+ ipil.sk

TILADE mintPríbalový leták


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/03322

Príloha č.2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/07046


Písomná informácia pre používateľov


TILADE® mint

(nedocromilum natricum)

inhalačná suspenzia v tlakovom obale


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Zloženie lieku

Liečivo: nedokromil sodný 2 mg v 1 inhalačnej dávke.

Pomocné látky: povidon K30, levomentol, makrogol 600, HFA- 227 apafluran ako hnací plyn.


Farmakoterapeutická skupina

Antiastmatikum


Charakteristika

Nedokromil sodný, liečivo prítomné v lieku Tilade mint, zabraňuje syntéze alebo uvoľňovaniu látok zo špecifických zápalových buniek, charakteristických pre astmatickú reakciu. Dochádza k potlačeniu bezprostrednej aj neskorej alergickej reakcie. Tieto účinky sú najvýraznejšie v bunkách priedušiek a pľúc. Tilade znižuje prejavy nadmernej reaktivity priedušiek, zmierňuje kašeľ a kŕč priedušiek.


Indikácie

Tilade sa pre svoje protizápalové účinky odporúča na kontinuálnu protizápalovú liečbu miernejších foriem pretrvávajúcej prieduškovej astmy vyvolanej rôznymi príčinami, napr. studeným vzduchom, alergénmi, telesnou a duševnou námahou a znečisteným ovzduším.

Tilade je určený na preventívne použitie a nie na okamžitú úľavu od príznakov ochorenia.

Tilade zlepšuje pľúcne funkcie, znižuje frekvenciu a silu záchvatov prieduškových kŕčov a kašľa a tiež znižuje nadmernú reaktivitu priedušiek.

Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 2 rokov. Môže sa použiť ako prídavná liečba pri už existujúcej terapii, čo často vedie k zlepšeniu klinického stavu pacienta.


Kontraindikácie

Liek nesmú užívať pacienti s precitlivenosťou na ktorúkoľvek zložku nachádzajúcu sa v Tilade. Liek taktiež nesmú užívať deti mladšie ako 2 roky, lebo v súčasnej dobe nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti u tejto vekovej skupiny.

Neznášanlivosť lieku (kašeľ alebo kŕč priedušiek po inhalácii).

Pre používanie Tilade počas tehotenstva a dojčenia musia byť veľmi závažné dôvody, hoci doterajšie skúsenosti naznačujú, že liek nemá nežiaduci vplyv na matku ani dieťa.


Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Tilade mint môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Liek Tilade sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť aj alergické reakcie ako je vyrážka a svrbenie; návaly horúčavy.

Ďalšie známe vedľajšie účinky Tilade mint sú:


Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako u 1 osoby z 10)

- bolesť brucha, vracanie, nevoľnosť, kašeľ, kŕč priedušiek, bolesť hlavy


Časté (vyskytujú sa u menej ako u 1 osoby z 10)

- tráviace ťažkosti (dyspepsia), nezvyčajná alebo nepríjemná chuť v ústach (dysgeúzia)


Interakcie

Interakcie nie sú doposiaľ známe, ale váš lekár má byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate vrátane voľnopredajných.


Dávkovanie

Ak lekár neurčí inak, odporúča sa pre dospelých a pre deti staršie ako 2 roky dávka 2 vdychy (t.j. 4 mg nedokromilu sodného) 2 až 4-krát denne. Dávka sa môže upraviť podľa potreby pacienta. Celková dávka, t.j. 8 dávok denne sa nemá prekročiť.

Pre zaistenie účinku sa Tilade musí používať pravidelne.


Osobitné upozornenia

Tilade sa môže používať len na lekárske odporúčanie.

Liek nie je určený na odstránenie akútneho záchvatu priedušiek. Musí sa používať pravidelne každý deň v predpísaných dávkach. Zmiernenie príznakov astmy sa dostaví po latentnom období trvajúcom niekoľko dní.

Ak užívate inhalačné beta 2 mimetické bronchodilatanciá a po ich užití sa príznaky nezmiernia tak rýchlo ako zvyčajne, musíte okamžite vyhľadať lekára.

Podávanie lieku Tilade mint v dávkach vysoko prevyšujúcich odporúčané dávky svedčí o exacerbácii ochorenia dýchacích ciest. Takýto stav si vyžaduje rýchlu konzultáciu s lekárom a prehodnotenie predpísanej liečby.

