+ ipil.sk

nasic pre detiPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02781 - Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02901 - Z1BPísomná informácia pre používateľa


nasic pre deti

nosová roztoková aerodisperzia

xylometazolíniumchlorid 0,05 %, dexpantenol 5 %


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, než začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je nasic pre deti a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete nasic pre deti

3. Ako používať nasic pre deti

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať nasic pre deti

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je nasic pre deti a na čo sa používa


nasic pre deti je nosový sprej.


Obsahuje liečivo xylometazolíniumchlorid, ktoré má schopnosť zúžiť cievy, a tak znižuje prekrvenie slizníc.

Obsahuje prídavné liečivo dexpantenol, čo je derivát kyseliny pantoténovej; vitamín, ktorý podporuje hojenie rán a ochraňuje sliznice.


nasic pre deti sa používa

na zníženie prekrvenia nosa počas nádchy a podporu hojenia kožných a sliznicových poranení, na úľavu od vazomotorickej nádchy (nádcha spôsobená rozšírením ciev v nosovej sliznici) a na liečbu sťaženého dýchania nosom po operácii nosa.


nasic pre deti je určený pre deti od 2 do 6 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete nasic pre deti


Nepoužívajte nasic pre deti

 • ak ste alergický na xylometazolíniumchlorid, dexpantenol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte suchý zápal nosovej sliznice s tvorbou chrást (rhinitis sicca),

 • po chirurgickom odstránení šuškovitého telieska (hypofýzy) cez nos (transsfenoidálna hypofyzektómia) alebo po iných operačných zákrokoch, ktoré odhalia mozgový obal,

 • u dojčiat a detí mladších ako 2 roky.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať nasic pre deti, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak užívate špecifické lieky, ktoré zvyšujú tlak krvi (napr. inhibítory monoaminooxidázy),

 • ak máte zvýšený vnútroočný tlak, najmä glaukóm s uzavretým uhlom,

 • ak máte ťažké poruchy srdca a ciev (napr. ochorenie vencovitých tepien) a vysoký tlak krvi (hypertenzia),

 • ak máte nádor drene nadobličky (feochromocytóm),

 • ak máte poruchy metabolizmu, napr. zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza) a cukrovku,

 • ak máte metabolické ochorenie porfýriu,

 • ak máte zväčšenú prostatu.


Pri chronickej nádche sa môže používať len pod lekárskou kontrolou, pretože je riziko stenčenia nosovej sliznice.


Deti a dospievajúci

Predchádzajte dlhodobému používaniu a predávkovaniu, najmä u detí. Použitie vyšších dávok musí byť spojené s dohľadom lekára.


nasic pre deti obsahuje liečivo v koncentrácii určenej pre deti od 2 do 6 rokov, a preto nie je vhodný pre dojčatá a deti mladšie ako 2 roky.


Iné lieky a nasic pre deti

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súbežné používanie lieku nasic pre deti s určitými liekmi na zlepšenie nálady (tranylcypromín – typ MAO inhibítora alebo tricyklické antidepresíva), ako aj s liekmi zvyšujúcimi tlak krvi môže viesť ku zvýšeniu tlaku krvi ako výsledku účinkov na srdcovocievne funkcie.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


nasic pre deti sa v tehotenstve nemá používať, pretože nie sú dostupné dostatočné údaje o podávaní xylometazolíniumchloridu tehotným ženám.


nasic pre deti sa taktiež nemá používať u dojčiacich matiek, pretože nie je známe, či sa xylometazolíniumchlorid vylučuje do ľudského materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri odporúčanom dávkovaní sa nepozorovali žiadne vplyvy.


nasic pre detiobsahuje benzalkóniumchlorid

Preto sa nesmie používať u pacientov so známou precitlivenosťou na túto konzervačnú látku. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie nosovej sliznice. Informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika, ak sa počas používania lieku nasic pre deti necítite dobre.


3. Ako používať nasic pre deti


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob použitia

nasic pre deti je určený na použitie do nosa.


Odstráňte dlhší ochranný kryt. Odskrutkujte uzáver zo sklenenej fľaše a naskrutkujte hlavicu spreja na sklenenú fľašu. Potom odstráňte ochranný kryt z hlavice spreja. Pred prvým použitím nosového spreja niekoľkokrát stlačte pumpičku, až kým sa neobjaví súvislý obláčik aerosólu.

