+ ipil.sk

Doxybene 100 mgPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K Rozhodnutiu O zmene v Registrácii, EV. Č.: 2009/08290


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Doxybene 100 mg

tableta

doxycyclinum monohydricum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Doxybene 100 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Doxybene 100 mg

3. Ako užívať Doxybene 100 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Doxybene 100 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Doxybene 100 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Doxycyklín je širokospektrálne tetracyklínové antibiotikum s vyššou antibakteriálnou účinnosťou ako tetracyklín. Významný je jeho účinok najmä na chlamýdie a mykoplazmy. V bežných liečebných dávkach doxycyklín zastavuje rast a množenie baktérií, vo vyšších dávkach baktérie zabíja.


Liek Doxybene 100 mg je určený na liečbu infekcií, vyvolaných pôvodcami citlivými na doxycyklín najmä:

- infekcie dýchacích ciest a krčno-nosovo-ušnej oblasti,

- akútny a chronický zápal priedušiek (bronchitída),

- zápal prínosových dutín (sinusitída),

- zápal stredného ucha (otitis media),

- zápal pľúc (pneumónia) spôsobený mykoplazmami, riketsiami alebo chlamýdiami,

- infekcie močových ciest,

- zápal močovej trubice (uretritída) spôsobená chlamýdiami a Ureaplasma urealyticum,

- akútny zápal prostaty (prostatitída),

- nekomplikovaná kvapavka (gonorea) (najmä pri súčasnej chlamýdiovej infekcii),

- infekcie ženských pohlavných orgánov,

- syfilis pri alergii na penicilín,

- infekcie močových ciest (len pri potvrdenej citlivosti na pôvodcu),

 • ambulantná liečba infekcie žlčových ciest,

 • chlamýdiový zápal spojiviek (chlamýdiová konjunktivitída) a trachóm,

 • infekcie vyvolané boréliami ako Erythema chronicum migrans a Lymská choroba (infekcie

prenášané kliešťami)

 • zriedkavé infekcie ako brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, risketsióza, melloidóza, mor,

granuloma inguinale.

Doxycyklín je okrem toho vhodný na tieto indikácie:

- infekcie a iné ochorenia žalúdočno-črevného traktu,

 • cholera,

 • infekcie vyvolané yersíniami a Campylobakterom pylori,

 • šigela pri potvrdení citlivosti,

 • malabsorpčné syndrómy (ochorenie, pri ktorom je narušené vstrebávanie a trávenie v zažívacom

trakte ako napr. tropická sprue a morbus Whipple),

 • kožné ochorenia vrátane infikované ťažké formy acne vulgaris a rosacea (ružovka).


Upozornenie:

Dokázané infekcie spôsobené stafylokokmi, streptokokmi alebo pneumokokmi sa nemajú liečiť doxycyklínom z dôvodu častej rezistencie (odolnosť voči liečivu).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Doxybene 100 mg


Neužívajte Doxybene 100 mg

 • keď ste alergický (precitlivený) na doxycyklín a iné tetracyklíny alebo na ktorúkoľvek

z ďalších zložiek lieku Doxybene 100 mg,

- pri infekciách, ktoré nie sú citlliné na tetracyklíny

 • pri vážnom poškodení pečene

- keď ste tehotná alebo dojčíte

Liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 8 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Doxybene 100 mg

 • pri súčasnom užívaní s penicilínovými alebo cefalosporínovými antibiotikami, ako i s liekmi

proti zrážavosti krvi musia byť zvlášť závažné dôvody.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Doxycyklín zvyšuje účinnosť liekov proti zrážavosti krvi, liekov užívaných pri cukrovke (antidiabetík), liekov na potláčanie imunity (imunosupresív), hormónov kôry nadobličiek (glukokortikoidov), cytostatík, digoxínu a lítia. Súčasné užívanie doxycyklínu a liekov s nežiaducimi účinkami na činnosť obličiek zvyšuje i riziko poškodenia obličiek. Karbamazepín, fenytoín a barbituráty znižujú účinok doxycyklínu. Je nutné dodržiavať minimálne trojhodinový odstup medzi užitím lievku Doxybene 100 mg a konzumovaním mlieka, mliečnych výrobkov, živočíšneho uhlia, cholestyramínu a látok s obsahom vápnika, horčíka, železa a hliníka.


