+ ipil.sk

XALATANPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07048


Písomná informácia pre používateľov


XALATAN

očná roztoková instilácia

latanoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám alebo Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je XALATAN a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete XALATAN

 3. Ako používať XALATAN

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať XALATAN

 6. Ďalšie informácie


1. Čo jeXalatanA NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo lieku Xalatanpatrí do skupiny liečiv známych ako analógy prostaglandínov. Znižuje vnútroočný tlak vo Vašom oku zvýšením odtoku tekutiny z oka do krvného obehu.


Xalatansa používa na liečbu glaukómu s otvoreným uhloma očnej hypertenzie u dospelých. Oba tieto stavy sú spojené so zvýšením tlaku vo Vašom oku a môžu ovplyvniť Váš zrak.


Xalatansa tiež používa na liečbu zvýšeného očného tlaku a glaukómu vo všetkých vekových skupinách detí a novorodencov.


2. Skôr ako použijete XALATAN


Xalatansa môže používať u dospelých mužov a žien (vrátane starších osôb) a u detí od narodenia do 18 rokov. Xalatansa nesledoval u predčasne narodených detí (menej ako 36 týždňov gestačného veku).


Nepoužívajte Xalatan

 • keď ste alergický (precitlivený) na latanoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Xalatanu (pozri časť 6 pre zoznam zložiek Vášho lieku).

 • keď ste tehotná alebo snažíte sa otehotnieť.

 • keď dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Xalatanu

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi predtým než použijete Xalatanalebo ho podáte Vášmu dieťaťu, ak si myslíte, že ktorýkoľvek z nasledujúcich bodov sa týka Vás alebo Vášho dieťaťa:


 • ak Vy alebo Vaše dieťa máte podstúpiť očný chirurgický zákrok (vrátane chirurgie šedého zákalu)

 • ak Vy alebo Vaše dieťa máte problémy s očami (ako bolesť oka, podráždenie alebo zápal, zahmlené videnie)

 • ak Vy alebo Vaše dieťa trpíte na suché oči

 • ak Vy alebo Vaše dieťa máte ťažkú astmu, alebo keď Vaša astma nie je dostatočne kontrolovaná

 • ak Vy alebo Vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky. Môžete aj naďalej používať Xalatan, ale správajte sa podľa pokynov pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.

 • ak ste prekonali, alebo v súčasnosti trpíte vírusovou infekciou očí spôsobenou vírusom herpes simplex (HSV)


Užívanie iných liekov

Xalatanmôže reagovať s inými liekmi. Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov (alebo očných kvapiek), ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo

Nepoužívajte XALATAN, keď ste tehotná. Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť.


Dojčenie

Nepoužívajte XALATAN, keď dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri používaní Xalatanusa môže u Vás objaviť krátkodobo rozmazané videnie. Ak k tomu dôjde, neveďte vozidloani nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje, kým rozmazané videnie neustúpi.


Dôležité informácie o niektorých zložkách XALATANu

Xalatanobsahuje konzervačnú látku nazývanú benzalkóniumchlorid. Táto konzervačná látka môže vyvolať podráždenie oka alebo narušenie povrchu oka. Kontaktné šošovky môžu absorbovať benzalkóniumchlorid a je známe, že mení sfarbenie mäkkých kontaktných šošoviek. Preto sa vyhýbajte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami.


Ak Vy alebo Vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, pred použitím Xalatanusi ich vyberte. Po použití Xalatanupočkajte 15 minút a potom si ich môžete znovu vložiť. Pozrite si, prosím, pokyny pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.


3. Ako používať XALATAN


Vždy používajte Xalatanpresne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekár, ktorý lieči Vaše dieťa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnika.


Zvyčajné dávkovanie pre dospelých (vrátane starších osôb) a detí je jedna kvapka raz denne do postihnutého oka. Najlepšie je aplikovať večer.


Nepoužívajte Xalatanviackrát ako raz denne, pretože účinnosť liečby sa pri častejšej aplikácii môže znížiť.


Používajte Xalatanako Vám povedal Váš lekár alebo lekár, ktorý lieči Vaše dieťa, pokiaľ Vám nepovie, aby ste prestali.


Nositelia kontaktných šošoviek

Ak Vy alebo Vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, musia sa pred použitím Xalatanuodložiť. Po použití Xalatanumusíte počkať 15 minút, kým vrátite kontaktné šošovky naspäť.


Pokyny pre použitie
 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.


