+ ipil.sk

Hartil HCT 2,5/12,5 mg tabletyPríbalový letákPríloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2011/01496; 2011/01495

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2011/01097


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety

Hartil HCT 5/25 mg tablety


ramipril/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu

prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Hartil HCT a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Hartil HCT

3. Ako užívať Hartil HCT

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Hartil HCT

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Hartil HCT a na čo sa používa


Hartil HCT je kombinácia dvoch liečiv: ramipril a hydrochlorotiazid.


Ramipril patrí do skupiny liekov nazývaných „ACE inhibítory“ (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Účinok ramiprilu:

Znižuje tvorbu látok vo Vašom tele, ktoré zvyšujú Váš tlak krvi.

Uvoľňuje a rozširuje Vaše cievy.

Uľahčuje srdcu pumpovať krv do Vášho tela.


Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných „tiazidové diuretiká“ alebo odvodňujúce tablety. Zvyšuje vylučovanie vody (moču) vytvoreného obličkami. To vedie k zníženiu Vášho krvného tlaku.


Hartil HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Obe liečivá sa spoločne podieľajú na znížení Vášho krvného tlaku. Hartil HCT sa používa vtedy, ak liečba len jedným z liečiv je nedostatočná.


2. Skôr ako užijete Hartil HCT


Neužívajte Hartil HCT

 • ak ste alergický (precitlivený) na ramipril, hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Hartilu HCT (pozri časť 6).

 • ak ste alergický (precitlivený) na lieky podobné Hartilu HCT (iné ACE inhibítory alebo lieky odvodené od sulfónamidu).

Príznaky alergickej reakcie zahŕňajú kožnú vyrážku, problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

 • ak ste mali závažnú alergickú reakciu nazývanú „angioedém“. Príznaky zahŕňajú svrbenie, žihľavku (urtikária), červené škvrny na rukách, nohách alebo hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.

 • ak podstupujete dialýzu alebo iný typ filtrácie krvi. Od typu použitého prístroja závisí, či je pre Vás Hartil HCT vhodný liek.

 • ak trpíte závažným poškodením funkcie pečene.

 • ak máte neobvyklé hladiny solí (vápnik, draslík, sodík) v krvi.

 • ak trpíte poškodením obličiek, pri ktorom sa znižuje zásobovanie obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa užívaniu Hartilu HCT aj v prvých mesiacoch tehotenstva – pozrite časť Tehotenstvo.)


Neužívajte Hartil HCT, ak sa Vás týka ktorékoľvek vyššie spomenuté upozornenie. Ak si nie ste niečím istý, kontaktujte svojho lekára skôr, ako začnete užívať Hartil HCT.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Hartilu HCT

Predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom:

 • ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami.

 • ak ste stratili veľa telesných solí alebo tekutín (v prípade vracania, hnačky, nadmerného potenia, ak ste na diéte s nízkym obsahom soli, ak ste dlhodobo užívali diuretiká (odvodňujúce lieky) alebo ak ste dialyzovaný).

 • ak sa podrobujete liečbe na zníženie citlivosti (alergie) voči jedom včely alebo osy (desenzibilizácia).

 • ak máte dostať anestetikum. To Vám môžu podať pred operáciou alebo zákrokom u zubára. Možno bude potrebné prerušiť liečbu Hartilom HCT jeden deň predtým; poraďte sa so svojim lekárom.

 • ak máte vysoké hladiny draslíka v krvi (na základe výsledkov krvných testov).

 • ak máte kolagénové cievne ochorenie ako napr. sklerodermiu alebo systémový lupus erythematosus.

 • Musíte oznámiť lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná.

Užívanie Hartilu HCT sa neodporúča počas prvých mesiacov tehotenstva a nesmie sa užívať po treťom mesiaci tehotenstva, pretože môže dôjsť k vážnemu poškodeniu Vášho dieťaťa, ak sa liek užíva po treťom mesiaci tehotenstva (pozrite časť Tehotenstvo).


Ak sa Vás týka ktorékoľvek vyššie spomenuté upozornenie (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať Hartil HCT.


Užívanie Hartilu HCTs inými liekmi

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (vrátane rastlinných liekov), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, Hartil HCT môže ovplyvniť spôsob, akým iné lieky účinkujú. Takisto niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Hartilu HCT.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Tieto lieky môžu znížiť účinok Hartilu HCT:

Lieky na zmiernenie bolesti a zápalu (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) ako sú napr. ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová).

Lieky na liečbu nízkeho tlaku krvi, šoku, srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako sú napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Váš lekár bude sledovať Váš krvný tlak.

Ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Tieto lieky môžu zvýšiť výskyt vedľajších účinkov, ak ich užívate spolu s Hartilom HCT:

 • Lieky na zmiernenie bolesti a zápalu (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) ako sú napr. ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová).

 • Lieky, ktoré môžu znižovať hladinu draslíka v krvi. Tieto zahŕňajú lieky proti zápche, diuretiká (odvodňujúce lieky), amfotericín B (používaný na liečbu plesňových infekcií) a ACTH (používaný pri vyšetrení správnej funkcie nadobličiek).

 • Lieky, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny (chemoterapia).

 • Lieky na liečbu problémov so srdcom, vrátane problémov so srdcovým rytmom.

 • Lieky, ktoré zabraňujú organizmu odmietnutie orgánov po transplantácii, ako napr. cyklosporín.

 • Diuretiká (odvodňujúce lieky), ako napr. furosemid.

 • Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v krvi, ako napr. spironolaktón, triamterén, amilorid, soli draslíka a heparín (používaný na zriedenie krvi).

 • Steroidy na liečbu zápalov, ako napr. prednizolón.

 • Lieky doplňujúce vápnik.

 • Alopurinol (používaný na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi).

 • Prokaínamid (na liečbu porúch srdcového rytmu).

 • Cholestyramín (na zníženie hladiny tuku v krvi).

 • Karbamazepín (na liečbu epilepsie).


Ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Účinok týchto liekov môže byť ovplyvnený Hartilom HCT.

 • Lieky používané pri liečbe cukrovky, ako sú perorálne (ústami podávané) lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín.

Hartil HCT môže znížiť hladinu cukru v krvi. Počas užívania Hartilu HCT starostlivo sledujte svoju hladinu cukru v krvi.

 • Lítium (na liečbu psychických porúch). Hartil HCT môže zvýšiť hladinu lítia v krvi. Váš lekár bude starostlivo kontrolovať hladinu lítia.

 • Lieky uvoľňujúce svalstvo.

 • Chinín (na liečbu malárie).

 • Lieky obsahujúce jód, ktoré Vám môžu podať v nemocnici pri vyšetrení röntgenom alebo skenerom.

 • Penicilín (na liečbu infekcií).

