+ ipil.sk

Mifegyne 200 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku evid.č. 2012/04037-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY


Mifegyne 200 mg tablety

mifepristón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky.


V tejto písomnej informácii pre používateľky sa dozviete:

1. Čo je Mifegyne a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, akoužijete Mifegyne

3. Ako užívať Mifegyne

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mifegyne

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MIFEGYNE A NA ČO SA POUŽÍVA


Mifegyne je antihormón, ktorý pôsobí tak, že blokuje účinky progesterónu, hormónu potrebného na pokračovanie tehotenstva. Mifegyne preto môže spôsobiť ukončenie tehotenstva. Možno ho tiež použiť na zmäkčenie a otvorenie vchodu (krčku) do maternice.


Mifegyne sa odporúča použiť pri nasledujúcich indikáciách:

1) Na medikamentózne ukončenie tehotenstva (vyvolané liekmi):

- najneskôr do 63 dní po prvom dni vášho posledného menštruačného cyklu,

- v kombinácii s ďalším liekom nazývaným prostaglandín (látka, ktorá zvyšuje kontrakcie maternice), ktorý užijete 36 až 48 hodín po podaní Mifegynu.

2) Na zmäkčenie a otvorenie krčka pred chirurgickým ukončením tehotenstva počas prvého trimestra.

3) Ako predbežná liečba pred podaním prostaglandínov na ukončenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov po 3 mesiacoch tehotenstva.

4) Na vyvolanie pôrodu v prípadoch, keď došlo k úmrtiu plodu v maternici a kedy nie je možné použiť iný liečebný postup (prostaglandín alebo oxytocín).


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR, AKO UŽIJETE MIFEGYNE


NEUŽÍVAJTE MIFEGYNE:


Vo všetkých prípadoch

- ak ste alergická (precitlivená) na liečivo mifepristón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,

- ak trpíte zlyhaním nadobličiek,

- ak trpíte ťažkou astmou, ktorú nie je možné dostatočne liečiť liekmi,

- ak máte dedičnú porfýriu (dedičné ochorenie krvi).


Okrem toho

na ukončenie tehotenstva do 63 dní od poslednej menštruácie:

- ak u vás tehotenstvo nebolo potvrdené biologickým testom alebo ultrazvukovým vyšetrením,

- ak bol prvý deň vašej poslednej menštruácie pred viac ako 63 dňami,

- ak má váš lekár podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo (vajíčko je uhniezdené mimo maternice),

- keďže spolu s liekom Mifegyne je potrebné predpísať prostaglandín, nesmiete užívať túto liečbu, ak ste na prostaglandíny alergická.


Na zmäkčenie a otvorenie krčka pred chirurgickým ukončením tehotenstva:

- ak tehotenstvo nebolo potvrdené biologickým testom alebo ultrazvukovým vyšetrením,

- ak má váš lekár podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo,

- ak bol prvý deň vašej poslednej menštruácie pred viac ako 84 dňami.

Na ukončenie tehotenstva po 3 mesiacoch tehotenstva:

- ak je na dokončenie účinku Mifegynu nutné použiť prostaglandíny, pozrite tiež informácie o príslušnom lieku.

Na vyvolanie pôrodu, ak došlo k úmrtiu plodu v maternici.

- keďže spolu s liekom Mifegyne je potrebné predpísať prostaglandín, nesmiete užívať túto liečbu, ak ste na prostaglandíny alergická.


Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Mifegynu

Za určitých ďalších okolností nemusí byť pre vás liečba vhodná, preto povedzte svojmu lekárovi, ak:

- máte problémy so srdcom,

- máte rizikové faktory na srdcové ochorenia, napr. vysoký krvný tlak alebo vysoké krvné hladiny cholesterolu (zvýšený obsah tukov v krvi),

- trpíte astmou,

- trpíte ochorením, ktoré môže ovplyvniť zrážanie krvi,

- máte ochorenie pečene alebo obličiek,

- ste anemická (chudokrvná) alebo podvyživená.


Lekár bude potom môcť s vami prediskutovať, či môžete liečbu podstúpiť.

Môže sa u vás vyskytnúť predĺžené vaginálne krvácanie (v priemere okolo 12 dní alebo dlhšie po podaní Mifegynu). Prítomnosť krvácania nesúvisí s úspešnosťou tejto metódy.


Užívanie iných liekov

Lieky obsahujúce nasledujúce účinné látky môžu ovplyvniť účinok Mifegynu:

 • kortikosteroidy (používajú sa pri liečbe astmy alebo iných zápalových ochorení)

 • ketokonazol, itrakonazol (používajú sa v protiplesňovej liečbe)

 • erytromycín, rifampicín (antibiotiká)

 • ľubovník bodkovaný (prírodný prostriedok používaný na liečbu miernej depresie)

 • fenytoín, fenobarbital, karbamazepín (používané na liečbu záchvatov, epilepsie)

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi.

NSA (nesteroidný protizápalový liek) a aspirín/acylpyrín (kyselina acetylsalicylová) môžu znížiť účinnosť metódy na ukončenie tehotenstva.

Mifegyne a jedlo a nápoje

Ak ste liečená Mifegynom, nesmiete piť grapefruitový džús.


Tehotenstvo a dojčenie

V klinickej praxi boli v prípade mifepristonu podaného ako samotný liek alebo spolu s prostaglandínmi pozorované zriedkavé prípady malformácií (vrodené vývojové chyby) dolných končatín.

