+ ipil.sk

Dolobene gélPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU K PREDĹŽENIU REGISTRÁCIe, EV. Č. 1233/2002

príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 1232/2002

Písomná informácia pre používateľov


Dolobene gél


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Spolková republika Nemecko


Zloženie:

Liečivá:

heparinum natricum (sodná soľ heparínu) 500 I.U.

dimethylis sulfoxidum (dimetylsulfoxid) 166,6 mg

dexpanthenolum (D-pantenol) 25 mg v 1 g gélu

Pomocné látky:

Rosmarini etheroleum (rozmarínová silica), pini pumilionis etheroleum (kosodrevinová silica), citronellae etheroleum (citronelová silica), macrogolglyceroli hydroxystearas (cremophor CO 455) (glyceromacrogolhydroxystearal), acidum polyacrylum (carbomerum 980) (kyselina polyakrylová), trometanolum (tromatanol), alcohol isopropylilcus (izopropylalkohol), aqua purificata (čistená voda).


Farmakoterapeutická skupina:

VENOFARMAKUM, LOkálne antiflogistikum


Charakteristika:

Gél Dolobene®je špeciálna kombinácia liečiv na liečbu bolesti v svaloch a pohybovom ústrojenstve a na liečbu akútnej choroby žíl dolných končatín.

Heparín pôsobí proti mechanizmu krvnej koagulácie a zlepšuje krvný prietok pri miestnom podaní, čím rýchlo lieči pomliaždeniny. Navyše heparín pôsobí proti opuchu a zápalu.

Dexpantenol sa v koži mení na vitamín – kyselinu pantoténovú. Tento vitamín podporuje normálnu funkciu tkaniva, predovšetkým epiteliálnych vrstiev. Dexpantenol chráni kožu.

Dimetylsulfoxid má protizápalový, bolesť tíšiaci, vazodilatačný a antiedematický účinok.

Gél Dolobene®je veľmi vhodný na liečbu športových poranení.


Indikácie:

Choroby spojené s opuchmi, podliatinami a zápalmi po uzatvorených poraneniach svalov, šľachových puzdier, väzov, kĺbov, ako sú pomliaždeniny a podliatiny, podvrtnutie, presilenie, tenisový lakeť, zápal šliach, zápal šľachovitých puzdier a bursitídy. Akútna neuralgia, spondylogénne neuropatie, bolestivé ochorenia okolia ramenného kĺbu.


Kontraindikácie:

Dolobene gél sa nesmie používať pri precitlivenosti na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok lieku, astme, počas tehotenstva a v čase dojčenia, u detí mladších ako 5 rokov, pri ťažkej poruche pečene alebo obličiek, pri obehovej slabosti. Nesmie sa aplikovať na otvorené rany. Dimetylsulfoxid a sulindak sa nesmú používať v tom istom čase.


Nežiaduce účinky:

Často sa môže objaviť sčervenanie, svrbenie, kauterizácia, tvorba pľuzgierov a žihľavka v mieste podania. Tieto príznaky počas ďalšej liečby zvyčajne ustúpia. V prípade, že neustúpia, liečba sa má prerušiť.


Menej často môže dimetylsulfoxid a iné súčasti lieku vyvolať alergickú kožnú reakciu. Po aplikácii Dolobene gélu sa môže objaviť dych s pachom po cesnaku, ktorý súvisí s dimetylsulfidom, ktorý je metabolitom dimetylsulfoxidu. Zmeny vnímania chuti miznú po niekoľkých minútach.


Veľmi zriedkavo sa v ojedinelých prípadoch môžu vyskytnúť okamžité alergické reakcie so žihľavkou a Quinckeho edémom. V prípade aplikácie na veľkú plochu sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte srdcové ťažkosti, ťažkosti s dýchaním, žalúdočné ťažkosti, nauzea, hnačky, malátnosť, bolesti hlavy a horúčky s triaškou.


Interakcie:

Prítomnosť dimetylsulfoxidu v Dolobene géle podporuje prienik mnohých látok, ktoré sa v niektorých prípadoch zle vstrebávajú do pokožky. Aby sa zabránilo nežiaducim účinkom takých látok, nemajú sa aplikovať ďalšie lieky ani iné látky v tej istej oblasti kože bezprostredne pred či po aplikácii Dolobenegélu, prípadne sa koža má starostlivo očistiť pred každou aplikáciou Dolobene gélu.


