq0M+ZsEUM0rWxbdVz6QhrCMCDZFe0p5L0imfpaQ2/y9J7M2c6eI0cT+kBjomNLNhwopbLS2A+8PC2RHfLDVApKr1sH/bXMTWp8/9vVb/8k4FIQGPf5APdt/vb87ftYVdGbyDLwHWzZSgyjnjJQBLq+oasUATcj0sCMLvGVZuOMyRO8za9L/BVQpWRolSQP4IoSPsdcDxvgKhdvnqXB2t/JNpcDYc5TWtYKhJTEekHX4ltnTGhQsDPAqExxkFZQgwjped2dAcVy1+gZHk1q0qk0MAhOWFRMfgl1ODWKchW+w18sIdcVgUbfd0PUtJbqC5dG6/f/x9vkMGsGT4+IJ7esbvSOO5AEc8H7C0Kejs0o8gw1Hn7D+5wZPmdzs/wgAFZxMjVk4LcYN1uGBHeMSbvtYpTkxtVrKCwsHRG0/pda0RYXjgW0fr5s3eaXq4XQiRFyT6LOXT5VK9lLLKR2qu/SRjSa47vBHk15PtXIvYEAlqJg5xAeWg1IxnyP12WmSl8v15lS9AR3Sjsk4++K8b5rPB+Davx6T4GjH69B3QNzXw/bzFSzVWw1E1PjKsMxR9fuxro/nrjTM9gJgqzQmSL/xtFRiBRt0tC2UU4me0Lje1AVBxynIu/mWI/SDndxL7OciWU6z7VGBedbY+5XrcNPr8z3txIBcvkygWA49tjJBz2JTNh/r0lnf6kX0C/O0hAY2/pXAI+M3oExO2IUIelbPnbMpLn0PqRSTo7rhejscoAzp+0e8qF8N7xAB7D3I5h6G692JzQY7clbDTgioTjHtRwGNnykw5EbkJmAZKAE2P04S/pH+EyAhixCA981yJWaAsNIaNP3J9+LNeZFOcKsxotH6LBLrKdt3K1lMzYcAYI5zq0wOKOIjdCiy8ii3iNoZAPROPUdU00/5K8AKm/SOAXjQ+j1iQ8aGmv21GGHHAGwfSAagNShK6h2VYedISGXoHdndjx/Qme5v8rNFNHrFEpfr9XonKJe8ejM+lc9gqlY1FQev/1SqSunv6XUgWa8w8T2diSwsX5oeMyUIm5PvRrkhqLkZ2SCMmm9pqkrGznL+lbUD1Xbqic4jdzYeFps68nS8jjZNeavShXE9UG+v+JrisaYIb2s0LFASG6wObLJzPRtTsdTRX091w4A4jBCsmwnpw5AZMlLlGxoL1OdzBIQVRwAbx87qL/8fDG8NvHzuTwSCBojc75vtrVZVt8QleaDH1ofONumvdDv0BuVnMBBz4t3y9/ICNSlc0r4nDeMfeGeemrhvIbpSwOXm0VBB+4HX5xToyXvvqAYXTFgpUWMbErKOs8la9GRRZnjkmDprk8zenEzRR4cM3hkpu1lZorARhR7agkx0dx57EFftFA8xgPIxDACsAjAFjokiGsHhvHtrXrbdXw81DD76+fW9O50I1BGQb5/E2Xt+2FTHrnS7XRnsFqg707OcMXKYBo2fwLjjwVH9R0LhbjoTYlyg1wVIzQkTdLrRkQoTGTXsd4HMgZ6MKWQBMAmn9mg6T4twMCat2fdoV8J/rbKFsU5DjHQT8DXSNUA+WwlqMYKpVbOTj13be3BsWjKI2Q1dBwiugCHVQa3Szr3/t0oJ0j8fyqdzvH1+7/ffn+g8+xduhN1XhZb9NDeMsZj6deH3iBikKXfWq3Cx/G/h18Qm7EQptljj5Yx9rkIliTJPVkdvv/d8yHwgzSEt+rAsBFthKyDb/AiahTc4QuTsqdF7AHqfkvnCjcehF1FD+KvJV4ArMsYJlYLKEmkIj0COUxq0MyA6e3Q0jI6ZIWj7x2azP3b/TuTUpxG9vm02m6+Xl6/vw3rDij8fEAz7gycQDClRn4VVoGV0H31wwRAFkImwuqGxCdA8tfC0GK4eY865VanLqw6IjNCrodp7wVwS0UqBKpqEdr8sK84gstv9HbCfgJ88Cvexvw5iz+tVfobC/EHqIjzuOGaEBmpZ6/gcOLPH/n7YfX59bK/rKFn/cIQ8oteX19fXt4/zUHGdWd/+8k+9ZhornX6hYBrO9YhX4P8Ir0Q4NMkiEb5VNaV4GvhSCMib6zIA0jqcmpcLSWiOOLCjtNJeZGKHWhVmRhaKEbqX9rZqXTENYn4iSCfGwADvn9Oh+sQ9tpimOL+43gqhOGumQCS0k9P+2xnSlG/nj6+v7V83AcQIQahmtS0BQv47zgvBHzKDlU12Or/ER7d51ImtdkcjNK/kOj+cKJvZxWITGa+XtQExFuurVZJ7ZW4GNg/YDEJnsIrOMl8VM42ZecyyVdkKxF3YSqrrOwxOMmY3kJ2zC9MyxNyv8atRez3g0XMWjemOAAx6/beSjXD0gs5WQN3d2rpHRt7s/sGmbeiIIQwArJul4hJ0Vv0F1kvoUn90oXVT+FEF5xICHslXCWFkmZsYGpXCyNNZUkbsB23OMnXRE/rYg004Ue4M7GyoprIyCw2Obh48wJ8N2F2mve8+P/e35zqf/PGYBZ3d6/eSPiyE9zXolKQthyDOkEEAf7uvICURUl8xaprACv6r++WHoStojtkRK7K6+DtcMSI/wvCB8IL0FrZKKsE6H+9yVmHXTgEmbYGIEvB0NmT9XZq/sIeLAQ1NPj93/zaZuYfydPb+fa1KaCPR7WM7FHQQ+PwdVPXbeWxnAJtRgGUAMOLufwqDtFOMoDwK8P1bA0GJ696R8K1V9YBaBs8X/i47eeO/9WQMlLIqb2aNmWII2woJRVGgq9l77HBSvgqsydftMY9+btjLfhPzF//NoX2y98et+iqUkAQ+jTlCt/IxABXppOgIdAZJd60z96BO0K0fhHBmRBWhNMThOrSjMAZXs03/3jBr5pjsPVg4vvyj5uW7v3DN0D0oIdHY9GaaAEsAzTXPxJbopVr7mpYmDSpAMGr6BxkNNNrD5vVt+4cQ678cTGibYy0phPDtMe0hVn1gqW9cNqep9ej3g2SvUZOYolIzyNEBHZfWw0zdcLsDjiQhw4FSB4VQasEa4BkzeCoRmr9HiOmVVvsgUTDT1E/50dOMyr9wh6HrDsVgSHwJep6ytRzteCnKf2c/LVcvY8bIhNmcbtFAbIChtmLS2/GBT2m8nD6/Pu7/kU7DDG1fI2vjaw3Rrek5uxUtmBA+CROYgNI4mIaKBbhpQDREvADA87sBNiVb1t0IVXZuJRBmY8ZSYfDskCCxWEgJmh/QYA119V8aIKhWykG1/knVI+lo0tONr2NKLe/c0tB541sxmoW3IFb7AN4wkFg3DNfb/QogigjxA4vuFhKr5xVmlTkbo/ookCE0HHYf3z839fpLo+PAwKEipr17wMr67Cj0sCES4rMQZhP2WHaiFp/YsTn39ADDHBxFbX+9Hy/gGcIcRWVwQyvI78a8GRAmQGiQ5QopyBcnZi/99Xq7XWgtgZQhSfRfpbifCEmagZWfic5y/7/FGta1ZDrvSq6LePTThm5WhnpBYDB8htzB2/UC8aXRYiqV275IXxdHgtfrBWFjqR0d5DNPmB40zd3gLnA7bE/Hvx5qXB0nIrTP46PCfvHBp0doRS3k8RMBAmF/Hww9A1DB5XKBCAfTGYZwb8drp5jvT5hBgWwPkG/j9YF4gUdCaoE753oBy6LroUnQ4IgPAJwR9Rc3Nm7teVpthff3xyNBt+KS4a47BXxUNvLu3mI0xkN0awSMmDFHkWD5gaYAox9a3rQ9pBR2bnNer/fb1bG7q9urF+gV0V/uBzeOx8P5vN3ehuF+Pt3/G+WMBsc6P6/PvalYA5v/AnTDWQ9gaWIGysDgK1gmitDLGC0hDc/iOgGfSvrFo1NcYUhlmvt+Rr0N8OehT1CPbVwcKYP94WQH0B8Uq+NOZbOFE4KmlVYy//0QkLaPxvps0Q6grA6MmlKliaXYBRR4QdI4CJMZe9z0QFq4Ly+OCCGpsW2H++EEA+PZ+9twuR1vZQzoXxydtznLzlC/G4Rr4FnTBFSFOekYvErjh/Q3LFHbIpWQdx3sM/QIO8KjWiwIj3Lk2o48KCiESBgAukKeY1BI2g4TYbEX1DwPF6h2xNmU3VX+xfFvMFbgZwSc9NiNjY4kdDTBlnSjQ90Fie8GdLbdfW++Xjbbi5O4lx9Qe/728OXr+39KaIhOEeYejYWVldG4FbHLMLVQxIQ/DHJZb6MiJGFIf8bcPBSbAGOqol1I0BggSLDSEkRLhw5QsI0VUiMe9V/Q27/hqmlIxRsrSGDJ0NQrEQ9uqZKVgjluISFD+3g+7T4+v/b31i1Q3mPpD8fTj+vjAq+nf2x81JC51oemgKml5j7U5A5qykMU0mDzu+AsRtwEZHJgEiyY68BXspijEbQ0xhmCc9BJBRFwYpDKo+lj5ybUm/5r1/EfDKQzNbaema8NRhY0YK738+RT2GkZJyc8nSW23e8Pg1uRErCgMv7q2viSgZftf2XlBh86/6NtcBXpxO+ODnFph8GaOZGA/TF8b3EUsO0kkg6xiRJeBxrctr4SN2JKQsQaUkngxa132Pl/MxpMhh078PGEsiC/G9Hxi8Q0cgWo++C011kwe+j1Z7C4FcyBwbGz9f57cujsv/9ohGq7l+3lLxbx/WLUH8MwoeVOKwsIfQsk+3nVzVIuviX9xWJbK/wSO+cpT86J6WxGhD1PSm5RvQa0T70k5Pdf6ne10SAlQfDTu721z6DCdo4Q2cfsfwT2x94jjs64+kVjyyxKBR+dmXm+gWv3j57on9W7eWctBNSrHVH+V0OvZBVpxilQnjd55FsCJ50oFAZKSTt6JF7tu0mHawAKEaZTiB614AGcAV7LunfBLXu4PRdAMIzwviAD9j8mvAa2icFesVyalyAakesEmProf6Xei5TOC41ewa3m/tcfd9/nYdWT93j8NuxWjGMgtJeP82OM2v96lCk1YYh3LVMlNBb2YHoN5HEpgj1hbNpYlEFtMLF6jWUsoh2DIoOADQpbCqNtAbYHgIMg9RLbmLgLLDX6GMuCz787GpowpkRS+TMC/U5pWUySnqnJhEeVGSCNe/A9Av6YYyV/qJKu+Qd/8RxhvH2fr+3/Rnj+g5GkVUA1LO1XzMjGnBvu2al9so02BD5KHftmrHB0BDRT0ahhIG7q48W4kZrgP8Dj181YLolWxNhfb5ee8xJ93V+W+P2PibBBnxFaAVazBw1BGgT0txblV2JAXSEka7XdBQp1N2/74X/3evdRcn59bw9/v/LpvxyQZhI/UFJSqKfzYULs/6ZR+qITBITKqLD/G5baGXTlQQhs9ih/RmHKp2NrE4dEUGcaLtHTbBBHCLIVpVmodShxQvJwx4xruNf10XjLG4Uhottgkd+cF5+XaZvUswIykJwFcPrefB7/h/Kqi3T29vm9dSwtNmImk3husRCNEjH+8yyy3410oc2i818MpAlTCjCGVDvKOMEEJkuYU6jVAJUhgBAGjgDyYwKoAKIzBfaqIudcUPAmT5JeXcdvLadlQ1QD4t/d3F/vvc/JAzpo254KRky100BD5EN8jPRO0C3tVEGyynAusYQQUEOG6/G0/3z7vP8vpZUQnBvoA+tkp4/egGt9uN1umL/YYUC7JbWYXFZ0gf/flJePqe18hQ8AHwBCl99YFj8p0oYIT2km5xPSIuRxgpDUY3d1awJRaU9l4LNyvxEYTawwlWSDhVaAUDMOV6JWKHSDKO79eL06xog0j5DPSTupRjh7LAaXMGtZxQZScVBbB0hwU5oNBjBvZkCF2ry+7v8ent4fjA9JZ/vd+Rb6LlHYu+svHSEaAUoqpgRc77fbHeK0vdvhzpwBW5pytv+fszvRoxMGyFAhfIz3FisCT7BoqU6QfoJJdjPp/BaSnC7d5OEznQLVX6EzEpsdltqvGs3uYBQGvlOHAWnt3V+ApjJAUsoFMBsxWDQDVNwwdJAqCum1thHzo2I6FOkj9ZzK8DYhAQYCKxOmKhCujeOYw337+d68bv+nOtE5pHC/fDlCwxYD4mdNtr2bPDA0ML6c9uvIDHpmwIBAWnc5nk7b0+FwvEJiBWQ/wkv5nz3S+ngE308lIgVOvJmx5hbkJomdqb+4LdaxBw+NCfdNPxkOdWNiO2h7LawDymZIp3OiAEwN4YgCWT1h0dM8M/3MIyNJERqlk/KNmAqqLlZR0stE+iS1hiY+apATg16pGNsDCNHxs/vuq2lejsv/clyjfrbZOA3teB3y8JdGRx+6QB2ddY6S+uE6DBfEgXYcrxsuh9P2fHSEdrterrf76Xzenu+YqQ3LBe6dPDfjfzN+34eRUMRQUvnPLRYq0QeFuUnT3HpARkz/hy8wS2wcuwvLRBB4M7Ur9K2sgdmhWxmRYrB3O/knEDqGMjMaPNTD+2miZMKbmhQJRi4+NtyWXWFuKJ2G7Yl76u/1df0nK/ewZekzw2Nxv7xtPj8+vncHkAll5g8Y87hRwaQGiL7e0ZkjMwW+qnaGfCf3GXqFdk4dcNztfBuGAb673RzV7b73W8furqCNXJAHUh4Vx36wtuVvgEf/NB4bMuteIvED8XfOO5l7xL0zPoYFrhWokmjdUrTw0lEIYihoUuSzYzRARNPSRGe+LRDQl6YCn3am1IBmEWQGd0DRjDg02HrK6IBCTUiARvSnxq5143DcAp19PJlyJuOChR3150N5r8bHfr/b7YAa+krLTH87Q8BJEKPuL5cOc8zURHi8kGztlLW5g5ziK+Q/IXPbfuy/vz/32+PheNi6P3eH8/lwvB8cNZ4PV0yXApjB67VDb1ZQe9L7/geqn1nLts8Oi+EqAH7n6bI961QukLLOxutBgdMKSGummCJXdGItsn8gSC0mQsFCAtLjIKUCukg7omv0wuDHljmcTzGlegyjI1kFz4b/jEYNtPCCLjm7X1mb8jrL+v4UVs8Pw7IRAI06IeOSGhhHTKMl+S/m3LE6CpVhnvjRUWQQ8g4U4BmToCARFtBCPr9329PxeD8fHV/7cIwNmhzfAK5m59RBOOgAQtd968jPCWTwafU3R+7ANoHxQWbLUCKb/u2h19oe/mJYdJIhJHNsQuV7DFBDSQH5hzFurqswGC1yIhfxfJyEHYE4G8PpLIryUgTCjCGyI9Atw9VVvtxaM3QutrxBOtuuPFsV6puvEWN1q3T27MJo6pG9+T4fbo77HLH7Rk8eSnKZUUt3zS4mxMFW5GoufIXxqhTdmXtHTs5CgMZUgFJ5cvxst3XKm5Oe18PJcc9r30JW99mRoTMtjkeAZXPi9XYHZe9+PJ9Pzr4474E8nUBvZ+8HNY+atv0vh0ZSmpSqJpSbFFwF0Y8UagyIhQaJUuDaGDE6Cw/aYPYZahi+VUA42WqCw0fbgdkdy1aMTiE7QxBiAIc91Oc7tbW4dtKfcAkuuX/ixcJuUS+fOycwQdKBlgUtBmLPHEv+JACkdnoVZOZMIeHh8aXZFdqivQpm2v2w3Z5Op50zEoarE5yn49UpIm4poHDihrntR5gHwCY5yruDcHW8EOjMmSjAb52JATDO7nfs7FLtIfK/HdoW5cRiJNkBHOb3bMhwnxq34u3cU95oQ5sbm+Ei8YpoE0lTNCyUb2vAehXRGah+TibcTh9vzfuKuel4Z+UZiD/yB/4Gv6rA6jzJ1TAH7eX75NgZeHGc7g6AbNHNhPhhkMzgGA8A6V7AmwQmutNNfhL5AQIFFBe4ADhEDo5FOVJxBsLt0ncjmUhUyeMI7u4IqMPCHTcROP4I3roDSNQrQMOhqHXiGETvgNSJbjyQsD7jhez8FIHxPxwmDwCtDAEZnsZEsV1pT26URhPT4iCtREtbgh9FYJ+Gn9EDCPBUbXc9g/vsvjrb9Av0IUfgzKj7YXUuFwKmWtlTUfYvpjM0BLGGYYDXLzyYHJxrsfJjAIfPSBsMUyq0IocgZYthwbUHtVUh6jKjT42QxY9OQjuGSUBc0WkKZZyAAn2BHqGKkqqw2AT/02NBstub9+OFihfBknVE6wjXbYybI7wzKncDlvpQ5Ur7/47ZPTscpRHjawxF7VdJl0ABTaSHRNiBrtddT9D7d0Vu1i8aM4ECPpvxslT7ant/bFm+XxsborMzMBd8r4hjmiYJW0pSB18EVvBi7j6m4FNYEMx6w+k2IykGlL2CZa09eDpOTgwCV3KGwY4cun1X6N0UW1SG/2QfAF4Mt51xMnZosUrRkdH1cgeV7jYAoi/yPRDNTsE7Aj4roEujNeKoGWuaJ+Ed+P8+wotrfFrZ2ptke1PnJ/KPBhSWw7fTz3a/tHFSU8C3d/AMLT/25+thMcoL9k4HksAgSDcXdIYd1VDGIVwQ2jhkCFGSlgVuP+LfpE9g87C5d6IQorhfX5tP/L/N29ubM0BB7kFfllKReThlgxofeIodCV3AIQJmSwfOY9Ad4csLNRIckDVCuSyUHpPPDgoyoP0b1NdCeGMeS2Dv/2ej4f8W+yMSlkSOS/0/GusXL5cz+M++f+fXYK9wENACukH/8JLq45OSzw6gFqFkAzpr08JKlIiU44Rt7uaJ0V6pZJUZG+pxFD6ZsKzQorC9HbaOzkJzWg5yOVqDfhnojwxKnERkWl0B6IGNPaahxQdUj3UjBh9htD0K/8uAJg2Q2QXQiyY4HLQ/sGSPWDTrCA5kLxS+D9cjfAnG7rVDZDfwO/fz72pr/p3RFN9wKp316R1cImp0SYwQOBjbyxXp7OMpeKDIvqQPLTKzP96VBvUz7MyJUdwOWUGbiDRCEQ+NkSy3lsOAmiKfGf1gMXoc6uUUBoXRVbtJ6QwdwztweFyxen/E3E9EkBxZbK7KfKZoCCCYPLkb8r+QqbYtbBgolm0nbBdhbIt1xWCL3LGp5Q1dKbfDeff9+fnx+fn9/fGxx6ZEw3H38en+Ph0O12GGPEFnbXQjYlyOlR5O/+Jo4mNHEUY6vpGwHJi/kaAqa8SnV5Cusds4ufnxmzB62VkrgeD9g2GIn21hfUeo78W8gZSfIV4O6kmGFUJLED8K8DEUPTQ6atE68vBTKONQ8d9/fL1GXubzQ5DQjlCl32IFOhRbwD+o+2Ga4cTRAcLVXoH5yZ6HQnEYDgPKQNQOKADSE7bQgiZ9wNbQeHCWA5gQjtIcnX1877fOlnDqQ387nLan7fl0Bv9e7wT/du9+c+OAbRfcQX1LzfH+bZJral9yRwRflErvg4Dp+Hfy4aJDHcLo0An4V3S2RPKKi/6P9hfT2e4Ias7oJot5UO2YSAwfbgIjlKSnQsUfJKhCN6Kl7oBseZIUBOi969Hxiz1LzRd3F1DOb99IdS+bjy06LIZZUWr/jHXq2LURU/QQHN6XVmCAmNKXn9HoYRro+5s5n0uD9HTThMwTGpB4gVGvu6MkR/TY9gqC304BRNUPtDvHEbAkDQjMjdNpu92enMy93+ALIEuAYWDrGffZP48qxNHUvqwgnnKoBq1TitVT0Sr28t1/OTr7+l0x+N/eQObb01nfzpxp0LWZvQmxE8poJjpDOxvjcMgzMOlF+cxkj8AK7devx+3394bKRL/uUUOYjiCu378+To6D3C4tWpXsDsZKEgz7oRmLMQhFFi/VCU98M4TZDME+xdpKdC+yg9H7NjViTBKbhbw5UvEQAmvG1B4A78DcGgjWEgb/SC9s6lC1u1FGFGalXJ2pe97vd2e0o8/wP+R3ELU9XojyQE+lopE/prym/GotdcJQ1jOV2RgT405OC3Bv4Ovyp3P4K0N/k715QBw8kltj3uRgyXyJmEoMYTgiMwTKsFw0pBANAoWqU3RO319vxMz2KeXabcN9WQ63CwbuqbgNLVbLhEwGbkhzmeaORCunVaITjxK2xplIfcIf0GmnRbiETmfVT6GEBhXPZ6FIXYdc6UTHPocE/SmYCAW2xQC2R4dcEOLBtxtS2BkHcDsIeeDfELI9HkH83m8DYvuO1MrZcHOznw2NpvhGoodnr9JwICBiI0KG2+V+gm5xbyuO2v9omA+2N0FJwix29wba8XGZH3EOLlCjYjZCEjDoZwPhBj921/P+kw2A0k14Ro4G8aQrYVhhMBVjDdan9Kmo7S0ESq6Y46KlS8xiRNojI3Qm/oQ2bGiLbTBzAUFigADRqwcJgWuWPpbhxfZkCwKCdGBVuNVxpA4xN0Div6AVA4oeRGYPEKN13Nn9A3ocRswc2Z12e/gDwmkXjKeAyw8iHJi0AN4k7Gu8QnBNbe0faAxF4ZMdLzeis3+Uf/aPB+lnX8DPABIKU1LGbh2QiweVRqATDZUpxREx8tZiLiiUQG+/395XyGxZduzhcDJ7Vr5ntQo1vUTI0sGFKQ3Y5g/9rlRojZXnnBRHlgR2y/LRZZzixPVLExelzQBYMc+rpdk5bjMCz0A7OHfdAIfKDQexn40jwhvg3l0RDurm9Dby1IEchWS8I/gLnc2KxAneZdTznBmEiaEQUgY9zxnEUH3VzWRXgcBu4oLXX1/+ff7ZzpfjDvwaL7eVh/1vBvMzlJuAbET1EHXMkLR3VsDdw4wOS2FWq3ybcyiAOJ4+iJ3tqpfbsN25vfez7/WAxYjc6UEpUTIezCz0FXtKsuy4g9aF7NPABErqm644n4u+I2cfJaMi6xP8DJ9hCaFtmbzDZtBMtSZpIJGKeMFx11G1DkItQikFOZOBiIDb3SmYC6ht4Nu7wXeHM+axgEGO1RYEXHaBpIKBkvKcSsg4yGYtIPDQGEJO7N7CDvI1/kU6e8Zm0ExnxwEsrRnB2vp6ZyadwG37J9eyz6SN/ZK0HYfb6QMty7f6vVvKFfnY3QGmNjS8ZDADr9HSPbD+0hKlKa7E8A3gKPxnFEtSz4toZkSW80R0xjF2JL0YZ/d4HBMR8OTZqL8O0tLIcIHZopC+jRksYBBbgr9DIxwAjiBGgUEWx6swBte7qQAZQWbnBQK+gBoFMQx07nGAmYjPfdlQ7r8l4JrShfXwFSPgTXc5bvEt/CbA+S8MlF6bHbAUXOuRqvsrD2BVESQohnDv2bG7HojO1mpSBp+TdO0owrCwp5uuzyWV3PbHeCcRWqKEwuJZKvE/fCc5Ijt10Bi5Com/NcG64IMwVwvRwibsQiyRxTU1MDTY6Gmy4Yb8K1WAIKHH7tSaO8wSPjYkU7Er2ml3GpNXCHYRWdiVQmWoX0J0GdOz7uBl6RpqGm49mnvWsWVthLwK8Gvcznuw+M//2wgb9hXbnBydTWTTozlfblsyJBOh8XgzAZ2dkc7WOTZ0nn39hGq+qCuJl4gAJhN3l6J6REXRCFu0nq3AwGoyiyfiMLKVicc3SCeMiYOYDIuFRzGG6DsUc8qA5+ZEYkSh6CyVVyQJrLiwHW0QJGZFSdroo6HlxqQU8NyB1O0QiBFbGIIO2XjMpCA9okQvVLOw9X3fT410dj3skM7+t9BHQGfvn6cb0Bmm46DoyF4ZBs2zrjMPBzSG651mAA/4+eCwT6Cz7XEN2YPJG1OfFLqAIanP9ylIJkn1ijTbOH1tiTgwnhXo5kHoSIN/rR0TsgzuEfSgKNI+KesL3X6IPqZN6qBlVusL3anUDZgi6CSIhUqaAsKgQu0S1CUj4j1GLdjOaTC+xjPj61Ks2avE/lvqVOAJzX9t1Hxx/Ay8ldtfBWv/OvNDhI3PLZTBcR5PS61P5U191enTd4cG9dc7KQaPCm2ged6n08/WwQq1Z13Go5UY7mFtk7RVAqIwjFswxRxmpE7Bi7WJ7qXaDamkK9apaxLc4TYsFpXi/0fLFQklbs/AkzHsSH49wrKnoAr6jOmSWH8Ode6UoD0jpjbl9znCQTugnCbu+hBsIp0z6U0bl2+CvCDY7rvf0FmyNH8joEvxAEdn1x7d48jJc/WMbZ6HAKnZj2bub2e0NjePbm+dzfm1vVaLTHxJkC17c/pKM8GY0EgElkLwPjaarxSdjdzMcpp9grPj1UJjOUtatFEDd1uWr2oU7zzAop9J+8NSuYXcb9bPnZP4JzaDQUVzkhNO4kVW2BPGkK2OKAtY7kk1h7qpEg9Cn5LHUhGn9BtALh/9R4EX8+3X/Cx52L8gcYnOvrYQd6KCB/CWZ/HhWtJJNpN8Lmbqbzt0XDy2pw8QjLi3tSfJ9C2pe1sPxyq+NL40G8ttrT9ECxt48S5mw1VCQas22JXFYrr3iMgBUV9UiW26CCGFslBRZQ4XHfE8g8WsLJu8aAj4+pCJDVLAJoKMeLwC45W1c0dhVniKJpEhwdwxocuT9jStbRZX5U/O4Dwgnf2usC5ZeXz/Px30+GeDcvNrh3Enrr7v8h5XxSVzFVongX3w4k7zcPxAH+3jbdS+Ne/fh77SPhnrMhIDV/zJuX0m3plcdyg8qPyH5MpETgqhmtGllY/8sFCmYJOlUiXF+UZoAKSN73zYg3x7hvNTjO/7xbyMUyk0RyRQLcOMIpwQhi+gQtNyW7HWe0KgpJgGRl+dfpYivGntd0ihKecYaN47BAFOorN/hETxT2WnRjtgs8e4E6UpjkUvteyOOZ9JW0YuGHvq+tsJ2dnXDxNwdL7Z3oaV2mRJZzJFhSL6PkJOuZ+WIxPEbXyVN+M68pmpBaA5lilQygxjCxB5KBuVa82UiQKNzQuE5iNctf9j7ksUU9eVZZ0QCDPY4NmS+P+vvKpuSZZkGUxWcvb1e/fsLAbjod3qobpKMlKHwRJW9860TTlXRttfKUOPQyktF2KMcBNLg7n2GSK1vsu8oyXjcsVxEV4d49gC9048vWWds53NAINE9N/09s8RmjhQvnk45WxndIbzbSchbWruveKjDVlVrUT3lmtnxxcHcKXy3WlK6/HsoEXgO6iRKZjIFcg5xdpRtE6YldGLwvynRKo2SG/Giz5G+3ZdktYDGtk0FmKxDTMO9piNQJmeyOjlzTS5oRFnBZ2BA3fKsaQZvOEJjMEQY3WhnfkXgBZJ/1SYIM2r9jAEDZRZAKDNEx/8yM6igvESK9wbf0ZjRtQqLKPyWfzUeIuIxXXykyao4kXlzup2OhJSN7u++P0b954us7WNxOYQfq0r25owi2TK6G66PlZ09GP1wXTqU1J0lsyCKorcxHI+ShmnydVG75EEDSSicrOAmxd5AWDVOg7CDNqAsnpeCY1XI22OtuWcgrqyc3amjHDM+Aqxu1OqEZwMosfqfjmuP79mZG+W2Vl0deJYcMG2d/gzGiMhMFngsCSPvZq1wywE/PDadUMyHSf3+kgLp8o5ycmyV7An5pb/2h5395m2aoAhDsMQxSRQnaNeE6bjaWl5ZOh6ZajHPbL3uF9yE92Ph5HuIuClX9WRBLNTBqnmHbI0iDmm6bYulDtTDKDrSSmIXJp1esblsjF2zJUmXRqR2QMPngWp190ufD7Q+hq4wBJUe6Didr4c1p/Z5hmheir8epb3qTcq9rxdON+kukZnYH/+QyrdLRPC26HR2uBHnEZbaep8IGitQi9gx/7sFV18bWDcH5vLva4mrKuPMK2cTpjRsunjzMx1MB3RsByhWjUWLFoC5ATz4bYiYeRqSfextP7drUit4RclM/W+beDr3Cw1USFG26ica7plUo7ASwNDa3l/RqiFrYoOlvwZZx0hiEmhdRB1RGjp7UzHbFzWMFODgbMXdvbeFtUeFiG6r8bOcsLGdkwq5wXlPFLvD7vwtJUwoe3D3B/i9iLSfkXkrc2Z5aNeZTmWIVd7tOu9iDurfMEdc4RN4Pg4nl0JipiUUMK/CIJ6mIrJTgj3GBgaRW9WYcoQizBvXbj4WjcYXF+HK6BSB4dwyCcNAYY05bbgKNkjUb2PsaGmiWmDAB2fMRdka6lg+ADIjU8azDSarmyNww7nl/n5ukMMs37OG/pOpB+nuku+c3G4IOqjMwNqBPoKZ0YNzS55M+P4qdCt6FHm0oAOPxfamSVgy7ab3fWeTxDjD1OUMi3G1mqcJDTMg41XTW+5Q/Ro2A6FIfhUIRpAqDG+5R8w0bV/SBSqBY7Mve7Frb2N09x4WOqhl2ZQDOtsIkjUX834sCYEgRQLp+JK/mLnRNgeQ3M/7Tbbl8CgV8YSubDZ1+Y2Y2fXgscgKa8Oawxuls9/De0S4ql+sCkaMVKq6ygEBfcdx2evAsbe2tl6s78gSpyhxeBXHSedsICkcUUNahZ2rNFvO1PsPlhMpa1tWfsQIigMWsSRmrbshQziJeHaYuMrnF22PBY2P0wujd7X7PvZ4+Ha+PE2u1/BJFb8Zl8CGKTt7PMdANqy4cF3imq0bmIevYadEfpsIpM6fW4kMvNOjgUGE2sYuytrA9V4bWfCrZsbmhWoZlCuLs4fK7NSeg+6asM10HUax5eUskz8jJlwKKExM3UxmJlZZuclwsp0WLwyQ6TSMz4eduQRGPEkfHktmZdxyz4VpcugwDT6UpqNIOOm19quLi5HHZ+9RVC7cIjuDTs7GX8GnifUCsH6HLoUc9X8lyQpJgDqYqtHFolK7/ZlU5jy2dfLA7B2Rv7sVtTls9kEa2Lmb4KRmGjGVGanX3G2Jm0nu5XBgjnt3NoJZAMLcaxM9vPuGB4EFGF6Hm+C0hzrK6/wGpeQJddo+tneh9BJQk/RQx5Hbf2QE9Pe1+XHjfTf2O7WnxExD1grqsm6OYVqtR3TrLZylLRxl14vqqUBCWQfLw9gNfqzK0D0dfmEUMpLAnjRcQ1vW0GeSLp6SbhoTbXU1dUdpPIRnzIzQbGdUdHQDOcSUOQxOkzzgAlell8OVry3yWyGwkXIrvRJUCTB2FO7AA7wTvis3T80nv79rNjOjldMSYDhDORnMeG296dxHi0j96TVU47MX3ZMJv4CrUGbkf4BEYJOOEk7frJuW6ytV7lnP6PGCpgru0ZZnZR+aVaG18ww3AWeh7i1bHzHeSLlQspyW/u0TMElku2chIII/jO/+VBM/EiW3hXRyYdtmdldyq6+HwCcOfyndkbE7p+bi+MLaqon0/zmOrBWtI+Sjr6iqvuO2publwdwsesmyL5vN/B7RC0oeC4vnhcm6aOKrFe4ENKWzTgLNmjulo+VPjJFPfNqJyyFDEcArRNe5NKXtHgf+QKHJxIuJUwtvF8W3tvuMroCElJWkbIzKVL49OAXw5SorW/kz44/t7MX0OkluyB/9vl9uTc8q1NXT/o/dlSknTQ4ol9TQ3H5XtLeNI0n6rHuQNJY5Imck+DR5m8zz2do8+eTNTv+xk2OgervLR6O6HOKigrsJUz/vDUjxQ8ec3dhGbe8+zb5IIpHGqk14oT8CqQLpCK/aBiBqQan7TlLndmL+yqjKooYaroXx78SRFlkZze2sz0P61ek/Te/R74ORKf3LFpXQ8Og9Gz38gBsQ2C9BxsyaF3q6RGMnRcyOeO0+H49372kYcGSB4s7I50ULJ0ubxvHVDjJoZXYOwRF4ktlWvmZKTynB+MQFqPLenByIrw817xF/8fEGO2cP5vdXIptGOLdAtCXp+PXcgUB72CWfXC5nX1sdjxfQyJDs/5MGNQMLUUz5QfqklSFWTaz18m0LaBtdXiG2doiT/U5hQWNTXFWzw1NtDzTSSDZDrWYGEA5XUxFb7kXfNAb0W6x2Gt8ZblfIqcVCBv4Sb/Q594U3s+zhiI/OWbyRgTz6K/JOX2LtdAmhJVDfSV/9l7j6ZcTzpwXrR24PLE982cOihXocUWHp5/5/Hal2dQFbfSHK2xsDzrdpAmz6X2ksKk11BuTCOsxTTKD4+mVqZuaJfL1FeSYLXoR1S5JwOq4xMdBlRSWpPfh8hYZW+vDz5kt6JLbx9LNAoyWn5lfTo0KJ05k8gK6M0Nzu0BB4PDeuvnbdkagVx2f0Wx0kc8WSh9j9V3EpSL/0PTjk0O/lgkPFvhqQ422AkvVHYeR8BeSWagnEzIPW+ycXpVx5mf0JDKuYMxUuKTF+oenJyRPAY9BXuBZGe1qtG+452SQtjPTXDbw43BtREePh5xxmNIrvwxsjjBRv50cMgbVhoYVBN70Z4kD/ZetpqHwNQTEINKXKMj7z58p+KcwWw+mKscoF/iojD9b8AytjZ1Bw+B2hxZ0nBgJaag80rWkmVKCuWdPL9K0G03bzNgNY8Iodns44w7wBYz3YLo4JWzZ7YWohsmFU493xhQiygCxHACF96qCRtl0v1zn6+l2aF/yHgPa5ABn313UPCipzPVNdpYn7MyDSAiqWPUuGxsPwT2GgnV3mvuVy7TZAuzi3vkzkO3c8mbSj6B7+kOdsfkVlQ+cJ36taK9fgZ16Tqs/YuJ1rqQ5xy64pkJFCa7OM/RTulrIyEGUMoqknbGV0QdUOxZjDamh25FopwuMbI1wcY9u8/Zr858KvVawh68N4jOQexVNFH2QCp9bLs3Ajr1M4UNPvReYIuC0h+2i9ubDdL7AjXUtQB6bN7M8Ps83KzkZvvhCC1HQ7LYwdGdGoHtm98rHc5CDZWIkCxES42LrFYuZlpCAaX7CYaEVzxwS6e543YzOEH8I5bJtW2pSasIh0A52bLqsi9Ph8/s/ZabqtsbOULkCiUhcPiO2Y+lX3sfN4d/5kwzSA8EepJLJehb4oMKzs5wc6s8cl61xxii8F19j6TPmRFWtmuuSot0UOnqu8BrCXgsBse963VNSkTCzA/4OaSwsorgV0iKheMtCzGxrAGaJR2H6eEg7tAWuvevma/2fMu21a843T5QH5PVUfVOozjDEznmG4Mbq86qb89WMByw4AoN0/Dhe7k2dP+9vmm0eavN4pCOu+U9TNc7yXsiUnXGxQUzQuUGGYaoI0yNl8NkIQrRfoV7F0HVjexh/mAkrewhZBLE0v7OIGcD2RdoyP18Oq2z1nyoKW2Kq6w3eDOXM+BN6HeyYZHF+J8HnOwSezHz2Gq6hPaqLz84QzCkXyOWoJFTGHm4qE555RHCrKcq2IpgqQTLsBuvSInT8XvoNsxSbIu501TT+bAzc+pBwJpuaNhOqTiMEu6kQ3qG9RH277r4/ss/zL5cq3trUgQu1ZGdDG5U9TVrN1emFexQgpDJl2tdwjYdFoH0cd6c7yOgSIinjZ80jSpmtW2C8jEek3dncMwI0A9WlLQPQ42G5lR+u7uWqhuE4wZJ03yKKZDT16sI4S/VhwQAR5CNzztVGKNRCH/pWJcBMNBXfB5VN2XbQr0c58+M0V/J86+XEB5dkaDyQ/rmmRKBT4dIvDcO6MqxPi/YoEA8wWuPllDBtXAH5/D5cz2g6dXPtw4dBVitGUtvKqEHs8IWezmnTeczbWTve1+d1Tx548V6Q8lmD7mF/1+3dfzuuFtvMNGKSRB5gvuA4i5gR0MIY7X70V41CSGCnAlDA++ly0MvL53V5I91VbRZ9eAkBh7Wzw+V8u+lnO+gnSVe+eRhATNyjmS4YcBH5+WBYtpcc59o1OO8k+pSKAyVl8izR2DrEtcHgG86c+S7FM1Cr/7HJudhsdaSsDN6c3ZG/RAb/GT8xOclUfdCsm77SieRBZcuoYD0jcViTwlvgKLoGHM2Xw2H99fGOnYnftjMmdsf85BVE0DrbC/ZANXDvxser0iTwwUI7aDtj43k1JUzbYWyk3wvMXU0cGlkSD+1aFgNhMr62dROZ6RqGtLri3jHOHMjUGF9URez3Xn9ojvXf+wSXLcLrm3FBL7jq1OjlcocLGARzRZYDUwSaQUDcixLiaaeLDtBW1z+Tq1ryDG/Yzjb7i950hDRMH+oUCkHONQpRP6vPzBWULSrZXGyDEyJ2eSQuhU0SFUuLqUVTs3RHIV4WyHiytDWDDA6n6J/L+ENLDnfpFl0eMYPjtq8pGlt2YTBVZfvMTDLIuEUqDe+MdKhfrDvMkcWCzwanpleXuoDE1sfqLeD2b29MuJ1pf7a77Pa7U+7Xz2YffMO8Fe+Lnjv9VmmnhBeVoO/Gn6GRDrm8mNMFtVQ0OHttZ3YZ899+vndFU6mkbMISGsHzQTfI/ft3EjK7lMX9u2SWLF35QbFUjvkns+5h3aRpTOmySIfz5KkmRquZGjXCVELcgbieTpZA9A0Szs+P3XJmqt/PTHnd1M7kAjWPyz3gU4mfP497vY2cPNN89VQYaIfmsmwanbZ6BGzccwImxTGyQen3c2ik8bOJ1xjGxGL3PN7rdiy5qj+Oc7xTent1ENNoz8qr+C9amhhCiCh7SQUzNw1Z3xpuB8uwIAwniGR2exoPjX6mZboGmh8g9ZdGZ5zrt5ip/FVj2dm+3PbWzqBAebrV8XTAuEMp7R0RroHn3pWtISIBGrDLGU2bLRJ97Kw/u8ChYT4h9meOjyDCnk2OUE2Q+w+7yHNlVMRRWEDmMJ8sPDdAH3D5ZCfW0YV7NlV7M7PuHmIiHsqIxZlG/U2AL2weJEkINdaP5B5aS+JEqHfLDtTy+R3P/b8MCCRP5K2NCLe/aNGC2Hg5fzDCFcS5uB2ApklXrC5JP6Ivi9PxY2HbST/S1s52V0haT9RYhIxRMfYookcimD+fHv5Ytl9wUGHNfS6lIvZby2djDqqVak5Gxx5I8kU4bKyOwohL4ZHIuIohhbTcD+MZynaamTNzICjoTTZFdqZTAfJn/6ls7WhngLPmw5JYmPgN4qgWDxjxiOhEwCgHfC47BNMQ0P6M5Ky7sEGj5orE06Y5hXLuH/EGlmsVfnw28heOFpf/OVd/YxY0D36pj1a2ruqV0OWeXZtZfVJw392sXJn0dRapyDZzwOYTxvZsUwTRWQl/hnj58BPm0OSZ/9ifgcQfQli35nVzUW86eBByQn3c4iEiaom+um6XtgMe1s70MVwgx1kPfsOeaHOiLp/5L0fEif2JGQuSoUKhmBstps/y4F7UxJnUlZRlgxLm0AA2s7VW63CjzOOVnY2/Fc8HvPTEsrUVRFvwaEn0kVgo3hlEWVBvfF2qCTYiPvjS9/gKxaFmUUTVpuJx/egYljud4VwXkYaa7cMmAph4KsL5TelxRZAvsCSOltuTV8KgOGmJryc/xCjqcbC8JRb/lIcRlko0sHDiqIk6Jr1PAyQYKmV/3S5w4YMzO1lBdQ3Pe703h8I7dw+Oq+ACfnYF7PQdoOPvJ5xntjPkm9fTjD97/RwRY2tVDpRI96XJA15Pb9L2bR3aAZLpUV3DK3cpjL8wf7ZsTYnCDGDyUXJbANbDjanpYxkQUjJZtqmte7hY4SiiJt/tehZjGevzk2Rkcq2QO3oLaDqCNGBvKYN1P0t8Mr3Zg/dt3vxelZ9YuvrHgNrf2Kh69QW1ckRHdcLOzCzF9PqMSQCJeIHNEv8CIp37m5dlh2AQtdkaTYkiMVZnNl6YH8ZAOqPPrFeulnNRhuWjjDFbuxVBr1P0RhSCMf0mFjNEqMElMMqsNBtJFdWXBAfWbwqSPfPpRZO4fjOFHL2TBZ959msGGZJ4CwPpBKP//iNA7TLfx3O6H6BR0Tc5pRhh6AVj+NQYKfGHXEikyvzMEugLNdIMojbbbva7q1665wIYJPd8v3uSO+NMrDcKh4J5X1n9NW2qcYYqWpaA6VqfLkWoSTNTGH5I3ktrUK7Pym2EnWShRhBMRzS2Jg6ID2+S1Wbj/mZ/yRwTSVilHi+Fgafj9usV094fb4Wxs+8DnMmk6/QwONmgmO3RCSfcX9/cDCxoIYIzN3b2sTnuLudp58vt2f4oiabT5BGjE22mL5gbtu+jjN8+EHHBQRh5ThaN8NxzwLLAP03rJf2LCDt4XnNuNIz62qzGCBCFU5wSxCPZcT75eiJzft2cpNqtfvCG5OPVdjXs7CWj48LNi2/f2tifrdab4353KlJpAAPQ23FGQ3j6q4mpoN4um8vamyN36Mf3cX/Rtr7gKzb9T/w6aFpjkhMX4E1GqYwkAHU33D7G0RsXhmEQsuzMZAevUA40FoSTwuhY9Kx3IkkgpzWc5KTVyeSNLzuz2LJXH7C/rzoys8QF0RlnzfO0b+QBYlJnFN5bP7Kz3Piz42G/vybtjPbOU1yGbrudBBK0mWWlr2+GzHHhA2RH0r+2m4P2Zz+bM7QHJFlAbgyHlW9AHMm1LDjmOWPiRpNWwsbOqXpDIAZ2xCFEWB0xiAJaSHmeN2jWCzPESc0inowXdjgqNf/rb9mCEzd1PkTHKbvV+WZxh53NMbsnN+H+J/nO4pfHje3sc705zPkz3g/XFMwNSJetzCBXXzPh1qIpYWzS2Fm20hnnuflHvhHhsfcLQjZ4l59rIa2prnpnIUnmy/Aw8utcqHFfe7jyqf9jD1cooQQhRRpr8mKWjagGukpc8+cJz9SoqPnRbPpqDEt3U1geqNg/YaXTgOsOY45vD9Y9w1J5ydQy91Yx7+IKa9Ypf2pnrwIK8nbw03bdXNpQs3b2uT7ur2F8NmGH9Tca45uPxjmKjAeVHhC9ZJ0E/zparerR/7VE1tubmknqByJQLAkL2H94h8H+RpLYJvfDKUuwtd22TS942hQzi+awjrWvTNnH3YzE0iJZ5Jr+bNshP10p31w/IaFIX8KF6+Oiim31ZVyJjs/O9TyHC/1PYMXTpIme275z/mzpOr6yAdr6+7gL1euoDjpyUoVYh75r1bQY4L3fc1AZ2QMH6V0EpLe3XfI6xymcsYZJK9XuKax+tGOiGyNqqTYGrg8+BYa2sB/idmbwaXN2Q8YlZ1iwouejyZuBh5XNyiw4FAiOiko8XDHXoWpdXGk+INv+0WDdssTA2NnHVid753oerBH/23bQokuNQLe+c1ljtfRIjyY++9h+b/bnKgh/gHhvLZd8SNvfTvFkwSZJj4fGd4WXubDERquCMoAkeA2XLLgW7OP/pV8x4ylR81f4g67tM3GAlnqDo3/BLJEB0+SkyqGtJOuNqCjcul7Hq6YuCfbTqYclj6FHKfouplJNSwz0GhdaN7/eka7+Saj/dDPoL9zi46me8Z9xasTD/AbsGb0B4l1mcXmiWB1uVxuf6Sjxcq8Cp4oeoxm74BiRMBLsZNKMd+NGAZNBMJDOi8Pg4HuBI1SEaAJXjJmEC3uSME03/OZcqBtnissgic1eQyc7x7TM406n4AupsrLjoQf6suxIL74ta9aTd1rLky9S2gtVIKBDi+tuv8GS8Q6gdpmdvWGNxs4+t+vN8dqkLF6EI7Jc+SFQnqC1KZIwAQnyN9nZazJHs1lOR714765FGVwOFASiX7CXd3qWEyfSkuAlhjTqakoo5X2SGN97+hS3FwI7I/Y7BgtLD0JhxErmKvHRsXn+0KSIfgNrSsOmP0J2RtVoa6PENFWxFtAMAImnPPUDRqGg0gvn6ULjtG8Aan9/G3jd/Fx962QvTzHcyRClYFN2vjAyWFDwP33XnFjiddG0EzYn8gTy0FtgZ0451z+kxQUcweJdUAds6joWWxk3ErIDCrWu9SerCZ2x1V8RLKPp2YbedxlCQ18em+NJwC5dsinjuQV8UNsZMTsHLysSa5OPJCjvwfuVBN2iI9Ynb0Qq/1MAWvdh7Qz+bJq7MFjFS+uEIbA2/4w0vACCqO+7d9qb2tbHQu3Ezv7tGSQ70w5AWxmpjsdh5ljkQqm2H7qSKC27yLrpxtEQbhuupwgTIh5Rz/O7Icv4V618+8MPcBOpc5bylK8oLLnr0JueKuYD7hcKmA//pZ31KxegHU/Tgpcg7Iz0ZCqFkE+eWdHSedHzs5jQwYqifOj47HpLqqX/cCO8M89wg353wuTNwZjR/kKllgQete2EME5Ddqc6HRHGELaEwx2/ZjoG4cuuREfLwugdmXbS/3CWAi2JV018RLBOxUIB1rAjePM/MG7/+6a25h6vtsdTohTPVFNGTMzbZikruiq/72jhXE6E5BoCeu0uFvcDZDCJNvMRc6fRYi8dlzhXoOyYA2WmneftKLrxqeSxphKCCEWwAPsoXRXeUS4kZqejtNTLMkZD4n5VSPeSeUCf8XAS6Y8PLBfKL3VoR1HnZypovsmE/LubtOiv1fb7OnMg/hj6GJuYWgP9px9j7La0ffTlfY716ND2t0k/ICzRKWlfkYTPsNKucX4fUwsQ2Mz65Afl/TS/rRjw2HUjSZRg3LabtgWmrTJzpYBGe7uVjqhlrCi+6o8H4+VidGesCuyDfjMqH/En2nEKKPTKTDjv2V5EoNVbua1fA2yI2X882TbGl+gI7TJjGUYCM5qKNlE/FZ+HcUnSafeNYdvLH5+jawhsdrcIryFHXj/uQ7et13Y0Y1DSYgnHiCsxhecXT3V8nN9uTUmTawTYaE2ZgWnFbb9YUIW1hTPk/UUsG8wH2fZh7vD04vtAMw8wyYSjhryBL3ZGJTYO46jBpBIFQ27VzPdJ+6HOT3BoP2cOjbYfFdcO1pesNjP+zDLSB3SE5tntCfyFWXFe/NF2sn30RRhw2mwB7XOr7SyKz6QZ8WegK4ys9+HNZotpgSWVwp5EeugvX0+3irBnhEFr+S5zkYpbtfJhVR97Hd6xnUUISJ6N7tM6OFL6btX9oRx5lEf8/jB1EtZj51U7U62hbZC2hynn2jyz6QGNpJ+OX1/L1833ERmvv3Ac7SwRn/nZUzvWnt1TqKiKSLBDuB2lg4GCxx6yr+XxvBlJJzbke+TPxkADlmRkUOKjnHCGUjX8iawXPCCIn5uOOJFKgCb1f4eKKxuDL1BBY4Q96hfTEStjRjI2aRepudkVs7zSPzxWW/t9y4nBuGBTws2sqsCS+z5Lp6IG7bp36+3+T+IzfgBe32vrzz5Xx/PUA3knaJ6txCck9aVxa6DHfT9fKL1ZOO2EzRbQdCZwuIfx2fhotf1c+Z8ahyHZCRU0kk84PAJqmDrk0s9EXpIsT12XAKT2HVT7tPnltfNPgnFQ5GgmHP4JbQr7LfO/BoDAjXSnJsBUDpR5MlbTW+VZxRiIOJXNXbDHYwIDMx2oxB3XDq25nb63x+Xx2RsObYGJ0eZio9XmHofg4RKh5jo9ajDFStCGNPfLnnKLxe3NsYAGTO15Jt/0mofxUSoWnAra/EkJAPeFfugHsrNzUUCDBbpWQGeQllqBiembmYtXNjBN0yy3qo9vt/8PqnzQoThOA1ZPYRJlA+unB6V1pTma6qFlPJs5AesuA8SBgQj2sV6n1M/+7XzdrN6wM+9XXr2+1CStnX19HO9JOK37g4jNE3sXrdXhQRJX3y7UTVs67YStHe1sJukV82b28ME8zo+4VpmICSjwe6RrUjXF+XS6Xk4FxG2R63Ullv28yW80SIpKhofoTpG9TcUBQuJGnj8lXm6HyqB4i4EoXLB7oK7aj5xbeHCwVI92FmJ23X6CQ2GSXd8zUjNHds3tfDtfvj8O7/gzOpDJy8nPLssL7Lr5tdrcEnYWEACMT1DQjnNklfrq6Wzz8v1e2+kxItDAYDppSpAqQTurKfVw2a+/jUc6LbFp0yurvK61md3i8aq2gvyQtrYbWKHRFB1xqpNHV6rASYnph7SHH3rOFJ1Nwo4MfgM4qrY1yimYUIHeDxf2YIqZO7/ReucSS0tUFzo0nQ9VhfbO59336vCvzO5zKLykTcbbYfRnt2RbNvEPEfKtOrABFaWK0zf1sl5r1Y3bp7Wzz83VB40IjmIoYIkQsGF2mWrM8qamjUN97/WaqcP9uYy4x7sQIaqGAeln6iIaXI49AjWDhFPsh+UIPeAyCEqyFEBKxaSZGN3C4k8krQY/lvG+pTcF5CaCps7G6myoAPiLOm2R33drvV7NnO703J6/GxWeQiHvuc1OT+oQvFi41E4nFJz96WWiObMYyiIyR7PZQm32peMzz1G2BhKLsfFee4ZxRTDLqH5ZkUDYuLzT/RwPz6jSSwLWUHSPoY0mz5/qFKiqwMrJZpaSb53ArZlezfUEwjNwX6P/I53c3opkCVtmtorYyqUPGZ9q27f+74xjzcCitY/omeMBVPcEIGTOb6fjZ7a+/6jwNT33yM6WRWjWzj63+2D9XhjfRbGxHO3sHfimDRKzTMdn3g45HeNDUX6lXC8HZCeKG5Nev4Jnikxzj92CvdWSEP86hCyKe/Xq9Nomr1pK/GZQEZPFmAhdTIDoSH36FIeR4nTS2KQwSagNLrkVhoAuM78U0M8Y6jnkDoP2y7GwCJV7Ww9xibLGHYRBX6df7By7X1tatb3YO7y+BBE40S3N7sP1WGL1hr667Tg+eye72Tk7W+3qoN6OxdL0KDmg5ypBO3BhWAoZjJYS6NaxaLcU+4wMtiBsGnSSr7PJ8GySeXRZqhme+ORGtzcK5aSp1U/2McISEjvi/pbeskfiQ2T7ShKPalc2kbKIYBN1w8gY7YSgAzo0ywG1v+P4gu083uHg4lMKFK0YI1zb+BbvNnDbTZaNQQUtI3M028nZ2ecxyEbEQNqsfET8C63J3w2HRpSLKZYD4NeY730ErYJOvwbTefgMqMFo5EU29ZzHzP6iB2Txks+wyjL77dRbgiRa0HLN7G+EP0i5K9y71EYUq3wLQ5Tsrlqrb8mVGun/KdBxtLPQnz1S0HubWY6oBYo4FBEIACasXbTh2Huj7eQ1BPTC6QdoNIfkbiS5KZ7bEBZrORlceNZrgmhjg1QyXvNmDOF57MD4/ICP3Bssjsopz1mQ41clt6Ay+zvhp8kIzXJO4ij+d43uJ3VqGSFX368Q3smyy2I7e8+fLfq0s7Pt/nWfVRjmaqHMgBCera7UixF1a/qyOV+NVN0STUS33UY7W10C9PjoLdBMHRSsbbBzwDER9XwxB+SwhP5ByWJSj57dxt+ZvkUMC3Gnlc2f+sExXkQlkuJnm80DzMaTDvx3Xxc3w0PiFYAfpqVFswyA6hL3aIdJlP3xvQGBv1w3t5dwpUs/ajSzxYjtnkfF