+ ipil.sk

Bondulc 40 mikrogramov/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Bondulc 40 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia


travoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bondulc a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bondulc

3. Ako používať Bondulc

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bondulc

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bondulc a na čo sa používa


Očné kvapky Bondulc sa používajú na liečbu vysokého vnútroočného tlaku. Tento tlak môže viesť k ochoreniu, ktoré sa nazýva glaukóm.


Vysoký vnútroočný tlak. Vaše očné gule obsahujú číru, vodnatú tekutinu, ktorá zasobuje vnútro oka. Tekutina sa vyprázdňuje z oka a ďalšia tekutina sa vždy vytvára. Ak sa oko napĺňa rýchlejšie ako sa vyprázdňuje, tlak vo vnútri oka sa zvyšuje. Ak je príliš vysoký, môže poškodiť váš zrak.


Bondulc patrí do skupiny liekov na liečbu glaukómu nazývaných analógy prostaglandínu. Pôsobí tak, že zvyšuje odtok tekutiny, ktorý znižuje tlak v oku. Môže sa používať samostatne alebo v s ďašími kvapkami do očí, napr. beta-blokátormi, ktoré tiež znižujú tlak.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Bondulc


Neužívajte Bondulc

- ak ste alergický na travoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Bondulc, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ste mladší ako 18 rokov. Bondulc sa nepoužíva u osôb mladších ako 18 rokov,


Bondulc môže:

- spôsobiť predĺženie, zhrubnutie, zmenu farby a/alebo zvýšiť počet vašich mihalníc a môže zapríčiniť nezvyčajný rast chĺpkov na vašich očných viečkach.

- spôsobiť zmenu farby vašej očnej dúhovky (farebnej časti oka). Táto zmena môže byť trvalá.

- zriedkavo zapríčiniť dýchavičnosť alebo sipot alebo zvýrazňovať príznaky astmy. Ak vás pri používaní tohto lieku znepokojujú zmeny v dýchaní, poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom.

- absorbovať cez pokožku, a preto sa nemá používat u tehotných žien alebo u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. Ak sa liek dostane do kontaktu s kožou, miesto sa musí okamžite umyť.


Deti a dospievajúci

Bondulc sa nepoužíva u osôb mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Bondulc

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Nepouživajte Bondulc, ak ste tehotná. Ak si myslíte, že ste tehotná, povedzte to okamžite svojmu lekárovi. Ak by ste mohli otehotnieť, musíte počas používania tohto lieku používať primeranú antikoncepciu.

Nepouživajte Bondulc, ak dojčíte. Tento liek sa môže vylučovať do materského mlieka.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môže sa stať, že zistíte, že vaše videnie je rozmazané v čase tesne po použití Bondulcu. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, pokiaľ sa vám zrak nevyjasní.


Bondulc obsahuje benzalkóniumchlorid

Ak používate mäkké kontaktné šošovky. Nepoužívajte kvapky, ak máte kontaktné šošovky. Po použití kvapiek počkajte 15 minút a potom si kontaktné šošovky opäť nasaďte. Konzervačná látka (benzalkóniumchlorid) môže sfarbiť mäkké kontaktné šošovky.


Konzervačná látka môže zapríčiniť podráždenie oka alebo iné problémy na povrchu oka.


Bondulc obsahuje glycerolmakrogol-hydroxystearát 40

Tento liek obsahuje glycerolmakrogol-hydroxystearát 40, ktorý môže zapríčiniť kožné reakcie.


3. Ako používať Bondulc


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal vás lekár. Ak si nieste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Bondulc používajte iba na kvapkanie do vašich očí.


Odporúčaná dávka

Dospelí: 1 kvapka do postihnutého oka alebo očí jedenkrát denne – večer. Bondulc používajte do obidvoch očí iba na pokyn lekára. Používajte ho tak dlho, ako vám povie váš lekár.


hlenIMBPy9mATkkHERHhMHmQDhA+RZGq52UKbJvXIHq4r+p/gkC7cIdZZebXFSKgjiXj/LwABnGfuyIBDGRT5YHvrwLI1XOyhTZN7Ahb4Ap18+SYcnhAuHErZDhjJE8WO8ZYHrp/lwRARWR/htCC8OuI+B1RABHBiDYGq52UKbJvmySAi8XenRXLuemEum4l6005p3HMT48/wDKegDlA8p9iVGpyVxX97LUi9dDymPod4/wsDVc7KFNk3w9xIi8IRdIczf3ek+kdDLLcCYbK2JYnvqgQAILgyI/yZ8n4RDK8SQd/L2cYTBxu7o+DiOH9CwNVzsoU2TfvhnPncydozd/R57jByBxXFScEmpof5WGwM40bQLoAWCMPsWBqudlBuSQLwYL6a+mvpr6a+mvpr6a+mvpr6a+mvpr6a+mvppwdngo0xQ56GIHFfTX019NfTX019NfTRPZvVOHTBQk47TBfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTX019NfTUcYMAf1Ppr6a+mvpr6aPPxvVPZX019NMT/AvVVzsDJGMQMXHhVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVVbVOODBNKUP/J//9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC9/wD/AP77/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ab/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AKvv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Afv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7+T//AKX/AP8A/wD/AP8A/v5P/JB//wD/AP8A/wD/AL+9/wCAH/8A/wD/AP8A/wDPvz/4B/8A/wD/AP8A/wD36e/wAP8A/wD/AP8A/wD85/r+AD//AP8A/wD/AP8Al+++AA//AP8A/wD/AP8A7f8A60AD/wD/AP8A/wD/APr/AH5wAf8A/wD/AP8A/wD/AF/3zgD/AP8A/wD/AP8A/wDn+f0gf/8A/wD/AP8A/wD8/wBeOC//AP8A/wD/AP8A/wBf/wDOh/8A/wD/AP8A/wD/APv8/Xv/AP8A/wD/AP8A/wD8f9+F/wD/AP8A/wD/AP8A/wDP/wD/AH9f/wD/AP8A/wD/APT/AD/P3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/2ff/8A/wD/AP8A/wDn/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD5/wDL9+f/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8APvX/AP8A/wD/AP8A1N//APut/wD/AP8A/wD/AN6+f/5//wD/AP8A/wD/AP8A92//APnz/wD/AP8A/wD4/Kn/AP78/wD/AP8A/wD/AD+3P/8Av9//AP8A/wD/AK+r8/8A9/f/AP8A/wD/APJfvy/9+/8A/wD/AP8A/Qf37/8Af3//AP8A/wD8P93+F8//AP8A/wD/AP8Av/4/dV/z/wD/AP8A/wD/APirf+79/wD/AP8A/wD6vFV/95+//wD/AP8A/DizH/33/wD/AP8A/wD/AB5x+/79+/8A/wD/AP8A9/b4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9j/6f3/8An/8A/wD/AP8AAf8Ad/8A/wDn/wD/AP8A/wDXN/Hn/wD7/wD/AP8A/wDxseW//wD/AD//AP8A/wD/AH//AHb/AP8Az/8A/wD/AP8A0sqt/wD7+/8A/wD/AP5R9PI//wD+/wD/AP8A/i1+6M//AN//AP8A/wD/AP8AD+F//wDz9/8A/wD/AP8A6Ux0/wD9+f8A/wD/APX/AG56/wD/AL5//wD/APj/AAAAH/8A/wCf/wD/AP1/5ywv/wD98/8A/wD/AH/wAEf/AP58/wD/AP8A795Ac/8A/wD/AP8A/wD/APqrgG//AP8A/wDv/wD/AP7hEL//AP8A/wDz/wD/AP8Ab/33/wD/AP8AP/8A/wD4f/8A/wD/AP8A/wD/AJ//AP6//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AX/8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP8Az/8A/wD/AP8A/wD/AJ//AP8A9fn/AP8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8AP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/v8A/wDz/wD/AP8A/wD/AP8A/wA//wD/AH9//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN/f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOP7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7+/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD79/8A/wD/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AJ//AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/APf7/wD/AP8A/wD/APv/AP8A/P7/AP8A/wD/AP8A/t7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP/EACwQAQABAgMGBwEBAQEBAAAAAAERACExQVFhcYGRofEQIDBAsdHwwVDhYHD/2gAIAQEAAT8Q/wDJ5bHDjDK6ygBdX/x3nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnk7daNgm4D08tGBPmJJJZG9673R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90TuetwBmXAM2jyS1gp5wg4GcEuIDOCQAucEoONd7o73R3ujvdD1ExCkXGDaCne6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90JG0tMkxiVfp6e80Q48EVdWQZrpQQ8l7G31iVWwnaoiEQBgYBoJYOOL5gMMyYAK7cdD/N6v8AJX6enu9EJ0bQC+QDNf8AuBWIZQhOxbNZvwWqPQ0F4YyaGbm7isPwZHmBpkucDDSPY9bcLJtGTym2i0SFk3oqEEWG5Rs4SOH+Z1f5K/T091ohWe/KD+q2DNamMNcJm1jF2l3GAVa4BQz5NoxeBnNIzAhEkSiqW4MP8dzyqawDjS/L0UGHPHfobpPB/mdX+Sv09PdaIXiiEyyEhuDzXSsEbgJmwLXkZNrbxxc+Gw4InIcOTlWJsrCGwsymzxjLyGWFAJE0aeoaR2kduB31EQRkcE/y+r/JX6enudELhwCroUFzGHIITrAvDzR5isoXIueayPBz4l4AXVcin5AAjaYk3LwgZXcQ8GlBABd2XmvuaBC7Jm/1BxSz9htHUoKlhA1DyGalwRZL6xHWp4X1QfM9KfIDbL0P6rU24oLXdXtur/JX6enudEMQsJ28SoHYk2s+ZHvd5xXPcxvJM6VSMY9g8IhnCZ0ogrrNGcTMkY1bCpFYIMVmma4r4MfUBIHESitk0C865tU4wyaCwNqRCRNiekVBZtS3SlKoMw4bgb1T4Pqo+f5VrCXIfWJqSgnEAchitqAlL5b5QO8A+26v8lfp6e50Q3ZiCurfhQ6mDq+euIYFMRJeQZNuZoEcUqJOLGK9CA8hPki9m7dBbfDlT5hQtQWec1KGk+mt5rJwB/cd9YrhkMO89AURGEqHsOck+16v8lfp6e50Q3/jjMLXg8ZVsZPiPNN0eLBmy5QuuRtSiBlgA4x2BNmWOMtQsBPEM2iCNLZPl1yviDZNHDajVq1eQ38LE+x9Jk6mXrmth8xTv1ISq4r6N/Jj8Td7Xq/yV+np7nRDczGjvyseCEKkRAfzyuQwkQOVrEoNs2xedF8XRdC3g8Vu5BQ/qJRKN0M82M5FIDEb6UcT5NRHyJxiDKCESnhW3M+7cL9nc5pRf35ofxMEyRPQuw6XN0DatqRSMEsh4D9jPpXz9qo6v8lfp6e50QyMIROrMuVudEoYgxzzRGTyYQ8vKVgsYnAzW1TKbP1K63ylrAWPIZUMbbHgcVNkMijxLZlBIjmJ5MgFMkHNHUUzowhKTKjbUuLmzURM+JeQNxHM8ywS1jCskwz9zI55+nsSuUPaur/JX6enudEM0og1x0WG0KfwnluQQy02L0EBBEkTPwjAetb3rC0u4xSnXRQRD2AMoW2FtfLt2XzYjkjCOpTolYSlY47wZBL28uCcKzBz2yOGOxzsFMTmKZHAnRkGfLqhJY/yfjf6l5P75Paur/JX6enutELLO2TeZfmetXMp7bn15Gu5U6aLkGV+RciWjcFjrQgyb2MpVdt5oECnCuiuMoJ3DlSrssCiLNcByuJZg8l2mlYBm/Dk7JoK+CcBa5yOW7AQEESRM/HHqSuY7DP/ALSYiYsr6lwv+N7U6v8AJX6enutEKCAIkI51ACLLq7u5myTKhJ1RrGXQzVkmTieiocDEuBdGcJIzJ0VEjBY9wyf6PlwRsthfsyYYYWCcqq5amlym0mBrBE5A4ImJ4QURFcjRMzrS5+U3HVZ+pciJHIf69r1f5K/T093ohvGzJjjA2jDRfpAjIZ1aYnE1o4fUZUSI6J6OcAbfFCHN0d6oIvubyWSf9LJ5XstIi2nW2sTLMYfE7oFx2yXYwcoZkUxSyTc6Oo3PDLgk4rUcmszcQLGx/cN3o4sGNAsbrgZB85nC6OCrIAZHM9r1f5K/T095ohC82QF8TeZm22bTlBujwcflTiaHooIAiQjnWgkp0uHkYxkYYJH869ldEwRuPlsGxRXNmpqrO+ETsyhlFmaJxNpjZictP+u0dG3ggEQRxGs91YX8Dsw3Umo4HCO08+iElh/A+d3gBLFCy6rJq9DAEuftOr/JX6envdEI6FNaySCMBX2B1KhPGe0RsTiHEy9Fz4h5A2RMyh+/Ru1txkLjg3hqSPS7J/HJMR8pIzgODqOImSXKmJg3Z0JjyNQoloxijt7W7ChnwYQlBbmxMz8VYMWqLY/zHynWYRuQbXLnlQQhMOAwPb9X+Sv09Pe6ITIsI0czRMRySkcGYAQKsNpHBDCaJkDBEJPRePg0osiOJUjeCKnQ254N4alWOKR+nUbnlQREkcRpADpxY+X8jGnzoLEWqcowGzkmNET2Ml9MQfnKfDG32HU0dta56kTv4xNvPxdhCL9hURGQL57u09x1f5K/T099ohPnF1KbIW0Q20rNU7L11OBkKL3wmkTghgzjF3XIlChIPcCAskkax6DnxDyBsiZlXTKlOrsA6F7XDwHiWXMMk080H4I/5mbGTZU3RWUXNXBhjKtuqPi4DZvl322mFHgYUSI5j4RydfBbZq6bsaeXkDhGsPFoL6e9z4Gvuer/ACV+np7/AEQy2NG2cDJzjBJzsWVKuJWpvRb3KooF31hoFuw4nwqM21WZOgycPQSaCCriNQjK5YMMtUsUYttEmmMODG88yMwIRJEqRyZTZ/l3W2GNO0mx1k43IYwyWjUDXJcBq5BtOMeA1UJxtk6mx9ENfyMDVXCsDrocLtVngpJh6uCQiSymIRu9fq/yV+np/g6ISgl3C8bHdJ4FPJ8DXUYNwXpDwJasZ6GEuuec2ROmTVTNOM4xLbBS/nc3DWs2oXGsBkCIrjBk1u2FIuaBcp/y76wLqyodExHY38+J89GcRbAamqwA+IDLxTdSuOSO8QA8C0ySbshb4+Q3UlFGudA50fr9X+Sv09P8HRCWdlOCEJyoySZEuIRtV3NPmzAhTe4mwU1oNZVRxBOCMS6T6KlyTaNiQ5k5PRvSr5nAGmZfzNUeNRgaiY+cyWCxiuxhlxvolYMzihGTzbmGtJgtE5mr9BurC7AI7mMHZ4xISSbqWYb2DbTifZGxYIiWgLtqwQ6YOxs81NUusxeS2WnbQR4EfAgWufY41GuM2YknrdX+Sv09P8LRCViGC0IAyQwBccKAVg3gdTLgFG2B8RLFbqwG4VGJx3FWR3pPH0TsRYw/Z1K9ZYGbmd5okpPMe6lmMaNpxDD0IK9Fq7GHELto0TcgTnDwu0qGgmQWNpXg1AWVCgGxiOLR9RQzWThO2hqDoHxzvwINnln4gQkPgrOEElxlN/APH1ur/JX6en+JohwzA5kPyDhWNkRdgY3PX6Z91F4BhEjis4Xyq0IBw7AX5Gw40WFLKHZv2ewjtITGkKC/oEGlgc+d63V/kr9PT/E0Ql5IJqgejVyhywF+lx9QV1wcG0a5PCgsWeGSbChNnySbQWB1vQSiwMg1Ex88ccFZJCS5ipp8BLpHQfM5Be3ZCMRb8NlWsIwnFwes9X+Sv09P8XRCVSSJGgeZjREYQHbJxBHV4U0pzYZYgKoI8x09RjliXHqF1tEqR4XcZLCXi2qgLaN+EYkOZtrD+yzcTyw5XS0RfNOJxSYl/wC2cPIlDCQy9xniiKUIpIIDCRg81TBArGK0FgNsFAWbRu/jPWOr/JX6envNEKvDWSV0C63VhTQBNtCxxNHjHBXRuim7VikrWA3x+JaOclmwmwl+B3lZIMFkOXMuSMWfHHqdxThFkIu9OVJwwvKTBxBuWna0s1g1gS5EuOo+C4Ti6LFhdbepjRgEZ1vg7aY3r7kiTMb0bKB5oZAaoJ6d9RjlkgDxA4xVsLzADk+MrGyqAsscrhUgvJJncG7wrLbrvVgqNw21xubs0UZ5vdReIsrSOsNjtCaAAAAgDLwMRA2agXk1RsbJ2DHX1er/ACV+np7vRDDMmAg5iuQm7wzq01cYZTBB3Zb1HNWOebtOzHZV9QNA3Y9JMnY3oCm6J2B0Ijm0SBsPV6TiOxipI9hV1ZZj/wBxKenErZBZNo/fkaIYWGQubyZUErdO2xANplpd0aXVaUrbkZGt3VrBRkzcx0g8R9aAViBZNyknCokgyjZ3fFFRLTsEOMykJ13M5CrBpIvCCcDbtmFypDne7WsKgro/i7WMXa+W7JNOl51qnmRHdA9UdX+Sv09PdaIQauYcBKtKYFJ5ODfm7VqACZogYk5HBS+RqRCrHBsDyJSqTIn8TEcmlAhKxJKdsMO0ammizlcgBpgbAOUJ4GFEiOY+McU6QnODaIPClYoOWNJZQCthWl7UiMRQnTQ0A30saZ5j8HVHMM6DC4hIHBH2MsQY6KjEkVdRJPNiiXqSizo41PhR3hK9PV9X+Sv09PdaIYrBm0pQbCEzRAfNASFTICOer5ivAPEvhPAflRZjoTMGzCjyB0nmF1o2A6iisjDUvz7vG3DbUUojINGEpY8JUaIX63Yk2jWjOepuWTb/AC0fYxRtDX94Ve0u9uKTPAPHzBSQZmJCVFmUh1FOgcfV6v8AJX6enutENyOD6hN0l4UaamQxKWLhVtCpYhJ0fKzoqtgutEi3XykO+BO2adWBZoDJOsgclbaeDo2AMImTWKvhngygjDZGIk1p5Z7AQdyxjhM1KD0dGolynWrLdOWQOxbXVpJpgHcAk6hwcUTnQn6iEFtMdcxtL+wBgFEIlkpGbLgusI2YvOK4oG2jLnQ0ICCJImfqdX+Sv09PdaIStcsHJAuDDSMCBhEuNTldIkmsoYrb2uLo2LBEPBqJZ8Ux2JRncN2lcHxN8wgttBYdbQ6UFlk5hfwzbVCwgXF1XasrtWoAlo8HJtzbL5XhdfpDNbEkd9SHNDAZCwUZHdUZJxNnNOTyOUYKKAiWRypG0wdytLVs3m58JZ9kILgmSS80ZGira9k6A4t80kzJA3ZsROBUlUsvxUsNwUiPBKL5A4nrTRsQ5J/Pn12yY6SPxZVj+bTMn8x6nV/kr9PT3WiFYoydtswZQOYKk7PB5O2UhtuB4lSBe0+gp0nkQ3yDqphPy2jat2k+S3ohs4vdbVKirTFz1B8GB4BhdAkDiJUtRBLtoNsI0SloiuCQJvujY+BF3zII5ngF3pzorgsmT+bM6jwJE9xsm5H58QODAANo40mlMpxGMNwUoHrB/aCxylsrVW9k1LVvlKkiOMeqIfk0QdsuTYxg7H07QkUmcLH4386yBOwvJV8XhU/raaGDq9T1f5K/T091ohxJAW64b+bwGHziBzMkTIuZ0ncgLDjc5FDOODTPy6UPR2KB4qHJq5YIMB2EOYU1oCAAQAWDyNiEGMRAOEczUVgEJsgfCR4Va5kd4Jx8EhZGRsJc4HMa+bA70zcG1P3thlntmI2EU4J5hIADMoxFLVcehZdBWpmE7DOfSvqK9JCVS1ctqXwHzRrBnvvlFW/ADWB8Ll6nV/kr9PT3OiFw41VQTBtrYCjZOAbAgNhTSyJqTMNoRsbg03sJmiCdSm9lc1ATo+hjoH2AD10IKtk0NdDwOCSmdpHgLJqEIMicaihQJk23E3NiecJcoITAcIhC0zsqCGkIrsoUE/hUHdoxkdVYCfyWKWBSsJjwWagr/EXycMHzHjJ3qEPRq7evrGfOXfaQ1ll4N6nV/kr9PT3OiE00aGN59Q40Ekg2wDq0d9QnRM3jDSMCBhEuNdICc7OfzlirHzlghkb0o6RSFZLBaJDq8DwkeFMxEj/PB9xxKtLdGThVnRwk2P8AhzeVkSGcA6c0LppVmT6CEuhvTYohiw2gbMzcDfU/Mv7yVPL94HmzF4b6Qt07D4JQl4jNv4Ol2HJx10z10QQ/ioRAGI+rSUMCoF1WogbKE6I3EhDRlubbaHhePDu3evJ85/2ErT/e410ztQT59Pq/yV+np7nRCgtgja2Hw86w+xneB1DwJACjYAAOAShaITcQWNsD3Dp5yyAZQHNTFcFywxmA4xBlRgAphyOiIkNgAN05+BjwYzcMLuiODR/zb2YUE7r1hMXC4A5YTbDOhvqQhRcRqY4UPIE2ymw2DwyMxGU0w+CU0qxqtJkc03jYKurMbLcxndDfWCuoIXV1drf0Xm/Wn8QvXgNSgoilWzxmqy6WMmfCVjJaVoOjcPPC67/Uicpc6lBIzpMemOr/ACV+np7nRCGJfN2iv7Ue8DfqU9R4PzLHlFYblnYDk0HHsUBgjR3cFiG1XPrPEYUBwZABsTHxB81Cd0hhyUOn24aIMDoc0oAMFCHAAxavBEVxPlmLlgZ+CVCPwAlVyApyAcy1rdmqvugyqUwCiWFlvHjQk0lxFHgjfjSbo1rHg3VqDhijv2VZeioEeabxsFXVmNluYzuhvrBXUELq6u1v6StJsbDBRoZauwaVJbdWSVziLnuPkYUsIZSk4IopediaEODJ5oQTsZiaErrn9SZyhz9Pq/yV+np7nRDOkc9Bn1VhpQWQZHmUvoiAZlmbRkd1IIAiQjnUsvSkRzXgb1tHApgBQ6XBpW1MrOb5FGxAazeaU7Ys16keF8IyK5qMeAjaUaehB0NQ5euq+CxWFYibMztLi57sXymZCXN0AuuQVHTJQQtdN7yIMvArpCMvA6Y5ngKLb7MDGGiJarp6eEYQYnDbL94FEN4wBPFuBxU3oZnxYAIDydAtJF81bSZeILHqHmdBK1B+avECGT/W4+n1f5K/T09zohbgEDGBEm0xKhZLSIBkNiQmxKKHPfZ8W5FkbfFCLyIC7mI4NK0jgMOVdaZUMyF6PIjFPcpdaVTspE6kqcPG0HwYb6Rc5uA6Gexxc4wo8+HSiwAYtWTAiyad1bS4GEvid7GIWS9O6MgVDryEFMYIjdvtqImKIUzXJ1MzP0XxLZgBKrkBWU8fZZ6Vr3wG+o/8vwpjuZBkB5jrDrBlLHHzqEbMOkpHwL0+r/JX6enutEIQo1DeN2sjwgs0s50Dh24m2iGZTO7GItiHmUBVgMVoahIAqcQNxLsKztlyaM3ay0wm4BLvdDa2KQxRAuLiTx1bUGc+RRm5DYwfD4HP+vCGCUIsRgEuG6HciZS+e/8AQG4Lh2Djq2yZi4lkrrc2FZeBr57G2KgKBeDedZYW3XEcuVUzyRbo6D6XV/kr9PT3WiHAxSMcEG+HwD6G49GMsJwYxhGsRHLFxKJE7YMeDfazRAYzDPgEc6eXPgk5woFn8rxyaGh7aANtodGj81DOjDxp3wwOVaBRuqQxMez6m5qftB+7NlgyPNb1L2l8KXn6A4x+hOB4XcXBzV7alhtKDAMQkRwfMcSnwjdbO+ucTldUeWDhuLVObufQB9nrEQy5DeFRrXgMkFODJ5jmCY0Gqm8pEHGwHrOHpdX+Sv09Pd6IcADILYINgzRBI7CyxDjKGoGncjuICEmcDB0QpHKzE22DmomjqAhYwpHwqNhKA9spIlmMK5UIpS6PdKlTdFByOwmQbZlz84+klwBK8iozD1zkTajHcqEnLYxTROwVQgwjCspzowVCBySkxELbpJX4xeVYgcbCpY+VyBqLJOlsvQWIMg0KJ0UWwWD0Il5SchCetI5hd4hMeqOHm4mgr+8KwGB7k2jf0vS6v8lfp6e70Q3vZWG1TsAlZMoYbjiJONbpCbKzioGESskMbOwd9YoLo5DkiVG3Z+MiyEjGXeUVwRIzJL8DJwqWIPQYqJhDJnGOXgg9GUmAZMhtoIgjI4J5rkkittvGy7IM2samAXhv7YVdsMqKqXZZh+F8Ib+WpfqTxrEauMF+XhHePIwAj8ACVXIpAmB2hnoTErkDRamFVqQqXd2QaHpXtuNLMg4+YIyEIRzKV5lHqegL0ur/ACV+np7vRDBlLDecADwpbbb8QYTnUgusldIgOKoIWo7zaTvUcKbETttLhcWVSsycZ4V1VL/7w0/E7KOGUubxdqIpc7Q7jijvSeNYrKUDJlXp4lZuLbeyC7WTj5bkEHY2T8GbsmpkIkpSXmxDzdz4I5BEap9igUAStgqZ5ylwPqk8gvmJHmVHSQgzJ6gycPF4yEhfuh2BlSMj2fu9zYWLpY19OxtioCgXg3nafYpKQLSiSKuokno9X+Sv09PeaIS3JZQFzFZ2zQ23JwUZtypsuyoW9oEhsGcGznqyCQNio3UYOrRzxpvFeJU3KY8kRPAPGsrMklyhteYqbB8ct+22oBljPL+SOE0qRoSYxGql8m5GJYX8DpgZ6UouEdupQdrHgNQ4+DQCwAYHhKcGAytF2kncadcnhm75g41HJupG4/7TZSQcwJxEavTRFc4DuIPH4ORMZOF7BtVCh8wSLi5DRhjcwn1CrZxxEMnBHhUa14DJBTgyeaPEhuCA61usY+uKTPAPH0er/JX6enu9EJKdkPeFsVFvoy35ZGULhXE8Jp5fDISHEk40SqoWUtSYjKkYSKu9GT82DwqeAPi1zbx5mizE5ZCTpSSaRcsGadyt/gl5GctP4BPAowGAiQkThTFGJdnYBd4U7iCXM1o0HeOuVJjwSXjosy2OOZRnxDwAsAZHhGktlhfNL95VNRePAnANgQGwpYgzGWXnjypRqpILsrDoVatnoti7fAnYUWltU2J5Km0KDAMQkRwanzXlp+FJ/wAUJIxNdum9V2YZep02NkP7UwQ+8QmHUPMukF3GfRvCrqgwcoEc3z9Hq/yV+np7jRCHYZABtWoSJ/0WIblqUUYBNpEnJLfQOOZCO8yDdCntuMc4uGUTGZ4RwhbJKTsBDhBCTTJKSSqLmIcRDJoUIlCAyA2YsiSgR8PhkiuKEyaOYMkA4gLMfFTClghFSsOYjgq6GBbFFEt7sMEpUf5ZrCYSEItm0qEmNMMCZCCAgm2NTWDJtxnM71A8ihGXWMhsI2z4zbHFAbNq4AXWgCF0Rd1izdCxmoubjr/qlnMD3AFPVXRJiBDvedRNSA2Rd8AUjVzHgYSpShDN5LmsbaSripgz4bJN0+sufFVgyljj5kEcLPMkA8GGmfwS2sHovV/kr9PT22iFmXsIqUSqgEzybUsNuyk0iTklUp3ZHc4DhCofVChwFut40BPohtLa7uL4wkCm0+EoIFt9A/cNEGoZpdiaiZI2TJKexVJxviXjSyUwgG4hda6tj8VSADldFQoYTsydS/iiDa8Xjceqam0xDEt5xePkcnkEzwsja242o7Ppdxn5HhFATti+B1ai3Yjms1rIkYOLzw50lnmaXP7nc2PC4wiGAbDfMUucyvQfITq0GJ3xDjw7TkPWOLjyxYF4L50rWCbz6N1f5K/T09tohusMsI0bTHIM6gouVDOK+Z8TthgJW7yHB4LTCF8JqaGfMYKAJiEGfwQzs9BxHsycGb8YinDNaIQ4nU4U/CZOjVXGiAQNlbcatDoZisVqtNRLhn6FSRMwydD+wopat2xi5W4PgUsxKE8JXCR5hWH+ZGNPcDO6KCPWcEsJYkpOCOFGOixPJCHBk8yHFHFr6+hUgEViNQU5z6HV/kr9PT22iEBbpGxJHy8qciU4AkOh5mfGSIBu52AnZNPaGXCDCJqNNmgk3IaxjHhZx8OEaEgcIo8PLKhtvDoUW2AgdaLFJAukaDrPpTARDEygeVqv26p3wyuVarW2UkLG9wKQHxcpvc6MsCAICr6TLWJ+zqS+ahuxq/NQbTbV2u2rMBbEzOduL4RvWm4YJ4oONGwIuEuXfB650rv0XzV34bbgv9I4ea7IhG0X4jnTyImm9mPROHodX+Sv09Pa6IY6jEA1VsVLRvoIAjOmN88taZXNUhSTDtJjh5yBixBYi/IbyUTlnNTRo0VsZSWo57mnlQjL+g+qwgjUXpjTsLbm/FDsCun/ACpqAd4fNYqTUv5enIiaN1MUoAechywoqVYBAUiAF1WAoWBhy6WvxUrkS4h0GnSipZQz2ur4ICIjIjhQyRYJkbP3xrEm8DhbDvU1ur9JjN3w+HsLjsY4vVyfNH8CfSB9A41rzOYL6Hq/yV+np7TRDkwcpGr/AOzkN6gcciu9hjHA2FTA8P6AuAaFjVy882pM2RfhMTskpWTj4ohOZTZF9LC1at27WpYXQynE+6PBn/g4daOKGCpPLLzRiJcheh3cBnIu9Kw2O/LPq0msK4Je3Z8eVYEGHjIBnpBvP8pAj8UHBbhcjLIolVBhuy3xzqMEIALAZew1QOna3RuHmCKTPUIfmkxnxQFD0F1f5K/T09nohgNTRJJjLjFExgXrhiCcy7i+6iFqoiW1S6+ksVQAGAW4DmtaAkwYJmsaMEhKzDhCXpKr2Kep9UjX3P8Ao1gkdrdSeBDPpNl8FYRJjZOS0mIWgV1io9I8z4YUAAAWAy8hTghbOOrt0qJeOSYyPMcCeFADJc5c46U1BLEQOMTQuv8A32N5rYJKFVIBnYPGBwCeZn0BMi6iFASCiRGyefq/yV+np7PRDEF2AmLiHUq+GljQ+mjsHpJjvwEGlLtvkGHvWtBzzf0/J6UaQM1ip6CmIK5FJgmBQbdWiYWKfoHIZaUG4ZUAPZnfIpsEejUto0si/wBOXzLCCkGovw6KxwDdf7y8/V/kr9PT2eiEipXBmK9BWkIXgvl56eVsC+JgC9vCODWpcUtDPMUdwZDMfMJJWTCd/wBTUiA6tf8AKdBHaSDeCDi0dQrradh8yUUHb8CGZPMp7A8Fm1vYd1AAAQGAe1vm1nRu9eT5r9Giw19VbuBAaGDzvV/kr9PT2eiEKhSeHOrITdpwufyjLClEAatDXWDFgTgTjEWmo41l6CKRUi5IioEZDggcINPjNd3ziSTIzYypmprpK3sLfGYDrS4ow3aXQ4FZTofhUhxanxROD8ro8LMR+SxQBmiCGoeCNolhxXx3zXIDBfIGoqxuAPO9IzgKhGkh3hSQYUR/dKlAAAAQBl7nPhdG1vM43IQal8BVlCWM4Eck4efq/wAlfp6ew0Qh6vvFuMrlRAawAbizQNRqHgaSj0CrqemIdhVNzSYsUBxFgmJQxXDfT27FlOPRJZvXKk+qIJpgOPRKm15zguDCp1lgFcJOtBkUuJIN4p5FTDbJxniXdsajQAAAEAZUdQoQkSgDLycfRLiTSSuSCHQG6dq0dqVCewYiUMNTFYhWbkwEXzvQInmyDARRik43oVYZkHKD1qadMV1i+KdUswneimF0avkaqIbRi/SUnWwhEss4MCnRfeL0GzaUKrNcmW7A5HyoIiSOI01Eoc5lHVefq/yV+np62iF8S2YASq5AUyEpNvSLjQIddBi/4lbVulvDfSo+MnN0tXjChiGZbzxJvSp1XzI+Kh0qy0scDbAE31PVAMm0IklqsmlYDITAID0Q1/AwNEcaeTFlj3ZIRwKjpBKlA1c3zACAC8294d8imwR6NS2jSyL/AE5fNcGl6C55jXSa1Anz5ur/ACV+np62iGx3jGF/uJ3LRhgerb6IG8DfiUs64tPmG03wANUogTwSm4sUJCE/S+mhfMLLyPCyFpTGkguTlP8An3zazo3evJ8x4knkg1uQO2Ug6PM6v8lfp6etoh3gQAvXKgMeEeBYlvlBobuCZEwXXasrtfKGTcuUoAhuCbXQLqiEiOCf52fC6NreZwBB9GkjSxhBi5SI49Xm6v8AJX6enq6IYfEYMIOpA40QSmPFgh3r5qPnEjBdOKUPMOu4tXxg2iDwpY5EFmwJqFif843oNm0oVWa5Mt2ByPlNImL3oHVp1CJTa+Hkc3zdX+Sv09PV0QpfhnUPloNa2vZfzYwW6oJByo1B512bYomsLzu26KEuW+aJN27/ADTvkU2CPRqW0aWRf6cvmvFxTzFdX+Sv09PV0Qq1ByMiTzhxqJ0FqPTiHCoWbiDEALxZePnG68+Qhp5q2RT3Bwwa7P8AnOZ4EW7ryfMllJxZnV0K3UFajJBTm+Xq/wAlfp6erohneABhhzHJGEdSldqARPMG8RNR30HiCTMSXHaMjtPQn6PCJSZDqYt23T2RKllGybmTr/m5cK0bW/PDzR2mADCRLxHOpAk+nSA8q6v8lfp6etoha7iAY/2Ik2m1p0JRP+dgSbTX0CMwIRJEpy2RSyW/Wmv/ADeAIvlCqTXJluwOR8scSmWkh9BONTYUd+SnTy+r/JX6enr6ISmGsUTcaWQ2mxQ9bEsvHg2Gx9ANCYKocS7BzFlRJjRyExjIF+KZf5mhSfmF0afZtZI/05fKEUmeoQ/NArZ7T7EOPl6v8lfp6evohBbDkZRuG0Yambl43Rt7CZnUoRBGRwT0AzeGDNzuXeBjhQz/AJl4fNFdeT5pm47YCerT5er/ACV+np7DRDfXMMzOqYdiUk4Yor4a2ti+3oTbkqEx34DjqKZ1NhP3ZMbSIk7Bz/zMuFaNrfnh5rMiEbRfgOVTPJ6dIOg+Tq/yV+np7DRC4NoEiEI8KACeSsqFOsStpOlR0w2BydEwTU9AwZsTJYW8glwSuDQIRCR/y+AIvlCqTXJluwOR8t8xk6GrqqkyCzOGB8+Xk6v8lfp6ex0Q45ahLiOsEm0KSGXUW23IubR9ALDUEEjnSk3Mgrg4Nm3R/l6FJ+YXRp9m1kj/AE5fKFpBdT+YVykFpKfjDydX+Sv09PZaITdwzUTIIwls4xhUKzZQl2NHE3xl6GbDgXBkOoXY0ddJoE2aUbLuZNuOf+XeHzRXXk+VGQhCOZQddEnMuvi83ydX+Sv09PZaIYs7iOUsDc46kmdGBJrgx4kmZzTrQEgokRsnnBgFEIlkpGSYy7tf+48/8vLhWja354eaNu9osiByRoOAQDBHPx6v8lfp6ez0Q4JaMvgcLFs2Kl5pZK+CfDcfQRGlwGEGrKFt8OVWzmkWBwRsX3yZf5XAEXyhVJrky3YHI+W9WGUYQLopPbJdeRS77uPj1f5K/T09nohwIqiIQjwaQzA1E4k7pW0dlQtM1lmtoyO09Ah3Mad7e+xzoywpRImp/kgJINqhdGpbRpZF/py+U2wZdyjdwg8KkdDGwgREbF5+PV/kr9PT2miEhxtguI6AI2htpEgki/4gHMNfQLWIUMo3DaMNT2niK4sCahYnR/yl82s6N3ryfNldh2BBujxOr/JX6enl0SBEujBThqNd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVYRTOAZU2LZtnZV6QJCDLbBx2MmVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVEuaoHaWvaVnCqW8AuiQwSLNd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVd0fVFn3NqsicMIq7o+q7o+q7o+q7o+q7o+qdyQLZABO8DhXdH1XdH1SedpsqSxav09PJP8AoMEgJfaK7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1qhOgYEBACYiXPP/AOT/AP/Z" name="Εικόνα 1" align="bottom" width="92" height="94" border="0">

