+ ipil.sk

ESTRIMAXPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04272

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/04271


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY


ESTRIMAX 2 mg filmom obalené tablety

estradiol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Môžno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

– Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľky sa dozviete:

 1. Čo je Estrimax a na čo sa užíva

 2. Skôr ako užijete Estrimax

 3. Ako užívať Estrimax

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Estrimax

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE ESTRIMAX A NA ČO SA POUŽÍVA


Estrimax obsahuje ženský pohlavný hormón estradiol, ktorý je zhodný s estradiolom vytváraným ženskými vaječníkmi a je označovaný ako prirodzený estrogén.

Estrimax je liek na hormonálnu substitučnú liečbu (HSL) a predpisuje sa na


 • Zmiernenie nepríjemných príznakov menopauzy, ako sú návaly horúčavy, nočné potenie a suchosť pošvy, ktoré sa objavujú, keď klesnú hladiny estrogénu a menštruácia prestáva.


 • Na predchádzanie osteoporózy (rednutie kostí) u postmenopauzálnych žien, ak majú vysoké riziko vzniku zlomenín kostí a keď nemôžu užívať iné lieky na toto ochorenie.


Estrimax sa predpisuje hlavne ženám, ktoré majú odstránenú maternicu, a preto nepotrebujú kombinovanú liečbu.


Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú nedostatočné.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE ESTRIMAX


Bezpečnosť HSL

Rovnako ako je HSL prínosom, môže mať isté riziká, ktoré potrebujete zvážiť, keď sa rozhodujete, či ju budete užívať, alebo či v nej budete pokračovať.


Lekárske vyšetrenie

Pred tým, ako začnete užívať HSL, sa Vás lekár má opýtať na choroby, ktoré ste prekonali, ako aj na choroby, ktoré sa vyskytli vo Vašej rodine. Lekár môže rozhodnúť o vyšetrení Vašich prsníkov a/alebo brucha a môže vykonať interné vyšetrenie – ale len v tom prípade, ak sú tieto vyšetrenia pre Vás nevyhnutné, alebo ak máte mimoriadne obavy.

Keď začnete s HSL, musíte navštevovať lekára kvôli pravideným kontrolám (najmenej raz ročne). Pri týchto kontrolách môžete hovoriť s lekárom o prínose a riziku pokračovania v HSL.


Nezabudnite

Choďte na pravidelné vyšetrenie prsníkov (mamografiu) a vyšetrenie krčka maternice. Pravidelne si vyšetrujte prsníky, či na nich nedošlo k nejakým zmenám, ako sú jamky v koži, zmeny na bradavkách alebo akékoľvek hrčky, ktoré môžete zbadať alebo pocítiť.


Ochorenie srdca

HSL sa neodporúča ženám, ktoré majú ochorenie srdca alebo mali ochorenie srdca v poslednej dobe. Ak ste niekedy mali ochorenie srdca, povedzte to svojmu lekárovi, aby ste vedeli, či môžete užívať HSL.

HSL nepomáha v prevencii ochorenia srdca.

Štúdie s jedným typom HSL (obsahujúca konjugovaný estrogén plus progesterón MPA) ukázali, že u žien môže trocha pravdepodobnejšie dôjsť k ochoreniu srdca počas prvého roka užívania tejto liečby.

Pre iné typy HSL je pravdepodobne riziko podobné, avšak nie je to zatiaľ isté.


Ak sa u Vás objaví bolesť hrudníka, ktorá sa šíri do ramena alebo krku, navštívte lekára čo najskôr a neužívajte HSL až dovtedy, kým Vám lekár povie, že môžete pokračovať. Táto bolesť môže byť príznakom ochorenia srdca.


Mozgová príhoda

Posledné výskumy naznačujú, že HSL mierne zvyšuje riziko mozgovej príhody. Ďalšie faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko mozgovej príhody, zahŕňajú:

• narastajúci vek

• vysoký krvný tlak

• fajčenie

• nadmerrné pitie alkoholu

• nepravidelný srdcový tep.

Ak sa obávate ktoréhokoľvek z týchto uvedených faktorov, alebo ak ste mali mozgovú príhodu v minulosti, povedzte to lekárovi, aby ste vedeli, či môžete užívať HSL.


Porovnanie

Pri skúmaní 50 až 59-ročných žien, ktoré neužívajú HSL – v priemere počas 5-ročného obdobia môžeme predpokladať, že 3 z 1 000 budú mať mozgovú príhodu.

U žien vo veku 50-59 rokov, ktoré užívajú HSL, by tento počet bol 4 z 1 000.

Pri skúmaní žien vo veku 60-69 rokov, ktoré neužívajú HSL – v priemere počas 5-ročného obdobia môžeme predpokladať, že 11 z 1 000 bude mať mozgovú príhodu.

U žien 60-69-ročných, ktoré užívajú HSL, by tento počet bol 15 z 1 000.


Ak sa u Vás objaví nevysvetliteľná bolesť hlavy migrenózneho typu, s poruchami videnia alebo bez nich, navštívte lekára čo najskôr a neužívajte HSL až dovtedy, kým Vám lekár povie, že môžete pokračovať. Táto bolesť môže byť včasným varovným príznakom mozgovej príhody.


Krvné zrazeniny

HSL môže zvyšovať riziko vzniku krvných zrazenín v žilách (tiež nazývané hlboká žilová trombóza alebo DVT), zvlášť počas prvého roka jej užívania.

Tieto krvné zrazeniny nie sú vždy vážne, ale keď sa dostanú do pľúc, môžu spôsobiť bolesť v hrudi, dýchavičnosť, kolaps alebo dokonca smrť.

Tento stav sa nazýva pľúcna embólia alebo PE.

DVT a PE sú príkladmi stavu nazývaného žilová trombembólia alebo VTE.


Náchylnejšia na vznik krvných zrazenín ste:

• ak máte veľkú nadváhu,

• ak ste už predtým mali krvné zrazeniny,

• ak niekto z Vašej blízkej rodiny mal krvné zrazeniny,

• ak ste mali jeden alebo viac spontánnych potratov,

• ak máte problémy s krvnými zrazeninami, čo vyžaduje liečbu liekom, ako je warfarín,

• ak ste dlhodobo pripútaná na lôžko kvôli vážnej operácii, chorobe alebo zraneniu,

• ak máte zriedkavé ochorenie SLE.

Ak sa niektoré z uvedeného vzťahuje na Vás, povedzte to svojmu lekárovi, aby ste vedeli, či môžete užívať HSL.