 • Lieky na riedenie krvi, ktoré sa užívajú ústami (perorálne antikoagulanciá), ako napr. warfarín.

Ak sa Vás týka ktorékoľvek vyššie spomenuté upozornenie (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať Hartil HCT.


Testy

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím lieku:

 • ak idete podstúpiť test funkcie prištítnych teliesok. Hartil HCT môže ovplyvniť výsledky testu.

 • Ak ste športovec, ktorému vykonávajú antidopingové testy. Hartil HCT môže spôsobiť pozitívne výsledky.

Užívanie Hartilu HCT s jedlom a nápojmi

Konzumácia alkoholu s Hartilom HCT môže spôsobiť závrat alebo mdloby. Ak Vás zaujíma, koľko alkoholu môžete konzumovať počas užívania Hartilu HCT, poraďte sa so svojím lekárom, keďže alkohol môže znásobiť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.

Hartil HCT možno užívať s jedlom alebo nalačno.

Tehotenstvoa dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Váš lekár Vám odporučí prestať užívať Hartil HCT predtým, ako otehotniete alebo hneď, ako sa dozviete, že ste tehotná a odporučí Vám užívať iný liek namiesto Hartilu HCT.

Užívanie Hartilu HCT sa neodporúča počas prvých troch mesiacov tehotenstva a nesmie sa užívať po treťom mesiaci tehotenstva, pretože môže dôjsť k vážnemu poškodeniu Vášho dieťaťa, ak sa liek užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Hartil HCT sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a Váš lekár Vám môže odporučiť inú liečbu, ak si želáte dojčiť a to hlavne v prípade, že sa jedná o novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas užívania Hartilu HCT sa môže vyskytnúť závrat. Toto platí hlavne na začiatku užívania Hartilu HCT alebo po zvýšení dávky. Ak máte závrat, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Hartil HCT


Vždy užívajte Hartil HCT presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Deti

Užívanie Hartilu HCT sa u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neodporúča, pretože bezpečnosť a účinnosť ramiprilu u detí nebola doteraz stanovená.


Užívanie lieku

Tento liek užívajte ústami v rovnakom čase každý deň, zvyčajne ráno.

Tablety prehltnite a zapite tekutinou.

Tablety nedrvte a nežujte.


Koľko tabliet treba užívať


Liečba vysokého tlaku krvi

Váš lekár Vám prispôsobí dávku tak, kým nebude Váš tlak krvi pod kontrolou.


Starší pacienti

Váš lekár Vám zníži počiatočnú dávku a prispôsobí dávkovanie pomalšie.


Ak užijete viac Hartilu HCT, ako máte

Okamžite sa spojte so svojim lekárom alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, zavolajte niekomu, aby Vás odviezol alebo zavolajte pohotovosť. Zoberte so sebou balenie lieku. Je to kvôli tomu, aby lekár vedel, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Hartil HCT

Ak zabudnete užiť dávku, užite nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Hartil HCT

Neprestaňte užívať Hartil HCT, pretože Vaše ochorenie sa vráti do predchádzajúceho stavu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Hartil HCT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Hartil HCT a ihneď oznámte lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – možno budete potrebovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť:

Opuch tváre, pier alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Toto môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie na Hartil HCT.

Závažné kožné reakcie vrátane kožnej vyrážky, vriedkov v ústach, zhoršenia existujúceho kožného ochorenia, začervenania, objavenia pľuzgierov alebo odlupovania kože (napr. Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).


Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete:

Zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo prudký tep (palpitácie), bolesť na hrudi, tlak na hrudníku alebo závažnejšie problémy vrátane infarktu alebo mŕtvice.

Dýchavičnosť, kašeľ, horúčku trvajúcu 2 až 3 dni a menší pocit hladu. Toto môžu byť príznaky problémov s pľúcami vrátane zápalu.

Ľahšie sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhšie ako obvykle, akékoľvek príznaky krvácania (napr. krvácanie z ďasien), fialové škvrny, škvrny na koži alebo častejší výskyt infekcie ako obvykle, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo bledú pokožku. Toto môžu byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.

Silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Toto môže byť príznak pankreatitídy (zápal podžalúdkovej žľazy).

Horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť brucha, nevoľnosť, zožltnutie kože alebo očí (žltačka). Toto môžu byť príznaky problémov s pečeňou ako napr. hepatitída (zápal pečene) alebo poškodenie pečene.


Iné vedľajšie účinky zahŕňajú:

Ak sa ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov stáva vážnym alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, oznámte to svojmu lekárovi.

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov)

 • Bolesť hlavy, slabosť alebo únava.

 • Pocit závratu. Môže sa objaviť hlavne na začiatku liečby Hartilom HCT alebo po zvýšení dávky.

 • Suchý neproduktívny kašeľ alebo bronchitída (zápal priedušiek).

 • Zvýšená hladina cukru v krvi. Ak máte cukrovku, môže to zhoršiť Vaše ochorenie.

 • Zvýšená hladina kyseliny močovej alebo tukov v krvi.

 • Bolestivé, začervenané a opuchnuté kĺby.


Menej časté(postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • Kožná vyrážka s alebo bez vystúpených oblastí.

 • Začervenanie, mdloby, hypotenzia (nezvyčajne nízky tlak krvi), hlavne pri rýchlom postavení sa alebo sadnutí si.

 • Poruchy rovnováhy (vertigo).

 • Svrbenie a nezvyčajné kožné pocity ako napr. znížená citlivosť, mravčenie, pichanie, pálenie alebo zvraštenie kože (parestézia).

 • Strata alebo zmena chuti.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit depresie, úzkosti, väčšej nervozity alebo chvenia ako zvyčajne.

 • Upchaný nos, zápal prínosových dutín (sinusitída), dýchavičnosť.

 • Zápal ďasien (gingivitída), opuchnutie ústnej dutiny.

 • Červené, svrbiace, opuchnuté alebo slziace oči.

 • Zvonenie v ušiach.

 • Rozmazané videnie.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Bolesť na hrudi.

 • Bolesť svalov.

 • Zápcha, bolesť žalúdka alebo čriev.

 • Poruchy trávenia alebo nevoľnosť.

 • Častejšie močenie počas dňa.

 • Zvýšené potenie ako zvyčajne alebo pocit smädu.

 • Strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia), menší pocit hladu.

 • Zvýšený alebo nepravidelný tep srdca.

 • Opuchnuté horné a dolné končatiny. Toto môže byť príznak zvýšeného zadržiavania vody v organizme.

 • Horúčka.

 • Sexuálna neschopnosť u mužov.

 • Vyšetrenia krvi ukazujúce zníženie počtu červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek alebo hladiny hemoglobínu.

 • Vyšetrenia krvi ukazujúce zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek.

 • Vyšetrenia krvi ukazujúce zníženie hladiny draslíka v krvi.


