+ ipil.sk

Lyntol 0,5 mg/mlPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/02379


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Lyntol 0,5 mg/ml

Lyntol 1,0 mg/ml

Nosová roztoková aerodisperzia

Xylometazolíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Lyntol obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte kontaktovať lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Lyntol a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Lyntol

3. Ako používať Lyntol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lyntol

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Lyntol a na čo sa používa


Lyntol obsahuje liečivo nazývané xylometazolín. Je to lokálny dekongestant ‑ liek podávaný do nosa, ktorý znižuje kongesciu (nadmerné prekrvenie) sliznice nosa. Dekongestanty znižujú opuch sliznice nosa.


Lyntol sa používa na dočasnú liečbu príznakov kongescie sliznice nosa, ktoré sú spôsobené rinitídou (nádchou) alebo sinusitídou (zápalom prinosových dutín).


Lyntol 0,5 mg/ml je určený pre deti vo veku od 2 do 10 rokov.

Lyntol 1,0 mg/ml je určený pre dospelých ako aj pre deti od 10 rokov veku.


2. Skôr ako použijete Lyntol


Neupožívajte Lyntol

keď ste alergický (precitlivený) na xylometazolín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Lyntolu (pozrite si ich v časti 6).

keď ste nedávno podstúpili neurochirurgický zákrok (transsfenoidálnu hypofyzektómiu alebo iný chirurgický zákrok, pri ktorom došlo k obnaženiu mozgovej blany).

keď trpíte tzv. suchou nádchou (formou chronickej (dlhotrvajúcej) nádchy, ktorá spôsobuje suchý zápal nosovej sliznice s tvorbou chrást).

Lyntol 0,5 mg/ml

u detí mladších ako 2 roky.

Lyntol 1,0 mg/ml

u detí mladších ako 10 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri používaníLyntolu

Poraďte sa so svojím lekárom:

ak ste liečený niektorými liekmi proti depresii známymi ako inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO) alebo inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak.

ak trpíte ochorením koronárnych tepien srdca alebo vysokým krvným tlakom.

ak trpíte nádorom nadobličiek (feochromocytómom).

ak trpíte metabolickými poruchami, napríklad nadmernou činnosťou štítnej žľazy (hypertyreózou) alebo cukrovkou.

ak máte zväčšenú prostatu.

ak trpíte porfýriou (metabolickou poruchou, ktorá postihuje kožu a/alebo nervový systém).

ak trpíte zvýšeným vnútroočným tlakom, najmä glaukómom (zeleným zákalom) s uzatvoreným (úzkym) uhlom. Je potrebné zabrániť priamemu kontaktu tohto lieku s očami.


Dlhodobé používanie Lyntolu (dlhšie ako 7 dní) môže viesť k chronickému opuchu a napokon až k stenčeniu membrány nosovej sliznice (tkaniva vo vnútri nosa).


Použitie u detí

Lyntol 0,5 mg/ml

Lyntol 0,5 mg/ml sa nesmie používať u dojčiat, batoliat a detí mladších ako 2 roky.


Lyntol 1,0 mg/ml

Lyntol 1,0 mg/ml sa nesmie používať u detí mladších ako 10 rokov.


Užívanie/používanie iných liekov

Ak užívate/používate alebo ste v poslednom čase užívali/používali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Používanie Lyntolu v kombinácii s niektorými liekmi proti depresii (inhibítormi MAO typu tranylcypromínu alebo tricyklickými antidepresívami), ako aj s liekmi proti vysokému krvnému tlaku (hypertenzii) môže viesť k vzostupu krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Keďže bezpečnosť použitia Lyntolu počas tehotenstva a dojčenia nebola dostatočne zdokumentovaná, Lyntol môžete používať až po tom, ako Vám to odporučí lekár, ktorý najskôr starostlivo zváži riziká a prínosy súvisiace s jeho použitím. Keďže predávkovanie môže ovplyvniť krvné zásobovanie plodu a viesť k zníženej tvorbe mlieka, odporúčaná dávka sa počas tehotenstva a dojčenia nesmie prekračovať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek by nemal ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Lyntol


Vždy používajte Lyntol presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Lyntol 0,5 mg/ml

Pokiaľ lekár nepredpíše inú dávku, zvyčajná dávka pre deti vo veku od 2 do 10 rokov je 1 vstrek Lyntolu 0,5 mg/ml do každej nosovej dierky podľa potreby, ale najviac trikrát denne.


Lyntol 1,0 mg/ml

Pokiaľ lekár nepredpíše inú dávku, zvyčajná dávka pre dospelých a deti od 10 rokov veku je 1 ‑ 2 vstreky Lyntolu 1,0 mg/ml do každej nosovej dierky podľa potreby, ale najviac trikrát denne.


