+ ipil.sk

Plegomazin 100 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č. 2106/4070

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2107/10001


Písomná informácia pre používateľovPlegomazin ®100mg

chlorpromazini hydrochloridum

obalené tablety


Vážený pacient,

pozorne si prečítajte nasledujúce informácie. Sú pre vás dôležité. Na prípadné ďalšie otázky vám odpovie lekár alebo lekárnik.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko


Zloženie lieku

Čo obsahuje váš liek


Každá obalená tableta obsahuje liečivo chlorpromazini hydrochloridum (chlórpromazínium-chlorid) 100mg.

Obsahuje aj pomocné látky: magnesii stearas (stearan horečnatý), talcum (mastenec), amylum (škrob), gelatian (želatína), lactosum (laktóza).

Obal tvorí: flavum quinolini (E 104 – chinolínová žltá), titanii dioxidum (E 171 - oxid titaničitý), povidonum (povidón), macrogolum 35000 (makrogol 35000), talcum (mastenec) a saccharosum (sacharóza).


Farmakoterapeutická skupina: neuroleptikum, antipsychotikum.


Charakteristika

Chlórpromazín patrí do skupiny liekov, nazývaných fenotiazíny. Má široký rozsah liečebných účinkov a je jednou z prvých látok používaných na liečbu porúch psychiky.


Indikácie

Prečo užívať tento liek


Plegomazin®100mg sa používa najmä na liečbu niektorých neurologických problémov charakterizovaných nepokojom a/alebo poruchami správania. Môže sa použiť aj na liečbu úzkosti a napätia. Liečia sa ním aj ochorenia, ako napr. prerušovaná porfýria (dedičné ochorenie spojené s nadmernou tvorbou porfyrínu), tetanus, bolesti rôzneho pôvodu (nervového, zápal nervov, zhubné nádory, popáleniny), a aj úporné čkanie. Tento liek sa tiež používa ako pomocná látka pred vážnymi operáciami a po nich.


PAMÄTAJTE: Tento liek bol predpísaný len pre VÁS. NEDÁVAJTE ho iným, aj keď majú podobné príznaky ako vy!


Kontraindikácie

Kedy by ste nemali užívať Plegomazin® 100mg


Tento liek neužívajte:

 • ak ste mali alergickú reakciu na chlórpromazín alebo hocijaký iný fenotiazín,

 • ak ste alergický na hociktorú inú zložku uvedenú v časti “Čo obsahuje váš liek”,

 • ak ste tehotná alebo dojčíte,

 • ak máte Parkinsonovu chorobu, alebo závažné ochorenie pečene, ochorenie srdca alebo krvi,

 • ak sa liečite inhibítormi MAO (sú to antidepresíva).


Tieto tablety NEDÁVAJTE deťom, je pre ne silný. Obalené tablety Plegomazin®sú dostupné aj v inej sile, ktoré sa deťom predpísať môžu, ak je to potrebné.

Tieto tablety NEDÁVAJTE nikomu, kto nie je pri vedomí alebo je pod vplyvom alkoholu alebo narkotík.


Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť


Počas prvých 2 týždňov liečby sa môže objaviť mierna až stredne ťažká ospalosť. Môžu sa vyskytnúť aj samovoľné pohyby, triaška, žlté sfarbenie kože a očných bielok, hypotenzia (nízky tlak), arytmia (nepravidelné údery srdca), respiračná depresia (znížená dýchacia aktivita). Kožné vyrážky, citlivosť na svetlo (u pacientov na vysokých dávkach), poruchy videnia sú tiež možné. Krvné testy môžu vykazovať nízky počet bielych krviniek. U pacientov, ktorí majú počas liečby Plegomazinom nevysvetliteľné infekcie alebo horúčku, sa odporúča krvné vyšetrenie. Občas možno zaznamenať poruchy menštruačného cyklu, vylučovanie mlieka nezávisle od dojčenia, vývoj prsných žliaz u mužského pohlavia, obezitu alebo cukrovku.


Popísali sa aj: sucho v ústach, nevoľnosť, neschopnosť udržať moč, porucha črevných zvyklostí, zvýšená chuť do jedla, zvýšenie telesnej hmotnosti. Vyskytli sa aj slabosť, nízka telesná teplota alebo depresia.


Ak vám hociktorý z uvedených nežiaducich účinkov spôsobuje problémy, alebo ak pociťujete hocijaký iný nežiaduci účinok, ktorý tu nie je spomenutý, informujte lekára!


Interakcie

Ako môžu iné lieky ovplyvniť liečbu Plegomazinom


Skôr ako začnete užívať Plegomazin®, informujte lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane voľnopredajných.


