+ ipil.sk

Recoxa 15Príbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01265-Z1A


Písomná informácia pre používateľOV


Recoxa 15

tablety


meloxikam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu

prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Recoxa a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Recoxu

3. Ako užívať Recoxu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Recoxu

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Recoxa a na čo sa používa


Recoxaobsahuje liečivo meloxikam. Patrí do skupiny nazývanej nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na zmiernenie zápalu a bolesti.

Recoxaje určená na krátkodobú liečbu vzplanutí osteoartrózy (rozpad chrupavky v kĺboch) a na dlhodobú liečbu reumatoidnej artritídy (ochorenie kĺbov) a ankylozujúcej spondylitídy (chronický zápal malých kĺbov medzi stavcami, ktorý spôsobuje stuhnutie chrbtice).


Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 15 rokov.


2. Skôr ako užijete RecoxU


 • Neužívajte Recoxu, ak:

- ste alergický (precitlivený) na meloxikam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Recoxy;

- ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) a iné protizápalové lieky;

- ste niekedy mali astmu (ťažkosti s dýchaním), nosové polypy (prekážku v nose spôsobenú opuchom

výstelky nosa) spolu s výtokom z nosa, opuch kože alebo žihľavku pri užívaní aspirínu a iných

protizápalových liekov;

- máte alebo ste mali v minulosti viac než dvakrát gastrointestinálny vred (vred žalúdka alebo čriev)

alebo krvácanie zo žalúdka alebo čriev (čo sa môže prejaviť napríklad čiernou stolicou);

- sa u vás niekedy vyskytlo krvácanie alebo perforácia v tráviacom trakte súvisiace s predchádzajúcou

liečbou NSAID;

- sa u vás niekedy vyskytlo cerebrovaskulárne krvácanie (krvácanie z ciev vedúcich do mozgu) či

iné poruchy krvácania;

- máte závažné ochorenie pečene;

- máte závažné ochorenie obličiek a nedostávate liečbu dialýzou;

- máte závažné zlyhanie srdca;

- ste žena v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Recoxu nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 15 rokov.


 • Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Recoxy:

Neužívajte žiadne iné nesteroidové protizápalové lieky súbežne s Recoxou, ak vám to výslovne neodporučil lekár. Meloxikam a iné nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) môžu vyvolávať krvácanie zo žalúdka alebo čriev, tvorbu vredov alebo perforáciu (pretrhnutie), niekedy s ohrozením života. Môže k tomu dôjsť kedykoľvek počas liečby, s varovnými príznakmi aj bez nich, aj bez predchádzajúcej anamnézy podobných príhod.

Pravdepodobnosť každého rizika sa zvyšuje pri vysokom dávkovaní a dlhodobejšej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku ani dĺžku liečby.


Pred užitím Recoxy sa poraďte s lekárom, ak sa vás týka niektorý zo stavov uvedených nižšie. Možno bude nutné upraviť vám liečbu alebo počas liečby sledovať vývin ochorenia.

 • Ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo ak dojčíte.

 • Ak ste niekedy mali ezofagitídu (zápal pažeráka), gastritídu (zápal žalúdka) alebo iné ochorenie žalúdka a čriev, napr. ulceróznu kolitídu (vredový zápal hrubého čreva), Crohnovu chorobu. Oznámte každý nezvyčajný príznak v brušnej dutine svojmu lekárovi.

 • Ak súčasne užívate lieky, ktoré by mohli zvyšovať riziko gastrotoxicity alebo krvácania (iné nesteroidové protizápalové lieky, kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu /SSRI/ alebo protidoštičkové lieky ako kyselina acetylsalicylová).

 • Ak máte ťažkosti so srdcom, prekonali ste niekedy náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo sa domnievate, že vám hrozí riziko ich vzniku (napríklad, ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ak fajčíte).

 • Ak máte hypovolémiu (znížený objem krvi), čo sa môže stať pri ťažkých stratách krvi alebo popáleninách, operačnom zákroku alebo nízkom príjme tekutín.

 • Ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

 • Ak máte cukrovku.

 • Ak Vám niekedy diagnostikovali vysokú hladinu draslíka v krvi.

 • Ak Vám lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, pretože tento liek obsahuje laktózu.


Ak ste starší človek, pacient so slabšou stavbou tela alebo oslabený pacient, hrozí vám väčšie riziko nežiaducich reakcií naNSAID, a preto lekár bude potrebovať pozorne sledovať váš zdravotný stav. Je potrebné, aby ste ihneď oznámili lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky v brušnej dutine (najmä krvácanie z tráviaceho traktu).


U pacientov so zvýšeným rizikom žalúdočnej a črevnej toxicity lekár má zvážiť súbežné užívanie protektív.


Užívanie liekov ako Recoxa sa môže spájať s mierne zvýšeným rizikom srdcového záchvatu („infarkt myokardu”) alebo náhlou cievnou mozgovou príhodou.


V súvislosti s užívaním meloxikamu boli hlásené potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky (Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza), spočiatku sa objavujúce ako červené bodky alebo okrúhle škvrny na trupe často s pľuzgiermi v strede.

K ďalším príznakom patria vredy v ústach, v hrdle, v nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči).

Tieto potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky sú často sprevádzané príznakmi podobnými chrípke. Vyrážka môže vyústiť do rozsiahlych pľuzgierov alebo odlupovania kože.

Najvyššie riziko výskytu závažných kožných reakcií je počas prvých týždňov liečby.

Ak sa u vás vyskytol Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza následkom užívania meloxikamu, už nikdy nesmiete meloxikam užívať.

