+ ipil.sk

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenziaPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľaFSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis -TBE)

(celovírusová, inaktivovaná)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako dostanete túto očkovaciu látku, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu

 3. Ako používať FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je FSME-IMMUN 0,25 ml Injekčná suspenzia a na čo sa používa

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia je očkovacia látka, ktorá sa používa na prevenciu ochorenia spôsobeného vírusom kliešťovej encefalitídy (tick borne encephalitis - TBE). Je vhodná pre deti staršie ako 1 rok a do 15 rokov.

 • Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred vírusom.

 • Nechráni pred inými vírusmi a baktériami (niektoré z nich sú tiež prenášané uhryznutím kliešťom), ktoré môžu spôsobiť podobné príznaky.Vírus kliešťovej encefalitídymôže spôsobiť veľmi závažné infekcie mozgu alebo miechy a obalu mozgu. Tieto infekcie sa často začínajú bolesťou hlavy a vysokou teplotou. U niektorých ľudí a v najzávažnejších formách môžu niekedy viesť k strate vedomia, kóme a smrti.

Vírus môžu prenášať kliešte. Človek sa nakazí po uhryznutí kliešťom. Možnosť uhryznutia kliešťami, ktoré prenášajú vírus, je veľmi vysoká v rozsiahlych častiach Európy, ako aj strednej a východnej Ázie. Riziko nakazenia sa kliešťovou encefalitídou je u ľudí, ktorí žijú alebo dovolenkujú v týchto častiach sveta. Nie vždy sa kliešte spozorujú na koži a uhryznutia môžu zostať bez povšimnutia.

 • Tak ako všetky očkovacie látky, FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných.

 • Jedna dávka očkovacej látky vás pravdepodobne nebude chrániť pred infekciou. Na dosiahnutie optimálnej ochrany potrebujete 3 dávky (viac informácií si pozrite v časti 3).

 • Ochrana netrvá celý život. Sú potrebné pravidelné posilňovacie dávky (viac informácií si pozrite tiež v časti 3).

 • Nie sú k dispozícii údaje o postexpozičnej profylaxii (očkovanie po uhryznutí kliešťom).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu

Nepoužívajte FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu

 • ak ste alergický (precitilivený) na liečivo, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek, formaldehyd alebo protamíniumsulfát (tieto látky boli použité počas výrobného procesu) alebo na antibiotiká, ako sú neomycín a gentamycín. Napríklad ste mali kožnú vyrážku, opuch tváre a hrdla, dýchacie ťažkosti, modré sfarbenie jazyka alebo pier, nízky krvný tlak a kolaps.

 • ak ste niekedy mali ťažkú alergickú reakciu po zjedení vajca alebo kuracieho mäsa.

 • ak máte akútne ochorenie s horúčkou alebo bez horúčky, možno budete musieť počkať pred tým, ako dostanete FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu. Váš lekár vás môže požiadať, aby ste počkali na injekciu až dovtedy, kým sa nebudete cítiť lepšie.Upozornenia a opatrenia

Porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako dostanete očkovaciu látku:

 • keď máte autoimunitné ochorenie (ako je reumatoidná artritída alebo skleróza multiplex)

 • keď máte slabý imunitný systém (a preto nedokážete dobre bojovať proti infekciám)

 • keď sa u vás protilátky nevytvárajú dobre

 • keď užívate lieky proti rakovine

 • keď užívate lieky nazývané kortikosteroidy (ktoré znižujú zápal)

 • keď máte mozgové ochorenie

 • keď viete, že ste alergický na latexovú gumu

 • keď máte neurologické poruchy alebo záchvatyAk sa vás niektorý z uvedených stavov týka, očkovacia látka nemusí byť pre vás vhodná. Prípadne vám lekár môže podať očkovaciu látku, ale bude chcieť urobiť krvný test, aby si preveril, či očkovacia látka účinkuje.Iné lieky a FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár vám poradí, či môžete dostať FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu v rovnakom čase ako iné očkovacie látky. Ak ste v poslednom čase dostali inú očkovaciu látku, váš lekár rozhodne o tom, kedy a do akého miesta podať očkovaciu látku FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia.

Ak podstupujete imunosupresívnu liečbu, FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia vás nemusí úplne ochrániť.

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa niekedy nakazili vírusom žltej zimnice, japonskej encefalitídy, horúčky Dengue alebo ak ste boli proti týmto vírusom zaočkovaný. Je to kvôli tomu, že v krvi môžete mať protilátky, ktoré môžu reagovať s vírusom kliešťovej encefalitídy (TBE) používaným v testoch na meranie hladín protilátok. Výsledky týchto testov by potom mohli byť nesprávne.Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako dostanete túto injekciu, informujte vášho lekára:

 • keď môžete byť tehotná alebo keď tehotenstvo plánujete,

 • keď dojčíte.

Váš lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách a prínosoch.Účinok FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnej suspenzie počas tehotenstva alebo dojčenia nie je známy. Môže sa však podať, ak je riziko infekcie vysoké.Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by očkovacia látka mala vplyv na schopnosť osoby viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Môžete mať však problémy so zrakom alebo môžete pociťovať závrat.FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia obsahuje draslík a sodík.

Draslík a sodík sú prítomné v hladinách, ktoré sú nižšie ako 1 mmol na dávku, t.j. v podstate „bez draslíka a bez sodíka“.


3. Ako používať FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu

FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa zvyčajne podáva ako injekcia do svalu ramena.

U detí mladších ako 18 mesiacov sa očkovacia látka môže podať do stehna. Očkovacia látka sa nesmie podať do krvnej cievy. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sa nesmie podať osobám vo veku 16 rokov a viac. Pre túto vekovú skupinu sa odporúča očkovacia látka proti TBE pre dospelých.

Lekár má zaznamenať podanie očkovacej látky a číslo podanej šarže.Prvá očkovacia schéma

Prvá očkovacia schéma pozostáva z troch dávok FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnej suspenzie:

1. Váš lekár rozhodne o tom, kedy podať prvú dávku.

2. Druhá injekcia bude podaná o 1 až 3 mesiace neskôr. Môže sa podať po dvoch týždňoch po prvej dávke, ak budete potrebovať rýchlu ochranu.

3. Tretia injekcia bude podaná po 5 až 12 mesiacoch po druhej injekcii. • Najlepšie je podať prvú a druhú dávku v zime. Je to kvôli tomu, že kliešť začína byť aktívny na jar. Vďaka tomu sa u vás vyvinie dostatočná ochrana skôr, ako sa začne sezóna kliešťov.

 • Tretia dávka ukončuje základnú očkovaciu schému. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním tretej dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov.

 • Poskytuje ochranu až po dobu troch rokov.

 • Ak medzi 3 dávkami necháte uplynúť príliš veľa času, nemusí sa u vás dosiahnuť úplná ochrana pred infekciou.Základná imunizácia

Dávka

Obvyklá schéma

Zrýchlená imunizačná schéma

 1. dávka

0,25 ml

Zvolený dátum

Zvolený dátum

 1. dávka

0,25 ml

1 až 3 mesiace po prvom očkovaní

14 dní po prvom očkovaní

 1. dávka

0,25 ml

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní

Podanie posilňovacích dávok očkovacej látky

Prvá posilňovacia dávka sa má podať najneskôr po 3 rokoch po tretej dávke. Ďalšie posilňovacie dávky sa majú podávať každých 5 rokov.Posilňovacie dávky

Dávka

Načasovanie

Prvá posilňovacia dávka

0,25 ml

3 roky po tretej dávke

Následné posilňovacie dávky

0,25 ml

každých 5 rokov

Deti s oslabeným imunitným systémom (vrátane detí, ktoré sa podrobujú imunosupresívnej liečbe)

Váš lekár môže zvážiť vykonanie kontroly hladiny protilátok vo vašej krvi po štyroch týždňoch po druhej dávke a podať ďalšiu dávku, ak sa v tom čase nezistí žiadna imunitná odpoveď. To isté platí pre všetky nasledujúce dávky.Ak použijete viac FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnej suspenzie ako máte

Je veľmi nepravdepodobné, že by došlo k predávkovaniu, pretože lekár podá injekciu z jednodávkovej injekčnej striekačky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tejto očkovacej látky, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Nasledujúce frekvencie (častosti výskytu) sa použili pri hodnotení vedľajších účinkov:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôbTak ako u všetkých očkovacích látok, môže dôjsť k závažným alergickým reakciám. Sú veľmi zriedkavé, ale k dispozícii musí byť vždy zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad. Príznaky závažných alergických reakcií zahŕňajú:

 • opuch pier, ústnej dutiny, hrdla (ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní),

 • vyrážku a opuch rúk, nôh a členkov,

 • stratu vedomia spôsobenú poklesom krvného tlaku.


Tieto prejavy alebo príznaky sa zvyčajne objavia veľmi rýchlo po podaní injekcie, a keď je osoba ešte na klinike alebo v ordinácii lekára. Ak sa niektoré z týchto príznakov vyskytnú po tom, ako opustíte miesto, kde vám bola injekcia podaná, musíte sa OKAMŽITE obrátiť na lekára.


U detí sa môže vyskytnúť vysoká teplota (horúčka). U malých detí (vo veku 1 až 2 rokov) máva po prvej injekcii horúčku jedno z troch detí. U detí vo veku 3 až 15 rokov máva horúčku menej ako jedno z 10 detí. Horúčka zvyčajne trvá len 1-2 dni. Horúčka sa vyskytuje menej často po druhej, tretej alebo posilňovacích injekciách. V prípade potreby Vám lekár môže odporučiť liek na prevenciu alebo liečbu horúčky.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené:


Veľmi časté vedľajšie účinky

 • Bolesť v mieste vpichu


Časté vedľajšie účinky

 • Bolesti hlavy

 • Opuch, zdurenina a začervenanie v mieste vpichu

 • Nevoľnosť alebo vracanie, znížená chuť do jedla

 • Pocit únavy alebo pocit „choroby“

 • Nepokoj a slabý spánok (u mladších detí)

 • Bolesť svalov

 • Horúčka (pozri vyššie uvedené)


Menej časté vedľajšie účinky

 • Opuch lymfatických žliaz

 • Bolesť žalúdka

 • Bolesť kĺbov

 • Triaška


Zriedkavé

 • Svrbenie v mieste vpichu

 • Neobvyklé alebo zníženie vnímanie ako mravčenie alebo necitlivosť pozdĺž niekoľkých nervov

 • Točenie hlavy

 • Závrat

 • Hnačka

 • Dyspepsia

 • Žihľavka


Boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky z obdobia po uvedení na trh so zriedkavou frekvenciou výskytu:

 • Alergické reakcie

 • Zápal mozgu, prejavy podráždenia mozgových blán ako napríklad stuhnutosť šije

 • Neurologické príznaky ako sú ochrnutie tváre, paralýza, zápal nervov

 • Poruchy videnia, precitlivenosť na svetlo, bolesť v oku

 • Zvonenie v ušiach

 • Skrátený dych

 • Kožné reakcie (vyrážková a/alebo svrbivá pokožka), začervenanie kože, zvýšené potenie

 • Stuhnutosť šije a kostrového svalstva, bolesť v rukách a v nohách

 • Ochorenie podobné chrípke, slabosť, opuch kože, neistá chôdza

 • Záchvaty spojené s horúčkou alebo bez horúčky


V časovej súvislosti s podaním očkovacej látky proti TBE bol hlásený Guillainov-Barrého syndróm.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
5. Ako uchovávať FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu


 • Uchovávajte v chladničke (2C - 8C). Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Nepoužívajte FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu, ak spozorujete akékoľvek viditeľné cudzorodé častice alebo miesta, kde suspenzia vyteká.

 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnú suspenziu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia obsahuje


Liečivo je: vírus kliešťovej encefalitídy(kmeň Neudörfl).

Jedna dávka (0,25 mililitrov) očkovacej látky obsahuje 1,2 mikrogramov inaktivovaného vírusu kliešťovej encefalitídy(kmeň Neudörfl), ktorý je pomnožený na bunkách kuracích embryí.


Ďalšie zložky sú: ľudský albumín, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, sacharóza a voda na injekciu.

Hydroxid hlinitý (hydratovaný) je obsiahnutý v tejto očkovacej látke ako adsorbent. Adsorbenty sú látky obsiahnuté v niektorých očkovacích látkach na urýchlenie, zlepšenie a/alebo predĺženie ochranných účinkov očkovacej látky.Ako vyzerá FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia a obsah baleniaFSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sa dodáva ako 0,25 mililitrová (jednodávková) injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke s pripojenou alebo bez pripojenej ihly.

Balenie Tip Cap (naplnená injekčná striekačka bez pripojenej ihly) môže obsahovať dve ihly rôznej veľkosti. Všetky ihly sú sterilné a určené len na jednorazové použitie.

Sú dostupné veľkosti balenia s 1, 10, 20 alebo 100 naplnenými injekčnými striekačkami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Suspenzia je po pretrepaní sivobiela a mliečna.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PFIZER EU PFE MA EEIG

Pfizer, Ramsgate Road,

Sandwich, Kent, CT13 9NJ,

Spojené kráľovstvoVýrobca


Baxter AG

Industriestraße 67

A- 1221 Viedeň

RakúskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:Belgicko

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior


Luxembursko

FSME-IMMUN 0,25 ml JuniorBulharsko

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior


Maďarsko

FSME-IMMUN Junior vakcina fecskendőbenČesko

FSME-IMMUN 0,25 ml


Holandsko

FSME-IMMUN 0,25 ml JuniorDánsko

TicoVac Junior


Nórsko

TicoVac JuniorNemecko

FSME-IMMUN 0.25 ml Junior


Rakúsko

FSME-IMMUN 0,25 ml JuniorEstónsko

TicoVac 0,25 ml


Poľsko

FSME-IMMUN 0.25 ml Junior
Grécko

TicoVac 0,25 ml Junior


Portugalsko

FSME-IMMUN 0,25 ml JuniorFrancúzsko

TicoVac 0,25 ml Enfants


Rumunsko

FSME-IMMUN 0.25 ml Junior suspensie injectabila in seringa preumplutaÍrsko

TicoVac Junior 0.25 ml


Slovinsko

FSME-IMMUN 0,25 ml za otrokeIsland

FSME-IMMUN Junior


Slovensko

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenziaTaliansko

TicoVac 0.25 ml per uso pediatrico


Fínsko

TicoVac JuniorTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pred podaním musí očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu. Pred podaním dobre pretrepte, aby sa suspenzia očkovacej látky dôkladne premiešala. Po pretrepaní je FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sivobiela, opaleskujúca, homogénna suspenzia. Pred podaním sa očkovacia látka musí opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa očkovacia látka nesmie použiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Kryt ihly odstráňte nasledovným spôsobom:

 1. Uchopte injekčnú striekačku v dolnej časti krytu ihly, fixovaného na sklenenú časť (Obrázok 1).

 2. Druhou rukou uchopte hornú časť krytu ihly medzi palec a ukazovák a otočte tak, aby sa zlomil spoj (skontrolujte či je odlomený) (Obrázok 2).

