+ ipil.sk

Entocort 3 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Entocort 3 mg

budezonid

kapsuly s riadeným uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno budete potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Entocort 3 mg

 1. Skôr ako užijete Entocort 3 mg

 1. Ako užívať Entocort 3 mg

 2. Možné vedľajšie účinky Entocortu 3 mg

 3. Ako uchovávať Entocort 3 mg

 4. Ďalšie informácie


 1. ČO JE ENTOCORT 3 mg A NA ČO SA UŽÍVA


Entocort 3 mg patrí medzi hormóny, kortikosteroidy na vnútorné použitie. Budezonid patrí do skupiny liečiv nazývaných kortikosteroidy (druh kortizónu), ktoré sa používajú na liečbu zápalu. Kapsuly Entocortu 3 mg sa užívajú perorálne (ústami), zmierňujú zápal tenkého čreva a horných častí hrubého čreva. Liek prechádza cez žalúdok v nezmenenej forme, až v tenkom čreve sa začne postupne rozpúšťať. Entocort sa užíva na liečbu Crohnovej choroby tenkého čreva a horných častí hrubého čreva, zmierňuje zápal a zlepšuje príznaky ochorenia. Crohnova choroba je zápalové ochorenie čreva, ktoré sa prejavuje bolesťami brucha, hnačkou a horúčkou.


 1. SKôR AKO UŽIJETE ENTOCORT 3 mg


Neužívajte Entocort 3 mg

 • keď ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek inú zložku lieku Entocortu 3 mg.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Entocortu 3 mg

 • keď ste prekonali alebo máte infekcie, cukrovku, osteoporózu (rednutie kostí), poruchy pečene, žalúdkový alebo dvanástnikový vred, vysoký krvný tlak, vážnejšie psychické ochorenie (psychózu), poruchu činnosti srdca, šedý alebo zelený zákal, oznámte to svojmu lekárovi. Informujte lekára aj v tom prípade, ak sa u niekoho vo Vašej rodine vyskytla cukrovka alebo akékoľvek ochorenie očí.

 • zvýšená opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov, u ktorých ešte nebol ukončený rast. Odporúča sa meranie výšky u detí a dospievajúcich.

 • keď začínate užívať Entocort 3 mg miesto „kortizónových“ tabliet (napr. prednizón, prednizolón, metylprednizolón), môžu sa u Vás dočasne objaviť príznaky, ktoré ste už mali predtým – napr. vyrážky na koži, bolesti vo svaloch a kĺboch. Ak Vás uvedené príznaky obťažujú, alebo ak sa objavia iné ťažkosti ako napr. bolesť hlavy, únava, vracanie, oznámte to svojmu lekárovi.

 • neprerušujte liečbu kapsulami Entocortu 3 mg svojvoľne, ale vždy podľa odporučenia lekára.

 • počas liečby sa vyvarujte konzumácie grapefruitu (neplatí to pre iné ovocie napr. pomaranč alebo jablko) a grapefruitovej šťavy, ktoré spôsobujú zvýšené vstrebávanie budezonidu z tráviaceho traktu.

 • informujte lekára, ak ochoriete na nejakú infekčnú chorobu. Zvlášť sa nevystavujte nebezpečenstvu ochorenia na kiahne a osýpky.


Užívanie iných liekov

Účinky kapsúl Entocortu 3 mg a iných súbežne podávaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Informujte preto svojho lekára o všetkých liekoch ktoré užívate, alebo ktoré začnete užívať a to na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné.

Informujte svojho lekára najmä ak užívate ketokonazol (liek proti plesňovým ochoreniam), karbamazepín (liek proti epilepsii), estrogény (ženské pohlavné hormóny), antikoncepčné tablety, cholestyramín (liek na zníženie hladiny tukov v krvi) a antacidá (lieky neutralizujúce pôsobenie žalúdkovej kyseliny).