 1. Odkrúťte vrchný ochranný kryt. Ochranný kryt uchovajte.

morbTDAfrlOVtNbW1CQmrVyVlMTxK95iT8kBAwaYovB03X//m/lZ5onCws7Ozmznue++E1VXEFJBcjIV5wWZCZwzi2n0qVGRI0aOfPyJJ2B77549Genp2FMS+0n4+fkNGjzY6Dy4sAssP1Sl+saHevbYxmv75chI2LM2eXXG51nsI/Xl5OlsT0FBgY4Ji4QOSE6SAdcx2+7QoUPZxVLVBu/pCf1AsAw1NTVwZcN2ZWXlpzt3ggYO5OTgtCWcWsvVtynn+KWTnJ07c3yFq8hvhMMykwgaqLxamfPFF+xV0O2dP/8sLDj2/fkLKM4BAweiwH7++Wf2NhrAlRCSk2QIr1HmuQ176v/gsfTiRfaSe/fuhYWFbMAXtgMCAoJDQsCYwNMBjw2c+9prFeXlIE48YAI/BNwo4DRe5mthJ4SHz1+4gOPraHenpYGcuHqpMx/v119/ZR+8dfOm6FC1tbUG/LMJASQngpAMkpNkCG/qrMEQeH2it9nZ2VVevcqeurm5weOhr75i9ur333/H0KWoqAge83JzsU+/cJj46NGjgwYN4hrWSfR0745fzeIusIS4ITSPQCfBzCg7u7vO3jPPhny2XxVBGbSuFCGE5CQZeBViBpyNiqJ/tW3rNvY2V1fXDYIhVNRDaVkZ29POvh1ubN2iqu++VFo2bfKU86UqPYAUP1y/Hjb+93HK82ND327oBz4xbNjBnBz4j+0RrQrF5heWCb6OkBCSk0kQFhlwDS9rjSm7knPn2PbVyqv9+qtqz/em7cY9Ll1VCzljmcXBAwdw56fbU0Vycu7izDWEfe+VKyp76MKvSgjcvHEDYi20hxcvfo877/zxB/tgTU0NdYwwApKTNDDvDtcwZ85Vn759ObULHfw33MDkOHD27Fn2audOnXHj9u3buNG8eTNt3wvXfQaf49Y455c1V8FptiyrAerq0bMnyqnq2o+4s4MgbVhdXU1yMgKSkzQwc4RJbRFsoU7UD+sn8YfAIDC6uHTR8UW//PyL8GldXR2mBA2aQk+T2E0EyUkaRN4dm5brWu9fIY6OjsKnf/x+V07MEHGN9eXCCVQMsD8shyECMxlCQMwszYBWVMiVH+71XYLgiqpgjYDkRBCSQXKSBlGwxKxTmzZtWFjFqdkEFlNd/UHckU/4KUdHvcIYBwcH3AAPkFNLjnMNbaO6U9pakCPB1eAJQyE5mQRMNvgMVg0NCf1AjZGVkHb3348bwk+1aNkCHm/cuGFvb6/js6zogc1cVKdvv36nT52C0/MR9GrGDpuXL11ie26QnIyC5CQNrGAPx20x2dCjZ094/Prrr4XvFJodT09P0XHwIxo5e/bspIiINnYqG1J3q07PExsXNmHb5i2YC4Htrm7dQE5wel999RV7D+wEOZ05da8TizDTSOgPyUkahAV7DPC+ampq3l2ZxPaAKyg0O+rW5mHPhzneWzvJV4UjgYGBbPupp5+Gx3279zR6Su7du7NJIur8+uttbS8RRkNykpjq6mq2Dd4XPO3Zq5ewp5c+gLf2Rfa92nBhrk+3vydEVBLB8cZw37596u+0b3v3mM58jv5KxQ/CDmeE/pCcCEIySE7SgMFJUEiwaAAKuHbt3ixdiKxwGoUQTMSZAbBsPXr0KPhaZSqv/3JvOJglHry8vTneOmkbyyJ0Q3KSEkdHR9HUpjOnTzs6OuFUQo532w4JcgCYVRcm4nx0Lo5mBCx7zjXM12FvMBHC5pWEEZCcJKCmvlIB7IywWBujF1bH0M3dTc8DVlVVtWunb4ykG2FbiOvXG6S/8XwulZbdrJ9B2KJ5C/ZqRUWFcav62jIkJwlg6Yf77rtPWNoDrl1xcTG2WQVwsnrcm281esBrlZXu7t2beFYg5gvnz4vM3V9//cW28XxATixFbi/Q8NUrV0lOhkJykgBmkSrKKzp0vDdfEFw79QS6sOhOPfnGuP2bwYnstvVJP4zfeqkyikfHjR/P3tCzV09h/l2ds2fOsO0XJv1r7fr1tFquQZCcjAd8vBX8urSsYPx+h/svl92tLbjrSpXdKzXw9PQED8rRyYkpCm//Qv+QzZ/98do1thNDrEbBib1cfXkRLsChjb79+7Vq1Vq0E6wr275189bE8ROwBH7BwoVkqfSB5EQQkkFyMoa6urqdO3awJl6M0ydPseWlMTIRJtDs7e3BDQMLJppkIaw31eH+GQczd8APgvomO7u2DzzQUfTm+wVpQAQndMBjYtJKar7XKCQngykpKXk9NlbjyIzupdo1LgUtSgbqDzal4Oq9ypqGEmUI9QlibtPmroP3008Nun916ty58upVXDhHIzHRs4qLi6fPmEFLP+mA5GQAu/kVXNiqTRwfgXC8UVJ/s4+PDwgP3sBe7dixIyinplp13WOxOccPOuXn5Ys+e+XK1datWul5VmgGhcVNQoQTEznBkPFvv/0mnM3+xx0N84IBX38/eMzPVbXUXJu8urS01LIL6sgckpO+rFm9RthBEmL0qJdfHvHscOF7/IYMEQ2PtmjRUvgU/DosRxBWjt+6da9xJBqT8vLLomm8DIOq6cCCXRU0IXN2dk5Ythy3W7ZsyQmS5n+qLQLQokWL33//HYW0JXX7a3PnXiotQ98vgU/AkKjUITnphUhLb8S9FRYenp/fwKrAzV5YVQBBS1VV1c2b9+KiXr16sUWfhAiLFRpNoDWl/Ef4Re0dHaur7/mHKHu/IRjvqSZrCQXm6Oi4cfPmiWFhqKj+/R+BnU1cSdEqITkRhGSQnBpHZJo2bt2Cg5vfX7ggfFvz5g1+THDbSi9ebN+w1wqb9M4AC6byu9QQltLeLVYyqnU4G4zi6icFYgOWgq+PjB49mr107erVyVP/3ZVv6FdRUVF2sfTOnTvsVQj5AgICwEA94T+Eq28w5uzcmXJ9IkhOjQAeHdMSCAkeWaGAaMpqq1Yt7dreS6OBBsC5wvJt1k+vtvYn3GDzcK9VVookh3z//fdsGz1A0MAHyclN/xexjhEiGatPDWZgKh9OA36BiePvZhRjomeBQ6t7sNjWIDlpBVPPC+fPx6fMKGmjk7Oz0KTAxcf05qgmGP1nAeoPy4nr7vTAmvsJ39aqVas///oL16Tq06cvK4EXAb8AxI1swG3WzJmf7txJDS4ZJCetYDdw7PowNSqy0eq1WzdvNmvo77F1X9gsCeGqZAy0YGwciePTd506N9KkRR2WxmAydnXtKhrUgm/56ae7FhLr97CZxO3bt9u1a4cVhgFPB2Ts36/tW8LCw/H48Cn4cVYkJsbFxxt6qtYKyUkzED+sTV6N293c3abPmNHoR1q3bnO8PjRCbXxdP6CkY/FM7B4uQlW6KlCX0UB4I2xHDirt0bNnv379cKUMnK/h6NievV9beCYsrQAWxsZyfLcmkBOI6tnhw6lSFiE5aWbvnr1se2Z0tMYxFlHTvI4PPCB6g6hIQjjrllW1mqG/MWtHDo/qnZKY5bxz5w4OK0XPmiV6D6YoGPhrrFy1aswIVSri3aQkkhNCciIIySA5aSZ1+90VmcDTCwwK0vgeUQ9KYVzk6elZU1PD5mKgs1ReXu4zeLChXY1MDXNEL34v7hrL1RdDaUw2eHl5YdwFRg8nTVKWj+SkgZKSErbIRejYcdqqaR4TTHTt5OxcKXDt7O3thS3BdNSJs/SayHVkxUSsuk8q2CzD48dUkV5g4NPsJfwu4ZTH4c89p+NQ/wwNxbleWHZIciI5aUBYCuTlrfUScXFxYe0WKhuGSVg8zqq2sTXs5cuXWXkeE9j3F+6OL4lsHSsm0tEXVh9ESXMfHx+W/MCVnVid++XLl/C7IJrCgj3YDg4J0XFwpp+DB1RLHlLZEclJAzs+3cG2u3XrpuOdL02eDI/qE586duwImmxb3w4SnaVDX31l1/buQrQsqS1sZYxUVFSwXFwT6dO374aUFOH4rHoisWN9XTkIe8DAAbCRtmsXaun5saGNjikxf6/pZ2sFkJw0IKwK112TijdvdTmh8fnt99+M+PZbt26xXJxBn9L2kv5Dxl26qLrAJq1YgU/xZqE/dXV1Nl5mTnIiCMkgOYkRrnDRKOgLCetuGMXFxWf4iYNsQBYcLYhJtB2qrbFlR9j6q/TiRYhkIJZjSRRtdOhw13/DxTja1vufZaWly5a+zfHlHfA4Z948fRYgZDUWQFZmpo0XxZKcxIi8ppKSkkavqtFjxuzbu1fonj3hP8Stu7vobeXll78/rypCZ8k64cCusPTbaPz8/bFSAbY11v7Y2bVh05wwCcF6Vv7447W//rw7oRBkOSliUtPPx9YgOUkABAwJK1bg5AXkmZAQtqyTMBOAdRIsWWeekSih3WtjZ8eWokJYWpxpCdi4ebOeUdCJwm/YNi2yRnJqhKNHjujj84gmL3yWnu7m7v4TP4bLMgG4JKE+sNpZTtOa0Prj6uoKlmpSRATbU11Vxbaxa8W45/8p+hT8Q/TsqgeOsbCQihZZIzmJEc0/By8uLDxcnw/6+voKFcV6KcdEz8rKyuLqi9MbpayszMHhXlkqjkcZt8qGNguD2W3sWuHa1bX88t01B0QTuhrlQE6OEWdlxZCcGgEiovz8fD2vMHjbwVxVkh3bKuBOn78P5rj7hG9j7h/EaWy5GtZr5eaNGw+oVdOCWyhJjTkizB+gliBYWrlqlUFlDaBwnMNCMEhOBCEZJKfGWTh//v6MDD1Dc4w64P3vv/cezpjC2YFA5y5drv7wAyeIpkovXnywUyec+mqeAdCLFy/uSP1EtDMoJNiILuQ7d+xAC9y5i/PVH1QRFC0BSnISw9JTw0f8g+MXdYaLBrTx6ty5+h8EtAHvDwwKenvJEpZARy0Bixe9jk3Fmjdvfuum1mqGppOdnd3Grk1iQgLbo64lI7ol49AcG2r7u69v2o6dXNOallkHJCcxLD31+uLF8Jh76HBtTQ3YmUcHDAgICDDoUBCKbN2+HZTzbpJq8XZ2td24fv3T7eI11Uv4Pg36ZBFFYE+L27fFBU0vR0Vlpmd4Pep9StMiNHPmzQsdG8ppmXyhAwiZlghGtGIXv37e5o0Sg+SkFWxTzNrzT5s8xdDEF+LLw/FNkTZt3IgzXtUJfjoQN7q4uHR1u1d3C2opKirKz8urrf1JmN8DK7p50ybh8HHCsmWugmmzX36eDY9F35wQfREKyeh+KWCohf+Er7/+un379jreb1OQnLSiXlSKSfBGWxppA3UFntLePXtxeqLG1PkPFRXCpS7iBasVCmcoghcK//Xt389vqGr4uEXzFgdzcsoF61gLW9JiHcbEf/0LHLOmNB5as3oNa6Hh6ORYW1ObnZkVNWM6e4M+RSRWDMmJICSD5CQGaxfgdi5cg33Siy9u+Ogj3AYbhT3KjTu+i4vLtMhpONMO7uVHjxzZv3//0fyvjTuaxsU7GEEhwYGBgY/5+EiydqCoG27ouHFoqSRfk0q5kJzEoAMmmgM7bvy4kuJiNg9qceyis2fPLoyNbWJ2uxcPKBOCovJy1XDqmdOni4uLS0tLtYVYOgDxuLu7e3h4YJskV1dXqZLvcHrxcXFszVKMIa9VVkpycGuC5KQXlZWVopVm4NoCO7Z23TrOqHScCLju8SDqh8KMH1JWVob9jYWr5WI5hYmGrTAnPmf2bJbw+NcLESyzgnuuX7/O3q9jFqMtQHLSirA9vzB59cqs6LRdu8CIwX+YjgPfb/SYMSa6oIUCM3OUvzstTbg2XBu7NnW36v73cQoOIbBZ8e3a3c/eg9OuzHmSsoLk1ABmCjw9PYX10a0EawG6ubl9unNnzOzZhw4cxD3g+324fv2C2FhDB6Zki/qCpeBJtmjRYt/uPRY8K/lDctKM7v4KTk5OouAeLNW0yVN8Bg96JTqaM3xsSibg3WRDSgoLkxA0vxA+Wei8FAPJiSAkg+SkFWHjyCrBrDuc3Ir37yef+j947Ny5Mz4F7wiHeuEj48aPDwwKUkpnn/z8/P379omMEjh42K8cYjZ4g7bJtq1a3VsnSuMKBrYDyakBwsSUsHGkMCksbOrQmV82Ji4+flJEhNBHgs/ix+fMm+fr5yvP6ByzdgdyciDwE9VnwO1gwMCBE8LCmE8LYqtsmBlneZELglUYzbCCgZwhOTWADd0KM9EiysrK1DNssAdE9UxwcOS//w1P627dLa7DcU9sFhs6dhxIy8PDw7ImC1QEEsrLy1Mf2sJaJAj/IPaLXbjwWEGBJOO/tgPJSTO3f72t7aVpk6ecL9XQHZ/jOzEwIU168cWcL7/Auz4+spICcKL8/Pxgo1///mZQF+gHs5TfFBZmpKdrLBQEDzZx5YqAp59Wf4nQH5KTZq5W3osBfHx8hGFDn379WD7dp77rv3p3vnHjxy16fRGEHIcPHWJlowiYBaFlAJsA/iQeCi5rcCbt7OyMMAtYWgH+KtpYCGPA9RKFQ0Jwxd7Bgwe/ufg/N2/cYB3CjADNGvi3+reXsUpITgQhGSSnBrDEVOvWrYX7hUO6j3g9ov5BCDOEVRRcfaSOkzJwJu+7q1a9uzJJ/bOYt9BmRiDu8vP313bCtbW1BlX3dXZ2HjFq5KMDVOBMDWERk27AYOK/kM10xKUJcI1Q/Ifo2a3JWiE5NYAlpjrVL9OiJ8XFxa6uXXXntVhKcNunn2B3ZfDKNv5v44nCQh2fwmomg05GCHh0/fs/0rOX6nI/fuz4ujVrhgwdasQoM/ii27ZuE+3EpQk0rhFqm5CcNCPstufevbvI8qgXev78888eHh56pokdHBxwQXUQ4cOeD6OcMj5X9eKrqqq6VlmJYc/xY8dgT8m5Yt1HEzYMg4v+86zPCwuPw/Z7H3wwcOBA4TunTZ7C8SlvhRZtyB+SU+OI5vOAGPTJpzN2p6UJ1ylEsDBcuM6fekV57MKFXL2c1HOJPd3vrqYu6kXOilZ37dwpkpPpwDwK+qu2PCGX5NQANndQtB8vlM5dnDnBYrLaPi46wratW7GQgjUHd3V1/SL7C45XplBRZqa+Z4vmIQHwXUXdzIlGITk1gM0dFBbLMOskrCsXAeH4k8OGsSBHGEtAaPEmXzzKWhC3adMG3UK4qYvcSI7Pd8OFbmiiHDP1uj8lWq5mRWIip70HurNz50Z9V1VAxd9orjRcy9RmITkRhGSQnDQjvDGr3/KZ7WKGi5mgppOVmQkmS+PqTDpYnZzs01hPCLb6k6EHF4H+YVFREdsjDC+rqqoodiIMgImt6SVttbWq1d3VozULsjstLTAoSMcbDh9SzfOHH4EVhXQR/A623EOC5HQPYekQLiGDsAIibCaunjdHhEkFBwcHPb8UB2EtOG7D1vZkJjcmehZm7UXc73B3EnuzZn/j+PSMj1rG0sYhOWmGlRqMC5sgGmVS74OFzVmFq7yw7B9KtEOHDkacAxouzsS2q2XLu7OVmMkNCgkWLXKFNG9+d2HfO3fu4MaD9YPdR028gKJSIDkZA84sZFc59vTCuU8aMa7xKpN0022X/pVEgKOjo/pOsMnCHrQI675y9swZttOW0+skJ4KQDJLTPZhT11Zn3xWufqKuyGjoGJVCRDbNUGpqal6OjNy6fbuhHwTThA3MmrJ+oe5Wr27u7vCYn5vHNYwhbQ2S0z1Y6ZCwnNzT01PYKILTHgg12rFRKEIWF+lPdXW17gWUpF04HeIiG5+8ZAQkJw0IF063t7cXZX61BULCnuaslk+bxjAuwsYmkqCxwKIpQFykrZKd3VCwkJdgkJwMhuXNWXkOXFXaXDjQmIRLRMsElgxkU06w+wqu6tn0YWLlQnK6B0tJsUQwx8dRNxs6UczgODvfTeXBG2jCD6dH9Gj1kJzuwWLoXwWL/MENWOMgjOkAnw0CNvX92Nrf6DU/9Qe+Hc5Bx9wTW06F64bkRBCSQXJqHBbi646ChPdstCRGo7FDutm68+nuz85pT4WzmKqurk4p7W+lheSkAd0ZZ+b7uXe/Ox8Wq92EFxm7mOAlBweHmvr1qjnt84sUB9YiYfeVa1dVyc/77rsPXyI5EXen3MJVIuxbpCNKYSObWFutMU+NL+Ei8AhLYHD8Kmy4YdlaUvgnZ6ZnsJ7sGlEfbcNaJOy+UlZaKnypKatZKxqSk5ia6mqNRWumQDjAZUHw3ysaI8abBdpVJx6LnJuyIDndA0IjMFBwVdnZtRXux+KAzl2cNSbcGHh3x3bkumEFqTqqZoVFqxaxXTiVC+2qQVryHaK1K6DVQ3IiCMkgOd3jn6GhGD7hqtKs0AFrbVq1aoUpLxYjicIqdJZ0dGxVx8zjnqxTSkVFhemWxrj/fn2nTlofJKd7sFWYfv/9d86QWUZwjYIUNb4EjuKzw4dLcnoSorta171795joWY0WCuFob7NmzYQ7n/i/YY6O7bV9xOohOUmDtvkLYNnYHDtLwQbB9GzfpWMuRt9+/U6fOoVRItx9Tn777emTp9irD/ft88wzzwhbstgaJCcxg/18j+Tlc/xiTVx9aovj2/fgPCiNcyt0rAfFNbQGjU6mkhwJh4C6unUDOaFbe7+DA9PS3/6m6h6xbPnyo0eOsHaCNgjJ6R7vLF8Ojy+8+CLK6dQp1bVypn7a9tUfrmABNc6tEFVIsPWgNGbhhHM3hGuBKpovsj5n27NffRUeH3rooYR33oEfymb7KpOc7oFlDe3bt58aFbk2efWVih/g6X/XrNXxETZZAz5lhjOUJ716e0yLnMbxHcUOHTho6dOxJCQngpAMkpOYjz/6KCExsfD4cYwQMGmuDRYUaWysh0Oxrq6uZp7iIRXd3N1wYj96bvD0xnUN1Yzvvv8+tkZblaRhMTibguQkBkKjwMDAhBUrnvAfInrpvKCqTf/GlOqZAB2zd2WFn7+/cGK/i4vL4a++Er3njbi3QGwYdl4qLZszb17CsmWNts2wVkhODejbv9/pk6ewDer6lI9hz+SIF/Cl5i2abxWstylalka9zFwHbPYuu+weNHCxQ2lhxVOYxhTOU2SsWb0GGxUJCQoJDgsPLyoqwrW0wXxNipgEciq9eJEN4tkUJKcGsGq9qVOmbNy8GTZAVKioP37/Q93xU78N626gJYJl/PQfmzLFjZ9NcMIKPfWk3IrExOT33mdP292v6q78sOfD4BWDmzdr5kzcPzM62jbnZTBITvdgA0pt7Nqo/JbZs2H7o5SUjVu3TByveeIg6kHbtEJ26QsnUOmpN2E3Mmbx4IvwG3Xc+3ECkj5foQ//2/A/eCz65hu2p+ODD+A/AfxheJwTEwO/FZgp2B4xcqRU36tQSE4EIRkkp3tkpmf4DB4MG3W3VHkqvMfD3RdcGjBQ4NJUXfuRvTk1NRUCHuE0W3VYVzDhfEQI6I/p0RBPmAMwyIHE+Xxc/YQRI4CoCezzkvglR7/OF1Z7dOjYobqqunv37miX4B8CARUOai/gl/ElSE6NgJcLKGrHrl1R01SDlVhZcyQvH4snOL5uqF27u4u1GLdYhikwwuXbu2cPPEKYZNe27aEDB4QvDfR57HjBMXDq4KfAAAm0lLBsGWzAvcZ09enKguTUOKComupquCVvS03l+Fqk/32cInxDy5Yt9+xOw+2mz1rdtnnLs8OHm2HRsRYtVJ1Svv325MMP98Y9LN9w6+ZN3Ojv9Qg8/vb776ClOfPmTYqYxNUvKY9zPWCnr6+vqU9VKZCcGqB+EfsN8c87nAt3+olhYWvXrYM9ry9eDDH35BdeqK25m7qoFbh8OKDZxARXx44dTS2n3WlpG1NSdLzBtVvXIUOHoma6ubvt2J3m5eVVUVGxJD6erZQDWsLyIgIhOTVA1EIEmDvvtdX3J8MFdKm0DNehWLN+XUBAwFe5uauTk4XpY6S/Zx94dHF1HfrE45WVlc2aNVOPr7C9kan+DXowc8Yrxd9917mLM8eX9ope9Rk8yNfP7/Chw6ClqVGRsOelyZPB6ubn5y+cP581LictqUNyaoRWrVt9kJzM4gRg2uQpcJFNnzFjdkzMuPHjYc/iRa/nfPGF8FMV5eUHcnLwSi0+d+6Rhnlt4aqypgbsCZxJ8xaqhQMTli3HnaAlTk1I48ImeHl7w0bRiRPvrkwCUaFF4niTCy4ujtVyfCUEPIaFh5vnn6AgSE4EIRkkJ70Aryb38CFWZQP36cLjx9+Mi8MCgnUfrj927NiC1177/vwF9hF276+8cnWfYGUXCFounL+Azp6oUsk40JksLSu78sMVNmEEGTNqVNE3J3R/PCgkeNTo0e3bt8/58sv5r87l+EgpMWllYFAQRIDZ2dmwZ0lcHPp48FL80qWUe9AGyUlf3NzdUU44/FJw5CiEUiy0eOyxx7KyszMzMxPfeQf2CHV1+3aDibox0ao1nQr4tZk71NcWlZWVYdUfNpRdlZTUr18/9hGIweANu3buhBAOcwPbtm5lrw4aMJBti8p2tWkJ/Lonhw0bMGAAbF++fPmT1FSWpoPH0LGhECkVFRW9vWSJMNsOwluwcCHlxHVAcjIY0NIjj3p/y1+pGE5kpKfPjI6G2zkCeyBqX/72spONdU2orq8kgniM7bRv1+7Al19+tv/eus4R4RPh0dHJybWra/ll1bLWho4pYRGQn59fv/79wSRCLATn/HJkJB4KzdHQxx/HLD+c/P59+7YJ6n0BeAPVEDUKyckYJk2aBP+DDUEXCB7B5sBFCaKCixL2gDu0a3daSUnJF9lfgCUpv3QJP+jW3b3sYqnug9+4fl3j/tqamlqdRRgInAZmPnx8fDp17uzm5sZKWuF8jh458t+1azHTjRrbuHWLN5+BOHHixLv8hCWhVrGqIzIqSk+jhHXoOhazsW5ITkYCt2pQzofr13P1NgpFha+CEwjGysvLCy5liLuwuU9+Xv7BAzlCOXk96u3s7Ny6TRvWXRlimAvnz2szPiAVYR8/V9eurOO5e/fudnZ2rq6ubMgL4qiqqirwITekpAhNDahozfp14OmhLYK3bUjZkLp9m2jpTp/Bg15bsMCgeRagpddjF6k2ioupVwRBEE2C5KRClBDTE7i7vzpXlQobOWqUyAKAvYL/wJiEjh3n6+eL93h4BEtVU1MD0f+pkyc5vjQ2LzdXfUVnMCBs2QFPT89GF1wC4IBYaKt+QDga5hi8vL169+4Npw3/Xoid9u3dy2kKw8AuvRIdbUT6LmnlSkyxvPLy9L/zH7e1hQJITipGPvePpnwcHJu4+HgIMPbu2QteE1ffhxke2eAvx8chEM9AXOHFw/bX1dWVl5fjBCesLRKubbOYd5/0AUUYHBKC+fcHO3Xq2LEjOl1Y+lRcXJy6PRUcTo3OJJwe9rI1eiItKz4CfuD7QJGcbA64VesT4jcKBOtgfLBIFML6w4cOsTICBMwXs2As1YbZAoh5hMGGMIdm9CroEMmUlZV9kf3FyZPfCi90EWCLxo0fz9J6UoGNB/v179foO60JkpPE08UxE+DLM33GDNBV0YkiMAhcQ7cKr2/hVY4r2fj5+zs4ODDzwukx7x00w/H9J65cuVpefllHJoOB407YIkKScSRRYwmbheSkQU4tWrTArv9NBKSFusJSURY1YcjE1fuECPMPm/69IsD+DBioGuoFlYKraYqcG0RNkh9TiZCcGnQ8Rto7Ov7555/Vgm4NkoBr+GmMmiBkwnoIMC+cpnRCo4BmsDsSS11g6twMCevdaWloZp8KfJp1Wraa3tEGQXIiCMkgOWlgxKiR69f+1wxLXYA32Iun0XeiHePq+0bIp3CuoqIiJnoW1i6Wqs0WszVIThoALb2zcsWrs1SNwXbu2DnvtXmWPqO7wrP0WYgBkU8MC+vm7oZznx73s91VcRGS090ibhHHjx3Doc+EZcscHBxo2qk6oCVssncw93DOl1+KXsUuLrNjYixxahbDpuUEF8T7770nGh1Ctm3esma9qjMENt02+6kpAPjpMtMzNm7d4uTkhLWLQnDav6+fn01NjrJdOWVnZ+OsuJFjRqft2Kn+BngVHrG1Miiqr42NSOpgzeo1HF9IBXccUMvutDRteciJ4yeA3mxHUbYrJ4KQHJuTU0VFxerkZI53554fGxr0zDMntExZxTvukvj4hMREjjdQ5jxPeQLu8YaUDfhTgBscEBAAe4TLOqn7xjZloGxITvCH37ljx+LYRVjOM2/B/K1btoBmsJGyNnCA8oPkZGfnzjidqVWrVrp7KVsrmHuAHyQxSVUDgYWFEEEJW4Wx+VdCbEdRtiInfmZbbMGRo/96IQKripYtWarnZ+ECgmhhWuQ0XMlielTU2jVrunbrBvdmE56xzACrPmf2bPgBhcLIz89nKztxfJOJQ2rrqSGoKI6vZjTXKVsAK5cTWiSOn+bgM3jQ62/8J+Xjj42oiwMH5vr1X6bPmAHbu/fuXRQbO23ylHFhEzARbPXTEHanpeHs/YO5h9kIMmiJrdOzIDaWa+x3wDdbt5myZjkJe/FEx8w+derUm4v/Y+hBnhg27GCOqh4cbsM46g+hFPh+eIVhJSv2XbG+lcLQpHN8LTx26sR/IwiJq5cHVx9E4bZwJSuNWLfjZ51yYgNKAx4byEZjNb4TLIyDgwPOIdWIcxfnpe8sxwZ0GEedPXNm4+bN2CtiBZ+lAF0ZPYNVnoCQcH4xruHL2sFy/ACDsO9SUEiwcIxbuPSOkHb333/9l19w24oVZZ1yIgiLYIVyAh9v1syZECBFzZj+df7X6nYJ6zWx0xDHBwY6jubp6Yl9sxhw5Cf8h2DfOZwqOykiAu7lcNPFma14cMX5fmDST5xQjRls2rgR7DA23xPOCxZmyRG2RA0D12hTnzAGpglX1EUbZa0GynrkhA4exwc54OMN+7+n1Je3gD8/tjgV7sTOeNqwt7dnK6D14QsjzvDLpYGDl5WVhavuYa8IFBUm07HpylMBT8mwblUduAHl5+Wz3mBwU8Dme8I7AsvssT3qK2jAnwDfMGL0KJQKa0XI1QuJeX1WqSgrkRP8sSeGheFfbvLUf3+W8dmGjz4SvkGjkBDYiUtCaGtywj41caKqG+tvv/2G74RbOEZT8PHRY8awBiycqgB0L9zF4T+4NIc/99yTw4ZxcppVgYao6ISq+x+qiOmfa7hyO/ZsycrMZC0EsU05pynlXVxcjBv9+/dHs4atCIVVkaClzl2csYG79WXPrUFONTU1oKU7d+4MH6FqSLR+7X/ZS6girrEcLogBHuEPrzuH3rKlarm+f4aGDho8GEexcD+oCz6L+T3UDPZgwQYsTKV4ybLuXE35JxsK62R06uTJvLw8vAvUDxapWpd5eHioe6eYGuUEXS50tynHbmecquNKf9zA3mkjR40S/lygpYd69sA27laWPVe8nOBCWRQb+yfPvt17cCf2N9Y/gMG3wUfYPVg3cP/+KCVFeM8W9lXm+LsyXEnCBiycat2kIjAFGHtgxmzAwIHYvwH8SQkFhkUb1dXVZ06fBgkVHj8u6pMMQdFjPj46rCXL7Al3ohHW8ZNi4z5ObWUQ/Lkg7uLqU6ygJaYozoocP8XLiSDkg+LlhLNuhE0/2NpEhh4K3P1tW7fquTgFHB+HnjhV+JGKN11hm3LwMzEVgf2MOD5CACcQwryzZ8+eL1FlwA4eyBHNtsIW+8K1CXW0z7916xbrG4NdwWpra0Ut9bCN0UtTVCNFwvb/6ogye8KXGl2KBhuD4U83NSpS/ceHPZi3AF8XHTyrNFAKlhOOzcPlGPHiCykffQzXTcKKFVzTIv434+JwAVw9QQ8NLhSI0JioEG2pCBceLCPAKwz7S97k6wmw/6swIaYn2MnI3d0d7iasQZ+eXSjAIRRm9oTHfIX3XRu9yjcIVq0eMnSojnfCoQ7mHsa8ESqKq18Oa+H8+Rs3b5ZPwsYIlConuAheeflljk9ef/nll/CHB++86UM9cP3BzVXj/FzdgK5QVBnpqnWZWFYDbtjM3MFJPvHkMPW4X9h9RX0NJbBm2hprCtfL0B/s4gJhFUpXFCCxU9W/yANuB+wgqmWqG/sUCAZkwxQFe3r19ig5VwxPYef+DJVhVNyoHaJUOWVlZtbW1MLG2PHj13yQHL90qVR/gOkzZoAk2H3686ws/ZcJA1FhExII2dX7KoukBY+gLmfnzrpTEU25Wwv7+HG86dO92k3o2HGwYehwmbBnJXqVjSJUFDwFLaHjB0/j+UnQRreStixKlRO4Q27d3TnVMGs7TtKBC5Dl2nXrmMv3WXoGepWGHgTTei9NnlxYWPhNYSFXvwwUgte0+pWNbfuFCzdx9Q0o1b9FGDvdPSxvcCCC4hp2bNYBs5nGdfrfvGkT+yI4lP6TVpiiOD7mBC05OjnCLRINHbjHSpz/okg5wfUNf4DefVQttlu1ain58eHevGb9OlboyUqnjQBsTgAPbL86d25RURE2VdboYnF6a6ApjAub4Onp+VCPHr179+aaNrsE/hDCse83ecOiP6ColatWwcaYESr7j+4GsiQuji3opiAUKSeCkCeKlBPEJOBXoKfUtVs3U3wF2BPdMzuMg63shLFBRUXFpUuXILBhCzpps1pGIMy5Y7Zd2sFi4fRBnO5uRIEi/hobt27BQz3w4IM/XrvG8e5f6vZUxbU3VJ6cILyGIOSNuLdQTthavqSkRPJiU/a3ZIr6nB/aknABc0yaC4/JZCbM5rE0ujqiUSnjcn2Goj59sIm/CQSZ2LMFtOTQvj3s+fmnn+CptjJL2aI8OeFQI4SqmByDGB3Cd7jgTFS7jaJCRX3GJ8FfjopKSEw06VUryubJqiwdpyGzp6Lpg0YDB8FlEUFIbKfiDJTy5FR0oqibuxtccLj+SlVVVfSsWa/HxpouEQR/0Z69erLMRGZ6xtkzZyCGNnrRS4VSU1OzIjFR6I6qz9FoCq9ERzOLBzYKdJW6fdukiEkKGoNSnpzgJ8bhEYwKTp08GRYeDtICD8R0JSqg1YzPs6bygyrg1sN/Y0aMnBoV+dLkyZwNtF7heKMkqtUQTS5sOvDngxslfsWff/7J8T81OCMKqjxSnpwIQrYoTE6qVFhpmZe3ysvCrnf/XbsWrNPsmJgP16836W0MAhisf4mPi0OHZ23yaiwpmhkdLe19Wj4UFammGLKGUBxfPIGDRabwdcHa40AW69MCvj1ZJ1Nx6dIleMTxR5xUA5EM+PTgbgUGBYHYOFNOekUnPi4+/slhw3C5APRMIDTftnWrNXUy4nghfZKaKkrcY3MI0wUzwSEhojnRBw/kKCgboTA5YR4CYxX8o0IAU1hYCLEN3CzN1usYvs7f31/YhwRu3th6Rc8SbHmCk3YhXHk3KUlUABUUEhw9a5apc4zwl8XGOGD5HZ2camtq4DTwz6qIAFVhcjp58ls//wZL3A0ZOnTTxo2Y1jPnL44TeLC5Apu4iqLi+Oq1l6ZMAckpJSsFhv1ATg4u0yTMN+BohDkNL3gZHC+n2vqb4+XLquW3SU7Sw/rNM7y9vRfOn4/+nvnPB+/WrI0Rc42weFzm/YzQNz5WUKBx0iSYo/CJE81vZjEkY1UvAJb5KmJYQjFywr89V5+BYMDtHy7ZjPR0nBlhKYS9wbj6WiG4zbNJhPB0+HPPDRo82LLSgvvOuXPnwGfGMVON72HziM18bkLGjR/PTo81SJI/ipETQcgfxcipqqoKNzp27Ch66bl/PDcxLMyy1glBGwUbkVFRe/fsZdPFRbObxoVNwDFosLRdu3Y1nZsKJh1+N3CW8AYvamkkBFy7UaNH+/NxqRziPYygkJ9//tmCZ2IQipETmyenngeHPX7+/iatijAUOCVhqz3RbHlwBUUJaJw1yPE9nO3t7WGjrb09VvfqgE2zRbD7Cmzguh6NdpvAkvMnhw2T4cwirMzs5Ny58spV/K0UMT9XMXLC+ytcdhpfhaDl9dhY+cgJYXNycWEobLyqMWgxw6xBBA0jWEXZRvbCcnWhnbRUtskgFCMntPh4C1cHvKwePXti834ZFijgZYHSAqsFVwYmf8HkFhQUqHfzaiKY+YAfBCfJg3jQQ5Z/k6A1q9ewobzXFi7YKrDh1dXVJCfJQIsvypILgXAFGw/o7m8qB5x4OD75KxI/NqzjNPWBUOfBTp2EkaSdnZ3M/+E6YMtz4L1gzty5r8bERM+ePfuVmfgG083BkRDFyIkg5I/1yAluzNgffEl8vKmn95kO4Q1YtuGN5LA14efMmzdg4ADYk7B8efzSpTdv3mTvqbx61XInqC/KkBNzgXR0GObqo6asrCxwGxRUN2nL4Og8eulbUrcXHi/cs3s3bL88Y8amjRuFobK2ZUJlhTLkZBBgmuBWB0EtKUrmsGV2p0ZFBoeErE5OfvbZZ/GliPCJEETVVFezaiPM/sscZcgJwlDccHV1bfTN4OYtWLgQbnjt2tnLYWyXUAeXisxIT9+xW5WMLb14EbYDnn464Z13OvEN1mG/nZ1d8NOB48ImoJwulZbBp2TuwytDTqyPj56/Juswev36DbRR4FQoN+tlZYDr/nps7PDnnlv34Yc7d+yAPY8OGFBaWgqKEk7ERD/Qx8eHDXmXl5fLPLmnDDlx9Uvl6Q+I59OdOxfFxoLXB0+HDBlyrKBAiStAWxm709K2bd36ZlzcmdOnC48fb91a9ecAlw/8vbfi4oQjS3j7a8vXiCDyz5UrRk4EIX+UIaeCggLRrEF9gFsdpiU4ft7h7JgY8NdHjhol8zucVQKe2xK+6C4wMDBhxYoDOTnNmzdfu2YNRkoZn2dp/KOAS9Ke72KJyD9Xrgw5GQ24dh8kJ3N89cqUl1569/3303btwpemz5hBjp95AAcPbohv8QsCFBYWfpGdfeTIkbNnzixorDsi3ENbt27Nnso/V64YOTk4ODTl49Mip3l5e70yfToO9QLPBgfbYOtJMwNGSZX+Hj58YWxszpdfwp4LF75ftWKFqoWyHkPt8Ee/evUqhs2XSssunD9vjpNuAsqQU15uLpOB0fj6+m7cvBlcDhwcfHv58lkzZwaHhJCZMgVYjnzlylUQEvy82dnZCe+8A3s8+/TR5tqp4+HhAQ4e+vkgJz2XLbYgypCToQvFasPFxQVuihtSNsD2a3PnLk9I+Pijj8BMgdfB8f2JJPkWG6ekpGRDSsqkiAiOr1OBp0krV4JrF790KWdgj6e29vbgJbq6dmV7ZD7goQw5EYQisDk5YUMv2IBQau6cOeBDBgYGYqnLuLAJs2Ni5D+pRrbU1dXt3LHD3t4+Lj4eW/bh/KU34t4yrijZzc0N4iVsBIBoW3VbJihATviHeZDPqEoIC6Vge9unn8Bj4jvvPD96tBV3SDYd2Hs5Py8fV2SCSGkJn8eDsOdg7mGj3TM7OzuIl15bsIDtOXP6tJzHORQgp/Lyck5Tx5WmA3/mD5KTN2/aBGaK46es1dbUsA7J3t7enDz6kMgZnPaHXePB7EOktCg2tqa6WpI+5qjD69evS3KqZkABcjI1YeHhgwYPho3XY2N79OwJlgrM1MTxEzA/C8Zq6OOPkweokfz8/O8vXJgUMQmfomuXmLRSwmIu0UhuQUGBnH0HkpMK9B8+SkkB1x8DqnHjx69KSuL4dv6cPDo5ygdsGp66PRV+E/CZha7d0cLj0t564JjyH25iKEZOHTp0MPVXwA0VLJVqdYz4eHBXlickwM6cL79cm7wam7liHyWLtBqWD7vT0rAsFV27l6OisL6BM9lIww1+PgH8+JnpGds2b5FzhzDFyIkg5I8C5HTm9GnOjAsoYH4CHBjMTwSHhEA0lbZrF9wXsX0XPIJDb4MxFa6yAdYb/9UYKalPrJAWHx8fiJc47T3hZIUC5GQRcAUn2MjKzBz3/D8hdkJRcXyLskulZRhT4WJEEHlbd+1fXV0d/A7g44EzzCIljp8za4Z/eG1tLTz6+fnhU/AwZRvEkpy0grmpESNHghWCsBtFBXtSNm3Mz8vDPsnsEezVS5Mnw51bziUwRoBTYsEogZWurq6GSAmMM95EzFPr2KdvX7xzBQYGmvq7mg7JqXHAk4GwO3Rs6KGvvuL4fLqfv/8Ha9f8Wle3betWju/lD/YKV6Fka88oXVpgkXJzcx944AHYHj1mzM4dO+AfCHcN81gkdRzq0+VynpOrDDnhNWpZQFQ44gGuHS53WVlZCRYJ9kRNn3761GnsBixcLANOWw5rOukmPz//WmWlejNauGrB3cUx9BcjIuBfBEbJ/NX37Kf7448/cIM1DpEhypATQSgCBcipuLi4R8+elj6Le7B1MSCu2LtnL+xZvGiRZ58+7yZ/0KxZs2/56rWM9HScnyOcogN3dw8PDwgGLG6sMLWA49RwnkEhwWidcHwWTh4sKpgmdPA4vjTBUj6eOleuyHeKuwLkJNvVsnARJ44f0CwqKoILdG3yahzqnRkd3bZtW/AG9+3dyxQlXOUJ11by9PTs1Lmzm5sbCAwvZbjQTRpx4S0A13HDKqo34t4KCw+Hb8fIkOOrrsDZYw4eZ+lGAPiTMh8P17CSJwqQkyLw4nl17lxWWw2XbKdOnZ54cljEiy/itILzJSVotbj6BUGE4MUNtuuhhx5q3rx5y5atWrVqCXtu3/7N2bkzWwoNJ/mDlRN9nLWb1rj0hmj1QQjq4pcuxRpfENKa1WtOnvx2wcKFOHy0edMmy2YdRChixAkhOUkMXn/wCCYLTMHZs2cP5OSgeOAiDh07rotLlzt37lReVa0aKFw6DWWmcd4xXNl+/v6url07dHDi7rsP9oBXCUbb3t4edILWG8c6RSrFD3L1Ihw3fvxrCxa0s7e/fuPGqZMn3+WdPTiBxKSVWDE0Z/Zs3GORrIM28OThhiL/OiOSkwlx4QkICMA/P1yvZ06fPnrkCGu3HRwSMnrMGEcnp9qamtLSUtgDj+pLp4HGdEzvR78RwfBM9Aah5HAMR/jBhBUrwCgxi8SZa3BWf/BfBCcvfzOlDDkJuwUol148GPTj8OilS5e+v3ABzRdbMhBsxd+aNfsL+PNPrl4M6s4hQ8dL2oDveiU6Ggt50Sgxi8QpYYoXziiV4XkqQ04EoQgUICdRtwDrANN38IgmArxBZq+uVVYe+fprcAjRwQOXDIzzmvXr2KAqV18WzAkcOX2AXxIjpcCgIHj6zvLlXH2FlNwcPCHY1wCMMJw5mmL8HSw+3qCOAuQEVwDE0JY+C5PDBMbVr/uGLg1cOige8G3YBdT0KwkOXnj8OG7LvH2nKfoamAgFyMlmwdgAIy5THPwVvhPoxPETZs2cuT8jQ4ahiAhh2R5H1omQCdgvBXs8YPZ5TkwMNnOXM/Iv2yM52SJgiJ4KeOr9996D7ehZs0BO8N/mTZvkuVijuhW6QXIiCKuH5GSjwC2/S5cuHJ8knBoVuTZ59eLYRdggTYYxCXL//ffjhmxXpiE52S7o2r0cFRUZGYXFhFOnqJpLyzYtceWHHyx9Co2gDDmx+k5CchYsXDhn9uy3ly+fEDoWR7ogpnp17lxLn5dmurm7yXmhJ7nLCQc3CdPh4uLySnT0nt27VUuY8ROKwfGTYTOZoJDgK1dUaz3JeaEnuctJ5ismWAe+vr5FJ4patW6FdYNwscpwJMrR0VHOM50QucuJMA+TIia9GBGBrS+wk0x8XJwM50HIfOk0khNBSAbJiVABfl3CihUTw8I4frr74thF2zZveXb4cFl1YxctkSzDQIDkRNwFHCe8WIuLi7HyaOH8+RBBcbKZWSSaQ0lyImQNVrK/HBU1atQokBNcvliIJIe8uaenJzz26HGvp1XpxYtySz+SnAgxb8XFvRwZuXT5svlz52H3JTnkze35VXCuVsq3KxinFDnZ2dlZ+hRsCCcnp5emTDlfch5dPtjz9pIlH6WkyMHla926NduWYcM9ZciJIBQByYnQQEBAwIGcnFGjR6N1KjhyNCszUw6L0jZr1oxty3BUVxlykmEOx+qJjIqaM3v2G3Fvwfbi2EUx0bMsuzwcriB6rbLSUiegD8qQE2F+XFxcxo0f/9tvv3H1hacfrl9vwRSfm5sbbuDJcHwnGUudjDZIToRWAoOC5sTEwMa8+fNfnjptbfLqkaNGWXY2VEFBAVbBcvWr/sgKkhOhlTZt2vx76lQOVzQNm7Bt85YNKSkyLOSTDyQnQhc43PRJauozwcEgJwtWHnXo0IHj18l1d3dnO2tqamS12jfJiSAkQ+5ywnsSYVkio6KWxMdjaey7SUkWsU5ohTLTMxKTVrKd1dXVZJ0MAH+sqqoq2fYDsQVcXFz8/PxcXF27ubsVHDmanZ3N8WNTlj4v2SF3OSEyH22wBUaPGfNiRMTr//nP5IgXlsTFwR5/f38zlx1hihxz9/JEGXIiLA4oZ9z48T//9BMr5DN/nQSmyIUaPnP6tKzcFpIToS8gnpejol548UWU06qkpMCgIPPXxbaWQSWuNkhOBCEZJCfCAMInTjxWcGzOvHmwnbBsmZn9PZxBKGdIToQB+Pr67t+3b/wEflHdZcvMXBeLMwjPl5SY5+uMQAFywvWPCZkwKSJiQ0oKbCQmrQQ5pW5PnRY5zTxfjcsQOjs7sz0FBQVymDbCUICc/Pz9LX0KxD169erl4ODA8W0b4E4HNip0bKh5DJT8lyFUgJw4+d2EbBzsbrkiMXFmdLQ5DZT8exwoQ06ErEBb5Onp6dC+PTNQbL/pwJ6vcG816bc0BZITQUgGyYkwktFjxsyJiUF/LyM9natfMMqkYF6KLU2Ql5tr6m80CJITYSRt2rQJDAxEf+/D9es5XmCmLpLAvFSPnqrmlbg0gUm/zlBIToTx4Oz3lyZPXhy7iDNLFZ+Dg8PPP/9s0q9oCiQnwnjQQLEium1bt5paTh4eHllZWY6Ojib9FqNRgJw8PT1lu7QwAQbq/ffemxoVyfHLFhYVFZm0/XJbe/vM9IxxYRNM9xVNQQFyIgiloAA52dvbyy2BQzDA32vX7v6eve4ubAHhk0mtE3bbE65BKKvuKwqQE6e2sA8hK577x3N79+zl+Pw1+HvTZ8wwdX7P2bkz25ZVuwhlyImQMy4uLidPfgsboePGFRw5mpuba7NtJEhOhASMGj0aHq9fvw6Pu3buJDkRhPH486OrL0ZEYLPYuro6E/l72CgO4iVTHLzpkJwICUDxDBg4sPfDD4OcTpw4YaJefBgm3b4t02ZGJCeCkAwFyAnnYBLyZ8jQod999x1sFJ0oMmmn2A4d7qXyZNXSVAFywjmY6C7LJyVKqOPt7b1p48agkOCDB3JMOqHQUXAZyKqlqQLkhFRXV3MkJ3kDEZSjo+PAxx57ddZs27z9KUZOhCJ4ctgwXHn13LlzHN/5yNJnZFZIToSUeHp67t2zt5u72/cXLnAmk9MPFRWmOGzTITkRhGSQnAgpwYKj4JAQ082p8Rk8CP1JGUJyIiTG3d29b79+CcuXm+j4OLNdnihATvLvrkYI8fDwaNmyJU4CMFG1kWwbwSpATthdTbb2nRDRp2/fM6dP43Z5ebl8xljNgALkhJRevMjVLyROyBlXV9e0Xbuwd1dZWRnJSXYEhQRj70/5mHVCG+jdYYRz88YNU3yFbBvBKkNOBKEIlCEnPz8/7OS2MDbW/KtHEoby888/+/j4wEZxcbGEh62pqUndnpqZ8VkXly4SHlZClCGnQYMH4wb8eSh8kj+gpRu8mydJi0ks/wMhJSxbhntqafpgU4BwFptT5+flk5zkT1t7+7b8SoH79u5tynHQHDEVIY5OTo/w18DBnJymHNwUKENOQHBICKe6RW0z21p3hNG4ubmd4yc+FRw5atwRNAoJbqlwGVRUVOCqnjJEMXIaMnQox/cZLSkpsancq0L58ccfjfgUqojjF95lO127deNUF8CQ4nPn4ALw+ftgkhNBWD+KkZO3tzdufJH9BVkn+cMmDurpTWj07sAugVE6fOgQbG/bvAUep0ZFdunSRbY96xUjJ8yPz5k3D8KnSRGTKF1uHahn7RAmJFQRMC5swqSICFDm5k2bLHCi+qEYOSFPBTwFv7vp+k4RkqOt2FKHOYINJiRUEcdnd+Ej7yxfnrpte1DwMyY/b6NQmJzgN/UZPOjdpCSSk3LR7dcxcwR/6Dfj4uAvXldXB0/XrF4j+ogMUZicgFeioyeOn0D5PaXA5tdo9OtcXF3hsf8jj5w6dRKFhLWz8FeGOyYIaXda2qqkJE4hyz4oT07wK8MvviElJS4+3tLnQjSOq6urRnMEQgIVfcavUV1RXs7xQkIV4Ruys7OXxMVpVNGvv/5q+hM3BuXJiSBkiyLlhP7eP0NDOZoBJUvKysra1o+0bkjZoM0uoVHi+HKHmdHRgUFBbdq0yc/Phz0QHmusqIB3jpsw4duiIrbH09PTVP8Mw1GknNDfe3vJEtjeun27pU+HEHPzxo2ODzyA20xLLExiQkIVcfwCuyAkiIfBh2epCHUSk1bCO7MyMx966CG2U1YVEoqUE1dvoDjew7bZ1YRky5UrV2tqa9lT9TCJq9cGjh9WVFSsTk7WJqQ58+bBY+jYUBwaLi4ubteunan/CcahVDmBgcLluyFa9ff3p1FdWVFefhkHiyaEh9+4eWPPrjSmIo6XB2qjpqYGXEGuYYWeEDZ0K9xZePy4sJmRe/fupvgnGIdS5QRERkVxfO3J+++99+rcuZY+HeIeDg4OuFFaVpp36DBuC40MZsBjomdpO4IoyycEYqq/+/mxp7JqdKVgORGE3FCwnLBh2Btxby2OXTRy1Cga1ZUJ4MJ5eHiUlanGi9A0gc8GrgT+vdjIrMYBJZac0NZjp6SkBB6Lz92bM+/KZzhkgoLlhIweM2bf3r2vx8Z+lJJCEZQcOHfuHMQz+XmqfPfzY0NfmjwZ73S6M+Acf2eEv6buP2JVVRU8Xr50ie2R1R9d8XKCX/PNuLjgpwN37tgRFh5u6dMhVEsPToqYhHJ6m88xFBUVvb1kiY6ZuVOjIkF1+iwGhYujnTl1Cp9iOko+KF5OHF8Xiy5fv/79ORrYtTTXr//CHnUPJQmrxfU8eFZWlvCpq2vXppyq5FiDnDje5cvLy5s1cyZs78/IkJUDYFNUVFRA4HTy5Mnv+Bl+wcmrNb5NR+JOG+AroqPoN3QIyxZ6ecvr1mklcgL9LFi48Al/1VSZ+Lg4qo61FMcKCh7z8Vm7es3BnAMa34DJBv27+aKKOEEXl9u/3r53NL6NhHywEjkRhBywHjm5uLisWb8ONqZNnuLj40PdzC0CLg+Tkb5f/SWIbzneLdfTFWfenWj/xYvf4wYYOky+ywfrkROAxXtToyJjomf16duXRqLMTF1dnatrVwifOj7wQG3NvZo9/RN3nB759Jqqatzw8/dv8ilLjFXJCZk+Y0bh8eNTp0z5dOdOPf+EhCScOHHCy9sLwqeS+mHWoJDg6Fmz9LyvaTNHQnr19mAHxzbossIK5QS+RMKKFRPDwhbFxiYkJlKWz2wcPnQI7mVwI/Me8GjMq69yeq/cro+QENeuXZmcwAFpytmaAiuUE8fHUStXrRozYqSjoyNl+cwJ+Hu//vrrxs2b9bmLGdEHovJqJduWoTNvnXIiCItgtXLy8vLauHXLxPETcOCcFgowKZg/eHTAgHPnzo0YObJR06S/dyfEpasrlhfJrbaIYbVy4njHfc68eWxqGinKdGDf45cmT/5w/foJYWE63tlo/Z4O+vTpU3FZNQ3xyWHDjDtPU2PNcuIEEkJRkaJMAcRLpaWlHJ8Egg2NY0FYvMfVtxo3DvwWYMCAAUYfxKRYuZw4UpTpyc3NHTV6NMcnyv0E82QR3X0g9IelyMHTk+34h/XLCUEVkaJMwYfr1n3EW545MTELFi7Endp6+RuKo5PjfX/7G2yw/Pizw4c35YAmxVbkxPEqatfOfnHsopMnv4WnNCQlCRALDRg4EMVTU10Nnh74fuq99YzDpWvXisuX2VMsn5Vze3obkhNBmBrbklNYePhDPXpggz64lSasWCG3GkrF8Ulq6j9DQ/fuUS0pPW78eB19IAzCrbt72cVSoWmaM2+e/Nf1si05cXz2/GCuavLZxLCwJ/yHbNy6Rc7Og8wpKSnJy81dGBuLEzebrqLOXZyv/nAFNkBLuAfbtnD1nXZkjs3Jiav/w+zPyIDQGSzV1KjI6TNmcDJr4qEI0nbtgmAmNze36ULClANqCfEZPOi1BQuU1arAFuWEgHg+SE7G5okZfL/ftevWybAMTLbU1NSsTV59tPD4y5GRTTwUM0ocn2+AR7YCQFPP0rzYrpyQESNH9unb9/XYWNgOfjpQEQ66TPhw/Xr4uc6dO2dciQNXHyDBBtMS9lvmBCtVKwtblxNBSAjJSVXnj6OQO3fsWBy7KHX7tvilSyk/oQNsxQqeXsbnWUkrVxpxBPTuWL6B09LdX3GQnFSgdxcWHv7ksGFL4uMnjp+A00g5WU6qsThYfYdl3ZnpGQZ91tHJkePuY96dcCVcic/SEpCcGuDi4vJBcnJ+fv7C+fMhlOL4i2Z2TIxCXXlTAKYJC/DANGHMqSdgkThBmMRWHOSsKKdKctIA3Cn3Z2RkZWbC9qqkJLh6IEQe+vjQX35RdTbt3bu3LasLJIR2qaqqSs8kBKYchElwg5qxKAiSk2bgfomtxXD1SBBVwrJleBmVX77csmXLGzdugGeoiLFFCcnOzgYJLYxdxKnag77V6Ptdu7qWXy4XxkgGNWNRHCSnRkBdMVFx/IwduCb+MWLE2bNnVycnc3ynbF8/X2UNOBpBXV3dkrg4uKcUFZ3gBG1Z1enQscOff/7FqW499xaTjl+6lNO7GYtCITkRhGSQnPSC2SiOny334bp1L0+dBndcCABgj/ejjx766tCsmTODQ0Ie5SeKDhgwwPoCg507dlwqLXsnMXHsmOd1vE1Y4oAIV5W2bkhOBoAXRABPUVERuH+L+SiC4xOAr//nP7du3gSlwdNpR476DB70xJPDvLy9vL29lX4l7U5LS/k45WRR0czZsxKWL9f2NttJOWiD5GQkXjxonQ599dW2rVsxfYwLKk8ID68or2BT6CDWgkc/P79+/ft7eHgoRV0VFRVL+C6FmekZHg8/DNa4Xbt26iGTm7t7Gd/FgaUc4FbyZlwcZ3ujdiSnJoH3XfAD4T+4+Pbu2Zu6fRvHT1VQjavMnt3esf3X+fk41slGPMGUYUNgOTdSz87OnjZ5Cm4/1LNH8XffzV0wP+6NN4Xv6fjgA3f+uFNW3xGF41MOC2JjsVm8DUJykgwXF5dpkdOwEQW4gvl5+SAt1NW/XojgVAUBTqdPncrOzAI7JmxFgurCFsFyUFdNTc2KxEThGd66eWvkmNHbtjRonwIa+/78BeEefRa3tW5ITgQhGSQnk4CRFVgqZqa4+smqcJvv1Lkz3O9he2N96zmNxsr8lgocPHhcEhfHpgM+8qg3PP5UW/vTTz/hTtagi5kmrMPiFDurQkJITqaF6YrjI/sDOTn79u5N27ETX4WQ3ctbdb1evnyZRVYidQWFBPv5+T3Uo0e3bt1MV4RRUlLyemysKM3gN2RI3mFVI4AJ4eFbNm3ClANr0MXVpxzk4KDKBJKT+QAxhIWHw38QnBQWFsKebwoL19YvxvzSFFXc3/GBjn/99RfYNKYu2BBWbWOhk6trV2fnzmDB7OzsjNYYdvOCM/lw3Tr1fN3zY0M/3Z6KUV/6/v0Q+LGUA06YteWUgzZIThYAnCK8EOFx+owZxcXFp06eBKvF1VfuwF1/5uzZnZ07q97Nq4vZK23tVOESx9X4PD097e3thS+5d++OG6UXL+IGfGPh8eM6qoRQS2Cdjh87Bk+rrv3IXsIJy5wVlYFLCMnJwsBFiQ4hWC2OtxhgLsBq7dq5gwUw4O+9EffW/Q4Ov9bVgbQ4TaKCNze9/wmCWnqoZw/09BjYVMjWqn4NguQkL9BwAa/OnQuxFuw5e/YsRFys/AJHhFFdV374QegWNp3Zc1VLBq5Y/k6rVq2ESXAlNhWyCCQngpAMkpN8QbcKHsFYxcXHl5SUnDl9uqCgAHYyY4VRFmy0bt3q6tXKM6dPGddXCBy5++67D+wSPr19+zZXP2GW48s+pPgHWT8kJ8XQiwevbFAXuILgB0KUlcc3tWUqgsinffv2sNGsWbPq6urr16/r9ganRkU+4uX11htviMrAqUeaEZCclIoLD0tV19TUXL58ufTiRTBfOC1fmMlwd3eHjXbt2sFjT36Y6M6dO7/W1cFGVlYWS9Yj1tFUyCKQnKwEJx4vLy/mmDGBFRcX47p9Gs0UiG3OvLnnz5+vKC9/hXftrHvCrEkhOVktTGCi/SAzcALJ+JgCkhNBSAbJyeZAq2Xps7BOSE4EIRkkJ4KQDJITQUhGAzn1dO9uqfMgCCvg/wHsSNT2/q5CDQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="100" height="180" border="0">