 3. Pohybom smerom nahor odstráňte oddelenú časť krytu ihly (Obrázok 3).

OPaRhP8ILQAAAAikd949IJcLszCVBQFCaAEAAEDAVOytf3xzrTxeXzyWqSwICEILAAAAAsPW2Hr38t3ymF1ZEECEFgAAAASAo639gee3y+O8pLjXnronvOVBNCG0AAAAwF8dnV2LXv9ITr4X1i6emjggPrxFQjQhtAAAAMBf2sn364vH3jZiaHjLgyhDaAEAAIBftJPvmcqCYCC0AAAAwHf2FoeafJ+XFLd03uTwlgdRidACAAAAH3Vodr4XVj45KTUlMYzlQbQitAAAAMBHS1ftUpPvV8/OuX10RnjLg2hFaAEAAIAvynfVlFZ+J4+Lc1Meun98eMuDKEZoAQAAgNdsja2zVu2Tx3JXlqvjrgpvkRDFCC0AAADwTkdnl9pH0sKuLAg+QgsAAAC8s3Ldp2oqy9YFE9mVBcFGaAEAAIAXKvbWP/vBcXlcYk2bOWVUeMuDWEBoAQAAgFH2FseStVXyuCAjYdmCKeEtD2IEoQUAAABGLXtrtxwYlpcUt+aZ6Uy+R2gQWgAAAGBI+a6asiMt8vjlhyewjyRChtACAACA3tlbHGqN4xJrWv4dI0JcgIq99df07cP+lbGJ0AIAiGy2xlbx72lH+8DE+L5XX8WlXyBIlr21Wx7kJcU9/chdoS9A+8Wflqyt2rXmOpZXjkGEFgCAqTna2s842sXBCftZ0WRp/7GrruGU+NZmb9vecM7lQ0SLynpLijgYl5Mq/k0fkizCDHkG8IduYFi4YsPhs50f7qkrmjUuLM+OMCK0AADCzN7iuNjRJb4aT54R3x5vPN124adzFzpVC8lbollzuPK77iP575VUpLFcTjVSduZg7d2GDE4M8Qxj2WXkUp2t2d2Pmk+db2o5b+j89raiadmsTgsfONraX914WB6HZWCYNCZnmMWyr7zSRmiJQYQWAEAoyGQie0tkO9ufWKIUZCRkpg5Q3w7o1ycrfaDsjXF3/p8jjcV1qvFMm3mMK/X+iQJIvEozrZlPP3IXg2rgm1f/8InaSjIsA8Ok1JREEZnEu2l/dQMzW2INoQUAEGC2xtbTjvYfzpyX4aTyyxbV3DFOpZHsjEHx13T3eKiekOTEeION7z9aLB2dXSebHZbLnRWqX8K3Ull0mcdMinNTEvrFyWPVgyReNOMvF+DS0fomlbq3LpgY3j8nEZkqv/zLwjf2bHwxPjP9ujCWBCFGaAEA+EVElBP2s62nL9Q1nPI2CcheC9k9Et+3z7DUJHFjYBsiV8ddJU/o7rSyC0gcqPFpkhylpr2nh1k0/ui160Y7hs2ZiCWhH8mG2CFi/wtvV8rj7i67cA8vFJFp5ZOTJjy348Z5fxVB/Y8v3x/e8iBkCC0AAO+IlFJnaxZt+kNf/2C8ES97TmT7W7SzzTMtXluM20YMDWNJABPaWVmn3uYrFuYH9bkq9tYvWVslMonnoV/ip6tn5zy+ubbsSMvErQe9nd9ytL4pOTHeJPUPjCO0AAB60dHZ9c23rceON+/7osngLJQSa9rQlP6DB/VPH5JM+wCIUNr596/cmxXs4Vg335By+GznhOd2bF0w0XOXzkP3j999uEmkqQfLPh9+fbLx+S32FsfDy3d+VvYfgSgvQorQAgBwwaugUpybkjb4F1npA5lBAUSTTe9XywGfeUlxj865PdhPl5qSKOLKrFX7xNfqU+fnF1nd3fPquKtWLMzfPu+v4liEnKqXphnMLcve2p0zLIHhlJGI0AIA+Jmjrb362PfVdfZnPzju4W4l1rTsjEHXDew3LDWJubBAVBK1weOba+Xx0w/kheZixMwpo4qrGsqOtIinnpCb7mHEpqh55CAxi+Hcsr+6+8ziUQEuNEKC0AIAuJRVtlTUu+tUKc5NmThy6PDrk6//ZSJjvYBY8OofPpEHBRkJU63ZIXvekrl3lB3p7kJ54e3KbauLPNwzf0KW5XKsErllffFYz/NbStcf6L5nbnrgCovQIbQAQEyztziWvbXbZVZ55d6s0dmp9KUAMcjW2KqWOS55cHwox1OJCkfEpO0N58RX+a4ad5NbHG3tpev2am95sOzzfV80LZ032eWFlf3VDXJFgRuHU6FFJEILAMQu8Sk+4bkduhuLc1N+M2PUqOyhDPsGYlbZlkPyoMSaFvptHB8rzN2+fLc4mLVq38d9++TfMULeLoLKGUf7CftZd0NYy460lM3989YFE6das3U1mOxmeeXeLGq2CEVoAYAY5ZxYCjISVizMp18FiHH2FofqZikuHBP6Asgtm6S7l+8u2HJk4C/iXHYI5yXFlZcWiiSz6cOjqswi6uRtPFyUf+OMf75V9rpU7K2X3Sx3jhkekt8AgUdoAYBY5JxYel1jFECMeHNDlTwosaaF5SqG7knd7QdVnJsiB4OJr9tGDJ38T93bvMjlzsS/hzfXPr65tiAjYcxN1247cMLSk3BC32uEQCG0AEDMKd9VM2vVPvWt+FBf88x0ptcDsFw5myUs3Sy9Etljxvhhd44Zrksg+XeMmDjmhqWrdqnyW3oCj8o883/NumERjNACALFlzYZKtYyppedK6rIFUxjkDUDSzmYxw2DR1bNzulcJu8xzkbr3b1l0n7bLRWv6pNCtgYaAI7QAQAzRJRbRGvCwfRuAWGOSbhZRDHU88uZUb7OT7HLZWVmn7VIW1R373kY0QgsAxApdYul1TwMAscYk3Sx1tmZ1fP0vfRm5enXcVTOnjCrYUafGhs25b3RgCocwIbQAQEzQJRYju0cDiClhXzRM2bCjTh4UZCT4PN3uaH2TSizri8fSzRLpCC0AEP1ILAB6te1vx+RBcW5KGLtZbI2tKmwUTfNxFkpHZ9fDy3fK47ykuMJpLI0YOo629mBEREILAES5ir31JBYAnolWvqoofjMjnE18NURNmGr1MbSsXPepmoi/8slJrDUSAuJPqKau6bND3x76+odtq4sCfn5CCwBEs/3VDXf3bCwtkVgAuCSam/IgvJuZaFcC2Lpgom9h42h907MfHJfHJdY0Kr1gEx80Iquo11z8xwXjWQgtABC1dDtIklgAuPOnbTXyILybmZSu2ysPCjISfOtmcbS1aweGPf3IXQErHJyIfPjC25VqON8r92b9y5ScII0tJLQAQHQisQAwSDT0y460yOMwbmZSvqtGFWPFwnzfulkWvf6RGhi2dvFU5t8Hj5otWWJNmzP9tttGDA3q0xFaACAK2VscC9/Yo74lsQDw4OuGS/uiFOemhKuVb2tsVduqrC8e2+vV+o7OLudUI5rRKvasnp0T7GZ0FBAfFhc7unzoGxEJUyaWkH2+EFoAINqID6GZJVvUtUYSCwDPPjv0rTwI1xR8kUAeeH67PC6xpvW6hdRvX3u/tPI77fa44gzvvHtArSUg0hc75/ZKBI+dVQ1/fPl+bx+4v7pBJsxX7s0K2ecLoQUAoor45NYmli9e/zXXGgF4pqZQj8oOQ3Uhaq0nXt4may0RNpYtmGLwgTKizLlv9NcNraXrD6iZFXlJcW8umRGk0kYHR1v7q3/4pPLLll1r/t3bx9pbHHLscUFGwsK5vwpC6VwjtABA9NB+9gsfL55MYgHgma3x0tiwEmtaWJYGXrnuUzmmS4SNpfMmGylDwaSb5SJjIrdol3SXJykvLWSNYw+O1jc9vHyn+KT45q1/9XY0oOzJl8drnpkeyteZ0AIA0UN99lt62h/5d4wIb3kAmF+drVkeTP6n4aF/9jUbKmU/jwwbqSmJRh51++gMcX91gUZr44sFBk8Sgzo6u7bsqHmw7HNLz8hhb6eyaMcef7x4cohfZ0ILAEQJ9dlv6fn4Nz7EAkAsO1hrlwejb70+xE+tlp+yeB825v86Rza+tXxoiMcOETmWvbVbXtjyYa6jNrGsnp0T+otihBYAiAb7qxu0YyTExz+jIwAYUflldyu2ICMhxOuGaROLD2Fj3MhhFssVoYVFRzyo2FuvNhr2M7GEa5EDQgsARDxbY6t2S5atCyZyrRGAEY62dtkSnZwX0vlvusTibRu6o7NLbUPp80lihHitVq77VI3BW7t4qrdzHdUcGEtPYgnXIgeEFgCIbPYWh1oq1NIzlWXmlPAsWgog4jT9j0MejLw5NWRPWrG3XiWW1bNz/LnqL5FY3LE1tv52ZYVcV82rWUOKdp9imVjC1Y1PaAGACNbR2bXsrd3qw7sgI4GpLACMazx5Rh7clBGi7lnRCFbjlEqsad4ONBIPX/jGHlXpiYb4yicnkVhcKt9Vo/br9C1vaDvEwptYLIQWAIho2uXCLCFfgBJApDveeNrS0/QPzYQW7WV7H9YL0bbCLb52HcQCuQ2LXBVaWF88ttf9OnU6OruWrtqlzhD2xGIhtABA5BKf32q5MEvPAAk+vAF4pe3CT+Jf6y0pIXgutSmh5NV6IdqJGZJoRi+dF+pVdyOCdgqKb5NYbI2tDzy/XXVnmSGxWAgtABChxMeS9oqjD+PCAUBeSs/OGBTsJ9JuSmjpqbKMrxciHjv/dx+qDe8tPePKli2YEvZmtNmIaPfOuwfUgC7xKj39yF3e9qHpurPE/1RY1gpzRmgBgMgjPsIfXr5TfVucm/LQ/ePDWB4AES3+mgC0/kWL+WSzQ3tLcmL8xY4u8VVRdVzbki4uHGM8sWjX6pXM04w2Fe2ce0vPMpLeLsqi3chF+njxZPNsUkxoAYAIo5t8n5cU99pT93DFEYC3RDNXHmRnDvb/bKJq0o4pcsmrvOE8JIxp9+7o5tx7O3BOvNRbdtRoN+ssyEhY88x0U42+I7QAQIR5590D2ithG18sCPGWcADgTFREu9b8e/Wx78XxsNSkg1+c0O1Y/8q9WcYTi67fwGLKZrQZ6LpHfOhg0S3IZun5n1o491dmuxZGaAGASKLd38DS03fPPpIAfHPCflYeDBkcmCQgcosaTSSqpuHXJ2tn3j8653aD59mw9aBz4DFhMzrs/OxgEXGldP0BXTJ84VGrtxP3Q4PQAgARw97i0I7tFp/i5hltDCDitF/8SR4EKQzcPjqjxJom5/qLJrWRPmHnaRUMCXNJ90KtLx5bOG2Uwf/Hjs6umromXVyx9PTSTLVmmzYZEloAIDKIj5n5v/tQfStaAAvn/iqM5QGAXk3+p+EytEwc2fvFe926VRbWNXZFN/+kICNhxcJ8g13uIups+9uxDRXf6KYerZ6dM+e+0SYfaUxoAYDIsHLdp+qqWF5SnPggN+31MAARofnU+WA/xTV9+8iD4dcne7ibcweLxafpGVFPN6DL4Kg5W2PrwS9OlFfadF0rlgiJKxKhBQAiQMXeeu0SOmsXT+XSIwA/NbUEPbT8cObSUwxMdN0s7ujs2llZRwdLr5znn3jY516EwDOO9saTZw7W2iu/bHFe0i0vKW7+r3OmT8qOiLgiEVoAwOx0U1m2LphozlmSAKBzvPG0POh7tYveAOclwix0sFxJhLp9h/7++y1HnDtJHiz7vK7hlO5GlxFF65V7s+4cMzwS5wgRWgDA1HRTWcTnDR/nACLFoa9/kAe6bhPnjUEsdLBcyd38Ey05X6hXeUlxM8YPE1llVPbQyB1XTGgBAFN7592fxwMUZCQw+R5ApHC0tcvqS9Rd2tuP1jc9vHynri1OB4skXrTqY9+77FrxikiAOZmDMocNvPmGlOjIgYQWADCv/dUNaleWvKS4Nc9Mj9yLZABMy97iCEa79oyjXR6MuelaeSBa5G9v2q+doSeUWNOefuSuCJpcEQziv+BQ7YmdVQ261QgsPZV/Uf6NI29OlROE2n/s0o0KG9CvT1b6QHEQ37fPsNSkvldfFR0pRYfQAgAmJT7dF76xR3278slJUfk5BCBcKr+81D6+2NEV1CcanZ1q6VlQZMnaKm0HS4zvwSL3S/niK/vuw00u+1VWz86ZkJvOJEaJ0AIAJrXo9Y/Up7v46IrZz3UAQeJ5xnZg/fa193UTMLzaDzFqONrav25o/fb7M/u+aHLuVJGKc1N+M2NURM8/CQZCCwCY0YatB9XnmfgAm19kDWtxAMB32vUPLT11WsncOwzuhxjpREpp+h+Hh9WHlYKMhJnWzLvGZ9Kp7hKhBQBMx9bYqhbVyUuKe+2pe8JbHgDwwcEvTuhuERXayw9PyL9jRDiKEwodnV0nmx0n7GdbT1+oazhlZHUvEeEmjhxKVukVoQUAzEV85j3w/Hb17drFU2N8fiqACFVeadN+W2JNW7ZgSjQNebK3OC52dNXZmptPnW9qOW9wAWJp9eyc/AlZQwYnRtMLElSEFgAwl5XrPlXjB9YXj2UKJoBItL+6QTu5vDg3xUNi6ejs2llZZx2XadprNKoLpf3iTwdr7TZ7m7dLEhdkJGjXr2fQr7cILQBgIuJjXi0GKj7ji2aNC295AMAHoomvXfxQ1GZvLpnhoUtBJJZZq/YV7KjbtrooJAXshYwovnWhaJVY07IzBt2aNfi2EUPLd9VsX7VP3v5YYW7gChsrCC0AYBbaNY6ZygIgci1dtUv1GIvabOm8yUYGQW1vOHe0viks3cvGp8u7I/KJ+HdoSv/Bg/qnD0lOTozXzVFp//HndaVH33q9/2WONYQWADAL7RrHTGUBEKHWbKhUXRMisZSXFvY6xXyqNbu4Z19FERtCFlpsja11tubjjae3HTjhIaWIX8F6S0p2xqDrBvYblpp0wn5Wuxjax4snG1xXQO0IKU5I9e4DQgsAmEL5rhq1xvHq2TlMZQEQifZXNzy+uVZ9u/HFAiOLYl0dd9WbS2aUNDuGDA76ClqihJ8d+lYNxHWpxJo2Lic1fUjy0F8m6gJGcuIV3xrvM1FbeYoI5E15cQmhBQDCz97imHV5rHNBRsJD948P5bM72toXvf7RH1++P5RPCiD6HK1vmvDcDvVt1UvTjG/GInJLsHduEXGldP0BdxPoX7k3a3R26s03pHhOWZver1bHxbkpBvtMRDWrOnOGpvQ3XGT8jNACAGHW0dk1/3cfqm/XPDM9xCtgXuzoKjvSUri3Poo3TwDgTLuelf/sLY6Hl+9U34rEcvvojECd3E8Ve+uXrK1yHgMm93OUE+WNnEdkjw0V36hvfzNjlMECVB78efXnwYMILb4gtABAmL3z7s9X/rYumBj6/cXEM+YlxYlP9IljbmDHACB2ZKYOsAQotMiLLyoVrJ6dY5LE4rJ3RdR483+d48N+jpver9YuMDAq2+g43g076tRxduZgr54UEqEFAMJJO/67ODdl5hSj1+0Cqyj/RlGMLTtqWGQZgA9E7aGCgUgsZtiExNbYWrpur5orKJVY0+ZMv823SYP2Fod2us7KJycZvMqj27ImBPN2ohKhBQDCRrvGsbB03uRwlSR/QpZlc+2DZZ+PGzks2MPKAUQZ0SgXtYc8Fqkg7Imlo7PrnXcPaAOGpSdKzblvtD/Ldi176+dFw4pzUwx2JYnClK4/oL595d4sOrR9Q2gBgLB59Q+fqJEGYRkYpoigIpoapZXfPfD89s/K/oPPVAAGrdlQqe0uXrZgSnjLc7S+6eHlO7XTV/yPK5aeX1N12sidZww+UNsHJfzLlBx/ihHLCC0AEB4Ve+vVVgZhHBimFBeOEeURn/RPvLzN897VACBpE4uQNvgXYaw6Ojq7Vq77VLuWcUDiisVpHeeVT04yeI1J2wclrC8eS1e2zwgtABAGjrb2JWur1Lclc+8I6tMdrW/6saPL82AG8VEqPlDF52vZkZacdw94O8BDNBe++baV7WWA2KFLLIIIDPfceVNY6gF7i2P+7z5UfRrFuSmiXg1IQrA1tmrXcRb1pMGBYaJI2gHAIkExadAfhBYACIO3N+3XLrMT7Gtvmz48Wlr5nfgU99yFUjhtVHmlTXzqy4aIV7llZ2X32jiEFiASnbCf9bYWqthbr0ss0gtvV25bXRSgchm1v7pBmyu2LpgYqL5rETweeH67+tZ48BAPnFmyRVvPh32qT6QjtABAqNkaW9UAhrykuBBsJTkuJ9VS+V3ZkZaEVbtWLLrP3d1EnlmxMH/7vL+KY9kcEWUzMtijo7Pr1Y2Hn34gL4BlBhAy7Rd/Usfi7VxT1/TDmfPHG0+3Xbh0+4B+fRbO/ZWqDcp31aj9cJXi3BRRyWxvOCciRCjXO9Z2+BRkJKx5Znqg5gfqpscYDx4klmAgtABAqJWu26uOjS+a6Y+ZU0atPnVefK6XVn43+Z88bSKpBolZenJLre3Ua0/d0+uI8J2Vdc67tgGIOM6z2JVtB07M/3VO/DVXHay1q/l4lp4W+YTc9Eu9rEveFbmldP2B0IQWka+WrtqlCvPKvVnaZOUnn3tvfI468IzQAgAhJT4I1RI0xhfN9J/81BQ5ZMnaqtG3Xu8hh6hBYuJYFLV2/l/WLp7qYdyX7GaxsGMaEGkG9Ouju2XkU++5u7NohWvnlFt6Vjd++pG7tJVJYf6IkHW2iJrniZe3qeo0gEPCLFf23uQlxa18cpLBX0fXB7W+eCzzWAKF0AIAIaVdsD/Y8+91RG7ZUPGNaHm8+odPPAwSO9nsaD7Xob4V9xftmFfuzXp0zu0uo47qZmHHNCCyZKUPtFiO934/Vz5ePNm5z3b0rdfLg+17vgpqaNEllqqXpgXq6ewtjmVv7VZnNj7ezNHWLqpWbR9UAEsFC6EFAEJJuy+yiAGhX/vSekvK4crvxMfqgH4fa8dR2BpbL3Z0NZ48s7OqQbeBtPTsB8fFl/P6oaqbpTg3hVWSgQjV/mOX7pa8pLjy0kLRWBdt8Snz/6IdMCZ+tPHFApfVl6gc5MwWUck8/Ui7/2sNuxS8xFK+q0ZUaNqRXQbn9VXsrV+ytko9UL16ASkVJEILAISOtpvl0Tm3h74Acka+pSeEbDtwQmQYm71Nu/GZIloeS+dNPlR7YsOOOnWHxzfXii8Rt+4cM/ymjOtEi2TLjhr5OV2Y73aeDACTq2s4Zem5eKFuUVuRVB/7XpdYPDfH5QgxcfDhnrpgjIzSLW0sBCSxiN+9dN1e7faRnofFah9YtuWQtoMlsFNroBBaACBEtN0sq2fnBOkapHGiIXJY80GrpcZhi6bJVGv2zso67dXH7qXPelY/K8hIUL+RGhYCIArIJCBqrbuX79be3uu+iqoqWPNebcBDi25VLqmjs8ufhOBoa397037dlpRGOljEAze9X61d91lEnZcfnuBhpRP4g9ACACGyfc9X6njOfaPDWBIPSqxpxYVjtAM/xCf3zCmjxuQM047zlkyVwQAESnFuiqVnFSzt8lkWYwOx1AgxES0COx3fZWIRVq779JnH7vbhhM6pw+CWlLbG1v/aVavNORZvxpLBN4QWAAgF8XGrxg+YpIn/8eLJFs3+DPF9+3hYVSw1JfHNJTNy3j3gcju5/AlZwSsngGCr/PKK6xG1J7qvR7zwdqX2RlFxGUwgaoRYAKfje1iLWYSH/vF9vFpW2HlMl8FOku4O8z1flV7ZR+18rQfBQGgBgFDY9rdj6jiM3SwHa+3yQHxCezuG4eq4q0SzIHPYQN1wEdGU4dMaiGi6MCC+/d3vP9bOGynOTTGeCiaOuaEg44h4uGjcFxe2+l8/aLdMkcsAJCfGVx60qcWFH99ce779J3crHCqOtvbqY9//fssR3US+9cVjC6eN8tBJIh4onk47wU8iroQSoQUAgq6js2tDxTfyOLzdLOp6alH+jb6dQUSdrRd/0m5EYNqhbgB8ph37JHLCm0tmGH+saP2vWJi/fd5fxXHZlkMeFlg3omJvvbpQol2AeOaUUVXJ/Re+sUcmLrXC4c87XV4mauCauqbPDn2rG9ClnP+x02Visbc4vvp7y5aKeuc1FcUT5U8IwwqQsYzQAgBBJz4v1YXMMI6kOlofmGJs2FGnjrcumGiGoW4A/CQa6O5+VF5a6O1UDdGaL7GmlfYssO5PZ4t2k8fi3BSRnbQluX10RnlponaiS/ede+4v7pzQL25Avz5tF34qdVpxRJTt3IVOFUXEo3YfbnrhUas4bjx5xtLTKV35ZYvzaDSRmh4rzPW8Py+ChNACAEH3p2018kB8UobxytymD4/KA/Fx7nMxynfVqAES4jwB3IIaQIjF9+2jji926LdqkapemubbfiNzpt8m08JvV1ZsLv03b2NPR2fXynWfqr4Rd9PcRdlEpnpzQ5Uumbjcb0pEjpnWzOmTskXkEOdPWLVLPUpUa9ufes9dYURdV5g/4uYbUth6JYwILQAQXI629p83V550c7iK0b0LweWP59/M8DFp2Fsc2oFhS+dNDkDJYID4K/pwT138NVeREmOTaGGfPdce8BbzsNQkdXza0T4wUd97YHzyvTM1RkvkgX2H/u7VJDrxB7/o9Y9UzSmK4WFGjXhZViy6b9mCS2PADn39g3bmiQgqmakDxuWkjskZpn0Bu8ewLbqvYFLDn7bVuEw4Jda07IxBt2YNvnH4dawJZgaEFgAIrupj38uDvKS4AK7+6a2yLYfkgfgk9q0Yotm07K2fp+BvXTCRi44hoF3maH3x2HAXB2GgNoB3Hh8VQD+cOe8cWgYP6h+Qkw9K6mf8zrqljT9ePNlI4BEvi6jZvK3c5ENe65ln3/5jV/w1V6UPSU5OjKdyMyFCCwAE15aKenkw/9c54SpDxd561c1SXDjGt5OsXPepuh7JwLAQcLS1v/qHT+R/HJvWxSyVWCw9Q57SfN2TxCXtMFHRZA/UaSVRcnWc7BSH3NEuFGYxtjOM/xIHxFOhmR+hBQCCSHxsq4b+XeMzw1IG0fZdsrZKHq8vHuvbbJY1GyrV4HLRgH7tqXsCVj44EX82Oyvr5Eg8OfF34pgbGKASg7SJRRJvw3vuvEm3OpY/xNtZ9mnUNZwaN3JYoE4riL9heSD+hg12XGin3YuClZcW0uMBhdACAEFUU9ckD4x/bAfcotc/ko0SUYbCab1cTRQJRzSOde3j/dUN2j0lVz45iZVzenW0vqnv1Vf5EBHtLY5lb+0W7dQSa9qc6bcFsHmKyOKcWKSHl+8MYGveekvK4Z7ePJu9zfmnB2vtvnVBiD/jVzcelsclD47v9f66SSzapY0BidACAEH0xVeXNnN8rDA3LAXYsPWgagesWJjv+Wq9aCRNmf8XS08sUUMyRONbO1rDn4m5sUPuLOHDtptqbIzBcfyIVu4Si6Vn58chc//8yr1ZC+f+yv/+t3E5qZae0LK94dwKp5+WVn63YpHX59TuXm+kxtDtdh/UqTuIXIQWAAgitafkzTekhP7ZRQv4wbLP5fHWBRN7bUCfbHbIdoNoN5dY054ommDpuayr7iAaEw/d3/tF0xgnh7j48FqpsTGiPUpiiWUeEovy7AfHv2v+h/+N+/Qhyeq4osrF3osiUXjV3afdC1JUI57fBeI33bKjRlVTFvdLGwOEFgAIFnuLQ43LCv04B/HsqodENIKNjPHQTpaVu8KJkqvLn3lJcUvnTaYx4YFqa8ppP8ZfK20jVTz20Tm3B7OYMDUjiUUKyLx8EUjUtBbtKFBl04dHDYYWUfKlmp1PPK9TbNGMhFS30MEIDwgtABAsX/390ofxTGuop+DLNUPlcXFuysK5vzLyqMQB8euLx2qvemq3O9j4YgFDzD0Qr/n8330oXjE5gdiraT/aRipThmKZ8cQiPfvB8f7xfTxng14V5d942CmuqCRjcEv7ir31S9ZWyYeIx2qHmLpUvqtGu+mTeIioYcK49y7Mj9ACAMFSXXdpQsutWYND+bxyQxXVevCqe6Ro1rj4a67SNiakqpem0Z7wYH91w8I39ojX3Iclj9ZsqFSN1FfuzWLKUMzyNrFIj2+uzRw20J8Oijn3jXbuYxGpQ/5Ji+PSdXv/+PL97h4u/vhL1x9QFziKc1Nee+oeD8HbuYOlxJq2bMEUenHhGaEFAILl0Nc/yIMbh4e0ub901S7VIFi7eKq33SPZmfqIFZqtEiKXmovSa3PNw2MtPcMIDfaJIfr4lliku5fvrurbx+c3qXMXq6Vn18W1i68a+dR7lp5xaFN31WiHmIrSfvNt67HjzWveq1UjSMUfcNG07KnWbHfxw3kGi6Vnuh17pMAIQgsABIX4eJaXHkVDNpRXEDdsPajGlIvWgA8L5v52ZYX2WxKLB9p1Wn1Y8ki3K8WaZ6ZzsTk2+ZNYpAnP7Ti57v/6PICzcNqofV80aVcctvRMdxF1iOx3Ff/mbTxsvaV7QRFVw0jiT7co/8YZ/3yr52dXvZHqFvGWWTpvMoNOYRChBQCC4mSzQx5MHBm6fTaO1jepq5irZ+d4e/1StJxWrvtUO4+FxOKBbl1Xb5c80iYWi099YogO/icWaWbJFp/3bxF/uiJyny75T/n2z0wdcOmcU0atPnVe/qGKP/XDV8YVS8+ARs8rL9tbHJ8csJVX2rQVi8g5Tz+QRwcLvEJoAYCgqLM1y4Ph1yd7vmegiKaPWp7Yh/V21TxydQuJxR3dKJf1xWOLZo3z6gy6xCJeajaRjE2BSiyWy/u3+Py2FcGjO6v01ADZGYPU7fOLrOfbf3r2AxerIQujs1NdJhaXWUViUWP4htACAEFxvPG0PLj+l6G4fC6bPmryvVfr7VpYyccb2mnERlZJ0pHdWdomIOEwZgUwsSgTntvh/76T8ddc8Vhxtu+a/+GynHcv312w5UjRtGw5F67O1tx86vzuw03OWcXSE1fm3DeaxfHgG0ILAASF+IyXByEY86Nr+qxdPNV4s8DR1v7qHz7RDlIvyEhY88x0hiq5pE13PozI186BkUgssWzLjprAJhZJROJtB04c2viIz2fQrcYh8o/4Uy+b+2eXdxb5ZLvTeoNa4p1SmD9i4pgb6F2BPwgtABAUanJ2sJ9IO721xJpWXDjGeA+JdlaGxNqj7ujWafXhYratsfWB57drX20SS4yrazgV8HOKt/C5C52+TaUrdZqyoohwvnp2jhzTKLeAFLXHsePN4leo/LJF+1etijE0pf/Im1NvyriOrhUEBKEFAALP0dYuDxL6xQXkbGcc3SdMTowXH/8dnV0nmx0XO7pEi0E7ZNzblUM3bD2oW3vUh7kZMUI3fM6HfbudB+CtXTyVeSwxbsWi+1Ys6k6zdbZm582RvCX+qD4r+4+AXHFweeFjxj/fKkPLsNQkS8/aYro/YPGLDBmcyCUPBAmhBQACT2YMy5XzWf05243z/ur5Pl4lFufN3WhDuyPaYaXr9mqXgvV27Jzzq80APGiJhCC+SmrtHjo6jLDeEtzV1dVfrEgmLu/ALDgEFaEFAALvhP2sPNDNZ/WNaAqc3fxQ5UFb86nzTS3nbfY23STXEmua8cTivFuCePjTj9zFEA4d543wfBgSputg8e0kgBED+vUJyHnyknrpH+avF2FBaAGAwGu/+JM8uDa5f0BOKBKFNpboFswtLhxj5CTO61ZZ2I7aDV2082GVMFtj629XVuj2pvD2JIBxWekD/Xm4GtQqd5D0cAfxt02nCkKP0AIAgafWOx6YGJTui/lFVrWoaHFuipEGhHMbmu2oXdKNB7N4/0KJM5RtOaQb6vPKvVmPzrmd7iyYlhrU6k71se9DUxLAJUILAARe24Wfgv0UM62Z2xu6Ry5NndD7lXvnQUp0sDhzXv3Z0rM4QeG0UQbHwxytb9r04VHdGQoyElYszOfKNIItvm9ghoe5ozqQgbAgtABA4J27oF8ANODUbBndjgo6zAI3QsSVTe9Xa0fcWbxZnEA8vPKgbcOOOt1cI/FSlzw4nvFgCA25qJf/xuWker7DxY6ugDwR4BVCCwAEXjA2jHPH3Uo+QsXe+iVrq7Rz7rcumDjVms08WsVlXLH0DAl77al7PI/mEoHwUO2JnVUNzv/dxBVEscaTZ1hpEKFHaAGAIPKQKPx0sNYuD1wmEOeRTsxg0XEXVyw9r9UfX75fd6PaHke02MSL73JDPUvP3JV77ryJJh0iTp2tOdxFADwhtABAgInWrToOXp+GDCQl1jTnH7nsYGEGi2JrbP2vXbW6VdS0yo60lE1dVZCRkJk6wF040RE5pzB/xMQxN9CLhWiVPiRZHqiFRoBQIrQAQICdbHYE+ylEs9vl7c4dLMxgUUSYrKlr+tO2GoOD97onqFw5R0VHvLaT84aOvDl1VPZQsgqiXt+rL/2Rh2ChEcAZoQUAIo8ayJGdMUjd6LxEmFcrX0Uxe4tj29+Obaj4xkifiQfFuSkJ/eLG5aSmD0ke+stE1i9GTEm+vIB75Zehm7MHKIQWAIg8akKLXEPMeQ8Wltm19PQ7VR/7/vdbjmx31WGyenbOQ/ePP3uuXS6FdMJ+1nlFVxFO5NXlIYMTyX6Ibs2nzssDd0snq5TuZ/gHfENoAYDIY7O3qePf/f5j3fSMV+7NWjj3VzHbyJZZZUtFvbthYCXWtOLCMTLRqYFzMR7wgKaWS6HFw9LJeUlxMrF0dHbFbA2DcCG0AECAne5tY2n/qa4D3Xgw4ePFk/PvGBHsApjQ0fqmY8ebyyttLvtVpNWzc/InZJFPAN9Yb0k53DNl7mSzg/cRQozQAgAB9sOZ88F+ihJrmm7bdUvszbnv6Oz65ttWuQCx86uh9cq9WXeOGc50eUS3E/azAQkSpx3tmen+nwYIMEILAEQYW2OrcxtdxJhlC6ZEd6Nc/OJym5TjjacPff2Dhx4VS88Lkp0x6NaswTcOvy66XxZAcp6U5RsPl126V/7weIEACB5CCwBEko7Ort+urNDduL54bNGscS7vb29xJCXEm7zV7ryCs1oeTS45YHCzFIlNaQAfeO6ulOTKH5bA9eoAxhFaACBYCjISAn7OLTtqdD0MVS9Nu310hrv7H6o98erGw08/kGeGdryjrb3pfxyNJ880nzrf1HLeqyjiUnFuSk7mIO2u9nlJcVOt2X6XFIAngerVAYwjtABAsGSmDgjsCW2NrQ+Wfa6+FQ30tYun3jZiqIeHXJvcXwSDWav2bbVYwpJb7C2Or/7eUl1n33bgREBWSi2xpg1N6T/y5tSbMq6Ta7BqQ0tR/o0m71YCooCoWMJdBMQcQgsARAbdwDCRWMpLC3uddj8qe6hapTSUjtY3VR1p9Go/x+LcFO0ixXInx+yMQfHXXBXft8+w1KTkxPhe93OckMsMYiDoBiaysypCjdACAMGi3U3Ff9qBYQYTi3B13FXinp8csIWmm8XW2FpRdbzXrCLKb70lZVxOqi6NpF3ec0bc4c0lM3zoM7lxOOPsAa852gwt1H688XSwSwK4Q2gBgGDxvLyVV7QDw4wnFknc0900/UDp6Ozad+jv7vaet/SUecb4YVnpA7MzB7vbXV40m9QumU8/kOdDYinOTWFsGOCDM5rdpTwkk++a/yEPxLs46GUCrkRoAQCz0w0M2/higXk2YxFJ48M9dWveq3XuWpFBZXR26s03pBgpcOVBm3qg8cn09haHOp440tP0HgDuZKZfp8aRtl1wPcleVERyAGdBRgJXBxB6hBYAMLt33j2gejCqXppmkpVGRVzZ9H61dhK8JJo+Rfk3TshN97xCgPPZZq3aJ4+96mb55IBNHd+aNdj4MwLQmv/rHO06H85q6prkweQ8rg4gDAgtAGBq+6sbVDBYXzzWw+rGIdPR2bWzsk5lDGX17Bxvs4ry9qb98sDbNYvLK38OLUxoAXw2fVK2pSe0VH7Z4vIO2/d8JQ9Y7gJhQWgBAPOytzgWvrFHHpdY04I9NcUIEaJEkbSDwQoyEoqmZYuk4fOIkaP1TWo2y8onJxk/jyiM6oNiQgsimpG9HYMqcUC8qGREMcS7u3xXjW7pDltjqyyheL/7dmEC8BOhBQBMytHWPrNki4wHeUlxyxZMCW95RIJ6c0OVtmklmi8lD473s/Ono7Pr4eU71QmNn008sHT9AfXtb2aEf/dMIKIVTLpZvsFnrdr3cd8++XeMkLdrp9WJt3zYyofYRmgBgABLH5Ls/0lEK2HR6x+pDo2w75lYvqtGOx5MhKiVT04KyFi1pat2qV/Tq/aQdqqPKM+obK7+An4R7+iCjAT5trp7+e6qvn3ke1y8SeWNJdY0M4xQRWwitABAgPW92t90IRLLEy9v0+60+Pjm2jn3je51a8VgcLS1i/ikLcz64rGF00YFJESt2VCpum686mbRTvWx+LpEMhBNArJL/Zpnplt+96GMKBOe21Gcm1J74px5+nsRywgtABBEosXvbdKwtzjUqDCtTe9Xzy+yBqxkxuhmsIgWzNJ5kwO14LIueLzwqNXgA8VLJJpT6ltRqtBsnQmYU4k1LTtj0E0ZAViIQry7N5f+W01d0w9nzh9vPJ167S+mTrh0KWFMzjAuDSCMCC0AEERnHC5Ci2hzX+zokse6nRYr9tbfvXy3y1OFvrNlzYZKbahYXzw2gCsBiMSiDR6rZ+cYnN0rQ536Ni8p7rWn7glUqYBw+eatfxXVQuPJM7rb23/sqms4JQ4G9OuTlT5Q3X5tcv+BifHJifEBrxNEjcQYMJgQoSX62RpbT9jPtp6+IGu9cTmp1nGZYRlkAsQ40Uz/7NC3apkspTg3Zd7scUN/mfjqHz7RTnNXG5782NEl2/ch62zRjU8TJVm7eGoAlwzSZTORWAz+XrpuKFGw8tJCKjREAbn/EgtzAe4QWqLW0fqmjz77etuBE/pBJqJJtGpf1UvTuI4CBInznBZHW/vc58rVrHEdkQ3Kjrynu3HrgonaRYTlUqSh6WwRwWD+5UHtlp6pJmuemR6oIWEWpw4c44nFeazam0tmMF4FAGIBoSVqbfrwqIdF38UH/6GNhBYgKLTtezkM7Iyj3V1iceZy3sjTj9xVWvmOOKg+9r1ahzQYdF0ZgQ0GHZ1dS1ft0lZNxi+gbNh6ULtdN4kFAGIKoSVGOc/xBRAMjSfPOI/3WF88dtzIYXW25lc3Hta9Gd21xRMHxMulSKvr7MELLbp5JoENBrbG1gee364b2WWkA0fkqGVv7dYuX2a8cwYAEB0ILdFPDosfPKj/8cbTzoPpAYTYx4sny9SRmX6deFce1rwrPYeEyXlDRWg59PUPQSpY8BJLR2fXlh012n6SV+7NWjj3V0ZOrtsfxqJ5AQEAsYPQEv2002cfnXN70ux3wlseIBbkJcW57M8Ut8sG99H6poeX79TepyAjwXNIyJ+QZdlcK3KLSBcBn5OmSyxCTuaggCQW8Zu+8HaldhdIg7tSOnewBHx2DQAgUhBaop92TrAaYRLG8gCRQjSafW4fW29JOdwzc+NgrX3mlFGnHe3qdktPz4MusYimvGiOew4JmenXyffvwjf2fFY2NIDTOZwTi7Ch4puH7h/vz7PYGlvLthzSzmAx2MEiXp933j2gnaxvCeiOlgCAiENoiVqVX166PKlbyCgzdYCF0AIY8MkB2/kfOwMyd+KHM+e1365c96muH2bt4qlGAlLJg+O3P7dDPFac4ZnH7va/YJaeaOGcWCw9M992Vtb5tmmjyHvb/nZMmzpE3HrhUWuvy7mKuCKeVDfVRzx2xcJ8uSAsgFDasPXg8OuTWW4UZkBoiVrqI5+hFIBv6hpOyV4Cf3LLuQtXhBNxwoJJDbrZZVsXTDS4OYNoOsi1j8UZ7rnzJv+3dBDp4oHnt6tv85Linn4gb8OOOtkfO2vVvo/79vFqAolz74rFaflml1zGFVkedrsHwkK8neVUtP/duSDcZQEILQDghs3eZunZh37woP7etpuzMwZZehruZUda/njlj3TdGqtn53h18uLCMTISPLx852dl/+HPcCmRE3SrG7/21D