Veľmi zriedkavé(postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • Vracanie, hnačka alebo pálenie záhy.

 • Červený opuchnutý jazyk alebo sucho v ústach.

 • Vyšetrenia krvi ukazujúce zvýšenie hladiny draslíka v krvi.

Ďalšie hlásené vedľajšie účinky:

Ak sa ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov stáva vážnym, alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, oznámte to svojmu lekárovi.

 • Poruchy koncentrácie, pocity nepokoja alebo zmätenosti.

 • Zmena farby prstov pri pocite chladu a mravčenie alebo bolesť pri pocite tepla. Môže to byť Raynaudov fenomén.

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

 • Krvné zrazeniny.

 • Poruchy sluchu.

 • Vaše oči sú suchšie ako zvyčajne.

 • Žlté videnie.

 • Veľká strata tekutín (dehydratácia).

 • Opuchnutie, bolesť a začervenanie líc (zápal slinných žliaz).

 • Opuchnutie čriev nazývané „intestinálny angioedém“ prejavujúci sa príznakmi ako bolesť brucha, vracanie a hnačka.

 • Zvýšená citlivosť na slnko ako zvyčajne.

 • Silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka alebo iné kožné reakcie ako červená vyrážka na tvári alebo čele.

 • Kožná vyrážka alebo podliatina.

 • Škvrny na koži a studené končatiny.

 • Problémy s nechtami (napr. strata alebo odlupovanie nechtov z nechtového lôžka).

 • Svalová stuhnutosť alebo neschopnosť pohybovať čeľusťou (tetánia).

 • Svalová slabosť alebo kŕče.

 • Znížená sexuálna túžba u mužov alebo žien.

 • Krv v moči. Toto môže byť príznak problémov s obličkami (intersticiálna nefritída).

 • Zvýšená hladina cukru v moči.

 • Zvýšený počet určitého typu bielych krviniek (eozinofília) zistený pri krvnom teste.

 • Krvné testy preukázali príliš málo krviniek v krvi (pancytopénia).

 • Krvné testy preukázali v krvi nižšiu hladinu solí ako sodík, vápnik, horčík a chloridov.

 • Spomalené alebo zhoršené reakcie.

 • Porucha čuchu.

 • Ťažkosti pri dýchaní alebo zhoršenie astmy.


Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. Ako uchovávať Hartil HCT


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Hartil HCT po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po “Exp”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Hartil HCT obsahuje


Liečivá sú ramipril a hydrochlorotiazid.

Jedna tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu alebo 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, hypromelóza (E464), krospovidón typ A (E1202), mikrokryštalická celulóza a stearylfumarát sodný.


Ako vyzerá Hartil HCT a obsah balenia


Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety: Biela tableta tvaru kapsuly. Tableta s deliacou ryhou na oboch stranách, s označením „2.5“ a „12.5“ na jednej strane umiestnené nad a pod deliacou ryhou.


Hartil HCT 5/25 mg tablety: Biela tableta tvaru kapsuly. Tableta s deliacou ryhou na oboch stranách, s označením „5“ a „25“ na jednej strane umiestnené nad a pod deliacou ryhou.


Tablety sú dostupné v blistrovom balení po 7, 10, 14, 20, 28, 50, 98, 100, 300 alebo 2x14 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC,

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC,

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

Maďarsko


allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Göttingen, Hildebrand str 12.

D-37081 Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg - Хартил HCT 2,5/12,5 mg таблетки

Hartil HCT 5 mg/25 mg - Хартил HCT 5/25 mg таблетки

Česká republika: Hartil-H 2,5 mg/12,5 mg tablety

Hartil-H 5 mg/25 mg tablety

Holandsko: Prilitaril HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletten

Prilitaril HCT 5 mg/25 mg tabletten

Litva: Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletės

Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletės

Lotyšsko: Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletes

Maďarsko: Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletta

Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletta

Rumunsko: Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg comprimate

Hartil HCT 5 mg/25 mg comprimate

Slovensko: Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety

Hartil HCT 5/25 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.

8Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2011/01496; 2011/01495

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2011/01097


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety

Hartil HCT 5/25 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety:

Každá tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Hartil HCT 5/25 mg tablety:

Každá tableta obsahuje 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látka:

Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety: monohydrát laktózy 25 mg/tableta

Hartil HCT 5/25 mg tablety: monohydrát laktózy 50 mg/tableta


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety:

Biela tableta tvaru kapsuly. Tableta s deliacou ryhou na oboch stranách, na jednej strane tablety vyryté označenie „2,5“ a „12,5“ umiestnené nad a pod deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Hartil HCT 5/25 mg tablety:

Biela tableta tvaru kapsuly. Tableta s deliacou ryhou na oboch stranách, na jednej strane tablety vyryté označenie „5“ a „25“ umiestené nad a pod deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.

Táto fixná kombinácia je indikovaná u pacientov, u ktorých nie je tlak krvi dostatočne kontrolovaný samotným ramiprilom alebo samotným hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie


Hartil HCT sa odporúča podávať jedenkrát denne, v rovnakú dennú hodinu, obyčajne ráno.

Hartil HCT sa môže užiť pred, súčasne s jedlom alebo po jedle, pretože príjem potravy nemá vplyv na jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).

Hartil HCT sa má prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuť alebo drviť.

Dospelí


Dávka sa musí stanoviť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a kontroly tlaku krvi.

Podávanie fixnej kombinácie ramipril/hydrochlorotiazid sa odporúča zvyčajne len po titrácii dávok jednotlivých zložiek samostatne.


Liečba Hartilom HCT má začať najnižšou dostupnou dávkou. V prípade potreby je možné dávku postupne zvyšovať, aby sa dosiahol cieľový tlak krvi; maximálne povolené dávky sú 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti liečení diuretikami

U pacientov, ktorí sú súčasne liečení aj diuretikami, je potrebná opatrnosť, pretože sa môže po začatí liečby objaviť hypotenzia. Pred začatím liečby Hartilom HCT je preto potrebné zvážiť zníženie dávky diuretika alebo ukončiť jeho podávanie.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Hartil HCT je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodeným funkcie obličiek kvôli obsahu hydrochlorotiazidu (klírens kreatinínu <30 ml/min/) (pozri časť 4.3).

Pacientom s poškodenou funkciou obličiek môže byť potrebné znížiť dávky Hartilu HCT. Pacienti s klírensom kreatinínu medzi 30 a 60 ml/min môžu byť liečení len najnižšími dávkami fixnej kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu po predchádzajúcom podávaní len samotného ramiprilu. Maximálne povolené dávky sú 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa môže liečba Hartilom HCT začať len pod prísnym lekárskym dohľadom a maximálna dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu denne.