V prípade, ak nedôjde k ukončeniu tehotenstva, riziko pre plod nie je známe.

 • ak je zlyhanie diagnostikované pri povinnej kontrolnej návšteve (pokračujúce tehotenstvo) a ak stále súhlasíte, na ukončenie tehotenstva bude použitá iná metóda.

 • Ak si želáte v tomto tehotenstve pokračovať, musíte si byť vedomá, že riziko pre plod nie je známe. V takom prípade bude vaše dieťa pred narodením sledované ultrazvukovou metódou so špeciálnou pozornosťou venovanou jeho končatinám.


Odporúča sa, aby ste po podaní tabliet Mifegynu 200 mg a pred ďalším menštruačným cyklom neotehotneli znovu.

Keďže Mifegyne sa môže dostať do materského mlieka a do organizmu vášho dieťaťa, po užití lieku by ste mali prestať dojčiť.3. AKO UŽÍVAŤ MIFEGYNE


 1. Ukončenie pokročilého vnútromaternicového tehotenstva pomocou liekov

Mifegyne sa užije v jednej dávke 3 tabliet, pričom každá obsahuje 200 mg mifepristonu.Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou v prítomnosti lekára alebo zdravotníckeho personálu.

Prostaglandín (misoprostol 400 mikrogramov) sa podáva buď vo forme tabliet, ktoré sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo vo forme vaginálneho pesaru (gemeprost 1 mg).Prostaglandín sa užije formou jednej dávky 36 – 48 hodín po podaní Mifegynu.

Táto metóda zahŕňa vašu aktívnu účasť, preto musíte mať na pamäti, že:

- Musíte užiť druhý liek (ktorý obsahuje prostaglandín), aby liečba bola účinná.

- Musíte sa zúčastniť následnej kontroly (3. konzultácia) v priebehu 14 – 21 dní od užitia Mifegynu, pri ktorej lekár preverí, či bol plod úplne vypudený a či ste v poriadku.

- Metóda medikamentózneho ukončenia tehotenstva kombináciou Mifegynu a prostaglandínu nie je účinná na 100 %. Priemerná miera úspešnosti je 95 %, preto môže byť na dokončenie liečby potrebný chirurgický zákrok.

Pri tehotenstvách, ku ktorým došlo so zavedeným antikoncepčným telieskom, je pred podaním Mifegynu potrebné teliesko odstrániť.


Je potrebné dodržať nasledujúci harmonogram.

Po podaní Mifegynu sa vrátite domov. Maternicové krvácanie začne obvykle 1 až 2 dni po užití Mifegynu.

V zriedkavých prípadoch môže k vypudeniu plodu dôjsť pred užitím prostaglandínu. Je nevyhnutné, aby lekár skontroloval, či došlo k úplnému odstráneniu plodu a, preto sa musíte vrátiť do zdravotníckeho zariadenia.

O dva dni neskôr vám bude podaný prostaglandín. Po podaní prostaglandínu by ste mali aspoň 3 hodiny odpočívať. Plod môže byť vypudený počas niekoľkých hodín po podaní prostaglandínu alebo počas niekoľkých nasledujúcich dní. Krvácanie trvá priemerne 12 dní a viac. V prípade silného a predĺženého krvácania by ste mali okamžite kontaktovať lekára a naplánovať s ním skoršiu kontrolu.

V priebehu 14 – 21 dní po užití Mifegynu sa musíte vrátiť do zdravotníckeho zariadenia kvôli kontrolnému vyšetreniu. Ak tehotenstvo pokračuje alebo vypudenie plodu nie je kompletné, bude vám navrhnutá iná metóda ukončenia tehotenstva.

Odporúča sa, aby ste dovtedy necestovali veľmi ďaleko od zdravotníckeho zariadenia, kde vám bol liek predpísaný.

V naliehavom prípade, alebo ak máte z akéhokoľvek dôvodu obavy, môžete do zdravotníckeho zariadenia zavolať, alebo sa tam vrátiť ešte pred dohodnutým dátumom budúcej návštevy. Dostanete telefónne číslo, na ktoré môžete v naliehavom prípade alebo v prípade akéhokoľvek problému zavolať.


Prípadne tiež možno podať 200 mg mifepristonu jednorazovo perorálne (ústami). Táto perorálna dávka by mala nasledovať o 36 až 48 hodín neskôr, podaním analógu prostaglandínu, gemeprostu, 1 mg vaginálne (do pošvy).


 1. Na zmäkčenie a otvorenie krčka pred chirurgickým ukončením tehotenstva:

Mifegyne sa užije v jednej dávke 1 tablety, obsahujúcej 200 mg mifepristonu.Tableta sa má prehltnúť a zapiť vodou v prítomnosti lekára alebo zdravotníckeho personálu.

- Po podaní Mifegynu sa vrátite domov s tým, že sa dohodnete na chirurgickom zákroku, ktorý sa vykoná o 36 až 48 hodín neskôr. Váš lekár vám tento zákrok vysvetlí. Je možné, že začnete krvácať po užití Mifegynu ešte pred zákrokom.

V zriedkavých prípadoch môže dôjsť aj k vypudeniu plodu pred chirurgickým zákrokom. Je nevyhnutné, aby sa pri kontrole potvrdilo, že došlo k úplnému odstráneniu plodu, a preto sa musíte vrátiť do zdravotníckeho zariadenia.

