+ ipil.sk

Penbene 400000 IU/5 mlPríbalový leták

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č.: 1399/2005

Milá pacientka, milý pacient,

vás lekár vám predpísal granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5ml, ktorý povazuje za vhodný liek na liečbu vašej choroby a zlepšenie vášho zdravotného stavu. Dodržiavajte, prosím, presne rady svojho lekára.

Písomná informácia pre používatela

Penbene® 400.000 IU/5 ml

(phenoxymethylpenicillinum kalicum) granulát na sirup

Držitel rozhodnutia o registrácii: ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN

Farmakoterapeutická skupina:

antibiotikum zo skupiny penicilínov

Zloženie:

®

Co obsahuje granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5 ml?

Liečivo:

5 ml (=1odmerka) sirupu obsahuje:

phenoxymethylpenicillinum kalicum (draselná sof fenoxymetylpenicilínu) 400.000 IU.

Pomocné látky:

saccharosum (sacharóza), natrii cyclamas (cyklamát sodný), methylparabenum natricum (sodná sof metylparabénu), kalii sorbas (sorbitan draselný), natrii benzoas (benzoan sodný), aroma rubi idaei (malinová aróma), acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny citrónovej), natrii citras dihydricus (dihydrát citrónanu sodného)

Vlastnosti a účinky:

Co je granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5 ml?

Granulát na sirup Penbene® 400.000 IU/5 ml je vysoko účinné antibiotikum, ktoré zabraňuje rastu mnohých baktérií, a preto sa moZe pouZiť pri rozličných ochoreniach. Granulát na sirup Penbene® 400.000 IU/5 ml sa po pouZití rýchlo a prakticky kompletne dostane do krvného obehu. Vylučovanie prebieha obličkami.

Oblasti použitia:

Kedy sa pouZíva ganulát na sirup Penbene® 400.000 IU/5 ml?

Granulát na sirup Penbene® 400.000 IU/5 ml je vhodný na liečbu a prevenciu fahkých aZ stredne ťaZkých infekcií, vyvolaných povodcami citlivými na penicilín.

Medzi ne patria predovšetkým:

infekcie v oblasti ORL (nosovo-krčno-ušnej):

-    šarlach, angína (predovšetkým vyvolaná streptokokmi), zápal nosohltana, akútny zápal stredného ucha a zápal nosových dutín (sinusitída);

infekcie dýchacích ciest:

- zápal priedušiek alebo pfúc vyvolaný baktériami (pokiaf nie je potrebná injekčná liečba penicilínom); infekcie kože:

-    červienka, hnisavé vyráZky (napr. zápal vlasových korienkov alebo mazových Zliaz),

-    poranenia sposobené uhryznutím (predovšetkým rany na tvári alebo hlboké rany na ruke), infekcie koZe pri popáleninách,

-    iné koZné infekcie.

Granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5 ml je vhodný aj na predchádzanie nasledovných ochorení:

-    infekcie vyvolané streptokokmi alebo ich následné prejavy, ako je reumatická horúčka, tanec sv. Víta (chorea minor), určité formy zápalu kíbov (polyartritída), zápal srdcových chlopní (endokarditída), zápal obličiek (glomerulonefritída),

-    ochrana pred pneumokokovými infekciami u detí s kosáčikovitou anémiou,

-    ochrana pred prestupom baktérií do krvi pri malých operáciách, napr. pri vyberaní mandlí, malých zubných zákrokoch.

Spósob použitia:

Ako používať granulát na sirup Penbene® 400.000 IU/5 ml?

Sirup sa má užívať hodinu pred jedlom.

Kvůli jednoduchšiemu dávkovaniu použite, prosím, priloženú odmernú lyžicu.

Sirup by mal pripravovať lekárnik.

Pri príprave sirupu treba naplniť fTašu s granulátom po rysku na skle vodou a dobre premiešať.

