+ ipil.sk

XalopticPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2013/03364


Písomná informácia pre používateľov


Xaloptic

0,005% (0,05 mg/ml)

očná roztoková instilácia

Latanoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám alebo Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Xaloptica na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Xaloptic

3. Ako používať Xaloptic

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xaloptic

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE XALOPTICA NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo lieku Xaloptic je jedným zo skupiny liekov známych ako prostaglandíny. Znižuje tlak vo Vašich očiach vďaka zvýšeniu prirodzeného odtoku tekutiny z vnútra oka do krvného riečiska.


Xaloptic sa používa na liečbu glaukómu nazývaného glaukóm s otvoreným uhlom a tiež pri stave známom ako očná hypertenzia (vysoký krvný tlak v očiach). Obe tieto ochorenia sú spojené so zvýšením tlaku vo Vašich očiach a prípadne môžu postihovať Váš zrak.


Xaloptic sa tiež používa na liečbu zvýšeného očného tlaku a glaukómu vo všetkých vekových skupinách detí a novorodencov.


2. Skôr ako použijete XALOPTIC


Xaloptic sa môže používať u dospelých mužov a žien (vrátane starších osôb) a u detí od narodenia do 18 rokov. Xaloptic sa nesledoval u predčasne narodených detí (menej ako 36 týždňov gestačného veku).


Nepoužívajte Xaloptic

 • keď ste alergický (precitlivený) na latanoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Xalopticu

 • keď ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť

 • ak dojčíte dieťa


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Xalopticu

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi predtým, než použijete Xaloptic, alebo ho podáte Vášmu dieťaťu, alebo si myslíte, že nasledujúce sa týka Vášho dieťaťa:

 • ak Vy alebo Vaše dieťa máte ťažkú astmu alebo keď Vaša astma nie je dostatočne kontrolovaná

 • ak Vy alebo Vaše dieťa používate aj iné očné instilácie

 • ak Vy alebo Vaše dieťa máte podstúpiť očný chirurgický zákrok (vrátane chirurgie šedého zákalu)

 • ak Vy alebo Vaše dieťa máte problémys očami (ako bolesť oka, podráždenie alebo zápal, zahmlené videnie)

 • ak Vy alebo Vaše dieťa trpíte na suché oči

 • ak Vy alebo Vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky. Môžete aj naďalej používať Xaloptic, ale správajte sa podľa pokynov pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.


Užívanie iných liekov

Xaloptic môže reagovať s inými liekmi. Ak Vy alebo Vaše dieťaužívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov (alebo očných kvapiek), ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa,alebo lekárnikovi.

Ak používate iné typy očných instilácií, zvlášť instilácie obsahujúce tiomersal, musíte počkať najmenej 5 minút s ich aplikáciou po použití Xalopticu.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Xaloptic sa nesmie používať počas tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Použitie očnej instilácie môže spôsobiť rozmazané videnie. Ak sa vyskytnú takéto nežiaduce účinky, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje musíte s opatrnosťou, pokiaľ nezistíte, ako na Vás tento liek pôsobí.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Xaloptic

Ak Vy alebo Vaše dieťanosíte kontaktné šošovky, musia sa pred použitím Xaloptic odložiť. Po použití Xaloptic musíte počkať 15 minút, kým vrátite kontaktné šošovky naspäť. Pozrite návod pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.


3. Ako používať XALOPTIC


Xaloptic presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekár, ktorý lieči Vaše dieťa. Ak si nie ste istý, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Xalopticu

 • Xaloptic obsahuje benzalkóniumchlorid.

 • Môže spôsobiť podráždenie očí.

 • Vyvarujte sa kontaktu s kontaktnými šošovkami.

 • Ak Vy alebo Vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, musia sa pred použitím Xaloptic odložiť. Po použití Xaloptic musíte počkať 15 minút, kým vrátite kontaktné šošovky naspäť. Pozrite návod pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.

 • Je známe, že zafarbuje kontaktné šošovky.


Inštrukcie pre použitie


Aby ste Xaloptic používali správne, dodržiavajte nasledovné pokyny:


 1. Umyte si ruky a pohodlne si sadnite alebo sa postavte.

 2. Odkrúťte ochranný uzáver.

 3. Použite prst a jemne potiahnite spodné viečko Vášho postihnutého oka.

 4. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak aby sa nedotklo oka.

