+ ipil.sk

NASOBECPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03801


Písomná informácia pre používateľa

NASOBEC

Nosová suspenzná aerodisperzia

Beklometazóndipropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

- Čo je NASOBECa na čo sapoužíva

- Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NASOBEC

- Ako používať NASOBEC

- Možné vedľajšie účinky

- Ako uchovávať NASOBEC

- Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Nasobec a na čo sa používa


NASOBEC sa používa na prevenciu a liečbu sezónnej i celoročnej alergickej nádchy i nádchy cievneho pôvodu.


Liečivom lieku NASOBEC je beklometazóndipropionát, syntetický glukokortikoid, ktorý má protizápalové účinky a potláča príznaky reakcií z precitlivenosti. V odporúčanej dávke nepôsobí celkovo na organizmus a neovplyvňuje činnosť nadobličiek.


Liek NASOBEC môžu používať dospelí a deti od 6 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nasobec


Nepoužívajte NASOBEC

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte zvýšený sklon ku krvácaniu (hemoragická diatéza),

 • ak často krvácate z nosa,

 • ak máte vírusové alebo plesňové ochorenie,

 • ak máte pľúcnu tuberkulózu.


Liek nie je určený pre deti do 6 rokov a pre tehotné ženy v prvých 3 mesiacoch tehotenstva.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať NASOBEC, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte zelený zákal,

 • ak máte poranenie v oblasti nosovej a ústnej dutiny,

 • ak ste v druhom alebo treťom trimestri tehotenstva,

 • ak dojčíte.


Pri týchto ochoreniach alebo stavoch môžete NASOBECpoužívať iba pri zvlášť závažných dôvodoch.


U detí, ktoré sa dlhodobo liečia, bude lekár pravidelne sledovať výšku. Ak dôjde k spomaleniu rastu, lekár prehodnotí liečbu za účelom zníženia dávky, pokiaľ je to možné na najnižšiu dávku.

Iné lieky a NASOBEC

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve začnete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Žiadne vzájomné pôsobenie iných liekov a lieku NASOBEC nie je známe.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

NASOBEC nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať NASOBEC


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti od 6 rokov:

Zvyčajne sa vstrekujú 2 dávky 2-krát denne do každej nosovej dierky. Pre niektorých pacientov je výhodnejšie po dohode s lekárom 1 vstreknutie do každej nosovej dierky 3 ‑ 4-krát denne.


Medzi jednotlivými vstreknutiami musí byť časový odstup najmenej 6 hodín.

Neaplikujte viac ako 8 vstreknutí denne.

Plný liečebný účinok sa dosiahne až po niekoľkodennej liečbe.


U starších pacientov sú dávky rovnaké ako u dospelých.


Spôsob použitia nosovej suspenznej aerodisperzie NASOBEC:

- Ak používate nosovú suspenznú aerodisperziu prvýkrát, zložte plastový krúžok umiestnený medzi uzáverom fľaštičky a nosovým aplikátorom (obr. 1).

- Pred použitím jemne pretrepte fľaštičku a potom zložte kryt nosového aplikátora.

- Uchopte fľaštičku medzi palec, ukazovák a prostredník tak, aby sa dno fľaštičky opieralo o palec, a ukazovák s prostredníkom o obidve protiľahlé strany dolnej časti aplikátora (obr. 2).

- Ak nosovú suspenznú aerodisperziu používate prvýkrát alebo ste ju viac ako týždeň nepoužívali, prvý vstrek urobte do voľného priestoru.

- Zľahka vydýchnite nosom.

- Nosovú dierku, do ktorej nebudete aplikovať liek, stisnite prstom a do voľnej nosovej dierky vložte koncovú časť aplikátora. Potom ľahko skloňte hlavu tak, aby fľaštička bola vo zvislej polohe (obr. 3).

- Potom ľahko vdýchnite otvoreným nosovým prieduchom a zároveň stlačte nosový aplikátor, aby sa dávka uvoľnila.

- Vydýchnite ústami.

- Pri druhom vstreknutí opakujte bod 7 a 8.

- Pri aplikácii lieku do druhej nosovej dierky opakujte bod 6, 7, 8 a 9 (obr. 4).


