+ ipil.sk

MODAFENPríbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii ev.č. 2009/01122

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/03576


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MODAFEN

filmom obalené tablety

(ibuprofenum, pseudoephedrini hydrochloridum)


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Modafen pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia po 3-5 dňoch, alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára. Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informáciipre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Modafen a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Modafen

3. Ako užívať Modafen

4. Možné vedľajšie účinky

5 Uchovávanie Modafenu

6. Ďalšie informácie1. ČO JE ModafenA NA ČO SA POUŽÍVA


Modafen je zložený (kombinovaný) liek – je vhodný k potlačeniu nepríjemných príznakov chrípky, ako je bolesť hlavy a celého tela; a celková únava, akútna nádcha, akútny zápal nosohltana, akútny zápal Eustachovej trubice (pocit zaľahnutého ucha), a ďalej znižuje teplotu pri horúčke.

Obsahuje ibuprofén, ktorý pôsobí proti bolesti (analgetikum), protizápalovo (antiflogistikum) a znižuje teplotu pri horúčke (antipyretikum), druhé liečivo pseudoefedrín znižuje opuch sliznice horných dýchacích ciest (dekongescens).


Liek je určený pre dospelých a mladistvých od 12 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Modafen


Neužívajte Modafen

Modafen sa nesmie užívať

 • pri precitlivenosti na liečivo alebo ktorúkoľvek zložku lieku

 • pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú alebo niektoré iné protizápalové lieky, ktorá sa prejavuje ako priedušková astma alebo žihľavka

 • pri existujúcom alebo opakovanom vrede žalúdka alebo dvanástnika

 • pri krvácaní alebo perforácii v zažívacom trakte spôsobenom nesteroidnými protizápalovými liekmi v minulosti

 • pri vysokom krvnom tlaku, pri ischemickej chorobe srdca, srdcovej nedostatočnosti, a pri kardiomyopatii (zriedkavé ochorenie srdcového svalu)

 • pri poruchách krvotvorby a poruchách krvnej zrážavosti

 • pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy, pri cukrovke, pri glaukóme (zelený zákal), pri epilepsii

 • pri liečbe niektorými antidepresívami (tzv. tricyklickými a inhibítormi monoaminooxidázy – MAO),

 • pri podávaní látok zvyšujúcich činnosť sympatického nervového systému,

 • počas tehotenstva a dojčenia


Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Modafenu

Modafen by sa nemal užívať súčasne s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi.


Poraďte sa o Vašej liečbe s lekárom alebo lekárnikom

 • v prípade, že ste prekonali vredové ochorenie žalúdka alebo dvanástnika,

 • pri ťažšej poruche srdcovej funkcie, obličiek alebo pečene,

 • ak máte astmu

 • pri ochoreniach spojivového tkaniva

 • ak máte ochorení tráviaceho traktu (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k novému vzplanutiu týchto ochorení

 • ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar)


U pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytli vred žalúdka alebo dvanástnika,predovšetkým pokiaľ bola vredová choroba komplikovaná krvácaním alebo prederavením tráviaceho traktu, ďalej u starších pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej, by sa malo zvážiť podanie liekov chrániacich sliznicu žalúdka a dvanástnika.

Počas liečenia sa ojedinele môže vyskytnúť krvácanie zo zažívacieho traktu, vred alebo perforácia. Vznik týchto stavov môže, ale nemusí byť sprevádzaný varovnými príznakmi. Riziko vzniku krvácania, vredu alebo perforácie v zažívacom trakte sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou lieku. Závažnosť týchto porúch je všeobecne vyššia u starších pacientov.

Pokiaľ sa u pacienta liečeného Modafenom objaví krvácanie do tráviaceho traktu, musí sa Modafen vysadiť.


Lieky ako je Modafen môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky.


Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dľžku liečby 7 dní.


Užívanie iných liekov

V prípade, že užívate iné lieky, a to na lekársky predpis aj bez neho, poraďte sa o vhodnosti súčasného užívanialieku Modafen s lekárom a bez jeho súhlasu ho neužívajte.

Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s týmto liekom iné voľnopredajné lieky.

V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že užívate Modafen.

Niektoré lieky, ako sú:

 • antikoagulačné lieky (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová / aspirín, warfarín, tiklopidín),

 • lieky na liečbu srdcovej nedostatočnosti, proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II) a močopudné lieky,

 • nesteroidné protizápalové lieky,

 • kortikoidy,

 • lieky proti depresii,

 • lieky na liečbu cukrovky,

 • lieky na liečbu žalúdočných vredov

 • lieky znižujúce hladinu kyseliny močovej v krvi (napr. probenecid, sulfínpyrazón)

 • lítium, digoxín a fenytoín (liek užívaný na liečbu epilepsie), chinolónové antibiotiká, metotrexát (liek užívaný pri rakovine), baklofén (liek znižujúci svalové napätie), cyklosporín (liek užívaný po transplantácii) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom.

Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.


Užívanie Modafen s jedlom a nápojmi

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté, zapíjajú sa tekutinou. Ak sa v priebehu liečby objavia zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy), užívajte liek počas jedla alebo ho zapíjajte mliekom.

Počas liečby nie je vhodné užívanie alkoholických nápojov.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa Modafen nesmie užívať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže u citlivých osôb vyvolať závraty, a tak nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť. Ak sa u Vás takýto účinok prejaví, nemal/a by ste viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách

Pseudoefedrín a jeho hlavný metabolit norpseudoefedrín sú uvedené na zozname látok zakázaných pre športovcov (doping).

Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
3. AKO UŽÍVAŤ Modafen


Vždy užívajte Modafen presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


U dospelých je zvyčajné dávkovanie 1 - 2 filmom obalené tablety 3-krát denne počas trvania príznakov, spravidla 3 - 5 dní (nie dlhšie ako 7 dní).

Maximálna denná dávka je 6 filmom obalených tabliet v priebehu 24 hodín.


Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté, zapíjajú sa tekutinou. Ak sa v priebehu liečby objavia zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy), užívajte liek počas jedla alebo ho zapíjajte mliekom.


Pokiaľ príznaky pri liečbe liekom Modafen neustúpia a pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, obráťte sa na svojho lekára. Bez konzultácie s lekárom neužívajte Modafen dlhšie ako 7 dní.


Ak užijeteviac Modafen,ako máte

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požijeviac filmom obalených tabliet, vyhľadajte lekára.


Ak zabudneteužiť Modafen

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.Užite dávku hneď, ako si spomeniete. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4hodiny.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Takako všetky lieky, aj Modafen môže spôsobovať vedľajšieúčinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vyhľadajte alebo privolajte lekára:

Pri výskyte alergickej reakcie, ktorá sa môže prejaviť opuchom okolo očí, vyrážkami a svrbením, pocitom tlaku na hrudníku alebo sťaženým dýchaním a tiež pri bolestiach v nadbrušku, alebo pri poruchách videnia,prípadne pri objavení sa krvácania z tráviaceho traktu (vracanie krvi alebo dočierna zafarbená stolica), prerušte užívanie lieku a ihneď vyhľadajte lekára.


Počas liečby sa môžu u citlivejších jedincov vyskytnúť zažívacie ťažkosti: nevoľnosť, vracanie, bolesť v nadbrušku, pálenie záhy, hnačka, zápcha.

Zriedkavo sa môžu počas liečby vyskytnúť vredy v tráviacom trakte, krvácanie z tráviaceho traktu, ďalej alergická reakcia ako vyrážky.

Zriedkavo môže spôsobiť závraty, poruchy videnia,bolesti hlavy, celkom vzácne nespavosť a poruchy nálady.

Lieky, ako je Modafen, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo akspozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Modafen


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

V suchu, pri teplote od 10 – 25 °C, chrániť pred svetlom.

Dátum ukončenia času použiteľnosti každého balenia je vyznačený na vnútornom aj vonkajšom obale. Po uvedenom dátume už liek z tohto balenia neužívajte.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Modafen obsahuje

Liečivo je: ibuprofenum (ibuprofén) 200 mg, pseudoephedrini hydrochloridum (pseudoefedríniumchlorid) 30 mg v 1 filmom obalenej tablete

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu C, povidón, stearín, bezvodý koloidný oxid kremičitý, hypromelóza 2910/3, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, simetikónová emulzia SE 4, nátriumlaurilsulfát.


Ako vyzerá Modafen a obsah balenia

Vzhľad lieku: biele až takmer biele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

Veľkosť balenia: 10, 12 alebo 24 filmom obalených tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Zentiva a.s.,

Westend Tower,

Dúbravská cesta 2,

841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59316013

Fax: +421 2 5931 6001


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2009.


0

MODAFEN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii ev.č. 2009/01122

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2009/03576SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MODAFEN

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ibuprofenum 200 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg v 1 filmom obalenej tablete


3. LIEKOVÁ FORMAFilmom obalená tableta.

Biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek je určený na krátkodobú symptomatickú liečbu počiatočných štádií akútnych infekčných ochorení horných dýchacích ciest s prejavmi - rhinitis acuta, nasopharyngitis acuta, pharyngitis acuta, catarrus tubae auditivae acutus, kde sa uplatňuje kombinácia dekongesčného, analgetického a antipyretického účinku.

