+ ipil.sk

CHAMOMILLA TEVAPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2011/03959


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

CHAMOMILLA TEVA

dermálny roztok, orálny roztok, perorálny roztok

Matricariae extractum fluidum


Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu pre používateľa, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať CHAMOMILLA TEVA obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

  1. Čo je CHAMOMILLA TEVA a na čo sa používa

  2. Skôr ako použijete CHAMOMILLA TEVA

  3. Ako používať CHAMOMILLU TEVA

  4. Možné vedľajšie účinky

  5. Ako uchovávať CHAMOMILLU TEVA

  6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CHAMOMILLA TEVA A NA ČO SA POUŽÍVA


CHAMOMILLA TEVA je tekutý extrakt rumančeka pravého, ktorý pri vnútornom podávaní má mierny protikŕčový účinok na tráviace ústrojenstvo. Liek taktiež pôsobí proti plynatosti a podporuje potenie. Pri vonkajšom podaní má protizápalový, antimikrobiálny účinok a cievy sťahujúci účinok.


Liek sa používa ako kloktadlo pri zápaloch v ústnej dutine a v hltane (liek nie je vhodný pri dlhodobých zápaloch hltana), ako nálev pri črevných zápaloch, na obklady a kúpele pri akútnom mokvajúcom ekzéme, pri svrbivých kožných ochoreniach, ekzémoch v okolí konečníka, na podporu hojenia rán, vnútorne pri žalúdočných a črevných ťažkostiach (nadúvanie, bolesti v podbrušku, pocit plnosti žalúdka.

Liek môžu používať dospelí i dospievajúci a deti.


2. SKÔR AKO POUŽIJETECHAMOMILLU TEVA


Nepoužívajte CHAMOMILLU TEVA:

  • keď ste alergický (precitlivený) na rumanček alebo na ktorúkoľvek zložku extraktu,

  • keď ste alergický (precitlivený) na rastliny z čeľade astrovitých (napr. palina obyčajná).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Liek nepoužívajte počas tehotenstva ani počas laktácie pre vysoký obsah etanolu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

CHAMOMILLA TEVA sa neodporúča používať pred vedením vozidiel a obsluhou strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách CHAMOMILLY TEVA

Tento liek obsahuje 45 % obj. etanolu. Pri používaní podľa odporúčaného dávkovania obsahuje 1 kávová lyžička (5 ml) do 1,78 g etanolu.

Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre deti a tehotné ženy.

Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.


3. AKO POUŽÍVAŤ CHAMOMILLU TEVA


Príprava kloktadla:

Do pohára vlažnej vody pridať 1/2 lyžičky lieku a vykloktať. Kloktať 35-krát denne počas 30 sekúnd.


Príprava obkladov a kúpeľov:

Do 1 litra vlažnej vody pridať 12 lyžice lieku a v takto pripravenom roztoku omývať postihnuté miesta.

Tkaniny namočené v tomto roztoku prikladať na postihnuté miesta po 46 hodinách a nechať pôsobiť 30 minút.


Príprava čaju:

1/21 lyžičku lieku pridať do šálky (0,2 l)teplej vody. Vypiť 34-krát denne 1 šálku čaju medzi hlavnými jedlami.


Ak máte pocit, že účinok lieku CHAMOMILLA TEVA je príliš silný alebo príliš slabý, informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Podobne ako všetky lieky, aj CHAMOMILLA TEVA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri správnom používaní sa liek zvyčajne dobre znáša. Ojedinele je možnosť prejavov miestnej precitlivenosti, ako je svrbenie, začervenanie a zdurenie kože, výsev drobných vyrážok a pľuzgierikov a niekedy i mokvanie v mieste použitia. Veľmi vzácne sa môžu vyskytnúť závažnejšie reakcie z precitlivenosti (dušnosť, anafylaktický šok). Anafylaktický šok je charakterizovaný rýchlym vznikom príznakov a prejavuje sa najmä ťažkou dušnosťou, opuchom hrtanu, poklesom krvného tlaku. Môže vyústiť do obehového zlyhania.

Ak dôjde k miestnej alergickej reakcii, prerušte používanie lieku a vyhľadajte lekára, akonáhle to bude možné.

V prípade rýchlo nastupujúcich príznakov, ako je dušnosť, opuch hrtanu alebo tváre, svrbenie, začervenanie kože a búšenie srdca, prerušte používanie lieku a ihneď vyhľadajte lekára.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CHAMOMILLU TEVA


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


6. Ďalšie informácie


Čo CHAMOMILLA TEVA obsahuje


- Liečivo je matricariae extractum fluidum 25 ml, 100 ml.

- Ďalšie zložky sú ethanol 96 % (etanol 96 %), aqua purificata (čistená voda).


