+ ipil.sk

Nalgesin FORTE 550 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/03377


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Nalgesin FORTE 550 mg

filmom obalené tablety

sodná soľ naproxénu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Nalgesin FORTE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Nalgesin FORTE

3. Ako užívať Nalgesin FORTE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nalgesin FORTE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nalgesin FORTE a na čo sa používa


Nalgesin FORTE je liek na zmiernenie bolesti a zápalu a na zníženie horúčky.

Pôsobí tak, že bráni tvorbe prostaglandínov. Tablety sa ľahko rozpúšťajú a preto je nástup účinku lieku rýchly.

Nalgesin FORTE zmierňuje bolesť a zápal a znižuje horúčku. Používa sa na:

 • bolesť hlavy a zubov,

 • bolesť svalov, kĺbov a chrbta (chrbtice),

 • prevenciu a liečbu migrény

 • gynekologické problémy (menštruačné bolesti a kŕče, bolesť po zavedení vnútromaternicového telieska a iné bolesti),

 • bolesť svalov a kĺbov sprevádzanú prechladnutím a nádchou,

 • ako prídavný liek pri infekciách na zmiernenie bolesti, zápalu a horúčky,

 • pri reumatických ochoreniach (reumatoidná artritída, chronická juvenilná idiopatická artritída, artróza, ankylozujúca spondylitída a dna), pretože účinkuje protizápalovo a zmierňuje bolesť.


2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Nalgesin FORTE


Neužívajte Nalgesin FORTE

 • ak ste alergický na sodnú soľ naproxénu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohot lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné nesteroidové protizápalové lieky (nesteroidové antireumatiká) a máte ťažkosti s dýchaním (bronchiálna astma),

 • ak pri jeho používaní máte žihľavku (urtikária) alebo zápal sliznice nosa (rinitída),

 • ak máte žalúdkový alebo dvanástnikový vred (gastrointestinálny vred) alebo iné ochorenie tráviaceho traktu,

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním,

 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Nepodávajte Nalgesin FORTE deťom mladším ako 2 roky.

Povedzte svojmu lekárovi ak trpíte chronickým ochorením, metabolickou poruchou, ak máte vysoký krvný tlak alebo užívate iné lieky.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nalgesinu FORTE

 • ak máte, alebo ste v minulosti mali ochorenie tráviaceho traktu, lekár vás bude dôsledne kontrolovať; zvýšená opatrnosť by mala byť pri ulceratívnej kolitíde (vredový zápal hrubého čreva a konečníka) a Crohnovej chorobe (zápal určitej časti tráviacej sústavy), pretože sa tieto choroby môžu vrátiť alebo zhoršiť. Závažné vedľajšie účinky v tráviacom trakte sa môžu objaviť bez predchádzajúcich problémov; možné sú krvácanie a perforácia čreva (pretrhnutie steny čreva).;

 • ak sa liečite na epilepsiu alebo máte veľmi zriedkavú poruchu metabolizmu krvného farbiva (porfýriu);

 • ak máte poruchu zrážania krvi alebo ak súbežne užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (antikoagulanty, fibrinolytiká);

 • pri veľkých a otvorených ranách a minimálne 48 hodín pred naplánovanou veľkou operáciou;

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo pečene;

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním.


Lieky ako Nalgesin FORTE môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku a dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, prekonali ste porážku alebo si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku alebo vysoký cholesterol alebo ste fajčiar), poraďte sa o svojej liečbe s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Tak, ako všetky lieky podávané starším pacientom, aj sodná soľ naproxénu sa má podávať v najnižších účinných dávkach.


Iné lieky a Nalgesin FORTE

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikov.