Liek je určený dospelým a deťom od 12 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je zvyčajne 1 až 2 tablety 3-krát denne počas trvania príznakov - zvyčajne 3 - 5 dní. Maximálna dávka je 6 tabliet počas 24 hodín. Tablety sa podávajú najlepšie s malým množstvom potravy alebo sa zapíjajú mliekom, prehĺtajú sa celé, nerozhryznuté.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku, gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia súvisiaca s liečbou NSAIDs v anamnéze, aktívny alebo rekurentný peptický vred/ krvácanie v anamnéze (dva alebo viac prípadov potvrdených vredov alebo krvácanie), poruchy hemokoagulácie a hemopoézy. Ďalej hypertenzia, ICHS, srdcová insuficiencia, kardiomyopatia, závažné zlyhávanie srdca, diabetes mellitus, hypertyreóza, epilepsia, liečba antidepresívami, glaukóm, gravidita a laktácia.

Súčasné podávanie iných sympatomimetík, tricyklických antidepresív a inhibítorov MAO.

Precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové antireumatiká.

Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Modafen sa nesmie užívať súčasne s inými NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).


Starší pacienti:

Starší pacienti majú zvýšenú frekvenciu nežiaducich účinkov spôsobených NSAIDs, zvlášť gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť aj smrteľné (pozri časť 4.2).

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia: GIT krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú zaznamenané u všetkých NSAIDs a môžu vzniknúť kedykoľvek počas liečby, s alebo bez predchádzajúcich varovných príznakov či

predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych stavov. Riziko vzniku gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie či perforácie sa zvyšuje so stúpajúcou dávkou NSAID, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, predovšetkým, pokiaľ bola vredová choroba komplikovaná krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U týchto pacientov sa má liečba začať čo najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť podanie protektívnej liečby (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónovej pumpy) (pozri časť 4.5).

Pacienti s anamnézou GIT toxicity, predovšetkým starší pacienti, by mali byť poučení, aby hlásili akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (predovšetkým gastrointestinálne krvácanie) a to zvlášť v začiatočných štádiách liečby.


Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná u pacientov užívajúcich súčasne lieky zvyšujúce riziko vzniku ulcerácie alebo krvácanie, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory vychytávanie serotonínu alebo doštičkové inhibítory ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Pokiaľ sa u pacienta liečeného Modafenom objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, musí sa liek vysadiť.

NSAIDs sa majú podávať opatrne u pacientov s anamnézou gastrointestinálneho ochorenia (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k exacerbácii týchto chorôb (pozri časť 4.8).

Pred začatím liečby u pacientov s hypertenziou a/alebo zlyhávaním srdca je potrebná opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom), pretože v súvislosti s liečbou NSAIDs boli hlásené retencia tekutín, hypertenzia a edémy.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie ibuprofénu, obzvlášť liečba vysokými dávkami (2400 mg/deň) a dlhodobá liečba, môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Vo všeobecnosti, dostupné epidemiologické údaje nenasvedčujú zvýšenému riziku infarktu myokardu pri nízkych dávkach ibuprofénu (1200 mg denne).


V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, niektoré z nich smrteľné, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy. Zdá sa, že najvyššie riziko vzniku týchto reakcií je na začiatku liečby, väčšina z nich sa objavila počas prvého mesiaca liečby. Modafen sa má byť vysadený pri prvom objavení vyrážky, mukóznych lézií a/alebo iných znakov precitlivenosti

Opatrnosť je potrebná pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové antiflogistiká, prejavujúce sa ako astma, urtikária a iné alergické reakcie.

Ak sa objavia nežiaduce účinky ako poruchy vízusu, ďalej nezreteľné videnie, skotómy, poruchy farbocitu, liečbu treba prerušiť.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri systémovom lupus erytematosus a iných ochoreniach spojivového tkaniva, kachexii, pri ťažšej poruche obličiek, pečene a u astmatikov.

Existujú dôkazy o tom, že inhibítory cyklooxygenázy/syntézy prostaglandínov môžu ovplyvniť ovuláciu, a tým znížiť plodnosť žien. Preto sa ženám, ktoré plánujú otehotnieť alebo majú s otehotnením problémy, neodporúča liek Modafen užívať. Tieto účinky po ukončení liečby vymiznú.


V priebehu liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.


Pseudoefedrín a jeho hlavný metabolit norpseudoefedrín sú uvedené na zozname látok zakázaných pre športovcov (doping).


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri súčasnom podávaní Modafenu (najmä vo vysokých dávkach) a antikoagulancií kumarínového typu (napr. warfarín) dochádza k predĺženiu protrombínového času a zvýšenému riziku krvácania. Antiagregačné lieky a SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu) zvyšujú riziko gastrointestinálneho krvácania pri súčasnom podávaní. Fenobarbital zrýchľuje metabolizáciu ibuprofénu. Ibuprofén zvyšuje plazmatické hladiny lítia, digoxínu a fenytoínu, zvyšuje toxicitu metotrexátu a baklofénu. Súčasné podanie glukokortikoidov alebo ďalších nesteroidových antireumatík zvyšuje riziko krvácania do GIT a riziko vzniku vredovej choroby. Ibuprofén znižuje urikozúrický účinok probenecidu a sulfínpyrazónu. Je možné zníženie účinku diuretík a antihypertenzív. Súčasné podanie káliumšetriacich diuretík môže viesť k hyperkaliémii.

Počas liečby Modafenom je potrebné vyhnúť sa súčasnému podávaniu iných sympatomimetík, tricyklických antidepresív a inhibítorov MAO (vrátane prvých 14 dní po ukončení ich podávania).

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivona klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu (pozri časť 5.1).


4.6 Gravidita a laktácia


Modafen je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Modafen môže spôsobiť nasledujúce nežiaduce účinky (rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


MedDRA triedy orgánových systémov

Frekvencia

Typ nežiaduceho účinku

Gastrointestinálne poruchy

veľmi časté

nauzea, vracanie, bolesti v epigastriu, pálenie záhy, hnačka, obstipácia, nadúvanie

zriedkavé

gastritída, žalúdočný vred, duodenálny vred, krvácanie z GIT-u (melena, hemateméza), perforácia gastrointestinálneho traktu, pankreatitída

veľmi zriedkavé

ulcerózna stomatitída, exacerbácia Crohnovej choroby, exacerbácia ulceróznej kolitídy

Vyšetrenia

zriedkavé

poruchy pečeňových funkcií (zvyčajne reverzibilné)

veľmi zriedkavé

pokles krvného tlaku

Poruchy krvi a lymfatického systému

zriedkavé

poruchy krvotvorby (neutropénia, agranulocytóza, aplastická alebo hemolytická anémia, trombocytopénia)

Poruchy srdca

zriedkavé

kardiálne zlyhávanie

veľmi zriedkavé

palpitácia

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé

retencia sodíka a tekutín

Cievne poruchy

veľmi zriedkavé

hypertenzia

Poruchy nervového systému

menej časté

závraty, bolesti hlavy

zriedkavé

aseptická meningitída (zvl. u pacientov so systémovým lupus erytematosus a pri niektorých kolagenózach)

Psychiatrické poruchy

veľmi zriedkavé

nespavosť, depresia, emočná labilita

Poruchy obličiek a močových ciest

veľmi zriedkavé

cystitída, hematúria, poruchy obličkových funkcií

Ochorenia oka

zriedkavé

poruchy videnia, poruchy percepcie farieb, toxická amblyopia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

zriedkavé

bronchospazmus (predovšetkým u astmatikov)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé

bulózna reakcia vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

hypersenzitívna reakcia (horúčka, raš, hepatotoxicita)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

zriedkavé

edémy


Medzi nežiaducimi účinkami sú gastrointestinálne nežiaduce účinky najčastejšie. Môže sa vyskytnúť žalúdočný vred, perforácia alebo GIT krvácanie, ktoré môžu byť fatálne.

V súvislosti s terapiou NSAIDs boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhávanie srdca.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že obzvlášť liečba vysokými dávkami ibuprofénu (2400 mg/deň) a dlhodobá liečba môže byť spojená s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Ibuprofén v dávke nad 400 mg/kg telesnej hmotnosti môže spôsobiť závažnú intoxikáciu: môžu vzniknúť poruchy CNS - bolesti hlavy, závraty, nystagmus, kŕče, ktoré sa môžu vystupňovať až do bezvedomia. Ďalej sa môžu objaviť bolesti brucha, nevoľnosť, dávenie. V závažných prípadoch môže dôjsť k hypotenzii, acidóze, zástave dychu a cyanóze.

Pri predávkovaní pseudoefedrínu hrozí možnosť hypertenznej krízy.

Terapia akútneho predávkovania: čo najskôr uskutočniť výplach žalúdka s podaním aktívneho uhlia a preháňadla alebo vyvolať dáviaci reflex. Terapia je podporná a symptomatická - kontrola a úprava bilancie tekutín a elektrolytov, udržiavanie respiračných a kardiovaskulárnych funkcií, pri kŕčoch sa môže podať diazepam, pri zmenách krvného tlaku je liečba symptomatická.

Forsírovaná diuréza a hemodialýza sa ukázali ako neúčinné, o hemoperfúzii nie sú údaje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antipyretikum, analgetikum, dekongescens

ATC kód: M01AE51 (ibuprofén, kombinácia)


Účinok Modafenu je daný kombináciou účinkov ibuprofénu a pseudoefedrínu.

Ibuprofén, derivát kyseliny propiónovej je nesteroidové antireumatikum s dobrým analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom. V nižších dávkach pôsobí analgeticky, vo vyšších protizápalovo. Protizápalový účinok je daný inhibíciou cyklooxygenázy s nasledovnou inhibíciou biosyntézy prostaglandínov. Znižuje citlivosť ciev na bradykinín a histamín, ovplyvňuje produkciu lymfokínov v T-lymfocytoch a potláča vazodilatáciu, tlmí agregáciu krvných doštičiek a vyznačuje sa dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou.

Doba nástupu analgetického účinku je 1/2 hodiny po perorálnom podaní, maximálny antipyretický účinok sa dosiahne po 2 - 4 hodinách. Antipyretický a analgetický účinok trvá podľa veľkosti dávky zvyčajne 4 - 6 hodín po perorálnom podaní.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.

Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivona klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.


Pseudoefedrínje sympatomimetikum, ktoré pôsobí dekongesciu hyperemických slizníc bez výrazných iných efedrínových účinkov (tachykardia, eufória). Je to D(+) stereoizomér efedrínu s účinkami vazokonštrikčnými, bronchodilatačnými a dekongesčným účinkom na hyperemické sliznice horných dýchacích ciest s malým a nevýznamným ovplyvnením krvného tlaku a CNS. Dekongescenčný účinok nastupuje po asi 30 minútach po perorálnom podaní a trvá asi 4 hodiny.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Ibuprofénsa po perorálnom podaní rýchlo a dobre vstrebáva, vrchol plazmatickej koncentrácie dosahuje už po 45 minútach, pri podaní s jedlom cca po 3 hodinách. Ibuprofén sa viaže na plazmatické bielkoviny, ale väzba je reverzibilná. Pomerne rýchlo sa metabolizuje v pečeni a vylučuje močom, najmä vo forme metabolitov a ich konjugátov, menšia časť sa vylučuje žlčou do stolice. Biologický polčas má asi 2 hodiny. Pri znížení vylučovania môže dôjsť ku kumulácii lieku v organizme. Exkrécia ibuprofénu sa ukončí po 24 hodinách po podaní poslednej dávky. Biologická dostupnosť je prítomnosťou stravy alterovaná minimálne. Ibuprofén prestupuje cez placentárnu bariéru, vylučuje sa do materského mlieka v množstve menšom ako 1 mikrogram/ml.

Pseudoefedrín sa rýchlo resorbuje v GIT, preniká do materského mlieka a vylučuje sa prevažne obličkami. Cca 70 – 90 % sa vylučuje nezmenených močom, 1 – 6 % sa vylučuje ako aktívny metabolit norpseudoefedrín, eliminačný polčas je 9 - 16 hodín. Antacidá (napr. hydroxid hlinitý) zvyšujú vstrebávanie po podaní per os (kaolín ho naopak znižuje), alkalizácia moču zníži jeho vylučovanie do moču.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ibuprofén:

Akútna toxicita : LD50 u myši p.o. 800 mg/kg a 320 mg/kg intraperitoneálne, LD50 u potkana p.o. 1600 mg/kg a 1300 mg/kg subkutánne. U všetkých uhynutých zvierat (hlodavcov) bola manifestne vyjadrená depresia CNS a ulcerogénne zmeny GIT.

Pseudoefedrín:MLD s.c. u králikov = 500 mg/kg.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


lactosum monohydricum, maydis amylum, cellulosum microcristallinum, maydis amylum pregelificatum, carboxymethylamylum natricum C, povidonum, stearinum, silica colloidalis anhydrica, hypromellosum 2910/3, talcum, titanii dioxidum E 171, macrogolum 6000, simeticoni emulsio SE 4, natrii laurilsulfas.


6.2 InkompatibilityNie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


V suchu, pri teplote od 10 - 25°C, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


6.5 Druh obalu a obsah baleniaDruh obalu: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 10, 12 alebo 24 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIZentiva k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0263/01-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


20.7.2001


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Jún 2009


10MODAFEN