 5. Jemne stlačte fľaštičku tak, aby sa jedna kvapka dostala do postihnutého oka a potom uvoľnite spodné viečko.

 6. Zatlačte prstom na kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu, zatiaľ čo máte oko zatvorené.

 7. Ak Vám lekár odporučil, kvapnite aj do Vášho druhého oka.

 8. Ochranný uzáver nasaďte naspäť na fľaštičku.


Dávkovanie

Zvyčajné dávkovanie pre dospelých (vrátane starších osôb) a detíje jedna kvapka raz denne do postihnutého oka. Najlepšie je aplikovať večer. Nepoužívajte Xaloptic viackrát ako raz denne, pretože účinnosť liečby sa pri častejšej aplikácii môže znížiť.

Používajte Xaloptic ako Vám povedal Váš lekár alebo lekár, ktorý lieči Vaše dieťa, pokiaľ Vám nepovie, aby ste prestali.


Ak ste použili viac Xalopticu,ako ste mali

Pri stlačení fľaštičky musíte byť vždy opatrný, aby ste si aplikovali do postihnutého oka len 1 kvapku.

Ak ste aplikovali príliš veľa kvapiek do oka, môže to viesť k podráždeniu oka a oči môžu slziť a sčervenať. Toto by malo prejsť, ale ak Vás to znepokojuje, poraďte sa s Vašim lekárom alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa. Kontaktujte čo najskôr svojho lekára, ak Vy alebo Vaše dieťanáhodne prehltnete Xaloptic.


Ak ste zabudli použiť Xaloptic

Ak ste si zabudli podať očnú roztokovú instiláciu v obvyklom čase, počkajte do času nasledujúcej dávky. Nepodajte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Xaloptic

Ak chcete prestať užívať Xaloptic, musíte to povedať Vášmu lekárovi alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Vedľajšie účinky sa častejšie pozorujú u detí v porovnaní s dospelými ako nádcha a svrbivý nos a horúčka.


Tak ako všetky lieky, aj Xaloptic môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky:


Nepoužívajte viac kvapky a ihneď vyhľadajte Vášho lekára, ak máte:

 • bolesti očí


Povedzte svojmu lekárovi, ak:

 • máte rozmazané videnie

 • máte problémy s čítaním alebo pozeraním detailov

 • máte červené oči

 • ste dýchavičný

 • pociťujete sipot

 • máte pocit tiesne na hrudníku.


Ostatné možné vedľajšie účinky:


Veľmi časté: (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

 • postupná zmena farby oka, ktorá môže byť trvalá. Dúhovka (farebná časť oka) môže zhnednúť a vyzerať tmavšia.

 • podráždenie oka (môžete mať pocit, že je niečo vo Vašom oku)

 • zmeny na riasach (stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšenie počtu).


Časté:(postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • Vaše oko (oči) môžu zadržať vodu a ostanú červené alebo bolestivé.


Menej časté:(postihujú 1 až 10 pacientov z 1000)

 • Vaše očné viečko (viečka) môžu vyzerať opuchnuté, nafúknuté

 • kožná vyrážka.


Zriedkavé: (postihujú 1 až 10 pacientov z 10000)

 • viečko (viečka) alebo koža okolo očí môže vyzerať tmavšie (táto zmena môže byť viac viditeľná, ak si liečite len jedno oko)

 • riady môžu rásť „zlým“ smerom (povedzte svojmu lekárovi, ak takého riady spôsobia podráždenie)

 • zvýšenie počtu, stmavnutie, zhrubnutie a predĺženie jemných chĺpkov na viečku

 • zápal dúhovky, farebnej časti oka (iritída/uveitída); opuch sietnice oka (makulárny edém), príznaky opuchu alebo poškriabania/poškodenia okolia oka, opuch v okolí oka (periorbitálny edém), riasy rastúce dvojradovo

 • astma

 • zhoršenie astmy a dýchavičnosť (problémy s dýchaním)

 • palpitácie (zvýšené búšenie srdca alebo ak srdce začne biť nepravidelne)

 • bolesť hlavy, závraty a bolesť svalov alebo kĺbov.


Veľmi zriedkavé:(postihujú menej ako 1 pacienta z 10000)

 • zhoršenie anginy u pacientov s existujúcim ochorením

 • bolesť na hrudníku.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ XALOPTIC


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Xalopticpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Pred otvorením uchovávajte a prepravujte v chladničke pri teplote (2°C – 8C), chráňte pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.

