+ ipil.sk

PREDNISON 5 LÉČIVAPríbalový leták


Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č.2009/08531


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Informácia o použití, čítajte pozorne!


PREDNISON 5 LÉČIVA

(prednisonum)

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva k.s., Praha, Česká republika


Zloženie lieku

Liečivo:prednisonum (prednizón) 5 mg v 1 tablete

Pomocné látky:monohydrát laktózy, kukuričný škrob, (kalciumstearát, mastenec, želatína, sodná soľ karboxymetylškrobu


Farmakoterapeutická skupina

Hormón zo skupiny glukokortikoidov


Charakteristika

Účinná látka prednizón je syntetický steroidný hormón, odvodený od prirodzených hormónov tvorených v kôre nadobličiek. Prednizón tlmí zápal, alergické prejavy a znižuje normálnu aj chorobne zvýšenú činnosť systému nevyhnutného pre obranyschopnosť organizmu.


Indikácie

PREDNISON 5 LÉČIVA používajú dospelí aj deti pri liečbe niektorých chronických zápalových ochorení, pri závažných alergických ochoreniach, pri ochoreniach spôsobených zvýšenou reaktivitou systému obranyschopnosti (tzv. imunoalteračné ochorenia) a ako pomocnú liečbu u niektorých novotvarov.


Kontraindikácie

PREDNISON 5 LÉČIVA sa nesmie užívať pri precitlivenosti na niektorú zložku lieku.

Pri niektorých ochoreniach je pri užívaní PREDNISON 5 LÉČIVA potrebná osobitná opatrnosť. Informujte preto svojho lekára o všetkých ochoreniach na ktoré trpíte, aby mohol posúdiť vhodnosť jeho užívania. Zvlášť závažné dôvody musia byť pre užívanie tohto lieku u pacientov s vredovou chorobou žalúdka alebo dvanástnika, so zeleným zákalom (glaukóm), so závažným duševným ochorením (napr. depresia), s cukrovkou, s rednutím kostí, u pacientov s vysokým krvným tlakom, so závažnými chorobami srdca a obličiek, pri závažnej celkovej infekcii, pri tuberkulóze a pri náchylnosti na zvýšené zrážanie krvi. Tieto stavy vyžadujú osobitné opatrenia a sledovanie, poprípade aj prerušenie liečby.

Pokiaľ sa stavy, uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až počas užívania lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.

Liek sa zvyčajne neužíva v tehotenstve. Informujte preto svojho lekára o prípadnom tehotenstve, aby mohol rozhodnúť o jeho užívaní.

Počas liečby sa neodporúča dojčiť.
Nežiaduce účinky

Počas liečby sa môžu vyskytnúť aj závažné nežiaduce účinky, najmä pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Môže sa objaviť zvýšený pocit hladu so zvýšením telesnej hmotnosti, zažívacie ťažkosti ako nevoľnosť, dávenie, bolesť v bruchu, ďalej sa môže objaviť mesiačiková tvár, nahromadenie tuku na krku a trupe, akné, nepokoj, poruchy spánku, zmeny nálady, depresie alebo naopak povznesená dobrá nálada, zvýšenie krvného tlaku, svalová slabosť, zníženie odolnosti voči infekciám, ďalej môže dôjsť k zhoršeniu alebo vzniku cukrovky, spomalenému hojeniu rán, bolestiam v chrbte zapríčineným rednutím kostí, k stenčeniu kože, krvácaniu do tráviaceho ústrojenstva, zvýšeniu vnútroočného tlaku (glaukóm), k opuchom.

Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií oznámte ošetrujúcemu lekárovi. Ak sa objaví krv v stolici alebo čierna stolica, neberte ďalšiu dávku a ihneď vyhľadajte lekára, ktorý zvolí ďalší postup liečby!


Interakcie

Účinky PREDNISON-u 5 LÉČIVA a iných súčasne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

PREDNISON 5 LÉČIVA napr. tlmí účinky liekov znižujúcich zrážanie krvi, liekov znižujúcich hladinu krvného cukru, liekov znižujúcich krvný tlak a vitamínu D, zvyšuje nežiaduce účinky digoxínu, fenytoínu, protizápalových liekov a močopudných látok vyplavujúcich draslík

z organizmu. Účinnosť prednizónu zvyšujú hormonálne antikoncepčné prípravky a sulfónamidy. Informujte preto svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate, a to na lekársky predpis aj bez neho. Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s PREDNISON-om 5 LÉČIVA žiadne voľnopredajné lieky.