1

 • Bezprostredne pred prvým použitím fľašky, otvorte vonkajšie vrecko (obrázok 1). Vyberte fľašku a napíšte dátum otvorenia na štítok na určené miesto.

 • Pripravte si fľašku s liekom a zrkadlo.

 • Umyte si ruky.

 • Odskrutkujte uzáver..

morDYHdywYwNZrVqR1asN3v9r9RKN0eLw0C7c2W9VfDuLc7jKW8i/0zraqmEDmsWGJSP8AmGoK1SpLX7W4kG4ETB/CvPMh/YFJVGWFmn4FI5qpGsXE/V8wUvSenxDt7GyE71hzoiMBrRjOYLBax/Nd7qs0c1axcGkS32MdVY0n45pNHG6fU3jLa3/wfh1lWGb3TpTaTSW3sbGG7L5XhrdJRhgrbFnOdybSKSLMQvhpzquiltRGFZN4FMmLLUbmh1bc2u4qZSJANFpZS78BC1SHgHTJZVck7K9dorBtO13k91giBzcdWM/ApHNVI1i4n6vmCl6T0+Hbffcd63Si5x5zszQhFEKmjv2DRYHYA37hn5NmWlvwam1sbp5VNB1h8gZYKmTZxmctppDCKtONVtNfwMdZ0BCNjS45mtQlpNT5Mzcwui5xAaMZKLKK22eO7EttmJDeM/0CxfqKTy5vZbo/B4jcSbJSGlkOg43bBdHuUnJiKqmZezOGI3DYmb52JWaRG+9jbiKBDLD/APmitV/qY/yuGtc0FbhATyvNSsMt1cWMVBFtIdWSawK66rikc1UjWLifq+YKXpPT4V/ClO9YjI92D9T9HIEIom1NHfsGiwHdDv3cXZLpXA2MUelFpF4rkYfy1B7TW0isH5CzMyvQc4Vuiu2xv4crMrL4zEVFXwQt/wBy36xk/wALBZ+VZja53I0IOpT7A4rcaswxhvrdVyGtxxMGMra2g1Zo24gtupJa94v3961GKiGy3PJnKD5NyjOc4ytzjrfx3XzcFr2hzTmKtUV1g8R2JbrC4DTm2Gy1bnHfJ5VVNEHf2tzlkZrvrK//AB/5WHPIdV5cCHHS++qmgAclzSOaqRrFxP1fMFL0np8ITOkc3jAZ0I42hrRiGwYYTXOfCqzfOxadvP7TZonG8bxQkF52JzdBW2RjdmYuUaF+knNTfoJzcnyVUsbXjlCwLceorBpX5YsqHYWHSHnU2pcFbP7zWrLGho0C7MVGqfLndmajLI4hhOFI7OjYAYwX3OK/T0cO2qu8BjehLSKnzaMzdh+1cJZNnWrM9bv2yBBte1ycV1zW6jxE8rArLQANA+HSOaqRrFxP1fMFL0np8Qw0Uh0md+ZqJJrJz7H7RjKDWioBFhzoRHE+tp2DSaMMP6maUKPSnYWJrz6/OF73BrRjJRho1bYtOdyE1LFTc0enWrUhDGDEAhDE0hmZvqVXvpTjentfCyoGqziIW6RSM1X1g0hoOh15WZWNe3lRfRDX/wAtyZRZw54LrN/fN+QpHNVI1i4n6vmCl6T0+EXONTQKyUY4tzh7zs3t7nKDWiobLS3EHF2yZYamzdzl+mpjXWG3r+NqEkbg5pzj5jdZ2DkrvqpkcjxpxIMANX0xtQklqfN3NVW+lOJitOODndmarEQ1uznY3WJj9YXBlnNcq6PP/Dx6qy6sN4rr7Sq24LxvmaFtm1s2zjVX/kKRzVSNYuJ+r5gpek9PhTtbjsHZrN5mlWWioLCeNS3Nn5V917QE6SOJhLr1bwVfhi71ulGPVcqtssHQ+8qpBf8ApeMYVpprjOf6XINO5y8U59XwZJGttOa2sBYcUbtV5bpR3jmmtX3Pbrar1Jb/ADeWVQ9sLKIu2FfpEXbCyqHthX6QP4BKvbY7U1bnRiec5VRNY3mtrKwtuq/cbIVh8rXS52sv1fyqoxUwY3nEFZjGFnccZRho1Tpc7szVt9ILhGb9ZxuTjHHgRtrshYdGadTlhtkj/itblMxx0V39kxytDmlNlidg/S70KbKz+RoPyFI5qpGsXE/V8wUvSenw3TUTfYzH7Kp7KnDM4K9ZGoLBbK8cgvKuZzYh+SsJplOl5W5xMbzRUtsmdVoGcra44BVma1tZ/KG3l0c/JfVqztjOMxAV24s7D6K02p7HY2lGSh/9s+i2qkAyNF6p2+CrhffztOMfA3SJj+c2tX6OBzSQrzpW/wArBpDhrar1KHY/yr1IZ+FfpDOyr9K8H+VhUh51BX9sdrcr1GZ1r/8AaLnWImD+EY6NXHHxs5QlpVbI+LnKqaGsjaPwjBRKw3EXjGdSbLTi0E72In+9nCo0f8NqWBbj1GtVwytk13ig2S3VxZL4QZNuL+XFsOhfnxHQUYJbzXGw7X8hSOaqRrFxP1fMFL0np8Os3gsTJG/lYEMbdTbh85FdWZFzjrdmaFYibrdnKtTPq0DOVuELWjS++nbYyxWK9sayoVqvF5XLBwZBjYVurMLM4Y1tkNcjR9TMYQbSW7Y3jZ1uMoJ4uf5Ash3WTuCzv8rUHv3SbTmGpGSV1lq2iFp2vMweq4NheMRcL38JsklUbg2zyJoNZjP0uvg6lbjN8b5pxi4svaHNOYovomC7iHEtopAcYxeLTjagRiKZSW/Xgu1qOQ76qp2v49I5qpGsXE/V8wUvSenw5IA6yXDGrTLYHGjNYVU8YkGkXiqhLYdofe2SyRoc04wVYiYGN5E+Z+JqJceVx4oW5xCvjG+dh/6iztWe0n0j/Zr3ubGb4+pv+EIqVUyTj5jsVvZU/jtvFWoDtoGi8VtcuHV9MgvqqSuJ3LfCtRva4aWn4Vp7g1uklVRVzO5LwW1i0Qf9NmJB9Ld1G+6DI2BrRmCq38uZg9VbccEfVmarEQv53HGVURWEXRARS8mIp1DprCYa8JvF5QmyRurab7HZnhNmjz4xoNy100dbhnVQToSbNeI6EYy+2S6v49I5qpGsXE/V8wUvSenxd0iFrjC8VXRpbX7XqrdIuQ70qqlRdZnsrUMjXbEMLWOMeO8MZTWHhHX369kUeCsxg1NA+o6Ub9qR2+KMtHqZLnGZy2idpcwfQ7GNStQvr0jONizLG145Qq4XuiOjGFahNrljdUVVLa/6rFutH/lrlhbYzW1ZQP5BWUx/lZSxcKXamlblC93OvKqMMj1Csq09sh/dIVXSZLf7W3grEUbWDkRc9wa0YyUY6H/3PZbdTLTWm/Z+pyDI2hrRiAuNtYN1j7wn/wCz5jhNwonaF+mkBqe6w4cvy9I5qpGsXE/V8wUvSenx7LgCDmKJh3F3JiW2VGof6kZQZSxaHHCD43BzTnGzIRvnYAUlKcP2t9di9fldvQjJMS4lbdDbFj6m5kGUtv8A1G+ytxvDm6RcYdHj7KvMc3U5YMso/CvUh/4V+kO7KwpZTqqV+Mv5zluULGahsloO2ycVqsi+NA3rU2aNu20i1vrNYYqpY2P1XitsdI6QHfNccaEsRrae64Eke9rtt9kyltjYXOFYfVf+XpHNVI1i4n6vmCl6T0+SLotyk5MRVeIflrlZ3kvEPpsMbDUS11dnSo4nb8XzsPk+nE3Ui+S9C3Hy8i2tjA1mgIvo52p+j6Vaw4/3DEVZpUfWZ7LcZWuOjP8ACqDttfoZ7raogWg/RGh+skAOPamm+gyJga0ZhsbrC0nTnRko5MkejOFXjidv2oPaa2m+DslzRukeEPVGhvPKz5ekc1UjWLifq+YKXpPT5MskaHNOYrbqHW5ov2c4Qhph1Se6rGxO7PZq/N5NjbvnGoJkLMTR+dmqVzQDews6YIorL3Cs2TeTJoapGuFoVGoqy50g/bKFutHaeVpqWEJGfwso/LSq/wBS1cPXqaVgMkcdVS3KJjNd9X9se3lvNVdJlr/az3VmGNrByL9YxxqcbzuKVbxSC88XBpcDeWRo/tGhvPKz2uDSIw61mFd4fL0jmqkaxcT9XzBS9J6fKmWGpk3c5fp6Q1xjGNpxt1ISRODmnOFVpeAjSXDBZebruKPqKgj/AGtjCZC0khoqvqpwBHKsKjs6t5V2pGdZO/T00us48FZUauZ/lYVIedTVhbY/W5Foo8YiGIWcY1psjDW1wrGy6KQVtcFtcm9rsP1abkPi3tdtnsmSN3rhWPmqRzVSNYuJ+r5gpek9PlqnXnjev0Kw4YOduZyjkiN7bRWNF4oc43EA/aU+kEXoxUNdw5jsThUVpA8TUHA1g3xsmQDdIr/8Z0+jOO9wm6riKkDPglQvOOqo/wAXAlzxHuRjOON3d81SOaqRrFxP1fMFL0np8vtcovZjoVh99hxOzFFloWmvxXFniNA9VGwjCOE7XcwzZw6yoa8Ywdkg4ihH+50ZuCeK4FPGiS4nZpYVMzSyv/38/NUjmqkaxcT9XzBS9J6fMbVJXVXXWMyEsbsH6X+hXFlG+ZsPlfvWitBz+Ntj7o88Ic43A6dtw4aXAKQ6ZPQXLnRRNYXY6h81SOaqRrFxP1fMFL0np8yY5GhzTjBQmhcdrrwX6NasPqbOMY06lLDHVbNVVetSOmbVI/NoFxhvFehYEZOtBjg0C1mTWseQFwz/AMrhnflcJXrCExvnbQVhhze9VseHbEMHXKhBxuFr8/P0jmqkaxcT9XzBS9J6fNFjwC04wVt9HLtqrx52IQ0ghsuZ2Z2zhGt3FCx2W6BssCZquK+UnYrBqKqlwxpzpr3MZJVpzfYKRzVSNYuJ+r5gpek9Pm6iKwjPRRXHnZxUIaWa25pNGtBsJBcc+hVk1m4Ymc0XBc6q4tMKtDHnGj5+kc1UjWLifq+YKXpPT511JhqY/O3MVUcWgrBP8XF8V/CB+k3j8/SOaqRrFxP1fMFL0np86OVywselWhi0hVSfkKtprHxWH9o+epHNVI1i4n6vmCl6T0+ddVjF/ZrbglV39YWGK1jq1q84HZvuAW+r1LAb+US6uzstYMZKAGb56kc1UjWLifq+YKXpPT5600bme64vt/CwX/lfSVeHer471fLQsJ/4V5v5uNueMI4h8/SOaqRrFxP1fMFL0np88WuFYKtQ4TdGf4llgJKD5b7tGj7BSOaqRrFxP1fMFL0np9gw239IRYDX8KpjQB9hpHNVI1i4n6vmCl6T0+wnUPtdI5qpGsXE/V8wUvSenzm2Qvwc7aguF8IXC+ELhfCFwvhCtPNZ+FwvhC4XwhcL4QuF8IVuSTc9Qv8AztI5qpGsXE/V8wUvSenzpliF7O35G2/g/wC1UPnaRzVSNYuJ+r5gpek9PnjLEL2dvx7b+D/tVD56kc1UjWLifq+YKXpPT58yxC9nb8W2/g/7VQ+fpHNVI1i4n6vmCl6T0+wGWIXs7fh238H/AGqh9gpHNVI1i4n6vmCl6T0+wmWIXs7fg238H/aqH2Gkc1UjWLifq+YKXpPT7EZYheztu7b+D/tVD7FSOaqRrFxP1fMFL0np9jMsQvZ23O2ScH/aqH2Okc1UjWLifq+YKXpPT7IZYhezt2dsk3mjT9lpHNVI1i4n6vmCl6T0+ymWIXs7Vtkm80afs1I5qpGsXE/V8wUvSen/AAZSOaqRrFxP1fMFL0np/wAGUjmqkaxcT9XzBSNmlawl9d9ZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxZSxTMZO0uLbwVI1i4fA4kB2cLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYWUnsLKT2FlJ7Cyk9hZSewspPYTmteXlxvk//qf/xAAsEAABAgQDCAMBAQEBAAAAAAABABEhMWHwQVHRECBxgZGhwfEwQLFQ4WBw/9oACAEBAAE/If8AkwdgHJh/xyCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAwpzoEMeB3UG24obkFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFYaFlTxy48AzlSBuII8gN6W0ADkoeADZPSrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQrDQmwBwYx7K613ULaj7rsGG8w5p+zSRfARefJlcndAiiFgBinRp2don3jGfiH+ON1ruoW1H2jYCTKwCdrhLp2cXsGZ3yIDNBnwGKHzm8T/H8kbrXdQtqPsOoDH0ATyNxA9JfqyaQ6A4DDflIGAs4BH7s0AAGAYD+UN1ruoW1H1a2UadOd6linZzUXWfwhz2MLsYprjMx4h/mDda7qFtR9KqmQBOgaP3CnArZH6j4ZFhfm6PwkhswDkpowm4I8uCAAAAEABh/NG613ULaj53VRIx5J7zOPu7J+ydjdSjIvTdH4+NqZNSmMPiC7DIfzxutd1C2o+RyBYYz+ydskmbsNU5glrefdEMQkmZPy8MN43YrDTkMan+gN1ruoW1HxNiBKRgBplPtdPwl84CcQwAEShskmdrsgAAADASA/ojda7qFtR8R3gPyRjz+c3Us8gzJQK23ExD+mDda7qFtR8IGA62ZnkPnGycBiCdMyGgcZiWZP8AUG613ULaj4Yu3NTiby+UAgASTIBHhibFNsEMjAMAAwH9UbrXdQtqPgfbHLczy0+VzwvYFB2GaEOF5/rjda7qFtR8DMe/2j1+OjMRlxyRBZGfHnoQ8J8D+wN1ruoW1G+/JuoIDX4QCQABJOATET60Jpkyn8P+oNE0mQ/tDda7qFtRvkCSOcgw/W/QCIyUPBxDzMv1NDmyXM/3Rutd1C2o356w0gYbvFDkA5pvJ4H1TPZAgIyX98brXdQtqN8IIgJfSAI5NBibqCCkAuYELAiKp1LJkgloSQAAAAAMB/wI3Wu6hbUfySQDksEBcNUV6svVkVYg0P8AAG613ULaj+CHcZR/SdAQLIvdJT3uAP0orvN4BQceNeSVhiN8EzQcS8wscHgHyUSYeJj+J0Ap2CwHZH4LLPsziTQiRgcWYLIzAOdgWSIszp8nGeS6HVNIIMGO4gggvydD7Q3Wu6hbUfdLA/NkE6ZCwOpT4AuZv8ImEAjMCeZIj0X4xOzoUDYsTomQy5oG/JkCBNyPkoUwCkNyXYDg7OgI2UMQPk4lXWu9xT+gn8kPit2kj41lzIqRln6lNb0/zM/sDda7qFtR9t4ADeRhzT3cc4BCrKcoHAnwpPJ/lomkiNf3QABgGAw2v4cwcSJ/Ecgl4x0JG7GGJOkgGFArtm+gIH5wQ1aPjfNqxfCCMRlKHH+lHFTHYuzgrqE/+auqxR+lhT2WF0wIa/WG613ULaj7M8rmuUiJePBzvaKG4VFiRmnMGAH5BIb4s8CPfeQPLaAZlHyFhLBHOF5Rtqmc7EUdwcTrkH/W7rB8ylUE5g+EE7b1iKCys0TPgOCuNUGnyRBxIACI4PKG3RyHB+oN1ruoW1H1x1AnJGATR4Ii/HlEZkDV3DNBBzkHlkoNGJXceU6Zd27Pxt8YcqAw5yPv3MR3cTgFJeITih3/ABNwYROJOjJ04COo99pEzOFL+IbR7hXGARIOD4AJIkbJ/LE+OqGuQA8gJ3EkcUL8fbFWosHReUSOwvIBmIOzwMSyI+mN1ruoW1H1gg+sJyCcC7Ik8WZTKMQJgLYIRGAGAAgNmZQbq3lWyiP83RognI4BCgEUz1I6fqmVjhdEMhuZGjuDA7dGOjyQysgP8gDwH6gxZg0rA2jKY7tM9EeXm8h8bREfmg4lB5cQRgMuJQBQoDAKK0CTPPx3UGbrrDlLcOgcZiWYKcbIWhgZKfrigx/z9IbrXdQtqPqwwEgzPIIOiPCUbxQe2USejafGQDS45oY6hClH8ELiwFujPPkHkc/zihi4ABIxHLq7BEYX6OieywG8pJwrklZmqhQ4ShsQLTUjXgxqdMiQAUthi04qR++izzMSFM1hgrVozCB0S7gsS/eAWHdnzOJRIAkgAMSg24Q+HCc09UANgnRQfyJJnmUTkgRtakEIPGuMcHePLcCggTAObYNujAOCorucETxZpDbCze4p9EbrXdQtqPqNFJQxLIIKBCmctVXAh+JabAYQAmYAy24ZMjzEe7omSAO+0a9MGD0Rq5DT1z0TsCXEHVWLt5UwA8IfECScFiExuAxG90aFSRCB5I7AgoNP8+ClV+Aycq2gGOgLszQGQTbY5bkNo7wriQCCEYn2GIv1R2xymwM+wMt1MYtNjip93jtYpRCrCUa9H0Butd1C2o+mDOM4wR3KAP0pvWjsw5CmwSRAsSJo+MQByeP9HfaXMPxlE+UUQHOiZ8OaAcs1fA1ToCel7Ikk5Lk/RBILgsQggAWYPkTq6KJLxOTwEcOHk2sNwr8CzooUQpAuTaOwBt2E58tE0z9JM9P3YRgLS42YJ5cjIGk/ON1ruoW1H0zR7FG0yDL9I9DjnuOY0KVv1Tavxizs+Ce3A52uoiAOXuwBIAByZALIKpkdIcDoTRFmjiSpI5kRDlMx32CCB6qOgAQgkwEEYHcFSJAkNI7CEOYlboi8dxHToEBrmeZ77AUA3EgEFMIlTXiVVjGeI9dpUdOHAVCqAZowXI1odQJwRwflG613ULaj6UsHh4NSdJ8Q4Fskc5LkDWAoEACC4MiNrUI7F0bOrgn3OJ6UmjIB6u6aiSHi/iSBXMwGAEN3iAdPgBYuFTMKbQqsU+loYqW0REGAwhGxILxYijIRX0zllsmtWIwRoYIxwPHSi86Q/wA6bpiyMQbChHSC93eYSH5ZgQ1+QbrXdQtqPoZYFxi02OKctbyabmiIhPJM04lGcoBCCTZI/EEhgCVMiCgB8vgcE9MqtDrBGgmrz4sdzNARQ5iaCrRMz2Q0OMltuahVSQ+5NZh8HX2IkIYF3RtA9E8pkkf3a+bkRTKtSdBMHeIcgssj+GqAUxJ6P/yKFoWoE5ZlSgWJzYnaPMG5JR+9sCIzhsI66YGhwUxsBJqJ5CEP6GqASkHaY6H4hutd1C2o+gdtDeJKDNFpZwA6iGmOZiM6oOJNjLdBROFZRDWIQYHi8EHxuZ2aIlxHBMB8MHVQIbADAbuURXchPjIN03G037gdNmz0IZGBIAMBsHhHFklIILGB2ewvP+rP2T5KV3G5XiCYPE6I8MmwdQoyALD/ABFNom+axoFG4sLCzknWIByQ9BPmugMaakXAtCu48djbN4SBzmiVoS/EHDfEN1ruoW1HzjBBOSQCD3jAzPPiUU0LiQQph9b8OgzgWuKMcIJnJx12gElgHJT4ZoB3skLJ8DfcHEBzCI/Cna067gZEBkFGJux0RuRE9kAwYS3AEwARfoiBCkIop8PwBl3I2Ndm5HByPZHtGwDEbRElILUIIg5AZvA40XHelAhHeApZnrFG6UMeW9e6PTLLDAuOXBUC4MPFqjCAxC5zVNNzEVHnkEQMdkQWAf5Butd1C2o+JtIRBp5DFBijMMRuTtaHiSWORcGwREAA5JwRU9LFP/P7tBCcc4BmShJjMiFmPwsqcF7g6ZBluwIAJRzR6YDPclhE+kfLdEPwge6gw4HJFEY8hT7/AJtgFCFAgywGHPLdAinIjuTe0KtDk6aMiHu7qKyJwD/ShJCQQx5NU+0juy6rCzMPkG613ULaj4m0gC4DMg4MAgiPAyoht0chwdjzCkC501xJEubZPBAVgEamKRMjx0ptapzow7DMoXFxziWZPxgVII5bCSBiWPHdYrBR35akRgJ4AjUeJQ3Apw0AEHFwAf7bT8ykMSyRGacuOSH1LeQuKBEwQbgCABBgQcU9qYJ3BCZPC0dr+IYkeIE4zcjAcDNT4kvNaKKXY4dpo/AeD0AiQBJAAYlEw2YQcdCxuxobkMfjG613ULaj4zgwAhhp1IyJGOJWLRPjRrghm4IuLphk0hEJULO2Dkg54QA6Y9k0ciTDgDa0eZk6IQgqsAwHyAMATTP/AEhgExYxPiEixyITWqYiQiP5oOUHXBRJgmULD8ZXud8bIZOLLPdKQbmHQpqE1dBEntxj3ddk6XI+EeDjw+Yz/EIwlwJAp/GX3O5gmU1ECdwfXwjda7qFtR8nPSHPHFRLwHeiEQgPA8ERBQmYA7ohi21zIaNADGkVIMPmIMBiF3Cv6mmOxECfnxgIQACZKjIOJGQWhOp3xZPiIF5MD2AIkPCyePIIFJvgGXFJLFiAUYfg3OLnAjoobWHBGqRTIHuFzSQC6gh3RSFTxDVHlEgmByDZ4/CN1ruoW1Hx5FEMxPRQKORwQ0XcvgszsmuDYzkptfxqIDxKjOhOYxh+R8fQP4oWDFGJFC0jUJnsKfA4hMeTEkiDIxma53gg0chgEcswMMUIk+mGRImcoI/z9JskGGB/rmgcUXk0GwCYAMBBNrB8R6wTkgLMcI7jWMoCZlSMPhH9gUKqIU34xA7LLtRuNkV4T8CdgA6I3RzZHE6lZG0WeO6N1ruoW1HxSQAgHucgi6oo0hsgu8ihZnZIZGBgyFdo1VGQxrNEIERMRmFM3PU3+d0AUCAxH0GTWyYcAolJFgCxqnw7GZCmHdUD6iVL0KkHCIPzEugprmmMOPdUh3TdziceI70NlXCAQuWe/WB1KbRNxscyjhqTI4GSfEYhvoBAAQAsMOW5AqAQuCix58OQzCIHhK/UIbHyhRJZAKDtyJgHAzR4miMBT5EFITSNSZCM6PzJC4qkAYbw3Wu6hbUfFBCwATwfiHfNgbBRAInLqiIhIXJOOw8QA9yDbRMs5FM9gtGCYnAYFGV6GqZvpZf8jMjRLvjjuona/wBFHja4oxDaWpM5dnfgkhYCyCwG+46QmahWMUoDwZoOAHEzUlAxyAFEzNEOEmhNrHYYnAEGJkWQ7o6zQtehsI+V/jz4HHdqR4rwggNyAwHyDda7qFtR8gGUkEeBmUcMU5IxJ2Ze9QmMAYBSzQ6IjDBDqIj877DinGLvFf1Bg4KlSqv3AHjciARxwoGXSCcKmSj4OCZclgp0AT7cuEwFVSSGjfgyCcw64/Mf4m4HOAfCYwaW3T+jyP0RhLhNyPI6oEcgiclY+iN1ruoW1HxD2EiMAEQNJoQl1Pjay4AS2GNswpsaB9ucdkfpWqe+YB7wpGNifYfHEVOgRQC7EYOhEniOWFTqhOTfgrVPVDQj3OQR0ewxBDyA8KY6Z02uwM3BMp4Yw4m8wUExGHjNEICfeA/4pXXEMdQRCmQIBtnP6I3Wu6hbUfEI8k2AMdp8P99wQCEDBYuskShScrpT4DgqIQ+SRUwoxCDZ9wZ5RcBKu9iEfAP8H9S7oVgIsklGoUkeIMCntv48OJ8L4+syVD3cRfq7ULoXcl/DqSngP6CAOOeJAwcN2YohOGMzrKb8gimbsIBW3uZCD60x2ATriZD9B1hZH6gsmmdkHHmoo/IuETRRKyvP4nySM7UKdNZ3a9UYeAoMW80EYRWHgqDGMyx20TWDih0T2zsrAovgmXzxiiAE8OvD6I3Wu6hbUfGIgmI5I2wTwc427IlYSSfYzP8ACbsjNKHdCAeCR0EEKbgKh2wYE3IBMdSMBLxY6LJESYwAGDjRCyDOo3ETQwliqwULNMLKhCORQmSRHFqn7bdD5vgptkgMByvg7DQk9KwYrsEif0InswU5iuLULkUKmnMEKEVgMcHoD2BCtvcgFN4ljdEQGLKGDbZZmAJePkEO8IoAihknsDQowthQe2CAAAAlgyIBDEOCprTmAuoQYxWEN3T0FDD0kxUGQHeB0KFA7iTnzw5oFw4kgqwH8AqWOLgMBvP6I3Wu6hbUfGREAIknBEGSQkYAjbkKQ3Cc8MMSYBNgQMLhgPCDAxmd0qc8kx4ARIM4DugUW4WDFWBfqmhrDB5hvmnCbCMiOGYTW5BjzTy40IHL0UMWgyA+CqyCUB5fOSwcyUJIsj3seSAxEOQfH6oE86Oi8oJcHUnIIHDkaipWFGuCh1MQQzIBiOM8ROqLQGcGZVaKG1WTuEs5AXBQgvGei4HBOmF+G6I4bgcGia8w6BLt+JzjjySH+8/oDda7qFtR8bZum4C/hHzZm6OI1Carc7D8TSAS8ZIEEOC4OwCw2AgUJT9ZJTM7ZnAJq+DQ5AQGGfBd57GgwaSiCyYarWxTxJAScfI7HB//AOpnzTKsUJXloo4QmKA859U026RCo4MEfEaASbIBOQ7JdZAUD3f6i9y/3QpVbgsETmXRES8EWRcxKVkAp0JZIgCTBWGDRFuMNERWmYhX8UwbzHkSj8QgxMYbos8qBIcZFkAAGAgAE91MLLuCLHkpAYCDePoDda7qFtR8riX72gmnUQOAevpRTE+Z4CpdzzJotxAMRxExsMiIjcwW5D9QhATL8ctt/CeHpDqR5fAUTLZiTpFOL2x7isJoXlOINnMDkye83Hu7plRl0ZEGyAw8kD3RoC1YHVSlzj8Kk4+C/QpHz2pxeHkXUjMy0yn71AfKgKTLzGiCgPBkBwfwjANK0M/xUYiM+OaG0ByGARIkBImPx5Q8YlEPUy/UB4bAQG4MkLuG5wUKRuLS/CmiFAZAbw+wN1ruoW1HznE2wHBTyjzXTomgDJgB5HNHMHW4jiMVIzsTaQzbus+zoiYA67877HYyBP8AponHvkl4kouIWZ7qKCYEcj90dENlbFfaQCGIcKZMnEAD1C7i/wCXRXciXhMII1FMYs0AIHuwPCipap4XViGD12wknEgOJwTXiE5VQoOYwAmwZgeSoCzP0E+a8wAUyXcugsjXcCGxMcGM/wBBGwRWWBs/sDda7qFtR9JpQPiPWGixUY27KDOLJPix2RmTSLSIM4iMl4kupBynFu9vIZaoz4Lkx5ENhQM1BMYH52ihwXi+I8CgGc3xQIOKLdBj8JIAklgJkpyblYc5Fl4WlzxM06bwwV4r/ikhOBsIHlhDdQQyiiTHuQpHAUMxVAFisMRtjAc1GC8k7FAfzjz1+wN1ruoW1H05rVgOESGlCenn+qJQLXdAAQEGIIx2M6WJnj/ogmuACpWfkDmxO3DosYAoin5rQkBhD1JFs/4EvGR8IQHKn9TELlmLpsfqiR2KEyDgfCyh4FZpVfhBujgfqdwNzN/hPQRMx/zBHB2z6lmahkTxOKhg+RTAJIJggTgc+B3IDRGgPKJIET/vl13ApRu5Mzb7A3Wu6hbUfVEYhnyVqjcsG6ooUpy6GN2mE+EWF+4cT0H7uXWiEAlyWmzAAn9KadGGYo3NWAOnlkc9FFAiOIwBh1CORcYJh+dV+CKEPRAIt+G/GReegsyc0HF+abpISm2FMA0qjojcEJS/B3CAQxDgqEN0DH9BHLcPnfbG613ULaj6zFW0CeoI6dGXch5hPb2BJnKO7cZxYJ3Gi/SKL/H67kyicAoicJfXvqEwibgxG3ATM54HnkiP4esT7/u4AUlPHER56I5c/XoPG41InXqgfCITRQHFH9f7Y3Wu6hbUfXN38wJnmEUOkOO11HWAnGAW3BFAw577KAoLmrA5bogoijNCH8d0UsnCS5Fh2baJpwMQcU5pgKxMfoG4Mlg355RzOM3Bh/u5wQfFoKk90n7YbrXdQtqPsFbZgJhIokvgCBoKB2B/0FNhIGKJBTcEshndurDeEGlutxLKD94jXcEewrq/hHGZd0nI6NP9sbrXdQtqPsh9myGA9lMsrRUOiUa9CDSQWCZ2A+EFscAHAscNyBBZEShYVw2TI0ywUKKVZJYcUSIAXlTxYIP7JIEHYjRQQr0JkKodkBYk/gPKMMM49w7N/AG613ULaj7QBKsBAhPqBcAMS8UNlxkaJ2s7IZn+JyAvM9vMRKBhxbkBsgcKBIgsmodFJqhwmVkaEAAGAYD+AN1ruoW1H2yMIkCDin6Zgp1DMJ0iXOPk4oHF3aXAZo5OJEk7jqTFQ3kNpDkHZQaTMGO4CtziMDxQvDCGe/gDda7qFtR91mVRuWKPhFk1PuJiUxuSU4h8RHL8X+AN1ruoW1H3TBDBB6FMoKAmE7wskqUFTNOYPlMamSHp98brXdQtqPunFig+W1w5PJNezoqHBrECp0Z0LtVHb3yCs2sgdFQZqhWSMTIg+3ARQQpaBh98brXdQtqPvEEYwqy3JHvnAsVCgOgpHmLGPIViDmKL/QWLDQGUhSc4twgQQI2Az/gDda7qFtR94ECCIKNl7oWqIILGB+MMJeARFmOIw/wQ3Wu6hbUfwIr0cUIiiwIJ+LgbrH+EN1ruoW1H/GyG613ULaj7hPSzGmrJWNBWNBWNBWNBSh9nZvisaCsaCsaCsaCDDAGGll94brXdQtqPu8c0WFR9E4hkBIXkgCAABAAfeG613ULaj73HNFhUfOcQyAkLyQBAAAgAPvjda7qFtR9/jmiwqPlOIZASF5IAgAAQAH8AbrXdQtqP4HHNFhUfGcQyAkLyQBAAAgAP4I3Wu6hbUfweOaLCo+E4hkBIXkgCAABAAfwhutd1C2o/hcc0WFRvnEMgJC8kAQAAIAD+GN1ruoW1H8PjmiwqN0xAJGAXkgCAABAAfxButd1C2o/icc0WFRtOQGwytkgAAADASA/ijda7qFtR/F45osKhHIDYZWyQAAABgJAfxhutd1C2o/jAABgGA/jjda7qFtR/xo3Wu6g3JIGIMF7NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs0xP8DFXWu4MkYzAxcfiu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qu2qccGCaUof8Ak/8A/9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC9/wD/AP8A/AP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/A//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9AP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9AL/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9gP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6AL/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AyAB//wD/AP8A/wD/AP8A/iAAP/8A/wD/AP8A/wD/AP8AAAC//wD/AP8A/wD/AP8A/wDgAB//AP8A/wD/AP8A/wD/AOAAP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