MORs+AADAaiQ2AGA/5mz7yidsrjsAsCCJDQDYldAGAMAiJDYAYG/uG92ICRsAUJXEBgBsz5ztEC4xALAsiQ0AKMKcbXFeJAoAFCaxAQB1mLMV5rICACuT2ACAaoQ2AAAGk9gAAOguvEtUMAUAFiexAQDVyDHFuKAAwPokNgCgDi0GAIApJDYAoAJxbWXJXaKuLACwBYkNANieCgMAwFwSGwCwMXGtNtcXANiFxAYAbEl82UX4LlEAgC1IbADAZsS1Q7jQAMBGJDYAYBuaCwAAa5LYAIANiGubun2XqCsOAOxFYgMAlia1AACwPokNAFiUuHYslx4A2I7EBgCsSGQBAGAjEhsAsBZxDQCA7UhsAMAqxLVi7r3rwMcAANiRxAYAzKeqAACwNYkNAJhJXAMAoACJDQCYQ1wDAKAMiQ0AGE1cAwCgGIkNgPruPXOdHsQ1AABKktgAgBHEtdN4nSgAcBSJDQDoTjcBAKA2iQ0A6EhcAwDgBBIbANCFuAYAwDkkNgCgMXENAIDTSGwAQDPiGgAAZ5LYAIAGxDUAAE4msQEAEXGNVnyWAIB9SWwAwE2CCAAAvJHYAIA79DUAAHgnsQEAzxHXAADgE4kNAHiUuAYAAN+S2ACA34lrAADwA4kNAPiJuAYAAL+S2ACA74lrAADwIIkNAPhMXAMAgKdIbADAv8Q1AAC4QWIDAP6hrwEAwD0SGwAgrgEAQERiA4CjiWsAAJCT2ADgUOIaXf31AXt9fX3qj/z17/tYAgCbktgA4DgqBgAAtCWxAcBBxDUAAOhBYgOAI4hrAADQj8QGAMWJawAA0JvEBgBliWsAADCGxAYANelrTOelogDAOSQ2AKhGoQAAgMEkNgCKe3ZEszVxDQAAppDYAKACcY0y3CsKAOxIYgOAvYkRUNKvC1w/+wCwFIkNAHblgM36brzx4OWwIdvtm9m//sFzvmkAsCCJDQD24yANu+vxmMiP/02/JQBgMIkNAHbi2MwhCg/ZxryDRW4DgMEkNgDYhnMy7G7KO47f/1K/QwCgH4kNADbgYMy+7j2O7aXckG1KXPvha6j0vQWAFUhsALA0x2DY3Qpx7Su5DQDaktgAYFEOvZRx7JBtzbj21f/Zu7MtyW0dC6D6/5/uLt+oFQ7HqIEDAO791O1rV0kkpSROQpInSQHgOhEbAISjyoW77ClbLrI2ADhNxAYAgShroYwsLWxvydoA4CgRGwCEoI6lttPPijKXrA0AdhKxAcBkClf4LuOzovXyRFkbAHwnYgOAaVSqLEUjWw2yNgB4S8QGAHOoTqGqRZJEWRsAPBKxAcBoylE4KuOzouuQtQHAJmIDgJHUnyzOs6K13SbXjQ6ANYnYAGAENSdclKWRTYaoqQ2ANYnYAKAvRSY8utLIliVl40ZTGwBLEbEBQC8KSwBNbQAsQsQGAO2pJOELjWxr0tQGQG0iNgBoSfUIe0jZliVoA6AqERsANKNohDHCpmy+dbCTp0cBqEfEBgANqBLhqCuNbFvglI1DNLUBUIaIDQAuURnCLFK2MgRtABQgYgOAk1SDcNHFRrYtXsp2/YxWJmgDIDURGwAcpgKEVuqlbFwkaAMgKREbAJU1bydR9UFAUrZ6BG0ApCNiA4BdVHrQiYcr+UTQBkAiIjYA+EF1B71VelxUYticoA2AFERsAPCNog6yiJOy0YOgDYDgRGwA8J5CDkZq0vwVJGXTyNaPoA2AsERsAPBM8QZTVErZ6ErQBkBAIjYA+JeCDQqIkLJpZBtA0AZAKCI2APiHIg0iaJVMRUjZGEPQBkAQIjYAVqcwg1DKpGwa2UaaPt0AIGIDYF3qMYipTMrGSNrZAJhLxAbAitRgEFyNlE0j23iCNgBmEbEBsBZ1F2TRMGXb5l37UrYpBG0AjCdiA2Ahyi1YlodGF2TSARhJxAbAElRZkFHbFrBZgYtGtom0swEwjIgNgMqUVQTRPGFZZ203T9m2GaMnZZtL0AbAACI2AIDGBoQpr39F4figeT41pZ1Nyjad50YB6ErEBgBwVYTo5OkYikUJNVI2ptPOBkA/IjYAgJMiJGufPB5bjUChR8q2jR0cjWxBCFgB6EHEBgBwTLqUpEzc1iOiGhy0SdmC0M4GQHMiNgCAXWokI/ezSBoudIqoRrY1Sdni0M4GQEMiNgCAjwpHIXlb2/qlbNuooZCyxaGdDYBWRGwAAG8slYCkSxn6RVTDhuL2Vyy1zCLTzgbAdSI2AIB/rRx55HqGtGsj2MigbeUlF0q6oBmAaERsAABLJ2uvsmRtvRvBxmQuUrZQtLMBcJqIDQBYl2jjuxR9Pb0jqgGDIGULJcWyByAgERsAsBxxxiHxm9oGRFS9Y5ekr2ZLeth7aGcD4CgRGwCwipJBwEiRu3vGNIINCNoSrdL7OFQN2qRsABwiYgMA6qtX/E8UNmgblk91HYG8cVXeI/8i7GoHICARGwBQVrFq/y5Cr1PM6GFkytM7aJs+xd99OvGqQVu0pQ5AQCI2AKCaYuX9k1upHyTIiPmatpH5VL8RCDLFb/082fu/EPP4T4iZKQMQiogNACiiTDH/xVOFHyeFiRZAjB+ZTiPQJC5sG3gdOsc4S7QJ7WwAfCFiAwDSy1jAv41OvuQpXwr7OA8VBgzaBo9Mj6a2iylVhIaySkGblA2AT0RsAEBWGSv2x+L8baF+rnoPFWGECtpm5Y/Ns7ZzU9w8X7tyOhHCviZCrXAA4hCxAQD55CrRh5Xigra35g5L23E4dC6h8rXXPyfIQj1NOxsAT0RsAEAauWryWeV3qPxC0HbTtqltz7l0+vxCjz8wyFo9QcoGwCMRGwAQXa4KPEjJHecFbVukJGL6sDTM2j4FbU9/cpxl8EnqrC3O2iaUx8VshcA6RGwAQFxZSu6YFZR2treCDEurrO37fx7tEdGdf8v02TkkztomiKcFbIXAOkRsAEA4WQrsFCVTkETpJk6pGWdYenyE9OlPvmj8fGXM2rSzcfNp0ca5+wH9iNgAgEBSVNQZa6Q4idIWqdSc/tzoo7YZTd587fVvjzNH30nZyLJWgU5EbABACPErkwLFc6jAIkjQFm1Mpg9INEGmZiczuLJcaxXoQcQGAMwUvyapVzBHC5W2AIMcakyuq9HClpSUDWBZIjYAYI7gcUb5IjnU664EbXfXAxr52nRStgVFuJEC04nYAIChgtchCxbGj6ecPV1qIlT4eJR8LYggqTFjZLxXAD2I2ACAQSIXISrhm+ltXKGCiemjcVSiQ90p+xkFSY0BGEPEBgB0F7ZOVv2+NT1aChi0bYGXcXNBRr4GKVt569wZgJ9EbABAL2ELDxXvHoK2J2OyttPn6xHRsKRsAIsQsQEA7cUM11S5J0QI2qJNXMC+tjhH0lClkwq4jAFoTsQGALQUsypW3F40N2iL1s52F+RLEQ3/6oCDXIaUraSYP/KAWURsAEADMcsMBW1bgrYvmrS2nTg7+VoiUjaA2kRsAMAlAcM1RWxXgrbvzmVt089o+gE8CXhjaULKtjJTD+WJ2ACAkwLWwAqYYaYHbfHnes9jpBfPIuA1yE8pVi8AJ4jYAIDDohX26tVZJgZt8dvZHvU4To+I5iVlAyhJxAYA7CVZ4y1B23i187Vot5oell26AIWJ2ACA36JVvOrSgOYGbUstiWjXI6ettnSLcSUCT0RsAMA3oUoItWh8s4I2PUHnGLHppGyLMMuwAhEbAPCecI3TBG391H5EdE1StoxC/YgEghCxAQDP4lQOys7UBG3Nxbk2+1nhHF9J2XJZc5UCP4nYAIC/QtUMqs0yJgZtxVZR2zEsNjgFFI6GMa2wCBEbACBco7spQVulzEK+toh60XA9oX5iAqGI2ABgaXFKBVXlCv7MsudGp4s8FHHuSBNZsZFZosAXIjYAWFScOkEluRQvaDshztXKMNrZAjp3JZpHWIeIDQCWE6dcV3gsS9C2n0dElyVlA8hFxAYACwkSrikaufElhJ+WyteC3KBCSbRWy9PCBvwkYgOAJQSpXRUbvPIlhE+CXLbMlWKtludiBPYQsQFAcUEKA/Uh3/kSQm+LnOZb93MPcj88QTvbRKeXjSmD1YjYAKCsIMWkGoOdvKDt0VKPiG7d5v3pxFNnbVK2KTIuFWAWERsAVBOkHlAKco6gbVsvXxsvadYWapWu4MryME2wIBEbANQRpFZUV3DdykFbkAu5gD3zmDFr0842RqIlAQQhYgOACoJUAqo+2prygrZtatDW/HxTXJUR7mC5srYIWXBtF5eBqYE1idgAILcg1aBygk5mtbNtJVKM1Ac/y8Qld5R2tk7ka8A5IjYAyCpIBaiWYIBFgjavYGvo4ulnaWorEARHE3zGgchEbACQT5ACQFHHYLWDtiDX9XidTrzVlKXI2rSztXJ9lk0ErEzEBgCZBKnxlBBMVDJoW/MVbAM8DeyVYQmetWlnu06+BlwkYgOAHIIUdeoHgpj1JYTt4WJsdTnI14ZpMneRX9YmaDtNvgZcJ2IDgOiCFHKKB6KZnnQ0eTpPvjbF9awtclOboO2ogJMIZCRiA4C4gmz61WlENjdou5hlBLnGJ5o+Aq2ytukn8krQtkeriTPOwCZiA4CYglRragayyBi09Tha1+xpFwOpsE1tj8djeTyRrwFtidgAIJwIFZqCgYwyBm0NuWyvK9zUtgVYonE0nCDjCdyJ2AAgkAhVmWqB7CZ+CWHbnWJ4BdsW4473SdWmtq3ROwRTk68BnYjYACCECGWYUoEypncSDU4xXLydXG/7mr4U31o2ZWs7EWuOIfCFiA0AJotQeqkTKCnsc6Pq/FxKBm0Lpmyhxh8oScQGANNE2O6vVmKxoOlBm6vsrQg3wEOuT2W0oG2dxenTIsAYIjYAmCBCiaU8YCkT042uQYYLeaQmnwsI9Zq28h9A6DTIhUcMuELEBgBDRaip1AYsK0IbkVetZ9cqloqTtZVsZ+s3qvXGCmhFxAYAg0wvojaFAfzP+KCtR4SR+nKOcD+8qOGcRsjaKrWzCdeAWURsANBdkGJSbQCPInS0neZyfmvwnDZPTqdnbamDtt6DlnRYgJFEbADQUZDqXWEAn2QM2lzR3/0Zn5Ep29ZhRqZ/o+PxMIIbM0ophgKYTsQGAL1EKNpVBbDHsETj+l9R4KIeMM4jU7at27vMgjS1bSFX3cgxCXj6QEwiNgBoT7gGGcXvaHNdf/E0OOMfGn09hlamr8zHv3riIpwyAi46YD8RGwC0FKQ4VxLAadPjjE9c1ydkfzvboyAr8/sBnDv96Sf1iYsOOETEBgBtTK8QVALQUJA4gyYGv52t69148DOwR0U+tkP8SAVOELEBwFVzKwplAPTT6mVY1wO7Mlf6rBvmyMx0QMq2zf7RU1uZyw0YTMQGAOdNr3CUATDG9FCj66u+1jHyuxa9Jyt4O1terjLgNBEbAJwxvbBRA8B45wKahrHO6x/iVnBzaBzGBG0DUtHpyW8xribgIhEbABwToZhRBsBEh54e7X21BvnU404R7p93w4K2Ae1sW7CxzSj+5QPEJ2IDgF2CVC9qAIjjZ7TR6lVuO93/FjeK/QbkUwNStk3QdoHrBWhFxAYAPwSpWNQAENOnHG1wvvZI1nZU73xqTMq2CdqOc40ADYnYAOC9UCWKGgDie0w3JuZrj0J9JKHfULQ6wa751LCUbRO07RPkugAqEbEBwLM4ZYkCANIJeNmGCtri65dPjUzZNkHbVy4HoAcRGwD8FaoOsfuHAkLdVQRth3TKpwanbJug7YVLAOhHxAbA6qIVHnb/QD+CtkN65FPjU7ZN0PY/lj3Qm4gNgHVFKzbs/oExxgdt8V/E9v2vKJCybQsHbX68AmOI2ABYTsDqwu4fGG9W0JNR83Bq4uA3TwzDsryBwURsAKwiZkWhAIDC4mcZnhs9pO2Ezk3ZHg9jyjF0ZUkDU4jYAKgvZv2gAACC6B20xbwJn9O2nS1CI+HTAaSerOmDCSxOxAZAWWHrBDUAEFCEuOcoz1o2ly5xS7dogcJEbAAUFLYkUAnAanJlMZ4b3a/VzAZPNmMmbpFHDFiZiA2AOoJs/d9SDwBXjIzqgoc+cSySsj36dJxdF2eWwQEQsQFQQdhwTWEANAliHlOYAXe8hu1sYe/PTSyYsr2V+uABWhGxAZBY5MpNvQG0dU9h2r5xf8/fGFOQY5OyAXAjYgMgJeEakEiPxzzHBG3ezraHlA2ATcQGUNLFjX7w/b1wDcio+eOi9z92GxK0nbu/Rb5jt5XruxYA9CBiA0iv+Z7+9Q8MkhxFrl6CDBEQWaeUbRsStEVrZ4tzJHf95heAFERsAPmMT5oe/8YpW3/hGsDdpxRmTNDmptebQQZISsQGkEOcjGlw3BbnxJ+of4ATBry0q3fQFq2dLRQvZQNYmYgNILSwAdPN/fB6VAJhz13ZA1wxJoUZELT9vBmGvY135aVsAMsSsQFElG533rapIezpC9eAJob1OnWNeya2s61wN9bIBpCOiA0gkLDR0k7Xy62YI6DIAZobmbJts9vZVqORDWBNIjaAECrtxc89PRpzBNSNQHx7Qq6uQZu3s73ydVGABYnYAGaKmSu1sr/oCjgOqhqgt4a9TjuzmN5B2+MxBLyxDyZlA1iNiA1gjnVqj+9NbdHGQSUDjNQ2Zdv23cT6PcY4pp0t0Y3aE6MASxGxAYy27G77tfQKNRSJajaAT4K0s/X4Y5O6nrJpZAPIQsQGMI6qY4s3COoWYK7mjU77E5neX0LgRi8bwCJEbAAj2FsHJFwDguiRsm2773ICoPg0sgGkIGID6EvdEo0qBQioR85Vsp0t6T1cjgmwAhEbQEf206EkLcyARXRK2bYj7Wybn1zdXJxfjWwA8YnYALpQosShJgGy6NTr5LnRIIwtQG0iNoAzbJHjk6wBGfVLYfYHbWHb2Ra/sWtkAwhOxAbwW8Ayg0+UHyzl+t3JJRNQ116nQ0GbH3/NGVWAwkRsAO/ZAeciJmAF/R4hfORqiqB3ELMzaAvbzpbalcnVyAYQmYgN4D8UErmoNChv/E3p8W90iU00oN0pV9BmNQIQnIgN4B/TKwcOUWhRW5w70v1IXHRTjHmocH/QNnFlFluBGtkAShKxAauLU8oCKwt+L5K1zTIs2NozxbPa2UquOi9lA6hHxAYsquq+9nQdkmtA/A6fMnJdepusbYbBWczPKR4ctFlpr/wQBIhJxAYsJ11Bu9PF3fbrfx58oBQYpBb8+tpj/4cpuW5K+9j3KR4T/NVeYBrZAIoRsQELqb2RbV7uPv5RMYdOhU86MS+lK1yGI01JZL40tfUO/qyrL/yeCSAgERuwhHpl7Sedyt3IcZsygxSiXThtCdqGmdj39OlTs/2CthVu7xrZACoRsQGVLbtt7Vru3v/YOMOrvCesOJfJAF7TNsasbw48ep3rTlHRCinbaQYHIBoRG1DTUmXtJ72Dp2hZm2KDUIJcF1PI2gaIELRt/53rTodU/t6ukQ2gDBEbUI196pMBHV5xsjbtbEw3/SoIxSXZW5x05ukx0iBHVV75/BEgFxEbUIcN/RdjCt0gWZuSgyncgj7R1NZVkHa2RxrZjhJKAtQgYgMqsDHdaVhHyfSST+8MI7kF7eTC7Gf6Xbe38ikbAAWI2IDcCpcT/QwrVKaXfEoyenMLOkHQ1s/0uy6nnW5k85MOIA4RG5CVEuKKkSXu3JJPMU8nbkEXeXq0nyDP7APAakRsQDIKhobGB23bpBn0S35acQtqTg7ej6a2XDSyAWQnYgMyUSf0MLi+nVXyKeO5yP2nK1doP5raAGAMERuQg8Kgt3WCNjU8R7n/DCNo60rWBgBdidiA6FQCI60QtKnh2c/9ZwoXaW8Zs7ZF1oNnRQFSE7EBoSXa/VcyeKd+uqK4QjXCd24+0wnaBngc3shr3jIAIAURGxBU5L3+zYkdf/yTutPOxrISXac37kU0ETluswwASEHEBkQUbXO/NdrZv/4hAc/0kaCNpQS/Hrd2C9W9iO+ehjrI8lhkGXhWFCAvERsQS5B9/M2ArWrMMubJIkGbymRlMS+9bfh1dxdzQBZJWAIKtTzcrgEIS8QGRBGnopu4d4/8CurxL2jbxo6D6n1NAa+1CIsw+L1oizFKy5reBWkNABCTiA0IIUIVF2qzHvOdOOOrmvFfQlC5rSPOlXUTc9WFzdpcqqFMCd2sgVda/ADmErEBk0Uo24LvR6OVuJ4bpYAgV9MW/v5zN+VK/EnIEtawn1wl18CUD20DcJ2IDZhp+g4y16Y8VNbmuVGSinD5bGmXVqi70J2rNaxh68QaACACERswx/TyLPVGPEg7iedGyWX6JbMVWksBu2xcrdGMXyHWwKYLG2AqERswwdzCrMzWM0g7iedGiS9CGFRsCUUY0reELEFMXCHWAACziNiAoYRrPURoavPcKDFNT4JKrpnpo/qTC3auCCvEGgBgPBEbMI58ravpQZvnRgllepFfdZ1MH9j9XLBThFoheddAwGexAfhJxAaMIFwbZvrTo54bZTo3nH4y1vx5QxZasQYAGEPEBnQ3sSRbeT89t6nNc6NMIVzb6ftAJTqR/STjY0QOYde5b1vtALOI2ICOhGvTTQzaPDfKSMK1L44OzqeFHTk92cMF21uKFWIZANCPiA3oRb4Wx9ygrXY726ZfYDbh2qsmY1J1YUtYOkmRr91ZBgD0IGID2hOuxTQraNPORifCtSfNB+QxZbv+h4d6fbtrtq04M3uIZQBAWyI2oLFZ+2xb5J1mVbmLfAZhsxSHEK496joarf7w26CFStk212wjoeb0BMsAgFZEbEAzmteyWOq50SldexZkP8K1u6S5xtwvsbwlYTkt1DxeFHAZRIukAfhJxAa0oXktnUWeG9XOVoZw7SZjyf06eoK2AkJNXyuWAQBXiNiAq4RrqU0M2lb4DMJmobYgXNtmD8IVXwaw4YveWnHZ7hRnynqwDAA4R8QGXCJfq2GRBMpzoxl5Ar12lnETralNwvJdnJnqyjIA4CgRG3DelE22zW4/KyRQi4SJNSwerpVJMfZf49Ga2ly5bwWZnWEsAwD2E7EBZ2heq2qRBGpWmLhZw/us/GRoyfziflKHsrYgQ+HKfRRkUsZLtww0UANMIWIDDtO8Vt6soK18O9um7Pll2XBtkeTi8TR/jragLZp+c5Hl05mWAQDfidiAA4RrSxlf80xpZ9sW6NpLQbi2mp2tbaGeHl324u06+LfxzJKybQsvAwB+ErEBe8nXFrRIArXCS+giWzNcy5ImDLDzko/T1LZawjIgX7v/3xHmdyf3cABeidiAXcbveu1c41ghgVokTIxGuMadoC2mYfna/Z9EmFwAOEfEBvygeY1tmQRqkdOcbnoJLVwLa3/QFmQwa1+/g/O1+z8PMrk/aWQD4ImIDfhG8xqPVvgMwrZG194s0ytn4VoKe3KrOO1sW8WgrffAJppcANhPxAZ8JF/jLZ9B6KRelf5oerUsXEtnZ9AWZ4TLXMJz87XHfy3O5H6yyG9HANhJxAa8IVzjO+1s/dQr2KYXycK1Ex4Hbe6J/MytQn1ydNv9pdSwguRr9385yLQCwB4iNuCZfI2dtLN1ohemFeHaft8zrOlntP/R0S3M+Ke7kAeM24nRiLD8AGAnERvwL+EaR2ln6yd1O1uEknjK6EU48f32D1GQmCPdV0e3PEFbzHzt8T8MMqGvUt+rAWhLxAb8JV/jtPH1j3a2sCKUwZrXvjs3PkFStm33k5ihcpngT49Gztee/oQgEwoAb4nYgH8M3rPGrDG4aMpzo9rZ4ohQ+grXvmiScYQ603QfHt3i5eYpwrWnPy3ObALAExEbIF+jGe1snUQry59EqHiFa5+UDzjSfXh0i9HUNmZAepxgtNgUAO5EbLA04Ro9aGfrJGA7W5Aq12vXnnQdkJgBx84Pj8Y87G3UGq70Qz/mhAKwOBEbrKvSVptoprSzjU/ZtoXb2YJUtsK1R+XbOX/aE7RFO