+ ipil.sk

PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIEPríbalový leták

PŘÍLOHA č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE ev. č. 1041 /2001

Písomná informácia pre používateía

Promethazin 5 Berlin - Chemie

sirup

Držitel’ rozhodnutia o registrácii BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, SRN

Zloženie lieku:

v 5 ml (1 odmerka) sa nachádza

liečivo: promethazini hydrochloridum (prometazíniumchlorid) 5 mg (ekvivaletné 4,43 mg promethazinum [prometazín])

pomocné látky:

ethanolum 94% /96 % (etanol 94 % /96 %), saccharosum (sacharóza), natrii disulfis (disiričitan sodný), dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného), acidum citricum (kyselina citrónová), aroma ananas (ananásová aróma), aqua purificata (čistená voda).

Farmakoterapeutická skupina

Antihistaminikum na systémové použitie, derivát fenotiazínu Charakteristika

Prometazín má ukrudňujúci, anticholínergický a antialergický účinok.

Indikácie

-    alergické ochorenia a alergické reakcie;

-    stavy agitácie a excitácie pri súbežných psychiatrických ochoreniach.

V indikáciách

-    vracanie

-    poruchy spánku

sa Promethazin 5 Berlin-Chemie odporúča aplikovať vtedy, keď iné terapeutické metódy nie je vhodné použiť, alebo nie sú účinné.

Kontraindikácie

-    precitlivenosť na neuroleptiká, hlavne na fenotiazíny a na ostatné zložky lieku;

-    vážne poškodenie krvných buniek a kostnej drene;

-    vek menej ako 2 roky.

Nežiaduce účinky

Pri užívaní lieku Promethazin 5 Berlin-Chemie sa možu vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky: častý je útlm, sucho v ústach a zhustnutie hlienov spojené s poruchou sekrécie slín.

Hlavne na začiatku liečby sa možu vyskytovať zmeny krvného tlaku (nízky krvný tlak prípadne aj ortostatické poruchy) a reflexné zvýšenie činnosti srdca. Zaznamenané sú aj klinicky nevýznamné zmeny na EKG.

Objaviť sa možu aj skoré poruchy pohybov (krčové vyplazovanie jazyka, krče hrtanových svalov, krče očných svalov, stuhnutie šije, stuhnutie dorzálnych svalov, krče lícnych svalov) alebo Parkinsonov

syndrom (tras, stuhnutie, spomalenie pohybov). Pokial’ sa objavia tieto příznaky, je potřebné znížiť dávku alebo aplikovať antiparkinsoniká.

Hlavne s užívaním vysokých dávok sú spojené nasledovné nežiaduce účinky: upchatie nosa, zmeny vnútroočného tlaku, poruchy videnia (akomodácie), potenie, smad a priberanie na hmotnosti. Okrem toho sa može vyskytnúť aj porucha močenia, zápcha a porucha sexuálnych funkcií (porucha sexuálnej vnímavosti, sexuálnej žiadostivosti, erekcie a problémy s ejakuláciou), ďalej zníženie počtu bielych krviniek, zvýšenie telesnej teploty, zvýšená citlivosť kože na svetlo a alergické reakcie na koži. Popísaná je aj tvorba a vylučovanie mlieka mimo obdobia dojčenia a poruchy krvotvorby (porfýria).

Velmi zriedkavé sú poruchy spánku, stavy zmatenosti a celkového rozrušenia, problémy s dýchaním, agranulocytóza, závažné fototoxické reakcie a krče.

V ojedinelých prípadoch može liečba neuroleptikami vyvolať velmi vážny, až život ohrozujúci neuroleptický syndrom spojený s horúčkou nad 40° C, stuhnutím svalov (zvýšenie myoglobínu a aktivity kreatinínkinázy v krvi). V súvislosti s liečbou prometazínom bol takýto nežiaduci účinok znamenaný len jeden krát. Liečba tohto syndromu je zložitá, odporúčajú sa nasledovné postupy:

-    okamžité prerušenie liečby;

-    znižovanie horúčky ochladzovaním, antipyretiká nemusia byť účinné, keď je horúčka velmi vysoká;

-    liečba porúch metabolizmu vody a elektrolytov, srdcovocievnych porúch, infekcií, dýchacích a obličkových komplikácií;

-    pokusne sa može aplikovať infúzia dantrolénu (3 až 10 mg/kg telesnej hmotnosti /deň) kombinovaná s bromokriptínom (7,5 až 30 mg/deň perorálne).

Pri dlhodobom používaní neuroleptík, vrátane liečiva lieku Prometazin 5 Berlin-Chemie sa možu občas vyskytnúť (hlavne u starších pacientov a u žien) neskoré dyskinézy (poruchy pohybov) v oblasti úst, niekedy pretrvávajú aj po prerušení liečby, niekedy možu byť nevratné. Počas dlhodobej liečby samotným prometazínom najnižšími možnými individuálnymi dávkami sa výskyt neskorých dyskinéz nepopisuje, takže je otázna príčinná súvislosť s prometazínom.