Ako vyzerá CHAMOMILLA TEVA a obsah balenia

Číra,hnedozelená tekutina rumančekovej vône. Časom sa môže vytvoriť jemná roztrepateľná usadenina, ktorá nemení účinok lieku.


CHAMOMILLA TEVA 25 ml: hnedá sklenená fľaška 25 ml, samotesniaci uzáver (PE), štítok, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

CHAMOMILLA TEVA 100 ml: hnedá sklenená fľaška 100 ml, uzáver (PP alebo PE) s tesniacou vložkou (PE), štítok, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 25 ml, 100 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Teva Czech Industries s.r.o.,747 70 Opava, Komárov, Česká republika


Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2011.

3

CHAMOMILLA TEVA

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2011/03959


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


CHAMOMILLA TEVA


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Matricariae extractum fluidum 25 ml, 100 ml.

Pomocné látky: ethanolum 96 %, aqua purificata.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny roztok, orálny roztok, perorálny roztok.

Číra,hnedozelená tekutina rumančekovej vône. Časom sa môže vytvoriť jemná roztrepateľná usadenina, ktorá nemení účinok lieku.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ako kloktadlo pri zápaloch v ústnej dutine a hltane (liek nie je vhodný pri chronických faryngitídach), ako nálev pri črevných zápaloch, na obklady a kúpele pri akútnom mokvajúcom ekzéme, pri svrbivých kožných ochoreniach, ekzémoch v okolí konečníka, na podporu hojenia rán, vnútorne pri žalúdočných a črevných ťažkostiach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Príprava kloktadla:

Do pohára vlažnej vody pridať 1/2 lyžičky lieku a vykloktať. Kloktať 35-krát denne počas 30 sekúnd.


Príprava obkladov a kúpeľov:

Do 1 litra vlažnej vody pridať 12 lyžice lieku a v takto pripravenom roztoku omývať postihnuté miesta. Tkaniny namočené v tomto roztoku prikladať na postihnuté miesta po 46 hodinách a nechať pôsobiť 30 minút.


Príprava čaju:

1/21 lyžičku lieku pridať do šálky (0,2 l)teplej vody. Vypiť 34-krát denne 1 šálku čaju medzi hlavnými jedlami.


4.3 Kontraindikácie


Známa hypersenzitivita na rumanček alebo ktorúkoľvek zložku extraktu, prípadne rastliny z čeľade astrovitých (napr. palina obyčajná).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek obsahuje 45 % obj. etanolu. Jedna kávová lyžička (5 ml) obsahuje do 1,78 g etanolu.

Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre deti a tehotné ženy. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie nie sú dosiaľ známe.


4.6 Gravidita a laktácia


Liek nepoužívajte v gravidite ani počas laktácie pre vysoký obsah etanolu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


CHAMOMILLA TEVA sa neodporúča používať pred vedením vozidiel a obsluhou strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Liek sa zvyčajne dobre znáša. Môžu sa vyskytnúť hypersenzitívne reakcie na rumanček (napr. kontaktná dermatitída), ale sú veľmi vzácne. Bolo publikovaných i niekoľko prípadov anafylaktickéhošoku a astmy. U pacientov s alergiou na rastliny čeľade Asteraceae (napr. palina obyčajná) môžu nastať skrížené reakcie z precitlivenosti.


4.9 Predávkovanie


Prípady predávkovania týmto liekom neboli dosiaľ zaznamenané.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


  • Farmakoterapeutická skupina:

ATC kód: V03AX Všetky ďaľšie terapeutické produkty

dermatologikum, otorinolaryngologikum, digestívum, stomatologikum.


Spôsob účinku:

CHAMOMILLA TEVA je tekutý extrakt rumančeka pravého, ktorý pri vnútornom podaní má mierny spazmolytický účinok na gastrointestinálny trakt. Liek taktiež pôsobí proti plynatosti a podporuje potenie. Pri vonkajšom podaní má účinok protizápalový, antimikrobiálny a vazokonstrikčný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Údaje relevantné k tomuto odseku nie sú k dispozícii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku je overená dlhoročným používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ethanolum 96 %

Aqua purificata


6.2 Inkompatibility


Fyzikálne ani chemické inkompatibility nie sú doposiaľ známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


CHAMOMILLA TEVA 25 ml: hnedá sklenená fľaška 25 ml, samotesniaci uzáver (PE), štítok, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

CHAMOMILLA TEVA 100 ml: hnedá sklenená fľaška 100 ml, uzáver (PP alebo PE) s tesniacou vložkou (PE), štítok, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 25 ml, 100 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


94/0260/69-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Predĺženie registrácie na neobmedzenú dobu


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2011


3

CHAMOMILLA TEVA