+ ipil.sk

ExcedrinPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2012/09203, 2012/09204


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Excedrin

Kyselina acetylsalicylová / Paracetamol / Kofeín


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívaťliek Excedrin pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršujú alebo ak sa nezlepšia do 3 dní pri migréne a do 4 dní pri bolesti hlavy, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je liek Excedrin a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete liek Excedrin

3. Ako užívať liek Excedrin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať liek Excedrin

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LIEK ExcedrinA NA ČO SA POUŽÍVA


Každá tableta lieku Excedrin obsahuje tri liečivá: kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín .

Kyselina acetylsalicylová a paracetamol zmierňujú bolesť a znižujú horúčku a kyselina acetylsalicylová zmierňuje aj zápal.

Kofeín je mierne povzbudzujúca látka a zvyšuje účinok kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu.


Liek Excedrin sa používa na liečbu bolestí hlavy a záchvatov migrény (príznaky ako sú: bolesť hlavy, nevoľnosť a precitlivenosť na svetlo a zvuk) s aurou (predzvesťou) alebo bez nej.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LIEK Excedrin


Neužívajte liek Excedrin:

keď ste alergický(precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol, kofeín alebona ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Excedrin (pozri časť 6. Ďalšie informácie).

Medzi príznaky alergickej reakcie môžu patriť: astma, dýchavičnosť alebo sťažené dýchanie; kožná vyrážka alebo žihľavka; opuch tváre alebo jazyka; výtok z nosa. Ak si nie ste istý, informujte sa u svojho lekára alebo alebo lekárnika.

ak sa už niekedy v minulosti u Vás vyskytla alergická reakcia na iné lieky proti bolesti, zápalu alebo horúčke, ako je napríklad diklofenak alebo ibuprofen.

ak mátevred žalúdka alebo čriev, alebo ak máte v anamnéze vred tráviaceho traktu (peptická ulcerácia)

ak ste v stolici zaznamenali krv alebo mátečiernu stolicu (príznaky krvácania alebo perforácie čiže prederavenia tráviaceho traktu)

ak stehemofilik alebo máte iné poruchy krvi

 • ak máte závažné srdcové, pečeňové a obličkové problémy

 • ak užívate viac ako 15 mg metotrexátu týždenne (pozri časť Užívanie iných liekov)

akste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Excedrin:


Nižšie sú uvedené dôvody, pre ktoré môže byť liek Excedrin pre Vás nevhodný. Poraďte sa s lekárom skôr, ako užijete tento liek:


ak vám doposiaľ nebola stanovená diagnóza migrény a pretože pred začatím liečby je potrebné vylúčiť potenciálne vážne stavy týkajúce sa mozgu alebo nervového systému

 • ak máte migrénu, ktorá je taká závažná, že vyžaduje pripútanie na lôžko, alebo ak máte bolesti hlavy, ktoré sa odlišujú od obvyklej migrény alebo ak pri migrenóznych bolestiach hlavy vraciate

 • ak Vás začala bolieť hlava po úraze hlavy, námahe, kašli alebo v predklone

 • ak Vás bolí hlava každý deň, alebo ak ste pocítili bolesti hlavy po prvý raz po 50. roku života

 • ak trpíte dedičným ochorením nazývaným deficiencia glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy, ktoré postihuje červené krvinky a mohlo by spôsobiť chudokrvnosť, žltačku alebo zväčšenie sleziny pri určitých jedlách a liekoch, akými sú niektoré protizápalové lieky (napr. acetylsalicylová kyselina) alebo pri súbežne prebiehajúcich iných chorobách

 • ak ste niekedy mali žalúdočno-črevné problémy ako vred žalúdka, krvácanie alebo čiernu stolicu. Ak ste v minulosti trpeli žalúdočnými ťažkosťami alebo pálením záhy po užití liekov proti bolesti alebo protizápalových liekov

 • ak trpíte poruchami krvácania alebo máte abnormálne krvácanie z pošvy mimo Vášho menštruačného cyklu (napr. nezvyčajne silná alebo dlhotrvajúca menštruácia)

 • ak ste nedávno podstúpili chirurgický zákrok (vrátane menej závažných zákrokov ako je zubná operácia) alebo sa jej podrobíte počas nasledujúcich 7 dní

 • ak trpíte bronchiálnou astmou, vysokou horúčkou, nosovými polypmi a chronickými dýchacími chorobami alebo rozvinutými príznakmi alergie (napr. kožná reakcia, svrbenie, žihľavka)

 • ak trpíte dnou, cukrovkou, hypertyreózou, arytmiou, nekontrolovaným vysokým krvným tlakom, máte poškodenú funkciu obličiek alebo pečene

 • ak máte problémy s alkoholom (pozri časť Užívanie lieku Excedrin s jedlom a pitím)

 • ak práve teraz užívate iné lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo paracetamolu alebo iné lieky, ktoré by mohli zasahovať do účinku lieku Excedrin a vyvolať jeho vedľajšie účinky (pozri časť Užívanie iných liekov)

ak Vám hrozí riziko dehydratácie (napr. nevoľnosť, hnačka, stav pred veľkým chirurgickým zákrokom alebo po ňom)

 • ak ste mladší ako 18 rokov. Vzhľadom na možné riziko v spojitosti Reyovho syndrómu a kyseliny acetylsalicylovej sa nemá podávať deťom a mladistvým. Ide o zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň a môže byť smrteľné. Z tohto dôvodu, by sa liek Excedrin nemal podávať deťom a mladistvým mladším ako 18 rokov, pokiaľ liečba nie je odporúčaná lekárom.


Ďalšie upozornenia

Návykové užívanie analgetík môže spôsobiť bolesť hlavy, ktorá však nemusí byť liečená vyššími dávkami rovnakých analgetických látok. Ak si myslíte, že to môže byť zapríčinené práve tým, požiadajte o radu svojho lekára.


Liek Excedrin môže oslabovať príznaky infekcie (napríklad bolesti hlavy, vysoká teplota) a tým môže sťažiť jej zistenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete ísť k lekárovi, nezabudnite mu povedať, že užívate liek Excedrin.


Liek Excedrin môže ovplyvniť výsledky laboratórnych testov. Ak máte podstúpiť vyšetrenie krvi, moču alebo iné laboratórne vyšetrenia, nezabudnite informovať lekára, že úžívate Excedrin .


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Oznámte lekárovi, ak užívate lieky, najmä ak ide o niektorý z nižšie uvedených:

akýkoľvek liek, ktorý obsahuje paracetamol, kyselinu acetylsalicylovú alebo akýkoľvek liek na úľavu od bolesti alebo zníženie horúčky

lieky proti zrážanlivosti krvi(„lieky na zriedenie krvi“), akými sú perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín), heparín, trombolytiká (napr. streptokináza) alebo iné antitrombotiká (napr. tiklopidin, klopidogel, cilostazol)

kortikosteroidy(používané na zmiernenie zápalu)

barbituráty a benzodiazepíny(na liečbu úzkosti a nespavosti)

lítium, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, alebo fluvoxamin (na liečbu depresie)

sulfonylmočovina a inzulín(na liečbu cukrovky)

metotrexát(na liečbu určitých druhov rakoviny, zápalu kĺbov alebo psoriázy)

niektoré lieky na liečbu infekcie(napr. rifampicin, izoniazid, chloramfenikol, ciprofloxacín alebo kyselina pipemidová)

levotyroxín(na liečbu zníženej funkcie štítnej žľazy)

metoklopramid(na liečbu nevoľnosti a vracania)

lieky na epilepsiu

lieky na vysoký krvný tlak a zlyhanie srdca

diuretiká(na zvýšenie tvorby moču a zníženie nadmerného objemu tekutín, na tzv. „odvodnenie“)

lieky na liečbu dny

perorálne antikoncepčné látky

zidovudin (na liečbu HIV)

lieky na liečbu pomalého vyprázdňovania žalúdka, akým je propantelín

klozapín (na liečbu schizofrénie)

sympatomimetiká(na zvýšenie krvného tlaku alebo na liečbu upchatého nosa )

antialergiká(na prevenciu alebo na úľavu od alergie)

teofylín (na liečbu astmy)

terbinafin(na liečbu plesňových infekcií)

cimetidín(na liečbu pálenia záhy a vredov v tráviacom trakte)

 • disulfram (na liečbu závislosti od alkoholu)

 • nikotín (na liečbu závislosti od fajčenia)

 • cholestyramín (na liečbu vysokej hladiny cholesterolu).