/AAH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8AAf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AABv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwA//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4Bf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+Af/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APnjgf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/e6/7/8A/wD/AP8A/wD/APL37+//AP8A/wD/AP8A/wDx/wD7+N//AP8A/wD/AP8A+v73n7//AP8A/wD/AP8A9p+89q9//wD/AP8A/wD/AM+8L7/v/wD/AP8A/wD+fdQA1cn/AP8A/wD/AP7uwAAK7p//AP8A/wD/ANwBqAgu8/8A/wD/AP8AzkGABUvfv/8A/wD/AMHHwAEYJ3//AP8A/wDxAPRAuyte/wD/AP8A/If/ABhecLf/AP8A/wDv0P8AgA+aHb//AP8A+6B/yGuvp+f/AP8A/wB8P/oAu/B3f/8A/wDSH/8AgAf/AM9f/wD/AOs//wDwA/tkH/8A/wDzHf8A/wBnfG5Rf/8A/Od//wDDfrvr/wD/AP8AxN//AP8A/rg//wD/AP8A89n/AP8A/tqX/wD/AP8A+cTf8z3Ef/8A/wD/AP5Aef4rSTz/AP8A/wD/AJ5Pv/8AkJzv/wD/AP8A/tMk/wCXG9//AP8A/wD+/dMJ4jr/AP8A/wD/AP8A8831rrf/AP8A/wD/AP8A/hjH/tT/AP8A/wD/AP8A/wD/AJsrnzv/AP8A/wD/AP8A/m973c//AP8A/wD/AP8A/wDvvHd9/wD/AP8A/wD/AP8A/Ofb7v8A/wD/AP8A/wD/AP8AX+/33/8A/wD/AP8A/wD/APHzH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/emAP/8A/wD/AP8A/wD/AP8AjAA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD6EAf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4AD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A2Ipf/wD/AP8A/wD/AP8A/wDw3g//AP8A/wD/AP8A/wD/APyAD/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDgB/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4Af8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDgAAP/AP8A/wD/AP8A/wD/APwAAf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCAAP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDwAH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP4AP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDAH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4D/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AAf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDj/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP/EACwQAQABAgQEBgMBAQEBAAAAAAERACExQVFhcYGh8RAgkbHR8DBAwVDhYHD/2gAIAQEAAT8Q/wDJ5bHDjDK6ygBdX/x3nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnk7daNgm4D08tGBPmJJJZG9673R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o04QZwz0A0WzZg/LacV5HmfBEPs0Au1e/YXk3BjmZ2rvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3uhI2lpkmMSr7PT/C0Qn8b+dELcwpZo2tC4vQFNaewsu8YvlN4IOVOAGbQaogEEeGHPLtUoMIY5pu8MNv8AG6v7lfZ6fv6ISerJpN1sVA5LDYO7JeQm9S2SC+EcpPUY2pZ801obtA9Z9N6mwBEZdYyGxzn/ACOr+5X2en7uiEPM+5XS4nFgpe+YMP1CweLSDNfDC3IefPpcTGrkG7YoaILG/PY+mzjQMwIAIA/yer+5X2en7WiFzlWLgA3XYqDmWPWbkvQ41Knkh50pc2KVVVlcX8ALSs01HuMDjahkxjGHXM4YGQf5fV/cr7PT9fRDtYyvqtQ4fDEN73oNYbkRaN5mdxTE6UzcVv8AhOo5olwALrQdhQGdKebZbWcKDC4BADAD/M6v7lfZ6fqaIcORkCBtieRUMWwKfmzRLHW2C7zPMisTvDNzb/jNsRDa6jK4YuQ0DNFXjcf+jm4R/m9X9yvs9P0NEKgKsBitCYkVw6JOHjFTVWAZnW8pyVPJsqByXc6JDaUSru/ljSbK+TD7rG+FZJtC6zTFXV/z+r+5X2en59EKJHhJGEpnEgGrtUSYMrCWxgen5zEUXKOABi1hIF9w0df05lGWFAIA0P8AQ6v7lfZ6fn0QyccMbTXHFLwTT899DSLZjAB2L0Y7PVABwN8XbD/S6v7lfZ6fm0QwEigNwPcHjGv5yChFyjiGbfA42q23Kt/XJ6GUH+n1f3K+z0/NohCJcwtpOukcB+V8DACVXIpJG0+2g6T1axcQlcHAMADA/wBTq/uV9np+XRC0tRibyLPB1fyiFnbEC54Qe+U1YrF+MhMOK7tMf63V/cr7PT8uiFLm+Bso9aV9A/Gac8UoNVgN2ChzYt1wYRwlxKwl6widXNd2/wDr9X9yvs9PyaIXh3nDDjhwn0Us/gesUASrULea1RtH2BvUNVuvG4GXnyVgNNYuR/s9X9yvs9PyaIUGszwvoZecag5l4lwDdqNZbqHBWzkcVEBQhZvpmeUx/udX9yvs9PyaIQx2muQX6o9NvKEJLCHPODkXqKkXUeG+0phEAEF1Yxd2/wDvdX9yvs9PyaIRVnzkCHZFOc5U0VImjgT1UoSPR3JZ6VjJqqbawPRpzcT/AJnTNHUKAIA/8B1f3K+z0/ztELkwYqwFTBhiQE+tfQf7X0H+0MVsAVf3+r+5X2en+Noh30d74KZBuquQ91TgGzlucnSpnYn2yhyXtiU0DPwQH0ZKJ0iZkFeTQHbkXuMYYVSNqwri2PfUwKJ0LNWEcYqS6iUjosIdvARKNhYYlSMrhaCH1NFzHYPthSWVwWNOY/qjmZoVy2iuadx1BzSsBBRNwS37PV/cr7PT/C0Q4HSmLitqiDlsAd4iNyaVXNh3FMB6NL0aOCiAhxrNbKVXKaeNQkHX+koPMREIspxdqH6wIe4RnWWEoF6Gx5IcDhASuxnANRQFghrKQMQsGFO19481W2Yibk0Do1H65hwCsXogVzSJg530qRx2iBMJkJHK+tNk2xGjpdHIr+v1f3K+z0/wNEIIoJLxye4VN/rEbbg+hDxpYYUYLkI29FBCM5/zNCchwua4geAUZMCAEAeK4ArLiZxIDy3qcsJuwnQ8okQgE4inuKcGGKzAHvcqIUEceIUOQ+rzzTAmwr7ViGL73ZsuDhe+1KgGo7ZKySYskNIYh/wP5UAk2Es9RRpg0oERMoeqgybk7x+r1f3K+z0/e0QwZhT6MZDdg3pL7KkcTGcIc6PhopVUsb3hxo60OdQkjBwGJ3oI8zM4DguPZ81BzsHLy5R6HEopxkmQOtLTFyngR4g6CglHE1jGPJASkgbpF4TBuFAZk6RIM1sErsVBJwbEX3qGPQJDiN0z0pVe2JDOYXXCkT2g2xZ7Gt2xjXxSs0Ymy+zjRu1BAOYn6fV/cr7PT9zRC7XAgBiq2Cpbikyg53u5GDU/xKlFndd8LapUKvLmC7cOW+q0LdRqSYHp66SSC1ySehc/POcLPrCqY5DyCv8AfIt93GdgN1Q50XKT8s3BxmPBUclBRODl6Kq8SzyR7p8FAVYDFaF3PFS0gdknN4vlGpABKvKphQlcM44rutRqySGu3xSHDVSrgC8UtGd7sZC5VMbFLIvNc3l4mmuS8tjPZfWaVlmP0iHcs4JJYNb2e3pk++JJ+l1f3K+z0/b0Q2lTE3yQZrpR8TJBM2Y+hgZXulm25BxJi7LazhQiLDgDAAwPAoOfQC+jqUWWBsH/AF+vleUNqACVeVSx8Cg0psmHJd1W0URM3Fjlhyq2KK0YepfJdQIVsDku5roUFE06IiUZXF0VUFMJsl/J6vjA4SY3kdCTOsa0yFGSmKwpwgzu+OLPA2Nsdhu7wZNG06Ccs7CHNyrANmIRAHKgliSSRjRbGAGzCmEuKT+BHI6+S+3KNvTJ6OclDCuhxDgHR5iNi2Ji9N/Vk+zb9Hq/uV9np+1ohgAi6bUP7ljT5Tc5d+G604FYktiyWIOBlOLsW8QkmQJCFl50AnklKRBym0LSlKSCIWb2R/fbyygRHcs47JKBhZRMQncIDSe2CwyvPoecVOmarV6po0okRb/htBOC5OfQoElIDakrLqiMibi0ThEZTMWMYzYm1kUhRCgExUSk3nLSkyqKFJcsGACNWnzIs+PU1HiSYRPMCg6ueELp0UxLQNKGmxmL4ybqrzo6hSpAFB7a5CcQsdxYnGcLgQDKO7noF3YlIyVkibimb7EGVNbYy8OaO4wapd/lM3rVzXmC8i4okELoT4IKUUA4iNQfpxIFuDh44Z60kgGl7vqMHJfz9X9yvs9P2dEMeXwES8CzX5cCl3qHiObkGLmeRRsAQrDQGgyP74N9yCFWjp4gISYFpqDCFyO6o9nxfpsZA4YnkVERqoSCVtWCYuJjKiD7tqZpcUsu9KLRMABkAFgCwGFKqmJSiTT8RlyJEYRp4WgIiaBOOUUvGgEYCJJxLiurUAfFtV5Zw5jjhmf1YOBvu7501O5j1q7mfpLUsrwBbIFkH27TSnCQvIu8DqvinGKMAJVaYjntRNwUhLQAyrl35yk3Ynwgd0dgiEQvg+tGrl4m4o545yG1hWkiNgNbriOF/wA/V/cr7PT9jRC1XKsAK1FNVDjvISuAG00QgIg/AC8a48KlTQAyYxqR/KWBhM4spx8WA+U9TyNB9kIlDYEsWXwtUtjcIR61/RTmwYBpmea05ciVWVf0QbkSIwjTcpzLCN6MbaHdh0LY8Asxi/kOwYWzS7qwXv4rFOjOuMDaLEPqxkEuQJ7+ODfPdBlLWIqDGFBnhF+MM6dchZcwHlQOfTwlR1eBxs4OaOWlAlq59Fls55afm6v7lfZ6fr6IVikdoiphz3GWuN7QINFkLteO7H0ZM+IJHRaxTwWIb7KFBSGAC9+fEeWVPYRsId83Im9DUhhgKzBsYG3lcsqASroVCMkzDox6VHcHT3RUCubIPasrPV39io8ZMYy5E8YpxyVUEed77YEmFhbjQqF5u/o/yaesKEITyFr6EKWBMOkumHhp5407BitiWncflN+0AummLnpQDiuYG5yfbxwpx/UYESq5AVBODPyYs1I5QZVGYph51+cnlHiAYTfhi6HS7OLgEmhKMQYsYZjOcQ2uBAHBEsn5Or+5X2en6+iHLtrccwbhvoO9lIJkQSxVqOeJiUqWSbTXlwwHRh1oywpRImp4KAqwGK0lbE4MlqBhLsMShAgoJDDieQG05pm7GBu0Uq/+2CD1cKlPqbNwjDOI05sI2ARAYEeVxGJluD5T8CAkIyJXf+SawYqCEDg40AsN54fmkUiIlkcvGHODLYBxCiZ2MnswmeaUdUpAhOocDwvqvgXqZOD7pVxNqkozGWjmbwCSq0NLOW9DPF8pdbEsDgBiZTibhFPr/E4p4fiW1JqFkZQ9VBk3J3j8fV/cr7PT9XRCkK0YA8yIhtxwq5teDKCnFzgI1qXfalVZg6k3yJdBfqiDsiFrGVb8ylcAMW+DlpVrxgix9bgubUiFSb2dJK6U8FJC8PqcFjbyQ3hj1iduWO1FxBlZB0aDCjAIzrbF38bQwgX1l6zQnYH6ifJPEtEPwClHGEEcUIKAYmIgY1jxQQ0Sx4M6aCISIyDU8QN4meMUy2YPUN0KnRs2geLUww5vHNoTQKzA2hC5QFb1GME8QMdIC/S9Blnkut13X0wy8f517KargBdaBpQxFWISc8Tc8HIGYzYUhdblI3xFbPCIg4yHapaXjlCyYXeBd6U2oT2CWEmwLZmMvw9X9yvs9P1dEK8TwvdkFiJwS5nhKleqAWEBBY+Vc6wFmUHgIwBAWdLJgg7CbX4xPSKOaMG6gI2SnzMV5zLZ2SG0R5BRbESC1Sw41DA73l74PPBs0cVoeDQCx5WhsW7iugetXwv1aP55GKanBt7x54SgA12Us5xMEYzMASPgYGgGFJJDQIEYMbEYDv660iBBhEuPhGV8CYwqTnBKRJbTHY5hn4FkkkrB85pGd49DQtmIU+EnDNvkaUSIiYx28g83FyDwzB+YlkGKuhRgJvVtSYTGeAsZrcJb8LXgXBv7uwXSdgRns9mtMnubyAbWSEtjATtUesIUg7GBwmKPYKoGiZAWygb5/h6v7lfZ6fqaIXxLZgBKrkBQiRDmSxMxcAMjdaw4ehuLQZQZsTMwxFN3Jo6c7npTgECrB7CnUQQ2TQWTc8QbkQASrQzgyMN2XbHhWGHWETq5ru387XQWjMFDNjcjwHydfJiZZbb1HMgO+/lM6xutg9DQEAAgAsHkGghUyVR6p50oMApcgpH6DaAj0UUmplXKbr6oxbY1fj4MOHiqgOaEhBzw7uFCf0WkKQwOFujLWgBfE7F0RflNXxaFTNVEuAX1KsxIILMkw4LEq060Aoy2Vqy2gCbzepFEiM0qj1UaRUIQQkpqDgasMiSaZCkL10V1nkNCwZIpIgxMy2VbTk/j6v7lfZ6fn0QnNl94bLAbktrRNCGSpZMPJk9p+C4dhx1bZMpjzB4pjNUw0L5kU58S8ALquRQwYrSZEGmP3Wt4pdV8D0gKISLfkkOHU7DH4Vi2yMZuY3YOdAog58XDqBz8pVxoTAaNYvcD+NTyOkEkdROo8qkC7IVXslFw9ss3xzqMaJXmjZUePA2qCc7M2bcG9XhZfkaRxfG2i+XEXyheiOtOM8AZ5oDpMUkIrx8tBV6OFAsqS6dj5Fp1CGCPi4cbtjGiE1wLJeZYDq5DkegLHi6riu7+Pq/uV9np+fRCRdha2omjlo7LUza1V9dMV2PMXkTdqCAcxPAMzfboY7Mw0L6UjG2PsGUZlx1ba0EUZv5NButZw9gkzGWnmbwHgRKGWZ2f+BnkI2Bd7+uT9IPxIIiSOI1xQKmZAdVPJOdAFJEHQY/d/LpKCcTg5UkgRkX9PiosDrC6pUOM1J9poLnDvBcdXpUW5jPnQaP/ADxCOAtuwFCYTZIaciCl4o0Ya7sErnW4KNsYrusru+QMLoEgcRKmccyE22b4W2Maug9SxNRwFsS3jLAWfpRqQ70BE2BB8rLI1Zm+0PDZxIXYbKCSWOImyuNIIoWLFDia3yd2W1oo6hSpAFEtFi7vQ5S5UwIVw1ZcSZtCqkuUn4er+5X2en6GiGJoqG0YAegLm5alH9kaHQe64zEVNEmWGYkgQ5QTGJSgAmlN5HN1wDkUFf5oBYALWBZ5Y3ULPM0MsSfQJtzx38WZAQF4D3cXLUKawoAyA/IdRO20ounSBwQac9EZE2Ljhez/AM/E3+buEo86M5TjiegU1HmYh6BSAtwlANAwCiae9vN8FPLRj3a99LDsQZp536SjYBMHS1zBDh5US2xsfkJ0qfK2L1BThXMCoEofMym6ID0VF+r3+YwjgcVRYatZ1bpfeiwBnx0PQtMrM0JmQiBDdJwv+Dq/uV9np+johAJdAy65mCbjDDFKyz22mdRVwC7a+tLQtgjKifurLAYqlhvhSIokYsyep4v2crsUjahbNmbEIAAAEAZfmESzh3IehDD3Y/ZQRfz8YYWlEAUpYrbCdhoe9ChCFyPI8jMM8W2PmxQ6wjgauxdqyWc4HSOji5xcp8qgksuIeLfHgzVzx+yUgaEMYUyF8BgCAxhMThv4iiIwmCUcI8IDwShWkERmetByjcTcyaGU8xNcBW8RVrQGbYdll50tteuALyTAcMl73j8HV/cr7PT9DRClQmQT+AZuXFCkHXC6vLF6xmuubR0bxW+YTNf+YHhixBDAxTRnq2wL+AaMTyAh0mCMXHCJOKHHm6ffz/Ql2oos+/uZ5603i5BH1LOmDFaimlc4mX4JVg50w7uBS6U4gG78tjagceBXOrpa4GU2fMzVQYJmrYKIENokLyXiY4NXP4kgLTi3AB1q0SOQkZC49TkpetuOPSTNvJoagmULGGJM1i2GoAkAQAWChrsmNOjxI3mpZUj/AKibMO3kJBowoAUJyWIMpcqBCCE3ksD0vUAryp1HqBQXkyE+mNNMLrXnZ1oTJYYD6g5lOKtCPAN45FGmhjhRJku3gk9XydX9yvs9Pz6IYUpfcHL6kxBnENCMDXAaxgNZcZSfXSt8wma/8wPAsU8OIY2obuRu28Az4Xo6GZzDNJti3Bb8EIT0pGhHX7yVchtSG1MshInL9CxlH1DC5wwcxqSICEDww5bulGGoGuMt/KADYwD56UTgNgfykYzT6WojkLf2KhI65Quh80sfNl8DcYHFilcRCo+z7Ck8liMljNLvPl5gF8jZ3P6PVtT7NIYPVbMcC9omKm+VazLyTinwBjV6J+wfvjwzDsxFJ62WHVjUmsR4kKuoxHIPIJf4aDRGzRDXlkVebzJ5UfFmIy+E3VPhPvawiQBdZRdjcosLEC5FgcmpSwzELhYfVahm3YY6kHRUv6lFxnm5c38UQAoEDgHl6v7lfZ6fn0Qs0U4AWELii2DUPpx2N91xVu+EZJZ3GMX2mWLkLnxLypuq5vgxlWFLOgf1oKBA8fSGSTRJoJU4TeL3Yj/RpZTZDHGeLM3kzoZmMbE7ebAXDRUzI/RCkWA+UtzlRRJuF74FfRKKTGTbBnE/miNAJuiaiNdDL6tFUJz/AEI6KwmrrwgW87IUnGrbS9DOblSQASkZhcWWhHKpLkULPNe2hTiwVEHANGIc3bFqx3OUHUbGWEtM9Qh3KLOVlB6y3fjUgQ0idlOgsIAPTD4LO3kQREkcRpq3YuvVoSn4LBsFj8fV/cr7PT9HRDc6GMRmZOibtqfPh0ouquL4Qtlx8Tf2omEIMijmLKdWTyb0wBYWwSnGUc3gecBNjX/ee7EnHo8GlnDQsc73f27DNBgpdHo8h900xc8YrAhyZ3WYerWMEcFhgYFjYux7UVg4WBwFp4GBLiSBBiYbf/RzyBnSORQpDJvr7KnAGKw85XSkbIFxzpaC8JqBkZABfNYjuUVNSvQM/h6mhyEQi0Be6C4rmTaP0Or+5X2en59EOFOUwEq8ApLUMHGysB0awr4xcXk2BsatAgHAHu6vitnCuACnmwczxwVOVZfZ1M9Qi3ANgy5eG2CkFDbuZ4fh1G5+wOMXj7q6KtoSeGNQqvOKvMwid0zYxVi+BQDwZUS+1x3OUZ2JzEEhkv8A0cs0scCcMbvtl3FcWgMeBvQZr1gwPDTixdOCknKpRfpB6JHpRylG7UlMaRaWchg4odaUPCM1uD1PWKKuMhi0Iz1/Q6v7lfZ6fn0Q57o6QJg3Yjn4k0Jui+35YUY07D3dWpEKczoFFVeh4PR80AC0NyPd50CieKBMIELE44FMQGL4x5qKSAuZuge9KRw3981AxuI1y5Dnsbe9SFx4TsviHGFKONgGIPQeDDs4/hakDmUKFrxwvSIKOANzkdKiN3/p0gb3qIqjbhG9cCoMAMXjq0GQRIkSUbl2IAUiJU/YFoj62ZlSMuCk/Z6VIGgHjzE+tLsYF9YH0pDn+lvc5g8iljYiXsGgNgd4rC8g/I/g6F6s7kjC27kaCxxlpkVTapzDIdMDOcKugnZVzk5buU5WbrTWGu7ipzaxrLF0OcnSkDMAY80tMsHCPUx0eICxs8HJHETJL05Cqi2UsJjHUuRkt4selDE9zUR/Q6v7lfZ6foaIZiRJglxVk7rXtFipXJldc1FHCAQQ29ZpMH2JNzoA51OG8Zx8lQAO3kXcqHGaIAzA9kKnasl/6hPQzSjEp2/N6hEGutPBJMoLMJc7jGjUXyCh6LiSb0pEuRBmrPws5lN1hmVWbsHuSQ0wuP6lDHhdu4VjQUSDkK7HsAlR6sfVD+iTf8EpdMf6Q0mqrOF5AdKklrIM6r1pRz6OS4JRREZqf0o7MgIn0lp6tjFCfUps7NPL1FJZ93OaVFbYlSAt+h95pxsKGTIALugXoUzJXYtow8L7mFIkdGDH1au2NJ3QwQZdV6q1DnkSLhqC1xdjFX+y8WoW7ct56URIEgCwUjMCESRKl5Ziweg02Pbk4hV9SsbSA1tjH1JTQLQmUy0KrWMBJe1vsbtASCiRGyUfy8glLB3H1JM6YJny2bB7SxOksv0Or+5X2en6GiET4qUAMVauvCYXuYlGgDBX6HkA0kHROAXIlu6VbpK80UjjEpWVcWnDKEWW1/hgZFFwX4sk+k4E3aly2BimsgDzaUyFbgCAkXT6GYEVpbbMn5OvQbUVDKc8/cHOKjPiR/1UbMm1TsrfYWaLnGW8UHKSUJt/6w6tHmDzxcvuxqSb/nBkAEqtgorCdN63PR6ipBK2LeOnUozoGJIccbme6+kYVh45m+SDFdquP8+5HbQY6N8ai41DqBVSapJezhcqxZQmwZMGSyPUVx8KEuanNROM4VKBGEXGuo5JZ4yHiAlINJuNmiOYr13XWzbhVlG6PGnlnkcookpxs0SNFHKlDIlu7Iqt7w3Ful4wfnOr+5X2en6GiGIADJEAMZNjstDI1KAtQyoAO1leYkK5FLJDWpzpK7k0DMCRGRPC6FYYMfe9CGCwsVzXFcLtKNkxu1g3VDnS1VWcz7FrkGd1zaS9C50ayLcCDbwAmieXMnjOEXmIvTQ5WIzMGMaG+IYM0GxyyR0dLhhQzUfJNw1ychpi4rri5N03TtUcI8GH0y5qFm6BDd2LqhQ17w9Sh/EZ9ZE4xbFHlCw2DuyXkJvV+QXMBrDE3UG1KQwsmN2L29VYfBFDfjvQFJy6aFZOrkZ0zAiKmO1zGRdtLnWCHmMTd00Cx6tG2CAyPKo5WmYGh2ON2d8KnDEDK8GyYZtYYzQ/c+uwsFm0SbiZNRWAlthi8Oojn5RyrCLiSIk44XjFoMAwCADAqU0MXlIxJOZwWpWrTlIgE6C/5+r+5X2en6WiHYNXf1fcTTeM8KPYNl4lBqwoUzOBnjFEsZgPuKeqPAq2YxguOdQ8IHIihOizPAK2qILe4zaCD1c/BYq66VLYC9sYnC60tT0jU+ImByEt8XHQJJHOJH0vg5605FpyD3MouF1lEzRA0F250xDjg5L4abSAXA4nKnUBhY+Ap1KaqbhRHBl6TRZLQOv6UoYDXOB0KBEhnEOtUdMOXtZRyijS91XoM03ogvyoRjWYdUHWik1Z0ZKlVwRmbKZnoKX6rpmebHA0C33TeAu44UJ2TkJLVYrdlqPxI4NVcKvPE3U8TDivoGNXgBCkby24fVtjVkjgweSbk2Jcb7qXTeTOi3C7gjC3E4ZoZUyCfH34fNxzU5H6/V/cr7PT9TRCD/oPJojZqSS3AzO7bcwbUeZUuIaqRyAcay4AObx24iHZaHfczw7bOo3PFdMdBhHGNwrlTsxOkwsIckTweFhfOGDntJOLBrCKNSi4YZhAGMsoDRSWESE8ALAxg2aLyawbuWHH0Kwh/hHC2Dt4ohJZEkam3FRi9B61ILrrffSVZcYDR9NqUzUCj0ko6vzECPVqBw29xebpQCMF/RA+lGEwZkcYS8/EEWyjy884CXai4/JObU1xuyt40q3HQZSqxJkDetE0kYLppb5rhBxppIq+g3ux6JhhhasK3UbAxLIf9wR8kO/TWTJtnQSmMJGCsGYQtth+v1f3K+z0/W0QoIiSOI0FfExB6JxhqzSDDHRIDJ3idBtUuQScg4uQ2xNIv4FhDBxSLLaSc0xaLtC1kyE5wIcqURAAlXKkCweqD1XW61CRYdjjyZWuuIJrJBlpKRwZM5znGmb0DCV4F+W21JBIQPtxb+obVbL2IoeKMcUThT8sJwnjF0fhMsKUQBq0Q1aCgPoOUu1YWhDB5xXGuBqVzYGFBjY5uJWXEQji6u7fwPCiLT4RPWKklTLD1tY8Ads6eC4AcdFo63M5ANHVkQkTxxLDEXh6oTxFFiENcTH+bjo/X6v7lfZ6fsaIS9TByfdaXBUmMd5eJPRbHEezmziL5H23zaDC4hIHBHwWfhebyEjcu5Vvs/ZIPeg8mFDCt03WXxHo2HAgseFNXxxGRdEuzh1KGOGeCAShcnM0RPYIKbRkODRGpKugl6lHjNiS5o9KmQmJSE9fbSBu2Qr6RNCYMSOoW0sMrXHmy6UQssGHuYPUakQ6Sx7h7JNWp+7IcCEpwDjVsImgc0ut1aPMMXYhPaC2SSZXjPA4ZDg9Q5l48kP00KyZlknyyZSqULOEX94cNnkc4TEXCQxJIpdYm0fr9X9yvs9P2tEJq6Eh9phsc5xOvuPCNnNEw4iTcihSy3BzHUblKZCeNY+ptS6ZAliQprc5jTya505tjlpDpkSgoTjeapwginMV5rWMAIgeTTCVZK51vKH1SlJas1jjRre9Tkwb3FmyzTBSyvBM8fhVsBOFh5rQBGsRn0rrU2PpP5Q52gSEtRHSnzRPJ2y8ZhzayyGiMJwqHW6FDMyJ1Ykz8iMwIRJEoJUQMsTUV06Ca1K2IbCYd/2ur+5X2en7eiG990W5o9Q9Ib0lmaCuYnybYxJgmVTja2F6hk9HKvptTyAbFfBA91LMEsTLiTh0HkIpQoYUEb8GgoGDOEnTWDlsUH4HAkJE5eJn0ExfNNo+jSWLHXBIPAQ8/kAOTkzuPFEclRkSa4qLXdu5+QJjK4XlC9Z8qkZXK2X1y/a6v7lfZ6fuaIZxtkWVTJ6OdGlDlSCfQSyYk6MpPSdBBIY0Wb7eSU8rhtKV7TlXNg6xYdw8oHrCIuqE7C6YpQ9MDB6PEKNgSwbI014SBksdR5IYp46V9rpglj7E/v5BpkpOZV6hTyNoDW3+06v7lfZ6fu6IXuemgWYSRMFOC03qMtjngJjLBiTC18wqzhlu+yYcpqVv7zQMDdwN2sJRumDAaK4D5nJJUGzc/rX02p5DACRbR708jGA44+BUq5gARkXOr6eRJrDqTiumNici37XV/cr7PT97RDFscUjvsmIlxpzW7/CrDkOZQK8gWANTriNy9LKEhFkzgLgm3DGgz5Ru6SXVYHI8iiGdvJjnSbosp9Cf5TcOFEyZi70HNuJjLOJypBWR0ZTai8z3pgwtF/yaClasEyM4pAZtMQcy/SoEBjeTiYnPwhVbMysf3rMcSXc9R++6v7lfZ6fv6IX4tmiMRKHEVj62FLxOHI3hYQAHeoy2cHLTxbSIlF27o49aRUe06Sb4n228YNZ6KPmt8h6r/wB8mvBb6L7x4XW+LI4JS6ODYP4c0O9T8UnOjiszKzQMwIAIA/f6v7lfZ6f4GiE1gocgcRHEpAbTPOtm7GJuYFD2GSPTMPUZzkJHZEqWDgrl60gg5KVdV8mQZJ3k/wCUUCQkhyeLESIgmVKog79Mpfp18ihDslx0GZWezAy/Bo/v9X9yvs9P8LRC32A6HWJNVeDsy0/U2WjhpUYyDIcQ8hQHDIEw/if7GDyk48m/7/V/cr7PT/C0Q4JnAknuFWmQZL5DahKCTLI46e1ei8HufHpRRmzJ/KgcuG6P3ur+5X2en+FohL5gEZ5uk+CCIkjiNYmC8CXyy5U4ETPVG/8A2hQP9jJ6UOCLKLqSUKX3TfbxGngWe9FuCzXVh1qYFu5fQ+abMlAlwiOuHiNci2pz5UPEEDYIP3ur+5X2en+FohSSGmTM5BZs22n/ADyTaN7zpjzp8ujA6iPambZsx6lCTIYi/tPvWv7Tdg3S9ChQ6+DqZqETt8ZPPDl5Jaowl2xW77cf3+r+5X2en+HohMDkPIlELi3HwdHXjjSIEGES4/jwmqHL/wAKsUwK7aur04/4HV/cr7PT/F0QmIBEYbzz5zQZiEQw5P4tfZQvxOLz/wAHq/uV9np/jaIfsNP8vq/uV9np/g6IVEd4gOhZJrpww8kUUUTSchQWGFgD80UUUTxWtCVoZNTyNv3Or+5X2en+Foh4Eac4aamXDD9BOz6CjI9zyNgouAQAZB+71f3K+z0/w9EPAjTnDTUy4YfmTs+goyPc8jYKLgEAGQfvdX9yvs9P8TRDwI05w01MuGH5E7PoKMj3PI2Ci4BABkH7/V/cr7PT/F0Q8CNOcNNTLhh+JOz6CjI9zyNgouAQAZB/gdX9yvs9P8bRDwI05w01MuGH4E7PoKMj3PI2Ci4BABkH+D1f3K+z0/x9EPAjTnDTUy4YeZOz6CjI9zyNgouAQAZB/hdX9yvs9P8AI0Q8CNOcNNTLhh5ASh01fzdnQUXAIAMg/wAPq/uV9np/k6IeBGnOGmplww8HMqlrK+udGWFAIA0P8Tq/uV9np/laIeBGnOGmplwwcyqWsr650ZYUAgDQ/wAXq/uV9np/l6IQYAQAQB/jdX9yvs9P/I6Ier+5X2enl0SBEujBThqNd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFd0fFJ52mypLFq+z08k/6DBICX3FdrV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1QnQMCAgBMRLnn/8n//Z" name="Picture 2" align="bottom" width="93" height="93" border="0">

