+ ipil.sk

Roaccutane 20 mg mäkké kapsulyPríbalový leták

Príloha č. 2 k zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/05669


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Roaccutane 20 mg mäkké kapsuly

Izotretinoín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek.Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Pamätajte, že tento liek je určený Vám. Môže Vám ho predpísať iba lekár. Nikdy ho nedávajte iným ľuďom. Môže im uškodiť, dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že majú rovnaké príznaky ako Vy.


1. Na čo sa Roaccutane používa


Roaccutane obsahuje izotretinoín– liečivo príbuzné vitamínu A, patriace do skupiny liekov nazývanýchretinoidy.


Roaccutane sa používa na liečbu ťažkých foriem akné(ako nodulárne alebo hrčovitéakné alebo akné s rizikom vzniku trvalých jaziev). Roaccutane budete používať v prípade, že sa stav Vášho akné nezlepšuje po iných druhoch liečby, vrátane antibiotík a dermatologickej liečby.


Liečba liekom Roaccutane musí prebiehať pod dohľadom dermatológa(lekára, ktorý sa špecializuje na liečbu kožných problémov).


2. Skôr ako užijete Roaccutane


Neužívajte Roaccutane,

 • keď ste alergický na arašidy alebo sóju alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Roaccutane. Tento liek obsahuje sójový olej a tiež izotretinoín. Úplný zoznam pomocných látok nájdete v 6. časti Ďalšie informácie na konci tejto písomnej informácie pre používateľov;

 • keď ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná

 • keď dojčíte

 • keď máte ochorenie pečene

 • keď máte veľmi vysokú hladinu tukov v krvi (napr. cholesterolu alebo triglyceridov)

 • keď máte veľmi vysokú hladinu vitamínu A v organizme (hypervitaminóza A)

 • keď Vám lekár povedal, že neznášate cukry fruktózu alebo sorbitol.


Keď sa Vás niektorý z uvedených stavov týka,vráťte sa k svojmu lekárovi ešte predtým, ako užijete Roaccutane.


Nepodávajte deťom vo veku do 12 rokov.

Liek môžu užívať iba deti staršie ako 12 rokov po puberte.


Špeciálne upozornenie pri liečbe liekom Roaccutane:

Tento liek sa nesmie užívať počas tehotenstva.


Dôležité odporúčanie pre ženy:

Je pravdepodobné, že Roaccutane poškodí nenarodené dieťa (v medicínskej terminológii to znamená, že je teratogénny). Takisto zvyšuje riziko potratu.

 • Nesmiete užívať Roaccutane, ak ste tehotná.

 • Nesmiete užívať Roaccutane, ak dojčíte. Tento liek pravdepodobne prechádza do materského mlieka a môže uškodiť dieťaťu.

 • Nesmiete užívať Roaccutane, ak je možnosť, že otehotniete počas liečby alebo mesiac po ukončení liečby.


Ženám, ktoré môžu otehotnieť, sa Roaccutane predpisuje len s podmienkou dodržania prísnych pravidiel vzhľadom na riziko vrodených chýb (poškodenie nenarodeného dieťaťa).


Ide o tieto pravidlá:

 • Roaccutane môžete užívať iba v prípade, že máte ťažkú formu akné, ktoré sa nezlepšuje po žiadnom inom druhu liečby, vrátane antibiotík a dermatologickej liečby.

 • Lekár Vám musí vysvetliť riziko vrodených chýb a Vy ste porozumeli, prečo nesmiete otehotnieť a ako treba otehotneniu predchádzať.

 • Musíte sa s lekárom poradiť o antikoncepcii (zabráneniu počatia). Lekár Vám poskytne informácie, ako predísť otehotneniu. Môže Vás odporučiť k odborníkovi do antikoncepčnej poradne.

 • Musíte súhlasiť s používaním jednej, prednostne však dvoch účinných antikoncepčných metód, vrátane kondómu alebo pesaru so spermicídom, a to jeden mesiac pred začiatkom liečby, počas liečby a jeden mesiac po jej ukončení. Pred začiatkom liečby Vás lekár požiada o vykonanie tehotenského testu, ktorý musí byť negatívny.

 • Musíte používať antikoncepciu aj vtedy, ak nemáte menštruáciu alebo ak nie ste v súčasnosti sexuálne aktívna (pokiaľ Váš lekár nerozhodne, že to nie je potrebné).

 • Musíte akceptovať nutnosť lekárskych kontrol v mesačných intervaloch a potrebu ďalších tehotenských testov podľa uváženia lekára. Posledný tehotenský test pravdepodobne absolvujete 5 týždňov po ukončení liečby liekom Roaccutane. Nesmiete otehotnieť počas liečby a jeden mesiac po jej ukončení.

 • Lekár Vás (alebo Vášho poručníka) pravdepodobne požiada o podpísanie formulára, v ktorom potvrdíte, že ste boli informovaná o rizikách liečby a že akceptujete nevyhnutné preventívne opatrenia.


Lekársky predpis je obmedzený na 30 dní liečby pre ženy v plodnom veku. Na pokračovanie v liečbe je potrebný nový predpis a každý predpis je platný 7 dní.


Ak otehotniete počas liečby liekom Roaccutanealebo v priebehu mesiaca po jej ukončení, okamžite prestaňte liek užívať a navštívte lekára. Lekár Vás môže odporučiť k odborníkovi na konzultáciu.


Váš lekár má u seba písomnú informáciu o tehotenstve a antikoncepcii pre používateľky Roaccutane, s ktorou Vás oboznámi. Ak ste ju zatiaľ nečítali, obráťte sa, prosím, na svojho lekára.


Odporúčanie pre mužov:

Zdá sa, že Roaccutane nepoškodzuje spermie. V semene mužov užívajúcich Roaccutane sa síce zistila veľmi nízka hladina izotretinoínu, ale je ho príliš málo na to, aby poškodil nenarodené dieťa Vašej partnerky. Musíte pamätať na to, že svoj liek nesmiete dávať nikomu inému, najmä nie ženám.


Odporúčanie pre všetkých pacientov:

 • Oznámte svojmu lekárovi, ak ste niekedy trpeli nejakým duševným ochorením (vrátane depresie, samovražedného správania alebo psychózy) alebo ak užívate lieky na niektoré z týchto ochorení.

 • Roaccutane často zvyšuje hladinu tukov v krvi, napr. cholesterolu alebo triglyceridov. Lekár Vám skontroluje ich hladinu pred liečbou, počas nej a na konci liečby liekom Roaccutane. Najlepšie je počas kúry vôbec nepožívať alkoholické nápoje alebo aspoň obmedziť množstvo, ktoré zvyčajne pijete. Oznámte, prosím, lekárovi, ak už máte vysokú hladinu tukov v krvi, trpíte cukrovkou (vysoká hladinu cukru v krvi), nadváhou alebo nadmerne požívate alkohol. Pravdepodobne budú potrebné častejšie vyšetrenia krvi. Pri pretrvávaní vysokej hladiny tukov v krvi lekár môže dávku Roaccutane znížiť alebo ho vysadiť.