- Dostanete telefónne číslo, na ktoré môžete v naliehavom prípade zavolať.

- Musíte sa vrátiť do vybraného zdravotníckeho zariadenia za účelom chirurgického zákroku. Niekoľko hodín po zákroku budete odpočívať a potom sa vrátite domov.


 1. Na ukončenie tehotenstva po prvých troch mesiacoch tehotenstva:

Mifegyne sa užije v jednej dávke 3 tabliet, pričom každá obsahuje 200 mg mifepristonu.Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou v prítomnosti lekára alebo zdravotníckeho personálu. Dostanete termín prijatia do zdravotníckeho zariadenia o 36 až 48 hodín neskôr (2 dni), aby ste dostali prostaglandín, ktorý sa bude možno musieť podať niekoľkokrát v pravidelných intervaloch, kým ukončenie nebude úplné.


 1. Na umelé vyvolanie pôrodu, keď bolo tehotenstvo prerušené (úmrtie plodu v maternici).

3 tablety lieku Mifegyne sa užijú každý deň po dobu dvoch dní. Tablety sa musia prehltnúť a zapiť vodou.


V každom prípade

Užívanie Mifegynu vyžaduje podniknúť opatrenia, aby nevznikli protilátky proti Rh faktoru (ak ste Rh negatívna),spolu so všeobecnými opatreniami pri akomkoľvek prerušení tehotenstva.

Po prerušení tehotenstva je možné zasa otehotnieť.

Keďže niektoré účinky Mifegynu môžu stále pretrvávať, odporúča sa, aby ste po podaní Mifegynu zabránili opätovnému otehotneniu pred ďalším menštruačným cyklom.


Ak užijete viac Mifegynu, ako máte

Keďže počas podávania liečby budete pod lekárskym dohľadom, je nepravdepodobné, že by ste užili viac lieku, ako ste mali.


Ak zabudnete užiť Mifegyne

Ak ste zabudli užiť akúkoľvek časť liečby, je pravdepodobné, že metóda nebude úplne účinná. Ak ste zabudli užiť liek, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté (vyskytujúce sa u viac než 1 z 10 pacientok): kontrakcie alebo kŕče maternice niekoľko hodín po podaní prostaglandínu, účinky podobné ako pri použití prostaglandínu napr. nevoľnosť, vracanie alebo hnačka.


Časté (vyskytujúce sa u viac než 1 zo 100 pacientok, ale u menej než 1 z 10 pacientok): silné krvácanie, infekcia po interrupcii, slabé alebo mierne kŕče brucha a čriev.


Menej časté (vyskytujúce sa u viac než 1 z 1 000 pacientok, ale u menej než 1 zo 100 pacientok): boli pozorované kožné vyrážky a pokles krvného tlaku.


Zriedkavé (vyskytujúce sa u viac než 1 z 10 000 pacientok, ale u menej než 1 z 1 000 pacientok): boli tiež hlásené bolesti hlavy, nevoľnosť, vagálne symptómy (návaly tepla, závraty, zimnice), horúčka, vyrážky a kožné poruchy niekedy vážne (erytrodermia, epidermálna nekrolýza a nodózny erytém).


Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej než 1 z 10 000 pacientok):

- lokálny opuch tváre a/alebo hrtana, ktorý môže byť spojený so žihľavkou;

- prípady fatálneho alebo vážneho toxického šoku spôsobeného infekciou mikroorganizmami ako Clostridium sordellii endometritis, Escherichia coli, vyskytujúceho sa s horúčkou alebo bez horúčky alebo ďalších obvyklých príznakov infekcie.


U veľmi malého počtu žien, hlavne u tých, ktoré sa podrobili operácii maternice alebo porodili dieťa cisárskym rezom, existuje riziko natrhnutia alebo prasknutia maternice.


Tehotenstvo

Ak tehotenstvo pokračuje a rozhodnete sa pre jeho zachovanie, prediskutujte to so svojím lekárom, ktorý zariadi dôkladné prenatálne sledovanie a opakované ultrazvukové vyšetrenia.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MIFEGYNE


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete známky poškodenia na škatuli alebo blistroch.6. Ďalšie informácie


Čo Mifegyne obsahuje

Liečivo je mifepriston.

Ďalšie zložky sú: bezvodý koloidný oxid kremičitý,kukuričný škrob, povidón, stearan horečnatý, mikrokryštalická celulóza.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


Ako vyzerá Mifegyne a obsah balenia

Mifegyne sa dodáva vo forme žltých obojstranne vypuklých tabliet, ktoré obsahujú 200 mg liečiva.

Tablety sú zabalené v blistri uloženom v kartónovej škatuľke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

EXELGYN, 216 boulevard Saint Germain, 75007 Paríž, Francúzsko


Mifegyne vyrába:

Laboratoires Macors, Zl Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Francúzsko.


Tento liek je schválený v členských štátoch EHP pod týmto názvom: MIFEGYNE.

Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy aktualizovaná v decembri 2012


SK 2012-03 6


Mifegyne 200 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku evid.č. 2012/04037-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mifegyne 200 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 200 mg mifepristonu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Svetložlté, cylindrické, bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


Mifegyne a prostaglandín sa môžu za účelom ukončenia gravidity predpísať a podávať len v súlade s národnými zákonmi a predpismi.


