+ ipil.sk

MINOXIDIL LAVINELI 2 % dermálny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/05894-REG

Písomná informácia pre používateľa


MINOXIDIL LAVINELI 2% dermálny roztok

minoxidil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

 • Ak do 4 mesiacov nebudete cítiť zlepšenie alebo budete cítiť zhoršenie stavu, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%

3. Ako používať dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% a na čo sa používa


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% obsahuje minoxidil v množstve 20 mg v jednom mililitri roztoku.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je liek v tekutej forme a je určený na priame nanesenie na pokožku hlavy. Používa sa na ošetrenie vypadávania vlasov a nie ako definitívny liek. Minoxidil je liečivo spôsobujúce rozšírenie periférnych ciev. Presný mechanizmus jeho účinku na obnovu rastu vlasov nie je známy.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je určený na použitie u dospelých vo veku 18 až 65 rokov trpiacich postupným oslabovaním alebo vypadávaním vlasov v hornej časti hlavy. Oslabovanie alebo vypadávanie vlasov je pomalý proces, ktorý sa môže viditeľne prejaviť až po niekoľkých rokoch postupného vypadávania.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je určený predovšetkým pre mužov, ktorí trpia vypadávaním vlasov alebo rednutím vlasov v hornej časti hlavy a pre ženy s celkovým oslabovaním vlasov.


Ak do 4 mesiacov nebudete cítiť zlepšenie alebo budete cítiť zhoršenie stavu, musíte sa obrátiť na lekára.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nepoužívajte:

- ak ste alergický na minoxidil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nie je určený na použitie, ak máte ochorenie alopecia areata (náhle alebo nevysvetliteľné vypadávanie vlasov) alebo jazvovú alopéciu (charakterizovaná hojacou sa pokožkou ako v prípade popálenín či vredov). Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% sa nesmie používať v prípade, ak je vypadávanie vlasov spôsobené tehotenstvom, pôrodom alebo závažnými ochoreniami, ako sú porucha funkcie štítnej žľazy, lupus, vypadávanie chumáčov vlasov spôsobené zápalom pokožky hlavy alebo iné ochorenia.


Upozornenia a opatrenia

Keďže alopécia (vypadávanie vlasov) môže byť príznakom vážneho ochorenia vaječníkov, hypofýzy (podmozgová žľaza) alebo nadobličkovej žľazy, ženy musia pred začatím používania dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% navštíviť lekára, ak majú ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: rýchly prírastok hmotnosti, predovšetkým v oblasti trupu a tváre, nie však na končatinách (centrálna obezita), rast mužského ochlpenia na tvári (hirzutizmus), poruchy menštruácie, vysoký krvný tlak, svalová slabosť, bolesť chrbta, osteoporóza, strie, akné.


Predtým, ako začnete používať dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


S používaním dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% nezačínajte, ak je u vás vypadávanie vlasov náhle alebo si ho neviete vysvetliť, ani v prípade vypadávania vlasov po chorobe alebo liečbe. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vypadávania vlasov, pred začatím používania dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% sa opýtajte svojho lekára.


Ak máte alebo ste niekedy v minulosti mali ochorenie srdca alebo ciev vrátane nepravidelného srdcového rytmu, pred začatím používania dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% sa poraďte so svojím lekárom.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nesmiete používať, ak je postihnuté miesto červené a zapálené, podráždené alebo boľavé, ako napríklad pri závažnom spálení alebo seboroickej dermatitíde. Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% taktiež nesmiete používať na iné časti tela alebo súbežne s inými liekmi na miestne použitie.


Ak po použití dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% pociťujete nezvyčajné príznaky, ukončite používanie a poraďte sa so svojím lekárom. Používanie dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% je mimoriadne dôležité ukončiť v prípade zrýchleného srdcového rytmu (palpitácie), opuchnutia rúk a nôh, náhleho zvýšenia hmotnosti bez zjavného dôvodu, bolesti v hrudi, slabosti a/alebo závratu. Používanie musíte ukončiť aj vtedy, ak je pokožka na hlave červená a podráždená.