MorJIRC/ba5EaPlizgiw3utYilSa4sHTqaYS3HYi3rPChNK2zTll50d9pc8GApiYRk2NC01fdDJMlrD7dgrZ58sC7gFxyaqxy88e5YlAyI4yGGXNsQ0C01A2HlAi9iMxu/EJfWzBiGQv9LHLyviV88TZh1a1CwBOmy5fdt4ScckcoS2EUYzyf6jJGSWG0CRVn+N1dCE0u6dNY126LTcYgZPahayZiIUUXYyjQsSyvZTJA1Y6E0EXnS0+wxp24uos0QHBHf3WbvUhON5tabppc8VgqhBbASCAVR7gfdStZrU6wCd/IWLQAORwuOJ54VY55ffFk4Ko4XVQR67r6tjMGIbPiggjIgut769i20Hyj53iZDJD8sctANJeMiub+3XNEYNMicetmFRwQsgDpqm6I0rXvKbBIIHnfvOSmnRO68aJM0DftS7XQBUfbkyFeT2xaEhRMpbD8SCIXbttkdDshOZktb0FiJdy45WdI0KdIZBS9DrS0YodeCBFZl5tGHxEzatd4wfleExRLeM/aVjUeiZ52ZijPS+gUZRBNZCVdFE+aZI/n4UKKQFzPRwQ2qa3xH2FjsieB1ucRdyz7nkWNm7QKYBOQnMwsLnrRwuqxZtVEV8d6NRJKPkVKkU00dVrYzima85ORjatQhrI7slTve0dvI5lEkUb32lxAHBHRlP5FZCTmjiyaiojR3wWhId8qgVhIKd8aAplJGx19ZJELRxLLmvN3M3ZEUjI7+jTyOGLb3qogxd90rCOQ1V7xeI6FDoQzzXLAAQfsQFyEjpsmyyCRPJYkrloiRzwngSKQzfMiPnI7gaLnK+LS3qbO68A9kYAivtOCzl4EO6UjlOC9Hp2H696zNzbayKqkZDad4Qtx+kLUcoy7IPjCEjM2V9x9HIc/NQzRmqKWiOXFWikbK2NkjghqiyT5UNW5Htv3qokjkona+jfqOuMkiKZEJHmahvQ0l71rF5FxsKZmJJGfa6JosozIdXD3KXvXRGd2o5bV7QCvexmSkpkWlZnTlX1BEohqiiGydRm+jJ9kcLQ6ziVcmuGr0DfMKXAhuKvoolv5Qp0DojXVZDY9vAgalqq3SmDvSQQXbR4S1TU3KdD0hR4T75GTaIxpnU0AJ2q0jUYSLeVg1tQqcPxHL1gmT3/TjRFsKSREWI6Aox9p/axiAk+47SSGKK4pX+ElXvlIKNrpY7aCtguMW3keixJJ7xHp0CbSNMEpROJwZxSjtkOPhgR4mbeejMxIIWKuOm3NWSBTLPETHZXD2WhAJ3INRF0THPRxUwdcG7goyCLHddl54VroZ3Y6tK208X3pbRG36W6tFqZL7kiUVUB6ic521bknyqJi0VxA/uHXIiQhsz4Bfb/m61LMp9mM6a6niGbaQ+SRrJEYJixSfXjIjBRxT0VcGesCYYMZo2rTzMNNIS1EXe/DotclJ1jlAgQXtedNnzsJtgNYo023totIQmaep2TMMGdfmMmTqdOBCGHsCEgIJV/W1RDj9Sw3ZXdfcVFMbNOs9lU0QQ+0k4k8WtQVKJ8QvUWYLjdrrENMMiW/y249PAeQlfKRphvfw8pkppX9Edk5v7QPRHa3KOBNe9KKAQS/KO/YrttCnwoIy8or9xiL/KRM3ZqAKiSLJJFIuYxUiK6KxxPv0zFXhnI4fb9dpk6caIJd010GYGUyi0gkgQ+oz9JtFS5HiCPdnZBU0bomXqtAIoaILkg6HOHidqFl4Pey5pTTuRTLbtHmQ3ACKSx5zdUekK5wIUoE5RZK5HOGwMKjl980ybSVyOzNpDclfX3vdOrJqbYpCcce4DHhAhT9yYwuo1ycBIkcGWQReNt7Dfp7qoRer/uGrFL84GRIAFUF13W7s7FAVknM7TYZhMwqXcio8b7vlnUJVuxpWBdImrqm/CaQJAoXiCzKduleixeM6p/EVito39fuw3VxsC9JvDlPbXuvSFoNWVpt69CbzJIk+9UUAFYZ0JxSk7ndcJrvSQrHusS0C5HjbeCsIUBgH4ryv0KNKEvedEkMefKqnsr2elA26bYNQ0DDVdzzV4feZPagyr7u17cdYCBXoqeMTBogYdfCh4gumissCQIKM6qmqpkiNbkW9xBLgjUXibZVkioccTL8fZ62nKXNZvmpQwBddMH2JjPNSKeNuZloHeA3q0YaMohtm5KRPtaa5FI/RvxdlUDNT5Jn0VXkVu1UFudZczxEck4PScGu1A+ixVTBBJmdFo7g7bB/zkQOr74JvchMJ7OvVtF7mw5TIGSAwoTXW05wRWmeOq3fJWFFPAWW8oWgdB6HaaPtxNlxAujcAz0pIrocJXaP8fXdXIeTwudmWy3atDQHeI9Iuyb0IjM/2Ic9N4lBBkgwHNvK2W4+72LVJScvQGwkQnKdfYofdmm0uS0DC02EVdH0vsUbSEaUbU3NVQKFSC5Sx73NpInf97/NVcZGI6eHRJQMmnOfhhPRNiyec10Q7UxmPqndaz7ARQb2lBCb7BGYzQaKQGQAQknYgA8tKkfw2GlnlT/WnF4RX+UCjPeHl06m6LsGfSAmSjy+4kcTbBr1s3GHhwTIY/kwJd/aSRV3RHstsaZm5hydnUoCKULXvW+dySxKiU6SlqkTmaWFFCKxFlNjVBbC6AEQib0+jUH6j+lmhFHBA30ciC3iulkP6SApRjQRJO7M8F9+tIapuH/Dl9s6iKr6WTT4V/1mSR4dbbolwvOKe+r4ri4a0diGUhfHqpuSNh2auci9pgDQicx0ouPP7oep31dD9c4CmDhXp1HIzrpyMwuDXqWO6xBHmRzj1hHQy4550dFFQAJ4TCQVcR2DfsfPNxVU/C3BQRJYvREQH3tZTzVbE9lZepY9zp3MccNqE1qT2ZvuONUoj9BTBUeA3jWy79h2ZKnEscTAv9nDTDtzLxxtLDOEpI8d+TStBFgCVoZGpS53tSJlTMqoBpbzD/mIdlEnwbIEm6whR5weLgDPe64gaxflBK3IzAt1FCo7K59OEXQxaRQtLSR2h1XkYzFa8uJ1itRkh75qw6+a/TU6xWnp1JAIam3lVIjOIrvnpG/bAp228LPmEpuSoznAhUtqxPsnbvl+mwcxQeHItK2nS9l3kyDbp49Fsf322y+8Ht6t1ySieXM0/ojCTiFH9xj3XKF9lfRJOCVp+lerq9OiC1QQuS2kz6bfOrgveOmSaFZpLzI7cr1Jkhil0ymC+2J6BYnL9xIxq6iIITIjufnBsSHau3DYfdpJaXcavGt10QetgOV04TT16WDcdBhEkPz1ajSy+FCLoxZJWizlOtoxwE0QdUkjZC2P/3tj+MS77757eG3ruq9enGfkG3NF4rRLH0go9Y5YMtO0TWnKcFIaRpC410mwRjKLyHp6WVSqLstGVjYRCg5uMGkxYuxSi6C9fHED1nmDSM+Ba0HarPo8nJw8ce7LHMns86OXm1ybWjIrjyIy7aWIMKXOtgiamGuhR1qLajULjneYWvcwqN5mJ8Sqc4EgcknUSRbuRnUr0xzgc2xyNLaQGZFJC+PyIvIUiQyOWh+oiFdHFO2T9Om6taXGIdIiVQHK4K+yOY98jmRehC1kZusooVp+OEVpEWHPgn1vTffLE7ltSNKPvKrlxv8UXc3kdckrEM7vLNqz0RXK2Qpaeq7XkdCuE1vIbEfcWHvihoJtmpYSLtKNtKoStULIqr6sC0NiQrO2vc+I8jk3RcdcysRa+dzj6tnQN8Kv3i4Y/d7ZY0DviOWHi+4OJSI6kmnW2EjUFyL7Hnvs0Wrvm+RFQ5OeCn0G1S2kKeB18a/ZdDru5tLr7ARctEBxdmRmx6n2iZKLOshEMNF72Y1uWHhaQTUSNSUe9G7d+FS5GqeXWceXpJSW57CInkM5KaqXch/Drm4bMQe4KAWepttxzI7MbC5Ruc0KLKTXPrnow/YzSOjoXpYMazrS84H03nALXyRhcg8jZp4bHS9Ba7PKYBUoBPlb2kIl9dU+kilCYPB+bhsyO+p9gG1G//3MspK1n9GmuYzIWjB52RKvMhDZuI8PQsl6TA1LymgzjVMpU4cTUmKv4a0OsyOzQglvuU05WASXCC7amISEdJrjuu6uUHqYdb0hsY47x7skkDyJg6kILFqPvSBcZZHHPqdh10UW5qzIzFsmB7RTtrkxkCb6Npo1Vgp12om0sRXRHgdLcAxZioD77LNP4wbQdUHhi6xxcc/B2dgWZBY9JVe827aFEBZem9sLmCgxIsWFsGgxNt1LsDTpI4rVYpsIMkqnowkaOnrK00HRzWg6aWZBZnOJyrhaVRG5rRWl0CHqxsb8OrDSTEojhYYkVlpMQNbZ09EFu+22W+ga1HGmc3Cq4MfrDJwtmVXxDj744OA4sOV0+LWNkvFe1k1AZJuCNF3pha5OVE8FThNDBt6jKZNZHqIFoUkuTZ7MpAItq7tPi6ekp20ZPlbu9P/q1ShD1JY8abSS3E2VyEASaYHlaxvHWnRbt00Gp0pxqgmTJzMSSr5IDMeoAdS2cFyxrXjNkczGpmwY4lBEd2KIm9iPDVMsqoL6u51cY29bTYFlO0EmT+YIFTZFiy5dfjQY98OAKhKLwvZbiMqa5UWzOd0FlWSStBqYdZrNDbMgs5kwutbUSNs90fSXqpzSsshMbrgYkNfUtCn0qU3WLAMCm9AwqWEzUps7A0wJsyCzkXwRlTRoC8mdJTCmsvnTHBALCc3frbthf0gYISMz4jqvOWHyZLZkkGVGT2ka4gXrD16mr1h45chr45Dmn7lDUYfUMOTr9Fll5nDTMHkyKyf7QkYyg2xoA7vlrNpSrvahisjbAYomojOJpXo5p+g8eTKzzazLsmVJNLYmqw0sgNGiaSXXKrdHniJ0CZJUdnO4iBctb5wSJktmthpJIcIeeuihnVa5qvppi2RVdbHy5gRTOOSZey4edNBB6346STBZMqv8sc4Qsuv2fvtA2FN+T+HE2qftBoUls57aUrkbbU+0TcYkP0XyQLXP0kEbieqisk42C1F0jZW9Zzae0jTMzZrqCtU0iSCpNocVxZMkM71LWogq5t3qYOeaqmB1KydpoqQbt39ux6gc4SJXERQYdAZ2XQm2aZjcJ6mwIQPXUM+FaIom9rcZWi3f/5q08MGJ5JK+uSQ+q4BM03DlDlhOrCnf6XVyZPaGu9MVW2nRyJNhVtXAcg+CDN50iZ1ubWYEtwssyVF04j9zhqaKSZHZbmUZuBbAZc0/3A6jTjYGicS0oe3yIrP9cxn/gzshuF3bIYccksk8BlT3RFYTziTCsuOQ9eaeIEcccURoE7XXV9+zvouMHUGSGTpwwRvMXfUG9evCZMissRwxrdtqWrlVhg+F7UZWgFVVplEy6mGowdIY42FTfZ8mQebDDz88GPs23dN2bcaV4hygBiJRx3j6FHt4x4KqIAlmSHeq2HgyI7KeC7JCv3GbG68barWMRZbuA5pqpBkbLnrtsFPFRpMZkRn7muW5GG2IDCZFyAtLWTKR24OV6Wuq2Fgyu6mjiGw9lsRP6bUNEN+ybfNu9kVkbB9sJJk1D6nc7bzzzoGYbe+epFRt3IlO3nfffQd+lhmbho0kMyuNvBBZ2UZtocJnFpBOXrRyK2Oe2EgyG4XvOg6PxPoueMlzHNbMWI6NJHNXWAlgekIDkuqevcsZ2w+zIDPv2S41HWBtHY+M+WHyZNZ/YXmhqqAuuozti0mT2U1ubKC3jcg9sDO2NyZJZls/TWProLONSEPRHDbDZ6yGyZFZ78D+++8fmmIsM0HkqXZ5ZaTFpMiso4v3jNB77713WC+QiZwRsfFkVs7Wi0xSaK7XDGPzkK2WGRllbBSZTYfYAWeu77DDDguNRqKxiqARqD333DPc6mFuCw0z0mAjyMyV0OVmLOrII48MrZvGnZDW7mW35CUnFENWvTVwxnyxEWTWsqlXWQTWVK/jzS5hW/CnuuU9Y3xsBJlNgViTZfDUNMjU9zdkrAcbQWb7kOe8EzljHGwEmTMyUiCTOWM2yGTOmA3+D46YStZ4ReGiAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 28" align="bottom" width="142" height="143" border= "0">MornCFKyTDk2PSsqFHvvKVr6T/J3zy2CgclIgbgbdFr/jK+172spdd6L2sMzYYmVVO5zvf+aqvf/3rKf/KIbVRfSI3Jcq8mAoRpgkSGTfP4SGEweGHH56KA5Wd0brnPOc5KbdaBG4meZ1q1ENRgbhlSB5+n4LHWit0iM6C3y90xxQ8j2q3h++f7nSnW+j9rCs2GJkPXkgSqrRw5E2LwGvJ8ewd4wlUaP4busxVXuMa10hfXXzG2ZSczwN8mUfTe/F+hW2ErxtED9YCP8UCKiOg+JHXydekA2PVuT0ajexKV7pSYvCFEjTFIhAmXSQJNe+jMlRN8iA8BG/VBaHOyAWsvlxRc70JPHkk/+HhgEEJrYoAN411VwyNUuS+971vY5G0VdFoZEpzH6AGtB7fIrlZUAzyHBcTEJxCMSZftRlJ/TLAMylwuhYQioHnPe956e9iZLzZm970ptQae9vb3pbyRRSQokCxsJXR6NeFDsaGUrjb3e6W7lp35qwwIDTKY0LZwMCOPPLI1LCe5NGe+MQnpqSeKFFSvSwqwN/V1ZvWcZWrXCV9VQAoJDTk0TNuUrIkHCJj9Du26iR8o9VIZoU5/T93pZCARZdPbUZrSO7RAlGhMjacmKT5Ix/5SPqQ/bziQhgSirHv/o2nIuspjTZ7OdpCWPU3UYfwjNIDHk6I1ZbTQZlFWq8jNhiZSlDCj6R885vfnNQRuCReDZ+kzcTgNM3rwNh7HhYdBeEDdyfzbqoxH7YcT6eA0VJWqBjhm9/8ZvXgBz84VZ2Mrq7eWEWoevVTcW9CqUpUKwr/yHPnNOxVwAYjswyFl9G7lKx7XP/6109Ggg9igJrMSEr5iCQcsYpAJc9Rjfpg3clyOuETvKbKy1eG7EP3unIWxshIEZuM9H73u19161vfeuHKdplwM8ltP/3pT6fGur+VmkN4RnlsJWwwMnIc7Rotl4CLrWpCIyjjMeG8HMad0TAk3ggYi8ReaFSlgokjH7pwSHLDABlWGJ2mOFrCXe41VWeMXA91lds2CF6NePJxjXzemrfXA9a22irYzsiEMC0THqoJDEc7xUPpL4Ri4RUEioWQ81Bc4JcoUX2Pt1LFHXLIIdtey9KVk5/85On5wouvoUYFQkN3vByOcQvRqzYoIj2QboAbzOfC49OqffCDH9wy7ajtjIxBuOCTEusmaDvxONPAY/FQigWNZoy6giL2WygKVJ3vfOc7UwUmYWZ43/3ud5Oh+/lg+IVRXk2IVsUJ0auwuNjnGEMrPltSKeETBynlwBVuBeJ2u79QgkqbRSZNpDdNzNcGkttQwvJADM6jDhcBxaHI0MoCClpeD2krVDJMfUte0UPFxlAZrjAk5Ab/Ng/q4sjcYFiMrA6tKxW7StP71oNdd2y4jeip9BcN4tJezYsYSdOamQYeKdpFAcYZAyKg/JcT8mAKCi0d3lYVyht6feFHseC/w7A3U66iVej/hTKhvw9agZrFSKCbp27E3pe/kZfm5alQ1p2s3WBkNPI0WvRSElcc1jyIuzhykkVA9YAS4cHkdYzOBdSwRviqahUMjI9nkh/ydP4WIRhVIv/h9ZCkwtV5z3veap999pl5psC8cJPd8IY3TDdA3cgUQTGD6n2pwKk51hmNCQGOR/ntIii55xl0ZWS8imJiUeCXGI/k2dQSyG8CBJHUErxDzGEK+UCCo/KlkOCxyHcQxqET6wtSgKc//ekbvo/GcGMI9egiqQGjW4Ucc140Gpk8QaItsRemhCIercsHER5CWFoUfq8Qigz+zne+s20wJGRIDAj94XciiY20uYDmAHz13HgfeD43zzJgPoLXxTfiH0nI/dujPsC8bpha2sQfjUbAxGtiMzTcF2+yWVWEUKW0AF8l8KpR+Ymwh9F3N4e821f/rocVvFmsEUAFqMrc9UGLyMeEpEjcPeQ7PBTPq9/qYTyO8FAeBl1nAnLB+2XgcZYn8KjaTTokbuy+CpBlY9P62YchKdXgNWyhKtLPNCIn54k5RmGR2tXdiXyUz3k+qBaV6sDjSM4pUOtG5gLImVSfvBQtG9EkT8WYebDI7bw+D6BiZXzRdPY8005BqyA8XTw5Gb0YObUQqjHv/Wr8R0VbAt4n1Un9d8rXFDMKLKH1UY96VLH3UxIzSRp5iw+A9ssYm5wHrYDPYgSSbMmsIV2GxzgYRUCSLlTxLgzRwyRUE4S3mEyfBrkMo2eUXjfufj9Ho48gVnAwJtyczgXPq2Km9vCzWHf9U17FMIgWVt/wPutVc+CRj3xk4gUNt7hR0DXrhlZMIP7MXcd4XKBYVCJhlcgq1xUILi4j8v+0jnBtZhvlUUKZVhIjdbCqZLweHni12NYDjMb3XBiTS4waS65C1CmASeqBl6DmAF6NIblovC/PKfST3ChqeEF/j/cvvHufKs5lwNCOvIyhwboZWmu6WagT+iTWde5rkghFLTBIIVNIglheF7ot1aALO2t+gDHLAeVzeqI4LSG6jYqBUtUgilCEJogKmcHKE/VeURnei2paeKcwEbJK6770hQ1Ge58Mzc1Hm7YuaG1kvAf1hLxms8UjlK48X1AN057j0QXCrvwvkvw271diLX/zfhCfATkhY+JpafURz7wtGoTRKR6E0VItHymHm0LvFv3ivbnBFC6bkdmrgtafouqSnFh+xkBQG00Q4jza9D+7Qjjustdft4B8HGXAu8rn6pDX8Ryk0vI5oZb6Q1j39ykieM8SECn83pAHMXh6NIbms19lDVprI0M90IAJcaok4UWfU85EGhTTPi4WA+tja3VsQWwLYY/hUOUKhZHTTYKH9ODVNON9xbW5yKgFXqbEJh85peKEkclPydM9eFUGr+W3ihq7TvEA2Um/TkFgHlKLB+WAP6OP4uGMv2H58VPaUjnBkBGaZEbytDYIibdqk6eodwomIYzyIJrYKmiUCjpF0eFvbruSYRF4r9QptlXGsY1kTx68qmgSue6qoHPS4Q9HIKoe5TGqRJUaspM3cHEgZitzQm/S73IR2hoZzyep1sGQWDdJxyfhwgqzfuYZz3hGmibnRawlEM7qqxXqQKmYVlLNzjpqcRoQ1yKGm1axwqOifKhPeGT9TjfZKnFqc2W2sVUngC7QXzSpQx8GZhCt05RE84A83rwhx8UT6kLUyJuiG9qcZQ6IWw10noAXQFu0GYFT9aFmtKFQN/JRtIgL7vdbu1DvWkjWPUc1Pa+RAbpH5StM63CIGprt8ke/25pUqYBOxiro0bK8w/AMQmRAbkam7cMS5lRJqrmmagmv5u6ng5cH4dqCJ5PbMS6Vbaw1ELoYjNdrC6Nrkmhegodq6wlcRHJyJK/Kj8dGOvu+/Aj/piCRT1ED47tytK4k+4htXtjrk27zqsDQtKhQQiFxHzKy3gb1dZ2SVR4kLgyeC3e2GXi6ppWeASEEAYxE7Xq6CRAKeh8Sa8VJ20l0gyAxHMM7B0kcawkk6WYYYgVWLogWvBcqRprC4HhKRudmES22rJGhC/Bp7nTSGheVZ+KVGJxkenIZsJ8VcoWhaIBrpGv5xAwnT6eoEIomFadtoEMg1PKALpwW06ylLbyzv0VBw8BCMq0o6FvVSpnMsLTbeDKfkfetukcmS090UKIDMlRkNTLewTooFy94HaTsJDFLFzaL7/KBeo3JD5BOi9eYNxdhaC6c5j9PJt9qCuH6sdYOuMC6Bt6zjofCBq1QYkiXxImECY/n5uDVfG6GUexR0/eUI9Y3Yg4R2T0ZbzQrJ1nkTPGQAOl/ysvmWRAsiZb8B1XhK+ONVVkKGZWoUM9r8B7A6FEiVlctkth3gc9S6uHBy8slfQber4LK++Tth+zNshqZCyRZ5cL7PDZGIUG6Q5CoxOfZusLYn8rNRWKwdfBsKkRhfVJMiJlnZKaopm0C6guxI1d1GSe2oHRIsIbMnWU1MiX9pPiwD8TrMzIeSYN7HtQpFXSIRFsIlfvxdk36f3kY7yaM8aQ511i1garS34/eiBxYAeC9T+63HQqyGZkKC13ha98HoUr65WS8CoZcfhQhrS0kzbgv1Imq0/BMm6luHhp1YCCFYpgxloauhPcgn6RF45FRP0jyISKbkTEsalShpO/D6RUYWliEiCQxce5RF0OTiyF5NcS7GopKz88heJdhZDyZUUL5KI0cbo7hkTHlbuXlQDYj84e7y33t28iAkUnCGRq1hUY4OsLQyyyoHBG6KAKsflcYtaPSkHsuE94/mZLqk3IZGUy4sKw5hmnIZmQunHKfkZU4N1wVK/Elr2ZY8hJEpSa2u3mz96DsN5SiaT5PTuVvpF5FHehGLPNEYVUmakOXRCdDbin89zVPOg+yhkvUhOZtCU+mM2DO0odqYARJS/GqAY7HmtYnNYiCxwMSpXlVsLyZ3DDG25YJnhxxLYxr5amOkcdDQTYj4xGEMHdUn0YWokiKiKimUBqaxRJxawzc2QxJUl+HboNWkA4ED7DIegB/L4I2eLRF9nEsCjcKDo0WTjGj8nWzTVOLlEbWcKnKcXeX0MgjJOvLUqglhExsvjkDciAKkOjtUXGgO0iT8Gqqw0WTZOESEy8X8trL3gmLLJabCuFaZzz7ZjL4UsjKk83TT+yK0Pi7qMJDfWeZu1cIJUxEUsZcZvyMPEWZTyXbNJ7WFX63kEtJS+XRpujoG1IWHk1RpBPA6DZb8VUCWY2s5AS0PmJ9hC6gJaQgUDXyWDxeLD9hWCQ5i55kUkcs/dM50LedJYgsAbMLKA2eHHnLm5dQ9U7D8BVvE1Bg8E4S+6bWFRUpj+pDxtz3jfDexu8oI4TrIUCbiYJEUYRHWxsjkyMxgD4VCi6q9pWw0OSRFAEepVaZ13+Pio7xz7tuKyfifCpGJoXoc9nfLGQzMn8EAyAKNLChx5d7ZlDo07MzW6BynMwB0RiUE8JF/TD7PiH5V2joQhA2apwPwcgAh6gLo92nEl5kc+YiyMqT6f3poRH0kcJoc3Dbwto8Gn95l6qVWBDR60x0+y3ckSiLSSPGgVHNunPt5rBopW+gQWLPbpzPPhQQjSqOyIN8litvZEIUWkBPTz8RZeChfcMA6Z2U1W0TYwk8g0Huoh0iySfkk8w29QzjnCY9xTg/oG8IS7oPqkzhspQHbQsLc9yMy1xLlbV3iaehc/ffjEoTt75DzAoADHlTVTj5WkR6vJ8KUfhjdCgJBCMjbmoHUWaEeA/FYW1U35BcC9sxRje0SW8edpn5GGRN/AkWxX6ei9diUHXQP5GmCH/TiEv0AwkPTxWNXs8VCrH1hl5VjrxGU85nOw8Rn+kiXrVP+YvQHYe+Ej7qOEw7jXhZcOPZuiRPls8u5T3kfDFGZVmdEGlsbNKQ/NuQ7DwIxQGjwbCrnJqOh8aFaRQbZiGDcRf3oRqlyPW6hIsS/uh2DBE+92U2zLMZmVAoRPnQMep9tFiETlIW27BVsdPgPTA00948zTHHHJO6AZO9zGnAtTHqySSewWrZ4MT0R4VjlRuvysiGJrEBhi8yLHMnbTYj4479MfqHffbwXHy/JzbeTLuwDE3IDGGjySPhs83gCUOebDDLvbyW11F88NRG5aQGugs8hYHmoaKEMmYashiZSo68RtLf9/abOErGRLn8bLNTf1Eqhi8UDDyNUNvG0OR/en6MDUWBe9MHpOKg/mDcCpMwcCEaL6i6FkKHNDmkQJLn9rHKqy2yGJlE3taZEiSkRBbBqMhgaLOOlkZrWJjCYIga5WqmkGzwaQI6Qo4libcai2dWDZsUNzo3bb0BTZe5gTi1eCiwkYj8ShOfBm4ZyGJkuCyEa4lzghgZQxG22oZlHJZQpx1FZ8aj2SfBS+H3XAT8ndxNfqXXJwz6m1ASlufxXJuN+QlHOhLO/hzS1FAM9zC2ZSGLkdnLwB2X2kooHDG2rtUcT0stQQ9Pfya8C508kH9L6B0eC4xS5yKkRLPmSL0fGjbGHwuGh4DwrMvsRGQxMnf7rNXoOSHUkezoGWqbtN0/qyqVp5moYlw8Vxxq4XvA8IRjVWmXJjum34VEGg8JbhSeeZlhPIuRyVXkPaV4Ig1y7p9h6222hZDohhBunaQrTBoqEUaBNxLyGUysJ20LnlCoXWaC3QRDv86Xqm9cKo0sRqa8d7FLyY/xZZq/CNmu8mJGoNHOoBhT16HgaYgz1s0YDAlSC4Muqn9V8zKa5FmMTB4i4S0xCgcMS1+UN0OfdGGzTfXoTKhMVYQ5gS4QwtEcyzp4ogn6llZ4cQYra2TLaL4KzVYLdN0GrdXEyHBauY0MRSCUy8uajIwHRSJTz/a5kGYSqBgUTo5jIefByhqZRDbWaXZBEKVdcrm2QF2gO6Z9HgzQrjPeNLeBbwZksS4FQ9NqKxVxAlmMLHa5loTQJMdAnnYJl7ZLa9L3kQgLRcjhaUam6PBZmQUoaWTyT3KpOG2vdCjPYmRkORrHpSoY7R2MPzGjXKPNNp6AMCWn02ZywXPzR0jZph0Zvq+SdcGNq5UEL2YszsiecF363KYsRqZBLAyV4mLckYwL5gl7PI2tPvbi555oot0iSZIH1cHINNBVoJP/rwRCe3fkkUcWP446i5Eddthh6e4tFevj98jJ2u7yr4PkBzeGjM0N3tF8wSTQOxrrjDt4uZIwfCwX5E2tVihxjE8gi5Eh+9wZpQk/osV55gnJeBCnGuG5pckMaBohq7pblrBRLqpXKwqoflfOyORGPtzSVaa8zAfWdWrbkTnyImFNnpJTNao/2tTmcgOiThjgssSNsTHcoE2cPVrk9+Z4EaW7EFZKGBe/B4vtyOquRiZ0UbUiZN3ZPHEuTFOg+p0Iay2ttudC5QaOUOJvN5uWGvFnCWTTk5GTlPJkpDu8Bcn3vOFHLmcW0VlQOY1sGgz94sli0GYZwAJ4uLno/0oNvWQxMsy7hnIpT6Y/KLk2Uzgv56MitjqKN5QrNZ2DmRMoHjfhMndS4Bb9zYyspBw7i5FpWMszSr1xYUc1S/IzT3UJ+DHbbuj0kbp9GpmeoTYWRUSOlVWLgIycpo4GMM6/6htZjMwFK5n0h9qDsS3SbaDHZ2RCZl/SZDo1Qyc8r2GbZYPnx2kK30LmtGO+cyKLkQk5PEvpTYPEhYscl6ykxx3R8TuhZFroVRFSzDLELh0Cnt3giuKE5HuZKz8D8kHSH10TayQUKn1ftyxGRrash1jayBb1nkLtrrvumqouOVOTkSkO4ngcAyhdjMz7M8DhdU0/LXvdJ8jLDEczfBQOT74SRoZCwMGUnu1TimvjLJJXWGvgPEurDYSOkOD4W+j8DSxbD0q333UduzCsorSRelmTQk3g/dEoRgWtWuh7ACiLkbnTSypjA4vmZMAzIUqFfD29upExYFSJXiPapAsOOeSQFIIJGOVkQ4Mq16oFY4L2mPU5K5rFyAwr6MmVbpmQ1uRYtOd18HykOAaGJej7779/8mTzwGs5iALi7KehwfsyW2pyi5fmbftCFiMTCrRmSodLE0uL3oE8mca1h5xLaS+MhJHMA/vTjNk59HRIMuw6XC+nqti+ROAQh6L1gWyixWXsWsjlOTH+dtCSRQv7i+wZY6ASa4amqBgyMP7IWVFI6OwrN1tJniw35FvoEH09o22I03nCsE1Ddm+Q0qhYhzRJ3gTXTc7ohBapgUNi+zi/c6V5slxwKKs72RYfIZNUuSs02s1ySh2GNEE+C1h/HRtiRoVUH837LEamvcPAhrZsZBaE2z333LPad99907+Fy3kMzBQS+gPBGYrdVYFUwVlMPBpS2ueRG9k8mdAw9PAwCT1FHBkGnPeZZ7iDURFP0tSpSEuKAXPBhBXRKb2bkJn7YNYsRkaBoUUztKW8m0FTnGCRBz7ggAO2HfTVFrg1e8vs8SeeZKzT1koNHVQ01MI2ABkywXvmRBYjI8Qz06cZXOJsoRyVrHaPSlCY6DLtFJAoKxC0iyxyWaaEJwfQLVagaq+5YeSpuZBNtCi/KVVhamo7CGJeCsMAiZ4d2sKd21ZEKDFWIGgq06AJK0M4GS4HjAlq4utn4gh5tlyhP4uRWSinBVNKu24PmHA3j8LULIIPUwvJTtku+cfhhx+ejFI1hqoY6rbreeFv0w4zYIOUVhDkwEqKFvFRWjfzUCY+xCOOOCLtNbO0ZRZMXJN5K2rc2cIsqqPk3GIpoF8c+KULIJWwzCZH2y6LkdGt8wql7mxJOul1l+a4fFH15KRdTLze3Sxot/B6PCdvbc1U10b5qkGl6eYlaHTOe475hyxGVpqE5TFnHZ1TB7mONo8wYP5Qn7LpNQGpqmlMQYGW4O0Mxlr0txXAW7uheHqzAIMxMlWWEau+GqyT0PrwmJaTcfOElL7KLWyBVPU6Nlm5LuEPGEoxVa18d7NYjIdURq7aH7Hso5WXAZFJ1czYtMcWPZQs23Cv0FWqupQfqS5ViQoOLS2GLldjIPgrTV/8nf6cIxEPPPDA1JcM+BnhwCS5cMio3CQqR69d6oYZIuIUE7s73KCL3mjZGuSlQVxow6ODs0ikY68FekNizmOZ5jYdxOvVvRfI0SxcwQchkodwdvhQ4LOVu9pl5sA1esFFGudZjCx6liV7l0IlOkL1x7BURKQq+J42ZyhRvHbdN7uVYAiYR5dKOJBt6UZGOOhNERGWAp5LhbnbbrulnmNX9ekqS5NKgSc76qijUsSIIxfnQRYj4xFMv5S8cPIG7Zym4whH5IGtkQoA3OLSjUzZq8mMMS6xVwKsGZCwj+gPclVDNGYBFEnztpmyeTLJYqn9ZHI/ZOG8KwpGtIM8TDpizZapJnqzeZDFyGKjTx/S3SagKMxJqnpG9Avjcq6rGdKlGhkPRqFQ6lwhrLycbBkHH2w1cB66JSgNVNE8msEsRuYwLGoGx0I7EGsefVZbUEJIRk2NY6NH9AtGRpKNykBU25/RVf2SxcjkRgcddFDiqpCfNFb77bdfdpJWw1o16Y4iktSHHFEGwiaFRpuDbCeRrXeCUcenUC14M8KZwQwhbdEJavSIHqTWkLlIm3JwOCPKgeNwXeVlSzMyME5lmMLSWyfkktboF8YJINysJWwmgmb1Bq1rOvroo5OCgnFpG6lyqAMskxtRFnG95hGKZu8CO9IlDnDQAXCSW30OkdrSCJ1NOfIqjXUHmWphCIf+TRhokog0x9HTVABxAEPJg69G/A+uj7ad8T/igi7rIbIZmTzJ5DTPQ/3goKqdd945fZ8+y/d8dVSf+UTuV2sIhFpKCaN1dcgDqCQI6TxGLA88mAIA2c6RdCm6shgZ3Zb8i5EIczbEGBUDXijUpISAtPEKAlMxdmPRcMnfPDwvWlMKCGvQc+7YH7EY3OhSIsPQHEjbNmIWI7Pq0sSS8MfzhIFNwt0QAjgG5DFitaCHKeXp0qdeyMgk8xSxttgYJtlll13GpHzNIc2hMMYktF3ut5CRaScZ7D300EOTbn40sPWH/FnxhZQtYmQqR3tbYyf+iK0Byb8CTm7WZvv4QkZm7SWNPQlIqSNURiwfVhrgLvUzqTRmYeFwCQZ7l3Xy2YjyQEeBtfMYg1nrtuY2MqvDJX8gL1vHieoRzcAQWE2PL5Mu9WZkmuL6kqZ+Yup4VYDLs7nG0dB2k43oBlFLyKSYJYyYRUXNbWQOvGJcVKr1ecahQ8tL/9N2nrEanh+kXXvvvXeS3EubNkuXFsrJjKQhYFclVNrXQUasvWU9EsUnIhnfF6uvpAFaY47x0RR2M+GGDBQrckyma3fx3B5+xs/iCScnrTX1dUNo5euwwEXvTzfDAC2S2hAtKmifffZZGe8qTSKEILvabIXWQkbmItlXTy1BuLgojj322HTB41zw+pYg/40qwdFoout7ttH42xroAnpt7a5YCuMu1OICd6GbhdEwLu/BcjxtL017QkkG544VamnlfOUVY65BA7m+DjSWlliDIH8BfxOjU5XHMYqEAF7b92Pv2qrAjaLn7PMg8ZomXljIyFwce8LskVjkcAVTyjwErVKc0R2GFu0LxoEIdPe4SNQAPIp5z6aVVS6y16XoZDjyRzIjEnE9Vt7CKD7D8UHRp4Vh07+hZUxD8UZSAt/3mgydvk2TnwycSsTPMTZesA6ezaBx/ft+noF5/5Pg2cwvhK5+FbD77run0URFwLSZi4WMjErVgAH1hbtSfG4LxuTDR+pRbAClq9Dhgttk6CK5IBHKfPA8i7MjhWj75w2fNsHzeTxGSLFr95bVBWQqXsO2nlm7t1RNTZUTj7MIhEg3ivVVvCHv5e/x3nhYN4ERtPDqjJxndZShG2IzLHqgWVfEnAXpvWhmZfskFjIyzK8+FqOgu2c0GGCFgF/mQ/Lh+ZAYVXgKVQmlKykv+L6+5x577JG82GbDChajuBC8itffbAzP63LpdRm4f3dVduYG72ZHmr9Tw1kepkLjVf09Qqcbz5kCAXs7YtuQEUReg7HyICEIFZrdSH2sSZ8GfwOdmUhkZUR2IwPLTZwCK/ljJMDjuDt5EgYnRLkzfRAejFFo4GWEJkkjaU+bTTqes8hBqkOC0C9FYEw8VUCxYf+EGxciLfFcahcaPSkAY7TiPdIFOVHpipkTwfyLaNNW1Gdb52lsCqUhT/FLfQA8CdcfHof3cQe627h9sXwrw80oxXCTqWglz3GjuXh1oaZjedyUwKhEhsgR43vL2u8hPAuX05BVfu2gAQ96Mq49EuL4432VbI/4H1SejsuRLjg4rM0Els8xWjv17w0VvWx6W5dwVgJCIY+uc1JqzUNpbN11ggMCKbODGlTaXSr0VcFoZAOA3EqRJNk3pY22WSeMRjYAyFO1npzRpM01GtmI7FBtox7MSqzjXOloZANBqBg073faaae5JrWHitHIBoIgVA8++OB0pOGqKFvaYDSygWGdPFhgNLKBYcik6rwYjWwgIABdV4xGNhCY+tEoL3k4bSmMRjYQULPoR5Y81aUURiMbCEh3yJ9M5dskuS7HTsNoZANBbBAn4SHtXieMRjYQ4MXMMpKd2yi5ThiNbCCgEA5l8bphNLIRvWM0shG9YzSyEb3j/wCwmwx2mnad5gAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 37" align="bottom" width="119" height="141" border= "0">MorAreIkIpkGXi8N1sPBYcT8/arcjI2iBzSNfNYhDfO4L16hOprNgLFL3ZIcV4A81mMe1UKzIm95tHeRHLALXweUUy1B7+mqk7kxwLx15q0fFVaFpgP7NsthKWS4uiRcW6WLkZbkQXLbPNozAXq4MHGkrMm8WFEVApsw1sAp07yD+rJNyZRNlRunYbTp5uB+CYq4IQrK0rpNFXMbSeZEWN3IDdyxcoT6PsbaAKTjUJXp2FYyBXUzSyfNGqrbS4yJwj1zK6u9Q8WjHFsOFq2n3kdCyw/fVuNyZ4LJ7/D4PydY+q86a5RbFs4Csq0o3tcXI7CZsRUo66eRgm2LNoizT/3EXfPgeyRLki1Yx/nBo33UJHlaQS+EDub3splKBMqJMwA7jutxrm3LRJrgG0pxFyy9t444tghgK5HlRmupkOs9OnYvFb0fhgrnPoVBV2eRE6oq/PBeKlcBU7LZMd1SgE8H5kNF0yrJxJWYRHLlZesRisd0Ut4R1lPjhfiAOCAApA+Uh8mQs1iZ8bT47UrQ9tImFtxi4AoLHtskLpPb1FgOtmws1rxamLTwH7girNVQCxM+NqbSzThC2CAR9nhG/3bNtylMsAjIqN4hBDHmVnKp4S16gDgJhBlE2VLDPzVr2SPROBA+5KkY0CFBm6bG285jiZBvk5/