MoR9B0uhIdCFAdjJdEwAXoZWMeJpZdiRDH8ZwjyTWXk1rxvV+Su3rhTvbfY/bB2aL0EpD+GG8FcKUng86gNoeEqa7KJxTsYtI2sTA9BBaaQg8jLdC+Ieh0DEIwBBaCRiul6yFACUYbmLF8JEBxIPQil2Yh2bV5PZMDhda7t270ftCAUSF0IpdVL1kYeY8jCekAcSG0IpabE87HDpO3MRiuiYAeYRWvOIZmOUdgyToQNv3npI8xF4AJI3Qilc8A7PUcAkq8ewlFreyABQitCIV20PlByrB8OIqI7EAVCK0YhThQ+WHKMGQbXpT/3EfC0A1QitGsXUMZn2XYOTjSmxubnbfMoBpI7SiE1vHYNZrCYY7cNgVSYMSQOQIrbhE2DGY9VSCkb99ZeJpUAKIHKEVlwg7BruXYBRWW2ROl2PIBqWbu7ZfPcKhd5f/TwBNEVoRGfQRva11KcGQ97rTUNl25PUtW7bofwZuUBY+9fHeQoDdEVpAR4RWLLzJIMY9GFe7EozCUguNq+zZKYAjaVACSAKhFYVopy9qV4KRTyyLqyyaKYBDPuSlsHkHoAVCa3xuYsUwK66rXQmG9QrqlIneJxpxCmDrdA0/l6OeydMLIfcLTAyhNTI3sSKZFdd0KcHwugHz2xnlw9oniuqbAYD6CK0xuR1lEU5fZMfToietMBUi6RgEkC5CazTe83ljS6xsgIcUR/VssKTJ2YvwHwwQAKE1Dm9iiAgvQL3PkDtux+DESINV/kAEP2aI0BqBl1hRFbibLn2DhVuLoWNwrHtaVk4pP7t/fN0CoYV5IrRG4CVWnJeeHvsG3ZAet2PQgjPOc15Tj/kHJIfQCs29XEabWP32DbqDvbjOduSeQAroMUOEVlDRDiL29Pj0rAgnrU+aew45n5ghQiscb0hWtImV9ff0rDgnrU+XN5Ej5RiYIUIrEC+xYv6O3OPTs9yafq6t3eW/QxBamBtCK4SEEivrr8TOrXGP/COnIj8VPeUYmBtCa3BpJVbWU99gJDXuU1J2GmlsYVYIrWEll1i99A16A9G4pPaibKp4nZ447LEAoyG0BpRcYmU99Q3Ke+XzDvRYxXmqaK1ynjErhNZQIp8Mt0yPdYP2bGJ0V/3vhwFbmA9CayjuUKdULihu6UT3rckH5yFSfXFDy74NbG5ujnM0wHgIrf7J9cUdUZvK9XpWpRNuK7B6APXuhbLf3l2oeDvPLAb6RWj1yYurLKkRtW7TcFalE9W5QuoAUSG0OnFbJPmrW1ojaufTzAKQLkKrGS0vrlOv1csTPYLpcbLBJLh3g6pDuvrPvfR7iW3cnk7CsCqgC0KrlvpZZez5EfqfGgbVN0hG1PtDiiNkN5+8PtswLUsLLYZVAV0QWlWWZpX7Rbt6zcIMy+Loi3MHFPcYWlFdmt3xzmMFs5ZTyj8SyimB1gitYva92KOX9aVXHHu2bFmM2cZ1wdIifFPMnYi93ytpPDfJvCfCjHgYPL8R6IjQKuBe41TNrDLemlYYXVaKdm/BWyFMa2ygZlYk8vWcI35G79GacmDTO+HA0AgtX/6pV90zw9pP1gLT61edHkV3wc2VXtpk035CY765PG6ZiXuG5bSvrKzE/CBQIE6E1m+8b+XDXVDyeWO5WD0qyBpk+TWr20mFCed2DPZ+Ne/xoVytD8A9RTHEw92n3P7Y6X1XAAZFaP3Km5g88DXOLYy246nTGjNunuWNOEJ2rKiILbGUfnvQjkH9k8kCuQXUR2j9YtzEKlTYNqoey9zFmQVd1kZbtNX5dbjtvDgjwSYUZo52oBFCK8bEKuOGlnenrfrGW6OE0xaAvKXLqYgkKqL9U2aLQNXEogIeqG/uoZVQYlWrvuqV/ba6E1LOTOsp6setd09irHS+SBXAUrMOLTex5GvvDEuQyzohLcPk6r90IvOYJfEHTff0AuHNOrTiv/MxCj0t1g7QYoEZJvrQrL6R9hZQ33xDy+2cIbHydF5Xy61Gg4pGr3cHMFUzDS33Fo52DHInPE87Bq0HVRaaNklpnAHo17xCq3BKQCuWa110MGGSOtLAstySE8WTNQCMaOKhtXTiWpeOVdLn9nJdNppbNldInUkc6G4FMJAph1a7kmKNLkozXDprgw2GXdqbGs/87gAmZpqhlZ/bW9kEfYXTJkUyF3i0rJ9QQp3GKIBRTDC0vJlSdSrYsq/8hc8Q0cwb7ggTJSnlTuJQ1hKldBDAcKYWWl6XYNMZLmhAVHM7CZdWZHAmAfRuUqHldQmmOydTzPSZ8dnTgVz5FZKYQglAoqYTWu5jiiijGI71vi59ZjyhBaB3EwktbxZBEmtQFdOTc0MLwKAmElrMIhiSnG0rI6RiBUBIUwgtt1qdxArAKyN0c8vOP3NnABjCFELLLppa3Y4AyhpbbiEMoQWgd8mHltvMCtBVpUO4eE5H4cenmQtgaMmHVuBmllbVt5jvfHqs9t16CL0TMvPzg+50UKDY3Nwcd9eBj+TSpUtra2uFR4LkQytwM8t2Jwvyj2nOE8NLY8sGbOkrXkrxbEOgqUePHp04ceLmzZsWWvCkHVqBm1lymZYvO+40UTYx/Ayjy3oILZz0FbIKfYmnbRHsSF566aWxdp2KtEPLvtqHvMOkN7Tc2Tc0upiAw5LbOjSoxYic/aV++umn69evHzt2TJavXLly6NCh/Dru1bOs98y2c+DAgbNnz+7YsePHH3+8dOnSuXPn5JW//e1ve/bsab1r9z+vXr36ySefSItkfX19dXXVNqvstxcvXnznnXeee+65/EfwuG95++23y06UdyRff/31+++/L+86efKkfF598c6dO9euXbtw4ULhsYmHDx9+9tlnck5kWXa3d+/e7du