Užívanie Entocortu 3 mg s jedlom a nápojmi

Počas liečby nepite grapefruitovú šťavu.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva a dojčenia musíte byť obzvlášť opatrná pri užívaní akýchkoľvek liekov. Zatiaľ sú veľmi malé skúsenosti s podávaním kapsúl Entocortu 3 mg tehotným ženám a dojčiacim matkám. Kortikosteroidy sa preto majú podávať tehotným ženám len po starostlivom zvážení. Ak počas liečby otehotniete, oznámte to svojmu lekárovi čo najskôr. Ak užívate kapsuly Entocortu 3 mg, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by užívanie kapsúl Entocortu 3 mg ovplyvňovalo schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. AKO UŽÍVAŤ ENTOCORT 3 mg


Vždy užívajte Entocort 3 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Dávkovanie je vždy individuálne. Presne dodržiavajte pokyny Vášho lekára, môžu sa mierne odlišovať ododporúčaní, ktoré sú opísané v tejto písomnej informácii pre používateľov.


Kapsuly Entocortu 3 mg sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou. Kapsuly sa nesmú otvárať ani žuvať.

Pacientom, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním sa môže liek podať nasledovným spôsobom: kapsula sa otvorí a jej obsah sa zmieša s polievkovou lyžicou jablkovej šťavy. Obsah kapsuly sa nemá drviť ani žuvať.


Zvyčajné dávkovanie pre dospelých

Liečba akútnych príznakov

Denná dávka je zvyčajne 9 mg (3 kapsuly). Denná dávka sa podáva raz denne. Vo väčšine prípadov liečba trvá 8 týždňov.


Dlhodobá (udržiavacia) liečba

Začiatočná dávka je zvyčajne 6 mg denne, t.j. 2 kapsuly ráno.

Váš lekár môže zmeniť dávkovanie v závislosti od stavu Vášho ochorenia.

Plný účinok lieku sa zvyčajne dosiahne po 2‑4 týždňoch liečby.

Nezabudnite užívať Entocort 3 mg aj vtedy, ak sa už cítite lepšie.


Oznámte lekárovi, ak sa počas liečby Vaše ťažkosti zhoršia. Liek neprestaňte užívať naraz, lekár Vám pravdepodobne odporučí dávky znižovať pomaly.


Deti od 8 rokov s hmotnosťou nad 25 kg

Odporúčaná denná dávka u ľahkého až stredne ťažkého stupňa aktívneho ochorenia je 9 mg (3 kapsuly) počas 8 týždňov.


Starší pacienti

Dávkovanie u starších pacientov je rovnaké ako dávkovanie u dospelých, avšak skúsenosti s podávaním Entocortu 3 mg starším pacientom sú obmedzené.


Ak zabudnete užiť Entocort 3 mg

Ak ste jednorazovo zabudli užiť Vašu dávku kapsúl Entocortu 3 mg, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte až s nasledujúcou dávkou tak, ako Vám to lekár predpísal.


Ak užijete viac Entocortu 3 mg, ako máte

Neužívajte viac kapsúl Entocortu 3 mg ako Vám predpísal lekár. Ak ste náhodou užili viac kapsúl naraz, nemali by sa objaviť žiadne nepriaznivé účinky. Pri dlhodobom užívaní (niekoľko týždňov a viac) vyšších dávok Entocortu 3 mg sa môžu objaviť vedľajšie účinky (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“). Ak si myslíte, že ste užili viac kapsúl, poraďte sa so svojím lekárom.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Entocort 3 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas užívania kapsúl Entocortu 3 mg majú zvyčajne ľahkú až stredne ťažkú intenzitu a nezávažný charakter. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté Opuch tváre

1% až 10% Zníženie hladiny draslíka v krvi

Zmeny správania, ako sú nervozita, nespavosť a kolísanie nálady

Neostré, rozmazané videnie

Nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca

Poruchy trávenia

Kožné reakcie (žihľavka, vyrážka, svrbenie)

Svalové kŕče

Poruchy menštruačného cyklu


Menej časté Trasenie

0,1% až 1%


Veľmi zriedkavé Ťažké alergické reakcie

< 0,01% Spomalenie rastu (u detí)


Vedľajšie účinky neznámej frekvencie môžu zahŕňať: zelený zákal (glaukóm).


Ďalej sa môže vyskytnúť: opuch, zvýšený krvný tlak, stenčenie kože, zhoršené hojenie rán, zníženie obranyschopnosti proti infekciám, rednutie kostí (osteoporóza), úbytok svalovej hmoty, aktivácia infekcií (napr. tuberkulózy), aktivácia predchádzajúcich psychických porúch, šedý zákal (katarakta) a trombóza.


Tieto vedľajšie účinky sú závislé od dávky, dĺžky liečby, súbežného a predchádzajúceho užívania glukokortikoidov a individuálnej citlivosti.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ENTOCORT 3 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C, vždy v pôvodnom obale.


Neprehltnite kapsulu vysušovadla, ktorá sa nachádza v uzávere a chráni kapsuly pred vlhkom.


Po použití fľašu s kapsulami vždy pevne zatvorte uzáverom.


Neužívajte Entocort 3 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodu alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Entocort 3 mg obsahuje

 • Liečivo je: budesonidum (budezonid) 3 mg v jednej kapsule.

 • Ďalšie zložky sú: acetyltributylcitrát, emulzia simetikónu 30%, disperzia etylcelulózy

30%, kopolymér MA/EA 1:1, polysorbát 80, mikrogranuly sacharózy, mastenec, trietylcitrát, želatína, oxid titaničitý E171, čierny oxid železitý E172, červený oxid železitý E172, žltý oxid železitý E172.


Ako vyzerá Entocort 3 mg a obsah balenia

Liek je dostupný vo forme tvrdých nepriehľadných kapsúl, šedo-ružovej farby, označených „CIR 3 mg“. Jedno balenie obsahuje 50 alebo 100 kapsúl.


Nie všetky balenia musia byť dostupné na trhu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


Výrobca

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2015.


4Entocort 3 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Entocort 3 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Budesonidum 3,0 mg v jednej kapsule.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula s riadeným uvoľňovaním

Tvrdé nepriehľadné želatínové kapsuly, šedo-ružovej farby, označené „CIR 3 mg“.

Kapsuly s riadeným uvoľňovaním obsahujú gastrorezistentné granuly s riadeným uvoľňovaním. Liečivo sa uvoľňuje až v ileu a colon ascendens.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba Crohnovej choroby ľahkého až stredne ťažkého stupňa, ktorá postihuje ileum a colon ascendens.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pacientom, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním sa môže liek podať nasledovným spôsobom: kapsula sa otvorí a jej obsah sa zmieša s polievkovou lyžicou jablkovej šťavy. Obsah kapsuly sa nemá drviť ani žuvať.

Dospelí: Dávka sa má upraviť podľa aktivity ochorenia.Odporúčaná denná dávka pri aktívnom ochoreníje 9 mg (3 kapsuly) počas 8 týždňov. Plný účinok lieku sa obyčajne dosiahne po 2-4 týždňoch liečby. Liek sa má užívať ráno. Kapsuly sa majú prehltnúť celé.

Odporúčané dávkovanie počasremisie ochorenia je 6 mg (2 kapsuly).

V prípade zmeny terapie z prednizolónu na budezonid u pacientov liečených steroidmi je odporúčaná dávka 6 mg, podávaná raz denne. Po začatí liečby kapsulami Entocort sa má dávka prednizolónu postupne znižovať.

Starší pacienti: Pri podávaní lieku Entocort starším pacientom je dávkovanie rovnaké ako u dospelých. Skúsenosti pri podávaní starším osobám sú však obmedzené.

Deti ≥ 8 rokov s hmotnosťou nad 25 kg: Odporúčaná denná dávka pri ľahkom až stredne ťažkom stupni aktívneho ochorenia je 9 mg (3 kapsuly) počas 8 týždňov. Plný účinok lieku sa obyčajne dosiahne po 2-4 týždňoch liečby. Kapsuly sa majú užívať ráno.

