+ ipil.sk

Isotretinoin Actavis 20 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/00872-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/02415-ZIA

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/00873-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Isotretinoin Actavis 10 mg

Isotretinoin Actavis 20 mg

mäkké kapsuly


izotretinoín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Isotretinoin Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Isotretinoin Actavis

3. Ako užívať Isotretinoin Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Isotretinoin Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Isotretinoin Actavis a na čo sa používa


Isotretinoin Actavis obsahuje liečivo izotretinoín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných retinoidy, ktoré sú svojou štruktúrou podobné vitamínu A. Znižuje aktivitu mazových žliaz, ktoré produkujú tuk v koži.


Isotretinoin Actavis je liek viazaný na lekársky predpis a používa sa na liečbu ťažkých foriem akné, napr. nodulárnych (uzlovité) akné, acne conglobata(bolestivé uzly pod povrchom kože) alebo akné s rizikom tvorby trvalých jaziev, ktoré sa nezlepšia po štandardnej liečbe antibakteriálnymi liekmi na celkové použite alebo liekmi na miestne použite.


Odporúča sa, aby liečba prebiehala pod dohľadom lekára (napr. dermatológa), ktorý má skúsenosť s použitím systémových retinoidov na liečbu ťažkých foriem akné a plne chápe riziká liečby izotretinoínom a má skúsenosť s požiadavkami na monitorovanie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Isotretinoin Actavis


Neužívajte Isotretinoin Actavis

- počas tehotenstva alebo ak si myslíte, že ste tehotná

- ak dojčíte dieťa

- ak ste alergický na izotretinoín, sójový olej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak máte zníženú funkciu pečene

- ak máte vysokú hladinu tukov v krvi (napr. cholesterol alebo triglyceridy)

- ak máte vysokú hladinu vitamínu A v krvi (hypervitaminóza A)

- ak sa v tom istom čase liečite antibiotikami nazývanými tetracyklíny.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Isotretinoin Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Dôležité odporúčania pre ženy

Isotretinoin Actavis pravdepodobne poškodzuje nenarodené dieťa. Tiež zvyšuje riziko potratu.


- Nesmiete užívat Isotretinoin Actavis, ak ste tehotná.

- Nesmiete užívať Isotretinoin Actavis, ak dojčíte. Liek sa pravdepodobne vylučuje do materského mlieka a môže poškodiť vaše dieťa.

- Nesmiete užívať Isotretinoin Actavis, ak môžete otehotnieť počas liečby alebo mesiac po ukončení liečby.


Ženy, ktoré by mohli otehotnieť, môžu užívať Isotretinoin Actavis iba s podmienkou prísneho dodržiavania nasledujúcich pravidiel:


- Isotretinoin Actavis môžete užívať iba v prípade, že máte ťažkú formu akné, ktoré sa nezlepšujú po žiadnom inom druhu liečby vrátane antibiotík a dermatologickej liečby.

- Lekár vám musí vysvetliť riziko vrodených chýb, musíte porozumieť, prečo nesmiete otehotnieť a ako treba otehotneniu predchádzať.

- Musíte sa s lekárom poradiť o antikoncepcii (zabránenie počatiu), ktorý vám poskytne informácie, ako predísť otehotneniu. Môže vás tiež odporučiť k odborníkovi do antikoncepčnej poradne.

- Musíte súhlasiť s používaním jednej, prednostne však dvoch účinných antikoncepčných metód jednen mesiac pred začiatkom liečby, počas liečby a jeden mesiac po jej ukončení. Pred začiatkom liečby vás lekár požiada o vykonanie tehotenského testu, ktorý musí byť negatívny.

- Musíte akceptovať nutnosť lekárskych vyšetrení v mesačných intervaloch a potrebu ďalších tehotenských testov podľa uváženia lekára. Posledný tehotenský test absolvujete 5 týždňov po ukončení liečby Isotretinoinom Actavis. Nesmiete otehotnieť počas liečby a jeden mesiac po jej ukončení.

- Lekár vás (alebo vášho poručníka) môže požiadať o podpísanie formulára, v ktorom potvrdíte, že ste boli informovaná o rizikách liečby a že akceptujete nevyhnutné preventívne opatrenia.


Odporúčanie pre mužov

Isotretinoin Actavis nemá vplyv na plodnosť ani na deti mužov užívajúcich Isotretinoin Actavis. V semene mužov užívajúcich Isotretinoin Actavis sa zistila nízka hladina izotretinoínu, avšak je príliš nízka na to, aby poškodil nenarodené dieťa vašej partnerky. Zapamätajte si, že svoj liek nesmiete dávať nikomu inému, najmä nie ženám.


Počas liečby Isotretinoinom Actavis a jeden mesiac po jej ukončení nesmiete darovať krv. Ak sa vaša krv podá nejakej tehotnej žene, dieťa sa môže narodiť s vrodenými chybami.


Osobitné upozornenia pre všetkých

- Povedzte svojmu lekárovi, ak ste niekedy trpeli nejakým duševným ochorením (vrátane depresie, samovražedného správania alebo psychózy) alebo ak užívate lieky na niektoré z týchto ochorení.

- Pravdepodobne sa vám bude vysušovať vaša koža. Počas liečby používajte hydratačnú (zvlhčujúcu) masť alebo krém a balzám na pery. Aby ste predišli podráždeniu kože, nepoužívajte exfoliatívne prípravky (spôsobujúce odlupovanie kože a iné lieky proti akné.

- Vyhýbajte sa dlhému pobytu na slnku a nepoužívajte horské slnko alebo solárium. Vaša koža môže byť citlivejšia na slnko. Predtým, ako pôjdete na slnko, natrite sa opaľovacím prípravkom s vysokým ochranným faktorom (SPF 15 a vyšším).

- Neabsolvujte žiadne kozmetické úpravy kože. Isotretinoin Actavis môže zapríčiniť, že budete mať krehkejšiu kožu. Počas liečby a najmemej 6 mesiacov po jej ukončení sa vyhýbajte depilácii voskom (odstraňovanie chĺpkov), dermabrázii (zbrusovanie pokožky) a ošetrenie laserom (odstraňovanie zrohovatenej kože alebo jaziev). Tieto procedúry môžu spôsobiť zjazvenie alebo podráždenie pokožky, zriedkavo aj zmenu sfarbenia.

- Môžete mať pocit sucha v očiach, zákal rohovky, zápal rohovky. Suchosť očí môžete zmierniť používaním očných mastí alebo očných kvapiek. Môže sa u vás prejaviť neznášanlivosť kontaktných šošoviek, preto počas liečby používajte okuliare. Neočakávane sa u vás môže prejaviť znížené nočné videnie, preto buďte vždy opatrný, keď vediete vozidlo alebo obsluhujte stroje v noci.

