+ ipil.sk

DECAPEPTYL DEPOTPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č. 2012/06410


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


DECAPEPTYL®DEPOT 3,75 mg

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

Triptorelini acetas


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je DECAPEPTYL DEPOT a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete DECAPEPTYL DEPOT

 3. Ako používať DECAPEPTYL DEPOT

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať DECAPEPTYL DEPOT

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE DECAPEPTYL DEPOT A NA ČO SA POUŽÍVA


Tento liek obsahuje triptorelín (vo forme triptorelíniumacetátu), čo je syntetická látka podobná prirodzenému gonadotropín uvoľňujúcemu hormónu (GnRH). V organizme pôsobí tak, že znižuje hladiny určitých pohlavných hormónov.


DECAPEPTYL DEPOT sa používa

Muži:

 • pokročilá rakovina prostaty, pri ktorej je potrebné potlačenie tvorby mužského pohlavného hormónu – testosterónu.

 • Vyšetrenie hormonálnej citlivosti nádoru prostaty.


Ženy:

Na potlačenie tvorby hormónov produkovaných vaječníkmi na

 • zmenšenie veľkosti myómov maternice, čo sú nezhubné nádory vznikajúce z myometria (svalovina maternice).

  • Liečba endometriózy (prítomnosť sliznice maternice aj mimo dutiny maternice).

 • Pri metódach asistovanej reprodukcie (umelé oplodnenie) ako doplnková liečba na vyvolanie ovulácie za účelom umelého oplodnenie a embryonálneho transferu.


Deti:

 • Liečba dokázanej centrálnej predčasnej puberty (puberta, ktorá nastáva predčasne a je sprevádzaná telesnými a hormonálnymi zmenami normálnej puberty).


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE DECAPEPTYL DEPOT


Nepoužívajte DECAPEPTYL DEPOT

 • keď ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na triptorelín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,

 • keď ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) alebo na ktorýkoľvek iný GnRH analóg (liek podobný DECAPEPTYLU DEPOT).


Muži:

 • keď máte hormonálne nezávislý nádor prostaty,

 • ako jedinú liečbu, ak máte rakovinu prostaty a pociťujete príznaky spojené s tlakom na miechu alebo máte metastázy v chrbtici,

 • po chirurgickom odstránení semenníkov, pretože v takom prípade použitie DECAPEPTYLU DEPOT nevedie k ďalšiemu znižovaniu hladín testosterónu v krvi.


Ženy:

 • keď ste tehotná alebo dojčíte,

 • keď trpíte závažnou osteoporózou (rednutie kostí).


Deti:

 • pri postupujúcich nádoroch mozgu.


Buďte zvlášť opatrný/opatrná pri používaní DECAPEPTYLU DEPOT

U pacientov, ktorí používali DECAPEPTYL, boli hlásené prípady depresie, ktorá môže byť závažná. Ak používate DECAPEPTYL a začnete trpieť depresívnou náladou, povedzte to svojmu lekárovi.


Muži:

 • ak pociťujete bolesť v kostiach alebo máte problémy s močením.

 • ak sa nádor rozšíril do chrbtice a močových ciest.


Ak sa ktorýkoľvek z príznakov Vášho ochorenia zhorší, kontaktujete ihneď svojho lekára.


Ženy:

Pred začiatkom liečby DECAPEPTYLOM DEPOT musí u Vás lekár vylúčiť tehotenstvo.


Liečba DECAPEPTYLOM DEPOT viac ako niekoľko mesiacov môže u Vás spôsobiť rednutie kostí, preto nemá trvať dlhšie ako 6 mesiacov. Po ukončení liečby sa hustota kostí vo väčšine prípadov upraví počas 6 – 9 mesiacov. Zvýšenú pozornosť je preto potrebné venovať pacientkam s rizikovými faktormi osteoporózy.


Myómy maternice a endometrióza

 • ak začnete krvácať počas liečby (s výnimkou prvého mesiaca).


Počas liečby –

 • počas prvého mesiaca liečby a aspoň 4 týždne po podaní poslednej injekcie, až do začiatku menštruácie, používajte nehormonálnu antikoncepciu.

 • Počas liečby nebudete mať menštruáciu. Po ukončení liečby budete mať znova menštruáciu po 7 až 12 týždňoch po podaní poslednej injekcie.

 • Ak máte menštruáciu aj počas liečby, povedzte to svojmu lekárovi.


Asistovaná reprodukcia (umelé oplodnenie)

 • ak máte nasledovné príznaky: bolesť brucha, zväčšené brucho, nevoľnosť, vracanie, hnačka, prírastok hmotnosti, ťažkosti s dýchaním, menej močíte

povedzte to ihneď svojmu lekárovi, aj keď sa u Vás objavia po niekoľkých dňoch po podaní injekcie. Môže ísť o príznaky ovariálnej hyperstimulácie, ktorá sa môže stať závažnou. Ak sa príznaky stanú závažnými, liečba neplodnosti sa musí prerušiť a v prípade potreby budete hospitalizovaná.


Váš lekár Vás bude počas liečby pozorne sledovať.


Deti:

 • Liečba môže začať len u dievčat mladších ako 9 rokov a u chlapcov mladších ako 10 rokov.


Po ukončení liečby sa začnú vyvíjať znaky puberty. U väčšiny dievčat začne menštruácia asi jeden rok po ukončení liečby a vo väčšine prípadov je pravidelná.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zvýšená pozornosť sa vyžaduje pri podávaní DECAPEPTYLU DEPOT súbežne s liekmi ovplyvňujúcimi vylučovanie gonadotropínov z hypofýzy.


Tehotenstvo a dojčenie

DECAPEPTYL DEPOT sa nesmie používať v tehotenstve a počas dojčenia.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známy vplyv DECAPEPTYLU DEPOT na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách DECAPEPTYLU DEPOT

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (3,69 mg/ml alebo 0,160 mmol/ml) v jednej dávke, tzn. že je v podstate bez sodíka.


 1. AKO POUŽÍVAŤ DECAPEPTYL DEPOT


Injekčnú suspenziu pripravuje a podáva zvyčajne lekár alebo zdravotná sestra.


V závislosti od ochorenia, na ktoré sa liečite, dostanete potrebnú dávku injekčne buď do svalu alebo pod kožu.


Muži:

Rakovina prostaty

Zvyčajne sa podáva jedna injekcia DECAPEPTYLU DEPOT každé 4 týždne. Liečba je dlhodobá.


Ženy:

Myómy maternice a endometrióza

Zvyčajne sa podáva jedna injekcia DECAPEPTYLU DEPOT každé 4 týždne počas najviac 6 mesiacov. Liečba musí začať počas prvých 5 dní menštruačného cyklu.


Asistovaná reprodukcia (umelé oplodnenie):

Podáva sa jednorazovo, obyčajne 2. – 3. deň menštruačného cyklu alebo 22. deň cyklu.


Deti:

Na začiatku liečby sa podáva 1 injekcia v deň 0, 14 a 28. Veľkosť dávky závisí od hmotnosti dieťaťa. Deti s hmotnosťou menej ako 20 kg dostanú 1,875 mg (1/2 dávky); deti s hmotnosťou 20 – 30 kg 2,5 mg (2/3 dávky); deti s hmotnosťou viac ako 30 kg dostanú 3,75 mg (celá dávka). Potom sa injekcie podávajú každé 3 – 4 týždne v závislosti od účinku.


Váš lekár bude kontrolovať dĺžku Vašej liečby alebo dĺžku liečby Vášho dieťaťa.


Pokyny na použitie.