Otvorená fľaška: Uchovávajte pri teplote do 25 °C a používajte počas 4 týždňov.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Xalopticobsahuje


 • 1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

2,5 ml očnej roztokovej instilácie (obsah fľaše) obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu.


 • Ďalšie zložky sú chlorid sodný 4,1 mg/ml, benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml, monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, bezvodý hydrogénfosforečnan sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Xaloptica obsah balenia

Xaloptic je bezfarebná priehľadná kvapalina, prakticky bez častíc.


Xaloptic je dostupný v nasledovných veľkostiach balenia:

1fľaštička x 2,5 ml

3 fľaštičky x 2,5 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Výrobca

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański, Poľsko


FAMAR S. A.

63, Ag. Dimitrou Aven

174 56 Alimos, Athens, Grécko


FARMIGEA S.p.A

VIA G.B. OLIVA, 8 – 56121 PISA (PI)

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Xaloptic 50 Mikrogramm/ml Augentropfen

Litva: Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml) akiu lašai, tirplas

Poľsko, Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Estónsko, Rumunsko, Slovensko:

Xaloptic


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2014.5Xaloptic

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2013/03364SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Xaloptic

0,005 % (0,05mg/ml)

očná roztoková instilácia


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

2,5 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu.


Pomocná látka: 0,2 mg benzalkóniumchloridu / ml očnej roztokovej instilácie.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Číra bezfarebná kvapalina, prakticky bez častíc; pH je v rozmedzí 6,5 až 6,9.

Osmolalita je v rozmedzí 250 až 300 mOsmol/kg.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou.


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku a glaukóm u detí a dospievajúcich.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Okulárne použitie


Kontaktné šošovky sa majú pred použitím očnej roztokovej instilácie vybrať a môžu byť opäť vložené po 15 minútach.


Odporúčané dávkovanie u dospelých (vrátane starších ľudí):

Odporúča sa 1 kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa latanoprost podáva večer.


Dávka latanoprostu nemá prekročiť dávku jedenkrát denne, pretože sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.

Ak sa zabudne dávka podať, nasledujúca dávka sa má podať v čase ďalšej dávky.


Tak ako v prípade iných očných instilácií, pre zníženie možnej systémovej absorpcie sa odporúča stlačiť slzný vačok v mediálnom kútiku oka (oklúzia slzného bodu) počas 1 minúty. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi má byť aspoň 5 minút.


Deti a dospievajúci:

Xaloptic očná roztoková instilácia sa môže používať u detí a dospievajúcich v tom istom dávkovaní ako u dospelých. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú údaje dostupné. Údaje vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1).


 1. Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek zložku Xalopticu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Latanoprost môže postupne meniť sfarbenie oka zvýšením množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Pred začiatkom liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene farby oka. Unilaterálna liečba môže viesť ku trvalej heterochrómii.


Tieto zmeny v sfarbení oka sa pozorovali prevažne u pacientov, ktorí mali zmiešanú farbu dúhoviek ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, žlto-hnedá alebo zeleno-hnedá.


K zmene dochádza obvykle počas prvých 8 mesiacov liečby, ale u malého počtu pacientov aj neskôr. V klinickej štúdii sa počas 4 rokov pozoroval účinok na základe dôkazov z nadväzujúcich fotografií u 30 % všetkých pacientov. Táto zmena dúhovky bola mierna vo väčšine prípadov a často nebola klinicky pozorovaná. Incidencia u pacientov so zmiešaným sfarbením dúhoviek sa pohybovala od 7 do 85 %, u pacienti so žlto-hnedými dúhovkami bola incidencia vyššia.


U pacientov s jednotnými modrými očami neboli pozorované zmeny a u pacientov s jednotnými sivými, zelenými alebo hnedými očami, boli zmeny pozorované len zriedkavo.


Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky, a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky. Doposiaľ sa v klinických skúškach nezistilo spojenie so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických skúškach nebola pozorovaná akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas 5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké negatívne klinické následky a s podávaním latanoprostu sa môže pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť pravidelne monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba latanoprostom sa môže prerušiť.