- Isotretinoin Actavis môže spôsobiť bolesť svalov a kĺbov. Zmiernite intenzívne cvičenie a telesnú aktivitu.

- Isotretinoin Actavis môže zvyšovať hladinu pečeňových enzýmov. Lekár vám urobí niekoľko testov pred liečbou, počas nej a po ukončení liečby Isotretinoinom Actavis, aby skontroloval pečeňové hodnoty. Ak zostávajú vysoké, lekár vám môže upraviť dávku Isotretinoinu Actavis.

- Váš lekár vám pre liečbou, počas nej a po ukončení liečby Isotretinoinom Actavis urobí testy, aby skontroloval hladinu tukov v krvi. Povedzte svojmu lekárovi, ak viete, že máte vysokú hladinu tukov v krvi. Ak hladiny tukov v krvi zostávajú stále vysoké, lekár môže dávku Isotretinoinu Actavis znížiť alebo vysadiť.

- Ak máte ťažkú (krvavú) hnačku, prestaňte užívať Isotretinoin Actavis a okamžite kontaktujte svojho lekára.

- Isotretinoin Actavis môže zvyšovať hladiny cukru v krvi. V zriedkavých prípadoch došlo k rozvoju cukrovky. Lekár vám môže počas liečby kontrolovať hladinu cukru v krvi, najmä ak už máte cukrovku, vysokú hladinu tukov, nadváhu alebo nadmerne požívate alkohol.

Môže sa objaviť dlhšie trvajúca bolesť hlavy spolu s nevoľnosťou (nauzeou), vracaním a zmenou videnia vrátane rozmazaného videnia. Môže sa jednať o znaky benígnej intrakraniálnej hypertenzie, najmä ak sa Isotretinoin Actavis užíva s antibiotikami ako je tetracyklín. Okamžite prestaňte užívať tento liek a kontaktujte lekára.

Môže sa objaviť alergická reakcia, ako je vyrážka a svrbenie. Závažné (anafylaktické) reakcie môžu byť: ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním spôsobené náhlym opuchom hrdla, tváre, pier a úst. Tiež náhly opuch rúk, nôh a členkov.

Ak trpíte cukrovkou, obezitou (nadváhou) alebou poruchou metabolizmu tukov (lipidóza), môžete trpieť: nadmerným smädom, častou potrebou močiť a krvnými vyšetreniami sa zistia vzostup cukru v krvi, zmenené hladiny tukov v krvi (vrátane HDL a trigliceridov). Vyššie hladiny cholesterolu v krvi; proteíny alebo krv v moči.

Isotretinoin Actavis môže zvyšovať hladiny pečeňových enzýmov. Váš lekár vykoná krvné testy

pred, počas a po liečbe na kontrolu týchto hladín. Ak zostanú vysoké, lekár vám môže znížiť dávku alebo vám liek vysadí.


Iné lieky a Isotretinoin Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate Isotretinoin Actavis, neužívajte výživové doplnky obsahujúce vitamín A. Ak ich užívate súčasne, môže sa zvýšiť riziko vedľajších účinkov.

Neužívajte Isotretinoin Actavis súčasne s tetracyklínmi (druh antibiotík). Ich vzájomné užívanie môže zapríčiniť vysoký tlak v lebečnej dutine s príznakmi, ako sú bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, poruchy zraku, opuch zrakového nervu.

Neužívajte žiadnu inú kožnú liečbu na akné, ak užívate Isotretinoin Actavis. Je vhodné používať hydratačné prípravky a emolienciá (kožné krémy alebo prípravky, ktoré zabraňujú strate vody z kože a zvláčňujú ju).


Isotretinoin Actavis a jedlo a nápoje

Kapsuly sa majú prehĺtať vcelku s jedlom.


Tehotenstvo a dojčenieAk ste tehotná, nesmiete užívat Isotretinoin Actavis.


Ak napriek tomu otehotniete počas liečby Isotretinoinom Actavis alebo jeden mesiac po liečbe, existuje veľké riziko ťažkého poškodenia nenarodeného dieťaťa.


Preto, ak ste žena v plodnom veku, musíte používať účinné metody antikoncepcie (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia).


Ak otehotniete počas liečby Isotretinoinom Actavis, prestaňte užívať tento liek a okamžite informujte svojho lekára.


Ak dojčíte, nesmiete užívať Isotretinoin Actavis. Tento liek sa pravdepodobne vylučuje do materského mlieka a môže poškodiť vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby sa môže stať, že v noci budete vidieť horšie. Môže k tomu dôjsť náhle. V zriedkavých prípadoch tento problém môže pretrvávať aj po ukončení liečby. Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady ospalosti a závraty. Buďte opatrný, ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje.


Isotretinoin Actavis obsahuje sorbitol, sójový olej a farbovo Ponso 4R

Tento liek obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, tento liek neužívajte. Farbivo Ponso 4R (E124) môže zapríčiniť alergické reakcie.


3. Ako užívať Isotretinoin Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kapsuly Isotretinoinu Actavis sa užívajú s jedlom. Kapsuly užívajte jedenkrát alebo dvakrát denne.

Kapsulu prehltnite vcelku, zapite nápojom alebo zajedzte troškou jedla.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí, dospievajúci a staršie osoby

Zvyčajná úvodná dávka je 0,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti denne (0,5 mg/kg/deň).


Po niekoľkých týždňoch vám lekár môže dávku upraviť. Bude to závisieť od toho, ako na vás liek účinkuje. Pre väčšinu pacientov je vhodná dávka v rozmedzí od 0,5 mg až 1,0 mg/kg/deň.

Ak si myslíte, že je účinok Isotretinoinu priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Deti

Isotretinoin Actavis sa nemá používať u detí mladších ako 12 rokov.


Znížená funkcia obličiek

Ak máte závažné problémy s obličkami, začnete užívať najnižšiu dávku (10 mg/deň), ktorá sa bude zvyšovať na najvyššiu dávku, ktorú vaše telo toleruje.


Liečba zvyčajne trvá 16 až 24 týždňov. Pre väčšinu pacientov je postačujúca jedna liečebná kúra. Akné sa môžu zlepšovať až do 8 týždňov po ukončení liečby. Pred uplynutím tohto obdobia sa zvyčajne ďalšia kúra nezačína.

Niektorí ľudia počas prvých týždňov liečby môžu pozorovať zhoršenie akné. Spravidla sa však tento stav pri pokračujúcej liečbe zlepší.


Ak užijete viac Isotretinoinu Actavis, ako máte

Ak užijete viac kapsúl ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám predpísal váš lekár, kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.

Príznaky predávkovania zahŕňajú bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, ospalosť, podráždenosť a svrbenie.


