+ ipil.sk

LADYBONPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2012/01260


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽkuLADYBON

tablety

(tibolón)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je LADYBON a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LADYBON

3. Ako užívať LADYBON

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať LADYBON

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. ČO je LADYBON a na čo sa používa


Ladybon je hormonálna substitučná liečba (HSL), obsahuje tibolón. Ladybon sa používa u žien v menopauze, ktoré sú aspoň 1 rok po poslednej prirodzenej menštruácii.


Ladybon sa používa k:


Úľave od príznakov, ktoré sa vyskytujú v období po menopauze

Počas menopauzy (prirodzenej alebo po chirurgickom odstránení vaječníkov) sa znižuje množstvo estrogénu, ktoré je telo schopné samé vytvoriť, čo môže spôsobiť také príznaky ako sú horúca tvár, krk a hruď („návaly tepla“). Ladybon zmierňuje tieto príznaky po menopauze. Ladybon Vám bude predpísaný len vtedy, ak Vám tieto príznaky vážne prekážajú vo vašom dennom živote.


Prevencii osteoporózy (krehké kosti)

Niektorým ženám sa môžu po menopauze vytvoriť krehké kosti (osteoporóza). Prediskutujte so svojím lekárom všetky dostupné možnosti.

Ak máte zvýšené riziko zlomenín kvôli osteoporóze a iné lieky nie sú vhodné pre Vás, môžete užívať Ladybon pre prevenciu osteoporózy po menopauze.Ďalšie informácie nájdete v bode 6.. 1. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ predtým, ako užijete LADYBONAnamnéza a pravidelné kontroly

Užívanie HSL nesie riziká, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri rozhodovaní, či začať užívať alebo či pokračovať v užívaní HSL.

Skúsenosti s liečbou žien s predčasnou menopauzou (v dôsledku zlyhania vaječníkov alebo po chirurgickom zákroku) sú obmedzené. Ak máte predčasnú menopauzu, riziká z užívania HSL môžu byť odlišné. Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

Pred tým, ako začnete (alebo budete znovu začínať) s HSL, sa Vás váš lekár spýta na vašu a rodinnú anamnézu. Váš lekár sa môže rozhodnúť o vykonaní lekárskych vyšetrení. Tieto vyšetrenia môžu zahŕňať, ak je to potrebné, vyšetrenie vašich prsníkov a/alebo interné vyšetrenia.

Hneď ako ste začali užívať Ladybon, je potrebné chodiť na pravidelné lekárske kontroly (minimálne raz za rok). Na týchto kontrolách sa poraďte so svojím lekárom o výhodách a rizikách pri pokračovaní liečby s Ladybonom.

Absolvujte pravidelné vyšetrenia prsníkov podľa odporučenia váško lekára.Neužívajte Ladybon

Ak sa niektorý z nasledujúcich príznakov týka Vás. Ak nie ste si istá o niektorom nižšie uvedenom príznaku, poraďte sa so svojím lekárompred tým, než začnete užívať Ladybon.

Neužívajte Ladybon

 • ak ste alergická na tibolón alebo niektorú ďalšiu zložku tohto lieku (uvedené v časti 6);

 • ak ste tehotná alebo môžete byť tehotná;

 • ak dojčíte;

 • ak máte alebo ste mali nádor prsníka alebo máte podozrenie, že máte nádor prsníka;

 • ak máte nádor, ktorý je citlivý na estrogény, ako je nádor sliznice maternice (endometrium), alebo máte podozrenie, že ho máte;

 • ak máte nevysvetliteľné krvácanie z pošvy;

 • ak máte nadmerné zosilnenie sliznice maternice (hyperplázia endometria), ktoré nie je liečené;

 • ak máte alebo ste mali krvné zrazeniny v žilách (trombóza), v nohách (hlboká žilová trombóza) alebo v pľúcach (pľúcna embólia);

 • ak máte poruchy zrážania krvi (ako je nedostatok bielkoviny C, bielkoviny S alebo nedostatok antitrombínu);

 • ak máte alebo ste v poslednom čase mali ochorenie spôsobené krvnými zrazeninami v tepnách, ako je srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda alebo angína pektoris;

 • ak máte alebo ste mali ochorenie pečene a vaše pečeňové testy sa nevrátili do normálnych hodnôt;

 • ak máte zriedkavé ochorenie krvi s názvom „porfýria“, ktorá je odovzdávaná v rodinách (zdedená).

Ak sa niektorý z hore uvedených stavov u Vás prejaví po prvý krát pri užívaní Ladybonu, prestaňte užívať Ladybon a okamžite sa poraďte so svojím lekárom.Upozornenia a opatrenia

Informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali alebo máte niektorý z nasledujúcich problémov, pred tým, ako začnete liečbu, preto že sa môžu vrátiť alebo zhoršiť počas liečby s Ladybonom. Ak áno, mali by ste častejšie chodiť k lekárovi na kontrolu:

 • myómy vo vnútri maternice;

 • rast maternicovej sliznice mimo maternice (endometrióza) alebo anamnézu nadmerného rastu maternicovej sliznice (hyperplázia endometria);

 • zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín (pozri „ Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)“),

 • zvýšené riziko vzniku nádoru citlivého na estrogén (ako mala matka, sestra alebo babička, ak mali rakovinu prsníka);

 • vysoký krvný tlak;

 • pečeňové poruchy, ako je nezhubný nádor pečene;

 • cukrovka;

 • žlčové kamene;

 • migréna alebo silné bolesti hlavy;

 • ochorenie imunitného systému, ktorý postihuje mnohé orgány v tele (systémový lupus erythematosus, SLE);

 • epilepsia;

 • astma;

 • ochorenie, ktoré postihuje ušný bubienok a sluch (otoskleróza);

 • veľmi vysoký obsah tukov v krvi (triglyceridov);

 • zadržiavanie tekutín kvôli problémom so srdcom alebo obličkami.Prestaňte užívať Ladybon a ihneď sa poraďte so svojím lekárom

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov pri užívaní HSL:

 • niektoré z príznakov uvedených v časti „ Neužívajte Ladybon;

 • zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka), môžu to byť príznaky ochorenia pečene ;

 • vysoký nárast krvného tlaku (príznakmi môžu byť bolesti hlavy, únava, závraty);

 • bolesti migrenózneho charakteru, ktoré sa objavia po prvý krát;

 • ak otehotniete;

 • ak si všimnete príznaky krvných zrazenín, ako napríklad:

- bolestivý opuch a začervenanie nôh;

- náhla bolesť v hrudi;

- ťažkosti s dýchaním.Pre viac informácií pozri časť „ Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)“.

Poznámka:Ladybon nie je antikoncepcia. Ak ste mali menštruačnú periódu pred menej než 12-timi mesiacmi alebo máte menej ako 50 rokov, môžete ešte potrebovať užívať ďalšiu antikoncepciu na zabránenie otehotnenia. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.HSL a rakovinaRakovina endometria (nádor výstelky maternice)

Existujú údaje o zvýšenom riziku vzniku nádoru výstelky maternice (endometria) u žien užívajúcich tibolón (liečivo Ladybonu). Riziko vzniku nádoru výstelky maternice je tým vyššie, čím dlhšie užívate tento liek.