Hartil HCT je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

Počiatočné dávky musia byť nižšie a následné titrovanie dávky musí byť pomalšie, pretože existuje väčšie riziko vzniku nežiaducich účinkov, hlavne u veľmi starých a fyzicky oslabených pacientov.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Hartilu HCT u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená a preto sa jeho podávanie neodporúča.

Bezpečnosť a účinnosť ramiprilu nebola doteraz u detí dokázaná.

V súčasnej dobe dostupné údaje pre ramipril sú uvedené v častiach 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, ale nie je možné urobiť žiadne špecifické odporúčania pre dávkovanie.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo, alebo ktorýkoľvek iný inhibítor ACE (angiotenzín konvertujúci enzým), hydrochlorotiazid, iné tiazidové diuretiká, sulfonamidy, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Hartilu HCT (pozri časť 6.1).

- Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo z dôvodu predchádzajúceho angioedému vyvolaného liečbou ACE inhibítormi alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA)).

- Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi (pozri časť 4.5).

- Významná obojstranná stenóza renálnych artérií alebo stenóza renálnej artérie jednej funkčnej obličky.

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

- Ťažké poškodenie funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min u nedialyzovaných pacientov.

- Klinicky závažné poruchy elektrolytov, ktoré sa môžu zhoršiť užívaním Hartilu HCT (pozri časť 4.4).

- Ťažké poškodenie hepatálnych funkcií, hepatálna encefalopatia.

- Laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Špeciálne skupiny pacientov


Gravidita: Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie v liečbeACE inhibítorom nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má dokázaný bezpečnostný profil počas gravidity. Ak sa potvrdí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa musí ihneď ukončiť a v prípade potreby začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Pacienti so zvýšeným rizikom hypotenzie


- Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia renálnych funkcií následkom inhibície ACE, hlavne ak sa ACE inhibítor alebo diuretikum podáva po prvýkrát alebo pri prvom zvýšení dávky.

Treba zohľadniť výraznú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a monitorovať pacienta vrátane merania krvného tlaku, napríklad u:

 • pacientov s ťažkou hypertenziou

 • pacientov s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca

 • pacientov s hemodynamicky významnou prekážkou prietoku z alebo do ľavej komory (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)

 • pacientov s jednostrannou stenózou renálnej artérie a s druhou funkčnou obličkou

 • pacientov, u ktorých môže existovať alebo sa vyvinúť deplécia tekutín alebo solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)

 • pacientov s cirhózou pečene a/alebo ascitom

 • pacientov podstupujúcich veľký chirurgický zákrok alebo počas anestézie s liekmi, ktoré spôsobujú hypotenziu.

Všeobecne sa odporúča upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí pred začiatkom liečby (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však takáto úprava musí vykonať opatrne, aby sa zabránilo riziku objemového preťaženia).


Chirurgické zákroky

Ak je to možné, liečba inhibítorom ACE, napr. ramiprilom, sa má prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.


- Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie

Na začiatku liečby sa vyžaduje starostlivé sledovanie lekárom.


Primárny hyperaldosteronizmus

Použitie kombinácie ramipril +hydrochlorotiazid nepredstavuje liek voľby pri primárnom hyperaldosteronizme. Ak sa použije kombinácia ramipril +hydrochlorotiazid u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny draslíka v plazme.


Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


Pacienti s poruchami pečene

Poruchy elektrolytovej rovnováhy dôsledkom liečby diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu môžu u pacientov s ochorením pečene spôsobiť hepatálnu encefalopatiu.


Monitorovanie renálnych funkcií

Pred začatím liečby a počas liečby, najmä v počiatočných týždňoch, sa musí sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov s poškodením obličiek (pozri časť 4.2). Hlavne u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky existuje riziko poškodenia renálnych funkcií.


Porucha renálnych funkcií

U pacientov s renálnym ochorením môžu tiazidy spôsobiť urémiu. U pacientov s poruchou renálnych funkcií sa môžu objaviť kumulatívne účinky liečiva. Ak sa vyvinie progresívne obličkové zlyhanie, charakterizované zvýšením hladiny nebielkovinového dusíka, je potrebné starostlivé prehodnotenie liečby a treba zvážiť ukončenie liečby diuretikom (pozri časť 4.3).


Elektrolytová nerovnováha

Podobne ako u každého pacienta liečeného diuretikami je potrebné pravidelné sledovanie sérových elektrolytov. Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia, a hypochloremická alkalóza). Hoci sa hypokaliémia môže vyvinúť počas užívania tiazidových diuretík, súčasné užívanie ramiprilu môže znížiť diuretikom indukovanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je najväčšie u pacientov s hepatálnou cirhózou, u pacientov s rýchlou diurézou, u pacientov s nedostatočným príjmom elektrolytov a u pacientov súčasne liečených kortikosteroidmi alebo ACTH (pozri časť 4.5). Prvé meranie plazmatických hladín draslíka sa má vykonať počas prvého týždňa po začatí liečby. Ak sa zaznamenajú nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa úprava dávky.

Môže sa vyskytnúť dilučná hyponatriémia. Zníženie hladín sodíka môže byť spočiatku asymptomatické a preto je nutné pravidelné monitorovanie. Monitorovanie má byť častejšie u starších pacientov a pacientov s cirhózou pečene. Zistilo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie magnézia obličkami, čo môže mať za následok hypomagneziémiu.


Hyperkaliémia

Hyperkaliémia bola pozorovaná u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Hartilu HCT. K pacientom s rizikom vzniku hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov), s nekontrolovaným diabetom mellitus alebo pacienti, ktorí užívajú kálium obsahujúce soli, kálium šetriace diuretiká a iné lieky zvyšujúce hladinu kália v plazme alebo v situáciách ako dehydratácia, akútna kardiálna dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa súčasné užívanie s vyššie uvedenými liekmi považuje za opodstatnené, odporúča sa pravidelne kontrolovať hladinu sérového kália (pozri časť 4.5).


Hepatálna encefalopatia

U pacientov s ochorením pečene môžu poruchy elektrolytov spôsobené liečbou diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu spôsobiť hepatálnu encefalopatiu. V prípade hepatálnej encefalopatie sa liečba musí ihneď ukončiť.


Hyperkalciémia

Hydrochlorotiazid stimuluje renálnu reabsorpciu kalcia a môže vyvolať hyperkalciémiu. Môže ovplyvniť testy funkcie prištítnych teliesok.


Angioedém

Angioedém bol popísaný u pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane ramiprilu (pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému sa musí podávanie Hartilu HCT ihneď ukončiť.

Musí sa ihneď začať život zachraňujúca liečba. Pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom najmenej 12 až 24 hodín, až kým nedôjde ku kompletnému odstráneniu symptómov.

Intestinálny angioedém bol popísaný u pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Hartilu HCT (pozri časť 4.8). U týchto pacientov sa prejavil abdominálnou bolesťou (s alebo bez nevoľnosti alebo vracania).