Ak zabudnete užiť Isotretinoin Actavis

Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ nie je čas na vašu ďalšiu dávku. Potom liek užívajte ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku , aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • anémia, vyššia náchylnosť na infekcie, podliatiny a krvné zrazeniny, ktoré sa vytvárajú oveľa ľahšie

 • suchá koža, začervenanie kože, stenčená koža, lokalizované olupovanie kože, svrbenie, suché oči, podráždenie očí, zápal kože, pier, očí/očných viečok

 • zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

 • bolesť kĺbov, svalov a chrbta

 • zvýšené hodnoty tukov v krvi a znížené hodnoty lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL) v krvi.


Časté veľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • bolesť hlavy

 • suchý nos, krvácanie z nosa, bolestivé alebo zapálené hrdlo a nos

 • nízky počet bielych krviniek, vysoké hodnoty cholesterolu v krvi, zvýšené hodnoty cukru v krvi

 • krv alebo bielkoviny v moči.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • závažné alergické/anafylaktické reakcie s náhlym opuchom tváre, pier, úst a hrdla, ktorý spôsobuje prblémy s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch rúk a nôh, alergické kožné reakcie s vyrážkou a svrbením

 • depresia, zhoršenie depresie, agresívne sklony, úzkosť, zmeny nálady

 • plešatosť.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • príznaky psychózy, napr. strata kontaktu s realitou, ako je počutie alebo videnie vecí, ktoré nie sú, nezvyčajné správanie

 • bakteriálne infekcie, ochorenie lymfatických uzlín, cukrovka, dna, hepatitída

 • vysoký vnútrolebečný tlak krvi s príznakmi ako sú bolesť hlavy, nauzea, vracanie, poruchy videnia, opuch zrakového nervu,

 • kŕče

 • ospalosť, závraty, nevoľnosť, malátnosť

 • rozmazané videnie, farbosleposť, sivý zákal rohovky, neznášanlivosť kontaktných šošoviek, zákal rohovky, znížené nočné videnie: Môže byť väčšia senzitivita na svetlo, môžete zistiť, že potrebujete nosiť slnečné okluliare na ochranu očí pred priamym slnečným svetlom; zápal rohovky, fotofóbia, poruchy zraku

 • zhoršený sluch

 • zápal ciev (vaslulitída)

 • chripot, astma, suché hrdlo

 • závažné bolesť brucha s krvavou hnačkou zapríčinená zápalom čriev

 • zápal pankreasu

 • zhoršenie akné, sčervenanie kože (najmä na tvári), kožná vyrážka (exantém), zmeny vlasov, zvýšenie rastu ochlpenia na tele, bakteriálne infekcie nechtového lôžka, zmena farby kože, hnisavý zápal, nadmerné potenie

 • artritída

 • poruchy kostí (oneskorený rast, nadmerný rast a zmeny v hustote kostí), ukladanie vápnika v mäkkých tkanivách, bolesť šliach

 • akútny zápal obličiek

 • zvýšená tvorba určitého druhu (granulačného) tkaniva

 • zvýšené hodnoty kreatínfosfokinázy v krvi (príznaky vysokých hodnät rozkladových látok v krvi)

 • rozpad svalového tkaniva (rabdomyolýza), ktorý sa prejavuje bolesťou svalov a zmenou sfarbenia moču.


Veľmi zriedkavo sa u ľudí vyskytli sebapoškodzovacie myšlienky alebo myšlienky na skoncovanie vlastného života (samovražedné myšlienky), pokúsili sa ukončiť svoj život (pokus o samovraždu) alebo ukončili svoj život (samovražda).

U týchto ľudí sa nemusia prejaviť príznaky depresie.


Neznáme vedľajšie účinky (výskyt sa nedá určiť z dostupných údajov)

 • závažné kožné vyrážky (erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýzy), ktoré môžu byť život ohrozujúce a vyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť. Na začiatku sa obabujú ako okrúhle bodky, často s pľuzgierom v strede, zvyčajne na ramenách a rukách alebo chodidlách, závažnejšie vyrážky môžu zahŕňať pľuzgiere na hrudníku a chrbte

 • môžu sa vyskytnúť ďalšie príznaky, ako sú infekcie oka (konjuktivitída) alebo vredy na ústach, hrdle alebo nose

 • závažné formy vyrážky sa môžu vyvinúť do rozsiahleho olupovania kože, ktoré môže byť život ohrozujúce. Týmto závažným kožným reakciám často predchádza bolesť hlavy, horúčka a bolesť (príznaky podobné chrípke)


Ak sa u vás vyvinie vyrážka alebo tieto kožné príznaky, prestaňte užívať Isotretinoin Actavis a ihneď kontakujte lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Isotretinoin Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Isotretinoin Actavis bsahuje


- Liečivo je izotretinoín. Každá mäkká kapsula obsahuje 10 mg alebo 20 mg izotretinoínu.

- Ďalšia zložky sú: obsah kapsuly: rafinovaný sójový olej, all-rac-alfa-tokoferol (E307), disódiumedetát, butylhydroxyanizol (BHA E320), hydrogenovaný rastlinný olej, sójový olej (čiastočne hydrogenovaný) žltý včelí vosk; obal kapsuly: 10 mg kapsula: želatína, glycerol, sorbitol, purifikovaná voda, Ponso 4R (E124), čierny oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171); 20 mgkapsula:želatína, glycerol, sorbitol, purifikovaná voda, Ponso 4R (E124), hlinitý lak indigokarmínu (E132), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Isotretinoin Actavis a obsah balenia

Isotretinoin Actavis 10 mg: oválne, svetlofialové, mäkké kapsuly obsahujúce žltú/oranžovú, nepriehľadnú, viskóznu tekutinu.

Isotretinoin Actavis 20 mg: oválne, gaštanovočervené, mäkké kapsuly obsahujúce žltú/oranžovú, nepriehľadnú, viskóznu tekutinu.


Veľkosti balenia: 10, 20, 30, 60, 90, 100 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko: Acnenor

Maďarsko: Inerrta 10 mg, 20 mg, kapszula

Poľsko: Actaven

Švédsko: Isotretinoin Actavis

Slovenská republika: Isotretinoin Actavis 10 mg, Isotretinoin Actavis 20 mgTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 8/2014.


7

Isotretinoin Actavis 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00873-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Isotretinoin Actavis 10 mg

Isotretinoin Actavis 20 mg

mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá mäkká kapsula obsahuje 10 mg izotretinoínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

sójový olej, Ponso 4R (E124), 5,3 mg sorbitolu (hmotnosť sušiny bázy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Každá mäkká kapsula obsahuje 20 mg izoterinoínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

sójový olej, Ponso 4R (E124), 17,0 mg sorbitolu (hmotnosť sušiny).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká kapsula


Isotretinoin Actavis 10 mg: oválne, svetlofialové, mäkké kapsuly obsahujúce žltú/oranžovú, nepriehľadnú, viskóznu tekutinu, veľkosť 10 mm x 7 mm.