Užívanie Doxybene 100 mg s jedlom a nápojmi

Liek Doxybene 100 mg sa nesmie zapíjať mliekom alebo mliečnymi výrobkami. Užitie počas jedla môže znížiť výskyt ťažkostí v žalúdočno-črevnom trakte. Počas liečby nekonzumujte alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Liek nesmiete užívať v priebehu tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ojedinele bola pri užití tetracyklínov zaznamenaná prechodná krátkozrakosť, ktorá môže viesť

k obmedzeniu pocitu istoty pri vedení vozidla a pri obsluhe strojov.


3. AKO UŽÍVAŤ Doxybene 100 mg


Vždy užívajte Doxybene 100 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelým a deťom starším ako 8 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg sa podávajú prvý deň jednorazovo 2 tablety Doxybene 100 mg, nasledujúce dni 1 tableta denne. Pri ťažkých infekciách alebo u chorých nad 70 kg telesnej hmotnosti sa podávajú 2 tablety Doxybene 100 mg denne.

U detí nad 8 rokov s hmotnosťou menšou ako 50 kg sa prvý deň podáva doxycyklín v dávke 4 mg/kg hmotnosti a deň. V nasledujúcich dňoch sa podáva 2 mg/kg telesnej hmotnosti denne v jednej dávke.

Pri obmedzenej činnosti obličiek nie je nutné, na rozdiel od ostatných tetracyklínových antibiotík, upravovať dávkovanie doxycyklínu.


Špeciálne dávkovanie:

Akútny zápal močovej trubice u mužov (gonoroická uretritída) (kvapavka):

denne 2 tablety počas 7 dní.

Akútny gonokokový zápal nadsemenníka (epididymitída) :

denne 2 tablety počas 10 dní.

Akútna gonokoková infekcia žien (kvapavka):

denne 2 tablety počas 7 dní.


Syfilis (primárne a sekundárne formy pri penicilínovej alergii):

Denne 3 tablety Doxybene 100 mg počas 15 dní. Denná dávka sa môže užiť jednorazovo.


Lymeská borelióza (štádium I):

Denne 2 tablety počas 2 - 3 týždňov (minimálne 14 dní).


Kožné choroby (acne vulgaris, rosacea):

Denne 1 tableta, zvyčajne 7 - 21 dní. Následne je možná denná dávka 50 mg doxycyklínu ako udržiavacia liečba počas nasledujúcich 2 - 3 týždňov. V závislosti od klinického úspechu môže byť liečba akné dlhodobá s nízkymi dávkami doxycyklínu (50 mg denne) počas až 12 týždňov.


Spôsob podávania:

Liek Doxybene 100 mg sa užíva jednorazovo počas alebo po jedle a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny (v žiadnom prípade nie mliekom) alebo sa nechá rozpustiť v pohári tekutiny, zamieša sa a ihneď sa vypije.

Zvyčajný čas liečby liekom Doxybene 100 mg je 7 - 10 dní, pri niektorých indikáciách i dlhšie. Čas užívania určí lekár.

Počas užívania Doxybene 100 mg sa neodporúča opaľovanie na slnku ani v soláriu.


Ak užijete viac Doxybene 100 mg, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa okamžite poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť Doxybene 100 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Doxybene 100 mg

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Doxybene 100 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri doxycyklíne sú nežiaduce účinky menej časté ako pri ostatných tetracyklínoch. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť prejavy precitlivenosti (žihľavka alebo kožná vyrážka, opuchy pier, jazyka, viečok alebo iných častí tela, neočakávaná horúčka, dušnosť až ťažký stav s poklesom krvného tlaku), dráždenie v oblasti tráviaceho traktu (nevoľnosť, dávenie, hnačky), kožné reakcie na slnenie (začervenená vyrážka na koži vystavenej slnečnému žiareniu, horskému slnku, v soláriu a pod.), zmeny krvného obrazu, ktoré sa po vysadení prípravku upravia samy. Počas liečby sa môže objaviť kvasinková infekcia v ústnej dutine, genitálnej oblasti a pri okrajoch konečníka, niekedy i podráždenie sliznice pažeráka s povrchovými vredmi. U detí do 8 rokov môže podávanie doxycyklínu vyvolať poruchy rastu zubov, ich sivohnedé zafarbenie a zoslabnutie skloviny.