Prejavy neskorých dyskinéz može totiž liečba neuroleptikami maskovať, prejavia sa až po jej skončení.

Ak by ste spozorovali iné nežiaduce účinky ako sú popísané, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Špeciálne upozornenia

Pokial sa dokladne nezváži prínos a riziko a neurobia sa primerané opatrenia, Promethazin 5 Berlin-Chemie sa nesmie aplikovať v nasledujúcich prípadoch:

o akútna intoxikácia centrálne posobiacimi sedatívami (niektoré lieky proti bolesti, napríklad opiáty), liekmi na spanie, inými liekmi na liečenie psychických porúch (antidepresíva, neuroleptiká, trankvilizéry), alebo alkoholom;

o    závažný pokles počtu bielych krviniek (leukopénia) a iné ochorenia krvotvorného systému;

o vážne ochorenia pečene a obličiek; o začínajúce ochorenia srdca;

o velmi nízky krvný tlak (hypotónia, ortostatická dysregulácia) ; o ochorenia mozgu a epileptické záchvaty aj v minulosti; o Parkinsonov syndrom, ktorý nemá povod v liekoch;

o glaukóm, zúženie pyloru (zvierača v dolnej časti žalúdka), zvačšenie prostaty, problémy s močením.

Tehotenstvo a dojčenie

Napriek tomu, že nie sú žiadne informácie o zvýšenom riziku poškodenia plodu prometazínom, Promethazin 5 Berlin-Chemie by sa nemal užívať v prvých mesiacoch tehotenstva pokial to výslovne neodporučí lekár.

Vzhladom na možnosť vzniku poruchy dýchania, prechodných zmien na EEG a správania sa novorodenca, sa Promethazin 5 Berlin-Chemie može užívať v posledných štádiách tehotenstva a počas dojčenia len v nevyhnutných prípadoch.

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Aj keď sa Promethazin 5 Berlin-Chemie užíva podl’a předpisu lekára, može zmeniť u pacienta schopnosť reagovať, tým aj možnosť aktívnej účasti na cestnej premávke a pri obsluhe strojov. Platí to zvlášť pri súbežnom požívaní alkoholu.

Riadenie motorových vozidiel, obsluhu strojov, prípadne iné rizikové aktivity je nutné obmedziť aspoň v prvé dni liečby. Lekár potom može rozhodnúť na základe individuálnych reakcií a dávkovacieho režimu.

Starší pacienti

Opatrnosť je potrebná aj u starších pacientov, oslabených pacientov a u pacientov so zmenami na mozgu, poruchami v krvnom obehu a poruchami dýchania (chronická obštrukčná respiračná insuficiencia) ako aj poruchami funkcie obličiek a pečene (potrebná je zmena dávkovacieho režimu).

Predávkovanie, nesprávne užívanie

Čo treba urobiť, keď užijete veími vysokú dávku (zámerne alebo náhodne) lieku Promethazin 5 Berlin-Chemie?

Nadmerná dávka sa može prejaviť výraznou ospalosťou, vyčerpaním, halucináciami, ťažkosťami s dýchaním a niektorými funkciami mozgu. V takom prípade ihneď zavolajte lekára, ktorý rozhodne o závažnosti stavu a o potrebe ďalších opatrení. Nezávisle od toho sa možete pokúsiť vyvolať vracanie. Pokial’ sa potvrdí intoxikácia, je potrebné uvedomiť si, že sa može jednať aj o intoxikáciu ďalšími liekmi, ktoré pacient užíva.

Príznaky intoxikácie sú výraznejšie pri súbežnom požití alkoholu a iných látok s tlmiacim účinkom.

Čo je potrebné urobiť, keď užijete veími nízku dávku lieku Promethazin 5 Berlin-Chemie, alebo zabudnete liek užiť?

Nasledovnú dávku užite v predpísanom čase, dávku neznásobujte.

Čo sa može stať, keď sa liečba preruší alebo zastaví veími zavčasu?

Pokial by ste chceli skončiť s liečbou, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom. Neprerušujte liečbu svojvolne, možete riskovať, že nebude úspešná.

Liek obsahuje 80 g sacharózy. Ak sa užíva v súlade s odporučeným dávkovaním, jednotlivá dávka neprekračuje 4 g sacharózy. Nevhodné pri fruktózovej intolerancii, gluko-galaktosémickom malabsorpčnom syndróme alebo sacharózo-izomaltózovej deficiencii.

Liek obsahuje 1 obj. % etanolu. Jedna odmerka obsahuje do 0,05 g etanolu, maximálna dávka obsahuje do 2 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Može meniť, alebo zvýšiť účinok iných liekov.