Nie sú skúsenosti s podávaním lieku po dobu dlhšiu ako 12 týždňov.

Pacienti s ochorením pečene: Poškodená funkcia pečene zvyšuje systémovú biologickú dostupnosť budezonidu.

Počas stresových situácií, horúčky a zvýšenej záťaže môže byť potrebné zvýšiť dávku lieku alebo pridať do liečby systémové glukokortikoidy. Počas liečby glukokortikoidmi môže byť u diabetikov potrebné podávať vyššie dávky inzulínu.

Liečba kapsulami Entocort sa má ukončiť postupne (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na budezonid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky typické pre systémové kortikosteroidy. Potenciálne systémové účinky zahŕňajú glaukóm.


Opatrnosť pri podávaní lieku je potrebná u pacientov s akoukoľvek infekciou, hypertenziou, diabetom mellitus, osteoporózou, peptickým vredom, s novovytvorenými intestinálnymi anastomózami, psychózami, kardiálnou insuficienciou,glaukómom alebo kataraktou a s glaukómom či diabetom v rodinnej anamnéze.

Pri zmene liečby z konvenčnej steroidovej terapie na Entocort sa môžu vyskytnúť príznaky spojené so zmenou systémového dávkovania steroidov. Počas znižovania dávky prednizolónu a na začiatku liečby Entocortom sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (pozri časť 4.8).

Mimoriadna pozornosť musí byť venovaná pacientom s infekčnými ochoreniami. Títo pacienti musia byť liečení kauzálne.

Ovčie kiahne a osýpky môžu mať u pacientov liečených perorálnymi glukokortikoidmi ťažší priebeh. Preto je vhodné obmedziť riziko expozície u pacientov, ktorí neprekonali tieto infekčné ochorenia alebo majú nedostatočnú obranyschopnosť. Pokiaľ už k expozícii došlo, môže byť indikované podanie imunoglobulínu proti Varicella zoster (VZIG), prípadne nešpecifického i.v. imunoglobulínu (IVIG). Ak dôjde k ochoreniu (ovčie kiahne), môže sa uvažovať o antivírusovej liečbe.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov, u ktorých ešte nebol ukončený rast. Odporúča sa meranie výšky u detí a adolescentov.

Ukončenie liečby musí byť postupné, nakoľko endogénna sekrécia ACTH môže byť po dlhodobej liečbe Entocortom znížená. Počas znižovania dávky lieku sa môžu u niektorých pacientov objaviť nešpecifické ťažkosti, ako napr. bolesti svalov a kĺbov.

Zriedkavo sa u pacientov môžu objaviť také príznaky ako únava, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, ktoré môžu byť vyvolané v dôsledku nízkej hladiny glukokortikoidov. V týchto prípadoch môže byť niekedy potrebné dočasne zvýšiť dávky celkovo podávaných glukokortikoidov.

Nahradenie systémovo podávaných glukokortikoidov kapsulami lieku Entocort môže niekedy demaskovať alergie, napr. rinitídu alebo ekzém, ktoré boli dovtedy pod kontrolou.

Budezonid môže redukovať odpoveď organizmu (osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička) na stres. V prípade, že u pacienta je indikovaný chirurgický výkon, alebo je pacient vystavený inej stresovej situácii, odporúča sa dodatočné systémové podanie glukokortikosteroidov.

Metabolizmus budezonidu je primárne sprostredkovaný CYP3A, podskupinou cytochrómu P450. Inhibícia tohto enzýmu napr. ketokonazolom a grapefruitovou šťavou preto môže zvýšiť systémovú expozíciu pre budezonid a tejto kombinácii liekov sa treba vyhnúť (pozri časť 4.5).