Potom podl’a potreby ešte doplniť fTašu po rysku vodou. Po tejto predpísanej príprave fTaša obsahuje 60 ml resp. 150 ml sirupu na použitie.

Dávkovanie:

Ako dávkovať granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5 ml?

1 mg fenoxymetylpenicilínu zodpovedá 1695 jednotkám, 1 mg draselnej soli fenoxymetylpenicilínu zodpovedá 1530 jednotkám. 400 000 jednotiek zodpovedá 236 mg fenoxymetylpenicilínu resp. 261, 44 mg draselnej soli fenoxymetylpenicilínu.

Dospelí a deti nad 12 rokov zvyčajne užívajú 3 (4) x denne 295 - 885 mg fenoxymetylpenicilínu (0,5 -

1.5    miliónov jednotiek).

Deti do 12 rokov užívajú denne 40 000 - 60 000 (160 000) jednotiek/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 23,6 - 35,4 mg fenoxymetylpenicilínu/kg telesnej hmotnosti, rozdelených do 3 (4) dávok. Novorodenci užívajú 3 x denne 15 000 - 20 000 jednotiek/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 8,8 -11,8 mg fenoxymetylpenicilínu/kg telesnej hmotnosti.

Ak nie je predpísané ináč, dodržiavajte následovně dávkovanie:

Deti od 1 do 2 rokov (10 -15 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 600 000 - 900 000 jednotiek zodpovedá dávke 3 - 4 x denne pol odmernej lyžice.

Deti od 2 do 4 rokov (15 - 22 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 900 000 - 1,4 mil. jednotiek zodpovedá dávke 4 x denne 1/2 odmernej lyžice až 3 x denne 1 odmernú lyžicu.

Deti od 4 do 8 rokov (22 - 30 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 1,2 - 1,8 mil. jednotiek zodpovedá dávke 3 x denne 1 - 1 1/2 odmernej lyžice.

Deti od 8 do 12 rokov (nad 30 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 1,2 - 2,4 mil. jednotiek zodpovedá dávke 3 x denne 1 - 2 odmernej lyžice.

Dospelí a deti nad 12 rokov

Ak dospelí a deti nad 12 rokov musia užívať sirup, odporúčaná denná dávka je

1.5    - 4,5 mil. jednotiek, čo zodpovedá dávke 4 x denne 1 - 2 1/2 odmernej lyžice.

®

Na predpisane vyššie dávky sú vhodné aj tablety Penbene 1mil. IU.

Po odznení príznakov ochorenia by sa v liečbe malo pokračovať ešte 3 dni. Pri streptokokových ochoreniach liečba trvá minimálne 10 dní, aby sa predišlo vzniku následných ochorení.

DÁVKOVANIE PRI OBMEDZENOM VYLUČOVANÍ LIEČIVA:

O dávkovaní pri zníženej funkcii obličiek alebo pečene rozhodne lekár. Aby nedošlo k zníženiu účinnosti antibiotika, by sa nemala znížiť denná dávka.

Kontraindikácie:

Kedy sa nemá používať granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5 ml?

-    pri precitlivenosti na penicilín alebo na niektorú zložku lieku, alebo na cefalosporíny,

-    pri ochoreniach žalúdočno-črevného traktu spojených s úpornými hnačkami alebo dávením je užívanie nevhodné,

- pri jednoduchých a fahkých infekciách je nevhodné použiť granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5 ml, ako aj iné antibiotiká,

-    u pacientov s alergickými ochoreniami, predovšetkým s astmou, je důležitá zvláštna opatrnosť.

-

Moze sa qranulat na sirup Penbene- 400.000 IU/5 ml pouzivať počas tehotenstva a dojčenia?

O použití v tehotenstve rozhodne lekár. Keďže sa malé množstvo substancie mOže dostať do materského mlieka, počas liečby je vhodné prerušiť dojčenie.

Nežiaduce účinky:

Aké nežiaduce účinky, ktoré však nevzniknú u každého pacienta, mOže spOsobiť granulát na sirup Penbene- 400.000 IU/5 ml?