Pokiaľ sa u Vás objaví prienikové krvácanie alebo špinenie (neočakávané krvácanie z pošvy), väčšinou sa nemusíte znepokojovať, najmä počas prvých mesiacov užívania hormonálnej substitučnej liečby.

Ak máte prienikové krvácanie alebo špinenie, ktoré:

 • pokračuje dlhšie než 6 mesiacov liečby;

 • začína potom, čo ste Ladybon užívali viac než 6 mesiacov;

 • neprestáva aj po ukončení užívania Ladybonu;

dohovorte si návštevu u svojho lekára, aby sa vylúčil nádor endometria (výstelky maternice). Môže ísť o známku zhrubnutia endometria.

Riziko vzniku nádoru výstelky maternice (endometria) sa zvyšuje, keď žena dlhodobo užíva samotné estrogény. Užívanie gestagénu v kombinácii s estrogénom aspoň počas 12 dní cyklu toto riziko významne znižuje. Pretože Ladybon sa mierne líši od väčšiny typov HSL, nemusíte užívať ešte iný gestagén, keď užívate Ladybon.Rakovina prsníka

Ženy, ktoré majú alebo ktoré mali v minulosti rakovinu prsníka, nesmú užívať hormonálnu substitučnú liečbu alebo Ladybon.

Užívanie hormonálnej substitučnej liečby s estrogénmi, kombinovaná liečba s estrogénmi a gestagénmi alebo tibolónu počas niekoľkých rokov mierne zvyšuje riziko vzniku rakovinu prsníka. Riziko je tým vyššie, čím dlhšie užívate hormonálnu substitučnú liečbu, avšak päť rokov po jej ukončení sa riziko vracia do normálu.

Ženám užívajúcim Ladybon hrozí nižšie riziko v porovnaní so ženami užívajúcimi kombinovanú hormonálnu substitučnú liečbu a približne rovnaké riziko ako ženám, ktoré dostávajú len estrogénovú HSL.

Porovnanie

U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú liečbu, sa diagnostikuje rakovina prsníka priemerne u 9 až 14 prípadoch z 1 000, po viac než 5-ročnej dobe. U žien vo veku 50 až 79 rokov, ktoré užívali estrogén-gestogénovú HSL viac ako 5 rokov, to bude u 13 až 20 prípadoch z 1 000 užívateliek (t.j. o 4 až 6 prípadov viac).Pravidelne si kontrolujte vaše prsia. Navštívte svojho lekára, ak si všimnete akékoľvek zmeny, ako sú:

 • jamky na koži;

 • zmeny bradavky;

 • akékoľvek hrčky, ktoré môžete vidieť alebo nahmatať.

Rakovina vaječníka

Rakovina vaječníka je zriedkavá. Mierne zvýšené riziko rakoviny vaječníka bolo zaznamenané u žien užívajúcich HSL po dobu najmenej 5 až 10 rokov. Pri užívaní Ladybonu je zvýšené riziko rakoviny vaječníka podobné ako pri užívaní iných typov HSL.

U žien vo veku 50 až 69 rokov, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú liečbu, sa diagnostikuje rakovina vaječníka priemerne u 2 žien z 1 000 v priebehu 5 rokov. U žien, ktoré užívali HSL počas 5-tich rokov, to je medzi dvomi až tromi prípadmi z 1 000 užívateliek (t.j. až o 1 prípad viac).Účinok HSL na srdce a krvný obeh

Ochorenie srdca (infarkt)

Neexistuje žiadny dôkaz, že by HSL zabránila infarktu.

U žien vo veku nad 60 rokov, ktoré užívajú estrogén-gestagénovú HSL je mierne vyššie riziko vývoja srdcových ochorení, než u žien, ktoré neužívajú HSL.

Ak sa u Vás vyskytne:

 • bolestivý pocit tlaku na hrudník, ktorý sa šíri do ramena alebo krku,

vyhľadajte čím skôr lekára a prestaňte užívať hormonálnu substitučnú liečbu, pokiaľ jej použitie neschváli Váš lekár. Táto bolesť môže byť príznakom ochorenia srdca.Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)

Nedávnym výskumom sa zistilo zvýšené riziko cievnej mozgovej príhody u žien užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu a tibolón. Takéto zvýšenie rizika sa pozorovalo prevažne u žien starších ako 60 rokov.

Porovnanie

U žien vo veku po 50. roku života, ktoré neužívajú Ladybon, možno očakávať výskyt cievnej mozgovej príhody v priebehu 5 rokov v priemere u 3 žien z 1 000. U žien vo veku po 50. roku života, ktoré užívajú Ladybon, sa počas obdobia 5 rokov pravdepodobne vyskytne 7 prípadov cievnej mozgovej príhody na 1 000 žien (t.j. o 4 prípady viac).

U žien vo veku po 60. roku života, ktoré neužívajú Ladybon, možno očakávať výskyt cievnej mozgovej príhody v priebehu 5 rokov v priemere u 11 žien z 1 000. U žien vo veku po 60. roku života užívajúcich Ladybon by táto hodnota bola 24 prípadov z 1 000 žien (t.j. o 13 prípadov viac).

Ak sa u Vás objavia:

 • nevysvetliteľné bolesti hlavy migrenózneho typu s poruchou videnia alebo bez nej, nevysvetliteľné závrate, strata rovnováhy alebo koordinácie, porucha výslovnosti alebo neschopnosť reči, slabosť alebo pocit necitlivosti v akejkoľvek časti tela,

vyhľadajte čím skôr lekára a prestaňte užívať hormonálnu substitučnú liečbu, pokiaľ jej použitie neschváli váš lekár. Tieto symptómy môžu byť varovným príznakom cievnej mozgovej príhody.Krvné zrazeniny v žilách (trombóza)

Riziko vzniku krvných zrazenín v žilách je asi 1,3 až 3-krát vyššie u užívateliek HSL než u žien, ktoré neužívajú HSL , najmä počas prvého roku užívania HSL. Pri užívaní Ladybonu je riziko vzniku krvných zrazenín nižšie, než pri užívaní iných typov HSL.

Krvné zrazeniny môžu byť závažné, a ak sa zrazenina dostane do pľúc, môže spôsobiť bolesti v hrudníku, dýchavičnosť, mdloby (stratu vedomia) a dokonca aj smrť.

 • Čím ste staršia, tým ste náchylnejšia k vzniku krvných zrazenín v žilách, a ak sa Vás týka niektorá z ďalej uvedených situácii. Informujte svojho lekára, ak sa Vás týka niektorá z týchto situácii: ste neschopná chodiť dlhú dobu, pretože ste po veľkom chirurgickom zákroku, úraze alebo chorobe (pozri tiež časť 3, Ak potrebujete chirurgický zákrok);

 • máte výraznú nadváhu (BMI >30 kg/m2);

 • máte problém s poruchami zrážavosti krvi, ktorý si vyžaduje dlhodobú liečbu s liekmi , ktoré sa používajú na prevenciu vzniku krvných zrazenín;

 • ak niektorý z vašich blízkych príbuzných niekedy mal/a krvnú zrazeninu v nohe, v pľúcach alebo v inom orgáne ;

 • máte systémový lupus erythematosus (SLE),

 • máte nádor.Ak sa u Vás objavia príznaky krvnej zrazeniny, pozrite časť „ Prestaňte užívať Ladybon a ihneď navštívte lekára“.

Porovnanie

U žien vo veku po 50. roku života, ktoré neužívajú hormonálnu substitučnú liečbu, možno očakávať výskyt krvnej zrazeniny v žilách v priebehu 5 rokov v priemere u 4 až 7 žien z 1 000.

U žien vo veku po 50. roku života, ktoré užívajú estrogén-gestogénovú HSL počas 5 rokov, by táto hodnota bola u 9 až 12 žien z 1 000 (t.j. o 5 prípadov viac).

.

Iné podmienky

HSL nezabráni strate pamäti. Existujú určité dôkazy o vyššom riziku straty pamäti u žien, ktoré začali užívať HSL vo veku nad 65 rokov. Poraďte sa so svojim lekárom.

Iné lieky a Ladybon

Oznámte svojmu lekárovi alebo farmaceutovi, či užívate alebo ste nedávno užívali alebo sa chystáte užívať iné lieky vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, rastlinné lieky alebo iné prírodné produkty.

Iné lieky môžu ovplyvňovať účinky Ladybonu alebo Ladybon môže ovplyvniť účinky iných liekov, predovšetkým:

 • lieky na problémy so zrážavosťou krvi, ako je warfarín, pretože môže byť nutná úprava dávkovania týchto liekov pre Vás;

 • lieky obsahujúce midazolam (sedatíva).

Laboratórne testy

Ak potrebujete vyšetrenie krvi, oznámte svojmu lekárovi alebo pracovníkom laboratória, že užívate Ladybon, pretože tento liek môže ovplyvniť výsledky niektorých testov.

Ladybon a jedlo a nápoje

Počas užívania Ladybonu môžete normálne jesť a piť.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ladybon je určený na užívanie len u žien po menopauze. Ak otehotniete, prestaňte Ladybon užívať a kontaktujte svojho lekára.

Ladybon neužívajte, ak ste tehotná, ak dojčíte alebo ak si myslíte, že ste tehotná.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Podľa súčasných poznatkov Ladybon nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Ladybon obsahuje monohydrát laktózy.

Ak Vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, informujte o tom svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako uŽÍvaŤ Ladybon

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak nie ste si niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ladybon je určený na vnútorné použitie. Každý deň užívajte jednu tabletu. Tablety sa prehĺtajú celé spolu s malým množstvom vody alebo iného nápoja, podľa možnosti každý deň v rovnakom čase.

Liečba Ladybonom sa nemá začať skôr než 12 mesiacov po poslednom prirodzenom menštruačnom krvácaní. Skorší začiatok liečby Ladybonom môže zvýšiť riziko nepravidelného krvácania z pošvy.

Váš lekár Vám predpíše najnižšiu možnú dávku pre liečbu vašich príznakov na taký krátky čas ako je potrebné.


Ak potrebujete operačný zákrok

Ak idete na operačný zákrok, povedzte svojmu chirurgovi, že užívate Ladybon. Možno budete musieť prestať užívať Ladybon asi 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa znížilo riziko tvorby krvných zrazenín (pozri časť 2, Krvné zrazeniny v žilách). Poraďte sa so svojim lekárom, kedy môžete opäť začať užívať Ladybon.


Ak užijete viac Ladybonu, ako máte

Ak užijete viac tabliet Ladybonu, ako ste mali, ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak niekto užije viac tabliet Ladybonu naraz, nie je to dôvod na vážne obavy. Napriek tomu kontaktujte ihneď svojho lekára. Medzi príznaky predávkovania patrí nevoľnosť, vracanie alebo krvácanie z pošvy.

Ak zabudnete užiť Ladybon

Ak zabudnete užiť tabletu, vezmite si ju hneď, ako si na to spomeniete za predpokladu, že neuplynulo viac ako 12 hodín od jej plánovaného užitia. V opačnom prípade zabudnutú dávku jednoducho vynechajte.

Neužívajte dve tablety naraz namiesto vynechanej tablety.


Ak prestanete užívať Ladybon

Neprerušujte predpísané obdobie užívania lieku bez toho, aby ste sa o tom neporadili so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov je miernej intenzity.

Nasledujúce vedľajšie účinky sa zaznamenali v klinických štúdiách u žien užívajúcich tibolón (liečivo Ladybonu):

Časté (výskyt u 1 −10 % žien užívajúcich tibolón):

 • krvácanie z pošvy alebo špinenie;

 • bolesti brucha;

 • zvýšenie telesnej hmotnosti;

 • bolesti v prsníkoch;

 • neprirodzený rast ochlpenia;

 • vaginálne príznaky ako svrbenie, výtok alebo plesňové ochorenie pošvy.Menej časté (výskyt u 0,1 − 1 % žien užívajúcich tibolón):

 • akné.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali po uvedení lieku na trh, patria:

 • závraty, bolesti hlavy, migréna, depresia;

 • vyrážky alebo svrbenie kože;

 • poruchy videnia;

 • podráždenie žalúdka alebo čriev;

 • zadržiavanie tekutín v tele;

 • bolesti kĺbov alebo svalov;

 • poruchy funkcie pečene.

Ak sa u Vás objaví krvácanie z pošvy, špinenie alebo ak sa hociktorý z vyššie uvedených príznakov stáva nepríjemný alebo trvalý, oznámte to svojmu lekárovi.

Nasledujúce choroby sú hlásené častejšie u žien užívajúcich HSL ako u žien neužívajúcich HSL:

 • rakovina prsníka;

 • abnormálny rast alebo rakovina sliznice maternice (hyperplázia endometria alebo rakovina);

 • rakovina vaječníka;

 • krvné zrazeniny v žilách nôh alebo pľúc (venózny tromboembolizmus),

 • ochorenie srdca;

 • cievna mozgová príhoda;

 • pravdepodobná strata pamäti, ak sa začne užívať HSL vo veku nad 65 rokov.

Pre získanie viac informácii ohľadom týchto vedľajších účinkov, pozri časť 2.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené pri užívaní inej HSL:

 • ochorenia žlčníka;

 • rôzne kožné poruchy:

- zafarbenie kože najmä na tvári a krku, tzv. „tehotenské škvrny“ (chloazma);

- bolestivé začervenané kožné uzlíky (erythema nodosum);

- vyrážka s ostro ohraničeným začervenaním alebo vredy (erythema multiforme).

Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.


 1. Ako uchovávať LADYBON

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A Ďalšie informácie


Čo Ladybon obsahuje

Liečivo je tibolonum (tibolón). Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tibolónu.

Pomocné látky sú: zemiakový škrob, monohydrát laktózy, askorbylpalmitát (E 304)

a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Ladybona obsah balenia

Biele alebo takmer biele ploché okrúhle tablety s vyrazeným ”najednej strane.

Veľkosť balenia: 1x 28 tabliet alebo 3 x 28 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s.,

U kabelovny 130

Dolní Mĕcholupy

102 37 Praha

Česká republika


Najdôležitejšie prirodzené pohlavné hormóny u žien sú estrogény a progesterón. Sú potrebné pre zdravý pohlavný vývoj a regulovanie menštruačného cyklu.

Estrogény sú taktiež dôležité pri tvorbe kostí. Kosť sa vyvíja v mladosti a najväčšiu hustotu dosahuje vo veku od 20 do 30 rokov. Potom množstvo kostnej hmoty klesá, spočiatku pomaly, no v neskoršom veku rýchlejšie, najmä po menopauze. Menopauza je obdobie (zvyčajne okolo 50. roku života), keď vaječníky postupne prestávajú tvoriť estrogény. Ak sa vaječníky chirurgicky odstránia pred menopauzou, pokles tvorby hormónov prebieha veľmi rýchlo.

Tento proces často vedie k vzniku príznakov, ako sú pocity návalu tepla a nočné potenie. Nedostatok pohlavných hormónov môže spôsobiť aj to, že výstelka pošvy sa stáva tenšou a suchšou. Práve preto pohlavný styk môže byť bolestivý a častejšie dochádza k infekciám pošvy. Niektoré ženy takisto pociťujú zmeny nálady, nervozitu, depresiu, podráždenosť a stratu pohlavnej túžby.

Častým nepovšimnutým problémom býva rýchlejší úbytok kostnej hmoty v období menopauzy a po nej. Postupne sú kosti čoraz krehkejšie a môžu sa ľahko zlomiť (osteoporóza), najmä v chrbtici, bedre a na zápästiach. Osteoporóza môže byť aj príčinou bolestí chrbta, zmenšovania vzrastu a zakrivenia chrbtice.

Ladybon obsahuje tibolón, látku, ktorá má priaznivé účinky na rozličné tkanivá organizmu, ako mozog, pošva a kosť. Vďaka tomu dochádza k zmierneniu takých príznakov, ako sú pocity návalu tepla a nočné potenie, k ozdraveniu výstelky pošvy, k zlepšeniu nálady a pohlavnej túžby. Užívanie Ladybonu môže takisto zastaviť proces úbytku kostí, ku ktorému dochádza po menopauze v chrbtici, bedre a zápästiach. Na rozdiel od iných druhov hormonálnej substitučnej liečby Ladybon nestimuluje výstelku pošvy, takže liečba nevyvoláva mesačné krvácanie z pošvy.


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledujúcimi názvami:


Česká republika: LADYBON

Slovenská republika: LADYBON

Poľsko: Ladybon

Portugalsko: Tibolona Zentiva

Maďarsko: Ladybon 2,5 mg tabletta


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 10/2012.


10LADYBON

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2012/01260Súhrn charakteristických VLASTNOSTÍ lieku1. názov lieku

LADYBON

tablety

2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tibolónu.

Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6. 1.3. Lieková forma

Tableta.

Biele až takmer biele ploché okrúhle tablety s vyrazeným na jednej strane.4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

 • Liečba symptómov nedostatku estrogénov u žien, ktoré sú aspoň 1 rok po poslednej menštruácii.

 • Prevencia osteoporózy u žien po menopauze s vysokým rizikom vzniku zlomenín a s intoleranciou alebo kontraindikáciou iných liekov schválených na prevenciu osteoporózy. (pozri tiež časť 4.4).

U všetkých žien je nutné dôkladne zhodnotiť všeobecné riziká individuálne, zvlášť u žien vo veku nad 60 rokov, kde je potrebné uvažovať o vzniku rizika náhlej cievnej mozgovej príhody (pozri časti 4.4. a 4.8).4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Užíva sa jedna tableta denne. U starších pacientok nie je potrebná úprava dávkovania. Tablety sa prehĺtajú s malým množstvom vody alebo iného nápoja, najlepšie každý deň v rovnakom čase.

K liečbe Ladybonom sa nepridáva samostatný gestagén.

Na začatie a pokračovanie liečby príznakov menopauzy sa musí použiť najnižšia účinná dávka na čo najkratší možný čas (pozri aj časť 4.4.).


Začiatok liečby Ladybonom

V prípade prirodzenej menopauzy majú ženy začať liečbu Ladybonom 12 mesiacov po poslednom prirodzenom krvácaní. V prípade chirurgicky vyvolanej menopauzy sa môže liečba Ladybonom začať okamžite.

Každé nepravidelné alebo neočakávané vaginálne krvácanie, či už počas HST alebo bez nej, treba vyšetriť ešte pred začiatkom liečby tibolónom so zreteľom na vylúčenie malignity (pozri časť 4.3).

Prechod zo sekvenčného alebo kontinuálne kombinovaného lieku hormonálnej substitučnej terapie (HST)

Pri prechode zo sekvenčného HST lieku treba začať liečbu Ladybonom hneď na druhý deň po ukončení predchádzajúceho liečebného cyklu. Pri prechode z kontinuálneho kombinovaného lieku HST sa liečba Ladybonom môže začať kedykoľvek.

Pred začiatkom podávania tibolónu je potrebné vyšetriť ženu s nepravidelným alebo neočakávaným vaginálnym krvácaním, buď s HST alebo bez nej, pre ktoré neexistuje jasné vysvetlenie (pozri časť 4.3).

Vynechanie tablety

Vynechanú tabletu musí pacientka užiť hneď ako si spomenie, pokiaľ neuplynulo viac ako 12 hodín od jej plánovaného užitia. V opačnom prípade má vynechanú tabletu vynechať a nasledujúcu dávku užiť vo zvyčajnom čase. Vynechanie tablety môže zvýšiť pravdepodobnosť prienikového krvácania a špinenia.