Ak vám bude ďalší lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate PREDNISON 5 LÉČIVA.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie určuje vždy lekár, dospelí zvyčajne užívajú 1 - 12 tabliet denne. Zvyčajne sa ráno užíva vyššia dávka. Dávkovanie sa v priebehu liečby môže meniť, prípadne sa liek užíva každý druhý deň.

Dávkovanie u detí je individuálne, závislé od druhu a závažnosti ochorenia a od telesnej hmotnosti dieťaťa.

Tablety sa užívajú počas jedla alebo po jedle, zapíjajú sa vodou.


Upozornenie

Dávkovanie predpísané lekárom presne dodržiavajte. Pri vynechaní dávky užite liek ihneď, ako si spomeniete. Ak máte ďalšiu dávku užiť za menej ako 6 hodín, užite liek ihneď a nasledujúcu dávku vynechajte. Neprerušujte liečbu bez súhlasu lekára (výnimku tvorí objavenie sa krvi v stolici alebo čierna stolica). Náhle prerušenie dlhodobej liečby vyvolá závažné poruchy hormonálnej rovnováhy.

Liek sa užíva dlhodobo. Počas liečby budete musieť pravidelne absolvovať lekárske prehliadky, včítane laboratórnych kontrol.

Počas liečby sa odporúča obmedziť v strave kuchynskú soľ, vhodné sú potraviny s vysokým obsahom draslíka - ovocie, zelenina. Počas liečby sa odporúča vyhýbať sa slneniu, nadmernej námahe, prechladnutiu a infekciám. Nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Ak dôjde počas liečby alebo po jej prerušení k záťažovému stavu (úraz, operácia, horúčkovitý stav), informujte lekára o liečbe liekom PREDNISON 5 LÉČIVA .

Pri prípadnom očkovaní takisto informujte lekára o vašej liečbe liekom PREDNISON 5 LÉČIVA .

Pri predávkovaní alebo ak tablety náhodne požije dieťa, vyhľadajte lekára.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Balenie

20 tabliet


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom vnútornom obale, vnútorný obal uchovávať v škatuľke.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Dátum poslednej revízie: 10/2009


3PREDNISON 5 LÉČIVA

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/09283


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

PREDNISON 5 LÉČIVA


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Prednisonum 5 mg v 1 tablete.

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele až takmer biele tablety s deliacou ryhou s priemerom 7 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Niektoré ochorenia spojivového tkaniva, reumatické ochorenia a kolagenózy: artritídy, reumatoidná obrovskobunková arteritída, polyarteriits nodosa, polymyalgia reumatica, polymyositis, systémový lupus erytematosus, reumatická karditída, akútne záchvaty dny, Reiterov syndróm, polyserositis, dermatomyositis.

Ťažké formy alergických reakcií: asthma bronchiale v akútnej exacerbácii a udržiavacie dávkovanie tam, kde sa nevystačí s inhalačnou terapiou kortikosteroidmi a bronchodilatanciami, liekové alergie, angioneurotický Quinckeho edém, Henoch-Schönleinova hemoragická kapilarotoxikóza, ťažké alergické reakcie po uštipnutí hmyzom, sérová choroba, ťažké akútne aj chronické alergické a zápalové ochorenia v oblasti ucha, nosa a nosohltana.

Zápalové ochorenia oka (najmä s postihnutím zadnej komory) aj jeho adnexov, infekčné zápalové ochorenia len pri súčasnej liečbe antibiotikami.

Závažné kožné ochorenia ako pemfigus a pemfigoid, kontaktná dermatitída, ťažké formy psoriázy, exfoliatívna dermatitída, erythema exsudativum multiforme, impetigo herpetiformis, mycosis fungoides, erytrodermia, generalizované neurodermatitídy.

Hematologické ochorenia: autoimunitná hemolytická anémia a idiopatická trombocytopenická purpura, agranulocytóza, aplastická anémia, myelodysplastický syndróm, trombocytopénia, potransfúzna reakcia, erytroblastopénia.

Malígne ochorenia ako doplnok liečby cytostatikami, lymfatická leukémia, lymfómy, adjuvantná liečba malignít, pre lepšiu znášanlivosť ožiarenia a terapie cytostatikami, paliatívna terapia pri inoperabilných nádoroch.

Stavy po transplantáciách orgánov, často spoločne s podaním azatioprínu alebo cyklosporínu. Zápalové gastrointestinálne ochorenia, ileitis terminalis Crohn, autoimunitná chronická aktívna hepatitída, ulcerózna kolitída.

Niektoré nezápalové respiračné poruchy: fibróza pľúc, sarkoidóza pľúc, niektoré aspiračné syndrómy.

Niektoré obličkové ochorenia: nefrotický syndróm v začiatočnom štádiu, chronická glomerulonefritída.

Infekcie sprevádzané závažnou zápalovou reakciou liečené vhodnou chemoterapiou, napr. tuberkulózna meningitída, Jarishova-Herzheimerova reakcia.

Imunoalteračné a niektoré zápalové ochorenia v neurológii.

Substitučná terapie sekundárnej adrenokortikálnej nedostatočnosti, kongenitálna adrenálna hyperplázia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je prísne individuálne, pohybuje sa zvyčajne v rozmedzí 5 - 60 mg denne, v niektorých prípadoch môžu presiahnuť dávku 100 mg/deň. Pri chronických ochoreniach sa liečba začína zväčša podávaním malých dávok, naopak v akútnych prípadoch sú potrebné vysoké dávky, ktoré sa po zvládnutí akútneho stavu znižujú na dávku udržiavaciu. Začiatočná dávka sa podáva až do dosiahnutia uspokojivej odpovede, potom sa dávky postupne znižujú až na najnižšiu dávku, ktorá zabezpečí potrebnú klinickú odpoveď. Ak sa nemá potlačiť endogénna sekrécia, podáva sa jediná denná dávka ráno počas raňajok alebo po nich. Pri postihnutiach vyžadujúcich vyššie dávky je nutné celkovú dennú dávku rozdeliť na 2 - 4 čiastkové dávky a pri stresových situáciách je nutné dávkovanie zvýšiť, ak je nebezpečenstvo, že je endogénna sekrécia potlačená a ak nie je exogénna dávka dostatočne vysoká na pokrytie stresu. Po dosiahnutí udržiavacej dávky sa odporúča prejsť na alternujúce (obdenné) dávkovanie, kedy sa celková dvojdňová dávka podáva každý druhý deň. Prechod na toto dávkovanie má byť postupný. Pri náhlom vysadení lieku po dlhodobej liečbe je pacient ohrozený prejavmi hypokortikalizmu, vrátane akútnej adrenálnej krízy.

Vzhľadom na to je nutné vysadzovať liečbu postupne - najskôr večernú dávku, potom poludňajšiu, najdlhšie sa ponecháva raňajšia dávka. Ak počas liečby alebo po vysadení dôjde k záťažovému stavu (trauma, operácia, interkurentná infekcia a pod.) a ak nie je dostatočná funkcia kôry nadobličiek, treba podať pacientovi kortikoidy parenterálne.

Po ukončení terapie sa obnovuje funkcia kôry nadobličiek už v nasledujúcich dňoch po vynechaní, pri dlhodobom podávaní najmä vysokých dávok však niekedy môže potlačenie funkcie kôry nadobličiek trvať rad mesiacov alebo aj rokov.

Dávkovanie u detí je variabilné, závisí od druhu ochorenia a intenzite procesu. Celý rad ochorení má presne stanovený liečebný protokol s presným vymedzením dávkovania a spôsobu podávania. Pri ťažkých stavoch vyžadujúcich útočnú dávku sa podávajú 2 - 3 mg /kg telesnej hmotnosti /deň rozdelene do 3 - 4 dávok. Po zvládnutí najzávažnejších prejavov ochorenia sa dávka postupne upravuje, pričom maximum dávky sa podáva v raňajších hodinách a nižšia dávka v popoludňajších a večerných hodinách. Udržiavacia dávka pri chronickom podávaní je nižšia ako 1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň, podáva sa zvyčajne ráno, prípadne každý druhý deň.

U dojčiat a batoliat vyžaduje podávanie pevných liekových foriem zvláštnu pozornosť - určená dávka v 1 tablete sa môže podávať len po jej rozdrvení a rozpustení vo vode.