Skúsenosti s používaním latanoprostu v prípade chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pacientov s pigmentovaným glaukómom sú limitované. S používaním latanoprostu v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu, zápalových očných ochorení alebo kongenitálneho glaukómu nie sú skúsenosti. Latanoprost nemážiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom skúsenosti nie sú. Preto sa odporúča v týchto prípadoch používať latanoprost s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.


Skúsenosti s používaním latanoprostu v perioperačnom období pri chirurgickom zákroku na odstránenie katarakty sú obmedzené. Latanoprost sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Opatrnosť sa odporúča pri použití latanoprostu u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému, pozri tiež časť 4.8.


U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na iritídu / uveitídu sa latanoprost musí používať s opatrnosťou.


Nie sú skúsenosti u pacientov s ťažkou alebo miernou astmou. Preto musia byť astmatickí pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné skúsenosti, pozri tiež časť 4.8.


Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky, väčšina hlásení bola u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú počas pokračovania liečby latanoprostom.


Latanoprost môže postupne meniť očné riasy a jemných chĺpkov u liečeného oka a v okolitých miestach, tieto zmeny zahrňujú predĺženie, zhrubnutie, zvýšenie pigmentácie, počtu očných rias alebo vlasov a nesprávny rast očných rias. Zmeny očných rias sú reverzibilné po ukončení liečby.


Deti a dospievajúci:

Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje pre predčasne narodené deti (menej než 36 týždňov gestačného veku).

U detí od 0 do < 3 rokov veku s prevažne primárnym vrodeným glaukómom (Primary Congenital Glaucoma, PCG), zostáva chirurgický zákrok (napríklad trabekulotómia/goniotómia) liečbou prvej línie.

Bezpečnosť pri dlhodobom používaní u detí nebola doteraz stanovená.


Latanoprost očná instilácia obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý sa často používa ako konzervans v oftalmologických liekoch. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť bodkovanú keratopatiu a/alebo toxickú ulceratívnu keratopatiu, môže spôsobiť podráždenie očí a je o ňom známe, že môže zafarbiť kontaktné šošovky. Starostlivé monitorovanie sa vyžaduje pri častom alebo dlhodobou používaní Xaloptic očnej instilácie u pacientov so syndrómom suchého oka alebo pri stavoch s oslabenou rohovkou.


 1. Liekové a iné interakcie


Boli hlásené paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku po súbežnom očnom podaní dvoch analógov prostaglandínov. Preto sa použitie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo derivátov prostaglangínov neodporúča.


Deti a dospievajúci:

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


 1. Gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená. Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod a novorodenca. Preto sa latanoprost nesmie používať počas gravidity.


Laktácia

Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka. Tento liek sa preto nesmie používať u dojčiacich žien alebo sa dojčenie musí ukončiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očných instilácií môže spôsobiť prechodné rozmazané videnie.


 1. Nežiaduce účinky


Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov súvisela s očným systémom.


Poruchy oka

Veľmi časté ( 1/10): zvýšená pigmentácia dúhovky; podráždenie oka (vrátane mierneho pocitu cudzieho telieska); zmena na riasach (stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšený počet).

Časté ( 1/100 až < 1/10): mierna až stredne ťažká konjunktiválna hyperémia; prechodné bodkované epitelové erózie, väčšinou bez symptómov; blefaritída, bolesť očí.

Menej časté ( 1/1000 až < 1/100): edém očného viečka.

Zriedkavé ( 1/10000 až < 1/1000): iritída/ uveitída; makulárny edém; symptomatický edém rohovky a erózie; periorbitálny edém; stmavnutie kože očného viečka; lokalizovaná kožná reakcia na očných viečkach; zlým smerom rastúce očné riasy niekedy spôsobujúce podráždenie oka; zmeny očných rias a jemných chĺpkov ako predĺženie, zhrubnutie, zvýšená pigmentácia a zvýšený počet (prevažná väčšina hlásení u japonskej populácie); dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomových žliaz (distichiáza).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000): palpitácie

Veľmi zriedkavé (< 1/10000): zhoršenie angíny u pacientov s existujúcim ochorením.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000): astma, zhoršenie astmy a dyspnoe


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté ( 1/1000 až < 1/100): kožná vyrážka


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): bolesť na hrudníku


Poruchy nervového systému

Zriedkavé ( 1/10000 až < 1/1000): bolesť hlavy, závraty


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000): myalgia, artralgia


Latanoprost môže spôsobiť zvýšenie hnedého pigmentu dúhovky, zvlášť u pacientov so zmiešanou farbou dúhoviek (t.j. modro-hnedá, šedo-hnedá, žlto-hnedá, zeleno-hnedá). Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky. U niektorých pacientov môže byť zmena farby dúhovky trvalá, pozri tiež časť 4.4.

