+ ipil.sk

DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOMPríbalový leták

Príloha č. 2 a 3 k rozhodnutiu o predlžení registrácie, ev.č.2086/2003

Príloha č.2 a 3 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č.2030/2005

Príloha č.3 a 4 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č.2107/9337


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŹÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM OBALE


DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOM

čajovina


Zloženie

Matricariae flos (rumančekový kvet) 24,0g; Foeniculi fructus (feniklový plod ) 22,0 g; Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) 12,0g; Althaeae radix (ibišový koreň) 10,0g; Rubi idaei folium (malinový list) 10,0g; Plantaginis folium (skorocelový list) 7,0g; Lupuli strobilus (chmeľová šištica) 6,0g; Serpylli herba (vňať materinej dúšky) 5,0g; Sambuci flos (kvet bazy čiernej) 2,0g; Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka) 2,0g v 100 g čajoviny.


Lieková forma

Čajovina

hmotnosť 75g

na vnútorné užitie


Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum - čaj na upokojenie, proti nadúvaniu a na uvolnenie kŕčov


Charakteristika

Dietetický čaj s mierne spazmolytickým a sedatívnym účinkom hlavne pri ľahších formách kvasných dyspepsií.

Dávkovanie a spôsob podávania

1/2 - 1 polievková lyžica čajoviny ( 5g ) sa zaleje šálkou (1/4 l) vriacej vody, a po 15 minútach vylúhovania v zakrytej nádobe, sa scedí. Čaj sa nesmie variť. Podľa potreby sa môže prisladiť, pri žalúdočných alebo črevných ťažkostiach umelým sladidlom. Čaj sa pije 2 - 3 x denne, dojčence po lyžičkách alebo z detskej fľašky. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred užitím.


Použitie

Čaj je vhodný pre deti všetkých vekových kategórií. Pôsobí proti nadúvaniu, uvoľňuje kŕče a má upokojujúci účinok. Môže sa použiť namiesto čierneho čaju. Dospelí môžu čaj používať bez obmedzenia vrátane tehotných žien a dojčiacich matiek.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku


Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie sú známe. U precitlivených osôb možnosť vzniku alergickej reakcie na niektorú zložku lieku.


Interakcie:

Nie sú známe


Číslo šarže:

Použiteľné do:


Uchovávajte na suchom mieste v pôvodnom obale pri teplote do 250C.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek nie je viazaný na lekársky predpis.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o.

U Národní galerie 470, 156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika


Registračné číslo

94/617/69-C/S


EAN kód


Dátum poslednej revízie

Október 2007


Príloha č. 2 a 3 k rozhodnutiu o predlžení registrácie, ev.č.2086/2003

Príloha č. 2 a 3 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č.2030/2005

Príloha č.3 a 4 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č.2107/9337


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŹÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM OBALE


DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOM

čajovina


Zloženie

Matricariae flos (rumančekový kvet) 24,0g; Foeniculi fructus (feniklový plod ) 22,0 g; Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) 12,0g; Althaeae radix (ibišový koreň) 10,0g; Rubi fruticosi folium (ostružinový list) 10,0g; Plantaginis folium (skorocelový list) 7,0g; Lupuli strobilus (chmeľová šištica) 6,0g; Serpylli herba (vňať materinej dúšky) 5,0g; Sambuci flos (kvet bazy čiernej) 2,0g; Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka) 2,0g v 100 g čajoviny.


Lieková forma

Čajovina

varianta A) záparové vrecká 25 x 1,5g, hmotnosť 37,5g

varianta B) záparové vrecká 20 x 1,5g, hmotnosť 30,0g

na vnútorné užitie


Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum - čaj na upokojenie, proti nadúvaniu a na uvolnenie kŕčov


Charakteristika

Dietetický čaj s mierne spazmolytickým a sedatívnym účinkom hlavne pri ľahších formách kvasných dyspepsií.

Dávkovanie a spôsob podávania

Vrecko sa zaleje 200 ml (0,2 l) vriacej vody a po 10 minútach vylúhovania v zakrytej nádobe, sa vyberie. Čaj sa nesmie variť. Podľa potreby sa môže prisladiť, pri žalúdočných alebo črevných ťažkostiach umelým sladidlom. Čaj sa pije 2 - 3 x denne, dojčence po lyžičkách alebo z detskej fľašky. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred užitím.


Použitie

Čaj je vhodný pre deti všetkých vekových kategórií. Pôsobí proti nadúvaniu, uvoľňuje kŕče a má upokojujúci účinok. Môže sa použiť namiesto čierneho čaju. Dospelí môžu čaj používať bez obmedzenia vrátane tehotných žien a dojčiacich matiek.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku


Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie sú známe. U precitlivených osôb možnosť vzniku alergickej reakcie na niektorú zložku lieku.