Ak sa u vás objavia vyrážky alebo takéto kožné príznaky, prestaňte užívať meloxikam, vyhľadajte okamžite lekára a oznámte mu, že ste užívali tento liek.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Keďže Recoxa môže ovplyvňovať účinok iných liekov ako aj iné lieky môžu ovplyvňovať účinok Recoxy, prosím, oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte nejaké iné lieky, vrátane liekov zakúpených bez lekárskeho predpisu.

Zvlášť je dôležité, aby ste oznámili lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste nedávno užívali niektoré z nasledujúcich liekov:

 • iné protizápalové lieky, vrátane kyseliny acetylsalicylovej (aspirín);

 • kortikosteroidy ;

 • lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi, napr. warfarín, alebo ktoré rozpúšťajú krvné zrazeniny (trombolytiká)

- selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI, lieky na liečbu depresie a iné

duševné ochorenia);

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a akékoľvek diuretiká („lieky na odvodnenie”); lekár bude u vás zrejme sledovať funkciu obličiek, ak užívate diuretiká;

 • cyklosporín – liek často používaný po transplantácii orgánov alebo na liečbu závažných kožných ochorení, reumatoidnej artritídy či nefrotického syndrómu ;

 • lítium − liek na liečbu porúch nálady;

 • metotrexát − liek používaný prevažne na liečbu nádorov alebo závažných nepoddajných kožných ochorení a aktívnej reumatoidnej artritídy;

 • cholestyramín − používa sa najmä na zníženie hladiny cholesterolu.

 • Informujte lekára, ak používate vnútromaternicové antikoncepčné teliesko (IUD), zvyčajne známe ako špirála.

Ak máte nejaké pochybnosti, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie Recoxy s jedlom a nápojmi

Vstrebávanie lieku súčasný príjem potravy neovplyvňuje. Tabletu užite pri jedle a zapite vodou či inou tekutinou.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Recoxa sa nesmie užívať v treťom trimestri tehotenstva.


Tehotné ženy v prvom a druhom trimesti tehotenstva a dojčiace ženy môžu užívať Recoxu len po odporučení lekára.


Recoxamôže viesť k poruchám plodnosti žien a neodporúča sa užívať ju tým pacientkam, ktoré plánujú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo chcú podstúpiť vyšetrenie neplodnosti, treba zvážiť vysadenie meloxikamu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť a schopnosť sústrediť sa. Pri prejave nežiaducich účinkov, akými sú poruchy videnia, závraty alebo ospalosť, liek môže nepriaznivo ovplyvniť spôsobilosť vykonávať činnosti, kde sa vyžaduje zvýšená pozornosť, koordinácia pohybov a rýchle rozhodovanie (napríklad šoférovanie, obsluhovanie strojov, práce vo výškach a pod.). Ak sa vyskytnú uvedené poruchy, nevykonávajte aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Recoxy:

Recoxa obsahuje laktózu.Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať RecoxU


Vždy užívajte Recoxu presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre užívanie 7,5 mg dávky možno tabletu Recoxy 15 mg rozdeliť na polovice.


Zvyčajná dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku viac než 15 rokov je:

Vzplanutie osteoartrózy:

7,5 mg denne, no dávku možno v prípade potreby zvýšiť až na 15 mg.

Reumatoidná artritída:

15 mg denne, no v prípade potreby dávku možno znížiť na 7,5 mg denne.

Ankylozujúca spondylitída:

15 mg denne, no v prípade potreby dávku možno znížiť na 7,5 mg denne.


Osobitné skupiny pacientov

Ak ste starší človek, máte zhoršenú funkciu pečene alebo obličiek alebo vám hrozí vyššie riziko nežiaducich reakcií (akýkoľvek stav, ktorý sa vás týka a je uvedený pod záhlavím. Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Recoxy), lekár vám môže znížiť dávkovanie na 7,5 mg raz denne.


Deti a dospievajúci vo veku do 15 rokov

Recoxa sa nemá podávať deťom mladším ako 15 rokov.


Neprekračujte Najvyššiu dennú dávku 15 mg.


Celú dennú dávku treba podať v jednej dávke naraz.

Tabletu užite pri jedle a zapite vodou či inou tekutinou.


Ak užijete viac Recoxy,ako máte

Ak ste užili vy alebo niekto iný viac lieku, ako ste mali, ihneď to oznámte lekárovi.


Príznakmi predávkovania sú letargia, ospalosť, nevoľnosť, vracanie, bolesť v nadbruší.

Závažné predávkovanie môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku, akútnemu zlyhaniu obličiek, dysfunkcii pečene, sťaženému dýchaniu, kóme, kŕčom a srdcovo-cievnemu kolapsu.


Ak zabudnete užiť Recoxu

Neznepokojujte sa, ak ste si zabudli zobrať liek. Preskočte vynechanú dávku a užite nasledujúcu v príslušnom čase podľa harmonogramu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.


Ak prestanete užívať Recoxu

Predčasné ukončenie liečby môže vyústiť do návratu alebo zhoršenia choroby či príznakov, pre ktoré sa k liečbe pristúpilo.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Recoxamôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a prestaňte užívať tento liekv prípade výskytu

 • krvácania z tráviaceho traktu (vracanie krvi alebo čierna stolica);

 • kožných vyrážok alebo akéhokoľvek poškodenia povrchu slizníc (napr. povrch vnútrajška úst, pozri časť „Zriedkavé vedľajšie účinky“),

 • alergickej reakcie alebo astmy (sťažené dýchanie).


V nižšie uvedenom zozname sú vymenované všetky známe vedľajšie účinky počas liečby meloxikamom, vrátane účinkov, ktoré sa vyskytli u ľudí užívajúcich vyššie dávky než sú odporúčané alebo ktoré sa vyskytli pri dlhodobej liečbe. Sú zoradené podľa označenia frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie:

Časté: menej než u 1 z 10, ale viac než u 1 zo 100 liečených pacientov (1 − 10 %)

Menej časté: menej než u 1 zo 100, ale viac než u 1 z 1 000 liečených pacientov (0,1 − 1 %)

Zriedkavé: menej než u 1 z 1 000, ale viac než u 1 z 10 000 liečených pacientov (0,01 − 0,1 %)

Veľmi zriedkavé: menej než u 1 z 10 000 liečených pacientov.


