+ ipil.sk

OPRAZOLEPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/00652


Písomná informácia pre používateľa


Informácia o použití, čítajte pozorne!


OPRAZOLE

gastrorezistentné tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mo

No 8, 8A e 8B, Fervenca

2705-906 Terrugem SNT

Portugalsko

Zloženie lieku

Liečivo: omeprazolum (omeprazol)20 mg v 1 tablete.


Pomocné látky:

cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza)

eudragit L30D (eudragit L30D)

flavi quinolini lacca aluminica (hlinitý lak chinolínovej žltej)

fuscum lacca E 110/122/151 (laková hnedá)

hydroxypropylmethylcellulosum (hydroxypropylmetylcelulóza)

macrogolum (makrogol)

magnesii stearas (stearan horečnatý)

mannitolum (manitol)

natrii hydrogenophosphas (hydrogénfosforečnan sodný)

natrii hydroxidum (hydroxid sodný).

natrii laurilsulfas (natriumlaurylsulfát)

oleum vegetabile hydrogenatum (hydrogenovaný rastlinný olej)

talcum (mastenec)

titanii dioxidum (oxid titaničitý)

triethylis citras (trietylcitrát)

hyprolosum (hyprolóza)


Farmakoterapeutická skupina

Antiulcerózum, inhibítor protónovej pumpy.


Charakteristika

Omeprazol patrí medzi vysokoúčinné antisekrečné látky. V parietálnych bunkách žalúdka selektívne inhibuje enzým H+/K+ATP-ázu, tzv. protónovú pumpu a znižuje tak bazálnu i stimulovanú sekréciu žalúdočnej kyseliny. Účinok omeprazolu nastupuje rýchlo a u väčšiny pacientov v priebehu dvoch dní odstraňuje symptómy choroby.

Indikácie

Liečba peptického vredu vo všetkých lokalizáciách (duodenum, žalúdok, pažerák), najmä eradikačná

liečba Helicobacter pylori v kombinácii s inými látkami.

Omeprazol je liekom voľby predovšetkým pri eradikačnej liečbe Helicobacter pylori u vredov ezistentných na iné antiulceróza a u ťažšej formy ezofagitídy. Liečba a prevencia gastroduodenálnych vredov a erózií indukovaných podávaním nesteroidných antiflogistík. Omeprazol je účinný pri liečbe alebo prevencii refluxnej ezofagitídy, resp. pri symptomatickej refluxnej chorobe pažeráka, funkčnej dyspepsii vyvolanej prevažne poruchou regulácie kyslej žalúdočnej sekrécie a pri liečbe Zollinger-Ellisonovho syndrómu.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na zložky lieku.


Nežiaduce účinky

Omeprazol je zvyčajne dobre znášaný. Ojedinele sa môžu vyskytnúť pocit na vracanie, vracanie, hnačka a len vzácne zápcha a plynatosť. Prejavy sú však mierneho a prechodného charakteru a nevyžadujú úpravu dávkovania.


Interakcie

Omeprazol môže predlžovať elimináciu iných liečiv, napr. diazepamu, warfarínu alebo fenytoínu, ktoré sú metabolizované oxidáciou v pečeni. V dôsledku dlhodobej a silnej inhibície žalúdočnej sekrécie je zvýšená pravdepodnosť ovplyvňovania vstrebávania iných látok závislých od kyslého prostredia žalúdka (napr. ketokonazol, estery ampicilínu a soli železa).


Dávkovanie a spôsob podávania

Duodenálny vred: 20 mg 1krát denne po dobu 2-4 týždňov.

Žalúdočný vred a refluxná ezofagitída: 20 mg 1krát denne po dobu 4-8 týždňov

Udržiavaca dávka pri refluxnej ezofagitíde: 20 mg 1krát denne po dobu 12 mesiacov.

U pacientov nereagujúcich na liečbu je možné dávku zvýšiť na 40 mg 1krát denne.

Žalúdočné a duodenálne vredy a erózie spôsobené nesteroidnými antiflogistikami:

20 mg 1krát denne po dobu 4 – 8 týždňov. K prevencii recidívy peptického vredu alebo erózií pri podávaní nesteroidných antiflogistík sa odporúča 20 mg omeprazolu 1krát denne súčasne s liečbou antiflogistikom.