Výskyt celotelových účinkov (napr. zrýchlený srdcový rytmus alebo zadržiavanie tekutín) je vyšší u pacientov, ktorí majú diagnostikované alebo predpokladané ochorenie vencovitých tepien (ischemická choroba srdca)a u pacientov s predispozíciou na srdcový infarkt (infarkt myokardu). Pacienti s týmto typom chorôb a lekári si majú byť vedomí rizík pred tým, ako sa rozhodnú pre používanie dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2%.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je určený iba na použitie na pokožku hlavy, pretože na iných častiach tela môže byť vstrebanie minoxidilu vyššie, v dôsledku čoho sa môže zvýšiť častosť výskytu vedľajších účinkov.


Ak je pokožka na hlave podráždená alebo spálená od slnka, dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% sa nesmie použiť.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% sa taktiež nesmie používať na pokožku hlavy spolu s akýmkoľvek ďalším liekom na miestne použitie.


Neprehĺtajte.

Nevdychujte.


Zloženie dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% obsahuje alkohol, ktorý môže spôsobiť

pocit pálenia a podráždenie očí. V prípade náhodného kontaktu s citlivými povrchmi tela (oči, odretá

pokožka, sliznice) omyte postihnuté miesto veľkým množstvom chladnej vody z vodovodu.


Deti a dospievajúci

Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nie je určený pre pacientov vo veku do 18 rokov.


Iné lieky a dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% by nemal ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% obsahuje propylénglykol.

Môže spôsobovať podráždenie pokožky.


 1. Ako používať dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je liek na ošetrenie vypadávania vlasov, nie definitívna liečba. Na udržanie alebo zlepšenie dosiahnutých výsledkov je dôležité neprerušovať pravidelné používanie dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% dvakrát denne v odporúčanej dávke.


Naneste jednu dávku dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% (1 ml) priamo na pokožku hlavy v mieste, kde dochádza k vypadávaniu vlasov, a to DVAKRÁT DENNE, napr. ráno a večer. Dávku rozotrite po celej postihnutej ploche a končekmi prstov ju vmasírujte do pokožky.


Obsah každej fľaštičky dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% postačuje na 30 dní.


Klinické skúšky preukázali, že odpovede na liečbu sa značne líšia a výsledky sa nedostavujú okamžite. Vo všeobecnosti platí, že rast nových vlasov je postupný a v nanášaní treba pokračovať dvakrát denne po dobu najmenej 4 mesiacov, aby sa dostavili viditeľné výsledky.


Keď dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% začne účinkovať na vlasové korienky, približne 2 – 6 týždňov po začatí používania môže byť viditeľné dočasné zvýšenie rýchlosti vypadávania vlasov.


Ak ste v dobe začatia používania dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% mali veľmi málo vlasov a vaše telo na ošetrovanie reaguje, nové vlasy, ktoré vám narastú, budú spočiatku jemné a zamatovo hebké a nebudú veľmi viditeľné. V priebehu pokračovania ošetrovania nové vlasy nadobudnú farbu a textúru podobnú ostatným vlasom. Ak vypadávanie vlasov v dobe začatia ošetrovania nie je veľmi výrazné, farba a textúra novo rastúcich vlasov bude podobná ostatným vlasom.


Ak si pred nanesením dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% umývate pokožku hlavy, použite jemný šampón.


Počas používania dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% nie je potrebné meniť zaužívané postupy starostlivosti o vaše vlasy. Platí však, že najprv musíte naniesť dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%, nechať vlasy vyschnúť a až potom použiť „spreje“, peny, kondicionéry, gély či akékoľvek iné prípravky (v prípade farieb na vlasy, nezmývateľných farieb atď.). Ak chodievate plávať alebo existuje možnosť, že si zamokríte hlavu, naneste dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% na suchú pokožku hlavy po plávaní, prípadne naneste liek a počkajte dve hodiny. Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nechajte účinkovať na pokožku hlavy po dobu aspoň dvoch hodín.


Ako používať dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%?

Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je určený iba na vonkajšie použitie.

Na oblasť vypadávania vlasov naneste jednu dávku (1 ml) dvakrát denne. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Liek nenanášajte na iné miesta okrem pokožky hlavy. Ak si pred nanášaním dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% umývate pokožku hlavy, použite jemný šampón.


Každý aplikátor bol navrhnutý tak, aby uvoľnil jednu dávku (1 ml) dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2%.

Nanesené množstvo rozmasírujte po celej postihnutej ploche. Po každom použití si umyte ruky.