+abfpf2rPMdsxqDrMOAv/8AYAoRGyxKvsYAg4ufKfHTgu1s06vZG+Hao1nrIUjA8eT7rSDmMd80aWqbfmrjV2PkOZ3FvgtgChEbLEe4xmCDQ6h12tnGX1xBKlivXbsLcoONGXD8DNqiHfCj12N7eyIBT2Himrz/1QGH5ZwyJwKwDhEbrEW+xhTa2XoYeZpxKj3NazcB764xA44vl0nMZPCTFMcZZFnGXIoArEDEBgsZudcMss8mFO1sPfQ+zTg1qnBtS3JrDRhwlAnawoq5MgMuRQBqE7HBEjSvEYR2th46pWxxilLh2pbzvhot4PgetAU5yIziL85oSxGAqkRsUJ98jWi0szXXMEyMVoIu+8q5uwI31VCdYp8ullAHmUW6xfl4wA3nOt04ANCJiA2K83AoMWln6+FimBgtXNC8VuymGqqTSNB2Xfb1GWpBAlCDiA0qk68R3ArtbClStmgV5uLhWvnbaZwYS9B2TqUlapYBaEjEBjUJ18iifDtb8IdGA5aXKz8ZutTtNE6MJWg7pNIqNbkAtCVig4Lka6QzPmjTzhawthSuLSjOdwYEbT8VW6Wt5rTYsABwhYgNqpGvkdfIYnuRdra3JxgwLBCurSxOyrYJ2j6ot0rjT+WVI6w3XwBZiNiglGFbRrs3OtHO1tbTCcasKpfN19xIb4JMx6PvQdsW8pj7qbdQfUsUgE5EbFCE5jUqKd/ONv7VbDEJ14jsy81hkaa2egu1/JQBMJeIDSqQr1FP7Xa2RerzL4Rr3ASZly/WDNpKLtTmM1VylAC4QsQG6Xk4lMIGt7PVfmg0COEaGX25PxR7erTkQu0xNSUHCoCLRGyQm3yN8kb2iZR/aHQu4RpPgkzQTj/vD9mztqoLVfMaAMOI2CArD4eylMLtbIWfNXs0+DYSZDzdPOvZE8Snu6irLtS8zWuJFg8Aj0RskJLmNRaknS0pzWvUsz9oe/z3A6q6SjsNeIrhSnGQAFWJ2CAf+Rorq93OFrYOP0e4xhdBJuuK/Vl8wGdIq67SfiNcdcQAaEjEBsnI16BwO1u658s+Ea7xXZD5auLQXSJI1lZyoXYd0pIjBkBzIjbIZMyO3D6SFLSzBTTl7hFkrNw533qdnaoDdTSOn5unj38Wvp/eY1hjlAAYQ8QGOWheg1eDU7ZtbDtbkORop5XDtc2d851Ps9PpDfRBFsOJoO1+5OPf3ZY6aCv8S8cgixmAE0RskIB8DT4Z3Akysp0ty0Oji5egbptPxk/NbQpCXS/nHh19/YeCtlc+pw5AZCI2iE6+Bj9pZxtv1h0jzmi4Zz6aNS9PsxAtaLu4SArf2Y4aPKdhx+GnvEcOUIOIDUIr/BwEtKWdbZjF29Zu3DYfxZydCEd1PbcaHLJHC9qmTGKc0wcgHREbxCVfg6MKN31Mb2fTtnbjnhnH97moFLQNNveA17zRAVCDiA0i8nAonKadrd9fPViEcOSRG+Zb0abpSYGgbVa8/vY7DAP+ulmCXODTxwGAK0RsEI58Da4b3M428mqaEhkMPsdoRaa75ScTZ+rQpNz/5elL61zQNreJtV9T2/TpuHONA9CEiA1i8XAotFL7k3zjS+4BKVucevvO3fKLLPna6384faWduGNMf1S84V1u+vg/KXOZlzkRgLxEbBCIfA2a087WUL8TjFZy37hbVhWkqe3oBRUhH7zy9GjAy9w1DkBbIjaIQr4GnWhna6htyhaw5L5xq/wpQtBzfZqmZ23n2tm22eO/Hcnaph/qJwEv87BjBcBOIjaYT7gGA2hna+X62YUtI90ndwoygw0T7bm5Vd6gbfuctUU4tk9c6QB0ImKDyeRrMMzglG2r2852+uzCVt1uknkJ2oJcVkEO4ztXOgBdidhgJvkaDJau4euQ8We37b7DhC2/3SGPijmVbYO2XJ/vDBW0RVb7Yq99dgBZiNhgGvkazJKi4eu06V8efBXteG7cHk+IOZV3bd/RNjdoO3oWAS/8OFJc7KYPoAARG8whX4O5tLO18vPUAtaN7o21NQzatLNl52IHYCQRG0wwYPtrTwl7aGdr4lPKFq3Ud2O8KNqEftfkipseWgnaTnO9AzCeiA2G0rwG0QxuVKnazvZ0XtHKe3fFZVUK2h4P5qfpxzzRgtf7gqcMEJOIDcaRr0FMkb8S0MSYGDFmMe+W2ErM+d2pVdAWYRDux7DndFYL2vJe7+vMEUBtIjYYRL4GwY1vZ9sGXrOrVdqb+2FTNVbO9R7SUNfR/ntIqMPuxPUOQAQiNhjBy9cghfFdKuOfG61dZm9uhnxV47nRR4sHba53AEIRsUF38jVIZHwVqp2tFXfCTvqtllmrsWTQttQ72lzsj4wGQBwiNuhLvgYZaWfLxW0wo/usTQzarq+cOInVodzw/q9FOPI9al/jWWYBgJ9EbNCLl69BalNStm1sO1v2us4NcIBOi+R17qYsyFYXXdKgbYt05HeuawDyErFBF/I1KGBK8TmynS1gdb2Tu98Yw/K1+z+fshoFbXGOHABSE7FBex4OhUq0s4Xi7pfd9xmcmPW0SrfjxFX3Y1jqNW3pXBxwt0SAUERs0Jh8DerRzjad+954E9dD9na2Ldg1dShrm/6atsEvpgSAhkRs0JJ8DQrTzjaFm14lKR5dbBjxhAratoOnFu3gASA+ERs0I1+D8rSzjeSON1GPNXBiQid+bHRrtwJDXVZH7ydTmto0sgGQlIgN2ui99bTXhDjGF8yrtbO5480VJF97/G+zPze6BXgA8+7ceQ2+7y2SsnkRG0AxIja4SvMarKn2c6Oz+m7c7kpK/bHO5llPkKa2c+c1MihcJGUDoBIRG1wiX4OVrfDc6PQggMGaz3jD5Vqjne0mQtB25bzGHL+UDYBcRGxwnnwN2BZoZyv8SCzpVGpn2yIFbdup625AU1vhlM0vMADqEbHBSfI14K52O9uUd8+5AU4RuYXt6Y8t0862xQjathZNbVufs3BDeMuYAAQkYoMz5GvAq9qfQRjfzuY2mF3XGSzWzraVCNq2bmfhhgBACiI2OMzHQ4Evpjw3WrKdTVE9WNuZLbkm7/ql20E+PHrl6dEtzFlEZmQAShKxwTHyNeAn7WytSNnYo9hzozdxmtqunOCX//boqbkbABCfiA328nAocEjhV5iNPDV19RgZW9he/8ZKz43eRAjafIQkINMBEJOIDXaRrwHnFP4i57BTk7L1lj1fe/yr67WzbZGCtq3RaZ47lzK3gunNiQB0ImKDEGpsGYG3tLNdV6a0preq7WxbjKBt09QGAJ+J2GAym1RYxPhvBWy12tmkbJ2UaWF7VO8zCHeCNgAIS8QGM9mbwmqqPjc6puyXsgUXbXYmPjfaeyhmndqTc3eYCEc+0fXTj3ahAXAnYoNp7JBgTbWfG5Wy5VI+7KjdzhZk+gZH+QAQlogN5rBNhMVpZztNyhZT5Ekp+RmEIPna3c6TjXbYANCQiA0miFyHAMNoZztNytbEUmFH4c8ghPL9w6NLLTkAFiRig9HW2WcDe4z/DEKNj40uFVvEl2Uuyjw3Gj+ran6EWdbYd17EBlCbiA3GsSsCPhn5INvIcCrO66J40nBe0v10y/7c6ILXVLo1BsCaRGwwiN0h8N3I/prBKdvW57w0snGa50YBgOZEbDCCzTSw07D+msF1fqfzklacs3IL26OM7Wxa2PJacO4AViNig+7KbA2BMYb114xP2bYO5yVl44q57WybTcIvxueR0QAITsQGfdkMAeeM6a8Zn095O9t0WtheTVyWh65B1w4ARCZig47K1B7AFBP7a7pqfl4a2bgufjtbvVvBT5Wu6wWnD2BBIjbootKmEJird3/NrHyqaoAYnBa27+a2s21FR/UcQ/HEgADEJ2KD9uyBgLYKp1GtEg2NbLQy93L7FLSVvPy/cDkDkJGIDRqzKQQ66ddfMzef8na2YbSw7Td3WepoK+b6WrIYAFIQsUFLNkBAV1K2LzSy0db07tF70LZaBu1CBiApERs0Y0cIDNCv7BdR1aaF7ZwgQds6llpdOxkTgCxEbNCG3Q8wUqfGlokpm0Y2IpsetE10v6YGnH7J63fNZQOwJhEbXFVyOwjEJ2VjPy1sTSy+RFfOGSda+YoDSEfEBpfY9wAT1UvZrkt98J3IRBpaLWZ6vZr6NbW5cgHITsQG59kLAtMVa6spdjr1+MF3s1rQ9lbbQai6tC6OT9VhAahKxAYn2fQAQfSo9lP3gqU++OYWj4G6kghvje4/LlgAahCxwRn2gkA0zav9WUGV2IJEarez7b8DnB4HGyoAKhGxwWG2g0BMZcKpMicyXdth9OPvEyv25mjQVn5Fae4DWI2IDQ6w1wGCa1vq533iMu+Rk1S9drbTV9CeoXB5AlCSiA32sh0EUqjRUFPjLObSwjZemaDt+nS/HQqrCIDaRGywi00hkIh8CiZyAd6tvH3ylCjAgkRsAFBQqyI/7xOXeY+cAlK3s7lwAOAcERvACN5Kw3jZW2myH/90DQfQPeqcjGvYXEdgFgCSErEBzHevweyqaatJha8dLK+MEU8xqdvZAIBDRGwAgcjagLZaxayb+9IFWYI2U9xK/LkGoAcRG0AvV3bYClpaSd3IpgnrtB7j5r50UfCgzcwGYSIA8hKxAbTXqoLS1EYTywZVCz7iOmCiBW0XBQ/aAIDTRGwAjWkeIaBlU7Z1DJ7fBePLtgIGbea0lVDTCsBIIjaAlrpurAVtXHExZfOsaFizxscd6bpoQZuUbTrjD5CaiA0gGSUQcBMhmhG0XRRhEmnIhAKsTMQGkI+alnOSNrLxKloZ76YEACBiA8hKTcsJnrvMLvL0CWGPijybnHBxQl0+ANmJ2ABy89VRRpKhzBU/kRH9p2biAOAKERtAEbI2qC1+vnYnaNsj0YSyhwkFQMQGUI2sje+8kS2dpKW7oA32c6UAFCBiAyirRn37GC5kPxc4IWm+dieTfSvgtJomALhIxAZQXK6mtu9lp1qd1QQMYk6oEffDFzUuVQAuErEBrCJglasmgS+KXSABb0GzBJxZ8wIA14nYANYy8bnLJlWlRrYIzMIAAVOYJgRt1HP9anVFANQgYgNo6eKL5AfrF7clGgQIqPwVtHJKG3NyV54RAGhFxAbAP75XfY+lV8z6kKoWXG+LnPKa7WyLTC4ArEnEBsBvykIYI8i1Nqwhd82gLSZzMYsxByhDxAbQWK5nRVmQ9RnW9Kl5LPVH3soWCXemzy89mFYA7kRsAEBQS9Wuc0/2bbw1+BcGXgcGAKQmYgMAmGxWvvYz0hqfsm1F29mWyovZr+RqB1iWiA0AFqLOD2j8pByq6m//sqDtiizXXaUxHyPLzAIwhogNAIjoeu0qL3h1ekzGv2WyXtAGTyxvgGJEbADtXa9FfTPhCy9sopIxV3qTS2bKfanA9Z7lZp59nAFgOhEbQFBStk/Ugae1WlEDpmCRxT/gNNtO1viHRrfk7WyLrOQ1mVwAnojYAOKSskFhva/ufpnUrHa2LW3QBq8sZoB6RGwAoUnZaMVCCqXrdAwo3WfdmnIFbYkuuixDCgCRidgAopvyZFZY6sAVNFntkZdKv8t55FlPvDUVeEEbAFCPiA0gB+1sXNFw8Yg2Lup0Ic+aF+1snyS6Y0cexrCuf9So1ZEAEIeIDSCNxdvZFCSn5VozuY72qB5nN/3SmNvOtgUYAQCATcQGkM6aQZsSehG1F3bJfO1O0Pao9kpGCxsAb4nYAFK6b9DLF3JKkYvarpAs0xHwOJtfqgHPcRO0PRxJFhFGDABqELEB5FY4a1P4rabeGr5bJF+7E7QBAAsSsQEU8bakTJpZKI9jMi/nrJav3a35ydGkd13285QoAJ+I2AC6CPIB0Iw9bsqPhhLNe9Vvni6br9355GhkxueoRDdVAMYTsQEs4bGOClshKPbaWvMtbLUlnYV1nhsNe3cliKSXMAA7idgAllPpkVI+yTWhuY52Pynno4m9vTra3jIgR1W9UwHQiogNgH98r7V61xUqvbZyPZxYNYeqel5XTGxn2wRtzGbtAZQnYgPgG+FaOrnytarka1/MfVVlv6BNi1Nt5heAn0RsAHwkX0snXREoivqi2Ok8mtvOtuloW/vcpzDgACsQsQHwXtfqV7HRQ48pS/SIaBxNzmuFa2T6l5cbBm1VFzM35heAPURsALwhX0tHBRhkXZmIQ6a3s21LdrQtdbIRGHCARYjYAHgmX0un05RpYZtltcskTtB2t9oU8IWbFQA7idgAIvqzoZ9V4MnX0pGvbWGWllL8iunPjT66H8mepRXnsPcIcrGsw4ADrEPEBsC/5Gvp5Krta2s1FytfKRHa2Z4s+BgpAHCOiA2Af/h4aEb9Zk0LGxMJ2ogj1DoEIDgRGwDytZSSFn5JD/snLWzNCdp6SH3wGRlwgKWI2ABWJ1/LKOkjvT0O2wKrLWzQtoU8NtoyuQAcImIDWJp8LSP52l2QBaaFrbeYYVa04/nJAhvMgAOsRsQGsC75WkbpqvryzMgwMYM2AIAbERvAioRrSeWduMItbK0UO51+BG3nWGBHXVxjBhxgQSI2gOXkjWkWl3fi5Gs0J2gDAKIRsQGsJW9Ms7i8E1c7BPEWtrkEbTtZYEdpYQPgBBEbQC9/dtjRCr+kr8lHvvbEYuORoA0AiEDEBrAK+VpS8rUncRabFrZQBG2fWGCDGXCAZYnYAJYgX0tKvvbEYuM7QdsTl8wJ1g8A54jYAIL6s8VvUhoJ1/LKm691EuqAtbBFJmhjFlc0wMpEbACVydfySp2viTaIQNDmLg0AI4nYAMqSr+WVeu48IrpfyZOKRtDGIVeWiisaYHEiNoCaUmc0K0vdvLYtk6/Ja9JZMGiLdtUAQHkiNoCO/lQ4Uyo6+VpS8rW3qi65qucV2X3My2dtVhcAjCdiA6imX+moZutKvvZWwFVXPp1ZwYJNbezhKVEArhCxAZQiX0tKvrYaF1QEVYM2qwsAphCxAdQhX0tKvvZJwIXX5GQDntfKigVtVtcUhh2ATcQGUMZSMUcl8rVPLDxGqhG0uWoAYCIRG0AFYo6k5GufxFx4WtjKqxG0cc7peXdRA3AjYgNIb7WYo4YBNXzX6Vvwq7Vil3UkDdpiXjgAsA4RG0Bu8rWM5GvLclklkitos7RmMfIA3InYABKTr2UkX/su5trLkrPQ3J8FGX/2Y141ucSfZQDiE7EBZCVfS2dMCSdfC6v22RUWvJ3NuprI4APwSMQGwH8oGDqRr/0Udu2FzVYYKWbQFvaqWcRtPZgFAG5EbAApdSrz1AmdyNd+Kr/2yp/gIkIFbRZVKxcnVNAGwI2IDSAf+Voiw0rx1PlaZE3O3cVVTIQXtFlU0fxZEiYFYHEiNoBk5GuJyNd2Crv8psco8FbYS2ZxUjaAxYnYADKRr2VRI1zb1s7XWil/gmua1chmOTUnSQegFREbwOoUbG2NrNbka10pvIkm8vXCjUY2gJWJ2ADS6FHwqwTakq8dssLyW+EclzWykc1CSkTKBrAsERtADvK1+MrkawW+f3qdFjZYgSsdgIZEbAAJyNeCG1ykydd6azUIwU8T6EQjG8CaRGwAK7L1b0i+dtQiy2+R01zcsGdFRTYAEJ+IDSC65vWbOq0h+dpR8ZefB8eA66SiAAsSsQGsxY6/lfFBjHwtkXXOlGFENumYMoDViNgAQmsbfNjrtyJfOyHF8tPCxlEjvysqsknHlAEsRcQG0NHFuku1H5N87ajVKszVzhfyGpCQStkA1iFiA1iFLX4TlV6+tsnX/kuoDQuSsgHQiogNYAk299cVa17b5Gv/1Wo0Ep0yGQlrkjJxACsQsQHUZ1t/nXztqDVX3ZpnzcjXsdHDmBmUsgGUJ2IDKM6G/jr52iEZl5x8hEQkNT1I2QC4TsQGAN/I1/ZbvHRc/PQhOykbABeJ2AAqs4+/qNjHDTb52jta2ICbYSnblvmeCcAnIjaAsmzfL5Kv7WexGQGoYdib9bSzAdQjYgOoycb9IvnafqkXmxY2MpLOdCVlA+AcERsA/Ee9l69t8rUPWg1L6kGgCR8VLUbKBsAJIjaAguzXT6vXvLbJ1zozCFDS7dL2AQQA9hOxAfQyq6PBTv00+doh2VeaniPgJ58ZBWA/ERsA/EO+dohq8MY4QHlj2tl8ZhSgABEbQCl25+eMzNeGzZF87QstbMAh2tkA+EnEBsDq5GuHKP/uDAUsZVg7m3sLQFIiNoA6bMqPKvlw6CZf+0ULG3DagHY2KRtAUiI2gCJsx48q2by2ydd+aTU+NUaDvKQwEw1oZ/NqNoCMRGwArEi+dpRKD+CRdjYAnojYALqo+gRiDcNmZ/C8yNd+0sIGNCRlA+CRiA2AhVRtXtvkawMZEOBuTMq2ufMAZCBiA0jPtnunqs1rm3xtH185AHrwpVEAbkRsACxhTLwypf6Rr41kTAjCUoxGOxsAIjaA3Gy1fyrcvLbJ13bTwgbUoJ0NICwRGwCVFW5e2+RrwxkW4IsBjWw3UjaAmERsAO3VbptKZMBETJwCbVn7GStgjDHvZds8NAoQkogNgIJqN69tnU+wWM3WaqyKDQttiXF59Hi76Lo2BG0AoYjYAKhGvnaFUg2goftNtd+t23OjAEGI2ACysp9+tcIjuvK1Q7SwAUF0fYZUOxtABCI2gJRso5+MfEpLvrYaIwO00jtoc78CmEjEBtCYN/IMtki4tsnXjnMxAjH1+/aodjaAiURsAPnYOt8MDlDka2syOARkWRbguVGAekRsAMnYMd/I11qpuqK0sDGMxcZpnhsFqETEBkA+6zwcusnXTvGVAyARz40C1CBiA2ipd/Rjl7zJ19qZfnYA3HhuFKAAERsAmSyVr3VV+Oy0sAFJ9Wtn2wRtAP2J2ABIY7V8rd/5Rjg74BzXb21dU7ZN0AbQk4gNII3FN8TD8rUg4yxfO0cLG4P51gHNdX1o9EbQBtCDiA2gGYVWP/K1VoKcIADf9W5n2wRtAK2J2ADgryBlhnztNC1slGdxLmVAyrYJ2gDaEbEBEN2YFrby1UX5E4TxNC/T24CHRm8EbQDXidgA2ui9/V121zugrgg1tir207SwUZ7Fuawx7WyboA3gGhEbAHHJ11oJdZo9fB+6YW0g0E/5q5jvhqVsm6AN4CwRGwDrClU/yNc6uZ/+/f/4MtSLjxUQ2eDfFgjaAI4SsQEQVNcqIlrNIF+74mdk9vQvfCpTVxgrGhrZF2lxcjeynW0TtAEcIWIDICL5WhPRznSkL+0ejxWjp0eBdAanbJugDWAfERsA4SyVr/WzyJm+XS174rM//+v//U+vIwPoZsovCe5/nTsnwFsiNgBiWa2lq9P5xjzZMfZXnvoyOE3/IxGMb2e7cfMEeEvEBkAg8rUmYp5sD5/ep3ZoYG/tbC0PC2CUic+8C9oAnojYABrQztCEfK2JmCc7xrlSc+URIwtBMN/NamfbPD0K8EDEBkAv+7/YuODL1+Rr172OobCbMaw0Apr+CRdNbQAiNgAa+7K/f/1d94Lh2iZfa6HVGC41aEB5QYK2zd0VWJKIDYA2jr79qt+R3ITd3MvXILUp4YULnHQ0tQELErEBcFW0Z6Zs6MvTwsZSLFQOCfVDWVMbsBQRGwDnhdrH3wTfxGthA2BBsjZgBSI2AM4IGK5t4Tfu8rUmtLAx0fhbn4XKITF/Oj/yAClQmIgN4Kr429m2Yp5v/M26fA2ArmL+gH5LUxtQkogNgL3C7t3jb9Dla61oYWMiLWxEFvZn9HeyNqASERtADn/2oBN3n5E37vE35fI1ALqK/GN6J1kbUICIDYBvIu/aU+zC5WsNaWFjIi1sMIasDchLxAbAR/K1i+RrDUVejQATVb09ytqAdERsAJeU39fGlGK3LV+LyQByghY2wmq+OO9rL85OQNYGZCFiA+BZnF31K9vrNUVekwCzdL03/vmBG+3e+3g89gNAQCI2AP4VbTP9JNF+WgtbTAaQFCxU9ujxg+Zp7d3+35