Oznámte mu, ak užívate lieky na spanie, proti bolesti, proti depresii alebo iné lieky účinkujúce na centrálnu nervovú sústavu. Overte si, či vie, ak užívate chinidín, fenytoín, lieky proti zrážaniu krvi (t.j. antikoagulanciá) a/alebo lieky znižujúce hladinu cukru v krvi.

Nezabudnite ho informovať, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov: amfetamín, levodopa, klonidín, guanitidín, adrenalín (účinok týchto liekov môže byť vplyvom chlórpromazínu protichodný). Antacidá a lítium môžu ovplyvňovať vstrebávanie chlórpromazínu.

Lekárovi povedzte, ak užívate lieky na zníženie vysokého krvného tlaku. Niektoré z nich by sa súčasne s tabletami Plegomazin®nemali užívať.


Ak nemáte istotu, aký liek užívate, poraďte sa s lekárom.

Dávkovanie a spôsob podávania

Ako užívať liek


Pokúste sa užívať liek v pravidelnom čase. Ak zabudnete užiť dávku, urobte to hneď ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, preskočte chýbajúcu a pokračujte s nasledujúcou. NEUŽITE dvojitú dávku, aby ste nahradili chýbajúcu.


Postupujte podľa pokynov lekára. Liek užívajte tak dlho, ako vám určil. Liečbu neukončite, aj ak sa už cítite lepšie.


Lekár vám podľa vášho stavu a veku určí, koľko tabliet užívať a ako často. Riaďte sa jeho inštrukciami.


Dospelí:

Obvyklá denná dávka: 25mg dva - až trikrát za deň. Lekár sa môže rozhodnúť dávku zvýšiť o 25-50mg/deň každé 3 alebo 4 dni, ak je to potrebné a znášate to.


Pri závažných psychotických príznakoch: odporúčaná denná dávka je 100-200mg trikrát za deň.


Pri predoperačnej úzkosti: 25-50mg chlórpromazínu 2-3 hodiny pred operáciou.


Úporné čkanie: odporúča sa dávka 25-50mg tri - až štyrikrát denne. Ak čkanie pretrváva, lekár môže zvážiť injekčné podanie chlórpromazínu.


Liečba akútnej intermitentnej porfýrie: 25-50mg tri - až štyrikrát denne.


Pacienti s narušenou funkciou obličiek nevyžadujú úpravu horeuvedených dávok.


Pacienti s nedostatočnou funkciou pečene: lekár sa môže rozhodnúť v takýchto prípadoch dávku znížiť.


Starší pacienti: títo pacienti môžu dostať tretinu až polovicu obvyklej dospelej dennej dávky. Vyššie dávky môžu u starších a oslabených pacientov viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov.


Ak sa uvažuje o ukončení liečby tabletami Plegomazin®, lekár postupne znižuje dávku o 25-50% každé dva týždne. Uistite sa, že postupujete podľa jeho pokynov, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.


V určitej fáze liečby môže byť 100mg tableta pre vás príliš silná. Vtedy môže lekár zameniť Plegomazin®100mg za slabšie


Deti:

Pre deti by sa mali použiť prednostne slabšie tablety Plegomazin®25mg.


Ak vy alebo niekto iný náhodne užijete príliš veľa tabliet, OKAMŽITE sa spojte s najbližším pohotovostným oddelením nemocnice. Možno budú potrebné ďalšie opatrenia. Vezmite so sebou túto písomnú informáciu a všetky zostávajúce tablety, aby ste ich mohli ukázať lekárovi.


Upozornenia

Upozornenia pred začiatkom užívania tabliet


Ak ste sa liečili alebo liečite inhibítormi MAO (monoaminooxidázy), pred začiatkom liečby Plegomazinom musíte ponechať 3-6-týždňové obdobie bez liekov.


Uistite sa, že ste lekára informovali o všetkých vašich ochoreniach, o ktorých doteraz nevedel (napr. zelený zákal, ochorenie pečene, zlyhanie obličiek, chronické ochorenie dýchacích ciest alebo akútny zápal dýchacích ciest, epilepsia alebo zväčšenie prostaty). Ak neviete s istotou posúdiť svoj stav, požiadajte lekára o radu.


Pred liečbou a počas nej môže byť potrebné podrobiť sa niektorým laboratórnym testom. Jedná sa o funkčné pečeňové testy a krvný obraz.


Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


Upozornenia počas užívania tabliet


Počas celej liečby NEPITE žiadne alkoholické nápoje.