Interakcie

Ktoré iné lieky užívané spolu s Promethazin 5 Berlin-Chemie možu ovplyvniť jeho účinnosť, na čo treba myslieť, keď sa liečite aj inými liekmi?

Nezabudnite prosím, že tieto upozornenia platia aj na tie lieky, ktoré ste užívali krátky čas pred touto liečbou.

Pri súbežnej aplikácii liečiv ovplyvňujúcich nervový systém (napr.: lieky na terapiu psychických porúch, lieky na spanie, niektoré analgetiká, narkotiká), ale aj iných liekov, napr.: na liečbu alergií a prechladnutí sa možu vzájomne zosilniť ich účinky.

Ak sa Promethazin 5 Berlin-Chemie kombinuje s takými liekmi ako sú antidepresíva, anticholínergické účinky sa možu zosilniť a može sa vyvinúť tzv. liekmi vyvolaný syndróm delíria. Koncentrácia liekov na liečbu depresií a ich metabolitov v plazme sa pri súbežnom podaní s prometazínom velmi zvyšuje, takže može vzniknúť zvýšené riziko vzniku nežiaducich účinkov antidepresív.

Častejší výskyt extrapyramidovo-motorických nežiaducich účinkov pri súbežnom užívaní prometazínu a inhibítorov MAO nie je jednoznačne dokázaný. Známy je jeden prípad stuhnutia svalov pri súbežnej liečbe s alazinom, avšak porovnatelné interakcie prometazínu s inými MAO inhibítormi nie sú doteraz známe.

Znižuje sa účinnosť liekov na zníženie krvného tlaku, kým ortostatická cirkulačná dysregulácia sa v tom istom čase zosilňuje, to znamená, že krvný tlak sa nemože dostatočne rýchlo prisposobiť pri

rýchlej zmene polohy. Prejaví sa to například pocitom točenia hlavy, zatměním pred očami a rýchlym pulzom.

Pri súbežnej aplikácii liekov proti krčom sa zvýši metabolizmus fenotiazínov.

Počas liečby prometazínom sa treba vyhnúť požívaniu alkoholických nápojov, pretože alkohol mení a zosilňuje účinky prometazínu nepredvídatelným sposobom.

Dávkovanie a spósob podávania

Dodržiavajte nasledovné dávkovanie, ak vám váš ošetrujúci lekár nepredpísal iné dávky, ako aj odporúčania na užívanie, inak Promethazin 5 Berlin-Chemie nemusí účinkovať správne. Dávkovanie a trvanie liečby sa musí prisposobiť individuálnej odpovedi pacienta, indikácii a závažnosti ochorenia. Zásadou je aplikovať čo najnižšie dávky čo najkratšiu možnú dobu.

Ako sa má používat Promethazin 5 Berlin-Chemie

Liečba alergických ochorení a alergických reakcií

Dospelí na začiatku liečby užijú 6 - 10 odmeriek (zodpovedá 30 - 50 mg prometazíniumchloridu). V liečbe sa pokračuje 4 krát 2 - 4 odmerkami rozdelenými počas dňa a 4 odmerky sa užijú pred spaním (celková denná dávka zodpovedá 100 mg prometazíniumchloridu).

Deti a dospievajúci užijú 2 - 4 odmerky (zodpovedá 10 - 20 mg prometazíniumchloridu) na začiatku liečby, dávka sa može zvýšiť až na 3 krát 1 - 2 odmerky cez deň a 2 - 4 odmerky pred spaním (denná dávka zodpovedá 50 mg prometazíniumchloridu). Nemá sa prekročiť celková denná dávka 0,5 mg prometazíniumchloridu na kg telesnej hmotnosti.

Stavy agitácie a rozrušenia u prebiehajúcich psychiatrických ochorení, ktoré vyžadujú liečbu Dospelí na začiatku liečby užijú 4 - 6 odmeriek Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 20 - 30 mg prometazíniumchloridu) pred spaním.

Pokial’ by sa požadovaný účinok nedostavil, lekár može po zvážení všetkých okolností zvýšiť dávku nasledovne: 2 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie ráno a na obed a 2 - 4 odmerky večer (denná dávka zodpovedá 40 mg prometazíniumchloridu), prípadne až po dávku neprevyšujúcu 5 krát 4 odmerky denne (zodpovedá 100 mg prometazíniumchloridu).

Vyššie dávky sú potrebné len velmi zriedkavo, možu sa aplikovať len hospitalizovaným pacientom.

Pri stavoch závažnej excitácie a agitácie pacient može užívať krátky čas 3 - 5 krát 8 odmeriek Promethazin 5 Berlin-Chemie denne (zodpovedá 200 mg prometazíniumchloridu).