Eradikačná liečba Helicobacter pylori: k liečbe helikobakterovej infekcie u peptickej vredovej choroby je podávanie samotného omeprazolu nedostačujúce. K eradikácii Helicobacter pylori sa používajú kombinácie omeprazolu s ďalšími látkami. Medzi najúčinnejšie eradikačné režimy patria:

 • omeprazol 20 mg + amoxicilín 1000 mg + klaritromycín 500 mg

 • omeprazol 20 mg + metronidazol 400 mg + klaritromycín 250 mg

všetko 2krát denne (ráno a večer)po dobu 1 týždňa alebo

 • omeprazol 40 mg 1krát denne + amoxicilín 500 mg + metronidazol 400 mg 3krát denne po dobu 1 týždňa

Podľa stavu pacienta je možné použiť aj dvojkombinačné režimy ako:

 • omeprazol 40 – 80 mg denne + amoxicilín 1,5 g denne v rozdelených dávkach po dobu 2 týždňov alebo

 • omeprazol 40 mg 1krát denne + klaritromycín 500 mg 3krát denne po dobu 2 týždňov

Funkčné dyspepsie vyvolané poruchou regulácie kyslej žalúdočnej sekrécie: 20 mg 1krát denne. Ak nedôjde v priebehu 4 týždňov liečby k ústupu syndrómov sú potrebné ďalšie vyšetrenia.

Zollinger-Ellisonov syndróm: počiatočná dávka 60 mg 1krát denne. V liečbe pokračovať po dobu trvania klinických príznakov. Dávky vyššie ako 80 mg je potrebné rozdeliť do dvoch denných dávok.

K dosiahnutiu čo najlepších výsledkov liečby sa odporúča užiť liek ráno pred jedlom a zapiť vhodnou tekutinou (voda alebo ovocná šťava).

 • U starších pacientov, resp. pri zhoršenej činnosti obličiek alebo pečene nie je potrebná úprava dávok.


Upozornenie

Omeprazol by sa nemal užívať v priebehu tehotenstva a dojčenia, pokiaľ liečba nie je nevyhnutná. Dostatok klinických skúseností nie je ani pri užívaní lieku deťmi a preto sa neodporúča podávať pacientom mladším ako 18 rokov.


Varovanie

Liek neužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


Balenie

14, 28 a 90 gastrorezistentných tabliet


Uchovávanie

Na suchom mieste pri teplote 15 – 25°C, chráňte pred svetlom.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí.


Dátum poslednej revízie

Február 2010

3OPRAZOLE

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/00652


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)


1. Názov lieku

OPRAZOLE


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

omeprazolum 20 mg v 1 tablete.


3. Lieková forma

gastrorezistentné tablety

Svetlo béžové, okrúhle, bikonvexné tablety potiahnuté enterosolventnou vrstvou.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie

Liečba peptického vredu vo všetkých lokalizáciách (duodenum, žalúdok, pažerák), najmä eradikačná liečba Helicobacter pylori v kombinácii s inými látkami.

Omeprazol je liekom voľby predovšetkým pri eradikačnej liečbe Helicobacter pylori u vredov rezistentných na iné antiulceróza a u ťažšej formy ezofagitídy.

Liečba a prevencia gastroduodenálnych vredov a erózií indukovaných podávaním nesteroidných antiflogistík. Omeprazol je účinný pri liečbe alebo prevencii refluxnej ezofagitídy, resp. pri symptomatickej refluxnej chorobe pažeráka, funkčnej dyspepsii vyvolanej prevažne poruchou regulácie kyslej žalúdočnej sekrécie a pri liečbe Zollinger-Ellisonovho syndrómu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Duodenálny vred: 20 mg 1krát denne po dobu 2-4 týždňov.

Žalúdočný vred a refluxná ezofagitída: 20 mg 1krát denne po dobu 4-8 týždňov

Udržiavaca dávka pri refluxnej ezofagitíde: 20 mg 1krát denne po dobu 12 mesiacov.

U pacientov nereagujúcich na liečbu je možné dávku zvýšiť na 40 mg 1krát denne.

Žalúdočné a duodenálne vredy a erózie spôsobené nesteroidnými antiflogistikami:

20 mg 1krát denne po dobu 4 – 8 týždňov. K prevencii recidívy peptického vredu alebo erózií pri podávaní nesteroidných antiflogistík sa odporúča 20 mg omeprazolu 1krát denne súčasne s liečbou antiflogistikom.