Nalgesin FORTE a niektoré iné lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať, čo môže viesť k zvýšeniu alebo zníženiu ich účinku. Sú to:

 • iné lieky na zmiernenie bolesti (kyselina acetylsalicylová a iné nesteroidové protizápalové lieky),

 • iné lieky, ktoré obsahujú rovnakú účinnú látku, naproxén,

 • lieky proti zrážavosti krvi (antikoagulanciá, fibrinolytiká),

 • lieky na liečbu cukrovky (sulfonylurea),

 • lieky na liečbu epilepsie (deriváty hydantoínu),

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,

 • lieky na zvýšené vylučovanie moču (furosemid),

 • lieky na liečbu duševných ochorení (lítium),

 • lieky, ktoré podporujú vylučovanie kyseliny močovej z tela a pomáhajú predchádzať záchvatom dny (probenecid),

 • lieky potlačujúce imunitný systém (cyklosporín),

 • lieky na liečbu zhubných ochorení a zápalov kĺbov (metotrexát),

 • lieky na liečbu AIDS (zidovudín).


Nalgesin FORTE a jedlom, nápoje a alkohol

Tablety zapite tekutinou. Môžete ich užívať pred, počas alebo po jedle.

Súbežné užívanie Nalgesinu FORTE s alkoholom môže zvýšiť riziko žalúdočného krvácanie.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ak začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie sodnej soli naproxénu sa počas tehotenstva neodporúča. Lekár rozhodne, či možný prínos pre tehotnú ženu prevyšuje riziko ohrozenia dieťaťa. Preto, ak ste tehotná, mali by ste užívať tento liek len na odporúčanie lekára.

V posledných troch mesiacoch tehotenstva tento liek nesmiete užívať.

Dojčenie sa počas liečby Nalgesinom FORTE neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nalgesin FORTE nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Nalgesin FORTE obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 2,18 mml (alebo 50,00 mg) sodíka v jednej dávke. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorý majú diétu s obmedzeným prísunom sodíka.


3. Ako užívať Nalgesin FORTE


Vždy užívajte Nalgesin FORTE presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná denná dávka na zmiernenie bolesti sa pohybuje od 550 mg (1 tableta) do 1 100 mg (2 tablety). Začiatočná dávka je 550 mg (1 tableta), pokračuje sa dávkou 275 mg (pol tablety) každých 6 až 8 hodín. váš lekár vám predpíše presnú dennú dávku podľa vášho zdravotného stavu. Maximálna denná dávka je 1 650 mg (3 tablety).


Použitie u detí a dospievajúcich

Dospievajúci starší ako 16 rokov

Odporúčaná denná dávka na zmiernenie bolesti sa pohybuje od 550 mg (1 tableta) do 1 100 mg (2 tablety). Začiatočná dávka je 550 mg (1 tableta), pokračuje sa dávkou 275 mg (pol tablety) každých 6 až 8 hodín. váš lekár vám predpíše presnú dennú dávku podľa vášho zdravotného stavu. Maximálna denná dávka je 1 650 mg (3 tablety).


Deti vo veku 2 až 16 rokov

Podávajte 10 mg/kg/deň v dávkach v 12 hodinových intervaloch. Deťom vo veku od 2 do 16 rokov nepodávajte viac ako polovicu tablety (275 mg) v jednej dávke.


Starší pacienti

Nalgesin FORTE sa odporúča užívať v najnižších účinných dávkach.


Pacienti s ochorením obličiek

Nalgesin FORTE sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ochorením obličiek.


Pacienti s ochorením pečene

Nalgesin FORTE sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ochorením pečene.


Ak máte pocit, že účinok lieku je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikov.


Ak užijete viac Nalgesinu FORTE ako máte

Prekročenie dávky môže vyvolať bolesť brucha, nevoľnosť, závraty, zvonenie v ušiach, podráždenosť, v ojedinelých prípadoch vracanie krvi (hemateméza), krv v stolici (meléna), poruchy vedomia, problémy s dýchaním, kŕče a zlyhanie obličiek.

V prípade úmyselného predávkovania, lekár vás bude náležite liečiť.


Ak zabudnete užiť Nalgesin FORTE

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Liek užívajte každý deň vždy v tom istom čase. Ak ste zabudli užiť liek v stanovenom čase, užite ho hneď ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku.