Liečba vracania, keď iné sposoby nie je vhodné použiť, alebo sú neúčinné

Dospelí na začiatku liečby užijú 4 - 6 odmeriek Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 20 - 30 mg prometazíniumchloridu). Liečba pokračuje dávkou 3 krát denne 2 - 4 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 30 - 60 mg prometazíniumchloridu denne).

Deti a dospievajúci užijú 2 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 10 mg prometazíniumchloridu). V liečbe sa pokračuje dávkou 3 krát denne 1 odmerka (zodpovedá 15 mg prometazíniumchloridu) až 2 krát denne 2 odmerky (zodpovedá 20 mg prometazíniumchloridu denne). Za žiadnych okolností sa nesmie prekročiť celková denná dávka 0,5 mg prometazíniumchloridu na kg telesnej hmotnosti.

Liečba porúch spánku, kde iná terapia nie je vhodná, alebo zlyhala

Dospelí užijú pred spaním 4 - 10 odmeriek Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 20 - 50 mg prometazíniumchloridu). Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka 1 mg prometazíniumchloridu na kg telesnej hmotnosti.

Deti a dospievajúci užijú pred spaním 2 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 10 mg prometazíniumchloridu). Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka prometazíniumchloridu 1 mg na kg telesnej hmotnosti.

Upozornenia

Je pravidlom, že starší a oslabení pacienti, pacienti so zmenami na mozgu, problémami v krvnom obehu a dýchacími problémami ako aj pacienti s porušenými funkciami pečene a obličiek užívajú polovičné dávky ako sú odporučené. To znamená 2 - 4 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 10 - 20 mg prometazíniumchloridu) na začiatku liečby, pokračuje sa polovičnými dávkami pre dospelých.

Spósob podávania

Ako a kedy sa má užívaťPromethazin 5 Berlin-Chemie?

Liek sa zapíja dostatočným množstvom tekutiny.

Pri liečbe alergických ochorení a alergických reakcií sa majú dávky Promethazin 5 Berlin-Chemie rozdeliť rovnomerne počas celého dňa, bez ohradu na čas prijímania potravy.

V liečbe stavov excitácie a agitácie sa má Promethazin 5 Berlin-Chemie užívať hlavne večer, približne pol hodinu pred spaním a nie na plný žalúdok, pretože nástup účinku by sa mohol oneskoriť a v závislosti od dížky spánku by mohli byť nežiaduce účinky ráno silnejšie (únava, strata koncentrácie).

Ako dlho sa má Promethazin 5 Berlin-Chemie užívať?

Rozhodne lekár na základe závažnosti zdravotného stavu a klinického obrazu.

U akútnych alergických ochorení a reakcií a/alebo stavoch agitácie a excitácie spojených s prebiehajúcimi psychiatrickými ochoreniami sa má aplikácia Promethazin 5 Berlin-Chemie obmedziť na niekorko jednotlivých dávok alebo na niekol’ko dní.

Trvanie liečby u chronických alergických ochorení a reakcií závisí od vývoja zdravotného stavu. Po týždňovej pravidelnej aplikácii by mal lekár postupným znižovaním dávok zistiť, či je ešte ďalšia terapia liekom Promethazin 5 Berlin-Chemie potrebná.

Balenie

100 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu detí!

Varovanie

Liek sa nemá používať po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale.

Dátum poslednej revízie textu:

5

PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIE

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE ev. č. 1041 /2001

SUHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTI LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Promethazin 5 Berlin-Chemie

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

5 ml sirupu (1 odmerka) obsahuje liečivo:

5 mg promethazini hydrochloridum, ekviv. 4,43 mg promethazinum Pomocné látky: pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

sirup

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikácie

-    alergické ochorenia a alergické reakcie

-    stavy agitácie a excitácie u súčasne prebiehajúcich psychiatrických ochorení

Promethazin 5 Berlin-Chemie sa može aplikovať v nasledovných indikáciách, keď nie sú použitelné iné terapeutické sposoby, alebo zlyhali:

-    vracanie

-    poruchy spánku.

4. 2. Dávkovanie a spósob podávania

Dávkovanie, farmaceutická forma a dížka aplikácie sa musia prisposobiť individuálnej reakcii pacienta, indikácii a závažnosti ochorenia.

Zásadou má byť udržať čo najnižšiu dávku a čo najkratšiu dobu aplikácie.

Terapia alergických ochorení a alergických reakcií Dospelí

Na začiatku terapie 6 - 10 odmeriek Promethazin 5 Berlin-Chemie (ekvivalentné 30 - 50 mg promethazíniumchlorid). V terapii sa pokračuje 4 dávkami po 2 - 4 odmerkách Promethazin 5 Berlin-Chemie rozdelenými počas dňa a 4 odmerkami pred spánkom (denná dávka zodpovedá až do 100 mg promethazíniumchlorid).