Pri náhodnom použití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Musí sa uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie

1 tlaková nádobka so 112 dávkami a štandardným náustkom, alebo 2 tlakové nádobky po 112 dávok so Syncronerom (t.j. náustok s otvorenou komorou na inhaláciu).


Uchovávanie

Tilade mint uchovávajte pri izbovej teplote (do 30 °C), chráňte pred mrazom a pred priamym slnečným svetlom. Nádobka je pod tlakom, nesmie sa prepichovať ani hádzať do ohňa, a to ani po vyprázdnení.


Dátum poslednej revízie

Február 2011

Návod na použitie (štandardný náustok)

Ak je inhalátor nový, pred inhaláciou ho treba uviesť do chodu 4 odstreknutiami. Ak sa inhalátor nepoužíval viac ako 3 dni, je potrebné pred aplikáciou odstreknúť najmenej dve dávky.


Aby sa do vašich pľúc dostala správna dávka liečiva, je veľmi dôležité presne dodržiavať tento návod:


1/ Nádobku s inhalačným roztokom dobre pretrepte.


2/ Odložte ochranný kryt a skontrolujte čistotu náustku.


3/ Pred vložením náustku do úst hlboko vydýchnite. Nevydychujte do inhalátoru,pretože sa tak môže vyzrážať liečivo a upchať spúšťaciu trysku.


4/ Držte nádobku vo zvislej polohe tak, aby dno kovovej nádobky smerovalo nahor , vložte náustok do úst a perami ho pevne zomknite.


5/ Mierne zakloňte hlavu a POMALY SA ZHLBOKA NADÝCHNITE ústami. Vo chvíli, keď začnete s nádychom, pevne stlačte nádobku smerom dole a pokračujte vo vdychovaní.


6/ Vyberte náustok z úst, zadržte dych na najmenej 10 sekúnd alebo tak dlho ako vládzete, potom pomaly vydýchnite.


7/ Pred inhaláciou druhej dávky počkajte aspoň 1 minútu, potom opakujte kroky 3,4,5 a 6.Po použití uzavrite inhalátor ochranným krytom.


Čistenie

Plastový náustok sa musí udržiavať v čistote, aby sa zabránilo vzniku usadenín, ktoré sa ťažko odstraňujú a môžu upchať trysku. Plastový náustok sa musí pravidelne čistiť najmenej každé 3 dni od začiatku používania a následne nechať počas noci vysušiť.


Pri čistení postupujte nasledovne:

1. Pred čistením odstráňte z plastového náustku plastový ochranný kryt a kovovú nádobku.

2. Do vrchnej časti plastového náustku nechajte vtekať teplú vodu (asi 45 °C) 1 minútu.

3. Obráťte plastový náustok a nechajte do jeho spodnej časti vtekať teplú vodu (asi 45 °C) jednu minútu.

4. Otrepte prebytočnú vodu z vnútra náustku (kde sa vkladá kovová nádobka) tak, že poklepete náustkom o pevný povrch.

5. Nechajte náustok cez noc dôkladne vysušiť.

6. Pred vložením kovovej nádobky späť do náustku sa uistite, či je náustok úplne suchý a či je biely gumený kryt pevne zatlačený v kovovej nádobke.


Dôležité upozornenie:

Ak sa inhalátor upchá, odstráňte plastový ochranný kryt a kovovú nádobku (ako v kroku 1) a plastový náustok namočte do horúcej vody na 20 minút. Potom opakujte kroky 2-6. Vždy sa presvedčte, či je náustok úplne suchý.

Nikdy sa nepokúšajte náustok odblokovať špendlíkom. Poškodíte ho.


Kovovú nádobku nedávajte do vody.

Neodstraňujte biely gumený kryt z kovovej nádobky.


Inhalačné nástavce

Štandardný náustok môžete použiť s inhalačnými nástavcami (napr. Fisonair). Použitie týchto nástavcov je vhodné pre deti a pacientov, ktorí majú problémy s koordináciou pri inhalácii.


Návod na použitie SYNCRONERU

Ak je inhalátor nový, pred inhaláciou ho treba uviesť do chodu 4 odstreknutiami. Ak sa inhalátor nepoužíval viac ako 3 dni, je potrebné pred aplikáciou odstreknúť najmenej dve dávky.