0HMqS4iQlYAEbQyd2eKpOmzFaGdZurwiTcYJFOLgxirtYjq32XtN9VaAe8qquZ+Wx8MtDwtEGA24E0Tggx9YWKJZHq6aGqbBdLx1BzPvTHxWQFXl59PN+P1ISNDEo0QRRzW5ob6ddm8OovyI2uD55lzJ6uTjLQ2+bFKDUwRoaAVRjyPgRE2RC+l5XtwuzszesrPGs7PVKeVuWF6H6FS6vjN4CjrQuO0ZDM2YBIDoLrS3rYYhP1+WZ8KS6HI9WxY8OljWdYNpkBF3QS1Ww+E1FZCk/2EtusW//YCdeTBIP+Brh/x2q2zRMnSU0iCkAP1lQyvzMxaZr91/Cah1rmR7CgF8PG1IQ2kj5EsSJVTP5WsgHFpuS5doC97Onpll7xxE5dlZluzDCYsPko6oxzTWo4k0nVO2HA2PLzM3mraOatCewOtsTXAWvIvxz+vlXvWth4BTyuikl4PfqKdGkjQWNjeF4P8Zr6pJ+8sszYFoY7fdan9qc9rQri0OUrojbofmpG/M1+HHEulPt2UOxWElPi6eubO0k2I1ISIXlzSx21W0XhgWckUMUFjP0JO+n3bHlbOWJZqIbut9O1ufE8+d48lwVXjZEU9pfIf6qqa5xS5iqBcKHCra7+a5C6f1P7VbCok2gDQbeYU2n5tr4yFovaG6CUHvlDfNHG9iFZJhVW0Gg5sJM8wn1ERNSs6O6EyEQvVdu+23X5/HvwFuLyvUjna288ydhjc6klWCldVNDQANwpLSIGYYKUWD3fplrJs6Bfge3dlCsm3elG9n2b4y+EBXNhF2yor/ZDvjmCvqComuqgdFiAxXkzfd6Zaaynlu3SVSsdv5dr/fz/eigmJNWd/uV9ANupkrvdxsd8WYAT+VmF1+vjJqv8+AazL/K6MrNF95gisI/61Xm/vh+/Pzb/zZwljOLVkflyAuMqULWh/1gaKnrFcQ5Uktk0YJxmuRC+gM6HQ98CA6L8PvHGtoZ5ui59xKDpB0orYRA8SpmTbaHuphGLf0dyV7Ijf2omPfMjrkK+M5DvnpsrscNt+b435/2O8uu+PmcCkq58+QO38ezj/hMJqfE5Ct1+sWSsm5aky29Keev61vH/roH/vfsbNUUei1rTk7W93TJ0tL6ECbLY26X6AZjRbl+UoHZ5zVmO2d9iYDg9yXV6eq1FG2EH1TNCWxaLRmGYz5PHoMkPfRGuT6OdMfKnUU6TUcWp3z7w7H7/V2vV6vtt/Hzff34eqpKHDj9Ts1CfZym9f8HTxOcZPfzKybvqvzP7LEG46/19X3y3H7cfyVAYFJw23Z19y6uX3CW0TpjnSRyfgyS1iprrnt9sfNlkmuIHE4NzuV3mBn+ELBtra7AenaoqpqdMXSnSEaeaInwA/GRBTde19UZd7k3gBCW+X302V/1P7sqBeWj/U3MXyMO2M7+/qe8Wik4sXXRIyhmJvbHOvIwfMhfWJT5ZSMA4Mh7EAm0jrcpqHlFpZXA51QqDmsPw6/E5/9rOhRLbIz8wOG/zd4FeF0c9p/r1eE1j7kFJ8+UdtNbLAz82ezQSkPQgJAIupoqnqinSGYVAw8ZT7zfvq607ywXv89oEaPf2PNb8qyPp8ul93uevdJx+3UYQwnt6eOBhAjsw3dN9WDjSgyJeKm0ueuB8H9Pavz0Rx0DoZLQ9timxFuLQaLj5+eta+Yma0srsePP2LcXlgTLF2aN38UFsKHmsE4tc9YCh0kVcVu84nI7GOfu0byW700z870V/PrBaqzeaPNLK/LWTsz5HU6QamGvjX9n3ANYuCN+ZEBolp17Q26yBAVKIZG27ffMLMN/u0lyUFI4+tE7mLwiTS8r5PyztSwdE7MR+UWg3HWKT4tgxxjukJi/MimQsbadr2zm/RDHmSHyhI3CM4fJCs6/A3j9kI761z0/WL1pinWTjklARraBBogP++2X3HC+p5oapeF9bb+fPjenwq9ejZJHWvaCJZKQ+nUJ2B8qvK47pS9y+bfPbXH6rFq4tO5m890ZfB7tsG/2t+TfAxGctRVt8i6+rqpaF5BtsSQx5OJZmlUs+M0rjrIO9anZvkc/VBvdqGQHhaSiVENrBLPDymibv/CzhZOYz06i2V9tXrTRIXkTgGBAqo8H7r6djrx3MkhTFffsrMqi+u6p/V6dy6KhLyw2wjDxQFRy0OPGMAchhERM9QoULjLr+0RK/F4nKq38ZV3msFVs125j+Opmj+jSDdeWSYPwZOYrNli14TeyT6ld0YHIGmUNOtM6Y7o2Z5fUekpIBDPXjcCNGV5gz97HRkt30Tir6fbYEsRS7NeglAATVAVt+J21ukamgCfEWvLe3bWTOzskW82u1MBAsOZB1iRpzPRDxMYUwvMTT4JA4Z02ENq9tUe0TKxZjwl67Nduc/va0RC6BfoR4pu+l/pk8IJllDxmhNPfm7cO2KBMistox7P23vzZgRmH4sjguUUxdhZkD33MXAtVFmc9x/Z6rbkp5dtKTt7anHOn4XVYlczHybKr7xUdRg5uZ8v+8PhuPpYx85wEXbL/ViT6B90u+33VQdpET2eA8eMCyRuozDshsq/2IrAkMRRQbNFKCg3HnF8C1h2PLYeODSrofG53UXzMd6DJImblOrGoAWkLmZw9V9LBcTDmH2FNCiDd6agjYrm3FLj4WSSV+bgUofNPSOmuENjDmqE64Jr77xbZas3IM6vvFTq/affGaydhbzf5skcmmKqYSeIb6TtquJ83R0O39vv6YOSHt6Y21BcmTSb2k223d3zKqZhNIc2rlVYVYwqvaX/e5B58XwKSr6ka4+uBZiE3Z60rQ5dJCMSrk+1Z2czx260Og0pQ8uRouDREveZxMUIziqmbcCEvF43KYI08BjYGbOZcLrgms4SjDR2XMKBOsbpG4ngBgi09S/6M29bdqM72yraJNhp1aCXnkTmSCy+PUa29pv1Z4LJWZaz8jmpI4XbmC7b5SrbnlBACz9M7iuclG+dOiFN/QgG3JpOaItKMjZ9ve/3m//cYEiyswGTmS0IfI+ZYP76XMf+zD9Zd2gPs4Qpw0Iso0VFMBMyPQ+BG42rZIQaJl1EU4RjMJlJqc34ivssBf3h4+eVTlR9vhy+VzrI/CPG7UVb+zQPmOTVvElWgi9v180q+0xM0PXVImViu8FtJIJUbX6ra1FHnk6Gyq/Sg01IHn5SraE9oburwzJi3ZF9dT+FGqNCefO7+Ec/hO7NNPhBppQKK2Y2QSWgobfVBTt5xoTKnSGLCTBtJm+w8B82oswclzK8CWHQO5Zp1ai3Z+lzRw8q+7o4HVAR+HyrR/PLmzDw1yxGJz2FQD8Qh5fNeb/+TA1q6ojgHTsTddKf0XDp5+FehREUy7OOv+QRdFMpFihEcy5CCQPZoX+U+fl8D0QSGDdhE1RFrsE3Ymdnx/caHA+nefIYy4+Ci7lkzQP6/H7ywH8Sv58rUWZmTzwQYJ8d92GXVzMTJbk0SroFsYnz2/q5q5rbFbNBq9PCNeZHBf9X+zR29nX1rz+mt4ayTQqemg2oJjTOvxMRf1vl5RuJgKw/s1WqsEuSPIc81DXv/IYmOknjAyJJcqQ1TXeuR+lTYAVMaNDczucmeJ4ify2iVmNraKK3h3M0iedCITeKPk2xRYAeMj0p8TBRl3zI6QEwH0cb2JkkfLhSvqaeb289iZFysVAYhLE7IFRIuvK2+15/bZYyub5lZws/rFbWzvyb2VY63SnyekiRDZAH12ZWXI961UzEx6Jv7s07dtZ8fKZpEi5saL4NtmXpXXBtO55FAw+kbcr6EYJpCsUPO7ildN51zSd2Ft7o4Lp5dlZHERRQF9JVRB9zpRwx/acRqxBs1lHzCBAYaaj+MvMdQL7HacHJL0BKjwjg4zfIsDFMCAnO74/N0kFhMfnj37fW5gGBP+sakMzc8wTlPuH0h7LK72dMau4Th6nt7Fy80XhSxWp1SV9DXtL9GXU8txYaLekq92MZAXl9y9wBgiknJOvslB2Gapvb/dx4ByYeozgm71CG5TT5ae3M1mmFw/USVxUwnmXFfYekZGC0zgnyVyaSp/DQlvztL7aj/HzmjurxcCP43q4N+x4PdKYoqfAusJ3FHeNB2/M7dvOmjb36uLJ25sNpVQces3MR1sBNhIpEsyoxBrlbf22n2FdIxBTX+xtg9Pa+Ws9cA2o1fJ3H3rfJvnxjofqYK08qyew72C8NEjCHCjByDa545bs/SuNcTxbr7hAUbo2dfWHdNB/qx7ljQUIYPCvA8LgprMQDZjDHqA2lqMc0FnBHqo6xsJ+l90SHKkYHitCAjN+/JhYW2tf57XYvIPH8cV4aM//Aj736ijR29uXfaNnrVTFvKJx2t5Rbh7gV4KbLAdP+TIkE4EIW1wRp3+zW3r83N9v4DTculK5OZfjORIXOlQnIz0h7xJY5hbnbB8yP+LwaUrWBbCXFd0GoYGnvD246JmTIQrG/InUCxdWK+Ayc+XTOBgkczMR7ozN1hf4Rim7XzXiPgmDOvtQ2SV/4eC2HlFID1qVbfj986XzzreL5sjdcNvJqf4ZD5cNnLUIDuKN7RAICHETowKgjXCOxuOol6Hr8/Jo032l2sc/fWzdv+0vNYtCTk+KjWxfROzFcRgbDIvYvF/zYO9eWgQQ85aKBG4jtzFydT48cbjIz2nY0l8LTCi57DSld2q7yElkLH/MelwQiXGUJViAOCdqhGkbFKQDoPTeL2LkxWTh49vOiaW7HLx2CJ9eYdMCSejH1soXOvbQzQ7i99esKcO0mAlKUeeqz6kbFesyogR/0++tjYk2U4bU6C3zDzmRzvw+suTt5z6zqp0n3SwYn6IGxEkNM1jREV3uafII6hn4tVbC4q3fNDADt43h7cj7Uwgcjd6scraSpeAkSUqFZvACLKcI/hFQTpJnsssnj9LBjnMqfs1FGJtseTa9ty/C7gGKzzsFL9TUtXT3Z5tiWp68sXWMNAdrWh1u0IQeUtjPwt0KxvjV8qmVenPWxR5p03M4GpGV4p34m9f4VMwBPLM2UkfdB1eXhrTOm/i0cFuvJmcvy7vlZ4cSq3Cuslu4dg3kKV/tUWu1X8SWLBY/MyC2XT1vWwOi6wE8ygbyH5GHVzzDXHTI00MPCsbSFMf+448k6kJ4Pyh6ITn9yKnR+7t/hovjtzdjZKpp2IhZLw6NPLHcdcWhwTKAvanEDKX2kSYcqAj3A+hvvHENLuBey0NjODJwkaNRHEcJjrqYw2VR1K8YDEyJu9whmd/depHXz82u7S6DzZDAJrjqmnOSqFY804/+BPapEYTbQL/YfFZtKhrP1AnyOVKjx2dxUknA8PrAe4nyGLF7pRTQ/7zbbrz8aeFqYNiTsjL9s6s9COGolV+yRKHlCDjm0M5YZYJnU92p9cCsK6d8EBWTWza9pDzh0RC9/j6+672flZP5DkBicnzR+Gzu7TNoBMiQAZ/QbqcUaAQBhhBcAeyvLWG8s+FkrZOuR4eLqZ3xEfluNjPj5WoXWG5QTGTckMGnY3HffH9rO/kvlHWNn65nZseQ5aRfXnHe740dIdkyrRGtoTN46CEDzFLuAyDNltryXqLb7P50EdUwdX1CHlTF1La2btITZV8AA+PX1ub5MXEGQQZCB0skLFnB1uGlhgG8OdTgvZ0g0j5a1AB/P6ONT2eGUhII7J0oJWo9kQS8+zQ142q/D/4N1czPHmp5+ta/vu8txtQ6pHYgAkUbZX0j9TnfIwr/TCTNrZ2n1SK9dHBaxqWMW9XSgfBryrrfRz0Emm6Bc7lWmu/xan7xbZMRLgoIIS0vwHAqF6sFqjnqHKwBI022V0U+3ZhiW0IkEDMo4amm9L9sjiJ86r0nL7fsxJEDKeT6Q0uvCYGbBvXu/wmaIQ2doi+fyWwU95ONqG4RNikYIOop83zM0RjKQNwi/5yjfj0ufRXMDscb4BBjUKut6f/WCqQQRGskDhwTcZhAlycUQ/qyZqXsEvmVEvPIIoqnm4b3el5V7EEzZzE3RPvqqqjKlWKJsIgFrpLunh0FBLu3eAgB1sFYXNxCHZvvfs7P3P3x4amd2C24/1oa6OO03nwGkSVK+MEBTpEapbekRUOERVJfUQg4fczf2d1w6E24XFxnqhAKKUY7SiA964tsglEe/WkV2dl1qZ87SvC1g8mGuKBuMqU5np2Ft1U50mNfaUtvZWBMMdj5RrHdvWC/Z2xEc2dUNBBF2319ff0SwsWwz/uwpNkkQtMYxxSPeyG8XsLb47U3yZmxmoEfh4Yu5cMRUmJjKhwMYahf1YfXL0Wa9EVv4obR3dB2G6kY7E+Tw/KAfINiY/+Vs7WzBz0/OcyrUIwx5uCK96/gLwTyLfmozP2cR7qgfE5KkcQe9bQOUZhSmwzBhU4DK6Wvz/sDT++vj3Gbs7PTsMyaFIq2FXilouV4uRNy49j9FFV3MrjV5w4pJivRAmOjTh7Jw+ZcklQAXI5ElRj5EzWJHA5gg8Z1hC3jYUkcUxICo9dZ42ZuUXd/5SSP1K0NPwbRdX5t32rXj/lIPGUpGrS9z5kMSRwcI/5v5X5PmCLlMG/t9twce48Nl5/NA/bjM7zrI2X68trPfM6vJZiKQZ5he48gI5Qy3A7Lj457IgbZhXI1mdZPnBeRrWJOc2gg070EMtnwvOxSUStJUqsqaLLOuYG99/Jw65tqpv0W/x2u9BI5Jv4O5kNAQVXUL5Nc5NQtOYCI3wXa2OhZvzdebPdBDFr8HsFLbGhWA+L2RVbkdQn0nYZIHy0jqnqIJcylLhipbktNb15wvOpheYGd/uKXtjHuEtlxmR2colQL24XbZE+Q8W0c+Y4CV3QoA8fMc1kMmVJckcI+x8Y5MDq/gLf0ZbWSgJq4rAzINN0cDGGL06FJj/scjSR6cM+hBqw8Ad+jS5FCc7iMKnEit+2AAhGlR/e+YPv4m7q8u2dBNLdMtRU+iSaSnyrGiZ8ErDzY2i4myxY1J6mT54ehv+pNoRHban/0zkUuSHGfZZgQEojoonwzP10yKYTrbvF3Zn8VoWh12AodyPp/vRZ4zdQH+S81cbXIYCMdGrxb5rSga/C+kCMuYGg+bYxQNnwNCqoIXmbwCQx9QCeVivDb2qqcQn2Jry7guuuZ093RQJMsPjjvlrDdYudnOPr7P75EY8/5aHQ08bfMy18ZstTGLPy59RQNhmmZugm72Z6iycfn++AWCjZ8vrNeUnVmUQYsq3xRTKzF4SnIU28l1BEsiwGt3CL/l2ui02eF/tEkV4LDVmw7fivGlorgXGAhO6oS5fDMQwWIjwzpr5tC5PYj4txXgYkCrcYxheqYMBNL8PuKCtH12gWiUorm4cECkoDrt1/Zq84B3LrS0EwJPNoIdTOrF/J8s3h/1GLzwgPrBXu4pkgcI6FJzv25W30sH0v+isGEoJIJD8NYO0Y3k1rxhGlI7YpY9+UjlYWqAU2NPhiVU29n5ftbmVtAaeQeV7fkO4UssrU0NXzZDo2FpZj7C6VIIonQ8nUTildJ0ErRTw2ATAPOUu5oSAT6A8Lu5Fz78TIRWRcSoUd86Jzv7/B7rGjOJXlpUdr5u718uqlAn3simO5ThMo84j1kfsGuKB7mI7O0OZpbf7jrh3P7NAOey7Ta1M+lP+bZ8Kyy9riBUkPZYO1o3k3b2ICBXSQWOgjwa7Ez7uKbtazK7+93Jq2LOcb6oayVgA9gSejQ0pk7EOMqIjeEOcDcQh0iphmdEEklDF4yVEtlQAK9RPOXt3aSc+vgfB0tq6/OouABpzDmWktBFKJEk+F+qLGiT8f5timGIN6gCgKq4IEqNgS4LHLXnKfRFv10vh/Xn6gWgdjFm8a2Pmc3Y2T2oI/mPg7QcSyMRT6tTmOsGdY3VfF1JGulxitEK2Na90msYCOD1clo0FQiHX60rls5oG4m1DFwIM6KVUTlTYPpnCGIvsgQ4usgd+GN0ivGCQZhYES7Jo0LyLKQ1lRntKQdTRojoHmaj5ijyF2pSEIMyZ6acOAXzWY1Y3vHzGJwDRxwFl0b2Sg1+/gFJlMt+s/3azlB2/k82a2ejCwsGM9xfKqAyaPMrcbivX9UvsayhpgHnBqoeVZEPA35hvv41bpaJexWFsD3XIUlOYKp3pvQFH5gYwHgAoCaGLiJ+JHBYOK9LY7zeZwaCtX8eUt2IdqAzqfSpDMYlu5i8nQACnm6YrAmG7AUq1xmNPXesTtexOKQ5AQK2cBpgJTnZr9LbLTNxMK2Idu1lc74c15/r83+o8GQqkbdkAu6FAyKA7LQ1Jht0vrm0fgknSGoDFEwsxg05fxal5KJHPZ2YPiD8HL0Jv9TaujJFbyBrrnXOWwaBi21be6/opScYFCY7S1PvU74KPZielIGNPfPTqIz+8eK1hSkRxkYTYJMZdQ46O8CuzUmHI/xg4+yGwDvTNeWiB+pzrn0AlOpQF5fDcbv5Sdb8W5upRCYhcAlJcP34UGBTFfvPJf7sHzfrzybtTTkQsYBIQRwFY3ao6VDqLKOn8Ketb+dwfFkS3jnYK3yU/5HO2FmyIkBdDu0t6KYaGzH1Yks/RhOki4yNe1Lut1ETybD/lqRBoIGIsSBhAc2QEaoTnKoipg9EFW+o8st+fzwsHXhaGGW+tbGdJfySEQ17+DKjXImmKbXmgjrt9ieU529sFq9xnV5QT1hrsrnX1aCd2KAf6l6qsrg1Q+TPwjyXY2nfzpge7iMFpzWXH6kD/9dS0QruSPAAoGQdw2kvM2V9vnSK9rQZMGSQNWhqHQCWhm7eaUgpj2XI2xkzeI8oApSAQO26PxwnUxZLtjdFqeY2js82031JjnxkiqkSIzVXjDZs/lgzyCoLvJmRj7erq5paRzhQRtXrZhWWNbourqfY9c5uXFf5TNqZqctbA1POuQjLgCaYvAwllm4gljb320mdlACT8RCZJME5dOwIm7fEG3FZWrWeDSqd+hfX42a1vfzobv28B+Bv3EE8mHPwBxBbHtUJQFyWfawDFFg7tMNf29lnVKZ9dc6RihdhMBjhoAO0MgT9tF3YUBUkgx1UGLiu8rVLhAd0+RFx9obruHeXSgZuBmOkevGqht4t0lJFFdxgCM9uGXU5uom40/xGfSwErTrhdAGBhIzIFQMCqdP4X21sZww/Ex23csymr/uAFqDDDRNcA3+hVagTGB03/bGd9V+JdkC4WQwDb6BX8SvkboZKfyxsAwnZDSE9FLHChrB/U7+bk0hV4PqwRAViTo8OIT6AQK7QIhRVmMcPmyQrMqgMhcLZ2GCykRCuYKHKytcZ7pqGUFwfv2pnb7o5trOLPdJIxaajmU3FfkwQUQXVEyow7H3E9dPf39RXol0RbECellY7zjSPR79AlAc8hqT0c+2r1oPhJKQ7E1A4l61/CTjf/QzDQ092Dqkm08+SgE5aNvjBAZujlyGlVsuRw+urkXsJv5w9Ho+FiTktNR2KOSTuAVpxb2GqmvwEO3s1WBdHeyJ+IfxJ89ayI+T4bA4W1NLgpqM+6HpUirQ7r4nJUeepfwzRNHnA1xM766oSUHF4BK5eeoEPgb0GSGWiCNIFauKAy/UhjTuBpIOYne3MY3ZVFHo5dgIG1inmWeOWD3NDGU5PV2Inbm/+8wFhqVtTsv6CGhsJceqcJU94imkTppYOeSRoBwIDWAZ0gn1522+zxYp1U22D1N8/6QeEefu4B4WcunTVGAN0lqo2fae/zjcl+7Ov1JiuCRUJM0j2P+UGxPQjRiDZ7ZT14C3zOpLr2iBMILK0cO3jusq28HbY8oeU9IYwKQ9nzL4ifBlXNbCIc20IhKTK/CrcYF3kXJRw6QCDrmyAR0CULH1JTGSHaEGyQqUReWZgQAewaVWFrqtvwFIxY2eJHPDJJ35oZ1zX8MxFECyLJ31B2lgUeTxcLlR13xFB31/bmVk3v8ILxPUq/puB38qM93KF3H3QmzuBPlAVxGet6tqAeAt3y0/UHtafOUCNDmBBckyzVN5gK79neJglERbRD8OJMUK3teUS8n0SGPIqTEqUGZHAaUjEiRH+zP2Mq1eYUeSeVhiGOwhWXJ7k0a1OOA8fX5uX/sxyTz77yOSPRRsjrDxORBCzlWgUaSfQl9B2aIZ2ModUX8nO/rpOm7QzKI27chUPtaG7xWOxATWLn9RhAfXbTrL1ucYeD1uACCJUzgPWtqyhLVHblv0E2dm4PyqgMsTdVEpx0+z8nbMqdCcGSj+jmjFzioKXmbtfMktckLF0Tk0Osmj8APRtzUEJnx4GB00Eg7vNV/a9YN18aWc/3BhJOIbzZiykaupSkWCRvioBuQUvF+WZ8Wd/nG+a+OwzsrPWlCuYhhN+wNgHYcvt8hNp7upILtThQXvTf34AZGv7RL65ngOiTsTYLVXptNblOZiWwOy9l11SB4tG2ClfoClYkVw3yYYl74Vi54oFSFVZp2ovgHCXgPiBezObyDz8D7cmqhsYVku0hilLegTWDcIHMrv+dkAe8Nd2ZvpOLq116tUM76Pjk2xyhAtqGSdkHY67t5Ikx2rPhRDACQY7/pgO9fpoyeF1c/7+TCNmNVIrz3oFrG2tTdQEFvTKkO4CTUYkj/BJWeqr1IXqSU0Ai6sO+zvqbak+JdmAfLsCmPS+W7+hJPYH/oylGHzEiGIkBP6nLyM+Y6Kr6wRJUx0/ZvFnv7YZf+baDjbgMomc7DoQhHp8tbayEQFtMErQdgFzNzo65eB7L+p3BlAhQ9/7JK6J7wg6j5YKtE9ChPlrI5NzD9GpCuukFAZnzsknx2dSBY0D2TW3W0MS9TR5DMgZxWNqYvS8F50cNHldNefNbyvWvWeM3Fnx53mkcnl5OyRk2kDU2+UXmFm2+t/km27aSRmgV2dSE8JmeyhTyeIhrYy0vVDD1J4g4HTvO9OKdx+STPDvj9oRkcsxqhI+ucI0kmT+7J/g61xlqisZ7GlLMu4N1WZ8Mm4nJMjRlw3UIkcwYE8INDQb8P/Ds7ZVz66rT99+3vwb23t2RivTxuJMWYYU8oD8bxlGOObmyr45H4iy6eOP67SC7cxNO0kGw/S5T39N8ummUIsnm6iRY7o9CXVtf5UncrIQ0kkZWxtwNtC4fgQ/i0V+vV6XpPjMjpRPVVrH79j/ttyDSJADqoxXX6f1qB3yQJp8UPX2fpwqg8D0xXOC5piAx2z2X6DFTB/Mkm16Hnx0S62N7GznzMkMb8zs1a4IQ3GlMeE/r9Maf+bqpFgnUPT21acpCBGk8cCDJF3Ux6RNR0F5E2i8ogoWIJ8Ijtv2wagwCIM8lj+S6WbFJb+iETtFzj1H5xIW9igjdWq5zNOSuOouD5DmEzQV0YuQUIFgNdxwx9CqSnTIEOsUeGC2t0VWsdB0RPCfVxvbmX/Rkh9jFI7g01DlbbehyOXjtZ39E65ERv4MrMNNVergd2JJWAe1gYGbrS7jq415hfzWhG4A4nJB7ENKfOG0AtnZ2HaicRae41NjsX9kg+f6LRHL63zQw8L7KoYUmPA6CbwsC5mQ8UV9dEucRRMEijPr+Pa0Ic55yiD3QNGjak5Qen0N3BYL75dwJeqFHo0yqssrfTmr/kHySbKvzzy+OYOPDI/oPS3O6Hc/A3+GgTrkW/py95MHl4DL0EY07NfeO0rH2s3tXntUxIo+HfJqUQ86/O4mMHM2xZb1gcVIO+hUvLhcTLBt1ng1FQ7supOWK0haWitU8Lk7SnqaUZEyQ9rDMDbk1wgPpt5Ktv6t8wavfOur8ia/fGSr60vgtlhsOOM3Fm1UIbqWSJUTdIp2c8tLi/ZZVRe77ecyfyZS49aLXZyxs8Lu68EyMzQ8F2Av7OdxBlRY8lVqgNlu6uYW9DUEFV19YRzAo9Fr9z9F8ZmHfiOpMmZVlbaB3tviCFCJ9O22t+rTZlxMEjCoczMuzmmMJjrljIOd8YQmTli7Wp39R/5GSDWP9uQfwuGAWeR+/PxIM27H35jcnKeWt/BW0iTuLq96pFozUavwnEdHsgz1GdpOWfb10p+JpB9eamcG5+hbsw3wCRZNrRrEZMEO0Trvx5o4ymIlKBiCIgzDaHxwDpz1EDZBmeYmQFmSmCwX7KjT1Nl2FmcRihWcxgxYMpgD8h517Gj93U6vfaYvvGHUpyZBVdetomTaVnUQ+rOu8uxu6QI0p8v1qu1sCdAxdb9mzOL1zsaN6honDHBPhF3sptpy9ARiqKoOcFqqa2QL4rN/Kfqxndmp9+mD1sIBAa+Byq3nwMBBb4nide6AHLQqA9A24rlW+AomxLcBa/CN9hCkIeNmiFKwkJvayChbIFUbmRPx1bJ66xsEhJk54w4DNNoZao8oRVtVrVGwVXWRN9p0ZWykwrUaQL2ln53istvvvr8+Xq+b72xv3VjyZ1X7jIudVEI8xiR9e/r8fKSEcwE1yD/ZGeUBaZExer8n39V2IQYfN5/+C+lNhdUHk3a+O6MuYy/DTFHR2hSUpqP4bNzs2IQdUxh5sA0NcniYvbF4HgecO5soDzD7KyG1BSFr+E3t3KRRqRHNXb+eyK1la4jREfZBF/F+vRwO26/Vz4Dbc9tbN7a2/kKV9eT8BWfwrADpvS7bqtgvsrN/YJihH8rSdmZlA2gmZiD8ffCo6lCLa5T6uHsinwagNdgBuowhdRVxY5dhfxtVQp/sOwnqp58akbtyqjlhWgPa0Og/ofdxdRFyrsKxE2b2ZGpM71dMxtpVg2XhEmVzy8sE+w26hs679lV+uu6uu/36c7X747L6k620dtY2RWjtkvgrWFZQRUBRpRfOpXb2L4bGdnaMd2E7TVQDM7UE5VegYHf4W5ESCTUAw96GYPhMKEtOzGyliv2ZZ2ecz/lCmCTL8aBqGXr7pmckI6JP+5RyxuCUX1m/zgYsAi1KQeRlGIcZ+5sC5J+k1CJaPActNxpQOpnQ3zDY0vcK0K3IIft2XO//sNz5AvlbEhxCAAqXh7gMSfQVbYmhLhpT9UdS5HD/Xrhu/svG9bNj7GgdHlA4NSfuSBnsIarsRqvwIZ3GlpeYITDrIydN4xCkxeFdMdTPfBIZDAd7dS7FNOEI1ofWyAHb3aWuu3T5Jn2i1SEbCsvudLhyq0jFx+fZUwSgp54GkWA6aNIEkdh33bRqoA2SKFF2v25nXtgxow9qNqprFB2A5UP4Obp8cihuVVc29YApGioeMWyzPm0+tYX+tZ19Bm10u7mZUoMoeVDP3wKCuLpgFtYH2d0Ep6MIiBPJ1/TdBCIIGsIvb9qKktsxUVCGFJVNX7TpQZTxuC33i82ZiY0hEDcj6imMrUR8jgx8ork/qqgkd/9gwq5priH6obntjlMZhN/bXtgZ4rOvU1P2k0Pna6aqZpAk4ttzBYiwKGWZn446dln9sZ0JtrNJrOs0BuuxWNESFYUgiEy4E8zPR6ZKIEEVrOrSiDG1vvGhrvHh2jWM7Pa+JEWolSB88YFYI+DhmN4tXzEV37iNMfpoYtECtVtmPsNf4RqtJfCYch8+yDNIBaQQ276XhWrzy0+Hze4v29HPB+8Jf3a5lZMn3uIOmAtR0LPkithdV9/RSf9YgDT593zzOEGNOH/WeL5ARUxt9m+MbtZl+JDTstkHU3RE/U40up5Vk50V3urg74U8jz/bEsz4Cb1C8AWzK7EDMEkvqqLaGgEd7ZvcljI4R/0DREcTtvcfsVdAxRlddNVWFX6WmxHCuFChtJldjsfftLM3byvhtq+5cXru9Lu64mfOr2QaoQVq8JT3w/dX9rlgUFwk/1x21ByfXahUFUTx9q/U+jExSh1j6kU1CAuYgspfYwQB1uGzfdAD7IxIscKH1SBu9O0MhvXAZTG6M4o2HibbxOGPsI7Y00GYzn2T1n3ooyPGFMTxhsVa+k4sJvaT1J1AVbAcKEtwVWrGHPX5dff9p3nAi+1GC8PAyIV2kNz6a6umSnCreurKQ4HR04S+17Jt6dNA6+YoIC8YbjbbH/N+wPsOYU1FMAsAxieY1XiSEORG9WwIiKkuNjyUU5+GdBWwT9/OfMTO0HA2yKpiY2PECMkFc+Y+p7tl0cv0DjCPAMxZg4aNN8/uGNN4xFhQ6mCMmpyha3N2kMoTZbHbb1e/oVj3w+UJDP3ftTEvGuZAP6bXMcMw7a2DcwOfkVCAvl03n6sf29nCw2U7i9mW0Tue34Hk+Mb9iBn9jSgO+kE/S6OdCWVYpqqAhQf0vd/tI9C4xJoLD9USBta4eS41BqqKgvNZprww2S/LYzweTqk11f019pSZ0rn2UTXszImT6T2IVntLjthoom6om7qLL8kYy8mqOO3W28Mfh9NPNiwMRvxbcNrd0jhRG0DnzSZ1bpTnVd9X+gHLz8eP9R9TnnK+GaneCGJnnHNpJOHb00OiWBVVcKge1DDA6KDvVOU11EgqeUjYGbT8fIgBPoVwz1VmFQS9O5aPn1AfC4JnWPAjiZn2ZCtW8Tc6/IfzndnDCiYCEetaSfyxvikKDls5BNRP/hDlmYgd7d8lKGqPST6a+e2fSuzRtkUwH054MU7F00kTCBEooemG6na6N/qk8ua+32YfqZbML26cBxST/LEaIdhBimdfUwYPyHoQpt7sf6AlHYNy8NMAPFuDPjV/3QRN9DE2BUzpS3ZUhj+xpZSciDNiiBi1Uxjiwd+m4GxWokmOlG6ZfSlF/I5moL+HfugijU+9btcWfKK0Vzjtvt/0Z0tq7AttEY3qoOulWiZLN0qUeEk/451yDDdE3DZUxR1ae1/PdFQmB/J+b6Alf5bH0y7CzHYb8I9rbTrkoTAtHMZ7QaWlCYYDoBsec7aQoYG/2TcU2Nllcko09sYHiP9BHUXHR512PHWZQPIp4+UcJcVjlGIy7J/SJvje57Ln1yZyXm0fRq3azIqm4r6I6Mvb6bJfb5Yyuz/72fc0fM2G69iElQCUqUkQnefD+qoAF4T/TGFIMr8SoPap/pjZ4fiHSL8zv7UECsnTpKY66GZ6Clcv6FyIQph6W7bN79fT/uKVYFBKKIdexp6nh50NKvJnL3024rBOh+GqswSR0QPFKohBLNZbcDn5NXg7RrNxh5yOJnv1u+PGajvBT3Z6ydF+HM01vdDXN+3OPr6XDAi8ui1x5W7RAep16VjFoc5Q53q1N3l2l9/KNvbyss0PXHJ4+Qtv1zL8je3MXze9L+EJ1g5EOWx921hdHUrySQsJPqa4ny4H384kUdYmyuaipf7a+MZp0bOkVwCykta0kNigvC7U1JG3nc9xJAnd+xgruQDDZTPZUkKle/o5ORDumIXcdPSW306H1Ss74wVr0arznlMryFtYJhs3qKNX9toqnukjfUzD1f7+TUvaE93OF0cilnyKUOUriOX41QxXXVFtdb4zGSgy+b66FzWCFNJ0Radc6usNJvnb+XTzsArMxZzqk7Bpjm+grrFbcE1lyxpAvPhxLbI3+WhySyvOuZKuTjy6TKokWu15b8v9ADXRAAwgtqoaI2qb++tTWRjcvGdn2l3sSxuoelMZACeH6320X5UftqvPH+cB42K6wM7WeQltjCZnZyUIXWVwCZQz2lZ6WZP2BdGh6EW1BFRL1udzXVd5M43x5vpx/vKGfHO/5MYaxh5JQu9mDi6asQ6idKVSZGnesyRk5npRSFPFg0e4UwedJLsFVgXEQcBNdXVRXA/r79MyoONvJprY9KrwVQtGkhIGPQzaMcJtq93xqlyeNofD93FxYPmzQyc7+zgXNZj6a2KPYwVwAeSCIJ9hIxMhy0qv9zmSLNnXBWRAe6AE7/qlGKYFkYp+qqvkTV/yBjub0yYNvkyZJs+Tz5WRPdpiLIttLMKIN8aVNsgDJOkci5lRADGFQiNoQIe+bkrC55V5cb4ejz8DbPyr2eEuHjoltdlznBriZKhCOAzpk+tv+8v5dF2Cp120QqY3mvpbnW75QNet6yptR5V+JmRXXPOWGe7ajnCOaO4B/sBzalWjra4YuBc0lE3USGeFnXjaEeXb8HRPEWxb+qghXxpbKaeYIVJDlA9qh9pLwfzGvUeLbf5wnXZ9EtnoWNn5yhlkPSwqeos4aVqSdyZ019Dkt9v1cHxdH3hMJgSiltuCPUTblmqgwj4OwF/FQQPYApJaYdX9cjrtlhT+/uVpIH6NY1HcqMWIYmRV6ggMMNn6Xiuh/TAqfXpVJZJjj7ai1IlMU6DPgtppX+dVkFUTk0YfOx70nkI+lFOAsRODXoArnxdh4UmypKGLK2lQ1OhPUdmOPSGljSa261qZtdHg3yMqnbMMJJIaAAWMTKI0g7Yk+WQVrIBbr6r8vF9SQZtUI//Rn+30qnm9laNtCT5fm77x1g+JqkJbQ9nwfr0uYQb5h8MkHuSDtjODwTSlToBktJ/q+qqqMTTcDwjeAkfUdiCkpUcErZ78FDYViJ0vWjcFQ4iD2Ps62hk12pG8emPtDonx7BxxTem3+EOKZ0Cp74hTxJpuep2S6VkoYul9