3u5u1Zdld4fmXBtnly5d1C7Lro0ePvvjii4VHW32iUpR2aHnf8YPRR3V4c8nrja751GhUNHOXTvWE2Lz77rtyXdPlw4cPf/vtt3YJbredmwsSQrI1/ZW+8uDBg507d3bc9cGDB+0tFxZu375tl2NJEb2aC8nCr776aulhe2+xjdd5o65suSghYR9Zj83NM28F3Z38/OGHHzS36vC2cG7hxo0b8rXAW7P6RCUq4dAaffKFfHRZjcYcomuUZi4GIk0i+ea+detWvXyL/fv3e+lSh1w35eopLYk///nP2SKEpCWxtrb25Zdfvvbaa/LKP//5T2+zLXZtb7HLt7Rs9FosO7L2h0TFkydPzp8/X33M0jCyt5w4cUKPpGZuyZHI55UF2VG2aELp8WiEyJbfeOMN2bhcFvTwbAXbl34EaYzK0Za1q1zScnW3IAvyAWUXkk/55Ks4UelKOLQiuWhqdLk3ujS6Gt3o0i2kVW43VjMXQzh69Khc2nRBr+D3799vEVrasSbXSu8V25R82f/oo4867lpSUN9y6NAhvRbbZuW9tln5KavZZstsbGyUHclSuhfdkfz84osv9D+10WPxILvQZVvBPsK+ffskdVZXV+vsTty6davsaOVXXvlGxYlKV8KhFdXjcU8/1aJGwx6nsvSJwPGoLoGxwkLmeUqF3RGxBfkWf/z48abb2bZt29JXuu+6oidNGx+Fmy1j+VT/LcZb0/bu3p3SXWgPoa1gH0FCpdF5tiZg/mjzNYf1uxwTkmpoxdkosXHHXo1GdXS5s0uk8kCv6uePJPERgBRV9FvWvxWXtORDK8Kpm/I1GnKJ11fKLvF1nggcD/cIyScgb7g69QMHDpSFU74QY5JSDa3InzTYtEbDfSKwvjf4ITdQ5xtDxeNLEKFHjx5pL5Ms6CsV9QuPHz8ea9dLyXu1Cy6/2R7fsnRTcooK+0Xz+3ry5MnHH3+8urpasyvPQit/tIRWvFL5pm/RZc/6qpgCamNjQ1eLf370Ot8Y3D5SxO/y5ctazCYL+srrr7+uCydPntS7PlevXj106JBcZD/88MMwu27B3itb0+pB22ydt2iiLH1LmTfffFMXrl+/vra2JnGig4Ulq/TGla1gn/rzzz+Xhe+//75mfYQVS+ePdu/eve0OOy1ph1aEfYN5+Xk0CqeAktVseJOkVxJDleM/QtT08OFDG2mULYLK6vfkX6OG1uGFrO9v9BW7bkHeqymrdINN39L6A+7YsUM3dWxBX5StWZGhrHDx4kX5le1Lvffee7qgv80WpRw6WsDbhbSudPSbtwV5cZJlF3lph1ZCysoL3XDSG1raQGmUW7qaztPR/6E/q+bwOAoI0yLf1j/99FOdyeLIkSPutBR79uy5ffu2TvGgv923b58bM8Ptuh1pYP3pT3/SfNUpNpbWr7tv0Rkxnn/++dZ71/95bcIL2ZrbVSg59MILL7gr2IwY2WKEwM8//6xNKFko3IV8oj/+8Y82p0Z+RoxpSzK0oip2byQ/BZTd6NIkdnvVauaWvcXuIQ119As1h8fRCEvL1q1b1xYKf7tnwe2/8goN8nUHdV5Zuuuleyl78dCC9+L6+nrhARS+pXrX1XUWeroq5vWoWEHi7fhC9b52LJTtov6JSlF6oTX6RBgdldVoFK68NLe8W0cBUjzdbwyYAxsgZdND3LlzR19J9IoBT3qhFclEGB3l59HwWPVdRW55iRXg/8kUO2YxKzdu3Dh48KAs/OEPf3BfP3DgwL59+0Y6KPQpvdCa0jf9/GBkpTUa9nphrXz+XQFSvFEJDFXvCE/C6cGDB/fv37e5J9bX1+WfoiSWTmiE1CUWWqn3DRbK382ywcheF6IVHBYWlAcIhkbD46h6j9+I9zmG2/XOhRZzUCEJiYWW6aVVEdVwqLLByNZeyZ4WHLqvGJv0c9AjtOV4zhuAWUkstHqcCEPvJ0X10OHCwcjZoi/OSuGzokcDS4zF1jcIAENIKbR6/KYvm7JRRLHNUZsfjKwL2iNamFjURwCYiSRDq/s3/fjnqM3XaFiryys4DNZSbNrMZXwxgN4lGVp9bS3+OWoLJ4x372lJhoVvJjaapwMAepRSaPVe7J7EHLWFg5Htt8GyNs5QBzA3yYTWEMXu3hy1MU9zUjYYOVhNOVUYAGKQTGgNNBGGO0dttJ2ERm90eU/yZugugPlIJrSGmwjDnnYfcyehy3o1VZgyh3aDDawhS7IC6EUyoTWc5B5k5ZY+qpBZG/nJATBtaYTW0LM3tX6Q1VisdZgxTy6AOUkjtMxwWaKNlVRyy20dasn+oLujCgNAJBILrUGllVtu65A7RgBmIo3Q6nHKwWpp5ZYd6tDdd8HOPwBUSyO0TJhpYVPJLRu2FWy0VrSnAsBMJBZaYSSUWwEetEgVBoB4JBBaozz4MZXcCtBDSBUGgHgkEFomcGwkkVvhewgBYEQphVZ4NhN8FnFuDY0qDADxSCC0xr2n4s6ZNNvcUrP94ADikUBoDTfrYB1ypfZyK7YnBQ9aixHVJwWABEJrdJpb7uOsopoP3n26ce+owgAQldhDK5Js0JSyeIgtt4Yzh88IICHJhFYM3/TdxzBqbsl/TvtOz7h9swDgiT20eqSRU6fpoGsWBpK+aM/fmnlpBgAEFnto9dU9JdvRpKlTraC3r2R9ad7lV86XZhTm1gTaYd2HddO7CKBfsYdWX91T9vYzZ87sXihb06ZO15WFRJf3Flne3Nx0hx57JYUWe7GVGjZiR946ehnyDKBfsYdWX7zpLQqbUEoDye5dZU+jK1vcV3PTq6w0Q37ae9O9FeSGd/dPkW5yA4hK1KHV75XOzRgJFb1xVdaG0F9Zmbty00tfccvNLbfcXrV0uwet/3NjY6P71mhyAehFGqHVV+mg1zaqLqPQBFLWclLefxrZpk37lIVqXshx6vHIz74adkPkLk+qBNBd1KE1BA0ht4wiy/X7ufR1LTvMp1eFYHPS996YG6h7kx5CAN1FHVoDXea8Mors2X6/intdbnp5v82HWbodg3YGNMv72iw9hAC6izq0Bh3Z6o4UNppe2idWnV7ei7aydQ+6M8Rb92b8/WNulveeu/QQAugo6tAaml5D8/1+9xYsvbLOYZNKMaGbWENUkSwdbwAA1WYdWsrt9/PKBTW9Mid1Ci/lhTe6CnvDom1qeI3O3oeXuVPRc3MLQGvxhlb36RiasoFWemEtTB2LscnIR3U2THGHdpbKjrSGs9/tA5iJeEPLhL/AWV7qQlmAVfPaZHF2iw36WBPPqVOntDG3srKyubkZZqcAJiaB0BpRviuvsHPPfdHq6bVJMdihFavfiMkXoQzNbb/O5MEuAHoXb2jZJTWqBsrSO1Lu0QbrB7NGTM09hk8s26+b6FH9ZQEkId7QMsld2ppGSHhuo0e7MZXV6A9ULSK7sJNDRQaAFhIIreQMMa9S76xaMvx+7Sma0dZSAohWpKEVvnSwR+F7CFvE5IiFIfY0MoZtAWgq0tAyiV7RAvcQ9rKLYF8U5Ght2BaPfgbQSOyhlSjrBIu5h7BMgAjxHm9GbgGoKdLQmsAtemtMBC7HaL27Ic65W3bhhbc7NyMjtwDUFGloDTpVbhjWkghTJte9QzL8ObebWxkjtwDUE2loTYBbJhdt7bsZJTDknFhu2XOfwx8GgIQQWgMKOXFRxzr73h8SXZNblEFuVSh8ipv9oSnCxHwQWgNyx/AOPSap+ppllzx71qV3mRt6/pGKKHKLMsitMoVPzU7lkTdAj2IMraQHaXls4qIAZYTu4z/cfeVnxdVnXdpjmt2Q6De03D7SitXIraUqZt6awP8mQH0xhpaZQI+H2/0VoLHlZUP1HIMaXRsbG3ZUgfsGXfnckqOawD+AHllvs4ezhFmJOrSmwW1sDXrvwRsc5iWWBlL+Sc1Wv5eN3cvk5ZYcmLUFkZV/BeEUYVYIrcF5ja1gHV+2I2/ork2P6z37cehmVp0SSg1Uy1FrC9KYUPYPyYzYOAZGEWNoxflQki5GeW6vXd0Kd6f3jdwv7wMdVdMBZLLO5uam29UpGSYX6+nd5WrRK2utdjOZ/0eAmmIMLTOl/yHd8vcATYeaF0RdLcIHqWiTy9qC8lNSv/55G2s6kkYshusfodtqz3JPxwbmIOrQmhK3/H2g3LKLYKNysqFbMK0HkOXbgvWbXNZQizm0qpvCZdw2aLQfDRgOoRWOO9veEDe33G/u9Tv9hp69qeOFVWsImza53JqUOAfe2iE1vSnlpjglGJih6EJrercuXOFnf4jhem2Fi+3eXtbkqq6Jd59+kh9MHUZ+GgtrbZsWR6VdzQzPwjzFG1rTK4uyZpbqPbdsU3Zxj+S61kuDIN/kcmviLR7yqZA9rULU5aX/rmoebZ1AqsMrrMgWf7XqfxWa3zSzME/RhdZUedN82JW3rxHH7hXTij6WfotPa/KRfJNLFvT6Xj8tKkZb11xhaHW+zVCCgdkitEKzuR5s5FYvm7Uv7O68CY3K0no5jAA05t1hyGMfUf+W5ta0e9GBCtGF1kz+b9Sqtr4Sy20wBRh6FYP8nFXKrdHwevBGb0J5PZNlf339aD22woEpiS60JvD4x5p6jGe3nKzRZlOMN3fKDKVhkJ87wyu+KPwXlb811ZfWpR8hJ1kGkhNdaGEpu85qCZk31LTd7LfxhFb1yCovsdyahXbX9wgL4mM7HiAqhFYgrcfYKq/y0LiJZeVzNbcZT0+sOzFHRe2cl1hMpwvMEKEViPv1ucU0DWWPpcir37867ugCbS/mP1RFYYUbZtOeRdf+3NzWAjxxhVZaFdhNNZ06tnpT2SIIreVhw5W6HWMgZWUUWeWf3hJu2okFoEJcoWUmeUnq0kNY+I3bzXg9Y40aT6NUYRQ+FEqPv/r2kjuz4iT/eQCoI9LQmqSOPYR5fc1BFywDvAZWo9mVWsyJDmB6CK2gWvcQWixZtYJX2+3+NotyLgw3sZbOHJjHLLEAsthCK8VhQ41YD2H9m0+F/Wk6+NTdrLfBqObC8Kr+WtyRSuVeXV/m9nmB+uIKLTPh0NKFpZMPlRXXFdJZfxo1QYJ9P+ieWEobqdObRrnQfIbYA01FGloT5s5mW/iF+q7zxF5j/YFakeHO4+7Oem67qH88Q4eWN8VUu93pra+ZXMHbDQ8HZoLQCs16CPOTopbFlXutd5tfOrq2ony8TLDeJ3fuebq8app8JznQRUShNZOLmlyJNjY2tFXkTopaOKVefvY8t8PQytyb5lawYcXtGn9zZn9uKvuBQjGG1uQvcHIxsm49fR589uzDAAsnKPKSyZvOvH5u1b9V1pHXMRhgj6lz/4icMaBQRKE1K27MlM0A66pILNtgYZ1hfr/u7ob7Lu9GI9ffpfoqVwEmj9AajT2BwrU0sSouZ+6MG256uS1X9/VBr4xMYFFT/kYmiQVUILRG497cUvlxvvp8rDqJVbhBVdj8GvrKaKE1k1uV7XiN4y4FlsBMRBRaMyya0phxv2hbUUb+BlWdmJEVpF1V+HYT5srYtKBxbvINLJ60AtQRUWiZ+YRW9nS0lj4uy5vnwlW/YeRd+Lwn8wa+LE6+pqadfAOL9ihQU4yhNUNlj8vSi36XpKk/I22PaDGUyQ9s4A4W0AihFYXTT1l0bW5ujntIveBy7PJKQGlgAS3EElr835uVzI2btF6ewDIBFFwAfYkutLgLgimh4ALoVyyhBUxMPq5oYAHdEVpxsemdbE5CJKdw4mMKLoBeEFpxaTFle8zmdquyMK7oDwR6FEtozXBk8YRZ3YFcvudTi5GvoyGugN7FElpmJhe4ydORZ/mJqSaJuAKCiS60Zs6d9Dbpq95M7snl44rRV8CgCK240NBMRWFcURwIDC2K0OKbKSLn3pkjroARxRVajCwmv+O0srKiDwYjroBxRRFaMIRWhPTmnDcHP3EFjILQAordfcobd0VcASMitIBfuA8eK5u2mLgCRhdFaDGy2Exslvfe6dMyld5karGR6ic7l2EeJiAGUYSW4aJgZjIst4uKBz33jsQCIhFXaMFwiQzPZiv2kFhAPMYPLerlzBymkOjIfaCzexeqkd0L3nbOnDmTTyxuYgGxiSi0GKSFRrzsaUq/IpTdRJR/jR23D2AI44cWVRiGRufQyqrYDVkFRG7k0HIv01wppvQkrahUN6oysgpIRyyhRd8gemS3uyqCSivmySogLSOHFn2DZSjKaMFKKirW0a9HnF4gUWOGFn2D6MXSrKJRBUxGFKFF36DSp/2OfRQpyT8lxOg/KoIKmJgxQ4u+QbRWFleUVADTNlpo2U2F1jPITRhNzwqFcUVWATMxWmjZdYdb4qjp7t27Kysr7ivMWAHMzTihZVcZmlmFJNHJco+XWMQVME8jhJY7HwFzQLiowijjJhZxBczZCKFlbQju3FSQyzTXZeUlFl90gDkLHVpuM4sesAqEVrY4CfKPxP7BkFgAQocWzawyRLjLi6uMxAKwEDS03MsQ12iPd0WebS2GfOr8LOzyFWeeZwOAJ2hoWaHBxsZGyP0mYeZTvBdmVUZcAXhWuNBiNHEFt5llD30/vTDWIYVRllUZcQWgSKDQcucz5UqU503DOIdWF/MwAWghUGi5Jctcj/LcaRgtwCZZd5CvsFD6D4MvNACqhQgtd/6LSV6IO/Ie0SI0wybW3iqMK7IKQCODhxYDs5aawyNa8p2BTGwBoIVhQ8udy0DvVQy6u0TlH9EypVqMfAOLCgsArQ0bWm7FINepQoWPb5YFvcqn3pvqNbDoHwbQ0YCh5X6/5lJVpnCKELvWp3tbK9/A2tjYoKkNoKOhQsutcWcocYWyG35J9xBaS1HRwALQl6FCixr3OtybWN6vJKj0HKY1n1P+OY00sAD0aJDQosa9Drc5ko8l+a01tlKZ8d1rYFFwAaB3/YcWs+LW4Y4EKGuLWAboXEcBj64xHisMIIyeQ8u7lcVlq1DNkQBuOYY7U0ZsvMSigQVgOD2HFrPi1lF/JIAEv+ZBtLnlPVaYBhaAQfUZWu4tjQgvr5FodJZk5Zhzy/0s3L8EEEBvoeXdpOlrsxPT4ix5uRVPBTyJBSC83kKL6ZqWaj2plZtbMZxbb+AwN7EABNNPaLk17ly/CuXv/TR6u5zhSLLBK7ug3AZASD2EFjXuS3mJ1a4nLYZzS2IBGFfX0KLGfSl30tik7/1M5oMASFen0PIaECRW3jSqFbybWOl+EACp6xRa3bu8Jiw/SUSip2gyHwTABLQPLXeELFcxz2Tu/XjTCab7QQBMQ/vQstsbMRQIRMXrEkxxkoi7Czy/EUBsWoYW0zUVmsC9H52c13v4ZCTV9gDQMrRoZuUlPW9sYVZlybYUAUxVm9CimZXnloNnidz7yfcButIKXQAz0Sa0rMsr/utyGGnVtZc1qpR+ESGuAMSpTWgx/4UriZtY1Y2qjKwCkIjGoeX2DfZ8LGmyhktUXYL2Z6oIquzpvL3xHDYAVGscWvQN5mlCjHhCtCGVPfvokzI0qgCkq3Fo0TeYN0pcLe3x89CoAjABzUKLvsHR6Z9gaVZZYSdBBWBKmoUWfYOjuPtURdefNKR0gRYwgAlrFlr0DYbnjVl20eMHYG76eXIxBuKNWc6e9vuRVQDmqUFocUMrMG/MMiV/ANCmpcV3/KHxCCsAKNQgtLhuhkFiAUCZBqFFFUYASU8VDwBDqxtafNkPYDLPOwaAgTQOLRsPhH6RWACwVN3QssJrrqRDILEAoI5aoeX2DXIx7R2JBQA11QotqwWgb7B3JBYA1Lc8tNyHHHI97Z1bHEhiAUC1JaHlPvyCS2rv3DkvOL0AsNSS0HKnbuKS2i8SCwCaqgot96rKOK1+uc8Z4QsBANRUGlpeOyDU8cyCW3zBLE0AUF9xaNFzNRwSCwBa80OLCuyhuaeXxAKARp4JLRJraO75pNMVAJr6LbTch+Tu2rVL/pPE6hedrgDQ0a+h5T0kl26r3rljtEksAGjnl9AisYbmjtE+deoUiQUA7TxzT4sWwBC8ckEe6ggArf0SWnJV3bJlC4k1EArcAaAvv7a0Njc3xz2OqbLvASQWAHRX9yGQaMG9WUivIAB0R2gNxZ1dkK5XAOgFoTUIt/iCckEA6AuhNQj3kS50DAJAXwit/vFIFwAYCKHVM2/mi3EPBgAmhtDqkzvzBcUXANA7QqtP7jhiEgsAekdo9YZxxAAwNEKrH4wjBoAACK0eMI4YAMIgtLpiHDEABENodcU4YgAIhtDqhHHEABASodUe44gBIDBCqyXGEQNAeIRWS4wjBoDwCK02GEcMAKMgtBpjHDEAjIXQakyCSvsGuZUFAIERWo1JUG1ubt69e5fEAoDACK2WSCwACI/QAgAkg9ACACSD0AIAJIPQAgAkg9ACACSD0AIAJIPQAgAkg9ACACSD0AIAJIPQAgAkg9ACACSD0AIAJIPQAgAkg9ACACSD0AIAJOP/AZYrhC4QqG/jAAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt1" align="bottom" width="174" height="143" id= "Objekt1">