Syncroner je konštruovaný tak, aby sa účinok lieku úplne využil.

Aby sa do vašich pľúc dostala správna dávka liečiva, je veľmi dôležité presne dodržiavať tento návod:


1/ Nádobku s inhalačnou suspenziou dobre pretrepte.


2/ Odložte ochranný kryt a skontrolujte čistotu na náustku.


3/ Držte Syncroner ako je nakreslené na obrázku a roztvorte ho tak, aby ste počuli kliknutie.


4/ Pred vložením náustku do úst vydýchnite. Nikdy nevydychujte do inhalátoru pretože sa tak môže vyzrážať liečivo a upchať spúšťaciu trysku.


5/ Držte nádobku tak, ako je nakreslené na obrázku (aby dno kovovej nádobky smerovalo nahor), vložte do úst a perami pevne zomknite náustok.


6/ Začnite sa POMALY ZHLBOKA NADYCHOVAŤ ústami. Vo chvíli, keď začnete s nádychom, pevne stlačte nádobku smerom dole a pokračujte vo vdychovaní.

(Pomôcka: hlboký vdych trvá asi 3 sekundy, stlačte nádobku na začiatku druhej sekundy)


7/ Vyberte náustok z úst, zadržte dych na najmenej 10 sekúnd alebo tak dlho ako vládzete, potom pomaly vydýchnite.


8/ Pred inhaláciou druhej dávky počkajte aspoň 1 minútu, potom opakujte kroky 4, 5, 6 a 7.


9/ Po použití uzatvorte Syncroner ochranným krytom.


KONTROLA SPRÁVNEJ TECHNIKY INHALÁCIE

Tento druh inhalátora bol vyvinutý na uľahčenie inhalačnej techniky. Pri správnom použití uniká len veľmi malé množstvo prášku otvorenou časťou do vzduchu. Tieto malé straty sú zanedbateľné.

Ak Syncroner nepoužívate správne, značné množstvo prášku uniká, pričom je viditeľný ako jemná hmla. Pri prvom použití poproste niekoho o kontrolu, či vám uniká poprašok. Svoju techniku si tiež môžete skontrolovať pred zrkadlom. Ak sa tvorí hmla, znova si dobre preštudujte body 4,5,6 a 7.


Poznámka:

Prášok môže unikať ak:

a/ ste stlačili nádobku skôr, ako ste začali vdychovať

b/ ste stlačili nádobku až potom, keď ste skončili s vdychovaním

c/ ste nevdýchli dostatočne zhlboka


Čistenie Syncroneru

Plastový náustok sa musí udržiavať v čistote, aby sa zabránilo vzniku usadenín, ktoré sa ťažko odstraňujú a môžu upchať trysku. Plastový náustok sa musí pravidelne čistiť a následne nechať počas noci vysušiť, najmenej každé 3 dni od začiatku používania.


Pri čistení postupujte takto:

1. Pred čistením odstráňte z plastového náustku plastový ochranný kryt a kovovú nádobku.

2. Do vrchnej časti plastového náustku nechajte vtekať teplú vodu (asi 45 °C) 1 minútu.

3. Obráťte plastový náustok a nechajte do jeho spodnej časti vtekať teplú vodu (asi 45 °C) 1 minútu.

4. Otrepte prebytočnú vodu z vnútra náustku (kde sa vkladá kovová nádobka) tak, že poklepete náustkom o pevný povrch.

5. Nechajte náustok cez noc dôkladne vysušiť


Dôležité upozornenie:

Ak sa inhalátor upchá, odstráňte plastový ochranný kryt a kovovú nádobku (ako v kroku 1) a plastový náustok namočte do horúcej vody na 20 minút. Potom opakujte kroky 2-5. Vždy sa presvedčte, či je náustok úplne suchý.

Nikdy sa nepokúšajte náustok odblokovať špendlíkom. Poškodíte ho.


Kovovú nádobku nedávajte do vody.

Neodstraňujte biely gumený kryt z kovovej nádobky.


Inhalačné nástavce

Syncroner nie je možné použiť s inými nástavcami.


5TILADE mint

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/03322

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/07046


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov LIEku


TILADE mint


2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie


Liečivo: nedocromilum natricum 2 mg v 1 inhalačnej dávke (1,4085 obj. %). Jedna nádobka obsahuje 112 odmeraných dávok.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. Lieková forma


Tilade mint sa dodáva ako inhalačná suspenzia v tlakovej nádobke s dávkovacím ventilom. Ako hnací plyn obsahuje novú látku apafluran (HFA-227). Liek je určený na ústnu inhaláciu.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


Tilade sa odporúča na kontinuálnu protizápalovú liečbu miernejších foriem pretrvávajúcej prieduškovej astmy vyvolanej rôznymi príčinami, napr. studeným vzduchom, alergénmi, telesnou a duševnou námahou alebo znečisteným ovzduším.

Mierna pretrvávajúca astma je definovaná výskytom prejavov astmy počas dňa viac ako raz za týždeň a menej ako raz za deň a/alebo výskytom nočných prejavov viac ako dvakrát do mesiaca, PEF alebo FEV 1 nad 80 % predpokladaných hodnôt a premenlivosťou PEF medzi 20 – 30 %.


Premenlivosť PEF sa prepočítava denne alebo týždenne podľa vzorca:

(PM PEF – AM PEF) / 0,5(PM PEF + AM PEF)


Tilade je určený na pravidelné preventívne použitie a nie na okamžitú úľavu od príznakov ochorenia.

V komplexnej terapii astmy zlepšuje Tilade pľúcne funkcie, znižuje frekvenciu a závažnosť záchvatov a obmedzuje bronchospazmy, kašeľ a nadmernú bronchiálnu reaktivitu. Môže sa použiť ako prídavná liečba pri už existujúcej terapii, čo často vedie k zlepšeniu klinického stavu pacienta. Po dosiahnutí stabilizácie klinického stavu je možné redukovať alebo až eliminovať inú terapiu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Tilade je určený na pravidelné denné používanie a neslúži na liečbu symptómov akútneho astmatického záchvatu.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti od 2 rokov. Odporúča sa dávka 2 vdychy (t.j. 4 mg nedokromilu sodného) 2 až 4-krát denne. Dávka sa môže upraviť podľa potreby pacienta. Zvyčajná udržiavacia dávka je 2 vdychy 2-krát denne, ale v závažnejších prípadoch, alebo na zabezpečenie počiatočnej kontroly symptómov, môže byť potrebné podávať 2 vdychy 4-krát denne. Na ochranu pred bronchospazmom, vyvolaným telesnou aktivitou, studeným vzduchom, inhalovanými alergénmi alebo znečisteným ovzduším sa má Tilade podať 15 až 30 minút pred záťažou.

Celková dávka 16 mg, t.j. 8 inhalácií denne sa nemá prekročiť.


V prípade nestabilizovanej astmy alebo ak je kontrola symptómov nedostatočná, má byť bezodkladne začatá liečba inhalačnými kortikosteroidmi.


Spôsob podávania


Lekár sa má uistiť, či pacient používa inhalátor presne podľa inštrukcií a teda či je liek podávaný správne.


Ak je inhalátor nový, pred aplikáciou ho treba uviesť do chodu 4 odstreknutiami. Ak sa inhalátor nepoužíval dlhšie ako 3 dni, je potrebné pred aplikáciou odstreknúť najmenej dve dávky.


Štandardný dávkovač:

Pred použitím sa najprv sníme ochranný kryt a nádobka sa dobre potrasie. Po hlbokom výdychu (nie úplný, nie cez inhalátor) sa náustok inhalátora vloží do úst, tak aby dno kovovej nádobky smerovalo nahor a zovrie sa perami. Pri pomalom hlbokom nádychu sa nádobka pevne stlačí. Potom sa inhalátor vyberie z úst a zadrží sa dych na najmenej 10 sekúnd, alebo tak dlho ako je možné. Potom sa vydýchne.

Štandardný aplikátor je možné používať v kombinácii s veľkoobjemovými retenčnými komorami, ako je napríklad Fisonair®. Táto pomôcka môže byť užitočná najmä u detí a u pacientov, ktorí majú problémy s koordináciou dychu.


Dávkovač s otvorenou komorou na inhaláciu (Syncroner®):

Syncroner je konštruovaný tak, aby sa účinok prípravku využil úplne. Najprv sa sníme ochranný kryt a nádobka sa dobre potrasie. Inhalátor sa otvorí do správnej polohy (musí byť počuť zaklapnutie). Pri výdychu sa inhalátor vloží do úst, tak aby dno kovovej nádobky smerovalo nahor a náustok sa pevne zovrie perami. Pri pomalom a hlbokom nádychu sa nádobka pevne stlačí a nádych sa dokončí. Inhalátor sa vyberie z úst a zadrží sa dych na najmenej 10 sekúnd, alebo tak dlho ako je možné. Po výdychu sa zopakuje ten istý postup s druhou dávkou.

Plastikový náustok sa musí udržiavať v čistote, aby sa zabránilo usadzovaniu nadbytočnej suspenzie.

Priestorový nástavec nie je vhodné používať v kombinácii s retenčnými komorami (typu Fisonair®).


4.3. Kontraindikácie


Neznášanlivosť lieku (kašeľ alebo bronchospazmus po inhalácii). V takýchto prípadoch sa má liečba liekom Tilade mint ukončiť a má sa začať alternatívna terapia alebo alternatívny spôsob podania.

Tilade je kontraindikovaný u chorých so známou precitlivenosťou na ktorúkoľvek jeho zložku.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacient má byť informovaný, že Tilade nie je určený na liečbu akútneho záchvatu bronchospazmu, ale ako udržiavacia terapia má byť podávaný pravidelne každý deň v predpísaných dávkach. Zmiernenie príznakov astmy sa dostaví po latentnom období trvajúcom niekoľko dní. Pretože sa jedná o profylaktickú liečbu, u chorých, ktorým prospieva, má mať kontinuálny charakter.


Ak pacient napriek liečbe trpí paroxyzmálnym dyspnoe, akútne príznaky astmy sa majú liečiť podávaním rýchlo účinkujúcich krátkodobo pôsobiacich inhalačných beta 2 mimetických bronchodilatancií. Pacient musí byť informovaný, že ak sa po podaní inhalačných beta 2 mimetických bronchodilatancií symptómy nezmiernia tak rýchlo ako zvyčajne, musí okamžite vyhľadať lekára.


Rýchle zvýšenie dávok rýchlo účinkujúcich krátkodobo pôsobiacich inhalačných beta 2 mimetík v priebehu niekoľkých dní podnecuje zhoršenie astmy a možnú progresiu na závažnú akútnu astmu (status asthamicus), obzvlášť ak namerané hodnoty maxím klesnú a/alebo sú nepravidelné. Lekár má takýchto pacientov upozorniť, že musia okamžite vyhľadať lekára, lebo liečbu je nutné prehodnotiť a musí sa zvážiť podávanie inhalačných kortikosteroidov.


Bronchiálne infekcie alebo bronchorea s výdatným vykašliavaním sa majú primerane liečiť, aby bol zabezpečený dostatočný prienik lieku do dýchacích ciest.


4.5. Liekové a iné interakcie


Nedokromil sodný sa v humánnej medicíne používa na liečbu celého radu indikácií spolu s inými liekmi, vrátane perorálnych alebo inhalačných -mimetík, perorálnych alebo inhalačných kortikosteroidov, teofylínu a iných metylxantínov a ipratropiumbromidu. Ani u ľudí ani na zvieracích modeloch sa nepozorovali žiadne liekové interakcie.


4.6. Gravidita a laktácia


Gravidita:

Štúdie na zvieratách neodhalili žiadne teratogénne účinky lieku. Kedže liek nemá u zvierat teratogénne účinky, neočakávajú sa malformatívne účinky lieku ani u ľudí. Doteraz uskutočňované dobre kontrolované štúdie na dvoch druhoch zvierat preukázali, že substancie spôsobujúce malformácie u ľudí vykazovali teratogénne účinky u zvierat.


Doterajšie klinické skúsenosti nepreukázali malformatívne alebo fetotoxické účinky lieku.


Avšak na vylúčenie akéhokoľvek rizika podávania nedokromilu sodného počas tehotenstva chýba dostatok údajov. Preto sa o liečbe nedokromilom sodným počas tehotenstva má uvažovať iba ak je to nevyhnutné a pri podávaní je potrebná opatrnosť (obzvlášť počas prvého trimestra gravidity).