2

 • Držte fľašku smerom nadol medzi palcom a prstami.

 • Zakloňte hlavu smerom dozadu. Ťahajte dolné očné viečko nadol čistým prstom, kým sa nevytvorí “vačok” medzi očným viečkom a vaším okom. Kvapka padne do neho (obrázok 2).

Umiestnite hrot kvapkadla fľašky blízko oka. Ak to pomôže, použite zrkadlo.

Mor+wPvlsF4SbEFCJN7MTeeL1xYMxBooPhbEzCvPCdHYDhSePBYfawi3Yn0safe98g1XHlQpsHMdj6bIBdKUd5QTczo6nT4GkHS1AkCwAwH0J1JiUZpofwsjX0ZQ00BOvAA9obv8KW3BqZu4RrkAPb/HzuT9v6vwkRyDVceVCmwchKDLVlGnZI0CdqEoTk2TALECCl6AAAAMBID6Jw67JLNYq1kGCBUwZoFDuOH4RKUCZmjpJP1gyBuKkqsby0Ip4uDqARxZSzoP7/AI8ERDMY/jyjVceVCmwcMxSonIWo5dqLjxuQUSrayjBN2EZ2yEvpTwnEV0gk+1d5yR0RhN9Me0OdU3XbkBQehIHAiHHcQgawQMLMQOCo6IeCH+OdsBh1fXKNVx5UHO5fICQRiDGAC7kJDurSDHieX4Tc28c6XfThpFe6x2T6J5GQESGEc73ueZ7x4BaJGNqmodIEf5J2qAmT7uUarjyoBIQADkcEPBERxeuzT6bwkLXpJ4T1rHMRIA3BHI9oeDD5mFov5QGKQN2L7uRrUjeMoKyRyLmqCPIUWlxtKGRyAzqP+QAhSAdASs59QPrlGq48qFNg+li2y1kLU/nqPIWJ9/nvJxJV6sCs6kGHAw4RmmVyaSkAdAf0pvbwYPCbmO0SqamlJapg3WZhRIAclgFKVmwkdn/yMcb3KBkHKGq48qFNg+hMQ4VgouW6hoN0Qny0lGEayjke0zQP6B5SAQxDhYncO0sMGNcQiMdzmeiOYbdKQHvr/kVYOWTd+b0DflGq48qFNg+aJDYkYBdoPu6DmQxoDYoWL9gszNivgEM/f4wEIABEk2I8pkA9XVsg6gQBYB/kM269h9J8tMdgPXKNVx5UKbB8hIAclgFBnelDrbon1vTLDAWp1sUYYVzKmtiPuS1QTbW0zmbfkKROSWPwocEJzddo/wAls3DsT6TgvPflGq48qFNg+OQFtpZmxFBAmNVqApoblkNLNU9w5CFnKCgdl0Hv5TkQg6b806BBjeZ9f5RLoRKBAotJnlhquPKhTYPhnUa4inpuj8ZYSw19Qm4HeC0N0WfjYCxA56TOss8qRm4DfKaFAm9JlFvKe4yQAAABgJAf5Unj8Jr4F38o1XHlQpsHOQCq025XqziUEfoFGq4nTYm1MlCNAjNcn+OJoZd5QSYZe9LvmYLE/owRUQXGmVyoId8dhYP8s10J+wXdvLlGq48qFNg5oYVA+/ZD5rlMIuGwIlZjMpvklSuZAPxRAu3chqtQMLMAMB81hg/6nBT6ELRsh5g2Af5lVwXdvLlGq48qFNg5Bt0chgEYz4A0hcELCGcksWxAAQYUI6IdOkgWKh7FetT54HQ94muIwo0Q8wbAP82q4Lu3lyjVceVCmwcRdRSvK4IKeZ3xTJx0i/OS7MoptBMwBV8Mt6LdfoHhI1GbHBFII3TzcN0MQbWD/OBegDsnAbh5YarjyoU2Dg8TYRETibgj8Q9BuoxTMnAEdlLIIKOEl3HLMhZPYfQZdkglhGKB2ZlhHUyQILMAwA/z8oEOycFeHv5RquPKhTYE+6TM26cESPUSYklNZ8EiPSzVNMkmR1PoERAAOSbETADvTDgVuqZfOz/RyMIQ0Lj35RquPKhBAJpgSSNgC7MT0s1QEzfinrt9EYg3sCGQjQE3HDBBg5sCeTjj/pMJaaygU0HkMoDlGq48qFNg+kEEOQtK4I0QCXEYN4niwSIOwuH+m+mn+we07Cwd2bco1XHlQpsH0Y2RyTFT9JaYaD+UDRJnTcf9Rl4T0Ap+BgfqDtyjVceVBuSQLQYL9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9NEymErqbkYxvm5C4Vk6J54lfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9Nfpr9ND6D3haCEmICM+6/TX6a/TTE/wAC1VXHkGSMXgYuPCq26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26q26ccGCaUof+T/AP/aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Avf8A9AAP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AAACv/8A/wD/AP8A/wD/AP8AwAT/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A6AN9/wD/AP8A/wD/AP8A/wDyjL5//wD/AP8A/wD/AP8A/wBJX5//AP8A/wD9j/8A/wDWf/P/AP8A/wD7P/8A/wDo/wD8/wD/AP8A+P8A/wD/AP8AH/8Af/8A/wD+/wD/AP8A/wCH/wDX/wD/AP7j/wD/AP8A4X/7/wD/AP8Ak3//AP8A/wAP/wA//wD/AMH1/wD/AP8AR/8A3/8A/wCH/wBf/wD/APD/AP8A/wD/ABf/AMf/AP8A8B//AP8A/wA3/wD9/wD/AP8An/8AH/8AH/8A/wD/AP8A/wCA/wD/AP4f/wD/AP8A/wD/AOQ//f5P/wD/AP8A/wD/AP4X/T9//wD/AP8A/wD/AP8A4/7v/wD/AP6//wD/AP8A8D5z9/8A/wDv/wD/AP8A+g4c4/8A/wD5f/8A/wD/AEkOc/8A/wD/AEf/AP8A/wDQCwv/AP8A/wDM/wD/AP8A+gDX/wD/AP8A/b//AP8A/YAn/wD/AP8A/wB//wD/AP8AuCB//wD/AP8Azf8A/wD/AP0sJ/8A/wD/APd//wD/AP8AJ+P7f/8A/P8A/wD/AP8A/H/8N/8A/wD/AP8A/wD/AP2W/wAD/wD/AOf/AP8A/wD/ANG/4D//AP8A/wD/AP8A/wDyR/gB/wD+f/8A/wD/AP1D/wCAD/8Av/8A/wD/AOck/wDQB/8A9/2zXBH5U38A/wD5/wD4dW/+pZ/wP/8A/wDf/wD/AP8A4RP/AAf/AN/v/wD/AP8A+PG/6/8A/wD9/wD/AP8A/wD6B/7/AP3/AP8A/wD/AP8A7gv/AL//AH/f/wD/AP8A+rl/8/8A/wD3/wD/AP8A+Mt/+P8A9/3/AP8A/wD/AOcP/wA/+/8A/wD/AP8A/khD/wDf/n/f/wD/AP8A9oB/+/8An+//AP8A/wDV7H/9/wDv+f8A/wD/APr/AJ//AP8A+f3/AP8A/P8AX63/AP8A/wD/AH//AP8Ad73h/wD/AP8An/8A/wD8/wDYWt//AP8A7/8A/wD+z52/D/8A/wD7/wD/APh9rSZd/wD/AP7/AP8A+v8AFWPy/wD/AP8A/wD/APn/AMbvsP8A/wD/AP8A/wD7/wD/APvcv/8A/wD7/wD+f/8A5/8A/wD/AP8A/f8A/f8A/wDCv/8A/wD/AP8A/wDy/wD/AL9//wD/AP8A/wDf+v8A/wDHn/8A/wD/AP8A9/z/AP8A8e//AP8A/wD/APv/AP8A/wDZ4f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD37z//AP8A/wD/AN//AP8A1f8A/wD/AP8A/wD/AOf/AP8A2f8A5/8A/wD/AP8A+f8A/wDh/wD3/wD/AP8A/wD+/wD/AOX/AP3/AP8A/wD/AP8Av/8A6v8A/wB//wD/AP8A/wDv/wD7P/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD4H/8Ar/8A/wD/AP8A/wDf/r//AMf/AP8A/wD/AP8A9/8AP/8A3/8A/wD/AP8A/wD7/wC//wDj/wD/AP8A/wD/AP7/AP8A/wD1/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO//AP8A/H//AP8A/wD/AP8A+d7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP/EACwQAQABAgQEBgMBAQEBAAAAAAERACExQVFhcYGh8RAgkbHR8DBAwVDhYHD/2gAIAQEAAT8Q/wDJ5bHDjDK6ygBdX/x3nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnk7daNgm4D08tGBPmJJJZG9673R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73RMMU8rAsGQPOmXABbdeP29fQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FfQ+FNZ9yiBlgY0CbYwyDddg+M6Bi23yCSwWgdaH3hIAEQkTI513ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73QkbS0yTGJV9np+nohQCqBJcCiOXMp/MLnA+W/FAcAwCk2AzVoSEkr5oHq6usDVy6HMX4CaKZPNkGRq3UCNIGOWH+V1f3K+z0/T0QxtxruKenqUo0CLdGXM9vyKBVACVcqIQYL7DV6caCx8JWyM1rG/IgbkOccXAwNWhWkm3A9GhAgU0RHqUjSTJniXqjl/ldX9yvs9P09ENzpEQwEGrBRpNOWRImI0dRLmBuN9vwqAqwVZ3s2w74PenHRts560dcwW7+liXahgWKMTUf+jm5Hi2x5eU9wedFD6Qa2H+UdX9yvs9P09EJ0rE2Nm5oTn4CgiIyJlUcW1QTjnz9aNOULOeHWiZA1J9vGa5MFHMaA71YKZOhHnofNSo9y29BRC1Uk5uwBuoUkG8ZhwYzwhxaGqUGhyPLc8chpYvACk+dvGQ2cyTnQ4BAMEc/wDJ6v7lfZ6fqaIdF3GCdYNiglACrFuIbxflTbHm56i3j0cEUFCjRaCWCi87VjnjqphBZBcrlA3TK8+p6qsCjjFyPPAM7RY/wR4c5YGVCeIXP/CSOWGJOjKnOKfU8DjhBJ6UhUORLmo+lYw+DsKyGsiZtEuiNAlMyAvoToNnUk9e7rWMccEzm7b7lfZ6fqaIbp9sl1Q6dRqeCHAYkzOZaodAJqJJSCoagvrWI8pT2aQAxp4TddLJwahX6LISSSOVLEYiXug/JAEFGYYNyIcqIxuegP8Avk/8FAMVXAp9s7XzurktvTeCwODpMHrVImbsA4lA8BoxAMVU/RgUAGcCFyPL1f3K+z0/U0QwigGxDzvQvxvijEmzjzp0cxs8Vz+nAPGxsrl5v48qv4Xa3VXpLkn5cIxSavqJQzrAcNRwUeX7xG8h5xX3HlOFQxgLEdFM27C+BQAkUIY4OPCzdoqrQaTYLfg6v7lfZ6fq6IbaUnCwdl4w9dGhRyOcH1jlPiZYgiOZTvGlODDdwoDP5JpkhYZ3rqDciRGEaIaLDcCNnIJy/cMFILj6ODPhjeydPA6bCIFgjAisCvC447kbEH4ur+5X2en6uiHLAsL44HEnwJOR0DBZwwnHn4yX0ehiPv0q30bzKpJOKU6z+SaNJZohPRrG8G1kJ5xNXhpY0kHR+3Gi59xC07MXY1SiFH27MGhwk0g2gyAMDY8EEYMSN9WoY0TC2jsqzIdPP1f3K+z0/W0Q3UVtTqhwA4BWBsRTkxOZ4sD1idHJ5MVFqsktLfX6g/LIR5UFsK9EpaChThjXQ/bXcja0UGNwx9ig8nwdgsa7YwCsK0AzbnvKXK6soHhgeVHmeJid1NSNy9jeoqVgJyFnKY41MhlFnNomnKKWHxhgXM+sqsdyVeecPOI8nV/cr7PT9bRCcu3AzUH0k2JpE7cXiduDhSUwDREiSeNskxy4ZOj61AqACZjtygnL8lycNjCBdFJZYmHFBjnFDTIDNEj6P7JkfUIrDEWmeVFhZm0ALsiU6s2p87wbikeuy+brVwOiCD2TF3oAACAwDyWRPBGjgtzlUjquJ0Fh6uFNXJJ9ypHFQpVIrSQPR1nWpHYD6hlzjg5L4dX9yvs9P1tEO4zgAh96NCFKMjZNkhONabEcxOs9PGKE+sGXMkqNxyw8j3EfkC0LPco3coPKnDKRCETKorMdl/2/rWBtly7E4uxRhcwj0T6Y1awDbJq3jiIVPAkMm3hg5y2pOJECRYYhGKkF4nBgGuGAP66rd/CQVOYIvpvEh3oFNylyrinTFvTQUxBG2OotsY1DAo5BSETEr7PT9fRDYbmwYHc8bOepxRo+DhjhDDy8hnscC2A9JoBtgwgSJyfyacBsGIjYQ5VhGlrmwG6D9M6PciXYnF2qOq4Nz3ueiqMAKGttKWeSgN4CBPVLaFEHLEV/Zp9VWDCQXpH5TWChyBxEcSj2R1G5vz7YUC5Q5vb7OtrPWvs9P19EIR+2JfHBxvQkVIcgY14WZ448/G5sl+LHrHWr8UFLdkXyeQH5CnFeqHSwqjTbFngJ5foGr+RAbrhUHttFM91g5qtgYCR2g9gaDY/EkcJM4EUHmh9FYVcZOFTbshgXExef6SxiR4aTB0czDpX2en7GiF5YdoghsDhBGkVhfUezH1PEOkuDUamnKywSnosuE/kTjmbNyN0Dn4SjBS+jc/LAapMpw2eQUq0MC88g9V5UokmuC76dOsy1PoCUHIeNPhowZ/WTgQfq9X9yvs9P2NEN92UhdhPQy4TWHXzODGTtTZKVkiySeOAVgNcn39Cs3Dplsiu4/GDBCRCyOVSpX45DdzIedDb3kuXANhD+PD+U+gTeN8N6uh9rZvbll3qTG5c3pS8o1E5LwyNiy8yOlA/6DyaAWP1+r+5X2en7GiHee2QQno0O9+ugbcCQ86F5jN1z3n1PFjRN45C4+tI8sBYBY2mDdPyCiEMtbjqoyZW3cf8Al/DBMkwxwNXQLtMM3l60rDdl2Gs8YVXOXKtiWkMQkWfmHOXKgAAAIAy/Z6v7lfZ6fs6IbJ0iMIJbuyKzcBL0FnOdmHl5OMKDAXrDzpVLYJxPUGTl+IwhrF8gGa/9bUiqhEyQS7qkua6QDqTzYgZGowYqGUDHXzqBJzlBWTq6Z0wbYQi6Bqul2hLU7k9rHsWob3AQAyAwP04KkqLQBg7P4Or+5X2en7OiEJsOjznHItIiiQmJUjSC4ywzeNnn4zWTp+J6UrCtec6HCEuf8K8u1wKV1HkNJZ7hBE5DNaYsXsSW0A0KgE7TYwKlMO7IMJSOFeHZJ0HLzKoRJCmeR0Tdwvt+lCW7E32/VJoWEIxDbumxB+pjXwQRAODehImyxWX4mzCbMUUurMiuJ1BDWjsDJvCJbzdX9yvs9P2tEMby2liTDkLNIpsGs3w6ZEk+h5C8hwbYcZJxKAqR6QJInmI88mg3WiXLlyvFw4+jOicpgrJmZB1chxB5lBOq4q5rd8ALCHDKXyrQGXEH8eWBAJ5sqZ5LlhjMIyCQclo1chqW4oDDh+sLBIPLU7jgmZvDUMorI0E0S403m2g+xYsGks4hhQa3xx8QB5clQsbDutEueTq/uV9np+1ohKYSKC9v3Hk1FpHmwkZvUv0ebGEnxxmjmvh96m2AkZV3XoPkcB3LFzaIfCSJd9cIN6D4oBxXPgZt2M6TZAIk25i3eQN/JddC6hHQFEUoFoRT7np5La927p7ZWhfMqagJ7JPQuLngZtGfEPACwBkfsRmcKWjipqy0b6yFGZIo3HQXhy4KVIle5KzAXBsk5ZlSl9BIG0x1JbUKtlDtSCZno5QwePV/cr7PT9rRCCPJwCTxMa2FXgiJ6lSqwxbU959TxK2WLg1Lt19EgiOTazfF1qZQzAKeKUfTuX8Ao+b4QLnMoHykU8xYNiheLBHmHMRbCMaCCkChvbPfyQ1gjc7HFDfgNLNQZCs44D/fPxu8InSxdmLyMypxQGul4PvGBBaSjj4NALABgftHimx4J0mOpwvHwHOsttgwHaHKkEARIRzokMMicaWmowxLYB2Rk3LOzJg5hrjXV/cr7PT9vRDaxhrDK8ZKLljuMEs3gw8vJsOomsWLYf2oqYf0Q0mIjC4+rfwmUkNM3bovyoCQUSJn4qIgASrlU4UhNsDcMjaXOjoYUGTFXYJa2ANkAHQ8FDJUsGNA65jCF4s7y6qE4Vj5TMVmnNWV4/toIAiQjnV+cQy38BZNk0pcVPrdhhcUuK+DtcLOARDgnHRws2gjNg9IGjno8Sur+5X2en7eiFDyrMWIP0xeFgR3MYZvEh5/hvgNuOZ6W5eCxWlYUDmplq54FpkG5EAEq0zwwyF8U41nkMpfCdkvGRthGJmoACgEzGRwm+86H7obUJ2RWOZNDuk3KTMR9YPB8SyZQQiZiVIwVKZL6SY9WNXog+ZclbjI7lfZ6ft6IcME0CEI8RoQ1JTNv6WO4mVAMAFzgcPUnnH4bABbGp6251jocgS6BiuxegQRKWD39hjm5eBMQCQAqcQEdQ8UUkuc/gD6pToGo3a12Jq/fFt28Mj1AMaJR5TzYISPg7gORaMtfRuPHas4rJXHBkXPdX2en7miGPWUjDPU657pM1qMNQCAydEp8wJYJI8H9rDBAsjz82OCBYDnTqCGFyr3nFvGHrUL8mZBaBYKtwnEQWuAH0p054I+QcyQy3YywqT8x0STqVfc4VgT3rA4kYBK1itcSRGLvfnBR8yj5AZ6urn+/fVcxpSLsAUvdDemJR7jn43AQALYp5L8RV9np+7ohHVsrsm/uZ560iZIhniamiWaZu3EGR4jZoqLcAs51cf5Ti54Ag5yeHyO3aD2zUoTCRIBpLbpWLuovROmnKgGfSINVwDdtQpoZulthHCXErAWjCF1c13b1DsGu9e6PCYpPKZiQHo9VBRcSRiZ/uKDCKIl/wCQMu66H+BAEEMxsAOLDnSWIIcD4iVg5kgLnKTgtfZ6fvaIRwJMzE+MF+RqUYYQXvBzcaQQfT/RLpSVCHwBhEyamUSNgieLUTRoE91PBWm65HFj2pERbJ6BBA8yo9VHhG8BtbyIfgwb09QpYiAibpFDig47qmU5ATiR2YeQz84DImYhGDdiKCVuIfIBggtOLmtCZQSTMbj6DGzSWFKLJyD1lQEgokRsn6x7kkZjZKi3JF1f66vHq/uV9np/g6IbWMDForcAPUdaJ0psMzE/vEKDwMDBHB8bZmKNhcXr0XyAIWXdyfYfWknDQwTSOwuuE0ZWFUhW67rL0y87pKE+AnpPkTULeWPbPmFECxhNL6HKDxoRBGRwT9W8zcB2R43V/cr7PT/B0QyOgYxWINxBOFSOgYwGINkRNms1RRS5nyY+uniKhFEuJQIB5EbPrjz8X+FGyLj2axTbOIToX8BIYNwET+nmi01gJux5GNmlrZSIaLD2DC6fqKWlCDtCjDPHGgP98Or+5X2en+FohvywMvNbmPoulXYgH84VmdiNWZyfG2tcWQf0n0PBgYLMu/zUrcW1A8ZmQrBsEFIlEEWBDGsjO7+At5EWKAnNH4H5EQmMNMfgubVkKKcS0wuS+x+leNrfXRJLKJdz4XV/cr7PT/C0Qp2IfIhCJmRQLFeE3WxObicJzrG1YWGu6CexQRFwEjzPAGyQchtZdpXwSEj2c4s8Ck0/J0brS6cXBAkTaYmtIYmDWc1brmv4EmozSpC0nqVvRz/C2GZIkOyXjamU4IAB6YfBZdP0IWLpdhevoVdmVm+7w+r+5X2en+HohSLtaMC6cCBfJCg8LEBBNyzyoYooCDARjwXgMoDlDJxDaWoK9cgohm9i5jHDwuECXFv3NTz/AAulPZ5qdxzM+INXbOFIJDDmWx/EwxIw6OXHZxMsIoz4l5A3Ecz81sJ9sVTAyiXwP6V4dX9yvs9Pw6Id36COtboIJOn6SXG4IHNqSBDEocSTUpLGEsvVQGYsGhpce9LjL8+pROlWVfC+9jQWSE8uQD1qOuWZ74wnNNaJJ76gYohMldbiTypFBiHVslMxEeE51MXTaJPCFwm5xiiUtuDN26KKkZicBD0a6zj6D7Uk4QLQEHr6nk2T6MiZunDzHBNIwIMIokNbMQTAVPleMcOY8yTNikj8Lz5yV7n0ZAy/NYabbrKf2pEuGE6gbcnh1f3K+z08+iFIP2oBirQs2ZfypLhcrZMMKxPZY3GGfWUgFZJyVL7lByzFABpghzKQj1ilvKHSsM439jjzoa8Rku8zTOcRi87mokuMgdbetRUWSbvtFX8nBBXkyoEsMAIvWvoP9pMZ0kI60XLyJ+XNSREdVc7OtGplxlubLpSdgm9Ae9TLjchu9lE3ZkhniTOglhc5bxqujKoVOxI7kQ65Udk7/wBz+aeM2D0NJ1pIR2cnyQ6VAWzD+EeW7kGIuuw9AoTQsBiJg1FOBqGTmcmSrpj4l3M9LUfQELMlI+qLzoQY5vmA93gH9lOAEr6VHiJmKmAQsluO1LcgIRyiD0A8JVVz8KJXQgkzzKDahoGHU18sHl9bR1sjkNPFi5MLmZcmdqxCSOLk+d8VWGCLCeEvL8wMAohEslNWblpIb54Or+5X2enn0Q3a2ir4W4ki38FQzhFCXp74m+XkkBtfbjRkHsnZqVWbZg6W9KlJcNY9Sp7ZvgikLfOVZyNHMU5s4woobcgAT1vXe6FlzAJPW1aVuZdzNOkFn/SKRK0Z+xYqFTGA1zC1Fg8gPQ/I4Fg0gbI0Y6Stvn6JO40fUshtfGWWpzo24oxWCRxFm3NqExzlyBLdiXdahMkG5L2Hu8F2iHOks/tLMs92TfZTmsxThZTPpSGiQmgkiZxhSKXTm1PcPpqLOgSMphwkS7ePO90fxNycHcqVqXPbFh6vCi3MdOZqkQboHlVEoBiJUE9vGYWcmTl+a5Fsa42J7vh1f3K+z082iErBExiA6jBzqf8AHHYwtYJcUf8AAYM7vCg1SUM5c4KTC6BCJiJ4EkYAoPXAOGLkNS7k4kLZGWQGQHhCsF7mHWKIgM0zUI9E8qEESDK+9KBUAMrtb6OhsUSSJEdAUNkhncipzQef4iDXllXUYcxO5WMMq2DW+nEk38l9YU5d9X0/mVyCE1b/AGHw6v7lfZ6ebRCzIykGifcfWoEhEzgY9J8/8FajYqRxML61x5AH0aUHYYABsHkUBOKWHpyp9BpWGhwGRTFkkjcWUqb9iZjgjmk50UQwEwZvAPMqXIJBuWPpb18MDG7J4C/iuQieFZxlvYLjEzSWPuvUy38LFhQnG06el+YgwC5bj4dX9yvs9PNohuORCZ2FCIi9ps/1/juwqgcdbsHk5VbHsxuvZzERMrzn4yUlshONkwZLMOdqGIVahNiUwNy7JhmY+YJI5oETsy1ir7IBOJj8V3ecG31J8B8HsItKAqerl+YIIKoml3XwdX9yvs9P8nRC3owXTVJYiXMEmclOZtMtWjs6nkHYxZxuizJso1h+RtWZWLTdF+PkJEmkpUw0C0gi5JKAS2hH45GnDQJbe9Q7kmiI+1JSAJkjI10ujAT3/LPiZkNm17Ph1f3K+z082iFM3XbNH9ULa2B1b/BhJOPgCV9CmdVmaNuUAq1W+yJejBnRdfCbXsjOmp1HlOFPMsBBD1+CxtRAq9xl+A/tRvMxTfWxyoBvH04UU61HmbXmdvHiEoWKpglZ9KuqlQQCowAxB6/jJKBgwwnjHgJPkwNJCegflMuwa2Avw6v7lfZ6ebRDMukWiPdqQ9jGgwP1w/wbR1kt0WPpiqOhXc5ZH950Qm3IH/I9KElNnQJSDiRsJMcC8JzmZCboC+CYM7OJjQv2gq0PkcrSaASODZPaX+hyUBlAYjOdICIlxMqVVXF8MMsoSyYFbozJqK15BjFnr1/G5AiCW+ZpchjJTPwWZEEnCGPX1PymdjgZZu+qeHV/cr7PTzaIWqAYi0HQg8qvAVsElg7zzP8ABJ1MEmypRxTmUEUlnqHLAq7AVpihhzoRKAtm0FyuTngZ0wIjQXFgyIGNqGQg2Zubzb0WCbxmAPV6PAQ5grrLG4Ho0MrBCQDNjFpuGCCS7Bi8cefgNLToOgS+/pRuNErsJudOn5IdI5+z0JVxsr/Il0IvYTEC1qI9t18HV/cr7PTz6IZgM48Qsk3kUEIAJmBGAcAn7sGNNVwZjNYtNrONB7vWQahUcClBmJRu5LITxGnRkkdhf7QQLPlYIOEM82kWwrMRAQ4rHOrRwAOrd8etO6ngLFuHjY1h0o/VmPfSqEo+YDAfHxSGP7EcEoHWgEMQ7HgT6rxpepEdwTfhbxgsyexQDqaOUvHcB/IiwgK9J9VU/MJXOOo/JeiES8XsX41aZja7nwdX9yvs9PPohfEcyADqUBKEfgF0T91IvYiDyagpxeacgzAl9CSaEEgzZheYLtlfVT3FgMkpVjBABzkMUwZEseq5sTi2Klg5v5MCDoAHq51EGWIwLBMk+yKVLGJEugG5xvuo0DdYk+lulMiJrd/lC9MoWkifIAsE4BabL5C3L8jCLHsYQ/QZUMCp0E3E6F/JdyNVULIZpGo8PV/cr7PTzaIVEQAJVyof9uiWDgV2BqQe/wDjAB7fuiSFkEELWyGaHMqO0atdJImYcW5aaPtIAjMwFrhiudJ1OMM8BQtIWKTO9EMGMA0YHKigFKHEuY8/I3QpSnyE9agROcKeVlWmJEQm2xjwUP8Am4YkvZqA6S8CalIAzaKMQdGwfyreIFuIeh/JADuALJJe8KXEvQgikHuEMABbNl/JeOOawa5FLmOwfuPh1f3K+z082iEM0s7tl9LTqVZbgExyLqP+P3o6wY17tzg9CpEzHcMWF1uIkoJkpIc4QLTE3Zcb1iB4ImBgn8pFEsm09z601gQAzMHuc/OCk4N1pBuPob+Dxkqk0HQHwtGCHXOc6r9mJmEHuf0ipIkJz0XQPDq/uV9np5dB2ADXJJdMTzbGaZ5EMNvNq6L6CVUIMAEAcv1VilMLjAh3lDcmdqVJKJj6RhySo7BIKJqITyKAuExh5Q9FH2XDImiX3HJW3kAbE95dzCNDi0MRdnQp0UTCyNAolXDRAJA4GhNIAQKAQYC9ycTGoGX7gKiTFF8hdSpoRcFFYHSHqPMnCCjIJehSTM6SFg7B6sufhK8pHkKA+9PBekgMwev7LAXRegpN5CA3Feq+HV/cr7PTy6ELSSFIdDNaetEJghirNM1br+oD/pPJqrYoM+WkmcZLyEdaZX3g2d1fgngrNYyfJSlOAUTAZEZnFyvXxEOBwU4sGUuOLhe1Y5drsMRc+oXxF8XQMjm8x6A/DPQcGRgzTjVmD5Sg8VGGQ6UOZhwAbIjcEszEo6W3AGoDbrUKA8EbAbLHTisT0BuA5E+3PEvPlRvJuxpOek+LWUfcB8BZZEBMn9kwaQmyx0K6YHQR4dX9yvs9P2NEKTKpjdgxWwVfDMpZc85pwp1wZCeQOZDREAg4gFYkMSIlvah4qGl1k5+Z2s6gsFeTARqNaw9DM5Eo7jJy8HuwtjNUqlVaSCksSYpIjDwqMKA421ZwCoZUK/jSglgVXA2qexeaDInE0jC+TRqBbQmiLJb4wu4YVNFrMK43zdOTPVEGUR3ZDJsvrONE1UGC5iWTxRxHKEUM8wkm65DSikIJsaeE8wI8ZHgHGXpE3UG/7OR7Nthrsl49X9yvs9P1tEMpeJN5M354b02IFrF1hI8eYrPzMrGi54BDhU4uIg5tu8JjwkUiSMBk0pAlyLrvqEcjXzTs5WAxmGBIieDOpSlAOSA9X4MgiNNlST2fA6iFxclCpwQONHeJsUVEcwu4Uk5GGaqDHMjlg5SQH2BLA2r3GC9o1qAhEihd4LTETvNLSxN0G/Pt0VKkIx/AnmRmUSe2TCvpct9jwX0FCacAjYCbgggGlKiUAxVqD+CxnAT0pQFWAxWsT0gMJVdHn+yi5KPInUPHq/uV9np+pohBUlrq6JhzCrP+kIDVYDcji1IKE8Vd+7vFC4jiE4lit2XyFrefNENHncSWU3HQW4AbkSdG0RtmAyT/ALg+J+6RPEPcKSsuMXeUh6BO7QQ5T5pkvinFdQo0e5g7kvueEDceGwvf4R5sjEl1SEcIaHECqsYA3cAMVpvqJWIEpQrEvAmxTSFA00jqXCFpk0mHfsAibFiWRAyDNumwBGgceVQaSYkNqFzlUQ5ZAcNZ1GzWD0oRd0n1hpTm6BNtClkemSHhIliOTcDxIeBWgiG4J01jqlNeMWmIRZtIOb9hYpFxVM0GOi8er+5X2en6WiGfL5eIun9SdqsX0skHUiDmHSn2kuVJyeRHFrCH+EcbYu/nlPGQZVMno5zTlcC4tYWZbutmafQnaS+JNMNaFhDyRxhTCZdIuziNyhRHI9b3fkQbU5hq4xTkg51dYYIyd3pXgXSQKM1yPrOhwCAYI5+BxZ1gWJsiGJwBXaLBQpyjZgeudGqE1zPAIxDhq3yKhJknmDDoQQS5ppEGUre2u1wb2geOJ89WcxbiVH8cS9gDExCYy7+FxSNdCBRGa/8AEGa0pMjWxCN11b81FrRGeDMQZuqsq6v7F24gea/ypdMMeIfb49X9yvs9Pz6ITLClEAatIpgiJN6HopZOwiTdb80aFWJi8yO1jkRzrAF+xcj8QMAohEslKGGkgC7hbpWAjhi5FvBL6koAYq5FLjNY+KnZcnJQNTMOAgDwjVjfWB9DOpWkau/rLwj5kSLeE9imvsY6Uh34YXiYvT0HEx6YhkzAyHVsKmxHOxxRfgVO9dZF18SB44S1MWJ/6Y6AuVWd3cFMFxQyMANih6adWaRFTOEyQ4cciLlJxgoRIwrFDGNX1XAtYAUSNe6BkZcZX9i/0Im850WrKRziI8fq/uV9np+XRCZ0IQDVXCg3gtNO6uQh1qyIAXNmym6tLJFdZN3fgbNFVaDSbBb85lhSiANWmQGhrKseN30YsAGCvpB2xdXgeJMAwm00GlsxRoJ7r8thAE4cQRRMFLjjRts7ILmVAJXh4uBIgAxBJEbIhM+dSEOsC3FAJcDgB4AtmJ4zKJOEGhyP2o8bqmoe6FW6iHBqfG6v7lfZ6fj0Q3XwicYtqlCKwSbsfAb0rR2dkpAQvAdVAjK8id1czDpQymhYNALH6APAu8XQMV2L0KEiGUaCjA2W1m0KSORSfDEc3IznO44HFoj0DSU5a+lomK2YfAUGIHob+UxzYBu3+x/jxhcCcInvS2EWzgH88er+5X2en4dEOOmoIXQ1di9KZBhI74rzTg07wkpgbJfkjVqZ84bJtrj1NGWFAIA0P0VIEPc+Q2xdM6mFUwBBcv7XXNoSm6JjUmLymiKVqcnpCgM/IwNW5G6FKkUCrrBzPbEvSbRdTKeLuPqQ50T6rbk2S6LTTw5tmK+z/HcwuWWCJ6eR1f3K+z08+iFrl56AF1sDSWUV48QtzTwrCViqZX1I0gN1JxplAvRc5TWgj9HJyIRwNXYu0ka7BgNuXehMzzQy3lMnVymrLSQl6hhwgbeRJeDEAsRZMpIYzOspdimthiDdEqiIAgDiI2SioCoaZxYM/wDHgWyxOET6rydX9yvs9PLonua8kJd44U5U6DaDFSknQyobcucFGlIbas3UYchO7+njugS47GLtwKU6FpgsdAse7mtD4ZFGNAxsTfDSSfKoCrAYrT2isqKWIRivCxTdNhc098Dy/wAkgWS/EGuQ8nV/cr7PTy6JhhawwwMCzivJo7dQ3bX4IH6bc0pQuAyG7BUhltLi9V4EHHGkjO+EepxW44VESHOOGsVLaAGCnshWRIlTkyU1mNJ8YtCX6iasG9SF/CkGoZalhnMTQUpSGChnQW0L42ade9xeGd1Y/wAjGdSjQozZnFfFjyOr+5X2en6+iFuMWEutAutgaBfVkhDmHFd4Vd+EuuzRlqrBVssgV33nHxts40AAABAGVJNM1ltDas6cOBRFzRfDNw2IGlGZA8X6C/esCtAKcWXmA1OfUnUqxxU7VCdIS3OuI8MDIKRmBKrAFDFAFxitP8gvdEHxEKCaXXYYn+eTq/uV9np+rohGqUmhza0IecHfHeMODVghV9BoGAbFqgZcMJ9Q3W0nChzhEt11zPYyDyohJZEkaLFjI6jxabR2h9DxiKNMxs6Ur6pTLYbJD8zLgP8AIjBiekf1VlnP5XHkdX9yvs9P09EJxWh4NVbFR0ja4Ntn0m7QA54DJlHEcgYbrW/TADrYBuwVazITJthx7tts6CPxBhdQgBirRUqpywvrrDkawfCnAgPQ/wAi+MZPjQXtF71xXkdX9yvs9P0dEKMwJVYAqGQbWD7+16ihhrtuSTqvu0rClizb0hlEroGNAm9JTNmGA68glEmN4JXVLrj+QKKL2ytoMVtMbGaUOEADvsHSXNXb/JvamH51hhMyG15/PJ1f3K+z0/Q0Qkjg0Zn6fBd2rIewlh3cX1B0qCCwInyW8G8nMKAZ1kXJebGbLjBlUT4ZxT7m6W1ow/LiFnlxc+7I5uUzoA3VvjJm3u46P+UDOA4kHu0SF+NIvYPJ1f3K+z0/NohbQ4JdLsN0FTkRIYuFK3wc7jSG11Cdni802gGkaljwIOmW97A1JCwE3WV1GmrKhjJEMN93du/l1OXUD0dDPhNO02YWTLLRm8tYMsKAQBof5Sb5hdK3QmfXL/fJ1f3K+z0/JohzPmN1oMVsU7OYAJYL7pZ3KMNfBaFeWu/QxxrBlkGhGWO2O2dAk2kHWh+Z1QqVNwCL1Bgdi+q/mnbdm4GFnJ1bGaCUj/2Qxa1hGwmZ2PAH+WAGJOJB7vl+9X9yvs9Px6IVjyADd3mLs5pTpGso5I7kRxZpizR53D6I5EVLu14cKMPC+5coUrMZIcbGLYtu4UGIggBkBYPzR0m17tj1WxmmABCY9CYiDARsP969ldVxVuv+Z9np5f3q/uV9np+HRCgpRQBiq09qk0FWIS6erthRrODg52ivoM5wMOBS3eJ02b5VlagQdFi29jdagOFHrHo2INvzrr/ZpA+kaGL1HC7uIWhhMQWsI2H+9eyuq4q3X/N+z08v71f3K+z0/BohttFGOQDNf+sBNTIkoxB2W97dTfgTCSTAOHgLkZUu9+rAkTzgtYmi2CgMu7LHv6CgAAIDAPzh2aGbNz1aOZtZmckxZF1eEOAwKhtuKAfc8/8AOYgsR2RPsUhQEsNAP55Or+5X2enn0Q4jDc0Tqek1ghTsunF193EF6l1klC3cHTA1uzKglv3fZnMJdxrBDrCOLq7t39DGDN61dXW4HHAR5d4ZvJxHri5a0d4xALAAsH+e7PtCcW/yhMGUt7v98nV/cr7PTzaIRBlqlv2GeEMsIalbA/gVPUkN8e3/AGbNQrxHqUrxsQbfoOfEvAC6rkU4tGzZeobsXhiUcbcJNB17tKCP9AWbeE4t/KshHMMf98nV/cr7PTy6FG8coc2uZiYvFPETLZ/AxzJNKXFQj/hjhA/RltuKAfcs6I44nbMcM2TN2XRw7oOhlq/6LhBll2M9Y51issXEx1nn5Or+5X2en6+iGxLPEyg5r/1gJpidP6gLd4Be5cINdHZ7kXyj/SxfXPSg1Fe+4+R1f3K+z0/W0QrLygXAGQZuBxQUc75krIM1HFGhbCwCU3C9jA/1LPzGLjsFXTwTnYeR1f3K+z08uiQIl0YKcNRruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4oy3MhdrFYerlqJqKc87ZPOMi6y4jQmwSrNIlXVruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4ruj4o5+CVZ0C2KwU2fxYUqu6Piu6Piu6Pik87TZUli1fZ6eSf8AQYJAS+4rtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7WqE6BgQEAJiJc8//AJP/AP/Z" name="Εικόνα 5" align="bottom" width="87" height="93" border="0">