Ak sa Entocort kapsuly užívajú dlhodobo v neprimerane vysokých dávkach, môžu sa prejaviť systémové účinky glukokortikosteroidov, ako sú hyperkorticizmus a supresia nadobličiek.

Skúsenosti s relapsom Crohnovej choroby pri dlhotrvajúcej liečbe budezonidom alebo inými glukokortikoidmi sú obmedzené.

Neexistujú žiadne priameporovnávacie klinické skúšania na zistenie účinkov/nežiaducich účinkov dlhodobej liečby budezonidom v porovnaní s intermitentnou liečbou glukokortikoidmi.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fuktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


Vplyv na rast

Odporúča sa, aby u detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi bola pravidelne monitorovaná ich výška. Ak dôjde k spomaleniu rastu, liečba sa má prehodnotiť. Pozorne sa musia zvážiť výhody kortikosteroidovej liečby oproti možnému riziku potlačenia rastu. U detí liečených s Entocortom kapsulami sa dlhodobé klinické skúšania neuskutočnili.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri súbežnom podávaní budezonidu (3 mg v jednotlivej p.o. dávke) s ketokonazolom v dávke 100 mg 2-krát denne sa zvýšila plazmatická koncentrácia budezonidu v priemere 6-násobne. Pri podaní ketokonazolu 12 hodín po budezonide sa koncentrácie budezonidu zvýšili v priemere 3-násobne. Nakoľko nie sú dostupné údaje o odporúčanom dávkovaní, je lepšie vyhnúť sa tejto kombinácii liekov. Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním ketokonazolu a budezonidu má byť čo najdlhší. Je potrebné zvážiť zníženie dávky budezonidu. Je pravdepodobné, že aj ďalšie silné inhibítory CYP3A4 výrazne zvyšujú plazmatické hladiny budezonidu. Okrem toho je potrebné vyhnúť sa súbežnému požívaniu grapefruitového džúsu.

Súbežná terapia s liekmi indukujúcimi CYP3A4, ako je karbamazepín, pravdepodobne spôsobuje zníženú expozíciu pre budezonid. Môže byť potrebné upraviť dávku lieku.

U žien, ktoré súbežne užívali estrogény alebo perorálne kontraceptíva sa pozorovali zvýšené plazmatické hladiny a zvýšený účinok kortikosteroidov. Súbežné užívanie nízkych dávok kombinovaných perorálnych kontraceptív nemalo vplyv na plazmatické koncentrácie budezonidu.

Pri odporúčanom dávkovaní omeprazolu farmakokinetika perorálne podávaného budezonidu nebola ovplyvnená, zatiaľ čo cimetidín mal mierny, ale klinicky bezvýznamný účinok.

Nedá sa vylúčiť interakcia s cholestyramínom alebo antacidami. Medzi týmito liekmi a budezonidom sa odporúča dodržať približne 2- hodinový časový interval.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V skúškach na zvieratách vyvolávali glukokortikoidy rôzne typy malformácií (rázštep podnebia, malformácie skeletu). Nezdá sa však, že by sa tieto experimentálne výsledky pozorované u zvierat vzťahovali aj na ľudí. Po dlhodobom podávaní lieku sa u ľudí aj zvierat zistili znížené novorodenecké i placentárne hmotnosti. V prípade dlhotrvajúcej liečby existuje tiež riziko adrenokortikálnej supresie u novorodenca. Kortikosteroidy sa preto majú podávať gravidným ženám len po starostlivom zvážení.


Laktácia

Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Udržiavacia liečba s inhalačným budezonidom (200 alebo 400 µgdvakrát denne) u dojčiacich žien s astmou viedla k zanedbateľnej systémovej expozícii budezonidu u dojčených detí.


Vo farmakokinetickej štúdii bola vypočítaná denná dávka pre dieťa 0,3 % z dennej dávky podanej matke v oboch dávkach, a priemerná plazmatická koncentrácia u detí sa určila na 1/600 terapeutickej koncentrácie pozorovanej v plazme matky za predpokladu kompletnej perorálnej biologickej dostupnosti u dieťaťa. Koncentrácie budezonidu vo vzorkách plazmy dojčených detí boli nižšie, než je hodnota stanoviteľnosti.