Heptafluoropropán alebo HFA-227: hnací plyn

Reprodukčné štúdie u zvierat neodhalili žiadne nežiaduce účinky vyplývajúce z používania HFA-227 alebo heptafluoropropánu, ktorý je súčasťou tohto lieku. Avšak účinok HFA-227 u žien počas tehotenstva nie je známy.


Laktácia:

Údaje o prechode nedokromilu sodného do ľudského materského mlieka nie sú k dispozícii. Na základe štúdií na zvieratách a fyzikálno-chemických vlastnostiach sa predpokladá, že iba zanedbateľné množstvo nedokromilu sodného môže prechádzať do ľudského materského mlieka. Keďže absorpcia cez sliznicu dýchacieho traktu je obmedzená, absorpcia tráviacim traktom je minimálna a keď zoberieme do úvahy absenciu toxicity, nie sú dostupné údaje o nežiaducom účinku nedokromilu sodného počas dojčenia na dieťa, avšak opatrnosť je potrebná.

Nie je známe, či hnací plyn heptafluoropropán alebo HFA-227 a jeho metabolity prechádzajú do materského mlieka.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tilade nemá žiadne známe účinky, ktoré by ovplyvňovali schopnosť riadiť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti s použitím nasledujúcich konvencií:

Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v klinických štúdiách u pacientov liečených nedokromilom sodným vo forme dávkovacieho inhalátora za uvedenej frekvencie:


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:abdominálna bolesť, vracanie, nauzea

Časté:dyspepsia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté:kašeľ, bronchospazmus


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:bolesť hlavy

Časté:dysgeúzia


Možné sú alergické reakcie ako vyrážka alebo svrbenie, návaly horúčavy.


4.9. Predávkovanie


Štúdie na zvieratách neukázali toxický potenciál nedokromilu sodného, a to ani vo vysokých dávkach. Rozsiahle štúdie u ľudí neodhalili žiadne bezpečnostné riziko v súvislosti s týmto preparátom. Nie je teda pravdepodobné, že by predávkovanie spôsobilo nejaké problémy, avšak pri podozrení je vhodná podporná liečba, zameraná na zvládnutie závažných symptómov.


Podávanie lieku Tilade mint v dávkach vysoko prevyšujúcich odporúčané dávky svedčí o exacerbácii ochorenia dýchacích ciest. Takýto stav si vyžaduje rýchlu konzultáciu s lekárom a prehodnotenie predpísanej liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiastmatiká, ATC kód: R03BC03


Nedokromil sodný je pyranochinolínový derivát, ktorý inhibuje aktivitu mnohých druhov buniek, podieľajúcich sa na rozvoji a progresii astmy. Nedokromil sodný inhibuje syntézu alebo uvoľňovanie bronchorestrikčných látok, zápalových a chemotaktických bunkových mediátorov ako sú histamíny, prostaglandín D2, leukotriény C4 a B4 a 5-HETE a znižuje chemotaktickú aktivitu eozinofilov a neutrofilov. Tieto účinky sú najvýraznejšie v povrchových vrstvách bronchopulmonálnych buniek, ktoré sú považované za bunky zodpovedné za lokalizované zápalové reakcie pri bronchiálnej hyperreaktivite.

Cytokíny predstavujú skupinu proteínových molekúl so širokým spektrom silných zápalových účinkov a ich uvoľňovanie z buniek typu ľudských alveolárnych makrofágov, bronchiálnych epitelových buniek a mastocytov sa nedokromilom sodným výrazne potlačí. Táto látka taktiež zabráni uvoľňovaniu preformovaných mediátorov, napríklad histamínu a rýchlo syntetizovaných eikozanoidov zo žírnych buniek. Nedokromil sodný inhibuje bronchokonstrikciu navodenú aktiváciou senzorických nervov v izolovanej bronchiálnej svalovine.

Na zvieracom modeli tlmí nedokromil sodný tvorbu edému dýchacích ciest pri antigénne vyvolanom bronchospazme, inhibuje neskoré fázy alergickej odpovede, bronchiálnu hyperreaktivitu a kašeľ indukovaný pôsobením kyseliny citrónovej. Navyše tlmí bronchiálnu hyperreaktivitu vyvolanú nešpecifickými látkami, ako napríklad cigaretový dym alebo oxid siričitý. Ak sa prípravok podá po skorej alergickej reakcii, môže takisto tlmiť oneskorenú astmatickú reakciu a bronchiálnu hyperreaktivitu.