(protective cap) ochranný kryt

(spray aperture) dýza

(pumping direction) smer stláčania pumpičkySpôsob podania

Zložte ochranný kryt a potom si vložte dýzu do nosovej dierky a pumpičku jedenkrát stlačte, pričom sa zároveň zľahka nadychujte nosom. Po použití dýzu dôkladne utrite čistou papierovou vreckovkou a znovu na ňu nasaďte ochranný kryt.Poznámky:

Pred prvým použitím ‑ a po prerušení liečby trvajúcom viac než 15 dní ‑ je potrebné pumpičku niekoľkokrát stlačiť, pokým sa neobjaví rovnomerne rozptýlený aerosól (jemná hmla). Pri následných použitiach bude nosová roztoková dávkovacia aerodisperzia pripravená k okamžitému použitiu.


Pred použitím nosovej roztokovej aerodisperzie si jemne vysmrkajte nos. Odporúča sa podať poslednú dávku v každý deň liečby pred uložením sa na spánok.


Z hygienických dôvodov a aby sa predišlo vzniku infekcie má fľašku s nosovou roztokovou aerodisperziou používať iba jedna osoba.


Dĺžka použitia

Lyntol sa nesmie používať dlhšie ako 7 dní, pokým to nenariadil lekár.


Pred opätovným začatím liečby týmto liekom musí uplynúť niekoľkodňová prestávka v jeho používaní.


Keď sa táto nosová roztoková aerodisperzia používa na liečbu chronickej nádchy, môže sa podávať iba pod lekárskym dohľadom, vzhľadom na riziko vzniku atrofie nosovej sliznice (stenčenia pokožky vo vnútri nosa).


Ak si myslíte, že účinok Lyntolu je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak použijete viac Lyntolu, ako máte

Ak dôjde k závažnému predávkovaniu alebo náhodnému požitiu, tak u detí, ako aj u dospelých, musíte to bezodkladne oznámiť lekárovi. V takomto prípade je nutné sledovanie a liečba v nemocnici.


Môžu sa objaviť nasledujúce príznaky:

rozšírené alebo zúžené zrenice

napínanie na vracanie (nauzea) a vracanie

bledosť, modré zafarbenie pokožky a pier

horúčka, potenie, ale aj pokles telesnej teploty

problémy s prúdením krvi v srdci, prejavujúce sa napríklad priveľmi pomalým, priveľmi rýchlym alebo nepravidelným tepom srdca, vzostupom alebo poklesom krvného tlaku

krátkodobé zastavenie dýchania (apnoe)

otupenosť (letargia), ospalosť a bezvedomie (kóma)

úzkosť, vzrušenie (excitácia), halucinácie a epileptické záchvaty (kŕče).


Najmä u detí sa po predávkovaní môžu často objaviť kŕče a bezvedomie (kóma), pomalý tep srdca, krátkodobé zastavenie dýchania (apnoe) a zvýšenie krvného tlaku, po ktorom môže nasledovať pokles krvného tlaku.


Ak zabudnete použiť Lyntol

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku, ale pokračujte v používaní lieku tak, ako je to opísané v pokynoch na jeho podávanie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Lyntol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na hodnotenie výskytu vedľajších účinkov sa použili nasledujúce kategórie častosti výskytu:


Veľmi časté

postihujú viac ako 1 z 10 používateľov

Časté

postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov

Menej časté

postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov

Zriedkavé

postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov

Veľmi zriedkavé

postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov

Neznáme

častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov


Časté

mierne, prechodné príznaky podráždenia, ako napríklad pocit štípania alebo suchosti nosovej sliznice (tkaniva vo vnútri nosa) a/alebo hrdla.

kýchanie


Menej časté

reakcie z precitlivenosti (kožná vyrážka, svrbenie, opuch kože a slizníc)

zvýšený pocit „upchaného“ nosa po odznení účinku

krvácanie z nosa


Zriedkavé

uvedomovanie si tlkotu srdca (palpitácie)

zrýchlený tep srdca

zvýšenie krvného tlaku

napínanie na vracanie (nauzea)


Veľmi zriedkavé

nervozita (nepokoj)

ťažkosti so zaspávaním alebo s udržaním spánku (insomnia)

spavosť/ospanlivosť (najmä u detí)

bolesť hlavy

závraty

halucinácie alebo epileptické záchvaty (najmä u detí)

nepravidelný tep srdca

krátkodobé zastavenie dýchania (apnoe) u dojčiat a novorodencov


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Lyntol


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Lyntol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku fľašky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Po prvom otvorení fľašky sa má Lyntol použiť do 1 roka.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Lyntol obsahuje


Liečivo je xylometazolíniumchlorid.

Lyntol 0,5 mg/ml

Jeden vstrek (zodpovedajúci 0,09 ml roztoku) obsahuje 0,045 mg xylometazolíniumchloridu.

Lyntol 1,0 mg/ml

Jeden vstrek (zodpovedajúci 0,09 ml roztoku) obsahuje 0,09 mg xylometazolíniumchloridu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát citrónanu sodného, glycerol 85 %, voda na injekciu.


Ako vyzerá Lyntol a obsah balenia


Nosová roztoková aerodisperzia Lyntol 0,5 mg/ml je číry, takmer bezfarebný roztok dodávaný v hnedej sklenenej fľaške so zatavenou rozprašovacou pumpičkou s nosovým adaptérom a ochranným krytom, ktorá obsahuje 10 ml (najmenej 90 dávok) alebo 2 x 10 ml (najmenej 2 x 90 dávok) roztoku.


Nosová roztoková aerodisperzia Lyntol 1,0 mg/ml je číry, takmer bezfarebný roztok dodávaný v hnedej sklenenej fľaške so zatavenou rozprašovacou pumpičkou s nosovým adaptérom a ochranným krytom, ktorá obsahuje 10 ml (najmenej 90 dávok), 15 ml (najmenej 135 dávok) alebo 2 x 10 ml (najmenej 2 x 90 dávok) roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava, Slovenská republika


Výrobcovia

Merckle GmbH

Blaubeuren, Nemecko

Pharmachemie B.V.

Haarlem, Holandsko


Teva Czech Industries s.r.o.

Opava, Komárov, Česká republika


Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Krakow, Poľsko


Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Kutno, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko: Xylometazoline HCl Teva 0,5/1,0 mg/ml, neusspray, oplossing

Xylometazoline HCl 1 mg/ml PCH, neusspray, oplossing

Belgicko: Xyloteva 0,5/1,0 mg/ml Neusspray, oplossing

Bulharsko: Xylometazolin Teva 0,5 mg/ml nasal spray

Xylometazolin Teva 1,0 mg/ml nasal spray

Nemecko: Nasenspray Kinder AbZ 0,5mg/ml Nasenspray Lösung

Nasenspray Erwachsene AbZ 1,0mg/ml Nasenspray Lösung

Estónsko: XYLOMETAZOLINE TEVA 0,5MG/ML

XYLOMETAZOLINE TEVA 1MG/ML

Litva: Xylometazoline Teva 0,5 mg/ml nasal spray nosies purškalas

Xylometazoline Teva 1 mg/ml nasal spray nosies purškalas

Lotyšsko: Xylometazoline TEVA 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Xylometazoline TEVA 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Poľsko: Xylometazolin 123ratio

Rumunsko: Tezoline 0,5 mg/ml spray nazal, solutie

Tezoline 1 mg/ml spray nazal, solutie

Slovensko: Lyntol 0,5 mg/ml

Lyntol 1,0 mg/ml


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2013.

6

Lyntol 0,5 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/06909-REG a 2010/06910-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Lyntol 0,5 mg/ml

Lyntol 1,0 mg/ml


nosová roztoková aerodisperzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Lyntol 0,5 mg/ml

1 dávka (zodpovedajúca 0,09 ml nosovej roztokovej aerodisperzie) obsahuje 0,045 mg xylometazolíniumchloridu.


