+ ipil.sk

Crinone 8 %Príbalový leták


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/07289PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Crinone 8 %

progesterón

vaginálny gél


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Crinone 8 % a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Crinone 8 %

3. Ako používať Crinone 8 %

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Crinone 8 %

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CRINONE 8 % A NA ČO SA POUŽÍVA


Crinone 8 % je vaginálny gél s obsahom prirodzeného progesterónu.


Progesterón je hormón produkovaný vaječníkmi v druhej polovici menštruačného cyklu. Je to hormón nevyhnutný na prípravu maternice na tehotenstvo a na podporu priebehu tehotenstva.

Nedostatočná normálna tvorba progesterónu vaječníkmi v druhej polovici menštruačného cyklu sa nazýva porucha luteálnej fázy (nedostatočnosť žltého telieska). Ženy s touto poruchou môžu mať ťažkosti s otehotnením a môžu mať vyššie riziko potratu.


Crinone 8 % sa používa na doplnenie progesterónu (liečba hormónom žltého telieska) na podporu luteálnej fázy ako súčasť metódy umelého oplodnenia (ART).

Používa sa aj pri liečbe druhotnej amenorey (vynechanie menštruácie počas najmenej troch mesiacov po pravidelnom priebehu menštruácii) a abnormálneho krvácania z maternice v dôsledku nedostatku progesterónu.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE CRINONE 8 %


Nepoužívajte Crinone

 • keď ste alergická (precitlivená) na progesterón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek,

 • keď máte neobvyklé alebo silné krvácanie z pošvy neznámeho pôvodu,

 • keď ste potratili a Váš lekár predpokladá, že v maternici sú prítomné zvyšky tkaniva,

 • keď máte porfýriu,

 • keď máte alebo ste v minulosti mali krvné zrazeniny,

 • keď máte závažné ochorenie pečene,

 • keď máte alebo ste prekonali rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov,

 • keď máte alebo ste mali nádor závislý od progesterónu (potvrdený alebo suspektný).


Buďte zvlášť opatrná pri používaní Crinone

Informujte svojho lekára, ak máte alebo sa u Vás rozvíjajú poruchy zrážania krvi, ak ste mali medzimenštruačné krvácanie, ste diabetička alebo trpíte depresiami.

Progesterón môže spôsobovať istý stupeň zadržiavania tekutín.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Crinone sa nemá používať súčasne s inými vaginálnymi liekmi.


Tehotenstvo a dojčenie

V prípade nedostatočnosti žltého telieska, je možné použiť Crinone počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Nepoužívajte Crinone počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas používania Crinonu môžu niektorí ľudia pociťovať únavu. Pri vedení vozidla a obsluhovaní strojov buďte opatrná, keď viete ako Vás Crinone ovplyvňuje.


3. AKO POUŽÍVAŤ CRINONE 8 %


Vždy používajte liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Crinonesa podáva priamo z aplikátora hlboko do pošvy. Aplikátor je navrhnutý tak, aby dodal vopred nastavenú dávku progesterónového gélu. Po použití aplikátora v ňom zostane malé množstvo gélu. Nemusíte sa obávať, napriek tomu ste dostali potrebnú dávku.


Obvyklá dávka pri asistovanej reprodukcii (ART) je jeden alebo dva aplikátory Crinonu každý deň. Po potvrdení tehotenstva má liečba pokračovať 12 týždňov alebo podľa odporúčania lekára.


Liečba progesterónom (liečba hormónom žltého telieska) na podporu luteálnej fázy ako súčasť ART:

Počnúc dňom prenosu embrya sa má do pošvy podávať 1,125 g Crinonu 8 % vaginálneho gélu (90 mg progesterónu) 1-krát denne. Táto liečba má pokračovať počas 30 dní, kým laboratórne nálezy nepotvrdia tehotenstvo.


Druhotná amenorea (vynechanie menštruácie počas najmenej troch mesiacov po pravidelnom priebehu menštruácii) a abnormálne krvácanie z maternice v dôsledku nedostatku progesterónu.

V prípade potreby možno dávku zvýšiť na 1,125 g Crinonu 8 % vaginálneho gélu (90 mg progesterónu), ktorý sa podáva obdeň do pošvy od 15. do 25. dňa cyklu estrogénovej liečby.


Crinone sa má podávať v rovnakom čase každý deň. Ak sa podáva dvakrát denne, jeden aplikátor Crinonu sa má použiť ráno, druhý večer.