mOrNdF2812F2xiEWFRQgiTRaiKVD2y4BexgGbjXQdd0wTD4+MWaaJmOEoxYhuPAqZHKeToe2J8KywWEQlorFqFp1yyUN/FaNBkGqVnOHh3cuF6sOzbqhFctcrOd8EUquJxuZOlpjmydcc1XnQmsqdYMHvuCMYGQDnRP4ydj2mRvavgqZZDA0suy11lehpm/uzr+PjNnno7aOTJXNf/TFst819ZNrUheEhkRzDbvSu9OBHz5MsxzDcYSdqlq8rzvflzF0EfTY/G/L7ir18jwXhiZtGapFN2NrWaRvnQrV+CWO4gADdlRLcp8xZIcqrpWl0jgLW0Hr5swKRlyNGoC9fY3C9VLzXWJbUqO4X8uwVJ/RvibhHHVStpbkLWCmU+OIGEmiEGtccRppWIUkljHgea5Oh6ASQZrGDNwSlrRECk1rHcyNB2FqQlUFx0O4NcqkukDgtlJ1yK6asubeoSa1Coa3DQJSrEXwZYOf4O2MRTFIOwWbEOEzGZWaRXW8UKq9rXjVjMMYcWs8hbHAcn8hUBRibih82DqmfWuj2aPCtH9KHu2m4UPSPv0vGsmkTgJqKKytgowVBB9894l6SgeuCXCRPuJeSTKfVSd5JkPr5Z323MPSLT0MkfUJJY2j5V/8tj8vQkOIm63iWITgk8P/tXI2+VMiXeqnVNVziardLwLp+swlWsykSDuWFJFu6vWpopPJCUoiEeExUqiH1KiB+IL8SSxQlKS7qEc3Xy+TU+1QZVF1CzxfJxhNJGrvRrORcXJzsiCFEoq2G8eWJY+KUQtJVBOENmLPpKGdcAVjhhWSCYvK6fIXQqiMCvyGCpR8rBYc43mb0G0WCbVuhq2jDY3UfNQMojRWGeW41Bo3d8q3XyBVA7e7Ik1k019nnPVBXigAMMtovIgHjJDEwGLok6jqOg64rVKUymU7ldKBAQL/hp/98GeX/+p9xx33ttP+/f7bbg5SuVcdeHAUEN1IJUYQrNjWwiibtgP3VCkZZERwlBgWYxH2GfBO3Uio+hhrght1S3nscQiSG9Yr4LrnurvUiXRa1a8Dtip5LioglX0PagkeXJ8qo7TGjScDkM/lDapzZhnMNNUp7FyAUolj3XJYEzxo6shLDQw7bicVSaCxZVJwY1gkKG2oZqIgU0tfJD9jEUktbvw5OWZAxK3SFwlRysCJZEonco5qFMSfMT3CA58DPwwd2w58H7fBI6BQB+IQmTytsdSqXgSfu7q6kgLDHDwW27aTIW40V253GkNL1DZSU5dvyoOoTLd4jLbYMmp41r3lrZe+SKMfqs4m7pDCxCAAPqfSSYFRKsGAXHLRT375q2V9/a9+aCx3nDaw21Fv/82Vv5szURmcN68OJoxIgN/21hsNpQ2ellTJnLKnWYBQrHmwcXJ0KWuW2sZfeKxlIx6F8U1XX/Orn1xy5JuOOvGUU+699aarrvwN0fUTT3nX3gcc1GvntQRhNQy+JocRJ0TqoUK5KraI1JvxuahPQJgpA2P94AMPeKUK6LI5S/Y17JxKyaW4AqEJPHFZ4DKWhoKNCRA0qOJCBcN/0zBGag3HCLAitxjjjdo46gjNRno/1Zr1+QjRPd/z4S+2ZUE3Pc8DeaegPvDNHJREGCFgAYVBY5UZLhSMFOgpwT+psAxolKRQU5LYxfP5vIVLaNs7zfI9ZngRcvNfPwv9Y77G9Dk1/9Dt//grZ6goMCxRgDxHGTTkvmV3nfftD6fSzpVXXkV5SQiy4on7y6NrPvThj4pAYDq5unCrARuziczoIgpVrKk4AyFN7Ngw3IlsgKmOOY0Yj6NgypZrRW0kqLCezB6Hv/bcH39vYqq4X2liD4dFSbihqXDRj4jxJ21GJ/B9RuOdiXoBXwAxD2EPP/TQ76/6rc752eefO2dIb769uZAl1dir1AcU6nhuo/mktUusrXvYZB8uargmWqIkp6M7TU6ytYwdhQIxF6fZnB1H05k6js1F43DwpAEAJBovbARr1KNEhOnCeGw4wCVoveu6Qrk7M+MoWysjvGA0I5TW/lVzBnDWWun209u+tBnIjMjZ4t/iWJK4fi3ncTMe0Yy3vvBEGgZWa+xjI6qAPQFkTSMMdZFcLrd4QZ+pm36tWC0Xrr/+zw/dd29XtpeCOeIc7o6BAbditSGTdMUkK0WNv4jreOYLNwBVBOBugLU1DCWTiODR4ErmhpFt6scef/zRxxxtUu6HgZVK+yJK5TIDQ3MEhhL8xFGI1Ym4oIoQyKg0yUY8lJCWykKvQR2CCaAeBG9waAjumCqVNHUoRIOFpNZatkwElUzvDWpFbVunGDW2iuEfk5hK88vES1B/mWZQdFqimOssCMIb//Tniy++ZPGiHU95zzt32213oY7OU5tM1O2qTEajTr16ilIY+HrKmIhFpVLB8JCQeDp046jXZhh2e83WmI0jYhW1QhNBSaLpY5XNJBuTiN+AzrUsUMAh4wwuB9DOUJxkcvilUDVMDF0PAaCqOQXX0SDPXfXoxUu15NN6EQ0b8iBDlApdlkwLoyjXveRzb/tEV1/f6jWrz7j1A4VqDRz1Mz5xBmiXSAuZwYQWURUTfdHa/HdRWwl+FUYg7LpffmnDhg08nV+y+yvvuv4mTdB9Xv/6hTvu8Jeb/0y8qtXT9ZY3v8+QiytjpQfuunuq5s6fO3fPffaWgeypa7VadbfsgB3QR5f/bKArw0wzk01RbobSB1cB1I1m6OWgDg5GivVnwqXc0N1qzcmkgQ3APAeepzMGQ1csTTmWTWMrruHec8ppHAnOWRhGXLki4DyARwOsIjgGcYnaJUiZjmsb8BpOVCkcKuJAC03CzciNdEcPAh9kXjfgnkgjOuXJ8SVgA+B2ARcbJj/iqMO+e+EFDzx017viN4dBRTdN5RPFHOBVEhkGBaNMI2s740alY+DqSYItcOW1FUchtIFH5HZcqrzJ/ij2jIrGF4lWxVT8RjZ+08sEX9EUMsSzyDRNV8GswA8wpIhSiAMJbOF5gO5wrVs0VrZaK6zaixr73JQaC2xUEmxagt1RX2ik7mu2rZ/8gdPP3pC7+Z67hob2G5/cYHfpB79u37599y4wpjO41hd6kP5nrEa/MNQ+sA0Z6B08+ns//ko6VVu86CRq1G+9+S+33XXjkiWrjjv2Ted//WsjG27nfN/D3rIQbPDv7rnp5ltufcMhh+/22v3COKzNyRSnwnXcdaywa95RH/zwR95+4klvOeZN60fWf+aTn/Iq7olvfmtvvvvyX/468r0f/+aXofC+8rkvbRjdAGK/z957v/fUUwHewzA7qRSoY9OxqTEZxvLeu+6RjC1ZsgTEva93jox9UCvP/O2xvt7e3Jw5hHQBRpAc0YrneraTUku1MPKgF6gf1yzbq09scLq78ORMpxGnkRq6UGChYi0wuKnFDgXtSUkQuCDzjmMEfg0sGugXgsFUjYahqNR4LlsqFbNd3brCTJsZzbaVXdQasSJUdcD42+v50DOcfLXSFUahckoJrmgjwI1IghbBv6cJnAS9S/x6nVuWH/hgDoIocpwMSCMaYCngCTo1bEOtukUhaA7fC5httRbdWspbvXST1ryI1NRhEtf2hJayEfkODaS+/YNTlt171EMPPwC93nHx/ENevzdXxd4iP0b7h+nkL3ZTnx9tfgSrCNa5K7T9Dzkk3zd03Y13lEpTXz3jQ8NDg0te8YqaCB58+OE3HH+MQenwwGDWSskwRrAex6VSOQqDtJMCDPbofY+fdPy73vymt2iR1t87rPPs6rGxa6+7Zdelu0qeClytVKl//3tfv/322y655JL5CxaecNyxK1et+uKXvpxOOaVi0TQxHE4kjJ+xeu3oX+688+3veOf+Bx60YePERd//3mGHHirr7lfO/q+euXPP+OQXFixcPDVV+up/nTsxNtE/Z3C33Xe78cbrFy6Y99YT3/bKV+4hAnf9ROmWK36bzmTyXV3zF87fZbfdxkY3PvrY3zLZ3NDwUHe++6lHH/fDsLe3d6elS4DTfD8Ig6i/r79WrU2MjoGPyQGZMD0t44nRDfU6gKOsk04zThUCbfl3NFSEKy2M4j4ULcn32r63IbXWTpqEwW+MZaMkKa8Pc2M0dbplCN4/oVhgQkEMYKzQYAgpGYy/9OMgQGAShroKPWvqeEyOIQDdsWgUhxThHX3pwwGNrM7GvKslBxKFITjzYRiQiOpmFLG1r96fvWr/3U2RFoHkslJYP5XJdmftjKgD6zCW3nqWXrdMzxRWTshS1mSRIVwz9lLCTGU9Xfi6cJ1gQhRjM3YEq00VK6tHtUI9S0yw6abgtBakdWaE8U+/9/2H71l+4cU/ityY4hoqWHEzIjrP9/z7Zz65fmyyVi+tm9zw5z//2bKs/sFB8DEWLVi47O57nnziiVe88pXlSkWJrq/JTLGgTUyQc756USqb4zr/zne+/+B9K4499v177L3jXbc8cscdt11/w43/9m8fzOd65i9Y/PDDT5h25uCDD9ljj1ecddYXnnp6+UU//sHax1d982vfftVBB530Lx+6/NKf1Uobdtn5NW6t+NOLfzdVLb/95JNPPPGkH33vs8tXrtht992/eeF3YZJ9P06n85To9bJ36Y9+UiwU3MLkv3/0jP7+vmcefvjpNatP+dd/BWSsfLpmMFSZlKS+hmEYoDZ4cvgFfk1IM2jXTFbYnqjtCKkkqAXOHmKBKPLCcgVGTMJQxlPUcTTfh2+TuFO5VHKr1Q1jY3+69to999zz3rsf7eufu/9BB918/fXvfO97f3rRRStWrNhnn32AS+bPn3/CSSdZjhObeY3pVMlq23kSLwFJjNa3II7EVRMREK9OLcsAlMpldfWGP1548UMPP1oNYtAhTr579fjE295zyknvezfGaTJcFZuVW83ug1Zm7bP8UdPqy0e7fTaQy9iVOFw75UzF2Ww2HxvB+sl47dSg5qQiAsCe5dNRytD78p5JYpOVq7WyLjy/9v5PfWR8YswwtPvW3L7bTru5gZtz8ka6ptGNh75maSYV7zBoE2H/+EcXVatVBykVuq7vejBEy/5y5yt22w3aUCgUhoaGxjeu+fo3zj/86GPMrC4N4st47o7znlnzVL4nNVEZn6xPloNyuexrGuAe8IuNIKSZbM+iRTsUi335/MC6kdUPPvj4ykceW7niqSCo773X7q8/6vDHH/tbFNYzOdt29NGJ6tTUhGHRjNOrs3FO0wQ0JTijmj26fkwEvH9wzgEHHHLJD36o1aa68znugf8Sv+OkE7P5bLPOjlpXVCFaVI6q/B8oDtAYYFXiZAcKmlV4KGmt8GwlrPBPoSRNT9MaEWekpKPNFSr4hMk2URwznSdZNzB2a1asvPaa31WKkyuffsZJp1y/Iji3dN3SjZrrwkhapl2rViRhXbn89Tc+6FiZalVe/utrPK/+X+ddIETUu3Dx8vVjKcMpPPT0ffeds/eeey1YNNw/MMc07UW77KoxFZEE3IFRD4IpECr9zuCzcyBmgiDtnzg77Q8SkhLDkoSHIgCT+IXzv3nffU8DMAqkFgKGqq0zLGskDmpU6gTXGtlWX1KhtThIVZCv5ptVT8/FOnGskl8u1seJHcXEp6kMyG3Vj5xcn084wMV14xP1KC7VXRQdalOeMTT7Ix8967LLLl339PLv/vfPzz3n7L6+vjiIAy/SuZnOZIGjdMMEWQuF1HVt7uBct+raqVS5UgL1Wnfr3EiVCh6nqVrFveSnl69aM371ldcc9YYjB4eHQQt/6L2nHL7fXnfcfEOtXlu5ZrWZzsJ8AIAFEy98X/j1tKWL0DcNnu/Krluv3bPsr28+8k033nD7MytXfOmc/z7y2GOPPvYoziwRlZgAJCx1jdFAuO6UJn3HBo4KwPP2verc4TlGygrj4PATjv7pL35ej2sX/+p/PnXWF0Ju9i7YIQYg3VhWbh9GopJPiO+j3uBgLHTLVNtPWDMZVdu2VEZCoqko8B8Yf51QHePSoCKw34L6NA6Zroehu/zpp35x2WWZVKpWKK588qlMOlOeKNOQRswMqnFuoGfDyNjA4JwwlMVivVSihmlR5oSAY3l6bLxW8SNpmJPlYjqfqVfquqBxLIivWZr50B1/u//G6/BAGm69+phjDzv66HQ6Jwi4MJKbVky0whQo/vxzr7JssnD/D9JMy6BCaeCbxNIAxYlOSvjYhnHtVUcefMjBk4UNdor1dKXCWumZNSsrRGYBpoIDBx6MsfVEQ2ebulbulqbyrGq1WqmqS9a1YbwKAKnilTP99lRtXOOhpHGhViGmXfYiwc3Ax47BJKbz+XoQcIMbZncU+wcf9Dpdz3/z819f82TpthvvPemdb2McF6sxAxzTL0HCY7A2hx1+xG+uvLg4WbSdDLy/UquAtTr2zW+GKz037snNjUT5wx/9zJmfPLNSmvjEhz/6819fpsnwRz++6L5bbjnquOOPfPMJq1avuuMv98A812p1kxuxV4/dqp4sHgt/ZGRNuV4ZGBzcYZddvvGD7379/AuX/fWeyy779eRk4VOf/s9yEZ46ZRE9bdgwj9XqpIjd7q4U+KNxGARedcJ3xyY27ti9k9DEf33ja//2b//6l4ceuf3uv/bNX6wxI/J9YAAyizUEjSIB+kKqNDCeLKAkY7xNnyk/rTuhk6ZhYIgTi9CECQRjhARBOLF+w1ShcOuttzz5yCO2Ybqum0ulGefzFi8GW1Eqe+VqJdPdQ01zslSRgrm+f8gRb9h7n1dde80f146se3LV6u7udERAnOKMndKCGGwRAIp6WGeSgYCVvCrxQ65rfrVw8zW/Hcpl9n7jkSKMzHQ6jDyQWkCfuE+B8/bWzqQXEAYmOQVqTR5AFf/4qSeK9X997SGaYy+QDGQLBmzOHbdODMZjWgTi5yijtLWf85rU44ce1ev1OHaPedMRuslAwMbHN+626x6c05WrVg70Dy/ZaSnb2cznsjKOV69ZRbVooLe7r6cXRP2mm+9gRPR2Z2+++e7XvmZfK2V4Qf2yX125zwF7mqDrpQTUvnzlyiAKuG7AiPQPDS7d/U2PPHHDyOQzvhdV/b4dlx7kpOcLHks78HV3Ts8Bub7e87/97Y+e8ZH1xakLv3PR6ad/6LdXXQvuntM3f2PZf2KkkBteDMgFwGwQhvUwDGIRIYQxwPeJcZspe9WrD/zRRZcec8Qx/+9rZ11xxTVXXHHF/Q88gHvKQFXY5siqZ+qBD1M5rsVFpvXtvFONCGYZPTvMr1br2aG+Gh7TS7L9vV0DvRtWr/3973//kY98JKmgIeXsNRElPI3scriLJ4f0yW1/uXVG+ppQCb+4HkdV9SpNFCcmJ8cnr/zNFQ89+JCDyxzEdb3u7p44imDsK4WCZVs62A5dHxnd2NXVSxgtTJTmz19w2un/jucZmqmvnntuvq/bSpua69ZrpVq5nLJtTohl6l4dlIeIwlII1jkMbEIqrmtls5ddfnkhCLq7uwfmDs1fsoQIXOJtzM1LMkZtWw/ggxdpl/32tuufWJ/JpiMZu4EP2hCU6aGHHItpGmB0wkADFci21pxyRY2tE5z39PScf/5XolhSTJuIPvih06CjScBbCHrOOedUq55hG5qMlyxedM6XvhSHmP6oU9Lfk/nGf3/VMDioU6qJ//zUGXGMW9hAgHWDn3rq+2q1ciaTxe1dygPOZXOf/PzpDz182P/8+k7P808+9YTXv+7g3rmZdesnN2wENNdLUu7kVNlxdDuVhwbeeMude+13QMwdENaLf/Hr4098a9ecuQ89/Og9f71/7br1+XxXJInhpJ9ZtfrJp5evGVk3Nl585zvfM2/ewlrtT1/68tn//d/nnnDCMddff/2SJXsZttk/OGCmnWxPlxcFN91+a3l9IW2Y0ZSrxyyo1lg9ZFXfAGDsh6Zp8ig64rA3XPbzS2F8FixYACoDdGtji8lMwnR73kjU4Mmya/KHZGee3Nxq7cua5EyVAV9wRFUyigPOReD5Dz/y0K9//ivofqFQwHR9IUvFUiaTqVSqwHDZXC6o1zXQ+UIvTJUGBgYp11etWfWOk9996vtPhTEDdtl7vz0Oes1Bdy27M6xGmCoTY5p/7AXcNGuVqucG5Uo9k82AEU9Zph/Gc+fPB0wBcnj9tX+YKpUW7rTD6f/5yZ4suLJaFFNDb2KNGRr/BTfpuIYSRcmxF/DhwUf/tmKsPhEtr9ZrgG8jPM2A5ByHgQEEL8xzTcvZmlfqGzF/1th4gsUvBdHVRjVGeSNRj6q8clR8NJ/PhjE4GZHB2UBvjwrd4H8H7Ld3kgmpzhDS9t9/z6nSlJNysAge1eYvmId5C0GAuAPm1HUdx+kb7Dl6+HAsQAHCpmthHEZEGxjs+9JXPgLc5UaAS1gqxS697Cdph6kkXXLtwQePjo/1DQ7GhBxy5LE33XzLgUuXDg/PBTF2/QDcoB123OnRvz12xZW/Of30M97+jpMAfaRT9uGHH37WWV8qFEYXL97x42f+h+fX05nMCW99y4UXfueP/3udYVvDA3PHx8d+e8XV7z7l1GV33RuU3bRhPfTX+w45/DDoEXD7EW84/Jrf/u5DH/pQckJSsjA8i1TCWMPdwx7BmG7F8/5PpmY/IykCTW1JGBkZue+OO2686fpKOZwcL/b39lZKFZD6xQsXSaJNgU/ih9T3NdPEdUbd6R+eD8rWC8WJJ7/7fR84NYo0YAB8stDe+e6TPD0olIujq9fIKEhnu9xSpS/TNbJhvee52e60nU0JogWu292Xy/X1ja0fdT03LBbA3E2sH7nyJ5e89d3vyvd067qtNbbJzXJGXvBpUuvKMjlYC2Rs7wNeu5LN7e3Ne94UNAkkRJfx0489XpRZ0xC6ofkwJGi5t1JK9EUrKQaTJSOqSvMjUoqSpfTk4EGC29FVaRlMqtJV0AZGAj9oCFd0ytUyOqb7glnId+UBswRgsXUJCsM0dWpZWLqG0HQ6Dd+bhhNJwGFqXxoW5NAB3XIV+44ESZkG1RHwmjbmBnoBajfKSD8Gy0LNMLKOecJRh9vqEJp6FApKwYclBj/q2KOPOu5omJq669kp+9T3v0fX6LHHHiU0aIMZRKFh29C5Nx133Cv33TfXlTN1443veS9osXJpqsDlgtfs/80DLw9DDzBDkYEUCG7y/GD/jjvuuMMOO2gqH1rlCcwOclPUEjRRwTBiPJvNthZfkzLl22x0Q+KGX0AGhAqVwCJIHC276/Y777qj7lZ0M5ftyktKLMeBCQSL4flBFGMF5krFHRwe2jg5MdDbVywW02n7mOOPPOqoowDaghnhyr8DphwY6D/tAx9aXxg95wtfBLcTpl8QViqV+/v7S6tWprPpilfnpu6G4VStNjY6nk2ns7k8QRfIBXvyl9tuW7786R2XLPnAx/4DZFYmOwOkjJH5jOkdyernCzdDCbskiuOQg/Z5/YE7snqV9/XiZvJIk8x5/OlVpmqVxjCRdGs+D6Xlorc8L6w+AzOqQlk6N5JIprKxyV4t1JWAHHFnG0kWlIVK50026WFNDMqpKscNVybL5mCcbXWSDAHBT0QOhEvikmnUSHaAtyaPx/xbPII7Qb9YEUfD/1k6SHFEkxHFP4rGvhPwnjXMLh+dGCvXq+ApA/9I3KUq0YmWiXMAHKtjHjhnhspRTvbIDA3N1VTN+UUW6CdtTqYHfumx0CEK3bpuGtWxqTtu+fMr9ti94AcANJIRU5vT9M34yJja10AioDt4RaWdJHthmvtmtmJG+EcJq7NgkjjC0SgCtBn5XvXaP/zukQeWlcqlnt5ew+has2Y9zNvc4eGJDaMw/b7n57u6rVR6sjQVBtGcwbmr1qyZP3/+eeefx6nW2OFDpyugwI+U4wzrc0/70Gk3/uG60VVrYzsEw1UoFnv6euBK163n7VwENi4SDlqkCFRTLuV0ZbMEdwNE1Vpl5fIVq9es6ekdTKVTqIyw5gEuAtPGlsgXlpKoITquHLcxpB3bmxoZK41veOrRicnijjvt0t09uPsSQGExYG5NUrA2WBZiK45rtNvM6c+k9QVt7DabZnu5me6Q9g/JogFp/tpKKlb7i5KQEO6ej5q7leBH2LhENpcdCG47VdcmG2Swqk+yhw5MuWxugvM8z7SdwA+6uruX7rwzmKVyuZLLZgzafGWzJBLMl2wue7QxCUHJblZ3SI46QsBFGei2J5c/84Mf/WjRogWHH3fCbrvtRtpo02ioplIeoT2a0iwY10iCHKqpjVRzom21O5L+QcISAo2S/RGiLUmeeOrJO/58s2kbILogyZoRVgMvY9m1em2qXLZNm1G9BN4KbnQFJz8GzDo0d+5/fPxjOuc6p34QctzHwRKr0QiyAryM4/33fRWLtRv++KflTz9TLJdNxwZ0M1UsZlO2CDyDG9Aaz/fzuQzI6Lq1G/p6uioV0Fw9QSRHN47/5IcXffAjH7FtQ4QRVUEWisbxxagDnrgnCUtgkbfAv+bKq/549dXlSoWbRhjLXXbd498/+em5w4sYbuM0sS7Uy+vYrU1XBp6LnuWCzYjGzCtJTLSyJrowAw6ITTa+j3vU/0DvlDXitM1pI9uOzPhKCkMHCzNnYODsL34hFHEQhBR8HlVag8mGypBtmpAk+QXNJyZUYzOajPvvKQuYNmeXJSd//AwAufOX7rho0aIgwP1TMO+x2qG72ahFkuKFZckty7Jte8Zu121LX2jNBC+O1dcwdgmqozJVvPrXV65atXbuvGERs0BSAQ66Y6Dl1PnA4JwVTy7PpDJU4yYzgtCnmGVcf8spJw/PGwaA5vuBYxoN569NtwMgzll2GMUHHHSgk81fddVVExNjtdJUvVxYNH9+UK8AE5CYTk5OLp63AIzKVLHQ3dNfKJUM0wYAWizV5i9cMDY2rschBzyDEBo8mJCBI9Tghxd2boAtEqBBFa1YWzrr8ofjaG7aYrZOvNL4+gdWV8///ne+cYHKNo5J5Gt6+mXFMa06Ks+mMmYlOG225mMrpfbZ8lC5Jno0WmxkHDeURVN94F6FHrUDTU5DlXbl2yz6AUCV6LiF2klbfhh053JqY7IkyZZ4gWVNW6dTqP+37VNosmVudiUpgkVSAy3vdL3r0OOJQYMwAH8cS/VQCmgiOedkdo/Qv2OJLcFoCNwAkpL4sQ0n8OXEBM+XEiwFzgH03K1WHn/0b6VSaemSpbEQ1WodXNOJWg1AAWCKyWKhJ51bvGhxuViOYhkG6hhkIV9z8EHHHvMmDI6ArmW0VJrK5nKNGkvNKTJ07tVcw3Gqtfpuu+/qhcG3v/MtTcTVWm194A5057p7erQyqi23Xk+nnFQqDU/O5XJJ9oxp2QyTRKrnn3feQYceesRRRwOjGYYu5fQJzC9oXCM5KhxYIFEfTz3x2Fc+9eE3Hrp/per15NNUyPHR0Y9/7GNCN8BpCoOY6QbHopgvTGteENrC+D0fH1BOV6be/NNUWWDZrMyjQuUNai1PxM+Wgd36CquMUYIZpVwHR9XSDeVn45qOrgoWqlp9Cu21I4mWWzQjCbr17AROSlQ4nMXgX0JTGTWYkaylNtyOTShZQ6FN4r461DMpQiqnC4C8nBjheZCKLKqSAJ7nXnfNNX+69o+mZRSL4919fY6dzmRzkwW3Wq/ZVGeMj46OpU0HbjINI/CCUJVp+9cPfgDjC7htjcH4ZrOZRpwBmafBFoDgcPktiiwbjcNur9j9DUceedWvf2lYJpUREdKrVQvjdWhHEAXESXXlumCoy9UKN7jre24QrRnZMNCdCTzvwfvue90hh6bTGUyoMWZ42i9cdCNZbkiW1YBWPPX4oa87MEdj8JMsGUci7uvu7Z8zv+KFVNepYUVY0vtl5aH83VqXNu+aHvW21IRn0RokKSjpNBFA1LwyrS4HpBCoRQeutUv3zGcp8Q5tywSPAD5SPI47NBhnCDJiEQrOmEId04nCZLNJw3STNySHHzHcDxASTYdHKtCQOCbAb5zPdocxFIogA3P/sFpxV1eXqjNKk3hGEpXd8mC+rIhiqCnA8RKyMDJ2x633V6aisgwE0QBoZPJ2sTLWr6cnJ6bSKbtcKltmGry8gBIRy56hOeBUnP3lsymnenORcfawNiWHmbibRVPmyMCYFT3l7SfeedP1fsUdHVkvfN/U9SoukMRZi09VN44Wq5mersihQ/MXTq2uaxHPpbKFKXBfWaBXr/7NFW88+siBnj5VVB6BksCFQQzR2NPHnVHl2s6aMpFsOtrCuDSXd8H7Tj4KFQhUKwW47fG4o474wadOT4dkh96hjJWtcXLrmifH0npkhUILHak7+A5zq60cGkVRknjCk1JJaA6nZCSo7oDbp8F8EpbUDMYiy7jkpckgUoJBsJgwo6ogk9Qa5hTDYjKKaFzV7BShwCElLsCN4AXupIWmYyB5CkYkioTwTbBMRxz7FgxzgiVnWL20HkhmqHgkMzIhQpFYoFOBuwgx71ZLqjdjLpkqz4PldFR5c/iB1XNIHKiKTxH8p0vgR7NSG3/8qW9+8xtL99z9fR//WAzPkwILMzZxhcLYuVhtthShT8AkgrrXNBuuAbZhTXXTFgBO8OamhCnLhOAKC27gVile7Rn72x4pCxph/ZEguv76P42sXZNJpyvVytDceX5UD/xIZ0a94uaRunPZnO+LcqmC1QQ4KxYK+7x6v4GB/uezUkA2OX4KhvXVrzrg91f9tjuXD+ou8Etvb4/NaOxVAWgaJlFnZ5obR0eBmwCRAsrIprPlWk1E4R133PbAg8u+dcG3wcjLUBq2hcpPhgrxTofuZ/X1H8MipG1zC2mi2u7+QWfnw+696283rBql2kYvrA0umvflT3/G8sDm8Xo9MPPm1rwNIVkSSrxxTSmRjSNPP7185dKlu/cNLIgwB8zB7E+deb5nmbxcmurKp73qRtM0CCbaJYoipkxXJf3BtMegakrcoSLOMk33QaPiaQVpbxVh0qU21brB/Ad+5eG//O/PL/n2sce9UXCdxB5mgYg4o3NMAEQtRnVixriagVgNI/Qq2VZNATgOIWdYZUvzpc50LG4excRkuobBURL6TJlBLgImU5//zLnDC+a99R3/GocG+AuxWs4NfGEa6hxFjcQSfRwv8C3bdD2fyWYEc1rYyd9bQQ51cCs3dFvVGoowNHD33Xc99thj8+fPq1QqwEyFYsH1q4apE1wJQY9uzeo1MHW9vYODQ0MTxUK+q2vD+FhfX2+9Xs/lclt8R2sq2hxN7Z3veNcTjzzmVWsb1qzr7e3dUK+As9qbS4e+Xy6Xc33dg/PnP/7MCvAxa6WakabCiucODcaiXJgs16qldevWDi/YSVITmB68HjNlBWGooUFoX//7PxBp86XVzxYHOdncaV/8VDUUP/zRrffee9eZ7z/loL2GNbfoEBvQjJFmXiSsrbdsKELupJBM4nbdfffdF134uU9/9vPnn/e1Qsn/wllfWbzD0giPaQCTHgdBdNYXP7dq1ZM7zus59dR/ueTSS59+5umvfOXLe+29L7iek8UJMCnfu/BbIyMjex31L0cf+tpYuNVxbvQ4f1v1VLDyTzvvtbszsLRcjxwndd8Dd33na18Ed1WwAAumqTocVMb1WtUwdBgx3GDOVTEWge4vnrgsIrgqDANdt0DSKzUvncqZHCMjIQAL3fS9GgM2FTF8BoDk1uu6kwrqAGJSZ533LV/6ADJ0U+cqSKp8Da1WrdmWralCPJZll8tTum6QJMhCaFvV87+b+LOtsmxbhNkQcey7bnmqPOXXPWQjA2vzUWqAHUin0lOFosZDK2WDGgdWm6hNcNPwPA8ck56eXttxXN+zzS0Vc8cksoYcJrIU1eumYXz2zP/8zKc+1Zvv8mt1GQU6oQ43qM6IjIB31qxYAzCkO9evpyhAErBm42PrMzk9he5S8ZeXXfbBD34k0z0AT7WgAZG0AOZu3jj8nYc80c19bIEVeFjk2mIkn7a++PHdqbZX6NeLGx//6lnnfP/iiwUCHqYOIdtK3RMtycdQ2a5JYYjf//73MKGAkr7+zQs+ceanLRPkqcpAVuOaZaGpf8973/6lz559zx3LX/2qwiknf+zc/3fuOV++6CvnLFy6ZMlTjz1x9udPO+LwI75y9hc+cfJxD//04jPO/YbRF9z42z/cdvUNu37iG1d//45H//Dt6+684J6bbr/iF5etLpVSduqC8792zBFvAu664L/OzdmphQvnvfktb7nkgm9mUvZOR+970BsOK5Y23nrbzWAPstkUNBU3tnDnFXvsPTw87AdjDy6bKpbKecvZbc9XPvbow37d3XnX3fptaxz86tGNNJsWfN0Fl71LZh4QHpbHCEKTc8sVHgMgQpiV5mEUxX4fZmdZNJPGWKwfVECDaI2qU1JNIf97fUzeHjVNUm3/6ZO3NRBgwt/8z/8su/evIAp9A91jGyeBqfr6+lzXq1YqsQ3G23TdetrOBj5YJ4E1SHS+/wH7v+q1r1680w6gckD4t/gWLDut5E80M3rCFKJKva/rpNNO/dnPfrZxdHLxnGE9FiZ6qyGgziiWmVQq19VTr/gmeJtxPFUpE5h8Iw36bXJycu2a1SMbRpZ2zQnrvpmxtfbT/Yg28wSW9uXAv2ce5czPzV9HN2548LFrj37jcbQekJBV16w79/xvPLJupMYcfIcrTU4JfzELJP/dlGiNJLhrmmZpyv/y2V87+pgTPnnmZ9LZLst01C5PdbhxHNpWaqoIGqTnxJPfDQM4MLDo/gceXP7M+h133O3Sn1/JWPZtb3k309P7vfVdP/7xD4av+sVJ7/qXa6+5Y9WGjUesu/2tp73+A/dfXo1693vdSasL5s2Pnxdp+qkf/aKtW5Xy1JpyPLV8hcgMpBfseucTayYnxg/icw563byU3nfLdb+6/4H7U2n7i2d9ccXaR/547f8uXDBy1tmfzeacx9f89bvf/Z5tmIcffviqFSsefuihg1/zmq+ff165sOFr3/+6H/pp077gWxdogXn9H/9wz333feLMM0c2jF58yaXgSB346gOfefKpwthEOh2+492nOLbzs59dWqmUjzv++Ne99vUUsGojnesfKRbNW3sc5czsrpd1pCNZC2g1HlxSz63fdOONOtenSsVFCxeWy9XSVMXo6UFbSZmhG1imP45z+Vy5VPHAC/SDpcM7H3LooQuWLAziUDcMPwjszW3saW0XTirKy7YPmtolxQ1U+a/YZ895d9w6XipMjI355UpvNheHXrE02T3YD8qiq7unWlprWxagolw6U6rX4ijs6+2t1SrFUvGCb3z9m9+9BJEO8DZ4MrRR7T6p1q+p07eajWm06v+Sp5cMnVQbwH9xxVX57NDO83a+5ldX/+GXl5cNwx6aM1WrO6aVNRgmPbJ/TrGPF4KSIzuSgBTY8wMOOOCJ/8/ee8DbVVX542ef3m599/XkJSEFQgohIKFDwBEIRXqxoijqWBB0FPXnoDOWwRkd24wiZeSn44yDIogggii99xISSH15/fZ7T6+/tfa59+a9JJLImAzM/78/+by8d++55+6z99prf9faa33XMw8Vp6o//cnPNm0ZvfxTf0MTLABxOLACJEEsl6vwLIIooCUoSwsWLHjymWdGRkfjKHh53TrHsoYWzGYZwmdyVhw9cP+977jo0ijmG17wb9/6Rrk68a3vXy1JGZCnat0nnCbISszJLFI4aU7MujE3MHe+F3ORpMWyJQhg8MqSJAc+oF21pzD3iMOPW7Hi8Pv/+Mzal7Y8eP9Tbz/rFICWYLlwor58xUFXfvbKY447+pHHHwWEN2/h/AMPOehXN//CrfmS3AUb1CErj2WFTKGrv6t7YNOGq6vV+sYNE1d/7evfuvofX1771KYt2047dc3gwKzbfnPb97/3rwctX5kvdDP0NAWBwp7FWsTtGpfIoY0J+Z1KCzuVbuzo6b/4jO7VlgSxwd6S+M8d27737t8XCoWpqWK2K1+ulm3X1NO65yOFpyiKgRMYYDdyXKPZ4HnB8E0wYgFrDM4bCqMIL4CfO6mMJJKyEyCH7iF0mDE0LQVfpBZ1CBIJBqxE5EOXLn3q4YcZRshlM57jqqKYyWD4YGmqzHFSNpUmQVybKHKiCpqL4wJVY3VNg0kqTRXHRofnzJ7HczwWPMPUFA6L6KHiiNrlvjBo0PMAE6kG5tfqux8msqNdm3gNkRgZOe9DJdd75uU/eGH9phuv//GrzzwvpeYuOGjRytVHM7KYnPojZz/zxi3Blei+AI800Cd63HHHrVx88A+v+eEDDz54150PHXX0W49fvRr1haSEtPJEpWwFYRDzJUn3mdibqLwcccWQnQqYis9MyBkhIBUQmKlKmRW1kfGpbCpz2Wc/97df+aL56tM/vu6GtZvHLrvsS135XLNm5fhM7IUy4SM/wFAsTuA0NdPXy0lSJQzjTG7Bgf2E8wELmc5oxJRXHHIMI5o84/cMiGOTU7zsMmygElYOwr509ujDjnC9kOcVA3Y/jFUml1x2+W0P3evF47f99mdrTjvthp9++8orPx8RgwXbJC6GUfXii9+xfMVApisa3sKl5Ny733XpAw8/dPMvbpcF6aW1G485ZpBJMELigd0TrUGBm+d5TIeqP8mAbcWkMXHgY/Ze59Rgl2lwb/CWdD6JkzUN67mnX2rWDFmUWZ71ozCVTcNzW0YjrWXspqVpWtXCknmcJgGkBX1RqVXnLpgPZgrAb9fzQyTa8VLSjrwDSS42015vjcCG3VeXpDAOQGJ8xsaqFiR0fAeQ6uIViwfm9xfXjaQVNfYDhuU1LSWmVOJahu3KIiiOVLNcHRwcUjVrdHxDs+FqKRX+kcj52Y3Xf/QTl3dl0yR2CUii4MKD0KwHjBfyHVuQ9cAJwSoObBcrd1qeqO3epNqx0bM6VhLhps3A0XXunCVdZEnXzfGWZ9f+4uIPfuzcs84K/UDn6oByGqEtqApLBO6NaqJ0+N9BGEZGRm644YYvfuZvL//E51YefN8PrvuR70WeS2QZD0pYmo9iNTxe0DlBi0INib9qsSgUuvLzRKnAMGnfjXk+H/hhwWhkTHfosGNG2aIVF//j2hsuufauDb/4jfOLDYtnX3Pueeem2DGhOprK6JJZAwzjhSZrTDrFKas6yhJb5VzTsiUpH0WC2QxcX1JT/V6guQ4YwVq54ilan2kITCQokaA5pIekZA9sQl71ZIHhtYh3XJAW/h2nnnvj9T/52tU/KvQccMSqUwQuj6XrQ1jS6bQqxJ5AAlGVs6BjFi1cDAgpdCPfCz03Emj4WRLWjEkRf06uQqIEMMoLXRv0he1jjfVkcdUluUz/gzwxr68l0a6gBRRFSYpTlorlVCpTqZT7e7uLxaLjOPDUmq75ng/yNDg4AEaK53vFUlFT9Xy2JwyjhYsWWratqAqeUcPwRjuF5lKekoRyGq5pNpskYDRF9sdqkSyAGQIA0LYsAMDZWQNhUO42oq996LJPXfWViIk8pMlXXc8tj0/GEqfn5FK5VBqfYL2gVCo26sHsWUNu2CiVJ+rNWleuMLJt+MYbrnvvxe/GQHY23LZ5Q99gv6aprmOJosDxgmMZvsdc/fWv+U70gUs/smj/ha9j3DDpKvSffupZw7Zjnos9W2hss32XC+Kh/lkgsnf++q7nn3nuE5/+TDqXJqzmxUQEJftG9YcS5GfzYPZlWYYZHx0dveqLXzr3/HNhToeGZoMBghZhcvBIECRWayXPC8bHqhs3jHR1ZY1moCr5/fZbRBj+jNPP+/Utv960cWz2rL57nnou0LTzzjs7MsP/+Mktc69c9tXL1/wXV/nNv/9SzgwI+V7LV3hZzhW6G7BpEQQ7qWy2XKuJvORYXrXcBEg6PjEcMZ6WZh2/WalPpHNKzLgB4JMYdrGynhFiNnRCz0dnGYfQT+BhH0/peuBGYLnARB171LE///ebfTa+8f/+7MrPfBp2uIgWgyPUUz13aA5s+yBTMgLDIKnS5rp2NpvRM1pS157diZ72NUez7SRKvKGJgoinVYWmZgubXMS8CbEGR8M3wUJJMn9ffXWD78epjNrXp9i2YTkWWCugO1gazJ/JpNO6XvNMPhAzMC1aijDCKaee/ldr3kYZBOIEhu0M4zquk4Q179Zbb21sKR196NGb7n/g4NNPfeHG/wsz0xwZhgsHTjiusXVTMDUpSgLoGTChQ9A0ngfzWujuHq0UHdcRJCwdCNPpWC5HZN8HRBEAkNEkFbYQUeCfffKxxtRILi2JArNhcnzhwgVwt2JxEr66u9DfMGw2kjasfZmJxecee27RotejNSKaZvvPP/j+xi2bQUzlKOgbGw5l0XADRpC+/5Uf6HqOZ9XUZ2fFAREFyeeZN/iGApKQgMGenp6PfexjXt1vVK2unsxnPvupoTmDfuAlMVEMxktHzWaF5wQ93T+6rXnLr27X1IEvf+mzBx+0v2Wa737n+5t17lvfuCabYp9xyOVf/upRRxxsT9hbNtif/eZ3Tp/HWMWXT/vQsYeteUfZjg455tRf3HbnU+te+eH1N5x/wbmgofZftmLbROmeex6YmjQ0tbdaraZyAuGRupeXTV621m983A/P2Lh1uOmOzT+g+8DlsxjOZXXZVoUqEzCqVKkbkSCZDtrUvouFu2b1zT7umLfeedcf5s6ZOzDYbxkmPAtgW8e0UpqSz2aSrOVGs6rrYEWGQeCkU3IY2gAS0DWGtBgcloHek1Owdjps8lfrDCUpMpjAFugWPJWqaplMJlEoHRz+ZmkwXkmYPPwyNjZ203/dBKam6wVuYMmaGBGmXKsosug5buxjJatmsx4KbC6bCz3U15ZlzJk7l08wGIEtAIzdMIFmO3xLa+ioKQRKapitXPf4z6vN4h03vWR7jXwmvc5Z19fXm938h0q9quXUVze8unDuwVbdSKXTs/oGy9Va07X1dGZovzkT4+MTxaml+y9OCT1T41ZMLAI2hsTZngUGo2HUZYF75ZUXAHzCDmFAnxtTptnMZrP1ej2b3SaL+uREQ2DhsVJnnHu6Y7hy/k8Vr2+3nQ/rKU3NtvGxdG+hbjRLrLhu1UlcsTmHyF08t6i7e+vkFldixjNMjuczEaMYIaOCKf0G3U6SIoPJsSvAjSVLlrC0LJnvBbyCRZBhtyes2/bxhbZbI4KZ7nGPPHbBMW9d7IcBptswtpwCI0K+4jPvzGdzcNuvxFhGr+ZF7Czpmp/8Y386d9vzoxedmjqgJxVEtiBJ7IFzL/zy1zdv3nbSuWeTlFRmo7e+96OPbbIjPXfEKe9/5lUv7waPPDJ6zLHM4Kwu3+33bE/kF9z0y8dgKiN/1oXnfbgrt8RxyE9feWxbnyzk2LvHNj/10DPjEqNwypam3V9QkN0HPrN4Tvy7+tz5fZLEgOUI2wlIiyjWTbtoWFtjri+IJlIZ0bDKDOuGXl3TUaabRinmPOrSCAmfOLd2Z6XECQ1A60CKj0hEX4mnG6fd3T2w6jpJ07skBXsDtRnZAPQP9IH5GIgShX+8805dlr2Mtm1025yhWVgdM2CxVJ3EIQ+gFJucazMBbKGKmnJYD7anBYvn5nrzGGeN5T6QiFjgpXinaIjp4EtDyHre8m2H/PgnP68FRrXeEBmpUrY1vdDfP7dWLQlEturuorkHWI0yR3hV0wzHrRuOAfPseSObxmWRdIGaZoK6WYkQjjIuvOHbiiJ1d3c3Gw2QdTXdI6vKVGkyXchhJp4kyVpXrUlA6gq9g1O1SOCU97z3YiIwkv56tDxlXmGu+OjHDznsLYqmhrzQFDXBi/tEJLD3vZjh4q3j27IcryRmifyG9Wlgg60u8Td1oqQjJkAOUZmEkU3zKKKWykCjnG+anqik1GyW8ALW+cDIzSTgHiND87lUHPnIKMIq8Im0zFleoGdzoEGOOXgQRonlGCFGwAj7/LtOPDpu58+6lr10Tt9//vifMNaLYX74g8+huwykC5POXZYPYtY97MiVa05eMzExcckl79FUgWa1xldcdMnn3/dxErKKqIhL9j/2q1e5ljnx6jOzssuIbeiafPZZJ9/7x7vOPe9sEAYJDN7IX/vKptMveDf0erhkzTGZtxx/2qylZVFRJ8FMz/asfOspsig2I97FaHnCRTTYaw+sCJpciSY/aAPMYaFx7yFW+mSTKAA8v6Wx6syb0aORaA0sA4MRchyYGKXxMUWAYQoG5wwBeqpMFY2qiWnIWUFNKZKqeBFTbVSnhscXLFiElQ0878DeQq6nK8ZgX1q7tUWfseNQdAYnGXX4c7B74MrLL7/ppjt+fevNiqZ1FTIRkoDqkujosl4sTvGxyEXVMPINywQcQXjFc/1cqqc7n2NhnxAoYRYXsCqHpR61blAaUejXSvCRMCJ8o+l4jGqEKu/wjhsoatZyJVnvz4DscnrIIdPs4oOXCApfq1ez2fxuhmonWYEnJlF09prTmXYuE74qt55eodBr2dw57avfsAko29sOAswl2oNWngEsgmEaGBIPcsI0m3a52izXLCHbLNcbuVyWFr4GKzNGii2OnnAnmWAY34awnpMkPMEimJRGRNy0WUqoAfA/N31wVaW1mbFUhdFDJ7BQuYSUQPBFhVHTgiAxs+f00VDbmHKZMiv75nfuMffQFRzuYV4cWsWp4a3PPn7A4Svvvv+Jj3z0Q9BLy7NlRSestHzlqgMPXpVUFIarTzv/Yp9t1UdbcfTq5Ucdj3IE8kdEPslrw4iDiN9tdQqatJnEvJAEmSRkgVHUSnnGeHvyZo3USBoGvfFc5PmVyWIuk1n78roIlhtsM3KQz2ZlHvMO0pm0pIqW44BgwQIrZPpN0yr09HhRMDAwwL6u+pUq6PsgfudFZ77rHWd/9zvfW/vi877v1qo1kIjx8TGOE3w36sn2NZqma1ogG5KIIRocH7DEm5wah60srcugyIQ4tK2m79pbN25YNH++JsuAsS0vFAVxaHCWMDEhaSxsL9BzpLEMwlqtBtI/ODAoK0qCENPp3ce/77K9qed9t63JCm2zTIpbyam4onyOcSXpnA//zeqpqhaQLRub2oF5RWY8l0O+vh2KUrYj8Dtqs6VL2qF92+mtWy1hfIun558CeoXXRodHWC+WWXFieCzwPFEQaNh4nMRb8oQy6TN8ks1K6/aI8M7DD79wzQ+uO+/cc4RMeskBy/0gFCSkyCGUOZCn8eKJ4SzyxG+RfLW8luhzACTuYpl7Dqk6CL8nCVbtE5LE/d+yZ97UMV07N7bNzPfAffc+/vjj3T29Ghipnp9CyvbYrNUkXjCbzYlJMyCI0mzPzci5OERiSNuye3t60Fc0kwRpTxoAB0Hk/RAgMXvaaWuOOPwQ0M+PP/zIpk0b5gztt23bcMSAMgOQAbOFweeeZ7puXZCint65ssJu2bwpCNnQNEGLe6410Nfn2wY8ip7SQA0GlVqlOOXZbuj7lYrpuC4ymwahnkqn0ulms3nueecvP+igdDr93+Tv+V8jBjs3mSJRuoBbtkmItb5x7cRCdNKqJUHASCxnWb4kwjCHiAfhSjYJSugseVyYrXu0WkK4GwftOLsdqma3KRW2fwIVAotF3S+99COWZWnpFKBM9FImwCAmtNCqQy8NkeYnoZTCSqLC/GWHpPsXPvrCliuu+AStjcL7ni8oYDUEYEnuwK7Gt5wSbTseGZMjrOzNUr7tPWxJJaqkJjToDixxTI+1k0DDNzvKSBrgeYFjYVXVqzV41Fq1GmNeNDs+OirLMiBDUQJLnQWdXrcN2MZzuVxlvDY4MCsMggMXLz7y8CMSqWgtvk7t2901UeTjFmtLvHDBvPnzhmAKJUGsVCuVYmlwcPbY+Fix0rA9T9EU0BqgrYLQsaxoqjiuKioghVQ65zhmTz5fK5fGR0dizKpywbSxbZ9h+b6eXngWEJF8Tx4uDsIIUAZsNYCSent7DzxwSU93D2CNarVWKBRe39D9L5j912hCi5EzWfE0pA3L+iJtqw8yQwSsJiezsoSmmiDxES1V2Ca2idpqgyNxO/ertd0yTCujHuNnWn8xLelJbrFjVziw9+KhuXPhH+xo9AATvpRr5SOyTOdmiTjRr8GfMN2DQ7N//JMb8QAw8AXK2acqmu96kih0WDzbHaPBh0ynk2CyIbjA+3iuwOGJQeCHArf7Anoh9WtAQ8cQs/1Upc0y8+YXG0KZWllRoLxmoCVIWtV4wo6PjyuiUK9UeUFQNDUIw0w66we+KCq5DDO2baTQ0z3Y24fB1L4vTPcB79mYYBK0ACiThS0M1LAkSwBZli5fhtlGY2Pbto0YpmeVR3ki9fb2ETEuVie9kKSyiqwJlWq1XKlZhjd//iAYLIZRlcF8UYR6vQETHcYx2CkiLzQapqaplUqN45u24+haCnAjaI01a04Dw4qeeSG5flJFbS8N75u4xSb9ySRag/pBIwyWCwKRhx27KcOgYaI6xr36Pl5ATw87iiZZImJrN2/l7CTLpqVSou3cFskL07300xrHeB5S2LquBxMNmFEQdz7IkFqXokcEs/5h6dLaAjCzcRASsBZgon3QdJTRC6OrWgn3UWuva5Eat3RRQnwfY72EGIufk5BglN4eGOOUyytxLUPjE1uFSYDG7j/95zWAXrC3U6dJlBzx7putLMbB4mDON2/eBBs1gHZ024QRRlVVSoqieoE/OTmppHRF4cB8NJuGRARAbbIonXzKqXEYiq9ryQlY3SISKGdPK+ucYHXI1SccB32ybds0zK9+8ovlasn1wvGJMYaPCr195WplfGw8peehn2DuNhp1rCUM6CIMOFAtDJtKZ4pTAJeYer3uun6CaJoNQ9VUUA3Vev2Dl37oqKOPptwzWOyRZdk3Mm/4PmtJ9F2nvAtIuMMojhcqMu/5MRaojXE5uG6gKjwCCVrVQA7wKImjTr4giDyHkSQSBtvDGsC8BACIGSvIk+LxshwHHt5L5mnKc1SpVFS9y3NsMaXbjimrGv0cC+IniZJru5IkWrhXoYzxiuxTN1zQoThp+QsAaeAFCU1WiKU4YpmjYCTpCfIxIdu4SOWNFXlqNEWUSYi0CH+YnZz4rfrvbMfmInsSsEHVU5KigWt5epbXX3ZJd7jkKPc9t493P+Tp8/1yudLf31+r13lRcG1nYPagIsnDw9tM05RkGaurGSYMK54ucwL0tVwup3Q9onWPhZkhKnuSpLXLCzpufCVpumZOjDheIKu6G9oxw4FlPTIynst6ngOSJGtqGraPdCbr+Z5pgtxLU6Wy6wXdqiohq6iDGU0CNzRnzsTEBAxsOp1ZunQpj4U0Wkr5/1cZSUvkLUmnSor+eL4PdiDs2aLAubYtY3BorMoiZhJHMTXTceEDCkBnJPX8STyDDPWU2oceMeEoP/fcc3/3pS/blnnp+y857e1v/8THPrp1y+Yf/fj6WXNmw1q++itfPeyAZedfcP799/7xjjvv+MrXvwFmhShK6CzDg1tE9aJAWeADH8Apj7fFEAiYd+gwmM8hFtbwWCytRCuzIcUXnuwmxG1t5wmy7rPs9ix1kiTsMbjCYevCsG/Yx2YEgLZWeDtRek/XOyqaMEoK0Pmex+/VlZwcmHeK2eyyzsLeaLiEmMiqWYklVm/UxbSCR0UmwwkCK2DZKTYMwHBAQ4bj/MB2Q6LJypozToeh5GEP+XO5KmgjO0cvdDLE2s996RV/vWnjZhiH/7jpZ1KsgBLgOK1/VpdAWF90jKZRr9ei0GmaDp7FcWLECamcDkaI7XkCz+mZlNFogOkCPc9mQdMEJ685ZdasWW/ofPX/odZ22CFhSoJ2dUGKYUWxrO+6GUkJ6O9REMahLSGCA9gfBzEnKmjwuy5VK5jOFyDJI4Flg6s6dOO+3t5CPjtcr1UbtbUvPLv2xefh2776t1dd8+N/4wLv8ks/9MXLPrn15Rc3jW674vNXxhGSSQZBLOD5RYQBwFhsFgE/xnIyERejPwNMDYnHTAh4G14GXRIiW2dEFQNhwxC+n1L1bZdMpJLq0PjRv2NaYu72229/ed26gw466JhjjlFFnfkTdF2JJbOHO4yq66ArAG6gNzQMw720kjuaInET7MsNMEkkv+e3d9BIHra7t0fMpWzDHJmatFw7o2cATtRrAEDkTDoX0pPnnKKNjYzmuwqM4xBNfZ0kutONVzLjl847c/afN7T/PMdhBhbN/6d/+pfxkRFVUicm64N9XTwGmKcd22U5TdMU2O+ahgNiraR1kRUsx4osQxZ4yzZiHzdDsC1T6fR++y1Iaor9yQ78f7Ul+gJkPSl3jACTacLCI0HE+JENCEJVY9skkkBg47d9JvI4MDcEIaROU0lmvbAkcOipqpTLIBuAPmMM8+/hkX4rtHybU8Wlhx1y8FGriiNjxakp1nFZXpw3e/7bVh/9Hz//+dtOO3X/eXNh+TOtCYoiD1CA2NroafFIsD2Ih+RsfMwyQZycSjBhSEO2I8wq8cLAMUCLUAK3gM4rjRJDUySaVgKFQSMo8ADNPPvC2oni1Ac+/BEllWLaFLJkGnMKz7TYZqM9FhN2WlE+fu+t5+nF8uDPzZs3J7Uk90GjJ9TxzTffLPGiIomg6QFfCLI0d/48q94slstg++dyOZHHfHCscCXLYItqujY6so1VVYSOYSD9Wbk9SdvB5bUjyRr+6vgemIayIg8OzXrHO8+zLRtMi/vuvc9qFCfHpgjjzZm7X7Npj05MCJLC8oLtes7EZDqdAgUB6sIymrTOIAGgAUDxzLPOPuTQQ/87Y/W/uCX+nUQOwfb89re//dADf1i2bPmXrvrSj6+/8cnHn3SD4Cc33vDoAw/efOsvBvsLUeBe/KEPFwZnPfTggyAPJxy3OpvJvPj8S0889kRfb0+91py/YP5hh74FptVs4tFbiBTFGMb3j9/65g+//Z3FixZPjU1MjU3CYjzzggvedtaZxalJj4nAYHBDrBQhSzLMnWdbgR8qsgRaI6InE6hHPA+6i8THPK0NGYW0QFWARWIJoY5SVDA0vR0rKEU09hBwCttxhlAwAej+iSefgbf+4ep/AEAKRi5YtW2aGfqzI45Ua+zIWPmnW0IsmMA3HtRwh1dmb7QEboCJ9ctf/vLTn/70vkEcSZRrT28vC5rawQrevmP5qOYFP45kXfVNR0FmpybL89lcHlGhHxmGMThrNtVxRBLFndgn/hL9wiBCgKGUE5xlVhyyRIMdLYoPWrbya3/3OcDDEuWAxtNwhvMCGLeQh2mXRNtx4RkkkRNlAQSpq6fXduzjjjvuxL96G3mT1RbYd61D0m/bNmwSgN/cSOKkPC+ljj5hzS2334+0kKx25OqT/vl7P1y3fqPnmFf+3TfdmOvtW7T+lfs5LjsxYfzzN6/NpjJnfP4d1/7gR7/6+e8uv+LyBfsvqFSqpVIJFjGDxizzzAvPwS8nrVnz8O9+f8PV3wJAIg6odr0uKDKbzV5zw/Ucg16StWtf+t63v/uWFYeWSpWuXPad771YFMQffue7xVq9L5djZfn0k0/O9/ff/YffM3F4+plnRoEFcOLFF1987vHHu/t6Dz36qFy2wNB6i36MpyoiEyJ7+XTjg7CLFx8wf8ECTJdgoVMiSWyQDtBo2zdJjUqyZ8RvEa2WkiSF4vmJXcNjDhKBKHNxkhxP7fP/fi2lJF09ybX3PA/2xr2knmLi0kGgZO3oMIqYyCWxP3/hrM0bht2AkXnN3VLlSRiqbiGT0jK6YZqVaiUS40JPPgy9WrnGSFl11mwBC0TTqsx0rNtDsNuCXa/1Ppn5tkzapqTAMQLiGhjsQp/6rX/9zqOPPnrddddtKTX0lJqKMm4DaVoKWhqzsCgtiOv6ub5B07LqtPbVIasOp1EnETLw7wUzs32CN0MUyPS3d3rCN1Sb7odOUhnFsEjcEQ4rEkxK7GTIRZLQAEz3uc9+7KqrrpIkYXjjK0P7LbzvjlsvvuQSRebuvPW3o1vXf+773891ye9871m/+e3Pf337f37pyH9UqmlW0tOMkJPzYNKobPYjH/00IwpsoW8ikxuZGD3tqNM/8aEPn3fq6fHY8KZnN++3dGm93PjKF75eNu1//tEnXnhl8w+u+pvhDeuu/PKXz77onEsu/qAbRgcuX/7By6/AeZSzDcMKBOm+P9zzrW9+5yt//41U35Kvf/uf59xyz+c+f8WiRfNfeO7pv/+7r1cr1olrTjYd+4XHH/Zr1et+9EM8emfC//jC/wHre978BRdc8an7fnlz8ZV7UunMoUce/nJp6qHf3XXk6uP3P/IoN2K2PvLY8Jbh4y66aHD2gYzY/dojyQl4AhkEDq3qSPgkN3QvTRuIuyRJcP90Ov32t7995+ose6mBRnz80YeGh7f6nt/T0+PaNh8hxUAYh7DkfOQAtnVdbzbNZqOpyaoqSYEgDg4OLF++3PcjcRcn53urdbJmoc+rVq0CXfCz//z3YrkUep7jeSlFqdcbrufBAAJUTWWyLCfkCwWjZq5evbq3t5eha2PvnU+9URXCHrXOvtWhiTEMkYlzoScxJNVosKlUJgr1KODmzF08a/aSZ5999tZb7z7+BKe7t0+UVS8Ifn7TL0GpF3r6sCae64uy8uzzL/pIXR04nh2CeULzfQ9csghkBv6EdeX7piSQA+YtyCo6WBEN294ysm3esqXXX3vtpq1b333JBwHzzp87W5K1J5594bEnnjruhBOPPObY+x58aGKqCHOdzWY2bNxwFrIfRbf8+taRsbHJqalTT1/zvX/5/tqX16575ZX5C/ZbvHhxJpfdOjy57tVXP3nFJzVFuu2mn3/lm9/8/vf+hSOhNm/eg3fd9UKlerYsHn3hBR84/ZrJYnHh81tOPvucTYbw0A2/GrzvhaOOOX5yU/nu3z1yxwsj115/o7JnqY4tNyUT83v1QDQhbsREHY4rFArJ5O2l75reYBUOD28DXOo6oWVOzBkaIoHr+I5tOSGYghLmocAu3Wg08jlB5HgnYvAI3bJUVU7qSeGx8T7pKmmXcU+OBleuXDl3v7nQyUvffwlHaT1ESQaL1vX83qFBBwSc58uV6vyh/U488cRMJgNjiwlFe+1katcoY9d/v+HadErXhAFclroKhbkkkj0Pz6wHBxeyHMw46Z819+CVq555Zv3alzbWG5XPf+ELgN3BfGgaJoy8qumeF1Rr9QZsM4ACQDc4tuNYsHB0XYNxEEUsSkDN/sB1TZ5jVFFCHhyWhHGkpnQAwU8/9bTjuXpKx8MaPwStZDve6OgE3PXEU06576FHJqdKDz/04LLly8BInTPUDxvb6hNWr1u3cfGSJSNjI5jrXPYoDR9PBKZpGHCrVUccuWj/RevXzY95YbJccYJAV6VaFG2u1ZatWAnd8sN4zGK59MDxb3/nyededPuDT4cGI+l9a06/cP26V/7zN/czVX/9K8MrVna99kgmmjcRUVCZeCK997gz0PahhFcJx8E+O0aBLxRFoaurq84YopBat359LqcbjhUyIcdzXohrD97NpLOKqHqWnQGLl2OXLVtCj1MI+rNn3I/9s4sG/JktYSpkKDrL5gvwZZ+58gvPPP7Ulg0b65XqnNlztm3b5kWkaTih7WrpDMxaPp9PaoslbAZ7o1dveLWwmzY9uyqxUDzGqppFIjHlesmNjU0j60Li8pxg29bSlQtSt5JnXnps9Ul/w4l4Tg/gbtGBy5544glRTcFfGzYP87LW19cHC8aPMQyTEYikSVHs468CaH9QHc3QbSii3COqrOO4TUNU5PFGleG5QOKEjGa6tu96JCJVy695xIvFTLZ7v4VkzoL9161b98CDj/zhj/dfddUXPdfXVOW01afP6Zr/+C9/W6021LLd54tKySYOwzjeYKxUx7ZlXIJKywq79C6eqIqShr1uygldOb12qmywss9Evto7Va+rvQuNiGe03ilr2wGZ2b4gV33Gk7vKgcBrud2OJIvZa2yHiIdvlWvcCy0paZ/8TF7ZZzkO4+MT69etK5fLoUdKxTF4xfZcF0lWIiSNVhVAmFPFYuAGWT2TUjTk6SPOSSf/lSjxjuMJZGeemb3V8yThGFRGMiXo8+c407LfsurwQ1ceOjE6umnD5l/fdpuo66VqLdOVIxx/yqmnLJw9K/EWqaqaEOruFcXxpyzXN4k6SWy3jtQdddRRD943+tyz5e9+55a1L79E4gHP4QIfq5xJkn74qmO78osZEhx1zLFNy5FlCXTB2edd+MzzLz36xNPLli8dmyrZXnDGWeeKsoy1M1kljBlRUEMfCRUwKcTymJAInCgDTPEDjhU0VSWBf8DSZU4U7X/Q8hc3bsSKiRxXbzZsP+IUPdvTExIm39M1b8HCVzZsePyJJz552WWAXwCkWKb9m/vu+Nd/ufZtx5/03g+996bH791abrq9aU9kY0Eqq+yW2IyFgISBLhCvMtWrDxGaXdbFSYobaE4ggeoRecGryVFzVlaUQ1sNGpJdnpXiUhzTJTJdvBuFFhdaezSUbIvcjyTVofHVOO4wksetjJ2/gDeUaZPxJcfm+yzKy4Wl73kiFrpSfLcJWlLRRC2twX4DGBMsEcu2c6k0G7GVSiVOhSInAvzKZtOAwmRZiFoUoTOC6vZSV5Pw2Q7HIoIyStzme56syv0D/fstmL9569Znn3smJWRhJ3nLYW85/vjVaREDbQDKJWmIe9Fh1CI5irZPXIdftn3JG1mHgNZIIrVA9k4++eTAm/vwww+tWHHISScf94tf3AZWxu/uuuPMM0+BXQRW83Grj4dtrtBdAMnx/ZATuFWHr3rnu971pS9D+9LLL687/4ILzznn7CAMPT9S1BTLUchBWI4GcfOsYBkOqBMwX0DAKuWy53oMz8L0zVu4/0c//vFHHn1i6/AwXPvs00+PTUyuPPTQk085CasoiOL5F5x/912/y+dzq1YdynIkCiNJFq/+xj8APl5+yMqGY1ebDTWTJiLCIlBb46ViV19PKqNgLFRgcGxg23Us2mWYnmlwUdCfz9HUaowNkzimt5ADQZNZ0pVWGc/i45BlQoHxLcfW1d2zzEdxwstD8/2icFpuyF5bz0lE+V66+S4brCWMwpCkeqXZ09uLsaGKNDU1ke/KwwLLZFMgTJ4H8I0B3OH5nihIAC89z9E0jWb9xiy77xyiO7AfsRwX0VIZ8LukqfDzfR94n+te+PBjT/7qlltSqZQk8PuGMIkm72AtcY46BkIass6+qbIbE5XBMC1q6NPPXnr62UuS06EVh15Cl0PAMJbAw0vBhz5+EqwIScCRTzziiix+4JL3HXnkkbVa7etf/2qhC4mOIpYd6B/6P1/4PKiKbiwsgqVgAbCEsZjSuz7ykSsEli3kc5tfWX/J+9/HqHLDtmETVmX9C1/4/KMPPHT//Q++um79Oeecc94FZwNaEUQxCKM5c2e/9eS3pRQlk8mCysAlGobz9J6R6sSvrv3JOeed18MpQcTef/Ptf/WWI7a+/Kruxn4zHCtuDIXS2m2PGnI5l9JYoaGyzIZNTwbupBj3slEzDGmWGliyGO8cGtWy26jLWDjWFdg4o0kkdMU9ow2lSiNSFAVEgE+UcUt3JKU93tCbxx4117ZKpZIiy6KA59WWadpOE57UNAyYD8tx/CAQFIAhgarKIgvggmiaIskCZcCL4naC43+TqOL1tZ2Df8GIFCXp4IMPOupIPGrdZ+EZ+PBR/Me7fw/m3ppT18xdOL99vv8Xj2TZV63lniItSh2cW6nzksjuYrZBcy5bupihUVaJwgwcZvGioUX7DYGsAMgLXIaFvdsngsIde/wJmA/kga61iCQefMyR8CGfEEC3iqKuOuSwFYuXaKJ41BGHx6IAWN9xAlHBvHWOMJ/+5CcajYasAOzFiE9B5L92079NTdW6u/qzevpfTjvh4Ufu6+vrstIpZcGcq2/+6cMPPqZnFm9yBl39wqXHnaiL+lPr8wonEO0d+y/3bce+987K+lemrNSA1q1c+um//9QVV4zUia/0P/j88NvK/k233Vf0lapvP/3K5lNm7/faw0bae39yvtHCGq2CQCyqnSTM6S84U/u+cYJQKBSq5UqAxzcqqEXPt8DIhFlhSGw6GIut6XrFqYKdCaCjWWvKbBaMmiRtgcZ3RbtIKtknjWxnhGo1GmIT5HMZDx6HgCXrMdy+q1304vPPb9m6JYzXULK8N7dg7ExEs+MhESE7ZGaItLh8QN1PnIB5VTwXMjTTjbJvEEHAdFlB5uKkBj1hQhZj86jfME4q8amCTEL4DKMrKughjie264Khoas8WDtovIcYLSoK+cQRg18WRwU53TOnm8UAbi/FcKcdfxKYFa5jq4CXpdQZJ5wUiMSK/b/+8NHUymUih1Wk6Jvfe0/oMLoKKCo8+oR57/nUzZ4XyjwHGvPffnyDJCGRoB8GV37+Shez7D1pDzLlW3UZW6IYTuPymlnl8E3d4EFgJlwP0JdKE4GEOOI9z/VdT9bkXCEPgHOqWBQ5kQBwI0zv4IAVgcqgqyKJz8cYuP8ZrcG21UVHa4D5DYov8EBlMEkK5L7pCVglYBmXisUwoKAZS/TsO8NtbzSW9Xf5Ou6aWECX4TBhZIbWAH0BiwvECUvwBejaRzpR9FszhCc0xRTRux95CN0p3Cc8EzIBHpHGtBwqFjei51zI1oByBatM5RXX8wjNWOVoMaPkAB4sa8C/HBjIhKQAs4DgsrgNum4kY85KmJJlzHVlWC+MkNWS+EzgRzSfnpO4iPJehMQOJSHm8NTSC2Keklf7IQMqA/n2aa6sJPIRG2laeo98B1RFtrLYWdKykEniIE0SVDAt781daB4ZSsIIbE7b8NH1aVkpRVQUSdPUcrWc0jR4MV/osizHjYLxIqA4t7uvByutUWanPSPu2nstbhMftNSDqsmEafE7gjqjMrZPGsDPmOnv7x8bH3ddl+UFwG68LE3v5Zsrmp3EM6rnJRw1uHLjhAm4nek1rfGwgjmJ7v142Brjsneoexjzx1iOZtYinQtcG7m+A8tSVVQHVjsluA/RH4o7l2d6rMjyEu/5XshEiigp7WBCz3OSTHy4FVjVCb1e4hvnOdF1Q1jhMo/Uc0igzSDpX6Nez2UyvE9SRIyxJ4ggcM2GjN000ynVa9QlXYUOpAkbeh6PMAkdeUlSHPQ0dOGzkVUtKdkCxqa/douROyI5qkNRbPGKoS8H9VX7qqRwOdY7iMgutjZqe2+3Eel9p/3sNFp2Opr5MpkGwiNmO4FN8vmZ3xbvYObv8F7nlvQOYUuSSSRKrCTxgW+HkYnJJug+7gkiL5vLsFzk2aYmC06zxgvo08j3prGIWegDYIuRTpHQFKEkWX5Gcg+3YyZau8vtpw1gnbEJn33MdiL/t4feUnW0Ow4UnAoyXS/QapwRpkeiT4ONRVnsEM1tH9HpbWZu/utv8HU84wR+obeHh60JVsK00J6Z4fbs9u9lmJnjFIesPa2fpM34z3R2dRZd+rtL1yXMTuJFX4064xl1CLVmXrJ9gna8QdQi89yeDzpdWOnnYPvBLDiWZsFRLBoyIuaNURYvQhn6EmpA2HoFUeJjpBmUIjlEGlp0wSZhNXJKghv6gS+JUoR3xQgIht5c4qm9yUYh6KSkeiRaQzys8iCKQZKRGi6hA8V8hwi2+3xOh4titpUaD9u8HwcczXhTMipgIimVpuAFTSaOwwryEcuRVtFwZJQJfQ9Ag57uZuLda35CC+VEtOYx1gkKw6QeClYhI1RvYDFblNpWVkw0LfOlPZKvucPseCIXT/t4O1avrXHi3VTgeS0oPu17WNLSF0HS35deei6OvCBwwsiKmKYoai7jdvcUNq1/VVVVIcDcjcCxHLNuhx6YJ6wUl6dq1UYjn82LAj18p6TMM9dfvFOsV5LTuv0JQtT1qAhb4pnQw0XbiSfph3ajNeIku3H7d9D7Y0wAihNLOj3ZJ8dSLFOsln1ANywt8NchcJr287UafW7Y/+gfXFtfcAlhb+eqdsb3tG/tvDPjXjuP/3RtRXNBZ7y78012+Hw7K7kDL6fLOr13giKYGdFGYgsKJo7z1rFSJw4VJ5+LKbEe/YQgtmOvCSNgEQGssBNj7ANC/c7XEVjVLHpGaYllumwooRihx2pYQYF+a0L/R1dpTAv9UsCDdORC5xGSb0wOLjsTBsBl+kjgIVG8Z2RT7Q4msaHwG5/ECMzgjOt8D9kxeYmOQ0RfjhN6stal00gSt49tlOyIVHcm6CLuzEVLALA4z/R+zeglu7N2IjvOadLaxnYsJIhDV7pLZa9cMgRO7OtZCGqlUXPLTjMtdGXkdKNZd2zb87jevj4lk4KOGU3zoEUHzirMpqxPiRLFSZz+1fCq017wZHpfp1GZs0iCH7dHjG+JNB21sC3yArNr03r7Y8NTxDs5O6eLNX5p8GdN+Ots9EAJZKXRaMCGybRt7x36+1p3QFuRSPbMgOXpeZbJqQQneLvb8MQZOwgFCTHZrrIRGXO71cgu687oMzv9xDApZdIS63i7/tj+xZTDF7Z7scU2nNxnx0mg88xtf7oZHSfR9h2OgCRAfxJ54OlpDv0YTq6LrpO4l3QI1TtAqb2Fwf8+el530o4dNz69JhaG6c1VhtEYZnruiMUwJsPYhElxzG7CQ1GXcWxyhhIm8RrJG0kObKcDyQKfpjJQU5CEN5naHGSm9MQ7jA6qC49tuazJtGdpw9R2vOjMRyYzZepPP8QOL5DOZzCNpFI2Q49fOH9ZvVaFl2rVGs9Irgk6XrTMSGRTLkN6C70IdWIFYIXbbFYnKr7hYfWLJIF0VySq3J90BUbt3ndUBttBF2GbD7sVOhbvRrJJPM2l9AY44cxkMpZlJY6u1+HtQo7+HfKcdgIqBCk7Z74743cULqcV15/YsGHnAroBU9uRUHf2tNvPlF5sQphA550dQ9t9WeF2ud7lw+5kse9oWhGkMEbcucvPt652GT7Eok6A3xJFxnuMFNJP+IBIKHwOsNgB5era+TyPJJsGDG087bUd+4Nawy/gokD6QNCQnTBQnolENO5iDTDknsBWtNppRCKYSzMYgBMKrGknrzPCABFiTNcaMzNldzbzCTrtAqaFA0m7jiwh06RmB03fvlO7AwnCnzn2O5uucftu7dsSRdE9NzSaTmmqpmoqz6sZNbtx44Y5Q3NSmlIqlizTlRXNc/wgNkCJhj7NyQGMR/EFGoqJ93umgLAzVMkufCyESewaMr1eTtzG320cvVszMv5zOJb2YoupgZ1KYRaGoqox9cVyr3WM0kHb016Ah2FnqoQZUA1/Z6Ppf++8KPGVaMYr0Q4zs/3Gra+JZ/al9Qe7o/DsaJnE091QuzaUZlzxJ1vnkXfhWqcyxnBUKkjbWge1KSS/Ue6diDI+dKyeGZ3oQCCeXrYbQWk5gEln5bYfTaTIeE93piDEtYzAghA+SQcktCLba3ymPfQ+fRbEVCTSZlwwU7XSGVApsmGmaYppmCRR96LR/kRiBfI7Ae+drdmd2zTbit58Fk3TmJqaEgRZ4GXLtotGXe/uqnn25smRk08++Y/3/sFi0U3kxMExRx4rSuIDDz3QcJoar9ECD+iLSly5nb6AtuL8mR0j1I2WOFMSy5ZIHXMpmWmuLXqdZ9iDQlc+xa4dkd35F2bf6BTq7Iqr1SpWwaDRxLvBGh3zviWIrWGJyST9U2hbnQIdJa5TvSza0U0Zbvdtt3GB6uuocPGGHN5hxjaR7GlMTKYj1WSHi5NjzZbqIXry9vSlFjHM9FkWduC82nldsdPdrvG0K1q/EIZp17+lr7SW/3SLm+hJRGXEt3YRQuSOCYJwSkycF+2eTBugabsOHv9y2x+i9Y07aBcxaK0sBLn6tKdIlGjY9jTtpiGlapuHlacx1C0e4IjWiftTH8NTN55lHIfh0ZPPCA+1Y2aSdZL8zjGRQ1kSWVxCJNfuvpDswD5gKlZsZZEiCpNRZKizJ/Aj+N/3Q3TUx4npREtXR0HLdAoB03FxEBCMv4tB+yXhAyHTZAn1LXPJHHC5vLpo0dD8BQuPOXY1y2GQjC1zAUkKrbHZbPqUd5/Bc3wYYa2sfDYfMf7Rpx4XZ1mbuNAbj3F5NC59keFN39QELZkVhROTA/YgcgnWwgpjBjSwz2HIJGsFhkL6JE4IaTxPHLp4zAQD5TuMwLKeg88L/+Cu8IDQ+aTQFlK/cUwSG0ILczDoUVeYgFK6tRiXqGckpF+TXCLgWkpybeh52N7iOmCpz8swjOTByR4FpuIS9fCklsMyP6Ik2D2UKglgO8BwnrEtRhZx7cWUYR9+gnEN6yeiZhxHdX/sAbChqprOO8yUGDJGncnncMg9m7EMJq0yjsfoKo4eDx/LE6ZAb0K/K6Yfd2zE+zxh6FbJehuYwGcUCTV+UgSAibnE6c+1fXIY00GdtWErmi4CA02F9cb5jbqgZ5hoEMApxkfgAwZozdKsePoRH4U5gJWkwhBwsozfgg9C/YEMFltjWZlqDwdXCp6GuviREOPF8B/0JoBXoOcG8jaRVlkTBuwIP0Aj2XQYWcEXeRHXHLrOPSpLbGuLTcomgVBBZ7DORRGvEVT0n9g+o6fwAvwIvBjjshUKRpRWKfElz/OUL0LdxaTSdzGnzPNatdeSs2Km5aBve4inNZo3zD31xJPFka1TpamRsZF5C6OUrtI0OMzaFkXW9XxJViWBmSyW8RAJQ+y70ukUrFQ/IKqqwQCWq9VsKp9OZ1zbBqzr+0iaa1gW6AhNS4mSBkIWBKDL+cT9FsLP2A/CSBR4esrFeJYdYKhkqMDVKcwoqVlFDk+ViK6n8Kgh5sD0Ov/C823DbNSrsLzx6Islqi4bzWbMcpNj43CxR93I8Euz2ohiH56iPlWEVYnlL+n+gMMPV4icE9SazYYiyxGnu54LOkjBGgNitV61bAPgN9x2aPZQKptmFD+IWBp5jMZtEAc8KmImsA0D7iCJge+FIMQOo0oSKJcIz9VEz/NZrGZNhRgUOavUamYKxg3Z9mNewG0nStJhGcbyQBkJTKhQGzFu1+jdK8QlqLHbaXUkqaMBX7S7lCL4CFVkbLFUfHnti9dfd/1RhxwyNTHJEa5cLJmev/+cBePFGg3Q5lQ15TleqVhhWc5sNk2zkc5lQTJ1Td5/4XxJFifLU2ajkdLUiG1EzbrS11sujkeORRyLy+iNcmW/5cu6+3trhnHmGRf19IspkH4EF3HDaFRLU4/98V7LdxCjRNHI6IhAjKNWraq59gsvPqeqSm9/v2ObTuCmdF1P65IsYb0Sx4hitlwq33P3nelst6ZqxHOPOfFtruO7jdrv7n3AMDUVhEmWYSjq1WqlUoIV6ochbMAXXXg+jNe/3/hTowHrEUulcHi6wQF6KBersqr2dg9sG5lMZbKw5BUFFZNRL1mOk0llvZAF4ZEVlSe+LAusb1WajWwul5TmqTfN7lze8fwuNTWBfjpieUEmk8fj1zgEBQYS4nm249oDPT3wOD6swMAr1+u9PQO+60qaDuKscvxEo6Gr8BVEUhRQlI7jLF156Knnnt9hh4J9aOdoT3gP0HcSq5bOZPgkjLolIy1AGe9oeFJ7xjKMX99869TI1kpxqlIureudiwHa1Fs2e2gI9O74+DjIfTabHRkZKZfLrEQEme8fHOAEod5s6qmMbbtwTVe2MDRrtmNYWDTMLYHYj4yMCpLY09cnSXI632WYdiabBR0U+KFtmVHoY7IMZrCKoERGh7fVy1Xo5GB/f39ff7PZ3FreCl/X0919wMIDQJvMHpw9um0s8IJGvdHb3ef7Ptu0FvgiPG2tUas36q7vdfd0w7jzLGnUa6oog7TAdkAttxj6D0MPwItq+SifzwWhB4ML5n25HjSMuuu6qWwqnU3BqiiVS+lcmuVYXhCWH36YvGTFW446moYAYSVXmM/a1PimzRs2Pvfc6JZNqiDMmzPnhcoj8OCo2nH/iQpdXWBJJdnuIHbYW1nCrRYeWZI9eIyApDNZN3TjABF/xMcpMSWRg2zLg2c/4IADTjjhrXtJa+AhPS1kA48PHUvijvbgc6jNXD/81+9/Z3R0dNUhB2/ZdKvrxPVqkM/Oii3y/FObQS6iIM3GmUjqcR3GE+p8hjOZUsUteYbu+U7RIDZJcxypVDXHweFifJOJM92majW6RK6LcKwz4bt+t7VWqj85Cpvq8Jb/WrJk1gfe916sAR/HP73h2rFNG2HmatVyT0/PupdfbjbqsZTfOoyCNVGcHBgceOLJsXqzUaqWuru7U+k0rArMLG8YlmHSwIQCaymhJIASH99wlyzKcFtN6DPDahw4iqiOjY1GUWg2q8hIapls6P/rd78LGsQwbCbIxpEvmTYLEgmbEwcAg8SuNzk5BWNYKtcCkdHTshB5bMx5Iamabs2JBEWPPCMOLD5wUqrSgL3GDWGFprI56HSxOea7gSjUfNuB8UVDWm1GAh6Biuioh9s7mbQ6snFjGgv91JOgrPHSiaomRrFRrg17QVXXVZBt32UzqYwPUJXPPPfKS4ceMwlqs3MYsrPWoOl0WGmgxTacbCY7TXzLtktKJFNdQmw3moQtglXcgOPlTCMQHVYHlCHpet1B0p2IzwKCYBqglvJh7IZ+g2ENz1N1JcNznuOWG806L7hhVDYtPNaEfTkOOdD1tmlrqo4Rda67acMrLmiLaJCnZ85B5NhNEJfYd2xVUXRVQ+zvo9sZed/DwDWNZsnQxVRtqlFO1WD+1r2wHha1bYAwwhRYsMj1TOpRq1TISTXOGzr4gPHx0ZLANaq13q58VQTwUjVq9Uy+v9ZowNLrTvk1owo6wvftWq2qWrDzV2HTGxKGXMKbvCVokh9USb3hwjRluO5u3bKtTFZbv3V9btO6Zx6++/2XfTx0PVHL1Erlyz71me5Cf2myBMtfkZU/Pj/JhAtBIgEHgraFwQfN29V1oG3bWNKp2URuLi3iJc+0LVBMW7dunT1nDhgrYSTB4MCMwQMCumCD31bK0Mk0TDaAI9t29kayPPV9t7BMTM/qd4c1YpoRytKqYlytXtFUefPwcGrgM8OvvCIWuPXlCUljL7zk9DWnHkfDshEhJ/7AuHOsmDi3CcE4bADuNDAJ1KhLvXo803LEE3raBqZA2Q5/9os7fnfvvWro2w8/fNjKlQeuWPHg73//4ovrYdlUKhVAoKM1p2jHls/3BMQcrauAHzyFa7JqIAd+YDia6qeZBt+sm/QoQxQ1rdE0HNvu6VF5VXVDs2G5fb3ZcqnU19OraoVisciyThgKsAfbNuw0KfhngCgaPsCVUtnQ0mkk8sJjSh92ZjCTWUGJJVFJZz/wwY/UAS+nu6uG+ej991SL4/BMdsSedubZSirr+oFdr7749GPr1r7Apw/ZZtkrDlmx4uCVsFgmxou8wN97z30RF89ZMLj4gP3BOAZ8hsPCo78BI1F9q7tQqJTLuTh464kHG434Ax87HFY47JE/+fe7nn5y3erjj7OsqfsffPLb374Shlfi2eGNG7q7ukFlgOyBZO4yPZ3QAlNJmitaKEkj1CnaRhtM25Gy/Y8ojgSB7x+Y1axXipNTNqCMlMnIMVECM6iFAMUU0QXNKgd2UA/ZMOYd14F9kmvWY1kSJCHXMA1ZzKsywbBaIQPPR+AhHcM0LQrUJRFTg2Lc21E40TSBaZBEGYlnosiE60wTxAfWG+YRsazrODY1baKQtU0PFmEugwkmPIG3fBXUNprDoIuFerUuaCKop6nJomFahUKXY9kSL1imA13r7svVZYWwms17OPI+I3GKLMiebeczXemUHrqBJGEYKeuxIlFlQTU8mCpWilkicr1yvmQxQcVpGoaY5p7ZsPba7wbvvPh928Ynf/2bO3I9A+W6ffzJp4Kdf+ihqzZueFUVexcsmP/kk08DzBUEYemyZS+88ALoguLUVIg09mwU2aIE2275iCOOnDV79uYtW2bPnSfSimGYX8jxpm3KjPH739/zwP0PJubALg3Rv0wjRFFUGFv5T33FDEmhL8QRYBOACTBTB684+AMf/KAXa/f+ceCaH12TzqQXLtzvjFOPIUnkftwuH0Yp5qgZxMZJnk0U8nhYyINiSLpBWA/UCBhpgGrB3MBgR4arN5p96dQn3n3qKccf/uQ9tz/+21tu+uUtwu131kolw8EsDNi9yw0rk067IRHVdNPyFBIwbBgpuGXLilKtOYHMewKYtiRUJMDtPNLEg5ZyPZA5zytIQr63G2StWC1ncxmwd0r1Zjqd41hJVUjTaGhqplyqw1MPDPa7TgAGbD7fY0cYKwiDIMkaj+FUpG46vX3973jve8664Aw3Qr8WWC//KbjXX/MDUIsf+9hlZ551Gg4B9fjddUf3V59/PIw2f/R973nXuy5Co41gjgzo0a9Ljd//9vf/9OW/WX7QPJAXtF9J60wpUbmea4uCzLKwjIhlEvSAEQLdet87/uriC0+EHZmw+7/7ghNgy0ZXix8fsN9CzL+gcJUgP36Q/DJzltGaTrwZ8DXINpwQSSV+l+TVHbEHQbONBz3Ei8VKDV18hI8VDwzRrKCAfnKjZhixme6UJOiwbZaLRS9uMESUhbzAdrFxVhR4I4ZxjIyGofJsnFKqFZOj2S+wsOFJYLWj8wyEiGe7errBRhJEvlixqb8wTusp9ERYdnFiEqYSnSkRIN4aRvijI0B2AQH7WPZEZMVsOhN4frPR5DnYhgUckAC0jFyt1AZ6B/RMGi30OAbpmBgfh59KOt8ICU/4rnTB85zQCTVRBeUXe0yj1vBMVyAC3Hl0y+hscRBF2rQ0ntPT2YbTtAy7ZhfBcPXDWLJhWJoK6217+flf/ewn67ZOlC0v4rRTzrrw5JPeylMenfkHLdUEPNadv/QkXDIwajw7uADz3x3bSSaCpRV90VShNbeyXYthoaDfiXAw8oCuu7WUQtQTVp/w+GNPgPoHpZ+4Rf9immLavEdYLdUxDAMUwR56Q0HAQMnCxgWSoKowwDzHBGm9mU1ZHOP1FxaKrdrF9ISAxUKTSEEkCklqrwRmPD4tT2KWehBb0Z9cbGGRUz9sBcegZuFjLpJirGh68OzupReczxn1l158sbplW6FQYATFC0PTi7oH5kBnfCI2LSej8o4Y256R6+4OwrDs2k3Q0qpYJ7jsIlniJAkLu/MEQHK2pzuXz4yVpvoK3UbDFlXJClwYcNNwZ8/ar9msNxomGI/VShP2PNDpjg1LW2QJa1gmWDIu+rhCkGoOiYhjKZtmVeXw446GO0e8kOGIFkc9fLwwp8GG+Jb5s3IsukQRfXn2bIXPBKaYap55/LzZqQYhAgZEYgQ5Oe3YoafvHilIhsIEjIhRGCQpKBAnfvNIlOAr0bMTBH5Xhg999GiHoILB1mUjgQ3Qd8aEPCXjh4f1bEdSpA5B566pcDAzj+uUpOJBGijTBgELUFQUTHdAyCEkhz7UPsETIFng3MCrVUd5NuDBgHMNvVZQAoGURUkTJYGFidFEpVZugHIRoqzMOdUQFiPMkaMGplGCFc74ng2/VqOgf7aeKvCgiRgvhyl8Xl2IVMlXBgcHbRssPL9er+e686lA70kPlkGfN02raeT01NBgt+/EgEEc32MEmUnn3TgOSuWAD43QKTWbsOs6LPFIKOa1UnkcBtuyjEwuK+oSMRu+Ydq2z4mS4drDppHO5Oq2x1ZcQcz7tmlZZt0yCM/1zBq0PbCw/Vx3vyoq1PfvO059mK/CmOZz+UajWXRBSBxRoxtOszEwMBA0SNMSdGVwyrDW/fZZOaV19fb8/de+hjAM9AqoP7rpzIj+mTZBSpsoOnm/owW4Ha4UMXkscgFbKr7tge1DYOWx3Iw9fw+PZdsUInErFCdxioeIdRFaB4IgBUT4xGc/D1aEpEp1mmjAtWLpWkflcrA9EpGheREEttmQufPfflmw8876ZmToYMdVTN92YxJ6xVIdVHTItCKXeHoqKnISHp5wCOTp3bnIRf8lHsTxjItnVazE6AFmZwCQDpLqiqBVNV2hJ9/wzxNE4SN//cnPXXlVreJMjUxBVwLPUcGKqQCMK6pMxJGYt12dsm81R8YVJb3fwIBfNaeKExLL5vJZwzY4q6mLxDPCDBguEzXP93tzuS0vrUulNS2tASAGU60/K3j1UYUT645hgzIPQEGJlm9ZrhVyvhc5gsoIsRUwSALoWx5coKhqaNlqEKqOPQidx7NY3Kez2exktQE/WTyeZFiKoURJdgKPlXUntlkRVlcuKdmBVlsYLp6/DOwhRdd4xscgcywETbU5ZtZheUew4EHLgEIQeBHRgISWOmhCDgNnuZjqfawl38qYiJG4zMVYCpbuVUmyyY5KI+KRQERQYPnAE06L12DZJFl4ly2prJvNgQlQD6KQ4lVMAYTN2Yg9Pq3CFlmplHhJAtvPBuuDxbMD2Gpsx6zWgnwqDZjTtpugUiRVp3VruXq9mc+kwwiMCz0IPNCR4+Oj6TTWRu7q6qrVGyqSBAACdyXYidgMTBzAkwBsF8BbvidhQQI8WQH95zgu2Pig/gAVg+KHoYR+wtgl1eSbDcuOSV9PTwi7TLWRkiSYJymlNy0zQGeTzQuSoskwqjBbdRO2CtPx3O7u7ka9EbgBHqsxLBgUnICGX7lULnQBKkFyAugLGEpgxZSKRdjfml4N5koTUmhByeLbzzpTT6VmxtExZPvR+uv3XxKeB62lIPVThvnL8RskIWqw82OSJidgweTQ10D1IoVMSGIfZgMD4eKI0BgE+M0hcpwkjcatMAjUOzGzrv5qUagMZl2Hq/J+RmWFrKwBBsRRRnXAJhEUBIE3enlDGmAbtYNcQI0wPoMpYyTksD56HEQui+qGhT2KViFrR2ZESUwMcsrTlKdA4NhUJoVHhDYSJhCwJSTJchx4U9YU+JztOCq6h+JqvQ5IBeYUy5z5ARitIFCBa8myxnEeoadhruflu7pALU8VpzKZdE9Pd+B45XIV5gAhE4eRGa4PNgdoNImPRT+E3bBF5421Q2jaGzXZOJispNAHnTLsLYgrQnVQhHS5duhLWBqFifo34tr7CPqYYVCuu+77ldqY51cjLos0uKR1QxpLQ2hWK1JpoAlEY2XZmNK+tcNKeIZPAr6SwUM/hd86D0nqkCSckjtJBpt0qVUxF6sT0t86kke/o32ewrTD+TCfT6g16rbrQldcUDixoWlKKp3iudgLfNNowphiAd6ULkeRhTItoXeXh3XEw6DomprvylXAMrFMd8wdmjPU39+36ZVt1VoFFEMqlQVzwrQMmEdYsV2SqOu6oqlGswnWDdgaHJZv4Tdv2uS4NoiCFwbUvuJ0VTVME5SRCSimWgV1ANPgWOhcHB8f8zVVlvRtI6/mebbJN0Xk6wEVY7uOle4uAHoKAEI0qlImP1GswP3z+fzAnNnVRkOWAIgamqqBeRv6gSwqeEwzoFumTfnBCIwvqKpcLl+t1GGYQHdUyhVAHrKqlCfGe/r7tk2NW6ZFWiw/27190wKSXyMob3dagBLMd3gAX6fWIDv+atk2Upqh2gUZ8jDzAIApS8LAR3AL6xsXe4jiS4uw4xrl+RAThRNJQbCBW14cFr1yk7eYLK9oPAnZZqVqg3EK+L5dQDBu+U5b8ZoRSUK72kGc6IcNYM3ZbhPws+uYmswbRg2gHVhxSDMj0yDDmHRSkZOBhWXv2IZjoosKJNtxHR/ZQXAZ02QOVk+n/aBGsFBrDI+Ka5U61n2MZIMdInYsL1ZAnBxQCXBxLpttNBpwJ9gAHNctlcuarMgK7FhqzTSbRrNWr6WyGYRFLJvE19CcLrZNBIsH/9A1URIBCCeRtXE7lRbMbZDzhAKWiVtZGp3SyKzAtrKYEgsEbDaePPLoA/muVLE8Nn//IQxnCqPpcw+Dhqw/qCtRW/muCysbrOOEvhcjS5K5ihLsQqMwODT0Oyz5u3Bq0BP3JDgjeQtvh3nzVMFgMi5MHvJrbA9hbYfa0rNAXYM9CDA29ZOzgB2mIq+Qz3BsrKbkVFbDTDCsG2E0GnUiwvwxvUNDhVx+bOtwNp8GA8ByrFwuq6VUz3XwoCgns1xq65YtgpQLGC+TSzn/j7c3gdksvcoD774v3/22f6mt98Ldttt0e43AxA6EkJhkmJkQAokSRiKQQRqRSTSZTMIIZZkZKWJEGKHAhBFRCBCEHVAkAngjwQazuNs2tul2b9VV9e/fevf93nnO+37/Ul1td7Xd+Lrd/ddf33Lv+573nOdszymq0WBUVaXj+cvlumxKxZAV3Tg8Psa9Ur5zcYK9sWwDMCNLoiQJFWoQbGHj8bxJkimKtliE0DTj0S4WQNWl++9/pNOFNCtaGq3Z0UgLaGBLggLyfLOR4eiuoaBtz4GAruF+xLEKECwCLqjQOlmSt5QWNWkKE9EIprbpHB7u2bZzfHhE4KipLdOEMoJsztcLWVVWcQg4YHuWIGyie9L52T5TFu2dfzwrMZTP+/G+zIUNNEwTggWx+1q5lC5U+DuQXeLvAMjtfvb/+amXP//0N3pR1Um5qLz13d/8yLf+xfHokqD6tUzVLrx/zqLK5HPpYjVJZBV33MsreW03LhBn1whj0x1qVpZkMsHq827ilr2HNUXwamf6BdU8URlSuTjZ/+Rv/icF/oMuG1fuf+It71CIFzrXDbMD/hfuqm2Dm50sIKGKrlVFBrMLDQfsqBh6T9OXpbQul0m0zmKra2HRlutVxi6brIvaNW3ZNWkhMk8LNlwoqm6xjrE0WUV1XaOtLVWTsyi1fN+07UWa1EJtOEYvU2ISCKOiafF0/KmatueVYBqbNSsAUCRJAvMpXCip5zabzl+3Cfr2vHKqZxU6gs6mxkv95ggCq2Wup+8dvPz//dy/furpT5r6SoI1VFiRESl64sqm9DAxyBTsg+GP+8zgypukqaLwugxV1VhErMzz0Xvf+7en0yn//VlY9E4ZYWQrVFQFN02nEB3ThfSJ/YXq/Ytl3/wCvnB9T4NgcSdL7ijc29dQH5AS13EkWVRUJQh8qAZZE5MsURrcVKqMhrqp9UJH0WlZAq5WiWuEQJ3rw7VpTUtL8zgY+DjjwJl5VuC7HDh7suzAetsyLDisjWVanuPfvk3jkeDfqlCROPBJPAjc2ckyL/Ic3hJwmw+9NASEAYzs2xYAB8BIt7W8qjR4epQ+bFRDi6J1URVQPoAOAKtFk9uCB1xUlgWQS5bleMo8zeCRkurR1GtXLp0c34Zf6NtuFseXd3b39/d3dy/jy4AyYIXEro3TeBlG060tuaUZGXVZMSMqiRcIHKQ7qnfP+k3OaErv8aTz7mlWBfdqCfav7uo2pA9tn5dNmmWN/Ou3jKppx1tbf/K7N//8aP/bv/0R/jXKaaRFbgvhDqEhrEFKIYsMsTHheRCvpq47wHxGGK0lFoqWN0VBZ/ERkXdusFUgj7+pcl21nn7q2f/4G59cRivTsx98/E0f/cgn//cf/aeQkDiNLNNnPewXvLy+ERURwgVstFouNVV1AISxoW0r60YzW/WMvVlUZNvzIDuW4SZRbLsOvFQK5VBZTimrcK21Ej68QQn1EDC2UYGjHdcMhoMXb74MnD5wgq4r84bYQS3HzquiqqteEs+rynuBc2oQhGcllTzVRQOlT/E/A4kizDtMFNBxezqBgaN+/F7XNIoY8Gp07tkCNSjmD//wP/gX/+KfPfVHz3/m0y9YJlVpsPiCSHPfispxbXyCrmtJkrKcG7w6tadZ0yLrWZVFadP3BjSt6TpNcEnE69e/Y2tr65SC/NVqfxi/xkabMN5mhSdpe06xwTnw7hZBCh9o6/UaX0OqN4ebgHdRGLbpmp4CtS700PHJCeHMDiqXxsAYFo0agUNYN/X+wT5cTZ7PgsqgHE9br6I5hMSyTHglvJpVVQ34DfjYW7du+YMhjMBssQ8kAHfAthx4pMBy0BpVWcKD8R1bU+Vbt29rmg6HiPi7NRtQNGGswlh6y3UBCw+PDx64dH8irgiX1nWSJrY+AKrskm6xmOdhFFgutD1AUtFACapQP1yNAtrBRTINw3NdshK9EIXxcBhgC+C/QDdF4fr4iPLtruv5nucosuFC2nKxpgRRRZx9m5I7ztPLfNcNChXv8CzEO9b6tTQAHzRDAJi4le6x/+grXRvVxUeZU8hWtExbkLTgvodcz3j66c8PRxBkd8Ms2/en0ddNxxd7olMYzZ7u1t5hnBSqblNpsyjPw/VivRRkkUoPO1bYz94pMUtKqcFeZE4KJ0USZMMBTPjSC3uV7Iq2GtbN/t7xMBjD9rYN5dQY7VHHQoC8KHHz5WWRQ5Agepz+FbsftMT3S7IuyzAt4/EEUCWN06ZtRN5VwS4sKaUFVLOtZBw5xpgD+NBBOLEeNXHa18FwCNM4GUzhs+im4Tg+vnu+XFQ11I3KwwRseWiyLOkCgvUix/Yw0TzhJWx8EJIEVaOApcnSvfz3fHPxMibnmcgRGPu9LCv4+IceejSKKtsaFzgLukdzWBhUIbJ1scoy0g2G4WpqYXg0C6pq8cusb3p439BQ+DqP3C4fJxF/bFoYRI34JVnClQ9Yu3sYI9siCmrQPMOyJA8Fh01hoQeOI7ozD+XOizEOUky0yApSXJpKygLQoMyBddZhiPUBQovjhIWgyI/CEVUcx7JtfAVQL4wzDs9ytZ5OJuQwQ6BMKcRZLYqtrR1qPVIo1At4YYgS1SeIArS4qWthGAO3tlVf9QXcU9vxsjSGzKxX67ygoAaDZ0CFNX7ED4oqV7WAj3VgkjzXtAyoqtF4LDddWxRBMIyKzOxc/FKX5dFo1Be1SVhJIUBEde7Q35shI57rEPYp8Bs4ZcZ0ugWVpGkUgsWmqirePlwul5SybesMukbXx9OJJMlHR0cK9yFZjI77sazclDUltD0PkmK3WMj6dUdGswQKLcYzEoPdGzSpV+bNJrJ8cPPms888k5XVk+/8pu/73m/90K/81kd+46Mf/fh/ed97365gh+BPd4XIIweK03A6OJHz7zJ3TJYGV9+27m5GwrARzUJsakPJRZxho+UtaB3rvGk5CxbRn1VYIpkCoORgw4z1KnTI7cy+mY++/+/8rav3737yQ/9ufnSsCl6vcB4zKqGm8paWilYlln5WWj6KvOSzu+BqQlzzuoN/gb+VKQRTwyuxTRtHaDlfqwpwRIJj0DID6wXDo5O16WxXNcQkYwUHFZxWSZGyPI7iBB/yyCOP6LK2WK4dzWDJ1whA2zQZHwoVcQNG4ZYaIGF+mBV4yFDxHayRhv3CqRNYlLCtKekOm4oDuFgsDg8OHn30UR7a6Fj0lG5YqrsOr29YURsUNeXglvPGMa++/33f9uSTj3YCPXFR1BJrUAKUoXQHoRWc/3Zraxf4Ji1CwGc4TA8/fPX5528ZhrS7u/vII9dxGJ955hm8QNclj2rSNsbsVVP4rMyvw83jlaQ1cHO8bkriZQxdf1afx3Njp/hINBQKqg/9Qb4KyyzDoYJltnSDx1UgM3lWst5ZKYkj3LRjejAb4TIscsiBMhqNFc2Stdo1rL5Tge9wAsMW4CUCHJZEAEulKFLsFBBKlISQg4Zyco4G3aKbq1W0nx1gD5q6Y0CvS+J0Z3tiG9re0TFOKcwIBV9Jg3Se6+uGFEVhXoR7BxncKDIjdcuSUiKU/si26qazTFeXlWkwjhaLlpg1RNekFgO8psxyajvqepkEUsaaRUmUEz+96QYB1hpubZhEdS8NJ5ORKgMZhmGIQ3d4vCS3aBBcmm5tT7ao2Y8Na1UkSptlacYmdIjkF7EYwEavXzz19+JqdB3uNAgCAok83/a1XZsNZ/VWlBSA9sRaNMXbxpm/3H/ikvxU/CfD7Krah9SLJUsiK88SxVYTzbbjRYKs9opmpuBINL5cLW4+5/6Zt8u10OlCI7ayIQNOfP7zn5vv3/KnI+yh5bg9TpFmCFloYhmqRjBgsYmADTZfLNrdfvmwsv6ON9833b0cPfTkr33hV4HHJVVoC4DXHCZGMgyit8OdNx2lb2GiTU83vdn8lmubUBMasEMHh6O2DSMtCs+34IGMhyN4oIZpQmyITJigPEy/YNhWL66X8xlcZqgdSHgwcGJ4VcSvC3ume8OB2MuWBbfGhYRQL5Uo2KZeQ/WruqFqeZv3dSuzETcsP6LzuhtugXSGNwR2OPkpJQpjTSOPm1NXnJJ+U46wKg2V0zVgfVlnMNVlQSPrlj34q9/9XQ89uNXIQksBDZbFZXLTsjY4gTXOlm3JepcSVdQ6xmn61nftyptG1/j6eHD98ff0xGSlKwIMcwjTTvWTr1avwXA3S1DAA1TZPB4OS1jM5lx4z5qeOV4uGTJJGY4wdAqzcw5MhXjfiRXVcaiRbBgM4OTlRQWPIYeXKEiTrQkOWENjjUpiumYIFo6zIauL+UIJ8FmWKERZVlg61cXAF1A1fTq1YPzxlYYqi00mUpss1AoeXk5S/Donow5opBnUFWZa0CnQFFAZUOqj4Wh+Mm+7Jgh8TZUoqix32IOh7VVtGoYR5IPlACSAJ3zGehWJHaxBB/1O7hZZiM5g1T5ZDgRBE2goUcciQFjcsgKiIjWEF+KQhTGwUi6yRqBWkbe2ppAnWDCINP4tAFUyUYCaA1pxHYcxNVFTKEWgIQ6Schokfx0nv6YpNia0BofB8oXk7uu++gtkrXyEVN9nVUmhNFGKGrHxh1Unmd7gxq1bn3/qj65e2sKhIhpKqW+bqrNjiWZQwb52AKCqTCS7JycnN2889eB9rq6GorhsC33gOE1eVp24SNLj1crdmWLFarFrZDGtspMbLz70wNUGGDuvuq4O1/HIHx68eDOZ3QqsXqhCVQwA22zLKKtcFyn6p6t2R9lNuavbKIziME7yfP/w8KWXb8HgX7lyFYJhmMYwCE7mcxgYbAAj2hVU5ghjH0fDrSiK87KAaoEEN0K/CNf+wFfUHviYKsAKmMWK5j8zfUpxjBYQL1vNFlTvpOF9KjzoMFwR+gJWh7zDzAhUrMjDE6yUYeOZnq83K8wnltmm0akY1cQv4PtsuAiYnuC/1xViPWcxUqJlAICAmuv6MkrmktLAqRd1llslctCzDWT1tqwTgAXV8VYFmwMZNhRDZFQCWDeFtZIQESzwV9PKUs/7G84mnrxSd/DJJ6xyFH9SGPNww293oyXE8+TgWUUSZbyztGMjy5qqgc1kwdC+gCR0km2bqq4DBh2fzPBW0/YWy6XQAqsJrBC1xakrq5pwWd0mbW7rws7OdD6bVXWvKKYoakXZFiwADaXQpVkwDKS6AmxJU7w8zvK6aUU4GllR4y3QHUUa+/AdEgKOOM5wwnlDt+fJy9WC9bA2iooTBfcNQpJiB5IkcjQTACdKk7gqXTcI46yphXydPHDlvv3oCPZLoi2k3jOJKhUalY/BpSURqYzNcSuW01apRdIdVkNgv6LMwyik3FPXlIWwe2XU1VVb1oZhVXlxFiuXqPOGqqdEJYO24rU0xG5NUIS12t8D6evZBTc4PD46PDx0XJeSak2j3OWLvt6LqhKpjpvKFHAooYrSvt9L+nXZdbobAx6r6i/+7M8YSjUJLEUsAT3zLDpUO2PgYeXTKB0HQ0WCJdJWi5UipVVexitHUN5n9Q9AHRiCvDOZPP/Siz/9kz9pb4+scQCXUFTl1WqZvvDCTuAexStDoRKRfLW+PJ5odSfXzRVPsyX4p6Fj6VkS/ty/+VkqCsxTbLpn2LUg11mFL2qKdhYtsxZ+k+b6vmMqZB5qIEjNtmyqqaBq9L7Isul4gkPOWTbX6zUkc7meQ6yCcQAfEyjKNGgSgKmrcJk0lYaW4WV4KFbP1XewNKpsmRYNyqjo9XEY2rZdASgR0wPVNWD7uRkmqieNGWZmj6nEgVJUPdU+4NOoMZxaJXjj8sWNYJqlr8q+YZ4bPEGRvGcIDj6wJHJbo8M50KDwO+GMd44V5JOGwk0vw3UwCKqSSvvZ6EO5qKn4GB+rMKoLOppNx3L3NLaVgwbI9quaH/5L/C2nClUuzt0+ryy40JHC3kQQBdh96Ptf+PwXktUay6DIGjAZ/HKcMgU2RsINEUal37P6RXiPfd2pil5WwKLKOlpJTGE7rgdTAcnXNXsRp7KsSZJOaZyOKOQpWkMnQYF/MRgGNABZ0SpZJGVV0V3Bxp6czGzdSpOsHg4mw/H+atXUmxA0tAx9NfznDme2ztKYYpRqD7GOimpgOq5hp2kxWy8rQRgGE2g7qZJnJ6u4TTpG58wxIm714HgfSASqh5Q5C/1QjlDTkizDlqZFAhSJfwB4cMaqtqKsu+ns3byFw2O7Rjhf/duf/pl/+1M//V3/7Xc9+d73qnAogXp1vZNvjoYTrEBdx7JsUjElkThIjPOS1z2or4k7epYmpyHpjC/nq2xdu1BOuvFD5U3xVTAaYbOX4ao8+kJgvL/NF7PF8XiyFdvuYd0c9B5jOFAjNYuzto37PEnbunUTp2/73fH27ZsvJ2HqOd4T298TVm/ypdIoWl9Sq3Ukt90Xnvli+bK89Q0PZiJ0qNwJvXX/N//eQXW8vi2rrS43pjipnzt5YDiCcVQq8a/6DxvaeLn4T4vZjY995BguSV2Ug8G4rWiAr9SbYqd67qgXrarNqfSuTcfDy47tJ9FqtQoVRfI9r8jzLM9N08Axcyy7yIo8yRzTiotMVKheq+rarZ2to70jR3P6roR3n6ZVuJp3jVuXtamZkFjHHsRxOtnZgkTs798E1oJUUYilqjXsJQXVYFh7jUr9KJQGw1Axk4yzVrGmLwr5wXhS6FGl44B7TVOL5enIbHcdr9diOZdW6ywJLqDAK8Yp5gPL0/QnrXjQKwvLtcTekQWt78+nMvfU56rDkZn4U6rp0lTOQIl9MQVdZJCka1hRr6T3MmW6OzYn5fTs97xY/BWS0lJRI7U+U2SzLBWLZW/YB3c8/Nufp1DOugDoz9ScWlSGBXdRzPazrim6umN/rcjQ3Iw4GEoTqA+HytK1LCeIWDSJaTua0g0cfb2OBChP6DxDPT7eL7JcddhA3bbSNUvV1TqrXccrqwJ+cx6uLDbcfR6n8AkqxsFjWtZsngxH2MgCTiasIPYeWwQRgEDo8MRbQn2O71JlepULsq5b/jouB5ore5QzL/vWGfmyZwLwQZLCxWroBgPbl0ustpJGcVxWtmEKsmA4Pr4OMJXxnCm7u5MXX36xqArgLYnydJ0DN7jVyLlvCJbjCHiaUYYxrFheFb2hhkmGZ/+Vj33kP3z0o3DOoLBc1xOVxVve/OjW1nZRZFAVTVPu7uw89tij0Mh48A6fK7ZAVdBC0KFllPetZI+2ieiIF/zIGtv40jKU8cDTVbnD/SiMzeWU9fk0xfs6rk19DsVoJXYMYPDhOlR5VuN7sTSDwXA8mfyv//ifwCnFoWAzqeWaau20impkWzZciEglm4pq6370H/1oHCbR/vOW/D4A3lVeLcuGcmuG+be/73vNgfvY278RKh/CCKTWCsNWMFVDzrIYwqkI7Zc+/7noePb0H/x+mWZCUeL7zMHEHO2kRXX/A9cfffNbB8FouQwDP5gOPLzTs71aalfJ8uMf/+gzX/jjRbLemx1oshgo/TqNwiQk2hOFvPG2yNPVqqLAnObC5SlzTZCyVbTohIHtaeQLsxwc/LO6H1HqSLVkwSZ/uW5buKfp7Vt7xGlQYZsc4ByqyO5a4CZBEXEPFeUyACu6ompocBIpAgJg5Bv0dGypo4iFCAVmp3mwAJK2KQRkTaX4ZVmVhFN06vrqWPE9a1ESqkLua73PFbE1mDwI50k3gq2b+gnsBgXgZUY4Q55Sh31jsepe1nj+ahOhBxjhReHcMdF1/W7xkFmOySBKCR3Prui6xj0U4bxr7s6AHFMZFev2he2FMg3TGAgePlyZpbzbEn5KH4bQjqqqUcsjfJm6SvNItuCNwQPs02RFUaiBq7Yt7BLQKZRxEq3LVdSRke3gRFRNBcgSw/UYeMQWUJfx/ES3PVEz8mwtUCi5suyBbshllRY1vBNNMw1yapIKisI0vaohp0ztheU6lAgDqqZjGLY3GsIFkl946Xl/Eui2uYCYdgTy8zSBPgJy6YbQd3VTtmXWBMGIgEkZYeeAH2RVj+P49t6B4/pQ+lVd4bT3bSXnRKplYYlFKV5Gnht4pq3AzpCZqAFt4Zh+4Dv/0p/7C38hSQpbt+FJfuQ/f/SXfv7fDwLxpRc/PBwO27oYDR1N7g+Pbm9vjSALcKZ8xxmMrYPjvQevPJinTbUq1N6cXn+rZg2+4fqbH3/inaQ+m1Y3IRX9cnbk+564KQe5sGP3WPhxB5pkiUr2WZTSwIMIqqlSwIiin6qhaTrAPE0VvBhjV5guwyLo52XEfU9ljv/3//Vj3/Pf/fcT54kmz1UTn+T2pmUaxuXJ6Hv+xt+Ck3dunAbb5x0xgsmDLI9f3oZr+HN1+bv/9XckHL9eqICxe+Xxd7/n7/69H7EslWai97DqokatXThZPc8dBlvBP/uxP751dFuzdOB73TbG2xPZUJ9++jOGaWHLIFotTI5pwqGeHx8qql7G6ZVr1y5dvgKs6Tt+Eoc4P8v5EghCdAXc82K9iOHvkPNGA3cd28UBhgGo4RAx76ODkasKnK0GfipxQnVlSlFw/B2gMeB2vxlcprDABFuolhDiekUXjiI0RUN9rXQ+VU178sknv+mbvul3P/Ffm65mYQKRxShovepSbGBnCwl2jceh7kzfnzPry8qGPp/luaXTXT5DBBQf2rzyQg3RqxO1sOgnPCzi39J1RTitIT13Vc7N1fkFEAF9OZlMspwIl3hYmPfAUWk9GyHHa+wbas7o4NWPVMmwjMFgQFGXuhZ7CVZ6uVwAuEKlAbds7+xAB+Xw3qIQtlSSYbUA+O04zcgDwrGz9BquX92Ymo4vwteFyxXQqUS8cOTCabKCv/IHGWBeUSb3DS/DZaD+kKZTNZ2Pxlut4jLNHUF9yxOP3967fXR0DI89J7BqYnvgXgzsALpvPj+AAs1z2JkQWmN3dxfPkuc0Ortl3kddb1oJ4JLA1MPdpcL2qrEMwxv4WEV8INwi3bLgJEOMyrK+dvnq5cmuMKUwN47XD3z/X/873//XG0ook4uLPV3MZ7/6wV+6777HOpreUuLw6xLlBbb0h8OypDFcRnR0NPviRz5RFPXHhr/91iee+I7v+ivbW9t6Z2AdsPbBYEChuDuDIl91QkXimVdqrRIZnNYu7V5hI8SxLBmRM8qv7T2xoT7Ci889BwnDYxIpgyz6A0dixT1PPPmNUBmCcGdJ0F1KztCJBYuS6LpmkFvR6UI1MoV//r/9vUaSITYSm+1MM0V6OOqNKomlRH1sUteaikbcjjLVGB4fHJaDXKPuenjHtWKZtu/XNZVgiVC+hgEXhpoD8nx2fKLSyNb2eH4Mc6qauj3wl9Fas4wG6kRVcBtE22MAdnkUFC+ro5MDVaN8vG5qMKvU4kBxMLWiFCjLd7Bn5jEL7vbyKSKAAi3jYZtubQnkVqfVactpywevSZLFiBQunmHWkN6zOqANjes9VwV+rRcrPKfvLdilcHdLOK07+nIX8P9iNoPVdV2XchazmWJvuuxZdTm21sTHYQOGwQguL9a0a3t4jw01cRj2aKBIcrSODzp2nlW1iCIsvTMKsqKI09xyiHQ+ilJ/EGg91XPH4TKnOD70l2JopI+GwRCaazlftFLD+o+pfg7eUVXnCg2XavMihZoYjYfAkBIb6UlvBrw2rCJKksMDWVVMSVlnEfQJthrvhR+jUj1ICMBDXS2O5Xqu7VhwFqiSxXNmJydQ//j97b1bNY1NJG+F4vmmQbijqoAqfH8QrhPoq6qrnGFATJKKZMgaq/zvaZ4WdcQrXBWzfxE1HJ5tun3pB3/ofxYlTuTL/rJvC0guhBFujyBG8+XBwVFN1Irqi7de+uCvfSjVhfd+y7e8/b7HqrYbT6ansvPGEHmdId2iLCmGnCYAXFSqyEoBj4+PX6X8766LpeQayAPhKV4K2Zd5GRFcEIRLl7bYrKOL04/uvg06PFj2JCFSFYgQtJjcFhPP6otYJ2YmiVjtCEsDYxPsEGi51L7XNVGGgxlm8Rgen4qNI+qGMIxUSu+oNGika+E5aQqMihyMhtCGMP9tUzsmMbkcL2b4D2VVun4ZrremU8XUldKArPvBQJTlZbh6+eYNqELbJtoRCgKnaU2FSxRNLGs4yACgekWpt828NH6dJihFHoZQNTWNExx+fBQ5KTBODCvJpxXfuBnbtGTpjoF/2CDIJwy1ZpmvJPj+U73o2FJBGhWSlKXCa+M20dDzqsRX7ieHWFig+eKYN+rxQhoKFLCHBGymlicqp2mgMkghKdpg6KnEr0BnDWbn5OTYAEqFzu66hx9++PDgIG0b0sgyTXj3aA/y2Xyua3IN7TOe+K5zdHDMEg3CfD6HMKZwfOOY8kOMMRlfCswC15Qy6oqUJjELEwpXr169efNmFMVQYaZuQUGNbScpM7orVbYty/NgLlJdhY4LeHV90/XHx0cQBZZTqlmSqVYUuSgLizL0VpolwXgrz1OBujRaYCisg+e4tm6mKYWgcWOKQYW7OGNpVRZ5Bb2G5dB0k8WaxFPWanI5GSBtZUmv6g6AB9LTUKdDTw6womZF5ZoWxB3uypuG25SkrMuHHn3T6NL2z//yL376J3/i8elDDz3yCNYKppghhDdGa/CgFo948Y4vwC5ii2SUhTnvrXgt/0dlbQ8PPvQwtMw7v/HtkBDTEakgKl7blp3AvaX69557vv1pcakoXpA+gfKjLKSv7V66ZLsORQqKbDoaAgLAAYyifDQeMZemg+RRWSkNAoCuhoKTkzjO08xSZRiVPMvKotRYeL4nl0ZMoIbaznUMKqnIc4lxWO1sbTd1PTsm+VRtAJCVretmZ/tBAL3FaQQOjw4Bzi3XKYh2W8byUHcHTWNWbJtoRAFhOlaa0PMCB0nh3gNvY+PT2OkusJ4q5Wgd2758+TIN0GWOD29sgxXvWEqen6yObYMo80gE0fcSeVVPYfuGFJPy2nXEb8QlEaymDhqIgQmtSpVeTGv0X7m+kEiPJV6RIjIyH01XAFt4jIQYQIksR2Ymiri5AG+hOoRWLDPAQRwJIkODK1iWc9JYZRFnKcxvVqRAkkBd0BdRlODDL13apSZUQ46TPIrjIs09iwgdiUxLlEzdAGahjIkg4mf809aN55qUvmrKqspw/qGhbt64AWfNMqyWld9AtMI0VmEzqhy31tdC2LS4T0MlPkKhryHS3oCAi+PYSRIBT+G0wAIcHR1NJqMId5ZEg2CQF9BRhaYS4UpektaljsNOAiAtiYMRaFVKylKs2zjLOWmaqW9qGSBCvOtSUMSyIhpj4vUDeNEZWYEsy5vhzyQzZHmg3XUKerPpGAIxl2vqW9/2zn94/wO/8Iu/8NLvfvbw6CTJ0sff/g7oT0W9YybV11goyj/Eo7SR7HkDyExJvcHV9u6uKMj34qHQ2BQ2dAcgDkai6xPfB0KVHddIs7DfVCJdcMcv/Om0tp0eAlLkux4NbReFIBjF2edE4pKQR6MAFoMdyU2bT0c+i0TzUPvet4xi0edRAqEB6smzUjVMuO6Q+6IpBrBGDk14wZoPBsNwFTGJoqEV0DhUCiy00+n05Pi4qsrFekXcCGtiBh0MhzB/eONkEkAQaKI7vYV8dAAWOHG8paunaoSqofgoU4tUP8mz7Jy+5LR2A95a28LSAJgsFovbt2/ff//9Am+uV9WW5cUMVSN/5jRkwAfNEojGt7AOu68X0hC4vsNJ3+TsSDUyEgsGoWmz2p58mFe8DXoU2w5bjXVJU9L6zNmvyqrecXcGgwB/wMNDpCyaYNRF0UpVpOVspena1nRrdrIIBgEVayTZZEIEh6vVkqoJsUyahmXhvgaMP84k9j5ah6ou0yz1c1YrkZOvAyYAd2BNoSkeeOAB3P/h4iYQJpxF14LKUNbLue8OoMLwMl2xTg4P8PlWEECtQGd7vmfo2mw2B1qJwxAiNZ3uApFSOYZtl1SAURBqYI0AHGFhy6nv/ujIHExkGa+sKKEF7yYrqG5lpNYlFgI4uSuyylBsGGpKp9m2xrxSGtaJ1xMXF62qLDUyI9ahdNfpxnOLy6q5RZ3agTbTp1jbB/0fOpNChZJ2Odj5n/6HH/6Hn/37cZKwsRvKG8gzTPy0RJhFpeVYhI5VE/CCFfxx+uoUs6+8eHcMMeI2LbAbOfhNs7e3BwlZrpYQEoLi6itTxecIZpNJoG/CW45nJ8T86rq95vWK28sGe6XU9tTpyMab8zqBVmT8eYB1bVW7jhOGS89zV8tVEAR5Vbc0UkCRDRV3B2GeH58A+Dj4n+ukKVzk1KHSAnMdrlZJEjAEqpkGPFLH98Zda5oAjMQcDGMztB2aQNY2RExdGEdHx47ncghsmjYP9imS1lPKiLHpCZQoYaXDVGfM6jWJk6RI8vliAVwDTweO8BmfXsuwRsuCozRF+iyryoqAwzgajkY8dCLdw3a8IRevNm9Yix3FOHgTFL9R6qiR5fNMyoVL09U0oSoRPD8doYMDG9qhqvBeAARNS1mrHEyTfZQeE02YAUgfb22Nfc+Djr96+erh4SEeEr4uvUtVHnrwPmKa11TiyhTFNEk8x7u0u9PU1bWrV8qqjOKVYeim59uatbe3LzCZXodrumEiRyDmcqBNQFDYcCraIZp86LWSWOcUmcZqE/NSx5iB8jAJ4W7alNCqeFEEdPzlS7tMOdi39/ZxNKD7NE0F2oTqwC3hhsfjMX4JxwpPt7O9s8rrwcAHrI3CZZ4XkIGt7W046YqluY4PDWISOYXhudRkTdU+ZXWHEd2kN7vTTmnumEpnI3D6zS/ZWBB6OUvUn40U7Xl7lGib9gf+8l/+0Ac/lKbJyWwOwPwK3tDTKr3XLVKcc5CNdqXjgRWO44RhpZZV0ET30lyL/SUWWE0DolzMF1SlJMqGQd1IeKLpdFtVLwym50Vw53e+ufiZEZmB7RizWFE1L9/aA8pTeTOoeGGyJf2XBuOxJjPGJ5smwAt4GOK8qVhlYt0Ss19HWsagwkvLMExo3ihcU/emClc0h+Mgq9AVBn1Emun4ySBufMjbOgw7ilkAt3ZwwVfrRZ6XzewENwLdUTECd4hKnCWEbuATmYbC6ixZ5lUAdIVqgABDJGAda7yobiGNcKYAMYj+ksVNT8VC5HED9uRsIHNLJqdh5a2/8Au/AA0F4A+LWzf1xcX807uIfIhRum7uTTjtsTt7RccqlF8hciyfSM1wMD5YcqhN6A48LS8pY/haCcMYmoWKcOqMaNpUI4lSi8JG1nQyTeHRxhEPoHZCd3B8NFssnPF4OV9BUwRD3zGNvqlNTYvDFXS/6zsAonlCIVGsDsw7WXiRKuqA03AzlqrAtaMCvaqFwoLvir3Bg/i+F8eUEnZcO6dQRpFksa27kirpklpkGTxHTZXbhprfWBWIju2EKuDdfjymC1UIQYdkwEBihVarEIfT39rNyxK7BWTru868amDbirzUNTw0LQFkAv/b2tqC9qCoKZWbnC385t9s9u1FfH46XZ2JPjtHDTWC0J/5aLL+bGwX82Hotd/yvj/77HPPv/DCC1CbQHN36YevUmvwi4f6uXaAUwm1ZRpmMBhS+eM9XNQYzmJesBCs6YbcYt8byRIRghu6vXmcO23TK+6YxnxgUekcy9yD0yzvyn0PquTVi6y28pyPhN811AhsfH/KG4CjBfDoDQZJllN+zjRxfHVgUVHG7pB4OE6cxFQaQz0nskOTPQFgM5k6UUl34HYgUbzlAnqEYtaKCl9mtZoPAuBaO4ojUVBns6VKYxA06KnVC2uqGahLwICWjf+kPqNe4vND6BC1myHbukrFqdevXxeYAQNqFnljEjPmXHfwuCMFgwXqsiENosg/8iM/8gM/8APi18LG9Pov5luRC4YHobjMJsrN+Lu+QhqFVZ6S5mZ9NQXjg6EGPs/1eA2crlvD4eT46ASecFHUq2VEBAEdJUFxLJ977vnLly/B/wBSxa8c18Lhf+ChB194+aYKn7ypmqpQ+rYsSqU3tsbjxZL4BIsy7ltxOJhajo3brZraG/hHJwzLsJrCkJpQTNfCN+aSQOzxhmZAT81PZj116FK2WOirrWkgWbZITYE1tfe1VKOB57F8rxeVoqRBJMPAp9xBUUBoRniQ4+PlgjJw+JiNMiI4CiuqZlmxpNyzQAuR56qsNmkThamuG1hcx7GzKNUhf0mqUmZQ2MyQO538KZ8z7rxitvrZ2msXWHl4FPWOygpcumH+jb/5fX//H/wvw6577rkXdncuDwI+jK//WsIam6gqkwTGtNjANojEQ0XWeXsY3Is3xLigqZdBUagem92/YeqDtpbLos6zmtT+hZHrZzd9/pCdoOJdbABHWdcdqyMBvNy/+bLEGilYy+xmiOFFkaXKiba2qC5Eb/DWrtVZso3GcMliUVae4Xb4LWMG0lXNtZ0wWcdpJMrCcHts22aSpcvDY922oFBU3tsuSrqi1sAgVAot4W52diZQpocHJ4APimyG60ylsIWgUsUzxfY11vNdZITNIUK4KRwQILXJzi51nTBVglUNV+t3vutdHOzjBR07iTLzYfADIAz2IFmHrCiZecq6DhE6WcxhPnGOrl29Jr5BUfDX3tNTBMSjMwqLA9/Rt8bITl5JIEpV8djCstzZ2bl9+2bHzDLg+qXdy9CAVKpA1VYJp/AE9gPOl6UeoJTqD9hMK/gROru4Q4hlwutHw0FMXBgdIIZtmjVrDJPEfjwadWJDFeEZ3OM5DjN1prXdZDKBI4rfQs1fvXIVSqRgo0DgqeIRfG+QFxkzMhbr95cIyAFfU0k7+aIMgFMEDS8AUCTALxFhpGHyjkMKwsHaQNMBN/l+wJ6RQiQMqeop4ZQCy0YdtMzbp1I5w6rKJmsoqAwvua4292NbDken3GHgtbfCHTPlX61igezNJpPa3/ES/qf+zO9vyJ5Ts9zDjzys3NNwo9e+TssKJRyYYBBgK5M4lVQKdWNZBEBuXm74FfUSb4KCxMdRhHeRlLU9HDosr+f5LBT/FdMwm8pWiU9g4XkKGhyzXtg6/Nmavl6WhDs4bjfeDKOu0uBZHB8f4T7yPIuSRDctyFDPGkwBGWrKjtYQm3BNgQZINScxXa4WRWUDxUCVDEZDdkR7gCzcAPwI2ABFENO0APg5Ojq8ceOGY/vwuuIoFqkSlGoE5vO5QMW+BCsUVW0VghXUL98QuRZDrzgKBpVayBSto5EdPYUYIbEHh4ePPvYYD5Tyqku8Hp8zWy5hmTQ8eEfDX/DXnAvj6rVrcADhan2d4AYdFGLP5PUmG7bhizaEdc3fta0sjsv55igwbhiMAqDByYftZcwiDlSs5/pCT9QSeEOeZdjbhx56gEjTFWU2m8P04hOwdHg9NQ5ZVlHBVkvBwMfJjuPQtU04I3u3blFVjsYbUqCkS2CKhx56aLVaEeFnnsPHg0+If7ddN9manhweQbDgVXLpoVlVrnN0fCTSbFSKblTkVrRUtatq68UMjikRUuYZ/E9ICGwqfHg8nu/hC2lAHNXzqfheim8FwZDNbuxn84U7nQBjRlGIu3A9m7qe2w4uCeCJQfNKOlUhyvgWXm7H5qRL8unSnTKr0E/K2S9f/dqMC74TNoi8ZrLjMQtRVnG6L1+6AkllVUNvTP6Np11bNo2Gl2ysVuuexefW69ALgq8wBvj89jflSDTFDtpf3JBfN5pm7OzsMgG8t5uViEeHegV5Y15Xp9FKploP1n8pXZwjv4Fj1IVq6MCcVHGTFzvBLqTFsLxsMSOyNYlS6D5wgutFEQRwrRmsyUiWHCJh0bHENpSBM8FXHy/mRVVCZHzXY9NmpdEgmB8cUszeVmB1iqKBSNcVdFNh2hb3beH1pGnU0ziIUiUCGmoU4h6KwEr7iNtJ5BlJue0aHm+mfiIi+OTjARixS98D5eEz13HM6K9oQgAUGXQcTlwwHEIXGbrxVW7z6794wytPShDWIPIPOOR5zpykTYF6T/GOs2YUKp3Hz55pWJoqNYYhalnbBMNplqaHh8ejYChUraJ3aRwCFuKYtV3RCrmgZYrbRdXRdHpJkvRKaOCEq6bTK+IyJt2xzmJXwzGro3ixtbNtjvRVuGJRbRebneL4dvUgmNZdPt7eWS4Xg1FQw6Sb1OnMqIv6XtKitGz7rqypA/Gl27ewbcAji2UkCSbrjMC+iUYrO5nsqPpytRIK3R9MF8sVjJ9mmEkp9KrZQio0Ie6pDL6V+4Oj/b6vg4ENxRqujyUZv44hYYBTsHxbQ7erLKWBTBu256xXIWTLdOznXnhBlKEfZfjz/sB/6cbLZZOzScW0sspp9ebFKs7utMO5uzATHHZIZqO2qfhxE/WQiQbhQjWX1ERKs1rc/uP3fNN7hSqUNJv/bc/cme51FX5tQlgd47mpWbO3WLUr0+9FDYbXpAJ2RQ1cR2U1Eednnv23Pf3hzNDgJnqWH02LXnWHLQ3PyRyvL+P91a3wZSETv/s7BZrYwQM5NMVGPntzf4YbaIxCW9V9VkpNLzdCWvaGP+56laibet5euUlJnuplSATAREaT6ATAPSE6CuGQCkUz1L1QXQIq1laddYXca+bYV1t7EAT1rVvZSZmuUlsyizSz4Be4EqstVjWDCr0Bl8guyuqNvX0CpHXlJFT0aNlWltPMas3oyX61+HY5jxOZcjQ1VhK6V6U+9Ao+qWPqQtfkaVjmaetYrGJKEpndprBxUQissE1lZVA0aZC1iuUNDHMh0LTpBgiK6OlkVWik+dFSE1WaWid/fco1IMLUlyeqCi0x1TFR4aOj8agVsxJfjqohoVkINKmE14NC72SMiQh6t2Wte9Pp9HixxBXFIeM+1IDsYG9gDx17UFVku4C7dna2bIcKK++77/6jmy8xPnWqjoJt56Bxd3c3pU+mivUE2yCpcI3EvgNUA/yzDFMgDZ3TxF/AhDQF2lF1DcrGsm0owzxNISvROiQfsu0O9vddsiBuRbzqne1SRQY2gyySZXj+QGSs25KlLNervqU862Q0tgwjxB8JcDZYnAHT7mGWJrAhcHRlzdLNpCjjJIXHT/M484zoszV9NBxiKZarm3goFnk+OxCnZ+vOUr9XVNexP6nCGY9uL26O0d1OAXMvKaCj3DW94quUDSrVgz+Co+F4nuO4y8Utf2j3YiOpNDozjBY0gUD8ynETSqvLjG3E841eKCkBIEjzxVIFNrOchx6+fhqpOV+Wu4O3jOpSZhMVWIGDLA8CWF9bUk59k7uElNlDKt1tGMUUFR3KoqTJVGyTJILUqboMOSHiPMvklLwl40ziZWnAqpVuQJZCYkgrC6roJ65TfE9ZFvCOh/CmWXpVZSWnrASBBnrhA2E0KGsmSc0p/SdlXnqhohywC5zCWS/Z7NizTDlTd6fNHKwqUjnreaVm2aoajUZXr149dXJZdp6FFajqnDH0CG+MY3pPF6c+5c3yyoZc9LW8ozPshMfbEP6I1I0Pe07RUBZ2xg/b29tYbjjbL7x4Q5RbnEw8nqzJrPmNavXglRwcHLiedfXqFfyQUWIl5qMVaCCFpgOqQLuXRQV8+Nhjjy2X8Qsv3LYsA4KYUp1iXcJDIbkT4TZDrIA2dYOSIMcnJ+PxeDgIfM/n1Hj42PuuXgPKNQHmTGMdrjtGuo+bCQK/aRlbCBGLU6u/bilQiET5VubwPahtoW494miRVuGyaVvcues48DX7qiE2QJUorVerkIb/sNiQ2Irz+UJV1JzIFaGVqHGGuRbiaaqVKYgL/vgFZXH+Q3/ausr/cLYDF7cDtugP/+AP4QleryqROecXm8ruVWvc9TrKUHT16Tgl2vIsj2AjiiKBL2vahiT3POZ1ocfxFUqEEB4goWHq3/t9fy2KqFl9MPZbdhzStGDlWzRhpt+8+dxGcdRwStpLVZ8UAods0BGBb5tUdcncHzbl8SLiYUcKRr6k3gJ1OBrfeO75PMmmkzExvFFLNpGtQUKwxR5L667Wqx1jJ0szLv+MszZtKkqgut6gbhZNmvGqLTzPcBjgjQP40W2zWi171pzu+/BoPVgmiP1isYAe8f0xCwCl0DmqrAms1pFGfBc0lpi3n/NcrCxsBpjwQMZmPAWLIkssX8vNM/6Nj6XkCxsUw0u/+LmFeiQF+vUq8+KJYawG7oc4yvlkvXbT9ipu0j93XT3kkmWGeRkoPgLSgGMTBIFjukRSDihW0WDLo6ODjjiaK0OTTVNvW/JvZycruD95mgBqDzwHB63KC8+ypaqvSgH/qAqwwgjrNTshnDIZX1qslp95+ovb052d8RQfDx0NodEN9TYh0BzS69uORxQeDa/Fwr15tqMznjJAjHgdAmLgVm/dvh0MB6VQarYeziKhyhiLbKsR3KKWc5z/LIuPVnNI6HAwyERxuVjrFP2msCt5p51MDeGG01W5ZtiFUACXMwOlNkDMukETN8Re0bWJPrEMuLhaoNBAQMdyz1zu7hQuvAoTBv2FdP7z3WyAG8NcszoOmijQlPVLL92Ybu0AuOIvNEV5XU7Jq13MwenZ1Ap4KCW5k5Zl93APhEIzRCcwbddgHol08Yvu/MqeEaEWRMiYhx/6lX//5JNPTibvrQRp9/KV8dbu6njxxS89B5FgJ+Hut58/skjYvqlaOCc0khOvUxVRo4GWLeMBbghIXDC1IvlXeBNV4sZpArBhuDbghuXZFG5XxOPjGXxbgJHt3R1ICHAlUVopCgUUGirTXoZrhYivXTiDug7nNBdYQ+bR4aHruUWePvelYyLy1XWeNOQV3xmbNOzRPPoOP/PycIAi4oMoSlWhoGZbt6ZlUoM80S8RjmiI8ktkZF89p8XmxZbCJqpIS3DlypVPf/J39vf33wbNpSl5UZiGyUUdmrSnts5NAc/XsOn3eomnZHHnc6E7xpD5Gm/DLnYtlJ/JLljy7e2t+cmc1OHENDVzdjJzXUr+Xbp06fkXnqeOVBpAJ9uOj72kQhpJHo0HURgx3jTqHE/CVKSoEOSjq6iBhXI0kDss+jAIZov59evfAEtdZ/VsdqzY5mgQQA3NDo+zJu2qxlSJlpimClTEjALdtL2zDceSWMjj6PLly4BycImCUQDIYzomJEPR5cODQ9Zw2EBXX7l0SaGQ+JGBTWtqQddUWd6aTNuywjNCnmrKHDWqQfWISZJ6qtSx/QbQhTcEVAUfWzW0uuggoDS3geag04RnavQkg7AZmdNvKEzouiO53d9lLaiqK+/FihOXnEY0WKCDwqiK0JPuTuPZzdv7smbQ7GSWpNx83NdofTaZVxpOAGceriWeGsa+rNrbtw/uf8Ci8hYqbWQq5kIUgl2c0IfRlVEU05rNFgT1s7w17Cyv8Juqmh0dznq4EOr5e6TNf++4IGxUQAkAR6wxWFa41dQxQKqTsfSz2+wE4WJlEdVKQpDh3gIWGgTySxxBxVDH7jAtksVqYTJyriRLiZuO0eG0VU3Ra5q4QllaOO1lk/e9bJhOGK78YIBthVgSm3RTb03GsF6ATbxnGq40hIcmIdmeJLW8U44H3RT4sBY1dlNzM+Uc5L6loDvWc1DWGs2pOp8icu7asKOJD/n9T33qgx/84NZ4/Oijj8I6wfXSWdEDz2Js7PrXKet6fpP9KQ+gwmPU0qbKa2O075Y+1tFUMchNDOt4yIjR3qlUakVIEh8HB2EVR5PJ+NkvPctHFkPr7166jJViJM5E4cdKObH+NU11pty0Yho4+xmb6ULYfmtnZ3trC+7JYDCkPJVmHEVHDSUyTfyeKnmblqhf2hYQDo4FdD/2FffWNHWWZ01d4WY10t2KbftZsY8H9AculaIpVMkLcOS73tHhEeODTeuyGg2HJ0dHV69ejtIsT1JFMbtK4MYELknCOhpH4wmNs0jiuqlZrkSjcCxRqNGdmBQco0JDGKWhP5gt6BqNx93p8Iv+lIaAT8cRJV5mJ7AoAP1AxcJnYcnTvxI20Lvb/C1RE1JxU7ha/cdf/bWyrq9cuWpS9o4a7eAZCV/GZ3g9l8haJXrDsKbTbehczxsQ1a6kTibbVy5fw3llvekbOo6OLD4ZTOmU0Z/migKT17XB+BNmJwt8VCHK89kyjhK87dq1+xRNf8VQQN41t6kYEjezEQBIYaLJStMgELiZRs+HELOFYVlyuEMbuMGd1p7dieO4cRxRQ0/fZWUO1wb/FERGTV0kLNNP+c6ejx1jkxOh3MbDEQl5lfPtggMCrUGVuICuXQsjFEdrhTzujiopWNs74DaNONB11uPX4V55ChaPr5jUhYD71TQdz5Nn5DoBveKfzRwjxiQusNoNxsNQn3krBjuSXAJpKAGjtiepY3iEK5fubJbf1+s6KwumdDhnCuSU9oyz4tUxj0RRT/vatWsHe/ucXxCadVEsqCu0SLM6DoYUrRJU+fbe7eFwOF8ugNst2+mYBTLg1InUXZKlMUAHNGe8XqmqYY8AVLBkREeK9d3ZuYQV3yMKHCdcR8vFahyMoBUcy1JEebVYQlnDmmOxNZlmNQb+YLlc8lllhqlJYj8KgnC5dG1bVSTs+nQ6huY6mZ/IGtU72hYxibc1tdLUVWPplsAIVGl+Gs1hIJKuEqqnbRaLGadKZRU4ZglPvSwDVcWNQbvFSZoVuaYbru9hf4+Oj626wvpAy8xmM82gYY5FntdVudlYOl+UKWgp0M+GABOHaMcKZqjxoxMbnvWkDEWnSb3JO3oFqZGlGv5hWqaWqTdt/fTTf/SJ3/7YM1+a4+sODo/80QRoSFbuIA39qkWJTwsjhrEa+lCwLU/o9LZRNMWWRSNLiNeCOrjgNzArA8UpstAV1b5T+VVXtx3BL5yEutvZum97eq3voGGbIU0IhkWZvP/976dMvKRwuWfjDagFVpTF/vQOhFMhPJNU7BHOUuD5Ig36ZVViIqlshfhkqC2QlXcVGjF3dHgAw9CrunA8avNPssRynFUYMkJNav+ajsdAQDia69WaOERlhTqniZmlmW5vh+scr8wLCrFT0YRI+ktX+amg7ON8saDyLyJeoZAqFAerplW4KeaKQ+61OE74g0C1dV3BeqlbXndLp0yWK2JIoXwt58gS2eA19iXi29/xjuvXrz/72ac/97nPPf72t3PCB24zKKSK91blvVT3v1EXJyTnJRqb2tDutdwTgcU1qiKP4zgjsNCwbEhallhf2zT9WoDlK2+8/KLAesNXqyUOg+W4qm5Cy+dJZppp31V4aEPXPIdYLBjQUNOU5kXjz5IkzOcnlm35g8F6vQb+lRVxwHBBlVW25xLxqyovDlZJnsHywN1I8xw/r+MI5gjOwhr6YL0W7XY8oi5VIB18FBRM2Taj6TTF1kJpd/JkNK2r1rZcSDD8IxzvDGYoz++/er8/sGgjZW21XB0fHdUsm3v1/vtmq1UvdrIqqaIErAF9MV8SWQvcfuJJNww8EUy9WLXAPf7QPTk5uXHz5Xe9692+Z4s90Jmk8GYTHI2uzbNQs23ab3LMu6bJKY7H+KwBXCiKJmhCJUsaUfizwGgtyL2jyGk6/8xn/+DDH/6tl156URAeeuyh67B1MpUo6G9AAxsf6sRznhQdhI4oFcmYDnYMzSzCXGykIs4lIH6K6bB57zhvqox9VzW4dyURBeJQKiqR3+AvejkKU9fyKZsmK5NgtDMcV3kRLuZUsCvSvBOWhu55foBGHOAxqJaX6Gdx+HqawpcsFzPislbl8XAyO1788x/7p//on/zjXoLnWEFf52Wi9EQdzP5HNF1yndd5TGURkgg4vLW1DfchiSKxE/tKtAMnShOgfbzYIEomIrnAOR+wWLLje6tobbv4k7K/F7E+PopWQFIzQpnV9pYNLzoYQgOuWSPl4Pj4GMpgMqZmK/Jq2cUjmgL5KQqEjYwF05CW6bCefQJlTVXyKQf4duBfgaGMTayHzXPa2tr6fF3fvn17E7wQRaAngTEkswpmWeq/rtFQyDkn9KYu+Xt8m6goNUu9wJYCgto2OQgaA1ew9qooAxbieQzHZYOcVQC8VRgrqjkajfsO9rV1LG92fJzGkQAMoptUiF03SZnDDSmr0qSymZxNvrmF0wjtDp+T2tXWa4iB69qsYI6MMxAjIACMg2O7WPfhaHR88CzN6zWM1Xq9OpkZqhZHIWBOGK0bSYA1wPdS+0rTxVEMF9V1PBgAYldvu6KqVfKt5WeffdayDB5+gD0ibvtOyMuc4YSWVy5VbY0vhqKgLK8LJ7bIaBgd9WibKvnJkCHqebHt97zn3bdu314u54S9z6oYmSE1qWGPnFjcD5QRjntTtzJrBmcDayHuSVWHsqhKkiaIcL5ojvof/t6nV6v4ox/7BPzCtzz27X/z+38Q3/7jP/7jQTDkwe2vknD4zovTZ7B5OcXxyczU9CQO4f44viOJ3Xo1k6i4rCUWfz6hi2o34SkUVHcrAz5UPbXt48zUNLKBONMSKttVRexICwWZJn/wqU99y5//VsM1WHyHkiOsm08SVU3g5PgdG/hAn9t6jot/iizD9v7xZz+Pj3z22S996vd/P6nK8WT8pke/wYCzU5UiVQ+udRq92RSs86zpBcujZrnVaj0/mcPR0RQDiw1dA4GBIoBqE2rq0IONgdhwmIDzAJwQxes8z6qioKhK17q20xBzlTZwPcMw4dJCbq9cofo6KAjsNed8JnTJRh/RNPmOPQOZC4kaT5ifAhmjwo+87PyOV9/yiUrADgcHB9zH57mIlv3AP/xNb3qTyPxAXp8C04IPIe1q6rzM/I2iVvnKV8vqdM/oyJRXHSF998UfqWTtlWVJcMuxdfj0RPEGi0u877R2WtdA8AAm5LJYhQljA4S97+NkfXKEE5cSXassR0ATlHOA2lHSLIEXypA/DaTb3t6Gprh18yYABX6uy0YDeJOlhna0001DTBN8Bn4AENjb24Oetl07S4A8suHEU3UDX6eQmcLrclFVtk0yxdPRBNqNSFOFHBrHtGxNo/JWIMW8rPFRslbCKEYxPKDO9/wsT2DGLds4ONgPpuP5ktqZHU0HclFU1uYtijRurhcCP4CPFhcrqL9wvQwmAQ2X1tRg4MI/FRmnq3jKXkVLzZggaPA3K9HpmqrpmnC9gteG3cAaluXLzz374S9+4YVlWEvCQJUmhyeNUDlVaW1vf/M73nLfX/lv3i3YOdHbihJxYbL5Y2+IcLBAORPGTiBB7/o0iQoi9040pZ9M4Q3lqqaIfaHK8CyodVPTRPiXOJN1nRKqgO4g+gy5gZ9vyEmylqk7s3MsczWfuRYO/2cMNqlM5szWPI5GTofCi1AVPkmCfGJq3wIO7Fms1zKc+Wx56YGrP/NvflZzjGAUbO9ObdW49fJLBpBC04yCYR2FK6KPyyUNfm8VxTFkYeAPhoPx7GhJ+FVVIcCrdG5pek7z1CIehtQNGvdZE4matlgscZ5xYqVuU9BLI8R0s8iKOErgzMpyC5SH0+u6Pg9P4kNUNmyNzVjVS0ZCwVZy00bMJk5xngTWVUwkTBVXu7De1DXL3kLhRXETquFdlN/w6KM9m+/K/RGg0ul0SpSFRdHSGIo3wFTc48WdEqweZV7ZPPn2Nd8D7ejaNs9sNw0P3lBsGR808HyJRQew3fAR8NiL1bKoSlXRqdFrvR4NveEgiGScnwqrCLuBtdM1GgJ0sDqJovVoFOzsbvFaD1gD+Cb4Y0V7QJkDzdBx0Gv6vTQYBkmW9isB/756Zex7I5j3tCB+LZ1a1F2FDe92bLvA64FATf3o5JiGmxQ12bRO9Gxvtlww2hRhHabQPq7nQ+SzfC9NgZ4UeFV83BbkASIDZdGKHUDyOlypuhWmiVKVUZKOJmNYEpdcLT46qCnjVLHkKI1xFA6O9sSmj+azw8MDoebLy8ikYXBuP//MJz8B8V0nYV6Xl++7+tTnnoZCJR0ni4YFlCuHq1YUcTAu52U5X+9fe+DB4aXxg49c/44PfCchU3KVvaJcAMfyuXmC+Ipyny+b1nyNl20aUZj3oRkne3uWIVoONVWs5vsvvfT5X/vl4J1/5l2i0Iy2KHNGrBaUK4IwQKcDEfiUIoGtFdTF4UzVW9sFlG6xlo+/5S1B4GWrdeA5z3zm09bQo9GGvJWBgp84FVIDJd7Ukm3XeUahK8NoqNO0o8BJ2wDdDfwAYrO7a8/C+dHRUdNVN288B1/FpCFe1tFLz7d5kVC7B7W3xmHsWjbRoy/CIquA4QJ3lAnZYjGnkVZKj10DfGhZ/hVPsQzXJmtaG06DLKZjqbNSbiogCuOu6TTNtG0PRsXxzcVyAcSeMWY5cmFkDdqkYK4u59MVqKCJ2HbhBwmshwsfxgYqS6zulUpC8exPPfUUTsFzzz0HMbvYLM8nHkRU+BiKmzaxTaCHDzrqCJ/Kmyjyn/51RhLK29YUWLFe1lpsvECTTciCfRmRIxorlv4RRTbltKTxk4RVIbGqvErD4ThQoKrnKzicRMBT5rbv71zeXsxOiiSeTEZ5UcVhZGiq6JqVICybVDUMLwggAYcnJwWlaMglpjFlMFlVg0XTZBUInXiDGdPv/v5eGqU7050Z8CH2dSw7tpELLjVKNVmUZNhpxw+AOamTRVYMw9KLEtuWNVnZwgRJtmNvaaOj45OiTHqax63OjvcpgFXlw4EvqRrx11NDiRInOb5RE9XFcom9SY6Xst8CgACwEEtY2UAv1EW1yGcSq0LER3R5L9SSZbvBYJBmza9//Klf/51npV7Jcxp/AzUaBKMuX+iCCidL0Wia7af3DtpuNN0ZvefxR2wHwNXSAc4biTjTWEKOtbPI73v/+01q25WInZC1mcMMS8RJDzRXbxrSzw//eYfGV7q6zcvOksHkLTAjqUqCIwmNbchw7SjAVzL+iOHHP/bJ//yb/wVW86FHrtOUuboeum4GpJeV8LKDYHLjxq2Tk+MwjPIkHfjuY4+9jbk8uaL27sBs20oXhZ/4iX+VlxVx9vUSxYZ0raywQN3+3gFFPd0BHM1xEFy9vJ2Fa0eVta4SuzwqQsVWT5bH//pn/t8acEZRYRh+91OfOJktipQil22cXB4Gv/lbv1HVJTBlXi3KPIJR8F0rz4jYabFai2qxG0wakbpC4jTZ2trau31rFa8doEpTMySx6KV0UQBEtIWQp+Xu9qiExiFGe5nN5asowCDDQlGRwSo8lCDr1Ktpy4zxB84Ym1hkQHigynsR3mUnE9Uakb5RApkG/7CsmdQ3ffX4428GHN0ejyyTXLbNRtDwbGVg+bo9uLV//C6RDWFiqSU4szDM0FMmH0jSbki+2D5eOLEtq9eHwq4rQaPJShJricK3q8ylFM6THrxdUuTex5dzO7h7QrUnbDqUYji6YkDttyyOLbdtd8o5dsdFDBSMnpjzFBNHsQqhl2Hu5qsl/Eb4h3GejKyR67lRmCgy6Y0oDS3HLEs3T9OsqDpBAkCEFSvEjrZWqNMFNaFrprlah7phAqqdDaqlwd+pVqY5kC1QWRzFFrUty3An4MsVWY6dTpIoz1MZCE5gFYC6IauqhJexbkLWGEpUaTExFxPVmtSIckkRE6JvE1tJgnoQsZWmrhrmdlVURVpKulw3+Hb4NVBbKb6OmNBhN52B6jo8TyaLShLF1G7LJMg0jCROxtvTig1WkmhGHhSx5k/ulxWYILEWqslw9+1Pvudd7/C94WZmZ99vhlW11B0negOaZFHVoq3R6AtenckD1bzRkG8Eb+VqaMbfAN+2u7uD52qYNFzYrnu0P+IrfuSZNNjVAu7deqVTSq2mRkJNGQz8Lz7zrKrZ3mBUN/2n/+gZw3wZAMOWaCQlwBdgoev7dYvbbg1dG439cD0fjqdEXyQST0+chierWUc960TFpMpSmVdiKbVaO1sdlEK5XEXYSbOVq6a/vX+I+zDZdFi4H0IHvZIfL09+6Zd/mRj3orWrA60Y3/K+v9jwkYgQGKxXEn38U38437sh9bXn245pSYJWlv1hvgCez4tyqCkq4X09yhIIMfCFCgc2ocj80HchVJYKlAHoqPWVEC6TsV9j7d/2tiduvPTcyy++BDicpHG2FDLWwEozVw09TlK5KmBdDEPvxJZmdFS1oVs0IlChODiUBRECkffGd5IwRdVUCpUCdE2Rd1WZJUnPQIggcEZDwVAM2OUwIW4kyhlJPH0vjkYj3/WAvkWKMFHBIm9j70U+qHEDnQhPEQuhClhA5D4N9eMT1SgbmMKGtG0UAidsvZcwBQ47DAhhK9tycYrEXuZsXqwL9lUS/hL5FDRAhWoTDJpwr1omYz+ot7ahKU1imiDnpaG+kJwVyYmibVmHe/s4Fvfff//i5EQn5mG5qeoRUZPn2DN2FrqyJDcS357TgJvFZDLhuslx4GqYUFdYSED3umuhoeq2qZJaxDZPxpZt52WxOFzCZbJwehkxz82XbjBqtgIAD8aEZmVK0vbVq8vl0vcHWC+a52bZwJYC1W4lvE62KRoqGNUUGc9p6Iwy02MKQgyXqx62wNKXYUglXuxSGG03TjWR3ANIi0SZNxpNlguYmUI2O8vxv+397/rmP/tuXlQOhMwG020IqM42iY/bhPPFaJclSzul7mJL86qjetled+sVMJ06m806Rnv15bTBV7ou9Mfwq8K2stHwnSi2qtq0guoM+kYoiybKqje/7Yn/4//8l71AY7QhwArPNVZEctdyjhxJpDlbhpbE0c///L/7ky98drFYYN0kcr+lhSREnl707Z/7wHe+99u+HdgrJaILsvsKBXl05pFK+BVOVl9XL7/0/K9+6FeEKr8xvaZKveU6vudThXGe+Z6Hb9ao2Zfs8CZF0fem63/PX/u+n/mpf7WaHZZJFssJubyNQEdJpSlZxLtXFJPpNGdRTexgGFKEQpepSJq4JmU8BZX3qXptOf06PATevHnrudX6ZPvyJElC2LUOt8IGKRdlZlnmyckJa0hxBLI0bLoakc1JHWdmoLhmTXVfKp/nIHLyEVkiKsnf/q0PQyrCMOF8yF3PU1kUA6kpsLtW5EqjiUsNT+HWTblcHHR1opImLaHR2ztDG70iwyRTiFSRGQ1a6/Ya0xdUMscyVD37doknTgklqKxehrXDnLF13S0sZ3walPqtideMkogsfAuvibrC765Ubdm4hw0fUUMz3U1ZhR/H6CeUoqC67IKsCnaRhipmadHWbbRcV35gG1a4WAHDryOsDk3Ha+GLavrWaCw0Hc62LApbUAGWFUahoekwbooBexLGURN4AZBImMS4H7jY3mDQUGw1plE1Ym95TpynlmllXaqpGutX6K9cvkJ1voII9aYqapamMJ48fNV1Myh8qAPGRU7at8ippILcLkoTEXsU8As0FDA6dBmLWgumTZmak9mM+hRYIwDRLkgynxetmwRQobbgFRO+ShNiAdQhE0lZLKmok6UWgYqJlYpQoHlxaRnVCRUriDIvOm9ZofRrDG0FGmREd1nDqoPumGz0Oq6Ls0UpxwvHkI28lkzX63RjtaS21VpQG1GvJS2vBUkzIPOkz+BUMxgsm9SUAavH3i06rDXTHfg/9D/+0A//3R8MhgELelInrVqLWiFcvXT1Bz7w3VizpqP2Cplyt72q9KwoC4ugkiJhQaDCMbPf/72Dl1/YTdaKZX8izSXW+oXtLgnqqhsiDgqsbqri2rr3bD9ap/ChIdKBP1gtV2Gc9awUiaYrK3pBFYE13BNikMxSHFNAAGgBaBcYoZP5CRSRbnZxsoDxm06vGSbQZQmphI64dt+VxXwZrpZ4fUsDzwuDNAVl3NIsNU2LJWKgjNSyqNiUxhoonbHWb46cuJkaTBluQzcXi3W4TlzHAyJjvzwbJ0X1ZqJYEzkZDS2mxjxGboLFbzVVwj99U8oChfd5TySPfAAum9RBD00Kg0dlrAJepQoyL56jMj5GLFm3DFcyfCPwEEx7Onu4f9VKEJHFLmEsXdeFy12s1xEelXk+RLcpU3D+lfKFo8tbwniNGlPSoUQp8RjrsL09wRFdd0uigc4rrs+AEwzbUiRex4SzZ4XrZZqktmND3HHUdE2LknXFeOLX6yVAzGhITDDzGfWhjccjqHCaAkA87lJZlLiBy1evYNOoj7gq9w4OaCI8TH2eE41oVUUhDUCCRVLYYgKVpXGcUYBKnk6piIOq19uOcXyY0J1kZHTDJbaFCGfccZ1gOOxWNPohLwGYV57rQidyKnp8xWQ8bmC5eiGO6ILGdB3n8PAQv19k2Wpvz3dHo+Hw/2fvPeDsrMr88bf322fu1PQEQkhCQHoxNEHBBREpIizLqrAKqD933c/f/WEXLIuwYEdxVVAUERSlV1dEkQ5JCCXJzCTT585tb6//5znnvXcmjYmK6OrviJM7d+59y3nPefrz/YKSGxzYUu7ryWR030PsfIyECWmnI0uTaKmrSDIIMUjRUMJCIpK9SKgN+WoGQ4Ah98SxHSLsEHhZ13S63v6AsavuVZQdItfd39/Z3e2iTOJqMIV+WGuaPrIQBnIqoZJWWXdCaM35tGoevATLzOgGIoNLaLiQegwu8N16raFJCuMnOo9ZMQ99YRZ1CIIuIxZDQMpOU7SGOM4qEt+s51lm84b1S5fvDZoK1ipJczogtvGDlBuh3emHeRcGpDnsxt55/S+//ILvYOcbYbdiXDeQZZGse/wJDyWLbBXYUYJDJm3caNklosQh1lwAUp6TZKlYLAwODBKoF354eDjwo6rtomJAoCYxbo2IVHDBgUB3Evw6bI5F8EpQSCKfVnBQW6NFVwayz9AN24YVwhHAwZQTh3S+gixjkQ2aIJ8T1zEh7A0MLLyIdPSh34g1pkHa6BQjaaYuCjEWJCKNIbjsWCyPVXkhQTaKaI4MuamwTI5FkkARbgEepdDGfGxf3g4LAyaNwn1jxBfpCkSF2HdpFzcKtlYP9+yBqs22iQGGmDo9C+aDmwT+CJzFtuxmHbvFSMTDoSjE6Iy4Hkwbr+mN6SqXzeSNTLNaMzo6dRWkCU8KbLA8rNmsgycCTgnoTtiKSG5Gel5AHsGTK3d3bdiwAeedZ9dtWO/4ngQeBMIfYBQDfOnGBHYcIjFaFnF1UAOHYblchmtGEADEL3Bo0S4INezIQkGONUKYQyJFjuhuZMGVYcG+sMAAlkWYBPBu4DJUSbKaEVa2iMjb5LteTCDbQFLAF8ECh+NP16pwPTqfSZig0ZwSEZa9GPk2G4PvStrl0csMUqs+tol2TJkySF4F/gCyKaAG7e7Kc2cPkUdmKUUQ69Xals1blixZsoeCYvvR0mwM2X0MT4IoHMhFxdBge3kc/7tn1j2z8RWYOUZUtXxeJCSgCSmMJ55MRAEsaY0zLD/Ywxg2SuJMNtPV3YkFsqCIBCEWZDVfbNab1tgkPLrIi2RS3x0RBydmXUGMEd8OTHHstQEHBbNpjFkffXnjD7927Zr99nt+eAqZONADQHsnCgNEY0OzHTdUwqQ9LVEQVqem4XOqnAGbHGP+glCt122nyWARmaxqarVeg8XQ3dONcFiKDHu63jTnz+trVuvlri5ORMENBglW87L8xGQlQCyykPSnBfPnz/cnxyluGN1LEYozRHKiahWEBdaPo+OAckTkRKoehO13JhZhcPxbTnrrd75xPaxPWIBJHFJBTMvjYUeAYcFjQ6iALL+YWAnZKFElMGzZRx58ZGjbZFIfA69FJJyHsEZhZTpB0FEo9M2f32g2q5VK/7x5XcuXVqcnwO6SRTgeNmNUJkYzhawQsxMjW2UjE/jg2C2BrUMl2u7WHi1LgdWOTWS+HyuKAReNDTakyHl3vjS4MbQ4DEQGPDqwMhD/TjNIhIfPFXOaAhbXZoTqtRDmCx4wRobBjqXdcUkiixKsOLAIMvnMyPBIvpCvTVfBNAWbytB0kCOu70xPVRYuXIjiiRdKheLmzQPdPfOKxSLcP1iVIOcGhgZp8gl2dalUQtAkUaSd/6SvGjt8ent7Kf0PCGbwS7FoB7vjC5Zlg1SCeRkfnxgfHwd7hrBRTCMHkg3ecs7xXCxO4rlMLhuGvmvZYAeUuzuatQYlyAVTYtu2bZgwJ+0nMNeI9APek6rCDKoKuo4hAl5yNjhGXiSwChiYDByU0wkZBizz7WoriPTnieZOG0n2pEoY3XvTBs0+r69/fl/fDn/941oU2LSOiCIC8ce8+fjPfe4/MxEzOTWRUbFddMHSpR4y6QlsWvZNaWEpTBktAyeFWgRlB34/7phjHcsE15VpsAkvdDhcRtStOIjcgFfFgEOexZBcrcBoFIaoPXxW5qSkf79j7/zdi8Ne+OzYM5IRgbKBVYoVFgxmMWfBIZLTky5+cJYyhiYi73ykqNLUeCVbzNnEaHUDB/QMrDoQ8eD61xvgimrDo9vQt02SbVu3zu+fhx2JCU8KeWRwRiuVpqFn5/cvx751y+rt6YkjJOjTdIwLZjIG1uaQ9hDw9EFcNhom4sWzHimLYmh5SBxhnwutfqRKlyG1bCDQJFUo5PPjE97s+mywI8BqAJ86iWS7GQcOK+qY2eRjAaZoYsySxcJ3vnUTuMmx2KfkekijjV0sFBoI/4FRUwznCQKscEl8cmGhh6Dng5edB7UEDvh0dbKruwM+uXXroO1YrOp96aufwXYQAkG2Yz6uvajwHgOKD4LFF8iLSnsnSRyq5SPtbGs4mBhDrjoMJcLM2baVy2XB+AHTEZNRGlpogRdTAhG4oDBCOlnwEQqFYjZr2I4JEy0TnhFZlqYqFZAsuqyTnlcf+0SxW1SFS0fsdiQ0qeh6Bh55NpMdIwN5MeMEA5lJMjU5aZkmdg2TriaGgMELSKqgUERPtAKq4NhWwYrRMyhTTOQQQXYFkqlBwQ/iibKogQCCewSpAX4KaDmnWSdBH4S6BSnJEvUaeF5tepojJ4JJAEODRyaefIQuBrig6I15geP6oSyCjYIMuATrTSSsESTTSfgKWtu0tbtnqrn3dMfDRGEyJU6wAIAX2u0bf1DfWvtU7W8iVCeLlUgRwxz4hjdcfvnlHLYUWnilUdTdU4Y5Sc/PzkLDYFvvkX9RJbJI5FEqFEYdCxmVQCcRPCiwnGG6BFmkH+YYlnIZb9d7T65E5sH0jk444VjfszG8XcjVrYmucpli82JhVRCmyICtgQWppJs5m9HNZkMURLDns9kcqDdFU/zYTxDcI9k2PAIPUzX0XCFfma7AQaanpxfO6xc4Fh4oGKBwT5KsWZZnW86CeQtcB31VEjJjm2YT06cy9knC467Xa7DySQkGG6URVxErylmYNmyPJn2aQYx6E+t3bRKHohMGH2CJW0FoiYOYIK/TNlgC58WAIADHKpcvgO5NiCHHEbRR349M0ynmO/ZasrR/2f52JK1b9/yiRQf09/eTBDlDNWiCSJ1NOGyelSkwOmmDioqR1juvIIIJJInl7hz2MkjoGVCJQFvmduCXbS05tt32CmJX4XkJexmxB4kG7eNdLlvPcZHijJQSU9gyjGbnslgAzjKyCNsylCXNbFRobTgeHdkahYRBeJvx8TEQIlgaCnaK2dQMHZ6cCU9UUWq1BmEwRDs+QrAcjIyBfDFNjHTGMYadEY9DN3wXfW2MBSIcYwLLCERJTGoKIxrPITK7QWiQwMrgCR8fyHs4C4XYpK2K8LBBPGHFerXe0dGJkEIoUECFifBJ02zCg8QqpiTOl0q+5yA+qGUjbF2cgGUE9y4SNRIRsw1XIXH5xibHOD5WZR09HctDjNuYi0h+HlG20+yU0Noc7T3eajffYyMBaxAFsafclclksY4qjPideIn2YMzGp8Br4El3JbwKCPT+6pXLI8Kvh3OKwIAYNpbFHSO19OrbuhLtcHShYcE4SRhh/w1PaqhzRmVqXMzqVCsJu0eiohPgJ2y5ZJx/7hm0xCiinTqErIUSScx8lH4LRAbjgjMExpDRURrZOpbLFcABrpkNDXxn3wsin4s5VVdBtYDGigkkPTxuOBYoto5SEdZYjBAbWQLhJ8Bec9wwkyGI1iD7ZdR2iiYzCttoNuRcjkFSAlg7sMeQLIbiS6Xkx6h7I45Py9gEkoCg2XRqlSUgfjBVklADTZQ42sNLlJ8EvgRSJxtGzKT7mZDXY1UEIoCw4iWX/J81b9i30IXJgeHhQ9Ezz2AfRoS5VZ5JcyKoq2DN0omm7QKt6l+sCcEwCYfghRwWccQUoGh2mr89aHVZOygj0EJVQeBp5DZp5W93/hpMAfE+bFInHiYs1lCBYYYpUtI/Bh9SNUSDNxuOSHAXJVWanK7IvJDPZvWMMTEBgiPKFvIxF4OrKauKwIm+GyCGeAE8r6IjwWazatN10OSSIBfzJdKLHlsONs7Jiow5C07gZAVMIk2UC0Y2KYaNShVuQ9U1OAUpQoPlE4PVIHkyPAYkpUew3BpFu6YVxMSLQ7mmILp6hOEwbGEErSj4ocdLQmRhqg97mQwVGZsDm5dFr+mCpIDtrxHBkS8UwHiBVWCjWoj1bEbLFcHW8BKuANI0J0ag/YQEKRhIwAnB7JJd8WWxLTu7JUbmlBvwAZB9ILaHB4cwtKz+McCzMVHwHD0/MS8xk0kkAEJ2sIkLuishPQfEBRFIt0nLh+JaEfhUXHAt2Qf/911PVlSnYWmCyLj2K1l5tDn8SpmZCg2+KEyIkcxS7JCUANJn3JgJ2VkOWsOtZ5WsD44Y64K7gZs5yiDkPNbsirCKYA224HZT+ZtwPuNM2fWtYMt6jm1kFFDio6MjrIhwc6Zlup4DXjSSp5VKffPnwbaB54vgSfkcUquRumdkTcMZCbElUGKaZqXcmZ2ermIzZDYjyaLtNsCkBK2gKF29fd2g2Ia3jYBFDNIHg7URI2kKnE0WCWseT7lQUVjAfkCqepL6SUgsF1QK7EQJkzDYToKN/CQ+noQsH8Vm02V4j5UilgczAyUAhskTxosdSeWXrJqfK+YskG4K27Ooh7aI2FiBKhDEVbLPifDAyWvV/rSAoFPKGxKhCmGDNOvgNOTaOz3F99thybV6kdFD8ZHMDg+YsmBh7za3s6GL4QmOg80GCwJ2IJEaIeHIRamDtodICYp8BFZg0IkIMdGflDvLEXJfhYgSrmmV6WkwExRDEUlFrZHRJycniejx6nXKYyQRSQ8uls8QGhsDbBJMDLOItqJryLraNPFX09r4wsZ8Pudii0oAD9xyELyDQLYVcVP5iPGDUJICr2noocCqAKlmk4HZYknK53JgCsIxaUsfGjoeFq7omEZFGQ8qxAUrgxzT5jClD/6LbhgcVs6QaHUYoIwjKIReFHDIrcjCDXu+V69WIt/hJZkELiJizMOdtXd4MiseyW6v+eccbLPRHBkZGR0b2zo0tNc++2z3sPbsIEn7nxamT4yEw3wKY8ExqiiSdUFdwBgW4E4Vw7s4CZaWyiAWmIEtm0PPOeyoI/N29Pt7fxs8t6VLUbKMowUgimCfJBybigkhEQg210xGpCiVYx9DrQYjJxETMgHbVphkwHNMUvyR9mqFBRc+cP+9wyNbc0YZbAuGi2HluLj+EBkce8lC5L5BQgPfx/w9z4PbTWlAGeL7YDrb9eHpg1fL8YyRUccmRhomQi6EoRM66M82kY2cm5qaRLs4iGgOC5ZWoVCoMQ3aLK9IhGkoCGgr286DI6jzLRgF3ObtTUj3syhITaumGRLMehQFGKzmwOeK4WICmBrQpWykKUIImimCdejC5pLxkDGL7ZdtsFGENaKzzPFSimBCq6SShEamwFSlHAu0s2SXYc12NQfZ6KKgawgY4WK6mGnXuu8c1kD+QVJ5heAIPPKDCFqm0aiBJQtbzjab5XIZDIqJiYlstqCqtelKtdBZqNQqcFnwzDRdHxsfBUcBwwT12rzS/O58rt5oCLyIRhRPqtlgP5FANK2TgWuYmqqAhO0qlQcGBrq6u7Pk+OBKUCY+NMoyGVgH4KCicRghgSNN3xjZDJzI97BBSJJluHiQdPBQsUOZbHVEZxOl3t7eiFB1dHV1gf8CG0bXNElTxyfGY2yRxqgN6HOQXAr6ewp8kVTpYGnt0r33gtNh8kzMgMgwMZursBIi0IO7J4ry6Ni2R3798IFvWFPs6Qa/GkPuhNp3N1KDa+/BPYligpsGyqG7u7tpmvV6HROK0oyH8kdDeqG6A+cCBQTWEYIlyKK7DR5KJBArgwD/tiXHdidp/xKlmKPx4sULb7rxxqyun3bGe0pTTlc1cAIrEKtaRBQtl7RlEJcIKXZ7SwKgAcjIbRaZKIi4DAsiGjwChkTgmFTczSg4WI2/vPl7rmvJWMmabUyPgSBatHjx8xvWByzy7GCLEyuCtIWFly0WHMxcCJRnD/xcMA87isXBoaGu7l6y1G3STGjDGbN5PV/QhoaGYDHohmhbaGYi1GDToronDEFj2p2dnbUqQjSoGLVFby7BbBcG+5AtMEQakKAV18A6+zBIIpqLQUh0EisiNRu4f7HuA+wvEBxh4LA8NgQHgcexgqzyig6HRJZJkPKSgHVuGkwLPC+cFJJ5oHKBmAwRmy6tViE5iE6UDlhdk2ZzWFpOAh+mCIa7LNZorxCOFO2BgVCT5LQKhWdTqurW/wmoDnFs1azWDD0bvEEOCSRkUdZUPadlkyCSGSFuxJbn6Hx227YxNwyLPeXAdcr5YuwFWSMzPjkBq8+03M5yDwKaVx3GBxknTDcnJYVHMmQuApuwMj0hI3tNUGtgoBFsM1mUXM+ev6Af5AU849Pf/rY77rhjcHAw9D2nUVdIfEj0WSngDFnrMkoUxzFqeLyXdGVLAbZ0R1NT02JXPlARBzTEnocYbA6QKVuGtskothKkycBoRhN8VyFxuxUkQLLsZi5mJ2vNcga5f5vBtKT1wfELhS4QlJteGUMKOLkE8qhZxbT/5FQj27+cVdQgCoSMseLAVcNDmz/y8csvff/5qhz2LewyDJ5sDQefKQJ5y+T5gRoUCQp3DMqEYJrCAwA7S4cllzAyx4gEhRyLu5kkIGybERcv88ECihmJF4qZLMuyf4SoENrbfeaL2ETBEBkGfuDMJ1v6h+N3jp7szPOccIgXGYeKMeFF191828Bj62HG9l68cHh8BBzAG//rSwccezSmo5NY4tnu/j5NE4dfeQnsh+a2bVEmAwt8+fLlkxMTxXz+pU2bwAjU0ZFE9F6ZxM6R0iIlQEIh5g1sqo2P3vXc0K8H6iv3XXncmWc+9dQzdcXDoFO9mu/vNZtVB/S145d1ETzMUqmrUqmXxEJlus5GEheyLqjufHa04ieR3hyswsrOcJma2WxEQXe21HRqlscJcq433wNeObivATr1IuwyMF9q1WlknBJcq16NQTxxIUdS+LIMWhBjRLjtSSHC8Jbnf/KDb65atYohDgKY27996KHhwRdgIa17/GFVI/hkLBv6/u8efvj5Z+8HK7vy0pYNz63nSQVI4PtcFP3sO99gms11zz46PlqWQN66HvoBBGcgoSBrWO4ppmrf93lNjLG+g1CwcNhyj6W/vEAjEmj9quqCFStoY+rugFrAyQe1IYH1hYEq7DXEhAoVgQytY8dw1w5GFYqSwOMzWlfo6U2GwzoL1saAdUyMKxa+kIRYoQTeiigEou25WMSjyNjpAfZqTPCmw9jBmi7Qi7wTo2nH2SxYkrzLJ82YUZOiXMRifhL0UnDWEQvcDLwGCPmIAxds09bRphe7MR9EsczBwdWEEe1ks8NaTOw0QpFX+Uw226hP57rztSrixMKUIVmI08SwFyyj0MvIPLzJY/ohiQIbRCvfrAYMn+vqQxNRFrGeD1MJvA1PQTHqfiwaOcMwYrgxMXS5qpRPPM+CRwXT7/EN8PhlTc9nZV51ly5etPaoI/fbbzkc5PHHnvjJzTd+4Qv/ldXFvZYvVFWw7MDQyMLtVSpTXV09sJdKpQJsBwmFowMGWnd3VxCCuQQiF56q1Gx6+XxHLoed1JXKhOc3Sx0F2MK1iTuGtmwBb3zJ8r0W7rUMy3WEP8jB+TMO2jnehqTNlwrNg5a++MLG6dFRXmM0wfjZU7//2eOPGeDJuj6YNPutWqVm9XUbnq81TbtWq1qmqqiHH36467lgHgwODlhNc+GCBWbc4AWx3NVtNi3wj7vL5eHhYUHkFVUOGvWpibFEnn/qyef/w8lv7O7RTjrxuJtvvu2OO37BMqKsio3GNMnKcZ44ZXOuAnao4LByhtN9z7RDPoZlxiuJ73gR72VhhiVxenQ65L2OcikSQk5hIy4olPMFI+vYYMtkPNcDzxdeMLCORB82TRyL8BP5WDkJFpEbInoLKSQHRY4NCki5EEbf+vYNFGIHfG30leBKWNn1ox/+9PZb7rwfliI4vK7tgPiQjKIbM9/78a0/e+B/NEWBvUabNmDTuoz42cu/mM3lZFWG60GiAwKxxRDnSBREUnGPBkLguUVFtWAZYQ+6qJF28wBMNkkWEGABr9GXpC9e982+vr42yODOTgqaJFEaLsUEEGwGsPzbSVr6pFnkDkvfoCIDpBgCB3hMZaopcEazbi7Zq2BkMmB/CmA/IXCBANobvlmQilo24/q+CfcTY9l2gqoKgyUiuJFYKifCTVpID5GUS10kiaUigpoArpnWbDRIlwfPsJj4ZAVQBrKSATMxB27848+vr/uBnM9LCaPlcmImC2LPb76sFAxE6DAwyeTzkZV4ZmUMHljekMw6rA9BBSETYzUhGHalUgnZbkiZDSwmeIhmvWlFcshjJkwM0WCz0NmJZFnk5Cy4++WeHsd1ecmKvWh8uoIEnwpve3ZOy4NxjWlwr7l40YJTTj9zzQGHS6S2Fj5wzNFHrtlvxcb1z371y1dv2TRsmfWJifHOztUscheb8+b509NVEF1YZShKcHxNU19YPyErvOuZvgfOv+p5cT4HnxGazYYsC02zmsmqYHypWGnKjk9NShkdy/vccKdOtL/YADucctwfeOCBX//610GjjhmGmTRrk5OPPvjwbx98GGtzwehy/b6OMhclr2wabATelm3b4Llsm2rut9/qbdu2PfL7ZwiHXrZWs8rlri1j05my0pHvGJtuOI6nKtrg+BQvayDdN20bAx1m5EofuOR9q1cdqasYn8ll1fe855zu7vLvfvfbwaHNYNYVi2VSyT1E+DVUKcCmGwsckSjAIkp0YwVsnPVE03UNMA5ZLDgzHRfMBSOfZ7CUMxwZHZcxcF4CrwL0d7VSZbFkAaSSzaP8UgQR6cpBEdJEDNrLpFkG1D9B3cWAXXdPl+sgbRLDCbC1/ZgEmgXFIhyGmNOREcgGxJ1ne5KRA/PD8ULknQWVhe0cYbVWL5fLfhDZkRkgUGSI/bO+j2X7ogAq3I4jWsaNcC3I7YYhGyR6IoG/GDm6fbCyKdtzk3hENEvQhkrfYZC+FSxawxIvOAeY1nCh8K6PHHPYBk66RZNZMTUSUw4YQ8ueduoZiJEnqPV6821nHY45ZEriQOoZk1Zuh0FeIpRLEcLRULihhPYIY303j/I3ADeM519BPlD8LDgSAiFM8QnBBxwFpDPGXAW+EccKCbs2bMuQFdMysaybNGhSZg4TK7Aw/i2LIkglEOwmLgbsH88gQZabYBLFM1QV88GEScyysGnNd/1m01EVEayQTFMMcBFhWCSb00G2Tk5WdV1CpCo3hL26ceNkVy8D8n1iou55YWdnZtu26YULEaJ2ZKTa07Pg7W9fyfEuxzXJVcvwCMCIMXT94EPWOg4zsnWM+qsvvYAUMLoWZDOFbIbt6iqD9BwdrW3ZsqVz/pJGowkubRKbC/p7N2x4MQarKshFEaeqecdrrlq9/+YtLy3ba1XPfKVSqTz22GOHrT0yYiJelfc8JvLnHqQRkaVJTdrgt9RNOD6bdGRXvbXrzDed5sm8z3N18DHZxIlCVuSDOJOArnYR7QlUmoyRghAsDfAcLRNBmFRJWtgQCOxrE+5ShmXQtILAFyUehAii2Gb0VSs5TRgFAw0kP8OA2BJPPP5NSxas3LJlPApC1/YDH8zsTljzYKOBnxon4ORZceSAbwiWtIS5TzAQQFjLsqaA3YMhHp7XVAXUq2PCxSZO0wNfHh6FH4QymNSgtEXRatgxE1Kh43h+guWpYHZjLSkvsDSyDKtI19HJ8hEzFQysmMVqBwSg5DBYTzcQQwUNuCNp9QQo0SZiI+fzGfCDac8k3yJMwZiFKtpYc4xblYZR4APUwAHRzBDXYUvORwsaT8KhDMOyayx7BVMf7gi8hr3MmJZQYw1Bkuy6QpSgDcFnwB+3LQujQRjaJCUYzCy801krEMs3YMXrhvrGtfsTVBEMuICpTxlGSTka08owocsGEpHEbHlaoE5C5RxFxEWYNnJ8lRx6pYu9AyyaXS3/WlbB2wEJLrAM5VGOgzQblyg6/qtnUaDNJlovue3XWFaHUSUjBa0FUZWVsDR4QYElJR2k3UBgEg2fJMfTqkawr0Ie63UJ4Tui94C1xyddJOXIENYe5uB6viOTxxBPwmGem2cq1RrYBYhMBd4TyEjRw4YiLCUgrT5ByGOaENP+xxyzttEM83kRNgVMOynA5Uj4CRaTBqLVNJ163e3szBOar5Ak7DB9g4+ak7H3FN0mt7PcUZ2uGFld0lVY8edecEFHqRgQcp200iqdhdm/vN6DtjnRQiNaazjJkag+mL6G2pUxIi80wDKNMgTok8SEFYaF1ccYtmXCeiQgeryk5mOYixwvkYxMzNYjxhYYPU4JDbIsBQQhNxsn8PR8Lu5ksSdXYEjJCKcw+67qWbGyB1ZLSKpQebGJz48RA2yZFZkE9G0gcgJoOVyloLRh1+Gy5dIllnCeiyFYGn2F5+7ZjmyAXxCCvQJSDrxOWkZBZx0cfYFQa1LWKFpDQ7YUdpEQO5sUcsSMTXBDieJLiyAcx1dBQvEkuEGAlgMaeyeZJWyKQ47oBJ60h1UzAokJt9DGsB02IfyXTEDaW31s80F0a5kcPqbRZ54AFmOtNi3cwPwNrF1dwQzjq+FrcJxDqCup7MAaRybt18b+WVqzwMxUCdOFAJYPbTsA6yZCEH1w/6U0WkazwQlJwVLOXnr6iMTIeYoo18LOxD48EuaFvYvuACksYlo4MmB+EVop0nyG1Q0IO8iTBjZMygpimlBqISbG5LAxkQUMpWxopfwpUAiiXJGgcYKxVZ60JzGhj1EAEuqluDQM8qRz4JVi0pFHtEufMGXFpJePT/D8SWc+gywd8A5ZIUnEdOSzqWHFRIKEYkIWFYKnDyKfJYAXHKk6C8G4zRcRGBVmvNiBApNrEQIkZPqKJQ0MHDgjuHwhyBRkIbJLpW7YdTzRLxECdhmY3leKIMt8htc1w0CoLDQShVZL3J9CavBaDVoHSCuaUg85wKIAmYTo4GGAeyWAaaFwNIkEuiFiPB7VXlDUiaeMAKqYv4D70mSYRkLODlsey4uQqJlSwJC+clwGCEEocowgRwGDBey0jCmmSSueVqClKO4UjY9hRYYgQoDIEOCZNuCFxPO2VRV1PYiYLVsGCoVCV0fn0NC2wEP9D943LpE4furxp39+x31HHXnM+y++SFaR05ZCh9P0ASkDRpIn0i3WKoEieGdEVSAHBXmerK7JNINGCgLQwDcMGZPHWHDEcQKPDVyYxU/LICSNNA2SZSsKMjx0noDIsXFa6EMrrjAYRmILSqufUGkbDjEhtMMMtJhy19B0P4ohtNfo44Ml137dHqjERImakCGJ4sS0rpJWH/HYRhWR7U8jIvTwEZd2NnE8lq8gk9BMYeNOnOYUAVWYeXP7Xji2hfoDBv0OlyeI0exILI/CgFQJcNysUgG2VX9N3+Qiffax06+Sy6chf7BlnFnxHU5J+ThmX7OI2Yp0ZNT0slKkGwKjg5pqu6uYNUi9jESE7XbV0USAguEqKhLCxmhEXjBu+0vMTNKVEVtXKJCZ13S4hkhW6RUExIbFueFT9iKZJZ3E8EpKO8r+KtwTpoUWN4MPkiRlkuljEDa5tRI4TLYiNIBEK5FBUQYCZlr99Cjg65OHkDAefUOKMoRTaqfzgToVtDRDK7aicZibF5NU+yVc64UUGvTgZNLDhMPe5l/8/MZNLz+liiHP+DEnNCLuySeemtff31fu3jo03KxbhXzeNh0GyzQJ0SnTX69XsMgC2b3jtLWXnJeenifLLu1Ea6lvjvzOtzAQ+BZwF9bXp9dEyi7TGt+EF4VXoQ4QyEPH3OPsAmNm1jpor4Y2tyVu2nauezsFM1tM7CwyGIJIiGEFigMItq1FGKjwoy33hKMmQ3oFHCEKDNrMWu0DsUmWYWbA42aPdjJ9zqHEc8DkYnaGm2s7zFCS7/YwGWYuPN5ITusbdz24WeUVux+twp1ZZlrY/n5r7OKp7HSuOSA/ue1fsHN+4S844OKwN23mGZF1wcWt1jO82xi0tr77Q+CI5mBChlVic4xDXhOCHHwH2erSxh+6GoUa/Ycml1lGH906dvP3f5tTdbfpFDPZSr2WqLLBHlDZlKx/eGtfTy920cvFpFmLYjCdhHyus9kYrFdGx8a29c3rj8IAtg03K/0851pMRzIHWC+xA+a454RPZqE3tov1thtCPOflbFdhuMvB40C/JOV5LRaLmFMkIcmEigxK9cq2ZRez/ZqcdZnbv7Hd+8nO1//nG9EcTyqJ/7SLad/SHE86wQLGNAjT+m8WCusuRewfNdiWaPorsS9eZZA6E4K03K4Bak1Ea6IYwl87xwNK0m/sLB5bTwcLromDgyuYb50wbCk88jMkdj4ierKUoRph+hR9dHKyI2tUahXwdbOZ7PRUpVlvgKPsR2FGzWHCJ/SQxz1imQamFMEbtRommjmyHG+/FejC3wMQ4D2R83McJN4lJ/OfYSSY98US6rSkkBLME6uC49Ie3iil7E5thtTsIj/ZVhwyvZ+db2uWd70zi+nOlzPHJ8iZ5pzfOXH9k11M7w5nfpWTsG2pMSfdVPsobZHRRv5N5pToM1+d8zTsjiJju+fxVxDdmDVYl5GQEq21eriUPGmWv4GWx57M7e6MKhogEZlkVj8OERmkXs5D2cEGRGr0pX/iiX/EJuXenr1XrHppw/OGLvoSW21Y1XpzulqXBRFMiDCOmrYZs0nTNRORB3/ErNoKK/V09/X19iFaV9o3yO5wNbtxZbebljl2R8LMKVnobbd/3U3R7k4H+cNVDfE/kH0RBiZPKpUKLSYlhRw0osEh2ul2sl+gFFk42g93xgjf6eZoWJs03b361QS7qDXc/nITRpqbGU6dw9Ro7d3ZL3Y80XaTmWwvI5LWW3M6F9SbI+0AM76KSN5oiQwunOMYbITzP3N2OrvkEaSvSaRru6+86q9/0QFLILvLDYCCtGVWs8KcsCJCTAIc6SNsy1+6UDHtFWO9LcEQJ21x6MPHAlJqJ9rM81YmGTRsOCxGZkjJjpZYQmU6HHeb2J0diIGR49RAcMxmxIV2HIpCnKg8n4tiPvIjH46q+qWMXjRyxSgm4IYUzYiMGQU7l+CO5mQ/2gNtySf8dsGPlH981k84UQscMtnpg3RwO5f37jRC34+RuoSj4SqBxzLEmu+bDFNgCbJly6Sevb2wtYU8emw5SlK9SZPMMel6JEybKJJ4bDGmYa+kFYlJkeLanizbunBOiFpePMe0MXMxlMGQZBFt56FF7gnX3obwZ7qrolnTwafx4BZk9Sy9myCqkodMiDHOD8JcsGHMejHucJFN1DjhZC6YNd8zlkL7TZa25yTbb+d2zCWmRGIyfQQz7atJyzprP7SYS285ve7ZESC8WwQGYOF0yLfKJu3vculpyEcaQSCJKk8g7LEgjvwtSmamFluYaDsCl84AiWEnDJ1mykHPKnsEAfTqI2ldePv+WpdBSoXJg6edewyhcqFhqKQ9ldQ3eZW++fbcpNAeO2hS8pOnachWlGdmqexwbQxj0EMIxEtBIrnILyiZyPFiNREUCaxu37ERxcIPS8UOrDeJBNdiEo90OPhBZ7nTS5L+pfPRH8JiSmH2GWZONde8vnbO6qzXs8VMsuPfd2GZ7vGVCIjZyIdUcPC8UCxmE6T8cxkCps8jzyhCqrQtH4oLwXBpdxtKdAJ0jHnNhOpQ+DdAmCoQupj3xlJQTDNjfSnZA9jwiqW2rUAY3Qaoj7H6gYwoidP2XgQ5iQnIJsoEuKQgDtE8YqV2MjkhzJl+FHnYnJBIlFkX/5DQbj7STUOnDts6cEMlNqkL49n2kkaeQUINxyu4eJHqgsqDVLoRDqdotihBgRm3/86ECSifIGndAJzEc2Xfw+x1QAoBsTyflF4wzEz/j8zLERtxAgdfgakVEbcYKc41TZMkheME6nKTz/LILRSEFJYeBx9TKi9elLw4ksgNRTEy7mCMSkLWL9LJLLiOVVB1aiCS+48ZnMYEpfxMCd8f018/5yCkYRLtxaKWAanJaGHpxhHJRrXRMRJiWO2BT8XuCKjBpL+zO75q/76Lz9M0VnsksNIqY5MYPhUQLtT13CgMeER/ZkzTzucVjhGadRcxaKKkPl7vzneNVSYqjSrSjKrqrrHv9mAjvjbR6z2wMV+TE9G6L9oUi2iG9VqT4Ipgd2PbJsJ+uGTmC8SQnI0Wle4A9OfowkDwJpYQIxAiBgSvZi2W8UQmh5sW8Rcn2YDYQqxOTuTzrCtwubjJtNwzLMvA08QYdkIgbLBYoiQECaejFIs8FFdE3+PeF7BvSSSFIUYwTNQzWZ9kV4emiVIr5uKIoDslssd0wnoGPxQrRgixrp4pBBETRJ4oITURI8spnB0OsAdiTlBaREOpdVHjDIG0lFH5F7JpgJRazGCnGgjwnVB2iZkk+Q5bIqE5fIpjRS4ziSiIkWVbtu1GDCIPazKCjwR+TMCgsPZElLBoBqknOFZDQjKX5XwW7iExWF7hQnjbEjkU1U5dzCP/KN4GxS+OCKgcIeriUBqC5QjiUvmzuDIKtqVSZMyIsKaFWPbGIfUeAYsT0u1N0bwY2vT0l0kBkR7oWFUNWVLBwhhzK5lMhsVWhkjFoneK2ifkchnPczzX7ulBJItyV3n16tXtJgxKLPQXuf7XbZCd38LHBqnh+4Esq6KskngGLWBCfcCxxL5tRYNbdmhrL2AAmtCXEhQRJiF2L9YTeAynEgEEK5tVpn2mgO2PAssXGiGpMombfITFr24gudGYyKbN0CLiv3MCryoqh8XYnJRWZYQ8F3EpjyDqXsIuQpwhlqw8jg25AjGGkrSaNGEErUwUnUC0KtxGWGBMJskmkUxDVQFjcsLYwJYXsrnOjL4sYBS+jf2eDoq5nL5miKWfY2xi1KbvSmySek4g46gNwokJNhfMKsjdaV+2WuIJzTJBoGcJ3DwoOzVryIaBRkGCFJ7kCfFUoKBVIWDJj+t7YHuYYMd4utVkfC8y1Gq9WTH0jOPIqpa3bcvIh5XNLy/s62MFBLIhSGJoaEU8JyEZORYWs8LcNJ1/wEjXB7ViQsLfgS5WhKo4Jsm/hCBo8KSVG/5lW1YcSyobXheO450vGLtmnMmJaZBsmqY26jVJjH2/CcJaFCVSjhFalgcq0bJMz3W6u8uOY7MaAtkxfx/yoj1i2oDq+1ixrmLLmNbSsik4Oa2cpNKForZj6ReFMxM4ygGOSHzoo8QEWz32Pe/J3z85PLhtn5UHFItd4xOTTz79tDVVP/X8txeLBV3TQelwigIK1pBIksxH7KWcJtPtRnU09b9J/JD4/mimCMgqSXCPaB9d6tmm/6GNEWBXWhLPCh6QLDKLxbJEauCuQdGGJabkS7B5+Ov/+4Y77v3ZUW889uKLPqpIROxt5+TPfk2mJqFOOtnv7VAKl7Jl0cuJUw5gJkVOYph2lW67KYiAr3EU56Ytw6OQobTspJqReIXkbDxBzQhIZxGP5iDMgiAhBaIH96dwDhxAEtRyeZkiI9JifXqqp0tnJWNeb4EWFbGtJxlhNxbuZIxYkb7pP8PSSsjch8RGS2rVarU2rSlaOd+BkDBoQYIOEMipEyJjUi/idcz5zAoh0VgLutNsqdjpelY+VwwCH55zJpO1kAwLa3l1VaeEXvBItm7dpmlKqdRz3333HX744W3Mqzkx5f8GBummSRE2hUK+g8AT822i2ZRyNqEAH7CgkZYhQnUaJ6RhJEEoxEThcI9QWwT+Nzw2cd01Xw68YNm8pX37runt6e9duWyLNbake57nWYIQjmVB1rgSy3WQUk9bZpoy3xVRBcRQH4ihO5duyyjFqm9V07V/Z9OEDpteckDSQvTLqc6jUY5W4JaLeMXvwc+DF4Etdbzv8g/cPnLmaZe/9dTDmRBMUYfjlBabd7qWZ+WxyNHA4WIQIZWWDdFQnkeXP4nwybgdAxqO4VqFcmmjBdO6PfzXB/ngY78JMlpjVAO78hE/mCAvUXctpoEU+hUM9RD0wIi0DcAT0D3Ws7ZueOyu+++5TxcXfuRzX2fc5NkXHrrlm9cuWLHyvH/6hGTIiZwyAFIPU2AFKmbb1/FaLvWZQ4VUl4RRcP99d95zz935fO6N+x95wBFH9Pb2p9WspKC3bcMmr6t/sn3wNmEmxqZqVbPZbAgglKMQNFwY+YSjAOFmERwICbEcP3BBQBSLxc7O0oRprlmzhqCQv47i7i89OIQXQjIQrC7fsmVon31WEDOZT9oriSXOOYYAeMJGSd7Dr7aKZtCqDmBx33bLzb+8/WdZI7Ny+QpExEnYpUuWsL5303e/P7F509LeMvNvF7K+mbDS+m98t1arHXPi8c2l/YaiJzXTGK54SzNyIWdXa4NDQ/2Llxi5UowmjEQsVhJJYWUM2hFqL8xJOjavaMQfJUgkZAvowXOMS9rgRBnfJ20yaSAmDLHxy7VjXWGlIhNqGA/jnJAZvfb6dxTyuTB5heNzTJwDhQ4OFycIgW2JCukRiIktAFaVawsSHlMSMrEfIOY43XoR0txzSHEScQEIIwEjxSKHLhuf9rngxwhaWRrkQEYckC1+c3z8ngd/9a5zziV9REzkBhyip3gIboJVgyE2YaHBFCRhTNmC4JUoSyRyGEfZmNX6lr/x0s9+4wlNG0sMG0713Eb3N5sym/347ZrHisRTiijgK+/atq4jySCYLYIogO2IPTmvhdSYtQvToGbkB7zESqLw+GO/c21r0rZ/uv4HP77hhht/8Usm9BjKSMCyru1Kqk5WHcXRbDGqv756Gzx0ikcNi6teNbdtGybtSoLjeCBgM1ldEPmu7rLvu5XJiiSJlgVWiLvXXnu105B/D4YGQwiGaW0XRtvrtSbYkdix1mJRYmnItC2Pt091tRD48aN33nnnV778ldNPP+1f3n/JD7/7PdN2Qc48s3792hNOPObkN7/vH9/1uMIvPOHQfVetuPA97z585erzLrrgUx//2IHHHnXqO87aOvbSFz75iYHJzb2LFh60Zs1LL7+ydWT8Y5/41IGHHg52zaMPP3zj92/Ye+XKLYOj+x946HnnnAP6+PNXXDH4yssNy73yyiu/8bWvP/HMsxe//5LBwUFBnCgXiuATbZuYAOv+4kveB1rg9p/dAath4fx5YRKve+LJvVevfuspp2TzRhy7jUbz+Wc3mmbD94K99t5nr+U9rudqkopUIAGSVo0Ob3tl08tgYhTzOT8ITKuxaOGCnp4ejrVYz31x44vYJMdxi5fvPfDKJpjExYsXC4Lk29a2oW2w43OFXL5YCDA5KoK4sRoNn2AgGxnEJoBFuvH55677+jf3Xrk6lUuigHsHPsNxLtKFi9ih43iyqKJZg32KCfL96AgjGIKjJ5KIKB+5/iQfV6ZHp5IghgOcc9baODb3239FRkIYJCxZIDgrnutqqppEyEopYfkBw7W26GswZiXoUy+XiFHw/wcHhrKgT1Q9iJ2Iid9z/vnFQuHo449/00knwzwohL/Udm1FValHNxNCfr0Gi+g4MiFzTEyzqesqmBi+j03kMG/glRSLeRHh0DlNUy1Czog8xz7T5kNiWvmF1/OyX/+BWVJCNsQQO1pYsGCRImsEJiNppcyTGVGx+6Xlud4zTz5lmpZq5HhBesPhR9z0o1ump6b33X8/sPFikW9khRcaY1lNr05MDG56xcuJh4XNk953gT0yAcurtLDXWdyhmZUjDzzy3Rdf+vtf/c8Xv3jl5z9++Y9+edf4+MS3rv3msmXLPvShf7/zrvuv+cpXpyvVD37gg6edcsoHL73Esd1vfOXLhWJH5Pujw6P98+YffPQF09Wp73z0k5bn9vct5AvLwfl/4sWfvfDCix2liYsuuuCRpx7+7SP/09OxzxFv0kDJfetb377/ziev+uLXX3x562c/dctln3zPgkXFKA7R5U8i2JOTI1tv+PZ1Q1sH9l627LS3ve37N3w3kzE+dMkli/ZdxLrmfT+67uUNLxjZzFvPeee3v3s9WOD/dNG/rFi939WfuyKvd735rPOuvPzz5777Arh+2NmDW7bcd/vt++233223/bSnv/+8d7/7hu9997cPPRQGiRs8+7lPfeaj/99l9z308AMPPrh0Xv9xJ5xQnZ764U9/vGb/1e9657vCMLr7jjufe/qZro7SMW8+ceHiBdilGfovvPDSQ/feXyhJ+y8pq+FGMdG4iPGb5sDok4cdlmW54cTp5SWFWCjxE088lfjBAQcfhg8zDPH9GJmK/2zWNapf03S+8eVrQzf0hZBVRdOpgn1b7iquW78uDoPxyuQ/nPK2jmIRBIWCHc00r7zbNu3X/PLSQRpSPd8DkSFJnG4QcCRZcgn/p+O4hEnTyWWQAplg2aKwaDQaRqZAcUNoKPTvwU9JHw8tAWUYoa93HujkJE4jUxjgoTUNO1Xv7PDr4MDA+nXre/rmyZKasGLM8IEgiLmcGYQFRQFrXjLZfaIeo9Bb7CwKcnH8Vy987OmLP/zvHznwsLUxl7UnJzKD4dODTKnnYFHsV3LLHb+bj/ixQe8719+6bYxbe9yhk8M+IhBr+aeeWQfWUN2yTd8zCtl/et/7++ctOO3cf+zu6bJdr7MQ/ebOn0n2K2A7nnreWzo0wZyuLjTcddueOeecD5/8xtVP/CL/yDOPfvv7Xzz6LT9pNMObfvDj445/84J9ipzhOrcM/cdln/rJT25iQp90ayK+Rr7cbfphECf7H3LI0W8+MdNZuvzTn/7Xyz7x1ZtuN7Jd849+5w8e+azssPnNdu+hb3vi6adsY8mV1/3iJ/c+d/UXrigXi6vXrPmPj/z7N6/7Zu+8vg9d/P7Djzxi9SEHLlyx91Wf/5woC5f+nw9blnP/vQ++5W1rz//n94KhsXbtMVd87or167WQTx57/LGJ8ZFXNjx35hlnff2ar97z8198+pOffu6557542ccu/uClqw45cMOzz1/5+cvLK9ac+e7PvO89l9aiA2KxamIET//KFY8+9fRzsq789KdHKlK4bePGT33iU8cefWzoBNdde+1VX/umkS0wWBHD0Zo97rWJ/8fbvUjYqYnKd667bmjzQEehd2RkGJwS1w8VWdw0ONTX3w/787cP3OtNV5YsXQayLFcsCxihFWnYdrv++j/rSA1rxrIaiAZnNnL5rOeaipLxHAzYybKi6zJYSuiKh4GsSCAc/MCNwqTYodLuTxoa3B3W5t/USBALVpZlihYqtHxJNg01tj61B4U3LLh/pmnKiorQW6IchDGiRORzEcvYIVabBpLEK0bMCR/4t4/edvOPNm584SOXX3HhJRefc865kaR4RqZnQVfDq0dcFAuBVpBGR0bWvfj0xs3Pc2r0xLrfdS8sOr799tNP6+7qdjzfDQJZVV3fX7r3Mlj15d5eSZEERRkYe/G/b7m14XgdffNPOOXtZhBbrFgL4kx3vxtzCSfW7UiRejWtI0mEr33tax0dvUMD1Vt+9HC94XFMNyeAt4bdzbQ4GZGUkMpGQlBizSCAtpITRKomT40OlJYue3n9UxmJ0TXh/RddANq0aZtWrf7I/Xctm9+jG6qk66KuBXH82c997qprrmYF4b4HH/TC4Njjjj39rDPRQwkjG5YhElskbhiIHMIJ98zrr9WmXxrY/JVvfP2uX/68M59fv+75R3/9Pxkjs+aggw489LBbb7ll88uv7HvQ/jdef32jWvvEP19azmvHH33kD35wgwZzzGoJE/V1Fx4PaqrUwUZxdXz62quvAj/0jLPO0NXMo4/85rqvXPvhj34MzA1WlNLgcfIalCjGtMh31jvfvf6/1z233nOQWzdjZK2mNX/xYvCyXn55ox5o617YIHH8o7/59b13371in1+d+rZ37H/ggayRZUlbZRtB//Wx+VOKSSZqNuu8wDhOk8+BGyKTGhdMBfi+n81oEVIHeBJyfPNeHNTrdYpW/zpc4V/JQHEQpTzYAQGFRfR/SraOFQE7FKDuXnR0dHR2dJabpjVVmUZcU2yB47wotFxXDDRBkoV8rlK1Yk4e3DpyxNEnrDjooA986ANDAwPXXX/D2eecL+cKvq6HHFZamU5T1sSmV+WUWMsrhe7siwMb5Ow+bzn1xBhrDUNNUbHIF/H7ZYGChjEcvIwQNDH6t/97WcUPOdW45lv/ncg6CH+fdR1O8HgpZCWWlyoNb3oyXrS0xHISAUEBRzpz3DGHZTPGeee+1XZjhAbCCmOGIK+JluNJmh5zoqwYoqhyggyCzwujkcFN+y5b3FUw3PpUd9HQFU4K+aJR+vmj/wNyxKlPaZpCghRYgTZVrYIoWnvssXfddeeDDz30+yce+9eP/LusKL6fOJ6XLRZB16uaGpA68IZtWb53+plnSqp82jtOjzz/oQcebNSqXMT/38suK+ULWcN44J57j3/bycMDgyAUli+ez7LxG488+PbbfhS7IRJtsqzVnJK4IAmaiig+/9LLQwNbsvmC77sxA3LRf/i+e/71o5exhGsDoZV2olB7rcYjjzyS1QxJVlzbAYNNU40wihuNeke5EyRjd0/3lpdeVkShu9w58NJLX/3Sl7rn9Z941jmHHnEEVgC8vqENjJiTyjPd0Dzfhh3RbDZiP8cJiSiJmqaqmhRG6MzDdLkOplG6unrWD4xYltW+zl1yDv2NDQInjMlBFBbINCWaiETI2IKCOK0hBtG4VuneLnQR32oYMDKl/Q866slnX9o6PLFp09CLG1/mYHW6sVlpLujuHW943rRZVDSZj4e2bP7hjd/54Acvvvl737zwwoss0wd5VRuveBWbc+pFQ1DE0PWaMR/phdwhRxy5/sVXHv/900899uxzT69fsXLvujl8zz2/P/UfTt82POL7yG/KsUKIGIc+uOcP339XZX2UE/r/5X3/PF8pNepVQUyynMvbY4Zoy2IQh16pnBsZHdBVnkkElc8mnldzNih6pBENN7VpEx8vwuJU5HrAijLOdSXXK6FYArnkxmEDTATHbfb2LGFZreolbL6zycoJ1obJoJE0vbNihvlSTxRyrh0yMe9GzPyePp+XLvjAh7O982/78c2jg8P/+Zlrli85oFzOl7XsU5OTEhMGjapkGDDJdmVCk2UJ+fXYMBFDXmkEsqeX4Gb/7fLLeV6MI4JMqUmjsSzouh83BFYcGd/kx00tbzDILZmYjg+GVSZbgMfoRcKwXQiNvjt+tVXglJPP+3S9VnUCmYX9AH4854eJy7PyHjR0zzV8UuYWo1UfMszY+JgkqbDhbMfx0dCXRFXxbLuQzU9Xpq1mLPKRrHa7kRpZfK5rIezbkYr5/WuuLLPOkgMPUkESI4W64IdxgmDf2B1EIOYYnceuv4TZWdhFrXZ4gd3FX7cbXuiTlgVs7E6wcYEf2rLJqlmRH8Je6CzMQzBK0Z+anIa17Edi2ABzKRd4SeB4xQIClHuOtdeyZatWraI47BTg80+dw7/6wRJnDMuUSTQHkbsoXd0feiBB4E8//e0wd3fffdfNN9+8zz57dXSUVq5cpSFjUAQKNp/PwfF/9KMfZ7Laiy+++JUvf3W/NWtURTvn7H8MscoYEflitnDvvU8efdwZv/jFbzmm49Of/FgUSOec/a6H735yy6Ytn/jo1fvutzxXVk868aQoEGoVNnB0HhOxILmkOIqnqrWf/vgBhov3XbXiqLWH27795WuvueSSC5uOaWJ5toP4npI8PDYai0LX/HmO75153rl3PXC/bdv/efVV733ve0dGRmAuFi1ZwhLoYpah6AlxE+yfphMgrLEYJQLYYd3d85YvXwEfmJqss4w0MjzJIsMDKG1+/zUHdXfNq9Vq8CscApaR67nZbKYyOdUwG+88850Hrzng85++fILwEgcx2/DikJdtHz0gyw10XVVzHcjzIKtexGHihWUNXU3i2HGQeEFTZYFX6g0LtjhsQxJ+wzROpTJJs5ZghkkSws3DQ4GftO5eEFg/sA4/YvW83m7fw/SQKJMON6wpDwgJ45wtvHswkoghzDpsHI0MD1/zX1eDKzc5NdFoNjo7O0vFHBihPFJV2YiDHYWgwDPZTK1a8zx3dHQYTD/MVkjMlVdfs+rAg87/l4s6uroQwxIx5cA7FBEnK4rF2ZGO2b1+6eD2wKGedQDSRQUXBvY1zAMshlw264Jp5DicyDUbDUXWogAp/XrL3aBpFFl1HcvIIF1ANlvoX758NgnA34WrQvpaYYmCrBBhqQ0ODvb29sakDYwls7mHzi5BYRfPPPOMCy44D36FPXPKKaeCBBcQ6Z87++yzLr30krTaiglPOfUky2oODQ1de+21oJ8JKiRivbl+cvSxJ95//6/7+hdff/0FfX1dWNYZ89/73tduuvGuF9a9oGvZs886c15vAdkXWenNb/6HRr3+gxt/eMYZZ/GcYDYd2H8dnYUg9K+99pqXNq+TJWzYWPf79XA/pVJp69DwXXfdDferGMa9Dz540cUX9y9Y8B8f//i111y7YePGd7/3vWe844yLLrrI9wMJi7RoFT3CQ3p+wLLC4NBwZbr6618/2lnu+cxnPiOQ4u5t20ZEUe7o6MI2LUmCmcjlskcd9caf/vTWyenpha770EMPLliw4PLPXD40uu0DH/jA1VdevbC//zOf/cyHL/0Aeuw8XEyOk1Q/Ym6+9bazzjqrWq+bCGkL65gRJBHhTuK4q9ypqgqs4y996ar3ve/C0ZER1/XW7L8mm83CKn/22WdXr1odxVGpWPQ8kFxYfk5pxBBqlEMuO0WRYSc8+MD97zzrHXBrv3n00bVrDxUQJIKVkOXIn+MB7+FyEhD1mpIe3/7z27ZsekU3jFw2Eyeh41i1GvZIqlrGcR1e4AvFPPz0PYTw9zwbLlLXkbhbZILJsdH77r7nl/c98N0bv9/T38+T9C2thsdNnqQxmPbSTJh2vnemUnjuq+X5hBQdIHQnts0lN9/8E3imuXw+z2QNXR8eHc7oWaxvjJDsCpnPOQnx9llmulqLMHvNnXHGGXBX1Nag9OO7RM37Wxo4aRHY9z6tbRNgFRYKBVFRaF8Hk8zC8Xr1A6GIQf5UWOTwCHK5HEZGeAbWrSSJhBcT+UwkmSArcagDV61cFYQBeBg1jPozjmtzGS9Smu8442wkHGN5L/Lhk5qh+bb/7gtP8Z23JGJMbEUbZMGlHzo7RS6OWUFEIsj+BeVvf++qJBZpGSuWMRCGuje96YQTTjiRRYA0uDRx7drjHDZ2A4+RVCeODjvmuPlL9xqfmiwWil2d5WYQioIYktIIUhsOlysxgsYrma7uBQ898Ojyfd5w6tvfNW/eArBxqtPOySedSvixotGRqYUL+wMfmTz/6fxzli1dtnXLy88+Hh9x+BHHn3QiQ2glzz777OfXPwdbYuvmgcs+9vHu7m5P5A89+o0bNm99Yt1LJy9cBCr4hS3De60+EBbiwHhtX2Lqg2Bfvnz5RRdd+MMf3vT0009/9KOXHXzQQae/4+1gB11xxeWf//wXLr/88nPPPXfjCy81m5ai6C+++FJfX++mTZtFSYEV3Gg0Djn4kJNOfvMD991zw43f2bR5Q29P15uOP15GjH7sDQyIcf6a6EgC+IyBocd+85vHHvm1Iou+78KNq7IcRCF4XZqmOaatqCjRGAKg5YUeJzKZvAFiF/sHGd61nFyhc3K6IrH8l674wn77H3DoG4/KGkZHJ4hOnVQoJwTeexdMUUkbamFPBsGwD+NYkCSYiFtvuWVqakqSZRtcD9fB9EAYqpwOhmoUINbAyMhYV7kXDFe4kcAPS6VOlpcoXWM7cPv30IrCkmho2ocCs0cS0WwEmp9k40At76Gri+ipCWGXJY3zDBH6jaYJihebVjh0YcBIJqsKFEsoKwKYgFmsXmcLhdzkxLRhaBOwY3U2YlwnthVek0RQBYHlerqsBpEnaAg8H/OhLAiO21AkPQanXxJcjHWKihAHoYfsz4Ic+JGkiKZV03RshRYl/NmoIVM2XJoAypWJiqqaECzfIIx6e/vKXT2SwIOkExCmGnno2rg5WIqOkVSht7//uOPfGDNsGDG2nWgSUyhop512IoGcxk+apktEJ7rThxxy2MFvWCNriOjPgUYN/c5C6Z/P/ycwDQRY80ccKfICqjCbOeKwQxcvXg7qqlgAJ45bumTRFZ/+D5gW20PMZ4H8Bxd94vHHHXHYIc2GSfAaNUEQQVAuXbzoqv/8z+npERB5J57wVji4iLwZmiTJH//4J2VZAA2fzWEFzfve+55j1659YeNzS5fO7+jMlkvFpjleyJYcL1QVHfm62D1SD3Otp4SJwuGRkauuurKQz09MTmK3T+gnTAxmhCwJge+2UfNt21RVsM/gCdoMAtvyqooZiliUpioNMDw9u7l+w8bNA4N333PXUYcd/q5/PBc+zvgBYjHHYgs3hWufe/uFPfdAToE0YIei+dZbbwVLB4SsR+DspmtVjHONVWFJcMjojejihMw4CcMY7I56w9aNXIwc4iG1L1Dx/h3ENSgJfcqxBLfsUYh07CtD+KO4ZfrNGSejcWOKy076MhGYB8QB9VRpkgbkBmxIwp+Ai0PXDNieEbJdSVNTE11dZb6Tdd0YVoUmIlcVyyWg7nXZ4EmPGdI7IxUFFwWRJhs+kk3CKgzBzwQvHWGuWQWruQUQEzwsU03XSHqFYuWwYHai/GJYuECVXG2IzKCcTMgNRUEIPU9CACcsv0SbM4iwhIFl/DD2w0jTDS+IHNcVJJnHjlykWKUQA2BoYJ1PkmQyMogPWEUoIUVWVLWY1HvSghiJdJdm9QxYJopE0bhZg8xrd2eeyJAQ1qOhYiILvqhrjOe6oizTZkoQu8VCIWNkJBLLgOeliwJMb0dHoVTSWcLXmc/l6VOAp7dgwTzCssWEEXofoB5X7LPPfqv3AYGrKQLp2sG8soyFXizHsX9EKHSHiiZq+MHV3nbrrXDlExMTyBgoS5lMhuSYA8uyYINl1SycqlgsEsh/MOmRYzyby9qWbVpNZE5hWS2TCZqJF2EOC45jZDRw9MDTOfSII0EtLVi6BNxp0m5PGPRaO59JFytLUXfnFIKUTRLBPgnsSrlcfunFjSFaxb6hqVOVCohgZPHTDXgd+hiFcYntDO4hmOiyJJ948lvBao5IAyisgVZH8t94DgWDoBxH7xdVLzyhRYsWMa1icuyR/0PiO8i9RAZJt/Ptd7b/NSahFInadYQJJQEXfd+V+zaIEONY0M+swMkS7eomGgV2viIpcXpwvD5kQkwIWUHMiFwrWk6Kg1q82S1LtQUSRzoa8dbop3dIN864o5hFQvKmMEC+LD9i5i9aBMu3UrMcPzDwW5zrubqqUJ5kQu+Qwp0RPmU8LKF8SAHsE2xFbV8hy8tyu0mLzpdEsSaJzGJSYDP8s6yq6CjOWoWwZBlaUcPOTDjljqB3t8NTgJNLHEg0hESSyHVqSoZLUeaRSgPhBObGrZ5jUPGB1CccNzU9ve7ZZxWUrTwC/yOTqCeQ/YlkYhwPFijYgGMT4wzJc/hhwIuCF3iO73CEKyPhJBt57zANbToOrfWCG7791lsfvPNOOO5J57zzlFPeETAhhkVjRGBBksCYNAgnlOaD28PyEyQfIXQ8tu1UKhWYSgx2kPOVOjpgZkQEaeDiENnGDGRj1er1egZ5frO1Wh1kBzNreTN/H30o6aaiyFC0TAssNNC6rKLMRpN57U/KzLQ/wKYAS1XTSMFdGshKeISUIJ+bDWvBbvfOjpHyHQPnbdt1u8Jhiiz56iOJQ0WUggCRLA45eL+DDloDgtV1E03lSCgukZGfYy5YY5an17CLKWy/tT2ZAw3xbe8Zc3uAS7wb5Zbs6HWQuRXSq0pxQuY69u4H26rghBfUqAwta3pkfHhomCNYeGC6Ll66xMRVZfnIicWZDVOVs/B4wyDp6emp1SsgHrLZTLNZBwMNhCwYJiAozDGTl3gQta7vgn8nogHCKJo6PjHumnbjW99+7ne/f9s737liv1Uh+KeiZNaauQ4s2wN9hChQ7B5BdKSNtmgWJ79++FcjIyMITsBzXuBrDPJ7uJYbOnYcBsiwFCBgjKIqUxUX7Kbuvt5NWwbBE0yY5DXIWP/vGmjNpZ3yCcH4jAhpLbY0UWny2p1ql0XpM1YuwYRzqWHApbDo232zRQDH7iweZt8Qs9ss/R+yPwiQGGGCw5p7gZQN0hgxaEH0UERhTzCjmfYNzz45u9NfX/Va9/QZzHF/2yvf16Jbgj672S0YD9z/wE9uuklVtdHxse7uHlGUSNNaptFo8gKSLYLNH0ZJ07Ryubxlu6blwK+wIWVFsWwrp2Ud1wMXFUSaJIvVmkkeOBsSSjr4AziJejYHL4aGBm/472/vtc8+7zrvHE7i852FGL0jl03AuhH39ObQf2R5EbRVPDAwWCqVpiqTsAVyuRzckQvuoYgodr7vkfLQuDI9CXeRyRgN06rXq3svX7Zsr6V/dyIjHS0sL7DXKLxl2pLw6tvzDz8Nkx40HVEbAz39ayIQUOkUURdBGUJBEGd9P6bgFTOmwi76Yjhi9b/qZtyDrJyAOTlKucmSOiA6Gfg/WM1garuuo6jGHt75q43dw3wxc/1hp4/t/hApzhLb+uj28u5PW/bp0hEEsFKff+55EBD1eqNUKIF/mc0Xpl5+GXSARAg9QYj4Pvgj+EybSF+WFIsdQRj6YawbquN5RiaLsY8ojpKoYdbBTe3t7Z2amgKRgfEdz485HiwJ34+2bR2cmhqrTo7JfHT8Kf9w5z33vOc9F2LNYhQmrEBZE+cMbNBZAXFTr9UGBrZQcwl+aprm+26tVisXO/O5zPjUBPwKEg8WhZFRq9UGsU7Ck05+y7z58/6kufvfOVriIh2YQyG1oWR/tHrY/mznnrFvWUqBGeZQXoVpMwx6KBT3n9JVkJfEptzhQNu/2HWJSRthPCEQP3MFdxElPeQEAdQaCDNE3CJgOUyCMDOiFO1Raw4z94ZMCNZ2+2AzcY3W4PfAP5kNJLibv4L6dloMY3zL6yH4hSn4XkSI1/+w593mHKcPcRLGeCVr5H0vItFwvl4zdS0bY/EUh5zygpwobMKpEYYDEk1XMf/KYDR+bHTCMHQEMA1DF8SHoTYsE9YivIGgSyxXNy1D0URZqTfNcrGj09BlRao3qr/59cPPPfcUp8iP/Or+gw9fK4gKWTQzTaivdv1wPlKV41gW6AnDMMII3SgQf37kg4Fju7YhKuVS0XWaICZESdANDeyRYrEzTqKDDzkQFcvfoYeCKcOkDUwnqHpWRhUqIAc3qSWPghDhNl6DadnxEIT0uT0SEiIlL9sMTbNs6lfVpHt+9vSjc3PaEKxkbFsTeGwkSSFUCQM5YoULzGtInTbrDnaI2zB/qh3QHjyBIGd3kqntX+cWTe1w0MzVYpdjnDJVJMlzTz09Va/U7HrIx7V6dfWCvjAIPcfSNQ2UeV7VAtOyTRMzsDwLNj7jmjHnB5bJhIKhIbFutVKPYswBYc4sEfxGOGVXwUVgRZAboh+zdszESmcgdzfD0Uq1oes6p+rTTXN6aOCG714/NPDyokWL33DIITzIQ6UQoxxsU1ukgjVhZjSQIGIuKYzDu+69a8vWAdcH98gCqSVKWlbLojxJ+HrTyhRybswFmO2Tp5putrM3YniwacrdvclruQr+9wweoW1DQkGAeyRfKOlGVhAleCeIfVnGSPhrNDGvfphZqbKdTrijyNjdkV7tDDPH2KOyQUS8pWmX2ZFUjpL87mFm7dWveRfe1Z8+dnMUNnXcdvjk7JnYo9qkHUwZcgxOEDEEAPb8bT+91XIaxVJhYmKi1NmxddtWRZIz2YzIIny802iEYZTTdMf0+/rKbOQyXCBntIwug1nrx0mz6aqqJqsZyeVNuwbmngQGiihziMbn+J4nabKiG45njFTcDj1AEeBHguVJklAslQSBvf3Wm8Ht/fePffSgA98AwichUmOXd5H+xyboksfhfQ/eBz6IaZsJGzfMWqkjl83o9UYNpF4Y86bjIoirKAYM7/nRiy9uWL1qv86OLi8IQLOKc1F//Q0OjgDaYu+axPEcRkO3bt1aq1Z7+/p4UowQRxH/91C48v/GHozZooUlmE4YBWM50C6FfJ6XpcCVJ5p+96K9QUBUJ6b8KHbcMI4DRS/GhOZi2vO1rGxyUazL2Vyh2hivNWqg83PZnFGUg5CpWXVRwAhIHFsxMQQCy8qVZFlUXMdbsmRFV8+yvu6F3fmVES1qDkIE0OejoaGpjGquXbvvwu4Foa0zIsOqrSudFeBo16WQnzFoAd/1m9Xprq4umRe2DtUL2TwYOqPD477vqYrhuUFHTxfcQ7VeIwlWcfWqNbKsXnjhhRQl83Wb/L+qQWh2BOoDIk90Z2enqmme61I6IlgZf/slsv9v7MnYydKgRU1hEkks5wa+pCluzdp3n9Vr164NXO+OO+44952nZzPGFz/3X9PT1VK+wHNcsaQ4vsVllJhxqp6diEKhszNKIkXXXdc3680Yu35CzzID35dFTVEEhISOYklROrL5Kz77WU3NMryEOVaO1O/RADfLNJsBHF+WkT8hEgmYVCsIxm5/F1zLvQRTg02iu395e1bXQs+1mw2J///b+xJgS4+rvN7+9e5vm/dml2ZGi2UZvGBblsF2THBinIQCAylMSIgrroSqVMXBFYpAcKVSpKgQCKZSRbDlJAUk2GYJYCexoQpTEATEIcbyJluSxzOaRW9/d/vXXnJO93/vu/fNm3mDIkuC+U9Jb+7y3/777z79naVPn+MXZSELLHYnSOixgEX68uXLKWg6YQCw1Wp14Fl6PdFuN8HE1jZu8Hka/xcTOWeW228VABmtVguPn7utzzsVSmu6kfb90G6Z2N0HzLFLOSgFIGn+ybvf3V09jflQOS0L8tff+hZqCt/z/st//QU/oCrHH+5sD37tt37liSe+vD3YTNOR75F0OEbnqKGccBuxZaQs0jRDd6qWGK6NOq/QSu/tDb78+Jde+9rXAVoUQtsk07gNZ2y1jajBCUUHNtVsnA7bjdZh63k/6AeoLDAS+vc++bvZeDzWOgyjgdZREPnCB8vE933QvplvGjZJCrS8sbEF+tZgMHjLW96ytLQEdhkYSSBx2fNev+WFJbfnKi1hzPf58+fX19dB0cDyc8Y4J6nNA3hnjUtNt0MujY3CuH0NIvrCPfdqPHKuqSaRz+wGBVaopMLG9ds4+OXV1jvf9f3/9t/81FMXHy+KcnFpOU9ATckHu/1O3IqwDgLJwUARoSwzrQtpz4UVufT92BD+s+9732te/RAebLGp8ll1wFAJDveSWZEIjL4zYQTGECBCdJgasA8cgpEvPPZYNuj7jAZx2/PjPhvs7QyC5ebK8rHRaDQcDLoLLW0UvA5jkKY+mPPf931/7+9+3zsCz8eNP7t59HyO+YuBJsGZkz2UK1euzKUJsAEVB4sM1lSTpapmLR7t4iCoia3aGXjcqajUebXppGi2jZTD4HpCjy32SGFWe0uipL7mcdhOx8M8G8BSTLOs2+r02gvXN68l6bC7uDwaMSVNMi5Xlnq9ZgPMAo4JgENbIsKFZeApZyaI70cHtKFZssW0MAwI/fu414yH0D796B8tdrpXr1xtKNIVkcBEdh6A1NWr14MgStOcDZUIMTMomvEBntl5+de/AkNCjRa4MXxUlPFfUrLngfEYEeoa29vba2trMEA2yRfqiHfCyd+anh1ROnEeTPa/qNvWnMCFJTPrfiToQNXf+z3vuPjkU5997NPn7jq9de16Jss8K5ZX19qt1tbm1tbeXtBowfpWusQiicnYF3Gn3QYDAYyCn/jxf/WP/+m7G5hZjYBhLXwPFIGmPTw96dbkn9lACurK3GGkL8jFMss933/k5/7Do5/8PVgAjbjhe8HOzs5gMMyLYvlYw576MwtLC1FMc1vgCpbJsZVjF87fd+7cebuzRm1IyB2naJCJluFcG5hYZGNj4/Tp04D3jWaT2aJqL3QPa3ox0XwkiXs3b7uqIzbYbXYVHvC3vuWvPfX4F4Z7g2bUzNJk9cwKN+bq1SsgwOO4KQ0riwIWuOexKAqjAKyDAFiyLLJHf/93/9bb33bhnnsw5F/wvEgbzQBjOqY7PJWL9ODGHx6Gn7AzHpkpVTEcYdkrgQkTms02IUngj0fjBJrFPQIEpgy0GrCkAJi6vZVknN57730LC22MasMYMel7d7Tl7vIMizshE1FNz44OBDTtS3Ez//GNsDF//AVUBJBVD77i6172Dd/w2Gc+PSgyQ3S/SAPfI40gk0WeluPhWMmy1Y2VKUajwd5ucWatKTOlZV6w9IPv+8l/+RM/32h2FG6IaCWp8MRsiLCZUXbMfAeIdbekw9Ef/PYnPvNnnytKvbi0sr2z0x+NhuMx8xFCCgALSbwADBNMAmK4H4IBFsXthcW1tePW/YrnDEBlmRQWfdaD+heVnC3iToTgziu3obVkki7hWeQQrekvK80a8bQKmJ28ty/0ZDfhpkH/xhQKs6WFrcbLXvnyJ77yRIH7JkpTnciCBp6mSmi/ofxssD0ej1qdpgiCbmcRlIJGo6ml5kQ/9eSXPvbbv/Vt3/4dOSZ26iiN5XOBgd0KNpNzxoeY1tSG6Bn15BNf/sD7P9AfDnoLC0VeFlKmWQEGeZbnmGeAklKWRPJC5atLS0mh02xw/fq1M+cuPPjgffYp3Il8rbDC9tcqvfuLmRxqVGdeAS9AGSOTNNOAqDYTF73T9pZqOpRu7mqcXnAIapg5bDHc87C6OBPn77230Gp9e+vs2dPJeJCVZafTZqEYb+S9Xo+I0c7oWiNubPMxJgdM+2srayLWw91dSuVvfOxXO4vNb/mr35IVIy5wD8RQ6+wkfHoa6YYAE1oWpYeuCD0YDsajkfCCTqcHeNRbWBxduVKUkgkeYUpjhmdb2w2jPACRpEhhbZw8derVr3710lJv4gU2LpfRnUyuuq1oKBmVBZMl97nRWJSuVjZqckRvdBWQg0dobsdzrqSkjEtFzp4+9+P/+n0/875///nHPq2lDJAJS5KPIhZu724Phhkxratf2QX9ggVZ3A33sqsZWBTKJyQ42S9+8xc/8tL7XrZ2bFlihQus4uwOAkhb88BWMdfVJw65NNPKeExfufLVpy8+FohhHt2t/aYvPJWMVtvLwOlXrl4qZQY/bDfDYm+9JMwPTyZ5Gsagg5vXvebrufP74nOCSA2fo6H9i0aaCENjP2DacMpEp9sBE1EVOYkjwuyWu2B3Np7W9JyTwUSNnJWZOr628Pbv+JtfeOwzzUaLlliBoh0HzXaXsnFZDovSuJgAY2sOoBvVUBv9pUCxyJL0F97/gX/+3h/TmOLQTLKTY3o33F4hVkGmVfYEjElTEndSVPmLjzzyJ//rk5kke3vbkU06du3qpW4zPnXyBBPG4G6qBrjg1JQas+27LcZ3vvOda2trL/DIvTjISKw+R9whT63FpcuXtfMl2WyXGPxXY0ZNzx2hAqAlFx6s/DgWoAx8/de95JFH3v/D/+w9OqfDZBSGcV7kUhbaKICMIPA9nyqpfYxXFhr1CCqVApvl+IkTxTj5zGceu3D+XOAHNss+7q2i0sypPZxWxZQzZ7pwNk7y3/md//HFz3/BE8HmeCvorDSbDarVysqSKpJxMgBQYp4AjabsDxutdhCE2/29EydOvOlNb3rzm9/s0sTWZH3AZhqfIVpdMPR6PArRQYpBtEybSaB/TTU9F4QVJzhVpZFlCQsd4GCx13rrt37r737842VSpJgev1Q617rE+k4FBphTysu8MEamCQAKeuB6K8eevnhZ+N7P/fS/u//Bl37HO95x8tRpQyZ1YTlWwSqq7CQgBa2NYuQv/fzPfupTfzoapltbwyBe4r5fqlJQZVgeNlnY4npdYn1ivxE3Fwz1iKYPP/zw2972tle96lUuL/HzVnT2xUyaYbYUl8HTokTgw0wwF1k/c3i9ppqeE3Liv8xz7keMMGUXoYj81z/8jR/99d/oLiwRozc3n07ysdQlxmRxwrRzOqJXghoaBbHneaNhMhiOgjCUxPzB7//BqdOn1r7z7RwzhmHdX2L9ssrGdnGADF0AZBCpLn75cZ9zAKtCeeNcLURyZakXN/zPff5afzw0PpazMB7nYcSDRp4CaJWgYjz00EOuFKOrGl+TzDLAC1D3YFjQG7q9s4MHXou8EWDyRa00uzPD32r62pA9usK8QGhbKAXklJRKcH7yxLEf/Rc//B8/8J++9MUvomGCdkoB6oayR9RWllf8IE7HmeSqwETnTBK2uLQ8HA2hzTiKHn300a975Svuuvc+o0rKRBVCQm0hOAw8w4jUi089ub29lWQS+oDOEYLpAi9dvthoRotLS2kWJWmiMLOYD0rOaJx4PH79N33jG9/4RqdfgK4BAvaFHb0XCQWNhheELpzcloAJfepx5dI8G+vtsCVFeL3zWtNzQVZrsIUg7GlZxBAh0jT1/eD+l9z33d/zt3/qJ39qff1Kt9PMyx3Al5XF5c2NZ/YGoyiUWhI/CMoyS0ZjFgZ+GKyuroEZkRXp+rXr//mDj7z9e//Ogw88QG2lGkK8PM0aAVa+SLPksU/98W/+8ofSLGt1FveSbc8PizyLG0FepE0e7w3HeZn7QZTpBICm0+tQEv7973/XufMn3IkK6OuBOhh3NGld5LnLTI5a2PX19TN33eX5Pp5BxkxWolbKanouCV3t+8vPBX+DDM/zMgy91zz0qh9574/84i/98pNPfaUkm2vHljd39saZKlgRNtrtTlNmGI5lOPObnSH8ZgRGihiN946vrW4988yHP/jIyR/6oYXVtWxvEPa63QjMlQKP3g+Tn/nJ92G5I+pv9QEhUhCCgc/7g+242cgzxXgz4K2FhWPXt1Sa5de3du8+e9c3vfm17XbjBRyqFy8xV/yHuJJpYmNrMy8LnFlbfrE+hlLTc09TpprEfRdFHkZBnudCePc/cN9f+eY3KeJnefH00xfXVpdLWXaxvjQya4HOSgWcChiS5WmjGY5He41GczQcFlm2u7318Y997OSZM2940zerIiWCFln+f/74f//Khz5SapqVZlyAZcOardbW1g7nrCzzZmMZtOxhWgg/7g8KIVqve/3rXvGKl33X278tjkKbhLk+vXkDGZNnmSs3B9alaLSapZIwjrZcJQyr5nVmjZq+lqSwfoUY9AfNdivLc8/z3/TmN776oYf6e+Mf+9Efe2b9aWXYKE0Xuz2QY9t7u404VlLtDgZpOh4mVObJyROrROWNOGpE0ace/cNPfOyj589dOHFqdTQevefdP1gM063dkSS0JKW0+T6CwCtl7nEeRSIdj7tLvWGWAV4QGp+96/4ffM97FhZ7ccyLYsyob4PHapojME8CMCmDIMsA2wtx7NgxhRvfKpelh25QWmWlramm54rmFVjBBPBbsxkXJegaPJc590I/bp5oNf/BP/qHj3zwETCR77lw11efeJIWuWE0KXJEmXTsCe6H3sJiZ3N7c7nb3tneks1GIwhB1r333e+++8Ty5YuPHztz9wbjhoiV46f643Sp1d7aWM+KLPCY0TmhwoANU5pG3HvZK7/pM4998Qd+4F3H13qgj0gthacJhpX6N3mMO5c8IZTCQyh44BVotNunq8c9g7XkXVXj2yuXWVNNt0304AuQ50qT0A9AzW34mG7HFxjQ+YaHXn7h7HuvXL184tTJX/vVj37iE58IO6u2ghE5GSlXlX6UDWWa8G4HTOqFhZW93d3esbWd7Z0vbe4mYTdNsUJ94SWXnrnMuFC0CFv+aJiUnpBSJwX7xte84nUPv/GusxcunL93/ZmtCxdOa116Nmhc6wCL9taq9g1kBGh/Y8BWLwxA5RBUmziMsH454+6Ujis4Vke21PTc0E3qSjhDgIn9QnzuupNrK8ePrxRKfed3f3t7YeXn3/9+pWkQRkW+4QlMbtHrLaRhpKkIovZ2f+SHjX5SGC/cGo+9TjcIWuPxOGx32j6AxQjU6d7qypVr19ZOnRoMRh/69f/WiBpYmsBg/GivexrPxHIP64cRylmdMuJwwmOtnhfGUVXZgHPMR6LLUgtBuQOOOqa8pueXXL3FGXQxii70Ot/1XX9j5diyLNPHH7/4lHcaPo9j7+yJpawsYJlHvve5x6+tHl9sRKwo1MlL/Ze0FnZ2yuVlb3GxlyTZ2tran/3Z/3396x+8dq14wxvWPvWpy82gQTRRTHGMVmVgmovZzHU139+cXGCo+yuGwyGe1fE8WtX7tZnTDs+1UlNNXyOaK4dJCQORVpSKUfP6h1/jefzhhzPfRk9wwXyBx1LAzOaMqje+jFIlBLAyKTMZet54VLbaHvAwyEH44YOvfgOIwbP3U+qT17zhrLTRYPaIGwJVlSy33jc8ilzuvyRJqhzl8M+k8us0dVNtnNT0PJOxCcKq5QtrPsPqPKE2JvTx8Gq7GYTGFp4HW0JqnzHq0bIohMDDU4SoPEsFSj7SagM35wqLSwulciYo2N5S4SG3LE2ZH3Gb5lJjRXTGazv89sgm3uHTSrqi0+m02+354jMHa8HXVNPzQvupfHzPx6wcVU50DO4mZGCd9XjoklAupcIdP001Bn9Tj0tDS2NcQmDM1WcUqhIADXmRe8LTUocBM5Q5t51grhqs4TWf3wbh0SEb38Vt1i7cefVBHaxKvGv4TtlEBS90P2u6o+ggv3kcgADFmnZbGpxnZGnuigNBFRxTeglCqmCjaXuGhDYwtarNeiCr+VS/qXWOW5KymQpw/3swQL8GYDO8QvwIAsxLYFzFlHoQa3pR0KQa/NEBm7fFsndmRfj/b3KVOsuydEoHggdmDHVJ/2gdUV7TC0L727P04BcVRx4dRXE7gFCjxrMlYwuDOxcoVlFqtdvC97XRmOyZC31EgYuaanrO6TBMmBdg+VFciRbKkTKvZu1nS77vu3oGuIeSJIk9uYZ54t3XtV+5pueZDNkv2HazK4Qpbt2I9ZseBRsmmFxa05+DXMIRz8ME7sKeWCPj8bi0yc5sWqQ631lNL0bi5qgUntTcLmrcqpE/R5fuHALbJLXkdrFE4De14tx4xAibrpUpeE/rY381PX909IFJ/DZ6Du5UnzF5tpTnOZgnVZRXXQu6pppqujUxxsAWabVagB2YlYfYwrm0LpxUU0013ZJsrB0WaRTuREod5VJTTTXdjNwhlH6/f/78eeIq8mFh1xo1aqqpppsT5xyMEocVot1u42cz0V02TXm9k1JTTTVVBGjgTzIA2tprrRZzpTXJbDR+HVReU0017ROARZqmLlYD/RpTb6gNtjG0dnLUVFNNMwSKRRzH7i+eXiuKQnieK99YBfHWmFFTTTXNkJSyqp/kdA0wVIhN1LNf0KBOr1FTTTXNkCsl7/5ivEae55jeqyy5J17ovtVUU00vRgKkAKME/lZRXlSnvsgJHRJSUKJtRT1tDxBybTM3c9ydtSH+Nh8so8KhjqQeXKsMEZSUZeGxqqY05obXeCIZCz8K+EpxwanGdCl5Voa+t3+WUZGcE0YJg19o603BmxjM6KYVvGWAbfjW09gVxRkrJdhTaEphrV/ifmNEiT0h2lYU5zY5k7YPAt/Chzb3OpE2YYshEiyyIKg0KW09ORIexStYTpg7RWWgcTETU48pR2wCKB+uwCYN5yIr0bLDuufV/hNuPAkDgyKq95S42pc241z1gC6YLs/LIMBcMRJrVuEzM0ahWVsGFQukl0URhHhiIs9yPB/kRoxNCoPBLb2M2OfXSgvu51iLyLOl87QxbuhgOoSZ5J3RMwloNE4wfMBiyeAnCh+HTh+16rO9C5nmD3dEZ/baYOjseCqSwkO52uuc81Ipj/v2XsaxjfulsSegbKl4OvG1z3rc6XTXTpaYAdhVoseOYq4uuBXFokhYjc1epCw/aUMmBXyMspxIK7++UsgIynJBKUvPF0ZDKzh+LtOg7XP1aFhN1pZAwTliwNJY+UPYfOguCbLCdIHCMhw+pm/nCP63WScMs5nD4LqsyAOscY85d7li1YhVbGbIbCDl5OlN9ddmM8XZJ5bV8bmoHSylKhba9zVSYu9uV43EYYCv4DL4BB7Z8lL1K3gr4QIvxePs6ICA1aSxNLcQdMLYdviAT+Yq2uL9500NqsqYqEDlgSmpykUUettb61tb13kIyxGGAOtuS8UCPxRYVcZoyWCRQDOc4SKBqc/yTDCuRQhd8HyvQP6hpSlwyxYABXpoE7GVRpZwpyDSMN2waHXJGU/zlNsywfjk0tCYSYX1LjBHW3W0DqfNmkuwjgwADWUeLCHmSkpqWSYlMgxRjLpCDNrBH/cwC6SWBdhgvuUCZDwYuLKAe0F37SEbznyY6QLuCWOH6hZlRpWE00wmwDGuIDDF9HEa/7WcBY9vGVMrJam144wiwnJtIQvLe6aUKooiywVYvQMIH8Fxk2VkPlmBgNmB70Nj8AKwkYc+sQXNm3EjSzHU3xMAa16WJmBGtppNC+L4Q1UqmSsRQEus0AnDKsu+hUgVoJ6IK546iIAeKEyCleeFHwZJkkCLsBSAc7RLNo1VbxQ+Bvwe1/9+iivEiylIuX8m9dpRJ1U2c2SVDQN+DphuywMzt1YLwYTrsFsX9hfwEx/EgP1qghHEOKCptvltAuCylLZED6sEgP0fWrZ1zCk8EmNcSUwMAy+sWS1hQoFd7akIyzmWsEoH5ba3BKYOIMM+B66RXJaBZ6UdlgQinq2rMDXNLZTY8tUcGE2leQaQLTB3BPADILxmwPcUjPpxEIR2VqFvMkmTuNFwwgYeE/qKTyotqzj54QqhGu1S5OHkKA0PDG0Zi1NVZm8nlmERM1JNuV35M4vZ0KqEuxOX0HPjEpBMy8WhrMJ1QlxhI8xgBujm7mrH08Ne6Sl22S80MkP1czrJtkNnb5qMxkKpCMYCugySeyDZ//y9P/nvn/xDyjXcG0a8UFKkKmJ+t9uF9ofDtNlswpJoxB1gPECTS5cuwdyca6nh3t6pU6fyNFk7vkKl6rTaOeBtKne3t/u7g6TY7S7Fp0+fDsPQI5jZdXtz6/JXL52/++5WoxnH8c7Ozkqz2e/vDofD06dPasQnWAkg+Hmn287zLElGSS79Zhda8KMABikrs4tf/Dw8p5TF0vJCs9kAMfvZeAyPt7C0hNWAgTth6QPmxxEgUafV2drbFsxfbJ/JkhGwF1wPUwEMCsuzzBMQa9B4u7eYD5eT7VFhTAFyWwhgH7TcyhImnAUBqgASuhchq4NYS1PeaOSA5MwiEWe9Xi8fj0u16wXVWLsc8MB2ZZ4DDiPsIjvDwuWe78OzRQ0sRFxkGYwtoI7Jc7/RoH7AlGx02oO9PRgWhoWU406rC3MJi0ZiVhQDP2mECJGNRjvrD3cH40zKxV4PIBMZghuOpTi18QBbEtZqcuDgMIAPPXR7a+HDwHjFcLgrrgPoA04CssNahd9IXJOo4VHqKp4GlPYAQqUETuICOE7QUhGrbALUAOxKTk/TjAHqozZaaO1ZrdSCJUOFB0eHaFjE3PHqJBMorhozkXhGFdg9FJ55dbihVLRK7UlR8YC7ekFRgDyI3PACM1u0g6s8TFAOz0ig88b3LWxRVyhBYmJQjQjl7trggJUlMInPQUpJJ97cpcwuNUBEqmMjQYNjXthAaIWpLAjzaSh8gDcJz+eHBmubSsycyb2o4btVGIVNLLEOGAFt+KVV+hDhjNUAiV2Q+OQOqpTFXgBuwxDerG7uBKFToWD0iMmMzQ4+HbdqqTvYgG9oIal0ApJaVQIkCkAcszoXSl/gBr1kr0UFBEaUW73eKb+TVFwl44WZaJGg51lAp5M74jcRcJoGZQ8WZ0hEIKQISSRA8MHDZGUO4wVTvNMmI6oivwDtd2R0FMluFyYjz7K8G7FLUZ6MkyfIS59Jr99LzhY8XaPHRslgMVzo7+2NhuPhEIRwU+arK+Vaa70p0ETBp2rGD1ymX/3TjSbw/T33XMh1MXjicpKGe7vh6XIF1kUcR4PRXqsZg6DW2k8yXoyLxagD0nJlJS7KAhbRU0+1DeoX6bHV7uLCgtLlF554TCq9cqyxttaJG+3eQm99YyME7mKq3ZJXrw5hIO6/0N7d3T118mSass9/4XPQnfPnzq+vb4zHY2CbKI7uO7m2s7E+GA37/QF0A/hjc3cHS9T5PkoSanJQBEqdZYXVg2iz0x2Ox/B6lCG8PPDAA3lRbG18mXOb891g3Vz4G8XxeDxKkxTP/wB6CpFwenx1DW4NaAVyL0uzNE1hXR5fWwujCBSQbDxuN2Lrn7bZTyi958J9oHfkBeAP3J3jaJw59ZWLF0GZH/SHaVqCLoZaNMWqy4bKdrvV9aP8+jZIS+CQTrvdHw4VNdyK2Xa30+31dnd2U51Al4zVOKAPwCAoWoWAe4Uh4COqvdJaOXBf6Ea73YY+J2kKgwbqUqvVyrLM7DCVShAWIOwBOtMsK9HUYmEUW/MHNBFAoACUpr7NGgctpJMWmpZAMZRmbzDcgAkKg6DRbG6ubwQefovpKlMcOt/zz/ZAf8RYI0A6wFlAvr29vUYjhg7DHMFrlammaJw5fRoGwRc+dH84GMDIe5xDV595Zl0V5dKZ7okTJ2AhDIcDUFtXlpefvnIpTcbLy8sw6QCaHOUWou5gZ7coy9Vjx2BMNje3pFF+HPYWF4OF3qAYggZX5MWgzAEOAHilVU5Bhu3s7MIwAryaCNihAM5pNBugWUi0uAFwJWBoEPgwsyOQ0CA8sgx0S1eTCDScEBRzZpLxGGAApkAVEUokG07lhBDgXShCacDOxhnx9ZJHO4gYIJY0SgvU6NEyKXH9g0CAefFyZ3IIi8UAHszZYyWAgLDKpkZdReFXVtXhADzW0p9oQCCoGNkc5vDfXgLKNRcf/siHAQugb5j6Pc9wmjnb8fVAZQiL3IOhZKgo8KJQsGaAI3d29qDTZNje3dtZWVkGnSUOg35/Dy8imBd6NBjv7u7JBPoDoq4FEw8CJQqDzY3NC/fcg8OX56CkwOxcu/xluCPwkB8EoGrCOoIRhw6nacItybwU2uv3+0uLi8b6MprHV4AhsjxpxI04isBUWTq5ItFW8t1J3rzUJ06eEaC0w0L1fTBwYF663cU8N8MR4KB3770PgsYBaLC2dgY6Y48Aiz05zELBg06jFcFv4U7LS13gFUOtuS4lPH/HCz3ADphf9IywlmzDPIHcAbX0ajaA2/Hlk4JThxou69EY1INOL+wYmzTbii7ubWXByLQMbcAUKOOdve/B/l4/pzRq9hrw8GF/Y3sbTClgZWgA2nny2hjWRhx3CuCCJN/YLL66e6nfH/a6i4qHBUmH/dyKXJggYFE1ylUeG5WAAG1kWRp12wNQAmF8VQGssFckW2MKkz7Y3YblJyzBW1iPSo8R15LE8xOYYlg2JuKwUJ0dsb1VwAqB1TAajewJSBAeY5VpwFO4FnS3U77Y7e/uDUao5XV7IHgBCGBGmnEb1g/8SlZpXEi1EvZsNsqiAAUtSQbbO9vAhdANkEnNRgOuWFxYlEU5HA2BWy5d/Gqn097a2oZ7LS8vwS02NjcXej0AlzAKt7e3k34R0fD8ufHuzg5oTsPBUIHdWJbtZqvdan/2s58FrBIdtrp6DJYpqsSy7HY6ly59ZbDXP3v2dKeLBzrjBgApB0jd3tiMwhAwCDq8sbEBpg3I8Va3Gy30QG8D2tzcvHr9GmAiaM1JjuC/uLz09OWnYfwlqExCgjSBkYtikheoSqKtwcBcwrUItmnQjUF739vrlwrXOarPikWhgNU/HMLIgZZKTUYBZAF3YIIApPIsR8QM4rzIYExgNYf0mOf1QDeRWSZBLxZClQVMmIG24F5RrPPMiAg1sqpYWiFBAIB9BcsNkMUuMSLRTEKPAPQSdDPfh3FDx5gVe7A8AY8Ghg+HCdgbjVYHrhU+Z2Gn5UAlCiObdIOswiLk+1sqxnqkSER1y/paVnv4qcgUsD7RHuhCCrT3nrPeGHpWepSe1KUHrKxLA2qtsY4pY+6x+qgBvIDecMql/4C9I3POQqd22eARai1fDXCYgc6gQA2jAlR0dJCA3citMeyi0kxMS1oZbjgO1nPqjD9czwwNOSZT5ge+c3VS9N1o51sBtbTMJPfYJRCxaG5Qa+6DhAQVEtRRDcBh3RT4w4bvGTRxFWivqS6oorAQATg02JeADujviJhBZxA6pVDVNJlLZALIjio1Zq1sE4GuHKUweT+KoTIMQlQx0tQqHz7YfVmSxVEAUwSSyegCGIJgJiVYz6VWxWicwjyAUAepZe1bkELo5YLGnIfUWr+gvgyQUcBKCgNQFqzDw2njVSnfxVxywVyFTplJFjBdaO4zfO0zlI8SQwBB9wezUXjor9XWPQn3QokiQOsptjr9nXQXkMUw3o7a42IMj15YVzHo3SBLAc03fdANc7BULRCBIhM6Cw7lR1mCzOjveGxoTkcRmK5wDcAWrHAATbhgNBiCsF4vy5cEa1tbW8sPL8NzwjJGpeMl1DSbIF5giNevX5e5t1sE+cLCLttdbHevX7sWoT9MDDgfD4YXO6v+sk8bbNDpoFzHgdH9ZvMZ9nSaDMtWC4zgVEDnS08VYzZKWwlgSr+xDCjSV33EhSKPWNwVCw/6iyDcdLyjo2tgRa5v5qB6DJJhYE4P9CUsxwKLmI6JIJKJvORgHUkGc4imhEdQtpW6jIehkfFodwdGALDAFnDxkxKtAw3yWcrRWLV0mexJUM8AmABwQcFADwKMHqjAeY4C0vNBilnXQ2Csq4owkiaF9Ryy4a6kNJZmA6xQxvYz9XElPUYTmeBEWygRNsEfDCy0yTI2sQGN2/cAzBqaNeI1QNUfpQgtIkZwkNbpxaapWHOwVoje98Ps+4v2/0Y6rJLFY3WJick19dTDsgWzl2l7Ft9Qj0ysL3eddlsdcpp6eur1wUSEunqBz0RabjOGWEPbbW2o2ZASWLyh9bNXl5AZ5xCruiiDxoiQ8fQ3DhLda9/27e6iTZSYNDmT/pZOntptK+x/HmKnvOph8QV+lRE6n6iuRQ4kwBxiQ1X/0DlAfNseGFRRNYrHFycpdt3NAvufu2vkXvi2pFD1n5n2SU88l3bracYxPptkV0+eHED1qKAcQ+c7f8gVuN1GJ3M+/XDuZ0dmcHG7GdM9hmmv2KQ5eht5Q/Vkftwd3by5kOdpy3Lf7Vs1bT2WEy9y9YF38AEmA2zskLHJztB0VPXkqSf9BeG2v3zgc4k7DIrMDH4A3IP4i64qEDxoGEoU9QotQ1y98OJSB5RN4t6aapeRuGBuly48YeXY+t+kExpaO3wB1B2hXYwKY7t1zJ0fccfPxqPRzu4OGD6eJbivT7ub1wAU03PnzkFTl59+GkwtEGnbOztgQEDXSlme+KOPPXDvhSgW9993Xym1mDpU97OngTAm+jbybbAJexwYYzYZZk1moWd+ZB3h1sYhfDlbvI+Y2bRu1Nx4zTTj5E35CpfQUanfGJ29qzlsxdCbvdnfuORHhsd5MyuYzsfiTmBqduz3m559qxnb5+W5BqpPLHvLQztAJ63hLsstO4tbGKS89ePYzU024YCq7blxu428fOzANuz8zx1xfkQGQEr2E5rTCRfecM1Ug57OsJnhUnMo0x6kGxL5H+A/eN7ZWUaZAmLT88mBkbFHwqaOR7C5JmvJ1RcxoSlIBf6UuH10u7UHrKpDZBJJYm3lEpl0uoKz7lR2V0ypJmOizGQI9ruizAMYGo7byGAavfQcKsVoNC1Cm8Iap0vf+xDMsd2XQ1fvdNGaGeik3sFxOWwcqY1DQKaYGWjHt4bbMQHGPYLnPMPIIaixT9gnfhTTHc4hVXeqC8xRMWwz691NnpoXnmQSK3AL0vP73odSOPs0h2DgTWj+AmUHeKozHEYFJfvL7DCII/IojKN4nyNm0DKhA4vJXt0NT8OOWoZz3Trw48lbMARv3YCNQ5lDjarVmUdkc6ih6czi2n9BdaU139g9h+hVQM50S/qwQTRzCpZxUDBzXVlt81AbUmDs1pxyVjrabrgRpVdNbqbN29W7HwJkX2hrPLvNDmeDmHmyT4MmhrSF7JzjD+DpYG+ZcTsrxnqwqi2WSdwRKD+lDyACU+BGlTkle14cOAPC3KhtzPFDIUqLF3Prq5Jh1eceRsTM//4AhUetQ2zpqCyzE76115vJYjqwIG9DS56OwVTL3X9TNTRtlO23PPuCSsKOAICc7XMynWl+ZtVMwo8O+b76ROjcXsorhWD6DBMQV4QXLDjQBJlvS5DxEcOPPNC+9SWikBN1dYpikwAn4x6H5EfpeYoMDMlnu3ejHhWQ3q0bYYYxc8Q0O5PMsf4+hx9QjWal1Mw8TLk8neDX7PzPQRpuRBy4YKIkTj5pGuJPNlONRQQtON1X1qwPrGwRsy/ApwCx/wLWoEC/G9m3kswUxCZDZx0qvjWU4ALfoM/FglG1X2ucRmLdgoQrjCZBb527M2hJRhimPIFRaPgRBjeYGTV52j9Nb1ZSfv9TjvLOagoHUxPPWIFm7nfzWra70QEt+gCrgCpuzIFWbuiZIeUh9hSdvYAcCRuazgnew7XlyaTPTAub060JO1JrmMblzTU+C9pVROUUmA48HH4nnaNobn1NrqQuppFyMzWiD9dl6NGa0c3YYJ+kmPJ1NRB6djScHa6PGBROgtnwxFle3LebxZFGs9Vtj+iwzWHnVJDpn8k9SSU/xQE+m5oxri+BPKQnB3j74MDNjJH7+oACTV2AxrQNy/SlUE5LmbRxEDUYRoNU8Hxj/bNKV7DtTtHPoLSg0wbtg2kM4bSfgYbhO2/QJM7MqMmqq+QxtZu4LpB79pHIzbwacwPhSXrzLyfNHbWE1E0l8xSGMQ7m1j2hZKYrhwtWesPaO0iHFuU6asncSEe7g24jubMbuGlTh7Qp6Yw7d5/m0IvfbPT3PxZHP+GRRtnkNvvMc4PwDo+2UPxJdMANnTQHP7hFXyrj4lbkDK55xyudQ94bwqmru0/Z2dc3XHA0o9C5y+YtoAq+bJ3ryRrFJVkAxtG5+kSmAghTbSsYkP/MXl79cJqXz6b1PKRvZlYKW1zBPUZFirLAaB1WoVLVJpkIL2OkPfDqovv/H/97DoVe00a4AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="189" height="124" border="0">