4.1 Terapeutické indikácie


1- Medikamentózne prerušenie pokročilej vnútromaternicovej gravidity.


Pri sekvenčnom použití s analógom prostaglandínu až do 63 dní od poslednej menštruácie.


2- Zmäkčenie a dilatácia krčka maternice pred chirurgickým prerušením gravidity v priebehu prvého trimestra.


3- Príprava na pôsobenie analógov prostaglandínu pri prerušení gravidity zo zdravotných dôvodov (po prvom trimestri).


4- Vyvolanie pôrodu pri vnútromaternicovom úmrtí plodu.

U pacientok, u ktorých nie je možné použiť prostaglandín alebo oxytocín.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


1- Medikamentózne prerušenie pokročilej vnútromaternicovej gravidity


Spôsob podania bude nasledovný:


 • Do 49 dní od poslednej menštruácie:


600 mg mifepristonu (t. j. 3 tablety po 200 mg) sa podá jednorazovo perorálne, následne po 36 až 48 hodinách sa podá analóg prostaglandínu: 400 μg misoprostolu perorálne alebo 1 mg gemeprostu vaginálne.

Alternatívne je tiež možné podať 200 mg mifepristonu jednorazovo perorálne, následne po 36 až 48 hodinách sa podá analóg prostaglandínu gemeprostu, 1 mg vaginálne (pozri časť 5.1. Farmakodynamické vlastnosti).


 • Medzi 50. – 63. dňom od poslednej menštruácie


600 mg mifepristonu (t. j. 3 tablety po 200 mg) sa podá jednorazovo perorálne, následne po 36 až 48 hodinách sa podá analóg prostaglandínu: 1 mg gemeprostu vaginálne.

Alternatívne je tiež možné podať 200 mg mifepristonu jednorazovo perorálne, následne po 36 až 48 hodinách sa podá analóg prostaglandínu gemeprostu, 1 mg vaginálne (pozri časť 5.1. Farmakodynamické vlastnosti).


2- Zmäkčenie a dilatácia krčka maternice pred chirurgickým prerušením gravidity v priebehu prvého trimestra


200 mg mifepristonu (jedna tableta) a po 36 až 48 hodinách (nie však neskôr) nasleduje chirurgické prerušenie gravidity.


3- Príprava na pôsobenie analógov prostaglandínu pri prerušení gravidity zo zdravotných dôvodov


600 mg mifepristonu (t. j. 3 tablety po 200 mg) sa podá jednorazovo perorálne 36 až 48 hodín pred plánovaným podaním prostaglandínu a podanie sa bude opakovať tak často, ako je indikované.


4- Vyvolanie pôrodu pri vnútromaternicovom úmrtí plodu


600 mg mifepristonu (t. j. 3 tablety po 200 mg) sa podá jednorazovo perorálne každý deň, počas 2 po sebe nasledujúcich dní.


Pôrod by sa mal vyvolať obvyklými metódami, ak nezačal do 72 hodín po prvom podaní mifepristonu.


4.3 Kontraindikácie


Tento liek sa NESMIE NIKDY predpisovať v nasledujúcich situáciách.


PRI VŠETKÝCH INDIKÁCIÁCH


 • chronické zlyhanie nadobličiek,

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,

 • ťažká astma nekontrolovaná liečbou,

 • dedičná porfýria.


Pri indikácii: medikamentózne prerušenie pokročilej gravidity


 • gravidita nepotvrdená ultrazvukovým vyšetrením alebo biologickými testami,

 • gravidita je dlhšia ako 63 dní od poslednej menštruácie,

 • podozrenie na mimomaternicovú graviditu,

 • kontraindikácia zvoleného analógu prostaglandínu.


Pri indikácii: zmäkčenie a dilatácia krčka maternice pred chirurgickým prerušením gravidity:


 • gravidita nepotvrdená ultrazvukovým vyšetrením alebo biologickým testom,

 • gravidita trvajúca 84 dní od poslednej menštruácie alebo dlhšie

 • podozrenie na mimomaternicovú graviditu.


Príprava na pôsobenie analógov prostaglandínu pri prerušení gravidity zo zdravotných dôvodov (po prvom trimestri)


 • kontraindikácie zvoleného analógu prostaglandínu


Vyvolanie pôrodu pri vnútromaternicovom úmrtí plodu


V prípade potreby kombinácie prostaglandínu, pozri kontraindikácie zvoleného analógu prostaglandínu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenie

Ak nie sú k dispozícii špecifické štúdie, Mifegyne sa neodporúča používať u pacientok so:

- zlyhaním obličiek

- zlyhaním pečene

- malnutríciou


1- Medikamentózne prerušenie pokročilej vnútromaternicovej gravidity


Táto metóda vyžaduje aktívne zapojenie ženy, ktorá musí byť informovaná o požiadavkách príslušnej metódy:


 • o nutnosti kombinovania liečby s prostaglandínom, podaným pri druhej návšteve,

 • o potrebe následnej kontrolnej návštevy (3. návšteva) do 14 až 21 dní po podaní Mifegynu za účelom kontroly úplného vypudenia plodu,

 • o možnom zlyhaní metódy s nutnosťou ukončenia gravidity inou metódou.


V prípade, keď ku gravidite dochádza so zavedeným vnútromaternicovým telieskom, teliesko sa musí pred podaním lieku Mifegyne odstrániť.