Reakcie z precitlivenosti:

V    zvláštnych prípadoch sa pozorujú reakcie z precitlivenosti na koži (sčervenanie, opuchy, tvorba lupín), horúčka alebo bolesti kíbov.

V    extrémne zriedkavých prípadoch mOže dOjsť k vážnym celkovým reakciám organizmu s extrémnym poklesom krvného tlaku (anafylaktický šok).

Žalúdočno-črevný trakt:

Príležitostne mOže vzniknúť nevotnosť, hnačky, vracanie, pocit ťažoby, ale aj zápal ústnej dutiny alebo jazyka.

Ak počas liečby dOjde k dlhšie trvajúcej hnačke, treba brať vážne do úvahy možnosť choroby črevnej sliznice vyvolanej liekmi (pseudomembranózna kolitída). V takomto prípade treba okamžite informovať lekára (pozri Zvláštne upozornenia).

Krvný obraz:

Extrémne zriedkavé je zmnoženie bielych krviniek (eozinofília), zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia, aqranulocytóza), zníženie počtu červených krviniek (hemolytická anémia) alebo zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia).

Interakcie:

MOže sa granulát na sirup Penbene 400.000 IU/5 ml použiť spolu s inými liekmi?

Granulát na sirup Penbene- 400.000 IU/5 ml sa mOže použiť s inými antibiotikami len pri predpísaní ošetrujúcim lekárom, pretože iné antibiotiká by mohli oslabiť účinok granulátu na sirup Penbene-400.000 IU/5 ml. Súčasné použitie liekov proti bolesti alebo zápalom tiež mOže ovplyvniť jeho účinok. Ako pri iných antibiotikách mOže aj použitie granulátu na sirup Penbene- 400.000 IU/5 ml ovplyvniť účinok perorálnych antikoncepčných tabliet.

Oznámte, prosím, svojmu lekárovi, či užívate aj iné antibiotiká a informujte sa, či sa mOžu používať spolu s granulátom na sirup Penbene- 400.000 IU/5 ml. Počas používania granulátu na sirup Penbene® 400.000 IU/5 ml mOžu niektoré laboratórne vyšetrenia vychádzať skreslene pozitívne.

Možnosť vzniku návyku:

Pri užívaní granulátu na prípravu sirupu Penbene- 400.000 IU/5 ml nevzniká riziko návyku.

Zvláštne upozornenia:

Čo je dOležité pozorovať?

Prosím, oznámte prvé náznaky nežiaducich účinkov svojmu lekárovi, precitlivenosť, ako ťažké hnačky, vyrážky kože, zrýchlený pulz, ťažkosti dýchania alebo všeobecné zhoršenie zdravotného stavu (napr. silné bolesti hrdla).

Oznámte svojmu lekárovi aj existujúce alergie alebo astmu.

Lekárovi oznámte tiež nastávajúce tehotenstvo.

Pri dlhodobej liečbe sa odporúča kontrola krvného obrazu, funkcie pečene a obličiek.

Zabudnutú dávku granulátu na sirupu Penbene- 400.000 IU/5 ml treba užiť čo najskOr.

Aj keď sa zdravotný stav zlepší alebo príznaky ochorenia zmiznú, nie je dovolené skončiť liečbu granulátom na sirup Penbene- 400.000 IU/5 ml bez súhlasu lekára, pretože by mohlo dOjsť k opatovnému objaveniu sa príznakov ochorenia.

Neodporúča sa uskladňovať zvyšné množstvo lieku na ďalšie použitie.

DO POZORNOSTI DIABETIKOM:

U diabetikov je potrebné zohtadniť množstvo 2,75 g cukru (= 0,23 BE) v 5 ml lieku.

Vel’kosť balenia:

37,61 g granulátu na prípravu 60 ml sirupu 94,04 g granulátu na prípravu 150 ml sirupu.

Spósob uschovávania:

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred vlhkosťou.