U astmatických pacientov inhibuje nedokromil sodný antigénom indukovanú okamžitú i oneskorenú fázu alergickej odpovede a brochiálnu hyperreaktivitu. Nedokromil sodný taktiež chráni pred bronchospazmom, spôsobeným nešpecifickými faktormi, ako sú napríklad telesné cvičenie, hmla, studený vzduch, adenozín alebo oxid siričitý. Uvoľňovanie histamínu do bronchiálneho lumen, vyvolané antigénne alebo hyperosmolárnym roztokom NaCl, sa pri liečbe nedokromilom sodným významne obmedzí. Protizápalové účinky lieku u astmatikov je možné demonštrovať jeho schopnosťou inhibovať antigénom vyvolaný prísun eozinofilov v tekutine získanej lavážou a znížiť množstvo aktivovaných eozinofilov v bronchiálnej submukóze po 16 týždňoch liečby.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Systémová absorpcia nedokromilu sodného je pomerne nízka. Po inhalácii sa (podobne ako pri iných inhalačných liečivách) malé množstvo liečiva dostane do pľúc (10-18 %) a značná časť podanej dávky sa deponuje v ústach alebo orofaryngu a prehltne. Z tráviacej sústavy sa absorbuje len veľmi malé množstvo nedokromilu sodného (asi 2 %). Plazmatická hladina nedokromilu sodného po inhalácii preto reprezentuje najmä liečivo absorbované v dýchacích cestách. Po podaní jednej 4 mg dávky je maximálna plazmatická koncentrácia nízka (asi 2,8 ng/ml) a dosiahne sa v priebehu 15 minút, potom nasleduje monoexponenciálna eliminácia s polčasom vylučovania 91 minút.

Nedokromil sodný sa nemetabolizuje.


Pri dlhodobom podávaní lieku 4-krát denne dosahuje maximálna plazmatická koncentrácia 2 ng/ml po dobu 90 minút a potom poklesne s priemerným polčasom 90 minút.


Pri liečbe trvajúcej viac ako 12 mesiacov nebol dokázaný žiadny kumulatívny efekt lieku.


Väzba nedokromilu sodného na plazmatické proteíny (do 89 %) je reverzibilná, látka sa nemetabolizuje v ľudskom ani vo zvieracom tele. V nezmenenej podobe sa vylúči močom (70 %)

a stolicou (30 %). Plazmatická koncentrácia rýchlo klesá (10 % vrcholovej hladiny do 8 h), do 12 hodín sa ukončí exkrécia močom, exkrécia stolicou môže trvať až 3 dni. Farmakokinetický profil inhalovaného nedokromilu sodného je podobný u zdravých dobrovoľníkov i u astmatických pacientov.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách nedokázali žiadne toxické účinky pri podávaní nedokromilu sodného, a to ani vo vysokých dávkach.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Povidonum K30, levomentholum, macrogolum 600, apafluranum (HFA 227).


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe


6.3. Čas použiteľnosti


24 mesiacov6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladujte pri teplote do 30 °C, nie v chladničke. Pretože nádobka s aerodisperziou je pod vysokým tlakom, má sa chrániť pred priamym slnečným žiarením a nesmie sa prepichovať alebo vhadzovať do ohňa ani po vyprázdnení. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


19 ml hliníková ampula kovová, štandardný dávkovací ventil z plastickej hmoty alebo dávkovač z plastickej hmoty s otvorenou komorou pre inhaláciu (Syncroner®), každý umožňuje podať 112 dávok po 100 l, pričom každá z dávok obsahuje 2 mg nedokromilu sodného.

V balení 1 tlaková nádobka so 112 dávkami a štandardným náustkom, alebo 2 tlakové nádobky po 112 dávok so Syncronerom.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Plastový náustok sa musí udržiavať v čistote, aby sa zabránilo vzniku usadenín a upchatiu trysky.

Musí sa pravidelne čistiť a následne nechať počas noci vysušiť, aspoň KAŽDÉ 3 DNI od začiatku používania.

Podrobné inštrukcie na čistenie plastového náustku sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Kovovú nádobku nedávajte do vody.


7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


14/0306/89-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


11.12.1989/


10. Dátum revízie textu


Február 2011

6TILADE mint