Pokyny na použitie

Pokyny na použitie závisia od typu používaného aplikátora.


A. Nanášanie roztoku pomocou rozprašovača na veľké plochy pokožky hlavy.

B. Nanášanie roztoku pomocou rozprašovača s aplikátorom na malé plochy pokožky hlavy alebo vo vlasoch.


Aby sa zamedzilo plytvaniu obsahu v dôsledku výmen aplikátorov, zvolený aplikátor ponechajte nasadený na fľaštičke až do jej vyprázdnenia.


A. Rozprašovač

Odporúča sa na použitie na veľké plochy pokožky hlavy.

1) Z fľaštičky odstráňte kryt.

2) Rozprašovač umiestnite oproti ploche s lysinou, raz stlačte a končekmi prstov rozotrite roztok po celej ploche. Tento postup zopakujte šesťkrát, kým nebude nanesená celá dávka v množstve 1 ml (t. j. spolu 7 strieknutí). Počas nanášania dbajte na to, aby ste nevdýchli liek.

3) Vonkajší kryt po použití znova nasaďte na fľaštičku.


B. Rozprašovač s aplikátorom

Odporúča sa na použitie na malé plochy pokožky hlavy alebo vo vlasoch.

1) Z fľaštičky odstráňte kryt.

2) Horný diel vytiahnite von z rozprašovača a odstráňte ho. Na rozprašovač nasaďte aplikátor a úplne zatlačte.

3) Rozprašovač umiestnite oproti ploche s lysinou, raz stlačte a končekmi prstov rozotrite roztok po celej ploche. Tento postup zopakujte šesťkrát, kým nebude nanesená celá dávka v množstve 1 ml (t. j. spolu 7 strieknutí). Počas nanášania dbajte na to, aby ste nevdýchli liek.

4) Vonkajší kryt po použití znova nasaďte na fľaštičku.


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak použijete viac dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2%, ako máte

Neexistujú žiadne prípady predávkovania minoxidilom v dôsledku použitia dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% na pokožku.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% neužívajte vnútorne. V prípade náhodného požitia sa obráťte na svojho lekára alebo kontaktujte toxikologické informačné stredisko.


Prejavy a príznaky predávkovania minoxidilom sa prejavia predovšetkým ako účinky na srdcovocievny systém spojené so zadržiavaním tekutín a zrýchleným srdcovým rytmom. Zadržiavanie tekutín možno regulovať vhodnými močopudnými liekmi. Zrýchlený srdcový rytmus možno regulovať podávaním látok blokujúcich beta-adrenergické receptory. Príznaky spôsobené nízkym tlakom sa dajú liečiť podávaním fyziologického roztoku do žily. Je potrebné sa vyhnúť užívaniu sympatomimetík (lieky povzbudzujúce vplyv sympatiku), ako sú adrenalín a noradrenalín, pretože tieto lieky majú značný stimulačný účinok na srdce.


V prípade výskytu akýchkoľvek ďalších účinkov spojených s používaním dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2%, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, musíte o nich okamžite oboznámiť svojho lekára alebo lekárnika.


Klinické skúšky boli starostlivo vykonané s cieľom určiť presné množstvo dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2%, ktoré sa má použiť, aby sa dosiahli uspokojivé výsledky. Neodporúča sa používanie vyšších dávok ako je odporúčaná dávka (1 ml) alebo používať častejšie ako dvakrát denne. Zvyšovanie dávky alebo častosti používania nezvýši rýchlosť rastu vlasov ani objem rastúcich vlasov a môže mať za následok zvýšený výskyt vedľajších účinkov.


Ak zabudnete použiť dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%

Ak ste vynechali jedno alebo dve nanesenia dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2%, znova pokračujte v nanášaní dvakrát denne v súlade s odporúčaným dávkovaním. Nenanášajte vyššiu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%

Na udržanie rastu vlásočníc je potrebné zabezpečiť nepretržité používanie odporúčanej dávky dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2%. Tri alebo štyri mesiace po ukončení používania dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% sa rast nových vlasov zastaví a proces vypadávania vlasov sa vráti do stavu pred začatím používania.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú zoradené podľa častosti výskytu od najčastejších k menej častým.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 osôb):

 • depresia

 • dýchavičnosť (krátkodychosť)