Hotový sirup uchovávajte v chladničke pri teplote 2 - 8 °C 14 dní.

Pri nejasnostiach konzultujte so svojím lekárom.

Liek sa nesmie užívať po uplynutí použitelnosti (exspirácia) uvedenej na obale. Uschovávajte mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie:

Október 2006

4

Penbene 400000 IU/5 ml

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č.: 1399/2005

Súhrn charakteristických vlastností lieku - SPC

1.    NÁZOV LIEKU

Penbene®

Penbene® 400 000 IU/5 ml

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:

Phenoxymethylpenicillinum kalicum 1 000 000 IU v 1 tablete obalenej filmom, resp. 400 000 IU v 5 ml sirupu.

3.    LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety.

Granulát na sirup.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikácie

Fenoxymetylpenicilín sa indikuje na liečbu a profylaxiu 1’ahkých až stredne ťažkých infekcií, ktoré boli vyvolané povodcami citlivými na penicilín a sú prístupné perorálnej terapii penicilínom.

Infekcie ušné, nosové, krčné

Streptokoková angína (šarlach, angína), Plautova Vincentova angína, pharyngitis, tonsilopharyngitis, rhinopharyngitis purulentae, otitis media acuta.

Infekcie dýchacích ciest

Bakteriálna bronchitída, bakteriálna bronchopneumonia a pneumónia, pokial’ je potrebná terapia penicilínom.

Infekcie kože

Erysipel, erysipeliod, pyodermie (ako impetigo contagiosa, furunkulóza), vredy, flegmóna.

Iné infekcie

Poranenia pohryznutím (napr. rany na tvári alebo hlboké rany na ruke) a popáleniny.

Na profylaxiu

Streptokokové infekcie a ich následky, ako reumatická    horúčka,    prípadne

chorea minor, polyarthritis, endocarditis, glomerulonephritis.

Ochrana pred pneumokokovými infekciami u detí s kosáčkovitou anémiou.

Pri vrodených, prípadne reumatických srdcových ochoreniach na profylaxiu bakteriálnej endokarditídy pred a po malých chirurgických zákrokoch, ako napr. tonzilektómii, extrakcii zubov atď. Pri ochoreniach, ako je ťažká pneumónia, empyém, sepsa, perikardia, meningitída, sa indikuje parenterálna terapia penicilínom.

4.2.    Dávkovanie a spósob podávania

Fenoxymetylpenicilín sa užíva asi jednu hodinu pred jedlom, aby sa dosiahla podl’a možnosti vysoká resorpcia. Tablety sa majú užívať nerozhryznuté s dostatočným množstvom tekutiny (napr. 1 pohár vody). Sirup sa zapíja dostatočným množstvom vody.

1 mg fenoxymetylpenicilínu zodpovedá 1695 jednotkám, 1 mg draselnej soli

fenoxymetylpenicilínu zodpovedá 1530 jednotkám. 400 000 jednotiek zodpovedá 236 mg fenoxymetylpenicilínu resp. 261,44 mg draselnej soli fenoxymetylpenicilínu.

Dospelí a deti nad 12 rokov zvyčajne užívajú 3 (4) x denne 295 - 885 mg fenoxymetylpenicilínu (0,5 -

I, 5 miliónov jednotiek).

Deti do 12 rokov užívajú denne 40 000 - 60 000 (160 000) jednotiek/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 23,6 - 35,4 mg fenoxymetylpenicilínu/kg telesnej hmotnosti, rozdelených do 3 (4) dávok. Novorodenci užívajú 3 x denne 15 000 - 20 000 jednotiek/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 8,8 -

II, 8 mg fenoxymetylpenicilínu/kg telesnej hmotnosti.

Penbene®

Deti a dospelí nad 12 rokov

3 (4) x denne 1 filmom obalená tableta zodpovedá 3 (4) x denne 1 000 000 IU fenoxymetylpenicilínu. Deti od 6 do 12 rokov 3 x denne 1/2 filmom obalenej tablety.