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a iné alergény je vyššia počas užívania ACE inhibítorov. Pred desenzibilizáciou sa má dočasne prerušiť podávanie Hartilu HCT.


Neutropénia/agranulocytóza

Neutropénia/agranulocytóza boli pozorované zriedkavo a tiež sa pozoroval aj útlm kostnej drene.

Je potrebné monitorovať počet leukocytov, aby bolo možné zistiť možnú leukopéniu. Častejšie monitorovanie sa odporúča na začiatku liečby a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, u pacientov s prebiehajúcim kolagénovým ochorením (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermia) a u pacientov liečených liekmi, ktoré môžu spôsobiť zmeny v krvnom obraze (pozri časti 4.5 a 4.8).


Rasa

ACE inhibítory vyvolávajú väčší počet angioedémov u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy.

Podobne ako iné ACE inhibítory, aj ramipril môže byť menej účinný pri znižovaní tlaku krvi u černošských pacientov ako u nečernošských pacientov, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie prípadov hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii hypertonikov.


Športovci

Hydrochlorotiazid môže spôsobiť pozitívne výsledky antidopingových testov.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidom môže znížiť glukózovú toleranciu. U diabetikov môže byť nevyhnutné upraviť dávky inzulínu alebo perorálnych hypoglykemických prípravkov. Latentný diabetes mellitus sa počas liečby tiazidmi môže zmeniť na manifestný diabetes.

Zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov bolo spojené s tiazidovou diuretickou liečbou. U niektorých pacientov liečených tiazidovými diuretikami sa môže objaviť hyperurikémia alebo manifestná dna.


Kašeľ

Kašeľ je popísaný vo vzťahu s užívaním ACE inhibítorov. Charakteristický je neproduktívny, pretrvávajúci kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby. Kašeľ indukovaný ACE inhibítorom je potrebné zahrnúť do diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Iné

Hypersenzitívne reakcie sa môžu vyskytnúť u pacientov s alebo bez anamnézy alergie alebo bronchiálnej astmy. Popísaná je možnosť exacerbácie alebo aktivácie systémového lupus erythematosus.


Hartil HCTobsahuje monohydrát laktózy.

Pacienti so zriedkavými hereditárnymi problémami s intoleranciou galaktózy, deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorbciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie


Mimotelové liečby, ktoré vedú ku kontaktu krvi s negatívne nabitými povrchmi, napr. dialýza alebo hemofiltrácia s niektorými vysokopriepustnými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkomolekulová lipoproteínová aferéza so sulfátom dextránu zvyšujú riziko závažných anafylaktoidných reakcií (pozri časť 4.3). Ak je takáto liečba nevyhnutná, je nutné použiť iný typ dialyzačnej membrány alebo inú skupinu antihypertenzív.


Opatrenia pri používaní


Káliové soli, heparín, kálium šetriace diuretiká a iné lieky zvyšujúce plazmatické hladiny kália (vrátane antagonistov receptorov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, ciklosporínu):Môže nastať hyperkaliémia; preto sa vyžaduje starostlivé monitorovanie kália v sére.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a iné lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofén, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulozín, terazosín):Možno predpokladať potenciáciu rizika hypotenzie (pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a iné lieky (izoproterenol, dobutamín, dopamín, adrenalín, noradrenalín), ktoré môžu znížiť antihypertenzný účinok ramiprilu:Tlak krvi je potrebné starostlivo monitorovať.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a iné lieky, ktoré môžu zmeniť krvný obraz: Zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Soli lítia:ACE inhibítory môžu znižovať vylučovanie lítia a tak zvýšiť toxicitu lítia. Hladiny lítia je potrebné monitorovať. Súčasné užívanie tiazidových diuretík môže zvyšovať riziko toxicity lítia a zvýrazniť už existujúcu zvýšenú lítiovú toxicitu vyvolanú ACE inhibítormi. Použitie kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu s lítiom sa neodporúča.


Antidiabetiká vrátane inzulínu: Môže sa vyskytnúť hypoglykémia. Hydrochlorotiazid môže oslabiť účinok antidiabetík. Na začiatku súbežnej liečby sa odporúča starostlivé monitorovanie glukózy v krvi.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) a kyselina acetylsalicylová:Možno predpokladať zníženie antihypertenzného účinku Hartilu HCT. Navyše, súčasné užívanie ACE inhibítorov a NSAIDs môže viesť k vyššiemu riziku zhoršenia renálnych funkcií a k zvýšeniu kaliémie.


Perorálne antikoagulanciá: Súčasné užívanie hydrochlorotiazidu môže znížiť antikoagulačný účinok.


Kortikosteroidy, ACTH, amfotericín B, karbenoxolón, veľké množstvo sladkého drievka, laxatíva (v prípade dlhodobého užívania) a iné kaliuretické alebo hladinu kália znižujúce lieky: Zvýšené riziko hypokaliémie.


Digitálisové glykozidy, lieky spojené s predlžovaním QT intervalu a antiarytmiká: Môže sa zvýšiť ich proarytmogénna toxicita alebo ich antiarytmický účinok sa zníži v prípade porúch elektrolytov (napr. hypokaliémia, hypomagneziémia).


Metyldopa: Možnosť hemolýzy.


Cholestyramín alebo iné enterálne podávané iónové meniče: Môžu znížiť absorpciu hydrochlorotiazidu. Preto sa musia sulfónamidové diuretiká užiť najmenej jednu hodinu pred alebo štyri až šesť hodín po užití týchto liekov.


Myorelaxanciá typu kurare: Možné zvýšenie a predĺženie myorelaxačného účinku.


Soli kalcia a lieky zvyšujúce plazmatickú hladinu kalcia: Možno predpokladať zvýšené hladiny kalcia v sére pri súčasnom užívaní hydrochlorotiazidu; odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny kalcia v sére.


Karbamazepín: Riziko hyponatriémie následkom aditívneho účinku hydrochlorotiazidu.


Kontrastné látky obsahujúce jód:V dôsledku dehydratácie spôsobenej diuretikami, vrátane hydrochlorotiazidu, je zvýšené riziko akútneho poškodenia obličiek, hlavne pri užívaní vysokých dávok kontrastných látok obsahujúcich jód.


Penicilín:Hydrochlorotiazid sa vylučuje v distálnom tubule a znižuje vylučovanie penicilínu.


Chinín:hydrochlorotiazid znižuje vylučovanie chinínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:


Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4).

Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie sú celkom presvedčivé; napriek tomu nemožno vylúčiť malé zvýšenie rizika. Pokiaľ nie je pokračovanie v liečbe s ACE inhibítorminevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú prejsťna alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má dokázaný bezpečnostný profil počas gravidity. Ak sa potvrdí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa musí ihneď ukončiť a v prípade potreby začať alternatívnu liečbu.

