+ ipil.sk

REDUKTANSúhrn údajov o lieku

Příloha č.1 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č.2027/2005 Příloha č.1 k rozhodnutiu o predížení registrácie, ev.č. 1777/2001


Sfáíny ústav pre kontrolu liečiv

825 08 '


'a. Květná ul. 11


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU ( SPC )

1. NÁZOV LIEKU REDUKTAN

2.    KVALITATIVNĚ A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

A.záparové vrecko

B.sypaná čajovina

Fucus vesiculosus (chaluha bublinatá)

0,300 g

15,0 g

Frangulae cortex (krušinová kóra)

0,300 g

15,0 g

Sambuci flos (kvet bazy čiernej)

0,300 g

15,0 g

Sennae folium (sennový list)

0,200 g

10,0 g

Foeniculi amari fructus (feniklový plod)

0,200 g

10,0 g

Petroselini radix (petržlenový kořeň)

0,200 g

10,0 g

Sambuci fructus (plod bazy čiernej)

0,200 g

10,0 g

Betulae folium (březový list)

0,200 g

10,0 g

Liquiritiae radix (kořeň sladkého drievka)

0,100 q

5.0 a

2,0 g

100,0 g

3. LIEKOVÁ FORMA

Species / čajovina aromatického pachu

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Redukčná diéta, obezita, hlavně v spojitosti so zápchou alebo retenciou tekutin. Ovplyvňuje metabolizmus, pósobí mierne preháňajúco a močopudne.

4.2.    Dávkovanie a spósob podávania

A.    Záparové vrecká: 1 vrecko sa zaleje 1/41 vriacej vody a nechá sa 5 minút vylúhovať v prikrytej šálke.

B.    Řezaná čajovina: 1 polievková lyžica čajoviny ( 5g ) sa zaleje šálkou (1/41) vriacej vody a po 15 minútach vylúhovania v zakrytej nádobě sa scedí.

Čaj sa nesmie vařit. Pije sa teplý a nesladený 1 - 3 x derme před jedlom. Pri hnačkových ťažkostiach sa pitie čajů obmedzí na 1 x denne, najlepšie večer.

Po 14 dňoch sa pitie čajů preruší na dalších 14 dní, aby sa predišlo možnému návyku a nežiaducim účin kom. Připravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne před užitím.

4.3.    Kontraindikácie

Gravidita, laktácia, ochorenia srdca a obličiek sprevádzané opuchmi.

4.4.    Špeciálne upozornenia

Pri predávkovaní a nedodržaní odporúčaného spósobu užívania móže dójsť k narušeniu rovnováhy elektrolytov a k hypokaliémii.

4.5.    Liekové a iné interakcie

Dlhodobé užívanie přípravku, súčasné podávanie diuretik a kortikoidov zvyšuje toxicitu kardiotoník (strata elektrolytov hlavně draslíka). zvyšuje nefrotoxicitu analgetík s obsahom fenacetínu.

4.6.    Používanie v graviditě a počas laktácie

Nesmú užívat’ dojčiace ženy. Nevhodné pre ženy v prvom. trimestri tehotenstva.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Neprichádza do úvahy

4.8.    Nežiaduce účinky

Dlhodobá aplikácia sa neodporúča, móže vyvolat’ diarrhoeu spojenú so stratou vody a elektrolytov (hlavně draslíka).

Štátny ústav pre kontrolu liečív 825 08 Bratislava, Květná ul. 11


4.9. Predávkovanie

Strata elektrolytov hlavně draslíka, dehydratácia. Terapia symptomatická, zvýšený přísun tekutin.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Fytofarmakum - metabolikum, laxatívum ATC kód: V 03AX Mechanizmus účinku:

Zmes liečivých drog ovplyvňujúcich metabolizmus, s účinkom laxatívným (Frangulae cortex, Sennae folium, Fucus vesiculosus, Sambuci fructus) a mierne diuretickým (Betulae folium, Petroselini radix).Antrachinóny pósobia v hrubom čreve. V spojení s cukornou zložkou klesá ich rozpustnost' vtukoch a tým aj rezorpcia v žalúdku a tenkom čreve. Nie je však vylúčené, že sa čiastočne rezorbujú aj v tenkom čreve a na miesto účinku sa transportujú krvnou cestou. Ako glykozidy sa antrachinóny transportujú do hrubého čreva, kde sa činnosťou bakteriálnej flóry štiepia a redukujú na účinné antróny a diantróny, ktoré svojou lokálnou dráždivosťou zvyšujú črevnú peristaltiku. Laxatívny účinok antrachinónov sa zvyšuje obsahom slizových látok drogy Fucus vesiculosus, ktorá aj svojim obsahom jódu pozitivně ovplyvňuje metabolizmus organizmu.

Siličná zložka přípravku (Foeniculi amari fructus) pósobí spazmolyticky a karminatívne. Liquititiae radix má funkciu chuťového korigens.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Účinok nastáva po 6 až 12 hodinách. Vylučuje sa stolicou, čiastočne aj močom a u dojčiacich žien mliekom. Antrachinóny zvyšujú vylučovanie draslíka z organizmu, preto zvyšujú účinnost’ súčasne podávaných kardiotoník.

5.3.    Predklinické údaje o bezpečnosti

Pre všetky zložky přípravku sú vypracované pozitivně monografie komisie E (fytofarmaká) Spolkového zdravotného úřadu SRN (BGA). Riziká toxicity, karcinogenity a genotoxicity nie sú doteraz preukázané. Pri odporúčanom dávkovaní a spósobu podávania sa móže prípravok považovat' za bezpečný.

6.    FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1.    Zoznam pomocných látok

Neobsahuje pomocné látky

6.2.    Inkompatibility

Nie sú známe

6.3.    Čas použitelnosti

A.    záparové vrecká: 3 roky

B.    řezaná čajovina: 3 roky

6.4.    Podmienky a spósob skladovania

Na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25°C

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu, vel’kost’ balenia

A.    záparové vrecká:

vnútorný obal: a) vrecko z filtračného papiera

b)    vrecko z filtračného papiera opatřené visačkou

c)    vrecko z filtračného papiera opatřené visačkou a papierovým prebalom vonkajší obal: papierová skladačka přebalená fóliou z plastickej hmoty, písomná informácia pre používatefa na obale.

vel’kost’ balenia :20 x 2,0 g celková hmotnost’ obsahu 40,0 g

B.    řezaná čajovina:

vnútorný obal: vrecko z plastickej fólie

vonkajší obal: papierovej skladačka, písomná informácia pre používateía na obale, vel’kost’ balenia 100 g

7. Držitel' rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o. , U Národní galerie 470, 156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika

8.    Registračně číslo

94/0144/72-C/S

9.    Dátum registrácie

21.4.1972

NOV. 2006


10.    Dátum poslednej revízie textu

3

REDUKTAN