h7A61tQEAiNgD+irmHvsm1gZavtRV5ZbICK5CABuRrj/888lWgtQ2IQ8QGcF7kHechwU8k145ZvhaWMSQFC5Upvi+8x/818p5Baxswl4gNYHWR98pbtl2yfK25VkO68hhyRfA7JGuauywDfg/h1dOx+REAjCFiA1ha5P1xOvI14CLXOz+NfER0538Vfy8hcQPGELEBLCr+hnhLtQmWr/WghY25UtwnWUqcfO3tn5Dlknl7nH5SANeJ2ABOyrKPfCvFwSfa7MrXekixSqGhxS95fop/V4z8BdKffh62KxT4ScQGsJyke9+w5GvBGUnOcasklEQ/a9I1te3053T8QAG+E7EBrCXLfjfLLjbLeKZjYFlNlpseUyTK117/fPdzYB0iNoAzku4Xsxx2llKz33hmGYH4jCTnZLlbsoKk+drrX1TgstLIBnwnYgNI48rGLtG+NsvmVb7WT6LlCk246vkke772+pe6wwOFidgA6rOdbU6+loLB5Bz3TIIouRQrNbUBPBGxARyWa1OY62hTZCLyta5yrVjqGb8CXfi8Vf5njawNqEfEBjDUnw3lyK1kj7+r3ykE2fRTg+UE8CrgvdEDpEAZIjaA0YalbJ3+lsXztfJtBXO1Gl6DyTla2AhiwR+1WZrafPEA+ELEBnBM8J3fXZbjvMmyW5WvdZVr0QJ0smC+9ihL1gbwSsQGUFCuXWmWTb98LQvjyTla2Ihg8XztUcCsLeMwAiOJ2AAOiLPJ+yLFQd5l2a3mGtWMjDCAfO2tCFlb9jEExhCxAZSSK6fIsmHtOqpZBiEL48k5WtiYTr720/isrdLoAQOI2ADG6b1Rk6/1IF8bINfSBWjObfCQp5+ezUfPT2fgHBEbwF7Bt7/BD+9Jls2rfC0XQ8o5ue6f1ONdnxddT9wWGSigNxEbQAW56sNQG9lZQxdqEObKtXqhCXcA7uRrzS174sB0IjaAQR43fH/+74Zb6lwJRYSN7/QRizAI9RhVzpl+Q2Bl8jWASkRsALuErcHCHthbc3f8EcZKzfOk1aQYWBKxXLmRrwEUI2IDGKHTZjdCZrSTcG2bPQgBBZkXVmYRMot8DaAeERtAdw03u3925OO/WH/dxO1+nFFS8/RjbDlnyv3BcmWTrwEUJWIDSClOcvTTrO1+qCFS87wKNUEAw8jXAKoSsQHQ0ZTtfrTsRs3TleHlHC1sTCFfAyhMxAbwW48N8ZWPikaLkD6Rr21qng+iTRPAAPI1gNpEbAB9Nd/1Zskmxm/3o42MgmcAg8w5WtgYT74GUJ6IDYD25GsKni9aTZZBBrKQrwGsQMQGMM2VZ0UjG7zdDziGCh6ITAsbg8nXABYhYgP44crOeMG9r3xtwUk/RAsbsBT5GsA6RGwAM1VqZPNw6Kbg+SXglLEaLWyMJF8DWIqIDWCyGimbfG1T8AxkqIH4Ov2ccgMECEvEBtDL/k1wjZRtpIDDpeb5KeCssRotbAwjXwNYkIgN4BuhwB7ev6bmGcloA2ty9wMITsQGEELqRrY/Rz5s3x9wlNQ8e/jKAdNpYWOYHovNWgKIT8QGQANjUraA+RqQgrsHw8jXAJYlYgP46Mou+cRuOHUj2wAxB0fZs4cWNtZkxS5IvgawMhEbQCCpU7aujWwxh0XZAynEvIFQj3wNYHEiNoD2rmyIU6dsncQcEGXPTlrYWJMVuxr5GgAiNoD3JsY6UrZHhiI108d0FiEDyNcA2ERsAEQWtjZW+QxmwMnFil2KfA2AGxEbQGNNtsUa2bbA+Ro7eUSU6dxG6E2+BsCdiA3gjelV2fQDmM4IAEnJR9bR/EeVxQOQmogNoCWb40W8llWm/okWNqaT1NOVfA2AJyI2AMLJWBjfj1mNBCtzB1iEfA2AVyI2gGcZ852Gpr8GLvv4/zl+lZIWNoD93OsAahCxATRTYIs8/RTC5muHksfbvzl9MLMzgFwx5WZi0S6i7eqybADKELEB8Nf0XX7kfG073t+3bNAWdh4BrpOvAfCJiA2gjba75MFPa9rif3FxcB7ncYVx9ogoEWhhoxP5GgBfiNgA/uPc7jn1Lvnp4K/UD1deQxaz9antzPokAkBe8jUAvhOxASwtyBZ/hXztUdVnSLWwEYEWNpoTrgGwh4gN4Kqke+U4h71avnZXNWgDKKP5Tyj3fIDCRGwA/zqxk+63V+76OrY4W/xl87W7MkGbFjYi0MJGQ/I1AA4RsQGsxf7+pylDdOU1dpUYBKAq9zeA8kRsAOf13i63bWTbc7SDG0ACtrBNLIFSt7MFnEoYI+k1y0/evwbAUSI2gJNybZcDHm3AUCbCKGUM2jwiShAB7yqwubkBLEPEBnDGsO3yxUa28dv6vA88hjrsvMMIS3Gd8pNFArAOERvAX/uTrMHb5XMpW/A9fbRmk4DDlaWdTQsbQUS7q8DmzgawGBEbwDFTtsv7U7aLh9f1M6Z30Srh/YM2ZnweaWeDsFybfGeFAKxGxAZwwMTt8u2vjhZOnRDtFI7O6ZSUbYtaqmlhI4hoNxZwWwNYkIgNYJcge+XHw3gtKYMcZCLnRmx8yrbFDtouKnlSlGfdAgBPRGwAHwWvoDod3vX86MuzjaE6Ta4M4JSUbXsYwAiLM9RssjJLkYA85g+wIBEbwF+2wr2FKoOvT/fcR3ef/t4pn45t8ue47sjIul3BrF+lAJCXiA2AEUIVKg3L4yA1WOHHSOG7CBcgvKWRDWA1IjYAngWJjTppXvDE+RLFsKBNCxsrs27X0fXNCQDUI2IDoL2noiJC/HTTr9RZMGiD6SJccdRW+3dOALQlYgOgrzjFyYDU6f5XTD/rfkGbFjZWZt1ylEY2gHWI2AB4o9Xv7acnTXeDK5wgTW2hvkD6KNrxkNH064tFaGQDYCcRGwD1zQp0ggRtW7usLcK5wCyi4WVdTNk0sgEsQsQGQBdxspjphU2cp0e3a1mbR0SJI8LVBADwSMQGwHs1Ho0JleaEGtLHIwk1ShCTy2RxGtkA+EnEBkBNMYuZUCnb3Z7WNi1sxBHwIgIAELEB8FHMPGiPyDlO5FEN+3kEmMsVwaaRDYBfRGwAVBO/homcst3cDq/5W+TiTw3xBb92qC3+3RuAiURsAJSSJcSJ87HRL56CtouyTA08sXRpRSMbQG0iNgC+yfUb+3Sly+MBhx3nsAfGgqxGpvO4KACfiNgAKCJ70ZIrzTwq++ywLEsXANhJxAbADyminxplcIqnR2EWlwZBaGQD4C0RGwC51StU6gVt9eaIRVi6AMB+IjYAfgvbyFa4AG7+NU9IzYVAKBrZAHglYgMgq0Xqk+xZ2yLTRD2WLt+F/eUTALOI2ADYJVotsWD1mzFrW3Ca6CHRmoedNLIB1CNiAyCfxcuSjFkbQD3RfvkEwFwiNgD2ClJLLJ6vPQr+YQQzRRNTVrjVywAa2QCKEbEBkIlq5FXwoA2gsCC/fAIgAhEbAAdMrCWEa99Fe3rUfNGEFjZq08gGUImIDYAEVCD7RcvaAGrTyAbAjYgNgGPG1xLytXMex82UkZEWNlagkQ2gDBEbAIeNfPmXwqOJkXGbKQNWo5ENgE3EBsBpAyoKYU0PniQlBS1srEMjG0ANIjYAzuuasqk3euuRtZk1YE0a2QAQsQEQkaRmJJUh0WhhYzUa2QAKELEBcEmPdEaZkZSJA1bm1xUAixOxARCIjAbQwsaaNLIBZCdiAyAKpcUsTRIN0wegkQ1gZSI2AEIQ0ACbFjbWppENIDURGwDzqSiyM4MANxrZAJYlYgNgMunMXNdLQTNIK1rYQCMbQF4iNgCuuvIbe4UEAABQgIgNgGnka9NpYSMOLWyUcfFZUY1sAEmJ2ABo4FYMHKoo1A8AAEAZIjYAmtn/e3v5Wg3mkVa0sFGMRjaABYnYAGhJSZCIb94BAEArIjYA4AxxKq1oYaMkjWwAqxGxAcCKtLABAEBDIjYA4DC9FbSihQ0+0cgGkIuIDQCWo4WNICxFarv4rCgAuYjYAIBjdFWQmgVMIhrZABIRsQHAWrRUEISlyAo0sgGsQ8QGABygn4LULGAAoBMRGwAsRDMFQViKsJNnRQGyELEBAHsp80jNAmYKz4oCLELEBgCruFjjiSdoZUrcYAGTl0Y2gBREbAAAAB1pZANYgYgNAJaghY0gtLDBCRrZAOITsQEAAADAJSI2AKhPCxtBaGFjWdefFdXIBhCciA0AAAAALhGxAQDfaJqgFS1sAEBhIjYAKM5n7AAi8F1RgNpEbADARzqAaEULG1zndWwAkYnYAKAyHRMAcWhkAyhMxAYAvKdXgla0sAEA5YnYAKCsK7mGeAIAAPYTsQFATafzNeEabWlhg0cXnxX1OjaAsERsAMC/VG605bVTAMAiRGwAwF/yNWqwkgGA8URsAIBIgi60sMFbnhUFKEnEBgA13Qqwn1WcOo1iLGkAYAoRGwBUdo8bXrO21/9JNkFDWtgAgKWI2ABgCZ/is8ccxMNHZGcBk8XFZ0UBCEjEBgDrUuDRiaUFXfmNCEBAIjYAWNTbEETZRl6WLgAwkYgNAPgPKRsXaWGDPTwrClCMiA0AgPTkwqzGr0MAohGxAQDPVG6cpisHAFiTiA0AeEPKRiLWKkl5VhSgEhEbAABtCAtgJL8LAQhFxAYAvKd445BZ+ZpVCgBEIGIDAD6SsgEAwB4iNgDgGykbe2hhg3Muvo7NLRogDhEbAPCDEg4AAL4TsQEAcIkWNgAAERsA8JtGNoBOLj4rCkAQIjYAYBcpG29pYYO53JwBghCxAQB7KeQIwjoEAKIRsQHAos49miRl45Gn26AJz4oCFCBiAwAgEyEvPPHLD4AIRGwAwDFqOW403QAA3InYAIDDpGz4ygG05VlRgOxEbADAGVI2AAC4E7EBwLouNk1I2ZalhQ2icUMGmE7EBgCcp6gDAIBNxAYAXCRlW40WNujE69gAUhOxAcDSmlR0UjYAABYnYgMAGpCyLUILG4TlPgwwl4gNAGhDdVeeR9igN8+KAuQlYgOA1TWs6KRs9GBRAQDxidgAgJakbFXprAEA+ELEBgA0fjRJykZD1hIAkIKIDQBoT8pWjK8cwDBXfufh3gswkYgNAPhH83dsq/QAAFiHiA0A6EXKVoMWNgCAn0RsAMBfzRvZNilbfr5yAOP1uBsD0JuIDQDoS8rGCdYMnOOWCzCLiA0A+Fen1gklX1L6aAAAdhKxAQD/IWVjOksFAEhHxAYADCJly0ULG0zkdWwA6YjYAIBn/Uo7KRs/WSFwkTstwBQiNgDgja4p2yZGCU/7DADAISI2AOC9ro8pabKIbGK+ZlUAAEmJ2ACAj6RsALN4HRtALiI2AGAaKVtAWtigAHdXgPFEbADAN73bKNSB3FgGAEBqIjYA4IcBKdsmYYnBU2kAAOeI2ACA3wa8Ekg723QeEQUAOE3EBgDsImUDGMwXDwASEbEBAHuNSdk2PU0zaGGDYvzSAmAwERsAcMCYlgqVIQAAuYjYAIBjpGz1aGEDALhIxAYAHDYsZdtEMAAAZCBiAwBC087WmxY2AIDrRGwAwBn3cMRDo6nJ1wAAmhCxAQCX3IISXxoF6OHKg/l+PwEwkogNAEhDudiWFjYAgFZEbABAA2M+gLBpZyvB9AEA9YjYAIA2xjwxeqOd7bqJLWwAAPWI2ACAloYFbdrZrvCIKABAWyI2AKC9kc+NimwAAJhOxAYAdKGdLSwtbAAAzYnYAICOfAYhGvkaAEAPIjYAoK9hKdvmuVEAACYRsQEA3Q1O2TYNUx9oYYOMrtxC/eIBYBgRGwAwwsiUbRO0xaPOBwBqE7EBAIMMTtk2sc5/TWxhezwAMwIAlCRiAwDGmZKybWKdAPnandwTAChJxAYADDU+ZdsEbcFI2QCAekRsAMBoU1K2beGgLU4L252UDQAoRsQGAEwwK2XbFg7aopGyAQCViNgAgDkmpmzbSvlOwBa2u3VmAQAoT8QGAEzzFK/4EkJzkfO1GykbAFCDiA0AiMKXENYkZQMAChCxAQCB3KIWQVsT8VvY7qRsAEB2IjYAIByfHL0uUb52I2UDAFITsQEAEfnkKAAAiYjYAICgZj00enP/ezNmbela2G40sgEAeYnYAIDQ5gZtW8KmtqT52o2UDQBISsQGACQQJGjbUmVtSUnZAICMRGwAQBoTX9B2Fzxrmz4+TUjZAIB0RGwA1DElXBAEDDa9ne3u8RgsAwCAxYnYAIguQpjyxf7Dk8I0FCdouwnS2jZ3QNr2GGpkAwByEbEBEEKcrKSf7+coTTghwnOjTyZmbdPztU3KBgAsTMQGwFDRApE43o6MfOGnaO1sd0s9Rvp4gmFnBACgKxEbAL2osa+Tu+0UPNYZELdNPPe3Z9SqnU0jGwCQhYgNgDbCphv1vA61DOImeNB20yNui5av3f8nKRsAsA4RGwAnBQ8yliJ0e5QiaLt5Osh6sxbwZXkAAJ2I2ADYRZ2cS/ns5qeM4c65WYvZwvb471w/Qo1sAEB8IjYA3ksXT/DFUq/ev0vUzvZW8CNfZyEBAOwhYgPgX8FLeppYrcEtYztbfIeWjUY2AGAFIjaA1UkfFrdCg1v2drZoTqwTKRsAUJ6IDWBR4gZe1Y7bBG1zaScEAGoTsQGsRYnLTlXjNkHbRVcWw/WUTSMbABCWiA1gCQIFrqgXtwnazrk++3rZAICqRGwAlSllae6+qApkbYK2Q1rN+MWUTSMbC3KbAkhBxAZQkL04A5RpbbsfvAsHAIDTRGwApcgImKJGa9vjwbuUnrSdWY1sAEA9IjaACsQBBFEja9tejn/xS6zHbHopG4yR/W4MkIiIDSA3NSoxlcnabjxMGo1GNgAgGhEbQFZK/f2al+IGfz9ZW3b9Jk4jGwBQiYgNIB9F6TY7rzn0t5uvm5JZm8m9SMoGAJQhYgNIY7VCtEYQs/06kdWmdauVtZVvaos8R54VBQBCEbEBJFC1er9buU5+e+7lZ/ymZNa2LTN9rWhkA+D/2bvb3cZtLYCi8/4vPbdALtJpJnEcb1s6pNb6WaBt4g+KZ4OKYA8SG8BoW06eG/SUV7tad3v71bb5YGx/tO3pHq5sDrIBAHNIbABDbTOcG4Cf5e9XcpsPyZudDrW9+fCLLPd+bfNGwNKWWzoALktiAxhn9c20sfwwqxecr+zX2t489/3a7Kij20UBgNVJbABTrDtebtZB1rVfcdvsBtIPHjuWePvVeOJnYJWX3b2iAMAQEhvAyRbtIGba+bYpbnuHtj89/Xd87CEMZ73UDrLB011h5QSYQ2IDOMGiY6Sd+tJWf+TlrnePHmbj181BNgBgAokN4Dgrdg2D65aWzm3XOdR2QQ6yAQDrktgAXm65iVG8uJRFc5tDbQAAjCKxAbzKQrXijVTBirnNobbNPHaQzb2iAMDpJDaAJ1slTLwxlPKV98/GEh9poQ3Y0hIrMABvJDaA51hrE6xEcL+FjrYJbQAAnEViA6iGR4c/SQ9ESxxtE9quyb2iAMC5JDaAB01ODB8YO3m6+U9+9DyEdc3/dMESrH4AB5PYAH5sldnP3pqXevuAzf86ONQGAMABJDaAe81PCe/UBA6zxK2jv4Q2AABeTGID+N7wdvBOPuBESzwVQWhbxWP3ivpzbADAiSQ2gC+NzQQfGCmZ5sNnctpXSWgDljBt8QTgNokN4BOrbGo1ApYw86+2CW3DeegBALAWiQ3gP5aY6EQBViS0cQD3igIAZ5HYAP5v2uT/KaMjq5v5eARdZiYH2eBh1jSA40lswNUtMb/ZKLOfaYfaHGcDAKCQ2IDrmjPb32DgZ29CG7c5yAYArEJiA65oiYHNkM91TLt7VGhbmtt+AYBTSGzAtQwZ4G8zHHJZow61CW3AiYashADcT2IDLmGVfaphHn7NC22+mOdyrygAsASJDdjcEoOZAR7+Nie0Oc4GrMV6BXAKiQ3Y1oTJ/DY7YPjWnD/TJrQtxNlDAOB4EhuwodNH8dsMfvCAIYfahDYAAD4lsQH7OH32vs1MDt2c0PbtN/r+H9LicNvpbzccz8ceYEUSG7CD4TtR8zM814TQ9tVxtgd+qr//FYsGAMByJDZgbZPjmiEZXmpaaHviT/LVf+rDquKuVQCAOSQ2YFVj45pxF440J7Sd9T96/4cWn3deCq7M5x/gLBIbsBhlDfjbhNB2OjecAgCcSGIDljFzeDbBwhxC2weiGwDAYSQ2YAEDB2ZjKowltN1whbtKN/7VuAjLF8CiJDZgrplbTMMbLEFou82jEgAAnktiAyYaOBUbRGFFQtttf74yVjnYgC8ywIkkNmCQmWOw3SqsTmi7x4fXx9IHAPAjEhswwszR14QJOxHafmTIoxJ++n5ZtwGAs0hswJnGzrqGNNiV0PYwx9zgAFYngHVJbMAJJm8fDY1wBUJb5++4AQD8SWIDDjV5oDUiwtUIbc/igBsAgMQGHGH+BGsghMsS2p7OATc4ha8bwLkkNuCF5o+sNqPAG6HtReQ2AOAiJDbg+YbPqGY84Cv/rA/DV7Clvb+2d67DHicKACxEYgOeY4mh1PQFfMtxtgP8tLXBRVh5AJYmsQHJKntBUxzwI0LbMbQ2AGAbEhvwM8sNnMY24GFC22G0Noh8dwBOJ7EB31h3trTXBJ5CaDuS1xkAWJTEBnxi9QlHXAOe7s7Q5oEJAADXJLEB/1p9LFTWgFf7KrRZf4Bo9W0YABIbXN0G+zmTLXCw28uOg2yncC0AAM4lscFFbTD+maaAsVQ24Eg2RQATSGxwLRuMfDaRwBJUNgCAS5HY4BI2GPOUNWA5HkUKAHAdEhtsa4+hTlkDVie0HcDFgtVZIgA2ILHBbrbZopmXgJ28r2kfVmn3kwIA7EFig+XtN5uJa8DG/l7iPl309lvbAQD2JrHBevaeu/Q1gF//XQz3XvY7Fw4uzlcAYAiJDUa7yFhlawhwg9wGADCfxAbnu+y8pKwB/NTfK+dlLyJvXErYwMW/xQDbkNjgteyZPjALATyXP+UGADCBxAaJGeZOyhrAkS7S3VxcAIA5JDa4y35jyTEMPwBzfLUmL3qNc4mBX74IAJNIbMDz2e0BLOTGoj22vrnQAADTSGzAc5h2APZze20/K8C54rCTsSEbgJ+S2IDEnANwWfdfAp4YEVx3AICZJDbgESYcAO7nqgEAbE9iA+5lQAIAAIBPSWzAN5Q1AICBbNIARpHYgE/YsQEAvJpnHQDsRGID/qWsAQAAwAMkNrg6WQ0AAAAiiQ2uzh0KAAArsosDGEViAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGLjEn7//n32jwAAAABsS2IDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAD+144dCwAAAAAM8rcexN7CCABYFBsAAAAALIoNAAAAABbFBgAAAACLYgMAAACARbEBAAAAwKLYAAAAAGBRbAAAAACwKDYAAAAAWBQbAAAAACyKDQAAAAAWxQYAAAAAi2IDAAAAgEWxAQAAAMCi2AAAAABgUWwAAAAAsCg2AAAAAFgUGwAAAAAsig0AAAAAFsUGAAAAAItiAwAAAIBFsQEAAADAotgAAAAAYFFsAAAAALAoNgAAAABYFBsAAAAALIoNAAAAABbFBgAAAACLYgMAAACARbEBAAAAwKLYAAAAAGBRbAAAAACwKDYAAAAAWBQbAAAAACyKDQAAAAAWxQYAAAAAi2IDAAAAgEWxAQAAAMCi2AAAAABgUWwAAAAAsCg2AAAAAFgUGwAAAAAsig0AAAAAFsUGAAAAAItiAwAAAIBFsQEAAADAotgAAAAAYFFsAAAAALAoNgAAAABYFBsAAAAALIoNAAAAABbFBgAAAABLGVCPNvGO6JUAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="bottom" width="95" height="90" border="0">

Zaveďte hlavicu spreja zvisle ako je to len možné do každej nosovej dierky a stlačte pumpičku jedenkrát. Po použití z hygienických dôvodov utrite hlavicu spreja a nasaďte ochranný kryt. Keď je už raz sprejové dávkovacie zariadenie pripravené, môžu sa všetky nasledujúce dávky okamžite podať.


alebo

Stiahnite ochranný kryt z rozprašovača. Pred prvým použitím rozprašovač niekoľkokrát stlačením aktivujte, kým sa neuvoľňuje rovnomerný aerosól. Pri ďalších použitiach je fľaštička s rozprašovačom hneď pripravená na použitie.MORs+AADAaiQ2AGA/5mz7yidsrjsAsCCJDQDYldAGAMAiJDYAYG/uG92ICRsAUJXEBgBsz5ztEC4xALAsiQ0AKMKcbXFeJAoAFCaxAQB1mLMV5rICACuT2ACAaoQ2AAAGk9gAAOguvEtUMAUAFiexAQDVyDHFuKAAwPokNgCgDi0GAIApJDYAoAJxbWXJXaKuLACwBYkNANieCgMAwFwSGwCwMXGtNtcXANiFxAYAbEl82UX4LlEAgC1IbADAZsS1Q7jQAMBGJDYAYBuaCwAAa5LYAIANiGubun2XqCsOAOxFYgMAlia1AACwPokNAFiUuHYslx4A2I7EBgCsSGQBAGAjEhsAsBZxDQCA7UhsAMAqxLVi7r3rwMcAANiRxAYAzKeqAACwNYkNAJhJXAMAoACJDQCYQ1wDAKAMiQ0AGE1cAwCgGIkNgPruPXOdHsQ1AABKktgAgBHEtdN4nSgAcBSJDQDoTjcBAKA2iQ0A6EhcAwDgBBIbANCFuAYAwDkkNgCgMXENAIDTSGwAQDPiGgAAZ5LYAIAGxDUAAE4msQEAEXGNVnyWAIB9SWwAwE2CCAAAvJHYAIA79DUAAHgnsQEAzxHXAADgE4kNAHiUuAYAAN+S2ACA34lrAADwA4kNAPiJuAYAAL+S2ACA74lrAADwIIkNAPhMXAMAgKdIbADAv8Q1AAC4QWIDAP6hrwEAwD0SGwAgrgEAQERiA4CjiWsAAJCT2ADgUOIaXf31AXt9fX3qj/z17/tYAgCbktgA4DgqBgAAtCWxAcBBxDUAAOhBYgOAI4hrAADQj8QGAMWJawAA0JvEBgBliWsAADCGxAYANelrTOelogDAOSQ2AKhGoQAAgMEkNgCKe3ZEszVxDQAAppDYAKACcY0y3CsKAOxIYgOAvYkRUNKvC1w/+wCwFIkNAHblgM36brzx4OWwIdvtm9m//sFzvmkAsCCJDQD24yANu+vxmMiP/02/JQBgMIkNAHbi2MwhCg/ZxryDRW4DgMEkNgDYhnMy7G7KO47f/1K/QwCgH4kNADbgYMy+7j2O7aXckG1KXPvha6j0vQWAFUhsALA0x2DY3Qpx7Su5DQDaktgAYFEOvZRx7JBtzbj21f/Zu7MtyW0dC6D6/5/uLt+oFQ7HqIEDAO791O1rV0kkpSROQpInSQHgOhEbAISjyoW77ClbLrI2ADhNxAYAgShroYwsLWxvydoA4CgRGwCEoI6lttPPijKXrA0AdhKxAcBkClf4LuOzovXyRFkbAHwnYgOAaVSqLEUjWw2yNgB4S8QGAHOoTqGqRZJEWRsAPBKxAcBoylE4KuOzouuQtQHAJmIDgJHUnyzOs6K13SbXjQ6ANYnYAGAENSdclKWRTYaoqQ2ANYnYAKAvRSY8utLIliVl40ZTGwBLEbEBQC8KSwBNbQAsQsQGAO2pJOELjWxr0tQGQG0iNgBoSfUIe0jZliVoA6AqERsANKNohDHCpmy+dbCTp0cBqEfEBgANqBLhqCuNbFvglI1DNLUBUIaIDQAuURnCLFK2MgRtABQgYgOAk1SDcNHFRrYtXsp2/YxWJmgDIDURGwAcpgKEVuqlbFwkaAMgKREbAJU1bydR9UFAUrZ6BG0ApCNiA4BdVHrQiYcr+UTQBkAiIjYA+EF1B71VelxUYticoA2AFERsAPCNog6yiJOy0YOgDYDgRGwA8J5CDkZq0vwVJGXTyNaPoA2AsERsAPBM8QZTVErZ6ErQBkBAIjYA+JeCDQqIkLJpZBtA0AZAKCI2APiHIg0iaJVMRUjZGEPQBkAQIjYAVqcwg1DKpGwa2UaaPt0AIGIDYF3qMYipTMrGSNrZAJhLxAbAitRgEFyNlE0j23iCNgBmEbEBsBZ1F2TRMGXb5l37UrYpBG0AjCdiA2Ahyi1YlodGF2TSARhJxAbAElRZkFHbFrBZgYtGtom0swEwjIgNgMqUVQTRPGFZZ203T9m2GaMnZZtL0AbAACI2AIDGBoQpr39F4figeT41pZ1Nyjad50YB6ErEBgBwVYTo5OkYikUJNVI2ptPOBkA/IjYAgJMiJGufPB5bjUChR8q2jR0cjWxBCFgB6EHEBgBwTLqUpEzc1iOiGhy0SdmC0M4GQHMiNgCAXWokI/ezSBoudIqoRrY1Sdni0M4GQEMiNgCAjwpHIXlb2/qlbNuooZCyxaGdDYBWRGwAAG8slYCkSxn6RVTDhuL2Vyy1zCLTzgbAdSI2AIB/rRx55HqGtGsj2MigbeUlF0q6oBmAaERsAABLJ2uvsmRtvRvBxmQuUrZQtLMBcJqIDQBYl2jjuxR9Pb0jqgGDIGULJcWyByAgERsAsBxxxiHxm9oGRFS9Y5ekr2ZLeth7aGcD4CgRGwCwipJBwEiRu3vGNIINCNoSrdL7OFQN2qRsABwiYgMA6qtX/E8UNmgblk91HYG8cVXeI/8i7GoHICARGwBQVrFq/y5Cr1PM6GFkytM7aJs+xd99OvGqQVu0pQ5AQCI2AKCaYuX9k1upHyTIiPmatpH5VL8RCDLFb/082fu/EPP4T4iZKQMQiogNACiiTDH/xVOFHyeFiRZAjB+ZTiPQJC5sG3gdOsc4S7QJ7WwAfCFiAwDSy1jAv41OvuQpXwr7OA8VBgzaBo9Mj6a2iylVhIaySkGblA2AT0RsAEBWGSv2x+L8baF+rnoPFWGECtpm5Y/Ns7ZzU9w8X7tyOhHCviZCrXAA4hCxAQD55CrRh5Xigra35g5L23E4dC6h8rXXPyfIQj1NOxsAT0RsAEAauWryWeV3qPxC0HbTtqltz7l0+vxCjz8wyFo9QcoGwCMRGwAQXa4KPEjJHecFbVukJGL6sDTM2j4FbU9/cpxl8EnqrC3O2iaUx8VshcA6RGwAQFxZSu6YFZR2treCDEurrO37fx7tEdGdf8v02TkkztomiKcFbIXAOkRsAEA4WQrsFCVTkETpJk6pGWdYenyE9OlPvmj8fGXM2rSzcfNp0ca5+wH9iNgAgEBSVNQZa6Q4idIWqdSc/tzoo7YZTd587fVvjzNH30nZyLJWgU5EbABACPErkwLFc6jAIkjQFm1Mpg9INEGmZiczuLJcaxXoQcQGAMwUvyapVzBHC5W2AIMcakyuq9HClpSUDWBZIjYAYI7gcUb5IjnU664EbXfXAxr52nRStgVFuJEC04nYAIChgtchCxbGj6ecPV1qIlT4eJR8LYggqTFjZLxXAD2I2ACAQSIXISrhm+ltXKGCiemjcVSiQ90p+xkFSY0BGEPEBgB0F7ZOVv2+NT1aChi0bYGXcXNBRr4GKVt569wZgJ9EbABAL2ELDxXvHoK2J2OyttPn6xHRsKRsAIsQsQEA7cUM11S5J0QI2qJNXMC+tjhH0lClkwq4jAFoTsQGALQUsypW3F40N2iL1s52F+RLEQ3/6oCDXIaUraSYP/KAWURsAEADMcsMBW1bgrYvmrS2nTg7+VoiUjaA2kRsAMAlAcM1RWxXgrbvzmVt089o+gE8CXhjaULKtjJTD+WJ2ACAkwLWwAqYYaYHbfHnes9jpBfPIuA1yE8pVi8AJ4jYAIDDohX26tVZJgZt8dvZHvU4To+I5iVlAyhJxAYA7CVZ4y1B23i187Vot5oell26AIWJ2ACA36JVvOrSgOYGbUstiWjXI6ettnSLcSUCT0RsAMA3oUoItWh8s4I2PUHnGLHppGyLMMuwAhEbAPCecI3TBG391H5EdE1StoxC/YgEghCxAQDP4lQOys7UBG3Nxbk2+1nhHF9J2XJZc5UCP4nYAIC/QtUMqs0yJgZtxVZR2zEsNjgFFI6GMa2wCBEbACBco7spQVulzEK+toh60XA9oX5iAqGI2ABgaXFKBVXlCv7MsudGp4s8FHHuSBNZsZFZosAXIjYAWFScOkEluRQvaDshztXKMNrZAjp3JZpHWIeIDQCWE6dcV3gsS9C2n0dElyVlA8hFxAYACwkSrikaufElhJ+WyteC3KBCSbRWy9PCBvwkYgOAJQSpXRUbvPIlhE+CXLbMlWKtludiBPYQsQFAcUEKA/Uh3/kSQm+LnOZb93MPcj88QTvbRKeXjSmD1YjYAKCsIMWkGoOdvKDt0VKPiG7d5v3pxFNnbVK2KTIuFWAWERsAVBOkHlAKco6gbVsvXxsvadYWapWu4MryME2wIBEbANQRpFZUV3DdykFbkAu5gD3zmDFr0842RqIlAQQhYgOACoJUAqo+2prygrZtatDW/HxTXJUR7mC5srYIWXBtF5eBqYE1idgAILcg1aBygk5mtbNtJVKM1Ac/y8Qld5R2tk7ka8A5IjYAyCpIBaiWYIBFgjavYGvo4ulnaWorEARHE3zGgchEbACQT5ACQFHHYLWDtiDX9XidTrzVlKXI2rSztXJ9lk0ErEzEBgCZBKnxlBBMVDJoW/MVbAM8DeyVYQmetWlnu06+BlwkYgOAHIIUdeoHgpj1JYTt4WJsdTnI14ZpMneRX9YmaDtNvgZcJ2IDgOiCFHKKB6KZnnQ0eTpPvjbF9awtclOboO2ogJMIZCRiA4C4gmz61WlENjdou5hlBLnGJ5o+Aq2ytukn8krQtkeriTPOwCZiA4CYglRragayyBi09Tha1+xpFwOpsE1tj8djeTyRrwFtidgAIJwIFZqCgYwyBm0NuWyvK9zUtgVYonE0nCDjCdyJ2AAgkAhVmWqB7CZ+CWHbnWJ4BdsW4473SdWmtq3ROwRTk68BnYjYACCECGWYUoEypncSDU4xXLydXG/7mr4U31o2ZWs7EWuOIfCFiA0AJotQeqkTKCnsc6Pq/FxKBm0Lpmyhxh8oScQGANNE2O6vVmKxoOlBm6vsrQg3wEOuT2W0oG2dxenTIsAYIjYAmCBCiaU8YCkT042uQYYLeaQmnwsI9Zq28h9A6DTIhUcMuELEBgBDRaip1AYsK0IbkVetZ9cqloqTtZVsZ+s3qvXGCmhFxAYAg0wvojaFAfzP+KCtR4SR+nKOcD+8qOGcRsjaKrWzCdeAWURsANBdkGJSbQCPInS0neZyfmvwnDZPTqdnbamDtt6DlnRYgJFEbADQUZDqXWEAn2QM2lzR3/0Zn5Ep29ZhRqZ/o+PxMIIbM0ophgKYTsQGAL1EKNpVBbDHsETj+l9R4KIeMM4jU7at27vMgjS1bSFX3cgxCXj6QEwiNgBoT7gGGcXvaHNdf/E0OOMfGn09hlamr8zHv3riIpwyAi46YD8RGwC0FKQ4VxLAadPjjE9c1ydkfzvboyAr8/sBnDv96Sf1iYsOOETEBgBtTK8QVALQUJA4gyYGv52t69148DOwR0U+tkP8SAVOELEBwFVzKwplAPTT6mVY1wO7Mlf6rBvmyMx0QMq2zf7RU1uZyw0YTMQGAOdNr3CUATDG9FCj66u+1jHyuxa9Jyt4O1terjLgNBEbAJwxvbBRA8B45wKahrHO6x/iVnBzaBzGBG0DUtHpyW8xribgIhEbABwToZhRBsBEh54e7X21BvnU404R7p93w4K2Ae1sW7CxzSj+5QPEJ2IDgF2CVC9qAIjjZ7TR6lVuO93/FjeK/QbkUwNStk3QdoHrBWhFxAYAPwSpWNQAENOnHG1wvvZI1nZU73xqTMq2CdqOc40ADYnYAOC9UCWKGgDie0w3JuZrj0J9JKHfULQ6wa751LCUbRO07RPkugAqEbEBwLM4ZYkCANIJeNmGCtri65dPjUzZNkHbVy4HoAcRGwD8FaoOsfuHAkLdVQRth3TKpwanbJug7YVLAOhHxAbA6qIVHnb/QD+CtkN65FPjU7ZN0PY/lj3Qm4gNgHVFKzbs/oExxgdt8V/E9v2vKJCybQsHbX68AmOI2ABYTsDqwu4fGG9W0JNR83Bq4uA3TwzDsryBwURsAKwiZkWhAIDC4mcZnhs9pO2Ezk3ZHg9jyjF0ZUkDU4jYAKgvZv2gAACC6B20xbwJn9O2nS1CI+HTAaSerOmDCSxOxAZAWWHrBDUAEFCEuOcoz1o2ly5xS7dogcJEbAAUFLYkUAnAanJlMZ4b3a/VzAZPNmMmbpFHDFiZiA2AOoJs/d9SDwBXjIzqgoc+cSySsj36dJxdF2eWwQEQsQFQQdhwTWEANAliHlOYAXe8hu1sYe/PTSyYsr2V+uABWhGxAZBY5MpNvQG0dU9h2r5xf8/fGFOQY5OyAXAjYgMgJeEakEiPxzzHBG3ezraHlA2ATcQGUNLFjX7w/b1wDcio+eOi9z92GxK0nbu/Rb5jt5XruxYA9CBiA0iv+Z7+9Q8MkhxFrl6CDBEQWaeUbRsStEVrZ4tzJHf95heAFERsAPmMT5oe/8YpW3/hGsDdpxRmTNDmptebQQZISsQGkEOcjGlw3BbnxJ+of4ATBry0q3fQFq2dLRQvZQNYmYgNILSwAdPN/fB6VAJhz13ZA1wxJoUZELT9vBmGvY135aVsAMsSsQFElG533rapIezpC9eAJob1OnWNeya2s61wN9bIBpCOiA0gkLDR0k7Xy62YI6DIAZobmbJts9vZVqORDWBNIjaAECrtxc89PRpzBNSNQHx7Qq6uQZu3s73ydVGABYnYAGaKmSu1sr/oCjgOqhqgt4a9TjuzmN5B2+MxBLyxDyZlA1iNiA1gjnVqj+9NbdHGQSUDjNQ2Zdv23cT6PcY4pp0t0Y3aE6MASxGxAYy27G77tfQKNRSJajaAT4K0s/X4Y5O6nrJpZAPIQsQGMI6qY4s3COoWYK7mjU77E5neX0LgRi8bwCJEbAAj2FsHJFwDguiRsm2773ICoPg0sgGkIGID6EvdEo0qBQioR85Vsp0t6T1cjgmwAhEbQEf206EkLcyARXRK2bYj7Wybn1zdXJxfjWwA8YnYALpQosShJgGy6NTr5LnRIIwtQG0iNoAzbJHjk6wBGfVLYfYHbWHb2Ra/sWtkAwhOxAbwW8Ayg0+UHyzl+t3JJRNQ116nQ0GbH3/NGVWAwkRsAO/ZAeciJmAF/R4hfORqiqB3ELMzaAvbzpbalcnVyAYQmYgN4D8UErmoNChv/E3p8W90iU00oN0pV9BmNQIQnIgN4B/TKwcOUWhRW5w70v1IXHRTjHmocH/QNnFlFluBGtkAShKxAauLU8oCKwt+L5K1zTIs2NozxbPa2UquOi9lA6hHxAYsquq+9nQdkmtA/A6fMnJdepusbYbBWczPKR4ctFlpr/wQBIhJxAYsJ11Bu9PF3fbrfx58oBQYpBb8+tpj/4cpuW5K+9j3KR4T/NVeYBrZAIoRsQELqb2RbV7uPv5RMYdOhU86MS+lK1yGI01JZL40tfUO/qyrL/yeCSAgERuwhHpl7Sedyt3IcZsygxSiXThtCdqGmdj39OlTs/2CthVu7xrZACoRsQGVLbtt7Vru3v/YOMOrvCesOJfJAF7TNsasbw48ep3rTlHRCinbaQYHIBoRG1DTUmXtJ72Dp2hZm2KDUIJcF1PI2gaIELRt/53rTodU/t6ukQ2gDBEbUI196pMBHV5xsjbtbEw3/SoIxSXZW5x05ukx0iBHVV75/BEgFxEbUIcN/RdjCt0gWZuSgyncgj7R1NZVkHa2RxrZjhJKAtQgYgMqsDHdaVhHyfSST+8MI7kF7eTC7Gf6Xbe38ikbAAWI2IDcCpcT/QwrVKaXfEoyenMLOkHQ1s/0uy6nnW5k85MOIA4RG5CVEuKKkSXu3JJPMU8nbkEXeXq0nyDP7APAakRsQDIKhobGB23bpBn0S35acQtqTg7ej6a2XDSyAWQnYgMyUSf0MLi+nVXyKeO5yP2nK1doP5raAGAMERuQg8Kgt3WCNjU8R7n/DCNo60rWBgBdidiA6FQCI60QtKnh2c/9ZwoXaW8Zs7ZF1oNnRQFSE7EBoSXa/VcyeKd+uqK4QjXCd24+0wnaBngc3shr3jIAIAURGxBU5L3+zYkdf/yTutPOxrISXac37kU0ETluswwASEHEBkQUbXO/NdrZv/4hAc/0kaCNpQS/Hrd2C9W9iO+ehjrI8lhkGXhWFCAvERsQS5B9/M2ArWrMMubJIkGbymRlMS+9bfh1dxdzQBZJWAIKtTzcrgEIS8QGRBGnopu4d4/8CurxL2jbxo6D6n1NAa+1CIsw+L1oizFKy5reBWkNABCTiA0IIUIVF2qzHvOdOOOrmvFfQlC5rSPOlXUTc9WFzdpcqqFMCd2sgVda/ADmErEBk0Uo24LvR6OVuJ4bpYAgV9MW/v5zN+VK/EnIEtawn1wl18CUD20DcJ2IDZhp+g4y16Y8VNbmuVGSinD5bGmXVqi70J2rNaxh68QaACACERswx/TyLPVGPEg7iedGyWX6JbMVWksBu2xcrdGMXyHWwKYLG2AqERswwdzCrMzWM0g7iedGiS9CGFRsCUUY0reELEFMXCHWAACziNiAoYRrPURoavPcKDFNT4JKrpnpo/qTC3auCCvEGgBgPBEbMI58ravpQZvnRgllepFfdZ1MH9j9XLBThFoheddAwGexAfhJxAaMIFwbZvrTo54bZTo3nH4y1vx5QxZasQYAGEPEBnQ3sSRbeT89t6nNc6NMIVzb6ftAJTqR/STjY0QOYde5b1vtALOI2ICOhGvTTQzaPDfKSMK1L44OzqeFHTk92cMF21uKFWIZANCPiA3oRb4Wx9ygrXY726ZfYDbh2qsmY1J1YUtYOkmRr91ZBgD0IGID2hOuxTQraNPORifCtSfNB+QxZbv+h4d6fbtrtq04M3uIZQBAWyI2oLFZ+2xb5J1mVbmLfAZhsxSHEK496joarf7w26CFStk212wjoeb0BMsAgFZEbEAzmteyWOq50SldexZkP8K1u6S5xtwvsbwlYTkt1DxeFHAZRIukAfhJxAa0oXktnUWeG9XOVoZw7SZjyf06eoK2AkJNXyuWAQBXiNiAq4RrqU0M2lb4DMJmobYgXNtmD8IVXwaw4YveWnHZ7hRnynqwDAA4R8QGXCJfq2GRBMpzoxl5Ar12lnETralNwvJdnJnqyjIA4CgRG3DelE22zW4/KyRQi4SJNSwerpVJMfZf49Ga2ly5bwWZnWEsAwD2E7EBZ2heq2qRBGpWmLhZw/us/GRoyfziflKHsrYgQ+HKfRRkUsZLtww0UANMIWIDDtO8Vt6soK18O9um7Pll2XBtkeTi8TR/jragLZp+c5Hl05mWAQDfidiAA4RrSxlf80xpZ9sW6NpLQbi2mp2tbaGeHl324u06+LfxzJKybQsvAwB+ErEBe8nXFrRIArXCS+giWzNcy5ImDLDzko/T1LZawjIgX7v/3xHmdyf3cABeidiAXcbveu1c41ghgVokTIxGuMadoC2mYfna/Z9EmFwAOEfEBvygeY1tmQRqkdOcbnoJLVwLa3/QFmQwa1+/g/O1+z8PMrk/aWQD4ImIDfhG8xqPVvgMwrZG194s0ytn4VoKe3KrOO1sW8WgrffAJppcANhPxAZ8JF/jLZ9B6KRelf5oerUsXEtnZ9AWZ4TLXMJz87XHfy3O5H6yyG9HANhJxAa8IVzjO+1s/dQr2KYXycK1Ex4Hbe6J/MytQn1ydNv9pdSwguRr9385yLQCwB4iNuCZfI2dtLN1ohemFeHaft8zrOlntP/R0S3M+Ke7kAeM24nRiLD8AGAnERvwL+EaR2ln6yd1O1uEknjK6EU48f32D1GQmCPdV0e3PEFbzHzt8T8MMqGvUt+rAWhLxAb8JV/jtPH1j3a2sCKUwZrXvjs3PkFStm33k5ihcpngT49Gztee/oQgEwoAb4nYgH8M3rPGrDG4aMpzo9rZ4ohQ+grXvmiScYQ603QfHt3i5eYpwrWnPy3ObALAExEbIF+jGe1snUQry59EqHiFa5+UDzjSfXh0i9HUNmZAepxgtNgUAO5EbLA04Ro9aGfrJGA7W5Aq12vXnnQdkJgBx84Pj8Y87G3UGq70Qz/mhAKwOBEbrKvSVptoprSzjU/ZtoXb2YJUtsK1R+XbOX/aE7RFO+abfpf2rPMdsxqDrMOAv/8AYAoRGyxKvsYAg4ufKfHTgu1s06vZG+Hao1nrIUjA8eT7rSDmMd80aWqbfmrjV2PkOZ3FvgtgChEbLEe4xmCDQ6h12tnGX1xBKlivXbsLcoONGXD8DNqiHfCj12N7eyIBT2Himrz/1QGH5ZwyJwKwDhEbrEW+xhTa2XoYeZpxKj3NazcB764xA44vl0nMZPCTFMcZZFnGXIoArEDEBgsZudcMss8mFO1sPfQ+zTg1qnBtS3JrDRhwlAnawoq5MgMuRQBqE7HBEjSvEYR2th46pWxxilLh2pbzvhot4PgetAU5yIziL85oSxGAqkRsUJ98jWi0szXXMEyMVoIu+8q5uwI31VCdYp8ullAHmUW6xfl4wA3nOt04ANCJiA2K83AoMWln6+FimBgtXNC8VuymGqqTSNB2Xfb1GWpBAlCDiA0qk68R3ArtbClStmgV5uLhWvnbaZwYS9B2TqUlapYBaEjEBjUJ18iifDtb8IdGA5aXKz8ZutTtNE6MJWg7pNIqNbkAtCVig4Lka6QzPmjTzhawthSuLSjOdwYEbT8VW6Wt5rTYsABwhYgNqpGvkdfIYnuRdra3JxgwLBCurSxOyrYJ2j6ot0rjT+WVI6w3XwBZiNiglGFbRrs3OtHO1tbTCcasKpfN19xIb4JMx6PvQdsW8pj7qbdQfUsUgE5EbFCE5jUqKd/ONv7VbDEJ14jsy81hkaa2egu1/JQBMJeIDSqQr1FP7Xa2RerzL4Rr3ASZly/WDNpKLtTmM1VylAC4QsQG6Xk4lMIGt7PVfmg0COEaGX25PxR7erTkQu0xNSUHCoCLRGyQm3yN8kb2iZR/aHQu4RpPgkzQTj/vD9mztqoLVfMaAMOI2CArD4eylMLtbIWfNXs0+DYSZDzdPOvZE8Snu6irLtS8zWuJFg8Aj0RskJLmNRaknS0pzWvUsz9oe/z3A6q6SjsNeIrhSnGQAFWJ2CAf+Rorq93OFrYOP0e4xhdBJuuK/Vl8wGdIq67SfiNcdcQAaEjEBsnI16BwO1u658s+Ea7xXZD5auLQXSJI1lZyoXYd0pIjBkBzIjbIZMyO3D6SFLSzBTTl7hFkrNw533qdnaoDdTSOn5unj38Wvp/eY1hjlAAYQ8QGOWheg1eDU7ZtbDtbkORop5XDtc2d851Ps9PpDfRBFsOJoO1+5OPf3ZY6aCv8S8cgixmAE0RskIB8DT4Z3Akysp0ty0Oji5egbptPxk/NbQpCXS/nHh19/YeCtlc+pw5AZCI2iE6+Bj9pZxtv1h0jzmi4Zz6aNS9PsxAtaLu4SArf2Y4aPKdhx+GnvEcOUIOIDUIr/BwEtKWdbZjF29Zu3DYfxZydCEd1PbcaHLJHC9qmTGKc0wcgHREbxCVfg6MKN31Mb2fTtnbjnhnH97moFLQNNveA17zRAVCDiA0i8nAonKadrd9fPViEcOSRG+Zb0abpSYGgbVa8/vY7DAP+ulmCXODTxwGAK0RsEI58Da4b3M428mqaEhkMPsdoRaa75ScTZ+rQpNz/5elL61zQNreJtV9T2/TpuHONA9CEiA1i8XAotFL7k3zjS+4BKVucevvO3fKLLPna6384faWduGNMf1S84V1u+vg/KXOZlzkRgLxEbBCIfA2a087WUL8TjFZy37hbVhWkqe3oBRUhH7zy9GjAy9w1DkBbIjaIQr4GnWhna6htyhaw5L5xq/wpQtBzfZqmZ23n2tm22eO/Hcnaph/qJwEv87BjBcBOIjaYT7gGA2hna+X62YUtI90ndwoygw0T7bm5Vd6gbfuctUU4tk9c6QB0ImKDyeRrMMzglG2r2852+uzCVt1uknkJ2oJcVkEO4ztXOgBdidhgJvkaDJau4euQ8We37b7DhC2/3SGPijmVbYO2XJ/vDBW0RVb7Yq99dgBZiNhgGvkazJKi4eu06V8efBXteG7cHk+IOZV3bd/RNjdoO3oWAS/8OFJc7KYPoAARG8whX4O5tLO18vPUAtaN7o21NQzatLNl52IHYCQRG0wwYPtrTwl7aGdr4lPKFq3Ud2O8KNqEftfkipseWgnaTnO9AzCeiA2G0rwG0QxuVKnazvZ0XtHKe3fFZVUK2h4P5qfpxzzRgtf7gqcMEJOIDcaRr0FMkb8S0MSYGDFmMe+W2ErM+d2pVdAWYRDux7DndFYL2vJe7+vMEUBtIjYYRL4GwY1vZ9sGXrOrVdqb+2FTNVbO9R7SUNfR/ntIqMPuxPUOQAQiNhjBy9cghfFdKuOfG61dZm9uhnxV47nRR4sHba53AEIRsUF38jVIZHwVqp2tFXfCTvqtllmrsWTQttQ72lzsj4wGQBwiNuhLvgYZaWfLxW0wo/usTQzarq+cOInVodzw/q9FOPI9al/jWWYBgJ9EbNCLl69BalNStm1sO1v2us4NcIBOi+R17qYsyFYXXdKgbYt05HeuawDyErFBF/I1KGBK8TmynS1gdb2Tu98Yw/K1+z+fshoFbXGOHABSE7FBex4OhUq0s4Xi7pfd9xmcmPW0SrfjxFX3Y1jqNW3pXBxwt0SAUERs0Jh8DerRzjad+954E9dD9na2Ldg1dShrm/6atsEvpgSAhkRs0JJ8DQrTzjaFm14lKR5dbBjxhAratoOnFu3gASA+ERs0I1+D8rSzjeSON1GPNXBiQid+bHRrtwJDXVZH7ydTmto0sgGQlIgN2ui99bTXhDjGF8yrtbO5480VJF97/G+zPze6BXgA8+7ceQ2+7y2SsnkRG0AxIja4SvMarKn2c6Oz+m7c7kpK/bHO5llPkKa2c+c1MihcJGUDoBIRG1wiX4OVrfDc6PQggMGaz3jD5Vqjne0mQtB25bzGHL+UDYBcRGxwnnwN2BZoZyv8SCzpVGpn2yIFbdup625AU1vhlM0vMADqEbHBSfI14K52O9uUd8+5AU4RuYXt6Y8t0862xQjathZNbVufs3BDeMuYAAQkYoMz5GvAq9qfQRjfzuY2mF3XGSzWzraVCNq2bmfhhgBACiI2OMzHQ4Evpjw3WrKdTVE9WNuZLbkm7/ql20E+PHrl6dEtzFlEZmQAShKxwTHyNeAn7WytSNnYo9hzozdxmtqunOCX//boqbkbABCfiA328nAocEjhV5iNPDV19RgZW9he/8ZKz43eRAjafIQkINMBEJOIDXaRrwHnFP4i57BTk7L1lj1fe/yr67WzbZGCtq3RaZ47lzK3gunNiQB0ImKDEGpsGYG3tLNdV6a0preq7WxbjKBt09QGAJ+J2GAym1RYxPhvBWy12tmkbJ2UaWF7VO8zCHeCNgAIS8QGM9mbwmqqPjc6puyXsgUXbXYmPjfaeyhmndqTc3eYCEc+0fXTj3ahAXAnYoNp7JBgTbWfG5Wy5VI+7KjdzhZk+gZH+QAQlogN5rBNhMVpZztNyhZT5Ekp+RmEIPna3c6TjXbYANCQiA0miFyHAMNoZztNytbEUmFH4c8ghPL9w6NLLTkAFiRig9HW2WcDe4z/DEKNj40uFVvEl2Uuyjw3Gj+ran6EWdbYd17EBlCbiA3GsSsCPhn5INvIcCrO66J40nBe0v10y/7c6ILXVLo1BsCaRGwwiN0h8N3I/prBKdvW57w0snGa50YBgOZEbDCCzTSw07D+msF1fqfzklacs3IL26OM7Wxa2PJacO4AViNig+7KbA2BMYb114xP2bYO5yVl44q57WybTcIvxueR0QAITsQGfdkMAeeM6a8Zn095O9t0WtheTVyWh65B1w4ARCZig47K1B7AFBP7a7pqfl4a2bgufjtbvVvBT5Wu6wWnD2BBIjbootKmEJird3/NrHyqaoAYnBa27+a2s21FR/UcQ/HEgADEJ2KD9uyBgLYKp1GtEg2NbLQy93L7FLSVvPy/cDkDkJGIDRqzKQQ66ddfMzef8na2YbSw7Td3WepoK+b6WrIYAFIQsUFLNkBAV1K2LzSy0db07tF70LZaBu1CBiApERs0Y0cIDNCv7BdR1aaF7ZwgQds6llpdOxkTgCxEbNCG3Q8wUqfGlokpm0Y2IpsetE10v6YGnH7J63fNZQOwJhEbXFVyOwjEJ2VjPy1sTSy+RFfOGSda+YoDSEfEBpfY9wAT1UvZrkt98J3IRBpaLWZ6vZr6NbW5cgHITsQG59kLAtMVa6spdjr1+MF3s1rQ9lbbQai6tC6OT9VhAahKxAYn2fQAQfSo9lP3gqU++OYWj4G6kghvje4/LlgAahCxwRn2gkA0zav9WUGV2IJEarez7b8DnB4HGyoAKhGxwWG2g0BMZcKpMicyXdth9OPvEyv25mjQVn5Fae4DWI2IDQ6w1wGCa1vq533iMu+Rk1S9drbTV9CeoXB5AlCSiA32sh0EUqjRUFPjLObSwjZemaDt+nS/HQqrCIDaRGywi00hkIh8CiZyAd6tvH3ylCjAgkRsAFBQqyI/7xOXeY+cAlK3s7lwAOAcERvACN5Kw3jZW2myH/90DQfQPeqcjGvYXEdgFgCSErEBzHevweyqaatJha8dLK+MEU8xqdvZAIBDRGwAgcjagLZaxayb+9IFWYI2U9xK/LkGoAcRG0AvV3bYClpaSd3IpgnrtB7j5r50UfCgzcwGYSIA8hKxAbTXqoLS1EYTywZVCz7iOmCiBW0XBQ/aAIDTRGwAjWkeIaBlU7Z1DJ7fBePLtgIGbea0lVDTCsBIIjaAlrpurAVtXHExZfOsaFizxscd6bpoQZuUbTrjD5CaiA0gGSUQcBMhmhG0XRRhEmnIhAKsTMQGkI+alnOSNrLxKloZ76YEACBiA8hKTcsJnrvMLvL0CWGPijybnHBxQl0+ANmJ2ABy89VRRpKhzBU/kRH9p2biAOAKERtAEbI2qC1+vnYnaNsj0YSyhwkFQMQGUI2sje+8kS2dpKW7oA32c6UAFCBiAyirRn37GC5kPxc4IWm+dieTfSvgtJomALhIxAZQXK6mtu9lp1qd1QQMYk6oEffDFzUuVQAuErEBrCJglasmgS+KXSABb0GzBJxZ8wIA14nYANYy8bnLJlWlRrYIzMIAAVOYJgRt1HP9anVFANQgYgNo6eKL5AfrF7clGgQIqPwVtHJKG3NyV54RAGhFxAbAP75XfY+lV8z6kKoWXG+LnPKa7WyLTC4ArEnEBsBvykIYI8i1Nqwhd82gLSZzMYsxByhDxAbQWK5nRVmQ9RnW9Kl5LPVH3soWCXemzy89mFYA7kRsAEBQS9Wuc0/2bbw1+BcGXgcGAKQmYgMAmGxWvvYz0hqfsm1F29mWyovZr+RqB1iWiA0AFqLOD2j8pByq6m//sqDtiizXXaUxHyPLzAIwhogNAIjoeu0qL3h1ekzGv2WyXtAGTyxvgGJEbADtXa9FfTPhCy9sopIxV3qTS2bKfanA9Z7lZp59nAFgOhEbQFBStk/Ugae1WlEDpmCRxT/gNNtO1viHRrfk7WyLrOQ1mVwAnojYAOKSskFhva/ufpnUrHa2LW3QBq8sZoB6RGwAoUnZaMVCCqXrdAwo3WfdmnIFbYkuuixDCgCRidgAopvyZFZY6sAVNFntkZdKv8t55FlPvDUVeEEbAFCPiA0gB+1sXNFw8Yg2Lup0Ic+aF+1snyS6Y0cexrCuf9So1ZEAEIeIDSCNxdvZFCSn5VozuY72qB5nN/3SmNvOtgUYAQCATcQGkM6aQZsSehG1F3bJfO1O0Pao9kpGCxsAb4nYAFK6b9DLF3JKkYvarpAs0xHwOJtfqgHPcRO0PRxJFhFGDABqELEB5FY4a1P4rabeGr5bJF+7E7QBAAsSsQEU8bakTJpZKI9jMi/nrJav3a35ydGkd13285QoAJ+I2AC6CPIB0Iw9bsqPhhLNe9Vvni6br9355GhkxueoRDdVAMYTsQEs4bGOClshKPbaWvMtbLUlnYV1nhsNe3cliKSXMAA7idgAllPpkVI+yTWhuY52Pynno4m9vTra3jIgR1W9UwHQiogNgH98r7V61xUqvbZyPZxYNYeqel5XTGxn2wRtzGbtAZQnYgPgG+FaOrnytarka1/MfVVlv6BNi1Nt5heAn0RsAHwkX0snXREoivqi2Ok8mtvOtuloW/vcpzDgACsQsQHwXtfqV7HRQ48pS/SIaBxNzmuFa2T6l5cbBm1VFzM35heAPURsALwhX0tHBRhkXZmIQ6a3s21LdrQtdbIRGHCARYjYAHgmX0un05RpYZtltcskTtB2t9oU8IWbFQA7idgAIvqzoZ9V4MnX0pGvbWGWllL8iunPjT66H8mepRXnsPcIcrGsw4ADrEPEBsC/5Gvp5Krta2s1FytfKRHa2Z4s+BgpAHCOiA2Af/h4aEb9Zk0LGxMJ2ogj1DoEIDgRGwDytZSSFn5JD/snLWzNCdp6SH3wGRlwgKWI2ABWJ1/LKOkjvT0O2wKrLWzQtoU8NtoyuQAcImIDWJp8LSP52l2QBaaFrbeYYVa04/nJAhvMgAOsRsQGsC75WkbpqvryzMgwMYM2AIAbERvAioRrSeWduMItbK0UO51+BG3nWGBHXVxjBhxgQSI2gOXkjWkWl3fi5Gs0J2gDAKIRsQGsJW9Ms7i8E1c7BPEWtrkEbTtZYEdpYQPgBBEbQC9/dtjRCr+kr8lHvvbEYuORoA0AiEDEBrAK+VpS8rUncRabFrZQBG2fWGCDGXCAZYnYAJYgX0tKvvbEYuM7QdsTl8wJ1g8A54jYAIL6s8VvUhoJ1/LKm691EuqAtbBFJmhjFlc0wMpEbACVydfySp2viTaIQNDmLg0AI4nYAMqSr+WVeu48IrpfyZOKRtDGIVeWiisaYHEiNoCaUmc0K0vdvLYtk6/Ja9JZMGiLdtUAQHkiNoCO/lQ4Uyo6+VpS8rW3qi65qucV2X3My2dtVhcAjCdiA6imX+moZutKvvZWwFVXPp1ZwYJNbezhKVEArhCxAZQiX0tKvrYaF1QEVYM2qwsAphCxAdQhX0tKvvZJwIXX5GQDntfKigVtVtcUhh2ATcQGUMZSMUcl8rVPLDxGqhG0uWoAYCIRG0AFYo6k5GufxFx4WtjKqxG0cc7peXdRA3AjYgNIb7WYo4YBNXzX6Vvwq7Vil3UkDdpiXjgAsA4RG0Bu8rWM5GvLclklkitos7RmMfIA3InYABKTr2UkX/su5trLkrPQ3J8FGX/2Y141ucSfZQDiE7EBZCVfS2dMCSdfC6v22RUWvJ3NuprI4APwSMQGwH8oGDqRr/0Udu2FzVYYKWbQFvaqWcRtPZgFAG5EbAApdSrz1AmdyNd+Kr/2yp/gIkIFbRZVKxcnVNAGwI2IDSAf+Voiw0rx1PlaZE3O3cVVTIQXtFlU0fxZEiYFYHEiNoBk5GuJyNd2Crv8psco8FbYS2ZxUjaAxYnYADKRr2VRI1zb1s7XWil/gmua1chmOTUnSQegFREbwOoUbG2NrNbka10pvIkm8vXCjUY2gJWJ2ADS6FHwqwTakq8dssLyW+EclzWykc1CSkTKBrAsERtADvK1+MrkawW+f3qdFjZYgSsdgIZEbAAJyNeCG1ykydd6azUIwU8T6EQjG8CaRGwAK7L1b0i+dtQiy2+R01zcsGdFRTYAEJ+IDSC65vWbOq0h+dpR8ZefB8eA66SiAAsSsQGsxY6/lfFBjHwtkXXOlGFENumYMoDViNgAQmsbfNjrtyJfOyHF8tPCxlEjvysqsknHlAEsRcQG0NHFuku1H5N87ajVKszVzhfyGpCQStkA1iFiA1iFLX4TlV6+tsnX/kuoDQuSsgHQiogNYAk299cVa17b5Gv/1Wo0Ep0yGQlrkjJxACsQsQHUZ1t/nXztqDVX3ZpnzcjXsdHDmBmUsgGUJ2IDKM6G/jr52iEZl5x8hEQkNT1I2QC4TsQGAN/I1/ZbvHRc/PQhOykbABeJ2AAqs4+/qNjHDTb52jta2ICbYSnblvmeCcAnIjaAsmzfL5Kv7WexGQGoYdib9bSzAdQjYgOoycb9IvnafqkXmxY2MpLOdCVlA+AcERsA/Ee9l69t8rUPWg1L6kGgCR8VLUbKBsAJIjaAguzXT6vXvLbJ1zozCFDS7dL2AQQA9hOxAfQyq6PBTv00+doh2VeaniPgJ58ZBWA/ERsA/EO+dohq8MY4QHlj2tl8ZhSgABEbQCl25+eMzNeGzZF87QstbMAh2tkA+EnEBsDq5GuHKP/uDAUsZVg7m3sLQFIiNoA6bMqPKvlw6CZf+0ULG3DagHY2KRtAUiI2gCJsx48q2by2ydd+aTU+NUaDvKQwEw1oZ/NqNoCMRGwArEi+dpRKD+CRdjYAnojYALqo+gRiDcNmZ/C8yNd+0sIGNCRlA+CRiA2AhVRtXtvkawMZEOBuTMq2ufMAZCBiA0jPtnunqs1rm3xtH185AHrwpVEAbkRsACxhTLwypf6Rr41kTAjCUoxGOxsAIjaA3Gy1fyrcvLbJ13bTwgbUoJ0NICwRGwCVFW5e2+RrwxkW4IsBjWw3UjaAmERsAO3VbptKZMBETJwCbVn7GStgjDHvZds8NAoQkogNgIJqN69tnU+wWM3WaqyKDQttiXF59Hi76Lo2BG0AoYjYAKhGvnaFUg2goftNtd+t23OjAEGI2ACysp9+tcIjuvK1Q7SwAUF0fYZUOxtABCI2gJRso5+MfEpLvrYaIwO00jtoc78CmEjEBtCYN/IMtki4tsnXjnMxAjH1+/aodjaAiURsAPnYOt8MDlDka2syOARkWRbguVGAekRsAMnYMd/I11qpuqK0sDGMxcZpnhsFqETEBkA+6zwcusnXTvGVAyARz40C1CBiA2ipd/Rjl7zJ19qZfnYA3HhuFKAAERsAmSyVr3VV+Oy0sAFJ9Wtn2wRtAP2J2ABIY7V8rd/5Rjg74BzXb21dU7ZN0AbQk4gNII3FN8TD8rUg4yxfO0cLG4P51gHNdX1o9EbQBtCDiA2gGYVWP/K1VoKcIADf9W5n2wRtAK2J2ADgryBlhnztNC1slGdxLmVAyrYJ2gDaEbEBEN2YFrby1UX5E4TxNC/T24CHRm8EbQDXidgA2ui9/V121zugrgg1tir207SwUZ7Fuawx7WyboA3gGhEbAHHJ11oJdZo9fB+6YW0g0E/5q5jvhqVsm6AN4CwRGwDrClU/yNc6uZ/+/f/4MtSLjxUQ2eDfFgjaAI4SsQEQVNcqIlrNIF+74mdk9vQvfCpTVxgrGhrZF2lxcjeynW0TtAEcIWIDICL5WhPRznSkL+0ejxWjp0eBdAanbJugDWAfERsA4SyVr/WzyJm+XS174rM//+v//U+vIwPoZsovCe5/nTsnwFsiNgBiWa2lq9P5xjzZMfZXnvoyOE3/IxGMb2e7cfMEeEvEBkAg8rUmYp5sD5/ep3ZoYG/tbC0PC2CUic+8C9oAnojYABrQztCEfK2JmCc7xrlSc+URIwtBMN/NamfbPD0K8EDEBkAv+7/YuODL1+Rr172OobCbMaw0Apr+CRdNbQAiNgAa+7K/f/1d94Lh2iZfa6HVGC41aEB5QYK2zd0VWJKIDYA2jr79qt+R3ITd3MvXILUp4YULnHQ0tQELErEBcFW0Z6Zs6MvTwsZSLFQOCfVDWVMbsBQRGwDnhdrH3wTfxGthA2BBsjZgBSI2AM4IGK5t4Tfu8rUmtLAx0fhbn4XKITF/Oj/yAClQmIgN4Kr429m2Yp5v/M26fA2ArmL+gH5LUxtQkogNgL3C7t3jb9Dla61oYWMiLWxEFvZn9HeyNqASERtADn/2oBN3n5E37vE35fI1ALqK/GN6J1kbUICIDYBvIu/aU+zC5WsNaWFjIi1sMIasDchLxAbAR/K1i+RrDUVejQATVb09ytqAdERsAJeU39fGlGK3LV+LyQByghY2wmq+OO9rL85OQNYGZCFiA+BZnF31K9vrNUVekwCzdL03/vmBG+3e+3g89gNAQCI2AP4VbTP9JNF+WgtbTAaQFCxU9ujxg+Zp7d3+35h7A61tQEAiNgD+irmHvsm1gZavtRV5ZbICK5CABuRrj/888lWgtQ2IQ8QGcF7kHechwU8k145ZvhaWMSQFC5Upvi+8x/818p5Baxswl4gNYHWR98pbtl2yfK25VkO68hhyRfA7JGuauywDfg/h1dOx+REAjCFiA1ha5P1xOvI14CLXOz+NfER0538Vfy8hcQPGELEBLCr+hnhLtQmWr/WghY25UtwnWUqcfO3tn5Dlknl7nH5SANeJ2ABOyrKPfCvFwSfa7MrXekixSqGhxS95fop/V4z8BdKffh62KxT4ScQGsJyke9+w5GvBGUnOcasklEQ/a9I1te3053T8QAG+E7EBrCXLfjfLLjbLeKZjYFlNlpseUyTK117/fPdzYB0iNoAzku4Xsxx2llKz33hmGYH4jCTnZLlbsoKk+drrX1TgstLIBnwnYgNI48rGLtG+NsvmVb7WT6LlCk246vkke772+pe6wwOFidgA6rOdbU6+loLB5Bz3TIIouRQrNbUBPBGxARyWa1OY62hTZCLyta5yrVjqGb8CXfi8Vf5njawNqEfEBjDUnw3lyK1kj7+r3ykE2fRTg+UE8CrgvdEDpEAZIjaA0YalbJ3+lsXztfJtBXO1Gl6DyTla2AhiwR+1WZrafPEA+ELEBnBM8J3fXZbjvMmyW5WvdZVr0QJ0smC+9ihL1gbwSsQGUFCuXWmWTb98LQvjyTla2Ihg8XztUcCsLeMwAiOJ2AAOiLPJ+yLFQd5l2a3mGtWMjDCAfO2tCFlb9jEExhCxAZSSK6fIsmHtOqpZBiEL48k5WtiYTr720/isrdLoAQOI2ADG6b1Rk6/1IF8bINfSBWjObfCQp5+ezUfPT2fgHBEbwF7Bt7/BD+9Jls2rfC0XQ8o5ue6f1ONdnxddT9wWGSigNxEbQAW56sNQG9lZQxdqEObKtXqhCXcA7uRrzS174sB0IjaAQR43fH/+74Zb6lwJRYSN7/QRizAI9RhVzpl+Q2Bl8jWASkRsALuErcHCHthbc3f8EcZKzfOk1aQYWBKxXLmRrwEUI2IDGKHTZjdCZrSTcG2bPQgBBZkXVmYRMot8DaAeERtAdw03u3925OO/WH/dxO1+nFFS8/RjbDlnyv3BcmWTrwEUJWIDSClOcvTTrO1+qCFS87wKNUEAw8jXAKoSsQHQ0ZTtfrTsRs3TleHlHC1sTCFfAyhMxAbwW48N8ZWPikaLkD6Rr21qng+iTRPAAPI1gNpEbAB9Nd/1Zskmxm/3o42MgmcAg8w5WtgYT74GUJ6IDYD25GsKni9aTZZBBrKQrwGsQMQGMM2VZ0UjG7zdDziGCh6ITAsbg8nXABYhYgP44crOeMG9r3xtwUk/RAsbsBT5GsA6RGwAM1VqZPNw6Kbg+SXglLEaLWyMJF8DWIqIDWCyGimbfG1T8AxkqIH4Ov2ccgMECEvEBtDL/k1wjZRtpIDDpeb5KeCssRotbAwjXwNYkIgN4BuhwB7ev6bmGcloA2ty9wMITsQGEELqRrY/Rz5s3x9wlNQ8e/jKAdNpYWOYHovNWgKIT8QGQANjUraA+RqQgrsHw8jXAJYlYgP46Mou+cRuOHUj2wAxB0fZs4cWNtZkxS5IvgawMhEbQCCpU7aujWwxh0XZAynEvIFQj3wNYHEiNoD2rmyIU6dsncQcEGXPTlrYWJMVuxr5GgAiNoD3JsY6UrZHhiI108d0FiEDyNcA2ERsAEQWtjZW+QxmwMnFil2KfA2AGxEbQGNNtsUa2bbA+Ro7eUSU6dxG6E2+BsCdiA3gjelV2fQDmM4IAEnJR9bR/EeVxQOQmogNoCWb40W8llWm/okWNqaT1NOVfA2AJyI2AMLJWBjfj1mNBCtzB1iEfA2AVyI2gGcZ852Gpr8GLvv4/zl+lZIWNoD93OsAahCxATRTYIs8/RTC5muHksfbvzl9MLMzgFwx5WZi0S6i7eqybADKELEB8Nf0XX7kfG073t+3bNAWdh4BrpOvAfCJiA2gjba75MFPa9rif3FxcB7ncYVx9ogoEWhhoxP5GgBfiNgA/uPc7jn1Lvnp4K/UD1deQxaz9antzPokAkBe8jUAvhOxASwtyBZ/hXztUdVnSLWwEYEWNpoTrgGwh4gN4Kqke+U4h71avnZXNWgDKKP5Tyj3fIDCRGwA/zqxk+63V+76OrY4W/xl87W7MkGbFjYi0MJGQ/I1AA4RsQGsxf7+pylDdOU1dpUYBKAq9zeA8kRsAOf13i63bWTbc7SDG0ACtrBNLIFSt7MFnEoYI+k1y0/evwbAUSI2gJNybZcDHm3AUCbCKGUM2jwiShAB7yqwubkBLEPEBnDGsO3yxUa28dv6vA88hjrsvMMIS3Gd8pNFArAOERvAX/uTrMHb5XMpW/A9fbRmk4DDlaWdTQsbQUS7q8DmzgawGBEbwDFTtsv7U7aLh9f1M6Z30Srh/YM2ZnweaWeDsFybfGeFAKxGxAZwwMTt8u2vjhZOnRDtFI7O6ZSUbYtaqmlhI4hoNxZwWwNYkIgNYJcge+XHw3gtKYMcZCLnRmx8yrbFDtouKnlSlGfdAgBPRGwAHwWvoDod3vX86MuzjaE6Ta4M4JSUbXsYwAiLM9RssjJLkYA85g+wIBEbwF+2wr2FKoOvT/fcR3ef/t4pn45t8ue47sjIul3BrF+lAJCXiA2AEUIVKg3L4yA1WOHHSOG7CBcgvKWRDWA1IjYAngWJjTppXvDE+RLFsKBNCxsrs27X0fXNCQDUI2IDoL2noiJC/HTTr9RZMGiD6SJccdRW+3dOALQlYgOgrzjFyYDU6f5XTD/rfkGbFjZWZt1ylEY2gHWI2AB4o9Xv7acnTXeDK5wgTW2hvkD6KNrxkNH064tFaGQDYCcRGwD1zQp0ggRtW7usLcK5wCyi4WVdTNk0sgEsQsQGQBdxspjphU2cp0e3a1mbR0SJI8LVBADwSMQGwHs1Ho0JleaEGtLHIwk1ShCTy2RxGtkA+EnEBkBNMYuZUCnb3Z7WNi1sxBHwIgIAELEB8FHMPGiPyDlO5FEN+3kEmMsVwaaRDYBfRGwAVBO/homcst3cDq/5W+TiTw3xBb92qC3+3RuAiURsAJSSJcSJ87HRL56CtouyTA08sXRpRSMbQG0iNgC+yfUb+3Sly+MBhx3nsAfGgqxGpvO4KACfiNgAKCJ70ZIrzTwq++ywLEsXANhJxAbADyminxplcIqnR2EWlwZBaGQD4C0RGwC51StU6gVt9eaIRVi6AMB+IjYAfgvbyFa4AG7+NU9IzYVAKBrZAHglYgMgq0Xqk+xZ2yLTRD2WLt+F/eUTALOI2ADYJVotsWD1mzFrW3Ca6CHRmoedNLIB1CNiAyCfxcuSjFkbQD3RfvkEwFwiNgD2ClJLLJ6vPQr+YQQzRRNTVrjVywAa2QCKEbEBkIlq5FXwoA2gsCC/fAIgAhEbAAdMrCWEa99Fe3rUfNGEFjZq08gGUImIDYAEVCD7RcvaAGrTyAbAjYgNgGPG1xLytXMex82UkZEWNlagkQ2gDBEbAIeNfPmXwqOJkXGbKQNWo5ENgE3EBsBpAyoKYU0PniQlBS1srEMjG0ANIjYAzuuasqk3euuRtZk1YE0a2QAQsQEQkaRmJJUh0WhhYzUa2QAKELEBcEmPdEaZkZSJA1bm1xUAixOxARCIjAbQwsaaNLIBZCdiAyAKpcUsTRIN0wegkQ1gZSI2AEIQ0ACbFjbWppENIDURGwDzqSiyM4MANxrZAJYlYgNgMunMXNdLQTNIK1rYQCMbQF4iNgCuuvIbe4UEAABQgIgNgGnka9NpYSMOLWyUcfFZUY1sAEmJ2ABo4FYMHKoo1A8AAEAZIjYAmtn/e3v5Wg3mkVa0sFGMRjaABYnYAGhJSZCIb94BAEArIjYA4AxxKq1oYaMkjWwAqxGxAcCKtLABAEBDIjYA4DC9FbSihQ0+0cgGkIuIDQCWo4WNICxFarv4rCgAuYjYAIBjdFWQmgVMIhrZABIRsQHAWrRUEISlyAo0sgGsQ8QGABygn4LULGAAoBMRGwAsRDMFQViKsJNnRQGyELEBAHsp80jNAmYKz4oCLELEBgCruFjjiSdoZUrcYAGTl0Y2gBREbAAAAB1pZANYgYgNAJaghY0gtLDBCRrZAOITsQEAAADAJSI2AKhPCxtBaGFjWdefFdXIBhCciA0AAAAALhGxAQDfaJqgFS1sAEBhIjYAKM5n7AAi8F1RgNpEbADARzqAaEULG1zndWwAkYnYAKAyHRMAcWhkAyhMxAYAvKdXgla0sAEA5YnYAKCsK7mGeAIAAPYTsQFATafzNeEabWlhg0cXnxX1OjaAsERsAMC/VG605bVTAMAiRGwAwF/yNWqwkgGA8URsAIBIgi60sMFbnhUFKEnEBgA13Qqwn1WcOo1iLGkAYAoRGwBUdo8bXrO21/9JNkFDWtgAgKWI2ABgCZ/is8ccxMNHZGcBk8XFZ0UBCEjEBgDrUuDRiaUFXfmNCEBAIjYAWNTbEETZRl6WLgAwkYgNAPgPKRsXaWGDPTwrClCMiA0AgPTkwqzGr0MAohGxAQDPVG6cpisHAFiTiA0AeEPKRiLWKkl5VhSgEhEbAABtCAtgJL8LAQhFxAYAvKd445BZ+ZpVCgBEIGIDAD6SsgEAwB4iNgDgGykbe2hhg3Muvo7NLRogDhEbAPCDEg4AAL4TsQEAcIkWNgAAERsA8JtGNoBOLj4rCkAQIjYAYBcpG29pYYO53JwBghCxAQB7KeQIwjoEAKIRsQHAos49miRl45Gn26AJz4oCFCBiAwAgEyEvPPHLD4AIRGwAwDFqOW403QAA3InYAIDDpGz4ygG05VlRgOxEbADAGVI2AAC4E7EBwLouNk1I2ZalhQ2icUMGmE7EBgCcp6gDAIBNxAYAXCRlW40WNujE69gAUhOxAcDSmlR0UjYAABYnYgMAGpCyLUILG4TlPgwwl4gNAGhDdVeeR9igN8+KAuQlYgOA1TWs6KRs9GBRAQDxidgAgJakbFXprAEA+ELEBgA0fjRJykZD1hIAkIKIDQBoT8pWjK8cwDBXfufh3gswkYgNAPhH83dsq/QAAFiHiA0A6EXKVoMWNgCAn0RsAMBfzRvZNilbfr5yAOP1uBsD0JuIDQDoS8rGCdYMnOOWCzCLiA0A+Fen1gklX1L6aAAAdhKxAQD/IWVjOksFAEhHxAYADCJly0ULG0zkdWwA6YjYAIBn/Uo7KRs/WSFwkTstwBQiNgDgja4p2yZGCU/7DADAISI2AOC9ro8pabKIbGK+ZlUAAEmJ2ACAj6RsALN4HRtALiI2AGAaKVtAWtigAHdXgPFEbADAN73bKNSB3FgGAEBqIjYA4IcBKdsmYYnBU2kAAOeI2ACA3wa8Ekg723QeEQUAOE3EBgDsImUDGMwXDwASEbEBAHuNSdk2PU0zaGGDYvzSAmAwERsAcMCYlgqVIQAAuYjYAIBjpGz1aGEDALhIxAYAHDYsZdtEMAAAZCBiAwBC087WmxY2AIDrRGwAwBn3cMRDo6nJ1wAAmhCxAQCX3IISXxoF6OHKg/l+PwEwkogNAEhDudiWFjYAgFZEbABAA2M+gLBpZyvB9AEA9YjYAIA2xjwxeqOd7bqJLWwAAPWI2ACAloYFbdrZrvCIKABAWyI2AKC9kc+NimwAAJhOxAYAdKGdLSwtbAAAzYnYAICOfAYhGvkaAEAPIjYAoK9hKdvmuVEAACYRsQEA3Q1O2TYNUx9oYYOMrtxC/eIBYBgRGwAwwsiUbRO0xaPOBwBqE7EBAIMMTtk2sc5/TWxhezwAMwIAlCRiAwDGmZKybWKdAPnandwTAChJxAYADDU+ZdsEbcFI2QCAekRsAMBoU1K2beGgLU4L252UDQAoRsQGAEwwK2XbFg7aopGyAQCViNgAgDkmpmzbSvlOwBa2u3VmAQAoT8QGAEzzFK/4EkJzkfO1GykbAFCDiA0AiMKXENYkZQMAChCxAQCB3KIWQVsT8VvY7qRsAEB2IjYAIByfHL0uUb52I2UDAFITsQEAEfnkKAAAiYjYAICgZj00enP/ezNmbela2G40sgEAeYnYAIDQ5gZtW8KmtqT52o2UDQBISsQGACQQJGjbUmVtSUnZAICMRGwAQBoTX9B2Fzxrmz4+TUjZAIB0RGwA1DElXBAEDDa9ne3u8RgsAwCAxYnYAIguQpjyxf7Dk8I0FCdouwnS2jZ3QNr2GGpkAwByEbEBEEKcrKSf7+coTTghwnOjTyZmbdPztU3KBgAsTMQGwFDRApE43o6MfOGnaO1sd0s9Rvp4gmFnBACgKxEbAL2osa+Tu+0UPNYZELdNPPe3Z9SqnU0jGwCQhYgNgDbCphv1vA61DOImeNB20yNui5av3f8nKRsAsA4RGwAnBQ8yliJ0e5QiaLt5Osh6sxbwZXkAAJ2I2ADYRZ2cS/ns5qeM4c65WYvZwvb471w/Qo1sAEB8IjYA3ksXT/DFUq/ev0vUzvZW8CNfZyEBAOwhYgPgX8FLeppYrcEtYztbfIeWjUY2AGAFIjaA1UkfFrdCg1v2drZoTqwTKRsAUJ6IDWBR4gZe1Y7bBG1zaScEAGoTsQGsRYnLTlXjNkHbRVcWw/WUTSMbABCWiA1gCQIFrqgXtwnazrk++3rZAICqRGwAlSllae6+qApkbYK2Q1rN+MWUTSMbC3KbAkhBxAZQkL04A5RpbbsfvAsHAIDTRGwApcgImKJGa9vjwbuUnrSdWY1sAEA9IjaACsQBBFEja9tejn/xS6zHbHopG4yR/W4MkIiIDSA3NSoxlcnabjxMGo1GNgAgGhEbQFZK/f2al+IGfz9ZW3b9Jk4jGwBQiYgNIB9F6TY7rzn0t5uvm5JZm8m9SMoGAJQhYgNIY7VCtEYQs/06kdWmdauVtZVvaos8R54VBQBCEbEBJFC1er9buU5+e+7lZ/ymZNa2LTN9rWhkA+D/2bvb3cZtLYCi8/4vPbdALtJpJnEcb1s6pNb6WaBt4g+KZ4OKYA8SG8BoW06eG/SUV7tad3v71bb5YGx/tO3pHq5sDrIBAHNIbABDbTOcG4Cf5e9XcpsPyZudDrW9+fCLLPd+bfNGwNKWWzoALktiAxhn9c20sfwwqxecr+zX2t489/3a7Kij20UBgNVJbABTrDtebtZB1rVfcdvsBtIPHjuWePvVeOJnYJWX3b2iAMAQEhvAyRbtIGba+bYpbnuHtj89/Xd87CEMZ73UDrLB011h5QSYQ2IDOMGiY6Sd+tJWf+TlrnePHmbj181BNgBgAokN4Dgrdg2D65aWzm3XOdR2QQ6yAQDrktgAXm65iVG8uJRFc5tDbQAAjCKxAbzKQrXijVTBirnNobbNPHaQzb2iAMDpJDaAJ1slTLwxlPKV98/GEh9poQ3Y0hIrMABvJDaA51hrE6xEcL+FjrYJbQAAnEViA6iGR4c/SQ9ESxxtE9quyb2iAMC5JDaAB01ODB8YO3m6+U9+9DyEdc3/dMESrH4AB5PYAH5sldnP3pqXevuAzf86ONQGAMABJDaAe81PCe/UBA6zxK2jv4Q2AABeTGID+N7wdvBOPuBESzwVQWhbxWP3ivpzbADAiSQ2gC+NzQQfGCmZ5sNnctpXSWgDljBt8QTgNokN4BOrbGo1ApYw86+2CW3DeegBALAWiQ3gP5aY6EQBViS0cQD3igIAZ5HYAP5v2uT/KaMjq5v5eARdZiYH2eBh1jSA40lswNUtMb/ZKLOfaYfaHGcDAKCQ2IDrmjPb32DgZ29CG7c5yAYArEJiA65oiYHNkM91TLt7VGhbmtt+AYBTSGzAtQwZ4G8zHHJZow61CW3AiYashADcT2IDLmGVfaphHn7NC22+mOdyrygAsASJDdjcEoOZAR7+Nie0Oc4GrMV6BXAKiQ3Y1oTJ/DY7YPjWnD/TJrQtxNlDAOB4EhuwodNH8dsMfvCAIYfahDYAAD4lsQH7OH32vs1MDt2c0PbtN/r+H9LicNvpbzccz8ceYEUSG7CD4TtR8zM814TQ9tVxtgd+qr//FYsGAMByJDZgbZPjmiEZXmpaaHviT/LVf+rDquKuVQCAOSQ2YFVj45pxF440J7Sd9T96/4cWn3deCq7M5x/gLBIbsBhlDfjbhNB2OjecAgCcSGIDljFzeDbBwhxC2weiGwDAYSQ2YAEDB2ZjKowltN1whbtKN/7VuAjLF8CiJDZgrplbTMMbLEFou82jEgAAnktiAyYaOBUbRGFFQtttf74yVjnYgC8ywIkkNmCQmWOw3SqsTmi7x4fXx9IHAPAjEhswwszR14QJOxHafmTIoxJ++n5ZtwGAs0hswJnGzrqGNNiV0PYwx9zgAFYngHVJbMAJJm8fDY1wBUJb5++4AQD8SWIDDjV5oDUiwtUIbc/igBsAgMQGHGH+BGsghMsS2p7OATc4ha8bwLkkNuCF5o+sNqPAG6HtReQ2AOAiJDbg+YbPqGY84Cv/rA/DV7Clvb+2d67DHicKACxEYgOeY4mh1PQFfMtxtgP8tLXBRVh5AJYmsQHJKntBUxzwI0LbMbQ2AGAbEhvwM8sNnMY24GFC22G0Noh8dwBOJ7EB31h3trTXBJ5CaDuS1xkAWJTEBnxi9QlHXAOe7s7Q5oEJAADXJLEB/1p9LFTWgFf7KrRZf4Bo9W0YABIbXN0G+zmTLXCw28uOg2yncC0AAM4lscFFbTD+maaAsVQ24Eg2RQATSGxwLRuMfDaRwBJUNgCAS5HY4BI2GPOUNWA5HkUKAHAdEhtsa4+hTlkDVie0HcDFgtVZIgA2ILHBbrbZopmXgJ28r2kfVmn3kwIA7EFig+XtN5uJa8DG/l7iPl309lvbAQD2JrHBevaeu/Q1gF//XQz3XvY7Fw4uzlcAYAiJDUa7yFhlawhwg9wGADCfxAbnu+y8pKwB/NTfK+dlLyJvXErYwMW/xQDbkNjgteyZPjALATyXP+UGADCBxAaJGeZOyhrAkS7S3VxcAIA5JDa4y35jyTEMPwBzfLUmL3qNc4mBX74IAJNIbMDz2e0BLOTGoj22vrnQAADTSGzAc5h2APZze20/K8C54rCTsSEbgJ+S2IDEnANwWfdfAp4YEVx3AICZJDbgESYcAO7nqgEAbE9iA+5lQAIAAIBPSWzAN5Q1AICBbNIARpHYgE/YsQEAvJpnHQDsRGID/qWsAQAAwAMkNrg6WQ0AAAAiiQ2uzh0KAAArsosDGEViAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGLjEn7//n32jwAAAABsS2IDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAAAgERiAwAAAIBEYgMAAACARGIDAAD+144dCwAAAAAM8rcexN7CCABYFBsAAAAALIoNAAAAABbFBgAAAACLYgMAAACARbEBAAAAwKLYAAAAAGBRbAAAAACwKDYAAAAAWBQbAAAAACyKDQAAAAAWxQYAAAAAi2IDAAAAgEWxAQAAAMCi2AAAAABgUWwAAAAAsCg2AAAAAFgUGwAAAAAsig0AAAAAFsUGAAAAAItiAwAAAIBFsQEAAADAotgAAAAAYFFsAAAAALAoNgAAAABYFBsAAAAALIoNAAAAABbFBgAAAACLYgMAAACARbEBAAAAwKLYAAAAAGBRbAAAAACwKDYAAAAAWBQbAAAAACyKDQAAAAAWxQYAAAAAi2IDAAAAgEWxAQAAAMCi2AAAAABgUWwAAAAAsCg2AAAAAFgUGwAAAAAsig0AAAAAFsUGAAAAAItiAwAAAIBFsQEAAADAotgAAAAAYFFsAAAAALAoNgAAAABYFBsAAAAALIoNAAAAABbFBgAAAABLGVCPNvGO6JUAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="95" height="90" border="0">