Je známe, že podávanie ACE inhibítora počas 2. a 3. trimestra gravidity spôsobuje humánnu fetotoxicitu (zníženie obličkových funkcií, oligohydramnion, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).

V prípade, že už došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola obličkových funkcií a lebky. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť pozorne sledovaní kvôli hypotenzii (pozri časti 4.3 a 4.4).


Skúsenosti s užívaním hydrochlorotiazidu počas gravidity sú obmedzené, hlavne počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách sú nedostačujúce.

Hydrochlorotiazid prestupuje cez placentárnu bariéru. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu môže jeho užívanie počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva poškodiť fetoplacentárnu perfúziu a môže u plodu a u novorodenca spôsobiť príznaky ako napr. žltačka, poruchy elektrolytovej rovnováhy a trombocytopéniu.

Hydrochlorotiazid sa nesmie používať na liečbu gestačného edému, gestačnej hypertenzie alebo preeklampsie kvôli riziku zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie, bez priaznivých účinkov na priebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nesmie používať na liečbu esenciálnej hypertenzie v gravidite okrem zriedkavých prípadov, kedy nemožno použiť žiadnu inú liečbu.


Laktácia:

Pretože nie sú k dispozícii presvedčivé informácie týkajúce sa používania ramiprilu počas laktácie (pozri časť 5.2), Hartil HCT sa neodporúča a je potrebné preferovať alternatívnu liečbu s lepšie dokázaným bezpečnostným profilom počas laktácie, a to hlavne počas dojčenia novorodencov a predčasne narodených detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. symptómy sprevádzajúce zníženie tlaku krvi ako závrat) môžu ovplyvniť pacientovu schopnosť koncentrácie a reakcie a predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti dôležité (napr. obsluha vozidla alebo strojov).

Toto platí hlavne na začiatku liečby, alebo pri zmene lieku. Po prvej dávke alebo po následnom zvýšení dávky sa niekoľko hodín neodporúča viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil ramiprilu a hydrochlorotiazidu zahŕňa nežiaduce účinky vyskytujúce sa v súvislosti s hypotenziou a/alebo depléciou tekutín následkom zvýšenia diurézy. Liečivo ramipril môže vyvolať suchý kašeľ, kým liečivo hydrochlorotiazid môže spôsobiť zhoršenie metabolizmu glukózy, lipidov a kyseliny močovej. Obe liečivá majú odlišný účinok na hladinu kália v plazme. Závažné nežiaduce účinky zahŕňajú angioedém alebo anafylaktickú reakciu, renálne alebo hepatálne poškodenie, pankreatitídu, závažné kožné reakcie a neutropéniu/agranulocytózu.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť).

V každej skupine frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené v poradí s klesajúcou závažnosťou.Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


Zníženie počtu bielych krviniek, zníženie počtu červených krviniek, znížený hemoglobín, hemolytická anémia, zníženie počtu krvných doštičiek


Porucha kostnej drene, neutropénia vrátane agranulocytózy, pancytopénia, eozinofília, hemokoncentrácia následkom deplécie tekutín

Poruchy imunitného systému
Anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie na ramipril alebo anafylaktické reakcie na hydrochlorotiazid, zvýšenie antinukleálnych protilátok

Poruchy metabolizmu a výživy

Neprimerane kontrolovaný diabetes mellitus, pokles glukózovej tolerancie, zvýšenie glukózy v krvi, zvýšenie kyseliny močovej v krvi, zhoršenie dny, zvýšenie cholesterolu a/alebo triglyceridov v krvi vyvolané hydrochlorotiazidom

Anorexia, znížená chuť do jedla


Zníženie hladiny kália v krvi, smäd vyvolaný hydrochlorotiazidom

Zvýšenie hladiny kália vyvolané ramiprilom

Zníženie hladiny sodíka v krvi


Glykozúria, metabolická alkalóza, hypochlorémia, hypomagneziémia, hyperkalciémia, dehydratácia vyvolaná hydrochlorotiazidom

Psychické poruchy


Depresívna nálada, apatia, úzkosť, nervozita, poruchy spánku vrátane somnolencie


Zmätenosť, nepokoj, poruchy pozornosti

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Vertigo, parestézia, tremor, poruchy rovnováhy, pocit pálenia, dysgeuzia, ageuzia


Cerebrálna ischémia vrátane ischemickej mŕtvice a prechodného ischemického ataku, porucha psychomotorických funkcií, parosmia

Poruchy oka


Poruchy videnia vrátane rozmazaného videnia, konjunktivitída


Xantopsia, znížená lakrimácia vyvolaná hydrochlorotiazidom

Poruchy ucha a labyrintu


Tinnitus


Poruchy sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Ischémia myokardu vrátane anginy pectoris, tachykardia, arytmia, palpitácie, periférny edém


Infarkt myokardu

Poruchy ciev


Hypotenzia, ortostatická hypotenzia, synkopa, začervenanie


Trombóza v súvislosti so závažnou depléciou tekutín, cievna stenóza, hypoperfúzia, Raynaudov syndróm, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neproduktívny suchý kašeľ, bronchitída

Sinusitída, dyspnoe, nazálna kongescia


Bronchospazmus vrátane zhoršenia astmy


Alergická alveolitída, nekardiogénny pľúcny edém vyvolaný hydrochlorotiazidom

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Gastrointestinálny zápal, poruchy trávenia, GIT dyskomfort, dyspepsia, gastritída, nauzea, zápcha


Gingivitída vyvolaná hydrochlorotiazidom

Vracanie, aftózna stomatitída, glositída, hnačka, bolesti v hornej časti brucha, sucho v ústach

Pankreatitída (prípady s fatálnym koncom sa pozorovali v súvislosti s ACE inhibítormi výnimočne), zvýšenie pankreatických enzýmov, angioedém tenkého čreva


Sialoadenitída vyvolaná hydrochlorotiazidom

Poruchy pečene a žlčových ciest


Cholestatická alebo cytolytická hepatitída (fatálny koniec bol pozorovaný výnimočne), zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu


Kalkulózna cholecystitída vyvolaná hydrochlorotiazidom


Akútne zlyhanie pečene, cholestatická žltačka, hepatocelulárne poškodenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Angioedém: veľmi výnimočne môže obštrukcia dýchacích ciest spôsobená angioedémom skončiť fatálne; psoriatická dermatitída, hyperhydróza, vyrážka, hlavne makulo-papulózna, pruritus, alopécia

Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pemfigus, zhoršenie psoriázy, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívne reakcie, onycholýza, pemfigoidu alebo lichenu podobný exantém alebo enantém, žihľavka


Systémový lupus erythematosus vyvolaný hydrochlorotiazidom

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Myalgia


Artralgia, svalové kŕče


Svalová slabosť, muskuloskeletálna stuhnutosť, tetánia vyvolaná hydrochlorotiazidom

