+ ipil.sk

PULMORANPríbalový leták

Príloha č.2 a 3 k predĺžení registrácie, ev.č. 2303/2005


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŹÍVATEĹOV NA VONKAJŠOM OBALE


PULMORAN

priedušková čajovina

Zloženie

Salviae folium (šalviový list) 15,0g, Althaeae radix (ibišový koreň) 15,0g, Polygoni avic.herba (stavikrvová vňať) 15,0g, Thymi herba (vňať materinej dúšky obyčajnej) 15,0g, Urticae herba (žihľavová vňať) 15,0g, Foeniculi fructus (feniklový plod) 10,0g, Sambuci flos (kvet bazy čiernej) 5,0g, Plantaginis folium (skorocelový list) 5,0g, Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka) 5,0g v 100 g čajoviny.


Lieková forma

Čajovina

hmotnosť 100,0g


Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum – expektorans, antiseptikum


Charakteristika

Zmes rastlinných drog s obsahom silíc (Salviae folium, Thymi herba, Foeniculi fructus, Sambuci flos), slizov (Althaeae radix, Plantaginis folium), saponinov (Liquiritiae radix) a trieslovin (Salviae folium, Urticae herba, Polygoni avic.herba)


Dávkovanie a spôsob podania

1 polievková lyžica ( 5g ) čajoviny sa zaleje šálkou ( 1/4l ) vriacej vody a po 15 minútach vylúhovania v prikrytej nádobe sa scedí. Čaj sa nesmie variť. Pije sa teplý 3 x denne, môže sa prisladiť, najlepšie medom. Na kloktanie a inhaláciu sa neprisladzuje. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.

Indikácie

Pomocný liek pri chorobách horných dýchacích ciest. Pôsobí antisepticky, uľahčuje odkašlávanie. Zápar sa môže použiť aj na kloktanie alebo inhaláciu.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku.

Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie sú známe.

Prípadný výskyt akýchkoľvek neobvyklých reakcií oznámte svojmu lekárovi

Interakcie

Nie sú známe


Číslo šarže:

Použiteľné do:


Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 250C v pôvodnom obale. Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek nie je viazaný na lekársky predpis

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o., U Národní galerie 470

156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika


Registračné číslo

94/0145/71-C/S


EAN kód


Dátum poslednej revízie:

Apríl 2008


PULMORAN

priedušková čajovina v záparových vreckách

Zloženie

Salviae folium (šalviový list) 0,225g, Althaeae radix (ibišový koreň) 0,225g, Polygoni avic.herba (stavikrvová vňať) 0,225g, Thymi herba (vňať materinej dúšky obyčajnej) 0,225g, Urticae herba (žihľavová vňať) 0,225g, Foeniculi fructus (feniklový plod) 0,150g, Sambuci flos (kvet bazy čiernej) 0,075g, Plantaginis folium (skorocelový list) 0,075g , Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka) 0,075g v 1 záparovom vrecku..

Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum - expektorans, antiseptikum


Lieková forma

Čajovina

20 záparových vreciek po 1,5g

hmotnosť obsahu 30,g


Príprava a dávkovanie

Pokiaľ lekár neurčil inak,

zaleje sa 1 záparové vrecko šálkou (1/4l) vriacej vody a vylúhuje 5 - 10 minút v zakrytej nádobe. Čaj sa pije teplý 3x denne, môže sa prisladiť, najlepšie medom. Na kloktanie a inhaláciu sa neprisladzuje. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred užitím.

Charakteristika

Zmes rastlinných drog s obsahom silíc (Salviae folium, Thymi herba, Foeniculi fructus, Sambuci flos), slizov (Althaeae radix, Plantaginis folium), saponinov (Liquiritiae radix) a trieslovin (Salviae folium, Urticae herba, Polygoni avic.herba)


Indikácie

Pomocný liek pri chorobách horných dýchacích ciest. Pôsobí antisepticky, uľahčuje odkašliavanie. Zápar sa môže použiť aj na kloktanie alebo inhaláciu.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku.

Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom spôsobe použitia a dávkovania nie sú známe.