Časté vedľajšie účinky sú:

 • anémia (málokrvnosť),

 • závraty, bolesti hlavy,

 • ťažkosti s trávením, pocit nutkania na vracanie, vracanie, bolesti brucha, zápcha, nadúvanie, hnačka,

 • svrbenie kože, vyrážky,

 • opuch (nahromadenie tekutiny v tkanivách), vrátane opuchu dolných končatín.


Menej časté vedľajšie účinky:

 • abnormality počtu bielych krviniek alebo krvných doštičiek,

 • závraty, tinitus (zvonenie v ušiach), ospalosť,

 • búšenie srdca, zvýšenie krvného tlaku, pocit návalu horúčavy alebo sčervenanie tváre a krku,

 • krvácanie do tráviaceho traktu, vred žalúdka alebo čreva (čo spôsobuje čiernu stolicu alebo krv vo vývratkoch),

 • zápal alebo bolestivosť pažeráka alebo úst,

 • prechodné zmeny vo výsledkoch testov na funkciu pečene (napr. zvýšenie hladiny transamináz alebo bilirubínu; odrazom zvýšených hodnôt bilirubínu býva mierne zožltnutie pokožky),

 • žihľavka,

 • zadržiavanie soli a vody, zvýšená hladina draslíka v krvi, zmeny vo výsledkoch testov na funkciu obličiek,

 • grganie.


Zriedkavé vedľajšie účinky sú:

 • ťažká alergická reakcia (anafylaktické reakcie), medzi ktoré patria mdloby, dýchavičnosť a kožná reakcia, začiatok záchvatov astmy u niektorých jednotlivcov s alergiou na aspirín alebo iné NSAID,

 • poruchy nálady, nespavosť a nočné mory, zmätenosť,

 • poruchy videnia, vrátane rozmazaného videnia,

 • perforácia žalúdočno-črevného traktu (prederavenie tráviaceho traktu), zápal žalúdka alebo hrubého čreva,

 • zápal pečene,

 • akútne zlyhanie obličiek u pacientov s rizikovými faktormi,

 • potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky (Stevensov-Johnsonov syndróm , toxická epidermálna nekrolýza; pozri časť 2).


Užívanie liekov ako Recoxa sa môže spájať s mierne zvýšeným rizikom srdcového záchvatu („infarkt myokardu”) alebo náhlou cievnou mozgovou príhodou.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať RecoxU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Recoxu po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale lieku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadnezvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Recoxa obsahuje

Liečivo je meloxikam v množstve 15 mg v jednej tablete.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, dihydrát citrónanu sodného, krospovidón (typu A).


Ako Recoxa vyzerá a obsah balenia


Recoxa 15-svetložlté okrúhle bikonvexné tablety so skosenými hranami, z jednej strany s poliacou ryhou, nad ryhou je vytlačené „B“, pod ryhou „19“; druhá strana je hladká; sú balené v blistroch po 10 tabliet.


Veľkosť balenia

Recoxa 15: 10, 20, 30, 60 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

Saneca Pharmaceuticalsa. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

ZENTIVA, a.s.

Einsteinova 24

SK - 851 01 Bratislava


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Recoxa 7.5, Recoxa 15

Slovenská Republika: Recoxa 15

Poľsko: Aglan 7.5, Aglan 15

Estónsko: Recoxa 7.5 mg tablety, Recoxa 15 mg tablety

Lotyšsko: Recoxa 7.5 mg tablety, Recoxa 15 mg tablety

Litva: Recoxa 7.5 mg tablety, Recoxa 15 mg tablety

Maďarsko:

MELOXICAM-ZENTIVA 15 mg tabletta


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2014.Logo Zentiva

7Recoxa 15

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č.: 2013/00596


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Recoxa 15

Tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Recoxa 15: Každá tableta obsahuje 15 mg meloxikamu.


Každá 15 mg tableta obsahuje 119,7 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety.

Opis lieku:

Recoxa 15: svetložlté okrúhle bikonvexné tablety so skosenými hranami, s poliacou ryhou na jednej strane, nad ryhou je vytlačené „B“, pod ryhou „19“; druhá strana je hladká.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikácie

Krátkodobá symptomatická liečba exacerbácií osteoartrózy.

Dlhodobá symptomatická liečba reumatoidnej artritídy alebo ankylozujúcej spondylitídy.

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne podanie

Celú dennú dávku treba podať v jednorazovej dávke raz denne.

Tablety je nutné zapiť vodou alebo iným nápojom počas jedla.


Nežiaduce účinky možno minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky podávanej čo najkratší čas potrebný na potlačenie symptómov (pozri časť 4.4).


Potreba zmierňovania symptómov a odpoveď na liečbu sa má pravidelne vyhodnocovať, najmä u pacientov s osteoartrózou.


Exacerbácie osteoartrózy:

7,5 mg/denne. V prípade nutnosti dávku možno zvýšiť na 15 mg denne podľa potreby.


Reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída:

15 mg/denne (pozri aj „Osobitné skupiny populácie”). Dávku možno znížiť na 7,5 mg/denne v závislosti od odpovede na liečbu.


Neprekračujte maximálnu dennú dávku 15 mg.