K vypudeniu plodu môže dôjsť aj pred podaním prostaglandínu (približne v 3 % prípadov). To nevylučuje návštevu za účelom kontroly úplného vypudenia plodu a vyprázdnenia maternice.


 • Riziká spojené s metódou


- Zlyhania


Vzhľadom na nezanedbateľné riziko zlyhania, ku ktorému dochádza v 1,3 až 7,5 % prípadov, je povinná kontrolná návšteva, aby sa potvrdilo, či došlo k úplnému vypudeniu plodu.
V zriedkavých prípadoch, keď nedôjde k úplnému vypudeniu, môže byť nutný chirurgický zákrok.

Účinnosť metódy sa znižuje s rastúcim počtom predchádzajúcich pôrodov (paritou) a následne so zvyšujúcim vekom ženy.


- Krvácanie


Pacientka musí byť informovaná o výskyte predĺženého vaginálneho krvácania (v priemere asi 12 dní alebo dlhšie po podaní lieku Mifegyne), ktoré môže byť silné. Ku krvácaniu dochádza takmer vo všetkých prípadoch, v žiadnom prípade však nie je dôkazom úplného vypudenia plodu.


Pacientka musí byť poučená, že nemá cestovať veľmi ďaleko od zdravotníckeho zariadenia, kde jej bol liek predpísaný, pokiaľ sa nepotvrdí úplné vypudenie plodu. Pacientka dostane presné pokyny o tom, koho má kontaktovať a kam má ísť v prípade výskytu akýchkoľvek problémov, hlavne v prípade veľmi silného vaginálneho krvácania.


Kontrolná návšteva sa musí uskutočniť v období od 14 do 21 dní po podaní lieku Mifegyne, aby sa vhodnými prostriedkami (klinické vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie a meranie hladiny beta-hCG) overilo, že vypudenie plodu bolo úplné a vaginálne krvácanie sa zastavilo.V prípade, že krvácanie (aj slabé) po kontrolnej návšteve pretrváva, je jeho ukončenie potrebné skontrolovať v priebehu niekoľkých dní.

Pri podozrení na pokračujúcu graviditu môže byť potrebné ultrazvukové vyšetrenie, aby sa vyhodnotila životaschopnosť plodu.


Pretrvávanie vaginálneho krvácania v tomto období by mohlo znamenať neúplný potrat alebo nediagnostikovanú mimomaternicovú graviditu, preto by sa mala zvážiť vhodná liečba.


V prípade pokračujúcej gravidity diagnostikovanej po kontrolnej návšteve bude žene navrhnutá iná metóda prerušenia gravidity.


Keďže ku silnému krvácaniu, ktoré vyžaduje hemostatickú kyretáž, dochádza v 0 až 1,4 % prípadov počas medikamentóznej metódy prerušenia gravidity, osobitnú starostlivosť je potrebné venovať pacientkam s hemostatickýmiporuchami, zníženou zrážanlivosťou alebo anémiou. O použití medikamentóznej alebo chirurgickej metódy sa má rozhodnúť po konzultácii so špecialistom podľa typu hemostatickej poruchy a stupňa anémie.


- Infekcia


Po medikamentóznom prerušení gravidity, keď bolo použitých 200 mg mifepristonu, po ktorom nasledovalo nepovolené vaginálne podanie tabliet misoprostolu na perorálne použitie, boli hlásené veľmi zriedkavé prípady fatálneho alebo závažného toxického šoku spôsobeného mikroorganizmami ako Clostridium sordellii endometritis, Escherichia coli, vyskytujúceho sa s horúčkou alebo bez horúčky alebo ďalších obvyklých symptómov infekcie. Lekári si majú byť vedomí tejto potenciálnej fatálnej komplikácie.


2- Zmäkčenie a dilatácia krčka maternice pred chirurgickým prerušením gravidity


Na dosiahnutie maximálnej účinnosti liečby musí po použití lieku Mifegyne nasledovať najneskôr do 36 až 48 hodín chirurgické prerušenie gravidity.


 • Riziká spojené s metódou


- Krvácanie

Žena bude informovaná o riziku vaginálneho krvácania, ktoré môže byť po podaní Mifegynu silné. Má byť informovaná o riziku potratu pred chirurgickým zákrokom (aj keď minimálnom): bude poučená o tom, kam má ísť za účelom kontroly úplného vypudenia plodu alebo v naliehavom prípade.

Keďže ku silnému krvácaniu, ktoré vyžaduje hemostatickú kyretáž, dochádza u 1 % pacientok, osobitnú starostlivosť je potrebné venovať pacientkam s hemostatickými poruchami , zníženou zrážanlivosťou krvi alebo závažnou anémiou.


- Ďalšie riziká

Ide o riziká spojené s chirurgickým zákrokom.


3- Vo všetkých prípadoch


Použitie lieku Mifegyne vyžaduje stanovenie Rh faktora a prevenciu Rh aloimunizácie, ako aj ďalšie všeobecné opatrenia vykonávané počas každého prerušenia gravidity.

V priebehu klinických skúšok dochádzalo ku ďalšej spontánnej gravidite v období medzi vypudením embrya a obnovením menštruačného cyklu.

