+ ipil.sk

isicom 100 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiuo zmene v registrácii lieku, ev.č.: 1131/2003, 1132/2003, 2106/6623, 2106/6624

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 1229/2005 2515/2005

Písomná informácia pre používateľov


isicom®100 mg

isicom®250 mg

(levodopum, carbidopum monohydricum)


Tablety s obsahom 100 mg účinnej látky

Tablety s obsahom 250 mg účinnej látky

---------------------------------------------------------


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH

Weg beim Jäger 214

22335 Hamburg, SRN

Zloženie

Liečivo:

1 tableta isicom® 100 mg obsahuje 100 mg levodopum(levodopa) a 26,99 mg carbidopum monohydricum (monohydrát karbidopy) čo zodpovedá 25 mg karbidopum (karbidopy).


1 tableta isicom® 250 mg obsahuje 250 mg levodopum (levodopa) a 26,99 carbidopum monohydricum

(monohydrát karbidopy) čo zodpovedá 25 mg karbidopum (karbidopy).


Pomocné látky:

Calcii stearas (kalciumstearát), acidum citricum (kyselina citrónová), gelatina (želatína), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza),carboxymethylamylum natricum A (sodná soľ karboxymetylškrobu A), silicii dioxidum colloidale (oxid kremičitý koloidný)


Farmakoterapeutická skupina

Antiparkinsonikum


Charakteristika

Kombinovaný liek levodopy s karbidopou - inhibítorom dekarboxylázy aromatických kyselín, na liečbu Parkinsonovej choroby a parkinsonského syndrómu. Levodopa sa mení na dopamín (látka potrebná k správnej činnosti nervových buniek) a tým je daný jej účinok na centrálny nervový systém, hlavne v oblasti bazálnych ganglií (špeciálne miesto v mozgu). Premena na dopamín mimo centrálneho nervového systému je blokovaná práve karbidopou, ktorá neprechádza hematoencefalickou bariérou (ochranný mechanizmus chrániaci zdravie nervových buniek) a znižuje tak potrebu podanej levodopy až o 80% v porovnaní s liečbou samotnou levodopou.


Indikácie

Parkinsonský syndróm, Parkinsonova choroba.


Kontraindikácie


Kedy nesmiete liek isicom®užiť?


Liek isocom® nesmiete užívať pri:

 • precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku (pozri zloženie)

 • liekmi vyvolanom (druhotnom) parkinsonskom syndróme

 • ťažkých psychózach

 • ťarchavosti a v období dojčenia


Inhibítory monoaminooxydázy (IMAO) typu A nesmiete užívať spolu s liekom isocom® súčasne, pretože užívanie prípravku ešte do dvoch týždňov po vysadení inhibítorov MAO môže vyvolať

závažné poruchy krvného tlaku (hypertenznú krízu). Toto nebezpečenstvo však nehrozí pri podávaní čistých inhibítorov MAO typu B, pri dodržaní výrobcom odporúčaného dávkovania.Kontraindikácie

Kedy smiete užiť liek isicom®až po konzultácii s Vašim lekárom ?


Len vo výnimočných prípadoch, po dôkladnom zvážení a za prísneho dohľadu lekára môžete liek užívať pri:

 • zvýšenej činnosti štítnej žľazy

 • poruchách srdcového rytmu so zrýchlením akcie srdca (tachykardie)

 • nádore drene nadobličiek, produkujúcom hormóny (feochromocytóm)

 • závažnejších ochoreniach srdca, pečene, obličiek alebo priedušiek

 • ťažšom organickom poškodení mozgu

 • poruchách krvotvorného systému (hematologické ochorenia)

 • kožných nádoroch (melanóm a kožné zmeny, podozrivé z melanómu)

 • neliečenom zelenom zákale (primárny glaukóm so zatvoreným uhlom)


Nežiaduce účinky


Ktoré nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri užívaní lieku isicom® tablety ?


Často sa môžu vyskytnúť, hlavne na začiatku liečby, zažívacie ťažkosti ako nevoľnosť, dávenie, hnačka či zápcha a nechutenstvo, spojené i so znížením hmotnosti. Ďalej psychické poruchy, ako nepokoj, úzkosť spojená s poruchami spánku, zmeny bdelosti, zvýšenie agresivity, až poruchy vnímania a myslenia (bludné myšlienky), depresívne rozlady (náhle, krátkodobé zmeny nálady), alebo nadnesená nálada, hlavne pri dlhodobejšej liečbe, alebo v pokročilejších štádiách ochorenia. S predlžujúcou sa dobou liečby sa zvyšuje možnosť výskytu porúch hybnosti, ako sú rôzne mimovoľné pohyby (hyperkinézy s choreatickým alebo dystonickým charakterom), možné sú i zášklby tvárového svalstva. Súbežne s tým sa môžu vyskytovať i náhle ochabnutia (výpadkové fenomény) a neskôr nesystematické kolísanie pohybových schopností.

Príležitostne sa môžu vyskytnúť: omámenosť, rozmazané videnie, únavnosť, kovová chuť v ústach, prípadne obehové poruchy (slabosti a závraty z poklesu krvného tlaku), poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca, návaly tepla.

Zriedka sa pozorujú: krvácanie do zažívacieho ústrojenstva, dvanástnikové vredy, pretlaková choroba, zápaly žíl, bolesti v hrudníku, sťažené dýchanie, poruchy citlivosti (svrbenie a brnenie končatín), kŕče, zníženie počtu bielych krviniek a pokles krvných doštičiek, nedostatok bielych krviniek a nehemolytické anémie (chudokrvnosť).