2JA+JFwFA7S969fHfBliMlD473fKnV0dZefez73285oht9KiLWE0UTPF86EQ2jiqrjusFgFmNRB0AIiLqCdyLCjtASc9SwMQAelO+qUe3vWav2VSX392qARPw1hj7gRU7wthsnM/062dkiwsY77x7wuRdI7nmvEot2ton4V6SX2vl/kT8Vr8P253YUZCTMtGbemjVY270jTlJT1/TZoW/drUx47kJnUoLrrTBFVjn4xYnySpsu58jeFeIKYB4nmx2Mz0TYEVpiDju0AJ7ZWxwb3jusa4VPeG6H8W0QdUTr3OXtck1hH044Z/ptsrPl8c21c+4bnTjAdSrwTAQetTCX87Yn4pzlpYXafpju6NLwuSp5Qr84EUi0S3upH2lvFMenS/5TzkgRL+wZR3vjyTMHa+2VX7Y410Xisb+ZMWpUdiDXGAAARAdCCwB0O1rfdOx4s/OFf0XkFuN7GqYPSfZ8h14XOPbgthFD1ZLK1ce+93bTko7OrpXrPlWpzF0YS01J3LXm3z/cU7fmvVpdwHDOKpaekWAiTYmyvdbWvun9ajXcqzvtzPurh/LIPpy7xmcyAQ8A4A6hJXbZGlvp7QUsPQv+lq4/YGQpcNkQN5JbtKv2nbCfdb5D0TS/hj/NGD9M7kpZXWf3KrTYWxza/hPP3UeJA+KLZo0TXyLRVR1prLWdco4rIquMy0kdkzNMRQ7xKPESzblvtDa66IjQJX6F0dmpN9+QQlYBAPSK0BKdHG3t4S4CEBnWbKh017B2yXhuUdov/nSw1q678drk/sbP4CwrfaDF0h1a2i78ZPxRFXvr716+Wx6L2FBeWmgwMNw2YqicyiIXFbA1topU5vmxuugiso24UcQb8Ytf/8tEggoAwCuEluh0xuE2tOhGnAOxrHxXjVeJRTKSW7TdmM6JxeK0c4u31DlFDDByf912jV4lFmfGO2lldAnIXjcAgFhGaIk5Cf3iwl0EwBREO/7VjYd9e6yR3KKmnZy70On8vmv/scu3p7b0DPGSE/HFU0y1Zvd6f0db+6LXP1JXK9TSxj4XAACAECO0AIhRNXVN/iym12tusd6ScvjyVi1ycJRWeaWtaNY4H55XJJb5v/tQHq98clKvE2N0k1jkkmUszwUAiCyElpjTPZjkys2qgdj0xVcuRm15ReSW8+0/qe1NdLTvNblPpdb2hnNH65u83dJ+f3XDwjf2yASyenZOr0swi/tr97IUD3no/vEkFgBAxCG0xBy1EusJ+1lWD0Ms2324yf+TPPvB8e+a/+Gy70K76rHLpck2fXjUeGjRTUoxsviybo2B9cVjfevbAQAg7Agt0em0+4n4yYmXBrK3X/Ri0SEgyjja2o2scWxE91yRl7c55xbtbipKQUaCet7Syu/mTDfU2WJvcSx7a7eclCLOufLJSZ77WHSTWCy9LW0MAIDJEVqik4eFiQ7VnghhQQCT8rDCng9EPMh594Bz10dR/o2Hr1ydLDN1wMeFuWrd4Rfertxc+m8exmt1dHbtrKybtWqf/LbEmvZE0QTPq34drW96ePlOFZb8XCgMAAAzILREOdFe0d1yvPF0WEoCmEqdrTmwJ3x8c23+hCzdkMsZ/3yr85LK+XeM2HrxJ5lDtjec27KjxuWoLUdbe+VB26sbD8v4UZCRUPLgeM+9JbohZBam3QMAogWhJcrNGD9Md0vqtb+QB/6suApEuoD//Ve9NM15klhqSmKJNa3UaemLmVNGfTEkWfaHPFj2+fDrkwdeHrd5saOr8eSZnVUNanBXXlLc0w/kTbVme84eug4WC5NYAABRhNAS5UZn6zeeu25gP3lQ13Aq5MUBzCKAf/8iVGx8scDdshZPP3JXaeU7zrffNmLo2sVTRz71njjWLvClO7ORuGJrbC3bckgbjQoyElYszGelDQBA1CC0RCd1FXlYapLuRzffkBLy4gBRq9cZI4kD4rcumKgmpQxN6a9+JHKL9kc6RpYndo4rlp4OlsJpoxgSBgCIJoSW6KSuIqu1whTRunJe0QiADwzOcZ85ZVTx5eFegwf11/5oqjU77/KsFa2CjAQPicXe4vjq7y2/33JEtwBaiTWtuHAMHSwAgOhDaIlyiQP0ocVyeaNu593ugNjhPM/EW8W5Ka89dY/Lt5izhH76JTEkEUuefiDPubNFpJHZJf+ZmTpgaEp/kXPi+/aRa5QfrLVXftniHHJEYX4zYxSLGgMAohWhJRbJjboDtUkFEIMCuCrXmJxhFouLEWLd71ADb9LVs3OcVy0DACDKEFpiEaseA/4I7DrC2hGbJda0px+5q/rY99V19m0HTrgbxikKkJM5aOTNqaOyhzJ3BQAQCwgt0encBU9TVtou/BSykgBR5pV7sxbO/ZXPUSE7c7DzjXLEpjxOHBCff8cI8fXMY93f2hpbtffse/VVbBMJAIhBhJbopHZ4cCk7Y5Clp4Vkb3HQAAKMWz07x3nbe/+pt6Qzxn0BAGAhtMSm+GsuXSS+2MH+koBRQUosFs1bEgAAuERoAYCfvXJvVlb6QHHw6pUrEW9dMHHmlFH+n995FXIhvm8f/88MAEAUI7TEtNOO9sz0cBcCCIeCjATtAnrOe883nzp/eHOtPK56aVqgVhN2uUSy8yawAABAi9ASzUSzzPMdfjhzPjQlAcwmM3WAWlC4ODdl6bzJuvldTS2X3h0BSSye18ZQSiu/W7HIz6cCACAKEVqikFpuqLtZ5sq1yf1d3g7EIA/rF+clxa18clJA+lg8r40xZDDrYQAA4AmhJZoN6Od6oPzAy6Pq239kIj5imofEMmf6bU8UTQjs8nol1jSXt7PXCgAAnhFaopmcT+xBXcOp0JQEMKel8ya7Cwy3jRga4sIAAAB3CC3RrPkUU1YAt4pzU9inCACAiEBoiWZqJjEAZxNHhqgvRU0zczdiEwAAeEZoiUIn7GcN3rPyS0+Tg4HoFvotHXsdsQkAAFwitESh9os/eb5DZvp18kC7dx6AMNLtGwMAALQILQAQftp9YwAAgA6hJdZ1dHax3CpiU8hWqjAyYnNoyqXdk+wtDpYHAABAh9ASzcblpPZ6n5PNDjVaDIgptbYQLfmtRmymD0l2d5/Bgy6Flosd7J4EAIAeoSUKqS0j4/uyVBHgWnHhmBvn/fXN0PY09r3a7XNdm9w/ZMUAACDiEFqikNoyclhqkrv7FOemlB1h6TDErsz060qsaTV1TbePzgh3WboNTIwPdxEAADAvQks0S3bfDEroFycPTtjPMjwMsam4cMxvV1aYJLR46IQBAACElmiWOKD3a7e9ro8MRCsR12daM4/WN902IkS7THrA5HsAADwgtEStgoyEcBcBMLuiWeNEaAl3Ka5QZ2um8xMAAB1CS9Tq3vYBQG/M0M0CAAA8I7T4wtbY6nzjkMGJEbThidoU4njj6fCWBIDgaGsPdxEAADAvQksvRD45YT/bevpCXcMpm71te29bVuclxVlvSfFwhwH9+mSlD3S+Pb5vH+1iX8mJ8UZmpPhMbQrRdoE5LUBwZWcO7vU+ZxyEFgAA3CK06HV0dn3zbeux4837vmjyYVHgw2c7D1d+19u9jnt1zuLcFLnYl9ws8trk/gMT4/tefZXnmbvnLnR69SxApBBv0pPNDnl82tH+w5krNrY/WGv3+czO1xTk200e9/qm65UobWa66x/V2ZrVM/rzFAAARCVCyyWOtvbqY99X19mf/cC7RBECP2cnpzhUkJGQmTogO2NQ/DVXZWcOlv0zNnubfNQf3Z9zw446S08ceqJoQnBKDQTS0fqmqiONuw839drb6TdDNYC6lCDffZbL3Sku+0jVcsZ/2lbjboVl9ZY0yRLMAACYSqyHlo7Orn2H/r6lot5gp4psqchmim5Al6VnWov4V10Dlk7Yz7Zf/Kn9xy6156PWuQud/mzy2N2AE1+aMJOXFHf47KU+lv3VDS4bQOJ28UBxzzeXzIigeTiINeLtWVPX9NmhbyPrUoJUYk0TFcVd4zNTUxJV/4x41NIWh3N3TcXeehnGls6bHKwSAwgte4vjq7+3yH0Fmk+db2q5ok/YyIBzd5wHoqurJ0L6kGR5oSTY48yBEIvd0HK0vumjz7723BgSESUnc9DgQf1VJ4aRM+uWK+119VLVHyIquIsdXZbLOceiGehivHZTiUUoXX/AObSIhuDCN/aIg5VPTiKxwIS8yiraD2/tx7YRxxtP6+Z0+dOM0CkVYUZ8lX1ekJEw05qpriZseO/wM4/drb2neOMvWVslDrYumMhuLUBEk9XXF1/Zg9ot7GIgusdx6bpB5jLVEGkQcWIutDja2isP2l7deFjbuNcqsaaJd7VIKaFfDUy1V1TOmTllVK+PElXkzsq6DTvqnOtHccuaDZXzi6zaG1eu+1T+7oxCgdnsr27wkFVE63/MTddmpQ+U80xC/w6VlxXkLBrVd1r5ZYu7ykQSb8PtDZ+rb8Vvd+eY4erdV7G3XiQWcYbubGPg/Q7AhGSnivFRGyHW6yDzoSn9Bw/qL8OMyyut7B8FM4ih0GJrbP2vXbUu20PyUuitWYMjcccG0W4TbR3xJSvN6jr7tgMnVCvq8c21TS3nn37krsQB8SLeiMRiwpE2iHHiT3fb345tqPjGufUfxosIzuRlBXcz6XU8vN0mPLdD/l47qxpUY0JUQYErKYBQEHXXJwds5ZU2D50qspdDu8iHGr7lG+fVR+Q1lNLeFwFy4dIg8ysL7Dx0/HjjaUdbOz0zCK+YCC37qxtK1x9wrlPEO7Mwf8ToW6+PjvehHDqff8eIhXO7+15Ub5KoyEor3xGNpF4vCQOhJGeU/X7LEd17My8prij/xpE3p47KHhr2oOIzUfJnHrv7njtvemvzQeeLr5cGj2ns+6KpaNa4EBYQgI88ZBU5me26gf2GpSYFafyVu+smKxZdsbKiZ3W2ZhF1XK6S2n3Ly9tK5t4xZHBiRdWlyy7PfnBcfK0vHks1hTCK5tDibtxUQUbCY4W5UZNVnMm+l2uT+094boe60fkajK2xld5ehIXsWnl8c63udvF5XzDp5ojOKjq3jRj6x5eH/qa6QftmlIpzU07/o1PVTqKhkPb7j3XTXQCYh6Ot/cM9dbqskpcUN2P8sNHZqTffkBL2OWmi5jT4sS7vJhLIaz1j5nUtJVEdlR35q/OjHiz7/PyPnbox50DIRGdocTlxRV6+nfHPt4a9WgkBNdtekeNWtdGFIaoIve6V6/Z85RyhV8/OieL35u2jMz5ePPnu5bvVLVsXTJQzWNZsqFTh7dkPjhNaALORc+v/tK1G2ykR0aPKtRIHxIu6aKo1e2dl3axV+3q9v6iv8idk0XhAWERbaBFxZdP71boruMW5Kb+ZMSqaLt/aWxxnHO2NJ8+4u8PBWrs2sJ1c938vNwffV+3FnVUNTPxFaHjo9iyalm0dlxmt3Z7KxDE3WCw/hxbRRJAHD90/3rnHCYAZ2BpbK6qO66bbrZ6dMyE3PdKzio4coPFN5uAHnt+u/WW/eetf5RQabe0tXhNCC8IiekKLy7gSZZdvXVagRrh8BcqOtLzGvDoEmbv1+sR7M8ou18nR5Gq9ckkudCZ+TfFT7Z3VBRRxIJJb8HfMBGCUu66VomnZU63ZUXP105moqZ5+IE/b3yJuUVNotl++XTRCGCGGsIiG0CKa8mVbDpVeucGieONF0+VbUYcuXbXLt7VBSqxp6jg7Y5B2+m/T/zii5iWC2bi8jhB9H/xyOYHd//2t57en+MXd/SgzdYAlEKFFvOBznytf99JM3tSAb+SslTXv1Wovsog3b8mD46NpkwB7i+NQ7Qlx4LwwY/Op824fdhkr+iBcIju0uIsr0dQksvT8mroeW1GHTs4bqlZVl723xxtPaxc7dkm39V7jyTNR1scNM3AZV+Qk+2j64Je/psGeTw99KZVf/nw1VzQmfOsZFtlp0esfiWepPGhj2CfgLTmQweXY8miqtYTyXTW6uStqC6yDtXaD10ZZyAdhEamhxXkV46iMK5aevee083dfuTer6Nd5umaN6r195jEXQU4cr1h06fja5P7BLjBimbu4Ulw4Jso+4cQHv27Mm3hvjs5OHZaaJL+V48SM7J+gPcnFji4P93RHJJYnXt4mh7KIUkVfNQgEj8urn9G3bI+7JeYtlzbAFTd62sMtO3NwMEsHGBJhocXldN5ojSuWK1cWEr/mxhcLem35iTusWHRfceEVnTNqT6iBiVeMG0kfkhyEUiMWiffmlh01D5Z9rr0xKuOKeDctev0j7WB38WvK/Vu1d9P+1isW6ZdNC+B1Sm1isfREIFFJ0tkC9Eq8K6N+4krF3vrW0xec92ORC4qOy0n1Z2NKIMQiJrTIuOK8inG0xhVdQ0RYu3iq8VaOuGd5aeHMki3y5XI3YuTG4VHVmkRYuHxvRmVcsbgaq/nx4sn5d4zo9YG3j84QXwWTLm3YUrbl0IpF9/lfHueKQpi1at/HffsYKRUQm5wHa0TfxBXLldc9JTng7aaM63QXWZwvrOhEX2WOSBQZocXllvarZ+fMuW90VE45tbc45v/uQ+3vW/XSNG8nn6SmJG58seDGed37Q4kG5ZicYeIWXb0TfWEPISbemwvf2BMLccXS88tq94g02PmpJZpEr9yb9ewHx0XLYGhKpZ8r8LhMLFL3mNLlu+UolyhbpQ3wh62xtXTdXl1PaZRNt5N0iaXXmlleWJkzvemFtytV80NUetH3yiBymT20ONcvlp733hNFE6JpsKmW86VckVh8qzVE9SReK9E8EmebWbJl7eKpuuTjYMlj+Mr5vRmVlyoV58RSXlroQy20cO6v5IIZoj2ROWxg/h0jZIzx9jweEosinuWwaLVsro3uOhMwwnnuiqiyVizMj8pIrxtb7vzp74642+bSf1u57lNZKS18Y095aaKsOmRzInhlBnpl3tAiPpLV20YRVcwLj1qjeMErXcPI4kdikeZMv03WMqL5MvKp985ufqg4N0U1dM44CC3wmsi6b2/ar31vRvFATcne4tC9MX1LLJae7s2VT06SZ7t7+e6qvn3+ZUqOD6HlnXcPeE4sWqISEF9+ViZAhHKusqL7Cos2sYhP/NeeuserD3pRRz3z2N394/uIk8grnrK6G9CvT3DKCxhl0tBSsbd+ydqqGJm+omzYelA3j9n/RoYu4G16vzqhX5w/J0SMc7lq1qNzbo/i9NvR2SU+trW3iDemP70W3ZNbLm8oKdLLF6//2tv9JZ2HqhshnyuKL/oAOs4LhIi2xMsPT4jiGV+6xPLmkhm+tZrk4FWZW5a9tVucJyt9oOcVxoBgM11ocbS1v/qHT3RdkFE8fUUSFes77x7QtULWF48N+HWg3Yebxtx0bWDPiRhha2z97coK3dTVaB1cocjfWoU0n0eF6cy0Zm5vuNSQeuHtSq/2l/QtsUgPL9+5a82/R3FdCijOM+7Ep2rhtFHReulTNz5FVFY+JxbpofvH19pOlR1pEV9p6z7tCS1AOJkrtDh3sBTnppTMvSO6W0Uux6aL6kbUrQF/LtHinJzHdVZ4x+VYza0LJkb9urrOu7CtfHJSQGaG2H/4hzoW78q8cx0GH+hPYrH0DBPd9H61nwsAACZnb3Ese2u3brZ9dE/r0jUk5OUVP+OZePjUCRnynKL+X1/8C/Wj5EQufCAMzBJaxPtt6apdut2dorsPVxJ1q1qYWKso/8aAXA1ytLXrbmlqOe//aRE7nC8luNyWJMo410iWnp6lQHV+ftf8D+236uU9YT/r4RqNn4lFEmeI7o5rxDKX48FWPjkpWqevSM4hLVCXV443nlbH5ZU2dUwFgrAwRWg5Wt/08PKdsdYqsjh1XmvHtQ8eFJit6ysP2nS3DE0JzJkR9ZzHasbOpQTdmuNSoHopRbvK3Rz69os/uXtUQBKLVH3s+6j/T0QMEm0J7XK9lmgfDyY5X/oM4OWVQ1//oI69mncHBEP4Q4tu9nmMtIosTr/46tk5D90/Xg3Caf+xy/+n6G50bjysuzFQcQjRLTY7WCxXruAn1/9QCw8E6r2z79DfvX2I+O8IVGIRdv/3t7FQxyJ2OA9hjYUZdxZXK45aeqbMBeTkIg4RVGAq4QwtLkedxkKrSGSJRa9/pB17qjqvF8791XfN/xA/Kq+0jRs5zM8KVzyLbGxplznWivoKHT6I2Q4Wi9PmBnLOffqQ5JFPvWcJ0KUE0boSadCrh4h2SfdmkYEj/nNXLArg+YBwch6sEQsz7ixXXvoUn/K1J87JFyH+msD0LG3727GAnAcIlLCFliioZeSlnaJf53k1clT3i4uKZum8yeoMV8ddJb6tLdmyveHc9nl/XV88tmjWON+KJ5pfMqjIpyib+2d5+7XJ9LTArZjtYNFdStBubnDbiKFyV7U179XeNT7Tz5HiW3bUyJdXhCKLZjaLO85bxAQEG8siCjh3sOg+UqOVtr5S1z2dFw7xh6h5Ati7CwREeEKLbmRUQUbCmmemR1wts+/Q30Vdue3Aic/K/sPIkFnnCYIuM4l4HcpLC+UQVXHnfV80+VAF769ukNWNXKb9ZLND/WhUNquHwQWXS4R9vHhyxHWwzHh8w0xrpldpX3cpQY7V1L6pRWyr/PIv4g5D5v7Zn31pxBtT1gAyFL29af/h3raV7Hv1VaJR0mu28RYbyyLS2RpbH3h+e+ysaKxo6yvtIuzWcZl5PWNZN+yo8/8S8JsbLnUIB6P+AXwT6tDivLyvaAEsnPurSKxldv/3t5aeC6U7K3uvIHR7XIhaYOOLBe5GZ2lzi3itaku2eLX4iXgueWlWpEG5THudrVn+SNwSiS81gs354z9yL1h291I2fD78+mQjbxnnSwkuc5po369dPFU2FESuE18+9AzbWxwL39hj0ez4tu