Vyhnite sa vystaveniu extrémnej teplote a nezostávajte dlho na slnku.


Lekár bude považovať za potrebné pravidelne vám kontrolovať oči a zrak.


Určite oznámte lekárovi, ak sa u vás počas liečby Plegomazinom objaví nevysvetliteľná infekcia alebo horúčka.


Ak idete k zubárovi, alebo ste prijatý do nemocnice na operáciu, ošetrujúcemu lekárovi oznámte, že užívate Plegomazin®.


NEPRERUŠTE užívanie tohto lieku, kým sa neporadíte s lekárom. Liečbu Plegomazinom možno ukončiť len postupným znižovaním dávky (pozrite časť “Ako užívať tento liek”).


Vplyv Plegomazinu na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže negatívne ovplyvniť pozornosť. Počas liečby NEVEĎTE motorové vozidlo a neobsluhujte stroje. Nevykovávajte činnosti so zvýšeným rizikom úrazu.


Používanie v tehotenstve a počas dojčenia


Liek sa v tehotenstve nesmie používať.

Liek sa vylučuje do materského mlieka. Treba sa rozhodnúť, či dať prednosť dojčeniu, alebo liečbe.


Varovanie


Čas použiteľnosti je vyznačený na obale. Tablety NEUŽÍVAJTE po jeho uplynutí.


Veľkosť balenia


30x100mg

200x100mg

250x100mg


Uchovávanie


Uchovávajte v suchu, pri teplote do 25oC, chráňte pred svetlom.


VŠETKY LIEKY UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!


Dátum poslednej revízie


Jún 2009PIL: Plegomazin 100mg, tbl obd 4

Plegomazin 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č. 2106/4070

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2107/10001


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)


1. NÁZOV LIEKU


Plegomazin100mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá obalená tableta obsahuje liečivo chlorpromazini hydrochloridum 100mg.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalené tablety.

Vzhľad:žlté, šošovicovité, bikonvexné obalené tablety bez vône, sladké, s lesklým povrchom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie


V psychiatrii:na liečbu motorického a psychického nepokoja. Plegomazinje neuroleptická látka, ktorú možno použiť v nasledujúcich prípadoch: schizofrénia, závažné poruchy správania, prejavy manickej fázy manicko-depresívneho ochorenia.


V anesteziológii:predoperačná medikácia, potenciácia narkózy, podporná narkóza, pooperačná nauzea a vracanie.

Plegomazinmožno použiť aj na prevenciu alebo liečbu traumatického a pooperačného šoku.


V pediatrii:pre deti sa odporúča prednostne použiť tablety Plegomazin 25mg, nie silu 100mg.


Iné prípady: ako doplnková liečba tetanu a bolesti rôzneho pôvodu (neuralgia, neuritída, malígne ochorenia, popáleniny), pri akútnej intermitentnej porfýrii a na uvoľnenie úporného čkania.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba má byť určená individuálne.


Dospelí:

Obvyklá denná dávka: 25mg dva - až trikrát denne. Ak je potrebné a pacient liek toleruje, možno dávku zvýšiť o 25-50mg/deň každé 3 alebo 4 dni.


Závažné psychotické syndrómy: odporúčaná denná dávka je 100-200mg trikrát denne.


Predoperačná úzkosť: 2-3 hodiny pred operáciou možno podať 25-50 mg chlórpromazínu.


Úporné čkanie: odporúča sa 25-50mg tri až štyri razy za deň. Ak čkanie pretrváva, treba zvážiť parenterálne podanie chlórpromazínu.


Akútna intermitentná porfýria: 25-50mg 3-4 razy denne.


Pre pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je nutná úprava horeuvedených dávok.


Pacienti s hepatálnou insuficienciou: treba uvážiť redukciu dávky.


Starší pacienti: odporúča sa tretina až polovica obvyklej dospelej dennej dávky. Vyššie dávky môžu u starších a oslabených pacientov viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov.


Ak sa uvažuje o ukončení liečby tabletami Plegomazin, odporúča sa postupné znižovanie dávky. Priaznivé výsledky prináša 25-50 % znižovanie dávky každé dva týždne.


Na liečbu nízkymi počiatočnými dávkami a postupné znižovanie dávky sa odporúča použitie tabliet Plegomazin25mg. Ak je jednotlivá dávka ≥100 mg chlórpromazínu, treba uprednostniť tablety Plegomazin100mg.


Deti:

[Pre deti vo veku od 6 mesiacov do 1 roka sa odporúča parenterálne podanie chlórpromazínu.]


Pre deti vo veku 1-12 rokov sa majú použiť obalené tablety Plegomazin 25mg.