Dôkladne dodržiavajte nasledujúce kroky alebo inštrukcie Vášho lekára:

 1. Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.

 2. Vyberte aplikátor z uzatvoreného obalu.

 3. V tejto chvíli neodstraňujte otáčací uzáver.

4. Uchopte aplikátor na širšom konci. Niekoľkokrát potraste ako teplomerom, aby sa obsah dostal do tenšieho konca. 1. Uchopte aplikátor za plochú časť na širšom konci. Otáčaním odlomte uzáver na tenšom konci aplikátora a uzáver odhoďte.

Nestláčajte širší koniec počas otáčania uzáveru. Mohli by ste vytlačiť gél.

 1. OmORMzOU5RiWxCOPU1IKz5aG22IIKqiCC2BoRZ8skbK4KJSjd0fV8DQl8q3p8YMxEUXlu401UgzJLP2YpgIn7FrR3aYnbVMD0tpLV4hH5pS1Asx12bMPq3hmBfyj4liXHcrYlgvLKPf2lLWLTjpp2B+NJiN5uYFu249b0i+wjWdZgN1V4WSzNfa4jTyZ6UxBfjuItGPfz9fMTueDEtRjOzVqni14/F6Ca1ccWs1Z90GH3oHVW0TSw+0d84YXon/5uHOlkVwnTfLHXvkR8fm/TrmhCWZqozUyRPDf1tTQhLM9X+npz81mZPa0IYzVS32W1z8ntX/LgqhLFF0MX8lJN7xlbJJLSYXpOw06lkOXlVnteFMJopcJJz8UBuiy52ed8Vk1JAVtnS9yTLm7grwyPRmimKeLROf63oQ71m7CB20zB+TPKqd5b0TY3bLelFMZopi3iszh8jL8qOxKQUPHgcuJWUP7YrZndcjGbymQdvu9Gek68rZndcrGS3EjXDovsetevhLDFViloUqfilFGaL5kpiqhSNmPdlP62cWHHRmpm2APEv7H5mM0Q3e+y9VdoPTh/QGxW9LEYz4f459E215vxLit6tfCS0/5k+1mvOv6QUjXxQCojkqV5z/iVFayarBMSnZs35lxSlmTx08d9tu3IMhcHhd8oaAfH9/XoVEiPSZ9LnVkDc369uoURrZvbUiasDX/1lfQvlV02LX/mbE3dWpHi3voXq3v9FdhYQ8uL+lUVeuHzOC5HpZ++bDSAgcienQ/5aQKxXw7RFXI2Zdl32idPQn7dggAt76JeWdmI34Ho1TFtES/HsXZOexQRoCwslRDR+zN/UcCXUBjFUSNZntmVW5aWzJXFtYefeQsmtuBpxhSVZv2Tsl9MN/Q8VsWwriISx7rveXQiIrU4HKVjDr/0Rafb3W0FwV3GUmweib+cJSlndELkw/dftIGoOIcxzOwjW3JC/g6PaDCJh7U0/DxRJb/QddyFJWXfTZ1gZr5TcbAVBz6eb4tT7zC0hsg+Hm/KWvOK1w80gin/f3R4ycs9tdDOIsiyyP9Oq5eaxGcSZvX0g6S8NN4+trCP54/n9Y8Xnwj9v5yfS3959fqrJpybvQ+lWsYP++vrpS5M0zR3rNsus8o/kS9f2ED/8MezPsZ4UZ3Lf3Sd187UrV12OdCBO5NXpkNSfnptLL+z/0/UQHbk93qX10/v6Ur28vqjRTwTzIk+rzz9XF35Cen1TguxMsrcPacUubkKJ0Lukz/Xp+8cfq7uLP4pdP3nsD2b6+PRY/XDpR2E0bUyeq+Tp02dycWuBEqFPRfK1Jl/a5+TS1gIpSpfAPxryj668ePNGjuLhjm3vrYpLFzoSBLUkwlvdHe8uvXFLhhNvhLe6vXS3G4ZaEvBW+T8vbLVOkZpX0g+EPtQXtlovkJrZ0F/5ks9lCx0pjlryXrm9t2oGCx0z024c+yTgrX5rBxY671q0hKEVPntv9Xs3sNB5XiPDW9QuW3IYNnI290CeErbEPqd5ubcadvGatWSeLbHPF/bT9d7qthhwzvp4tsQ+k+nDlv00cr6zWlwvc1QJmzTn7MOoi1fazjjbC2cIJZtS495bDZN92rysmXSho0oGrfZc6b3VsItXVptdPyFZPFXivfaq0Iu9txr22Suq7KXzTZc7qpxNKCdrfhhaqH2PcL+UFyQS5YRylu1QZc7Wtga/XHAgiGg7GDrCd18G3yp9eYfPJQeCR92gieRDHeNbGqZvwXzZgQDl9FPkPw+OPV9Cn14ZvOxAEFBO779mHwfzas40eZ/Z7PIYXgQohm4HptlTvWOvqemUfqc1nERlcP+QsEO84kAQ6Fk8phh2woRjEO7bmlxZ3PJTuJ8pW9cmwZGKK7O6hPn0wo1WKpCEeqamU4FoPsVQ5dy76yoNCdXRyuvzfO60hr7Tya11ghNompotSqgCkkBvcVucWYaJdKXv1Cdh97+Ywomp31mPrezVO+MuF6XYL1F4BoDXavN4fCgyvNozG58SKY7WFaMB0+l0dZkUo+7KILnzZDo6FFMZ2nLJ2Ugz4Fnni5ZDXzqZMS+XlI0x2PCLUvdoFZgnwwxp60bp8WOOLRRTieqlkrGRDL+onaYHYvDVUg4YxiZZqKNDff4eSSaPA1E+RUq8HVCFHqPyvUwnGTGlnDD/LP5xmCHSmJstGQhGGrPLLrvssssuu+yyyy677LLLLrvssssuu+yyyy677LLLLv8D8l8XB0MX1bxxOQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt3" align="left" hspace="12" width="192" height= "103" id="Objekt3">
  patrne vložte aplikátor do pošvy, v čupiacej polohe alebo v polohe ležmo na chrbte