Dávkovanie a spôsob použitia:

Naneste gél 2 – 4 krát denne na postihnuté oblasti. Na plochu veľkosti kolena sa nanáša prúžok dlhý asi 3 cm.

Aplikujte a natrite tenkú vrstvu Dolobene gélu na veľkú plochu kože alebo v prípade abrázií, blízko bolestivej oblasti.

Miesto, na ktoré sa gél aplikuje, musí byť bez liečiv, kozmetických prípravkov a chemikálií. Neaplikujte Dolobene gél na sliznice (do očí, úst, nosa), otvorené rany alebo porušenú kožu alebo kožu náchylnú na poškodenie (napríklad po ožiarení, ťažké popáleniny, operačné jazvy).

Ak sa aplikuje pod obväz:obväz použite až niekoľko minút po aplikácií gélu, keď sa už veľká časť gélu vstrebala cez kožu a keď sa vyparil alkohol. Zvláštna pozornosť sa vyžaduje v prípade vzduchotesných nepriepustných obväzov.


Čas aplikácie závisí od závažnosti a priebehu chorobného stavu.


Upozornenie:

Dolobene gél je určený na vonkajšie použitie na neporušenú kožu. Liek nesmie prísť do styku s otvorenými ranami.

Počas liečby s dimetylsulfoxidom sa môže vyskytnúť zvýšená citlivosť na svetlo.

Preto sa počas liečby liekom Dolobene gél má vyhnúť intenzívnemu slnečnému žiareniu ako aj používaniu solárií. V prípade reakcií z precitlivenosti na svetlo sa musí liečba zastaviť.

Pri náhodnom použití lieku Dolobene gél dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Uchovávanie:

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Varovanie:

Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie:

20 g, 50 g.


Dátum poslednej revízie:

Január 2007


Dolobene gél

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU K PREDĹŽENIU REGISTRÁCIe, EV. Č. 1233/2002


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Dolobene gél


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


heparinum natricum 500 I.U.

dimethylis sulfoxidum 166,6 mg

dexpanthenolum 25 mg v 1 g gélu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Dermálny gél


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Opuchy, hematómy a zápaly po zatvorených poraneniach svalov, šliach, šľachových puzdier, väzov, kĺbov, ako sú kontúzie a podliatiny, distorzie a presilenia, tenisový lakeť, tendonitída, tendovaginitída, burzitída. Akútna neuralgia, spondylogénne neuropatie, humeroskapulárna periartritída.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dolobene gélsa má podávať na postihnuté plochy 2 – 4 krát denne. Na plochu veľkosti kolena sa zvyčajne vyžaduje približne 3 cm gélu.


Dolobene gélsa nesmie používať u detí vo veku do 5 rokov, keďže takéto skúsenosti nie sú dostupné (pozri časť 4.3. Kontraindikácie).


Aplikujte a natrite tenkú vrstvu Dolobene géluna veľkú plochu kože, alebo v prípade abrázií, blízko bolestivej oblasti.


Miesto, na ktoré sa gél aplikuje, musí byť bez liečiv, kozmetických prípravkov a chemikálií. Neaplikujte Dolobene gélna sliznice (do očí, úst, nosa), otvorené rany alebo porušenú kožu alebo kožu náchylnú na poškodenie (napríklad po ožiarení, ťažké popáleniny, operačné jazvy).


Ak sa aplikuje pod obväz:obväz použite až niekoľko minút po aplikácií gélu, keď sa už veľká časť gélu vstrebala cez kožu a keď sa vyparil alkohol. Zvláštna pozornosť sa vyžaduje v prípade vzduchotesných nepriepustných obväzov.


Čas aplikácie závisí od závažnosti a priebehu chorobného stavu.


4.3 Kontraindikácie

Dolobene gél sa nesmie používať:

- u pacientov s precitlivenosťou na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok lieku,

  • u astmatikov,

  • u pacientov so závažnými poruchami pečene alebo obličkových funkcií,

  • u pacientov s labilným cirkulačným systémom,

  • v prípade gravidity a laktácie,

  • u detí vo veku do 5 rokov.


Neaplikujte Dolobene gélna otvorené rany (pozri časť 4.2 „Dávkovanie a spôsob podávania).


DMSO a Sulindac sa nesmú používať v tom istom čase (pozri časť 4.5 „Liekové a iné interakcie“).4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Neaplikujte Dolobene gélna sliznice, otvorené rany alebo porušenú kožu alebo kožu náchylnú na poškodenie kvôli tomu, že obsah izopropylalkoholu môže viesť k bolestivým reakciám.