Užívanie lieku Excedrins jedlom a nápojmi

Alkohol:

Ak konzumujete 3 alebo viac alkoholických nápojov každý deň, opýtajte sa lekára, či máte užívať tento liek alebo iné lieky na úľavu od bolesti a zníženie horúčky. Paracetamol a kyselina acetylsalicylová môžu spôsobiť poškodenie pečene a vyvolať žalúdočné krvácanie.


Kofeín:

Odporúčaná dávka tohto lieku obsahuje asi toľko kofeínu ako šálka kávy. Obmedzte príjem liekov, potravín a nápojov obsahujúcich kofeín, kým užívate tento liek, pretože priveľa kofeínu môže vyvolávať nervozitu, podráždenosť, nespavosť a príležitostne zrýchlený srdečný tep.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že môžete byť tehotná, oznámte to lekárovi a neužívajte liek

Excedrin. Je zvlášť dôležité neužívať tento liek v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže uškodiť Vášmu dieťaťu alebo spôsobiť problémy pri pôrode.


Neužívajte liek Excedrin ak dojčíte, pretože by mohol byť škodlivý pre Váše dieťa.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Excedrin patrí do skupiny liekov (NSAID) ktoré môžu zhoršovať plodnosť žien. Pri prerušení liečby sa tento účinok stratí.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známe, že by užívanie lieku Excedrin zhoršovalo schopnosť šoférovať a obsluhovať stroje.

Ak spozorujete u seba účinky ako je závrat alebo ospalosť, nemali by ste šoférovať a obsluhovať stroje. Čím skôr to oznámte lekárovi.


 1. AKO UŽÍVAŤ LIEK Excedrin


Vždy užívajte liek Excedrin presne podľa inštrukcií v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Dospelí (vo veku 18 rokov a viac)


 • Pri liečbe bolesti hlavy:

keď sa objavia príznaky bolesti hlavy, užite 1 tabletu a zapite ju plným pohárom vody. V prípade potreby môže byť podaná ďalšia tableta o 4 až 6 hodín neskôr.


V prípade intenzívnejšej bolesti hlavy užite 2 tablety a zapite ich plným pohárom vody, keď sa bolesť hlavy objaví. V prípade potreby môžu byť podané ďalšie 2 tablety o 4 až 6 hodín neskôr.


Pri bolesti hlavy neužívajte liek Excedrindlhšie ako 4 dni bez konzultácie s lekárom.


 • Pri liečbe migrény:

Užite 2 tablety a zapite ich plným pohárom vody, keď sa objavia príznaky migrény alebo ak sa objaví migrenózna aura. V prípade potreby môžu byť podané ďalšie 2 tablety so 4 až 6 hodinovým odstupom medzi jednotlivými dávkami.


Ak sa do 2 hodín po prvej dávke 2 tabliet lieku Excedrinnedostaví úľava od migrény vyhľadajte lekára a požiadajte ho o radu.

Pri migréne neužívajte liek Excedrindlhšie ako 3 dni, bez konzultácie s lekárom.


Pre obe indikácie: liečba bolesti hlavy a migréna: neprekročte dávku 6 tabliet za 24 hodín. Toto zodpovedá dávke 1500 mg kyseliny acetylsalicylovej, 1500 mg paracetamolu, 390 mg kofeínu.


Dlhodobé užívanie bez lekárskeho dohľadu môže byť škodlivé.


Deti a mladiství


Liek Excedrin nemajú užívať deti a adolescenti mladší ako 18 rokov (pozri časť Buďte zvlášť opatrní pri užívaní lieku Excedrin).


Starší ľudia (vo veku nad 65 rokov)

Na dávkovanie sa nevzťahujú žiadne zvláštne odporúčania.


Pacienti s ochorením pečene a obličiek

Mali by ste informovať svojho lekára, ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami. Váš lekár Vám môže nastaviť interval dávkovania alebo dĺžku liečby. Neužívajte liek Excedrin, ak trpíte závažnými ťažkosťami pečene alebo obličiek.


Ak užijete viac lieku Excedrin,ako máte

Tieto tablety obsahujú kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín.Neužívajte vyššiu dávku ako je odporúčaná a počas liečby liekom Excedrin neužívajte iné lieky, ktoré môžu obsahovať niektorú z týchto zložiek alebo iné nesteroidové protizápalové lieky.


Vyhľadajte lekára, lekárnika alebo navštívte najbližšiu nemocnicu hneď, ako si uvedomíte, že ste možno užili nadmernú dávku. Urýchlená lekárska pomoc má rozhodujúci význam kvôli možnému nevratnému poškodeniu pečene spôsobenému paracetamolom. Nečakajte, kým sa objavia príznaky, pretože predávkovanie sa spočiatku nemusí prejaviť nijakými zjavnými príznakmi.


Ak sa príznaky predávkovania rozvinú, môžu to byť:


V súvislosti s kyselinou acetylsalicylovou: závraty, zvonenie v ušiach, ohluchnutie, potenie, hyperventilácia (rýchle dýchanie), horúčka, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, zmätenosť alebo nepokoj, zlyhanie krvného obehu alebo dýchania.


V súvislosti s paracetamolom: prvými príznakmi, ktoré sa môžu objaviť, sú nevoľnosť, vracanie, strata chuti do jedla, bledosť, ospalosť, potenie, neskôr bolenie brucha.


V súvislosti s kofeínom: úzkosť, nervozita, nepokoj, nespavosť, podráždenie, zášklby svalov zmätenosť, kŕče, hyperglykémia, zvýšenie srdcovej činnosti (tachykardia), nepravidelný srdcový rytmus (arytmia).


Aj v prípade, že sa tieto príznaky predávkovania neobjavia alebo ak pominú, je mimoriadne dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Excedrin

Vezmite si liek hneď, ako si to uvedomíte, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú. Neužívajte viac ako 6 tabliet v priebehu 24 hodín.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj liek Excedrin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať liek Excedrina okamžite upovedomte lekára, ak ste spozorovali niektorý z týchto závažných vedľajších účinkov:

alergické reakcie s opuchom tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, To môže viesť k sťaženému prehltávaniu, sipotu, sťaženému dýchaniu, k stiesnenému pocitu na hrudi (príznaky astmy). Môže sa vyskytnúť tiež vyrážka alebo svrbenie a môžete omdlieť

● kožné začervenanie, pľuzgiere na perách, očiach alebo v ústach, olupovanie kože

krvácanie žalúdka alebo čreva, vred žalúdka alebo čreva, čo môže byť sprevádzané prudkými bolesťami žalúdka, krvavou alebo čiernou stolicou, alebo zvracaním krvi. Tak ako pri všetkých liekoch proti bolesti a horúčke môže tento stav nastať kedykoľvek počas liečby, aj bez predchádzajúcej anamnézy a môže mať smrteľný záver. Tento nežiaduci účinok je zvlášť závážný u starších ľudí

zožltnutie kože alebo očí (príznaky poruchy pečene)

závraty alebo točenie hlavy (príznaky vysokého krvného tlaku)

nepravidelný srdečný rytmus.