Počas liečby latanoprostom sa zaznamenal makulárny edém. Tieto prípady boli hlásené prevažne u afakických pacientov, u pseudoafakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako je diabetická retinopatia a oklúzia retinálnej vény). Spojitosť medzi použitím latanoprostu a nevysvetliteľným makulárnym edémom nemožno vylúčiť, pozri tiež časť 4.4.


Zaznamenali sa zriedkavé prípady iritídy/uveitídy. Väčšina týchto pacientov mala v týchto prípadoch súbežne predispozičné faktory pre vznik iritídy/uveitídy.


Zaznamenali sa zriedkavé prípady astmy, exacerbácie astmy a dyspnoe. Existujú len obmedzené skúsenosti u pacientov s astmou, ale nezistilo sa, že by latanoprost ovplyvňoval funkciu pľúc, keď sa skúmal u malého počtu pacientov liečených steroidmi a nesteroidovými liekmi na stredne ťažkú astmu. Nie sú skúsenosti u pacientov s ťažkou alebo akútnou astmou, a preto je potrebné liečiť týchto pacientov s opatrnosťou, pokým sa nezískajú dostatočné skúsenosti.


Deti a dospievajúci:

V dvoch krátkodobých klinických štúdiách (≤ 12 týždňov) so zaradenými 93 (25 a 68) pediatrickými pacientmi bol bezpečnostný profil podobný ako u dospelých a neidentifikovali sa žiadne nové nežiaduce účinky. Krátkodobé bezpečnostné profily v rozličných detských podskupinách boli tiež podobné (pozri časť 5.1). Nežiaduce udalosti pozorované častejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými sú nazofaryngitída a pyrexia.


 1. Predávkovanie


Symptómy:

Okrem podráždenia oka a konjunktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné očné nežiaduce účinky pri predávkovaní latanoprostom.


V prípade náhodného prehltnutia latanoprostu môžu byť užitočné nasledujúce informácie:

Jedna fľaštička obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky 3 g/kg u zdravých dobrovoľníkov nevyvolala žiadne symptómy, ale dávka 5,5 ‑ 10 g/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach do 500 g/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.


Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7‑násobku klinickej dávky latanoprostunevyvolal bronchokonstrikciu.


Liečba:

V prípade predávkovania latanoprostom má byť liečba symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antiglaukomatiká a miotiká/prostaglandínové analógy

ATC kód: S01EE01


Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2, je selektívny agonista prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku. Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi 3 - 4 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po 8 - 12 hodinách. Zníženie tlaku pretrváva počas najmenej 24 hodín.

Štúdie u zvierat a ľudí dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).

Pivotné štúdie dokázali, že latanoprost je účinný v monoterapii. Boli uskutočnené ďalšie klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii. Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii s beta-blokátormi (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) ukazujú, že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami (dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid) a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).


Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu komorového moku. Latanoprost nemá žiadny vplyv na hematookulárnu bariéru.


Pri použití klinickej dávky u študovaných opíc latanoprost nemá žiadne alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna alebo episklerálna hyperémia.


Chronická liečba latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky, neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou.


Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudofakických očí.

Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá signifikantné farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.


Deti a dospievajúci:

Účinnosť latanoprostu u pediatrických pacientov (≤18 rokov) sa dokázala v 12-týždňovej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii porovnávajúcej latanoprost s timololom u 107 pacientov s diagnózou očnej hypertenzie alebo detského glaukómu. Novorodenci museli dosiahnuť minimálne 36 týždňov gestačného veku. Pacienti dostávali latanoprost 0,005 % raz denne, alebo timolol 0,5 % (alebo voliteľne 0,25 % pre deti mladšie ako 3 roky) dvakrát denne. Primárnym cieľom bolo priemerné zníženie vnútroočného tlaku (VOT) v 12. týždni od začiatku liečby. Priemerné zníženia VOT v skupine užívajúcej latanoprost a skupine užívajúcej timolol boli podobné. Vo všetkých sledovaných vekových podskupinách (od 0 do < 3 rokov, od 3 do < 12 rokov a od 12 do 18 rokov) bolo priemerné zníženie VOT v 12. týždni v latanoprostovej skupine podobné ako v timololovej. Avšak v klinickej pediatrickej štúdii sa účinnosť latanoprostu v podskupine od 0 do <3 rokov stanovila zo sledovania iba 13 pacientov a vo vekovej skupine 0 až 1rok reprezentovanej 4 pacientmi sa nepreukázala významná účinnosť. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú dostupné údaje.


