+ ipil.sk

VITAMIN D - SLOVAKOFARMAPríbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutiu o predlžení registrácie, evidenčně číslo 2123/2004

Písomná informácia pre používatela

Informácia o použití, čítajte pozorné!

VITAMIN D - SLOVAKOFARMA®

(ergocalciferolum)

kapsuly

Držitel rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a.s.

Hlohovec

Slovenská republika Zloženie lieku

Liečivo: ergocalciferolum (vitamín D2) 7,5 mg v jednej kapsule (čo zodpovedá 300 000 IU vitamínu D2)

Pomocné látky: vegetabile oleum (rastlinný olej), gelatina Bloom 150 (želatína), glycerolum 85% (glycerol 85%), aqua purificata (čistená voda), caramel E150 (karamelově farbivo)

Farmakoterapeutická skupina

Vitamín rozpustný v tukoch

Charakteristika

Vitamínový prípravok určený na predchádzanie a liečbu chorobných stavov spojených s nedostatkom vitamínu D. Tento vitamín má kl’účovú úlohu pri vstrebávaní vápnika, tvorbe kostí, zubov a pri funkciách nervovo-svalovej sústavy.

Indikácie

Liek je určený na predchádzanie a liečbu krivice u detí, predchádzanie a liečbu nedostatku vitamínu D v organizme, na predchádzanie a liečbu maknutia kostí (osteoporóza).

Liek možu užívať dospelí, mladiství i deti.

Kontraindikácie

VITAMIN D - SLOVAKOFARMA sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na ergolakciferol alebo ině vitamíny skupiny D, ďalej pri hypervitaminóze vitamínu D, pri vysokej hladine vápnika v krvi a pri postihnutí kostí v dosledku ochorenia obličiek pri súčasne zvýšenej krvnej hladine fosforu. Pre vysoký obsah vitamínu D sa nesmie používať v tehotenstve a pri laktácii.

Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša. Z nežiaducich účinkov dominuje zvýšená hladina vápnika v krvi, ďalej sa može vyskytnúť zápcha alebo mierna hnačka (častejšie u detí), bolesti hlavy, strata chuti do jedla, kovová chuť v ústach, nevol’nosť a vracanie, bolesti v kostiach alebo svaloch.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.

Interakcie

®

Účinky lieku VITAMIN D - SLOVAKOFARMA a iných súčasne užívaných liekov sa možu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktorě v súčasnosti užívate alebo ktorě začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho.

Liečivý účinok lieku VITAMIN D - SLOVAKOFARMA® možu zvyšovať lieky, ktorě obsahujú kyselinu askorbovú (vitamín C), estrogěny, fluorid sodný, soli horčíka, thiazidově diuretiká a tokoferol (vitamín E). Liečivý účinok lieku VITAMIN D - SLOVAKOFARMA® možu znižovať lieky, ktorě obsahujú alopurinol, isoniazid, heparín, medroxyprogesteron, parafínový olej, neomycin, orlistat, fenobarbital, sequestranty, cimetidin, kortikosteroidy, aktívne uhlie, bisfosfonáty, fenolftalein a sukralfat.

VITAMIN D - SLOVAKOFARMA®    može zvyšovať účinok digoxínu a može znižovať účinok

verapamilu.

®

Prv, ako začnete s liekom VITAMIN D - SLOVAKOFARMA    uzivať nejaky volnopredajný liek,

poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a spósob podávania

Prevencia a liečba krivice u detí:

Deťom podávame 1 kapsulu jednorazovo v 3. týždni života. Podanie opakujeme ešte 2-krát, a to v 3. a 6. mesiaci života jednorazovo. Ďalšie dávky sa podávajú vždy v odstupe 3 mesiacov až do 2 rokov veku dieťaťa. Podl’a odporúčania Americkej pediatrickej spoločnosti sa má v podávaní pokračovať až do dosiahnutia úplnej zrelosti skeletu (do 18 rokov), dostačujúca je dávka 300.000 IU, tj. 1 kapsula jednorazovo začiatkom jesene.

Prevencia a liečba nedostatku vitamínu D:

Prevencia nedostatku vitamínu D predovšetkým u osob starších ako 65 rokov: pokial’ denné podávanie prípravku Infadin® kvapky nie je z roznych príčin možné, je vhodné jednorázové podanie lieku VITAMIN D - SLOVAKOFARMA® v dávke 300.000 IU, tj. jedna kapsula 1 krát ročne najlepšie začiatkom jesene, prípadne sa može rovnaká dávka zopakovať za 6 mesiacov.

Prevencia osteoporózy u dospelych alebo prevencia osteomalácie u dospelych a detí:

Prevencia osteoporózy alebo osteomalácie: pokial denné podávanie lieku Infadin® kvapky nie je z roznych príčin možné, je vhodné jednorázové podanie lieku VITAMIN D - SLOVAKOFARMA® v dávke 300.000 IU, tj. jedna kapsula 1 krát za 6 mesiacov.

Kapsuly sa užívajú pred jedlom, počas jedla alebo po jedle, aplikujú sa buď priamo do úst alebo je možné zúžený koniec tobolky odstrihnúť a obsah tobolky vytlačiť do úst (napr. dieťaťa), tiež je možné obsah tobolky vmiešať do malého množstva nápoja ( najlepšie mlieka) na lyžičke alebo v pohári.

Upozornenie

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Predávkovanie

Hlavné príznaky, ktoré sa vyskytujú pri akútnej otrave ergokalciferolom, sú nechutenstvo, nevolnosť, vracanie, zvýšená hladina vápnika v krvi, poruchy nervov, poruchy srdcového rytmu, smad, zvýšené močenie, nočné močenie, svalová slabosť, zmatenosť, depresie, apatia.

Hlavné príznaky, ktoré sa vyskytujú pri vysokom dlhodobom príjme vitamínu D, sú popri vyššie uvedených príznakov ďalej zápal očných spojoviek, poruchy rohovky, vznik zvápenatenia niektorých orgánov (predovšetkým obličiek), anémia, velmi vzácne tiež vznik infarktu myokardu.

Pri predávkovaní alebo pri akútnej otrave ergokalciferolom je treba ukončiť jeho podávanie, prípadne zamedziť jeho ďalšiemu vstrebávaniu z tráviaceho ústrojenstva (vyvolanie vracania, výplach žalúdka).

Varovanie

Liek nepoužívajte po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale.

Balenie

1 kapsula 50 kapsúl

Uchovávanie

Liek uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Liek uschovávajte mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie

Jún 2005

2

050606

VITAMIN D - SLOVAKOFARMA

Súhrn údajov o lieku

Příloha č. 1 k rozhodnutiu o predlžení registrácie, evidenčně číslo 2123/2004

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. Názov lieku

VITAMIN D - SLOVAKOFARMA®

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

ergocalciferolum (vitamín D) 7,5 mg v 1 kapsule (čo zodpovedá 300 000 IU )

3. Lieková forma

kapsuly

Vzhl’ad: hnedé kapsuly hruškovitého tvaru, obsahujúce bledožltý olej.

4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

-    profylaxia a liečba rachitídy u detí,

-    prevencia a liečba nedostatku vitamínu D v organizme,

-    profylaxia a liečba osteoporózy u dospelých a osteomalácie u dospelých a u detí.

4.2. Dávkovanie a spósob podávania

Prevencia a liečba krivice u detí:

Deťom podávame 1 kapsulu jednorazovo v 3. týždni života. Podanie opakujeme ešte 2-krát, a to v 3. a 6. mesiaci života jednorazovo. Ďalšie dávky sa podávajú vždy v odstupe 3 mesiacov až do 2 rokov veku dieťaťa. Podl’a odporúčania Americkej pediatrickej spoločnosti sa má v podávaní pokračovať až do dosiahnutia úplnej zrelosti skeletu (do 18 rokov), dostačujúca je dávka 300.000 IU, tj. 1 kapsula jednorazovo začiatkom jesene.

Prevencia a liečba nedostatku vitamínu D:

Prevencia nedostatku vitamínu D predovšetkým u osob starších ako 65 rokov: pokial’ denně podávanie lieku Infadin® kvapky nie je z roznych príčin možně, je vhodně jednorázově podanie lieku VITAMIN D - SLOVAKOFARMA® v dávke 300.000 IU, t.j. jedna kapsula 1 krát ročne najlepšie začiatkom jesene, prípadne sa može rovnaká dávka zopakovať za 6 mesiacov.

Prevencia osteoporózy u dospelých alebo prevencia osteomalácie u dospelých a detí:

Prevencia osteoporózy alebo osteomalácie: pokial denně podávanie lieku Infadin® kvapky nie je z roznych príčin možně, je vhodně jednorázově podanie lieku VITAMIN D - SLOVAKOFARMA® v dávke 300.000 IU, t.j. jedna kapsula 1 krát za 6 mesiacov.

Kapsuly sa užívajú pred jedlom, počas jedla alebo po jedle, aplikujú sa buď priamo do úst alebo je možně zúžený koniec tobolky odstrihnúť a obsah tobolky vytlačiť do úst (napr. dieťaťa), tiež je možně obsah tobolky vmiešať do malěho množstva nápoja ( najlepšie mlieka) na lyžičke alebo v pohári.

4.3. Kontraindikácie

-    precitlivenosť na ergokalciferol alebo na látky podobnej chemickej štruktúry,

-    hypervitaminóza D,

-    hyperkalciěmia,

-    renálna osteodystrofia s hyperfosfatěmiou,

-    gravidita a laktácia (vzhl’adom k vysokěmu obsahu ergokalciferolu).

4.4. Špeciálne upozornenia

Zvážiť pomer rizika a benefitu pred začiatkom liečby je potrebně pri týchto stavoch:

-    arterioskleróza a kardiálna insuficiencia,

-    poruchy funkcie obličiek,

-    sarkoidóza

Pri liečbe ergokalciferolom by sa mali monitorovať:

alkalická fosfatáza, kalcium, cholesterol, fosfáty, magnézium v sére. Kalcium a fosfáty aj v moči. Ak je prítomná tetania, musí sa v priebehu prvého týždňa terapie rachitídy popri podávaní ergokalciferolu podávať súčasne aj vápnik.

4.5. Liekové a iné interakcie

Biologickú dostupnosť ergokalciferolu može znižovať cholestyramín (alebo colestipol). U cholekalciferolu sa preukázalo, že súčasné podávanie cholestyramínu znižuje jeho biologickú dostupnosť (zo 64,7 % na 28,1 %). Vzhl’adom k rovnakému sposobu resorpcie je výskyt takejto liekovej interakcie vysoko pravdepodobný aj u ergokalciferolu.

Zníženie resorpcie vitamínu D, zníženie jeho plazmatických hladín a zníženie jeho fyziologických účinkov    možu pri perorálnom podávaní sposobovať:    alopurinol, isoniazid, heparín,

medroxyprogesterón, parafínový olej, neomycín, orlistat, fenobarbital, sequestranty, cimetidín, kortikosteroidy, aktívne uhlie, bisfosfonáty, fenolftalein, sukralfát a ochranné faktory proti UV žiareniu (faktor 8 a vyšší).

K zvýšeniu resorpcie vitamínu D, zvýšeniu jeho plazmatických hladín a k zvýšeniu jeho fyziologických účinkov možu pri perorálnom podávaní viesť: esenciálne mastné kyseliny, kyselina askorbová, estrogény, fluorid sodný, thiazidové diuteriká a tokoferol.

Nízky príjem horčíka a hypomagneziémia možu sposobovať zníženie účinnosti ergokalciferolu. Zvýšenie plazmatickej hladiny horčíka vedie k zvýšeniu sekrécie parathormónu, ktorý ďalej vedie k stimulácii tvorby 1,25-dihydroxyergokalciferolu.

Hydroxyláciu 25-hydroxyergokalciferolu v polohe 24 inhibuje ketokonazol, tým dochádza k výraznému zvýšeniu tvorby 1,25-dihydroxyergokalciferolu a zvýšeniu účinnosti podaného ergokalciferolu. Ergokalciferol može znižovať účinok verapamilu.

Súčasné podávanie thiazidových diuretík spolu s ergokalciferolom može viesť k hyperkalciémii. Thiazidové diuretiká znižujú exkréciu vápnika močom a možu tak zvýšiť účinok ergokalciferolu.

4.6.    Používanie v graviditě a počas laktácie

V experimentoch na zvieratách vykazoval ergokalciferol známky teratogenity pri podávaní vel’mi vysokých dávok. Poškodenie plodu sa prejavovalo charakteristickými malformáciami v oblasti tváre a v kalcifikácii makkých tkanív.

Ergokalciferol prechádza cez placentu v experimentoch na potkanoch. Štúdie u l’udí nie sú k dispozícii. Podl’a klasifikácie rizík v gravidite, ktorá sa používa v USA, je ergokalciferol zaradený do kategórie A, v prípade použitia odporúčaných denných dávok, a do kategórie D v prípade použitia „farmakologických“ dávok ergokalciferolu.

Ergokalciferol preniká do materského mlieka v koncentráciách, ktoré zodpovedajú plazmatickým koncentráciám .

Podávanie ergokalciferolu v gravidite a pri laktácii je bezpečné pri použití dávok do 800 IU denne.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Nie je.

4.8. Nežiaduce účinky

Pri intermitentnom podávaní sú nežiaduce účinky zriedkavé a nevýznamné. Prejavujú sa ako nauzea, mierna hnačka, alebo naopak, zápcha, vzácne sa možu objaviť bolesti hlavy, zvýšené nutkanie na močenie, kovová pachuť v ústach, bolesti svalov alebo kostí.

Symptómy predávkovania:

Podávanie vysokých dávok (dospelí: 20 000 - 60 000 IU denne, deti 2.000 - 4 000 IU denne) po dobu niekofkých týždňov až mesiacov može viesť k známkam predávkovania, ktoré sa prejavuje zvýšenou plazmatickou hladinou vápnika, kalcifikáciou a mineralizáciou makkých tkanív, vznikom hypertenzie, kardiálneho alebo renálneho zlyhania, ktoré možu skončiť fatálne. Všeobecne sa neodporúča u dospelých pri podávaní trvajúcom viac než 10 týždňov prekračovať dávku 10 000 IU bez zvláštneho dovodu a bez náležitého monitorovania pacienta.

K včasným príznakom predávkovania patrí: nauzea, vracanie, hnačka, u mladších pacientov naopak zápcha, bolesť kostí a svalov, nezvyčajná slabosť, ospalosť, sucho v ústach, pretrvávajúce bolesti hlavy, pocit sucha v ústach, zvýšené nutkanie na močenie (predovšetkým v noci), poruchy srdcového rytmu, nechutenstvo, kovová pachuť v ústach, svrbenie.

K neskorým príznakom predávkovania patrí: ektopické kalcifikácie, zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie citlivosti na svetlo, konjunktivitída, pretrvávajúce bolesti kostí, pretrvávajúca zvýšená teplota, tmavé sfarbenie moča, zníženie libida.

4.9. Predávkovanie

Akútna intoxikácia sa prejavuje nechutenstvom, nauzeou, vracaním, hyperkalciémiou, polyneuropatiou, poruchami srdcového rytmu, polydypsiou, polyúriou, svalovou slabosťou, zmatenosťou, depresiou, apatiou.

Chronická intoxikácia sa ďalej može prejavovať konjunktivitídou, keratopatiou, vznikom infarktu myokardu, metastatickými kalcifikáciami, albuminúriou, hyperfosfatémiou, normocytovou anémiou. Kalciúria je najcitlivejším znakom nadbytku vitamínu D pri jeho súčasnej aplikácii s kalciom s hodnotami Ca v moči >7,0 mmol/24 hod. Tento ukazovatel’ sa v klinickej praxi využíva na monitorovanie suplementácie vitamínom D. Treba mať na zreteli, že pri vyšetrení osob s hyperalbuminémiou sa nachádzajú falošne vyššie koncentrácie kalcia v sére. V takých prípadoch pomáha stanovenie sérovej koncentrácie ionizovaného kalcia. Vačšina uvedených symptómov vzniká až pri koncentráciách sérového kalcia nad 3 mmol/l. Pri hyperkalciémii s hodnotami kalcia v sére nad 3,25 mmol/l sa može vyvinúť renálna insuficiencia a vznikajú ektopické kalcifikáty makkých tkanív. Liečba predávkovania:

Mierna hyperkalciémia (2,65-2,9 mmol/l) u pacientov s normálnou vylučovacou funkciou obličiek nevyžaduje zvláštne opatrenie - len vysadiť suplementáciu vápnika a iné lieky zvyšujúce kalciémiu.

Za naliehavé prípady treba považovať pacientov so závažnejšou klinickou symptomatológiou alebo s koncentráciou sérového kalcia nad 2,9 mmol/l (najma keď sa porucha vyvinie rýchlo). Je potrebné postupovať takto:

Rehydratovať pacienta infúziami s fyziologickým roztokom (na začiatok 300-500 ml/h, počas prvých 24 hodín najmenej 3-4 l) s ciel’om obnoviť glomerulárnu filtráciu a dosiahnuť pozitívnu bilanciu tekutín (najmenej 2 l).

Po odstránení deficitu extracelulárnej tekutiny zaviesť forsírovanú diurézu podaním infúzií fyziologického roztoku 100-200 ml/h a furosemidu 20-40 mg i.v. 2-4-krát denne.

Dbať na primeranú náhradu draslíka a horčíka.

Podať inhibítor osteoresorpcie: liekom volby je infúzia 60-90 mg pamidronátu vo fyziologickom roztoku rýchlosťou 15 mg/h (niekedy je nevyhnutné podať takéto infúzie každé 1-2 týždne). Pacientom s renálnou insuficienciou možno podať lososí kalcitonin v dávke 5-10 lU/kg telesnej hmotnosti/24 h, rozdelenú na 2-4 dávky i. v., i. m. alebo s. c. Podanie glukokortikoidov je účinné pri hyperkalciémii vyvolanej myelomom, hematologickou malignitou, sarkoidózou a predávkovaním vitamínom D. Podáva sa prednison - iniciálna dávka je 20-50 mg/deň p. o. 2-krát denne, dávka sa redukuje po stabilizácii hladiny sérového vápnika, k čomu može dojsť až po 5-10 dňoch.

U pacientov s renálnou insuficienciou v oligurickej fáze, ktorým sa nedá podávať fyziologický roztok i. v., sa indikuje hemodialýza bezkalciovým dialyzačným roztokom.

Pri poruchách srdcového rytmu treba zvážiť podanie betablokátorov.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina Vitamín rozpustný v tukoch

ATC kód A11CC01

Definovaná denná dávka:    6 000 IU po perorálnom podaní

Mechanizmus účinku

Fyziologický význam ergokalciferolu (jeho biologicky aktívnej formy 1,25-diOH-D2) spočíva v regulácii homeostázy vápnika a fosforu. Tento účinok je zabezpečený posobením 1,25-diOH-D2 na tri základné cielové tkanivá: tenké črevo, kosť a obličky.

Tenké črevo: ergokalciferol (1,25-diOH-D2) reguluje vstrebávanie vápnika, a to v proximálnej časti tenkého čreva ovplyvnením permeability enterocytov a ovplyvnením intracelulárneho transportu vápnika bazolaterálnou membránou do extracelulárnej tekutiny. V proximálnej časti tenkého čreva

existujú najmenej dva aktívne transportné systémy pre vápnik, ktoré sú závislé na 1,25-diOH-D2. V distálnej časti tenkého čreva ovplyvňuje 1,25-diOH-D2 tiež aktívny transport vápnika, pričom tiež moduluje pasívny transport vápnika, ktorý v tejto oblasti čreva prebieha koncentračným spádom. Kosť: presný mechanizmus posobenia 1,25-diOH-D2 na kosť nie je doposial’ známy. Ovplyvňuje kostnú resorpciu a proliferáciu makrofágov a aktivitu osteoblastov v zóne mineralizácie. Osteoblasty majú receptory pre 1,25-diOH-D2, ktoré riadia ich diferenciáciu a ďalšie funkcie.

Obličky: ergokalciferol (1,25-diOH-D2) spolu s parathormónom regulujú transport vápnika v distálnom tubule. Asi 80 % vápnika z primárneho moču je reabsorbovaných prostredníctvom mechanizmov ovplyvňovaných 1,25-diOH-D2 a parathormónom. Mechanizmus posobenia 1,25-diOH-D2 je podobný ako v tenkom čreve.

Mechanizmus účinku vitamínu D (ergokalciferolu) na molekulárnej úrovni spočíva v jeho vazbe na špecifický receptor pre „vitamín D“ lokalizovaný v jadre buniek. Tento receptor patrí do skupiny „steroidových jadrových“ receptorov. Po vazbe dochádza k transkripcii z oblastí génov regulovaných vitamínom D (homeostáza minerálov, metabolizmus vitamínu D, energetický metabolizmus organizmu, bunková diferenciácia a proliferácia, onkogény, rastové faktory a rada ďalších).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Ergokalciferol sa rýchle vstrebáva z tenkého čreva (proximálneho a distálneho). Vstrebáva sa z chylomikrónov a k jeho dobrému vstrebaniu sú potrebné žlčové kyseliny. Miera absolútnej biologickej dostupnosti sa mení v závislosti od zmien zloženia potravy (55-99 %). Vyššia biologická dostupnosť bola zaznamenaná pri použití potravy stimulujúcej vylučovanie žlčových kyselín (napr. po podaní rastlinných olejov).