Kvôli tomu, že DMSO zvyšuje prenikanie látok, Dolobene gélsa nemá používať v kombinácii s inými lokálnymi liečivami.


Počas liečby DMSO sa môže vyskytnúť zvýšená citlivosť na svetlo.

Preto sa počas liečby liekom Dolobene gélmá vyhnúť intenzívnemu slnečnému žiareniu ako aj používaniu solárií. V prípade reakcií z precitlivenosti na svetlo sa musí liečba zastaviť.


4.5 Liekové a iné interakcie

Prienik iných, lokálne podávaných liekov môže byť intenzívnejší. Pri súčasnom podávaní nesteroidného antiflogistika Sulindac-u sa môže vyvinúť periférna neuropatia.


4. 6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Keďže u niektorých zvieracích druhov teratogénne účinky môžu byť vyvolané DMSO a keďže nie je dostatok skúseností s DMSO u gravidných žien, Dolobene gélsa počas gravidity nesmie používať.

Laktácia

DMSO prechádza do materského mlieka, a preto sa nesmie používať u dojčiacich matiek.


4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.


4. 8 Nežiaduce účinky

Frekvencia nežiadúcich účinkov, ktoré sú uvedené nižšie, sa udáva na základe nasledovnej dohody:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 a 1/10

Menej časté: 1/1000 a 1/100

Zriedkavé: 1/10 000 a 1/1000

Veľmi zriedkavé: 1/10 000, včítane ojedinelých hlásení


Poruchy imunitného systému

Menej časté: DMSO a iné súčasti lieku Dolobene gélmôžu vyvolať alergické kožné reakcie.

Veľmi zriedkavé:V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť okamžité alergické reakcie s urtikáriou a Quinckeho edémom.


Poruchy srdcoa

Veľmi zriedkavé: V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte srdcové ťažkosti.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé:V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte ťažkosti s dýchaním.


Gastrointestinálne poruchy

Menej časté: Po aplikácii Dolobene gélsa prechodne môže objaviť dych s pachom ako po cesnaku. Tento zápach súvisí s dimetylsulfidom (DMS), ktorý je metabolitom DMSO.

Zmeny vnímania chuti miznú po niekoľkých minútach.

Veľmi zriedkavé: V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch vyskytli pri nechránenom kauzálnom kontakte žalúdočné ťažkosti, nauzea a hnačky.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Počas používania DMSO sa môže objaviť zvýšená citlivosť na svetlo.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Najčastejšími vedľajšími účinkami sú erytém, svrbenie, kauterizácia, tvorba pľuzgierov a urtikária v mieste aplikácie. Tieto symptómy počas ďalšej liečby zvyčajne ustúpia. V prípade, že neustúpia, liečba sa má prerušiť.

Veľmi zriedkavé:V prípade aplikácie na veľké plochy sa v ojedinelých prípadoch pri nechránenom kauzálnom kontakte vyskytla malátnosť, bolesti hlavy a horúčky s triaškou.


4.9 Predávkovanie

Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: venofarmakum, lokálne antiflogistikum.


ATC kód: M 02AX


- Dimetylsulfoxid (DMSO)

DMSO má protizápalové, antiedematózne a lokálne analgetické vlastnosti. Protizápalový účinok sa zakladá na viacerých farmakologických účinkoch. Najdôležitejším z nich je inaktivácia OH-radikálov, ktoré sú v prípade zápalu tvorené so zvýšenou frekvenciou a majú deštruktívny vplyv na tkanivá.

DMSO má lokálne analgetické účinky znižovaním rýchlosti nervového vedenia v periférnych neurónoch. Antiedematózny účinok je vyvolaný inaktiváciou hydroxylových radikálov, čím sa tak dosiahne zlepšenie metabolickej situácie v postihnutej oblasti. Sčasti sa na tomto účinku podieľajú aj hygroskopické vlastnosti DMSO.

DMSO (od 50% vyššie) môže slúžiť ako rezorpčná látka pre iné substancie.


- Heparín

Kompetitívnou inhibíciou hyaluronidázy sa v prípade zápalov znižuje nadmerná degradácia spojivového tkaniva. Preto má heparín aj protizápalový a liečivý efekt. Navyše, v závislosti od dávky má heparín aj antitrombotický účinok, medziiným tým, že mnohonásobne potencuje inhibičný efekt antitrombínu III na aktiváciu protrombínu a trombín.