U detí sa tiež odporúča postupné ukončovanie liečby. Má sa robiť počas 2-3 týždňového obdobia.


V kombinácii: pred operáciou (dávka sa má redukovať, pozrite aj bod 4.5. Interakcie).


4.3. Kontraindikácie


Hypersenzitivita na fenotiazínové lieky.

Komatózne stavy (najmä spôsobené alkoholom, narkotikami, hypnotikami).

Gravidita a laktácia.

Poškodenie pečene.

Kardiovaskulárne ochorenia, srdcové zlyhanie, tachykardia.

Parkinsonova choroba.

Hematologické poruchy a/alebo útlm kostnej drene.

Liečba inhibítormi MAO. (Liečbu týmito liekmi treba ukončiť 3-6 týždňov pred začiatkom terapie chlórpromazínom).

Chlórpromazín sa neodporúča deťom vo veku do 6 mesiacov. Tablety Plegomazin 25mg sú nevhodné pre deti do 1 roka. Tablety Plegomazin 100mg sú na liečbu detí nevhodné.


4.4. Špeciálne upozornenia


Pacienti s glaukómom, ochorením pečene, renálnym zlyhaním, chronickou respiračnou poruchou alebo akútnou respiračnou infekciou, epilepsiou alebo hypertrofiou prostaty majú byť liečení opatrne.

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


Počas liečby Plegomazinom je zakázané piť alkoholické nápoje.


Pravidelne sa má kontrolovať funkcia pečene a krvný obraz. Odporúčajú sa aj kontrolné oftalmologické testy.


4.5. Liekové a iné interakcie


Treba sa vyhnúť súčasnému podávaniu s nasledujúcimi liekmi:

 • antihypertenzíva znižujúce katecholamín (ich účinok môže klesať).


Opatrne sa má uskutočniť súčasné podávanie s nasledujúcimi liekmi:

 • benzodiazepínmi, hypnotikami, analgetikami, anestetikami, parasympatolytikami, tricyklickými antidepresívami (ich anticholínergný alebo CNS-depresívny účinok sa môže zvýšiť),

 • chinidínom (zvýšený kardiodepresívny účinok),

 • fenytoínom (jeho hladina v krvi je zvýšená),

 • perorálnymi antikoagulanciami (zvýšený účinok),

 • perorálnymi antidiabetikami (redukovaná odozva, treba uvážiť zvýšenie dávky týchto liekov),

 • antihypertenzívami (zvýšený hypotenzívny účinok),

 • amfetamínom, levodopou, klonidínom, guanitidínom, adrenalínom (účinok týchto liekov môže byť vplyvom chlórpromazínu protichodný),

 • antacídami, lítiom (môžu interferovať s absorpciou chlórpromazínu).


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie


Zodpovedajúce a dostatočne kontrolované štúdie v tehotenstve sa na ľuďoch nerobili. Reprodukčné štúdie na hlodavcoch preukázali embryotoxický potenciál, zvýšenú neonatálnu mortalitu a zmenené chovanie zvierat. Preto je použitie lieku počas gravidity kontraindikované.


Ako iné neuroleptiká, chlórpromazín sa vylučuje do materského mlieka. Zatiaľ čo metabolity sa neakumulujú v koncentráciách, ktoré by u detí spôsobili klinické nežiaduce účinky, u detí dojčených matkami užívajúcimi chlórpromazín sa popísala miernosť, ospalosť a letargia. Preto sa má zvážiť, či dať prednosť dojčeniu alebo liečbe.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Liečba Plegomazinom môže ovplyvniť duševné a fyzické schopnosti potrebné pre plnenie potenciálne rizikových úloh ako sú vedenie motorových vozidiel a/alebo obsluha strojov. Preto sa takéto aktivity majú počas liečby vynechať.


4.8. Nežiaduce účinky


Poruchy nervového systému: počas prvých 2 týždňov liečby sa môže objaviť mierna až stredne ťažká ospalosť. Môžu sa vyskytnúť aj extrapyramidálne symptómy (prechodná dyskinéza, parkinsonizmus).


Poruchy pečene a žlčových ciest: prechodný ikterus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: u citlivých a/alebo starších pacientov sa môže objaviť hypotenzia, arytmia, respiračná depresia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: u citlivých pacientov sa môže objaviť respiračná depresia.


Poruchy kože a podkožného tkaniva: ekzantém.


Poruchy oka: fotosenzitivita (u pacientov s vysokými dávkami), poruchy videnia.