Výskyt nežiaducich účinkov a prípadných ďalších nezvyčajných reakcií oznámte ihneď svojmu ošetrujúcemu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Doxybene 100 mg


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Doxybene 100 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistry. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Doxybene 100 mg obsahuje

- Liečivo je doxycyclinum monohydricum (monohydrát doxycyklínu). Každá tableta obsahuje doxycyclinum monohydricum (monohydrát doxycyklínu) 104,10 mg zodpovedá 100,00 mg

doxycyclinum (doxycyklínu).


- Ďalšie zložky sú:

mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, mastenec, magnéziumstearát, koloidný

oxid kremičitý.


Obsah balenia Doxybene 100 mg

Obsah balenia: 10, 20, 50 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2009


4Doxybene 100 mg

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O Zmene v Registrácii, EV. Č.: 2009/08290
Súhrn charakteristických vlastností lieku

 1. NÁZOV LIEKU


Doxybene 100 mg

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Doxycyclinum monohydricum 104,10 mg v jednej tablete, čo zodpovedá 100 mg doxycyclinum

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Doxycyklín je určený na liečbu infekcií, ktoré sú spôsobené pôvodcami citlivými na tento liek:

- infekcie dýchacích ciest a krčno-nosovo-ušnej oblasti,

- akútna a chronická bronchitída,

- sinusitída,

- zápal stredného ucha,


- zápal pľúc spôsobený mykoplazmami, riketsiami alebo chlamýdiami,

- infekcie urogenitálneho traktu,

- uretritída spôsobená chlamýdiami a Ureaplazma urealyticum,

- akútna prostatitída,

- nekomplikovaná gonorea (najmä pri súčasnej chlamýdiovej infekcii),

- infekcie ženských pohlavných orgánov,

- syfilis pri alergii na penicilín,

- infekcie močových ciest (len pri potvrdenej citlivosti na pôvodcu),


 • ambulantná liečbu infekcie žlčových ciest,

 • chlamýdiová konjunktivitída a trachóm,

 • boreliózy ako Erythema chronicum migrans a Lymská choroba (infekcie prevažne vyvolané

kliešťom),

 • zriedkavé infekcie ako brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, rickettsióza, melioidóza, mor,

granuloma inguinale.


Doxycyklín je okrem toho vhodný na tieto indikácie:

- infekcie a iné ochorenia gastro-intestinálneho traktu,

 • cholera,

 • infekcie vyvolané yersíniami a Campylobakterom pylori,

 • šigela pri potvrdení citlivosti,

 • malabsorpčné syndrómy ako tropická sprue a morbus Whipple,

 • kožné ochorenia aj infikované ťažké formy acne vulgaris a rosacea.


Upozornenie:

Dokázané infekcie spôsobené stafylokokmi, streptokokmi alebo pneumokokmi sa nemajú liečiť doxycyklínom vzhľadom na ich vysokú rezistenciu.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Vážne ochorenia, resp. pacienti s telesnou hmotnosťou nad 70 kg: počas celej liečby užívajú denne 200 mg doxycyklínu.

Mládež a dospelí s telesnou hmotnosťou medzi 50 a 70 kg: prvý deň liečby 200 mg doxycyklínu a každý nasledujúci deň denne 100 mg doxycyklínu.

Deti od 8 rokov s telesnou hmotnosťou pod 50 kg: 4 mg/kg telesnej hmotnosti v prvý deň a 2 mg/kg telesnej hmotnosti v nasledujúcich dňoch.

Pri ťažkých stavoch denná dávka od prvého dňa 4 mg doxycyklínu/kg telesnej hmotnosti denne.

Denná dávka sa užíva jednorazovo.


Špeciálne dávkovanie:

Akútna gonoroická uretritída u mužov:

Denne 200 mg doxycyklínu počas 7 dní.