Osobitné skupiny populácie:


Starší pacienti a pacienti so zvýšeným rizikom nežiaducich liekových reakcií (pozri časť 5. 2):

Odporučená denná dávka pri dlhodobej liečbe reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy u starších pacientov je 7,5 mg. Pacienti so zvýšeným rizikom nežiaducich liekových reakcií majú začať liečbu dávkou 7,5 mg denne (pozri časť 4. 4).


Poškodenie funkcie obličiek (pozri časť 5. 2):

U dialyzovaných pacientov s ťažkým renálnym zlyhaním nemá dennádávka prekročiť 7,5 mg.

U pacientov s ľahkým alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (napr. pacienti s klírensom kreatinínu vyšším než 25 ml/min) nie je potrebné dávku znížiť. Meloxikam je kontraindikovaný na liečbu pacientov s nedialyzovaným (nedialyzovateľným) ťažkým renálnym zlyhaním (pozri časť 4.3.).


Poškodenie funkcie pečene (pozri časť 5. 2):

U pacientov s ľahkým alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebné znížiť dávku. Liečba meloxikamom je kontraindikovaná u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4. 3.).


Deti a dospievajúci (< 15 rokov):

Meloxikam nie je určený na liečbu detí mladších ako 15 rokov, pretože dávkovanie ešte nebolo stanovené.

4. 3. Kontraindikácie

Meloxikam je kontraindikovaný v nasledujúcich situáciách:

precitlivenosť na meloxikam alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;

precitlivenosť na látky s podobným mechanizmom účinku, napr. NSAID, kyselinu acetylsalicylovú

(aspirín);

meloxikam sa nemá podávať pacientom, u ktorých sa po predchádzajúcom podaní kyseliny

acetylsalicylovej alebo iných NSAID zaznamenali príznaky astmy, nosových polypov,

angioneurotického edému či žihľavky;

gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia súvisiace s predchádzajúcou terapiou NSAID

v anamnéze;

aktívny peptický vred alebo anamnéza recidivujúceho peptického vredu/krvácania (dve alebo viac

jednotlivých epizód potvrdenej ulcerácie alebo krvácania);

gastrointestinálne krvácanie, cerebrovaskulárne krvácanie alebo iné poruchy krvácania;

závažná pečeňová insuficiencia;

nedialyzovaná (nedialyzovateľná) ťažká renálna insuficiencia;

deti a dospievajúci do veku 15 rokov;

tretí trimester gravidity;

ťažké zlyhanie srdca.


4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov (pozri časť 4. 2. a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziko, uvedené nižšie).

V prípade nedostatočného terapeutického účinku sa odporúčaná denná dávka nesmie zvyšovať ani sa nesmie pridávať k liečbe iné NSAID, pretože sa tým môže zvyšovať toxicita, zatiaľ čo terapeutická prospešnosť sa nedokázala. Súbežnej liečbe meloxikamom s inými NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 sa treba vyhýbať. Ak sa pacientov zdravotný stav v priebehu niekoľkých dní nezlepšuje, klinický prínos liečby je nutné prehodnotiť.


Je nutné pátrať po anamnéze ezofagitídy, gastritídy a/alebo peptického vredu, aby bola istota, že pred začatím liečby meloxikamom boli tieto stavy vyliečené. Je potrebné zakaždým venovať pozornosť možnému nástupu rekurencie u pacientov liečených meloxikamom a s anamnézou týchto ochorení.


Gastrointestinálne účinky:

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené pri všetkých liekoch NSAID kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi aj bez nich, a taktiež s predchádzajúcou anamnézou závažných gastrointestinálnych stavov ako aj bez takejto anamnézy.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie je vyššie pri zvyšujúcom sa dávkovaní NSAID, u pacientov s anamnézou vredu, zvlášť ak je spojený s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4. 3.), ako aj u starších osôb. U týchto pacientov treba začínať liečbu najnižšou možnou dávkou.

Okrem toho u týchto pacientov ako aj u pacientov, čo potrebujú súčasne užívať nízke dávky aspirínu či iných liekov, u ktorých je pravdepodobné, že zvyšujú gastrointestinálne riziko treba zvážiť kombinovanú terapiu s ochrannými látkami (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4. 5.).

Pacienti, ktorí majú v anamnéze gastrointestinálnu toxicitu, najmä ak ide o starších ľudí, majú hlásiť akýkoľvek nezvyčajný abdominálny symptóm (predovšetkým gastrointestinálne krvácanie), zvlášť v počiatočných štádiách liečby.

Odporúča sa opatrne postupovať u pacientov, ktorí súčasne dostávajú lieky, čo by mohli zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania − ide o také lieky ako perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo antitrombotiká ako aspirín (pozri časť 4.5.).

Ak u pacientov užívajúcich Recoxu dôjde ku gastrointestinálnemu krvácaniu alebo ulcerácii, liek treba vysadiť.

NSAID treba opatrne podávať pacientom s anamnézou ochorenia tráviaceho traktu (ulceratívna kolitída, Crohnova choroba), pretože ich stav sa môže zhoršiť (pozri časť 4. 8.).


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Pacientov s anamnézou hypertenzie a/alebo mierneho až stredne ťažkého kongestívneho zlyhania srdca je potrebné náležite monitorovať a poskytovať im poradenstvo vzhľadom na to, že v súvislosti s terapiou NSAID boli hlásené prípady retencie tekutín a vzniku opuchov.

Klinické skúšky a epidemiologické údaje poukazujú na to, že užívanie niektorých nesteroidných antiflogistík (predovšetkým vo vysokých dávkach a dlhodobo) môže byť spojené s mierne zvýšeným rizikom arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov k vylúčeniu takéhoto rizika pri podávaní meloxikamu.


Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca, diagnostikovanou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení meloxikamom iba po dôkladnom zvážení. Podobné zváženie liečby je potrebné pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi kardiovaskulárneho ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Zlyhanie funkcie obličiek

NSAID inhibujú syntézu renálnych prostaglandínov, ktoré zohrávajú podpornú úlohu pri udržiavaní perfúzie obličiek. Lieky triedy NSAID môžu u pacientov so zníženým krvným objemom a zníženým renálnym krvným prietokom vyvolať dekompenzáciu funkcií obličiek. Obvykle (po vysadení týchto liekov) sa pokles renálnej funkcie úplne upraví na hodnoty pred liečbou. Rizikovými pacientmi v tomto prípade sú dehydrovaní pacienti, pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca, cirhózou pečene, nefrotickým syndrómom a renálnymi ochoreniami, pacienti liečení diuretickými látkami alebo po veľkých chirurgických výkonoch, ktoré vyvolali hypovolémiu. Takisto bola hlásená vzájomná interferencia s natriuretickým účinkom diuretík. U týchto pacientov je potrebné starostlivo monitorovať diurézu a renálne funkcie na začiatku terapie.

Vo výnimočných prípadoch môžu NSAID lieky spôsobiť intersticiálnu nefritídu, glomerulonefritídu, nekrózu drene obličiek alebo nefrotický syndróm.

Dávka Recoxy u pacientov v konečnej fáze renálneho zlyhania na hemodialýze nemá prekročiť 7,5 mg.


Retencia sodíka a vody

Retencia sodíka a vody s možnosťou vzniku edému, hypertenzie alebo zhoršenia hypertenzie a zhoršenia srdcového zlyhania môže u citlivých pacientov vyvrcholiť alebo exacerbovať.Klinický monitoring je nutný hneď od začiatku terapie v prípade hypertenzie alebo srdcového zlyhania. Môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzívneho účinku (pozri časť 4.5).

Podávanie NSAID môže vyvolať retenciu sodíka, draslíka a vody a interferenciu s natriuretickým pôsobením diuretík a následne možné exacerbácie zdravotného stavu pacientov so srdcovým zlyhaním alebo hypertenziou (pozri časť 4.2 a 4.3).


Hyperkaliémia

Hyperkaliémiu môže podporovať diabetes alebo súbežná liečba, o ktorej je známe, že zvyšuje kaliémiu (pozri časť 4.5). V takýchto prípadoch je potrebné pravidelne sledovať hodnoty draslíka.


Kožné reakcie

V súvislosti s užívaním meloxikamu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie, Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN).

Pacientov treba upozorniť na znaky a príznaky a starostlivo sledovať kožné reakcie.

Najvyššie riziko výskytu SJS alebo TEN je v prvých týždňoch liečby.

Ak sa objavia znaky alebo príznaky SJS alebo TEN (napr. progredujúca kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo lézie na slizniciach) liečba meloxikamom sa má ukončit.

Najlepšie výsledky v liečbe SJS a TEN sa dosahujú pri včasnej diagnostike a okamžitom vysadení užívania akéhokoľvek podozrivého lieku. Včasné ukončenie užívania lieku je spojené s lepšou prognózou.

Ak sa u pacienta vyvinul SJS alebo TEN následkom užívania meloxikamu, pacient už nikdy nesmie meloxikam užívať.

Ako pri väčšine iných liekov z triedy NSAID bolo hlásené príležitostné zvýšenie sérových aminotransferáz alebo zmeny iných parametrov pečeňových funkcií. Vo väčšine prípadov šlo o malé a prechodné vzostupy nad rozsah normálnych hodnôt. Pokiaľ by zmena bola významná alebo dlhodobá, má sa podávanie Recoxy prerušiť a musí sa vykonať kontrola abnormálnych pečeňových testov.

U pacientov s klinicky stabilnou cirhózou pečene nie je nutná úprava dávky.


Starší ľudia, jedinci s krehkejšou stavbou tela a oslabení ľudia často horšie znášajú nežiaduce účinky, a preto sa majú starostlivo sledovať.

Podobne ako pri iných liekoch triedy NSAID je nutná väčšia opatrnosť pri liečbe starších pacientov, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť poruchy funkcie obličiek, pečene alebo činnosti srdca. U starších osôb je zvýšená frekvencia nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2).


Meloxikam môže maskovať symptómy súčasne prebiehajúcich infekčných ochorení.


Poruchy plodnosti žien

Užívanie meloxikamu ako každého lieku, o ktorom je známe, že inhibuje syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínov, môže viesť k poruchám plodnosti žien a jeho podávanie sa neodporúča u žien, ktoré plánujú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy otehotnieť alebo ktoré podstupujú vyšetrenie neplodnosti, sa má zvážiť vysadenie meloxikamu.


Recoxa obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami:

intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, nemajú tento liek užívať.


4. 5. Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie:

Iné NSAID, vrátane salicylátov (kyselina acetylsalicylová > 3 g/deň):

Podávanie viacerých NSAID naraz môže zvýšiť riziko gastrointestinálnych vredov a krvácania z dôvodu ich synergického pôsobenia. Súbežné podávanie meloxikamu s ďalšími NSAID sa neodporúča (pozri časť 4. 4).


Kortikosteroidy:

Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4. 4.).


Perorálne antikoagulanciá:

Zvýšené riziko krvácania prostredníctvom inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenie gastroduodenálnej sliznice. NSAID môžu posilňovať účinky antikoagulancií, ako napr. warfarínu (pozri časť 4. 4.). Súbežné odávanie NSAID a perorálnych antikoagulancií sa neodporúča (pozri časť 4. 4.).

Ak sa ukáže, že nie je možné vyhnúť sa tejto kombinácii, je potrebné starostlivo sledovať INR (medzinárodný normalizovaný pomer).


Trombolytiká a protidoštičkové lieky:

Zvýšené riziko krvácania prostredníctvom inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenie gastroduodenálnej sliznice.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4. 4.).