Ergokalciferol sa viaže na špecifické transportné alfa2-globulíny a jeho vazba je velmi vysoká (okolo 99 %). Ukladá sa v pečeni a v tukovom tkanive. Normálne plazmatické hladiny ergokalciferolu sú okolo 10-50 ng/ml. Plazmatické hladiny hlavného metabolitu 25-OH-D2 sa pohybujú okolo 24 ng/ml a sú sezónne podmienené (existuje pozitívna korelácia medzi dížkou dňa a expozíciou slnečnému žiareniu). Ergokalciferol dobre preniká do tkanív (vytvára zásobu v tukovom tkanive a v pečeni). Ergokalciferol dobre preniká placentou. Ergokalciferol preniká do materského mlieka v koncentráciách zodpovedajúcich plazmatickým koncentráciám.

Posobením enzýmu 25-hydroxylázy sa ergokalciferol v pečeni mení na 25-hydroxyergokalciferol (25-OH-D2). Rovnaký enzýmový systém mení i cholekalciferol (vitamín D3 na 25-OH-D3). Pečeňová kapacita 25-hydroxylázy je značná a j ej regulácia je velmi malá. 25-OH-D2 sa ďalej posobením enzýmu 1-hydroxyláza v obličkách (v mitochondriách buniek proximálnych tubulov) mení na biologicky aktívny 1,25-dihydroxyergokalciferol (1,25-diOH-D2). Hydroxylačná kapacita 1-hydroxylázy v obličkách je pomerne malá a je velmi presne regulovaná (spatnovazobne plazmatickou hladinou 1,25-diOH-D2, ďalej plazmatickou hladinou vápnika a fosforu) a ďalej parathormónom.

Ergokalciferol sa prakticky úplne vylučuje žlčou, a to vo forme metabolitov. Vo velmi malom množstve sa ergokalciferol vylučuje močom. Biologický polčas ergokalciferolu je 19-48 hodín. Vzhladom k tvorbe zásob v pečeni a tukovom tkanive može byť eliminácia značne predížená, predovšetkým po podaní vyšších dávok. Biologický polčas hlavného metabolitu (1,25-diOH-D2) je 19 dní. Terapeutický účinok pri hypokalciémii je zrejmý už 12-24 hodín po podaní, plný terapeutický efekt sa dostavuje medzi 10. a 14. dňom podávania (alebo po podaní dostatočne vysokej jednorazovej dávky). Terapeutický účinok u renálnej osteodystrofie nastupuje výrazne pomalšie (zvyčajne v priebehu niekolkých mesiacov podávania). Účinok pretrváva až 6 mesiacov (podla výšky celkovo podanej dávky).

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Reprodukčné štúdie uskutočnené na zvieratách preukázali teratogénny účinok pri podávaní vysokých dávok ergokalciferolu v období brezivosti. Pri podávaní nízkych suplementačných dávok nevykazoval ergokalciferol teratogénne alebo kancerogénne účinky. Ergokalciferol nemá mutagénne vlastnosti. U zvierat prestupuje ergolakciferol placentou a prechádza do materského mlieka.

Toxikologické štúdie na potkanoch, myšiach a ďalších zvieracích druhoch preukázali iba účinky súvisiace s nadmerným farmakologickým posobením. Nebola pozorovaná žiadna špecifická orgánová

toxicita. Ergokalciferol je po jednorazovom perorálnom podaní relatívne netoxický. Letálna dávka u psov predstavovala po perorálnom podaní 13 mg/kg (t.j. 520 000 000 IU/kg).

Bezpečnosť ergokalciferolu bola naviac preverená jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi.

6. Farmaceutické údaje 6.1. Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly: vegetabile oleum

Kapsula: gelatina Bloom 150, glycerolum 85%, aqua purificata, caramel E150

6.2. Inkompatibility

Vzhl’adom na to, že ide o perorálnu liekovú formu, fyzikálna alebo chemická inkompatibilita nepripadá do úvahy.

6.3.    Čas použitelnosti

36 mesiacov (3 roky).

6.4.    Upozornenie na podmienky a spósob skladovania

V suchu pri teplote 15 až 25 °C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu

celofánová fólia s tlačou, papierová skladačka, písomná informácia pre používateía.

Vefkosť balenia:

1 kapsula

50 kapsúl (10 fólii po 5 kapsúl)

6.6.    Upozornenie na spósob zaobchádzania s liekom

Liek je určený na perorálne použitie.

6.7.    Podmienky a spósob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vrátiť do lekárne.

7.    Držitel’ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a. s.

Hlohovec

Slovenská republika

8.    Registračné číslo

86/0674/69-S

9.    Dátum registrácie/dátum predíženia registrácie

1969

10.    Dátum poslednej revízie textu

Jún 2005

5

050606

VITAMIN D - SLOVAKOFARMA