4.3. Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časť 6.1;

 • tehotenstvo;

 • dojčenie;

 • známy v minulosti alebo suspektný karcinóm prsníka – tibolón zvyšoval riziko výskytu karcinómu prsníka v placebom kontrolovaných skúškach;

 • známy alebo suspektný estrogén-dependentný malígny nádor (napr. karcinóm endometria);

 • nediagnostikované krvácanie z genitálií;

 • neliečená hyperplázia endometria;

 • predchádzajúca idiopatická alebo aktuálna venózna tromboembólia (hĺbková flebotrombóza alebo pľúcna embólia);

 • známe trombofilné poruchy ( napr. proteín C, proteín S alebo nedostatok antitrombínu, pozri časť 4.4);

 • aktívne alebo nedávne arteriálne tromboembolické ochorenie (napr. angina pectoris, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, tranzitórny ischemický atak);

 • akútne ochorenie pečene alebo anamnéza ochorenia pečene, pokiaľ sa pečeňové testy nevrátia k normálu;

 • porfýria.4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 • Pre liečbu postmenopauzálnych symptómov HST sa používa len vtedy, ak tieto symptómy negatívne ovplyvňujú kvalitu života. Vo všetkých prípadoch je potrebné starostlivé posúdenie rizík a prínosov aspoň raz do roka , pričom v liečbe sa môže pokračovať len vtedy, ak jej prínos prevažuje nad rizikom.

 • Dôkazy vzhľadom na riziká spojené s HST v liečbe predčasnej menopauzy sú obmedzené. Avšak vzhľadom k nízkej úrovni absolútneho rizika u mladších žien pomer prínosov a rizík pre tieto ženy môže byť výhodnejší ako u starších žien.

 • Riziko náhlej cievnej mozgovej príhody, riziko vzniku karcinómu prsníka, u žien s intaktnou maternicou, riziko karcinómu endometria (pozri nižšie a časť 4.8) je potrebné starostlivo zvážiť, a pre každú ženu na základe jej individuálnych rizikových faktorov a vziať na vedomie frekvenciu a charakteristiku oboch nádorových ochorení a mozgovú porážku z hľadiska ich odpovede na liečbu, morbidity a mortality.

Lekárske vyšetrenie/ sledovanie

 • Pred začatím a opätovným začatím HST je potrebné zistiť úplnú osobnú a rodinnú anamnézu. Pri lekárskej prehliadke (vrátane vyšetrenia panvy a prsníkov) je nutné zamerať sa na tieto údaje, na kontraindikácie a špeciálne upozornenia.

 • Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly, ktorých frekvenciu a povahu treba prispôsobiť konkrétnej žene. Ženy je potrebné poučiť o tom, ktoré zmeny v prsníkoch musia oznámiť svojmu lekárovi, resp. zdravotnej sestre (pozri nižšie − Karcinóm prsníka). Vyšetrenia, vrátane vhodných zobrazovacích metód, napr. mamografia, je potrebné vykonávať v súlade s aktuálnymi skríningovými postupmi a upraviť podľa klinických potrieb konkrétnej pacientky.

Stavy vyžadujúce sledovanie

 • Ak sa vysykytuje ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov alebo sa vyskytli už skôr a/alebo sa zhoršili počas tehotenstva alebo predchádzajúcej hormonálnej liečby, je potrebné pacientku starostlivo sledovať. Treba zobrať do úvahy, že sa tieto stavy môžu znovu objaviť alebo zhoršiť počas liečby tibolónom, najmä:

- Leiomyoma ( maternicové myómy) alebo endometrióza;

- rizikové faktory pre tromboembolické poruchy (pozri nižšie);

- rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. 1. stupeň dedičnosti pre karcinóm prsníka;

- hypertenzia;

- pečeňové poruchy (napr. adenóm pečene);

- diabetes mellitus s angiopatiou alebo bez nej;

- cholelitiáza;

- migréna alebo (silné) bolesti hlavy;

- systémový lupus erythematozus;

- hyperplázie endometria v anamnéze (pozri nižšie);

- epilepsia;

- astma,

- otoskleróza.


Dôvody na okamžité ukončenie liečby:

Liečba sa odporúča prerušiť v prípade, že sa zistili kontraindikácie a v nasledujúcich situáciách:

 • žltačka alebo zhoršenie funkcie pečene;

 • významné zvýšenie krvného tlaku;

 • novovzniknuté migrenózne bolesti hlavy;

 • gravidita.Karcinóm endometria

 • Údaje získané z dvoch randomizovaných kontrolovaných klinických skúšaní sú rozporuplné, no pozorovacie štúdie konzistentne ukazujú, že ženám, ktorým sa predpisuje tibolón v bežnej klinickej praxi majú zvýšené riziko diagnostikovania karcinómu endometria (pozri časť 4.8). V týchto štúdiách riziko sa zvyšovalo s dĺžkou liečby. Tibolón zvyšuje hrúbku endometria, čo potvrdzujú merania transvaginálnym ultrazvukom.

 • Počas prvých mesiacov liečby sa môže vyskytnúť prienikové krvácanie alebo špinenie (pozri časť 5.1). Pacientky je potrebné poučiť o tom, aby svojmu lekárovi oznámili každý prípad prienikového krvácania alebo špinenia, ktoré trvá po 6 mesiacoch liečby, ktoré sa objaví po tomto čase alebo ktoré pretrváva aj po ukončení liečby. Ženy sa musia podrobiť gynekologickému vyšetreniu, vrátane biopsie z endometria, na vylúčenie karcinómu endometria.Karcinóm prsníka

 • Dôkazy ohľadne karcinómu prsníka v súvislosti s užívaním tibolónu nie sú preukazné. V štúdii Million Women Study (MWS) sa zistilo významne zvýšené riziko karcinómu prsníka spojené s užívaním dávky 2,5 mg. Toto riziko bolo evidentné v priebehu pár rokov užívania, zvyšuje sa s dĺžkou liečby a vracia sa do pôvodného stavu v priebehu pár (najviac piatich) rokov po ukončení liečby (pozri časť 4.8). Tieto výsledky neboli potvrdené v štúdii využívajúcich (General Practitioners Research Database /GPRD/).


Karcinóm vaječníka

 • V štúdii Million Women Study sa zistilo, že relatívne riziko karcinómu vaječníka spojené s užívaním tibolónu je podobné ako riziko spojené s užívaním iných typov HST.

 • Karcinóm vaječníka je oveľa zriedkavejší ako karcinóm prsníka. Dlhodobé (najmenej 5-10 rokov) užívanie liekov obsahujúcich len estrogény HST bolo spojené s mierne zvýšeným rizikom karcinómu vaječníka (pozri časť 4.8). Niektoré štúdie vrátane štúdie WHI naznačujú, že dlhodobé užívanie kombinovaných HSTs môže mať podobné alebo mierne nižšie riziko (pozri časť 4.8).Venózna tromboembólia

 • V epidemiologickej štúdii využívajúcej databázu Veľkej Británie bolo riziko VTE (venózny tromboembolizmus) spojené s užívaním tibolónu nižšie ako riziko spojené s užívaním obvyklým HST, ale len malá časť žien boli aktuálne užívateľky tibolónu a malé zvýšenie rizika v porovnaní so ženami, ktoré neužívali tibolón nemožno vylúčiť.

 • HST je spojená s 1,3 až 3-násobným rizikom vzniku VTE, t.j. hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie. Výskyt takejto príhody je pravdepodobnejší v prvom roku užívania HST ako neskôr (pozri časť 4.8).

  • Pacientky so zistenými trombofilnými stavmi majú zvýšené riziko VTE a HST môže toto riziko ešte zvýšiť. HST je preto u týchto pacientok kontraindikovaná (pozri časť 4.3).

  • Všeobecne uznávané rizikové faktory pre VTE zahŕňajú použite estrogénov, vyšší vek, závažný chirurgický zákrok, dlhšiu imobilizáciu, obezitu (BMI > 30 kg/m2), graviditu/popôrodné obdobie, systémový lupus erythematozus (SLE) a karcinóm. Neexistuje žiadny jednotný názor na možnú úlohu kŕčových žíl pri VTE. Rovnako ako u všetkých pacientok po operácii, je potrebné zvažovať profylaktické opatrenia, aby sa zabránilo vzniku VTE po operácii. Ak sa po plánovanom chirurgickom zákroku predpokladá dlhšie trvajúca imobilizácia, doporučuje sa dočasné prerušenie HST 4 až 6 týždňov pred operáciou. Liečba by sa nemala obnoviť skôr, ako je žena úplne mobilná.

  • U žien, ktoré nemajú osobnú anamnézu VTE ale prvostupňovú rodinnú anamnézu vzniku trombózy v mladom veku, sledovanie môže byť ponúknuté iba po starostlivom poradenstve s ohľadom na jeho obmedzenia (iba časť trombofilných defektov sú identifikované sledovaním). Ak sa identifikuje trombofilný defekt, ktorý je odlišný od trombózy u rodinných príslušníkov alebo, ak je vada „ťažká“ (napr. nedostatok antitrombínu, proteínu S alebo proteínu C alebo kombinácia defektov) je HST kontraindikovaná.

  • U žien chronicky liečených antikoagulanciami je potrebné starostlivo zvážiť pomer prínosov a rizík používania HST.

 • Ak sa VTE vyvinie po začatí liečby, liek sa musí prestať podávať. Pacientky treba informovať, aby ihneď kontaktovali ošetrujúceho lekára, ak majú podozrenie na možné príznaky tromboembólie (napr. bolestivý opuch nohy, náhla bolesť v hrudníku, dýchavičnosť).Ischemická choroba srdca (ICHS)

 • V epidemiologickej štúdii pomocou GPRD nebol nájdený žiadny dôkaz ochrany proti infarktu myokardu u žien po menopauze , ktoré užívali tibolón.

 • Na základe randomizovaných kontrolovaných sledovaní neexistuje dôkaz ochrany proti infarktu myokardu u žien s existujúcou ICHS alebo bez nej, ktoré dostávali kombinovanú estrogén-gestagénovú alebo len estrogénovú HST.


Ischemická cievna mozgová príhoda

 • Tibolón zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody od prvého roku liečby (pozri časť 4.8). Základné riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody väčšmi závisí od veku a účinok tibolónu sa zvyšuje s vekom.


Iné stavy

 • Tibolón nie je určený na použitie ako antikoncepcia.

 • Liečba tibolónom vedie k dávkovo závislému poklesu HDL-cholesterolu (od 16,7 % s dávkou

od 1,25 mg do 21,8 % s dávkou 2,5 mg počas dvoch rokov). Zároveň klesá hladina celkovýchtriglyceridov a lipoproteínov. Pokles hladiny celkového cholesterolu a VLDL nezávisel od veľkosti dávky. Hladina LDL ostala nezmenená. Klinické dôsledky týchto výsledkov nie sú známe.

 • Estrogény môžu mať za následok retenciu tekutín, preto treba pacientky s poruchou funkcie obličiek alebo so srdcovým ochorením starostlivo sledovať.

 • Ženy s už existujúcou hypertriglyceridémiou treba starostlivo sledovať pri estrogénovej alebo hormonálnej substitučnej terapii, pretože boli hlásené zriedkavé prípady výrazného zvýšenia hladiny triglyceridov v plazme a následný vývoj pankreatitídy pri liečbe týchto žien estrogénmi.

 • Liečba tibolónom má za následok veľmi mierne zníženie hladiny globulínu, ktorý viaže hormóny štítnej žľazy (thyroid binding globulin, TBG) a celkového T4. Hladiny celkového T3 zostávajú nezmenené. Tibolón znižuje hladinu globulínu viažuceho pohlavné hormóny (sex-hormone-binding globulin, SHBG), zatiaľ čo hladina globulínu viažuceho kortikoidy (corticoid-binding globulin, CBG) a voľného kortizolu je nezmenená.

 • Použitím HST nedôjde k zlepšeniu kognitívnych funkcií. Existujú určité dôkazy o zvýšení rizika možnej demencie u žien, ktoré začali užívať kontinuálnu kombinovanú HST alebo len estrogénu HST po dosiahnutí 65 rokov. Nie je známe, či sa tieto závery dajú aplikovať aj na mladšie ženy po menopauze alebo na iné typy HST.Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými poruchami, ako je intolerancia galaktózy, deficienciou laktázy alebo poruchou absorpcie glukózy a galaktózy, nesmú užívať tento liek.

4.5. Liekové a iné interakcie

Tibolón môže zvyšovať fibrinolytickú aktivitu, a teda môže zosilniť účinky antikoagulancií. Tento účinok sa zaznamenal pri podávaní warfarínu. Opatrnosť je nutná pri súčasnom podávaní antikoagulancií, najmä keď sa začína alebo ukončuje súbežná liečba tibolónom.

Štúdie in vivopreukázali, že súčasná liečba s tibolónom mierne ovplyvňuje farmakokinetiku midazolamu – substrát cytochrómu P450 3A4. Vzhľadom na tento údaj je možné očakávať interakcie s ďalšími liekmi, ktoré sú substrátom CYP3A4. Klinický význam je však závislý od farmakologických a farmakokinetických vlastností konkrétneho substrátu.


4. 6. Fertilita, gravidita a laktácia

Podávanie tibolónu je kontraindikované počas gravidity (pozri časť 4.3). Ak počas liečby tibolónom pacientka otehotnie, liečbu je nutné okamžite ukončiť. Klinické údaje o expozícii tibolónu počas gravidity nie sú dostupné. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.

Podávanie tibolónu je kontraindikované počas dojčenia (pozri časť 4.3).


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tibolón nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky

V tejto časti sa opisujú nežiaduce účinky zaznamenané v 21 placebom kontrolovaných štúdiách (vrátane štúdie LIFT), v ktorých 4 079 žien užívalo terapeutické dávky (1,25 mg, resp. 2,5 mg) tibolónu a 3 476 žien užívalo placebo. Trvanie liečby v týchto štúdiách sa pohybovalo v rozmedzí 2 mesiacov až 4,5 roka. V tab. 1 sú uvedené nežiaduce účinky, ktorých výskyt bol štatisticky významne vyšší pri užívaní tibolónu ako pri užívaní placeba.