Porovnanie

Pri skúmaní žien vo veku 50-59 rokov, ktoré neužívajú HSL – v priemere počas 5-ročného obdobia môžeme predpokladať, že 3 z 1 000 budú mať krvné zrazeniny.

U žien vo veku 50-59 rokov, ktoré užívajú HSL, by tento počet bol 7 z 1 000.

Pri skúmaní žien vo veku 60-69 rokov, ktoré neužívajú HSL – v priemere počas 5-ročného obdobia môžeme predpokladať, že 8 z 1 000 bude mať krvné zrazeniny.

U žien vo veku 60-69 rokov, ktoré úžívajú HSL, by tento počet bol 17 z 1 000.


Ak sa u Vás objaí bolestivý opuch nohy, náhla bolesť v hrudi, ťažkosti s dýchaním, navštívte lekára čo najskôr a neužívajte HSL až dovtedy, kým Vám lekár povie, že môžete pokračovať. Tieto stavy môžu byť príznakom krvnej zrazeniny.


Ak máte podstúpiť operáciu, uistite sa, že Váš lekár o nej vie. Možno bude potrebné prerušiť užívanie HSL asi na 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa znížilo riziko vzniku krvných zrazenín. Lekár Vám povie, kedy môžete znovu začať užívať HSL.


Účinky na riziko vzniku rakoviny


Rakovina prsníka

Ženy, ktoré majú rakovinu prsníka alebo mali rakovinu prsníka v minulosti, nemajú užívať HSL.

Užívanie HSL mierne zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka, čo súvisí s neskorším nástupom menopauzy (prechodu). Riziko u postmenopauzálnych žien užívajúcich len estrogénovú HSL počas 5 rokov je približné rovnaké ako u žien rovnakého veku, ktoré v tejto dobe ešte stále majú menštruáciu a neužívajú HSL. Riziko u žien, ktoré užívajú estrogén plus gestagén HSL, je vyššie ako len u estrogénovej HSL (ale estrogén plus gestagén HSL je pre endometrium prospešnejšia, pozri nižšie „Rakovina endometria“).

Pre všetky typy HSL je dodatočné riziko rakoviny prsníka tým vyššie, čím dlhšie sa užíva, ale vracia sa na normálne hodnoty do 5 rokov po ukončení HSL.


Riziko vzniku rakoviny prsníka sa u Vás tiež zvyšuje:

• ak máte blízke príbuzné (matka, sestra alebo stará matka), ktoré mali rakovimu prsníka,

• ak máte vysokú nadváhu.


Porovnanie

Pri skúmaní 50-ročných žien, ktoré neužívajú HSL – v priemere 32 z 1 000 bude mať diagnostikovanú rakovinu prsníka do veku 65 rokov.

U žien, ktoré začnú užívať len estrogénovú HSL vo veku 50 rokov a užívajú ju 5 rokov, sa tento počet bude pohybovať medzi 33 a 34 z 1 000 (t.j. navyše 1-2 prípady).

Ak užívajú len estrogénovú HSL počas 10 rokov, tento počet bude 37 z 1 000 (t.j. navyše 5 prípadov).

U žien, ktoré začínajú užívať estrogén plus gestagén HSL vo veku 50 rokov a užívajú ju počas 5 rokov, tento počet bude 38 z 1 000 (t.j. navyše 6 prípadov).

Ak užívajú estrogén plus gestagén HSL počas 10 rokov, tento počet bude 51 z 1 000 (t.j. navyše 19 prípadov).


Ak spozorujete akékoľvek zmeny na prsníkoch, ako jamky v koži, zmeny na bradavkách, akékoľvek hrčky, ktoré môžete zbadať alebo pocítiť, objednajte sa čo najskôr u svojho lekára.


Rakovina endometria (rakovina sliznice maternice)

Dlhodobé užívanie samotnej estrogénovej HSL môže zvýšiť riziko rakoviny sliznice maternice (endometria).

Užívanie gestagénu ako aj estrogénu pomáha znížiť toto riziko.

Ak ešte máte maternicu, Váš lekár Vám môže predpísať gestagén, ako aj estrogén. Ak ich predpíše, môže to byť samostatne alebo ako kombinovaný liek HSL.

Ak ste mali maternicu odstránenú (hysterektómia), Váš lekár sa s Vami porozpráva, či môžete bezpečne užívať estrogén bez gestagénu.

Ak ste mali maternicu odstránenú kvôli endometrióze, zostávajúce endometrium vo Vašom tele môže spôsobovať riziko.

Teda Váš lekár Vám môže predpísať HSL, ktorá obsahuje gestagén, ako aj estrogén.


Porovnanie

Pri skúmaní žien, ktoré stále majú maternicu a ktoré neužívajú HSL – v priemere 5 z 1 000 bude mať diagnostikovanú rakovinu endometria medzi 50. a 65. rokom.

U žien, ktoré užívajú len estrogénovú HSL, tento počet bude 2 až 12-krát vyšší, čo závisí od dávky a dĺžky užívania. Pridanie gestagénu k samotnej estrogénovej HSL značne znižuje riziko rakoviny endometria.

Ak sa u Vás objaví náhle krvácanie alebo špinenie, nie je to obyčajne nič, kvôli čomu by ste sa mali znepokojovať, zvlášť počas prvých pár mesiacov užívania HSL.


Ale ak krvácanie alebo špinenie:

• pretrváva dlhšie ako prvých pár mesiacov

• začne nejaký čas po začiatku HSL

• pretrváva aj potom, ako ste ukončili užívanie HSL

objednajte sa u lekára. Môže to byť príznakom toho, že endometrium zhrublo.


Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov je veľmi zriedkavá, ale závažná. Môže byť ťažké diagnostikovať ju, pretože ochorenie je často bez zjavných príznakov.

Niektoré štúdie ukázali, že užívanie samotnej estrogénovej HSL dlhšie ako 5 rokov môže zvýšiť riziko rakoviny vaječníkov. Dosiaľ nie je známe, či iné typy HSL zvyšujú toto riziko rovnakou mierou.