4.3 Kontraindikácie


Liek sa nepodáva pri precitlivenosti na niektorú jeho zložku, pri neliečenej floridnej vredovej gastroduodenálnej chorobe, čerstvej črevnej anastomóze, pri podozrení na náhlu brušnú príhodu, pri floridnom Cushingovom syndróme, akútnej psychóze, neliečenej systémovej mykóze, neliečenej celkovej infekcii, pri metabolicky dekompenzovanom diabetes mellitus, akútnom glaukóme, po ochrannom očkovaní v intervale 2-8 týždňov.

Počas terapie vysokými dávkami prednizónu nie je vhodné očkovanie živou vakcínou

z dôvodov obmedzenia imunitných reakcií a rizika neurologických komplikácií. Pasívna imunizácia počas terapie je možná, ale protilátková odpoveď je nedostačujúca.

Ďalej sa liek nepoužíva pri očnej forme herpes simplex, pri herpes zoster.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť je potrebná pri kardiálnej dekompenzácii, ťažšej forme hypertenzie, pokročilejších formách ischemickej srdcovej choroby, diverkulitíde, latentnej vredovej chorobe, pri ťažkej osteoporóze, pri hojacich sa operačných ranách, pri renálnej insuficiencii, pri náchylnosti na tromboembolické ochorenia, pri diabetes mellitus, TBC. Prednizón však môže byť vitálnym liekom na zvládnutie závažných akútnych prejavov pri masívnej tuberkulóznej infekcii (pri súčasnej liečbe antituberkulotikami).

Pri dlhodobom podávaní najmä vyšších dávok je potrebné chorých starostlivo monitorovať klinicky aj laboratórne. Sleduje sa krvný tlak, glykozúria, pred a a počas terapie glykémia, ďalej kaliémia, prípadné žalúdkové ťažkosti či psychické zmeny, retencia tekutín. U starších pacientov je pred zahájením terapie žiaduce oftalmologické vyšetrenie a rtg hrudníka.

V strave sa obmedzuje kuchynská soľ, nutná je suplementácia draslíka (ovocie, zelenina). Počas terapie sa neodporúča vystavovať sa infekcii, slniť sa a piť alkoholické nápoje. Pri vzniku infekčných ochorení je nutná účinná antibiotická terapia.

Vhodné je vybaviť pacienta písomnou informáciou o liečbe kortikosteroidnými hormónmi.

Prednizón možno podávať aj deťom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Prednizón znižuje účinok perorálnych antikoagulancií. Zvyšuje toxicitu kardiotoník v dôsledku hypokaliémie, zvyšuje účinnosť epinefrínu, norepinefrínu, psychostimulancií, glukagónu a zvyšuje nežiaduce účinky hydantoinátov a nesteroidných antiflogistík. Nesteroidné antiflogistiká zvyšujú incidenciu gastrointestinálneho krvácania a ulcerácií.

Prednizón znižuje plazmatickú hladinu salicylátov, účinnosť inzulínu, perorálnych antidiabetík, antihypertenzív, vitamínu D a anabolických steroidov. Prednizón môže znížiť účinky pyridostigmínu (inhibítor cholínesterázy) so zhoršením stavu pri myasthenia gravis.

Účinnosť prednizónu zvyšujú napr. perorálne kontraceptíva, estrogény, klofibrát, sulfónamidy. Saluretiká (tiazidy, furosemid) alebo preháňadlá môžu viesť k excesívnym stratám draslíka.

Účinnosť liečiva znižujú barbituráty, karbamazepín, fenytoín, primidón a rifampicín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V gravidite a počas laktácie nie je podávanie lieku vhodné (známky hypoadrenalizmu u novorodencov).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri dlhodobej liečbe kortikosteroidmi môže dôjsť k nežiaducemu ovplyvneniu centrálnej nervovej sústavy, ktoré sa prejaví napr. pohybovým nepokojom, závratom, bolesťou hlavy, zmenami a výkyvmi nálady, z psychotických stavov predovšetkým depresiou a mániou.