fXS7p5CkG0ED+JswG92g7Ed9Bz/3kJYzgTxofb8cTsuyiF/cThRhh6Iakp6Csa5Ec/5+0Eb/JzudJd9vOlM+/EZB5snWwc6OUFAMdUvAj6m9MPL1Ri/6vWrD+T0dAWBRZSy3vtZ9cdj72HjUobsoOtLRT0+02H5ZDfmm+yJJPuQ6p225aC/s+PSCUwyqj4wwYzOnldikqcwJJqhQLg2/RnrvpEeN8SmOE0j09sUBQNPtfPhesnL+5nYlVSe94pQyTpWtaRFTYsuhMSnZ4vaBdatrivvtfN1vv/+4v0n1s/25qKIBCuI2wD3pQPk7ZQZ+eP3PXmcH+Wl3Cx8n4Lr8+ApdS7Oa+R1K2JkHctD3s6mpiwXsLT770sKm5ROCdxPTLz/RDpIo3IwDfcX4syQXDNJbjvX5GGb7WG4TA6APx+3/2NAASL7U4JrHw8lSqWNVg28Sre9IjAfMp3HOw+fTVcXpiJH0uVzslzbY2detKOqIsQecxhxz9+Nz7PNseyB5vVycL7urXz5rSV8LEHS/cjCw9kgQthUhx5uO64gU0sN4y3AyxawBPuRnYiYup1S8SFsB+nHwgGwtkxagMb+pbpI1j3sIf1Q/m3rd/P6V5tPiDXM8O4hgclRDiICRKEdaPnvgODvLpekjHtv8QgPpf2xn0IvblNpnpUHlD9+4PLk35QketvXtdA0CSR4ygkn1I1pdMDssaOv8KkH7la3CBvwogWkmN0FGzMBE7hdhUrTzWtqiHSPBkC0LxZXWQmXFmMwyDjboO83F4qKPh/HnNkCHivP5vDv879COA5aj6w3MgGxQHQabaabJfMI4bzHbNa2v649FPZl/2nporugLNDfCHGwOyURU7vZMFIqVeul0H0MBDo4LKMdO+c9OR1oiQ8DDuMtWM79tI24CrfWSx99ZNBv2A15uxRIlwE4CEKtUG9sEE4VGS6vgk8j8CzGA7BkkD1KGBTrZJSY4o4040irk6o2OrI+H/9HSSRooOwIx8DH2JcFnMUkXf3buWSlJeOfrj+1MbcFyNzy5konj0/e6HimPSea+rcdnWBBIuiOj8kD3yPHAK1wPwZTvLfuaGeJWqjc1g560MYmEratLekRBVkLyKgJ2Rvzlg1KpcSg1x8bn8yDzaA38ACLmEGdi/vWM6QeMqFVeoNSjnftx9Xn8Hyi+9jR4eTgVGHIuUeBUUN2rIspjK20VQGfcdVL5ZXfYZh9/vG7KtV43m4TO5JOvAHVhyDRcoVN5w+iADUI0mwrl4/IrmF8D5QbfHqp5sTwQeLtIi5QKdThBlT7mhDGhE8+KArKWsDJCS07PjvOA8dgsmwf5yyH0YJJ55FuSaZcTa8OZgQmpLnSi3NxPu8vm67epalPbiUrsm8tdL5t5iTIscX0MrhwrOqT8HfOEWyVJc0q0rgrcyPvptFtnn3+NcwRLdFG9evoC2h8c9BCoQKjew0U+MCBIyqm9PxJMkDtmUQj6QUMUG/jG0o86i0IyZUpxRnZKs300aune67oJrJp2N9VQQkmDjjbz8gL7tCsaYghkXCRNQwFhrN04qJEqC98kiU6CpgAHXdx1QnW+Hr5XxPR0/dNCWsMoi+vpDOK5ezMYwFRAywoWnrqgrjXxFnoxLXU/BuCZittV+7M/rmv0K53vXW4T5FK4QQogfEVVngmgp+GP30E0uCZFHn/2kguHePR7P+HUdrabuyOdUY4WlnC4xPCkYJq2th/hl1i3wsXftQbcC+ZY6MHm1D8rK7uwm44gScYihTFYKPc/fAgYvqLpmtKJdrRMaFs1ze18vhf57bo7rj8I0rX9O5dWE5zrY3cj/EwH++9S5OOQ1TUZAsafQ8w7UjkE1/lpna3+2J/1Oi9eXSG6NRkkezwcECuB8HF8CFjN+jr3oOlEG1xS1y/UQwGjGYme+6OSZZZd5lZtLo62zoJIPHhKfQAJFSLKSkYg7hVDcd5RZ5LsrDMocLe/3syD9garFu8EBZV2sM8JUWFVFIjWuTaz00kvnOcrahvk0rL967Gxn2wVIWCz1ffuXg8tyR+3Kh079qPDlpI5vhDRsiwakAPaRdT33fbwx7WYfq/zzXMDBslbMYSYLYn5SDqiGYQPVRk68J5of+bdEtgSNxRCDkVWMmn7AJlagSWagof4pgrFYupl4xVyRaJeJoiNkZZjVzhCUThVrBA0v0wPv8iUbcw/CE/vhLpN5hCwK3sLuDtP0k7T597ocFSHZ5fLva71yrn73m63TPu6VDH9je3GFJxfx/3unAOU8iy49jpkNG+HRwTrTc+Vna7M9XJ/P++X4DX+ZVOX9fqalxhHuOXQ3vLWx14nUD2Vs2REVuBt2sRabRCBnT1Y36brYiIKwVrmATKo0fFZD4vuPYY1u1DStGbt98RgZ7GXMLhZQVNkvBP6/dTjwTlvRa2JzOkTo33g2FuYzoOpwUebGmu/48kQjhwgPbB1YCL93tS30/64Xhk7Q1PvV4tpw9Hsdr07ne91qZ9xNa/WEVULyE+Dl7WueuaAQvZyvlxOu9Nf67zutttTgbKATo2JI3886K7Qiz8AG0IBLZQaACH8D4Z5yzpMJeg+J5hdEbGHAiQNIC0VgTSo9k51Mh2f0uQxKgoq6FX4fQG7G4fFpnWNOkXIQKfc2Q8aZ0GSgrilyrxqJlO3hxYcc9rin9JMUwnKgVvT48FF0LdP5wHN7XT8Xn0Y+VzaPk6/tHx2V7vb9eF61lkmjfqoedbjaFN4kCi2RUzDQKhSH/D+sD2+jiXfKElMt/74uToXTUPD/8RZRlRnKEzpm18Swyw+VuaTloH3qCMSjW6R7CdwDXO4Mgwlmq+sZnpl02mkZEH/tmRAmarzKXmd5F6KOQRtWn54q5eyEmFLcrEnPvGKNBCqLKJGlq1RmaXjfDDI3Htf0SgAqMiHwZYPTYQI5wnBvqYp8vNp/80GYX1atlqIs32ydadPZ7lf2/35fjvf77lesZVwWTWhOCMGwvE/oZKz4EFIAeKDzdcChY1/srNKpxo63ezEw6qVUEuJoGNUGrcfbEGZ58VVwh9oAM9YfFCzSiWRJHmz/Zz6bGIZI3ci2iYxjWUDdceT5e0Rg+Soigc8fP7fgJJQVJxJH9xLoDWuBYMHlcjlSTtt7KUaaUYMQJfKcHIZ6jeqFbYdGtp1nZ8OHx8fq9V6NI3s8/RzqS5VHLw9aTtbrXfX+/ly0BFaNUINJFYfK9ki6Nk186/agXVG5dYu/+Peu/vmz/ub949sfS1AvY9ZuAfRrWp33HZJGIyYeSoR9MSvzdiZ8Nuk2JrvbXKvGD4cBh1q174gIX+z7Tk/MUlv0FWn9KGuS8/04INC58bfy9yKQ+NQaPD3rBdcktABis1UPvH3LgBpx8wEMzWLnumDWmLZaAmxht7A9bLfH4/H9YdnHd+XyaDsy01U9/1HFmyf2+/v4+7cNLfr5eRpg+AB0IdecT9WkexU39HqqB9bW/DUOX8ozS2H5rT5nK0t/c52Xm91kgRCbRAVAMinQy3itgjGScdqFC8nD1s40PdUgOC1rmKriusk2EDuFPPQ599rA7GMx0pUSUO4cXOSP0uLhfTKenLkkaDZBC+abKccDtwPsHG+Qmt+QDCPSmBF94dKyrC1znNbDya6ofS4JX43bWA6XYIDRLHDlo1Bc9Q0oELYrQNPlH187+/NsvZL15xYVDowso/18XC5nk5Fh7px4xNLkGAzNDyUvjsDEQJARxDDrTq1NEA+4qDx+k7aOd/Oh8/VnxY2qsPmCpmdssqbBt6DgKZ0PB4Wc4yPsforPky+xcBrd4M+0jzmLlDdFLZGeIrI/HLrz5AFhW8RS1l6yo3WeOkJzRJQToSfcD+aOBCqn1nLbo1yMOZJkHOz1iu1owiWKT18ExVyKa+lrgYAc0Ve9nKS3CIl6Zr8sv/erhLWcjgnGaOo+ticpwbGLvFju9mdixocbPQbTsLj4SBOJmqlHl/ZlajPPvFVbVnczuiUrf+wI9tuPg9Nj644huoqcLPIuGogGNoqrTAnCy/RzAPKVuDRKSt9qaNvqZZ0B8K8mgBh0U2vN9uBVFf1AlSOQh4eVW94MDNbglIy8aHxT9heNuohUjRGqRiH+JYupq2g7RgwIYGCvFfKCsIR2okQu6kf7DtQJJ8v+/V69ZGwm/Vxf9ntD4fDBYE9Mr+kfelPfq22m+Nhf9jd0ch8Brrki6SI5lAyyc38xdB2dt4T0vH771bOQ/a5qzv4JO3kS9bb8dcYD7QkjEyIVCMiiBgOe7Qyta2F5wC+Fqw/NqOTDKYmgaY2wFVUh/WAuqgiTZ4RBWKvpF+GVFQUHlWd/E07ltSFshBH7q+OU8KAY2cGZNuaPjkfOc1w6hALM0NQROl6lqy2JFyq9XsSIw/aHPIXZHfaZ9xPl+P3NmFrr7av7cd2u9nvDzomu930Gh2epjkq2xkZD8IN14lE2CCYGRMOWyctOpDUB7ZOH/8/b/KQfR3vIGJEwNsB2yuIVru1wQ0z0pqDZVkS4WveKPQHseLo0CY4DRRuSxKAbonQVvFkEHnylm6rux7D9ThgBcQd1XncSCQJG8ZB6dWFhM31gYDGhWDtXWIALn5qzS9QBokRuI4qxz0pa+D4OppDYTZQqUa2If4W2xlkxFtJ9WYeMYQ3J0c2sTPZJUTI3HsYhRka7dcgo/61ioK29Pa5Wm/X683xsrsAlHEvqiQFc3AYwld0HN/kJuKYN8Mh45mleYzz5Xo+k6zjn3i0Up/x9pqjftBzQoaiY69NR7sivmSQY7ASutKWw7wJTFGCsZm6seEYC91WfQ5kIoK1uhCVEhg7JHxvixOFpuAX0gbvRYU672tgrgSfBUZOMNG3pF6X/+TSb8ZzyvZpIEUeCLOTe+1g/MSn2/McCkWbdqTGkQYjTqACE9UB4WkB7wIJf9mbVhx/zD2GeIt3MX0GJGNJ+rIp7of1en+5Xi6Hw2az0X/tDkf9B6kTctHt82O12mrzOu53pxMgIKT9E808R+Jx3rzj+ON+J1CJ0Zur1igsE+a5rO5X5K6onKx/Vc6FtwaTAcdrg5TLYOBgF4M+qbI2SxCqL23NmGC3oCIxNYTbQpskvxvNPbasPjawbAhVD2loTr/UE0zduwYd+zBJWthqDCZ6mpAnI4MjNEI3pjYEB+iKEvwj0SHQriw6nhZbAmpon6mznqrWKSLjHDlxlZOsVhhxcYpzurrCED67OYI9ciPAjEgqkCMNJT8kwA15ECUqPRt4q7Z34L1uRdPUt9vpfs+LG+Bj5/v9vNvvd7v9ZnO4nE56fTyftY3lOsFokxrGr0Y+xSOMRmnMUTErLJaIDvRokoaHSwjC5/kduihPhOp/tsmzNt+VXvErJexSDr7XAdMjIf6qrYO0iEKvrjOKvrFck9kU4V8tLpU50DmnA+I7qkiFsgqOGIFEDw3dnpz0FsSQc9wvBCs4dnG1l5CRptAgbHcI6zASHoJyZ+M59v1kppmqIw/q0gx4+ojeo3VgDxLQtlMJAyI40DZTEatGyGpJ+RTV4IywMuRw0a6AWdaF9o0DjD6/5ZV2dbccs7JoZhDmneorr1XRhMeVazdq3jkCLipF6WPQF6FH0METtEzEieceMgI1cE2XzeqXFaqK78/V4QJ4nC2IEwcruG/6CaNU68vPSyw6hddun2nv8IX1gIT0QNG+lQyvXrIPbNbCOOt0q6O+tTa/5N15PQFpiuCt4aIaoY74feTBbB+Z49OE03Aezf4HuGFz6FjvpX1k7Lu9l1awy2f3RqPplQPoaV/nntOWwwb8Wj80QPIDVdTkA/hwAaUiNVq2DA/89nQTvYppk+DMid6V1Rj4pKh/iMVyDK9ZDQIPGVx8XpyPX9nn9dfATM0xyz6uBdozrj7Nc9ZASJipa/8LiojMeVWArlsz9N6MXT8/QetPcBFsJwWi7ttgztPs1Ut1E1TcEGIK6xjeBArpwzLWiptG3q5gBFazKbOj5YaVTbFj8KqY3mF5pSn6jYF6T4lD5Bd0HGgNv3UXWdBqJQln7s5ZDQNzyBhs5dvBOPF8eLB5afx3y+QoAbSx9CVglRmwhaglWiDN/YLG7Pr88w7ZuFW79efX1+YEn503tXHN9v6108L+wwQjktiFy7ymKMsfCOoTike8+YUR7RUmiB7zTj+F6TkFnYcHOPM/pEOlwBH698eIDKcHgHvqnWJXmXOYkrLS1lC4v7zTmIIZdPAUYQei9d89E0HYwYx/gR5R6N5fe7B4A0iZnx34JyzzFuDE3m78ZEsAZZqoMaoz+B/EErCE+gbs3Cr7XP8zTGggvcvjqaiUaVuY+Nq870A4wbWmGLsHwxmxxD6EK6LRBQMG7eUv04RS+g7SgFSsteK51CRpo05Qg2l1f9+WCHvmllEjQbLOq1vXxSILo6/rtU6vfEbKQNn7a+triX2Ez0PUa31arl+0Ie5yaGKBmM93A6S+ZtPjybwdwjjQbNzQZMCIw+28//78WF+Kn0s8lnfWKP7a5awjAsAXZ+nuZ23khUpk79ImeuJgChawHPqffomd9f1cW0+gngXYkZiMXwYfC+4HClujcvojJMSMg8bJYkQeOpv+xPyvj18dSpde6H9MuhAp0NuzCdDQ677pzYixjaIwKmyTAxt4cXSLAKIeyeAXOcGqSWITBYl9o1e3EliXHFS7q4/vU/X+A9A2J9B3Z5+r1cfH5lS7n+Nu+NhWHRxJKM3O2hiCzBLdJj42Ed26BaGjaOdwn6jiVBQ0palG09tEbCosKMW/Hn8dn86mBxn9M3XEvooaBr8WJGhyhI/G/LAGFO+qva+vZOjVMaHsrixLxfeOT9j8wEDgOKjLCDnBBJJJ6rgNlQDk4W1XggX2sj9udpfzOwATVTr40mp3Rq2ECHn4oFuOGN2HddSjHCwLgbspWPk71BkUXRqPpg7Cci8OaYYc7yHrvOlfGFgSMJn4d1LFZTZny+jdoHkZfcKLnNItRalSvfDJ1o8JFyfS0RF6Mwcv9+Xh4R6tGaS2dtZOcI4PSouQxrUdOwsDpeqDcjIfVUvQgaFq8uKm/99pvzlesaK+kqMk3rqT682u1rt7g8qfWRxxV2I/qohIa1KSET4XQFdzaVV41x5Mos+f7LljbXWUGPuR8IvUUZway+RLQg1PsPJThokM/2MmhBXRJtjujT3WGR7R9FFM7NnLW8vg4sgIUi48F/nylrZjf1j0McIl9UgJbqspn9UEvBQJOnTap6GsGIbifD3fMD+gtzPAT5OPo9Jb58Vpt1mvVqvtdn3YAxRwuEDuuw1w8JNHmEcxp1wBDuAllIn7vQcL1f+qfO7RZtwKmn/RIbQjGFZa1Mcsq3LwzXFyJHhShKS+cTRKntGR4zFHZ6ocdfTGul20Nvs/NX01tpAxeJSQPBvzmraLnGOQE74ytH4sWk/KKRNfNvbSvbhF6JOVk36wbb0p6hLqC3IHMJzwJqfdbr/TRpc3ejWsSwBJi/Pper7sjt/auvT/Ox521+v1lDf3y35/OWPe7wUBDs/PKBXflYeTFk7wBQPZkOtDWMQHE236HiciYY5kJcldmB9tX+aDQpkujQhkdZWRyzaKKNZiM/p1dpWoB7j01bApKKug4pdTLPFfSv9q9q53VVGVVM7i/atHxDjjXesXzxOzjUxLNsHe7BIglOVc6ny5bQzWyWks6O0CLGJl06CzUen/NM3tfr5jEFr7uOsVfbLT5Xq97LTvQr/ssj9sDtezNsQKmiXgYSCqO1clFAm/P/cMt+WY6k5d7lDrQ2kCvPTCTbQuliYKDa/kxpzdNhlJlNniY0H1CKwEqOCbuWB0ioAqs2cnHVgkU7P7wdnWCDFaYt8ZRUSN/U5K2c+3dsibKoSXz+dOKhUk2AOkHLtV01EyFaD/UcoASJpUnR9U0BgxWsAUtGyEk1aC+T6oHEBdoVdPbWRD31d5UeS3e5FrP3YumloHO+VQ5+czxqPPV21w+3txu9Xgf6DYDG3pwQ4jzTPgTN+gTk/SiEhxvNXL+a0EtuE1jVO0486Cj0XrUbyMkpdma50qu1mhGLQgx3468MmqgxA4N7g4IYyEplwvTGbpEJ6gdgqyOhXQUsklzk1bpS5gIqnpm7yJZMjisq57nV2QDZH9E34Qc3CrknbWxQEXmoh+O42m7QVp2tIYDjIDak3FKY6bcyDN76rGfW+HBmtmkev/wcJVMihBWx/oim7AFjUYWATTCI389jrK7xmcM1IHJzfnnKVAxjIMUVQhLH8BknvqUBO6QLVls6DGh/4bj3ZpczJrIzsLJuKAkEdA29FTx57WK2DGQFulfxdhwEBSAZCO6kilhYuDpAuEWbeKnl23nzH4ypIPBN2IbiCEcUcsVSZDS14q5WpjXmpaTqFoig4tfCl5XSxyxAKBCCrvjrmlVoyIC0BwGWqIkPI01hXuWlLlyhTZhcnjBPkGFfBu4U88qiXjCIGeq9Hl1yZGMH99aYAlA36tAoq8AXgJN99NlnCNBY9jmi3fDUXWehm0IKsB5ZWY87wDMB5RD6YtzWrSgf1dAWCkb9VTv0YjvWWt41Fw4ZYs48H0KNRuI5iD7xv1rxB6Q5JGYg87JNyftiT9xFXaiecNWaxLLJn+l8dFUo6Y+WnlCApQAKpQsx0Kw2RoyoimPqJCwHganK/6sy49epuTRlqoN/QwgVhCctJFNGZmh5ZoQ7ArnWJ2vCvEA9P+X1iPwtn0wBRGCX1X0voaXCQ63rZqiPqWZsEJpkrT5AOuN0WJ6KwS8hQDO+nwWdHjxSQ+iWSu0QFfY9rlgn7BzwpxKXuYE1WhW9cBAv857pLOjPP7qWiiaA38VVAp6BSxilQNlFRwLsS8bp5SiNyWhv7du1008kKQD9VXmE0Cq6O2qrZHdw7PVAWmC18SjW8syVrLyY1HH52PyS3OfU2zXoISRG1nRV5bcA3cZzkt3EiD9x75kwSNW/eJnxttw3zSBcJhRhB8lKsSwh6Eg1+MQTyplBKiXllcIJzv9ABYzZrSyfAtrBFCMKrYIuuwU6NLAgJNot8iBBtGD1twd/GiSyAcqVQ7Xcnt0869evTsQS4XH1VzvzW+tnnlzevqUK3mqMdMa+gQ07i+AbTsOm0eKr1o3+uSKbYpKETpo6n7npAOuHK9vpdwRYTvHss7XVV7PJD2aGkEFvYsexb9BqsSSi0os7DqOhB8fgdMck6HZougkT4CnYyrQ0YvEPmkwYpRhsReDsBbbbq+g+i7PrpD8MAcTQ0WvSEItTsDsOY7GLB1MWW+9xEmo/dWYbqVKEu0LNTtB/z+sWACdZgs4m4j4Bl9cHJUvNCx+rft21CjnTBDg52+50iYOJVBM9zTiGFr17zE6dKBwIaF+bSYJMpqCDAZ2oU0t6I0F6hERkHeXDHPot4Txh+B/a6KgpKRGt6AvGxVU6zYwN/mqMDc8prsBSRpmD3pQmi9CuB9sBAGTNtnjUoQxK+oyJKkN4SNpYNH1cXDVWa92UvWsDCvZ0RAjRlfM6RpoM38zGBVKMtgKYEmgd8lAp4M0/vkAEv2YcRnryMC18gXpvFoDyRgvxV9FYW95L1U5/VtkZWA/ogOX9KAhjSrq9kthfUtMWrPln5ECPxLlUU4YLOxoLBNbMr6iWCJYDssfN1aTOKIREj+rO3fO3q2oMWq+LnxHzvUUUqTto0PJIFm6cPQFEVRBpO2ub542p9pt4SRgKomKogiv98LKsTcmhrm1yAawvxB+6xGIIgzTS//vtU7J60o8A/ZVihfSM/lhfOjZGcPshZu6iIbl9bOKDSKIveupOvlLBU2wzhuippbBsFLC8BhWgsazJ05QbRfIteHx3cwswbCyoMInqlXNMbRuQIoFjHimcMTwuReYeQ/XkbCgaa8jnlCjV9OZjvKGrAgupuHYNP2K2BSpT2aaRyN+EoKA4woUDut5BI5pocgHV9mP4vkT6+SWPN6navp/YKfFjBl4OfOlPvurveiOJ1OtzuSFoDfpVQvO8egf62qKKkYPQpW0WDRF2VRzxei/auRCSoGQIuKrwZV3cLTCzNsyeycgrhmJP38SFhFntBRXXHZyuxlmn9aTwSc1bTo2jU1vxRBqchDS2aZAEIWqs0IwAVpkU5OWja5m51OwRiARRCD4eqWlqI34ZpovpAWPskZgokZ7dGRYmWyT+y9SNeAy0RIGEsoh01vlGBlpPhVaakDULnXxlUUuWW3woQNShM6I6D63Xl3OTdlnoO9CeMlJnnwqVTivbuzjOb2RuPkWaQgmGtzn2EoLg3xUkBuKXsQsxuO056jTXAJVGzWBW+xEcy2QbIjrbdsjEU/95eBuDxSGzUbTYZlysmPAAaoV2HeTx9naJJHLUxERXIeiU6+Wcz66+HemRgiCUVFXqAza7tWGGj61DMhPkDIaR8qM2QpmUiR3FPAapc8bZNO0Z9loYP3uWY03aRgF46BVkgqaUhFY2v/19m1LTmu40i/7E7sQ/eckkuWKYqk//8rl5kASJCSqiZGEed0uUqWeAVxSSSiBUIZNzxoP6IwGlLENuFSLZxeSe7seYWpjxFNGSl5EXdHvsrcw96KcjAAwB+Dpvx5rM6luET1Ws13gnLceExTjjaO/QHVHrWjoUjEAgKlOTdhN/T4vRvrQbNz72YpZnIQZt++IT/bBS0u9nYog22XTyZHUd6R+P3PO1BnvQdTptJD6haeP79xp+cCEyLTrZ43YbylADKl+P5ypk0EU8Z1NPyynVQMrLmUObBZvIlbp465vvX03OFZ21W+F1FdyJPWcdmZzDuUBAKLTCQgHcy86L2gyHYVWz8z+4Cekeh0uUsIWTreoBB8fGTErEgYxINsOr/ThEs8m2klGQaOXTyjvupbF+Ov+W4JNiHqqQMRMSwl+yARpHxBH66/KOViJQw/lsLSlkHENr37XZyZdeRWnsGjnSN5YBQKrGRL32S7VW7idku+Gl7Xi9vSGPw4+AFrdmua0GWoeGhDKp+eI1ntHXd6FJHVMm0C+JTtq+0JUmbdc4tmOCJQMvWIlGNyNoRTJLEpTXROdoxfklqAPNbazTdpHRllHR7tYxj9fOMLAxxIddoOEZt5H8pY0BLC0rM23V1JqCplV4Uq4FtStEl0HSzusLI39vjeLOk50Cy3r4GfIDG51eExk/i3lCFFslJnVfRjpiTHlaal+FYzkS5kmhauJEYZzNgM6r5u4bli6kZmbg/+zUW8Z4xrcA9Fb2bmOO4S1+pB7+7tTOI8x9vhcsnlHuOiyb2+mDJpYaJUg2iawM06SUVUhNOIk5HRqWtm9U19gFpcHv1xrhWsWzy8K9BxEgx1P0XfZeQOj1TpVhuL5Jq2wclW/S9Ao9D9PmBLyCGD70HmxrbbtYZy/iUdKq/L8x1ZZ23QyMhxygETb2xmDZk4mdOmCjDEKqzVWJDoAL2MYk7vzW38kfRvnChBwqvpox1GakyQACLMFK3+x6BDsWxaRUTPILo+7jLg3eg3VRa29YEDG42Dnf0TliqRPkiElj1YdE1XKCedcc7y6oANf+GwVIGZFbvMabFWiOcqq6usOHnmWgUKkKnVBNgXrxVS8qp3BW8cgJg8igWlUJCIBLmhx3Hwz9C0l5ROceyckFO2fD9XAohyv/m3q6zLsqwqM6+I47A7uTNeDHvv7p5k4D3mEkitTnLWwDEIUSZuzgEvihDnG/5QpOxThYHIZkt2cvYGWXaBDBg8QjsfjmAURoO6tBsAZ6APxCrLmUKGfbm/lpV1vnACqlIA3hQvo421DPEZ9cOb5tE62rWJKBxYo3+GhRc5SknOo/6nKM5rP8T0/SThl0aELsrmtDpiTfYkOYjXi/jSfLE8upbGSFgMhUxV8jcZIDBzab1RHXqh+e922T10NkOm7kQRXCLn+5U+HiOQ9pVFxQKCwPGs90iNYW5BmJlvhPIcxZyRkqX0sRodYOEC1UOQxTI+LNe1HD7l9VyOEEFQhuMaoaGkwQPLR/A5XiLEQPhF7MNoDbAGralzSciCqdIW4eMHGwzwGvtK4ChBgwinJ3FgKv8BcpQSnIv60GLEIiZwLnCisEvXmS2Oij+jALk1Xa84iaMsJC7Yu/U523tBmIKfaAd8upUlHiFWEpvn5+bq5Y4lSiO/RI4g0nMR7RcAmD1QVNTQNWDXo7E0uwrlNhS3y4y+1b3RMpNdQqiW9pLOzslk/8tIqgQbmWE81I6cGb/I2nWwZnfPdtVXw4KisgcsaiC5PU5NWRykJTc0y0RczkEi9fbOJdLYSihRx2S6whHbgYKDRahonaB6Ic+UcDDXs+H2UFiu2Fb56cpOAxDAlDPIPobhptZ/elQZYRWZwUYwwtS1Vffv+/vvd11oG67HMKA6BdQwfmhbuv9km0TCgB9hXAZ9jdholo0YfBZD073v0sHS4Fjjz+OGA6v+ax1PnxhUhl+lZnOZIWoZ1304N3k0TPFwuirhGcmN3M/FZ90ZKkcY/PXQ1koQbI0pKS5fXBe0hMbFADMIikZRUjimRtTD+XvBOtOFDv0jq9mUxcviRwju94t+eypcYMXGsoRnu7f4krk3l805Fxn4LjbAplAhZwO+HYxB78fwBem/FggY/VmO1iOO0vKUsDMufBD3Em3IuZUH56ESVaM+7SfL9MR5J/m9juMxUL++3LoF2JbxcZLZybIcobjtzOVTeAwlH7WTCxE1W2flsjBG1pBX2iUxE6p2EZW/ECzmGj3odx9nb2cpBpcOl+ovqyPH7RVSvggf8BZnd5HWpYOHfRNds6H3Mcr0kwFBZuyfZWLq94LnYAUuhCWnCJ0HyVxdfI9+Lw0rzDhVKNlUroWt1fHozpskE0bawJtmhLcUeiF4JghiEQ4Lz1F56qkrr415GDqqpK36RygktC3uHFAQBf5viYq18CGsMz6Q/HO7oH8m04T2q9hW+/IzjXM2m9VqmweojG3dTCxBHhFNX/973etyW3pEJzFqG2bMnP1VKBz3dmLupVF3Do5yYPeJEBVRghBBfCPm57Xz8dF5qtxz1VkCbLm2M9HHdb5XL0Zo0T70ZurPr9cXiB1azFvXGV9EdxQ3XRD3qVjJwpBeDO7hmmgLPbWcHw17wMw4LGhz13iuM7OIxpNZObH0I8ObvxgtboLa3scPVdQqONVeC4LUbdfSVhokOenL+f3vb34t/qRcyK2kuoci+FXNjaTkZ2o+t7cWO7+qrZj3OgmvWI0El+/KLNBrNLMUWoJmcjRFmf8hSzL71xWyQWQpBAfKa/CpO2+7EC0KjNTSlX5PAAHME6A3VeNY7gs0CZPoeGgaa71hXVBkXBV5JcVjtEaENtZGpJtoDA/JeI0tYoreLOGMsVvq9VFf+TE1uuzGwz51bIITBNH9pm3nt6Gr2q1U/PKpSK2j1hPcKa5buSuyqAzJh0qLE9QOb98LfUXbPdWLiQaq6gkheJjPgpYWTKBagIkMeVgtH/GKvSgOJP3HdfJzQ15WmH8g+TazQieY9SSIPMKNtoNkTUnLrodWFAB9DMLNR1iZioQfEB6K2AusA6AZeYkVTg6zWN0UPDZTK48De87AqEYt3sKqdU+CbLQKp9UToRTL1Bs7/1q+v29zprOU7FQPiDXbNmPDPAKrfDJyUqfRbY8jd5MOzIUZy5iSRW/1K/ZVz4R2seaFqi4PdSgzsX94xEHCH0UltDYJC1gWIr8si8V88XDpwttCRwojFnu1IYv4S/W7QEXgxEipD614qOtqZTRigD6JK2OPp/Bt2pXJ1tyOGWlF702gKaQZ6Z2qVkdgKQ/siMCDODrr5OqSlUTC/311HGP0Q6cRvJ3z422xkr3qEl3rMObu0s4cRHPqzK9HK/FN+DNwpS1Iad8O69f7a7vNxMmMoZsSUzeXg6uEFtSEO33GOEthIKtkbHADQhwpOBrIcTRO+9LMVpHnvKgmgWi0F1wu5+GGeUecqeSIdlmiC4zO/9wUEPO5FEaq1YOIsnl//pKJIOWGjs+aOpl2OkiR1BiY3ouTLhNHdTgToQho/KI/xWuf6SNZJIqPTtmbs4VrNwpcm+BZ4P9ewRKrp5ERDzyp4wXz6oxpglbKiXv0segiyROTaemauJ0ZtdcQ6Rto1anewMGZ4VLgaghcwoSFBy7ImxREGCbvw44FYFKLU3SCi16F9YT34eKS6fgo3EDoqZVgYBrubkwE8WBqYDtdqbez28z9/6ITttdgUwKC2r13Qj+V+2qujVMkejK/hd6cj+Up2zEx/09v1ydVifT83khzijgaXLSUa19Lw9ILNX0uczxlaqyFCwicZlxzHTxLkuYj2YrQ3urd8fnnuSoWSfQb3d9MfpY9XgzD7UbpetgergIOTYaGku2wr4ZaikgbLsGO0kCMHcVOYCAjM5YA3wA6X23mq5OT24C843xqNU928oTapATHwOc3xRnSgJL0qKZJgON1qdcuJ1E0eA3J4EI+R2IWmbY47mZuxHEEUEOvsZ0Tg4kn/xhmVmZr8G8Ug85BATZ9FPdBbavip54KyaH4pdhSTzVybmi6q6/bnLLHySMae9QjtKFFUhO2RRJjd1oHr+8/y0YgPtJPUMYXKVWkhN0MaJ86LH9849yEx/fS6hU4aJ0EkPXbwQQ5Ek1Ek+c9QfIMKY+cF6IB8kIHXzrPMbcORDSRRWH5u6w0kIqkvDOUN5/Doj+erDupkMeY3+kcNDSihVng13ntF9ve54Hij1G30Y2tldLs/RLPCdP+RiFpONCRZymnbsn4bRRsnQVy/6MO765wFar0ci9J/cF+LoMyqAc0MXu3vLjyaA6ko6xv5Na/pGJ5K7+O7Bpcq2hGfXmn4w3gJDKjqzm8PEFfPZy7v9qlD48j891OpWVLEAMDS+j5jv3G9BHf6BlObxwJoT963ya2dMAYURIgVouhqYjiXzzliEIRH9DyTbtKs1LVO2HrzNwtcL0c8azGpHn9mo494ii91qf1hmQvDxDacRHDpj6T5U/QPtcS1YjXDWFM2oPN47YfGnDWhHBLExq/77ZMKsGNI/Th9ikKrnUDOwDpi4fQOBBe2/KeHItxWxZUJgdVOlkftg50Sa1e6w/XwwV3Z7e+sRJTA0hIbpnSpG9yS5qK5Tr6uijWu4MH69jqydDbKU4rc6bId7ev56alDzXMlm/PtM90fibSZyCKTxSQM5Vt/fVl1rzP8sUu5XIwoht7SXawp9shLkL3/NsU9BYxKQCeFRYcntJp2smZDVaURgZUw+fYp53+ElVGkOdsf0maCOpNVNfZHLbl+R6jeATTBlQNQpnvb8jCH1hkLnr88A2dlWidZ7hDFHUy9vxG96yGbpkkR92k5fyGRMcRaXt6P8laQ0+COB1S3J7fdYNljmQEc0iH71xcs/xIUgSRTCXno7cK2jb+o/tp0rN+LMH+316itXnERLxPfHMKpSpHoydRHtZ7iPqxJvnL0fFPv657JIh3k9YlbcPogQ0B2ofLiujX7caNj/70EyJT1QpQHJ6kP7O/7+kr0yrzl4yXvDDOdMcUmGaiSySpZGUHA0/PVzVyaV7UT3s4IQXOTzz9kvQEp/dXS5G+N8xvU4cvsUrhvnSVfGlo/WS5thUSfNw6HQp60g1rTqv//JosGOxnwEoyLUNyjpspB++nrc6flSlI1YHf02v5IjFT+p0eTY6eZF962LMvnESMoWaSMRhcpIsdloC4j/cUlBiuguT99//+ee4fMZ1TviNOHQ8fSfilGkSqG8JNouDbEyFL+Q5P368ZdnvtYwKmmIxALt/iuoU3s0NFDTVeXI2QCe+RLbmjSuOvr84JGV7LmwB4Nx/Do1vVpMs3zxdqBkREzVDrOfKkaKlB69fy0nKcqVyBP3tj578Wem5+D0BNR1WJh8a9SCz1oGWCrP4SvUZCSUKukk6alkcM0sWs+ViPQCXff/73X//zDxcaAKrlFPx3VpHH6nIwaEVLjKZ2FUldpRlStqUkIk74yvBkVtnxv7iLQjM4sQujJe7oR/JNqYfxNVJ6hEW+dlONZ3mmSniVX8vz79JqhCQQXTGx/HIWmdp5ITau5S1qalVLEThLWJNkr0KWBZ9c1fivLbR8hntpdMVGjvwAq1/Sbzx91TsGWRwxGoYaHx8s5wpPa4qKMYfKpymZrJE32uT9JecDOvfQgPm7yuvPvx6Pf+irl2LSc8/s3/h22pOFIbLBMBLzdM0/+GECJ5G5gTgeVBKKZXgg6247yTJJ/6kV0nNB8JsQMGJMO+6TgOmiNLA1FFbSIRUwxdOeTrJPPkaw4sAn0HVo2FbpbuU0oNH0sJSHgkcffTgo76qJD48ak5lcUA18ZXZwMlx0pwJKMHf4c2NmG+9sETH7fWw0PjnBwkt9LOqp8f8NSncgIAHo5wAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt1" width="115" height="78" id= "Objekt1">2