s pokrčenými kolenami. Opatrne vložte tenší koniec aplikátora do pošvy.
7. Pevne stlačte širší koniec aplikátora, aby ste vytlačili gél do pošvy. Vyberte aplikátor a

odhoďte do odpadkového koša. V aplikátore môže zostať trochu gélu. Nemusíte sa obávať, napriek tomu ste si podali správnu dávku.

 1. Crinone pokryje sliznicu pošvy, aby sa zabezpečilo postupné uvoľňovanie progesterónu.

Ak použijete viac Crinonu, ako máte

Nebolo zaznamenané žiadne hlásenie o predávkovaní liekom Crinone.


Ak zabudnete použiť Crinone

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete použiť

Crinone 8 % vaginálny gél v obvyklej dávke počas dňa, nemusíte sa obávať. Použite ho nasledujúci deň a potom pokračujte ako predtým.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Crinone môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie vedľajšie účinky sú: bolesť brucha, bolesť v okolí pošvy, bolesť hlavy, zápcha, hnačka, nevoľnosť, zväčšenie prsníkov, depresia, znížené libido, nervozita, ospalosť a nadmerné močenie v noci.

Menej časté vedľajšie účinky: nafukovanie, bolesť, závraty, kolísanie nálady, bolesť prsníkov, sťažený alebo bolestivý pohlavný styk, podráždenie pohlavných orgánov, výtok z pošvy a infekcie močových ciest.

Zriedkavé vedľajšie účinky: horúčka, príznaky podobné chrípke, zadržiavanie vody, tráviace ťažkosti, plynatosť, nafúknuté brucho, bolesť chrbta, kŕče, akné, svrbenie, bolestivé alebo sťažené močenie a časté močenie, reakcie z precitlivenosti, ktoré sa zvyčajne prejavia ako kožná vyrážka.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CRINONE


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte Crinone po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po ,,použiteľné do“ a na obale aplikátora po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Crinone, ak spozorujete viditeľné poškodenia aplikátora.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Crinone 8 % obsahuje

 • Liečivo je progesterón.

 • Ďalšie zložky sú: kyselina sorbová, glycerol, tekutý parafín, glycerolmonostearát, karbomér 974P, polykarbofil, hydroxid sodný, čistená voda.


Ako vyzerá Crinone 8 % a obsah balenia


Crinone je jemný biely až sivobiely vaginálny gél, naplnený do jednorazového aplikátora z polyetylénu so skrutkovacím uzáverom. Každý aplikátor je zabalený v papierovo-hliníkovej fólii.