lwg6yqWoc4PZcLUE1eeCj8Nv9HrSHNtQUNVk2LBcMidMnMiS+8HG5Q24RKW8jseS52iGrmlbGgb0eQGXPDuYLzOmnq0ORX+9nRBU/KXZbgeMB3du12bs+cT+1+vEO7tR2CVZ73LvjjDIsdXGC/7DvoRHBJiyiL5S40WSEv0NfpL4xVSMfljysukgW0kpGfJZeQUDchu+hP1XB2h67kJk3Ru5HUTtGF3F6QDh3BXt/kBtk9yRXxSbg8Frn2NC+UNh1DL30wJlLryiC6zm9pAhJyUQSxAlLBs+aKNu2AEC19YirlFRQRJcOMESOoSEthm+cYvaZdIFbyHkmly6ITwT1wpEZUqxPJm6AJVsbT1xlt4AXa/mUHBY3qOTwMJFQIJPVPTkIC4LN3JTc3iLpCDelCbi+GFfPShmq5smuRWBGCH2wns1NQbLhzFjYrFwke2zUDwc3zd7slYop9loWFJbvpOfGFuY6SXnULSWDs/dhJlB8IAvFAXGVxioH8LNduYVq8oX4tAgqK3UUgTjIk4S6KTgR30W7SRCc3N+8mEJl1YKGtSi+YBOcBIHdAxOzDAlII5OHZ0tpalAAf3YuzkLoWDEl6IB83Yhk5sAnkMgvJYB8qhyQH9Yc65JlUDQZlSQxgq6YZi4Fs930QnCauJoeVjFJcSR/uChHBbu09UH5YYNdOmhWb6LDiPkntW4wWXt8tanZh18Ufdy2LSpmdCO4m+VtuRpAp+Jo3d4MrYrtiIeYpEUjdVHXYBARgaWi7807+qsIug9wSK6zYEIoCtSLOc+eGeHHkTc+vKZBiUX14fp79rI6orvDukJVrgdgynFQXxELoaF4QqHondlPWWUy1jHVuC64Nt03OJLqRZknBTehE8HgRAoq2PXfIRv4ZCgjNpaCbK/u0hXeFl8ri2z1mld0uilAR+Lh+NmKLTbpeJyvZ9+nAiBu9pYJ/7mNIsquuAgReQtTeU93sLl3dldYEt7VGxZ/Ar4ngvlaCJuaD9AHBqYcvuHEdbpa/bBtniZCz63HY1Aw6u2CLPt0nuV0vPVqyi1vG1/V7mgJzwRsLPUve6xvlHdWzs/AUhfXhAvUFapjYSv2NgFic0mWht36Sggw1GiAIFGTWPQjklrCRqVqkbqOMGNfLD/S7BaBIIvPnRUQ5pkBskbPe+b5kMltz3zO2BZCCJMFX+Yi9JkRj86oOgGUxLUyuwZDZzS7gDnEfxR7cKXzgFbR1Q1sR3DbGBxMUeVmyj7Y01XHV4ALpuAu0zKZalTpQDgQ7foaVSlbjd3IfqClUGatX1O//VdR5EV0lPTIleTI6XfomlJfgpYDaGvXXgkXKSVTyRbsavz98WvfYZlRbn/CsPQ/PgFuiqs/1M1RN9T1jwq7t2eEUd085giTerIRRGa0ITvtWphpjE2wZFA5yUbXzWnAgIFik1lcFnzStF8/XQgoyInWhrKVacNwLio6v75IIIXNF00AEv32CS8Knp3VzeSgS/HBxi+uMRI7n4x6UjFqs0Sw8NhgV79C7JbEyIBak6+6zqq8vWIRiBy4fV9W1x5i8OswluBXO9yHTRHmj1e6XcA2iY6SMRTJvIAPm97DUVmlTipyUR5kQC8RBrE3p6fL3ITfr3XfwSxNGEjEBGdDCjCCORSxPuPJCuFwCu0VPqugDUWarhMC1MyrctphRMzVwRUm6JGXvnoEww2aWXz6X4NwQFkZlXdnlQHpKQNej5pog0SOTWXfAURmsn8SHl2ORRWcPn9+Klu6t63/UOeRF0uRVuPUF2ru4QyAksJbdaxMIqc2w7Q4J7odFPyvY9wxZ73BHPH+WkevWNAVh1SDlqvgUpzVlSucSnC/p5quVXT4374z2rph3CFMVVrKhlohFyxYcKfDhIlBXyvoyckt5Ize3pk8wABYctw25m6ZOjQ2WDgFmEdzOod4lZi4yWKx3+WCuqUKOpWmUNjQSXFTP/Asoy6cWTAVenI84xcz2akGqY1HDgcwyk1a6UgH1xn2TO+RAlo9+PCVyQ5tjBgW2lCRZzdilu9aPTBW1BLeKY1wYn1jGbRkfkf8py8hXH1LjpQCIsm25pESuisQKC0+J4Rf3DdbOvQmGly3tXBXIg5JkxISQXqeioCyLWrYJfqgLzD8ZzgNYBhIYtm9bIWvLqgLJDOH7DrD8fGQWCCO3dHj51OI+EYHjsicprBreDaUMsb0TuQ41MFNUUrrgJARnjVhs/YLzuubbQiCjsMd2roSVjEju4QLZISLIia5rFj+O9SinjPV4kuHIafOKb6KLhNwoEI1F1TfUd0s6aP+KTvdqh7hqQT5w36n2PuE+DO0RMHPvuFvuZ+0ILmPphbUZetkWkkFKPpE2JpiWj3mWdo+z3CGmvIJ2Kg/fBz1ZF4rEjkWhSGhWFVuMWKBSDEVukFq3YMmadHwKBLmzrEDEWLcpEzwg6UTmtOstM8JtKjgJwaklbQ9r6oJI/LDU5WxdEDvITepDXAvNYlDbjTSCIIoAmBfiww4gsxonQVg0rL4kQHmy69DgwsmuxuFU9NnyFFslDTR3qs+qZ/W1gcXofUTt0UbGSQjeVznmLJDr4rwa/rhCJOoGf48FjMRRdbyD/1ciEPo2VyaOJYz0N8IL9LhZsoRRTzwG+PzGTrgXEhtNP9rALGKZTBWF7nfKsBCNbWBMJIDaqDBTxugnHfON+fesLXLK/qkKRM6mWnC+YNUfRBaWntvCrWHtWR9Nt5qTly326gK7iKBcrOFPLp4ueskwjQL+rkBMTDGV82vq4H2o9V8XjE5wxJYSRkD1DrZzFm6RMQq2+2gImApYPDuLBgLZXi1pdh9d4pQJbkqcoDBFyHfE0S4bwZ2ah9EJDsjtZSM7yycRM7UEyTJQauAetc6pi1cvwXpHReaUwT2MwwIWrSmaElZCcJBlpLsq7JlC90ifUEVIYg3/X2CtfEAP45QOaKoD9cT7ENTrlnLdG5noKyE4lUMggwBDjGdYNbhcrLZBP3T7kESbRhxPBSy4rCyCkzsVpY1do94nVkJwurBgTJC5LjUPddCwQfIURC8z+mBs2GnU88BGT9mvhOCCTEFY22O2NyqQmqJC8tQzuugRJmPDziOPYAhSn+XQq8BKCC6gXKegsgmqGOnxymiHSKANBe6j+h2xEgVoo/rhKwsyTy6QOJPwQZSNRHC7q/p8eQaJqy6naUwJmeAjwBk9GnnFHNGMPHXIFGsQUUS2kVP2meAjQOZSU4QkEN1/iLr0viHJw/9WXhDnGm1EZIKPBM2ymjE0VGv12wiE0aVkCKY2wI2KTPCRwCKaHGXshpkemzdv7m2w/lBguSlASir0vM5rBp8iMsFHhuGeumfIh+aPTF0fd30qIRXCkTrbnrAxFWSCjwxNBAqaND9r/DCeYcqw89DFdfgINjPBM+aCqmJ2obnXRtVNef6I/kylBrqWtN4NeVjVEMgEXwHMudYnquZDttAMlylDD6yAU5kvom8kZIKvCLp/NCIjuuYIQzinCsGwvlaj8nRkmT+zUZAJviJIpPDDKSrS4ubQTLlqT5BpjqJrFiBvFFclE3xFiPMsNUBI5dPInd0zVQg0zYCk4RsJbXjpRkAm+IqhGMtcQ77tlAkOGiHU0xxwwAHFjjvumCaHTR2Z4CuGqkqNBWqwTUqdelGTMgPHIBoOpHFl6l33meATAJlQ6l73jKBzylqz4UXG1GnkIHFmgme0Ap9WhpMbQB+f8lQp7Xjmvzj/lCUf69CsRTDdKzuZgdasT9X4DOQxemLK7XymddlxuFcm+U4VmeATgrF56lNIcVyVtmeRrgLaDmVkjcKg6Q89EW1RZIJPDDHX3Ag19R9Ir4Z8anBNDmg1FcGIbe7KFJEJPkGY8GpGoxoQmrPzNqc4XkP6XsBp1qTdxki+qSETfKIgF3JTdttttzSajr8rRT61Zm0ZTmcjGRKUCZ7RCRQVWrP6DyW2kkGyngZ5TmUEheZk2jjJ0JDRqQ02ygSfOAyjN1aazyvjGSc+O7N0KvKcc0rbnFG6CkzvijJqYeyEoiw1K8itWItln8oE2KlZ7kAm+AaCxmVW3FSwSLAcdNBBG3682pDIBN+A4KZIBCl8YskdHpBJXo9M8A0KMqJjybW+6X7ntmScFJngGxTcE6Q+/vjjE8np0FOvRFwFMsE3OLgnmoH333//dFxKxpbIBN/gcCCuhJAhmRknRSb4GmDTpk3pQ0rfEexTn5g1JjLB1whmeBsNp1BLPUtGJvhaQROzs0Hj8KiMTPC1gmyigixZz+22267YdtttV31JK0cm+JpBqxtV5bjjjssELzLB1w7GOZgC6wjxjEzwtYOU/bodrLsMMsEz1hqZ4BlrjUzwjLXG/wA2+eZuC/8AxwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 46" align="bottom" width="142" height="141" border= "0">


obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4


Udržiavanie čistoty aplikátora:

Po použití očistite koncovú časť aplikátora čistou tkaninou a nasaďte kryt.


Čistenie nosového aplikátora:

Nosový aplikátor je potrebné čistiť najmenej raz týždenne, aby sa zabránilo jeho upchaniu.

Po jemnom stlačení dolnej časti vytiahnite nosový aplikátor z fľaštičky (obr. 4).

Aplikátor i kryt umyte teplou vodou a nechajte ich vyschnúť. Potom aplikátor i s krytom opäť nasaďte na fľaštičku.


Ak použijete viac lieku NASOBEC, ako máte

Je dôležité, aby ste užili dávku tak, ako je uvedené na obale alebo podľa pokynov vášho lekára.

Nezvyšujte alebo neznižujte dávku bez porady s lekárom.

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte okamžite lekára.


Ak zabudnete použiť NASOBEC

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu objaviť s nasledujúcou častosťou výskytu:


 • veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb),

 • časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb),

 • menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb),

 • zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb),

 • veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb),

 • neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • zmeny čuchu alebo chuti,

 • suchosť v nose, podráždenie nosa a hrdla, krvácanie z nosa (epistaxa).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

 • reakcie z precitlivenosti vrátane vyrážky, žihľavky, svrbenie, sčervenenie kože a opuch tváre, očí, pier a hrdla, zúženie dýchacích ciest (bronchospazmus), anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.


Neznáme vedľajšie účinky:

 • psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, depresia, agresivita, zmeny správania (hlavne u detí),

 • zvýšený vnútroočný tlak vrátane glaukómu,

 • prederavenie nosovej priehradky.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí

U detí bolo hlásené spomalenie rastu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať NASOBEC


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred mrazom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Liek je možné používať len 3 mesiace po 1. otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo NASOBEC obsahuje

 • Liečivo je beklometazóndipropionát. Jedna dávka obsahuje 50 µg beklometazóndipropionátu, čo zodpovedá 39,2 µg beklometazónu.

 • Ďalšie zložky sú roztok benzalkóniumchloridu, fenyletylalkohol, polysorbát 80, glukóza, disperzná celulóza, kyselina chlorovodíková 35%, čistená voda.


Ako vyzerá NASOBEC a obsah balenia

NASOBEC je biela nepriehľadná suspenzia bez viditeľných cudzích častíc.


Veľkosť balenia: 200 dávok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov

Česká republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.


5


NASOBEC

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03801


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


NASOBEC


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna dávka obsahuje 50 g beklometazóndipropionátu, čo zodpovedá 39,2 g beklometazónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Nosová suspenzná aerodisperzia.

Biela nepriehľadná suspenzia bez viditeľných cudzích častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia a liečba sezónnej i celoročnej alergickej a vazomotorickej rinitídy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti od 6 rokov:

Odporúčaná dávka je 400 g beklometazóndipropionátu (2 vstreky 2-krát denne do každej nosovej dierky. Pre niektorých pacientov je výhodnejšie aplikovať 1 vstreknutie do každej nosovej dierky 3 4-krát denne. Pacientovi sa má vysvetliť, že plný liečebný účinok sa dosahuje až po niekoľkodennej liečbe. Dávkovanie sa má upraviť individuálne na najnižšiu možnú dávku, ktorou sa dosiahne účinná kontrola symptómov. Maximálna denná dávka je 400 g a obvykle sa nemá prekročiť.


U starších pacientov sú rovnaké dávky ako u dospelých.


Ak po 3-týždennej liečbe nenastane zlepšenie, odporúča sa podávanie lieku prerušiť.


4.3 Kontraindikácie


Hemoragická diatéza, časté krvácanie z nosa, vírusové a plesňové ochorenia, pľúcna tuberkulóza, deti do 6 rokov, 1. trimester gravidity.