Poruchy obličiek a močových ciest


Poškodenie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšená tvorba moču, zvýšenie močoviny v krvi, zvýšenie kreatinínu v krvi


Zhoršenie existujúcej proteinúrie,


Intersticiálna nefritída vyvolaná hydrochlorotiazidom

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Prechodná erektilná impotencia


Znížené libido, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, asténia

Bolesť na hrudi, pyrexia
Deti a dospievajúci

Bezpečnosť ramiprilu sa sledovala u 325 detí a dospievajúcich, vo veku 2-16 rokov, v dvoch klinických štúdiách. Aj keď typ a závažnosť nežiaducich účinkov boli podobné tým u dospelých, frekvencia nižšie uvedených je vyššia u detí:


Tachykardia, nazálna kongescia a nádcha a konjunktivitída boli „časté“ (t.j. ≥ 1/100 až < 1/10) u

detí a dospievajúcich, a „menej časté“ (t.j. ≥ 1/1000 až < 1/100) u dospelých.


Tremor a urtikária „menej časté“ (t.j. ≥ 1/1000 až < 1/100) u detí a dospievajúcich a „zriedkavé“

(t.j. ≥ 1/10 000 až < 1/1000) u dospelých.


Celkový bezpečnostný profil ramiprilu u detí a dospievajúcich sa nelíši signifikantne od jeho bezpečnostného profilu u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Symptómysúvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať: výraznú periférnu vazodilatáciu (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardiu, poruchu elektrolytov, renálne zlyhanie, srdcové arytmie, poruchy vedomia vrátane kómy, cerebrálne kŕče, parézu a paralytický ileus.

U náchylných pacientov (napr. s hyperpláziou prostaty) predávkovanie hydrochlorotiazidom môže vyvolať akútnu retenciu moču.

Pacient sa má starostlivo monitorovať a liečba má byť symptomatická a podporná. K odporúčaným opatreniam patrí primárna detoxikácia (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia obnovujúce hemodynamickú stabilitu, vrátane podania agonistov adrenergných alfa-1 receptorov alebo podanie angiotenzínu II (angiotensinamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou len slabo odstraňuje z cirkulácie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory a diuretiká, ramipril a diuretiká

ATC kód: C09BA05


Mechanizmus účinku


Ramipril


Ramiprilát, aktívny metabolit neaktívnej formy (prodrug) ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidyl-karboxypeptidáza I (synonymá: angiotenzín-konvertujúci enzým, kinináza II). Tento enzým katalyzuje v plazme a tkanivách konverziu angiotenzínu I na aktívny vazokonstrikčný angiotenzín II – ako aj odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu vedie k vazodilatácii.


Pretože angiotenzín II stimuluje aj sekréciu aldosterónu, ramiprilát spôsobuje zníženie sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom je nižšia u černošskej (afrokaribskej) populácie hypertonikov (zvyčajne hypertonici s nízkou hladinou renínu) ako u pacientov inej farby pleti.


Hydrochlorotiazid


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík nie je úplne známy. Inhibuje reabsorbciu sodíka a chlóru v distálnych tubuloch. Zvýšené renálne vylučovanie týchto iónov je sprevádzané zvýšeným vylučovaním moču (ako výsledok osmotickej väzby vody). Vylučovanie draslíka a magnézia sa zvyšuje, vylučovanie kyseliny močovej je znížené. Sú možné nasledujúce antihypertenzné mechanizmy účinku hydrochlorotiazidu: zmenená rovnováha sodíka, zníženie objemu extracelulárnej tekutiny a plazmy, zmenená renálna vaskulárna rezistencia ako aj znížená odpoveď na noradrenalín a angiotenzín II.


Farmakodynamické účinky


Ramipril

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej arteriálnej rezistencie. Obvykle nenastávajú veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Podávanie ramiprilu hypertonikom vedie k zníženiu krvného tlaku v horizontálnej polohe a v stoji bez kompenzačného zrýchlenia tepu.

U väčšiny pacientov sa prejaví začiatok antihypertenzného účinku jednotlivej dávky v rozpätí jednej až dvoch hodín po perorálnom užití. Maximum účinku jednotlivej dávky sa obvykle dosahuje za 3 až 6 hodín po perorálnom užití. Antihypertenzný účinok jednotlivej dávky trvá obvykle 24 hodín.

Maximálny antihypertenzný účinok pokračujúcej liečby ramiprilom sa obvykle prejaví po 3 až 4 týždňoch. Ukázalo sa, že antihypertenzný účinok sa udržiava počas dlhodobej liečby trvajúcej 2 roky.

Náhle vysadenie ramiprilu nemá za následok rýchle a výrazné opätovné zvýšenie krvného tlaku.


Hydrochlorotiazid

Diuréza začína približne 2 hodiny po užití hydrochlorotiazidu, dosahuje maximum za 4 hodiny a účinok pretrváva približne 6 až 12 hodín.

Nástup antihypertenzného účinku sa dostaví za 3 až 4 dni a môže trvať ešte jeden týždeň po prerušení liečby.

Zníženie krvného tlaku sprevádza mierny vzostup filtračnej frakcie, renálno-vaskulárnej rezistencie a plazmovej renínovej aktivity.


Kombinovaná liečba ramiprilom a hydrochlorotiazidom

V klinických štúdiách viedlo podanie kombinácie k výraznejšiemu zníženiu tlaku krvi ako keď bol jeden z liekov podaný samostatne. Súčasné užívanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu má sklon k reverzii strát draslíka, ktoré sú spojené s diuretikami a to pravdepodobne blokádou systému renín-angiotenzín-aldosterón.Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom spôsobuje synergický účinok a tiež znižuje riziko hypokaliémie vyvolanej samotným diuretikom.


Deti a dospievajúci

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s 244 deťmi a dospievajúcimi s hypertenziou (73% s primárnou hypertenziou), vo veku 6-16 rokov, pacienti dostávali buď nízku, strednú alebo vysokú dávku ramiprilu tak, aby sa dosiahla plazmatická koncentrácia ramiprilu, ktorá zodpovedá veľkosti dávky 1,25 mg, 5 mg a 20 mg u dospelých na základe telesnej hmotnosti. Po 4 týždňoch nebol ramipril účinný v koncovom ukazovateli zníženia systolického tlaku krvi, ale znížil diastolický tlak krvi pri najvyššej dávke. Ako stredné, tak aj vysoké dávky ramiprilu signifikantne znížili systolický aj diastolický tlak krvi u detí a dospievajúcich s potvrdenou hypertenziou.