Jedno balenie obsahuje 6 alebo 15 aplikátorov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Merck Serono Europe Ltd., Londýn, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2011.

5Crinone 8 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/07289SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Crinone 8 %


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1,125 g vaginálneho gélu obsahuje 90 mg progesterónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Vaginálny gél

Jemný biely až sivo biely gél.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Doplnenie progesterónu v luteálnej fáze ako súčasť postupu pri metódach asistovanej reprodukcie (ART).

Sekundárna amenorea a abnormálne maternicové krvácanie zapríčinené nedostatkom progesterónu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Doplnenie progesterónu v luteálnej fáze ako súčasť postupu pri metódach asistovanej reprodukcie (ART).

Odo dňa transferu embrya sa podáva do vagíny 1-krát denne 1,125 g Crinonu 8 % vaginálneho gélu (90 mg progesterónu). Táto liečba sa trvá 30 dní od potvrdenia gravidity laboratórnymi nálezmi.


Sekundárna amenorea a abnormálne maternicové krvácanie zapríčinené nedostatkom progesterónu.

V prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 1,125 g Crinonu 8 % vaginálneho gélu (90 mg progesterónu), ktorý sa podáva obdeň do vagíny od 15. do 25. dňa cyklu estrogénovej liečby.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,

 • vaginálne krvácanie neznámej príčiny,

 • známa malignita prsníkov alebo pohlavných orgánov alebo podozrenie na ňu,

 • porfýria,

 • tromboflebitída, trombembolické ochorenie, cerebrálna apoplexia alebo pacienti s týmito ochoreniami v anamnéze,

 • zamĺknutý potrat.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekár má venovať zvýšenú pozornosť skorým prejavom trombotických porúch (tromboflebitída, cerebrovaskulárne poruchy, pľúcna embólia a retinálna trombóza). Ak sa objaví ktorýkoľvek z týchto symptómov, alebo sa domnievate, že sa môže objaviť, ihneď prestaňte liek užívať. Pacienti s rizikom vzniku trombotických porúch majú byť pod starostlivým dohľadom.


Crinone 8 % obsahuje pomocnú látku kyselinu sorbovú. Kyselina sorbová môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).


Pred liečbou a pravidelne v priebehu liečby týmto liekom sa vyžadujú gynekologické kontroly; pri dlhodobej liečbe tieto kontroly majú vylúčiť predovšetkým hyperpláziu endometria.

Ak sa počas liečby vaginálnym gélom Crinone 8 % objaví hroziaci potrat, treba zistiť životaschopnosť embrya pomocou stúpajúcich titrov HCG a/alebo ultrasonograficky.


Opatrnosť je nutná v prípade závažnej pečeňovej nedostatočnosti.


Pred liečbou sa má vykonať vstupná lekárska prehliadka, ktorá zahŕňa dôkladné vyšetrenie prsníkov a orgánov panvy, rovnako ako Pananicolaou test z krčka maternice.

V prípadoch medzimenštruačného krvácania, rovnako ako vo všetkých prípadoch nepravidelného vaginálneho krvácania, sa musia vziať do úvahy aj prípady bez funkčnej príčiny. V prípadoch nediagnostikovaného vaginálneho krvácania, sa majú urobiť príslušné diagnostické opatrenia.


Pretože gestagény môžu spôsobiť určitý stupeň retencie tekutín, stavy, ktoré môžu tento fakt ovplyvniť (napr. epilepsia, migréna, astma, srdcová alebo obličková dysfunkcia), vyžadujú starostlivé sledovanie.


Pri predkladaní príslušných vzoriek treba o liečbe progesterónom informovať histopatológa.


Pacientky s depresiou v anamnéze sa majú starostlivo sledovať a liek vysadiť ak sa znova vyskytne ťažký stupeň depresie.


U malého počtu pacientok liečených kombináciou liekov estrogén-gestagén sa pozorovalo zníženie glukózovej tolerancie. Mechanizmus tohto zníženia nie je známy. Z tohto dôvodu treba pacientky s diabetom liečené gestagénom starostlivo sledovať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Liek sa nemá podávať súbežne s inou intravaginálnou liečbou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Crinone 8 % nie je indikovaný počas tehotenstva, s výnimkou použitia v skorej gravidite ako súčasť postupu pri metódach asistovanej reprodukcie (ART) (pozri 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania).