NASOBEC sa nesmie používať pri precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Môžu sa vyskytnúť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri užívaní perorálnych kortikosteroidov a môžu sa líšiť u jednotlivých pacientov a medzi rôznymi kortikosteroidmi. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, Cushingoidné črty, adrenálnu supresiu, rastovú retardáciu u detí a dospievajúcich, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie rad psychologických alebo behaviorálnych účinkov, vrátané psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (hlavne u detí).


Odporúča sa, aby výška detí dlhodobo užívajúcich nazálne kortikosteroidy bola pravidelne sledovaná. Ak dôjde k retardácii rastu, liečba sa má prehodnotiť za účelom zníženia dávky nazálnych kortikosteroidov, pokiaľ je to možné na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola symptómov.


Pred začatím liečby liekom NASOBEC je potrebné primerane liečiť infekcie prínosových dutín a vedľajších nosových dutín.


Liečba dávkami vyššími, ako sú odporúčané dávky, môže viesť ku klinicky signifikantnej adrenálnej supresii. Ak existuje dôkaz o použití vyšších dávok, ako je odporúčané, je potrebné zvážiť ďalšie systémové účinky kortikosteroidov počas obdobia stresu alebo pri chirurgických výkonoch.


NASOBEC kontroluje sezónnu alergickú rinitídu vo väčšine prípadov, avšak doplňujúca liečba na kontrolu očných symptómov môže byť nutná v čase vystavenia pacienta veľkému vplyvu alergénov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pre NASOBEC neboli hlásené žiadne známe interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Dôkazy bezpečnosti u žien v priebehu gravidity nie sú adekvátne. Počas dlhodobej liečby nie je možné vylúčiť retardáciu vnútromaternicového rastu. Staršie štúdie na zvieratách preukázali nárast rázštepov podnebia u plodov a rastovú retardáciu nasledujúcu po maternálnej ingescii vysokých dávok systémových kortikosteroidov. Pri priamej intranazálnej aplikácii odporučených dávok však dochádza k minimálnej systémovej expozícii.


NASOBEC sa nesmie aplikovať v 1. trimestri. V ďalšom priebehu gravidity sa má zvážiť riziko používania lieku pre matku a plod oproti terapeutickému prínosu.


Laktácia

Je pravdepodobné, že sa NASOBEC vylučuje do materského mlieka, avšak pri používaní relatívne nízkych dávok nazálne, budú jeho hladiny v mlieku pravdepodobne nízke. U dojčiacich matiek je potrebné zvážiť terapeutický prínos lieku oproti potenciálnemu nebezpečenstvu pre matku a dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


NASOBEC nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zoznam nežiaducich reakcií

Frekvencie nežiaducich udalostí sú zoradené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nazálne podávané glukokortikoidy môžu spôsobiť nežiaduce systémové účinky, najmä ak sa vysoké dávky podávajú dlhodobo.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: reakcie z precitlivenosti vrátane vyrážky, urtikárie, pruritu, erytému a edému tváre, očí, pier a hrdla, bronchospazmus, anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.


Psychické poruchy

Neznáme: psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, depresia, agresivita, zmeny správania (hlavne u detí).


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: zmeny čuchu alebo chuti.


Poruchy oka

Neznáme: zvýšený vnútroočný tlak vrátane glaukómu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: suchosť v nose, podráždenie nosa a hrdla, krvácanie z nosa (epistaxa).

Neznáme: perforácia nosového septa.


Pediatrická populácia

U detí, ktoré dostávali nazálne kortikosteroidy, bola hlásená retardácia rastu (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Potlačenie HPA (hypotalamo-pituitaro-adrenálnejfunkcie je nežiaduci účinok, ktorý sa môže vyskytnúť pri krátkodobom používaní vyšších dávok lieku NASOBEC. Nie je potrebné podnikať žiadne zvláštne opatrenia a liečba liekom NASOBEC má pokračovať v odporučených dávkach. HPA funkcia sa zvyčajne znormalizuje počas 1 ‑ 2 dní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:otorinolaryngologikum, kortikosteroid, ATC kód: R01AD01


 • Mechanizmus účinku:

Beklometazóndipropionát je diester beklometazónu, syntetický glukokortikoid, ktorý má protizápalové a imunosupresívne vlastnosti. Beklometazóndipropionát v odporučených dávkach má topické účinky na pľúca bez signifikantnej systémovej aktivity, hoci mechanizmy účinku nie sú ešte známe.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika beklometazóndipropionátu sa intenzívne neštudovala.


Bežne používané chemické metódy nemajú dostatočnú citlivosť na meranie terapeuticky relevantných plazmatických koncentrácií, najmä po predchádzajúcom inhalačnom podaní.


Beklometazón je zle rozpustný, ale absorbuje sa celkovo pri všetkých spôsoboch podania. Pri podaní vo forme nosovej suspenznej aerodisperzie sa beklometazón ukladá v ústach a nosových prieduchoch, v priedušnici, hlavných bronchoch i v pľúcach. Značná časť podanej dávky sa však prehltne. Absorpcia zo všetkých tkanív dýchacieho a tráviaceho systému je rýchla. Beklometazón je metabolizovaný na menej účinné metabolity. Hlavná cesta vylučovania beklometazónu a jeho metabolitov je však stolicou, a to bez ohľadu na spôsob podania. Močom sa vylučuje u človeka 12 – 15 % perorálne podanej látky vo forme konjugátu alebo voľných metabolitov. Biologický polčas lieku v ľudskom tele je približne 15 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Dlhodobé štúdie na potkanoch nedokázali žiadny karcinogénny potenciál lieku NASOBEC.


Rovnako ako u ostatných kortikoidov, aj pri parenterálnom podaní (subkutánnebeklometazóndipropionátu bola dokázaná teratogenita a embryocidita u myší a králikov v dávkach 10-krát vyšších ako u človeka. Teratogénne a embryotoxické účinky neboli dokázané pri inhalačnom podaní 10-krát vyšších dávok, ako je odporučená dávka u človeka. Tieto účinky neboli dokázané ani pri perorálnom podaní 1 000-krát vyšších dávok.


Mutagénne účinky neboli reprodukčnými štúdiami dostatočne overené. Preto je potrebné starostlivo zvážiť podanie lieku NASOBEC gravidným ženám.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Roztok benzalkóniumchloridu, fenyletylalkohol, polysorbát 80, glukóza, disperzná celulóza, kyselina chlorovodíková 35%, čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky v intaktnom obale, po 1. otvorení 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyetylénová priesvitná fľaštička, skrutkovací uzáver s tlakovým dávkovačom, bezpečnostný krúžok, polypropylénový ochranný kryt, štítok, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 200 dávok.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Inhalácia bez predlžovacieho nástavca (Optimiser)

Spôsob podávania

 1. Ak používate nosovú suspenznú aerodisperziu prvýkrát, zložte plastový prúžok umiestnený medzi uzáverom fľaštičky a nosovým aplikátorom.

 2. Pred použitím jemne pretrepte fľaštičku a potom zložte kryt nosového aplikátora.

 3. Uchopte fľaštičku medzi palec, ukazovák a prostredník tak, aby sa dno fľaštičky opieralo o palec, a ukazovák s prostredníkom o obidve protiľahlé strany dolnej časti aplikátora.

 4. Ak nosovú suspenznú aerodisperziu používate prvýkrát alebo ste ju viac ako týždeň nepoužívali, prvý vstrek urobte do voľného priestoru.

 5. Zľahka vydýchnite nosom.

 6. Nosovú dierku, do ktorej nebudete aplikovať liek, stisnite prstom a do voľnej nosovej dierky vložte koncovú časť aplikátora. Potom ľahko skloňte hlavu tak, aby fľaštička bola vo zvislej polohe.

 7. Potom ľahko vdýchnite otvoreným nosovým prieduchom a zároveň stlačte nosový aplikátor, aby sa dávka uvoľnila.

 8. Vydýchnite ústami.

 9. Pri druhom vstreknutí opakujte bod 7 a 8.

10. Pri aplikácii lieku do druhej nosovej dierky opakujte bod 6, 7, 8 a 9.


Udržiavanie čistoty:

Po použití očistite koncovú časť aplikátora čistou tkaninou a nasaďte kryt.


Čistenie nosového aplikátora:

Nosový aplikátor je potrebné čistiť najmenej raz týždenne, aby sa zabránilo jeho upchaniu.

Po jemnom stlačení dolnej časti vytiahnite nosový aplikátor z fľaštičky.

Aplikátor i kryt umyte teplou vodou a nechajte ich vyschnúť. Potom aplikátor i s krytom opäť nasaďte na fľaštičku.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0272/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27. júl 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. júna 2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 20145


NASOBEC