 • Pred použitím vyberte balenie DECAPEPTYLU DEPOT z chladničky.

 • Odstráňte uzáver z jednorazovej injekčnej striekačky s práškom. Injekčnú striekačku držte vzpriamene, aby sa jej obsah nevysypal.

 • Otvorte obal s konektorom bez toho, aby ste konektor vybrali z obalu.

 • Naskrutkujte injekčnú striekačku s práškom na konektor v jeho pôvodnom balení a až potom ho vyberte.

 • Na voľný koniec konektora pevne naskrutkujte injekčnú striekačku s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu.

Zmiešajte

Premiešavajte asi 10-krát


 • Vytlačte disperzné prostredie na injekčnú suspenziu zo striekačky do striekačky s práškom a potom zmes opäť pretlačte späť. Prvé dva až tri pohyby nerobte na doraz.

 • Zmes sa musí medzi oboma striekačkami premiestňovať tak dlho (aspoň 10-krát), až kým sa vytvorí homogénna mliečna suspenzia bielej alebo slabožltej farby. Pri príprave suspenzie sa môže vytvoriť pena. Pred podaním injekcie je dôležité rozpustiť alebo odstrániť penu z injekčnej striekačky.


 • Odstráňte konektor spolu s prázdnou injekčnou striekačkou.

 • Nasaďte na injekčnú striekačku s pripravenou suspenziou injekčnú ihlu.

 • Podajte ihneď subkutánne alebo hlboko intramuskulárne.Ak dostanete viac DECAPEPTYLU DEPOT, ako máte

Je nepravdepodobné, že dostanete viac DECAPEPTYLU DEPOT, ako máte dostať. Ak sa tak stane, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.


Ak prestanete používať DECAPEPTYL DEPOT

Liečbu DECAPEPTYLOM DEPOT možno ukončiť len na odporučenie Vášho lekára. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj DECAPEPTYL DEPOT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Všeobecne sa vyskytujúce vedľajšie účinky(všetci pacienti):Ak Vám opuchne tvár, pery, ústa alebo hrdlo, čo Vám spôsobuje ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice.


Počas liečby LHRH agonistami boli hlásené prípady zväčšenia už existujúceho adenómu hypofýzy (nezhubný pomaly rastúci nádor predného laloka podmozgovej žľazy), no tieto prípady sa nepozorovali pri liečbe triptorelínom.

Muži:

Na začiatku liečby sa u Vás môžu zhoršiť príznaky choroby (napr. nepriechodnosť močových ciest, bolesť kostí, tlak na miechu, bolesť svalov a opuch nôh, slabosť a brnenie v nohách a rukách), nakoľko na začiatku liečby dochádza k zvýšeniu hladín testosterónu.

Veľmi časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 z 10 pacientov): Väčšina vedľajších účinkov pri liečbe mužov súvisí so znížením hladín testosterónu. Možno pozorovať impotenciu, zníženú sexuálnu túžbu, návaly tepla, bolesť kostí, ťažkosti a bolesť pri močení.

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov): Alergické reakcie, zmeny nálady, depresia, poruchy spánku, bolesť hlavy, nevoľnosť, nadmerné potenie, bolesť svalov a kĺbov, zväčšenie prsníkov, únava, reakcia alebo bolesť v mieste vpichu, podráždenosť.

Menej časté vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 pacientov): Zvýšené hodnoty niektorých pečeňových enzýmov, anafylaktická reakcia, zmenšenie semenníkov, vysoký krvný tlak, znížená chuť do jedla, sucho v ústach, bolesť hornej časti brucha, zhoršenie astmy, zmena hmotnosti, embólia (upchatie ciev krvnou zrazeninou), vypadávanie vlasov a znížené ochlpenie.

Neznáme, ich častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov:Pocit chladu, dna, závraty, hnačka, začervenanie v mieste vpichu, ospalosť, pocit brnenia, pichania alebo tŕpnutia, poruchy chuti, zvýšená chuť do jedla, abnormálna citlivosť očí, úzkosť, depresia, zmeny nálady, točenie hlavy, bolesť na hrudníku, zimnica, bolestivosť prsníkov, bolesť semenníkov, bolesť kĺbov, stuhnutosť svalov a kostí, bolesť chrbta, purpurové sfarbenie kože, bolesť svalov a kostí, plynatosť, pľuzgiere, angioedém (opuch pod kožou), vracanie, bolesť brucha, nízky krvný tlak, euforická nálada, zvýšená telesná teplota, opuch, zvýšený krvný tlak, diabetes mellitus (cukrovka), nafúknuté brucho, zápcha, dýchavičnosť, chrípke podobné ochorenie, rozmazané videnie, poruchy pamäti, poruchy zraku, hučanie v ušiach, celkový pocit nepohody, strata sexuálnej túžby, nespavosť, stav zmätenosti, znížená aktivita, horúčka, slabosť, zlyhanie ejakulácie, zápal kĺbov a kostí, skrátený dych v polohe ležmo, stuhnutosť kĺbov, bolesť rúk a nôh, svalová slabosť, žihľavka, svalové kŕče, svrbenie, akné, vyrážka, krvácanie z nosa, ťažkosti pri státí, zvýšené hodnoty niektorých enzýmov ovplyvňujúcich funkciu pečene a obličiek, zápal v mieste vpichu, bolesť.

Ženy:

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientok): Znížená sexuálna túžba, poruchy spánku, návaly tepla, bolesť brucha, bolesť kostí, nadmerné potenie, krvácanie z pošvy/špinenie, nedostatočná tvorba pošvového sekrétu, bolesť pri pohlavnom styku, bolestivá menštruácia, syndróm ovariálnej stimulácie (nadmerná reakcia vaječníkov na stimuláciu, ktorá sa prejavuje najmä bolesťou brucha a vracaním), zväčšenie vaječníkov, bolesť v oblasti panvy, slabosť, bolesť hlavy a zmeny nálady.

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientok): Alergická reakcia, depresívna nálada, nevoľnosť, bolesť svalov a kĺbov, únava, reakcie alebo bolesť v mieste vpichu, podráždenosť.

Menej časté vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 pacientok): Anafylaktická reakcia, poruchy videnia, pocit brnenia, pichania alebo tŕpnutia, bolesť chrbta, zvýšené hodnoty cholesterolu v krvi, zvýšené hodnoty niektorých pečeňových enzýmov, zmeny nálady, depresia.

Neznáme, ich častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov:Mierna bolesť brucha, silná, dlhá a/alebo nepravidelná menštruácia, angioedém (opuch pod kožou), strata menštruácie, strata minerálnych solí v kostiach, čo spôsobuje ich krehkosť, svrbenie, úzkosť, hnačka, depresia, závraty, rozmazané videnie, stav zmätenosti, zmeny telesnej hmotnosti, horúčka, točenie hlavy, zvýšený krvný tlak, bolestivosť prsníkov, začervenanie v mieste vpichu, vyrážka, celková nepohoda, vracanie, svalová slabosť, žihľavka, dýchavičnosť, svalové kŕče, zápal v mieste vpichu.


Deti:

Menej časté vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 pacientov): U dievčat sa môže objaviť krvácanie z pošvy alebo výtok. Pozorovali sa nevoľnosť, vracanie, anafylaktická reakcia, zmeny nálady a depresia.

Neznáme, ich častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov:Alergické reakcie, nervozita, bolesť brucha, poruchy videnia, krvácanie z nosa, návaly tepla, vyrážka, žihľavka, strata vlasov, poškodenie rastovej zóny dlhých kostí, angioedém (opuch pod kožou), začervenanie, bolesť, bolesť hlavy, rozmazané videnie, mierna bolesť brucha, krvácanie z genitálií, zvýšený krvný tlak, prírastok hmotnosti, bolesť, zápal alebo začervenanie v mieste vpichu, celková nepohoda, bolesť svalov, citová nestálosť.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ DECAPEPTYL DEPOT


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte DECAPEPTYL DEPOT po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítkoch po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Po nariedení podajte ihneď (do 3 minút).


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo DECAPEPTYL DEPOT obsahuje

Prášok (mikrokapsuly s postupným uvoľňovaním) v naplnenej injekčnej striekačke obsahuje 4,12 mg triptorelíniumacetátu, čo zodpovedá 3,75 mg liečiva – triptorelínu.

Ďalšie zložky sú: poly-(d,l-laktid-ko-glykolid), propylénglykoldioktanátdidekanát.

Rozpúšťadlo v naplnenej injekčnej striekačke obsahuje: dextrán 70, polysorbát 80, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá DECAPEPTYL DEPOT a obsah balenia

Sada na jednorazové použitie obsahuje:

1 injekčnú striekačku s 3,75 mg triptorelínu (ako acetát)

1 injekčnú striekačku s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu

2 injekčné ihly

1 spojovací konektor (spojka na prepojenie obidvoch striekačiek)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Ferring GmbH

Wittland 11

24109 Kiel

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Ferring Pharmaceuticals SA

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená 10/2012.


6DECAPEPTYL DEPOT

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č. 2012/06410


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


DECAPEPTYL DEPOT

3,75 mg

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 naplnená injekčná striekačka obsahuje 3,75 mg triptorelínu (ako acetát), ktorý sa rozpúšťa v 1 ml disperzného prostredia s obsahom sodíka.


Po nariedení liek obsahuje 3,69 mg/ml sodíka, čo zodpovedá 0,160 mmol/ml.


Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

depotná forma liečiva v naplnenej injekčnej striekačke


Vzhľad:

Pred nariedením: biely až svetložltý prášok a číra bezfarebná tekutina.