Ak prestanete užívať Nalgesin FORTE

Ak užívate sodnú soľ naproxénu na utlmenie krátkodobej bolesti, môžete ju bezpečne prestať užívať bezprostredne po skončení dôvodov na jej užívanie. Ak vám lekár predpíše dlhotrvajúcu liečbu, poraďte sa s ním pred tým, ako liečbu ukončíte.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitie tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Nalgesin FORTE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú zoradené v nasledujúcich skupinách podľa frekvencie:

Veľmi časté:

Postihuje viac ako 1 používateľa z 10

Časté:

Postihuje 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté:

Postihuje 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé:

Postihuje 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

Postihuje menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme:

Frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov


Vedľajšie účinky sú najčastejšie spojené s užívaním vysokých dávok.


Časté:

 • zápcha, bolesť brucha, nevoľnosť, porucha trávenia, hnačka, zápal v ústnej dutine,

 • bolesť hlavy, točenie hlavy, závraty, malátnosť,

 • svrbenie, kožná vyrážka, krvácanie do pokožky alebo slizníc (ekchymóza), červeno sfarbené malé škvrny a bodky na pokožke spôsobené slabým krvácaním do alebo pod pokožku (purpura),

 • zvonenie v ušiach (tinitus), poruchy sluchu,

 • poruchy videnia,

 • opuch, rýchle alebo silné búšenie srdca (palpitácie),

 • smäd, potenie,

 • dýchavičnosť (dyspnoe).


Menej časté:

 • žalúdočno-črevné krvácanie a/alebo perforácia (prederavenie) žalúdka, vracanie krvi zo žalúdka alebo pažeráka (hemateméza), krv v stolici (meléna), vracanie,

 • zmeny v hladine pečeňových enzýmov, žltačka,

 • depresia, abnormálne sny, neschopnosť sústrediť sa, nespavosť, nevoľnosť,

 • bolesť svalov a svalová slabosť,

 • vypadávanie vlasov (alopécia), fotosenzitívna dermatitída (zápal kože zo zvýšenej citlivosti na svetlo),

 • poruchy sluchu,

 • kongestívne srdcové zlyhanie (lieky ako Nalgesin FORTE môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo porážky),

 • reakcie z precitlivenosti,

 • horúčka – triaška a vysoká teplota,

 • menštruačné problémy,

 • poruchy funkcie obličiek (glomerulárna nefritída, hematúria, intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, obličková nedostatočnosť, obličkové zlyhanie, obličková papilárna nekróza),

 • zmeny v krvnom obraze (eozinofília, granulocytopénia, leukopénia, trombocytopénia),

 • pneumónia (zápal pľúc).


Vedľajšie účinky pri ktorých nie je známy vzťak so sodnou soľou naproxénu:

 • zmeny v krvnom obraze (aplastická anémia, hemolytická anémia),

 • zápal obalov centrálnej nervovej sústavy (aseptická meningitída), duševné (kognitívne) poruchy,

 • kožné reakcie z precitlivenosti (epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, fotosenzitívne reakcie pripomínajúce neskorú kožnú porfýriu a bulóznu epidermolýzu, Stevensov-Johnsonov syndróm, žihľavka),

 • zápal sliznice v ústach (ulceratívna stomatitída),

 • zápal krvných ciev (vaskulitída),

 • reakcie z precitlivenosti (angioneurotický edém), vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia), nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Nalgesin FORTE


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte blister vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte Nalgesin FORTE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nalgesin FORTE obsahuje

 • Liečivo je sodná soľ naproxénu. Každá filmom obalená tableta obsahuje 550 mg sodnej soli naproxénu, čo zodpovedá 500 mg naproxénu.

 • Ďalšie zložky sú povidón, mikrokryštalická celulóza (E 460), mastenec (E553b) a magnéziumstearát (E 572) v jadre tablety a hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 8000 a hlinitý lak indigokarmínu (E 132) vo filmovom obale tablety.


Ako vyzerá Nalgesin FORTE a obsah balenia

Nalgesin FORTE sú oválne mierne dvojvypuklé tmavomodré filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Filmom obalené tablety sú dostupné v škatuľkách po 10, 20, 30, 50, 60 alebo 90 tabliet v blistroch.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012.


6


Nalgesin FORTE 550 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/03377


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Nalgesin FORTE 550 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 550 mg sodnej soli naproxénu, čo zodpovedá 500 mg naproxénu.


Pomocné látky: sodík (50,00 mg/tableta)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Oválne mierne bikonvexné tmavomodré filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICkÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Nalgesin FORTE tlmí bolesť a zápal a znižuje horúčku. Používa sa na:

 • bolesť zubov a hlavy,

 • bolesť v svaloch, kĺboch a chrbtici,

 • prevenciu a liečbu migrény,

 • pri gynekologických poruchách, zmierňuje menštruačné bolesti a kŕče, bolesť sprevádzanú pri zavedení vnútromaternicového telieska a iné bolesti,

 • bolesť chrbtice,

 • extra-artikulárny reumatizmus,

 • infekčné ochorenia (používa sa ako prídavný liek k špecifickej liečbe na zmiernenie bolesti a zápalu a zníženie horúčky),

 • reumatické ochorenia (pôsobí protizápalovým a analgetickým účinkom pri reumatoidnej artritíde, chronickej juvenilnej idiopatickej artritíde, artróze, ankylozujúcej spondylitíde a dne).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí


Zvyčajná denná dávka na zmiernenie bolesti je od 550 mg do 1 100 mg sodnej soli naproxénu. Úvodná dávka je 550 mg, nasledujúce dávky sú 275 mg každých 6 až 8 hodín.

U pacientov, ktorí dobre tolerujú nízke dávky a nemajú v anamnéze gastrointestinálne ochorenie, sa denná dávka môže zvýšiť na 1 650 mg pri silnej bolesti, ale nie na dlhšie ako 2 týždne.

Úvodná antipyretická dávka je 550 mg, nasledujúce dávky sú 275 mg každých 6 až 8 hodín.

Na prevenciu migrenóznych bolestí sa odporúča 550 mg dvakrát denne. Ak sa frekvencia, intenzita a trvanie migrenóznej bolesti nezníži do 4 až 6 týždňov, užívanie lieku sa má prerušiť. Na liečbu migrenóznych bolestí hlavy, sa pri prvých príznakoch hroziaceho záchvatu má podať 825 mg a po 30 minutách 275 až 550 mg, ak je to nevyhnutné.

Na zmiernenie menštruačných bolestí a kŕčov, bolesti po zavedení vnútromaternicového telieska a iných gynekologických bolestí, sa odporúča začiatočná dávka 550 mg a ďalších 6 až 7 hodín 275 mg. Pri akútnom záchvate dny, začiatočná dávka je 825 mg, po 8 hodinách sa má podať dávka 550 mg a následne každých 8 hodín 275 mg, až kým záchvat neprejde.

Pri reumatoidnej artritíde, artróze a ankylozujúcej spondylitíde sa zvyčajná dávka pohybuje medzi 550 mg a 1 100 mg a je rozdelená na rannú a večernú dávku. U pacientov so silnými nočnými bolesťami alebo závažnou rannou stuhnutosťou, u pacientov prechádzajúcich z vysokých dávok protizápalových liekov na sodnú soľ naproxénu a u pacientov s artrózou u ktorých je bolesť hlavným príznakom, je začiatočná dávka 825 mg až maximálna denná dávka 1 650 mg. Liečba má pokračovať s dennou dávkou 825 mg až 1 100 mg, najlepšia vo forme dvoch oddelených dávok. Ranná a večerná dávka nemusí byť rovnaká; dávka sa môže upraviť na základe prevažujúcich príznakov, t.j. nočná bolesť alebo ranná stuhnutosť. U niektorých pacientov je postačujúca jedna denná dávka buď ráno alebo večer.


Tablety sa majú prehltnúť s tekutinou.


Dospievajúci starší ako 16 rokov


Dávkovanie je rovnaké ako dávkovanie u dospelých.


Tabuľka – prehľad dávkovania sodnej soli naproxénu pre dospelých a dospievajúcich starších ako 16 rokov.


Indikácia

Pokyny na dávkovanie


Začiatočná dávka

Pokračovanie liečby

Dospelí a dospievajúci starší ako 16 rokov

Zmiernenie bolesti

550 mg

3 až 4 x 275 mg alebo 2 x 550 mg

Zmiernenie silnej bolesti

550 mg

3 x 550 mg, ale nie dlhšie ako 14 dní

Horúčka

550 mg

3 až 4 x 275 mg

Záchvaty migrény

 • profylaxia


 • liečba


550 mg


825 mg


2 x 550 mg; ak nenastane zlepšenie do 4 až 6 týždňov, liečba sa má prerušiť


275 mg až 550 mg ak je to nevyhnutné, ale len po pol hodine

Gynekologické bolesti

550 mg

3 až 4 x 275 mg

Akútne záchvaty dny

825 mg

550 mg po 8 hodinách, následne 275 mg každých 8 hodín


Deti vo veku 2 až 16 rokov


10 mg/kg/deň užité v dávkach v 12 hodinových intervaloch.

Maximálna jednorazová dávka by u detí nemala presiahnuť 275 mg.


Deti vo veku do dvoch rokov

Nalgesin FORTE je kotraindikovaný u detí vo veku do dvoch rokov (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

Sodná soľ naproxénu sa má užívať v najnižších účinných dávkach (pozri časť 4.4).

Pacienti nad 65 rokov majú tablety užívať každých 12 hodín, ak je to nevyhnutné.


Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou sa liek má používať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Pacienti s hepatálnou insuficienciou

U pacientou s hepatálnou insuficienciou sa liek má používať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sodnú soľ naproxénu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na salyciláty a iné nesteroidné protizápalové lieky určené na liečbu bronchiálnej astmy, urtikárie a rinitídy.

Aktívny alebo rekurentný gastrický alebo duodenálny vred, gastrointestinálne krvácanie.

Ťažká porucha pečene alebo obličiek.

Závažné srdcové zlyhanie.

Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

Použitie u detí do 2 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2, a GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).


Pacienti s gastrointestinálnymi ochoreniami, najmä s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou (aj ak sa vyskytli v minulosti), užívajúci sodnú soľ naproxénu majú byť dôkladne monitorovaní svojim lekárom, pretože ich choroba sa môže znovu objaviť alebo zhoršiť. Závažné gastrointestinálne nežiaduce účinky sa môžu objaviť bez predchádzajúcich problémov. Tak ako pri iných nesteroidných protizápalových liekoch, lineárne s dĺžkou liečby narastá kumulatívny výskyt závažných nežiaducich účinkov, gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie. Taktiež užívanie vysokých dávok sodnej soli naproxénu môže zvyšovať riziko nežiaducich účinkov.

Pri infekčných chorobách sa má brať do úvahy protizápalový a antipyretický účinok sodnej soli naproxénu, pretože môže zakryť príznaky tohto ochorenia.

Keďže sa sodná soľ naproxénu a jej metabolity vylučujú najmä glomerulárnou filtráciou cez obličky, má sa podávať s opatrnosťou u pacientov s renálnou insuficienciou. U pacientov s renálnym zlyhaním sa má stanoviť klírens kreatinínu a má sa počas liečby monitorovať. Ak je klírens kreatinínu nižší ako 20 ml/min (0,33 ml/s), liečba sodnou soľou naproxénu sa neodporúča.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s hepatálnym zlyhaním. Ochorenie pečene u chronických alkoholikov a možno aj iné formy cirhózy redukujú celkovú plazmatickú koncentráciu sodnej soli naproxénu, ale plazmatická koncentrácia neviazanej sodnej soli naproxénu sa zvyšuje.V takýchto prípadoch sa odporúča užívanie nižších účinných dávok.

Pacienti s epilepsiou alebo porfýriou užívajúci sodnú soľ naproxénu musia byť pod dôkladným lekárskym dohľadom.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Opatrnosť (rozhovor s lekárom alebo lekárnikom) je potrebná pred liečbou u pacientov s hypertenziou a/alebo srdcovým zlyhaním v anamnéze, pretože zadržiavanie vody, hypertenzia a edém boli hlásené ako nežiaduce účinky pri liečbe nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID).

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID môže byť spojené s malým zvýšením rizika arterálnej trombotickej príhody (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Napriek tomu, že údaje naznačujú, že užívanie naproxénu (1 000 mg denne) môže byť spojené so zníženým rizikom, riziko sa vylúčiť nedá. Nie je dostatok údajov o nízkych dávkach sodnej soli naproxénu, t.j. 275 mg, na vylúčenie možného trombotického rizika.


Tak ako pri iných liekoch podávaných starším pacientom, sodná soľ naproxénu sa má užívať v najnižších účinných dávkach.

Sodná soľ naproxénu sa nemá podávať pri vážnych otvorených ranách a najmenej 48 hodín pred veľkým chirurgickým zákrokom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Nalgesinu FORTE

Tento liek obsahuje 2,17 mmol (alebo 50,00 mg) sodíka. Toto sa má zvážiť u pacientov, ktorý majú mať obmedzený príjem soli.


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Súbežné podávanie kyseliny acetylsalicylovej a iných nesteroidových protizápalových liekov sa neodporúča, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov.

 • Sodná soľ naproxénu môže znižovať agregáciu krvných doštičiek a predĺžiť čas krvácania, čo sa má brať do úvahy pri určovaní času krvácania a počas súbežnej liečby antikoagulanciami.

 • Súbežné užívanie liekov s rovnakou účinnou látkou, t.j. naproxén, sa neodporúča.

 • Keďže sa sodná soľ naproxénu takmer úplne viaže na plazmatické proteíny, je potrebná zvýšená opatrnosť pri súčasnom užívaní derivátov hydantoínu alebo derivátov sulfonylmočoviny.

 • Sodná soľ naproxénu môže znížiť natriuretický účinok furosemidu.

 • Sodná soľ naproxénu môže znižovať antihypertenzný účinok antihypertenzív.

 • Plazmatické koncentrácie lítia sa zvyšujú pri súbežnom užívaní lítia a sodnej soli naproxénu.

 • Sodná soľ naproxénu redukuje tubulárnu sekréciu metotrexátu, čím sa pri súbežnom užívaní zvyšuje toxicita metotrexátu.

 • Ak sa súbežne užíva probencid, biologický polčas sodnej soli naproxénu sa predĺži a jej plazmatická koncentrácia sa zvýši.

 • Súbežné užívanie cyklosporínu môže zvýšiť riziko renálneho zlyhania.

 • Tak ako iné nesteroidové protizápalové lieky, sodná soľ naproxénu zvyšuje riziko renálneho zlyhania u pacientov, ktorý súčasne užívajú ACE inhibítory.

 • In vitro štúdie preukázali, že súbežné užívanie sodnej soli naproxénu a zidovudínu zvýšilo plazmatické koncentrácie zidovudínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Liek je indikovaný počas gravidity len ak je prínos pre matku vyšší ako riziko pre plod.

Použitie Nalgesinu FORTE je kontraindikované počas posledného trimestra gravidity (pozri časť 4.3).

Užívanie Nalgesinu FORTE sa neodporúča počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nalgesin FORTE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri liečbe sodnou soľou naproxénu sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené do nasledujúcich skupín podľa frekvencie:

 • Veľmi časté (1/10)

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáma frekvencia (z dostupných údajov)


V každej skupine frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené s klesajúcou závažnosťou.


Frekvencia nežiaducich účinkov je zoradená do jednotlivých orgánových skupín:Časté

Menej časté

Neznáma frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému


eozinofília, granulocytopénia, leukopénia, trombocytopénia

aplastická anémia, hemolytická anémia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, závrat, točenie hlavy, ospalosť

depresia, abnormálne sny, neschopnosť sústrediť sa, insomnia, pocit slabosti

aseptická meningitída, kognitívna dysfunkcia


Poruchy oka

poruchy videniaPoruchy ucha a labyrintu

tinnitus, poruchy sluchu

porucha sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

edém, palpitácie

kongestívne srdcové zlyhanie


Poruchy cievvaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka mediastína

dyspnoe

eozinofilná pneumónia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

zápcha, abdominálna bolesť, nauzea, dyspepsia, hnačka, stomatitída

gastrointestinálne krvácanie a/alebo perforácia žalúdka, hemateméza, meléna, vracanie

ulceratívna stomatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšená hladina pečeňových enzýmov


Poruchy kože a podkožného tkaniva

pruritus, kožná vyrážka ekchymóza, purpura

alopécia, fotosenzitívna dermatitída

epidermálna nekrolýza, multiformný edém, fotosenzitívne reakcie podobné neskorej kožnej porfýrii, bulóznej epidermolýze a epidermálnej nekrolýze, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť svalov a svalová slabosť


Poruchy obličiek a močových ciest


glomerulárna nefritída, hematúria, intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, renálna insuficiencia, renálne zlyhanie, renálna papilárna nekróza


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

smäd, potenie

hypersenzitívne reakcie, menštruačné poruchy, pyrexia (zimnica a horúčka)

angioedém, hyperglykémia, hypoglykémia


V spojitosti s liečbou NSAID boli hlásené edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAIDs (najmä vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


Ak sa vyskytnú závažné nežiaduce účinky, liečba sa má prerušiť.


4.9 Predávkovanie


Ak pacient užije veľkú dávku sodnej soli naproxénu náhodne alebo úmyselne, môže sa objaviť abdominálna bolesť, nevoľnosť, vracanie, závrat, tinnitus, podráždenosť, v ťažších prípadoch tiež hemateméza, meléna, poruchy vedomia, respiračné poruchy, kŕče, zlyhanie obličiek. Indikovaný je výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia, antacidá, inhibítory H2 receptorov, inhibítory protónovej pumpy, mizoprostol a nasadí sa ďalšia symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistikum a antireumatikum ATC kód: M01AE02.


Spôsob účinku

Sodná soľ naproxénu je nesteroidová protizápalová látka. Má protizápalové, analgetické a antipyretické vlastnosti. Farmakologické účinky sú výsledkom inhibície cyklooxygenázy, enzýmu, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe prostaglandínov. Preto sú hladiny prostaglandínu redukované v rôznych telesných tekutinách a tkanivách.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Sodná soľ naproxénu, tak ako iné nesteroidové protizápalové lieky, môže spôsobovať gastrointestinálne mikrokrvácanie a endoskopicky potvrdené gastrointestinálne lézie. Dokázalo sa, že spôsobuje menej lézií ako kyselina acetylsalicylová a indometacín a viac ako diflunisal, etodolak, nabumeton a sulindak. V klinickej štúdii sa dokázalo, že pacienti lepšie znášajú sodnú soľ naproxénu ako kyselina acetylsalicylová a indometacín, zatiaľ čo medzi sodnou soľou naproxénu a inými nesteroidovými protizápalovými liekmi neboli rozdiely.

Tak ako iné nesteroidové antiflogistiká, sodná soľ naproxénu inhibuje agregáciu trombocytov, ak je ale použitá v terapeutických dávkach, má malý vplyv na čas krvácania. Sodná soľ naproxénu neovplyvňuje renálnu funkciu; bolo hlásených len zopár nežiaducich účinkoch u pacientov s renálnou insuficienciou alebo srdcovým zlyhaním.

Sodná soľ naproxénu neprejavuje urikozurický účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom užití sa sodná soľ naproxénu hydrolyzuje v žalúdočnej kyseline. Mikročastice naproxénu sa vylúčia a rýchlo sa rozpustia v tenkom čreve. Výsledkom je rýchlejšia a úplná absorpcia naproxénu, preto sa účinné analgetické plazmatické hladiny dosiahnu rýchlejšie. Po jednej dávke sodnej soli naproxénu sa vrchol plazmatických hladín naproxénu dosiahne za 1 až 2 hodiny, zatiaľ čo po jednej dávke naproxénu sa dosiahne za 2 až 4 hodiny v závislosti od stravy. Strava znižuje stupeň absorpcie, ale nezmenšuje jej rozsah. Rovnovážny stav sa dosiahne po 5 dávkach, t.j. do 2‑3 dní. Plazmatické hladiny sodnej soli naproxénu sa zvyšujú proporčne s dávkou do 500 mg. Pri vyšších dávkach, je zvyšovanie plazmatických hladín menej proporčné vzhľadom na saturáciu plazmatických bielkovín naviazaným naproxénom, klírens kreatinínu je tiež zvýšený.


Distribúcia

Pri bežných dávkach sa plazmatické hladiny naproxénu pohybujú medzi 23 mg/l a 49 mg/l.

Pri koncentráciách do 50 mg/l sa 99 % naproxénu viaže na plazmatické bielkoviny. Pri vyšších koncentráciách sa zvyšuje neviazaná frakcia účinnej látky; pri koncentrácii 473 mg/l sa nameralo 2,4 % neviazaného naproxénu. Vzhľadom na rozsiahle väzby plazmatických proteínov je distribučný obsah nízky, dosahuje len 0,9 l/kg telesnej hmotnosti.


Metabolizmus a eliminácia

Približne 70 % liečiva sa vylúči v nemetabolizovanej forme, 60 % naviazanej na kyselinu glukurónovú alebo iné konjugáty. Zvyšných 30 % naproxénu sa metabolizuje na neúčinný 6-demetyl-naproxén.

Približne 95 % naproxénu sa vylúči močom a 5 % stolicou.

Biologický polčas naproxénu je 12 až 15 hodín a nie je závislý na plazmatických hladinách naproxénu a dávkovaní. Klírens kreatinínu závisí na plazmatických hladinách naproxénu, pravdepodobne v závislosti od zvýšeného podielu voľného naproxénu pri vyšších plazmatických koncentráciách.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky toxikologickej štúdie preukázali relatívne nízku toxicitu sodnej soli naproxénu: nežiaduce účinky sa väčšinou prejavia v gastrointestinálnom trakte. Po perorálnom podaní boli LD50hodnoty okolo 0,5 g/kg telesnej hmotnosti u potkanov a viac ako 1,0 g/kg telesnej hmotnosti u myší, škrečkov a psov.

Toxikologické štúdie poukázali, že myši, zajace, opice a ošípané tolerujú opakované dávky naproxénu dobre, toxicita je výraznejšia u potkanov a čiastočne u psov. Tak ako pri opakovanom podaní nesteroidových protizápalových liekov, nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť častejšie v gastrointestinálnom trakte a obličkách.

Nebol pozorovaný žiaden vplyv na fertilitu, ani na teratogenitu a embryotoxicitu. Ak sa sodná soľ naproxénu podá v neskorom gestačnom štádiu, gestácia je predĺžená a pôrod oneskorený. Taktiež sa preukázalo, že sodná soľ naproxénu môže mať nežiaduce účinky na fetálny kardiovaskulárny systém (predčasné uzavretie ductus arteriosus, kongestívne srdcové zlyhanie, pulmonárnu hypertenzia). Nezistili sa žiadne mutagénne alebo karcinogénne účinky naproxénu.


Účinky v predklinických štúdiách boli pozorované len pri expozíciách, ktoré boli považované za dostatočne prevyšujúce maximálnu expozíciu človeka, indikovali nízku relevanciu na klinické použitie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

povidón

mikrokryštalická celulóza (E460)

mastenec (E553b)

magnéziumstearát (E572)


Filmový obal:

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 8000

hlinitý lak indigokarmínu (E132)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte blister vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrový obal (Al/PVC fólia): 10, 20, 30, 50, 60 alebo 90 filmom obalených tabliet v škatuľke.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0521/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2012

9


Nalgesin FORTE 550 mg