3

 • Nedotýkajte sa kvapkadlom oka alebo očného viečka, okolitej oblasti alebo povrchov. Takto by sa mohli kvapky infikovať.

 • Jemne stlačte fľašku, aby ste včas uvoľnili jednu kvapku (obrázok 3).

Po použití lieku, pritlačte prstom kútik vášho oka, blízko nosa (obrázok 4). Takto sa zabráni tomu, aby sa liek dostal do zvyšku tela.

MorWpFulT6UBDxpUm6002w39FZLLdKlGLVqzdWlWqQeOurKsq3GpKVpOx7xpiUOjliSwpf0pXteNdPbN9og45spX03nmx23pMqRcAhWRPpESLbVOmPPcSHFt3YlFWpt1DqeN9lh9D2PNrcQnyI+hK9rxrp7ZvtGN/D+kbNtM3ZiiT3GmW2G/oKVZCSz1Pcpp5bKxS0kp2lTIg1P5CU5XllS6tCyCqvDSCa9WRBofIn0UJJDGc+V7XjXT2zfaMb+H9A2TGCt55CbUFGDg2+je/hYwu5C+FRDSasSzerX8eBKroUIVYls2THBsoiRmFi460mmRBx7bf9omHDJouEJFoGeeYoclopvmSva8a6e2b7Rjfw+cSWwIgmZJNWDA2TVrWTb6UmTwkkelYKKJPpGOC2s7jbV7PxxwFMEpd23vZNrnuJXHwdnbIQltHIOiBzKW0bDkR0s0dblyva8a6e2b7Rjfw+YtaW0HZDa1CxhcksQJgJv6brlmmlKutW1a7NojBNRPtaybbZGFQ/Zl6/mdNsm/g8WpphDVot7luNoeRIwrgt4uc83Lle14109s32jG/h8s+XYCpbxsu+BBND/WlXPBHAY75l4415Q+GZjPdNisIdq1rWtTDnpP8AMlISz1QiTED8mV7XjXT2zfaMb+HyXn2x2z51x+gIN0imB2hW/rSSvMZtUryovfxvBdq4X5izMpMi3CKQai9WvZVqFV5xfrSva8a6e2b7Rjfw+QfNsi0lB0wQBDsB/ZLv4l7S7+A7bfmZgFeMXw5Ai7ck80g8FxCmnErUi7Rtr1Gq8wP1pXteNdPbN9oxv4fEUYwG2ZLknKAx+96bbQ0j7JX8FbTukC154jGl+I/Dkrf/ABFOepF5CL6ZGwKRfBUDJMHJ+rK9rxrp7ZvtGN/D4L3smx+QJRQ0aZJuBx44Sftnp8pm07pwTXqxuOOeU3hyBHmjMeX5o2TG91HoQpy+xKlIVHT1l1/v1JXteNdPbN9oxv4e06UYBspyQmnAoJgf70s3/wBbTbfgxu/9Rr+lkPDLp80VjSv69SLNxJCwn49sdLuhUOS0U19KV7XjXT2zfaMb+HslJm7agIK67oQltH3i2fXG2lW8R8av+PIWbtnCvWIF4JLtuNdOskYpS1uVdPhRUcSGjYOU8I7HzLJnMclyhZa17KtwSva8a6e2b7Rjfw6mj7iDQcbZDf6GQH9J7Y5bzN42vwLmhfcx+Ol+KOCXv5YrGrfhqWY9eNZadecHDHh0PEFzRJ4zIjm0CddHpghopvkzwXrjY+Z6o/BK9rxrp7ZvtGN/DqQVc6btayU/oXmkvNPMqYc2RKvRmqkRXIs8A5s5jbkC/LGY+35I2r/zbzORsgLGlybhh7ILSk3SqktrWnYwQ6M4DPNPVa/jbjvbxtbxiJrgle14109s32jG/hqv5UxH5Zj9GSMglt5hbC68fRlafYbJZJBLiXxMhbXZp5t9FONodQlKUJ2ZAz6cifMOkttgJjA73ve9272U8pMJFe08APC/hsDkyQrhzIxfIyMbxbhifcx22V7XjXT2zfaMb+GV/AkB3P8ASONIeQRGuN0enwuyv1GdhMGIRUeDYAfhyRrzCwLbDgk+X6xbFvIiBD87i7rmZc9XvJGTZZGg2I0gkW9rpvsElShKFnxnqQtLieApixIsC/dg/bK9rxrp7ZvtGN/DdT52YH+JT9NPs2VHRS/Ui+TKterGQxthBbWW+8VCE3XKKSBDxtvZROOjed/Ir+EbA28IstVryCRXVCbWn3WFMZCU3TGQCOU0Qy/bZMsqDlB3kkD7JXteNdPbN9oxv4dM3SLkP6aTT54zHl+aN5Kk2Wlabtrx5pLh9ZI74kS9/bx0Qx6EZkfb4LtRlvKcM344t/Ht3Y9TYHBa903YmDWKHyNtVSHoSsfjxm2V7XjXT2zfaMb+He3jYhlQpQJNiw/0pFvEXGl/88oppKMgbZbZtUza7k1KhklS9reFp9PjF48rxjZ0BhtiFtZ6GVZTd/N58Wg2miIs4VI0kXCEjN8CVXQpj1lEo810VK9rxrp7ZvtGN/DrImvIfGEKjD/0qreKccX4HcrIE+nIpV50VdCbqq06H65SEyMfEAuAjzKPPFY2vxEnRvQkAr+pC40v8OSD0Cv38N/KbRoAh8YOKskggMgW9Y8Gu7+yV7XjXT2zfaMb+HWSp/4NA1CMhpP1bfpYz8M9yslR+OOX6kdtKghiFOQ8gGpqcNGU5OjEiY8Qhl6ZabLBi3kNkwD3pSMiP7kDG3/BybG9vIQJfoGTIixDI89qRYkIDzqhkSLT+yV7XjXT2zfaMb+HWQo80dDO+rFzMXdV4mXsVbgccQyhzIQ0XRkQiqYNGK+67+DI+VPo80ZBL80VwuMtvJdgQnKXjVbtkUaE4C8Qx7FwZ9JI7IY47koF74T+UqjyW5QAyMJjnQZ+7i9sr2vGuntm+0Y38Oj2PcgY8X6b1S8TeyomZs9wTLzhkkPBCNNuwITliMfJZoeYMCWJIDmp+1O29KWtfxtyZRHqRmNr8ReTPC+uDFekeOMMgQfZNxfnoAxQJSFpcR7EX1tsr2vGuntm+0Y38PZMAqDLi5NJzVTEP41ByThF9jP8ZVtIFYKQZBvjXDn3WbjkslN/YyVH5Q1ecLkuI9RrG1eD/JvayrWiH2JnglYXxqMmvQslaXE7ZXteNdPbN9oxv4ex1pDzZ0Y/HOx86h7YhhpteyY8RJpCrLRsayBpRX+2NixzafDNiXYyXQb9jJEeIcQrzxXKi/wZB9CQh2TaAE9kJtle14109s32jG/h8BcAw+4hFm29s4GooSFs+mO2SkMgq0ZKrBXa9lJUmykysPcaoeW9z9ecT5oqAV4xfKc/BlP1ZXteNdPbN9oxv4fOlYpJqI6TcjnELS4ipgH2JMaX70L6sonzRmOX8Y/lTv4ZX/fqyva8a6e2b7Rjfw+fIxbR6GiTYV9ibCeTNyQ5LGOtqQD9U23iDjd/63KyVH8gr9QD6kr2vGuntm+0Y38P6DzDRDb2NtquPjjSFpTZCeRKy6wSE38yeWX8PGb/APHKyJHiBBr88V9SV7XjXT2zfaMb+H9u9/Czf/lJzmF/Dxm/88SloTViGLq2TKPPFY0vxH+pK9rxrp7ZvtGN/D+gpSUW5U6b7cXHg/TY5hfw8av+anX2mEP5EOilz5rt/GbIrSJR2rY4XehseW2RsJR6ouNr8C/qSva8a6e2b7Rjfw/oTQKzBoqY9vSVWWnjJIbFYYbdmpNKbITzH7eI+N/LmZJ4KmIo6QWPAhs0skEGyshCTQJ7R7XDG/1p76kr2vGuntm+0Y38P6MjDtG0l0+GdFnhn6Sqy08BJbIjTzpM2YEG2CPzb28bY7fwkbpSrZMokHSGMcdVSMfCTYcVkRHCd/WyD6kr2vGuntm+0Y38P6TjaHUFY62ulDyMapjIiEU3kQirKnwU0/kS1UzFGyDowrIjXPh/xznLyNHlOHc9Ub6cr2vGuntm+0Y38P6rwAj9XgQL0mCATTIo4/0hvxZPy8lR+KGc9SK+nK9rxrp7ZvtGN/D/AFRP4sm5c8jzxeOOeIX05XteNdPbN9oxv4f6qd/FLf7blSDfqR2NL8H/AKcr2vGuntm+0BlvAuhywpdv1OSp/sBL9QHlXt5kwt/RmPpyva8a6e2b7RDCNGRhkMUMpDxbNJOkr1ZUw5XtZlVe1mEVqMoJcXIml024h1H6HJU/hh1eaJ5bv9bIPpyva8a6e2b7Rjfw+K9vGxUMITToZ8OuPm2iv0OQp8Y7H1eMZy59HklGl+oz9KV7XjXT2zfaMb+HyZKDsuo2ZWwq17Xt9X/KfmQmKXkqKtk1qanwnKafZfttm0+aJxu/9Pl5Kj/uJc9SL+lK9rxrp7ZvtGN/D5UrEpMTFSig3P8AfqHyjINlOSMw4xjdIgQE1okfTmPBqp3HiGrplJGPWHKjG7JJPmjcZv8A8cvIkeYDHnPNH/Sle14109s32jG/h8uXivdphZPyK+lLS/tajYhZl0NoaRwrbQ6g+AqOmltLJ8HA8av+Tly6PUisaX/P0pXteNdPbN9ogjBxhdVBrVQa1UGtVBrVQa1UGtVBrVQa1UGtVBrVQa1UGphIb14uZbUPqoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNHzTLQ8agZx/VAa1UGtVBrVQa1UGtVBrVQa1UGtVBqV08xETKWaRBEsjEaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg09IgusQhLYx2qg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDWqg1qoNaqDUjIiOx+NdPaUOksbdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFbtIrdpFR0ciPb/APk3/8QASBAAAQMAAgkSBgIBAwQDAQAAAQACAwQREhMgITE0QVFxECIjMDIzQFJhcnOCkqGissHRQlBigZGxFPBjBUPhJERT8WBwg5P/2gAIAQEABj8C/wDibpJHWLG4SsY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72WMeB3ssY8DvZYx4HeyxjwO9ljHgd7LGPA72RdA+yAvXE/V8wT3ve9pDqry36XuW/S9y36XuW/S9y36XuW/S9y36XuW/S9y36XuW/S9y36XuW/S9y36XuW/S9y36XuW/S9yJM8gAy3la6JZvGCs5VZUmRzXn4W5Fv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lv0vct+l7lLM2WQlorvqkaRcT9XzBS9J6cAMkjg1owkoUejtda67zeNpVsfU+fPm+dUjmqkaRcT9XzBS9J6beZJXVD9qwYKmDJkbpVTL7zun5/ndI5qpGkXE/V8wUvSem3WT77juWZ1bHmqMZcjeQIRxNqH7+eUjmqkaRcT9XzBS9J6bbVupjuWo0mkuNrz5+QIRxtDWjAB89pHNVI0i4n6vmCl6T02ywZU6c4BmX8qlk2snLhegHyMjAwN/4VUMTpOU3gtaWxj6QtfSJD1lfNa1kr26HKqSqZv1YUG2VrfxX/N6RzVSNIuJ+r5gpek9NrsGX53YORW2cGU4aicKsRJa2cWO9tIbXbI+K5bG6p+Vhw/NaRzVSNIuJ+r5gpek9Np2R+v4jcKIhFqb3oucSXHCTtgLSQRlCEdM/wD6e6DmkEHAR8zpHNVI0i4n6vmCl6T0uy+Rwa0YSUY6LWxnHylVngFW6hys9kJYnVtPd8ypHNVI0i4n6vmCl6T0unPcamtFZV+9GNyy5sYmOeeQKuSwiHKaytdSSdDVraSRpaq4yyTQairGVjmHlG02cZvfE3OhLEdIzfMaRzVSNIuJ+r5gpek9Lqdjd05hA1agKyt7tbc77yrmcZXfgKxjY1rcwFzYSsD25ijJQzX/AIz6ItcCCMIO0CRt9p3Tc6bLGa2uvj5hSOaqRpFxP1fMFL0npdmTXRuOGwyp0FHsiG62/lKYwNFnVrnZztVe5myP90YpW1O/e0OojjedrmfMKRzVSNIuJ+r5gpek9LuSY/CK0Hvv2GvOnbLCQX/hdmVrkGh2e7jlHwurVYwH5fSOaqRpFxP1fMFL0npdshH+47uCfNlkd3DbTHKL2Q5la5MHwuz3cDvpq/F75fSOaqRpFxP1fMFL0npdhn/jaoI8zb+3GKQXshzK1yDQ7PdFvFefl9I5qpGkXE/V8wUvSel24ceax+1fADFKNBzK1yDQ7Pc0hmg/L6RzVSNIuJ+r5gpek9LpzswrUNecu7uAmOVtYyHMrB99p3Ls9w5vGZ8vpHNVI0i4n6vmCl6T0uqQf8ZROaM7W6Z4JAyBa6OVv2rW/WPOFSsmODm5wbgxStsmlWQ18OR2bTq0c53WP5vcKqknYDmF9btx6qwv7Kwv7Kwv7Kwv7K3x3ZK3+rqFYwPwVjMf5WNQ9sK9SYe2FelYesrxr2ikc1UjSLifq+YKXpPS6n0D9qY/TtFUj638RuFbFCxo+q+r7Ij9kY6XRjYnDVfWwy2JzB9R706wptbxgjqrKbIwmx+JucXJDhWDkKMtD+8fsrBzHB2YhRWWSsjTwk0SE2IG7cP1t+tleNDlepMn3Navva/nNWy0caWlX3mM/WFZMcHDODqUjmqkaRcT9XzBS9J6XU/V8wVJPN9bqs3gjDQzUMsmfQrbSyWA/D8RVUcDBy1X1U6NhHKFvIYc7Ly2Cf7PCvNY7Q5NNIsWx5RXWdoY3izWPfVwmkA5XV8EsopHMPIUGUttY47fZTvjcHNLMIVI0i4n6vmCl6T0up9A/apJ5vrdfxaPXa66jV8ZQmnFc+QcXaXNpMYIr3BFVS2J2uysOEXLzmlr4TFOPiFieDSRtdrJBU5qpGkXE/V8wUvSely2jOJthqyYFSOaqRpFz/GjOyPGu5AhS5RrnbgZhn2qwmjDh+l/Io7nGMZRharVNUJ/NcS84cJkA3TdePtwekaRcT9XzBS9J6XLaW3cuvE5iqRHM7Z2t7SpGkXDpH7lorKL5dzXZP0ZttFJo96MnJ8BVZ31t549dV4zyAcKliyA3tHBqRpFxP1fMFL0npcmN7bJrsIWUxO3Lk6wa1zXYQVssL282+t/secCi/8Akx1DM5GCFrxWb5dmVs+KU1nbXRvFbXCoqp25BqdytVYwagOQz2XfwqKkjmHg1I0i4n6vmCl6T0uo48rnpoZM22n4HXu9bJR3jq3GsNbDhYUA11jJxHYdtZSRhbrXaE1p3Uet9lJLxWkoycRvCpY/iqrbp4NSNIuJ+r5gpek9LplGZfsdb9yqqNSmte28WuBqP3VjHOSMzZA5X3SVcr6k57pYa81nhVRwjVqtlm3M++qponM5W31rKQzQTVtUsXGapIT8be8IRDDKe5GU4ZT3DhZko8gZZYWnAr1rdoct6HaC3tvaCwxDS5a6eMaL611KP2YtdLKdFS/3D1lgf2lgf2lupR1lrKQ4aW1rY3xv7lssL2jPku6RpFxP1fMFL0npcvmfgaPypKbLfqN7nFExyvZyYVrKQw6RUt8h/J9lvkP5PstfSWjQ2tFwqkjzj2udimezQ5X3tk5zVs1HOlhV6YNOZ95Vi6q/zEflCKLADa2+pTY27loqHyqu12t3GZeRczZY87cP4uaRpFxP1fMFL0npcsoVHvtB/JTIWYG9+rYslY4jIHJrqK51rscDX1X1XI+Ro+uer1Wvma48jrJVC+rJwEQ+tb1ZjOy+qiKjy3OwyvZoKqnY2QZxeKqbJYu4r71xK5t41tIP2CNLeMN5nv8ALS4bHLxhl0qxmbodkOrSNIuJ+r5gpek9Lj+LAdlduiPhVskGzPw/SM2rUtimY4fVeXw9ta98TfvWtmmc/kF5bDE1vLlVcsjWD6iqoGmV2fAFZTOFQwAYAryElTQT8BN9bLA8DPVeuQGvsmcRyDXbFJmdg/KdLIamtRc69Hl+luZBrRU0XgPlxjkaHNOQoyUat8fFyjUpGkXE/V8wUvSemraor858K/mUoVyG+0H93T5wyyscivQxd61pZHzW+61jpnNzt1oTX0hu6y116ljDGXeiEktUk3c1Wcjw1uclOgouA3jJ7J0lLj3e5bmQZA+yFV8V11FNmtLrW4Vgi4ioYcXAYBmQiZ1jnPzGSlM1kjb5qwOVI0i4n6vmCl6T01DFEa5z4V/MpdZJvta7Lym7qIrCvQxjqqSMN126bVnTog+WLO2upCW2x2Jy2VZVtpctlpvBWFHic4DBULEKqINiH5Ksp6R1n1lB4bJSZRlIqAVrgZaweLfcjSadWyJuuLcpVqokdqbgryqoVuc4/lGS9JFxhkVQTpJRVJJkzDhjppK7FuZF0dYIwtOEcFpHNVI0i4n6vmCl6T0RhgIM2U8VCl0qurC1py8p2uyGsmGB2fSviZy4WuTYqZG5lRrs4vZb/ZnNI6xTWxgRgHDGFfnkV9r385yqiiazQEWOFbXCohVwwtac+Eo0kxtY7JlP2ViwWEDfwP8AlBsbddlecJ4a6KQVsdhVticbD4X+hQY+qObMcB0cEpHNVI0i4n6vmCkii317sOYIUqlDW4WtPxcu22LgCMxVYaYz9BWxUhp5wqVbLE816vfyPtIv+6/BK/3vvF/wtfV1mJjnM/6k/BkC/k05zmsyDL/whHE0NaMg4FrpGhXrI/Zb25X2PW7q0qtpBHJtBa4AtOEFF9DP/wCblapgXAfA/D+UGh9g/iu4FSOaqRpFxP1fME6eXXNYagzOeCGSV4a0ZSjB/p7HNZlf/cCEkuyzZzgHArFmvctc+oZhdVscQeRVTCyGcKyY6sbRYTtY4cq/6ekVN4rr9Sa2uuoVcBpHNVI0i4n6vmCl6T04HaqMLdLyYEJ/9RkIGSP+4EGRMDWjIOAlzjUArCPWs/e1WTDUVmeMIuCLK2PzMVULWxD8lf8AcuH3qW8flwWLn7OCvunj011KqkMEgzi8Vscmu4jrx2+kc1UjSLifq+YKXpPTgNT3WUnEbhVTdio3d/ytYLKTjnDwKs4FYt3sYOW6vvC3avXAc01EL6xhCqcbKTiBFkQIjzNvD7lV0l5eeK28FsULG6Bc73a3cZl5WceysGVuEIMpFcrM/wAQVsheHN22kc1UjSLifq+YKXpPTb7OZ4byZSrTQ2OYDm3R9lbaYbN3E91UBUBk4HaG9a5sW7r9K2V2EZ+N2Va+SVx/C2Kd4P1CtWVjWzjMvhVG87VrJqCqoxLTgrCFIpbrKyv2AP7Qaxoa0YANpLqrXLxh6qyvtzOG5crB2sm4ufRtlI5qpGkXE/V8wUvSem2lz3BrRhJRZRBX/kPordM5wYfjdhOhWMLKs7sp4I55yBFxwm4LjkWybga5/sgAKgMlwZaMAyXDVkcjFNrZG51VGK+VcncFew506E6RtZZI0OachVuotk5gv1ZWoQ0s1HJJ77XSOaqRpFxP1fMFL0npthYNkl4oyaVY335mjAEH0iqWTNkHBmR575ubAYApJMrn1fi6M8Q2ZviCJccGRVDUY/MdtM1GAbJlZkcnMpQIaNxZYdqpHNVI0i4n6vmCl6T02oySvDWjOjHRq44+NlKElIrjjzfEVYQsDRwcjiiq4LsyJKj0n93QolqvVgF1edClRDWSYRyrXCxVYNY1I3fTwekc1UjSLifq+YKXpPTaSyKqWXuCrvv5TuWoPOyS8Y5NHCZedcHlUz+IB+0BmcRdNkHxNB+6LDgkbWOROjeKnNNRVbTUqpL3KmVcvB6RzVSNIuJ+r5gpek9LuymfVmGUq1QgsYfhbhchJTLw/wDGPVBkbQ1oyDhUvONw3Sv9QPI3uvqaPM6v8/8Aq6gkzEhUc/TV+LybSGi9JeOnV2M1sysOBaw2MmVhw8GpHNVI0i4n6vmCl6T0uSXEADKUY6JrjxzgVulcQ0/7j8uhbE3XZXnDwx/LfuG6VSmcfW9ykj4zLqvivBVXFeQpGfENc3Sqm6oc0kOGAhCKl3nZJPfgtI5qpGkXE/V8wUvSelxU42UnECqaNjzC80IPm2WTlwDhzJPtcDSph9foqsAttX2N1OOSvvU7czq9SVgvCusaCrKR9jcWDtkh4ubQrZC+yH64HSOaqRpFxP1fMFL0npqmjUS/JgLhk0K3U4ms37Cv9oNY0NaMAHD3Ny4RcOVIbmITJh8be8f0KOYfE2u5pHMKpGkakNIHMP8AfygCa6rwCsRfcmvlZrXZRk1bZC+xP7QY/Y5s2Q6NsdHSN5DqrGrJnQINYNzSOaqRpFxP1fMFL0npqWEZ2WTByBClyit7txyD5FZjcv1XDOFKzOytOIGvj1wTqK43xrmXNI0Kd31DUmGVosh9kGQtLnnIEKTTHB03wsCEbG63IzIOUpsUcpkkA2TMDcBk9csef4grOF4cNq/kMGvjw8rUaO466PBouaRzVSNIuJ+r5gpek9NQx5LMRhBovAfIix2AosdqtbkJLdRs8F5hNbDm5FZsvO+Jua4q4zwFZcd5PpqVFPtZ10ZICt87nBh+N2E6EaH/AKde48iqdh1HOawkNwkDBq2cLy1yDKTsb+N8JVYwbRUcC+gO8JuaRzVSNIuJ+r5gpek9EXHIonHOXH8fJKnYchzKxeP+dSGT6mnUdFKK2lW6FxsMjx6qxpTbB3GbgVnE8ObnGpYSNDmnIQg1oAaMAGrbB/uNrTIIKxW0WRGEnMnUylAGb/bZmKJN8lCICuQ4Ry5kImVfyJcq/lSOsa3VRjjZ1XVq1MdWziOwKxJtUnFdtEdJGFutcmVnXM1huKRzVSNIuJ+r5gpek9FNzD+kOafkti8VhVxa9vemnLgTH8ZoOrW0GJ30YPwrUH2dZrJuopeI6r8pstrbbmEtssqtDTrIv2nUh3w3mcrk6my7lm5rz51UNwTUORqZRYBscexMCMYYCGABtedOnhbZBrqrHKiCKiNWpr7JnFcqpa4Xct8KyY4ObnBuZIT8QqT6O+9Z3vuLikc1UjSLifq+YKXpPRPZxmkJvNPycyVCyY4GtUc/TV+L21TtzNsvwqYT8IDmjl/tSq3T3n8lQRxVGJraia8BylWiK9ZbGPVUinHdu1rP7p/SkpLvgvDShyyD1TeVxVILuO5OpIbsTTUTcWUUjmHkKqla2UfgrZLKI8orCrilY/QdUUiO9Z68aUyZuBwr1aRzVSNIuJ+r5gpek9NTWuBZbaqxy/J6QPoJVjxXkbUWnARUnMOQ1FFzhuG1jUhi4rbL8/8ApUOhjNZO/v5UQyu15+6Z0o/RUek/tUgf5HftS1Za3d//AAsF8O/v6UVMDwWPvVZRc1g1Fb7ZjM++qqREW8rb6d/Hka97NcAMKdRHn6matI5qpGkXE/V8wUvSeiIzp8RwsdhUcuUjXafk0o+gqkM5QdrLHjWGYE/dVRRsYPpFWoGVYbEBCqJ5jNQDgLwCqGBOPFcCiOK8hPpTG1SOeK76tZwGyaU+N2Q30BxJPX/lFkrGvAkN5w0J8J1sdleOYJ0tbJI236xc2TSQRlCa6EOMtdYqTbMVOqv6lI5qpGkXE/V8wUvSemo2TjsTqLOao35f0fkxGdSNzs2tkgysBQcMor1A4tFkMBq1HROL21GqyIvKSOGRjrIXjWnNlcLJzq6hkU3JUe9SszPrReNzLrvvlVOh4tT/AO/hTx5nA/38KKkDmH+/lBpwlhjcnMN6+tdHsra22QKtDSGyZA5bNE5vLk1DSnCpjRU3lOrSOaqRpFxP1fMFL0npqUd/KQoJoxszYwRyirAv4s52Vu5Jy/JrH6nN2ujyZiQqO76ALhz2ExPN+9gVnAbLljN9WE7bOrI8VFSxPY+NzmEZwpmyPawOA3RqRLHsL49cL6eyV1jHLG5jiVazgkbV91LHlqrGlS0c5RZhOcNxLrh6q0uOslvfdClw3muNdYyOVRqtgGvYjJRKhnjPojHOHiEN+P01aRzVSNIuJ+r5gpek9NQO4rwos7daV/Low2QX3AZeVCGY1T5DxrkvkcGtGUqpokfygLXNlb9lsMzXHNl4bX/mB/O1k8V4PomDiki6sZY2vH1Ba1roz9JWx0ntNW/Rd6tclRrFYIVHnhfZNcA9juVMmZgcE6SKJrXOwkItG+NvsWUEKwmAc4a2Qeqt9HLjGMDm4W6UyGkR33Gqzb7XFI5qpGkXE/V8wUvSempNEMJbe0p9Gebz77dOoaXRRfwua39hCCkmqT4X8a4bQ48DagByoW1ttflJK1rXRn6SrKB4lH4KtdIBeBkfugtifrsrTh4XZjK0O/v4Ve1UgfRX+FMzM+v+/jaraN1Ff+2VO/0+cnWmzjIyJsMddi3PqmlwNv8AxtH7TZRucDhnCD2mtrhWChNaGWwZarikc1UjSLifq+YKXpPTV/kRXo3msEfC5VOvTt3Qz8uoaTRm38L2D9hfxptc5raw/VdZcZ1X4uLGaMO9FbaI5zwL9XxBWFKbbG8b4grOF4cP1wmB+cEKB2eMfrans4wqU8edoP8AfztRBFYKZJA2qAOsq68Ayi5NIogv4XR+ybR6UNYLwdmQcwhzTgIuKRzVSNIuJ+r5gpek9NV0cjbJrsIVvgLjGL4cMLUI6VUyTjZDqOcyNrXOwkDDqx0kZanfhNe01tcKxqmOWO1srqD6/wBqsKtwsJOO1W1pNWSRuBWuSpk+bI7hET8z6lAeSrv2uWPOXt/v44DZt2ObjDLpTYbKyqy3FI5qpGkXE/V8wUvSelzZwutOcVXk1gwNFVwHRtspIzgGZNZOxzS01Cyw1aplgAbN3OX8alV2vlwsQINYOVFrhWDkK/k0WuwF8t4q/jznZcjuNweQ8Ug96aMziNrHLIO8cGpHNVI0i4