Deti a adoslescenti

Na začiatku terapie 2 - 4 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 10 - 20 mg promethazíniumchlorid). V terapii sa pokračuje až do dávky 1 - 2 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie 3 razy počas dňa a dávkou 2 - 4 odmerky pred spánkom (denná dávka zodpovedá až do 50 mg promethazíniumchlorid).

Neodporúča sa prekročiť celkovú dennú dávku 0,5 mg promethazíniumchlorid na kg telesnej hmotnosti.

Stavy agitácie a excitácie pri psychiatrických ochoreniach, ktoré vyžadujú liečbu

Dospělým sa na začiatku terapie aplikuje jednotlivá dávka 4 - 6 odmeriek Promethazin 5 Berlin-

Chemie pred spánkom (zodpovedá 20 - 30 mg promethazíniumchlorid).

Pokial’ by sa touto dávkou nedosiahol potrebný terapeutický efekt, po zvážení všetkých okolností može lekár zvýšiť dávku na 2 odmerky ráno a na obed a 2 - 4 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie pred spánkom (denná dávka zodpovedá až do 40 mg promethazíniumchlorid), dávkovanie sa može zvýšiť až po dávku 4 odmerky 5 krát denne (zodpovedá 100 mg promethazíniumchlorid), ktorá sa nesmie prekročiť.

Vyššie dávky sú potrebné len vo výnimočných prípadoch, možu sa aplikovať len u hospitalizovaných pacientov.

Pri velmi vážnej agitácii a excitácii sa na krátku dobu može dávkovanie zvýšiť až po dávku 3 - 5 krát 8 odmeriek lieku denne (zodpovedá 200 mg promethazíniumchlorid).

Terapia vracania, keď nie je možné použiť iné postupy, alebo sú neúčinné Dospelí

Na začiatku užijú dospelí 4 - 6 odmeriek Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 20 - 30 mg promethazíniumchlorid). V liečbe sa pokračuje dávkou 2 - 4 odmerky 3 krát denne (denná dávka zodpovedá 30 - 60 mg promethazíniumchlorid).

Deti a adolescenti

Na začiatok sa aplikujú 2 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 10 mg promethazíniumchlorid). V liečbe sa pokračuje dávkou 1 odmerka 3 krát denne (zodpovedá 15 mg promethazíniumchlorid) až po 2 krát 2 odmerky (zodpovedá 20 mg promethazíniumchlorid) denne.

Za žiadnych okolností by denná dávka nemala prekročiť 0,5 mg promethazíniumchlorid na kg telesnej hmotnosti.

Terapia porúch spánku, keď iné postupy nie je možné použiť, alebo zlyhali Dospelí

4 - 10 odmeriek Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 20 - 50 mg promethazíniumchlorid) pred spaním. Maximálna dávka nesmie presiahnuť 1 mg promethazíniumchlorid na kg telesnej hmotnosti.

Deti a adolescenti

2 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 10 mg promethazíniumchlorid) pred spaním. Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 1 mg promethazíniumchlorid na kg telesnej hmotnosti.

Špeciálne dávkovanie

Pre starších a oslabených pacientov ako aj pre pacientov s cerebrálnymi zmenami, cirkulačnou a respiračnou insuficienciou a pacientov s funkčnými poruchami pečene a obličiek platí pravidlo aplikovať polovičné dávky ako sú odporúčané, teda 2 - 4 odmerky Promethazin 5 Berlin-Chemie (zodpovedá 10 - 20 promethazíniumchlorid) na začiatku terapie a pokračovať polovičnými dávkami odporučenými pre dospelých.

Promethazin 5 Berlin-Chemie sa zapíja dostatočným množstvom tekutiny.

V liečbe alergických ochorení a alergických reakcií sa odporúča Promethazin 5 Berlin-Chemie dávkovať rovnomerne počas dňa bez ohl’adu na prijímanie potravy.

U agitovaných a excitovaných pacientov by sa mal Promethazin 5 Berlin-Chemie užívať hlavne večer, približne pol hodiny pred spaním, nie na plný žalúdok, inak sa nástup účinku može oneskoriť. V závislosti od dížky spánku sa potom nežiaduce účinky, ako je únava, strata koncentrácie, možu nasledujúce ráno zosilniť.

U akútnych alergických ochorení a reakcií a/alebo stavoch agitácie a excitácie spojených s prebiehajúcimi psychiatrickými ochoreniami sa má aplikácia Promethazin 5 Berlin-Chemie obmedziť na niekolko jednotlivých dávok alebo na niekolko dní.

DÍžka terapie u chronických alergických ochorení a reakcií závisí od vývoja zdravotného stavu. Po týždňovej pravidelnej aplikácii by mal lekár postupným znižovaním dávok zistiť, či je ešte ďalšia terapia liekom Promethazin 5 Berlin-Chemie potrebná.