Neužívajte Estrimax

 • keď ste alergická (precitlivená) na estradiol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Estrimaxu (uvedené v časti 6 „Ďalšie informácie“)

 • keď máte, v minulosti ste mali alebo existuje podozrenie, že máte rakovinu prsníka (pozri časť 2, „Rakovina prsníka“)

 • keď máte alebo existuje podozrenie, že máte iný od estrogénov závislý nádor, napr. rakovinu sliznice maternice (rakovina endometria)

 • keď máte neobvyklé krvácanie z pošvy, ktoré Váš lekár nediagnostikoval

 • keď máte hyperpláziu endometria (nadmerný rast výstelky sliznice maternice) a nie ste liečená

 • keď máte alebo ste mali krvné zrazeniny v krvnom riečišti nôh alebo v pľúcach (napr. hlbokú žilovú trombózu alebo pľúcnu embóliu) alebo ak ste nimi trpeli bez akejkoľvek príčiny, napríklad v súvislosti s operáciou alebo tehotenstvom (pozri časť 2, „Krvné zrazeniny“)

 • keď ste mali nedávno srdcový záchvat, mozgovú príhodu alebo máte angínu pektoris

 • keď máte alebo ste mali problémy s pečeňou a funkčné testy pečene sa nevrátili na normálne hodnoty

 • keď máte porfýriu (metabolické ochorenie s porušenou tvorbou krvných pigmentov).


Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Estrimaxu

Informujte svojho lekára, ak máte (alebo ste mali) nasledujúce ochorenia. Váš lekár Vás bude možno chcieť sledovať dôkladnejšie. Počas liečby Estrimaxom sa tieto ochorenia môžu v zriedkavých prípadoch vrátiť alebo zhoršiť:

• ak máte predpoklady ovplyvňujúce výstelku maternice, vrátane fibroidov (nezhubných nádorov tkaniva), endometriózy (výskyt maternicovej sliznice mimo maternice) alebo ste mali hyperpláziu endometria (nadmerný rast výstelky sliznice maternice)

• ak máte v anamnéze krvné zrazeniny (trombóza) alebo ak máte rizikové faktory pre tvorbu krvných zrazenín, (tieto rizikové faktory a príznaky krvných zrazenín sú uvedené v časti 2 „Krvné zrazeniny“)

• ak ktokoľvek z blízkej rodiny mal rakovinu prsníka alebo iné nádory závislé od estrogénov (rakovina endometria)

• ak máte vysoký krvný tlak

• ak máte choroby pečene, ako je adenóm pečene (nezhubný nádor)

• ak máte ochorenie obličiek alebo srdca

• ak máte diabetes mellitus (cukrovka) alebo žlčové kamene

• ak máte epilepsiu alebo astmu

• ak mávate migrénu alebo silnú bolesť hlavy

• ak máte systémový lupus erythematozus (SLE)

• ak máte vysoké hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémia)

• ak máte otosklerózu (postupná strata sluchu).


Ak Vám treba vykonať krvné testy, povedzte lekárovi, že užívate Estrimax, pretože estrogény môžu ovplyvniť výsledky laboratórnych testov.


Ak máte podstúpiť operáciu, povedzte to Vášmu lekárovi. Je možné, že budete musieť prestať užívať tento liek 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa znížilo riziko tvorby krvných zrazenín. Váš lekár Vám povie, kedy môžete znovu začať s liečbou.


Ukončenie liečby Estrimaxom

Ak sa u Vás objavia nasledujúce nižšie uvedené stavy, ukončite užívanie Estrimaxu a kontaktujte ihneď svojho lekára:

• ak sa objaví bolesť hlavy migrenózneho typu po prvý raz

• ak sa objaví žlté sfarbenie pokožky alebo očí (žltačka) alebo iné problémy s pečeňou

• ak sa máte príznaky vysokého krvného tlaku (napr. bolesť hlavy)

• ak otehotniete

• ak sa u Vás objavia stavy uvedené v časti 2, „Skôr ako užijete Estrimax“.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu znižovať účinok Estrimaxu:

• lieky používané pri epilepsii (ako fenobarbital, fenytoín a karbamazepín)

• lieky používané pri tuberkulóze (ako rifampicín a rifabutín)

• lieky používané pri HIV infekciách (ako nevirapín, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)

• rastlinné produkty obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).


Používanie Estrimaxu s jedlom a nápojmi

Tablety môžete užívať s jedlom a nápojmi alebo aj bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Neužívajte Estrimax, ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo ak dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známy žiadny vplyv Estrimaxu na schopnosť obsluhovať stroje alebo viesť vozidlo.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Estrimaxu

Estrimax obsahuje monohydrát laktózy.

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, prosím, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Estrimax.


3. AKO UŽÍVAŤ ESTRIMAX


Vždy užívajte Estrimax presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte odstránenú maternicu, alebo ak nemáte žiadnu menštruáciu a neužívate žiadne iné hormonálne lieky, môžete začať s liečbou v ktorýkoľvek vhodný deň.


Užívajte jednu tabletu raz denne, približne v rovnakom čase každý deň.

Tabletu zapite pohárom vody.


Užívajte tabletu každý deň bez prerušenia.

Po užití všetkých 28 tabliet z jedného balenia, pokračuje bez prerušenia novým balením.


Na liečbu zmiernenia príznakov menopauzy Vám má lekár stanoviť najnižšiu účinnú dávku počas čo najkratšej doby.

Informujte svojho lekára, ak sa po 3 mesiacoch liečby nedosiahne zlepšenie príznakov.


Ak už nemáte maternicu, lekár Vám nepredpíše gestagén (ďalší ženský hormón), pokiaľ netrpíte endometriózou (výskyt maternicovej sliznice mimo maternice).


Ak ste užívali inú HSL liečbu, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, kedy začať s užívaním Estrimaxu.


Ak užijete viac Estrimaxu, ako máte

Ak ste užili viac Estrimaxu, ako ste mali, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Predávkovanie tabletami Estrimax môže u Vás spôsobiť nutkanie na vracanie alebo vracanie.


Ak zabudnete užiť Estrimax

Ak ste v obvyklom čase zabudli užiť tabletu, pokúste sa ju užiť v priebehu najbližších 12 hodín. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, začnite s užívaním ako ovyble nasledujúci deň. Neužívajte dvojitú dávka, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Estrimax

Ak chcete liečbu Estrimaxom prerušiť, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý Vám vysvetlí dôsledok prerušenia liečby a vysvetlí Vám iné možnosti liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Estrimax môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (u viac ako 1 zo 100 žien)

Depresia

Bolesť hlavy

Bolesť brucha (bolesť žalúdka)

Pocit nevoľnosti (nauzea)

Kŕče v nohách

Citlivosť prsníkov, zväčšenie prsníkov a bolesť prsníkov

Opuchy (zadržiavanie tekutín)

Zvýšenie telesnej hmotnosti


Menej časté (u menej ako 1 zo 100 žien)

Abnormálne videnie

Krvné zrazeniny v žile (žilové trombembolické ochorenie)

Pyróza

Vracanie

Flatulencia (vetry) a nadúvanie

Žlčové kamene

Vyrážka alebo žihľavka


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (u menej ako 1 z 10 000 žien)

Nepravidelné krvácanie z pošvy*
Migréna, zhoršenie migrény
Mozgová príhoda
Nespavosť
Epilepsia

Zmeny libida (zmeny pohlavnej túžby)

Vaginálne mykotické infekcie
Zhoršenie astmy
Závraty
Hnačka
Vypadávanie vlasov (alopécia)
Zvýšený krvný tlak
*U žien, ktoré nepodstúpili hysterektómiu


Ďalšie vedľajšie účinky spôsobené HSL

Doluuvedené vedľajšie účinky boli zaznamenané po užívaní estrogénových a estrogén/gestagénových liekov. Ďalšie infomácie sú uvedené v časti 2 „Skôr ako užijete Estrimax“.