Diuretiká, ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu-II:

NSAID môžu oslabovať účinok diuretík a iných antihypertenzív. U niektorých pacientov s poškodenou funkciou obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti so zhoršenou funkciou obličiek) súbežné podávanie ACE inhibítora alebo antagonistov angiotenzínu -II a liečiv, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, môže mať za následok ďalšie zhoršovanie funkcie obličiek, medziiným aj možné akútne zlyhanie obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Z tohto dôvodu danú kombináciu treba podávať opatrne, najmä starším ľuďom. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po začatí súbežnej liečby, ako aj neskôr v pravidelných intervaloch, treba zvážiť monitorovanie funkcie obličiek (pozri tiež časť 4. 4.).


Iné antihypertenzíva (napr. betablokátory):

Môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzívneho účinku betablokátorov (z dôvodu inhibície prostaglandínov s vazodilatačným účinkom).


Cyklosporín:

NSAID môžu zvyšovať nefrotoxicitu cyklosporínu prostredníctvom pôsobenia renálnych prostaglandínov. Počas kombinovanej liečby je potrebné vyšetrovať funkciu obličiek. Odporúča sa starostlivé sledovanie funkcie obličiek, najmä u starších osôb.


Vnútromaternicové telieska:

Existujú hlásenia, že NSAID znižujú účinnosť vnútromaternicových teliesok. Oslabenie účinnosti vnútromaternicových teliesok vplyvom NSAID bolo hlásené už v minulosti, je však potrebné ich dôkladnejšie potvrdiť.


Farmakokinetické interakcie (vplyv meloxikamu na farmakokinetiku iných liekov)


Lítium:

Existujú hlásenia, že NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi (prostredníctvom znižovania renálnej exkrécie lítia) natoľko, že sa môžu dosiahnuť toxické hodnoty. Súčasne užívať lítium a NSAID sa neodporúča (pozri časť 4.4). Ak sa táto kombinácia zdá nevyhnutná, je potrebné starostlivo sledovať koncentráciu lítia v plazme na začiatku liečby, pri úprave dávkovania a pri ukončení liečby meloxikamom.


Metotrexát:

NSAID môžu znižovať tubulárnu sekréciu metotrexátu, čím sa zvyšuje jeho plazmatická koncentrácia. Z tohto dôvodu sa súčasné podávanie NSAID pacientom, ktorí sú liečení vysokými dávkami metotrexátu (viac než 15 mg/týždeň) neodporúča (pozri časť 4. 4.).

Riziko interakcie medzi NSAID a metotrexátom treba mať na pamäti taktiež u pacientov, ktorí sú liečení nízkymi dávkami metotrexátu, najmä u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. Pri kombinovanej liečbe je nutné monitorovať krvný obraz a funkciu obličiek. Opatrne treba pristupovať aj vtedy, ak sa NSAID a metotrexát podávajú v rámci 3 dní − v takomto prípade sa môže zvýšiť plazmatická hladina metotrexátu a vyvolať zvýšenú toxicitu.

Hoci súčasná liečba meloxikamom a NSAID významne neovplyvnila farmakokinetické vlastnosti metotrexátu (15 mg/týždeň), treba mať na pamäti, že hematologickú toxicitu metotrexátu môžu NSAID zosilňovať (pozri vyššie a časť 4. 8.).


Farmakokinetické interakcie (vplyv iných liekov na farmakokinetiku meloxikamu)

Cholestyramín:

Cholestyramín urýchľuje vylučovanie meloxikamu prerušením enterohepatálnej cirkulácie, takže sa klírens meloxikamu zvyšuje o 50 % a polčas sa znižuje na 13 + 3 hodiny. Táto interakcia je klinicky významná. Nezistili sa žiadne klinicky relevantné farmakokinetické interakcie liek-liek pri súčasnom podávaní s antacidmi, cimetidínom a digoxínom.


4. 6. Gravidita a laktácia


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nepriaznivý vplyv na tehotenstvo, resp. embryonálny/fetálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko spontánnych potratov a kardiálnych malformácií po užívaní inhibítora syntézy prostaglandínov vo včasnom štádiu tehotenstva. Absolútne riziko vzniku kardiovaskulárnych malformácií sa zvyšuje z menej ako 1 % až na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby. Pri zvieratách sa dokázalo, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeným pred- a postimplantačným stratám plodov a embryonálnej/fetálnej letalite. Okrem toho jestvujú hlásenia o zvýšenom výskyte rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych, pri zvieratách, ktoré dostávali inhibítory syntézy prostaglandínov počas organogenézy.


V prvom a druhom trimestri tehotenstva sa Recoxa nemá podávať, ak to nie je absolútne nutné. Ak Recoxu užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo ju žena užíva v prvom a druhom trimestri tehotenstva, je potrebné dávkovanie udržiavať na najnižšej možnej úrovni a liečba má trvať čo najkratší čas.


Počas tretieho trimestra tehotenstva všetky inhibítory syntézy prostaglandínov môžu plod vystavovať nasledujúcim stavom:

- kardiopulmonálna toxicita (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnej

hypertenzie);

- renálna dysfunkcia, ktorá môže progredovať do renálneho zlyhania s oligohydramnionom.

Všetky inhibítory syntézy prostaglandínov môžu matku ku koncu tehotenstva a novorodenca vystavovať nasledujúcim stavom:

- dlhšie trvajúce krvácanie;

- inhibícia sťahov maternice, čo má za následok oddialenie alebo predĺženie pôrodu.


 • Z tohto dôvodu je meloxikam v treťom trimestri gravidity absolútne kontraindikovaný.


Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o prestupe meloxikamu do materského mlieka u ľudí, avšak vzhľadom na dlhý biologický polčas meloxikamu, nie je vhodnou voľbou pre dojčiace ženy.

4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Špecifické štúdie zaoberajúce sa ovplyvnením schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje zatiaľ nie sú k dispozícii. Na základe farmakodynamického profilu a hlásených nežiaducich reakcií je ovplyvnenie týchto schopností nepravdepodobné. Pacienti, u ktorých už došlo pri užívaní Recoxy k poruchám videnia, ospalosti či iným poruchám centrálneho nervového systému, nemajú vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.


4. 8. Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce reakcie boli hlásené v možnom príčinnom vzťahu k podávaniu liečiva meloxikamu. Tieto informácie sú založené na klinických štúdiách u 3750 pacientov, ktorí boli liečení perorálnymi dávkami 7,5 alebo 15 mg za deň v tabletách alebo kapsulách, a to počas až 18 mesiacov (priemerná dĺžka podávania bola 127 dní).


Nasledujúca tabuľka je zhrnutím nežiaducich účinkov meloxikamu, rozdelených do skupín podľa terminológie MedDRA spolu s ich frekvenciou: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

časté

anémia


menej časté

poruchy počtu krvných buniek: leukopénia; trombocytopénia; agranulocytóza*


Poruchy imunitného systému

zriedkavé

anafylaktické / anafylaktoidné reakcie


Psychické poruchy

zriedkavé

poruchy nálady, nespavosť a desivé sny


Poruchy nervového systému

časté

závraty, bolesti hlavy


menej časté

vertigo, tinnitus, ospalosť


zriedkavé

zmätenosť


Ochorenia oka

zriedkavé

poruchy videnia, vrátane rozmazaného videnia


Poruchy srdca

menej časté

palpitácie, zlyhanie srdca


Cievne poruchy

menej časté

zvýšenie krvného tlaku (pozri časť 4.4), pocit návalu horúčavy


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

zriedkavé

začiatok akútnych astmatických záchvatov u určitých jedincov s alergiou na aspirín alebo iné NSAID

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

časté

dyspepsia, nauzea a vracanie, bolesti brucha, zápcha, flatulencia, hnačka


menej časté

gastrointestinálne krvácanie (meléna, hemateméza), peptické vredy, ezofagitída, stomatitída


zriedkavé

gastrointestinálne perforácie, gastritída, kolitída

Ochorenia pečene a žlčových ciest

menej časté

prechodné zmeny pečeňových testov (napr. zvýšenie hladiny transamináz alebo bilirubínu)


zriedkavé

hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

časté

pruritus, vyrážky


menej časté

žihľavka, pocit návalu tepla alebo sčervenanie v tvári a na krku


zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza**, angioedém, bulózne reakcie ako multiformný erytém, reakcie fotosenzitivity

Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté

retencia sodíka a vody, hyperkaliémia (pozri časť 4. 4. a 4. 5.); zmeny laboratórnych testov hodnotiacich renálne funkcie (napr. zvýšenie hodnôt kreatinínu alebo močoviny)


zriedkavé

akútne zlyhanie funkcie obličiek u pacientov s rizikovými faktormi (pozri časť 4. 4.)

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

časté

opuchy, vrátane opuchu dolných končatín


* Boli hlásené izolované prípady agranulocytózy u pacientov liečených meloxikamom a inými potenciálne myelotoxickými liekmi.

** Boli hlásené závažné kožné nežiaduce účinky (SCARs): Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN) (pozri časť 4.4.).


Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie sú gastrointestinálnej povahy. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy, perforácia alebo krvácanie z tráviaceho traktu, občas fatálne, zvlášť u starších osôb (pozri časť 4. 4.). Po podaní lieku boli hlásené nauzea, vracanie, hnačka, nafukovanie, zápcha, dyspepsia, abdominálne bolesti, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4. 4. - Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Zriedkavejšie dochádza ku gastritíde. V súvislosti s liečbou NSAIDs boli hlásené prípady opuchov, hypertenzie a srdcového zlyhania.

Klinické skúšky a epidemiologické údaje poukazujú na to, že užívanie niektorých nesteroidných antiflogistík (predovšetkým vo vysokých dávkach a dlhodobo) môže byť spojené so zvýšeným rizikom arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda) (pozri časť 4. 4.).


4. 9. Predávkovanie

Príznaky predávkovania sú: letargia, ospalosť, nauzea, vracanie, bolesť v epigastriu. Tieto príznaky sú zvyčajne reverzibilné pri podpornej liečbe. Môže dôjsť ku gastrointestinálnemu krvácaniu. Závažná intoxikácia môže viesť ku hypertenzii, akútnemu renálnemu zlyhaniu, dysfunkcii pečene, sťaženému dýchaniu, kóme, kŕčom a kardiovaskulárnemu kolapsu. Boli zaznamenané prípady anafylaktických reakcií súvisiacich s užívaním NSAID.

V prípade predávkovania je potrebné uskutočniť štandardné opatrenia – vyprázdniť žalúdočný obsah a pristúpiť k podpornej liečbe, pretože antidotum nie je známe. V klinickej skúške sa dokázalo zrýchlené vylučovanie meloxikamu po perorálnej dávke 4 mg cholestyramínu podávanej trikrát denne.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakodynamická skupina: nesteroidové antiflogistikum.

ATC kód: M01AC06


Meloxikam je nesteroidový protizápalový liek (NSAID) z triedy oxikamov a má protizápalové, analgetické a antipyretické vlastnosti

Meloxikam potvrdil protizápalové pôsobenie vo všetkých štandardných modeloch zápalov. Podobne ako pri iných NSAID presný mechanizmus jeho účinku nie je známy. Avšak aspoň jeden spôsob pôsobenia je spoločný pre všetky lieky NSAID (vrátane meloxikamu): inhibícia biosyntézy prostaglandínov, známych mediátorov zápalu.