Lyntol 1,0 mg/ml

1 dávka (zodpovedajúca 0,09 ml nosovej roztokovej aerodisperzie) obsahuje 0,09 mg xylometazolíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Nosová roztoková aerodisperzia (nosová aerodisperzia).


Číry, takmer bezfarebný roztok (ph 5,5 ‑ 6; osmolarita 250 ‑ 300 mOsm/kg).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dočasná symptomatická liečba kongescie nosovej sliznice spôsobenej rinitídou alebo sinusitídou.


Lyntol 0,5 mg/ml je určený pre deti vo veku od 2 do 10 rokov.


Lyntol 1,0 mg/ml je určený pre dospelých ako aj pre deti od 10 rokov veku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tento liek je určený len na nazálne použitie.


Lyntol 0,5 mg/ml

Dávka pre deti vo veku od 2 do 10 rokov je 1 vstrek Lyntolu 0,5 mg/ml do každej nosovej dierky podľa potreby, ale maximálne trikrát denne.

Nesmú sa používať vyššie dávky ako sú odporúčané.

Lyntol 0,5 mg/ml je vhodný pre deti vo veku od 2 do 10 rokov. Nesmie sa používať u detí mladších ako 2 roky.


Lyntol 1,0 mg/ml

Dávka pre dospelých a deti od 10 rokov veku je 1 - 2 vstreky Lyntolu 1,0 mg/ml do každej nosovej dierky podľa potreby, ale maximálne trikrát denne.

Nesmú sa používať vyššie dávky ako sú odporúčané.

Lyntol 1,0 mg/ml je vhodný pre dospelých ako aj pre deti staršie ako 10 rokov. Nesmie sa používať u detí mladších ako 10 rokov.


Deti a dospievajúci

Lyntol 0,5 mg/ml je určený pre deti vo veku od 2 do 10 rokov a podáva sa im vyššie uvedeným spôsobom.

Lyntol 0,5 mg/ml sa neodporúča podávať deťom mladším ako 2 roky. Bezpečnosť a účinnosť Lyntolu 0,5 mg/ml u detí mladších ako 2 roky nebola doteraz stanovená.


Lyntol 1,0 mg/ml je určený pre deti od 10 rokov veku a podáva sa im vyššie uvedeným spôsobom.

Lyntol 1,0 mg/ml sa nemá používať u detí mladších ako 10 rokov. V tejto skupine pacientov je vhodnejšie podávať iné sily lieku.


Dĺžka použitia

Lyntol sa nesmie používať dlhšie ako 7 dní, pokým to nenariadil lekár.

Ak sa po 3 dňoch liečby pacient necíti lepšie, alebo sa cíti horšie, jeho klinický stav sa má prehodnotiť. Dlhodobé a nadmerné používanie môže spôsobiť reaktívnu hyperémiu alebo kongesciu v dôsledku „rebound“ fenoménu (pozri časť 4.4). Odporúčaná dávka sa nemá prekračovať.


Pred opätovným začatím liečby týmto liekom musí uplynúť niekoľkodňová prestávka v jeho používaní.


Pri chronickej rinitíde sa tento liek môže podávať iba pod lekárskym dohľadom, vzhľadom na riziko vzniku atrofie nosovej sliznice.


Spôsob podania

- Zložte ochranný kryt.

- Pred prvým použitím ‑ a po prerušení liečby trvajúcom viac než 15 dní ‑ je potrebné pumpičku niekoľkokrát stlačiť, pokým sa neobjaví rovnomerne rozptýlený aerosól. Pri následných aplikáciách bude nosová roztoková dávkovacia aerodisperzia pripravená k okamžitému použitiu.

- Vložte si dýzu do nosovej dierky a pumpičku jedenkrát stlačte, pričom sa zároveň zľahka nadychujte nosom.

- Po použití dýzu dôkladne utrite čistou papierovou vreckovkou a znovu na ňu nasaďte ochranný kryt.


Pacientom treba odporučiť, aby si pred použitím lieku dôkladne vysmrkali nos. Najlepšie je podať poslednú dávku v každý deň liečby pred uložením sa na spánok.


Z hygienických dôvodov a aby sa predišlo vzniku infekcie má fľašku s nosovou roztokovou aerodisperziou používať iba jedna osoba.


4.3 Kontraindikácie


Tento liek sa nesmie použiť v nasledujúcich prípadoch:

- precitlivenosť na xylometazolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

- stavy po transsfenoidálnej hypofyzektómii alebo iných chirurgických zákrokoch, pri ktorých došlo k obnaženiu dura mater.

- suchý zápal nosovej sliznice (rhinitis sicca) ‑ s výnimkou diagnostického vyšetrenia zameraného na zistenie rhinitis sicca alebo atrofickej rinitídy.


Lyntol 0,5 mg/ml sa nesmie používať u detí mladších ako 2 roky.


Lyntol 1,0 mg/ml sa nesmie používať u detí mladších ako 10 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tento liek sa môže použiť až po starostlivom zvážení rizík a prínosov v nasledujúcich prípadoch:

- pacienti liečení inhibítormi monoaminooxidázy (inhibítormi MAO) alebo inými liekmi s potenciálnym hypertenzným účinkom

- závažné kardiovaskulárne poruchy (napr. koronárna choroba srdca [KCHS], hypertenzia)

- feochromocytóm (nádor nadobličiek)

- metabolické poruchy (napr. hypertyreóza, diabetes mellitus)

- porfýria

- hyperplázia prostaty

- zvýšený vnútroočný tlak, najmä glaukóm s uzatvoreným (úzkym) uhlom


Je potrebné zabrániť priamemu kontaktu lieku s očami.


Môže dôjsť k oslabeniu účinku nazálnych dekongestantov, a to najmä pri ich dlhodobom používaní a pri používaní nadmerných dávok. Nesprávne (nadmerné) používanie nazálnych dekongestantov môže mať za následok:

- reaktívnu hyperémiu nosovej sliznice (rhinitis medicamentosa),

- atrofiu nosovej sliznice.


Aby sa zachovalo aspoň čiastočné dýchanie nosom, sympatomimetikum sa nemá používať v druhej nosovej dierke, pokým v prvej nosovej dierke nedôjde k vymiznutiu príznakov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Použitie xylometazolínu v kombinácii:

- s tricyklickými antidepresívami,

- s inhibítormi monoaminooxidázy typu tranylcypromínu,

- s antihypertenzívami

môže viesť k vzostupu krvného tlaku. Z tohto dôvodu je vhodnejšie vyhnúť sa takémuto kombinovanému použitiu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich xylometazolín v prvom trimestri gravidity nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne ďalšie epidemiologické údaje. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu xylometazolínu, keď sa podával v dávkach prevyšujúcich terapeutickú dávku (pozri časť 5.3). V prípade hypertenzie alebo príznakov zníženého prietoku krvi maternicou treba postupovať obozretne. Pri podávaní vysokých dávok lieku a pri jeho dlhodobejšom používaní nie je možné vylúčiť znížený prietok krvi maternicou.

Lyntol sa môže používať počas gravidity iba podľa pokynov a nie dlhšie ako jeden týždeň.


Laktácia

Nie je známe, či sa xylometazolín vylučuje do materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu Lyntolom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Keďže predávkovanie môže viesť k zníženej tvorbe mlieka, odporúčaná dávka xylometazolínu sa počas laktácie nesmie prekračovať.


Fertilita

Nie sú známe žiadne účinky liečby xylometazolínom na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neočakáva sa žiadne zhoršenie uvedenej schopnosti, keď sa liek používa podľa pokynov.


4.8 Nežiaduce účinky


veľmi časté

1/10

časté

1/100 až < 1/10

menej časté

1/1 000 až < 1/100

zriedkavé

1/10 000 až < 1/1 000

veľmi zriedkavé

< 1/10 000

neznáme

z dostupných údajov


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: systémové alergické reakcie (angioedém, kožná vyrážka, pruritus)


Psychické poruchy:

Veľmi zriedkavé: nervozita, insomnia, spavosť/ospanlivosť (najmä u detí)


Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé: halucinácie (najmä u detí), bolesť hlavy, závraty


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé: palpitácie, tachykardia

Veľmi zriedkavé: arytmia


Poruchy ciev:

Zriedkavé: hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: pocit štípania alebo pálenia v nose a hrdle; kýchanie, suchosť nosovej sliznice

Menej časté: zvýšený opuch nosovej sliznice po ukončení liečby, epistaxa

Veľmi zriedkavé: apnoe u dojčiat a novorodencov


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: nauzea


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: kŕče (najmä u detí)


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť xylometazolínu pre deti bola preukázaná v niekoľkých klinických štúdiách. Údaje z klinických štúdií a z jednotlivých hlásených prípadov naznačujú, že u detí je možné očakávať podobnú frekvenciu výskytu, typ a závažnosť nežiaducich reakcií ako u dospelých. Väčšina nežiaducich príhod hlásených u detí sa objavila po predávkovaní xylometazolínom. Zahŕňali nervozitu, insomniu, spavosť/ospalosť, halucinácie a kŕče. U dojčiat a novorodencov boli zaznamenané prípady nepravidelného dýchania.


4.9 Predávkovanie


K predávkovaniu môže dôjsť tak po intranazálnom, ako aj po perorálnom podaní.


U dojčiat môže predávkovanie spôsobiť útlm centrálneho nervového systému. Klinický obraz po intoxikácii derivátmi imidazolínu môže byť mätúci, keďže fázy hyperaktivity sa striedajú s fázami útlmu centrálneho nervového systému a kardiovaskulárneho a pľúcneho systému.


Stimulácia centrálneho nervového systému sa prejavuje strachom, agitovanosťou, halucináciami a kŕčmi. Útlm centrálneho nervového systému sa prejavuje poklesom telesnej teploty, letargiou, ospalosťou a kómou. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať miózu, mydriázu, potenie, bledosť, cyanózu, apnoe a palpitácie. Keď prevládajú účinky na centrálny nervový systém, hlavne u detí, môže sa objaviť bradykardia a hypertenzia, po ktorej nasleduje hypotenzia.


Musí sa okamžite podať aktívne uhlie (adsorbent) a síran sodný (laxatívum) alebo urobiť výplach žalúdka v prípade požitia veľkého množstva, pretože môže dôjsť k rýchlej absorpcii xylometazolínu. V prípade závažného predávkovania je indikovaná hospitalizácia pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ako antidotum sa môže podať neselektívny blokátor alfa‑adrenergných receptorov, napr. fentolamín.


U závažne intoxikovaných pacientov môže naloxón ovplyvniť útlm centrálneho nervového systému. Toto však doteraz nebolo preukázané. Ďalšia liečba je podporná a symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nazálne prípravky, alfa‑sympatomimetiká

Dekongestanty a iné nazálne prípravky na lokálne použitie, sympatomimetiká, samotné

ATC kód: R01AA07


Xylometazolín, derivát imidazolínu, je sympatomimetikum pôsobiace na alfa‑adrenergné receptory. Má vazokonstrikčný účinok, a tým znižuje opuch slizníc. V literatúre sa udáva nástup účinku do 15 minút po podaní dávky (t.j. čas prvého merania), ktorý sa prejavuje zlepšeným dýchaním nosom v dôsledku zníženého opuchu sliznice a zlepšeného odtoku hlienov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Účinok Lyntolu sa prejaví do 15 minút po podaní dávky (t.j. čas prvého merania) a trvá niekoľko hodín (v priemere 6 ‑ 8 hodín).


Pri intranazálnom podaní môže absorbované množstvo občas postačovať na vyvolanie systémových účinkov, napr. na centrálny nervový systém a kardiovaskulárny systém.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje z farmakokinetických štúdií vykonaných s ľuďmi.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogenity, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, okrem toho, ktoré už bolo spomenuté v iných častiach tohto SPC.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát citrónanu sodného, glycerol 85 %, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Čas použiteľnosti po otvorení: 1 rok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Lyntol 0,5 mg/ml

Hnedá sklenená fľaška so zatavenou PP/PE/oceľovou rozprašovacou pumpičkou s nosovým adaptérom a ochranným krytom, ktorá obsahuje 10 ml (najmenej 90 dávok) alebo 2 x 10 ml (najmenej 2 x 90 dávok) nosovej roztokovej aerodisperzie.


Lyntol 1,0 mg/ml

Hnedá sklenená fľaška so zatavenou PP/PE/oceľovou rozprašovacou pumpičkou s nosovým adaptérom a ochranným krytom, ktorá obsahuje 10 ml (najmenej 90 dávok), 15 ml (najmenej 135 dávok) alebo 2 x 10 ml (najmenej 2 x 90 dávok) nosovej roztokovej aerodisperzie.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


69/0125/12-S

69/0126/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


6


Lyntol 0,5 mg/ml