Nižšie uvedené vedľajšie účinky boli zaznamenané v 16 klinických skúšaniach vykonaných s liekom Excedrin u viac ako 4800 liečených subjektov. Informujte svojho lekára, ak ste zaznamenali iný vedľajší účinok.


Časté (prejavujú sa u 1 až 10 zo 100 pacientov)

nervozita, závraty

nauzea (dvíhanie žalúdka), bolesti brucha


Menej časté (prejavujú sa u 1 až 10 z 1 000 pacientov)

nespavosť, triaška, znížená citlivosť, bolesť hlavy

zvonenie v ušiach

sucho v ústach, hnačka, vracanie

únava, pocit nervozity

zvýšená frekvencia srdca


Zriedkavé (prejavujú sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov)

bolesť hrdla, sťažené prehltávanie, znížená citlivosť alebo tŕpnutie okolo úst, zvýšené slinenie

znížená chuť do jedla, zmenená chuť

strach, euforická nálada, napätie

poruchy pozornosti, strata pamäte, zmenená koordinácia

pocit bolesti v lícach a na čele

bolesť okolo očí, poruchy videnia

nával horúčavy, poruchy periférnych ciev (napr. v ramenách alebo v nohách)

krvácanie z nosa, spomalené a sťažené dýchanie, výtok z nosa

grganie, uvoľnenie vetrov (eruktácia, flatulencia)

nadmerné potenie, svrbenie, vyrážka, zvýšená citlivosť kože

ztuhnutosť svalov, kostí alebo kĺbov; bolesť krku, bolesť chrbta, svalové kŕče

mdloba, tlak na hrudi


Nižšie uvedené vedľajšie účinky boli tiež zaznamenané od začiatku predaja lieku Excedrin. Všeobecne, frekvencia výskytu nežiaducich účinkov v postmarketingových štúdiách nemôže byť presne stanovená, preto sú tieto nežiaduce účinky uvedené ako „neznáme“:

nepokoj, celkový pocit indispozície

ospalosť, migréna

začervenanie kože, vyrážka

palpitácie (búšenie srdca), ťažkosti s dýchaním, náhle sťažené dýchanie a stiesnený pocit na hrudi s dýchavičnosťou alebo kašľom (astma)

bolesti brucha, žalúdočné ťažkosti po jedle.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK Excedrin


● Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte liek Excedrin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a papierovej škatuľke za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

● Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo liek Excedrin obsahuje


Liečivá: kyselina acetylsalicylová, paracetamol, kofeín.

Každá filmom obalená tableta obsahuje: 250 mg kyseliny acetylsalicylovej, 250 mg paracetamolu

a 65 mg kofeínu.


Ďalšie zložky:

Jadro tablety: nízkosubstituovaná hydroxypropylcelulóza, mikrokryštalická celulóza (E 460),

kyselina stearová.


Filmový obal: hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), propylénglykol, kyselina benzoová (E 210), karnaubský vosk (E 903).

Ako vyzerá liek Excedrin a obsah balenia


Liek Excedrin sú biele oválne filmom obalené tablety s vyrazeným písmenom „E“ na jednej strane.

Tablety sa dodávajú v blistroch, ktoré sú balené v škatuľkách po 10, 16, 20 alebo 32 tabletách. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Novartis s.r.o.

Praha

Česká republika


Výrobca:


Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Mníchov, Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod týmito názvami:

Rakúsko: Excedrinil 250 mg/250 mg/65 mg – Filmtabletten

Belgicko: Excedryn, filmomhulde tabletten

Bulharsko: Excedrin 250mg / 250mg / 65mgФилмирана таблетка

Česká republika: Excedrinil

Francúzsko: Excedrinil 250 mg/250 mg/65 mg comprimé pelliculé

Nemecko: Paracetamol/ASS/Coffein Kopfschmerz & Migräne 250 mg/250 mg/65 mg Filmtabletten

Grécko: Excedrin

Irsko: Excedrin film-coated tablets

Taliansko: Cibalgina Emicrania Cefalea 250mg/250mg/65mg Compressa Rivestita Con Film

Luxembursko: Excedryn, comprimés pelliculés

Holandsko: Excedrin, filmomhulde tabletten

Poľsko: Excedrin MigraStop

Portugalsko: Excedrin

Rumunsko: Excedrinil 250 mg / 250 mg / 65 mg comprimate filmate

Slovensko: Excedrin

Španielsko: Excedrin comprimidos recubiertos con película

Veľká Británia: Excedrinil tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2013.

Excedrin

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2012/09203


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Excedrin


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 250 mg kyseliny acetylsalicylovej, 250 mg paracetamolu

a 65 mg kofeínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biela podlhovastá filmom obalená tableta s písmenom „E“ vystúpeným na prednej strane tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Na akútnu liečbu bolestí hlavy a záchvatov migrény s aurou alebo bez aury.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí (vo veku 18 rokov a viac)


Pri bolesti hlavy:

Zvyčajná odporúčaná dávka je 1 tableta; ďalšia tableta môže byť podaná so 4 až 6 hodinovým odstupom medzi jednotlivými dávkami. V prípade intenzívnejšej bolesti je možné podať 2 tablety. Ak je potrebné podať ďalšie 2 tablety, môžu byť podané so 4 až 6 hodinovým odstupom.

Liek Excedrin je určený pre občasné užitie pri bolesti hlavy, s trvaním liečby najviac do 4 dní.


Pri migréne:

Užite 2 tablety, keď sa objavia príznaky. V prípade potreby je možné užiť ďalšie 2 tablety, pričom odstup medzi dávkami má byť 4 až 6 hodín.

Liek Excedrin je určený na občasné užitie pri migréne, s trvaním liečby najviac do 3 dní.


Či už ide o bolesť hlavy alebo o migrénu dávkovanie nemá presiahnuť 6 tabliet za 24 hodín. Liek sa nesmie užívať dlhšie alebo vo vyšších dávkach bez toho, aby ste sa najprv neporadili s lekárom.


Každú dávku lieku zapite plným pohárom vody.


Deti a adolescenti (mladšie ako 18 rokov)


Bezpečnosť a účinnosť lieku Excedrin u detí sa nehodnotila. Z tohto dôvodu sa neodporúča používať liek Excedrin u detí a adolescentov (pozri časť 4.4).


Starší ľudia (vo veku nad 65 rokov)


Na základe všeobecných medicínskych pokynov, opatrnosť je potrebná u starších pacientov najmä u starších pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou.


Pacienti s hepatálnymi a renálnymi problémami


Vplyv lieku Excedrin na farmakokinetiku pri hepatálnych alebo renálnych chorobách nebol hodnotený. Mechanizmus účinku kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu môže zhoršiť poškodenie pečene a obličiek. Teda liek Excedrin je kontraindikovaný u pacientov so závažným hepatálnym alebo renálnym zlyhaním (pozri časť 4.3) a mal by sa používať s opatrnosťou u pacientov s miernym hepatálnym alebo renálnym poškodením.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol, kofeín alebo na niektorú z pomocných látok (pozri časť 6.1). Pacienti u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné nesteroidové protizápalové lieky ako diklofenak alebo ibuprofen vyvolávajú astmu, žihľavku alebo akútne prechladnutie.

Akútna vredová choroba žalúdka alebo čriev, gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia a u pacientov s anamnézou peptickej ulcerácie.

Hemofília a iné hemoragické poruchy.

Závažné zlyhanie pečene alebo obličiek.

Závažné zlyhanie srdca.

Príjem viac ako 15 mg metotrexátu za týždeň (pozri časť 4.5).

Posledný trimester tehotenstva (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné:


Liek Excedrin by nemal byť podávaný spolu s liekmi obsahujúcimi kyselinu acetylsalicylovú alebo paracetamol.

Ako pri iných terapiách akútnej migrény, u pacientov pred liečbou s podozrením na migrénu, u ktorých predtým nebola diagnostikovaná migréna a u migrén, ktoré sa prejavujú atypickými symptómami, by malo byť podanie starostlivo zvážené za vylúčenia iných potenciálnych závažných neurologických stavov.

Ak pacienti, ktorí zvyknú vracať viac ako v 20 % prípadovmigrenóznych záchvatov alebo pacienti, ktorých stav vyžaduje pripútanie na lôžko viac ako v 50 % prípadov migrenóznych záchvatov by nemali užívať liek Excedrin.

Ak pacient nepocíti úľavu migrény od podania prvých 2 tabliet lieku Excedrin, v tomto prípade by mal vyhľadať pomoc lekára.

Tento liek nesmie byť užívaný pacientmi, ktorí za posledné tri mesiace mali bolesti hlavy viac ako 10 dní v mesiaci. U týchto pacientov môže byť podozrenie na diagnózu medikáciou indukovanej bolasti hlavy (MOH) a liečba musí byť prerušená. V týchto prípadoch je potrebná ďalšia lekárska starostlivosť.

Pozornosť by mala byť zvýšená u pacientov s rizikom dehydratácie (napríklad: nevoľnosť, hnačka alebo pred a po veľkom chirurgickom zákroku).

Excedrin môže zakrývať znaky a príznaky infekcie pre jeho farmakodynamické vlastnosti.

Vzhľadom na prítomnosť kyseliny acetylsalicylovej:


Excedrin by sa mal užívať obozretne u pacientov trpiacich dnou, zníženou funkciou obličiek alebo pečene, dehydratáciou, nekontrolovanou hypertenziou, s deficitom glukózo-6- fosfodehydrogenázy a diabetom.

Vzhľadom k inhibičnému účinku kyseliny acetylsalicylovej na zrážanlivosť krvi, môže liek Excedrin viesť k zvýšenému sklonu ku krvácaniu počas a po chirurgických zákrokoch (vrátane malých zákrokov, napríklad po dentálnych extrakciách).

Liek Excedrinu sa nemá bez lekárskeho dozoru podávať súčasne s antikoagulanciami alebo inými liekmi, ktoré inhibujú agregáciu krvných doštičiek (pozri časť 4.5). Pacientov s poruchami hemostázy je potrebné starostlivo sledovať. Pri metrorágii alebo menorágii je potrebná opatrnosť.

Ak u pacientov užívajúcich liek Excedrin dôjde ku gastro-intestinálnemu krvácaniu alebo ulcerácii, treba liek vysadiť. Gastro-intestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené pri všetkých liekoch zo skupiny NSAID a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, s varovnými príznakmi i bez nich, aj bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastro-intestinálnych príhod. Zvyčajne mávajú ťažšie následky u starších ľudí. Riziko gastro-intestinálneho krvácania môže byť zosilnené alkoholom, kortikosteroidmi a NSAID-mi (pozri časť 4.5).

Excedrin môže vyvolať bronchospazmus a spôsobiť zhoršenie astmy (takzvaná intolerancia analgetík/analgetická astma) alebo ďalšie reakcie hypersenzitivity. Rizikové faktory predstavujú: bronchiálna astma, sezónna senná nádcha, nosové polypy, chronické obštrukčné pľúcne choroby alebo chronická infekcia dýchacích ciest (obzvlášť ak je spojený so symptómami podobnými sennej nádche). Toto taktiež platí pre pacientov trpiacimi alergickými reakciami (napríklad kožné reakcie, svrbenie, žihľvka) na iné látky.

Liek Excedrin sa nemá podávať deťom mladším ako 18 rokov, iba pri špecifickej indikácii, pretože existuje možná súvislosť medzi podávaním kyseliny acetylsalicylovej deťom a adolescentom a Reyovým syndrómom. Reyov syndróm je veľmi zriedkavou chorobou, ktorá ovplyvňuje mozog a pečeň a môže byť smrteľná .

Kyselina acetylsalicylová môže kvôli falošne nízkym koncentráciám levotyroxínu (T4) alebo trijódtyronínu (T3) interferovať s testmi na funkciu štítnej žľazy (pozri časť 4.5).


Vzhľadom na prítomnosť paracetamolu:


Liek Excedrin sa nemá podávať súčasne s liekmi obsahujúcimi paracetamol.

Liek Excedrin sa má podávať opatrne pacientom so zníženou funkciou obličiek alebo pečene alebo so závislosťou na alkohole.

Riziko toxicity paracetamolu sa môže zvýšiť u pacientov užívajúcich ďalšie potenciálne hepatotoxické lieky alebo lieky, ktoré indukujú v pečeni mikrozomálne enzýmy (napríklad rifampicin, isoniazid, chloramphenicol, hypnotiká a antiepileptiká zahŕňajúce fenobarbital, fenytoin a karbamazepín). Pacienti, ktorí majú v anamnéze nadmerné úžívanie alkoholu majú zvýšenú prevdepodobnosť poškodenia pečene (pozri časť 4.5).


Vzhľadom na prítomnosť kofeínu:


Liek Excedrin má byť podávaný s opatrnosťou u pacientov s dnou, hypertyreózou a arytmiou.

Pri užívaní lieku Excedrin by mali pacienti obmedziť príjem liekov obsahujúcich kofeín, pretože nadmerný príjem kofeínu môže spôsobiť nervozitu, podráždenosť, nespavosť a príležitostne rýchle búšenie srdca.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie lieku s inými látkami, ktoré môžu byť spôsobené každou jednotlivou zložkou sú dobre známe a nie je známy žiadny údaj naznačujúci, že by mohlo dôjsť k nejakým zmenám v rámci kombinovaného použitia. Nejestvujú interakcie medzi kyselinou acetylsalicylovou a paracetamolom, ktoré by boli relevantné z hľadiska bezpečnosti.

Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Kombinácie kyseliny acetylsalicylovej s:

Možné následky:

Iné nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs)

V dôsledku synergického vplyvu zvyšujú riziko gastrointestinálneho vredu. Pokiaľ je súbežné podávanie nevyhnutné, je vhodné zvážiť podávanie gastroprotektív pre profylaxiu ochrany poškodenia gastrointestinálneho traktu nesteroidovými protizápalovými liekmi. Napriek tomu však nie je súčasné podávanie odporúčané (pozri časť 4.4).

Kortikosteroidy

V dôsledku synergických vplyvov je zvýšené riziko GI vredu alebo krvácania. Je potrebné zvážiť vhodnosť použitia prípravku na ochranu žalúdka u pacientov, ktorí užívajú ASA a kortikosteroidy, špeciálne u starších ľudí. Preto ich súčasné užívanie nie je odporúčané (pozri časť 4.4).

Perorálne antikoagulanciá (napr.kumarínové deriváty)

ASA môže zvýšiť antikoagulačný účinok. Má byť vykonané klinické a laboratórne sledovanie času krvácania a protrombínovej doby.. Súčasné užívanie nie je odporúčané (pozri časť 4.4).

Trombolytiká

Zvýšené riziko krvácania. Najmä liečba ASA nemusí byť iniciovaná počas prvých 24 hodín po liečbe alteplasou (plazmínovým aktivátorom) u pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou. Súčasné užívanie nie je odporúčané (pozri časť 4.4).

Heparín

Zvýšené riziko krvácania. Má byť vykonané klinické a laboratórne sledovanie času krvácania. Súčasné užívanie nie je odporúčané (pozri časť 4.4).

Atiagreganciá krvných doštičiek (ticlodipin, clopidogrel, cilostazol)


Zvýšené riziko krvácania. Má byť vykonané klinické a laboratórne sledovanie času krvácania. Súčasné užívanie nie je odporúčané (pozri časť 4.4).

Selektívne serotonínové inhibitory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs)


Môžu ovplyvniť koaguláciu alebo funkciu krvných doštičiek. Pri súčasnom podávaní ASS môže dochádzať k zvýšenému výskytu krvácania, najmä k GI krvácaniu. Preto ich súčasné užívanie nie je odporúčané (pozri časť 4.4).

Fenytoin
ASA zvyšuje sérové hladiny: sérum fenytoin by malo byť monitorované


Valproát


ASA potláča svoj metabolizmus (inhibítory sú metabolizované) z tohto dôvodu zvyšujú toxicitu, preto má byť monitorovaná hladina valproátu


Antagonisti aldosterónu (spironolaktón, canrenát)

ASA môže znižovať ich aktivitu, pretože inhibuje vylučovanie sodíka močom: preto má byť krvný tlak monitorovaný.


Kľučkové diuretiká (napr. furosemid)


ASA môže znižovať ich aktivitu kvôli kompetícii a inhibícii močových prostaglandínov. NSAIDs môžu zapríčiniť akútne zlyhanie obličiek., najmä u dehydrovaných pacientov. Ak sú diuretiká podávané zároveň s ASA, je dôležité zabezpečiť adekvátnu hydratáciu pacienta a monitorovať funkciu obličiek a krvný tlak, zvlášť ak ste začali diuretickú liečbu.


Antihypertenzíva (ACE inhibítory, antagonisti II angiotenzínových receptorov, blokátory kalciových kanálikov)

ASA môžu znižovať ich aktivitu z dôvodu kompetície a inhibície prostaglandínov v moči. Táto kombinácia by mohla viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek u starších pacientov alebo u dehydrovaných pacientov. Preto sa odporúča pri zahajovacej terapii monitorovanie krvného tlaku a renálnych funkcií a pacient by mal byť pravidelne hydratovaný. V prípade, že liek je užívaný spolu s verapamilom má byť čas krvácania tiež monitorovaný.


Urikozuriká (napr.: probenecid, sulfinpyrazon)

ASA môže znižovať ich aktivitu najmä inhibíciou tubulárnej rezorbcie vedúcej k vysokým plazmatickým hodnotám ASA.


Metotrexát ≤ 15 mg/týždeň

ASA, tak ako všetky NSAID, znižuje tubulárnu sekréciu metotrexátu zvyšujúcimi sa plazmatickými koncentráciami, a tým tiež zvyšuje jeho toxicitu. U pacientov liečených vysokými dávkami metotrexátu nie je preto súčasné podávanie NSAID odporúčané (pozri časť 4.3). Užívanie a jeho riziko, z dôvodu interakcie metotrexátu s NSAID, musí byť zvážené u pacientov, ktorí užívajú nízke dávky metotrexátu, najmä u tých, ktorí majú znížené renálne funkcie. Ak je liečba touto kombináciou nevyhnutná majú byť sledované: krvný obraz, pečeňové a obličkové funkcie hlavne v prvých dňoch liečby.


Sulfonylureany a inzulín


ASA zvyšuje ich hypoglykemický účinok, preto je potrebné zníženie dávky antidiabetík primerane k vyššej užívanej dávke salicylátov. Je odporúčané zvýšiť kontroly glukózy v krvi.


Alkohol

Zvýšené riziko GI krvácania , preto sa tejto kombinácie má vyhnúť.

Paracetamol

Kombinácie paracetamolu s:

Možné následky::

Induktory pečeňových enzýmov alebo potenciálne hepatotoxické látky (napr. alkohol, rifampicín, izoniazid, hypnotiká a antiepileptiká zahŕňajúce fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)


Zvýšená toxicita paracetamolu by mohla viesť k poruchám pečene dokonca už aj pri inak neškodnom dávkovaní paracetamolu: preto má byť sledovaná funkcia pečene (pozri časť 4.4). Súčasné užívanie sa neodporúča.


Chloramfenikol

Paracetamol môže zvýšiť riziko zvýšených plazmatických koncentrácií chloramfenikolu. Súčasné užívanie sa neodporúča.


Zidovudin

Paracetamol môže mať zvýšenú tendenciu rozvinúť neutropéniu, preto je potrebné vykonať hematologické krvné monitorovanie. Súčasné užívanie nie je odporúčané bez dohľadu lekára.


Probenecid

Znižuje klírens paracetamolu, preto má byť dávkovanie paracetamolu v tejto kombinácii liekov znížené. Súčasné užívanie sa neodporúča.


Perorálne antikoagulanciá

Opakované užívanie paracetamolu viac ako jeden týždeň, zvyšuje antikoagulačné účinky. Sporadické dávkovanie paracetamolu nemá podstatný (signifikantný) účinok.


Propantelin alebo iné látky vedúce k spomaleniu vyprázdňovania žalúdka


Tieto látky spomaľujú absorbciu paracetamolu, čím môžu spomaliť a znížiť rýchlu úľavu od bolesti .
Metoklopramid alebo iné látky vedúce k urýchleniu vyprázdňovania žalúdka


Toto liečivo urýchľuje absorbciu paracetamolu so zvýšením účinku a s rýchlym nástupom úľavy od bolesti.


Cholestyramin

Znižuje absorbciu paracetamolu; aby bola dosiahnutá maximálna úľava od bolesti cholestyramin nemá byť podávaný v priebehu 1 hodiny od užitia paracetamolu,.


Kofeín

Kombinácie kofeínu s:

Možné následky:

Hypnotické látky (napr. benzodiazepíny, barbituráty, antihistaminiká, atď.)

Súčasné užívanie môže znížiť hypnotický účinok alebo potláča antikonvulzívny účinok barbiturátov. Nie je odporúčané ich súčasné užívanie. Ak je to nevyhnutné, v prípade potreby, môžu byť lieky v tejto kombinácii užité ráno.


Litium

Vysadenie kofeínu zvyšuje hladinu lítia v sére, pretože kofeín zvyšuje renálny klírens lítia. Ak teda bol vysadený kofeín môže byť potrebné znížiť dávku lítia. Preto sa súčasné užívanie neodporúča.


Disulfiram

Alkoholici, ktorí sa opätovne liečia disulframom, musia byť upozornený aby sa vyvarovali užívaniu kofeínu, kvôli riziku zhoršenia abstinenčného syndrómu alkoholickej abstinencie. Kofeín totiž vyvoláva excitáciu mozgových a kardiovaskulárnych funkcií.


Látky efedrínového typu

Touto kombináciou by mohla narastať potenciálna závislosť Preto sa súčasné užívanie neodporúča.


Sympatomimetiká alebo levotyroxin

Touto kombináciou by mohol byť vyvolaný, zosilnený tachykardický účinok v závislosti od synergického účinku. Preto sa súčasné užívanie neodporúča.


Theofilín

Súčasné užívanie by mohlo znížiť exkréciu teofilínu.


Antibakteriálne látky chinolínového typu (ciprofloxacin, enoxacín a kyselina pipemidová). Terbinafin, cimetidin, fluvoxamin a perorálne kontraceptíva


Zvýšený polčas kofeínu kvôli inhibícii reťazca pečeňového cytochrómu P- 450; pacienti s ochorením pečene, srdcovými arytmiami alebo latentnou epilepsiou, sa majú užívaniu kofeínu vyhnúť.


Nikotín, fenytoín a fenylpropanolamin

Znižujú polčas eliminácie kofeínu.
Klozapin


Kofeín zvyšuje sérové hladiny klozapínu vďaka pravdepodobným interakciám ako vo farmakokinetických tak aj vo farmakodynamických mechanizmoch. Majú byť sledované hladiny klozapínu v sére. Preto sa súčasné užívanie neodporúča.


Laboratórne testované interakcie.


 • Vysoké dávky ASA môžu mať vplyv na výsledky niektorých klinicko- chemických laboratórnych testov.

 • Príjem paracetamolu môže mať vplyv na výsledky stanovenia kyseliny močovej pri použití metódy s kyselinou fosfowolframovou pri glykémii, ktorá sa používa pri teste glukózo oxidázy/peroxidázy.

 • Kofeín môže spôsobiť inverzný účinok dipyridamolu pri prietoku srdcovým svalom, a tým ruší výsledky zaznamenaných testov. Je odporučené prerušiť užívanie kofeínu 8-12 hodín pred testom.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú dostupné adekvátne údaje pre používanie lieku Excedrin u tehotných žien. Neboli prevedené štúdie na zvieratách v kombinácii: kyselina salicylová, paracetamol a kofeín (pozri časť 5.3).


Kyselina acetylsalicylová


Vzhľadom na prítomnosť kyseliny acetylsalicylovej je úžívanie lieku Excedrin kontraindikované v 3. trimestri tehotenstva (pozri časť 4.3) a je potrebná opatrnosť, ak sa používa v prvých dvoch trimestroch tehotenstva.


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo fetal/embryonálny vývin. Údaje z epidémiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a srdcových malformácií a gastroschízy po použití inhibítora prostaglandínovej syntézy v skorej fáze tehotenstva. Riziko sa pravdepodobne zvyšuje s dávkami a dĺžkou terapie. U zvierat sa dokázalo, že podávanie inhibítora prostaglandínovej syntézy vedie k zvýšeniu pred- a po- implantačnej straty a k fetálnej embryonálnej letalite. Navyše bol hlásený zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych po podaní inhibítorov syntézy prostogladínov u zvierat počas organogenetickej fázy. Počas prvého a druhého trimestra gravidity, kyselina acetylsalicylová nemá byť podávaná pokiaľ to nie je nevyhnutné. Pokiaľ je kyselina acetylsalicylová podávaná ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávka by mala byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.


Počas posledného trimestra gravidity všetky inhibítory prostaglandínovej syntézy môžu mať tieto nasledovné účinky:

Na plod:

- kardiopulmonálna toxicita (s predčasným uzatvorením ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou);

- renálna dysfunkcia, ktorá môže viesť k renálnemu zlyhaniu s oligo-hydroamniosis;


Na matku a novorodenca:

- na konci tehotenstva možné predĺženie doby krvácania, anti-agregačný účinok, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach;

- inhibícia maternicových kontrakcií vedúca k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu


Z tohto dôvodu je kyselina acetylsalicylová kontraindikovaná počas tretieho trimestra tehotenstva


Plodnosť

Existuje niekoľko dôkazov, že lieky, ktoré inhibujú cyklo-oxygenázu / prostaglandínovú syntézu môžu spôsobiť zhoršenie ženskej plodnosti narušením ovulácie. Tento účinok je vratný po ukončení liečby.


Paracetamol


Epidemiologické štúdie naznačujú, že pri bežných terapeutických podmienkach môže byť paracetamol používaný počas tehotenstva. Napriek tomu má byť používaný po starostlivom zvážení rizika a prínosu..


Kofeín


Tehotné ženy by mali znížiť príjem kofeínu na minimum, vzhľadom na to, že údaje týkajúce sa účinkov kofeínu na fetus naznačujú možné riziko.


Laktácia

Salicylát, paracetamol a kofeín sú vylučované do materského mlieka. Vzhľadom na obsah kofeínu môže byť ovplyvnené správanie sa kojenca, (podráždenosť, zlý spánkový režim). Vzhľadom na obsah salycilátov sa môžu vyskytnúť škodlivé účinky na funkčnosť krvných doštičiek u kojencov (môže nastať ľahké krvácanie), aj keď nič také nebolo doposiaľ hlásené. Taktiež sú obavy z použitia ASA z dôvodu možného rozvoja Reyovho syndrómu u kojencov. Preto nie je odporúčané používať liek Excedrin počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú dostupné štúdie, ktoré by poukazovali na účinky ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovaťstroje.Ak spozorujete nežiaduce účinky ako sú závraty alebo ospalosť, nemali by ste šoférovať a obsluhovať stroje. Čím skôr to oznámte lekárovi.

4.8 Nežiaduce účinky


Mnohé z nasledujúcich nežiaducich účinkov jednoznačne súvisia s veľkosťou dávky a u jednotlivých osôb sa líšia.


Tabuľka 1 poukazuje na všetky nežiaduce účinky zaznamenané v 16 jednodávkových klinických štúdiách vykonaných s liekom EXCEDRIN u viac ako 4809 liečených subjektov. Štúdie skúmajú efektivitu lieku Excedrin v liečbe migrény, bolesti hlavy alebo dentálnych bolestí súvisiacich so zubnou extrakciou. Vedľajšie účinky boli také, u ktorých je možný výskyt v súvislosti s podávaním lieku Excedrin a sú usporiadané zostupne podľa frekvencie v rámci Med DRA triedy orgánovej klasifikácie.