5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Meloxikam sa dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu, čoho odrazom je vysoká absolútna biologická dostupnosť po perorálnom podaní 89 % (v kapsulách). Zistilo sa, že tablety, perorálna suspenzia a kapsuly sú bioekvivalentné. Po jednorazovej dávke meloxikamu sa priemerné maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 2 hodín pri suspenzii a v priebehu 5 – 6 hodín pri tuhých perorálnych liekových formách (kapsuly a tablety).

Pri opakovanom dávkovaní sa rovnovážny stav dosiahol v priebehu 3 až 5 dní. Dávkovanie raz denne vedie k plazmatickej koncentrácii liečiva s relatívne malým výkyvom medzi maximálnou a minimálnou koncentráciou v rozsahu 0,4 – 1,0 µg/ml pri dávkach 7,5 mg a 0,8 – 2,0 µg/mL pri dávkach 15 mg, v danom poradí (Cmina Cmaxv rovnovážnom stave, v danom poradí). Maximálna plazmatická koncentrácia meloxikamu v rovnovážnom stave sa dosiahne v priebehu 5 až 6 hodín pri tablete, kapsule a perorálnej suspenzii, v danom poradí. Pokračujúca liečba počas obdobia dlhšieho ako jeden rok vedie k podobnej koncentrácii liečiva, aká sa pozoruje v čase, keď sa dosiahne po prvý raz rovnovážny stav. Rozsah absorpcie meloxikamu po perorálnom podaní sa súčasným príjmom potravy nemení.


Distribúcia

Meloxikam sa veľmi výrazne viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín (99 %). Prechádza do synoviálnej tekutiny, kde vzniká približne polovičná koncentrácia v porovnaní s plazmatickou. Distribučný objem je malý, v priemere 11 l. Interindividuálna variabilita je rádovo 30 − 40 %.


Biotransformácia

Meloxikam podlieha rozsiahlej biotransformácii v pečeni. V moči sa zistili štyri rôzne metabolity meloxikamu, pričom všetky boli farmakodynamicky neaktívne. Hlavný metabolit 5´-karboxymeloxikam (60 %) vzniká oxidáciou medziproduktu metabolitu 5´-hydroxymetylmeloxikamu, ktorý sa tiež vylučuje v menšom množstve (9 %). Štúdie in vitronaznačujú, že CYP 2C9 zohráva dôležitú úlohu v tejto metabolickej ceste s malou účasťou izoenzýmu CYP 3A4. Aktivita peroxidázy u pacienta je zrejme zodpovedná za vznik ďalších dvoch metabolitov, z ktorých jeden predstavuje 16 % a druhý 4 % z podanej dávky.


Vylučovanie

Meloxikam sa vylučuje prevažne vo forme metabolitov a v rovnakom rozsahu sa vyskytuje v moči a v stolici. Menej než 5 % dennej dávky sa vylučuje v nezmenenej dávke v stolici, zatiaľ čo iba stopy materskej látky sa vylučujú močom.

Stredný polčas eliminácie je približne 20 hodín. Celkový plazmatický klírens predstavuje v priemere 8 ml/min.


Linearita/nelinearita

Meloxikam dokazuje lineárnu farmakokinetiku v terapeutickom rozsahu dávok 7,5 až 15 mg po perorálnom aj vnútrosvalovom podaní.


Osobitné skupiny populácie

Insuficiencia pečene/obličiek:

Insuficiencia pečene ani mierna či stredne ťažká insuficiencia obličiek nemajú významný vplyv na farmakokinetiku meloxikamu.V terminálnom štádiu obličkového zlyhania zvýšenie distribučného objemu môže mať za následok vyššiu koncentráciu voľného meloxikamu, a preto sa denná dávka 7,5 mg nesmie prekročiť (pozri časť 4.2).


Starší ľudia:

Stredný plazmatický klírens v rovnovážnom stave u starších osôb bol o trochu nižší než hlásené hodnoty u mladších ľudí.


5. 3. Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách skúmajúcich toxikologický profil meloxikamu sa zistilo, že zodpovedá profilu NSAID:gastrointestinálne vredy a erózie, renálna papilárna nekróza pri vysokých dávkach počas chronického podávania u dvoch druhov zvierat. V reprodukčných štúdiách s perorálnym podávaním liečiva potkanom sa ukázala slabšia ovulácia, inhibícia implantácie a embryotoxické účinky (zvýšená resorpcia) v hladine dávok toxických pre matku 1mg/kg a viac. V štúdiách toxicity zameraných na reprodukciu pri potkanoch a králikoch sa nezistila teratogenita do perorálnych dávok 4 mg/kg pri potkanoch a 80 mg/kg pri králikoch.

Skúšaná hladina dávok prekročila klinické dávkovanie (7,5 - 15 mg) podľa faktora 10- až 5-násobku na základe dávkovania mg/kg (osoba s hmotnosťou 75 kg). Boli popísané fetotoxické účinky na konci gestácie spoločné pre všetky syntézy prostaglandínov. Nenašli sa dôkazy svedčiace o mutagénnom účinku, ani v podmienkach in vitroani in vivo. Karcinogénne riziko sa nezistilo pri potkanoch a myšiach, v dávkach značne prevyšujúcich dávky používané v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1. Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

koloidný bezvodý oxid kremičitý

magnéziumstearát

dihydrát citrónanu sodného

krospovidón (typu A)


6. 2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6. 3. Čas použiteľnosti

3 roky


6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6. 5. Druh obalu a obsah balenia

Biely nepriehľadnýPVC/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:

Recoxa15: 10, 20, 30, 60 a 100 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0163/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.06.2005 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 3/2013

11Recoxa 15