Obrázok 3

. Nosový aplikátor a ochranné viečko opláchnite teplou vodou.

3. Dôkladne vysušte.

4. Zložte jednotlivé časti späť.


Ak použijete viac Beclomet Nasal Aqua, ako máte


Je dôležité, aby ste užili dávku, ktorá je uvedená na štítku od lekárnika alebo ako Vám odporučil Váš lekár. Máte užiť len toľko koľko Vám odporučil lekár. Použitie lieku vo vyššej alebo nižšej dávke Vám môže zhoršiť príznaky.

Ak zabudnete použiť Beclomet Nasal Aqua


Ak zabudnete jednu dávku, použite nasledujúcu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, alebo dve dávky za sebou, aby ste nahradili vynechanú dávku. Uistite sa, že máte zásobu lieku v prípade dovolenky a cestovania.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Beclomet Nasal Aqua môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Po použití spreja môžete trochu kýchať a môžete cítiť nepríjemnú chuť a čuch.


Zriedkavo (u menej ako jedného pacienta z 1000) môže tento liek spôsobiť suchosť a podráždenie v nose a v hrdle, ulceráciu (tvorba vredov) nosovej sliznice a prederavenie nazálneho septa (membrány oddeľujúcej nosové dierky), krvácanie z nosa a bolesť hlavy.


Veľmi zriedkavo (u menej ako jedného pacienta z 10000) môže tento liek spôsobiť šedý zákal očnej šošovky, alergické reakcie vrátane kožných vyrážiek, žihľavku, svrbenie alebo sčervenanie alebo opuchnutie tváre, pier alebo hrdla, alebo skrátený dych a/alebo chrčanie.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže mať liečba nazálnymi kortikosteroidmi vplyv na normálnu produkciu steroidov v tele. Toto je pravdepodobnejšie, keď sú vysoké dávky podávané dlhodobo. Jedným zo vzácnych účinkov je spomalenie rastu detí. Deťom, ktoré užívajú túto liečbu dlhodobo, bude lekár pravidelne kontrolovať výšku.


Informujte Vášho lekára ak:


 • cítite bolesť nosa alebo hrdla alebo ste veľmi krvácali z nosa po použití nosového spreja.


 • máte problémy s očami, ktoré nie sú súčasťou Vašich zvyčajných príznakov sennej nádchy, zvlášť bolesť alebo rozmazané videnie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BECLOMET NASAL AQUA


Uzavretá fľaša:Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Otvorená fľaša: Fľaša, ktorá sa používa, sa má spotrebovať do 6 mesiacov po otvorení. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Beclomet Nasal Aqua po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Beclomet Nasal Aqua obsahuje


- Liečivo je beklometazóndipropionát. Každý vstrek obsahuje 50 mikrogramov liečivej látky.


- Ďalšie zložky sú polysorbát 80, bezvodá glukóza, disperzná celulóza, benzalkóniumchlorid, hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková – na úpravu pH, čistená voda.


Ako vyzerá Beclomet Nasal Aqua a obsah balenia


Biela alebo takmer biela suspenzia. Sprej: jemná hmla.


Veľkosti balenia: jedna 10 ml fľaša obsahuje 80 dávok a jedna 23 ml fľaša obsahuje 200 dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2011..5

Beclomet Nasal Aqua 50 µg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev. č. 2011/02689


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Beclomet Nasal Aqua 50 μg

nosová suspenzná aerodisperzia


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna dávka (0,09 ml) obsahuje 50 mikrogramov beklometazóndipropionátu.


1 ml suspenzie obsahuje 555 mikrogramov beklometazóndipropionátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Nosová suspenzná aerodisperzia.

Biela alebo takmer biela suspenzia. Sprej: jemná hmla.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


 • Profylaxia a liečba celoročnej a sezónnej alergickej rinitídy, vrátane sennej nádchy.

 • Vazomotorická rinitída.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Nosová aerodisperzia Beclomet Nasal Aqua 50 μg je určená len na intranazálne použitie.


Dospelí a deti staršie ako 6 rokov


Odporučená dávka je 1-2 vstreky (50-100 mikrogramov) dvakrát denne (200-400 mikrogramov/deň) do každej nosovej dierky. Na udržanie príznakov ochorenia pod kontrolou sa má použiť najnižšia účinná dávka.


Celková denná dávka by nemala prekročiť osem vstrekov (400 mikrogramov).


Pre úplný terapeutický prínos je potrebné pravidelné používanie. Nutná je spolupráca pacienta pri dodržiavaní pravidelného rozvrhu dávkovania, malo by sa mu tiež vysvetliť, že maximálna úľava nemusí byť dosiahnutá po prvých pár použitiach.


Neodporúča sa používať u detí mladších ako šesť rokov kvôli nedostatočným klinickým údajom.


Po dosiahnutí kontroly príznakov ochorenia je možné udržiavať tento stav s menším počtom vstrekov.


V liečbe sa nemá pokračovať, ak sa po troch týždňoch používania nedostaví výrazné zlepšenie príznakov.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na beklometazóndipropionát alebo na niektorú z pomocných látok.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Systémové účinky intranazálnych kortikosteroidov sa môžu vyskytnúť najmä pri vysokých dávkach predpísaných na dlhšie obdobie. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný než pri perorálnych kortikosteroidoch a môžu sa líšiť medzi jednotlivými pacientmi a medzi rôznymi liekmi kortikosteroidov. Prípadné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, Cushingoidné rysy, adrenálnu supresiu, spomalenie rýchlosti rastu detí a dospievajúcich, šedý zákal, glaukóm a zriedkavejšie rad psychologických a behaviorálnych účinkov vrátane psychomotorickej aktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (najmä u detí).


Odporúča sa pravidelne monitorovať výšku detí dlhodobo užívajúcich intranazálne kortikosteroidy. Ak je rast spomalený, terapia by sa mala prehodnotiť s cieľom redukovať dávku nazálneho kortikosteroidu, podľa možnosti na čo najnižšiu, potrebnú na dosiahnutie efektívnej kontroly príznakov. Okrem toho je treba zvážiť odporučenie pacienta k pediatrickému špecialistovi.


Liečba vyššími, než odporučenými dávkami môže mať za následok klinicky závažnú adrenálnu supresiu. Ak existujú dôkazy o užívaní vyšších než odporučených dávok, je treba zvážiť prídavnú liečbu systémovými kortikosteroidmi v období záťaže alebo chirurgického zákroku.

Opatrnosť je potrebná pri prevádzaní pacientov zo systémových kortikosteroidov na liečbu s Beclomet Nasal Aqua 50 μg, ak sú u nich dôvody pre podozrenie na zhoršenú adrenálnu funkciu.


Mimoriadnu starostlivosť si vyžadujú pacienti s rekurentnou epistaxiou, poranením alebo chirurgickým zákrokom na nose, s neliečenou mykotickou, bakteriálnou alebo systémovou vírusovou infekciou, astmou alebo tuberkulózou.

Infekcie nazálnych ciest a prínosových dutín je potrebné adekvátne liečiť, ale nevytvárať špecifickú kontraindikáciu k liečbe nosovou aerodisperziou Beclomet Nasal Aqua 50 μg.


Aj keď nosová aerodisperzia Beclomet Nasal Aqua 50 μg v mnohých prípadoch pomáha pri sezónnej alergickej rinitíde, môže byť pri silnom nápore letných alergénov v niektorých prípadoch nutné použitie vhodnej prídavnej liečby, zvlášť na kontrolu očných príznakov.


 1. Liekové a iné interakcie


Nie sú popísané žiadne interakcie medzi lokálne podávaným beklometazónom a inými liekmi. Avšak súčasné podávanie iných systémových alebo inhalačných steroidov môže spôsobiť tlmiaci efekt na funkciu kôry nadobličiek.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita:


Použitie beklometazóndipropionátu počas gravidity je možné len v prípade, že terapeutický prínos lieku pre gravidnú pacientku je vyšší ako potenciálne riziko pre plod.


Nie sú k dispozícii dostatočné dôkazy o bezpečnosti použitia u gravidných žien. Podávanie kortikosteroidov gravidným zvieratám môže spôsobiť abnormality fetálneho vývoja, vrátane rázštepu ďasna a retardácie vnútromaternicového rastu. Preto môže byť veľmi malé riziko takýchto účinkov na ľudský plod. Malo by sa uviesť, že zmeny plodu u zvierat sa vyskytujú po relatívne veľkom systémovom vystavení vplyvu. Nosová aerodisperzia Beclomet Nasal Aqua 50 μg dodáva beklometazóndipropionát priamo do nazálnej sliznice, a tak minimalizuje systémové vystavenie vplyvu.


Laktácia:


Žiadne špecifické štúdie nesledujú prestupovanie beklometazóndipropionátu do mlieka samíc v období laktácie. Je potrebné pripomenúť, že beklometazóndipropionát prestupuje do materského mlieka, ale pri dávkovaní obvyklom pre priame intranazálne podanie je nízka teoretická možnosť, že sa v mlieku vytvorí významná hladina.


Použitie beklometazóndipropionátu u dojčiacich matiek je možné len v prípade, že terapeutický benefit preváži potenciálne riziko pre matku a dieťa.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri používaní Beclomet Nasal Aqua 50 μg nebol zistený vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zoskupené nižšie podľa MedDRA tried orgánových systémov. Frekvencia je vyjadrená nasledovne:

Veľmi časté (> 1/10), Časté (> 1/100, < 1/10), Menej časté (> 1/1000, < 1/100), Zriedkavé (>1/10 000, < 1/1000), Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), zahŕňajúci jednotlivé hlásenia.


Trieda orgánových systémov

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Reakcie precitlivenosti*

Dyspnoe a/alebo bronchospazmus, anafylaktoidné/anafylaktické reakcie

Poruchy nervového systému

Nepríjemná chuť a čuch, bolesti hlavy


Ochorenia oka

Zvýšený vnútroočný tlak alebo glaukóm

Katarakta

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Suchosť a podráždenie nosa a hrdla, kýchanie, epistaxia, ulcerácia sliznice, perforácia nosového septa


* Hlásili sa vyrážky, urtikária, pruritus, erytém a edém očí, tváre, pier a hrdla. Priama súvislosť medzi týmito reakciami a liečbou nosovou aerodisperziou beklometazóndipropionátu sa však nepotvrdila.


Systémové účinky intranazálnych kortikosteroidov sa môžu vyskytnúť, najmä keď sa dlhodobo používajú vysoké dávky.


U detí, ktoré dostávali intranazálne steroidy sa hlásilo spomalenie rýchlosti rastu.


 1. Predávkovanie


Jediný škodlivý účinok, ktorý je následkom inhalácie veľkého množstva lieku v krátkom časovom období je supresia hypotalamo-hypofyzárno-adrenálnej (HPA) funkcie. Nie je potrebné robiť žiadne urgentné opatrenia. Liečba nosovou aerodisperziou Beclomet Nasal Aqua 50 μg má pokračovať odporučenými dávkami. HPA funkcia sa upraví v priebehu jedného alebo dvoch dní.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy, ATC kód: R01AD01


Po lokálnom podaní beklometazónu 17,21-dipropionátu (BDP) vznikajú silné protizápalové a vazokonštrikčné účinky.


BDP je prekurzor so slabou afinitou k viazaniu kortikosteroidných receptorov. Je hydrolyzovaný enzýmami esterázy na vysoko aktívne metabolity beklometazón 17-monopropionátu (B-17-MP), ktorý má vysokú lokálnu protizápalovú aktivitu.


BDP poskytuje preventívnu základnú liečbu sennej nádchy, keď sa užíva pred nástupom alergénov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po intranazálnom podaní BDP bola systémová absorpcia stanovená podľa merania plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu B-17-MP, ktorého absolútna biologická dostupnosť po intranazálnom podaní bola 44%. Po intranazálnom podaní je <1% dávky absorbované nosovou sliznicou. Zvyšok po vyčistení nosa, buď stečením alebo mukociliárnym klírens, je dostupný pre absorpciu z gastrointestinálneho traktu.

Po perorálnom podaní BDP bola systémová absorpcia tiež stanovená podľa merania plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu B-17-MP, ktorého absolútna biologická dostupnosť po intranazálnom podaní bola 41%.


Po perorálnej dávke je B-17-MP absorbovaný pomaly s maximálnymi plazmatickými koncentráciami dosiahnutými 3-5 hodín po podaní.


Metabolizmus


BDP sa po perorálnom alebo intranazálnom podaní veľmi rýchlo uvoľňuje z cirkulácie a plazmatické koncentrácie sú nezistiteľné (<50 pg/ml). Väčšina prehltnutej dávky BDP sa rýchlo metabolizuje pri jej prvom prechode pečeňou. Hlavným produktom metabolizmu je aktívny metabolit B-17-MP. Tiež sa vytvárajú bezvýznamné neaktívne metabolity beklometazón-21-monopropionát (B-21-MP) a beklometazón (BOH), ale tieto len malou mierou prispievajú k systémovej expozícii.


Distribúcia


Väzivová distribúcia BDP v ustálenom stave je mierna (20 l), ale rozsiahlejšia je u B-17-MP (424 l). Väzba BDP na bielkoviny plazmy je mierne vysoká (87%).


Eliminácia


Eliminácia BDP a B-17-MP je charakterizovaná vysokým klírens v plazme (150 a 120 l/h) s príslušnými konečnými eliminačnými polčasmi 0,5 a 2,7 h. Po perorálnom podaní titrovaného BDP, približne 60% dávky sa vylúčilo stolicou za 96 hodín, hlavne v podobe voľných a konjugovaných polárnych metabolitov. Približne 12% dávky sa vylúčilo vo forme voľných a konjugovaných polárnych metabolitov močom.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií neodhalili žiadne klinicky relevantné nálezy.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Polysorbát 80

Bezvodá glukóza

Disperzná celulóza

Benzalkóniumchlorid

Hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková – na úpravu pH

Čistená voda


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


Uzavretá fľaša: 3 roky

Otvorená fľaša: 6 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uzavretá fľaša:

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


Otvorená fľaša:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Obal: HDPE plastová fľaša s pumpou pripevnenou k ústiu fľaše. Plastový nástavec na aplikáciu do nosa a ochranný kryt nástavca.

Veľkosti balenia: 1x9 ml (70 dávok), 1x10 ml (80 dávok), 1x23 ml (200 dávok).


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pacient má byť poučený, aby si pred prvým použitím pozorne prečítal inštrukcie na použitie v písomnej informácii pre používateľov. Pred použitím je potrebné fľašu dôkladne pretrepať. Pred prvým podaním lieku je potrebné vystreknúť liek 3-6-krát do vzduchu, kým sa dosiahne uvoľnenie úplnej dávky z fľaše. Odporúča sa takto postupovať aj neskôr, keď sa liek dlhšie nepoužíva, pričom stačí naprázdno stlačiť dávkovač len 1-2-krát. Po použití sa má nosový aplikátor utrieť do čista. Nosový aplikátor a ochranný kryt sa môžu oplachovať teplou vodou.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0309/06-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


8.8.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 7/2011


6

Beclomet Nasal Aqua 50 µg