+ ipil.sk

CURACNÉ 40 mgPríbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev. č. 2009/06363PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


CURACNÉ 40 mg

mäkké kapsuly


Izotretinoín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.


Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Curacné a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Curacné

3. Ako užívať Curacné

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Curacné

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CURACNÉ A NA ČO SA POUŽÍVA


Curacné obsahuje izotretinoín, liečivo patriace do skupiny liekov nazývaných retinoidy.


Curacné je indikovaný na liečbu závažneho akné (ako je nodulárne a konglobátne akné alebo akné so sklonom k vytváraniu trvalého zjazvenia) odolného voči štandardnej liečbe perorálnymi antibiotikami a lokálnej liečbe (krém, gél, masť alebo kozmetická voda).


Curacné majú predpisovať iba lekári alebo sa má predpisovať iba pod dohľadom lekárov, ktorí majú skúsenosti s používaním a sledovaním retinoidov v liečbe závažného akné.


Curacné nie je určený na liečbu akné, ktoré sa vyskytuje pred pubertou a neodporúča sa u detí mladších ako 12 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CURACNÉ


Neužívajte Curacné

- Keď ste tehotná alebo dojčíte, keď plánujete otehotnieť alebo ste v reprodukčnom (plodnom) veku a nerobíte všetky opatrenia na predchádzanie tehotenstvu tak, ako si to vyžaduje táto liečba (pozri rámček „Tehotenstvo a dojčenie, Dôležité“ nižšie).

- Keď ste alergický (precitlivený) na akékoľvek zložky Curacné, hlavne keď ste alergický na izotretinoín, arašidy alebo sóju.

- Keď máte insuficienciu pečene (závažné ochorenie pečene).

- V prípade hypervitaminózy A (veľmi vysoká hladina vitamínu A v tele).

- Keď máte vysokú hladinu tukov v krvi (cholesterol, triglyceridy).

- Keď užívate antibiotiká zo skupiny tetracyklínov.


Oznámte svojmu lekárovi, ak

 • Ste v minulosti mali depresiu alebo iné duševné problémy (pozri časť 4: Možné vedľajšie účinky).

 • Máte problémy s obličkami. Váš lekár môže upraviť dávkovanie izotretinoínu.

 • Máte nadváhu alebo diabetes mellitus (cukrovku), vysokú hladinu cholesterolu alebo triglyceridov v krvi alebo nadmerne konzumujete alkohol.

V týchto prípadoch môžete spozorovať zvýšenie hladín tukov a glyceridov v krvi.

Ak ste v jednej z týchto situácií, Váš lekár Vám môže nariadiť pravidelné krvné testy.

Ak máte cukrovku, počas liečby si sledujte hladinu glukózy v krvi častejšie.

 • Máte problémy s pečeňou.

Curacné môže zvyšovať hladinu transamináz (pečeňové enzýmy). Váš lekár Vám na kontrolu stavu Vašej pečene nariadi pravidelné krvné testy pred liečbou a počas liečby.

Na základe pretrvávajúceho zvýšenia hladín týchto enzýmov môže lekár znížiť dávkovanie Curacné alebo vysadiť liečbu.

 • Ste v minulosti mali črevné ochorenie.


Liečbu okamžite vysaďte a ihneď oznámte lekárovi

 • Ak otehotniete počas liečby alebo v nasledujúcom mesiaci po ukončení liečby.

 • Ak máte:

  • Problémy s dýchaním, svrbenie a/alebo kožnú vyrážku.

Tieto príznaky môže spôsobiť alergická reakcia.

  • Bolesť hlavy s nevoľnosťou, vracaním alebo poruchou videnia.

  • Závažnú bolesť žalúdka, nevoľnosť alebo vracanie alebo silnú hnačku s krvou v stolici.

  • Problémy s močením alebo až neschopnosť močiť.

  • Zníženú schopnosť nočného videnia a/alebo poruchy videnia.

  • Psychické poruchy, hlavne znaky depresie (pocit veľkého smútku alebo plačlivé obdobie, myšlienky ako si ublížiť alebo vyhýbanie sa rodine alebo priateľom).

 • Ak zaznamenáte žltnutie očí alebo kože a pociťujete závrat.


Špeciálne upozornenie pre ženy - pacientky

Užívanie počas tehotenstva a dojčenia

Užívanie Curacné je počas tehotenstva a dojčenia úplne zakázané (pozri rámček „Tehotenstvo a dojčenie – dôležité“ nižšie).

Tehotenstvo a dojčenie – dôležité


Tehotenstvo a dojčenie sú absolútnou kontraindikáciou liečby izotretinoínom.

Curacné je teratogénny. To znamená, že ak otehotniete počas liečby alebo v priebehu nasledujúceho mesiaca po ukončení liečby, tento liek môže spôsobiť závažné poškodenia plodu:


Nákres možných vonkajších poškodení v prípade tehotenstva počas liečby izotretinoínom: Chýbajúce ucho (uši) alebo nízko postavené uši, veľká hlava a malá brada, abnormality (odchýlky od normálneho stavu) oka, poškodenia podnebia.

Často sa vyskytujú aj vnútorné poškodenia. Týkajú sa srdca, detskej žľazy, nervového systému a prištítnej žľazy.

Tento liek môže takisto vyvolať spontánny potrat.


Nesmiete užívať Curacné, ak:

 • Ste tehotná alebo plánujete otehotnieť počas liečby alebo v priebehu nasledujúceho mesiaca po ukončení liečby.

 • Dojčíte, pretože izotretinoín môže prechádzať do materského mlieka a uškodiť Vášmu dieťaťu.


PROGRAM NA PREDCHÁDZANIE TEHOTENSTVU

Curacné je kontraindikovaný u žien v plodnom veku, pokiaľ nespĺňajú všetky podmienky programu na predchádzanie tehotenstvu.


Podmienky predpisovania a výdaja Curacné ženám v plodnom veku

 • Chápete riziko poškodenia plodu.

 • Chápete, prečo nesmiete otehotnieť.

Váš lekár Vám poskytol informácie o opatreniach, ktoré treba urobiť, aby ste sa vyhli tehotenstvu a dal Vám brožúru, v ktorej sú vysvetlené rôzne metódy antikoncepcie.

Ak je to potrebné, môže Vás poslať na gynekologické vyšetrenie.

 • Súhlasíte s užívaním minimálne jednej, najlepšie však dvoch účinných antikoncepčných metód, vrátane bariérovej metódy:

  • minimálne počas 1 mesiaca pred začatím liečby Curacné,

  • počas liečby,

  • počas 5 týždňov po ukončení liečby.

Antikoncepciu musíte používať, aj keď nie ste sexuálne aktívna alebo nemáte menštruáciu.

 • Chápete nevyhnutnosť lekárskej kontroly každý mesiac a súhlasíte s tým. V tejto súvislosti Vám lekár predpíše tehotenské testy:

  • 1 mesiac pred začatím liečby Curacné. Test sa vykonáva počas prvých 3 dní menštruačného cyklu.

  • každý mesiac počas liečby,

  • a 5 týždňov po ukončení liečby.

Výsledok každého testu musí byť negatívny. Nesmiete otehotnieť kedykoľvek počas liečby alebo v priebehu nasledujúceho mesiaca po ukončení liečby.