 1. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko Vášho postihnutého oka.


 1. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak aby sa nedotkol oka.


 1. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do Vášho oka dostala len jedna kvapka, potom uvoľnite spodné viečko.


 1. Prstom potlačte na kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so zatvoreným okom.

mOr7/+txzPMmMToPFZUtwFuEEyDHtmZH8CUEQooon+pWmFKOMKLkIzxilyEtZPjkULmGqB+/ngQNvpSgG5Zen/WqaSgwB9+/fv8cQmIIsdHb8euFClXBZcWuMMr25mIRgEULv11dWQ5L+Hntk+tvv7kUI1tXVdfDAAf0tuU/bwOCmJ/pF5/SoUXca+iXi5TqfNTYiYi+v6B7mo93+3v79KuEcDej65+E/KNeUB0rwL+dOdXaXAi8S9+2nB30jV+1G7QlRsdBChw+Wvxy7tJ0+Df3q7Oy0V59Fr3/Wg3j0dbNKvdEvOyJertPtNXT4sL6GwrH6ujo6qFcHfRL5q0nzv9AlTx+S0Zd6mviapiQtnf0brIL1TmqSC0GBE4DaASUlJWtraujcMOwGN27ZzH35ly9frli2jE4hJJGprDr1PdEvI1tCxMsLDh86hLscyQfK1v7jjBl0naOtpx+CgsGDsXCk9ggWPqj7GIq2Y/t2lZik1rdvX4dJ86kSX2c+PotWOncHg4o9PHUq9Kumurpfv3741/Dhw+nx56NGwQXorZ07SZqVZFREAZhT0/0MXn4qYShGtLa06t32FFPTbYlvYHSsMzWqc1+/9CtHsqi949SpUyqRGoowis6SxWVLSufO1ZPv6Y4HNeHjQm9hCYBycY6FQ7MnRg/H4J6O9Rm5tnExLpJjCh7/aebMYcOGsYZi47sNzKxBeukLiwqsYsq61yIQMwym6TgiDOc+jUyR8UdBEKKKm/qFDhc9+JLIywvQ6MMEQwQj/3D//fgXRS7Gi9EQo7f8/bhYHeHg4sWLygqXJhQXYw010zCC+c0331BT1Emanr1TrLvHffYcag44SdyHEQq4f+LE9G1P9OX/97FjPW6VEAZw6CkQu2HAgFQ1Pm6//XbkWn/77bl39+7FSnq9cuDF5Jp+SZ+Xb9TX12OBRIfEixqP6F9A/qpKKIJev5bforQhPBK1q+5g1pRvrOSEWMzBdl4TMFWnmLIGEFL1a3R1dVUsW4Zl+i4nOY30Y/UKpkIkSGowzXOf+fTTJ1cCeJnccccdSU9Cd/RLxMs3aFdzYsrDU6ci1Q5Pyysq6GwgAYIi8CFgndLzKpTV+QV9WVJWxitRmVHZagIqx7MmjE4xZSXu06016TD52bNnuXN30uRJWCBR6+zsVIn0fTt6BVMhKtAJ+WnT5xyksxWiPnJtTyVjD36cq3RyFhUVFQwejKaGC/ol4uUnvKuRJ9HS0kLahPzVgQMHqkRSGBQHoJOe8yoAnSJv7XgTo3s9dofjS7m4qXMVGz2muzFId12crKhdpKxeeRIpveygssYfoUofffghunt1/wk0MVZVVnJ6kUhY5OAgfdqvpiH1mg40jP+U1s8AFVNWrvWJP/2psbGRSy7QI4abDr7fnTyUq37JaKOfYNI/oOBLJVIiOH+Vgi+MWNuDHXSEMYZ5pP4VPBxJaoWYiM4hZZUTzrREM04GUkk6TenM41OF1uCkxFPUx50wYUKPDUPdPkVZEqYcG2MI4YFumZw8QYeyywq37en4t1s8Mn06LO2UdSrizMGQZU76ZYiXKJfXQHSQ30B7u7a2Fun1yP8i6ITg6UQASa3Iq+CVrIP2mi6sa/Qheg+rsmYLIfZxXmYZiR1Gnq2y8rmGDB1KW0WtgLuLijLKhyC1enTGDNinYI0EYlEEyRPI/ruaHDN7ThoTZpyEupztfecdyZ8QBCGqZKlfkioRIL0TQdMPly4pKx8C7TgKdr5ube22kbNaVfAFQy/DLwoL+e3dI4xWkGUf79OtxEaNutP+1RTn0+f/x4arbm6Vq1Ypa4p4qk6x19etU4m2HrUZCwYPRrZqLgmotJFPLFyEZQnBos4dd9xBZxQPODrv2aRA7OlnnslGv6TDPljYzwsLrAUo9UiNMjr2XV1dSINAUr6uUxcuXFApzG/xFnq9urZtiGYgfz5LFU/9ofMhqaNTW1sbFqiR63xqyA0DBqC3nrl48SJPLeJ8MWproN9EuvOjC51LcBCjZWRO4GiiSzfVADSTsX6JeAUOur258xv9msq6jOmSfnLpUnXtjH9OaoUdLrIrOFmB4TwyexIsUjT0zwd86Gn98OHDeUtw2nHeBvJsnf9AHn4CSBkxFE1ZpziGXGVEMurgcHPmBHdu0kFfUlaWJlrPTL/sNvYiXj7Dg83Kmla2tqZGnztWUlJiXMCc1KosUVPaZFodziPTX89wM83++bxJPMdNJca2jTzbTH8pgySMpGBjaKv4jJcRyUgDEx6+IdFNur6uLs2M1wz0yy5eepKR4DOYHzti5Ehdvy5dukR3MDg+s6khLmZSqJrqaryM/oXIhWlvb+e43bj409SRpH8lHTDKejpuUuD0ZF+PfDFaoK2ibSNdlu6wGIAUGbonKStlhw7rfcX3JE3Z6ejokPFHQRCiiiP9MkYbVSLykupn/kMhBm5N6A6nMAqNNXDmzBlO4MIAIoch7BembOEJh2Z6KhnQrXiq167lMB5dXfQv+nZ7ixWdr/SZ3ApIM0bpBH2GE20hR1u8K/RkSGW1KDN1khLCA9oWyko5RBkgdmfSO9zpiPesX/oZDKRuY7AgHRSzxgh9jIaW6QCjKh+O2qTJk4xBHLr4DcVhaSOFMiSGLQ+VZtRlrDdgceQRQ5WY75Z1PVq9+4O2kNSK2hTGC3QnKZijCVGHTiSSmj59esMTRVk5rvpZlHH7UcQrcKA1FF4lPRB0d3rv4EG2viShwewfzrqwDwXy1a4rFIH8fmWZICpNRPSe0F69evGHYIYtd7d93dqKPriuzk7dUSB3UvXm8sZsWr+hT5+fyIkaD0rnzp3y0EO/37JFWUeWPXboBOtZv3R7JhGvMABRoMCKDyQoGDwY5lmG9SU6QfllevDFVmL0+Pa7ew1dOH/uHBb0uZMsasoK5vEWUrSDBw6wMmI0s/Cuu55+5hl6Stvprn4lBSlv2DknT5ygjfz++785tDATQg4dRJxLN998s+6p34N+sRmLEvEKDej0oVZh//79m5qa3tmzhzu29CRSto5jJ3Ko2NjCu+hQwnoJ1hTAMA5sbm5G0M4iBVjUFFeHt8KxWaVz8DKungdzC2WNiiqbe4/rIOVt0+buUJECMdIytjBTmtWUEGkQi7FzSTr94vKC0lsfTuimNNmCB1ieWLiIdGT+ggV6n5deT0ElbCSMfjG7uLSdvtrLYLjusKjxSswh5y52pGIgjwx51UZJSlcwutL07BCVsDfA2YsT/fjxLyWpIh7oBnOSPyEIQlRJp1/shJc/kReFnH/+85//39dfU8OKJ+ikAuWejKKwWK8S+Q123t27Fw14mF4NGTp0+PDhvXv3HjFyJLqfs0hVxwEaPWb072pqaLPp78Wql4wCQvqYNAViixctSpqIrxKzuNH9b6Qooz6uboWICAslJjFNEnEQ8mDxeh/g/NtUyASjmIEoLKV+wQlPN4GKJbrBY6bvtZfn5PX8mAZ0aSft2CZpu+/+iaRHqWy/k4Jpg7W1tdSKpCYb+raMtqRKUZ5v3uw5nFmDSrHwEUt69PXufN0HkUREaZONYD2GZa+nanBSGK+hXzF8xIjqtWvRgcvZ+SJhcSKlfsEJb8pDD/m5NT7AgqW0KdB26NJF+hKCI+O/3357rr39rP1dWYhgUkjUWNcQpsGakiK7S5cuvbVzp9LyIYqKivQyP93dYVs2k4TxNO+kzhD6GOXr69ZtWr+BlOiDuo8p/GTR0RO4VEKPaM9wZGf4IHJSGPJgX1uzBoLiQwhPKk9S9dgj18S8tP2jR4/GqCj6wkTCYkYS/UIrAE5SutlARDFsZ43/0tU4atSdN910I+o1XX/99QMHDsz65E5a3Z72JwITA/jY/OX8efu/aFMvXryIi42tKWG89XxlJdacP39+QnExWotc5gdJraS5+oTB1pZWOIUBaqhyRIZfes+993733Xe0sOKpp/R4kM4B3dAZEoBb2lVzMc1HjPMq4DZB76K32614vIOTvwzQHufu/IzsWYSQY+rX5cuX4UPATlJBbFWupGkVkmBNmDDh56NGKcsoxocfaKTIM2kuHnRUdXV1NTU1/d5KCEBEdvbsWW6dkXiRXD61fLle5oe047nKSlITQ0mNslTGGCX71ZBa6Y1Kej2dDP9hNSdVokWJWxpnBXJsxXkVcAv4TVkZvX3W7NlZ7DEv0EcknduzCCFHxh8FQYgqpn5VLFvGxVAj1HjssRuefs6jM2YUFhZGKBsb6V1o+iF0Qle0XrQRozCcEE/H7p09ewYN6n4BZmLj93JZPWW5XKLViShMaZGgPXGf4hR2JVTJ/L/gg8h5YcqKdCiO4xQwr/ZO5iAE0ydOwl5q0+bN0pCMKKZ+cfWa8PdxNjc3N9R3X5C7d71lTwXQh/CUg0pfoQVtSTwOLRisrH4udW2ahZ7MyVnHeKoLt+FyCRVTtuYkJ+7TH+3kI7VHaA+n30jkSSCpla0Qk5odegdtv5HUSr/u4alT9VQPVEXV6e7Re6CEzpap06bR0/snTpTmZIRI0n7kYoK+b4wjIFtJNQvXKi1EK85yzuKyJZvWb0BmxrffnkvqSEOX3x/27MG8ImVlM6CvR3eAQzj2m7Iy9rehv6TmEKMt0MO1ccNGI2UEPogoGclJYSipazc7DATdroBHGyhm/PSTT2h5/759nMWSqnNQCDMR6//i5E8D53WhI83TzzzTp89PuBp2qoLYPK9IWYMA6OC3Oyg9t2oV7lXK6o//h/vvp1uCvVHJkIrddNON+mxwBOnQBU4KQxaFbhYWKugnoCqqsibTUbi677/26Q5RUPO8StuOLqZ+0WEzHOxCAnphjEqoyI2aNXt2j2Z1SGI4c+bM+XPn9EnLyrrwZjz2WGjjTQO6qI4f/1JxQnlCxWg5qYKjg8xwUFpTU13y4IOGvryxY8eKp55K1agERuLr6qoqrEd9XDY1VKmzGXyDWo5FDgJA2gk8mU5pJp2wr6AFcbAIM6Z+UWgdnqNF1wPFBW2nTxsd88iBSNNVoU8DQjam3tikps2E4mJldXZEsaVppJWqxFWXKhxT2qx9vAyZFsgXU4m+AtqZqGSFTiK9jz/pbHCV6OOnhe+++45CY2rS8ssC16+MpotD5ZV1D+B8FNgK0SMminm0nUIuRKz9KAiCwIRCv1CX8KMPP8S8HIqYjL55CrherHqJFn4+apQ96ZTe/tVXXyWddM2hFrUCBtx446BBg1Kl1yOhnD5BT1XPDkymoe+iGMSLPqCLFy9igX8doP2WvlPMCDEQhSktcV9puaz6GCWy+ZOOUXJzUt/zhmVYhMBeGj1mtD6v8/Dhw7x/hFARvH6R+vyjNWioaxZyOJAobxesK1eu1NXVtba0fnDsqErkRhWNGztk6FDIXHqpYqh9eubMmT82NR08cCCVGUPuQGX69u2rrIx/Ujcn25YKFHNViWk6ukxw9nz6TjHdPklP3NdVTGkpY79LaFOa5iRd4bwDY1DSmLb/06bPublNO/zkiRO0f6QVGTaC1y+9UjSgiyTpREKmvb39iYWLVELmNm7ZnKYbC53K6EdLFd95Cn1X0q/D3MB77r13zJgxzrWMO5jtRWENY4n0nWKsYqo7gW53qk6xHhNf9ZlJyP8KrXjRfjAq0aSBw1XEYnQEaf/Q+SODkqEieP0yKoApx12/b7+717A8Vgm1oqiKorPjx79M7wmlLK0cOPDWobcPRc56Ko7UHkl/6iOrCMv07fQIhU0Ddw/bYx8nPDx1atL1Sd1WWcXUtam8WNbDsVSNSpUs8bW17TS3s8IfdvHQrUqcJ1MeKOmxJBL9KDo/t23dSj+Z9g9SeWc+Pmv8hPH200/wGU/0i3OO8JRadoV33UVNpxEjR6Lss36hpprenAZIHleQ7ujoOHnypG4DnxSSKmrE0WbcMGDAbbfdphw7BVK7jM97AMXRM9HwYxHmYMPoV3NKJEWI0EcuiaiDezt9JqwdflFYOHz48KTbhjgIbeT0YmG4FbKKqRS5chyO0aFCtEibZA+EEY5x/SHMB6BAkr4lEhezfejWCXR+ojgbmz7qThsR7emLB8HHX4IgCNnhvn7t2L4dqZIUJuzft09dOzkDoK8d6YUUlGGl8ygMIRtnKtktTOnG+OuFC382ZAj8vFQO06G4mo6+Eq6eFHdwNrxKpJJSM+rjjz4ytopiQ9z5T544keqLumvnWC1K/gkUjk1/9FF9t6x69ll6/Oabb5xvv91tNf0YJRcNApWrVinLIlElKubSAhI7ldVmzKjzLnCo0W3UuHROd23gHTvetNwQcaS6fWtLS1e/8ooKca9fvHFTv2pra1Wi2Ax6Q5DpjitZH+x/a8ebtDKpVwSG6tG5k/ScYFcsu2x1Gx5YtcVcHO22ixfRUN8w8/FZN910IzWy2MZeWb/rvf37v25tNV7fYzecsvbP8BEj+MWQM/rTcxfgYMUyRz/ToYWZkXRKm51qjNIYYvtx795s5UpbSML917/+lTcgchdtmg1G2/wv58+nOXmoqYgqhE8uXfrFF19sf+MNOljoAaTT4NXXXpO2pM+4qV965pR+otj7p6tWr8aEngsXLtAZg/rP3333HXcM2z8EpxfOGKyBdSotoPfdowm3SaWHrvyNWzb/samJZBpdaZcvX6ZA759mzmQDokwh8cLkc+Mb9dyFp5Yvh4QpKwSAjmA2Ai1QvJZ+LgEnbd0wYACuuh4T93/605/yMv0uGH7EElho0H6m/cmWjamgPUknJ8WeKnG86G5Kx+UPe/ZEbjpHpPG2/wuZltSUo2uGBKulpUVPgORptAy7ieKNuvMUKZeyzpVgnbwQbU2dNm348OEkmhiWwr9ow15ds4ZizOz0i40iUkFfdP/EifSlCNPoWwyPoE4L4139+/e37yi69o6fPEERBJq6pIMcjul1XvXqxcoKjfv06U2t8g/qPo5xoOEkWAa0o+iI87voiJw9e1b0y09c0y/UK9LXcKYlPaIrqsfhajr2dDWqxDkEGxYKK6iVBKcEP13JUBTWYOeuXbxMLdmBA2/lp7S1bOfgEUZOBop66Gu++uqr5i+aDXOhpIqPCAJvn1NayqVeUecVL0ABPVpGgkucLGXwW/SzEX6QmeYGGhL22CPTk+apCB7hmn6hXpG+Rk+Y+n9ff03BNrW5MOKOUMWuRNRIRLsGiakvVVUFeBIkTfhCfzZ6o5BzMH5CtwSg8o1eBZJ+AslZ0oQJV1hctsRIlGNjL9oq5JQoa+iAIzvsVbuWUTDFxXvolehDzLdcc0SURlqME3AaQ8Vo73GOmKRW+IDkTwiCEFVc0y+9pqkBzKGUZYuK3G7c5O13eE7mRggQwgice9OpSYU2SKrZAkiYcD34QuiqErd9irM2aJ3NbJd8i4WyykFixJbze/HI2w/0X8H1Je0DqXkFYm3dgToN3JBER5iyys1JCOY1rukXKRTykjAo1tzczJlEnOFFeoRionTJ0UXCFVh1jC7k0EINQygUu0EY1NfV0b+MOXck5TnOFafLA8OUsFelHaW79L23fz/G0RjUB4MdK3w+SMterqri7Qf4FbNK5xief0nLg+cJuFc5MUEEuoSpRHZYFjPDBOe42X4cNmwYL1csW7b6lVcwwKwfPNyOqlavNioSgjCb9iIPy8hZS1NwG9O2keGhErO1b7755tynjiNPBSWX1LUdVZcuXTLcZY8dPWrUD6fXU7CMMjw8nPrzUaOSJg3gB3K1x/yEdvWFCxcyisJUIhDDzLDqtWsjMb8qcripX0iPpAYOjhw3BunStbssIH3GyA7lKdCBgyLkOnTNU4yJxFr6aeUVFZgWh6Cms7OT1OTbb88Zk8Y5+OrT5yf0WF9fn+OGkeLoaajK0iNONJny0ENoqus/BJn3rJscDivLels56KpHFkXetoZQms9hsi6d5Oj94NOA9nzb6dOiX17gpn5BnujCNjp9kGmJLFb9UjHibQq+QjJCzxXAdEh6xo4bZ599gk46+i10iz516lSqDi/nzi3poYgVrvPzFyzg4X8e96Q2+72//KWeBTZw4EBUQuMRyb3vvENtWPz3UlqzRhJKvhupfO3Q0U2xHaLfyLGG7h+oxpRve89rZPxREISo4qF+sasXktTRF2A0VShs4XiNWl4U+IShp7O9vd0eRqXPj6e36I7DHsEJ9ypRXhvoeZhGiTkeZ9RHJJ9+5hl44GCy6s+GDEnaOLJ3SH/W2BjvCAKxKpYxORSBM3o/HWJviMx8fFYYTuz44b5+sR8hWyRXrV49fPhwrt9lQNchJ1WgU8n1TfICPVWVYZ8v5cDyMFNIvH69aJGeeppUqqj9qPtB0lGora19uaqK+78gdjDzwwX23v79qTp3jA7pvHKC56GkHI8jjDYxgRc3ufB7PUYF9/UrqR/h2HHjdGMWZNb07dv3yaVLOanivuJ76JoPp369WPVS7969v/32HFsAfv/933S7G8A+OYTryVOwIXrwoSnPWXuP4qARI0fqe1VPiWDfwatGow89xFuLna8sMx/d7SMVehRGfwUFBfBgyBNIxehYHzxwoKOjg/Y59h6yUhx+AnLrIFikXCRh9CcS5go+9X8ZU7X1WWZ0MeBUoCgM6hB4CgUMoPXmwzfffEPbSVqAp5MmT1q8KIk9tEdThZS1c56rrETwhTu5nraKuXsM6exvyspSbQy15Un1SPvSFxnQQcBF20BHrenzz0PSzPeNYcOGkfrPKy3972PHkFAC+//0cEownU588pNmsYTh3pM/8awXBNN/DxMY42LAysAlrLm5GdOkkcyB7aHt1OuzUpzoWwUQNK71gT/ct8eMGQMDCQoNMI38pptu5HeReOldNhQM6ql2dxcVZdGNhQNEn7Ni+XJ9DkCekOkRpz28cctmOpfoT6/VwBKGtr99XF5wTjD6RYcWPjP6xUArWcL69OlOuTRSmfyh7fTVvnBEYcCwkHW3Yys9MH20yw0bSFBgyMUr9VpwKDw+8/FZ0341jd6u29Vm51TFR40jux59svIc7gw18r9YwlSi+oFUNsoOyZ8QBCGqBKZfD0+diq4EvplTFMZ3eGMSjJ9w0mbSAmj60F5NdXf/BWYj9lgtzVMQnWGeI4Vj1ARuqG+Aiwt32F1//fW/tvrsKP6iPdzZ2ZnL9HjvevpCiJ5UodPV1XXlypXsEkoQgqnEiGTg3SYRJTD90kNoXAxInoCuQdocTv13Fz0lzY49bcLrKzn94GBSRlvgYkCel73BS+KbhRkk33XyFj3V7qMPP2xsbEwzDDJw4EA9C99AH5FUWqeEqJhzgmw/0vF7seolzgtD8oSuazLMnPvPR7KrHVxUmXbDG4esoaEhn49OjyD1hPPmVLJdrZ/wImGZEnD/189HjeJlDqH10DpwCcPwEN1mEXdwvlVSl84VK1d+cOyoW54zpBS5/HA9YTIp2VmtDrjx76Oc9OHx9sJPz4iRI28YMCD9ayBY6Xc1TvhVzz6rF8cVCXNCwPpFzRy++SjryA29fejkyZPDk+xHp9SPe/cuKiqyt5tQxRLOWV60Ig3fm4xgJ+70oPJTRtDRWVy2hLNh89laR89q7Ojo+Kyx8d5f/tLeq4i8ufQfRaf3ewcPHj50SFm3RpEwh8j4oyAIUSV4/TIGYs6fO2f8i0MwFVDB1GNHj/Ky3mxECXEktV7tTvIxLywNFAukCb70HmWEUX36/CSjW/0vCgt5OZ/jLwADOORjH3z/sD3+QlZjj6EuagzTAqpzSgjmhOD1S12rSi9UPq/bIegSpgKa+JpqxM2otusu3bXErR7fLLhw4UKa/z46Y4bR2s30UqEmJE+uqli2LA9NwXQgWDMfn5Xq7oWsINwqbr755h6zsvkMFwnrkVDol4Fhh6Av+9MXlnTYu2jc2KnTpt0/caKyzkiKcSgu279vn9Fbv6amGr7+ffv2JQH6z02bsusaK6+oyG52jlF01k7SVDW6VDK6TnhyFVze81zClKUyTqJvh4mNMiLpkBDpF0sGBTWYkMyXhF4FI43Zi1vwsDevYdGEnUPlqlUcecFC/l/Ky7e/8Qa9ZW1NzabNm5VlOkw6kt00SdoVpKHZbTwXndWhHcje3ElLUiKecg42j91ZY+8L5gRqPGZ91AzsSRWiX0kJkX7pkgFzBc4M1J2YSDh8yGvVYx/OYyDxMvJX6QLGHED6FzZ+WXn5tq1bVdrSHj2SdfDV7XZ/+LB9/e5db2EWpNIqrfJ/6Vdkenlw0da8SsRPTxrrJ64uWF9XBx+eHj/NSLUTkhIi/aJLIk2yMi4wuG7504qE8QMFF9RIRNjPpdIo5po1e/ZbO3eePHEChlB0gmLjaeX58+fxslmlc+gtfl7hr69bl/Tr6FfQLQH3A3t0qRdSy4i88p/IhdK5c1G6hXY7fHicvEtPtXOoevlGiPRLEAQhI8KlX9y0gXmp3SePR+59CMHYFZbNcygi4zSO5uZmWhg+YgSs7M6cueoqQ6+E8damzZsvXLjggyk+Q7ur6fPPU/2Xdum7e/em/wR6QcHgwRlV+kJyZhZ5sPkGB7nOu0Qxzov+L4raVr/yiszWMgiXfpkV1ZYvNxymrjmiHieFGeE6qpA21HdPysFUD2owzp03798qK1WiTjUpF8kZ+kE4A96HViSqVdLuSjN1ybAwo42nxi+uJZY2ZLe9/W73skMVI5UniadGvZPMAAE4N7DVe37pdCoaN/Z/V1WF02M9EMKlXypR/hNXe9JrHkeUJUwl6iN4tD08DESh1l//+tcPjnXnsv564cL7J048efKkHl5x8fDa2lqVSFPYuGVza0srrAS9A9UqM5JI2P5Avwxpg4Ojw13KKh+g5VHksN+Y06BLGB2mE3/6k+gXEzr9Upa7MfedJ32BLmHKZm7pLhTcUQD11o43SR1Gjbpz565dyoqtVjz1FMdcyjJEp7MKHqd6LKZ8sQbLIrhzfaswLqwCmiMRfpAShMoP2RyvRH6ZlMLVCaN+0YFZVl6urObMxg0bkw7t6+mCOKJeH049yYDDLr0PDk5bysq3UAnza1qZxXcFVYcJfu1rLZtp57tUb9Grax2yBAY7k07spM4lTuBsu3mlperakgh5Sxj1SxAEwQlh1680ycd82/d6CguSD+nWN7RgsL4+afBVNG7s2HHj9JVwEMvorptRyjV8vlwBjUo02zlfrOd3aaVwBe/goS0cIJm2pUKrXwWD/64UdDFPmjzJ3p6iy2bm4zNp4TdLlqCmjkeHk1qC33zzjVGtlppaJF5dXV2/37JFWUYOpFz/Ul5uKBqJ1+pXXln17LOZfim9t739LI9mpsKhz5ed7vnhJSXIe+Cfps/T+rq11fkw2ahRd7J+SaalR2B0nna1P7ftSBBS/UJ/PLpj0rwMU/8L77oLNSlwOJUHXZvDhg0z1gwaNOjdvXs5qjJiMWUJEIvX8BEj8K+MpkPC30IfH9D/2z1V6NChrDtTSG7mzpsHw5Y+fX5in3tMu/T1descltpGkWrooPP88jzkxwlPyuxUniSMb9t040RV3XyWsJDqF+Dyeel5cunStrY2vWszi+KG6eGiRLzmzJkz+kxDiBdpyrat26AFLF60VZs2b0axoiymc2MeJYTsqeXL6XchP+Plqqoca+hS4IZULx7PNVSM9qrzT2OJp63KtwLdzuEERpTgVIl7cEbgLXRrwY2HPgqWAXmYVxFq/WLSm+TpWa+4pM+ePeuufulZaQCBIZ2LuBkiGlpbU0MbgOQPFi96zZHaI0b3UI+hpR2SsPsnTiRNf8c6710pAI503F69eg29fSjWkExjZyK4SzX+mx7UJBYJS8qkyZPgO9TZ2amy0i+GbzywFdDTp/OEUOsX+3DBJE+lbhgaifuPPTKd3vjojBmFhYVuCZk9BCOdmvarabhK6YrFv7rnGFmbCh8b9vkzPk0XL9QEcdISdCtpCykOLS0tsMrQTTXY+gJZeNmZt9CuQDU8V7ZWSIOeSIRQ3eGoSzwItX4JgiCkIdT6xU4vcMhTaTvmOQRT1v0ffxRRu3U7Mj5fJUxpkGRvBF/KyqpNFXzp0FtuGDAgzQAlBX3Kmu6TXfBFDVVqb/Kg1dWVVquQ4iPsnOHDh8Nnijamf//+eA2yiLkWjuopChsxcmQWmyfkjt4scO4vFg9CrV8qQ4cpoxXpxcYYn0+nC5uCsXhhDGH4iBGTJk9C04yE7Pvv/6a0TAWmeu3a/7t7d5rOrJMnTuhPUWJSJWaMp4IzIUi8SkpKGhsbi8aNhTEZfZfRKkShNmy/3tzmLBa8PmkWC0P/Iq1UvsyXijR0h4Bpx5HaI8qNTnfdzQ1DWPkz/ht2/coU6B1X3EMSk3LPac/4fHpk6cEwduWqVVgzobgYJygx7VfTMARx8MAB/HdNTTWm6fznpk2GQhnwF+Hp8eNfsj9iGuhlWKAzu6Cg4OGpU9/bv1+XPC61yWvsw/CjR4/Wxxl6nNXELqPKGp+V/q+k0B2CblqPPTIddwXjKGSBcW67MrATFSKjXxk5TKFiFR1IumLhzeB8ur/Dz+f52wZ0DSNji6QT/alv7HyTmpm6nTTJ3yPTp2MW7n3F9yT9CmoUwDEK3hV8UjoMLfWXUdD3i8LCoqIifBQJKzbm2NGjP1y6RAsUndEmJW106CksdskzwCdA8ujPU1+QSNOrVy9exiHIkfR+BzEmMvrlvPyUsi4kljBcye52CtBH7dy1q7a2Vk/CQkYPb96O7dshcNdff70hXps2b25paUkfnmD8rrm52ZUSba0t3X6QPIZL4di82XO4/pvebZceJxcbS56nviCCDndc5JuERUa/BEEQDCKgX+wgqDIxydNDMGU10yjKmPLQQ9SSoiaeK7EYtaSKi4vZO3Dm47OQkfjVV18pqxCvSriD6fMKqfmmrJSrg+8nKRQE6PWIziiEwSdUrV7NU8QzAuOP+hufWPIEZgtgYrmyUttS9Q/SZugb74Qs3pJvuL6LcD7zCZ9d1nEUiYB+Ze2HxxKmEh3tPPznlvE0XfbU0FOWftEZM7RgMNevVdqkSD1B9P6JEzGXyCjFpsO1GnNHHw3Uhx3RZuxRx69cucJDAcqx1ZrDYq75jOFH6MoNVU95Ef2KA5AwZesaQEDnSgUQlCyl2yncdTiNnuIm+4e/WPXSD5cukdilmT+kF6+995e/RDc/gi+4UWckDbDt18uA03bS1jqcItre3q4PBeh12NJD0SVkmsAscSEp7lb/5ZSXPAnBIqZfWaTnGaG1/i9Xihih5QVXAFgC8KaiNKTO/n37VCIl1Q7W6zMHebY2NGvQoEE8/OdQxUi8Ro8ejaFM5NPSdjqfU8XJSrzG4SGgJhJ9Kaa4p2mf5jM43O7mKnLKC1ynVNwndUdMv5zf/w0QiCFZAT1Kypov9ruaGrf82kkUnn7mmemPPoq4gyeTA06qUNbYor3xWDRuLJJjjUsdw3nULD116hR9cncivlbQwfgQ7tL69ttz+C9FXqQjAwfe+mnT59lZHfB+Q+ps4yefOjwEffv2xfhmQUGBQx+evAKHu6uzk1TeRYnnLLwzZ7pPP9GvmEASZoQSdKcqLCx8d+9eaqa5Nc2bThecl6QaeupDkdUMTMOQoUOTnsE4/ygOgrkF2p7qWssthl5w6dKl0rlzW1paoF/0ei6MlB203yC+0341rb39LOmXw6zgJ5cuRT3K7777LutvjzHYe3Tc6TxxUeLpeHEKnnKpkyS05JF+CYIQM/JLv9ALxmHRxYsXf/rTn3a7XFmBmMrNjInBfZVaWPMXLNi2dSu+jhp0+EaVCOx1KDBEfa1U0IbNfHwWQqrz585hpd0Vlqivrx87bhx9RSrj1izg1iK23+GsBtoPFFzwu4Q0uBui6rMm4FIZ10TiaOiXngKWC0ZSGLpOW9tOI+9BuT1SBoMHqJjeV2Xvsp1QXOw8KQGZZT8bMsRuSQZIvEiOc5xVZ2fjho38XRn1One3efNjOCwkGPllMZ4IEQ39QhFZlbCEf3jqVLeSwljCXNxaA1YxWuZwTKfH4Isxkh4NPwyHKV1ZM3rM6KJxY9P7Xhigoi395PzJSMoU2kWuTBEzyJMUvGjolwHFYrkoDrXFUFADUVjlqlU+uO7i841GJVhWXu5QdEhBVKI+LhScLdKUlSrhqfHTeIsd27cjAHT4FmVtsPO35Btc4J3uYe4ePs7P8KfAcyBERr90bxZl1Q3LNAS7cuXKqVOn/uf48f379ulBBGI6HOxRo+686aYbR4wc2b9/f3cd9BmEY5hBnel79bf8f//n/wwbNowavDwIqLsaeEfvRAUd5fgo6G8RUuG6b5dutxnXMkWR0S9BEASDyOgXfGm4jixFIh/Ufdzj/aSjo+PY0W630vr6+vRdzviv/TUU21Po58S0JyOuv/76LN5FG3Px4kW0xShgfHLpUne3ygk/1oIph0fhhgEDaGvf3bs3rq0YV3Dd+gaBOUVhXZ2dKPAcP1/WyOgX0DMG0hRV6+rqOnjggNFOBOwLmBRSB0PC0FH1/feX5i+YH/gkGGp4/qasDE3df168+PChQ8r32YVcwRBPL1y40KMkURuT9HrKAyW3FQzKuuihkB3IYkGBZ3e9iMNAxPQrVcYAINnavWu3Sj030EkmOneTUcimEhEZfeDuXW8tKy8PfCoy8umVVbqRtgpGGiB9lUwX0ScwVSxb5mQqOI/onz17Vol+BYQXXsTBEjH90uvI1lRX84RBKFf6AWOH02jo00ZboM3Y0NCAXnO6fS0vrwhcv5SmzsbUEFTJ9KeBhrnBXIfViR6hbittpErmtZ/PLCkrq6+rg2+XyrzapvPP96iuTYBETL9Uoq4qDga8t+je/tGHH7oiXnZIIPTs2dmPP06P/1JenuOcMpTmVTnYD9j9edx1YnEObiQ9tkq4GrGyxtpEwhijVF36Ok/Zfb6eth2nXOLo6RcdDJRvUWktAA1yOWC6hKFDjZaLxo3NRcX01FMX7QfY/slrUCaSbyQUFPcYmRoFNAOR2rxFT9vOrqZ6OImefgmCIIBI6lfSRE1qm1AUgGU2QVWpzQIzAiHYqmef5UHu7gHpRBSmsrKi5oALJRqd2Kd0dHTwspHQqyw7IN+muaHDi63BHIaQHIJ1WYUCBD9Bw4UWuPRkDEKw6OnXlStXPv3kE2PlrNI5qyor6fLQr3Be78r3kkK9d/AgUhZgxaUSKqbgPvjaa1k0iNAEa2tr6/GV9NMQ/2P8kVPSGhoasKC7DvjM1VHaZP6LBvjv1GnTbhgwwJ9tixzejSPrWYc9VvOMBJHRL6SukHywdqiEqSnPXuQrHP9yfVYjXXvo5bm7qMhwo0Z+4KbNmzP9RvRK9OjQ0NXVhW/UByKam5v//eWXu91sLEXz02mTtkdZ3fC8hgciXqqq6nE40vV84DjhMCUlC656qSc6c//Y1CT65Qfv7t1LsqWuzVE2hhT5Crf/y3WMAR1Ay1MeKIFuKsdqwh/F46dJt7yzs9MQL07sUK7WK3IIKsUZKeM8h4G2MwzpvhFCT2x0npKSHdzXsWn9hj59fqKi3JCMhn7p/VnArlC4wrHsw/WcVMJUYja4ysS31xg+V9eeTwg8a6qr+SejwcjixcUi/QTfSL/xdzU19kkO9EOOH//SSVKFAFCIz7f8LJ5Bkf6uGX6ioV+CIAh2wq5fLS0t27ZuNVbagy8KUlD1B6ONXD/RUwwrROO/FB/Rxjw6Y0ZhYWGPbQE9b4tuiR8cO4rkMvpdXN+bp328t38/FlBtyM8pAdRIpzj3xJ/+BDtslPNI+kqHSWFCUhymBGcNLh8OvqI7HBlq/ULRVn1N0isWFzldMKQXTobAXMSoj7txy+Z39uzRTZbpb1bpnKeWL08vYaNHjz74/uEjtUeUdTJhWBOW1nrdWSzQTlBWRTUf6irS/YPUChXFM7UJRVKFiteEYe9AqU2VsAX2Wv3jIWEh1S9MBOOdy2UNjSsWfUO6ePl/qej1cUm8Tp44of+XVOn222+vra2FjQ8zfPjw+ydO5Lcrq0cJnUrzF8z/4osvSL/e2rnT/nUvVr0047HHlGeiQBFWU1MTLdAG9yhYRePGzpo9mxZOnTplVHJTmvJKR5gTUGqTFpBS5wMowaesjnxlXW6uT13ymjDqlxF2pQo09LZVUOLF6PVxdXA2TJ48ubi4mBZImD7+6CP9UicJmDpt2s9HjRo2bBi2nx7Z719Z9QH1DyTV8+JnQrb04FEHrfJ+/fphGnDSrN0+fX7CRw2GyEokLEP0/EG6Jfjwjb+wym4xZ86cEf3KCUO8Uo3icZtRWVdXGC6PpMmrtJ2sSiphIf/k0qUQMmXd+rgLCTIxYcIEkrMem5w50tHRcfnyZVRySypbFPNOKC7+urWVNm/UqDtpzU033UiPq195JekR0U11ioqK9NiNs1sDP0aRAPlZdGLcfPPNXifKIf+LhyOfWLgoWvVuw6VfWYgXUVJSEpIL49Omzw0bH9pOu90SIiz8tF8vXMhvMTxgoSAo3F0weHB2c4NaWlpIpH64dInu5ygyiBgqzVvQC8P9evT4wbHuxi/FXFwIMimQMGqD2IdcRMKcw+f8yZMn/flGvS+MpBOmcpFQsXDplyAIgnNCoV9IyNQzIdPfAdrb27niobJm8/i0oT1BLT66lU371TSVGJHsMSMRb5m/YD79KLTmKFZqbGxEw40+gRti2ZWMS2oxVDRubOFddw0bNgx5G7feeiuFRRzSYqiEmsPv7t07YMCAVA3GVOhVe41W5MkTJ5KOwwgGaELmWOo0I4wQTGWSgB0gAeuX0RIE6Xccp3qhXKtK0fEUINgepNQ7fAtdzDz+qDRLe71BzfkTOXL85AnWjqSzSrHZb+3cSQ3Gnbt2ZfctXCZOaVMF4GGrQtNlGVq4KOR7+/f7JiJGRoWfX501QepXduKFt3hdazokzHx8putzoVg1eLq73h22uGzJPffeq1zq/sCH6Aa2QLrDegT+SPV1dbBU8edUJwk7fvxLHB36agrAQx4pB6ZfWYgXUVdXFxXx4jpjWZTaZa6zcG+jroJsiZerqnQnD4qVxowZ48XJanhwAzqOXZ2duTtxx5XSuXO///4SRUO4x/hzwtO5ygmMCJZDfq0Fo1+GeKEby0k/yx+bmkK+QxmuM+awSKLXcGKqni1hGBB5h90AUmkekK++9poKXz9A4FzTJ1VammlHZEaQciWdik/Hy7e6VlkQiv57QRCELPBbv/QZPyoxMcjJLDnMKNq0fgOFDFG5UY+fcPVu6e4djD1mnewH2uHU6LZnqHrh75iepAa2KmH9qKSoWjL0rGDEqv/63HMuuoQ3NzfTI1ww3fpMP/FVv/QZP1gzobjYySRVHoYjvVtSVubpRroFqQxqHbrOhkRCbJpsUtrVdqUA/isXwwa2jY2NMx+fpRKNI2yhFFVLCpfaVJbWP/bIdLfyS3ULTKCPC3Mnj15oNcdvdB3/9Mvo88K8P8xhTg/Ei5PCo3J+f9bYmD7NPWvSJ8FDuVLJlvLXZjoVD0+dSlcObRKS2ni6vkiYHZhBramp5mOaY34W3VmPHT26f98+I+Yyklr0En9YE8LxYp/0i3sHIUPOfeI58uKkSk+30xXQvoPhtT+gVW6fHA4CDLhSwflNyM+8ppUkEnYtkAyKW0sefFC/M6E5ed/9E0ePGX3HHXeoRFEoO3RCnjx58o9NTQcPHFDJvOq4G8eQp/BLmLf6ZfR2qcSsOodnZ0tLC2fT+VaZNXfQvnMYfFWuWkWPffv2nf7oo5lKDJtzJTW68W1sMTuQ30QXIc8r4OE2SJiKyO3KN9D6hoopK82YAgI9hqIYzd4bQydYKh8ktj9Kk+RlVB1WIZMwb/Xr9XXrlCbetL8yOiMxn0b5W9nQZ+jcIqH59cKFTvK8HLoJhjDgslM6d+4333xD0SJFB3xW6BKmItVd4Bvch3jDgAFGxsNbO3fi3NCpr6sz1tDpAfs5h/s2zBIm+ROCIEQVD/WLGo9Nn3+OZWpgZ5R9h2HdJxYuwtMAK7NmwcWLF52/GInvqYIvZD8oZ26oKiKRFwPzPKO1CFNQ9OLRvzyqhBgDYMGEzvgXKp9X1uhk0jQItBNHjByZ9YmBaEvvCwvJiKRX+oXRRuzNLDLm205n47UQBnZs355RFaykg4m099rb26mpaB9GtIMqIbTgpFBIqPj7FAWrtchSNWzYMLyAfntTU1NxcXHg10loocuKWuLQr1SQeLlipU9HoaSkBFUdsCbwhqQn+qXPslaZ92LQLUUfvKPr0596Qq6QqedcS0vL5cuXSa+//fZce/tZ5aBMhm7Tyq7TEWXS5EmkX9BoLtpKFxtfb0MLBm/cspkC8F69einp0U9Bdt5KWXB3URFd1LoxVLAS5r5+GRYRKudzrryiIiqXKAVfrD5v7Hzz+uuvT2q/pdPjCwBpVjwEy4DuTFx3OmnRMLoyN27Y+MTCRRhOTZ/7JniNUbY58O58N/XLyJaoXrs2O+VCPWqVrOx2yEEY/2LVS8rqnqDYCut7FKmicWO5TsfAgbfCaf6GAQNIARF7xkmzdJyMbcHUJYCNE5JhlD0NVsJk/FEQhKjimn4ZcxupUXDrrbdm/Wl68aio1HSCCzYx4MYbsYB6tEhuRjFHCrL+aeZMdOX0799fpc6Zzh/0JG/6KygoePqZZ4zXzJ03L4hNE5JjlG0OMARzR7+MuY05OmfX1tbqk2CeWLgoDP5Z6en2MrVmpa1YuRI1qehXYPIAhi+oMUjL1B6MhBb7jH7eN33+ORedY8TjMGzoZZshYUlvPF7jgn7ZzQhzPNt+uHTJWHPy5MmQ69eFCxeUJV48lY9/BbZcrsAewcBW4yef0ukUkvQiIT16dz7deLq6upS/TYpc9UsfbeTSMm5s2DWgrKYKpQpgtjasclz3qs8r9Js51thLZwphgyWMbjxjC+9S1l18/oL5/tx7ctIvPfIi8XIlR04lckzUtVOgw1nTSS+BQYdN2oa5oN/MM8oBFoLFSKp49be/PX78S3+6w7LUL7uNqotFGGl3/GHPHlowalmrRHHgkEgYxAvHTG85ClljXAndmV+yV6NAUEkVkj8hCEJUyUa/jFQJLwoCoQuQ7r0zH5/5fGWl3poITwi2Yf16buFKmOAWyF5G6jJF35MmT5JWeSSwJ1WUlJS41aeUioz1yz7a6KlJEwkZRaGjRt2pNyR107ugoP3wdWurSsxGNP5Fj4cPH1aJ0nBC1kQl+09QtsrzdAk4Kc2TC5npl8/iBejHIxCj5dfWrMEEQ930LhDgrgHLcONfumsj7khCRnDpX5UYeg5DuC30CFK4edqfD3O8M9MvvcNe+WuPiRZlUVER9ItiVOcm+q7T1dVF+8God8C0tbXxcsjT1sIJfHUUl26dPeftd/fG1YA3NjQ3NxvVjJQmYR6lwmSmX3rdMxXExUnNabbNnfJAic8W7xR+btu6TSWuK2re28UrU/8vISl6RQ96/J/jx0W/Qk4azz7vrggZfxQEIapkoF8o0gcenjrVg41xxPjx49lXC21JevSni6S9vZ2HEVKlvOn+hZgzIGQNRWHY4S9UPv+zIUNUKCdgCOpaz1HOhdRLH3mUypeBfvGlG3h/qm56B1AM1U/r9x7dzWh75GLLHT7Q4ZyAISgtkRu9lqxTFOWwfpF6BKZf7AyjwnECwXHFSKqgPYVaZMqbHrGWlpZtW7dimYKvpO5AtKOcVNkQnGPUTw1P9p+gri32bp+CQocJTRDce+jqcP3A9axf9K08rLBxy+aQnDp6UoU+zYhblO5O6KmtrUUxJB54TTrJXh9/QX1WIUdwr+rq7OTKOmHI/hPAw1OmpJ8/B7kg3aDLx4t7Tw/6ZYyJhq2OmZ6mb0yWpOXvv/+bw7qwPfLHpiaVyHdTKQZeYUShEoWvS+fOzf17BWVJWOFddyWtDCYEBc52iNfisiXpYwXWDaTC0IJbo8k96Nf/HD/Oy2H2VyCRYhVTia66Tes30B/a5LkYemzcsJE+J32ybldXFyavKitJLbsvElLx5NKlyKpDQ9JucCj4CduuAK53lwrSDRTKUwlJ8Um/BEEQQks6/WpoaEBBHWNYIbQgCqMFvTmJR+eGRBRJdXZ2KmuUkx63bd2GT5hQXJxmwJHeglj6wYemeOHgmOcYZYpg0CohWCDotlHK8QmPQp8qUaPr56NGuRKCpdQv7raPorOV3pzEXqOT/uSJE8vKy2lfpznv9WNz8P3uCdjcp5Yq5Q2ztWuqq/E0aVK+kDtGCfvyiorQ9mbEGLt4ObyR6E1IZSXre6VfyJaAeNH2RU68GFYxlRijxMzSxWVL7rn3XloYM2aMses/a2zkY6MXbUw1bmK3EnLRx1GwQ8eLlEtmaAWFfoGoDGtLczYysbamhq6U3Ccgmvp1pPaIPoo3YcKEHL8gcPQxyoMHDuzftw/9+vgv3RNoPb1GN70h1aYDw/r1YtVLqQZ9Dx86pF9LWZfsFZxD7XoKjdG6F/ykO9vLukBUIpEINQCzgERww/r1uVdTN/VLFy+6buOUBEAiRT+H/igGPnb0KK35/ZYt9Hvp74O6j9+0EiPgKvFSVdVHH37Ib+R6jgb64VSpk1oFd6EbvrQcfcbuF49EokyTk1BiysUNk/FHQRCiShL9Wly2hB7dyvwMIdTEQ1w547HH9rz99guVz+/7r31Nn39Oa4rGjZ07b94/zpjBdwkKQlGP1s62rdv0xuPqV16J6x4T8hkX/eL1Gh9ft7bmnseXRL+mP/qoyo+69rTvxo4bp7RWMzUem79oxmQudPyn2Q/Hj3/JyzIpT4gl7lou0xthHciFinP0NTT16+D7h/Oqc4F+LP3kbVu3YuIkHSf6cyJGGzds1IMvES8hfhjipXrKgnTCkrIyeqyvq3Olyqf0f3VLGI+DwMHCiRjpbkIebpwgBEd7e7suMRR8QX1yAfKnV/nMBdGvq+DAzF+woFevXs7fJSZfQlyh4Iuzsl2vd8FV8nI01RH9ukpGB4atJsQkR4gfRraEshIblTf1LnI01RH9EgQhqoh+ZQYiL4wBLy5bEqf8XkEAegFTcP3117v+LVzlk0KwD+o+VlnFd6JfGcAmX+h37NH2SBCiiF7AVFkjVF60HFHlE+Ngly9fzu5DRL8y4OzZs5nahghCtDASgzxNbGRTHdEvz6GWY8WyZfw0o5n3ghAJSLz0GdBeZ2WzqQ6urCzGN0W/nKI7h1DwJf4HQszwWbwAQjBcWXSJiX4JgpAviH45wrDKkcajEDP04AtTSvxJzNZrUdMllt4e2Y7olyPYpzBH2zZBCCGGePk5pQSVDXBx0WNJSckj06c7f7volyNOnTqlcrBtE4RwUltbq7TJvIEUqNYDrkxDMNGvnnFS/1EQosgPly7pTwMvUE0hWEFBwdPPPOPw9aJfPcChde7OIYIgJAU9bqueffbPbWeM7Nn0iH71QI/10wQhHqxYuTIo7z80WilEgCkYBQ0Oy56JfgmCEFVEv1JCNwFeFp8vIX50dHSsranhp4FXeqUmDmyQqdEj8Veu6LnI0ngUYoa9knaw26OsViQFCpAwh4h+JQdFyEGa+rWCEFE2rF+vi9era9YEuz0GuAB7vO5Ev5LQfWuaPYefpqpfKwgR5cqVK1+3tiqrYCA9kniFZD5J3759sYAL8IO6j9MP+ot+JeHChQu8vGLlylT1HwUhiqCqUOMnn9LykKFD1bUZpMHy5NKlbW1tbOBDV6LolyAI8UT0y4R9vijyUiEYlBEEtzAKc7hSD81dMB1SJdyr6Ur8w549aabriX5dgz4oM2nypKA3RxDcpL29XSWkIbTz4UjCyisqsJF0JXZ2dop+OYVNCsWhUIgZej1HYll5eQjFyw5tc5rhBdGvq6CwENL5MJwcnk5NQcgR9NnrxvYFgwcHuD3p6d+/P4yqMJ0ojamO6NdVNqxfr6z9VTRurIiXECcM8SJp2LR5c1BTHZ1ADUYYVd1XfE/6V4p+dcPpMEThXXeJeAlx4vV1664pKRTKbi8DfQvhvpcU0S9BEKKK6Nc16XzUeHxy6dKgt0gQ3OS7777Tn4Y/+GLe2PnmvNlzNq3fcPPNNyetdZ/v+mV0DQwZOlQaj0JcgU1ghOD5jydPnkz6gnzXr/b2dr0wR9jS+QQhRxoaGtjRIYo2BAjB6CfAA8b4CfmuX0dqj2BhWXm5ilRoLQjpgYUDOxFgPknkIMGChL23f78S/dJpaWlhk68wp8MIQhboHioPPjQlujPhSLNerHrp91u2KCtPUw8y8lq/BEGINHmtX9x4pAB19OjRwW6MILgItS30pwUFBQFtiDv07t0bE/vmlZbq+Wt5ql/wtkfj0eeCw4LgNdTImvJACT+lxmNssoJIxUjC2JQiH/VLr5auojkoIwhpuHz5sv60pKQk6llBJQ8+CIf+QwcOkoSdPXs2T/XLEK/IZcQIQkbQZU8Xf9BbkSukv6TCyuYLll/6ZRcvCb6EmME+OQhYYmNGABWmH4UQDL5g+aVfLF4Iu0S8hPjBKdnlFRUqTN72OYIfwu6s8AXLL/0SBCFO5JF+cUlHqecoxBjOCoolMMin+Au+hvHXL9QsOHzo0PLyCqyReo5CXKmtreVOkl69egW7MR5BEnZbwaA/t505depUzPXr3b17YQnNpYalnqMQY/7Y1ISFN3a+GePJvG/s2HFf8T2b1m+Is34Zo43KEq/ozgIThPTs2L6dLmksx7uHJP7594Z4zSqdM3/BgjB7fgtCjrBJVj5kNcKUIrb6JQhC7ImnfunBl6R6CbEHY+uR9inMFPqN1KiKiX69u3fv8vKK1rbTeKqLVz4cSyHP0a2+IupTmAUPT50aB/26cuXK4cOHaaFy1Sp9vYiXkA+g9DKItE9hptDVHW39Qm4XF+Dg+FmJeAn5AYnXvNJSfhp1n69MibZ+kXKpxJR0HREvIR+AeHFuY5x8vhwSbf1KqlwqP/ovhTxHF6+YWU04J9r6JQhCPhNh/YIHtI40G4X84bPGRg6+4CqTb8GXiq5+2ecGiXgJeQIGHDGxV1k+X3moXCCS+qXXbQQiXkL+QJGX0iwJ8plI6peBiJeQP3C2o6Aiql9nzly982zcslnJaKOQN5B4cbYjE1efLydEUr8EQRBUFPWroaHhiYWLsDxo0KBgN0YQfKOrq+v5ykoj+Iq3T2GPREy/SLx4quqKlSvFz0uIPSRb9Lh7125jzEpJz2+E9AsOIbp45c88VSFv4emN9tFGES8VFf3Swy4g4iXEHmN6IzOrtPtaEPFSUdEvQ7ww20sQ4g1n2Bs8PHWq/xsTTiKgX7q9kdJmSwhCvkEn/z8vXjx69OigNyQsREC/BEEQkhJ2/TLs2YrGjc1DkxAhPzl16hQvb9yyubCw8Lrrrgtwe0JIqPWrq6vL6L8cMnSoiJeQD+jFHAkpupyUUOvX2bNnWbxuK+hOVV1SVhboFgmCT9TX12MhH4o5Zk1I9Qt99hXLluEpidcbO3Yore6uIMSYjRs2Is9ekrzSE1L9MhxCqteuFeUS8gT2tptVOkfEKz0h1S9BEIQeCaN+GQ5H1Hi89dZbA9weQfAHWKLzPEfJU+2R0OmX4XCEni8ZNhZij+Eq/GLVS9J47JHQ6dfr69YZ4iU9X0I+wK6cYMCNNwa1JREidPrV1tamEtkSIl5CntDc3MyudsqyV5GELyeES78wbCzZEkK+0Xb6NC+LN5RzwqVfaP9PKC4W5RLyh46ODhRDI+VS4g2VCeHSL0EQBOeESL/gsCoIeYVuUiiRV6aEQr8Mb+jhw4cHujmC4B8b1q+HeIkrZxYEr1+GN/SKlStL584NcHsEwR8wybe+rk6JK2e2BKxfzc3NhnhJCC3kA3phDoiXGENlQcD69T/Hj/OyiJeQJxiFOUpKSkS8siP49qMgCEJ2BKlfDQ0NL1Q+z08nTZ4U4MYIgj8YwddtBYPuLioKdpOiS2D6ZVTSpkcppi3EHl28ZJJc7gSjX4Z4SbeXEHsw2qhHXtVr1yqZJJcbfuuXkeol4iXkCRvWr1eapbC42rmCr/rVHTxLtoSQf1y5cuXr1lZ+Kq52buGrfl24cIGXF5ctEfES8gFYcjZ+8imvkT4vt5D8CUEQoop/+tXV1cX10Ihhw4b59tWCECC6HzqQ4Mst/NOvzs5O7rx88KEpJQ8+6NtXC0KAGOIl9WhdxA/96q4ndOgQHNowyV5mewl5AkoKMVKP1l380K/VVVVv7bh6z8EkexEvIR/gSrTKqidEjyJe7uKtflHkRY88cnxbwSBRLiFP0MVLST0hb5DxR0EQooq3+vX6unX0iMwXriokCPGmtrZWaWW0ldRD8wwP9Ysaj02ff45lqUQr5A/nz53Tn8o8E+/wSr/0nGMRLyF/MFyhRLw8xRP9gnhx2suy8nIRLyEfsBdzEPHyFE/0q729HeIFhyOxZxPyBF28lNRD8x5v++8p8lIyW0LID4wCpnDlFDxF8icEQYgqnujXmTNX5zkWDB7sxecLQtiw+6FL49EH3NcvOpBPLFxECxu3bB49erTrny8IoUIshQPETf1qbm5W2oEcNGiQix8uCCFEBhyDxU39MorRSj0hId6IeAWOa/plpO3JgRTijYhXGJDxR0EQooo7+mW/F7nysYIQTmS0MSS4o1/v7d+vP5VjKcQbGW0MCS7oV0dHR31dHT+FQ7QgxBKU0QZ0qot4BUuu+tVdkjZREp297V3YLkEIHzjb+emoUXcGuDGCylG/urq6dPESb3shxui36lmlc+YvWCAZQoGTk37pJdFKSkpEuYS40tLSsnjRIjrbpbc+VEj+hCAIUSVL/UJhoZrqajy9rWCQmHwJsaSrq+u1NWu4AOCkyZOC3R5BJxv9gr2qShQWFntoIcbo4vXgQ1MGDhwY7PYIOhnrl+ENLeIlxBIUjacFzg3CCJV08oaKjPXr9XXrWLwIES8hfjQ0NKx69lkem1IiXmElM/3SS6IBES8hZhiT4ZSIV4iR8UdBEKJKZvqll3Skx+q1az3ZKEEICAm+okVm+sU9XxOKi+lR7KGF2GDYQCttPpyIV2jJQL82btjIyw9PnerBxghCYBgeKjIfLhJkoF+v/va3WHhj55vjx4/3ZnsEwW+6urp279rNSV5K2ozRwZF+6YU5RbyEmDG28C79qYhXhOhZv/QezY1bNot4CXHCKJot4hUtJH9CEISo0oN+NTc36yMyUtJRiAeoVfrvL7+MfCAlo43RpAf9kpKOQvxIleSlZLQxaqTTL7pHoaSjeLYJsUEyVONEOv1qO30aC6JcQjwQ8YoZKfWro6NjbU2NknpCQlzQxQsT4GY+Pmv+gvkiXtFFxh8FQYgqSfQLFe5QaoX7NQUhonR1ddHj7l27eQLJipUrKexS0lsffUz9OnPmzMtVVbTA4iXHWIgu9g4vqZgdJ0z9emLhIiyIeAlRR8Qr9iRpP0oinxADRLzygST6VV5RoaRrQIgytbW13JIAIl6xxNSvg+8fliR7IaK0tLT8W2UlLfCsICXZ17FG8icEQYgqol9CTNi4YSNnSDDSbIw3ol9CHEgqXi9WvVQ6d24g2yP4g+iXEHns4rW4bMmvFy687rrrgtokwR9Ev4QIg5oyunhJb31eIfolRJIrV65s27rNCLuktyvfEP0SBCGqiH4JEYMir8OHDq2tqflz2xleOat0zvwFCyR1Md8Q/RKiBInXiuXLuQ48yRY9inLlLaJfQjRAobPf1dQgt/62gkGbNm8W2cpzRL+EsNPR0bHiqaf0KUEkXm/s2HHLLbcEuFVCGBD9EkINiResNHmNiJfAiH4J4aWlpWXxokUiXkIqRL8EQYgqol9C6KA244b162nhrR1vYg2FXcvKy2mh5MEHxZlOYES/hHAhHV6Cc0S/hLDQ1dWlVwkCK1aunPn4TJmJLSRF9EsIC2ML7zLWfNr0uSiXkAZTv2qqq/v16xfIpgiCwWtSe1RIy/8PSOYH4ZjQ91gAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="bottom" width="177" height="219" border="0">

