+ ipil.sk

LIPOBASEPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o PREVODe registrácie, ev. č. : 2032/2005

Príloha č.2 k rozhodnutiu o PredĺženÍ RegistrÁcie, EV.Č.: 2106/1502

Príloha č.2 k rozhodnutiu o ZMene V ReGISTRÁCII, EV.Č.: 2106/746


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV.


INFORMÁCIE O POUŽITÍ, ČÍTAJTE POZORNE !


Názov lieku

Lipobase


Lieková forma

Dermálny krém


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Astellas Pharma s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha

Česká republika


Zloženie lieku

Vaselinum album (biely parafín), alcohol cetylicus et stearylicus (cetylalkohol a stearylalkohol), paraffinum liquidum (tekutý parafín), macrogoli aether cetostearylicus (makrogolcetostearyléter), acidum citricum anhydricum (bezvodá kyselina citrónová), natrii citras (citrónan sodný), methylparabenum (metylparabén), aqua purificata (čistená voda ).


Farmakoterapeutická skupina

Dermatologikum, indiferentný oleokrém


Charakteristika

Lipobasedermatologický, zvláčňujúci krém, ktorý vracia pokožke jej fyziologickú rovnováhu, zvyšuje stupeň vlhkosti, znižuje jej suchosť, zamedzuje tvorbe šupín a chráni pokožku pred poškodením. Je to emulzia typu olej vo vode s vysokým obsahom olejovej zložky (70%). Nie je parfumovaný a jeho originálne zloženie znižuje riziko alergie na minimum.


Indikácie

Lipobase je určená:

- na starostlivosť o suchú, citlivú a dehydratovanú pokožku ako u dospelých, tak aj u detí.

- ako doplnok liečenia rôznych kožných ochorení. Hodí sa najmä ako doplnok lokálnej terapie liekmi, ktoré obsahujú kortikoidy (napr. Locoid Lipocream).

- na ochranu pokožky pred podráždením pri práci s čistiacimi prostriedkami a vo vlhku, ako aj udržanie dosiahnutej remisie podráždenia.


Kontraindikácie

Liek sa nesmie používať pri známej precitlivenosti na akúkoľvek zložku lieku.


Dávkovanie a spôsob podávania

Liek používajte vždy podľa odporúčania lekára. Krém sa zvyčajne nanáša na postihnuté kožné plochy 1-3 krát denne, alebo ako je potrebné. Na miestach, kde dochádza k zotreniu či zmytiu je treba nanesenie krému opakovať viackrát denne. Celková doba používania nie je obmedzená a zohľadňuje aktuálny stav kože.

Lipobase sa nanáša v tenkej vrstve, ľahko a pohodlne sa roztiera.


Nežiaduce účinky

Krém sa obvykle dobre znáša, nie sú hlásené nežiaduce účinky. V prípade výskytu nežiaducich účinkov, alebo akejkoľvek inej reakcie sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom.


Interakcie

Žiadne nie sú známe.


Upozornenie

Nie sú.

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25ºC.


Varovanie

Lieksa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie

30 g, 100g dermálneho krému


Dátum revízie: august 2007

- 1 -

LIPOBASE

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o PREVODe registrácie, ev. č. : 2032/2005

Príloha č.1 k rozhodnutiu o PredĺženÍ RegistrÁcie, EV.Č.: 2106/1502

Príloha č.1 k rozhodnutiu o ZMene V ReGISTRÁCII, EV.Č.: 2106/746


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. názov lieku


Lipobase


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Vaselinum album, alcohol cetylicus et stearylicus, paraffinum liquidum, macrogoli aether cetostearylicus, acidum citricum anhydricum, natrii citras, methylparabenum, aqua purificata


3. lieková forma


Dermálny krém

Vzhľad: biely až takmer biely mastný krém


4. klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


Suchá, citlivá a dehydratovaná pokožka ako u dospelých, tak aj u detí. Liečba limitovaných lézii pokožky a pruritu suchej pokožky.

Ako doplnok liečby rôznych dermatóz, zvlášť tých, ktoré sú spojené so suchou pokožkou:

  • alternačná (striedavá) aplikácia s diferentnými lokálnymi dermatologickými prípravkami, napr. s obsahom kortikoidov (a napr. Locoid Lipocream, kde je Lipobase jeho masťovým základom) a Lipobase ako neutrálny základ,

  • asteatóza u starších pacientov,

  • psoriatické lézie.

Ako vehikulum na prípravu lokálnych prípravkov v liečbe rôznych dermatóz.

Ochrana pokožky pred podráždením pri expozícii s detergentmi a vo vlhku.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Frekvencia aplikácie je individuálna, zvyčajne 1 až 3krát denne.

Ak sa používa ako doplnok v alternačnej liečbe s účinnými lokálnymi liekmi, počet aplikácii závisí od rozvrhu dávkovania aktívneho prípravku.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na akúkoľvek zložku lieku.


  1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nie sú potrebné.


4.5. Liekové a iné interakcie


Žiadne nie sú známe.


4.6. Gravidita a laktácia


Bez obmedzenia.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadne.


4.8. Nežiaduce účinky


Neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky.


4.9 Predávkovanie


Vzhľadom na vlastnosti a spôsob použitia lieku predávkovanie nie je možné.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: dermatologikum, indiferentný oleokrém

ATC :D02AC Mäkký parafín a tukové produkty


Lipobase je emulzia olej vo vode, 70 % oleja je dispergovaných v 30 % vody. Vysoký obsah oleja umožňuje okluzívne vlastnosti prípravku porovnateľné s masťou pri kozmetických vlastnostiach krému

na vodnej báze. Vysoká hladina hydratácie po použití Lipobase pretrváva najmenej 8 hodín.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Žiadne údaje.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Dlhodobé použitie v praxi potvrdilo bezpečnosť lieku.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok


Vaselinum album, alcohol cetylicus et stearylicus, paraffinum liquidum, macrogoli aether cetostearylicus, acidum citricum anhydricum, natrii citras, methylparabenum, aqua purificata


6.2. Inkompatibility


Žiadne nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25ºC.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Hliníková lakovaná tuba s polypropylénovým uzáverom so závitom, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.

Veľkosť balenia: 30g alebo 100 g .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Astellas Pharma s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha

Česká republika


8. Registračné číslo


46/0528/96-S


9. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie


Dátum registrácie: 13.06.1996

Predĺžené do:


10. Dátum revízie textu


august 2007

- 1 -

LIPOBASE