Eradikačná liečba Helicobacter pylori: k liečbe helikobakterovej infekcie u peptickej vredovej choroby je podávanie samotného omeprazolu nedostačujúce. K eradikácii Helicobacter pylori sa používajú kombinácie omeprazolu s ďalšími látkami. Medzi najúčinnejšie eradikačné režimy patria:

 • omeprazol 20 mg + amoxicilín 1000 mg + klaritromycín 500 mg

 • omeprazol 20 mg + metronidazol 400 mg + klaritromycín 250 mg

všetko 2krát denne (ráno a večer)po dobu 1 týždňa alebo

 • omeprazol 40 mg 1krát denne + amoxicilín 500 mg + metronidazol 400 mg 3krát denne po dobu 1 týždňa

Podľa stavu pacienta je možné použiť aj dvojkombinačné režimy ako:

 • omeprazol 40 – 80 mg denne + amoxicilín 1,5 g denne v rozdelených dávkach po dobu 2 týždňov alebo

 • omeprazol 40 mg 1krát denne + klaritromycín 500 mg 3krát denne po dobu 2 týždňov

Funkčné dyspepsie vyvolané poruchou regulácie kyslej žalúdočnej sekrécie: 20 mg 1krát denne. Ak nedôjde v priebehu 4 týždňov liečby k ústupu syndrómov sú potrebné ďalšie vyšetrenia.

Zollinger-Ellisonov syndróm: počiatočná dávka 60 mg 1krát denne. V liečbe pokračovať po dobu trvania klinických príznakov. Dávky vyššie ako 80 mg je potrebné rozdeliť do dvoch denných dávok.

K dosiahnutiu čo najlepších výsledkov liečby sa odporúča užiť liek ráno pred jedlom a zapiť vhodnou tekutinou (voda alebo ovocná šťava).

U starších pacientov, resp. pri zhoršenej činnosti obličiek alebo pečene nie je potrebná úprava dávok.


4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na omeprazol a ostatné zložky lieku.


4.4. Špeciálne upozornenia

Omeprazol by sa nemal užívať v priebehu tehotenstva a dojčenia, pokiaľ liečba nie je nevyhnutná. Dostatok klinických skúseností nie je ani pri podávaní lieku deťom a preto sa neodporúča podávať pacientom mladším ako 18 rokov.


4.5. Liekové a iné interakcie

Keďže je omeprazol v pečeni metabolizovaný enzymatickým systémom cytochrómu P-450, môže predlžovať elimináciu diazepamu, warfarínu, fenytoínu, resp. ďalších látok metabolizovaných týmto systémom a zvyšovať tak ich plazmatické hladiny. Pacienti užívajúci tieto liečivá súčasne s omeprazolom by mali byť monitorovaní vzhľadom k možnej potrebe zníženia ich dávok.

Nakoľko omeprazol vyvoláva výraznú a dlhodobú inhibíciu žalúdočnej sekrécie, predpokladá sa jeho interferencia so vstrebávaním liečiv, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH žalúdka (napr. ketokonazol, estery ampicilínu a soli železa).


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Bezpečnosť podávania omeprazolu po dobu tehotenstva a laktácie nie je dostatočne potvrdená. Preto by mal byť v týchto prípadoch omeprazol podávaný len vtedy, ak je predpokladaný terapeutický prínos vyšší ako sú možné riziká liečby.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky

Liek je zvyčajne dobre tolerovaný. Len ojedinele sa môžu vyskytnúť nauzea, vracanie, hnačka a len vzácne zápcha a plynatosť. Prejavy sú však mierneho a prechodného charakteru a nevyžadujú úpravu dávkovania


4.9. Predávkovanie

Doposiaľ nebolo popísané predávkovanie omeprazolom. Dávky vyššie ako 360 mg/deň boli dobre tolerované. Špecifické antidotum nie je známe. Omeprazol sa silne viaže na plazmatické bielkoviny a preto nie je možná účinná dialýza. V prípade predávkovania sa odporúča symptomatická a podporná liečba.