Tab. 1. Nežiaduce účinky tibolónu

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Časté

> 1%, < 10 %

Menej časté

> 0,1 %, < 1 %

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Bolesti v podbruší

-

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hmotnosti

Abnormálny ster z vagíny*

-

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Výtok z vagíny

Hypertrofia endometria

Postmenopauzálna hemorágia

Citlivosť prsníkov

Pruritus genitálu

Vaginálna kandidóza

Vaginálna hemorágia

Bolesť v panve

Cervikálna dysplázia

Výtok z genitálu

Vulvovaginitída

Mierna bolestivosť prsníkov

Mykotická infekcia

Vaginálna mykóza

Bolestivosť prsných bradaviek

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hypertrichóza

Akné* Zvyčajne benígne zmeny. Výskyt cervikálnej patológie (karcinóm cervixu) nebol v skupine liečenej tibolónom zvýšený v porovnaní s placebovou skupinou.

Po uvedení lieku na trh sa pozorovali vyššie opísané a ďalšie nežiaduce účinky, ako sú závraty, vyrážka, svrbenie, seboroická dermatitída, bolesti hlavy, migréna, poruchy videnia (vrátane rozmazaného videnia), podráždenie žalúdka a čriev, depresia, opuchy, účinky na kostrovú a svalovú sústavu, ako napr. bolesti kĺbov a svalov a zmeny parametrov funkcie pečene.Riziko karcinómu prsníka

 • Až 2-násobné vyššie riziko diagnózy karcinómu prsníka je hlásené u žien užívajúcich kombinovanú estrogén-gestagénovú liečbu dlhšie ako 5 rokov.

 • Akékoľvek zvýšené riziko u pacientok používajúcich len estrogénovú liečbu je značne nižšie než u pacientok používajúcich kombinovanú estrogén-gestagénovú liečbu.

 • Miera rizika je závislá na dĺžke užívania (pozri časť 4.4).

 • Výsledky najväčšej radomizovanej placebom kontrolovanej štúdie (WHI-štúdia) a najväčšej epidemiologickej štúdie (MWS) sú nasledovné.


Na základe štúdieMWS sa predpokladá ďalšie riziko karcinómu prsníka po 5-ročnom užívaní

Vekové rozpätie

(roky)

Prípady na

1 000 neužívajúcich

HST

počas viac než 5-ročného obdobia *

Miera rizika

#

Ďalšie prípady na

1 000 užívajúcich

HST

viac ako 5 rokov

(95%CI)

Len estrogén ako HST

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Kombinácia estrogén-gestagén

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

Tibolón

50-65

9-12

1,3

3 (0-6)

#Celkový pomer rizika. Miera rizika nie je konštantná, ale sa zvýši so zvýšenou dobou užívania.

* Prevzaté zo základných hodnôt výskytov vo vyspelých krajinách.


Americká štúdia WHI – ďalšie riziko rakoviny prsníka po 5-ročnom užívaní

Vekové rozpätie

(roky)

Výskyt na 1 000 žien užívajúcich placebo viac ako 5 rokov

Miera rizika a 95%CI

Ďalšie prípady na 1000 užívajúcich HST viac ako 5 rokov

(95%CI)

CEE len estrogén

50-79

21

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0) *

CEE+MPA estrogén a gestagén‡

50-79

14

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

Keď bola analýza obmedzená na ženy, ktoré neužívali HST pred štúdiou, nebolo zvýšené riziko zjavné počas prvých 5-tich rokov liečby: po 5-tich rokoch užívania bolo riziko vyššie než u neužívajúcich žien.

*WHI štúdie u žien bez maternice, u ktorých sa neprejavilo zvýšenie rizika rakoviny prsníka.


Karcinóm endometria

V randomizovanom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní, do ktorého boli zaradené ženy, ktoré neabsolvovali skríning abnormalít endometria (čo je odrazom klinickej praxe), sa zistilo vyššie riziko karcinómu endometria (štúdia LIFT, priemerný vek 68 rokov). V tejto štúdii nebol diagnostikovaný ani jeden prípad karcinómu endometria v placebovej skupine (n = 1 773) po 2,9 rokoch v porovnaní so 4 prípadmi karcinómu endometria v skupine s tibolónom (n = 1 746). To zodpovedá diagnostikovaniu 0,8 nového prípadu karcinómu endometria u 1 000 žien, ktoré užívali tibolón v tejto štúdii počas jedného roka (pozri časť 4.4).


Karcinóm vaječníka

Dlhodobé užívanie len estrogénovej alebo kombinovanej estrogén-gestagénovej HST bolo spojené s mierne zvýšením rizikom karcinómu vaječníka. V 5-ročnej štúdii MWS používania HST sa vyskytol len 1 extra prípad na 2 500 užívateľov. Táto štúdia ukázala, že relatívne riziko karciómu vaječníka pri liečbe s tibolónom bolo podobné ako riziko pri liečbe s inými typmi HST.


Riziko venóznej tromboembólie(VTE)

HST je spojená s 1,3 až 3-násobným zvýšením relatívneho rizika vzniku VTE, t.j. hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie. Výskyt takejto príhody je pravdepodobnejší v prvom roku užívania hormonálnych liekov(pozri časť 4.4). Výsledky štúdie WHI sú nasledovné:


WHI štúdie – ďalšie riziko VTE po viac než 5-ročnom užívaní

Vekové rozpätie (roky)

Výskyt na 1 000 žien užívajúcich placebo viac než 5 rokov

Miera rizika a

95%CI

Ďalšie prípady na 1000 užívajúcich HST

Orálne užívanie len estrogénu *

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 – 10)

Orálne užívanie kombinácie estrogén-gestagén

50-59

4

2,3 (1,2 – 4,3)

5 (1 - 13)

*Štúdie žien bez maternice.


Riziko ischemickej choroby srdca

Riziko ischemickej choroby srdca sa mierne zvyšuje u užívateliek kombinovanej estrogén-gestagénovej HST vo veku nad 60 rokov (pozri časť 4.4). Nie je isté, či tieto zistenia môžu súvisieť s tibolónom.


Cievna mozgová príhoda

Randomizovaná kontrolovaná štúdia trvajúca 2,9 roka uvádza odhad 2,2-násobne zvýšeného rizika cievnej mozgovej príhody u žien (priemerný vek 68 rokov), ktoré užívali 1,25 mg tibolónu (28/2 249) v porovnaní s placebom (13/2 257). Väčšina (80 %) cievnych mozgových príhod bola ischemického pôvodu. Základné riziko vzniku cievnej mozgovej príhody je vysoko závislé od veku. Incidencia cievnej mozgovej príhody počas 5-ročného obdobia sa odhaduje na 3 u 1 000 žien vo veku 50 − 59 rokov a 11 u 1 000 žien vo veku 60 − 69 rokov. U žien užívajúcich tibolón počas 5-ročného obdobia by sa mohol počet ďalších prípadov očakávať 4 u 1 000 žien vo veku 50 − 59 rokov a 13 u 1 000 žien vo veku 60 − 69 rokov.V súvislosti s estrogén-gestagénovou liečbou boli hlásené ďalšie nežiaduce účinky:

- Ochorenie žlčníka.