Na základe údajov o inhalačne podávanom budezonide a skutočnosti, že budezonid vykazuje lineárne farmakokinetické vlastnosti v intervaloch terapeutických dávok po inhalačnom, perorálnom a rektálnom podaní, je pri terapeutických dávkach budezonidu očakávaná nízka expozícia dojčaťu..

Tieto údaje podporujú nepretržité užívanie budezonidu, perorálne a rektálne podanie počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Entocort kapsuly neovplyvňujú schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich udalostí v klinických skúšaniach mala ľahkú až stredne ťažkú intenzitu a nezávažný charakter.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov


Nasledujúce definície platia pre výskyt nežiaducich účinkov:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Tabuľka 1 Nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie a orgánových systémov


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Reakcia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Poruchy endokrinného systému

Časté

Cushingoidné črty


Veľmi zriedkavé

Spomalenie rastu

Poruchy oka

Časté

Neznáma

Neostré, rozmazané videnie

Glaukóm

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Dyspepsia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Hypokaliémia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Svalové kŕče

Poruchy nervového systému

Menej časté

Tremor

Psychické poruchy

Časté

Zmeny správania, ako sú nervozita, nespavosť a kolísanie nálad

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Poruchy menštruačného cyklu

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Kožné reakcie (urtikária, exantém, pruritus)


Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie nežiaduce účinky systémových glukokortikosteroidov, ako sú Cushingoidné črty, spomalenie rastu, opuch, hypertenzia, atrofia kože, zhoršené hojenie rán, zníženie obranyschopnosti proti infekciám, retencia sodíka, zvýšená glukoneogenéza, katabolické nežiaduce účinky, osteoporóza, svalová atrofia, aktivácia infekcií (napr. tuberkulóza), účinok natoleranciu uhľohydrátov, aktivácia predchádzajúcich psychických porúch, inhibícia endogénnej sekrécie ACTH a kortizolu, glaukóm, zadná katarakta , trombóza a benígna intrakraniálna hypertenzia. Tieto nežiaduce účinky sú závislé od dávky, dĺžky liečby, súbežného a predchádzajúceho užívania glukokortikoidov a individuálnej citlivosti.

Klinické skúšania preukázali, že frekvencia nežiaducich účinkov viazaných na glukokortikoidy je výrazne znížená (takmer o polovicu) pri liečbe kapsulami Entocortu v porovnaní s prednizolónom v terapeuticky ekvivalentných dávkach.


4.9 Predávkovanie


Správy o akútnej toxicite alebo smrti po predávkovaní glukokortikoidmi sú zriedkavé. Preto sa nepredpokladá, že by akútne predávkovanie kapsulami Entocort, aj v prípade vysokých dávok predstavovalo klinický problém. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny, kortikosteroidy na lokálne použitie

ATC kód: A07EA06


Presný mechanizmus účinku glukokortikosteroidov v liečbe Crohnovej choroby nie je známy. Dôležitá je pravdepodobne protizápalová aktivita, akou je inhibícia uvoľňovania mediátorov zápalu a inhibíciacytokínmi sprostredkovanejimunitnej odpovede.

Klinické údaje preukázali, že Entocort má silný lokálny protizápalový účinok. Frekvencia výskytu klinickej remisie u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým ochorením (Crohn Disease Activity Index; CDAI skóre < 300) počas liečby Entocortom a prednizolónom v dávke 40 mg je ekvivalentná. V odporúčaných dávkach má však signifikantne menší vplyv na os hypotalamus-hypofýza-nadoblička (čo sa týka rannej plazmatickej hladiny kortizolu aj 24-hodinových hladín kortizolu v plazme a moči), na systémové markery zápalu, hladinu glukózy v krvi a sérovú alkalickú fosfatázu.

Pri odporúčaných dávkach lieku preukázali ACTH testy signifikantne nižší vplyv na funkciu nadobličiek ako prednizolón v dávke 40 mg.

Uskutočnila sa dvojročná štúdia zaoberajúca sa vyšetrovaním zmien kostnej minerálnej denzity počas liečby kapsulami Entocort alebo prednizolónom. Po liečbe kapsulami Entocort sa zaznamenala signifikantne nižšia strata kostnej hmoty ako u pacientov liečených prednizolónom. U pacientov, ktorí už boli v minulosti liečení, sa nezaznamenal žiadny rozdiel medzi týmito skupinami.


Deti a dospievajúci

Funkcia HPA osi. V odporúčaných dávkach Entrocort kapsuly majú podstatne menší vplyv na plazmatický kortizol, (AUC 0-24 h) plazmatického kortizolu v priebehu 24-hodín a kortizolu v moči v priebehu 24 hodín, než prednizón 20-40 mg denne ráno. Tiež ACTH testy ukázali, že Entocort kapsuly v porovnaní s prednizónom majú podstatne menší vply na funkciu nadobličiek. Deti s Crohnovou chorobou majú o niečo vyššiu systémovú expozíciu supresie kortizolu než dospelí s Crohnovou chorobou.


Dlhodobé štúdie sa neuskutočnili u detí liečených s Entocortom kapsulami. V štúdií hodnotiacej vplyv Entocortu kapsúl na supresiu kortizolu u 8 detí (v rozmedzí 9-14 rokov) a 6 dospelých, perorálne podanie 9 mg Entocort kapsulí počas 7 dní vyvolalo miernu supresie kortizolu (± SD) vo vzťahu k východiskovým hodnotámo 64 % (± 18 %) u detí a 50 % (± 27 %) u dospelých. Z hľadiska bezpečnosti sa nehlásili žiadne klinicky relevantné výsledky. (Štúdia 08 - 3044) Štúdia vykonaná u detís miernou až stredne ťažkou Crohnovou chorobou (CDAI ≥ 200) porovnala aktivitu Entocortu kapsúl v dávke 9 mg jedenkrát denne s prednizónom, podávané v zúžených dávkach, počínajúc od 1 mg/kg. Entocort kapsulami bolo liečených 22 pacientov a 26 pacientov bolo liečených s referenčným liekom prednizónom. Po 8 týždňoch liečby 70,8 % pacientov liečených prednizónom dosiahli koncový bod (CDAI ≤ 150), v porovnaní s 54,5 % pacientov liečených Entocortom, rozdiel nebol štatistický významný (p = 0,13). V priebehu štúdie sa pozorovali nežiaduce účinky u 96 % pacientov liečených prednizónom a u 91 % pacientov liečených Entocortom. Povaha týchto nežiaducich účinkov bola podobná v oboch ramenách študie, ale výskyt nežiaducich účinkov súvisiacich s glukokortikoidmi (tak ako akné a moon face) bol nižší u pacientovho liečených Entocortom. (Štúdia SD-08 – 3037)


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní čistéhomikronizovaného budezonidu je absorpcia rýchla a ako sa zdá, úplná. Hlavná frakcia liečiva sa absorbuje v ileu a v colon ascendens. U pacientov s aktívnou Crohnovou chorobou je biologickádostupnosť po jednorazovej dávke v rozsahu 12 až 20 %. U zdravých jedincov boli tieto hodnoty 9 až 12 %.

Zdá sa, že pri odporúčanom dávkovaní sú plazmatické koncentrácie budezonidu u detí vyššie ako u dospelých.

Distribúcia

Budezonid má distribučný objem približne 3 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je priemerne 85-90 %. Po perorálnom podaní budezonidu v dávke 9 mg vo forme kapsúl Entocortu sa priemerná plazmatická koncentrácia 5-10 nmol/l dosahuje v priebehu 3 až 5 hodín.


