+ ipil.sk

Dr.Theiss SchwedenbitterPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV. Č: 2107/ 0992


Písomná informácia pre používateľov


Dr. Theiss Schwedenbitter

Perorálny/ dermálny roztok


100 g perorálneho/ dermálneho roztoku obsahuje:

Liečivá:Extractum herbae ex: Aloe (aloa) 1000 mg, Rhei radix (rebarborový koreň) 900 mg, Myrrha (myrha) 650 mg, Zedoariae rhizoma (cicvárový podzemok) 450 mg, Dictamni albi radix (tremdavový koreň) 350 mg, Gentianae radix (horcový koreň) 350 mg, Angelicae radix (angelikový koreň) 350 mg, Carlinae radix (krasovlasový koreň) 200 mg, Camphora (gáfor) 100 mg, Tormentillae rhizoma (nátržníkový podzemok) 100 mg, Castoreum (bobrovina) 100 mg, Laricis fungus (choroš modrínový) 250 mg, Macis (muškátový kvet) 100 mg, Sennae folium (sennový list) 100 mg, Myristicae semen (muškátové semeno) 1750 mg, Croci stigma (šafrán) 100 mg, Calami rhizoma (puškvorcový podzemok) 900 mg, Anisi aetheroleum (anízová silica) 42 mg, Aurantii amari aetheroleum (silica horkého oplodia pomaranča) 10 mg, Theriak sine opio (teriak bez opia) 900 mg:

Angelicae radix (angelikový koreň) 300 mg, Cimicifugae rhizoma (ploštičnikový podzemok) 200 mg, Valerianae radix (valeriánový koreň) 100 mg, Cinnamomi cortex (škoricová kôra) 100 mg, Zedoariae rhizoma (cicvárový podzemok) 100 mg, Cardamomi fructus (kardamonový plod) 50 mg, Myrrha (myrha) 50 mg.Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Dr. Theiss Schwedenbitter pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 14 dňoch, musíte kontaktovať lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:


 1. Čo je Dr.Theiss Schwedenbitter a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete Dr.Theiss Schwedenbitter

 3. Ako užívať a používať Dr.Theiss Schwedenbitter

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Dr.Theiss Schwedenbitter

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DR.THEISS SCHWEDENBITTER A NA ČO SA POUŽÍVA


Dr.Theiss Schwedenbitter je perorálny/ dermálny roztok používaný vnútorne ako pomocný liek pri žalúdočnej nevoľnosti, pri poruchách trávenia, na zvýšenie chuti do jedla, na zvýšenie činnosti čriev a pri zápche.

Zvonka sa používa ako obklad pri reumatických bolestiach kĺbov, bolestiach šliach a svalov po presilení a pri zápaloch, pri bodnutí hmyzom.

2. SKÔR AKO UŽIJETE DR.THEISS SCHWEDENBITTER


Neužívajte Dr.Theiss Schwedenbitter perorálny/ dermálny roztok:

- vnútorne ani zvonka, keď ste precitlivený na niektoré liečivo, alebo niektorú z ďalších zložiekDr.Theiss Schwedenbitter

- Liek sa nesmie vnútorne užívať pri hnačke, pri poruche pečeňových funkcií, pri žalúdkových
a dvanástníkových vredoch, pri nepriechodnosti čriev, akútnych infekčných ochoreniach čriev,
zápalových chorobách čriev, napr. Crohnovej chorobe, ulceróznej kolitíde, appendicitíde a bolestiach brucha neznámeho pôvodu. Nesmie sa taktiež užívať pri epilepsii a poruchách mozgových funkcií.

- Liek Dr.Theiss Schwedenbitter sa nesmie podávať deťom a mladistvým do 18 rokov a osobám s alkoholovou závislosťou.

- Vnútorne sa Dr.Theiss Schwedenbitter nesmie užívať v tehotenstve a pri dojčení, pretože nie sú ukončené toxikologické testovania.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Dr.Theiss Schwedenbitter


 • V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť žalúdočné alebo črevné kŕče. V týchto prípadoch je potrebné znížiť dávku. Lekára alebo lekárnika je potrebné okamžite informovať o všetkých vedľajších účinkoch, ktoré tu nie sú uvedené.

 • Tento liek obsahuje 36% alkoholu. S každou jednotlivou dávkou užijete 1,4 g alkoholu. To predstavuje riziko pre osoby trpiace alkoholizmom, chorobami pečene, epilepsiou alebo poškodením mozgu, pre tehotné ženy a pre deti.

 • Ak sa v súvislosti s užívaním lieku Dr. Theiss Schwedenbitter, ktorý obsahuje ploštičníkový podzemok (Cimifugae racemosae rhizoma) objavia symptómy naznačujúce poškodenie pečene (únava, strata chuti do jedla, žltnutie pokožky, závažné bolesti žalúdka s pocitom na vracanie a vracaním, tmavým močom) je potrebné kontaktovať lekára a prestať užívať liek. Vždy informujte svojho lekára o užívaní voľnopredajných rastlinných liekov.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Kvôli obsahu alkoholu môže tento liek znížiť alebo zvýšiť účinok iných liekov.


Chronické užívanie alebo zneužívanie lieku vedie k zvýšenému účinku srdcových glykozidov (zapríčinené stratou draslíka) a ovplyvňuje účinky antiarytmík. Straty draslíka sa môžu zvýšiť, ak sa liek Dr. Theiss Schwedenbitter užíva v kombinácii s tiazidovými diuretikami, hormónmi kôry nadobličiek a koreňom sladkovky.


Užívanie lieku Dr.Theiss Schwedenbitter s jedlom a nápojmi

Liek sa môže užívať nezávisle od jedla v odporúčaných intervaloch a dávke, v šálke bylinkového čaju.

Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vnútorne sa Dr.Theiss Schwedenbitter nesmie užívať v tehotenstve a pri dojčení, pretože nie sú ukončené toxikologické testovania. Liek predstavuje zdravotné riziko pre tehotné a dojčiace ženy.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo, pretože liek negatívne ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Prípravok obsahuje 36 objemových % alkoholu. Každá dávka obsahuje 1,4 g alkoholu.3. AKO UŽÍVAŤ A POUŽÍVAŤ DR.THEISS SCHWEDENBITTER


Vnútorné užívanie:

Zvyčajná dávka Dr.Theiss Schwedenbitter pre dospelých je jedna čajová lyžička 3 - 4x denne

s odstupom 5 hodín v šálke bylinkového čaju. Čaj sa pije pomaly. Liek sa má užívať najviac 14 dní. Potom odporúčame najmenej na 10 dní užívanie prerušiť.


Ak užijete viac liekuDr.Theiss Schwedenbitter ako máte, poraďte sa so svojim lekárnikom.

Výrazné predávkovanie u dospelých vyvoláva alkoholovú intoxikáciu.

Pri predávkovaní, alebo náhodnom užití lieku dieťaťom a mladistvým do 18 rokov sa poraďte s lekárom (riziko opitosti). Nadmerné užitie lieku vyvoláva aj laxatívny účinok.


Ak zabudnete užiťDr.Theiss Schwedenbitter, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte podľa návodu od nasledujúcej dávky.


Ak prestanete užívaťDr.Theiss Schwedenbitter predčasne, nie je to na závadu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárnikovi.


Vonkajšie použitie:

Pri bolesti kĺbov, svalov a šliach, alebo pri bodnutí hmyzom buď jednorazovo alebo podľa potreby

3 – 4x denne potrieť bolestivé miesto namočeným tampónom a nechať zaschnúť.

Na obklady: Bolestivé miesto najprv potrieme masťou s vysokým obsahom tukových zložiek
(napr. nechtíková masť) na ochranu pokožky. Priložíme obklad s liekom a upevníme elastickým ovínadlom. Na ochranu oblečenia obklad prikryjeme mikroténovou fóliou a teplým uterákom.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Dr.Theiss Schwedenbitter môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné alebo črevné kŕče. V takýchto prípadoch je potrebné znížiť dávkovanie. Dlhodobé užívanie alebo zneužívanie lieku zapríčiňuje stratu elektrolytov, zvlášť draslíka, albumínúriu a hematúriu. Súčasne dochádza k vzniku pigmentácie na sliznici čriev, ktorá je neškodná a ustúpi po skončení užívania lieku.


Ochorenia pečene a žlčových ciest

Ak sa v súvislosti s užívaním lieku Dr. Theiss Schwedenbitter, ktorý obsahuje ploštičníkový podzemok (Cimifugae racemosae rhizoma) objavia symptómy naznačujúce poškodenie pečene (únava, strata chuti do jedla, žltnutie pokožky, závažné bolesti žalúdka s pocitom na vracanie a vracaním, tmavým močom) je potrebné kontaktovať lekára a prestať užívať liek.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi, alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DR.THEISS SCHWEDENBITTER


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Dr. Theiss Schwedenbitter po dátume exspirácie, ktorý je uvedený nadne škatule

a na liekovke.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 15-25°C, chráňte před svetlom.

Zakalenie a prípadné zrazeniny v roztoku neovplyvňujú účinok lieku. Pred použitím zatrepať.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Dr.Theiss Schwedenbitterobsahuje


- Liečivá sú:

Extractum herbae ex: Aloe capensis (aloa kapská), Rhei radix (rebarborový koreň), Myrrha (myrha), Zedoariae rhizoma (cicvárový podzemok), Dictamni albi radix (tremdavový koreň), Gentianae radix (horcový koreň), Angelicae radix (angelikový koreň), Carlinae radix (krasovlasový koreň), Camphora (gáfor), Tormentillae rhizoma (nátržníkový podzemok), Castoreum (bobrovina), Laricis fungus (choroš modrínový), Macis (muškátový kvet), Sennae folium (sennový list), Myristicae semen (muškátové semeno), Croci stigma (šafrán), Calami rhizoma (puškvorcový podzemok), Anisi aetheroleum (anízová silica), Aurantii amari aetheroleum (silica horkého oplodia pomaranča),

Theriak sine opio (teriak bez opia) zložený z: Angelicae radix (angelikový koreň), Cimicifugae rhizoma (ploštičnikový podzemok), Valerianae radix (valeriánový koreň), Cinnamomi cortex (škoricová kôra), Zedoariae rhizoma (cicvárový podzemok), Cardamomi fructus (kardamonový plod), Myrrha (myrha).


- Ďalšie zložky sú:Ethanol 96% (V/V) (etanol 96% V/V), aqua purificata (čistená voda), glycerolum (glycerín) saccharinum natricum dihydricum (dihydrát sodnej soli sacharínu).


Ako vyzerá Dr.Theiss Schwedenbittera obsah balenia

Hnedá sklenená fľaštička so závitovým uzáverom s etiketou.

Vonkajší obal: papierová škatuľa

Obsah: 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, 664 06 Homburg, SRN

Tel.: 0049 68 41Postfach 1559
66406 Homburg
Michelinstr. 10
70 91 51

Fax:0049 68 41 70 91 53

E-mail: info@naturwaren-theiss.de

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Postfach 1559
66406 Homburg
Michelinstr. 10
66424 Homburg

Tel: 06841 7090
Fax: 06841 709-265

E-Mail:
info@naturwaren-theiss.de
Internet:
www.naturwaren-theiss.deDr. Theiss Naturwaren GmbH
Postfach 1559
66406 Homburg
Michelinstr. 10
66424 Homburg

Tel: 06841 7090
Fax: 06841 709-265

E-Mail:
info@naturwaren-theiss.de
Internet:
www.naturwaren-theiss.de

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Naturprodukt, spol. s r.o.

Nádražná 20

SK- 900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel: 00421 45 94 52 90

Fax: 00421 45 94 52 88

naturprodukt@naturprodukt.sk


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2008.4

Dr.Theiss Schwedenbitter

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV. Č. 2107/0992Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)1. NÁZOV LIEKU


Dr. Theiss Schwedenbitter

perorálny/ dermálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100 g perorálneho/ dermálneho roztoku obsahuje - liečivá:

Extractum herbae ex:

Aloe 1000 mg

Rhei radix 900 mg

Myrrha 650 mg

Zedoariae rhizoma 450 mg

Dictamni albi radix 350 mg

Gentianae radix 350 mg

Angelicae radix 350 mg

Carlinae radix 200 mg

Camphora 100 mg

Tormentillae rhizoma 100 mg

Castoreum 100 mg

Laricis fungus 250 mg

Macis 100 mg

Sennae folium 100 mg

Myristicae semen 1750 mg

Croci stigma 100 mg

Calami rhizoma 900 mg

Anisi aetheroleum 42 mg

Aurantii amari aetheroleum 10 mg

Theriak sine opio: 900 mg:

Angelicae radix 300 mg

Cimicifugae rhizoma 200 mg

Valerianae radix 100 mg

Cinnamomi cortex 100 mg

Zedoariae rhizoma 100 mg

Cardamomi fructus 50 mg

Myrrha 50 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny/ dermálny roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Vnútorné použitie: Liek je určený výlučne pre dospelých. Vnútorne sa liek užíva ako pomocný liek pri žalúdočnej nevoľnosti, poruchách trávenia, na zvýšenie chuti do jedla, na zvýšenie činnosti čriev a pri zápche.

Vonkajšie použitie: Zvonka sa používa ako obklad pri reumatických bolestiach kĺbov, pri bolestiach šliach a svalov po presilení a pri zápaloch, pri bodnutí hmyzom.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Vnútorné užívanie:

Zvyčajná dávka Dr.Theiss Schwedenbitter pre dospelých je jedna čajová lyžička 3 - 4x denne

s odstupom 5 hodín v šálke bylinkového čaju. Čaj sa pije pomaly. Liek sa má užívať najviac 14 dní. Potom odporúčame najmenej na 10 dní užívanie prerušiť.

Vonkajšie použitie:

Pri bolesti kĺbov, svalov a šliach, alebo pri bodnutí hmyzom buď jednorazovo alebo podľa potreby

3 – 4x denne potrieť bolestivé miesto namočeným tampónom a nechať zaschnúť.

Na obklady: Bolestivé miesto najprv potrieť masťou s vysokým obsahom tukových zložiek
(napr. nechtíková masť) na ochranu pokožky. Priložiť obklad s liekom a upevniť elastickým ovínadlom. Na ochranu oblečenia obklad prikryť mikroténovou fóliou a teplým uterákom.


Dr. Theiss Schwedenbitter je kontraindikovaný u detí (pozri časť 4.3).


4.3. Kontraindikácie


Liek sa nesmie používať vnútorne ani zvonka pri precitlivenosti na niektorú jeho zložku. Vnútorne sa nesmie užívať v tehotenstve a pri dojčení, pretože nie sú ukončené toxikologické testovania. Liek sa nesmie podávať deťom a mladistvým do 18 rokov. Liek sa nesmie vnútorne užívať pri hnačke, pri poruche pečeňových funkcií, pri žalúdkových a dvanástníkových vredoch, pri nepriechodnosti čriev, pri epilepsii a poruchách mozgových funkcií, akútnych infekčných ochoreniach čriev, zápalových chorobách čriev, napr. Crohnovej chorobe, ulceróznej kolitíde, appendicitíde a bolestiach brucha neznámeho pôvodu.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek obsahuje 36 % alkoholu. S každou jednotlivou dávkou sa užije 1,4 g alkoholu. To predstavuje riziko pre osoby trpiace alkoholizmom, chorobami pečene, epilepsiou alebo poškodením mozgu, pre tehotné ženy a pre deti.

Kvôli obsahu alkoholu môže tento liek znížiť alebo zvýšiť účinok iných liekov.

Ak sa v súvislosti s užívaním lieku Dr. Theiss Schwedenbitter, ktorý obsahuje ploštičníkový podzemok (Cimifugae racemosae rhizoma) objavia symptómy naznačujúce poškodenie pečene (únava, strata chuti do jedla, žltnutie pokožky, závažné bolesti žalúdka s pocitom na vracanie a vracaním, tmavým močom) je potrebné kontaktovať lekára a prestať užívať liek. Lekárom a lekárnikom sa odporúča aktívne sa pýtať pacientov či neužívajú nejaký liek/prípravok s obsahom ploštičníka.


4.5. Liekové a iné interakcie


Chronické užívanie a zneužívanie lieku vedie k zvýšenému účinku srdcových glykozidov (zapríčinené stratou draslíka) a ovplyvňuje účinky antiarytmík. Straty draslíka sa môžu zvýšiť, ak sa liek Dr. Theiss Schwedenbitter užíva v kombinácii s tiazidovými diuretikami, hormónmi kôry nadobličiek a koreňom sladkovky.

Taktiež alkohol prítomný v perorálnom/ dermálnom roztoku môže zvýšiť alebo znížiť účinok iných liekov. Je potrebné poradiť sa vopred s lekárom.

4.6. Gravidita a laktácia


Vnútorne sa nesmie používať v tehotenstve a pri dojčení.

Dr. Theiss Schwedenbitter je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Liek obsahuje 36 % alkoholu. Dr. Theiss Schwedenbitter negatívne ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné alebo črevné kŕče. V takýchto prípadoch je potrebné znížiť dávkovanie. Dlhodobé užívanie alebo zneužívanie lieku zapríčiňuje stratu elektrolytov, zvlášť draslíka, albumínúriu a hematúriu. Súčasne dochádza k vzniku pigmentácie na sliznici čriev, ktorá je neškodná a ustúpi po skončení užívania lieku.


Ochorenia pečene a žlčových ciest

Ak sa v súvislosti s užívaním lieku Dr. Theiss Schwedenbitter, ktorý obsahuje ploštičníkový podzemok (Cimifugae racemosae rhizoma) objavia symptómy naznačujúce poškodenie pečene (únava, strata chuti do jedla, žltnutie pokožky, závažné bolesti žalúdka s pocitom na vracanie a vracaním, tmavým močom) je potrebné kontaktovať lekára a prestať užívať liek.


Pri dlhodobom užívaní a/alebo zneužívaní (alkoholizmus) môže nastať deficit elektrolytov, zvlášť draslíka, albuminúria a hematúria. Strata draslíka môže viesť k poruchám činnosti srdca a správnej funkcie srdcového svalu.


4.9. Predávkovanie


Výrazné predávkovanie u dospelých vyvoláva alkoholovú intoxikáciu.

Pri predávkovaní, alebo náhodnom užití lieku dieťaťom a mladistvým do 18 rokov sa poraďte s lekárom (riziko opitosti). Nadmerné užitie lieku vyvoláva aj laxatívny účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


ATC kód: VO3AX – fytofarmakum.

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum, digestívum, stomachikum.

Zloženie Švédskych kvapiek pochádza z pokladnice tradičných bylinných prípravkov. Jemne, ale účinne podporuje funkciu žalúdka, pečene, žlčníka a čriev. Prirodzenou cestou pomáha predchádzať nafukovaniu, pocitu plnosti a zápche. Švédske kvapky charakterizuje kombinácia rôznych bylín. Angelikový a horcový koreň podporujú funkciu tráviacich žliaz a stimulujú tvorbu žalúdočnej kyseliny. Podobným účinkom ako pôsobí horcový koreň na sekréciu žalúdočnej kyseliny, pôsobí cicvárový koreň na tvorbu žlče.

Prítomné horčinné drogy reflektoricky zvyšujú tvorbu žalúdočnej šťavy a priaznivo pôsobia pri dyspepsiách a nechutenstve, najmä u rekonvalescentov po infekčných chorobách. Antrachinónové drogy dráždia stenu hrubého čreva a zvyšujú jej motilitu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Vzhľadom ku komplexnosti zloženia a heterogenite účinných látok neboli doteraz skúmané.
5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické Údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Ethanol 96% (V/V), aqua purificata, glycerolum, saccharinum natricum dihydricum.


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3. Čas použiteľnosti


36 mesiacov.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15-25°C, chráňte pred svetlom.

Zakalenie a prípadné zrazeniny v roztoku neovplyvňujú účinok lieku. Pred použitím zatrepať.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Hnedá sklenená fľaštička so závitovým uzáverom s etiketou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 20, 100, 250, 500, 1000 ml. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, 664 06 Homburg, SRN

Tel.: 0049 68 41Postfach 1559
66406 Homburg
Michelinstr. 10
70 91 51

Fax:0049 68 41 70 91 53

E-mail: info@naturwaren-theiss.de8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


94/0368/92-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2008

4Dr.Theiss Schwedenbitter