 1. Ak Vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.


 1. Ochranný kryt nasaďte späť na fľašku.


Ak používate XALATAN spolu s inými očnými kvapkami

Medzi použitím XALATANu a iných očných instiláciami počkajte aspoň 5 minút.


Ak použijete viac XALATANu ako máte

Ak ste aplikovali veľa kvapiek do oka, môže to viesť k malému podráždeniu oka a oči môžu slziť a sčervenať. Toto by malo prejsť, ale ak Vás to znepokojuje, poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárom, ktorý liečiVaše dieťa.


Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu lieku Xalatan, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete použiť XALATAN

Pokračujte vo zvyčajnom dávkovaní vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťaalebo lekárnikom.


Ak prestanete užívať Xalatan

Ak chcete prestať užívať Xalatan, musíte to povedať Vášmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý liečiVaše dieťa.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj XALATAN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté účinky(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • postupná zmena farby oka zvýšením množstva hnedého farbiva v sfarbenej časti oka nazývanej dúhovka. Zmenu farby dúhovky môžete spozorovať s vyššou pravdepodobnosťou, ak je zafarbenie dúhovky zmesou farieb, t.z. modro-hnedé, šedo-hnedé, zeleno-hnedé alebo žlto-hnedé ako keď sú oči jednofarebné (modré, šedé, zelené alebo hnedé). Môže to trvať roky, kým dôjde k zmene sfarbenia očí, hoci zvyčajne sa vyskytuje počas 8 mesiacov liečby. Táto zmena sfarbenia môže byť trvalá a môže byť zreteľnejšia vtedy, ak sa lieči iba jedno oko. Zdá sa, že so zmenou sfarbenia očí nesúvisia žiadne problémy. Zmena sfarbenia očí nepokračuje po vysadení liečby Xalatanom.

 • sčervenanie očí.

 • podráždenie oka (pocit pálenia, piesku, svrbenia, pichania v oku alebo pocit cudzieho telesa v oku).

 • postupná zmena rias liečeného oka a jemných vlasov okolo liečeného oka pozorovaná predovšetkým u osôb japonského pôvodu. Tieto zmeny zahŕňajú stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie a zvýšenie počtu rias.


Časté účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • podráždenie a porušenie povrchu oka, zápal mihalnice (blefaritída) a bolesť oka.


Menej časté účinky(postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

 • opuch mihalnice, suchosť oka, zápal alebo podráždenie povrchu oka (keratitída), rozmazané videnie a zápal spojoviek (konjunktivitída).

 • kožná vyrážka.


Zriedkavé účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zápal dúhovky, farebnej časti oka (iritída/uveitída), opuch sietnice v oblasti žltej škvrny (makulárny edém), príznaky opuchu alebo poškriabania/poškodenia povrchu oka, opuch okolo oka (periorbitálny edém), nesprávna orientácia rias alebo dvojitý rad rias, citlivosť na svetlo.

 • kožné reakcie na mihalniciach, stmavnutie kože mihalníc.

 • astma, zhoršenie astmy a dýchavičnosť (dyspnoe).