 • Musíte podpísať (Vy alebo dospelá osoba, ktorá je za Vás zodpovedná) súhlas s touto liečbou a antikoncepciou, s ohľadom na to, že:

  • ste informovaná o rizikách spojených s liečbou Curacné,

  • súhlasíte s dodržiavaním programu na predchádzanie tehotenstvu.Špeciálne upozornenie pre mužov – pacientov

Neexistujú špeciálne podmienky pre predpisovanie tohto lieku mužom – pacientom: neexistuje dôkaz, že plodnosť alebo potomstvo mužov – pacientov bude ovplyvnená užívaním izotretinoínu.

Nezabudnite, že nemáte dávať svoj liek nikomu inému, hlavne nie ženám.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to prosím, svojmu lekárovi. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Počas liečby Curacné neužívajte liek s obsahom vitamínu A alebo tetracyklíny.

Treba sa vyhnúť súbežnému užívaniu izotretinoínu s lokálnymi keratolytickými (odstraňujúcimi zrohovatenú kožu) a exfoliatívnymi (spôsobujúcimi olupovanie) látkami proti akné, pretože sa môže zvýšiť miestne podráždenie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Buďte opatrný pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov v noci, pretože Vaša schopnosť nočného videnia sa môže počas liečby znížiť, v niektorých prípadoch náhle.

Porucha videnia zriedkavo pretrváva aj po ukončení liečby.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Curacné

Tento liek obsahuje sójový olej.

Neužívajte tento liek, ak ste alergický na arašidy alebo sóju.


Rady na každý deň

 • Ak počas liečby pociťujete suchosť kože alebo pier, používajte hydratačnú masť alebo krém na kožu a balzam na pery.

 • Počas liečby sa vyhýbajte používaniu akéhokoľvek dráždivého prípravku na kožu (napr. pílingový krém).

 • Počas liečby sa vyhýbajte nadmernému slneniu – Curacné môže zvýšiť citlivosť na slnko.

Ak nie je možné vyhnúť sa slnku, používajte opaľovací krém (s ochranným faktorom minimálne 15),.

Nepoužívajte UV-lampy ani nechodievajte do solária.

 • Počas liečby a minimálne 6 mesiacov po jej ukončení sa vyhýbajte depilácii voskom. Taktiež sa vyhýbajte chirurgickej dermabrázii alebo laserovej liečbe (kozmetické procedúry, ktorými sa vyhladzuje koža, aby sa zmiernili jazvy alebo znaky starnutia). Tieto procedúry môžu spôsobiť zjazvenie kože, hypo/hyperpigmentáciu (zmena zafarbenia kože alebo silné zafarbenie kože) alebo odlupovanie pokožky.

 • Ak počas liečby pociťujete suchosť očí, noste okuliare namiesto kontaktných šošoviek.

 • Možno bude potrebné, aby ste nosili slnečné okuliare na ochranu očí pred oslnením.

 • Buďte vždy opatrný pri vedení vozidla a obsluhe strojov v noci, pretože zmeny videnia (znížená schopnosť nočného videnia) sa objavujú náhle.

 • Počas liečby Curacné sa vyhýbajte náročnému fyzickému cvičeniu, pretože sa môže niekedy objaviť bolesť kĺbov a svalov.

 • Počas liečby a mesiac po ukončení liečby sa vyhýbajte darovaniu krvi. Ak by Vašu krv dostala tehotná žena, mohlo by sa jej narodiť dieťa so závažnými poškodeniami.


3. AKO UŽÍVAŤ CURACNÉ


Dávkovanie

Vždy užívajte Curacné presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná počiatočná dávka je 0,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti na deň (0,5 mg/kg/deň).

Pre väčšinu pacientov je dávka v rozmedzí 0,5 – 1,0 mg/kg/deň.

Ak máte pocit, že účinok Curacné je príliš silný alebo príliš slabý, obráťte sa na svojho lekára.

Kapsuly sa majú užívať jedenkrát alebo dvakrát denne počas jedla. Kapsuly prehltnite celé bez toho, aby ste ich rozžuvali alebo cmúľali.


Pacienti so závažnou nedostatočnosťou obličiek

U pacientov so závažnou nedostatočnosťou obličiek sa má liečba začať nižšou dávkou (napr. 10 mg/deň).


Deti

Curacné nie je indikovaný na liečbu predpubertálneho akné a neodporúča sa u pacientov mladších ako 12 rokov.


Pacienti s neznášanlivosťou

U pacientov so závažnou neznášanlivosťou odporúčanej dávky môže lekár pokračovať v liečbe najvyššou tolerovanou (znášanou) dávkou.


Dĺžka liečby

Jedna liečebná kúra Curacné trvá 16 až 24 týždňov. Zlepšovanie Vašej kože môže pokračovať ešte 8 týždňov po ukončení liečby.


Preto ak je ďalšia liečebná kúra, pred jej začatím počkajte aspoň do uplynutia 8 týždňov. Väčšina pacientov potrebuje len jednu liečebnú kúru.


Ak užijete viac Curacné ako máte

Ak ste užili viac Curacné ako máte, môže sa u Vás vyvinúť hypervitaminóza A (nadbytok vitamínu A), ktorá sa prejavuje silnou bolesťou hlavy, nevoľnosťou alebo vracaním, ospalosťou, podráždenosťou a svrbením.

Čím skôr kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Curacné

Ak ste zabudli užiť dávku Curacné, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Potom pokračujte vo svojej zvyčajnej dávkovacej schéme.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Curacné môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto účinky sa často upravujú počas liečby alebo po ukončení liečby alebo po úprave dávkovania (porozprávajte sa o tom s Vaším lekárom). Váš lekár Vám môže pomôcť zvládnuť túto situáciu.

Hodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledovných frekvenciách (častosti) výskytu:

Veľmi časté: u viac ako 1 z 10 liečených pacientov

Časté: u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 liečených pacientov

Menej časté: u menej ako 1 zo 100, ale u viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov

Zriedkavé: u menej ako 1 z 1 000, ale u viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov

Veľmi zriedkavé: u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov, neznáme (z dostupných údajov)


Účinky na psychiku

V zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov užívajúcich izotretinoín alebo krátko po ukončení užívania izotretinoínu objavila depresia, zhoršenie depresie alebo iné závažné duševné problémy.

Príznaky zahŕňajú smútok, úzkosť, zmeny nálady, plačlivé obdobia, podráždenosť, strata potešenia zo športu alebo spoločenských aktivít alebo strata záujmu o ne, spavosť alebo nespavosť, zmeny telesnej hmotnosti alebo chuti do jedla, zhoršený výkon v škole alebo v práci alebo problém so sústredením.

V niekoľkých prípadoch mali pacienti myšlienky na to, ako si ublížiť alebo skončiť so svojím životom (samovražedné myšlienky), niektorí tak aj urobili. Bolo hlásené, že niektorí z týchto pacientov nemali depresiu.


Veľmi zriedkavo sa objavili hlásenia o tom, že sa pacienti užívajúci Curacné stali agresívni alebo násilní.


Ak ste mali v minulosti akékoľvek duševné ochorenie, vrátane depresie, samovražedného správania alebo psychózy (strata kontaktu s realitou, ako počutie hlasov alebo videnie vecí, ktoré neexistujú) alebo ak člen Vašej rodiny má alebo mal duševnú chorobu, oznámte to svojmu lekárovi.