n6vmCl6T02+2R1CceJfxqSHWuvLhYg9hBacBGo2aHWxuNYq+Epkp3WB2ng1IH0Vp4zSH9Da45RxQ7v4NSOaqRpFxP1fMFL0npwCvczDA/3Vre3WcU4DoWuktZzOTYITZ66suT3HA997g1IH+N36Uw+va6O/SFA/OwcFpHNVI0i4n6vmCl6T04DYSsD28qrhnczkcK1ZTymQcUCpBrRU0YANpZFGxrr1bq0DVVXtk/Ru/SpI5W+u1sdxXqMcUkcFpHNVI0i4n6vmCl6T04ZWcCsvhL6+qNtn6N36VJHN9bvXOA0lWImjLs1lqzcl9TR5nV/n/1wWkc1UjSLifq+YKXpPTgNbiAOXa7S07JL3BOpLhfkvN0bbP0bv0px9I1LKWRrBylVQsdLy4AqomsboFZX/ceVa+vrSK/JCPuVHJJO2pprqaNWWPjMIUrOMyvgtI5qpGkXE/V8wUvSenAQY93Hfsc6FGpVdgLwdxUHNIIOUbQ6WQ60d6Ln7nC76RmQa0VNF4DbZB9JUo+j1TGQtvvG7ORW2YloPxSYVrwZXfUrEvij+lvsFeErtDUXxhwqNRDrq1/W5nBaRzVSNIuJ+r5gpek9OBWbNjmz59KsDWG8U32lVS7C/lwKyaQRnFzbJnVDIMpQYxutGAZGjOUImdZ2c7cQn9Gf2FfANWfUbHRw+0lvw5+VVzyhnI2+r9sfpcrCBliMN1Z5BI1/BaRzVSNIuJ+r5gpek9OBlkjQ5pyFF1GfYHiuwIkCRg4zMCqmY2TlwFa5sjDoV5z3aGqxo0NXK6/3K3UtzmDO7D+Fa4W1DLy8Ac3nDbGP4zFFJxmg8EpHNVI0i4n6vmCl6T04NskDCc9V9bhw0OW9l2lxWxQsZygcCPSu769sgkzEhQ8mt4JSOaqRpFxP1fMFL0np8rB/yt9NsceI4H09VIziv4JSOaqRpFxP1fMFLz/T5W1/0h22Uhv0FTx52g/388EpHNVI0i4n6vmCEseDARkKGvtcnEd8qgfnaQoHZ4xtZBwFNYctbeCUjmqkaRcT9XzBTRyi9bLxzXkbFplj4zVUySZnICVU2WYq9/L7wq/+o+8ir/6j7PWyGSr/ACtVjSWWs8Zt8KzjeHNzj5FA/M4hQaCO/bCcgmr+x4JSOaqRpFxP1fMFL0npd1FXmWt+ditsTiY+M3B9whHNVHL3H5CDmkCqzPI2yy4zQf7+Ex/GaDwOkc1UjSLifq+YKXpPTajNRBU7LHn0L+PTK7HBZHC3SqxfHB6rbZnMy+tZRnHS6pa6ikaH/wDC1xfHzgq4pGv0G4m5Kj3qVv8Ak9Nso8nIQoD9NX44HSOaqRpFxP1fMFL0nptZliAE48S/i0mu111X/g4LUdfLkYFU0EszC80Kuef7MCvsc7S5bx4ytaZGfdWVHnDiOqVYUphePr91U11jJxHalIH0EqkDlb67Y13Fei3ivPA6RzVSNIuJ+r5gpek9Nst0I2cZOMhQ5zewMJycnAzBAa5sp4q/kUousDf5XoMY0NaMguiyRoc05CjLQ8P/AIz6K0U2urBZnCNKlqqIdGf0qQOQbZOMwrVIj0HgdI5qpGkXE/V8wUjZpWsJfXfWMsWMsWMsWMsWMsWMsWMsWMsWMsWMsWMsWMsX8ijTstnxtz8qtdLksXswOPxBYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxH+NIHym8KsiM1NmbUDuXfEVjLFjLFjLFjLFjLFjLFjLFjLFjLFbIqRGJx4k6i0h2x1a1xyKUzPDAW4SsZYsZYsZYsZYsZYsZYsZYsZYsZYsZYsZYpI/5LNc0hF0rw1jmEVlYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxYyxTMZO0uLbwVI0i4fA4kB2ULGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYWMnsLGT2FjJ7Cxk9hYyewsZPYTmteXlxvk/wD1P//EACwQAAECAwUIAwEBAQAAAAAAAAEAESEx8CBBUWHRQHGBkaGxwfEQMOFQYHD/2gAIAQEAAT8h/wAmDsA5Lv8AHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDCnOgQx3Gyg23FDcAqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQqDQhh6ckWAclER+yeeQZNEQgZgzzVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoVBoTYA4MY9FVc7KFNk2ANs3QCxHBzzIHugRuZRr/bGq52UKbJ97OYkLywCHSSoPhYlimbNogjoH9warnZQpsn3P3uQY/jNELuMbtgYprMzN5Yn+6NVzsoU2T7ZEA/qckPjfE/UCF6Nv7wGq52UKbJ9hAQBk5zontbihJBDywJgZAnEqxf2XWvJ6ujPA3tyU1N4oq5/OCIgmAg5h5dTE+Q+4y/sDVc7KFNk+uDcSC4cSjiNBcwfmUww0wA0DfNEkiSSSbz9EkLfS3G5MncZDX+sNVzsoU2T6RDP3Ih6cU3NjiJ8bkcGjkOT9h8jOCMQpwhICOzygYWchwf6g1XOyhTZLYxpvcEcuKPZYd0QxCSZk7APxmMQyzwFCRc4WB/pjVc7KFNktO0AJgAnwZPhXZnOzkel5DwTAdICHHTnyjx158oMQHDuGqyLS19MWYoEkKhdDAkzwP9IarnZQpsloDbgzEt8hRRJACaaCXVITTJht4Z9UDjLBCyaky5dGEgEyWPFqiYWYBiPocRgnoDqmzOc/ojVc7KFNktxcy7wYsWITtGgibm90TIzhhG8j9R/CIQBPLEEZELkGI+gnSoDeOUeH9EarnZQpsluSIdmJuHNQnjjm+51+w1hkiZo6hpikOItzgxbyEzOBwf6A1XOyhTZLbwIuGjFk8wkBRiT9r2e4TPEI6A5xDIbcenIfoy/oDVc7KFNkts6YBDZmPkKCDEPEYnr90X8kTPEI6hpikONp8rtwIB1/oDVc7KFNkt4nDDkdtghgJhmeIR1DTFIcbMLd/V/H9AarnZQpsloZmRuRFnjEcCOwvljeHiExm4Mh1ysOmYH5gg6/0BqudlCmyWt2bzDLO6dQPP1tJhAmElTONwO6IARsC9UkNn6ToWB27kbswjp4pgjk+RaFNW1HI5nEDgEWhuR2b3vcGErJRYiWQ6KYmj4i8KT8ZikXGAgrkDLWTLFpMCkpuH6RqudlCmyWnq7QOhO4MRzP59D1xAfjijTfwS8KDP3x5Uqo3GnhBX+f4BSdgIGOBIko8EEaCgQAIkbA6gTEDgoz7wU93hMYPCHkgThLIHG0iFczIk+H3SLhdTMCnjrTXTqfDIBgdiz6HVNQKbmOoggwvydD5Gq52UKbJbQ3GAWhEQADkm5F7SATovTbHV5mHdArLzOaayMEEoIXxh7ZKYdz5Q0Rpsy1UcAIuJxkpBhbgaDm0zDhe4x87Jn9Fp0eyIo8dCfSuBHCqudlCmyWhDmgFmQkLQpOUQnwBkhnTRmD9/TPYI47p9p8MiHgbJhJnrB2lj0Cb4RHfpsxU0YJHPeqrnZQpsll5vQhARk6am91Cqudkw2cUFMUCE9GHsH6sDrEz3Dcny1cdbyzQoYIQMhu55WKvgNpYs4eL+H2eq52UKbJZDKWAFcS6dkAQwGDHEVVc7BTmL3QQPieFXOwIAAMAwH1kACCHBmCnaH2rJPpApDP5FvfQhtMwxUPZvfRHTZqrnZQpslkCoJiXowABb8jmoc0tcMCmN3zAfCx8wC8IsSzgAnlNAJo4YOH6ylySCC4CAHfn9sJ8wj854yr/KAIgJRBHwLREjgDvG1MgJ6o87NVc7KFNktAxRcADqEH8fueQEj8k3BgvJNzCmQbL5fj2wh0KHudkcGP2tXi8RLr3TkXK/d+IcEIt+aiH5HL5mGu1NUH5Mj+bNVc7KFNktRpQgBVkmraA0MIOGJl+yDBwcojAHZEe6LFghwcXFJHI2IxB+WYGdYzTMX4jdUyPScQ5H6gmROA33dUaCA+1FxKehK8ET4TFGcjkDq+1uPo4c2RCL0jeFS3lFFiDMqnu8ngIrpA6Fe5kx5QvVgeEWjxvx83vKtzDREjl9oTqQuDkq4p2bGB+YQt1XOyhTZLN5smxXBTuk7GZyHcJ5jF3AAOyE6p6kX4NqB6LahXW7QjxhZZ46Hs8lIwCksYaTI1gJi56HVNwK6JMEBEBBkRahRgGO5wHdFycQl1D8AgDsHuh/KEknNISTEmriDfZVXOyhTZLJA4eSJXh3DVSWaeK8/J0TTEIkFF2QZK3bxkmUwJgg4o5MLuOYh1QIYSRgABErBZchPDVOxg73sn0RycCYBiLLqySEeCbKaq5NznzGhsGcCLMkzmpv03hf4c/wCa1sHu4bhQRQZEdyfmq52UKbJYfnA2uA3byriVQdfkHMQZEWFoi8piAKSbuk4i7I8Dka3ymoVwB+aazHYAISamOKELgEyC0nIXwh4JvZP5ApxOYQsl2HzRwwR0t6+i3I3DzkoBRFd4G8h7hWFw/nTcbAWLNmm4+KrnZQpsnyfkA+8Dic8kCGE3uM2do7kWNvFlclvd5TLzZfqTlMCzPUDI4Tle8/D63eRLeKJlgREOVnmjQLTZBOqkLqEKTTjeB4kEMeKJmI4wlhI2yNKeGeFgeX9zGAYk4BRnTO9xv6I02DIUHNVXOyhTZPgIYbhnOeSCQkL4K2FYxIEETQVgGQqGuBkLsucuKmTkMo8wiHxv2SGSxBa+HcIlXcwB08E5YmAdQ6IBZ5jHAAovECAJWQP6sJhZ5OOibfejw7rCIE3CJBC0IgvJFDwQJwDvBEEAkmQCh8VFMUhtkN4RExuRiyLbNQarnZQpsiClDmD9oXZEb5Ojf9b/AIASeRCAibJ+AooYbxo72qajTSEE+80BI78UOY0ZABU+m5k01XwnQDZgi8IhREiYoRERMSHAD4UXQfqcUGxNwRKu21jXGBAcYwJEIBEyT3NeNlGq52UAdTe7CO9HSkzeJYsu/wBpMS5gcFHSX72ByMEI5yTvg6ZiTFruyk2ON2KZyJR8Xab/ANUh+16IKEhLhiTPdkFkjJIYAXFJMvsQfY5g7nkpG3epFyDe8I+Q3MfKg0fAWWdiif6Bt0YBwU4CjM7HVST/ALkMvYKPk5ZO437GNVzsoNBu4lMjkpBhsd7SYUjKJZbf7IwwmMRch52ImeBmA4p7c3OLWYaiTDwpFNNZX0ZUIu7sEEkRjGIDIhRFMnGZbYhqudlCmybFIOVFIywmE+eCuIUDECm9SgnA2EcAJySixIer9QWPvMCm5WYiwfC2zm3mSJuJJh3odEYggrFmhFnLHv1ajpI2J8pxA8PMgjgo3rkDAEKjjw2AarnZQpsmwlWAInFgnSZMWhzXkMnFO2w2IBiABEko4IQaDuNok3BR7IqwHiCEAHIEYiweoU4ITxLD2yOIMhP44K/YszPcqCCiq0Mz0QkGm+JznYIAMQ4NyGEsLSEkbN6meloiNxNCPFAuQUxvF33DVc7KFNk+9gsu7AKTcImqe0eDpi0wBzX1NDIwDAAwGxsxcz8Wb0DQUSOe7EXrgJBAdlwRq7GRUwqfUAuSfcd3ycjAvKfggxR3K6UmY3lBzACwH0iQOLue5egMC5iAYfiGGG4kYUXfaNVzsoU2T7YkQCGAUQdJmHBqr99I+4UEwIRmR3h2SW88jUuRybEoNCQBPHBcgywDAAwAsDjOIYaBQYUwBlTAGMpIOJlRCR75zU91x+ueVcCKDRIFZCA3ZJpGl/2DVc7KFNk+x2DN/wBS5Csc7wdeJWNI047M2pn4Asxmxd6Ex9kD9NoME6IHK3qII5QIAAEgPjD2Juv+28+MrcYFFcyAMgX8JfWNVzsoU2T6r7kyYcQabIuQVGjDih3KuZ3m/Z8EgeXmwI1IHRI6JLlCBnWsVbn/AGMWXYRTNYzXQ/c1DTFjMJuLEHxi0QB7bQNVzsoU2T6YMxgecfCdEsQMICZy3cw3G0uDMLG/oBFu3qAVVdHzagNl1yFvAQwYUmJnBToAAZhP5lkmkDsEkJwBAMm/aBqudlCmyW2RcLHcBPv2wj77QJxF4CxO9opDEgMNqBnndbBwqwUO70cRTJb5TWj2OHix8FZU1nBS3Lg/zt8z4peZaFScAwbdiNnGq52UKbJZH0ZyRgEwESSKDcL1eIfEO4v7JluniT2zKbA5WJ9c4hZXNO5jcQf02nOtt5TjXAfKasODgKbiigDkB2+Tt0chiE8MSrk+G9AgAQXBkRso1XOyhTZLEqDgePHBPOsPkZvKNsBYOlfx25gcQIfYeJgKFiA/oRYJLpR0NrdN5AKcwDzD8+Hz5RhefiGDDO7Ab7BYO4oxquQ8AWeJYEbINVzsoU2T5Mxns7DMgYyTFHfUCIADAbe0YceaLG67Hqn8Ueb6KA2BR4HZLlyLI39bIgvqqufxHAxL1COmMICZE5t2CgiYGYCwOB+RAi9FwYEKAPGnmvH2MiCERhdAzOKGWAcEXi0NVzsoU2T4Cmj4IcYqddQHnbz/AAoexn3G8fOaIFScB/VGCLvheOXZBi8xMLx542QkHCOZARRdiDkP34a0P3k7OoTSQjMpmMcsTnII1JpcRg4ijRxG3AWONMvah3KuY3i76rsPJxOU+ai/R33/AJ0tDVc7KFNk+BgPIbFj1dDRZMBgP4QV8zA4oFcRI4jH5ui6CLePhxLBYV9LkHEAb+J6WDNb96nwqEPp8ACAcGBCLaAbiHhEdlNLYyTJQQaAUgxJORvOfJGwCL4Mx8Bhe7wAz+QcVXi/fimRiWygIAiAlIj6AGA5BiCoDHrvy6hAghwXBsjVc7KFNkQZAByhMck70ce/8SQIVjdtgbtz4wwHu54/DYXxyzTi0TkxgNBDhOFOXCY6oBM96/wXTOOght0YBgPlgAwA7MQ8BDKHfIhEMk2UbFiDyfE38EVskOSUa8QAARdTjuRBCnZrzuEgnGuKrnGyARABEAZHH5EsXxODBNzovYHcfoZzE4Rl17qYTpsujWRqudlCmyIiWJjvkLwpfxcwH7SKF7Auao5sEA5L2/I+CAQxDgo8T3fQ5Mj8gimhoylwtMiIu9wfgR2ng3vdiybMQNec+UuaCIQJg0MJ8sVjEAV69wIJIRuB31eUdtiAKQxNYIqyDCLiI75oTR4gYoAwxmjliGIIiPlna+eOGCZh0S6BCJJ0DZkKnA4G481CSDAbqjZGq52UKbIvfQBGyMHD0/j3WICLS8rLXqtH1QOcsOrwiAjehJ3KAgPxchTYeGIOGIELyAYrXu/NSmBf6IaQ4B84p9O6ZuE6F4QyxfTzbwgLkg397lvCDuMXpGGosZ/QadNGKx7wh0TGKSHCYAMs/MBQQPgM9eKkq/cysDVc7KFNk+B6IAkcNB0f+PklykfCdqYD5+qcaiRLok4RRbhJ4MAZeT8GdYF4iZJZSBAMW1KPQGHQ3Mg4aCm4kcjMd4sSnXBEUqfORH6Ubg5jEjomsDBQJEFMwB0t59UUBLjs5e0BDvPgNOIQxek3qPPOwNVzsoU2RCOuwNBGeMMOwobTIBgE/wCM9UiHonsKHxfQfW/CChkQQJ7o0JUwN3L4KwoM86F4COhvDm6JKAMDAGAVENDyq4QA+UQi6MkckWzjivahFFkMw41RvRD3TIIyxENBCFFoWHd7t4QWCDisQNxVz2ASRYjEIxKcNcuiJAKDRIG/5Gq52UKbJ8ABCAnzIh2ZPDAGKQPYNS/jZHiE5t/zBH79Z4PLxmCfxCkYQfBOuYRD4i9NNXKKlWiHBwXEtyP43qiBNO8OQCoPEfiYZCZRx4rF9nzijv7JDJAGzeoQZW++Bm0KLAOEQOIh5QGQA5GxeYJ5hTgI4ZyLkzguRy4y+CJCBjeTsDVc7KFNk+H8FzTaIIA52z8JtbQLjwOY/jEycA/6+frfxB8WPhVJAG8WD4LcYyO7Rk+62/jk9pmO+Y9bkDcJcRCIRGiJZCBC4g571I+viXF4rBCxyRAcIZCRHCiPKa8Py1EJ0kOIiB8ckUabmVzn3TvIO5d0T/VPK+fNMlhBO4yQHGmMAOK7cmXxmiANzqFgarnZQpsnw2V+O5iPIQIuAeEdGRUYMR8jNB3CGR+7M+qxGCMdzyOpRJs1IkdCueGtyGO25cHm4gfP117f6VVeX82srCgKfySbvkXR58HyuosKG5D5zXFkIh/PoLkwdyL5PNgbwpEFgghYmWeHFEHAgvuIKOQAc34cXdPto9Ib0/aEHFMI2Q1XOyhTZPgwA74ckR1CA2k0wzHEdvg9OK9gUMOySSyHPvYNSSa5Sd/VDgrMUA4AI2z0XsXRpsIgCvqr/wD6HxNU9uAY8NrPeXK4IAYSIcfVkqXe8KpaR9SELn53oeCAMkRo4gKxWdOCcn5PFE98yeU+SUYA0AAvBTAgSOBZHGyNVzsoU2T5Fn+IwN5CBzADRPjcOFOiSKnsQRAgx1+RA085vtYbW7iZ7hTpjsCG7afBBhwIEIbzFYuaae8Ltpb/ABqRqs/yeT6s4HmCfafIC31AlgGIN6F2CwXcMRZf4SF+ehYWmxHKQhFQchwbI1XOyhTZPkDAJiIeLfuRqhx0kO/w7fEbPIsHe+WYw4swEch1TPACYg/Jtjgp3JcgQAgIMiENOFQR44oDBCcSyOhQYQx+DTaMROuB0WWx8hDx9eBWHgX2E4NYBDceU875EljROFkarnZQpslggEMQ4KigiYbuAXIwxIIkzhYPPcABySm3TkiAnhBqY8vmYMZEv1zTQBEtBE0Q0wTgDAhAwDMQOCiRiJlPOMuyZgJo3XXZ6+IB5VGUX8/XHJDpYednGq52UKbJ95EAPA3BgdUas1hExogCVciBUwxRX3kSbvIUEDYYwU/HZt5zkiopfWh+rMC0CBAAiR2YarnZQpsmwSgEhCeWIIwOJFzz0kGnEx+ZJ8OANGAYGAxmhxkPM4AZ6w2a4xxdSysAPT6+Ez9P1YtO97R2YarnZQpsmwnR8uCmRqEVJggAEYKd6BXEYCAH0l7V+4yDblFcwCxu+ykYkDEAn1sfQ8iD+LHA3zfzsw1XOyhTZNsAYgARJKdBO+0YDr9tIxLeYFbdlcQWeCwEXPD5Zt4AeBCyW+VswarnZQpsmw5oKJlMOPqunDHq85c1mDRh1Pb7aRiW8xOvxnLFp0bJNi93RRzWQ79opwNfAflfqvyVKo33hNYDMhyxf5hs/UgqdAP7sw1XOyhTZNhPuSUhhmfFMGYjsRyHLsgQWcEcH6GWwZXlgE7EHuiVyFZodwEAXD7YXO4m4Izhi/oQkIDCw/BmsxPp24ekABx8UOQRYx7gOgw2ci8kKAKYIi1AlADugPGzDVc7KFNk2JwMMCIVXpuLnwn8Q4P8QfHVAhbkRwbJkDxgwAReAN3wKOCZknjfdnYGTSN4kNkcOGO3wXdinsC6LuSbMnTuftNYSYtdmRqCcuDkud5tR8nYBPnZhqudlCmybHNw4Fwno99c0x1Qc1mRz3tDmmcHwerouJKAR0KFPkWqp7xgI7kT+Z3sYC4hoG+XliTsF4dP19jJCA+YJ/F7s0bKNVzsoU2TZiJJ9OBzCKMOMuXyjDmspKaRvPPYoBIHJk1fY6y8qH8JwvESXAnw2yjVc7KFNk/l4eBLzDu/2Qx1NGNbvAgaHZRqudlAwy8dL+W8KInliR4QIARI/XCly8N4DjsvSmltlDVc7KBS4oiTggsAJMrcjf8AymfwIf1Yhkne31jkIYosJl3y/NlGq52UHM8QEzZEIqXIC54hQtAuAclycQJUyMN4Cp06i8owRu9PYoQaYIJ4lMBNAiY6oOI0iuP4T/6gA0T8w5Ah9mDAT3j9jso1XOyhTZLYCABBuKDEu2X0kiW/qYComHAeM3bv4Of06EeUx0oHz9hDDCP9EauXORsg1XOyhTZPpIcMZIeLngl4NyGCGJZyzIgIgIHBF+zEgCSWAmSjZJnc90uqDMBy/Ao0wTeoYAM70dHTZdllrGYOyJ3DO5hp9jeIL4MfJUT5dU3jZBqudlCmyfWEk24ZTnmoOUIZy0QIAEFwZEbJP8CI74IqEh86xUERV/nHRABxf8MicM8ZjVTq/XMJHUKaNAd+AhbA0Yndf6pq4aDwx+KugDp3Bk5/j7G3ER8iCNE95iNwIB12QarnZQpsn2CK0DHB1R2ifizFsYxAFGIP2mTh2AnjHJQgRADAWpwHAuEw5ICLncg47BYGLggAyYE3EFJzmVuev2Y5B5SD4UeGYH1B8bINVzsoNySBeDBezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NPWSME8rNMwQ1EdezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezXs17NezW7p0Zyh1zwEc4xy7psMOavZr2a9mvZr2a9mvZr2afxLgXZmBQ2YMsZwOSGBu2I69mvZr2a9mvZr2a9mvZr2a9mvZrPo7iGRWCGRMHwvZr2a9mvZr2a9mvZr2a9mvZr2a9mvZr2a9mvZr2a9mmJ/gXqq52BkjGIGLjsqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqqtqnHBgmlKH/ACf/2gAIAQEAAAAQ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL3/AP5//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APdD/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APwA/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APgAC/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+AAA/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8A4AP/wD/AP8A/wD/AP8A/wBR/AH/AP8A/wD/AP8A/wD/AOv/AAD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AMAP/wD/AP8A/wD/AP8A/n/8A/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AID/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDwf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9H/8A/wD/AP8A/wD/AP3/AMfn/wD/AP8A+8//AP8Af+z7/wD/AP8AgAIv/wDviZ+//wD/AOAAA/8A+/f/AP8A/wD/APgAAB/79/57/wD/APwAAAf+/v8A/wD/AP8A/wAAAAH/AMt//wC//wD/AOAAAH/6P/8A/wD/AP8A/AAAH/zHv8//AP8A/wBD7gf+Gxr8/wD/AP8A/wD/ACH/AJuwHn//AP8A/wD/APp/3pMB/wD/AP8A/wD/AP8An+fA2C//AP8A/wD/AP8A/wD389eP/wD/AP8A/wD/AP8A/f8AmRf/AP8A/wDH/wD/AP8A/wDy0f8A/wCr/H//AP8AP/8A/f8A/wDB/wCP/wD/AP8A/wDx/wD/AIAPMv8A/wD/AP8A+P8A/wCggY8P/wD/AP8A+P8A/wDguD/x/wD/AP8A+n//APAuR/7/AP8A/wD/AH//AP4P2P8A9/8A/wD/AL//AP8ABfg//wD/AP8A/wD/AP8A/wDg/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A/wDwX4H/AP8A/wD/AH//AP8A/if+P/8A/wD/AC//AP8A/wCP98v/AP8A/wDP/wD/AP8Awj+4/wDz/wDv/wD/AP8A/I9zB/7/APf/AP8A/wD+C/yj/wBf+/8A/wD/AP8A999bH/8A/wD/AP8A/wD/AP8AV+lTe/8A/wD/AP8A/wD/AP8A9fQXf/f/AP8A/wD/AOf9clFP/v8A/wD/AP8A+/8AlJCN/wD/AP8A/wD/AP5/7ZGg/wDX/wD/AP8A/wDf/cnfP/rw/wD/AP8A9/7/ADd//twf/wD/APz/AJ/5j/8A0/b/AP8A/wA//wD89f8A5++//wD/AO/9/wD+/wD89zf/AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AOD/AP8A/P8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8Al/n/AO/8/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APv7P/8A/wD/AP8A/f8Av/8A7s//AP8A/wD/AP6/3/8A2Pv/AP8A/wD/AP8A09f/APR//wD/AP8A/wD/AP13/wD/AP8An/8A/wD/AP8A/wDP/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP8A/wB//wD/AP8A/wDv/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD5/wD/AP8A/wD9S/8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