 • Roaccutane môže zvyšovať hladinu pečeňových enzýmov. Lekár Vám urobí niekoľko krvných testov pred liečbou, počas nej a na konci liečby liekom Roaccutane, aby skontroloval pečeňové hodnoty. Ak ostávajú stále vysoké, lekár môže dávku Roaccutane znížiť alebo ho vysadiť.

 • Roaccutane môže zvyšovať hladinu cukru v krvi. V zriedkavých prípadoch došlo k rozvoju cukrovky. Lekár Vám možno bude kontrolovať hladinu cukru v krvi počas liečby, najmä ak už trpíte cukrovkou, nadváhou alebo nadmerne požívate alkohol.

 • Pravdepodobne sa Vám bude vysušovať koža. Počas liečby používajte hydratačnú (zvlhčujúcu) masť alebo krém a balzam na pery. Aby ste predišli podráždeniu kože, nemali by ste používať exfoliatívne prípravky (spôsobujúce odlupovanie kože) ani iné prípravky proti akné.

 • Vyhýbajte sa príliš dlhému pobytu na slnku a nepoužívajte horské slnko ani solárium. Koža môže byť počas liečby citlivejšia na slnečné svetlo. Skôr ako pôjdete na slnko, natrite sa ochranným prostriedkom proti slnečnému žiareniu s vysokým ochranným faktorom (OF 15 alebo viac).

 • Neabsolvujte žiadne kozmetické úpravy kože. Užívanie lieku Roaccutane môže zapríčiniť, že budete mať kožu krehkejšiu. Počas liečby a najmenej 6 mesiacov po jej ukončení sa vyhýbajte kozmetickému ošetreniu voskom (odstraňovanie chĺpkov), dermabrázii (zbrusovaniu pokožky) a ošetreniu laserom (odstraňovanie zrohovatenej kože alebo jaziev). Tieto procedúry môžu spôsobiť zjazvenie alebo podráždenie kože, v zriedkavých prípadoch aj zmenu jej sfarbenia.

 • Zmiernite intenzívne cvičenie a telesnú aktivitu. Roaccutane môže vyvolávať bolesť svalov a kĺbov, najmä u detí a mladistvých.

 • Neužívajte výživové doplnky s vitamínom A počas liečby Roaccutane. Ich súčasné užívanie môže zvyšovať riziko vzniku vedľajších účinkov.

 • Nedarujte krv počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby Roaccutane. Ak tehotná žena dostane Vašu krv, jej dieťa by sa mohlo narodiť s vrodenými chybami.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas liečby môžete vidieť v noci horšie. Môže k tomu dôjsť náhle. V zriedkavých prípadoch tento problém pretrváva aj po ukončení liečby. Veľmi zriedkavo boli hlásené ospalosť a závraty. Ak sa tak stane, nemali by ste viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Užívanie iných liekov

Neužívajte výživové doplnky s vitamínom A ani tetracyklíny (druh antibiotík), ani žiadnu inú dermatologickú liečbu na akné, kým dostávate Roaccutane. Je vhodné používať hydratačné prípravky a emolienciá (kožné krémy alebo prípravky, ktoré zabraňujú odparovaniu vody z kože a zvláčňujú ju).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane rastlinných prípravkov a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


3. Ako užívať Roaccutane


Vždy užívajte Roaccutane presne tak, ako Vám povedal lekár. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná úvodná dávka je 0,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti za deň (0,5 mg/kg/deň). Ak vážite napríklad 60 kg, Vaša liečba sa zvyčajne začína dávkou 30 mg denne.


Kapsuly užívajte raz alebo dvakrát denne.

Liek užívajte po jedle. Kapsuly prehltnite vcelku, zapite ich nápojom alebo zajedzte troškou jedla.


Po niekoľkých týždňoch Vám lekár môže dávku upraviť. Bude to závisieť od toho, ako na Vás liek zaúčinkuje. Pre väčšinu pacientov je vhodná dávka 0,5 až 1,0 mg/kg denne. Ak sa domnievate, že účinok Roaccutane je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri závažnom ochorení obličiek sa liečba zvyčajne začína nižšou dávkou (napr. 10 mg denne), ktorá sa potom zvyšuje až na najvyššiu dávku, ktorú organizmus toleruje (znáša). Ak odporúčanú dávku Vaše telo netoleruje, lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku: môže to znamenať, že sa budete liečiť dlhšie a že je väčšia pravdepodobnosť, že sa akné vráti.


Liečba zvyčajne trvá 16 až 24 týždňov. Pre väčšinu pacientov je postačujúca jedna kúra. Stav akné sa môže ďalej zlepšovať až do 8 týždňov po ukončení liečby. Pred uplynutím tohto obdobia sa zvyčajne ďalšia kúra nezačína.


Niektorí ľudia v prvých týždňoch liečby pozorujú, že sa im akné zhoršuje. Spravidla sa však stav pri pokračujúcej liečbe upraví k lepšiemu.


Ak užijete viac kapsúl Roaccutane, ako máte

Ak ste užili príliš veľa kapsúl alebo niekto iný omylom užil Váš liek, bezodkladne vyhľadajte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Roaccutane

Ak ste zabudli užiť liek, vezmite si ho čím skôr. Ak sa však blíži čas pre ďalšiu dávku, vynechajte zameškanú a liek užívajte ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku (ani dve dávky krátko po sebe).


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Roaccutane môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky často v priebehu liečby ustúpia alebo vymiznú po jej ukončení. Lekár Vám poradí, ako ich zvládnuť.


Psychické problémy

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 1 000 používateľov)

 • Depresia alebo príbuzné poruchy. Medzi známky tohto stavu patrí smútok, pocit prázdnoty, zmeny nálady, úzkosť, záchvaty plaču, podráždenosť, strata schopnosti tešiť sa alebo strata záujmu o spoločenské či športové dianie, ospalosť alebo nespavosť, zmeny telesnej hmotnosti alebo chuti do jedla, zhoršené výsledky v škole alebo v práci, oslabená schopnosť sústrediť pozornosť.

 • Zhoršenie existujúcej depresie.

 • Násilné alebo agresívne správanie.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • U niektorých ľudí sa vyskytli myšlienky na sebapoškodenie alebo na skoncovanie s vlastným životom (samovražedné myšlienky), pokúsili sa ukončiť svoj život (pokus o samovraždu) alebo ukončili svoj život (samovražda). U týchto ľudí sa nemusia prejavovať známky depresie.

 • Nezvyčajné správanie.

 • Známky psychózy: strata kontaktu s realitou, napr. počutie hlasov alebo videnie vecí, ktoré neexistujú.


Ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u Vás prejavia známky niektorého z týchto psychických problémov. Lekár Vám môže odporučiť, aby ste prestali užívať Roaccutane. Avšak vysadenie Roaccutane nemusí byť postačujúce na pozastavenie týchto príznakov: možno budete potrebovať ďalšiu pomoc, ktorú Vám môže vybaviť Váš lekár.


Alergické reakcie

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 1 000 používateľov)

 • Závažné (anafylaktické) reakcie: sťažené dýchanie alebo prehĺtanie spôsobené náhlym opuchom hrdla, tváre, pier a úst. Takisto náhly opuch rúk, chodidiel a členkov.