Ak užívate lieky na niektoré z týchto ochorení, oznámte to svojmu lekárovi.


Ak si myslíte, že sa u Vás vyvíja niektorá z týchto duševných porúch, ihneď kontaktujte svojho lekára. Možno Vám odporučí ukončiť liečbu izotretinoínom.

Po ukončení liečby izotretinoínom však nemusí dôjsť k zlepšeniu Vašich príznakov a možno budete potrebovať ďalšiu pomoc Vášho lekára.


Účinky na metabolizmus (látkovú výmenu) a biologické anomálie (odchýlky od normy)

 • U pacientov liečených izotretinoínom bola veľmi zriedkavo pozorovaná zvýšená potreba piť a močiť.

Tieto príznaky, ktoré súvisia s prítomnosťou cukru v moči a zvýšením hladiny cukru v krvi ,môžu poukazovať na cukrovku.

V takomto prípade kontaktujte svojho lekára.

 • Veľmi časté: anémia, zvýšenie rýchlosti sedimentácie, zníženie počtu krvných doštičiek, zvýšenie počtu krvných doštičiek.

 • Časté: zvýšenie hladín glukózy a cholesterolu v krvi, zníženie počtu bielych krviniek.

 • Veľmi časté: zvýšenie hladín triglyceridov v krvi, zníženie hladín lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL), zvýšenie hladín transamináz.

 • Časté: prítomnosť bielkovín alebo krvi v moči.

Podľa toho možno lekár bude musieť nariadiť krvné testy a nevyhnutné opatrenia.


Poruchy imunitného systému

 • Zriedkavé: alergické kožné reakcie (anafylaktické reakcie), precitlivenosť.


Účinky na nervový systém

 • U pacientov užívajúcich izotretinoín súbežne s niektorými antibiotikami (tetracyklíny) sa vyskytli veľmi zriedkavé prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie (nezhubné zvýšenie vnútrolebečného tlaku).

Tento typ hypertenzie sa prejavuje pretrvávajúcou bolesťou hlavy s nevoľnosťou, vracaním alebo poruchami videnia, ospalosťou a niekedy kŕčmi.

Prestaňte užívať Curacné a čo najskôr vyhľadajte svojho lekára.


Účinky na uši a zvukovody

 • Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady poruchy sluchu.


Gastrointestinálne účinky

 • Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady závažných porúch tráviaceho traktu (ako zápal podžalúdkovej žľazy, krvácanie z tráviaceho traktu, zápal hrubého čreva a zápalové ochorenia). V prípade silnej bolesti brucha s krvavou hnačkou alebo bez nej, nevoľnosťou a vracaním prestaňte užívať izotretinoín a čo najskôr kontaktujte lekára.


Účinky na pečeň

 • Ak Vám zožltnú oči a cítite sa unavený, môže to poukazovať na hepatitídu (zápal pečene).

Hoci sa to u pacientov užívajúcich Curacné vyskytuje veľmi zriedkavo, musíte ukončiť liečbu a kontaktovať svojho lekára.


Účinky na obličky

 • U pacientov užívajúcich Curacné sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady zápalu obličiek. Takéto prípady sa môžu prejaviť ako závažná únava, problémy s močením alebo dokonca neschopnosť močiť a opuch očných viečok.

Ak sa u Vás počas liečby izotretinoínom objavia tieto príznaky, ukončite liečbu a kontaktujte svojho lekára.


Účinky na kožu a sliznice

 • Veľmi zriedkavo sa môže akné počas prvých týždňov liečby zhoršiť. Na koži sa veľmi zriedkavo vytvoria poškodenia spôsobené zápalom.

Obvykle však bude liečba spojená so zmiernením akné a iných príznakov.

 • Veľmi často sa vyskytuje kožná vyrážka, mierne svrbenie a mierna deskvamácia (odlupovanie hornej vrstvy pokožky vo forme šupín). Koža môže sčervenať a zoslabnúť, najmä na tvári.

 • Veľmi časté: suchá koža, najmä na tvári a perách.

 • Veľmi časté: popraskaná koža a pery.

 • Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť lokalizované bakteriálne infekcie (t. j. obmedzené na jedno miesto), napr. na nechtovom lôžku, s opuchom, začervenaním alebo hnisavým výtokom.

 • Veľmi zriedkavé: môže sa objaviť poškodenie nechtov, zvýšená pigmentácia (zafarbenie), zmeny v štruktúre vlasov a zvýšené ochlpenie tela.

 • Veľmi zriedkavo sa môže u Vás vyskytnúť nadmerné potenie a svrbenie.

 • Počas liečby môže Curacné veľmi zriedkavo vyvolať zvýšenú citlivosť na slnko (pozri „Rady na každý deň“, časť 2).

 • Po určitom čase užívania izotretinoínu môžete spozorovať vyrážku, zmenu hustoty vlasov (vypadávanie vlasov alebo zriedkavejšie hustnutie vlasov).

 • Frekvencia výskytu neznáma: závažné kožné vyrážky (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza), ktoré môžu ohroziť život a vyžadujú si okamžitú lekársku starostlivosť. Na začiatku vyzerajú ako okrúhle fľaky, ktoré majú často v strede pľuzgiere a zvyčajne sa nachádzajú ramenách a rukách alebo nohách a chodidlách. V závažnejších prípadoch sa pľuzgiere môžu objaviť aj na hrudníku a chrbte. Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie príznaky, ako infekcia oka (zápal očných spojiviek) alebo vredy v ústach, hrdle alebo nose. Závažné formy vyrážky sa môžu vyvinúť až do rozsiahleho olupovania pokožky, ktoré môže ohroziť život. Týmto závažným kožným vyrážkam často predchádza bolesť hlavy, horúčka, bolesť celého tela (príznaky podobné chrípke).

Ak sa u Vás objaví vyrážka alebo tieto kožné príznaky, prestaňte Curacné užívať a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Účinky na dýchaciu sústavu

 • Často sa môže u Vás vyskytnúť suchosť nosovej sliznice, krvácanie z nosa a rinofaryngitída (zápal nosohltanu).

 • Veľmi zriedkavo sa môže objaviť sucho v hrdle, bronchospazmus (kŕč hladkého svalstva priedušiek), ktorý spôsobuje zachrípnutosť.


Účinky na oči

 • Veľmi zriedkavo môže liek spôsobiť zníženú schopnosť nočného videnia a poruchy videnia, ktoré sa môžu objaviť náhle.

Takéto účinky zriedkavo pretrvávajú aj po skončení liečby.

 • U niektorých pacientov sa zaznamenala farbosleposť.

 • Veľmi časté: blefaritída (zápal okrajových mazových žliazok mihalníc), zápal spojovky, podráždenie očí a suchosť očí, ktorá môže viesť k zlej znášanlivosti kontaktných šošoviek.

Možno budete potrebovať slnečné okuliare na ochranu Vašich očí pred oslnením.

 • Ostatné účinky týkajúce sa očí sa zaznamenali veľmi zriedkavo: hlavne silné podráždenie očí, zákal rohovky, zápal rohovky, sivý zákal, svetloplachosť a poruchy videnia.


Ak Vám liek spôsobuje čo i len najmenší problém s videním, informujte ihneď svojho lekára.


Účinky na svaly a kostru

 • U pacientov užívajúcich izotretinoín sa veľmi často zaznamenala bolesť chrbta .

 • Veľmi často sa zaznamenali aj bolesti svalov a kĺbov. Preto je rozumné náročnú fyzickú činnosť počas liečby obmedziť.

Všetky tieto účinky sú po ukončení liečby reverzibilné (vratné).

 • Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady artritídy (zápalu kĺbov), kostných anomálií (napr. spomalený rast a znížená hustota kostí) a kalcifikácie (zvápenatenia) mäkkých tkanív. Hladiny enzýmu (kreatínfosfokinázy) v krvi, ktorý sa uvoľňuje počas rozkladu svalového vlákna, sa u pacientov užívajúcich izotretinoín môžu v prípade náročnej fyzickej činnosti zvýšiť.


Účinky na lymfatický systém

 • Veľmi zriedkavo sa pozorovalo zväčšenie lymfatických uzlín.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CURACNÉ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom.


Po ukončení Vašej liečby musíte vrátiť všetky zvyšné kapsuly do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Curacné 40 mg, mäkké kapsuly

- Liečivo je: izotretinoín 40 mg.

- Ďalšie zložky sú: sójový olej, hydrogenovaný rastlinný olej, žltý včelí vosk.


Zloženie obalu kapsuly: želatína, glycerol, čistená voda, červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171).


Tento liek sa dodáva vo forme mäkkých kapsúl v škatuliach po 30.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pierre Fabre Dermatologie

45 place Abel Gance

92100 Boulogne

Francúzsko


Výrobca

Catalent France Beinheim SA

74, rue Principale

67930 Beinheim

Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2011.


Podmienky predpisovania a výdaja:

Výdaj lieku Curacné je viazaný iba na lekársky predpis, čo znamená, že liek si vyžaduje špeciálne sledovanie počas liečby.


Pre ženy v plodnom veku:

 • Pred predpísaním lieku je potrebné získať súhlas pacientky s liečbou a antikoncepciou.

 • Lekársky predpis je obmedzený na jeden mesiac liečby. Pokračovanie v liečbe si vyžaduje nový lekársky predpis.

 • Liek sa môže vydať najneskôr 7 dní po dátume na lekárskom predpise.

 • Liek sa vydá až po kontrole, či predpis obsahuje nasledujúce povinné vyhlásenia:

  • pri prvom predpísaní:

   • podpis na prehlásení o súhlase s liečbou a antikoncepciou

   • vyhlásenie o používaní aspoň jednej účinnej antikoncepčnej metódy, ktorého

dátum je minimálne pred mesiacom

 • zhodnotenie, do akej miery pacientka chápe situáciu

 • dátum tehotenského testu (hCG v plazme)


 • pri ďalších predpisoch:

  • používanie účinnej antikoncepcie

  • zhodnotenie, do akej miery pacientka chápe situáciu

  • dátum posledného tehotenského testu (hCG v plazme).


Ďalšie informácie o Curacné môžete získať od svojho lekára alebo lekárnika.


9


CURACNÉ 40 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev. č. 2009/06363


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


CURACNÉ 40 mg

mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá mäkká kapsula obsahuje 40 mg izotretinoínu.

Pomocné látky: 191,50 mg rafinovaného sójového oleja v jednej mäkkej kapsule.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula.


Každá 40 mg kapsula má oranžovo-hnedý nepriehľadný želatínový obal so svetlou oranžovo-žltou náplňou a vytlačené logo „I40“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Závažné formy akné (ako nodulárne a konglobátne akné alebo akné s rizikom trvalého zjazvenia) rezistentné voči štandardnej systémovej antibakteriálnej a lokálnej liečbe.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Izotretinoín majú predpisovať iba lekári alebo sa má predpisovať iba pod dohľadom lekárov, ktorí majú skúsenosti s používaním systémových retinoidov na liečbu závažného akné a sú si plne vedomí rizík liečby izotretinoínom a požiadaviek na monitorovanie.


Kapsuly sa majú užívať s jedlom jedenkrát alebo dvakrát denne.


Dospelí vrátane dospievajúcich a starších osôb:


Liečba izotretinoínom sa má začať dávkou 0,5 mg/kg denne.

Odpoveď na liečbu izotretinoínom a niektoré z nežiaducich účinkov závisia od dávky a sú rozdielne u jednotlivých pacientov. Vyžaduje si to individuálnu úpravu dávkovania počas liečby. U väčšiny pacientov sa denná dávka pohybuje v rozmedzí 0,5 – 1 mg/kg/deň.


Dlhodobá remisia a výskyt relapsu závisia oveľa viac od celkovej podanej dávky ako od dĺžky liečby alebo dennej dávky. Ukázalo sa, že pri dávke vyššej ako kumulatívna liečebná dávka 120 – 150 mg/kg sa neočakáva žiadny ďalší významný prínos. Dĺžka liečby bude závisieť od individuálnej dennej dávky. Na dosiahnutie remisie zvyčajne postačuje liečba trvajúca 16 – 24 týždňov.


U väčšiny pacientov sa úplné odstránenie akné dosiahne jedným liečebným cyklom. V prípade jednoznačného relapsu sa môže zvážiť ďalší cyklus liečby izotretinoínom, pričom sa použije rovnaká denná dávka a kumulatívna liečebná dávka. Keďže sa ďalšie zlepšenie akné môže pozorovať až do 8 týždňov po ukončení liečby, ďalší liečebný cyklus sa má zvažovať až po uplynutí tohto obdobia.


Pacienti so závažnou insuficienciou obličiek

U pacientov so závažnou insuficienciou obličiek sa má liečba začať nižšou dávkou (napr. 10 mg/deň). Dávka sa má potom zvýšiť až na 1 mg/kg/deň alebo až do dosiahnutia maximálnej dávky tolerovanej pacientom (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).


Deti

Izotretinoín nie je indikovaný na liečbu prepubertálneho akné a neodporúča sa u pacientov mladších ako 12 rokov.


Pacienti s intoleranciou

U pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná intolerancia odporúčanej dávky, môže liečba pokračovať nižšou dávkou, s dlhším trvaním liečby a vyšším rizikom relapsu. Na dosiahnutie maximálnej možnej účinnosti u týchto pacientov má dávka zvyčajne pokračovať najvyššou tolerovanou dávkou.


4.3 Kontraindikácie


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien, ktoré sú gravidné alebo dojčia (pozri časť 4.6 „Gravidita a laktácia“).


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien v reprodukčnom veku, pokiaľ nie sú splnené všetky podmienky programu prevencie gravidity (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).


Izotretinoín je tiež kontraindikovaný u pacientov:

 • s insuficienciou pečene

 • s nadmerne zvýšenými hodnotami lipidov v krvi

 • s hypervitaminózou A

 • s precitlivenosťou na izotretinoín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku

 • alergických na arašidový alebo sójový olej, pretože Curacné obsahuje sójový olej

 • súbežne liečených tetracyklínmi (pozri časť „Liekové a iné interakcie“).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Program prevencie gravidity


Tento liek je TERATOGÉNNY.


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien v reprodukčnom veku, pokiaľ nespĺňajú nasledovné podmienky „ Programu prevencie gravidity“:


 • Pacientka má závažnú formu akné (ako nodulárne a konglobátne akné alebo akné s rizikom trvalého zjazvenia) rezistentnú voči štandardnej systémovej antibakteriálnej a lokálnej liečbe (pozri časť 4.1 „Terapeutické indikácie”).

 • Pacientka je oboznámená a chápe riziko teratogenity.

 • Pacientka je oboznámená a chápe potrebu prísnej kontroly raz za mesiac.


Pacientka je oboznámená , chápe a akceptuje potrebu používania účinnej antikoncepcie bez prerušenia,1 mesiac pred začatím liečby, počas liečby a 1 mesiac po ukončení liečby. Používať sa má minimálne jedna, najlepšie však dve doplnkové metódy antikoncepcie, vrátane bariérovej metódy.


Aj keď má pacientka amenoreu, musí sa riadiť všetkými pokynmi o účinnej antikoncepcii.

Pacientka má byť schopná správne používať účinnú antikoncepciu.

Pacientka je informovaná a chápe možné následky gravidity a nevyhnutnosť ihneď sa poradiť s lekárom v prípade rizika gravidity.

Pacientka je oboznámená, chápe a akceptuje potrebu vykonania tehotenského testu pred začatím liečby, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby.

Pacientka potvrdila, že pochopila riziká a nevyhnutné opatrenia v súvislosti s používaním izotretinoínu.


Tieto podmienky sa týkajú aj žien, ktoré nie sú v súčasnosti sexuálne aktívne, pokiaľ predpisujúci lekár neuzná, že existujú presvedčivé dôvody, ktoré riziko gravidity vylučujú.


Predpisujúci lekár sa musí uistiť, že:

Pacientka spĺňa podmienky programu prevencie gravidity, ktoré sú uvedené vyššie, vrátane potvrdenia, že im dostatočne rozumie.

Pacientka vzala na vedomie vyššie uvedené podmienky.

Pacientka používala minimálne jednu, najlepšie však dve metódy účinnej antikoncepcie, vrátane bariérovej metódy, minimálne 1 mesiac pred začatím liečby a pokračuje v používaní účinnej antikoncepcie počas liečby a minimálne 1 mesiac po ukončení liečby.

Pred začatím liečby, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby boli výsledky tehotenského testu negatívne. Dátumy a výsledky tehotenských testov sa majú zaznamenať v zdravotnej dokumentácii pacientky.


Antikoncepcia

Pacientkam sa musia poskytnúť úplné informácie o prevencii gravidity a pokiaľ žiadnu účinnú antikoncepciu nepoužívajú, je potrebné im poradiť pri výbere antikoncepcie.


Minimálnou požiadavkou u pacientok s potencionálnym rizikom gravidity je, že musia používať aspoň jednu účinnú antikoncepčnú metódu. Najlepšie je, keď pacientka používa dve doplnkové formy antikoncepcie, vrátane bariérovej metódy. V používaní antikoncepcie je potrebné pokračovať minimálne 1 mesiac po ukončení liečby izotretinoínom, a to aj u pacientok s amenoreou.


Tehotenské testy

V súlade s miestnou praxou sa odporúčajú tehotenské testy s minimálnou citlivosťou 25 mIU/ml, ktoré sa majú vykonať pod dohľadom lekára počas prvých 3 dní menštruačného cyklu, a to nasledovne:


Pred začatím liečby:

Aby sa vylúčila možnosť gravidity pred začatím používania antikoncepcie, odporúča sa vykonať iniciálny tehotenský test pod dohľadom lekára a jeho dátum a výsledok zaznamenať. U pacientok s nepravidelným menštruačným cyklom má naplánovanie tohto tehotenského testu odzrkadľovať sexuálnu aktivitu pacientky a má sa vykonať približne 3 týždne po poslednom nechránenom pohlavnom styku pacientky. Predpisujúci lekár má pacientku poučiť o antikoncepcii.


Tehotenský test pod dohľadom lekára sa má vykonať aj počas konzultácie, v rámci ktorej sa izotretinoín predpisuje, alebo v priebehu 3 dní pred návštevou predpisujúceho lekára, a má sa vykonať až vtedy, keď pacientka používa účinnú antikoncepciu minimálne 1 mesiac. Tento test má zabezpečiť, že pacientka nie je tehotná v čase začatia liečby izotretinoínom.


Kontroly počas liečby

Kontroly počas liečby sa majú dohodnúť v 28-dňových intervaloch. Potreba tehotenských testov opakovaných každý mesiac pod dohľadom lekára sa má stanoviť v súlade s miestnou praxou a s ohľadom na sexuálnu aktivitu pacientky a jej menštruačný cyklus (abnormálna menštruácia, vynechanie menštruácie alebo amenorea). Ak je to indikované, majú sa kontrolné tehotenské testy vykonať v deň návštevy lekára, počas ktorej lekár liečbu predpíše alebo v priebehu 3 dní pred návštevou predpisujúceho lekára.


Ukončenie liečby

Päť týždňov po ukončení liečby má pacientka podstúpiť záverečný tehotenský test, aby sa vylúčilo tehotenstvo.


Obmedzenie súvisiace s predpisovaním a výdajom lieku

Predpisovanie izotretinoínu ženám v reprodukčnom veku sa má obmedziť na 30-dňovú liečbu a pokračovanie v liečbe si vyžaduje nový predpis. V ideálnom prípade sa má v ten istý deň vykonať tehotenský test, vystaviť predpis na izotretinoín a vydať izotretinoín. Izotretinoín sa má vydať maximálne do 7 dní od vystavenia predpisu.


Pacienti (muži)

Dostupné údaje naznačujú, že expozícia matky pochádzajúca zo semena a semennej tekutiny pacientov užívajúcich izotretinoín nie je dostatočná na to, aby ju bolo možné spájať s teratogénnymi účinkami izotretinoínu.

Pacientov (mužov) je treba upozorniť, že liek nesmú dať nikomu inému, hlavne nie ženám.


Ďalšie opatrenia

Pacientov treba poučiť, aby nikdy nedávali tento liek inej osobe a aby nepoužité kapsuly po ukončení liečby vrátili do lekárne.

Pacienti nemajú darovať krv počas liečby izotretinoínom a 1 mesiac po jej ukončení z dôvodu potenciálneho rizika pre plod tehotnej pacientky, ktorá je príjemcom transfúzie.


Vzdelávacie materiály

Ako pomôcku pre predpisujúcich lekárov, lekárnikov a pacientov pri predchádzaní expozície plodu poskytne držiteľ rozhodnutia o registrácii vzdelávací materiál, ktorý zdôrazní upozornenia týkajúce sa teratogenity izotretinoínu, poskytne rady ohľadom antikoncepcie pred začatím liečby a poučenie ohľadom potreby tehotenských testov.


Lekár má všetkým pacientom, ženám i mužom, poskytnúť úplné informácie o teratogénnom riziku a o prísnej prevencii gravidity, ako je uvedené v „ Programe prevencie gravidity“.


Psychické poruchy

U pacientov liečených izotretinoínom sa zaznamenali: depresia, zhoršenie depresie, úzkosť, agresívne sklony, zmeny nálady, psychotické príznaky a veľmi zriedkavo samovražedné myšlienky, samovražedné pokusy a samovražda (pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky”). U pacientov s depresiou v anamnéze je potrebná osobitná opatrnosť a všetkých pacientov je potrebné monitorovať pre výskyt známok depresie a v prípade potreby odporučiť vhodnú liečbu. Vysadenie izotretinoínu nemusí postačiť na zmiernenie príznakov, a preto môže byť potrebné ďalšie psychiatrické alebo psychologické vyšetrenie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Počas iniciálnej fázy sa občas pozorovala akútna exacerbácia akné, ktorá však počas pokračujúcej liečby, zvyčajne v priebehu 7 – 10 dní, ustupuje, a zvyčajne si nevyžaduje úpravu dávky.


Je potrebné vyhnúť sa intenzívnemu slnečnému žiareniu alebo UV-lúčom. Ak je to potrebné, na ochranu pred slnkom sa má použiť prípravok s vysokým ochranným faktorom, minimálne faktor 15.


U pacientov liečených izotretinoínom je potrebné vyhnúť sa chemickej dermabrázii a laserovej liečbe kože počas 5 – 6 mesiacov po ukončení liečby z dôvodu rizika hypertrofických jaziev v atypických oblastiach a zriedkavejšie rizika pozápalovej hyper- alebo hypopigmentácie v liečených oblastiach. U pacientov liečených izotretinoínom je potrebné vyhnúť sa depilácii voskom minimálne počas 6 mesiacov po ukončení liečby z dôvodu rizika olupovania pokožky.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu izotretinoínu s lokálnymi keratolytickými a exfoliatívnymi látkami proti akné, pretože sa môže zvýšiť lokálne podráždenie.

Pacientom treba poradiť, aby od začiatku liečby používali masť alebo krém na zvlhčenie pokožky a balzam na pery, pretože izotretinoín pravdepodobne spôsobuje vysušovanie pokožky a pier.


Po uvedení lieku na trh sa v súvislosti s používaním izotretinoínu zaznamenali závažné kožné reakcie (napr. multiformný erytém , Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza). Nie je ľahké odlíšiť tieto reakcie od iných kožných reakcií, ktoré sa môžu vyskytnúť (pozri časť 4.8), preto treba pacientov poučiť o znakoch a príznakoch a pozorne ich monitorovať pre závažné kožné reakcie. Ak je podozrenie na závažnú kožnú reakciu, liečbu izotretinoínom treba prerušiť.


Poruchy oka

Suchosť očí, zákal rohovky, znížená schopnosť nočného videnia a keratitída zvyčajne po ukončení liečby vymiznú. Suchosť očí možno zmierniť aplikáciou lubrikačnej očnej masti alebo umelých sĺz. Môže sa objaviť intolerancia kontaktných šošoviek, ktorá si môže vyžadovať, aby pacient počas liečby nosil okuliare.


Bola taktiež hlásená znížená schopnosť nočného videnia, pričom nástup bol u niektorých pacientov náhly (pozri časť 4.7 „Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje”). Pacientom, u ktorých sa vyskytnú problémy s videním, treba odporučiť oftalmologické vyšetrenie. Možno bude nevyhnutné izotretinoín vysadiť.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

U pacientov liečených izotretinoínom, predovšetkým u tých, ktorí vykonávali náročnú fyzickú aktivitu, sa zaznamenali: myalgia, artralgia a zvýšené hodnoty kreatínfosfokinázy v sére (pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky”).


Po niekoľkých rokoch podávania veľmi vysokých dávok na liečbu porúch keratinizácie sa vyskytli kostné zmeny, vrátane predčasného uzavretia epifýzy, hyperostózy a kalcifikácie šliach a väzov. Veľkosť dávky, dĺžka liečby a celková kumulatívna dávka u týchto pacientov zvyčajne výrazne presahovala dávky odporúčané na liečbu akné.


Benígna intrakraniálna hypertenzia

Boli hlásené prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie, pričom v niektorých z nich sa súbežne používali tetracyklíny (pozri časť 4.3 „Kontraindikácie” a 4.5 „Liekové a iné interakcie”). Znaky a príznaky benígnej intrakraniálnej hypertenzie zahŕňajú bolesť hlavy, nauzeu a vracanie, poruchy videnia a papiloedém. U pacientov, u ktorých sa vyvinie benígna intrakraniálna hypertenzia, sa má liečba izotretinoínom okamžite ukončiť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Pred začatím liečby, 1 mesiac po začatí liečby a potom v 3-mesačných intervaloch je potrebné kontrolovať pečeňové enzýmy, pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie monitorovanie. Bolo hlásené prechodné a reverzibilné zvýšenie hladín pečeňových transamináz. Vo väčšine prípadov sa tieto zmeny pohybovali v rozmedzí normálnych hodnôt a v priebehu liečby sa vrátili na východiskové hladiny. V prípade pretrvávajúceho klinicky významného zvýšenia hladín transamináz sa má však zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.


Insuficiencia obličiek

Insuficiencia a zlyhávanie obličiek neovplyvňujú farmakokinetiku izotretinoínu. Preto sa izotretinoín môže podávať pacientom s insuficienciou obličiek. U týchto pacientov sa však odporúča začať liečbu nízkou dávkou a potom titrovať na maximálnu tolerovanú dávku (pozri časť 4.2 „Dávkovanie a spôsob podávania“).


Metabolizmus lipidov

Pred začatím liečby, 1 mesiac po začatí liečby a potom v 3-mesačných intervaloch je potrebné kontrolovať lipidy v sére (hodnoty nalačno), pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie monitorovanie. Zvýšené hodnoty lipidov v sére sa obvykle vrátia do normálu po znížení dávky alebo po ukončení liečby, tiež sa môžu upraviť diétou.


Izotretinoín sa spájal so zvýšením plazmatických hladín triglyceridov. Ak nie je možné hypertriglyceridémiu udržať na prijateľnej úrovni alebo ak sa objavia príznaky pankreatitídy (pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky”), izotretinoín sa má vysadiť. Hladiny presahujúce 800 mg/dl alebo 9 mmol/l sa niekedy spájajú s akútnou pankreatitídou, ktorá môže byť fatálna.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Izotretinoín sa u pacientov bez predchádzajúcej anamnézy črevných chorôb spájal so zápalovým ochorením čriev (vrátane lokálnej ileitídy). Pacienti, u ktorých sa objavila závažná (hemoragická) hnačka, majú izotretinoín okamžite vysadiť.


Alergické reakcie

Anafylaktické reakcie boli hlásené zriedkavo, v niektorých prípadoch po predchádzajúcej lokálnej expozícii retinoidom. Kožné alergické reakcie sa hlásia zriedkavo. Zaznamenali sa závažné prípady alergickej vaskulitídy, často s purpurou (modriny a červené škvrny) na končatinách a s postihnutím iných orgánov než je koža. Závažné alergické reakcie si vyžadujú ukončenie liečby a dôkladné monitorovanie.


Vysoko rizikoví pacienti

U pacientov s cukrovkou, obezitou, alkoholizmom alebo poruchou metabolizmu lipidov, ktorí sa liečia izotretinoínom, môže byť potrebná častejšia kontrola sérových hodnôt lipidov a/alebo glukózy v krvi. Počas liečby izotretinoínom sa zaznamenali zvýšené hladiny cukru v krvi nalačno a diagnostikovali nové prípady cukrovky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti nemajú súbežne užívať vitamín A z dôvodu rizika vzniku hypervitaminózy A.


Pri súbežnom užívaní izotretinoínu a tetracyklínov boli hlásené prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie (pseudotumor mozgu). Preto je nevyhnutné vyhnúť sa súbežnej liečbe tetracyklínmi (pozri časť 4.3 „Kontraindikácie“ a časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).

Súbežnému podávaniu izotretinoínu s lokálnymi keratolytickými alebo exfoliatívnymi látkami proti akné sa treba vyhýbať, pretože sa môže zvýšiť lokálne podráždenie.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita je absolútnou kontraindikáciou liečby izotretinoínom (pozri časť 4.3 „Kontraindikácie”). Ak napriek týmto opatreniam dôjde počas liečby izotretinoínom alebo v priebehu 1 mesiaca po liečbe ku gravidite, existuje veľké riziko veľmi vážnej a závažnej malformácie plodu.


Malformácie plodu spojené s expozíciou izotretinoínu zahŕňajú abnormality centrálneho nervového systému (hydrocefalus, malformácie/abnormality mozgu, mikrocefália), faciálnu dysmorfiu, rázštep podnebia, abnormality vonkajšieho ucha (chýbajúce vonkajšie ucho, malé alebo chýbajúce vonkajšie zvukovody), abnormality očí (mikrooftalmia), kardiovaskulárne abnormality (konotrunkálne malformácie, ako Fallotova tetralógia, transpozícia veľkých ciev, defekty septa), abnormality detskej žľazy a prištítnych žliaz. Výskyt spontánnych potratov je tiež zvýšený.


Ak počas liečby izotretinoínom žena otehotnie, liečba sa musí ukončiť a pacientku treba poslať k lekárovi so špecializáciou alebo skúsenosťami v oblasti teratológie.


Laktácia:

Izotretinoín je vysoko lipofilný, preto je prechod izotretinoínu do materského mlieka veľmi pravdepodobný. Z dôvodu možných nežiaducich účinkov na matku a dieťa je podávanie izotretinoínu u dojčiacich matiek kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby izotretinoínom sa vyskytlo veľa prípadov zníženej schopnosti nočného videnia, ktoré v zriedkavých prípadoch pretrvávali aj po liečbe (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ a časť 4.8 „Nežiaduce účinky”). Pretože nástup bol u niektorých pacientov náhly, je potrebné pacientov informovať o tomto možnom probléme a upozorniť ich, aby boli opatrní pri vedení vozidla a obsluhe strojov.


Veľmi zriedkavo boli hlásené: ospalosť, závrat a poruchy videnia. Pacientov treba upozorniť, aby pri výskyte týchto účinkov neviedli vozidlo, neobsluhovali stroje alebo nevykonávali iné činnosti, kedy by tieto príznaky mohli ohroziť ich alebo iné osoby.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami izotretinoínu su tieto príznaky: suchosť sliznice, napr. pier, cheilitída, nosovej sliznice, krvácanie z nosa a očí/konjunktivitída, suchosť kože. Niektoré vedľajšie účinky spojené s používaním izotretinoínu závisia od dávky. Vedľajšie účinky sú zvyčajne po úprave dávky alebo po prerušení liečby reverzibilné, niektoré však môžu pretrvávať aj po ukončení liečby.


Infekcie a nákazy :

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Grampozitívna (mukokutánna) bakteriálna infekcia

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi časté ( 1/10)


Časté ( 1/100 až < 1/10)

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Anémia, zvýšená sedimentácia červených krviniek, trombocytopénia, trombocytóza

Neutropénia

Lymfadenopatia

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)


Alergická kožná reakcia, anafylaktické reakcie, hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Diabetes mellitus, hyperurikémia

Psychické poruchy:

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)


Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Depresia, zhoršenie depresie, agresívne sklony, úzkosť, zmeny nálady

Abnormálne správanie, psychotická porucha, samovražedné myšlienky, samovražedné pokusy, samovražda

Poruchy nervového systému:

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Veľmi zriedkavé (1/10 000)


Bolesť hlavy

Benígna intrakraniálna hypertenzia, kŕče, ospalosť, závrat

Poruchy oka:

Veľmi časté ( 1/10)

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Blefaritída, konjunktivitída, suché oči, podráždenie očí

Poruchy videnia, rozmazané videnie, katarakta, farbosleposť (poruchy farebného videnia), intolerancia kontaktných šošoviek, zákal rohovky, znížená schopnosť nočného videnia, keratitída, papiloedém (ako znak benígnej intrakraniálnej hypertenzie), fotofóbia

Poruchy ucha a labyrintu:

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Poruchy sluchu

Poruchy ciev:

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Vaskulitída (napr. Wegenerova granulomatóza, alergická vaskulitída)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Epistaxa, suchosť nosovej sliznice, nazofaryngitída

Bronchospazmus (najmä u pacientov s astmou), zachrípnutosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Kolitída, ileitída, suchosť pažeráka, gastrointestinálna hemorágia, hemoragická hnačka a zápalové ochorenie čriev, nauzea, pankreatitída (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“)

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi časté ( 1/10)


Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Zvýšenie hladín transamináz (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“)

Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi časté ( 1/10)


Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)Neznáme*


Cheilitída, dermatitída, suchosť kože, lokálna exfoliácia, pruritus, erytematózna vyrážka, krehkosť pokožky (riziko frikčnej traumy)

Alopécia

Fulminantné akné, zhoršenie akné (vzplanutie akné), erytém (na tvári), exantém, poruchy vlasov, hirzutizmus, dystrofia nechtov, paronychia, fotosenzitívna reakcia, pyogénny granulóm, hyperpigmentácia kože, zvýšené potenie

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi časté ( 1/10)


Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Artralgia, myalgia, bolesť chrbta (najmä u dospievajúcich pacientov)

Artritída, kalcinóza (kalcifikácia väzov a šliach), predčasné uzavretie epifýzy, exostóza (hyperostóza), znížená kostná denzita, tendinitída

Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Glomerulonefritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Granulácia tkaniva (jeho zvýšená tvorba), nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Veľmi časté ( 1/10)


Časté ( 1/100 až < 1/10)


Veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Zvýšenie hladín triglyceridov v krvi, zníženie vysokodenzitných lipoproteínov

Zvýšenie hladín cholesterolu v krvi, zvýšenie hladín glukózy v krvi, hematúria, proteinúria

Zvýšenie hladín kreatínfosfokinázy v krvi


Incidencia nežiaducich účinkov sa vypočítala na základe zhromaždených výsledkov z klinických skúšok zahŕňajúcich 824 pacientov a z údajov po uvedení lieku na trh.

*z dostupných údajov


4.9 Predávkovanie


Izotretinoín je derivát vitamínu A. Hoci akútna toxicita izotretinoínu je nízka, v prípade náhodného predávkovania by sa mohli objaviť znaky hypervitaminózy A. Prejavy akútnej toxicity spôsobenej vitamínom A zahŕňajú závažnú bolesť hlavy, nauzeu alebo vracanie, ospalosť, podráždenosť a pruritus. Znaky a príznaky náhodného alebo úmyselného predávkovania izotretinoínom by boli asi podobné. Predpokladá sa, že tieto príznaky by mohli byť reverzibilné a mohli by ustúpiť bez liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá na liečbu akné na systémové použitie

ATC kód: D10BA01


Mechanizmus účinku

Izotretinoín je stereoizomér kyseliny all-trans-retinoovej (tretinoín). Presný mechanizmus účinku izotretinoínu sa dosiaľ podrobne neobjasnil, ale preukázalo sa, že zlepšenie pozorované v klinickom obraze závažného akné súvisí so supresiou aktivity mazovej žľazy a s histologicky dokázaným znížením veľkosti mazových žliaz. Okrem toho bol preukázaný protizápalový účinok izotretinoínu na kožu.