 • svrbenie kože, hypertrichóza (nadmerný rast vlasov), vyrážka, akné, dermatitída(zápalové ochorenie kože)

 • bolesť opornej a pohybovej sústavy

 • periférny edém (opuch rúk a nôh)

 • bolesť


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 osôb):

 • suchá pokožka, lúpanie pokožky, dočasné vypadávanie vlasov, zmena štruktúry vlasov, zmena farby vlasov

 • podráždenie pokožky v mieste nanesenia


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • búšenie srdca, zrýchlený srdcový rytmus, bolesť v hrudi

 • sčervenanie pokožky v mieste nanesenia


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • nízky krvný tlak


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2%


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Horľavina. Chráňte pred teplom. Fľaštičku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% obsahuje

 • Liečivo je minoxidil.

 • Ďalšie zložky sú propylénglykol, etanol a čistená voda


Ako vyzerá dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% a obsah balenia

Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je číry a bezfarebný alebo mierne žltkastý roztok s alkoholovým zápachom a je k dispozícii v takejto forme:


Fľaštička z HDPE s mechanickým rozprašovačom alebo aplikátormi obsahujúca 60 ml roztoku.


Veľkosti balenia:

1 x 60 ml s 1 odnímateľným aplikátorom s dýzou a 1 odnímateľným aplikátorom so špičkou.

3 x 60 ml s 3 odnímateľnými aplikátormi s dýzou a 2 odnímateľnými aplikátormi so špičkou.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Lavineli Farmacêutica, Lda.

Rua Torcato José Clavine nº9, 1ºDto

2800-710 Almada

Portugalsko


Výrobca

Laboratoires OPODEX Industrie

34-46 avenue du Vieux Chemin de Saint Denis

92390 Villeneuve La Garenne

Francúzsko


Liek je schválený v členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Cyprus: Minoxidil Lavineli 2%, δερματικόδιάλυμα

Česká republika: Minoxidil Lavineli 2%, kožní roztok

Grécko: Minoxidil Lavineli 2%, δερματικόδιάλυμα

Taliansko: Minoxidil Lavineli

Malta: MINOXIDIL LAVINELI 2%, cutaneoussolution

Poľsko: Minoxidil Lavineli

Portugalsko: Minoxidil Lavineli 2%, soluçãocutânea

Rumunsko: Minoxidil Lavineli 20 mg/ml, soluƫiecutanată

Slovenská republika: Minoxidil Lavineli 2% dermálny roztok

Španielsko: Minoxidil Lavineli 20 mg/ml solucióncutánea


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk

MINOXIDIL LAVINELI 2 % dermálny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/05894-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


MINOXIDIL LAVINELI 2% dermálny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Minoxidil 20 mg/ml (2 % m/V).


Jedno strieknutie dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% obsahuje 2,8 mg minoxidilu.

Na aplikáciu približne 1 ml roztoku, ktorý obsahuje 20 mg minoxidilu, je potrebných sedem strieknutí.


Pomocná látka so známym účinkom:propylénglykol.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny roztok.

Číry a bezfarebný alebo mierne žltkastý roztok s alkoholovým zápachom.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je indikovaný na liečbu alopécie.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je indikovaný predovšetkým na liečbu mužov, ktorí trpia vypadávaním vlasov alebo oslabovaním vlasov v hornej časti hlavy a žien s celkovým oslabovaním vlasov.

Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je indikovaný na liečbu dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávku 1 ml dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% aplikujte na pokožku hlavy dvakrát denne (vždy ráno a večer). Toto dávkovanie treba dodržiavať bez ohľadu na to, aká veľká je postihnutá plocha. Celková denná dávka nesmie prekročiť 2 ml.


Pediatrická populácia a staršie osoby

Používanie lieku sa neodporúča u osôb mladších ako 18 rokov a starších ako 65 rokov z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je určený iba na vonkajšie použitie.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je potrebné aplikovať v súlade s pokynmi a iba na pokožku hlavy. Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% sa aplikuje iba na suché vlasy a pokožku hlavy. Po aplikácii dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% si dôkladne poumývajte ruky.