Akútna gonokoková epididymitída:

Denne 200 mg doxycyklínu počas 10 dní.

Akútna gonokoková infekcia u ženy:

Denne 200 mg doxycyklínu počas 7 dní.

Úspech liečby pri gonokokovej infekcii by sa mal preveriť kultiváciou 3 - 4 dni po jej ukončení.


Syfilis (primárne a sekundárne formy) pri penicilínovej alergii: denne 300 mg doxycyklínu počas 15 dní. Denná dávka sa môže užiť jednorazovo.


Lymská borelióza (štádium I):

Denne 200 mg doxycyklínu počas 2 - 3 týždňov (minimálne však 14 dní).


Kožné choroby vrátane infikovaných ťažkých foriem acne vulgaris a rosacea:

Denne 100 mg doxycyklínu, spravidla 7 - 21 dní.

Následne je možná denná dávka 50 mg doxycyklínu ako udržiavacia liečba počas nasledujúcich 2 - 3 týždňov. V závislosti od klinického úspechu liečba akné môže byť dlhodobá s nízkymi dávkami doxycyklínu (50 mg denne) až do12 týždňov.


Dávkovanie u pacientov s obmedzenou funkciou obličiek

U pacientov s obmedzenou funkciou obličiek nie je vo všeobecnosti potrebné znížiť dávku doxycyklínu.


Spôsob podávania

Tento liek sa má užívať buď pravidelne každé ráno počas raňajok, alebo súčasne s iným jedlom s dostatočným množstvom tekutín (okrem mlieka), alebo sa nechá rozpustiť v pohári tekutiny, zamieša sa a ihneď vypije. Užitie počas jedla môže znížiť výskyt ťažkostí v tráviacej sústave.


Dĺžka užívania

Dĺžka liečby sa riadi pri zvyčajných bakteriálnych infekčných ochoreniach podľa druhu, závažnosti a priebehu ochorenia. Zvyčajne stačí 5 - 21 dní. Po ustúpení symptómov sa má v liečbe pokračovať ešte 1 - 3 dni.


V prípade, ak sú po potvrdení ich citlivosti liečené infekcie spôsobené betahemolytickými streptokokmi, liečba musí trvať minimálne 10 dní, aby sa predišlo neskorým komplikáciám (napr. reumatická horúčka alebo glomerulonefritída).


V prípade dlhodobého užívania (dlhšie ako 21 dní) sa majú vykonávať pravidelné laboratórne diagnostické vyšetrenia na kontrolu funkcie pečene a obličiek, ako aj krvotvorného systému.


4.3 Kontraindikácie

Doxycyklín sa nesmie použiť pri:

 • známej precitlivenosti na tetracyklíny (skrížená alergia) alebo na akúkoľvek inú zložku lieku,

 • vážnom poškodení funkcie pečene.


Doxycyklín sa nemá podávať deťom do 8 rokov vzhľadom na to, že pred ukončením dentície môže v dôsledku ukladania kalciovo-ortofosfatových komplexov dôjsť k trvalým zafarbeniam zubov, poškodeniam zubnej skloviny a k spomaleniu rastu kostí.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Doxycyklín prechádza placentou a vylučuje sa do materského mlieka. Koncentrácia v materskom mlieku tvorí asi 30 – 40 % materskej koncentrácie plazmy.

Počas gravidity a laktácie, ale aj u dojčiat a detí do 8 rokov sa tetracyklíny môžu použiť len pri vitálnej indikácii, keďže u plodov od 4. mesiaca, dojčiat a detí do 8 rokov môže v dôsledku ukladania tetracyklínov dôjsť k sfarbeniu zubov, poškodenie zubnej skloviny a spomalenie rastu kostí.


4.5 Liekové a iné interakcie

Účinok doxycyklínu ovplyvňujú nasledujúce lieky:

Vstrebávanie doxycyklínu z gastrointestinálneho traktu môže byť ovplyvnené dvojmocnými alebo trojmocnými katiónmi magnézia a alumínia v antacidách, kalcia v mlieku, mliečnych výrobkoch a ovocných šťavách obsahujúcich kalcium alebo liekmi obsahujúcimi železo, ako aj medicínskym aktívnym uhlím a cholestyramínom.