Sú udávané tiež zmeny v laboratórnych nálezoch: zvýšenie hodnôt pečeňových testov, napr. alkalickej fosfatázy, ALT, AST, LDH a bilirubínu, zmeny hladiny kyseliny močovej a močoviny. Ďalej boli hlásené zmeny hemoglobínu a hematokritu, vzostup glukózy v krvnom sére a počtu bielych krviniek, rovnako nález krvi a baktérií v moči.

Vzácne sa môže objaviť tras rúk (flapping tremor). Veľmi zriedkavo sa vyskytli kožné zmeny typu sklerodermie (ochorenie kože, charakterizované stvrdnutím kože a podkožného tkaniva).

Levodopa je spojená s ospalosťou a veľmi zriedkavo s nadmernou spavosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku.

Ďalšie nežiaduce účinky, hlásené počas užívania levodopy, ktoré sa môžu rovnako objaviť pri užívaní Isicomu®

Poruchy nervového systému:Porucha koordinácie pohybov (ataxia), pocit ohluchnutia, zosilnený tras rúk, svalové zášklby, svalové kŕče, kŕče čeľustného svalstva, aktivácia skrytého Hornerovho syndrómu (očné príznaky).

Psychiatrické poruchy a ochorenia: Vzrušenosť, tiesňové sny, nadnesená nálada (eufória).

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: Suchosť v ústach, horká pachuť, pálenie jazyka, zvýšené slinenie, ťažkosti prehĺtania, škrípanie zubov, čkanie, bolesti brucha a zažívacie ťažkosti, plynnatosť.

Poruchy metabolizmu a výživy: Prírastok hmotnosti, edémy (zadržiavanie tekutiny v tkanivách).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: Začervenanie v tvári, zvýšené potenie, tmavé sfarbenie potu, kožné vyrážky, vypadávanie vlasov.

Poruchy obličiek a močovej sústavy: Zadržiavanie moču, mimovoľné pomočovanie, tmavé sfarbenie moču, bolestivá dlhotrvajúca erekcia, ovplyvnenie sexuality (hypersexualita).

Poruchy zraku a ochorenia oka:Dvojité videnie, rozšírenie zreníc, kŕče okohybných svalov.

Celkové ochorenia a reakcie: Pocit slabosti, kolapsy, malátnosť, bolesti hlavy, chrapot (charakteristická zmena hlasu) , nevoľnosť, nepravidelný dych, pocit „nadbytku energie“, v ojedinelých prípadoch malígny melanóm (súvislosť s liečbou však nie je dokázaná).

Upozornenie


Na čo musíte dávať pozor v prípade tehotenstva a počas dojčenia ?


Tehotné a dojčiace ženy liek isicom® nesmú užívať


Čo je potrebné zvážiť u mladistvých a u starších ľudí ?

Deťom a mladistvým do 18 rokov sa nemá liek predpisovať, vzhľadom na to, že nie sú dostatočné skúsenosti s podávaním lieku v tomto veku. U pacientov, ktorí prekonali srdcový infarkt, s poruchami srdcového rytmu a s poruchami prietoku koronárnych ciev, je nutné pravidelne kontrolovať EKG a obehové funkcie, hlavne na začiatku liečby. Pravidelné lekárske kontroly sú nutné tiež u pacientov s vredovým ochorením zažívacieho ústrojenstva.


Ktoré opatrenia je potrebné ešte dodržať ?


U pacientov s glaukómom je potrebná pravidelná kontrola vnútroočného tlaku.

Vo fáze nastavovania na liek je potrebná častejšia, (neskôr aspoň jedenkrát do roka ) kontrola krvného obrazu, pečeňových a obličkových funkcií.

Po niekoľkoročnom užívaní lieku isicom®, sa môže po náhlom vysadení alebo príliš výraznom znížení dávky objaviť maligný L-dopa – abstinenčný syndróm, charakterizovaný zvýšenou teplotou, svalovou stuhnutosťou, prípadne s psychickými poruchami a vzostupom sérovej kreatin-fosfokinázy (zvýšená hladina v krvi) alebo s akinetickou krízou (úplná neschopnosť pohybu). Tieto stavy sú život ohrozujúce. Každé prerušenie liečby L-dopou, uskutočnené z liečebných dôvodov, musí byť realizované na klinike, obzvlášť keď je podávaná ešte ďalšia, „sprievodná“ liečba neuroleptikami.

Pacienti musia byť pravidelne sledovaní kvôli možným psychickým zmenám a depresiám so samovražednými sklonmi alebo bez nich.


Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje


Na čo musíte myslieť pri riadení motorového vozidla, obsluhe strojov, alebo pri práci bez bezpečnej opory ?


Liek môže aj pri správnom a riadnom dávkovaní zmeniť reakčnú schopnosť do tej miery, že môže byť ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti v cestnej premávke, vedenia motorových vozidiel, obsluhy strojov a ďalších činností vyžadujúcich zvýšenú pozornosť. To platí vo zvýšenej miere hlavne pri súčasnom požití alkoholu. Skôr než začnete viesť motorové vozidlo, poraďte sa so svojím lekárom, či túto činnosť môžete vykonávať. Pri obsluhe strojov dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Isicom môže spôsobovať somnolenciu (nadmernú ospalosť) a epizódy náhleho upadnutia do spánku. Preto nesmiete viesť motorové vozidlá ani vykonávať činnosti, kde zníženie pozornosti môže zvyšovať riziko vážneho úrazu alebo smrti pre vás alebo vaše okolie (napr. pracovať na strojoch), až dovtedy, kým sa takéto opakujúce sa príhody a somnolencia neodstránia.


Čo je potrebné ešte zobrať do úvahy ?


Veľmi zriedka sa pozoruje u pacientov s Parkinsonským syndrómom svojvoľné zvyšovanie dávky, vyvolávajúce podozrenie na zneužívanie lieku.