3AiV4fJZ5a1QZePR0QxZwvfUbWDBZHW/sZR7u3BdbVV7q9I0Vd8fLDE+5evlvUgf/fknf9qcDLd9XIEcIl1rRxOakB7MAB/BHS0OK8xkUkXsd15vmqhqib3t60X3sB20hOE3XNrjX/Lvt/xSsmQojBdCdbn5aeXLTmmeny/gdr7fKnbNICZ7qPf0tUXLAsXX9gVPZQz7+C7lKC5y7f20YMPbTxEbXin/gUL65qUEPIeqVqP/HGFI8SBRO3aIeJultPzHLlVQwjzwVEMd1ITktkXvqU8wa9uvahq69Wz85x3nBJNKhWnzj9+Oba7h0h5/7ZtyaWqOVkShH10rIFU3ZW1snb6XJB2IUutFTsrdfOJQ3UxtJmICoRUZs4XzLp6OwS73btJQqvJjSLxtCbS2ZMvHxZRQ5F89zlol5k7csriqEmVU/ITffyl0M0c/74F385axdPFQ30MJYqIMS7Uvzlu2vH+HYpQRDvvs/KhspxdN29oPP/4qHLVFHDOeQbU+acTw7Y1FOnXvsLD6HFEoTc4nlDGMCcdCM5I3cPlgH9+oh/X914eKo1u9dqR1dfef6tZZKR48NFe6Dkv78VwcN4olPLkYlnWTpvsniguugpWi+/33KE9cQQRqEILaLp8M67B7QzunR9mlGgbMuhFYvuU9+KKubDPXVr3qv1c7yNeImKZo0bN3KYvL4iu1wKMhIeK8wdfev12ku8IjWJMshwoguENXVN6m5R0BhFoET9/kgup23YWxzb/nZMWx152+4R78pnHrt7dHaqaBCIV+/GeX/1fLlUuyap9o0p6gd5cOeY4erOzafc7v0a2NziYUMYwJx0fcKRO4RVyEofaLEcF+/lles+FfWJu7vJS59q1XWLsd9a5JbBg/rLC6aiVVD55f8zeClKe3FZVVaVX166nnLzDSkzrZnbGz53+3ggyIIeWpwnsfizIpapjMtJtVzuwRD1QsGkBtHuce5dkZyn9hqXmX7dttVF5btqZM3VPWS/p1oR6SUzdYA4sNnbtLNldF1YpesPqDL48OyISs5DwiJu+T6XxBtQHWsvJYhUX2dr3lnVoOvQ0K4S5pX8O0Z8k5okJwLJoWIlc+9w7rvQrqFc9dI09cYUSUbNox2VPfTsuXZ5e1OL29BiCWhuyc4c7OcZgJCJ4obEsx8cdxla/v/27j86qurcG/i5a72rIgIvIQEJDRBCDFGjKZBgikGnwo0gQhALt3Bp7NW86hIqspYpaLkiCv6KayG/uqwCt+ZSvIoEaEFiLtQUA8WAgdgEYYwRQ0qCwJhqJJi/3mdmh52dMzNnzsycOWefM9/PYrlOxslk58fZs5+9n/1s/3BFCWcgQZ352exUdqoEvcLYJ3dqVxBRTS7zzopnsdJ4gx4xqpgyQGRiG7SoNrHYdyVXj2BlSY36rqkPmubKol6sbG89C1G8/+29UOs/U05jI/Zkasb8mTnsQe0EenA2/7d/7bIQ9iIWyiut+vKb79698M8rwfIZohz30E+Mbzzz/XuH3teLpmexquJffHWxvMrN7z7VTCefSigqGENDEP2zxdjfAvHGfyDhjBRWTlV/nK0Gl1WeFu/xCAYS1Fe8uWrur65uw2MVRCjsoZGAKnRR7ZahiIV/IX5UCzuwsl/fayL6FgGMEcOgRXVQq5M2sTA80VODsdWcaXBDoQv9O9HQXP1Jk9iprZ6R+fOp2apxJw1PWbUiQr0876cQscQt/2IYFOiGlfEsucudvc5/DPanbtS4R7XxzLsK6rfK6p/OwacSCJ9KoL5CZ7I44haIH7z0BfvQ1ilhwWz707FFRS4KXY59+tX2ygb/Xiua75ptw+OLNr9+u47+0QtOy09PG57k/ep7TvBdr6qOkZrE117umpgR4bcHYJxYBS1iUoTixE0sFA/wRM9gYvddU59C/6ibozEojdKCzZE/vmoX6+t3LJ4UcHyGA+biimoeQXFQigX36alzIZ9j7LiHbTyjd/SynUdVp9zQCGDZglxV0p04lbB+Xja/Ab2pnrp3uLK4heV+RP0dAEhKlcUaTZa1bE41XeDXLJAI9szov2s23TnNlcUTwNjisOpp/pkaFE2xC5YbpmAvHFjN+KDFP/kkYGE+u6ObX5z7eXPVXFV5NHO612ADL7Eq1OoZmcH2KuCAufihmkdwXooF89HxnrITbNNX1d9bxRWJGFVHpTvx6cfufnT+7Z81tp2/6N2XkjY8KeCPd/veWr6bhboI/ri7pT3cr7hu+Syld2cL4Az+9XvEnCUH+PLcP/U8zcBjIajTo5FYQX5m6ZaD/lv7fjVrnOrH625q4z//kgcmKgASMDho8T+izmEdjeKX/UlWLJzS0upRRSwB4zR2ntTwYYNiGsyojsulIVqwZ17wHm4Vu4aAFPznESLefS45bw29q98mW+c8/UUbz3xQYj+BQj9S7e6O7k0+c7zmicnUD1Cf0PwPT/UnTaxLodBF//onfXqwuIVufNctyWKJDpW+1zphuhociW5kcWDtvNxyusdDzjXE6LvOSBv65qq5L/uGIuyRpEH9/DscetdgB74pvr6Ud2sd33fn3yJNAyxhZNDi4JNYGLpL2YFQ4oMUlSUm9JtX8j/8EY2BEf90ek5BfmYstj6rfguzJqaePecReyUaNvH/+9eaL0IewAe2RuH0ohf2iCNXJ6VYcKqqfeyEAbqg6J0/J1h5tMiOpo4AfSGxPQFLd9BvauqiP+rvOen3SEOQ7N7LaIovImLjDPqiVUfcqhpESvBFWgAL+b/JOi+3nBz79Ct+XZie8MqSAtXqR6znleiVNV6cutMVayv4vCfrS5n6xq/ZxdJX36eeJ0bNAwjGmKAl4EksTprKpZ5025+O+Wed0viPRgZlO45oH1LLsfOkFHbw09t1hu8o2OA3dmEFQ4I9n/7Xl+f+ia7HqeJh5dO/MCifLnnhdx/wBzW+cT5ICpgjYWA76W1ez9Z5es7sku01Wx/R/+LU5wy4ro+Y/T94UHffS50wS2dnB2KG22wAc9ANsv1qQQvOkbnl1C0vf6Oaf0gRS0ba0Av/7HWkm4VxWkurR9wsR93R8Af/2/9p9IRpFbUOqJIP9mJA0KL6E1ecNZUbLFxRriabUgfE+9kS1yjtHvbR+bdTkMB/VuVVbqOCFurxIxuUUGNWtHow7eo8ji/fx8IVXgGc4d/miYZmfju8VXybRigy5aejWdDi25y6NxbjJP9zPLXRM1vCvCupJxk9MilY4XV2IGZm2mD/I6QALBfwBnHeDIv/cGLH4kkUsWwoq+KdWLCIha2ZT7jxerqLr08acGP60FhMCqtqtWmjzuRSXoZj5qbBFqINWioPNix/o1r8Ezdw35i1KBp5r6IuYBjANzHTsOk3ayrZg4XpCSsXT9V+Tbq931w1d9rVYyKNaqr/poWwqKrEggOoqu44rK5xwGPXFCFioSfwRCwKQrSnBqi/+kBReFIlDSmMnXPxP8czJF6rJyw0wju75ZcapZBnTx23/utvNeoUAZjMP01Dce4Mi/9JkdNcWb95+U88HU5jjYXepr0V1b2xTfeY5PTGfzM2qbW8ojbcSY1jn37ljPEe2EXkQYv/1L5jOhrvdt7tNaq9K5xYfWj73lo+QbLh6Xt1DnTYWStGtTbKiAUcpqXVs66sWvzrdVJdYzZVqTp2jRFTUqlrYk+gB8UKXcHQ++7ZG5J3/e+nza3f5mWnGBWxsNTwYD2Jhgk3Xh/ZV6Tut2brI9SDBRvN0E8j4E8PwHz+aRqK1clRhgu2qYyt6OqMWBTfBvodiyeJr/NeRd3TjxkTtAQMHfVABWQwWYRBi1hRl3FGR6MdrpS4RhXPmcBHA2JiGPUmlkRr0Ucs9IsbPsz2cSYwqqmyCA5RlhbdbpXVp4K9rYqBGU8Mo2+fwhidnRLdv8ZmhakGZNSYYQnXah8fyU5869f3mpxbR0bzpTXmX71lT+/LDnflB8Bw/gfdKvGRW867ZXoCH2wUpieEHEGpzlq5c8JoQ9oZ8SjCW6IwDydOgqkiCVr8+xo5p3Jp7NJ09mKw0xJUwgpXmNItB9kFDTUs2Y6m6mvYSXbsuuP7rg0767TnU6mXLHlgojNGtOD/xkO/3w1P3+v4lU+6Nx8vyuffpliha9XD+VblW4udJB+j0O9oXsn/aMQtJQ/eYUIRs7yxqYqCoAWs5H/QrRK8vp/t0NhDPGZeJB7g+NLv/8IepC5CZ6YGO2vFwOmVyCIWenMpmp7lwoYWMF3YQYsqYpH2iDrqNcY+uZNds5KCwUYDNMp5fduhgHtX6BNnuzLunZzlf2eWV9Ty+5yGGsY1XC//iMU/N09jPpW6zleWzoxtE8Es/nWN5dzEQn+0tfXN31/+4aYbkvVEUxrhCv3BFxWM8a8bTuMA1jvRT8CqZGtxQFY8PnnFwinsm6Vfx4Qbr9cIWs60XDIhaGErq+Fu9Acwin/EIu1AIlz0rZW+dTjgPa4ah9AQhfdsa56YbMnNqHrjWD8ve/7MHBrtqA5OUFk9I/Ppx+42q40AvYQXtKgiFpnrGlP391bxbWzU7t2+tvAd+nDO9HGqYVx5kD3x2ueoUJzDk3BobGTCOENFFbFEkJvnbmmnF5FtUAsR8F/5lHnC8g+7uqN9ccbRn0bVvoDLngy91/YkiM+ZYFyrw6CKWMQbk5qnXd+PBgo7Lv8wzZUV0xuTvfhX/0DQAhbwj1gcsCYcrDQIQ11W4eSbxKQGsVIIxQCW5Duo3jjEWm2pKYnmtwdAjzCCFhpGiH/i8hdQL7o/r77xaz6IoQCmvMpd8sBEdpziiYbmjW8f8V8VpR7k0fm3a0difFVXsWhsJEYs/r8INp+9YafWpjoK5OhFfjVrHA6XtDX6Xdti5ZOhv7SXn7ynbtEfqcF0Y1b9/Y8Bt9wEm0rQCFcUXwfFTz+wZCpBCRSxKL5YpePyD0fqWlRLRmzSZ6rvp8Ef9M6GrP2I/teksSPumpgRi5Ec/aDov8dPtiA1FEzmbmpTRSxy7oZ94XcfsPkFvvig8WT/GqpcsNlPXimEemwabxjXcL1UEcsHT03hvYF3p83V1HeGvgtx/oh+MjWfnX9sznidC+YABtIbtKhORpM/YmGWPXJXadVm/qF3ySXIOQaKr/fUk1MuzuZShGP+2GhDWRWPWMQC0yyXpurvrf69J8uqV71bsFMplBifqQcxRZGn+OuWOWJh6O1/63OFYxa+o/hOI6G/SXGawL/CB6MdrjBiB2XJVIIYsbD9xLX1zcEOTuFFCMtL56hS+5Tue7NV2fRxLLYLXvR4g5aM1MHGviyANhooL3hmt/iItAMJ7x53X9BCg/WyytOrHs4PmGtK77mqk+wZ7S0f4hFSyxbkmp+roopYvJGV78S5eve5fdWN/sXc6Hc0bMgAscSLdyjlyx9j32msF4cBOL1By+Z3D2tM7UuLugPVJEFA+ossibO59Fk07DCgleEo23GEfTv01WnwJybI8j08Kvy7q35+esAhFIte5NwFARroj0F8g6Hfr+QRC0N/tBRs85xpev+mf/Tmp/jeC1VP1lkuQtxjRgN986cSVBEL9ZA0Mgh4u9F39OyjLv6bSkke9HbpLz6q+Xx7ZYP/6OeBTR8bvt5CQxNqw6QJNxj4mgDaOq90UXBulyxW6nB4ejm1mTqr1fUt/KgDxfftbN9b679r1D8TTEVMDKO3Zhrux+Y7CIoasHLjfv6LoN9Cv77XTFjw+4ArRXy5mH5TO9g6cG/e6GXtR7lbjzrjuAuQn66ghQbEfNxvo4iFyR+fpgQPWljFLf3zBHybr+Kb1TZ5iE8DI9ZLirt7Gd4Pqog7B6gnPb3x3yqrT+0/2uw/Oiyt+nJE8mF7/XLjmVhxW/G999horcw3Yu610TPicEXx/Sj4uyl91pzpZo+E/CMWJdCZrcG+I+pGCu64mf693N5x7NOv9v/tCzGR7OTnrcaOBo7Uteg/VArAECvWVvB73Bal2Ivuz8sbm7rgmd3sHf+3fz616/CZRfdl04MXPB18bx6nZzVYERLDFN8yi8m3obgblm8l+pdpawM+WbUNmOKW0xnDAlZGoe+IItJd64ti2ngARU/QIk4M6DypTSrB5p7pjn1szngaPOnvNcTEMBqamDyrzbOBxdMtGYoqxWkSb/X0W5Kn/HR0zq0jVUvP1KXSv0VF3iWj5n94qj9pEk+ao2sELXbxmzWV/JreL6WdswyI/nqpzcGqGIeVr0gdlPijeGVJgcnjADFNP9icjs5RGt2tLHpZ9kjHg/9ZzgZ5xh7fRjd+VvoQzImCmcS3ThsdQk3vlUUFY45enfSkN0rfPFGA1RU94Yrim93giWE0AjF5mUWMWDS2EmkUTaXv8ZWlM6l3+qyx7fzFb8VcMuqsUJAQTBA6aNn87mE+qF2xcIod5+fo/hRz2zJSB0ewgYxuSJ4YRne1ycEbDTVYNjD1j/7VBpvOXuTXOmsZU39E/yjumvWvt/L0VpyTbRflFbXitOXKxVOtbU8EaOis9A5a2JtluNlQa7Z8yH8U5ieGiWn6GqvQYianHnRvZqQMVDRPooxM1RH30MH9DX9ZgGDoHuG5oHJuu9cQMlMj2HYXf/QmvuS1A/xD81c7eZJ/sN+CzjJu1Dux+RcKui4IB0/5ry0DGC5E0OJuauOJYVYd+h4MKzJIF9cnDdCewkzo34ddsC1lkX0tMQ3U5NlcsQpC4eSb/J9w7utv+bV3LBgO70HgOCHbVujv4aWtR/mH5qcpGqLfdT1trn5++o3pQyPYkKqauTQ5MUws3bZ6Rqb8q5TU4CN1LcseucvqhkAcWVfWswv05SfvsVdn1ffaoK0N98gHMbfc/NHUhrIqNpbTiBszUgaG1Sp6kRjNrQAEEyJo2bS9hl2Yv5QZEhu6dQ/le+9tDYZHL+ES6xCYP5vLv3qJa1TA8Ky5tSdoEceCOkXwKWAhitX5mx/9Sci2+d7d1Kb4Egm0n3aq6QK7oDfRyLLbW1o94syl+VMJvHQbfQvm1+SIDIptgJnExLBVD+fLeaqbTqxSVtrwJIpkwh0DlFfU8p+D+dm8h4418vo99lrpAlDRClq85fz4bfbARNn+0Kn7++um/1ixtoIa6S1h8eTOYOkZ7pZ2dhHuKgTDb3jFNzoxvAKpNur0eXejJwuIutRwv8SRupZIWgZWUC2zSDhrXll9iv3Frp6R+fOp2cHe3b889092MWlsJEGXfw0ck6cS1mz5kE0l6Jk/tuTQGH+y9eHgbHSTikcn6UyjktZsV0ZkwYZYKcT8bF5x01156Rx0AmBrWkGLuMwiZ6EPuv1eWTozL7uW9Qg0VGpu/VY1lUh3LM+5DLmkwOqXD0u4lmd2inVL2egkJt9JENR4ng2sMwtIYzk7mGD7oUFCtfXNYn19CWcuFxW5xt6UsuS1A6yWccDTWj3tHXzpUs8WC3Yeovgi4uJn8fhkk2cuyytqeVra1ucKJfwtAFhu+97ankpZkk2v0HvrmIXvUNcxp+BmjWiq3n2OX9+aOSyCL0SRm3g6DXUXZoYNfDes4jvVTaoMf4AIBA1avKeiXh3LFk2XKzFMhVXiY6UJqc3ffLdLLAfMz3b11tTKy9B+qa/+4fF2speunCvZXrHh3y93enPW+f+lsMHM0YnY2VHfKlsWEFjiD7tq+fX8mTkWtkTD7Tnp5aWDVm7cT3EFKxWq2q567NOv+HVqSqL2q1FflDjPe0Ts8VfvY3eBuPhp/lTCiYZmPm9q/goPgC3Qbcu3Sko4vZI0qB+r0EP/Crd/omcD+ogfRzLiX7G2wqoFYXE37OoZmXZf6QJQNIKWbX86xq9l283ijzqCv276D1bOj/7VlWxn9dTfq6jj07HlpXNC9pvjskbQGIhucvo3ddEfhyVcy7ubt4pvMzlsEDu7afkyrnSByVpaPWIdPNnGASIaAaxbPiv73cMUXbDT2Ur+9gUvDLq9soE/M+S7ODvBXfEdRsSmEsRDG02eSqChGC8B7y13ZqtK0wCmEYcQEk6vUKdBHdQk3wGR3vTyB//7g6em+A/r91U3sguKcEL2MxQkfFTzuVibdENZlYVbWfhytM6DsCPLnwcwU9CgpazyNLugAN0WSZDUyDdXzc32lcjwr6dO34WehVF6kWULctk0KltyYY9Td2PyVhZx357i23aC4RH85bCbX0s4DlChu2lRkSsjdTBLcaS/Z/pHt1JedgoPvejGDPk6w4cNEqcSxP+1Y/Ekk6cS+Myl4juagIYptugeAcxEsb14ILWc0yt059Lb+q2Zwx5+cV/AY+/dTW28p9Kz9W5fVT0NHvhBNKoFYZO3svDdsGTNE5P1dFMoyQPyCxy00M3G35jvnDDaxPZEiwZJw4YM4MkbXGbaYJ2v4E0h6/3phekJ5u+cU30LNNqbf2+znvFZ0qDI3x5oQBnx54IJyqu6gxb6Tck5DvBXcMfNp1MS+cHS3lBcOGau6L7ckK+gnkq4igIekyP5DWVVqmOwa+ub5dzvB2ChqiO2mV6hd9WKDf++9NX3WS5rzWfnSx6YSDe1N0P+am45uWtiiNxyxXf6guLro2b7cj3EgwRM3gEv7oYlIyNKbAOQUOCg5a81X/DrcVk220pB45jqpAFiAonS+yQTbTQWFA+jpHGVyYdAqfbtcc++XrVrfVHIT8e8r1O1tHp4SYmAx/VIKyNtKL1nL3phz+7eFf31H4xNN3Xu1frmjPlVhk80NP/a75g56ioRtACIxAqHq2dkyj+9wlLFWC6rN1Ws9+BB8U0S6empxPRyMWKpfn66mTvg/YcQ68qq9Rw5DSC/AEEL/cXzwjg0MrDjIJiGEdRNiHFLWeVpnUe/idsGFF/GvMkFN9Zs+TDgyfTUmR461hhyhHT2nAc7gx3p5Oc9f5a2m0qgm+jt0l+wXWf8wa/+4dF/c2WnJhy91DOVYPIpdeJWFhF1lWI+CQCIFQ7vufNGaxujkyqXVaV4zgSdLzJrYurRq8MnZv28bJPnNcTdsExp1ZfLHumQP3oECClA0HL6izZ+HdkRCjJQxS10D+sZ8bOSx/xDegWTM+YrDzb8VujyxDUfxVc5CtO6cWv/37rXP+2yzUyF2rxu+SxFiFv0/z3TzSsufuopqmEscSuLSsgMMbqLY9MoABnxCod0q9qr6GXBHTdX971GlaZB/a3+eUBfInrPO3iJa5TO2VKjqHbDcnsO1Afbl6saZkQsmtR0AJ0CBC3VnzTx68gKk0uCRhIfPDWFT5wsee3AXzeN0BjtsYiFD03oc02OEKgB4jQPOyuTlRZgj1DP8nJ7gPmSEckDzGslWIS/Fdlrm5mIxS11xf/F7jL6e55WURtyXwpFLOIwYutzhSYvfpbtOCKGTK5bksVhQcgMsYT+fWLbPgBpiEcwFRWMsbYxEaB7+fir97Gt+eyRL8/9k96adfY54knNFAyYvBtWrMauUl7lDha0GNVBYSUHTBAgaNl/tJlfjxlt70SjgjtuXn/mAhv0Ux+0ZsuHTz92d8BnqiIWChhMLmrOTvjmH1J/99DciYqvtAD9RvhmgM8a2/xHSMOGIGhxOHdTz/rnjek2vispbikvncPvNXqLPZudqjEgUEUs1c9PNzn7kX7yYnr6G09N+8nNI6b8tIHPL+w6fObpx2LYgI7vu2L46gCGEo9gyh+fZmFLIkY3+JonJvNuhx2iULHh30MOysUCx7mJfdYtn2VhCivbXcM/pCGE/tALQFrqoIX+7vn4mP7o7ZiFokJDfz7o/+2fT+VkpfhHIzQwWvLaATFiMXlJV+l9wjf95FcsnMJ/+CUPTORbA4+fbEGGWBziBzPrOS5AcvTGuerhfD7opwDmr5v+I2BX4x+xmPzHr9rSyg9roj6k5G9fsAEK9Rvao4Gqv0eVelHf+HU0nw5gJn4Ek+1yw0T+6eVLX33/zVVzNT5lg5ATwVJYTR4+vfT7v/AxDDWAoqzmf3jEJaOTn7ciaAG7Uwct9FfOr123OCEVmzqOV5YU7F74DvuQhkpnhbOfFL+BkSURi1jQXfFVVRdbKO66bm7VWwYNnIRnHdh3m5lINehfsbbCv7iN5RGL0rsqBoWLYn7F/Ht/wmdVtUcDwTbDADiMmBs2a2KqpW2JFvU2bxXfxldZtXNZ/SMWk8MD1VYWduQu/aOLsU/uZA+6z1wouMPMRgEYTx20NJ29yK/zslPMbUysZKQNpVCE9ykrN+5nUyadV7o2+6oc8mfuWDzJ/DMcqaNf8toB/iF1lKrBGcVdhekJbLHI3dJucvNABvwNafTIJGtbYpRlj9xVWrWZXdN3N+WnDeISKL0H8+RsGgRsfa7Q/Jp4FDXxqhisXpn4f8XUWYwGAJTeuWE5WbYfPxTdn/fR8WYehr209agrL0O10E2jiBVrK8SsMPMjFtXBbjTa4WtcdMH32Yec8Uwb7pA3F3AwddAibiPr1/cacxsTQw/NnVhWeZpv//3Vscbrrv3Rs69XiQdHWDKVq/QuTFTiGhVwt1xGykDF11TVSRf+Lng6MmyZSAxBtbT2rH/aekOLiN77xamE323/hAUtqqkESwYBit9UApu5FJ8g5n5g/ROAHKvvGT/cdIMTMjVWLJyy6cH/Ztf0Nv36tkPitljqmVdu3K8qbGhyZ6VKYeW7Yblp+emshSFnPPtea/vtAOB46qBFTL9OTUk0tzExRCOMooIxR6+OhFQ1Da2aylX8ChNFX2zk/EWMn5yGn9BCfyF239Aimj8zhwcnFI27m9qSBvVjR1OzB+kN+OUn77HkWxanEvhWlmCw/gmg+HaN8mtnbJ+g70KcW6Fv8J47b2S9QeXBhuVvVIvbSCyZXhFPZQl4gFVWRncN2JAzngDy6xW0UMgupl87rOp2QX6m4negtWLpwOhEQ7NYmMj8rXtgC+4zF9iFM7aZcXTTlbhG8cyKTdtrqv7eKtbDeGjuREvuiPKKWjFwClYqlNfnwWgAQKxwSPe1hS0xlji3Qh5+cR+9U68rqxb3kFAvsWLhFPMjFtVWlq3PFZo8kslKH6IEOhYGIEZ6BS1nz3nED500p0vOtFzyf/Ct4tvmTB9nycBIVaCw+vnpzpiaAsPVubvrR3nfIZzFu3Hu6nuemBe+5onJVlXJa2n1iNtpVFtZRBRDHtX3hk3jOUsWcgFMwyscKs7qqWggtHpGJl9EOnrpyvCrCWMMRSwmVzdmVFtZzC8HT/pdh2lWMFWvoEUc1tO7temNiSEaiCx/o1p8pDA94ZUlBRaOJMT8k/XzsnUO0Qw/XVvcLwES6rzSxWf9hw7ub21jDFe2t171SIlr1LJH7rJqxoR+2ote2MM/9N/KAgABnWq6wK8dUy+E8Z7nK2S+id4qvi3YSmxMqbay6B9CANhar6Cl4/IP/NpJiSiqY1gUSxdYGHEri//OOX98r5Hhp2tf7sTRdVIT1z+dtM1M8eU2iIlVuYl9Vj2cb/Khrirb9/Y0KeRWFq4wPUH7CSiPAY5X89l5fj3YWbnlAcufUH/Fjpo1vz1K760sJa5RGuc0iCtgAHbXK2gRS4fZnae947PGtuMnW3jRMGb9vOz5M3OsnT0Vt7IE3Dnnj38LA/s7p6Qb6CG+5Qwf5pAEQro9X992SNy2a/k8gtL7xtTYysKNSB7ALrzF/TShPAY4W+eVLnECwmHJkDSWUD1i7YJw2Y4jPJmWeiqd9XtCzq0AyE9dPYyz6SEtNBjac6C+vMrtvzVWhnBF8aVjiVtZ9OSf0FiKX2emDY5Vy0BKYtKFres00LDm9Bdtn546Jx59QEH7ovuy752cZfmNKe4x097KwunfayT+EgGcR1wQdlJuOfVa+6rqxa0j1u64U/wmPVcsnKL9vnDu6+4Zk5BzKxG4PmmA4a8JoKFX0CLWO7Yp1fSt4puHmFNw86QJN8gw4KOIZXbJdv2lVJnqT5r4NfqIeLPr8Bl2Yd+CPPRnX7bzqP+N+atZ48ZljZDhxiQv/f4v/MbUU4RH3GsUMoO/5rPz5RW1dPP6p83wlTQaW7DzXkpRjQfsRtwQ64DccndTG92YR+paxJuRIoRlC3KnubIs7LJUk57UU4Ws37P/aPekJ18ZDubI8TP6l8g87R1VR9wvbT2q8/kAhugVtIhpVDY9G3XJgz9Luf7/fnS8OTtjyNibUm5MH2r5DC5HN7kYsejJP2HKKk/z65C5wjT04aUnL3g6guWl8FRAjJBkRn8z4l1pUzV1Z1jEQn/zEt6YSu/KoTsWT9Lzzl1b37P+SaGX9pN3N36zW5isBXAYcUNsyMGxtCgk2PW/n/7a72gEGcIVxTdRsnLjfv6O8MFTU0L2VPQd8ayTYUNC/F427KwbOri/+KtUzbNQaEr/l8YYFAihzjtYoidooftB/B82PRvVe4jk/XmWVPPQRj9esVyY4jtqV88nnmhoFj8rZCfl7XADHUcDdiTmUts0Y5O48jLOZqdKW9FbrBxa4ho1e+o4PZ/115ov2MXqGZmSLBYBWEXcEBtycCwn6gcWPLNbNUkk1YLw5ncP89Xd9fOy9dQs+cthN7/mp0yq8LNx6Xu/+8X9UTcTIIZ6ghbVIS2O2fIriTVbPuTdjeKbI9E5htu25wS/NrzeMUjOGRu4Bw3sN8j4bGpjdF7p+s2aSnadm9hH55ZWT3sHz3a7584bY9U4ABuyaQ5z0qB+i+7LLq9yn/umc9bE1JyslJxbR8qzIFx5sIEvAempOMps2NkzgxlsUIc1E7CRoBvxZZhXcAzqbsSE/hLXKJ11XWlsJKZvZWc458QuCJdNMzYlt2bLh/w9e+tzhTr7vW1/Osavrap5CiAPcUOsTesdU3wiZ5qG4ju2ga+B6Kw4yj5LTEfHoA4coCdoEc/rwIy+gSjwUJ1r+XhRvs7PFcdGEOdsmrEps/KKWj6boHMri+K7o/2z3gHimZhVhZ7KWC2tniWvHeAf6j/xdveBk/x60ljMrYAT9AQtTWcv8mvDTzCMZ69vOyR26DQ20pkY5j82og9lqNoMlsBQwFiRbWVRfHe06nVieirFN9/ZvhIDxBVpd6/ZUeeVrggqjiq+fklM07g1M/CGFgB7CZweFvLYAdCJOg4xMawwPWGaK0vn5wZcZqEB09OP3W1M48BWMBQwkKe9Y8Ezu9m1/q0sit8dTd6rqHv6sRgGLZs+aX0zdq8OABITT773nt8wXe/cyqbtNeKHn546h0RWcIDAQcvQwf1NbodTqTqOkgcm6swrDZaCQgOmovtyMX4FiIbqVBadd6W4a5+jW/LnU7MddgQ4gH4trT1VfJBbbqDKgw3iaknIcyS5Ew3NqsMMHtj08V0TMzByALvrCVo6vu/Z05KakmhFY5xGtY2eenP9x+jSoEr8xJIH73ivoo5N8e76308XFbkMbSnIzr4nS0pITJx4q/g2/fHG5ncPB6y0Q5HM26W/wD5XiE/ihljklhul80qXuBtWf2I5efb1Kv8H15VVv7J0piFtA7BKT9BS3/g1v0a9Y0Oo8rso8ND5ieI0SW5inxULvfWRlzw4qOaz8zRm+vXbdQ/N1btiAwAq4vpnyMPsuUPHGsXFz/Xzsuk2fHzVrk2ftNJduX1vrZx1hwDMNLD/NVY3wSH2VdXz1eCwEsvLK2oDzq3QoKJ4Tmw34AHEWoD0MLo9MCA2hHiSffH4ZJ2dReeVrodf3MeuKWIpL53D5lfol1LywMTd/7mXrj+q+Vxn0WSwNb7+ad9DpmWjWv8MeZg9oyrgQxELW+1ct3xWXfF/0dgC2RcQt860XOLXmWmDLWyJY9Aw4KWtR/mHzz7q0jkqo56K1xdRfCvJc6aPW7G2gnV6m7bXYLEFbC1A0DIlF7u1DKA6yf5Xs/Tun1uz5UP+iWuemCwOg27PSaeQcnfjN/v/9gWClnjA1z9tesi0hPYcqOfXOg+zpwHEohf2iNth+clu9OmL7sumiIWuy3YeRZEMiEMdl3+wuglOIy6zlLhG6d9Dv3Jjz5H26+dls+XfZY/cVVq1WfEttix7pAMFSMG+AgQtGB4ZovqTJn6dm9hH526WQ8caeW2it4pv8/+sjJSBSuM31PW8stSolvZAcVVp9euLpAtjiEdE6zzMfsXaCp5uQRHLuuWzxFAnb2yqoniDll2Hzzz9mJFNBbAdnIFrCHGZpXjOBJ2fVV5Ru+mT7lM+xbkVilIogGHZrVVH3PrLuwPIJkDQkpWBet4G2H+0mV8vui9bz6eIKSglrlHaKfL0ZMNzUVBcVVqojWEIcf2zMD1Bz/zlhrIq1QazYIsz4soqQPw4UtfCr3GcVPTEbkp/Yjl9Fk8Mo57q5SfvEXuqgvxMxRe07KtuRNAC9tUTtFT9vdXCdjiMp71D3Al318SMkJ8iniGlcXAE/zWJBVvAqfjaF4YChhDXP0semBjy+arN91ufK9SeKYjFVAKAjaCnip7YTelMLKeeh2+FVXw9lSoHjEc+mJoEW+sJWnhkj9Jh0fussY1fF6YnhBzHUMTy+Kpd/FdQXjoHs7mg+N5g2AWGwobg6590V4bM2KRxQL6v7gVT/fz0gFOe4vQBphIgDrlb2vk1eqro8RI+OhPLafywcuN+Pjb44Kkp2oszmFsB+wqQHobSYdH74quL/Hq2K8QyC4tY+PCUxkbBOhTxDC+IH/TWZXUTnIBuH77+WTQ9RP1QtvLJPwy4wYxpOnsx4OMAcSJggV2IjLupjYcfRQVjQj5fNX5YPy87YJEeT3sHv8bcCthXgKAFoiceenNrptYeIf8eR2Nm5at/9AQtSYNQAMTh6G+DXbhuwSHTBjj5eU8GrCsvxFSCuPLJi/AEJCb04wwEiDe8m1JwBq4R6t3n+HX++LSQz1+z5cOAm+9VLno6Aj4OYC/dQQvvd+iP3rrGOIe4QWjM6KDjGFXEQj987aPuj5/sHh7lJvZB1ULHO3uuO0bFIS2GOFbfffvQjaZ9+2woq9IzDmDEbfoh20Cvxo4Mpy5CTPWkx+cU3JyaklhZfUrcRQMgOd5NgSHESZCQlUKop+LlRqn/URU2FF0QghbsOwL76g5aeL/D3lAhSmKFomCdSEurZ9ELe1SlVLVflqe6zpqYakxDwQ5QhdwQNZ+dZxeTxgYdCvjPI2iMAxRfLge/1rMg9uaqufwTxyx8h12XuEbxE98y0oYiaAGbystOsboJtsdnPLWXrVQ9FTuHWqOn4jOeio59R6tnZLJDQs99/a3YHVGTpvx0dGpKIoVA4n4/ANMgPcx44jjGe6xKICcamh9+cZ9Y1lB7bKT4Chnx5985YXTIZlC/U3RfbmJCvzVbPuSTMeT0xn9TfPMuuw+cFI8GB9nwuTFUIY8evcfzCYJ+14Uxj6B9V4q5HPR2rt0GcSkGiWTgDGdaLvFrHCcVJU97B3+Xz0ofovG0pa++r4pYtEMRPuOpJ4Xv51OzWQdFX0gMWoS5lZCvARAT3UHLBeQ7xoZ/Yg8Nnja/e1jsCPSMjcgfdtXy63FZoc+XoIiF9WK+KZNT/Guxzog6nfMXv1UQtEjM+wsCg4hJLB3fB9iHGsE8guKbieTXObeO1H4y9iaB83Rc/oFf4zipKIk7T4YO7h/wOe6mtgXP7OY9FUUsa56YrB2x9DqfavJN4v8SN+j7QxY6yKY7aOHDo4H9MVMSLXHmqazydEF+Jp9Vpb7j2derxForq2dkLnnwZyHHRtRPiZv19VR4C9iLIf0P4pN4V5ZXucWN9Z1XurbvrX1g08f8kRLXqJWLp4a8y1paPXz2gT4Fb/AQh8QpAJyXECVx5TZgBFheUctPkFT0rbGQbXtO8Osb03ut8QbcoI8yPyAtdXoYS2SEaIgzT0cvXeGZ6yrU3ax6OD9gdUJ/v1lTya/nz8yJuG1iUHp9EnZKSO1U0wWrm+Ac4l25u/GbEw3NP7l5hLup7cjxMxt21ol74ncsnqTzxOiVG/fz6+I5EwxsrYqnvQMREciJl8qkdzSclxAlMQK84OkQs7Cos6JhgDjjWZiesOHpe0NGLPSJPA989YxMPT0JehuQVnfQIiY5QJQCJp+orJ+X/dDciTq7+PKKWt5V0SeG26GIecZiUDoYsylya//uh9BPAn3Emjxk7JM7/Z9TPD655ME7dO42KdtxhC9+lrhG6fks8Qy+sFz0IGgB2SH7MXriYQlLXjuw6L6LeWNT6fq9ijpxY6qiO0eDbNpew69/PjXbsLYCWKE7aGluRdBiGLHfUXwDGl7etDA9oWh6lisvQ/8QpKXVw5eDcxP7aFdf5cQtv8gztqlvvrsS+klgBApXfjVrnJ7Dpxl3UxtPJ6N7bdkjd+n5LJzBB84TcSgO2mjM4OtkPlY9TqOIV5YU6JxbqTzYwJdZdM6tBIMzjkEGqB4WQzoz4zV0XukSU1DeeGqazleLeNKLYqSQy81gDj6Rj0zx6ImnqbAZBLo9B/a/Jicr5aYbksP6m6e7csEzu/mHqx7OxzIIxC2E4gYST3hToY6rqGBM/vi0kIe3cPRuvvyNav6hzrmVYLCSBjLoDlowpxsLedkpUeb4bn73sLj/Xn9vFbHLnaFz28BkyBQ3EEX+Ud5HK9ZW8D0wdFfq3JYGAKBN3FzHDidgkgb1C3dmhM148hfcsXiSzlfACeMgs+6ghY+MIXp8uTzKovWVBxt4bSLqRxYVuaJsWPRNAtNoV6KEsLS09tQ7jvI06LIdR/iiDd2VOtM1ARyJRsZWN8GZVs/IjPIopzVbPhQ33eksLqKgxCjIDelhxuPL5dFsJjl0rPHuF7sTw9iREQa0DPtb7CNgJUqIjLh+GE2uHd2VfCtLYXqCnoNc9BDPEUewCjYiHn8EURLnVvScH61hQ1kV37hP44eVi6dG1TIfjcMuAUyDoCWGIp7Tpc4r/z/3suvcxD4vP3kPEoQADBHxrUR35ZLXDrBruis3PH1vLO5KBKsA8UmcWxn548jnVihi4Tka1FOtWDjFkJ6q33UYhID1vEELVnhjJLId7TQ2ml2ynV2zo6MM3OaLLSt2IR6G6G5qizJVIM7xI9sK0xMiewV2V7IEcZ0HugEARCbi7kUVsaCnAofxBi1Y4TVQlBFgrMdGTWcvmrCbH6InHoYIRslIGRjBZ4lbWjEOAICYingrPCIWcDykhxmMR4AR9DuYzQWIqRHJA8L9FIpYHl+1i21p1XkEtU4lrlF8Tz8AxDm+uh7ZVvgYRSzopkAqCFpiJdx+R4xYKOB5+cl7LDn84YKnIyPN/C8LaqeaLljdBOc4UtfCLoYNCS9oESMWVg8Du8sAuAvYgmUcvrouVubQSYxY0FOBgyFokcKhY41LXjvAI5boe5yID945f/HbaL4uGKX9O6SHGS+skt+e9o6lr76PiAUgGLxfyECMWKI/0jqYc1/jdw3W8wYtmCwxUAQ/TIpYeK0wo8ZGNNJ6M9DjHd9jIz7EL/0lv1Urn4hYAMAc1yfpXRDuvNK1Ym0FT99aPy/bkPPcAmpuRdAC1vMGLZgsMRD/Yepc6xAjltUzMpc8+LMIxkZpw5N0PrO+8eue66sllUBC/IhSiF7V38M7PNfwlU/O094RQdon3aooHwfgbHwpY/AgXV2EmLxKqp+ffntOerhfVCxTyQQbuoTsRU80NKPMD8Qa0sNiJdhah0iMWKKZI4nykG+QED+iFKLHwg8ScuhP44DN7x42JDs84KTARU930EJfiMel+6ob6b9ZGcNoAPG77Z/4f9b9az9a//W3Y29K+f7yDyzx3ZWXYcmeNwAR/dFa3QTn4EsZSTqCFjFiyU3ss/W5wsjmNfzLVAYbulAvqj3n8vCL+yJuBoBOCFoMJu6f1rjDqcdZs+VDfmZtlKu6AYdHAb