+ ipil.sk

Flamexin 20 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/06531


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Flamexin 20 mg

tablety

piroxikam-betacyklodextrín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa:

1. Čo je Flamexin 20 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Flamexin 20 mg

3. Ako používať Flamexin 20 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Flamexin 20 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FLAMEXIN 20 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Pred predpísaním Flamexinu 20 mg, Váš lekár posúdi prínos tejto liečby proti riziku vzniku možných nežiaducich účinkov. Kvôli užívaniu Flamexinu 20 mg Vám lekár bude robiť kontroly a povie Vám ako často bude robiť tieto kontroly.


Flamexin 20 mg je určený na úľavu od niektorých príznakov osteartritídy (artróza, degeneratívne ochorenie kĺbu), reumatoidnej artrídy a ankylóznej spondylitídy (Bechterevova choroba, reumatizmus chrbtice), ako sú opuch, stuhnutosť a bolesť kĺbov. Artritídu nelieči, iba Vám pomáha, pokiaľ užívate liek.


Váš lekár Vám predpíše Flamexin 20 mg iba v prípade, že užívaním iných liekov skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) ste nedosiahli dostatočnú úľavu od príznakov.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE FLAMEXIN 20 mg


Nepoužívajte Flamexin 20 mg:


 • Ak ste v minulosti mali žalúdočný alebo črevný vred, krvácanie alebo perforáciu (prasknutie).

 • Ak v súčasnosti máte žalúdočný alebo črevný vred, krvácanie alebo perforáciu (prasknutie).

 • Ak vy alebo niekto z Vašej rodiny máte alebo ste niekedy v minulosti mali žalúdočno-črevné ochorenia (zápal žalúdka,tenkého alebo hrubého čreva), ktoré môžu mať sklon ku krvácaniu ako sú ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, karcinóm žalúdka, divertikulitída (zápal alebo infekcia vydutín hrubého čreva).

 • Ak ste užívali iné lieky zo skupiny NSAID, vrátane selektívnych COX-2 inibítorov a kyseliny acetylsalicylovej, látky prítomnej v mnohých liekoch používaných na potlačenie bolesti, zníženie horúčky.

 • Ak u Vás kyselina acetysalicylová alebo iné lieky zo skupiny NSAID vyvolali astmu, rinitídu, nazálnu polypózu, angioedém alebo urtikáriu.

 • Ak užívate antikoagulanciá ako je warfarín, ktorý chráni pred tvorbou krvných zrazenín.

 • Ak ste niekedy v minulosti mali závažné alergické reakcie v dôsledku užívania Flamexinu 20mg, iných NSAID liekov alebo iných liekov, predovšetkým závažné kožné reakcie (bez ohľadu na stupeň závažnosti) ako sú exfoliatívna dermatitída (silné sčervenanie kože, olupovanie kože v šupinách alebo vo vrstvách), vezikobulózne reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, stav so začervenanými pľuzgiermi, narušenej, krvácajúcej alebo vyschnutej kože) a toxická epidermálna nekrolýza (ochorenie spojené s olupovaním povrchu kože a tvorbou pľuzgierov).

 • Ak máte závažné ochorenia pečene a ochorenia obličiek.

 • Ak máte závažné hematologické (krvné) ochorenia alebo hemoragickú diatézu.

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného týka aj Vás, pred použitím Flamexinu 20 mg to okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Flamexinu 20 mg


Pri užívaní Flamexinu 20 mg buďte zvlášť opatrní a informujte lekára vždy o jeho používaní. Podobne ako všetky nesteroidné protizápalové lieky, aj Flamexin 20 mg môže spôsobiť závažné nežiaduce reakcie žalúdka a čriev, ako je bolesť, krvácanie, ulcerácia a perforácia.


Lieky, ako je Flamexin 20 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

Ak máteproblémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, diabetes, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o Vašej liečbe s Vaším lekárom alebo lekárnikom.


Okamžite prestaňte užívať Flamexin 20 mg a povedzte svojmu lekárovi, ak pociťujete bolesť žalúdka alebo iné príznaky krvácania žalúdka alebo čriev ako je čierna alebo krvavá stolica alebo vracanie krvi.


Okamžite prestaňte užívať Flamexin 20 mg a povedzte to svojmu lekárovi, ak máte alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, opuch tváre, sipot alebo sťažené dýchanie.


Pri užívaní piroxikamu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza), ktoré na začiatku vyzerajú ako červenkasté bodky alebo kruhové škvrny často s pľuzgiermi na trupe. Ďalšie príznaky zahŕňajú vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliach a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči).

Tieto možné život ohrozujúce kožné reakcie sú často sprevádzané príznakmi podobnými chrípke. Vyrážky sa môžu rozšíriť na pľuzgiere alebo olupovanie kože.

Najväčšie riziko výskytu týchto závažných kožných reakcií je počas prvých týždňoch liečby.

Ak sa pri užívaní Flamexinu vyskytne Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza, pacient už nesmie opäť užívať Flamexin.


Ak sa u Vás objaví vyrážka alebo kožné reakcie, prestaňte užívať Flamexin, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a informujte lekára, že užívate tento liek.


Ak máte viac ako 70 rokov, Váš lekár bude mať snahu skrátiť dobu liečby na minimum a častejšie robiť kontroly počas užívania Flamexinu 20 mg.

Ak máte viac ako 70 rokov alebo užívate lieky ako sú kortikosteroidy alebo určité lieky na depresiu nazývané selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), alebo kyselinu acetylsalicylovú – na ochranu pred tvorbou krvných zrazenín, Váš lekár Vám môže predpísať spolu s Flamexinom 20 mg aj liek, ktorý bude chrániť Váš žalúdok a črevá.


Ak máte viac ako 80 rokov, neužívajte tento liek.


Ak máte alebo ste mali akékoľvek zdravotné problémy alebo alergiu, alebo si nie ste istý či môžete Flamexin 20 mg užívať, opýtajte sa na to svojho lekára.


Uistite sa, či o všetkých liekoch, ktoré užívate, ste povedali svojmu lekárovi, vrátane liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.


Liek obsahuje aj laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pre užitím tohto lieku.


Užívanie iných liekov


Povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste nedávno užívali (v poslednom týždni) vrátane liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu. Účinky liekov sa niekedy môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár môže obmedziť používanie piroxikamu alebo iných liekov alebo je možné, že budete potrebovať iné lieky. Veľmi dôležité je spomenúť:


 • Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky na potlačenie bolesti

 • Ak užívate kortikosteroidy, ktorých liečivá sú určené na liečbu rozličných stavov ako sú alergie alebo hormonálna nevyváženosť.

 • Ak užívate antikoagulanciá ako je warfarín na ochranu pred tvorbou krvných zrazenín

 • Ak užívate určité lieky na depresiu nazývané selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

 • Ak užívate akékoľvek lieky ako je kyselina acetylsalicylová, ktorá zabraňuje zhluknutiu krvných doštičiek.

 • Ak užívate diuretiká, lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču.

 • Ak užívate antihypertenzíva, lieky na zníženie krvného tlaku.


Počas liečby Flamexinom 20 mg sa účinnosť vnútromaternicového telieska môže znížiť.

Potrebné je taktiež sa vyhnúť konzumácii alkoholu.


Ak sa Vás niektoré z uvedeného týka, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Flamexin 20 mg neužívajte, ak ste tehotná, alebo dojčíte, pokiaľ sa neporadíte s lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Flamexin 20 mg môže zmeniť stav bdelosti v takom rozsahu, že môže ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ FLAMEXIN 20 mg


Vždy užívajte Flamexin 20 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Váš lekár Vám bude pravidelne robiť kontroly, aby sa uistil, že užívate optimálnu dávku Flamexinu 20 mg.


Váš lekár Vám upraví dávku na najnižšiu možnú dávku, ktorá je potrebná na zvládnutie príznakov.


Za žiadnych okolností dávku neupravujte bez toho, aby ste to povedali Vášmu lekárovi.


Dospelí a starší pacienti:


Maximálna denná dávka je 20 miligramov Flamexinu 20 mg podávaná ako jednorazová denná dávka.


Tablety sa majú zapiť dostatočným množstvom vody a užiť s jedlom alebo po jedle.


Ak máte viac ako 70 rokov, Váš lekár Vám predpíše nižšiu dennú dávku a skráti trvanie liečby.


V dôsledku možných vedľajších účinkov Vám lekár spolu s Flamexinom 20 mg predpíše iný liek, ktorý bude chrániť Váš žalúdok a črevá, pred možnými nežiaducimi účinkami.


Dávku nezvyšujte.

Ak si myslíte, že liečba nie je účinná, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak zabudnete užiť Flamexin 20 mg


Okamžite ako si spomeniete, užite ho. I napriek tomu, že je už čas na užitie ďalšej dávky, neužívajte ďalšiu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku vezmite v určenom časovom odstupe. Neužívajte dvojnásobnú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Flamexin 20 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšími pozorovanými nežiaducimi účinkami sú žalúdočné ťažkosti, medzi ktoré patria: nutkanie na vracanie, bolesť v žalúdku, hnačka.

Ďalšie zaznamenané vedľajšie účinky sú: hypersenzitivita (kožné vyrážky), bolesť hlavy, závraty, slabosť, zmeny pri biochemickom vyšetrení krvi, vzostup hladiny močoviny.

Medzi zriedkavé nežiaduce účinky patria: žalúdočný vred, sprevádzaný krvácaním alebo bez krvácania, vracanie, alergický opuch na tvári alebo rukách, zvýšenie kožnej fotosenzitivity, poruchy zraku, aplastická anémia, pancytopénia (znížený počet krvných buniek), trombocytopénia (pokles krvných doštičiek), zvýšenie hodnôt pečeňových testov, žltačka, obličková nedostatočnosť, hromadenie vody, ktoré sa prejaví opuchmi (najmä opuch členkov) alebo kardiocirkulačné poruchy (zvýšený krvný tlak, kongestívne zlyhanie srdca). V súvislosti s používaním piroxikamu boli veľmi zriedkavo pozorované aj prípady žalúdočného vredu s perforáciou (prasknutím), agranulocytóza (znížený počet bielych krviniek), ťažkosti s močovým mechúrom, šok, akútne zlyhanie srdca, stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny), vypadávanie vlasov a nepravidelný rast nechtov.

Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné kožné vedľajšie účinky (Stevensov-Johnsonov syndróm a a toxická epidermálna nekrolýza, pozri časť 2).


Lieky, ako je Flamexin 20 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ak sa obávate, že niečomu nerozumiete, povedzte to ihneď, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FLAMEXIN 20 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote 15 - 25°C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Flamexin 20 mg obsahuje


Liečivo je piroxikam-betacyklodextrín.

Každá tableta obsahuje 191,2 mg piroxikam-betacyklodextrínu, čo zodpovedá 20 mg piroxikamu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, krospovidón, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný hydratovaný oxid kremičitý, predželatínový kukuričný šrob, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Flamexin 20 mg a obsah balenia


Flamexin 20 mg tablety sa dodávajú v PVC/PVDC blistroch zapečatené Al/PVDC fóliou.


Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 60 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Chiesi Farmaceutici S.p.A.,

26/A Via Palermo

43122 Parma, Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2012.

5

Flamexin 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/06531


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU

Flamexin 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta obsahuje 191,2 mg piroxikam-betacyklodextrínu, čo zodpovedá 20 mg piroxikamu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Hexagonálne tablety svetložltej farby s deliacou ryhou.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Flamexin 20 mg je indikovaný na úľavu od príznakov osteoartritídy, reumatoidnej artritídy alebo ankylóznej spondylitídy. V prípade indikácie NSAID liekov, Flamexin 20 mg kvôli svojmu profilu bezpečnosti (pozri časť 4.2, 4.3 a 4.4) nemá byť liekom prvej voľby.


Rozhodnutie lekára predpísať Flamexin 20 mg musí vychádzať z individuálneho posúdenia celkových rizík každého pacienta (pozri časť 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Predpísanie Flamexinu 20 mg má byť iniciované lekármi so skúsenosťami v diagnostickom zhodnotení a liečbe zápalových stavov alebo degeneratívnych reumatických ochorení.

Maximálna denná odporučená dávka je 20 mg, ktorá sa má podať s jedlom alebo po jedle.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním minimálnej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov. Prínos a tolerancia liečby majú byť prehodnotené do 14 dní. V prípade, že pokračovanie v liečbe sa považuje za nevyhnutné, liečba musí byť sprevádzaná častou kontrolou.

Keďže sa preukázalo, že použitie piroxikamu sa spája so zvýšeným rizikom gastrointestinálnych komplikácií, prípadnú potrebu kombinovanovej liečby s gastro-protektívnymi látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) je potrebné starostlivo zvážiť, obzvlášť u starších pacientov.

U starších pacientov môže byť dávka redukovaná na polovicu, t.j. 10 mg piroxikamu a dĺžka liečby môže byť limitovaná.


4.3 Kontraindikácie


 • Anamnéza gastrointestinálnej ulcerácie, krvácania alebo perforácie.

 • Pacienti s anamnézou gastrointestinálnych ochorení, ktoré majú sklon ku krvácaniu ako sú ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, gastrointestinálny karcinóm alebo divertikulitída.

 • Pacienti s aktívnym peptickým vredom, zápalovým gastrointestinálnym ochorením alebo gastrointestinálnym krvácaním.

 • Súbežné užívanie s inými NSAID liekmi, vrátane COX-2 selektívnych NSAID a kyseliny acetylsalicylovej v analgetických dávkach. Keďže je možná skrížená precitlivenosť s kyselinou acetylsalicylovou a inými liekmi NSAID, Flamexin 20 mg sa nemá podávať pacientom, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID lieky vyvolali astmu, rinitídu, nazálnu polypózu, angioedém alebo urtikáriu.

 • Súbežné užívanie s antikoagulanciami.

 • Anamnéza závažných alergických liekových reakcií akéhokoľvek typu, predovšetkým kožných reakcií ako sú erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza.

 • Precitlivenosť na liečivo. Predchádzajúce kožné reakcie (bez ohľadu na závažnosť) vyvolané piroxikamom, inými liekmi zo skupiny NSAID alebo inými liekmi.

 • Pacienti so závažným zlyhávaním srdca, hypertenziou.

 • Pacienti so závažnými hepatálnymi a renálnymi ochoreniami.

 • Pacienti so závažnými hematologickými ochoreniami alebo hemoragickou diatézou.

 • Gravidita a laktácia


Podávanie Flamexinu 20 mgu detí je kontraindikované, keďže nie sú dostatočné skúsenosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky sa majú minimalizovať užívaním minimálnej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov.

Klinický prínos a tolerancia musia byť pravidelne prehodnocované a pri prvom príznaku kožných reakcií alebo relevantných gastrointestinálnych udalostí sa má liečba okamžite prerušiť.


Gastrointestinálne účinky (GI), riziko gastrointestinálnej ulcerácie, krvácania a perforácie.

NSAID lieky vrátane Flamexinu 20 mgmôžu spôsobiť závažné gastrointestinálne udalosti vrátane krvácania, ulcerácie a perforácie žalúdka, tenkého alebo hrubého čreva, ktoré môžu byť fatálne. U pacientov liečených NSAID liekmi sa môžu tieto závažné nežiaduce reakcie vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich.

Expozícia NSAID liekov, či už počas krátkeho alebo dlhého obdobia má za následok zvýšené riziko gastrointestinálnych udalostí. Štúdie naznačujú, že Flamexin 20 mg v porovnaní s inými NSAID liekmi sa môže spájať s vysokým rizikom závažnej gastrointestinálnej toxicity.

Pacienti so závažnými rizikovými faktormi pre závažné gastrointestinálne udalosti môžu byť Flamexinom 20 mgliečení iba po starostlivom zvážení (pozri časť 4.3 a nižšie).

Prípadná potreba kombinovanej liečby s gastro-protektívnymi látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa musí starostlivo zvážiť (pozri časť 4.2).


Závažné gastrointestinálne komplikácie

Identifikácia rizikových pacientov

Riziko vzniku rozvoja závažných gastrointestinálnych komplikácii s vekom narastá. Vek nad 70 rokov sa spája s vysokým rizikom komplikácii. Potrebné je vyhnúť sa podávaniu lieku pacientom starším ako 80 rokov. U pacientov súbežne užívajúcich perorálne kortikosteroidy, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo protidoštičkové lieky ako je kyselina acetylsalicylová v nízkej dávke je zvýšené riziko závažných gastrointestinálnych komplikácii (pozri nižšie a časť 4.5). Ako u iných NSAID liekov, použitie Flamexinu 20 mgv kombinácii s protektívnymi látkami (misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa musí u týchto rizikových pacientov zvážiť.

Pacienti a lekári počas liečby Flamexinom 20 mgmusia byť stále obozretní k znakom a príznakom gastrointestinálnej ulcerácie a/alebo krvácania. Pacienti musia byť upozornení na to, že akékoľvek nové alebo neobvyklé abdominálne symptómy majú nahlásiť.

Ak počas liečby vzniklo podozrenie na gastrointestinálne komplikácie, liečbu Flamexinom 20 mgje potrebné okamžite prerušiť a zvážiť ďalšie klinické zhodnotenie a liečbu.


Kožné reakcie

Pri užívaní piroxikamu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov syndróm

a toxická epidermálna nekrolýza.

Pacienti majú byť poučení o príznakoch kožných reakcií a starostlivo sledovaní.

Najväčšie riziko výskytu Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy je počas prvých týždňov liečby.

Ak sa vyskytnú príznaky Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (napr. postupne sa širiace kožné vyrážky často s pľuzgiermi alebo poškodenie slizníc) liečba piroxikamom sa musí ukončiť.

Najlepšie výsledky pri zvládnutí Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy sú pri včasnej diagnóze a okamžitom vysadení akéhokoľvek podozrivého lieku.

Skoré ukončenie liečby je spojené s dobrou prognózou.

Ak sa pri užívaní piroxikamu vyskytne Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza, pacient už nesmie nikdy znovu užívať piroxikam.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním srdca sa vyžaduje vhodné monitorovanie a usmernenie, pretože v súvislosti s terapiou NSAID liekov boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID liekov (obzvlášť vysoké dávkovanie a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov, aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní piroxikamu.


Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením môžu byť liečení Flamexinom 20 mg po starostlivej úvahe. Podobné starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Flamexin 20 mg sa musí podávať opatrne u pacientov s redukovanými hepatálnymi a renálnymi funkciami, renálnou hypoperfúziou, prekonanými alebo súčasnými hematologickými ochoreniami, u pacientov liečených diuretikami a u starších pacientov. Vo všetkých týchto prípadoch sa odporúča periodicky monitorovať klinické a laboratórne parametre, predovšetkým počas liečby vyššími dávkami alebo pri dlhodobej liečbe.


Kvôli interakciám s metabolizmom kyseliny arachidónovej liek môže indukovať ataky bronchospazmov, tiež šok a iné alergické reakcie u astmatických alebo predisponovaných pacientov.

Tak ako u iných liečiv s podobnou aktivitou sa u niektorých pacientov môže zvýšiť hladina dusíka močoviny v krvi, ktorá ale neprekračuje stanovené rozmedzie ani pri zvýšených dávkach. Tieto hodnoty sa po prerušení liečby vrátia do normálu.

Odporúča sa často kontrolovať hladiny krvnej glukózy u diabetických pacientov a protrombínový čas u pacientov súbežne liečených antikoagulanciami typu kumarínových derivátov.

Piroxikam, podobne ako iné NSAID lieky, spôsobuje pokles agregácie trombocytov a predlžuje čas krvácania; toto sa musí vziať do úvahy pri krvných testoch vtedy, keď je pacient súbežne liečený inhibítormi agregácie trombocytov. Keďže pri liečbe nesteroidovými antiflogistikami boli pozorované niektoré očné zmeny, odporúča sa realizovať periodické oftalmologické kontroly.

Piroxikam inhibuje syntézu a uvoľňovanie prostaglandínov. Tento účinok, podobne ako u iných nesteroidových antiflogistík, sa spája s nárastom porúch priebehu pôrodu a predĺžením pôrodu u gravidných zvierat, v prípade, že sa s podávaním lieku pokračovalo počas vysokého štádia gravidity.


1 tableta obsahuje 102,87 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tak ako u iných liekov skupiny NSAID, potrebné je vyhnúť sa použitiu piroxikamu spolu s kyselinou acetylsalicylovou alebo súbežnému použitiu s inými NSAID liekmi vrátane iných liekových foriem obsahujúcich piroxikam, keďže nie sú dostatočné údaje, ktoré by dokázali, že takáto kombinácia vyvolá ďalšie zlepšenie v porovnaní s použitím samotného piroxikamu. Navyše, potenciál nežiaducich účinkov by bol vyšší (pozri časť 4.4). Štúdie na ľuďoch preukázali, že súbežné použitie piroxikamu a kyseliny acetylsalicylovej znižuje plazmatické koncentrácie piroxikamu približne na 80 % obvyklej hodnoty.

Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

Antikoagulanciá: NSAID lieky, vrátane piroxikamu, môžu zosilniť nežiaduce účinky antikoagulancií, akým je warfarín. Preto je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu piroxikamu a antikoagulancií ako je warfarín (pozri časť 4.3).

Protidoštičkové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Keďže piroxikam sa vyznačuje vysokou väzbou na plazmatické proteíny, môže sa očakávať vytesnenie iných liečiv, ktoré sa viažu na proteíny. Preto je potrebné pacientov liečených inými liekmi s vysokou väzbou na plazmatické bielkoviny prísne monitorovať kvôli možnej potrebe zmeny dávkovania.

Po podaní cimetidínu bola absorpcia piroxikamu mierne zvýšená. Toto zvýšenie však nebolo významné.

Piroxikam tiež môže znižovať účinnosť diuretík a pravdepodobne aj antihypertenzív. V prípade súbežného podávania liekov obsahujúcich draslík, alebo diuretík spôsobujúcich retenciu kália, existuje ďalšie riziko zvýšenia sérových hladín draslíka.

Počas liečby Flamexinom 20 mg je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu.

Súbežné podávanie lítia s NSAID liekmi zvyšuje plazmatické hladiny lítia.

Súčasné podávanie NSAID liekov s chinolónovými derivátmi sa neodporúča.

Piroxikam môže taktiež znížiť účinnosť vnútromaternicového telieska.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Užívanie Flamexinu 20 mg v gravidite a počas laktácie je kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Flamexin 20 mg môže zmeniť stav bdelosti v takom rozsahu, že môže ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najbežnejšími nežiaducimi účinkami sú gastrointestinálne symptómy, medzi ktoré patria: nauzea, žalúdočné ťažkosti, zápcha, hnačka, flatulencia, bolesť v epigastriu, anorexia. Zaznamenali sa zriedkavé prípady žalúdočného vredu s krvácaním alebo bez neho, perforácia, v zriedkavých prípadoch fatálna. Ale i napriek tomu je Flamexin 20 mg v gastrointestinálnom trakte lepšie tolerovaný než ekvivalent bežného piroxikamu. Redukované pretrvávanie účinnej látky v gastrointestinálnom trakte v skutočnosti znižuje riziko iritácií z priameho kontaktu.

Medzi ďalšie zaznamenané nežiaduce účinky patria: reakcie z precitlivenosti, raš, bolesť hlavy, nevoľnosť, ospalosť, slabosť, tinnitus, strata sluchu, asténia, zmena krvných parametrov, pokles hemoglobínu a hematokritu, zvýšenie močoviny v krvi. Zriedkavo sa vyskytlo vracanie, alergický opuch rúk a tváre, zvýšená fotosenzitivita kože, poruchy zraku, aplastická a hemolytická anémia, pancytopénia, pokles počtu trombocytov, Schönleinova-Henochova purpura, eozinofília, vzostup hodnôt parametrov hepatálnych funkcií, pankreatitída, hepatidída, v niektorých prípadoch aj fatálna. Pri objavení sa klinických príznakov a symptómov hepatálnych porúch je potrebné liečbu Flamexinom 20 mg v každom prípade prerušiť. Tiež bolo zaznamenaných niekoľko prípadov hematúrie, dyzúrie, akútnej renálnej insuficiencie, retencie vody, všeobecne sa prejavujúcej vo forme edému akrálnych častí dolných končatín, alebo formou kardiovaskulárnych porúch (vzostup krvného tlaku, srdcové zlyhanie). Veľmi zriedkavo boli zaznamenané nasledujúce účinky: epistaxa, hemateméza, meléna, gastrointestinálne krvácanie, suchosť v ústach, multiformný erytém, ekchymóza, deskvamácia kože, potenie, hypoglykémia, hyperglykémia, zmeny telesnej hmotnosti, zvýšená dráždivosť, insomnia, depresia, Lyellov syndróm, agranulocytóza, poruchy močového mechúra, šok a sprievodné príznaky, akútna srdcová insuficiencia, stomatitída, strata vlasov, poruchy rastu nechtov.

Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné kožné nežiaduce reakcie: Stevensov-Johnsonov syndróm a a toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4).

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID liekov (obzvlášť dlhodobé vysoké dávkovanie) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda, pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania Flamexinom 20 mg je nevyhnutná podporná a symptomatická liečba. Perorálne podanie živočíšneho uhlia môže redukovať absorpciu piroxikamu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina : Nesteroidové antiflogistikum (NSAID)/oxikam.

ATC: M01AC01


Flamexin 20 mg je forma piroxikamu, v ktorej sa účinná látka viaže s betacyklodextrínom.

Betacyklodextrín je cyklický oligosacharid derivovaný enzymatickou hydrolýzou z obyčajného škrobu. Vďaka svojej chemickej štruktúre môže betacyklodextrín tvoriť inklúzne komplexy (molekulárna enkapsulácia) s rôznymi liečivami a tak zlepšovať niektoré ich vlastností ako sú rozpustnosť, stabilita a biologická dostupnosť.

Piroxikam-betacyklodextrín po perorálnom a rektálnom podaní sa vyznačuje vysokou rozpustnosťou vo vode a rýchlejšou absorpciou v porovnaní s bežným piroxikamom.

Zvýšená rozpustnosť spôsobuje rýchlejšie dosiahnutie vrcholových plazmatických koncentrácií, čo sa klinicky prejavuje rýchlejším nástupom a intenzívnejším analgetickým a protizápalovým účinkom.

Vzhľadom na vlastnosti samotnej molekuly piroxikamu, ktorého dlhý plazmatický polčas nie je zmenený, Flamexin 20 mg je vhodný k podávaniu jedenkrát za deň.

Vďaka svojim farmakodynamickým a farmakokinetickým vlastnostiam je Flamexin 20 mg vhodný na liečbu obzvlášť bolestivých reumatických a/alebo zápalových ochorení, ktoré závažne ovplyvňujú celkový stav a normálnu aktivitu pacienta a kde je nevyhnutné dosiahnuť rýchly a efektívny terapeutický účinok.

V experimentálnom teste indukcie edému končatín laboratórnych zvierat karagenínom Flamexin 20 mg v porovnaní s bežným piroxikamom vykazoval rýchlejší nástup protizápalovej aktivity; v prvých hodinách po podaní, buď perorálnou alebo rektálnou cestou, bol Flamexin 20 mg v skutočnosti 2 až 3-krát aktívnejší než piroxikam.

Analgetická aktivita bola hodnotená perorálnym fenylchinolónovým writhing testom u myší; Flamexin 20 mg vykazoval svoj maximálny účinok (99 % maximálnej inhibície) 5 minút po perorálnom podaní, zatiaľ čo korešpondujúca hodnota pre bežný piroxikam bola 78%. Aktivity oboch liečiv zostali konštantné počas 2 hodín po podaní.

Hodnoty terapeutického indexu pre Flamexin 20 mg a bežný piroxikam boli vypočítané porovnaním protizápalových účinkov, hodnotených u potkanov na základe testu indukcie edému končatín karagenínom, spolu s gastroiritantmi v tej istej vzorke laboratórnych zvierat.

Flamexin 20 mg pri perorálnom podaní mal terapeutický index 2,65-krát vyšší než perorálne podaný bežný piroxikam; terapeutický index Flamexinu 20 mg podaného rektálnou cestou bol 2,31-krát vyšší než Flamexinu 20 mg perorálnou cestou.

Zlepšená gastrointestinálna tolerabilita piroxikam-betacyklodextrínu sa potvrdila u ľudí v troch dvojito zaslepených štúdiách, v ktorých bola hodnotená strata krvi stolicou použitím techniky 51Cr značkovaných erytrocytov. Vo všetkých štúdiách liečba trvala najmenej 28 dní. Dve štúdie vykázali významný rozdiel v stratách krvi stolicou na konci 4-týždňového intervalu sledovania; tretia štúdia vykázala porovnateľný trend.

V ďalšej štúdii sa hodnotila žalúdočná tolerabilita Flamexinu 20 mg v porovnaní s bežným piroxikamom, indometacínom a placebom počas 14-dňového obdobia. Taktiež boli stanovované transmukózne potenciálové rozdiely (GPDmax). Piroxikam-betacyklodextrín javil slabší účinok na tento parameter než bežný piroxikam alebo indometacín a existovala pozitívna korelácia medzi GPDmaxa endoskopickým skóre.

Záverom možno konštatovať, že Flamexin 20 mg disponuje priaznivejším farmakodynamickým profilom a gastrotoxicitou než bežný piroxikam.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri perorálnom alebo rektálnom podaní Flamexinu 20 mg sa absorbuje len samotný piroxikam, nie celý komplex.

Štúdie na zdravých dobrovoľníkoch preukázali, že po jednorazovom perorálnom podaní ekvivalentných dávok (20 mg piroxikamu) sa maximálna plazmatická koncentrácia piroxikamu dosiahla skôr s Flamexinom 20 mg (30-60 minút, v porovnaní v priemere s 2 hodinami u ekvivalentu bežného piroxikamu pri perorálnom podaní, a do 2 hodín v porovnaní so 6-7 hodinami u ekvivalentu bežného piroxikamu pri rektálnom podaní).

Parametre eliminácie, Kela polčas sa nelíšili od ekvivalentu bežného piroxikamu, nakoľko tvorba komplexu piroxikamu s betacyklodextrínom ovplyvňuje iba absorpčnú a nie eliminačnú kinetiku.

Vylučovanie účinnej látky močom počas 72 hodín pre všetky formy Flamexinu 20 mg a ekvivalent bežného piroxikamu je asi 10 % podanej dávky.

Samotný betacyklodextrín nebol po perorálnom podaní komplexu zistiteľný ani v plazme ani v moči. Betacyklodextrín sa metabolizuje v hrubom čreve bakteriálnou mikroflórou na lineárne dextríny, maltózu a glukózu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD50(potkany): 298 mg/kg (perorálne); 214 mg/kg (rektálne)

LD50(myši): 167 mg/kg (perorálne);

LD50(prasatá): 270 mg/kg (perorálne)

LD50(králiky): 232 mg/kg (perorálne)


Subakútna toxicita

Opice (28 dní, perorálne) : 1,2 – 4,0 mg/kg/deň bolo dobre tolerované;

12 – 36 mg/kg/deň : výskyt gastrických lézií, signifikantné len pri najvyššom dávkovaní.


Chronická toxicita

Potkany (26 týždňov, perorálne) : 0,6 mg/kg/deň bolo dobre tolerované;

1,9 a 6,0 mg/kg/deň : znaky gastrickej a renálnej toxicity. Po 8-týždňovom prerušení anémia, leukocytóza, neutrofília a renálne, splenické a gastroenterické lézie vymizli.

Opice (26 týždňov, perorálne) : 1,2 mg/kg/deň : veľmi dobrá tolerancia;

4,0 a 12,0 mg/kg/deň : mierne alebo stredné príznaky renálnej toxicity, prechodné pri nižšej dávke.


Teratogenéza a fetálna toxicita

Štúdie realizované na niektorých druhoch zvierat (králiky a potkany) nepreukázali embryo-fetálnu toxicitu a teratogenézu, účinok na plodnosť, reprodukčné funkcie a tehotenstvo.


Mutagenita

In vitro a in vivo testy neposkytli dôkaz o mutagénnych alebo karcinogénnych účinkoch, alebo o vplyve na imunitný systém.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Krospovidón

Sodná soľ karboxymetylškrobu

Koloidný hydratovaný oxid kremičitý

Predželatínový kukuričný škrob

Magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: PVC/PVDC blistre zapečatené Al/PVDC fóliou.

Veľkosť balenia: 10, 20, 30 alebo 60 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Chiesi Farmaceutici S.p.A., 26/A Via Palermo, 43122 Parma, Taliansko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0114/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


27. september 1999/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


November 2012

7Flamexin 20 mg