Tento účinok sa nepotvrdil v 4-týždňovej so stúpajúcou dávkou, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii s ukončovaním liečby u 218 detí a dospievajúcich vo veku 6-16 rokov (75% s primárnou hypertenziou), kde ako systolický, tak aj diastolický tlak vykazovali primeranú odpoveď, ale nie štatisticky významný návrat k východiskovým hodnotám pri všetkých troch testovaných dávkovacích režimoch (nízka dávka (0,625 mg-2,5 mg), stredná dávka (2,5 mg- 10 mg) alebo vysoká dávka (5 mg-20 mg) ramiprilu na základe telesnej hmotnosti. Ramipril nemal v sledovanej pediatrickej populácii lineárnu odpoveď na dávku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika a metabolizmus


Ramipril


Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu; maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje do jednej hodiny. Na základe renálnej reabsorpcie je rozsah absorpcie najmenej 56 % a súčasné požitie jedla nemá na resorbciu významný vplyv.Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu po perorálnom podaní 2,5 a 5 mg ramiprilu je približne 45%.

Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje za 2 až 4 hodiny po perorálnom podaní ramiprilu. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu pri dávkovaní raz denne odporúčanou dávkou ramiprilu sa dosiahne približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne

56 %.


Metabolizmus

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a na ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa vylučujú hlavne močom. Plazmatické koncentrácie ramiprilátu klesajú polyfázickým spôsobom. Kvôli pevnej, nasýtenej väzbe na ACE a pomalému uvoľňovaniu z enzýmu, ramiprilát vykazuje predĺženú koncovú fázu eliminácie pri veľmi nízkych koncentráciách.

Pri viacnásobnom dávkovaní ramiprilu raz denne je efektívny polčas koncentrácie ramiprilátu 13 až 17 hodín v dávkach 5-10 mg a dlhší v nižších dávkach 1,25-2,5 mg. Za tento rozdiel je zodpovedná nasycovacia schopnosť enzýmu viazať ramiprilát. Jednorazová perorálne podaná dávka ramiprilu vyvolala nemerateľnú hladinu ramiprilu a jeho metabolitov v materskom mlieku. Účinok podania viacnásobných dávok je však neznámy.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodenými funkciami obličiek, je vylučovanie ramiprilátu obličkami znížené a renálny klírens ramiprilátu proporčne zodpovedá klírensu kreatinínu. Dôsledkom je zvýšenie plazmatickej koncentrácie ramiprilátu, ktoré klesá pomalšie v porovnaní s pacientami s normálnymi obličkovými funkciami.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene (pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodenou funkciou pečene je metabolizmus ramiprilu na ramiprilát pomalší kvôli zníženej aktivite hepatálnych esteráz a hladiny ramiprilu v plazme sú u týchto pacientov zvýšené. Maximálna koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene.


Laktácia:

Jednorazová perorálne podaná dávka 10 mg ramiprilu vyvolala nemerateľnú hladinu v materskom mlieku. Účinok podania viacnásobných dávok je však neznámy.


Deti a dospievajúci

Farmakokinetický profil ramiprilu sa sledoval u 30 pediatrických hypertenzných pacientov, vo veku 2-16 rokov, s telesnou hmotnosťou ≥ 10 kg. Po dávkach od 0,05 mg do 0,2 mg/kg sa ramipril rýchlo a extenzívne metabolizoval na ramiprilát. Maximálne plazmatické koncentrácie ramiprilátu sa dosiahli v priebehu 2-3 hodín. Klírens ramiprilátu veľmi tesne koreloval s logaritmom telesnej hmotnosti (p<0,01) ako aj s dávkou (p<0,001). Klírens a distribučný objem stúpali s vekom dieťaťa v každej dávkovacej skupine. Dávka 0,05 mg/kg u detí dosiahla expozičné hodnoty porovnateľné s hodnotami u dospelých liečených ramiprilom v dávke 5 mg. Dávka 0,2 mg/kg u detí mala za následok vyššie expozičné hodnoty ako sú u dospelých pri maximálnej odporúčanej dávke 10 mg denne.


Hydrochlorotiazid:


Absorpcia

Približne 70 % hydrochlorotiazidu sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu po perorálnom podaní. Maximálna plazmatická koncentrácia hydrochlorotiazidu je dosiahnutá za 1,5 - 5 hodín.


Distribúcia

Väzba hydrochlorotiazidu na plazmatické bielkoviny je 40 %.


Metabolizmus

Hydrochlorotiazid je nepatrne metabolizovaný pečeňou.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa takmer úplne vylučuje obličkami v nezmenenej forme (> 95 %); po perorálnom podaní jednotlivej dávky sa 50 – 70 % vylúči do 24 hodín. Polčas eliminácie je 5 - 6 hodín.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodenými funkciami obličiek je renálne vylučovanie hydrochlorotiazidu znížené a renálny klírens hydrochlorotiazidu proporčne zodpovedá klírensu kreatinínu. Dôsledkom je zvýšenie plazmatickej koncentrácie hydrochlorotiazidu, ktoré klesá pomalšie v porovnaní s pacientami s normálnymi obličkovými funkciami.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene (pozri časť 4.2)

U pacientov s cirhózou pečene neboli zaznamenané relevantné zmeny vo farmakokinetike hydrochlorotiazidu. Farmakokinetické štúdie s hydrochlorotiazidom u pacientov so zlyhaním srdca nie sú k dispozícii.


Ramipril a hydrochlorotiazid

Súčasné podanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu nemá vplyv na biologickú dostupnosť jednotlivých zložiek. Fixná kombinácia lieku sa môže považovať za bioekvivalentnú s liekmi obsahujúcimi jednotlivé zložky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov a myší sa pri podávaní kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu neprejavila akútna toxicita do 10 000 mg/kg. Štúdie s opakovaným podávaním dávok u potkanov a opíc odhalili len poruchy v rovnováhe elektrolytov.

Štúdie mutagenity a karcinogenity neboli s kombináciou vykonané, keďže individuálne zložky nepotvrdili žiadne riziko.

Štúdie reprodukcie u potkanov a králikov odhalili, že kombinácia je o niečo viac toxická ako jednotlivé zložky, ale žiadna zo štúdií neodhalila teratogénny účinok kombinácie.

Ireverzibilné poškodenie obličiek sa pozorovalo u veľmi mladých potkanov po jednorazovej dávke ramiprilu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Hypromelóza (E 464)

Krospovidón typ A (E 1202)

Mikrokryštalická celulóza

Stearylfumarát sodný


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC / PCTFE / hliníkové blistre obsahujúce 7,10, 14, 20, 28, 50, 98, 100,2x14, 300 (10x30) tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne špeciálne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety: 58/0433/06-S

Hartil HCT 5/25 mg tablety: 58/0434/06-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety - 5.10.2006

Hartil HCT 5/25 mg tablety - 5.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2011


15Hartil HCT 2,5/12,5 mg tablety