+ ipil.sk

TRAVEL-GUM 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev. č.: 2011/00934


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


TRAVEL-GUM 10 mg

TRAVEL-GUM 20 mg

dimenhydrinatum

žuvacie tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je TRAVEL-GUM a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete TRAVEL-GUM

3. Ako užívať TRAVEL-GUM

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať TRAVEL-GUM

6. Ďalšie informácie1. ČO JE TRAVEL-GUM A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo dimenhydrinát obsiahnuté v žuvacích tabletách TRAVEL-GUM je antihistaminikum, zvlášť účinné pri nevoľnosti a vracaní. Pôsobí na nervové dráhy orgánu rovnováhy (vestibulárne neuróny). Žuvaním tabliet sa liečivo uvoľňuje a vstrebáva sa do krvi aj sliznicou úst. Tento spôsob podávania je výhodný na cestách alebo pre deti, pretože sa liek nemusí prehĺtať. Preto je účinný, aj keď sa nevoľnosť a vracanie už prejavili. TRAVEL-GUM sa prednostne hodí na liečbu nevoľnosti pri cestovaní (kinetóza).


Liek je určená na

Kinetózu (nevoľnosť a vracanie pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou).


2. SKÔR AKO UŽIJETE TRAVEL-GUM


Neužívajte TRAVEL-GUM

 • keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek TRAVEL-GUM.

 • meď máte fenylketonúriu (kvôli obsahu aspartámu)

 • pri akútnom astmatickom záchvate,

 • pri zúžení žalúdkovo-črevného traktu alebo ústia močového mechúra,

 • pri nepriechodnosti čriev,

 • počas liečby inhibítormi MAO (liekmi proti depresii) a tiež 1-2 týždne po jej ukončení.

 • keď máte záchvatovité ochorenia (epilepsia, eklampsia),

 • keď máte zelený zákal (glaukóm) a pri zväčšení prostaty.


Pri nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy je potrebná opatrnosť.

Pri podozrení na mozgový nádor môže byť diagnóza nádoru sťažená.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní TRAVEL-GUM

Žuvacie tablety TRAVEL-GUM sa nemajú prehĺtať, pretože to môže zosilniť nutkanie na vracanie. Neúmyselné prehltnutie však nie je nebezpečné.

Ak ťažkosti pretrvávajú, alebo po podaní nedošlo k očakávanému výsledku, je potrebné sa čo najskôr poradiť s lekárom.


Upozornenie pre chorých na cukrovku:

Jedna žuvacia tableta obsahuje 0,416 g cukru (odpovedá 0,04 glycidovej jednotky).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri použití lieku TRAVEL-GUM žuvacie tablety sa môže zosilniť účinok iných súčasne

užívaných liekov:

- lieky na spanie a upokojenie

- anticholínergíká (napr. liekov na Parkinsonovu chorobu, liekov proti depresii)


Rovnako sa zosilní účinok alkoholu.

Maskuje sa škodlivý účinok určitých antibiotík na orgán rovnováhy.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.

V prípade tehotenstva sa poraďte so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Dimenhydrinát môže svojím ľahkým tlmiacim účinkom znížiť reakčnú schopnosť, preto je potrebná opatrnosť pri účasti na cestnej premávke a pri obsluhe strojov.


3. AKO UŽÍVAŤ TRAVEL-GUM


Vždy užívajte TRAVEL-GUM presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak nie je predpísané inak, treba presne dodržať uvedené dávkovanie.

Ak viete, že trpíte kinetózou, začnite 15-30 minút pred začiatkom cesty žuvať 1 žuvacia tabletu TRAVEL-GUM. Tabletu žuvajte asi 10 minút. Ak by ste aj napriek tomu pociťovali ťažkosti, potom pri prvých príznakoch použite ďalšiu žuvaciu tabletu.

Ak neviete, či trpíte kinetózou, TRAVEL-GUM začnite žuvať čo najskôr po výskyte prvých ťažkostí (nevoľnosť, vracanie).


Účinok jednej žuvacej tablety pretrváva podľa individuálnej reakcie 1 – 3 hodiny.


Deťom do 4 rokov sa TRAVEL-GUM nemá podávať.


Pre deti od 4 do 12 rokov a starších dospelých je vhodnejšie používať žuvacie tablety TRAVEL-GUM 10 mg. Deti vo veku 4 – 12 rokov a starší pacienti môžu užiť 3 – 4 žuvacie tablety TRAVEL-GUM 10 mg.


Pre dospelých je vhodnejšie užívať žuvacie tablety TRAVEL-GUM 20 mg.