Pri aplikácii lieku dvakrát denne môže liečba trvať štyri mesiace alebo dlhšie. V každom prípade platí, že ak po 4 mesiacoch nie sú badateľné žiadne výsledky, lekár má zvážiť ukončenie liečby. Ak sa obnoví rast vlasov, je potrebné pokračovať v podávaní dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% dvakrát denne, aby sa zachoval jeho účinok. V priebehu 3 až 4 mesiacov od ukončenia liečby roztokom minoxidilu na lokálne použitie bolo v občasných prípadoch hlásené zastavenie rastu vlasov a niekedy aj návrat do stavu z doby pred liečbou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nie je indikovaný na liečbu alopecia areata (náhle alebo nevysvetliteľné vypadávanie vlasov) alebo jazvovej alopécie (charakterizovaná hojacou sa pokožkou ako v prípade popálenín či vredov). Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nie je určený na liečbu vypadávania vlasov spôsobeného tehotenstvom, pôrodom alebo závažnými ochoreniami, ako sú dysfunkcia štítnej žľazy, lupus, vypadávanie chumáčov vlasov spôsobené zápalom pokožky hlavy a ďalšie ochorenia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti so srdcovocievnymi ochoreniami alebo srdcovou arytmiou sa pred začatím používania dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% musia poradiť s lekárom.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% nie je indikovaný na liečbu v tých prípadoch, keď neexistuje anamnéza vypadávania vlasov v rodine pacienta, keď je vypadávanie vlasov náhle alebo vypadávajú v chumáčoch, keď je vypadávanie vlasov spôsobené pôrodom alebo nie je známy dôvod vypadávania.


Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% je určený iba na použitie na neporušenú, zdravú pokožku hlavy. Liek nepoužívajte, ak je pokožka hlavy červená, zapálená, infikovaná, podráždená či bolestivá alebo ak pokožku hlavy liečite inými liekmi.


Niektoré pomocné látky v dermálnom roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% môžu spôsobiť pálenie a podráždenie. V prípade náhodného kontaktu s citlivými povrchmi tela (oči, odretá pokožka, sliznice) omyte postihnuté miesto veľkým množstvom chladnej vody z vodovodu.


Nevdychujte aerosól z rozprašovača. Neprehĺtajte.


Používanie dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% treba ukončiť a vyhľadať lekára, ak sa u pacienta objaví hypotenzia alebo sa objaví bolesť v hrudi, zrýchlený pulz, mdloby alebo závrat, náhle zvýšenie telesnej hmotnosti, potenie rúk alebo nôh či neustupujúce sčervenanie alebo podráždenie pokožky hlavy.

U niektorých pacientov došlo pri používaní dermálneho roztoku MINOXIDIL LAVINELI 2% k zmene farby a/alebo štruktúry vlasov.


Pediatrická populácia

Náhodné požitie môže spôsobiť vážne srdcové nežiaduce príhody. Dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% preto treba uchovávať mimo dosahu detí.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické štúdie interakcií lieku u ľudí preukázali, že tretinoín a antralín zvyšujú absorpciu minoxidilu do kože v dôsledku zvýšenej priepustnosti rohovitej vrstvy. Betametazóndipropionát zvyšuje lokálnu koncentráciu minoxidilu v tkanive a znižuje systémovú absorpciu minoxidilu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Čo sa týka gravidných žien, spoľahlivé a dôkladne kontrolované štúdie neexistujú. Štúdie na zvieratách preukázali riziko poškodenia plodu pri úrovniach expozície, ktoré sú omnoho vyššie ako sú úrovne expozície určené na použitie u ľudí. Riziko poškodenia plodu u ľudí existuje, aj keď je veľmi malé (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).


Laktácia

Minoxidil absorbovaný do tela sa vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Minoxidil na lokálne použitie sa nemá používať počas gravidity alebo laktácie, iba v prípade, ak prínos pre matku prevyšuje možné riziko pre plod alebo dojčené dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického profilu a profilu celkovej bezpečnosti minoxidilu na lokálne použitie sa neočakáva, že by dermálny roztok MINOXIDIL LAVINELI 2% mohol ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie nežiaducich reakcií na roztok minoxidilu na lokálne použitie sú definované pomocou nasledujúcich konvencií:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


S používaním roztoku minoxidilu (v 2% aj 5% koncentrácii) boli v prípade mužskej aj ženskej populácie spájané nasledujúce nežiaduce udalosti, ktoré sa vyskytli častejšie ako v 1 % prípadov a častejšie ako v placebom kontrolovaných klinických skúškach.