Prípadný výskyt akýchkoľvek neobvyklých reakcií oznámte svojmu lekárovi

Interakcie

Nie sú známe


Číslo šarže:

Použiteľné do :

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 250C v pôvodnom obale. Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek nie je viazaný na lekársky predpis

Liek nie je viazaný na lekársky predpis

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o.,U Národní galerie 470,

156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika

Registračné číslo

94/0145/71-C/S


EAN kód


Dátum poslednej revízie:

Apríl 20084PULMORAN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č. 2303/2005


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU ( SPC )


1. NÁZOV LIEKU

PULMORAN

čajovina


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

A.záparové vrecko B.rezaná čajovina

Salviae folium (šalviový list) 0,225 g 15,0 g

Althaeae radix (ibišový koreň) 0,225 g 15,0 g

Polygoni avic.herba (stavikrvová vňať) 0,225 g 15,0 g

Thymi herba (vňať materinej dúšky obyčajnej) 0,225 g 15,0 g

Urticae herba (žihľavová vňať) 0,225 g 15,0 g

Foeniculi fructus (feniklový plod) 0,150 g 10,0 g

Sambuci flos (kvet bazy čiernej) 0,075 g 5,0 g

Plantaginis folium (skorocelový list) 0,075 g 5,0 g

Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka) 0,075 g 5,0 g

1,5 g 100,0 g

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Čajovina/spc

A. záparové vrecká

B. rezaná čajovina


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Adjuvans pri akútnych a chronických ochoreniach horných ciest dýchacích. Pôsobí antisepticky a expektoračne. Zápar sa môže použiť aj na kloktanie alebo inhalácie.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

A. Záparové vrecká: vrecko sa zaleje šálkou ( 1/4l ) vriacej vody a vylúhuje sa v prikrytej nádobe 5 – 10 minút. Čaj sa pije teplý 3 x denne, môže sa prisladiť, najlepšie medom. Na kloktanie a inhaláciu sa neprisladzuje. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.

B. Rezaná čajovina: polievková lyžica ( 5g ) čajoviny sa zaleje šálkou ( 1/4l ) vriacej vody a po 15 minútach vylúhovania v prikrytej nádobe sa scedí. Čaj sa nesmie variť. Pije sa teplý 3 x denne, môže sa prisladiť, najlepšie medom. Na kloktanie a inhaláciu sa neprisladzuje. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.


4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nie sú žiadne.


4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.


4.6. Gravidita a laktácia

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie je kontraindikované.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Možnosť ovplyvnenia nie je pravdepodobná.


4.8. Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie sú známe. U precitlivených osôb možnosť vzniku alergickej reakcie na niektorú zložku prípravku.


4.9. Predávkovanie

Nie je známe

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Fytofarmakum – expektorans, antiseptikum.

ATC kód: V03AX

Mechanizmus účinku:

Zmes rastlinných drog s obsahom silíc, slizov, saponínov a trieslovín, ktoré sú hlavným nositeľom účinku. Slizy a saponiny majú expektoračný účinok, saponiny znižujú povrchové napätie, zvyšujú permeabilitu bunkových membrán, slizy pôsobia protektívne na sliznice a silice, okrem reflexne vyvolanej expektorácie pôsobia antisepticky a spazmolyticky.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Vzhľadom na rôznorodosť obsahu, zloženia a účinku jednotlivých zložiek lieku nie sú doteraz známe


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Pre všetky zložky lieku sú vypracované pozitívne monografie komisie E (fytofarmaká) Spolkového zdravotného úradu SRN (BGA). Riziká toxicity, karcinogenity a genotoxicity nie sú doteraz preukázané. Pri dodržaní odporúčaných dávok a spôsobu aplikácie sa môže liek považovať za netoxický.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Neobsahuje pomocné látky


6.2. Inkompatibility

Nie sú známe


6.3. Čas použiteľnosti

A. záparové vrecká: 2 roky

B. rezaná čajovina: 4 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Na suchom mieste pri teplote do 25oC, chrániť pred svetlom, v pôvodnom obale.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

A. záparové vrecká:

vnútorný obal: a) vrecko z filtračného papiera

b) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou

c) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou a papierovým prebalom

vonkajší obal: papierová škatuľa prebalená fóliou z plastickej hmoty, písomná informácia pre používateľov na obale.

veľkosť balenia :20 x 1,5 g celková hmotnosť obsahu 30,0 g


B. rezaná čajovina:

vnútorný obal: vrecko z plastickej fólie

vonkajší obal: papierovej skladačka, písomná informácia pre používateľov na obale.

veľkosť balenia 100 g


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o. , U Národní galerie 470,

156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika


8. Registračné číslo

94/145/71-C/S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie:

30.12.1971


10. Dátum poslednej revízie textu:

Apríl 2008

2PULMORAN