Zníženie VOT bolo podobné v podskupine pacientov s primárnym kongenitálnym glaukómom (PCG) pre latanoprostovú aj timololovú skupinu. V non-PCG podskupine (juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, glaukóm u afakických očí) boli výsledky podobné ako v PCG podskupine.


Účinok na VOT sa prejavil po prvom týždni liečby a pretrvával ako u dospelých počas 12 - týždňového obdobia sledovania.


Tabuľka: Zníženie VOT (mmHg) v 12. týždni, rozdelené podľa druhu liečby a diagnózy na začiatku


Latanoprost

N=53

Timolol

N=54

Priemer na začiatku (ŠCh)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

hodnota p vs. timolol

0,2056

PCG N=28

Non-PCG

N=25

PCG

N=26

Non-PCG

N=28

Priemer na začiatku (ŠCh)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

hodnota p vs. timolol

0,6957

0,1317
ŠCh: Štandardná chyba

Odhad upravený podľa analýzy modelu očakávanej hodnoty (ANCOVA).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je po podaní per se inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.


Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.

Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa dosahuje asi o 2 hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.


Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút. Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.


Deti a dospievajúci:

U 22 dospelých a 25 pediatrických pacientov (od 0 do <18 rokov) s očnou hypertenziou alebo glaukómom sa uskutočnila otvorená farmakokinetická štúdia plazmatických koncentrácií latanoprostovej kyseliny. Všetky vekové skupiny užívali latanoprost 0,005%, jednu kvapku denne do každého oka počas minimálne dvoch týždňov. Systémová expozícia latanoprostovou kyselinou bola oproti dospelým približne 2-krát vyššia v skupine detí od 3 do <12 rokov a 6-krát vyššia v skupine detí<3 rokov v porovnaní s dospelými, avšak široký interval bezpečnosti pre systémové nežiaduce účinky sa zachoval (pozri časť 4.9). Priemerný čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií bol u všetkých vekových skupín 5 minút po podaní.

Priemerný polčas eliminácie z plazmy bol krátky (<20 minút) a podobný pre pediatrických a dospelých pacientov a nemal za následok akumuláciu latanoprostovej kyseliny za podmienok rovnovážneho stavu v systémovej cirkulácii.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost dobre tolerovaný a dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná klinická dávka.

Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.


Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 g/oko/deň u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 g/oko/deň). Avšak ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky. Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá, pozri časť 4.4.


Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu v dávke 6 g/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.


Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší a mikronukleárneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované v humánnych lymfocytoch in vitro. Podobné účinky boli pozorované pri prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2a ukazuje sa, že ide o skupinový účinok.


Ďalšie štúdie na mutagenitu s in vitro/in vivomimoriadnou DNA syntézou u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.


V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 g/kg/deň) latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 g/kg/deň a viac indukovali embryoletálne účinky u králikov.

Dávka 5 g/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila preukázanú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.

Teratogénny potenciál sa nezistil.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný 4,1 mg/ml

Benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml

Monohydrát fdihydrogenosforečnanu sodného

Bezvodý hydrogénfosforečnan sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Štúdie in vitroukázali, že ak sa latanoprost kombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza ku precipitácii. Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky:

4 týždne.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte a prepravujte pri teplote (2 - 8 C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Chráňte pred svetlom.


Otvorená fľaška: Uchovávajte pri teplote do 25 °C a používajte počas 4 týždňov.


 1. Druh obalu a obsah balenia


2,5 ml roztoku v LDPE fľaštičke.

Vložené LDPE kvapkadlo.

HDPE poistný skrutkovací uzáver.


Uzavretá a štítkom označená fľaštička sa nachádza v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľov.


Xaloptic je dostupný v nasledovných veľkostiach balenia:

1 fľaštička x 2,5 ml

3 fľaštičky x 2,5 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0339/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.06.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

9/8Xaloptic