Ak užijete viac ako 6-7 žuvacích tabliet denne, musíte počítať s výskytom silnejšej únavy, prípadne s inými vedľajšími účinkami.


Ak užijete viac TRAVEL-GUM , ako máte

Antihistaminikum dimenhydrinát pri predávkovaní spôsobuje prejavy otravy typické pre

antihistaminiká. Prejavy intoxikácie sa podobajú prejavom otravy atropínom: halucinácie, motorický

nepokoj, hypertermia, sucho v ústach a nose, rozšírené zreničky, dychové ťažkosti, atónia močového

mechúra, tachykardia. Sedatívny účinok antihistaminík sa prejavuje výrazným útlmom CNS.

Osobitne ohrozené sú deti; otravy dimenhydrinátom môžu ohroziť život.

Pri podozrení na predávkovaníe okažite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj TRAVEL-GUM môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ospalosť, suchosť v ústach a nosovej sliznici, pokles krvného tlaku.

Ojedinele: nepokoj, nervozita a nespavosť (hlavne u detí).

Občas: žalúdkovo-črevné ťažkosti, poruchy zraku, ťažkosti pri močení, závrat, bolesti hlavy, svalová

slabosť, porucha hybnosti (zvlášť pri vyššom dávkovaní).

Kožné reakcie z precitlivenosti (zvýšená precitlivenosť kože na svetlo).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TRAVEL-GUM


Uchovávajte pri teplote do 25° C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte TRAVEL-GUM po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo TRAVEL-GUM obsahuje

TRAVEL-GUM 10 mg

Liečivo je dimenhydrinatum (dimenhydrinát) 10 mg v jednej žuvacej tablete.

Ďalšie zložky sú aspartamum (aspartám), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), saccharosum (sacharóza), sorbitolum (sorbitol), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), dextrinum (dextrín), massa manducabilis (žuvačková masa), magnesii stearas (magnéziumstearát), mentholum (mentol), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), magnesii oxidum (oxid horečnatý), talcum (mastenec), cera alba (biely vosk), adeps solidus (neutrálny tuk), zeinum (zeín), glycinum (glycín), copolymeri methacrylati S solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru S 12,5%).

Prísady v obale žuvacej tablety: copolymeri methacrylati E solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru E 12,5%), magnesii stearas (magnéziumstearát), saccharosum (sacharóza), povidonum 25 (povidón 25), macrogolum 35 000 (makrogol 35 000), amyli hydrolysati sirupus (glukózový sirup), calcii carbonas (uhličitan vápenatý), mentholum (mentol), kalii dihydrogenophosphas (dihydrogén-fosforečnan draselný), titanii dioxidum (oxid titaničitý), talcum (mastenec), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), cera montana praeparata (upravený montánny vosk).


TRAVEL-GUM 20 mg

Liečivo je dimenhydrinatum (dimenhydrinát) 20 mg v jednej žuvacej tablete

Ďalšie zložky sú aspartamum (aspartám), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), saccharosum (sacharóza), sorbitolum (sorbitol), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), dextrinum (dextrín), massa manducabilis (žuvačková masa), magnesii stearas (magnéziumstearát), mentholum (mentol), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), magnesii oxidum (oxid horečnatý), talcum (mastenec), cera alba (biely vosk), adeps solidus (neutrálny tuk), zeinum (zeín), glycinum (glycín), copolymeri methacrylati S solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru 12,5%).

Prísady v obale žuvacej tablety: copolymeri methacrylati E solutio 12,5% (roztok metakrylátového kopolyméru E 12,5%), magnesii stearas (magnéziumstearát), saccharosum (sacharóza), povidonum 25 (povidón 25), macrogolum 35000 (makrogol 35 000), amyli hydrolysati sirupus (glukózový sirup), kalii dihydrogenophosphas (dihydrogénfosforečnan draselný), calcii carbonas (uhličitan vápenatý), titanii dioxidum (oxid titaničitý), talcum (mastenec), aroma menthae piperitae (aróma mäty piepornej), mentholum (mentol), cera montana praeparata (upravený montánny vosk).


Ako vyzerá TRAVEL-GUM a obsah balenia


TRAVEL-GUM je biela lesklá bikonvexná žuvacia tableta.


Veľkosť balenia

TRAVEL-GUM 10 mg a 20 mg obsahuje 10 žuvacích tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


MEDA Pharma GmbH

1230 Viedeň

Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2011.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk


4TRAVEL-GUM 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev. č.: 2108/02213

Príloha č. 2 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev. č.: 2106/1737

Príloha č. 1 k žiadosti o predĺženie registrácie lieku, ev. č.: 3093/2005


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku

TRAVEL-GUM 10 mg

TRAVEL-GUM 20 mg


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

TRAVEL-GUM 10 mgs liečivom:dimenhydrinatum10 mg v 1 žuvacej tablete

TRAVEL-GUM20 mg s liečivom:dimenhydrinatum20 mg v 1 žuvacej tablete


 1. Lieková forma

Žuvacie tablety


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Kinetóza (nevoľnosť a vracanie pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


V prípade potreby 1 žuvacia tableta.

Osoby, u ktorých je známa náchylnosť na kinetózu, majú 15 – 30 minút pred začiatkom cesty žuvať asi 10 minút 1 žuvaciu tabletu Travel-Gum 10 mg. Ak by sa aj napriek tomu neskôr objavili ťažkosti, je potrebné pri prvých príznakoch žuvať druhú žuvaciu tabletu. Alternatívne sa môže žuvať Travel-Gum čo najskôr pri objavení prvých príznakov (nevoľnosť, vracanie).

Deti vo veku 4 – 12 rokov môžu denne užiť 3 – 4 žuvacie tablety Travel-Gum 10 mg. Deťom mladším ako 4 roky sa Travel-Gum nemá podávať.

Pre dospelých sú vhodnejšie Travel-Gum 20 mg žuvacie tablety. Tu je odporučená maximálna denná dávka 6 žuvacích tabliet.


Žuvacie tablety sa žujú jednotlivo; liečba pokračuje až do odznenia príznakov.


4.3. Kontraindikácie


Liek sa nemá užívať pri:

 • akútnej otrave

 • epilepsii a eklampsii

 • adenóme prostaty s tvorbou zvyškového moču

 • glaukóme úzkeho uhla

 • podozrení na expandujúce intrakraniálne procesy (sťaženie diagnózy)

 • súčasnej liečbe aminoglykozidovými antibiotikami

 • v poslednej tretine tehotenstva, pretože sa ojedinele pozoroval predčasný nástup sťahov maternice

 • pri porfýrii

 • u detí mladších ako 4 roky


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenie pre diabetikov:

Tento liek obsahuje cukor v dávke 0,416 g v 1 žuvacej tablete (zodpovedá 0,04 glycidovej jednotky).

Travel-Gum žuvacie tablety sa nemajú prehĺtať, pretože sa môže zvýšiť dráždenie na vracanie. Neúmyselné prehltnutie je však bez nebezpečenstva.

Z dôvodu obsahu aspartámu nemajú Travel-Gum používať osoby, ktoré trpia fenylketonúriou.

Insuficiencia obličiek: pri vysokom stupni obličkovej insuficiencie sa v dôsledku kumulácie metabolitov odporúča redukcia dávky (údaj z literatúry).

Ochorenie pečene: v klinickej štúdii s pacientmi s ochorením pečene sa ukázalo, že plazmatický eliminačný polčas stúpol z 9,3 na 15,2 hodín v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.

Dimenhydrinát môže na základe svojho ľahkého sedatívneho účinku viesť ku zníženiu reakčnej schopnosti, preto je pri účasti na cestnej premávke a pri obsluhe strojov potrebná opatrnosť.


4.5. Liekové a iné interakcie


Súčasné užívanie lieku Travel-Gum a centrálne pôsobiacich liekov (napr. psychofarmaká, hypnotiká, analgetiká) môže obojstranne zosilniť tlmivý alebo povzbudzujúci účinok.

Najmä u malých detí môže táto kombinácia viesť k značnému zosilneniu sedatívneho účinku. Kombinácie týchto liekov sa malým deťom predpisujú len po prísnom stanovení indikácie.

Súčasné podanie lieku Travel-Gum a tricyklických antidepresív, inhibítorov MAO a parasympatolytík zosilňuje anticholínergné nežiaduce účinky, ako je sucho v ústach a zápcha.

Súčasné užívanie lieku Travel-Gum a antihypertenzív môže spôsobiť zosilnenie antihypertenzívneho účinku.

Cytostatický účinok prokarbazínu sa súčasným podaním lieku Travel-Gum zosilňuje.

Travel-Gum môže znížiť účinok glukokortikoidov a heparínu. Oslabuje derivátmi fenotiazínu vyvolaný extrapyramídový motorický syndróm.

Súčasné podanie Travel-Gum a aminoglykozidových antibiotík môže maskovať eventuálne poškodenie sluchu spôsobené aminoglykozidovými antibiotikami.


4.6 Gravidita a laktácia


Dimenhydrinát pri podávaní v gravidite nemá embryotoxický účinok.

U novorodencov, ktorých matky užívali v prvej tretine tehotenstva dimenhydrinát, sa nezistili vrodené chyby, ktoré by sa mohli dávať do súvislosti s podávaním liečiva. Platí to takisto pre novorodencov, ktorých matky užívali dimenhydrinát v rozličnú dobu počas celého tehotenstva. Opísané boli len dve možné spojitosti s individuálnou vrodenou chybou (ingvinálna hernia a kardiovaskulárny defekt), bez toho, že by však bolo možné súvislosť štatisticky potvrdiť.

Liek sa nemá užívať v poslednej tretine tehotenstva, pretože ojedinele sa pozorovalo na maternici pripravenej na pôrod zvýšenie kontraktility, prípadne predčasné sťahy.

Pretože v závislosti od dávky a trvania liečby môže dôjsť k ovplyvneniu stavu dojčaťa, z preventívnych dôvodov sa počas liečby liekom Travel-Gum nemá dojčiť.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tento liek môže aj pri použití podľa návodu natoľko znížiť schopnosť reakcie, že je nepriaznivo ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti na cestnej premávke alebo obsluhy strojov. Vo zvýšenej miere to platí v súvislosti s alkoholom a centrálne tlmivými liekmi.


4.8. Nežiaduce účinky


Pri vyššom dávkovaní dochádza k prejavom únavy, ktoré je možné odstrániť, ak si to želáme, znížením dávky.

Občas sa môžu objaviť poruchy CNS, ako je podráždenie a nepokoj, depresívne alebo euforické rozpoloženie a delírium, poruchy hybnosti a v zriedkavých prípadoch alergické reakcie s vyrážkou.

Občas sa môžu objaviť poruchy gastrointestinálneho traktu so zápchou, sucho v ústach, poruchy zraku, glaukóm a v zriedkavých prípadoch alergické reakcie s kožnými vyrážkami.

V ojedinelých prípadoch sa pozorovali zmeny krvného obrazu (reverzibilné agranulocytózy a leukopénie).

U malých detí sa najmä pri predávkovaní vyskytujú prejavy excitácie.


4.9. Predávkovanie


 1. Príznaky intoxikácie

Antihistaminikum dimenhydrinát pri predávkovaní spôsobuje prejavy otravy typické pre antihistaminiká. Prejavy intoxikácie sa podobajú prejavom otravy atropínom: halucinácie, motorický nepokoj, hypertermia, sucho v ústach a nose, rozšírené zreničky, dychové ťažkosti, atónia močového mechúra, tachykardia. Sedatívny účinok antihistaminík sa prejavuje výrazným útlmom CNS.

Osobitne ohrozené sú deti; otravy dimenhydrinátom môžu ohroziť život.


 1. Liečba intoxikácií

Najskôr sa majú uskutočniť opatrenia na zabránenie resorpcie, napr. vyprázdnenie žalúdka vracaním príp. výplachom žalúdka. Pri respiračnej insuficiencii sa musí zakročiť zvyčajným spôsobom (umelé dýchanie a podanie kyslíka). Ako protiopatrenie pri kŕčoch sa môže podať diazepam. Prípadne sa môže podať aj parasympatomimetikum (fyzostigmín), najmä pri výrazných centrálne-cholínergných účinkoch. Kontrola telesnej teploty sa odporúča najmä u detí, pretože sa môže vyskytnúť hyperpyrexia.

U detí sa udáva letálna dávka prípadne životu nebezpečná dávka od 600 do 1000 mg.

Bol popísaný abúzus dimenhydrinátu za účelom vyvolania halucinačných účinkov. Rozsah dávok pritom bol medzi 900 a 1600 mg.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA – Antiemetikum, antivertiginózum

ATC skupina – A04AD.


Hlavným miestom účinku dimenhydrinátu sú chemoreceptory v area postrema v medulla oblongata. Tým sa selektívne utlmuje centrum pre vracanie. Ďalej je prítomný účinok na labyrint a centrum regulácie rovnováhy v medulla oblongata. Tým, že dimenhydrinát utlmuje nekontrolované rozšírenie vestibulárneho dráždenia v tomto vegetatívnom regulačnom centre, môže potlačiť vznikajúci vestibulárny závrat. Krvný obeh a regulácia dýchania nie sú negatívne ovplyvnené.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Dimenhydrinát (difehydramín-8-chlóretofylinát) sa resorbuje v celom gastrointestinálnom trakte a zo svalov. Lieky s obsahom dimenhydrinátu sa môžu aplikovať perorálne, rektálne, intramuskulárne a intravenózne.

Dimenhydrinát sa po perorálnom podaní absorbuje takmer úplne. Disociuje v krvi na difenhydramín a 8-chlórteofylín.

Difenhydramín podlieha výraznému first-pass metabolizmu. Absolútna biologická dostupnosť je pre perorálne a rektálne lieky zhruba 40 – 70%, pri žuvacích tabletách (ako Travel-Gum) je asi 25%.

Plazmatický eliminačný polčas je medzi 3,4 a 9,3 hodinami.

V literatúre sa udáva 98% väzba difenhydramínu na bielkoviny plazmy.

Rýchlo dochádza k distribúcii difenhydramínu z krvi do tkanív. Po gastrointestinálnej resorpcii sa namerali vrcholové koncentrácie v tkanivách v priebehu polhodiny. Najvyššie koncentrácie sa našli v pľúcach, slezine, obličkách, pečeni, mozgu a svaloch. Po šiestich hodinách už nie je možné liečivo v tkanivách detegovať.

Difenhydramín prestupuje do likvoru a cez placentu.

Vylučovanie difenhydramínu prebieha prevažne obličkami.

Len malá časť sa nemetabolizuje. Najväčší podiel liečiva sa hydrolyzuje na benzhydrol a po konjugácii s kyselinou glukurónovou sa vylúči.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


 1. akútna toxicita

LD50potkan, i.v.: 200 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50potkan, p.o.: 1320 mg/kg telesnej hmotnosti

Akútne toxické účinky dimenhydrinátu boli opísané pri dávkach od 25 do 250 mg/kg telesnej hmotnosti u dospelých.

 1. chronická toxicita

Podávanie 22 mg/kg dimenhydrinátu 119 dní skupine potkanov neviedlo v krvi, ani na orgánoch (srdce, pečeň a obličky) in vivo a pri pitve k patologickým zmenám hodným povšimnutia.

 1. karcinogenita

Dlhodobé štúdie karcinogénneho potenciálu dimenhydrinátu nie sú k dispozícii.

 1. mutagenita

Podrobné štúdie mutagenity dimenhydrinátu nie sú k dispozícii. Doterajšie výsledky testov sa zhodnotili ako negatívne.

 1. reprodukčná toxikológia

Teratogénny účinok dimenhydrinátu sa v pokusoch na zvieratách nepreukázal.

Klinické dáta o užívaní dimenhydrinátu v tehotenstve nie sú k dispozícii.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok


TRAVEL-GUM 10 mg

Jadro:aspartamum, saccharinum natricum, saccharosum, sorbitolum, silica colloidalis anhydrica, dextrinum, massa manducabilis, magnesii stearas, mentholum, aroma menthae piperitae , talcum, cera alba, adeps solidus, zeinum, glycinum, copolymeri methacrylati S solutio 12,5%, magnesii oxidum.

Obal žuvacej tablety:copolymeri methacrylati E solutio 12,5%, magnesii stearas, saccharosum, povidonum 25, macrogolum 35 000, amyli hydrolysati sirupus, calcii carbonas, mentholum, kalii dihydrogenophosphas, titanii dioxidum, talcum, aroma menthae piperitae, cera montana praeparata.


TRAVEL-GUM 20 mg

Jadro: zeinum, glycinum, copolymeri methacrylati S solutio 12,5%, massa manducabilis, dextrinum,

aspartamum, saccharinum natricum, aroma menthae piperitae, magnesii oxidum, sorbitolum, saccharosum, adeps solidus, cera alba, mentholum, silica colloidalis anhydrica, talcum, magnesii stearas.

Obal žuvacej tablety:copolymeri methacrylati E solutio 12,5%, magnesii stearas, saccharosum, povidonum 25, macrogolum 35 000, amyli hydrolysati sirupus, kalii dihydrogenophosphas, calcii carbonas, titanii dioxidum, talcum, aroma menthae piperitae, mentholum, cera montana praeparata.


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe fyzikálne a chemické inkompatibility lieku.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek uchovávajte pri teplote do 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC/Al, blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

10 žuvacích tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu ainé zaobchádzanie s liekom

Na perorálne použitie.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


MEDA Pharma GmbH

1230 Viedeň

Rakúsko


 1. Registračné číslo


20/0253/96-S


 1. Dátum registrácie / Dátum predĺženia registrácie


30.3.2006


 1. Dátum poslednej revízie textu


Máj 2010


5TRAVEL-GUM 10 mg