4. 3. Kontraindikácie

Promethazin 5 Berlin-Chemie sa nesmie aplikovať v nasledujúcich prípadoch:

-    precitlivenosť na neuroleptiká, hlavne na fenotiazíny a na ostatné zložky lieku

-    závažné poškodenia krvných buniek a kostnej drene

-    deťom mladším ako 2 roky pretože sa nedá vylúčiť takzvaný syndróm náhlej smrti dojčiat.

4. 4. Špeciálne upozornenia

Pokial’ sa dokladne nezváži prínos a riziko a neurobia sa primerané opatrenia, Promethazin 5 Berlin-Chemie sa nesmie aplikovať v nasledujúcich prípadoch:

-    akútna intoxikácia centrálne posobiacimi sedatívami (opiáty, hypnotiká, antidepresíva, neuroleptiká, trankvilizéry), alebo alkoholom

-    leukopénia a iné ochorenia hematopoetického systému

-    závažné ochorenia pečene a obličiek

-    začínajúce ochorenia srdca

-    velmi nízky krvný tlak (hypotónia, ortostatická dysregulácia)

-    ochorenia mozgu a epileptické záchvaty v anamnéze

-    Parkinsonov syndróm nevyvolaný farmakologicky

-    glaukóm, stenóza pyloru, hypertrofia prostaty, zadržiavanie moča.

Opatrnosť je potrebná aj u starších a oslabených pacientov, u pacientov s cerebrálnymi zmenami, cirkulačnou a respiračnou insuficienciou (chronická obštrukčná respiračná insuficiencia) ako aj u pacientov s poškodenými renálnymi a hepatálnymi funkciami (pozor na dávkovací režim)!

Liek obsahuje 1% alkoholu (objemové percentá).

4. 5. Liekové a iné interakcie

Súbežné podávanie liečiv posobiacich na nervový systém (napr.: psychofarmaká, hypnotiká, niektoré analgetiká, narkotiká alebo iné antihistaminiká) možu indukovať vzájomné zosilnenie účinku. To isté platí aj o alkohole.

Ak sa Promethazin 5 Berlin-Chemie kombinuje s anticholínergikami (napr.: antidepresíva), može dojsť k aditívnemu anticholínergickému účinku s prejavmi farmakogénnych syndrómov delíria. Pri súbežnej aplikácii s fenotiazínmi (liečivo nachádzajúce sa v lieku Promethazin 5 Berlin-Chemie) sa významne zvyšuje hladina tricyklických antidepresív a ich metabolitov, čo može viesť k vyššiemu riziku prejavov nežiaducich účinkov antidepresív. Údaje o častejšom výskyte extrapyramídovo-motorických nežiaducich účinkov pri kombinácii prometazínu s MAO inhibítormi sú protichodné. V jednej kazuistike sa uvádza stuporózny stav po kombinovanej terapii s MAO inhibítorom alazínom (fenelzín). Porovnatelné interakcie medzi prometazínom a inými MAO inhibítormi doposial nie sú známe.

Účinok antihypertenzív sa znižuje, kým ortostatická dysregulácia sa zosilňuje.

Súbežná aplikácia antikonvulzív má za následok zvýšený metabolizmus fenotiazínov.

4. 6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Napriek tomu, že nie sú žiadne náznaky zvýšeného rizika výskytu malformácií vyvolávaných prometazínom, Promethazin 5 Berlin-Chemie by sa nemal aplikovať v prvých mesiacoch gravidity, pokial to lekár vyslovne neodporučí.

Pokial sa Prometazin 5 Berlin-Chemie používa v záverečných štádiách gravidity a počas dojčenia, je nutná špeciálna starostlivosť kvoli možnej respiračnej depresii a dočasným zmenám na EEG a správania sa novorodenca.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Liek aj pri užívaní podia předpisu lekára može zmeniť reaktivitu do takej miery, že je ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti v cestnej premávke a pri obsluhe strojov. Tento vplyv zosilňuje súbežné požívanie alkoholu. Aktivity ako riadenie motorových vozidiel, obsluha strojov a iné rizikové činnosti je nutné znížiť na minimum aspoň v prvých dňoch liečby. V individuálnych prípadoch može rozhodnúť ošetrujúci lekár po zvážení individuálnej reakcie a príslušnej dávky.

4. 8 Nežiaduce účinky

Často sa može vyskytnúť sedácia, sucho v ústach, zhustnutie hlienov spojené s poruchou sekrécie slín.

Hlavne na začiatku terapie sa možu vyskytnúť zmeny v krvnom tlaku (hypotónia, ortostatická dysregulácia) a reflexná kardioakcelerácia. Zaznamenané sú aj zmeny EKG vo forme klinicky nevýznamných depolarizačných porúch.

