+ ipil.sk

BraunovidonPríbalový leták

Informácia o používaní

BRAUN O VID ON

Masť

Zloženie:

100 g masti obsahuje:

Účinná látka

Iodopolyvidonum    10 g

Pomocné látky

polyetylénglykol 400, polyetylénglykol 4000, čistená voda, hydrogénuhličitan sodný.

Charakteristika

Pri styku s kožou alebo so sliznicou pomaly uvobňuje približne 10% anorganického jódu a účinkuje antisepticky. Posobí spobahlivo na huby a plesne a na vačšinu baktérií, vrátane acidorezistentných paličiek. Neposobí úplne spbahlivo na Staphylococcus aureus, Pseudomonas species a protozoa. Z vírusov posobí iba na niektoré virusy. Masťovým základom je polyetylénový hydrogél, miešatebný s vodou. Je bez tuku, s možnosťou umytia. Masť je ideálna na bodové alebo plošné ošetrovanie rán pri poraneniach, popáleninách a kožných chorobách..

Indikačná skupina

Dermatologikum, antiseptikum, dezinficiens.

Indikácie

Popáleniny a opareniny kože, liečba rán, poškodená koža s bakteriálne infikovanými vredovými zmenami (dekubity), infikované povrchové defekty kože bez tendencie hojenia zmenené zápalom alebo vredom (ulcera), hnisavé kožné vyrážky (pyodermie), kožné ochorenia vyvolané baktériami alebo hubami resp. následné infekcie rovnakými vyvolávatebmi (superinfekcia).

Kontraindikácie:

BRAUNOVIDON masť sa nesmie použiť pri:

-    ochoreniach štítnej žbazy

-    dermatitis herpetiformis Duhring

-    známej precitlivenosti na jód a ďalšie obsahové látky

-    v tehotenstve a počas dojčenia

-    u novorodencov a dojčiat do veku do 6 mesiacov.

-    pred a po použití rádioaktívneho jódu (do trvalého vyzdravenia)

Nežiaduce účinky

Po aplikácii na rany sa možu objaviť prechodné bolesti, pálenie, pocit horúčavy. V jednotlivých prípadoch boli popísané kontaktné alergické reakcie neskorého typu.

Pri vebkej aplikačnej ploche resp. pri opakovanom použití, u pacientov s ochorením štítnej žbazy a dojčiat je potřebná pravidelná kontrola funkcie štítnej žbazy.

Pri rozsiahlom použití PVP-jódu (napr. pri popáleninách) boli v jednotlivých prípadoch popísané poruchy elektrolytovej rovnováhy a osmolarity séra ako aj metabolická acidóza.

Pri rozsiahlom použití PVP-jódu (napr. pri popáleninách) može dojsť k insuficiencii obličiek (ojedinělé prípady).

Interakcie

Komplex PVP-jód je účinný pri hodnote pH 2 - 7. Je možné očakávať, že komplex bude reagovať s bielkovinami a niektorými inými organickými zlúčeninami, pričom dojde k ovplyvneniu jeho účinnosti. Pri súčasnom podaní PVP-jódu a enzymatických prípravkov na čistenie rany sa može inaktivovať enzymatická zložka.

Jód reaguje s ortuťovými vazbami na lokálne silne toxický (leptajúci) jodid ortutný. PVP-jód je inkompatibilný s taurolidínom a peroxidom vodíka.

Upozornenie

VzhTadom na oxidačný účinok PVP-jódu možu niektoré diagnostické metódy viesť k falošne pozitívnym výsledkom (napr. pri použití o-toluidínu a guajakovej živice na stanovenie hemoglobinu a glukózy). Pri kombinácii s inými látkami je treba mať na zreteli chemickú inkompatibilitu.

Pri aplikácii PVP-jódu može dojsť k poklesu príjmu jódu štítnou žlazou. To može viesť ku skresleným výsledkom pri scintigrafii štítnej žl’azy, pri stanovovaní PBI a diagnostike pomocou rádioaktívneho jódu a znemožniť plánovanú liečbu rádioaktívnym jódom. Pred scintigrafiou treba vysadiť prípravky PVP jódu minimálne na 1 - 2 týždne pred vyšetrením.

Dávkovanie

Pokial’ nie je ináč ordinované, nanesie sa masť na ošetrovanú plochu, v prípade potreby aj viackrát denne.

Na začiatku liečby silne zapálených alebo secernujúcich rán sa masť nanáša každých 4 - 6 hodín, aby sa dosiahlo optimálne antimikrobiálne posobenie.

Masť može ostať na rane dlhší čas, treba ju vymeniť najneskor vtedy, keď dojde k jej odfarbeniu. Sposob použitia

Pri lokálnom antisepticko-terapeutickom použití sa masť nanesie na celú ošetrovanú plochu. Po skrátení aplikátora na požadovaný priemer sa cielene nanesie požadované množstvo masti. Po použití sa znovu nasadí ochranný kryt. DÍžka aplikácie prípravku BRAUNOVIDON masť sa riadi indikáciou. Abscesové dutiny sa tampónujú za použitia BRAUNOVIDON masti.

Upozornenia

Hnedé sfarbenie masti je vnútornou vlastnosťou prípravku. Je príznakom prítomnosti dostupného jódu a teda účinnosti. Pri strate hnedého sfarbenia treba naniesť novú masť, pričom je potrebné kompletne ošetriť celé postihnuté miesto, pretože BRAUNOVIDON masť má výhradne lokálny antiseptický účinok.

Chráňte pred dosahom detí!

Balenie

20g tuba

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 oC.

Doba použitelnosti

BRAUNOVIDON masť sa nesmie použiť po uplynutí dátumu expirácie, ktorý je uvedený na obale.

Dátum poslednej revízie

06.97

B.Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen SRN

Braunovidon