Trieda orgánového systému

Frekvencia

Hlásená nežiaduca udalosť

Psychické poruchy

Časté

Depresia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Pruritus, hypertrichóza, vyrážka, akné, dermatitída, zápalové ochorenie kože

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Muskuloskeletálna bolesť

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Periférny edém

Rôzne

Časté

Bolesť


Nasledujúce nežiaduce udalosti boli spájané s používaním roztoku minoxidilu na lokálne použitie po uvedení lieku na trh.


Trieda orgánového systému

Frekvencia

Hlásená nežiaduca udalosť

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

Bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Palpitácie, zrýchlený pulz, bolesť v hrudi

Veľmi zriedkavé

Hypotenzia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Suchá pokožka, lúpanie pokožky, vyrážka, dočasné vypadávanie vlasov, hypertrichóza, zmena štruktúry vlasov, zmena farby vlasov

Zriedkavé

Kontaktná dermatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Svrbenie v mieste aplikácie, podráždenie v mieste aplikácie

Zriedkavé

Erytém v mieste aplikácie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a symptómy

Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že lokálne aplikovaný minoxidil sa absorbuje v množstve dostatočnom na to, aby mal systémové účinky. Ak sa používa v súlade s pokynmi, predávkovanie je nepravdepodobné.

V prípade aplikácie tohto lieku na mieste so zníženou celistvosťou tkaniva pokožky v dôsledku úrazu, zápalu alebo chorobných procesov v koži existuje možnosť, že dôjde k systémovému predávkovaniu.


V dôsledku systémových účinkov minoxidilu sa veľmi zriedkavo môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce udalosti:


Trieda orgánového systému

Frekvencia

Hlásená nežiaduca udalosť

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé

Závrat

Poruchy srdcovo-cievnej sústavy

Veľmi zriedkavé

Zrýchlený pulz, hypotenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé

Zvýšenie telesnej hmotnosti v dôsledku zadržiavania tekutín


Liečba

Liečba predávkovania minoxidilom má byť symptomatická a má mať podporný charakter. Zadržiavanie tekutín možno regulovať vhodnou diuretickou terapiou. Klinicky relevantnú tachykardiu možno regulovať podávaním beta-adrenergných blokátorov. Symptomatická hypotenzia sa má liečiť intravenóznym podávaním fyziologického roztoku. Vyhýbajte sa užívaniu sympatomimetík, ako sú adrenalín a noradrenalín, keďže tieto lieky majú značný stimulačný účinok na srdce.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné dermatologiká. ATC kód: D11A X01


Mechanizmus účinku

Lokálne použitie minoxidilu u pacientov s androgénnou alopéciou preukázateľne stimuluje rast vlasov. Mechanizmus účinku minoxidilu však nie je známy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Zastavenie vypadávania vlasov sa pozoruje u 4 z každých 5 pacientov. Rast vlasov podlieha určitým individuálnym charakteristikám a líši sa od prípadu k prípadu. Pozorovať ho však možno po 4 alebo viacerých mesiacoch pravidelného používania dermálneho roztoku s obsahom minoxidilu. Analýza lokálneho použitia minoxidilu u pacientov s normálnym tlakom alebo s neliečenou hypertenziou vykonaná počas kontrolovaných štúdií nepreukázala žiadne systémové účinky v dôsledku absorpcie lieku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po lokálnej aplikácii je miera absorpcie minoxidilu cez zdravú a nepoškodenú pokožku nízka. Priemerná systémová absorpcia predstavuje iba 1,7 % (0,3 – 4,5 %) celkovej aplikovanej dávky. Na druhej strane, po perorálnom podaní tabliet s minoxidilom sa liek absorbuje zväčša z gastrointestinálneho traktu. Po ukončení lokálnej aplikácie minoxidilu sa približne 95 % systémovo absorbovaného minoxidilu eliminuje v priebehu nasledujúcich 4 dní. Vplyv súbežných ochorení kože na absorpciu lokálne aplikovaného minoxidilu nie je známy.