/n//AP8A/wDf/wD/AP8A/wD/ALf/AP8A8P8A/wC//wD/AP8A+f8A/wDz+f8A7/8A/wD/AP8A/wD/APn2f/P/AP8A/wD/AO//APz/AN/8/wD/AN7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP/EACwQAQABAgQEBgMBAQEBAAAAAAERACExQVFhcYGh8SAwQJGx8BDB0VDhYHD/2gAIAQEAAT8Q/wDJ5bHDjDK6ygBdX/x3nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnk7daNgm4D08NGBPmJJJZG9673R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6GzINQEqrYVhp8UVsEYQmxN3ajh5ZJawaM7Cxq13ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdHe6O90d7o73R3ujvdCRtLTJMYlX2enpdEM15xQG264AXajzCHeL6QGMYGLhJl2iZNxlz1xOx/tdX+Svs9PSaIQTWx30zm/GLapx4jUq2sxXxyCrfBF6tDcy95b/7fV/kr7PT0eiGxHEKn/Qz+TBSaLMnAbqEPVaNPePfPJm/GBBb/AHOr/JX2enotEMKXxLgbeHU4GaPguXMHByLk4GUs1EJcVg/bqt3/AHer/JX2enodEOpccg4frxPC9JZDK2QyNLYk0g1DzNSABYuIjQqNI2AcQxXBCmUyoHBu/FFPkbUI4BgpoXjBRiiJBgt9Ghh3EIDYuoowis5CT3WxIun+v1f5K+z09Bohm3NVur7BnnbFtKXY92jUMcJKgkQg4EADBGUxT1ilSVfIbl205hpjcFzagkEJh6pMhuc4/wBXq/yV9np52iFqKKegmA3QU8t5C1t1bkJNakb6OjVW75hhQKEGCJcaQfh3UcDHgvqONByMQA4ImJ/p9X+Svs9PM0QyxmFAPuVYprQR+p+owpIbSiVdV9BMmVZwxT/g56liWjlmAyT7a/8ApdX+Svs9PL0QnGQfISvsUyYyRYZakc8svCGTc+zdjA3pqou/IE90oZNRcP5qlk1Fg/iKMj/+IiUWj+eaak4m55Iu0KfCOjo4nuK6Haa3DW/Mv/o9X+Svs9PL0QoWALMcHNtzpEUSExPwzSYWVaAUobdTy+fTG9Rka67XIy5wdKwuKC9o8OKuoIHU0dy9H4cyQG7jwu3cKREZggxEcHyHYgGw/RF4cuClFyHDpo6IyJkn+h1f5K+z08zRCvW1BZxIhdo1xp9xguWCALLZGI0WGCBmXliQWDYPKixCsqYB/wBDLRv61HHIJmfcfIRAkyOCWuI9zX/Q6v8AJX2enmaIYY0YtDqQOdSEP1YdUx5PmRhQUXHG2EmD7NS6lIv3mJl45prbMg3OZJzoVRAMESR/z+r/ACV9np5miFI5js43E9z5VaSk8ZEH04ebMVpbCLAmT0c6vgKJGvNEzMuEL4p/gTTeU3f57q/yV9np5miFJUb6J2+3s1IMniMC+Q+dKSuiNKmT8kmdTqFInDv2ZeJm1xT6CX/PdX+Svs9PM0Q5slwvgF9hQR58gFWTap+s8KnUKROHfsy8N+OCT2/551f5K+z08vRDjHvnQL+qZXcF1AfePQjsuBDSLk/ODamUtKf/AJBnk3IX825Aw1AdD/PdX+Svs9PL0QsIwwXRUfNG/lfF/eeW4hoBKQBNRBr4E5gelHkrkr3HyrBFyzcEt4AYTfEWSZJqVYBlcJYAYO+Dth+SAsAgzA+qEAhCl2iKnOooPrF6xXdn9ruz+13Z/a7s/tHFS5pj2Klam49HVhPJ1CbOdPIOPumjVDH3Fq4EolJNOJKnPC9FKcYpMeR1f5K+z08vRCKSlMNzjnMVZNx/Iu+QIg8kE55hzChbCYxLWyB96nTfElck/Voy4ACvpFUiHRW1LmhXSbEvsVHRjJrAJzpQI0IMQuJhMTDk05chImZ4Ha4EAcRGyVAWRnAXG+XJwKUsKFgukr1N88RL9iJ5epN/QQDiYJgBJ1bYDPmigiJcTKvr4WjTYx2qfnTRBmQJqcCczhwBmj1vy3dQc0rA6UzcEt+Or/JX2enmaIaCZrMFxf58TnxLwAuq5FSwClXsI0nucoxV2axsW8tz8+CowSiynFyubSd4xCeyU+IcEQ4D9KvWWlykTOCD4NGT1AyOCLE6zbegAAAIAy8Y00WMBX7+pAK6NqIenpBLO5HATBNmis4VsNys8YcGmxQlwSddsq+z08vRCZCSTmOdSgJbJtLH9PhWKPGwYsiLGM4gzdooWWSLHQydblgavkD9jtKnAi5uktaQ4Qk3UZm5J4TiVzphMnr6l7oUhgsjui9Ml2rcNIGQguV9np5WiGfuLeiYKbTI54lXwiB7G/VfZ6eHIQJVd7RxuOA6lHZZmPXYaHG3koICYENqF1waAyVVDcOOxbUM7SZRZBdGWZ5i0h6wW8WgHMY3Yefp/s9PK0Q5iIG4suUgDfcU57jEJwCWlJhDQc6+z08Gbbg2JY3pWARTYWDdOZAuVAzAgAgDyzLCgEiaNQn4AkZJIck3HJtpRuFYLSxYGkHgifkSuBc5j1MggCJCOdNJhm7+5BxH032enlaIXNVPsH7jlTIALmWto646gAMiWluiBIbutHjPb1RLo0AEF/6WzrQ2dlJ7BVO0Um6gAXkAK3Cvkb0MK1AKtR7LzQJ2E5jpomI5JTRcsCzrR1iOIjWguqISI4J+CMwcBIu+PqmA2VQzJX2jyPTfZ6eXohMCQY8U60XBxAkZZNkiLOaJW1X8puD1yn3oIDOMN1nn+UopB/PNjM5zhQtcQ5Juw5b6h5pWT7GbXPCyrIq87dJK4SKHGCInNEhzYKFFZWvl+j7fVWT5AEuCDdj3em+z08vRDZNDmRcXonk1H15gcUkCpfEW8lDhhBMaAi4Wp/vBLMeSaxvDUbRRB0lx0xpHLmICfgURGEwaJw+BpDaUOExtROBFBxUsOQ0CMIp37K+1CIIyOCeSBxZflGXyA8qZBhC1JD6bUESlZN5xPePOkn9Ui7NJ7vB9W/hRvBMrIQ2hjK1iNItXPg/E4eH2LotRV/1Ee7Udk827XEoaHBJHDW6/iirtGPyLpwwIwG3sK7s/ld2fypHHpveV3TqWy/UNAxFhI+SRSUY6P511eP7PTytEKAEgThwQ3WDnQOsuhaYo2Rt8FSvmEp3AxRxV3pVgcv0jQSlysotHiPmRX2omQGf7xptRuHiMzxURFEhMTwJkBqlxBhqOCuQmOM3u1tSrS4RUbyeNRtiOS0INpRImz4hOYwN8Hsaz/ulY+xMp0KhNgNiCd7f5KCIkjiNGIuiBTvCXtO9GXHq6HXE5knCkjwfZ6eVohJFLlYzK6c34r2oG8GshS6brL+dn7TuEGRoIQWC+KogyN18NqdQYQPmO2NMgnFCGxLo8f7oTQDOjS6Sm8lFPZV/+83oqfX8KI3Hw48jKkTfA8yk81PurBLhBxqLy2I3dBmTYV8AHrM3JUOR9qWNTTGGAuLZw1f5p1/DEnsPEh3cKmlY4Va/oYTM/P2enk6IWS5QZckjW4hfFKniR4Y5gN8HdBlL+BeUESMN6YpbYYfID7lBAALEWVCaXJneUH3pc0Xhvs4k4JVsPQyA3cr3qx8rSXhLflRahYQk8UlyL60PnYi5sXXiy0GgLdxXhUDbV5ZJkguikZ0JhOsL3urwsmtLpmix5GNmsOGoculoeDDoNF9l1i6AZq2DVpq1isALA6r81Ygo8oxIAIA5f5we7ieHfZ0S5UbjSu47fquaONJFfZ6eRoh4++AZGejmbQLYKFyre/nyHDHGI8K4I2WCQkuQTTViYsO57KKEMypcBl006eCDkzIhxvTt7KYEjIlhvr+BcgAaN5LHOo72Lcm1x3OQVgSPbhS57UKTM1krIMblpRnBg0kBmBPm+ERkQaG9J7BKxY4BLQ3vQY5waO4glHEPA59+4hoiYmYmDEKFLPpGYW2QZHv8A6J0MLwSTJldMMc5xPs9PHohjlYbSCcB0czaBuPl8oZve4OOLbHxEotDINEcavBiYLf2oGK80Mag+kUIxlt9kZDMRyij7rqvhRK5oo0PLkm5YE6WbS2MKHBL9sLlC0fh+lHRQAm4w1oKHCArj8MexEjumyKlcJd9ciHwHekIXhuReHQ4ey2NGQxDwiwAuDaXRKFQOEqLqq1C3NxgYus45knCkhtAJV0CpCXSWJSaKqpwm56yTYZBKKADVUKtFgEaCgtnJ46el6v8AJX2eni0QkGSMMp10mWLozY16qmb14m4O5tj5TeAwLAYBmb4m5akYnhgr6Y3NqKpRQBBL5MLgv6S+AZN+hCfCWk5Sx1kJ7F1mpTpJr3RpwURm+dKnzsRDXEl3nWEuIRCEa3eKkODoOdL4ynIeKjDeMADeCpOp+FYtXOMD2glqAF7SxLs5Gyx7vrSSSdtuI5IgjklMq2RyjJwnZs4my3jGKG5rqvxx9J1f5K+z08OhPQ0stFQ1SMaROlX6jNVM3ccwO7DEI8wNQwQDRGzSy0nFHCQbAU+E5NhzJe1KAfAbef0mpQhjgptxRrI0us+GryiLCYMcLFT0kMQCX2PoqQp80ugduCAMUJcEavAnUzMwW7i85ogNQaA3dXVbvomQjiYHJLUkP5Jh1FAUjIoUkE/mAOili75vqw60VYMCB5nkR/1GBojQIC3bXn/HuolfkFPdUaZGFK2DFtmmBwDO3our/JX2enh0DCEAmAS1iS2bjYhAAAAgDL0eOhyBLoGK7F6xtYPNOA9UW0pAhfKSxd19A9ESgFkiffNwOlNBB/04u818RLVYk8daWCwIweJg8ooO75q46JiPHyGTmWhHcsVuJU4WBNYUX4JzozxGPMAJd7eh6v8AJX2enp9EKiIAEq5UuDiFyIku5y9xWKVsUy8QWGxdnDQZ0wI4uru3fQyd0NYKwFFUtx9Db38oEawYjomZVvQEq4/IfH5WKVLKGMrTBclTSmbChdRHRTmLe50mKGIOShe5f0opIKy7xAnUKg7Ay8CSrOC6w7wXcIONLGZLYOBhxJ8/q/yV9np6bRDZBkqP0Bx5DUe5pKVMxxbWGxU0XIKK1Mh2Oa+iC+qhABitaeBRL6QZeFQFWCrqHSf7qigu0e6FB2vBJHwBqFiw1BiGCw4NnpU9Pk0dqsDxvoNT5XDA9zFGWcWpinwsjs9QUQMiIs+Lu5vgcmBCiRKTeEoHO+J7TvU87IMIM3HbWWtqKIcStni9N29JTDC2Lol1s+b1f5K+z09JohVpQ3pTQLvwZxU94KGDrJYcLkZKGwrGcZudi1A/8FAMADA9GkI8gRyxP3eW/hioRzLcGrvpTQzxCw58dbFm8kUdsWF48CT1p4kiwSvEQ9mpNr5DHwpDdA3qNA+p/j8niCVICnyTRrbiDLjjg2imLm4CtZnHXGQ5uJRTfgoNg8kcl8Hv9jis700lUWdZps8UJjazQzG0I4qcdZXNwnzOr/JX2enotEIrrg4N1pE4ZVu3XHj7GganGSHRMTRsMpiKhgAxrM/0FjI9JjNqGrgHNg50r992as+BJYKd1yCkLgFKXIB3YOA0FbhoAgAMAPyk1OMa5rG2W+Wc9aTK6ImxjM4J/wBqaxG4eQ141MCGxbcDV61iqiwu4aFOmATL0fD7+WN6Inh+60g5pJYryJcNS5nONYH5fjRNL7HOMUZ8rq/yV9np6HRDCFbYBfRF3YxoxFgOHhLkcSd6BjCAyW2HHu22zoI9Kt8lLkB7vTwsGc45/wDJ+6VsL5GJI6+LHCTz3D4DDXDSFE7JNp3XTHCjbtAID8MUoO3N2HstCIIyOCeZJmLSEZuTouzK5LBb4w1hgnfKPK6v8lfZ6efohxIuNi6Biuxelp2nAFsmHhfcwpc3XCxsOHe7bOjiW6G7riLd9OsxIf2l18DGRb5FNhLJqrTgAKXdkfo8Tibp8BCQwQm978xBqCL66MZQhuO1Nj5k7nSjb5gsn4VBVAc0JdR9P1f5K+z087RDlFZLzsYuzgpTJEsQrIyOBK43qAK6xj0OLLww9SzyMWmzH68CiGHqM/BQxG9xqQ/dXAnLMLniJFA46roPcoiAoiVByTFLYXfJIa1ndKzxMGkh8PPcTKkgWBUmNxzx9P1f5K+z08zRDe2hxD0xHjgZpSy+xmyRe/A1mpabXsQcOF25hQzNg4DgeqxU1m6f34EMgl6v7UoSRCMJCHhH1oZe8f4kAcuu1gH0zq4sxe80FClk4AkPOHu/Mvu0y6qfIaEzhUTvkwNR+Qcwn03V/kr7PTytELlQCAGKrYKgpc/0xN23GpximaD3BphknKixQRA5nI2IPWPbXNxInrPgBqCHRqZmTn6GNMAYwHTIe3seKyU8gma0YcDNk/bo8i974oG6TROL+9ChprjSIoiJZH8SA1GRqJhWRXARtgxbLaximWFKJE1PSdX+Svs9PJ0Qr53IrgXgeN9BpYbn7QTdSXGApkrsELbPFv7CgAAIDAPWrdhvuMny+3gtBjsNkpBMAuDB8NRLscOAzJtC8vETUWun6EVcHIo2fwU1LfKoBsS8lPkwKb8ljwOuFJCkzv8Am4/IeYk4cVuEzVj5QLcwB9H1f5K+z08jRCSBGOvrRZ63LDHC6kVJdZnFl0GdXEoV1wcGwevaAl8UcyTnWDDj+bKLweQ/U1fTJ40GgMLSNr4qHULUNGByCcvCbkSbmEnWvs9PxgxoQnGsCRgI5Fs2sTw1wcoMXV5G7ViSUkfcs5L+SBSDE5QJ9KLa2DFG5nuvpOPmSyxUg2EEkRc3uQZAUI9IhIjp4er/ACV9np49ELOyKrhg6NwOK5UXIMPido5Eav8AhM0VhjD7ic9PzZ+UTilE+xGd0z96V6gMLgJ7xY1FXvsJYvC4PU08OG042LifNXyQ+2aP6fjmKCjcjdA50BVEG8Z3yIxW0U2+ix+G5GqJODRoWyFtQ3xdYC8U9lAQJuLja8jMRjMh+BioHksOQbLh2Wd8qeJbK7umItnyhGZOivie57KJGburq2Oa3BHh6v8AJX2enj0QpHbCySHufOjlhnwAgDl/hSZAsMcoblRc7wYZQ2fzJzJW4t1FEmnIVEN27Qts1GTQvDBZfuKGHPiJ4FIMRTID5TTiy5TGIR8n+BwCUYI5U3xPSKAUzuEnap0FLtoky0bDKYipeDl8gT+IMNgXnfGDeHfUyzvQS0RjjhKwowOP5thOVsNA2GzRzGgTSb588m5hQQ0FEiaj5BX2gJEbI1DKMKXnN0VAMwJEZE8HV/kr7PTxaIbPj+EEtXeRX0sH+JAK9RLr9mpSAVl4Gq+x+G8YcosB0D7/AIDjBDBWQckbjR+09JubTTElxsFOQCjfInkeym8rAUTmOjs/jAP8zaWaN2oMEyAw/N6hcWzvROdCldIxlAYSYtd4YlUg1dEYBeGALFiGQkWlVZV3rFoyQFuMtPJqoMhMV0Z7am5fWpCATZgm5PEXltQqDViCDDGt/wA3QHMpNdS4c5rDPxBF9t4MO3kZ3rDjN2JFd9RG7EnzV2o+Dq/yV9np4tELlwmOjQ6yQ5dCA/f+K8E3BxWo5NIPi9Nw/S+1JJSSQjZD5oD8BI2H9/hGYEIkiUx4JYBO6tRFruzUFkmCBm+K6wiDKZLzLnSERzNmC/utCKQ/Ria36RGx3UPZ1XZIxmN+UxaHiET2hll0OOq6VIm0RrWGSkvIonFwPAhw5MdC0YhcKAkuSlKb0kwkYiQjJZbHQaSBxcIWRHB/OG1MczRY8jG1BtSy3DsSTmBvWCfVOESz4Y6hYcXkAeVTwtbpIe0eMeDq/wAlfZ6eLRCpgLAuch+6nEow1bo6dP8AHH8xs4bZ0k2qeGfnnlEcSHUlFvJHOlrJUcZY8wbUTMdPolWpdymGcYRZWbSwBkVO0dQEKm6EnWolhRBcJgnFXKcYF8O43LKqHN3ioxXrKz/gKTIaBcLF6D7CgFLjRayziSVpx8BDO9XMME2aHBuISnAohk2y3DaV9wq08pZk4gyc/wAldCiWWR94VUlsk1OK3GTl+er/ACV9np49EMPtEYzgUtgjoj/jiyT0HVMTeK2T5V5QFSQ6iQ/NIoDAtLAjzKUa9Yikl1iD3y/AKugHMOXVvRRKwsshPNXKjysNiW4nhByplgUUoYH49mESjvRChOCNJelIOlg5rZm5PA53YRAlSYjMS+8mVqUAog4OvgSpcrCOyU+GsuDzfCjx9brlQhwaX/n5lLjsuQJdCnImTIzy/gfl1f5K+z08WiF2QhKhhIs5UcggFlC4cSHnRTkhNkfe5sn+MaJFkYwupXbEOAvlhsBudDa4pOgyKrVAfh7kAQsIYGd1Lb1jzU+gcEQTDtrR7igYAWCnjP2DQFrn3akuBAJIlKYJWJ51lt2XtOelRy5++DlNCEC68S/T71EYDgya04YzJT4TMVrRBcBTG+alVhUi4r+hahlBgtPgWU0tI1EuUFLguoZWDLXKJmnuBLmCQHQZ/HV/kr7PTx6IYRaD1aqcnM5NLOgQPKcX+NHCF0dyKwpDj6eD5a1sRs74KdOyBJPn8DAWBE9nE/AACbKcYcSCdT2oJ6UeZCWUXHCrgxAQAMWJWL8qQbAPMPSanZlLhDP3poFG4WyDjJ7NXiJhugJHInOinrwnGomwfPvvu2oEKaWUKm7p7lGJSNokkOr2p5XaL5EGGwXHCn7YFIXzOGGB9qvnCB8gMr3/AAIklIwiNQJF1dn89X+Svs9PHohjQxt1gz5VbBAiJguLOWcma07+dehLW/7BqM/4qPszNiHsPLhAxVrAPnV1pZTqzevgN0xdsZVfwhSAVhMze15FJ5KxjbSB1VLy/AJJmMYoUe7AlYUSw7bNTUrmgS1DmX3RT8NisyC8yOdCnhWjmXAHOrnajMcEOKRzp0yMGQh7o1XVYQ1dS54ChiKJVsEz5y8SaVE1s63L7iG8MqfgRHEckHF9MHdx7+Ur7HEtohakh2DEiQub2Gzl+er/ACV9np49ELHlVWi+VQ6gRAyWD5OdJPklyC9vLmGOOOMFYSwGZmmszxNDwCamY4+6UMJGAT+09KOz5w09x6UUTgmEA5XR628VrLro6Py7WTyiZpnllU9/xPi24FU4SWaZuiSt3Je0VIQJlF6P0pnSybLChPUoK5TMLiJ3o+F9BEEQpKiSc4qxmN6XCTcROVSm9L4iyhoTFiCxRnDrbWl26C3GHKo2xURCfcRoDPc7xyLJEwDGFTqSwy0BlFsjnExRmVdQKAeI3R4Hg6v8lfZ6ePRDOMDUIHzAqeJ76ACOIB7TP8BgiFQC8RvdC83M6FjzIhoaH2vj+QgLBgcVcCEuEOrT9lirZiCDjLvR0tLPX3he0UoRMhDwFhjaW1SjyBkmzJfdyqM+JP8A1Ubkm/qxYQSdWRow8m4D5Vg5sHJVdLBhwzyl3awglYgcok0VJS0KG9hM1jOVkVawTEpKqrqq4EfkRISGlJlamTMvkzNArDPbnExNzSawh7GAkfaiB1W0bBZd0nwdX+Svs9PI0QklhkWaWy/UMqKPnLBhDo5mTtE0rzvzEAz1zYl8RsbOxIWqkkZs73fw0kpEIhU6GDl4IWSIaN4LnJp3LINhg2OeDtSTZiCBoYI7w6rRjK0oTRLriepgss06SD51dSXjZk6+USsQvO4funmgpHe8oYAQ+QJCJmUdpLGHyVyIWwS+MeBTmSjxuHXN9mlT6AlupaFiGpc3yiuiMDUTwdX+Svs9PI0QwR6XZP05jiNZrUL+kcssjnExTZBGBb5fpMKGaRd0sXG4L3V/IU6Nuwj3gTQcQD4AkfZ/JzPEBIxMFjqTGetHgYUSI5jVvgWQfDgeN9EqGcRKhODlOhDlNDILAY1GeDuvpN49OJpN2jAc9TSJs+Wco4CAYSIekvQvtVdm+yS7L8YipJbM5JKDI75+Dq/yV9np5OiFGYEIkiUYdJyeZshLYY2KZlKsoAE728CetxxkEZtlFEQo/axFG5dBsPyD8ie50cjrZ6jFszJd3Ex3mWJonHwaUXETEpAMBAHERxKB++Szl58Ue/BgwSvqCDJ2nuXxH08aEovuOiq4RknlhweAEzkOr9N1f5K+z09JohucE9gdfTJg2wM4h0ym6GeZOZonzZNAcxpBAESEc6x15iG+g5H7DKrGk2EEUu0iQy9MBAmMFP0ip1kwiMBT5nyyHXROyfFDlyEiZnper/JX2enpdEMC2V9AHMyzGZOYlKb5d3OZakCw38jgJXvO1LiLdQxcLnMWjWbJOQKYAhssnpl28XRhJUzFII5yn+eW4UsqaRM+aX4mS7CdQ+l6v8lfZ6em0Q8CcUdRxW5DSwCzBBsBQcZp1IycCFKpwjjR6JxAVgDI8lBeDtIKCQQwmWcS1MghXGkTD5oBBG4DZP4fLikxd0DetJ+ZSucdB6Xq/wAlfZ6f4OiELqqEAGK0BJQwmGGOkgcfOACIrMlwf78cjasYPlU7yyraAZX8w+Ts9Oeg1dfL+T6V1f5K+z09NohuH6IYnSWhAQRJEz8oVOKIb4L+DjopoowtcS7yPYOfnAHIdpLgj9/h9lGCTQMV2KHEcLnwUaJ03FfUI0xoN0oXO0BrFIzobcqGBzESDkR60u23AgAFiMMY/OKQabqHWpXYIZqmfD9L1f5K+z09NohA3zsCEDZFuZnTuJEqzaPGDg44MMDrGEAcETE8jD3wMRgWav8AcBqTdDAi3GqWNWdVB3SCACAOB5uwfyZl2oRnEjVP6NWxmnIMQWzmvISWvWJ6K6D340waNEsOMOe0RGzNCUcUZ5C9KfgNAOsq0tPgkSNlETxWMnkjbrD0rq/yV9np6fRCXGXpIB8L8cKGq0sB5rwHdDrpUw6szkbEtyAatHJWSwaiWfCXkDBf3SehmhSynXGc31GrngGVBblxGYWhkGR7+cKqgyTKSKgkzw9k/VIvDxZNScH8DqBC/CEhBGZjnNCjzdVw1QDwoEhi/wCi0ju/TcCVFcNfEtTGiyOU3h6Xq/yV9np6jRDhN2VOTnvTixuK8M+RRYiSmbW5yCigfjcuKD0KBa4OSmR9ilKGJlC7XFLuL63XSxPN4UKuTRnEYKPGAmw1bblW/vk9DKD0BVY5c6lv5iy4Auoz0aXDlWdxX59J1f5K+z09XohwQoJbjF1VG2amdS1ZjmYidRRpYkQh8cT7+iAvYIYIgHR5kf4veEPnU2Sv5MRj0h1f5K+z0/0NEOrE3C0x1eZjseCzQkllR2huvpDq/wAlfZ6eHQiEhNJuD/B/yxYcPC7QXDkBHU8vGwDa/KBV1cp9JHV/kr7PTw6HJSw7GhVuSM4k73EJFjU6NblvqH+UsVaZ59UV+FGes+We8rLUSGksgceJ+T6Tq/yV9np4dE6ywFaiZPRzqTOr2BsynU3oydMQ9tBiiiDwQrfDKaHZKzAMcmx7VmWLS4/LQ0SaufLRdGN2vIB9mn2vZmTdoMN96tzM9v8ACsVnfGVvWSyaQXQPMu3lYCsPSPV/kr7PTzNEIYWhCRKD5hCDO+NvYd6BWGTroEmOLITZmmDQwLd3MW7aF/wbX3m9n9JV+JzzCfME7iJGpP6qGNQCNAf36Pq/yV9np52iEGAUQiWSjoObJruRexyjON6LGcYgbo9zcwM+JeQNxHM9MZYUogDVrNPv+WqTacUOlEV1CD9kU+Q2zzi+qKhVxLM8QMnPwWWYJyn6LV8NLGh8xCpjLiCjGIzb4SR9vRur/JX2enoNEM0ZDkA5FluRtcCwZkJPhGdeJliZ0ZYUokTU9IuW6QyTgvL7rkVGoIvzpYWd1dKNZi2KsKNmKNanIS6ie9QlotLiIvvU2yQwfEKTzKLcWCAW11NJD1LxrxYcrOx+LBLFs/RarjuE5WDzGK4a6IOtMJxJOADq+jdX+Svs9PQ6IT/wYQA5O0wc8HKH1pI4d6yXDRtgkeighYwwnXSZYuienGvIsyNxa4uWtEf2HA4HiIAUGtyaEprP5Pg7PvlShMqka0OKb4mc5AbIBlBDJiXqOy8WQmfrPzIRJA7TvRVDgwekfsejdX+Svs9PDokCJdGCnDUa7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/KbmRJD9CTPHGZMFgkoyJdGDrZ1ruj+V3R/K7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/ld0fyhqb1CjnMRbIzdhqexq6F3ZN2cW00EBhYBW6V3R/K7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/lXuGAgWfGMYLwbYEAXvRBm1iljR2bGqAbAg29npXdH8ruj+V3R/K7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/ld0fypjVjlmaN6ZAADBgYcnOu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/ld0fyu6P5XdH8ruj+V3R/K7o/ld0fyk87TZUli1fZ6eCf9BgkBL7iu1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtava1e1q9rV7Wr2tXtaoToGBAQAmIlzz/APk//9k=" name="Εικόνα 7" align="bottom" width="87" height="98" border="0">