Preto by sa tieto potraviny a doxycyklín mali užívať s časovým odstupom 2 - 3 hodiny.


Antibiotikum rifampicín, indukujúce liečivá zo skupiny barbiturátov a iné antikonvulzívne pôsobiace lieky ako karbamazepín, difenylhydantoín a primidón, ako aj nadmerné užívanie alkoholu môžu na základe enzýmovej indukcie pečene zrýchliť rozklad doxycyklínu tak, že sa pri zvyčajnej dávke nedosiahnu terapeuticky účinné koncentrácie doxycyklínu.


Doxycyklín ovplyvňuje účinnosť nasledujúcich liekov:

Doxycyklín môže zosilniť účinnosť derivátov sulfonylmočoviny (perorálnych antidiabetík) a antikoagulancií dikumarolového typu. Pri kombinovanom užití má nasledovať kontrola cukru v krvi, resp. zrážavosti krvi a v prípade potreby zodpovedajúce zníženie dávky týchto liekov.

Súčasným podaním doxycyklínu a cyklosporínu A sa môže zvýšiť toxický účinok imunodepresíva.

Ostatné interakcie

Kombinácia potenciálne nefrotoxickej metoxylfluranovej narkózy s doxycyklínovou liečbou môže viesť k zlyhaniu obličiek.


Krátko pred, počas alebo po liečbe akné izotretinoínom je potrebné vytvoriť odstup od liečby doxycyklínom, keďže oba lieky môžu v zriedkavých prípadoch spôsobiť reverzibilné zvýšenia tlaku v lebkovej dutine (pseudotumor cerebri).


Súčasnému užívaniu doxycyklínu a betalaktámových antibiotík sa treba vyhnúť, pretože môže viesť k zníženiu antibakteriálnej účinnosti.


Súčasné užitie teofylínu a tetracyklínov môže zvýšiť výskyt vedľajších účinkov v gastrointestinálnom trakte.


Doxycyklín môže viesť k zvýšeniu, ale aj zníženiu hladiny sérového lítia.


Dôkaz cukru, bielkovín, urobilinogénov a katecholamínov v moči môže byť v dôsledku užívania tetracyklínov narušený.


Upozornenie:

V zriedkavých prípadoch môže byť počas liečby doxycyklínom znížený antikoncepčný účinok hormonálnych kontraceptív. Odporúča sa preto doplnkové použitie nehormonálnej antikoncepcie.


Doxycyklín – interakcie

Liečivo

Následný účinok

Dôvod


Alumínium, kalcium (aj mlieko), magnézium (napr. v antacidách), železo, cholestyramín, aktívne uhlie

oslabenie účinku doxycyklínu

pre tvorbu komplexov znížená resorpcia

Rifampicín, barbituráty, karbamazepín, difenylhydantoín, chron. abúzus alkoholu

oslabenie účinku doxycyklínu

zrýchlený rozklad pomocou enzýmovej indukcie

Deriváty kumarínu, sulfonylmočovina

zosilnenie protizrážavého účinku, resp. účinku na zníženie hladiny cukru


Cyklosporín A

zvýšený toxický účinok cyklosporínu A


Metoxyfluran

môže viesť k zlyhaniu funkcie obličiek


Izotretionín

zvýšené riziko pseudotumor cerebri


Penicilín, cefalosporíny (a iné betalaktamáty)

oslabenie účinku penicilínu/ cefalosporínu


Teofylín

zvýšený výskyt vedľajších účinkov v gastrointestinálnom trakte


Perorálne kontraceptíva

znížená účinnosť antikoncepcie


Cukor, bielkoviny v moči, dôkaz urobilinogénu, ketocholamíny

zmena kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia


Lítium

zvýšenie hladiny sérového lítia4.6 Gravidita a laktácia

Pri užívaní tetracyklínu počas tehotenstva sa vyskytuje zvýšené riziko poškodenia pečene.