Biotransformácia

Proces biotransformácie minoxidilu absorbovaného po lokálnej aplikácii nie je úplne známy. Perorálne podaný minoxidil sa metabolizuje najmä viazaním na kyselinu glukurónovú v pozícii N-oxidu pyrimidínového kruhu, dochádza však aj ku konverzii na polárnejšie metabolity. Známe metabolity majú v porovnaní s minoxidilom slabší farmakologický účinok. Minoxidil sa neviaže na plazmatické proteíny a rýchlosť jeho vylúčenia obličkami zodpovedá rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Minoxidil neprestupuje hematoencefalickou bariérou.


Eliminácia

Minoxidil a jeho metabolity sú dialyzovateľné, vylučujú sa hlavne močom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách preukázali riziko nežiaducich účinkov na fertilitu a vývoj embrya a plodu iba v prípade expozície omnoho vyšším množstvám, než aké sú aplikované pri klinickom použití.


V prípade minoxidilu sa nepreukázala genotoxicita. Počas štúdií karcinogenity vykonaných na potkanoch a myšiach malo lokálne podávanie minoxidilu za následok zvýšený výskyt hormónmi podmienenýchtumorov. Táto tumorigénna/karcinogénna aktivita sa považuje za sekundárnu k hyperprolaktinémii, ktorá sa u hlodavcov vyskytuje iba v prípade vystavenia vysokým absorpčným množstvám a nepredstavuje riziko pre klinické použitie.


Počas predklinických štúdií potenciálu lokálnej tolerancie neboli pozorované primárne podráždenia pokožky. Minoxidil neindukoval senzibilizáciu kontaktom s pokožkou či senzibilizáciu sprostredkovanú protilátkami IgE a nepreukázal fototoxicitu ani nespôsobil fotoalergické reakcie.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Propylénglykol

96 % etanol

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Horľavina. Chráňte pred teplom. Fľaštičku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaštička z HDPE s mechanickým rozprašovačom alebo aplikátormi obsahujúca 60 ml roztoku.


Veľkosti balenia:

1 x 60 ml s 1 odnímateľným aplikátorom s dýzou a 1 odnímateľným aplikátorom so špičkou.

3 x 60 ml s 3 odnímateľnými aplikátormi s dýzou a 2 odnímateľnými aplikátormi so špičkou.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na použitie a iné zaobchádzanie s liekom


POKYNY NA POUŽITIE


Pokyny na použitie závisia od typu používaného aplikátora.

A. Aplikácia roztoku pomocou rozprašovača na veľké plochy pokožky hlavy.

B. Aplikácia roztoku pomocou rozprašovača s aplikátorom na malé plochy pokožky hlavy alebo vo vlasoch.


Aby sa zamedzilo plytvaniu obsahu v dôsledku výmen aplikátorov, zvolený aplikátor ponechajte nasadený na fľaštičke až do jej vyprázdnenia.


A. Rozprašovač

Odporúča sa na použitie na veľké plochy pokožky hlavy.

1) Z fľaštičky odstráňte kryt.

2) Rozprašovač umiestnite oproti ploche s lysinou, raz stlačte a končekmi prstov rozotrite roztok po celej ploche. Tento postup zopakujte šesťkrát, kým nebude aplikovaná celá dávka v množstve 1 ml (t. j. spolu 7 strieknutí). Počas aplikácie dbajte na to, aby ste nevdýchli liek.

3) Vonkajší kryt po použití znova nasaďte na fľaštičku.


B. Rozprašovač s aplikátorom

Odporúča sa na použitie na malé plochy pokožky hlavy alebo vo vlasoch.

1) Z fľaštičky odstráňte kryt.

2) Horný diel vytiahnite von z rozprašovača a odstráňte ho. Na rozprašovač nasaďte aplikátor a úplne zatlačte.

3) Rozprašovač umiestnite oproti ploche s lysinou, raz stlačte a končekmi prstov rozotrite roztok po celej ploche. Tento postup zopakujte šesťkrát, kým nebude aplikovaná celá dávka v množstve 1 ml (t. j. spolu 7 strieknutí). Počas aplikácie dbajte na to, aby ste nevdýchli liek.

4) Vonkajší kryt po použití znova nasaďte na fľaštičku.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Lavineli Farmacêutica, Lda.

Rua Torcato José Clavine nº9, 1ºDto

2800-710 Almada

Portugalsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg. číslo: 46/0386/14-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014


MINOXIDIL LAVINELI 2 % dermálny roztok