+6OFkSMFUM+78hbrmb2n6zppKHi+FGLC2tHn4OEt2SFGn4P6d0y0FWooPuRB5K0SiBT5cG44uj6no+XvvRpbcfQtwC4DAUgYS8r6mnWvDMbtaBRFPSkAYJbMZE5URD85jRQ6nrO3SsURwzJM7bXOIalZU+REzZ4Kg9Yxa+Q90m6+IG9r/mnjtvxNoLGAtBi8HE/dOvbztUdF+uqjehkc1fDrs37KzjQ5YoI5bKgw0Bh0dLX32f9R3iai990fKKWsVXTylgHUOKo2o+Oz/hxusz0wYrvuTaCFacAeRBb8z8ekNZ1UNzJ/rHIaoFFiX8iKVsx5EHNn0c8mkhgxP9qo64Z08dZ9SrAUQApxUbjt6jqTvS6HnEribcbope+fQXbU1nL3Z830WBR7BaxmOf3BnsFbyfolkBWeziaDhxdssvcXIDGEgdtGCi3UB0x7K1lBLXKPaIOL3KhBuxUKezr6qelXD1fzVRsOFRwAhHtLvxG99kc/cqEDX+laUz9bcQQCoXhdoYFJaUVZ4uKhiTkTo4NSUxI20ou6Fe2npUvJVyE/u8/OQ9YWWFbdhZF/pJhkJmDliOhr9WN8E5eAjx+KpdC+fl+a9RuJvaSrcc5O/s4RYK87R3TF30R40xQyyc/LwVQQsYSB20oNBqLAScz6Aep3jOhHATQFXzwSagxi97JJLdwxCxllaP+OGZlktIFDYKvWcfFe4gik/85xECrsZooNGAyUOB6uen408CpBLB6SIQkC9f1LvWsXpGZk5WSmpKIr0F7P/bF+JAIoIEjaojbpO7qeLxyZMm3GDmVwTH8wYtKL9tJrqN5xTcnHPryMjCAPPLDtKoDsVeTaZKuvDfKwn6+ZfHEfF3cfo7LyoYM39mTgQ3ZkxvkML0hIyUgew6K33I0MH9I+49AIyFwYNRxCxWzpupcXXjqyiylPKwTqmKBvWlrluSp/x0NEUsGDyAsbxBC8pvG4hvIPngqSk0tvissY0XQc7KGDZ82KAo7+ERyeEd6R29NU9MRr8D9iWGfMXjk1VpkxQSTMkdMfamlHFZIyL+O6dP3LF4Utne+t2N37B9qAP7X5OZNrjj+66PjjerviI9YVp++r7qRv44e4+ngGT0yKTdB07y+dTVMzIfnX874hOQFgYPRrmo74Q3NulZcMfNEXwJCiGKxzcYuK2Oe6v4tryxqVj7BRNgI77BeI/AZkMN38U+f2bO/qPNJtTDpYHUrImpqP4BdidOBr+5ai6r5tnS6klM6GdgND576riA2+KL7s+bc7Dh7hf3sw+Pv3ofu6GuTxqw6ZPucucUsfBtY945Dl/QQqOTpx+726jmAYDM+LHULCxxn7nAA8IRyQOGDRkQ/aQnfe665bPm1HxOL04f0mv263sNO2/3cmfXtj0n2HQJvfUvW5DLtsxRq0rfOszGG4XpCW+X/oI1wN3UNmbhO+xlP3hqSmRBFEAEELTESozmR+lld60v8rR3sImZpEH92BeiQVhN3RlxPzF1MbNdGUMH999e2SDO6bL+iDqpjW8f4Y+vnpHpX+gMwAH4ez+vh0HM/FNnwwKGH6kU8vw4VvoPAOIBz8igG59igII7YvJVKOQI9uI/uXlEadVaxTeHwudfMtIUfpTchBuvDxgyIWIBMyFoMZK7qc2cL0SBiioookEY/UsbnsSLFVJswy72/+0L/jSxP5qWf5EFLZjTBQfjZzhmpQ+xtiUADhOsZi6EK+CxaVJhpyAAWAtBi5H4/unC9ARLGsDnccOCOV1wMJ5LeWsmagQDgIwCHtcIACoIWozEi9bzaj8y8E4wYz4M4pJYPHrEj63Pfhw+zPo2AIBs+MHzWBAG0ICgxUjszEfFihpfGvpd17P8gg4R4gqvyVOYniBDGa6ASeHiARdpw5NMbA4AWK/zShffjDp0cH9rG4PzdkBmCFqMxCdLMlIlzf4UAxgAx+OLn1Ny7VEEj2d4llZ9+cpSa9sCAGY4/UXPbtibbki2sCUAklMHLXzYDeFqafXwyRKxXpC0WE1DAAc71XSBXUg7jwDgDKadXeg8n546xy5yE/tIW8MTAwaQgTpo4cNuCFdN3Rl+jVOWIBrY+WCUms/OswvMXwLElC2m6uT00fFmdjFrYqqlDQGQHdLDDLOvupFdFI+3fnhkVfkyMISBhx7GM097BysdJvP8JQDEM+qm+IFpd04YbW1jACSHoMUYYr8zaaz12fNSlS8DsMRnjd2Z4tbOXyYFOkcysurkAOAwvJsi47KsHzwAyAxBizGOffoVv8ZxEAAy+GtN97GqOVlW1sMJWLUMKz8AoAjd1Pp52VhjB9CGoMUYv9v+CbvITezzk5sxWQLRKnGN4qdNX58kUQVtu+i80vXbP59i1zm3jrS2MQAA/jztHbybyh+fZm1jAOSHoMUA7qY2fup2UcEYaxsDzjM4UH4RaKut797bKskJLQAAKlVH3OyCuilMdwKEhKDFAO9V1PFrCSdLUKkQ4tAfdtWyi9muDGtbAgAQUNneenZRND3L2pZEBiV/wGQIWqIlLu8iNwxABu6mNl4YA3vMAEBCh4418hyNaS5JgxYxUdkfSv6AyRC0RGvbn47x60X3ZVvYEkVHSSLsjrCjgOWnQENltV3nEXBED0Cc4KvB2IIPoBOClqh42jt+/XZPbti9ky2eLAlZkgi7I+wIWzLCIt6VtttjhrELQDwQV4ML8jOtbQyAXaiDFmQohuX1bYf4dYlrFAaXAJZ76fd/4dcS7jEDACjdcpBd0KArI22otY0BsAt10IIMRf3cTW18NwspnjPBwsaAUxWPT7a6CXZCdyXPwLZdbhgAxINDxxr5MotNt+ADWMIbtAzsf43VzbAlPlOi+JZZMFkCsZDQv4/VTbAT8a60XW4YADhe55Wu0rcO8w9deShvCKCXN2jJTBusKKdCPhVElQcb+EyJgmUWAAmUV9SKd+Wsf73VwsaEpF2WBwAcaV9VPS8aVjw+GVnlAPphI34kPO0dy9+o5h9imQUMh/XPcNFd+dLWo/xDGg2ErEsBANGgu0ycJoCQWlo996/9iH84LT/dwsaE5XJnl9VNAEDQEpHXtx06eukK/3BEMuoIg8Gw/hmupa++L96Vv5o1zsLGAMQDJK+Ga11ZtfjhhOxUixoStqazF7FFECynDlow/g6p8mCDuP+eNLd+a1VjAEDxSwzLTewzLkui99fC9ASeEOLvVNMFMxsDAJagwYMqI1TC1eCO77GiAvJSBy0Yf2tTJYYBgOXcTW1ixgVx3ZIs1YEn3qqMwYOW9u9+MLMxAGC+llbP3S/uFx8pcY2yqjEa6hu/troJAEEhPSw8qhQUWzvTcsnqJkBo7pZ2q5sgtc4rXQue2W11KwAAgqJuauXG/aoHkdgCEC4ELWEo23HESZsOOy5jflde1yd1v59ppBUBeXzVLsfMIwDYC+qF6LT53cP+g4dhQxC0AITHG7SkDU+yuhk2cOhY4wObPhYfWT0jU7W5BcAogwehDmZoG8qq+FAgN7FPUcGYX79dZ22TAOIH6oXoUXmwQeyXtHe42QsWi8Bk3qCl77USJX/LqaXVs+S1A/xDGh5tfa7wcmcXghYAq5RX1PKhAI0DNjx9r7coJ4IWAJCGu6lN3MpSPD755SfvSZy32cImGQiLRWAydXrYN98h0UKt80rX7JLtPAWFDY9SkgfRmIk9kpedYl3rAOLRoWONfPM9jQPWLZ91bZ8f0YPsEWStAIDlWlo94o471lPV1jdb2KRweYc3OAMXpKEOWjZ90vqmJQ2RFUUsYtI8Hx4pKFQKsZQkpIfRH6FUtbAsR8FJ/n/uZde5iX1WLJzCfj7HT7awB31ZK7LDaADAwajfXvTCHv/Bwx92dU93YggBEC5sxA9hzZYPxaR5Pjwiuw6fYRdZGcMsaVsELng6MtKsbgToMGhgT9By9pwnI22ohY2RiipXs7x0Dj/roKzyNLvgZQwAIHb69cWSZmBsupPvXeERC3VffERR89l56xpoDMRdYDLsadGyoayK71qhiEUcHlHXw2dQkuyzZ/r8RZzDAzZG952Yq1n9/HR+Sx461sgfH/lj6Y5sA3Ce1JREq5sgIxax8OBETNDw7ru7asKN11vTPuPgjCkwmTdokfBMVhlQxCJW/BAjFnLy8+7+qDA9QZwUB4AYUUUs6+dl356Tzv/v7gMn+bW9+jTVTsIS16hSpI0B2JNGxELq3ef4M++cMNqC9oVCnc8rSwM8fu5rzHiC9QKkh3naOzAKV0Us4oQus72ygV1MyR1hassA4pIqYqGhwKIiF/+/7qY2PtBfPSPT/OZFAzsJAZxBO2JRhHyq3MQ+47LsNHhobu0JWoYPs9OsEDhJgKDloifeg5ZDxxpVEYs4oav44jreK429CaXDICb4jPuZlktxvqfFP2KhoYD4hMrqnuLjOVm4JQHAbCEjFkXYCltUMMa+5VXs23Kwu+6ghe4uJ531Hg2xMJHil4LCVB1x82upJksomrK6CWC8jstxnTesilhU9TAYvgWf5Nw60tT2AUDc0xOxnGho5v3Y/Jk5ZjcRwP66g5ZJY0cgaFH8ssIoYhFTULiyvfXsYvWMTKmmHC56ELSAo6gmEdjRbKqlYHEoUOIaJeFCcVb6EFQ3BucRV4Dr3efidkHY096x9NX3tSMWUv1JE7uQs5sCkF930DJ6ZJK17ZCBzoiFRki8jqGcG+kAnEEVsayekbnkwZ9pDAVI4eSbTGpcOPpdJ9HUBgAYKGDyqn83RYENH2AUz5lgahMBnKI7aBksFO2NzwR6VcSyY/Gk2VPHBXzmtj0n2EVuYh//zDEAw8VnLXz/RM2AkwjiUAC3JACYibqpJa8dEFd6Vy6eGjD/YtufjvHnxOEQC8AQ3UGLWAsi3hLoO690rdnyoXgey5onJgcb+ohFipYtyDWpibFxpK7F6iaALnFYC79sx5EHNn3MP9SaRLg6FFDscEtSb8MHNGnDsb4NYGPlFbX3r/2IfxhsYkXxrcY4cpml6u/YVgCm6g5apNqYYSb/zXP+GfOiTdtr2AXFNtNcWWY00VAotW4jcbsRwr/geLBJBNUyi/y35NlzHj7JKp7qG7DQPA107HXgDECcUM11kg+emlJwx83Bnr+urJpdOGyZhS8xAZgjQMnj+EFjgpUb9/OIRWOahDnR0Cwus8gc6blb2gM+LpZaB8nF4UYIGgpsfvewGIdoLHsqfsssMt+S2gIWmhcPzwaQXPxksdLIYdELe/jWVuqmtj5XqBGKVB5s4CMH+y6zjEgeYHUTAISgJd6qHqs2z2lPkyi+4dSzr1exa/nndHl/Cg6gOjHdqVTLnnSXlZfO0VhqEDMu5L8lARyJbj32NhonWawUgdz94n7+ocYmFoa6qeVvdC+zrJ6Rad9llmFDELSA9XqCloT+fdjFkbqWYOnjjiHu8Q05m8vsq6rnkcCqh/PtO6cLthMPJ6arIpZghcJEKzf2DB3oFsYtCWA+1y3JR+Mmi1XMXKWRA40EtOc6FV83xYI6ev6j82+PeRNNhyxWMFOcpoftPnCSXRSPT16xcErIW45uS77fjj4lZD9llQs4pwXs6ew5D4tYCtMTnn3U9ZObQ5zZWnmwgUc4Ja5RKBoGADElLu2un5f90NyJISdKKMjh3dSyBbmOPJsFWaxgpjgNWubf+5MRyQPyx6eFHBsx4pxuyYN3xKxd0Tp/EVtWwJb6XvsjGgfovCXFjAvyeFF+LJsGAKE5vpAU9VG5iX2KCsbMn5mjJ/w4dKyxp2LY+GTHJ7AAmCBOgxYaGOkMVxRfWUM+WfJW8W32zUlVgm/QBwnFVU3qlORB2mUwRDzjQvFVQ3ZqcsIFT0dGmtWNANDH8YWkKFCp2fqIzie3tHrEY6ZWLJwSm0ZZr959ztaDIrCXOA1a9HM3tYmJYXOm23uyBBv0we7EjIsS1yh7zV9WVp9KGtSPRj80pnmvoqesc+mWg9kZQ/LHe2MUPmO95LUDyxZ8m5UxTPEdpYVNOwC20Hmla3bJdv6hfSdWqJviReGCTaKd+/pbetrlzi7Ws5nYOohHCFq0UNez4Jnd7Do3sc+KhVNsNG4IuT0ubo8BsSPxUMJ4JmZc0C25cvFUa9sTDP2+9lXVs+uO77s27OxuMzVePIKG84Zh9K/3/zp66Yp4dN3xV+/Tvz4MYL6Axw3FG1ZThK87yT+x4m5qq3efEytW/7/l7yb07+NuaRdnOb1VmwMNGMQ+7a3i24ruz4t1gyGeBQhakEHEiV3Pmicm22uy5OTnrazBwfbJfft997cWJxV1bU08lDBuURy+5LUD/MOtzxVKG8jR70uMNwzx9aXvjH1BAGMFPG4o3mx+97BYt33ZI3dZ255gKMJ86fd/KQ0Uh0R8+gUfVADESICgBRlEjJiFsn5etpzliTqvdNHwiF2fablUtree/y9vLXmhnDz3L9PWqh6hb/PCr8syUgYqvuUXzJRIAsGkiN5iVQcryRzFVVafCv0k3WjoM2tias6tIw18TQDDyXxLmqPyYIO4lLr1uUJpozhqWMCIJWLUTc2fmWPgCwL46wlaHF/6IyzlFbVi3Q/9W4RNRhHLmIXvRP863kiVBatVX44emSRnhBZv4uqwV20UnC999X0esayfly1t2XHGuzuld64XvaO7bknW+ekD+1+TmTaYLrIyhvW99kf2WuMFiE/upjbx3EnJJ1YUX+qadtxCT+DXvFMKqF/fa3JuHSlthAaO0RO0OL70h36HjjWKm+/XLZ9lbXsA4pnq3El6H5V2EoH7yc0jzm75JcvMlHzgAgDRE3fAKnaYWCGvLJ35ylKrGwEQDmzEV6OIhVcqlH/z/fBhg6iRRgWchekJGSkDR/4Y07rWa2n1WN0EKagiluLxydJuvlfB8gjEFbo3rW6ClVasreBvxDJnZwDYGoKWXlQRS3npHMlHHhRQvfHUtG17TrAP87JT/J+TNjyp77XquAvVCSXn/yuLQ/4Ry7rls2SeRACINzyxPKF/H2tbYqENZVU8zwrZGQCxg6Clh+0iFiasgzLBLhBSImIBkF+cJ5ZTN7X53cPiDlh0UwCx0xO0GJhlZEc2jVjAwej9L2734iNiAQDJedo7lr76PropANP0BC2uW5KPxutRg4hYQEJxm26BiAXAdrynFceTEw3ND7+4T9zHgm4KINaQHuYtrM7LFCJiAbBWS6tn0Qt7+GlRGAoA2EK/6+LoJi3bceSBTR/zD9FNAZijJ2iJz5PsNpRV8WxURCwgrTjZl08Ri3iC5Pp52SjCAyCtOCxySN/yyo37xcRd6qYemjsREQuACXqClnjLnu+80rVibYVY8WPFwimIWEAe4nmv8fCXeehY45LXDvCI5a3i24ruz7O2SQCggZ1EFD/EvAxmx+JJs6eOs6o9APGmO2jxtHdY2w6TIQUF5BdXhTFU6RbVz0+/PSfdwvYAQFjShidZ3YQY6rzStWbLh7/98yn+SG5inzeemobSnQBm6g5aLnriKGhRTehibRckFD/zCKoKPMjSBLCLC8LIwcEprP4pYcXjk19+8h4UpgcwWXfQcqblEn/IwefaqkqqK1jbBVnFyTyCagahxDVq5eKpmEEAsIXzF7+1ugkxp9pop2DYAGCd7qCl4/IP/CGnFlpVTZZQbLZwXh7WdkFO4hQmDeUtbEnsqFLCMBQAsJeO73v2tDhypUUVsVBX/HhRPtaBAazSHbScarpgbTtiTbV/DsMjkJzjpzBVhfu2PleYkTbU2iYBQFjqG7/m184bynde6Vr0wh4WsVAfteaJydhoB2Ct7qCl/bsftJ9nd2LEgj2+ID9xCnNg/2ssbEksnGho5hHL6hmZSx78GVLCAGzH2SclrNnyIa/Wgz33ADLoDlrErsd5IyR3Uxu/fqv4NkQsID9xCjMzbbCFLTFc55Wuh1/cx64L0xMQsQDYlINPSqBhA68VRsMGRCwAMugOWsSux3kjpN+sqWTXxeOTcfID2E6/vo6aR6itb+Y54s8+6kLEAmBHYoVD5+2727S9hl1g2AAgj/8T+ik291HN52yFNzexz8tP3mN1cwDClpqSaHUTjHT8ZAu7WD0jE/OXADbl4AqHFI+xg6cxbACQSoCgxWHTugw7/AFV1cGOkgY56u927E0puYmnXbckL3nwZ1a3BQAiJJ6U4LCs8sudXSWuUSOSB+AMNwCpBAhaHDatO2nCDTsW/+DKy0DEAjblsD/d23PSa7ZiXxmAvbVd+I5fOyyrPCV50CtLZ1rdCgBQCxC0OGxa99o+P0J1Y7CdEckD2MX6ednWtgQAwJ9YLAQAwATdQcvZLb88+Xlrx2WsSABI4aG5ExcVuaxuBQBAYMseuSsv292v7zWpKYnDhzntkBYAkFB30JKSPMh5J0MB2BcSqQFAZoMG9kMWAwCYyfnVwwAAAAAAwNYQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNQQtAAAAAAAgNT+P05/bwCyfTByAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="279" height="156" border= "0">Po odstránení krytu ihly sa musí FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia okamžite použiť.Aby nedošlo k strate sterility a/alebo upchatiu ihly, striekačka sa nesmie nechať bez ochranného krytu dlhšiu dobu. Preto sa má ochranný kryt ihly odstrániť až po pretrepaní a bezprostredne pred použitím.