Biotransformácia

Počas prvého prechodu pečeňou podlieha budezonid extenzívnej (asi 90 %) biotransformácii na metabolity s nízkou glukokortikosteroidovou aktivitou. Glukokortikosteroidová aktivita hlavných metabolitov - 6β-hydroxybudezonidu a 16α-hydroxyprednizolónu - je menšia ako 1 % aktivity budezonidu. Metabolizmus budezonidu je primárne sprostredkovaný CYP3A4, podskupinou cytochrómu 450.


Eliminácia

Rýchlosť eliminácie budezonidu po podaní kapsúl lieku Entocort je limitovaná rýchlosťou absorpcie; plazmatický polčas je približne 4 hodiny. Metabolity sa vylučujú nezmenené alebo v konjugovanej forme, hlavne obličkami. V moči nebol zistený žiaden intaktný budezonid. Budezonid má vysoké hodnoty systémového klírensu (približne 1,2 l/min), plazmatický polčas po intravenóznom podaní je priemerne 2 až 3 hodiny.

Kinetika budezonidu je závislá od použitej terapeutickej dávky.


Detská populácia

V štúdii porovnávajúcej farmakokinetiku Entocort kapsúl u 8 detí (v rozmedzí 9 - 14 rokov) a 6 dospelých, Entocort kapsuly 9 mg počas 7 dní vyvolalo systémovú expozíciu (AUC), ktorá bola o 17% vyššia u detí ako u dospelých, s maximálnou koncentrácou (Cmax) 50% vyššou u detí ako u dospelých (priemerná AUC ± SD: Deti 41,3 nmol / l ± 21,2; dospelí 35,0 nmol / l ± 19,8. Priemerná Cmax ± SD:. deti 5,99 nmol / l ± 3,45; dospelí 3,97 nmol / l ± 2,11). (Štúdia 08-3044)


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky akútnych, subakútnych a chronických štúdií toxicity ukázali, že systémové účinky budezonidu, napr. znížené priberanie na váhe, atrofia lymfatického tkaniva a kôry nadobličky sú menej výrazné alebo podobné účinkom pozorovaným po podaní iných glukokortikosteroidov.

Budezonid bol podrobený šiestim rozličným testovacím systémom. Neukázali sa žiadne mutagénne ani klastogénne účinky.

Zvýšený výskyt gliómov mozgu u samcov potkanov, pozorovaný v skúškach karcinogenity nebol potvrdený v opakovanej skúške, v ktorej sa výskyt gliómov v jednotlivých pokusných skupinách s aktívnou liečbou (budezonid, prednizolón, triamcinolón) a kontrolnou skupinou nelíšil.

Zmeny pečene (primárne hepatocelulárne neoplazmy) zistené u samcov potkanov v pôvodnej skúške karcinogenity sa pozorovali opakovane - tak v skúške s budezonidom ako aj s referenčnými kortikosteroidmi. Tieto účinky predstavujú skupinový efekt a pravdepodobne súvisia s ovplyvnením receptorov.

Dostupné klinické skúsenosti ukazujú, že nie sú ani náznaky toho, že by budezonid alebo iné glukokortikosteroidy vyvolávali mozgové gliómy alebo primárne hepatocelulárne neoplazmy u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Acetyltributylis citras, simeticoni emulsio 30 %, ethylcellulosi dispersio 30 %, copolymerum MA/EA 1:1, polysorbatum 80, sacchari sphaerae, talcum, triethylis citras, gelatina, titanii dioxidum (E171), ferri oxidum nigrum (E 172), ferri oxidum rubrum (E 172), ferri oxidum flavum (E 172).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe žiadne inkompatibility.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Kapsuly sa majú uchovávať v pôvodnom obale pri teplote do 30 °C, po každom použití je treba uzáver dobre uzavrieť. Chrániť pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša, skrutkovací uzáver z PP obsahujúci vysušovadlo, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 50 alebo 100 kapsúl


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0003/99-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:15.03.1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11.04.2007/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

7Entocort 3 mg