Aby sa zabránilo prípadnej expozícii následnej gravidity mifepristonu, odporúča sa, aby počas ďalšieho menštruačného cyklu nedošlo k počatiu. Preto je potrebné po podaní misoprostonuzačať používať spoľahlivé antikoncepčné metódy.


Opatrenia pri používaní

1- Vo všetkých prípadoch

V prípade podozrenia na akútne zlyhanie nadobličiek sa odporúča podať dexametazón. 1 mg dexametazónu antagonizuje dávku 400 mg mifepristonu.

Vzhľadom na antiglukokortikoidnú aktivitu mifepristonu sa účinnosť dlhodobej liečby kortikosteroidmi, vrátane inhalovaných kortikosteroidov u astmatických pacientok, môže počas 3 až 4 dní po podaní Mifegynu znížiť. Liečba sa má upraviť.

Ku zníženiu účinnosti metódy môže teoreticky dôjsť z dôvodu antiprostaglandínových vlastností nesteroidných protizápalových liekov (NSA) vrátane aspirínu (kyselina acetylsalicylová). Obmedzené dôkazy naznačujú, že súčasné podanie NSA v rovnaký deň, keď dôjde ku podaniu dávky prostaglandínu neovplyvňuje nepriaznivo účinky mifepristonu alebo prostaglandínu na cervikálne zrenie alebo maternicovú kontraktilitu, ani neznižuje klinickú účinnosť medikamentózneho prerušenia gravidity.


2- Medikamentózne prerušenie pokročilej vnútromaternicovej gravidity


Po intramuskulárnom podaní analógov prostaglandínu boli hlásené zriedkavé, ale závažné kardiovaskulárne príhody. Z tohto dôvodu je potrebná opatrnosť pri liečení žien s rizikovými faktormi kardiovaskulárneho ochorenia alebo s potvrdeným kardiovaskulárnym ochorením.


Spôsob podania prostaglandínu


Počas podania a tri hodiny po podaní musí byť pacientka monitorovaná v zdravotníckom zariadení, aby sa zachytili potenciálne akútne účinky podania prostaglandínu. Zdravotnícke zariadenie musí byť vybavené vhodným zdravotníckym príslušenstvom.


Pri prepúšťaní zo zdravotníckeho zariadenia musia všetky ženy dostať vhodné lieky podľa potreby a musia byť riadne poučené o možných znakoch a príznakoch, ktoré sa môžu u nich vyskytnúť a musia mať priamy telefonický alebo lokálny prístup ku zdravotníckemu zariadeniu.


3- Pri sekvenčnom použití lieku Mifegyne – prostaglandínu, podľa indikácie


Opatrenia týkajúce sa použitia prostaglandínu je potrebné dodržiavať všade, kde je to relevantné.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Na základe metabolizmu tohto lieku prostredníctvom CYP3A4 je pravdepodobné, že ketokonazol, itrakonazol, erytromycín a grapefruitový džús môžu inhibovať jeho metabolizmus (zvýšenie sérových hladín mifepristonu). Okrem toho rifampicín, dexametazón, ľubovník bodkovaný a niektoré antikonvulzívne lieky (fenytoín, fenobarbital, karbamazepín) môžu indukovať metabolizmus mifepristonu (zníženie sérových hladín mifepristonu).


Na základe informácií oinhibícii in vitro, súčasné podanie mifepristonu môže viesť ku zvýšeniu sérových hladín liekov, ktoré sú substrátmi CYP3A4.Vzhľadom na pomalé vylučovanie mifepristonu z tela môže byť táto interakcia pozorovaná dlhší čas po podaní. Preto je potrebné postupovať opatrne, keď sa mifepriston podáva s liekmi, ktoré sú substrátmi CYP3A4 a majú úzky terapeutický rozsah, vrátane niektorých liekov používaných počas celkovej anestézie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


U zvierat (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti) bráni abortívny účinok mifepristonu správnemu vyhodnoteniu teratogénneho účinku molekuly.

Pri subabortívnych dávkach boli pozorované ojedinelé prípady malformácií u králikov, nie však u potkanov alebo myší, no bolo ich veľmi málo na to, aby ich bolo možné považovať za významné, alebo aby sa mohli pripísať mifepristonu.

V klinickej praxi boli v prípade mifepristonu podaného ako samotný liek alebo spolu s prostaglandínmi pozorované zriedkavé prípady malformácií dolných končatín (medzi nimi „konská noha“ (club –foot)).Množstvo údajov je však príliš obmedzené na to, aby bolo možné stanoviť, či je molekula ľudským teratogénom.


V dôsledku toho:


 • ženy majú byť informované, že vzhľadom na riziko zlyhania medikamentóznej metódy prerušenia gravidity a neznámeho rizika pre plod, je kontrolná návšteva povinná (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

 • Ak je pri kontrolnej návšteve diagnostikované zlyhanie metódy (životaschopná pokračujúca gravidita) a ak s tým pacientka súhlasí, prerušenie gravidity bude vykonané inou metódou.

 • Ak si pacientka praje pokračovať v gravidite, údaje, ktoré sú k dispozícii, sú príliš obmedzené na zdôvodnenie systematického prerušenia ohrozenej gravidity. V takom prípade sa zavedie ultrazvukové sledovanie gravidity s osobitnou pozornosťou venovanou končatinám.