Rozprašovač vložte podľa možnosti zvisle do nosovej dierky a aktivujte ho stlačením jedenkrát. Po použití rozprašovač z hygienických dôvodov utrite a znovu nasaďte ochranný kryt.


Dávkovanie

Ak lekár nepredpísal inak, deťom od 2 do 6 rokov má podať jedna dávka lieku nasic pre deti do každej nosovej dierky maximálne trikrát denne, ak je to potrebné. Dávkovanie je závislé od individuálnej citlivosti a odpovede na liečbu.


Dĺžka používania

Bez lekárskeho odporúčania nepoužívajte nasic pre deti dlhšie ako 7 dní.

Pred opätovným použitím má byť prestávka v trvaní niekoľkých dní.

O dĺžke používania u detí je vždy potrebné sa poradiť s lekárom.


Dlhodobé používanie lieku nasic pre deti môže viesť k chronickému (dlhodobému) opuchu a časom k stenčeniu nosovej sliznice.


Pacienti so zvýšeným vnútroočným tlakom (glaukóm, najmä glaukóm s uzavretým uhlom) sa majú pred použitím lieku nasic pre deti poradiť s lekárom.


Ak máte pocit, že účinok lieku nasic pre deti je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak použijete viac lieku nasic pre deti, ako máte

Ak sa napríklad predávkujete alebo náhodne prehltnete väčšie množstvo lieku nasic pre deti, môžu sa u vás vyskytnúť nasledujúce príznaky:

zúženie zreníc (mióza), rozšírenie zreníc (mydriáza), horúčka, potenie, bledosť, modré sfarbenie pier (cyanóza), nevoľnosť, kŕče, srdcovocievne poruchy, napr. poruchy tepu srdca (tachykardia, bradykardia, arytmia), náhle zlyhanie krvného obehu, zastavenie srdca, hypertenzia, poruchy funkcie pľúc (opuch pľúc, porucha dýchania), duševné poruchy.


Taktiež sa u vás môže vyskytnúť ospalosť, zníženie telesnej teploty, zníženie tepu srdca, pokles krvného tlaku podobný šoku, zastavenie dýchania a kóma.


V prípade podozrenia na predávkovanie, prosím, ihneď informujte svojho lekára. On môže, ak je to potrebné, iniciovať potrebné opatrenia.


Ak zabudnete použiť nasic pre deti

V nasledujúcom čase nepoužívajte dvojnásobnú dávku, ale radšej pokračujte v liečbe tak, ako je uvedené v časti 3. (Ako používať nasic pre deti).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky boli rozdelené podľa frekvencie s použitím nasledovnej konvencie:


Veľmi časté

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb


Časté

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb


Menej časté

môžu postihovať menej ako 1 až 100 osôb


Zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 až 1 000 osôb


Veľmi zriedkavé

môžu postihovať menej ako 1 až 10 000 osôb


Neznáme

častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajovMožné vedľajšie účinky:


Nervový systém

Veľmi zriedkavé: nepokoj, nespavosť alebo tiež únava (ospalosť, upokojenie), bolesť hlavy, halucinácia (vidiny, u starších detí).


Srdce a krvný obeh

Zriedkavé:búšenie srdca, zrýchlenie tepu srdca (tachykardia), zvýšenie tlaku krvi (hypertenzia)

Veľmi zriedkavé:srdcové arytmie (poruchy tepu srdca).


Dýchacia sústava

Veľmi zriedkavé: zvýšené prekrvenie sliznice po vymiznutí účinku lieku (reaktívna hyperémia), krvácanie z nosa (epistaxa).

Neznáma frekvencia:pálenie a suchosť sliznice nosa, kýchanie.


Svalová a kostrová sústava

Veľmi zriedkavé: kŕče (najmä u detí).


Imunitný systém

Menej časté:reakcie z neznášanlivosti (opuch kože a sliznice, svrbenie, vyrážka).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať nasic pre deti


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po prvom otvorení používajte najviac 12 týždňov.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo nasic pre deti obsahuje

Liečivá sú xylometazolíniumchlorid a dexpantenol.

10 g roztoku obsahuje 5 mg xylometazolíniumchloridu a 500 mg dexpantenolu.

Jedna dávka 0,1 ml roztoku (ekvivalentná 0,10 g) obsahuje 0,05 mg xylometazolíniumchloridu a 5 mg dexpantenolu.


Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid 0,02 mg/0,1 ml, dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,čistená voda.

Ako vyzerá nasic pre deti a obsah balenia


nasic pre deti je číry bezfarebný roztok v sklenenej fľaši s pumpou a nosovým aplikátorom.

Liek je dostupný v balení s 10 ml nosovej aerodisperzie.

nasic pre deti má pevne zabudovaný rozprašovač, čím sa technicky nevyužiteľné zvyškové množstvo do rozprašovača nedostane. Rozprašovačom sa však zabezpečí aplikácia obsahu najmenej 10 ml, uvedených na obale.

Táto nosová aerodiperzia je taktiež dostupná s vyššou a pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov primeranou koncentráciou liečiv.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Cassella-med GmbH & Co.KG

Gereonsmühlengasse 1

50670 Kolín

Nemecko


Výrobca

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, DE-12277 Berlin, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.


5nasic pre deti

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02781 - Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02901 - Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


nasic pre deti

nosová roztoková aerodisperzia

xylometazolíniumchlorid 0,05 %, dexpantenol 5 %


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá dávka 0,1 ml roztoku (ekvivalentná 0,10 g) obsahuje 0,05 mg xylometazolíniumchloridu a 5 mg dexpantenolu.

10 g roztoku obsahuje 5 mg xylometazolíniumchloridu a 500 mg dexpantenolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Nosová roztoková aerodisperzia.

Číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


nasic pre deti sa používa na zníženie prekrvenia nosa počas nádchy a na podporu hojenia kožných a sliznicových poranení, na úľavu od vazomotorickej nádchy (rhinitis vasomotorica) a na liečbu sťaženého dýchania nosom po operácii nosa.


nasic pre deti je určený pre deti od 2 do 6 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Deťom od 2 do 6 rokov sa má podať jedna dávka nasic pre deti do každej nosovej dierky maximálne trikrát denne, ak je to potrebné. Dávkovanie je závislé od individuálnej citlivosti a klinickej odpovede.


nasic pre deti sa nemá používať dlhšie ako 7 dní.

Pred opätovným použitím má byť prestávka v trvaní niekoľkých dní.

O dĺžke používania u detí má vždy rozhodnúť lekár.


Pediatrická populácia

nasic pre deti je kontraindikovaný u detí mladších ako 2 roky (pozri časť 4.3).


Tento nosový sprej je tiež dostupný s vyššou a pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov primeranou koncentráciou liečiva xylometazolíniumchloridu.


Spôsob podávania

nasic pre deti je určený na nazálne použitie.

Na sprejovanie do nosových dierok sa má fľaša s liekom nasic pre deti držať zvisle.


 1. Kontraindikácie


Tento liek nesmú používať:

 • pacienti s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • pacienti so suchým zápalom nosovej sliznice (rhinitis sicca),

 • pacienti po chirurgickom odstránení hypofýzy cez nos (transsfenoidálna hypofyzektómia) alebo po iných operačných zákrokoch, pri ktorých dochádza k expozícii mozgových obalov,

 • dojčatá a deti mladšie ako 2 roky.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tento liek sa smie používať len po starostlivom zvážení prínosu a rizika:

 • u pacientov užívajúcich inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO) alebo iné lieky s potenciálom zvyšovať tlak krvi,

 • u pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom, najmä s glaukómom s uzavretým uhlom,

 • u pacientov s ťažkými poruchami kardiovaskulárneho systému (napr. koronárne ochorenie srdca, hypertenzia),

 • u pacientov s feochromocytómom,

 • u pacientov s metabolickými poruchami (napr. hypertyreóza, diabetes),

 • u pacientov s porfýriou,

 • u pacientov s hyperpláziou prostaty.


Pri chronickej nádche sa môže používať len pod lekárskou kontrolou, pretože je riziko atrofie nosovej sliznice.


Dekongestívne sympatikomimetiká, najmä ak sa používajú dlhší čas alebo v prípade predávkovania, môžu spôsobiť reaktívnu hyperémiu nosovej sliznice. Tento „rebound“ efekt spôsobuje zúženie dýchacích ciest, čo vedie pacienta k opakovanému použitiu lieku, až ku chronickému používaniu. To spôsobuje chronický opuch (rhinitis medicamentosa) a následne až atrofiu nosovej sliznice (ozéna).


V miernejších prípadoch môže byť vhodné najprv prerušiť používanie sympatikomimetika v jednej nosovej dierke a vymeniť za druhú stranu až keď príznaky odznejú, s cieľom udržať aspoň najmenšiu časť dýchania nosom.


nasic pre deti obsahuje benzalkóniumchlorid, a preto sa nesmie používať u pacientov so známou precitlivenosťou na túto konzervačnú látku. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie nosovej sliznice.


4.5 Liekové a iné interakcie


Xylometazolíniumchlorid

Súbežné používanie s tranylcypromínovým typom inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklickými antidepresívami, ako aj s liekmi zvyšujúcimi tlak krvi môže viesť ku zvýšeniu tlaku krvi ako dôsledku kardiovaskulárnych účinkov týchto liekov.


Dexpantenol

Nie sú známe.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


nasic pre deti sa v gravidite nemá používať, pretože nie sú dostupné dostatočné údaje o používaní xylometazolíniumchloridu u gravidných žien.


nasic pre deti sa taktiež nemá používať u dojčiacich matiek, pretože nie je známe, či sa xylometazolíniumchlorid vylučuje do ľudského mlieka.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri odporúčanom dávkovaní sa nepozorovali žiadne vplyvy.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri hodnotení nežiaducich účinkov sa použili nasledovné údaje o frekvencii:

veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až <1/100); zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: nepokoj, insomnia, únava (ospalosť, sedácia), bolesť hlavy, halucinácia (najmä u detí).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé:palpitácia, tachykardia, hypertenzia.

Veľmi zriedkavé:srdcové arytmie.


Poruchydýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: zvýšené prekrvenie sliznice po vymiznutí účinku lieku (reaktívna hyperémia), epistaxa.

Neznáma frekvencia:pálenie a suchosť sliznice nosa, kýchanie.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: kŕče (najmä u detí).


Poruchy imunitného systému

Menej časté:reakcie z intolerancie (angioedém, pruritus, vyrážka).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Xylometazolíniumchlorid


Príznaky predávkovania

Obraz intoxikácie imidazolovými derivátmi môže byť mätúci, pretože sa môžu striedať fázy stimulácie s fázami útlmu centrálneho nervového systému.

Po intoxikácii dochádza často, najmä u detí, k dominantným účinkom na centrálny nervový systém s kŕčmi a kómou, bradykardiou, apnoe, ako aj hypertenziou, za ktorou môže nasledovať hypotenzia. Príznakmi stimulácie centrálneho nervového systému sú pocit strachu, excitácia, halucinácie a kŕče. Príznakmi, ktoré sú dôsledkom inhibície centrálneho nervového systému, sú zníženie telesnej teploty, letargia, ospalosť a kóma.

Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky:

Mióza, mydriáza, potenie, horúčka, bledosť, cyanóza, nauzea, vracanie, tachykardia, bradykardia, srdcová arytmia, zastavenie srdca, hypertenzia, hypotenzia podobná šoku, edém pľúc, respiračná dysfunkcia a apnoe.


Liečba predávkovania

Pri ťažkej intoxikácii je indikovaná stacionárna intenzívna liečba. Ihneď sa má podať aktívne uhlie (absorbens), sulfát sodný (laxatívum) alebo sa má ihneď vykonať výplach žalúdka (veľkými objemami), pretože môže rýchlo nastať absorpcia xylometazolínu. Na zníženie krvného tlaku sa môže podať neselektívny blokátor alfa receptorov. Vazopresorické látky sú kontraindikované. Znižovanie horúčky, antikonvulzívna liečba a riadené dýchanie s kyslíkom, ak je to potrebné.


Dexpantenol

Kyselina pantoténová a jej deriváty, vrátane dexpantenolu, majú veľmi nízku toxicitu. V prípade predávkovania nie je potrebné žiadne špeciálne opatrenie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:rinologikum, kombinácia alfasympatikomimetika s vitamínovým analógom na lokálne použitie na nosovú sliznicu.

ATC kód:R01AB06


Xylometazolín má vazokonstrikčné vlastnosti, a preto znižuje prekrvenie slizníc.

Dexpantenol je derivát kyseliny pantoténovej; vitamín, ktorý podporuje hojenie rán a chráni sliznice.


Xylometazolíniumchlorid

Xylometazolíniumchlorid, imidazolový derivát, je alfa-adrenergné sympatikomimetikum. Pôsobí vazokonstrikčne, a tým znižuje prekrvenie slizníc. Nástup účinku je zvyčajne do 5 až 10 minút a prejaví sa uľahčením dýchania nosom ako výsledkom zníženého prekrvenia a úpravy uvoľňovania sekrétov.


Dexpantenol

Dexpantenol (D-(+)-pantotenylalkohol) je alkoholový analóg kyseliny pantoténovej a následkom intermediárnej konverzie, má rovnakú biologickú aktivitu ako kyselina pantoténová, ale biologicky aktívna je len pravotočivá D konfigurácia. Kyselina pantoténová a jej soli sú vo vode rozpustné vitamíny, ktoré, ako koenzým A, sú súčasťou mnohých metabolických procesov vrátane podpory syntézy proteínov a kortikoidov a tvorby protilátok. Okrem iného, koenzým A je taktiež súčasťou tvorby lipidov, medzi ktorými kožný maz má dôležitú ochrannú funkciu a hrá úlohu v acetylácii aminocukrov, ktoré sú esenciálnymi stavebnými kameňmi pre rôzne mukopolysacharidy.

Dexpantenol chráni epitelové vrstvy a podporuje hojenie rán.

U potkanov s deficitom dexpantenolu mal dexpantenol trofický účinok na kožu.

Externe aplikovaný môže dexpantenol/pantenol kompenzovať zvýšené potreby kyseliny pantoténovej v poškodenej koži alebo slizniciach.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Xylometazolíniumchlorid

Ak sa xylometazolíniumchlorid podá intranazálne, absorbované množstvo lieku môže niekedy stačiť na vyvolanie systémových účinkov, napr. v centrálnom nervovom systéme a/alebo kardiovaskulárnom systéme.

Nie sú dostupné žiadne údaje z farmakokinetických štúdií u ľudí.


Dexpantenol

Dexpantenol sa absorbuje kožou a v tele, ako aj v koži sa enzymaticky oxiduje na kyselinu pantoténovú. V plazme sa vitamín transportuje viazaný na proteín. Kyselina pantoténová je dôležitou súčasťou koenzýmu A, ktorý je prítomný v celom tele. Podrobné štúdie jeho metabolizmu v koži a slizniciach nie sú dostupné. 60 až 70 % perorálnej dávky sa vylučuje do moču a 30 až 40 % stolicou.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakokinetických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, reprodukčnej toxicity, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jedna dávka 0,1 ml roztoku (ekvivalentná 0,10 g) obsahuje benzalkóniumchlorid 0,02 mg, dihydrogénfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, čistenú vodu.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti: 3 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 12 týždňov.

Nepoužívajte po dátume exspirácie.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša sklenená s pumpou a nosovým aplikátorom.

10 ml nosovej roztokovej aerodisperzie.

Upozornenie:

Tento liek je dostupný v dvoch druhoch balenia: balenie s pevne namontovaným rozprašovačom alebo so samostatne priloženým rozprašovačom. Pri balení so samostatne priloženým rozprašovačom sa musí pred prvým použitím naskrutkovať rozprašovač na sklenenú fľaštičku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Cassella-med GmbH & Co.KG

Gereonsmühlengasse 1

50670 Kolín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


69/0130/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.05.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

6nasic pre deti