V prípade objavenia sa nežiaducich účinkov či reakcií, je potrebné neodkladne vyhľadať Vášho lekára!


Interakcie

Ktoré lieky ovplyvnia účinok lieku isicom®, a čo musíte zvážiť, keď užívate súčasne iné lieky ?

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím oznámte to svojmu lekárovi.

Účinky lieku sa môžu znižovať pri súčasnom užívaní neuroleptík, fenytoínu, opiátov, liekov na zníženie krvného tlaku obsahujúcich rezerpín, papaverínu, metoklopramidu a ďalších antidopamínergne (proti tvorbe dopamínu) pôsobiacich liekov. Pri súčasnom užívaní tricyklických antidepresív sa môžu v zriedkavých prípadoch prejaviť nežiaduce účinky, ako zvýšenie krvného tlaku a poruchy hybnosti (dyskinézy). Pri súčasnom užívaní inhibítorov IMAO typu A, môže dôjsť k prudkému zvýšeniu krvného tlaku (hypertenzná kríza) ešte do 2 týždňov po ich vysadení. Účinok sympatikomimetík rovnako ako prípravkov na zníženie krvného tlaku sa pri súčasnom užívaní lieku isicom® môže znižovať. Často sa vyskytujú poruchy srdcového rytmu (arytmie) pri súčasnom podávaní guanetidínu. Pri kombinovanom podávaní lieku s ďalšími antiparkinsonikami dochádza k zosilneniu ich účinku, a tiež k zosilneniu nežiaducich účinkov. Nižšie dávky vitamínu B6 nemajú na účinnosť lieku vplyv.

Pred narkózou halotanom, cyklopropanom alebo inými substanciami zvyšujúcimi citlivosť srdcového svalu na sympatomimetické amíny, musí byť liek najmenej 8 hodín predtým vysadený. Rovnako sa nemôžu podávať súčasne aj opoidy. Lokálne anestetiká môžu byť použité len bez pridania adrenalínu. Keď bola liečba prechodne prerušená, treba pokračovať v podaní obvyklej dávky hneď, ako je to len možné.

Levodopa môže vyvolať zmeny v laboratórnych testoch na katecholamíny, kreatinín, kyselinu močovú a glukózu. Bol popísaný aj výskyt pozitívneho Coombsovho testu počas užívania levodopy.


Neodporúčané kombinácie

Účinky alkoholu sa pri súčasnom užívaní lieku isicom® zosilňujú. Potrava bohatá na bielkoviny znižuje vstrebávanie levodopy zo zažívacieho traktu.


Dávkovanie

Nasledujúce údaje platia vtedy, ak vám váš lekár nepredpísal iné dávkovanie. Dodržiavajte prosím predpísané dávkovanie, inak nemôže liek isicom® správne pôsobiť. Veľkosť dávky a počet denných dávok je individuálny a ich stanovenie prislúcha lekárovi. Dávkovanie sa riadi závažnosťou vašich ťažkostí a vašou znášanlivosťou lieku. Nutné je vyvarovať sa príliš vysokých dávok a liečba má byť nastavená v pozvoľne stúpajúcich dávkach podľa vašich individuálnych potrieb.

Upozornenie: V lieku isicom®,250 mg je pomer karbidopa : levodopa 1:10 (25 mg karbidopa, 250 mg levodopa), v lieku isicom®,100 mg je pomer 1:4 (25 mg karbidopa, 100 mg levodopa). Každá z týchto foriem Vám môže byť podaná a je možná aj kombinácia obidvoch foriem v záujme dosiahnutia optimálneho dávkovania pre Vás.


Koľko tabliet lieku isicom® 100 mg treba užiť a ako často?

U doteraz neliečených dospelých pacientov sa liečba začína obvykle dennou dávkou 50 -100 mg levodopy/12,5-37,5 mg karbidopy denne (t.j. jednotlivá dávka 1/4 tablety). Dávku je možné pozvoľna zvyšovať každý 3. až 7. deň a to 1/2 až 1 tabletu na dávku. Pri výskyte nežiaducich účinkov je nutné zvyšovanie dávok prerušiť, alebo dávku znížiť na predchádzajúcu úroveň a vo zvyšovaní pokračovať ešte pomalšie. Denná dávka sa delí na 3 – 4 (-6) jednotlivých dávok. Priemerná denná dávka je 4-5 tabliet, spravidla sa neprekračuje denná dávka 7 tabliet.

Pri nedostatočnej účinnosti lieku isicom® 100 mg, je možné prejsť na isicom® 250 mg (s pomerom účinných látok 1:10), pričom je však nutné počítať s výraznejšími zažívacími nežiaducimi účinkami. Rovnako pri nutnosti podávania vyššej dennej dávky levodopy ako 600 mg, je možné odporučiť užívanie Isicom® 250 mg.

Pokiaľ pacient pred nasadením lieku isicom® 100 mg užíval iný liek s levodopou, či iným blokátorom dekarboxylázy, musí túto liečbu prerušiť najmenej 12 hodín pred nasadením lieku isicom® 100 mg. Dávkovanie lieku isicom® 100 mg je nutné prispôsobiť tak, aby dávka levodopy zodpovedala predchádzajúcej dávke. V užívaní iných, už predtým užívaných antiparkinsoník, je možné pokračovať, ich dávku je však nutné podľa okolností primerane upraviť.


Koľko tabliet lieku isicom® 250 mg treba užiť a ako často?

U doteraz neliečených pacientov sa obvykle začína liečba dennou dávkou 125-250 mg levodopy/12,5-25 mg karbidopy denne (t.j. jednotlivá dávka 1/4 tablety), dávku je možné zvyšovať denne, alebo každý druhý deň o 125 mg levodopy/12,5 mg karbidopy, (pokiaľ je možné nie o viac ako 1/2 tablety denne). V prípade výskytu nežiaducich účinkov je nutné zvyšovanie dávky prerušiť alebo dávku znížiť na predchádzajúcu úroveň a ďalšie zvyšovanie dávky vykonávať ešte pomalšie. Dávkovanie je možné prispôsobiť individuálnej znášanlivosti a potrebe, dennú dávku je možné rozdeliť do 3 - 4 (-7) jednotlivých dávok. Obvykle stačí denná dávka do 4 tabliet, len vo výnimočných prípadoch má zmysel vyššia dávka (až do 8 tabliet denne). Spravidla vymedzujú výšku dennej dávky nežiaduce účinky. V niektorých prípadoch je na mieste i kombinovaná liečba (napríklad s antagonistami dopamínu). Pokiaľ pacient užíval až doteraz levodopu a niektorý iný inhibítor dekarboxylázy, je nutné tieto lieky najmenej 12 hodín pred nasadením lieku isicom® 250 mg vysadiť. Dávku lieku isicom® 250 mg však musí váš lekár prispôsobiť tak, aby dávka levodopy zodpovedala predchádzajúcemu prípravku. V užívaní iných, doteraz používaných antiparkinsoník je možné pokračovať, ich dávku je však nutné primerane upraviť podľa okolností.

Spôsob podávania

Tablety isicom® užívajte na konci ľahšieho jedla a zapíjajte malým množstvom tekutiny. Tablety isicom® je možné rozdeliť tlakom prsta na vrúbkovanej strane tablety. Hladkú stranu tablety položte pritom na pevnú podložku.


Doba podávania

Liečba antiparkinsonikami je v zásade dlhodobá. Dodržujte lekárom predpísanú dávku a trvanie liečby a bez jeho odporučenia neprerušujte liečbu ani sami dávku nemeňte.


Chyby v dávkovaní a opatrenia pri predávkovaní


Čo je potrebné urobiť, keď liek isicom® bol užitý vo väčšom množstve (zámerné alebo mylné predávkovanie) ?

Pri predávkovaní liekom isicom® môže dôjsť (individuálne rozdielne) k rôzne zvýrazneným ťažkostiam (opísané sú v odstavci „nežiaduce účinky“). V takom prípade sa ihneď poraďte s lekárom a predložte mu liek aj túto písomnú informáciu pre používateľov. Pri akútnom predávkovaní musí lekár neodkladne vykonať opatrenia zabraňujúce vstrebávaniu prípravku, ako vyvolanie vracania, výplach žalúdka (najúčinnejší do 30 minút po požití), podať aktívne uhlie a zaviesť opatrenia podporujúce vylučovanie prípravku z organizmu. Je na mieste intenzívne lekárske sledovanie (intenzívna lekárska starostlivosť).


Ako treba postupovať keď ste užili menej tabliet lieku isicom® ako Vám lekár predpísal, alebo ste zabudli liek užiť ?


Poraďte sa, prosím, bezodkladne so svojím ošetrujúcim lekárom !


Na čo treba myslieť, keď predčasne ukončujete alebo prerušujete liečbu ?


Náhle vysadenie, alebo prerušenie liečby môže byť pri dlhodobej liečbe nebezpečné až život ohrozujúce, preto liečbu svojvoľne neprerušujte, prestávku v liečbe levodopou je možné urobiť len počas hospitalizácie.


Varovanie

Po uplynutí dátumu použiteľnosti, uvedeného na vnútornom aj vonkajšom obale lieku, už tablety isicom® neužívajte.

Balenie

30, 60, 100 tabliet

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 30°C.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí !


Dátum poslednej revízie


jún 2008


5isicom 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiuo zmene v registrácii lieku, ev.č.: 1131/2003, 1132/2003, 2106/6623, 2106/6624

Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 1229/2005 2515/2005

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1.NÁZOV LIEKU

isicom 100mg

isicom 250 mg


2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:

1 tableta isicom 100 mg obsahuje 100 mg levodopum(levodopa) a 26,99 mg carbidopum monohydricum (zodpovedá 25 mg karbidopy).


1 tableta isicom 250 mg obsahuje 250 mg levodopum (levodopa) a 26,99 carbidopum monohydricum.

(zodpovedá 25 mg karbidopy)


3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety s deliacou krížnou ryhou, na vnútorné použitie.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Parkinsonský syndróm, Parkinsonova choroba

Upozornenie

Liek nie je indikovaný u medikamentózne indukovaných parkinsonských syndrómov.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Výška dávky a počet jednotlivých dávok je v každom prípade individuálna. Pre dospelých platí nasledujúce dávkovacie odporúčanie:

Dávkovanie sa riadi závažnosťou extrapyramídovej symptomatiky a znášanlivosťou lieku. Neodporúčajú sa mimoriadne vysoké dávky. Liečbu treba začať pozvoľným zvyšovaním začiatočnej dávky podľa individuálnej potreby až do optimálnej dávky, ktorú je nutné starostlivo stanoviť pre každého pacienta. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, je nutné prerušiť zvyšovanie dávok, alebo dávku prechodne znížiť a ďalšie zvyšovanie realizovať ešte pomalšie. Pri výraznejších gastrointestinálnych ťažkostiach, je možné občas podať antiemetiká, napr. domperidon.

Zvláštne upozornenie: V lieku isicom 250 mg je karbidopa a levodopa v pomere 1:10 (25 mg karbidopy a 250 mg levodopy), avšak v lieku isicom100 mg je pomer karbidopa/levodopa 1:4 (25 mg karbidopy, 100 mg levodopy). Obidve liekové formy je možné podávať samostatne, ale je tiež možná kombinácia, ak je nevyhnutná k dosiahnutiu optimálnej účinnej dávky.