Letálna jednotlivá perorálna dávka omeprazolu je asi 1500 mg/kg u myší a viac ako 4000 mg/kg u potkanov. U týchto zvierat boli pozorované príznaky sedácie, ptózy, kŕčov, zníženia aktivity, telesnej teploty, pokles dychovej frekvencie a prehĺbenie dychu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiulcerózum, inhibítor protónovej pumpy

ATC kód: A02BC01


Omeprazol je vysokoúčinná antisekrečná látka zo skupiny substituovaných benzimidazolov. Ako slabá báza sa v silne kyslom prostredí parietálnej bunky žalúdočnej sliznice konvertuje na aktívny sulfenamidový metabolit a vysoko selektívnym účinkom na úrovni špecifickej dávkovo závislej inhibície enzýmu H+/K+-ATPázy (protónovej pumpy)v parietálnych bunkách znižuje bazálnu aj stimulovanú sekréciu kyseliny chlorovodíkovej. V podmienkach invitrobol potvrdený aj priamy inhibičný účinok omeprazolu na rastHelicobacter pylori, čo uprednostňuje jeho použitie v kombinovanej terapii peptickej vredovej choroby.

In vitroajin vivoštúdie na zvieratách ukázali, že omeprazol vyvoláva dlhotrvajúcu inhibíciu kyslej žalúdočnej sekrécie, ktorá je spôsobená kovalentnou väzbou reaktívneho sulfenamidu s protónovou pumpou parietálnej bunky. Týmto mechanizmom , ktorý pôsobí vo finálnej fáze kyslej sekrécie žalúdka, je dosiahnuté zníženie acidity obsahu žalúdka nezávisle od povahy vyvolávajúceho primárneho stimulu. V komparatívnych štúdiách na zvieratách bol omeprazol 2-10krát účinnejší ako cimetidín. V klinických štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch, resp. pacientoch s vredovou chorobou duodena alebo Zollinger-Ellisonovom syndróme jednorazové podanie omeprazolu potvrdilo útlm ako bazálnej, tak aj stimulovanej žalúdočnej sekrécie v závislosti od veľkosti podanej dávky. Opakovaná aplikácia omeprazolu 1krát denne vyvolala zníženie kyslej žalúdočnej sekrécie, ktorá bola stabilizovaná približne po 3 dňoch podávania. Krátkodobé štúdie u zdravých dobrovoľníkov a u pacientov s duodenálnym vredom v remisii potvrdili ako optimálnu dávku 20-30 mg 1krát denne. Táto dávka celkom inhibuje kyslú sekréciu žalúdka po dobu 6 hodín a v priebehu nasledovných 24 hodín ju znižuje o 60-70%.

Okrem vplyvu na kyslosť žalúdka znižuje omeprazol i celkové množstvo vylúčenej žalúdočnej šťavy a inhibuje tvorbu pepsínu. Tento účinok však nie je tak významný a spoľahlivý v porovnaní s vplyvom na tvorbu kyseliny chlorovodíkovej.

Intravenózne podaný omeprazol v dávke 0,35 mg/kg neovplyvnil výrazne bazálnu ani stimulovanú sekréciu vnútorného faktoru. Zdá sa, že omeprazol taktiež neovplyvňuje výrazne motilitu žalúdka ani väčšinu žalúdočných hormónov okrem gastrínu. Už krátkodobo 1krát denne podávaný omeprazol zvyšoval sérové hladiny gastrínu. Táto hypergastrinémia je výsledkom sekundárnej reakcie na výrazné zníženie žalúdočnej acidity a v priebehu 1 týždňa od ukončenia liečby sa normalizuje.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Keďže je omeprazol acidolabilný, musí sa pri perorálnom podaní chrániť pred účinkami kyslého prostredia žalúdka. U väčšiny zdravých dobrovoľníkov sú dosiahnuté maximálne plazmatické koncentrácie asi 1,5 hod. po podaní omeprazolu, pričom po jednorazovej dávke 10 mg sa max. plazmatické koncentrácie pohybujú od 58 do 154 mg/l, po 30 mg/kg je rozmedzie cmax223-1160 mg/l a po 60 mg/kg je cmax860-3830 mg/l. Plocha pod krivkou plazmatických koncentrácií látky (AUC)v priebehu 8 hodín po perorálnom podaní vypočítaná lineárnou lichobežníkovou metódou taktiež vykazuje individuálnu variabilitu. Po jednorazovom perorálnom podaní omeprazolu zdravým dobrovoľníkom boli zistené tieto hodnoty: po 10 mg je rozmedzie AUC 156-428 mg/l/hod., po 30 mg bolo namerané rozmedzie 338-2270 mg/l/hod. a po dávke 60 mg je rozmedzie 1380-5000 mg/l/hod.