Mozgová príhoda

Krvné zrazeniny

Rakovina prsníka

Rakovina endometria

Rakovina vaječníkov


Demencia

HSL nepomáha zlepšeniu pri strate pamäti. Z klinickej štúdie existuje dôkaz o zvýšenom (nepatrnom) riziku demencie u žien , ktoré začali užívať HSL vo veku viac ako 65 rokov. Nie je známe, či sa to vzťahuje aj na ženy užívajúce iné lieky HSL lieky alebo na tie, ktoré začali užívať liek v mladšom veku.


Ochorenie žlčníka

Boli hlásené ochorenia žlčníka po liečbe estrogén/gestagénom.


Účinok na kožu

Hnedé pigmentové škvrny na tvári (chloazma), začervenanie kože vrátane zápalu na rukách alebo nohách (multiformný erytém), tvorba červených uzlín na prednej časti nôh/kolien (erythema nosodum) alebo modrine podobná vyrážka (vaskulárna purpura) a svrbenie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ESTRIMAX


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.


Nepoužívajte Estrimax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Estrimax obsahuje

Liečivo je: 2 mg estradiolu (vo forme 2,07 mg hemyhydrátu estradiolu) v každej filmom obalenej tablete

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, povidón, mastenec, kukuričný škrob, zemiakový škrob, monohydrát laktózy.

Filmová vrstva tablety: koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý, makrogol 6000, Sepifilm 003 (hypromelóza + makrogol), čierny oxid železitý

Ako vyzerá Estrimax a obsah balenia

Svetlé sivé okrúhle bikonvexné tablety.

3 x 28 filmom obalených tabliet v blistri v Al/PVC fólii, papierová škatuľka.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömröi út 19-21

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená v 10/2010.

9ESTRIMAX

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04272


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ESTRIMAX, 2 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg estradiolu (vo forme 2,07 mg hemihydrátu estradiolu)


Pomocné látky: 43,43 mg monohydrátu laktózy v každej filmom obalenej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Svetlé sivé okrúhle bikonvexné tablety.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Hormonálna substitučná liečba (HSL) príznakov deficitu estrogénov u žien v postmenopauzálnom veku.

Na prevenciu osteoporózy u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom vzniku fraktúr, ktoré netolerujú alebo sú pre ne kontraindikované iné lieky schválené na prevenciu osteoporózy.

Estrogén sa indikuje hlavne u žien po hysterektómii, ktoré z tohto dôvodu nemôžu byť liečené kombinovanými estrogén/gestagénovými liekmi.

Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú obmedzené.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Estrimax je liek na hormonálnu substitúciu obsahujúci len estrogén. Estrogén sa nemá používať u žien s intaktnou maternicou bez kombinácie s vhodnou gestagénovou liečbou trvajúcou najmenej 10-12 dní cyklu. Na začatie a pokračovanie liečby postmenopauzálnych príznakov má byť použitá najnižšia účinná dávka pre najkratšiu dobu trvania liečby (pozri časť 4.4).


Prestavenie pacientky na vyššiu alebo nižšiu dávku Estrimaxu môže byť indikované, ak je klinická odpoveď pacientky v prvých troch mesiacoch liečby nedostatočná (hodnotené podľa zoslabenia symptómov alebo neuspokojivej znášanlivosti). Dávka postačujúca na prevenciu osteoporózy je 1-2 mg estradiolu denne, obyčajne sa nepoužíva vyššia dávka na dlhodobú profylaxiu osteoporózy.

Užívať sa má jedna tableta denne bez prerušenia. U žien s amenoreou, ktoré neužívali HSL, alebo ktoré prechádzajú z inej HSL obsahujúcej iba estrogén alebo z kombinovanej HSL, sa liečba liekom Estrimax môže začať v ľubovoľný deň. U žien prechádzajúcich zo sekvenčnej HSL sa má liečba Estrimaxom začať na 5. deň krvácania. U žien bez hysterektómie sa má zvážiť kombinácia s gestagénom, kontinuálna alebo sekvenčná, najmenej počas 12-14 dní každého cyklu. Typ, dávka ako aj trvanie podávania gestagénu má zabezpečiť dostatočné potlačenie estrogén stimulujúcej endometriálnej proliferácie (pozri tiež časť 4.4).


Ak pacientka zabudla užiť tabletu, má túto tabletu užiť hneď, ako je to možné, v priebehu nasledujúcich 12 hodín. Inak sa musí zabudnutá tableta vyradiť a pacientka má pokračovať nasledujúci deň novou tabletou. Zabudnutie užitia dávky u nehysterektomovaných žien môže zvýšiť pravdepodobnosť krvácania z prieniku a špinenia.

S výnimkou predchádzajúcej diagnózy endometriózy sa neodporúča u hysterektomovaných žien pridávať gestagén.


 1. Kontraindikácie


 • Potvrdená, prekonaná alebo suspektná rakovina prsníka;

 • Potvrdené alebo suspektné estrogén-dependentné zhubné nádory (napr. karcinóm endometria);

 • Nediagnostikované genitálne krvácanie;

 • Neliečená hyperplázia endometria;

 • Predchádzajúca idiopatická alebo súčasná venózna trombembolická choroba (hlboká venózna trombóza, pulmonárny embolizmus);

 • Aktívne alebo nedávne arteriálne trombembolické ochorenie (napr. angína pektoris, infarkt myokardu);

 • Akútne ochorenie pečene alebo ochorenie pečene v anamnéze, pri ktorom pečeňové testy nedosiahli normálne hodnoty.

 • Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek zložku lieku.

 • Porfýria.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba postmenopauzálnych symptómov s HSL má začať len pri príznakoch, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu života. Vo všetkých prípadoch musí byť aspoň raz ročne starostlivo posúdené riziko a prínos a v liečbe HSL sa má pokračovať len tak dlho, pokým prínos prevažuje nad rizikom.