Laktácia

Mifepriston je lipofilná látka a teoreticky sa môže vylučovať do materského mlieka. K dispozícii však nie sú žiadne údaje. V dôsledku toho sa mifepriston nemá užívať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Poruchy nervového systému

Zriedkavé:

- Bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

- Nevoľnosť, vracanie, hnačka (tieto gastrointestinálne príznaky spojené s použitím prostaglandínu sú často hlásené).

Časté:

- Kŕče, ľahké alebo strednej intenzity.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

- Precitlivenosť: kožné vyrážky menej časté (0,2 %).

Zriedkavé

- Boli tiež hlásené jednotlivé prípady urtikárie, erytrodermie, nodózneho erytému, toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Veľmi zriedkavé

- Angioedém


Infekcie a nákazy

Časté:

- Infekcia po interupcii. Podozrenie na infekcie alebo potvrdené infekcie (endometritída, zápalové ochorenie panvy) boli hlásené u menej ako 5 % žien.

Veľmi zriedkavé:

- Po medikamentóznom prerušení gravidity, keď bolo použitých 200 mg mifepristonu, po ktorom nasledovalo nepovolené vaginálne podanie tabliet misoprostolu na perorálne použitie, boli hlásené veľmi zriedkavé prípady fatálneho alebo závažného toxického šoku spôsobeného mikroorganizmom Clostridium sordellii endometritis, Escherichia coli, vyskytujúceho sa shorúčkou alebo bezhorúčky alebo ďalších obvyklých symptómov infekcie. Lekári si majú byť vedomí tejto potenciálnej fatálnej komplikácie (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Poruchy ciev

Menej časté:

- Hypotenzia (0,25 %)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé:

- Nevoľnosť, vagálne symptómy (návaly tepla, závraty, zimnice), horúčka.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté:

- Veľmi časté sú maternicové kontrakcie alebo kŕče (10 až 45 %) niekoľko hodín po podaní prostaglandínu.

Časté:

- Ku silnému krvácaniu dochádza v 5 % prípadov a môže vyžadovať hemostatickú kyretáž až v 1,4 % prípadoch.

Zriedkavé:

- Počas umelého prerušenia gravidity v druhom trimestri alebo vyvolania pôrodu kvôli úmrtiu plodu v maternici počas tretieho trimestra bola po podaní prostaglandínu menej často hlásená ruptúra maternice. Výskyt týchto prípadov bol hlásený hlavne u žien po viacerých pôrodoch alebo u žien s jazvou po cisárskom reze.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

V prípade náhodného požitia veľkého množstva lieku by sa mohli vyskytnúť znaky zlyhania nadobličiek. Príznaky akútnej intoxikácie môžu vyžadovať liečbu odborným lekárom vrátane podania dexametazónu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: INÉ POHLAVNÉ HORMÓNY A MODULÁTORY GENITÁLNEHO SYSTÉMU/ANTIPROGESTÍNY

ATC kód: G03XB01.


Mifepriston je syntetický steroid s antiprogestačným účinkom v dôsledku konkurencie s progesterónom na progesterónových receptoroch.


Pri perorálnych dávkach v rozmedzí od 3 do 10 mg/kg inhibuje mifepriston účinok endogénneho alebo exogénneho progesterónu u rôznych živočíšnych druhov (potkan, myš, králik a opica). Tento účinok sa prejavuje vo forme prerušenia gravidity u hlodavcov.


U žien pri dávkach vyšších alebo rovných 1 mg/kg mifepristonu antagonizuje endometriálne a myometrálne účinky progesterónu. Počas gravidity spôsobuje zvýšenú citlivosť myometria na kontrakcie vyvolané účinkom prostaglandínu. Predbežná liečba mifepristonom počas prvého trimestra umožňuje dilatáciu a otvorenie krčka maternice. Aj keď klinické údaje preukázali, že mifepriston uľahčuje dilatáciu krčka, k dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že toto má za následok zníženie počtu včasných alebo neskorších komplikácií procesu dilatácie.


V prípade včasného prerušenia gravidity kombinácia analógu prostaglandínu aplikovaná v sekvenčnom režime po mifepristone vedie ku zvýšeniu úspešnosti na približne 95 percent prípadov a urýchľuje vypudenie plodu.


V klinických skúškach sa výsledky mierne líšia v závislosti od použitého prostaglandínu a času aplikácie.


Keď sa 600 mg mifepristonu kombinuje so 400 μg misoprostolu, podávaného perorálne až do 49 dní od poslednej menštruácie, miera úspešnosti sa pohybuje okolo 95 %. S vaginálne aplikovaným gemeprostom sa dosahuje do 49 dní od poslednej menštruácie až 98 %, a 95 % až do 63 dní od poslednej menštruácie.


Počet zlyhaní sa líši podľa klinických skúšok a typu použitého prostaglandínu. Pri sekvenčnom podaní lieku Mifegynea následnom podaní analógu prostaglandínu dochádza ku zlyhaniu v 1,3 až 7,5 % prípadov, z ktorých je:

- 0 až 1,5 % pokračujúcich gravidít

- 1,3 až 4,6 % čiastočný potrat s neúplným vypudením plodu

- 0 až 1,4 % hemostatická kyretáž


Pri graviditách do 49 dní od poslednej menštruácie porovnávacie štúdie medzi 200 mg a 600 mg mifepristonu v kombinácii so 400 μg misoprostolu podanými perorálne, pri dávke 200 mg nemôžu vylúčiť o niečo vyššie riziko pokračujúcej gravidity.