K penetrácii heparínu cez zdravú kožu dochádza v závislosti od dávky, pričom je dokázaná u dávok vyšších než 300 I.U./g.


- Dexpantenol

V prípade lokálneho použitia sa dexpantenol v koži mení na kyselinu pantoténovú, ktorá je vitamínom skupiny B. Dexpantenol má takú istú biologickú účinnosť ako pantoténová kyselina. Zvlášť ako súčasť koenzýmu A sa kyselina pantoténová podieľa na mnohých syntézach a degradačných reakciách a tak umožňuje okrem iného aj regeneračné procesy v prípade hojenia rany a epitelizácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


- Dimetylsulfoxid (DMSO)

DMSO sa nachádza v ľudskej plazme ako prirodzená substancia v koncentráciách približne 40 ng/mg. Po jednotlivej kožnej aplikácii 1,5 g gélu Dolobene ratiopharm-Gel na povrch kože veľkosti 400 cm2 sa DMSO rezorbuje s polčasom 3 – 4 hodín. 6 hodín po aplikácii plazmatické hladiny dosahujú plató približne na úrovni 120 ng/ml, čo pretrváva až 12 hodín po aplikácii. Potom sa DMSO vylučuje s polčasom 11 – 14 hodín. Endogénne plazmatické hladiny sa opäť dosahujú 60 hodín po aplikácii.

12 – 25% takto absorbovaného množstva DMSO sa vylučuje obličkami v prvých 24 hodinách a 37 – 48% v priebehu 7 dní ako nezmenený DMSO alebo vo forme hlavného metabolitu, dimetylsulfónu (DMSO2). 3,5 – 6% celkovej dávky DMSO unikne v priebehu 6 – 12 hodín po aplikácii vydýchaním pľúcami ako dimetylsulfid (DMS).


- Heparín:

Nie sú dostupné spoľahlivé údaje o farmakokinetike heparínu po perkutánnej aplikácii.


- Dexpantenol

V prípade lokálneho použitia sa dexpantenol v koži mení na kyselinu pantoténovú. Alkohol dexpantenol sa rezorbuje rýchlejšie ako kyselina - pantoténová kyselina. Dobrá rezorpcia dexpantenolu by sa dala dokázať experimentálne.  1. Predklinické údaje o bezpečnosti


DMSO je relatívne netoxická látka a to sa týka hlavne perkutánneho použitia. Použitie vyšších dávok DMSO v priebehu dlhého časového obdobia vyvolalo u niektorých zvieracích druhov zmeny očných šošoviek. U žiadneho zvieracieho modelu sa zmeny na očných šošovkách nepozorovali u dávok DMSO menších ako 1g/kg na deň. Klinická významnosť týchto výsledkov sa nezdá byť významná, keďže predchádzajúce dlhodobé klinické skúsenosti neukázali u ľudí účinok poškodzujúci oči. Na základe predchádzajúcich vyšetrení nie je pravdepodobný karcinogénny efekt a nedá sa vylúčiť mutagénny efekt. Teratogénne účinky by sa dali pozorovať u zvierat len po opakovanom podaní vysokých dávok.


Toxicita heparínu je mimoriadne nízka. Nie sú dostupné žiadne výskumné materiály týkajúce sa mutagenicity, karcinogenicity a teratogenicity.


Kyselina pantoténová a dexpantenol sú prakticky netoxické. Nie sú známe ani mutagénne, teratogénne, ani karcinogénne účinky.


6. Farmaceutické údaje


6. 1. Zoznam pomocných látok

Rosmarini etheroleum, pini pumilionis etheroleum, citronellae etheroleum, macrogolglyceroli hydroxystearas (cremophor CO 455), acidum polyacrylum (carbomelum 980), trometanolum, alcohol isopropylilcus, aqua purificata.

6. 2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6. 3. Čas použiteľnosti

2 roky.


6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.


6. 5. Druh obalu a obsah balenia

Al tuba s HDPE uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Obsah balenia:

Originálne balenie obsahuje 20 g gélu.

Originálne balenie obsahuje 50 g gélu.


6. 6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm, Spolková republika Nemecko


8. Registračné číslo

85/0667/92-C/S


9. Dátum registrácie

16.9.1992


10. Dátum revízie textu

Január 20075Dolobene gél