+ ipil.sk

XamiolPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Xamiol

gél

50 mikrogramov/0,5 mg/g

kalcipotriol/betametazón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Xamiol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Xamiol

3. Ako používať Xamiol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xamiol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Xamiol a na čo sa používa


Xamiol sa používa na miestnu liečbu psoriázy (lupienky) vo vlasmi pokrytej časti hlavy u dospelých. Psoriázu spôsobuje príliš rýchle množenie kožných buniek, čo sa prejavuje začervenaním, olupovaním a zhrubnutím kože.


Xamiol obsahuje kalcipotriol a betametazón. Kalcipotriol pomáha obnoviť normálnu tvorbu a dozrievanie kožných buniek a betametazón zmierňuje zápal.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Xamiol


Nepoužívajte Xamiol

 • ak ste alergický na kalcipotriol, betametazón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte problémy s hladinou vápnika v organizme (spýtajte sa svojho lekára),

 • ak máte určité typy psoriázy: ako sú erytrodermická (prejavujúca sa svrbením, sčervenaním a odlupovaním kože), exfoliatívna (psoriáza súvisle postihujúca celý povrch tela) a pustulózna – s tvorbou hnisavých pľuzgierikov (spýtajte sa svojho lekára).


Keďže Xamiol obsahuje silný steroid, NEPOUŽÍVAJTE ho na kožu postihnutú:

 • kožnými infekciami spôsobenými vírusmi (napr. opar alebo ovčie kiahne),

 • kožnými infekciami spôsobenými hubami (napr. atletická noha alebo iné kožné mykózy),

 • kožnými infekciami spôsobenými baktériami,

 • kožnými infekciami spôsobenými parazitmi (napr. svrab),

 • tuberkulózou (TBC),

 • periorálnou dermatitídou (červené vyrážky okolo úst),

 • stenčením, so sklonom k poškodeniu a rozšíreniu žiliek a tvorbe strií (praskliny kože pod pokožkou),

 • ichtyózou (suchá koža so šupinami podobnými rybacím),

 • akné (uhrovitosť),

 • rosaceou (náhle prechodné alebo trvalé sčervenanie kože na tvári),

 • vredmi alebo pri poranenej koži.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Xamiol, obráťte sa na svojho lekára/zdravotnú sestru alebo lekárnika:

 • ak používate iné lieky s obsahom kortikosteroidov, keďže sa u vás môžu prejaviť vedľajšie účinky,

 • ak používate tento liek už dlhší čas a chcete liečbu ukončiť (keďže existuje riziko, že sa psoriáza zhorší alebo „vzplanie“, ak dôjde k náhlemu prerušeniu liečby kortikosteroidmi),

 • ak máte diabetes mellitus (cukrovku), pretože hladiny cukru/glukózy v krvi môžu byť ovplyvnené steroidmi,

 • ak sa vaša koža infikuje, pretože môže byť potrebné liečbu ukončiť,

 • ak máte typ psoriázy nazývaný kvapkovitá psoriáza (psoriasis guttata).


Špeciálne upozornenia

 • nepoužívajte gél na viac ako 30 % vášho tela alebo nepoužívajte viac ako 15 gramov lieku denne,

 • nepoužívajte liek pod kúpaciu čiapku, obväzy alebo iné krytie, pretože to zvyšuje vstrebávanie steroidu,

 • vyhnite sa nanášaniu lieku na veľké plochy poškodenej kože, na sliznice alebo do kožných záhybov (na slabinách, v podpazuší, pod prsia), pretože to zvyšuje vstrebávanie steroidu,

 • vyhnite sa nanášaniu lieku na tvár alebo pohlavné orgány, pretože sú veľmi citlivé na steroidy,

 • vyhnite sa nadmernému slneniu, používaniu solária a iných svetelných terapií.


Deti a dospievajúci

Xamiol sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Xamiol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Xamiol, ak ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná) alebo ak dojčíte, ak ste sa na tom nedohodli s ošetrujúcim lekárom.Aj keď lekár súhlasí s tým, že môžete dojčiť, buďte opatrná pri používaní tohto lieku.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Xamiol obsahuje butylhydroxytoluén

Xamiol obsahuje butylhydroxytoluén (E321), ktorý môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. zápal kože v mieste dotyku s liekom) alebo podráždenie očí a slizníc.


3. Ako používať Xamiol


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ako nanášať Xamiol: použitie na kožu. Liek, ktorý sa používa iba do vlasmi pokrytej časti hlavy.


Návod na správne použitie

 • Nanášajte iba na psoriázou postihnuté miesta na vlasmi pokrytej časti hlavy a nenanášajte na miesta, ktoré nie sú postihnuté psoriázou.

 • Umytie vlasov pred nanesením Xamiolu nie je potrebné.

 • Pred použitím potrepte fľašou a odstráňte viečko.

 • Pred nanesením Xamiolu na pokožku vlasovej časti hlavy si prečešte vlasy, aby ste odstránili uvoľnené šupiny. Zakloňte hlavu, aby sa vám Xamiol nedostal do tváre. Pomôže vám, ak si pred nanesením gélu Xamiol rozhrniete vlasy. Naneste Xamiol na postihnuté miesta končekmi prstov a jemne vmasírujte.

 • Na liečbu vlasmi pokrytej časti hlavy zvyčajne stačí množstvo medzi 1 g a 4 g denne (4 g zodpovedajú jednej čajovej lyžičke).

 • Neobväzujte, tesne nezakrývajte ani nezabaľujte liečenú plochu kože.

 • Po použití gélu Xamiol si dobre umyte ruky, čím predídete náhodnému preneseniu gélu na iné časti tela (najmä na tvár, ústa a oči).

 • Nerobte si starosti, ak sa gél náhodou dostane na zdravú kožu v blízkosti psoriatickej, ale zotrite ho, ak bol nanesený oveľa ďalej.

 • Aby sa dosiahol najlepší účinok, odporúča sa neumývať vlasy ihneď po nanesení Xamiolu. Ponechajte Xamiol na pokožke vlasovej časti hlavy počas noci alebo počas dňa.

 • Po nanesení gélu sa vyhnite kontaktu s tkaninami, ktoré sa ľahko zamastia (napríklad hodváb).

Umývanie vlasov pred nanesením gélu Xamiol nie je potrebné.


morVymVIssuM1gFeB4xu3axvClcgF5vvEGZBXgKxCNZoMZVHDp8uL+/v4TVIEx0OQ8fOpTHVT/fTNm37dBdz4BOL+xf9U2JUUHFHp5e/O6ApLp9b295O2vGl23qCRtdfYc0/mnzsO3xD77q2P6l4FMXH3cOiFolUxZhPRYuWMh00FB1C61+/v70OygVY2mAUtcTJeYwDkrpZMxGVgLo6n8bN4r7x0ALmPdPWzRv/htvvMFv7/bn3fiIISMWXfPo3f+9Li9e2R4yRai4LNjnBc5LIHLjJkz45eefYXngJmTmM/+clcCSL6BKzpw5k5SYeP/+fdzebu7uZcqUadGypRMWY0GzKC18KlmxuuDq1Sylp4g+qXnbiHdGS5Tmpk25FU7YL5s+SjwE12fwkCGyb34tKyt0aohgagVHnR5pPyiqvEn/ent74zJRg1qyPMBVsDBwTVevzhXRmjVrUrOeORFzcpvYWiIqCVjLLobnS5QABbKdoM93FfxFwWymhEHgU+CPP/wgy1VCrgmSzbF+bOKq7OwcpaeqVXOx5Z3N0y6h3PEAY+EGlvzWEyZP5tTJQgXQqhVenlfCVfz50sV+OPLl/32zuclz1/xGupUWnq3g1ztwz/Kjv5W7v2J3zuouLT/esC+j1+sD668/kfGg/3u79hQrVcKm7HMGcTtkfB0HrqLXqFFDlquUmMMgcCqrqlWrqvQUA37AsPDwUaNHw1SEiodyz8nJAbVLhOTD0A++XvYfZavt93vHtn19o8cXOz/s9HKxP4r/3rrUqF7bU9/28ed0LO/eoweVv/i3aBEVFfVFRKQu3bCqmOCEiw2ycHOrKSswEK2gIKM+9NQpxX61dInj43LbSXQ0TYhngNlO/YiHyRmIxEOU3S4rJ1SPxfqdm9MGgfL3YFt06NgRlgcMa8F0Te/fu4eNGzduwLGrXsO1ppsbVAF7FVQBS/kTTCYpv88kw09PF/n5mRnrYmzbuo1DVDjzl8qVA7tXrVqtUqWK5gekpaVB/Qom/UyzjK0FXK7atesmfC/v4aSnZxjFVdevX1N6qkqVyprflmWzsOEgMEAooC8OiSg5Uubo2q0bXaG8MGCxUjVeD17q5fvllH9F3nM/fjy9ffeav2dHp1buO6Hs3eP7d9/o3Xegy8k7v7gNWry3ePFieGVJzd/mqe/FmjwRxNLJByxrHc7gaXCYwJ5D87KyFKWoUiW1UkQVLexfsRYgwNnauGGDbFsmE4o+W6Lks/Xq1C+TEtVlRdUlEytduPvg8s0fBEHldI0xY8aAq4Tc/LTE/EIzuoBjlRqXpHP27FnZ/RQApD4DYB2J83QiKTd1cE5UpGyEasaMGeChjVu3KC1thoeFmbvsLN7FqIU4jG5zSnUWH0+R6ikhuc4Zy8g4knhcYt8w7/z8+fOXLl2Ck514/LiatGH+FCGcTGpqihIFgqhkOwrKgtnc/+zXl4JDpxUMiFcqVIDTKV5wPTtqtGyV1a1bNzmfaBNX3b59R+kpWzQddAp5VBFRUfT1cCG79+gu7oxuVcMhOOa03pN8Ivmvq1j8lTqelYS6/h6XP+vW5/tp/w4Iffvynh/aLEqaVqPsc8W7Nu+s+QvIAZaIOKZM4HfrEUM9q6kHhwlw49mNq8jwlIU2Tbdl82YmKtSppF69eke+/37woDebNmumEAksUqJBm4C0ef9Z1+jK7bjkhLOdM0r8a2hz9R9ftGjRPv36fbNuXfr59L8VV3Gs0sePFa+sLYB/o9Qop3r16kJeXTlYRPIsfBoQWIennS3C3j17aZmK06YP/tDzJZ7/6dGTLzU7MsLch6YWxvCKyDimyjlJ6zg4VSQhcF9oD6fbJ2X90fEw2W/fvo33h39DAxJlX/Jm/wFKSYDgoXnz5ycnJ5N3yM6TAA4D76psjsMScf+3bj24is5TzQsFU1GwbEQnJ+cG51U2cRUIX3a/l5daFSyLpUuWCKbAqzjhjXGyhua2uELU8BQ/rkgmfjgdf+yV7rNnDC7x2ppdOT+WaR4063V94nxPgRbeWKtjfC+W7qEeD1Rk6VgLDhNwrBDdoRTP8fVtpuHdcD+zn1o8TRwsJfAjgaV9Akc81+3f837H9sxtTcLfH+37ilXiUL9BfXAVM5b/JuDYNPyQjmZkZyuWYLu7uwmmlWn8rWNm3p1LS4NDY371QX4zw8Ob+voqLVOlpKSQP+TXosXemN3YUCq5YS2MQ0JDY2NjRw7LnQPS+fUO0btjXvX2JmLoP+DJGhUraae/FmuhXjKBKGHipEkQ9StXroB1qEyYugXSkfhcTtc6aqQimLy3cePHvzNqFLOhcYajRo9Wk3GKdw4KDqZ7bfOmTTgfiy9hUFp94MeNbeIqJQVaqpT2HDn4H2Qv+Pn7S56yJReOGp7i5bjAT0yh36+fOes+aEK14qXKdhrOW3W3BTBhPpkxg4kC9em4desW/aveEuHMy7AFSgvjSlaIEdBXiqj8E0g4drS8aAn3H//4x0fhYR+GhCpHAkvUGvTZ/0pFvj951bkfknbMHZf6y9L5vVzU09W2rVsFFRUIBQ9KjXP4/RI1A06/8pnkhuOom5F50KJlixayaegQCWj8sBnhskYMPo6I6q3hw+gbiadyKAGqHJ4NG1uFv6vWrHm+RImeb/QaNnw4HYPbH5xH6RVEV1ZV+hN1iQ16cVYh1B1+B5jFSsOpoQnPnTt3IeOplrtwRtWvtsJDJZ2Mz7KqGzibQmcOTiqgTVyllATIab5iERz5plw4bYlwLi5Pouq4PE/krFidIf+dX9y2fn0cmLfPYJbOsaNHDfpQa6HEB0a4cUpQSuWgeI61OLB/n2CauVDeLNfojd69wVV4KEYCiz/365VTpSaFjd2x/Z7/y99sT8zp5SKzxCyHX3/9lSySmm5uGk47X0MppGNQKiDH6QdrMmPXXCHKEhWoCCLhWqOGt0KG/ZzZsylidvny5ZYtWwqmFak9e/aoifSCjf63cSPsJ3jbzz77bOppqahDF4GuQqZMwTmDrlJTU2xpiYR3OxB7eEZ4OK1I0egsIa8NrvhI2QwLa0NWUGV9+wUSy1q1TMuJG3NSAXWbYS+GLU2AlBbohLzwLseq4oBd/hs5LHexWHFDvn2udbNj+3axNEBWIqKinLANgZIzfu2aYv2KvoAZpfRUuXJasumIMGTXJCCWtKSkHAksUatp46shsbcbPfzvVz//a3njkmbTF5Wwe3duaAgXmjOwrQCAlkwk8YAKFV6RPdggi0fJnCV7lAUtVFZ/U/uY94KDZM35vXv2svm/e3bF4EHbSxer7QpBxXOcA0AwrO6CSqlsaT4HRTdv/nxJBx8qLua8SnP3ZLyKuMqqxkDk/loL7dqak7BuSxIgB5RGqbl+jTLXdaxPkkBpXtH0sI97BwSIJY9NB3A4xNMCxVBqCqA7OGsPGjpNUBE+ULKkfOLm+IkTwFXKOYFFS/u9t2r63qSbt/5V5sbvy/7VWN30xZSUlPdGv4MNj3r1rD1npwJREftX3I9AnBxEFfesC1T58i/LvptBxQ9K7lrlyrltSjKtdObmRkY19fWVNW5gFs80JRp069kjJTlZrO5fUo5iaQDVXfTp25fWCygjQ9LTwCpQz0kaRsPJwujYpfMbvXv7+PhorrLAC6mtFB5/La9YAqdNBGeNUztXGZTk80qFJwv+5v4T/HTagEpynpE/VLkpOwdWyVrhVBTZGdp8F/vgueestisZ9d65fadKVZlASvny5Z+4VoqRwIeZB1eE0/TF/n3Cl7Vu4VuvohlRXTLd/LRAhb/MOoEMnDl92ram/vYGNNrJ1FROFwMYeR4eHkuXLKEyEqpdY12goFJLv8CrmLYbKKBNhmD/QUrFCU+Bpvp+PvtzWaeKRf8ocYBVfNJsQ/1O/AlA/GvWrWNt+GmENM0XhrOuwc2iHAqcPHQUnFEWsoIixZ3CVCjUKRko4gPUB4HAdiQ5fy2vGANDomAVK6oM8suALTOY3znsKfymDuQqXFoaPKOUOUoF7ZyaUA2uoUGl5hzfxf4dbCXQ8OmMIQ4c2K9USkWulWDKCVy9do306b+mL9arWkrx7nj4MDe6xapBcW/DxqLim9whiqbxes5PV+a9nmXBZA96MyQ0FEoTf5cvWw5NSqssZcuVdzegpkIJSqFFWuCkYlWVcHFxUWrDz7oxweKkSxkRFRXQMzcks2jxYuNGt7A2/Js3bVo0fwFNOBNEXQFr165t7afT+YOfiLFgmsC85tQaW9XNC24ZbTxVEWQJSk1zOLDFr1JcabBlJKg4KiVxKvGLU9pJTEyMVXE8MivEw6LEsY5bt26JFrGeAiWD0rbFMnJQVLfu3ZWybhhYnIrmUlsLNSOvdIFBfrME6U9P/rYdFJGA29ShY0fz9ApB5FqBWrZu2WLW9o1NX7QMUNSUkBD/Fv5M4Pfu2TszPDx3UolpvJ5N38RIQP4/CA1l8tzU17dhIx9K8pakz8GDpHlL4gET0JXY/vHHHyTDjs1hRFG5jqFFpRGLgqlBrWByoVgx7yem3uq4be1gKOMj4A/RfE5aVhB3BSTvFs4uXElykiQvZzqNOk1Q/271n25VQA+H0dAiXao1OBnI2rmK05LLFogVPehE8ntRmZTsT0n0Qx6PYCpzw1/zi8TsFF1AQ9Ve9X61Tp06Ki8tuxhgNQ2fqKZ2/e+MQW++Sbe0b+MmkrR1hqHDh5FrNS4oWFsLdpKuOVGRktLRdu3bweXC2+IyJScnO2E2jfB0A7MR74weOGCAksq+lpVFCzay5US93njDIlfZH7rc3cypYuPh4YPSradUg2UExC0i9+/bt33bNjoHi7kSakCOWoWKFVnCLRiONVkFR6r3B9zc3XFi+OVV1hFzwMnHMSYTzjawoVPmsb6Gef5m9M6dsCmuX88GmVP7XjuclWCqniFbBkpQW5Bn08aNtMF8ZwfCbs0p7AaoVDZDCHS1fOWK5n5+RYs+teJUs+Zf02rmzJ4tmW4uAfxpqrikf0uWLOXhUZcWU2WbiTC/5GRqqhNylXgcn9JodgJrf2dx1Bxu0j/1P1OroWNcjlrcCqKEUqovhgPhkNUHaiGGB+trzMmY4IATSDx//vyO7duZ6xYVGam+s2WTJk1IY6v3xjTAGbmKVVOa5+wx/W5t3wcxIHBuokX1MmXKSJSOOAyir2jiWpI0TJg8OV/MfnUUtDWtIEwNCTlz+jTdyYMHvYm/Y8YGN27UqIJpGfXI999TTgQB5nOfvn3NO+vAssaR27dtN28Bx5CWlmb+QpavYVD5to1gw2iEvGHqNEWF9uDWo5QTmjeI765mJuqNnOyXK1Yy9LTVQK/0Yxgi1OIWNykpdBA8eZDdunfX5SM0g/U1powJeEK0cE4t+c1NdljYpN9gXssudMnOrBBMrhun+ZkSzCNhSlCqc+DAGbnKK28SBLia1nLZU6xpuuQlYvoxX1jCS8D8jZs0cfhyN5sF3LdfX6teKP7WkFGHfxFnBs21EndfpK6ySvhkxkyWZAHhMa0QrGUUhZu8ub8fe5aNxZK80JkBk3nvnr0H9u8z12W4cWq61Yw9fFhspHfq2oW+Jp+ojuR1y8bvk55h4AQQDYAJwneXOUg8nkgb3Xs8YSZWZEKdupwExFsafHfWV1DSD1AMllGiBixDWz2U6hw4cEauwq/P2imZD0iEFQzioRVF2XmUn336qWQPW6Oi2WgNfXxgP9pf3bNZwDY6VQa1rilIwMWl9F9JUbZguq9ogvCVK1fGBQXDLKUki1deeWXHjh2s8HPi+5Ob+/nBFJUmCs17yuVKSUmRuFas1oJ1JnUgzJunCCbxk11hze34cPkyTGw1RAVs37aNNrp27Ro190u9z91h2G9qfdKxS2emIlgEGArHYadlPagTqThBTOVyCSwYSXt4Plhyx6VLl4yLkTojVwmmeZpUwDE3MlJyw7DGi7KAycBZ7xUPWqXSEKvSImwE5IYqVKx1qoSnu8w5NmU/H4HSf8PCw1kda/9BA+GpE/2ULVt2e/TOL774YtG8+dTwjTDindHDhg3jJFy4mzBg4EA4K+ZLVufyxlW41zKqyaRKbNm8mbXxFVTM0CHVfOb0aUEFUYEFWb6+UneifAqyV97o3ZvtOZrXFM24VHUjgLO9fj2bzRxQAlvfJeRWj82Zo+2bPlTdqUSDwe2kXNXc78l9or71FoF6tBM2bNkMwodCEQ+5Z6DSENqmJUc4+MZxANQlOVVTQ0M1UKO4cR/kT88zc0roOKmPpb3BVRox8qluNyCtiRMn+jT0GZE3fG/lmtUlSpaM3rnTNLYxwzwSCKOhQoWK1V2rg65kExPgnNGGY3NnmLwRZkdGdOjYka+A4IZSYzo1a1Sb87IP4HO09G9pz/oqJUgG2fAHoishPa8mxPzyaSsycSxGjhpZqVJFNl2dwLKXXVxcwBkfhoayp6i5th1iThp6RTopV4nDgDPCwlR2AYGtx9ym3ECHyf0C/eCCUf5MTnY2/ponsotrF2hxq56np468BWd8Rng4PhRSom24kTjdIzU1Ra8T4zTKKjCgX75T1y4SomIA5YCiBpkaVIdODZFt0oOd5vsPxh6WZHuLC0gdmDsjzkpXqX1Yi+7pYR+rqeicOGkSPEtKpE5Pv6DLadsI6mnLvISrV68qzCrjgXo35E7IFV0+aAz9TtPeoKx3WqMqV64c+1644pJ59qzW20FnagHauaqqXA8bHcGGo+CWmzN7tprMfSrfE0zyKom30jok+xfkkZaWJttaRlyARd1larq5wQDRbGvgsyaMH49PAftqXu8VB8rxVnhPXUTKPgW/DgRuSLq+b48YwTnMt3lzeF2ffTLLqm5yj55OlLqWlTVy+NvCk/Cy1WFevZCcnDw2KIiISqX2gZFHRAWKFY9X5oMlUh85ciQiIsrG09YLGqrlxLh+Pbdrs0+jRuKdthczORw0QARGDO6I5BPJklATJHZqaKjYjMaRYDKV1GWfFXTtXMXxr7V53xLAFmB9YEEe8HX4tWkwHFgzEouTmPEsrXvhTpOMmBJDsiiNd3Z1da1du3bJUqWqV68unsqsBPGbh8+cqdnWxgmLw8ogWqNrdzS049MAoy0e3Ja0oTTvlaFvv37gKvGeRUuWVHeVmUuyd88eyZGCqGOFYNuFtgWwYKj1Ef0r7jTBB0WBQGwqj5fglVcU849tabemBKWhaxLcunlTg18Fb0wwZgy3YwHuae3fQvYpSdtSKNL169aTFJUpU0bNEEVr+wVzwJknZUgMkDODxCp8FBbW+fUOtA0fi99RkXom5RoIISEqfY4tmzebt0XnQLbHEvU7YUVaRGOXLl3Kyc5mdeaC6tAKB/XrN2AnEB8XrwtXcRpl2acZIMem0aUhofq+L7DHv92TO9cDRiLlB778ysuyyo61+LyUeQkK8cKFC+IyLDWLPboD+iV6505qL0t71BMPy5Lo2q2btk/Pyrqm9JTtNqs5lIau3bp1U/zvjRu8gehKyNC76ZeTQNZ4gpCwKcA0evHwoUPi3DRsd+jY0Qiz2NpmgIJtfpXhdnetWrXA+cxOHBsUxGkJSlGyoOBgNcE6Fpez/STV9DuxKrSiBJZvIpgmCmozgSUwqFGWLtAlPskq6tX4+oyZ+vTrC88pPi6O742xjAwGXOg6derYcL7WgQo5JfpFMC23hIgWzFUC76ONZTUUjRqBnJxccmJXXBvI5mDTHgoMYL7DXJa0UMAPRSUWHE34yYwZTtLZUjtXcWxe2Fl6Ne8ZPGQwq2EEJUwYN+7rZctk3SbshEmrctLdl198wS7P7MgI2mBdIOEVUfJlWlpaZmam0oUkj2rwkCEwtK9fz05NTZE9UnNoRQJxXAI/iKEVwZwBM/qCEyOSpHVpA8tJiT0cy+knJAHFA79Zt14pHUMJNMdBEPULgNYrX768bCGgNoAYrl69CpGLiYlRkkyrco7ZUqi1k8gZJA4Ng5eX9vngHCgNCJW0kqOVJ214+PCh5tc6LWAuX7t2TWLWWLTX9Z3URbh3T7EXvru74lhtQ2KAOtpZuOVw47GkJuho+ENKy1EqrUJxuqDs2GbzDEC8xFw7kEcFlcrGTjM9wkKLNOJT7bflAl95xOhR7Mz379tnu692SmEKc926dW18Z5Xg+DqcUeXqgUtJP9rM8HAPj7qcvtpilC1btv+ggWtWrkqIj5cdfE6A+yIodBOWNe0p6RmGv2Cy3Kmvrjg1SwKaDyCYoo5U0alUywmzCTRDVjPMZ6uMGMgVi16sX7deg11FDo05lIJ1NkJpQKhkEYtWnrRBUifEcpLzOyZOmtTrjTeOfP+9UgMwSY40rf3rfhr37mmZ7W4TVynNIOH0ddcA3HjhM2dSnpKQZwhYzJ7ggJWGQARl54Gao5YJlPqZmJi4dPFiyXg9nCGYEqcE1XMUMD0LrWE7nYjRomVLxlXbt22z/c2VuhobpGVk4eLiIjuGWMlatxbvjhlDzvH/DXpzSkiIGu/qWtaT0OiOHTs4XBXYvz9EggwUyHz6+fSrV69wAlD0lL6jyKBNBr35Jk08oj013RQtUyWwSeT4q2EW7bVr8h6Mhp5vasAZEAqDvZ7y4rxm+Pn7FwyuEvJUmfl+GEbbtm4zJyojUtjN5+gycAItRuVW6PuGuBVXrFktpqs7t29rq1ljbSgFU3cMa68EbuP2JiQnJ3+zfj3pndzxev0HEDO9M2oUiAosGBEVpfuapLe3NzPxdAkDKuVTsTEBdkDlypVkuUrJWrcWua65yTaE2IwYNqypr+97Qe95N2xo7tLhFko8nrh0yRKWKAHXavCQIZIMi5IlnxA5tUHD+9P9Tym/YeHhVMtCkWRqeaAvP8Gf82nUqKGPj2zdoewYFD7wJsy1UlkfIobs5RM09XxTA05WujaDXSXydZUVAzUeE+8xb6AKJRMUHGzVjECCyjYFnJAJJ9BiE1d5enrK+lU6DkNjkNAVNHVr/xayETw+xJEB1ptSAyjlvU/fviwlfVroBz/++OClcuUWLlnM6WRjC/CerPuUkDs9fZstK2GcQmB7zrZXWn7QsXUFfrd58+dTzyHw0CATFY14Z3SdvCXAc2lpSccTxS3VXUzZ6jALli9bJqmKY4nsSsEoqmUh65Xkk7Q/uT5sDh5NtGGvksT3xO2Yq1atVqlSRUox1XHpSwzmWoFWIdXqzSz4rEpPGVSQwDG909Mzqld3MeJDhQJRZUXgW06SFHaroDLtVmnpgT9dwSau4mg0Iyagg66id8eMGD6cCQ1Uz9o1a94LDlafv8QSjqELbM9NwC399bJlGzdsoKUC3O240to6U6hEu/btGFetX7d28JDBmjUXxwi1saDSKpRTXry9d+++jlkeoI2WrVqx3G6a+yCLEaNHDR02DEfissq6VtpA7GV0L0dJu0haaqVtDttBN7HV0LFBQf/buFGltuLEc1580RApgukNqZBdn79166aPjw7NCQtwGzPSops3bRInWVBT7xYtW3p7e9uhb8XZvJ6ZEvCXHmziKo5Gu379mhEFOrgJd0RHh4eFMdMApiicLRAPGEvND82kUK9RNPjEgYMGNW3W7MPQUJwMEYkuiX+ywC/AioKhcM370KtHWtp5pafsOYORM3YoO/u6vhmJ0L/UaiE5OTnz4kVxgI4y98SBNdy9ZIKYu1b5CDAFxB1sCdQRzr2WOwV7wV5Xr14tXfoFehZy9UFoKDxRNe9/5YpiCoNxJXp169aV9cUzMi7oUoWtyzh2pwV0yMRJk2gC1t07d5OTT+i7rM4HjAylPED+0oNNXMXRaOfOnWtoTPdlcENYeHjXbt2ozybtJMai1unde3TnOExMCtmULF2Ayw8Hi0jUaLpiY9qBlStWaOYqpfaRBqUaK4ET0gGbGpSRSCFccYDOHGwVB65V165dWZJFiTx7yDm73Ut8AnyLFWtWi28W4ekGmLLAswsXLFQjw6mpqbL7DZUipbjxyZOnOOXtauBaowaMGF3GsTstVq1c2aZtW2o7d+zoURhkMMugV2GvcLJS9QIMUKWnOAnrgu25FUr9TmDg2PjOfEBBw8GK2bVL3EKYWqfjATerdZu2svM+WMhC9zYqRKJVq1ZjRTYG0RW+O8uwgE45f/68NqWpVDru5lZTdr9BeO6555RSAaEHe9iwpmg7+vbrS53T5kbNJa6CKnzkHKWvEjAZMPcJ6GaJjY3dv2+f+iwPyDAcL35AG7+G0uK0oVJUrZriHCmW2PVCGS0eeXN/P+oYVIAnmm7ftu3MmTNExtSMH65F+fLlO7/eAYqF029BF3DCOfyOXLZyVf369WWFlQwcIzqsMIAbqIVwfHy8ZAYz3CzxMrV4kDM7zKCwLPipdOlSMFUMpSvW2FcwdaLTwFWcJfFq1YxanVZCw4avynKVHaSIDxg6U0NDRw4bfiQhwd3V6uGndgZZMLI+AaSd8lfxFCXZCybJYWufNF4gLS0teudOZvzhi/NbRnGkyND+HTVqKBJhel6TpDqajFHGcBDIAslVuPqkHkeNHg2poGt9IyeH0kfxr4aMLavafCg54jBY+Xe6rVzFMXAgx/YpKaWRelT5lJSYaD5r0dyW7Nils/hfWr1g/9o4EGTgoEE13dze7D8AigC+nRHd4Tp07MhcK201MenKfc/crC/QsREcdrSbFCkB+h16XCxC1K+ESnqdCqwMiO8TUJK9YFqmYk1h7t69SxHRd8eMidm1i1lCEOMDsYeV3o1jI1eqpLgMaTtefLGMUnrF3r3f0Qanoy4HjOGSTySzO7dgZKsTWCI0XCu2PnT06FFWaaphrU59mQTHEYfByn+trVzFMXBOnDhhTy3DKp9ozZAzrUoQZYWwibGSA9QsfXEAKaelDtzqRjQzlSSvwxa2dnX0++/lA4BQAfbpWisGhx2NW7JSj5DQUA8Pj1KlSsGIMShlXBewVngQezVyiy/C2kPv2hm9ZfNm0BWFKxo3acLuizcHDlSKCynZyHaQosaNG+/Zs9d8P4ybfzzzzK+//FJHk9iwUmJxy80Ck60uBsx6xlWwVHDdmzRriiuekZ6ueeSQRQPOFkfcVq6CUCotNiQlJQcGBtr4/togmVYl5JW2REZEiEOF2Mn6uJOxzMxntvQFm3rwkCEa3CwSdOPoihXECKZpyL0DAtSLF8e6gQrQ5/ysAfSakpkcGxvn2CUrIS/V07HnoAZMz+7ft09l4QQEm3mNUZGRbHYwbp+vly2j/s65pe5ydIXr5UApggUjy1VA+Zdfrlatmra6C1acAK19584dmvmk/SydGPfv32cFgqQVA/v3p/Dg8mXLDVq8gAOj9BTH7SHo0LdCabEBO42ostIGIhsmvrg5x40fP2L4cMHEUosWL6YDwsLDIZq41dl4BRq9qI2xcL2p6Y4RdIW7iGkZnGrMrl3qy6KVuoEJduwEKEHr1q22bNlmvt+ppMjJweQTUqF+wCsEW1aKxP0+ZOlKqaJTyB0Ab0gOsBicQUelSr/QrbvG+SYAtYIUTBkHuGeZcnORG2aWfwH/STJ+lq0sWLt4cVpZEiQ4cOCg7H44PBarU3TgKm9vb1ktAxw5csThRrEY4nkBjI0ioqLEJETTTuGmiJMMNTMWVAb1I+DH/bWhT9++7OuIjWKLSExMUnqKowIMhSkCIC9FGRkZhVylEqyeV33hHeSZgj+CSYrEFg/1+wgNCYGYmdOVUkWnoMJGth2ciM4LZV7o3KWL5neGliCuupCRgd8Qf2l/hQoVtmzeLDlY9z76dgNdcXbpr169CkmAMgzomSsAIVOm6J4QCIFRqqyyuFgl6MJVnCorZwjgiNGyVSu2Tbc06Ee2nQxF7XE8G5EpiBira7duKhUB9YmniZy6T3rGmTNRU18X/PjxY6XgiRrrxiB4eHgoPbV16zZ/fz97nkz+BetubNUwqm7duzMpMi+BgL1FLePEdAWloyRFXl6e9pEiSIUsVxUtWiwnJ0dz7xUWwKTwQ1xcHP0ryS6WgOpk2rVv55xVd0rwadSIvtStW7dw5lApsyMjxgePxbWeER6usndtWloabfATAjkBQDWznHTgqueee659+3ayggtJyszMtGcTBD7M6yLHjR/PP37kqJGmIhspY0E0hw4fbrHv3507d2bkJRArtY+zBRRipu25kZFq1BMnAOhASoAUKbXtLwwDqge758FY744Zo9LYF9fFS1o0CQrBwEzldINmzXhd3XRE7dqKrAArWXM0u3KVKqwiGDxNazm0ni0oN9MjJqPizo/CwpyWsdi4MsEU92vo40Pb5EQKplZk169n44uon2iRePw4bfATApUCgLBs1Fwsffqs+/g0VDKyEhISnIerBFOGHnx54qoJkyerSfVmjHXo4EE2mIoZWSNGj4Ixa150TD32GcPp0n7QHGJPEecTHx9vka52KjcsaNq0qW5nZj1gzyqVJztbMJmBVjeJ/qlFk0Fti1VCPORMfRhQXBfPbGTJ20royq9FK/PDCF5eXlaftyZAwSml5EAdDRw4QHNlHqsIPnbsGO3p2y+Q0g2odo1q1OCLQMXj6osJDLdh59c76D4PSC/gUrJyF3wFnzyugvvIThjf9FXvV9/sP4Dois3nkwXMcWYuc8zxpKQkpQBg69aKsiSGPlzFCeCAS3v16uXAck4JoM3ZL2tVn3VQEZUenz9/XlxECb1AqoFZXoLZyDI89fmcOfp8AbOzElf/WHStOLlbLi4ujvVdGjXyUXoqOjraCblq4YKFTAwYcK1pmJlDTglglrL6MKBYf92/L69QcAx01pnTp3HYvbv3MjLk6/O8vDztKUVKKTnA8eOJmuMEbMnq6JEnuqK531O/JBsEQ78wCCw5OTk+Lp66nAimqQsVKlY0tI21ZojHcUGBUH/R3EFLprxH2s/mWtBTSha5YMpAYdscSjt48JDSUyqHuevDVZwwIJQj7A6DegNqwFxTTxHBVA6szdEhGR08ZDDsVnG/DBoTbH48jQY2ztbu2q2buJMv37X69ltFp8rha0J8KYJd5jxSJJgKHkBUnbp2eXvEiAYNGmBPSkrKJzNmHklIwB0evTvGUVEgZilH79w5cdIkla/yqFePpJdjd+J+WbFqFZyqZ59TNJ/btGljxbnajDZt2ipxlS3LnKyO+ERSbhYSiNzikBTqMAmPhLXRmREW5lgnWwksxezSpUuQ0jd69yYldujgQXFmDdTIhi2bxwYF5Q4lyLPIBdMaf5u2bRkNJ59Ipg1OniTuX6WQicoAoKDjrEWIhVIYcO3a9U6iZcTuKq6QLW8FEaR+GRTrY/aUGE2aNdU2ENIq4BxYhoXA7Wb7+PFjpZAx0KqVKk/cUHCCyTt3RjuJFBE2b9rkWqPG57Nns5gBGGvegvl9egdkXrwYGRGhsk+57mCWMgQSxr6aSVRQr8zk4o8VhjAv+frrkJAPlA6wcx4pfDilbEBbFsvLv/xkSmTc4dyOFX37ydeJslnMYruE1AJ++U9mzEhLS9N94KrtoBmhQI6pdyIIlbxq81xinDysE0oNI0DV0II9ZIwk/MD+ffQUiyqZ4+BBRbWjMgAo6MhV4EYjhEZf3L59m21z7EergLsXxhQ8p5hdu9hqFgHbKjsI2AhxhgWnm+3x44lKIWNf32aOygAUA2yktAJx8uQpJ5EiwWT0wMz8KDyMEVV6erq7u3vZsmXfGjb0w5DcBXnNxf+2o0OHDsQ9J1NTLepKEBUbYQoFZDFseOGCfHt+IbcfVTv7S1GPHt2//HKe7FNbtmwNCnrP9o8QBwBx6eGwbt+2TZITKBkBhZ99zbp1OFgwLWoeO3q0ZatWRrcwVwmcG5ETrVHhbKm/KPZs3LBBssxG2csssg2p7tq5M46EgO3ZswfeFfsdlDQqTOToaMVwDjxjlaet5wz7119vv3Tp17JP6SU0OkJfCmGNdHH94PuLu39OmDzZuPkghJZPu0TLly2TnWiwdat8tETIdapa6n9amtC5c+c1a9bKPuUkUrRl82YYJUJuv+rtsEXiY+NYM8lOXbuwVOnly5ZXqpTbNxpmbIkSJexZgsMaWIgXzGVBs5JpG/poakgI/52hdzZs2KD0rEPCyJxlzoSE7/v10yGDlHJPoKZxTc1XKAniQBkbrUvktHrVKuyHRwL2UvNxx48f37RxY3xc3I2cGz+ZFbqUK1++VOlSzf38XvX2buTjw/eDlUAd2phFBXeKYjPTQj8oVaoUiwSCayMjIsTxIUZs2MZJiidOKU1KPHw4VslEtmp1U0+uaty4sRJXQWh69nQWo1gwhVzNd8L8uXXrVubTU52gaMqXL6+e2GBowKdmk4IFU5ul1NQUlZUK2iAe6iqY0mpHjR4tOeekpCRZr1cwhYydJ7zWqlUrJa5yuBRJukceSUgQj70Hvt2xk23LKjXW8t+4GlLK/aFtzpAqHCZuOaYyXs3ROy4uLg5pegLXtmfP7kqrVvv379PQ6e3WzZtsG74mXaO3hgxhqb+93ngDuoL80Zrubhee7gRN7dlmR0ZQSI2oDq+16GrD0p0ZHn7pYibnmNu3buGBY2jN6fkSJdq0bTt23FirSIuNF6dkUSoDfXPgQDAuDVtvbXJ31q/LvRMlRcHMMobwjBo1mu2XLa7iGzddnu4hzoeeXAWVxxEaJzGKzcFZcGJgDr6axCpqHwcBmhEeTrogN8fm9m1D165wV4gbzJs39l+7dr3SawMCAgw6Kw2AFCllWAgOlSJxrIwA87m5X3NoIqaAaAHj9KlTDx48gMtFLUvEL5GtzpEQGJwwa+UEMgxDJPlEMuubTugopwtgLIvrBcFSgf37q2l6wtc7DkzU9PX1VVY72zp16mxtZPLChb/G7/n5PXEWWcW0kJdgReuCxYoVE7+WriZuRih9HABXlSlx6g2h9KFwp0YOGy7ZSV4UbT/48QFYSnIAHK/oHTvw8GvR4t/T/62SsVizEpY5DJFjI9fFVc8btmyWSKM4kpmd89dgT9niKo5xY62JrCdXCVyhcbhRLIiWQKmXMDBn9myJ+oB4idsG0gZz8HGB3wsOVsNYuMDz5s9ftXIlOVi5bZYGDoyIijJorVXcw0IwGxTCd6patFBcFHUI2rV7TblczzFSBBISExUs66HDhpkvP5CAifURFeJcunSJuv7LcpVSeSkTxapVq1E4UYyjR48Kpg7Zss4TrKug4GA26EECmNV4CKYJ9+oXUfh6hxOLMxqQB6VCcmD58uXW2jfbt21n26xQundAQFxcHH5tMgrfHTOGJnSfP/dXRRoEg0qw4Xh9aKojPnP6dAV1453q1asHZiI2grfU841eb731ljn3gNK+++672EOHT586+cfvf7D9cYcPd+rQYdL77w8bLiU8Wbw/dWpAz17QGLTsJORNix08ZAjOnDQJrDFzfZWcnMy2+c1B+MaNtSayzlzFFxpncK0oVoYrAY8+JyeH+VK4t6F94DyJb11cORih586d27F9OykU6uwHJfJxWJiamxwOFmSd8j7xgHAY0XOdIM6wEEQZqJCYr75arPSq1q1bOU/1G8HZpAh8M0J0/8+OjFDfJpgV4tC/1ByZQs0gG3PHSwz+mHlZUKcfeHsck4ito1gFi3rHsVLUs2cPJYGx1r5JT08Xh3arVatGG+KCaOiQ6J07oTGYPdGkSZPGTZowFwRX/Otly6inKOcSi4H3//7YUVBRpUqVKldWnP7VyISJEydie8WKFRu++d/JlBR6CtT1SfiMMi++2KdPH4sfBwmh0kw4c+JWpThziBDOGV9t8JDB5i/El6IN6EycCdtvXgjMN26sNZF15irBktC0auXgKhnWMI0JEKW4UPaO+fG4qykJFebG8mXLiLHIXFLZ2xEy8b+NGz/Ia9Zi0IgQwRQGFP/L+pByJAbo1MmKkLHdwJeijh3P2nNpBDcns2mmh32snqhkQQNrIBXsfeC0gb1u5OSkpaXdv39f/Zh5Kj8nr8vo2VoxMbt11Du6g2/frFq1OiRkqsq3wm0u/lfM60RXfn5+00I/gEiwNWmYCILJ06VrUbJUKaqsoklgLOdbTZc1sfaHYFALc2omQuterjVqgD7prN404UJGxqrVq9evWUuJGJ/P+lQNVwmmDnPUtUDclRhu1uezZoGoZJfYcUpsraFvv0CYcewp85Ex+ho3+nMVX2jWrl3v4eHhPIY8W/+0eCTMDRjFbdq2pZgyXWCQkMouTbjw+GXoMhs3gJEGPNK/OMP4+HgPj3pKCS9CLiV0d4ZUdXPwpeg//1k+ffo0u0lRVF79OOxQIxrniB0vIa+LD6vduXTp0sMHD9izlFVoVezOdmRn5yglvAhO4FQROPbNyZOnVNaS792zlzpWlH7hhR9/+ME8CYtWo5s2a8YsV8GsrS0UvX9esdH+fU/Kj2BYqFyGBAGIhzzIQtwqt6ab2wcmfPPNN9u2bP3hhx/UfIpg0kvUWB0fBEJduGRx9erVcSk52ikyIoJt9+3Xl00ZNi8EBlHpa9zoz1UCV2guX74MA81Ry7BZWVls1UFboW779u3hL1PCDB5zZs+WzQ43B0R84qRJpUu/QFxiEF2x9B7C4UOHjhw5qnQwJMY5nSoCX4rgLLY3rbgYDXAGUxmjRo/mH6wjGHs5QxfUdcrJ1s7gVBH49s1XXy2OiJjD59S7d+/ONN3OVV1crprWd8uUkbfkyHKFX5KYmJiUmJiZmblrZzRUik+jRpIMrKVLltCGUkGxBNBRLCeLA9lWuX1MUPMpDPDvWXMKssJHjB7F2p0kJyffvHmTdd8Q14zDygfVHcor8pUUAuMHUVpyFrQaN/pwFc4Ml/n27TtsT+3atdLSzsseDAOtadOmDmk9x1qeK3m4agB6Y1NeYFhZNdFq5KiR7rXcSSZAV+mZimWV2iCeRQRs3LDJtabiJCFIjMOdKkhOVtY1cSSB4O7u9uKLZTmqB86il5eXHaSIzZHDPWyHsm4nRGxsnNJVEOzuVMFUz86+fvWqdFYv/MxKlSpz7Bu8cPPmzZz89cePH38QGkolKxMmTggek7smKu7qaw4o6/YmKB0AXc8MnXYqTCvcCKwogtK4vL2979y5I+4cUa58+aJFi968cYP+pVa5Vq2hSkCLFOvXrV+/bq0kH+eb9euh4uAz7YiOhrZkDepwbnRYTEzMkz2i6fX4JRcsWKT0cZqNG+1chRM6c+YMrAoOfyph6dKl6sPHeoEZBbmdZG2rdsLVnR72MUWr9+7Za5XlC8mmppCaP52PocOHk6z/45lnOB26HGgOQ3KOH088duwYRwMSKlWqxHnWzlKklFNXsAEVv3LlSqVnXVxc7CNFsGkSEhKSkpKV0lkJkOpKlSpev54t++yWLdt8fX2VkiwmjB9P5XEUCrP5lHMRHxdPG1DuarQEuAqemZu7u3hCHiwksQEqTlunpHlsjA8e++DBA80BaholodSyAHQbGxvr4eHBzgEkCv0JF5C5WY1FXBUTs5tzmd5+e7g240YLV0HXHD4cywlHWsTJk6fAcPaJ4TAwo2DR4sW2L0H3DgigPiupqSlsaUHlKoJpBu6T9VjdwVqXutWqXbRoMaXDNEuMLYDAfPtttFJVgzmuX7/OedbOUvTo0SMHtk1yFJYvX865zQMD+xotRUlJSWvXrudTFANOla+UYO+br3RCoS1ftoyIasLkybAmYdfSU/zhgRbBeuVBuas5HtqDxd9wDizh66OwMDhP4iNhhkKPgf9wGA3kg+nsVb++viUxrG3SwwcPbuVxJBQX8ShbihMPPIJVwVna9PLy1JxbZzVXQTvYwlIMdovhEOCMs4oBXRYAIEOQP9Yzn+2XtAWTfS3cbcE0kdP20zAH9bDYumVr6RdeUDrG17eZ/bMxITmcLA9tsKcUkSsMS9bPzw9KQVwCXFDBj/4ZLUXQeqAWlSylEni3VatWDx36FtsDomIeFWuHdiMnh57lDw/kg+kcptytwuFDhyByVG8OBjoQe5i1LGBVXILJ8GUzPsYGBX23f7/mEzaHuG0Sa+gT2L8/bbCluKF5FR386B8wUK5hkEpYwVXgp3nz5ilNP9KAiIhIu2VzMWe8b7++ao6/c+fO7du3+awGNmJTfwSTREI0xW3BoNc6dOhQz9OTvQ8M840bNlD6A/hM89fhA5r02PFEzgH9+vUz6KNlkZ2ds3TpUh0lRwy88/jx44yTIollLTZNiLdqurm5uLgUvKUsXDVO9A8YPFim+EYvbN26jWOe2wLYTD4+DYllZYlKLzCdw5S7VRg6bFj0zp0sVSpw4IAmTZpEREXBvweDxsbG5mRnU20yHUC1N7qcOQPVmwumu4DxN3WbhD/HVB9LeoQdwLEtevbsbksVv1quguBOnz7ddndKDHMbxziQM47rrTLT99DBg+ODx4rtF3NgP7WApH/nLViAPZChpYsXkz0lcbnE0GZqqQFuv8TEJE70Dz+4PRNbzp49GxU1V1/JEQMUyF8ztxG4TNG7Y6AgYFempaVRxhc9Jb6+VOoEbWJtA0nnBKQIRgDnqkGKDErMwUfPnj3HIMuG8NVXi6dNm/bH77/936A3yV3QPSkXxi5pBgiGtpVOaCqaFkaUQJM4ZI9U3yVLPahRL/tEeG9sThVh5YoVtAGOp8+FF87JXYC09LKtMFEVVyUlJeHqGqFu8N0qV67cuXMn3d9ZDPzuRB59+qp1qqikBu5R4vHjnNT2V72fRIfBasSClBdE/UOVegwaNyYYgOLm3Od2WwwnQHI+/fRzoz9ly5Zt1aq5GNfkm9xi8UoAru+lS5fSz6ez/ntUwyDWJjCMPDw8KlSsWL16dXs2WdcFMCI5UuTl5WnQMqEdiEowhYjCw2ecPX1KiajYhCfNoDg/MDU0VPOlpx59Mbt2xcTEmFu95Na3adtWd8MI4s3aLAmm+ncot6tXr7ADxFkVFKmCM6M0mYUQFPSejcEPy1yFk1BJVOIJjw8ePFApcP/974oaNVwNbUPACtbU1I1TfQPjGFyw1v4tlFJCofppgw0OJ7DZwbDE4+PiU1NTWAoiXDFxpz59AdOGn7kwdmyw3VIq4FGpJCqx5Fy7dl3DEgXukypVKtutTyBdXxglI0eNhCWEq3wyNVXS7k9iBcP4dXN3h+NlXId1vQALkp/cO3ToUCM+1yqiAl+y1RSLCaXmuHXrVomSpXA/yrboVKMoOIAOYU6Vv/IEQjVgw4YEUXm4cZXgEOYvv/hC3AUbjNjb1LgvIz2d9pCVRtsUqcKFmz59OudtYdnYruEtcBUoymLoD0LTpk0bT09P85gAtNWJEycOHDjIf4dPPvn0k09mOqTiSgLJ9CmG8cFjYdoEjx0rWcFiFo1skiuNXLPbYFD82nzTxp7RP5g4UVFz+cf4+jZr1apljRo1JZID0c/MzITkqM8YBGbN+nTatGn2lyLxVQ4LD6e+OEePHpVwFRVvindKOiRpaK9uBOAK81Ng3n33HYN+ZL4zJ5hsms6dOzdoUF9ilAQF5cpbRkbG1q3b1Bs6JUqW7Nqti+ztCUuCNnApNaRirV616smJmXK7rX25EoyuCs+t7ho/XuzAwaOiPHgWmhJMyYFQkrTdp29fsjA4Gh4GvS0pFQwWuIqfsQqWwklwjNm6JvTq1Wvfvn3//a/iOu3PP/8cGhr65ZdfOLZTy8IFC8UrmaNGj4bcz81rPUmLE9iPy8NywKjlMJSOw5sLWOQGEIM9iwT4qx04mZ49eyhJDsSASU5MzG6Va+z4OHtm6yiBXC4Ywoy34HVF79xpbgBR2FCyk9wvqAM4DfYnMEgR3xXGhTMo1mpxtSMgIIAjwKBPPHBuVuW479t3AJ6ueTYj7u7o3TFwILR5ReSXaF6pchTgUTGiIgXIZC82Npbth0tKcosvCKaHZcO3MPSK5fC4ip+xCiNdpe7DicIagv04Y4ZimsrDh48+++zziRMnGKpoHpkN2WTYsnkzIyqWEYRL1bx5czGHsRVOmgxEl1Zl9xTjYDHzBbf6iBFv2+18oHQ44gvDXKW+gzD06NG9adOmICE12gfHwMQzNC3QKrBGfxMnTaKG/RcyMs6cOUMNQ/+/vWsBq6ra1stH5TVKDEteYggqfIpXDdF8oCU+O4D3eFNM+7BjaWYKnBQOYZl5umg3TdObR8vj4ZTPkw/0Kql0k4KOIrJNMzFFUFEwX5lcxRK5P2vKuru951x7rr3X3nttnP/H5wfL/ZhrzTHHP8YcY45BfYtFZTkCcw+MbCE6YxeISJHKC5wnReonjkGQiYmJnKkcIB4w/datWzmdcnBzaupMa7qyKNLID2WnDmrBsNu8VIBiSZAiNi7W3EKCU7Xqo7uNGhInTizcf5cU8Mr169erbxfr6IUzuQqenYr0UGdXHRERXZOTZyxezLT9v//+mLMVTXlZGWtHTqlPah2aAm9Z93g1TwDjzIN3EnhSNNPSUl2mvjES1iYS1A1GojWqBFmHt8QZycBrDEVXCpSC/eRPcihC6crIakNFQPXApAYnTBcO45GiOXOc5bN+/nkO66vj42O1JnlikHhL586dOcOlLLqyD8r+4ZN9nZLo6zxsyt5KVY9Zf8tSGiKDv5XytTdravJUDQI4Mzp64UyuUmkkYfe89u7d+5lnRuzYwVyTTlI0WMDkF1Jan4oVsuFAjXgrh9jhb5GiXqSDw4EDB1q1avXc+PGurHhtAZu5xZJs2riyOSH0Duu/7CAqAsgDpMLT6cocpImUheVOCIxIV2VlVUXFWfUGV1QnTGrgMNJr+EEvLxJMVcnm4CEqrHonhanwvSwfyA6iUgAdBclXj+Aq0JGu8JCh04sPHnRZoFovUAdMWoRIslH+6vTpUoOZ3jEsXKUuttQQIdJxeEyuYrUemTTpD47M6IQJE8rKyuFCsV7gDEWjcAkEiPUaFX+fFGfCVCVOTCSrnbzYwT5GjoNHxWC1Oy+Z2xrgTpbecZAyIQ+TJk3iPOTnEXRlDSqBSTQOU/fDWBxGQJiM/A4+8/Xz++KLL2/duqUyMEiR80pUsIwbKDsHT+RA8ktKSjgLlupIV0qdJE+H0tZcaihNd+5cfdVgEJW3akdgb+9WWK36rj46V5lMJqpGCAoKcjw+P2vWzLlz3y5nt2ZxhqIhHTCxgLHsNblBMCvIstc3pcdx8BBVnz69nXdIloqDjHoZusTkYdfD1uG0lD2UrqhgcZjUEB0hPa4IjUlW6fIWMGeyh1u16hgWpnJyXJJ3cpwqRXl5X1Gvwyp3fO7wIUVFRZxnQ/XdDPRoWLQm+WTdWiJ+AQEBEd17tLClCZ2RkUvnquPHj1OvT506xfGvhPwlJSXNmpV6+/Zt1muIogEz63XDvXr1Igu4uLhYpYa/BW7evKlkZw6IjtZlJLqAh6hglroyn4IAeoF6PT4+zsY7b1dfulR9u7lXmzZeKgk/IDz+vGQiRdOmTXN76xPngWgQCxojPdWINyaZdWtUSuaQtdDap02H0BB1otJ9J8cC8HuoYmyrHk/d7eorsrz4qMpLvbYZPXo0fyFK0BV/7k+jBKljoEToSekmEmetqanZunWrTaJy0nYxfZqplg6cKpt7OHU1p/P+Mjd18Zd3kjbtS+nJEiLcycSJiR9/vErlo6BooI714melZP2WzZv5uerQoUMkpj0zLc2NQSkL8BSDgIpxi0tBTRyFU8WUnLoblabdG9dt2LJ5X0Ut/m7m3eV3z0+bOmlEZ68m9HfExcVyulaSLEXp6eluOXfldhBvTDJjMmXXGmRmEClidbkbNOgp2uW62z+d3Ldn967sf2zMP10vL5JPeOyYcQkJv+8b1IIhMP3799NUbhvSdfbsGRdvSLgdoKjC/ftJ7wjl4rCRI17PyCA5gZwntZ3nmFLYBDY7dV5tNfOtrS7b82HamysLL+IPb1tfPHjw0xs2bLx+/brKazCMlJQ/6nLzSg8YeLVwbznPrOR//bVkgEw/c/BUK4cbAWfC9URVXl5OvR4dTa/SW1f9/aa3/5Sx8Ujt/1+r/elo9tJXDpb85+oPng29j/auJ57oSbvMBDnPPnnyS2JvRwFPZVjXmDtHjhyhfjXNtqi9dnjtmzPm7yg3P3ly+dj25W9u31G4+G/vjQqmGse4hYEDozWdK8eLL1z4ccqUyY1gA1kF8Lw3btioVNUxB5ReUnKyYtyAFHjOjTh1B5UyuTU1lk1aCUJCQpgfU/fzie1LZ89ZffBqLfM1VujdO4on7Anrz5F0IAUJ48YRk2H7tu2cBZWvXbtGWt0bwamCXbNmzVqbTwxEBTfCLbte586dp14PDqb2Jq6rvV5xuLBEenz4q8mJz0S2f6j5r1cO/j1txqpjtRV7Fm0xPTMzqiXFVIb6gC7TVDIOdAUpGjcuwZa91fgBKVqxYqXNokQu88up8xgREUF7bbOHg8M6PNymx4QXpo0fFtnR16vZrYum9W+89Ofcy2f++521zw5O7/dQU+q3yB3jNHCVJO8QnD9fmZKS3Ig9chCV9Wkc60q4nPVgnR3qo3DVyZOl1JeqzdnNY1sys0o7jHtj+ij//RlTl9PDXRbgb74JM6e09JSDgQflDDmmh7Mi358bet67HZx2DSEqd60u61b0kjwkxqw1ae43OPXjz57zCQ9rfdeD8h35fOLGz/6Ud02qPFv5c63Ukr6LDF1mreOaNm16584dleHBk4AV37jDV+qA47tgwbs2lY7LiArESb3eqRM9KbfJQ5HTNu6e1uKBBrFo8WjPhNem5+a+VSBdLPq2rKZfN3odP4a1ZANYbikpf2ys4SulEjwB6TkS2auX+Z4TCVDxuKQuyEnh7QmiFGmlo2X3Sf/Ie8XX16v5/xab6KaNNQIDNRSPIYEHR3ZyYCbMTEsj07No4ULj8JBNcHYpdFeMSh2qNSubeYV2++1/3/6lRnbNO4Z1eIQZ86eWFgVRgYTUFTGRoqSkGU6tlWxMGFCKqqrozebZ396keYsHLK7cd//98i+tvR9iCgzLOomKiiwspGcDKVi27L9KSkp0SUo0FIqL76bsBj3e/rPNm61td/62c65JnuTlKn9/P9X/f8AnUP0FFGide7KTExMz2G65gTtF+nSsX7P22TFjjH9Yj7+/pTGJSiNuVeau+Xh/NZZPbEpc1/sZsXI24FPaTI+Uw1fzHJEijwO/0vE0Kfr12g85q1bmw+h5JH70U48/YPsdv0VERDc/Pz+bfgNovqioqJGZOKYGrhozNsGaqPi7eLssy5+Xq6rlnFcjgMiNfQ4WpiQpOfm15BRJ7ve8IyfHUEemLMAvLo1B89bdOJu75JWXV5+RvMInvZk6NEAzU8nb1JmZmTzs3ii1DxX8UhQfHztq1ChPkKILexe8vfbEL3VXf/jq4JlaqWVQXOp7s2P8tEsMln9CQkK7dkE2M0sbn4mjtDGySBzjt2xcHHHg5SpndD9jBcZsgjhYffr0Hjt2rNYnFV9furu+cRm8q2VLlxrzhHl5efny5Ss4TxEZPGXg/PlKm6+pqy7N/eidjCVfXpECY2Yvmjcx8tHmmhUP2efBv/AMeNIHiPbRVBfVs6BJivhLUesIb2+12gds/HrtxD//J/fq3b98Bvz7v/UNaX2/yhtYgbGAAH9JPrTXsuW/8KQPEBNnwoQJjSCCFRMTsyl7a8uWLRWnCk+Jv60BXHAdz7/ygMJVPj70pANMpL5L+tKli9YXg4KChgyJ4bEEoYzwY4cx+HpGBsnRXPHhchgX/MetXAA85E2bNnFWhcF0GD8VG7oSa4A9QbcuFm96LyNz07HqZuFj3ngreXxvP5sG1OnTlKIniockHzafERxsOy1bapAi8P3QoUMah70syVKUlZXF2YHQjVLE0iewYlWPcvoOnp+Tf7uu7ublUwc2zk//+6IXCnImLV6Z/rQfw8RhBcYU4PbhIvCkL+HZwgnbtm371KlTXFlm0xkwD4IUFHzz6aefcp5Cg4Xn+oR+ilpozSj0VFZ2Sl+BNpm+tb7o7+8H+y4wMGDJkg94Hlx29va8vK9Gjx7dv38/zmcXEBDwybq1z4+rP43/8osv5RXkG6HHHW72889z+E+BgNSNllAbGko/1QADn77VVnNq9wfzZn+490qz0JjXpk8e8YS/V5NLDWqlSQvvx7zp5zup1THatn3M/E/4mp06deSUIrBaTk6OJikyJrRKkeutYwtAjK3pgWqLmKG5V5u2cktgX7/g9A+bXB06a/uxVW8t7tN1/pC2VIE5fJhyiqv+/b6+Zr/Xl/PnORYiyRZYenqGehs2T4Gmjl+Sm1xwicpVrEdfXGxS46rbxYt7jV7W4Jf/tGR02BLJm129oqrqAvXpdOnSRZJtZM7Ag9TQhALuCL+uefLJJ5WcwP945533Fi50Y+BKq36RjBqgYm3pHDp0iM5VPx3+DESFX2pP5i5Myl1o/n/+v/9oy7tDKDfIqsrTrp1lqqqzpchQsEOKjBCggj1hrQfAFtzi3cIvJPhB3L5U8cV352qHtKVqGzgN1hdBkxZfIddH/kP79u05I3zEKfdcxtLKUvb19NEL9O0WPH3rDQQIEJaxXtuAe/d+Sb2u2Ob4ooyM1/kjw4quGTgwevjwETbHSY4Dg6527czp27cvadXsYsDh2Ldvnyb9YuR9P4yNaibjBrXrxM7dQ+kzuGvXbup16ll1u6VoxIgR0dHRHhHHsk+KDJJXgjFQ/Zj8/AI+473258uXfqn/5b42XnQvHM+Hqo579KCnAeN7u3btytneUzJjrOjoAcZcmBaoqak5eLCYv64mgdvtYzpXRUZGUje7sYZhdzA+qWeyqSyZ71tZHWuwhCxIm8gNZ16K8sn4gegMGzZUfTUqdDVn9hsjRo50WXEKyMqxY8d27szRmrFi/ESAfv36UhfA7t17KAkgvqNWlmtr+iDrZYpkgiNVNrIgRbCB+BMNIEXr1q3HD2kWZwSdbo3GIUVkH8UaUDU83m3d9eJPlm6Tay51Gf5EIPWAVXb2Nup7u3fvzvpYsh/In2ggNTAWCbdDfxrk8VqgquoCnIS8vK/4qyNKslo2QjoJnatYAgQLaPDgpx33AbOysqjX4RJZX4TcaDKNCYjo4CnDQI6KimIpMtBVaMfQl198KWfnThe4ViUlJYcOHdIqK5JhxMUm8KipyxsXVWaBH2sY3S6gINTfCKGF9oG1rkmKIHX4sSlFLgaRIk2OFIEBnXIMibqLgwWCuWZaxlJ9nexLJXs/nT9v2eFqSfIKfzF5fI+HrV9VUPAN1bjB96qbIKBJWFfdukXwmziSHMeCgOGHuFnh4eFG2EzGwzx69KhWR4oA5pqO22mOgM5VGFl8fCx1MSxY8G5mZqYjQ8cjY2UoMYor1wOPDNYKf3YTgWIgw96Bou/UqaO1gMbExOwrOkD6ADkDsH/hDdhHUQRGiCtwAtqcqnqA999fDLZw5C7Wr1/P8iEgGzbfjq8mbvqGDRt0lyJng3hRx48fb3xSBJ1OnQ5YCT179jBj1jvVJ/K/OHpFkm78WFZ6/J+52wvPyDVO/PsnZ2a+OuBRqx1AuBGsg1PQvzxjg4mzYEEmRqKpUrvUYCtLsuKCtMD6d726x+1/9913+/fvt+/EEaT9hRcSjbOpwEwPBm1QuYpUUrD7cLvJZGK51dBx6nYr2WQfNqxk9eosrQbCGRnKF0F0QkNDFAexjQxNH6gOaJaqqqqTJ0thzmhSixYg3YM8K2wbHx9HvWU8f0eaH4KoVDqd8ysCyBikKDpaW1SZwFyKoIPat29vLkW6g1g5FRXn7FY3BAYP/oONqGFOybL5YdMHW1zY+lrq13frYzfzDo8Z+bvhQ4c+3adja2tFRnq8Ub8R0tK/fz/+ERJDWWvqCgFxzSVZ9RNDx9fXz3m8hbsuLS2F583fYdIaGJ4BM4yYXIUlzXKtsGzmzJlrR8K0eieCxMREng8Bz9tn6ShQTB5JJoOQkA5t2jwKpePt3dpuGYKI1NTcBDmdPn0aLOX40WlIdkLCGENt13ACOpHlWtnXQlO9gCambPjwEVoHiQcbHh6en19gtxSZZwQQKWrXLiggwF8vKfrhhxN27NhYwFOkaOrUKenpGdT/Mm9+2CQwdvE3A27W1V9XOdIg2arSC0WsVQtjThMSEvr06ZOdvc0+69Pc0MG8+Pv7wWIODAzASOw2I4hNfPXq1bNnK8rKyhwxixUY1v9WO3aJEbM2HEgFYv5Ee5t1O/BRmlY4vhe074iuIcCQLEZFxEhiB+0Ibty4AeGQ2CnUdsNT9IsKYHawHgtpockfe4PSWbNmrYrk4KPs4wayJSikyAiAssZcsA42keqxJGrSqq2v+mTbLL4Aw8Lu40EYJ5zy+PhyuxmLgPCWxSfAwpPkY4IwnVXeCzumWobutYTAUjwZ1O6CjfbPmJi5c+exXrBq1V/37MmNi4tV2Y3lSai1T3rMdQ2G4bgRSqCYP7oYKZrgWfpFBSSGz2o7q5z8x82qBJ+hnnbt2q0+C1jeDuab6MhY5hBSpBXjxz+n4kqSnTQo00GDnmI55Zi7oqIi9UmEZMKtd3CoejGWBVwvKgoMzlIENsrZhIWFweNRSZ2CbJHoJfgmIiLCvFkD+J9nz5QUcNMy5t+A6Br8mEwmO/J3DQKeDHvPAnQlaw+ZAJJDyAz3HhwcbC45R48e5fEzIHJTpkzWZbSNQ4owfl3SdN0CTEFKSrJ6mXxyHAVk3KlTR/Pud5cuXSwtPcUzazCh9ErmJIyVmFh/BNvuhBf3gmTYGy0uxYLt2rVYABAFm0FF620QHpBKvbo8qR4y7DtA4C6QcKunnDnVCtLK2abkmIcP+UEMZN3XmIdKkZHP9PADLJKWlsoKXCkwD/xogjO6V5A41qhRo+w76+YuGPngIAtcddY5lY5WOKOkPD4tQQYM5OJiE2cRWBcDNz5wYHT37t09S1bsgJMkx9lV7IgUEQUkpMiVgLPy/vuLbDYhswNObbMEm0mxcgoLCwsKvtErJKEvsHAGDRrklgR6x8HbEwRLt3PnzqwIhB1wdlc3Ijrjxz/n4KkUHQH7t0ePf21kysUmOPsD8cNlNZ4VBWQ0KXLXGS/XAIYCTFj+UjU24cqCUhh8XFwsfghpHTlyxAielhvPeOkIXq6SZO0Pk0cXGXJZpV5F3UBjkpNxnLEQvQDhiIyMhKCEhIQYpOqB6wHditt3XHLcVbyDKkWujIQrUuTp6oYTWCkwZDWVOGLBXQWlFNKCqikrOwVDx2T61pXOFkkgaEw2jQaukhrKHWmtzmsONyacYPD4IRwJjVNZeZ4cStCXukjtFugUH59HgoM73AuahQdEcjT1yLGAQVKVFClKSvqNFOlLXYoUBQYGOPXoqGFBShxFRUVpLTKiwCBlFzB3iqGjlAjQ6/ycOcDKbds+Rg75eWh+jTq0cRUBefSaAkJGSyIgGkfZvyYyhH8rKs5Jch4auc46xEBOQgBeXl4kH8nBM333CCAD+NGUa2fkxAFzKQJ1KQczL1+u73MipMhxkCIjY8dqS3UxbD4kmVzzgSmnvyU5m/HChR/JdaoBrRzaA0jqLAzi1q1bO3L83INgD1cRKFv55eXlsBFgWpqvSWIYYhF6xPaXoiCIFeaWTmL3DojkkL0R4pScP1+p2JhEcoiFaHzJMYeFJhJSpBeUhCmoGuKUQNWYO1tdu3aBqiFuKJ6/R2RgExDxNiCtGhD2cxUBxCJMhi6jEbh3oOyNuHsgAh4Dc1MAjqzAPQVHuUpAQEBAQMDZEFwlICAgIGB0CK4SEBAQEDA6BFcJCAgICBgdgqsEBAQEBIwOwVUCAgICAkaH4CoBAQEBAaNDcJWAgICAgNEhuEpAQEBAwOgQXCUgICAgYHQIrhIQEBAQMDoEVwkICAgIGB2CqwQEBAQEjA7BVQICAgICRofgKgEBAQEBo+P/AP9zVo5IJXogAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="453" height="149" border= "0">

Pred použitím fľašou potrepte. Naneste kvapku Xamiolu Naneste priamo na vlasovú časť hlavy,

na konček prsta. kde cítite vystupujúce ložisko a vmasírujte Xamiol do pokožky.

V závislosti od postihnutej plochy 1 – 4 g

(najviac 1 čajovú lyžičku) zvyčajne postačuje.


Na dosiahnutie optimálneho účinku sa odporúča neumývať si vlasy bezprostredne po nanesení gélu Xamiol. Nechajte Xamiol pôsobiť vo vlasmi pokrytej časti hlavy cez noc alebo cez deň. Pri umývaní vlasov po ošetrení gélom Xamiol vám môžu pomôcť nasledujúce inštrukcie:

morIyMXGlq4szFWkWXQFVFGpMGuEQeHC5jTId5NQ7KHbv2uHoyLlzZVCICkieTMd7VXW1vT2LomHQ8YKCAmK+JJ9/7MgRaytrpFcyqPT09HZJddUQ26szGXZ2dFTpalp6bm6eWHxL5Gxr43311f7AwIDYmGXUpLq76dOoVSwTE5O9vT05ufklJaXyna16erpurq7bt2+9rSEJNUQhKogQaEGwPclWwXl5BcFBgfBRlBaDR378wYdOzk7AY2l0tMwm5YjwBQVIfW9O9QBdodZWAbw1q5Md7B0uk3PsZBaxlZaW4S80NBhWxWYTr8m6E45bWqg5SsgEUBg8uqy8YlRuvTbijZGRIeLf0qiou2DEyuIKLINGs5WgAs6Odtyy+QE0K1pqDSlzXjg1Nd3QwC0prZCeZerp6SFh9LCDgAA/Gs0mMyuntrZueHhYxlEUFhbjj8NmIzXjcBzMzMwNDPQXfUElFAKVGhwUdXR0lpWXw1/Jz6chJ1caIfeKjVku0cg7LcpQYTAYHA6bz2+XlLWioopGo0VFRijZ8wBBEr7o4qVL0hs1we9FR99COuGdWCzWhpR1nh7uBYVFbW1tyI9kxm9a29rwh1TAw90NJaHb0cluGORtemqnn4CfnHcwhschme/q6iouKZXugJAWWCqDYQenirxK+bKuxRVldSM02t+fz+dzuU2S9rp06Qo4CYCBf5Nxr1A9UCxYSU5uHjibdBOHh4VIloZKC9AKCPAHPBUVlXV19e0dHTJ7q2uQrjIvvwB/pqYmYHG2trbWVlYIuYaGBtQbG6kXPs/p6OCaqPfME9vmjo0T788ZHgZXBN/l8fhKtgkAHniQh4dbaEgwVPAub5Iyj8YxmYzgoCCUXnqnb0TClpaWwIAAFosJRdbV052dmR0eGYFxgHTBD8j4ZRdnp4QEZf1a1tZWcXGxvr4+oGFcLretjS/v2TXI7XrLym4MZlhYmKOxTEyMzUzN9PT1iD2NDQ3lncu4WHx9dBT/44YDA4Pd3QIAo+it3Bq/rcuB33Z1dfH381XxZS2LLvM8EmUKCAgYGxdnZFyTntSCGoJHERtn0GlQK+JlHMJ+ZIXyEy3c3FzXr1ujymCXjY11fNwKXx/vqqoaHp8nEPTKb+wgXQD8zXtP1QUeFfYHkgibBiRwXL9jH938D0aYjYwI19LUAAwyOy1QL4tUci0SlNXJSbc1Nw5+Iy7OViQS4c4NXC61sK+397a3DVJdTIjpg3ZEEGU7gOBYWFj87r0MKqkDNRaNKFtSUlZf36DEA0gEHsbDwwPhB15ODacMmgfzgp0JhUKBoAfxBu4R2CAHuj7f1imqCIIQjZh7Y0NEKWsrxEhraxtUc+F3XhRR1UiJPdFDQpgMpouzM7exsb5+7ndwahBvUTBzcXbx9PJAlo6WVTtOUuu1kE6Sr+n1QFARDYn6hf0I/sL+ARgTIgTihCqbNmvc2KDc1NramoDbxBTOCowBRSXi4j2zg4lEbsN1wq5h4DY2Nl5envz29t7e3gHCuw9OkjNFEV1AjcwtzO3I/jHYymL5ZXIvSF1oNP4cORzqpalj4wjhYkAFLzoyPCKeILGZnR0ZJd6vhkdLVg/hWiNi0p4eFAuZB0msIXr38t5zt91wqA+cEkwelH+cbBqqRwvMlMgjSLlzFSY3HiBEesEWuK+EZQAz4KSppaX/27ANlEmyxuV/i6ipzqiqMSmLWxr1RNoFLWQH/ntH7pUB2vsiLfdRuRflPir3ovw/79RsBtRVzNEAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="115" height="105" border="0">mORUXbHCIo319e++846FpSXEFsj614sXCdCgCwRup06ehOxDKMEwD0QC/4zBgv70lz//9R9/BxZUv0RhUXBQ8Kmff/ny8y8QfRgZG2/YtNHaxgbtRpPuFBQwkamEaF4e7h7W1tbTX/AgwW+yzb+9vZ1n2io/oNEG0czZWlJJUXEGM1ZffuWVn374Qc9A/69/+xugvH7tWmT4b4Po0CH4jLiAxynxGd1gElMr8EXQUjU1NaZmZqvWrE5PTVu3YYO7h/tjzY0jCUUeGR6xMLfw8VsoiNNmZxhsxnxFMyU7oTFw8QN6gIpBh9lHBCn/xLTYf7GVtRUoDyVH+6AkKh3BIx/FxcXV1TUIwTMzMia9lqw7IlNpp7o//PNze3ajzt546000ix07d84gkyRBRILlHJwcHwtlIWoYRFTi0XpF8DE6OgaJ+Nud+VwM2X7//j32EWlpmZmtT2LUO6Vz580zMaViS4CelZkpIiri5OJcNGEhohBtF3l5eZANCHC2bN3Kx0KXLls2g1xNTKhRwgDQUVBceKKcYFuQkR1I2EdoJng49/PxBmeffOsFyC/oMzgcIVpsdHV21dfWJcTH19XVGRgZsp0P+ARCIjw0rLun28TEhD35+hmkkpKS0GvXoceXLFsKRzptqdnTjidNT3FBJxwC0xfKHKTmOY6Pl5WWwpxRbd4+3nQYNuofEADdKk1bE5fLLS8vvxERgUDazs5+x3M7vX18nuVuJqDXnJycXy9ekJef197RTkbNH3fm+djY+CMrpmYlZ2LiYtTWdKwYEkidP3t2xcqVCOTYQKPmlZSVudzWs6fPbNqy2dXNDTQCnQ8GB74wbVxYWlJaU1Otoqyyddt2v8WL6EnAz3TPGGpmGsAeHNLTm1dSXPLTjz+uWr3awcHhsVbR9vX1sqeazE4BwAZS0tIQRuRrc3PzLydOQF3ANUEJsM8E6Lq6us/teg6+i2wwSAYKUK5zZ85wOM1NTY05d3OCgoLg3xD+zcz9PmGiejnonQ/dFixY4O6RkZFx7cqVxoYGeIKJHWpTpeGR4dm3aERxCPYR8o7R6ezp09Qc/eERCIaJPY3gExQAp5HGiHC5qbFRR1d3sb8/qOXXXy8W5OV7+nibmpr+XttNwRpQ/abm5iqqavYO9ghe7t7NDg8PhwYF8gJyCCJP9pmzAzTalKysXH//AJlXiLbv4+tbX1ePUAKmOrEDhNnLCnYNY2mob9i9d6+dvT0cfVVlJTw+gulJ5Q38J9UZ1Nzc1d2Nkujr6wsYJXd0dBQVFdXW1DAzyXHtfC0tIyOjSauT2lRPU6OoqLCtbSEy47twYXNLS3hYGEDnGXGfEhMJSfadZwdolBYWDZKF/aL8c6XmqqioSklJd3Z18lELMOo0eqMlS0srybkU/d2Kiamuqt6+cwd4mV0YVF5VVVVMdPSd5BT4WMA9NkbtGqSuoQE/6eXtzcdZIUKLioo6ffJkS3PLEL3U7jcg5s6VlJCwd3Lcum2bjY0Nz1XIgJOzc9zt22htABqWBCGfficV6ghSZAZN7fGA5nJbJt1ADvkAvqWlJUABbm3Z8uVXLl3OzckBAxC8zp09l56W6rbA3dLKEkZEmLemuub6teuonvUbrWAmLS0tVy9fmSM8Z8WKFdRMMPpCau5dRwdC9pMnfhYWETExNVnotxBFxYMQ7CCaLywoRFV9c+zYVNtB4j6Iwjdv2WJgYCgv/9twJYfDyc3Lu3TxIuRjSlLy6XNneTY1RSv0W7QoNyf3o/c/2LB5MxQRHHVra+vDWdiPJrTCvn7ezVnYiR/Q1K6Acx/xs1MN7QA4sgqTjOF6eHrCN+6CNzMyQo6/+PzzEz/+BD8eExUNMwTT7Xt+v7uHx7WrV++kJG/YtCk4JAS0eP7cObTujZs26jwwZ6AMln/3nXeKCgr37N/v5eWpqqZGNuOEYaJBpKelJSUmKSop8unPRN7s7e1tbW2ZXTyRtLS1wVSo0X+9915bayupJIBVWVmJO5NdnHR0dLZt3/bZvw8f/uSTEz/9iJxs2rpFV0dnUqCRGYhU9hFZOVm2WOIHNBojj/G2traZmU3yOhFq/q6mBhpXT3e3EF1D7u7uQnT/98eHDlWUl3955D/KKirV1dWAJvbWrXffeltOXq6vr3/9xg179u5FvAsOATPY2Nqu37ABwRgpDKoNKHd2dJw8c1pDQ2PiUpeFfn5wBkI06U9VClwyUR0SJwHj+M+RI6hOcgLo++aNG4nxCW++/ZaDo6MwtZbJ8d33/5Well5VVQmTD1mxQmaKvTtAbjy9SOJij2zezg9oMiyExsI4kAEWx/EkcDTuW1dfj3wzq3refP112Mjps2dRJByxtrYODAzcsHHjxx8dQsy9Zt3agy+8QOaPfXv827bWtr/+7W+arIGFY0ePcltavv7mG7UpxnyF6cQ+gqcTvPQNDGDFfEon9GBHJ+ZC0BFiUQ11DdJDQO5P1nbwv48Q3RogBZiv4CiQAbtKpuFoOVlZtH0G6OrqmvEpgKakxf37kMGD9NA9OdjMaYYOBZQoBgQJcjNXUtLc3PzQJx/Dq7i4uMCUYLZnz5zJy83Zs28fmjPb+rZt3/7Syy/zXy/Fk/Cg+Lj4Tz46dOSb/zJHkPjE0MgwQSQrM6uvty/k+RWC9/czqae3t7mZy3xFSCkh/kgEMA3QqqoqsrIyzPQGShePjROb5TmTzIvAmT09PWzGJPPPEe99deRIWsqdrTu2wy+B/rS1tSEeYO9wdLCjpXCggYE8ox5TbQ7Gk3Afwg8kV2QhNJkrgqpFGIXjaPiTYo0M//jDD+AuxH7QGMjADPZDpprR4BBCQeaIsrLS3Efd2zRAQ6Kxa6ajg5pTIi09iecByuBoaq/51lamrw60A3aD8v3nP/7Rxm3dsHkTmjOZqTQwMJCSnHz61Om62trA4CCgPxWs/E0SVHYnJQWE6+LqSrr3ULVgzHp6fhdE4UcffDBvnsKrr/2TTEZgLkQGmjmc77797vKlS9t37Ojr67sZGQlSfqyBApLgCbupfVgeUocCvQM8+5xpgAbX8MCK8Hr+/MnX4ykoKeF5AM7S0pLgYmtvf+70aUQuMtIye97YFxgUyJyMxgEHqKGh/spf/gzunsqbQecArMGBQVMz00nDcU5T05dffCkjK0PGU5AxMCyuIttFgNxdXV0vX7p8/OjRwKAgDQ1NkPLIKNVrWFhY8MuJn8HLUOJQQaTViomJCjjyzU4gH+6ju/+iifDkdlqLloKdIvRnRsBKy8ocHR2YE2BQXV1d4FkUSYv2Y6UlJcg66RNwdna+dvkyxMaJk78wUOISWBwM58WXX0ax+RcM7uHM6dNZGZk7d+2ytrHGVWSlLSleQ0PDhfPnYZgvrX+ZsSBqzeFcycSERLARCCQoJARoRkZExMfHm5mZoz0hwxDgZPnMth3bnz9wALQDVS4IppOm3r4+ZqsJIbpJyc+T5+k9nz5g0dKaj8y1Plg2UlxcCk4kpcIHiIfoqGg43B07d6Jtas3XAh3D6gnQCE8UFBVuREasXLWSCCDAnZeX19HeDlkmyCgGsuvt7Z2fm/vJoUNW1tYwTyVlJVQPXEV7R/udO3cK8vJAGmTykRAtJFBzHh4e2VnZYA8DQ0PEeLv37IFwRvTR19uLSE9cXAyhIDK2cvVqOGRkSZCpX1Ml2E1nZxeqnDmiraWlqMBbtOmBVldXYzs3GG9TE8fAQJ9aGpSZ+fOJE9VVVTIysjAQM3NzPQP90GvXKysqyObc1EIPZ+fLF38Fsrdu3WpvA74+CAEQILi6uU272lSI1vIIf1Bt0dHR+Xn533/7LWrrPr1vLCStkZFhYGAQ4ggiH8klQByXRN+MCr1+/cALL+ArUN753HN99PTU3p6euVJS1MRcWrkyq8wF75bjSbA2BLeDgw9nv2hoqk8s2vRAo/WB2uvrH66ryMnJAdAo8PVr10RFxRDXITxD1pFvsPONiMiK8goEftTmc2JiLi6uoVevdXV3Q8M11jcIzRECiS9dtnQqaTwx0RvMUKsu4GlzsrObOByh+9R8WUUlJYRw5hYWwIinyxuBj46uLiIg/yVLyNRIHJSn06SPwOVkIvLY2DjPxJdpEzUvu6KS+Uo2Qpx4h+mBBny6errlFZXMDLycnLyAAH8oJwhPCAZ1ehcOWVpLwKjRWgsKClDJRF3IyFDbQqDaFyxYcLLsl/DQMCtrq2lDiYkJFWlnZwdkUcG4IXI1lf8knZzrNqw//Om/w8PCTExMBBk3oJa9mJiQlbyCA014o6r64f4DKirK6mpqE3u4BOpUMjIySk/LYICGeZZXVBgbGXn7+qTeuQN5jzCMZI7acdTK8sqlyzXV1fr6+pQd0cuvW1paNm7ejDOpngdHR1s7OwFLwptdUVFB2jiessDdHU9Ju5NaXlZubmE+7SWoOZyfn5fb1toqeGuDtUEUsVf3UFsYqU4y01MgoDXU1eCCWrhchj2Sk1MtLSzgZKBhUXsIUkk0hc+QolE3b1ZUVICFAQpZV52XmxsQELB7717mPW4ClmRmCU+BPlm9ZvW/P/0UesPYxHhao8YJWtpasBuErKApQZ4CdQ85ezcnlzkCeQZFID/ZrgICAY1mZW1lWVtby8xIx2cOh4MALyg4mOeNFKhSJUWlzIxMMvCjoKBg52B//eq1kBUrSKcBtV6otRUMgDw9vfekwKihUiwsLOGZyRIN/ucjJ1pa2pAlsFABH4E4pa6uvrn54RabqF093cm3XRW0P9rCwjz2dhwDNDg3PiFp+7YtE+dagJphs4mJiaQmUAe7du/evfO5v//lL8ErVw4PDRUWFrZwOLp6es8fPChIf83MEvgK4MI201LvgLgEAVpHVwcEXVZaKuAjoDRS7qSye9k0NTSmim8FBRq2aWtjExefQBbBodWUlZXBrie+BAwy1tLaOi0tFaYEuYqvzi4uR/77deyt2Fp6n0eE9aqqagnxCaZmZk8PaCEaaxF6Li///fBIAttA12vpaHe0dyBqnfZtW7gtIoba2jrmiAq1hZPRk64FRz7c3FxT09KZ1YbwjfHxidu38wJNdzu43IiIQGACXgbQaMV+ixaBsknlo/zFhUXIZc7du9D5T++NEWSAUUJcQsComtJXuroD9MjntECj8tDE2ZGOtraWifEkyyFIeoyhLCUlRXt726TEZNJTOj5+r5J6Y2GZqSnv1vBoPmgBcCzdPT1k+RDZqoA5wdTcbOnyZQlx8bD6pwd0Z2dnbm4umrOA/UQwCBAawv32tjb+r+uj93/JbXiwEkuI3vnRgO9IsaBAwzra29sh6VJSUpku6a6u7luxt/X19XiYGkBLy0g3NTS2crkkROS5GwIHKBZEaxPXK85W6urqQow6PDS4edtWASe+IJ/E9qd9KT1U3fXQcPZpqE4rKws+o+OTA0222KLXvDfkFxSCBHhWwDGnNTY2paWne3p4sJ9BNsdF8dC+Js206IP+4qeXIGzS0tMg3tk7ivBPKG+JAF1LQCYsPIK9Ug3m4urqwr9EkwANg4XKQdOIi0+c+B4EngQ3nZqajlbDs5fZoU8+QUv8Hd9yZ2xsfOHiRcHPh0GgLPn5+WqqanwMk1rEV1mVkJDEHCEbxJibm011CUmPAE12O6qrr4+OvsXeoYp/glFH3ohas3ol2YOLHJzBaNDvmyhRXFvb3tqmp6unMLVtgvd/vfTIJmmqqio+PtMvK3oINNlzrqCg4GbUrZbHeU8pmlJhYZGEuHhg4DKEJ8/mHV+znlD20tJSMjQ+lX8eGhqKiLjBBget1tzc3NDAYNr7PwSa3pi1NCwssuPRBdB4Nv1uXRkR4d98GvRPT08vW5xC5eTm5UnOnRvgv0iQzs//tQQjA+cmJSYpKSu7uU8+uw7lzcjIysvLp19bRyVqwqaOtq+PlyCdVr+dAavkclvjExLYKJPgSldXx8jQQE9fT/LB2Aw8ZFl5eXV1TVMThzl5ZGQ0P79AXV3Vxdn5d5kC+iSJWiPU0JCZnm5uYeE0mfOkV4GURkVHD7E2O1JSVFzo5yugV6eARn0OUjtBp1RWPuzuExcX09XRdXNzsbCw4Bk2hJi3tbUpL6+Iio7BX+Y4FFV6eqaKsoqx8eQzB/9nEwg6JyeH2uBfV3fiu/2Ack1N7Y0bN9mbllCb3rq5mPJ9vRQ7/QY0jBQYMUeBsomJ8SI/P3193lUFyBNZ3wo0JSQlLl++ikwwvyIkTUm5Iycvp66m9j/7OvSOjg6oT7gvJoegBfAGSM/H12fiUhS03ejomObmZrZUtbWxXrBggeAz5EXJvdLTM9icq6Gu4ePtraf3yFwIGGx2dnZ/X19gUBBYhVqurKm5eJHfteuhrayN6AqLihGt+C30heE/VceIVohyPpaCJBvH34iM9PL2dnBwIHEW4ONwODnZ2SBoHt6ALVdXV8fExFZUVo6xom3EjYsXL5r2zT3sRAHd3z8AdJhDiI6srC319fXYzb+woPDa1av5+XnePj7MQRQSdu3h4Y5mxWxAiwq7ezcH1QCsFegN3wXPjeCpoqIi+mZUR0e7rp6+oZGhrIyMiqoqHjexN5G83xZSob6+HvEIZBV5YTCTMQCdmZGJajM2NWFPSaVtufrWrdvlFZXMtopC9Gh1SHDgVC/6mipRQKNRsCfoqaqqWlpYsHOMzB0/emxwYAC27LtwIdtOkWM0oob6hsysbObgwMBgZma20H2hRYv8FBTmPQ27RhQ3PDICILLv3hWZI4zcQsXLyMqqqasZsHaGQPurqalpa23rBF1QU15VnV1c0OQNDQ2ZVg+gYeMwr8X+/owbp225BiiXlVew27qSosLSJQEwr8fNMPUwbuvDSWO0kFRlVxdi2dMnT/X29Ozdv4+8aIoHOJTQwtKioLBoiLUPAmouMysLPnrxYj81ev7j4+aMfzIwMIDg7excyuVyG+rr+/v6m5qa7t0bLykpIdEstSpJiZqYAFPAyVLWVogV4etUVFTgx9j5aaf2Ps2Uk5NngnXqZTHlFfFxCVXV1WyUITCWL18q+L7+7ERbNOcRBa6kpMgmvtuxscmJiZbW1mQmtoOjozb9QjvmBGpgUE6O7K3LvvXg4BDi+O7unsDlS0H3s2vXMnQC1mZmZog1yHuK7t+7FxkZ2dfX7+vrQ22GIynZ3d0dHhZWVFi0dt1a8PKkt0pPSxsdGfXw9CB99sg2AvHbcQlo6I8sz1ZSDFy+zNraamb9ChTQ3ayX7fAsTKTeUpOeDoITl5SA1oi9FYvc/3zqJI94nGo5I8wBZHrm7Dk/v4UL3FxnkD9BkgSdSMcbCOHXCxfib9+WkZWBKEZUXVpS6u7pwbM4jJ1QE8j80uXL8benpycxMSk9I7Orq5utMSCZgbKVlSWZdTaDTFJAi09dRXAjMApjE5OXXn4JRp2Vmfnma69HRkRu2bpFwAeA7FpauGH0a3qXLAmY2avJBE/Lli9Hnk/89FNHW3tlRYWzq+ue/fu8vb15dohhEpgnKSER2sXW1hZsDhlXUVnFng0j9IAxgPKTvIiWAlpd4+HoOpoh+21SsrKyuHtVZaWMrJympuaQlZWwiEhJCW9fIrWCgzVpFeQ4MNDPzm5vb196RlZ5RVVISKDthJU5s5gAyvYdO1asXIlWT0bckfgAVFpailZ7YPfunNy82Ng4sicA+wQDA314P0NDA2Za8MwSBbSiwkMegB9oa6P2miC6nUyQuJt9NzMzw8raKisza3xsjGfaA/2CoK5u1su5zc3NtLXmx9yKZetrnAaKP3PmPMQfmiH/ba5mnICFFJ0EPD80NBSXNHO5ERGRbA1Hko211dKlAdTbdJ7YmVNA82xO39zcUlpWZkdPJkImApYsyczM/O7Y8W+++hq0ZWNnC5Nhn9/e3pFfUMA+oqqi4ujooK+vd/rMOfbwpRBN+tnZOeXllaBsd3e3p939zz8VFxdHhoYpKisPD/OO3sJ+kUN/uo9sVtw4BfS8efLQc2BScgi0lZ2Vo6+nRxbtIMA79PHHm7ds4ba0wJVDAzFzhchW8uXl5YWFRcwdcZWyshKchrq6+ksvHgTrJSQkDT4qSHp7e6OiY+BzFixwdXJ0hNaGO302/av36IRQMD4hCfGwo+sC6UcDPGQDaPgvXmRvbzfLr6vG7RBwX7j4K3O0orIiLS3d09MDBIIHg0CcnJx4rgTKYAM4kLj4BPZxC3MzZl9fcaqTermlpeW58xfBGzzD/ojpIyNvZmRk2tnZogGR6nlKiJPlcjCLurr67Ls5eXn5RIzKsTp18VyU18jI0H+xH//B2RkkCmgQkLm5KUiTeVECpGh8QiI+uLhQ9juxK450+NXU1F65cpXLfTjZHSfDb/BMfIaI/sufX75x40ZWVk5vXx/PS3/hEmJiYuPjE3Gho4M9RLqMjDQZBntCZiQjnwB3aGi4u6e7vKwCEPOoYyZJSIij7Xp6uKPIT2MEjgKaLHMLDloOu2O2qoJOuHEzurGR4+rmQk2Rpk2b/ITYt7urOy+/IC4unr0ZPezR2cnRwsJ8YsXgp6CgIDs7u7i4hMoq6jWZPKUlww74D4gRwpmYGGlqasjJytH7DIiTFY+CdL2S5QQjI6M0voMd1M7XjdSb/OobeCqYSbi5oqKClaUFWvDTG5X/jYPAHojf3Re4JiQmM1NkqFdF5+SUlZcZGRnp6+mKPdi6Ht4yP78Akp59I6BgbGTk4GA/1WxPmCe87saN64FmRmZWY2MTeeEEz2lkOK2A9q6aGupq6uoqysoAAvEI2S2P8CbAZ95+Nj5OTX8AvMPD1DsPOzs74Z/ROjmc5vaODj6Fl5SUUFBQ1NPVgVueda7gSQ/JHvTk5uYK+AqLitl9TP39A7m5efjP7y6ionR2XefPn2aqCnk9ICq1vLwCLhRwt7W3sfcwZKcmTnPTgzeAkadQG4NIUbpTTk6WjP+2t7eT9TVoJcx7DaZN1FtzFBVgPdbWNgYGegJe9STpIdBkJ65ly5bIyskB1g6+tsBOktQaTVP3BW5TbckwMaFSAbeJiTGMDu0aEpDb2ka/9IPfWhKixAXM1RRZlVBSUlZRVjIxNTEyNFB9Cr1dU6VH5AvZtH7xYj9VVRWEFeA1/i93Bqygb5AyqHnaDbknJtSQvr6ejo425EdNDeRAHdWf2dnZ2tbOpv4nTGQvbSVFapdidTVVXV08UYs9vPJs0iQ6EW3SxdlJW0urrLy8saGR29oKic1+k4IQNbNfFWoMIZOBvj6C1MdaRcyTSH8mkrW1JRBva2traWkFIXR2dfX09HbR7xp63HsKz5kDWGVlZKHQ5RElqKqpIr/KyvAfz3h7JiZN/lT6/R7a8PtUydvbYWiQZdSuIvfvS0ogapkLk1dUUoSbmsFuiVMl3EqVThYWVL8+YnrSpQXE4SdGhofwd2x8fITaGaP/ke2KRETl5GWFhUXgH2XlZMVExcDg0FEwZMRi+PskdjBbiV/1ovKV6SRkakprphEoU9TBjLsKBU/s/gpgiuCC3oRy+N698Qe7UT7sw0SbgIck77ymX2smyrMO+38hCdqOxOj0VLMyVaJe8ESD/n9wZs7D9PsQ1v+H6Q+gn1H6A+hnlP4A+hmlP4B+Run/AXuakDUk2qncAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" align="left" hspace="12" width="102" height="105" border="0">

Na suché vlasy naneste Pred opláchnutím nechajte Opláchnite si vlasy

jemný šampón, šampón na hlave ako zvyčajne.

prednostne na tie miesta, niekoľko minút pôsobiť.

kde bol použitý gél.


Ak je to potrebné, opakujte kroky 4 – 6 jedenkrát alebo dvakrát.


Trvanie liečby

 • Používajte gél jedenkrát denne. Pohodlnejšie môže byť používať ho večer.

 • Zvyčajná úvodná dĺžka liečby je 4 týždne.

 • Váš lekár môže rozhodnúť o inej dĺžke liečby.

 • Váš lekár môže rozhodnúť o opakovaní liečby.

 • Nepoužívajte viac ako 15 gramov v priebehu jedného dňa.


Xamiolom sa môžu liečiť všetky postihnuté miesta na vlasmi pokrytej časti hlavy. Ak však používate aj iné lieky s obsahom kalcipotriolu, nesmie celkové množstvo použitého kalcipotriolu prekročiť 15 gramov denne.

Čo môžem očakávať, keď používam Xamiol?

Väčšina pacientov pozoruje viditeľné výsledky už po 2 týždňoch, hoci v tomto čase psoriáza ešte nevymizla úplne.


Ak použijete viac Xamiolu, ako máte

Vyhľadajte svojho lekára, ak ste použili viac ako 15 gramov liekuza jeden deň.

Nadmerné používanie Xamiolu môže tiež spôsobiť kolísanie hladiny vápnika v krvi, čo sa zvyčajne upraví po prerušení liečby.

Lekár môže zvážiť vyšetrenie krvi na zistenie, či použitie väčšieho množstva gélu nespôsobilo kolísanie hladiny vápnika v krvi.

Nadmerné dlhodobé používanie môže tiež spôsobiť poruchu činnosti nadobličiek (nadobličky sa nachádzajú v blízkosti obličiek a produkujú hormóny).


Ak zabudnete použiť Xamiol

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Xamiol

Používanie Xamiolu sa má ukončiť podľa pokynov lekára. Môže byť potrebné, aby ste liek vysadzovali postupne, najmä ak ste Xamiol používali dlhší čas.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky:

Bezodkladne oznámte svojmu lekárovi/zdravotnej sestre, ak sa stane čokoľvek z nasledovného. Možno budete musieť ukončiť liečbu.


Nasledujúce závažné vedľajšie účinky boli hlásené pre Xamiol:

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Zhoršenie psoriázy. Ak sa vaša psoriáza zhorší, informujte lekára čo najskôr.


O niektorých závažných vedľajších účinkoch je známe, že ich spôsobuje betametazón (silný steroid), jedna zo zložiek Xamiolu. Čo najskôr oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne niektorý zo závažných vedľajších účinkov. Tieto vedľajšie účinky sa pravdepodobne prejavia po dlhodobom používaní, po použití v kožných zhyboch (napr. na slabinách, v podpazuší, pod prsiami), po ošetrovaní s oklúziou (použitie plastovej fólie – igelitu, obväzu a pod.) alebo po použití na veľkých plochách kože.

Vedľajšie účinky môžu byť nasledovné:

 • Nadobličky môžu prestať správne pracovať. Príznakmi sú únava, depresia a úzkosť.

 • Očný zákal – katarakta (príznakmi sú zakalené alebo zahmlené videnie, zhoršené nočné videnie, citlivosť na svetlo) alebo zvýšenie vnútroočného tlaku (prejavuje sa bolesťou očí, červenými očami, zníženým alebo zahmleným videním).

 • Infekcie (keďže imunitný systém, ktorý bojuje s infekciami, môže byť potlačený alebo oslabený).

 • Pustulózna psoriáza (červené plochy so žltkavými hnisavými pľuzgierikmi zvyčajne na rukách a nohách). Ak toto zistíte, prestaňte používať Xamiol a oznámte to svojmu lekárovi čo najskôr.

 • Účinok na metabolickú kontrolu cukrovky (ak máte cukrovku, môžete pozorovať kolísanie hladiny cukru v krvi).


Závažné vedľajšie účinky, o ktorých je známe, že súspôsobené kalcipotriolom

 • Alergické reakcie s veľkým opuchom tváre alebo iných častí tela, ako sú ruky alebo nohy. Môže sa vyskytnúť opuch ústnej dutiny/hrdla a dýchacie ťažkosti. Ak spozorujete alergickú reakciu, prestaňte používať Xamiol a oznámte to bezodkladne svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohotovostnú službu.

 • Liečba týmto gélom môže spôsobiť zvýšenie hladiny vápnika v krvi alebo moči (zvyčajne po použití priveľkého množstva gélu). Príznakmi zvýšenia hladiny vápnika v krvi sú nadmerné močenie, zápcha, svalová slabosť, zmätenosť a kóma. Tieto príznaky môžu byť závažné a je potrebné bezodkladne kontaktovať vášho lekára. Po ukončení liečby sa hladina vápnika upraví do normálneho stavu.

Menej závažné vedľajšie účinky

Nasledujúce menej závažné vedľajšie účinky hlásené pre Xamiol:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • Svrbenie


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Podráždenie očí

 • Pocit pálenia na koži

 • Bolesť a podráždenie kože

 • Zápal a opuch vlasových korienkov (folikulitída)

 • Vyrážka so zápalom kože (dermatitída)

 • Začervenanie kože v dôsledku rozšírenia malých ciev

 • Akné (uhrovitosť)

 • Suchá koža

 • Vyrážka

 • Pľuzgierovitá vyrážka

 • Kožná infekcia


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Alergické reakcie

 • Kožné strie

 • Olupovanie kože

 • Zhoršenie príznakov/psoriázy po ukončení liečby


Menej závažné vedľajšie účinky spôsobené betametazónom, zvlášť pri dlhodobom používaní, zahŕňajú nasledujúce prejavy V prípade, že si všimnete niektorý z nich, oznámte to čo najskôr lekárovi.

 • Stenčenie kože

 • Objavenie sa povrchových rozšírených žiliek a prasklín kože pod pokožkou (strie)

 • Zmeny rastu vlasov

 • Červené vyrážky okolo úst (periorálna dermatitída)

 • Vyrážky so zápalom alebo opuchom kože (alergická kontaktná dermatitída)

 • Zlatisté gélovou tekutinou naplnené hrbolčeky (koloidné mílie)

 • Ohraničené vyblednutie farby kože (depigmentácia)

 • Zápal alebo opuch vlasových korienkov (folikulitída)

Menej závažné vedľajšie účinky, o ktorých je známe, že sú spôsobené kalcipotriolom, zahŕňajú nasledujúce:

 • Suchá koža

 • Výsev vyrážok v dôsledku citlivosti kože na svetlo

 • Ekzém

 • Svrbenie

 • Podráždenie kože

 • Pocity pálenia alebo štípania kože

 • Začervenanie kože v dôsledku rozšírenia drobných cievok (erytém)

 • Vyrážka

 • Vyrážka so zápalom kože (dermatitída)

 • Zhoršenie psoriázy


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Xamiol


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte Xamiol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Nezmrazujte. Fľašu uchovávajte v škatuli na ochranu pred svetlom.

 • 3 mesiace po otvorení zlikvidujte fľašu s akýmkoľvek množstvom nespotrebovaného gélu.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Xamiol obsahuje


Liečivású: kalcipotriol a betametazón


1 g gélu obsahuje 50 mikrogramov kalcipotriolu (vo forme monohydrátu) a 0,5 mg betametazónu (vo forme dipropionátu).


Ďalšie zložky sú:

 • tekutý parafín

 • polyoxypropylén-11-stearyléter

 • hydrogénovaný ricínový olej

 • butylhydroxytoluén (E321)

 • racemický α-tokoferol

Ako vyzerá Xamiol a obsah balenia

Xamiol je takmer číry bezfarebný až belavý gél plnený do HDPE fliaš s LDPE dýzou a HDPE závitovým uzáverom.

Fľaše sú balené v papierových škatuliach.

Veľkosti balenia: 15, 30, 60 a 2 x 60 g.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko


Výrobcovia sú:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko


LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road

Dublin 12

Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Xamiol: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

Ксамиол: Bulharsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.7Xamiol

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Xamiol

50 mikrogramov/0,5 mg/g

gél


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden gram gélu obsahuje 50 mikrogramov kalcipotriolu (vo forme monohydrátu) a 0,5 mg betametazónu (vo forme dipropionátu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Butylhydroxytoluén (E321) 160 mikrogramov v 1 g gélu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gél.

Takmer číry, bezfarebný až belavý gél.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Topická liečba psoriázy pokožky hlavy (v kapilíciu) u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Xamiol sa nanáša na postihnuté miesta jedenkrát denne. Odporúčaná dĺžka liečby je 4 týždne. Pokiaľ je nutné v liečbe pokračovať alebo ju opakovať aj po tomto období, je to možné až po lekárskej prehliadke a pod stálym dohľadom lekára.


Pri používaní liekov s obsahom kalcipotriolu nemá maximálna denná dávka presiahnuť 15 g. Plocha povrchu tela liečená liekmi s obsahom kalcipotriolu nemá byť väčšia než 30 % (pozri časť 4.4).


Xamiol sa môže používať na liečbu všetkých postihnutých miest pokožky hlavy. Množstvo medzi 1g a 4 g denne obvykle postačuje na liečbu pokožky hlavy (1 čajová lyžička zodpovedá 4 g).


Osobitné populácie

Porucha funkcie obličiek a pečene

Bezpečnosť a účinnosť Xamiolu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek a ťažkou poruchou funkcie pečene neboli stanovené.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Xamiolu u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené. V súčasnosti dostupné údaje u detí vo veku 12 až 17 rokov sú opísané v časti 4.8. a 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.


Spôsob podávania

Pred aplikáciou Xamiolu na postihnuté miesta je potrebné fľašou zatrepať. Xamiol sa nemá aplikovať priamo na tvár alebo na oči. Po použití sa majú umyť ruky. Aby sa dosiahol optimálny účinok, neodporúča sa umývať si vlasy bezprostredne po nanesení Xamiolu. Xamiol sa má ponechať na pokožke hlavy počas noci alebo dňa.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Xamiol je kontraindikovaný pri erytrodermickej, exfoliatívnej a pustulárnej forme psoriázy.


Pre obsah kalcipotriolu je Xamiol kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú potvrdené poruchy metabolizmu vápnika (pozri časť 4.4).


Pre obsah kortikosteroidu je Xamiol kontraindikovaný pri nasledujúcich stavoch:

Lézie kože v dôsledku vírusových infekcií (napr. herpes alebo varicella), mykotické alebo bakteriálne kožné infekcie, parazitárne infekcie, tuberkulózne kožné prejavy, periorálna dermatitída, atrofia kože, striae atrophicae, fragilita kožných žíl, ichtyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcerácie a rany (pozri časť 4.4).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na endokrinný systém

Xamiol obsahuje steroid patriaci do III. skupiny – skupiny steroidov so silným účinkom, a preto sa treba vyhnúť súčasnej liečbe inými steroidmi. Aj počas topickej liečby kortikosteroidmi sa v dôsledku systémovej absorpcie môžu objaviť nežiaduce účinky ako pri systémovej liečbe kortikosteroidmi, t. j. supresia kôry nadobličiek alebo ovplyvnenie metabolickej stability diabetes mellitus. Treba sa vyhnúť aplikácii pod okluzívny obväz, pretože to zvyšuje systémovú absorpciu kortikosteroidov. Je potrebné vyhnúť sa aplikácii na veľké plochy poškodenej kože alebo sliznice alebo v kožných záhyboch, pretože sa zvyšuje systémová absorpcia kortikosteroidov (pozri časť 4.8).


V štúdii u pacientov s rozsiahlou psoriázou na pokožke hlavy a rozsiahlou psoriázou na tele, ktorí použili súčasne vysoké dávky liekov Xamiol (aplikácia na pokožku hlavy) a Daivobet masť (na telo), sa prejavilo po 4 týždňoch liečby u 5 z 32 pacientov hraničné zníženie kortizolovej odpovede na podanie adrenokortikotropného hormónu (ACTH) (pozri časť 5.1).


Účinky na metabolizmus kalcia

Pre obsah kalcipotriolu sa môže pri prekročení maximálnej dennej dávky (15 g) vyskytnúť hyperkalciémia. Hladina sérového kalcia sa upraví po prerušení liečby. V prípade dodržiavania odporúčaní vzťahujúcich sa na liečbu kalcipotriolom je riziko hyperkalciémie minimálne.


Treba sa vyhnúť liečbe plochy väčšej ako 30 % povrchu tela (pozri časť 4.2).


Lokálne nežiaduce účinky

Xamiol obsahuje silný kortikosteroid III. skupiny, a preto sa treba vyhnúť súčasnej liečbe toho istého miesta inými steroidmi.

Pokožka tváre a koža na genitáliách je veľmi citlivá na kortikosteroidy. Liek sa nemá používať na tieto miesta. Pacient musí byť poučený o správnom používaní prípravku, aby sa vyhýbal aplikácii a náhodnému naneseniu lieku do oblasti tváre, úst a očí. V rámci prevencie náhodného nanesenia lieku do týchto miest sa musia po každej aplikácii umyť ruky.


Súbežné kožné infekcie

Sekundárne infikované lézie sa liečia antimikrobiálnou liečbou. Ak sa však infekcia zhorší, je potrebné liečbu kortikosteroidmi ukončiť (pozri časť 4.3).


Ukončenie liečby

Pri liečbe psoriázy topickými kortikosteroidmi môže byť riziko vzniku generalizovanej pustulóznej psoriázy alebo rebound fenoménu po prerušení liečby. Pacient má byť preto aj po liečbe pod lekárskym dohľadom.


Dlhodobá liečba

Pri dlhodobej liečbe je zvýšené riziko lokálnych a systémových nežiaducich účinkov kortikosteroidov. V prípade výskytu nežiaducich účinkov súvisiacich s dlhodobou liečbou kortikosteroidmi sa má liečba prerušiť (pozri časť 4.8).


Nehodnotené použitie

Neexistujú skúsenosti s použitím Xamiolu pri psoriasis guttata.


Súbežná liečba a expozícia UV žiareniu

Na liečbu psoriatických lézií na tele sa používa masť Daivobet v kombinácii s Xamiolom, ktorý sa používal na liečbu psoriatických lézií pokožky hlavy, nie sú však dostatočné skúsenosti s kombináciou Xamiolu a iných topických antipsoriatických liekov na liečbu rovnakých liečených oblastí, iných antipsoriatických liekov podávaných systémovo alebo s fototerapiou.


Počas liečby Xamiolom sa odporúča lekárom, aby pacientom poradili vyhýbať sa nadmernej expozícii prirodzenému alebo umelému slnečnému svetlu. Topický kalcipotriol sa má používať s UV žiarením iba vtedy, ak lekár spolu s pacientom rozhodnú, že potenciálne prínosy prevažujú nad potenciálnymi rizikami (pozri časť 5.3).


Nežiaduce účinky na pomocnú látku

Xamiol obsahuje butylhydroxytoluén (E321) ako pomocnú látku, ktorá môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo iritáciu očí a slizníc.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s Xamiolom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Xamiolu u gravidných žien. Štúdie s glukokortikoidmi na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3), ale množstvo epidemiologických štúdií (menej ako 300 pôrodom ukončených gravidít) neodhalilo vrodené anomálie u detí narodených ženám, ktoré boli liečené kortikosteroidmi počas gravidity. Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa Xamiol môže používať počas gravidity iba vtedy, ak očakávaný prínos vyváži možné riziko.


Laktácia

Betametazón prechádza do materského mlieka, avšak riziko výskytu nežiaducich účinkov u dieťaťa sa pri terapeutických dávkach zdá byť nepravdepodobné. O vylučovaní kalcipotriolu do materského mlieka nie sú žiadne údaje. Pri predpisovaní Xamiolu dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.


Fertilita

Štúdie na potkanoch s perorálnymi dávkami kalcipotriolu alebo betametazón-dipropionátu nepreukázali poruchu samčej alebo samičej fertility (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Xamiol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Odhadovaná frekvencia nežiaducich účinkov vychádza z analýzy zlúčených údajov z klinických štúdií vrátane štúdií bezpečnosti lieku po registrácii a zo spontánnych hlásení.


Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom počas liečby je pruritus.


Nežiaduce účinky sú vymenované podľa tried orgánových systémov podľa databázy MedDRA a jednotlivé nežiaduce účinky sú zoradené podľa klesajúcej frekvencie. V každej frekvenčnej skupine sú nežiaduce účinky vymenované v poradí podľa klesajúcej závažnosti.


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Infekcie a nákazy

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Kožná infekcia*

Folikulitída

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

Reakcie z precitlivenosti

Poruchy oka

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Podráždenie oka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté ≥1/100 až <1/10

Pruritus

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Exacerbácia psoriázy

Dermatitída

Erytém

Vyrážka**

Akné

Pocit pálenia kože

Podráždenie kože

Suchá koža

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

Kožné strie

Exfoliácia kože

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Bolesť v mieste podania***

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

Rebound efekt

*Boli hlásené bakteriálne, plesňové a vírusové kožné infekcie.

**Boli hlásené rôzne typy kožných vyrážok, ako erytematózna vyrážka a pustulózna vyrážka.

***Pálenie v mieste podania je zahrnuté v bolesti v mieste podania.


Nasledujúce nežiaduce účinky sú považované za súvisiace s farmakologickou klasifikáciou kalcipotriolu a betametazónu v poradí:


Kalcipotriol

Nežiaduce účinky zahŕňajú lokálne reakcie v mieste podania, pruritus, iritáciu kože, pocit pálenia a pichania, suchú kožu, erytém, exantém, dermatitídu, ekzém, exacerbáciu psoriázy, fotosenzitivitu a reakcie z precitlivenosti vrátane veľmi zriedkavých prípadov angioedému a faciálneho edému. Po topickom podaní sa môžu veľmi zriedkavo rozvinúť systémové účinky spôsobujúce hyperkalciémiu alebo hyperkalciúriu (pozri časť 4.4).


Betametazón (vo forme dipropionátu)

Po topickom podaní, najmä pri dlhodobej aplikácii sa môžu vyskytnúť lokálne reakcie vrátane atrofie kože, telangiektázií, strií, folikulitídy, hypertrichózy, periorálnej dermatitídy, alergickej kontaktnej dermatitídy, depigmentácie a koloidných mílií.

Pri liečbe psoriázy topickými kortikosteroidmi môže byť riziko vzniku generalizovanej pustulóznej psoriázy.

Systémové účinky po topickom použití kortikosteroidov sú u dospelých zriedkavé, hoci môžu byť závažné. Najmä po dlhodobej liečbe sa môžu vyskytnúť adrenokortikálna supresia, katarakta, infekcie, vplyv na metabolickú kontrolu diabetes mellitus a zvýšenie vnútroočného tlaku. Systémové účinky sa vyskytujú častejšie pri aplikácii lieku pod oklúziu (plastová fólia, kožné záhyby), pri aplikácii na veľké plochy a počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

U 109 dospievajúcich pacientov vo veku 12 až 17 rokov so psoriázou v kapilíciu, ktorý boli liečení Xamiolom počas 8 týždňov sa nepozorovali žiadne nové nežiaduce účinky a žiadne nové nežiaduce reakcie. Avšak, vzhľadom k veľkosti štúdií, nemožno vyvodiť žiaden relevantných záver o bezpečnostnom profile Xamiolu u dospievajúcich v porovnaní s dospelými. Pozri časť 5.1.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Používanie vyšších dávok, ako sú odporúčané, môže spôsobiť zvýšenie hladiny sérového kalcia, ktorá sa upraví po prerušení liečby. Príznaky z hyperkalciémie zahŕňajú polyúriu, zápchu, svalovú slabosť, zmätenosť a kómu.


Rozsiahle dlhodobé používanie topických kortikosteroidov môže potlačiť funkcie hypofýzy a nadobličiek, čo vedie k sekundárnej insuficiencii nadobličiek, ktorá je zvyčajne reverzibilná. V takýchto prípadoch je indikovaná symptomatická liečba.


V prípade chronickej toxicity sa musí liečba kortikosteroidmi ukončovať postupne.


U jedného pacienta s rozsiahlou psoriatickou erytrodermiou, ktorý bol nesprávne liečený 5 mesiacov s liekom Daivobet masť v dávke 240 g masti týždenne (zodpovedá dennej dávke približne 34 g) počas 5 mesiacov (maximálna odporúčaná dávka je 15 g denne), bol zaznamenaný vývoj Cushingovho syndrómu počas liečby a po náhlom prerušení liečby pustulózna psoriáza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsoriatiká, Iné antipsoriatiká na lokálne použitie; Kalcipotriol, kombinácie

ATC kód: D05AX52


Kalcipotriol je derivát vitamínu D. Údaje získané in vitro ukazujú, že kalcipotriol indukuje diferenciáciu keratinocytov a potláča ich proliferáciu. Tento efekt predstavuje základný mechanizmus jeho účinku v liečbe psoriázy.


Podobne ako iné topické kortikosteroidy má betametazón dipropionát protizápalové, antipruritické, vazokonstrikčné a imunosupresívne účinky, avšak nelieči príčiny ochorenia. Väčší účinok možno dosiahnuť oklúziou kvôli zvýšenej penetrácii cez stratum corneum. Zároveň sa tým zvyšuje výskyt nežiaducich účinkov. Vo všeobecnosti je mechanizmus protizápalovej aktivity topických steroidov nejasný.


Odpoveď nadobličiek na ACTH bola stanovená meraním hladiny sérového kortizolu u pacientov s rozsiahlou psoriázou kapilícia a tela, ktorí používali kombináciu liekov Xamiol a Daivobet masť v dávke do 106 g týždenne. Hraničné zníženie kortizolu po 30 minútach po podaní ACTH bolo pozorované u 5 z 32 pacientov (15,6 %) po 4 týždňoch liečby; a u 2 z 11 pacientov (18,2 %), ak liečba trvala 8 týždňov. Vo všetkých prípadoch sa hladiny kortizolu v sére znormalizovali do 60 minút po podaní ACTH. U sledovaných pacientov neboli zaznamenané žiadne zmeny v metabolizme kalcia. Pokiaľ ide o HPA supresiu, táto štúdia dokazuje, že veľmi vysoké dávky Xamiol gélu a masti Daivobet môžu mať slabý účinok na os HPA.


Účinnosť lieku Xamiol podávaného jedenkrát denne bola skúmaná v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, 8-týždňových klinických štúdiách, ktoré zahrnovali spolu viac ako 2 900 pacientov so psoriázou v kapilíciu s najmenej miernou závažnosťou podľa IGA (Investigator´s Global Assessment of disease severity – Celkové hodnotenie závažnosti ochorenia skúšajúcim). Porovnávala sa účinnosť liečby liekom Xamiol s účinnosťou liečby betametazóndipropionátom v gélovom vehikule, kalcipotriolom v gélovom vehikule a (v jednej zo štúdií) s gélovým vehikulom samotným. Všetky lieky boli aplikované jedenkrát denne. Na základe kritéria primárnej odpovede na liečbu (neprítomné alebo veľmi mierne ochorenie podľa IGA na 8. týždeň) sa preukázalo, že Xamiol je štatisticky významne účinnejší ako porovnávané liečby. Hodnotenie rýchlosti nástupu účinku, založené na podobných údajoch z 2. týždňa ukázalo, že Xamiol je štatisticky významne účinnejší ako porovnávané liečby.


% pacientov s neprítomným alebo veľmi miernym ochorením

Xamiol

(n = 1 108)

Betametazón

dipropionát

(n = 1 118)

Kalcipotriol

(n = 558)

Gélové vehikulum

(n = 136)

2. týždeň

53,2 %

42,8 %1

17,2 %1

11,8 %1

8. týždeň

69,8 %

62,5 %1

40,1 %1

22,8 %1

1 Štatisticky významne menej účinný ako Xamiol (p < 0,001)


Iná randomizovaná, pre skúšajúceho zaslepená klinická štúdia, zahrnujúca 312 pacientov so psoriázou v kapilíciu s najmenej strednou závažnosťou podľa IGA, skúmala účinnosť lieku Xamiol s aplikáciou jedenkrát denne v porovnaní s liekom Daivonex roztok dvakrát denne počas 8 týždňov. Na základe kritéria primárnej odpovede (neprítomné alebo veľmi mierne ochorenie podľa IGA na 8. týždeň) sa preukázalo, že Xamiol je štatisticky významne účinnejší ako Daivonex roztok.


% pacientov s neprítomným alebo veľmi miernym ochorením

Xamiol

(n = 207)

Daivonex roztok

(n = 105)

8. týždeň

68,6 %

31,4 %1

1 Štatisticky významne menej účinný ako Xamiol (p < 0,001)


Randomizovaná, dvojito zaslepená dlhodobá klinická štúdia, zahrnujúca 873 pacientov so psoriázou v kapilíciu s najmenej strednou závažnosťou (podľa IGA), skúmala účinnosť lieku Xamiol v porovnaní s účinnosťou kalcipotriolu v gélovom vehikule. Oba lieky boli podávané jedenkrát denne, prerušované podľa potreby, počas 52 týždňov. Nežiaduce účinky, ktoré mohli súvisieť s dlhodobým používaním kortikosteroidov v kapilíciu, boli ešte vo fáze zaslepenej štúdie posudzované a identifikované nezávislou skupinou dermatológov. Medzi liečenými skupinami neboli rozdiely v percentách pacientov udávajúcich tieto nežiaduce účinky (2,6 % v skupine Xamiol a 3,0 % v skupine kalcipotriolu; p = 0,73). Neboli zaznamenané žiadne prípady atrofie kože.Pediatrická populácia

Účinky na metabolizmus vápnika boli skúmané v dvoch nekontrolovaných otvorených 8-týždňových štúdiách, zahŕňajúcich spolu 109 dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov so psoriázou v kapilíciu, ktorí používali až 69 g Xamiolu týždenne. Neboli hlásené žiadne prípady hyperkalciémie ani žiadne klinicky významné zmeny hladiny vápnika v moči. U 30 pacientov bola nameraná odpoveď nadobličiek na ACTH , jeden pacient vykazoval zníženie kortizolu po podaní ACTH po 4 týždňoch liečby. Táto reakcia bola slabá, bez klinických prejavov a reverzibilná.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Systémová expozícia kalcipotriolu a betametazóndipropionátu z lokálne aplikovaného lieku Xamiol je porovnateľná s liekom Daivobet masť v štúdiách uskutočnených na potkanoch a miniprasiatkach. Klinické štúdie s rádioaktívne značenou masťou naznačujú, že systémová absorpcia kalcipotriolu a betametazónu z lieku Daivobet masť je menej než 1 % dávky (2,5 g) pri aplikácii na zdravú kožu (625 cm2) počas 12 hodín. Aplikácia na psoriatické ložiská a pod okluzívne obväzy môže zvýšiť absorpciu topických kortikosteroidov. Absorpcia cez poškodenú pokožku je približne 24 %.


Po systémovej expozícii sú obe účinné látky – kalcipotriol a betametazóndipropionát – rýchlo a vo veľkom rozsahu metabolizované. Väzba na proteíny je približne 64 %. Plazmatický eliminačný polčas po intravenóznom podaní je 5-6 hodín. Vzhľadom na hromadenie v koži eliminácia po dermálnej aplikácii trvá niekoľko dní. Betametazón sa metabolizuje najmä v pečeni, ale tiež v obličkách na glukuronid a síranové estery. Hlavnou cestou vylučovania kalcipotriolu je stolica (potkany a miniprasiatka) a betametazóndipropionátu je moč (potkany a myši). Štúdie tkanivovej distribúcie rádioaktívne značeného kalcipotriolu a betametazóndipropionátu u potkanov ukázali, že najvyššie hodnoty rádioaktivity mali obličky a pečeň.


Vo všetkých vzorkách krvi 34 pacientov, u ktorých bola počas 4 alebo 8 týždňov liečená rozsiahla psoriáza postihujúca telo a kapilícium súčasne liekmi Xamiol a Daivobet masť, boli kalcipotriol a betametazóndipropionát pod dolnou hranicou kvantifikácie. U niektorých pacientov bol merateľný jeden metabolit kalcipotriolu a jeden metabolit betametazóndipropionátu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie s kortikosteroidmi vykázali u zvierat reprodukčnú toxicitu (rázštep podnebia, malformácie kostry). V štúdiách reprodukčnej toxicity pri dlhodobom perorálnom podávaní kortikosteroidov potkanom bola zistená predĺžená brezivosť a predĺžený a ťažký pôrod. Navyše sa pozorovalo zníženie prežívania potomstva, zníženie telesnej hmotnosti a nižší prírastok telesnej hmotnosti. Nedošlo k žiadnemu zníženiu plodnosti. Význam pre človeka nie je známy.


Štúdia dermálnej karcinogenity kalcipotriolu na myšiach a štúdia perorálnej karcinogenity na potkanoch nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre ľudí.


Štúdie foto(ko)karcinogenity na myšiach naznačujú, že kalcipotriol môže zosilniť účinok UV žiarenia a indukovať vznik kožných nádorov.


Štúdia dermálnej karcinogenity na myšiach a štúdia perorálnej karcinogenity na potkanoch nepreukázali žiadne zvláštne riziko betametazóndipropionátu pre ľudí. S betametazóndipropionátom nebola vykonaná žiadna štúdia fotokarcinogenity.


V štúdii lokálnej znášanlivosti na králikoch spôsobil Xamiol miernu až strednú iritáciu kože a miernu prechodnú iritáciu očí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tekutý parafín, polyoxypropylén-11-stearyléter, hydrogénovaný ricínový olej, butylhydroxytoluén (E321), racemický α-tokoferol.


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Po prvom otvorení: 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Nezmrazujte. Uchovávajte fľašu v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaše s LDPE dýzou a HDPE závitovým uzáverom. Fľaše sú balené v papierových škatuliach.

Veľkosti balenia: 15, 30, 60 a 2 x 60 g.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0517/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.augusta 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16.septembra 2013 / bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


8

Xamiol