Tabuľka 1 Výskum nežiaducich účinkov pri jednorazových dávkach lieku Excedrin, ktoré sú zoradené v rámci Med DRA triedy orgánovej klasifikácieTrieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Časté

1/100 až < 1/10

Menej časté
1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé

1/10 000 až < 1/1 000

Infekcie a nákazy

Faryngitída

Poruchy metabolizmu a výživy

Znížený apetít

Psychiatrické poruchy

Nervozita


Insomnia


Úzkosť


Eufória


Tenzia

Poruchy nervového systému

Závraty


Tremor


Parestézia


Bolesť hlavy


Dysgeuzia


Porucha pozornosti


Amnézia


Koordinačná abnormalitaHyperestézia


Sínusoidná bolesť hlavy

Poruchy zraku

Bolesť očí


Poruchy videnia

Poruchy sluchu a sluchového labyrintu

Tinnitus

Kardiálne poruchy

Arytmia

Vaskulárne poruchy

Červenanie


Periferálne vaskulárne poruchy

Respiračné, torakálne a mediastinálne poruchy

Epistaxia


Hypoventilácia


Rinorea

Gastrointestinálne poruchy

Nauzea


Brušné ťažkosti


Sucho v ústach


Hnačka


Vracanie


Eructácia


Flatulencia


Dysfágia


Perorálna parestézia


Hypersekrécia slín

Poruchy kože a subkutánne poruchy

Hyperhidróza


Pruritus


Urtikária

Muskuloskeletálne poruchy a poruchy pojivového tkaniva ((väzivo)

Muskuloskeletálna stuhnutosť


Bolesť krku


Bolesť chrbta


Svalové kŕče

Všeobecné poruchy po podaní

Vyčerpanosť


Pocit nekľudu


Asténia


Nepríjemný pocit na hrudníku

Po vyšetreniach

Zrýchlený srdečný tep


Post-Marketingové skúsenosti


Vedľajšie účinky z postmarketingových spontánnych hlásení boli zozbierané a pokrývajú obdobie > 16 rokov. Postmarketingové nežiaduce účinky, ktoré nie sú spomenuté v časti 4.8 a boli zaznamenané v 1% a viac alebo ktoré sú považované za medicínsky dôležité sú zosumarizované nižšie. Tieto údaje pochádzajú zo spontánnych hlásení a preto ich frekvencia výskytu nebola spoľahlivo stanovená. Frekvenciu výskytu týchto nežiaducich účinkov z postmarketingových skúsenosti je preto neznáma..


Tabuľka 1 Nežiaduce účinky z postmarketingových spontánnych hlásení

Trieda orgánových systémov

Preferovaný názov

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita

Psychiatrické poruchy

Nepokoj

Poruchy nervového systému

Migréna, somnolencia

Poruchy kože a subkutánneho tkaniva

Začervenanie, vyrážka,, angioedém, multiformný erytém

Kardiálne poruchy

Palpitácie

Vaskulárne poruchy

Hypotenzia

Respiračné, torakálne a mediastinálne poruchy

Dyspnoe, astma

Gastrointestinálne poruchy

Bolesti v hornej časti brucha, dyspepsia, bolesť brucha, GI krvácanie (zahŕňajú vyššie GI krvácanie, gastrické krvácanie, krvácanie z vredu žalúdka, krvácanie z duodenálneho vredu, rektálne krvácanie), GI vred (zahŕňa vred žalúdka, duodenálny vred, rozsiahly vred hrubého čreva, peptický vred)

Hepatobiliárne poruchy

Hepatálne poruchy

Všeobecné a funkčné poruchy

Nevoľnosť, neobvyklé pocity


Nie sú dostupné informácie, ktoré by naznačovali, že rozsah a typ nežiaducich účinkov je väčší alebo škála nežiaducich účinkov jednotlivých zložiek širšia, pokiaľ je fixná kombinácia užívaná podľa odporučenia.


Zvýšené riziko krvácania môže pretrvávať v priebehu 4 až 8 dní po podaní kyseliny acetylsalicylovej. Veľmi zriedkavé je závažné krvácanie (napr. intracerebrálne krvácanie) najmä u pacientov s neliečenou hypertenziou a/alebo súčasným užívaním antikoagulancií. To môže byť v ojedinelých prípadoch život ohrozujúce.


4.9 Predávkovanie


V súvislosti s kyselinou acetylsalicylovou:

Medzi príznaky miernej intoxikácie salicylátmi patria závraty, tinitus, ohluchnutie, potenie, nevoľnosť a vracanie, bolesti hlavy a zmätenosť. Môže k nim dôjsť pri plazmatickej koncentrácii 150 až 300 g/ml. Tieto príznaky možno potlačiť znížením dávky alebo prerušením liečby.


K závažnejšej intoxikácii dochádza pri koncentráciách vyšších ako 300 g/ml. Príznakmi závažného predávkovania sú: hyperventilácia, horúčka, nervozita, ketóza, respiračná alkalóza a metabolická acidóza. Depresia CNS môže viesť ku kóme. Takisto môže nastať kardiovaskulárny kolaps a zlyhanie dýchania.


Liečba závažného predávkovania


Pacienta treba ihneď previezť do nemocnice a skontaktovať sa so strediskom pre liečbu otráv.


Ak je podozrenie, že pacient požil viac než 120 mg/kg salicylátu v priebehu poslednej hodiny, treba opakovane podávať perorálne dávky aktívneho uhlia.


Plazmatické koncentrácie by mali byť merané u pacientov, ktorí požili viac ako 120 mg/kg salicylátu, aj keď závažnosť otravy nemôže byť stanovená iba na tomto podklade.Taktiež sa musia vziať do úvahy klinické a biochemické aspekty.


Pri plazmatickej koncentrácii prevyšujúcej 500 g/ml (350 g/ml u detí mladších ako 5 rokov) je účinné pri odstraňovaní salicylátu z plazmy intravenózne podanie hydrogenuhličitanu sodného.


Hemodialýza alebo hemoperfúzia sú metódou voľby v prípadoch, keď koncentrácia salicylátu v plazme je vyššia než 700 g/ml, prípadne nižšia u detí a starších ľudí, alebo ak je prítomná ťažká metabolická acidóza.


V súvislosti s paracetamolom:


Predávkovanie (> 10 g celkovo u dospelého človeka alebo > 150 mg/kg v jednej dávke) môže vyvolať cytolýzu pečeňových buniek, čo môže vyústiť do úplnej a nezvratnej nekrózy (zlyhanie pečene, metabolická acidóza, zlyhanie obličiek) a napokon do kómy a možného úmrtia. Zriedkavejšie môže dôjsť k renálnej tubulárnej nekróze.


Včasné známky predávkovania (veľmi často nauzea, vracanie, anorexia, bledosť, letargia a potenie) sa obyčajne upravia v priebehu prvých 24 hodín.


Bolesť brucha môže byť prvým znakom poškodenia pečene, ktoré nie je zvyčajne zjavné v priebehu prvých 24 až 48 hodín a môže sa prejaviť 4 až 6 dní po požití.


Za vysoké riziko sa považuje, ak pacienti užívajú lieky indukujúce enzýmy, ako sú karbamazepín, fenytoín, fenobarbital, rifampicín a ľubovník bodkovaný, u pacientov s anamnézou abúzu alkoholu alebo malnutríciou.


Liečba predávkovania:


Ak je podozrenie, že pacient požil viac než 150 mg/kg paracetamolu v priebehu poslednej hodiny, treba opakovane podávať perorálne dávky aktívneho uhlia. Avšak ak sa perorálne podáva acetylcysteín alebo metionín, najlepšie je zo žalúdka aktívne uhlie odstrániť, aby sa zabránilo znižovaniu absorbcie antidota.


Antidotá


N-acetylcysteín je potrebné podávať intravenózne alebo perorálne čím skôr po požití paracetamolu. Najúčinnejší je v priebehu prvých 8 hodín po predávkovaní. Účinok antidota sa potom progresívne oslabuje. Napriek tomu sa preukázalo, že liečba do 24 hodín aj po 24 hodinách po požití je stále prospešná.


Metionín je najúčinnejší počas prvých 10 hodín po požití nadmernej dávky paracetamolu. K poškodeniu pečene dochádza častejšie a poškodenie býva závažnejšie, ak sa k liečbe metionínom pristúpi neskôr ako po 10 hodinách od požitia paracetamolu.

Perorálnu absorbciu možno znížiť vracaním alebo podaním aktívneho uhlia.


V súvislosti s kofeínom:

K bežným príznakom patrí anxiozita, nervozita, nepokoj, nespavosť, excitácia, zášklby svalov, zmätenosť, kŕče. Pri vysokých dávkach kofeínu by sa mohla takisto objaviť hyperglykémia. Kardiálnymi príznakmi sú tachykardia a srdcová arytmia. Príznaky sú potlačené znížením príjmu kofeínu alebo jeho vysadením.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká a antipyretiká

ATC kód: N02B A51.


Kyselina acetylsalicylová má analgetické, antipyretické a protizápalové vlastnosti, predovšetkým vďaka inhibícii biosyntézy prostaglandínov a tromboxánov z kyseliny arachidónovej ireverzibilnou acetyláciou enzýmov cyklooxygenázy (COX).


Paracetamol má analgetické a antipyretické vlastnosti, ale na rozdiel od kyseliny acetylsalicylovej neinhibuje agregáciu krvných doštičiek.


Pridanie kofeínu zosilňuje antinociceptívne účinky kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu.


Štúdie migrény


Účinnosť tabliet Excedrinu v liečbe akútnych záchvatov migrény sa potvrdila v troch jednodávkových dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách, ako aj vo dvoch jednodávkových dvojito zaslepených, placebom a liečivom kontrolovaných štúdiách, pričom jedna sa porovnávala s ibuprofenom v dávke 400 mg a druhá so sumatriptanom v dávke 50 mg.


Celkovo sa účinnosť Excedrinu dokázala pri zmierňovaní takých príznakov migrény, akými sú bolesti hlavy, nevoľnosť a citlivosť na svetlo a zvuk.


Štúdie bolesti hlavy


Účinnosť lieku Excedrin sa skúmala v štyroch nezávislých multicentrických dvojito zaslepených, , placebom kontrolovaných, skrížených štúdiách s podávaním paracetamolu v dávke 1 000 mg na liečbu epizódnych tenzných bolestí hlavy. Vo všetkých týchto štúdiách bol Excedrin preukázaný ako konzistentne superiorný voči placebu a aktívnym komparátorom (monosubstancie), s ohľadom na všetky sledované účinky na intenzitu bolesti a úľavy od bolesti počas sledovaného obdobia.

Ďalšie multicentrické dvojito zaslepené klinické skúšanie zamerané na tenzné bolesti hlavy porovnávalo nástup analgézie pri lieku Excedrin, placebe a ibuprofene v dávke 400 mg. V tejto štúdii zaznamenali osoby liečené liekom Excedrin významne väčšiu úľavu od bolesti než placebom liečené osoby od 15. minúty do 4 hodín. Tento záver bol evidentný ako u úľavy od bolesti, tak u sledovaných „endpointov“ (koncových bodov) štúdie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kyselina acetylsalicylová

Po perorálnom podaní je absorbcia zvyčajne rýchla a úplná. Kyselina acetylsalicylová sa vo veľkej miere hydrolyzuje na salicylát v tráviacom trakte, pečeni a krvi a ďalej sa metabolizuje predovšetkým v pečeni.


Paracetamol

Po perorálnom podaní je paracetamol rýchlo vstrebávaný z tráviaceho traktu; vrcholová plazmatická koncentrácia sa dosahuje asi 30 minút až 2 hodiny po podaní. Metabolizuje sa v pečeni a vylučuje sa močom prevažne ako glukuronidové a sulfátové konjugáty. Menej než 5 % sa vylúči vo forme nezmeneného paracetamolu. Polčas eliminácie kolíše od 1 do 4 hodín. Väzba na plazmatické proteíny je pri zvyčajných terapeutických koncentráciách zanedbateľná, ale zvyšuje sa so stúpajúcou koncentráciou.


Minoritný hydroxylovaný metabolit, ktorý zvyčajne vzniká vo veľmi malom množstve pôsobením oxidáz so zmiešanou funkciou v pečeni a ktorý je zvyčajne detoxikovaný konjugáciou s pečeňovým glutatiónom, sa môže po predávkovaní paracetamolom kumulovať a spôsobiť poškodenie pečene.


Kofeín

Kofeín sa úplne a rýchlo absorbuje po perorálnom podaní a vrcholová plazmatická koncentrácia sa dosahuje 5 až 90 minút po jeho požití nalačno. Nejestvuje dôkaz o predsystémovom metabolizme. U dospelých jedincov eliminácia prebieha takmer úplne pečeňovým metabolizmom.


U dospelých sa zaznamenáva výrazná individuálna variabilita v rýchlosti eliminácie. Priemerný plazmatický polčas eliminácie je 4,9 hodiny v rozmedzí 1,9 až 12,2 hodiny. Kofeín sa distribuuje do všetkých telesných tekutín. Priemerná väzba kofeínu na proteíny plazmy je 35%.


Kofeín sa metabolizuje takmer úplne oxidáciou, demetyláciou a acetyláciou a vylučuje sa močom. Hlavné metabolity sú 1-metylxantín, 7-metylxantín, 1,7-dimetylxantín (paraxantín). K minoritným metabolitom patrí kyselina 1-metylmočová a 5-acetylamino-6 formylamino-3-metyluracil (AMFU).


Kombinácia


V kombinácii týchto troch liečiv je množstvo jednotlivých zložiek liečiva nízke. Z tohto dôvodu nedochádza k saturácii eliminácie s následnými rizikami zvýšeného polčasu vylučovania a toxicity.


Farmakokinetické údaje fixnej kombinácie kyseliny acetylsalicylovej, paracetamolu a kofeínu sú v súlade s farmakokinetickým profilom zisteným buď pre každú jednotlivú látku, alebo pre kombináciu každého analgetika s kofeínom.


Nie sú známe kritické interakcie liek-liek medzi kyselinou acetylsalicylovou, paracetamolom a kofeínom, ani žiadne zvýšené riziko interakcií s inými liekmi prostredníctvom ich kombinovaného použitia. Zistenia ohľadom farmakokinetiky lieku Excedrin boli v súlade s očakávaniami a nepozorovali sa žiadne interakcie medzi týmito troma liečivami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U salicylátov sa zistilo, že majú teratogénne účinky a sú toxické pre matku u viacerých zvieracích druhov (napr. kardiálne a skeletálne malformácie, stredové defekty). Boli hlásené poruchy implantácie, embryotoxické a fetotoxické účinky a porucha schopnosti učiť sa u potomstva pri užívaní v prenatálnom vývoji.

V štúdiách na zvieratách bol pri vysokých dávkach toxických pre samice u kofeínu zistený tiež teratogénny účinok.


Nejestvujú relevantné doplnkové predklinické údaje,okrem tých informácií, ktoré sú uvedené v iných príslušných častiach SPC. Vzťahujúce sa časti sú časť 4.3 a 4.6 informujúce používateľov o kontraindikáciách a o používaní lieku počas gravidity a laktácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tabletový základ:

Nízkosubstituovaná hydroxypropylcelulóza

Mikrokryštalická celulóza (E 460)

Kyselina stearová


Filmový obal:

Hypromelóza (E 464)

Oxid titaničitý (E 171)

Propylénglykol

Kyselina benzoová (E 210)

Karnaubský vosk (E 903).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Zabezpečené proti otvoreniu deťmi (Child-resistant). Biele nepriehľadné alebo transparentné blistre zložené z PVC/PCTFE/PVC s lakovanou hliníkovou fóliou bez laminátového základu.


Veľkosť balenia: 10, 16, 20 a 32 filmom obalených tabliet.

Nie všetky typy a veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o.

Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0555/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


25.9.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2013


15Excedrin