Interakcie

Nie sú známe


Číslo šarže:

Použiteľné do:


Uchovávajte na suchom mieste v pôvodnom obale pri teplote do 250C.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek nie je viazaný na lekársky predpis.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o., U Národní galerie 470, 156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika


Registračné číslo: 94/617/69-C/S


EAN kód


Dátum poslednej revízie:

Október 2007
4DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOM

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predlžení registrácie, ev.č.2086/2003

Príloha č .1 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č.2030/2005

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č.2107/9337


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOM

čajovina


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

A. záparové vrecko B. rezaná čajovina

Matricariae flos (rumančekový kvet) 0,360g 18,00g

Foeniculi fructus (feniklový plod) 0,330g 16,50g

Menthae pip.herba (vňať mäty piepornej) 0,180g 9,00g

Althaeae radix (ibišový koreň) 0,150g 7,50g

Rubi fruticosi folium (ostružinový list) 0,150g -

Rubi idaei folium (malinový list) - 7,50g

Plantaginis folium (skorocelový list) 0,105g 5,25g

Lupuli strobilus (chmeľová šištica) 0,090g 4,50g

Serpylli herba (vňať materinej dúšky) 0,075g 3,75g

Sambuci flos (kvet bazy čiernej) 0,030g 1,50g

Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka) 0,030g 1,50g

1,5 g 75,0g

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Čajovina/spc

A. záparové vrecká

B. rezaná čajovina


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1.Terapeutické indikácie

Dietetický čaj s mierne spazmolytickým a sedatívnym účinkom pre deti všetkých vekových skupín hlavne pri ľahších formách kvasných dyspepsií. Môže sa používať namiesto čierneho čaju. Dospelí môžu čaj používať bez obmedzenia vrátane gravidných žien a dojčiacich matiek.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

A. Záparové vrecká

1 vrecko sa zaleje 200 ml (0,2 l) vriacej vody a po 10 minútach vylúhovania sa vyberie. Podľa potreby sa môže prisladiť, pri kvasných dyspepsiách umelým sladidlom. Čaj sa pije 2 až 3 x denne, dojčence po lyžičkách alebo z detskej fľašky. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.

B. Rezaná čajovina

1/2 – 1 polievková lyžica (3 - 5g ) čajoviny sa zaleje šálkou ( 1/4l ) vriacej vody a po 15 minútach vylúhovania v prikrytej nádobe sa scedí. Čaj sa nesmie variť. Pije sa 2 až 3 x denne, dojčence po lyžičkách alebo z detskej fľašky. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.


4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku.


4.4. Špeciálne upozornenia

Žiadne


4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách používanie nie je kontraindikované. Môžu užívať i tehotné a dojčiace ženy.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Možnosť ovplyvnenia pozornosti je nepravdepodobné.


4.8. Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie sú známe. U precitlivených osôb možnosť vzniku alergickej reakcie na niektorú zložku lieku.


4.9. Predávkovanie

Nie je známe


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum - karminatívum, spazmolytikum a sedatívum

ATC kód: V03AX

Mechanizmus účinku:

Zmes rastlinných drog predovšetkým siličných (Matricariae flos, Foeniculi fructus, Menthae piperitae herba, Serpylli herba) s karminatívnym a spazmolytickým účinkom ako aj so sedatívnym účinkom (Lupuli strobilus) a expektoračným, ktorý zabezpečujú drogy s obsahom slizov (Althaeae radix, Plantaginis folium). Ako chuťové korigens pôsobí Liquiritiae radix.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Vzhľadom na rôznorodosť a obsah jednotlivých zložiek neboli doteraz zisťované.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Všetky zložky lieku majú vypracované pozitívne monografie komisiou E (fytofarmaká) Spolkového zdravotného úradu SRN (BGA) ). Riziká toxicity, kancerogenity a genotoxicity nie sú doteraz preukázané. Pri odporúčanom dávkovaní a spôsobe podávania možno liek pokladať za bezpečný.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok

Neobsahuje pomocné látky


6.2. Inkompatibility

Na priame užitie, neuvádzajú sa.


6.3. Čas použiteľnosti

A. záparové vrecká: 2 roky

B. rezaná čajovina: 4 roky


6.4. Podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte na suchom mieste v pôvodnom obale pri teplote do 25oC.

Chráňte pred svetlom.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

A. záparové vrecká:

vnútorný obal: a)vrecko z filtračného papiera

b) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou

c) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou a papierovým prebalom

vonkajší obal: papierová škatuľa prebalená fóliou z plastickej hmoty, písomná informácia pre používateľov na obale.

veľkosť balenia: 20 x 1,5 g celková hmotnosť obsahu 30,0

25 x 1,5 g celková hmotnosť obsahu 37,5 g


B. rezaná čajovina

vnútorný obal: vrecko z plastickej fólie

vonkajší obal: papierovej škatuľa, písomná informácia pre používateľov na obale.

veľkosť balenia: 75 g


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

LEROS s.r.o.

U Národní galerie 470

156 15 Praha 5-Zbraslav

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

94/617/69-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 20073DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOM