+ ipil.sk

TriquilarPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/09251Písomná informácia pre používateľa


Triquilar

Etinylestradiol/ levonorgestrel

obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľku sa dozviete:


 1. Čo je Triquilar a na čo sa používa


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Triquilar

 2. Ako užívať Triquilar

 3. Možné vedľajšie účinky

 4. Ako uchovávať Triquilar

 5. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Triquilar a na čo sa používa


Druh antikoncepčnej „tabletky“


Triquilar je kombinované perorálne kontraceptívum („kombinovaná tabletka“). Každá obalená tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov: levonorgestrelu(gestagén) a etinylestradiolu (estrogén). Vzhľadom na malé množstvo hormónov sa Triquilar považuje za nízkodávkové perorálne (užívané ústami) kontraceptívum. Balenie Triquilaru obsahuje 3 rôzne druhy obalených tabliet, každý druh obsahuje rôzne množstvo dvoch hormónov. Tieto tablety napodobujú prirodzený cyklus navodením troch odlišných hormonálnych hladín. Preto sa Triquilar považuje za trifázické kombinované perorálne kontraceptívum.


Za akým účelom sa používa Triquilar

Aby nedošlo k otehotneniu.
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete užívať Triquilar


 • Všeobecné poznámky


V tejto písomnej informácii pre používateľa sú popísané rôzne situácie, kedy musíte užívanie prerušiť alebo kedy môže byť spoľahlivosť „tabletky“ znížená. V týchto situáciách by ste nemali mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšiu nehormonálnu antikoncepčnú metódu, t.j. použiť kondóm alebo inú bariérovú metódu antikoncepcie. Nepoužívajte kalendárovú alebo teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože „tabletka“ ovplyvňuje zvyčajné zmeny teploty a cervikálneho hlienu, ku ktorým dochádza v priebehu menštruačného cyklu.


Triquilar, rovnako ako ostatné antikoncepčné „tabletky“ nechráni proti HIV infekcii (AIDS) ani proti ďalším sexuálne prenosným chorobám.


Kedy nesmiete užívať Triquilar


Neužívajte „tabletku“, ak sa na Vás vzťahuje ktorýkoľvek zo stavov a ochorení uvedených ďalej a upozornite na túto skutočnosť lekára skôr ako začnete užívať Triquilar. Lekár Vám môže predpísať iný druh „tabletky“ alebo aj úplne inú (nehormonálnu) metódu antikoncepcie.


 • ak máte alebo ste mali v minulosti poruchu postihujúcu krvný obeh, najmä stavy súvisiace so vznikom trombózy. Trombóza je vznik krvnej zrazeniny. Môže sa nachádzať v cieve na nohe (hlboká žilová trombóza), v pľúcach (pľúcna embólia), v srdci (srdcová príhoda) alebo v inej časti tela (pozri aj časť „Tabletka a trombóza“)

 • ak máte alebo ste mali mozgovú mŕtvicu (zapríčinenú krvnou zrazeninou alebo prasknutím cievy v mozgu)

 • ak máte alebo ste mali v minulosti stav, ktorý mohol byť prvým príznakom srdcovej príhody (napr. angina pectoris alebo bolesť na hrudníku) alebo mozgovej mŕtvice (napr. prechodné príznaky nedokrvenia mozgu alebo malá prechodná cievna mozgová príhoda)

 • ak máte alebo ste mali migrénu, spojenú napríklad s zrakovými poruchami, poruchou reči, slabosťou alebo necitlivosťou niektorej časti tela

 • ak máte diabetes mellitus (cukrovku) s postihnutím ciev

 • ak máte alebo ste niekedy mali pankreatitídu (zápal podžalúdkovej žľazy), spojenú so vysokou hladinou tukov v krvi

 • ak máte žltačku alebo závažné ochorenie pečene

 • ak máte alebo ste v minulosti mali nádor, ktorého rast by mohol byť ovplyvnený pohlavnými hormónmi (napr. rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov)

 • ak máte alebo ste v minulosti mali nezhubný alebo zhubný nádor pečene

 • ak máte vaginálne krvácanie, ktorého príčina sa neobjasnila

 • ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste tehotná mohli byť

 • ak ste precitlivená na etinylestradiol alebo na levonorgestrel alebo na ktorúkoľvek inú zložku Triquilaru


Ak sa objaví po prvýkrát ktorýkoľvek z týchto stavov počas užívania „tabletky“, okamžite užívanie prerušte a poraďte sa s lekárom. Medzitým používajte nehormonálne antikoncepčné metódy (pozri časť 3. „Všeobecné poznámky“).


Upozornenia a opatrenia


Skôr ako začnete užívať Triquilar


Ak užívate „tabletku“ a vzťahuje sa na Vás ktorýkoľvek z ďalej spomenutých stavov, je možné, že budete potrebovať starostlivý lekársky dohľad. Váš lekár Vám podá podrobné vysvetlenie. Preto ak sa Vás týka niektorý z nasledujúcich bodov, informujte o tom svojho lekára skôr ako začnete užívať Triquilar.


 • fajčíte

 • máte cukrovku

 • máte nadváhu

 • máte vysoký krvný tlak

 • máte chybu srdcovej chlopne alebo určitú poruchu srdcového rytmu

 • máte povrchový zápal žíl (flebitídu)

 • máte kŕčové žily

 • ktokoľvek z Vašich priamych príbuzných má alebo mal trombózu, srdcovú príhodu alebo cievnu mozgovú príhodu

 • trpíte migrénou

 • trpíte epilepsiou

 • Vy alebo Váš priamy príbuzný má alebo mal vysokú hladinu cholesterolu alebo triglyceridov (krvných tukov) v krvi

 • ktokoľvek vo Vašej najbližšej rodine mal rakovinu prsníka

 • máte ochorenie pečene alebo žlčníka

 • máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev)

 • máte systémový lupus erythematosus (ochorenie postihujúce kožu na celom tele)

 • máte hemolyticko-uremický syndróm (porucha krvnej zrážavosti, vedúca k zlyhaniu obličiek)

 • máte kosáčikovitú anémiu

 • máte alebo ste mali stavy, ktoré sa objavili po prvý raz alebo sa zhoršili v priebehu tehotenstva alebo počas predošlého užívania pohlavných hormónov (napríklad porucha sluchu, porucha premeny krvného farbiva nazývaná porfýria, kožné pľuzgierikovité ochorenie nazvané tehotenský herpes, nervové ochorenie nazývané Tanec svätého Víta – Syndenhamova chorea)

 • máte alebo ste mali chloazmu (žltohnedé pigmentové škvrny na koži predovšetkým tváre)

V takomto prípade sa vyhnite prílišnému slneniu a nevystavujte sa ultrafialovému žiareniu.

 • máte dedičný angioedém; prívod estrogénov môže vyvolať alebo zhoršiť príznaky angioedému. Okamžite oznámte lekárovi výskyt príznakov angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hltana a/alebo sťažené prehĺtanie alebo žihľavku spolu so sťaženým dýchaním.

Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvý raz, zopakuje sa alebo zhorší počas užívania „tabletky“, kontaktujte svojho lekára.


Tabletka“ a trombóza

Trombóza je vznik krvnej zrazeniny, ktorá môže zablokovať cievu.

K trombóze niekedy dochádza v hlbokých žilách na nohách (hlboká žilová trombóza). Ak sa krvná zrazenina uvoľní z miesta svojho vzniku v žile, môže sa dostať až do pľúcnych tepien a zablokovať ich. Tak vznikne takzvaná pľúcna embólia. Hlboká žilová trombóza sa vyskytuje zriedkavo. Žilový trombembolizmus môže vzniknúť nezávisle od toho, či užívate „tabletku“ alebo nie. Môže vzniknúť aj v prípade, že otehotniete. Riziko je vyššie u žien, ktoré „tabletku“ užívajú než u tých, ktoré ju neužívajú, napriek tomu však nie je tak vysoké ako v tehotenstve.

Krvné zrazeniny sa môžu veľmi zriedkavo vyskytovať v cievach srdca (tak dochádza k srdcovej príhode) alebo v mozgu (kde zapríčinia mozgovú príhodu). Extrémne zriedkavo môžu krvné zrazeniny vzniknúť v pečeni, čreve, obličke alebo v oku.

Veľmi zriedkavo môže trombóza spôsobiť vážne trvalé postihnutie alebo byť dokonca smrteľná.


Riziko srdcovej príhody alebo cievnej mozgovej príhody stúpa s vekom. Zvyšuje sa aj tým, čím viac fajčíte. Ak užívate „tabletku“, mali by ste prestať fajčiť a to najmä vtedy, ak máte viac ako 35 rokov.

Ak sa počas užívania „tabletky“ u Vás vyvinie vysoký krvný tlak, môže Vám lekár odporučiť, aby ste užívanie skončili.

Riziko vzniku žilovej trombózy sa dočasne zvyšuje po operácii alebo pri dlhšej imobilizácii (nepohyblivosti, napr. ak máte nohu v sadre alebo dlahe). U žien užívajúcich „tabletku“ môže byť toto nebezpečenstvo ešte vyššie. Upozornite svojho lekára, že užívate Triquilar, dostatočne včas pred očakávanou hospitalizáciou alebo chirurgickým výkonom. Váš lekár Vám možno odporučí, aby ste užívanie „tabletky“ prerušili niekoľko týždňov pred plánovanou operáciou alebo počas imobilizácie. Až budete zas v poriadku, poradí Vám, kedy môžete začať s užívaním.

Ak si všimnete akýkoľvek možný príznak trombózy, prerušte užívanie „tabletky“ a vyhľadajte okamžite lekára (pozri aj časť 4. „Kedy by ste mali vyhľadať svojho lekára“).


Tabletka“ a rakovina

U žien užívajúcich „tabletku“ sa o niečo častejšie diagnostikuje rakovina prsníka ako u žien rovnakého veku, ktoré „tabletku“ neužívali. Toto mierne zvýšenie počtu diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka postupne mizne v priebehu desiatich rokov od ukončenia užívania „tabletky“. Nie je známe, či je rozdiel spôsobený „tabletkou“. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že ženy sú častejšie vyšetrované a karcinóm prsníka sa odhalí skôr.

V zriedkavých prípadoch sa u užívateliek „tabletky“ zaznamenali nezhubné pečeňové nádory a ešte zriedkavejšie zhubné pečeňové nádory. Tieto nádory môžu viesť k vnútornému krvácaniu. Ak sa objaví silná bolesť brucha, vyhľadajte okamžite lekára.

Najvýznamnejším rizikovým faktorom pre vznik rakoviny krčka maternice je pretrvávajúca infekcia ľudským papilomavírusom (HPV). Niektoré štúdie poukázali na to, že k tomuto zvýšenému riziku môže ďalej prispieť dlhodobé užívanie kombinovaných perorálnych kontraceptív, naďalej však pretrváva rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa tieto nálezy dajú pripísať napríklad cervikálnemu skríningu a sexuálnemu správaniu, vrátane používania bariérových kontraceptív.


Tabletka“ a tehotenstvo

Tehotné ženy a ženy, ktoré sa domnievajú, že môžu byť tehotné, nesmú Triquilar užívať.

Ak by ste mali počas užívania Triquilaru podozrenie, že ste tehotná, musíte sa čo najskôr obrátiť na lekára.


Tabletka“ a dojčenie

Vo všeobecnosti sa užívanie Triquilaru počas dojčenia neodporúča. Ak chcete „tabletku“ počas dojčenia užívať, poraďte sa s lekárom.


Tabletka“ a schopnosť viesť motorové vozidlá

Vplyv Triquilar sa nepozoroval.


Tabletka“ a ďalšie lieky

Niektoré lieky môžu brániť správnemu účinku „tabletky“. Týka sa to liekov na používaných liečbu epilepsie (napr. primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín, topiramát, felbamát); tuberkulózy (napr. rifampicín, rifabutín) a infekcie HIV (napr. ritonavir, nevirapín); antibiotík určených na liečbu niektorých infekčných ochorení (napr. ampicilín, tetracyklíny, griseofulvín) a rastlinné lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (používané najmä na liečbu depresívnych stavov).

Tabletka“ môže tiež ovplyvňovať účinok iných liekov, napríklad liekov obsahujúcich cyklosporín alebo lieku proti epilepsii lamotrigínu .

Vždy upozornite lekára alebo lekárnika na lieky alebo rastlinné lieky, ktoré užívate alebo ste prednedávnom užívali, aj keď nie sú na lekársky predpis. Rovnako tak upozornite lekára alebo zubára, ktorý Vám bude predpisovať iný liek (prípadne lekárnika, ktorý Vám bude liek vydávať), že užívate Triquilar. Poradia Vám, či potrebujete ďalšie antikoncepčné opatrenia, a pokiaľ áno, na aký dlhý čas.


Tento liek obsahuje laktózu a sacharózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Kedy musíte vyhľadať svojho lekáraPravidelné kontroly

Počas užívania „tabletky“ Vás bude lekár pozývať na pravidelné kontroly.


Vyhľadajte čo najskôr lekára, ak:


 • si všimnete akúkoľvek zmenu zdravotného stavu, najmä ak sa spomína v tejto písomnej informácii pre používateľa (pozri aj časti 2. „Kedy nesmiete užívať Triquilar?“ a 3. „Čo musíte vedieť pred začiatkom užívania Triquilaru?“. Nezabudnite na body, týkajúce sa Vašej najbližšej rodiny).

 • si všimnete hmatateľný uzlík v prsníku

 • sa chystáte užívať ďalšie lieky (pozri aj časť „Tabletka“ a ďalšie lieky“)

 • viete, že budete mať zníženú pohyblivosť alebo máte ísť operáciu (poraďte sa s lekárom aspoň štyri týždne dopredu)

 • máte nezvyčajné silné vaginálne krvácanie

 • zabudnete užiť obalenú tabletu v prvom týždni užívania a mali ste pohlavný styk v predchádzajúcich siedmich dňoch

 • máte silnú hnačku

 • sa krvácanie nedostavilo dva razy za sebou alebo máte podozrenie, že môžete byť tehotná (nezačínajte užívať obalené tablety z ďalšieho balenia, kým Vám to lekár neodporučí)


Okamžite prerušte užívanie obalených tabliet a vyhľadajte lekára, ak si všimnete možné príznaky trombózy, srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice:


 • nezvyčajný kašeľ

 • silná bolesť na hrudníku, ktorá môže vystreľovať do ľavej ruky

 • dýchavičnosť

 • akákoľvek nezvyčajná, silná alebo dlhodobá bolesť hlavy alebo záchvat migrény

 • čiastočná alebo úplná strata videnia alebo dvojité videnie

 • nezreteľná výslovnosť alebo strata schopnosti hovoriť

 • náhla zmena sluchu, čuchové alebo chuťové vnemy

 • závrat alebo mdloba

 • slabosť alebo necitlivosť ktorejkoľvek časti tela

 • silná bolesť brucha

 • silná bolesť alebo opuch dolných končatín


Tieto stavy sú popísané a vysvetlené v ostatných častiach tejto písomnej informácie pre používateľa.3. Ako sa užívať Triquilar


Pri správnom užívaní perorálnych kombinovaných kontraceptív je miera zlyhania asi 1% ročne. Ak sa kontraceptívum zabudne užiť alebo sa užije nesprávne, miera zlyhania sa môže zvýšiť.


 • Kedy a ako užiť obalenú tabletu


Balenie Triquilaru obsahuje 21 obalených tabliet. Každá tableta je v blistri označená názvom dňa v týždni, kedy sa má užiť. Užite obalenú tabletu každý deň približne v rovnaký čas a zapite ju potrebným množstvom vody. Pokračujte v smere šípok tak dlho, kým nevyužívate všetkých 21 tabliet z balenia. Počas nasledujúcich 7 dní žiadne obalené tablety užívať nebudete. V priebehu týchto siedmich dní by sa mala dostaviť menštruácia (krvácanie z vysadenia). Začne zvyčajne za 2-3 dni po užití poslednej obalenej tablety Triquilaru. Z ďalšieho balenia začnete užívať tablety na 8. deň, aj keby Vaše krvácanie ešte trvalo. To znamená, že nové balenie budete vždy načínať v rovnaký deň v týždni a rovnako tak sa krvácanie z vysadenia dostaví zhruba v rovnakých dňoch každý mesiac.


 • Užívanie z prvého balenia Triquilaru


Ak ste neužívali v minulom mesiaci žiadne hormonálne kontraceptívum


Začnite užívať Triquilar v prvý deň cyklu, t.j. v prvý deň menštruačného krvácania. Užite obalenú tabletu označenú správnym dňom v týždni. Ak napríklad začnete krvácať v piatok, užite obalenú tabletu označenú „Pi“. Potom nasleduje ďalší deň v poradí. Takto Triquilar účinkuje okamžite a nie je potrebné používať žiadnu ďalšiu antikoncepčnú metódu.

Užívanie môžete začať aj na 2. - 5.deň cyklu, ale v tomto prípade sa naviac musí počas prvých 7 dní tohoto prvého cyklu použiť ďalšia antikoncepčná metóda (bariérová).


Prechod z kombinovaného perorálneho kontraceptíva, vaginálneho krúžku alebo transdermálnej (antikoncepčnej) náplasti


Užívanie Triquilaru môžete začať hneď ďalší deň po užití poslednej obalenej tablety z predchádzajúceho balenia kombinovaného hormonálneho antikoncepčného lieku (to znamená, že nebude interval bez užívania obalených tabliet). Pokiaľ Vaše predchádzajúce balenie obsahovalo aj inaktívne obalené tablety, môžete začať užívať Triquilar deň po užití poslednej aktívnej obalenej tablety (ak si nie ste istá, ktoré obalené tablety sú aktívne, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika). Môžete začať užívať obalené tablety aj neskoršie, ale najneskôr nasledujúci deň po intervale bez užívania obalených tabliet z Vášho predchádzajúcej kombinovaného hormonálneho antikoncepčného lieku (alebo po využívaní poslednej inaktívnej obalenej tablety Vášho predchádzajúceho kombinovaného hormonálneho antikoncepčného lieku).

Ak ste predtým používali vaginálny krúžok alebo transdermálnu náplasť, užívanie tabliet je najvhodnejšie začať v deň odstránenia ale najneskoršie v deň plánovanej ďalšej aplikácie.


Keď sa budete riadiť týmito pokynmi, nemusíte používať žiadnu ďalšiu antikoncepčnú metódu.


Ak prechádzate z “tabletky“ obsahujúcej iba gestagén („minitabletka“)


Užívanie „minitabletky“ môžete ukončiť kedykoľvek a prvú obalenú tabletu Triquilar užiť nasledujúci deň v rovnaký čas. Ak však plánujete pohlavný styk, použite v priebehu prvých 7 dní užívania obalených tabliet naviac ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérovú kontracepciu).


Ak prechádzate z injekcií, implantátu alebo vnútromaternicového telieska, uvoľňujúceho gestagén.


Začnite užívať Triquilar v dobe, kedy by ste mali dostať ďalšiu injekciu alebo v deň, v ktorý sa vyňal implantát alebo teliesko. Ak však plánujete pohlavný styk, použite v priebehu prvých 7 dní užívania obalených tabliet naviac ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérovú kontracepciu).


Po pôrode


Ak sa Vám práve narodilo dieťa, lekár Vám môže odporučiť, aby ste s užívaním Triquilaru počkali až do prvej normálnej menštruácie. Niekedy je možné začať s užívaním skôr. Poraďte sa so svojím lekárom. Ak dojčíte a chcete užívať Triquilar, mali by ste sa tiež poradiť s lekárom.


Po spontánnom alebo umelo vyvolanom potrate


Poraďte sa so svojím lekárom.


Ak užijete viac tabliet Triquilar (predávkovanie)


Neexistujú žiadne správy o vážnom poškodení zdravia, ak sa užilo viac tabliet Triquilaru naraz. Ak ste užili viac tabliet Triquilaru naraz, môžete pocítiť nevoľnosť, môže vracať alebo sa môže objaviť vaginálne krvácanie. Ak zistíte, že Triquilar požilo dieťa, poraďte sa lekárom.


Ak chcete ukončiť užívanie Triquilaru


UžívanieTriquilaru môžete ukončiť kedykoľvek. Ak ste ukončili užívanie Triquilaru, pretože si želáte otehotnieť, odporúča sa vyčkať na prvú prirodzenú menštruáciu a až potom sa pokúsiť o otehotnenie. Týmto spôsobom sa dá ľahšie stanoviť termín pôrodu.

Ak nechcete otehotnieť, požiadajte svojho lekára, aby Vám odporučil inú metódu antikoncepcie.Čo robiť, ak ...


... zabudnete užiť obalenú tabletu


 • ak uplynulo menej ako 12 hodín od doby, keď sa mala užiť obalená tableta, spoľahlivosť „tabletky“ zostane zachovaná. Užite obalenú tabletu ihneď ako si opomenutie uvedomíte a nasledujúce obalené tablety užívajte vo zvyčajnom čase.


 • ak uplynulo viac ako 12 hodín od doby, keď sa mala užiť obalená tableta, spoľahlivosť „tabletky“ sa môže znížiť. Čím viac po sebe nasledujúcich obalených tabliet ste vynechali, tým väčšie je riziko narušenia antikoncepčného účinku. Zvlášť vysoké riziko otehotnenia je vtedy, keď ste vynechali obalenú tabletu na začiatku alebo na konci balenia. Mali by ste sa preto riadiť nasledujúcimi pravidlami (pozri „Obrázok“).


Viac ako jedna vynechaná obalená tableta v balení

Požiadajte o radu lekára.


1 obalená tableta vynechaná v 1. týždni

Užite tabletu ihneď, ako si spomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety súčasne) a nasledujúce tablety potom užívajte vo zvyčajnom čase. Počas nasledujúcich 7 dní použite naviac ďalšie antikoncepčné opatrenie (bariérovú metódu kontracepcie).

Ak ste mali pohlavný styk počas týždňa pred vynechaním tablety, je možné, že otehotniete.

Okamžite kontaktujte svojho lekára.


1 obalená tableta vynechaná v 2. týždni

Užite tabletu ihneď, ako si spomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety súčasne) a nasledujúce tablety potom užívajte vo zvyčajnom čase. Spoľahlivosť Triquilaru zostane zachovaná a nemusíte používať ďalšie kontraceptívne opatrenie.


1 obalená tableta vynechaná v 3. týždni

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich možností, pričom nemusíte používať ďalšie kontraceptívne opatrenie.

1. Užite tabletu ihneď, ako si spomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety súčasne) a nasledujúce tablety potom užívajte vo zvyčajnom čase. Z ďalšieho balenia začnite užívať ihneď po užití poslednej tablety zo súčasného balenia, takže nebude žiadne obdobie bez užívania tabliet medzi dvoma baleniami. Krvácanie z vysadenia sa môže dostaviť až po využívaní druhého balenia, ale počas užívania tabliet sa. môže objaviť špinenie a intermenštruačné krvácanie.


Alebo


2. Prerušte užívanie tabliet zo súčasného balenia a začnite týždeň (alebo menej) bez užívania tabliet (započítať musíte aj deň, kedy ste tabletu zabudli užiť). Potom budete pokračovať v užívaní tabliet z nasledujúceho balenia. Ak zvolíte túto metódu, môžete začať užívanie z nasledujúceho balenia v rovnaký deň ako zvyčajne.


 • Ak ste zabudli užiť tablety z balenia a očakávané krvácanie sa nedostavilo, môžete byť tehotná. Skôr ako začnete užívanie z ďalšieho balenia, vyhľadajte lekára.OBRÁZOK


Viac ako 1 vynechaná tableta

v cykle

Poraďte sa s lekárom


ÁnoMali ste pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety

1. týždeň


Nie • Užite vynechanú tabletu

 • 7 dní používajte ďalšie antikoncepčné opatrenie

 • Dokončite užívanie z balenia
2. týždeň

Iba 1 vynechaná tableta

(Oneskorenie o viac ako 12 hodín)

 • Užite vynechanú tabletu

 • Dokončite užívanie z balenia

 • Užite vynechanú tabletu

 • Dokončite užívanie z balenia

 • Vynechajte interval bez užívania

 • Pokračujte s ďalším balením

3. týždeň


Alebo
 • Prerušte užívanie z balenia

 • Začnite interval bez užívania (maximálne 7 dní vrátane vynechanej tablety)

 • Pokračujte s ďalším balením
Čo robiť, ak ...


... máte tráviace ťažkosti (napríklad vracanie, silná hnačka)


Ak vraciate alebo máte silnú hnačku, liečivá nachádzajúce sa vo Triquilare sa ešte nemuseli dostatočne vstrebať.

Ak začnete vracať 3-4 hodiny po užití Triquilaru, následok je rovnaký ako v prípade, keď zabudnete tabletu užiť. Postupujte podľa pokynov pre prípad vynechania tablety. Ak máte silnú hnačku, kontaktujte svojho lekára.


... chcete oddialiť krvácanie


Ak chcete oddialiť krvácanie, začnite užívať posledných 10 tabliet (okrových) z ďalšieho balenia Triquilaru ihneď po využívaní obalených tabliet z Vášho súčasného balenia. Predĺženie môže pokračovať najviac 10 dní, teda do využívania druhého balenia. Ak si želáte, aby krvácanie začalo, iba prerušte užívanie. V priebehu užívania obalených tabliet z druhého balenia sa môže objaviť intermenštruačné krvácanie alebo špinenie. Obalené tablety z ďalšieho balenia potom začnite užívať po zvyčajnom sedemdňovom intervale bez užívania tabliet.


... chcete zmeniť deň, v ktorom začína krvácanie


Ak užívate tablety presne podľa uvedených pokynov, budete každé 4 týždne krvácať približne v rovnaké dni. Ak chcete tieto dni zmeniť, iba skráťte (nikdy nepredlžujte) najbližší interval bez užívania tabliet. Napríklad ak krvácanie zvyčajne začína v piatok a Vy si prajete aby začínalo v utorok (o 3 dni skôr), musíte začať užívať z budúceho balenia o 3 dni skôr ako zvyčajne. Ak bude interval bez užívania tabliet príliš krátky (t.j. 3 dni a menej), môže sa stať, že v jeho priebehu nebudete krvácať vôbec. Počas užívania z nasledujúceho balenia sa môže objaviť intermenštruačné krvácanie alebo špinenie.


... sa objaví neočakávané krvácanie


U každej „tabletky“ môžete mať počas prvých mesiacov užívania nepravidelné vaginálne krvácanie (špinenie alebo intermenštruačné krvácanie) medzi menštruačnými krvácaniami. Je možné, že budete potrebovať menštruačné vložky, ale pokračujte v užívaní ako zvyčajne. Tieto nepravidelnosti zvyčajne vymiznú, akonáhle si Vaše telo na „tabletku“ zvykne (zvyčajne po 3 cykloch užívania). Ak tieto ťažkosti pretrvávajú, krvácanie je silnejšie alebo sa znovu objaví po období pravidelného krvácania, poraďte sa lekárom.


... dôjde k vynechaniu krvácania


Ak ste užili všetky tablety v správny čas, nevracali ste, nemali ste silnú hnačku ani neužívali iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná. Pokračujte v užívaní Triquilaru ako zvyčajne.

Ak nedošlo ku krvácaniu dva razy po sebe, môžete byť tehotná. Okamžite vyhľadajte lekára. Kým lekár tehotenstvo nevylúči, nezačínajte užívanie z ďalšieho balenia.4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky aj Triquilar môže mať vedľajšie účinky.

Ak si všimnete akýkoľvek vedľajšíúčinok, najmä ak je závažný, dlho pretrváva alebo ak si všimnete zmenu Vášho zdravotného stavu, o ktorom sa domnievate, že by mohol súvisieť s užívaním „tabletky“, poraďte sa so svojím lekárom.


Závažné vedľajšie účinky


Závažné reakcie spojené s užívaním antikoncepčnej „tabletky“ a ich príznaky sú opísané v častiach „Tabletka a trombóza“ a „Tabletka a rakovina“. Prečítajte si prosím tieto časti a ak je to potrebné, poraďte sa hneď s lekárom.


Ostatné možné vedľajšie účinky


U užívateliek „tabletky“ sa zaznamenali nasledujúce vedľajšie účinky, „tabletka“ však nemusí byť ich príčinou. Tieto vedľajšie účinky sa môžu prejaviť v prvých mesiacoch užívania a časom zvyčajne ustupujú.


Trieda orgánových systémov

Časté (1/100)

Menej časté (1/1000)

Zriedkavé (<1/1000)

Poruchy okaneznášanlivosť očných šošoviek

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Pocit na vracanie, bolesť brucha

vracanie, hnačka


Poruchy imunitného systémuprecitlivenosť

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie hmotnosti


zníženie hmotnosti

Poruchy metabolizmu a výživy


zadržiavanie tekutín


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

migréna


Psychiatrické poruchy a ochorenia

depresívne nálady, zmeny nálady

oslabenie libida

zosilnenie libida

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

bolesť prsníkov, napätie prsníkov

zväčšenie prsníkov

vaginálny výtok, sekrécia z prsníkov

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, žihľavka

nodózny erytém, multiformný erytém


Ak máte dedičný angioedém; prívod estrogénov môže vyvolať alebo zhoršiť príznaky angioedému (pozrite aj odstavec „Skôr ako začnete užívať Triquilar“.


Ak spozorujete vedľajší účinok, ktorý nie je popísaný v tejto písomnej informácii pre používateľa, informujte o tom lekára alebo lekárnika.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Viac o antikoncepčnej „tabletke“


Kombinovaná „tabletka“ môže mať aj neantikoncepčný zdravotný prínos.

 • Vaše krvácanie môže byť slabšie a kratšie. Vďaka tomu je menšie nebezpečenstvo vzniku anémie (málokrvnosti). Menštruačné bolesti môže byť slabšie alebo môžu úplne vymiznúť.

 • U žien, ktoré užívali „tabletky“ obsahujúce 50 mikrogramov etinylestradiolu (vysokodávkované „tabletky“) sa naviac menej často zaznamenali niektoré vážne ochorenia. Ide o nezhubné ochorenie prsníkov, vaječníkové cysty, infekčné ochorenia panvových orgánov (zápalové ochorenie orgánov malej panvy), mimomaternicové tehotenstvo (tehotenstvo, kedy sa zárodok uchytí mimo maternice) a rakovinu endometria (slizničnej výstelky maternice) a vaječníkov. Toto môže platiť aj pre nízkodávkované „tabletky“ ale zatiaľ sa to potvrdilo iba u rakoviny endometria a vaječníkovAk máte ďalšie otázky, konzultujte prosím svojho lekára alebo lekárnika.


5. Ako uchovávať Triquilar


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote 15°C - 25°C.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Triquilar obsahuje


Liečivá v jednej obalenej tablete

6 svetlohnedých obalených tabliet, každá s obsahom levonorgestrelum (levonorgestrel) 0,05 mg

ethinylestradiolum (etinylestradiol) 0,03 mg


5 bielych obalených tabliet, každá s obsahom levonorgestrelum (levonorgestrel) 0,075 mg

ethinylestradiolum (etinylestradiol) 0,04 mg


10 okrových obalených tabliet, každá s obsahom levonorgestrelum (levonorgestrel) 0,125 mg

ethinylestradiolum (etinylestradiol) 0,03 mg


Pomocné látky

monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón 25, glycerol 85%, magnéziumstearát, sacharóza, povidón 700 000, makrogol 6000,kalciumkarbonát,mastenec, montanglykolový vosk, červený oxid železa, žltý oxid železa, oxid titaničitý


Ako vyzerá Triquilar a obsah balenia

Tablety Triquilar sú uložené v blistri, pozostávajúcom z priehľadnej vrstvy vyrobenej z polyvinylchloridu a z hliníkovej fólie.

1 blister obsahuje 21 tabliet

1 balenie obsahuje 1, 3 alebo 6 blistrov

Tablety sú okrúhle, s priemerom 5 mm.


Veľkosť balenia:

1 x 21 obalených tabliet

3 x 21 obalených tabliet

6 x 21 obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


VýrobcaBayer Weimar GmbH und Co. KG, D-99427 Weimar, Nemecko

a/alebo

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.


11Triquilar

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/09251


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Triquilar


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


6 svetlohnedých obalených tabliet s obsahom levonorgestrelum 0,05 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg, pokračujúcich 5 bielymi obalenými tabletami s obsahom levonorgestrelum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,04 mg, pokračujúcich 10 okrovými tabletami s obsahom levonorgestrelum 0,125 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Obalené tablety


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Hormonálna antikoncepcia.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Ako užívať Triquilar


Pri správnom užívaní kombinovaných perorálnych kontraceptív (COC) je miera zlyhania asi 1% ročne. Ak sa kontraceptívum zabudne užiť alebo sa užije nesprávne, miera zlyhania sa môže zvýšiť.


Obalené tablety sa musia užívať perorálne v poradí, naznačenom na blistrovom balení každý deň v približne rovnakom čase. Zapíjajú sa podľa potreby tekutinou. Počas 21 po sebe nasledujúcich dní sa užíva 1 obalená tabletadenne. Užívanie z nového balenia začína po sedemdňovom intervale bez užívania obalených tabliet. Počas tejto doby zvyčajne dôjde ku krvácaniu z vysadenia.


Ako začať užívanie Triquilaru


 • Ak sa predtým hormonálna antikoncepcia nepoužívala (v predchádzajúcom mesiaci)

Užívanie obalených tabliet sa začne v prvý deň prirodzeného cyklu ženy (= v prvý deň jej menštruačného krvácania). Začať možno i na 2. - 5. deň, ale počas prvých siedmych dní prvého cyklu sa odporúča naviac použiť bariérovú metódu kontracepcie.


 • Prechod z kombinovaného perorálneho kontraceptíva, vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti

Užívanie Triquilaru sa má začať najlepšie hneď v nasledujúci deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety, obsahujúcej liečivo) predchádzajúceho kombinovaného perorálneho kontraceptíva. Najneskôr však v deň, ktorý nasleduje po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet alebo po období užívania placebo tabliet predchádzajúceho kontraceptíva. Ak sa predtým používal vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť, užívanie tabliet je najvhodnejšie začať v deň odstránenia ale najneskoršie v deň plánovanej ďalšej aplikácie.


 • Prechod z antikoncepčnej metódy obsahujúcej iba gestagén („minipilulka“, injekcia, implantát) alebo z vnútromaternicového systému uvoľňujúceho gestagén (IUS)

Z „minipilulky“ („minitabletky“) môže žena prejsť na užívanie Triquilaru kedykoľvek (z implantátu alebo IUS v deň jeho vyňatia, z injekcií v deň, kedy by sa mala aplikovať ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch je potrebné odporučiť použiť naviac počas prvých sedem dní užívania Triquilaru bariérovú metódu kontracepcie.


 • Užívanie po potrate v prvom trimestri

Užívanie sa môže začať okamžite. V tomto prípade nie sú potrebné ďalšie kontraceptívne opatrenia.


 • Užívanie po pôrode alebo potrate v druhom trimestri

Ženy v období laktácie - pozri časť 4.6.


Žene sa má odporučiť, aby začala užívanie medzi 21. až 28. dňom po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Ak začne s užívaním neskôr, je potrebné odporučiť, aby použila naviac bariérovú metódu kontracepcie počas prvých sedem dní užívania obalených tabliet. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, je potrebné pred začiatkom užívania obalených tabliet vylúčiť graviditu alebo žena musí počkať na prvé menštruačné krvácanie.


Postup pri vynechaní obalenej tablety


Ak sa užitie obalenej tablety oneskorí o menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je narušená. Obalená tableta sa musí užiť okamžite, akonáhle si žena chybu uvedomí, ďalšia obalená tableta sa potom užije v zvyčajnú dobu.

Ak sa užitie obalenej tablety oneskorí o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana sa môže znížiť. Ďalšie opatrenia sa potom môžu riadiť nasledujúcimi základnými pravidlami:

 1. Užívanie obalených tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na dobu dlhšiu ako sedem dní

 2. Na dosiahnutie zodpovedajúcej supresie osi hypotalamus-hypofýza-ováriá je potrebné nepretržité sedemdňové užívanie obalených tabliet.

V súlade s týmito pravidlami sa v bežnej praxi môžu poskytnúť nasledujúce odporúčania:


 • 1. týždeň

Žena musí užiť poslednú vynechanú obalenú tabletu okamžite, akonáhle si chybu uvedomí, aj keby to znamenalo užitie dvoch obalených tabliet súčasne. Potom sa pokračuje v užívaní obalených tabliet vo zvyčajnom čase. Naviac je potrebné používať v nasledujúcich siedmich dňoch bariérovú metódu antikoncepcie ako je napr. kondóm. Ak došlo v predchádzajúcich siedmich dňoch k pohlavnému styku, je potrebné uvážiť možnosť gravidity. Čím viac obalených tabliet sa vynechalo a čím bližšie boli tieto obalené tablety k pravidelnému intervalu bez užívania, tým vyššie je riziko gravidity.


 • 2. týždeň

Žena musí užiť poslednú vynechanú obalenú tabletu okamžite, akonáhle si chybu uvedomí, aj keby to znamenalo užitie dvoch obalených tabliet súčasne. Potom sa pokračuje v užívaní obalených tabliet v zvyčajnú dobu. Ak žena užívala obalené tablety pravidelne počas siedmich dní pred prvou vynechanou obalenou tabletou, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie sú potrebné. Ak to tak nie je, alebo ak žena vynechala viac ako jednu obalenú tabletu, je potrebné odporučiť zvláštne antikoncepčné opatrenia po dobu siedmich dní.


 • 3. týždeň

Vzhľadom na nastávajúci interval bez užívania obalených tabliet je veľké nebezpečenstvo zníženia spoľahlivosti antikoncepcie. Aj tak však možno upravením schémy užívania predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Ak sa pacientka bude riadiť niektorým z dvoch nasledujúcich možných postupov, nie je potrebné používať ďalšie kontraceptívne opatrenia za predpokladu, že počas siedmich dní pred vynechaním prvej obalenej tablety užila všetky obalené tablety správne. Ak tomu tak nie je, musí žena zvoliť prvú z nasledujúcich dvoch možností a použiť naviac ďalšie antikoncepčné opatrenia počas nasledujúcich sedem dní.


 1. Žena musí užiť poslednú vynechanú obalenú tabletu okamžite, akonáhle si chybu uvedomí, aj keby to znamenalo užitie dvoch obalených tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní obalených tabliet v zvyčajnú dobu. Užívanie tabliet z nasledujúceho balenia potom začne okamžite po využívaní predchádzajúceho, t.j. medzi baleniami nie je žiadna prestávka. Krvácanie z vysadenia sa pravdepodobne dostaví až po využívaní druhého balenia, ale počas užívania obalených tabliet môže nastať špinenie alebo intermenštruačné krvácanie.


 1. Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie obalených tabliet zo súčasne používaného balenia. Tým vznikne interval najviac siedmich dní bez užívania obalených tabliet vrátane dní, kedy sa obalené tablety vynechali, a nasleduje užívanie tabliet z ďalšieho balenia.

Ak žena zabudne užiť obalenú tabletu a nasledovne sa nedostaví krvácanie z vysadenia v prvom normálnom intervale bez užívania obalených tabliet, je potrebné zvážiť, či žena nie je gravidná.


Postup v prípade gastrointestinálnych ťažkostí


V prípade závažných gastrointestinálnych symptómov absorpcia liečiv môže byť neúplná a musí sa naviac použiť nehormonálna metóda antikoncepcie.


Ak počas 3 až 4 hodín po užití obalenej tablety dôjde k vracaniu alebo silnej hnačke, má sa aplikovať postup používaný pri vynechaní obalenej tablety, ako je uvedený v časti 4.2.3.

Ak žena nechce narušiť zvyčajnú schému užívania obalených tabliet, musí užiť obalenú tabletu z iného balenia.


Ako posunúť alebo oddialiť krvácanie


Ak si žena praje oddialiť krvácanie, musí pokračovať v užívaní posledných 10 obalených tabliet z ďalšieho balenia Triquilaru bez prestávky. Tak možno pokračovať najviac 10 dní do konca druhého balenia. Počas tejto doby môže žena pozorovať špinenie alebo intermenštruačné krvácanie. Po sedemdňovom intervale bez užívania obalených tabliet potom žena opäť pokračuje v pravidelnom užívaní Triquilaru.


Ak si žena praje presunúť začiatok krvácania na iný deň v týždni, než na ktorý vychádza v doterajšej schéme užívania, možno jej odporučiť, aby skrátila interval bez užívania obalených tabliet o toľko dní, o koľko si praje. Čím kratší bude interval, tým väčšie je riziko, že nedôjde ku krvácaniu z vysadenia, ale že bude dochádzať počas užívania tabliet z nasledujúceho balenia k intermenštruačnému krvácaniu a špineniu (podobne ako pri oddialení krvácania).


4.3 Kontraindikácie


Kombinované perorálne kontraceptíva sa nemajú užívať, ak je u pacientky diagnostikovaný niektorý z ďalej uvedených stavov. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvý raz v priebehu užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva, užívanie sa musí okamžite ukončiť.

 • precitlivenosť na liečivá levonorgestrel, etinylestradiol alebo ktorúkoľvek z pomocných látok obalených tabliet Triquilaru

 • venózna trombóza súčasná alebo v anamnéze (hlboká venózna trombóza, pulmonálna embólia) .

 • arteriálna trombóza súčasná alebo v anamnéze (napr. infarkt myokardu) alebo prodromálne stavy (napr. angina pectoris a tranzitórna ischemická porucha)

 • prodrómy trombózy súčasné alebo v anamnéze (napr. tranzitórna ischemická porucha, angina pectoris)

 • cerebrovaskulárna príhoda - súčasná alebo v anamnéze

 • závažné alebo viacpočetné rizikové faktory pre vznik venóznej alebo arteriálnej trombózy môžu takisto predstavovať kontraindikáciu (pozri časť 4.4.)

 • migréna s fokálnymi neurologickými symptómami v anamnéze

 • diabetes mellitus s postihnutím ciev

 • ťažké pečeňové ochorenie, práve prebiehajúce alebo v anamnéze, až do návratu pečeňových funkcií na normál

 • existujúce nádory pečene alebo ich výskyt v anamnéze (benígne alebo malígne)

 • diagnostikované malignity (napr. genitálnych orgánov alebo prsníka), rastovo ovplyvniteľné pohlavnými steroidmi alebo podozrenia na ne.

 • vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou

 • gravidita alebo podozrenie na ňu


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Varovania


V podmienkach ktoréhokoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených vyššie je treba zvážiť prínos kombinovaného perorálneho kontraceptíva v porovnaní s možným rizikom vyplývajúcim z jeho užívania u každej ženy zvlášť a tieto riziká s ňou prediskutovať predtým, než sa rozhodne liek užívať. Ak počas užívania dôjde k zhoršeniu, exacerbácii alebo prvému prejavu niektorého z týchto stavov alebo rizikových faktorov, je nutné kontaktovať lekára. Lekár potom musí rozhodnúť, či sa má užívanie kombinovaného perorálneho kontraceptíva prerušiť.


 • Cirkulačné poruchy


Epidemiologické štúdie ukázali, že výskyt venózneho trombembolizmu VTE u žien, užívajúcich perorálne kontraceptíva s nízkym obsahom estrogénu (50 µg etinylestradiolu), sa pohybuje v rozmedzí asi 20 až 40 prípadov na 100 000 pacientských rokov, ale odhad rizika kolíše v závislosti od gestagénu. V porovnaní s tým je výskyt VTE u neužívateliek 5 až 10 prípadov na 100 000 pacientských rokov a 60 prípadov na 100 000 tehotenstiev. Užívanie ktoréhokoľvek kombinovaného perorálneho kontraceptíva (COC) prináša v porovnaní s neužívaním zvýšené riziko venózneho trombembolizmu (VTE). Zvýšené riziko VTE je najvyššie počas prvého roku užívania u žien, ktoré začnú užívať COC alebo keď začnú s užívaním COC po období vynechania tabliet, ktoré trvalo najmenej jeden mesiac. Toto zvýšené riziko je nižšie ako riziko VTE v súvislosti s graviditou, kde sa odhaduje na 60 prípadov na 100 000 tehotenstiev.


VTE je fatálny v 1 – 2 % prípadov.


Celkové absolútne riziko (incidencia) VTE pre kombinované perorálne kontraceptíva s obsahom levonorgestrelu a 30 µg etinylestradiolu je približne 20 prípadov na 100 000 pacientorokov. Epidemiologické štúdie taktiež spájajú užívanie kombinovaných perorálnych kontraceptív COC so zvýšeným rizikom infarktu myokardu, prechodnej ischemickej príhody a mozgovej mŕtvice.


Mimoriadne zriedkavo sa vyskytla trombóza u užívateliek kombinovaných perorálnych kontraceptív v iných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, renálnych, retinálnych vénach a artériách. Nedospelo sa k jednotnému názoru, či sa tieto príhody vyskytujú v súvislosti s užívaním perorálnych kontraceptív.


Symptómom venóznej alebo arteriálnej trombotickej/trombembolickej alebo cerebrovaskulárnej príhody môže byť:


 • nezvyčajná jednostranná bolesť a/alebo opuch nohy

 • náhla silná bolesť na hrudníku, bez ohľadu na to, či vyžaruje do ľavej ruky alebo nie

 • náhla dýchavičnosť

 • prudký záchvat kašľa

 • vertigo

 • kolaps s fokálnym záchvatom alebo bez neho

 • slabosť alebo veľmi výrazné znecitlivenie, náhle postihujúce jednu stranu alebo časť tela

 • motorické poruchy

 • akútne brucho“.


Riziko venóznych trombembolických komplikácií u užívateliek COC zvyšuje:


 • stúpajúci vek

 • pozitívna rodinná anamnéza (venózny trombembolizmus u súrodencov kedykoľvek alebo u rodičov v pomerne mladom veku). Ak je podozrenie na dedičnú predispozíciu, musí ženu pred rozhodnutím o užívaní ktoréhokoľvek COC vyšetriť špecialista.

 • dlhšia imobilizácia, väčší chirurgický výkon, akýkoľvek chirurgický výkon na nohách alebo rozsiahlejšia trauma. V týchto prípadoch je vhodné prerušiť užívanie kombinovaného perorálneho kontraceptíva (pri plánovaných chirurgických výkonoch najmenej štyri týždne pred výkonom) a pokračovať v užívaní nie skôr ako dva týždne po kompletnej remobilizácii.

 • obezita (body mass index nad 30 kg/m2)

 • o možnej úlohe varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy nie je názorová zhoda.


Riziko arteriálnych trombembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej príhody u užívateliek COC zvyšuje:


 • stúpajúci vek

 • fajčenie (ženám nad 35 rokov treba dôrazne odporučiť nefajčiť, ak chcú užívať COC)

 • dyslipoproteinémia

 • hypertenzia

 • migréna

 • chyby srdcovej chlopne

 • atriálna fibrilácia.


Musí sa uvážiť zvýšené riziko trombembolizmu v šestonedelí (pozri časť 4.6 ).


Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami patrí diabetes mellitus, systémový lupus erytematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.


Dôvodom na okamžité prerušenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény (čo môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody) v priebehu užívania COC.


Biochemickými faktormi, ktoré môžu indikovať hereditárnu alebo získanú predispozíciu na venóznu alebo arteriálnu trombózu sú: rezistencia na aktivovaný proteín C (APC), hyperhomocysteinémia, deficit antitrombínu III, deficit proteínu C, proteínu S, antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky, lupus anticoagulant).


 • Nádory


V niektorých epidemiologických štúdiách sa hlásilo zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u dlhodobých užívateliek COC, pretrváva však rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa dajú tieto nálezy pripísať následkom sexuálneho správania a iným faktorom, ako je ľudský papilomavírus (HPV).


Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo relatívne riziko (RR=1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka počas užívania COC. Zvýšené riziko postupne klesá v období 10 rokov po ukončení užívania COC. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo užívali COC je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú.


Pozorované zvýšenie rizika môže byť zapríčinené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u užívateliek COC, biologickými účinkami COC alebo ich kombináciou. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien, ktoré niekedy COC užívali býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC neužívali.


V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich COC hlásili benígne a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu silných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa v diferenciálnej diagnóze musí uvažovať o nádore pečene.


 • Ostatné stavy


U žien s hypertriglyceridémiou alebo ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze sa v priebehu užívania COC môže zvýšiť riziko pankreatitídy.


Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo ľahké zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Iba v týchto zriedkavých prípadoch je oprávnené okamžité vysadenie COC. Ak existujúca hypertenzia, konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantne zvýšený krvný tlak neodpovedajú adekvátne v priebehu užívania COC na antihypertenznú liečbu, COC sa musí vysadiť. Ak sa uzná za vhodné, užívanie COC je možné obnoviť po dosiahnutí normotenzných hodnôt krvného tlaku antihypertenznou liečbou.


V súvislosti s graviditou a súbežným užívaním COC sa vyskytli alebo zhoršili nasledovné stavy, ale potvrdenie súvislosti s COC nie je preukázané: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, žlčové kamene, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.

U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.


Prerušenie užívania COC môže byť nevyhnutné pri akútnych a chronických poruchách pečeňových funkcií až do času, kým sa enzýmy pečeňových funkcií vrátia na referenčné hodnoty. Recidíva cholestatickej žltačky a/alebo s cholestázou spojeného pruritu, ktoré sa objavili v gravidite alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov, vyžadujú prerušenie užívania COC.


Napriek tomu, že COC môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz potreby meniť terapeutický režim u diabetičiek, užívajúcich nízkodávkové COC. Diabetičky musia však byť starostlivo sledované, najmä na začiatku užívania COC.


Počas užívania COC sa vyskytlo zhoršenie Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.


Niekedy sa môže objaviť chloazma, najmä u žien, ktoré majú v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať expozícii slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.


Lekárske vyšetrenia


Pred začatím alebo opakovaným začatím užívania Triquilaru je potrebné získať od pacientky úplnú anamnézu (vrátane rodinnej) a musí sa vylúčiť gravidita. Musí sa zmerať krvný tlak a musí sa vykonať lekárske vyšetrenie s ohľadom na kontraindikácie (pozri časť 4.3) a upozornenia (pozri časť 4.4). Žena musí byť tiež poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľky a dodržiavala pokyny v nej uvedené. Frekvencia a povaha vyšetrení sa musí zakladať na štandardných vyšetrovacích postupoch a individuálne sa prispôsobiť každej žene.


Ženy je potrebné upozorniť, že perorálne kontraceptíva ich nechránia pred infekciou HIV (AIDS) ani ďalšími pohlavne prenosnými chorobami.


Zníženie účinnosti


Účinnosť kombinovaných perorálnych kontraceptív sa môže znížiť, v prípade vynechania tabliet, vracania alebo hnačky alebo ak sa súbežne užívajú ďalšie lieky.


Zníženie kontroly cyklu


Pri užívaní ktoréhokoľvek COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má posúdenie nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.


Ak nepravidelné krvácanie pokračuje, alebo sa objaví po období pravidelných cyklov, musí sa zvážiť možnosť nehormonálnej príčiny indikované sú zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Môžu zahrňovať aj kyretáž.


U niektorých žien nemusí dôjsť počas intervalu bez užívania obalených tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa COC užíva podľa pokynov opísaných v časti 4.2, je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však COC neužívalo pred prvým vynechaným krvácaním podľa týchto pokynov, alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dva razy, musí sa pred ďalším užívaním COC vylúčiť gravidita.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou, ktoré majú diétu bez laktózy, musia toto množstvo zohľadniť.


Tento liek obsahuje sacharózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


 • Interakcie


Interakcie medzi COC a inými liekmi môžu zhoršiť účinnosť antikoncepcie a/alebo viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu antikoncepcie.


Ženy liečené niektorým z týchto liekov musia dočasne použiť okrem COC naviac aj bariérovú metódu alebo inú metódu antikoncepcie. Pri užívaní liečiv, indukujúcich mikrozomálne enzýmy sa musí v priebehu súbežného užívania a 28 dní po ukončení ich užívania používať bariérová metóda.


Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu a grizeofulvínu) musia počas užívania antibiotík a ešte 7 dní po ukončení ich užívania používať bariérovú metódu Ak súbežné podávanie lieku trvá aj po doužívaní tabliet z balenia COC s užívaním obalených tabliet z ďalšieho balenia COC sa musí začať bez zvyčajného intervalu, v ktorom sa obalené tablety neužívajú.

Hepatálny metabolizmus:interakcie môžu vzniknúť s liečivami indukujúcimi mikrozomálne enzýmy, čo môže mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. fenytoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, rifampicín a možno tiež oxkarbazepín, topiramát, felbamát, grizeofulvín a rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného).


Taktiež sa hlásilo potenciálne zvýšenie pečeňového metabolizmu HIV proteázami (napr. ritonavir) a nenukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy (napr. nevirapín) a ich kombináciami.


Enterohepatálna cirkulácia:Niektoré klinické správy poukazujú na to, že enterohepatálna cirkulácia estrogénov sa môže znížiť v prípade súbežného podania niektorých antibiotík (napr. penicilíny, tetracyklíny), čo môže znížiť sérové koncentrácie etinylestradiolu.


Troleandomycín môže počas súbežného podávania s COC zvýšiť riziko intrahepatálnej chlestázy.


Perorálne kontraceptíva môžu interferovať s metabolizmom niektorých iných liečiv. Pri súbežnom podávaní cyklosporínu a OC sa hlásili zvýšené plazmatické koncentrácie cyklosporínu. U COC sa preukázalo, že indukujú metabolizmus lamotrigínu, čo vedie k subterapeutickým plazmatickým koncentráciám lamotrigínu.


Poznámka: je potrebné oboznámiť sa s odbornými informáciami o súbežne podávaných liekoch, aby sa mohli identifikovať potenciálne interakcie.

 • Laboratórne vyšetrenia


Užívanie kontraceptívnych steroidov môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečeňových, tyreoidálnych, adrenálnych a renálnych funkcií, plazmatických koncentrácií (väzbových) proteínov napr. globulínu viažuceho kortikosteroidy a lipid/lipoproteínových frakcií, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov krvnej zrážavosti a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí referenčných laboratórnych hodnôt.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Triquilar nie je indikovaný v gravidite. Ak žena počas liečby Triquilarom zostane gravidná, užívanie sa musí ukončiť.


Rozsiahle epidemiologické štúdie však nezaznamenali zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali kombinované perorálne kontraceptíva pred graviditou, ani teratogénny vplyv kontraceptívnych tabletiek, nedopatrením užitých v ranej gravidite.


Laktácia môže byť ovplyvnená kontraceptívnymi tabletkami, ktoré môžu znižovať množstvo materského mlieka a meniť jeho zloženie. Preto sa užívanie perorálnych kombinovaných kontraceptív vo všeobecnosti neodporúča, až kým matka dieťa neodstaví. Do materského mlieka sa môžu vylučovať malé množstvá kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov. Tieto množstvá môžu dieťa ovplyvniť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Triquilar nemá žiadne účinky alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Počas užívania Triquilaru sa hlásili nasledovné nežiaduce udalosti:


Orgánový systém

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Poruchy okaNeznášanlivosť očných šošoviek

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, bolesť brucha

Vracanie, hnačka


Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hmotnosti


Zníženie hmotnosti

Poruchy metabolizmu a výživy


Zadržiavanie tekutín


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Migréna


Psychické poruchy

Depresívne nálady, zmeny nálady

Oslabenie libida

Zosilnenie libida

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť prsníkov, napätie prsníkov

Zväčšenie prsníkov

Vaginálny výtok, sekrécia z prsníkov

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka, žihľavka

Nodózny erytém, multiformný erytém


Nasledovné závažné nežiaduce udalosti, ktoré sa hlásili u žien užívajúcich COC, sú analyzované v časti 4.4:


 • Venózne trombembolické poruchy;

 • Arteriálne trombembolické poruchy;

 • Hypertenzia;

 • Nádory pečene

 • Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, porfýria, systémový lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndróm, cholestatická žltačka;


U užívateliek perorálnych kontraceptív je veľmi mierne zvýšená frekvencia diagnózy rakoviny prsníka. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalita s užívaním COC nie je známa. Ďalšie informácie pozri v častiach 4.3 a 4.4.


U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.


 1. Predávkovanie


Nie sú žiadne správy o závažných účinkoch predávkovania. Vyskytnúť sa môžu tieto príznaky predávkovania: nevoľnosť, vracanie, a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá a liečba je symptomatická.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Kontraceptíva

ATC kód: G03AB03


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Antikoncepčný účinok kombinovaných perorálnych kontraceptív je založený na spolupôsobení rôznych faktorov. Najdôležitejší z nich je inhibícia ovulácie a zmena v cervikálnej sekrécii. Okrem ochrany proti gravidite poskytujú kombinované perorálne kontraceptíva ďalšie výhody, ktoré popri negatívnych vlastnostiach (pozri časti 4.4 „Špeciálne upozornenia“ a 4.8 „Nežiaduce účinky“) môžu byť užitočné pri rozhodovaní, či zvoliť túto metódu antikoncepcie. Cyklus je pravidelnejší, menštruácia je často menej bolestivá a krvácanie slabšie. Vďaka tomu sa môže zmierniť deficit železa. Okrem toho je dokázané zníženie rizika výskytu karcinómu endometria a karcinómu ovárií. Ďalej sa ukázalo, že vyššie dávkované kombinované perorálne kontraceptíva (0,05 mg etinylestradiolu) redukujú výskyt ovariálnych cýst, zápalových ochorení panvy, benígnych ochorení prsníka a ektopickej gravidity. Zostáva ešte potvrdiť, či toto platí aj pre nízkodávkované kombinované perorálne kontraceptíva.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 • Levonorgestrel

Absorpcia

Perorálne podaný levonorgestrel sa rýchlo a úplne absorbuje. Vrchol sérovej koncentrácie levonorgestrelu – 2,3 ng/ml - sa dosiahne asi za 1 hodinu po začiatku liečby Triquilarom. Po jednorazovom podaní 0,125 mg levonorgestrelu spoločne s 0,03 mg etinylestradiolu (čo predstavuje kombináciu s najvyšším obsahom levonorgestrelu v trojfázovom lieku) sa maximálna hladina v sére (asi 4,3 ng/ml) dosiahne za 1,0 hodinu. Levonorgestrel je po perorálnom podaní takmer úplne biologicky dostupný.


Distribúcia

Levonorgestrel sa viaže na sérový albumín a na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG). Iba 1,4 % z celkovej sérovej koncentrácie liečiva sú prítomné vo forme voľného steroidu, 55 % sa špecificky viaže na SHBG a asi 44 % sa nešpecificky viaže na albumín. Zvýšenie hladiny SHBG indukované etinylestradiolom ovplyvňuje väzbový pomer levonorgestrelu ku sérovým proteínom zvýšením frakcie naviazanej na SHBG a poklesom frakcie viazanej na albumín. Zdanlivý distribučný objem levonorgestrelu je po jednorazovom perorálnom podaní najvyššej dávky v Triquilare asi 128 l.


Metabolizmus

Levonorgestrel sa úplne metabolizuje známou cestou steroidného metabolizmu. Klírens zo séra je po jednorazovom perorálnom podaní najvyššej dávky v Triquilare asi 1,0 ml/min/kg.


Vylučovanie

Sérové hladiny levonorgestrelu klesajú v dvoch fázach. Konečná vylučovacia fáza je charakterizovaná polčasom asi 22 hodín. Levonorgestrel sa nevylučuje v nezmenenej forme. Jeho metabolity sa vylučujú močom a žlčou v pomere asi 1:1. Polčas vylučovania metabolitov je približne 1 deň.


Rovnovážny stav

Farmakokinetika levonorgestrelu je ovplyvnená hladinou SHBG, ktorá je v priebehu 21 dňovej liečby Triquilarom zvýšená asi dvojnásobne. Pri každodennom užívaní stúpnu sérové hladiny liečiva asi štyrikrát, pričom rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu. Pri dosiahnutí rovnovážneho stavu sa distribučný objem redukuje na 52 l a klírens na 0,5 ml/min/kg.


 • Etinylestradiol

Absorpcia

Perorálne podaný etinylestradiol sa absorbuje rýchlo a úplne. Vrchol sérovej koncentrácie - asi 116 pg/ml - sa dosiahne za 1,3 hodiny. V priebehu absorpcie a prvého priechodu pečeňou sa etinylestradiol v značnej miere metabolizuje, v dôsledku čoho je priemerná perorálna biologická dostupnosť asi 45 %, so širokou interindividuálnou variabilitou 20 – 65 %.


Distribúcia

Etinylestradiol sa vysoko, ale nešpecificky viaže na sérový albumín (približne 98 %) a indukuje zvýšenie sérovej koncentrácie SHBG. Zdanlivý distribučný objem je asi 2,8 – 8,6 l/kg.


Metabolizmus

Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii v sliznici tenkého čreva a v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje aromatickou hydroxyláciou, ale vzniká široké spektrum hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sú prítomné vo voľnej forme, ako aj vo forme glukuronátov a sulfátov. Rýchlosť metabolického klírensu je asi 2,3 - 7 ml/min/kg.


Vylučovanie

Sérová hladina etinylestradiolu klesá v dvoch dipozičných fázach, charakterizovaných polčasmi približne 1 hodina a 10 – 20 hodín. Nezmenená látka sa nevylučuje, metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.


Rovnovážny stav

V závislosti na kolísavom polčase konečnej dispozičnej fázy zo séra a podľa denného príjmu sa rovnovážne sérové hladiny etinylestradiolu dosiahnu po asi 1 týždni. Na konci liečby sa maximálna koncentrácia etinylestradiolu asi 132 pg/ml dosiahne po asi 1,3 hodine.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Z predklinických štúdií, založených na konvenčných štúdiách toxicity s opakovanou dávkou, genotoxicity, karcinogenity a reprodukčnej toxicity, nevyplynulo žiadne špeciálne riziko pre človeka. Treba však mať na pamäti, že pohlavné steroidy môžu podporovať rast niektorých hormón-dependentných tkanív a nádorov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kalciumkarbonát, červený oxid železitý, žltý oxid železitý, glycerol 85%, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, montanglykolový vosk, makrogol 6000, povidón 25, sacharóza, povidón 700, mastenec, oxid titaničitý


6.2 Inkompatibility


Žiadne


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania


Uchovávajte pri teplote 15°C - 25°C.


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Kalendárové pretlačovacie balenie (blister) Al/PVC, písomná informácia pre používateľky, papierová škatuľka.

1x21 obalených tabliet

3x21obalených tabliet

6x21obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Uchovávajte liek správne a mimo dosahu a dohľadu detí.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer Pharma AG

13342 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0280/92-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej regiostrácie: 15.04.1992

Dátum posledného predĺženia: 26.01.2007/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Júl 2013

12Triquilar