4

 • Ak používate kvapky do obidvoch očí, opakujte tieto kroky pre vaše druhé oko.

 • Okamžite po použití znovu pevne uzatvorte uzáver fľašky.

 • Vždy používajte ina jednu fľašku. Neotvárajte vrecko, pokiaľ nepotrebujete fľašku použiť.

Spotrebujte do štyroch týždňov po prvom otvorení, aby sa zabránilo infekciám a použite novú fľašku.


Ak kvapka minie vaše oko, skúste to znova.


Ak použijete viac Bondulcu, ako máte

Vypláchnite všetok liek teplou vodou. Neaplikujte si žiadne ďalšie kvapky, až kým nie je čas na nasledujúcu pravidelnú dávku. Dávka nesmie prekročiť jednu kvapku do postihnutého oka denne.


Ak zabudnete použiť Bondulc

Pokračujte nasledujúcou dávkou, ako je určené. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Dávka nesmie prekročiť jednu kvapku do postihnutého oka denne.


Ak prestanete používať Bondulc

Liečbu neukončite bez toho, aby ste o tom informovali svojho lekára. Je to preto, lebo tlak vo vašom oku nebude kontrolovaný, čo by mohlo viesť ku strate zraku.


Ak nosíte mäkké kontaktné šošovky

Nepoužívajte očné kvapky, ak máte založené kontaktné šošovky. Po použití kvapiek počkajte 15 minút, kým si opätovne založíte šošovky.


Ak používate iné očné kvapky

Medzi aplikáciou Bondulcu a inými očnými kvapkami počkajte aspoň päť minút.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zvyčajne môžete pokračovať v používaní kvapiek, ak vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak máte obavy, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi. Neprestaňte používať Bondulc bez toho, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- začervenanie oka,

- zmeny sfarbenia dúhovky (farebná časť oka).


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Účinky v oku:

- zápal vo vnútri oka,

- bolesť alebo opuch oka,

- podráždenie oka,

- výtok z oka,

- citlivosť na svetlo,

- rozmazané, znížené alebo nezvyčajné videnie,

- suchosť oka,

- svrbenie oka,

- zvýšená tvorba sĺz,

- nezvyčajná alebo znížená citlivosť,

- nezvyčajné očné viečka, podráždenie, svrbenie, začervenanie, bolesť, opuch chrastavenie,

- blednutie mihalníc,

- zvýšený alebo znížený rast alebo počet mihalníc.


Účinky na telo:

- bolesť hlavy,

- stmavnutie pokožky okolo oka (očí).


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Účinky na oko:

- zápal alebo infekcia spojovky (tenká membrána pokrývajúca vnútorný povrch očného viečka a bielej časti očnej gule) alebo rohovky,

- „haló“ účinok (prstenec atrofickej cievnatky lemujúci zrenicu pri niektorých okoreniach),

- ochorenia rohovky,

- alergia očí,

- unavené oči,

- zväčšenie veľkosti zrenice.


Účinky na telo:

- astma,

- dýchavičnosť,

- zvýšený alebo znížený tlak krvi,

- nepravidelný, zrýchlený alebo spomalený tep srdca,

- závrat,

- vírusová infekcia,

- kašeľ,

- celková slabosť,

- zvýšené alergické príznaky,

- podráždenie hrdla,

- upchaný nos,

- zmeny hlasu,

- zažívacie problémy alebo vred,

- suchosť v ústach,

- zápcha,

- zápal kože, začervenanie alebo svrbenie

- bolesť v ramenách,

- pachuť.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené zahŕňajú

Účinky na oko:

- zápal očného pozadia, vpadnuté oči.


Účinky na telo:

- zhoršenie astmy,

- zvonenie v ušiach,

- zvýšenie hladiny prostatického antigénu (bielkovina produkovaná prostatou).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bondulc


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaške a škatuľke po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak zistíte, že skrutkovací uzáver bol zlomený alebo poškodený pred prvým otvorením fľašky.


Pred prvým otvorením uchovávajte fľašku v ďalšom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Po prvom otvorení tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Fľašku musíte zahodiť po štyroch týždňoch po prvom otvorení, aby sa zabránilo infekciám a použiť novú fľašku. Zapíšte si dátum otvorenia fľašky do miesta na štítku každej fľašky a na škatuľku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bondulc obsahuje

- Liečivo je travoprost. Tento liek obsahuje 40 mikrogramov travoprostu v 1 ml.

- Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40, trometamol, dinátriumedetát, kyselina boritá, manitol, hydroxid sodný na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Bondulc

Bondulc je číry, bezfarebný roztok, ktorý sa dodáva v baleniach obsahujúcich priesvitnú polypropylénovú (PP) 5 ml flašku (fľašky) s transparentným kvapkadlom z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a bielym skrutkovacím uzáverom z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE), ktorý nie je možné sfalšovať a balených v ďalšom vrecku. Každá fľaška obsahuje 2,5 ml roztoku.


Liek je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:

Škatuľky obsahujú 1 alebo 3 fľašky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki

Grécko


BALKANPHARMA-RAZGRAD AD

68 Aprilsko vastanie Blvd.

Razgrad, 7200

Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Dánsko: Bondulc

Bulharsko: Bondulc

Česká republika: Bondulc 40 mikrogramů/ml

Estónsko: Bondulc

Fínsko: Bondulc

Litva: Bondulc 40 mikrogramų/ml akių lašai (tirpalas)

Lotyšsko: Bondulc 40 mikrogrami/ml acu pilieni, sķĭdums

Malta: Bondulc

Poľsko: Bondulc

Rumunsko: Bondulc 40 micrograme/ml, Picături oftalmice, soluție

Slovenská republika: Bondulc 40 mikrogramov/ml


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 03/2014.

6

Bondulc 40 mikrogramov/ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bondulc 40 mikrogramov/ml

očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 40 mikrogramov travoprostu.

Priemerné množstvo liečiva/kvapka: 0,97-1,4 µg.


Pomocná látka so známym účinkom:1 ml obsahuje 150 mikrogramov benzalkóniumchloridu, 5 mg hydroxystearoylmakrogol-glycerolu 40 (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia


Číry, bezfarebný roztok.

pH: 5,5-7,0

Osmolalita: 266-294 mOsm/kg


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s očnou hypertenziou alebo s glaukómom s otvoreným uhlom (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Použitie u dospelých vrátane staršej populácie


Podáva sa jedna kvapka Bondulcu do spojovkového vaku postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa dávka podáva večer.


Po podaní sa odporúča nazolakrimálna oklúzia alebo jemné zatvorenie očného viečka. Toto môže znížiť systémovú absorpciu liekov podávaných okulárnou cestou a spôsobiť zníženie systémových nežiaducich reakcií.


Ak sa používa viac ako jeden topický očný liek, lieky sa musia podávať s odstupom najmenej 5 minút (pozri časť 4.5).


Ak sa dávka vynechá, v liečbe treba pokračovať nasledujúcou dávkou, ako je určené. Dávka nesmie prekročiť jednu kvapku do postihnutého oka (očí) denne.


Ak sa iný očný antiglaukomatózny liek nahrádza Bondulcom, je potrebné prerušiť podávanie iného lieku a začať podávať Bondulc nasledujúci deň.


Pediatrická populácia


Účinnosť a bezpečnosť travoprostu u pacientov vo veku menej ako 18 rokov sa neskúmala a jeho použitie sa u týchto pacientov neodporúča, pokým nebudú dostupné ďalšie údaje.


Poškodenie pečene a obličiek


Travoprost sa skúmal v štúdiách u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením pečene a na pacientoch so stredne ťažkým až ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu 14 ml/min). U týchto pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Spôsob podávania


Na okulárne použitie


Pacient musí odstrániť ochranný vonkajší obal až bezprostredne pred začiatkom užívania. Aby sa zabránilo kontaminácii hrotu kvapkadla a roztoku, musí sa dbať na to, aby sa zabránilo dotyku s očnými viečkami, okolitými oblasťami alebo ďalšími povrchmi s hrotom kvapkadla fľašky.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Travoprost môže postupne meniť farbu očí zvýšením počtu melanozómov (pigmentové granuly) v melanocytoch. Pred začatím liečby sa má pacient informovať o možnosti trvalej zmeny farby očí. Unilaterálna liečba môže mať za následok trvalú heterochrómiu. Dlhodobé účinky na melanocyty a ich následky nie sú v súčasnosti známe. Zmena sfarbenia dúhovky nastáva pomaly a nemusí byť viditeľná mesiace až roky. Zmena farby očí sa pozorovala predovšetkým u pacientov so zmiešane sfarbenými dúhovkami, t.j. modro-hnedými, šedo-hnedými, žlto-hnedými a zeleno-hnedými; avšak pozorovala sa tiež u pacientov s hnedými očami. Typicky hnedá pigmentácia okolo zrenice sa koncentricky rozprestiera smerom na okraj postihnutých očí, avšak celá dúhovka alebo jej časti môžu viac zhnednúť. Po ukončení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvyšovanie hnedého pigmentu dúhovky.


V kontrolovaných klinických štúdiách sa uvádza periorbitálne stmavnutie a/alebo stmavnutie pokožky očných viečok v súvislosti s používaním travoprostu u 0,4% pacientov.


Travoprost môže postupne meniť očné riasy v ošetrovanom oku (očiach); tieto zmeny sa pozorovali približne u polovice pacientov v klinických štúdiách a zahŕňali: zväčšenie dĺžky, hrúbky, pigmentácie a/alebo počtu mihalníc. Mechanizmus zmeny mihalníc a ich dlhodobé následky nie sú v súčasnosti známe.


V štúdiách na opiciach sa preukázalo sa, že travoprost spôsobuje mierne zväčšenie očnej štrbiny. Avšak, tento účinok sa nepozoroval počas klinických štúdií a považuje sa za druhovo špecifický.


Neexistujú žiadne skúsenosti s travoprostom pri zápalových očných ochoreniach; ani pri neovaskulárnom glaukóme, pri glaukóme s uzavretým uhlom, pri glaukóme so zúženým uhlom alebo pri vrodenom glaukóme a sú iba obmedzené skúsenosti pri tyreoidnom očnom ochorení, pri glaukóme s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a pri pigmentovom alebo pseudoexfoliatívnom glaukóme.


Odporúča sa obozretnosť pri používaní travoprostu u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s natrhnutým zadným puzdrom šošovky alebo šošovkami prednej komory alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre vznik cystického makulárneho edému.


Musí sa zabrániť kontaktu pokožky s travoprostom, pretože bola demonštrovaná transdermálna absorpcia travoprostu u králikov.

Uvádza sa, že benzalkóniumchlorid, ktorý sa bežne používa ako konzervačné činidlo pri oftalmických liekoch, spôsobuje bodkovanú keratopatiu a/alebo toxickú ulceratívnu keratopatiu. Pretože Bondulc obsahuje benzalkóniumchlorid, vyžaduje sa prísne monitorovanie pri častom alebo predĺženom používaní.


U pacientov so známymi predispozičnými rizikovými faktormi na iritídu/uveitídu sa môže travoprost používať len opatrne.


Prostaglandíny a ich analógy sú biologicky aktívne látky a môžu sa absorbovať cez pokožku.

Ženy, ktoré sú tehotné alebo sa pokúšajú otehotnieť majú uskutočniť vhodné opatrenia, aby zabránili priamej expozícii obsahu fľašky. V prípade náhodného kontaktu s podstatným množstvom obsahu fľašky je potrebné okamžite si dôkladne očistiť exponovanú oblasť.


Bondulc obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka a je známe, že spôsobuje sfarbenie mäkkých kontaktných šošoviek. Je potrebné vyhnúť sa kontaktu roztoku s kontaktnými šošovkami.


Je potrebné oboznámiť pacientov, aby si vybrali kontaktné šošovky pred aplikáciou Bondulcu a počkali 15 minút po instilácii dávky pred ich opätovným založením.


Bondulc obsahuje hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40, ktorý môže vyvolať kožné reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku/antikoncepcia

Travoprost sa nesmie používať u žien v plodnom veku/ktoré môžu potenciálne otehotnieť, pokiaľ sa neuskutočnia primerané antikoncepčné opatrenia (pozri časť 5.3).


Gravidita

Travoprost má škodlivé farmakologické účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca.

Travoprost sa má používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Nie je známe, či sa travoprost z očných kvapiek vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie travoprostu a metabolity v materskom mlieku. Použitie travoprostu u dojčiacich žien sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tak ako pri akejkoľvek inej očnej instilácii, dočasne rozmazané videnie alebo iné poruchy zraku môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, pacient musí počkať s vedením vozidla alebo obsluhovaním stroja, pokiaľ sa mu zrak nevyjasní.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách, ktoré zahŕňali 4 400 pacientov, sa travoprost podával jedenkrát denne ako monoterapia alebo ako prídavná liečba ku 0,5 % timololu. V žiadnej z klinických štúdií sa nezaznamenali žiadne závažné očné alebo systémové nežiaduce účinky súvisiace s liekom. Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom liečby v súvislosti s monoterapiou travoprostom bola hyperémia oka (22 %), ktorá zahŕňala očnú, konjunktiválnu alebo sklerálnu hyperémiu. Hyperémia bola mierna u 83,6 % pacientov z tých, ktorí ju zaznamenali. Takmer všetci pacienti (98 %), ktorí zaznamenali hyperémiu, neprerušili liečbu v dôsledku tohto javu. Vo fáze III klinických štúdií, ktoré trvali od 6 do 12 mesiacov, hyperémia postupom času poklesla. Po schválení lieku sa v rámci dlhodobej klinickej štúdie trvajúcej 5 rokov travoprost podával jedenkrát denne 502 zúčastneným pacientom. V klinickej štúdii sa nepozorovali žiadne závažné oftalmické alebo systémové nežiaduce účinky súvisiace s travoprostom. Najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom súvisiacim s liečbou travoprostom bola hyperpigmentácia dúhovky (29,5 %) (pozri časť 4.4). Hyperémia oka potvrdená ako súvisiaca s používaním travoprostu bola hlásená s výskytom 10,0 %, pričom 2 % pacientov, u ktorých sa hyperémia oka vyskytla, ukončili predčasne svoju účasť v štúdii vzhľadom na tento nežiaduci účinok.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli vyhodnotené ako súvisiace s liečbou (monoterapiou travoprostom) a sú klasifikované na základe nasledujúceho hodnotenia: veľmi časté (≥1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1000 až ≤1/100), zriedkavé (>1/10 000 až ≤1/1000) alebo veľmi zriedkavé (≤1/10 000). V rámci každého zoskupenia početnosti sú nežiaduce účinky uvádzané v klesajúcom poradí závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

menej časté

herpes simplex, herpetická keratitída

Poruchy imunitného systému

menej časté

hypersenzitivita, lieková hypersenzitivita, sezónna alergia

Poruchy nervového systému

časté

bolesť hlavy

menej časté

dysgeúzia, závrat, poruchy zrakového poľa


Poruchy oka

veľmi časté

očná hyperémia, hyperpigmentácia dúhovky

časté

bodkovaná keratitída, zápal prednej očnej komory, bolesť oka, fotofóbia, očný výtok, očný dyskomfort, znížená zraková ostrosť, rozmazané videnie, suché oko, očný pruritus, zvýšená lakrimácia, erytém očných viečok, edém očných viečok, rast mihalníc, blednutie mihalníc

menej časté

erózia rohovky, uveitída, keratitída, zápal oka, fotopsia, blefaritída, edém spojovky, haló-efekt, konjuktivitída, konjuktiválne folikuly, znížená citlivosť oka, meibomitída, ektropium, pigmentácia prednej komory, mydriáza, katarakta, chrasty na okrajoch viečka, astenopia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté

nepravidelný srdcový tep, palpitácie, znížená srdcová frekvencia

Poruchy ciev

menej časté

znížený krvný tlak, zvýšený krvný tlak, hypotenzia, hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

menej časté

dyspnoe, astma, respiračné poruchy, orofaryngeálna bolesť, kašeľ, dysfónia, nazálna kongescia, podráždenie hrdla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

menej časté

reaktivácia peptického vredu, gastrointestinálna porucha, zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

časté

hyperpigmentácia kože (periokulárna)

menej časté

alergická dermatitída, periorbitálny edém, kontaktná dermatitída, erytém, vyrážka, zmeny farby vlasov, nezvyčajná štruktúra vlasov, hypertrichóza, madaróza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

menej časté

bolesť svalov a kostí

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

menej časté

asténia, nevoľnosť


Nežiaduce reakcie zistené zo skúseností po uvedení lieku na trh, ktoré predtým neboli uvedené v klinických skúšaniach s travoprostom v monoterapii zahrnujú nasledujúce.


Očné: makulárny edém (pozri tiež časť 4.4), vpadnuté oči.


Systémové: bradykardia, tachykardia, zhoršenie astmy, vertigo, tinitus, zvýšenie PSA (prostate‑specific antigen), nezvyčajný rast vlasov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Topické predávkovanie je nepravdepodobné a nie je spájané s toxicitou. V prípade topického predávkovania travoprostom je potrebné oko (oči) vypláchnuť vlažnou vodou. V prípade požitia travoprostu má byť liečba symptomatická a podporná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologiká, antiglaukomatiká a miotiká; ATC kód: S01EE04


Mechanizmus účinku

Travoprost, analóg prostaglandínu F2α, je vysoko selektívny komplexný agonista, ktorý má vysokú afinitu pre prostaglandínový FP receptor, znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku cez trabekulárnu sieť a uveosklerálne cesty. Zníženie vnútroočného tlaku u človeka sa začína približne 2 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosiahne po 12 hodinách. Signifikantné zníženie vnútroočného tlaku sa môže udržiavať jednou dávkou počas doby zvyšných 24 hodín.


Počas klinických štúdií boli zhromaždené údaje o súbežnom podávaní travoprostu s 0,5 % timololom a obmedzené údaje s 0,2 % brimonidínom, ktoré poukazujú na aditívny účinok travoprostu s týmito liekmi na liečbu glaukómu. O súbežnom použití s inými očnými hypotenzívnymi liekmi nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje.


Sekundárna farmakológia

Travoprost signifikantne zvyšoval prietok krvi hlavového optického nervu u králikov 7 dní po topickom očnom podaní (1,4 mikrogramov jedenkrát denne).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Travoprost je esterové proliečivo. Absorbuje sa cez rohovku, pričom sa izopropylester hydrolyzuje na aktívnu voľnú kyselinu. Štúdie na králikoch ukázali, že maximálne koncentrácie 20 ng/g voľnej kyseliny v komorovom moku sa dosahujú jednu až dve hodiny po topickom podaní travoprostu.

Koncentrácie komorového moku klesali s polčasom približne 1,5 hodiny.


Distribúcia

Po topickom očnom podaní travoprostu zdravým dobrovoľníkom sa demonštrovala nízka systémová expozícia aktívnou voľnou kyselinou. Najvyššia koncentrácia aktívnej voľnej kyseliny v plazme 25 pg/ml alebo menej sa pozorovala medzi 10 a 30 minútami po podaní dávky. Hladiny v plazme teda rýchlo poklesli na menej ako 10 pg/ml kvantitativného limitu vzorky skôr ako 1 hodinu po podaní. Z dôvodu nízkych koncentrácií v plazme a rýchlej eliminácie po topickom podaní dávky sa polčas eliminácie aktívnej voľnej kyseliny u človeka nedal stanoviť.


Biotransformácia

Metabolizmus je hlavnou cestou eliminácie ako travoprostu, tak i aktívnej voľnej kyseliny. Systémové metabolické cesty sú paralelné s metabolizmom endogénneho prostaglandínu F2α, ktorý je charakterizovaný redukciou dvojitej väzby 13–14, oxidáciou 15-hydroxylovej skupiny a β-oxidačným štiepením horného bočného reťazca.


Eliminácia

Voľná kyselina travoprostu a jej metabolity sa prevažne vylučujú obličkami. Travoprost sa skúmal na pacientoch so stredne ťažkým až ťažkým poškodením pečene a na pacientoch so stredne ťažkým až ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu 14 ml/min). U týchto pacientov nie je potrebná úprava dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Podávanie travoprostu v dávke 0,45 mikrogramov dvakrát denne preukázalo zvýšenie palpebrálnej fisúry v štúdiách očnej toxicity na opiciach. Topické očné podávanie travoprostu opiciam v koncentráciách až do 0,012 % do pravého oka dvakrát denne počas jedného roka nespôsobovalo žiadnu systémovú toxicitu.


Štúdie reprodukčnej toxicity sa uskutočnili na potkanoch, myšiach a králikoch systémovou cestou.

Nálezy súvisia s aktivitou agonistu FP receptora v maternici so skorou embryoletalitou, post-implantačnou stratou, foetotoxicitou. U gravidných potkanov systémové podávanie travoprostu v dávkach viac ako 200-násobok klinickej dávky počas obdobia organogenézy spôsobovalo zvýšený výskyt malformácií. Nízke hladiny rádioaktivity sa namerali v amniotickej tekutine a tkanivách plodu gravidných potkanov, ktorým sa podával ³H-travoprost. Štúdie reprodukcie a vývoja ukázali možný účinok na stratu plodu s vysokou mierou pozorovanou u potkanov a myší (180 pg/ml a 30 pg/ml v plazme) pri expozíciách 1,2 až 6-násobku klinickej expozície (až do 25 pg/ml).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


benzalkóniumchlorid

hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40

trometamol

dinátriumedetát

kyselina boritá (E284)

manitol (E421)

hydroxid sodný

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.

Uskutočnili sa špecifické štúdie interakcie in vitro s travoprostom a liekmi obsahujúcimi tiomersal. Nepozoroval sa žiaden dôkaz precipitácie.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Spotrebujte do 4 týždne po prvom otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Pred prvým otvorením uchovávajte fľašku v ďalšom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Po prvom otvorení tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Priesvitná polypropylénová (PP) 5 ml flaška s transparentným kvapkadlom z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a bielym skrutkovacím uzáverom z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE), ktorý nie je možné sfalšovať a uložená v ďalšom polyetyléntereftalátovom/hliníkovom/polyetylénovom (PET/Alu/PE) obale.

Každá fľaška obsahuje 2,5 ml roztoku.


Veľkosti balenia:

Škatuľky obsahujú 1 alebo 3 fľašky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0121/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU8

Bondulc 40 mikrogramov/ml