 • Alergické reakcie, napr. vyrážky, svrbenie.


Ak sa u Vás vyvinula ťažká reakcia, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak sa u Vás prejavila alergická reakcia, prestaňte užívať Roaccutane a navštívte lekára.


Kožné problémy a problémy s vlasmi, frekvencia výskytu nie je známa

 • Závažné kožné vyrážky (erythema multiforme, Stevensov -Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza), ktoré môžu byť život ohrozujúce a vyžadujúce okamžitú lekársku pozornosť. Zo začiatku sa objavujú ako okrúhle fliačky často s pľuzgierom v strede zvyčajne na ramenách a rukách alebo nohách a chodidlách, závažnejší priebeh môže vytvárať pľuzgiere na hrudníku a chrbte. Môžu sa objaviť ďalšie príznaky ako je infekcia očí (konjunktivitída) alebo vredy v ústach, hrdle alebo v nose. Závažné formy vyrážky sa môžu vyvinúť do rozsiahleho odlupovania kože, ktoré môže byť život ohrozujúce. Tieto závažné kožné reakcie často predchádza bolesť hlavy, horúčka a bolesť (príznaky podobné chrípke).


Ak sa vytvorí vyrážka alebo tieto kožné príznaky, ukončite užívanie Roaccutane a ihneď kontaktuje lekára.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než jedného z 10 používateľov)

 • Suchosť kože, najmä pier a tváre; zapálená koža, popraskané a zapálené pery, vyrážky, mierne svrbenie a ľahké olupovanie kože. Od začiatku liečby používajte hydratačný krém.

 • Koža sa stáva krehkejšou a červenšou než zvyčajne, najmä na tvári.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 1 000 používateľov)

 • Vypadávanie vlasov (alopécia). Zvyčajne ide o dočasný jav. Po ukončení liečby by sa stav vlasov mal vrátiť k normálu.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Akné sa môže v prvých týždňoch liečby zhoršiť, ale príznaky by sa mali postupom času zlepšovať.

 • Zapálená, opuchnutá a tmavšia koža než zvyčajne, najmä na tvári.

 • Nadmerné potenie alebo svrbenie.

 • Zvýšená citlivosť na svetlo.

 • Bakteriálne infekcie tkaniva okolo nechtového lôžka, zmeny na nechtoch.

 • Opuchy s výtokom hnisu.

 • Zhrubnuté jazvy po chirurgických zásahoch.

 • Zvýšené telesné ochlpenie.

Poruchy pečene a obličiek

Frekvencia: nie je známa

 • Tmavý alebo tmavohnedý moč


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než jedného z 10 používateľov)

 • Zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvných testoch.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Zožltnutie kože alebo očí a pocit únavy. Môžu byť známkou zápalu pečene (hepatitídy). Ihneď prestaňte užívať Roaccutane a vyhľadajte lekára.

 • Sťažené močenie, opuchnuté očné viečka, pocit mimoriadnej vyčerpanosti. Môžu byť známkou zápalu obličiek. Ihneď prestaňte užívať Roaccutane a vyhľadajte lekára.


Poruchy funkcie nervovej sústavy

Časté vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 používateľov)

 • Bolesť hlavy.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Dlhotrvajúce bolesti hlavy s pocitom nevoľnosti (nauzea), nutkaním na vracanie (vracanie) a

zmena videnia, vrátane zahmleného videnia. Môžu to byť známky benígnej intrakraniálnej hypertenzie, najmä ak sa Roaccutane užíva spolu s antibiotikom nazývaným tetracyklín. Ihneď prestaňte užívať Roaccutane a vyhľadajte lekára.

 • Kŕče, ospalosť, závrat.


Žalúdočno-črevné poruchy

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Silná bolesť brucha s ťažkou krvavou hnačkou alebo bez hnačky, pocit nevoľnosti (nauzea) a nutkanie na vracanie (vracanie). Môžu to byť známky závažného ochorenia čriev. Ihneď prestaňte užívať Roaccutane a vyhľadajte lekára.


Poruchy krvi

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než jedného z 10 používateľov)

 • Vznik podliatin, krvácanie a zrážanie krvi, ku ktorým dochádza ľahšie než zvyčajne − ak sú postihnuté bunky spôsobujúce zrážanie.

 • Anémia (málokrvnosť) – slabosť, závrat, bledá koža – ak sú postihnuté červené krvinky.

 • Väčšia náchylnosť na infekcie − ak sú postihnuté biele krvinky.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Môžu opuchnúť lymfatické uzliny.


Ochorenia oka

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než jedného z 10 ľudí)

 • Zápal oka (konjunktivitída) a okolia očného viečka; pocit sucha v očiach a podráždenia. Požiadajte lekárnika, aby Vám poradil vhodné očné kvapky. Ak sa prejaví suchosť očí a nosíte kontaktné šošovky, nahraďte ich okuliarmi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Možno budete v noci vidieť horšie; farbosleposť a schopnosť rozlišovať farby sa zhoršuje.

 • Môže sa zvýšiť citlivosť na svetlo; možno pocítite, že potrebujete slnečné okuliare, aby ste si chránili oči pred príliš ostrým slnečným svetlom.

 • Medzi ďalšie problémy so zrakom patrí zahmlené videnie, zdeformované videnie, zakalený povrch oka (zákal rohovky, katarakta − sivý zákal očnej šošovky).


Ak pocítite rozmazané videnie, ihneď prestaňte užívať Roaccutane a vyhľadajte lekára. Ak tento liek nejako inak postihol Váš zrak, čo najskôr to oznámte lekárovi.


Poruchy ucha, nosa a hrdla

Časté vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 používateľov)

 • Vnútro nosa je suchšie a pokryté krustami, čo spôsobuje mierne krvácanie z nosa.

 • Boľavé alebo zapálené hrdlo a nos.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Sucho v hrdle, zachrípnutie.

 • Náhly pocit tlaku na hrudníku, dýchavičnosť a sipot, najmä u pacientov s astmou.

 • Poruchy sluchu.


Cukrovka

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Mimoriadny pocit smädu; potreba často močiť; krvné testy ukazujú zvýšenú hladinu cukru v krvi. Všetky tieto príznaky môžu byť známkami cukrovky.


Kosti a svaly

Frekvencia: nie je známa

 • Svalová slabosť


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než jedného z 10 používateľov)

 • Bolesť chrbta; bolesť svalov; bolesť kĺbov, najmä u detí a mladistvých.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Artritída (zápal kĺbov); poruchy kostí (oneskorený rast, exostóza /výrastok na kosti/ a zmeny v hustote kostí); rastúce kosti môžu prestať rásť.

 • Kalcifikácia mäkkých tkanív, bolesť šliach, vysoká hladina svalových degradačných produktov v krvi po intenzívnom cvičení.


Aby sa problémy s kosťami alebo svalmi počas liečby nezhoršovali, obmedzte intenzívnu telesnú aktivitu, kým užívate Roaccutane.


Ďalšie druhy reakcií

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac než jedného z 10 používateľov)

 • Zmenená hladina tukov v krvi (vrátane HDL alebo triglyceridov).


Časté vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 používateľov)

 • Vyššia hladina cholesterolu v krvi.

 • Bielkoviny alebo krv v moči.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú jedného z 10 000 používateľov)

 • Celkový pocit nepohody.

 • Vysoká hladina kyseliny močovej v krvi.

 • Bakteriálne infekcie.

 • Zápal ciev (niekedy s modrinami a červenými škvrnami).


Ak spozorujete nejaké vedľajšie účinky, ktoré Vás znepokojujú, bez ohľadu na to, či sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov alebo nie, obráťte sa na svojho lekára.


5. Ako uchovávať Roaccutane


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Blister uchovávajte vo vonkajšomobale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

Nepoužívajte po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale a blistri.


Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Ponechajte si ho len vtedy, ak Vámtak poradil lekár.


6. Ďalšie informácie


Čo Roaccutane obsahuje:

Liečivo lieku Roaccutane je izotretinoín.


Ďalšie zložky sú rafinovaný sójový olej, hydrogenovaný sójový olej, čiastočne hydrogenovaný sójový olej, žltý včelí vosk, želatína, glycerol, sorbitol, manitol, hydrogenovaný hydrolyzát škrobu, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), atrament na potlač obsahujúci šelak, čierny oxid železitý (E172) a propylénglykol.


Ako vyzerá Roaccutane a obsah balenia:

Roaccutane sa vyrába vo forme mäkkých kapsúl, ktoré obsahujú 20 mg izotretinoínu.

20 mg kapsuly sú oválne, matné, hnedočervené a biele a označené ROA 20.


Kapsuly sú balené do blistrov po 30 kusov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika.


Viac informácií o lieku Roaccutane môžete získať od svojho lekára alebo lekárnika.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2012.


Roaccutane 20 mg mäkké kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/05669


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Roaccutane 20 mg mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá mäkká kapsula obsahuje 20 mg izotretinoínu.


Pomocné látky: obsahuje sójový olej (rafinovaný, hydrogenovaný a čiastočne hydrogenovaný) a sorbitol (E420).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkké kapsuly

Oválne, matné, červenohnedé a biele kapsuly s vytlačeným ROA 20 čiernym atramentom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ťažké formy akné (ako nodulárne akné alebo acne conglobataalebo akné s rizikom vzniku trvalých jaziev) rezistentné voči primeranej štandardnej liečbe systémovými antibakteriálnými látkami a topickej liečbe.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Izotretinoín môžu predpísať iba lekári alebo sa môže predpísať iba pod dohľadom lekárov, ktorí majú skúsenosti s používaním systémových retinoidov na liečbu ťažkého akné a ktorí úplne porozumeli rizikám izotretinoínovej terapie a potrebe monitorovania pacientov.


Kapsuly sa majú užívať s jedlom jeden alebo dvakrát denne.


Dospelí vrátane adolescentov a starších pacientov:

Izotretinoínová liečba sa má začať dennou dávkou 0,5 mg/kg. Terapeutická odpoveď na izotretinoín a niektoré nežiaduce účinky sú závislé od dávky a líšia sa u jednotlivých pacientov. Preto sa počas liečby vyžaduje individuálna úprava dávkovania. Pre väčšinu pacientov sa denná dávka pohybuje v rozmedzí 0,5-1 mg/kg.


Miera dlhodobej remisie a relapsu ochorenia sa viac vzťahuje k celkovej podanej dávke ako k trvaniu liečby alebo dennej dávke. Preukázalo sa, že pri dávkach vyšších ako kumulatívna liečebná dávka 120-150 mg/kg sa už nemôže očakávať žiadny podstatný prínos liečby. Trvanie liečby bude závisieť od individuálnej dennej dávky. Na dosiahnutie remisie je za normálnych okolností postačujúca liečba trvajúca 16-24 týždňov.


U väčšiny pacientov sa úplné vyčistenie kože od akné dosiahne pomocou jednej liečebnej kúry. V prípade definitívneho relapsu môže prísť do úvahy ďalšia liečebná kúra izotretinoínom s použitím rovnakej dennej dávky a kumulatívnej liečebnej dávky. Keďže zlepšenie akné sa môže pozorovať až do 8 týždňov po ukončení liečby, o ďalšej liečebnej kúre sa má uvažovať najskôr až po uplynutí tohto obdobia.


Pacienti so závažnou renálnou insuficienciou

U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou sa má liečba začať nižšou dávkou (napr. 10 mg/deň). Dávka sa má neskôr zvýšiť až na 1 mg/kg/deň alebo až na maximálnu dávku tolerovanú pacientom (pozri časť 4.4).


Deti

Roaccuatane nie je indikovaný na liečbu predpubertálneho akné a neodporúča sa pacientom mladším ako 12 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o účinnosti a bezpečnosti.


Pacienti s intoleranciou

U pacientov so závažnou intoleranciou na odporučenú dávku liečba môže pokračovať nižšími dávkami, v dôsledku čoho sa predĺži trvanie liečby a zvýši sa riziko relapsu. Na dosiahnutie maximálnej možnej účinnosti u týchto pacientov má dávkovanie spravidla pokračovať najvyššou tolerovanou dávkou.


4.3 Kontraindikácie


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien, ktoré sú gravidné alebo ktoré dojčia (pozri časť 4.6).


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené všetky podmienky Programu na prevenciu gravidity (pozri časť 4.4).


Izotretinoín je tiež kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na izotretinoín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Roaccutane 20 mg obsahuje sójový olej, čiastočne hydrogenovaný sójový olej a hydrogenovaný sójový olej. Roaccutane 20 mg je preto kontraindikovaný u pacientov, ktorí sú alergickí na arašidy alebo sóju.


Izotretinoín je tiež kontraindikovaný u pacientov

 • S pečeňovou insuficienciou

 • S nadmerne zvýšenými hladinami lipidov v krvi

 • S hypervitaminózou A

 • Súbežne liečených tetracyklínmi (pozri časť 4.5)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Program na prevenciu gravidity


Tento liek je TERATOGÉNNY


Izotretinoín je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené všetky nasledovné podmienky Programu na prevenciu gravidity:


 • Pacientka má ťažkú formu akné (ako nodulárne akné alebo acne conglobata alebo akné s rizikom vzniku trvalých jaziev) rezistentnú voči primeranej štandardnej liečbe systémovými antibakteriálnými látkami a topickej liečbe (pozri časť 4.1).

 • Pacientka porozumela teratogénnemu riziku.

 • Pacientka chápe nutnosť lekárskych kontrol v presne stanovených mesačných intervaloch.

 • Pacientka chápe a akceptuje nutnosť účinnej antikoncepcie bez prerušenia jeden mesiac pred začiatkom liečby, počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby. Má sa použiť aspoň jedna, prednostne však dve doplňujúce sa formy antikoncepcie vrátane bariérovej metódy.

 • Dokonca aj keď má pacientka amenoreu, musí dodržiavať všetky rady týkajúce sa účinnej antikoncepcie.

 • Pacientka musí pristúpiť na všetky účinné antikoncepčné opatrenia.

 • Pacientka je informovaná o potenciálnych následkoch gravidity a porozumela im, ako aj o nutnosti okamžite konzultovať s lekárom, ak vznikne riziko gravidity.

 • Pacientka chápe nutnosť podstúpiť test gravidity pred liečbou, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby a akceptuje túto skutočnosť.

 • Pacientka potvrdila, že porozumela rizikám a nevyhnutným opatreniam spojeným s užívaním izotretinoínu.


Tieto podmienky sa týkajú aj žien, ktoré v súčasnosti nie sú sexuálne aktívne, pokiaľ lekár nerozhodne, že u nich naozaj neexistuje žiadne riziko gravidity.


Predpisujúci lekár sa musí uistiť, či:

 • Pacientka spĺňa podmienky na prevenciu gravidity ako je uvedené vyššie, vrátane potvrdenia, že rozumie daným skutočnostiam.

 • Pacientka akceptovala vyššie uvedené podmienky.

 • Pacientka používala aspoň jednu, prednostne však dve účinné metódy antikoncepcie vrátane bariérovej metódy najmenej jeden mesiac pred začiatkom liečby, pokračuje v používaní účinnej antikoncepcie počas liečebného obdobia a jeden mesiac po ukončení liečby.

 • Pred liečbou, počas liečby a 5 týždňov po ukončení liečby boli výsledky testov gravidity negatívne. Dátumy a výsledky testov gravidity sa majú zaznamenávať.


Antikoncepcia

Pacientkam sa musia poskytnúť komplexné informácie o prevencii gravidity a musia sa s nimi prekonzultovať všetky možnosti účinnej antikoncepcie, ak ju ešte nepoužívajú.


Minimálnou požiadavkou pre pacientky s potenciálnym rizikom otehotnenia musí byť použitie aspoň jednej účinnej antikoncepcie. Pacientka má prednostne používať dve doplňujúce sa formy antikoncepcie vrátane bariérovej metódy. Pacientky musia antikoncepciu používať ešte minimálnejeden mesiac po ukončení liečby izotretinoínom, dokonca aj pacientky s amenoreou.


Testovanie gravidity

Pod lekárskym dohľadom sa odporúča vykonať testy na graviditu v prvých troch dňoch menštruačného cyklu s minimálnou citlivosťou 25 mIU/ml nasledovne.


Pred začiatkom liečby:

Aby sa vylúčila možnosť gravidity pred začiatkom používania antikoncepcie, odporúča sa pod lekárskym dohľadom vykonať úvodný test gravidity a jeho dátum a výsledok zaznamenať. U pacientiek s nepravidelnou menštruáciou má načasovanie testov gravidity odrážať ich sexuálnu aktivitu a má sa vykonať približne 3 týždne po poslednom nechránenom pohlavnom styku. Predpisujúci lekár musí pacientku poučiť o antikoncepcii.


Test gravidity pod lekárskym dohľadom sa má vykonať aj počas konzultácie pri predpísaní izotretinoínu alebo do troch dní pred návštevou predpisujúceho lekára a má sa vykonať, až keď pacientka používa účinnú antikoncepciu najmenej jeden mesiac. Tento test má zaručiť, že pacientka nie je gravidná, keď začína liečbu izotretinoínom.


Následné lekárske kontroly

Následné lekárske kontroly sa majú naplánovať v 28-dňových intervaloch. Potreba opakovania testov gravidity pod lekárskym dohľadom v mesačných intervaloch sa má určiť aj na základe zváženia sexuálnej aktivity pacientky a aktuálneho stavu menštruácie (abnormálna menštruácia, vynechanie menštruácie alebo amenorea). V indikovaných prípadoch sa majú testy na graviditu vykonať v deň predpísania lieku alebo do troch dní pred návštevou predpisujúceho lekára.


Ukončenie liečby

Päť týždňov po ukončení liečby majú ženy podstúpiť posledný tehotenský test na vylúčenie gravidity.


Obmedzenia týkajúce sa predpisovania a výdaja lieku

Predpísanie izotretinoínu ženám vo fertilnom veku sa má obmedziť na 30 dníliečby a pokračovanie liečby vyžaduje nové predpísanie lieku. V ideálnom prípade vykonanie testu gravidity, predpísanie izotretinoínu a jeho výdaj sa má uskutočniť v jeden deň. Izotretinoín sa má vydať maximálne do 7 dní od jeho predpísania.


Muži:

Dostupné údaje naznačujú, že hladina expozície plodu zo semena pacientov užívajúcich izotretinoín nie je dostatočne významná na to, aby bola spájaná s teratogénnymi účinkami izotretinoínu.


Pacienti mužského pohlavia majú byť upozornení, že tento liek nesmú dávať nikomu inému, najmä nie ženám.


Ďalšie opatrenia

Pacienti majú byť poučení, aby tento liek nikdy nedávali inej osobe a na konci liečby vrátili do lekárne všetky nepoužité kapsuly.

Pacienti nesmú darovať krv počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby izotretinoínom kvôli potenciálnemu riziku pre plod gravidnej príjemkyne transfúzie.


Edukačný materiál

Na pomoc lekárom, lekárnikom a pacientom, aby sa zabránilo expozícii plodu izotretinoínom, držiteľ rozhodnutia o registrácii zabezpečí edukačný materiál s upozorneniami na teratogenitu izotretinoínu, s radami o antikoncepcii, ktorú je potrebné nasadiť pred začiatkom liečby a s poučením o potrebe testovania gravidity.

Lekári majú poskytnúť všetkým pacientom, ženám aj mužom, kompletné informácie určené pre pacientov o teratogénnom riziku a prísnych opatreniach na zabránenie gravidity, ktoré sú uvedené v Programe na prevenciu gravidity.


Psychické poruchy

U pacientov liečených izotretinoínom boli hlásené depresívne stavy, zhoršenie depresie, úzkosť, agresívne sklony, zmeny nálad, psychotické symptómy, a veľmi zriedkavo samovražedné myšlienky, pokusy o samovraždu a samovražda (pozri časť 4.8). Osobitnú starostlivosť je potrebné venovať pacientom s anamnézou depresie a všetci pacienti sa majú sledovať pre znaky depresie, ktoré ak nastanú, musia sa adekvátne liečiť. Prerušenie liečby izotretinoínom však môže byť nedostatočné na zmiernenie symptómov, a preto môže byť potrebné ďalšie psychiatrické alebo psychologické zhodnotenie stavu.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Občas sa pozoruje akútne zhoršenie akné v počiatočnom období, postupne však v priebehu liečby ustupuje, väčšinou do 7-10 dní a obyčajne nevyžaduje úpravu dávkovania.


Má sa vyhýbať intenzívnemu slnečnému svetlu alebo UV lúčom. V nevyhnutných prípadoch sa má použiť prípravok na ochranu pred slnkom s vysokým ochranným faktorom minimálne OF 15.


Pacienti užívajúci izotretinoín sa 5-6 mesiacov po ukončení liečby majú vyhýbať agresívnej chemickej dermabrázii a ošetreniu kože laserom pre riziko vytvorenia hypertrofických jaziev na netypických miestach a oveľa zriedkavejšie pre vznik pozápalovej hyper alebo hypopigmentácie v mieste ošetrenia kože. Depilácii voskom sa majú pacienti, ktorí užívajú izotretinoín, vyhýbať ešte minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby kvôli riziku olupovania kože.


Má sa vyhýbať súbežnému podávaniu izotretinoínu s topickými keratolytickými alebo exfoliatívnymi prípravkami proti akné, pretože sa tým môže zintenzívniť miestne podráždenie (pozri časť 4.5).


Pacientom sa má odporučiť, aby už od začiatku liečby používali hydratačnú masť alebo krém na kožu a balzam na pery, keďže izotretinoín spôsobuje suchosť pokožky a pier.


Pacientom sa má odporúčať, aby od začiatku liečby používali masti, ktoré zvlhčujú pokožku alebo krém a balzam na ústa, lebo izotretinoín pravdepodobne spôsobí vysušenie pokožky a pier.V postmarketingových hláseniach boli závažné kožné reakcie (erythema multiforme(EM), Stevensov -Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN)) spájané s používaním izotretinoínu.Keďže sa tieto udalosti dajú ťažko odlíšiť od iných kožných reakcií, ktoré sa môžu vyskytnúť (pozri časť 4.8), pacienti majú byť informovaní o symptómoch a rizikách a výskyt závažných kožných reakcií sa má pozorne sledovať. Ak je podozrenie na závažnú kožnú reakciu, liečba izotretinoínom sa má ukončiť.


Alergické reakcie

Anafylaktické reakcie, v niektorých prípadoch po predchádzajúcej topickej expozícii retinoidmi, boli hlásené zriedka. Vzácne boli hlásené alergické kožné reakcie. Boli hlásené závažné prípady alergickej vaskulitídy, často s purpurou (modriny a červené škvrny) na končatinách a mimo kože.

Závažné alergické reakcie vyžadujú prerušenie liečby a starostlivé sledovanie.

Poruchy oka

Suché oči, zákal rohovky, zhoršené nočné videnie a keratitída zvyčajne ustúpia po ukončení liečby. Proti suchosti očí môže pomôcť používanie lubrikačnej očnej masti alebo umelých sĺz. Môže sa objaviť neznášanlivosť na kontaktné šošovky, čo si môže vyžadovať nosenie okuliarov počas liečby.


Boli tiež hlásené prípady zhoršeného nočného videnia, ktorého začiatok bol u niektorých pacientov náhly (pozri časť 4.7). Pacienti so zrakovými problémami sa majú poradiť s oftalmológom. Možno bude potrebné ukončiť liečbu izotretinoínom.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia, artralgia a zvýšené hodnoty sérovej kreatínfosfokinázy boli hlásené u pacientov užívajúcich izotretinoín, zvlášť u tých, ktorí sú intenzívne fyzicky aktívni (pozri časť 4.8).


Po niekoľkých rokoch podávania lieku vo veľmi vysokých dávkach pri liečbe porúch keratinizácie sa pozorovali zmeny kostí vrátane predčasného epifyzeálneho uzavretia, hyperostózy a kalcifikácie šliach a väzov. Dávkovanie, dĺžka liečby a celková kumulatívna dávka u týchto pacientov väčšinou ďaleko presahovali odporučené hodnoty pre liečbu akné.


Benígna intrakraniálna hypertenzia

Boli hlásené prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie, z ktorých niektoré zahŕňali súbežné užívanie tetracyklínov (pozri časť 4.3 a časť 4.5). K znakom a príznakom benígnej intrakraniálnej hypertenzie patria bolesť hlavy, nauzea, vracanie, zrakové poruchy a papiloedém. Pacienti, u ktorých sa vyvinie benígna intrakraniálna hypertenzia, majú okamžite prerušiť izotretinoínovú liečbu.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Hodnoty pečeňových enzýmov sa majú kontrolovať pred liečbou, mesiac po začiatku liečby a následne v trojmesačných intervaloch, pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie monitorovanie. Boli hlásené prechodné a reverzibilné zvýšenia hodnôt pečeňových transamináz. V mnohých prípadoch boli tieto zmeny v normálnom rozsahu a hodnoty sa počas liečby vrátili na východiskovú hladinu. Avšak v prípade trvalých klinicky významných zvýšení hladín transamináz sa má zvážiť redukcia dávky alebo prerušenie liečby.


Renálna insuficiencia

Renálna insuficiencia a renálne zlyhanie neovplyvňujú farmakokinetiku izotretinoínu. Preto sa izotretinoín môže podávať pacientom s renálnou insuficienciou. Avšak odporúča sa, aby pacienti začali nízkou dávkou, ktorá sa postupne titrovaním zvyšuje až po maximálnu tolerovanú dávku (pozri časť 4.2).


Lipidový metabolizmus

Hodnoty sérových lipidov (nalačno) sa majú kontrolovať pred liečbou, mesiac po začiatku liečby a následne v trojmesačných intervaloch, pokiaľ nie je klinicky indikované častejšie monitorovanie. Zvýšené hodnoty sérových lipidov sa zvyčajne vrátia k normálu po redukcii dávky alebo po ukončení liečby a môžu byť tiež reakciou na diétne opatrenia.


Izotretinoín sa spája so zvýšením hladín plazmatických triglyceridov. Liečba izotretinoínom sa má ukončiť, ak sa hypertriglyceridémia nedá dostatočne regulovať alebo ak sa objavia príznaky pankreatitídy (pozri časť 4.8). Hladiny vyššie ako 800 mg/dl alebo 9 mmol/l sú niekedy spájané s akútnou pankreatitídou, ktorá môže mať smrteľné následky.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Izotretinoín sa spája so zápalovým ochorením čriev (vrátane lokalizovanej ileitídy) u pacientov bez predchádzajúcej anamnézy črevných porúch. Pacienti, u ktorých sa vyskytne závažná (hemoragická) hnačka, musia okamžite ukončiť liečbu izotretinoínom.


Intolerancia fruktózy

Roaccutane obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou fruktózy nemajú tento liek užívať.


Vysoko rizikoví pacienti

U pacientov trpiacich diabetom, obezitou, alkoholizmom alebo poruchou lipidového metabolizmu, ktorí podstupujú liečbu izotretinoínom, môžu byť potrebné častejšie kontroly hladín sérových lipidov a/alebo glukózy v krvi. Počas liečby izotretinoínom boli hlásené zvýšené hladiny glukózy v krvi nalačno a boli tiež diagnostikované nové prípady diabetu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti nesmú súčasne užívať vitamín A pre riziko vzniku hypervitaminózy A.


Pri súbežnom užívaní izotretinoínu a tetracyklínov boli hlásené prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie (pseudotumor cerebri). Preto sa musí vyhýbať súbežnej liečbe tetracyklínmi (pozri časť 4.3 a časť 4.4).


Izotretinoín sa nemá súbežne podávať s lokálnymi keratolytickými alebo exfoliatívnymi prípravkami proti akné, pretože sa môže zvýšiť lokálne podráždenie (pozri časť 4.4).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita je absolútnou kontraindikáciou pri liečbe izotretinoínom (pozri časť 4.3). Ak sa gravidita napriek uvedeným opatreniam predsa vyskytne počas liečby izotretinoínom alebo mesiac po liečbe, vzniká veľké riziko veľmi závažného poškodenia plodu.


K malformáciám plodu spájaným s jeho expozíciou izotretinoínom patria abnormality centrálneho nervového systému (hydrocefalus, malformácie/abnormality mozočka, mikrocefália), dysmorfia tváre, rázštep podnebia, abnormality vonkajšieho ucha (chýbanie vonkajšieho ucha, malé alebo chýbajúce vonkajšie zvukovody), očné abnormality (mikroftalmia), kardiovaskulárne abnormality (malformácie ako Fallotova tetralógia, transpozícia veľkých ciev, septálne defekty), abnormality týmusu a prištítnej žľazy. Pozoroval sa aj zvýšený výskyt samovoľných potratov.


Ak sa gravidita vyskytne u ženy liečenej izotretinoínom, liečba sa musí prerušiť a pacientka sa má poradiť a vyšetriť lekárom, ktorý má skúsenosti v oblasti teratológie.


Laktácia:

Izotretinoín je vysoko lipofilný, preto s veľkou pravdepodobnosťou prechádza do materského mlieka. Vzhľadom na potenciálne nežiaduce účinky u detí exponovaných cez materské mlieko je užívanie izotretinoínu kontraindikované pre dojčiace matky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby izotretinoínom sa vyskytlo niekoľko prípadov zhoršeného nočného videnia, ktoré v zriedkavých prípadoch pretrvávalo aj po liečbe (pozri časť 4.4 a časť 4.8). Pretože u niektorých pacientov sa toto zhoršenie objavilo náhle, pacienti sa majú upozorniť na tento potenciálny problém a na opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.


Ospalosť, závrat a poruchy videnia boli popísané veľmi zriedkavo. Pacienti majú byť upozornení, že ak majú takéto skúsenosti, nemajú viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo sa zúčastňovať žiadnych iných aktivít, pri ktorých môžu tieto symptómy vystaviť riziku ich alebo ostatných.


4.8 Nežiaduce účinky


Niektoré vedľajšie účinky spájané s užívaním izotretinoínu sú závislé na dávke. Nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné po úprave dávky alebo po ukončení liečby, avšak niektoré môžu pretrvávať aj po ukončení liečby. Nasledujúce symptómy patria k najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom izotretinoínu: suchosť kože; suchosť slizníc napr. pier (cheilitída), nosovej sliznice (epistaxa), očí (konjunktivitída).


Infekcie:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Grampozitívne (mukokutánne) bakteriálne infekcie

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi časté (≥ 1/10)


Časté (≥ 1/100, < 1/10)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Anémia, zvýšená sedimentácia červených krviniek, trombocytopénia, trombocytóza

Neutropénia

Lymfadenopatia

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé (≥ 1/10 000,< 1/1000)


Alergické kožné reakcie, anafylaktické reakcie, hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Diabetes mellitus, hyperurikémia

Psychické poruchy:

Zriedkavé (≥ 1/10 000,< 1/1000)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Depresia, zhoršenie depresie, agresívne sklony,

úzkosť, zmeny nálad.

Abnormálne správanie, psychotická porucha, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu, samovražda

Poruchy nervového systému:

Časté (≥ 1/100, < 1/10)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Bolesť hlavy

Benígna intrakraniálna hypertenzia, kŕče, ospanlivosť, závraty

Poruchy oka:

Veľmi časté (≥ 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Blefaritída, konjunktivitída, suché oči, podráždenie očí

Zahmlené videnie, katarakta, farbosleposť (deficiencia farebného videnia), intolerancia kontaktných šošoviek, zákal rohovky, zhoršenie nočného videnia, keratitída, papiloedém (znak benígnej intrakraniálnej hypertenzie), fotofóbia, poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Poškodenie sluchu

Poruchy ciev:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Vaskulitída (napríklad Wegenerova granulomatóza, alergická vaskulitída)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté (≥ 1/100, < 1/10)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Epistaxa, sucho v nose, nazofaryngitída

Bronchospazmus (najmä u pacientov s astmou), chrapľavosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Kolitída, ileitída, suché hrdlo, gastrointestinálne krvácanie, hemoragická hnačka a zápalové ochorenie čriev, nauzea, pankreatitída (pozri časť 4.4)

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Zvýšené hladiny transamináz (pozri časť 4.4)

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi časté (≥ 1/10)


Zriedkavé (≥ 1/10 000,< 1/1000)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)

Frekvencia nie je známa*


Cheilitída, dermatitída, suchá koža, lokalizovaná exfoliácia, pruritus, erytematózna vyrážka, krehkosť kože (riziko poranenia pri trení kože)

Alopécia

Acne fulminans, zhoršenie akné, erytém (tvárový), exantém, poruchy vlasov, hirzutizmus, dystrofia nechtov, paronychia, fotosenzitívna reakcia, pyogénny granulóm, hyperpigmentácia kože, zvýšené potenie


Erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi časté (≥ 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)Frekvencia nie je známa*


Artralgia, myalgia, bolesť chrbta (zvlášť u detí a adolescentov)

Artritída, kalcinóza (kalcifikácia väzov a šliach), predčasné epifyzeálne uzavretie, exostóza (hyperostóza), znížená kostná denzita, tendinitída


Rabdomyolýza


Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Glomerulonefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Granulácia tkaniva (zvýšená tvorba), nepokoj

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Veľmi časté (≥ 1/10)


Časté (≥ 1/100, < 1/10)


Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)


Zvýšená hladina triglyceridov v krvi, znížená hladina lipoproteínov s vysokou hustotou

Zvýšené hladiny cholesterolu a glukózy v krvi, hematúria, proteinúria

Zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi


* nedá sa určiť z dostupných údajov


Výskyt nežiaducich účinkov bol vypočítaný z dát všetkých klinických štúdií zahŕňajúcich 824 pacientov a z postmarketingových údajov.


4.9 Predávkovanie


Izotretinoín je derivát vitamínu A. Hoci akútna toxicita izotretinoínu je nízka, pri náhodnom predávkovaní by sa mohli vyskytnúť znaky hypervitaminózy A.

K prejavom akútnej toxicity vitamínu A patria silné bolesti hlavy, nauzea alebo vracanie, ospanlivosť, podráždenie a pruritus. Znaky a príznaky náhodného alebo úmyselného predávkovania izotretinoínom budú pravdepodobne podobné. Očakáva sa, že tieto symptómy sú reverzibilné a že ustúpia bez liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: retinoid na liečbu akné.

ATC kód: D10BA01


Mechanizmus účinku

Izotretinoín je stereoizomérom kyseliny all-trans retínovej (tretinoín). Presný mechanizmus účinku izotretinoínu ešte nie je úplne objasnený, avšak je dokázané, že zlepšenie pozorované v klinickom obraze závažného akné je spájané so supresiou aktivity mazových žliaz a s histologicky dokázaným zmenšením veľkosti mazových žliaz. Navyše bol dokázaný protizápalový účinok izotretinoínu na kožu.