Pri nedostatočnom účinku lieku isicom100 mg je možné prejsť na isicom 250 mg, je však nutné počítať s väčšou pravdepodobnosťou gastrointestinálnych ťažkostí. Pri potrebe vyšších dávok levodopy (750 mg až 1000 mg) je vhodnejšou liekovou formou isicom250 mg, než isicom100mg. Pokiaľ je potrebný prechod z lieku isicom250 mg na isicom100 mg, nahrádza sa 1/4 tablety isicom250 mg - 3/4 tablety isicom100 mg, resp. 1/2 tablety isicomu250 mg asi 1 1/4 tabletou isicom100 mg.


Dávkovanie isicom 250 mg:

V prípade doteraz neliečených pacientov, liečbu treba začať podaním 125-250 mg levodopy /12,5-25 mg karbidopy denne (maximálne 1/4 tablety v jednotlivej dávke). S dávkou je možné stúpať o

125 mg levodopy /12,5 mg karbidopy denne, alebo obdeň (pokiaľ je možné, nie viac než 1/2 tabletou v jednotlivej dávke). Dávkovanie je nutné prispôsobiť individuálnej potrebe a znášanlivosti vo výške a počte jednotlivých dávok (3-4 až 7 dávok/deň). Obvykle býva postačujúca dávka 4 tabliet denne, len výnimočne má zmysel ešte vyššia dávka - až 8 tabliet denne. Výšku maximálnej dávky limitujú spravidla nežiaduce účinky. Je prípustná i kombinovaná liečba, napr. kombinácia s agonistami dopamínu.Dávkovanie isicom100 mg:


U neliečených pacientov liečbu treba začať podaním50-150 mg levodopy /12,5-37,5 mg karbidopy

(t.j. 1/4 tablety denne). Dávku je možné zvyšovať o 50-100 mg levodopy /12,5-25mg karbidopy každý 3. až 7. deň, na 1/2 až 1 tabletu denne. Denná dávka sa delí na 3-7 jednotlivých dávok. Obvyklá stredná dávka je 4-5 tabliet, spravidla sa nedoporučuje prekračovať dávku 7 tabliet za deň. Je možné zvážiť i vyrovnanie možného dopamínového deficitu napr. pridaním agonistov dopamínu.

Pokiaľ je isicom100 mg alebo isicom250 mg podávaný pacientovi, ktorý doteraz užíval levodopu a iný inhibítor dekarboxylázy, je potrebné aby užívanie týchto liekov bolo pred prvým ich podaním aspoň na 12 hodín prerušené. Dávkovanie lieku isicom je potrebné na začiatku liečby zvoliť tak, aby dávka levodopy zodpovedala dávke doteraz užívaného lieku.

V podávaní iných užívaných antiparkinsoník je potrebné pokračovať, pričom každé dávkovanie musí byť podľa možností zladené.


Dĺžka podávania

Liečba je spravidla dlhodobá. Doba podávania je pri dobrej znášanlivosti neobmedzená.


Spôsob podávania

Tablety sú deliteľné (podľa vyznačenej deliacej ryhy). Užívajú sa vždy 1/2 hodiny pred alebo 1 1/2 hodiny po jedle s trochou tekutiny (pohárom vody) a s pečivom.

Vstrebávanie tabliet zhoršuje súčasná konzumácia stravy bohatej na bielkoviny.


4.3. Kontraindikácie

absolútne:

 • medikamentózne indukované parkinsonské syndrómy

 • precitlivenosť na niektorú zo zložiek prípravku (pozri zloženie)

 • ťažké psychózy

 • ťarchavosť a dojčenie


Vzhľadom nato, že nie sú dostatočné klinické skúsenosti s podávaním lieku osobám mladším ako 18 rokov, nemôže sa liek podávať mladistvým do 18 rokov.

Inhibítory MAO typu A nie je možné podávať súčasne s liekom isicom, pretože ešte do 2 týždňov po vysadení IMAO môže dôjsť k hypertenzným krízam. Podávanie inhibítorov MAO typu B vo výrobcom odporúčaných dávkach sa naopak považuje za nezávadné.


relatívne:

 • výrazná hyperfunkcia štítnej žľazy

 • poruchy srdcového rytmu so zvýšenou frekvenciou (tachykardia)

 • hormóny produkujúci tumor nadobličiek (feochromocytóm)

 • závažné kardiálne, hepatálne , renálne a bronchiálne poruchy

 • ťažký organický psychosyndróm

 • poruchy krvotvorného systému

 • kožné nádory (hlavne melanóm a kožné zmeny s podozrením na melanóm)

 • neliečený glaukóm úzkeho uhlu)


4.4. Špeciálne upozornenia

Levodopa je spojená so somnolenciou a epizódami náhleho upadnutia do spánku. Náhle upadnutie do spánku počas denných aktivít, v niektorých prípadoch bez varovania alebo varovných signálov, sa popisuje veľmi zriedkavo. Pacienti o tom musia byť informovaní a oboznámení s tým, že musia byť opatrní počas vedenia motorového vozidla alebo pri obsluhe strojov počas užívania levodopy. Pacienti, ktorí už mali problémy so somnolenciou a/alebo epizódami náhleho upadnutia do spánku, nesmú viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ďalej je potrebné zvážiť zníženie dávkovania alebo ukončenie terapie.

V začiatočnej fáze liečby sú odporučené časté, neskôr menej časté (najmenej však 1 x ročne) kontroly obličkových, pečeňových funkcií a krvného obrazu. Rovnako je na mieste sledovať psychický stav pacientov z hľadiska príznakov duševných porúch a depresií s možnosťou suicidálnych tendencií.

Veľmi vzácne bolo u pacientov-parkinsonikov pozorované svojvoľné zvyšovanie dávky vyvolávajúce podozrenie na zneužívanie a závislosť na látke.


Po dlhodobej liečbe liekom isicomsa môže pri náhlom prerušení terapie, alebo pri príliš prudkom znížení dávky objaviť malígny syndróm z odobratia L-dopy, s horúčkami, svalovou rigiditou, prípadne s rôznymi psychickými poruchami, so zvýšením sérovej kreatinín-fosfokinázy, alebo s akinetickými krízami. Tieto stavy sú životohrozujúce, preto musí byť vysadenie L-dopy vždy terapeuticky zdôvodnené, zvlášť pri sprievodnej medikácii neuroleptikami, a realizované vždy len počas hospitalizácie pacienta.


Podávanie u rizikových pacientov

U pacientov so srdcovým infarktom v anamnéze, s poruchami srdcového rytmu a s koronárnou insuficienciou sú na mieste pravidelné kontroly obehových funkcií a EKG. Títo pacienti by mali byť zvlášť starostlivo sledovaní, hlavne na začiatku liečby, rovnako i pacienti s peptickým vredom v anamnéze. U pacientov s glaukómom sú nutné pravidelné kontroly vnútroočného tlaku.


4.5. Liekové a iné interakcie

K zníženiu účinku dochádza pri interakcii s neuroleptikami, fenytoínom, opioidmi, antihypertenzívami obsahujúcimi rezerpín, papaverínom, metoklopramidom a ďalšími antidopaminergne pôdobiacimi farmakami. Pri súčasnom podávaní tricyklických antidepresív sa môžu vo vzácnych prípadoch prejaviť nežiaduce účinky, ako hypertenzie a poruchy hybnosti (diskinézy). Pri súčasnom podávaní inhibítorov MAO typu A môže dôjsť k hypertenzným krízam a to až do 2 týždňov po vysadení IMAO. Pri súčasnom podávaní sympatikomimetík a antihypertenzív sa ich účinok zvyšuje. Častejšie sa vyskytujú arytmie pri dodatočnom nasadení guanetidínu. V kombinácii s ďalšími antiparkinsonikami sa zvyšuje účinok, ale tiež i ich nežiaduce účinky.

Potrava bohatá na bielkoviny znižuje absorpciu levodopy z gastrointestinálneho traktu. Účinky levodopy v kombinácii s karbidopou nie sú ovplyvnené nižšími dávkami vitamínu B6 . Isicom je nutné vysadiť najmenej 8 hodín pred zavedením celkovej anestézy halotanom, cyklopropanom a ďalšími látkami senzibilizujúcimi srdcový sval voči sympatikomimetickým amínom. Rovnako sa nemôžu súčasne podávať opioidy. Pri nutnosti lokálnej anestézy je možné použiť len prípravky (lokálne anestetiká) bez prísady adrenalínu. Pri prerušení liečby liekom isicomz vyššie uvedených dôvodov, je možné pokračovať v obvyklej dávke, akonáhle je pacient schopný užívať lieky per os.

Levodopa môže spôsobiť zmeny v hodnotách laboratórnych testov katecholamínov, kreatinínu, kyseliny močovej a glukózy. Rovnako boli hlásené nálezy pozitívneho Coombsovho testu.


4.6.Podávanie v gravidite a počas laktácie

Podávanie lieku isicomv gravidite a v období laktácie je kontraindikované.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže i pri riadnom a primeranom dávkovaní natoľko zmeniť reakčné schopnosti, že je narušená schopnosť aktívnej účasti v cestnej premávke, riadení motorových vozidiel a obsluhy strojov. To platí vo zvýšenej miere pri súčasnom požití alkoholu. Pacienti, ktorí užívajú liek isicom,sa musia poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom, či môžu naďalej riadiť motorové vozidlo a pri obsluhe strojov musia dbať na zvýšenú opatrnosť.

Pacienti liečení levodopou, u ktorých sa vyskytne somnolencia a/alebo epizódy náhleho upadnutia do spánku, musia byť informovaní o tom, že nesmú viesť motorové vozidlá alebo vykonávať činnosti,kde zníženie pozornosti môže zvyšovať riziko vážneho úrazu alebo smrti pre pacienta alebo jeho okolie (napr. pracovať na strojoch) až dovtedy, kým sa takéto opakujúce sa príhody a somnolencia neodstránia ( pozri tiež časť 4.4).


4.8. Nežiaduce účinky

Často sa môžu vyskytnúť: zažívacie ťažkosti, ako nevolnosť, dávenie, hnačky, zápcha a nechutenstvo s úbytkom hmotnosti, hlavne na začiatku liečby. Ďalej psychické ťažkosti, ako nepokoj, úzkosť spojená s poruchami spánku, zmeny dynamogenie, zvýšenie agresivity až poruchy vnímania a myslenia (bludné myšlienky), depresívne rozlady (náhle, krátkodobé zmeny nálady) alebo hypomanická nálada, hlavne pri dlhodobejšej liečbe, alebo v pokročilejších štádiach ochorenia.

S predlžujúcou sa dobou liečby narastá možnosť výskytu motorických porúch (hyperkinéz s choreatickým a dystonickým charakterom) a myoklónie tvárového svalstva. Súbežne s tým sa môžu

prejaviť aj náhle výpadkové fenomény (off-phenomen), obvykle spojené s klesajúcou koncentráciou levodopy v plazme a neskôr i nesystematické kolísanie pohybových schopností (on-off-phenomen).

Príležitostne sa môžu vyskytnúť: pocit omámenosti, rozmazané videnie, únavnosť a kovová chuť, prípadne poruchy obehové (hypotonická ortostatická dysregulácia), poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca a návaly tepla.

Zriedka bývajú pozorované: krvácanie do zažívacieho traktu, duodenálne vredy, hypertenzia, zápaly žíl, bolesti na hrudníku, sťažené dýchanie, parestézie, kŕče, leukopénia, trombocytopénia, agranulocytóza a hemolytické i nehemolytické anémie.

Udávané sú tiež i zmeny laboratórnych parametrov, napr. alkalickej fosfatázy, AST,ALT,LDH, bilirubínu, zmenené hodnoty kyseliny močovej a močoviny.

Bolo opísané zníženie hemoglobínu a hematokritu, zvýšenie glukózy v sére, zmeny počtu leukocytov, rovnako výskyt krvi a baktérií v moči. Vzácne sa môže objaviť tras rúk (flapping tremor). Celkom ojedinele sa vyskytli kožné zmeny typu sklerodermie.

Levodopa je spojená so somnolenciou a veľmi zriedkavo s nadmernou spavosťou počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku

Ďalšie nežiaduce účinky, hlásené pri podávaní levodopy ktoré sa môžu vyskytnúť aj pri podávaní lieku isicom:

Poruchy nervového systému:ataxie, pocit hluchoty, zosilnený tras rúk, svalové zášklby až kŕče, trizmus, aktivácia Hornerovho syndrómu.

Psychiatrické poruchy a ochorenia: vzrušenosť, úskostné sny, eufória.

Zažívací systém: sucho v ústach, horká chuť, pálenie jazyka, slinotok, poruchy prehĺtania, škrípanie zubov, čkanie, bolesti brucha a zažívacie ťažkosti, meteorizmus.

Poruchy metabolizmu a výživy: prírastok hmotnosti, edémy.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: sčervenanie v tvári, zvýšené potenie, tmavé sfarbenie potu, kožné vyrážky, vypadávanie vlasov.

Poruchy obličiek a močovej sústavy: retencia moču, mimovoľné pomočovanie, tmavé sfarbenie moču, bolestivá dlhodobá erekcia (priapismus), hypersexualita.

Poruchy zraku a ochorenia oka: diplopia, mydriáza, nystagmus.

Celkové ochorenia a reakcie: pocit slabosti, kolapsy, malátnosť, cefalea, chrapot, nevoľnosti, nepravidelný dych, pocit prebytku energie, v ojedinelých prípadoch malígny melanóm - súvislosť s medikáciou levodopou však nie je spoľahlivo dokázaná.


4.9. Predávkovanie

Pri každom hodnotení intoxikácie je nutné okrem iného pomýšľať na kombinovanú intoxikáciu viacerými druhmi liekov, napr. v suicidálnom úmysle.


a/ symptómy akútneho predávkovania levodopou:

nevoľnosť, dávenie, začiatočná hypertenzia, ktorá neskôr prechádza do ortostatickej hypotenzie, tachykardie, excitácie, nekľud, zvýšené potenie, úzkosť a psychické poruchy až psychotický stav s halucináciami a delíriom. Ďalšie príznaky sú uvedené v časti „nežiaduce účinky“(4.8.).


b/ terapeutické opatrenia pri predávkovaní:

Pri akútnej intoxikácii sú namieste okamžité opatrenia zabraňujúce absorpcii látky, ako včasné dávenie (najúčinnejšie do 30 minút po požití), výplach žalúdka a podanie aktívneho uhlia, ďalej opatrenia podporujúce elimináciu látky z organizmu. Nevyhnutná je lekárska starostlivosť so zvláštnym zreteľom na obehové a srdcové funkcie. V niektorých prípadoch je nutné intubovať. Počiatočná hypertenzia prechádza rýchlo do hypotenzie a musí byť preto liečená len zriedka. Pri prudkom vzostupe krvného tlaku je možné do infúzie pridať 2-5 µg/kg/min. nitroprusidu sodného. Hypotenziu je možné liečiť predovšetkým náhradou objemu tekutín, pridaním dopamínu v dávke 2-5 µg/kg/min. do infúzneho roztoku . Srdcovú artymiu je možné zvládnuť podaním antiarytmika, napr. betablokátora.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

5.1.1.ATC skupina: N04BA02- levodopa a inhibitory dekarboxylázy

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum.

Liek isicom je antiparkinsonikum. Účinnou látkou je levodopa, s nepriamym dopaminergným účinkom, kombinovaná s periférnym blokátorom dekarboxylázy karbidopou.

Levodopa slúži k substitúcii nedostatku dopamínu v bazálnych gangliách, ktorý je obvyklý u parkinsonského syndrómu. Vzhľadom nato, že minimálne 95% perorálne podanej levodopy je extracerebrálne dekarboxylované, dostávajú sa až do mozgu len malé množstvá levodopy. Periférne vzniknutý dopamín, ktorý sám nemôže prejsť hematoencefalickou barierou, vyvoláva časté nežiaduce gastrointestinálne a kardiálne účinky. Súčasne podávaná karbidopa však výrazne bráni dekarboxylácii levodopy v periférii. Tým je možné zredukovať dávku levodopy až na 20% dávky potrebnej pri monoterapii levodopou. Zároveň s tým klesajú i nežiaduce periférne účinky. Na podklade pomeru levodopa / karbidopa 4:1 v lieku isicom® 100 mg sa dosiahne v porovnaní s liekom isicom250 mg väčšia zábrana perifernej dekarboxylácie levodopy s následnym znížením výskytu extracerebrálnych a v náväznosti na redukovanú dávku levodopy aj extrapyramidálnych nežiaducich účinkov ( pred- nostné podávanie u kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych rizík, motorickými extrapyramidálnymi nežiaducimi účinkami limitovaná liečba levodopou).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa levodopa, ktorá je vo vode ťažko rozpustnou aminokyselinou, v tenkom čreve pomerne rýchlo a skoro úplne (cca 80%) resorbuje pomocou aktívneho transportu aromatických aminokyselín. Rozsah resorpcie závisí na motilite a prekrvení gastrointestinálneho traktu a hodnotách pH v žalúdku, čo je dôvodom vysokej interindividuálnej a intraindividuálnej variability. Prítomnosť iných aminokyselín v strave bohatej na bielkoviny ovplyvňuje resorpciuv dôsledku kompetície o aktívne transportné mechanizmy. To potom môže viesť k zníženému terapeutickému efektu. Absolútna biologická dostupnosť po p.o. podaní levodopy sa pohybuje okolo 33%, pretože jej najväčšie množštvo sa metabolizuje už v zažívacom trakte. Při súčasnom podaní blokátora dekarboxylázy karbidopy sa dekarboxylácia levodopy v periférnom prostredí znižuje. Tým je možné dávku levodopy, nutnú k dosiahnutiu žiaduceho klinického účinku znížiť až na 20% dávky inak potrebnej pri monoterapii levodopou. Kombinácie 250 mg levodopy s 25 mg karbidopy (isicom250 mg) vedie v priebehu 0,6 až 1,5 hodiny k maximálnej plazmatickej koncentrácii levodopy. Maximálne plazmatické koncentrácie karbidopy sú dosiahnuté medzi 1,9 až 2,4 hodinami. Levodopa sa rýchle metabolizuje a jej metabolity sa vylučujú obličkami. Hlavný metabolit dopamín sa prechodne metabolizuje na kyselinu 3,4 dihydroxyfenyloctovú a kyselinu homovanilinovú. V mozgomiešnom moku nachádzame okrem levodopy a dopamínu aj kyseliny 3,4 dihydroxyfenyloctovú a homovanilinovú a 3-O-metyldopu. Karbidopa a jej metabolity je z 50-60% aplikovanej dávky vylučovaná obličkami a jej metabolity sú prechodne nachádzané v konjugovanej forme.

Biologická dostupnosť: V roku 1989 prevedené vyšetrenie biologickej dostupnosti na 12 dobrovoľníkoch vykázalo nasledujúce výsledky v porovaní s referenčným liekom:

isicom100 mg referenčný liek


Cmax (ng/ml) 610 ± 240 550 ± 170

(tmax) v hod. 1,3 ± 0,7 1,2 ± 0,4

(AUC) (ngh/ml) 1 236 ± 379 1 064 ± 220


5.3.Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita:

Po intraperitoneálnej aplikácii boli hodnoty LD50 pre levodopu u myších samcov 1281 mg/kg

(1124-1459 mg/kg), u myších samíc 3ll5 (2366-3943) mg/kg. Pre karbidopu boli u myších samcov zistené hodnoty LD50 510 (450-578) mg/kg, u samíc 2194 (1922-2488) mg/kg. Hodnoty LD50 pre rôzne perorálne aplikované kombinácie levodopa/karbidopa zodpovedali u myší súčtu jednotlivých dávok oboch zložiek.

Subakútna toxicita:

Subakútna toxicita kombinácie levodopa/karbidopa v pomere 4:1 bola skúšaná na potkanoch. Prípravok bol aplikovaný perorálne po dobu 28 dní v odstupňovaných dávkach 25, 125 a 375 mg/kg. Nevyskytla sa úmrtnosť spôsobená podávanou látkou. Uspokojivú znášanlivosť je možné konštatovať až do dávky 125 mg/kg. Neboli zaznamenané žiadne degeneratívne-toxické účinky až do maximálneho stupňa dávkovania.

Chronická toxicita:

Pri pokusoch na potkanoch a opiciach, ktoré boli realizované po dobu 1 roka s dennými dávkami až do 135 mg/kg karbidopy, resp. 100/10 mg/kg levodopa/karbidopa, neboli dokázané žiadne príznaky poškodenia orgánov, spôsobené podávanou substanciou. Opice pri dávke 50/10 mg/kg vykazovali hyperaktivitu, ktorá pri pokračujúcom priebehu experimentu ustupovala. Pri dávke 100/10 mg/kg boli pozorované poruchy svalovej koordinácie a svalová slabosť.

Teratogenita:

Karbidopa nevykazovala u myší až do dávky 120 mg/kg žiadne teratogénne účinky. Levodopa vykazovala pri pokusoch na králikoch pri dávke 125 a 250 mg/kg malformácie vnútorných orgánov a skeletu. Rovnako sa to prejavilo aj v kombinácii s karbidopou (25/250 až 100/500 mg/kg/deň). Pri rovnakom kombinovanom dávkovaní u myší neboli dokázané žiadne malformácie.

Kancerogenita:

V dvojročnom experimente na potkanoch pri perorálnom podávaní až 100/10 mg/kg levodopy/karbidopy sa nenašli žiadne kancerogénne efekty.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Zoznam pomocných látok

Calcii stearas , acidum citricum monohydricum (E 330), gelatina, cellulosum microcristallinum,carboxymethylamylum natricum A , silica colloidalis anhydrica.

6.2. Inkompatibility

Inkompatibility nie sú zatiaľ známe.


6.3. Čas použiteľnosti

Pre isicom250 mg je 3 roky.

Pre isicom100 mg je 3 roky.


6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať pri teplote do 30°C.

Liek uchovávať mimo dosahu detí!


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

PP/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30, 60, 100 tabliet


6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Len na lekársky predpis !

Dávky určí lekár.


7. Držiteľ registračného rozhodnutia

DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH

Weg beim Jäger 214

22335 Hamburg, SNR


8. Registračné číslo

Isicom 250 mg: 27/155/91-C/S

Isicom 100 mg: 27/0757/95-S


9. Dátum registrácie

1995


10. Dátum poslednej revízie textu

jún 2008


6isicom 100 mg