Informácia pre podanie striekačkou bez pripojenej ihly:

Po odstránení ochranného krytu striekačky ihneď pripojte ihlu a pred podaním odstráňte ochranný kryt ihly. V prípade, že ihla bola pripojená k striekačke, vakcína musí byť okamžite podaná.
8

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (celovírusová, inaktivovaná)


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna dávka (0,25 ml) obsahuje:


Vírus kliešťovej encefalitídy1,2(kmeň Neudörfl) 1,2 mikrogramov

1 adsorbovaný na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,17 miligramov Al3+)

2produkovaný na kultúrach fibroblastových buniek kuracích embryí (CEF bunky)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka je po pretrepaní sivobiela, opaleskujúca suspenzia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia je určená na aktívnu (profylaktickú) imunizáciu detí vo veku 1 až 15 rokov proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis - TBE).


FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sa má podať na základe oficiálnych odporúčaní týkajúcich sa potreby a časovej schémy očkovania proti TBE.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Základná očkovacia schéma


Základná očkovacia schéma je rovnaká pre všetky osoby staršie ako 1 rok až 15 rokov a pozostáva z troch dávok FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnej suspenzie.


Prvá a druhá dávka sa majú podať v intervale 1 až 3 mesiace. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlu imunitnú odpoveď, druhú dávku je možné podať po dvoch týždňoch po prvej dávke. Po prvých dvoch dávkach sa môže očakávať dostatočne vysoká ochrana pre nadchádzajúcu sezónu kliešťov (pozri časť 5.1). Tretia dávka sa má podať po 5 až 12 mesiacoch po druhom očkovaní. Po tretej dávke má očakávaná ochrana pretrvávať minimálne 3 roky.


Aby sa dosiahla imunita pred začiatkom sezónnej aktivity kliešťov, ktorá je na jar, prvá a druhá dávka sa má prednostne podať v zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním tretej dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov.


Základná imunizácia

Dávka

Obvyklá schéma

Zrýchlená imunizačná schéma

 1. dávka

0,25 ml

Zvolený dátum

Zvolený dátum

 1. dávka

0,25 ml

1 až 3 mesiace po prvom očkovaní

14 dní po prvom očkovaní

 1. dávka

0,25 ml

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní

5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní


Posilňovacie dávky


Prvá posilňovacia dávka sa má podať po 3 rokoch po tretej dávke (pozri časť 5.1).

Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke.


Posilňovacia dávka

Dávka

Načasovanie

Prvá posilňovacia dávka

0,25 ml

3 roky po tretej dávke

Následné posilňovacie dávky

0,25 ml

5 rokov po poslednom očkovaní


Predĺženie časového odstupu medzi ktorýmikoľvek dávkami (základnej očkovacej schémy alebo posilňovacích dávok) môže viesť k nedostatočnej ochrane jedincov pred infekciou v medziobdobí (pozri časti 5.1).


Deti s oslabeným imunitným systémom (vrátane detí podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe)

Neexistujú žiadne špecifické klinické údaje, na ktorých by sa mohli zakladať odporúčania pre dávkovanie. Môže sa však zvážiť stanovenie koncentrácie protilátok po štyroch týždňoch po druhej dávke a podanie ďalšej dávky, ak v tomto čase nebudú žiadne dôkazy o sérokonverzii. To isté sa vzťahuje na ktorúkoľvek nasledujúcu dávku.


Spôsob podávania


Očkovacia látka sa podáva intramuskulárne do hornej časti ramena (do deltového svalu).
U detí vo veku do 18 mesiacov, alebo v závislosti od vývoja dieťaťa a výživového stavu, sa očkovacia látka podáva do stehenného svalu (široký laterálny sval).

Starostlivo sa musí zabrániť náhodnému intravaskulárnemu podaniu (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na výrobné reziduá (formaldehyd, neomycín, gentamicín, protamíniumsulfát). Má sa zvážiť skrížená alergia s inými aminoglykozidmi, ako sú neomycín a gentamycín.


Ťažká precitlivenosť na vaječné, kuracie bielkoviny (anafylaktická reakcia po vnútornom požití vaječnej bielkoviny) a na latex (napr. anafylaktická reakcia) môže u citlivých jedincov spôsobiť závažnú alergickú reakciu (pozri tiež časť 4.4).

Očkovanie proti TBE sa musí odložiť, ak dieťa trpí miernym alebo závažných akútnym ochorením (s horúčkou alebo bez nej).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako u všetkých očkovacích látok podávaných injekčne musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky vždy k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a dohľad.


Alergia na vaječnú bielkovinu, ktorá nie je ťažkého stupňa závažnosti, sa zvyčajne nepovažuje za kontraindikáciu očkovania s FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnou suspenziou. Napriek tomu však osoby s takouto alergiou majú byť očkované len pod náležitým dohľadom a k dispozícii musia byť prostriedky na naliehavú liečbu reakcií z precitlivenosti.


Obal tohto lieku obsahuje latexovú gumu, ktorá môže spôsobiť ťažké alergické reakcie u osôb alergických na latex. Pre osoby alergické na latex je k dispozícii alternatívny obal bez latexu. Pozri časť 6.5.


Hladiny draslíka a sodíka sú nižšie ako 1 mmol na dávku, t.j. v podstate „bez draslíka a bez sodíka“.


Musí sa zabrániť intravaskulárnemu podaniu, pretože by mohlo viesť k ťažkým reakciám zahŕňajúcim reakcie z precitlivenosti so šokom.


U detí sa po prvej imunizácii môže vyskytnúť horúčka, hlavne u veľmi malých detí (pozri časť 4.8). Horúčka zvyčajne poklesne do 24 hodín. Výskyt horúčky hlásený po druhom očkovaní je zvyčajne nižší v porovnaní s výskytom horúčky po prvom očkovaní. U detí s anamnézou horúčkových kŕčov alebo vysokou horúčkou po očkovaní sa môže zvážiť antipyretická profylaxia alebo liečba.


U osôb podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe sa nemusí dosiahnuť ochranná imunitná odpoveď.

Vždy, keď sa sérologické testovanie za účelom stanovenia potreby následných dávok pokladá za nevyhnutné, testy sa musia vykonať v skúsenom, kvalifikovanom laboratóriu. Dôvodom je skutočnosť, že skrížená reaktivita s už existujúcimi protilátkami z dôvodu prirodzenej expozície alebo predchádzajúceho očkovania proti iným flavivírusom (napr. vírusu japonskej encefalitídy, žltej zimnice, horúčky dengue) môže spôsobiť výsledky s falošnou pozitivitou.


V prípade známeho alebo podozrivého autoimunitného ochorenia u potenciálneho príjemcu sa musí zvážiť riziko infekcie TBE oproti riziku, že FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia by mohla mať nežiaduci účinok na priebeh autoimunitného ochorenia.


Opatrnosť je potrebná, ak sa zvažuje potreba očkovania u detí s existujúcimi mozgovými poruchami, ako aktívne demyelinizačné poruchy alebo nedostatočne liečená epilepsia.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa postexpozičnej profylaxie s FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia.


Tak ako všetky očkovacie látky, FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných pred infekciou, ktorej má zabrániť. Podrobné informácie o podávaní u osôb s oslabeným imunitným systémom a u osôb podstupujúcich imunosupresívnu liečbu pozri časť 4.2.


Uhryznutia kliešťom môžu prenášať infekcie iné ako je TBE, zahŕňajúce určité patogény, ktoré niekedy môžu spôsobiť klinický obraz, ktorý pripomína kliešťovú encefalitídu. Očkovacie látky proti TBE neposkytujú ochranu pred infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Výskyt klinických známok a príznakov možnej infekcie TBE u zaočkovaného sa preto musí dôkladne vyšetriť vzhľadom na možnosť alternatívnych príčin.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s inými očkovacími látkami alebo liekmi. Podanie iných očkovacích látok v rovnakom čase ako FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sa musí uskutočniť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Ak sa v rovnakom čase majú podať ďalšie očkovacie látky podávané injekčne, musia sa podať do rôznych miest a prednostne do rôznych končatín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia u gravidných žien.


Laktácia

Nie je známe, či FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sa vylučuje do ľudského materského mlieka.

Z tohto dôvodu sa má FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia podať počas gravidity a dojčiacim ženám len vtedy, ak sa to považuje za naliehavé pre dosiahnutie ochrany pred infekciou TBE a po starostlivom zvážení rizika a prínosov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že by FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia mala vplyv na motorické schopnosti dieťaťa (napr. keď sa hrá na ulici alebo sa bicykluje) alebo schopnosť osoby viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Musí sa však vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť porucha videnia alebo závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie v nižšie uvedenej tabuľke sú na očkovanie a boli vypočítané na základe súhrnnej analýzy nežiaducich účinkov hlásených po prvej dávke očkovacej látky z 8 klinických štúdií (3088 subjektov) s FSME-IMMUN 0,25 ml Junior u osôb vo veku 1 až 15 rokov. Výskyt systémových nežiaducich reakcií pozorovaných po druhej a tretej dávke očkovacej látky bol nižší ako po prvej dávke. Výskyt reakcií miesta vpichu po prvej, druhej a tretej dávke očkovacej látky bol porovnateľný.


Nasledujúce nežiaduce účinky uvedené v tejto časti sú uvedené podľa odporúčaného pravidla pre určenie frekvencie.


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 a < 1/10)

Menej časté (1/1 000 a <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Nežiaduce účinky z klinických štúdií


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Veľmi časté:


Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:


Poruchy krvi a lymfatického systémuLymfadenopatia


Poruchy metabolizmu a výživy


Znížený apetítPsychické poruchy


Nepokoj1

Poruchy spánkuPoruchy nervového systému


Bolesť hlavy


Senzorické abnormality

Závrat

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo

Poruchy gastrointesti-nálneho traktu


Nauzea

Vracanie

Bolesť brucha


Hnačka

Dyspepsia


Poruchy kože a podkožného tkaniva
Urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Myalgia


Artralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Reakcie v mieste vpichu2, napr. bolesť v mieste vpichu

Pyrexia3

Únava

Malátnosť4

Reakcie v mieste vpichu:

 • opuch

 • stvrdnutie

 • erytém

Triaška


Pruritus v mieste vpichuHorúčka sa merala rektálne u detí vo veku najmenej do 3 rokov a orálne u detí vo veku od 3 rokov a staršie. Analýza zahŕňa každú horúčku časovo súvisiacu s očkovaním, bez ohľadu na to, či mala alebo nemala príčinnú súvislosť.


Výskyt horúčky súvisí s vekom a znižuje sa s počtom očkovaní.

V štúdii na bezpečnosť a v štúdiách na na stanovenie dávky bol výskyt horúčky po prvom očkovaní nasledovný:

1- až 2-ročné deti (n=262): mierna horúčka (38-39°C) u 27,9%; stredne ťažká horúčka (39,1-40,0°C) u 3,4%; žiadna ťažká horúčka (>40°C)

3- až 15-ročné deti (n=2519): mierna horúčka u 6,8%; stredne ťažká horúčka u 0,6%; žiadna ťažká horúčka.


Výskyt horúčky hlásený po druhom očkovaní bol zvyčajne nižší v porovnaní s výskytom horúčky po prvom očkovaní. Celkový výskyt horúčky po druhom očkovaní bol 15,6% (41/263) u 1- až 2-ročných detí a 1,9% (49/2522) u 3- až 15-ročných detí.


Nežiaduce účinky z post-marketingového sledovania


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené z post-marketingového sledovania.

Trieda orgánových systémov

Frekvencia*


Zriedkavé

PORUCHY IMUNITNÉHO SYSTÉMU

anafylaktická reakcia, precitlivenosť

PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU

encefalitída, konvulzie (vrátane febrilných), meningizmus, polyneuropatia, motorická dysfunkcia (hemiparéza/hemiplégia tváre, paralýza/paréza, neuritída, hypoestézia, parestézia), neuralgia, zápal očného nervu, závrat

PORUCHY OKA

poruchy videnia, fotofóbia, bolesť oka

PORUCHY UCHA A LABYRINTUS

tinnitus

PORUCHY SRDCA A SRDCOVEJ ČINNOSTI

tachykardia

PORUCHY DÝCHACEJ SÚSTAVY, HRUDNÍKA A MEDIASTÍNA

dyspnoe

PORUCHY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

vyrážka (erytematózna, maculárno-papulárna, vezikulárna), erytém, pruritus, dermatitída, hyperhidróza

PORUCHY KOSTROVEJ A SVALOVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA

bolesť šije, muskuloskeletálna stuhnutosť (vrátane stuhnutosti šije), bolesť v končatinách

CELKOVÉ PORUCHY A REAKCIE V MIESTE VPICHU

poruchy chôdze, ochorenie podobné chrípke, asténia, edém

*Horná hranica 95%-ného intervalu spoľahlivosti frekvencie udalosti bola vypočítaná s 3/n, kde n je počet subjektov zahrnutých vo všetkých klinických štúdiách s FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. Preto vypočítaná frekvencia „zriedkavé“ predstavuje teoretickú maximálnu frekvenciu týchto udalostí.


Skupinové účinky

V časovej súvislosti s podaním očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde deťom bol hlásený Guillian-Barrého syndróm.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Sú dostupné hlásenia detí, ktoré dostali očkovaciu látku pre dospelých. Je možné, že riziko nežiaducich reakcií bude v takýchto prípadoch zvýšené.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky proti encefalitíde, ATC kód: J07 BA01


Farmakodynamický účinok lieku pozostáva z navodenia dostatočne vysokej koncentrácie protilátok proti TBE, ktorá poskytuje ochranu pred vírusom TBE.


Miera ochrany súčasných očkovacích látok proti TBE a očkovacích látok proti TBE predošlej generácie sa určila počas nepretržitého pozorovania, ktoré sa vykonáva medzi celkovou rakúskou populáciou od roku 1984. V tomto pozorovaní bola pre obdobie 1994 až 2003 vypočítaná miera ochrany u detí nad 98% po ukončení základnej očkovacej schémy (3 dávky). Na základe následného pozorovania vykonaného medzi celkovou rakúskou populáciou v rokoch 2000 až 2006 sa vypočítala 99% miera ochrany bez štatisticky významného rozdielu medzi vekovými skupinami u pravidelne očkovaných jedincov. Miera ochrany je minimálne rovnako vysoká po podaní prvých dvoch dávok očkovacej látky, a to pri obvyklej aj zrýchlenej schéme, t.j. pred ukončením základnej očkovacej schémy podaním tretej dávky očkovacej látky.U pacientov so záznamom nepravidelného očkovania je miera ochrany významne nižšia.

V klinických štúdiách s FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčnou suspenziou bola séropozitivita definovaná ako hodnota ELISA >126 VIE U/ml alebo titre 10 v neutralizačnom teste (NT). Súhrnná miera séropozitivity stanovená pomocou ELISA a NT 21 dní po podaní druhej dávky očkovacej látky a po podaní tretích dávok očkovacej látky pri obvyklej schéme imunizácie sú uvedené v tabuľke 1 a 2.


Tauľka .

Obvyklá schéma immunizácie, súhrnná miera séropozitivity 1stanovená pomocou ELISA a NT

Jedinci vo veku 1-5 rokov

ELISA2

NT2

Dávka

2.

3.

2.

3.

Miera séropozitivity1,%

(n/N)

99.4

(501/504)

100.0

(493/493)

98.5

(196/199)

99.5

(193/194)

Tabuľka .

Obvyklá schéma immunizácie, súhrnná miera séropozitivity 1stanovená pomocou ELISA a NT

Jedinci vo veku 6-15 rokov

ELISA2

NT2

Dávka

2nd

3rd

2nd

3rd

Miera séropozitivity1,%

(n/N)

97.1

(496/511)

99.8

(505/506)

95.5

(274/287)

99.7

(289/290)

1– hodnotená po 21 dňoch po každej dávke

2– hraničná hodnota séropozitivity: ELISA >126 VIE U/ml; NT ≥ 1:10


Najvyššie miery séropozitivity stanovené pomocou ELISA a NT sa v oboch vekových skupinách dosiahli po podaní tretej dávky. Z tohto dôvodu je potrebné ukončenie základnej očkovacej schémy troch dávok, aby sa dosiahli ochranné hladiny protilátok takmer u všetkých zaočkovaných.


5 mesiacov po podaní druhej dávky očkovacej látky viac ako 97 % detí vo veku 1-5 rokov a viac ako 93 % detí vo veku 6-15 rokov preukázalo séropozitívnu hladinu protilátok proti TBE stanovených pomocou ELISA aj NT.

Výsledky z následne uskutočnenej štúdie, ktorá skúmala pretrvávanie protilátok proti TBE podporujú potrebu prvého preočkovania najneskôr po troch rokoch po základnej imunizácii.

Analýza séroperzistencie až do 58 mesiacov po prvom preočkovaní preukázala vysokú mieru séropozitivity stanovenej pomocou NT vo všetkých vekových skupinách: 96,6 % u detí vo veku 1-2 roky, 100 % detí vo veku 3-6 rokov a 98,1 % u detí vo veku 7-15 rokov a podporuje 5-ročný interval na ďalšie následné preočkovanie po prvom preočkovaní.


Očkovanie s FSME-IMMUN navodzuje štatisticky ekvivalentné titre neutralizujúcich protilátok proti európskym, sibírskym a ďalekovýchodným kmeňom vírusu TBE. V publikovaných klinických štúdiách boli vyvolané významné hladiny skrížených protilátok proti vírusu omskej hemoragickej horúčky, ale titre boli nižšie ako proti podtypom vírusu TBE.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Neaplikovateľné.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ľudský albumín

Chlorid sodný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Dihydrogenfosforečnan draselný

Voda na injekciu

Sacharóza

Hydratovaný hydroxid hlinitý.


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie inkompatibility, preto sa FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C). Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


0,25 ml suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s gumovým uzáverom (halogénbutylováguma), dostupná s pripojenou ihlou alebo bez nej. K dispozícii sú dva koncové uzávery, jeden s obsahom latexu a druhý bez latexu. Pozri časť 4.4.

Veľkosť balenia po 1, 10, 20 a 100.

Balenie Tip Cap (naplnená injekčná striekačka bez pripojenej ihly) môže obsahovať až dve ihly rôznej veľkosti. Všetky ihly sú sterilné a určené len na jednorazové použitie.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred podaním musí očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu. Pred podaním dobre pretrepte, aby sa suspenzia očkovacej látky dôkladne premiešala. Po pretrepaní je FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sivobiela, opaleskujúca homogénna suspenzia. Pred podaním sa očkovacia látka musí opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa očkovacia látka nesmie použiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými odporúčaniami.


U očkovacej látky s pripojenou ihlou odstráňte kryt ihly nasledovným spôsobom:

 1. Uchopte injekčnú striekačku v dolnej časti krytu ihly, fixovaného na sklenenú časť.

 2. Druhou rukou uchopte hornú časť krytu ihly medzi palec a ukazovák a otočte tak, aby sa zlomil spoj (skontrolujte či je odlomené).

3. Pohybom smerom nahor odstráňte oddelenú časť krytu ihly.Po odstránení krytu ihly sa musí FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia okamžite použiť.


Aby nedošlo k strate sterility a/alebo upchatiu ihly, striekačka sa nesmie nechať bez ochranného krytu dlhšiu dobu. Preto sa má ochranný kryt ihly odstrániť až po pretrepaní a bezprostredne pred použitím.


Informácia pre podanie striekačkou bez pripojenej ihly:

Po odstránení ochranného krytu striekačky ihneď pripojte ihlu a pred podaním odstráňte ochranný kryt ihly. V prípade, že ihla bola priojená k striekačke, vakcína musí byť okamžite podaná.


Lekár má zdokumentovať podanie očkovacej látky a zaznamenať číslo šarže. Oddeliteľný štítok na zdokumentovanie je priložený ku každej naplnenej injekčnej striekačke.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PFIZER EU PFE MA EEIG

Pfizer, Ramsgate Road,

Sandwich, Kent, CT13 9NJ,

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0465/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.01.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.02.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015


1 Frekvencia sa nedá odhadnúť z údajov od detí vo veku 1-5 rokov

2 Subjekt môže zaznamenať viac ako jednu udalosť

3 Horúčky sa vyskytli častejšie u mladších detí ako u starších (tj. Veľmi časté vs. Časté). Výskyt horúčky po druhej a tretej dávke očkovacej látky bol vo všeobecnosti nižší ako po prvej dávke.

4 Frekvencia sa nedá odhadnúť z údajov od detí vo veku 6-15 rokov

9

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia