+ ipil.sk

SYNTOSTIGMIN injPríbalový leták


Príloha č. 2 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01489


Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!

SYNTOSTIGMIN inj

(Neostigmini metilsulfas)

injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna 1 ml ampulka obsahuje 0,5 mg liečivaneostigmini metilsulfas (neostigmíniummetylsulfát).

Pomocné látky: natrii chloridum (chlorid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Obsah sodíka: 3,542 mg/ml, to zodpovedá 0,154 mmol/ml.

Farmakoterapeutickáskupina

Parasympatikomimetikum.

Charakteristika

Inhibítor acetylcholínesterázy s podobným účinkom ako fyzostigmín. Je výhodnejší pre nižšie riziko nežiaducich účinkov.

Indikácie

Útlm črevnej peristaltiky až paralytický ileus (najmä pooperačný), pooperačná atónia (ochabnutosť močového mechúra), myastenia gravis, bulbárne syndrómy rôznej etiológie, funkčná amenorea (vynechanie menštruácie u ženy v období plodnosti), ako antidotum myorelaxačného účinku nedepolarizujúcich svalových relaxancií, na zabránenie retencie (zadržiavanie) moču po podaní tymoleptík, po zvládnutí akútneho stavu glaukómu fyzostigmínom (okrem glaukómu so zatvoreným uhlom).

Kontraindikácie

Obštrukčný ileus (zapríčinený uzavretím črevného priesvitu zvnútra), zadržiavanie moču vyvolané mechanickou zábranou, bronchiálna astma, všetky formy myotónie (tonické kŕče svalstva). Opatrnosť je potrebná u pacientov s bradykardiou (spomalená srdcová činnosť), čerstvou koronárnou oklúziou (uzavretie srdcových ciev), epilepsiou a hypotenziou (nízky tlak krvi).


Nežiaduce účinky

Profúzna (nadmerná) sekrécia (slinenie, slzenie, priedušková sekrécia s kašľom, potenie), mióza (zúženie zreníc), neostré videnie do diaľky, zvýšená peristaltika až kŕče v tráviacej sústave, hnačka, dávenie, kolikovité bolesti, polakisúria (časté nutkanie na močenie), svalové zášklby až tonické kŕče, riziko provokácie astmatického záchvatu, hypotenzia (nízky tlak krvi).


Interakcie

Neostigmín zosilňuje analgetickú účinnosť analgetík-anodýn, zosilňuje účinnosť sukcinylcholínu, hypotenzív, vazodilatancií, antiarytmík, kardiotoník, beta-blokátorov, antagonizuje myorelaxačné účinky periférnych myorelaxancií kompetitívneho typu, antagonizuje obstipačné účinky morfínu a retenciu moču pri aplikácii cholinolytických látok. Účinnosť liekuzosilňujú cholinergné látky a kyselina pantoténová vo vysokých dávkach, účinok zoslabujú okrem bežných cholinolytík aj syntetické spazmolytiká.

Dávkovanie a spôsob podávania

a) Dávkovanie deťom:

Dávka pre deti je 20 µg/kg, teda do 1 roka 0,15 - 0,20 mg, 1 - 6 rokov 0,25 - 0,30 mg, 6 - 15 rokov 0,30 - 0,50 mg denne.

b) Dávkovanie dospelým:

Pri atónii čriev a močového mechúra:1 ampulku podkožne, do svalu alebo pomaly intravenózne. Opakovať možno po 3 až 6 hodinách. Intravenózne sa odporúča podávať Syntostigmín riedený v infúznych roztokoch (izotonický roztok chloridu sodného, 5 % roztok glukózy). Syntostigmín možno podať aj preventívne tesne po operácii

v polovičnej dávke (1/2 ampulky) subkutánne alebo intramuskulárne, prípadne dávku zopakovať po 4 až 6 hodinách.

Pri myasthenia gravis:podávajú sa 1 až 2 ampulky subkutánne alebo intramuskulárne.

Pri bulbárnych syndrómoch:odporúča sa 1/2 - 1 ampulku 1 až 2 krát denne subkutánne alebo intra-muskulárne.

V anestéziológiiako antidotum myorelaxačného účinku tubukurarínu: 1-2 mg neostigmínu v kombinácii s 0,5 až 1 mg atropínu.

Na odstránenie vedľajších účinkov neostigmínu je vhodné v niektorých prípadoch podávať súčasne atropín v dávke 0,1 - 0,5 mg 3 krát denne.


Doporučené terapeutické dávkypri podkožnom a vnútrosvalovom podaní sú vo všeobecnosti 0,25-0,5 mg.

Maximálna jednotlivá dávka je 1 mg, maximálna denná dávka je 3 mg.

Špeciálne upozornenia

Syntostigminmôže niekedy vyvolať paradoxné nežiaduce účinky, tachykardiu (zrýchlenie srdcovej činnosti) a hypertenziu ( zvýšenie tlaku krvi).Vysvetľuje sa to interakciou nikotínových a muskarínových účinkov.

Tehotenstvo a dojčenie

Používanie počas tehotenstva je riskantné. Neostigmín prechádza placentárnou bariérou, môže vyvolať kontrakcie maternice a riziko potratu. Nie sú dostupné informácie o prechode neostigmínu do materského mlieka.

Predávkovanie

Intoxikácia a predávkovanie môžu vzniknúť pri rýchlej intravenóznej injekcii. Príznaky sa prejavujú muskarínovými

a nikotínovými centrálnymi aj periférnymi účinkami (cholinergná kríza). U pacientov s myastheniou gravis sú príznaky predávkovania menej výrazné a môžu sa prejaviť len svalovou slabosťou.

Liečba:Prioritu majú respiračné funkcie. Muskarínové príznaky sa dajú potlačiť intravenóznym podaním atropínu v počiatočnej dávke 1 až 2 mg, ktorú je možné v prípade potreby opakovať. Nikotínové účinky, vrátane svalovej slabosti a paralýzy, sa nedajú ovplyvniť atropínom.

Varovanie

Lieksa nesmie sa použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Balenie

10 ampuliek po 1 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.

Liek musí byť uložený mimo dosahu detí.


Dátum poslednej revízie:

3/2009
2

SYNTOSTIGMIN inj

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01489Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

Syntostigmin inj


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivo: Neostigmini metilsulfas 0,5 mg v 1 ml.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

Obsah sodíka v roztoku: 3,542 mg/ml, to zodpovedá 0,154 mmol/ml.


3. Lieková forma

injekčný roztok

Vzhľad lieku:číry, bezfarebný roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

Útlm črevnej peristaltiky až paralytický ileus (najmä pooperačný), pooperačná atónia močového mechúra, myasthenia gravis, bulbárne syndrómy rôznej etiológie, funkčná amenoera, ako antidotum myorelaxačného účinku nedepolarizujúcich svalových relaxancií, retencia moču po tymoleptikách, glaukóm po zvládnutí akútneho stavu fyzostigmínom (okrem glaukómu s uzatvoreným uhlom).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

a) Dávkovanie deťom:

Dávka pre deti je 20 µg/kg, teda do 1 roka 0,15 - 0,20 mg, 1 - 6 rokov 0,25 - 0,30 mg, 6 - 15 rokov 0,30 - 0,50 mg denne.

b) Dávkovanie dospelým:

Pri atónii črieva močového mechúra:1 ampulku podkožne, do svalu alebo pomaly intravenózne. Opakovať možno po 3 až 6 hodinách. Intravenózne sa odporúča podávať Syntostigmínriedený v infúznych roztokoch (izotonický roztok chloridu sodného, 5 % roztok glukózy). Syntostigmín možno podať aj preventívne tesne po operácii v polovičnej dávke (1/2 ampulky) subkutánne alebo intramuskulárne, prípadne dávku zopakovať po 4 až 6 hodinách.

Pri myasthenia gravis:podávajú sa 1 až 2 ampulky subkutánne alebo intramuskulárne.

Pri bulbárnych syndrómoch:odporúča sa 1/2 - 1 ampulku 1 až 2 krát denne subkutánne alebo intra-muskulárne.

V anestéziológii ako antidotum myorelaxačného účinkunedepolarizujúcich svalových relaxancií: 1-2 mg neostigmínu v kombinácii s 0,5 až 1 mg atropínu.

Na odstránenie vedľajších účinkov neostigmínu je vhodné v niektorých prípadoch podávať súčasne atropín v dávke 0,1 - 0,5 mg 3 krát denne.

Doporučené terapeutické dávkypri podkožnom a vnútrosvalovom podaní sú vo všeobecnosti 0,25-0,5 mg.

Maximálna jednotlivá dávka je 1 mg, maximálna denná dávka je 3 mg.


4.3. Kontraindikácie

Obštrukčný ileus, retencia moču vyvolaná obštrukciou, bronchiálna astma, všetky formy myotónií.


4.4. Špeciálne upozornenia

Opatrnosť si vyžadujú pacienti s bradykardiou,čerstvou koronárnou oklúziou, epilepsiou a hypotenziou.

Syntostigmínmôže niekedy vyvolať paradoxné vedľajšie účinky: tachykardiu a hypertenziu. Vysvetľujú sa interakciou medzi nikotínovými a muskarínovými účinkami.


4.5. Liekové a inéinterakcie

Neostigmín zosilňuje analgetickú činnosť analgetík - anodýn. Môže vyvolať u pacientov liečených beta-blokátormiťažkú bradykardiu, zosilňuje aj účinok antihypertenzív, vazodilatancií, antiarytmík, kardiotoník, antagonizuje myorelaxačné účinky periférnych myorelaxancií kompetitívneho typu. Neostigmín antagonizuje obstipačné účinky morfínu a retenciu moču pri aplikácií cholinolytík. Pri potláčaní neuromuskulárnej blokády vyvolanej pachykurarovými myorelaxanciami, môže opakované podanie neostigmínu vyvolať acetylcholínom indukovaný neuromuskulárny blok, ktorý môže byť pri celkovej anestézii nebezpečný. Účinok neostigmínu zosilňujú cholinergné látky a kyselina pantoténová vo vysokých dávkach, účinok zoslabujú okrem bežných cholinolytík aj syntetické spazmolytiká.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Používanie v gravidite je riskantné. Neostigmín prechádza placentárnou bariérou, môže vyvolať kon-trakcie maternice a riziko potratu. Nie sú dostupné informácie o prechode neostigmínu do materského mlieka.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neostigmín nemá tlmivý vplyv na centrálny nervový systém, ale pretože spôsobuje miózu a neostré videnie do diaľky, v konečnom dôsledku môže ovplyvniť pozornosť pri riadení motorového vozidla aleboobsluhe strojov.


4.8. Nežiaduce účinky

Profúzna sekrécia (slinenie, slzenie, bronchiálna sekrécia, spojená s kašľom a rizikom astmatického záchvatu), poruchy akomodácie, mióza, zvýšená peristaltika až kŕče tráviaceho traktu,hnačka, kolikové bolesti, nauzea až dávenie, polakisúria, svalové zášklby až tonické kŕče, hypotenzia.


4.9. Predávkovanie

Neostigmín sa svojimi vlastnosťami radí medzi silne toxické látky. Toxicita neostigmínu sa blíži toxicite fyzostigmínu, pričom neostigmín je významne toxickou látkou aj pri chronickom podávaní.

Predávkovaniemôže vzniknúť pri rýchlej intravenóznej injekcii. Prejavuje sa muskarínovými a nikotínovými centrálnymi a periférnymi účinkami (cholinergná kríza). U pacientov s myastheniou gravis sú príznaky predávkovania menejvýrazné, môžu sa prejaviť len svalovou slabosťou. Je potrebné odlíšiť túto slabosť od myastenickej krízy. V prípade, že sa nedá odlíšiť cholinergná kríza od myastenickej, je možné opatrné podanie edrofónia.

Liečba:prioritu má starostlivosť o respiračné funkcie. Muskarínové príznaky je možné potlačiť injekciami atropínu. Atropín sa podáva intravenózne v počiatočnej dávke 1 až 2 mg, ktorú je možné v prípade potreby opakovať. Nikotínové účinky, vrátane svalovej slabosti a paralýzy, nie sú ovplyvnené atropínom.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Parasympatikomimetiká, inhibítory acetylcholínesterázy

ATC kód: N07AA01

Mechanizmus účinku

Neostigmín je syntetický derivát alkaloidu fyzostigmínu zo skupiny inhibítorov acetylcholínesterázy. Medzi najvýznamnejšie účinky neostigmínu patrí cholinomimetický účinok muskarínového typu na všetkých orgánoch inervovaných parasympatickým nervstvom. Centrálne účinky neostigmínu nie sú príliš výrazné, pretože cez hematoencefalickú bariéru prestupuje iba malý podiel látky. Popri inhibič-nom účinku na acetylcholínesterázu môže neostigmín pôsobiť priamo na acetylcholínové receptory vzhľadom ku konštitúcii svojej molekuly. Muskarínový účinok neostigmínu sa uplatňuje najmä v ovplyvnení črevného traktu a oka, kým účinok na hemodynamiku je pomerne slabý. Neostigmín je menej účinné miotikum ako fyzostigmín, na motilitu intestinálneho traktu pôsobí približne rovnako. Po jeho podaní sa krvný tlak nemení alebo klesá len celkom nepatrne. Neostigmín vyvoláva mierne zúženie bronchov, kontrakciu močového a žlčového mechúra a puzdra sleziny. Po terapeutických dávkach u ľudí dochádza po jeho podaní iba k nevýznamným zmenám v činnosti srdca a v hodnotách krvného tlaku.

Neostigmín reverzibilne inhibuje aktivitu acetylcholínesterázy a predlžuje a zosilňuje muskarínové a nikotínové účinky acetylcholínu. Je veľmi pravdepodobné, že neostigmín má aj priame agonistické účinky na nikotínové receptory kostrového svalstva. Používa sa najmä na zvýšenie činnosti hladkého svalstva (atónia čriev, moč.mechúra), ale pôsobí aj na priečne pruhované svalstvo. Nežiaduce účinky neostigmínu vznikajúce v dôsledku muskarínového účinku možno odstrániť predchádzajúcim perorálnym alebo parenterálnym podaním atropínu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Neostigmín sa rýchlo resorbuje zo subkutánneho a svalového tkaniva. Čiastočne sa biotransformuje, pravdepodobne hydrolýzou esterovej väzby. Pri parenterálnom podaní sa vylučuje 60 % až 70% nezmeneného neostigmínu močom. Neostigmín sa rýchlo eliminuje z plazmy pacientov, ktorým bol podaný intravenózne. Plazmatická koncentrácia neostigmínu klesá v priebehu 5 minút na 8 % pôvodných hodnôt, pričom jeho distribučný polčas je kratší ako 1 minúta. Eliminačný polčas sa pohybuje v rozmedzí 15 - 30 minút. 1 hodinu po i.v. podaní neostigmínu sa v plazme stanovujú iba jeho stopové množstvá. Predpokladá sa, že metabolické pochody a biliárna exkrécia môžu hrať v eliminácii neostigmínu významnú úlohu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

LD 50 pri intravenóznom podaní u myší bola stanovená na 0,3 mg/kg, pri intramuskulárnom podaní 0,395 mg/kg, pri subkutánnom podaní 0,54 mg/kg.

LD 50 u potkana bola stanovená pri intravenóznom podaní 0,315 mg/kg, pri intramuskulárnom podaní 0,423 mg/kg, pri subkutánnom podaní 0,445 mg/kg.

Napriek názorom, že podávanie krátkodobých inhibítorov acetylcholínesterázy nevyvoláva malformá-cie u človeka, vyžaduje sa pri podávaní neostigmínu v perinatálnom období opatrnosť. Informácie o mutagenite a kancerogenite neostigmínu nie sú známe.


6. Farmaceutické informácie

6.1. Zoznam pomocných látok

Pomocné látky: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia.


6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3. Časpoužiteľnosti

48 mesiacov


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 1 ml


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Bez zvláštnych upozornení.


6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. Držiteľ registračného rozhodnutia

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

67/0771/92-S


9. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie

14.12.1992


10. Dátum poslednej revízie textu:

marec 2009


4

SYNTOSTIGMIN inj