Lekárske vyšetrenie/sledovanie

Pred začatím alebo obnovením HSL sa musí odobrať úplná osobná a rodinná anamnéza pacientky. Fyzikálne vyšetrenia (vrátane vyšetrenia panvy a prsníkov) môžu poukázať na kontraindikácie a nebezpečenstvá použitia. Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly, ktorých frekvencia a zameranie sa prispôsobuje jednotlivej pacientke. Všetky zistené zmeny na prsníkoch musia ženy oznámiť lekárovi alebo zdravotnej sestre (pozri nižšie časť „Karcinóm prsníka“). Vyšetrenia, vrátane mamografie sa majú vykonávať v súlade so súčasne akceptovanou skríningovou praxou, modifikované podľa klinických potrieb jednotlivej pacientky.


Stavy, ktoré vyžadujú dohľad

Ak sú prítomné nasledujúce stavy, príp. sa objavili a/alebo sa zhoršili počas tehotenstva alebo po predchádzajúcej hormonálnej liečbe, pacientka sa má veľmi pozorne sledovať. Je treba mať na pamäti, že v zriedkavých prípadoch sa počas liečby Estrimaxom tieto stavy môžu opakovať alebo zhoršiť:

 • Leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometrióza

 • Trombembolická príhoda alebo prítomnosť rizikových faktorov (pozri nižšie) v anamnéze

 • Rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. prvý stupeň dedičnosti nádoru prsníka

 • Hypertenzia

 • Ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)

 • Cukrovka s vaskulárnym postihnutím alebo bez neho

 • Žlčové kamene

 • Migréna alebo (silné) bolesti hlavy

 • Systémový lupus erythematosus

 • Endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri nižšie)

 • Epilepsia

 • Astma

 • Otoskleróza


Dôvody na okamžité ukončenie liečby

Liečba sa má ukončiť v prípade objavenia sa kontraindikácie a v nasledujúcich prípadoch:

 • žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií,

 • významné zvýšenie krvného tlaku,

 • nový výskyt migrenóznych bolestí hlavy,

 • gravidita.


Endometriálna hyperplázia

Ženy s intaktnou maternicou, ktoré už boli liečené iba samotnými estrogénmi, sa majú so zvýšenou pozornosťou vyšetriť s cieľom odhaliť možnú hyperstimuláciu/malignitu endometria ešte pred začatím liečby Estrimaxom.

Riziko endometriálnej hyperplázie a karcinómu stúpa, keď sú estrogény podávané samostatne dlhšiu dobu (pozri časť 4.8). Súbežné podávanie gestagénu najmenej 12 dní počas cyklu u žien, ktoré nie sú po hysterektómii, značne znižuje toto riziko.

Pri perorálnych dávkach estradiolu > 2 mg nebola endometriálna bezpečnosť pridávaných gestagénov sledovaná.

Počas prvých mesiacov liečby sa môže objaviť krvácanie z prieniku a špinenie. Ak sa krvácanie z prieniku alebo špinenie objaví po určitom čase liečby alebo ak pretrváva po prerušení liečby, má sa zistiť príčina krvácania. Toto vyšetrenie môže zahŕňať biopsiu sliznice maternice na vylúčenie malignity endometria.

Nekontrolovaná estrogénová stimulácia môže viesť k premalígnej alebo malígnej transformácii vo zvyškových ohniskách endometriózy. Z tohto dôvodu sa má pridávanie progesterónu k estrogénovej substitučnej liečbe zvážiť u žien, ktoré kvôli endometrióze podstúpili hysterektómiu, najmä ak je známe, že išlo o reziduálnu endometriózu.


Karcinóm prsníka

Randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia „Women’s Health Initiative study“ (WHI) a epidemiologické štúdie, vrátane „Million Woman Study“ (MWS), poukázali na zvýšenie rizika karcinómu prsníka u žien užívajúcich estrogénovú, estrogén-gestagénovú kombinovanú HSL alebo tibolón viac rokov (pozri časť 4.8).

U každého druhu HSL sa stáva nadmerné riziko evidentným po niekoľkých rokoch liečby a zvyšuje sa s dĺžkou jej trvania, ale k návratu k normálnym hodnotám dochádza po pár (najviac piatich) rokoch po jej ukončení.

V MWS štúdii bolo riziko rakoviny prsníka súvisiace s konjugovanými konskými estrogénmi (CEE) alebo estradiolom (E2) väčšie, keď sa pridával progesterón buď sekvenčne, alebo kontinuálne, a to bez ohľadu na typ progesterónu. Nebolo dokázané, že by sa líšilo riziko medzi rôznymi spôsobmi podania.

V štúdii WHI sa ukázalo, že kontinuálne užívanie liekov s konjugovaným konským estrogénom a medroxyprogesterónacetátom (CEE + MPA) bolo spojené s nepatrne častejším výskytom rakoviny prsníka a v porovnaní s placebom sa častejšie vyskytovali lokálne metastázy do lymfatických uzlín.

HSL, najmä kombinovaná estrogén-gestagénová liečba, zvyšuje hustotu mamografického zobrazenia, čo môže mať nepriaznivý vplyv na rádiologickú detekciu rakoviny prsníka.


Venózny trombembolizmus

HSL je vždy spojená s vyšším relatívnym rizikom vzniku venózneho trombembolizmu (VTE), t.j. s hlbokou žilovou trombózou alebo s pľúcnou embóliou. Jedna randomizovaná kontrolná štúdia a epidemiologické štúdie poukazujú na dvoj- až trojnásobne vyššie riziko u užívateliek HSL v porovnaní so ženami neužívajúcimi HSL. Medzi ženami neužívajúcimi HSL sa počet prípadov s VTE počas päťročného obdobia vyskytol u 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a u 8 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u zdravých žien, ktoré užívajú HSL počas 5 rokov, by sa počet ďalších prípadov VTE počas tohto päťročného obdobia zvýšil o 2 až 6 (najlepší odhad = 4) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a o 5 až 15 (najlepší odhad = 9) na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Je pravdepodobnejšie, že takéto prípady sa u HSL objavia v prvom roku užívania ako neskôr.

Všeobecne uznávanými rizikovými faktormi pre VTE vrátane osobnej a rodinnej anamnézy sú ťažká obezita (index telesnej hmotnosti >30 kg/m2) a systémový lupus erythematosus. Nie je zhoda o možnej úlohe varikóznych žíl vo VTE.