Po 7 dňoch p.o. podávania omeprazolu 1krát denne bolo zistené zvýšenie hodnôt AUC(0-8)oproti hodnotám nameraným po podaní počiatočnej dávky v priemere o 45% vyššie po dávke 10 mg, po 30 mg o 86% a po 60 mg o 128% vyššie. Tento fakt potvrdzuje už skoršie v iných štúdiách uvádzanú nelinearitu absorpcie omeprazolu. V skupine zdravých dobrovoľníkov, ktorým bol podávaný omeprazol v dávke 10, 20, resp. 40 mg po dobu 5 dní, zvýšenie hodnôt AUC od 1. po 5. deň sa zvyšuje v priemere o 21, 69, resp. 182%.

Najpravdepodobnejším vysvetlením pre pozorované zvýšenie hodnôt AUC je zvýšená absorpcia omeprazolu po jeho opakovanom podávaní v dôsledku progresívneho znižovania kyslej žalúdočnej sekrécie. Pri poklese acidity žalúdka je menej omeprazolu degradovaného a ten je potom dostupnejší pre absorpciu. Zvýšenie AUC nemôže byť vysvetľované výsledkom zníženia eliminácie omeprazolu, nakoľko jeho klírens sa v priebehu liečby nemení. Omeprazol je acidolabilný a preto je pri perorálnom podaní chránený enterosolventnou vrstvou a jeho biologická dostupnosť sa po opakovanom podaní zvyšuje úmerne poklesu žalúdočnej acidity. Biologická dostupnosť omeprazolu je asi 35% po podaní prvej dávky a zvyšuje sa až na približne 60% po opakovaných denných dávkach.

Doba podania neovplyvňuje podstatne výšku absorpcie. Po podaní 40 mg omeprazolu ôsmim zdravým dobrovoľníkom po dobu 5 dní boli pri podaní ráno o 9 hod. i večer o 21 hod. namerané podobné hodnoty maximálnej plazmatickej koncentrácie (vrátane času jej dosiahnutia)ako aj maximálne hodnoty AUC.


Distribúcia

Distribučný objem omeprazolu, podaného perorálne v dávke 20 mg je 0,3 l/kg s rozmedzím približne od 0,19 do 0,45 l/kg. Omeprazol je z viac ako 95% viazaný na plazmatické bielkoviny, najmä na albumíny a kyslé glykoproteíny. Potom sa prednostne koncentruje v parietálnych bunkách.


Metabolizmus a eliminácia

Omeprazol je celkom metabolizovaný a jeho metabolity nevykazujú žiadnu (sulfát), alebo len slabú (hydroxyomeprazol)antisekréčnu aktivitu. Zhruba 80% podané dávky je vylúčené močom a zvyšok stolicou.

Eliminačný polčas perorálne podaného omeprazolu je asi 1 hod. a omeprazol je takmer celkom metabolizovaný po 4 hod. od podania jednorazovej dávky. Antisekrečný účinok omeprazolu však pretrváva oveľa dlhšie, keďže látka je selektívne koncentrovaná v parietálnych bunkách, v ktorých inhibuje protónovú pumpu. Inhibícia kyslej žalúdočnej sekrécie nekoreluje s plazmatickou hladinou omeprazolu, ale existuje vzťah medzi antisekrečnou aktivitou omeprazolu a výškou jeho AUC.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť lieku bola potvrdená jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi. Zvýšená opatrnosť je potrebná pri poruchách pečeňových funkcií a zvýšenej precitlivenosti na omeprazol.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok

cellulosum microcrystallinum

eudragit L30D

flavi quinolini lacca aluminica

fuscum laccae

hydroxypropylmethylcellulosum

macrogolum

magnesii stearas

mannitolum

natrii hydrogenophosphas

natrii hydroxidum

natrii laurilsulfas

oleum vegetabile hydrogenatum

talcum

titanii dioxidum

triethylis citras

hyprolosum


6.2. Inkompatibility

Neuvádzajú sa.


6.3. Čas použiteľnosti

3 roky


6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

Na suchom mieste pri teplote 15 - 25°C, chráňte pred svetlom.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Vonkajší obal: papierová škatuľka.

Vnútorný obal: biela HDPE liekovka so skrutkovacím uzáverom a vysušovacími granulami, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 14, 28 a 90 tabliet.


6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie je žiadne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mo

No 8, 8A e 8B, Fervenca

2705-906 Terrugem SNT

Portugalsko


8. Registračné číslo

09/0573/96-S


9. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie

11.7.1996


 1. Dátum poslednej revízie textu

Február 2010


4OPRAZOLE