Počas tehotenstva a laktácie, ako aj u dojčiat a detí do 8 rokov sa doxycyklín smie užívať len na základe prísnej indikácie, keďže u plodu od 4. mesiaca, ako aj u dojčiat a detí do 8 rokov sa môže v dôsledku ukladania doxycyklínu vyskytnúť sfarbenie zubov, poškodenie zubnej skloviny a spomalenie rastu kostí.


4.7 Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ojedinele bola pri užití tetracyklínov zaznamenaná spravidla prechodná krátkozrakosť (myopia), ktorá môže viesť k obmedzeniu pocitu istoty pri vedení vozidla a pri obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Počas liečby doxycyklínom sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne poruchy vo forme pálenia záhy, tlaku v žalúdku, vracanie, meteorizmus, steatorea-tuková stolica a mierne hnačky. Podanie lieku po alebo súčasne s jedlom môže tieto nežiaduce účinky o istý stupeň zmierniť. Podiel vstrebávania tým nebude podstatne ovplyvnený.


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavo sa pozoruje vnútrolebkové zvýšenie tlaku (pseudotumor cerebri), ktoré je po ukončení liečby reverzibilné. Prejavuje sa bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vracaním a prípadne poruchou videnia v dôsledku edému papily.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alergické kožné reakcie po užití doxycyklínu sú zriedkavé.

Pôsobením slnečného žiarenia môže na ožiarených miestach v dôsledku senzibilizácie svetlom dôjsť k fototoxickým reakciám so sčervenaním kože, kožným edémom, pľuzgiermi a zriedkavo aj k odlupovaniu nechtov a ich sfarbeniu. Počas liečby doxycyklínom sa preto treba vyhýbať opaľovaniu v prírode alebo v soláriách.


Ochorenia krvi a lymfatického systému

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť vyvolané nasledujúce hematologické zmeny: leukocytopénia, leukocytóza, trombocytopénia, anémia, lymfocytopénia, lymfadenopatia, atypické lymfocyty a toxické granulácie granulocytov.


Ochorenia pečene, žlčových ciest a pankreasu

Pri predávkovaní existuje riziko nebezpečenstva poškodenia pečene alebo pankreatitída. Z tohto dôvodu by sa parenterálna dávka 200 mg (– 300 mg) doxycyklínu/deň nemala prekročiť. Nemalo by dôjsť k žiadnej kombinácii tetracyklínov s inými potenciálne pečeňovo toxickými liekmi (napr. chlórpromazín, fenylhydantoín, deriváty fenylbutazónu).


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Tetracyklíny môžu spôsobiť nefrotoxické poškodenia alebo zhoršiť už existujúce obmedzenie funkčnosti obličiek (viditeľné na zvýšení kreatinínu a močoviny v sére).


Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Alergické reakcie počas pôsobenia doxycyklínu sa pozorovali zriedka. Patria sem generalizovaný exantém, erytém, urtikária, svrbenie kože, erythema exsudativum multiforme, reverzibilné miestne opuchy kože, sliznice alebo kĺbov (angioedém), astma, anafylaktický šok, fixný liekový exantém na genitáliách alebo iných oblastiach tela a reakcie podobné sérovej chorobe sprevádzané teplotou, bolesťami hlavy a bolesťami kĺbov.


Možné sú ťažké akútne prejavy precitlivenosti. Môžu sa prejaviť ako: tvárový edém, opuch jazyka, vnútorný opuch hrtana so zúžením dýchacích ciest, búšenie srdca, dýchavičnosť, pokles krvného tlaku až k život ohrozujúcemu šoku a zastaveniu srdca. Pri výskyte týchto príznakov, ktoré môžu byť za istých okolností životu nebezpečné, je nutná okamžitá lekárska pomoc.


V zriedkavých prípadoch boli v súvislosti s užitím doxycyklínu zaznamenané ťažké kožné prejavy so život ohrozujúcimi všeobecnými reakciami (ako napr. exfoliatívna dermatitída, Lyellov-syndróm).


V rámci tetracyklínovej skupiny existuje úplná skrížená alergická reakcia.


Ostatné nežiaduce účinky

Počas liečby doxycyklínom môže v dôsledku selekcie nastať osídlenie kože alebo sliznice kandidami (najmä genitálneho traktu a slizníc úst a čriev) s príznakmi ako pri zápale sliznice ústnej dutiny a sliznice hltana (glositída, stomatitída), akútne zápaly vonkajších pohlavných orgánov a pošvy u žien (vulvovaginitída), ako aj svrbenie v oblasti konečníka (pruritus ani).


Ďalej sa zriedkavo môžu vyskytnúť: zápal sliznice ústnej dutiny a sliznice hltana, zachrípnutie, ťažkosti pri prehltávaní a ojedinele čierny chlpatý jazyk.


Pri podávaní doxycyklínu deťom do 8 rokov sa v zriedkavých prípadoch pozorovalo ireverzibilné sfarbenie zubov a poškodenie zubnej skloviny, ako aj reverzibilné spomalenie rastu kostí.


V zriedkavých prípadoch sa pozorovala porucha zrážavosti krvi a erytrocytúria.


V ojedinelých prípadoch sa v súvislosti s podaním doxycyklínu zaznamenali parestézie, tachykardia, myalgie, nepokoj a stavy strachu.


Po perorálnom užití doxycyklínu bol v jednom ojedinelom prípade zaznamenaný epileptický záchvat – po intravenóznom podaní bol tento účinok opísaný vo viacerých prípadoch.


Ojedinele bola opísaná porucha, resp. strata čuchového a chuťového vnemu, ktoré boli len v niektorých prípadoch a tiež len do istej miery reverzibilné.

Špeciálne upozornenia

V prípade dlhodobého užívania (dlhšie ako 21 dní) by sa mali vykonávať pravidelné laboratórne diagnostické vyšetrenia na kontrolu funkcií pečene a obličiek, ako aj krvotvorného systému.


4.9 Predávkovanie

Núdzové opatrenia, symptómy a antidotá

 1. Príznaky intoxikácie

Jednorázovo perorálne alebo parenterálne podaný doxycyklín v množstve niekoľkosobnej terapeutickej dávke nie je akútne toxický. Akútne doxycyklínové intoxikácie neboli v literatúre dosiaľ opísané. Pri predávkovaní však existuje nebezpečenstvo parenchymatózneho poškodenia pečene a obličiek, ako aj pankreatitída.


 1. Liečba intoxikácie

Pri perorálnom predávkovaní doxycyklínom sa nevstrebané liečivo má naviazať na nevstrebateľné chelátové komplexy podaním antacíd, magnéziových alebo kalciových solí. Po okamžitom prerušení liečby sa podľa okolností indukujú symptomatické opatrenia.


Doxycyklín nie je dostatočne dialyzovateľný, takže hemo- alebo peritoneálna dialýza je málo účinná.


Pseudomembranózna kolitída

V tomto prípade je ukončenie liečby týmito liekmi nutné zvážiť vo vzťahu k indikácii a v prípade potreby okamžite začať primeranú liečbu (napr. špeciálne antibiotiká/chemoterapeutiká, ktorých účinnosť je klinicky dokázaná). Lieky, ktoré brzdia peristaltiku, sú kontraindikované.


Vážne akútne reakcie precitlivenosti (napr. anafylaxia)

V takomto prípade sa liečba doxycyklínom musí okamžite prerušiť a musia sa začať zvyčajné núdzové opatrenia (napr. podanie antihistaminík, kortikosteroidov, sympatomimetík a v prípade potreby aj umelé dýchanie).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: širokospektrálne tetracyklínové antibiotikum.

ATC kód: J01AA02.

Doxycyklín patrí do skupiny tetracyklínov.

Doxycyklín pôsobí prevažne bakteriostaticky. Mechanizmus účinku je založený na brzdení ribozómovej proteínovej syntézy, pričom sa zachytia extra- ako aj intracelulárne uložení pôvodcovia.


Malá toxicita je založená pravdepodobne na výrazne vyššej afinite doxycyklínu k bakteriálnym ribozómom v porovnaní s ribozómami tkanív cicavcov.


Spektrum účinku doxycyklínu sa neodlišuje od spektra účinku ostatných tetracyklínov. Spektrum účinku doxycyklínu zasahuje mnohé grampozitívne a gramnegatívne baktérie vrátane anaeróbnych a sporulujúcich.