Veľmi zriedkavé účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zhoršenie angíny pektoris u pacientov, ktorí majú ochorenie srdca, bolesť na hrudníku, vpadnuté oči.


U pacientov sa zaznamenali aj nasledujúce vedľajšie účinky: vačok naplnený tekutinou v sfarbenej časti oka (cysta dúhovky), bolesť hlavy, závrat, búšenie srdca, bolesť svalov, kĺbov a rozvoj vírusovej infekcie oka spôsobenej vírusom herpes simplex (HSV).


Vedľajšie účinky sa častejšie pozorujú u detí v porovnaní s dospelými ako nádcha a svrbivý nos a horúčka.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťaalebo lekárnikovi.


 1. ako uchovávať Xalatan


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte XALATAN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Pred prvým otvorením fľaštičky:Uchovávajte pri teplote miestnosti(do 25 C).

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po prvom otvorení fľaštičky:uchovávajte pri teplote do 25 °C a použite do 4 týždňov od jej prvého otvorenia.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo XALATANobsahuje


Liečivo je 0,005 % (50 mikrogramov/ml) latanoprostu.


Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, benzalkóniumchlorid, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (E339a) a bezvodý hydrogenfosforečnan disodný (E339b) rozpustený vo vode na injekciu.


Ako vyzerá XALATANa obsah balenia

XALATAN očná roztoková instilácia je číra, bezfarebná tekutina.


XALATAN je dostupný vo veľkostiach balenia: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Každá škatuľa obsahuje fľašku XALATANu. Každá fľaška obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie XALATAN.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13NJ, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2012.


6


XALAT_sPIL

(MRP_SPC_CCDS_Aug2011)_wc


XALATAN

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07048


 1. NÁZOV LIEKU


XALATAN


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.


1 kvapka obsahuje približne 1,5 g latanoprostu.


Pomocná látka: benzalkóniumchlorid 0,02 % w/v ako konzervačná látka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia


Vzhľad lieku: číry bezfarebný roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčané dávkovanie u dospelých (vrátane starších ľudí)

Odporúča sa 1 kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa Xalatan podáva večer.


Xalatan sa nemá podávať častejšie ako jedenkrát denne, pretože sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.


Ak sa zabudne dávka podať, nasledujúca dávka sa má podať v čase ďalšej dávky.


Tak ako v prípade iných očných instilácií, pre zníženie možnej systémovej absorpcie sa odporúča stlačiť slzný váčok v mediálnom kútiku oka (oklúzia slzného bodu – punctumlacrimalis) počas 1 minúty. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.


Pred instiláciou kvapiek sa majú kontaktné šošovky vybrať a znovu sa môžu vložiť po 15 minutách.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi má byť aspoň 5 minút.


Deti a dospievajúci:

Xalatan očná roztoková instilácia sa môže používať u detí a dospievajúcich v tom istom dávkovaní ako u dospelých. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú dostupné žiadne údaje. Údaje vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1).


 1. Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku liekuXalatan.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Xalatan môže postupne meniť farbu oka zvýšením množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Pred začatím liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene farby oka. Unilaterálna liečba môže viesť k trvalej heterochrómii.


Tieto zmeny farby oka sa pozorovali prevažne u pacientov, ktorí mali zmiešanú farbu dúhoviek ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, zeleno-hnedá alebo žlto-hnedá. V štúdiách s latanoprostom dochádzalo k zmene obvykle počas prvých 8 mesiacov liečby, zriedkavo počas druhého alebo tretieho roka a po štvrtom roku liečby sa nepozorovali. Miera progresie pigmentácie dúhovky sa znižuje s časom a je stabilná po dobu piatich rokov. Miera hyperpigmentácie po piatich rokoch sa nehodnotila. V nezaslepenej 5‑ročnej štúdii bezpečnosti s latanoprostom sa u 33 % pacientov rozvinula pigmentácia dúhovky (pozri 4.8). Zmeny farby dúhovky sú vo väčšine prípadov mierne a často klinicky nepozorovateľné. Výskyt u pacientov s dúhovkami zmiešanej farby sa pohybuje v rozmedzí 7 % až 85 %, pričom najvyšší výskyt sa zaznamenal pri žlto-hnedých dúhovkách. U pacientov s homogénne modrými očami sa zmeny farby oka nepozorovali a u pacientov s homogénne šedými, zelenými alebo hnedými očami boli zmeny pozorované len zriedka.


Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky, a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky. Doposiaľ sa v klinických skúškach nezistilo spojenie so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických skúškach nebola pozorovaná kumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas 5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké negatívne klinické následky a s podávaním lieku Xalatan sa môže pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však majú byť pravidelne monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba liekom Xalatan sa môže prerušiť.


Skúsenosti s používaním lieku Xalatan v prípade chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pacientov s pigmentovým glaukómom sú limitované. Nie sú dostupné skúsenosti s používaním lieku Xalatan v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu ani zápalových očných ochorení. Xalatannemážiadny alebo len malý vplyv na zrenicu, ale nie sú skúsenosti v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom. Preto sa odporúča používať Xalatan v týchto prípadoch s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.


Skúsenosti s používaním lieku Xalatan v perioperačnom období chirurgie katarakty sú obmedzené. Xalatan sa má u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Xalatan sa má používať opatrne u pacientov s anamnézou herpetickej keratitídy a v prípadoch aktívnej herpes simplex keratitídy a u pacientov s anamnézou rekurentnej herpetickej keratitídy špecificky spojenej s prostaglandínovými analógmi sa mu treba vyhýbať.


Vyskytli sa hlásenia o makulárnom edéme (pozri časť 4.8) predovšetkým u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo s prednokomorovými vnútroočnými šošovkami, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako je diabetická retinopatia a venózna oklúzia sietnice). Opatrnosť sa odporúča pri použití lieku Xalatan u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo prednokomorovými vnútroočnými šošovkami, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre cystoidný makulárny edém.


U pacientov so známymi predisponujúcimi rizikovými faktormi pre iritídu/uveitídu sa Xalatan môže používať s opatrnosťou.


U pacientov s astmou sú k dispozícii obmedzené skúsenosti, avšak po uvedení lieku na trh boli zaznamenané prípady zhoršenia astmy a/alebo dyspnoe. Preto sa majú astmatickí pacienti liečiť s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné skúsenosti (pozri tiež časť 4.8).


Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky; väčšina hlásení bola u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú počas pokračovania liečby liekom Xalatan.


Latanoprost môže postupne meniť riasy a jemné vlasy na liečenom oku a okolitých oblastiach; tieto zmeny zahŕňajú predĺženie, zhrubnutie, pigmentáciu, zvýšenie počtu rias alebo vlasov a nesprávny smer rastu rias. Zmeny rias sú reverzibilné po vysadení liečby.


Xalatan obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý sa bežne používa ako konzervačná látka v oftalmologických liekoch. Zaznamenalo sa, že benzalkóniumchlorid spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu, môže spôsobiť podráždenie očí a je známe, že mení farbu mäkkých kontaktných šošoviek. U pacientov so suchými očami alebo pri poruchách rohovky sa pri častom a dlhodobom používaní Xalatanvyžaduje dôkladné sledovanie . Kontaktné šošovky môžu absorbovať benzalkóniumchlorid a pred aplikáciou Xalatanu sa majú preto vybrať. Znovu nasadiť sa môžu po 15 minútach (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci:

Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje pre predčasne narodené deti (menej než 36 týždňov gestačného veku).


U detí od 0 do < 3 rokov veku s prevažne primárnym kongenitálnym glaukómom, zostáva chirurgický zákrok (napríklad trabekulotómia/goniotómia) liečbou prvej línie.


Bezpečnosť pri dlhodobom používaní u detí nebola doteraz stanovená.


 1. Liekové a iné interakcie


Konečné údaje o liekových interakciách nie sú k dispozícii.


Po súbežnom oftalmologickom podávaní dvoch prostaglandínových analógov sa zaznamenali paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku. Preto sa používanie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, prostaglandínových analógov alebo prostaglandínových derivátov neodporúča.


Deti a dospievajúci:

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

V štúdiách u zvierat sa nezistilo, že by latanoprost mal nejaký vplyv na fertilitu samčekov alebo samičiek (pozri časť 5.3).


Gravidita

Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená. Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod a novorodenca. Preto sa Xalatan nemá používať počas gravidity.


Laktácia

Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto sa Xalatan nemá u dojčiacich žien používať alebo sa má dojčenie ukončiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očných kvapiek môže spôsobiť prechodné neostré videnie. Pacienti nemajú viesť vozidlo, ani obsluhovať stroje, pokiaľ rozmazané videnie neustúpi.


 1. Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich udalostí súvisí s očným systémom. V nezaslepenej 5‑ročnej štúdii bezpečnosti latanoprostu sa u 33 % pacientov vyvinula pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.4). Ďalšie očné nežiaduce udalosti sú zvyčajne prechodné a vyskytujú sa pri podávaní dávky.


Nežiaduce udalosti sú zaradené podľa frekvencie nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy


Neznáme:herpetická keratitída


Poruchy oka


Veľmi časté:hyperpigmentácia dúhovky, mierna až stredne ťažká konjuktiválna hyperémia, podráždenie oka (pocit pálenia a piesku v očiach, svrbenie, pichanie a pocit cudzieho telesa); zmeny na očných riasach a jemných vlasoch (stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšenie počtu) (veľká väčšina hlásení u japonskej populácie).


Časté:prechodné bodkovité epitelové erózie - prevažne asymptomatické; blefaritída; bolesť oka.


Menej časté:edém mihalníc: suché oko; keratitída; rozmazané videnie; konjunktivitída.


Zriedkavé:iritída/uveitída (väčšina hlásení u pacientov so súbežnými predispozičnými faktormi), makulárny edém, symptomatický edém rohovky a erózie, periorbitálny edém, zle orientované očné riasy niekedy spôsobujúce dráždenie oka, dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomovej žľazy (distichiáza), fotofóbia.


Veľmi zriedkavé:periorbitálne zmeny a zmeny mihalníc vedúce k prehlbovaniu hornej a dolnej ryhy mihalníc.


Neznáme:cysta dúhovky


Poruchy nervového systému


Neznáme: bolesť hlavy, závrat.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Veľmi zriedkavé:zhoršenie angíny u pacientov s preexistujúcim ochorením.


Neznáme:palpitácie.Poruchy dýchacieho systému, hrudníka a mediastína


Zriedkavé:astma, exacerbácia astmy a dyspnoe.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté:kožná vyrážka.


Zriedkavé:lokalizovaná kožná reakcia na mihalniciach; stmavnutie kože mihalníc.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Neznáme:myalgia, artralgia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi zriedkavé:bolesť na hrudníku.


Deti a dospievajúci:

V dvoch krátkodobých klinických štúdiách (≤ 12 týždňov) so zaradenými 93 (25 a 68) pediatrickými pacientmi bol bezpečnostný profil podobný ako u dospelých a neidentifikovali sa žiadne nové nežiaduce udalosti. Krátkodobé bezpečnostné profily v rozličných detských podskupinách boli tiež podobné (pozri časť 5.1).Nežiaduce udalosti pozorované častejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými sú nazofaryngitída a pyrexia.


 1. Predávkovanie


Okrem podráždenia oka a konjunktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné očné vedľajšie účinky pri predávkovaní liekom Xalatan.


V prípade náhodného prehltnutia lieku Xalatan môžu byť užitočné nasledujúce informácie:

jedna fľaška obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky 3 g/kg u zdravých dobrovoľníkov nevyvolala žiadne symptómy, ale dávka 5,5 ‑ 10 g/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach do 500 g/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.


Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7‑násobku terapeutickej dávky lieku Xalatannevyvolal bronchokonstrikciu.


V prípade predávkovania liekom Xalatanmá byť liečba symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:oftalmologikum / antiglaukomatikum / latanoprost


ATC kód: S01EE01


Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2, je selektívny agonista prostanoidového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku. Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi 3 - 4 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po 8 - 12 hodinách. Zníženie tlaku pretrváva najmenej počas 24 hodín.


Štúdie u zvierat a u ľudí dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).


Pivotné štúdie dokázali, že Xalatanje účinný v monoterapii. Boli uskutočnené ďalšie klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii. Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii s beta-blokátormi (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) ukazujú, že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami (dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid) a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).


Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu komorového moku. Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na hemato-okulárnu bariéru.


Pri sledovaní použitia terapeutickej dávky u opíc latanoprost nemá žiadne alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna alebo episklerálna hyperémia.


Dlhodobá liečba očí latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky, neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou.


Latanoprost počas krátkodobej liečby nevyvolával u ľudí s pseudofakickými očamiúnik fluoresceínu do zadného segmentu.


Zistilo sa, že latanoprost v terapeutických dávkach nemá významné farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.


Deti a dospievajúci:

Účinnosť latanoprostu u pediatrických pacientov (≤18 rokov) sa dokázala v 12-týždňovej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii porovnávajúcej latanoprost s timololom u 107 pacientov s diagnózou očnej hypertenzie alebo detského glaukómu. Novorodenci museli dosiahnuť minimálne 36 týždňov gestačného veku. Pacienti dostávali latanoprost 0,005 % raz denne, alebo timolol 0,5 % (alebo voliteľne 0,25 % pre deti mladšie ako 3 roky) dvakrát denne. Primárnym cieľovým ukazovateľom bolo priemerné zníženie vnútroočného tlaku (VOT) v 12. týždni štúdie. Priemerné zníženia VOT v skupine užívajúcej latanoprost a skupine užívajúcej timolol boli podobné. Vo všetkých sledovaných vekových podskupinách (od 0 do < 3 rokov, od 3 do < 12 rokov a od 12 do 18 rokov) bolo priemerné zníženie VOT v 12. týždni v latanoprostovej skupine podobné ako v timololovej. Avšak v klinickej pediatrickej štúdii sa účinnosť latanoprostu v podskupine od 0 do <3 rokov stanovila zo sledovania iba 13 pacientov a vo vekovej skupine 0 až 1 rok reprezentovanej 4 pacientmi sa nepreukázala významná účinnosť. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú dostupné údaje.


V podsúbore pacientov s primárnym kongenitálnym glaukómom (PCG) boli zníženia VOT medzi skupinou užívajúcou latanoprost a skupinou užívajúcou timolol podobné. V non-PCG podskupine (napr. juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, glaukóm u afakických očí) boli výsledky podobné ako v PCG podskupine.


Účinok na VOT sa prejavil po prvom týždni liečby (pozri tabuľku) a pretrvával ako u dospelých počas 12 ‑ týždňového obdobia sledovania.


Tabuľka: Zníženie VOT (mmHg) v 12. týždni, rozdelené podľa druhu liečby a diagnózy na začiatkuLatanoprost
N=53

Timolol
N=54

Priemer na začiatku (ŠCh)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

hodnota p vs. timolol

0,2056PCG
N=28

Non-PCG

N=25

PCG

N=26

Non-PCG

N=28

Priemer na začiatku (ŠCh)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

hodnota p vs. timolol

0,6957

0,1317ŠCh: Štandardná chyba

Odhad upravený podľa analýzy modelu očakávanej hodnoty (ANCOVA).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je po podaní per se neaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.


Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.


Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa dosahuje asi o 2 hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.


Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút. V štúdiách na zvieratách nevykazujú hlavné 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu a vylučujú sa predovšetkým močom.


Deti a dospievajúci:

U 22 dospelých a 25 pediatrických pacientov (od 0 do <18 rokov) s očnou hypertenziou a glaukómom sa uskutočnila otvorená farmakokinetická štúdia plazmatických koncentrácií latanoprostovej kyseliny. Všetky vekové skupiny užívali latanoprost 0,005 %, jednu kvapku denne do každého oka počas minimálne dvoch týždňov. Systémová expozícia latanoprostovou kyselinou bola približne 2‑krát vyššia v skupine detí od 3 do <12 rokov a 6‑krát vyššia v skupine detí vo veku do 3 rokov v porovnaní s dospelými, avšak široký interval bezpečnosti pre systémové nežiaduce účinky sa zachoval (pozri časť 4.9). Priemerný čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií bol u všetkých vekových skupín 5 minút po podaní. Priemerný polčas eliminácie z plazmy bol krátky (<20 minút) a podobný pre pediatrických a dospelých pacientov a nemal za následok kumuláciu latanoprostovej kyseliny za podmienok rovnovážneho stavu v systémovej cirkulácii.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost veľmi dobre tolerovaný. Dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná terapeutická dávka. Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.


Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 g/oko/deň u králikov alebo u opíc (terapeutická dávka je približne 1,5 g/oko/deň). Avšak ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje hyperpigmentáciu dúhovky.


Mechanizmus hyperpigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá.


Dlhodobé štúdie očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu v dávke 6 g/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň terapeutickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.


Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší a mikronukleárneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované s humánnymi lymfocytmi in vitro. Podobné účinky boli pozorované pri prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2a ukazuje sa, že ide o skupinový účinok.


Ďalšie štúdie na mutagenitu s in vitro/in vivomimoriadnou DNA syntézou u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.


V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 g/kg/deň) latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 g/kg/deň a viac indukovali embryoletálne účinky u králikov.


Dávka 5 g/kg/deň (približne 100-násobok terapeutickej dávky) spôsobila významnú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšou hmotnosťou plodu.


Teratogénny potenciál sa nezistil.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


chlorid sodný, benzalkóniumchlorid, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, bezvodý fosforečnan disodný, voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Štúdie in vitroukázali, že ak sa Xalatankombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza k precipitácii. Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.


 1. Čas použiteľnosti


Pred prvým otvorením:

LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so závitom, LDPE ochranné viečko: 3 roky


Predtvarovaná LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so závitom: 2 roky


Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky:4 týždne


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C a použite do 4 týždňov po prvom otvorení fľaštičky.


 1. Druh obalu a obsah balenia


LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so závitom, LDPE ochranné viečko, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml.


alebo


Predtvarovaná LDPE fľaštička (5 ml) s kvapkadlom, HDPE uzáver so závitom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml.


Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá približne 80 kvapkám roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road,

Sandwich, Kent CT13 9NJ,

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0121/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


12.03.1998/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2012


9/9


XALAT_sSPC

(MRP_SPC_CCDS_Aug_2011)wc

XALATAN