Pacientky s VTE alebo známymi trombofilnými stavmi v anamnéze majú zvýšené riziko VTE, pričom HSL môže k tomuto riziku prispievať. Ak sa trombembólia alebo opakované spontánne potraty vyskytujú v osobnej alebo v blízkej rodinnej anamnéze, majú byť vyšetrené za účelom vylúčenia náchylnosti na trombofíliu. Dokiaľ sa dôkladne nevyšetria trombofilné faktory alebo dokiaľ sa nezačne antikoagulačná liečba, používanie HSL u takýchto pacientok sa má považovať za kontraindikované. U žien, ktoré vyžadujú antikoagulačnú liečbu, sa musí starostlivo zvážiť pomer prínosu a rizika HSL.

Riziko VTE môže byť dočasne zvýšené predĺženou imobilizáciou, väčšou traumou alebo náročným operačným zákrokom. U všetkých pacientok po operácii sa má venovať veľká pozornosť profylaktickým opatreniam na pooperačnú prevenciu VTE. Ak je po plánovanom chirurgickom výkone pravdepodobná dlhodobá imobilizácia, predovšetkým po operáciách brucha a ortopedických výkonoch na dolných končatinách, má sa zvážiť možnosť dočasného vysadenia HSL 4-6 týždňov pred operáciou. Opätovné začatie liečby nie je možné, dokiaľ nie je žena úplne pohyblivá.

Ak sa VTE vyvíja po začatí liečby, liek má byť vysadený. Pacientky, akonáhle zbadajú možné trombembolické príznaky (napr. bolestivé opuchy nohy, náhla bolesť v hrudi, dýchavičnosť), majú okamžite navštíviť svojho lekára.


Kardiovaskulárne ochorenie (CAD)

Randomizované kontrolované štúdie nepotvrdili kardiovaskulárny prínos kontinuálnej kombinovanej liečby konjugovanými estrogénmi a medroxyprogesterónacetátom (MPA). Dve veľké klinické štúdie (WHI a HERS, t.j. Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study) zistili možné zvýšené riziko kardiovaskulárnej morbidity počas prvého roku používania a žiaden celkový prospech. Pre ďalšie HSL lieky je k dispozícii málo údajov z randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré skúmali ich vplyv na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. Preto nie je isté, či je možné rozšíriť tieto závery i na iné HSL liečivá.


Cievna mozgová príhoda

Druhotným zistením jednej veľkej randomizovanej klinickej štúdie (štúdie WHI) bola skutočnosť, že u

zdravých žien liečených kontinuálnou kombinovanou liečbou konjugovanými estrogénmi a MPA stúpa riziko mozgovej mŕtvice ischemického pôvodu. U žien, ktoré nepoužívajú HSL, je odhadovaný počet prípadov mozgovej mŕtvice za päť rokov 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 11 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u žien užívajúcich 5 rokov konjugované estrogény a MPA

pribúdajú počas tohto päťročného obdobia ďalšie 0 až 3 prípady mozgovej mŕtvice (najlepší odhad = 1) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 1 až 9 prípadov (najlepší odhad = 4) na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Nie je známe, či sa toto zvýšené riziko vzťahuje i pre iné HSL liečivá.


Karcinóm vaječníkov

V niektorých epidemiologických štúdiách je dlhodobé užívanie estrogénov v monoterapii ako HSL

(aspoň 5-10 rokov) u žien po hysterektómii spojované so zvýšeným rizikom rakoviny vaječníkov. Nie je isté, či má dlhodobá kombinovaná HSL iné riziko, než lieky obsahujúce iba estrogén.


Iné stavy

 • Estrogény môžu spôsobovať retenciu tekutín, preto majú byť pacientky so srdcovou alebo obličkovou dysfunkciou starostlivo sledované. Veľká pozornosť sa má venovať pacientkám s terminálnou renálnou insuficienciou, pretože sa u nich dá očakávať zvýšená hladina cirkulujúcich liečiv nachádzajúcich sa v Estrimaxe.

 • Počas estrogénovej substitučnej liečby alebo HSL sa majú starostlivo sledovať pacientky s preukázanou hypertriglyceridémiou, pretože sa počas estrogénovej liečby žien s týmto nálezom vyskytli zriedkavé prípady významného zvýšenia plazmatických triglyceridov s následnou pankreatitídou.

 • Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viažuceho tyroxín (TBG). Následkom toho dochádza ku zvýšeniu hladiny cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy, ktoré sa merajú vyšetrením hladín jódu viazaného na proteíny (PBI), vyšetrením T4 (stĺpcovou analýzou alebo rádioimunoanalyticky) alebo vyšetrením hladín T3 (rádioimunoanalyticky). Vychytávanie T3 klesá následkom zvýšeného TBG. Koncentrácie voľného T4 a voľného T3 sa nemenia. Môže dochádzať aj ku zvýšeniu sérových hladín iných väzobných proteínov, t.j. globulínu viažuceho kortikoidy (CBG) a globulínu viažuceho pohlavné hormóny (SHBG). Následkom je zvýšenie hladín cirkulujúcich kortikosteroidov alebo pohlavných steroidných hormónov. Koncentrácie voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sa nemenia. Môže dochádzať aj k zvýšeniu hladín iných plazmatických proteínov (substrát angiotenzín/renín, alfa-1-antitrypsín, ceruloplazmín).

 • Nebolo presvedčivo dokázané, či dochádza k zlepšeniu kognitívnych funkcií. Zo štúdie WHI vyplýva niekoľko dôkazov zvýšeného rizika pravdepodobnej demencie u žien, ktoré začali užívanie HSL v kombinácii CEE a MPA po 65. roku veku. Nie je známe, či sa tieto závery vzťahujú i na mladšie ženy po menopauze alebo na iné HSL liečivá.

Estrimax obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Metabolizmus estrogénov a gestagénov sa môže zvyšovať pri súčasnom užívaní liečiv, ktoré indukujú enzýmy metabolizujúce liečivá, a to enzýmy cytochrómu P450, ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a antimikrobiálne lieky (rifampicín, rifabutín, nevirapín, efavirenz).

Hoci sú ritonavir a nelfinavir silnými inhibítormi, pri súčasnom užívaní so steroidnými hormónmi vykazujú naopak indukčné pôsobenie. Metabolizmus estrogénov môžu ovplyvniť rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Klinicky sa zvýšený metabolizmus estrogénov a gestagénov môže manifestovať ich zníženým účinkom a zmenami profilu maternicového krvácania.