Klinicky relevantné sú najmä účinky tetracyklínov proti intracelulárnym zárodkom (mykoplazmy, riketsie, chlamýdie).

Tetracyklíny majú iba malú účinnosť na mykobaktérie.

V rámci skupiny tetracyklínov existuje rozsiahla skrížená rezistencia.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnej aplikácii je doxycyklín z hornej časti tenkého čreva takmer celkom (viac ako 90 %) resorbovaný.


Už po 30 minútach sa v plazme dosiahnu relevantné koncentrácie a po 1 - 2 hodinách vrcholová koncentrácia. Po užití jednorázovej dávky vo výške 200 mg boli zaznamenané vrcholové koncentrácie v rozsahu 3 - 3,53 mg/l. V liečebných podmienkach sa väčšinou v prvý deň liečby podáva dávka 200 mg a počas všetkých nasledujúcich dní (s 24-hodinovým odstupom) vždy jednorazové dávky 100 mg. Týmto spôsobom sa steady-state-koncentrácie rýchlo dosiahnu. Pri 200/100 mg schéme sú tieto koncentrácie približne také vysoké ako po podaní 200 mg jednorazovej dávky.


Plazmový polčas je u zdravého človeka približne 16 h ± 6 h, pri obmedzenej funkcii obličiek môže byť menej, pri ochoreniach pečene viac predĺžený. Väzba doxycyklínu na proteíny je 80 – 90 %.


Rozloženie nasleduje rýchlo v celom organizme, pričom penetrácia do centrálnej nervovej sústavy je aj cez zapálené meningy relatívne nízka. Vysoká je koncentrácia v žlči a dobrá difúzia v tkanive sa dosiahne najmä v pečeni, obličkách, pľúcach, slezine, kostiach a v pohlavných orgánoch.


Zdanlivý distribučný objem doxycyklínu je približne 0,75 l/kg.


Doxycyklín sa metabolizuje v ľudskom organizme iba vo veľmi malom množstve (≤ 10 % jednej dávky). Vylučovanie nasleduje vo väčšej miere vo forme mikrobiologicky aktívnej látky cez črevo (cez transintestinálnu sekréciu a žlč) a v istej miere (30 – 55 %) cez obličky. Za 24 hodín sa eliminuje približne 41% doxycyklínu (rozpätie 22-80%). Na základe špecifických farmakokinetických vlastností, polčas doxycyklínu nie je významne predĺžený u pacientov so závažným poškodením obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Štúdie vyšetrujúce akútnu toxicitu nepreukázali zvláštnu citlivosť.


Chronická toxicita

Vyšetrenia rôznych druhov zvierat (opica, potkan, škrečok) počas 1 roka nepreukázali žiadne signifikantné patologické zmeny. V skupinách s veľmi vysokým dávkovaním sa vyskytli poruchy gastrointestinálneho traktu.


Mutagénny a kancerogénny potenciál

18 mesačné štúdie na potkanoch nepreukázali kancerogénny potenciál. Doxycyklín nebol dostatočne preskúmaný na mutagénne účinky. Doteraz vykonané in vivo a in vitro testy prebehli negatívne.


Reprodukčná toxicita

Teratologické vyšetrenia sa vykonali na rôznych druhoch zvierat (potkan, myš, opica, králik). Nepreukázali sa žiadne kongenitálne deformácie. Pri plodoch od 4. mesiaca môže v dôsledku uloženia doxycyklínu dôjsť k sfarbeniu zubov a poškodeniu zubnej skloviny a spomaleniu rastu kostí.


Fototoxicita

Pozri Nežiaduce účinky.


6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum, talcum, magnesii stearas,

silica colloidalis anhydrica.

6.2 Inkompatibility

Doxycyklín môže v gastrointestinálnom trakte s 2- a 3-mocnými katiónmi vytvoriť cheláty, ktoré sa v ňom neresorbujú.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu, obsah balenia

Al/PVC-blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Obsah balenia: 10, 20, 50 tabliet.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH

89079 Ulm

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0354/03-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / predĺženia registrácie


2.1.2004 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2009


8Doxybene 100 mg