4.8 Nežiaduce účinky


Potlačenie imunitných reakcií (zníženie rezistencie na bakteriálne, vírusové, mykotické a parazitárne infekcie); zníženie fibroplastických procesov (spomalenie hojenia rán, atrofia podkožia a kože); diabetogénny účinok (manifestácia, príp. dekompenzácia diabetes mellitus, ketoacidóza, ketoacidotická aj hyperosmolárna diabetická kóma); ovplyvnenie centrálnej nervovej sústavy (nespavosť, pohybový nepokoj, závrat, bolesť hlavy, eufória, zmeny a výkyvy nálady, z psychotických stavov najmä depresia a mánia); očné nežiaduce účinky (indukcia glaukómu, zadné kapsulárne katarakty, progresia korneálnych ulcerácií pri herpetickej keratitíde); gastrointestinálne (exacerbácia vredovej gastroduodenálnej choroby, žalúdková hemorágia, črevné perforácie, indukcia akútnej pankreatitídy, zakrytie manifestácie náhlych brušných príhod); vplyv na pohybové ústrojenstvo (steroidná myopatia, osteoporóza, aseptická kostná nekróza); kardiovaskulárne (hypertenzia, urýchlenie vývoja arteriosklerózy, steroidná kardiomyopatia, zvýšená koagulabilita s tendenciou vzniku tromboembolickej choroby, hypokaliemické poruchy srdcového rytmu, edémy); metabolické (hyperlipidémia, hypercholesterolémia s indukciou disproporčnej obezity, hypokaliemická alkalóza); endokrinné (útlm rastu u detí, sekundárna amenorea, pokles potencie a libida u mužov, útlm osi hypotalamus-hypofýza-kôra nadobličiek), zmeny krvného obrazu (leukocytóza).


Liečba nežiaducich účinkov: je symptomatická, podľa možnosti redukcia dávky alebo postupné vysadenie lieku, v prípade infekcie podanie ATB.


4.9 Predávkovanie


Prednizón je relatívne málo toxický. Masívne dávky však môžu spôsobiť nežiaduce účinky podobné nežiaducim účinkom pri tzv. pulznej terapii kortikoidmi - napr. komorové dysrytmie (vyvolané hypokaliémiou), diabetickú ketoacidózu pri porušenej tolerancii glycidov, povrchové hemoragické ulcerácie žalúdkovej sliznice, retenciu sodíka a vody, zvýšenie krvného tlaku, u disponovaných osôb kardiálnu insuficienciu, kŕče, aktiváciu tromboembolickej choroby, aseptickú kostnú nekrózu, svalovú slabosť z myorelaxačného účinku, provokáciu kortikoidnej psychózy, akútnu pankreatitídu, poruchy zraku, prechodné artralgie, svrbenie a pálenie na mukokutánnych prechodoch, chuťové poruchy.


Liečenie akútnej otravy: výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia a inhibítorov H2receptorov.

Terapia je podporná a symptomatická, substitúcia draslíka či iných elektrolytov podľa mineralogramu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina Hormón zo skupiny glukokortikoidov.

ATC kód: H02AB07 - Kortikosteroidy na celkové použitie - glukokortikoidy - prednizón.


Prednizón je syntetický glukokortikoid s nepatrnými mineralokortikoidnými účinkami. Pri porovnaní účinku ekvivalentná perorálna dávka 5 mg prednizónu zodpovedá 5 mg prednizolónu, 4 mg triamcinolónu, 0,6 mg betametazónu, 0,75 mg dexametazónu a 20 mg hydrokortizónu.

Terapeuticky sa využívajú predovšetkým jeho účinky antiflogistické, antifibroplastické, antiedematózne, antialergické, imunosupresívne a antiproliferatívne.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Prednizón sa dobre vstrebáva v gastrointestinálnom trakte. Samotný prednizón nemá glukokortikoidné účinky, až v pečeni sa mení na biologický aktívny glukokortikoid, prednizolón. Biologická dostupnosť po perorálnom podaní je 92 %. Prekonverzný biologický polčas je asi 1 hodina. 70 % prednizolónu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Maximálna plazmatická koncentrácia prednizolónu sa dosiahne 1 - 2 hodiny po podaní. Prednizolón sa vylučuje do moču čiastočne nezmenený, čiastočne vo forme voľných i konjugovaných metabolitov. Plazmatický polčas prednizolónu je asi 3 hodiny. Biologický (tkanivový) polčas je 12 - 24 hodín. Prednizolón prestupuje cez placentárnu bariéru a v malom množstve sa vylučuje do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť podania sa overila dlhodobým klinickým používaním.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, maydis amylum, calcii stearas, talcum, gelatina, carboxymethylamylum natricum.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom vnútornom obale, vnútorný obal uchovávať v škatuľke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 20 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Na vnútorné použitie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., Praha, Česká republika


  1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0471/69-CS


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.10.1969

Dátum posledného predĺženia: 25.01.2007 bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013


5PREDNISON 5 LÉČIVA