- Ochorenia kože a podkožného tkaniva: chloazma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulárna purpura.

- Pravdepodobná demencia vo veku nad 65 rokov (pozri časť 4.4).


4.9. Predávkovanie

Akútna toxicita tibolónu u zvierat je veľmi nízka. Preto sa nepredpokladá výskyt toxických príznakov ani po užití niekoľkých tabliet naraz. V prípade akútneho predávkovania sa môže vyskytnúť nevoľnosť a vracanie a taktiež vaginálne krvácanie. Nie je známe žiadne špecifické antidotum. V prípade potreby sa poskytne symptomatická liečba.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Deriváty estrénu.

ATC kód: G03CX01

Po perorálnom podaní sa tibolón rýchlo metabolizuje na tri zlúčeniny, ktoré sa podieľajú na farmakologickom účinku tibolónu. Dva z týchto metabolitov (3α-OH-tibolón a 3ß-OH tibolón) majú estrogénne účinky, kým tretí metabolit (∆4-izomér tibolónu) má gestagénne a androgénne účinky.

Tibolón nahrádza zníženú tvorbu estrogénov u žien po menopauze a zmierňuje symptómy menopauzy. Tibolón predchádza úbytku kostného tkaniva po spontánnej menopauze alebo po ovarektómii.

Údaje z klinických štúdií s tibolónom:

 • Zmiernenie symptómov z nedostatku estrogénov

- Ku zmierneniu symptómov menopauzy zvyčajne dochádza počas niekoľkých prvých týždňov liečby.

 • Účinky na endometrium a charakter krvácania

- Bol nahlásený výskyt hyperplázie endometria a karcinómu endometria u pacientok liečených tibolónom (pozri časti 4.4 a 4.8).

- Amenorea bola hlásená u 88 % žien užívajúcich tibolón v dávke 2,5 mg počas 12-mesačného obdobia. Prudký nárast vaginálneho krvácania a/alebo špinenia bol nahlásený u 32,6 % žien počas prvých 3 mesiacov liečby a u 11,6 % žien po 11 − 12 mesiacoch liečby.

 • Prevencia osteoporózy

- Deficit estrogénov počas menopauzy je spojený so zvýšeným obratom kostnej hmoty a úbytkom kostnej hmoty. Zdá sa, že ochranný účinok HST trvá počas celého obdobia jej užívania. Po ukončení HST dochádza k úbytku kostnej hmoty podobnou rýchlosťou ako u neliečených žien.

- V štúdii LIFT sa ukázalo, že užívanie tibolónu znižuje počet žien (priemerný vek 68 rokov) s novými vertebrálnymi fraktúrami v porovnaní s užívaním placeba počas 3 rokov liečby (ITT /s úmyslom liečiť/: tibolón voči placebu pomer šance 0,57;95 % CI [0,42, 0,78]).

- Po 2 rokoch liečby s tibolónom (2,5 mg) došlo k zvýšeniu kostnej minerálnej denzity (bone mineral density, BMD) lumbálnej chrbtice o 2,6 ± 3,8%. Percento žien, u ktorých sa hodnota BMD v lumbálnej oblasti nezmenila alebo zvýšila, bolo 76 %. Druhá štúdia tieto výsledky potvrdila.

- Tibolón (2,5 mg) ovplyvnil aj hodnotu BMD bedrového kĺbu. Jedna štúdia vykazovala po 2 rokoch zvýšenie BMD krčka stehnovej kosti o 0,7 ± 3,9% a v celom bedrovom kĺbe o 1,7 ± 3,0%. Podiel žien s nezmenenou alebo vyššou hodnotou BMD bedrového kĺbu bol 72,5%. Druhá štúdia vykazovala po 2 rokoch liečby zvýšenie BMD v krčku stehnovej kosti o 1,3 ± 5,1% a v celom bedrovom kĺbe o 2,9 ± 3,4%. U 84,7% žien sa počas liečby pozorovala rovnaká alebo vyššia hodnota BMD bedrového kĺbu.Účinok na prsníky

V klinických skúšaniach sa mamografická hustota u žien liečených tibolónom v porovnaní s placebom nezvýšila.5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Tibolón sa rýchlo a výrazne vstrebáva po perorálnom podaní. Z dôvodu rýchleho metabolizmu je plazmatická hladina tibolónu veľmi nízka. Plazmatická hladina ∆4-izoméru tibolónu je tiež veľmi nízka. Preto nebolo možné stanoviť niektoré farmakokinetické parametre. Maximálna plazmatická hladina 3α-OH a 3ß-OH metabolitov je vyššie, ale nedochádza k ich kumulácii.Tab. 2. Farmakokinetické parametre tibolónu (2,5 mg)


Tibolón

SD MD

3α-OH metabolit

SD MD

3ß-OH metabolit

SD MD

Δ4-izomér

SD MD

Cmax (ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

Cpriemer

-

-

-

1,88

-

-

-

-

Tmax (h)

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

T1/2 (h)

-

-

5,78

7,71

5,87

-

-

-

Cmin (ng/ml)

-

-

-

0,23

-

-

-

-

AUC0-24 (ng/ml.h)

-

-

53,23

44,73

16,23

9,20

-

-

SD (single dose) = jednorazové podanie

MD (multiple dose) = opakované podanieTibolón sa vylučuje najmä vo forme konjugovaných (väčšinou sulfátovaných) metabolitov. Časť z podanej dávky je vylúčená močom, ale väčšina je eliminovaná stolicou.

Príjem potravy významne neovplyvňuje stupeň absorpcie.

Farmakokinetické parametre tibolónu a jeho metabolitov nezávisia od funkcie obličiek.5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách tibolón potláčal fertilitu a mal embryotoxické účinky v dôsledku svojich hormonálnych vlastností. Pri myšiach a laboratórnych potkanoch nebol tibolón teratogénny. Pri králikoch vykazoval teratogénny potenciál v dávkach blízkych dávkam vyvolávajúcim potrat (pozri časť 4.6). V podmienkach in vivotibolón nie je genotoxický. Karcinogénny efekt sa pozoroval v určitých kmeňoch laboratórnych potkanov (nádory pečene) a myší (nádory močového mechúra), avšak význam týchto poznatkov pre človeka nie je známy.

6. Farmaceutické údaje


6.1. Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy

zemiakový škrob

askorbylpalmitát (E 304)

magnéziumstearát


6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti

2 roky.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/Al blister

Veľkosť balenia: 1x 28 tabliet alebo 3 x 28 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII

Zentiva, k.s.,

U kabelovny 130

Dolní Mĕcholupy

102 37 Praha

Česká republika8. Registračné číslo

Reg.č.: 54/0457/06-S9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 26.10.2006

Dátum predĺženia registrácie: 11.02.2010 bez časového obmedzenia


10. Dátum REVÍZIE textu

Október 2012

11LADYBON