Objaviť sa možu aj včasné dyskinézy (konvulzie jazyka, spazmy faryngeálnych svalov, očné spazmy (okulogyrická kríza), tortikolis, stuhnutie dorzálnych svalov, spazmy lícnych svalov) alebo Parkinsonov syndróm (tras, stuhnutie, hypokinéza). Pri výskyte včasných dyskinéz alebo Parkinsonovho syndrómu je nutné znížiť dávku alebo začať terapiu antiparkinsonikami anticholínergného typu.

Pri aplikácii hlavne vysokých dávok sa može vyskytnúť upchatie nosa, zmeny vnútroočného tlaku, poruchy zrakovej ostrosti (poruchy akomodácie), potenie, smad a zvýšenie hmotnosti. Okrem toho sa može vyskytnúť dysúria, obstipácia a porucha sexuálnych funkcií (poruchy sexuálnej vnímavosti, sexuálnej žiadostivosti, erekcie a problémy s ejakuláciou). Vyskytla sa aj leukopénia a zvýšenie teploty, ako aj fotosenzibilizácia a alergické kožné reakcie. Zaznamenaná je aj galaktorea a porfýria.

Zriedkavo sa vyskytujú poruchy spánku, konfúzne stavy a celková agitovanosť, respiračné problémy, agranulocytóza, závažné fototoxické reakcie a záchvaty krčov.

Vei’mi vzácne može terapia neuroleptikami vyvolať život ohrozujúci malígny neuroleptický syndróm spojený s horúčkou nad 40o C a stuhnutím svalov (zvýšenie myoglobínu a aktivity kreatinínkinázy v krvi). V súvislosti s terapiou prometazínom bola takáto situácia popísaná len raz.

Liečba tohto syndrómu je zložitá, odporúčajú sa nasledovné opatrenia:

-    okamžité prerušenie liečby;

-    ochladzovanie celého tela, pretože antipyretiká nemusia byť účinné, keď je teplota vei’mi vysoká;

-    liečba porúch metabolizmu elektrolytov a vody, kardiovaskulárnych prejavov, infekcií, respiračných a renálnych komplikácií.

Može sa skúsiť aplikácia infúzie dantrolénu (3 až 10 mg/kg telesnej hmotnosti /deň) kombinovaná s bromokriptínom (7,5 až 30 mg/deň aplikovaným perorálne).

Po dlhodobej aplikácii neuroleptík vrátane liečiva v lieku Promethazin 5 Berlin-Chemie sa v oblasti úst možu občas objaviť oneskorené dyskinézy (hlavne u starších pacientov a žien), ktoré možu pretrvávať aj po ukončení terapie a niekedy sú irevezibilné. Pri dlhodobej monoterapii najnižšími možnými dávkami prometazínu neboli oneskorené dyskinézy zistené a/alebo ich príčinný vzťah k prometazínu je neistý. Zásadne sa dá povedať, že oneskorené dyskinézy možu byť maskované počas terapie neuroleptikami a manifestujú sa až po jej ukončení.

4. 9 Predávkovanie

Pri každom posudzovaní intoxikácie spojenej s terapiou neuroleptikami je potrebné vziať do úvahy, že sa može jednať aj o intoxikáciu viacerými liekmi, ktoré pacient užíva počas terapie. Prejavmi intoxikácie može byť ospalosť, pocit vyčerpania, halucinácie, ťažkosti s dýchaním a cerebrálne konvulzie.

Symptómy predávkovania sú zosilnené po požití alkoholu a iných liečiv tlmiacich mozgovú činnosť. Liečebné postupy závisia od prejavov intoxikácie, špeciálne antidotum nie je známe.

5. FARMAKOLOGICKE VLASTNOSTI

5. 1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, deriváty fenotiazínu ATC klasifikácia: R06AD02

Prometazín (derivát fenotiazínu s rozvetveným bočným bázickým reťazcom) je potentné H1 antihistaminikum s výrazným sedatívnym účinkom, ktoré však nemá antipsychotické vlastnosti. Charakterizovaný je ako antihistaminikum, anticholínergikum, antiseronergikum a stabilizátor membrán, okrem toho blokuje alfa receptory. V pokusoch na zvieratách neposobil antagonisticky voči dopamínovým receptorom. In vitro má mimoriadne nízku afinitu k receptorom dopamínu značeným (3H-)haloperidolom. Dosledkom toho sa nezvyšuje sekrécia prolaktínu, neznižuje sa ani hyperaktivita posobením apomorfínu a amfetamínu, nedochádza ku katalepsii ani k inhibícii podmienených obranných reflexov. Prometazín má antiemetické vlastnosti.