Isotretinoin Actavis 20 mg: oválne, gaštanovočervené, mäkké kapsuly obsahujúce žltú/oranžovú, nepriehľadnú, viskóznu tekutinu, veľkosť 13 mm x 8 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ťažké formy akné (ako nodulárne akné alebo acne conglobata alebo akné s rizikom vzniku trvalých jaziev) rezistentné voči primeranej štandardnej liečbe systémovými antibakteriálnymi liekmi a topickej liečbe.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Izotretinoín môžu predpisovať iba lekári alebo sa môžu predpisovať iba pod dohľadom lekárov, ktorí majú skúsenosti s používaním systémových retinoidov na liečbu závažných akné a ktorí úplne porozumeli rizikám liečby izotretinoínom a potrebe sledovania pacientov.


Kapsuly sa majú užívať s jedlom jedenkrát alebo dvakrát denne.


Dospelí vrátane dospievajúcich a starších osôb

Izotretinoínová liečba sa má začať dennou dávkou 0,5 mg/kg. Terapeutická odpoveď na izotretinoín a niektoré nežiaduce účinky sú závislé od dávky a líšia sa u jednotlivých pacientov. Preto sa počas sa počas liečby vyžaduje individuálne úprava dávkovania. Pre väčšinu pacientov sa denná dávka pohybuje v rozmedzí 0,5-1 mg/kg.


Miera dlhodobej remisie a relapsu ochorenia sa viac vzťahuje k celkovej dávke ako k trvaniu liečby alebo dennej dávke. Preukázalo sa, že pri dávkach vyšších ako kumulatívna liečebná dávka 120‑150 mg/kg sa už nemôže očakávať žiadny ďalší podstatný prínos liečby. Trvanie liečby bude závisieť od individuálnej dennej dávky. Na dosiahnutie remisie je za normálnych okolností postačujúca liečba trvajúca 16‑24 týždňov.


U väčšiny pacientov sa úplné vyčistenie kože od akné dosiahne jedným liečebným cyklom. V prípade definitívneho relapsu sa môže vziať do úvahy ďalší liečebný cyklus izotretinoínom s použitím rovnakej dennej dávky a kumulatívnej liečebnej dávky. Keďže zlepšenia akné sa môže pozorovať až do 8 týždňov po ukončení liečby, o ďalšom liečebnom cykle sa má uvažovať najskôr až po uplynutí tohto obdobia.


Pacienti s ťažkou renálnou insuficienciou

U pacientov s ťažkou renálnou insuficiencou sa má liečba začať nižšou dávkou (napr. 10 mg/deň). Dávka sa má neskôr zvýšiť až na 1 mg/kg/deň alebo až maximálnu dávku tolerovanú pacientom (pozri časť 4.4).


Deti

Izotretinoín nie je indikovaný na liečbu akné u detí v predpubertálnom veku a neodporúča sa u pacientov mladších ako 12 rokov.


Pacienti s intoleranciou

U pacientov s ťažkou intoleranciou na odporúčanú dávku môže liečba pokračovať nižšími dávkami, v dôsledku čoho sa predĺži trvanie liečby a zvýši sa riziko relapsu. Na dosiahnutie maximálneho možného účinku u týchto pacientov má dávkovanie spravidla pokračovať najvyššou tolerovanou dávkou.


4.3 Kontraindikácie


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien, ktoré sú gravidné alebo dojčia (pozri časť 4.6).


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené všetky podmienky Programu na prevenciu gravidity (pozri časť 4.4).


Izotretinoín je tiež kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedených v časti 6.1).

Isotretinoin Actavis obsahuje sójový olej a čiastočne hydrogenovaný sójový olej. Preto je Isotretinoin Actavis kontraindikovaný u pacientov alergických na arašidy alebo sóju.


Izotretinoín je tiež kontraindikovaný u pacientov:

- s hepatálnou insuficienciou,

- s nadmerne zvýšenými hladinami lipidov v krvi,

- s hypervitaminózou A,

- súbežne liečených tetracyklínmi (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Program na prevenciu gravidity


Tento liek je TERATOGÉNNY.

Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené všetky nasledovné podmienky Programu na prevenciu gravidity:


- Pacientka má ťažkú formu akné (ako nodulárne akné alebo acne conglobata alebo akné s rizikom vzniku trvalých jaziev) rezistentnú voči primeranej štandardnej liečbe systémovými antibakteriálnymi liekmi a topickej liečbe (pozri časť 4.1).

- Pacientka porozumela teratogénnemu riziku v prípade gravidity.

- Pacientka chápe nutnosť lekárskych kontrol v presne stanovených mesačných intervaloch.

- Pacientka chápe a akceptuje nutnosť účinnej antikoncepcie bez prerušenia jeden mesiac pred začiatkom liečby, počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby. Má sa použiť aspoň jedna, prednostne však dve doplňujúce sa formy antikoncepcie vrátane bariérovej metódy, napr. kondóm alebo pesar.

- Dokonca aj keď má pacientka amenoreu, musí dodržiavať všetky rady týkajúce sa účinnej antikoncepcie.

- Pacientka musí pristúpiť na všetky účinné antikoncepčné opatrenia.

- Pacientka je informovaná a chápe potenciálne následky gravidity, ako aj nutnosť okamžite konzultovať s lekárom, ak vznikne riziko gravidity.

- Pacientka chápe nutnosť podstúpiť test gravidity pred liečbou, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby a akceptuje túto skutočnosť.

- Pacientka potvrdila, že porozumela rizikám a nevyhnutným opatreniam spojených s užívaním izotretinoínu.


Tieto podmienky sa týkajú aj žien, ktoré v súčasnosti nie sú sexuálne aktívne, pokiaľ lekár nerozhodne, že u nich naozaj neexistuje žiadne riziko gravidity.


Predpisujúci lekár sa musí uistiť, že:

- pacientka spĺňa podmienky na prevenciu gravidity, ako je uvedené vyššie vrátane potvrdenia, že rozumie daným skutočnostiam.

- pacientka akceptovala vyššie uvedené podmienky.

- pacientka používala aspoň jednu, prednostne však dve účinné metódy antikoncepcie vrátane bariérovej metódy najmenej jeden mesiac pred začiatkom liečby, pokračuje v používaní účinnej antikoncepcie počas liečebného obdobia a jeden mesiac po ukončení liečby.

- Pred liečbou, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby boli výsledky tehotenských testov negatívne. Dátumy a výsledky testov sa musia zaznamenať.


Antikoncepcia

Pacientkam sa musia poskytnúť komplexné informácie o prevencii gravidity a musia sa s nimi prekonzultovať všetky možnosti účinnej antikoncepcie, ak ju ešte nepoužívajú.


Minimálnou požiadavkou pre pacientky s potenciálnym rizikom otehotnenia musí byť použitie aspoň jednej účinnej antikoncepcie. Pacientka má prednostne používať dve doplňujúce sa formy antikoncepcie vrátane bariérovej metódy. Pacientky musia antikoncepciu používať ešte minimálne jeden mesiac po ukončení liečby izotretinoínom, dokonca aj pacientky s amenoreou.


Testy gravidity

Pod lekárskym dohľadom sa odporúča vykonať testy na graviditu v prvých troch dňoch menštruačného cyklu s minimálnou citlivosťou 25 mIU/ml nasledovne.


Pred začiatkom liečby:

Aby sa vylúčila možnosť gravidity pred začiatkom používania antikoncepcie, odporúča sa pod lekárskym dohľadom vykonať úvodný test gravidity a jeho dátum a výsledok zaznamenať. U pacientok s nepravidelnou menštruáciou má načasovanie testov gravidity odrážať ich sexuálnu aktivitu a má sa vykonať približne 3 týždne po poslednom nechránenom pohlavnom styku. Predpisujúci lekár musí pacientku poučiť o antikoncepcii.


Test gravidity pod lekárskym dohľadom sa má vykonať aj počas konzultácie pri predpísaní izotretinoínu alebo do troch dní pred návštevou predpisujúceho lekára a má sa vykonať, až keď pacientka používa účinnú antikoncepciu najmenej jeden mesiac. Tento test má zaručiť, že pacientka nie je gravidná, keď začína liečbu izotretinoínom.


Následné lekárske kontroly:

Následné lekárske kontroly sa majú naplánovať v 28-dňových intervaloch. Potreba opakovania testov gravidity pod lekárskym dohľadom v mesačných intervaloch sa má určiť aj na základe zváženia sexuálnej aktivity pacientky a aktuálneho stavu menštruácie (abnormálna menštruácia, vynechanie menštruácie alebo amenorea). V indikovaných prípadoch sa majú testy na graviditu vykonať v deň predpísania lieku alebo do troch dní pred návštevou predpisujúceho lekára.


Ukončenie liečby:

Päť týždňov po ukončení liečby majú ženy podstúpiť posledný tehotenský test na vylúčenie gravidity.


Obmedzenia týkajúce sa predpisovania a výdaja lieku

Predpísanie izotretinoínu ženám vo fertilnom veku sa má obmedziť na 30 dní liečby a pokračovanie liečby vyžaduje nové predpísanie lieku. V ideálnom prípade vykonanie testu gravidity, predpísanie izotretinoínu a jeho výdaj sa majú uskutočniť v jeden deň. Izotretinoín sa má vydať maximálne do 7 dní od jeho predpísania.


Mužskí pacienti

Dostupné údaje naznačujú, že hladina expozície plodu zo semena pacientov užívajúcich izotretinoín nie je dostatočne významná na to, aby bola spájaná s teratogénnymi účinkami izotretinoínu.

Pacienti mužského pohlavia sa majú upozorniť, že tento liek nesmú dávať nikomu inému, najmä nie ženám.


Ďalšie opatrenia

Pacienti majú byť poučení, aby tento liek nikdy nedávali inej osobe a na konci liečby vrátili do lekárne všetky nepoužité kapsuly.

Pacienti nesmú darovať krv počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby izotretinoínom kvôli potenciálnemu riziku pre plod gravidnej príjemkyne transfúzie.


Vzdelávací materiál

Na pomoc lekárom, lekárnikom a pacientom, aby sa zabránilo expozícii plodu izotretinoínom, držiteľ rozhodnutia o registrácii zabezpečí vzdelávací materiál s upozorneniami na teratogenitu izotretinoínu, s radami o antikoncepcii, ktorú je potrebné nasadiť pred začiatkom liečby a s poučením o potrebe testovania gravidity.


Lekári majú poskytnúť všetkým pacientom, ženám aj mužom, kompletné informácie určené pre pacientov o teratogénnom riziku a prísnych opatreniach na zabránenie gravidity, ktoré sú uvedené v Programe na prevenciu gravidity.


Psychické poruchy

U pacientov liečených izotretinoínom boli hlásené depresívne stavy, zhoršenie depresie, úzkosť, agresívne sklony, zmeny nálad, psychotické symptómy a veľmi zriedkavo samovražedné myšlienky, pokusy o samovraždu a samovražda (pozri časť 4.8). Osobitnú starostlivosť je potrebné venovať pacientom s anamnézou depresie a všetci pacienti sa majú sledovať pre príznaky depresie, ktoré ak nastanú, musia sa adekvátne liečiť. Prerušenie liečby izotretinoínom však môže byť nedostatočné na zmiernenie symptómov, a preto môže byť potrebné ďalšie psychiatrické alebo psychologické zhodnotenie stavu.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Občas sa pozoruje akútne zhoršenie akné v počiatočnom období, postupne však v priebehu liečby ustúpi, väčšinou do 7-10 dní a obyčajne nevyžaduje úpravu dávkovania.


Treba sa vyhýbať intenzívnemu slnečnému žiareniu alebo UV lúčom. V nevyhnutných prípadoch sa má použiť prípravok na ochranu pred slnečným žiarením s vysokým ochranným faktorom minimálne SPF15.


Pacienti užívajúci izotretinoín sa 5-6 mesiacov po ukončení liečby majú vyhýbať agresívnej chemickej dermabrázii a ošetreniu kože laserom pre riziko vytvorenia hypertrofických jaziev na netypických miestach a oveľa zriedkavejšie pre vznik pozápalovej hyper‑ alebo hypopigmentácie v mieste ošetrenia kože. Depilácii voskom sa majú pacienti, ktorí užívajú izotretinoín, vyhýbať ešte minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby kvôli riziku olupovania kože.


Treba sa vyhýbať súbežnému podávaniu izotretinoínu s topickými keratolytickými alebo exfoliatívnymi prípravkami proti akné, pretože sa tým môže zintenzívniť lokálne podráždenie.


Pacientom sa má odporučiť, aby už od začiatku liečby používali hydratačnú masť alebo krém na kožu a balzam na pery, pretože izotretinoín spôsobuje suchosť pokožky a pier.


V hláseniach po uvedení na trh sa vyskytli závažné kožné reakcie (erythema multiforme (EM), Stevensov -Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN)) spájané s používaním izotretinoínu. Keďže sa tieto udalosti dajú ťažko odlíšiť od iných kožných reakcií, ktoré sa môžu vyskytnúť (pozri časť 4.8), pacienti sa majú informovať o symptómoch a rizikách a výskyt závažných kožných reakcií sa má pozorne sledovať. Ak je podozrenie na závažnú kožnú reakciu, liečba izotretinoínom sa má ukončiť.