Pri graviditách do 63 dní od poslednej menštruácie porovnávacie štúdie medzi 200 mg a 600 mg mifepristonu v kombinácii s 1 mg gemeprostu podaným vaginálne predpokladajú, že 200 mg mifepristonu môže byť rovnako účinných ako 600 mg mifepristonu:

 • Celkový pomer potratov pri 200 mg a 600 mg bol 93,8 %, resp. 94,3 %, u žien s < 57 dní od poslednej menštruácie (n = 777, WHO 1993) a 92,4 %, resp. 91,7 % u žien od 57 do 63 dní od poslednej menštruácie (n = 896, WHO 2001).

 • Podiel pokračujúcej gravidity pri 200 mg a 600 mg bol 0,5 %, resp. 0,3 % u žien s < 57 dní od poslednej menštruácie, a 1,3 %, resp. 1,6 % u žien od 57 do 63 dní od poslednej menštruácie.

Kombinácie mifepristonu s analógmi prostaglandínu inými ako je misoprostol a gemeprost sa neskúmali.


Počas prerušenia gravidity zo zdravotných dôvodov po prvom trimestri, mifepriston podaný v dávke 600 mg 36 až 48 hodín pred prvým podaním prostaglandínov znižuje interval medzi vyvolaním a potratom, a tiež znižuje dávky prostaglandínu potrebné na vypudenie plodu.


Pri použití na vyvolanie pôrodu pri úmrtí plodu v maternici samotný mifepriston vyvolá vypudenie plodu do 72 hodín od prvého požitia asi u 60 % prípadov. V takom prípade by podanie prostaglandínu alebo oxytocínu nebolo potrebné.


Mifepriston sa viaže na receptor glukokortikoidov. U zvierat v dávkach od 10 do 25 mg/kg inhibuje účinok dexametazónu. U človeka sa antiglukokortikoidný účinok prejaví pri dávke rovnajúcej sa alebo vyššej než 4,5 mg/kg kompenzačným zvýšením ACTH a kortizolu. Bioaktivita proti glukokortikoidom (GBA) môže byť potlačená niekoľko dní po jednorazovom podaní 200 mg mifepristonu na prerušenie gravidity. Klinické dôsledky tohto sú nejasné, avšak u citlivých žien sa môže vo väčšej miere vyskytnúť vracanie a nevoľnosť.


Mifepriston má slabý antiandrogénny účinok, ktorý sa objavuje iba u zvierat počas predĺženého podávania veľmi vysokých dávok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 600 mg sa mifepriston rýchlo vstrebáva. Najvyššia koncentrácia 1,98 mg/l sa dosahuje po 1,30 hod (priemer z 10 pacientok).


Ide o nelineárnu odpoveď na dávku. Po distribučnej fáze je eliminácia spočiatku pomalá, koncentrácia sa v rozmedzí 12 až 72 hodín zníži na polovicu, potom rýchlejšia, pričom polčas eliminácie je 18 hodín. Pri použití rádioreceptorových techník analýz je konečný polčas až 90 hodín vrátane všetkých metabolitov mifepristonu schopných naviazať sa na progesterónové receptory.


Po podaní nízkych dávok mifepristonu (20 mg perorálne alebo intravenózne) je absolútna biologická dostupnosť 69 %.


Pri plazmatickom mifepristone je 98 % väzba na plazmatické proteíny: albumín a hlavne alfa-1-kyslýglykoproteín (AAG), na ktorý sa väzba dá nasýtiť. V dôsledku tejto špecifickej väzby je distribučný objem a plazmatický klírens mifepristonu nepriamo úmerný plazmatickej koncentrácii AAG.


N-demetylácia a terminálna hydroxylácia 17-propynyl reťazca sú primárne metabolické cesty pečeňového oxidačného metabolizmu.


Mifepristón sa vylučuje prevažne stolicou. Po podaní značenej dávky 600 mg sa 10 % celkovej rádioaktivity eliminuje močom a 90 % stolicou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V toxikologických štúdiách na potkanoch a opiciach v trvaní 6 mesiacov vykazoval mifepriston účinky súvisiace s jeho antihormonálnou aktivitou (proti progesterónom, proti glukokortikoidom a proti androgénom).

V reprodukčných toxikologických štúdiách pôsobí mifepriston ako silné abortívum.U potkanov a myší sa po expozícii plodu nepozoroval teratogénny účinok mifepristonu.U králikov však došlo po expozícii plodu k výskytu izolovaných prípadov závažných abnormalít (lebečná klenba, mozog a miecha). Počet anomálií plodu nebol štatisticky významný a nebol pozorovaný vplyv v závislosti od dávky. U opíc bol počet plodov, ktoré prežili účinok mifepristonu na vyvolanie potratu, nedostatočný na presvedčivé vyhodnotenie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý koloidný oxid kremičitý,kukuričný škrob, povidón, stearan horečnatý, mikrokryštalická celulóza.


6.2 Inkompatibility


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


/


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové blistrové balenie po 1, 3, 15 alebo 30 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EXELGYN

216, Boulevard Saint-Germain

75007 Paríž

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


54/0523/12-S


9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Schválenie podľa procedúry vzájomnéhouznávania(MRP) udelené dňa 19. augusta 2009 (dátum spoločného predĺženia)


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2012

10


Common-2012/01

Mifegyne 200 mg tablety