Účinnosť

Hyperkornifikácia epiteliálnej výstelky vlasovo-mazovej jednotky vedie k uvoľňovaniu korneocytov do vývodu a k jeho upchatiu keratínom a nadbytočným mazom. Potom nasleduje vytvorenie komedonu a nakoniec zápalových lézií. Izotretinoín inhibuje proliferáciu mazových buniek a zdá sa, že pri akné “napraví” program diferenciácie. Kožný maz je hlavným substrátom pre rast Propionibacterium acnes, takže znížená tvorba mazu inhibuje bakteriálnu kolonizáciu vývodu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia izotretinoínu z gastrointestinálneho traktu je variabilná a lineárna k dávke pri terapeutickom rozmedzí. Absolútna biologická dostupnosť izotretinoínu nebola stanovená, pretože táto zlúčenina nie je dostupná vo forme intravenózneho prípravku pre humánne použitie, ale extrapolácia zo štúdií uskutočnených na psoch naznačuje veľmi nízku a variabilnú systémovú biologickú dostupnosť. Keď sa izotretinoín užíva s jedlom, biologická dostupnosť je dvojnásobná v porovnaní s jeho užívaním nalačno.


Distribúcia

Izotretinoín sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na albumín (99,9%). Distribučný objem izotretinoínu u človeka nebol stanovený nakoľko izotretinoín nie je dostupný vo forme intravenózneho prípravku pre humánne použitie. Iba málo informácií je dostupných o distribúcii izotretinoínu do tkaniva u ľudí. Koncentrácie izotretinoínu v pokožke sú len polovičné v porovnaní s jeho koncentráciami v sére. Plazmatické koncentrácie izotretinoínu sú približne 1,7-krát vyššie ako koncentrácie v celej krvi v dôsledku slabej penetrácie izotretinoínu do červených krviniek.


Metabolizmus

Po perorálnom podaní izotretinoínu boli v plazme identifikované tri hlavné metabolity:
4-oxoizotretinoín, tretinoín (kyselina all-trans retínová) a 4-oxotretinoín.
Tieto metabolity preukázali biologickú aktivitu v niekoľkých in vitrotestoch. V klinickej štúdii preukázal
4-oxoizotretinoín signifikantný podiel v aktivite izotretinoínu (redukcia tvorby kožného mazu napriek žiadnemu vplyvu na plazmatické hladiny izotretinoínu a tretinoínu). K ďalším menej významným metabolitom patria glukuronidové konjugáty. Hlavným metabolitom je
4-oxoizotretinoín, ktorý má v rovnovážnom stave plazmatické koncentrácie 2,5-krát vyššie ako materská zlúčenina.


Izotretinoín a tretinoín (kyselina all-trans retínová) sú reverzibilne metabolizované (navzájom premenené), a preto je metabolizmus tretinoínu prepojený s metabolizmom izotretinoínu.

Odhaduje sa, že 20-30% dávky izotretinoínu sa metabolizuje izomerizáciou.


Enterohepatálna cirkulácia môže hrať významnú úlohu vo farmakokinetike izotretinoínu u človeka. Štúdie metabolizmu in vitropreukázali, že niektoré CYP enzýmy sú zapojené do metabolizmu izotretinoínu na 4-oxoizotretinoín a tretinoín. Zdá sa, že ani jedna izoforma nemá prevládajúcu funkciu. Izotretinoín a jeho metabolity neovplyvňujú významne aktivitu CYP.


Eliminácia

Po perorálnom podaní rádiologicky označeného izotretinoínu sa približne rovnaké frakcie dávky získali v moči a stolici. Po perorálnom podaní izotretinoínu terminálny polčas eliminácie nezmeneného lieku u pacientov s akné má priemernú hodnotu 19 hodín. Terminálny polčas
4-oxoizotretinoínu je dlhší, s priemernou hodnotou 29 hodín.


Izotretinoín je fyziologický retinoid a koncentrácie endogénneho retinoidu sa dosiahnu približne do dvoch týždňov po ukončení izotretinoínovej liečby.


Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

Keďže izotretinoín je kontraindikovaný u pacientov s poškodenou funkciou pečene, u tejto skupiny pacientov sú dostupné len obmedzené údaje o kinetike izotretinoínu. Zlyhanie obličiek významne neznižuje plazmatický klírens izotretinoínu alebo 4-oxoizotretinoínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútna perorálna toxicita izotretinoínu bola stanovená u rôznych živočíšnych druhov. LD50 je približne 2 000 mg/kg u králikov, približne 3 000 mg/kg u myší a vyše 4 000 mg/kg u potkanov.


Chronická toxicita

Dlhodobá štúdia na potkanoch, trvajúca vyše dva roky (dávkovanie izotretinoínu 2, 8 a 32 mg/kg/deň), preukázala čiastočnú stratu ochlpenia a zvýšené hladiny plazmatických triglyceridov v skupinách s vyšším dávkovaním. Spektrum vedľajších účinkov izotretinoínu na hlodavce sa veľmi podobá vedľajším účinkom vitamínu A, nezahŕňa však masívnu kalcifikáciu tkanív a orgánov pozorovanú pri účinku vitamínu A na potkany. Zmeny pečeňových buniek pozorované pri vitamíne A sa nevyskytli pri podávaní izotretinoínu.


Všetky pozorované vedľajšie účinky syndrómu hypervitaminózy A boli spontánne reverzibilné po vysadení izotretinoínu. Dokonca aj experimentálne zvieratá v celkovo zlom stave sa do 1-2 týždňov vo veľkej miere zotavili.


Teratogenita

Rovnako ako ostatné deriváty vitamínu A, aj izotretinoín preukázal na zvieracích experimentoch, že je teratogénny a embryotoxický.


Kvôli teratogénnemu potenciálu izotretinoínu existujú terapeutické následky pri jeho podaní ženám vo fertilnom veku (pozri časť 4.3, časť 4.4, a časť 4.6).


Fertilita

Izotretinoín v terapeutických dávkach neovplyvňuje počet, pohyblivosť ani morfológiu spermií a neohrozuje vytváranie a vývin embrya u partneriek mužov užívajúcich izotretinoín.


Mutagenita

Izotretinoín nepreukázal mutagenitu v in vitro a in vivoštúdiách na zvieratách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Náplň kapsuly

Žltý včelí vosk;

Sójový olej rafinovaný;

Sójový olej hydrogenovaný;

Sójový olej čiastočne hydrogenovaný.


Obal kapsuly

Želatína;

Glycerol 85 %;

Karion 83 obsahujúci sorbitol, manitol, hydrogenovaný hydrolyzát škrobu;

Oxid titaničitý (E171);

Červený oxid železitý (E172).


Suchý atrament na potlač

Modifikovaný šelak;

Čierny oxid železitý (E172).

Propylénglykol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dvojvrstvové (PVC/PVDC) – hliníkové blistrové balenia obsahujú 20, 30, 50 alebo 100 kapsúl


Nie všetky veľkosti alebo druhy balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Všetky nepoužité kapsuly Roaccutane vráťte do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0361/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.10.2005

Dátum posledného predĺženia: 19.10.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 9/2012


Roaccutane 20 mg mäkké kapsuly