Alergické reakcie

Anafylaktické reakcie, v niektorých prípadoch po predchádzajúcej topickej expozícii retinoidmi, boli hlásené zriedka. Zriedkavo boli hlásené alergické kožné reakcie. Boli hlásené závažné prípady alergickej vaskulitídy, často s purpurou (modriny a červené škvrny) na končatinách a mimo kože.

Závažné alergické reakcie vyžadujú prerušenie liečby a starostlivé sledovanie.


Poruchy oka

Suché oči, zákal rohovky, zhoršené nočné videnie a keratitída zvyčajne ustúpia po ukončení liečby. Proti suchosti očí môže pomôcť používanie lubrikačnej očnej masti alebo umelých sĺz. Môže sa objaviť neznášanlivosť na kontaktné šošovky, čo si môže vyžadovať nosenie okuliarov počas liečby.


Boli tiež hlásené prípady zhoršeného nočného videnia, ktorého začiatok bol u niektorých pacientov náhly (pozri časť 4.7). Pacienti so zrakovými problémami sa majú poradiť s oftalmológom. Možno bude potrebné ukončiť liečbu izotretinoínom.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia, artralgia a zvýšené hodnoty sérovej kreatínfosfokinázy boli hlásené u pacientov užívajúcich izotretinoín, zvlášť u tých, ktorí sú intenzívne fyzicky aktívni (pozri časť 4.8).


Po niekoľkých rokoch podávania lieku vo veľmi vysokých dávkach pri liečbe porúch keratinizácie sa pozorovali zmeny kostí vrátane predčasného epifyzeálneho uzavretia, hyperostózy a kalcifikácie šliach a väzov. Dávkovanie, dĺžka liečby a celková kumulatívna dávka u týchto pacientov väčšinou ďaleko presahovali odporučené hodnoty pre liečbu akné.


Benígna intrakraniálna hypertenzia

Boli hlásené prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie, z ktorých niektoré zahŕňali súbežné užívanie tetracyklínov (pozri časť 4.3 a časť 4.5). K znakom a príznakom benígnej intrakraniálnej hypertenzie patria bolesť hlavy, nauzea, vracanie, zrakové poruchy a papiloedém. Pacienti, u ktorých sa vyvinie benígna intrakraniálna hypertenzia, majú okamžite prerušiť liečbu izotretinoínom.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Hodnoty pečeňových enzýmov sa majú kontrolovať pred liečbou, mesiac po začiatku liečby a následne v trojmesačných intervaloch, pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie monitorovanie. Boli hlásené prechodné a reverzibilné zvýšenia hodnôt pečeňových transamináz. V mnohých prípadoch boli tieto zmeny v normálnom rozsahu a hodnoty sa počas liečby vrátili na východiskovú hladinu. Avšak v prípade trvalých klinicky významných zvýšení hladín transamináz sa má zvážiť redukcia dávky alebo prerušenie liečby.


Renálna insuficiencia

Renálna insuficiencia a renálne zlyhanie neovplyvňujú farmakokinetiku izotretinoínu. Preto sa izotretinoín môže podávať pacientom s renálnou insuficienciou. Avšak odporúča sa, aby pacienti začali nízkou dávkou, ktorá sa postupne titrovaním zvyšuje až na maximálnu tolerovanú dávku (pozri časť 4.2).


Lipidový metabolizmus

Hodnoty sérových lipidov (nalačno) sa majú kontrolovať pred liečbou, mesiac po začiatku liečby a následne v trojmesačných intervaloch, pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie monitorovanie. Zvýšené hodnoty sérových lipidov sa zvyčajne vrátia na normálne hodnoty po redukcii dávky alebo po ukončení liečby a môžu byť tiež reakciou na diétne opatrenia.


Izotretinoín sa spája so zvýšením hladín plazmatických triglyceridov. Liečba izotretinoínom sa má ukončiť, ak sa hypertriglyceridémia nedá dostatočne regulovať alebo ak sa objavia príznaky pankreatitídy (pozri časť 4.8). Hladiny vyššie ako 800 mg/dl alebo 9 mmol/l niekedy súvisia s akútnou pankreatitídou, ktorá môže mať smrteľné následky.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Izotretinoín sa spája so zápalovým ochorením čriev (vrátane lokalizovanej ileitídy) u pacientov bez predchádzajúcej anamnézy črevných porúch. Pacienti, u ktorých sa vyskytne závažná (hemoragická) hnačka, musia okamžite ukončiť liečbu izotretinoínom.


Intolerancia fruktózy

Isotretinoin Actavis obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou fruktózy nemajú tento liek užívať.


Vysoko rizikoví pacienti

U pacientov trpiacich diabetom, obezitou, alkoholizmom alebo poruchou lipidového metabolizmu, ktorí podstupujú liečbu izotretinoínom, môžu byť potrebné častejšie kontroly hladín sérových lipidov a/alebo glukózy v krvi. Počas liečby izotretinoínom boli hlásené zvýšené hladiny glukózy v krvi nalačno a boli tiež diagnostikované nové prípady diabetu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti nesmú súčasne užívať vitamín A pre riziko vzniku hypervitaminózy A.


Pri súbežnom užívaní izotretinoínu a tetracyklínov boli hlásené prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie (pseudotumor cerebri). Preto sa musí vyhýbať súbežnej liečbe tetracyklínmi (pozri časť 4.3 a časť 4.4).


Izotretinoín sa nemá súbežne podávať s lokálnymi keratolytickými alebo exfoliatívnymi prípravkami proti akné, pretože sa môže zvýšiť lokálne podráždenie (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktáciaGravidita je ABSOLÚTNOU kontraindikáciou pri liečbe izotretinoínom (pozri časť 4.3). Ak sa gravidita napriek uvedeným opatreniam predsa vyskytne počas liečby izotretinoínom alebo mesiac po liečbe, vzniká veľké riziko veľmi závažného poškodenia plodu.K malformáciám plodu spájaným s jeho expozíciou izotretinoínom patria abnormality centrálneho nervového systému (hydrocefalus, malformácie/abnormality mozočka, mikrocefália), dysmorfia tváre, rázštep podnebia, abnormality vonkajšieho ucha (chýbanie vonkajšieho ucha, malé alebo chýbajúce vonkajšie zvukovody), očné abnormality (mikroftalmia), kardiovaskulárne abnormality (malformácie ako Fallotova tetralógia, transpozícia veľkých ciev, septálne defekty), abnormality týmusu a prištítnej žľazy. Pozoroval sa aj zvýšený výskyt samovoľných potratov.


Ak sa gravidita vyskytne u ženy liečenej izotretinoínom, liečba sa musí prerušiť a pacientka sa má poradiť a vyšetriť lekárom, ktorý má skúsenosti v oblasti teratológie.


Laktácia

Izotretinoín je vysoko lipofilný, preto sa s veľkou pravdepodobnosťou vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na potenciálne nežiaduce účinky u detí dojčených materským mliekom je užívanie izotretinoínu u dojčiacich matiek kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby izotretinoínom sa vyskytlo niekoľko prípadov zhoršeného nočného videnia, ktoré v zriedkavých prípadoch pretrvávalo aj po liečbe (pozri časť 4.4 a časť 4.8). Pretože u niektorých pacientov sa toto zhoršenie objavilo náhle, pacienti sa majú upozorniť na tento potenciálny problém a na opatrnosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.


Ospalosť, závrat a poruchy videnia boli popísané veľmi zriedkavo. Pacienti majú byť upozornení, že ak majú takéto skúsenosti, nemajú viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo sa zúčastňovať žiadnych iných aktivít, pri ktorých môžu tieto symptómy vystaviť riziku ich alebo ostatných.


4.8 Nežiaduce účinky


Niektoré nežiaduce účinky spájané s užívaním izotretinoínu sú závislé na dávke. Nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné po úprave dávky alebo po ukončení liečby, avšak niektoré môžu pretrvávať aj po ukončení liečby. Nasledujúce symptómy patria k najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom izotretinoínu: suchosť slizníc, napr. pier (cheilitída), suchosť nosovej sliznice, (epistaxa), suchosť očí, (konjunktivitída), suchosť kože.


Infekcie:


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Grampozitívne (mukokutánne) bakteriálne infekcie

Poruchy krvi a lymfatického systému:


Veľmi časté (≥ 1/10)


Časté (≥ 1/100 až< 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Anémia, zvýšená sedimentácia červených krviniek, trombocytopénia, trombocytóza


Neutropénia


Lymfadenopatia

Poruchy imunitného systému:


Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000)


Alergické kožné reakcie, anafylaktické reakcie, hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy:


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Diabetes mellitus, hyperurikémia

Psychické poruchy:


Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Depresia, zhoršenie depresie, agresívne sklony,

úzkosť, zmeny nálad.


Abnormálne správanie, psychotická porucha, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu, samovražda

Poruchy nervového systému:


Časté (≥ 1/100 až < 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Bolesť hlavy


Benígna intrakraniálna hypertenzia, kŕče, ospanlivosť, závraty

Poruchy oka:


Veľmi časté (≥ 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)Blefaritída, konjunktivitída, suché oči, podráždenie očí


Zahmlené videnie, katarakta, farbosleposť (deficiencia farebného videnia), intolerancia kontaktných šošoviek, zákal rohovky, zhoršenie nočného videnia, keratitída, papiloedém (znak benígnej intrakraniálnej hypertenzie), fotofóbia, poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)Poškodenie sluchu

Poruchy ciev:


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Vaskulitída (napríklad Wegenerova granulomatóza, alergická vaskulitída)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:


Časté (≥ 1/100 až < 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)Epistaxa, sucho v nose, nazofaryngitída


Bronchospazmus (najmä u pacientov s astmou), chrapľavosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu:


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Kolitída, ileitída, suché hrdlo, gastrointestinálne krvácanie, hemoragická hnačka a zápalové ochorenie čriev, nauzea, pankreatitída (pozri časť 4.4)

Poruchy pečene a žlčových ciest:


Veľmi časté (≥ 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Zvýšené hladiny transamináz (pozri časť 4.4)


Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva:


Veľmi časté (≥ 1/10)Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)
Neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov)Cheilitída, dermatitída, suchá koža, lokalizovaná exfoliácia, pruritus, erytematózna vyrážka, krehkosť kože (riziko poranenia pri trení kože)


Alopécia


Acne fulminans, zhoršenie akné, erytém (tvárový), exantém, poruchy vlasov, hirzutizmus, dystrofia nechtov, paronychia, fotosenzitívna reakcia, pyogénny granulóm, hyperpigmentácia kože, zvýšené potenie


Erythema multiforme, Stevensov -Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva :


Veľmi časté (≥ 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)
Artralgia, myalgia, bolesť chrbta (zvlášť u dospievajúcich)


Artritída, kalcinóza (kalcifikácia väzov a šliach), predčasné uzavretie epifýz, exostóza (hyperostóza), znížená kostná hustota, tendinitída, rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Glomerulonefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Granulácia tkaniva (zvýšená tvorba), únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:


Veľmi časté (≥ 1/10)


Časté (≥ 1/100, < 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Zvýšená hladina triglyceridov v krvi, znížená hladina lipoproteínov s vysokou hustotou


Zvýšené hladiny cholesterolu a glukózy v krvi, hematúria, proteinúria


Zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi

Výskyt nežiaducich účinkov bol vypočítaný z údajov všetkých klinických štúdií zahŕňajúcich 824 pacientov a z údajov po uvedení lieku na trh.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Izotretinoín je derivát vitamínu A. Hoci akútna toxicita izotretinoínu je nízka, pri náhodnom predávkovaní by sa mohli vyskytnúť príznaky hypervitaminózy A.

K prejavom akútnej toxicity vitamínu A patria silné bolesti hlavy, nauzea alebo vracanie, ospanlivosť, podráždenie a pruritus. Znaky a príznaky náhodného alebo úmyselného predávkovania izotretinoínom budú pravdepodobne podobné. Očakáva sa, že tieto symptómy sú reverzibilné a ustúpia bez liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: retinoidy na liečbu akné na systémové použitie, ATC kód: D10BA01


Mechanizmus účinku

Izotretinoín je stereoizomérom kyseliny all-trans retínovej (tretinoín).

Presný mechanizmus účinku izotretinoínu ešte nie je úplne objasnený, avšak je dokázané, že zlepšenie pozorované v klinickom obraze závažného akné je spájané so supresiou aktivity mazových žliaz a s histologicky dokázaným zmenšením veľkosti mazových žliaz. Navyše bol dokázaný protizápalový účinok izotretinoínu na kožu.


Účinnosť

Hyperkornifikácia epiteliálnej výstelky vlasovo-mazovej jednotky vedie k uvoľňovaniu korneocytov do vývodu a k jeho upchatiu keratínom a nadbytočným mazom. Potom nasleduje vytvorenie komedonu a nakoniec zápalových lézií. Izotretinoín inhibuje proliferáciu mazových buniek a zdá sa, že pri akné “napraví” program diferenciácie. Kožný maz je hlavným substrátom pre rast Propionibacterium acnes takže znížená tvorba mazu inhibuje bakteriálnu kolonizáciu vývodu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia izotretinoínu z gastrointestinálneho traktu je variabilná a lineárna k dávke pri terapeutickom rozmedzí. Absolútna biologická dostupnosť izotretinoínu nebola stanovená, pretože táto zlúčenina nie je dostupná vo forme intravenózneho prípravku pre humánne použitie, ale extrapolácia zo štúdií uskutočnených na psoch naznačuje veľmi nízku a variabilnú systémovú biologickú dostupnosť. Keď sa izotretinoín užíva s jedlom, biologická dostupnosť je dvojnásobná v porovnaní s jeho užívaním nalačno.


Distribúcia

Izotretinoín sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na albumín (99,9 %). Distribučný objem izotretinoínu u človeka sa nestanovil, pretože izotretinoín nie je dostupný vo forme intravenózneho prípravku pre humánne použitie. Dostupných je iba málo informácií o distribúcii izotretinoínu do tkaniva u ľudí. Koncentrácie izotretinoínu v pokožke sú len polovičné v porovnaní s jeho koncentráciami v sére. Plazmatické koncentrácie izotretinoínu sú približne 1,7-krát vyššie ako koncentrácie v celej krvi v dôsledku slabej penetrácie izotretinoínu do červených krviniek.


Biotransformácia

Po perorálnom podaní izotretinoínu boli v plazme identifikované tri hlavné metabolity:
4-oxoizotretinoín, tretinoín (kyselina all-trans retínová) a 4-oxotretinoín.
Tieto metabolity preukázali biologickú aktivitu v niekoľkých in vitro testoch. V klinickej štúdii preukázal 4-oxoizotretinoín signifikantný podiel v aktivite izotretinoínu (redukcia tvorby kožného mazu napriek žiadnemu vplyvu na plazmatické hladiny izotretinoínu a tretinoínu). K ďalším menej významným metabolitom patria glukuronidové konjugáty. Hlavným metabolitom je 4-oxoizotretinoín, ktorý má v rovnovážnom stave plazmatické koncentrácie 2,5-krát vyššie ako materská zlúčenina.


Izotretinoín a tretinoín (kyselina all-trans retínová) sú reverzibilne metabolizované (navzájom premenené), a preto je metabolizmus tretinoínu prepojený s metabolizmom izotretinoínu. Odhaduje sa, že 20-30 % dávky izotretinoínu sa metabolizuje izomerizáciou.


Enterohepatálna cirkulácia môže hrať významnú úlohu vo farmakokinetike izotretinoínu u človeka. Štúdie metabolizmu in vitro preukázali, že niektoré CYP enzýmy sú zapojené do metabolizmu izotretinoínu na 4-oxoizotretinoín a tretinoín. Zdá sa, že ani jedna izoforma nemá prevládajúcu funkciu. Izotretinoín a jeho metabolity neovplyvňujú významne aktivitu CYP.


Eliminácia

Po perorálnom podaní rádiologicky označeného izotretinoínu sa približne rovnaké frakcie dávky získali v moči a stolici. Po perorálnom podaní izotretinoínu terminálny polčas eliminácie nezmeneného lieku u pacientov s akné má priemernú hodnotu 19 hodín. Terminálny polčas 4‑oxoizotretinoínu je dlhší, s priemernou hodnotou 29 hodín.


Izotretinoín je fyziologický retinoid a koncentrácie endogénneho retinoidu sa dosiahnu približne do dvoch týždňov po ukončení izotretinoínovej liečby.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov

Keďže izotretinoín je kontraindikovaný u pacientov s poškodenou funkciou pečene, u tejto skupiny pacientov sú dostupné len obmedzené údaje o kinetike izotretinoínu. Zlyhanie obličiek významne neznižuje plazmatický klírens izotretinoínu alebo 4-oxoizotretinoínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútna perorálna toxicita izotretinoínu sa stanovila u rôznych živočíšnych druhov. LD50 je približne 2 000 mg/kg u králikov, približne 3 000 mg/kg u myší a vyše 4 000 mg/kg u potkanov.


Chronická toxicita

Dlhodobá štúdia na potkanoch, trvajúca vyše dva roky (dávkovanie izotretinoínu 2,8 a 32 mg/kg/deň), preukázala čiastočnú stratu ochlpenia a zvýšené hladiny plazmatických triglyceridov v skupinách s vyšším dávkovaním. Spektrum vedľajších účinkov izotretinoínu na hlodavce sa veľmi podobá vedľajším účinkom vitamínu A, nezahŕňa však masívnu kalcifikáciu tkanív a orgánov pozorovanú pri účinku vitamínu A na potkany. Zmeny pečeňových buniek pozorované pri vitamíne A sa nevyskytli pri podávaní izotretinoínu.


Všetky pozorované vedľajšie účinky syndrómu hypervitaminózy A boli spontánne reverzibilné po vysadení izotretinoínu. Dokonca aj experimentálne zvieratá v celkovo zlom stave sa do 1-2 týždňov vo veľkej miere zotavili.


Teratogenita

Rovnako ako ostatné deriváty vitamínu A, aj izotretinoín preukázal na zvieracích experimentoch, že je teratogénny a embryotoxický.


Kvôli teratogénnemu potenciálu izotretinoínu existujú terapeutické následky pri jeho podaní ženám vo fertilnom veku (pozri časti 4.3, 4.4 a 4.6).


Fertilita

Izotretinoín v terapeutických dávkach neovplyvňuje počet, pohyblivosť ani morfológiu spermií a neohrozuje vytváranie a vývin embrya u partneriek mužov užívajúcich izotretinoín.


Mutagenita

Izotretinoín nepreukázal mutagenitu alebo karcinogenitu v in vitro a in vivo štúdiách na zvieratách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sojový olej rafinovaný

all-rac-alfa tokoferol (E307)

disódium edetát

butylhydroxyanizol (BHA E320)

sójový olej čiastočne hydrogenovaný

rastlinný olej hydrogenovaný

žltý včelí vosk


Obal kapsuly

10 mg kapsuly:

želatína

glycerol

sorbitol

purifikovaná voda

oxid titaničitý (E171)

Ponso 4R (E124)

čierny oxid železitý (E172)


20 mg kapsuly:

želatína

glycerol

sorbitol

purifikovaná voda

oxid titaničitý (E171)

hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Ponso 4R (E124)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blistre uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre s PVC/PVDC/hliníkovou fóliou.


Veľkosti balenia: 10, 20, 30, 60, 90, 100 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Isotretinoin Actavis 10 mg: 46/0418/13-S

Isotretinoin Actavis 20 mg: 46/0419/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.10.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

12

Isotretinoin Actavis 20 mg