Po nariedení: homogénna mliečne biela až svetložltá suspenzia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Muži:

 • Symptomatická liečba pokročilého, hormonálne závislého karcinómu prostaty, farmakologická orchiektómia ako alternatíva chirurgickej, neoadjuvantná terapia pred radikálnou prostatektómiou na uľahčenie operačného výkonu, adjuvantná terapia po radikálnej prostatektómii.

 • Test hormonálnej citlivosti karcinómu prostaty na posúdenie potreby hormonálnej supresie alebo kastrácie.


Ženy:

 • Symptomatické myómy maternice, myómy maternice spojené so sterilitou alebo infertilitou a výskyt myómov v mladom veku. Ďalej pri indikácii potlačenia produkcie ovariálnych hormónov ako predoperačné opatrenie na zmenšenie jednotlivých myómov v prípade ich predpokladanej enukleácie alebo v prípade hysterektómie.

 • Symptomatická, laparospopicky overená endometrióza, pri indikácii potlačenia produkcie ovariálnych hormónov, pokiaľ ochorenie primárne nevyžaduje chirurgickú terapiu. Liečba DECAPEPTYLOM DEPOT je vhodná i pred plánovanou endoskopickou chirurgickou liečbou.

 • Supresia hypofyzárnej hormonogenézy pred kontrolovanou ovariálnou hyperstimuláciou a počas jej priebehu pri asistovanej reprodukcii (ART).


Deti:

 • Liečba dokázanej centrálnej predčasnej puberty (u dievčat mladších ako 9 rokov a u chlapcov mladších ako 10 rokov).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


DECAPEPTYL DEPOT musí byť aplikovaný lekárom, ktorý je dokonale oboznámený s hormonálnou liečbou uvedených indikácií alebo podľa jeho pokynov.


Liečba detí triptorelínom má byť pod vedením detského endokrinológa alebo detského lekára alebo endokrinológa so skúsenosťami s liečbou centrálnej predčasnej puberty.


Je dôležité, aby sa injekcia s depotnou formou liečiva podávala dôsledne podľa pokynov uvedených v časti 6.6.

Injekčná suspenzia sa má podať ihneď po nariedení.


Dávkovanie a spôsob podávania

DECAPEPTYL DEPOT sa podáva injekčne raz za 28 dní (dávka 3,75 mg triptorelínu). Aplikuje sa buď subkutánne, napr. do oblasti brucha, bedier, prípadne stehna, alebo hlboko do svalu. Miesto vpichu injekcie sa má každý mesiac meniť.


Muži:

 • Karcinóm prostaty

Obsah jednej injekčnej striekačky, čo zodpovedá 3,75 mg triptorelínu, sa podáva každé štyri týždne. Za účelom trvalej supresie testosterónu je dôležité udržiavať štvortýždňové intervaly v podávaní. Po jednorazovej aplikácii možno pri úspešnej supresii testosterónu počítať s jeho opätovným zvýšením nad hladinu po kastrácii spravidla najskôr po 40 dňoch.

V iniciálnej fáze sa má zvážiť doplnenie liečby vhodným antiandrogénom, aby sa oslabil vplyv počiatočného zvýšenia testosterónu a zhoršenia klinickej symptomatológie.

 • Diagnostika

Obsah jednej injekčnej striekačky, čo zodpovedá 3,75 mg triptorelínu, sa podáva každé štyri týždne. Pri použití DECAPEPTYLU DEPOT na určenie hormonálnej závislosti nádoru možno túto závislosť objasniť spravidla o tri mesiace.


Ženy:

 • Myómy maternice a endometrióza

Obsah jednej injekčnej striekačky, čo zodpovedá 3,75 mg triptorelínu, sa podáva každé štyri týždne. Liečba sa musí začať v prvých 5 dňoch menštruačného cyklu.

Vzhľadom na možné pôsobenie na denzitu kostí dĺžka liečby nemá presiahnuť 6 mesiacov.

 • Asistovaná reprodukcia

Aplikuje sa jednorazovo, obyčajne 2. – 3. deň cyklu (folikulárna fáza) alebo 22. deň cyklu (luteálna fáza).


Deti:

 • Centrálna predčasná puberta

Na začiatku liečby v deň 0, 14 a 28 sa podá obsah jednej injekčnej striekačky, ktorý zodpovedá 3,75 mg triptorelínu. Potom sa aplikuje po jednej injekcii každé ďalšie 4 týždne. Pokiaľ je účinok nedostatočný, je možné injekcie aplikovať každé 3 týždne. Dávkovanie sa riadi podľa telesnej hmotnosti dieťaťa:


Hmotnosť dieťaťa

Dávka

< 20 kg

1,875 mg (1/2 dávky)

20 – 30 kg

2,5 mg (2/3 dávky)

> 30 kg

3,75 mg (plná dávka)


Osobitné skupiny pacientov

Nie je potrebná úprava dávky u starších pacientov.

Podľa dostupných údajov u pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebné zníženie dávky alebo predĺženie intervalu medzi aplikáciami.

Dĺžka liečby


Muži:

 • Karcinóm prostaty

Liečba hormonálne závislého karcinómu prostaty DECAPEPTYLOM DEPOT je spravidla dlhodobá. V liečbe sa pokračuje tak dlho, pokým možno dokázať hormonálnu závislosť choroby.

Úspešnosť liečby (remisia, stabilizácia choroby) sa kontroluje pravidelnými klinickými vyšetreniami (ultrasonografia, röntgen, scintigrafia skeletu) a pomocou stanovenia hladín prostatického špecifického antigénu (PSA) a sérového testosterónu. Hladiny testosterónu nemajú presiahnuť 1 ng/ml.


Ženy:

 • Myómy maternice a endometrióza

Dĺžka liečby závisí od počiatočného stupňa závažnosti endometriózy, vyhodnotenia jej klinickej manifestácie (funkčná a anatomická) a objemu myómov maternice, určovaný ultrasonograficky počas liečby. Zvyčajne sa výsledok dostaví po 3 až 4 injekciách.

Vzhľadom na možné pôsobenie na denzitu kostí dĺžka liečby nemá presiahnuť 6 mesiacov (pozri časť 4.4).


Deti:

 • Centrálna predčasná puberta

Liečba sa má ukončiť po dosiahnutí kostnej zrelosti, viac ako 12 rokov u dievčat a viac ako 13 rokov u chlapcov.

Liečba detí s centrálnou predčasnou pubertou si vyžaduje individuálny prístup a jej dĺžku určuje odborný lekár.


4.3 Kontraindikácie


Všeobecne:

 • Precitlivenosť na triptorelín, poly-(d,l-laktid-ko-glykolid), dextrán alebo na ktorúkoľvek inú z pomocných látok.

 • Precitlivenosť na gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) alebo na ktorýkoľvek ďalší analóg GnRH.


Muži:

 • Hormonálne nezávislý karcinóm prostaty.

 • Ako monoterapia u pacientov s rakovinou prostaty s kompresiou miechy alebo preukázanými metastázami v chrbtici (pozri tiež časť 4.4).

 • Po orchiektómii (po chirurgickej kastrácii triptorelín nespôsobuje ďalšie zníženie hladín testosterónu v sére).


Ženy:

 • Klinicky manifestná osteoporóza alebo jej zvýšené riziko (napríklad znížená denzita kostí).

 • Tehotenstvo a laktácia.


Deti:

 • Progredujúce nádory mozgu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecne:

Použitie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie minerálnej denzity kostí.

Predbežné údaje u mužov nasvedčujú tomu, že kombinácia bisfosfonátov s GnRH agonistami môže znížiť stratu minerálov v kostiach.


Osobitná pozornosť sa má venovať pacientom s ďalšími rizikovými faktormi pre osteoporózu (napr. chronický alkoholizmus, fajčenie, dlhodobá liečba liekmi, ktoré znižujú minerálnu denzitu kostí, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).


Zriedkavo môže liečba GnRH agonistami odhaliť dosiaľ neznámy hypofyzárny adenóm. U týchto pacientov môže byť prítomná apoplexia hypofýzy, ktorá je charakterizovaná náhlou bolesťou hlavy, vracaním, poruchami videnia a oftalmoplégiou.


U pacientov, ktorí sú liečení GnRH agonistami, ako je aj triptorelín, existuje zvýšené riziko rozvoja depresie (ktorá môže byť závažná). Pacienti majú byť o tom informovaní a pri výskyte symptómov depresie primerane liečení.


Muži:

 • Karcinóm prostaty

Triptorelín, podobne ako iné GnRH agonisty, spôsobuje na začiatku liečby zvýšenie hladín testosterónu v sére. V dôsledku toho môže dôjsť v prvých týždňoch liečby k ojedinelým prípadom prechodného zhoršenie znakov a príznakov rakoviny prostaty. Počas počiatočného štádia liečby je preto potrebné podať vhodný anti-androgén alebo antagonistu GnRH na zabránenie počiatočného nárastu hladín testosterónu v sére a zhoršenia klinických príznakov.


U malého počtu pacientov môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu znakov a príznakov rakoviny prostaty (vzplanutie nádoru) a prechodnému zintenzívneniu bolesti súvisiacej s rakovinou (metastatická bolesť), ktoré sa môžu liečiť symptomaticky.


Rovnako ako u iných agonistov GnRH, pozorovali sa ojedinelé prípady kompresie miechy alebo obštrukcie močových ciest. V prípade kompresie miechy alebo poruchy funkcie obličiek sa má použiť štandardná liečba a v extrémnych prípadoch treba uvažovať o okamžitej orchiektómii (chirurgická kastrácia). Počas prvých týždňov liečby sa vyžaduje starostlivé sledovanie hlavne u pacientov s metastatickým poškodením chrbtice, u ktorých hrozí riziko kompresie miechy a u pacientov s obštrukciou močových ciest.


Terlipresín po chirurgickej kastrácii neindukuje žiadne ďalšie zníženie hladín testosterónu v sére.


Dlhodobá deprivácia androgénov, vyvolaná buď bilaterálnou orchiektómiou, alebo v dôsledku podávania GnRH analógov, predstavuje zvýšené riziko straty kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a zvýšenému riziku fraktúr.


Z epidemiologických údajov sa tiež zistilo, že počas androgénovej deprivačnej liečby môže dôjsť k zmenám metabolizmu (napr. glukózová intolerancia) alebo zvýšeniu rizika kardiovaskulárnych chorôb. Avšak predbežné údaje nepotvrdili súvislosť medzi liečbou GnRH analógmi a zvýšením kardiovaskulárnej úmrtnosti. U pacientov, u ktorých je vysoké riziko metabolických alebo kardiovaskulárnych ochorení, je potrebné liečbu ešte pred jej začiatkom dôkladne zvážiť. Ak sa pristúpi k androgénovej deprivačnej liečbe, pacientov treba primerane sledovať počas celej liečby.

Podávanie triptorelínu v terapeutických dávkach spôsobuje supresiu hypofyzárnych gonadotropínov. Po ukončení liečby sa normálna funkcia zvyčajne obnoví. Z toho dôvodu môžu byť výsledky diagnostických vyšetrení hypofyzárno-gonadálnej funkcie vykonané počas liečby a po prerušení liečby GnRH analógmi klamlivé.


Ženy:

Depotná forma triptorelínu sa má používať len po dôkladnom stanovení diagnózy (napr. laparoskopicky). Pred podávaním triptorelínu sa má vylúčiť gravidita.


Strata minerálnej denzity kostí

Použitie GnRH agonistov pravdepodobne spôsobuje zníženie minerálnej denzity kostí v priemere o 1 % za mesiac počas liečby v trvaní 6 mesiacov. Pri každom 10 % znížení minerálnej denzity kostí sa dva až trikrát zvýši riziko fraktúr.

V súčasnosti dostupné údaje naznačujú, že u väčšiny žien dôjde po ukončení liečby k úprave tohto stavu.

Nie sú dostupné údaje u pacientok, ktoré už mali osteoporózu v čase liečby alebo mali rizikové faktory pre toto ochorenie (napr. chronický alkoholizmus, fajčenie, dlhodobá liečba liekmi, ktoré znižujú minerálnu denzitu kostí, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa, napr. mentálna anorexia). Nakoľko je pravdepodobné, že zníženie minerálnej denzity kostí je u týchto pacientok rizikovejšie, liečba triptorelínom sa má u každej pacientky zvážiť individuálne a začať len vtedy, ak prínos liečby prevyšuje jej potenciálne riziko. Postup liečby je potrebné dôkladne zvážiť. Pozornosť treba venovať ďalším vyšetreniam na zabránenie straty minerálnej denzity kostí.


Myómy maternice a endometrióza

Pri podávaní odporúčanej dávky, triptorelín spôsobuje konštantnú hypogonadotropnú amenoreu. Ak po prvom mesiaci liečby dôjde ku krvácaniu z genitálií, treba skontrolovať hladiny estradiolu v plazme a ak sú nižšie ako 50 pg/ml, majú sa hľadať možné pridružené organické lézie.


Po ukončení liečby sa ovariálne funkcie znovu obnovia, napr. menštruačné krvácanie sa obnoví po 7 –12 týždňoch od poslednej injekcie. Počas liečby a aspoň 1 mesiac po poslednej injekcii sa majú používať nehormonálne metódy antikoncepcie.


Vzhľadom na to, že počas liečby prestáva menštruácia, pacientka má informovať svojho lekára v prípade, že menštruácia bude pretrvávať.


V priebehu liečby myómov maternice sa má veľkosť maternice a myómu pravidelne sledovať, napr. ultrasonograficky. Neúmerne rýchle zmenšenie objemu maternice v porovnaní s objemom myómu malo v niekoľkých prípadoch za následok krvácanie a sepsu.

Pri liečbe GnRH analógmi bolo hlásených niekoľko prípadov krvácania u pacientok so submukóznymi myómami. Zvyčajne dochádza ku krvácaniu 6 – 10 týždňov po začiatku liečby.


Asistovaná reprodukcia

U potenciálne plodných žien sa musí pred začiatkom liečby dôkladným vyšetrením vylúčiť gravidita.


Obnovená folikulárna funkcia spôsobená použitím GnRH analógov a gonadotropínov sa môže u predisponovaných pacientok značne zvýšiť, obzvlášť v prípadoch syndrómu polycystických ovárií.


Pri ART sa zvyšuje riziko viacpočetnej gravidity, potratu, mimomaternicovej gravidity a kongenitálnych malformácií. Toto riziko existuje aj pri použití triptorelínu ako doplnkovej liečby pri kontrolovanej ovariálnej stimulácii. Hlásené boli prípady syndrómu ovariálnej hyperstimulácie (OHSS) spojené s použitím triptorelínu v kombinácii s gonadotropínmi, rovnako ako je to pri použití iných GnRH analógov a cysty na vaječníkoch.


Syndróm ovariálnej hyperstimulácie (OHSS)

OHSS je ochorenie odlišné od nekomplikovaného zväčšenia ovárií. OHSS je syndróm, ktorý môže nadobudnúť vysoký stupeň závažnosti. Prejavuje sa nápadným zväčšením ovárií, vysokými hodnotami pohlavných steroidov v sére a zvýšenou permeabilitou ciev, čo môže mať za následok hromadenie tekutín v peritoneálnych, pleurálnych a zriedkavo aj v perikardiálnych dutinách.

V závažných prípadoch OHSS možno pozorovať nasledujúce symptómy: bolesti brucha, distenziu brucha, závažné zväčšenie ovárií, zvýšenie telesnej hmotnosti, dyspnoe, oligúriu a gastrointestinálne symptómy, vrátane nauzey, vracania a hnačky. Klinické vyšetrenie môže odhaliť hypovolémiu, hemokoncentráciu, nerovnováhu elektrolytov, ascites, hemoperitoneum, pleurálnu efúziu, hydrotorax, akútnu bolesť v oblasti pľúc a trombembolické príhody.

Nadmerná odpoveď vaječníkov na liečbu gonadotropínmi zriedkavo spôsobuje OHSS, pokiaľ nie je na vyvolanie ovulácie podaný hCG. Preto je potrebné v prípadoch ovariálnej hyperstimulácie hCG nepodať a odporučiť pacientke, aby aspoň 4 dni nemala pohlavný styk alebo používala bariérové kontraceptívne metódy. OHSS môže rýchlo progredovať (za 24 hodín až niekoľko dní) a stať sa z lekárskeho hľadiska závažným, preto sa pacientky majú sledovať najmenej dva týždne po podaní hCG.

OHSS môže byť závažnejší a protrahovaný v prípade gravidity. Vo väčšine prípadov sa OHSS objaví po prerušení hormonálnej liečby a dosahuje maximum 7 – 10 dní po liečbe. Zvyčajne OHSS vymizne spontánne so začiatkom menštruácie.

V závažných prípadoch OHSS je potrebné ukončiť liečbu gonadotropínmi, ak ešte pokračuje, pacientku hospitalizovať a začať so špecifickou liečbou OHSS, napr. intravenózna infúzia roztokov elektrolytov alebo koloidov a heparínu.

Syndróm sa vyskytuje s vyššou incidenciou u pacientok so syndrómom polycystických ovárií.

Riziko OHSS môže byť vyššie pri použití GnRH agonistov v kombinácii s gonadotropínmi ako pri použití samotných gonadotropínov.


Cysty na vaječníkoch

Cysty na vaječníkoch sa môžu objaviť počas počiatočnej fázy liečby GnRH agonistom. Zvyčajne sú asymptomatické a nefunkčné.


U pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene má triptorelín terminálny polčas 7 – 8 hodín v porovnaní s 3 – 5 hodinami u zdravých dobrovoľníkov. Napriek tejto predĺženej expozícii sa pri asistovanej reprodukcii neočakáva prítomnosť triptorelínu v krvnom obehu v čase prenosu embrya.


Deti:

 • Centrálna predčasná puberta

Na začiatku liečby má byť vek u dievčat menej ako 9 rokov a u chlapcov menej ako 10 rokov.


U dievčat počiatočná stimulácia ovárií na začiatku liečby, s následnou liečbou znižujúcou hladiny estrogénu, môže spôsobiť počas prvého mesiaca liečby slabé až mierne silné krvácanie z vagíny.


Po skončení liečby dôjde k rozvoju charakteristických znakov puberty. Informácie, ktoré sa týkajú budúcej fertility, sú zatiaľ obmedzené. U väčšiny dievčat začína menštruácia v priemere jeden rok po ukončení liečby a vo väčšine prípadov je pravidelná.


Počas liečby GnRH sa môže znížiť minerálna denzita kostí. Po ukončení liečby pokračuje rast kostnej hmoty a zdá sa, že jej vrchol v neskoršej fáze adolescencie nie je liečbou ovplyvnený.


Po ukončení liečby GnRH možno pozorovať epifyzeolýzu hlavice stehennej kosti. Usudzuje sa, že nízke koncentrácie estrogénu počas liečby GnRH agonistami zoslabia epifyzárnu doštičku. Zrýchlený rast po ukončení liečby následne spôsobí zníženie strihovej sily potrebnej na posunutie epifýzy.


Liečba u detí s progredujúcim nádorom mozgu si vyžaduje individuálne posúdenie prínosu liečby a jej možného rizika.


Pred začatím liečby treba vylúčiť predčasnú (pseudo) pubertu (nádory pohlavných žliaz alebo nadobličiek alebo hyperpláziu) a predčasnú pubertu nezávislú na gonadotropínoch (testikulárna toxikóza, familiárna hyperplázia Leydigových buniek).


U dospelých aj u detí boli hlásené alergické a anafylaktické reakcie. Jedná sa o lokálne reakcie aj o celkové príznaky. Patogenéza nebola objasnená. Viac prípadov sa pozorovalo u detí.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pozornosť treba venovať súbežnému podávaniu triptorelínu s liekmi ovplyvňujúcimi sekréciu gonadotropínov hypofýzou. Odporúča sa kontrolovať hormonálny stav pacienta.


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Interakcie s bežne používanými liekmi, vrátane liekov uvoľňujúcich histamín, nemožno vylúčiť.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Triptorelín sa nemá používať počas gravidity, pretože súbežné používanie GnRH agonistov môže teoreticky zvýšiť riziko potratu alebo abnormality plodu. U potenciálne plodných žien sa musí pred začiatkom liečby dôkladným vyšetrením vylúčiť gravidita. Počas liečby sa majú používať nehormonálne antikoncepčné prostriedky až do opätovného nástupu menštruácie.


Pred liečbou neplodnosti depotnou formou triptorelínu sa má vylúčiť gravidita. Súčasné klinické výsledky pri liečbe neplodnosti nepreukázali príčinnú súvislosť medzi triptorelínom a následnými abnormalitami vývoja oocytov, graviditou alebo pôrodom.


Laktácia

Triptorelín sa nemá používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch triptorelínu na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak keď pacient pociťuje v dôsledku liečby alebo ako prejav samotného ochorenia závraty, ospalosť alebo má poruchy videnia, jeho schopnosť viesť motorové vozidlá a používať stroje môže byť znížená.


4.8 Nežiaduce účinky


V tabuľkách nižšie sú uvedené nežiaduce účinky hlásené u pacientov liečených triptorelínom počas klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh. Predpokladá sa, že v dôsledku zníženia hladín testosterónu alebo estrogénu sa u väčšiny pacientov vyskytujú návaly tepla (u 30 % mužov a 75 –100 % žien). Impotencia a znížené libido sa predpokladajú u 30 – 40 % mužov a krvácanie/špinenie, potenie, nedostatočná tvorba pošvového sekrétu a/alebo dyspareúnia, znížené libido, bolesť hlavy a zmeny nálady u viac ako 10 % žien.


Pretože počas prvého týždňa liečby obyčajne dochádza k zvýšeniu hladín testosterónu, môže dôjsť k zhoršeniu existujúcich symptómov a ťažkostí (napr. obštrukcia močových ciest, bolesť kostí spôsobená metastázami, kompresia miechy, svalová únava a lymfatický edém dolných končatín). V niektorých prípadoch obštrukcia močových ciest znižuje funkciu obličiek. Pozorovala sa kompresia nervov s asténiou a parestéziou.


Všeobecná tolerancia u mužov

Rovnako ako pri liečbe inými GnRH agonistami alebo po chirurgickej kastrácii, najčastejšie pozorované nežiaduce účinky súvisiace s liečbou triptorelínom vyplývali z jeho farmakologických účinkov: počiatočné zvýšenie hladín testosterónu s jeho následnou skoro úplnou supresiou. Tieto účinky zahŕňali návaly tepla (50 %), erektilnú dysfunkciu a znížené libido.


Hlásené boli nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré môžu súvisieť s liečbou triptorelínom. O väčšine z nich je známe, že súvisia s biochemickou alebo chirurgickou kastráciou.

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Neznáme (z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy
Nazofaryngitída

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

Anafylaktická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživyZnížená chuť do jedla

Zvýšená chuť do jedla, dna, diabetes mellitus

Psychické poruchy

Znížené libido

Zmeny nálady, depresia*


Nespavosť, kolísavá depresívna nálada, stav zmätenosti, znížená aktivita, euforická nálada, anxieta, strata libida

Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy


Závraty, parestézia, poruchy pamäti, dysgeúzia, somnolencia, neisté/ problematické státie

Poruchy oka
Abnormálna citlivosť očí, poruchy videnia, rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu
Tinitus, vertigo

Poruchy ciev

Návaly tepla


Embólia, hypertenzia

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaZhoršenie astmy

Dyspnoe, ortopnoe, epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Nauzea

Bolesť v hornej časti brucha, sucho v ústach

Bolesť brucha, zápcha, hnačka, vracanie, brušná distenzia, flatulencia

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Nadmerné potenie

Hypotrichóza, alopécia

Akné, svrbenie, vyrážka, pľuzgier, angioedém, žihľavka, purpura

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť kostí

Myalgia, artralgia


Bolesť chrbta, muskuloskeletálna bolesť, bolesť končatín, svalové kŕče, svalová slabosť, stuhnutosť kĺbov, opuch kĺbov, muskuloskeletálna strnulosť, osteoartritída

Poruchy obličiek a močových ciest

Dyzúria
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Erektilná dysfunkcia

Gynekomastia

Atrofia semenníkov

Bolestivosť prsníkov, bolesť semenníkov, zlyhanie ejakulácie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava, reakcie v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu, iritabilita


Asténia, začervenanie v mieste vpichu, zápal v mieste vpichu, edém, bolesť, zimnica, bolesť na hrudníku, chrípkový syndróm, horúčka, malátnosť

Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšené hodnoty laktátdehydroge-názy v krvi, gamma-glutamyltransfe-rázy, aspartátamino-transferázy, alanínamino-transferázy, prírastok hmotnosti, úbytok hmotnosti

Zvýšené hodnoty kreatinínu v krvi, zvýšený krvný tlak, zvýšené hodnoty močoviny v krvi, zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená telesná teplota

*pri dlhodobom používaní


Triptorelín spôsobuje prechodné zvýšenie hladín cirkulujúceho testosterónu počas prvého týždňa po podaní prvej injekcie depotnej formy triptorelínu. V dôsledku počiatočného zvýšenia hladín cirkulujúceho testosterónu môže dôjsť u malého počtu pacientov (≤ 5 %) k prechodnému zhoršeniu znakov a príznakov rakoviny prostaty (vzplanutie nádoru), čo sa zvyčajne manifestuje zhoršením urinárnych príznakov (< 2 %) a metastatickou bolesťou (5 %), ktoré sa môžu liečiť symptomaticky. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne ustúpia v priebehu 1 až 2 týždňov.


V ojedinelých prípadoch dochádza k zhoršeniu príznakov ochorenia, ako je obštrukcia močových ciest alebo kompresia miechy vyvolaná metastázami. Preto počas prvých týždňov liečby sa majú pacienti s metastatickým poškodením chrbtice a/alebo obštrukciu horných alebo dolných močových ciest pozorne sledovať (pozri časť 4.4).


Použitie GnRH agonistov na liečbu rakoviny prostaty predstavuje zvýšené riziko straty kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a zvýšenému riziku fraktúr.

Všeobecná tolerancia u žien

V dôsledku zníženia hladín estrogénu najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (predpokladajú sa u 10 % žien) boli: bolesť hlavy, znížené libido, poruchy spánku, zmeny nálady, dyspareúnia, dysmenorea, krvácanie z genitálií, syndróm ovariálnej hyperstimulácie, hypertrofia vaječníkov, pelvická bolesť, bolesť brucha, nedostatočná tvorba pošvového sekrétu, nadmerné potenie, návaly tepla a asténia.


Hlásené boli nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré môžu súvisieť s liečbou triptorelínom.


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

Anafylaktická reakcia


Psychické poruchy

Znížené libido, zmeny nálady, poruchy spánku


Zmeny nálady, depresia*

Stav zmätenosti, anxieta

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy


Parestézia

Závraty

Poruchy okaPoruchy videnia

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo

Poruchy ciev

Návaly tepla
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha

Nauzea


Brušný diskomfort, hnačka, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Nadmerné poteniePruritus, vyrážka, angioedém, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť kostí

Myalgia, artralgia

Bolesť chrbta

Poruchy kostí**, svalové kŕče, svalová slabosť

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Vaginálne krvácanie, vulvovaginálna suchosť, dyspareúnia, syndróm ovariálnej hyperstimulácie, dysmenorea, hypertrofia vaječníkov, pelvická bolesťBolestivosť prsníkov, menorágia, metrorágia, amenorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia

Únava, reakcie v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu, iritabilita


Erytém v mieste vpichu, zápal v mieste vpichu, horúčka, malátnosť

Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšené hodnoty laktátdehydroge-názy v krvi, gamma-glutamyltransfe-rázy, aspartátamino-transferázy, alanínamino-transferázy, zvýšený cholesterol v krvi

Zvýšený tlak krvi, prírastok hmotnosti, úbytok hmotnosti

*pri krátkodobom používaní


** Môže sa vyskytnúť menší úbytok trabekulárnej kostnej hmoty. Tento nežiaduci účinok je reverzibilný v priebehu 6 – 9 mesiacov po ukončení liečby (pozri časť 4.4).


Na začiatku liečby sa príznaky endometriózy, vrátane pelvickej bolesti a dysmenorey, veľmi často zhoršia ( 10 %) v dôsledku počiatočného prechodného zvýšenia hladín estradiolu v plazme. Tieto príznaky sú prechodné a zvyčajne vymiznú v priebehu 1 – 2 týždňov.

Krvácanie z genitálií, vrátane menorágie a metrorágie, sa môžu vyskytnúť mesiac po podaní prvej injekcie.


Pri liečbe neplodnosti môže kombinácia s gonadotropínmi spôsobiť syndróm ovariálnej hyperstimulácie. Môže sa pozorovať hypertrofia vaječníkov, pelvická bolesť a/alebo bolesť brucha.


Všeobecná tolerancia u detí


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systémuAnafylaktická reakcia

Hypersenzitivita

Psychické poruchyZmeny nálady, depresia*

Afektová labilita, nervozita

Poruchy nervového systému
Bolesť hlavy

Poruchy oka
Poruchy videnia, rozmazané videnie

Poruchy ciev
Návaly tepla

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktuNauzea, vracanie

Bolesť brucha, brušný diskomfort

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Vyrážka, angioedém, žihľavka, alopécia, erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Epifyzeolýza**, myalgia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovVaginálne krvácanie, vaginálny výtok

Krvácanie z genitálií

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Erytém v mieste vpichu, zápal v mieste vpichu, malátnosť, bolesť, bolesť v mieste vpichu

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zvýšený tlak krvi, prírastok hmotnosti

*pri krátkodobom používaní


**Počas liečby triptorelínom bolo hlásených niekoľko prípadov epifyzeolýzy hlavice stehennej kosti.


Počas liečby LHRH agonistami boli hlásené prípady zväčšenia už existujúceho adenómu hypofýzy, no tieto prípady sa nepozorovali pri liečbe triptorelínom.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním sú obmedzené, a preto nemožno na základe nich urobiť závery o možných nežiaducich účinkoch. Avšak vzhľadom na veľký terapeutický rozsah triptorelínu sa predávkovanie nepredpokladá.

V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatikum, látka s hormonálnou aktivitou

ATC kód: L02AE04


Triptorelín je syntetický analóg gonadorelínu (gonadotropín uvoľňujúceho hormónu, GnRH), veľmi podobný prirodzenému GnRH, od ktorého sa odlišuje iba jedinou aminokyselinou v polohe 6 peptidového reťazca. Touto aminokyselinou je v molekule prirodzeného GnRH L-glycín, kým v molekule triptorelínu je to D-tryptofán.

Touto zámenou dochádza k predĺženiu biologického polčasu triptorelínu a k zvýrazneniu jeho účinku, ktorý je rovnaký ako u prirodzeného hormónu.

Jednorazové podanie triptorelínu stimuluje v adenohypofýze sekréciu folikulostimulačného hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH). Po aplikácii depotnej formy dochádza k dlhodobej stimulácii GnRH receptorov hypofýzy, ktoré sa postupne stávajú refraktérne (prestávajú odpovedať na podnety). Tým klesá uvoľňovanie gonadotropínov (FSH a LH) z hypofýzy a následne dochádza k poklesu hladín testosterónu a estrogénov na úroveň zodpovedajúcu predpubertálnemu obdobiu. Ďalšia dávka depotnej formy triptorelínu vedie k ďalšiemu predĺženiu supresie bez úvodného stimulačného efektu. Útlm sekrécie gonadotropínov a pohlavných hormónov je reverzibilný a po ukončení liečby sa hormonálna sekrécia postupne obnoví.

Supresia tvorby testosterónu u mužov na úroveň kastrácie, tlmí rast hormonálne závislého karcinómu prostaty.

Zníženie hladín estrogénov u žien je žiaduce pri ochoreniach závislých na estrogénoch, ako sú myómy maternice a endometrióza.

Časový profil poklesu hladiny estradiolu v sére bol rovnaký u žien, ktoré dostávali injekcie vo fáze zrenia folikulu, aj u žien, ktorým bola injekcia podaná v luteálnom období. U žien, ktoré dostali dávku lieku v luteálnom období, sa menštruácia dostavila 9 dní po jednorazovej aplikácii a potom až približne po 85 dňoch, kým pri podaní vo fáze zrenia folikulu sa menštruácia opäť dostavila po uplynutí 81 dní po injekcii.

U detí s centrálnou predčasnou pubertou vedie liečba triptorelínom k potlačeniu sekrécie gonadotropínov, estradiolu a testosterónu na predpubertálnu úroveň. To má za následok pozastavenie alebo dokonca ústup príznakov puberty a prognózu vyššej telesnej výšky v dospelosti u týchto detí.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické štúdie sa robili u žien s dokázanou endometriózou alebo myomatóznym ochorením maternice, u pacientov s karcinómom prostaty a u zdravých mužov. Po intramuskulárnej aplikácii DECAPEPTYLU DEPOT došlo k veľmi rýchlemu zvýšeniu koncentrácie triptorelínu v sére, pričom maximálne hodnoty sa zaznamenali v prvých hodinách. Vzápätí dochádza k 24-hodinovému biexponenciálnemu poklesu koncentrácií. Potom hladina triptorelínu v sére v priebehu 4 dní rastie k druhému maximu a po ňom opäť biexponenciálne klesá až pod hranicu dokázateľnosti, ktorú dosiahne v 44. deň.

Po subkutánnej injekcii prebieha rast pomalšie a dosahuje o niečo nižšie koncentrácie než po intramuskulárnom podaní lieku. Pokles koncentrácie trvá dlhšie a pod hladinu dokázateľnosti sa dostáva po 65 dňoch.


Biologická dostupnosť:


Muži:

Systémová biologická dostupnosť liečiva z intramuskulárneho depa bola 38,3 % v prvých 13 dňoch. Ďalšie uvoľňovanie prebiehalo lineárne priemerne 0,92 % dávky každý deň. Biologická dostupnosť po subkutánnej aplikácii bola 69 % hodnoty po intramuskulárnej aplikácii.


Ženy:

Po 27 dňoch sledovania bolo možné dokázať priemerne 35,7 % aplikovanej dávky. Pritom došlo v priebehu prvých 13 dní k uvoľneniu 25,5 % a ďalšie uvoľňovanie prebiehalo lineárne v hodnote priemerne 0,73 % dávky každý deň.


Všeobecne:

Výpočty modelovo závislých kinetických parametrov (t ½, K, el., atď.) nie sú u foriem so silne protrahovaným uvoľňovaním účinnej látky použiteľné.

Pri opakovanej aplikácii lieku v intervaloch 28 dní počas 6 mesiacov nedochádza k žiadnym signifikantným prejavom kumulácie. Po intramuskulárnej aplikácii klesla plazmatická hladina triptorelínu pred ďalšou aplikáciou na asi 85 pg/ml a po subkutánnom podaní asi na 100 pg/ml. Možno predpokladať, že systémovo nepoužitá časť triptorelínu bola metabolizovaná v mieste injekcie, napr. makrofágmi.

U pacientov s rakovinou prostaty a s vekovo podmienenou zníženou funkciou obličiek bol celkový klírens DECAPEPTYLU v depotnej forme v pomere k mladým probandom približne o 27 % nižší a rovnako rozptyl jednotlivých zistených hodnôt bol väčší. Vzhľadom na malý význam vylučovania triptorelínu obličkami a jeho veľký terapeutický rozsah nie je potrebné prispôsobovať dávky ani uplatňovať individuálny prístup v rámci terapie u pacientov so zníženou funkciou obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov, ale nie u myší, ktorým sa dlhodobo aplikoval triptorelín, došlo ku zvýšenému výskytu nádorov hypofýzy. Vplyv triptorelínu na vznik abnormalít hypofýzy u ľudí nie je známy. Pozorovania na potkanoch nie sú vo vzťahu k človeku relevantné. O LHRH analógoch je známe, že spôsobujú nádory hypofýzy u hlodavcov. Triptorelín preukázal škodlivé účinky na vývoj embrya a plodu a môže spôsobiť oneskorený embryonálny/fetálny vývoj a oneskorený pôrod u potkanov. Predklinické údaje získané na základe štúdií toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Jednorazové intramuskulárne alebo subkutánne injekčné podanie depotnej formy triptorelínu spôsobuje oneskorené reakcie na cudzorodú látku v mieste podania injekcie. V priebehu 8 týždňov došlo skoro k úplnému zvráteniu tohto stavu po intramuskulárnom podaní a len k čiastočnému po subkutánnom podaní. Lokálna tolerancia po intravenóznom podaní bola limitovaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


1 naplnená injekčná striekačka s práškom obsahuje:

Poly-(d,l-laktid-ko-glykolid)

Propylénglykoldioktanátdidekanát


1 naplnená injekčná striekačka s 1 ml disperzného prostredia obsahuje:

Dextrán 70

Polysorbát 80

Chlorid sodný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Hydroxid sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Nariedená injekčná suspenzia: 3 minúty


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok (mikrokapsuly s postupným uvoľňovaním): naplnená injekčná striekačka

Rozpúšťadlo (disperzné prostredie): naplnená injekčná striekačka


Naplnené injekčné striekačky (borosilikátové sklo typ I) so spojovacím konektorom (polypropylén), chlórbutylový gumený uzáver a injekčné ihly.


Obsah balenia:

1 injekčná striekačka s 3,75 mg triptorelínu (prášok)

1 injekčná striekačka s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu

2 injekčné ihly (na i.m. alebo s.c. aplikáciu)

1 spojovací konektor


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


DECAPEPTYL DEPOT je určený na jednorazové použitie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. Príprava

Pokyny na použitie.

Nasledujúce pokyny sa musia dôsledne dodržiavať, pretože úspech liečby závisí aj od správnej prípravy injekčnej suspenzie:

 • Pred použitím vyberte balenie DECAPEPTYLU DEPOT z chladničky.

 • Odstráňte uzáver z jednorazovej injekčnej striekačky s práškom. Injekčnú striekačku držte vzpriamene, aby sa jej obsah nevysypal.

 • Otvorte obal s konektorom bez toho, aby ste konektor vybrali z obalu.

 • Naskrutkujte injekčnú striekačku s práškom na konektor v jeho pôvodnom balení a až potom ho vyberte.

 • Na voľný koniec konektora pevne naskrutkujte injekčnú striekačku s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu.

 1. Nariedenie suspenzie

 • Vytlačte disperzné prostredie na injekčnú suspenziu zo striekačky do striekačky s práškom a potom zmes opäť pretlačte späť. Prvé dva až tri pohyby nerobte na doraz.

 • Zmes sa musí medzi oboma striekačkami premiestňovať tak dlho (aspoň 10-krát), až kým sa vytvorí homogénna mliečna suspenzia bielej alebo slabožltej farby. Pri príprave suspenzie sa môže vytvoriť pena. Pred podaním injekcie je dôležité rozpustiť alebo odstrániť penu z injekčnej striekačky.


Zmiešanie


Premiešavanie asi 10-krát


 1. Podanie injekcie

  • Odstráňte konektor spolu s prázdnou injekčnou striekačkou.

  • Nasaďte na injekčnú striekačku s pripravenou suspenziou injekčnú ihlu.

  • Podajte ihneď subkutánne alebo hlboko intramuskulárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring GmbH

Wittland 11

24109 Kiel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0635/94-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08.09.1994

Dátum posledného predĺženia: 14.12.2006/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


október 2012

15DECAPEPTYL DEPOT