Účinnosť

Hyperkornifikácia epitelovej výstelky vlasovo-mazovej jednotky vedie k uvoľňovaniu korneocytov do vývodu a k jeho blokáde keratínom a nadmerným mazom. Potom nasleduje tvorba komedónu a nakoniec zápalových lézií. Izotretinoín inhibuje proliferáciu sebocytov a zdá sa, že pôsobí na akné „znovu nastavením“ pravidelného programu diferenciácie. Maz je hlavným substrátom pre rast Propionibacterium acnes, takže znížená tvorba mazu inhibuje bakteriálnu kolonizáciu vývodu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia izotretinoínu z gastrointestinálneho traktu je rôzna a v rámci terapeutického rozmedzia je vo vzťahu k dávke lineárna. Absolútna biodostupnosť izotretinoínu sa nestanovila, pretože liečivo nie je dostupné v intravenóznej liekovej forme na humánne použitie, ale extrapolácia zo štúdií na psoch by predpokladala veľmi nízku a variabilnú systémovú biodostupnosť. Ak sa izotretinoín užíva s jedlom, biodostupnosť sa v porovnaní s užívaním nalačno zdvojnásobuje.


Distribúcia

Izotretinoín sa extenzívne viaže na plazmatické proteíny, hlavne na albumín (99,9 %). Distribučný objem izotretinoínu u ľudí sa nestanovil, pretože izotretinoín nie je dostupný v intravenóznej liekovej forme na humánne použitie. Dostupné sú obmedzené informácie o distribúcii izotretinoínu do tkaniva u ľudí. Koncentrácie izotretinoínu v epiderme sú iba polovičné v porovnaní s koncentráciami v sére. Plazmatické koncentrácie izotretinoínu sú následkom slabej penetrácie izotretinoínu do červených krviniek približne 1,7-krát vyššie ako koncentrácie v celkovej krvi.


Metabolizmus

Po perorálnom podaní izotretinoínu sa v plazme identifikovali tri hlavné metabolity: 4-oxo-izotretinoín, tretinoín (kyselina all-trans-retinoová) a 4-oxo-tretinoín. Tieto metabolity preukázali biologickú aktivitu v niekoľkých testoch in vitro. V klinickej štúdii sa preukázalo, že 4-oxo-tretinoín významne prispieva k aktivite izotretinoínu (zníženie stupňa mazovej exkrécie napriek žiadnemu účinku na plazmatické hladiny izotretinoínu a tretinoínu). Medzi menej významné metabolity patria glukuronidové konjugáty. Hlavným metabolitom je 4-oxo-izotretinoín, ktorého plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave sú 2,5-krát vyššie ako koncentrácie materskej zlúčeniny.


Izotretinoín a tretinoín (kyselina all-trans-retinoová) sa metabolizujú reverzibilne (interkonverzia) a metabolizmus tretinoínu preto súvisí s metabolizmom izotretinoínu. Odhaduje sa, že 20 – 30 % dávky izotretinoínu sa metabolizuje izomerizáciou.


Enterohepatálna cirkulácia môže hrať významnú úlohu vo farmakokinetike izotretinoínu u ľudí. Metabolické štúdie in vitro preukázali, že niektoré enzýmy CYP sú zapojené do metabolizmu izotretinoínu na 4-oxo-izotretinoín a tretinoín. Nezdá sa, že by nejaká izoforma mala hlavnú úlohu. Izotretinoín a jeho metabolity aktivitu CYP neovplyvňujú významne.


Eliminácia

Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného izotretinoínu sa približne rovnaké frakcie dávky vylúčili močom a stolicou. Po perorálnom podaní izotretinoínu bol terminálny eliminačný polčas nezmeneného liečiva u pacientov s akné v priemere 19 hodín. Terminálny eliminačný polčas 4-oxo-tretinoínu je dlhší, v priemere 29 hodín.


Izotretinoín je fyziologický retinoid a endogénne koncentrácie retinoidu sa dosahujú približne počas dvoch týždňov po skončení liečby izotretinoínom.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov

Dostupné sú len obmedzené informácie o kinetike izotretinoínu u tejto skupiny pacientov, pretože izotretinoín je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene. Zlyhávanie obličiek neznižuje významne plazmatický klírens izotretinoínu alebo 4-oxo-izotretinoínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútna perorálna toxicita izotretinoínu sa stanovila u rôznych živočíšnych druhov. LD50 je približne 2 000 mg/kg u králikov, približne 3 000 mg/kg u myší a viac ako 4 000 mg/kg u potkanov.


Chronická toxicita

V dlhodobej štúdii na pokanoch trvajúcej viac ako 2 roky (dávkovanie izotretinoínu 2, 8 a 32 mg/kg/deň) sa v skupinách s vyššou dávkou dokázala čiastočná strata srsti a zvýšené hladiny plazmatických triglyceridov. Spektrum vedľajších účinkov izotretinoínu u hlodavcov sa teda veľmi podobá účinkom vitamínu A, ale nezahŕňa masívne kalcifikácie tkanív a orgánov, ktoré sa pozorujú pri vitamíne A u potkanov. Zmeny pečeňových buniek pozorované pri vitamíne A sa pri izotretinoíne nevyskytli.


Všetky pozorované vedľajšie účinky syndrómu hypervitaminózy A boli po vysadení izotretinoínu spontánne reverzibilné. Dokonca experimentálne zvieratá v zlom celkovom stave sa významne uzdravili v priebehu 1 – 2 týždňov.


Teratogenita

V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že izotretinoín, rovnako ako iné deriváty vitamínu A, je teratogénny a embryotoxický.


Z dôvodu teratogénneho potenciálu izotretinoínu má podávanie ženám vo fertilnom veku terapeutické následky (pozri časť 4.3 „Kontraindikácie“, časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ a časť 4.6 „Gravidita a laktácia“).


Fertilita

Izotretinoín v terapeutických dávkach neovplyvňuje počet, motilitu a morfológiu spermií a neohrozuje utváranie a vývoj embrya u partneriek mužov užívajúcich izotretinoín.


Mutagenita

V štúdiách na zvieratách in vitro a in vivo sa nepreukázalo, že izotretinoín je mutagénny alebo karcinogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


rafinovaný sójový olej

hydrogenovný rastlinný olej

žltý včelí vosk


Zloženie obalu kapsuly: želatína, glycerol, čistená voda, červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý 25 % (E 171) v glycerole.


Zloženie čierneho atramentu: SDA 35 alkohol, propylénglykol, čierny oxid železitý, ftalát polyvinylacetátu, voda, izopropylalkohol, polyetylénglykol, hydroxid amónny.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/ALU blister

Blistrové balenie: 30 mäkkých kapsúl.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Po ukončení liečby musia pacienti aj pacientky vrátiť všetky nepoužité kapsuly do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pierre Fabre Dermatologie

45 place Abel Gance

92100Boulogne

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0119/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2011

13CURACNÉ 40 mg