Laktácia:

Crinone 8 % sa nesmie používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas používania vaginálneho gélu Crinone 8 % sa môže vyskytnúť únava.

Vyžaduje sa opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

Musí sa vziať do úvahy najmä to, že alkohol môže ďalej zhoršiť schopnosť viesť motorové vozidlá.


4.8 Nežiaduce účinky

Časté (≥1/100 až <1/10)

Celkové poruchy : bolesť hlavy.

Psychické poruchy:somnolencia.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:kŕče.

Poruchy reprodukčného systémua prsníkov:citlivosť prsníkov.


Menej časté(1/1000 až <1/100) až veľmi zriedkavé (< 1/10000)

Poruchy reprodukčného systémua prsníkov:medzimenštruačné krvácanie („špinenie“)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: podráždenie vagíny a iné mierne reakcie v mieste podania, ako aj reakcie z precitlivenosti, ktoré sa zvyčajne prejavia ako kožná vyrážka.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie sa neočakáva, pretože sa každá dávka aplikuje samostatným jednorazovým aplikátorom. Ak sa však vyskytne, má sa liečba vaginálnym gélom Crinone 8% prerušiť.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny

ATC skupina: G03DA04


Vlastnosti sú rovnaké ako pri prirodzene sa vyskytujúcom progesteróne vrátane indukcie sekrečnej fázy endometria.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vaginálny gél s progesterónom obsahuje uvoľňovací systém karbomér-polykarbofil, ktorý sa viaže na vaginálnu mukózu a zabezpečuje predĺžené uvoľňovanie progesterónu minimálne počas troch dní.

Po vaginálnej aplikácii Crinone 8 % ženám po menopauze používajúcim substitučnú estrogénovú terapiu je absorpcia progesterónu plynulá a stála.

Po dávke 45 mg a 90 mg progesterónu sú takéto výsledné farmakokinetické parametre:

Cmax medzi 7 ng/ml (45 mg) a 11 ng/ml (90 mg)

tmax približne 6 hodín a eliminačný polčas medzi 34 a 48 hodín.

Metabolizmus

Liečivo sa metabolizuje prevažne v pečeni; vaginálna aplikácia významne redukuje first-pass efekt pečene. Hlavný metabolit vylučovaný močom je 3α,5β-pregnandiol (pregnandiol).

V ustálenom stave po podávaní každý deň 45 mg vzniká priemerná plazmatická hladina progesterónu asi 7 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pre výrazné rozdiely medzi testovanými zvieratami ako aj vo vzťahu k človeku majú štúdie na zvieratách s progesterónom len obmedzenú výpovednú hodnotu na použitie u ľudí.

Crinone 8 % preukázal prijateľnú vaginálnu znášanlivosť u králikov s vyšším počtom aplikácií a väčšími množstvami než sa predpokladá na terapeutické účely. Pri použití Crinone 8 % u morčiat sa nepreukázal potenciál dermálnej senzibilizácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kyselina sorbová, glycerol, tekutý parafín, glycerolmonostearát, karbomér 974P, polykarbofil, hydroxid sodný, čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vaginálny gél je naplnený do samostatného jednorazového bieleho vaginálneho aplikátora z polyetylénu so skrutkovacím uzáverom. Každý aplikátor je zabalený v papierovo-hliníkovo-umelohmotnej fólii.

Každý aplikátor obsahuje 1,45 g vaginálneho gélu, ale uvoľňuje deklarovaných 1,125 g vaginálneho gélu.

Liek sa dodáva v balení po 6 alebo 15 jednorazových aplikátorov.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom


Crinone 8 % sa aplikuje pomocou aplikátora najlepšie ráno a to v polohe ležmo s mierne pokrčenými končatinami.

Aplikátor je potrebné vybrať z balenia a zatiaľ ho neotvárať.

Aplikátor sa silno stisne na konci na niekoľko sekúnd tak, aby sa obsah nahromadil pri otvore aplikátora.

Aplikátor sa otvorí, v polohe ležmo sa zasunie hlboko do vagíny a silno sa stlačí jeho koniec.

Každý aplikátor je určený len na jednorazové použitie. Po použití sa aplikátor musí zlikvidovať aj s prípadným zbytkom gélu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Serono Europe Ltd., Londýn, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0133/04-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE


28.4.2004


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Máj 2011

4Crinone 8 %