Pre tieto nízke dávky je k dispozícii Penbene® 400 000 IU/5 ml granulát na sirup.

Penbene® 400 000 IU/5 ml

Deti od 1 do 2 rokov (10 -15 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 600 000 - 900 000 jednotiek zodpovedá dávke 3 - 4 x denne pol odmernej lyžice.

Deti od 2 do 4 rokov (15 - 22 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 900 000 - 1,4 mil. jednotiek zodpovedá dávke 4 x denne 1/2 odmernej lyžice až 3 x denne 1 odmernú lyžicu.

Deti od 4 do 8 rokov (22 - 30 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 1,2 - 1,8 mil. jednotiek zodpovedá dávke 3 x denne 1 - 1 1/2 odmernej lyžice.

Deti od 8 do 12 rokov (nad 30 kg telesnej hmotnosti)

Denná dávka 1,2 - 2,4 mil. jednotiek zodpovedá dávke 3 x denne 1 - 2 odmernej lyžice.

Dospelí a deti nad 12 rokov

Ak dospelí a deti nad 12 rokov musia užívať sirup, odporúčaná denná dávka je 1,5 - 4,4 mil. jednotiek, čo zodpovedá dávke 4 x denne 1 - 2 1/2 odmernej lyžice.

Upozornenie

Pri ťažkých infekciách sa može denná dávka zdvojnásobiť, prípadne zviacnásobiť.

5 ml sirupu obsahuje 2,75 g sacharózy (zodpovedá 0,23 BE).

Dávkovanie pri obmedzenej funkcii obličiek

Pri hodnote klírens a kreatinínu 15 - 30 ml/min a 8-hodinovej dávkovacej schéme sa neodporúča dávku znižovať.

Pri anúrii sa odporúča predížiť dávkovací interval na 12 hodín.

DÍžka terapie

Fenoxymetylpenicilín sa zvyčajne užíva 7 (10) dní, najmenej do 2 až 3 dní po ústupe chorobných príznakov.

DÍžka liečby závisí od vzniku povodcu, prípadne od klinického obrazu. Ak sa do 3 až 4 dní nedostavil efekt terapie, je potrebné stanoviť citlivosť a ak je potrebné vymeniť antibiotikum.

Na liečbu infekcií s 13-hemolytickými streptokokmi sa naordinuje liečba najmenej na 10 dní, aby sa predišlo neskorším komplikáciám (reumatická choroba, glomerulonefritída).

4.3. Kontraindikácie

Pre nebezpečenstvo anafylaktického šoku sa nesmie indikovať fenoxymetylpenicilín u pacientov s dokázanou precitlivenosťou na penicilín. Skrížená alergia može vzniknúť aj s inými betalaktámovými antibiotikami.

Tento liek sa nesmie používať pri precitlivenosti na ďalšie zložky prípravku.

U pacientov s alergickými reakciami (napr. senná nádcha, asthma bronchiale) je vyššie riziko závažných reakcií precitlivenosti, preto by sa fenoxymetylpenicilín v takýchto prípadoch mal užívať s mimoriadnou opatrnosťou. U pacientov s ťažkými gastrointestinálnymi poruchami spojenými s vracaním a hnačkou by sa malo upustiť od liečby s fenoxymetylpenicilínom, pretože nie je zabezpečená dostatočná resorpcia (vtedy sa odporúča parenterálna terapia napr. s penicilínom G alebo iným vhodným antibiotikom).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri výskyte alergie sa terapia má prerušiť a pacient sa má liečiť s bežnými prostriedkami, ako sú adrenalín, antihistaminiká a kortikosteroidy.

U pacientov, ktorí užívajú penicilín na reumatickú profylaxiu, sa odporúča pred chirurgickým zákrokom (tonzilektómia, vytrhnutie zuba atď.) zvýšiť dávkovanie.

Pri dlhodobej liečbe sa odporúčajú krvné skúšky vrátane diferenciálneho krvného obrazu a kontroly pečene, ako i testy funkcie obličiek.