Poruchy krvi a lymfatického systému: po dlhšej liečbe vysokými dávkami možno zistiť miernu leukopéniu. Zriedkavo sa vyskytne agranulocytóza. U pacientov, ktorí majú počas liečby Plegomazinom nevysvetliteľné infekcie alebo horúčku sa odporúča hematologické vyšetrenie.


Poruchy metabolizmu a výživy: obezita, diabetes melitus.


Poruchy endokrinného systému: amenorea, galaktorea, gynekomastia.


Popísali sa aj: sucho v ústach, nauzea, urinárna inkontinencia, porucha črevných zvyklostí, zvýšená chuť do jedla, narušenie telesnej hmotnosti. Vyskytli sa aj slabosť, hypotermia alebo depresia.


4.9. Predávkovanie


Symptómy predávkovania sú: CNS depresia, somnolencia, hypotenzia a tachykardia. Môže sa objaviť aj kóma. Pridružiť sa môžu aj extrapyramidálne symptómy.


Liečba: neexistuje špecifické antidotum, liečba je symptomatická a podporná. NEMÁ sa skúšať indukovaná eméza. V priebehu 6 hodín po požití toxickej dávky sa možno pokúsiť o výplach žalúdka. Je možné podať aj aktívne uhlie. Cirkulačný kolaps môže pomôcť korigovať výmena tekutín. Ak toto zlyhá, odporúča sa použitie dopamínu. U predávkovaných pacientov sa treba VYHNÚŤ použitiu adrenalínu. Odozvou na korekciu vaskulárneho kolapsu a metabolických porúch a na obnovenie telesnej teploty sú arytmie. NEPODÁVAŤ dlhoúčinkujúce antiarytmické lieky. Udržiavať voľné dýchacie cesty (asistovaná ventilácia je potrebná zriedka). Ak sa vyvinú konvulzie, môže sa intravenózne podať diazepam.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: neuroleptikum, antipsychotikum.

ATC kód: N05AA01.


Chlórpromazín je prvý (prototypový) fenotiazín.

Je to neuroleptická látka so 4 anatomickými miestami účinku: RAS stredného mozgu, limbický systém, hypotalamus, globus pallidus a corpus striatum.

Antipsychotické účinky chlórpromazínu nie sú celkom jasné, ale predpokladané mechanizmy sú: post-synaptický blok adrenergných a dopaminergných receptorových oblastí, metabolická inhibícia oxidačnej fosforylácie, zníženie excitability neurónových membrán.

Účinnosť chlórpromazínu v liečbe psychotických porúch je už historicky známa.

Jeho schopnosť potencovať narkózu a analgéziu ho robí nenahraditeľným v anesteziológii.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Chlórpromazín sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu a dôkladne sa rozptýli v organizme. Zlúčenina sa metabolizuje v pečeni a vylučuje sa močom a žlčou. Plazmatická koncentrácia lieku sa rýchlo znižuje, ale jeho eliminačný polčas je veľmi dlhý (4 týždne alebo viac). Chlórpromazín sa dobre viaže na plazmatické proteíny a ľahko prechádza placentou. Vylučuje sa do materského mlieka.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Pri perorálnom podávaní potkanom: LD50145mg/kg.


Pri perorálnom podávaní myšiam: LD50135mg/kg.


Chronická toxicita

Počas 18 týždňov sa 15 potkanom podávala denná dávka Plegomazinu 2mg/kg. Po tomto období sa nepozorovalo žiadne histologické poškodenie ani inhibícia rastu.


Teratogénny potenciál:

Reprodukčné štúdie na hlodavcoch ukázali, že liek je embryotoxický. Popísala sa aj zvýšená neonetálna mortalita a zmenené chovanie potomkov liečených matiek. Účinky antipsychotík (vrátane chlórpromazínu) na nervový systém vyvíjajúceho sa ľudského potomka liečených matiek sa dostatočne nezistil. Preto sa má liečbe počas gravidity vyhnúť.


Karcinogenita

Chlórpromazín nie je zaradený medzi karcinogény.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok


Magnesii stearas, talcum, amylum, lactosum, gelatina.

Obal: flavum quinolini, titanii dioxidum, macrogolum 35000, talcum, saccharosum.


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


V suchu, pri teplote do 25oC. Chráňte pred svetlom.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Vnútorný obal: hnedá sklenená liekovka s PE uzáverom.

Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Veľkosť balenia: 30x100mg

200x100mg

250x100mg


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Len na lekársky predpis.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


68/0065/71-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Predĺženie registrácie do:


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Jún 2009.

6
SPC: Plegomazin 100mg, tbl obd

Plegomazin 100 mg