 1. Gravidita a laktácia


Estrimax nie je indikovaný počas gravidity. Ak sa gravidita zistí počas liečby Estrimaxom, liečba sa má okamžite prerušiť. Výsledky doterajších epidemiologických štúdií klinicky neukázali žiadny teratogénny alebo fetotoxický účinok, ak sa estrogény v dávkach zodpovedajúcich Estrimaxu nedopatrením užili počas gravidity.


Laktácia

Estrimax nie je indikovaný počas laktácie.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Estrimax nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Klinické skúsenosti:

V klinických štúdiách sa u menej ako 10 % pacientok vyskytli nežiaduce účinky. Najčastejšie popisované nežiaduce účinky sú citlivosť/bolestivosť prsníkov, bolesť brucha, opuch a bolesť hlavy.

Počas liečby Estrimaxom sa objavili nižšie uvedené nežiaduce účinky:


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

>1/10

Časté

>1/100 až

<1/10

Menej časté

>1/1 000 až

<1/100

Zriedkavé

>1/10 000 až

<1/1 000

Psychické poruchy


DepresiaPoruchy nervového systému


Bolesť hlavyPoruchy okaAbnormálne videnie – nešpecifikované


Poruchy cievCievna embólia –nešpecifikovanáPoruchy gastrointestinálneho traktu


Bolesť brucha alebo nevoľnosť

Dyspepsia, vracanie,

nadúvanie alebo meteorizmus


Poruchy pečene a žlčových ciestŽlčové kamene


Poruchy kože a podkožného tkanivaVyrážka alebo žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Kŕče v noháchPoruchy reprodukčného systému a prsníkov


Citlivosť prsníkov, zväčšenie alebo bolestivosť prsníkov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


EdémVyšetrenia


Zvýšenie hmotnosti
Karcinóm prsníka

Podľa údajov z veľkého počtu epidemiologických štúdií a jednej randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie, „Women’s Health Initiative“ (WHI), celkové riziko vzniku rakoviny prsníka narastá s dĺžkou užívania HSL u súčasných alebo nových užívateliek HSL.


Pre HSL s obsahom samotného estrogénusú odhady relatívneho rizika (RR) z opakovanej analýzy pôvodných údajov z 51 epidemiologických štúdií (v ktorých > 80 % užívateliek HSL užívalo len estrogénovú HSL) a z epidemiologickej štúdie „Million Women Study“ (MWS) podobné, 1,35 (95 % CI 1,21-1,49) a 1,30 (95 % CI 1,21-1,40).


Pri estrogen-gestagénovejkombinovanej HSL viacero epidemiologických štúdií popísalo celkové vyššie riziko karcinómu prsníka ako len pri podávaní samotných estrogénov.

MWS štúdia zistila, že v porovnaní so ženami neužívajúcimi HSL boli užívateľky rôznych typov estrogén-progesterónovej kombinovanej HSL spájané s vyšším rizikom karcinómu prsníka (RR = 2,00, 95 % CI: 1,88-2,12) ako užívateľky samotných estrogénov (RR = 1,30, 95 % CI: 1,21-1,40) alebo užívateľky tibolónu (RR = 1,45; 95 % CI 1,25-1,68).


WHI štúdia popísala odhadované riziko 1,24 (95 % CI 1,01-1,54) po 5,6 roku užívania estrogén-progesterónovej kombinovanej HSL (CEE + MPA) u všetkých užívateliek v porovnaní s placebom.


Absolútne riziko vypočítané zo štúdií MWS a WHI je uvedené nižšie:


Zo známych priemerných výskytov rakoviny prsníka v rozvinutých krajinách štúdia MWS stanovila, že:


 • u žien neužívajúcich HSL sa približne u 32 z každých 1 000 môže očakávať rakovina prsníka diagnostikovaná medzi 50. a 64. rokom života.

 • u 1 000 súčasných alebo nových užívateliek HSL množstvo ďalších prípadov v priebehu zodpovedajúcej časovej periódy bude


a) u užívateliek samotnej estrogénovej HSL

 • medzi 0 a 3 (najlepší odhad = 1,5) pri 5-ročnom používaní,

 • medzi 3 a 7 (najlepší odhad = 5) pri 10-ročnom používaní.

b) u užívateliek estrogén-gestagénovej kombinovanej HSL,

 • medzi 5 a 7 (najlepší odhad = 6) pri 5-ročnom používaní,

 • medzi 18 a 20 (najlepší odhad = 19) pri 10-ročnom používaní.


WHI štúdia odhadla, že po 5,6 rokoch sledovania žien vo veku medzi 50. a 79. rokom života ďalších8 prípadov invazívnej rakoviny prsníka môže byť spôsobené kombinovanou estrogén-gestagénovouHSL (CEE + MPA) na 10 000 žien ročne. Podľa výpočtov z údajov štúdie sa odhaduje, že:


 • U 1 000 žien v skupine placeba by mohlo byť diagnostikovaných približne 16 prípadov invazívnej rakoviny prsníka v období 5 rokov.


 • U 1 000 žien užívajúcich kombinovanú estrogén + progesterón HSL (CEE + MPA) by mohlo byť množstvo ďalších prípadov medzi 0 a 9 (najlepší odhad = 4) pri 5-ročnom používaní.


Množstvo ďalších prípadov rakoviny prsníka u žien užívajúcich HSL je všeobecne podobný pre ženy začínajúce s HSL bez ohľadu na vek, v ktorom ju začnú používať (medzi 45.-65. rokom života) (pozri časť 4.4).


Karcinóm endometria

U žien s intaktným uterom stúpa riziko hyperplázie a karcinómu endometria úmerne s dĺžkou používania iba estrogénov. Na základe údajov z epidemiologických štúdií je najlepší odhad pre ženy bez HST okolo 5 prípadov na 1 000, u ktorých pravdepodobne bude diagnostikovaný karcinóm endometria medzi 50.-65. rokom života. V závislosti od dĺžky trvania a veľkosti dávky estrogénu sa udáva nárast rizika u užívateliek samotných estrogénov v rozpätí od 2 do 12-násobku v porovnaní s tými, ktoré neužívali estrogény. Zvýšené riziko sa výrazne znižuje pridaním gestagénu k liečbe.


Post-marketingové skúsenosti:

Okrem horeuvedených nežiaducich reakcií na liek, tie, ktoré sú uvedené nižšie, boli zaznamenané spontánne a podľa všeobecného názoru môžu byť spojené s liečbou liekom Estrimax. Výskyt hlásení týchto nežiaducich účinkov je veľmi zriedkavý (<1/10 000 pacientorokov). Skúsenosti po uvedení na trh sú ovplyvnené nedostatkom hlásení s ohľadom na triviálne a dobre známe nežiaduce účinky lieku. Uvedená frekvencia má byť interpretovaná z tohto pohľadu:

 • Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: nepravidelné vaginálne krvácanie*

 • Poruchy nervového systému: zhoršenie migrény, mŕtvica, závraty, depresia

 • Gastrointestiálne poruchy: hnačka

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: alopécia

 • Vyšetrenia: zvýšenie krvného tlaku


Iné nežiaduce účinky, ktoré boli popísané v spojitosti s estrogénovou liečbou:

 • Infarkt myokardu, kongestívne ochorenie srdca, mozgová príhoda

 • Venózne tromboembolické ochorenie, hlboká venózna trombóza a pľúcna embólia sú častejšie u žien užívajúcich HSL ako u žien neužívajúcich HSL. Ďalšie informácie pozri v časti 4.3 Kotraindikácie a 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 • Ochorenia žlčníka

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: chloazma, erythema multiforme, erythema nosodum, cievna purpura, svrbenie

 • Vaginálna kandidóza

 • Estrogén-dependentné nádory benígne a malígne, napr. karcinóm endometria (pozri časť 4.4), hyperplázia endometria alebo zvýšenie počtu fibroidov maternice*

 • Nespavosť

 • Epilepsia

 • Porucha libida – nešpecifikovaná

 • Zhoršenie astmy

 • Pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4)

* U žien, ktoré nepodstúpili hysterektómiu.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie sa môže prejaviť nevoľnosťou a vracaním. Neexistuje žiadne špecifické antidotum a liečba má byť symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: prirodzené a semisyntetické estrogény, samotné, ATC kód: G03C A03


Liečivo, syntetický 17 ß-estradioĺ, je chemicky a biologicky identický s endogénnym ľudským estradiolom. U žien v menopauze nahrádza úbytok tvorby estrogénov, a tak zmierňuje postmenopauzálne príznaky. Estrogény sa používajú aj na prevenciu straty kostnej hmoty, ktorá nasleduje po menopauze alebo po odstránení vaječníkov.

K úľave menopauzálnych príznakov dochádza počas prvých pár týždňov liečby.

Endogénny 17-estradiol vyvoláva a zachováva primárne a sekundárne pohlavné znaky. Biologický účinok 17-estradiolu je vyvolaný množstvom špecifických receptorov estradiolu. Steroidný receptorový komplex je viazaný na bunky DNA a vyvoláva syntézu špecifických proteínov.

17-estradiol zvyšuje SHBG-BC (väzobná kapacita globulínu viažuceho pohlavné hormóny) a CBG-BC (väzobná kapacita globulínu viažuceho kortikosteroid). Gonadotropíny FSH (folikuly stimulujúce hormóny) a LH (luteinizčný hormón) sú potlačené.

Nedostatok estrogénov pri menopauze je spojený s nárastom zmien na kostiach a s rýchlym úbytkom kostnej hmoty. Účinok estrogénov na hustotu kostnej hmoty je závislý od dávky. Ochrana je účinná tak dlho, pokiaľ liečba trvá.

Po prerušení HSL liečby sa kostná hmota stráca v podobnej miere ako u neliečených žien.

Údaje z WHI štúdie a meta-analyzovaných štúdií ukazujú, že súčasné užívanie HSL, samotné alebo v kombinácii s gestagénom – podávané prevažne zdravým ženám – znižuje riziko zlomenín bedra, chrbtice a iných osteoporotických zlomenín. HSL môže tiež slúžiť na prevenciu zlomenín u žien s nízkou hustotou kostí a/alebo získanej osteoporózy, ale dôkaz o tom je nedostatočný.

Účinok Estrimaxu na hustotu kostných minerálov bol študovaný v dvojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii u postmenopauzálnych žien (n = 166, zahrňujúcich 41 žien liečených Estrimaxom 1 mg a 42 žien liečených Estrimaxom 2 mg). Estrogén v dávke 1 mg a 2 mg významne zabraňoval strate kostnej hmoty v driekovej chrbtici a v bedre v porovnaní so ženami užívajúcimi placebo. Celkový rozdiel v percentuálnom priemere zmeny v hustote kostných minerálov voči placebu bol jednotlivo pre 1 mg a 2 mg 4,3 % a 5,3 % pre driekovú chrbticu a 4,0 % a 3,9 % pre krčok femuru. Po 2 rokoch liečby boli zodpovedajúce hodnoty pre trochanter 3,3 % a 3,2 %.

Percentuálny podiel žien, ktoré si udržali alebo získali vyššiu hustotu kostných minerálov v driekovej časti počas liečby, bol 61 % pri Estrimaxe 1 mg a 68 % pri Estrimaxe 2 mg.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní 17ß-estradiolu v mikronizovanej forme je tento rýchlo a účinne absorbovaný z tráviaceho traktu, pričom maximálne koncentrácie v plazme dosahuje v priebehu 4-6 hodín. Polčas 17ß-estradiolu je približne 14-16 hodín. Viac ako 90 % 17ß-estradiolu sa viaže na plazmatické proteíny.

17β-estradiol sa oxiduje na estrón a ten následne na estrón sulfát. Obe transformácie prebiehajú najmä v pečeni. Estrogény sa vylučujú do žlče a následne sú znovu absorbované z čreva. Počas tohto enterohepatálneho obehu dochádza k rozkladu. 17β-estradiol a jeho metabolity sa vylučujú močom (90-95 %) ako biologicky inaktívny glukuronid a sulfátové konjugáty alebo stolicou (5-10 %) väčšinou v nekonjugovanej forme.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita estrogénov je nízka. Kvôli veľkým rozdielom medzi živočíšnymi druhmi a medzi zvieratami a ľuďmi majú výsledky predklinických štúdií obmedzenú hodnotu pre posúdenie účinku na ľudí.

Štúdie na zvieratách ukázali embryoletálny účinok estradiolu a estradiol valerátu už pri relatívne nízkych dávkach; boli pozorované malformácie urogenitálneho traktu a feminizácia plodu mužského pohlavia.

Predklinické údaje získané z obvyklých farmakologických štúdií toxicity opakovaných dávok, zo štúdií genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, okrem už spomínaných v iných častiach tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, povidón, mastenec, kukuričný a zemiakový škrob, monohydrát laktózy,

Filmový obal tablety: koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý, makrogol 6000, Sepifilm 003 (hypromelóza a makrogolstearát), čierny oxid železitý.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blister v Al/PVCfólii, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:

3 x 28 filmom obalených tabliet


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömröi út 19-21

Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA


56/0109/02-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


17. 6. 2002

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


október 2010

10/10ESTRIMAX