Pri dlhodobej terapii sa má venovať pozornosť prerastaniu rezistentných mikroorganizmov, prípadne húb.

Infekčné mononuklóza nepredstavuje ako vírusová infekcia indikáciu na terapiu antibiotikami. Ak sa musí napriek tomu podať antibiotikum, možu sa vyskytnúť častejšie ako inokedy exantémy.

Pri ťažkých pretrvávajúcich hnačkách treba myslieť na pseudomembranóznu kolitídu podmienenú antibiotikami, ktorá može byť životu nebezpečná. Preto sa v týchto prípadoch liek má ihneď vysadiť a zahájiť terapia podl’a výsledkov bakteriologického vyšetrenia (napr. vankomycín perorálne, 4-krát 250 mg). Kontraindikované sú prípravky zabraňujúce peristaltike.

Zvláštně pokyny pre lekára

Terapia anafylaktického šoku: okrem iných potřebných bezpečnostných opatření uvoíniť dýchacie cesty.

Okamžité terapeutické opatrenia

Okamžite sa najskór podáva adrenalin i. v. po zriedení 1 ml bežného roztoku adrenalinu (1 : 1 000) na 10 ml, z toho 1 ml (= 0,1mg adrenalinu) za kontroly pulzu a krvného tlaku (cave poruchy srdcového rytmu). Dávka adrenalinu sa móže opakovať.

Ďalej: antihistaminiká, substitúcia objemu i. v., napr. plazma expandery, l’udský albumin, vyvážený elektrolytový roztok.

Nakoniec: glukokortikoidy i. v. napr. 250 - 1 000 mg prednizolónu (alebo ekvivalentné množstvo derivátu). Dávka glukokortikoidov sa móže opakovať. Ďalšimi terapeutickými opatreniami sú napr.: umelé dýchanie, inhalácia kyslika, kalcium.

Dávky adrenalinu a glukokortikoidov sa musia redukovať u deti podl’a veku a hmotnosti. Pacientov je nutné starostlivo kontrolovať.

Mimoriadne opatrenia

Pri anafylaktických reakciách sú okamžité opatrenia potrebné hneď pri prvých priznakoch šoku. Špeciálne opatrenia pri predávkovani okrem vysadenia lieku nie sú potrebné.

4.5.    Liekové a iné interakcie

Pretože peniciliny pósobia na množiace sa mikroorganizmi, fenoxymetylpenicilin sa nemá kombinovať s bakteriostatickými antibiotikami. Kombinácie s inými antibiotikami sú možné len vtedy, keď sa dá očakávať synergizmus alebo aditivny efekt. Jednotlivé zložky kombinácie sa musia podať v plnej účinnej dávke (výnimkou pri dokázanom synergizme je redukovaná dávka toxickej kombinácie). Možná kompetiticia a inhibicia vylučovania je pri súčasnom uživani antiflogistik, antireumatik, antipyretik (zvlášť indometacinu, fenylbutazónu, salicylátu vo vel’kej dávke), ako i probenecidu.

Ak sa fenoxylmetylpenicilin uživa počas jedla, dochádza k spomaleniu rezorpcie.

Ako pri iných antibiotikách počas uživania fenoxymetypenicilinu móže dójsť k zniženiu účinku perorálnych antikonceptiv.

Falošne pozitivne laboratórne výsledky sú možné pri neenzymatickom dókaze cukru v moči, urobilinovom dókaze a určeni kyseliny aminovej v moči pomocou ninhydrinovej metódy.

4.6.    Gravidita a laktácia

Hoci z experimentu na zvieratách nie sú žiadne známky embryootoxicity, teratogenity alebo mutagenity, fenoxymetylpenicilin by sa mal uživať počas tehotenstva len po starostlivom zváženi. Pretože fenoxymetylpenicilin móže prejsť do materského mlieka, nemalo by sa počas terapie dojčiť.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovat’ stroje

Neovplyvňuje.

4.8.    Nežiaduce účinky

Gastrointestinálny trakt

Gastrointestinálne poruchy predstavujú asi 5 - 10 % nežiaducich účinkov pri terapii fenoxymetylpenicilinom. Patri k nim nevoínosť, vracanie, strata chuti do jedla, žalúdočný tlak, bolesti brucha, flatulencia, hnačky.

Tieto poruchy majú vačšinou l’ahký priebeh a prestávajú po vysadeni terapie. Pri vzniku ťažkých a pretrvávajúcich hnačiek počas alebo po terapii, ktoré móžu byť sprevádzané teplotou a bolesťami brucha, je treba myslieť na pseudomembranóznu kolitidu podmienenú antbiotikami.

Koža

Priležitostne sa móžu vyskytnúť vyrážky a zápaly sliznice, zvlášť v oblasti úst. Vel’mi zriedka móže prisť k vytvoreniu čierneho povlaku jazyka. Po požiti fenoxymetylpenicilinu sa priležitostne móžu vyskytnúť sucho v ústach alebo zmena chuti.

Reverzibilné sfarbenie zubov je možné, ale vyskytuje sa zriedka.

Prejavy precitlivenosti

Priležitostne sa dajú očakávať alergické reakcie, vačšinou vo forme napr. exantému, svrbenia. Urtikálna okamžitá reakcia naznačuje vačšinou pravú alergiu na penicilin a vedie k prerušeniu terapie. Zriedkavé sú závažné alergické reakcie ako následok senzibility proti skupine 6-aminopenicilinových kyselin, napr. lieková horúčka, bronchospazmu, rinitidy, bolesti kíbov, eozinofilie, angioneurotického opuchu, opuchu laryngu, hemolytickej anémie, alergickej vaskulitidy, Lyellovho syndrómu, Stevensov-Johnsonovho-syndrómu a akútnej nefritidy.

Reakcie precitlivenosti všetkých ťažkých stupňov až po anafylaktický šok sa pozorovali aj po perorálnej dávke penicilínu. Ťažké anafylaktické reakcie (ktoré vznikajú zriedkavejšie ako po intravenóznej alebo intramuskulárnej dávke) si vyžadujú podl’a okolností príslušné opatrenia.

Krv a krvné doštičky

V    ojedinelých prípadoch boli pozorované zmeny v krvnom obraze vo forme granulocytopénie, trombocytopénie, eozinofílie, pancytopénie, anémie alebo myelosupresie.

Tieto prejavy sú reverzibilné.

Obličky, močové cesty a pohlavné orgány

V    ojedinelých prípadoch može dojsť k intersticiálnej nefritíde.

Posobenie na endokrinný systém

Terapia fenoxymetylpenicilínom može viesť u tehotných žien k zníženiu estriolu v plazme a v moči. Ostatné nežiaduce účinky

Dlhodobé a opakované používanie može viesť k superinfekciám s rezistentnými baktériami alebo plesňami.

U pacientov s ochorením srdca alebo ťažkými poruchami elektrolytovej rovnováhy inej genézy, by sa malo počítať s draslíkom obsiahnutým vo fenoxylmetylpenicilín - draselná sol’ (aby nevznikla hyperkalémia).

Granulát na sirup - na základe obsahu benzoanu sodného, sorbanu draselného a parabénu sa možu u niektorých pacientov vyskytnúť reakcie z precitlivenosti.

4.9. Predávkovanie

Toxicita fenoxylmetylpenicilínu je nepatrná, terapeutická šírka je mimoriadne velká. Ako pri iných penicilínoch ani perorálne užívanie viacnásobných množstiev terapeutických dávok fenoxylmetylpenicilínu nie je akútne toxické. Pri perorálnom podávaní je prakticky nemožné dosiahnuť koncentrácie, ktoré vedú k objaveniu neurotoxických symptómov.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické účinky

Farmakoterapeutická skupina: ANTIBIOTIKUM.

ATC kód: J01CE02.

Fenoxymetylpenicilín je baktericídny, acidostabilný perorálny penicilín. Zasahovaním do výstavby bunkovej steny citlivých kmeňov v proliferačnej fáze posobí baktericídne.

Spektrum posobenia fenoxymetylpenicilínu je skoro rovnaké s benzylpenicilínom a zaberá predovšetkým streptokoky skupín A, C, G, H, L a M, Streptoccocus pneumoniae, penicilinázo negatívne stafylokoky a Neisérie.

Fenoxymetylpenicilín vykazuje účinnosť proti jednotlivým grampozitívnym mikroorganizmom (Erysipelothrix rhusopathiae, listérie, korynebaktérie, Bacillus anthracis), ďalej proti aktinomycétam, streptobacilom, Pasteurella multocida, Spirillum minus a mikroorganizmom skupiny Spirocheatales (ako leptospiry, treponemy, borélie a iné spirochéty), ako i početným anaeróbom (peptostreptokoky, fuzobaktérie, klostrídie atď.).

Enterokoky (streptokoky skupiny D) sú iba čiastočne citlivé. Fenoxylmetylpenicilín neposobí na mikroorganizmy vytvárajúce betalaktamázu.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Fenoxylmetylpenicilín sa neinaktivuje žalúdočnou kyselinou. Rezorpcia pri terapeutických dávkach je asi 60 %. Maximálne koncentrácie v sére sa dosiahnu po 30 až 60 minútach. Súčasný príjem potravín, najma velmi mastnej stravy, vedie k zníženiu rezorpcie.

Plazmatický polčas je 30 - 45 minút a vazba na bielkoviny plazmy je asi 55 %.

Koncentrácia v tkanivách, obličkách, plúcach, pečeni, koži, sliznici, svalstve a vo vačšine telesných tekutín je najma pri zápale dobrá, v kostiach mierna. Fenoxymetylpenicilín sa vylučuje prevažne nezmenený obličkami. Malá časť sa vylučuje žlčou v aktívnej forme. Vo fetálnom krvnom obehu a v amniotickej tekutine sa dosiahne 25 - 30 % koncentrácie séra, v materskom mlieku 5 - 10 %.

6.    FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Filmom obalené tablety:

magnesii stearas, macrogolum 6000, talcum, maltodextrinum, povidonum,

Obal:

saccharinum natricum dihydricum, menthae piperitae etheroleum, talcum, titanii dioxidum, hypromellosum.

Granulát na sirup:

Natrii cyclamas, natrii citras dihydricus, acidum citricum monohydricum, natrii benzoas, methylparabenum natricum, kalii sorbas, aroma rubi idaei, saccharosum.

6.2.    Inkompatibility

Neaplikovatefné.

6.3.    Čas použitelnosti

Filmom obalené tablety 48 mesiacov.

Granulát na sirup 36 mesiacov.

6.4.    Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Filmom obalené tablety

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred vlhkosťou.

Granulát na sirup

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred vlhkosťou.

Hotový sirup uchovávajte v chladničke pri teplote 2 - 8 °C 14 dní.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu, vel’kosť balenia

Filmom obalené tablety

PVC/PVDC/Al - blister, papierová skladačka, písomná informácia pre používatefa.

Vefkosť balenia: 12, 30 tabliet.

Granulát na sirup

Ffaška z tmavého skla, plastový uzáver, dávkovacia lyžica, papierová skladačka, príbalová informácia.

Vefkosť balenia: 37,61 g granulátu na prípravu 60 ml sirupu.

94,04 g granulátu na prípravu 150 ml sirupu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, SRN

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Penbene® tbl: 15/0570/95-S

Penbene® 400 000 IU/5 ml sir: 15/0571/95-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE

Penbene® tbl: 19.10.1995

Penbene® 400 000 IU/5 ml sir: 19.10.1995

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2006

-5-

Penbene 400000 IU/5 ml