5. 2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa prometazín prakticky úplne absorbuje. Kvoli vysokému „first pass“ efektu je biologická dostupnosť nízka. Plazmatické koncentrácie majú výraznú interindividuálnu fluktuáciu. Maximálna koncentrácia v plazme po jednej perorálnej dávke 25 mg sa dosiahla po 1,5 - 3 hodinách v hodnote 2 - 18 ng/ ml, po aplikácii 50 mg mala hodnotu 8 - 39 ng/ml. Po i.m. aplikácii 25 mg sa maximálna plazmatická koncnetrácia dosiahla po 4 hodinách v hodnote 22,4 ± 5,9 ng/ml, po 12 hodinách poklesla na 3 ng/ml. Prometazín sa distribuuje do všetkých orgánov, s najvyššou koncentráciou v pl’úcach, pečeni a obličkách, prechádza mozgovou bariérou. Prechádza aj placentou a rýchlo sa dostáva do plodu, koncentrácia v plazme plodu je ekvivalentná koncentrácii v plazme matky. Nie sú dostupné informácie o vylučovaní do materského mlieka.

Na plazmatické proteíny sa viaže viacej ako 90 % liečiva. Distribučný objem je vel’ký, v literatúre sa udáva 171 až 1346 litrov.

K metabolizmu dochádza v pečeni hlavne S-oxidáciou, N-demetyláciou a hydroxyláciou kruhu. Hlavným metabolitom je sulfoxid prometazínu. Prometazín indukuje mikrozomálne enzýmy.

Vylučuje sa prevažne obličkami, až do 10 % vo forme sulfoxidu, malé množstvo žlčou. Len vel’mi malá časť prometazínu sa vylučuje v nezmenenej forme, 0,2 % sa nachádza v 72 hodinovom moči. Celkový klírens je približne 1,2 l/min a má prakticky hepatálny povod.

5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

LD50 prometazínu sa testovalo na roznych druhoch zvierat.

U myší má hodnotu po i.v. aplikácii približne 40 mg/kg, po i.p. aplikácii približne 145 mg/kg a 400 mg/kg po s.c. a perorálnej aplikácii.

U morčiat má LD50 nasledovné hodnoty: 27 mg/kg (i.v.), 520 mg/kg (s.c.) a 640 mg/kg (per os).

U králikov je LD50 približne 580 mg/kg po perorálnom podaní.

Po aplikácii dávok od 50 po 150 mg/kg sa u zvierat objavovala centrálna excitácia spojená s tonicko-klonickými krčmi čiastočne prerušovaná somnolentnými fázami.

Chronická /subchronická toxicita

V    štúdiách subchronickej toxicity (do 13 týždňov) na potkanoch a myšiach sa nezistili žiadne symptomy toxického posobenia, ktoré by sa mohli dať do súvislosti s prometazínom.

Mutagénny a karcinogénny potenciál

V    štúdiách in vivo ani in vitro sa po podaní prometazínu nezistili génové ani chromozómové mutácie, negatívne boli aj „repair“ testy nukleových kyselín.

Dlhodobými štúdiami na potkanoch a myšiach sa nezistili žiadne náznaky karcinogénneho potenciálu.

Embryotoxicita

Počas sledovania 800 tehotných žien (z toho 170 v prvom trimestri) a ich detí sa po aplikácii prometazínu jasne nepotvrdili žiadne indície zvýšeného rizika kaenogenézy. Prometazín prechádza placentou, v krvi novorodenca sa dá stanoviť ešte 4 hodiny po narodení. Nedá sa vylúčiť prípadná depresia dýchania a dočasné zmeny EEG a správania. Prometazín može poškodiť agregáciu trombocytov matky aj dieťaťa, avšak nie je známy žiaden prípad zvýšeného sklonu ku krvácaniu po intranatálnej aplikácii liečiva.

Perorálne aplikovaná dávka do 250 mg/kg/deň neovplyvňuje implantáciu a embryogenézu potkanov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. 1 Zoznam pomocných látok

5 ml sirupu (1 odmerka) obsahuje:

ethanolum 94 % /ethanolum 96 %, saccharosum, natrii disulfis, dinatrii edetas dihydricus, acidum citricum, aroma ananas, aqua purificata

6. 2 Inkompatibility

Nie sú známe

6. 3 Čas použitelnosti

24 mesiacov

Nepoužívať po uplynutí času použitelnosti!

6. 4 Upozornenia na podmienky a spósob skladovania

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu detí!

6. 5 Vlastnosti a zloženie obalu, velkost’ balenia

Vnútorný obal:    liekovka z tmavého skla, polypropylénový uzáver,

odmerka z plastickej hmoty

Papierová skladačka

Písomná informácia pre používatela

Velkosť balenia:    100 ml

7. DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Berlin Chemie AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, SRN

8.    REGISTRAČNÉ ČÍSLO

68/0406/91-S

9.    DÁTUM PREDLŽENIA REGISTRÁCIE DO

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

6

PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIE